Sunteți pe pagina 1din 41

SINTEZE ECONOMIE BACALAUREAT 

 
Cuprins:
Capitolul 1. Consumatorul si comportamentul său raţional:

 1.1 Nevoi si resurse (Clasificarea nevoilor și resurselor umane)


 1.2   Consumatorul si comportamentul său (Utilitatea
economică, Utilitatea totală, Utilitatea marginală
 Teste Grile Economie pentru Bacalaureat
 1.3   Cererea (Elasticitatea cererii)

 
Capitolul 2. PRODUCĂTORUL ŞI COMPORTAMENTUL SĂU
RAŢIONAL

 1. Proprietatea şi libera iniţiativă (A. Întreprinderile - agent economic


B. Libera initiativă in economia de piaţă)
 2. Factorii de productie şi combinarea acestora
 3. Eficienta economica şi productivitatea
 4. Costul producției
 5. Profitul
 6. Oferta

 
Capitolul 3.  Piaţa - întâlnire a agentilor economici

 1. Relaţia cerere-ofertă-preţ
 2. Mecanismul concurenţial
 3. Piaţa monetară
 4. Piaţa capitalurilor (financiară)
 5. Piaţa muncii
 6. Piaţa valutară
 7. Piaţa mondială

 
Capitolul 4. Macroeconomia

 1. Circuitul macroeconomic
 2. Echilibre şi dezechilibre macroeconomice
 3. Inflaţia (Măsurarea inflaţiei)
 4. Şomajul
 5. Creştere şi dezvoltare economică
 6. Fluctuaţiile şi ciclicitatea economică
 
CAPITOLUL 1. CONSUMATORUL SI COMPORTAMENTUL SĂU
RAŢIONAL
 
1.1 NEVOI SI RESURSE
 
Clasificarea nevoilor umane:
După ipostaza în care se manifestă fiinţa umană:

a. Nevoi biologice: hrană, apă, aer, de odihnă, de reproducere, de


menţinere a temperatuii corpului constantă
b. Nevoi sociale (de asociere la un grup, de comunicare, de securitate,
de a participa la viaţa socială)
c. Nevoi psihologice şi spirituale (de stimă şi respect, de afirmare, de
cunoaştere, de a fi instruit)

După gradul lor de complexitate:

a. Nevoi elementare (de bază, inferioare, biologice)


b. Nevoi complexe (elevate, superioare, în special nevoi spirituale)

După nivelul la care se manifestă:

a. Nevoi generale (se manifestă la nivelul întregii umanităţi sau


societăţi)
b. Nevoi individuale (personale)
c. Nevoi de grup (se manifestă la nivelul unui grup de interese sau
instituţionalizat)

După gradul lor de necesitate:

a. Nevoi de lux (blănuri, bijuterii )


b. Nevoi vitale (de hrană, apă, aer, odihnă, de comunicare, cunoaştere)
c. Nevoi de vicii (cafea, tutun, alcool, droguri )

 
Clasificarea resurselor

1. În functie de provenientă
a. primare – potentialul uman si natural
b. derivate – rezultat al activităţii umane
2. După natura lor:
a. umane
b. materiale
c. financiare
d. informaţionale

 
Costul de oportunitate reprezintă beneficiul (câştigul) asociat celei mai
bune variante la care s-a renunţat în favoarea alternativei alese.
 
1.2   CONSUMATORUL SI COMPORTAMENTUL SĂU
 
A. Utilitatea economică
 
Consumatorul este persoana care utilizează bunuri şi servicii în scopul
satisfacerii trebuinţelor sale.
Consumatorul se defineşte prin: - trebuinţele şi preferinţele sale
- veniturile de care dispune.
Preferinţele consumatorilor se exprimă în utilitatea bunurilor şi serviciilor.
Din punct de vedere economic, utilitatea este satisfacţia sau plăcerea
resimţită de o persoană în urma consumării
unui anumit bun sau serviciu. Aprecierea utilităţii unui bun sau serviciu
este subiectivă.
 
A1. Utilitatea totală
Utilitatea totală (Ut  ) reprezintă satisfacţia totală resimţită de un consumator
în urma consumării unui număr oarecare de bucăţi dintr-un bun.
Notăm:
U1 = utilitatea primei bucăţi care se consumă;
U2 = utilitatea celei de-a doua bucăţi care se consumă;
U3 = utilitatea celei de-a treia bucăţi care se consumă; ...
 
Un  = utilitatea celei de-a n-a bucăţi care se consumă;
Ut = utilitatea totală;
Ut   = U    + U2   + U3   + ... + Un  =  ∑Ui  , unde i = 1,2,...,n.
1

Rezultă : Ut  = ∑Ui  , unde i = 1,2,3,...,n.


 
A2. Utilitatea marginală
Utilitatea marginală ( Umg  ) reprezintă satisfacţia suplimentară resimţiţă de
un consumator în urma consumării unei unităţi suplimentare dintr-un bun,
ceilalţi factori rămânând constanţi.
 
Tabelul II.1 – Utilitatea marginală a bomboanelor

Formula după care se calculează utilitatea marginală este : 


ΔU
Umg=
ΔQ
Unde : Umg  = utilitatea marginală; ∆U = variaţia utilităţii; ∆Q = variaţia
cantităţii consumate.
Prin definiţie, utilitatea totală este suma utilităţilor individuale în condiţiile
asumării unei cantităţi oarecare dintr-un bun.
Prin definiţie, utilitatea marginală reprezintă variaţia utilităţii totale în
condiţiile în care cantitatea consumată dintr-un bun se modifică cu o
unitate.
Utilitatea marginală descreşte pe măsură ce creşte consumul. Acesta
atinge valoarea zero atunci când utilitatea totală începe să scadă, capătă
valori negative.
Evoluţia utilităţii marginale, în funcţie de cantitatea consumată, este definită
de legea descreşterii utilităţii marginale. Conform acestei legi, utilitatea
marginală se diminuează pe măsură ce creşte cantitatea în care este
consumat un bun.
 
 
B. Consumatorul rational
 
Comportamentul consumatorului se subordonează unor cerinţe
de raţionalitate şi eficienţă. Raţional este ca satisfacţia resimţită de
consumator în urma cheltuirii venitului de care dispune să fie cât mai mare.
Satisfacţia resimţită reprezintă efectele obţinute în urma consumului, iar
venitul cheltuit reprezintă efectele depuse în vederea consumului:
 
eficienţa consumului satisfacti
a
=
cheltuieli
 
Eficienţa consumului se exprimă sub forma raportului utilitate/preţ:
E U
= P
U = utilitatea sau satisfacţia resimţită; E = eficienţa; P = preţul.
În termeni de utilitate, eficienţa unui act de consum se măsoară prin
utilitatea pe unitatea monetară cheltuită, iar un consumator raţional obţine
maximum de utilitate cumpărând, cu venitul limitat de care dispune, diferite
bunuri sau servicii oferite spre vânzare.
 
Regula de maximizare a utilităţii:
Utilitatea maximă se obţine atunci când utilitatea marginală obţinută cu
ultima unitate monetară cheltuită pentru achiziţionarea unui bun este
aceeaşi cu utilitatea marginală pe ultima unitate monetară cheltuită pentru
orice alt bun.
UmgA UmgB
=
PA PB
 
Regula de maximizare a utilităţii ne spune de fapt, că un consumator va
obţine satisfacţie maximă dacă îşi va cheltui venitul disponibil astfel încât
ultima unitate monetară cheltuită pentru un bun să îi procure o satisfacţie
suplimentară (U mg ), egală cu satisfacţia suplimentară procurată de ultima
unitate monetară cheltuită pentru a cumpăra oricare alt bun.
 
 
1.3   CEREREA
 
 
Cererea reprezintă cantitatea dintr-un bun sau serviciu pe care
consumatorii pot şi sunt dispuşi să o cumpere într-o anumită perioadă de
timp, la un anumit preţ.
Cererea exprimă atât trebuinţele şi preferinţele consumatorilor, cât şi
posibilităţile lor de cumpărare. Trebuinţele sau preferinţele nu reprezintă o
cerere efectivă. Unei persoane poate să-i placă foarte mult un anumit
produs, dar nu il va cumpăra dacă nu poate plăti preţul cerut. În acest caz
preferinţele nu se vor exprima pe piaţă sub formă de cerere.
Cererea solvabilă reprezintă cererea de bunuri şi servicii pentru care
cumpărătorii dispun de mijloace de plată.
Exemplu:
Să presupunem ca un consumator oarecare cumpără CD-uri. Cererea se
prezintă ca in tabelul de mai jos:
 
Pretul unui CD(u.m) 50 40 30 20 10
Cantitatea cerută(nr CD-uri) într-o lună 1 2 3 5 7
 
Consumatorul va cumpăra o cantitate mai mare dintr-un anumit produs
dacă preţul acestuia scade si invers.
Obs! Din tabel nu reiese care este preţul pieţei la care se vând CD-urile.
Acesta nu depinde numai de cerere ci si de ofertă.
Desenaţi curba cererii.
Obs! Curba cererii este descrescătoare la preţ!
Relaţia inversă dintre preţ si cantitatea cerută poarta denumirea de legea
cererii. Ea este reprezentată grafic mai sus (din graficul facut).
 
 
Elasticitatea cererii
 
Proprietatea cererii de a se modifica sub acţiunea factorilor care o
influenţează se numeşte elasticitate. Dintre acestia, cei mai importanţi
sunt preţul şi venitul consumatorului.
 

 Elasticitatea cererii in funcţie de preţ

 
Pentru a determina gradul de elasticitate a cererii pentru un bun oarecare,
se calculeaza coeficientul de elasticitate.
 
Variaţia cantităţii
Kec/p = -  cerute(%) =Δ Q(%) / Δ P (%)
variaţia preţului (%)
Unde   Δ Q(%)= Δ Q/ Q0 x 100
          Δ P(%)= Δ P/ P0 x 100
       Inlocuind in formulă obţinem:
Δ P  Δ P
Kec/p = -  :
Q0 P0
 
 
Tipuri de elasticitate a cererii in funcţie de preţ :
a) elastică la care modificarea preţului cu un anumit procent determină
modificarea cererii cu o mărime mai
Exemplu: autoturisme, calculatoare, etc.
Kec/p > 1
b) inelastică schimbarea preţului cu un anumit procent detremină o
modificarea mai mică a cantităţii cerute, in sens invers. Exemplu : daca
preţul hartiei creste, cantitatea hartiei ceruta de o editură nu se va scadea
foarte mult, pt ca hartia este de strictă
Kec/p < 1
c) unitară , modificarea preţului cu un anumit procent detremină
modificarea cu aceeasi mărime a cantităţii
Kec/p = 1
d) perfect elastică modificarea oricât de mică a preţului determină o
variaţie foarte mare a cantităţii cerute. Exemplu: piaţa financiară- acţiuni.
e) perfect inelastică atunci când modificarea preţului nu determină nicio
modificare a cantităţii cerute.Exemplu : oferte promoţionale „in limita
stocului disponibil”.
 

 Elacticitatea cererii în funcţie de venit

 
Cererea este, de regulă, într-un raport de determinare directă, pozitivă faţă
de modificarea mărimii venitului
consumatorilor. Astfel:

 dacă venitul consumatorilor creşte, acesta determină creşterea


cererii;
 daca venitul consumatorilor scade, acesta determină scăderea cererii

Indicatorul care ne arată mărimea elasticităţii este coeficientul de


elasticitate al cererii în funcţie de venitul
consumatorilor: Kec  / v
 
Atunci când venitul creşte, creşte şi cererea, dar nu în aceeaşi măsură
pentru diferite bunuri marfare:

 pentru bunurile obişnuite variaţia veniturilor consumatorilor determină


o variaţie de acelaşi sens a cererii

Kec  / v  ⊇ 0

 acele bunuri pentru care Kec  / v  < 0, adică variaţia veniturilor determină
o variaţie de sens contrar a cererii, se numesc bunuri inferioare.

 
CAPITOLUL 2. PRODUCĂTORUL ŞI COMPORTAMENTUL SĂU
RAŢIONAL
 
 
1. PROPRIETATEA ŞI LIBERA INIŢIATIVĂ
 
A.     ÎNTREPRINDERILE - AGENT ECONOMIC
 
Producatorul- persoana care utilizează resurse (naturale, materiale,
umane) pentru a produce bunuri si servicii.
Întreprinderile- unităţi economice de baza la nivelul cărora se desfăsoară
activităţi de productie si de
distributie a bunurilor si serviciilor. Au diferite dimensiuni si se afla in diferite
forme de proprietate.
Proprietatea     reprezintă relaţia dintre oameni (indivizi, grupuri,
societate), cu privire la însuşirea
bunurilor existente sau produse de societate.
Drepturi sau atribute ce revin deţinătorilor proprietăţii:

 Posesia – însuşirea de către o persoana a bunurilor


 Dispoziţia – dreptul de a dispune de acele bunuri
 Folosinţa- utilizarea bunului aflat în posesie
 Uzufructul – însuşirea beneficiilor care apar în legătură cu acel bun
Atributele pot fi cedate total sau partial:

 Înstrăinare sub toate aspectele (vanzare-cumpărare, donaţie,


mostenire)
 Înstrăinare partială (închiriere, arendare, etc)

 
Forme de proprietate

 proprietate particulară :
o individuală – proprietarul foloseşte, administrează şi îşi
însuşeste roadele;
o asociativă – un grup de pers fizice sau juridice se asociază pt a
administra o afacere, pt a desfasura anumite activitati;
 proprietate publică – proprietarii sunt unităţi ale admnistraţiei publice
(scoli publice, spitale publice)
 proprietate mixtă

 
ACTIVITATE: Identificati avantajele si dezavantajele diferitelor tipuri de
întreprinderi.
 
 
B.     LIBERA INITIATIVĂ IN ECONOMIA DE PIAŢĂ
 
Libera iniţiativă se concretizează in dreptul agenţilor economici:

 de a dispune asa cum doresc de proprietea sa


 de a-şi administra după propria dorinţă afacerea

Libera iniţiativă este manifestarea libertăţii economice a proprietarului de a-


şi menţine, dezvolta sau restrânge activitatea, de a decide in conformitate
cu propriile interese tinând cont si de normele legale şi de utilizarea
raţională a resurselor.
Manifestarea liberei iniţiative înseamnă şi asumarea unor responsabilităţi
cu privire la :

 natura activităţii - persoanele implicate


 locul de desfăşurare - locul de desfacere a produselor şi serviciilor
 dimensiunea activităţii
Orice economie de piaţă este o economie deschisă, bazată pe schimb si
pe proprietatea privata asupra resurselor de productie.Economia deschisă
se caracterizează prin:

 proprietate privata - preturi libere


 libertate economică - concurenta
 interventia limitata a statului in economie

 
2.   FACTORII DE PRODUCTIE ŞI COMBINAREA ACESTORA
 
 
Factorii de productie sunt resursele atrase în activitatea economica.
Resursele naturale si munca sunt factori de productie primari.
Resurse: - regenerabile
- neregenerabile
Munca este considerata factorul de productie cel mai important. Munca
este o activitate desfasurata de oameni, presupunand capacitatea fizica si
intelectuala de a produce bunuri si servicii.
Capitalul este un factor de productie derivat. Bunurile de capital sunt
bunuri rezultate din procesele economice anterioare si sunt utilizate pentru
a produce alte bunuri si servicii.
Dupa modul in care se consuma si se inlocuiesc, in cadrul proceselor
economice la care participa, bunurile de capital sunt grupate in capital fix si
capital circulant.
Capitalul fix (Kf) cuprinde bunuri care se consumă si se înlocuiesc dupa
mai multi ani de utilizare: clădiri, masini, utilaje, instalatii, drumurile etc.
Acestea participă la mai multe procese de productie in cadrul carora se
consuma treptat.
Capitalul circulant (Kc) cuprinde bunuri care se inlocuiesc dupa fiecare
proces de productie: materii prime, combustibil, energie, apa tehnologica
etc. Acestea participa la un singur proces de productie, in cadrul caruia se
consuma complet.
 
 K = Kf + Kc
K= intregul capital utilizat
 
Deprecierea capitalului fix este cunoscuta sub forma de uzura.
Uzura poate fi: fizica sau morala
Atragerea resurselor de productie in activitatile economice depinde de
tehnologia existenta si de costurile implicate.
 
Conditiile tehnice existente la un moment dat ofera posibilitatea de a
prelucra doar anumite resurse. Acestea devin factori de productie efectivi,
spre deosebire de resursele care nu pot fi prelucrate cu tehnologia
existenta si care vor deveni factori de productie in viitor.
Costul cu care pot fi prelucrate resursele este deosebit de important pentru
producator. Daca, pentru a utiliza anumite resurse, el trebuie sa plateasca
un cost mai mare decat cheltuielile pe care le poate recupera, rational este
sa renunte, in caz contrar va fi obligat sa suporte pierderile.
Factorii de productie sunt combinati in functie de tipul de bun sau serviciu
care se produce si de cantitatea in care se produce.
Combinarea reprezinta modul specific de unire a factorilor de productie in
vederea producerii diferitelor bunuri si servicii.
In functie de tipul de bun sau serviciu, producatorul selecteaza factorii
specifici domeniului de activitate respectiv, factori impusi de tehnologia de
fabricatie.
In functie de cantitatea de bunuri si servicii de care se estimeaza ca este
nevoie, producatorul va achizitiona si combina cantitati mai mari sau mai
mici de factori. El trebuie sa combine eficient factorii de productie, pentru a
obtine maxim cantitate la minim consum.
Combinarea optima este aleasa in urma substituirii unor factori de
productie cu altii si a calcularii unor indicatori de eficienta, precum
productivitatea.
Suplimentul dintr-un factor (de regula, capital) necesar pentru a reduce cu
o unitate cantitatea utilizata dintr-un alt factor (de regula, munca), astfel
incat productia sa nu se reduca, reprezinta rata marginala
de substitutie (RmgS)
 
 3.       EFICIENTA ECONOMICA ŞI PRODUCTIVITATEA
 
 
Agenţii economici evaluează rezultatele activităţii lor cu
ajutorul indicatorilor economici, denumiţi şi
indicatori de eficienţă. Indicatorii economici sunt expresii numerice ce
măsoară activitatea economică.
Indicatorii de eficienţă sunt:

 Productivitatea;
 Costul;
 Profitul

Productivitatea reprezintă eficienţa, randamentul sau rodnicia cu care


sunt combinaţi şi utilizaţi factorii de producţie în activitatea de
obţinere a bunurilor şi serviciilor.
Randamentul factorilor de producţie se apreciază cu ajutorul nivelului
productivităţii.
Relaţia care exprimă nivelul productivităţii este:
W = Q/Fi,
unde: W = nivelul productivităţii
Q = producţia (exprimată în unităţi fizice - bucăţi, kilograme, metri, tone
sau/şi în unităţi monetare - lei, dolari, euro)
Fi = efortul depus, factorii de producţie utilizaţi exprimaţi în unităţi fizice sau
monetare
 
SARCINI! (pe grupe)

1. Ce efecte generează cresterea productivităţii la nivelul firmei?


2. Ce efecte generează cresterea productivităţii la nivelul economiei
nationale?

 
Nivelul şi evoluţia productivităţii depind de numeroase împrejurări
economice şi extraeconomice, cum ar fi:

 calitatea factorilor de producţie utilizaţi;


 calitatea organizării şi managementului activităţii economice;
 motivaţia economică a posesorilor factorilor de producţie;
 condiţiile naturale;
 climatul politic şi social

În practica economică se folosesc două forme de determinare şi analiză a


productivităţii:

 productivitatea globală (totală);
 productivitatea parţială

Productivitatea globală exprimă eficienţa agregată a tuturor factorilor de


producţie implicaţi în obţinerea unui rezultat şi se poate calcula
ca productivitate globală medie:
W = Q/ (P+L+Kt)
sau ca productivitate globală marginală:
W = ΔQ/ (ΔP+ΔL+ΔKt)
 
Nivelul productivităţii parţiale se exprimă tot prin productivitate
medie şi productivitate marginală, dar redate pentru fiecare factor de
producţie pentru care vrem să o calculăm în parte.
Productivitatea medie exprimă eficienţa medie obţinută prin utilizarea
fiecărui factor de producţie în parte.
Productivitatea muncii (WmL) arată eficienţa medie prin care este
consumat factorul muncă.
WmL = Q/L,
unde Q = producţia; L = numărul de lucrători sau timpul lucrat, exprimat în
ore de muncă.
Productivitatea medie a pământului (WmP) arată eficienţa medie cu care
este utilizat factorul pământ şi se calculează ca un raport între rezultatele
obţinute (Q) şi suprafaţa totală de teren (P) folosită pentru obţinerea
producţiei respective:
 
WmP = Q/P
Productivitatea medie a capitalului (WmK) arată eficienţa medie cu care
este utilizat factorul capital şi se calculează ca un raport între rezultatele
obţinute (Q) şi capitatul tehnic utilizat (Kt):
WmK = Q/Kt
Productivitatea marginală exprimă eficienţa obţinută prin modificarea cu
o unitate a unuia, mai multora sau a tuturor factorilor de producţie.
Productivitatea marginală a muncii (WLmg) exprimă eficienţa ultimei
unităţi de muncă implicată în activitatea economică.
Productivitatea marginală a muncii se determină ca un raport între variaţia
absolută a producţiei (ΔQ) şi variaţia cantităţii de muncă (ΔL) utilizată prin
adăugarea unei noi unităţi din factorul de producţie muncă, după relaţia:
WLmg = ΔQ/ΔL
Productivitatea marginală a capitalului exprimă eficienţa ultimei unităţi
de capital tehnic atras şi utilizat în activitatea economică.
Productivitatea marginală a capitalului tehnic se determină ca un raport
între variaţia absolută a producţiei (ΔQ) şi variaţia cantităţii de capital tehnic
(ΔKt) utilizat prin adăugarea unei noi unităţi din factorul de producţie
capital, după relaţia:
WKtmg = ΔQ/ΔKt
Productivitatea marginală a pământului exprimă eficienţa ultimei unităţi
de teren (ha, ar, mp) atrase şi utilizate în activitatea economică
Productivitatea marginală a pământului se determină ca un raport între
variaţia absolută a producţiei (ΔQ) şi variaţia absolută a suprafeţei de teren
(ΔP) utilizate prin adăugarea unei noi unităţi din factorul de producţie
pământ, după relaţia
WPmg = ΔQ/ΔP
 
 
  4.   COSTUL PRODUCTIEI
 
Combinarea factorilor de producţie este un proces tehnico-economic de
unire a acestora în vederea obţinerii de bunuri economice, în condiţii de
eficienţă maximă.
Combinarea factorilor de producţie are două laturi: latura tehnică şi latura
economică.
Latura tehnică are în vedere unirea factorilor de producţie specifici şi
complementaritatea acestora. Latura economică vizează maximizarea
profitului.
Combinarea factorilor de producţie depinde de:

 Natura activităţii - tipul de activitate: agricultură, industrie, turism,


transport,
 Nevoia de bunuri şi servicii - cererea pentru anumite bunuri;
 Condiţiile tehnice de producţie - rolul esenţial în acest caz îl are
progresul tehnic;
 Abilitatea întreprinzătorului - rolul determinant îl are aici
capacitatea de a conduce o

Costul de producţie reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate de un


agent economic cu producerea şi
desfacerea unui bun economic sau serviciu.
Costul este expresia valorică a consumului de factori de producţie efectuat
de întreprinzător în fiecare ciclu de producţie. Activitatea economică este
eficientă atunci când costurile de producţie sunt mai mici decât veniturile
obţinute din vânzarea producţiei.
Consumul de capital fix se exprimă numai valoric, prin amortizare.
Amortizarea se calculează conform formulei:
A = Kf / n
 
Consumul de capital circulant este pus în evidenţă atât fizic (kg, tone,
metri) - prin consum specific sau tehnologic - cât şi valoric (u.m.).
Cheltuielile cu capitalul circulant (Kc) şi amortizarea (A)
formează cheltuielile materiale ale firmei (Cmat) : Cmat = Kc + A
Consumul factorului muncă este pus în evidenţă:

 Fizic - prin numărul de lucrători sau prin timpul lucrat;


 Valoric - prin plăţile făcute pentru salarizarea angajaţilor;

Cheltuielile salariale ale firmei includ salariile lucrătorilor direct productivi


(salarii directe - Sd), ale personalului administrativ (salarii indirecte - Si),
contribuţiile pentru ajutorul de şomaj şi asigurările sociale (CAS).
Consumul factorului pământ este pus în evidenţă numai valoric, fie prin
suma necesară cumpărării acestuia, fie prin sumele plătite pentru utilizare
(arendă).
Costul este o parte componentă a preţului (P) de vânzare a produsului,
permiţând producătorului să-şi recupereze cheltuielile suportate şi să
obţină un câştig.
Costurile globale reprezintă toate cheltuielile necesare obţinerii unui
volum dat al producţiei unui bun sau
serviciu. Costul global (CT) cuprinde costul global fix (CF) şi costul global
variabil (CV).
CT = CF + CV
Costul global fix (CF) cuprinde costurile care, pe termen scurt, nu se
modifică în funcţie de volumul producţiei: amortizarea capitalului fix,
dobânzile, taxele, impozitele, salariile indirecte, chiria, întreţinerea,
iluminatul şi încălzitul spaţiilor de producţie, asigurările, telefonul. Aceste
costuri sunt suportate de firmă, chiar dacă producţia este zero.
Costul global variabil (CV) cuprinde costurile care se modifică în funcţie
de volumul producţiei: cheltuieli cu materii prime, materiale auxiliare,
energia şi combustibilul pentru producţie, apa tehnologică, salarii directe.
Costurile variabile evoluează în acelaşi sens cu producţia, dar nu strict
proporţional.
Costurile medii (unitare) reprezintă cheltuielile pe unitate de produs sau
serviciu.
Costurile medii (unitare) sunt: fixe, variabile şi totale.
Costul fix mediu (CFM) reprezintă costul fix suportat de fiecare unitate de
produs şi se determină ca un raport între costul fix global (CF) şi volumul
producţiei (Q):
CFM = CF / Q
Costul variabil mediu (CVM) reprezintă costul variabil suportat pentru
fiecare unitate de produs şi se determină raportând costul variabil global
(CV) la volumul producţiei (Q). Mărimea şi dinamica sa depinde atât de
evoluţia costului variabil, cât şi a producţiei.
CVM = CV / Q
Costul total mediu (CTM) reprezintă costul total suportat de fiecare unitate
de producţie şi se determină ca un raport între costul total global (CT) şi
producţia obţinută.
CTM = CT / Q
Pe termen scurt, evoluţia sa depinde de dinamica CV şi Q.
Costul marginal (Cmg) reprezintă sporul de cheltuieli totale determinat de
creşterea producţiei cu o unitate şi se determină ca un raport între variaţia
costurilor totale (ΔCT) şi variaţia producţiei (ΔQ).
Cmg = ΔCT / ΔQ
Pe termen scurt, mărimea sa depinde doar de costul variabil global şi
mediu:
Cmg = ΔCV / ΔQ, întrucât ΔCF = 0
Cunoaşterea nivelului şi a evoluţiei costului marginal are o importanţă
deosebită în fundamentarea deciziilor producătorului privind stabilirea
nivelului optim al producţiei, deci în vederea maximizării profitului.
 
 5.   PROFITUL
 
 
Veniturile realizate în activitatea economică sunt distribuite posesorilor de
factori de producţie care au participat la obţinerea rezultatelor. În înţelesul
comun al termenului, profitul constă în diferenţa dintre aceste venituri şi
costurile de producţie.
Profitul, în sens larg, poate fi identificat cu orice câştig, beneficiu,
avantaj bănesc.
În sens restrâns, profitul este un venit net obţinut de întreprinzător
(antreprenor), ca posesor al factorului de producţie capital, utilizat într-o
activitate economică.
La nivel de firmă, profitul are funcţia de:

 a reflecta raţionalitatea activităţilor economice (încasările sunt mai


mari decât costurile);
 a motiva în dezvoltarea, menţinerea sau restrângerea unei activităţi;
 a se constitui în sursă de autofinanţare.

La nivel individual, profitul are funcţia de:

 a stimula iniţiativa şi creşterea eficienţei;


 a stimula acceptarea riscului în activitatea economică.

La nivel macroeconomic, profitul are funcţia de:

 a stimula concurenţa;
 a influenţa dezvoltarea economică şi progresul social;
 a orienta alocarea resurselor;
 a cultiva spiritul de economisire

Profitul reprezintă o sumă globală, ale cărui componente pot fi diferenţiate


după mai multe criterii:
1.  după calea pe care a fost obţinut:

a. profit legitim, contabil - obţinut în condiţiile respectării prevederilor


legale privind calculul şi impozitarea
b. profit nelegitim, nelegal - obţinut fără muncă, prin încălcarea legii

2.  după conţinutul profitului:

a. profit brut (Prb) - obţinut prin diferenţa dintre încasări (CA-cifra de


afaceri) şi costurile totale (CT)                    Prb = CA - CT
b. profitul net ( Prn) - suma ce rămâne întreprinzătorului după plata
impozitului pe profit (Ipr)

Prn = Prb – Ipr


3. după mărimea acestuia:

a. profit normal, ordinar sau obişnuit - reprezintă suma minimă pe care


un întreprinzător trebuie să o obţină pentru a fi stimulat să-şi continue
activitatea
b. supraprofitul (profit de monopol sau profit economic) - reprezintă un
câştig suplimentar, peste cel normal, pe care îl obţin numai anumite
firme ce dispun de unele avantaje faţă de concurenţi (avantaje de cost,
de preţ, calitate).

Mărimea profitului se exprimă cu ajutorul a doi indicatori principali:

 masa profitului (Pr) Pr = CA - CT


 rata profitului (Rpr’) :

1. rata profitului în funcţie de cifra de afaceri exprimă cantitatea de


profit obţinută la 100 u.m. venit

Rpr/CA= (Pr / CA) x 100


2. se numeşte rata rentabilităţii; exprimă cantitatea de profit obţinută la
100 u.m. cheltuite

Rpr/CT = (Pr/CT) x 100; (rata rentabilităţii)

3. rata profitului în funcţie de capitalul utilizat exprimă cantitatea de


profit obtinuta la 100 m. de capital utilizat                                 

Rpr/Kt =(Pr/Kt) x 100


 
APLICATIE

1. O societate comerciala obtine un cursul anului incasari totale in


valoare de 5000 u.m si efectueaza costuri totale de 4000 lei. Capitalul
folosit are o valoare de 1000 lei. Determinati

a. masa profitului
b. rata profitului in functie de cifra de afaceri, costuri totale si

 
 6.   OFERTA
 
 
Oferta reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii pe care agenţii economici
o aduc pe piaţă într-o anumită perioadă şi la un anumit preţ.
La baza formării ofertei pe piaţă stau resursele şi factorii de producţie.
Pentru ca acesta să poată satisface nevoile şi dorinţele consumatorilor este
nevoie de activitate economică prin care să fie transformate în bunuri şi
servicii. Producătorii au un comportament diferenţiat, care este influenţat
de:

 modificarea preţurilor la factorii de producţie


 modificarea preţurilor de vânzare ale bunurilor

Cantitatea oferită nu se confundă cu cantitatea vândută. Cantitatea oferită


reprezintă tot ceea ce producătorul întenţionează să vândă, iar cantitatea
vândută reprezintă acea cantitate pentru care producătorul reuşeşte să
găsească cumpărători. Cantitatea vândută efectiv este în strictă
dependenţă de nivelul cantităţii cerute pe piaţă.
Formarea ofertei este rezultat al activităţii producătorului, dar şi al
intermediarilor.
Legea ofertei redă raportul de determinare directă între modificarea
mărimii preţului unitar al unui bun şi modificarea cantităţii oferite din bunul
respectiv.
 
Aplicatie!
Considerând următoarea creştere conjuncturală a preţului unei reviste, vom
observa o variaţie a tirajului acesteia pe care o prezentăm în tabelul
următor:
Preţ 2 2,2 2,4 2,5 2,7 3 3,1 3,3 3,5
Tiraj 15000 17000 19000 20000 22000 25000 26000 28000 30000
 
Oferta de CD-uri
Preţul unui CD 50 40 30 20 10
Q de CD-uri intr-o
5 4 3 2 1
luna
 
 
 
 
CAPITOLUL 3 PIAŢA- ÎNTÂLNIRE A AGENTILOR ECONOMICI
 
 1. RELAŢIA CERERE-OFERTĂ-PREŢ
 
A. Piaţa este locul unde se intâlnesc cumpărătorii şi vânzătorii diferitelor
bunuri şi servicii (locul unde se realizează schimburile).
Clasificare a formelor de piaţă:

 După obiectul tranzacţiilor (piaţa bunurilor şi serviciilor, piaţa


monetară, piaţa financiară, piaţa valtară, piaţa muncii)
 Dupa dimensiune (locală, regională, natională, internatională)
 Dupa tipul de concurenta (perfectă si imperfectă)

B. Pretul si cantitatea de echilibru – reprezentare grafică!


 
2.     MECANISMUL CONCURENŢIAL
 
Concurenţa = competiţia, confruntarea liberă, rivalitatea dintre agenţii
economici (producători sau consumatori) care acţionează pe piaţă pentru
realizarea propriilor interese.
Mecanismul concurenţial are efecte benefice atât asupra producătorilor cât
şi asupra consumatorilor.
De exemplu: asupra producatorilor:   -     accelerarea cercetării

 perfectionarea activităţii economice


 diversificarea productiei
 imbunătăţirea calităţii produselor
 promovare progresului tehnic

asupra consumatorilor:

 reducerea preţurilor
 diversificarea bunurilor
 facilităţi acordate de către producători

Tipuri de concurenţă în funcţie de criteriul respectării legilor:


- concurenţă loială  - care respectă reglementările în vigoare (poate folosi
ca instrumente: reducerea preţurilor, cresterea calităţii produselor,
acordarea de facilităţi clienţilor, publicitate, introducere de noi produse)
-concurenţă neloială încalcă prevederile legale (foloseste instrumente
incorecte: şantaj,mită, trafic de influenţă, evaziune fiscală, etc)
Tipuri de piaţă după forma de concurenţă:

 piaţă cu concurenţă perfectă


 piaţa cu concurenţă imperfectă: - piaţa de monopol
o piaţa de oligopol
o piaţa de oligopson (monopson)

 
PIAŢA CU CONCURENŢĂ PERFECTĂ
 
 
Piaţa  cu concurenţă perfectă    presupune existenţa unui număr foarte
mare de producători care acţionează independent.
Caracteristici:
- atomicitatea = participanţii la piaţă sunt foarte numeroşi

 omogenitatea = produsele oferite de firme sunt relativ identice


 libertatea de acţiune pe piaţă – nu există restrictii pt intrarea pe
piaţă
- transparenţă perfectă – constă în perfecta informare a ag economici cu
privire la cantitate, calitate, pret, structura cererii şi ofertei.
- mobilitatea perfectă a factorilor de productie – pot fi procurati oricând
si in orice cantitate.
Piaţa cu concurenţă perfectă se întâlneşte rareori în realitate.
 
PIAŢA CU CONCURENŢĂ IMPERFECTĂ
 
Este cea mai aproape de realitate, deoarece concurenţa perfectă rămâne
doar ca un model ideal.
Caracteristici :

 produsele sunt diferenţiate


 există restricţii în calea celor ce doresc să pătrundă pe piaţă
 informare deficitară privind situaţia pieţei
 mobilitate redusă a factorilor de producţie

Piaţa cu concurenţă imperfectă se prezintă sub următoarele forme:

1. piaţa cu concurenţă monopolistică – nr mare de producători care


oferă produse diferite

Exemple: piaţa produselor de îmbrăcăminte, piaţa produselor cosmetice.

1. piaţa cu concurenţă de monopol – pe piaţa domină un singur


producător care poate impune calitatea,

cantitatea si pretul
Exemple: CFR, E-ON Energie

1. piaţa cu concurenţă de oligopol – pe piaţa există cateva firme mari,


puternice influentând preturile

produselor ce le fabrica
Exemple: piaţa telefoniei mobile

1. piaţa cu concurenţă de oligopson (monopson) – piaţa pe care


există putini cumpăratori (sau unul singur)

acestia impunând conditiile la care vor cumpăra produsele.


Exemple monopson: armata este singura care cumpăra armament şi alte
bunuri utilizate exclusiv
de cadrele militare.
 
3.     PIAŢA MONETARĂ
 
 
A. Banii - Reprezintă ansamblul mijloacelor de plata utilizate în tranzacţii
Functiile banilor

 Mijloc de schimb
 Etalon al valorii
 Rezervă de valoare
 Mijloc de plată

Forme ale banilor Numerar şi Bani scripturali(de cont)


 
B . Masa monetară

 Reprezintă cantitatea de bani aflata în economie, la un anumit


moment dat si la diferiti agenti

economici.

 Se compune din numerar (moneda efectivă) si banii


scripturali (moneda de cont): M= N + Bs

M= (P x T)/ V –  ecuatia cantitativă a                       M = masa monetară


banilor (Irvin Fisher)                 P = nivelul preturilor
MxV=PxT                                                                 T = volumul de bunuri si
servicii supuse tranzactiilor V= viteza de rotatie a banilor
 
Piaţa monetară este locul unde se confruntă cererea şi oferta de monedă,
în funcţie de preţul ei (rata
dobânzii-d’).

 Cererea de monedă provine de la agenţii economici care cheltuie


mai mult decât resursele de care dispun şi recurg la împrumuturi.
 Oferta de monedă provine de la agenţii economici care au la un
moment dat resurse monetare

disponibile
Rolul pieţei monetare este de:
 a compensa deficitul cu excedentul de monedă existent la diferiţi
agenţi economici;
 - a regla cantitatea de monedă într-o economie

Echilibrul pietei monetare - Piaţa monetară se află in echilibru atunci


când oferta de bani este egală cu
cererea de bani : MxV=PxT.
 
Aplicatie! Cat de multi bani sunt necesari pentru tranzactionarea unei
cantitati de 100.000 bunuri, daca un bun se vinde cu 20 u.m. si fiecare
unitate monetara mijloceste 4 tranzactii?
 
C. Banii şi băncile
 
Sistemul bancar (financiar) este format din ansamblul de instituţii care
gestionează instrumentele monetare şi influenţează economia prin
intermediul monedei (băncile, casele de economii, societăţile de asigurare
Creditul este o relaţie bănească între:

 creditor, care acordă un împrumut sau vinde un bun sau prestează


un serviciu pe
 debitor, beneficiarul împrumutului, bunului sau serviciului, care se
angajează să plătească la o dată ulterioară (scadenţă) suma
corespunzătoare plus o dobândă

In sens restrâns, dobânda este suma de bani care revine creditorului


pentru folosirea împrumutului de
către debitor o anumită perioadă de timp.
Mărimea dobânzii poate fi pusă în evidenţă:

 absolut - prin masa dobânzii (D)- suma de bani plătită în plus faţă de


credit (pentru debitor este un cost,pentru creditor un venit);

 relativ- prin rata dobânzii - preţul plătit de debitor creditorului pentru


dreptul de a dispune timp de un an de

100 de unităţi monetare, se calculează după formula:


Masa dobânzii poate fi calculată în două moduri:

 ca dobândă simplă- pentru credite acordate pe o perioadă de un an,


mai mică decât un an sau mai mare de un an dar rambursate în tranşe
egale. Se calculează după formula:
D= Cr x rd x n,      unde   D= masa dobânzii,     rd=rata dobânzii;
n= durata creditului.
 

 ca dobândă compusă- pentru credite acordate pe o perioadă mai


mare de un an, rambursate la sfârşitul perioadei. Se calculează după
formula:

 
D=Sn-Cr,                     unde Sn= suma ce revine creditorului la sfârşitul
perioadei.
Sn=Cr(1+rd)ⁿ
 
Câştigul băncii (Cb) rezultă din diferenţa dintre dobânda încasată (Dî) la
creditele acordate şi dobânda plătită deponenţilor (Dpl):
Cb= Dî-Dpl
Crestere masei monetare poate fi sănătoasă, fără să producă inflaţie, dacă
este însoţită de creşterea cantităţii de bunuri şi servicii supuse vânzării şi
invers.
 
 4.     PIAŢA CAPITALURILOR (FINANCIARĂ)
 
Piaţa capitalurilor este un spaţiu economic în care se întâlnesc cererea şi
oferta de titluri de valoare(acţiuni şi obligaţiuni); reprezintă ansamblul
operaţiilor de vânzare-cumpărare a activelor financiare pe termen mediu şi
lung.
Obiectul tranzacţiilor pe piaţa capitalurilor este reprezentat de activele
financiare pe termen mediu şi
lung: acţiuni si obligaţiuni;

 Cererea de titluri provine de la agenţii economici care doresc să


economisească.
 Oferta provine de la agenţii economici care au nevoie de finanţare.

Acţiunea este un titlu de valoare ce are următoarele trăsături:

 atestă calitatea de proprietar a deţinătorului asupra unei părţi din


capitalul firmei emitente;
 poartă însemne speciale: numele firmei, data emiterii, numărul de
identificare a titlului, valoarea nominală, semnătura persoanei autorizate
din partea firmei; elemente de securitate pentru a împiedieca
falsificarea.

 
Tipuri de acţiuni

 ordinare- dau drepturi egale acţionarilor potrivit numărului de acţiuni


deţinute- dividend proporţional cu numărul de acţiuni deţinut şi drept de
vot în adunarea generală a acţionarilor (A.G.A.);
 privilegiate- dau deţinătorului dreptul la un dividend fix şi prioritate în
încasarea acestuia dar nu şi drept de vot în A.G.A.

Obligaţiunea este un titlu de valoare care:

 atestă contractarea unui împrumut pe termen mediu sau

-poartă însemne speciale: numele firmei, valoarea nominală, scadenţa(data


expirării obligaţiunii).
Piaţa financiară primară cuprinde emisiunea şi plasarea de titluri
noi: emitenţii de titluri – vânzătorii- urmăresc obţinerea de capital bănesc,
iar posesorii de economii- cumpărători- urmăresc plasarea acestora
devenind investitori. Operaţile se derulează prin intermediul băncilor.
Piaţa financiară secundară cuprinde ansamblul tranzacţiilor cu titluri
emise anterior.
Tranzacţiile: au loc la bursa de valori; se realizează prin intermediul
agenţilor de schimb (brokeri); au ca problemă fundamentală formarea
preţului (cotaţie, cursul) titlurilor care diferă de valoarea nominală a
acestora.
Bursa de Valori Bucureşti permite accesul la realizarea tranzacţiilor
potrivit unor criterii de performanţă economică.
Tipuri de operatiuni

 Operaţiuni la termen presupun existenţa unui decalaj în timp între


încheierea tranzacţiei şi executarea

contractului stabilit:

 Operaţiuni la vedere presupun realizarea schimbului:


o în momentul încheierii tranzacţiei sau cel mult 2 zile lucrătoare;
o la cursul afişat.

5. PIAŢA MUNCII
 
Piaţa muncii reprezintă ansamblul relaţiilor dintre purtătorii cererii şi ofertei
de muncă prin care se stabilesc condiţiile de angajare a salariaţilor şi
mărimea salariilor ce se consemnează într-un act oficial numit contract de
muncă.
Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată ce se formează
la un moment dat într-o economie de piaţă.
Factorii care influenţează cererea de muncă : Dezvoltarea economico –
socială ; Cheltuielile cu salarizarea forţei de muncă ; Progresul tehnic şi
investiţiile de capital;Durata muncii; Intervenţia sindicatelor ; Substituirea
factorului muncă
Oferta de muncă reprezintă volumul de muncă ce poate fi depus de
populaţia unei ţări, în condiţii
salariale, într-o perioadă dată de timp.
Factorii care influenţează oferta de muncă: Nevoia de subzistenţă a
salariatului şi a familiei sale ; Dinamica salariului; Natura muncii prestate;
Condiţiile de muncă; Satisfacţia oferită de munca depusă; Posibilităţile de
migrare a forţei de muncă:
Pentru contribuţia sa la realizarea muncii ca factor de producţie, posesorul
forţei de muncă primeşte o sumă de bani denumită salariu. Salariul poate
fi privit dintr-o dublă perspectivă: ca şi cost, dar şi ca venit.
Salariu minim garantat legal se stabileşte la nivelul costului muncii,
corespunzător unui anumit nivel al dezvoltării economico-sociale a ţării
respective. Limita minimă a salariului restricţionează angajatorul şi trebuie
să asigure angajatului minimul de subzistenţă.
Factorii de care depind mărimea şi dinamica salariului sunt: gradul de
dezvoltare economică a ţării, natura activităţii desfăşurate, nivelul pregătirii
profesionale şi aptitudinile lucrătorilor si altii.
Suma de bani pe care o primeşte salariatul pentru munca prestată
constituie salariul nominal. După reţinerea impozitului pe salariu şi a altor
contribuţii legale, suma rămasă reprezintă salariul nominal net. Salariul
nominal este o componentă a câştigului nominal net care include şi
sporurile, premiile, venitul pentru ore suplimentare etc.
 
Evoluţia sau dinamica salariului nominal se apreciază prin
calcularea indicelui salariului nominal.
SN1
ISN =  x 100
SN0
 
Unde: SN0 - salariul nominal din perioada de bază ; SN1- salariul nominal
din perioada curentă
Cantitatea de bunuri materiale şi servicii de consum personal care poate fi
cumpărată, la un moment dat, cu salariul nominal net reprezintă salariul
real.
Evoluţia salariului real poate fi pusă în evidenţă de calcularea indicelui
acestuia:
IS
ISR SR1
 x 100                                      ISR = N  x 100
= SR0
Ipc
Salariul real este determinat de mărimea salariului nominal(SN), cu care
este direct proporţional, şi de nivelul preţurilor bunurilor economice de
consum personal(Ipc),cu care este invers proporţional.
SR SN
= IPC
6. PIAŢA VALUTARĂ
 
Intensificarea schimburilor economice internaţionale a determinat apariţia şi
dezvoltarea pieţei valutare.
Operaţiunile de import-export impun schimbarea monedelor naţionale,
unele contra altora (exemplu?).
Piaţa schimburilor valutare constă în vânzarea - cumpărarea banilor care
aparţin diferitelor ţări.
Piaţa valutară asigură întâlnirea cererii cu oferta de valută, având ca scop
reglarea încasărilor şi plăţilor de valută necesare pentru:

 realizarea schimburilor economice internaţionale;


 realizarea turismului internaţional;
 satisfacerea intereselor speculative ale agenţilor

 
Operatorii de pe piaţa valutară

 Operatorii principali - Banca Centrală, băncile comerciale, casele


de schimb valutar;
 Operatori comerciali - agenţii economici participanţi la comerţul
internaţional;
 Operatori intermediari – brokerii
 Operatori speculatori - persoane fizice sau persoane

 
Cursul de schimb sau rata de schimb valutar este preţul unei monede
naţionale exprimat în moneda
altei ţări. Cursul se stabileşte printr-o operaţie numită cotare.
Determinarea cursului valutar

 cotare directă - preţul unei unităţi fixe de valută străină (1 dolar, 10,
100, 1000) este exprimat în moneda naţională.
 cotare indirectă - preţul unei monede naţionale exprimat în valută
străină

Este stabilit un curs de vânzare (mai mare) şi un curs de cumpărare (mai


mic) - diferenţa fiind câştigul celui care cotează.
Factorii care influenţează stabilirea şi evoluţia cursului valutar

 Raportul dintre cererea (+) şi oferta de valută(-);


 Nivelul şi evoluţia inflaţiei(+);
 Situaţia balanţei comerciale şi de plăţi(-);
 Factori politici, psihologici etc. Modificările cursului de schimb
determină:

1. Deprecierea monedei naţionale atunci când are loc o creştere a


cursului de
2. Aprecierea monedei naţionale atunci când are loc o scădere a
cursului de

Formele cursului de schimb

 cursul oficial - (central) stabilit de autoritatea monetară


 cursul de piaţă- (cursul zilei) determinat de raportul dintre cererea şi
oferta de valută

 
OBS! Mărimea cursului se poate modifica chiar în aceeaşi zi în funcţie de
modificarea raportului
cerere-ofertă de valută.
Operaţii pe piaţa schimburilor valutare
Operaţiile principale realizate pe piaţa schimburilor valutare sunt la vedere
şi la termen.
Piaţa la vedere: asigură livrarea valutei contractate în cel mult două zile
lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei
Piaţa la termen- vânzări şi cumpărări ale diferitelor monede:

 se contractează la cursul existent în momentul respectiv


 se finalizează prin livrare şi plată la scadenţa convenită de partenerii
implicaţi – 1-6 luni sau 12 luni;
 
 
7.  PIAŢA MONDIALĂ
 
Schimburile de bunuri economice, servicii şi capitaluri dintre agenţii
economici din toate ţările formează piaţa mondială.
Existenţa şi dezvoltarea rapidă a pieţei mondiale decurg din avantajele şi
posibilităţile pe care le oferă fiecărei ţări participante:

1. pentru o aprovizionare mai ieftină;


2. pentru a avea acces la bunurile pe care nu le produce;
3. pentru a extinde pieţele de desfacere;
4. pentru a obţine valuta necesară importului;

Schimbul sau comerţul cu bunuri economice şi servicii dintre toate ţările


formează comerţul internaţional. Comerţul internaţional include exportul
şi importul.
Comerţul internaţional poate fi: vizibil, în sensul că obiectul tranzacţiilor îl
formează bunurile tangibile şi invizibil, ceea ce însemnă că obiectul
tranzacţiilor îl reprezintă serviciile (turismul, transportul internaţional,
asistenţa economică şi tehnico-ştiinţifică, serviciile bancare, de asigurări
etc.)
Balanţa comerţului exterior este tabloul ce redă, pe de o parte, exportul, iar
de cealaltă importul în valori totale şi pe grupe de mărfuri Aceasta poate fi:
- echilibrată, când exportul este egal cu importul

 deficitară, când exportul este mai mic decât importul


 excedentară, când exportul depăşeşte importul

Balanţa de plăţi reprezintă ansamblul sumelor pe care le primeşte o ţară şi


a plăţilor sale în relaţiile cu exteriorul,în cursul unui an, ca urmare a
operaţiilor comerciale, financiare şi monetare dintre agenţii rezidenţi şi
restul lumii.
Eficienţa comerţului exterior este evidenţiată prin doi indicatori:
Ø  cursul de revenire la export (Cre);

 cursul de revenire la import (Cri).

Cursul de revenire la export exprimă cheltuiala internă care se face pentru


a obţine o unitate valutară prin exportul mărfii;
Cursul de revenire la import exprimă cantitatea de monedă naţională ce se
obţine din vânzarea pe piaţa internă a mărfii importate cu o unitate
valutară.
 
Pi +  Cc  
Cre =
Pe 
 
Pi - Ti
 Cri =
Piv
 
Pi - preţul produsului pe piaţa internă (în moneda naţională);
Cc - cheltuieli de circulaţie până la frontieră (în moneda naţională);
Ti - taxele de import percepute pe marfa respectivă (în moneda naţională);
 
Pe - preţul în valută, la frontieră, al mărfii vândute sau exportate;
Piv - preţul de import al mărfii, în valută, la frontieră.
Eficienţa comerţului exterior se apreciază şi prin raportarea celor doi
indicatori (Cre şi Cri ) la cursul de schimb al monedei naţionale(Cs).
Comerţul exterior al unei ţări este eficient când:

 cursul de revenire la export este mai mic sau egal cu cursul de


schimb al monedei naţionale (Cre ≤ Cs)
 cursul de revenire la import este mai mare sau egal cu cursul de
schimb al monedei naţionale (Cri ≥ Cs)

 
 
 
CAPITOLUL IV MACROECONOMIA
 
1. CIRCUITUL MACROECONOMIC
 
Între unităţile economice din cadrul unei economii naţionale au loc anumite
corelaţii, cum ar fi:

 corelaţii tehnologice (relaţiile normale ce se desfasoara in


intreprinderi)
 corelaţii monetare şi financiare
 corelaţii de venituri
 corelaţii cu circuitele economice internaţionale
 corelaţii de ordin social şi instituţional
Ansamblul conexiunilor economice date de corelaţiile din domeniul
economic se structurează în macroeconomie.
Economia naţională este forma de manifestare a relaţiilor dintre agentii
economici în cadrul instituţional- naţional al unei ţări.
Schimburile de bunuri şi servicii dintre agenţii economici generează fluxuri
economice: materiale şi
monetare. Totalitatea fluxurilor economice alcătuieşte circuitul
macroeconomic.
Din măsurarea fluxurilor economice rezultă indicatorii macroeconomici.
Principalul indicator macroeconomic este Produsul Intern Brut = PIB-
ul reprezinta valoarea bunurilor şi serviciilor finale create în interiorul unei
tări, de către agentii economici autohtoni sau străini, în decurs de un an.
 
PIB = reprezintă valoarea adăugată brută produsă într-o economie
naţională într-o perioadă de timp.
Valoarea Adaugată Brută (VAB) = plusul de valoare realizat de fiecare
agent economic în raport cu
valoarea intrărilor în sistemul său de activitate.
Alţi indicatori macroeconomici:

 PNB - Produsul Naţional Brut = valoarea productiei finale create de


agenţii economici naţionali, indiferent daca au fost produse in tară sau
în afara ţării.
 PNN –Produsul Naţional Net

PNN = PNB- A (consumul capitalului fix)

 PIN - Produsul Internt Net = valoarea adaugată netă a producţie

PIN = PIB – A

 VN - Venitul Naţional = valoarea agregată a veniturilor obţinute de


proprietarii factorilor de producţie în calitate de participanţi la activitatea
economică.

 
TEMĂ Nivelul PIB în România, în perioada 2000-2013.
 
2. ECHILIBRE ŞI DEZECHILIBRE MACROECONOMICE
 
În funcţie de modul de abordare, pot fi studiate mai multe tipuri de
echilibre/dezechilibre
macroeconomice.

 Echilibre şi dezechilibre de fluxuri şi variabile


macroeconomice. Pentru a înţelege aceste corelaţii, vom face
abstracţie de schimburile economice externe ale unei ţări. În aceste
condiţii, PIB este destinat consumului final al agenţilor economici din
ţara analizată, adică va fi format din bunuri de consum şi bunuri de
capital (care sunt rezultatul investiţiilor). Putem scrie următoarea relaţie:

PIB = C + I                          unde:
C- bunuri de consum şi I- investiţii (achiziţii de bunuri capital)
Dar într-o economie de piaţa bunurile şi serviciile ajung la consumatori prin
acte de vânzare/cumpărare. Aceste schimburi generează venituri (fluxuri
monetare) care sunt distribuite agenţilor economici. Prin urmare, PIB ca
VAB poate fi exprimat şi ca totalitatea veniturilor agenţilor economici. După
cum ati văzut în lecţiile „Piaţa monetară” si „Piaţa capitalurilor”, există unii
agenţi economici care nu consumă toate veniturile (economisesc). Ţinând
cont de acest aspect, putem scrie următoarea relaţie:
PIB = C + S
Adică PIB este format din venituri cheltuite pentru consum (C) şi venituri
neconsumate (S).
Dar, întrucât venitul, rezultatul economic (PIB), este unul şi acelaşi, rezultă:
C+I = C+S → I = S,
ceea ce denotă egalitate dintre fluxurile de economii şi cele de investiţii.
Echilibrul dintre economii şi investiţii reprezintă unul dintre echilibrele
macroeconomice majore.
Trebuie semnalat faptul că aceste două fluxuri au sensuri
contrare: investiţiile reprezintă intrări în circuitul economic (dezvoltă
activităţile economice), pe când economiile reprezintă ieşiri din circuitul
economic (bani necheltuiţi, adică bunuri nevândute).
 

       Echilibru/ dezechilibru pe principalele pieţe

Modalitatea de deducere a echilibrului dintre fluxurile de economii şi


fluxurile de investiţii presupune realizarea echilibrului pe principalele pieţe
din perspectivă macroeconomică.
Cele mai importante sunt dezechilibre legate de:

 Piaţa muncii (somajul)


 Piaţa monetară (inflaţia)
 Schimburi economice internaţionale (dezechilibre ale balanţei
comerciale şi de plăţi externe)
 Venituri şi cheltuieli bugetare (dezechilibre bugetare)

Din perspectiva PIB ca sumă a rezultatelor economice, dezechilibrele


îmbracă forma decalajelor PIB-ului. Acestea sunt evaluate în raport cu PIB
potenţial (PIB care se poate obţine în condiţii de folosire deplină a
factorilor de producţie)
Faţă de PIB potenţial se întalnesc situaţiile:

 Dacă PIB-ul realizat efectiv este mai mic decât PIB-ul potenţial
→ decalaj recesionist (o stare de

recesiune economică)

 Dacă PIB-ul realizat efectiv este mai mare decât PIB-ul


potenţial→ decalaj inflaţionist (expansiune

economică)
 
3. INFLAŢIA
 
Inflaţia reprezintă un dezechilibru structural al mecanismului economic,
monetar şi financiar ce reflectă existenţa în circulaţie a unei mase
monetare ce depăşeşte nevoile economiei.
Inflaţia se exprimă prin:

1. Excedentul masei monetare faţă de cantitatea de bunuri şi servicii


aflată în circulaţie;
2. Creşterea generalizată a preţurilor
3. Scăderea puterii de cumpărare a

Cauzele inflaţiei:

 Creşterea volumului de credite;


 Acoperirea deficitului bugetar prin emisiune de monedă fără
acoperire în bunuri şi servicii;
 Creşterea salariilor, fără o creştere corespunzătoare a productivităţii
muncii;
 Scăderea producţiei de bunuri şi servicii;

 
Consecinţele economice ale inflaţiei

 Consecinţele negative îi afectează pe:

1. Cumpărători - mai ales cei care au venituri mici şi fixe – prin


creşterea costului vieţii şi scăderea standardului de viaţă.
2. cei care economisesc - datorită scăderii puterii de cumpărare a
banilor;
3. creditorilor pentru care suma rambursată valorează mai puţin decăt
cea împrumutată;

 Consecinte pozitive ale inflatiei:

1. debitori - care restituie sumele împrumutate la o putere de cumpărare


mai mică;
2. agenţii economici care economisesc disponibilităţile băneşti
convertite în monede mai stabile ale altor ţări.

Formele inflaţiei Principalele forme ale inflaţiei sunt diferenţiate în funcţie


de durată şi intensitate.
Acestea sunt:

 inflaţia târâtoare (latentă) – ritmul anual de creştere a preţurilor este


de 3-4% pe an;
 inflaţia deschisă - ritmul anual de creştere a preţurilor 5-10%
 inflaţia galopantă – preţurile cresc cu peste 15%;
 hiperinflaţia – preţurile cresc cu peste 50%.

 
Măsurarea inflaţiei
Măsurarea inflaţiei porneşte de la tendinţele majore de manifestare a
acesteia: creşterea generalizată a preţurilor şi scăderea puterii de
cumpărare a banilor.
Creşterea generalizată a preţurilor este măsurată cu ajutorul indicelui
preţurilor (Ip) sau indicele general al preţurilor (IGP)care exprimă dinamica
preţurilor(P).
Ip = (P1/Po) · 100
 
Indicele general al preţurilor exprimă dinamica preţurilor de vânzare pentru
un grup de produse şi se calculează după formula:
IGP = (ΣP1·Q1/ΣPo·Qo) · 100
In cazul în care ponderea în consum a bunurilor este diferită atunci formula
va fi: IGP =[ (Pa1/Pao)·άi+((Pb1/Pbo)·άi)+…( (Pn1/Pno)·άi)] ·100
Rata inflaţiei (Ri) se calculează după formula:
Ri = IGP-100
Puterea de cumpărare a banilor (Pcb) reprezintă cantitatea de bunuri şi
servicii ce poate fi cumpărată cu cantitatea de bani existentă în
economie(M), la un nivel dat al preţurilor(P) şi se calculează:
Pcb = M/P.
În dinamică, puterea de cumpărare a banilor se exprimă prin calcularea
indicelui puterii de cumpărare a banilor (Ipcb):
 
Ipcb = (Im/Ip)x 100 unde Im= indice masă monetară (M1/Mox100); Ip=
indice
preţ.
 
 
TEMĂ
1. Măsuri de diminuarea şi control a inflaţiei.
2. Măsuri de protecţie a agenţilor economici împotriva inflaţiei.
 
4. ŞOMAJUL
 
 
 
Şomajul se poate caracteriza ca o stare negativă, de dezechilibru a
economiei, care afectează o parte
din populaţia activă disponibilă, prin neasigurarea locurilor de muncă.
Şomajul se formează pe baza a două mari procese:

 pierderea locurilor de muncă


 creşterea ofertei de muncă

În cadrul primului proces, se disting mai multe forme de şomaj:

 şomajul ciclic sau conjunctural - determinat de crize şi conjuncturi


nefavorabile, trecătoare, dar care se repetă la intervale mai mari sau
mai mici de
 şomajul structural - determinat de modificarea structurii economiei
sub presiunea evoluţiei nevoilor, crizei energetice, revoluţiei tehnico-
ştiinţifice sau altor factori.
 şomajul tehnologic – apare datorită înlocuirii vechilor tehnici şi
tehnologii cu altele noi şi restrângerii locurilor de muncă prin
reorganizarea întreprinderilor.

În funcţie de comportamentul ofertanţilor de muncă, şomajul se manifestă


sub două aspecte:

 şomaj voluntar
 şomaj involuntar

Un şomer este o persoană care nu are loc de muncă şi care caută un loc


de muncă salariat.
Modalitatea cea mai utilizată de garantare a unui venit minim pentru cei
afectaţi de şomaj este ajutorul sau indemnizaţia de şomaj.
 
Info: 6 luni pentru cotizare între 1-5 ani ; 9 luni pentru cotizare între 5-10
ani ;12 luni pentru cotizare de peste 10 ani. Pentru absolvenţii instituţiilor
de învăţământ se acordă o indemnizaţie lunară de 50% din salariul minim
brut, timp de 6 luni
Şomajul se caracterizează prin:

 nivelul la care a ajuns, exprimat


o absolut: număr al şomerilor

- relativ: rata şomajului (RS)
RS= numărul şomerilor/ populaţia ocupată
RS= numărul şomerilor/ populaţia activă (disponibilă)

 intensitatea cu care se manifestă:


o şomaj total (încetarea totală a activităţii)

-şomaj parţial (scăderea duratei săptămânii de lucru şi diminuarea


corespunzătoare a salariului)

 durata- perioada de la pierderea locului de muncă sau diminuarea


activităţii depuse până la reluare normală a activităţii;
 structura se analizează pe categorii de vârstă, nivel de calificare, sex,
rasă

 
TEMĂ 1. Ce persoane sunt considerate someri conform Biroului
Internaţional al Muncii?
2. Definitia somerului conform Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei şi
Sociale Persoanelor Vârstnice..
3. Rata somajului la nivelul judetului Bacău în perioada 2008-2013.

 
5. CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ
 
 
Creşterea economică
Proces global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice
agregate, în cadrul unui orizont de timp, la nivel naţional sau internaţional,
cu efecte favorabile în planul vieţii economice şi sociale.
În sens restrâns, creşterea economică exprimă mărirea reală intr-o anumită
perioadă de timp, a unui indicator economic
agregat, cum ar fi P.I.B., pe total sau pe locuitor, într-un anumit spaţiu
economic.
 
Factorii care influenţează creşterea economică
Prin creşterea economică se înţelege o sporire a producţiei bazată în
exclusivitate pe modificarea cantitativă, a factorilor primari ai producţiei,
care sunt: obiectele muncii, mijloacele de muncă şi forţa de muncă.
Investiţiile reprezintă factorul principal al creşterii economice şi au la bază
două surse principale: economiile populaţiei şi împrumuturile externe.
Pentru o economie efectivă este nevoie ca economiile să se transforme în
investiţii.Acest lucru depinde de: rata dobânzii la credite, evoluţia preţurilor,
investiţiile publice, politica fiscală, stabilitatea economică
 
Tipuri de creşteri economice
Teoria creşterii economice pune în evidenţă existenţa mai multor tipuri de
creştere economică:
Creşterea economică extensivă se caracterizează prin sporirea produsului
intern brut pe locuitor cu preponderenţă pe seama influenţei conjugate a
dimensiunilor cantitative ale tuturor factorilor de producţie, concretizate în:
mai mulţi lucrători, mai multe terenuri arabile, mai multe maşini, mai multe
materii prime, etc...
Creşterea economică consolidată va trebui realizată la scara întregii
economii mondiale, fiind expresia trecerii
omenirii la un nou tip de dezvoltare economico-socială.
Creşterea economică zero are loc în situaţia în care rezultatele economice
agregate şi populaţia unei ţări sporesc în acelaşi ritm, nivelul pe locuitor al
indicatorilor sintetici macroeconomici rămânând constant.
 
 
Dezvoltarea economică
Proces de îmbunătăţire a standardului de viaţă şi creştere a bunăstării
populaţiei ţărilor în curs de dezvoltare care
este măsurat, de regulă, prin creşterea venitului pe locuitor.
Dezvoltarea economică este asociată cu industrializarea ţării şi
modernizarea sectorului agricol.
 
Indicatorii dezvoltării economice
Productivitatea muncii
Ponderea industriei de maşini-unelte în totalul industriei Ponderea
exportului de maşini-unelte în totalul exportului Ponderea exportului de
inteligenţă în totalul exportului Ponderea forţei de muncă în sfera serviciilor
 
Diferenţe între creşterea şi dezvoltarea economică
 
Creşterea economică reprezintă o modificare cantitativă şi pozitivă, deci o
sporire a producţiei, la orice nivel de referinţă, bazată în exclusivitate pe
modificarea cantitativă a factorilor primari sau direcţi ai producţiei.
În schimb dezvoltarea economică reprezintă modificarea calitativă a
factorilor direcţi, cu sau fără spor de producţie, modificare realizată prin
progres economic.
Deci, creşterea economică este un proces cantitativ iar dezvoltarea
economică este predominant calitativ.
În realitate, procesele de creştere economică şi de dezvoltare economică
se produc simultan, de aceea ele trebuie considerate împreună.
În viaţa reală creşterea şi dezvoltarea economică sunt fenomene
independente şi asemănătoare şi, din acest motiv, este destul de greu de
stabilit cât la sută din sporul înregistrat de producţia unei ţări într-o anumită
perioadă se datorează creşterii economice şi cât la sută se datorează
dezvoltării economice.
Spre exemplu, la construirea unei întreprinderi se folosesc utilaje mai
performante decât cele existente în vechile întreprinderi. Deci se va obţine
o productivitate superioară în raport cu productivitatea obţinută în cele
construite anterior.
Construirea unei întreprinderi noi înseamnă pe de o parte creştere
economică (se extinde producţia prin antrenarea unei cantităţi suplimentare
de factori de producţie) iar, pe de altă parte, dezvoltarea economică
deoarece factorii folosiţi în această situaţie sunt de calitate superioară în
raport cu a celorlalţi.
 
Concluzii
Creşterea şi dezvoltarea nu trebuie privite ca un scop în sine. Ele au loc
într-adevăr în vederea unui scop, dar ele
nu sunt un scop, ci un mijloc. Scopul creşterii şi al dezvoltării economice
este creşterea nivelului de trai.
 
6. FLUCTUAŢIILE ŞI CICLICITATEA ECONOMICĂ
 
 
Activitatea economica se caracterizeaza prin aceea ca:

 evolutia ei nu este uniforma, liniara;


 uneori inregistreaza cresteri, alteori stagnari sau reduceri

Deci activitatea economica este fluctuanta.


Notiunea de fluctuatie economica desemneaza ansamblul miscarilor de
crestere si descrestere a activitatii economice, masurate prin variatia
catorva indicatori: pret, productie, grad de ocupare a fortei de munca, venit
national etc.
 
Tipuri de fluctuatii

 sezoniere, care apar pe parcursul unui an ; sunt determinate de


factori naturali, traditii, obiceiuri; exemplu : inturism, constructii,
agricultură.
 intamplatoare, accidentale, generate de factori aleatori precum :
cataclisme naturale evenimente sociale si politice deosebite ; actiuni
neasteptate ale unor agenti economici etc. ;
 ciclice - sunt determinate de factori interni ai activitatii economice ; se
reproduc cu o anumita regularitate

Fenomenele economice au deci o evolutie : pulsatorie ;


ondulatorie ; ciclica.
 
Definitia si cauzele ciclicitatii economice
 
Ciclicitatea este acea forma de miscare a activitatii economice dintr-o tara
in care se succed alternativ perioadele de expansiune cu cele de
contractie.
Se manifesta prin :

  cresterea cumulativa a productiei ;    -    veniturilor ; ocuparii fortei de


munca ;
 descresterea cumulativa a acestora.

Ciclicitatea este forma de evolutie fireasca,normala a activitatiii economice.


 
Ciclul economic si fazele sale
 
Ciclul economic reprezinta perioada de la inceputul unei contractii a
activitatii economice de asamblu pana la inceputul celei urmatoare.
Cuprinde mai multe faze cu denumiri diferite.Un ciclu poate fi reprezentat
sub forma grafica : pe ordonata-un indicator al activitatii economice,spre
exemplu venitul national,iar pe abscisa-timpul.
In cadrul miscarii ciclice se deruleaza urmatoarele faze :

 faza de expansiune (intervalele A-B,C-D,E-F),caracterizata prin :


 cresterea productiei, venitul national, gradului de ocupare a fortei de
munca, salariilor, vanzarilor, profitului ;
 afaceri prospere si credit ieftin ;

La un moment dat, ca expresie a epuizarii sau a limitarii posibilitatilor de


crestere a eficientei utilizarii factorilor de productie,apar factori
pertubatori,care franeaza expansiunea :

 scaderea productivitatii ;
 reducerea ratei profitului ;
 dezechilibre care se reflecta in :
 fluctuatia si scaderea cursurilor titlurilo de valoare ;
 scumpirea creditului ;
 restrangerea creditelor si investițiilor

Cand fenomenele de criza economica(stagnarea sau scaderea


productiei,cresterea numarului de falimente si someri) se propaga in
intregul sistem economic,se instaleaza o noua faza :
b) depresiunea (intervalele B-C,D-E).In   aceasta    faza,caracterizata  
prin    dezechilibre   economice(oferta  > cerere),intreprinderile adopta
masuri de :

 reducere a costurilor ;
 inlocuire si modernizare a capitalului fix ;

Investitiile care se fac permit depasirea depresiunii (punctele C si E) spre o


noua faza ascendenta a ciclului economic.

S-ar putea să vă placă și