Sunteți pe pagina 1din 3

ALGEBRA-GEOMETRIE

I.
1. Care este conditia ca sa existe produsul 1 al matricelor si 1? Ce puteti spune despre
existenta si relatiile dintre determinantii matricelor . 1. 1. 1? Dati exemple.
2. Fie \,1 un spatiu vectorial si 2 \. / 2 1 astfel incat produsul / sa e nul. Ce
puteti spune despre vectorul si despre scalarul /? Justicati raspunsul.
3. Fie \,1 un spatiu vectorial si l. l
0
\. Ce puteti spune despre multimea l + l
0
?
Justicati raspunsul.
4. Fie \,1 un spatiu vectorial si l. l
0
\. Ce puteti spune despre multimea l \ l
0
?
Justicati raspunsul.
5. Ce este un subspatiu vectorial si cum se poate caracteriza? Dati exemple.
6. Determinati : 2 N astfel incat multimea polinoamelor de grad mai mare sau egal cu
: impreuna cu polinomul nul sa formeze spatiu vectorial. Justicati determinarea.
7. Ce este o baza a unui spatiu vectorial si cum se poate caracteriza? Dati exemple.
8. Ce este dimensiunea unui spatiu vectorial si cum se poate determina? Dati exemple.
9. Care este dimensiunea spatiului M
n
(R) ,R si a subspatiului matricelor simetrice.
Justicati raspunsul.
10. Fie \,1 un spatiu vectorial si . n 2 \ . Ce puteti spune despre multimea l a
combinatiilor liniare a acestor vectori? Justicati raspunsul.
11. Subspatiul l al spatiului :-dimensional \,1 are dimensiunea : 2 f0. :g. Ce puteti
spune despre l? Justicati raspunsul.
12. Ce este matricea de trecere? Dati exemple.
13. Ce este o aplicatie liniara si cum se poate caracteriza? Dati exemple.
14. Ce este nucleul unei aplicatii liniare si care este structura sa? Justicati raspunsul.
15. Ce este imaginea unei aplicatii liniare si care este structura sa? Justicati raspunsul.
16. Ce este matricea unui operator liniar? Dati exemple.
17. Schimbarea bazei spatiului \,1 afecteaza matricea unui operator liniar al acestuia?
Justicati raspunsul.
18. Ce este o valoare proprie a unui operator liniar? Dati exemple.
19. Ce este un vector propriu al unui operator liniar? Dar al unei matrice?
20. Care este dimensiunea spatiului operatorilor liniari ai unui spatiu vectorial :-dimensional?
Justicati raspunsul.
1
21. Ce inseamna diagonalizarea unei matrice si cand se poate realiza?
22. Un operator liniar al spatiului :-dimensional \,1 are dimensiunea nucleului :. Ce
puteti spune despre acest operator? Justicati raspunsul.
23. Un operator liniar al spatiului :-dimensional \,1 are dimensiunea imaginii :. Ce
puteti spune despre acest operator? Justicati raspunsul.
II.
1. Ce este o aplicatie biliniara ? Dati exemple.
2. Ce este o forma patratica ? Dati exemple.
3. Ce este matricea unei aplicatii biliniare? Dati exemple.
4. Ce este matricea unei forme patratice? Dati exemple.
5. Schimbarea bazei spatiului \,1 afecteaza matricea unei aplicatii biliniare ale acestuia?
Justicati raspunsul.
6. Ce este un produs scalar? Dati exemple.
7. Ce este un spatiu euclidian? Dati exemple.
8. Ce puteti spune despre dimensiunea complementului ortogonal al unui subspatiu al
spatiului euclidian :-dimensional (E. .)? Cand este ea nula?
9. Ce este polara unei forme patratice? Dati exemple.
10. Ce sunt matricele ortogonale si ce proprietati au? Justicati raspunsul.
11. Fie . 1 2 M
n
(R) doua matrice ortogonale Ce puteti spune despre matricea 1?
Justicati raspunsul.
12. Fie 2 M
n
(R) o matrice ortogonala Ce puteti spune despre produsul
T
? Dar
despre det()?
13. Daca o este elementul neutru al spatiului euclidian :-dimensional (E. .), cat este
dimensiunea lui o
?
? Justicati raspunsul.
14. Ce este un reper drept? Indicati o procedura de transformare a unui reper stang
intr-unul drept. Justicati procedura
15. Reperul R din E
2
devine, in urma unei rotatii de unghi o. reperul R
0
. Indicati legatura
dintre coordonatele unui punct in cele doua repere.
16. Fie c. / doi vectori nenuli din E
3
. Ce puteti arma despre vectorii c. / si

c /

?
?
Justicati raspunsul.
17. Ce modalitati de a scrie ecuatiile unei drepte 1 cunoasteti? Indicati de ecare data
ecuatia unui plan perpendicular pe 1.
2
18. Care este conditia ca planul c : r + 1 + C. + 1 = 0 sa intersecteze sfera S :
r
2
+
2
+ .
2
+ 2cr + 2/ + 2. = 0 dupa un cerc real?
19. Care este conditia ca o conica : , (r. ) = 0 sa aiba centru? Dati exemple de
asemenea conice si schitati gracele lor.
20. Care este conditia ca o conica : , (r. ) = 0 sa nu aiba centru? Dati un exemplu de
asemenea conica si schitati gracul ei.
21. Care este conditia ca o cuadrica o : , (r. . .) = 0 sa aiba centru? Dati exemple de
asemenea cuadrice si schitati gracele lor.
3

S-ar putea să vă placă și