Unitatea de învăţământ: Clasa a I -a Aria curriculară : Om - Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni

: 36 Profesor:

Planificare semestriala Anul şcolar:2011-2012

Nr. crt

Unitatea de învăţare

Obiective \ Competente

Conţinuturi SEMESTRUL I

Nr. Perioada ore

Observatii

1.

Despre credinţa creştină

1.1;1.2;3.1;3.3 • Prima oră de Religie a micului 1 creştin (observarea si comentarea unor imagini, exercitii joc de descriere a propriei personae sub aspect fizic/moral) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Dumnezeu prietenul copiilor 2 (reproducerea, prin povestire orală, a unor evenimente biblice prezentate de profesor) 1.1;2.1;3.1;3.3 • Semnul Sfintei Cruci 1 4.5 • Evaluare 1 1.3;2.1;4.4; 4.5 • Rugăciunea Sfat bun 1

S1

S2-S3

S4 S5 S6

2

Rugăciunea – calea spre Dumnezeu

3

1.3,2.1,4.4,4.5 1.3,2.1,4.4,4.5 3.2 Iisus Hristos, 1.2;3.2 Fiul lui 1.2;5.1 Dumnezeu 1.2

VACANŢĂ:22-30.10(S7) Rugaciunea la intrarea in clasa 1 S8 Rugaciuneala iessirea din clasa 1 S9 • Sfânta Fecioară Maria 2 S10 • Naşterea Domnului* 1 S11 • Colinde- lauda Naşterii Domnului* 2 S12-S13 ▪Copilaria lui Iisus Evaluare 1 1 S14 S15

VACANŢĂ DE CRĂCIUN : 24.12-15.01

3.1;3.2 Dumnezeu 3.1;3.2 3.1;3.2

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ :24.12-15.01 SEMESTRUL II • Dumnezeu a făcut cerul şi pământul2 S16-S17 • Dumnezeu i-a făcut pe îngeri • Dumnezeu l-a făcut pe om 1 2 S18 S19-S20

• Evaluare 1 • Intrarea Domnului in Ierusalim 3 Patimile, Răstignirea Domnului* ▪ Învierea lui Hristos în sufletul meu 1 4. este Tatăl nostru ceresc • Povestiri moral-religioase Despre Paşti*

S21 S22-S24 S25 1111 S26

Activitati extracuriculare S27(02-06.04) VACANŢĂ DE PASTE: 09-22.04 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu iubeste copiii 5 Dumnezeu şi copiii 1.1;1.3;4.1;4.3 • Dumnezeu răsplătesţe faptele noastre • Evaluare 4.1;4.2 •Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor 4.1;4.2 • Sfântul Nicolae – prietenul copiilor • Cu Hristos pe cărările vacantei 2 2 1 1 1 1 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S35 S36

6.

Sfinţii, prietenii copiilor

* Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.1 recunoasterea propriei identităsi religioase prin raportare la mediul în care trăieste 1.2 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii 1.3 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu 1.4 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.1 să utilizeze în mod corect termenii religiosi învăţaţi 2.2 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine se găsesc în Sfânta Scriptură 3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie, Iisus Hristos şi Maica Domnului 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CRESTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin 4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament crestin 4.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate 4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4.5 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităsi/modele actionale oferite de profesor 5. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.1 să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii

Unitatea de învăţământ:

1.1 2.3 4 Bucurie şi lumină sfântă 3.ocrotitoarea 1 copiilor • Sfânta Filofteia – model de 1 Milostenie • Evaluare 1 • Naşterea Domnului* 2 • Colinde.1.3 •Avraam – răsplata credinţei 1 S16 comportament3.Clasa a II -a Aria curriculară : Om .dar al lui Dumnezeu • Iubirea părinţilor faţă de copii • Iubirea copiilor faţă de părinţi • Să ne ajutăm unii pe alţii • Evaluare 1 1 1 1 1 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 S26 S27 S28 7.2 • Minunile Mântuitorului Hristos 1 .2. Sfinţii.1.3.5.01 SEMESTRUL II Modele de 3.2 • Familia crestină.4.2 3.2. ore 1 1 1 2 1 Perioada S1 S2 S3 S4-S5 S6 Observatii Să-l cinstim 1.1.1 4. prietenii copiilor 4.1. 2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.1 1.2 pe Dumnezeu 1.3.3.2 3.4.1 Conţinuturi • Testare iniţială • Sfat bun • Dumnezu iubeşte lumea • Casa lui Dumnezeu – Sfânta Biserică • Rugâciunea micului creştin Evaluare Nr.4 4.1.4. Familia crestinului 1.3 4.4.10 (S7) • Maica Domnului.4.4.3. Unitatea de crt învăţare 1.04 3.1 lumină sfântă •Patimile si Răstignirea Domnului 2 Învierea Domnului* 1 Activitati extracuriculare VACANŢA DE PASTE: 09-22. ▪ Povesti moral –religioase despre 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domnului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN: VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.lauda Naşterii Domnului* 1 S8 S9 S10 S11-S12 S13 5 .3 •Iosif şi fraţii lui 1 S17 • Evaluare 1 S18 6. Obiective \ Competente 1. Despre credinţa creştină 2. Bucurie şi 3..2 VACANŢĂ :22-30.1.12-15.5.4 4.

3 să participle la manifestările tradiţionale creştine 4.1 să manifeste atenţie.8. pe baza analizei relaţiei părinţi-copii. oral.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise 3.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: 4.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său 3.2 să-si formeze deprinderea de a se ruga 4.2 • Minunea din Cana Galileii • Îmulţirea pâinilor şi a peştilor • Învierea fiului văduvei din Nain Si a fiicei lui Iair • Evaluare • Recapitulare anuală 2 1 2 1 2 S29-S30 S31 S32-S33 S34 S35-S36 * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin 4. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur 5.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor . A TRADIŢIILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 3. 3. momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături 3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: 5.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 4.2 să povestească. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu 1.4 sa identifice.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume 1.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: 1.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalţi 5.2 Minunile 3.2 Mântuitorului 3. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.

1.Unitatea de învăţământ: Clasa a III -a Aria curriculară : Om . Fiul lui Dumnezeu 2. Perioada ore 1 1 2 S1 S2 S3-S4 Observatii 1 1.2.4 2.1.2 SEMESTRUL II • Regele Solomon 1 • Evaluare 1 • Recapitulare semestrială 1 S16 S17 S18 1.4.3.2 1.3.1.2.1 3. Unitatea de crt învăţare Despre credinţa crestină Să-L cinstim pe Dumnezeu Obiective \ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Din nou la şcoală • Testare iniţială • Biblia sau Sfânta Scriptura Nr.5.12-15.3.4.2 Iisus Hristos.3.3.3. Răstignirea şi Îngroparea Domnului * 1 1 1 1 1 2 S19 S20 S21 S22 S23 S24-S25 .1 3.2 1.3 4.10 (S7) • Micul creştin în Biserică 1 S8 Evaluare 1 S9 • Moise .3.01 1.1.4.2 2 3 Personalităţi ale poporului ales ( Vechiul Testament) 1.2.1.2 • Sfânta Biserică – părţi 1 S5 componente • Sfintele slujbe ale Bisericii 1 S6 VACANŢĂ: 22-30.4.2 1.copilăria 1 S10 • Moise – drumul de la 1 S11 robie la libertate • Regele David 1 S12 • Colindul – lauda Naşterii 1 S13 Domnului* Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 sărbătoarea Nasterii Domunului* Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.2 5.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.1.3.4 4 • Tatăl nostru – Rugăciune Domnească • Tatăl nostru (explicarea rugaciunii) • Pescuirea minunată • Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Învierea ficei lui Iair • • Patimile.2 2.4 2.3.3.

2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament 4. EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.3.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii 1. 4.4 3.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.5.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor 4.2 sa rostească Rugăciunea Domnească 1.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală si de transmitere a unui mesaj simplu 2.4.4 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 3. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3. 5.3 să descrie (oral) clădirea bisericii 3.3 să recunoască portretele marilor personaje biblice despre care au studiat 2.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni. prietenii copiilor 3. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referintă: 5.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului .2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.4.4 3.4 Activitati extracuriculare 1 S27 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe 4. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor 4.4.• Învierea lui Hristos în sufletul meu * 1 S26 5 Sfinţii.3.3.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină 3.4.04 • Sfântul Nicolae 1 S28 • Sfântul Andrei – Apostolul 2 S29-S30 românilor • Sfânta Parascheva 2 S31-S32 • Evaluare 1 S33 • Recapitulare anuală 2 S34-S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a III a 1.4 dezvoltarea abilitătii de imitare a unor activităti/modele actionale oferite de profesor 5. 4.5.5.

2.4 Iisus Hristos3. Unitatea de învaţare Obiective \ Competente 1.3.Sfanul Nicolae-prietenul copiilor • Colinde religioase 1 • Tradiţii si obiceiuri legate de 1 sărbătoarea Nasterii Domunului S12 S13 Recapitulare si evaluare 2 S14-S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24. Perioada ore Observatii 1.01 4.12-15.4 Testament) 3.2 2.3.4 3.1.4 4 • Intrarea Domnului în Ierusalim .4 3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul scolar:2011-2012 Nr.3 3 Sfinţii – Prietenii copiilor SEMESTRUL II • Sfântul Ioan Iacob Romanul 1 • Sfinţii Apostoli Petru şi 1 Pavel •Evaluare 1 S16 S17 S18 3.4 Dumnezeu şi Om ( Noţiuni de Noul 3.3.Unitatea de învăţământ: Clasa a IV -a Aria curriculară : Om .3. Despre credinţa creştină ( Noţiuni de catehism) 1.3 4. crt.3.3.1 Conţinuturi Nr.3.3 3.1 1.3.3 2 Bucurie şi lumină sfântă 2.3.3.3.Floriile • Cina cea de taină • Rugăciunea din Grădina Ghetsimani • Patimile Domnului • Învierea Domnului • Arătările după Înviere Evaluare Activitati extracuriculare 1 1 1 1 2 1 1 S19 S20 S21 S22 S23-S24 S25 S26 S27 .3.10 (S7) • Naşterea Domnului – 3 S8-S10 Bucurie pentru toată lumea 1 S11 .2 SEMESTRUL I • Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 şcolar • Testare iniţială 1 S2 • Cm devenim crestini prin 2 S3-S4 Botez? • Cum ne păstrăm sufletul 1 S5 curat? • Evaluare 1 S6 VACANŢÂ: 25-30.

3. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.1.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire 4.4.1 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă 3.2. pornind de la situaţii concrete .5 Bucurie şi lumină sfântă Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale (Noţiuni de morala creştină) 3. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate 2.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu 4.2 3.4.2 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat 3.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi 5.datoriile fata de 2 S31-S32 Dumnezeu • Datoriile faţă de aproapele 1 S33 • Marea poruncă a iubirii 1 S34 • Evaluarea 1 S35 • Cu Hristos pe cărările 1 S36 vacanţei * Din orele la dispoziţia profesorului Notă: Fiecare unitate de învătare se termină cu evaluare OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV a 1.3 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului 4.CUNOAŞTEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.2.1 să-şi dezvolte vocabularul.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii.2 să manifeste interes pentru materialele si cărtile de copii cu caracter religios 3.5.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: 1. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: 3.1 utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală 1.2 3. 2.1.04 Inaltarea Domnului la cer 1 S28 •Tradiţii şi obiceiuri de 2 S29-S30 sărbători (Florii.2 1.1 6 VACANŢĂ DE PAŞTI :09-22.3. Paşti.4. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referinţă: 5.2 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism 1. Înaltare.4. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: 2.2.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 2. Rusalii) * • Decalogul . FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORALRELIGIOS Obiective de referinţă: 4.4.1.3.

4.2.1.1.1. Popasuri duhovniceşti (Noţiuni de Liturgică) 2 SEMESTRUL I • Lecţie introductivă* 1 • Recapitularea cunostintelor dobandite 1 in anul anterior • Sfintele Taine – lucrări ale lui 1 Hristos în Biserică.4.12-15.1.2. 1 S19 • Răspândirea creştinismului 1 S20 • Răspândirea creştinismului pe teritoriul 1 S21 ţării noastre.2. 1.3.1.2 3.3.împărţirea şi 1 S13 importanta lor • Naşterea Domnului.2.5. Colinde 1 S14 religioase – Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN :VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.4.2.3.2.2.1. • Sărbătorile împărăteşti 2 S16 S17-S18 4 Biserica în primele veacuri creştine (Notiuni de I.2 3.2 3. Sfintele Taine -lucrări 1.3.2.3.3.2.2.5 2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.5.2.6 Catehism) 1. Taină a Botezului.1.2.1.3.1.5 sfinţitoare ale Bisericii ( Noţiuni de 1.3. Sfântul Apostol Andrei • Evaluare 1 S22 . • Despre sărbători.1.1. 1. Perioada ore S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Observatii 1.01 3.2.Unitatea de învăţământ: Clasa a V a Aria curriculară : Om. 3.3.5.3.3.B.3.2.1.4. 4.1. Sf.4. crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi Nr.1.3.2.3.2.4.2.5.4. 1. SEMESTRUL II •Duminica sărbătoare săptămânala 1 a creştinilor.3. 2. 3.3.5.1.2.U) 2.3.3.2.1. •Sfânta Taină a Mirungerii 1 •Sfânta Taină a Spovedaniei 1 • Sfânta Taină a Împărtăşaniei 1 • Evaluare 1 • Pilda Samarineanului milostiv 1 •Pilda bogatlui nemilostiv şi a Săracului Lazăr • Pilda vamesului şi fariseului • Pilda celor zece fecioare • Evaluare 1 1 1 1 3.4.5 •Întemeierea Bisericii Creştine.1.2.3.3.5 1.1.3.2 3.5.3.2.2.3.2.5 Mântuitorul Iisus Hristos -Învăţătorul Desăvârşit (Noţiuni de morală crestină) 1.1.3.4.3.1.

5.2 4. 3.5 Identificarea informatiei relevamte pentru o tema data.2 Comunicarea corectă a conţinutului si mesajului moral-religios din textile studiate.2..4 Prezentarea onor evenimente din istoria Bisericii primare. APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.3 Cunoasterea importanţei sărbătorilor crestine pentru credinciosi. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.2.5.1.5. 4.intelegerea lor ca modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu. • Despre prietenie 1 • Modele de prietenie creştina.5.04 • Învierea Domnului în sufletul 1 S28 meui*-Obiceiuri de Pasti 3.5 Cuvinte şi fapte ziditoare 4.1.2.2 Aplicarea învăţăturilor crestine cu privire la relaţiile dintre semeni si cu natura înconjurătoare.5.1 Integrarea în comportamentul cotidian. 1.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe si convingeri.2 Spiritualitate Şi misiune) •Creştinul în biserică şi acasă • Creştinul în şcoală si in societate Patimile. 1 S29 S30 S31 S32-S33 S34-S35 S36 COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a V a 1. 2.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.1. (Povestiri 2 religios –morale) • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 3.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1. 5.dupa text sau imagini.1 Cunoasterea învăţăturilor referitoare la Sfintele Taine.5. 5.2 Inaltarea Domnului la cer 1 •Natura – darul lui Dumnezeu 1 pentru oameni. 3.2 Cunoasterea pildelor. 3.1 Intelegerea termenilor religiosi.2 ( Notiuni de 4.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului.1 Explicarea rolului si a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea crestinilor. a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului. 4. 3.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii în comunicarea directă cu acestia.5. MNIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice 3.3 Respectarea tradiţiilor crestine referitoare la participarea credinciosilor la sfintele sărbători. .4. integrarea lor în diferite contexte de comunicare 2.Rastignirea si Invierea Domnului Activitati extracuriculare 1 1 2 S23 S24 S25-S26 S27 VACANŢA DE PAŞTE :09-22. 4.

2.1.1. 1.2.2.2.2.1.4.4.2.3.2.1.Mântuitorul lumii.3.1.4 SEMESTRUL II • Postul în viaţa noastră.01 3.3.12-15.4.1 Iisus Hristos 1.2.2 (Noţiuni de catechism şi 1.4. Credinţa şi Sfintele Taine Mântuitoare ( Notiuni de 2.Unitatea de învăţământ: Clasa a VI a Aria curriculară : Om.2.2. Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA:24.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni:36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.4.2.1.5.3.2 ▪ Tradiţii si obiceiuri legate de 1 S14 Nasterea Domnului.3. Împăraţi Constantin si Elena (Edictul de la Milan) 1 1 2 1 2 S19 S20 S21 S22 S23-S24 .3 3.2 catehism) 1. Perioada ore 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S1 S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.1. Cele şapte cereri • Sfânta Taină a Cununiei • Sfânta Taină a Preoţiei • Sfânta Taină a Maslului •Hristos binecuvântează familia -Minunea din Cana Galileeii • Răsplata credinţei şi a ascultării .Pescuirea minunată • Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi • Stăruinţa în rugăciune . crt Unitatea de învaţare Obiective\ Competente Conţinuturi SEMESTRUL I • Lecţie intoductivă * • Recapitulaream cunostintelor dobandite in anul anterior • Rugăciunea Domnească .3 • Sărbători în cinstea sfinţilor • Povestiri religios-morale –Sf.3. 4.Ioan Botezatorul • Maica Domnului •Biserica in primele veacuri.4.3.3.3.3.2 morală creştină) 1. Împărţire şi importanţă •Evaluare semestriala 2 1 S16-S17 S18 3. Colinde religioase Nr.1 1.4.1. 2.2. Primii martiri creştini • Sf.1 1.4.2 . Biserica în primele veacuri creştine ( Noţiuni de 2. Sfinţirea Timpului (Noţiuni de liturgică) 3.5.Femeia canaaneancă • Evaluare • Naşterea Domnului.

MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competene specifice: 3.Istorie Bisericească universală) Patimile.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios. 4. Explicarea contribuţiei Sfinţilor Împăraţi Constantin si Elena la dezvoltarea Bisericii Crestine.2 Formularea de opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral 3. COPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VI a 1.1.. Izvorâtorul de Mir Sfintii trei ierarhi Vasile.1 Analizarea mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului 3. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.4.3 VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.3.2.4.2. 5.2Cunoasterea vietii si activitatii Sfintilor. a dumnezeirii Acestuia si a dragostei Sale faţă de oameni. 4. . APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5.2.4 Identificarea informaţiei relevante pentru o temă dată –dupa text sau imagini.04 Invierea lui Hristos pt. Manifestarea atitudinii de respect faţă de semeni. 3.2 Intelegerea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură. Cununia şi Maslul în viaţa creştinilor.3 Prezentarea modului de pregătire a credinciosilor pentru trăirea sărbătorilor crestine. 1.3 şi viaţă creştină 2.3.4. 3.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.3.2 Recunoasterea . sufletele noastre1 Obiceiuri de Pasti 1 • Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul • Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe • Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. 3. în minunile Mântuitorului.1 Cunoasterea si intelegerea unor texte din Sfânta Scriptură 2.2. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNPR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. Spiritualitate 2. Răstignirea şi Îngroparea Domnului • Activitati extracuriculare 2 S25-S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34-s35 S36 5. 2.1 Explicarea importanţeiTainelor: Preoţia.2. Grigore si Ioan • Recapitulare anuală • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 2 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.

4.* 1 S14 Evaluare 1 S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:VACANTA INTERSEMESTRIALA.4.Învăţător şi Mântuitor • Recapitularea cunostintelor dobandite in anul anterior • Dumnezeu se descoperă oamenilor.Învierea lui Lazăr • Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor • Naşterea Domnului.2.24. Colinde religioase – Flori alese ale sufletului românesc * Tradiţii si obiceiuri legate de Nasterea Domnului.5.2.2.1 1.1 1.2 SEMESTRUL II • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu .2 • Sfânta Liturghie –Întalnirea cu Hristos 2 S19-S20 .1.1.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.1 1.3.2.2.2.5. crt Unitatea de învaţare Manifestarea iubirii lui Dumnezeu (Noţiuni de catechism şi morala creştină) Obiective\ Competente Conţinuturi SEMSTRUL I Nr.5.12-15.1.Pilda talantilor • Evaluare • Rugăciunea in viaţa creştinului 1 1 1 S16 S17 S18 2.a Aria curriculară : Om.Vindecarea slăbănogului din Capernaum • Hristos Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere • Atotputernicia lui Dumnezeu .1 1. 2.1.1.2.4.1. Iisus Hristos . Revelatia divina • Sfâta Scriptură şi Sfânta Traditie • Crearea lumii • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume • Evaluare • Puterea credinţei şi a prieteniei .2 3.2. 2.1 1.1 1.3.01 1.. RugaciuneaCalea spre Dumnezeu (Noţiuni de Liturgică) 3.2.2.3.Unitatea de învăţământ: Clasa a VII.3. Perioada ore 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 S1-S2 S3 S4 S5-S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Observatii 1 2.2.

5.1 şi viaţă creştină 4.4.1 Prezentarea structurii si a importanţei Sfintei Scripturi. MANIFESTAREA VALORILOR SI CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3.1.1 Intelegerea că Dumnezeu este Creator si Proniator al lumii 1.2 Explicarea rolului si a importanţei participării credinciosilor la rugăciunile Bisericii.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.1 4.1 Explicarea modului de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri. Spiritualitate 4. • Iubirea pri fapte: ajutorarea celor 1 Aflaţi în suferinţă • Evaluare 1 • Recapitulare anuală 2 • Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 2.1. 3. Participarea activă la acţiuni civice alături de semeni ( persoane care au alte credinţe sau convingeri religioase.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22.2 Povestirea unor texte cu continut religios.5.5.2.) . 4.roade ale virtuţilor • Faptele rele – Încarcări ale voii lui Dumnezeu • Patimile.04 • Învierea lui Hristos în sufletul 2 Meu –Obiceiuri de Pasti • Sf Trei Ierarhi – modele ale 2 iubirii faţă de semeni.1 4.2.2.2 Importanţa participării active la viaţa comnunităţii 5. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VII a 1.5.1 Utilizarea corectă a termenilor religioasi învăţaţi . Răstignirea şi Îngroparea Domnului 2 1 1 2 S21-S22 S23 S24 S25-S26 S27 S28-S29 S30-S31 S32 S33 S34-S35 S36 5. 2.1 • Legea cea nouă – Fericirile • Faptele bune. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE INCADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: 5. 3.4. Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.2. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.2.2 Recunoasterea iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile si învăţăturile Sale. 4.2.

1. 1. Colinde religioase 1 – Flori alese ale sufletului românesc * Evaluare 1 2. 1.1.2.1. 1.1.1. 1.1.3.2 2.1. 2.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.1. 1.1.îndelunga 1 S16 răbdare si dreptate a lui Dumnezeu • Evaluare 1 S17 3. SEMSTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobandite 2 in anul anterior • Crezul.2 •Biserica.1. crt Unitatea de învaţare Credinţa crestina ( Noţiuni de Dogmatică) Obiective\ Competente Conţinuturi Nr. 3.3.a Aria curriculară : Om.4. 3.4.4.4.3..12-15. S15 VACANŢĂ DE CRĂCIUN:(INTERSEMESTRIALA):24.1. locas de închinare • Icoana – fereastra spre cer • Cântarea religioasă – formă de rugăciune • Călătorind cu Dumnezeu – Pelerinajul la biserici si mănăstiri 1 1 1 1 S18 S19 S20 S21 ..Unitatea de învăţământ: Clasa a VIII.1. Perioada ore S1-S2 S3-S4 S5 S6 S7 S8 S9-S10 S11 S12 S13 S14 Observatii 1 1.01 • Plida neghinei.sinteza învăţăturii de 2 credinţă • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Tatăl • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Fiul • Învăţătura despre Dumnezeu 1 Duhul Sfânt • Comuniunea oamenilor cu 1 Dumnezeu • Credinţa în înviere si viaţa 2 vesnică •Evaluare 1 • Pilda viţei si a mlădiţei – viaţa în 1 Hristos Pilda semănătorului – primire si 1 Împlinire a cuvântului lui Dumnezeu • Naşterea Domnului.3.1.3. Trăirea învăţături crestine 1.1.. Exprimarea Învăţăturii Crestine 2.

1.2.2. COMPETENTE GENERALE\COMPETENTE SPECIFICE clasa a VIII a 1.2.12 •Patimile si Învierea Domnului* Traditii si obiceiuri de Pasti 1 S22 1.2.1.2 4.1. 3.5. 3. Matei 7. cuprinse în Crez. • Răbdare si încredere în Dumnezeuu – Dreptul Iov • Iubirea faţă de Dumnezeu si aproapele – legea desăvârsită a Noului Testament ( marcu 12.2. 3.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE Competenţe specifice: 2.4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ÎN IN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI Competenţe specifice: 4.2.4.4.2.5. Ioan 13.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă.2.1 Intelegerea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii 4.2 Exprimarea atitudinilor moral.1 Cunoasterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe. 1.2 Prezentarea si cunoasterea evolutiei Bisericii in timp. Utilizarea în diferite contexte a expresiilor si a noţiunilor religioase nou învăţate. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ SI A COMUNITĂŢII Competenţe specifice: La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili: 5.4. Sfânta Scripturăizvor de înţelepciune si iubire 1. 1.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Competenţe specifice: 1.2.2. Aplicarea învăţăturii crestine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu semenii.2.crestine în diferite împrejurări ale vietii.Cunoasterea formelor de organizare a Bisericii Ortodoxe Romane. 4.4. 2.4.1Intelegerea notiunilor noi. despre Dumnezeu Tatal Fiul si Sfantul Duh 1.2. 34.1 Activitati extracuriculare VACANŢĂ DE PAŞTE : 09-22. 5.5.3Cunoasterea si intelegerea mesajului pildelor Mântuitorului.5. 3.1.MANIFESTAREA VALORILOR SI A CUNOSTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI SI COMPORTAMENTE Competenţe specifice: 3.04 • Imnul dragostei crestine 1 (I Corinteni 13) Inaltarea Domnului la cer 1 Pogorarea Duhului Sfant asupra apostolilor • Biserica crestina de la inceputuri pana azi • Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romane • Evaluare • Recapitulare anuală 1 1 1 1 2 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.2 Cunoasterea importanţei iubirii de Dumnezeu si de aproapele pentru dobândirea mântuirii. . 3.5.1 2 S23-S24 2 S25-S26 S27 S28-S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35-S36 1. 3031.

2.1. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi SEMESTRUL I • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul anterior .1.2.1.2.2.12-15.1 • Respectul faţă de cele sfinte • Adorarea lui Dumnezeu • Cinstirea sfinţilor •Preacinstirea Maicii Domnului • Evaluare • Datoriile faţă de Dumnezeu • Datoriile faţă de sine • Datoriile faţă de aproapele • Evaluare 2 Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de morală creştină) 1.ORE\ Perioada 1-S1 1-S2 1-S3 1-S4 1-S5 1-S6 1-S7 1-S8 1-S9 1-S10 1-S11 1-S12 1-S13 Observaţii 1 1.3.1.1 1.1.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.3.2.2.Unitatea de învăţământ: Clasa a IX.1 1.4. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.3.2. crt.Testare iniţială Nr.1 1.1.1.1 1.2.3.1.3 • Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe .2.Nasterea Domnului Traditii si obiceiuri legate de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului Evaluare 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.1.4.2.01 2.a Aria curriculară : Om.2.1 1.2.3.2.1 1.4.4. 3.1.2.2. SEMESTRUL II • Rolul Sfintilor in viata crestinilor • Evaluare • Evaluare semestriala 1-S16 1-S17 1-S18 .3.2.2.3.

ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.4.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .4. 5.4.1 • Crearea lumii 2-S19-S20 • Chemarea omului spre asemanarea cu Dumnezeu2-S21-S22 .Credinta in inviere si viata vesnica 1-S23 5.3.importanta.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă 4.2 Integrarea(utilizarea )corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare 3.2 2.1.1.1.1. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale. In datini si obiceiuri.2 prezentare importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui. Notiuni de credinta crestina • Minunile Mantuitorului (impartire. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.1.2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor .3 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii .1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.1 intelegerea termenilor specifici religiei in forme de comunicare. Spiritualitate si Viata crestina (Notiuni de Spiritualitata si Misiune) 2. în lumina învăţăturii creştine.2 4. 2 4. 2. 1. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI. 3.. 5. 3.2 • Muzica în viaţa tinerilor • Tinerii si relatiile dintre ei (despre prietenie) • Pericolul drogurilor • Evaluare • Recapitulare anuală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1S28 1-S29 2-S30-S31 1-S32 1-S33 1-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului. 2.1.2. Exemple) Invierea Domnului 2-S24-S25 1-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PASTE :09-22.3..1.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa Bisericii 4.2 4.04 S27 Viata religioasa oglindita in creatii populare. 4.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie 3. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2. Creştinismul şi provocările lumii contemporane 4.3.4. 3.

1.3 1.1.4.3.1.4.2.2.2. • Locaşurile de cult ale creştinilor – apariţie şi dezvoltare în contextual culturii universale.a Aria curriculară : Om. Spiritualitate şi viaţă creştină.4.3 Învăţăturii de credinţă (notiuni de IBU) 2.3.4.2.4.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.1.1.2. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.3.2.1.4.4. Exprimarea 1.1.2.Unitatea de învăţământ: Clasa a X.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr.1.1.4.1.4.3 1.12-15.1.1.1.1.4.3.4.1.2.4.2.2 • Legea morală a Vechiului Testament( Decalogul) • Legea morală a Noului Tetament.1.4. ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ Competenţe Conţinuturi Nr.2.2. • Stiluri arhitecturale Representative ( în lume şi în Ţară) Biserica crestina de la aparitie pana azi 1-S19 1-S20 2-S21-S22 .1. crt.3 1.1.2 3.2 învăţăturii creştine 3. 1.2 SEMESTRUL II •Iubire şi dreptate •Rugăciune şi reconciliere • Evaluare 1-S16 1-S17 1-S18 4.1. (Noţiuni de spiritualitate şi misiune VACANŢA DE CRĂCIUN:INTERSEMESTRIALA:24.1.3 • Evaluare 1-S6 2-S7-S8 2-S9-S10 2-S11-S12 2-S13-S14 1-S15 • Respectul faţă de cele sfinte • Cinstirea sfintelor icoane • Cinstirea sfintei cruci 1-S2 1-S3 2-S4-S5 2 Trăirea 3.4.01 3. ( Predica de pe munte) • Virtute şi păcat •Naşterea Domnului* EVALUARE 3.2.4. ORE\ Observaţii Perioada 1 • Recapitularea cunoştintelor dobândite în anul 1-S1 anterior 1.2.3.3.

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. 4.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă 4.1. . 1-S28 1-S29 1-S30 1-S31 1-S32 1-S33 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.1. (exemple la alegerea profesorului) • Învierea Domnului* 2-S23-S24 2-S25-S26 Activitati extracurriculare VACANŢĂ DE PAŞTI : Traditii si obiceiuri de Pasti •Aratarile lui Iisus dupa Inviere.1 Utilizarea termenilor religiosi într-un context. Spiritualitate si Viata crestina 1.1.1. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.5.3. Notiuni de catehism 1.1. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii.2 prezentarea elementelor artei crestin ortodoxe 1. în exemplele personalităţilor biblice . 2. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.4. 3.3Prezentarea vietii si activitatii sfintiltor.3.1 Intelegerea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.Inaltarea Domnului la cer.3 1. Pogorirea Dihului Sfant asupra Apostolilor. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.5.1.3. 1. 1.2.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .1. 1.3 Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii personale sau ale comunităţii . asupra vieţii personale şi asupra comunităţii 4. 3.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin.2. • Sfintii Apostoli Petru si Pavel • Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril •Recapitulare anuala .2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social al lumii contemporane.intelegerea rolului lor in viata noastra.1 •Pildele Mantuitorului –definire. Evaluaare S27 1. 6.2 Elaborarea unor texte ( povestiri) folosind termini specifici religiei.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.2.in argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 2.exemple. 3. ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.

2.3.2 • Minunile Mantuitorului (exemple la alegerea 1-S24 profesorului) . ( Noţiuni de dogmatică) Obiective\ ConţinuturI Competenţe Nr.1.2. 4. Exprimarea Învăţăturii de credinţă 1.1.1 • Copilaria lui Iisus • Botezul Domnului –Sfantul Ioan Botezatorul 1-S19 1S20 • Pildele Mantuitorului (exemple la alegeerea 2-S21-S23 Profesorului) 1.1.1.1.2.a Aria curriculară : Om.4.1.2. 1.1.3.3.2.12-15.4.2 1.2 (Noţiuni de morală creştină) 3.Unitatea de învăţământ: Clasa a XI.1.2.1.3.1.1.1.4.2.01 1.2.2 1.2 învăţăturii creştine 3.2 • Adeverirea morţii şi realitatea Învierii 2-S5-S6 Mântuitorului 1.1.1.1 • Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos1-S4 1.3.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1-S7 lume • Evaluare 1S8 2 Trăirea 3.1.1.1 • Rugaciunea in viata crestinilor 1-S16 •Recapitulare semestriala 1-S17 • Evaluare 1 –S18 4. • Familia creştină – azi • Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase • Păcatul boală a sufletului • Nasterea Domnului 1-S9 1S10 1-S11 2-S12-S13 ▪ Traditii si obiceiuri de sarbatoarea Nasterii 1-S14 Domnului EVALUARE 1-S15 VACANŢA DE CRĂCIUN :INTERSEMESTRIALA:24.2.ore\ Perioada Observaţii 1 SEMESTRUL I • Recapitularea cunostintelor dobândite în anul 1-S1 anterior . • Descoperirea lui Dumnezeu 1-S3 1. Unitatea de învaţare Învătătura de Credinţă.1.3.1.2.3.Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Planificare semestriala Anul şcolar : 2011-2012 Nr. crt.5.Testare iniţială 1-S2 1.2.

fundamentate pe valorile moralei crestine 4. 1.1 Cunoasterea si intelegerea învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările Sale în lume.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.2 cultură naţională • Contribuţia voievozilor români la dezvoltarea culturii 2-S31-S32 naţionale . ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI 1.2 Prezentarea si intelegerea unor evenimente cu caracter religios.1 Prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale .1. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin.2.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată . în familie şi în societatea contemporană.1. 5.2.Ştefan cel Mare . -Ce este mantuire si cum ne mantuim? 2-S29-S30 6.5.Constantin Brâncoveanu 1.1 Utilizarea termenilor noi invatati in dezbateri cu caracter religios. • Recapitulare anuala • Evaluare 2-S34-S35 1-S36 Notă * Din orele aflate la dispoziţia profesorului.5. Invierea Domnului 2-S25-S26 Activitati extracurriculare S27 VACANŢĂ DE PASTE :09-22.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE .1. ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE.2 .04 Traditii si obiceiuri de Pasti 1-S28 ----.2 • Sfinti romani sau sfinti cu moaste in 1-S33 Bisericile de la noi din tara 7. 2. ----------------------------------------------------------Ortodoxie şi 1.utilizând cunoştinţe dobândite la diferite discipline.1. 3. 5.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om. 4.1 Evidenţierea convingerilor şi atitudinilor moral-creştin.2.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase 3.1. 2.Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 5. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII 4.3.5.1. asupra vietii personale şi asupra comunităţii.2.----------------------------------------------------1. 3. COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE 1. însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de marile personalitătî din istoria naţională. 3.