Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA "TEFAN CEL MARE " DIN SUCEAVA FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA

CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014, REVIZUIT CF ORDINULUI NR.3544/15.04.2013 ACIUNI PRELIMINARII 1. Popularizarea structurii universitii i a probelor de concurs prin mass-media (pres, radio). 2. Organizarea "PANOULUI ADMITERII" la intrarea n universitate (facultile, domeniile i cifrele de colarizare, documentele necesare pentru nscriere, avertizarea candidailor asupra modului de prezentare la concurs i asupra normelor ce se cer respectate pe parcursul desfurrii probelor, etc.). 3. Distribuirea pliantului Admiterea 2013. 4. Postare de informaii pe pagina web a facultii: http://www.usv.ro/fefs/ro/admitere.php n conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 i 277 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 133/2000 privind nvmntul universitar i postuniversitar de stat cu tax, peste locurile finanate de la bugetul de stat, aprobat cu modificri prin Legea nr. 441/2001, cu modificrile ulterioare, n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor i studenilor care au primit distincii la olimpiadele colare internaionale organizate pentru nvmntul preuniversitar i a doctoranzilor care au obinut rezultate deosebite n activitatea de cercetare, cu modificrile i completrile ulterioare, al Hotrrii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor i al specializrilor/programelor de studii universitare, a structurii instituiilor de nvmnt superior, a domeniilor i programelor de studii universitare acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu, a locaiilor geografice de desfurare, a numrului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt sau limb de predare, precum i a numrului maxim de studeni care pot fi colarizai, cu modificrile ulterioare, al Hotrrii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea i desfurarea studiilor universitare de masterat, al Hotrrii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat i al Hotrrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei Na ionale, cu modificrile i completrile ulterioare, al Hotrrii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institu iilor de nv mnt superior i a specializrilor/programelor de studii universitare de licen acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificrile i completrile ulterioare, i al Hotrrii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei Naionale, cu modificrile i completrile ulterioare, conform cu prevederile Ordinului Ministerului Educa iei Na ionale nr. 3313/23.02.2012 privind cadrul general de organizare i desfurare a admiterii n ciclurile de studii universitare de licen , de master i de doctorat pentru anul universitar 2013 2014. 1

I.ORGANIZAREA ADMITERII Art. 1. Admiterea la Universitatea tefan cel Mare din Suceava se organizeaz pe locuri finaate prin granturi de studii. Cifra de colarizare a universitii noastre, asumat de Rectorul Universit ii, conform art. 200 alin. (2) din Legea educa iei na ionale nr.1/2011, este defalcat pe faculti i domenii de licen, corespunztor capacit ii de colarizare stabilite de Agenia Romn de Asigurare a Calit ii. Art. 2. Ciclul de studii universitare de licen se organizeaz pe domenii de Nomenclatorului domeniilor, al structurilor institu iilor de nv mnt specializrilor/programelor de studii universitare autorizate s funcioneze acreditate n Universitatea tefan cel Mare din Suceava, candidaii putnd preferinelor pentru mai multe domenii/programe de studii, conform Anexa 1. licen, potrivit superior i al provizoriu sau opta n ordinea

Art. 3. Constituirea formaiilor de studiu pe programe de studii se va face dup exprimarea opiunilor de ctre candidaii declarai admii i nmatriculai n cadrul universitii noastre, cu condiia ca formaiile de studiu s poat funciona i economic (de regul, minimum 20 de studeni). Candidaii declarai admii au dreptul de a alege liber unul dintre programele de studiu din cadrul domeniului la care au susinut admiterea i la care se constituie formaie de studiu viabil, la nmatriculare, prin cerere scris, depus la secretariatul facultii respective. Art. 4. Admiterea se organizeaz n dou sesiuni: Sesiunea I: 15-25 iulie 2013 Sesiunea II: 05-11 septembrie 2013 Art. 5. Calendarul de admitere la toate domeniile universitii noastre i la toate formele de nvmnt este urmtorul: A) SESIUNEA IULIE 2013 nscrieri - 15 25 iulie 2013 (exceptnd zilele de smbt i duminic) Probe de concurs(Licen) - 26 iulie 2013 Afiare rezultate - 27 iulie 2013 nmatriculri - 29 31 iulie 2013 B)SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013 nscrieri - 05 11 septembrie 2013 Probe de concurs (Licen ) - 12 septembrie 2013 Afiare rezultate - 13 septembrie 2013 nmatriculri - 16 20 septembrie 2013 Art. 6. Admiterea se organizeaz pe baz de examen de admitere, probe practice i probe de aptitudini vocaionale, conform metodologiei aprobate de Senatul universitii, centralizarea probelor regsindu-se n Anexa 2. II. CANDIDAII LA ADMITERE Art. 7. Participanii la concursul de admitere n ciclul de studii universitare de licen pot fi absolvenii de liceu cu diplom de bacalaureat sau echivalent cu aceasta i/sau studenii /absolvenii care vor s urmeze un al doilea program de studii de licen. Art. 8. La admiterea n ciclul de studii universitare de master pot candida absolventii cu diploma 2

de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate ca fiind cel putin studii universitare de licenta. Art. 9. Pot candida la admiterea n toate ciclurile de studii universitare autorizate provizoriu sau acreditare, ceteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene n aceleai condiii prevzute de lege pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele de colarizare. Recunoaterea studiilor efectuate de ctre acetia n afara Romniei se va realiza de ctre direcia de specialitate din cadrul Ministerului Educaiei Na ionale nainte de nscrierea candidailor la concursul de admitere, fiecare candidat avnd obligaia de a prezenta la nscrierea la concurs atestatul de recunoatere a studiilor. Art. 10. La admiterea autorizate provizoriu sau acreditare cu predare n limba romn, cetenii strini au obligaia s prezinte un certificat de competen lingvistic pentru limba romn eliberat de ctre instituii abilitate de Ministerul Educaiei Na ionale. Aceeai condiie se impune i n cazul transferurilor studenilor ntre instituiile de nvmnt superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul s colarizeze ceteni strini. n situaia n care studentul se transfer de la o universitate din strintate, aceasta trebuie s fie recunoscut de statul romn. Art. 11. Candidatul admis la mai multe programe de studii din universitatea noastr poate studia la Facultatea de Educaie Fizic i Sport pe locuri finanate prin granturi de studii, prin prezentarea dosarului cu actele n original. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licen sau echivalent acesteia n original, din vina exclusiv a candidatului admis, pn inclusiv n ultima zi de nmatriculare, duce la pierderea locului finanat prin granturi de studii. Art. 12. Un candidat poate fi admis i nmatriculat ca student la cel mult dou programe de studii concomitent, indiferent de instituiile de nvmnt care le ofer. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanare prin granturi de studii pentru un singur program de licen , pentru un singur program de master i pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe faculti opteaz pentru programul de studii care va fi finanat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, dup caz, n original, la facultatea pe care dorete s o urmeze, respectnd termenul de depunere stabilit de aceasta din urm. Art. 13. Dosarele candida ilor respin i (sau a celor care renun la locul ob inut prin admitere) vor fi restituite, fr perceperea unor taxe, n cel mult dou zile lucrtoare, de la depunerea cererii. Art. 14. Absolvenii cu diplom de licen ai nvmntului superior particular au dreptul s urmeze un al doilea domeniu n instituiile de nvmnt superior de stat pe locurile finanate prin granturi de studii, n urma concursului de admitere. Art. 15. Studenii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii la olimpiadele colare internaionale pot urma, la cerere, fr taxe de colarizare, cursurile a dou faculti n instituii de nvmnt superior de stat. Art. 16. Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii la olimpiadele colare internaionale pot urma, la cerere, fr taxe de colarizare, cursurile a dou facult i n institu ii de nvmnt superior de stat. Art. 17. Candidaii care au optat pentru Certificatul de agrementare n cadrul concursului Student pentru 1 zi, vor fi scuti i de la plata taxei de colarizare pe parcursul anului I de studiu. Dup anul I de studii, vor putea conserva acela i regim n func ie de performan ele 3

didactice obinute. Art. 18. Admiterea la studiile de licen, a candidailor de origine romn din Republica Moldova i Ucraina, care au diplom de bacalaureat obinut n Romnia, se va face n ordinea descresctoare a mediei de admitere, care reprezint, media general de bacalaureat cu o pondere de 100% i n baza unei probe practice notate cu admis/respins. Acetia vor fi nmatricula i pe locurile finanate prin granturi de studii, fiind scutii de plata taxelor pentru nscriere i nmatriculare, fr s se depeasc capacitatea de colarizare stabilit de Agenia Romn de Asigurarea a Calitii n Invmntul Superior. Art. 19. Admiterea la studiile de licen, cu scutire de plat a taxelor de colarizare, pentru candidaii de etnie rrom, se va face descresctor, la nivel de universitate, pe baza mediei de admitere, calculat ca medie ponderat ntre nota obinut la proba scris de la bacalaureat la limba romn (50%) i nota de la proba la alegere a profilului i specializrii de la bacalaureat (50%).

III. CRITERII SPECIFICE Studii de licen Educaie Fizic i Sportiv Art. 20. La Facultatea de Educaie Fizic i Sport candidaii care au obinut n ultimii doi ani titlul de campion naional la una din competiiile organizate de federaiile de specialitate, ntr-una din ramurile sportive prevzute n ofert, pentru studiile de licen, vor primi din oficiu nota maxim (zece) la proba respectiv (anexa 2). Art. 21. Candidaii din aceast categorie de mai sus se vor adresa cu cereri scrise, nsoite de actele necesare nscrierii la admitere. Art. 22. La proba practic, candida ii vor ob ine punctaje transformate n note de la 1 la 10 (cu 2 zecimale). Notele de la 1 la 4,99 reprezint calificativul RESPINS, iar notele de la 5 la 10 reprezint calificativul ADMIS. Notele candida ilor declara i ADMI I vor fi luate n calculul mediei finale de admitere. n cazul neprezentrii, abandonului, renunrii sau descalificrii candidatului la proba practic, acesta va fi notat cu 0 (zero) puncte la proba respectiv i va fi declarat respins.Candidatul care ntrzie la prob, pn la intrarea n concurs a grupei din care face parte (la proba respectiv) va fi considerat absent i va fi notat cu 0 (zero) puncte i va fi declarat respins. Art. 23. Formula de calcul a mediei de admitere la studii de licen: CANDIDAILOR CARE PENTRU PROBA PRACTIC AU ALES UNA DIN DISCIPLINELE SPORTIVE: ATLETISM/ BASCHET/ FOTBAL/ GIMNASTIC/ HANDBAL/ LUPTE/ NATAIE/ RUGBY /VOLEI Nota la proba sportiv (A) X 0,7 + Media examenului de bacalaureat (B) X 0,3= M f CANDIDAILOR CARE PENTRU PROBA PRACTIC AU ALES TESTUL MOTRIC Nota la testul motric (A) X 0,4 + Media examenului de bacalaureat (B) X 0,6 = M f unde: A = nota la proba practic; B = Media examenului de bacalaureat; Mf = media final de admitere . Nota minim a mediei finale de admitere este 5 (cinci). 4

Art. 24. Pentru departajarea candidailor cu medii egale, la studii de licen, se va ine seama de urmtoarele criterii de departajare: nota la proba de aptitudini; media Bacaluareat; nota la disciplina limba i literatura romn (proba scris) de la examenul de bacalaureat; punctaj la competenele digitale de la examenul de bacalaureat .

Studii de licen Kinetoterapie i Motricitate Special Art. 25. La Facultatea de Educaie Fizic i Sport candidaii care au obinut n ultimii doi ani titlul de campion naional la una din competiiile organizate de federaiile de specialitate, ntruna din ramurile sportive prevzute n ofert vor primi din oficiu nota maxim (zece) la proba practic (anexa 2). Art. 26. Candidaii din aceast categorie se vor adresa cu cereri scrise, nsoite de actele necesare nscrierii la admitere. Art. 27. PROBE DE CONCURS 1. Test motric 25% din media final Candidaii vor avea o prob practic eliminatorie, notat, ce va consta din parcurgerea unui traseu motric contra timp. 2. Media examenului de bacalaureat cu o pondere de 75% din media final Art. 28. Proba practic este eliminatorie. La proba practic nu se admit contestaii n cazul neprezentrii la data i ora stabilit, abandonului, renunrii sau descalificrii candidatului de la proba practic, acesta va fi considerat RESPINS. Candidaii declarai admii care nu au achitat taxa de nmatriculare n termenul prevzut, vor fi considerai respini i locurile respective vor fi completate cu urmtorii candidai (n ordinea mediilor). Candidaii vor obine punctaje transformate n note de la 1 - 10 ( cu dou zecimale). Notele de la 1 - 4,99 reprezint calificativul RESPINS, iar notele de la 5 - 10 reprezint calificativul ADMIS. Notele candidailor declarai ADMII vor fi luate n calculul mediei finale de admitere FORMULA DE CALCUL A MEDIEI DE ADMITERE Medie bacalaureat(A) X 0,75 + Nota obinut la testul motric (B) X 0,25 = Medie final Art. 29. Pentru departajarea candidailor cu medii egale, se va ine seama de urmtoarele criterii de departajare: - media Bacalaureat; - timpul obinut la testul motric; - media la Limba si literatura romn obinut la Bacalaureat. Studii masterat Educaie Fizic colar i Activiti Extracurriculare
Art. 30. Admiterea la studii de masterat const n media aritmetic ntre media examenului de licen i media anilor de studiu licen.

Formula de calcul a mediei de admitere este urmtoarea:

A+B 2

unde:

A = media examen licen; B = media anilor de studiu licen .

Nota minim a mediei finale de admitere este 5 (cinci).


Art. 31. La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi: Media anilor de studiu licen ; Medie examen licen; Medie examen bacalaureat.

IV. NSCRIEREA I NMATRICULAREA CANDIDA ILOR Art. 32. Taxe de nscriere i nmatriculare pentru concursul de admitere. LICEN: Licen
Taxe de nscriere
100 lei

Taxe de nmatriculare
100 lei

MASTERAT: Masterat
Taxe de nscriere
100 lei

Taxe de nmatriculare
100 lei

ART. 33. SCUTIRI DE PLATA TAXEI DE NSCRIERE se acord urmtoarelor categorii de candidai: a) orfanii de ambii prini, pentru candida ii cu vrsta mai mic de 26 de ani ; b) candidaii provenii de la Casele de copii sau din plasament familial, pentru candidaii cu vrsta mai mic de 26 de ani ; c) copiii personalului didactic aflat n activitate n instituii de nvmnt; d) candidaii salariai ai Universit ii tefan cel Mare din Suceava i copiii lor. Art. 34. (1) Reducerea cu 50% a taxei de nscriere se acord pentru candida ii cu vrsta mai mic de 26 de ani orfani de un printe, cu ambii prin i omeri sau cu alte situa ii speciale, pe baza documentelor justificative. (2) Personalul didactic activ beneficiaz de o reducere a taxei de nscriere cu 50%. n acest scop, se va prezenta dovada de ncadrare. Art. 35. Scutirea (reducerea) de plat a taxelor de nscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidai, din care s rezulte c fac parte din una din categoriile enumerate anterior. Art. 36. Preedintele Comisiei de Admitere pe facultate va decide cu privire la posibilitatea scutirii, respectiv a reducerii taxelor, n cazul candidailor provenind din familiile cu venituri mici, precum i a altor categorii care nu se regsesc mai sus. 6

Art. 37. Primirea dosarelor i efectuarea nscrierii vor avea loc numai dac cererile-tip de nscriere sunt completate i codificate corect de candidai, dac dosarele au toate actele prevzute, iar candidaii au dreptul de nscriere conform acestor acte. Orice neclariti vor fi rezolvate de ctre preedintele Comisiei de admitere pe facultate. Art. 38. Dosarul de nscriere la concursul de Admitere 2013 trebuie s conin: (1) Pentru LICEN a) cerere de nscriere tip; b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalent cu aceasta, n original, sau adeverin (pentru promoia 2013) n care se men ioneaz media general de la bacalaureat, mediile ob inute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate i c nu a fost eliberat diploma de bacalaureat; c) pentru candida ii care se nscriu la o alt facultate, n locul diplomei de bacalaureat se va anexa o copie legalizat a acesteia precum i o adverin eliberat de facultatea unde a fost depus originalul diplomei de bacalaureat i o copie a legitimaiei de nscriere la concurs la prima facultate, care se autentific dup original de ctre secretariatul la care se face nscrierea; d) copie legalizat dup diploma de bacalaureat; e) adeverin, n cazul n care candidatul se nscrie pentru concurs i la o alt facultate. n acest caz, se va depune o adeverin de la prima facultate unde s-a nscris sau o copie a legitimaiei de nscriere la concurs la prima facultate, care se confirm dup original de secretariatul la care se face nscrierea; f) foaia matricol pentru studiile liceale; g) diploma de licen (diploma echivalent acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenii care doresc s urmeze un al doilea domeniu sau s se nscrie pentru continuarea studiilor, n original i copie legalizat ; h) dac este cazul, documentul n original care atest distinc ia ob inut la faza naional sau internaional a unor olimpiade colare sau Certificatul de agrementare eliberat de Universitatea tefan cel Mare n urma concursului Student pentru 1 zi; i) certificatul de natere n copie legalizat; j) certificatul de cstorie n copie legalizat (dac este cazul); k) cerere prin care se solicit nscrierea n documentele de studii i a numelui dobndit ulterior (prin cstorie sau prin Hotrre Judectoreasc), unde este cazul; l) adeverin din care s rezulte calitatea de student (pentru studen ii care urmeaz un al doilea program de studii, cu precizarea numrului de semestre finanate de la buget); m)diploma de licen (diploma echivalent acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenii care doresc s urmeze un al doilea program de studii, n original sau copie legalizat; n) foaia matricol de la facultate sau suplimentul de la diploma de licen , n original; o) copie dup buletinul/cartea de identitate; p) chitana de plat a taxei de nscriere (eliberat de casieria universitii) sau acte doveditoare pentru scutirea de tax (unde este cazul); q) nscrierea poate fi fcut i de o alt persoan, urmnd ca aceasta sa completeze o declaraie tip n sala de nscrieri. r) 4 poze tip buletin; 7

s) Adeverin medical tip eliberat de medicul de familie cu meniunea Clinic sntos. Apt pentru nscrierea la facultate; t) Electrocardiograma (ECG) efectuat i interpretat la un medic specialist cardiolog care s specifice ECG (sau EKG) normal. u) Adeverina de la medicul de familie va fi adus la Cabinetul medical studenesc nr. 1 (situat n incinta Cminului studenesc nr.1) mpreun cu actele medicale menionate mai sus i va fi vizat de medic cu meniunea Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educaie Fizic i Sport. v) Adeverin de la federaia de specialitate din care s rezulte c este campion naional, european, mondial sau olimpic. IMPORTANT: Se vor lua n considerare numai actele care nu prezint tersturi, adugiri, modificri i au tampila unitii emitente n clar. (3) Pentru MASTERAT a) Cerere de nscriere tip; b) Diploma de bacalaureat n original; c) Diploma de absolvire a studiilor universitare de licen (ciclul I) sau a studiilor de lung durat, dup caz n original; d) Copia legalizat a diplomei de absolvire a studiilor universitare de licen/lung durat; e) Suplimentul la diplom/foaia matricol de la studiile universitare de licen/lung durat; f) Certificatul de natere copie legalizat; g) Cartea de identitate copie; h) Certificatul de cstorie copie legalizat (unde este cazul) i) Adeverin medical tip (vizat de cabinetul medical al universitii) j) 2 fotografii tip; k) Chitana de plat a taxei de nscriere (eliberat de casieria universitii) Art. 39. Zilnic, preedintele Comisiei de admitere pe facultate verific dosarele primite i asigur corectitudinea nscrierii, prin semntur. Art. 40. De organizarea concursului de admitere pe domenii/programe de studiu rspund facultile. Art. 41. La facultile unde se susin interviuri, probe practice i probe de aptitudini vocaionale, pe baza bncii de date i a graficului de desfurare stabilit, se va asigura repartizarea nominal a candidailor pe zile, sli i ore, listele nominale elaborate pe calculator fiind afiate la "Panoul admiterii" cu minimum 12 ore naintea nceperii primei probe de concurs. Art. 42. Orice sesizare a candidailor privind exactitatea datelor din aceste tabele se verific imediat, corecturile efectundu-se direct pe listele afiate cu cel puin o or nainte de nceperea primei probe.

V. STABILIREA SUBIECTELOR PENTRU PROBELE DE CONCURS Art. 43. Subiectele pentru examenele scrise, probele practice i probele de aptitudini vocaionale de concurs se stabilesc inndu-se seama de urmtoarele criterii: (1) s fie n strict conformitate cu programa de Bacalaureat 2013 pentru disciplinele neincluse la bacalaureat s fie n strict conformitate cu programa colar parcurs de absolvenii 8

de liceu promoia 2013; (2) s asigure o cuprindere echilibrat a materiei i s poat fi rezolvate de un candidat cu pregtire bun, n limita timpului destinat fiecrei probe; (3) s fac posibil aprecierea obiectiv a pregtirii candidailor, a capacitii lor de gndire i a aptitudinilor pentru specializarea aleas. Art. 44. Rezultatele probelor se trec direct cu cerneal albastr sau neagr n cataloagele alfabetice, sub controlul i verificarea preedintelui comisiei pe facultate. Eventualele corecturi n aceste cataloage se fac cu cerneal roie. Art. 45. Greelile constatate se corecteaz n memoria calculatorului. Pe calculator se calculeaz mediile finale ale concursului i se procedeaz la stabilirea rezultatului concursului. Art. 46. Cataloagele utilizate, tampilate i nseriate nainte de concurs, se pstreaz n arhiv n aceleai condiii ca i cataloagele i matricolele din timpul studiilor.

VI. STABILIREA I COMUNICAREA REZULTATELOR Art. 47. Media general de admitere a fiecrui candidat, pentru toate ciclurile de studii universitare, indiferent de modul n care s-a desfurat concursul de admitere, se calculeaz conform formulelor i metodologiilor stabilite de fiecare facultate, fr rotunjire i nu poate fi mai mic dect 5 (cinci). Art. 48. Admiterea se face n ordinea descresctoare a mediei generale, n limita numrului de locuri planificate pentru fiecare domeniu. n cazul mediilor egale pe ultimul loc, departajarea se face conform metodologiei fiecrei faculti. Art. 49. Candidaii declarai admii trebuie s achite taxa de nmatriculare conform art. 23. Art. 50. Candidaii admii cu tax vor achita la nmatriculare i un avans de 200 lei din taxa de colarizare. Art. 51. Candidaii care nu se nmatriculeaz pn la 31 iulie 2013, respectiv 20 septembrie 2013 (pentru candidaii declarai admii n sesiunea septembrie), vor fi declarai respini. Art. 52. Locurile finanate prin granturi de studii, care se elibereaz din diverse motive, vor putea fi ocupate numai de candidaii care au achitat taxa de nmatriculare, n ordinea descresctoare a mediilor.

VII. CONTESTAII Art. 53. Contestaiile cu privire la rezultatele examenului de admitere se depun la Comisia de admitere pe facultate n termen de 24 de ore de la afiarea rezultatelor i se rezolv de ctre aceeai comisie n cel mult 2 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora. La probele orale i de aptitudini nu se admit contestaii. Art. 54. Validarea modificrii atrage dup sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum i aducerea acestuia pe poziia corespunztoare din lista general de clasificare a candidailor, n ordinea mediilor. Dup expirarea termenului de depunere i rezolvare a contestaiilor, rezultatele concursului de admitere se consider definitive i nu mai pot fi modificate. Art. 1. Candidatul cruia i s-a admis contestaia dobndete calitatea de student dac obine media general mai mare dect a ultimului candidat admis iniial. n cazul n care obine o medie egal cu a ultimului candidat admis iniial, se aplic criteriile de departajare precizate n metodologia fiecrei faculti. Art. 55. Orice modificare aprut n listele candidailor admii trebuie obligatoriu afiat la loc 9

vizibil. Art. 56. Rezultatele privind Admiterea 2013 pot fi obinute i de pe pagina web: www.admitere.usv.ro.

VIII. DISPOZIII FINALE Art. 57. Locurile rmase neocupate dup cele dou sesiuni de admitere se redistribuie de ctre Senatul universitii n cadrul aceluiai ciclu de studii universitare.

Preedinte Comisie admitere, Decan, Conf. univ. dr. PETRU GHERVAN

10

Anexa 1 CIFRA DE COLARIZARE PENTRU ADMITEREA 2013 Licen


zi Facultatea Domeniul de licen Educaie fizic i sport Programul de studii Durata, forma de nvmnt f Fr tax 45 27 c ID cu Cu tax tax 5 23 I Continuarea studiilor cu tax -

Educaie Fizic i Sport

Educaie fizic i sportiv Kinetoterapie i motricitate special

3 ani, zi 3 ani, zi

Total facultate

72

28

* Nota1: Din totalul numrului pentru locurile bugetate 10 locuri sunt rezervate candida ilor rromi.

Master
zi Facultatea Educaie Fizic i Sport Domeniul de licen Educaie fizic i sport Total facultate Programul de studii Educaie fizic colar i activiti extracurriculare Durata, forma de nvmnt 2 ani, zi f Fr tax 21 21 c ID cu Cu tax tax 29 29 I Continuare a studiilor cu tax

Anexa 2 PROBE DE CONCURS (studii de licen Educaie Fizic i Sportiv) Candidaii vor opta pentru una din urmtoarele probe practice: Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROBA PRACTIC ATLETISM BASCHET FOTBAL GIMNASTIC HANDBAL LUPTE NATAIE RUGBY VOLEI TEST MOTRIC Pondere din media final Prob practic 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 40% Ponderea din media examenului de bacalaureat 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 60%

PROB DE CONCURS (studii de licen Kinetoterapie i Motricitate Special) Nr. crt. 1 PROBA PRACTIC TEST MOTRIC Pondere din media final Prob practic 25% Ponderea din media examenului de bacalaureat 75%

TAXE DE COLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 Licen


Facultatea Educaie Fizic i Sport Domeniul de licen Educaie fizic i sport Programul de studii Educaie fizic i sportiv Kinetoterapie i motricitate special Taxa de colarizare 2400 lei 2600 lei

Master
Facultatea Educaie Fizic i Sport Educaie fizic i sport Domeniul de licen Programul de studii Educaie fizic colar i activiti extracurriculare Taxa de colarizare

2600 lei

Decan, Conf. univ. dr. PETRU GHERVAN

11