Unitatea de învăţământ: Clasa a I -a Aria curriculară : Om - Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni

: 36 Profesor:

Planificare semestriala Anul şcolar:2011-2012

Nr. crt

Unitatea de învăţare

Obiective \ Competente

Conţinuturi SEMESTRUL I

Nr. Perioada ore

Observatii

1.

Despre credinţa creştină

1.1;1.2;3.1;3.3 • Prima oră de Religie a micului 1 creştin (observarea si comentarea unor imagini, exercitii joc de descriere a propriei personae sub aspect fizic/moral) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Dumnezeu prietenul copiilor 2 (reproducerea, prin povestire orală, a unor evenimente biblice prezentate de profesor) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Semnul Sfintei Cruci 1 4.5 • Evaluare 1 1.3;2.1;4.4; 4.5 • Rugăciunea Sfat bun 1

S1

S2-S3

S4 S5 S6

2

Rugăciunea – calea spre Dumnezeu

3

1.3,2.1,4.4,4.5 1.3,2.1,4.4,4.5 3.2 Iisus Hristos, 1.2;3.2 Fiul lui 1.2;5.1 Dumnezeu 1.2

VACANŢĂ:22-30.10(S7) Rugaciunea la intrarea in clasa 1 S8 Rugaciuneala iessirea din clasa 1 S9 • Sfânta Fecioară Maria 2 S10 • Naşterea Domnului* 1 S11 • Colinde- lauda Naşterii Domnului* 2 S12-S13 ▪Copilaria lui Iisus Evaluare 1 1 S14 S15

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : 24.12-15.01

3.1;3.2 Dumnezeu 3.1;3.2 3.1;3.2

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :24.12-15.01 SEMESTRUL II • Dumnezeu a făcut cerul şi pământul2 S16-S17 • Dumnezeu i-a făcut pe îngeri • Dumnezeu l-a făcut pe om 1 2 S18 S19-S20

• Evaluare 1 • Intrarea Domnului in Ierusalim 3 Patimile, Răstignirea Domnului* ▪ Învierea lui Hristos în sufletul meu 1 4. este Tatăl nostru ceresc • Povestiri moral-religioase Despre Paşti*

S21 S22-S24 S25 1111 S26

Activitati extracuriculare S27(02-06.04) VACANŢĂ DE PASTE: 09-22.04 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu iubeste copiii 5 Dumnezeu şi copiii 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu răsplătesţe faptele noastre • Evaluare 4.1;4.2 •Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor 4.1;4.2 • Sfântul Nicolae – prietenul copiilor • Cu Hristos pe cărările vacantei 2 2 1 1 1 1 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S35 S36

6.

Sfinţii, prietenii copiilor

* Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.1 recunoasterea propriei identităsi religioase prin raportare la mediul în care trăieste 1.2 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii 1.3 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu 1.4 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.1 să utilizeze în mod corect termenii religiosi învăţaţi 2.2 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine se găsesc în Sfânta Scriptură 3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie, Iisus Hristos şi Maica Domnului 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CRESTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament crestin 4.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4.5 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităsi/modele actionale oferite de profesor 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.1 să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii

Unitatea de învăţământ:

3 •Avraam – răsplata credinţei 1 S16 comportament3.1 4.04 3.2 • Minunile Mântuitorului Hristos 1 .1 1. Unitatea de crt învăţare 1.1.10 (S7) • Maica Domnului.4.1.3 4 Bucurie şi lumină sfântă 3.4.2 pe Dumnezeu 1.dar al lui Dumnezeu • Iubirea părinţilor faţă de copii • Iubirea copiilor faţă de părinţi • Să ne ajutăm unii pe alţii • Evaluare 1 1 1 1 1 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 S26 S27 S28 7.4. Sfinţii.2 3.5.2.1.1 2.4.3. Familia crestinului 1.2 3.1.3..lauda Naşterii Domnului* 1 S8 S9 S10 S11-S12 S13 5 . Obiective \ Competente 1. ore 1 1 1 2 1 Perioada S1 S2 S3 S4-S5 S6 Observatii Să-l cinstim 1.3 •Iosif şi fraţii lui 1 S17 • Evaluare 1 S18 6.12-15.4 4. 2.1.2.3.2 VACANŢĂ :22-30. prietenii copiilor 4.ocrotitoarea 1 copiilor • Sfânta Filofteia – model de 1 Milostenie • Evaluare 1 • Naşterea Domnului* 2 • Colinde.4.2 • Familia crestină.1 Conţinuturi • Testare iniţială • Sfat bun • Dumnezu iubeşte lumea • Casa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică • Rugâciunea micului creştin Evaluare Nr.4 4. Despre credinţa creştină 2.4.1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.01 SEMESTRUL II Modele de 3.1 lumină sfântă •Patimile si Răstignirea Domnului 2 Învierea Domnului* 1 Activitati extracuriculare VACANŢA DE PASTE: 09-22. ▪ Povesti moral –religioase despre 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domnului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN: VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.3 4.5.3.1. Bucurie şi 3.Clasa a II -a Aria curriculară : Om .

1 să manifeste atenţie.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise 3.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său 3. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2. 3.2 să-si formeze deprinderea de a se ruga 4. oral.2 Mântuitorului 3.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine 4.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor .2 să povestească. momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături 3.8. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur 5.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu 1.4 sa identifice. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 4.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume 1. pe baza analizei relaţiei părinţi-copii.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.2 • Minunea din Cana Galileii • Îmulţirea pâinilor şi a peştilor • Învierea fiului văduvei din Nain Si a fiicei lui Iair • Evaluare • Recapitulare anuală 2 1 2 1 2 S29-S30 S31 S32-S33 S34 S35-S36 * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalţi 5.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.2 Minunile 3.

4.10 (S7) • Micul creştin în Biserică 1 S8 Evaluare 1 S9 • Moise .3.4 2.4.2.3.2 • Sfânta Biserică – părţi 1 S5 componente • Sfintele slujbe ale Bisericii 1 S6 VACANŢĂ: 22-30.3.2 2.2 1.2 2 3 Personalităţi ale poporului ales ( Vechiul Testament) 1.4 2.2 SEMESTRUL II • Regele Solomon 1 • Evaluare 1 • Recapitulare semestrială 1 S16 S17 S18 1.3.1.2 1.3.4.copilăria 1 S10 • Moise – drumul de la 1 S11 robie la libertate • Regele David 1 S12 • Colindul – lauda Naşterii 1 S13 Domnului* Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domunului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.1 3.01 1.1 3.2 1.3.1.3. Unitatea de crt învăţare Despre credinţa crestină Să-L cinstim pe Dumnezeu Obiective \ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Din nou la şcoală • Testare iniţială • Biblia sau Sfânta Scriptura Nr.4 4 • Tatăl nostru – Rugăciune Domnească • Tatăl nostru (explicarea rugaciunii) • Pescuirea minunată • Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Învierea ficei lui Iair • • Patimile.1.2 Iisus Hristos.3.2.1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.2 5.3.3.12-15.1.5. Răstignirea şi Îngroparea Domnului * 1 1 1 1 1 2 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 . Perioada ore 1 1 2 S1 S2 S3-S4 Observatii 1 1.3 4.4.Unitatea de învăţământ: Clasa a III -a Aria curriculară : Om .1. Fiul lui Dumnezeu 2.2.

1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe 4.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină 3.4 3. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor 4.3.4. 5. 4.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni.04 • Sfântul Nicolae 1 S28 • Sfântul Andrei – Apostolul 2 S29-S30 românilor • Sfânta Parascheva 2 S31-S32 • Evaluare 1 S33 • Recapitulare anuală 2 S34-S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a III a 1.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.4 Activitati extracuriculare 1 S27 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.• Învierea lui Hristos în sufletul meu * 1 S26 5 Sfinţii. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3.5.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament 4.4 3.5.4 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităti/modele actionale oferite de profesor 5.4. 4.4.3.2 sa rostească Rugăciunea Domnească 1. prietenii copiilor 3.4. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii 1.3 să descrie (oral) clădirea bisericii 3. EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE.5.4 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referintă: 5.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului .3.3 să recunoască portretele marilor personaje biblice despre care au studiat 2.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor 4.

3.Unitatea de învăţământ: Clasa a IV -a Aria curriculară : Om .3.3.4 Testament) 3. Perioada ore Observatii 1.2 SEMESTRUL I • Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 şcolar • Testare iniţială 1 S2 • Cm devenim crestini prin 2 S3-S4 Botez? • Cum ne păstrăm sufletul 1 S5 curat? • Evaluare 1 S6 VACANŢÂ: 25-30.4 4 • Intrarea Domnului în Ierusalim . Unitatea de învaţare Obiective \ Competente 1.3 2 Bucurie şi lumină sfântă 2.3.4 Dumnezeu şi Om ( Noţiuni de Noul 3. crt.2 2.4 3.3 4.3. Despre credinţa creştină ( Noţiuni de catehism) 1.3.4 Iisus Hristos3.3 3.2.1 1.4 3.10 (S7) • Naşterea Domnului – 3 S8-S10 Bucurie pentru toată lumea 1 S11 .Sfanul Nicolae-prietenul copiilor • Colinde religioase 1 • Tradiţii si obiceiuri legate de 1 sărbătoarea Nasterii Domunului S12 S13 Recapitulare si evaluare 2 S14-S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.3.1.3.3.1 Conţinuturi Nr.3.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.Floriile • Cina cea de taină • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani • Patimile Domnului • Învierea Domnului • Arătările după Înviere Evaluare Activitati extracuriculare 1 1 1 1 2 1 1 S19 S20 S21 S22 S23-S24 S25 S26 S27 .3 3 Sfinţii – Prietenii copiilor SEMESTRUL II • Sfântul Ioan Iacob Romanul 1 • Sfinţii Apostoli Petru şi 1 Pavel •Evaluare 1 S16 S17 S18 3.01 4.12-15.3.

1.3. Înaltare.datoriile fata de 2 S31-S32 Dumnezeu • Datoriile faţă de aproapele 1 S33 • Marea poruncă a iubirii 1 S34 • Evaluarea 1 S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV a 1.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi 5.2 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism 1. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referinţă: 5. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3.3. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate 2. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.2 3.1.3.5.2.5 Bucurie şi lumină sfântă Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale (Noţiuni de morala creştină) 3.4.04 Inaltarea Domnului la cer 1 S28 •Tradiţii şi obiceiuri de 2 S29-S30 sărbători (Florii. Rusalii) * • Decalogul .3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 2.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală 1.2.1 6 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.2 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat 3.4. pornind de la situaţii concrete .2.1 să-şi dezvolte vocabularul.1 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă 3. 2.4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.4.1.3 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului 4.2 1.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire 4.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1. Paşti.2 3.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu 4.4.

4.2.2.2.1.4. 2.2 3.1.1.1.2.2.B.2.împărţirea şi 1 S13 importanta lor • Naşterea Domnului. 1.3.1.2.1.5 Mântuitorul Iisus Hristos -Învăţătorul Desăvârşit (Noţiuni de morală crestină) 1.3. •Sfânta Taină a Mirungerii 1 •Sfânta Taină a Spovedaniei 1 • Sfânta Taină a Împărtăşaniei 1 • Evaluare 1 • Pilda Samarineanului milostiv 1 •Pilda bogatlui nemilostiv şi a Săracului Lazăr • Pilda vamesului şi fariseului • Pilda celor zece fecioare • Evaluare 1 1 1 1 3.2 3. 4.1.2.2. SEMESTRUL II •Duminica sărbătoare săptămânala 1 a creştinilor.2.5.3.3.3.2.3.2.1.5.4.U) 2.3.2.6 Catehism) 1.1.5 sfinţitoare ale Bisericii ( Noţiuni de 1. • Despre sărbători.5. 1.3.3.2.5 2.4.4.12-15. 4. Perioada ore S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Observatii 1.4.3.3.1. Popasuri duhovniceşti (Noţiuni de Liturgică) 2 SEMESTRUL I • Lecţie introductivă* 1 • Recapitularea cunostintelor dobandite 1 in anul anterior • Sfintele Taine – lucrări ale lui 1 Hristos în Biserică. Sfântul Apostol Andrei • Evaluare 1 S22 .1.1.2.1.3.1.5 •Întemeierea Bisericii Creştine.5.1.Unitatea de învăţământ: Clasa a V a Aria curriculară : Om. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.5.3.1.5 1.3. 1 S19 • Răspândirea creştinismului 1 S20 • Răspândirea creştinismului pe teritoriul 1 S21 ţării noastre.3.1.3.01 3.3.3.2.3.3. Colinde 1 S14 religioase – Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN :VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.2.2.2.1.1. 3.3. Taină a Botezului.2.3. 3. Sfintele Taine -lucrări 1. • Sărbătorile împărăteşti 2 S16 S17-S18 4 Biserica în primele veacuri creştine (Notiuni de I. Sf. 1.2 3.2 3.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.3.4.4.3.2.1.2.2.5.

1 Cunoasterea învăţăturilor referitoare la Sfintele Taine.1 Integrarea în comportamentul cotidian. 3. 3.5 Identificarea informatiei relevamte pentru o tema data.2 Comunicarea corectă a conţinutului si mesajului moral-religios din textile studiate.04 • Învierea Domnului în sufletul 1 S28 meui*-Obiceiuri de Pasti 3.2.5.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2. integrarea lor în diferite contexte de comunicare 2.1 Intelegerea termenilor religiosi. MNIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice 3.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe si convingeri.1. • Despre prietenie 1 • Modele de prietenie creştina.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului.intelegerea lor ca modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu.2 ( Notiuni de 4. 1.4 Prezentarea onor evenimente din istoria Bisericii primare.3 Cunoasterea importanţei sărbătorilor crestine pentru credinciosi. (Povestiri 2 religios –morale) • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.2 Spiritualitate Şi misiune) •Creştinul în biserică şi acasă • Creştinul în şcoală si in societate Patimile.2 4.3 Respectarea tradiţiilor crestine referitoare la participarea credinciosilor la sfintele sărbători. 5.2 Aplicarea învăţăturilor crestine cu privire la relaţiile dintre semeni si cu natura înconjurătoare.2.5. APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.dupa text sau imagini.5. a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului.5. 2.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii în comunicarea directă cu acestia.1. 1 S29 S30 S31 S32-S33 S34-S35 S36 COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a V a 1. 4..5. 5. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. . 3. 4.5.Rastignirea si Invierea Domnului Activitati extracuriculare 1 1 2 S23 S24 S25-S26 S27 VACANŢA DE PAŞTE :09-22.1 Explicarea rolului si a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea crestinilor.2 Cunoasterea pildelor.5 Cuvinte şi fapte ziditoare 4.5.2 Inaltarea Domnului la cer 1 •Natura – darul lui Dumnezeu 1 pentru oameni.1. 3. 4.2.4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. 3.

1 1. 4.3.1.2. Împăraţi Constantin si Elena (Edictul de la Milan) 1 1 2 1 2 S19 S20 S21 S22 S23-S24 . Primii martiri creştini • Sf.5. 2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2.2.3.01 3.2.2.1.2.3 • Sărbători în cinstea sfinţilor • Povestiri religios-morale –Sf.5. Credinţa şi Sfintele Taine Mântuitoare ( Notiuni de 2. Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.4.Pescuirea minunată • Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi • Stăruinţa în rugăciune .1.2 .1 Iisus Hristos 1.3.3.Ioan Botezatorul • Maica Domnului •Biserica in primele veacuri.4.4.2 morală creştină) 1.3.4.1 1.1.12-15.2 ▪ Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 Nasterea Domnului.3.4.4 SEMESTRUL II • Postul în viaţa noastră.2.2.2 catehism) 1. Împărţire şi importanţă •Evaluare semestriala 2 1 S16-S17 S18 3.4. Cele şapte cereri • Sfânta Taină a Cununiei • Sfânta Taină a Preoţiei • Sfânta Taină a Maslului •Hristos binecuvântează familia -Minunea din Cana Galileeii • Răsplata credinţei şi a ascultării . Perioada ore 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S1 S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.3 3. Sfinţirea Timpului (Noţiuni de liturgică) 3.3. 1.3. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Lecţie intoductivă * • Recapitulaream cunostintelor dobandite in anul anterior • Rugăciunea Domnească .1.Mântuitorul lumii. Biserica în primele veacuri creştine ( Noţiuni de 2.Unitatea de învăţământ: Clasa a VI a Aria curriculară : Om.1.4.2.1.1. Colinde religioase Nr.2.2.Femeia canaaneancă • Evaluare • Naşterea Domnului.4.3.3.2 (Noţiuni de catechism şi 1.2.

4. 1.4.2.3 şi viaţă creştină 2.1 Analizarea mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului 3. 2.2. 4.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competene specifice: 3. 4.1 Cunoasterea si intelegerea unor texte din Sfânta Scriptură 2.1. 3.3.2.2Cunoasterea vietii si activitatii Sfintilor.3. 5. Grigore si Ioan • Recapitulare anuală • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 2 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 3. în minunile Mântuitorului.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios.3 Prezentarea modului de pregătire a credinciosilor pentru trăirea sărbătorilor crestine.3.4 Identificarea informaţiei relevante pentru o temă dată –dupa text sau imagini.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. Spiritualitate 2. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.2. 3.2 Intelegerea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură. Răstignirea şi Îngroparea Domnului • Activitati extracuriculare 2 S25-S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34-s35 S36 5. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNPR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.Istorie Bisericească universală) Patimile. Explicarea contribuţiei Sfinţilor Împăraţi Constantin si Elena la dezvoltarea Bisericii Crestine.3 VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22. sufletele noastre1 Obiceiuri de Pasti 1 • Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul • Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe • Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. COPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VI a 1.04 Invierea lui Hristos pt.2 Recunoasterea .2. Manifestarea atitudinii de respect faţă de semeni.4.1 Explicarea importanţeiTainelor: Preoţia..2 Formularea de opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral 3. Izvorâtorul de Mir Sfintii trei ierarhi Vasile. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. Cununia şi Maslul în viaţa creştinilor. a dumnezeirii Acestuia si a dragostei Sale faţă de oameni. .

1.4.3. Revelatia divina • Sfâta Scriptură şi Sfânta Traditie • Crearea lumii • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume • Evaluare • Puterea credinţei şi a prieteniei .2 • Sfânta Liturghie –Întalnirea cu Hristos 2 S19-S20 .a Aria curriculară : Om.Unitatea de învăţământ: Clasa a VII.2.5.3.2. crt Unitatea de învaţare Manifestarea iubirii lui Dumnezeu (Noţiuni de catechism şi morala creştină) Obiective\ Competente Conţinuturi SEMSTRUL I Nr.2.2.1.12-15.2.5. 2.2 3.1.1 1.2.2.1 1.1.* 1 S14 Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA.3. Colinde religioase – Flori alese ale sufletului românesc * Tradiţii si obiceiuri legate de Nasterea Domnului.Pilda talantilor • Evaluare • Rugăciunea in viaţa creştinului 1 1 1 S16 S17 S18 2.1 1.1 1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere • Atotputernicia lui Dumnezeu . RugaciuneaCalea spre Dumnezeu (Noţiuni de Liturgică) 3..2.1.2.Învierea lui Lazăr • Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor • Naşterea Domnului.3.3.01 1.1.2.24. Perioada ore 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 S1-S2 S3 S4 S5-S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.4.2.4.2 SEMESTRUL II • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu .5.1 1.Învăţător şi Mântuitor • Recapitularea cunostintelor dobandite in anul anterior • Dumnezeu se descoperă oamenilor.1 1. Iisus Hristos . 2.

2.2. 4.2 Importanţa participării active la viaţa comnunităţii 5.4.5.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.5.1.1.roade ale virtuţilor • Faptele rele – Încarcări ale voii lui Dumnezeu • Patimile. 4.5.1 şi viaţă creştină 4. 2.1 Prezentarea structurii si a importanţei Sfintei Scripturi.2.2 Povestirea unor texte cu continut religios. • Iubirea pri fapte: ajutorarea celor 1 Aflaţi în suferinţă • Evaluare 1 • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE INCADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.1 • Legea cea nouă – Fericirile • Faptele bune.5.2. Participarea activă la acţiuni civice alături de semeni ( persoane care au alte credinţe sau convingeri religioase.1 4. 2. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.2 Explicarea rolului si a importanţei participării credinciosilor la rugăciunile Bisericii. Răstignirea şi Îngroparea Domnului 2 1 1 2 S21-S22 S23 S24 S25-S26 S27 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S34-S35 S36 5. Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.04 • Învierea lui Hristos în sufletul 2 Meu –Obiceiuri de Pasti • Sf Trei Ierarhi – modele ale 2 iubirii faţă de semeni.2. MANIFESTAREA VALORILOR SI CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.1 Intelegerea că Dumnezeu este Creator si Proniator al lumii 1. 3. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VII a 1. Spiritualitate 4.2.4.2 Recunoasterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile si învăţăturile Sale.1 Utilizarea corectă a termenilor religioasi învăţaţi .1 4. 3.) .

3. S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:(INTERSEMESTRIALA):24.4. crt Unitatea de învaţare Credinţa crestina ( Noţiuni de Dogmatică) Obiective\ Competente Conţinuturi Nr. SEMSTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobandite 2 in anul anterior • Crezul.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.12-15. 2. 1.1.1. 1. 3.1.4. Perioada ore S1-S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9-S10 S11 S12 S13 S14 Observatii 1 1..îndelunga 1 S16 răbdare si dreptate a lui Dumnezeu • Evaluare 1 S17 3.2 2.2 •Biserica.1.sinteza învăţăturii de 2 credinţă • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Tatăl • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Fiul • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Duhul Sfânt • Comuniunea oamenilor cu 1 Dumnezeu • Credinţa în înviere si viaţa 2 vesnică •Evaluare 1 • Pilda viţei si a mlădiţei – viaţa în 1 Hristos Pilda semănătorului – primire si 1 Împlinire a cuvântului lui Dumnezeu • Naşterea Domnului. 1.3.4.1. locas de închinare • Icoana – fereastra spre cer • Cântarea religioasă – formă de rugăciune • Călătorind cu Dumnezeu – Pelerinajul la biserici si mănăstiri 1 1 1 1 S18 S19 S20 S21 . Trăirea învăţături crestine 1.1. 1. Exprimarea Învăţăturii Crestine 2.Unitatea de învăţământ: Clasa a VIII.1.a Aria curriculară : Om. 1.3.1.1.1.4..3. Colinde religioase 1 – Flori alese ale sufletului românesc * Evaluare 1 2.3.1.01 • Plida neghinei.1.2.1.1..

1 Cunoasterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe.2. 34.2. .1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă. 3.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.5.1. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili: 5.5.4. Utilizarea în diferite contexte a expresiilor si a noţiunilor religioase nou învăţate.4.4.2. 3031.2.04 • Imnul dragostei crestine 1 (I Corinteni 13) Inaltarea Domnului la cer 1 Pogorarea Duhului Sfant asupra apostolilor • Biserica crestina de la inceputuri pana azi • Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romane • Evaluare • Recapitulare anuală 1 1 1 1 2 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.2.1.1. Aplicarea învăţăturii crestine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu semenii. 3.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. Matei 7. 3.2 4. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VIII a 1.2 Prezentarea si cunoasterea evolutiei Bisericii in timp.2. 1.2.2.5.2.2 Exprimarea atitudinilor moral. Sfânta Scripturăizvor de înţelepciune si iubire 1.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3.2. 1. 5.3Cunoasterea si intelegerea mesajului pildelor Mântuitorului.5.4.2 Cunoasterea importanţei iubirii de Dumnezeu si de aproapele pentru dobândirea mântuirii. Ioan 13.12 •Patimile si Învierea Domnului* Traditii si obiceiuri de Pasti 1 S22 1.1.4.1 2 S23-S24 2 S25-S26 S27 S28-S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35-S36 1.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.5.1Intelegerea notiunilor noi. cuprinse în Crez.crestine în diferite împrejurări ale vietii.Cunoasterea formelor de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane. 4. 3.1 Intelegerea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii 4.2.4.2. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN IN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. 3. • Răbdare si încredere în Dumnezeuu – Dreptul Iov • Iubirea faţă de Dumnezeu si aproapele – legea desăvârsită a Noului Testament ( marcu 12. 2. despre Dumnezeu Tatal Fiul si Sfantul Duh 1.

3 • Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe .1 1.2.1.1 1.Nasterea Domnului Traditii si obiceiuri legate de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului Evaluare 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.2.1 1.1.2.3.Testare iniţială Nr.4.1.1.3. SEMESTRUL II • Rolul Sfintilor in viata crestinilor • Evaluare • Evaluare semestriala 1-S16 1-S17 1-S18 . Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.2.2.2.1 1.2. crt.4.3.12-15.2.1.3. 3.1 • Respectul faţă de cele sfinte • Adorarea lui Dumnezeu • Cinstirea sfinţilor •Preacinstirea Maicii Domnului • Evaluare • Datoriile faţă de Dumnezeu • Datoriile faţă de sine • Datoriile faţă de aproapele • Evaluare 2 Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.2.3.1.2. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi SEMESTRUL I • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul anterior .1.3.2.2.a Aria curriculară : Om.4.1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2.2.2.ORE\ Perioada 1-S1 1-S2 1-S3 1-S4 1-S5 1-S6 1-S7 1-S8 1-S9 1-S10 1-S11 1-S12 1-S13 Observaţii 1 1.4.1 1.Unitatea de învăţământ: Clasa a IX.01 2.3.1.2.1 1.1.2.

04 S27 Viata religioasa oglindita in creatii populare.2 Integrarea(utilizarea )corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare 3.3.2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor .2 prezentare importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui. Exemple) Invierea Domnului 2-S24-S25 1-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PASTE :09-22.4.1 • Crearea lumii 2-S19-S20 • Chemarea omului spre asemanarea cu Dumnezeu2-S21-S22 . 2 4.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.2 • Muzica în viaţa tinerilor • Tinerii si relatiile dintre ei (despre prietenie) • Pericolul drogurilor • Evaluare • Recapitulare anuală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1S28 1-S29 2-S30-S31 1-S32 1-S33 1-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 2.1.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa Bisericii 4.3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. 5. în lumina învăţăturii creştine.1. 3. 3. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI. 1.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă 4.2 4..1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie 3.Credinta in inviere si viata vesnica 1-S23 5.3 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii . In datini si obiceiuri.4.1. Notiuni de credinta crestina • Minunile Mantuitorului (impartire..2 4. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.1.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte. Spiritualitate si Viata crestina (Notiuni de Spiritualitata si Misiune) 2.2.1.importanta.3.1.1.4.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .4. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2. Creştinismul şi provocările lumii contemporane 4.2 2.1 intelegerea termenilor specifici religiei in forme de comunicare. 5. 2. 3. 4.

1. • Stiluri arhitecturale Representative ( în lume şi în Ţară) Biserica crestina de la aparitie pana azi 1-S19 1-S20 2-S21-S22 .4.1.2.01 3.1.3 1.1.3.1.4.2 SEMESTRUL II •Iubire şi dreptate •Rugăciune şi reconciliere • Evaluare 1-S16 1-S17 1-S18 4.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.3.4.1.2.1.1.1.1.4.a Aria curriculară : Om.2.4.1.2.1.2. ORE\ Observaţii Perioada 1 • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul 1-S1 anterior 1.4. Spiritualitate şi viaţă creştină.3. 1.3 • Evaluare 1-S6 2-S7-S8 2-S9-S10 2-S11-S12 2-S13-S14 1-S15 • Respectul faţă de cele sfinte • Cinstirea sfintelor icoane • Cinstirea sfintei cruci 1-S2 1-S3 2-S4-S5 2 Trăirea 3.4.1.2. • Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextual culturii universale. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi Nr. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.3.12-15.2. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.2.4.4.2 3.2.4.1.2.1.2.4.3.3 1. ( Predica de pe munte) • Virtute şi păcat •Naşterea Domnului* EVALUARE 3.2 • Legea morală a Vechiului Testament( Decalogul) • Legea morală a Noului Tetament.1.4.4.4.3.2 învăţăturii creştine 3.1.2.Unitatea de învăţământ: Clasa a X.4. crt.1.3 1.3 Învăţăturii de credinţă (notiuni de IBU) 2. Exprimarea 1.1.1.2.

ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.3 1. 1.2 prezentarea elementelor artei crestin ortodoxe 1.exemple. Spiritualitate si Viata crestina 1.in argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 2.3.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social al lumii contemporane.2 Elaborarea unor texte ( povestiri) folosind termini specifici religiei. 1. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. 3. 1.4.3. 2. 3.intelegerea rolului lor in viata noastra. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.3. 4.2.1. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.1 Utilizarea termenilor religiosi într-un context. în exemplele personalităţilor biblice .1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă 4.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte. Notiuni de catehism 1. • Sfintii Apostoli Petru si Pavel • Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril •Recapitulare anuala .1 •Pildele Mantuitorului –definire.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.2. (exemple la alegerea profesorului) • Învierea Domnului* 2-S23-S24 2-S25-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PAŞTI : Traditii si obiceiuri de Pasti •Aratarile lui Iisus dupa Inviere.5.1.3Prezentarea vietii si activitatii sfintiltor. 1-S28 1-S29 1-S30 1-S31 1-S32 1-S33 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii.1.1.Inaltarea Domnului la cer. 3.1.5.2.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin. 6. asupra vieţii personale şi asupra comunităţii 4.1. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4. .3 Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii personale sau ale comunităţii . ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.1. Pogorirea Dihului Sfant asupra Apostolilor. Evaluaare S27 1.

2.3.1.1.1.3.1.1.1.1. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ ConţinuturI Competenţe Nr.3.1.Unitatea de învăţământ: Clasa a XI.2. crt.01 1.3.4.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2.1.4. • Descoperirea lui Dumnezeu 1-S3 1.2 1.2.1.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.12-15.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1-S7 lume • Evaluare 1S8 2 Trăirea 3.a Aria curriculară : Om.Testare iniţială 1-S2 1.1 • Rugaciunea in viata crestinilor 1-S16 •Recapitulare semestriala 1-S17 • Evaluare 1 –S18 4. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.ore\ Perioada Observaţii 1 SEMESTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobândite în anul 1-S1 anterior .3.1.1.2 învăţăturii creştine 3. 4. 1.1.2.5. • Familia creştină – azi • Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase • Păcatul boală a sufletului • Nasterea Domnului 1-S9 1S10 1-S11 2-S12-S13 ▪ Traditii si obiceiuri de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului EVALUARE 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN :INTERSEMESTRIALA:24.1 • Copilaria lui Iisus • Botezul Domnului –Sfantul Ioan Botezatorul 1-S19 1S20 • Pildele Mantuitorului (exemple la alegeerea 2-S21-S23 Profesorului) 1.1 • Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos1-S4 1.2.2 1. Exprimarea Învăţăturii de credinţă 1.1.2.2.2.1.2.1.1.2 • Adeverirea morţii şi realitatea Învierii 2-S5-S6 Mântuitorului 1.2 • Minunile Mantuitorului (exemple la alegerea 1-S24 profesorului) .3.2.3.4.1.

UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.1 Utilizarea termenilor noi invatati in dezbateri cu caracter religios.1.1. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin. -Ce este mantuire si cum ne mantuim? 2-S29-S30 6. 1.1 Cunoasterea si intelegerea învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările Sale în lume.Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni.1.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.5. 5.----------------------------------------------------1.2 Prezentarea si intelegerea unor evenimente cu caracter religios. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.2.1.2 . ----------------------------------------------------------Ortodoxie şi 1.04 Traditii si obiceiuri de Pasti 1-S28 ----. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu. 2. 3.Ştefan cel Mare . însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională. fundamentate pe valorile moralei crestine 4. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5. 4.2.3. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase 3. 3.1. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.2 cultură naţională • Contribuţia voievozilor români la dezvoltarea culturii 2-S31-S32 naţionale .Constantin Brâncoveanu 1.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată . • Recapitulare anuala • Evaluare 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1 Prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale . în familie şi în societatea contemporană.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om.1 Evidenţierea convingerilor şi atitudinilor moral-creştin. 5.1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .2 • Sfinti romani sau sfinti cu moaste in 1-S33 Bisericile de la noi din tara 7.utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline. asupra vietii personale şi asupra comunităţii. 2. Invierea Domnului 2-S25-S26 Activitati extracurriculare S27 VACANŢĂ DE PASTE :09-22.2.2.5. 3.5.