Unitatea de învăţământ: Clasa a I -a Aria curriculară : Om - Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni

: 36 Profesor:

Planificare semestriala Anul şcolar:2011-2012

Nr. crt

Unitatea de învăţare

Obiective \ Competente

Conţinuturi SEMESTRUL I

Nr. Perioada ore

Observatii

1.

Despre credinţa creştină

1.1;1.2;3.1;3.3 • Prima oră de Religie a micului 1 creştin (observarea si comentarea unor imagini, exercitii joc de descriere a propriei personae sub aspect fizic/moral) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Dumnezeu prietenul copiilor 2 (reproducerea, prin povestire orală, a unor evenimente biblice prezentate de profesor) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Semnul Sfintei Cruci 1 4.5 • Evaluare 1 1.3;2.1;4.4; 4.5 • Rugăciunea Sfat bun 1

S1

S2-S3

S4 S5 S6

2

Rugăciunea – calea spre Dumnezeu

3

1.3,2.1,4.4,4.5 1.3,2.1,4.4,4.5 3.2 Iisus Hristos, 1.2;3.2 Fiul lui 1.2;5.1 Dumnezeu 1.2

VACANŢĂ:22-30.10(S7) Rugaciunea la intrarea in clasa 1 S8 Rugaciuneala iessirea din clasa 1 S9 • Sfânta Fecioară Maria 2 S10 • Naşterea Domnului* 1 S11 • Colinde- lauda Naşterii Domnului* 2 S12-S13 ▪Copilaria lui Iisus Evaluare 1 1 S14 S15

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : 24.12-15.01

3.1;3.2 Dumnezeu 3.1;3.2 3.1;3.2

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :24.12-15.01 SEMESTRUL II • Dumnezeu a făcut cerul şi pământul2 S16-S17 • Dumnezeu i-a făcut pe îngeri • Dumnezeu l-a făcut pe om 1 2 S18 S19-S20

• Evaluare 1 • Intrarea Domnului in Ierusalim 3 Patimile, Răstignirea Domnului* ▪ Învierea lui Hristos în sufletul meu 1 4. este Tatăl nostru ceresc • Povestiri moral-religioase Despre Paşti*

S21 S22-S24 S25 1111 S26

Activitati extracuriculare S27(02-06.04) VACANŢĂ DE PASTE: 09-22.04 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu iubeste copiii 5 Dumnezeu şi copiii 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu răsplătesţe faptele noastre • Evaluare 4.1;4.2 •Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor 4.1;4.2 • Sfântul Nicolae – prietenul copiilor • Cu Hristos pe cărările vacantei 2 2 1 1 1 1 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S35 S36

6.

Sfinţii, prietenii copiilor

* Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.1 recunoasterea propriei identităsi religioase prin raportare la mediul în care trăieste 1.2 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii 1.3 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu 1.4 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.1 să utilizeze în mod corect termenii religiosi învăţaţi 2.2 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine se găsesc în Sfânta Scriptură 3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie, Iisus Hristos şi Maica Domnului 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CRESTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament crestin 4.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4.5 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităsi/modele actionale oferite de profesor 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.1 să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii

Unitatea de învăţământ:

1.3. 2. ore 1 1 1 2 1 Perioada S1 S2 S3 S4-S5 S6 Observatii Să-l cinstim 1.4 4.2 • Minunile Mântuitorului Hristos 1 ..4.1 Conţinuturi • Testare iniţială • Sfat bun • Dumnezu iubeşte lumea • Casa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică • Rugâciunea micului creştin Evaluare Nr.4.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.1.5.1 1.2 VACANŢĂ :22-30.1 lumină sfântă •Patimile si Răstignirea Domnului 2 Învierea Domnului* 1 Activitati extracuriculare VACANŢA DE PASTE: 09-22.2 3.04 3. prietenii copiilor 4.12-15.lauda Naşterii Domnului* 1 S8 S9 S10 S11-S12 S13 5 . Obiective \ Competente 1. Despre credinţa creştină 2.3.3 4 Bucurie şi lumină sfântă 3.3 •Avraam – răsplata credinţei 1 S16 comportament3.2.1 2.Clasa a II -a Aria curriculară : Om .1 4. Bucurie şi 3.1.3. Sfinţii.2 pe Dumnezeu 1.4. Unitatea de crt învăţare 1.5. ▪ Povesti moral –religioase despre 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domnului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN: VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.4.1. Familia crestinului 1.2 • Familia crestină.2 3.4.3 •Iosif şi fraţii lui 1 S17 • Evaluare 1 S18 6.2.4 4.3 4.1.01 SEMESTRUL II Modele de 3.ocrotitoarea 1 copiilor • Sfânta Filofteia – model de 1 Milostenie • Evaluare 1 • Naşterea Domnului* 2 • Colinde.4.1.1.10 (S7) • Maica Domnului.dar al lui Dumnezeu • Iubirea părinţilor faţă de copii • Iubirea copiilor faţă de părinţi • Să ne ajutăm unii pe alţii • Evaluare 1 1 1 1 1 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 S26 S27 S28 7.

FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise 3.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2. modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalţi 5.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin 4.4 sa identifice. oral.2 Minunile 3.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor . EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur 5. pe baza analizei relaţiei părinţi-copii.2 Mântuitorului 3.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume 1. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI. 3.2 • Minunea din Cana Galileii • Îmulţirea pâinilor şi a peştilor • Învierea fiului văduvei din Nain Si a fiicei lui Iair • Evaluare • Recapitulare anuală 2 1 2 1 2 S29-S30 S31 S32-S33 S34 S35-S36 * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine 4. momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături 3.2 să povestească.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 4. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu 1.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2.8. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.2 să-si formeze deprinderea de a se ruga 4.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său 3.1 să manifeste atenţie.

3.1 3.1.1.4 4 • Tatăl nostru – Rugăciune Domnească • Tatăl nostru (explicarea rugaciunii) • Pescuirea minunată • Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Învierea ficei lui Iair • • Patimile.Unitatea de învăţământ: Clasa a III -a Aria curriculară : Om .Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.1. Fiul lui Dumnezeu 2.1.4 2.3.4.3.2 Iisus Hristos. Răstignirea şi Îngroparea Domnului * 1 1 1 1 1 2 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 .2 5.copilăria 1 S10 • Moise – drumul de la 1 S11 robie la libertate • Regele David 1 S12 • Colindul – lauda Naşterii 1 S13 Domnului* Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domunului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.3.4.5.2 SEMESTRUL II • Regele Solomon 1 • Evaluare 1 • Recapitulare semestrială 1 S16 S17 S18 1.2.1.3.2 1.2 • Sfânta Biserică – părţi 1 S5 componente • Sfintele slujbe ale Bisericii 1 S6 VACANŢĂ: 22-30.12-15.2.10 (S7) • Micul creştin în Biserică 1 S8 Evaluare 1 S9 • Moise .1 3. Perioada ore 1 1 2 S1 S2 S3-S4 Observatii 1 1.2 1.3.3.3.4 2.3 4.2 2 3 Personalităţi ale poporului ales ( Vechiul Testament) 1.3.01 1.2 2.1.2 1.3.2.4. Unitatea de crt învăţare Despre credinţa crestină Să-L cinstim pe Dumnezeu Obiective \ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Din nou la şcoală • Testare iniţială • Biblia sau Sfânta Scriptura Nr.4.

CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.4 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităti/modele actionale oferite de profesor 5. prietenii copiilor 3.• Învierea lui Hristos în sufletul meu * 1 S26 5 Sfinţii.5.3.4 3.04 • Sfântul Nicolae 1 S28 • Sfântul Andrei – Apostolul 2 S29-S30 românilor • Sfânta Parascheva 2 S31-S32 • Evaluare 1 S33 • Recapitulare anuală 2 S34-S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a III a 1.3 să descrie (oral) clădirea bisericii 3.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.2 sa rostească Rugăciunea Domnească 1.4. EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE.3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referintă: 5.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor 4.4 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 3.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2.4.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe 4.5.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3. 5. 4. 4.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii 1.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului .4.5.4 Activitati extracuriculare 1 S27 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament 4.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină 3.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor 4.4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3.3.3 să recunoască portretele marilor personaje biblice despre care au studiat 2. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.4 3.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.

3.01 4.3.1 Conţinuturi Nr.3 3.3.4 4 • Intrarea Domnului în Ierusalim .3 3 Sfinţii – Prietenii copiilor SEMESTRUL II • Sfântul Ioan Iacob Romanul 1 • Sfinţii Apostoli Petru şi 1 Pavel •Evaluare 1 S16 S17 S18 3.2 SEMESTRUL I • Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 şcolar • Testare iniţială 1 S2 • Cm devenim crestini prin 2 S3-S4 Botez? • Cum ne păstrăm sufletul 1 S5 curat? • Evaluare 1 S6 VACANŢÂ: 25-30.4 3.4 3. Unitatea de învaţare Obiective \ Competente 1. Perioada ore Observatii 1.Unitatea de învăţământ: Clasa a IV -a Aria curriculară : Om .3 2 Bucurie şi lumină sfântă 2.3. Despre credinţa creştină ( Noţiuni de catehism) 1.Sfanul Nicolae-prietenul copiilor • Colinde religioase 1 • Tradiţii si obiceiuri legate de 1 sărbătoarea Nasterii Domunului S12 S13 Recapitulare si evaluare 2 S14-S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.4 Dumnezeu şi Om ( Noţiuni de Noul 3.4 Testament) 3.3.4 Iisus Hristos3.2 2.3.3 4.1.3.10 (S7) • Naşterea Domnului – 3 S8-S10 Bucurie pentru toată lumea 1 S11 .3.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.3.1 1.12-15.Floriile • Cina cea de taină • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani • Patimile Domnului • Învierea Domnului • Arătările după Înviere Evaluare Activitati extracuriculare 1 1 1 1 2 1 1 S19 S20 S21 S22 S23-S24 S25 S26 S27 .3.3.2. crt.

3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi 5. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate 2. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referinţă: 5.3 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului 4.1.3.1 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă 3.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.4.4. Paşti.datoriile fata de 2 S31-S32 Dumnezeu • Datoriile faţă de aproapele 1 S33 • Marea poruncă a iubirii 1 S34 • Evaluarea 1 S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV a 1.2.4.1 să-şi dezvolte vocabularul.2.2 1. pornind de la situaţii concrete . CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală 1. 2.04 Inaltarea Domnului la cer 1 S28 •Tradiţii şi obiceiuri de 2 S29-S30 sărbători (Florii.1 6 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.4.2 3.2.5 Bucurie şi lumină sfântă Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale (Noţiuni de morala creştină) 3.2 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat 3.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.1. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE. Rusalii) * • Decalogul .2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire 4.2 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism 1.3. Înaltare.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu 4.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii.1.2 3.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 2. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.5.4.3.

3.5.2.1. 3.2 3.3. Sfântul Apostol Andrei • Evaluare 1 S22 . • Sărbătorile împărăteşti 2 S16 S17-S18 4 Biserica în primele veacuri creştine (Notiuni de I.1.5.1.3.1.1. 1.5 2.1.3.2.3.4. Perioada ore S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Observatii 1.2.3.2. 1. 4.2.2 3.3. 2.1.1.12-15.3.3.3.4.1.2.3.3.2.3. Sfintele Taine -lucrări 1.U) 2. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.01 3.2.2.1.1.3.2. Colinde 1 S14 religioase – Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN :VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.4.4. Taină a Botezului.3.1.2.1.5.4.5 •Întemeierea Bisericii Creştine.3.2.3.5 1.2.1.2 3. •Sfânta Taină a Mirungerii 1 •Sfânta Taină a Spovedaniei 1 • Sfânta Taină a Împărtăşaniei 1 • Evaluare 1 • Pilda Samarineanului milostiv 1 •Pilda bogatlui nemilostiv şi a Săracului Lazăr • Pilda vamesului şi fariseului • Pilda celor zece fecioare • Evaluare 1 1 1 1 3.B.1.1.3. SEMESTRUL II •Duminica sărbătoare săptămânala 1 a creştinilor.2 3.3. Sf.3.5 sfinţitoare ale Bisericii ( Noţiuni de 1.5.2.4.2.4.3.2.1.3.2. 4. 1. • Despre sărbători.2.5.2.1.2.împărţirea şi 1 S13 importanta lor • Naşterea Domnului.3. Popasuri duhovniceşti (Noţiuni de Liturgică) 2 SEMESTRUL I • Lecţie introductivă* 1 • Recapitularea cunostintelor dobandite 1 in anul anterior • Sfintele Taine – lucrări ale lui 1 Hristos în Biserică.5.Unitatea de învăţământ: Clasa a V a Aria curriculară : Om.5 Mântuitorul Iisus Hristos -Învăţătorul Desăvârşit (Noţiuni de morală crestină) 1.3.2.1.2.4. 1 S19 • Răspândirea creştinismului 1 S20 • Răspândirea creştinismului pe teritoriul 1 S21 ţării noastre.1.3.6 Catehism) 1.2. 3.

2 Inaltarea Domnului la cer 1 •Natura – darul lui Dumnezeu 1 pentru oameni.5 Cuvinte şi fapte ziditoare 4.2 4.2 Cunoasterea pildelor. 3.4 Prezentarea onor evenimente din istoria Bisericii primare. 3.intelegerea lor ca modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu. MNIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice 3. APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. 5.5. 3. a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului.2.5.1 Explicarea rolului si a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea crestinilor. 4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. 4.dupa text sau imagini. 5.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului.2 Spiritualitate Şi misiune) •Creştinul în biserică şi acasă • Creştinul în şcoală si in societate Patimile.5..1.5 Identificarea informatiei relevamte pentru o tema data. 3.2 Aplicarea învăţăturilor crestine cu privire la relaţiile dintre semeni si cu natura înconjurătoare.2.4.3 Cunoasterea importanţei sărbătorilor crestine pentru credinciosi.1 Integrarea în comportamentul cotidian.2 Comunicarea corectă a conţinutului si mesajului moral-religios din textile studiate. 2.5.1. • Despre prietenie 1 • Modele de prietenie creştina.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2. 1. (Povestiri 2 religios –morale) • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.2. 1 S29 S30 S31 S32-S33 S34-S35 S36 COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a V a 1.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe si convingeri.3 Respectarea tradiţiilor crestine referitoare la participarea credinciosilor la sfintele sărbători. 3.5.Rastignirea si Invierea Domnului Activitati extracuriculare 1 1 2 S23 S24 S25-S26 S27 VACANŢA DE PAŞTE :09-22.5.1 Cunoasterea învăţăturilor referitoare la Sfintele Taine.5.2 ( Notiuni de 4. 4.1 Intelegerea termenilor religiosi.1. .04 • Învierea Domnului în sufletul 1 S28 meui*-Obiceiuri de Pasti 3. integrarea lor în diferite contexte de comunicare 2.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii în comunicarea directă cu acestia.

3.3.3 3.4. 4.1.Femeia canaaneancă • Evaluare • Naşterea Domnului.1 1.Unitatea de învăţământ: Clasa a VI a Aria curriculară : Om.2.3.1.Ioan Botezatorul • Maica Domnului •Biserica in primele veacuri. 2.1.1 Iisus Hristos 1.3. Împăraţi Constantin si Elena (Edictul de la Milan) 1 1 2 1 2 S19 S20 S21 S22 S23-S24 .3.01 3.4.Pescuirea minunată • Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi • Stăruinţa în rugăciune . Sfinţirea Timpului (Noţiuni de liturgică) 3. Primii martiri creştini • Sf.2. Biserica în primele veacuri creştine ( Noţiuni de 2.3.2. 1.1.4. Colinde religioase Nr.12-15.2 morală creştină) 1.2 catehism) 1.1.4.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr. Împărţire şi importanţă •Evaluare semestriala 2 1 S16-S17 S18 3.4.2.1.2 ▪ Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 Nasterea Domnului.2.3 • Sărbători în cinstea sfinţilor • Povestiri religios-morale –Sf.3.2 (Noţiuni de catechism şi 1.2. Perioada ore 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S1 S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2. Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.2 .1. Cele şapte cereri • Sfânta Taină a Cununiei • Sfânta Taină a Preoţiei • Sfânta Taină a Maslului •Hristos binecuvântează familia -Minunea din Cana Galileeii • Răsplata credinţei şi a ascultării .3. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Lecţie intoductivă * • Recapitulaream cunostintelor dobandite in anul anterior • Rugăciunea Domnească .4.5.2.2.3.5.Mântuitorul lumii.4.1.2.4 SEMESTRUL II • Postul în viaţa noastră.2.3.2.2.1 1.4. Credinţa şi Sfintele Taine Mântuitoare ( Notiuni de 2.

. Manifestarea atitudinii de respect faţă de semeni.4. 5. 3. 3.1 Cunoasterea si intelegerea unor texte din Sfânta Scriptură 2.2 Intelegerea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură. Explicarea contribuţiei Sfinţilor Împăraţi Constantin si Elena la dezvoltarea Bisericii Crestine.3 şi viaţă creştină 2.1. a dumnezeirii Acestuia si a dragostei Sale faţă de oameni.2 Formularea de opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral 3.4 Identificarea informaţiei relevante pentru o temă dată –dupa text sau imagini. Grigore si Ioan • Recapitulare anuală • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 2 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.3. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNPR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.04 Invierea lui Hristos pt.2. 1. Izvorâtorul de Mir Sfintii trei ierarhi Vasile.1 Analizarea mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului 3.3 VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22. 4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.3 Prezentarea modului de pregătire a credinciosilor pentru trăirea sărbătorilor crestine.3.3. COPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VI a 1.2Cunoasterea vietii si activitatii Sfintilor. 3. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. Spiritualitate 2.2.2. 4.Istorie Bisericească universală) Patimile.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios. Cununia şi Maslul în viaţa creştinilor.2.2.4.4.1 Explicarea importanţeiTainelor: Preoţia..MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competene specifice: 3. 2. sufletele noastre1 Obiceiuri de Pasti 1 • Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul • Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe • Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. în minunile Mântuitorului. Răstignirea şi Îngroparea Domnului • Activitati extracuriculare 2 S25-S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34-s35 S36 5.2 Recunoasterea .

5..Pilda talantilor • Evaluare • Rugăciunea in viaţa creştinului 1 1 1 S16 S17 S18 2.4.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2.2 3.3. Perioada ore 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 S1-S2 S3 S4 S5-S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.1.2.1.* 1 S14 Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA.1 1.2.2.12-15. 2.Învierea lui Lazăr • Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor • Naşterea Domnului.5. crt Unitatea de învaţare Manifestarea iubirii lui Dumnezeu (Noţiuni de catechism şi morala creştină) Obiective\ Competente Conţinuturi SEMSTRUL I Nr.1 1.1.5.2. Revelatia divina • Sfâta Scriptură şi Sfânta Traditie • Crearea lumii • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume • Evaluare • Puterea credinţei şi a prieteniei .24.2.3.Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere • Atotputernicia lui Dumnezeu . Iisus Hristos .4.4.2 • Sfânta Liturghie –Întalnirea cu Hristos 2 S19-S20 .3.1 1. 2.a Aria curriculară : Om.01 1.1 1.1.1.2.2. Colinde religioase – Flori alese ale sufletului românesc * Tradiţii si obiceiuri legate de Nasterea Domnului.2.3.1 1.1 1.2 SEMESTRUL II • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu .3.1.Învăţător şi Mântuitor • Recapitularea cunostintelor dobandite in anul anterior • Dumnezeu se descoperă oamenilor.Unitatea de învăţământ: Clasa a VII.2. RugaciuneaCalea spre Dumnezeu (Noţiuni de Liturgică) 3.2.

2.1 Intelegerea că Dumnezeu este Creator si Proniator al lumii 1.1 şi viaţă creştină 4.2.2.roade ale virtuţilor • Faptele rele – Încarcări ale voii lui Dumnezeu • Patimile.5.1 4.5.4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE INCADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.2. Spiritualitate 4.2 Importanţa participării active la viaţa comnunităţii 5.1 Utilizarea corectă a termenilor religioasi învăţaţi . 3.1 • Legea cea nouă – Fericirile • Faptele bune.1 4.2 Explicarea rolului si a importanţei participării credinciosilor la rugăciunile Bisericii. 4.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22. 2.1 Prezentarea structurii si a importanţei Sfintei Scripturi.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri. • Iubirea pri fapte: ajutorarea celor 1 Aflaţi în suferinţă • Evaluare 1 • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.2 Povestirea unor texte cu continut religios.5.) .1.1.04 • Învierea lui Hristos în sufletul 2 Meu –Obiceiuri de Pasti • Sf Trei Ierarhi – modele ale 2 iubirii faţă de semeni. Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1. MANIFESTAREA VALORILOR SI CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VII a 1.2 Recunoasterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile si învăţăturile Sale.4. Răstignirea şi Îngroparea Domnului 2 1 1 2 S21-S22 S23 S24 S25-S26 S27 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S34-S35 S36 5. 2. Participarea activă la acţiuni civice alături de semeni ( persoane care au alte credinţe sau convingeri religioase. 4.2. 3. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.2.5.

.Unitatea de învăţământ: Clasa a VIII.4.4. 3.2 •Biserica.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.3.3.2.1.1.1.3.3. crt Unitatea de învaţare Credinţa crestina ( Noţiuni de Dogmatică) Obiective\ Competente Conţinuturi Nr. Colinde religioase 1 – Flori alese ale sufletului românesc * Evaluare 1 2.1.01 • Plida neghinei. 1.1.1.1.a Aria curriculară : Om. Exprimarea Învăţăturii Crestine 2.12-15.1. SEMSTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobandite 2 in anul anterior • Crezul. Perioada ore S1-S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9-S10 S11 S12 S13 S14 Observatii 1 1. Trăirea învăţături crestine 1.1. 1.4. 3.îndelunga 1 S16 răbdare si dreptate a lui Dumnezeu • Evaluare 1 S17 3.2 2.3. 2.4. 1. 1.. locas de închinare • Icoana – fereastra spre cer • Cântarea religioasă – formă de rugăciune • Călătorind cu Dumnezeu – Pelerinajul la biserici si mănăstiri 1 1 1 1 S18 S19 S20 S21 . S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:(INTERSEMESTRIALA):24.sinteza învăţăturii de 2 credinţă • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Tatăl • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Fiul • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Duhul Sfânt • Comuniunea oamenilor cu 1 Dumnezeu • Credinţa în înviere si viaţa 2 vesnică •Evaluare 1 • Pilda viţei si a mlădiţei – viaţa în 1 Hristos Pilda semănătorului – primire si 1 Împlinire a cuvântului lui Dumnezeu • Naşterea Domnului..1.1. 1.1.1.1.

1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.2 4.4. Matei 7. despre Dumnezeu Tatal Fiul si Sfantul Duh 1.2.1 Cunoasterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe. .12 •Patimile si Învierea Domnului* Traditii si obiceiuri de Pasti 1 S22 1.2. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili: 5.2 Cunoasterea importanţei iubirii de Dumnezeu si de aproapele pentru dobândirea mântuirii.1.5. 5.2.5.4.3Cunoasterea si intelegerea mesajului pildelor Mântuitorului.1. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN IN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. 1.4.1. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VIII a 1. 4.5.2. Utilizarea în diferite contexte a expresiilor si a noţiunilor religioase nou învăţate.2. 3.1 2 S23-S24 2 S25-S26 S27 S28-S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35-S36 1.2.2 Prezentarea si cunoasterea evolutiei Bisericii in timp.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3. • Răbdare si încredere în Dumnezeuu – Dreptul Iov • Iubirea faţă de Dumnezeu si aproapele – legea desăvârsită a Noului Testament ( marcu 12. Aplicarea învăţăturii crestine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu semenii.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.2 Exprimarea atitudinilor moral.1 Intelegerea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii 4. 3.2. 34.4. 3. Ioan 13. 3031.5.4.4.Cunoasterea formelor de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane. 2.2.04 • Imnul dragostei crestine 1 (I Corinteni 13) Inaltarea Domnului la cer 1 Pogorarea Duhului Sfant asupra apostolilor • Biserica crestina de la inceputuri pana azi • Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romane • Evaluare • Recapitulare anuală 1 1 1 1 2 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.2.1Intelegerea notiunilor noi.crestine în diferite împrejurări ale vietii.2. 3.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.1.5. cuprinse în Crez.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă.2. 3.2. 1. Sfânta Scripturăizvor de înţelepciune si iubire 1.

4.4.1.1.2.01 2.3.2. SEMESTRUL II • Rolul Sfintilor in viata crestinilor • Evaluare • Evaluare semestriala 1-S16 1-S17 1-S18 .1. crt.3. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi SEMESTRUL I • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul anterior .2.1 • Respectul faţă de cele sfinte • Adorarea lui Dumnezeu • Cinstirea sfinţilor •Preacinstirea Maicii Domnului • Evaluare • Datoriile faţă de Dumnezeu • Datoriile faţă de sine • Datoriile faţă de aproapele • Evaluare 2 Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.1.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.1 1.2.1.1.1.1.Nasterea Domnului Traditii si obiceiuri legate de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului Evaluare 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.3.3 • Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe .1 1.2.12-15.3.2.2. 3.3.1.2.1 1.2.2.1.2.1 1.2.4.1 1.ORE\ Perioada 1-S1 1-S2 1-S3 1-S4 1-S5 1-S6 1-S7 1-S8 1-S9 1-S10 1-S11 1-S12 1-S13 Observaţii 1 1.a Aria curriculară : Om.2.3.4.2.2.Testare iniţială Nr.Unitatea de învăţământ: Clasa a IX.2. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.2.1 1.

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.2 Integrarea(utilizarea )corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare 3.3. 2. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.3.2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor . 5.3 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii .1. Notiuni de credinta crestina • Minunile Mantuitorului (impartire.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie 3.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa Bisericii 4.2.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .4.1 intelegerea termenilor specifici religiei in forme de comunicare.. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. 3.1.1. 3. în lumina învăţăturii creştine.1. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. In datini si obiceiuri.1.Credinta in inviere si viata vesnica 1-S23 5. 4. Spiritualitate si Viata crestina (Notiuni de Spiritualitata si Misiune) 2. Exemple) Invierea Domnului 2-S24-S25 1-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PASTE :09-22. 1. 3.3.2 4.2 • Muzica în viaţa tinerilor • Tinerii si relatiile dintre ei (despre prietenie) • Pericolul drogurilor • Evaluare • Recapitulare anuală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1S28 1-S29 2-S30-S31 1-S32 1-S33 1-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1. 2. Creştinismul şi provocările lumii contemporane 4.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.04 S27 Viata religioasa oglindita in creatii populare. 2 4. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.1..2 4.4.2 2.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă 4.4. 5. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.2 prezentare importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.importanta.1 • Crearea lumii 2-S19-S20 • Chemarea omului spre asemanarea cu Dumnezeu2-S21-S22 .

2.Unitatea de învăţământ: Clasa a X.3 • Evaluare 1-S6 2-S7-S8 2-S9-S10 2-S11-S12 2-S13-S14 1-S15 • Respectul faţă de cele sfinte • Cinstirea sfintelor icoane • Cinstirea sfintei cruci 1-S2 1-S3 2-S4-S5 2 Trăirea 3.1.4.2.2.3.4.1.12-15.4.01 3.4.2.1. • Stiluri arhitecturale Representative ( în lume şi în Ţară) Biserica crestina de la aparitie pana azi 1-S19 1-S20 2-S21-S22 .1.1.1.4.a Aria curriculară : Om.3 1. Spiritualitate şi viaţă creştină.3 1.2. 1.4.2.1.1. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.4.2. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi Nr.1. ORE\ Observaţii Perioada 1 • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul 1-S1 anterior 1.4.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.4.1.1.2.2 3.3.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.1.3.2.3 1.4.3.2.1. crt.2.4.1.1.2 SEMESTRUL II •Iubire şi dreptate •Rugăciune şi reconciliere • Evaluare 1-S16 1-S17 1-S18 4. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.2 învăţăturii creştine 3. • Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextual culturii universale.4.4.3.4.1.2.3. ( Predica de pe munte) • Virtute şi păcat •Naşterea Domnului* EVALUARE 3.1.3 Învăţăturii de credinţă (notiuni de IBU) 2.2.4.1.2 • Legea morală a Vechiului Testament( Decalogul) • Legea morală a Noului Tetament.1.1. Exprimarea 1.

2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.1 Utilizarea termenilor religiosi într-un context.2.2 prezentarea elementelor artei crestin ortodoxe 1.Inaltarea Domnului la cer. • Sfintii Apostoli Petru si Pavel • Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril •Recapitulare anuala . 2. 1.1.3 1.5.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii.intelegerea rolului lor in viata noastra.3Prezentarea vietii si activitatii sfintiltor.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .1. 4. (exemple la alegerea profesorului) • Învierea Domnului* 2-S23-S24 2-S25-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PAŞTI : Traditii si obiceiuri de Pasti •Aratarile lui Iisus dupa Inviere.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă 4.5. 1-S28 1-S29 1-S30 1-S31 1-S32 1-S33 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.3.2. Notiuni de catehism 1.3 Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii personale sau ale comunităţii .2 Elaborarea unor texte ( povestiri) folosind termini specifici religiei.2.exemple.3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin.1. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2. 1.1.3. 3.4.1. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.1. 1.1 •Pildele Mantuitorului –definire. . 3. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.in argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 2.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social al lumii contemporane. 3. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.1. în exemplele personalităţilor biblice . Evaluaare S27 1. Spiritualitate si Viata crestina 1. 6. asupra vieţii personale şi asupra comunităţii 4. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. Pogorirea Dihului Sfant asupra Apostolilor.

a Aria curriculară : Om.1.3.2 învăţăturii creştine 3.1.2 1.2.2.ore\ Perioada Observaţii 1 SEMESTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobândite în anul 1-S1 anterior .1.2.1.1.1.3. • Descoperirea lui Dumnezeu 1-S3 1. crt. 1.1 • Copilaria lui Iisus • Botezul Domnului –Sfantul Ioan Botezatorul 1-S19 1S20 • Pildele Mantuitorului (exemple la alegeerea 2-S21-S23 Profesorului) 1.2 1.3.1.3.1.1.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.1.2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2 • Minunile Mantuitorului (exemple la alegerea 1-S24 profesorului) .12-15. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1-S7 lume • Evaluare 1S8 2 Trăirea 3.3.Testare iniţială 1-S2 1.1.4.2.01 1.1.2.1. • Familia creştină – azi • Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase • Păcatul boală a sufletului • Nasterea Domnului 1-S9 1S10 1-S11 2-S12-S13 ▪ Traditii si obiceiuri de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului EVALUARE 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN :INTERSEMESTRIALA:24.2. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ ConţinuturI Competenţe Nr.1 • Rugaciunea in viata crestinilor 1-S16 •Recapitulare semestriala 1-S17 • Evaluare 1 –S18 4.1.3. 4.1.1.5.Unitatea de învăţământ: Clasa a XI.1.1 • Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos1-S4 1.3.1. Exprimarea Învăţăturii de credinţă 1.2.4.2.2 • Adeverirea morţii şi realitatea Învierii 2-S5-S6 Mântuitorului 1.2.4.2.

2 . ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni.Constantin Brâncoveanu 1.1 Evidenţierea convingerilor şi atitudinilor moral-creştin.2. 2.2 cultură naţională • Contribuţia voievozilor români la dezvoltarea culturii 2-S31-S32 naţionale . 1. 3. fundamentate pe valorile moralei crestine 4. 5. • Recapitulare anuala • Evaluare 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 5. ----------------------------------------------------------Ortodoxie şi 1.1. Invierea Domnului 2-S25-S26 Activitati extracurriculare S27 VACANŢĂ DE PASTE :09-22. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .2 Prezentarea si intelegerea unor evenimente cu caracter religios.2.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu.1 Prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale . însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5.1 Cunoasterea si intelegerea învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările Sale în lume.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase 3. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.1.----------------------------------------------------1.1.1.2. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. 3.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.5.3.1 Utilizarea termenilor noi invatati in dezbateri cu caracter religios. în familie şi în societatea contemporană. asupra vietii personale şi asupra comunităţii.Ştefan cel Mare .3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om.utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline. 4.04 Traditii si obiceiuri de Pasti 1-S28 ----. 2.5.2 • Sfinti romani sau sfinti cu moaste in 1-S33 Bisericile de la noi din tara 7. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.1. -Ce este mantuire si cum ne mantuim? 2-S29-S30 6.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată . 3.5.2.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful