Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA NAVAL MIRCEA CEL BTRN FACULTATEA DE MARIN MILITAR CATEDRA: Arhitectur Naval, Management Naval i Portuar Domeniul:

Inginerie Naval i Navigaie Specializarea: Navigatie, Hidrografie i Echipamente Navale Seria: 2007-2011, cursuri de zi Adresa: CONSTANA , str. Fulgerului nr. 1 Nr. Telefon/fax: 0241643096 E-mail: relpub@anmb.ro
Anexa 1

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Cod disciplin: 64 BAZELE LOGISTICII Anul de studiu IV Semestrul* I Tipul de evaluare final (E / V / C) Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opional, F Ob. Numrul de credite facultativ} Total ore din planul de Total ore studiu 28 32 Total ore pe semestru nvmnt individual Titularul disciplinei Lector univ. dr. POPA CTLIN * Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru Facultatea MARINA MILITAR Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt C** 14 V 2 60

ARHITECTUR I Catedra MANAGEMENT NAVAL I PORTUAR INGINERIE NAVAL I Profilul NAVIGAIE NAVIGATIE, HIDROGRAFIE, Specializarea ECHIPAMENTE NAVALE ** C-curs, S-seminar, L-laborator, P-proiect sau lucrri practice

Total 28

S 14

L -

P -

1. COMPETENE GENERALE Competene instrumentale: - capacitatea de culegere, procesare i analiz preliminar a informaiilor necesare fundamentrii i elaborrii deciziilor; - abilitatea de comunicare i negociere n medii culturale diverse; - aptitudini de execuie prin stpnirea metodelor, a tehnicilor i a instrumentelor specifice specializrii; - capacitatea de a lucra pe calculator; - deprinderea de a comunica eficace i eficient n limba englez fata n fata i prin intermediul echipamentelor tehnice moderne, specifice domeniului de pregtire al specializrii; - practicarea performant a logisticii asigurrii i procesrii resurselor; - capacitatea de organizare i planificare a propriei activiti i a activitii unei echipe i/sau organizaii; cunoaterea logisticii industriale i manageriale. Competene interpersonale: - capacitatea de a lucra performant ntr-o echip interdisciplinar i/sau multicultural; - capacitatea de a avea un comportament etic; - capacitatea de evaluare i autoevaluare; - abilitatea de a colabora eficient cu specialitii din alte domenii. Competene sistemice:

3. Instrumental aplicative: capacitatea de culegere, procesare i analiz preliminar a informaiilor necesare fundamentrii i elaborrii deciziilor; abilitatea de comunicare i negociere n medii culturale diverse; capacitatea de organizare i planificare a propriei activiti i a activitii unei echipe i/sau organizaii; capacitatea de a se face neles, folosind limbajul tehnic. 4. Atitudinale: valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice; manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific; deschiderea ctre nou, evaluarea competenta a elementelor de noutate; implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice; angajarea n relaii de parteneriat cu alte entiti tiinifice similare. Ponderea n notare, exprimat n % La stabilirea notei finale se iau n considerare {Total = 100%} - rspunsurile la examenul final 50% - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control 20% - testarea continu pe parcursul semestrului - teme de cas / traduceri / proiecte etc. 30% - alte activiti (precizai) -

COMPETENE DE SPECIALITATE

- capacitatea de a iniia i de a dezvolta afaceri mici i mijlocii n domeniul maritim (proprii sau cu par teneri din strintate); - capacitatea de adaptare rapid i eficient ca inginer la noi situaii, ntr-o varietate de tipuri de organizaii i instituii; - preocupare pentru obinerea calitii; - abiliti de conductor; - nelegerea i participarea activ la optimizarea proceselor din organizaii i instituii; - capacitatea de a nva i de a lucra independent; capacitatea de a concepe proiecte i a le derula la parametri da calitate impui . 1. Cunoatere i nelegere: cunoaterea i nelegerea principiilor economiei de pia moderne; nelegerea principiilor manageriale, n raport cu performanele tehnice i economice stabilite sau urmrite n cadrul Ministerului Aprrii Naionale; aplicarea competenelor de cunoatere interdisciplinar pentru culegerea, transmiterea i utilizarea de date relevante, n vederea rezolvrii problemelor de analiz, interpretare sau dezvoltare, asociate activitii specifice logisticii militare ; formularea, elaborarea, dezvoltarea i implementarea creativ de proiecte, justificate prin soluii raionale, temeinic fundamentate conceptual i aplicativ, pentru probleme financiare tipice Ministerului Aprrii Naionale; capacitatea de a planifica, de a organiza, de a executa, de a coordona i de a controla performant, eficient i oportun, activitile curente i rezultatele proceselor economico -financiare, comerciale sau administrative, derulate n sectorul transporturilor; cunoaterea tehnicilor i metodelor specifice organizrii, echiprii i hrnirii p ersonalului MAN; cunoaterea i nelegerea principalelor tehnici i metode contabile de gestionare a mijloacelor fixe, terenurilor, a obiectelor de inventar; nelegerea principiilor managementului pentru logistic, managementului sistemului de achiziii pentru optimizarea dezvoltrii conceptuale i operaionale a activitii curente din ntreprinderile de transport i operare portuar. 2. Explicare i interpretare: explicarea modului de formare a veniturilor fundamentale n economia de pia. explicarea i interpretarea cadrului general n care i desfoar activitatea organismul militar; explicarea i interpretarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziie publice.

. Descrierea modalitii practice de evaluare final: -examinare pe baza de examen scris, la care studentul are completat un test g ril i de rezolvat dou probleme practice de apreciere a performanei serviciilor de operare portuar i gestionare a spaiului portuar . Cerine minime pentru nota 5 Cerine pentru nota 10 (sau cum se acord nota 5) (sau cum se acord nota 10) - Nota la evaluarea final 5 - media ponderat a notelor de la tema de cas, de la - Media notelor la evaluarea pe parcurs (lucrri de evaluarea pe parcurs i de la evaluarea final mini m verificare scrise n sptmnile 4,8, 12) 5 9,50 - Nota la tema de cas - 5

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 6 8. Pregtire prezentri orale 2. Studiu dup manual, suport de curs 4 9. Pregtire examinare final 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2 10. Consultaii 4. Documentare suplimentar n bibliotec 1 11. Documentare pe teren 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR 4 12. Documentare pe INTERNET 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 13. Alte activiti 7. Pregtire lucrri de control 3 14. Alte activiti TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 32 ore

2 6 2 2 -

Prezenta fi a disciplinei a fost discutat i aprobat n edina Consiliului Facultii din luna septembrie 2011.

Data completrii: 15.09.2011

Semntura titularului: Lector univ. dr. Popa Ctlin

ef catedr ef lucrari dr.ing. ONCICA VALENTIN