Sunteți pe pagina 1din 5

Definirea si clasificarea impozitelor

1. Societatea comercial ALFA SRL vireaz n luna septembrie 2012 suma de 450 lei reprezen nd impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa! "opescu #arinela. $denti%ica&i subiectul 'i obiectul impozitului pe veniturile din salarii n acest caz. Rspuns( Subiectul impozitului sau contribuabilul este persoana %izic sau )uridic obli*at prin le*e la plata impozitului. +n cazul impozitului pe salarii! subiectul impunerii desemneaz persoana ce ob&ine venitul sub %orm de salariu! adic "opescu #arinela. ,biectul impunerii sau materia impozabil este venitul din salarii realizat de salariata respectiv. 2. Societatea comercial -A# SRL vireaz n luna au*ust 2012 suma de 25. lei reprezent nd impozitul pe veniturile din salarii pentru salariatul su! $onescu /lad. $denti%ica&i subiectul 'i obiectul impozitului pe veniturile din salarii n. acest caz. Rspuns( Subiectul impozitului sau contribuabilul este persoana %izic sau )uridic obli*at prin le*e la plata impozitului. +n cazul impozitului pe salarii! subiectul impunerii desemneaz persoana ce ob&ine venitul sub %orm de salariu! adic n spe&! $onescu /lad. ,biectul impunerii sau materia impozabil este venitul din salarii realizat de acest salariat 0. $mpozitul pe pro%it se calculeaz prin aplicarea cotei de 112 asupra pro%itului impozabil. 3e %el de tip de cot de impunere este aceasta4 Rspuns( 5ste cota de impunere procentual propor&ional care e6prim ponderea mrimii impozitului %a& de o unitate de impunere! c nd una 'i aceea'i cot se aplic ntre*ii mase impozabile! indi%erent de mrimea acesteia. 4. $mpozitul pe veniturile microntreprinderilor se calculeaz prin aplicarea cotei de 02 asupra bazei de impozitare. 3e %el de tip de cot de impunere este aceasta4 Rspuns( 5ste cota de impunere procentual propor&ional care e6prim ponderea mrimii impozitului %a& de o unitate de impunere! c nd una 'i aceea'i cot se aplic ntre*ii mase impozabile! indi%erent de mrimea acesteia. 5. Enumerai i explicai care sunt principiile fiscalitii n viziunea legiuitorului romn. a. Neutralitatea msurilor fiscale n raport cu di%eritele cate*orii de investitori 'i capitaluri! cu %orma de proprietate! asi*ur nd condi&ii e*ale investitorilor! capitalului rom n 'i strin7 b. Certitudinea impunerii! prin elaborarea de norme )uridice clare! care s nu conduc la interpretri arbitrare! iar termenele! modalitatea 'i sumele de plat s %ie precis stabilite pentru %iecare pltitor! respectiv ace'tia s poat urmri 'i n&ele*e sarcina %iscal ce le revine!

precum 'i s poat determina in%luen&a deciziilor lor de mana*ement %inanciar asupra sarcinii lor %iscale7 c. Echitatea fiscal la nivelul persoanelor fizice! prin impunerea di%erit a veniturilor! n %unc&ie de mrimea acestora7 d. Eficiena impunerii prin asi*urarea stabilit&ii pe termen lun* a prevederilor 3odului %iscal! ast%el nc t aceste prevederi s nu conduc la e%ecte retroactive de%avorabile pentru persoane %izice 'i )uridice! n raport cu impozitarea n vi*oare la data adoptrii de c tre acestea a unor decizii investi&ionale ma)ore. 8eutralitatea impunerii! certitudinea impunerii! ec9itatea %iscal 'i e%icien&a impunerii reprezint principii de baz ale %iscalit&ii unei economii libere. Acestor principii li se mai poate adau* un principiu %ormulat de mai mul&i teoreticieni! care are n vedere contribu&ia %iecruia la sistemul %iscal propor&ional cu capacitatea s contributiv. "rin aceasta se propune idea de e*alitate prin impunere! pre%erabil principiului e*alit&ii n %a&a impunerii. +n acest sens este normal ca un contribuabil care are o avere mai mare s participe ntr:o msur superioar la constituirea %ondurilor *enerale ale societ&ii dec t un contribuabil care are o capacitate contributiv in%erioar. Art. 3 Codul fiscal 6. Mrimea impozitelor datorate de fiecare persoan trebuie sa fie cert nu arbitrar iar termenele modalitatea i locul de pla sa fie stabilite fr ec!ivoc pentru a fi cunoscute i respectate de fiecare pltitor. "cesta este enunul crui principiu al impunerii formulat de "dam #mit!$ Rspuns( 3ertitudinea impunerii: principiul certitudinii impunerii! vizeaz le*alitatea impunerii 'i presupune ca mrimea impozitelor datorate de %iecare persoan s %ie cert 'i nu arbitrar! iar termenele! modalit&ile de percepere a impozitelor! sumele de plat trebuie sa %ie clare 'i cunoscute de %iecare platitor. .. -rupa&i veniturile de mai )os n impozite directe 'i impozite indirecte ( a; impozit pe pro%it7 b; impozit pe dividende de la societ<tile7 c; accize7 d; impozit pe veniturile microntreprinderilor7 e; ta6a pe valoarea ad<u*at<7 %; impozit pe venit7 *; ta6e vamale7 Rspuns: $mpozite directe ( a! b ! d! % $mpozite indirecte( c! e! * =. 3lasi%ica&i impozitele n %unc&ie de scopul introducerii acestora. >ezvolta&i cate*oriile e6istente. Rspuns impozite cu caracter %iscal ? adic urmresc s produc venituri pentru bu*et si se vizeaz randamentul lor7 impozite cu caracter de ordine ? adic au scopul de a asi*ura ordine ntr:un anumit sector @spre e6emplu! ta6a pe divor&;.

A. 3lasi%ica&i impozitele dup %ond 'i dup %orm. >ezvolta&i pe scurt cate*oriile identi%icate. Rspuns: >up trsturile de %ond 'i %orm impozitele se clasi%ic n impozite directe 'i impozite indirecte. impozite directe ? se caracterizeaz prin %aptul c se stabilesc nominal n sarcina unor persoane %izice si )uridice! n %unctie de venituri sau avere! pe baza cotelor de impozit prevzute de le*e. 5le se ncaseaz direct de la subiectul impozitului la anumite termene dinainte stabilite. +n cazul acestor impozite! subiectul si suportatorul impozitului sunt n intentia le*iuitorului una si aceeasi persoan! desi! practic uneori acestea nu coincid. impozitele indirecte ? se caracterizeaz prin %aptul c nu se stabilesc n mod direct pe pltitor! ci asupra v nzrii de bunuri sau prestrilor de servicii si lucrri. +n cadrul impozitele indirecte ! suportatorul este di%erit %a& det pltitorul! n %inal! suportatorul %iind consumatorul %inal. 10. +n ce cate*orii pot %i incluse impozitele n %unc&ie de neutralitatea %a& de contribuabil4 Rspuns: +n %unctie de neutralitatea %ata de contribuabil distin*em( impozite reale ? aceteas se stabilesc n %unctie de mrimea materiei impozabile @terenuri! cldiri etc. ; %r a &ine cont de situatia personal a pltitorului7 impozite personale ? acestea tin cont de situatia contribuabilului si sunt reprezentate! ndeosebi! de impozitele pe venit7 ele mai poart denumirea 'i de impozite subiective7 11. "reciza&i cate*oriile n care pot %i cladi%icate impozitele &in nd cont de obiectul impunerii. Rspuns: +n %unc&ie de obiectul impunerii! impozitele pot %i clasi%icate ast%el( impozite pe venit7 impozite pe avere7 impozite pe c9eltuieli @pe consum;. 12. 3lasi%ica&i impozitele n %unc&ie de locul n care impozitul se %ace venit. Rspuns +n %unc&ie de locul n care impozitul se %ace venit! avem impozite %ederale7 impozite ale statelor7 impozite ale colectivittilor locale. 10. 3um ati caracteriza impozitele reale4 Rspuns: $mpozitele reale se stabilesc n le*tur cu anumite obiecte materiale @de e6emplu teren! cdiri! %abrici! ma*azine! etc.; %r a tine cont de situatia personal a subiectului impozabil. 5le mai se numesc impozite obiective sau pe produs! pentru c se aseaz asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil! %r a se tine cont de situatia subiectului impozabil.

14. 3e %el de impozit este ta6a pe valoare adu*at4 a; $mpozit indirect b; $mpozit direct. Rspuns: a) 15. 3e sunt impozitele personale4 Rspuns: $mpozitele personale tin cont! n primul r nd! de situatia personal a subiectului impozabil! motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective. 11. 3lasi%icati impozitele n %unctie de %recventa perceperii. Rspuns: +n %unctie de %recventa perceperii! impozitele sunt( impozite permante @ma)oritatea;7 impozite incidentale @de e6emplu! asupra mbo*titilor de rzboi;. 1.. 3e se nttele*e prin caracterul obli*atoriu al impozitului4 Rspuns: "rin caracterul obli*atoriu al impozitului se ntele*e %aptul c acesta este stabilit prin le*e. 1=. #arian #arinescu este un contribuabil persoana %izi! ce plteste impozit pe venitul din salarii. >eoarece nu este multumit de calitatea serviciilor publice o%erite de stat! acesta solicit rambursarea impozitului pltit n anul 2011! pe motivul c suma pltit nu este ec9ivalent cu serviciile publice de care a bene%iciat. "oate %i aceast solicitare ntemeiat4 Ar*umentati:v rspunsul. Rspuns: +n cazul impozitelor! statul nu este dator s presteze un ec9ivalent direct si imediat pltitorului. Botodat! nu e6ista un ec9ivalent ntre volumul impozitelor pltite de o persoana statului si calitatea serviciilor o%erite de ctre acesta. Aceast particularitate deosebeste impozitul de ta6 deoarece n caCul ta6elor! statul este obli*at s presteze un serviciu direct si imediat !de o calitate corespunztoare. Solicitarea lui #arian #arinescu nu are temei le*al! prin urmare! nu este ntemeiat. 1A. Se cunosc urmtoarele in%ormatii re%eritoare la bu*etul de stat al unui stat pentru doi ani consecutivi( ndicator 1. /enituri 3urente! din care( a; venituri %iscale b; contributii de asi*urri c; venituri ne%iscale 2. /enituri din capital Anul N 42.11!5 404=1!1 2.1 2000!A 51!1 Anul N!" 554A1!0 521=5!A 052!0 2A5=!4 .4!0

0. +ncasri din rambursarea mprumuturilor acordate "$D

5!0 044505!5

4!A 404.0=!=

"e baza in%ormatiilor de mai sus determinati rata %iscalittii n %iecare dintre cei doi ani. Raspuns: Rata %iscalittii 8 E 404=1!1F044505!5G100E 11..52 Rata %iscalittii 8H1 E 521=5!AF404.0=!=G100E 12.=A2