Unitatea de învăţământ: Clasa a I -a Aria curriculară : Om - Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni

: 36 Profesor:

Planificare semestriala Anul şcolar:2011-2012

Nr. crt

Unitatea de învăţare

Obiective \ Competente

Conţinuturi SEMESTRUL I

Nr. Perioada ore

Observatii

1.

Despre credinţa creştină

1.1;1.2;3.1;3.3 • Prima oră de Religie a micului 1 creştin (observarea si comentarea unor imagini, exercitii joc de descriere a propriei personae sub aspect fizic/moral) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Dumnezeu prietenul copiilor 2 (reproducerea, prin povestire orală, a unor evenimente biblice prezentate de profesor) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Semnul Sfintei Cruci 1 4.5 • Evaluare 1 1.3;2.1;4.4; 4.5 • Rugăciunea Sfat bun 1

S1

S2-S3

S4 S5 S6

2

Rugăciunea – calea spre Dumnezeu

3

1.3,2.1,4.4,4.5 1.3,2.1,4.4,4.5 3.2 Iisus Hristos, 1.2;3.2 Fiul lui 1.2;5.1 Dumnezeu 1.2

VACANŢĂ:22-30.10(S7) Rugaciunea la intrarea in clasa 1 S8 Rugaciuneala iessirea din clasa 1 S9 • Sfânta Fecioară Maria 2 S10 • Naşterea Domnului* 1 S11 • Colinde- lauda Naşterii Domnului* 2 S12-S13 ▪Copilaria lui Iisus Evaluare 1 1 S14 S15

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : 24.12-15.01

3.1;3.2 Dumnezeu 3.1;3.2 3.1;3.2

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :24.12-15.01 SEMESTRUL II • Dumnezeu a făcut cerul şi pământul2 S16-S17 • Dumnezeu i-a făcut pe îngeri • Dumnezeu l-a făcut pe om 1 2 S18 S19-S20

• Evaluare 1 • Intrarea Domnului in Ierusalim 3 Patimile, Răstignirea Domnului* ▪ Învierea lui Hristos în sufletul meu 1 4. este Tatăl nostru ceresc • Povestiri moral-religioase Despre Paşti*

S21 S22-S24 S25 1111 S26

Activitati extracuriculare S27(02-06.04) VACANŢĂ DE PASTE: 09-22.04 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu iubeste copiii 5 Dumnezeu şi copiii 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu răsplătesţe faptele noastre • Evaluare 4.1;4.2 •Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor 4.1;4.2 • Sfântul Nicolae – prietenul copiilor • Cu Hristos pe cărările vacantei 2 2 1 1 1 1 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S35 S36

6.

Sfinţii, prietenii copiilor

* Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.1 recunoasterea propriei identităsi religioase prin raportare la mediul în care trăieste 1.2 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii 1.3 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu 1.4 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.1 să utilizeze în mod corect termenii religiosi învăţaţi 2.2 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine se găsesc în Sfânta Scriptură 3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie, Iisus Hristos şi Maica Domnului 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CRESTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament crestin 4.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4.5 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităsi/modele actionale oferite de profesor 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.1 să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii

Unitatea de învăţământ:

Despre credinţa creştină 2.2.10 (S7) • Maica Domnului.5.04 3.4.Clasa a II -a Aria curriculară : Om .4.01 SEMESTRUL II Modele de 3. Unitatea de crt învăţare 1.2 3.1.4.dar al lui Dumnezeu • Iubirea părinţilor faţă de copii • Iubirea copiilor faţă de părinţi • Să ne ajutăm unii pe alţii • Evaluare 1 1 1 1 1 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 S26 S27 S28 7. prietenii copiilor 4.3. Obiective \ Competente 1.lauda Naşterii Domnului* 1 S8 S9 S10 S11-S12 S13 5 .3 4 Bucurie şi lumină sfântă 3. ▪ Povesti moral –religioase despre 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domnului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN: VACANTA INTERSEMESTRIALA:24. 2.3.1.1 lumină sfântă •Patimile si Răstignirea Domnului 2 Învierea Domnului* 1 Activitati extracuriculare VACANŢA DE PASTE: 09-22.3.3.ocrotitoarea 1 copiilor • Sfânta Filofteia – model de 1 Milostenie • Evaluare 1 • Naşterea Domnului* 2 • Colinde.2 3.1 4.1 2. ore 1 1 1 2 1 Perioada S1 S2 S3 S4-S5 S6 Observatii Să-l cinstim 1.4 4.1.2 • Familia crestină.1 1.1.4.2 pe Dumnezeu 1.3 4. Familia crestinului 1.1..4 4.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.3 •Iosif şi fraţii lui 1 S17 • Evaluare 1 S18 6.2 VACANŢĂ :22-30.4.1 Conţinuturi • Testare iniţială • Sfat bun • Dumnezu iubeşte lumea • Casa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică • Rugâciunea micului creştin Evaluare Nr.3 •Avraam – răsplata credinţei 1 S16 comportament3. Bucurie şi 3.2.1.2 • Minunile Mântuitorului Hristos 1 .5.12-15.1. Sfinţii.4.

ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin 4.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu 1.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume 1.2 Minunile 3.2 să povestească.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor . CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine 4.2 • Minunea din Cana Galileii • Îmulţirea pâinilor şi a peştilor • Învierea fiului văduvei din Nain Si a fiicei lui Iair • Evaluare • Recapitulare anuală 2 1 2 1 2 S29-S30 S31 S32-S33 S34 S35-S36 * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.8.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1. oral.2 Mântuitorului 3.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său 3.1 să manifeste atenţie.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2. 3.2 să-si formeze deprinderea de a se ruga 4. modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalţi 5.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 4. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur 5. momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături 3. pe baza analizei relaţiei părinţi-copii.4 sa identifice.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise 3. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.

3.2 5.2.1.4. Perioada ore 1 1 2 S1 S2 S3-S4 Observatii 1 1.4 2.2 2.4 4 • Tatăl nostru – Rugăciune Domnească • Tatăl nostru (explicarea rugaciunii) • Pescuirea minunată • Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Învierea ficei lui Iair • • Patimile.10 (S7) • Micul creştin în Biserică 1 S8 Evaluare 1 S9 • Moise .1 3.1 3.3.01 1.4.2.2.2 1.1.3.1.2 1.1.2 1.3.1.2 Iisus Hristos.copilăria 1 S10 • Moise – drumul de la 1 S11 robie la libertate • Regele David 1 S12 • Colindul – lauda Naşterii 1 S13 Domnului* Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domunului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.5.3.2 • Sfânta Biserică – părţi 1 S5 componente • Sfintele slujbe ale Bisericii 1 S6 VACANŢĂ: 22-30.4. Fiul lui Dumnezeu 2.2 SEMESTRUL II • Regele Solomon 1 • Evaluare 1 • Recapitulare semestrială 1 S16 S17 S18 1.3. Unitatea de crt învăţare Despre credinţa crestină Să-L cinstim pe Dumnezeu Obiective \ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Din nou la şcoală • Testare iniţială • Biblia sau Sfânta Scriptura Nr.3.3.4 2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.2 2 3 Personalităţi ale poporului ales ( Vechiul Testament) 1.1. Răstignirea şi Îngroparea Domnului * 1 1 1 1 1 2 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 .Unitatea de învăţământ: Clasa a III -a Aria curriculară : Om .3.12-15.3.3 4.4.

3.4.5.3.3 să descrie (oral) clădirea bisericii 3.4.4 3.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni.4 3.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină 3. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor 4.4.2 sa rostească Rugăciunea Domnească 1. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referintă: 5.4.3.4 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 3.5.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului .2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI. EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE. 5.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii 1. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4. prietenii copiilor 3. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3. 4.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor 4.04 • Sfântul Nicolae 1 S28 • Sfântul Andrei – Apostolul 2 S29-S30 românilor • Sfânta Parascheva 2 S31-S32 • Evaluare 1 S33 • Recapitulare anuală 2 S34-S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a III a 1. 4.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.5.4 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităti/modele actionale oferite de profesor 5. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.3 să recunoască portretele marilor personaje biblice despre care au studiat 2.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe 4.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament 4.4 Activitati extracuriculare 1 S27 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.• Învierea lui Hristos în sufletul meu * 1 S26 5 Sfinţii.

3 2 Bucurie şi lumină sfântă 2.2.3.3 3.1 Conţinuturi Nr.4 3.3.01 4.3.3. Perioada ore Observatii 1.4 4 • Intrarea Domnului în Ierusalim .3. crt.10 (S7) • Naşterea Domnului – 3 S8-S10 Bucurie pentru toată lumea 1 S11 .Unitatea de învăţământ: Clasa a IV -a Aria curriculară : Om .1.3.3.4 Iisus Hristos3. Unitatea de învaţare Obiective \ Competente 1.1 1.3.3.4 Testament) 3.4 3.Sfanul Nicolae-prietenul copiilor • Colinde religioase 1 • Tradiţii si obiceiuri legate de 1 sărbătoarea Nasterii Domunului S12 S13 Recapitulare si evaluare 2 S14-S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.3.12-15.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.4 Dumnezeu şi Om ( Noţiuni de Noul 3.3. Despre credinţa creştină ( Noţiuni de catehism) 1.3 3 Sfinţii – Prietenii copiilor SEMESTRUL II • Sfântul Ioan Iacob Romanul 1 • Sfinţii Apostoli Petru şi 1 Pavel •Evaluare 1 S16 S17 S18 3.2 2.2 SEMESTRUL I • Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 şcolar • Testare iniţială 1 S2 • Cm devenim crestini prin 2 S3-S4 Botez? • Cum ne păstrăm sufletul 1 S5 curat? • Evaluare 1 S6 VACANŢÂ: 25-30.3 4.Floriile • Cina cea de taină • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani • Patimile Domnului • Învierea Domnului • Arătările după Înviere Evaluare Activitati extracuriculare 1 1 1 1 2 1 1 S19 S20 S21 S22 S23-S24 S25 S26 S27 .

1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală 1.2 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat 3.2.4.2 3.1 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă 3.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi 5. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate 2.04 Inaltarea Domnului la cer 1 S28 •Tradiţii şi obiceiuri de 2 S29-S30 sărbători (Florii. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii. Rusalii) * • Decalogul . 2.1 6 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 2.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu 4.4. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referinţă: 5.1.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire 4. Paşti.1.2.3 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului 4.1.3.4.4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.3. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.5 Bucurie şi lumină sfântă Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale (Noţiuni de morala creştină) 3. pornind de la situaţii concrete .2 1.1 să-şi dezvolte vocabularul.3. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4. Înaltare.4.2 3.2.5.2 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism 1.datoriile fata de 2 S31-S32 Dumnezeu • Datoriile faţă de aproapele 1 S33 • Marea poruncă a iubirii 1 S34 • Evaluarea 1 S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV a 1.

3.2. • Despre sărbători.4.1.3. Sfântul Apostol Andrei • Evaluare 1 S22 .2.5 sfinţitoare ale Bisericii ( Noţiuni de 1. 4.5 •Întemeierea Bisericii Creştine.5 Mântuitorul Iisus Hristos -Învăţătorul Desăvârşit (Noţiuni de morală crestină) 1.1. Sfintele Taine -lucrări 1.1.2.2.3.5.2.2.2.3.2 3. Colinde 1 S14 religioase – Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN :VACANTA INTERSEMESTRIALA:24. 3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.3.1.5.2.1. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.3.Unitatea de învăţământ: Clasa a V a Aria curriculară : Om.2.1.4.1.2. Popasuri duhovniceşti (Noţiuni de Liturgică) 2 SEMESTRUL I • Lecţie introductivă* 1 • Recapitularea cunostintelor dobandite 1 in anul anterior • Sfintele Taine – lucrări ale lui 1 Hristos în Biserică.2.1.2 3.2. 1.1.4.4. • Sărbătorile împărăteşti 2 S16 S17-S18 4 Biserica în primele veacuri creştine (Notiuni de I.3.3.3.1. Sf.4. 1.2.1.3.3.2 3.3.3. Perioada ore S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Observatii 1.2.3.2.1. 2.1. 3.2.5 2.2 3.2.B.01 3.3.5.3.3.3. 1.împărţirea şi 1 S13 importanta lor • Naşterea Domnului.1.2.1.U) 2.3.3. Taină a Botezului.4.1.2.1.2.2. 4.4.5 1.1.3.1.3.2.6 Catehism) 1.12-15.3. 1 S19 • Răspândirea creştinismului 1 S20 • Răspândirea creştinismului pe teritoriul 1 S21 ţării noastre.3.5. •Sfânta Taină a Mirungerii 1 •Sfânta Taină a Spovedaniei 1 • Sfânta Taină a Împărtăşaniei 1 • Evaluare 1 • Pilda Samarineanului milostiv 1 •Pilda bogatlui nemilostiv şi a Săracului Lazăr • Pilda vamesului şi fariseului • Pilda celor zece fecioare • Evaluare 1 1 1 1 3. SEMESTRUL II •Duminica sărbătoare săptămânala 1 a creştinilor.5.5.1.2.3.4.

integrarea lor în diferite contexte de comunicare 2.5. 3.3 Respectarea tradiţiilor crestine referitoare la participarea credinciosilor la sfintele sărbători. a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului.5.dupa text sau imagini. 3.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii în comunicarea directă cu acestia.1.5.1.5.5.1.2. 5.2 Spiritualitate Şi misiune) •Creştinul în biserică şi acasă • Creştinul în şcoală si in societate Patimile. (Povestiri 2 religios –morale) • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. • Despre prietenie 1 • Modele de prietenie creştina.2 Comunicarea corectă a conţinutului si mesajului moral-religios din textile studiate. 2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. . 4. 4.2. MNIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice 3.1 Intelegerea termenilor religiosi.5.intelegerea lor ca modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu.1 Integrarea în comportamentul cotidian..4 Prezentarea onor evenimente din istoria Bisericii primare. 3. 1 S29 S30 S31 S32-S33 S34-S35 S36 COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a V a 1.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.04 • Învierea Domnului în sufletul 1 S28 meui*-Obiceiuri de Pasti 3. 4.2 ( Notiuni de 4.5 Identificarea informatiei relevamte pentru o tema data.2 Inaltarea Domnului la cer 1 •Natura – darul lui Dumnezeu 1 pentru oameni. 1.1 Cunoasterea învăţăturilor referitoare la Sfintele Taine. 3. APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.2 4.3 Cunoasterea importanţei sărbătorilor crestine pentru credinciosi. 3.Rastignirea si Invierea Domnului Activitati extracuriculare 1 1 2 S23 S24 S25-S26 S27 VACANŢA DE PAŞTE :09-22. 5.5.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe si convingeri.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului.5 Cuvinte şi fapte ziditoare 4.1 Explicarea rolului si a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea crestinilor.4.2 Cunoasterea pildelor.2 Aplicarea învăţăturilor crestine cu privire la relaţiile dintre semeni si cu natura înconjurătoare.2. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.

2.01 3.3.2.3 • Sărbători în cinstea sfinţilor • Povestiri religios-morale –Sf. 1.2 . Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.4. Cele şapte cereri • Sfânta Taină a Cununiei • Sfânta Taină a Preoţiei • Sfânta Taină a Maslului •Hristos binecuvântează familia -Minunea din Cana Galileeii • Răsplata credinţei şi a ascultării .2.2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.Ioan Botezatorul • Maica Domnului •Biserica in primele veacuri.Mântuitorul lumii.3.1.1. Primii martiri creştini • Sf.5. 2. Colinde religioase Nr.4.2. Sfinţirea Timpului (Noţiuni de liturgică) 3.1.1.1 1.Pescuirea minunată • Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi • Stăruinţa în rugăciune .4.2. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Lecţie intoductivă * • Recapitulaream cunostintelor dobandite in anul anterior • Rugăciunea Domnească .1.3.4. Biserica în primele veacuri creştine ( Noţiuni de 2.2 ▪ Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 Nasterea Domnului. 4. Împăraţi Constantin si Elena (Edictul de la Milan) 1 1 2 1 2 S19 S20 S21 S22 S23-S24 .4. Perioada ore 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S1 S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2. Credinţa şi Sfintele Taine Mântuitoare ( Notiuni de 2.3.3.1.12-15.3 3.4.1.4.1 1.2 (Noţiuni de catechism şi 1. Împărţire şi importanţă •Evaluare semestriala 2 1 S16-S17 S18 3.3.1 Iisus Hristos 1.4.2.5.Femeia canaaneancă • Evaluare • Naşterea Domnului.2.3.2.2 morală creştină) 1.4 SEMESTRUL II • Postul în viaţa noastră.2.3.3.Unitatea de învăţământ: Clasa a VI a Aria curriculară : Om.2.2 catehism) 1.3.1.2.

Explicarea contribuţiei Sfinţilor Împăraţi Constantin si Elena la dezvoltarea Bisericii Crestine.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios. în minunile Mântuitorului. 1. Răstignirea şi Îngroparea Domnului • Activitati extracuriculare 2 S25-S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34-s35 S36 5. Spiritualitate 2.2 Recunoasterea . COPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VI a 1.2.3.2. 3.. Cununia şi Maslul în viaţa creştinilor.1 Cunoasterea si intelegerea unor texte din Sfânta Scriptură 2.2Cunoasterea vietii si activitatii Sfintilor.1 Analizarea mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului 3.2.4. 2.1.3.4.1 Explicarea importanţeiTainelor: Preoţia.2 Formularea de opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral 3.3 şi viaţă creştină 2.2. 3. 3. . 4. Manifestarea atitudinii de respect faţă de semeni. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. Izvorâtorul de Mir Sfintii trei ierarhi Vasile.3 VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.2 Intelegerea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură. a dumnezeirii Acestuia si a dragostei Sale faţă de oameni.2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNPR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.Istorie Bisericească universală) Patimile. 4.4. 5. sufletele noastre1 Obiceiuri de Pasti 1 • Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul • Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe • Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competene specifice: 3.3 Prezentarea modului de pregătire a credinciosilor pentru trăirea sărbătorilor crestine.4 Identificarea informaţiei relevante pentru o temă dată –dupa text sau imagini.04 Invierea lui Hristos pt.3. Grigore si Ioan • Recapitulare anuală • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 2 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.

1..3.2 • Sfânta Liturghie –Întalnirea cu Hristos 2 S19-S20 .1. 2.1.1.1.2.1 1.2.2.2.1 1.a Aria curriculară : Om.3.3. Iisus Hristos . Revelatia divina • Sfâta Scriptură şi Sfânta Traditie • Crearea lumii • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume • Evaluare • Puterea credinţei şi a prieteniei .Pilda talantilor • Evaluare • Rugăciunea in viaţa creştinului 1 1 1 S16 S17 S18 2.1.1 1.2 3.2 SEMESTRUL II • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu .2.24.1 1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.12-15.4. 2.2. RugaciuneaCalea spre Dumnezeu (Noţiuni de Liturgică) 3.5.Unitatea de învăţământ: Clasa a VII.01 1. crt Unitatea de învaţare Manifestarea iubirii lui Dumnezeu (Noţiuni de catechism şi morala creştină) Obiective\ Competente Conţinuturi SEMSTRUL I Nr.1 1. Colinde religioase – Flori alese ale sufletului românesc * Tradiţii si obiceiuri legate de Nasterea Domnului.2.2.5.2.4.4. Perioada ore 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 S1-S2 S3 S4 S5-S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.3.3.* 1 S14 Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA.5.1 1.Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere • Atotputernicia lui Dumnezeu .2.2.Învăţător şi Mântuitor • Recapitularea cunostintelor dobandite in anul anterior • Dumnezeu se descoperă oamenilor.Învierea lui Lazăr • Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor • Naşterea Domnului.

Răstignirea şi Îngroparea Domnului 2 1 1 2 S21-S22 S23 S24 S25-S26 S27 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S34-S35 S36 5.2 Importanţa participării active la viaţa comnunităţii 5.1 4.2.5. • Iubirea pri fapte: ajutorarea celor 1 Aflaţi în suferinţă • Evaluare 1 • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1 şi viaţă creştină 4. Participarea activă la acţiuni civice alături de semeni ( persoane care au alte credinţe sau convingeri religioase.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE INCADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.4.2.5.2 Explicarea rolului si a importanţei participării credinciosilor la rugăciunile Bisericii.2 Recunoasterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile si învăţăturile Sale.roade ale virtuţilor • Faptele rele – Încarcări ale voii lui Dumnezeu • Patimile.1 Prezentarea structurii si a importanţei Sfintei Scripturi.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.5.) . MANIFESTAREA VALORILOR SI CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri. 3. 3.4. Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. Spiritualitate 4. 4.04 • Învierea lui Hristos în sufletul 2 Meu –Obiceiuri de Pasti • Sf Trei Ierarhi – modele ale 2 iubirii faţă de semeni.1.2.1 Utilizarea corectă a termenilor religioasi învăţaţi .2 Povestirea unor texte cu continut religios.1 Intelegerea că Dumnezeu este Creator si Proniator al lumii 1.2.1 • Legea cea nouă – Fericirile • Faptele bune. 2. 4.1 4.2.5.2. 2.1. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VII a 1.

Colinde religioase 1 – Flori alese ale sufletului românesc * Evaluare 1 2.1.3. SEMSTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobandite 2 in anul anterior • Crezul. S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:(INTERSEMESTRIALA):24.2. 1.3.1. Exprimarea Învăţăturii Crestine 2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.1.12-15. 3.3.sinteza învăţăturii de 2 credinţă • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Tatăl • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Fiul • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Duhul Sfânt • Comuniunea oamenilor cu 1 Dumnezeu • Credinţa în înviere si viaţa 2 vesnică •Evaluare 1 • Pilda viţei si a mlădiţei – viaţa în 1 Hristos Pilda semănătorului – primire si 1 Împlinire a cuvântului lui Dumnezeu • Naşterea Domnului.Unitatea de învăţământ: Clasa a VIII. Perioada ore S1-S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9-S10 S11 S12 S13 S14 Observatii 1 1. 1.2 2. crt Unitatea de învaţare Credinţa crestina ( Noţiuni de Dogmatică) Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.2 •Biserica..3.1.. locas de închinare • Icoana – fereastra spre cer • Cântarea religioasă – formă de rugăciune • Călătorind cu Dumnezeu – Pelerinajul la biserici si mănăstiri 1 1 1 1 S18 S19 S20 S21 .4.4.1.4.a Aria curriculară : Om.1.3. 3. 2.01 • Plida neghinei.4.1.1. Trăirea învăţături crestine 1. 1.1.1.. 1.1.1.1.îndelunga 1 S16 răbdare si dreptate a lui Dumnezeu • Evaluare 1 S17 3. 1.1.

1 Cunoasterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe.2.12 •Patimile si Învierea Domnului* Traditii si obiceiuri de Pasti 1 S22 1.1 2 S23-S24 2 S25-S26 S27 S28-S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35-S36 1.4. Aplicarea învăţăturii crestine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu semenii.5. 34. Matei 7.4. 3.5.2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. 3031. 2.1.4.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3. 3. 4.2.4.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă.4.Cunoasterea formelor de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane. • Răbdare si încredere în Dumnezeuu – Dreptul Iov • Iubirea faţă de Dumnezeu si aproapele – legea desăvârsită a Noului Testament ( marcu 12. Sfânta Scripturăizvor de înţelepciune si iubire 1.4.5.2.crestine în diferite împrejurări ale vietii. 3.1 Intelegerea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii 4.1. 3.2 Cunoasterea importanţei iubirii de Dumnezeu si de aproapele pentru dobândirea mântuirii.2.2 4. . COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VIII a 1.2.1Intelegerea notiunilor noi.2. Utilizarea în diferite contexte a expresiilor si a noţiunilor religioase nou învăţate.2.2 Exprimarea atitudinilor moral. 1.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili: 5.2.04 • Imnul dragostei crestine 1 (I Corinteni 13) Inaltarea Domnului la cer 1 Pogorarea Duhului Sfant asupra apostolilor • Biserica crestina de la inceputuri pana azi • Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romane • Evaluare • Recapitulare anuală 1 1 1 1 2 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. cuprinse în Crez. Ioan 13.2.2 Prezentarea si cunoasterea evolutiei Bisericii in timp.1.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22. 5. 3. 1. despre Dumnezeu Tatal Fiul si Sfantul Duh 1.1.3Cunoasterea si intelegerea mesajului pildelor Mântuitorului. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN IN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.5.2.5.2.

3.1.Unitatea de învăţământ: Clasa a IX.Testare iniţială Nr.4.1 1.a Aria curriculară : Om.2.2.3.1.1.2.3. 3.1.1 1.3.1.Nasterea Domnului Traditii si obiceiuri legate de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului Evaluare 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.1. crt.1.2.4.2.2. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.3.2.2.2.3 • Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe .2.4.01 2.2.2. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi SEMESTRUL I • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul anterior .1.4.1.1 • Respectul faţă de cele sfinte • Adorarea lui Dumnezeu • Cinstirea sfinţilor •Preacinstirea Maicii Domnului • Evaluare • Datoriile faţă de Dumnezeu • Datoriile faţă de sine • Datoriile faţă de aproapele • Evaluare 2 Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.12-15.1 1.2.2.1 1.3.2.2.1 1.2.ORE\ Perioada 1-S1 1-S2 1-S3 1-S4 1-S5 1-S6 1-S7 1-S8 1-S9 1-S10 1-S11 1-S12 1-S13 Observaţii 1 1.1 1. SEMESTRUL II • Rolul Sfintilor in viata crestinilor • Evaluare • Evaluare semestriala 1-S16 1-S17 1-S18 .1.3.

1. In datini si obiceiuri.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .1.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie 3.1.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa Bisericii 4. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2. Exemple) Invierea Domnului 2-S24-S25 1-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PASTE :09-22. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. 3. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4. 5. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.4.1 intelegerea termenilor specifici religiei in forme de comunicare.4. Notiuni de credinta crestina • Minunile Mantuitorului (impartire.2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor . 2. 2. 5. 3. Spiritualitate si Viata crestina (Notiuni de Spiritualitata si Misiune) 2.3.04 S27 Viata religioasa oglindita in creatii populare.3. 2 4.2 prezentare importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui. în lumina învăţăturii creştine.4.1. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte. 1.3 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii .importanta.2 4.1.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă 4..2 • Muzica în viaţa tinerilor • Tinerii si relatiile dintre ei (despre prietenie) • Pericolul drogurilor • Evaluare • Recapitulare anuală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1S28 1-S29 2-S30-S31 1-S32 1-S33 1-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 3.1. Creştinismul şi provocările lumii contemporane 4. 4.2..2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.3.2 Integrarea(utilizarea )corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare 3. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.1.4.2 4.2 2.Credinta in inviere si viata vesnica 1-S23 5.1 • Crearea lumii 2-S19-S20 • Chemarea omului spre asemanarea cu Dumnezeu2-S21-S22 .

1.1.4.3. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.1.Unitatea de învăţământ: Clasa a X.3.4.3 Învăţăturii de credinţă (notiuni de IBU) 2.3 1. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.3.2.3 1.1.01 3.a Aria curriculară : Om.4.1.1.1.4. 1.2.2.3.1.4.1.1.2. crt. ORE\ Observaţii Perioada 1 • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul 1-S1 anterior 1.4.3 • Evaluare 1-S6 2-S7-S8 2-S9-S10 2-S11-S12 2-S13-S14 1-S15 • Respectul faţă de cele sfinte • Cinstirea sfintelor icoane • Cinstirea sfintei cruci 1-S2 1-S3 2-S4-S5 2 Trăirea 3.1.3.4.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.4.1. ( Predica de pe munte) • Virtute şi păcat •Naşterea Domnului* EVALUARE 3.4.3.1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr. Spiritualitate şi viaţă creştină.2.2.2.4.1.2 SEMESTRUL II •Iubire şi dreptate •Rugăciune şi reconciliere • Evaluare 1-S16 1-S17 1-S18 4.2.3 1.4.2.1.1.1. • Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextual culturii universale.2.2 învăţăturii creştine 3.2 3.2.4.1.4.2. • Stiluri arhitecturale Representative ( în lume şi în Ţară) Biserica crestina de la aparitie pana azi 1-S19 1-S20 2-S21-S22 .1.12-15.4.1.2.2 • Legea morală a Vechiului Testament( Decalogul) • Legea morală a Noului Tetament. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi Nr. Exprimarea 1.4.

2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.Inaltarea Domnului la cer.4. 1-S28 1-S29 1-S30 1-S31 1-S32 1-S33 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.2.3. 1. Pogorirea Dihului Sfant asupra Apostolilor.3. 3. 1. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.exemple. 1.1 Utilizarea termenilor religiosi într-un context. 3.1. 4. asupra vieţii personale şi asupra comunităţii 4.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii. . (exemple la alegerea profesorului) • Învierea Domnului* 2-S23-S24 2-S25-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PAŞTI : Traditii si obiceiuri de Pasti •Aratarile lui Iisus dupa Inviere.intelegerea rolului lor in viata noastra.2. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.3Prezentarea vietii si activitatii sfintiltor.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.in argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 2.1. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. • Sfintii Apostoli Petru si Pavel • Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril •Recapitulare anuala . 3. Evaluaare S27 1.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin. 2. Notiuni de catehism 1. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.5.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă 4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.1. Spiritualitate si Viata crestina 1.1.2 prezentarea elementelor artei crestin ortodoxe 1. în exemplele personalităţilor biblice .5. 6.1.3 1.1.1.3.3 Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii personale sau ale comunităţii .1 •Pildele Mantuitorului –definire.2.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .2 Elaborarea unor texte ( povestiri) folosind termini specifici religiei.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social al lumii contemporane.

3.1.3.01 1.1.Unitatea de învăţământ: Clasa a XI.1.1. crt.Testare iniţială 1-S2 1.1.1 • Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos1-S4 1.4.1.12-15.3. • Descoperirea lui Dumnezeu 1-S3 1.3.2.1 • Rugaciunea in viata crestinilor 1-S16 •Recapitulare semestriala 1-S17 • Evaluare 1 –S18 4.1.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1-S7 lume • Evaluare 1S8 2 Trăirea 3. Exprimarea Învăţăturii de credinţă 1.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.3.3.5.2.2 • Adeverirea morţii şi realitatea Învierii 2-S5-S6 Mântuitorului 1.2.2 învăţăturii creştine 3.1 • Copilaria lui Iisus • Botezul Domnului –Sfantul Ioan Botezatorul 1-S19 1S20 • Pildele Mantuitorului (exemple la alegeerea 2-S21-S23 Profesorului) 1.2.ore\ Perioada Observaţii 1 SEMESTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobândite în anul 1-S1 anterior .2 1.1.1.1.1.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2.4.2.2.1.2. 1.a Aria curriculară : Om.2 • Minunile Mantuitorului (exemple la alegerea 1-S24 profesorului) .2 1.1.2.2.1.2.1. • Familia creştină – azi • Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase • Păcatul boală a sufletului • Nasterea Domnului 1-S9 1S10 1-S11 2-S12-S13 ▪ Traditii si obiceiuri de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului EVALUARE 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN :INTERSEMESTRIALA:24. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă. 4.1. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ ConţinuturI Competenţe Nr.4.1.1.

• Recapitulare anuala • Evaluare 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.2 .3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om.Constantin Brâncoveanu 1.04 Traditii si obiceiuri de Pasti 1-S28 ----. Invierea Domnului 2-S25-S26 Activitati extracurriculare S27 VACANŢĂ DE PASTE :09-22.1.1.2.1 Prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale .2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin. asupra vietii personale şi asupra comunităţii.5. în familie şi în societatea contemporană. 2. 3.1. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5.2.5. ----------------------------------------------------------Ortodoxie şi 1.1 Utilizarea termenilor noi invatati in dezbateri cu caracter religios.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase 3. -Ce este mantuire si cum ne mantuim? 2-S29-S30 6.1 Evidenţierea convingerilor şi atitudinilor moral-creştin.1.1 Cunoasterea si intelegerea învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările Sale în lume.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu.1.Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .2.2.3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. fundamentate pe valorile moralei crestine 4.2 Prezentarea si intelegerea unor evenimente cu caracter religios. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.1. 3. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată . 2.2 cultură naţională • Contribuţia voievozilor români la dezvoltarea culturii 2-S31-S32 naţionale . 3. 5. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.2 • Sfinti romani sau sfinti cu moaste in 1-S33 Bisericile de la noi din tara 7. 4.----------------------------------------------------1.utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline.5. 1. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.Ştefan cel Mare . însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful