Sunteți pe pagina 1din 51

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare ANEX Avndnvedere: - Referatul de aprobare al Direciei generale buget - finane i fonduri europene nr. 156.986 din 3 noiembrie 2009; - Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare; - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, [{*}] ntemeiulart.7alin.(5)dinHotrrea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice, al art. 35 i 50 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin: Art. 1. - Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 1

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

i completrile ulterioare, prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale, Mihail Dumitru Bucureti, 26 ianuarie 2010. Nr. 16.

ANEX NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare TITLUL I Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat TITLUL II Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului TITLUL I Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat CAPITOLUL I Programarea bugetar a fondurilor aferente Fondului european agricol pentru dezvoltare rural, Fondului european pentru pescuit i a contribuiei publice naionale totale CAPITOLUL II Fluxuri financiare CAPITOLUL III Conturile aferente derulrii Fondului european de garantare agricol, Fondului european agricol pentru dezvoltare rural i Fondului european pentru pescuit i a contribuiei publice naionale totale CAPITOLUL I Programarea bugetar a fondurilor aferente Fondului european agricol pentru dezvoltare rural, Fondului european pentru pescuit i a contribuiei publice naionale totale Art. 1. - (1) Sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui la art. 14, 15, 24 i 25 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 2

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, repartizate pe ani, dup caz, pe toat perioada de implementare a proiectelor i se aprob cu ocazia aprobrii anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificrilor bugetare. (2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevzui la art. 14, 15, 24 i 25 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia s completeze fia de fundamentare a proiectului propus la finanare/finanat n cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural, denumit n continuare PNDR, i a Programului operaional pentru pescuit, denumit n continuare POP, conform anexei nr. 1. (3) Fia de fundamentare a proiectului este elaborat de departamentul/ structura responsabil/ responsabil cu propunerea la finanare/ implementarea proiectului i va fi semnat de conductorul acestuia/ acesteia. (4) Structura abilitat cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite n calitate de beneficiar prevzut la art. 14, 15, 24 i 25 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, va cuprinde n buget sumele menionate la alin. (1) numai dac fia de fundamentare a proiectului este avizat de Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP), n cazul proiectelor finanate din PNDR, i de Autoritatea de management pentru POP, pentru cele finanate din POP, n cadrul cruia se propune la finanare/se finaneaz proiectul respectiv. (5) n cazul proiectelor propuse la finanare n anul bugetar curent, dar ale cror contracte de finanare nu au fost ncheiate cu APDRP/Autoritatea de management pentru POP, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar prevzut la art. 14, 15, 24 i 25 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit, din partea departamentului/structurii responsabil/ responsabile cu propunerea la finanare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectueaz nainte de data semnrii contractului de finanare. (6) Notele justificative prevzute la alin. (5) vor cuprinde informaii privind eligibilitatea cheltuielilor i necesitatea angajrii acestora pentru implementarea proiectului. Art. 2. - (1) Sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind n bugetele beneficiarilor prevzui la art. 16 i 26 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, repartizate pe ani, dup caz, pe toat perioada de implementare a proiectelor i se aprob conform Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, sau cu ocazia rectificrilor bugetare. (2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevzui la art. 16 i 26 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia s completeze fia de fundamentare a proiectului propus la finanare/finanat n cadrul PNDR sau POP, conform anexei nr. 1, fr a mai solicita avizul APDRP/Autoritii de management pentru POP. (3) n cazul proiectelor propuse la finanare, dar ale cror contracte de finanare nu au fost ncheiate cu APDRP/Autoritatea de management pentru POP, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicit, din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectueaz nainte de data semnrii contractului de finanare.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 3

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

(4) Notele justificative prevzute la alin. (3) vor cuprinde informaii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea acestora i necesitatea angajrii sumei respective pentru implementarea proiectului. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia s asigure integral i cu prioritate att sumele necesare implementrii proiectelor proprii propuse la finanare/finanate n cadrul PNDR i POP, ct i pe cele necesare implementrii proiectelor ai cror beneficiari sunt instituii publice locale finanate integral/parial din bugetul local. (6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia de a deschide i a repartiza creditele bugetare aferente implementrii proiectelor finanate n cadrul PNDR sau POP, ai cror beneficiari sunt instituiile publice din subordine finanate integral din bugetul local, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor transferate de autoritatea de plat, pe baza solicitrii de finanare transmis de beneficiari. (7) Beneficiarii prevzui la art. 16 i 26 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia ca la semnarea contractului de finanare s depun o copie a formularului bugetar "Fia proiectului", anex la bugetul ordonatorului principal de credite, ntocmit n baza fiei de fundamentare menionate la alin. (2), aferent proiectului propus/aprobat la finanare n cadrul PNDR sau POP, semnat de ordonatorul principal de credite. Art. 3. - Anexa nr. 1 este destinat fundamentrii formularului bugetar privind proiectul finanat/propus la finanare din fonduri externe nerambursabile postaderare, respectiv din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, denumit n continuare FEADR, i Fondul european pentru pescuit, denumit n continuare FEP. [{*}] Art. 4. - Sumele reprezentnd contravaloarea sprijinului financiar FEGA i a contribuiei publice naionale totale aferente PNDR i POP se cuprind la nivel de credite de angajament i credite bugetare n anexa la bugetul Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice (MMSC), n formularul referitor la finanarea programelor politicilor comune agricole i de pescuit. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) Art. 5. - Sumele prevzute la art. 13 lit. e) i art. 22 lit. e) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se cuprind n bugetul MADR, cu rol de autoritate de management pentru PNDR i POP, conform prevederilor art. 19, 23 i 31 din aceeai ordonan de urgen. CAPITOLUL II Fluxuri financiare Art. 6. - (1) Fondurile pentru cheltuielile aferente Fondului european de garantare agricol, denumit n continuare FEGA, prevzute n art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanarea politicii agricole comune, se acoper integral din finanarea comunitar, dac au fost efectuate n conformitate cu regulile comunitare din domeniu i dac sunt efectuate de ctre Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA), agenia de pli acreditat. (2) Plile lunare necesare pentru finanarea cheltuielilor FEGA se efectueaz de ctre Comisia European, sub forma rambursrilor lunare, pe baza cheltuielilor efectuate de APIA, dup ce resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor au fost decontate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative. (3) Rambursrile lunare efectuate de Comisia European din FEGA, reprezentnd fondurile pentru cheltuielile agricole, se efectueaz pn n a treia zi lucrtoare din a doua lun care urmeaz celei n care sa efectuat plata de ctre APIA. Art. 7. - n situaia n care APIA nu poate efectua plile ctre beneficiari de la bugetul de stat sau din alte
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 4

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

surse stabilite prin acte normative la termenele stabilite de legislaia comunitar, penalitile aferente plilor efectuate cu ntrziere ctre beneficiari, declarate neeligibile la finanarea din FEGA, n conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului n ceea ce privete inerea evidenei conturilor de ctre ageniile de pli, declaraiile de venituri i cheltuieli i condiiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA i FEADR, se suport de la bugetul de stat. Art. 8. - Contribuia comunitar pentru dezvoltare rural se face n conformitate cu angajamentele bugetare comunitare i n baza prevederilor PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, n conformitate cu art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European pentru Dezvoltare Rural (FEADR). Art. 9. - Contribuia comunitar pentru FEP se face n conformitate cu angajamentele bugetare comunitare i n baza prevederilor POP, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C6664/2007, n conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2007 privind Fondul European pentru Pescuit. Art. 10. - (1) Rambursrile efectuate de Comisia European din FEGA, FEADR i FEP, reprezentnd contribuia financiar a Comunitii Europene, se ncaseaz ntr-un cont analitic deschis pe numele MADR, n cadrul contului de valut al Ministerului Finanelor Publice, denumit n continuare MFP deschis la Banca Naional a Romniei. (2) Sumele rambursate de Comisia European potrivit art. 9, art. 18 alin. (1) i art. 28 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se vireaz de MADR n contul de venituri ale bugetului de stat, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncasrii. Art. 11. - (1) Beneficiarii publici i privai ai sprijinului financiar acordat din FEGA pot solicita APIA plata unui avans de la bugetul de stat, potrivit reglementrilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i condiiilor i n limitele maxime stabilite potrivit anexei nr. 2. (2) APIA are obligaia de a solicita beneficiarului o garanie pentru acordarea avansului, la nivelul specificat n anexa nr. 2. (3) APIA acord avansul numai dup constituirea garaniei pentru returnarea avansului de ctre beneficiarul de avans care are aceast obligaie. (4) Beneficiarii privai vor constitui garania sub forma unei scrisori de garanie bancar sau a unui depozit n numerar, prin virarea sumei n contul 50.05.08 "Sume de mandat i n depozit reprezentnd garanii pentru acordarea de avansuri aferente FEGA", deschis pe numele APIA la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti. Emiterea scrisorilor de garanie bancar se face de ctre bncile autorizate de Banca Naional a Romniei, nscrise n Registrul instituiilor de credit. (5) Modelele scrisorilor de garanie bancar pentru returnarea avansului sunt prezentate n anexele nr. 3a i 3b. (6) Beneficiarii privai ai schemei de plat unic pe suprafa pentru care au fost finalizate verificrile condiiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori n cadrul politicii agricole comune i de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 387/2007 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, i pentru care au fost emise decizii de plat potrivit legislaiei naionale pot solicita acordarea unui avans, potrivit reglementrilor prevzute la art. 101 din Ordonana
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 5

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare. (7) n cazul prevzut la alin. (6) APIA acord avansul fr constituirea unei garanii sub forma scrisorii de garanie bancar sau a unui depozit n numerar constituit n contul APIA deschis la Trezoreria Statului. Art. 12. - (1) Beneficiarii publici i privai ai unui sprijin pentru investiii finanat din FEADR pot solicita APDRP plata unui avans n condiiile prevzute n art. 20 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Sumele reprezentnd avansuri acordate i nejustificate pn la termenul prevzut la art. 20 alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, vor fi recuperate de APDRP prin executarea scrisorilor de garanie i virarea sumelor n contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR" deschis pe numele APDRP la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti, care, la rndul su, le va restitui MADR astfel: n contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR" componenta de finanare extern nerambursabil din avans, n contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanare FEADR" componenta de cofinanare i n contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile FEADR" diferena de 10% recuperat n plus fa de avansul acordat. (3) Sumele reprezentnd penalizarea prevzut n contractele de finanare ncheiate de APDRP cu beneficiarii pentru nerespectarea duratei maxime de execuie se vireaz de beneficiari n contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", deschis pe numele APDRP la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti, n maximum 10 zile lucrtoare calculate de la data primirii notificrii de acceptare a modificrii contractului de finanare. APDRP vireaz sumele ncasate n contul de venituri ale bugetului de stat. Art. 13. - (1) APIA i APDRP transmit estimarea necesarului de fonduri trimestrial, iar Autoritatea de management pentru POP lunar la MADR, n baza previziunilor fluxurilor de numerar privind plile, ntocmite conform modelelor prevzute n anexele nr. 4, 5, 6 i 7. (2) MADR transmite Unitii de coordonare a relaiilor bugetare cu Uniunea European, denumit n continuare UCRBUE, din cadrul MFP previziunile fondurilor externe nerambursabile, aferente FEGA, FEADR i FEP, n vederea estimrii poziiei financiare nete a Romniei n relaiile cu Uniunea European. (3) MADR transmite UCRBUE situaia sumelor rambursate/ncasate de la Comisia European aferente FEGA, FEADR i FEP, precum i situaia actualizat a alocrilor anuale din aceste fonduri, stabilite de Comisia European pentru Romnia, n vederea monitorizrii poziiei financiare nete a Romniei n relaiile cu Uniunea European. (4) Pe baza plilor efectuate de MADR, APIA i APDRP, Direcia pentru coordonarea ageniilor de pli din cadrul APDRP i Autoritatea de Certificare i Plat din cadrul MFP transmit UCRBUE copiile declaraiilor de cheltuieli aferente FEGA, FEADR i FEP, la termenele solicitate de Comisia European. (5) Pe baza estimrilor comunicate de APIA, APDRP i MADR, Direcia pentru coordonarea ageniilor de pli din cadrul APDRP i Autoritatea de Certificare i Plat din cadrul MFP transmit UCRBUE, n copie, previziunile sumelor de ncasat/ rambursat din FEGA, FEADR i FEP transmise Comisiei Europene pentru anul n curs i pentru anul urmtor. (6) Solicitarea de fonduri de ctre APIA, APDRP i Autoritatea de management pentru POP de la MADR se va face distinct pe axe, msuri i scheme de sprijin, pentru fondurile externe nerambursabile acordate de Comisia European, respectiv de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevzute n anexele nr. 8, 9 i 10. (7) Solicitarea de fonduri de ctre APDRP de la MADR pentru sumele necesare acoperirii plii taxei pe valoarea adugat aferente livrrilor de bunuri, prestrilor de servicii i execuiei de lucrri, finanate integral sau parial din contribuia financiar a Uniunii Europene i/sau din cofinanarea aferent, acordate de la bugetul de stat potrivit art. 13 lit. d) i e) din Ordonana de urgen a Guvernului 74/2009, aprobat
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 6

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, ai cror beneficiari sunt prevzui la art. 32 alin. (1) alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i n msura "Asisten tehnic" din cap. 16 "Operaiuni de asisten tehnic din PNDR", se va face distinct pe axe, msuri i scheme de sprijin, conform formularului de solicitare de fonduri din anexa nr. 11. (8) Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat dedus, conform art. 32 alin. (1) alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se va face n termen de 3 zile lucrtoare de la data ncasrii acestora. (9) MADR solicit MFP cererile de deschidere de credite bugetare prevzute n bugetul propriu sau le solicit din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevzute n anexele nr. 12, 13 i 14. (10) APIA solicit APDRP, n baza declaraiei privind cererile de pli compensatorii, sumele aferente schemelor i msurilor FEADR i, n baza declaraiei privind cererile de pli naionale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori n cadrul politicii agricole comune, n vederea rambursrii la MADR, conform modelelor prevzute n anexele nr. 15 i 16. (11) APIA solicit APDRP, n baza declaraiei privind cererile de pli compensatorii, sumele aferente schemelor i msurilor FEADR i, n baza declaraiei privind cererile de pli naionale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori n cadrul politicii agricole comune, n vederea efecturii plilor ctre beneficiari, conform modelelor prevzute n anexele nr. 17 i 18. (12) Ulterior aprobrii de ctre MFP a cererii de deschidere de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunic ageniilor de pli, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelelor prezentate n anexele nr. 19 i 20, data i suma ce se transfer n conturile deschise la Trezoreria Statului. Art. 14. - (1) n termen de 5 zile lucrtoare de la data alimentrii conturilor, APDRP i MADR efectueaz plile ctre beneficiari. (2) n prima zi lucrtoare dup expirarea termenului prevzut la alin. (1), APDRP va restitui sumele neutilizate n contul din care au fost virate i va notifica n scris MADR, conform modelului prezentat n anexa nr. 21. Art. 15. - (1) MADR, n calitate de autoritate competent pentru organizarea, implementarea i funcionarea Reelei de informaii contabile agricole (RICA) , culege informaii contabile de la exploataiile agricole, pe care le utilizeaz n elaborarea de studii i analize economico - financiare. (2) Finanarea cheltuielilor de nfiinare i susinere a sistemelor informatice de contabilitate, conform art. 11 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se suport din fonduri externe nerambursabile FEGA i din alocaii bugetare, prin bugetul MADR sau din alte surse stabilite prin acte normative. (3) Plile ctre furnizori, reprezentnd decontarea cheltuielilor privind achiziii de bunuri, lucrri i servicii destinate funcionrii RICA, se efectueaz de ctre MADR astfel: din fonduri externe nerambursabile FEGA, alocate cu aceast destinaie de Comisia European, iar taxa pe valoarea adugat din alocaii bugetare, reprezentnd cheltuieli, altele dect cele eligibile, aferente FEGA. (4) MADR solicit MFP sumele necesare efecturii plilor, altele dect cele eligibile, respectiv taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor, lucrrilor i serviciilor achiziionate destinate funcionrii RICA, conform anexei nr. 22. CAPITOLUL III Conturile aferente derulrii Fondului european de garantare agricol, Fondului european agricol pentru dezvoltare rural i Fondului european pentru pescuit i a contribuiei publice naionale
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 7

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

totale Art. 16. - (1) n vederea derulrii operaiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEGA, FEADR i FEP, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului. (2) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile FEGA, FEADR i FEP, urmtoarele conturi: a) contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA"; b) contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"; c) contul 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP". (3) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanarea FEGA, FEADR i FEP, urmtoarele conturi: a) contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanare FEGA"; b) contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanare FEADR"; c) contul 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanare FEP". (4) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia European aferente FEGA, FEADR i FEP, urmtoarele conturi: a) contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare FEGA"; b) contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare FEADR"; c) contul 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare FEP". (5) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cheltuieli, altele dect cele eligibile, aferente celor 3 fonduri, urmtoarele conturi: a) contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile FEGA"; b) contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile FEADR"; c) contul 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile FEP". (6) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite aprute n gestionarea FEP, contul 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP". (7) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanarea FEGA, contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanare FEGA". (8) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEGA, contul
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 8

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA" i, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea de sume de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a fondurilor FEGA de la Comisia European, contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare FEGA". (9) Pe numele APIA i APDRP, ca ordonator secundar, respectiv teriar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanarea FEADR, cte un cont 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanare FEADR". (10) Pe numele APIA i APDRP, ca ordonator secundar, respectiv teriar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a fondurilor FEADR de la Comisia European, cte un cont 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare FEADR". (11) Pe numele APIA i APDRP, ca ordonator secundar, respectiv teriar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEADR, cte un cont 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR". (12) Pe numele APIA i al centrelor judeene ale APIA, ca ordonatori secundar, respectiv teriari de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite aprute n gestionarea FEGA i FEADR, urmtoarele conturi: a) contul 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA"; b) contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR". (13) Pe numele APDRP, ca ordonator teriar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite aprute n gestionarea FEADR contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR". (14) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata cheltuielilor, altele dect cele eligibile, contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile FEGA". (15) Pe numele APDRP, ca ordonator teriar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata cheltuielilor, altele dect cele eligibile, contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile FEADR". (16) Pe msura necesitilor, MADR, APIA i APDRP pot deschide, cu avizul MFP, i alte conturi de disponibiliti analitice n cadrul contului sintetic 54.04 "Disponibil din fonduri externe aferente Politicii agricole comune i cofinanarea/ prefinanarea acesteia". Art. 17. [{*}] (1) Pentru disponibilitile din contribuia financiar a Comunitii Europene i sumele recuperate, reprezentnd debite i sume neutilizate, aflate n conturile MADR, APIA i APDRP, precum i ale beneficiarilor, Trezoreria Statului bonific dobnda. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010) (2) Pentru efectuarea operaiunilor de ncasri i pli prin conturile MADR, APIA i APDRP, precum i prin conturile beneficiarilor Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe. Art. 18. - (1) Plile aferente derulrii operaiunilor financiare de implementare a schemelor de sprijin
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 9

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

direct i msurilor finanate de la bugetul de stat aferente FEGA se efectueaz de ctre APIA astfel: - beneficiarilor persoane fizice sumele li se vireaz n conturi deschise la instituii financiar - bancare; - organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate public i altor persoane juridice care nu se ncadreaz n categoria operatorilor economici definii la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat cu modificri prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.235/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, n conturi deschise la instituii financiar - bancare; - instituiilor publice, ntr-un cont distinct de disponibil, deschis la Trezoreria Statului; sumele ncasate n contul de disponibil se utilizeaz pe rspunderea beneficiarilor, potrivit reglementrilor legale n vigoare; - operatorilor economici organizai ca regii autonome, societi sau companii naionale i societi comerciale, n conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituii financiar - bancare. [{*}] (2) Plile aferente derulrii proiectelor finanate din FEADR i FEP se efectueaz de ctre APDRP i MADR astfel: - n conturi deschise la instituii financiar - bancare pentru beneficiarii persoane fizice, reprezentnd contribuia financiar a Comunitii Europene i cofinanarea acordat de la bugetul de stat; - n conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituii financiar - bancare pentru operatorii economici organizai ca regii autonome, societi sau companii naionale i societi comerciale, reprezentnd contribuia financiar a Comunitii Europene i cofinanarea acordat de la bugetul de stat; - n contul de venituri al bugetului de stat deschis la Trezoreria Statului, reprezentnd contribuia financiar a Comunitii Europene, pentru beneficiarii finanai integral din bugetul de stat; - n contul de cheltuieli bugetare, reprezentnd cofinanarea acordat de la bugetul de stat, pentru beneficiarii finanai integral din bugetul de stat; - n conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale, reprezentnd contribuia financiar a Comunitii Europene i cofinanarea acordat de la bugetul de stat, pentru beneficiarii finanai integral din bugetele fondurilor speciale; - n conturile de disponibil prin care se gestioneaz bugetele de venituri i cheltuieli ale beneficiarilor finanai integral din venituri proprii i/sau finanai parial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale, reprezentnd contribuia financiar a Comunitii Europene i cofinanarea acordat de la bugetul de stat; - n conturile de venituri ale bugetelor locale pentru beneficiarii finanai din bugetul local, reprezentnd contribuia financiar a Comunitii Europene i cofinanarea acordat de la bugetul de stat; - n conturile de disponibil prin care se gestioneaz bugetele de venituri i cheltuieli ale beneficiarilor entiti publice locale finanate integral din venituri proprii i/sau finanate parial de la bugetele locale, reprezentnd contribuia financiar a Comunitii Europene i cofinanarea acordat de la bugetul de stat. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010) Art. 19. - Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile FEGA, FEADR i FEP i a sumelor alocate de la bugetul de stat de ctre APIA, APDRP i MADR prin conturile deschise la Trezoreria Statului i Banca Naional a Romniei sunt descrise n anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice. Art. 20. - Prin ordin al ministrului agriculturi i dezvoltrii rurale, cu avizul ministrului finanelor publice,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 10

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

se aprob instruciuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanrii politicii agricole comune i de pescuit provenite din FEGA, FEADR i FEP i a fondurilor alocate de la bugetul de stat. TITLUL II Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului Art. 21. - n bugetul MADR se cuprinde valoarea total a proiectelor aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului, respectiv: a) sumele reprezentnd cofinanare public asigurat de la bugetul de stat; b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanarea componentei reprezentnd fondurile externe nerambursabile, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia European; c) sumele necesare finanrii costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MADR n scopul efecturii plilor; d) sumele pentru acoperirea plii taxei pe valoarea adugat, aferent livrrilor de bunuri, prestrilor de servicii i execuiei de lucrri, finanate parial din contribuia financiar a Uniunii Europene; e) sumele necesare finanrii diferenelor nefavorabile de curs valutar aferente operaiunilor efectuate de MADR. Art. 22. - (1) Sumele necesare finanrii valorii totale a proiectelor aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului se cuprind n bugetul Ageniei Naionale de Pescuit i Acvacultura, denumit n continuare ANPA, pe toat perioada de implementare a acestora i se aprob pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobrii anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificrilor bugetare. (2) n vederea cuprinderii n buget a sumelor menionate la alin. (1), ANPA are obligaia de a completa fia de fundamentare a proiectelor propuse la finanare aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului, conform anexei nr. 1. (3) Anexa nr. 1 este destinat fundamentrii formularului bugetar privind proiectul finanat/propus la finanare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i Programul de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului. Art. 23. - (1) Solicitarea de fonduri se face de ANPA de la MADR, pe surse de finanare, respectiv fonduri externe nerambursabile i sume alocate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 24. (2) MADR solicit MFP cererile de deschidere de credite bugetare prevzute n bugetul propriu sau le solicit din alte surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 25. (3) Ulterior aprobrii de ctre MFP a cererii de deschidere de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunic ANPA, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelului prezentat n anexa nr. 26, data i suma ce se transfer n conturile deschise la Trezoreria Statului. Art. 24. - (1) n vederea derulrii operaiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente celor dou programe, MADR i ANPA deschid conturi distincte la Trezoreria
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 11

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Statului. (2) Pe numele MADR i al ANPA, ca ordonator principal, respectiv teriar de credite, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului, se deschide cte un cont de disponibil la Trezoreria Statului, i anume contul 54.06.01.41 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul naional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului". n acest cont de disponibil ANPA va ncasa de la MADR contravaloarea avansului de 50% din contribuia financiar prevzut n decizia de aprobare a programului, primit de la Comisia European, i va efectua pli ctre furnizorii de bunuri i servicii pentru implementarea programului. (3) Pe numele MADR i al ANPA, ca ordonator principal, respectiv teriar de credite, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului, se deschide cte un cont de disponibil la Trezoreria Statului, i anume contul 54.06.01.43 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului". n acest cont de disponibil ANPA va ncasa de la MADR contravaloarea avansului de 50% din contribuia financiar prevzut n decizia de aprobare a programului, primit de la Comisia European, i va efectua pli ctre furnizorii de bunuri i servicii pentru implementarea programului. (4) Pe numele ANPA, ca ordonator teriar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanarea celor dou programe, conturile de disponibil 54.06.02.41 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanare aferente altor instrumente Programul naional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" i 54.06.02.43 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanare aferente altor instrumente - Programul de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului". (5) Pe numele ANPA, ca ordonator teriar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia European aferente celor dou programe, conturile de disponibil 54.06.03.41 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare - Programul naional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" i 54.06.03.43 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentnd prefinanare i fonduri n cazul indisponibilitilor temporare - Programul de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului". (6) Pe numele MADR i al ANPA, ca ordonator principal, respectiv teriar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cheltuieli, altele dect cele eligibile, aferente celor dou programe, cte un cont de disponibil 54.06.04.41 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile - Programul naional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" i 54.06.04.43 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentnd finanarea unor cheltuieli neeligibile - Programul de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului". (7) Pentru disponibilitile din contribuia financiar a Comunitii Europene i sumele recuperate, reprezentnd debite i sume neutilizate, aflate n conturile MADR i ANPA, Trezoreria Statului bonific dobnda. (alineat introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010) Art. 25. - Pe msura ncasrii de la Comisia European a rambursrilor reprezentnd pli intermediare i pli finale ale celor dou programe, MADR vireaz sumele n conturile de venituri ale bugetului de stat. Art. 251. - Sumele aferente FEGA, FEADR, FEP, Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i Programului de control, inspecie i
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 12

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

supraveghere n domeniul pescuitului, virate eronat de ctre instituiile publice responsabile cu gestionarea programelor comunitare, respectiv MADR, APDRP, APIA i ANPA, n conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de ctre unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat n care au fost ncasate, n conturile din care au fost dispuse plile, la cererea scris a instituiilor publice care au efectuat virarea eronat, ntocmit potrivit modelului din anexa nr. 28. Rspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat n care s-a efectuat plata eronat revine exclusiv instituiei publice care solicit restituirea. (articolintrodusprinart.Ipct.1din Ordinul M.A.D.R. nr. 11/2011, n vigoare de la 21 martie 2011) Art. 252. - Sumele care pot fi restituite n condiiile art. 251 sunt urmtoarele: a) sume virate la subdiviziunile corespunztoare din cadrul capitolului de venituri ale bugetului de stat 45.01 Sume primite de la UE/ali donatori n contul plilor efectuate i prefinanri, codificate eronat cu codul de identificare fiscal al altor beneficiari dect cei crora li se cuvin sumele sau cu codul de identificare fiscal atribuit Trezoreriei Statului 8609468; b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele dect cele prevzute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscal atribuit Trezoreriei Statului 8609468. (articolintrodusprinart.Ipct.1din Ordinul M.A.D.R. nr. 11/2011, n vigoare de la 21 martie 2011) Art. 253. - Restituirea sumelor virate eronat n conturi de cheltuieli bugetare deschise pe numele instituiilor publice la Trezoreria Statului, la titlul 85 Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent, se efectueaz de titularii conturilor pe baza cererii scrise a MADR, APDRP, APIA i ANPA, dup caz, n condiiile art. 9 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor msuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum i alte msuri financiare. (articolintrodusprinart.Ipct.1din Ordinul M.A.D.R. nr. 11/2011, n vigoare de la 21 martie 2011)

Art. 26. - Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile i a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru implementarea celor dou programe prin conturile deschise la Trezoreria Statului i Banca Naional a Romniei sunt descrise n anexa nr. 27. Art. 27. - ANPA transmite UCRBUE din cadrul MFP situaia alocrilor anuale stabilite de Comisia European pentru Romnia, precum i a sumelor ncasate de la aceasta aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii n domeniul pescuitului, respectiv Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului. Art. 28. - Prin ordin al ministrului agriculturi i dezvoltrii rurale, cu avizul ministrului finanelor publice, se aprob instruciuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanrii Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului din fonduri alocate de Comisia European, precum i de la bugetul de stat. [{*}] Art. 29. - Anexele nr. 1 - 28 fac parte integrant din prezentele norme metodologice. (articol modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul M.A.D.R. nr. 11/2011, n vigoare de la 21 martie 2011)

SUMAR: ANEXA Nr. 1 Fi de fundamentare a proiectului propus la finanare/ finanat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR)/ Fondul european pentru pescuit (FEP)/ programe de
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 13

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

pescuit ANEXA Nr. 2 Categoriile de ajutoare financiare acordate conform msurilor de pia i msurilor de informare i promovare a produselor agricole finanate din Fondul european de garantare agricol (FEGA), limitele maxime privind acordarea avansurilor i nivelul garaniilor ANEXA Nr. 3a Scrisoare de garanie bancar ANEXA Nr. 3b Scrisoare de garanie bancar ANEXA Nr. 4 Previziuni trimestriale de necesar de fonduri din Fondul european de garantare agricol (FEGA)/ Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) pentru perioada de la. . . . . . . . . .la. . . . . . . . . . ANEXA Nr. 5 Previziunea fluxului de numerar privind plile pe trimestrul. . . . . . . . . . ANEXA Nr. 6 Previziunea fluxului de numerar privind plile pe trimestrul. . . . . . . . . . [{*}] ANEXA Nr. 7 Previziune privind plile de efectuat ctre beneficiarii Programului operaional pentru pescuit (POP) (anex nlocuit prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010) ANEXA Nr. 8 Solicitare fonduri ANEXA Nr. 9 Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor [{*}] ANEXA Nr. 10 Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor (anex nlocuit prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010) ANEXA Nr. 11 Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acoperirii plii TVA aferente proiectelor finanate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) ANEXA Nr. 12 Solicitare de fonduri de la bugetul de stat pentru acordarea sprijinului financiar/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile aferente Fondului european de garantare agricol (FLGA)/Fondului european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) ANEXA Nr. 13 Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) (sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile) [{*}] ANEXA Nr. 14 Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor din Fondul european pentru pescuit (FEP) (anex nlocuit prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010) ANEXA Nr. 15 Declaraie privind cererile de pli compensatorii ANEXA Nr. 16 Declaraie privind cererile de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil n perioada. . . . . . . . . . ANEXA Nr. 17 Declaraie privind cererile de pli compensatorii autorizate n luna. . . . . . . . . . ANEXA Nr. 18 Declaraie privind cererile de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, autorizate, n perioada. . . . . . . . . . ANEXA Nr. 19 Confirmarea transferului finanrii publice nerambursabile ANEXA Nr. 20 Confirmarea transferului finanrii publice nerambursabile ANEXA Nr. 21 Confirmarea restituirii finanrii publice nerambursabile reprezentnd sume neutilizate ANEXA Nr. 22 Solicitare de fonduri necesare efecturii plilor, altele dect cele eligibile aferente Fondului european de garantare agricol (FEGA) pentru funcionarea Reelei de informaii contabile agricole (RICA) ANEXA Nr. 23 Fluxuri financiare ANEXA Nr. 24 Solicitare fonduri ANEXA Nr. 25 Solicitare de fonduri pentru sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului/Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului ANEXA Nr. 26 Confirmarea transferului finanrii publice nerambursabile ANEXA Nr. 27 Fluxuri financiare
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 14

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

ANEXA Nr. 28 Cerere de restituire a sumelor virate eronat n conturile de venituri ale bugetului de stat de ctre instituiile responsabile cu gestionarea programelor comunitare finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare (anex introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 11/2011, n vigoare de la 21 martie 2011)

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice Ordonator de credite Departament (care propune/ implementeaz proiectul) Bugetul din care este finanat: I - Credite de angajament (CA) II - Credite bugetare (CB) .......... .......... ..........

Fi de fundamentare a proiectului propus la finanare/ finanat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR)/ Fondul european pentru pescuit (FEP)/ programe de pescuit Denumirea proiectului i/sau Nr._data contractului/ deciziei/ ordinului de finanare Program/ instrument/ facilitate Tipul fondului extern nerambursabil (FEN) postaderare - FEADR/ FEP/ Programe de pescuit .......... .......... .......... ..........

mii lei Perioada de implementare CA/ CB Bugetul proiectului* (realizat/ estimat) Cheltuieli eligibile Total Alte cheltuieli dect cele eligibile Total din care TVA

FEN buget propriu buget propriu buget propriu postaderare 0 . . . (anul 1) (realizat/ estimat) . . . (anul 2) (realizat/ estimat) (anul 3) I I I II II II 1=2+3+4 2 3 4 5

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 15

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

. . . (anul n) TOTAL

I I

II II Descriereactivitieligibile:

Descrierecheltuieli,alteledectceleeligibile: Departament/ Direcie (beneficiar) .......... Director general/ Director/ Preedinte, Date de contact: Fax/e - mail: . . . . . . . . . . . AVIZAT** Autoritate de management .......... Director general/ Director, * Pentru proiectele n parteneriat se va lua n considerare numai totalul bugetelor activitilor proprii. ** Numai pentru ordonatorii de credite prevzui la art. 14, 15, 24 i 25 din OUG nr. 74/2009 i ANPA. ANEXA Nr. 2 la normele metodologice Categoriile de ajutoare financiare acordate conform msurilor de pia i msurilor de informare i promovare a produselor agricole finanate din Fondul european de garantare agricol (FEGA), limitele maxime privind acordarea avansurilor i nivelul garaniilor Nr. Denumirea msurii Legislaie comunitar Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 i (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului n sectorul fructelor i legumelor Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comun a pieei vitivinicole, de modificare a Condiiile de acordare, limitele maxime de acordare a avansurilor i nivelul garaniilor 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar. 3. Valoarea avansului reprezint cuantumul cheltuielilor pentru o perioad de 4 luni, ncepnd din luna n care se depune cererea de avans. 4. Nivelul garaniei - 110% din cuantumul avansului acordat 5. Totalul avansurilor n cadrul unui an nu trebuie s depeasc 80% din cuantumul ajutorului aprobat iniial pentru programul operaional n cauz. 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar. 3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul financiar. 4. Nivelul garaniei - 120% din cuantumul
Pagina 16

1. Ajutorul financiar destinat finanrii programelor operaionale ale organizaiilor de productori

2. Restructurarea i reconversia plantaiilor de vi - de - vie

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 i a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 i a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999; Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comun a pieei vitivinicole n ceea ce privete programele de sprijin, comerul cu rile tere, potenialul de producie i privind controalele n sectorul vitivinicol 3. Ajutor pentru procesarea primar a inului i cnepei pentru fibre Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al Comisiei din 5 februarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comun a pieelor n sectorul inului i cnepei pentru fibre

avansului acordat 5. Avansul se acord nainte de executarea unei anumite msuri, cu condiia ca execuia respectivei msuri s fi nceput deja. 6. Beneficiarul avansului este obligat s execute msura n 2 ani de la acordarea avansului. Durata poate fi modificat prin hotrre a Guvernului n urmtoarele situaii: a) suprafeele implicate sunt cuprinse n zone care au suferit calamiti naturale; b) suprafeele au fost atestate de ctre un organism recunoscut, implicat n probleme de natur fitosanitar privind materialul sditor.

1. Cererea de avans 2. Acordarea avansului va fi condiionat de efectuarea verificrilor administrative i a "Declaraiei de producie", la faa locului, stabilindu-se astfel ajutorul financiar. 3. Se pot acorda avansuri de 80% din ajutorul financiar. 4. Nivelul garaniei constituite reprezint 35% din cuantumul ajutorului financiar pentru fibrele lungi de in, fibrele scurte de in i pentru fibrele de cnep i 110% din cuantumul ajutorului financiar acordat pentru fibrele scurte de in pentru care s-a ncheiat contract de curare. 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile - ton de stocare. 3. Se pot acorda avansuri pentru o perioad de depozitare de 90 de zile. 4. Nivelul garaniei - 110% din cuantumul avansului acordat 5. Avansul se poate acorda o singur dat, dup o perioad de stocare de 60 de zile. 6. Existena unui contract semnat n condiiile
Pagina 17

4. Ajutor pentru stocarea privat a untului i smntnii

Regulamentul (CE) nr. 2.771/1999 al Comisiei din 16 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului privind msurile de intervenie pe piaa untului i smntnii

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

legii 5. Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea de lapte n instituiile colare Regulamentul (CE) nr. 2.707/2000 al Comisiei din 11 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 ai Consiliului privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui i a anumitor produse lactate elevilor din instituiile colare 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar. 3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul financiar. 4. Nivelul garaniei - 110% din cuantumul avansului acordat 5. n cazul unei cereri de avans efectuate de un furnizor, Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) poate plti avansul pe baza cantitilor livrate, fr a pretinde documente justificative. Furnizorul nainteaz APIA, n termen de o lun de la plata avansului, documentele necesare plii finale a ajutorului, exceptnd cazul n care APIA a efectuat controlul. 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar pentru produsele eligibile, prin licitaie. 3. Se pot acorda avansuri de 100% din ajutorul financiar pentru produsele eligibile. 4. Nivelul garaniei se stabilete de ctre Comisia European. 5. Beneficiarul va semna un angajament prin care se oblig ca produsele eligibile s fie ncorporate ntr-un produs finit, n termen de 4 luni de la ncheierea licitaiei. 6. n produsele eligibile s fie ncorporai marcatori. 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile - ton de stocare. 3. Se poate acorda avans reprezentnd valoarea ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de stocare. 4. Nivelul garaniei - 120% din cuantumul avansului acordat 5. Se acord avans dup 3 luni de stocare contractual. 6. Existena unui contract semnat n condiiile legii 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile - ton de stocare. 3. Se poate acorda avans reprezentnd valoarea ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de stocare. 4. Nivelul garaniei - 120% din cuantumul avansului acordat
Pagina 18

6. Acordarea Regulamentul (CE) nr. ajutorului 1.898/2005 al Comisiei din 9 financiar la noiembrie 2005 de stabilire a cumprarea de normelor de aplicare a unt, unt Regulamentului (CE) nr. concentrat sau 1.255/1999 al Consiliului n smntn de pe ceea ce privete msurile de piaa liber, comercializare a smntnii, destinate fabricrii untului i a untului produselor de concentrat pe piaa patiserie, comunitar ngheatei i altor produse alimentare 7. Stocare privat de Regulamentul (CEE) nr. carne de porc 3.444/90 al Comisiei din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor detaliate de acordare a ajutorului pentru depozitarea n regim privat a crnii de porc

8. Stocare privat de Regulamentul (CE) nr. carne de bovin 907/2000 al Comisiei din 2 mai 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului n ceea ce privete ajutoarele pentru depozitarea privat n
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

sectorul crnii de vit i mnzat

5. Se acord avans dup 3 luni de stocare contractual. 6. Existena unui contract semnat n condiiile legii 1. Cererea de avans 2. Se va stabili cuantumul ajutorului financiar aferent unei zile - ton de stocare. 3. Se poate acorda avans reprezentnd valoarea ajutorului financiar calculat pentru 3 luni de stocare. 4. Nivelul garaniei - 120% din cuantumul avansului acordat 5. Se acord avans dup 3 luni de stocare contractual. 6. Existena unui contract semnat n condiiile legii 1. Cererea de avans. Se consider plat n avans situaia n care orice plat se efectueaz la o dat calendaristic anterioar datei finalizrii planului de restructurare. 2. Cuantumul ajutorului de restructurare per tona de cot la care se renun este stabilit de art. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 320/2006, n funcie de dezasamblarea instalaiilor, pe ani comerciali. 3. Se poate acorda avans astfel: 40% din ajutorul de restructurare per ton de cot la care se renun i se acord n luna iunie a anului de comercializare n care se renun la cot; i 60% din ajutorul de restructurare per ton de cot la care se renun i se acord n luna februarie a anului de comercializare urmtor. 4. Nivelul garaniei - 120% din cuantumul avansului acordat 1. Cererea de avans 2. Existena unui contract semnat n condiiile legii 3. Se poate acorda un avans de 100% din ajutorul financiar acordat de Comisia European. 4. Nivelul garaniei - 110% din valoarea total cuprins n ofert

9. Stocare privat de Regulamentul (CEE) nr. carne de oaie i 3.446/90 al Comisiei din 27 capr noiembrie 1990 de stabilire a normelor de acordare a ajutoarelor pentru depozitarea privat n sectorul crnii de oaie i de capr

10. Ajutorul de restructurare pentru industria zahrului

Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahrului n Comunitatea European i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 privind finanarea politicii agricole comune

11. Furnizare de alimente din stocurile de intervenie pentru cele mai defavorizate persoane din Romnia

Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere n aplicare a furnizrii de alimente din stocurile de intervenie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, astfel cum a fost modificat i completat prin Regulamentul (CE) nr. 1.127/2007

12. Aciuni de informare i

Regulamentul (CE) nr. 1. Cererea de avans 3/2008 al Consiliului din 17 2. Existena unui contract semnat n condiiile
Pagina 19

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

promovare pentru produsele agricole pe piaa intern i n ri tere

decembrie 2007 privind aciunile de informare i promovare pentru produsele agricole pe piaa intern i n ri tere; Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind aciunile de informare i promovare pentru produsele agricole pe piaa intern i n rile tere; Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanii pentru produsele agricole, cu modificrile i completrile ulterioare

legii, dup constituirea garaniei de bun execuie n cuantum de 15% din contribuia financiar maxim anual a Comunitii i a statelor membre n cauz, destinat s garanteze buna executare a contractului. Dac organizaia contractant este un organism de drept public sau dac acesta acioneaz sub tutela unui astfel de organism, o garanie scris din partea autoritii tutelare care s acopere procentajul mai sus menionat poate s fie acceptat de ctre APIA, att timp ct autoritatea tutelar se angajeaz s vegheze la executarea corect a obligaiilor asumate i s verifice c sumele primite sunt adecvat utilizate pentru executarea obligaiilor asumate. 3. Se va stabili contribuia comunitar i naional anual. 4. Se poate acorda un avans de 30% din suma contribuiei comunitare i naionale anuale. 5. Nivelul garaniei - 110% din cuantumul avansului acordat. n cazul beneficiarilor publici, APIA poate accepta o garanie scris din partea autoritii ierarhice superioare acestora, n conformitate cu dispoziiile n vigoare, cu condiia ca autoritatea respectiv s se angajeze s plteasc suma acoperit de garanie, n cazul n care avansul pltit nu a fost justificat. 6. Modelul scrisorilor de garanie este cel prevzut n regulamentele specifice. 1. Cererea de avans 2. Se pot acorda avansuri de pn la 100% din valoarea restituirii la exportul de produse agricole solicitat. 3. Nivelul garaniei - 110% din cuantumul avansului

13. Restituiri la exportul de produse agricole

Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole; Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985, cu modificrile i completrile ulterioare. Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificrile i completrile ulterioare;

14. Promovarea vinurilor pe pieele rilor tere n campaniile viticole 2008/2009 2012/2013

1. Cererea de avans 2. Existena unui contract semnat n condiiile legii, dup constituirea garaniei de bun execuie n cuantum de 2% din valoarea total a sprijinului financiar comunitar i naional. 3. Se va stabili contribuia comunitar i naional anual. 4. Se poate acorda un avans de pn la 100% din suma contribuiei comunitare i naionale anuale. 5. Nivelul garaniei - 110% din cuantumul avansului acordat
Pagina 20

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comun a pieei vitivinicole n ceea ce privete programele de sprijin, comerul cu rile tere, potenialul de producie i privind controalele n sectorul vitivinicbl; Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985, cu modificrile i completrile ulterioare. ANEXA Nr. 3a la normele metodologice Scrisoare de garanie bancar Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX CuprivirelaCerereapentru..........*) nr. . . . . . . . . ., depus la Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur - Centrul Judeean. . . . . . . . . .de ctre. . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .judeul . . . . . . . . . ., nr. de nregistrare la registrul comerului . . . . . . . . . ., CUI. . . . . . . . . .(operatorul economic), i n conformitate cu dispoziiile regulamentelor europene. . . . . . . . . ., operatorul economic este obligat s furnizeze o garanie bancar reprezentnd. . . . . . . . . .% din suma solicitat. Pentruaceasta,nconformitatecucelemaisusartate,lasolicitareaclientuluinostru,Societatea Comercial. . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . ., nr. de nregistrare la registrul comerului, CUI . . . . . . . . . ., noi, Banca. . . . . . . . . ., Sucursala . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . ., nr. de nregistrare la registrul comerului,. . . . . . . . . ., CUI. . . . . . . . . ., ne angajm irevocabil i necondiionat s pltim n favoarea Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, pn la concurena sumei de maximum. . . . . . . . . .(n litere. . . . . . . . . .) lei, orice sum cerut de dumneavoastr la prima cerere scris, prezentat n original, semnat i tampilat, cerere de executare prezentat n cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanie bancar, nsoit de declaraia dumneavoastr cu privire la faptul c operatorul economic. . . . . . . . . .nu i-a ndeplinit total sau parial obligaiile asumate conform regulamentelor menionate. . . . . . . . . ., cu precizarea obligaiei nendeplinite. Platasevaefectuadectrenoincontuldumneavoastrnr.50.05.08,deschislaDireciadeTrezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti, la primirea solicitrii dumneavoastr, prezentat la ghieele noastre, fr nicio amnare, contestaie sau necesitate a prezentrii unor dovezi suplimentare, n decurs de 30 de zile de la primirea sa. Aceastagaranieestevalabilpnladatade..........,datlacare,dacnus-aprimitdelaAgenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur nicio solicitare strict conform cu termenii i condiiile prezentei scrisori, aceasta devine nul, indiferent dac originalul ne este restituit sau nu. Oriceplatefectuatdebancncondiiileprezenteiscrisoridegaraniebancarvareduce angajamentul bncii cu valoarea acestei pli. nsituaiilencareprilesuntdeacordsmodificeuneleprevederidinCerereadeajutorcusolicitare
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 21

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

de avans nr. . ., care au efecte asupra angajamentului bncii, garania se va putea modifica numai cu acordul Bncii. . . . . . . . . . Restituireaoriginaluluiscrisoriidegaraniebancardectredumneavoastrdirectctrebancaemitent nainte de expirarea valabilitii sale va elibera banca de obligaiile asumate. PrezentascrisoaredegaraniebancarestesupusPublicaiei458aCCCCIParisiesteguvernatde legea romn, locul de judecat fiind municipiul Bucureti. Semnturiautorizate:.......... *) Se specific programul/msura/aciunea/campania/perioada de desfurare. ANEXA Nr. 3b la normele metodologice Scrisoare de garanie bancar Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX CuprivirelabunaexecutareaContractuluidepunerenaplicareaprogramuluidepromovarea vinurilor pe pieele rilor tere. . . . . . . . . ., ce urmeaz a fi ncheiat ntre Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur i Societatea Comercial . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., judeul . . . . . . . . . ., nr. de nregistrare la registrul comerului. . . . . . . . . ., CUI. . . . . . . . . .(operatorul economic), i n conformitate cu dispoziiile regulamentelor europene de profil, operatorul economic este obligat s furnizeze o garanie bancar de bun execuie. Pentruaceasta,nconformitatecucelemaisusartate,lasolicitareaclientuluinostru,Societatea Comercial. . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . ., nr. de nregistrare la registrul comerului, CUI . . . . . . . . . ., noi, Banca. . . . . . . . . ., Sucursala . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . ., nr. de nregistrare la registrul comerului,. . . . . . . . . ., CUI. . . . . . . . . ., ne angajm irevocabil i necondiionat s pltim n favoarea Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, pn la concurena sumei de maximum. . . . . . . . . .(n litere. . . . . . . . . .) lei (RON) orice sum cerut de dumneavoastr la prima cerere scris, prezentat n original, semnat i tampilat, cerere de executare prezentat n cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanie bancar, nsoit de declaraia dumneavoastr cu privire la faptul c operatorul economic. . . . . . . . . .nu i-a ndeplinit total sau parial obligaiile asumate conform Contractului de punere n aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieele rilor tere. . . . . . . . . ., cu precizarea obligaiei nendeplinite. Platasevaefectuadectrenoincontuldumneavoastrnr.50.05.08,deschislaDireciadeTrezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti, la primirea solicitrii dumneavoastr, prezentat la ghieele noastre, fr nicio amnare, contestaie sau necesitate a prezentrii unor dovezi suplimentare, n decurs de 30 de zile de la primirea sa. Aceastgaranieestevalabilpnladatade..........,datlacare,dacnus-aprimitdelaAgenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur nicio solicitare strict conform cu termenii i condiiile prezentei scrisori, aceasta devine nul, indiferent dac originalul ne este restituit sau nu. Oriceplatefectuatdebancncadrulprezenteiscrisoridegaranievareduceangajamentulbnciicu valoarea acestei pli. nsituaiilencareprilesuntdeacordsmodificeuneleprevederidinContractuldepuneren aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieele rilor tere. . . . . . . . . ., care au efecte asupra angajamentului bncii, garania se va putea modifica numai cu acordul Bncii. . . . . . . . . . Restituireaoriginaluluiscrisoriidegaraniedectredumneavoastrdirectctrebancaemitentnainte de expirarea valabilitii sale va elibera banca de obligaiile asumate. PrezentascrisoaredegaranieestesupusPublicaiei458aCCIParisiesteguvernatdelegea romn, locul de judecat fiind municipiul Bucureti.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 22

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Semnturiautorizate:..........

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice Agenia de Plti i Intervenie pentru Agricultur Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Previziuni trimestriale de necesar de fonduri din Fondul european de garantare agricol (FEGA)/ Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) pentru perioada de la. . . . . . . . . .la. . . . ...... - lei Schem/Msur Schema/Msura 1 Schema/Msura 2 Schema/Msura 3 Schema/Msura 4 .......... Schema/Msura n Total TOTAL GENERAL: Luna 1 Luna 2 Luna 3 .......... Luna 12

ntocmit . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . Control financiar preventiv propriu, .......... Directorul general al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, .......... (semntura i tampila)

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Previziunea fluxului de numerar privind plile pe trimestrul. . . . . . . . . . - lei -

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 23

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Axe/Msuri 111 - Formare profesional, informare i difuzare cunotine 112 - Instalarea tinerilor agricultori 113 - Pensionarea timpurie a fermierilor i a muncitorilor agricoli 114 - Utilizarea serviciilor de consiliere i consultan 121 - Modernizarea exploataiilor agricole 122 - mbuntirea valorii economice a pdurii

Luna CE BS

Luna CE BS

Luna CE BS

Total trim. .. CE
Pagina 24

BS

123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere 125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzisten 142 - Sprijin pentru nfiinarea grupurilor de productori Total axa 1 - mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i silvic 211 - Pli compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zona montan 212 - Pli acordate fermierilor aflai n zone cu handicap, altele dect zonele montane 213 - Pli Natura 2000 214 - Pli de agromediu 221 - Prima mpdurire a terenurilor agricole 223 - Prima mpdurire a terenurilor nonagricole 224 - Pli Natura 2000 Pduri Total axa 2 - mbuntirea mediului i peisajului 311, 312 - Diversificarea activitilor nonagricole i crearea i dezvoltarea de microntreprinderi 313 - ncurajarea activitilor turistice 322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea i mbuntirea motenirii rurale 341 - Dobndire de competene, animare i implementare a strategiilor de dezvoltare local Total axa 3 - Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea economiei rurale 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare local
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

411 - Creterea competitivitii sectoarelor agricole i forestiere 413 - Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale 421 - Implementarea proiectelor de cooperare 431 - Funcionarea grupurilor de aciune local, dobndirea de competene i animarea teritoriului Total axa 4 - Leader

Msura 511 - Asistena tehnic Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007 - 2013, din care: Asisten tehnic - cheltuieli directe Msura 611 - Pli complementare directe TOTAL: ntocmit la data de: Vizat

Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, .......... (semntura)

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Previziunea fluxului de numerar privind plile pe trimestrul. . . . . . . . . . - euro Luna CE 111 - Formare profesional, informare i difuzare cunotine 112 - Instalarea tinerilor agricultori 113 - Pensionarea timpurie a fermierilor i a muncitorilor agricoli 114 - Utilizarea serviciilor de consiliere i consultan 121 - Modernizarea exploataiilor agricole 122 - mbuntirea valorii economice a pdurii BS Luna CE BS Luna CE BS Total trim. .. CE BS

Axe/Msuri

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 25

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere 125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzisten 142 - Sprijin pentru nfiinarea grupurilor de productori Total axa 1 - mbuntirea competitivitii sectoarelor agricol i silvic 211 - Pli compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zona montan 212 - Pli acordate fermierilor aflai n zone cu handicap, altele dect zonele montane 213 - Pli Natura 2000 214 - Pli de agromediu 221 - Prima mpdurire a terenurilor agricole 223 - Prima mpdurire a terenurilor nonagricole 224 - Pli Natura 2000 Pduri Total axa 2 - mbuntirea mediului i peisajului 311, 312 - Diversificarea activitilor nonagricole i crearea i dezvoltarea de microntreprinderi 313 - ncurajarea activitilor turistice 322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea i mbuntirea motenirii rurale 341 - Dobndire de competene, animare i implementare a strategiilor de dezvoltare local Total axa 3 - Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea economiei rurale 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare local 411 - Creterea competitivitii sectoarelor agricole i forestiere 413 - Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale 421 - Implementarea proiectelor de cooperare 431 - Funcionarea grupurilor de aciune local, dobndirea de competene i animarea teritoriului Total axa 4 - Leader


Pagina 26

Msura 511 - Asistena tehnic Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007 - 2013, din care: Asisten tehnic - cheltuieli directe Msura 611 - Pli complementare directe TOTAL:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

ntocmit la data de: Vizat Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, .......... (semntura)

[{*}] ANEXA Nr. 7 la normele metodologice (anex nlocuit prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010) MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Direcia general pescuit - Autoritatea de management pentru POP Nr. . . . . . . . . . . Previziune privind plile de efectuat ctre beneficiarii Programului operaional pentru pescuit (POP) n luna . . . . . . . . . . . - lei Alocri Valoare Sume achitate Pli bugetare n contractat cumulat de la estimate pe anul . . . . . . pe anul . . . . . nceputul luna. . . . . . . .... ..... anului ....

Nr. crt.

Axe/Msuri

1. Msura 1.1. Sprijin public pentru ncetarea permanent a activitii navelor de pescuit 2. Msura 1.2. Sprijin public pentru ncetarea temporar a activitilor de pescuit 3. Msura 1.3. Investiii la bordul navelor de pescuit i selectivitate 4. Msura 1.4. Pescuitul costier la scar mic 5. Msura 1.5. Compensaii socioeconomice 6. Total axa 1 - Msuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare 7. Msura 2.1. Investiii productive n acvacultur 8. Msura 2.2. Msuri de acvamediu 9. Msura 2.3. Msuri de sntate public 10. Msura 2.4. Msuri de sntate animal
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group


Pagina 27

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

11. Msura 2.5. Pescuit n apele interioare 12. Msura 2.6. Investiii n procesare i marketing

13. Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul n apele interioare, procesarea i marketingul produselor obinute din pescuit i acvacultur 14. Msura 3.1. Aciuni colective 15. Msura 3.2. Protecia i dezvoltarea faunei i florei slbatice

16. Msura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare i adposturi 17. Msura 3.4. Dezvoltarea de noi piee i campanii de promovare 18. Msura 3.5. Proiecte - pilot

19. Total axa 3 - Msuri de interes comun 20. Msura 4.1. Selectarea grupurilor locale - Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate 21. Msura 4.2. Sprijin pentru aciuni de cooperare ntre grupurile locale 22. Total axa 4 - Dezvoltarea durabil a zonelor pescreti 23. Msura 5.1. Asisten tehnic 24. Msura 5.2 Sprijin pentru nfiinarea parteneriatelor public - privat i elaborarea strategiilor locale integrate 25. Total axa 5 - Asisten tehnic 26. TOTAL: ntocmitladatade:........... Vizat

Directorul general al Direciei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POP, .......... (semntura i tampila) (anex nlocuit prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010)

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice Agenia de Plti i Intervenie pentru Agricultur Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 28

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Solicitare fonduri nr. . . . . . . . . ./data. . . . . . . . . . Ctre MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Vtransmitemalturatsituaiacentralizatoarenvedereasolicitriisumelordelabugetuldestatsaudin alte surse, reprezentnd sprijin financiar/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile, i a celor reprezentnd finanarea Comisiei Europene, aferente Fondului european de garantare agricol (FEGA)/Fondului european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), n sum total de. . . . . . . . . .lei. Sumatotalsecompunedin: - lei Sume alocate Cheltuieli, pe perioada de Sprijin altele Finanare indisponibilitate Cofinanare Suma financiar dect cele CE a fondurilor FEGA/FEADR total FEGA eligibile FEGA externe (lei) (lei) (lei) FEGA (lei) FEADR (lei) (lei) TOTAL:

Nr. crt.

Denumirea schemei/msurii

1. 2. ... .......... n.

Vrugmsneaprobaialimentareacontuluicusumelemaisusmenionate. Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat, .......... .......... Directorul general al Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, .......... (semntura i tampila) ANEXA Nr. 9 la normele metodologice Agenia de Plti pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor nvedereaefecturiiplilorctrebeneficiariiProgramuluiNaionaldeDezvoltareRural(PNDR) din fonduri publice nerambursabile, n conformitate cu sumele autorizate la plat i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, v rugm s dispunei alimentarea cu fonduri reprezentnd finanarea de la Comisia European i de la bugetul de stat a proiectelor finanate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR). Subsemnatul,..........,directorgeneralalAgenieidePlipentruDezvoltareRuraliPescuit, declar prin prezenta c totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este: (numeleiprenumele)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 29

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

lei Axa/Msura Contribuie public Total CE 1 111 - Formare profesional, informare i difuzare cunotine 112 - Instalarea tinerilor agricultori 113 - Pensionarea timpurie a fermierilor i a muncitorilor agricoli 114 - Utilizarea serviciilor de consiliere i consultan 121 - Modernizarea exploataiilor agricole 122 - mbuntirea valorii economice a pdurii 2 3 4 5

euro Contribuie public BS 7


Pagina 30

BS Total CE 6

123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere 125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i a silviculturii 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzisten 142 - Sprijin pentru nfiinarea grupurilor de productori Total axa 1 - mbuntirea competitivitii sectorului agricol i silvic 211 - Pli compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zona montan 212 - Pli acordate fermierilor aflai n zone cu handicap, altele dect zonele montane 213 - Pli Natura 2000 214 - Pli de agromediu 221 - Prima mpdurire a terenurilor agricole 223 - Prima mpdurire a terenurilor nonagricole 224 - Pli Natura 2000 - pduri Total axa 2 - mbuntirea mediului i peisajului 311 - 312 - Diversificarea activitilor nonagricole i crearea i dezvoltarea de microntreprinderi 313 - ncurajarea activitilor turistice 321 - Servicii de baz pentru economie 322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor i mbuntirea motenirii rurale 341 - Dobndire de competene, animare i implementare a strategiilor de dezvoltare local Total axa 3 - Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea economiei rurale 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare local 411 - Creterea competitivitii sectoarelor agricole i forestiere
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

413 - Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale 421 - Implementarea proiectelor de cooperare 431 - Funcionarea grupurilor de aciune local, dobndirea de competene i animarea teritoriului Total axa 4 - Leader Msura 511 - Asisten tehnic PNDR 2007 - 2013, din care: Asisten tehnic - cheltuieli directe Msura 611 - Pli complementare directe TOTAL GENERAL:

Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat, .......... .......... Avizat ntocmit Directorul Direciei pli proiecte, eful Serviciului autorizare pli, .......... .......... Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, .......... (semntura i tampila) [{*}] ANEXA Nr. 10 la normele metodologice (anex nlocuit prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010) MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Direcia general pescuit - Autoritatea de management pentru POP Nr. . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor nvedereaefecturiiplilorctrebeneficiariiProgramuluioperaionalpentrupescuitdinfonduri publice nerambursabile, n conformitate cu sumele previzionate a fi pltite i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Direcia general pescuit - Autoritatea de management pentru POP, v rugm s dispunei alimentarea conturilor de disponibil cu urmtoarele sume: suma de. . . . . . . . . . .lei, reprezentnd finanarea de la Comisia European; suma de. . . . . . . . . . .lei, reprezentnd cofinanarea de la bugetul de stat; suma de. . . . . . . . . . .lei, reprezentnd cheltuieli, altele dect cele eligibile; suma de. . . . . . . . . . .lei, reprezentnd sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor comunitare.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 31

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Lei Axa/Msura 1 Msura 1.1. Sprijin public pentru ncetarea permanent a activitii navelor de pescuit 2 Contribuie public Total CE 3 BS 4

Msura 1.2. Sprijin public pentru ncetarea temporar a activitilor de pescuit Msura 1.3. Investiii la bordul navelor de pescuit i selectivitate Msura 1.4. Pescuitul costier la scar mic Msura 1.5. Compensaii socioeconomice Total axa 1 - Msuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare Msura 2.1. Investiii productive n acvacultur Msura 2.2. Msuri de acvamediu Msura 2.3. Msuri de sntate public Msura 2.4. Msuri de sntate animal Msura 2.5. Pescuit n apele interioare Msura 2.6. Investiii n procesare i marketing

Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul n apele interioare, procesarea i marketingul produselor obinute din pescuit i acvacultur Msura 3.1. Aciuni colective Msura 3.2. Protecia i dezvoltarea faunei i florei slbatice Msura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare i adposturi Msura 3.4. Dezvoltarea de noi piee i campanii de promovare Msura 3.5. Proiecte - pilot Total axa 3 - Msuri de interes comun

Msura 4.1. Selectarea grupurilor locale - Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate Msura 4.2. Sprijin pentru aciuni de cooperare ntre grupurile locale Total axa 4 - Dezvoltarea durabil a zonelor pescreti Msura 5.1. - Asisten tehnic

Msura 5.2 - Sprijin pentru nfiinarea parteneriatelor public - privat i elaborarea strategiilor locale integrate Total axa 5 - Asisten tehnic TOTAL GENERAL: Avizat ef al Serviciului declaraii cheltuieli, ..........

ntocmit Expert al Serviciului declaraii cheltuieli, ..........

Directorul general al Direciei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POP,


LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 32

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

.......... (semntura i tampila) (anex nlocuit prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010)

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice Agenia de Plti pentru Dezvoltare Rural i Pescuit Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acoperirii plii TVA aferente proiectelor finanate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) nvedereaefecturiiplilorctrebeneficiariiProgramuluiNaionaldeDezvoltareRural(PNDR) din fonduri publice nerambursabile, n conformitate cu sumele autorizate la plat i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, v rugm s dispunei alimentarea cu fonduri reprezentnd rambursarea TVA beneficiarilor prevzui la art. 32 alin. (1) alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, aprobat cu modificri prin Legea nr. 371/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru proiectele finanate din FEADR. Subsemnatul,..........,directorgeneralalAgenieidePlipentruDezvoltareRuraliPescuit, declar prin prezenta c totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor i TVA aferent (numele i prenumele) acestor cheltuieli este:

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 33

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

lei Contribuie public Axa/Msura Cheltuieli eligibile 1 111 - Formare profesional, informare i difuzare cunotine 114 - Utilizarea serviciilor de consiliere i consultan 122 - mbuntirea valorii economice a pdurii 2 TVA aferent cheltuielilor eligibile 3

125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i a silviculturii Total axa 1 - mbuntirea competitivitii sectorului agricol i silvic 313 - ncurajarea activitilor turistice

322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor i mbuntirea motenirii rurale Total axa 3 - Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea economiei rurale 411 - Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier 413 - Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale 421 - Implementarea proiectelor de cooperare 431 - Funcionarea grupurilor de aciune local, dobndirea de competene i animarea teritoriului Total axa 4 - Leader Msura 511 - Asisten tehnic PNDR 2007 - 2013 TOTAL GENERAL:

Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat, .......... .......... Avizat ntocmit Directorul Direciei pli proiecte, eful Serviciului autorizare pli, .......... .......... Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, .......... (semntura i tampila) ANEXA Nr. 12 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Solicitare de fonduri de la bugetul de stat pentru acordarea sprijinului financiar/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile aferente Fondului european de garantare agricol (FEGA)/Fondului european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 34

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

nvedereaefecturiiplilorctrebeneficiaridinfonduripublicenerambursabile,aferentefondurilor FEGA/FEADR, n conformitate cu sumele autorizate la plat de ctre Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur, v rugm s dispunei alimentarea cu suma total de. . . . . . . . . .lei. Sumatotalsecompunedin: Sume alocate pe perioada de Cheltuieli, indisponibilitate Cofinanare altele dect Suma total a fondurilor FEGA/FEADR cele eligibile (lei) externe (lei) FEGA FEADR (lei) (lei)

Nr. crt.

Denumirea schemei/msurii

Sprijin financiar FEGA (lei)

1. 2. ... .......... n. TOTAL: ntocmit Avizat

Director general, .......... (semntura i tampila)

ANEXA Nr. 13 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) (sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile) nvedereaefecturiiplilorctrebeneficiariiProgramuluiNaionaldeDezvoltareRural(PNDR) din fonduri publice nerambursabile, n conformitate cu sumele autorizate la plat i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, v rugm s dispunei alimentarea cu credite bugetare reprezentnd cofinanare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele dect cele eligibile, aferente FEADR, n sum total de. . . . . . . . . .lei. Sume alocate pe perioada de Cofinanare Cheltuieli, indisponibilitate buget de altele dect a fondurilor stat cele eligibile externe (lei) (lei)

Axa/Msura

Suma total (lei)


Pagina 35

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

(lei) 1 111 - Formare profesional i aciuni de informare 112 - Instalarea tinerilor agricultori 113 - Pensionarea timpurie 114 - Utilizarea serviciilor de consiliere 115 - Crearea de servicii de consultan 121 - Modernizarea exploataiilor agricole 123 - Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere 124 - Noi produse, procese i tehnologii 125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea i adaptarea sectoarelor agricol i forestier 126 - Revigorarea potenialului produciei agricole distruse de dezastre naturale i introducerea aciunilor adecvate de prevenire 131 - Ajutorarea fermierilor s adopte standardele cerute prin legislaia comunitar 132 - Sprijinirea fermierilor care particip la schemele de calitate a alimentelor 133 - Activiti de promovare i informare 141 - Sprijin pentru susinerea fermelor de semisubzisten 142 - Grupurile de productori Total axa 1 - mbuntirea competitivitii sectorului agricol i silvic 2 3 4 5

122 - mbuntirea valorii economice a pdurii


Pagina 36

211 - Pli compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zona montan 212 - Pli acordate fermierilor aflai n zone cu handicap, altele dect zonele montane 213 - Pli Natura 2000 214 - Pli de agromediu 215 - Pli pentru bunstarea animalelor 216 - Investiii neproductive 221 - Prima mpdurire a terenurilor agricole 222 - Prima nfiinare de sisteme agroforestiere pe terenuri agricole 224 - Pli Natura 2000 Pduri
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

223 - Prima mpdurire a terenurilor nonagricole

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

225 - Pli pentru protejarea mediului forestier 226 - Refacerea potenialului forestier i introducerea aciunilor preventive 227 - Investiii neproductive forestiere 311 - Diversificarea activitilor nonagricole 313 - ncurajarea activitilor turistice 321 - Servicii de baz pentru economie 322 - Renovarea i dezvoltarea satelor 323 - Conservarea i mbuntirea motenirii rurale 331 - Instruire/formare i informare Total axa 3 - Calitatea vieii n spaiul rural i diversificarea economiei rurale 411 - Competitivitate 412 - Mediul nconjurtor/managementul terenurilor 413 - Calitatea vieii/diversificare 421 - Cooperare

Total axa 2 - mbuntirea mediului i peisajului 312 - Crearea i dezvoltarea microntreprinderilor

341 - Msura de dobndire de abiliti i animare

431 - Costuri curente, dobndirea de cunotine, animare Total axa 4 - Leader Msura 511 - Asisten tehnic PNDR 2007 2013, din care: Asisten tehnic - cheltuieli eligibile Msura 611 - Pli complementare directe TOTAL GENERAL: ntocmit Avizat Director general, .......... (semntura i tampila)

[{*}] ANEXA Nr. 14 la normele metodologice (anex nlocuit prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 37

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . Solicitare de fonduri pentru finanarea proiectelor din Fondul european pentru pescuit (FEP) (sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile) [{*}] nvedereaefecturiiplilorctrebeneficiariiProgramuluioperaionalpentrupescuit(POP)din fonduri publice nerambursabile, n conformitate cu sumele autorizate la plat i cu contractele de finanare ncheiate ntre beneficiari i Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice (MMSC), v rugm s dispunei alimentarea cu credite bugetare reprezentnd cofinanare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele dect cele eligibile, aferente FEP n sum total de . . . . . . . . . . .lei. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) Sume alocate Cheltuieli, pe perioada de altele Suma indisponibilitate Cofinanare dect cele total a fondurilor (lei) eligibile (lei) externe (lei) (lei) 2 3 4 5

Axa/Msura

1 Msura 1.1. Sprijin public pentru ncetarea permanent a activitii navelor de pescuit Msura 1.2. Sprijin public pentru ncetarea temporar a activitilor de pescuit Msura 1.3. Investiii la bordul navelor de pescuit i selectivitate Msura 1.4. Pescuitul costier la scar mic Msura 1.5. Compensaii socioeconomice Total axa 1 - Msuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare Msura 2.1. Investiii productive n acvacultur Msura 2.2. Msuri de acvamediu Msura 2.3. Msuri de sntate public Msura 2.4. Msuri de sntate animal Msura 2.5. Pescuit n apele interioare Msura 2.6. Investiii n procesare i marketing Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul n apele interioare, procesarea i marketingul produselor obinute din pescuit i acvacultur Msura 3.1. Aciuni colective Msura 3.2. Protecia i dezvoltarea faunei i florei slbatice
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 38

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Msura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare i adposturi Msura 3.4. Dezvoltarea de noi piee i campanii de promovare Msura 3.5. Proiecte - pilot Total axa 3 - Msuri de interes comun

Msura 4.1. Selectarea grupurilor locale - Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate Msura 4.2. Sprijin pentru aciuni de cooperare ntre grupurile locale Total axa 4 - Dezvoltarea durabil a zonelor pescreti Msura 5.1. - Asisten tehnic Msura 5.2 - Sprijin pentru nfiinarea parteneriatelor public - privat i elaborarea strategiilor locale integrate Total axa 5 - Asisten tehnic TOTAL: ntocmit Avizat

Directorul general al Direciei generale buget finane i fonduri europene, .......... (semntura i tampila) (anex nlocuit prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010, n vigoare de la 16 iunie 2010)

ANEXA Nr. 15 la normele metodologice Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Bucureti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3 Cod fiscal. . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . ./data. . . . . . . . . . Solicitare fonduri/Raportare pli DECLARAIE privind cererile de pli compensatorii n luna. . . . . . . . . . Subsemnatul,..........,directorgeneralalAgenieidePliiInterveniepentruAgricultur (APIA) , n calitate de responsabil cu implementarea msurilor aferente plilor compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, i plilor compensatorii pentru agromediu, n conformitate cu prevederile Acordului - cadru de delegare nr. . . . . . . . . . din. . . . . . . . . . pentru implementarea tehnic a msurilor privind plile compensatorii cuprinse n axa II din Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007 - 2013 (PNDR 2007 - 2013), declar prin prezenta urmtoarele:

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 39

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

1. Msurile delegate care se deruleaz n conformitate cu obiectivele stipulate n PNDR 2007 - 2013 i cu documentele - suport sunt i vor fi implementate n conformitate cu articolele din Acordul cadru de delegare nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . ., cu modificrile i completrile ulterioare. 2. APIA a verificat c sunt ndeplinite condiiile prevzute n regulamentele CE i n fiele tehnice ale msurilor prevzute n PNDR 2007 - 2013 i n Acordul - cadru de delegare nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . ., iar rezultatele sunt prezentate Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP) n anexele la prezenta declaraie: - Raportul cererilor autorizate la plat de APIA pentru msura delegat. . . . . . . . . ., n luna. . . . . . . . . .; - Raportul privind contestaiile depuse de beneficiari; - Raportul privind plile efectuate de APIA pentru msurile delegate, nsoit de copia extrasului de cont vizat de instituia financiar - bancar, din care s reias efectuarea plilor ctre beneficiarii menionai n raport. 3. Sumele autorizate pentru plata beneficiarilor msurilor delegate n luna. . . . . . . . . .sunt n valoare total de. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro, din care: - pentru M 211 . . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; - pentru M 212. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; - pentru M 213. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; - pentru M 214. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro, dupcumsuntprezentatenRaportulcererilorautorizatelaplatdeAPIApentrumsurile delegate. [{*}] 4. Plile efectuate ctre beneficiarii msurilor delegate n luna. . . . . . . . . .sunt n valoare total de. . . . . . . . . .lei, respectiv . . . . . . . . . .euro, i au fost asigurate din surse de finanare transferate de la Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice/APDRP, din care: (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) - pentru M 211 . . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; - pentru M 212. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; - pentru M 213. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; - pentru M 214. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro, dupcumsuntprezentatenRaportulprivindplileefectuatedeAPIApentrumsuriledelegate. 5. Plile efectuate sunt corecte i au nceput de la data implementrii msurilor din PNDR 2007 2013 privind plile compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, i plile compensatorii pentru msurile de agromediu, menionate n Acordul - cadru de delegare nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . . 6. Plile ctre beneficiarii finali s-au fcut fr vreo sarcin specific, deduceri sau reineri de orice sum ce ar putea reduce valoarea ajutorului financiar pe care sunt ndreptii s l primeasc, cu excepia sanciunilor, a reducerilor sau excluderilor de la plat aplicate n caz de nerespectare a cerinelor incluse n fiele msurilor (PNDR 2007 - 2013) i angajamentelor nscrise n cererea de plat. 7. Sprijinul financiar oferit de Romnia va rmne n limitele stabilite prin PNDR 2007 - 2013. 8. Documentele care stau la baza acestei declaraii sunt i vor rmne disponibile n conformitate cu Acordul - cadru de delegare nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . ., cu modificrile i completrile ulterioare. 9. Informaiile privind msurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziia publicului i a actualilor i potenialilor beneficiari. APDRPvaefectuadecontareaplilornleincontulAPIA,dupcumurmeaz:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 40

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Beneficiar AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR Banca Nr. cont .......... RO. . . . . . . . . .

Datelefinanciareaufostpuseladispoziiedesubsemnatul,..........dreptcaresemnez:......... .(data i semntura directorului direciei de specialitate a Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur) Director general, .......... (numele i prenumele, data, semntura i tampila)

ANEXA Nr. 16 la normele metodologice Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Bucureti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3 Cod fiscal. . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . ./data. . . . . . . . . . Solicitare fonduri/Raportare pli DECLARAIE privind cererile de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil n perioada. . . . . . . . . . Subsemnatul,..........,directorgeneralalAgenieidePliiInterveniepentruAgricultur (APIA) , n calitate de responsabil cu implementarea msurilor aferente plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, n conformitate cu Protocolul de colaborare nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . .pentru implementarea schemelor de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil i legislaia comunitar i naional n vigoare, declar prin prezenta urmtoarele: 1. Implementarea se deruleaz n conformitate cu obiectivele stipulate n regulamentele naionale i comunitare n vigoare i documentele - suport. 2. Plile efectuate ctre beneficiarii plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil n perioada. . . . . . . . . .sunt de. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro, din care: - 80% contribuie comunitar, adic. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; i - 20% contribuie naional, adic. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro, dupcumsuntprezentatenanexaIIlaprotocoluldecolaborare"Listacererilordepli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil n luna. . . . . . . . . .". [{*}] 3. Plile efectuate sunt corecte i au nceput de la data implementrii schemelor privind plile naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, respectiv de la data de. . . . . . . . . ., i au fost asigurate din surse de finanare transferate de la Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice/Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 41

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

4. Sprijinul financiar oferit pentru beneficiarii plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil este n limitele stabilite prin legislaia naional i comunitar n vigoare. 5. Documentele care stau la baza acestei declaraii sunt i vor rmne disponibile n conformitate cu Protocolul de colaborare nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ., cu modificrile i completrile ulterioare. 6. Informaiile privind msurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziia publicului i a actualilor i potenialilor beneficiari. AgeniadePlipentruDezvoltareRuraliPescuitvaefectuadecontareaplilordinFondul european agricol pentru dezvoltare rural n lei n contul APIA, dup cum urmeaz: Beneficiar AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR Banca Nr. cont .......... RO. . . . . . . . . .

Declaraiaprivindcereriledeplinaionaledirectecomplementareconine..........pagini numerotate. Datelefinanciareaufostpuseladispoziiedesubsemnatul,..........,dreptcaresemnez......... .(data i semntura directorului direciei de specialitate a Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur). Director general, ........... (numele i prenumele, data, semntura i tampila)

ANEXA Nr. 17 la normele metodologice Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Bucureti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3 Cod fiscal. . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . ./data. . . . . . . . . . DECLARAIE privind cererile de pli compensatorii autorizate n luna. . . . . . . . . . Subsemnatul,..........,directorgeneralalAgenieidePliiInterveniepentruAgricultur (APIA) , n calitate de responsabil cu implementarea msurilor aferente plilor compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, i plilor compensatorii pentru agromediu, n conformitate cu prevederile Acordului - cadru de delegare nr. . . . . . . . . .din . . . . . . . . . . pentru implementarea tehnic a msurilor privind plile compensatorii cuprinse n axa II din Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007 - 2013 (PNDR 2007 - 2013), declar prin prezenta urmtoarele: 1. Msurile delegate care se deruleaz n conformitate cu obiectivele stipulate n PNDR 2007 - 2013 i cu documentele - suport sunt i vor fi implementate n conformitate cu articolele din Acordul cadru de delegare nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . ., cu modificrile i completrile ulterioare. 2. APIA a verificat c sunt ndeplinite condiiile prevzute n regulamentele CE i n fiele tehnice ale msurilor prevzute n PNDR 2007 - 2013 i n Acordul - cadru de delegare nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . ., iar rezultatele sunt prezentate Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i PescuH (APDRP) n anexele la prezenta declaraie:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 42

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

- Raportul cererilor autorizate la plat de APIA pentru msura delegat. . . . . . . . . ., n luna. . . . . . . . . .; - Raportul privind contestaiile depuse de beneficiari. 3. Sumele autorizate pentru plata beneficiarilor msurilor delegate n luna. . . . . . . . . .sunt n valoare total de. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro, din care: - pentru M 211 . . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; - pentru M 212. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; - pentru M 213. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; - pentru M 214. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro, dupcumsuntprezentatenRaportulcererilorautorizatelaplatdeAPIApentrumsurile delegate. 4. Sprijinul financiar oferit de Romnia va rmne n limitele stabilite prin PNDR 2007 - 2013. 5. Documentele care stau la baza acestei declaraii sunt i vor rmne disponibile n conformitate cu Acordul - cadru de delegare nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . ., cu modificrile i completrile ulterioare. 6. Informaiile privind msurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziia publicului i a actualilor i potenialilor beneficiari. APDRPvaefectuadecontareaplilornleincontulAPIA,dupcumurmeaz: Beneficiar AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR Banca Nr. cont .......... RO. . . . . . . . . .

Datelefinanciareaufostpuseladispoziiedesubsemnatul,..........,dreptcaresemnez:......... .(data i semntura directorului direciei de specialitate a Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur). Director general, .......... (numele i prenumele, data, semntura i tampila)

ANEXA Nr. 18 la normele metodologice Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Bucureti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3 Cod fiscal. . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . ./data. . . . . . . . . . DECLARAIE privind cererile de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, autorizate, n perioada. . . . . . . . . . Subsemnatul,..........,directorgeneralalAgenieidePliiInterveniepentruAgricultur (APIA) , n calitate de responsabil cu implementarea msurilor aferente plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, n conformitate cu:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 43

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

- Protocolul de colaborare nr. . . . . . . . . .din. . . . . . . . . .pentru implementarea schemelor de pli naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil i legislaia comunitar i naional n vigoare, declar prin prezenta urmtoarele: 1. Implementarea se deruleaz n conformitate cu obiectivele stipulate n regulamentele naionale i comunitare n vigoare i documentele - suport. 2. Sumele autorizate pentru beneficiarii plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil n perioada. . . . . . . . . .sunt de. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro, din care: - 80% contribuie comunitar, adic. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro; i - 20% contribuie naional, adic. . . . . . . . . .lei, respectiv. . . . . . . . . .euro, dupcumsuntprezentatenanexaII"Listacererilordeplinaionaledirecte complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil autorizate la plat n perioada. . . . . . . . . .". 3. Sprijinul financiar oferit pentru beneficiarii plilor naionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil este n limitele stabilite prin legislaia naional i comunitar n vigoare. 4. Documentele care stau la baza acestei declaraii sunt i vor rmne disponibile n conformitate cu Protocolul de colaborare nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ., cu modificrile i completrile ulterioare. 5. Informaiile privind msurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziia publicului i a actualilor i potenialilor beneficiari. AgeniadePlipentruDezvoltareRuraliPescuit(APDRP)vaefectuadecontareaplilordin Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) n lei n contul APIA, dup cum urmeaz: Beneficiar AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR Banca Nr. cont .......... RO. . . . . . . . . .

Declaraiaprivindcereriledeplinaionaledirectecomplementareconine..........pagini numerotate. Datelefinanciareaufostpuseladispoziiedesubsemnatul,..........,dreptcaresemnez......... .(data i semntura directorului direciei de specialitate a Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur). Director general, .......... (numele i prenumele, data, semntura i tampila)

ANEXA Nr. 19 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Confirmarea transferului finanrii publice nerambursabile
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 44

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Ctre:. . . . . . . . . .Agenia de Plti i Intervenie pentru Agricultur/Agenia de Plti pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APIA/APDRP) Domnului director general. . . . . . . . . . (numeleiprenumele) [{*}] CaurmareaSolicitriidefonduripentruasigurareafinanriipublicenerambursabilepentru schemele de plat/proiectele finanate din Fondul european de garantare agricol/Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEGA/FEADR), transmis la Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice cu nr. . . . . . . . . .din data de. . . . . . . . . ., v informm c a fost aprobat suma total de . . . . . . . . . .lei, astfel: finanare de la Comisia European. . . . . . . . . .lei, cofinanare buget naional. . . . . . . . . .lei, sprijin financiar aferent FEGA. . . . . . . . . .lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor europene. . . . . . . . . .lei, cheltuieli, altele dect cele eligibile. . . . . . . . . .lei. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) [{*}] Sumamenionatvafitransferatladatade..........dectreMinisterul Mediului i Schimbrilor Climatice n conturile deschise la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) Director general, .......... (semntura i tampila)

ANEXA Nr. 20 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Confirmarea transferului finanrii publice nerambursabile Ctre: Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP) Domnului director general. . . . . . . . . . (numeleiprenumele) [{*}] CaurmareaSolicitriidefonduripentruasigurareafinanriipublicenerambursabilepentruTVA aferent proiectelor finanate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), transmis la Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice cu nr. . . . . . . . . .din data de. . . . . . . . . ., v informm c a fost aprobat suma total de. . . . . . . . . .lei. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) [{*}] Sumamenionatvafitransferatladatade..........dectreMinisterul Mediului i Schimbrilor Climatice n conturile deschise la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) Director general, .......... (semntura i tampila)

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 45

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

ANEXA Nr. 21 la normele metodologice Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP) Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Confirmarea restituirii finanrii publice nerambursabile reprezentnd sume neutilizate [{*}] Ctre: Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) Direcia economic [{*}] CaurmareaSolicitriifondurilorpentruasigurareafinanriipublicenerambursabilepentru proiectele finanate n cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural (PNDR), transmise de la Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice (MMSC) cu nr. . . . . . . . . . din data de. . . . . . . . . ., v informm c a fost utilizat suma total de. . . . . . . . . .lei, astfel: finanare de la Comisia European. . . . . . . . . . lei, cofinanare buget de stat. . . . . . . . . .lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe. . . . . . . . . . lei, cheltuieli, altele dect cele eligibile,. . . . . . . . . .lei. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) Sumatotalrmasneutilizatestede..........lei,cuurmtoareacomponen:finanaredela Comisia European . . . . . . . . . .lei, cofinanare buget de stat. . . . . . . . . .lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe . . . . . . . . . .lei, cheltuieli neeligibile. . . . . . . . . .lei. Sumatotalrmasneutilizatvafitransferatladatade..........dectreAgeniadePlipentru Dezvoltare Rural i Pescuit n conturile MADRdin care s-au efectuat plile, deschise la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti. Directorul general al Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, .......... (semntura i tampila)

ANEXA Nr. 22 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Solicitare de fonduri necesare efecturii plilor, altele dect cele eligibile aferente Fondului european de garantare agricol (FEGA) pentru funcionarea Reelei de informaii contabile agricole (RICA) nvedereaefecturiiplilorctrefurnizoridinfonduripublicenerambursabileaferenteFEGA,n conformitate cu sumele autorizate la plat, reprezentnd taxa pe valoarea adugat pentru bunurile, lucrrile i serviciile achiziionate din fonduri externe nerambursabile FEGA, pentru funcionarea RICA, v rugm s dispunei alimentarea cu suma de. . . . . . . . . .lei. ntocmit Avizat Director general,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 46

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

.......... (semntura i tampila)

ANEXA Nr. 23 la normele metodologice

ANEXA Nr. 24 la normele metodologice Agenia Naional de Pescuit i Acvacultura Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Solicitare fonduri nr. . . . . . . . . ./data. . . . . . . . . .

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 47

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Ctre MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Vtransmitemalturatsituaiacentralizatoarenvedereasolicitriisumelordelabugetuldestatsaudin alte surse, reprezentnd sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile, i a celor reprezentnd finanarea Comisiei Europene, aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului/Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului, n sum total de. . . . . . . . . .lei. Sumatotalsecompunedin: - lei Sume alocate pe perioada de Cheltuieli, Finanare indisponibilitate Cofinanare altele dect CE a fondurilor (lei) cele eligibile (lei) externe (lei) (lei) TOTAL:

Nr. crt.

Document

Suma total (lei)

1. 2. n.

... ..........

Vrugmsneaprobaialimentareacontuluicusumelemaisusmenionate. Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat, .......... .......... Preedinte, .......... (semntura i tampila) ANEXA Nr. 25 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Solicitare de fonduri pentru sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanare/cheltuieli, altele dect cele eligibile aferente Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului/Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului nvedereaefecturiiplilordinfonduripublicenerambursabile,nconformitatecusumeleautorizatela plat de ctre Agenia Naional de Pescuit i Acvacultura, v rugm s dispunei alimentarea cu suma total de. . . . . . . . . .lei. Sumatotalsecompunedin:sumealocatepeperioadadeindisponibilitateafondurilorexterne....... . . .lei, cofinanare . . . . . . . . . .lei, decontarea cheltuielilor, altele dect cele eligibile. . . . . . . . . .lei.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 48

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

ntocmit Avizat Director general, .......... (semntura i tampila)

ANEXA Nr. 26 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . Confirmarea transferului finanrii publice nerambursabile Ctre: Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur Domnului preedinte. . . . . . . . . . (numeleiprenumele) [{*}] CaurmareaSolicitriidefonduripentruasigurareafinanriipublicenerambursabilepentru finanarea Programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului/Programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului, transmisa la Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice cu nr. . . . . . . . . .din data de. . . . . . . . . ., v informm c a fost aprobat suma total de. . . . . . . . . .lei, astfel: finanare de la Comisia European. . . . . . . . . .lei, cofinanare buget naional. . . . . . . . . .lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe. . . . . . . . . .lei, cheltuieli, altele dect cele eligibile. . . . . . . . . .lei. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) [{*}] Sumamenionatvafitransferatladatade..........dectreMinisterul Mediului i Schimbrilor Climatice n conturile deschise la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012) Director general, .......... (semntura i tampila)

ANEXA Nr. 27 la normele metodologice

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 49

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

ANEXA Nr. 28 la normele metodologice (anex introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 11/2011, n vigoare de la 21 martie 2011) CERERE DE RESTITUIRE a sumelor virate eronat n conturile de venituri ale bugetului de stat de ctre instituiile responsabile cu gestionarea programelor comunitare finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare nr. . . . . . . . . . din data de. . . . . . . . . . Ctre..........1) Prinprezentacerere,..........2), cu sediul n localitatea. . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , judeul/sectorul. . . . . . . . . . , avnd CIF. . . . . . . . . . , n temeiul prevederilor. . . . . . . . . . 3), solicitm restituirea sumei de. . . . . . . . . . 4), virat eronat n contul de venituri ale bugetului de stat nr. . . . . . . . . . , codificat cu CIF. . . . . . . . . . , cod IBAN. . . . . . . . . . , reprezentnd. . . . . . . . . . , achitat cu OPT nr. . . . . . . . . . din data de. . . . . . . . . . Restituireavafiefectuatncontulnr.......... 5), CIF. . . . . . . . . . , cod IBAN. . . . . . . . . . , deschis la Trezoreria. . . . . . . . . .
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 50

Ordin 16 26-01-2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aplica de la: 22-Dec-2012 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 3 22-Dec-2012

Numele i prenumele conductorului instituiei publice, .......... Semntura .......... L.S. ..........

1) Denumirea unitii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat n care a fost virat eronat suma. 2) Denumirea solicitantului (instituia public). 3) Actul normativ n temeiul cruia se solicit restituirea sumei. 4) Cuantumul sumei pentru care se solicit restituirea, n cifre i n litere. 5) Contul din care a fost dispus plata eronat de ctre instituia public. (anexintrodusprinart.Ipct.3dinOrdinul M.A.D.R. nr. 11/2011, n vigoare de la 21 martie 2011)

Lista actelor modificatoare: 1. 16 iunie 2010 - Ordinul M.A.D.R. nr. 113/2010 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 16/2010, publicat n Monitorul Oficial nr. 399 din 16 iunie 2010; 2. 21 martie 2011 - Ordinul M.A.D.R. nr. 11/2011 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit i Fondul european de garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 16/2010, publicat n Monitorul Oficial nr. 193 din 21 martie 2011. 3. 22 decembrie 2012 - O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte normative, publicat n Monitorul Oficial nr. 884 din 22 decembrie 2012.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 51