Sunteți pe pagina 1din 4

FI TEHNIC DE SECURITATE

PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1


Data: 20.02.09 Ediia nr.: 3 Revizuit:

1. 1. Substan/preparat i nume ntreprindere


PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1 - spum poliuretanic mono-component Krimelte Srl 13619 Tallinn Suur-Paala 10 Estonia Tel. +372605 93 00 Informaii n caz de urgen: +372 112

2. 3. Compoziie/informaii despre ingrediente


CAS-nr. 9016-87-9 115-10-6 74-98-6 75-28-5 Denumire chimic Difenilmetan -4', 4'diisocianat Dimetileter Propan Isobutan Coninut Max. 40 4 4 8 % % % % Clasificare Simbol Xn F+ F+ F+ Textul frazelor-R 2036/37/38 42/43 12 12 12

3. Pericole posibile
3.1 Inhalare: Vaporul va irita gtul i plmnii, poate rezulta iritare serioas de natur alergic la persoanele susceptibile. 3.2 Ochi: Iritant pentru ochi. 3.3 Piele: Ocazional poate produce alergie cutanat de contact. Propulsorul este inflamabil..

4. Msuri de prim ajutor


4.1 La inhalare: Dup inhalarea vaporilor a se menaja pacientul de orice risc de expunere ulterioar. Adresai-v medicului.

4.2 La contact cu ochii: Cltii ochiul afectat cu ap n abunden. Adresai-v medicului. 4.3 La contact cu pielea: mbrcmintea contaminat cu produsul trebuie ndeprtat imediat. Splai pielea contaminat cu ap i spun. 4.4 n caz de nghiire: A nu se induce vom, a nu se administra ap unei persoane incontiente. Adresaiv medicului.

5. Msuri de combatere a incendiilor


5.1 Mijloace extinctoare adecvate: Pulverizator cu ap, mijloc extinctor uscat, spum, dioxid de carbon. 5,2 Mijloace extinctoare inadecvate: Nu sunt 5.3 Echipament de protecie special: n caz de incendiu, purtai aparat respirator cu sistem de ventilaie propriu. 5.4 Riscuri speciale de expunere: Expunerea recipientului cu aerosol la cldur va determina creterea presiunii i implicit riscul de explozie. Expus la foc produsul va elibera fum n concentraii toxice mari. Se poate forma amestec carburant-aer exploziv.

6. Msuri mpotriva pierderilor accidentale


6.1 Precauii personale: A se vedea punctul 8. 6,2 Precauii privind mediul: Scurgerile vor fi absorbite cu nisip sau haine i se vor depozita n recipiente adecvate sau se va permite solidificarea spumei de ctre umezeal sau ap.

7. Manipulare i depozitare
7.1 Manipulare: A se asigura ventilaie bun. A nu se fuma sau lsa n apropiere de foc. Utilizai mnui i ochelari de protecie. n cursul manipulrii a se avea n vedere coninutul gazos inflamabil al propulsorului . 7.2 Depozitare A se depozita n loc uscat, rcoros i n condiii bune de ventilaie n poziie vertical. A se feri de aciunea direct a razelor solare.

8. Controlul expunerii i protecie personal


A se utiliza produsul doar n spaii bine ventilate. A se folosi mnui i ochelari de protecie n cursul manipulrii.

9. 9. Proprieti fizice i chimice


Aspect Miros pH Punct de fierbere Punct de aprindere Autoinflamabilitate aerosol Caracteristic Neaplicabil -40 C - peste +100 C sub +20 C peste +100 C
2

Limite de explozie Presiune vapori Densitate relativ Vscozitate Solubilitate

minim: vol 2 % , maxim: 10% vol. 5 Bar/+20 C 10 Bar/+50 C 1,1 g/mL/+20 C ca 500 cP/+20 C insolubil n ap, solubil n aceton

10. Stabilitate i reactivitate


10.1 Condiii de evitat: Recipientul se afl sub presiune, a nu se expune la cldur. 10.2 Reacii periculoase: n caz de aprindere, produsul poate elibera gaze periculoase i corozive.

11. Informaii toxicologice


DL 50: Nu se prevede. Propulsorul poate deplasa oxigenul din aer. Inhalarea vaporilor de izocianat poate provoca alergie astmatiform.

12. Informaii ecologice


A nu se evacua produsul n sistemul de canalizare.

13. Considerente privind evacuarea


A se urma reglementrile locale i naionale cu privire la evacuarea recipientelor de aerosoli i chimicale.

14. Informaii privind transportul


Nr-ONU: RID/ADR IMO 1950 Aerosol inflamabil Clasa 2/5F Aerosol Clasa 2

15. Informaii de reglementare


Simbol Duntor (Xn) Extrem de inflamabil (F+) Conine isocianat. A se cere informaii de la productor.

R12 Extrem de inflamabil. R20 Dunitor la inhalare. R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistem respirator i piele. R42/43 Poate determina sensibilizare n urma inhalrii sau a contactului cu pielea. A nu se lsa la ndemna copiilor. S9 A se depozita n spaiu bine ventilat. . S16 A se ine departe de surse de foc-A nu se fuma. S 23 A nu se inhala gaz/vapori. S33 A se lua msuri de precauie mpotriva ncrcrii electrostatice. S36/37. A se purta mbrcminte i mnui de protecie. S45 n caz de accidentare sau stare de ru inexplicabil, adresai-v imediat medicului (artai eticheta dac este posibil). S51 A se utiliza doar n spaii bine ventilate.

16. Alte informaii