Unitatea de învăţământ: Clasa a I -a Aria curriculară : Om - Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni

: 36 Profesor:

Planificare semestriala Anul şcolar:2011-2012

Nr. crt

Unitatea de învăţare

Obiective \ Competente

Conţinuturi SEMESTRUL I

Nr. Perioada ore

Observatii

1.

Despre credinţa creştină

1.1;1.2;3.1;3.3 • Prima oră de Religie a micului 1 creştin (observarea si comentarea unor imagini, exercitii joc de descriere a propriei personae sub aspect fizic/moral) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Dumnezeu prietenul copiilor 2 (reproducerea, prin povestire orală, a unor evenimente biblice prezentate de profesor) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Semnul Sfintei Cruci 1 4.5 • Evaluare 1 1.3;2.1;4.4; 4.5 • Rugăciunea Sfat bun 1

S1

S2-S3

S4 S5 S6

2

Rugăciunea – calea spre Dumnezeu

3

1.3,2.1,4.4,4.5 1.3,2.1,4.4,4.5 3.2 Iisus Hristos, 1.2;3.2 Fiul lui 1.2;5.1 Dumnezeu 1.2

VACANŢĂ:22-30.10(S7) Rugaciunea la intrarea in clasa 1 S8 Rugaciuneala iessirea din clasa 1 S9 • Sfânta Fecioară Maria 2 S10 • Naşterea Domnului* 1 S11 • Colinde- lauda Naşterii Domnului* 2 S12-S13 ▪Copilaria lui Iisus Evaluare 1 1 S14 S15

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : 24.12-15.01

3.1;3.2 Dumnezeu 3.1;3.2 3.1;3.2

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :24.12-15.01 SEMESTRUL II • Dumnezeu a făcut cerul şi pământul2 S16-S17 • Dumnezeu i-a făcut pe îngeri • Dumnezeu l-a făcut pe om 1 2 S18 S19-S20

• Evaluare 1 • Intrarea Domnului in Ierusalim 3 Patimile, Răstignirea Domnului* ▪ Învierea lui Hristos în sufletul meu 1 4. este Tatăl nostru ceresc • Povestiri moral-religioase Despre Paşti*

S21 S22-S24 S25 1111 S26

Activitati extracuriculare S27(02-06.04) VACANŢĂ DE PASTE: 09-22.04 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu iubeste copiii 5 Dumnezeu şi copiii 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu răsplătesţe faptele noastre • Evaluare 4.1;4.2 •Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor 4.1;4.2 • Sfântul Nicolae – prietenul copiilor • Cu Hristos pe cărările vacantei 2 2 1 1 1 1 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S35 S36

6.

Sfinţii, prietenii copiilor

* Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.1 recunoasterea propriei identităsi religioase prin raportare la mediul în care trăieste 1.2 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii 1.3 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu 1.4 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.1 să utilizeze în mod corect termenii religiosi învăţaţi 2.2 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine se găsesc în Sfânta Scriptură 3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie, Iisus Hristos şi Maica Domnului 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CRESTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament crestin 4.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4.5 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităsi/modele actionale oferite de profesor 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.1 să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii

Unitatea de învăţământ:

1 Conţinuturi • Testare iniţială • Sfat bun • Dumnezu iubeşte lumea • Casa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică • Rugâciunea micului creştin Evaluare Nr.5.4 4.1 1. Obiective \ Competente 1. ore 1 1 1 2 1 Perioada S1 S2 S3 S4-S5 S6 Observatii Să-l cinstim 1.1. ▪ Povesti moral –religioase despre 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domnului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN: VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.3.2 • Familia crestină.1.2 VACANŢĂ :22-30.1.12-15.2 3.1 4.4.dar al lui Dumnezeu • Iubirea părinţilor faţă de copii • Iubirea copiilor faţă de părinţi • Să ne ajutăm unii pe alţii • Evaluare 1 1 1 1 1 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 S26 S27 S28 7. Sfinţii.2 3. Familia crestinului 1.lauda Naşterii Domnului* 1 S8 S9 S10 S11-S12 S13 5 .4.ocrotitoarea 1 copiilor • Sfânta Filofteia – model de 1 Milostenie • Evaluare 1 • Naşterea Domnului* 2 • Colinde.4.3.2 pe Dumnezeu 1.2 • Minunile Mântuitorului Hristos 1 .3 •Iosif şi fraţii lui 1 S17 • Evaluare 1 S18 6.5.01 SEMESTRUL II Modele de 3. 2. prietenii copiilor 4.04 3.1.3.3 4.3 •Avraam – răsplata credinţei 1 S16 comportament3.Clasa a II -a Aria curriculară : Om .Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.1.10 (S7) • Maica Domnului.2.4.4 4..4. Despre credinţa creştină 2.4. Unitatea de crt învăţare 1.3 4 Bucurie şi lumină sfântă 3. Bucurie şi 3.1 lumină sfântă •Patimile si Răstignirea Domnului 2 Învierea Domnului* 1 Activitati extracuriculare VACANŢA DE PASTE: 09-22.3.1 2.1.1.2.

CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.8. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.1 să manifeste atenţie.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume 1. pe baza analizei relaţiei părinţi-copii.4 sa identifice.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine 4.2 să povestească. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu 1. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor .3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2.2 Mântuitorului 3.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2. 3.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin 4. modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalţi 5. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur 5.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise 3. oral.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.2 să-si formeze deprinderea de a se ruga 4. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.2 Minunile 3. momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături 3.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 4.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său 3.2 • Minunea din Cana Galileii • Îmulţirea pâinilor şi a peştilor • Învierea fiului văduvei din Nain Si a fiicei lui Iair • Evaluare • Recapitulare anuală 2 1 2 1 2 S29-S30 S31 S32-S33 S34 S35-S36 * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.

Unitatea de crt învăţare Despre credinţa crestină Să-L cinstim pe Dumnezeu Obiective \ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Din nou la şcoală • Testare iniţială • Biblia sau Sfânta Scriptura Nr.4.3.1.10 (S7) • Micul creştin în Biserică 1 S8 Evaluare 1 S9 • Moise .3.1.2.12-15.4 2.4 2. Perioada ore 1 1 2 S1 S2 S3-S4 Observatii 1 1.1.3.2.4.2 2 3 Personalităţi ale poporului ales ( Vechiul Testament) 1.5.1 3.1. Fiul lui Dumnezeu 2.2 2.4 4 • Tatăl nostru – Rugăciune Domnească • Tatăl nostru (explicarea rugaciunii) • Pescuirea minunată • Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Învierea ficei lui Iair • • Patimile.2 Iisus Hristos.3.1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.1.3.2 1.2 • Sfânta Biserică – părţi 1 S5 componente • Sfintele slujbe ale Bisericii 1 S6 VACANŢĂ: 22-30.3.3.3 4.1 3.2 1.3.4.3.2 5.01 1.2 1. Răstignirea şi Îngroparea Domnului * 1 1 1 1 1 2 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 .2.Unitatea de învăţământ: Clasa a III -a Aria curriculară : Om .copilăria 1 S10 • Moise – drumul de la 1 S11 robie la libertate • Regele David 1 S12 • Colindul – lauda Naşterii 1 S13 Domnului* Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domunului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.4.3.2 SEMESTRUL II • Regele Solomon 1 • Evaluare 1 • Recapitulare semestrială 1 S16 S17 S18 1.

2 sa rostească Rugăciunea Domnească 1.4.4.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament 4.3. 5.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor 4.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni.04 • Sfântul Nicolae 1 S28 • Sfântul Andrei – Apostolul 2 S29-S30 românilor • Sfânta Parascheva 2 S31-S32 • Evaluare 1 S33 • Recapitulare anuală 2 S34-S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a III a 1.5.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.4.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii 1.4 Activitati extracuriculare 1 S27 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.5. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.3 să recunoască portretele marilor personaje biblice despre care au studiat 2. 4.4 3. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe 4. 4.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului .4.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor 4. prietenii copiilor 3.4 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităti/modele actionale oferite de profesor 5.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină 3.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2.3.3 să descrie (oral) clădirea bisericii 3.3.4 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 3.5.• Învierea lui Hristos în sufletul meu * 1 S26 5 Sfinţii.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referintă: 5. EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE.4 3.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.

12-15.Floriile • Cina cea de taină • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani • Patimile Domnului • Învierea Domnului • Arătările după Înviere Evaluare Activitati extracuriculare 1 1 1 1 2 1 1 S19 S20 S21 S22 S23-S24 S25 S26 S27 . crt.3.3.Unitatea de învăţământ: Clasa a IV -a Aria curriculară : Om .3.4 4 • Intrarea Domnului în Ierusalim .2 2.2.3.3 3 Sfinţii – Prietenii copiilor SEMESTRUL II • Sfântul Ioan Iacob Romanul 1 • Sfinţii Apostoli Petru şi 1 Pavel •Evaluare 1 S16 S17 S18 3.1. Unitatea de învaţare Obiective \ Competente 1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.4 3.3.3.2 SEMESTRUL I • Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 şcolar • Testare iniţială 1 S2 • Cm devenim crestini prin 2 S3-S4 Botez? • Cum ne păstrăm sufletul 1 S5 curat? • Evaluare 1 S6 VACANŢÂ: 25-30.3.Sfanul Nicolae-prietenul copiilor • Colinde religioase 1 • Tradiţii si obiceiuri legate de 1 sărbătoarea Nasterii Domunului S12 S13 Recapitulare si evaluare 2 S14-S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.3.4 Dumnezeu şi Om ( Noţiuni de Noul 3.1 Conţinuturi Nr.3.10 (S7) • Naşterea Domnului – 3 S8-S10 Bucurie pentru toată lumea 1 S11 .4 Testament) 3.3. Perioada ore Observatii 1.3.3 2 Bucurie şi lumină sfântă 2.3 3.4 3.4 Iisus Hristos3.1 1.01 4.3. Despre credinţa creştină ( Noţiuni de catehism) 1.3 4.

2 3.4. pornind de la situaţii concrete .1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală 1.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.datoriile fata de 2 S31-S32 Dumnezeu • Datoriile faţă de aproapele 1 S33 • Marea poruncă a iubirii 1 S34 • Evaluarea 1 S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV a 1.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate 2. Rusalii) * • Decalogul .1.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi 5. Înaltare.4. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referinţă: 5.1 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă 3.3 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului 4.2 1.4.4. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3.4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.3.2.2.1.2 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism 1.2 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat 3.5.1 să-şi dezvolte vocabularul.04 Inaltarea Domnului la cer 1 S28 •Tradiţii şi obiceiuri de 2 S29-S30 sărbători (Florii.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire 4.3.2.1 6 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22. 2.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 2.5 Bucurie şi lumină sfântă Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale (Noţiuni de morala creştină) 3.1.2 3.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3. Paşti.3. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu 4.

împărţirea şi 1 S13 importanta lor • Naşterea Domnului.5.2.2.3.4.1.1.B. •Sfânta Taină a Mirungerii 1 •Sfânta Taină a Spovedaniei 1 • Sfânta Taină a Împărtăşaniei 1 • Evaluare 1 • Pilda Samarineanului milostiv 1 •Pilda bogatlui nemilostiv şi a Săracului Lazăr • Pilda vamesului şi fariseului • Pilda celor zece fecioare • Evaluare 1 1 1 1 3.5.1.5 Mântuitorul Iisus Hristos -Învăţătorul Desăvârşit (Noţiuni de morală crestină) 1.3.1.5 2. 4. 1.5 sfinţitoare ale Bisericii ( Noţiuni de 1.12-15. Popasuri duhovniceşti (Noţiuni de Liturgică) 2 SEMESTRUL I • Lecţie introductivă* 1 • Recapitularea cunostintelor dobandite 1 in anul anterior • Sfintele Taine – lucrări ale lui 1 Hristos în Biserică.1.1.3.2.3.3.5.2.2 3. • Sărbătorile împărăteşti 2 S16 S17-S18 4 Biserica în primele veacuri creştine (Notiuni de I.1.1.2.1.3.2 3.3.6 Catehism) 1.2. • Despre sărbători. Sfintele Taine -lucrări 1. 1.01 3.1. SEMESTRUL II •Duminica sărbătoare săptămânala 1 a creştinilor.1. Colinde 1 S14 religioase – Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN :VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.5.4.2.4.2. 2.1.1.3.Unitatea de învăţământ: Clasa a V a Aria curriculară : Om.3.2.3.2.3.2.5. 1.1.3.3.1.1.3.2.2.1.3. Perioada ore S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Observatii 1.2 3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.5. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.3.2.3.3.2. Sf.4.2.5 1.3.2 3.3. 4.1.2.U) 2.2.2. 1 S19 • Răspândirea creştinismului 1 S20 • Răspândirea creştinismului pe teritoriul 1 S21 ţării noastre.3.3.4.4.2.3.3.3.2. 3. 3.5 •Întemeierea Bisericii Creştine. Taină a Botezului. Sfântul Apostol Andrei • Evaluare 1 S22 .1.2.2.4.4.1.

1. 4.Rastignirea si Invierea Domnului Activitati extracuriculare 1 1 2 S23 S24 S25-S26 S27 VACANŢA DE PAŞTE :09-22. 1 S29 S30 S31 S32-S33 S34-S35 S36 COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a V a 1.1 Explicarea rolului si a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea crestinilor.2 Spiritualitate Şi misiune) •Creştinul în biserică şi acasă • Creştinul în şcoală si in societate Patimile.2.4.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii în comunicarea directă cu acestia.2.04 • Învierea Domnului în sufletul 1 S28 meui*-Obiceiuri de Pasti 3. 3.3 Respectarea tradiţiilor crestine referitoare la participarea credinciosilor la sfintele sărbători.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.5. 5.2 Aplicarea învăţăturilor crestine cu privire la relaţiile dintre semeni si cu natura înconjurătoare.5. • Despre prietenie 1 • Modele de prietenie creştina. 5.1. 3.1 Integrarea în comportamentul cotidian.2 ( Notiuni de 4.4 Prezentarea onor evenimente din istoria Bisericii primare. 1.5 Identificarea informatiei relevamte pentru o tema data. 4. 4.2 Cunoasterea pildelor.1 Intelegerea termenilor religiosi.dupa text sau imagini.5.5 Cuvinte şi fapte ziditoare 4.2 Comunicarea corectă a conţinutului si mesajului moral-religios din textile studiate.3 Cunoasterea importanţei sărbătorilor crestine pentru credinciosi. MNIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice 3. 3.2 4.1. 3. 3.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului.2.5. integrarea lor în diferite contexte de comunicare 2.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.5..2 Inaltarea Domnului la cer 1 •Natura – darul lui Dumnezeu 1 pentru oameni. 2.5. a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului.5. .1 Cunoasterea învăţăturilor referitoare la Sfintele Taine. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. (Povestiri 2 religios –morale) • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe si convingeri.intelegerea lor ca modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu. APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.

1.4 SEMESTRUL II • Postul în viaţa noastră.4. 1.3.3.1.2 catehism) 1.3 3. Împăraţi Constantin si Elena (Edictul de la Milan) 1 1 2 1 2 S19 S20 S21 S22 S23-S24 . Credinţa şi Sfintele Taine Mântuitoare ( Notiuni de 2.2 morală creştină) 1.3.2.3.3. Cele şapte cereri • Sfânta Taină a Cununiei • Sfânta Taină a Preoţiei • Sfânta Taină a Maslului •Hristos binecuvântează familia -Minunea din Cana Galileeii • Răsplata credinţei şi a ascultării .4.2 ▪ Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 Nasterea Domnului.2 .3. Colinde religioase Nr.1.01 3.Unitatea de învăţământ: Clasa a VI a Aria curriculară : Om.1 Iisus Hristos 1.3.2.4.2.5.3. Sfinţirea Timpului (Noţiuni de liturgică) 3.1.4.1 1.4.3.2.2 (Noţiuni de catechism şi 1.3 • Sărbători în cinstea sfinţilor • Povestiri religios-morale –Sf.Pescuirea minunată • Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi • Stăruinţa în rugăciune .3.1 1.4. 2.2. 4. Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.Mântuitorul lumii.Ioan Botezatorul • Maica Domnului •Biserica in primele veacuri. Împărţire şi importanţă •Evaluare semestriala 2 1 S16-S17 S18 3. Biserica în primele veacuri creştine ( Noţiuni de 2.2.Femeia canaaneancă • Evaluare • Naşterea Domnului.5.2.2. Perioada ore 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S1 S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.4.1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2.12-15. Primii martiri creştini • Sf.2. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Lecţie intoductivă * • Recapitulaream cunostintelor dobandite in anul anterior • Rugăciunea Domnească .1.2.1.4.1.2.

4.4. Cununia şi Maslul în viaţa creştinilor.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.2 Formularea de opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral 3.1.2.2. COPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VI a 1. a dumnezeirii Acestuia si a dragostei Sale faţă de oameni. . APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. Răstignirea şi Îngroparea Domnului • Activitati extracuriculare 2 S25-S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34-s35 S36 5. Spiritualitate 2. Izvorâtorul de Mir Sfintii trei ierarhi Vasile. în minunile Mântuitorului.Istorie Bisericească universală) Patimile.3. Manifestarea atitudinii de respect faţă de semeni.3.2 Recunoasterea .3 şi viaţă creştină 2. 3.. 4. 2.4. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2. Grigore si Ioan • Recapitulare anuală • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 2 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.4 Identificarea informaţiei relevante pentru o temă dată –dupa text sau imagini.2Cunoasterea vietii si activitatii Sfintilor.2.2 Intelegerea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNPR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.3 Prezentarea modului de pregătire a credinciosilor pentru trăirea sărbătorilor crestine.1 Analizarea mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului 3. 5.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios. 3.1 Cunoasterea si intelegerea unor texte din Sfânta Scriptură 2.2.04 Invierea lui Hristos pt. 4.3 VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22. 1. 3. sufletele noastre1 Obiceiuri de Pasti 1 • Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul • Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe • Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.2.3.1 Explicarea importanţeiTainelor: Preoţia.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competene specifice: 3. Explicarea contribuţiei Sfinţilor Împăraţi Constantin si Elena la dezvoltarea Bisericii Crestine.

2.2.1 1.2.5.1 1. Colinde religioase – Flori alese ale sufletului românesc * Tradiţii si obiceiuri legate de Nasterea Domnului.1 1.4.2.Învierea lui Lazăr • Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor • Naşterea Domnului.1.a Aria curriculară : Om.2. 2.1.1.2.2.Pilda talantilor • Evaluare • Rugăciunea in viaţa creştinului 1 1 1 S16 S17 S18 2.4.1 1.24.3.Învăţător şi Mântuitor • Recapitularea cunostintelor dobandite in anul anterior • Dumnezeu se descoperă oamenilor.3. 2.01 1.Unitatea de învăţământ: Clasa a VII. Revelatia divina • Sfâta Scriptură şi Sfânta Traditie • Crearea lumii • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume • Evaluare • Puterea credinţei şi a prieteniei ..1.1. crt Unitatea de învaţare Manifestarea iubirii lui Dumnezeu (Noţiuni de catechism şi morala creştină) Obiective\ Competente Conţinuturi SEMSTRUL I Nr.2 • Sfânta Liturghie –Întalnirea cu Hristos 2 S19-S20 .Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2.1 1.1.5. Iisus Hristos .2.4.2.1 1.5.3.2.* 1 S14 Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA.Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere • Atotputernicia lui Dumnezeu .2 SEMESTRUL II • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu .2 3. RugaciuneaCalea spre Dumnezeu (Noţiuni de Liturgică) 3.3.12-15. Perioada ore 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 S1-S2 S3 S4 S5-S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.3.

Participarea activă la acţiuni civice alături de semeni ( persoane care au alte credinţe sau convingeri religioase.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri.2.1 • Legea cea nouă – Fericirile • Faptele bune.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. 4.5.5.2.2. • Iubirea pri fapte: ajutorarea celor 1 Aflaţi în suferinţă • Evaluare 1 • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 3. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE INCADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.1.5.2. 2.2 Explicarea rolului si a importanţei participării credinciosilor la rugăciunile Bisericii.1 4. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. MANIFESTAREA VALORILOR SI CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.1 Intelegerea că Dumnezeu este Creator si Proniator al lumii 1.2 Povestirea unor texte cu continut religios.2. Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.1 şi viaţă creştină 4.1 Utilizarea corectă a termenilor religioasi învăţaţi . COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VII a 1.2 Importanţa participării active la viaţa comnunităţii 5. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.04 • Învierea lui Hristos în sufletul 2 Meu –Obiceiuri de Pasti • Sf Trei Ierarhi – modele ale 2 iubirii faţă de semeni.) .1.2. Spiritualitate 4. 2.5. 4.2 Recunoasterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile si învăţăturile Sale.roade ale virtuţilor • Faptele rele – Încarcări ale voii lui Dumnezeu • Patimile.1 Prezentarea structurii si a importanţei Sfintei Scripturi.1 4. 3. Răstignirea şi Îngroparea Domnului 2 1 1 2 S21-S22 S23 S24 S25-S26 S27 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S34-S35 S36 5.4.4.

1.1. SEMSTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobandite 2 in anul anterior • Crezul.1.2 •Biserica. locas de închinare • Icoana – fereastra spre cer • Cântarea religioasă – formă de rugăciune • Călătorind cu Dumnezeu – Pelerinajul la biserici si mănăstiri 1 1 1 1 S18 S19 S20 S21 . 3.1. 3.1..Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr. 1.4. 2. Colinde religioase 1 – Flori alese ale sufletului românesc * Evaluare 1 2.4.12-15.1.Unitatea de învăţământ: Clasa a VIII.sinteza învăţăturii de 2 credinţă • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Tatăl • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Fiul • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Duhul Sfânt • Comuniunea oamenilor cu 1 Dumnezeu • Credinţa în înviere si viaţa 2 vesnică •Evaluare 1 • Pilda viţei si a mlădiţei – viaţa în 1 Hristos Pilda semănătorului – primire si 1 Împlinire a cuvântului lui Dumnezeu • Naşterea Domnului.01 • Plida neghinei.4. 1.3.3.3. 1.1.2 2. 1.1.1.2. Perioada ore S1-S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9-S10 S11 S12 S13 S14 Observatii 1 1.1.a Aria curriculară : Om. S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:(INTERSEMESTRIALA):24. Trăirea învăţături crestine 1.3..îndelunga 1 S16 răbdare si dreptate a lui Dumnezeu • Evaluare 1 S17 3.1.. 1.3.1.1.4. crt Unitatea de învaţare Credinţa crestina ( Noţiuni de Dogmatică) Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.1. Exprimarea Învăţăturii Crestine 2.

4.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22. 3.2 Cunoasterea importanţei iubirii de Dumnezeu si de aproapele pentru dobândirea mântuirii.crestine în diferite împrejurări ale vietii. 3031.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.1 2 S23-S24 2 S25-S26 S27 S28-S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35-S36 1. 4.2.2 Prezentarea si cunoasterea evolutiei Bisericii in timp. Aplicarea învăţăturii crestine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu semenii. .MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3.1.2. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VIII a 1. 3. cuprinse în Crez.2.3Cunoasterea si intelegerea mesajului pildelor Mântuitorului. • Răbdare si încredere în Dumnezeuu – Dreptul Iov • Iubirea faţă de Dumnezeu si aproapele – legea desăvârsită a Noului Testament ( marcu 12. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN IN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.Cunoasterea formelor de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane.2. Ioan 13.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă.5.2 4. 2.04 • Imnul dragostei crestine 1 (I Corinteni 13) Inaltarea Domnului la cer 1 Pogorarea Duhului Sfant asupra apostolilor • Biserica crestina de la inceputuri pana azi • Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romane • Evaluare • Recapitulare anuală 1 1 1 1 2 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1Intelegerea notiunilor noi. 34.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.5.5. 5.5.4. Sfânta Scripturăizvor de înţelepciune si iubire 1.2. despre Dumnezeu Tatal Fiul si Sfantul Duh 1.1.2.2. 3. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili: 5.2.12 •Patimile si Învierea Domnului* Traditii si obiceiuri de Pasti 1 S22 1. Matei 7.2.1.4.1.2 Exprimarea atitudinilor moral.4. 1. 3.1 Intelegerea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii 4.4.4. 3. Utilizarea în diferite contexte a expresiilor si a noţiunilor religioase nou învăţate.2.5.2.1 Cunoasterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe. 1.2.

1.1 1.2.3.2.1 1.2. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.2.3.Unitatea de învăţământ: Clasa a IX.2.1.1.3.2.3.a Aria curriculară : Om.2. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi SEMESTRUL I • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul anterior .ORE\ Perioada 1-S1 1-S2 1-S3 1-S4 1-S5 1-S6 1-S7 1-S8 1-S9 1-S10 1-S11 1-S12 1-S13 Observaţii 1 1.1.4.12-15.3.2. SEMESTRUL II • Rolul Sfintilor in viata crestinilor • Evaluare • Evaluare semestriala 1-S16 1-S17 1-S18 .4. 3.01 2.2.3.1 1.2.1.1 1.1.1.1.1 1.3 • Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe .4.Testare iniţială Nr.2.2.Nasterea Domnului Traditii si obiceiuri legate de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului Evaluare 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.2. crt.2.4.2.1 • Respectul faţă de cele sfinte • Adorarea lui Dumnezeu • Cinstirea sfinţilor •Preacinstirea Maicii Domnului • Evaluare • Datoriile faţă de Dumnezeu • Datoriile faţă de sine • Datoriile faţă de aproapele • Evaluare 2 Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.1.3.1.1 1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2.2.

1.4.1. 2.1.2 4.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .1.2 Integrarea(utilizarea )corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare 3. Spiritualitate si Viata crestina (Notiuni de Spiritualitata si Misiune) 2. 2 4. 5.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa Bisericii 4.2 prezentare importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.3. 4.2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor . In datini si obiceiuri.Credinta in inviere si viata vesnica 1-S23 5.1 • Crearea lumii 2-S19-S20 • Chemarea omului spre asemanarea cu Dumnezeu2-S21-S22 .2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.3.1. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.2.4.3. Notiuni de credinta crestina • Minunile Mantuitorului (impartire.1. 1.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă 4.3 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii . UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.importanta.1. 5.2 • Muzica în viaţa tinerilor • Tinerii si relatiile dintre ei (despre prietenie) • Pericolul drogurilor • Evaluare • Recapitulare anuală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1S28 1-S29 2-S30-S31 1-S32 1-S33 1-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.4..4. în lumina învăţăturii creştine. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4. 3. 3. Creştinismul şi provocările lumii contemporane 4. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. 3.04 S27 Viata religioasa oglindita in creatii populare. Exemple) Invierea Domnului 2-S24-S25 1-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PASTE :09-22. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. 2.. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.2 4.2 2.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie 3.1 intelegerea termenilor specifici religiei in forme de comunicare.

4.1.4.3.2.Unitatea de învăţământ: Clasa a X.12-15. ORE\ Observaţii Perioada 1 • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul 1-S1 anterior 1.1.1. • Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextual culturii universale.4.4.2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.4.1.4.4.2.1.2 învăţăturii creştine 3.3. 1.4. Exprimarea 1.2.3.3 • Evaluare 1-S6 2-S7-S8 2-S9-S10 2-S11-S12 2-S13-S14 1-S15 • Respectul faţă de cele sfinte • Cinstirea sfintelor icoane • Cinstirea sfintei cruci 1-S2 1-S3 2-S4-S5 2 Trăirea 3.2.2.1.1. ( Predica de pe munte) • Virtute şi păcat •Naşterea Domnului* EVALUARE 3.3.2.3 1.4.1.a Aria curriculară : Om.2.2 • Legea morală a Vechiului Testament( Decalogul) • Legea morală a Noului Tetament.2 SEMESTRUL II •Iubire şi dreptate •Rugăciune şi reconciliere • Evaluare 1-S16 1-S17 1-S18 4.4.3.1.3 Învăţăturii de credinţă (notiuni de IBU) 2.1.2 3.4.1.1.1.2.2.2.4.3 1.4. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.01 3.2.3 1.1. • Stiluri arhitecturale Representative ( în lume şi în Ţară) Biserica crestina de la aparitie pana azi 1-S19 1-S20 2-S21-S22 .1.1.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.1. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă. crt.4.4.2.3. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi Nr. Spiritualitate şi viaţă creştină.1.1.1.

UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI. Pogorirea Dihului Sfant asupra Apostolilor. 1-S28 1-S29 1-S30 1-S31 1-S32 1-S33 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. în exemplele personalităţilor biblice .2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social al lumii contemporane.2.1 Utilizarea termenilor religiosi într-un context.1. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. 4. • Sfintii Apostoli Petru si Pavel • Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril •Recapitulare anuala .1.5.1.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4. 1.3Prezentarea vietii si activitatii sfintiltor.3 1. Notiuni de catehism 1. Evaluaare S27 1. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.2 Elaborarea unor texte ( povestiri) folosind termini specifici religiei.3 Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii personale sau ale comunităţii .Inaltarea Domnului la cer.2.2. 2. 6.in argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 2. Spiritualitate si Viata crestina 1. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.1.exemple. . ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.intelegerea rolului lor in viata noastra. asupra vieţii personale şi asupra comunităţii 4.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii.3.1.3.1.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă 4.4.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin. (exemple la alegerea profesorului) • Învierea Domnului* 2-S23-S24 2-S25-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PAŞTI : Traditii si obiceiuri de Pasti •Aratarile lui Iisus dupa Inviere. 3.5. 1.1 •Pildele Mantuitorului –definire. 3. 1. 3.1.3.2 prezentarea elementelor artei crestin ortodoxe 1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .

Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.2 • Minunile Mantuitorului (exemple la alegerea 1-S24 profesorului) .12-15. • Descoperirea lui Dumnezeu 1-S3 1.2.2. 4.1.4.5.1 • Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos1-S4 1.1.01 1.1.1.Unitatea de învăţământ: Clasa a XI.1.3.2.2 învăţăturii creştine 3.3.1.2.2.3.2.3.4.1 • Rugaciunea in viata crestinilor 1-S16 •Recapitulare semestriala 1-S17 • Evaluare 1 –S18 4.1. 1.2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.1.1.2 • Adeverirea morţii şi realitatea Învierii 2-S5-S6 Mântuitorului 1.2.1.1 • Copilaria lui Iisus • Botezul Domnului –Sfantul Ioan Botezatorul 1-S19 1S20 • Pildele Mantuitorului (exemple la alegeerea 2-S21-S23 Profesorului) 1.2 1.3.4.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1-S7 lume • Evaluare 1S8 2 Trăirea 3.1.2.3.1.1.3.Testare iniţială 1-S2 1.1.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.ore\ Perioada Observaţii 1 SEMESTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobândite în anul 1-S1 anterior .1.2 1.1.2. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ ConţinuturI Competenţe Nr. crt. Exprimarea Învăţăturii de credinţă 1.1.a Aria curriculară : Om.1. • Familia creştină – azi • Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase • Păcatul boală a sufletului • Nasterea Domnului 1-S9 1S10 1-S11 2-S12-S13 ▪ Traditii si obiceiuri de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului EVALUARE 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN :INTERSEMESTRIALA:24.2.

1 Evidenţierea convingerilor şi atitudinilor moral-creştin. ----------------------------------------------------------Ortodoxie şi 1.1. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.2. în familie şi în societatea contemporană.1 Utilizarea termenilor noi invatati in dezbateri cu caracter religios.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu. fundamentate pe valorile moralei crestine 4.2 cultură naţională • Contribuţia voievozilor români la dezvoltarea culturii 2-S31-S32 naţionale .2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin.2. 2.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.----------------------------------------------------1.1 Prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale .Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.1.3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5. Invierea Domnului 2-S25-S26 Activitati extracurriculare S27 VACANŢĂ DE PASTE :09-22. • Recapitulare anuala • Evaluare 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină. 3.2 .5.1 Cunoasterea si intelegerea învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările Sale în lume. 3.Ştefan cel Mare . 2. 1.1. -Ce este mantuire si cum ne mantuim? 2-S29-S30 6.04 Traditii si obiceiuri de Pasti 1-S28 ----. asupra vietii personale şi asupra comunităţii. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.2. 5. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. 3.2. 5.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată .5.1.5.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase 3. 4. însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională.Constantin Brâncoveanu 1.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om.2 Prezentarea si intelegerea unor evenimente cu caracter religios.1.1.2 • Sfinti romani sau sfinti cu moaste in 1-S33 Bisericile de la noi din tara 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful