Sunteți pe pagina 1din 9

PRODUCTIVITATEA Principalul indicator de evaluare a eficientei utilizarii factorilor de productie este productivitatea.

Prin intermediul ei, producatorul compara permanent rezultatele obtinute cu factorii de productie utilizati pentru obtinerea lor. In sens larg, productivitatea se poate defini ca un raport intre cantitatea de bogatie produsa si cantitatea de resurse absorbite in cursul producerii ei. Productivitatea este un indicator calitativ (sau de eficienta) si se determina atat la nivel microeconomic, cat si la nivel macroeconomic. Productivitatea (W) este expresia sintetica a eficientei utilizarii factorilor de productie in activitatile din care se obtin bunuri economice (!) *si desemneaza rodnicia, eficacitatea sau randamentul factorilor de productie utilizati. [* rezulta ca, in activitatile din care nu rezulta bunuri economice, nu se poate pune problema productivitatii muncii.] e regula, pentru ca intreprinzatorul sa castige mai mult, el trebuie sa mareasca volumul bunurilor economice produse si vandute sau sa amelioreze calitatea acestora. !iecare din aceste solutii necesita insa cantitati suplimentare de factori de productei, "um factorii de productie de care poate dispune intreprinzatorul sunt limitati, rezulta ca el isi poate atinge scopul numai daca mareste eficienta utilizarii factorilor de productie, rationalitatea activitatii sale. Nivelul productivitatii (marimea ei) se determina ca raport in rezultatele obtinute (bunurile economice) si factorii de productie implicati in realizarea lor# W=Q/ p unde# $ % nivelul productivitatii & % efectul# rezultatele obtinute'bunurile economice realizate, exprimate ca volum, respectiv, ca valoare in# - unitati fizice, naturale - unitati natural(conventionale) - unitati valorice, monetare !p % efortul# factorii de productie utilizati pentru realizarea efectului, evaluati, la randul lor, ca volum sau ca valoare, in aceleasi tipuri de unitati.

or!ele productivitatii Primele evaluari ale productivitatii s(au realizat in *+, la sfarsitul sec -I-. .le au avut in vedere un singur factor de productie / factorul munca. Productivitatea muncii sa determina ca un raport intre productia obtinuta si cantitatea de munca utilizata, exprimata, dupa caz, in# - numar de muncitori, - numar de salariati, - numar de ore x om. "alculata in acest fel, productivitatea muncii exprima productia medie obtinuta pe o unitate de munca vie c0eltuita) nivelul sau este un criteriu esential pentru# - stabilirea marimii salariilor - aprecierea eficientei si competitivitatii firmei - aprecierea nivelului de competitivitate al ramurilor si c0iar economiilor nationale. [ 1unca totala utilizata si c0eltuita pentru producerea unui bun economic, are 2 componente# - munca trecuta sau materializata / adica munca ce s(a c0eltuit in procese de productie anterioare celui prezent si care se regaseste sub forma mi3loacelor de productie (elementelor de capital fix si circulant) ce participa si se consuma in procesul de productie prezent (fiind rezultate ale muncii, bunurile capital 4intruc0ipeaza5, sunt materializarea muncii sociale ce s(a c0eltuit pentru producerea lor) ele reflecta nivelul socialmente existent al productivitatii si eficientei muncii sociale)) - munca vie sau prezenta / adica munca ce se depune in procesul de productie prezent, prin care elementele de capital circulant si fix (bunuri) sunt transformate in alt fel de bunuri) aceasta se adauga la munca trecuta, adica adauga o valoare noua, un plus de valoare, la valoarea mi3loacelor de productie utilizate si consumate (a caror valoarea este rezultatul muncii altor producatori'agenti economici).] Productivitatea are " #or!e #u$da!e$tale # productivitatea partiala si productivitatea globala. Productivitatea partiala exprima eficienta unui factor de productie / considerat a fi la originea productiei si a modificarilor acesteia (ceilalti factori fiind constanti / caeteris paribus). In functie de facorul avut in vedere, productivitatea partiala poate fi# - productivitatea muncii)

productivitatea capitalului) productivitatea pamantului.

Productivitatea %lo&ala exprima eficienta agregata a tuturor factorilor de productie implicati in obtinerea unui rezultat) ea indica performanta de ansamblu a factorilor de productie din a caror combinatie rezulta efectul util. .valuarea riguroasa a productivitatii globale este dificila pentru ca metodele de insumare a factorilor de productie utlizati prezinta numeroase aspecte discutabile. e regula, insumarea lor nu este posibila decat in forma valorica. ,mbele forme ale productivitatii se pot calcula'determina ca productivitate medie si ca productivitate marginala. Productivitatea !edie' Productivitatea medie a muncii exprima eficienta medie a factorului munca si se determina ca un raport intre productia totala (&) si cantitatea totala de munca utilizata (6), exprimata, dupa caz, prin numarul de lucratori, numarul de salariati, numarul de ore x om# W(! = Q / ( Productivitatea medie a capitalului exprima randamentul mediu al capitalului utilizat si se calculeaza ca raport intre rezultatele obtinute intr(o perioada de timp (&) si capitalul te0nic utilizat (7)# W)! = Q / ) Productivitatea medie a pamantului exprima eficienta medie a factorului de productie pamant utilizat in activitatea economica) se determina ca raport intre efectul util obtinut (&) si suprafata totala de teren (P) utilizata pentru obtinerea lui# WP! = Q / P

Productivitatea medie globala a factorilor de productie ($gm) exprima eficienta medie a tuturor factorilor de productie si se determina ca un raport intre rezultatul obtinut si factorii de productie utilizati (evaluati in expresie valorica)# W%! = Q / ( * ) * P Productivitatea !ar%i$ala' Productivitatea !ar%i$ala exprima eficienta obtinuta prin modificarea cu o unitate a unuia sau a tuturor factorilor de productie. In determinarea sa se porneste de la premisa ca, daca un factor de productie se modifica cu o unitate (ceilalti ramanand nemodificati), se obtine o modificare a efectelor utile care se datoreaza respectivei unitati. "unoasterea nivelului productivitatii marginale este foarte importanta pentru fundamentarea deciziei intreprinzatorului privind viabilitatea'rationalitatea modificarii (cresterii sau scaderii) cantitatii de factori de productie utilizati. "orespunzatori factorului avut in vedere, se determina# Productivitatea marginala a muncii ($6mg) exprima eficienta ultimei unitati de munca (ultimei unitati adaugate) implicata in activitatea economica si se determina ca un raport intre variatia absoluta a rezultatelor obtinute (&) si variatia cantitatii de munca (6)# W(!% = Q / ( Productivitatea marginala a capitalului ($7mg) exprima eficienta ultimei unitati din capitalul te0nic atras si utilizat in activitatea economica) se exprima ca un raport intre variatia absoluta a rezultatelor (&) si variatia absoluta a capitalului te0nic utilizat (7)#

W)!% = Q / ) Productivitatea marginala a pamantului ($ Pmg) exprima randamentul ultimei unitati de teren atras in activitatea economica si se determina ca un raport intre variatia absoluta a rezultatelor si variatia absoluta a suprafetei de teren# WP!% = Q / P Productivitatea globala marginala ($ gmg) exprima eficienta ultimei unitati din toti factorii de productie utilizati in activitatea economica si se determina ca un raport intre variatia absoluta a rezultatelor si variatia absoluta agregata a tuturor factorilor de productie utilizati# W%!% = Q / ( * ) * P

1etodele pentru determinarea si evaluarea nivelului si dinamicii productivitatii cunosc o mare diversificare in economiile moderne, corespunzator cresterii gradului de complexitate a activitatilor economice. "u toate acestea, productivitatea !u$cii (!edie +i !ar%i$ala) ra!a$e i$ co$ti$uare u$ul di$tre cei !ai i!porta$ti i$dicatori ai e#icie$tei +i co!petitivitatii #ir!ei +i eco$o!iilor $atio$ale deoarece #actorul de productie !u$ca deti$e rolul deter!i$a$t i$ a$+a!&lul #actorilor de productie, 8ivelul si dinamica productivitatii muncii sunt influentate de numeroase impre3urari, dintre care fundamentale sunt# - nivelul te0nic al productiei si, in primul rand, al capitalului fix utilizat) - nivelul de pregatire si de calificare a factorului uman) - gradul de organizare a productiei si a muncii) - calitatea conditiilor de munca si climatul social din intreprindere) - gradul de cointeresare a factorului munca) - conditiile naturale.

"ointeresare factorului munca are in vedere realizarea unui raport adecvat intre evolutia productivitatii muncii si evolutia salariilor. ,cest raport este esential# 4sanatatea5 economica a firmei este asigurata atunci cand dinamica productivitatii muncii este superioara (si doar in mod exceptional si temporar egala) dinamicii salariilor. Prin raportarea venitului national la numarul de lucratori se determina productivitatea muncii la nivel national (sau a muncii sociale) si se exprima 4gradul de utilizare a fortelor economice din punct de vedere national 4 (1. 1anoilescu, !ortele nationale productive si comertul exterior) Productivitatea muncii este sinteza folosirii factorilor de productie si este expresia cea mai cuprinzatoare a calitatii proceselor economice.

Cre+terea productivitatii "resterea continua a productivitatii muncii constituie o legitate ' lege economica obiectiva determinata de permanenta tensiune dintre nevoi si resurse, de necesitatea satisfacerii unui volum din ce in ce mai mare si mai diversificat de nevoi in aceeasi unitate de timp. "resterea productivitatii reflecta tendinta obiectiva / manifestata continuu in istorie / de crestere a eficientei muncii sociale. Productivitatea este influentata de) 9. factori naturali# - conditiile de clima - fertilitatea solului - bogatia zacamintelor si adancimea la care se gasesc etc. 2. factori te0nici# - nivelul atins de stiinta si te0nica la un moment dat - te0nologiile socialmente existente etc. :. factori economici# - nivelul de organizare a productiei si a muncii - calificarea salariatilor - cointeresarea materiala a factorului munca ;. factori sociali# - conditiile de munca si de viata ale salariatilor

responsabilitatea si disciplina cinstea si corectitudinea cadrul 3uridic si legislativ al raporturilor de munca

<. factori psi0ologici# - motivatia muncii - satisfactia muncii - climatul si calitatea relatiilor de munca - calitatea vietii de familie etc. =. factori ce decurg din gradul de integrare a economiei nationale in economia mondiala# - tipurile de specializare te0nica si economica / rezultand din participarea la diviziunea internationala a muncii - competitivitatea produselor nationale (deci muncii sociale) pe pietele internationale. In prezent, factorii care determina cele mai puternice influente asupra cresterii productivitatii sunt# - progresul stiintific si te0nic - informatizarea proceselor economice - cresterea nivelului de calificare a muncii, a ponderii lucratorilor cu calificare inalta si foarte inalta - 4revolutia5 manageriala / perfectionarea organizarii si conducerii activitatii economice "resterea productivitatii (muncii si a celorlalti factori de productie) produce o serie larga de efecte economice si sociale, atat pentru activitatea de productie propriu(zisa, pentru conditiile de desfasurare a muncii, cat si pentru calitatea proceselor economice, a rezultatelor obtinute si a calitatii vietii in general. ,stfel de efecte sunt# - economisirea factorilor de productie consumati - reducerea costului productiei - cresterea volumului productiei - cresterea calitatii si competitivitatii produselor - cresterea profiturilor, a salariilor (in expresie nominala si reala) - economisirea timpului de munca si cresterea timpului liber. "resterea productivitatii este modalitatea principala de a reduce tensiunea dintre nevoi si resurse, de a atenua 4raritatea5, de a spori bunastarea si avutia individuala si sociala.

inamica productivitatii factorilor de productie poate fi analizata pe termen scurt sau pe termen lung, la nivel microeconomic sau'si macroeconomic. 6a nivelul firmei si pe o perioada scurta de timp, dinamica productivitatii este exprimata de le%ea ra$da!e$telor $eproportio$ale (le%ea productivitatii !ar%i$ale de+cre+ca$de +au le%ea di!i$uarii ve$iturilor), Potrivit acestei legi, atunci cand se utilizeaza un factor de productie rigid (fix), iar cantitatea din factorul flexibil (variabil) creste, productivitatea marginala creste pana la un anumit nivel (cantitate) al factorului variabil utilizat, dupa care incepe sa scada. .xemplu# +n proces de productie in agricultura, in care# - P'8 % factorul fix - 6 % factorul variabil / numar de lucratori, care determina modificarea productiei (&) P (sau 8) 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 9> 6 > 9 2 : ; < = @ A ? & > 9> 2= ;< => @> @A @A @2 =: $m > 9> 9: 9< 9< 9; 9: 99,9 ? @ $mg ( 9> 9= 9? 9< 9> A > (= (? *tadii I I I I II II II II III III

*tadiul I reprezinta etapa unei dezvoltari extensive, in care se inregistreaza o crestere a &, $m si a $mg, iar $mg B $m. *tadiul II reprezinta etapa unei dezvoltari intensive. ,ceasta etapa incepe atunci cand $m % $mg. 6a acest nivel (6%;) $m este maxima. & continua sa creasca, dar mai lent (cu o ratie descrescatoare), iar $m si $mg se reduc. $mg C $m. *tadiul se inc0eie cand & este maxima, iar $mg % >. *tadiul III reprezinta o etapa 4neeconomica5 deoarece, prin cresterea factorului variabil (6, anga3area a inca unui lucrator), & se reduce, se reduce $m, iar $mg este negativa. Prin urmare, procesul este eficient in stadiul II.