Unitatea de învăţământ: Clasa a I -a Aria curriculară : Om - Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni

: 36 Profesor:

Planificare semestriala Anul şcolar:2011-2012

Nr. crt

Unitatea de învăţare

Obiective \ Competente

Conţinuturi SEMESTRUL I

Nr. Perioada ore

Observatii

1.

Despre credinţa creştină

1.1;1.2;3.1;3.3 • Prima oră de Religie a micului 1 creştin (observarea si comentarea unor imagini, exercitii joc de descriere a propriei personae sub aspect fizic/moral) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Dumnezeu prietenul copiilor 2 (reproducerea, prin povestire orală, a unor evenimente biblice prezentate de profesor) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Semnul Sfintei Cruci 1 4.5 • Evaluare 1 1.3;2.1;4.4; 4.5 • Rugăciunea Sfat bun 1

S1

S2-S3

S4 S5 S6

2

Rugăciunea – calea spre Dumnezeu

3

1.3,2.1,4.4,4.5 1.3,2.1,4.4,4.5 3.2 Iisus Hristos, 1.2;3.2 Fiul lui 1.2;5.1 Dumnezeu 1.2

VACANŢĂ:22-30.10(S7) Rugaciunea la intrarea in clasa 1 S8 Rugaciuneala iessirea din clasa 1 S9 • Sfânta Fecioară Maria 2 S10 • Naşterea Domnului* 1 S11 • Colinde- lauda Naşterii Domnului* 2 S12-S13 ▪Copilaria lui Iisus Evaluare 1 1 S14 S15

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : 24.12-15.01

3.1;3.2 Dumnezeu 3.1;3.2 3.1;3.2

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :24.12-15.01 SEMESTRUL II • Dumnezeu a făcut cerul şi pământul2 S16-S17 • Dumnezeu i-a făcut pe îngeri • Dumnezeu l-a făcut pe om 1 2 S18 S19-S20

• Evaluare 1 • Intrarea Domnului in Ierusalim 3 Patimile, Răstignirea Domnului* ▪ Învierea lui Hristos în sufletul meu 1 4. este Tatăl nostru ceresc • Povestiri moral-religioase Despre Paşti*

S21 S22-S24 S25 1111 S26

Activitati extracuriculare S27(02-06.04) VACANŢĂ DE PASTE: 09-22.04 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu iubeste copiii 5 Dumnezeu şi copiii 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu răsplătesţe faptele noastre • Evaluare 4.1;4.2 •Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor 4.1;4.2 • Sfântul Nicolae – prietenul copiilor • Cu Hristos pe cărările vacantei 2 2 1 1 1 1 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S35 S36

6.

Sfinţii, prietenii copiilor

* Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.1 recunoasterea propriei identităsi religioase prin raportare la mediul în care trăieste 1.2 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii 1.3 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu 1.4 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.1 să utilizeze în mod corect termenii religiosi învăţaţi 2.2 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine se găsesc în Sfânta Scriptură 3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie, Iisus Hristos şi Maica Domnului 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CRESTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament crestin 4.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4.5 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităsi/modele actionale oferite de profesor 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.1 să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii

Unitatea de învăţământ:

Obiective \ Competente 1. ▪ Povesti moral –religioase despre 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domnului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN: VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.3.01 SEMESTRUL II Modele de 3.3 •Iosif şi fraţii lui 1 S17 • Evaluare 1 S18 6.4.12-15.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.2 • Familia crestină. ore 1 1 1 2 1 Perioada S1 S2 S3 S4-S5 S6 Observatii Să-l cinstim 1. Bucurie şi 3.2 VACANŢĂ :22-30.1.2. 2.4.4.4 4.1.1 Conţinuturi • Testare iniţială • Sfat bun • Dumnezu iubeşte lumea • Casa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică • Rugâciunea micului creştin Evaluare Nr.3 •Avraam – răsplata credinţei 1 S16 comportament3.2 • Minunile Mântuitorului Hristos 1 .1 lumină sfântă •Patimile si Răstignirea Domnului 2 Învierea Domnului* 1 Activitati extracuriculare VACANŢA DE PASTE: 09-22. Despre credinţa creştină 2.4.4 4.5..10 (S7) • Maica Domnului.3.dar al lui Dumnezeu • Iubirea părinţilor faţă de copii • Iubirea copiilor faţă de părinţi • Să ne ajutăm unii pe alţii • Evaluare 1 1 1 1 1 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 S26 S27 S28 7.ocrotitoarea 1 copiilor • Sfânta Filofteia – model de 1 Milostenie • Evaluare 1 • Naşterea Domnului* 2 • Colinde.1.3 4.3.4. Sfinţii.1.2 3.1 2.3.2 3.lauda Naşterii Domnului* 1 S8 S9 S10 S11-S12 S13 5 .Clasa a II -a Aria curriculară : Om .1 4.1.5.4. prietenii copiilor 4.3 4 Bucurie şi lumină sfântă 3. Unitatea de crt învăţare 1.04 3.2.1.2 pe Dumnezeu 1.1. Familia crestinului 1.1 1.

3 să participle la manifestările tradiţionale creştine 4.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său 3.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 4. modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalţi 5. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.4 sa identifice. pe baza analizei relaţiei părinţi-copii.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1. 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.2 • Minunea din Cana Galileii • Îmulţirea pâinilor şi a peştilor • Învierea fiului văduvei din Nain Si a fiicei lui Iair • Evaluare • Recapitulare anuală 2 1 2 1 2 S29-S30 S31 S32-S33 S34 S35-S36 * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.2 să povestească.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor . ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu 1.2 Mântuitorului 3.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume 1. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2.2 să-si formeze deprinderea de a se ruga 4. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.1 să manifeste atenţie. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise 3.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2. momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături 3. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur 5. oral.2 Minunile 3.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin 4.8.

2 SEMESTRUL II • Regele Solomon 1 • Evaluare 1 • Recapitulare semestrială 1 S16 S17 S18 1.2 1.4.3.3.3.4 2. Fiul lui Dumnezeu 2.12-15.4.1.4.3.3.1.3.2 1.4 4 • Tatăl nostru – Rugăciune Domnească • Tatăl nostru (explicarea rugaciunii) • Pescuirea minunată • Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Învierea ficei lui Iair • • Patimile.4.2.1.2 1.01 1.3.1.3 4.2 • Sfânta Biserică – părţi 1 S5 componente • Sfintele slujbe ale Bisericii 1 S6 VACANŢĂ: 22-30.10 (S7) • Micul creştin în Biserică 1 S8 Evaluare 1 S9 • Moise .1 3.1.copilăria 1 S10 • Moise – drumul de la 1 S11 robie la libertate • Regele David 1 S12 • Colindul – lauda Naşterii 1 S13 Domnului* Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domunului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.2 2.2.3.1 3.2 2 3 Personalităţi ale poporului ales ( Vechiul Testament) 1.3.1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.2.2 Iisus Hristos.2 5. Perioada ore 1 1 2 S1 S2 S3-S4 Observatii 1 1. Răstignirea şi Îngroparea Domnului * 1 1 1 1 1 2 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 .3.Unitatea de învăţământ: Clasa a III -a Aria curriculară : Om . Unitatea de crt învăţare Despre credinţa crestină Să-L cinstim pe Dumnezeu Obiective \ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Din nou la şcoală • Testare iniţială • Biblia sau Sfânta Scriptura Nr.4 2.5.

4.5.3 să recunoască portretele marilor personaje biblice despre care au studiat 2.3.• Învierea lui Hristos în sufletul meu * 1 S26 5 Sfinţii.3 să descrie (oral) clădirea bisericii 3.4 Activitati extracuriculare 1 S27 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.2 sa rostească Rugăciunea Domnească 1.4.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului .3.5.04 • Sfântul Nicolae 1 S28 • Sfântul Andrei – Apostolul 2 S29-S30 românilor • Sfânta Parascheva 2 S31-S32 • Evaluare 1 S33 • Recapitulare anuală 2 S34-S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a III a 1.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3. prietenii copiilor 3.4 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referintă: 5. 5. 4. EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii 1.3. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.4.4 3.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament 4.5.4. 4.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină 3. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor 4.4 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităti/modele actionale oferite de profesor 5.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor 4.4 3.

3.2 2.3.2.3 3.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr. crt.3.1 Conţinuturi Nr.10 (S7) • Naşterea Domnului – 3 S8-S10 Bucurie pentru toată lumea 1 S11 .3.4 3. Unitatea de învaţare Obiective \ Competente 1.3.Sfanul Nicolae-prietenul copiilor • Colinde religioase 1 • Tradiţii si obiceiuri legate de 1 sărbătoarea Nasterii Domunului S12 S13 Recapitulare si evaluare 2 S14-S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.3.2 SEMESTRUL I • Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 şcolar • Testare iniţială 1 S2 • Cm devenim crestini prin 2 S3-S4 Botez? • Cum ne păstrăm sufletul 1 S5 curat? • Evaluare 1 S6 VACANŢÂ: 25-30.3.4 3.1.4 Testament) 3.4 Dumnezeu şi Om ( Noţiuni de Noul 3.3.3.01 4. Despre credinţa creştină ( Noţiuni de catehism) 1.3 2 Bucurie şi lumină sfântă 2.4 Iisus Hristos3.Floriile • Cina cea de taină • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani • Patimile Domnului • Învierea Domnului • Arătările după Înviere Evaluare Activitati extracuriculare 1 1 1 1 2 1 1 S19 S20 S21 S22 S23-S24 S25 S26 S27 .4 4 • Intrarea Domnului în Ierusalim .3.3 4. Perioada ore Observatii 1.3 3 Sfinţii – Prietenii copiilor SEMESTRUL II • Sfântul Ioan Iacob Romanul 1 • Sfinţii Apostoli Petru şi 1 Pavel •Evaluare 1 S16 S17 S18 3.12-15.1 1.Unitatea de învăţământ: Clasa a IV -a Aria curriculară : Om .3.

2.2.4.datoriile fata de 2 S31-S32 Dumnezeu • Datoriile faţă de aproapele 1 S33 • Marea poruncă a iubirii 1 S34 • Evaluarea 1 S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV a 1.3.1. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2. 2.4. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3.2 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat 3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referinţă: 5.1 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă 3.3. Înaltare.04 Inaltarea Domnului la cer 1 S28 •Tradiţii şi obiceiuri de 2 S29-S30 sărbători (Florii.3.4.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi 5.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu 4.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală 1. pornind de la situaţii concrete .5.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.1.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire 4.2 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism 1.2 3.5 Bucurie şi lumină sfântă Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale (Noţiuni de morala creştină) 3. Paşti.1. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.1 6 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.2.2 1.3 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului 4.4. Rusalii) * • Decalogul .4.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 2.1 să-şi dezvolte vocabularul.2 3.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.

1. 2.4.2.3.2.2.2.3.2.5.3.2.2.3.2. • Sărbătorile împărăteşti 2 S16 S17-S18 4 Biserica în primele veacuri creştine (Notiuni de I.3.3.1.5 1.2. Sfântul Apostol Andrei • Evaluare 1 S22 .Unitatea de învăţământ: Clasa a V a Aria curriculară : Om.2.2.5 Mântuitorul Iisus Hristos -Învăţătorul Desăvârşit (Noţiuni de morală crestină) 1.2 3.3.1.3.3.3.4.5.3.1.1. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.5.4. 3. SEMESTRUL II •Duminica sărbătoare săptămânala 1 a creştinilor.4.3. 1. 1 S19 • Răspândirea creştinismului 1 S20 • Răspândirea creştinismului pe teritoriul 1 S21 ţării noastre.3.2.5.01 3.3.2.1.3.1.3.3.2.1. Sf.1.6 Catehism) 1. 1.2.2 3.5 •Întemeierea Bisericii Creştine.2.4. Colinde 1 S14 religioase – Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN :VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.4.2. Taină a Botezului.5.3. •Sfânta Taină a Mirungerii 1 •Sfânta Taină a Spovedaniei 1 • Sfânta Taină a Împărtăşaniei 1 • Evaluare 1 • Pilda Samarineanului milostiv 1 •Pilda bogatlui nemilostiv şi a Săracului Lazăr • Pilda vamesului şi fariseului • Pilda celor zece fecioare • Evaluare 1 1 1 1 3.1. Perioada ore S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Observatii 1. Popasuri duhovniceşti (Noţiuni de Liturgică) 2 SEMESTRUL I • Lecţie introductivă* 1 • Recapitularea cunostintelor dobandite 1 in anul anterior • Sfintele Taine – lucrări ale lui 1 Hristos în Biserică.2.B.1.2 3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.U) 2.3.1.1. 4.1.1.1.5 2.împărţirea şi 1 S13 importanta lor • Naşterea Domnului.2 3.1.2.3.3.1.2.2.4. 1.3. Sfintele Taine -lucrări 1.4. • Despre sărbători.5 sfinţitoare ale Bisericii ( Noţiuni de 1.2.2.3. 3.3.5.1.1. 4.12-15.3.

4. 1.5.5.2 ( Notiuni de 4.3 Respectarea tradiţiilor crestine referitoare la participarea credinciosilor la sfintele sărbători. 3. 3. 3.1.1.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe si convingeri.1 Intelegerea termenilor religiosi.5. 4.1 Explicarea rolului si a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea crestinilor.2.5 Identificarea informatiei relevamte pentru o tema data.5.3 Cunoasterea importanţei sărbătorilor crestine pentru credinciosi.2 Comunicarea corectă a conţinutului si mesajului moral-religios din textile studiate.5 Cuvinte şi fapte ziditoare 4.5.Rastignirea si Invierea Domnului Activitati extracuriculare 1 1 2 S23 S24 S25-S26 S27 VACANŢA DE PAŞTE :09-22.2 4.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii în comunicarea directă cu acestia.2 Aplicarea învăţăturilor crestine cu privire la relaţiile dintre semeni si cu natura înconjurătoare.2.2 Cunoasterea pildelor.1 Integrarea în comportamentul cotidian.04 • Învierea Domnului în sufletul 1 S28 meui*-Obiceiuri de Pasti 3. 1 S29 S30 S31 S32-S33 S34-S35 S36 COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a V a 1. MNIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice 3. . COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului.4. a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului. 2.4 Prezentarea onor evenimente din istoria Bisericii primare.2 Inaltarea Domnului la cer 1 •Natura – darul lui Dumnezeu 1 pentru oameni. 4.5.. APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.2 Spiritualitate Şi misiune) •Creştinul în biserică şi acasă • Creştinul în şcoală si in societate Patimile. 5. integrarea lor în diferite contexte de comunicare 2. 3.1.dupa text sau imagini.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2. • Despre prietenie 1 • Modele de prietenie creştina.2.1 Cunoasterea învăţăturilor referitoare la Sfintele Taine. 3. 5.intelegerea lor ca modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. (Povestiri 2 religios –morale) • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.5.

1.1.3 3.2 catehism) 1.4.3. Credinţa şi Sfintele Taine Mântuitoare ( Notiuni de 2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.4 SEMESTRUL II • Postul în viaţa noastră.3 • Sărbători în cinstea sfinţilor • Povestiri religios-morale –Sf.2 (Noţiuni de catechism şi 1. 4.5. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Lecţie intoductivă * • Recapitulaream cunostintelor dobandite in anul anterior • Rugăciunea Domnească .3. Împărţire şi importanţă •Evaluare semestriala 2 1 S16-S17 S18 3. Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.5. Colinde religioase Nr.2 ▪ Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 Nasterea Domnului.4.3.Femeia canaaneancă • Evaluare • Naşterea Domnului.1.2.3.4.2 .Ioan Botezatorul • Maica Domnului •Biserica in primele veacuri.3.3.1.2. Împăraţi Constantin si Elena (Edictul de la Milan) 1 1 2 1 2 S19 S20 S21 S22 S23-S24 . 1. Biserica în primele veacuri creştine ( Noţiuni de 2.12-15.3. Primii martiri creştini • Sf.4. 2.1.Mântuitorul lumii.1 Iisus Hristos 1. Perioada ore 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S1 S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.2.4.2.1.2. Sfinţirea Timpului (Noţiuni de liturgică) 3.4.01 3.2.Unitatea de învăţământ: Clasa a VI a Aria curriculară : Om.2.3.1.2.2.2 morală creştină) 1.1 1.1 1.1.2.2.4.3.3. Cele şapte cereri • Sfânta Taină a Cununiei • Sfânta Taină a Preoţiei • Sfânta Taină a Maslului •Hristos binecuvântează familia -Minunea din Cana Galileeii • Răsplata credinţei şi a ascultării .4.2.Pescuirea minunată • Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi • Stăruinţa în rugăciune .

COPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VI a 1.Istorie Bisericească universală) Patimile. 5. Grigore si Ioan • Recapitulare anuală • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 2 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 2.1 Cunoasterea si intelegerea unor texte din Sfânta Scriptură 2.1. Manifestarea atitudinii de respect faţă de semeni. 3.2 Recunoasterea . COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNPR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. Spiritualitate 2. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competene specifice: 3.3 Prezentarea modului de pregătire a credinciosilor pentru trăirea sărbătorilor crestine..3. 3.2 Intelegerea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură. 4.4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.3 şi viaţă creştină 2. .2 Formularea de opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral 3. 4.2.4. Cununia şi Maslul în viaţa creştinilor.4.2. a dumnezeirii Acestuia si a dragostei Sale faţă de oameni. în minunile Mântuitorului. Izvorâtorul de Mir Sfintii trei ierarhi Vasile.1 Analizarea mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului 3. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.04 Invierea lui Hristos pt.1 Explicarea importanţeiTainelor: Preoţia.2.2. Răstignirea şi Îngroparea Domnului • Activitati extracuriculare 2 S25-S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34-s35 S36 5.3.2Cunoasterea vietii si activitatii Sfintilor.2.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios. sufletele noastre1 Obiceiuri de Pasti 1 • Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul • Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe • Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. 1.3 VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22. Explicarea contribuţiei Sfinţilor Împăraţi Constantin si Elena la dezvoltarea Bisericii Crestine. 3.4 Identificarea informaţiei relevante pentru o temă dată –dupa text sau imagini.3.

3. RugaciuneaCalea spre Dumnezeu (Noţiuni de Liturgică) 3.2.Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere • Atotputernicia lui Dumnezeu .Unitatea de învăţământ: Clasa a VII.2.1.12-15.2.3.4.1.24.1 1.1 1.Învierea lui Lazăr • Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor • Naşterea Domnului. 2.1 1. 2.3.2 3.2 • Sfânta Liturghie –Întalnirea cu Hristos 2 S19-S20 .2. Revelatia divina • Sfâta Scriptură şi Sfânta Traditie • Crearea lumii • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume • Evaluare • Puterea credinţei şi a prieteniei .1 1.1.1.1. crt Unitatea de învaţare Manifestarea iubirii lui Dumnezeu (Noţiuni de catechism şi morala creştină) Obiective\ Competente Conţinuturi SEMSTRUL I Nr. Iisus Hristos .2.2. Colinde religioase – Flori alese ale sufletului românesc * Tradiţii si obiceiuri legate de Nasterea Domnului.4.2 SEMESTRUL II • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu .4. Perioada ore 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 S1-S2 S3 S4 S5-S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.Pilda talantilor • Evaluare • Rugăciunea in viaţa creştinului 1 1 1 S16 S17 S18 2.5.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.Învăţător şi Mântuitor • Recapitularea cunostintelor dobandite in anul anterior • Dumnezeu se descoperă oamenilor.01 1.2.3.2.2.1 1.3..1 1.a Aria curriculară : Om.5.* 1 S14 Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA.2.5.2.1.

2.2. 3.5.1 Prezentarea structurii si a importanţei Sfintei Scripturi. Răstignirea şi Îngroparea Domnului 2 1 1 2 S21-S22 S23 S24 S25-S26 S27 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S34-S35 S36 5.1.) .2 Povestirea unor texte cu continut religios.04 • Învierea lui Hristos în sufletul 2 Meu –Obiceiuri de Pasti • Sf Trei Ierarhi – modele ale 2 iubirii faţă de semeni.2 Importanţa participării active la viaţa comnunităţii 5. Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.2.5.2 Explicarea rolului si a importanţei participării credinciosilor la rugăciunile Bisericii.1 4.4.2 Recunoasterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile si învăţăturile Sale.1. 4. MANIFESTAREA VALORILOR SI CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3. 2. 4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.1 4. 2.roade ale virtuţilor • Faptele rele – Încarcări ale voii lui Dumnezeu • Patimile. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. Spiritualitate 4.2.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.4.1 Utilizarea corectă a termenilor religioasi învăţaţi . COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE INCADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.2. • Iubirea pri fapte: ajutorarea celor 1 Aflaţi în suferinţă • Evaluare 1 • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 3. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VII a 1.5.1 • Legea cea nouă – Fericirile • Faptele bune.1 Intelegerea că Dumnezeu este Creator si Proniator al lumii 1.5. Participarea activă la acţiuni civice alături de semeni ( persoane care au alte credinţe sau convingeri religioase.2.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri.1 şi viaţă creştină 4.

1.3.1.4.1.1. 1. crt Unitatea de învaţare Credinţa crestina ( Noţiuni de Dogmatică) Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.1. S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:(INTERSEMESTRIALA):24. 1.1. locas de închinare • Icoana – fereastra spre cer • Cântarea religioasă – formă de rugăciune • Călătorind cu Dumnezeu – Pelerinajul la biserici si mănăstiri 1 1 1 1 S18 S19 S20 S21 . 2.1.1.3.2 2.3. Exprimarea Învăţăturii Crestine 2. 3.4.1.4. Colinde religioase 1 – Flori alese ale sufletului românesc * Evaluare 1 2.3.12-15..sinteza învăţăturii de 2 credinţă • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Tatăl • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Fiul • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Duhul Sfânt • Comuniunea oamenilor cu 1 Dumnezeu • Credinţa în înviere si viaţa 2 vesnică •Evaluare 1 • Pilda viţei si a mlădiţei – viaţa în 1 Hristos Pilda semănătorului – primire si 1 Împlinire a cuvântului lui Dumnezeu • Naşterea Domnului.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr. 1.4.îndelunga 1 S16 răbdare si dreptate a lui Dumnezeu • Evaluare 1 S17 3.3.a Aria curriculară : Om.01 • Plida neghinei.1. SEMSTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobandite 2 in anul anterior • Crezul. 1. Trăirea învăţături crestine 1..Unitatea de învăţământ: Clasa a VIII. 3. Perioada ore S1-S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9-S10 S11 S12 S13 S14 Observatii 1 1..1.2 •Biserica.1.1.1. 1.2.

12 •Patimile si Învierea Domnului* Traditii si obiceiuri de Pasti 1 S22 1.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VIII a 1.2. 1.1 Intelegerea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii 4. Aplicarea învăţăturii crestine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu semenii.2.2. Matei 7. 4.4.1. cuprinse în Crez. 3.2 Cunoasterea importanţei iubirii de Dumnezeu si de aproapele pentru dobândirea mântuirii.4.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3. 3.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.1 Cunoasterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe.1Intelegerea notiunilor noi.2. 3031.2 4. 1.2.2 Exprimarea atitudinilor moral.5.4. 3. 3.2.2. 5.4.1 2 S23-S24 2 S25-S26 S27 S28-S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35-S36 1. 3. despre Dumnezeu Tatal Fiul si Sfantul Duh 1. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN IN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.5. .3Cunoasterea si intelegerea mesajului pildelor Mântuitorului.2.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.1.2.2 Prezentarea si cunoasterea evolutiei Bisericii in timp.Cunoasterea formelor de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane.5. Sfânta Scripturăizvor de înţelepciune si iubire 1. 34. Ioan 13.4. Utilizarea în diferite contexte a expresiilor si a noţiunilor religioase nou învăţate.2.5.crestine în diferite împrejurări ale vietii.2.1. • Răbdare si încredere în Dumnezeuu – Dreptul Iov • Iubirea faţă de Dumnezeu si aproapele – legea desăvârsită a Noului Testament ( marcu 12.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.2. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili: 5.5.04 • Imnul dragostei crestine 1 (I Corinteni 13) Inaltarea Domnului la cer 1 Pogorarea Duhului Sfant asupra apostolilor • Biserica crestina de la inceputuri pana azi • Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romane • Evaluare • Recapitulare anuală 1 1 1 1 2 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1.4. 2.

3.1.2.4.1.1.2. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi SEMESTRUL I • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul anterior .1.2.3. 3.2.a Aria curriculară : Om. crt.2.Testare iniţială Nr.12-15.1 1.3 • Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe .ORE\ Perioada 1-S1 1-S2 1-S3 1-S4 1-S5 1-S6 1-S7 1-S8 1-S9 1-S10 1-S11 1-S12 1-S13 Observaţii 1 1.3.2.3.1 1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.Nasterea Domnului Traditii si obiceiuri legate de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului Evaluare 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.1. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.1.2.4.1 1.1.2.1 • Respectul faţă de cele sfinte • Adorarea lui Dumnezeu • Cinstirea sfinţilor •Preacinstirea Maicii Domnului • Evaluare • Datoriile faţă de Dumnezeu • Datoriile faţă de sine • Datoriile faţă de aproapele • Evaluare 2 Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.3.1 1.2.1.1 1.1.1 1.2.2.3.3.Unitatea de învăţământ: Clasa a IX.4.4.1.01 2.2.2.2.2.2.2. SEMESTRUL II • Rolul Sfintilor in viata crestinilor • Evaluare • Evaluare semestriala 1-S16 1-S17 1-S18 .

4.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.1.3. 3.1.2 4. 1.2 • Muzica în viaţa tinerilor • Tinerii si relatiile dintre ei (despre prietenie) • Pericolul drogurilor • Evaluare • Recapitulare anuală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1S28 1-S29 2-S30-S31 1-S32 1-S33 1-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor . 5. 3. 2.1.2 Integrarea(utilizarea )corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare 3.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte. 5. Notiuni de credinta crestina • Minunile Mantuitorului (impartire.1.4. 4.4. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.1 intelegerea termenilor specifici religiei in forme de comunicare.importanta.3 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii .2.04 S27 Viata religioasa oglindita in creatii populare.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa Bisericii 4. Creştinismul şi provocările lumii contemporane 4.1.3.1. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.1. In datini si obiceiuri.3.2 4.2 prezentare importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE ..1 • Crearea lumii 2-S19-S20 • Chemarea omului spre asemanarea cu Dumnezeu2-S21-S22 .. Exemple) Invierea Domnului 2-S24-S25 1-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PASTE :09-22. 3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie 3.Credinta in inviere si viata vesnica 1-S23 5. în lumina învăţăturii creştine.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă 4. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.2 2. 2. Spiritualitate si Viata crestina (Notiuni de Spiritualitata si Misiune) 2. 2 4. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.

4.2.1.1.3 1.1.4.1. crt.4.3. • Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextual culturii universale.01 3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.1.1.2.2.4.2 3.4. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi Nr.1.4.4.2 • Legea morală a Vechiului Testament( Decalogul) • Legea morală a Noului Tetament. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.1.2.2.4.3.3. 1.1.1.1.3.2.3.1.3 1. • Stiluri arhitecturale Representative ( în lume şi în Ţară) Biserica crestina de la aparitie pana azi 1-S19 1-S20 2-S21-S22 .4.4.2 învăţăturii creştine 3.2.3 Învăţăturii de credinţă (notiuni de IBU) 2.3 • Evaluare 1-S6 2-S7-S8 2-S9-S10 2-S11-S12 2-S13-S14 1-S15 • Respectul faţă de cele sfinte • Cinstirea sfintelor icoane • Cinstirea sfintei cruci 1-S2 1-S3 2-S4-S5 2 Trăirea 3.1.4. ORE\ Observaţii Perioada 1 • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul 1-S1 anterior 1.1.2.1.2.4.a Aria curriculară : Om.12-15.2 SEMESTRUL II •Iubire şi dreptate •Rugăciune şi reconciliere • Evaluare 1-S16 1-S17 1-S18 4.Unitatea de învăţământ: Clasa a X.3.1.2.2 (Noţiuni de morală creştină) 3. Spiritualitate şi viaţă creştină.3 1.1.2. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.1.2.1.1. Exprimarea 1.2.4.4. ( Predica de pe munte) • Virtute şi păcat •Naşterea Domnului* EVALUARE 3.4.

4. în exemplele personalităţilor biblice .1.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.1 Utilizarea termenilor religiosi într-un context.1.exemple. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. 3.3 Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii personale sau ale comunităţii .4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii.in argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 2.Inaltarea Domnului la cer. Notiuni de catehism 1.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină. (exemple la alegerea profesorului) • Învierea Domnului* 2-S23-S24 2-S25-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PAŞTI : Traditii si obiceiuri de Pasti •Aratarile lui Iisus dupa Inviere.1 •Pildele Mantuitorului –definire. 1-S28 1-S29 1-S30 1-S31 1-S32 1-S33 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. • Sfintii Apostoli Petru si Pavel • Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril •Recapitulare anuala .5.3. 6.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .2 prezentarea elementelor artei crestin ortodoxe 1.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă 4.2. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.3 1. 3. 1. 4.2. asupra vieţii personale şi asupra comunităţii 4. 3.3Prezentarea vietii si activitatii sfintiltor. . INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. 1.1.2 Elaborarea unor texte ( povestiri) folosind termini specifici religiei.2.1.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social al lumii contemporane.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin.1. Pogorirea Dihului Sfant asupra Apostolilor. 1. 2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.3. Spiritualitate si Viata crestina 1. Evaluaare S27 1.1.1.intelegerea rolului lor in viata noastra.3.5. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.

Testare iniţială 1-S2 1.a Aria curriculară : Om. Exprimarea Învăţăturii de credinţă 1.1. • Familia creştină – azi • Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase • Păcatul boală a sufletului • Nasterea Domnului 1-S9 1S10 1-S11 2-S12-S13 ▪ Traditii si obiceiuri de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului EVALUARE 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN :INTERSEMESTRIALA:24.2. 1.2 învăţăturii creştine 3.4. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.3.1.3.ore\ Perioada Observaţii 1 SEMESTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobândite în anul 1-S1 anterior .2. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ ConţinuturI Competenţe Nr.5.1.3.1.1.1.1.2.2 1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2 • Minunile Mantuitorului (exemple la alegerea 1-S24 profesorului) .1.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1-S7 lume • Evaluare 1S8 2 Trăirea 3.1.2.2.01 1.1.1 • Rugaciunea in viata crestinilor 1-S16 •Recapitulare semestriala 1-S17 • Evaluare 1 –S18 4.1.3.1.2 1.1 • Copilaria lui Iisus • Botezul Domnului –Sfantul Ioan Botezatorul 1-S19 1S20 • Pildele Mantuitorului (exemple la alegeerea 2-S21-S23 Profesorului) 1.12-15.1. 4.1.1.1.1.2. crt.4.3.3.2. • Descoperirea lui Dumnezeu 1-S3 1.2.3.1.2.2.2 • Adeverirea morţii şi realitatea Învierii 2-S5-S6 Mântuitorului 1.Unitatea de învăţământ: Clasa a XI.1 • Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos1-S4 1.2.4.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.

2.3.1.1.1 Evidenţierea convingerilor şi atitudinilor moral-creştin.1.2.04 Traditii si obiceiuri de Pasti 1-S28 ----. Invierea Domnului 2-S25-S26 Activitati extracurriculare S27 VACANŢĂ DE PASTE :09-22.5. 3. 2.utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.5. 4.Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni. asupra vietii personale şi asupra comunităţii. 5. ----------------------------------------------------------Ortodoxie şi 1.1. 2. -Ce este mantuire si cum ne mantuim? 2-S29-S30 6.2 Prezentarea si intelegerea unor evenimente cu caracter religios.1 Cunoasterea si intelegerea învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările Sale în lume.1. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5. 1. fundamentate pe valorile moralei crestine 4. 5.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.Constantin Brâncoveanu 1.2. 3. 3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. în familie şi în societatea contemporană. • Recapitulare anuala • Evaluare 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.Ştefan cel Mare .1 Utilizarea termenilor noi invatati in dezbateri cu caracter religios.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.2 .2 • Sfinti romani sau sfinti cu moaste in 1-S33 Bisericile de la noi din tara 7.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om.5.----------------------------------------------------1.2 cultură naţională • Contribuţia voievozilor români la dezvoltarea culturii 2-S31-S32 naţionale .2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată .1.2.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase 3.1 Prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale . însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful