Programa Religie

Unitatea de învăţământ: Clasa a I -a Aria curriculară : Om - Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni

: 36 Profesor:

Planificare semestriala Anul şcolar:2011-2012

Nr. crt

Unitatea de învăţare

Obiective \ Competente

Conţinuturi SEMESTRUL I

Nr. Perioada ore

Observatii

1.

Despre credinţa creştină

1.1;1.2;3.1;3.3 • Prima oră de Religie a micului 1 creştin (observarea si comentarea unor imagini, exercitii joc de descriere a propriei personae sub aspect fizic/moral) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Dumnezeu prietenul copiilor 2 (reproducerea, prin povestire orală, a unor evenimente biblice prezentate de profesor) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Semnul Sfintei Cruci 1 4.5 • Evaluare 1 1.3;2.1;4.4; 4.5 • Rugăciunea Sfat bun 1

S1

S2-S3

S4 S5 S6

2

Rugăciunea – calea spre Dumnezeu

3

1.3,2.1,4.4,4.5 1.3,2.1,4.4,4.5 3.2 Iisus Hristos, 1.2;3.2 Fiul lui 1.2;5.1 Dumnezeu 1.2

VACANŢĂ:22-30.10(S7) Rugaciunea la intrarea in clasa 1 S8 Rugaciuneala iessirea din clasa 1 S9 • Sfânta Fecioară Maria 2 S10 • Naşterea Domnului* 1 S11 • Colinde- lauda Naşterii Domnului* 2 S12-S13 ▪Copilaria lui Iisus Evaluare 1 1 S14 S15

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : 24.12-15.01

3.1;3.2 Dumnezeu 3.1;3.2 3.1;3.2

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :24.12-15.01 SEMESTRUL II • Dumnezeu a făcut cerul şi pământul2 S16-S17 • Dumnezeu i-a făcut pe îngeri • Dumnezeu l-a făcut pe om 1 2 S18 S19-S20

• Evaluare 1 • Intrarea Domnului in Ierusalim 3 Patimile, Răstignirea Domnului* ▪ Învierea lui Hristos în sufletul meu 1 4. este Tatăl nostru ceresc • Povestiri moral-religioase Despre Paşti*

S21 S22-S24 S25 1111 S26

Activitati extracuriculare S27(02-06.04) VACANŢĂ DE PASTE: 09-22.04 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu iubeste copiii 5 Dumnezeu şi copiii 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu răsplătesţe faptele noastre • Evaluare 4.1;4.2 •Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor 4.1;4.2 • Sfântul Nicolae – prietenul copiilor • Cu Hristos pe cărările vacantei 2 2 1 1 1 1 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S35 S36

6.

Sfinţii, prietenii copiilor

* Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.1 recunoasterea propriei identităsi religioase prin raportare la mediul în care trăieste 1.2 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii 1.3 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu 1.4 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.1 să utilizeze în mod corect termenii religiosi învăţaţi 2.2 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine se găsesc în Sfânta Scriptură 3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie, Iisus Hristos şi Maica Domnului 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CRESTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament crestin 4.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4.5 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităsi/modele actionale oferite de profesor 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.1 să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii

Unitatea de învăţământ:

4 4.1 Conţinuturi • Testare iniţială • Sfat bun • Dumnezu iubeşte lumea • Casa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică • Rugâciunea micului creştin Evaluare Nr.2 3. Bucurie şi 3.3 •Iosif şi fraţii lui 1 S17 • Evaluare 1 S18 6.1.1.dar al lui Dumnezeu • Iubirea părinţilor faţă de copii • Iubirea copiilor faţă de părinţi • Să ne ajutăm unii pe alţii • Evaluare 1 1 1 1 1 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 S26 S27 S28 7.4.3 4 Bucurie şi lumină sfântă 3.5.2.4.3.4. ore 1 1 1 2 1 Perioada S1 S2 S3 S4-S5 S6 Observatii Să-l cinstim 1.3 •Avraam – răsplata credinţei 1 S16 comportament3.Clasa a II -a Aria curriculară : Om .1 1.2 pe Dumnezeu 1.2 • Familia crestină.3 4.1. Familia crestinului 1.2 • Minunile Mântuitorului Hristos 1 . Unitatea de crt învăţare 1. Despre credinţa creştină 2.1. ▪ Povesti moral –religioase despre 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domnului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN: VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.1 4.2 VACANŢĂ :22-30.2 3.3.1.4.10 (S7) • Maica Domnului.3.3.1.1 lumină sfântă •Patimile si Răstignirea Domnului 2 Învierea Domnului* 1 Activitati extracuriculare VACANŢA DE PASTE: 09-22.1 2.lauda Naşterii Domnului* 1 S8 S9 S10 S11-S12 S13 5 .1.01 SEMESTRUL II Modele de 3.2. 2. Obiective \ Competente 1..4.04 3.5.4 4.4.ocrotitoarea 1 copiilor • Sfânta Filofteia – model de 1 Milostenie • Evaluare 1 • Naşterea Domnului* 2 • Colinde.12-15.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr. Sfinţii. prietenii copiilor 4.

înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur 5.2 să-si formeze deprinderea de a se ruga 4.2 • Minunea din Cana Galileii • Îmulţirea pâinilor şi a peştilor • Învierea fiului văduvei din Nain Si a fiicei lui Iair • Evaluare • Recapitulare anuală 2 1 2 1 2 S29-S30 S31 S32-S33 S34 S35-S36 * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI. 3.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume 1.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin 4. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 4.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine 4. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2. pe baza analizei relaţiei părinţi-copii. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.2 Mântuitorului 3.2 Minunile 3.2 să povestească.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor .2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu 1.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său 3. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1. modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalţi 5.4 sa identifice. oral.8. momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături 3.1 să manifeste atenţie. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.

1.5.3. Răstignirea şi Îngroparea Domnului * 1 1 1 1 1 2 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 .2 2 3 Personalităţi ale poporului ales ( Vechiul Testament) 1.2 • Sfânta Biserică – părţi 1 S5 componente • Sfintele slujbe ale Bisericii 1 S6 VACANŢĂ: 22-30.1.3.4. Perioada ore 1 1 2 S1 S2 S3-S4 Observatii 1 1.2 1.10 (S7) • Micul creştin în Biserică 1 S8 Evaluare 1 S9 • Moise .12-15.1.3.3.3.2 1.4 2.4 2.3.1 3.4 4 • Tatăl nostru – Rugăciune Domnească • Tatăl nostru (explicarea rugaciunii) • Pescuirea minunată • Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Învierea ficei lui Iair • • Patimile.2 SEMESTRUL II • Regele Solomon 1 • Evaluare 1 • Recapitulare semestrială 1 S16 S17 S18 1.1.2.2.1.copilăria 1 S10 • Moise – drumul de la 1 S11 robie la libertate • Regele David 1 S12 • Colindul – lauda Naşterii 1 S13 Domnului* Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domunului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.3 4.4.4.Unitatea de învăţământ: Clasa a III -a Aria curriculară : Om .2 1.3. Fiul lui Dumnezeu 2.2.1.01 1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.4.1 3.2 Iisus Hristos. Unitatea de crt învăţare Despre credinţa crestină Să-L cinstim pe Dumnezeu Obiective \ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Din nou la şcoală • Testare iniţială • Biblia sau Sfânta Scriptura Nr.2 2.3.3.3.2 5.

4. EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE.3 să recunoască portretele marilor personaje biblice despre care au studiat 2.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină 3.4.3.4 3. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3.3.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3.3.4.5.5.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor 4.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referintă: 5.• Învierea lui Hristos în sufletul meu * 1 S26 5 Sfinţii.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii 1.4 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 3.4.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni.2 sa rostească Rugăciunea Domnească 1.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor 4. prietenii copiilor 3.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament 4. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.04 • Sfântul Nicolae 1 S28 • Sfântul Andrei – Apostolul 2 S29-S30 românilor • Sfânta Parascheva 2 S31-S32 • Evaluare 1 S33 • Recapitulare anuală 2 S34-S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a III a 1.4 3. 5.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.5. 4.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe 4.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului .4 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităti/modele actionale oferite de profesor 5.4 Activitati extracuriculare 1 S27 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1. 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.3 să descrie (oral) clădirea bisericii 3.

2 2.3.01 4. Despre credinţa creştină ( Noţiuni de catehism) 1.2.3.4 Dumnezeu şi Om ( Noţiuni de Noul 3.Floriile • Cina cea de taină • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani • Patimile Domnului • Învierea Domnului • Arătările după Înviere Evaluare Activitati extracuriculare 1 1 1 1 2 1 1 S19 S20 S21 S22 S23-S24 S25 S26 S27 .12-15.1 Conţinuturi Nr.4 Testament) 3.4 3.3 4.3.4 Iisus Hristos3.Unitatea de învăţământ: Clasa a IV -a Aria curriculară : Om .10 (S7) • Naşterea Domnului – 3 S8-S10 Bucurie pentru toată lumea 1 S11 .3.3 3.4 4 • Intrarea Domnului în Ierusalim .3.4 3.2 SEMESTRUL I • Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 şcolar • Testare iniţială 1 S2 • Cm devenim crestini prin 2 S3-S4 Botez? • Cum ne păstrăm sufletul 1 S5 curat? • Evaluare 1 S6 VACANŢÂ: 25-30.1 1.3.3. Perioada ore Observatii 1.3.3. crt.1.3. Unitatea de învaţare Obiective \ Competente 1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.3.3 2 Bucurie şi lumină sfântă 2.3.3 3 Sfinţii – Prietenii copiilor SEMESTRUL II • Sfântul Ioan Iacob Romanul 1 • Sfinţii Apostoli Petru şi 1 Pavel •Evaluare 1 S16 S17 S18 3.Sfanul Nicolae-prietenul copiilor • Colinde religioase 1 • Tradiţii si obiceiuri legate de 1 sărbătoarea Nasterii Domunului S12 S13 Recapitulare si evaluare 2 S14-S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.

CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.3. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3.4.2.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 2. pornind de la situaţii concrete . 2. Rusalii) * • Decalogul .1 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă 3. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.2 3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referinţă: 5.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.2 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat 3.1 6 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală 1. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.4.1.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu 4.3.1.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire 4.04 Inaltarea Domnului la cer 1 S28 •Tradiţii şi obiceiuri de 2 S29-S30 sărbători (Florii.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi 5.3 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului 4.2 1. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate 2.1.2.5.4. Paşti.datoriile fata de 2 S31-S32 Dumnezeu • Datoriile faţă de aproapele 1 S33 • Marea poruncă a iubirii 1 S34 • Evaluarea 1 S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV a 1.5 Bucurie şi lumină sfântă Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale (Noţiuni de morala creştină) 3.2 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism 1.4.4.3.2 3.1 să-şi dezvolte vocabularul. Înaltare.2.

2.2.2.2.1. 4.1.2.2.2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.3. Sfintele Taine -lucrări 1.3. • Despre sărbători.3.1.1. 4.3. • Sărbătorile împărăteşti 2 S16 S17-S18 4 Biserica în primele veacuri creştine (Notiuni de I.2.3.1.5 1.2 3.2 3. Sfântul Apostol Andrei • Evaluare 1 S22 .2.5.5.1.U) 2.1. 1.3.3.1.3.3.1.1.2. Popasuri duhovniceşti (Noţiuni de Liturgică) 2 SEMESTRUL I • Lecţie introductivă* 1 • Recapitularea cunostintelor dobandite 1 in anul anterior • Sfintele Taine – lucrări ale lui 1 Hristos în Biserică.1.2. Sf. SEMESTRUL II •Duminica sărbătoare săptămânala 1 a creştinilor.3.5 2.3.1.3.01 3.4. 1 S19 • Răspândirea creştinismului 1 S20 • Răspândirea creştinismului pe teritoriul 1 S21 ţării noastre.împărţirea şi 1 S13 importanta lor • Naşterea Domnului.1.3.5.4.1.4.2.3.3.3.2.2 3.5.3.4.3.2.2.B.12-15.3.2. 1. Colinde 1 S14 religioase – Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN :VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.Unitatea de învăţământ: Clasa a V a Aria curriculară : Om.5 sfinţitoare ale Bisericii ( Noţiuni de 1.5 Mântuitorul Iisus Hristos -Învăţătorul Desăvârşit (Noţiuni de morală crestină) 1. Taină a Botezului.4.3.2.1.3.2. 2.1.1. 1.4.2.1.3.2. 3.3.2 3.2.4.5.1.3. •Sfânta Taină a Mirungerii 1 •Sfânta Taină a Spovedaniei 1 • Sfânta Taină a Împărtăşaniei 1 • Evaluare 1 • Pilda Samarineanului milostiv 1 •Pilda bogatlui nemilostiv şi a Săracului Lazăr • Pilda vamesului şi fariseului • Pilda celor zece fecioare • Evaluare 1 1 1 1 3.1.5 •Întemeierea Bisericii Creştine. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.2.2.3.6 Catehism) 1.4. 3.5. Perioada ore S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Observatii 1.

1 Integrarea în comportamentul cotidian. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.2.5.1.5. 5..2 Spiritualitate Şi misiune) •Creştinul în biserică şi acasă • Creştinul în şcoală si in societate Patimile. 4.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii în comunicarea directă cu acestia.5 Cuvinte şi fapte ziditoare 4. 3.2.1.1. (Povestiri 2 religios –morale) • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 3.2 Aplicarea învăţăturilor crestine cu privire la relaţiile dintre semeni si cu natura înconjurătoare. 1.2 Cunoasterea pildelor. a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului.2.5 Identificarea informatiei relevamte pentru o tema data. 1 S29 S30 S31 S32-S33 S34-S35 S36 COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a V a 1.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe si convingeri. 4.5. 4. 5.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.5.1 Explicarea rolului si a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea crestinilor. APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. 3.5.5.4.1 Cunoasterea învăţăturilor referitoare la Sfintele Taine.1 Intelegerea termenilor religiosi.2 Inaltarea Domnului la cer 1 •Natura – darul lui Dumnezeu 1 pentru oameni. • Despre prietenie 1 • Modele de prietenie creştina.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. integrarea lor în diferite contexte de comunicare 2.04 • Învierea Domnului în sufletul 1 S28 meui*-Obiceiuri de Pasti 3.4 Prezentarea onor evenimente din istoria Bisericii primare.2 Comunicarea corectă a conţinutului si mesajului moral-religios din textile studiate.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului.intelegerea lor ca modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu.Rastignirea si Invierea Domnului Activitati extracuriculare 1 1 2 S23 S24 S25-S26 S27 VACANŢA DE PAŞTE :09-22. MNIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice 3.5.3 Respectarea tradiţiilor crestine referitoare la participarea credinciosilor la sfintele sărbători.dupa text sau imagini. 3.2 4. 2. 3.2 ( Notiuni de 4.3 Cunoasterea importanţei sărbătorilor crestine pentru credinciosi. .

2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2 morală creştină) 1.2.2 (Noţiuni de catechism şi 1.4.1.2.4.2 .5. Împăraţi Constantin si Elena (Edictul de la Milan) 1 1 2 1 2 S19 S20 S21 S22 S23-S24 .1 Iisus Hristos 1.2.2. Primii martiri creştini • Sf.3.5. 1.4.4.3. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Lecţie intoductivă * • Recapitulaream cunostintelor dobandite in anul anterior • Rugăciunea Domnească .1.3.3.3 • Sărbători în cinstea sfinţilor • Povestiri religios-morale –Sf.2.1 1. Biserica în primele veacuri creştine ( Noţiuni de 2.1. Împărţire şi importanţă •Evaluare semestriala 2 1 S16-S17 S18 3. Colinde religioase Nr. Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24. 2. 4.2.1.Ioan Botezatorul • Maica Domnului •Biserica in primele veacuri.3.12-15.4. Sfinţirea Timpului (Noţiuni de liturgică) 3.2.Femeia canaaneancă • Evaluare • Naşterea Domnului.2.1.Unitatea de învăţământ: Clasa a VI a Aria curriculară : Om.01 3.4.Pescuirea minunată • Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi • Stăruinţa în rugăciune .2 catehism) 1.4.2 ▪ Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 Nasterea Domnului.2.3.4.3. Cele şapte cereri • Sfânta Taină a Cununiei • Sfânta Taină a Preoţiei • Sfânta Taină a Maslului •Hristos binecuvântează familia -Minunea din Cana Galileeii • Răsplata credinţei şi a ascultării .Mântuitorul lumii. Perioada ore 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S1 S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.1.3 3.2. Credinţa şi Sfintele Taine Mântuitoare ( Notiuni de 2.1.4 SEMESTRUL II • Postul în viaţa noastră.2.1 1.3.1.3.3.

UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2. 4.4 Identificarea informaţiei relevante pentru o temă dată –dupa text sau imagini.3 şi viaţă creştină 2.. 1.2Cunoasterea vietii si activitatii Sfintilor.3 VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.2.3 Prezentarea modului de pregătire a credinciosilor pentru trăirea sărbătorilor crestine.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competene specifice: 3.04 Invierea lui Hristos pt. Spiritualitate 2. Explicarea contribuţiei Sfinţilor Împăraţi Constantin si Elena la dezvoltarea Bisericii Crestine. Izvorâtorul de Mir Sfintii trei ierarhi Vasile. sufletele noastre1 Obiceiuri de Pasti 1 • Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul • Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe • Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. 5. 3. .3.4.2. 3. Cununia şi Maslul în viaţa creştinilor.1 Cunoasterea si intelegerea unor texte din Sfânta Scriptură 2.1.3.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.2 Recunoasterea .2. 3.4. COPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VI a 1. a dumnezeirii Acestuia si a dragostei Sale faţă de oameni. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNPR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.2 Formularea de opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral 3. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. 2. Grigore si Ioan • Recapitulare anuală • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 2 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. Manifestarea atitudinii de respect faţă de semeni.1 Analizarea mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului 3.2 Intelegerea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură.1 Explicarea importanţeiTainelor: Preoţia.4.2.Istorie Bisericească universală) Patimile. în minunile Mântuitorului. 4.2.3. Răstignirea şi Îngroparea Domnului • Activitati extracuriculare 2 S25-S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34-s35 S36 5.

2.a Aria curriculară : Om.2 • Sfânta Liturghie –Întalnirea cu Hristos 2 S19-S20 .2.Învăţător şi Mântuitor • Recapitularea cunostintelor dobandite in anul anterior • Dumnezeu se descoperă oamenilor. Perioada ore 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 S1-S2 S3 S4 S5-S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.5.2.1 1.2..2.Învierea lui Lazăr • Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor • Naşterea Domnului.1.4.12-15. crt Unitatea de învaţare Manifestarea iubirii lui Dumnezeu (Noţiuni de catechism şi morala creştină) Obiective\ Competente Conţinuturi SEMSTRUL I Nr.2.5. RugaciuneaCalea spre Dumnezeu (Noţiuni de Liturgică) 3.01 1.2 3.1 1. 2.4.1.3.4.1.2.3.2. Iisus Hristos .2 SEMESTRUL II • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu . Colinde religioase – Flori alese ale sufletului românesc * Tradiţii si obiceiuri legate de Nasterea Domnului.1 1.2.Unitatea de învăţământ: Clasa a VII.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr. Revelatia divina • Sfâta Scriptură şi Sfânta Traditie • Crearea lumii • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume • Evaluare • Puterea credinţei şi a prieteniei .2.Pilda talantilor • Evaluare • Rugăciunea in viaţa creştinului 1 1 1 S16 S17 S18 2.1 1.* 1 S14 Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA.2.3. 2.5.1 1.1 1.24.3.1.Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere • Atotputernicia lui Dumnezeu .1.3.1.

1. 2. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE INCADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.roade ale virtuţilor • Faptele rele – Încarcări ale voii lui Dumnezeu • Patimile. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VII a 1. 4.5.1 Prezentarea structurii si a importanţei Sfintei Scripturi.2. Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.2 Explicarea rolului si a importanţei participării credinciosilor la rugăciunile Bisericii. • Iubirea pri fapte: ajutorarea celor 1 Aflaţi în suferinţă • Evaluare 1 • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.04 • Învierea lui Hristos în sufletul 2 Meu –Obiceiuri de Pasti • Sf Trei Ierarhi – modele ale 2 iubirii faţă de semeni.5.2. Răstignirea şi Îngroparea Domnului 2 1 1 2 S21-S22 S23 S24 S25-S26 S27 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S34-S35 S36 5. 3.1 Utilizarea corectă a termenilor religioasi învăţaţi . Participarea activă la acţiuni civice alături de semeni ( persoane care au alte credinţe sau convingeri religioase.2.1 • Legea cea nouă – Fericirile • Faptele bune.2. 4.2 Povestirea unor texte cu continut religios.1 4. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.5.4.1 şi viaţă creştină 4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri.4.1 Intelegerea că Dumnezeu este Creator si Proniator al lumii 1.2 Recunoasterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile si învăţăturile Sale.2.5. 2. 3.) .2 Importanţa participării active la viaţa comnunităţii 5. Spiritualitate 4. MANIFESTAREA VALORILOR SI CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.2.1 4.1.

12-15.a Aria curriculară : Om.. 1.1. 1.1.1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.1.sinteza învăţăturii de 2 credinţă • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Tatăl • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Fiul • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Duhul Sfânt • Comuniunea oamenilor cu 1 Dumnezeu • Credinţa în înviere si viaţa 2 vesnică •Evaluare 1 • Pilda viţei si a mlădiţei – viaţa în 1 Hristos Pilda semănătorului – primire si 1 Împlinire a cuvântului lui Dumnezeu • Naşterea Domnului..1. SEMSTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobandite 2 in anul anterior • Crezul.2.. Exprimarea Învăţăturii Crestine 2.1.4. Trăirea învăţături crestine 1.3. 1. 1. 1.3.1.4.1.1. Perioada ore S1-S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9-S10 S11 S12 S13 S14 Observatii 1 1.4.4.01 • Plida neghinei.1.3.1. locas de închinare • Icoana – fereastra spre cer • Cântarea religioasă – formă de rugăciune • Călătorind cu Dumnezeu – Pelerinajul la biserici si mănăstiri 1 1 1 1 S18 S19 S20 S21 .3. S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:(INTERSEMESTRIALA):24. 3.1.1.2 2.3.2 •Biserica.Unitatea de învăţământ: Clasa a VIII.îndelunga 1 S16 răbdare si dreptate a lui Dumnezeu • Evaluare 1 S17 3. 3. Colinde religioase 1 – Flori alese ale sufletului românesc * Evaluare 1 2.1. 2. crt Unitatea de învaţare Credinţa crestina ( Noţiuni de Dogmatică) Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.

4.1 Cunoasterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe. despre Dumnezeu Tatal Fiul si Sfantul Duh 1.1. Aplicarea învăţăturii crestine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu semenii. 1. 1.2.5.2. 3. 4.2.1.4. 3.5. Ioan 13.crestine în diferite împrejurări ale vietii. . APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili: 5.2. 3. 3. Utilizarea în diferite contexte a expresiilor si a noţiunilor religioase nou învăţate.1.4.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.4.4.Cunoasterea formelor de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane.1 Intelegerea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii 4.2 Cunoasterea importanţei iubirii de Dumnezeu si de aproapele pentru dobândirea mântuirii. Sfânta Scripturăizvor de înţelepciune si iubire 1.12 •Patimile si Învierea Domnului* Traditii si obiceiuri de Pasti 1 S22 1. 3031. • Răbdare si încredere în Dumnezeuu – Dreptul Iov • Iubirea faţă de Dumnezeu si aproapele – legea desăvârsită a Noului Testament ( marcu 12.2.2.2.4.5.1Intelegerea notiunilor noi. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VIII a 1. 2.5.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2. Matei 7. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN IN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.2 Prezentarea si cunoasterea evolutiei Bisericii in timp.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3. cuprinse în Crez.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.2. 3. 5.3Cunoasterea si intelegerea mesajului pildelor Mântuitorului.2 Exprimarea atitudinilor moral.1 2 S23-S24 2 S25-S26 S27 S28-S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35-S36 1.04 • Imnul dragostei crestine 1 (I Corinteni 13) Inaltarea Domnului la cer 1 Pogorarea Duhului Sfant asupra apostolilor • Biserica crestina de la inceputuri pana azi • Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romane • Evaluare • Recapitulare anuală 1 1 1 1 2 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1.2 4.2. 34.2.2.2.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă.5.

3.1 1.2.12-15.2.1 1. 3.1.3.1 1.3 • Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe .Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.2.3.2.3.1.2.1.1 1.2.01 2.1 • Respectul faţă de cele sfinte • Adorarea lui Dumnezeu • Cinstirea sfinţilor •Preacinstirea Maicii Domnului • Evaluare • Datoriile faţă de Dumnezeu • Datoriile faţă de sine • Datoriile faţă de aproapele • Evaluare 2 Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.1.2.1 1.2.2.4.Unitatea de învăţământ: Clasa a IX.2.3. crt.3.4.ORE\ Perioada 1-S1 1-S2 1-S3 1-S4 1-S5 1-S6 1-S7 1-S8 1-S9 1-S10 1-S11 1-S12 1-S13 Observaţii 1 1.2.1.1. SEMESTRUL II • Rolul Sfintilor in viata crestinilor • Evaluare • Evaluare semestriala 1-S16 1-S17 1-S18 .1.4.1.2.2.Testare iniţială Nr. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.1.Nasterea Domnului Traditii si obiceiuri legate de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului Evaluare 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.2.3.2.2.a Aria curriculară : Om.2.4.1. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi SEMESTRUL I • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul anterior .1 1.

2.1 • Crearea lumii 2-S19-S20 • Chemarea omului spre asemanarea cu Dumnezeu2-S21-S22 . 3. Creştinismul şi provocările lumii contemporane 4.1 intelegerea termenilor specifici religiei in forme de comunicare.1.3.2 prezentare importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2. Spiritualitate si Viata crestina (Notiuni de Spiritualitata si Misiune) 2.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale. 4. 2 4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă 4.1.2 4.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.1.2 Integrarea(utilizarea )corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare 3. In datini si obiceiuri.3..1. 2. 2. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE . Notiuni de credinta crestina • Minunile Mantuitorului (impartire.importanta.1.4..1. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.4.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa Bisericii 4. în lumina învăţăturii creştine.2 4.2 • Muzica în viaţa tinerilor • Tinerii si relatiile dintre ei (despre prietenie) • Pericolul drogurilor • Evaluare • Recapitulare anuală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1S28 1-S29 2-S30-S31 1-S32 1-S33 1-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 5.4.3 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii .2 2.4. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor .1.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie 3. 3.04 S27 Viata religioasa oglindita in creatii populare. 1. 5. 3. Exemple) Invierea Domnului 2-S24-S25 1-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PASTE :09-22.Credinta in inviere si viata vesnica 1-S23 5.3. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.

1.1. • Stiluri arhitecturale Representative ( în lume şi în Ţară) Biserica crestina de la aparitie pana azi 1-S19 1-S20 2-S21-S22 .12-15.2.3.2 (Noţiuni de morală creştină) 3. ( Predica de pe munte) • Virtute şi păcat •Naşterea Domnului* EVALUARE 3.1. 1.4.2 învăţăturii creştine 3. crt.1.3.2 3.4.2.3 1.4.1. ORE\ Observaţii Perioada 1 • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul 1-S1 anterior 1.1. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.3.2.1.4. Exprimarea 1.3 • Evaluare 1-S6 2-S7-S8 2-S9-S10 2-S11-S12 2-S13-S14 1-S15 • Respectul faţă de cele sfinte • Cinstirea sfintelor icoane • Cinstirea sfintei cruci 1-S2 1-S3 2-S4-S5 2 Trăirea 3.01 3. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi Nr.4.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.4.1.4.2. Spiritualitate şi viaţă creştină.1.3 Învăţăturii de credinţă (notiuni de IBU) 2.4.1.4. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.2.1.3 1.2.2.1.2 • Legea morală a Vechiului Testament( Decalogul) • Legea morală a Noului Tetament.4. • Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextual culturii universale.1.4.Unitatea de învăţământ: Clasa a X.2.3.2 SEMESTRUL II •Iubire şi dreptate •Rugăciune şi reconciliere • Evaluare 1-S16 1-S17 1-S18 4.4.1.1.2.1.2.a Aria curriculară : Om.1.3 1.4.2.4.1.1.4.2.1.3.3.2.

APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.2.3.intelegerea rolului lor in viata noastra. Pogorirea Dihului Sfant asupra Apostolilor.3. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.3Prezentarea vietii si activitatii sfintiltor. 3.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă 4. în exemplele personalităţilor biblice . . INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.3.3 Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii personale sau ale comunităţii . ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.1.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii.1. (exemple la alegerea profesorului) • Învierea Domnului* 2-S23-S24 2-S25-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PAŞTI : Traditii si obiceiuri de Pasti •Aratarile lui Iisus dupa Inviere.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin.Inaltarea Domnului la cer. 3.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE . 4.4.1 •Pildele Mantuitorului –definire.2.1.5. 1. 1.2. • Sfintii Apostoli Petru si Pavel • Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril •Recapitulare anuala . 1.1. asupra vieţii personale şi asupra comunităţii 4.1 Utilizarea termenilor religiosi într-un context. 1-S28 1-S29 1-S30 1-S31 1-S32 1-S33 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1. 3. Notiuni de catehism 1.5. 6. Spiritualitate si Viata crestina 1.3 1.1.2 prezentarea elementelor artei crestin ortodoxe 1.exemple.in argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 2.2 Elaborarea unor texte ( povestiri) folosind termini specifici religiei.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social al lumii contemporane. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1. 2. Evaluaare S27 1.1.

1.12-15.a Aria curriculară : Om.2.3.1.2.2 1.1.1.Testare iniţială 1-S2 1.3.4.3.3.1.2.2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr. • Familia creştină – azi • Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase • Păcatul boală a sufletului • Nasterea Domnului 1-S9 1S10 1-S11 2-S12-S13 ▪ Traditii si obiceiuri de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului EVALUARE 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN :INTERSEMESTRIALA:24.1.4.2.1. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ ConţinuturI Competenţe Nr.Unitatea de învăţământ: Clasa a XI.1.1.3.1.2.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.1 • Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos1-S4 1.2.2 • Minunile Mantuitorului (exemple la alegerea 1-S24 profesorului) . • Descoperirea lui Dumnezeu 1-S3 1.1.1. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.2 1.2.ore\ Perioada Observaţii 1 SEMESTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobândite în anul 1-S1 anterior . 1.1. crt.1 • Rugaciunea in viata crestinilor 1-S16 •Recapitulare semestriala 1-S17 • Evaluare 1 –S18 4.2 învăţăturii creştine 3.1.1 • Copilaria lui Iisus • Botezul Domnului –Sfantul Ioan Botezatorul 1-S19 1S20 • Pildele Mantuitorului (exemple la alegeerea 2-S21-S23 Profesorului) 1.01 1.1.3.4.2 • Adeverirea morţii şi realitatea Învierii 2-S5-S6 Mântuitorului 1.1.2.1.2.2.1. 4.5. Exprimarea Învăţăturii de credinţă 1.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1-S7 lume • Evaluare 1S8 2 Trăirea 3.3.

3.04 Traditii si obiceiuri de Pasti 1-S28 ----.1 Evidenţierea convingerilor şi atitudinilor moral-creştin.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om. Invierea Domnului 2-S25-S26 Activitati extracurriculare S27 VACANŢĂ DE PASTE :09-22.2. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.1.1. 1. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE. asupra vietii personale şi asupra comunităţii.2.2 .1 Prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale .1.1 Cunoasterea si intelegerea învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările Sale în lume.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată . 3.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase 3. însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională. 2. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5.Constantin Brâncoveanu 1.1. 2.2 Prezentarea si intelegerea unor evenimente cu caracter religios.3. 5. 3.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.5. -Ce este mantuire si cum ne mantuim? 2-S29-S30 6. ----------------------------------------------------------Ortodoxie şi 1.5. 5.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE . ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.2 • Sfinti romani sau sfinti cu moaste in 1-S33 Bisericile de la noi din tara 7.2.1. 4.utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline.1.5. fundamentate pe valorile moralei crestine 4. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.----------------------------------------------------1.Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni.2 cultură naţională • Contribuţia voievozilor români la dezvoltarea culturii 2-S31-S32 naţionale .2.1 Utilizarea termenilor noi invatati in dezbateri cu caracter religios.Ştefan cel Mare . • Recapitulare anuala • Evaluare 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. în familie şi în societatea contemporană. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful