Sunteți pe pagina 1din 1432

Legea 571/2003 coroborat cu HG 44/2004 privind

CODUL

!"C#L

CU $O%&'L' &'(ODOLOG!C' D' #)L!C#%'


(e*t va+abi+ pentru anu+ 2012, actua+i-at prin .i/+oace in0or.atice1 #cea2ta nu e2te o repub+icare1

Ultima actualizare: conform cu Ordonana de urgen a Guvernului nr. 125 din 27 decembrie 2011

CU)%!$" "U&#% (it+u+ I II III IV Denu.irea

Dispoziii generale Impozitul pe profit Impozitul pe venit Impozitul pe veniturile microntreprinderilor

V Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia VI VII Taxa pe valoarea adugat ccize i alte taxe speciale

VIII !suri speciale privind supraveg"erea produciei# importului i circulaiei unor produse accizabile I$ I$%& $I%' $ Impozite i taxe locale Infraciuni (ontribuii sociale obligatorii Dispoziii finale

CU)%!$" D'(#L!#( TIT)*) I Dispoziii generale ( +, & -copul i sfera de cuprindere a (odului fiscal RT, & -copul i sfera de cuprindere a (odului fiscal RT, ' Impozitele# taxele i contribuiile sociale reglementate de (odul fiscal ( +, ' Interpretarea i modificarea (odului fiscal RT, . +rincipiile fiscalitii RT, / !odificarea i completarea (odului fiscal RT, 0 1orme metodologice# instruciuni i ordine RT, 2 3nfiinarea i funcionarea (omisiei fiscale centrale ( +, . Definiii RT, 4 Definiii ale termenilor comuni RT, 5 Definiia sediului permanent ( +, / Reguli de aplicare general RT, 6 !oneda de plat i de calcul a impozitelor i taxelor RT, &7 Venituri n natur RT, && +revederi speciale pentru aplicarea (odului fiscal RT, &' Venituri obinute din Romnia RT, &'%& +revederi speciale privind sc"imbul de informaii cu statele membre ale *niunii 8uropene TIT)*) II Impozitul pe profit ( +, & Dispoziii generale RT, &. (ontribuabili RT, &/ -fera de cuprindere a impozitului RT, &0 -cutiri RT, &2 nul fiscal RT, &4 (otele de impozitare RT, &5 Impozit minim ( +, ' (alculul profitului impozabil

RT, &6 Reguli generale RT, &6%& Deduceri pentru c"eltuielile de cercetare9dezvoltare rt, &6%' -cutirea de impozit a profitului reinvestit rt, &6%. Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar RT, '7 Venituri neimpozabile RT, '7%& Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale *niunii 8uropene RT, '& ("eltuieli RT, '' +rovizioane i rezerve RT, '. ("eltuieli cu dobnzile i diferene de curs valutar RT, '/ mortizarea fiscal RT, '0 (ontracte de leasing RT, '0%& (ontracte de fiducie

RT, '2 +ierderi fiscale RT, '4 Reorganizri# lic"idri i alte transferuri de active i titluri de participare RT, '4%& Regimul fiscal comun care se aplic fuziunilor# divizrilor# divizrilor pariale# transferurilor de active i sc"imburilor de aciuni ntre societile din diferite state membre ale *niunii 8uropene RT, '5 socieri fr personalitate :uridic RT, '5%& Reguli generale aplicabile persoanelor :uridice cu sediul n Romnia# nfiinate potrivit legislaiei europene RT, '5%' socieri cu personalitate :uridic nfiinate potrivit legislaiei unui alt stat ( +, . specte fiscale internaionale RT, '6 Veniturile unui sediu permanent RT, .7 Venituri obinute de persoanele :uridice strine din proprieti imobiliare i din vnzarea9cesionarea titlurilor de participare RT, .& (redit fiscal RT, .' +ierderi fiscale externe ( +, / ;;; brogat RT, .. ;;; brogat ( +, 0 +lata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale

RT, ./ Declararea i plata impozitului pe profit RT, .0 Depunerea declaraiilor de impozit pe profit ( +, 2 Impozitul pe dividende, Reinerea impozitului pe dividende RT, .2 Declararea# reinerea i plata impozitului pe dividende ( +, 4 Dispoziii tranzitorii i finale RT, .4 +ierderi fiscale din perioadele de scutire RT, .4%& +ierderi realizate printr9un sediu permanent din strintate RT, .5 Dispoziii tranzitorii TIT)*) III Impozitul pe venit ( +, & Dispoziii generale RT, .6 (ontribuabili RT, /7 -fera de cuprindere a impozitului RT, /& (ategorii de venituri supuse impozitului pe venit RT, /' Venituri neimpozabile RT, /'%& Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaiunea de fiducie RT, /. (otele de impozitare RT, // +erioada impozabil RT, /0 -tabilirea deducerilor personale i a sumelor fixe ( +, ' Venituri din activiti independente RT, /2 Definirea veniturilor din activiti independente RT, /4 ;;; brogat, RT, /5 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activiti independente# determinat pe baza contabilitii n partid simpl RT, /6 -tabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit RT, 07 -tabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectual RT, 0& <piunea de a stabili venitul net anual# utilizndu9se datele din contabilitatea n partid simpl RT, 0' Reinerea la surs a impozitului reprezentnd pli anticipate pentru unele venituri din activiti independente RT, 0'%& <piunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activiti independente

RT, 0. +li anticipate ale impozitului pe veniturile din activiti independente RT, 0/ Impozitarea venitului net din activiti independente ( +, . Venituri din salarii RT, 00 Definirea veniturilor din salarii RT, 02 Deducere personal RT, 04 Determinarea impozitului pe venitul din salarii RT, 05 Termen de plat a impozitului RT, 05%& Deducerea sumelor economisite# potrivit legii# privind economisirea i creditarea n sistem colectiv pentru domeniul locativ RT, 06 <bligaii declarative ale pltitorilor de venituri din salarii RT, 27 +lata impozitului pentru anumite venituri salariale ( +, / Venituri din cedarea folosinei bunurilor RT, 2& Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinei bunurilor RT, 2' -tabilirea venitului net anual din cedarea folosinei bunurilor rt, 2'%& Reguli privind stabilirea impozitului pe venituldeterminat pe baza normei anuale de venit rt, 2'%' Reguli privind stabilirea impozitului n cazul opiunii pentru determinarea venitului net n sistem real rt, 2'%. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din nc"irierea n scop turistic n cazul depirii numrului de 0 camere n cursul anului fiscal, RT 2. +li anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinei bunurilor RT, 2/ Impozitarea venitului net din cedarea folosinei bunurilor ( +, 0 Venituri din investiii RT, 20 Definirea veniturilor din investiii RT, 22 -tabilirea venitului din investiii RT, 24 Reinerea impozitului din veniturile din investiii RT, 24%& ;;; brogat RT, 24%' Impozitarea ctigului net anual impozabil=ctigului net anual ( +, 2 Venituri din pensii RT, 25 Definirea veniturilor din pensii rt, 25%& Venituri neimpozabile

RT, 26 -tabilirea venitului impozabil lunar din pensii RT, 47 Reinerea impozitului din venitul din pensii ( +, 4 Venituri din activiti agricole RT, 4& Definirea veniturilor din activiti agricole RT, 4' -tabilirea venitului net anual din activiti agricole pe baz de norme de venit RT, 4. <piunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea n partid simpl RT, 4/ (alculul i plata impozitului aferent veniturilor din activiti agricole ( +, 5 Venituri din premii i din :ocuri de noroc RT, 40 Definirea veniturilor din premii i din :ocuri de noroc RT, 42 -tabilirea venitului net din premii i din :ocuri de noroc RT, 44 Reinerea impozitului aferent veniturilor din premii i din :ocuri de noroc ( +, 5%& Venituri din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal RT, 44%& Definirea venitului din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal RT, 44%' Rectificarea impozitului RT, 44%. <bligaiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietilor imobiliare ( +, 6 Venituri din alte surse RT, 45 Definirea veniturilor din alte surse RT, 46 (alculul impozitului i termenul de plat rt,46%& Definirea i impozitarea veniturilor a cror surs nu a fost identificat ( +, &7 Venitul net anual impozabil RT, 57 -tabilirea venitului net anual impozabil rt, 57%& -tabilirea ctigului net anual impozabil RT, 5& Declaraii privind venit estimat=norma de venit RT, 5' -tabilirea plilor anticipate de impozit RT, 5. Declaraia privind venitul realizat RT, 5/ -tabilirea i plata impozitului anual datorat ( +, && +roprietatea comun i asociaiile fr personalitate :uridic RT, 50 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deinute n comun

RT, 52 Reguli privind asocierile fr personalitate :uridic ( +, &' specte fiscale internaionale RT, 54 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activiti independente RT, 55 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activiti dependente RT, 56 lte venituri ale persoanelor fizice nerezidente RT, 67 Venituri obinute din strintate RT, 6& (reditul fiscal extern RT, 6' ;;; brogat ( +, &. <bligaii declarative ale pltitorilor de venituri cu reinere la surs RT, 6. <bligaii declarative ale pltitorilor de venituri cu reinere la surs ( +, &/ Dispoziii tranzitorii i finale RT, 6/ Dispoziii tranzitorii RT, 60 Definitivarea impunerii pe anul fiscal RT, 62 ;;; brogat RT, 64 ;;; brogat RT, 65 ;;; brogat RT, 66 ;;; brogat RT, &77 ;;; brogat RT, &7& ;;; brogat RT, &7' ;;; brogat RT, &7. > &&' ;;; brogate prin ) 42='7&7 Titlul IV? Impozitul pe veniturile microntreprinderilor rt, &&'%& Definiia microntreprinderii rt, &&'%' <piunea de a plti impozit pe veniturile microntreprinderii rt, &&'%. ria de cuprindere a impozitului rt, &&'%/ nul fiscal rt, &&'%0 (ota de impozitare rt, &&'%2 Impunerea microntreprinderilor care realizeaz venituri mai mari de &77,777 euro rt, &&'%4 @aza impozabil

rt, &&'%5 +rocedura de declarare a opiunii rt, &&'%6 +lata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale rt, &&'%&7 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microntreprindere rt, &&'%&& +revederi fiscale referitoare la amortizare TIT)*) V Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia ( +, & Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni RT, &&. (ontribuabili RT, &&/ -fera de cuprindere a impozitului RT, &&0 Venituri impozabile obinute din Romnia RT, &&2 Reinerea impozitului din veniturile impozabile obinute din Romnia de nerezideni RT, &&4 -cutiri de la impozitul prevzut n prezentul capitol RT, &&5 (oroborarea prevederilor (odului fiscal cu cele ale conveniilor de evitare a dublei impuneri i a legislaiei *niunii 8uropene RT, &&6 Declaraii anuale privind reinerea la surs RT, &'7 (ertificatele de atestare a impozitului pltit de nerezideni RT, &'& Dispoziii tranzitorii ( +, ' Impozitul pe reprezentane RT, &'' (ontribuabili RT, &'. -tabilirea impozitului RT, &'/ +lata impozitului i depunerea declaraiei fiscale ( +, . !odul de impozitare a veniturilor din economii obinute din Romnia de persoane fizice rezidente n state membre i aplicarea sc"imbului de informaii n legtur cu aceast categorie de venituri RT, &'/%& Definiia beneficiarului efectiv RT, &'/%' Identitatea i determinarea locului de reziden a beneficiarilor efectivi RT, &'/%. Definiia agentului pltitor RT, &'/%/ Definiia autoritii competente RT, &'/%0 Definiia plii dobnzilor RT, &'/%2 -fera teritorial

RT, &'/%4 Informaiile comunicate de un agent pltitor RT, &'/%5 -c"imbul automat de informaii RT, &'/%6 +erioada de tranziie pentru trei state membre RT, &'/%&7 Reinerea la surs RT, &'/%&& Distribuirea venitului RT, &'/%&' 8xcepii de la sistemul de reinere la surs RT, &'/%&. !suri luate de Romnia pentru efectuarea sc"imbului de informaii cu statele care au perioad de tranziie la impunerea economiilor RT, &'/%&/ 8liminarea dublei impuneri RT, &'/%&0 Titluri de creane negociabile RT, &'/%&2 nexa referitoare la lista entitilor asimilate la care se face referire la art, &'/%&0 RT, &'/%&4 Data aplicrii ( +, / Redevene i dobnzi la ntreprinderi asociate RT, &'/%&5 -fera de aplicare i procedura RT, &'/%&6 Definiia dobnzii i a redevenelor RT, &'/%'7 Definiia ntreprinderii# ntreprinderii asociate i a sediului permanent RT, &'/%'& 8xceptarea plilor de dobnzi sau de redevene RT, &'/%'' Araud i abuz RT, &'/%'. Reguli tranzitorii pentru Republica (e"# Brecia# -pania# )etonia# )ituania# +olonia# +ortugalia i -lovacia RT, &'/%'/ (lauza de delimitare RT, &'/%'0 !suri luate de Romnia RT, &'/%'2 )ista societilor acoperite de prevederile art, &'/%'7 lit, aC pct, DiiiC RT, &'/%'4 Data aplicrii ( +, 0 -c"imb de informaii n domeniul impozitelor directe RT, &'/%'5 +revederi generale RT, &'/%'6 -c"imb la cerere RT, &'/%.7 -c"imbul automat de informaii RT, &'/%.& -c"imbul spontan de informaii RT, &'/%.' )imita de timp pentru transmiterea informaiei

RT, &'/%.. (olaborarea dintre oficialii statului vizat RT, &'/%./ +revederi privind secretul RT, &'/%.0 )imitri la sc"imbul de informaii RT, &'/%.2 1otificarea RT, &'/%.4 Verificri simultane RT, &'/%.5 (onsultri RT, &'/%.6 -c"imb de experien RT, &'/%/7 plicabilitatea unor prevederi lrgite referitoare la asisten RT, &'/%/& Data aplicrii TIT)*) VI Taxa pe valoarea adugat ( +, & Definiii RT, &'0 Definiia taxei pe valoarea adugat RT, &'0%& -emnificaia unor termeni i expresii RT, &'0%' plicare teritorial ( +, ' <peraiuni impozabile RT, &'2 <peraiuni impozabile ( +, . +ersoane impozabile RT, &'4 +ersoane impozabile i activitatea economic ( +, / <peraiuni cuprinse n sfera de aplicare a taxei RT, &'5 )ivrarea de bunuri RT, &'6 +restarea de servicii RT, &.7 -c"imbul de bunuri sau servicii RT, &.7%& c"iziiile intracomunitare de bunuri RT, &.& Importul de bunuri ( +, 0 )ocul operaiunilor cuprinse n sfera de aplicare a taxei RT, &.' )ocul livrrii de bunuri RT, &.'%& )ocul ac"iziiei intracomunitare de bunuri RT, &.'%' )ocul importului de bunuri

RT, &.. )ocul prestrii de servicii ( +, 2 Aaptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adugat RT, &./ Aaptul generator i exigibilitatea 9 definiii RT, &./%& Aaptul generator pentru livrri de bunuri i prestri de servicii RT, &./%' 8xigibilitatea pentru livrri de bunuri i prestri de servicii RT, &./%. 8xigibilitatea pentru livrri intracomunitare de bunuri# scutite de tax RT, &.0 Aaptul generator i exigibilitatea pentru ac"iziii intracomunitare de bunuri RT, &.2 Aaptul generator i exigibilitatea pentru importul de bunuri ( +, 4 @aza de impozitare RT, &.4 @aza de impozitare pentru livrri de bunuri i prestri de servicii efectuate n interiorul rii RT, &.5 :ustarea bazei de impozitare RT, &.5%& @aza de impozitare pentru ac"iziiile intracomunitare RT, &.6 @aza de impozitare pentru import RT, &.6%& (ursul de sc"imb valutar ( +, 5 (otele de tax RT, &/7 (otele ( +, 6 <peraiuni scutite de tax RT, &/& -cutiri pentru operaiuni din interiorul rii RT, &/' -cutiri pentru importuri de bunuri i pentru ac"iziii intracomunitare RT, &/. -cutiri pentru exporturi sau alte operaiuni similare# pentru livrri intracomunitare i pentru transportul internaional i intracomunitar RT, &// -cutiri speciale legate de traficul internaional de bunuri RT, &//%& -cutiri pentru intermediari ( +, &7 Regimul deducerilor RT, &/0 -fera de aplicare a dreptului de deducere RT, &/2 (ondiii de exercitare a dreptului de deducere RT, &/4 Deducerea taxei pentru persoana impozabil cu regim mixt i persoana parial impozabil RT, &/4%& Dreptul de deducere exercitat prin decontul de tax

RT, &/4%' Rambursarea taxei ctre persoane impozabile nenregistrate n scopuri de TV n Romnia i rambursarea TV de ctre alte state membre ctre persoane impozabile stabilite n Romnia RT, &/4%. Rambursrile de tax ctre persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TV # conform art, &0. RT, &/5 :ustarea taxei deductibile n cazul ac"iziiilor de servicii i bunuri# altele dect bunurile de capital RT, &/6 :ustarea taxei deductibile n cazul bunurilor de capital ( +, && +ersoanele obligate la plata taxei RT, &07 +ersoana obligat la plata taxei pentru operaiunile taxabile din Romnia RT, &0& +ersoana obligat la plata taxei pentru ac"iziii intracomunitare RT, &0&%& +ersoana obligat la plata taxei pentru importul de bunuri RT, &0&%' Rspunderea individual i n solidar pentru plata taxei ( +, &' Regimuri speciale RT, &0' Regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici RT, &0'%& Regimul special pentru ageniile de turism RT, &0'%' Regimuri speciale pentru bunurile second9"and# opere de art# obiecte de colecie i antic"iti RT, &0'%. Regimul special pentru aurul de investiii RT, &0'%/ Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaz servicii electronice persoanelor neimpozabile ( +, &. <bligaii RT, &0. 3nregistrarea persoanelor impozabile n scopuri de TV RT, &0.%& 3nregistrarea n scopuri de TV a altor persoane care efectueaz ac"iziii intracomunitare sau pentru servicii RT, &0/ +revederi generale referitoare la nregistrare RT, &00 Aacturarea RT, &00%& lte documente RT, &02 8videna operaiunilor RT, &02%& +erioada fiscal RT, &02%' Decontul de tax RT, &02%. Decontul special de tax i alte declaraii

RT, &02%/ Declaraia recapitulativ RT, &04 +lata taxei la buget RT, &05 Responsabilitatea pltitorilor i a organelor fiscale RT, &05%& @aza de date privind operaiunile intracomunitare RT, &05%' Registrul operatorilor intracomunitari ( +, &/ Dispoziii comune RT, &06 (orectarea documentelor RT, &27 !suri de simplificare RT, &27%& ;;; brogat ( +, &0 Dispoziii tranzitorii RT, &2& Dispoziii tranzitorii RT, &2&%& <peraiuni efectuate nainte i de la data aderrii RT, &2&%' Directive transpuse TIT)*) VII ccize i alte taxe speciale ( +, & ccize armonizate RT, &2' 9&40%/ RT, &42 1ivelul accizelor RT, &44 (alculul accizei pentru igarete rt, &45 > '72 ;;; brogat RT, '72%& ;;; brogat (ap, I%& Regimul accizelor armonizate RT, '72%' -fera de aplicare RT, '72%. Definiii RT, '72%/ lte teritorii de aplicare RT, '72%0 Aaptul generator RT, '72%2 8xigibilitatea RT, '72%4 8liberarea pentru consum RT, '72%5 Importul

RT, '72%6 +ltitori de accize -8(EI*18 a '9a lcool i buturi alcoolice RT, '72%&7 @ere RT, '72%&& Vinuri RT, '72%&' @uturi fermentate# altele dect bere i vinuri RT, '72%&. +roduse intermediare RT, '72%&/ lcool etilic -8(EI*18 a .9a rt, '72%&0 Tutun prelucrat -8(EI*18 a /9a +roduse energetice RT, '72%&2 +roduse energetice RT, '72%&4 Baz natural RT, '72%&5 (rbune# cocs i lignit -8(EI*18 a 09a 8nergie electric RT, '72%&6 8nergie electric -8(EI*18 a 29a 8xcepii de la regimul de accizare pentru produse energetice i energie electric RT, '72%'7 8xcepii -8(EI*18 a 49a Regimul de antrepozitare RT, '72%'& Reguli generale RT, '72%'' (ererea de autorizare ca antrepozit fiscal RT, '72%'. (ondiii de autorizare RT, '72%'/ utorizarea ca antrepozit fiscal RT, '72%'0 Respingerea cererii de autorizare RT, '72%'2 <bligaiile antrepozitarului autorizat RT, '72%'4 Regimul de transfer al autorizaiei RT, '72%'5 nularea# revocarea i suspendarea autorizaiei -8(EI*18 a 59a Destinatarul nregistrat RT, '72%'6 Destinatarul nregistrat

-8(EI*18 a 69a Deplasarea i primirea produselor accizabile aflate n regim suspensiv de accize RT, '72%.7 Deplasarea produselor accizabile aflate n regim suspensiv de accize RT, '72%.& Documentul administrativ electronic RT, '72%.' Divizarea deplasrii produselor energetice n regim suspensiv de accize RT, '72%.. +rimirea produselor accizabile n regim suspensiv de accize RT, '72%./ Raportul de export RT, '72%.0 +roceduri n cazul n care sistemul informatizat este indisponibil la expediie RT, '72%.2 +roceduri n cazul n care sistemul informatizat este indisponibil la destinaie RT, '72%.4 3nc"eierea deplasrii produselor accizabile n regim suspensiv de accize RT, '72%.5 -tructura i coninutul mesa:elor RT, '72%.6 +roceduri simplificate RT, '72%/7 Deplasarea unui produs accizabil n regim suspensiv dup ce a fost pus n liber circulaie n procedur vamal simplificat RT, '72%/& 1ereguli i abateri -8(EI*18 a &79a Restituiri de accize RT, '72%/' Restituiri de accize -8(EI*18 a &&9a Deplasarea intracomunitar i impozitarea produselor accizabile dup eliberarea pentru consum RT, '72%/. +ersoane fizice RT, '72%// +roduse cu accize pltite# deinute n scopuri comerciale n Romnia RT, '72%/0 Deplasarea intracomunitar a produselor cu accize pltite RT, '72%/2 Documentul de nsoire RT, '72%/4 Vnzarea la distan RT, '72%/5 Distrugeri i pierderi RT, '72%/6 1ereguli aprute pe parcursul deplasrii produselor accizabile RT, '72%07 Declaraii privind ac"iziii i livrri intracomunitare -8(EI*18 a &'9a <bligaiile pltitorilor de accize RT, '72%0& +lata accizelor la bugetul de stat RT, '72%0' Depunerea declaraiilor de accize RT, '72%0. Documente fiscale

RT, '72%0/ Baranii RT, '72%00 Responsabilitile pltitorilor de accize -8(EI*18 a &.9a -cutiri la plata accizelor RT, '72%02 -cutiri generale RT, '72%04 -cutiri speciale RT, '72%05 -cutiri pentru alcool etilic i alte produse alcoolice RT, '72%06 ;;; brogat, RT, '72%27 -cutiri pentru produse energetice i energie electric -8(EI*18 a &/9a !arcarea produselor alcoolice i a tutunului prelucrat RT, '72%2& Reguli generale RT, '72%2' Responsabilitatea marcrii RT, '72%2. +roceduri de marcare RT, '72%2/ 8liberarea marca:elor -8(EI*18 a &09a lte obligaii pentru operatorii economici cu produse accizabile RT, '72%20 (onfiscarea tutunului prelucrat RT, '72%22 (ontrolul RT, '72%24 3ntrzieri la plata accizelor RT, '72%25 +rocedura de import pentru produse energetice RT, '72%26 (ondiii de distribuie i comercializare RT, '72%47 (irculaia produselor accizabile intrate# potrivit legii# n proprietatea privat a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silit RT, '72%4& -cutiri pentru tutun prelucrat ( +, ' lte produse accizabile RT, '74 -fera de aplicare RT, '75 1ivelul i calculul accizei RT, '76 +ltitori de accize RT, '&7 -cutiri RT, '&& 8xigibilitatea RT, '&' 8xigibilitatea accizei n cazul procedurii vamale simplificate RT, '&. +lata accizelor la bugetul de stat

RT, '&/ Declaraiile de accize ( +, '%& Taxe speciale pentru autoturisme i autove"icule RT, '&/%& ;;; @R<B T RT, '&/%' ;;; @R<B T RT, '&/%. ;;; @R<B T ( +, . Impozitul la ieiul din producia intern RT, '&0 Dispoziii generale RT, '&2 -cutiri RT, '&4 Declaraiile de impozit ( +, / Dispoziii comune RT, '&5 (onversia n lei a sumelor exprimate n euro RT, '&6 <bligaiile pltitorilor RT, ''7 Decontrile ntre operatorii economici RT, ''7%& Regimul produselor accizabile deinute de operatorii economici care nregistreaz obligaii fiscale restante ( +, 0 Dispoziii tranzitorii i derogri RT, ''7%' cciza minim pentru igarete RT, ''& Derogare pentru produse energetice RT, ''&%&9 ''&%' ;;; brogat ( +, 2 (ontravenii i sanciuni RT, ''&%. (ontravenii i sanciuni RT, ''&%/ (onstatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor RT, ''&%0 Dispoziii aplicabile TIT)*) VIII !suri speciale privind supraveg"erea produciei# importului i circulaiei unor produse accizabile RT, ''' > '.4 ;;; brogat RT, '.5 ;;; brogat RT, '.6 > '/' ;;; brogat RT, '/. ;;; brogat RT, '// 9 '//%& ;;; brogat

RT, '/0 ;;; brogat RT, '/2 ;;; brogat TIT)*) I$ Impozite i taxe locale ( +, & Dispoziii generale RT, '/4 Definiii RT, '/5 Impozite i taxe locale ( +, ' Impozitul i taxa pe cldiri RT, '/6 Reguli generale RT, '07 -cutiri RT, '0& (alculul impozitului pentru persoane fizice RT, '0' !a:orarea impozitului datorat de persoanele fizice ce dein mai multe cldiri RT, '0. (alculul impozitului datorat de persoanele :uridice RT, '0/ Dobndirea# nstrinarea i modificarea cldirilor RT, '00 +lata impozitului ( +, . Impozitul i taxa pe teren RT, '02 Reguli generale RT, '04 -cutiri RT, '05 (alculul impozitului RT, '06 Dobndiri i transferuri de teren# precum i alte modificri aduse terenului RT, '27 +lata impozitului ( +, / Taxa asupra mi:loacelor de transport RT, '2& Reguli generale RT, '2' -cutiri RT, '2.;C (alculul taxei RT, '2/ Dobndiri i transferuri ale mi:loacelor de transport RT, '20 +lata taxei ( +, 0 Taxa pentru eliberarea certificatelor# avizelor i a autorizaiilor RT, '22 Reguli generale RT, '24 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism# a autorizaiilor de construire i a altor avize asemntoare

RT, '25 Taxa pentru eliberarea autorizaiilor pentru a desfura o activitate economic i a altor autorizaii similare RT, '26 -cutiri ( +, 2 Taxa pentru folosirea mi:loacelor de reclam i publicitate RT, '47 Taxa pentru serviciile de reclam i publicitate RT, '4& Taxa pentru afia: n scop de reclam i publicitate RT, '4' -cutiri ( +, 4 Impozitul pe spectacole RT, '4. Reguli generale RT, '4/ (alculul impozitului RT, '40 Reguli speciale pentru videoteci i discoteci RT, '42 -cutiri RT, '44 +lata impozitului ( +, 5 Taxa "otelier RT, '45 Reguli generale RT, '46 (alculul taxei RT, '57 -cutiri RT, '5& +lata taxei ( +, 6 Taxe speciale RT, '5' Taxe speciale ( +, &7 lte taxe locale RT, '5. lte taxe locale RT, '5.%& (ontracte de fiducie ( +, && Aaciliti comune RT, '5/ Aaciliti pentru persoane fizice RT, '50 Aaciliti pentru persoanele :uridice RT, '50%& -cutiri i faciliti pentru persoanele :uridice RT, '52 -cutiri i faciliti stabilite de consiliile locale ( +, &' lte dispoziii comune RT, '54 !a:orarea impozitelor i taxelor locale de consiliile locale sau consiliile :udeene

RT, '55 Fotrrile consiliilor locale i :udeene privind impozitele i taxele locale RT, '56 ccesul la informaii privind impozitele i taxele locale RT, '67 ;;; brogat RT, '6& (ontrolul i colectarea impozitelor i taxelor locale RT, '6' Indexarea impozitelor i taxelor locale RT, '6. 8laborarea normelor ( +, &. -anciuni RT, '6/ -anciuni RT, '6/%& -anciuni ( +, &/ Dispoziii finale RT, '60 Implicaii bugetare ale impozitelor i taxelor locale RT, '60%& Implicaii bugetare ale impozitelor i taxelor locale RT, '62 Dispoziii tranzitorii TIT)*) I$%& Infraciuni RT, '62%& Titlul I$%' (ontribuii sociale obligatorii ( +, & (<1TRI@*II -<(I )8 <@)IB T<RII +RIVI1D +8R-< 18)8 ( R8 R8 )IG8 GH V81IT*RI DI1 - ) RII# V81IT*RI -I!I) T8 - ) RII)<R I V81IT*RI DI1 +81-II# +R8(*! I +8R-< 18)8 A) T8 -*@ +R<T8(I - * 31 (*-T<DI -T T*)*I

rt, '62%' -fera contribuiilor sociale rt, '62%. (ontribuabilii sistemelor de asigurri sociale rt, '62%/ @aza de calcul al contribuiilor sociale individuale rt, '62%0 @aza de calcul al contribuiilor sociale datorate de anga:atori# entiti asimilate anga:atorului i orice pltitor de venituri de natur salarial sau asimilate salariilor, rt, '62%2 @aza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art, '62%. lit, fC pct, & rt, '62%4 @aza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art, '62%. lit, fC pct, ' rt, '62%5 @aza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art, '62%. lit, fC pct, .

rt, '62%6 @aza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art, '62%. lit, fC pct, / i 0 rt, '62%&7 @aza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art, '62%. lit, fC pct, 2# 4 i 5 rt, '62%&& @aza de calcul al contribuiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizaiilor de asigurri sociale de sntate rt, '62%&' @aza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art, '62%. lit, fC pct, &7 rt, '62%&. @aza de calcul al contribuiilor sociale datorate pentru persoanele prevzute la art, '62%. lit, fC pct, && rt, '62%&/ ;;; brogat rt, '62%&0 8xcepii generale rt, '62%&2 8xcepii specifice rt, '62%&4 lte sume pentru care se calculeaz i se reine contribuia de asigurri sociale de sntate rt,'62%&5 (alculul# reinerea i virarea contribuiilor sociale rt, '62%&6 Depunerea declaraiilor rt, '62%'7 +revederi speciale

( +, II (<1TRI@*EII -<(I )8 <@)IB T<RII +RIVI1D +8R-< 18)8 ( R8 R8 )IG8 GH V81IT*RI DI1 (TIVITHEI I1D8+81D81T8# (TIVITHEI BRI(<)8 II -<(I8RI AHRH +8R-<1 )IT T8 J*RIDI(H

RT, '62%'& (ontribuabili RT, '62%'' RT, '62%'. RT, '62%'/ RT, '62%'0 @aza de calcul 8xcepii specifice +li anticipate cu titlu de contribuii sociale Declararea# definitivarea i plata contribuiilor sociale

RT, '62%'2 (otele de contribuie

CAPITOLUL III

CONTRIBUIA DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE PRIVIND PERSOANELE CARE REALIZEAZ ALTE VENITURI, PRECUM I PERSOANELE CARE NU REALIZEAZ VENITURI

RT, '62%'4 RT, '62%'5 RT, '62%'6 RT, '62%.7 RT, '62%.&

(ontribuabilii -tabilirea contribuiei @aza de calcul (alculul contribuiei +lata contribuiei

RT, '62%.' (ontribuia de asigurri sociale de sntate privind persoanele care nu realizeaz venituri

TIT)*) $ Dispoziii finale RT, '64 Data intrrii n vigoare a (odului fiscal RT, '65 brogarea actelor normative

(!(LUL ! Di2po-i3ii genera+e

CAP. 1 Scopul !"#$% &# cup$ '&#$# % Co&ulu " !c%l


RT, & -copul i sfera de cuprindere a (odului fiscal 415 Prezentul cod tabile!te cadrul legal "entru im"ozitele# ta$ele !i contribuiile ociale obligatorii "revzute la art. 2# care con tituie venituri la bugetul de tat# bugetele locale# bugetul a igurrilor ociale de tat# bugetul %ondului naional unic de a igurri ociale de ntate# bugetul a igurrilor "entru !oma& !i fondul de garantare "entru "lata creanelor alariale# "recizeaz contribuabilii care au obligaia "ltea c ace te im"ozite# ta$e !i contribuii ociale# "recum !i modul de calcul !i de "lat al ace tora. Prezentul cod cu"rinde "rocedura de modificare a ace tor im"ozite# ta$e !i contribuii ociale. 'e a emenea# autorizeaz (ini terul %inanelor Publice elaboreze norme metodologice# in truciuni !i ordine )n a"licarea "rezentului cod !i a conveniilor de evitare a dublei im"uneri. 425 *adrul legal de admini trare a im"ozitelor !i ta$elor reglementate de "rezentul cod e te tabilit "rin legi laia "rivind "rocedurile fi cale. 435 +n materie fi cal# di "oziiile "rezentului cod "revaleaz a u"ra oricror "revederi din alte acte normative# )n caz de conflict )ntre ace tea a"lic,ndu- e di "oziiile *odului fi cal. 445 'ac orice "revedere a "rezentului cod contravine unei "revederi a unui tratat la care .om,nia e te "arte# e a"lic "revederea acelui tratat. 455 Orice m ur de natur fi cal care con tituie a&utor de tat e acord "otrivit di "oziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 117/2000 "rivind "rocedurile naionale )n domeniul a&utorului de tat# a"robat cu modificri !i com"letri "rin 1egea nr. 127/2007.

RT, ' Impozitele# taxele i contribuiile sociale reglementate de (odul fiscal 314 5m"ozitele !i ta$ele reglementate "rin "rezentul cod unt urmtoarele: a4 im"ozitul "e "rofit6 b4 im"ozitul "e venit6 c4 im"ozitul "e veniturile micro)ntre"rinderilor6

d4 im"ozitul "e veniturile obinute din .om,nia de nerezideni6 e4 im"ozitul "e re"rezentane6 f4 ta$a "e valoarea adugat6 g4 accizele6 74 im"ozitele !i ta$ele locale. 324 *ontribu8iile ociale reglementate "rin "rezentul cod unt urmtoarele: a4 contribu8iile de a igurri ociale datorate bugetului a igurrilor ociale de tat6 b4 contribu8iile de a igurri ociale de ntate datorate bugetului %ondului na8ional unic de a igurri ociale de ntate6 c4 contribu8ia "entru concedii 9i indemniza8ii de a igurri ociale de ntate datorat de anga&ator bugetului %ondului na8ional unic de a igurri ociale de ntate6 d4 contribu8iile a igurrilor "entru 9oma& datorate bugetului a igurrilor "entru 9oma&6 e4 contribu8ia de a igurare "entru accidente de munc 9i boli "rofe ionale datorat de anga&ator bugetului a igurrilor ocialede tat6 f4 contribu8ia la %ondul de garantare "entru "lata crean8elor alariale# datorat de "er oanele fizice 9i &uridice care au calitatea de anga&ator "otrivit art. : din 1egea nr. 200/2000 "rivind con tituirea 9i utilizarea %ondului de garantare "entru "lata crean8elor alariale# cu modificrile ulterioare.

CAP. ( I')#$p$#)%$#% *o& " c%$#% Co&ulu " !c%l


RT, . +rincipiile fiscalitii 5m"ozitele !i ta$ele reglementate de "rezentul cod e bazeaz "e urmtoarele "rinci"ii: a5 neutralitatea m urilor fi cale )n ra"ort cu diferitele categorii de inve titori !i ca"italuri# cu forma de "ro"rietate# a igur,nd condiii egale inve titorilor# ca"italului rom,n !i trin6 b5 certitudinea im"unerii# "rin elaborarea de norme &uridice clare# care nu conduc la inter"retri arbitrare# iar termenele# modalitatea !i umele de "lat fie "reci tabilite "entru fiecare "ltitor# re "ectiv ace!tia "oat urmri !i )nelege arcina fi cal ce le revine# "recum !i

"oat determina influena deciziilor lor de management financiar a u"ra arcinii lor fi cale6 c5 ec7itatea fi cal la nivelul "er oanelor fizice# "rin im"unerea diferit a veniturilor# )n funcie de mrimea ace tora6 d5 eficiena im"unerii "rin a igurarea tabilitii "e termen lung a "revederilor *odului fi cal# a tfel )nc,t ace te "revederi nu conduc la efecte retroactive defavorabile "entru "er oane fizice !i &uridice# )n ra"ort cu im"ozitarea )n vigoare la data ado"trii de ctre ace tea a unor decizii inve tiionale ma&ore.

RT, / !odificarea i completarea (odului fiscal 415 Prezentul cod e modific !i e com"leteaz numai "rin lege# "romovat# de regul# cu 0 luni )nainte de data intrrii )n vigoare a ace teia. 425 Orice modificare au com"letare la "rezentul cod intr )n vigoare cu )nce"ere din "rima zi a anului urmtor celui )n care a fo t ado"tat "rin lege.

RT, 0 1orme metodologice# instruciuni i ordine 415 (ini terul %inanelor Publice are atribuia elaborrii normelor nece are "entru a"licarea unitar a "rezentului cod. 425 +n )nele ul "rezentului cod# "rin norme e )nelege norme metodologice# in truciuni !i ordine. 435 ;ormele metodologice unt a"robate de Guvern# "rin 7otr,re# !i unt "ublicate )n (onitorul Oficial al .om,niei# Partea 5. 445 Ordinele !i in truciunile "entru a"licarea unitar a "rezentului cod e emit de mini trul finanelor "ublice !i e "ublic )n (onitorul Oficial al .om,niei# Partea 5. Ordinele !i in truciunile referitoare la "roceduri de admini trare a im"ozitelor !i ta$elor reglementate de "rezentul cod# datorate bugetului general con olidat# e emit de "re!edintele <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal !i e "ublic )n (onitorul Oficial al .om,niei# Partea 5. 455 5n tituiile "ublice din ubordinea Guvernului# altele dec,t (ini terul %inanelor Publice# nu "ot elabora !i emite norme care aib legtur cu "revederile "rezentului cod# cu e$ce"ia celor "revzute )n "rezentul cod. 465 <nual# (ini terul %inanelor Publice colecteaz !i i tematizeaz toate normele )n vigoare av,nd legtur cu "revederile "rezentului cod !i "une acea t colecie oficial la di "oziia altor "er oane# "re "ublicare.

RT, 2 3nfiinarea i funcionarea (omisiei fiscale centrale 415 (ini terul %inanelor Publice )nfiineaz o *omi ie fi cal central# care are re "on abiliti de elaborare a deciziilor cu "rivire la a"licarea unitar a "rezentului cod. 425 .egulamentul de organizare !i funcionare a *omi iei fi cale centrale e a"rob "rin ordin al mini trului finanelor "ublice. 435 *omi ia fi cal central e te coordonat de ecretarul de tat din (ini terul %inanelor Publice care r "unde de "oliticile !i legi laia fi cal. 445 'eciziile *omi iei fi cale centrale e a"rob "rin ordin al mini trului finanelor "ublice. 455 === <brogat 465 === <brogat 475 === <brogat 475 === <brogat

CAP. + D#" ' ,


RT, 4 Definiii ale termenilor comuni 415 +n )nele ul "rezentului cod# cu e$ce"ia titlului >5# termenii !i e$"re iile de mai &o au urmtoarele emnificaii: 1. activitate - orice activitate de f!urat de ctre o "er oan )n co"ul obinerii de venit6 2. activitate dependent - orice activitate de f!urat de o "er oan fizic )ntr-o relaie de anga&are6 2.1. Orice activitate "oate fi recon iderat ca activitate de"endent dac )nde"line!te cel "uin unul dintre urmtoarele criterii: a4 beneficiarul de venit e afl )ntr-o relaie de ubordonare fa de "ltitorul de venit# re "ectiv organele de conducere ale "ltitorului de venit# !i re "ect condiiile de munc im"u e de ace ta# cum ar fi: atribuiile ce )i revin !i modul de )nde"linire a ace tora# locul de f!urrii activitii# "rogramul de lucru6

b4 )n "re tarea activitii# beneficiarul de venit folo e!te e$clu iv baza material a "ltitorului de venit# re "ectiv "aii cu )nze trare core "unztoare# ec7i"ament "ecial de lucru au de "rotecie# unelte de munc au altele a emenea !i contribuie cu "re taia fizic au cu ca"acitatea intelectual# nu !i cu ca"italul "ro"riu6 c4 "ltitorul de venit u"ort )n intere ul de f!urrii activitii c7eltuielile de de"la are ale beneficiarului de venit# cum ar fi indemnizaia de delegare-deta!are )n ar !i )n trintate# "recum !i alte c7eltuieli de acea t natur6 d4 "ltitorul de venit u"ort indemnizaia de concediu de odi7n !i indemnizaia "entru inca"acitate tem"orar de munc# )n contul beneficiarului de venit.

Norme metodologice
2.2. +n cazul recon iderrii unei activit8i ca activitate de"endent# im"ozitul "e venit 9i contribu8iile ociale obligatorii# tabilite "otrivit legii# vor fi recalculate 9i virate# fiind datorate olidar de "ltitorul !i beneficiarul de venit. +n ace t caz e a"lic regulile de determinare a im"ozitului "entru veniturile din alarii realizate )n afara funciei de baz 2. activitate dependent +a 0unc3ia de ba- - orice activitate de f!urat )n baza unui contract individual de munc au a unui tatut "ecial "revzut de lege# declarat anga&atorului ca funcie de baz de ctre anga&at6 )n cazul )n care activitatea e de f!oar "entru mai muli anga&atori# anga&atul e te obligat declare fiecruia locul unde e$ercit funcia "e care o con ider de baz 3)n vigoare de la 1 ian. 201246 :. activitate independent - orice activitate de f!urat cu regularitate de ctre o "er oan fizic# alta dec,t o activitate de"endent6 5. a2ociere, 0r per2ona+itate /uridic - orice a ociere )n "artici"aiune# gru" de intere economic# ocietate civil au alt entitate care nu e te o "er oan im"ozabil di tinct# )n )nele ul im"ozitului "e venit !i "e "rofit# conform normelor emi e )n a"licare6 5?1. autoritate 0i2ca+ centra+ - (ini terul %inanelor Publice# in tituie cu rolul de a coordona a"licarea unitar a "revederilor legi laiei fi cale1 0. autoritate 0i2ca+ co.petent - organul fi cal din cadrul (ini terului %inanelor Publice !i erviciile de "ecialitate ale autoritilor admini traiei "ublice locale# du" caz# care au re "on abiliti fi cale6 7. contract de +ea2ing 0inanciar - orice contract de lea ing care )nde"line!te cel "uin una dintre urmtoarele condiii:

a5 ri curile !i beneficiile dre"tului de "ro"rietate a u"ra bunului care face obiectul lea ingului unt tran ferate utilizatorului la momentul la care contractul de lea ing "roduce efecte6 b5 contractul de lea ing "revede e$"re tran ferul dre"tului de "ro"rietate a u"ra bunului ce face obiectul lea ingului ctre utilizator la momentul e$"irrii contractului6 c5 utilizatorul are o"iunea de a cum"ra bunul la momentul e$"irrii contractului# iar valoarea rezidual e$"rimat )n "rocente e te mai mic au egal cu diferena dintre durata normal de funcionare ma$im !i durata contractului de lea ing# ra"ortat la durata normal de funcionare ma$im# e$"rimat )n "rocente6 d5 "erioada de lea ing de"!e!te @0A din durata normal de funcionare ma$im a bunului care face obiectul lea ingului6 )n )nele ul ace tei definiii# "erioada de lea ing include orice "erioad "entru care contractul de lea ing "oate fi "relungit6 e5 valoarea total a ratelor de lea ing# mai "uin c7eltuielile acce orii# e te mai mare au egal cu valoarea de intrare a bunului6 @. contract de +ea2ing opera3iona+ - orice contract de lea ing )nc7eiat )ntre locator !i locatar# care tran fer locatarului ri curile !i beneficiile dre"tului de "ro"rietate# mai "uin ri cul de valorificare a bunului la valoarea rezidual# !i care nu )nde"line!te niciuna dintre condiiile "revzute la "ct. 7 lit. b4 - e46 ri cul de valorificare a bunului la valoarea rezidual e$i t atunci c,nd o"iunea de cum"rare nu e te e$ercitat la )nce"utul contractului au c,nd contractul de lea ing "revede e$"re re tituirea bunului la momentul e$"irrii contractului6 B. co.i2ion - orice "lat )n bani au )n natur efectuat ctre un broCer# un agent comi ionar general au ctre orice "er oan a imilat unui broCer au unui agent comi ionar general# "entru erviciile de intermediere efectuate )n legtur cu o o"eraiune comercial6 10. contribu3ii 2ocia+e ob+igatorii - orice contribuii care trebuie "ltite# )n conformitate cu legi laia )n vigoare# "entru "rotecia !omerilor# a igurri de ntate au a igurri ociale6 11. credit 0i2ca+ - o diminuare a im"ozitului "e venit au a im"ozitului "e "rofit cu uma im"ozitului ac7itat )n trintate# conform conveniilor de evitare a dublei im"uneri au a!a cum e tabile!te )n "rezentul cod6 12. dividend - o di tribuire )n bani au )n natur# efectuat de o "er oan &uridic unui "artici"ant la "er oana &uridic# dre"t con ecin a deinerii unor titluri de "artici"are la acea "er oan &uridic# e$ce"t,nd urmtoarele:

a4 o di tribuire de titluri de "artici"are u"limentare care nu modific "rocentul de deinere a titlurilor de "artici"are ale oricrui "artici"ant la "er oana &uridic6 b4 o di tribuire efectuat )n legtur cu dob,ndirea/r cum"rarea titlurilor de "artici"are "ro"rii de ctre "er oana &uridic# ce nu modific "entru "artici"anii la "er oana &uridic re "ectiv "rocentul de deinere a titlurilor de "artici"are6 c4 o di tribuire )n bani au )n natur# efectuat )n legtur cu lic7idarea unei "er oane &uridice6 d4 o di tribuire )n bani au )n natur# efectuat cu ocazia reducerii ca"italului ocial con tituit efectiv de ctre "artici"ani6 e4 o di tribuire de "rime de emi iune# "ro"orional cu "artea ce )i revine fiecrui "artici"ant. De con ider dividend din "unct de vedere fi cal !i e u"une aceluia!i regim fi cal ca veniturile din dividende: - uma "ltit de o "er oan &uridic "entru bunurile au erviciile ac7iziionate de la un "artici"ant la "er oana &uridic "e te "reul "ieei "entru a tfel de bunuri !i/ au ervicii# dac uma re "ectiv nu a fcut obiectul im"unerii la "rimitor cu im"ozitul "e venit au "e "rofit6 - uma "ltit de o "er oan &uridic "entru bunurile au erviciile furnizate )n favoarea unui "artici"ant la "er oana &uridic# dac "lata e te fcut de ctre "er oana &uridic )n folo ul "er onal al ace tuia. 12. dob8nda - orice um ce trebuie "ltit au "rimit "entru utilizarea banilor# indiferent dac trebuie fie "ltit au "rimit )n cadrul unei datorii# )n legtur cu un de"ozit au )n conformitate cu un contract de lea ing financiar# v,nzare cu "lata )n rate au orice v,nzare cu "lata am,nat6 12?1. dreptu+ de autor 9i drepturi+e cone*e E con tituie obiect al ace tora o"erele originale de creaie intelectual )n domeniul literar# arti tic au !tiinific# oricare ar fi modalitatea de creaie# modul au forma de e$"rimare !i inde"endent de valoarea !i de tinaia lor# o"erele derivate care au fo t create "lec,nd de la una au mai multe o"ere "ree$i tente# "recum !i dre"turile cone$e dre"tului de autor !i dre"turile ui-generi # "otrivit "revederilor 1egii nr. @/1BB0 "rivind dre"tul de autor !i dre"turile cone$e# cu modificrile !i com"letrile ulterioare6 1:. 0ranci-a - i tem de comercializare bazat "e o colaborare continu )ntre "er oane fizice au &uridice# inde"endente din "unct de vedere financiar# "rin care o "er oan# denumit francizor# acord unei alte "er oane# denumit beneficiar# dre"tul de a e$"loata au de a dezvolta o afacere# un "rodu # o te7nologie au un erviciu6 1:?1. i.po-itu+ pe pro0it a.8natE im"ozitul "ltibil/recu"erabil )n "erioadele viitoare )n legtur cu diferen8ele tem"orare

im"ozabile/deductibile dintre valoarea contabil a unui activ au a unei datorii 9i valoarea fi cal a ace tora6 15. :no;<=o; - orice informaie cu "rivire la o e$"erien indu trial# comercial au !tiinific care e te nece ar "entru fabricarea unui "rodu au "entru a"licarea unui "roce e$i tent !i a crei dezvluire ctre alte "er oane nu e te "ermi fr autorizaia "er oanei care a furnizat acea t informaie6 )n m ura )n care "rovine din e$"erien# CnoF-7oF-ul re"rezint ceea ce un "roductor nu "oate !ti din im"la e$aminare a "rodu ului !i din im"la cunoa!tere a "rogre ului te7nicii6 10. .i/+oc 0i* - orice imobilizare cor"oral# care e te deinut "entru a fi utilizat )n "roducia au livrarea de bunuri au )n "re tarea de ervicii# "entru a fi )nc7iriat terilor au )n co"uri admini trative# dac are o durat normal de utilizare mai mare de un an !i o valoare mai mare dec,t limita tabilit "rin 7otr,re a Guvernului6 17. nere-ident - orice "er oan &uridic trin# orice "er oan fizic nerezident !i orice alte entiti trine# inclu iv organi me de "la ament colectiv )n valori mobiliare# fr "er onalitate &uridic# care nu unt )nregi trate )n .om,nia# "otrivit legii6 1@. organi-a3ie nonpro0it - orice a ociaie# fundaie au federaie )nfiinat )n .om,nia# )n conformitate cu legi laia )n vigoare# dar numai dac veniturile !i activele a ociaiei# fundaiei au federaiei unt utilizate "entru o activitate de intere general# comunitar au non"atrimonial6 1B. participant - orice "er oan care e te "ro"rietarul unui titlu de "artici"are6 20. per2oan - orice "er oan fizic au &uridic6 21. per2oane a0i+iate - o "er oan e te afiliat cu alt "er oan dac relaia dintre ele e te definit de cel "uin unul dintre urmtoarele cazuri: a5 o "er oan fizic e te afiliat cu alt "er oan fizic# dac ace tea unt o/ oie au rude ",n la gradul al 555-lea inclu iv. +ntre "er oanele afiliate# "reul la care e tran fer bunurile cor"orale au necor"orale ori e "re teaz ervicii re"rezint "re de tran fer6 b5 o "er oan fizic e te afiliat cu o "er oan &uridic dac "er oana fizic deine# )n mod direct au indirect# inclu iv deinerile "er oanelor afiliate# minimum 25A din valoarea/numrul titlurilor de "artici"are au al dre"turilor de vot deinute la "er oana &uridic ori dac controleaz )n mod efectiv "er oana &uridic6 c5 o "er oan &uridic e te afiliat cu alt "er oan &uridic dac cel "uin: 3i4 "rima "er oan &uridic deine# )n mod direct au indirect# inclu iv deinerile "er oanelor afiliate# minimum 25A din valoarea/numrul

titlurilor de "artici"are au al dre"turilor de vot la cealalt "er oan &uridic ori dac controleaz "er oana &uridic6 3ii4 a doua "er oan &uridic deine# )n mod direct au indirect# inclu iv deinerile "er oanelor afiliate# minimum 25A din valoarea/numrul titlurilor de "artici"are au al dre"turilor de vot la "rima "er oan &uridic6 3iii4 o "er oan &uridic ter deine# )n mod direct au indirect# inclu iv deinerile "er oanelor afiliate# minimum 25A din valoarea/numrul titlurilor de "artici"are au al dre"turilor de vot at,t la "rima "er oan &uridic# c,t !i la cea de-a doua. 22. per2oan 0i-ic nere-ident - orice "er oan fizic care nu e te "er oan fizic rezident6 22. per2oan 0i-ic re-ident - orice "er oan fizic ce )nde"line!te cel "uin una dintre urmtoarele condiii: a5 are domiciliul )n .om,nia6 b5 centrul intere elor vitale ale "er oanei e te am"la at )n .om,nia6 c5 e te "rezent )n .om,nia "entru o "erioad au mai multe "erioade ce de"!e c )n total 1@2 de zile# "e "arcur ul oricrui interval de 12 luni con ecutive# care e )nc7eie )n anul calendari tic vizat6 d5 e te cetean rom,n care lucreaz )n trintate# ca funcionar au anga&at al .om,niei )ntr-un tat trin. Prin e$ce"ie de la "revederile lit. a4 - d4# nu e te "er oan fizic rezident un cetean trin cu tatut di"lomatic au con ular )n .om,nia# un cetean trin care e te funcionar ori anga&at al unui organi m internaional !i interguvernamental )nregi trat )n .om,nia# un cetean trin care e te funcionar au anga&at al unui tat trin )n .om,nia !i nici membrii familiilor ace tora6 2:. per2oan /uridic ro.8n - "er oan &uridic rom,n - orice "er oan &uridic care a fo t )nfiinat )n conformitate cu legi laia .om,niei 2:?1. per2oan /uridic >n0iin3at potrivit +egi2+a3iei europene - orice "er oan &uridic con tituit )n condiiile !i "rin mecani mele "revzute de reglementrile euro"ene6 25. per2oan /uridic 2trin - "er oan &uridic trin - orice "er oan &uridic care nu e te "er oan &uridic rom,n !i orice "er oan &uridic )nfiinat "otrivit legi laiei euro"ene care nu are ediul ocial )n .om,nia6 20. pre3 de pia3 - uma care ar fi "ltit de un client inde"endent unui furnizor inde"endent )n acela!i moment !i )n acela!i loc# "entru

acela!i bun au erviciu ori "entru unul imilar# )n condiii de concuren loial6 27. proprietate i.obi+iar - orice teren# cldire au alt con trucie ridicat ori )ncor"orat )ntr-un teren6 2@. redeven3 - orice um ce trebuie "ltit )n bani au )n natur "entru folo irea ori dre"tul de folo in al oricruia dintre urmtoarele: a5 dre"t de autor a u"ra unei lucrri literare# arti tice au !tiinifice# inclu iv a u"ra filmelor# benzilor "entru emi iunile de radio au de televiziune# "recum !i efectuarea de )nregi trri audio# video6 b5 orice brevet# invenie# inovaie# licen# marc de comer au de fabric# franciz# "roiect# de en# model# "lan# c7i# formul ecret au "rocedeu de fabricaie ori oftFare. ;u e con ider redeven# )n en ul "rezentei legi# remuneraia )n bani au )n natur "ltit "entru ac7iziiile de oftFare de tinate e$clu iv o"errii re "ectivului oftFare# fr alte modificri dec,t cele determinate de in talarea# im"lementarea# tocarea au utilizarea ace tuia. 'e a emenea# nu va fi con iderat redeven# )n en ul "rezentei legi# remuneraia )n bani au )n natur "ltit "entru ac7iziia )n )ntregime a dre"turilor de autor a u"ra unui "rogram "entru calculator6 c5 orice tran mi iuni# inclu iv ctre "ublic# directe au indirecte# "rin cablu# atelit# fibre o"tice au te7nologii imilare6 d5 orice ec7i"ament indu trial# comercial au !tiinific# orice bun mobil# mi&loc de tran "ort ori container6 e5 orice CnoF-7oF6 05 numele au imaginea oricrei "er oane fizice au alte dre"turi imilare referitoare la o "er oan fizic. +n "lu # redevena cu"rinde orice um ce trebuie "ltit )n bani au )n natur "entru dre"tul de a )nregi tra au tran mite ub orice form "ectacole# emi iuni# evenimente "ortive au alte activiti imilare6 2B. re-ident - orice "er oan &uridic rom,n# orice "er oan &uridic trin av,nd locul de e$ercitare a conducerii efective )n .om,nia# orice "er oan &uridic cu ediul ocial )n .om,nia# )nfiinat "otrivit legi laiei euro"ene# !i orice "er oan fizic rezident6 20. %o.8nia - teritoriul de tat al .om,niei# inclu iv marea a teritorial !i "aiul aerian de dea u"ra teritoriului !i mrii teritoriale# a u"ra crora .om,nia )!i e$ercit uveranitatea# "recum !i zona contigu# "latoul continental !i zona economic e$clu iv# a u"ra crora .om,nia )!i e$ercit dre"turile uverane !i &uri dicia )n conformitate cu legi laia a !i "otrivit normelor !i "rinci"iilor dre"tului internaional6

21. tit+u de participare - orice aciune au alt "arte ocial )ntr-o ocietate )n nume colectiv# ocietate )n comandit im"l# ocietate "e aciuni# ocietate )n comandit "e aciuni# ocietate cu r "undere limitat au )ntr-o alt "er oan &uridic au la un fond de c7i de inve tiii6 21?1. tit+u de va+oare - orice valori mobiliare# titluri de "artici"are la un fond de c7i de inve tiii au alt in trument financiar# calificat a tfel de ctre *omi ia ;aional a >alorilor (obiliare# inclu iv in trumente financiare derivate# "recum !i "rile ociale6 22. tran20er - orice v,nzare# ce iune au )n trinare a dre"tului de "ro"rietate# c7imbul unui dre"t de "ro"rietate cu ervicii ori cu un alt dre"t de "ro"rietate# "recum !i tran ferul ma ei "atrimoniale fiduciare )n cadrul o"eraiunii de fiducie "otrivit *odului civil. 3)n vigoare la data intrrii )n vigoare a 1 2@7/200B "rivind *odul civil4. 22. va+oarea 0i2ca+ re"rezint: a5 "entru active !i "a ive# altele dec,t cele menionate la lit. b4 !i c4 - valoarea de )nregi trare )n "atrimoniu# "otrivit reglementrilor contabile6 b5 "entru titlurile de "artici"are/valoare - valoarea de ac7iziie au de a"ort# utilizat "entru calculul c,!tigului au al "ierderii# )n )nele ul im"ozitului "e venit ori al im"ozitului "e "rofit6 c5 "entru mi&loace fi$e amortizabile !i terenuri - co tul de ac7iziie# de "roducie au valoarea de "ia a mi&loacelor fi$e dob,ndite cu titlu gratuit ori con tituite ca a"ort# la data intrrii )n "atrimoniul contribuabilului# utilizat "entru calculul amortizrii fi cale# du" caz. +n valoarea fi cal e includ !i reevalurile contabile efectuate "otrivit legii. +n cazul )n care e efectueaz reevaluri ale mi&loacelor fi$e amortizabile care determin o de cre!tere a valorii ace tora ub co tul de ac7iziie# de "roducie au al valorii de "ia a mi&loacelor fi$e dob,ndite cu titlu gratuit ori con tituite ca a"ort# du" caz# valoarea fi cal rma neamortizat a mi&loacelor fi$e amortizabile e recalculeaz ",n la nivelul celei tabilite "e baza co tului de ac7iziie# de "roducie au a valorii de "ia a mi&loacelor fi$e dob,ndite cu titlu gratuit ori con tituite ca a"ort# du" caz. +n ituaia reevalurii terenurilor care determin o de cre!tere a valorii ace tora ub co tul de ac7iziie au ub valoarea de "ia a celor dob,ndite cu titlu gratuit ori con tituite ca a"ort# du" caz# valoarea fi cal e te co tul de ac7iziie au valoarea de "ia a celor dob,ndite cu titlu gratuit ori con tituite ca a"ort# du" caz6 d5 "entru "rovizioane !i rezerve - valoarea deductibil la calculul "rofitului im"ozabil. 2:. *ontribuabilii care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar "entru determinarea valorii fi cale vor avea )n vedere 9i urmtoarele reguli: a5 "entru imobilizrile necor"orale# )n valoarea fi cal e includ 9i reevalurile efectuate "otrivit reglementrilor contabile. +n cazul )n care e

efectueaz reevaluri ale imobilizrilor necor"orale care determin o de cre9tere a valorii ace tora# ubvaloarea rma neamortizat tabilit )n baza valorii de )nregi trare )n "atrimoniu# valoarea fi cal rma neamortizat a imobilizrilor necor"orale e recalculeaz ",n la nivelul celei tabilite "e baza valorii de )nregi trare )n "atrimoniu6 b5 )n cazul )n care e trece de la modelul reevalurii lamodelul bazat "e co t# )n valoarea fi cal a activelor 9i "a ivelor tabilit "otrivit regulilor "revzute la "ct. 22# cu e$ce"8ia mi&loacelor fi$e amortizabile 9i a terenurilor# nu e include actualizarea cu rata infla8iei6 c5 )n cazul )n care e trece de la modelul reevalurii la modelul bazat "e co t# din valoarea fi cal a mi&loacelor fi$e amortizabile 9i a terenurilor e cad reevalurile efectuate "otrivit reglementrilor contabile 9i e include actualizarea cu rata infla8iei6 d5 "entru "ro"riet8ile imobiliare cla ificate ca inve ti8ii imobiliare# valoarea fi cal e te re"rezentat de co tul de ac7izi8ie# de "roduc8ie au de valoarea de "ia8 a inve ti8iilor imobiliare dob,ndite cu titlu gratuit ori con tituite ca a"ort la data intrrii )n "atrimoniul contribuabilului# utilizat "entru calculul amortizrii fi cale# du" caz. +n valoarea fi cal e includ 9i evalurile efectuate "otrivit reglementrilor contabile. +n cazul )n care e efectueaz evaluri ale inve ti8iilor imobiliare care determin o de cre9tere a valorii ace tora ub valoarea rma neamortizat tabilit )n baza co tului de ac7izi8ie/"roduc8ie au valorii de "ia8 a inve ti8iilor imobiliare dob,ndite cu titlu gratuit ori con tituite ca a"ort# valoarea fi cal rma neamortizat a inve ti8iilor imobiliare e recalculeaz ",n la nivelul celei tabilite "e baza co tului de ac7izi8ie/"roduc8ie au valorii de "ia8# du" caz# a inve ti8iilor imobiliare. 425 *riteriile care tabile c dac o activitate de f!urat de o "er oan fizic re"rezint o activitate de"endent au inde"endent unt "revzute )n norme.

RT, 5 Definiia sediului permanent 415 +n )nele ul "rezentului cod# ediul "ermanent e te un loc "rin care e de f!oar integral au "arial activitatea unui nerezident# fie direct# fie "rintr-un agent de"endent. 425 Un ediu "ermanent "re u"une un loc de conducere# ucur al# birou# fabric# magazin# atelier# "recum !i o min# un "u de iei au gaze# o carier au alte locuri de e$tracie a re ur elor naturale# "recum !i locul )n care continu e de f!oare o activitate cu activele !i "a ivele unei "er oane &uridice rom,ne care intr )ntr-un "roce de reorganizare "revzut la art. 27?16 435 Un ediu "ermanent "re u"une un !antier de con trucii# un "roiect de con trucie# an amblu au monta& au activiti de u"ervizare

legate de ace tea# numai dac !antierul# "roiectul au activitile dureaz mai mult de 0 luni. 445 Prin derogare de la "revederile alin. 314 - 324# un ediu "ermanent nu "re u"une urmtoarele: a5 folo irea unei in talaii numai )n co"ul de"ozitrii au al e$"unerii "rodu elor ori bunurilor ce a"arin nerezidentului6 b5 meninerea unui toc de "rodu e au bunuri ce a"arin unui nerezident numai )n co"ul de a fi de"ozitate au e$"u e6 c5 meninerea unui toc de "rodu e au bunuri ce a"arin unui nerezident numai )n co"ul de a fi "roce ate de ctre o alt "er oan6 d5 v,nzarea de "rodu e au bunuri ce a"arin unui nerezident# care au fo t e$"u e )n cadrul unor e$"oziii au t,rguri fr caracter "ermanent ori ocazionale# dac "rodu ele ori bunurile unt v,ndute nu mai t,rziu de o lun du" )nc7eierea t,rgului au a e$"oziiei6 e5 " trarea unui loc fi$ de activitate numai )n co"ul ac7iziionrii de "rodu e au bunuri ori culegerii de informaii "entru un nerezident6 05 " trarea unui loc fi$ de activitate numai )n co"ul de f!urrii de activiti cu caracter "regtitor au au$iliar de ctre un nerezident6 g5 " trarea unui loc fi$ de activitate numai "entru o combinaie a activitilor "revzute la lit. a4 - f4# cu condiia ca )ntreaga activitate de f!urat )n locul fi$ fie de natur "re"aratorie au au$iliar. 455 Prin derogare de la "revederile alin. 314 !i 324# un nerezident e te con iderat a avea un ediu "ermanent )n .om,nia# )n ceea ce "rive!te activitile "e care o "er oan# alta dec,t un agent cu tatut inde"endent# le )ntre"rinde )n numele nerezidentului# dac "er oana acioneaz )n .om,nia )n numele nerezidentului !i dac e te )nde"linit una din urmtoarele condiii: a5 "er oana e te autorizat !i e$ercit )n .om,nia autoritatea de a )nc7eia contracte )n numele nerezidentului# cu e$ce"ia cazurilor )n care activitile re "ective unt limitate la cele "revzute la alin. 3:4 lit. a4 - f46 b5 "er oana menine )n .om,nia un toc de "rodu e au bunuri din care livreaz "rodu e au bunuri )n numele nerezidentului. 465 Un nerezident nu e con ider c are un ediu "ermanent )n .om,nia dac doar de f!oar activitate )n .om,nia "rin intermediul unui broCer# agent# comi ionar general au al unui agent intermediar av,nd un tatut inde"endent# )n cazul )n care acea t activitate e te activitatea obi!nuit a agentului# conform de crierii din documentele con titutive. 'ac activitile unui a tfel de agent unt de f!urate integral au a"roa"e integral )n numele nerezidentului# iar )n relaiile comerciale !i financiare dintre nerezident !i agent e$i t condiii diferite de acelea care

ar e$i ta )ntre "er oane inde"endente# agentul nu e con ider ca fiind agent cu tatut inde"endent. 475 Un nerezident nu e con ider c are un ediu "ermanent )n .om,nia numai dac ace ta controleaz au e te controlat de un rezident ori de o "er oan ce de f!oar o activitate )n .om,nia "rin intermediul unui ediu "ermanent au altfel. 47?15 Per oanele &uridice rom,ne# "er oanele fizice rezidente# "recum !i ediile "ermanente din .om,nia a"arin,nd "er oanelor &uridice trine beneficiare ale unor "re tri de ervicii de natura activitilor de lucrri de con trucii# monta&# u"raveg7ere# con ultan# a i ten te7nic !i orice alte activiti# e$ecutate de "er oane &uridice trine au fizice nerezidente "e teritoriul .om,niei# au obligaia )nregi treze contractele )nc7eiate cu ace!ti "arteneri la organele fi cale com"etente# "otrivit "rocedurii in tituite "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. *ontractele )nc7eiate "entru activiti de f!urate )n afara teritoriului .om,niei nu fac obiectul )nregi trrii "otrivit "rezentelor di "oziii. Pentru )ncadrarea ca ediu "ermanent a unui !antier de con trucii au a unui "roiect de con trucie# an amblu ori monta& au a activitilor de u"raveg7ere legate de ace tea !i a altor activiti imilare e va avea )n vedere data de )nce"ere a activitii din contractele )nc7eiate au orice alte informaii ce "robeaz )nce"erea activitii. Perioadele con umate "entru realizarea unor contracte cone$e care unt legate )n mod direct cu "rimul contract ce a fo t e$ecutat e adaug la "erioada care -a con umat la realizarea contractului de baz. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 475 +n )nele ul "rezentului cod# ediul "ermanent al unei "er oane fizice e con ider a fi baza fi$.

Norme metodologice

CAP. R#.ul &# %pl c%$# .#'#$%l/


RT, 6 !oneda de plat i de calcul a impozitelor i taxelor 415 5m"ozitele !i ta$ele e "lte c )n moneda naional a .om,niei. 425 Dumele )n cri e "e o declaraie fi cal e e$"rim )n moneda naional a .om,niei. 435 Dumele e$"rimate )ntr-o moned trin e converte c )n moneda naional a .om,niei# du" cum urmeaz:

a5 )n cazul unei "er oane care de f!oar o activitate )ntr-un tat trin !i )!i ine contabilitatea ace tei activiti )n moneda tatului trin# "rofitul im"ozabil au venitul net din activiti inde"endente !i im"ozitul "ltit tatului trin e converte c )n moneda naional a .om,niei "rin utilizarea unei medii a cur urilor de c7imb valutar "entru "erioada creia )i e te aferent "rofitul im"ozabil au venitul net6 b5 )n oricare alt caz# umele e converte c )n moneda naional a .om,niei "rin utilizarea cur ului de c7imb valutar la data la care e "rime c au e "lte c umele re "ective ori la alt dat "revzut )n norme. 445 +n )nele ul "revederilor alin. 324# cur ul de c7imb valutar# folo it "entru a converti )n moneda naional a .om,niei umele e$"rimate )n moneda trin# e te cur ul de c7imb comunicat de Ganca ;aional a .om,niei# e$ce"t,nd cazurile "revzute e$"re )n norme.

RT, &7 Venituri n natur 415 +n )nele ul "rezentului cod# veniturile im"ozabile cu"rind veniturile )n numerar !i/ au )n natur. 425 +n cazul venitului )n natur# valoarea ace tuia e tabile!te "e baza cantitii !i a "reului de "ia "entru bunurile au erviciile re "ective.

RT, && +revederi speciale pentru aplicarea (odului fiscal 415 1a tabilirea umei unui im"ozit au a unei ta$e )n )nele ul "rezentului cod# autoritile fi cale "ot nu ia )n con iderare o tranzacie care nu are un co" economic au "ot re)ncadra forma unui tranzacii "entru a reflecta coninutul economic al tranzaciei. 41?15 *ontribuabilii declara8i inactivi conform art. 7@?1 din Ordonan8a Guvernului nr. B2/2002 "rivind *odul de "rocedur fi cal# re"ublicat# cu modificrile 9i com"letrile ulterioare# care de f9oar activit8i economice )n "erioada de inactivitate# unt u"u9i obliga8iilor "rivind "lata im"ozitelor 9i ta$elor "revzute de "rezenta lege# dar nu beneficiaz de dre"tul de deducere a c7eltuielilor 9i a ta$ei "e valoarea adugat aferente ac7izi8iilor efectuate )n "erioada re "ectiv. 41?25 Geneficiarii care ac7izi8ioneaz bunuri 9i/ au ervicii de la contribuabili du" )n crierea ace tora ca inactivi )n .egi trul contribuabililor inactivi/reactiva8i conform art. 7@?1 din Ordonan8a Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile 9i com"letrile ulterioare# nu beneficiaz de dre"tul de deducere a c7eltuielilor 9i a ta$ei "e valoarea adugat aferente ac7izi8iilor re "ective# cu e$ce"8ia ac7izi8iilor de bunuri efectuate )n cadrul "rocedurii de e$ecutare ilit.

41?35 *ontribuabilii crora li -a anulat )nregi trarea )n co"uri de H>< conform "revederilor art. 152 alin. 3B4 lit. b4Ee4 nu beneficiaz de dre"tul de deducere a ta$ei "e valoarea adugat aferente ac7izi8iilor efectuate )n "erioada re "ectiv# dar unt u"u9i obliga8iei de "lat a H>< colectate# )n conformitate cu "revederile titlului >5# aferent o"era8iunilor im"ozabile de f9urate )n "erioada re "ectiv. 41?45 Geneficiarii care ac7izi8ioneaz bunuri 9i/ au ervicii de la contribuabilii crora li -a anulat )nregi trarea )n co"uri de H>< conform "revederilor art. 152 alin. 3B4 lit. b4Ee4 9i au fo t )n cri9i )n .egi trul "er oanelor im"ozabile a cror )nregi trare )n co"uri de H>< conform art. 152 a fo t anulat nu beneficiazde dre"tul de deducere a ta$ei "e valoarea adugat aferente ac7izi8iilor re "ective# cu e$ce"8ia ac7izi8iilor de bunuri efectuate )n cadrul "rocedurii de e$ecutare ilit. 425 +n cadrul unei tranzacii )ntre "er oane rom,ne !i "er oane nerezidente afiliate# "recum !i )ntre "er oane rom,ne afiliate# autoritile fi cale "ot a&u ta uma venitului au a c7eltuielii oricreia dintre "er oane# du" cum e te nece ar# "entru a reflecta "reul de "ia al bunurilor au al erviciilor furnizate )n cadrul tranzaciei. 1a tabilirea "reului de "ia al tranzaciilor )ntre "er oane afiliate e folo e!te cea mai adecvat dintre urmtoarele metode: a5 metoda com"arrii "reurilor# "rin care "reul de "ia e tabile!te "e baza "reurilor "ltite altor "er oane care v,nd bunuri au ervicii com"arabile ctre "er oane inde"endente6 b5 metoda co t-"lu # "rin care "reul de "ia e tabile!te "e baza co turilor bunului au erviciului a igurat "rin tranzacie# ma&orat cu mar&a de "rofit core "unztoare6 c5 metoda "reului de rev,nzare# "rin care "reul de "ia e tabile!te "e baza "reului de rev,nzare al bunului au erviciului v,ndut unei "er oane inde"endente# diminuat cu c7eltuiala cu v,nzarea# alte c7eltuieli ale contribuabilului !i o mar& de "rofit6 d5 orice alt metod recuno cut )n liniile directoare "rivind "reurile de tran fer emi e de Organizaia "entru *oo"erare !i 'ezvoltare Iconomic.

Norme metodologice
RT, &' Venituri obinute din Romnia Urmtoarele venituri unt con iderate ca fiind obinute din .om,nia# indiferent dac unt "rimite )n .om,nia au )n trintate# ub form de: a5 venituri atribuibile unui ediu "ermanent )n .om,nia6 b5 venituri din activitile de"endente de f!urate )n .om,nia6

c5 dividende de la o "er oan &uridic rom,n6 d5 dob,nzi de la un rezident6 e5 dob,nzi de la un nerezident care are un ediu "ermanent )n .om,nia# dac dob,nda e te o c7eltuial a ediului "ermanent6 05 redevene de la un rezident6 g5 redevene de la un nerezident care are un ediu "ermanent )n .om,nia# dac redevena e te o c7eltuial a ediului "ermanent6 =5 venituri din "ro"rieti imobiliare ituate )n .om,nia# inclu iv veniturile din e$"loatarea re ur elor naturale ituate )n .om,nia# venituri din folo irea "ro"rietii imobiliare ituate )n .om,nia !i venituri din tran ferul dre"tului de "ro"rietate a u"ra "ro"rietilor imobiliare ituate )n .om,nia6 i5 venituri din tran ferul titlurilor de "artici"are# a!a cum unt definite la art. 7 alin. 314 "ct. 21# la o "er oan &uridic# dac acea ta e te "er oan &uridic rom,n au dac cea mai mare "arte a valorii mi&loacelor fi$e ale "er oanei &uridice# direct au "rin una ori mai multe "er oane &uridice# re"rezint "ro"rieti imobiliare ituate )n .om,nia# "recum !i veniturile din tran ferul titlurilor de valoare# a!a cum unt definite la art. 05 alin. 314 lit. c4# emi e de rezideni rom,ni6 /5 venituri din "en ii "rimite de la bugetul a igurrilor ociale au de la bugetul de tat6 :5 venituri din ervicii "re tate )n .om,nia# e$clu iv tran "ortul internaional !i "re trile de ervicii acce orii ace tui tran "ort6 +5 venituri din "re tarea de ervicii de management au de con ultan din orice domeniu# dac ace te venituri unt obinute de la un rezident au dac veniturile re "ective unt c7eltuieli ale unui ediu "ermanent )n .om,nia6 .5 venituri re"rezent,nd remuneraii "rimite de nerezidenii ce au calitatea de admini trator# fondator au membru al con iliului de admini traie al unei "er oane &uridice rom,ne6 n5 comi ioane de la un rezident6 o5 comi ioane de la un nerezident care are un ediu "ermanent )n .om,nia# dac comi ionul e te o c7eltuial a ediului "ermanent6 p5 venituri din activiti "ortive !i de diverti ment de f!urate )n .om,nia# indiferent dac veniturile unt "rimite de ctre "er oanele care "artici" efectiv la a emenea activiti au de ctre alte "er oane6 @5 === <brogat r5 venituri din "remii acordate la concur uri organizate )n .om,nia6

25 venituri obinute la &ocurile de noroc "racticate )n .om,nia6 t5 orice alte venituri obinute dintr-o activitate de f!urat )n .om,nia6 35 venituri realizate din lic7idarea unei "er oane &uridice rom,ne6 u5 venituri realizate din tran ferul ma ei "atrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident )n cadrul o"eraiunii de fiducie. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124

RT, &'%& +revederi speciale privind sc"imbul de informaii cu statele membre ale *niunii 8uropene (ini trul finanelor "ublice va di "une "rin ordin m urile nece are "entru im"lementarea i temului de coo"erare admini trativ !i c7imb de informaii cu tatele membre ale Uniunii Iuro"ene )n domeniul ta$ei "e valoarea adugat# accizelor !i im"ozitului "e venit.

(!(LUL !! !.po-itu+ pe pro0it


CAP. 1 D !po0 , .#'#$%l#
RT, &. (ontribuabili Dunt obligate la "lata im"ozitului "e "rofit# conform "rezentului titlu# urmtoarele "er oane# denumite )n continuare contribuabili: a5 "er oanele &uridice rom,ne6 Norme metodologice b5 "er oanele &uridice trine care de f!oar activitate "rin intermediul unui ediu "ermanent )n .om,nia6 Norme metodologice c5 "er oanele &uridice trine !i "er oanele fizice nerezidente care de f!oar activitate )n .om,nia )ntr-o a ociere cu au fr "er onalitate &uridic6 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 d5 "er oanele &uridice trine care realizeaz venituri din/ au )n legtur cu "ro"rieti imobiliare ituate )n .om,nia au din

v,nzarea/ce ionarea titlurilor de "artici"are deinute la o "er oan &uridic rom,n6 e5 "er oanele fizice rezidente a ociate cu "er oane &uridice rom,ne# "entru veniturile realizate at,t )n .om,nia c,t !i )n trintate din a ocieri fr "er onalitate &uridic6 )n ace t caz# im"ozitul datorat de "er oana fizic e calculeaz# e reine !i e var de ctre "er oana &uridic rom,n. 05 "er oanele &uridice cu ediul ocial )n .om,nia# )nfiinate "otrivit legi laiei euro"ene.

RT, &/ -fera de cuprindere a impozitului 5m"ozitul "e "rofit e a"lic du" cum urmeaz: a5 )n cazul "er oanelor &uridice rom,ne !i al "er oanelor &uridice cu ediul ocial )n .om,nia# )nfiinate "otrivit legi laiei euro"ene# a u"ra "rofitului im"ozabil obinut din orice ur # at,t din .om,nia# c,t !i din trintate6 b5 )n cazul "er oanelor &uridice trine care de f!oar activitate "rin intermediul unui ediu "ermanent )n .om,nia# a u"ra "rofitului im"ozabil atribuibil ediului "ermanent6 c5 )n cazul "er oanelor &uridice trine !i "er oanelor fizice nerezidente care de f!oar activitate )n .om,nia )ntr-o a ociere cu au fr "er onalitate &uridic# a u"ra "rii din "rofitul im"ozabil al a ocierii care e atribuie fiecrei "er oane6 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 d5 )n cazul "er oanelor &uridice trine care realizeaz venituri din/ au )n legtur cu "ro"rieti imobiliare ituate )n .om,nia au din v,nzarea/ce ionarea titlurilor de "artici"are deinute la o "er oan &uridic rom,n# a u"ra "rofitului im"ozabil aferent ace tor venituri6 e5 )n cazul "er oanelor fizice rezidente a ociate cu "er oane &uridice rom,ne care realizeaz venituri at,t )n .om,nia# c,t !i )n trintate# din a ocieri fr "er onalitate &uridic# a u"ra "rii din "rofitul im"ozabil al a ocierii atribuibile "er oanei fizice rezidente.

RT, &0 -cutiri 415 Dunt cutii de la "lata im"ozitului "e "rofit urmtorii contribuabili: a5 trezoreria tatului6 b5 in tituiile "ublice# "entru fondurile "ublice# inclu iv "entru veniturile "ro"rii !i di "onibilitile realizate !i utilizate "otrivit 1egii nr. 500/2002 "rivind finanele "ublice# cu modificrile ulterioare# !i 1egii nr.

272/2000 "rivind finanele "ublice locale# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# dac legea nu "revede altfel6 b?15 "er oanele &uridice rom,ne care "lte c im"ozitul "e veniturile micro)ntre"rinderilor# )n conformitate cu "revederile cu"rin e )n titlul 5>?16 c5 === <brogat6 d5 fundaiile rom,ne con tituite ca urmare a unui legat6 Norme

metodologice
e5 === <brogat. 05 cultele religioa e# "entru: venituri obinute din "roducerea !i valorificarea obiectelor !i "rodu elor nece are activitii de cult# "otrivit legii# venituri obinute din c7irii# alte venituri obinute din activiti economice# venituri din de "gubiri )n form bnea c# obinute ca urmare a m urilor re"aratorii "revzute de legile "rivind recon tituirea dre"tului de "ro"rietate# cu condiia ca umele re "ective fie utilizate# )n anul curent !i/ au )n anii urmtori# "entru )ntreinerea !i funcionarea unitilor de cult# "entru lucrri de con trucie# de re"araie !i de con olidare a lca!urilor de cult !i a cldirilor eclezia tice# "entru )nvm,nt# "entru furnizarea# )n nume "ro"riu !i/ au )n "arteneriat# de ervicii ociale# acreditate )n condiiile legii# "entru aciuni "ecifice !i alte activiti non"rofit ale cultelor religioa e# "otrivit 1egii nr. :@B/2000 "rivind libertatea religioa !i regimul general al cultelor6 g5 in tituiile de )nvm,nt "articular acreditate# "recum !i cele autorizate# "entru veniturile utilizate# )n anul curent au )n anii urmtori# "otrivit 1egii )nvm,ntului nr. @:/1BB5# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare !i Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 17:/2001=4 "rivind unele m uri "entru )mbuntirea finanrii )nvm,ntului u"erior# cu modificrile ulterioare6 Norme

metodologice
=5 a ociaiile de "ro"rietari con tituite ca "er oane &uridice !i a ociaiile de locatari recuno cute ca a ociaii de "ro"rietari# "otrivit 1egii locuinei nr. 11:/1BB0# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# "entru veniturile obinute din activiti economice !i care unt au urmeaz a fi utilizate "entru )mbuntirea utilitilor !i a eficienei cldirii# "entru )ntreinerea !i re"ararea "ro"rietii comune6 i5 %ondul de garantare a de"ozitelor )n i temul bancar# con tituit "otrivit legii6 /5 %ondul de com"en are a inve titorilor# )nfiinat "otrivit legii6 :5 Ganca ;aional a .om,niei6 +5 %ondul de garantare a "en iilor "rivate# )nfiinat "otrivit legii.

425 Organizaiile non"rofit# organizaiile indicale !i organizaiile "atronale unt cutite de la "lata im"ozitului "e "rofit "entru urmtoarele ti"uri de venituri: a5 cotizaiile !i ta$ele de )n criere ale membrilor6 b5 contribuiile bne!ti au )n natur ale membrilor !i im"atizanilor6 c5 ta$ele de )nregi trare tabilite "otrivit legi laiei )n vigoare6 d5 veniturile obinute din vize# ta$e !i "enaliti "ortive au din "artici"area la com"etiii !i demon traii "ortive6 e5 donaiile !i banii au bunurile "rimite "rin "on orizare6 05 dividendele !i dob,nzile obinute din "la area di "onibilitilor rezultate din venituri cutite6 g5 veniturile "entru care e datoreaz im"ozit "e "ectacole6 =5 re ur ele obinute din fonduri "ublice au din finanri nerambur abile6 i5 veniturile realizate din aciuni ocazionale "recum: evenimente de tr,ngere de fonduri cu ta$ de "artici"are# erbri# tombole# conferine# utilizate )n co" ocial au "rofe ional# "otrivit tatutului ace tora6 /5 veniturile e$ce"ionale rezultate din cedarea activelor cor"orale aflate )n "ro"rietatea organizaiilor non"rofit# altele dec,t cele care unt au au fo t folo ite )ntr-o activitate economic6 :5 veniturile obinute din reclam !i "ublicitate# realizate de organizaiile non"rofit de utilitate "ublic# "otrivit legilor de organizare !i funcionare# din domeniul culturii# cercetrii !tiinifice# )nvm,ntului# "ortului# ntii# "recum !i de camerele de comer !i indu trie# organizaiile indicale !i organizaiile "atronale. Norme

metodologice
+5 umele "rimite ca urmare a nere "ectrii condiiilor cu care -a fcut donaia/ "on orizarea# "otrivit legii# ub rezerva ca umele re "ective fie utilizate de ctre organizaiile non"rofit# )n anul curent au )n anii urmtori# "entru realizarea co"ului !i obiectivelor ace tora# "otrivit actului con titutiv au tatutului# du" caz6 .5 veniturile realizate din de "gubiri de la ocietile de a igurare "entru "agubele "rodu e la activele cor"orale "ro"rii# altele dec,t cele care unt utilizate )n activitatea economic6 n5 umele "rimite din im"ozitul "e venit datorat de "er oanele fizice# "otrivit "revederilor titlului 555.

435 Organizaiile non"rofit# organizaiile indicale !i organizaiile "atronale unt cutite de la "lata im"ozitului "e "rofit !i "entru veniturile din activiti economice realizate ",n la nivelul ec7ivalentului )n lei a 15.000 euro# )ntr-un an fi cal# dar nu mai mult de 10A din veniturile totale cutite de la "lata im"ozitului "e "rofit# "revzut la alin. 324. Organizaiile "revzute )n "rezentul alineat datoreaz im"ozit "e "rofit "entru "artea din "rofitul im"ozabil ce core "unde veniturilor# altele dec,t cele "revzute la alin. 324 au )n "rezentul alineat# im"ozit calculat "rin a"licarea cotei "revzute la art. 17 alin. 314 au art. 1@# du" caz. 445 Prevederile alin. 324 !i 324 unt a"licabile !i "er oanelor &uridice care unt con tituite !i funcioneaz "otrivit 1egii nr.1/2000 "entru recon tituirea dre"tului de "ro"rietate a u"ra terenurilor agricole !i celor fore tiere# olicitate "otrivit "revederilor 1egii fondului funciar nr. 1@/1BB1 !i ale 1egii nr.10B/1BB7# cu modificrile !i com"letrile ulterioare.

Norme metodologice
RT, &2 nul fiscal 415 <nul fi cal e te anul calendari tic. 425 *,nd un contribuabil e )nfiineaz au )nceteaz mai e$i te )n cur ul unui an fi cal# "erioada im"ozabil e te "erioada din anul calendari tic "entru care contribuabilul a e$i tat. Norme

metodologice
RT, &4 (otele de impozitare *ota de im"ozit "e "rofit care e a"lic a u"ra "rofitului im"ozabil e te de 10A# cu e$ce"iile "revzute la art. 2@.

RT, &5 Impozit minim 415 *ontribuabilii care de f!oar activiti de natura barurilor de noa"te# cluburilor de noa"te# di cotecilor# cazinourilor au "ariurilor "ortive# inclu iv "er oanele &uridice care realizeaz ace te venituri )n baza unui contract de a ociere# !i )n cazul crora im"ozitul "e "rofit datorat "entru activitile "revzute )n ace t articol e te mai mic dec,t 5A din veniturile re "ective unt obligai la "lata unui im"ozit de 5A a"licat ace tor venituri )nregi trate. 25 A 75 === <brogat

Norme metodologice

CAP. ( C%lculul p$o" )ulu *po0%1 l


RT, &6 Reguli generale 415 Profitul im"ozabil e calculeaz ca diferen )ntre veniturile realizate din orice ur !i c7eltuielile efectuate )n co"ul realizrii de venituri# dintr-un an fi cal# din care e cad veniturile neim"ozabile !i la care e adaug c7eltuielile nedeductibile. 1a tabilirea "rofitului im"ozabil e iau )n calcul !i alte elemente imilare veniturilor !i c7eltuielilor "otrivit normelor de a"licare. 425 (etodele contabile# tabilite "rin reglementri legale )n vigoare# "rivind ie!irea din ge tiune a tocurilor unt recuno cute la calculul "rofitului im"ozabil# cu e$ce"ia cazului "revzut la alin. 324. (etodele contabile de evaluare a tocurilor nu e modific )n cur ul anului fi cal.

Norme metodologice
435 *ontribuabilii care au o"tat ",n la data de 20 a"rilie 2005 inclu iv# conform "revederilor legale# "entru im"unerea veniturilor aferente contractelor de v,nzare cu "lata )n rate# "e m ur ce ratele devin cadente# beneficiaz )n continuare de acea t facilitate "e durata derulrii contractelor re "ective6 c7eltuielile core "unztoare unt deductibile la acelea!i termene cadente# "ro"orional cu valoarea ratei )nregi trate )n valoarea total a contractului. Norme metodologice 445 +n cazul contribuabililor care de f!oar activiti de ervicii internaionale# )n baza conveniilor la care .om,nia e te "arte# veniturile !i c7eltuielile efectuate )n co"ul realizrii ace tora unt luate )n calcul la determinarea "rofitului im"ozabil# "otrivit unor norme "eciale tabilite )n conformitate cu reglementrile din ace te convenii. Norme

metodologice
455 Hranzaciile )ntre "er oane afiliate e realizeaz conform "rinci"iului "reului "ieei libere# "otrivit cruia tranzaciile )ntre "er oanele afiliate e efectueaz )n condiiile tabilite au im"u e care nu trebuie difere de relaiile comerciale au financiare tabilite )ntre )ntre"rinderi inde"endente. 1a tabilirea "rofiturilor "er oanelor afiliate e au )n vedere "rinci"iile "rivind "reurile de tran fer.

RT, &6%& Deduceri pentru c"eltuielile de cercetare9dezvoltare 415 1a calculul "rofitului im"ozabil# "entru activitile de cercetare-dezvoltare e acord urmtoarele timulente fi cale:

a4 deducerea u"limentar la calculul "rofitului im"ozabil )n "ro"orie de 20A a c7eltuielilor eligibile "entru ace te activiti6 deducerea u"limentar e calculeaz trime trial/anual6 )n cazul )n care e realizeaz "ierdere fi cal# acea ta e recu"ereaz "otrivit di "oziiilor art. 206 b4 a"licarea metodei de amortizare accelerat !i )n cazul a"araturii !i ec7i"amentelor de tinate activitilor de cercetaredezvoltare. 425 +n a"licarea "revederilor "rezentului articol e elaboreaz norme "rivind deducerile "entru c7eltuielile de cercetare-dezvoltare# a"robate "rin ordin comun al mini trului finanelor "ublice !i al mini trului educaiei# cercetrii !i inovrii.

rt, &6%' -cutirea de impozit a profitului reinvestit 415 Profitul inve tit )n "roducia !i/ au ac7iziia de ec7i"amente te7nologice 3ma!ini# utila&e !i in talaii de lucru4# a tfel cum unt "revzute )n ubgru"a 2.1 din *atalogul "rivind cla ificarea !i duratele normale de funcionare a mi&loacelor fi$e# folo ite )n co"ul obinerii de venituri im"ozabile# e te cutit de im"ozit. 425 Profitul inve tit "otrivit alin. 314 re"rezint oldul contului de "rofit !i "ierdere# re "ectiv "rofitul contabil cumulat de la )nce"utul anului# utilizat )n ace t co" )n anul efecturii inve tiiei. Dcutirea de im"ozit "e "rofit aferent inve tiiilor realizate e acord )n limita im"ozitului "e "rofit datorat "entru "erioada re "ectiv. 435 Pentru "erioada 1 octombrieE21 decembrie 200B# )n a"licarea facilitii e ia )n con iderare "rofitul contabil )nregi trat )nce",nd cu data de 1 octombrie 200B !i inve tit )n activele menionate la alin. 314 "rodu e !i/ au ac7iziionate du" aceea!i dat. 445 Pentru contribuabilii care au obligaia de a "lti im"ozit "e "rofit trime trial# )n ituaia )n care e efectueaz inve tiii )n trime trele anterioare# din "rofitul contabil cumulat de la )nce"utul anului e cade uma "rofitului inve tit anterior "entru care -a a"licat facilitatea. 455 +n cazul contribuabililor "revzui la art. 102 care devin "ltitori de im"ozit "e "rofit )n conformitate cu "revederile art. 107?1# "entru a"licarea facilitii e ia )n con iderare "rofitul contabil cumulat de la )nce"utul anului inve tit )n activele menionate la alin. 314# "rodu e !i/ au ac7iziionate )nce",nd cu trime trul )n care ace!tia au devenit "ltitori de im"ozit "e "rofit. Pentru anul 200B "rofitul contabil luat )n con iderare la a"licarea facilitii e te cel )nregi trat du" data de 1 octombrie 200B. 465 Dcutirea e calculeaz trime trial au anual# du" caz# iar uma "rofitului "entru care -a beneficiat de cutirea de im"ozit "e "rofit va fi

re"artizat cu "rioritate "entru con tituirea rezervelor ",n la concurena "rofitului contabil )nregi trat la f,r!itul e$erciiului financiar. +n cazul )n care la f,r!itul e$erciiului financiar e realizeaz "ierdere contabil nu e efectueaz regularizarea "rofitului inve tit# iar contribuabilul nu e te obligat re"artizeze uma "rofitului inve tit "entru con tituirea rezervelor. 475 Pentru activele "revzute la alin. 314 care e realizeaz "e "arcur ul mai multor ani con ecutivi# facilitatea e acord "entru lucrrile realizate efectiv# )n baza unor ituaii "ariale de lucrri# "entru inve tiiile "u e )n funciune "arial )n anul re "ectiv. 475 Prevederile alin. 314 e a"lic "entru activele con iderate noi# )n en ul c nu au fo t anterior utilizate. 4B5 *ontribuabilii care beneficiaz de "revederile alin. 314 au obligaia de a " tra )n "atrimoniu activele re "ective cel "uin o "erioad egal cu &umtate din durata lor normal de funcionare# tabilit "otrivit *atalogului "rivind cla ificarea !i duratele normale de funcionare a mi&loacelor fi$e. +n cazul nere "ectrii ace tei condiii# "entru umele re "ective e recalculeaz im"ozitul "e "rofit !i e tabile c ma&orri de )nt,rziere# de la data a"licrii facilitii# "otrivit legii. ;u intr ub incidena ace tor "revederi activele tran ferate )n cadrul o"eraiunilor de reorganizare )n cazul )n care ocietatea beneficiar "reia rezerva aferent "rofitului cutit# a um,ndu-!i a tfel dre"turile !i obligaiile ocietii cedente# "recum !i activele )n trinate )n cadrul "rocedurii de lic7idare/faliment# "otrivit legii. 4105 === <brogat 4115 *ontribuabilii care a"lic "revederile "rezentului articol nu "ot beneficia de "revederile art. 20?1 din 1egea nr. 2:0/200: "rivind timularea )nfiinrii !i dezvoltrii )ntre"rinderilor mici !i mi&locii# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. 4125 Prin e$ce"ie de la "revederile art. 7 alin. 314 "ct. 22 !i ale art. 2: alin. 354# valoarea fi cal# re "ectiv valoarea de intrare a activelor "revzute la alin. 314 e determin "rin cderea din valoarea de "roducie !i/ au de ac7iziie a umei "entru care -a a"licat facilitatea "revzut la alin. 314. 4135 Prevederile "rezentului articol e a"lic ",n la data de 21 decembrie 2010 inclu iv.

Norme metodologice
rt, &6%. Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar

(ontribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar pentru determinarea profitului impozabil vor avea n vedere i urmtoarele reguliK aC pentru sumele nregistrate n rezultatul reportat din provizioane specifice# ca urmare a implementrii reglementrilor contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar ca baz a contabilitii# se aplic urmtorul tratamentfiscalK &, sumele nregistrate n soldul creditor al contului LRezultatul reportat din provizioane specificeM# reprezentnd diferenele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de .& decembrie '7&& potrivit Regulamentului @ncii 1aionale a Romniei nr, .='776 privind clasificarea creditelor i plasamentelor# precum i constituirea# regularizarea i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit# cu modificrile i completrile ulterioare# i a:ustrile pentru depreciere# evideniate la data de & ianuarie '7&' potrivit -tandardelor internaionale de raportare financiar# aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice# sunt tratate ca rezerve# acestea urmnd s fie impozitate potrivit art, '' alin, D0CN ', sumele nregistrate n soldul debitor al contului LRezultatul reportat din provizioane specificeM# reprezentnd diferenele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de .& decembrie '7&& potrivit Regulamentului @ncii 1aionale a Romniei nr, .='776# cu modificrile i completrile ulterioare# i a:ustrile pentru depreciere# evideniate la data de & ianuarie '7&' potrivit -tandardelor internaionale de raportare financiar# aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice# reprezint elemente similare c"eltuielilor# n mod ealonat# n trane egale# pe o perioad de . aniN bC pentru sumele nregistrate n rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaiei# ca urmare a implementrii reglementrilor contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar ca baz a contabilitii# se aplic urmtorul tratament fiscalK &, sumele nete nregistrate n creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaiei a mi:loacelor fixe amortizabile i a terenurilor sunt tratate ca rezerve# cu condiia evidenierii ntr9un analitic distinct a acestor sume# acestea urmnd s fie impozitate potrivit art, '' alin, D0CN ', sumele nregistrate n creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaiei a activelor# cu excepia actualizrii cu rata inflaiei a mi:loacelor fixe amortizabile i a terenurilor# nu reprezint elemente similare veniturilorN ., sumele nregistrate n debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaiei a pasivelor# cu excepia actualizrii cu rata inflaiei a amortizrii mi:loacelor fixe# nu reprezint elemente similare c"eltuielilorN cC pentru sumele nregistrate n rezultatul reportat provenit din alte a:ustri# ca urmare a implementrii reglementrilor contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar ca baz a contabilitii# cu excepia sumelor care provin din provizioane specifice i a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflaiei# se aplic urmtorul tratament fiscalK &, sumele care provin din anularea unor c"eltuieli pentru care s9a acordat deducere reprezint elemente similare veniturilorN

', sumele care reprezint elemente de natura veniturilor nregistrate suplimentar# potrivit reglementrilor contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar# reprezint elemente similare veniturilorN ., sumele care reprezint elemente de natura c"eltuielilor nregistrate suplimentar# potrivit reglementrilor contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar# sunt considerate elemente similare c"eltuielilor numai dac acestea sunt deductibile n conformitate cu prevederile art, '&N /, sumele care provin din anularea unor c"eltuieli pentru care nu s9a acordat deducere nu reprezint elemente similare veniturilorN 0, sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezint elemente similare c"eltuielilorN dC n cazul n care n rezultatul reportat provenit din alte a:ustri# ca urmare a implementrii reglementrilor contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar ca baz a contabilitii# se nregistreaz sume care provin din retratarea unor provizioane# altele dect cele prevzute la lit, aC# sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat c"eltuieli nedeductibile nu reprezint elemente similare veniturilor# iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reglementrilor contabile conforme cu -tandardele internaionale de raportare financiar nu reprezint elemente similare c"eltuielilor,

RT, '7 Venituri neimpozabile Urmtoarele venituri unt neim"ozabile la calculul "rofitului im"ozabil: a5 dividendele "rimite de la o "er oan &uridic rom,n6 b5 diferenele favorabile de valoare a titlurilor de "artici"are# )nregi trate ca urmare a )ncor"orrii rezervelor# beneficiilor au "rimelor de emi iune la "er oanele &uridice la care e dein titluri de "artici"are# "recum !i diferenele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de "artici"are !i a obligaiunilor emi e "e termen lung# efectuat "otrivit reglementrilor contabile. <ce tea unt im"ozabile la data tran miterii cu titlu gratuit# a ce ionrii# a retragerii# a lic7idrii inve tiiilor financiare# "recum !i la data retragerii ca"italului ocial la "er oana &uridic la care e dein titlurile de "artici"are6 Norme metodologice c5 veniturile din anularea c7eltuielilor "entru care nu -a acordat deducere# veniturile din reducerea au anularea "rovizioanelor "entru care nu -a acordat deducere# veniturile din recu"erarea c7eltuielilor nedeductibile# "recum !i veniturile din re tituirea au anularea unor dob,nzi !i/ au "enaliti de )nt,rziere "entru care nu -a acordat deducere6

Norme metodologice

d5 veniturile neim"ozabile# "revzute e$"re )n acorduri !i memorandumuri a"robate "rin acte normative.

Norme metodologice
e5 )n "erioada 1 ianuarie 200B - 21 decembrie 200B inclu iv# veniturile din tranzacionarea titlurilor de "artici"are "e "iaa autorizat !i u"raveg7eat de *omi ia ;aional a >alorilor (obiliare. +n aceea!i "erioad# c7eltuielile re"rezent,nd valoarea de )nregi trare a ace tor titluri de "artici"are# "recum !i c7eltuielile )nregi trate cu ocazia de f!urrii o"eraiunilor de tranzacionare re"rezint c7eltuieli nedeductibile la calculul "rofitului im"ozabil. 05 veniturile din im"ozitul "e "rofit am,nat determinat 9i )nregi trat de ctre contribuabilii care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar6 g5 veniturile re"rezent,nd modificarea valorii &u te a inve ti8iilor imobiliare# ca urmare a evalurii ulterioare utiliz,nd modelul bazat "e valoarea &u t de ctre contribuabilii care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar. <ce te ume unt im"ozabile concomitent cu deducerea amortizrii fi cale# re "ectiv la momentul cderii din ge tiune a ace tor inve ti8ii imobiliare# du" caz.

RT, '7%& Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale *niunii 8uropene 415 'u" data aderrii .om,niei la Uniunea Iuro"ean unt# de a emenea# neim"ozabile !i: a5 dividendele "rimite de o "er oan &uridic rom,n# ocietatemam# de la o filial a a ituat )ntr-un tat membru# dac "er oana &uridic rom,n )ntrune!te cumulativ urmtoarele condiii: 1. "lte!te im"ozit "e "rofit# "otrivit "revederilor titlului 55# fr "o ibilitatea unei o"iuni au e$ce"tri6 2. deine minimum 15A din ca"italul ocial al unei "er oane &uridice dintr-un tat membru# re "ectiv minimum 10A# )nce",nd cu 1 ianuarie 200B6 2. la data )nregi trrii venitului din dividende deine "artici"aia minim "revzut la "ct. 2# "e o "erioad ne)ntreru"t de cel "uin 2 ani. Dunt# de a emenea# neim"ozabile !i dividendele "rimite de "er oana &uridic rom,n "rin intermediul ediului u "ermanent ituat )ntr-un tat membru# )n cazul )n care "er oana &uridic rom,n )nde"line!te cumulativ condiiile "revzute la "ct. 1 - 26

b5 dividendele "rimite de ediile "ermanente din .om,nia ale unor "er oane &uridice trine din alte tate membre# ocieti-mam# care unt di tribuite de filialele ace tora ituate )n tate membre# dac "er oana &uridic trin )ntrune!te# cumulativ# urmtoarele condiii: 1. are una dintre formele de organizare "revzute la alin. 3:46 2. )n conformitate cu legi laia fi cal a tatului membru# e te con iderat a fi rezident al tatului membru re "ectiv !i# )n temeiul unei convenii "rivind evitarea dublei im"uneri )nc7eiate cu un tat ter# nu e con ider c are ediul fi cal )n afara Uniunii Iuro"ene6 2. "lte!te# )n conformitate cu legi laia fi cal a unui tat membru# fr "o ibilitatea unei o"iuni au e$ce"tri# im"ozit "e "rofit au un im"ozit imilar ace tuia6 :. deine minimum 15A din ca"italul ocial al filialei dintr-un tat membru# re "ectiv o "artici"are minim de 10A# )nce",nd cu data de 1 ianuarie 200B6 5. la data )nregi trrii venitului din dividende de ctre ediul "ermanent din .om,nia# "er oana &uridic trin deine "artici"aia minim "revzut la "ct. :# "e o "erioad ne)ntreru"t de cel "uin 2 ani.

Norme metodologice
425 Prevederile alin. 314 lit. a4 !i b4 nu e a"lic "rofiturilor re"artizate "er oanelor &uridice rom,ne# re "ectiv ediilor "ermanente din .om,nia ale unor "er oane &uridice trine dintr-un tat membru# )n legtur cu lic7idarea unei filiale dintr-un tat membru. 435 +n a"licarea "revederilor "rezentului articol# termenii !i e$"re iile de mai &o au urmtoarele emnificaii: a5 tat membru - tat al Uniunii Iuro"ene6 b5 filial dintr-un tat membru - "er oana &uridic trin al crei ca"ital ocial include !i "artici"aia minim "revzut la alin. 314 lit. a4 "ct. 2 !i lit. b4 "ct. :# deinut de o "er oan &uridic rom,n# re "ectiv de un ediu "ermanent din .om,nia al unei "er oane &uridice trine dintr-un tat membru6 c5 tat ter - oricare alt tat care nu e te tat membru al Uniunii Iuro"ene. 445 Pentru a"licarea "revederilor alin. 314 lit. b4 "ct. 1# formele de organizare "entru "er oanele &uridice trine unt: a5 ocietile )nfiinate )n baza legii belgiene# cuno cute ca J ociKtK anonLmeJ/Jnaamloze vennoot c7a"J# J ociKtK en commandite "ar action J/Jcommanditaire vennoot c7a" o" aandelenJ# J ociKtK "rivKe a re "on abilite limiteeJ/Jbe loten vennoot c7a" met be"erCte aan "raCeli&C7eidJ# J ociKtK coo"erative a re "on abilite limiteeJ/Jcoo"eratieve vennoot c7a" met be"erCte aan "raCeli&C7eidJ#

J ociKtK coo"erative a re "on abilite illimiteeJ/Jcoo"eratieve vennoot c7a" met onbe"erCte aan "raCeli&C7eidJ# J ociKtK en nom collectifJ/Jvennoot c7a" onder firmaJ# J ociKtK en commandite im"leJ/JgeFone commanditaire vennoot c7a"J# )ntre"rinderi "ublice ce au ado"tat una dintre formele &uridice menionate mai u # !i alte ocieti con tituite conform legii belgiene# u"u e im"ozitului "e "rofit belgian6 b5 ocietile )nfiinate )n baza legii daneze# cuno cute ca JaCtie el CabJ !i Jan"art el CabJ6 alte ocieti u"u e im"ozitrii# conform legii im"ozitului "e "rofit# )n m ura )n care venitul lor im"ozabil e te calculat !i im"ozitat )n conformitate cu regulile generale ale legi laiei fi cale a"licabile la JaCtie el CaberJ6 c5 ocietile )nfiinate )n baza legii germane# cuno cute ca J<Ctienge ell c7aftJ# JMommanditge ell c7aft auf <CtienJ# JGe ell c7aft mit be c7ranCter NaftungJ# J>er ic7erung verein auf Gegen eitigCeitJ# JIrFerb - und Oirt c7aft geno en c7aftJ# JGetriebe geFerblic7er <rt von &uri ti c7en Per onen de offentlic7en .ec7t J# !i alte ocieti con tituite conform legii germane# u"u e im"ozitului "e "rofit german6 d5 ocietile )nfiinate )n baza legii grece!ti# cuno cute ca Janonume etaireiaJ# Jetaireia "eriori mene eutune 3I.P.I.4J# !i alte ocieti con tituite conform legii grece!ti# u"u e im"ozitului "e "rofit grec6 e5 ocietile )nfiinate )n baza legii "aniole# cuno cute ca J ociedad anonimaJ# J ociedad comanditaria "or accione J# J ociedad de re "on abilidad limitadaJ# organi me de dre"t "ublic care funcioneaz )n baza legii "rivate6 alte entiti con tituite conform legii "aniole# u"u e im"ozitului "e "rofit "aniol 3J5m"ue to obre Dociedade J46 05 ocietile )nfiinate )n baza legii franceze# cuno cute ca J ociKtK anonLmeJ# J ociKtK en commandite "ar action J# J ociKtK a re "on abilite limiteeJ# J ociKtK "ar action im"lifiee J# J ociKtK dPa urance mutuelle J# Jcai e dPe"argne et de "revoLanceJ# J ociKtK civile J# care unt automat u"u e im"ozitului "e "rofit# Jcoo"erative J# Junion de coo"erative J# )ntre"rinderi "ublice indu triale !i comerciale# "recum !i alte ocieti con tituite conform legii franceze# u"u e im"ozitului "e "rofit francez6 g5 ocietile )nfiinate au e$i tente )n baza legii irlandeze# organi me )nfiinate )n baza 1egii a ociaiilor indu triale !i de a"rovizionare# ocieti de con trucii )nfiinate )n baza 1egii a ociaiilor de con trucii !i tru turi bancare de economii# )nfiinate )n baza 1egii tru turilor bancare de economii# 1B@B6 =5 ocietile )nfiinate )n baza legii italiene# cuno cute ca J ocieta "er azioniJ# J ocieta in accomandita "er azioniJ# J ocieta a re "on abilita limitataJ# J ocieta coo"erativeJ# J ocieta di mutua a icurazioneJ# !i entiti "ublice !i "rivate a cror activitate e te )n )ntregime au )n "rinci"al comercial6

i5 ocietile )nfiinate )n baza legii tatului 1u$emburg# cuno cute ca J ociKtK anonLmeJ# J ociKtK en commandite "ar action J# J ociKtK a re "on abilite limiteeJ# J ociKtK coo"erativeJ# J ociKtK coo"erative organi ee comme une ociKtK anonLmeJ# Ja ociation dPa urance mutuelle J# Ja ociation dPe"argne-"en ionJ# Jentre"ri e de nature commerciale# indu trielle ou miniere de lPItat# de commune # de Lndicat de commune # de etabli ement "ublic et de autre "er onne morale de droit "ublicJ# !i alte ocieti con tituite )n baza legii lu$emburg7eze# u"u e im"ozitului "e "rofit lu$emburg7ez6 /5 ocietile )nfiinate )n baza legii olandeze# cuno cute ca Jnaamloze vennoot c7a"J# Jbe loten vennoot c7a" met be"erCte aan "raCeli&C7eidJ# JO"en commanditaire vennoot c7a"J# J*oo"eratieJ# Jonderlinge Faarborgmaat c7a""i&J# J%ond voor gemene reCeningJ# Jvereniging o" coo"eratieve grond lagJ# Jvereniging FelCe o" onderlinge grond lag al verzeCeraar of Credietin telling o"treedtJ# !i alte ocieti con tituite )n baza legii olandeze !i u"u e im"ozitului "e "rofit olandez6 :5 ocietile )nfiinate )n baza legii au triece# cuno cute ca J<Ctienge ell c7aftJ# JGe ell c7aft mit be c7ranCter NaftungJ# J>er ic7erung vereine auf Gegen eitigCeitJ# JIrFerb - und Oirt c7aft geno en c7aftenJ# JGetriebe geFerblic7er <rt von Mor"er c7aften de offentlic7en .ec7t J# JD"arCa enJ# !i alte ocieti con tituite )n baza legii au triece !i u"u e im"ozitului "e "rofit au triac6 +5 ocietile comerciale au ocietile de dre"t civil ce au o form comercial !i )ntre"rinderile "ublice )nfiinate )n conformitate cu legea "ortug7ez6 .5 ocietile )nfiinate )n baza legii finlandeze# cuno cute ca Jo aCeL7tLio/aCtiebolagJ# Jo uu Cunta/andel lagJ# J aa to"anCCi/ "arbanCJ and JvaCuutu L7tio/for aCring bolagJ6 n5 ocietile )nfiinate )n baza legii uedeze# cuno cute ca a JaCtiebolagJ# Jfor aCring aCtiebolagJ# JeConomi Ca foreningarJ# J "arbanCerJ# Jom e idiga for aCring bolagJ6 o5 ocietile )nfiinate )n baza legii .egatului Unit al (arii Gritanii !i 5rlandei de ;ord6 p5 ocietile )nfiinate )n baza .eglementrii *on iliului nr. 2.157/2001/*I# din @ octombrie 2001# "rivind Dtatutul ocietii euro"ene 3DI4 !i a 'irectivei 2001/@0/*I a *on iliului din @ octombrie 2001# de com"letare a Dtatutului ocietii euro"ene )n ceea ce "rive!te im"licarea lucrtorilor !i a ociaiile coo"erati te )nfiinate )n baza .eglementrii *on iliului 3*I4 nr. 1.:25/2002# din 22 iulie 2002# "rivind Dtatutul Docietii *oo"erative Iuro"ene 3D*I4 !i a 'irectivei *on iliului 2002/72/*I# din 22 iulie 2002# de com"letare a Dtatutului Docietii *oo"erative Iuro"ene cu "rivire la im"licarea anga&ailor6 @5 ocietile )nfiinate )n baza legi laiei ce7e# cuno cute ca JaCciova "olecno tJ# J "olecno t rucenim omezenLmJ6

r5 ocietile )nfiinate )n baza legii e toniene# cuno cute ca Jtai u7ingJ# Ju aldu u7ingJ# Jo au7ingJ# JaCt ia elt J# Jtulundu u7i tuJ6 25 ocietile )nfiinate )n baza legii ci"riote# cuno cute ca Jetaireie J# u"u e im"ozitului "e "rofit ci"riot6 95 ocietile )nfiinate )n baza legii letone# cuno cute ca JaCci&u abiedribaJ# J abiedriba ar ierobezotu atbildibuJ6 t5 ocietile )nfiinate )n baza legii lituaniene6 35 ocietile )nfiinate )n baza legii ungare# cuno cute ca JCozCere eti tar a agJ# Jbeteti tar a agJ# JCozo vallalatJ# JCorlatolt felelo egu tar a agJ# Jre zvenLtar a agJ# JegLe ule J# JCoz7a znu tar a agJ# J zovetCezetJ6 u5 ocietile )nfiinate )n baza legii malteze# cuno cute ca JMum"ani&i taJ J.e "on abilita 1imitataJ# JDoc&eta&iet en commandite li lCa"ital tag77om maQ um fPazz&oni&ietJ6 v5 ocietile )nfiinate )n baza legii "oloneze# cuno cute ca J "olCa aCcL&naJ# J "olCa z ograniczona od"oFiedzialno ciaJ6 ;5 ocietile )nfiinate )n baza legii lovene# cuno cute ca Jdelni Ca druzbaJ# JComanditna druzbaJ# Jdruzba z ome&eno odgovorno t&oJ6 *5 ocietile )nfiinate )n baza legi laiei lovace# cuno cute ca JaCciova "olocno tJ# J "olocno tP rucenim obmedzenLmJ# JComanditna "olocno tJ. 455 'i "oziiile "rezentului articol tran "un "revederile 'irectivei B0/:25/*II "rivind regimul fi cal comun care e a"lic ocietilor-mam !i filialelor ace tora din diferite tate membre# amendat "rin 'irectiva 2002/122/*I a *on iliului.

RT, '& ("eltuieli 415 Pentru determinarea "rofitului im"ozabil unt con iderate c7eltuieli deductibile numai c7eltuielile efectuate )n co"ul realizrii de venituri im"ozabile# inclu iv cele reglementate "rin acte normative )n vigoare. Norme metodologice 425 Dunt c7eltuieli efectuate )n co"ul realizrii de venituri !i: a5 c7eltuielile cu ac7iziionarea ambala&elor# "e durata de via tabilit de ctre contribuabil6 b5 c7eltuielile efectuate# "otrivit legii# "entru "rotecia muncii !i c7eltuielile efectuate "entru "revenirea accidentelor de munc !i a bolilor "rofe ionale6 Norme metodologice

c5 c7eltuielile re"rezent,nd contribuiile "entru a igurarea de accidente de munc !i boli "rofe ionale# "otrivit legii# !i c7eltuielile cu "rimele de a igurare "entru a igurarea de ri curi "rofe ionale6 Norme

metodologice
d5 c7eltuielile de reclam !i "ublicitate efectuate )n co"ul "o"ularizrii firmei# "rodu elor au erviciilor# )n baza unui contract cri # "recum !i co turile a ociate "roducerii materialelor nece are "entru difuzarea me a&elor "ublicitare. De includ )n categoria c7eltuielilor de reclam !i "ublicitate !i bunurile care e acord )n cadrul unor cam"anii "ublicitare ca mo tre# "entru )ncercarea "rodu elor !i demon traii la "unctele de v,nzare# "recum !i alte bunuri !i ervicii acordate cu co"ul timulrii v,nzrilor6 e5 c7eltuielile de tran "ort !i de cazare )n ar !i )n trintate# efectuate "entru alariai !i admini tratori# "recum !i "entru alte "er oane fizice a imilate ace tora# tabilite "rin normeC Norme metodologice 05 contribuia la rezerva mutual de garantare a ca ei centrale a coo"erativelor de credit6 Norme metodologice g5 ta$ele de )n criere# cotizaiile !i contribuiile obligatorii# reglementate de actele normative )n vigoare# "recum !i contribuiile "entru fondul de tinat negocierii contractului colectiv de munc6 Norme

metodologice
=5 c7eltuielile "entru formarea !i "erfecionarea "rofe ional a "er onalului anga&at6 i5 c7eltuielile "entru marCeting# tudiul "ieei# "romovarea "e "ieele e$i tente au noi# "artici"area la t,rguri !i e$"oziii# la mi iuni de afaceri# editarea de materiale informative "ro"rii6 /5 c7eltuielile de cercetare# "recum !i c7eltuielile de dezvoltare care nu )nde"line c condiiile de a fi recuno cute ca imobilizri necor"orale din "unct de vedere contabil6 :5 c7eltuielile "entru "erfecionarea managementului# a i temelor informatice# introducerea# )ntreinerea !i "erfecionarea i temelor de management al calitii# obinerea ate trii conform cu tandardele de calitate6 +5 c7eltuielile "entru "rote&area mediului !i con ervarea re ur elor6 .5 ta$ele de )n criere# cotizaiile !i contribuiile datorate ctre camerele de comer !i indu trie# organizaiile indicale !i organizaiile "atronale6 n5 "ierderile )nregi trate la coaterea din eviden a creanelor ne)nca ate# )n urmtoarele cazuri:

1. "rocedura de faliment a debitorilor a fo t )nc7i "e baza 7otr,rii &udectore!ti6 2. debitorul a decedat !i creana nu "oate fi recu"erat de la mo!tenitori6 2. debitorul e te dizolvat# )n cazul ocietii cu r "undere limitat cu a ociat unic# au lic7idat# fr ucce or6 :. debitorul )nregi treaz dificulti financiare ma&ore care )i afecteaz )ntreg "atrimoniul. o5 c7eltuielile efectuate de o"eratorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fi$e cor"orale care a"arin domeniului "ublic al tatului au al unitilor admini trativ-teritoriale# "rimite )n admini trare/conce iune# du" caz# c7eltuieli efectuate la olicitarea conductorului in tituiei titulare a dre"tului de "ro"rietate6 p5 c7eltuielile efectuate de o"eratorii economici cu )n crierea )n crile funciare au crile de "ublicitate imobiliar# du" caz# a dre"tului de "ro"rietate a tatului au a unitilor admini trativ-teritoriale a u"ra bunurilor "ublice "rimite )n admini trare/conce iune# du" caz# c7eltuieli efectuate la olicitarea conductorului in tituiei titulare a dre"tului de "ro"rietate. r5 c7eltuielile )nregi trate ca urmare a re tituirii ubven8iilor "rimite# "otrivit legii# de la Guvern# agen8ii guvernamentale 9i alte in titu8ii na8ionale 9i interna8ionale6 25 c7eltuielile cu beneficiile acordate alaria8ilor )n in trumente de ca"italuri cu decontare )n numerar la momentul acordrii efective a beneficiilor# dac ace tea unt im"ozitate conform titlului 555.

Norme metodologice
435 Urmtoarele c7eltuieli au deductibilitate limitat: a5 c7eltuielile de "rotocol )n limita unei cote de 2A a"licat a u"ra diferenei rezultate dintre totalul veniturilor im"ozabile !i totalul c7eltuielilor aferente veniturilor im"ozabile# altele dec,t c7eltuielile de "rotocol !i c7eltuielile cu im"ozitul "e "rofit6 Norme metodologice b5 uma c7eltuielilor cu indemnizaia de de"la are acordat alariailor "entru de"la ri )n .om,nia !i )n trintate# )n limita a de 2#5 ori nivelul legal tabilit "entru in tituiile "ublice6 c5 c7eltuielile ociale# )n limita unei cote de ",n la 2A# a"licat a u"ra valorii c7eltuielilor cu alariile "er onalului# "otrivit 1egii nr. 52/2002 - *odul muncii# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. 5ntr ub

incidena ace tei limite# cu "rioritate# a&utoarele "entru na!tere# a&utoarele "entru )nmorm,ntare# a&utoarele "entru boli grave au incurabile !i "rotezele# "recum !i c7eltuielile "entru funcionarea core "unztoare a unor activiti ori uniti aflate )n admini trarea contribuabililor: grdinie# cre!e# ervicii de ntate acordate )n cazul bolilor "rofe ionale !i al accidentelor de munc ",n la internarea )ntr-o unitate anitar# muzee# biblioteci# cantine# baze "ortive# cluburi# cmine de nefamili!ti# "entru !colile "e care le au ub "atrona&# "recum !i alte c7eltuieli efectuate )n baza contractului colectiv de munc. +n cadrul ace tei limite# "ot fi dedu e !i c7eltuielile re"rezent,nd: tic7ete de cre! acordate de anga&ator )n conformitate cu legi laia )n vigoare# cadouri )n bani au )n natur oferite co"iilor minori !i alariailor# cadouri )n bani au )n natur acordate alariatelor# co tul "re taiilor "entru tratament !i odi7n# inclu iv tran "ortul "entru alariaii "ro"rii !i "entru membrii de familie ai ace tora# a&utoare "entru alariaii care au uferit "ierderi )n go "odrie !i contribuia la fondurile de intervenie ale a ociaiei "rofe ionale a minerilor# a&utorarea co"iilor din !coli !i centre de "la ament6 d5 "eri abilitile# )n limitele tabilite de organele de "ecialitate ale admini traiei centrale# )m"reun cu in tituiile de "ecialitate# cu avizul (ini terului %inanelor Publice6 Norme metodologice e5 c7eltuielile re"rezent,nd tic7etele de ma acordate de anga&atori# "otrivit legii6 05 === <brogat g5 c7eltuielile cu "rovizioane !i rezerve# )n limita "revzut la art. 226 =5 c7eltuielile cu dob,nda !i diferenele de cur valutar# )n limita "revzut la art. 226 i5 amortizarea# )n limita "revzut la art. 2:6 /5 c7eltuielile efectuate )n numele unui anga&at# la c7emele de "en ii facultative# )n limita unei ume re"rezent,nd ec7ivalentul )n lei a :00 euro )ntr-un an fi cal# "entru fiecare "artici"ant6 :5 c7eltuielile cu "rimele de a igurare voluntar de ntate# )n limita unei ume re"rezent,nd ec7ivalentul )n lei a 250 euro )ntr-un an fi cal# "entru fiecare "artici"ant6

Norme metodologice
+5 c7eltuielile "entru funcionarea# )ntreinerea !i re"ararea locuinelor de erviciu ituate )n localitatea unde e afl ediul ocial au unde ocietatea are edii ecundare# deductibile )n limita core "unztoare u"rafeelor con truite "revzute de 1egea locuinei nr. 11:/1BB0# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# care e ma&oreaz din "unct de vedere fi cal cu 10A6 Norme metodologice

.5 c7eltuielile de funcionare# )ntreinere !i re"araii aferente unui ediu aflat )n locuina "ro"rietate "er onal a unei "er oane fizice# folo it !i )n co" "er onal# deductibile )n limita core "unztoare u"rafeelor "u e la di "oziia ocietii )n baza contractelor )nc7eiate )ntre "ri# )n ace t co"6 Norme metodologice n5 c7eltuielile de funcionare# )ntreinere !i re"araii# e$clu iv cele "rivind combu tibilul# aferente autoturi melor folo ite de "er oanele cu func8ii de conducere !i de admini trare ale "er oanei &uridice# deductibile limitat la cel mult un ingur autoturi m aferent fiecrei "er oane cu a tfel de atribuii.

445 Urmtoarele c7eltuieli nu unt deductibile: a5 c7eltuielile "ro"rii ale contribuabilului cu im"ozitul "e "rofit datorat# inclu iv cele re"rezent,nd diferen8e din anii "receden8i au din anul curent# "recum 9i im"ozitele "e "rofit au "e venit "ltite )n trintate. Dunt nedeductibile 9i c7eltuielile cu im"ozitele nere8inute la ur )n numele "er oanelor fizice 9i &uridice nerezidente# "entru veniturile realizate din .om,nia# "recum 9i c7eltuielile cu im"ozitul "e "rofit am,nat )nregi trat de ctre contribuabilii care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar6

Norme metodologice
b5 dob,nzile/ma&orrile de )nt,rziere# amenzile# confi crile !i "enalitile de )nt,rziere datorate ctre autoritile rom,ne/ trine# "otrivit "revederilor legale6

Norme metodologice
c5 c7eltuielile "rivind bunurile de natura tocurilor au a activelor cor"orale con tatate li" din ge tiune ori degradate# neim"utabile# "entru care nu au fo t )nc7eiate contracte de a igurare# "recum !i ta$a "e valoarea adugat aferent# dac acea ta e te datorat "otrivit "revederilor titlului >5. ;u intr ub incidena ace tor "revederi tocurile !i mi&loacele fi$e amortizabile# di tru e ca urmare a unor calamiti naturale au a altor cauze de for ma&or# )n condiiile tabilite "rin norme6

Norme metodologice
d5 c7eltuielile cu ta$a "e valoarea adugat aferent bunurilor acordate alariailor ub forma unor avanta&e )n natur# dac valoarea ace tora nu a fo t im"ozitat "rin reinere la ur 6 e5 c7eltuielile fcute )n favoarea acionarilor au a ociailor# altele dec,t cele generate de "li "entru bunurile livrate au erviciile "re tate contribuabilului# la "reul de "ia "entru ace te bunuri au ervicii6

Norme metodologice

05 c7eltuielile )nregi trate )n contabilitate# care nu au la baz un document &u tificativ# "otrivit legii# "rin care e fac dovada efecturii o"eraiunii au intrrii )n ge tiune# du" caz# "otrivit normelor6 Norme

metodologice
g5 c7eltuielile )nregi trate de ocietile agricole# con tituite )n baza legii# "entru dre"tul de folo in al terenului agricol adu de membrii a ociai# "e te cota de di tribuie din "roducia realizat din folo ina ace tuia# "revzut )n contractul de ocietate au a ociere6 =5 === <brogat. i5 c7eltuielile aferente veniturilor neim"ozabile# cu e$ce"ia celor "revzute la art. 20 lit. c4 /5 c7eltuielile cu contribuiile "ltite "e te limitele tabilite au care nu unt reglementate "rin acte normative6 :5 c7eltuielile cu "rimele de a igurare "ltite de anga&ator# )n numele anga&atului# care nu unt inclu e )n veniturile alariale ale anga&atului# conform titlului 5556 +5 alte c7eltuieli alariale !i/ au a imilate ace tora# care nu unt im"ozitate la anga&at# cu e$ce"ia "revederilor titlului 5556 .5 c7eltuielile cu erviciile de management# con ultan# a i ten au alte "re tri de ervicii# "entru care contribuabilii nu "ot &u tifica nece itatea "re trii ace tora )n co"ul activitilor de f!urate !i "entru care nu unt )nc7eiate contracte6 Norme metodologice n5 c7eltuielile cu "rimele de a igurare care nu "rive c activele contribuabilului# "recum !i cele care nu unt aferente obiectului de activitate# cu e$ce"ia celor care "rive c bunurile re"rezent,nd garanie bancar "entru creditele utilizate )n de f!urarea activitii "entru care e te autorizat contribuabilul au utilizate )n cadrul unor contracte de )nc7iriere au de lea ing# "otrivit clauzelor contractuale6 o5 "ierderile )nregi trate la coaterea din eviden a creanelor incerte au )n litigiu# ne)nca ate# "entru "artea neaco"erit de "rovizion# "otrivit art. 22# "recum !i "ierderile )nregi trate la coaterea din eviden a creanelor incerte au )n litigiu# ne)nca ate# )n alte ituaii dec,t cele "revzute la art. 21 alin. 324 lit. n4. +n acea t ituaie# contribuabilii care cot din eviden clienii ne)nca ai unt obligai comunice )n cri ace tora coaterea din eviden a creanelor re "ective# )n vederea recalculrii "rofitului im"ozabil la "er oana debitoare# du" caz6 p5 c7eltuielile de "on orizare !i/ au mecenat !i c7eltuielile "rivind bur ele "rivate# acordate "otrivit legii6 contribuabilii care efectueaz "on orizri !i/ au acte de mecenat# "otrivit "revederilor 1egii nr. 22/1BB: "rivind "on orizarea# cu modificrile ulterioare# !i ale 1egii bibliotecilor nr. 22:/2002# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# "recum !i

cei care acord bur e "rivate# "otrivit legii# cad din im"ozitul "e "rofit datorat umele aferente )n limita minim "recizat mai &o : 11 2 la mie din cifra de afaceri6 21 20A din im"ozitul "e "rofit datorat. +n limitele re "ective e )ncadreaz !i c7eltuielile de "on orizare a bibliotecilor de dre"t "ublic# )n co"ul con truciei de localuri# al dotrilor# ac7iziiilor de te7nologie a informaiei !i de documente "ecifice# finanrii "rogramelor de formare continu a bibliotecarilor# c7imburilor de "eciali!ti# a bur elor de "ecializare# a "artici"rii la congre e internaionale6

Norme metodologice
r5 c7eltuielile )nregi trate )n evidena contabil# care au la baz un document emi de un contribuabil inactiv al crui certificat de )nregi trare fi cal a fo t u "endat )n baza ordinului "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. 25 c7eltuielile cu ta$ele !i cotizaiile ctre organizaiile neguvernamentale au a ociaiile "rofe ionale care au legtur cu activitatea de f!urat de contribuabili !i care de"!e c ec7ivalentul )n lei a :.000 euro anual# altele dec,t cele "revzute la alin. 324 lit. g4 !i m4. 95 c7eltuielile re"rezent,nd valoarea de"recierilor mi&loacelor fi$e# )n cazul )n care# ca urmare a efecturii unei reevaluri# e )nregi treaz o de cre!tere a valorii ace tora. D?15 c7eltuielile din reevaluarea imobilizrilor necor"orale# )n cazul )n care# ca urmare a efecturii unei reevaluri de ctre contribuabilii care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar# e )nregi treaz o de cre9tere a valorii ace tora6 D?25 c7eltuielile din reevaluarea mi&loacelor fi$e# )n cazul )n care# ca urmare a efecturii unei reevaluri de ctre contribuabilii care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar# e )nregi treaz o de cre9tere a valorii ace tora6 D?35 c7eltuielile re"rezent,nd modificarea valorii &u te a inve ti8iilor imobiliare# )n cazul )n care# ca urmare a evalurii ulterioare utiliz,nd modelul bazat "e valoarea &u t de ctre contribuabilii care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar# e )nregi treaz o de cre9tere a valorii ace tora6 D?45 c7eltuielile re"rezent,nd de"recierea/amortizarea mi&loacelor fi$e# )nregi trate de ctre contribuabilii care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar# la momentul tran ferului din categoria activelor imobilizate de8inute )n vederea v,nzrii )n categoria activelor imobilizate de8inute "entru activitatea "ro"rie6

t5 50A din c7eltuielile "rivind combu tibilul# "entru ve7iculele rutiere motorizate care unt de tinate e$clu iv tran "ortului rutier de "er oane# cu o greutate ma$im autorizat care nu de"9ea c 2.500 Cg 9i care nu aib mai mult de B caune de "a ageri# incluz,nd 9i caunul 9oferului# aflate )n "ro"rietatea au )n folo in8a contribuabilului. Prin e$ce"8ie de la "rezentele "revederi# c7eltuielile "rivind combu tibilul unt integral deductibile )n itua8ia )n care ve7iculele re "ective e )n criu )n oricare dintre urmtoarele categorii: 1. ve7iculele utilizate e$clu iv "entru: interven8ie# re"ara8ii# "az 9i "rotec8ie# curierat# tran "ort de "er onal la 9i de la locul de de f9urare a activit8ii# "recum 9i ve7iculele "ecial ada"tate "entru a fi utilizate dre"t care de re"orta&# ve7iculele utilizate de agen8i de v,nzri 9i de agen8i de recrutare a for8ei de munc6 2. ve7iculele utilizate "entru tran "ortul de "er oane cu "lat# inclu iv "entru activitatea de ta$i6 2. ve7iculele utilizate "entru )nc7irierea ctre alte "er oane# inclu iv "entru de f9urarea activit8ii de in truire )n cadrul 9colilor de 9oferi6 E5 c7eltuielile cu beneficiile acordate alaria8ilor )n in trumente de ca"italuri cu decontare )n ac8iuni. <ce tea re"rezint elemente imilare c7eltuielilor la momentul acordrii efective a beneficiilor dac ace tea unt im"ozitate conform titlului 555.

455 .egia <utonom J<dmini traia Patrimoniului Protocolului de DtatJ deduce la calculul "rofitului im"ozabil urmtoarele c7eltuieli: a5 c7eltuielile re"rezent,nd diferena dintre umele cuvenite "e baz de contract de "re tri de ervicii cu Denatul# *amera 'e"utailor# <dmini traia Prezidenial# Guvernul .om,niei !i *urtea *on tituional "entru "lata activitii de re"rezentare !i "rotocol !i c7eltuielile )nregi trate efectiv de regie6 b5 c7eltuielile efectuate# )n condiiile legii# "entru a igurarea admini trrii# " trrii integritii !i "rote&rii imobilului JPalat Ili abetaJ din domeniul "ublic al tatului6 c5 === <brogat. 465 *om"ania ;aional J5m"rimeria ;aional - D.<.J deduce la calculul "rofitului im"ozabil c7eltuielile aferente "roducerii !i emiterii "ermi elor de !edere tem"orar/"ermanent "entru cetenii trini# )n condiiile reglementrilor legale.

RT, '' +rovizioane i rezerve

415 *ontribuabilul are dre"tul la deducerea rezervelor !i "rovizioanelor# numai )n conformitate cu "rezentul articol# a tfel: a5 rezerva legal e te deductibil )n limita unei cote de 5A a"licat a u"ra "rofitului contabil# )nainte de determinarea im"ozitului "e "rofit# din care e cad veniturile neim"ozabile !i e adaug c7eltuielile aferente ace tor venituri neim"ozabile# ",n ce acea ta va atinge a cincea "arte din ca"italul ocial ub cri !i vr at au din "atrimoniu# du" caz# "otrivit legilor de organizare !i funcionare. +n cazul )n care acea ta e te utilizat "entru aco"erirea "ierderilor au e te di tribuit ub orice form# recon tituirea ulterioar a rezervei nu mai e te deductibil la calculul "rofitului im"ozabil. Prin e$ce"ie# rezerva con tituit de "er oanele &uridice care furnizeaz utiliti ocietilor comerciale care e re tructureaz# e reorganizeaz au e "rivatizeaz "oate fi folo it "entru aco"erirea "ierderilor de valoare a "ac7etului de aciuni obinut )n urma "rocedurii de conver ie a creanelor# iar umele de tinate recon tituirii ulterioare a ace teia unt deductibile la calculul "rofitului im"ozabil6 Norme metodologice b5 "rovizioanele "entru garanii de bun e$ecuie acordate clienilor6

Norme metodologice
c5 "rovizioanele con tituite )n limita unui "rocent de 20A )nce",nd cu data de 1 ianuarie 200:# 25A )nce",nd cu data de 1 ianuarie 2005# 20A )nce",nd cu data de 1 ianuarie 2000# din valoarea creanelor a u"ra clienilor# )nregi trate de ctre contribuabili# altele dec,t cele "revzute la lit. d4# f4# g4 !i i4# care )nde"line c cumulativ urmtoarele condiii: 1. unt )nregi trate du" data de 1 ianuarie 200:6 2. unt ne)nca ate )ntr-o "erioad ce de"!e!te 270 de zile de la data cadenei6 2. nu unt garantate de alt "er oan6 :. unt datorate de o "er oan care nu e te "er oan afiliat contribuabilului6 5. au fo t inclu e )n veniturile im"ozabile ale contribuabilului6

Norme metodologice
d5 "rovizioanele "ecifice# con tituite de in titu8iile financiare nebancare )n cri e )n .egi trul general 8inut de Ganca ;a8ional a .om,niei# de in titu8iile de "lat "er oane &uridice rom,ne care acord credite legate de erviciile de "lat# de in titu8iile emitente de moned electronic# "er oane &uridice rom,ne# care acord credite legate de erviciile de "lat# "recum 9i "rovizioanele "ecifice con tituite de alte "er oane &uridice# "otrivit legilor de organizare 9i func8ionare6 Norme

metodologice
d?15 a&u trile "entru de"reciere aferente activelor "entru care# "otrivit reglementrilor "ruden8iale ale Gncii ;a8ionale a .om,niei# e

determin a&u tri "ruden8iale de valoare au# du" caz# valori ale "ierderilor a9te"tate# )nregi trate de ctre in titu8iile de credit "er oane &uridice rom,ne 9i ucur alele din .om,nia ale in titu8iilor de credit din tate care nu unt tate membre ale Uniunii Iuro"ene au din tate care nu a"ar8in D"a8iului Iconomic Iuro"ean# "otrivit reglementrilor contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar# 9i filtrele "ruden8iale "otrivit reglementrilor emi e de Ganca;a8ional a .om,niei. Dumele re"rezent,nd reducerea au anularea filtrelor "ruden8iale unt elemente imilare veniturilor6 d?25 a&u trile "entru de"reciere )nregi trate de ctre ucur alele din .om,nia ale in titu8iilor de credit din tate membre ale Uniunii Iuro"ene 9i tate a"ar8in,nd D"a8iului Iconomic Iuro"ean# "otrivit reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar# aferente creditelor 9i "la amentelor care intr )n fera de a"licare a reglementrilor "ruden8iale ale Gncii ;a8ionale a .om,niei referitoare la a&u trile "ruden8iale de valoare a"licabile in titu8iilor de credit "er oane &uridice rom,ne 9i ucur alelor din .om,nia ale in titu8iilor de credit din tate care nu unt tate membre ale Uniunii Iuro"ene au din tate care nu a"ar8in D"a8iului Iconomic Iuro"ean6 e5 === <brogat 05 === <brogat g5 === <brogat =5 rezervele te7nice con tituite de ocietile de a igurare !i rea igurare# "otrivit "revederilor legale de organizare !i funcionare# cu e$ce"ia rezervei de egalizare. Norme metodologice Pentru contractele de a igurare cedate )n rea igurare# rezervele e diminueaz a tfel )nc,t nivelul ace tora aco"ere "artea de ri c care rm,ne )n arcina a igurtorului# du" deducerea rea igurrii6 Norme

metodologice
i5 "rovizioanele de ri c "entru o"eraiunile "e "ieele financiare# con tituite "otrivit reglementrilor *omi iei ;aionale a >alorilor (obiliare6 /5 "rovizioanele con tituite )n limita unei "rocent de 100A din valoarea creanelor a u"ra clienilor# )nregi trate de ctre contribuabili# altele dec,t cele "revzute la lit. d4# f4# g4 !i i4# care )nde"line c cumulativ urmtoarele condiii: 1. unt )nregi trate du" data de 1 ianuarie 20076 2. creana e te deinut la o "er oan &uridic a u"ra creia e te declarat "rocedura de de c7idere a falimentului# "e baza 7otr,rii &udectore!ti "rin care e ate t acea t ituaie6 2. nu unt garantate de alt "er oan6

:. unt datorate de o "er oan care nu e te "er oan afiliat contribuabilului6 5. au fo t inclu e )n veniturile im"ozabile ale contribuabilului. :5 "rovizioanele "entru )nc7iderea !i urmrirea "o t)nc7idere a de"ozitelor de de!euri# con tituite de contribuabilii care de f!oar activiti de de"ozitare a de!eurilor# "otrivit legii# )n limita umei tabilite "rin "roiectul "entru )nc7iderea !i urmrirea "o t)nc7idere a de"ozitului# core "unztoare cotei-"ri din tarifele de de"ozitare "erce"ute6 +5 "rovizioanele con tituite de com"aniile aeriene din .om,nia "entru aco"erirea c7eltuielilor de )ntreinere !i re"arare a "arcului de aeronave !i a com"onentelor aferente# "otrivit "rogramelor de )ntreinere a aeronavelor# a"robate core "unztor de ctre <utoritatea <eronautic *ivil .om,n. Norme metodologice 425 *ontribuabilii autorizai de f!oare activitate )n domeniul e$"loatrii zcmintelor naturale unt obligai )nregi treze )n evidena contabil !i deduc "rovizioane "entru refacerea terenurilor afectate !i "entru redarea ace tora )n circuitul economic# ilvic au agricol# )n limita unei cote de 1A a"licate a u"ra diferenei dintre veniturile )nregi trate )n legtur cu realizarea !i v,nzarea zcmintelor naturale !i c7eltuielile efectuate cu e$tracia# "relucrarea !i livrarea ace tora# "e toat durata de funcionare a e$"loatrii zcmintelor naturale.

Norme metodologice
435 Pentru titularii de acorduri "etroliere# care de f!oar o"eraiuni "etroliere )n "erimetre marine ce includ zone cu ad,ncime de a" mai mare de 100 m# cota "rovizionului con tituit "entru dezafectarea ondelor# demobilizarea in talaiilor# a de"endinelor !i ane$elor# "recum !i "entru reabilitarea mediului e te de 10A# a"licat a u"ra diferenei dintre veniturile !i c7eltuielile )nregi trate# "e toat "erioada e$"loatrii "etroliere. 445 .egia <utonom J<dmini traia .om,n a Derviciilor de Hrafic <erianJ - .O(<HD< con tituie trime trial un "rovizion# "otrivit "revederilor legale# "entru diferena dintre veniturile din e$"loatare realizate efectiv din activitatea de rut aerian !i co turile efective ale activitii de rut aerian# care e te utilizat "entru aco"erirea c7eltuielilor de e$"loatare care de"!e c tarifele tabilite anual de IU.O*O;H.O1. 455 .educerea au anularea oricrui "rovizion ori a rezervei care a fo t anterior dedu e include )n veniturile im"ozabile# indiferent dac reducerea au anularea e te datorat modificrii de tinaiei "rovizionului au a rezervei# di tribuirii "rovizionului au rezervei ctre "artici"ani ub orice form# lic7idrii# divizrii# fuziunii contribuabilului au oricrui alt motiv. Prevederile "rezentului alineat nu e a"lic dac un alt contribuabil "reia un "rovizion au o rezerv )n legtur cu o divizare au fuziune#

reglementrile ace tui articol a"lic,ndu- e )n continuare acelui "rovizion au rezerv. Norme metodologice 45?15 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 354# rezervele din reevaluarea mi&loacelor fi$e# inclu iv a terenurilor# efectuat du" data de 1 ianuarie 200:# care unt dedu e la calculul "rofitului im"ozabil "rin intermediul amortizrii fi cale au al c7eltuielilor "rivind activele cedate !i/ au ca ate# e im"oziteaz concomitent cu deducerea amortizrii fi cale# re "ectiv la momentul cderii din ge tiune a ace tor mi&loace fi$e# du" caz. Norme metodologice 45?25 Prin e$ce"8ie de la "revederile alin. 354# rezervele din reevaluarea imobilizrilor necor"orale# efectuat de ctre contribuabilii care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar# care unt dedu e la calculul "rofitului im"ozabil "rin intermediul amortizrii fi cale au al c7eltuielilor cu cedarea imobilizrilor necor"orale# e im"oziteaz concomitent cu deducerea amortizrii fi cale# re "ectiv la momentul cderii din ge tiune a ace tor imobilizri necor"orale# du" caz. 465 Dumele )nregi trate )n conturi de rezerve legale !i rezerve re"rezent,nd faciliti fi cale nu "ot fi utilizate "entru ma&orarea ca"italului ocial au "entru aco"erirea "ierderilor. +n cazul )n care nu unt re "ectate "revederile "rezentului alineat# a u"ra ace tor ume e recalculeaz im"ozitul "e "rofit !i e tabile c dob,nzi !i "enaliti de )nt,rziere# de la data a"licrii facilitii re "ective# "otrivit legii. ;u e u"un im"ozitrii rezervele de influene de cur valutar aferente a"recierii di "onibilitilor )n valut# con tituite "otrivit legii# )nregi trate de ocieti comerciale bancare - "er oane &uridice rom,ne !i ucur alele bncilor trine# care )!i de f!oar activitatea )n .om,nia. Norme

metodologice
475 +n )nele ul "rezentului articol# "rin con tituirea unui "rovizion au a unei rezerve e )nelege !i ma&orarea unui "rovizion au a unei rezerve. 475 Provizioanele con tituite "entru creanele a u"ra clienilor# )nregi trate de ctre contribuabili )nainte de 1 ianuarie 200:# unt deductibile )n limitele "revzute la alin. 314 lit. c4# )n ituaia )n care creanele re "ective )nde"line c cumulativ urmtoarele condiii: a5 nu unt garantate de alt "er oan6 b5 unt datorate de o "er oan care nu e te "er oan afiliat contribuabilului6 c5 au fo t inclu e )n veniturile im"ozabile ale contribuabilului6 d5 creana e te deinut a u"ra unei "er oane &uridice "entru care a fo t de c7i "rocedura falimentului# "e baza 7otr,rii &udectore!ti "rin care e ate t acea t ituaie6

e5 nu au mai fo t con tituite "rovizioane deductibile fi cal "entru creana re "ectiv.

RT, '. ("eltuieli cu dobnzile i diferene de curs valutar 415 *7eltuielile cu dob,nzile unt integral deductibile )n cazul )n care gradul de )ndatorare a ca"italului e te mai mic au egal cu trei. Gradul de )ndatorare a ca"italului e determin ca ra"ort )ntre ca"italul )m"rumutat cu termen de rambur are "e te un an !i ca"italul "ro"riu# ca medie a valorilor e$i tente la )nce"utul anului !i f,r!itul "erioadei "entru care e determin im"ozitul "e "rofit. Prin ca"ital )m"rumutat e )nelege totalul creditelor !i )m"rumuturilor cu termen de rambur are "e te un an# "otrivit clauzelor contractuale. 425 +n condiiile )n care gradul de )ndatorare a ca"italului e te "e te trei# c7eltuielile cu dob,nzile !i cu "ierderea net din diferenele de cur valutar# aferente )m"rumuturilor luate )n calcul la determinarea gradului de )ndatorare# unt nedeductibile. <ce tea e re"orteaz )n "erioada urmtoare# )n condiiile alin. 314# ",n la deductibilitatea integral a ace tora. 435 +n cazul )n care c7eltuielile din diferenele de cur valutar ale contribuabilului de"!e c veniturile din diferenele de cur valutar# diferena va fi tratat ca o c7eltuial cu dob,nda# "otrivit alin. 314# deductibilitatea ace tei diferene fiind u"u limitei "revzute la alin. 314. *7eltuielile din diferenele de cur valutar# care e limiteaz "otrivit "rezentului alineat# unt cele aferente )m"rumuturilor luate )n calcul la determinarea gradului de )ndatorare a ca"italului. 445 'ob,nzile !i "ierderile din diferene de cur valutar# )n legtur cu )m"rumuturile obinute direct au indirect de la bnci internaionale de dezvoltare !i organizaii imilare# menionate )n norme# !i cele care unt garantate de tat# cele aferente )m"rumuturilor obinute de la in tituiile de credit rom,ne au trine# in tituiile financiare nebancare# de la "er oanele &uridice care acord credite "otrivit legii# "recum !i cele obinute )n baza obligaiunilor admi e la tranzacionare "e o "ia reglementat nu intr ub incidena "revederilor "rezentului articol. 455 +n cazul )m"rumuturilor obinute de la alte entiti# cu e$ce"ia celor "revzute la alin. 3:4# dob,nzile deductibile unt limitate la: a5 nivelul ratei dob,nzii de referin a Gncii ;aionale a .om,niei# core "unztoare ultimei luni din trime tru# "entru )m"rumuturile )n lei6 !i b5 nivelul ratei dob,nzii anuale de BA# "entru )m"rumuturile )n valut. <ce t nivel al ratei dob,nzii e a"lic la determinarea "rofitului im"ozabil aferent anului fi cal 200:. ;ivelul ratei dob,nzii "entru )m"rumuturile )n valut e actualizeaz "rin 7otr,re a Guvernului.

465 1imita "revzut la alin. 354 e a"lic e"arat "entru fiecare )m"rumut# )nainte de a"licarea "revederilor alin. 314 !i 324. 475 Prevederile alin. 314 - 324 nu e a"lic ocietilor comerciale bancare# "er oane &uridice rom,ne# ucur alelor bncilor trine care )!i de f!oar activitatea )n .om,nia# ocietilor de lea ing "entru o"eraiunile de lea ing# ocietilor de credit i"otecar# in tituiilor de credit# "recum !i in tituiilor financiare nebancare. 475 +n cazul unei "er oane &uridice trine care )!i de f!oar activitatea "rintr-un ediu "ermanent )n .om,nia# "revederile "rezentului articol e a"lic "rin luarea )n con iderare a ca"italului "ro"riu. Norme

metodologice
RT, '/ mortizarea fiscal 415 *7eltuielile aferente ac7iziionrii# "roducerii# con truirii# a amblrii# in talrii au )mbuntirii mi&loacelor fi$e amortizabile e recu"ereaz din "unct de vedere fi cal "rin deducerea amortizrii "otrivit "revederilor "rezentului articol. 425 (i&locul fi$ amortizabil e te orice imobilizare cor"oral care )nde"line!te cumulativ urmtoarele condiii: a5 e te deinut !i utilizat )n "roducia# livrarea de bunuri au )n "re tarea de ervicii# "entru a fi )nc7iriat terilor au )n co"uri admini trative6 b5 are o valoare fi cal mai mare dec,t limita tabilit "rin 7otr,re a Guvernului# la data intrrii )n "atrimoniul contribuabilului6 c5 are o durat normal de utilizare mai mare de un an. Pentru imobilizrile cor"orale care unt folo ite )n loturi# eturi au care formeaz un ingur cor"# lot au et# la determinarea amortizrii e are )n vedere valoarea )ntregului cor"# lot au et. Pentru com"onentele care intr )n tructura unui activ cor"oral# a cror durat normal de utilizare difer de cea a activului rezultat# amortizarea e determin "entru fiecare com"onent )n "arte. 435 Dunt# de a emenea# con iderate mi&loace fi$e amortizabile: a5 inve tiiile efectuate la mi&loacele fi$e care fac obiectul unor contracte de )nc7iriere# conce iune# locaie de ge tiune au altele a emenea6 b5 mi&loacele fi$e "u e )n funciune "arial# "entru care nu -au )ntocmit formele de )nregi trare ca imobilizare cor"oral6 ace tea e cu"rind )n gru"ele )n care urmeaz a e )nregi tra# la valoarea rezultat "rin )n umarea c7eltuielilor efective ocazionate de realizarea lor6

c5 inve tiiile efectuate "entru de co"ert )n vederea valorificrii de ub tane minerale utile# "recum !i "entru lucrrile de de c7idere !i "regtire a e$traciei )n ubteran !i la u"rafa6 d5 inve tiiile efectuate la mi&loacele fi$e e$i tente# ub forma c7eltuielilor ulterioare realizate )n co"ul )mbuntirii "arametrilor te7nici iniiali !i care conduc la obinerea de beneficii economice viitoare# "rin ma&orarea valorii mi&locului fi$6 e5 inve tiiile efectuate din ur e "ro"rii# concretizate )n bunuri noi# de natura celor a"arin,nd domeniului "ublic# "recum !i )n dezvoltri !i modernizri ale bunurilor aflate )n "ro"rietate "ublic6 05 amena&rile de terenuri. 445 ;u re"rezint active amortizabile: a5 terenurile# inclu iv cele )m"durite6 b5 tablourile !i o"erele de art6 c5 fondul comercial6 d5 lacurile# blile !i iazurile care nu unt rezultatul unei inve tiii6 e5 bunurile din domeniul "ublic finanate din ur e bugetare6 05 orice mi&loc fi$ care nu )!i "ierde valoarea )n tim" datorit folo irii# "otrivit normelor6 g5 ca ele de odi7n "ro"rii# locuinele de "rotocol# navele# aeronavele# va ele de croazier# altele dec,t cele utilizate )n co"ul realizrii veniturilor. 455 === <brogat 465 .egimul de amortizare "entru un mi&loc fi$ amortizabil e determin conform urmtoarelor reguli: a5 )n cazul con truciilor# e a"lic metoda de amortizare liniar6 b5 )n cazul ec7i"amentelor te7nologice# re "ectiv al ma!inilor# uneltelor !i in talaiilor# "recum !i "entru com"utere !i ec7i"amente "eriferice ale ace tora# contribuabilul "oate o"ta "entru metoda de amortizare liniar# degre iv au accelerat6 c5 )n cazul oricrui alt mi&loc fi$ amortizabil# contribuabilul "oate o"ta "entru metoda de amortizare liniar au degre iv. 475 +n cazul metodei de amortizare liniar# amortizarea e tabile!te "rin a"licarea cotei de amortizare liniar la valoarea fi cal de la data intrrii )n "atrimoniul contribuabilului a mi&locului fi$ amortizabil.

475 +n cazul metodei de amortizare degre iv# amortizarea e calculeaz "rin multi"licarea cotelor de amortizare liniar cu unul dintre coeficienii urmtori: a5 1#5# dac durata normal de utilizare a mi&locului fi$ amortizabil e te )ntre 2 !i 5 ani6 b5 2#0# dac durata normal de utilizare a mi&locului fi$ amortizabil e te )ntre 5 !i 10 ani6 c5 2#5# dac durata normal de utilizare a mi&locului fi$ amortizabil e te mai mare de 10 ani. Norme metodologice 4B5 +n cazul metodei de amortizare accelerat# amortizarea e calculeaz du" cum urmeaz: a5 "entru "rimul an de utilizare# amortizarea nu "oate de"!i 50A din valoarea fi cal de la data intrrii )n "atrimoniul contribuabilului a mi&locului fi$6 b5 "entru urmtorii ani de utilizare# amortizarea e calculeaz "rin ra"ortarea valorii rma e de amortizare a mi&locului fi$ la durata normal de utilizare rma a ace tuia. 4105 *7eltuielile aferente ac7iziionrii de brevete# dre"turi de autor# licene# mrci de comer au fabric !i alte imobilizri necor"orale recuno cute din "unct de vedere contabil# cu e$ce"ia c7eltuielilor de con tituire !i a fondului comercial# "recum !i c7eltuielile de dezvoltare care din "unct de vedere contabil re"rezint imobilizri necor"orale e recu"ereaz "rin intermediul deducerilor de amortizare liniar "e "erioada contractului au "e durata de utilizare# du" caz. *7eltuielile aferente ac7iziionrii au "roducerii "rogramelor informatice e recu"ereaz "rin intermediul deducerilor de amortizare liniar "e o "erioad de 2 ani. Pentru brevetele de invenie e "oate utiliza !i metoda de amortizare degre iv au accelerat.

Norme metodologice
4115 <mortizarea fi cal e calculeaz du" cum urmeaz: a5 )nce",nd cu luna urmtoare celei )n care mi&locul fi$ amortizabil e "une )n funciune6 b5 "entru c7eltuielile cu inve tiiile efectuate din ur e "ro"rii la mi&loacele fi$e din domeniul "ublic# "e durata normal de utilizare# "e durata normal de utilizare rma au "e "erioada contractului de conce ionare au )nc7iriere# du" caz6 c5 "entru c7eltuielile cu inve tiiile efectuate la mi&loacele fi$e conce ionate# )nc7iriate au luate )n locaie de ge tiune de cel care a efectuat inve tiia# "e "erioada contractului au "e durata normal de utilizare# du" caz6

d5 "entru c7eltuielile cu inve tiiile efectuate "entru amena&area terenurilor# liniar# "e o "erioad de 10 ani6 e5 amortizarea cldirilor !i a con truciilor minelor# alinelor cu e$tracie )n oluie "rin onde# carierelor# e$"loatrilor la zi# "entru ub tane minerale olide !i cele din indu tria e$tractiv de "etrol# a cror durat de folo ire e te limitat de durata rezervelor !i care nu "ot "rimi alte utilizri du" e"uizarea rezervelor# "recum !i a inve tiiilor "entru de co"ert e calculeaz "e unitate de "rodu # )n funcie de rezerva e$"loatabil de ub tan mineral util. <mortizarea "e unitatea de "rodu e recalculeaz:

1. din 5 )n 5 ani la mine# cariere# e$tracii "etroliere# "recum !i la c7eltuielile de inve tiii "entru de co"ert6 2. din 10 )n 10 ani la aline6 05 mi&loacele de tran "ort "ot fi amortizate !i )n funcie de numrul de Cilometri au numrul de ore de funcionare "revzut )n crile te7nice# "entru cele ac7iziionate du" data de 1 ianuarie 200:6 g5 "entru locuinele de erviciu# amortizarea e te deductibil fi cal ",n la nivelul core "unztor u"rafeei con truite "revzute de legea locuinei6 =5 numai "entru autoturi mele folo ite )n condiiile "revzute la art. 21 alin. 324 lit. n4. Norme metodologice 4125 *ontribuabilii care au inve tit )n mi&loace fi$e amortizabile au )n brevete de invenie amortizabile !i care au dedu c7eltuieli de amortizare re"rezent,nd 20A din valoarea de intrare a ace tora conform "revederilor legale# la data "unerii )n funciune a mi&locului fi$ au a brevetului de invenie# ",n la data de 20 a"rilie 2005 inclu iv# au obligaia " treze )n "atrimoniu ace te mi&loace fi$e amortizabile cel "uin o "erioad egal cu &umtate din durata lor normal de utilizare. +n cazul )n care nu unt re "ectate "revederile "rezentului alineat# im"ozitul "e "rofit e recalculeaz !i e tabile c dob,nzi !i "enaliti de )nt,rziere de la data a"licrii facilitii re "ective# "otrivit legii. Norme

metodologice
4135 Pentru inve tiiile realizate )n "arcurile indu triale ",n la data de 21 decembrie 2000 e acord o deducere u"limentar din "rofitul im"ozabil# )n cot de 20A din valoarea inve tiiilor )n con trucii au a reabilitrilor de con trucii# infra tructur intern !i de cone$iune la reeaua "ublic de utiliti# in,nd eama de "revederile legale )n vigoare "rivind cla ificarea !i duratele normate de utilizare a mi&loacelor fi$e amortizabile. *ontribuabilii care beneficiaz de facilitile "revzute la alin. 3124 nu "ot beneficia de facilitile "revzute )n "rezentul alineat. 4145 *7eltuielile aferente localizrii# e$"lorrii# dezvoltrii au oricrei activiti "regtitoare "entru e$"loatarea re ur elor naturale e

recu"ereaz )n rate egale "e o "erioad de 5 ani# )nce",nd cu luna )n care unt efectuate c7eltuielile. *7eltuielile aferente ac7iziionrii oricrui dre"t de e$"loatare a re ur elor naturale e recu"ereaz "e m ur ce re ur ele naturale unt e$"loatate# "ro"orional cu valoarea recu"erat ra"ortat la valoarea total e timat a re ur elor. 4155 Pentru mi&loacele fi$e amortizabile# deducerile de amortizare e determin fr a lua )n calcul amortizarea contabil. *,!tigurile au "ierderile rezultate din v,nzarea ori din coaterea din funciune a ace tor mi&loace fi$e e calculeaz "e baza valorii fi cale a ace tora# diminuat cu amortizarea fi cal. Pentru mi&loacele fi$e cu valoarea contabil evideniat )n old la data de 21 decembrie 2002# amortizarea e calculeaz )n baza valorii rma e neamortizat# "e durata normal de utilizare rma # folo indu- e metodele de amortizare a"licate ",n la acea t dat. Norme metodologice 4165 *ontribuabilii care inve te c )n mi&loace fi$e de tinate "revenirii accidentelor de munc !i bolilor "rofe ionale# "recum !i )nfiinrii !i funcionrii cabinetelor medicale# "ot deduce integral valoarea ace tora la calculul "rofitului im"ozabil la data "unerii )n funciune au "ot recu"era ace te c7eltuieli "rin deduceri de amortizare# "otrivit "revederilor "rezentului articol. Norme metodologice 4175 +n cazul unei imobilizri cor"orale care la data intrrii )n "atrimoniu are o valoare fi cal mai mic dec,t limita tabilit "rin 7otr,re a Guvernului# contribuabilul "oate o"ta "entru deducerea c7eltuielilor aferente imobilizrii au "entru recu"erarea ace tor c7eltuieli "rin deduceri de amortizare# "otrivit "revederilor "rezentului articol 1 4175 *7eltuielile aferente ac7iziionrii au "roducerii de containere au ambala&e# care circul )ntre contribuabil !i clieni# e recu"ereaz "rin deduceri de amortizare# "rin metoda liniar# "e durata normal de utilizare tabilit de contribuabilul care )!i menine dre"tul de "ro"rietate a u"ra containerelor au a ambala&elor. 41B5 (ini terul %inanelor Publice elaboreaz normele "rivind cla ificaia !i duratele normale de funcionare a mi&loacelor fi$e. 4205 === <brogat. 4215 Pentru titularii de acorduri "etroliere !i ubcontractanii ace tora# care de f!oar o"eraiuni "etroliere )n "erimetre marine ce includ zone cu ad,ncime de a" de "e te 100 metri# e calculeaz amortizarea imobilizrilor cor"orale !i necor"orale aferente o"eraiunilor "etroliere# a cror durat de folo ire e te limitat de durata rezervelor# "e unitatea de "rodu # cu un grad de utilizare de 100A# )n funcie de rezerva e$"loatabil de ub tan mineral util# "e durata acordului "etrolier. *7eltuielile aferente inve tiiilor )n cur # imobilizrilor cor"orale !i necor"orale efectuate "entru o"eraiunile "etroliere vor fi reflectate )n contabilitate at,t )n lei# c,t !i )n euro6 ace te c7eltuieli# )nregi trate )n contabilitate )n lei# vor fi reevaluate la f,r!itul fiecrui e$erciiu financiar

"e baza valorilor )nregi trate )n contabilitate )n euro# la cur ul de c7imb euro/leu comunicat de Ganca ;aional a .om,niei "entru ultima zi a fiecrui e$erciiu financiar. 4225 Prevederile 1egii nr. 15/1BB: "rivind amortizarea ca"italului imobilizat )n active cor"orale !i necor"orale# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# nu e a"lic la calculul "rofitului im"ozabil# cu e$ce"ia "revederilor art. 2 alin. 2 lit. a4 !i ale art. @ din aceea!i lege. 4235 +n cazul contribuabililor care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar# "entru activele imobilizate de8inute "entru activitatea "ro"rie# tran ferate )n categoria activelor imobilizate de8inute )n vederea v,nzrii 9i recla ificate )n categoria activelor imobilizate de8inute "entru activitatea "ro"rie# valoarea fi cal rma neamortizat e te valoarea fi cal dinaintea recla ificrii ca active imobilizate de8inute )n vederea v,nzrii. 'urata de amortizare e te durata normal de utilizare rma determinat )n baza duratei normale de utilizare ini8iale# din care e cade durata )n care a fo t cla ificat )n categoria activelor imobilizate de8inute )n vederea v,nzrii. <mortizarea fi cal e calculeaz )nce",nd cu luna urmtoare celei )n care a fo t recla ificat )n categoria activelor imobilizate de8inute "entru activitatea "ro"rie# "rin recalcularea cotei de amortizare fi cal.

RT, '0 (ontracte de leasing 415 +n cazul lea ingului financiar utilizatorul e te tratat din "unct de vedere fi cal ca "ro"rietar# )n tim" ce )n cazul lea ingului o"eraional# locatorul are acea t calitate. <mortizarea bunului care face obiectul unui contract de lea ing e face de ctre utilizator# )n cazul lea ingului financiar# !i de ctre locator# )n cazul lea ingului o"eraional# c7eltuielile fiind deductibile# "otrivit art. 2:. 425 +n cazul lea ingului financiar utilizatorul deduce dob,nda# iar )n cazul lea ingului o"eraional locatarul deduce c7iria 3rata de lea ing4.

Norme metodologice
RT, '0%& (ontracte de fiducie Dn vigoare de la data intrrii n vigoare a )'54='776 privind codul civilC 415 +n cazul contractelor de fiducie# )nc7eiate conform di "oziiilor *odului civil# )n care con tituitorul are !i calitatea de beneficiar# e a"lic urmtoarele reguli: a5 tran ferul ma ei "atrimoniale fiduciare de la con tituitor ctre fiduciar nu e te tran fer im"ozabil )n )nele ul "rezentului titlu6 b4 fiduciarul va conduce o eviden contabil e"arat "entru ma a "atrimonial fiduciar !i va tran mite trime trial ctre con tituitor# "e baz

de decont# veniturile !i c7eltuielile rezultate din admini trarea "atrimoniului conform contractului6 c4 valoarea fi cal a activelor cu"rin e )n ma a "atrimonial fiduciar# "reluat de fiduciar# e te egal cu valoarea fi cal "e care ace tea au avut-o la con tituitor6 d4 amortizarea fi cal "entru orice activ amortizabil "revzut )n ma a "atrimonial fiduciar e determin )n continuare )n conformitate cu regulile "revzute la art. 2:# care -ar fi a"licat la "er oana care a tran ferat activul# dac tran ferul nu ar fi avut loc. 425 +n cazul contractelor de fiducie# )nc7eiate conform di "oziiilor *odului civil# )n care calitatea de beneficiar o are fiduciarul au o ter "er oan# c7eltuielile )nregi trate din tran ferul ma ei "atrimoniale fiduciare de la con tituitor ctre fiduciar unt con iderate c7eltuieli nedeductibile.

RT, '2 +ierderi fiscale 415 Pierderea anual# tabilit "rin declaraia de im"ozit "e "rofit# e recu"ereaz din "rofiturile im"ozabile obinute )n urmtorii 5 ani con ecutivi. .ecu"erarea "ierderilor e va efectua )n ordinea )nregi trrii ace tora# la fiecare termen de "lat a im"ozitului "e "rofit# "otrivit "revederilor legale )n vigoare din anul )nregi trrii ace tora. 425 Pierderea fi cal )nregi trat de contribuabilii care )!i )nceteaz e$i tena "rin divizare au fuziune nu e recu"ereaz de ctre contribuabilii nou-)nfiinai au de ctre cei care "reiau "atrimoniul ocietii ab orbite# du" caz. 435 +n cazul "er oanelor &uridice trine# "revederile alin. 314 e a"lic lu,ndu- e )n con iderare numai veniturile !i c7eltuielile atribuibile ediului "ermanent )n .om,nia. 445 *ontribuabilii care au fo t "ltitori de im"ozit "e venit !i care anterior au realizat "ierdere fi cal intr ub incidena "revederilor alin. 314# re "ectiv alin. 354# de la data la care au revenit la i temul de im"ozitare reglementat de "rezentul titlu. <cea t "ierdere e recu"ereaz "e "erioada cu"rin )ntre data )nregi trrii "ierderii fi cale !i limita celor 5 ani# re "ectiv 7 ani# du" caz. 455 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314# "ierderea fi cal anual realizat )nce",nd cu anul 200B# tabilit "rin declaraia de im"ozit "e "rofit# e recu"ereaz din "rofiturile im"ozabile obinute )n urmtorii 7 ani con ecutivi. .ecu"erarea "ierderilor e va efectua )n ordinea )nregi trrii ace tora# la fiecare termen de "lat a im"ozitului "e "rofit# "otrivit "revederilor legale )n vigoare din anul )nregi trrii ace tora.

Norme metodologice
RT, '4 Reorganizri# lic"idri i alte transferuri de active i titluri de participare 415 +n cazul contribuiilor cu active la ca"italul unei "er oane &uridice )n c7imbul unor titluri de "artici"are la acea t "er oan &uridic e a"lic urmtoarele reguli: a5 contribuiile nu unt tran feruri im"ozabile )n )nele ul "revederilor "rezentului titlu6 b5 valoarea fi cal a activelor "rimite de "er oana &uridic e te egal cu valoarea fi cal a acelor active la "er oana care contribuie cu activul6 c5 valoarea fi cal a titlurilor de "artici"are "rimite de "er oana care contribuie cu activele e te egal cu valoarea fi cal a activelor adu e dre"t contribuie de ctre "er oana re "ectiv. Norme

metodologice
425 'i tribuirea de active de ctre o "er oan &uridic rom,n ctre "artici"anii i# fie ub form de dividend# fie ca urmare a o"eraiunii de lic7idare# e trateaz ca tran fer im"ozabil# e$ce"t,ndu- e cazurile "revzute la alin. 324. Norme metodologice 435 Prevederile "rezentului articol e a"lic urmtoarelor o"eraiuni de reorganizare# dac ace tea nu au ca "rinci"al obiectiv evaziunea fi cal au evitarea "lii im"ozitelor: a5 fuziunea )ntre dou au mai multe "er oane &uridice rom,ne# )n cazul )n care "artici"anii la oricare "er oan &uridic care fuzioneaz "rime c titluri de "artici"are la "er oana &uridic ucce oare6 Norme

metodologice
b5 divizarea unei "er oane &uridice rom,ne )n dou au mai multe "er oane &uridice rom,ne# )n cazul )n care "artici"anii la "er oana &uridic iniial beneficiaz de o di tribuire "ro"orional a titlurilor de "artici"are la "er oanele &uridice ucce oare6 c5 ac7iziionarea de ctre o "er oan &uridic rom,n a tuturor activelor !i "a ivelor a"arin,nd uneia au mai multor activiti economice ale altei "er oane &uridice rom,ne# numai )n c7imbul unor titluri de "artici"are6 Norme metodologice d5 ac7iziionarea de ctre o "er oan &uridic rom,n a minimum 50A din titlurile de "artici"are la alt "er oan &uridic rom,n# )n c7imbul unor titluri de "artici"are la "er oana &uridic ac7izitoare !i# dac e te cazul# a unei "li )n numerar care nu de"!e!te 10A din valoarea nominal a titlurilor de "artici"are emi e )n c7imb.

445 +n cazul o"eraiunilor de reorganizare "revzute la alin. 324 e a"lic urmtoarele reguli: a5 tran ferul activelor !i "a ivelor nu e trateaz ca un tran fer im"ozabil )n )nele ul "rezentului titlu6 b5 c7imbul unor titluri de "artici"are deinute la o "er oan &uridic rom,n cu titluri de "artici"are la o alt "er oan &uridic rom,n nu e trateaz ca tran fer im"ozabil )n )nele ul "rezentului titlu !i al titlului 5556 c5 di tribuirea de titluri de "artici"are )n legtur cu divizarea unei "er oane &uridice rom,ne nu e trateaz ca dividend6 d5 valoarea fi cal a unui activ au "a iv# a!a cum e te "revzut la lit. a4# e te egal# "entru "er oana care "rime!te un a tfel de activ# cu valoarea fi cal "e care re "ectivul activ a avut-o la "er oana care l-a tran ferat6 e5 amortizarea fi cal "entru orice activ "revzut la lit. a4 e determin )n continuare )n conformitate cu regulile "revzute la art. 2:# care -ar fi a"licat de "er oana care a tran ferat activul# dac tran ferul nu ar fi avut loc6 05 tran ferul unui "rovizion au al unei rezerve nu e con ider o reducere au anulare a "rovizionului au rezervei# "otrivit art. 22 alin. 354# dac un alt contribuabil le "reia !i le menine la valoarea avut )nainte de tran fer6 g5 valoarea fi cal a titlurilor de "artici"are "revzute la lit. b4# care unt "rimite de o "er oan# trebuie fie egal cu valoarea fi cal a titlurilor de "artici"are care unt tran ferate de ctre acea t "er oan6 =5 valoarea fi cal a titlurilor de "artici"are "revzute la lit. c4# care au fo t deinute )nainte de a fi di tribuite# e aloc )ntre ace te titluri de "artici"are !i titlurile de "artici"are di tribuite# "ro"orional cu "reul de "ia al titlurilor de "artici"are# imediat du" di tribuire. 455 'ac o "er oan &uridic rom,n deine minimum 15A# re "ectiv 10A# )nce",nd cu anul 200B# din titlurile de "artici"are la o alt "er oan &uridic rom,n care tran fer active !i "a ive ctre "rima "er oan &uridic# "rintr-o o"eraiune "revzut la alin. 324# anularea ace tor titluri de "artici"are nu e con ider tran fer im"ozabil. 465 === <brogat 475 +n )nele ul "rezentului articol# valoarea fi cal a unui activ# a unui "a iv au a unui titlu de "artici"are e te valoarea utilizat "entru calculul amortizrii !i al c,!tigului au "ierderii# )n )nele ul im"ozitului "e venit ori al im"ozitului "e "rofit.

RT, '4%& Regimul fiscal comun care se aplic fuziunilor# divizrilor# divizrilor pariale# transferurilor de active i sc"imburilor de aciuni ntre societile din diferite state membre ale *niunii 8uropene 415 Prevederile "rezentului articol e a"lic du" data aderrii .om,niei la Uniunea Iuro"ean. 425 Prevederile "rezentului articol e a"lic: a5 o"eraiunilor de fuziune# divizare# divizare "arial# tran ferurilor de active !i c7imburilor de aciuni )n care unt im"licate ocieti din dou au mai multe tate membre6 b5 tran ferului ediului ocial al unei ocieti euro"ene din .om,nia )n alt tat membru# )n conformitate cu .egulamentul 3*I4 nr. 2.157/2001 al *on iliului din @ octombrie 2001 "rivind tatutul ocietii euro"ene 3DI4# )n conformitate cu .egulamentul 3*I4 nr. 1.:25/2002 al *on iliului din 22 iulie 2002 "rivind tatutul ocietii coo"erative euro"ene 3D*I4. 435 +n en ul "rezentului articol# termenii !i e$"re iile de mai &o au urmtoarele emnificaii: 11 0u-iune - o"eraiunea "rin care: a5 una au mai multe ocieti# )n momentul !i ca efect al dizolvrii fr lic7idare# )!i tran fer totalitatea activelor !i "a ivelor ctre o alt ocietate e$i tent# )n c7imbul emiterii ctre "artici"anii lor a titlurilor de "artici"are re"rezent,nd ca"italul celeilalte ocieti !i# dac e te cazul# al "lii )n numerar a ma$imum 10A din valoarea nominal ori# )n ab ena valorii nominale# a valorii nominale contabile ec7ivalente a titlurilor re "ective6 b5 dou au mai multe ocieti# )n momentul !i ca efect al dizolvrii fr lic7idare# )!i tran fer totalitatea activelor !i "a ivelor unei alte ocieti care e )nfiineaz# )n c7imbul emiterii ctre "artici"anii lor a unor titluri de "artici"are re"rezent,nd ca"italul noii ocieti !i# dac e te cazul# a "lii )n numerar a ma$imum 10A din valoarea nominal ori# )n ab ena valorii nominale# a valorii nominale contabile ec7ivalente a titlurilor re "ective6 c5 o ocietate# )n momentul dizolvrii fr lic7idare# )!i tran fer totalitatea activelor !i "a ivelor ctre ocietatea care deine toate titlurile de "artici"are ce re"rezint ca"italul u6 21 divi-are - o"eraiunea "rin care o ocietate# )n momentul !i ca efect al dizolvrii fr lic7idare# )!i tran fer totalitatea activelor !i "a ivelor ctre dou au mai multe ocieti e$i tente ori nou-)nfiinate# )n c7imbul emiterii ctre "artici"anii i# "e baz de "ro"orionalitate# de titluri de "artici"are re"rezent,nd ca"italul ocietilor beneficiare !i# dac e te cazul# a umei )n numerar de ma$imum 10A din valoarea nominal

au# )n ab ena valorii nominale# a valorii nominale contabile ec7ivalente a titlurilor6 31 divi-are par3ia+ - o"eraiunea "rin care o ocietate tran fer# fr a fi dizolvat# una au mai multe ramuri de activitate# ctre una au mai multe ocieti e$i tente ori nou-)nfiinate# l ,nd cel "uin o ramur de activitate )n com"ania cedent# )n c7imbul emiterii ctre "artici"anii i# "e baz de "ro"orionalitate# titlurile de "artici"are re"rezent,nd ca"italul ocietilor beneficiare !i# dac e te cazul# a umei )n numerar de ma$imum 10A din valoarea nominal au# )n ab ena valorii nominale# a valorii nominale contabile ec7ivalente a titlurilor6 41 active 9i pa2ive tran20erate - activele !i "a ivele ocietii cedente care# )n urma fuziunii# divizrii au divizrii "ariale# unt integrate unui ediu "ermanent al ocietii beneficiare# ituat )n tatul membru al ocietii cedente# !i care contribuie la generarea "rofiturilor au "ierderilor luate )n calcul la tabilirea bazei de im"ozitare6 51 tran20er de active - o"eraiunea "rin care o ocietate tran fer# fr a fi dizolvat# totalitatea au una ori mai multe ramuri ale activitii ale ctre alt ocietate# )n c7imbul tran ferrii titlurilor de "artici"are re"rezent,nd ca"italul ocietii beneficiare6 61 2c=i.b de ac3iuni - o"eraiunea "rin care o ocietate dob,nde!te o "artici"aie )n ca"italul altei ocieti )n a!a fel )nc,t dob,nde!te ma&oritatea dre"turilor de vot au ma&oritatea titlurilor de "artici"are )n ocietatea re "ectiv au# dein,nd acea t ma&oritate# ac7iziioneaz )nc o "artici"aie# )n c7imbul emiterii ctre "artici"anii ace teia din urm# )n c7imbul titlurilor lor# a titlurilor re"rezent,nd ca"italul ocietii iniiale !i# dac e te cazul# a umei )n numerar de ma$imum 10A din valoarea nominal au# )n ab ena valorii nominale# a valorii nominale contabile ec7ivalente a titlurilor emi e ca valoare de c7imb6 71 2ocietate cedent - ocietatea care )!i tran fer activele !i "a ivele ori care tran fer totalitatea au una ori mai multe dintre ramurile activitii ale6 71 2ocietate bene0iciar - ocietatea care "rime!te activele !i "a ivele au totalitatea ori una au mai multe dintre ramurile de activitate ale ocietii cedente6 B1 2ocietate ac=i-i3ionat - ocietatea )n care alt ocietate deine o "artici"aie# )n urma unui c7imb de titluri de "artici"are6 101 2ocietate ac=i-itoare - ocietatea care ac7iziioneaz o "artici"aie# din aciunile unei ocieti# )n urma unui c7imb de titluri de "artici"are6 111 ra.ur de activitate - totalitatea activului !i "a ivului unei diviziuni dintr-o ocietate care# din "unct de vedere organizatoric#

con tituie o activitate inde"endent# adic o entitate ca"abil funcioneze "rin "ro"riile mi&loace6 121 2ocietate dintr<un 2tat .e.bru - orice ocietate care )nde"line!te cumulativ urmtoarele condiii: a5 are una dintre formele de organizare "rezentate )n ane$a care face "arte integrant din "rezentul titlu6 Norme metodologice b5 )n conformitate cu legi laia fi cal a tatului membru# e te con iderat ca av,ndu-!i ediul fi cal )n tatul membru !i# )n temeiul conveniei )nc7eiate cu un tat ter "rivind evitarea dublei im"uneri# nu e con ider c are ediul fi cal )n afara Uniunii Iuro"ene6 c5 "lte!te im"ozit "e "rofit au un im"ozit imilar im"ozitului "e "rofit# fr "o ibilitatea unei o"iuni ori e$ce"tri. 131 (ran20eru+ 2ediu+ui 2ocia+ )n eamn o o"eraiune "rin care o ocietate euro"ean au o ocietate coo"erativ euro"ean# fr e lic7ideze ori fr creeze o ocietate nou# )!i tran fer ediul ocial din .om,nia )ntr-un alt tat membru.

445 O"eraiunile de fuziune au de divizare nu unt tran feruri im"ozabile "entru diferena dintre "reul de "ia al elementelor din activ !i "a iv tran ferate !i valoarea lor fi cal. 455 'i "oziiile alin. 3:4 e a"lic numai dac com"ania beneficiar calculeaz amortizarea !i orice c,!tig au "ierdere# aferente activelor !i "a ivelor tran ferate# )n concordan cu di "oziiile care ar fi fo t a"licate com"aniei cedente dac fuziunea# divizarea au divizarea "arial nu ar fi avut loc. 465 +n cazul )n care "rovizioanele au rezervele con tituite au fo t anterior dedu e din baza im"ozabil de ctre ocietatea cedent !i nu "rovin de la ediile "ermanente din trintate# ace te "rovizioane au rezerve "ot fi "reluate# )n acelea!i condiii de deducere# de ctre ediul "ermanent al ocietii beneficiare ituat )n .om,nia# ocietatea beneficiar a um,ndu-!i a tfel dre"turile !i obligaiile ocietii cedente. 475 .eferitor la o"eraiunile menionate la alin. 324# )n ituaia )n care ocietatea cedent )nregi treaz "ierdere fi cal# determinat "otrivit "rezentului titlu# acea ta nu e recu"ereaz de ctre ediul "ermanent al ocietii beneficiare ituat )n .om,nia. 475 <tunci c,nd o ocietate beneficiar deine o "artici"aie la ca"italul ocietii cedente# veniturile ocietii beneficiare "rovenite din anularea "artici"aiei ale nu e im"oziteaz )n cazul )n care "artici"aia ocietii beneficiare la ca"italul ocietii cedente e te mai mare de 15A# re "ectiv 10A# )nce",nd cu data de 1 ianuarie 200B. 4B5 +n cazul c7imbului de aciuni e a"lic urmtoarele:

a5 atribuirea# )n cazul fuziunii# divizrii au al unui c7imb de aciuni# a titlurilor de "artici"are re"rezent,nd ca"italul ocietii beneficiare ori ac7izitoare unui "artici"ant al ocietii cedente au ac7iziionate# )n c7imbul unor titluri re"rezent,nd ca"italul ace tei ocieti# nu re"rezint tran feruri im"ozabile "otrivit "rezentului titlu !i titlului 5556 b5 atribuirea# )n cazul divizrii "ariale# a titlurilor de "artici"are ale ocietii cedente# re"rezent,nd ca"italul ocietii beneficiare# nu re"rezint tran feruri im"ozabile "otrivit "rezentului titlu !i titlului 5556 c5 di "oziiile lit. a4 e a"lic numai dac acionarul nu atribuie titlurilor de "artici"are "rimite o valoare fi cal mai mare dec,t valoarea "e care ace tea o aveau )nainte de fuziune# divizare au c7imb de aciuni6 d5 di "oziiile lit. b4 e a"lic numai dac acionarul nu atribuie titlurilor de "artici"are "rimite !i celor deinute )n com"ania cedent o valoare fi cal mai mare dec,t valoarea titlurilor deinute la ocietatea cedent )nainte de divizarea "arial6 e5 "rofitul au venitul "rovenit din ce ionarea ulterioar a titlurilor de "artici"are e im"oziteaz "otrivit "revederilor "rezentului titlu au ale titlului 555# du" caz6 05 e$"re ia valoare fi cal re"rezint valoarea ce e te utilizat "entru calcularea veniturilor au "ierderilor# )n co"ul determinrii venitului im"ozabil ori a"ortului de ca"ital al unui "artici"ant al ocietii6 4105 'i "oziiile alin. 3:4 - 3B4 e a"lic !i tran ferului de active. 410?15 +n cazul )n care activele !i "a ivele ocietii cedente din .om,nia tran ferate )ntr-o o"eraiune de fuziune# divizare# divizare "arial au tran fer de active includ !i activele !i "a ivele unui ediu "ermanent ituat )ntr-un alt tat membru# inclu iv )n tatul membru )n care e te rezident ocietatea beneficiar# dre"tul de im"ozitare a ediului "ermanent re "ectiv revine tatului membru )n care e te ituat ocietatea beneficiar. 410?25 .eguli a"licabile )n cazul tran ferului ediului ocial al unei ocieti euro"ene au al unei ocieti coo"erative euro"ene: a5 atunci c,nd o ocietate euro"ean au o ocietate coo"erativ euro"ean tran fer ediul ocial din .om,nia )ntr-un alt tat membru# ace t tran fer al ediului ocial nu re"rezint tran fer im"ozabil "entru "lu valoarea calculat ca diferen )ntre "reul de "ia al elementelor din activ !i "a iv tran ferate !i valoarea lor fi cal# "entru acele active !i "a ive ale ocietii euro"ene ori ocietii coo"erative euro"ene# care rm,n efectiv integrate unui ediu "ermanent al ocietii euro"ene au al ocietii coo"erative euro"ene )n .om,nia !i care contribuie la generarea "rofitului ori "ierderii luate )n calcul din "unct de vedere fi cal6

b5 tran ferul e te neim"ozabil numai dac ocietile euro"ene au ocietile coo"erative euro"ene calculeaz amortizarea !i orice c,!tiguri au "ierderi aferente activelor !i "a ivelor care rm,n efectiv integrate unui ediu "ermanent ca !i cum tran ferul ediului ocial nu ar fi avut loc6 c5 "rovizioanele au rezervele care anterior tran ferului ediului ocial au fo t dedu e din baza im"ozabil de ctre ocietile euro"ene ori ocietile coo"erative euro"ene !i care nu "rovin de la ediile "ermanente din trintate "ot fi "reluate# )n acelea!i condiii de deducere# de ctre ediul "ermanent din .om,nia al ocietii euro"ene au al ocietii coo"erative euro"ene6 d5 referitor la o"eraiunile menionate la alin. 324 lit. b4# )n ituaia )n care o ocietate euro"ean au o ocietate coo"erativ euro"ean )nregi treaz "ierdere fi cal# determinat "otrivit "rezentului titlu# acea ta nu e recu"ereaz de ctre ediul "ermanent al ocietii euro"ene au al ocietii coo"erative euro"ene ituat )n .om,nia6 e5 tran ferul ediului ocial al ocietilor euro"ene au al ocietilor coo"erative euro"ene nu trebuie dea na!tere im"ozitrii venitului# "rofitului au "lu valorii acionarilor. 4115 Prevederile "rezentului articol nu e a"lic atunci c,nd fuziunea# divizarea# divizarea "arial# tran ferul de active au c7imbul de aciuni: a5 are ca obiectiv "rinci"al au ca unul dintre "rinci"alele obiective frauda !i evaziunea fi cal. %a"tul c una dintre o"eraiunile "revzute la alin. 324 nu e te )nde"linit din motive economice valabile# cum ar fi re tructurarea au raionalizarea activitilor ocietilor "artici"ante la o"eraiune# "oate con titui o "rezumie c o"eraiunea are ca obiectiv "rinci"al au ca unul dintre obiectivele "rinci"ale frauda !i evaziunea fi cal6 b5 are dre"t efect fa"tul c o ocietate# im"licat au nu )n o"eraiune# nu mai )nde"line!te condiiile nece are re"rezentrii anga&ailor )n organele de conducere ale ocietii# )n conformitate cu acordurile )n vigoare )nainte de o"eraiunea re "ectiv. <cea t "revedere e a"lic )n m ura )n care )n ocietile la care face referire "rezentul articol nu e a"lic di "oziiile comunitare care conin norme ec7ivalente "rivind re"rezentarea anga&ailor )n organele de conducere ale ocietii. 4125 'i "oziiile "rezentului articol tran "un "revederile 'irectivei B0/:2:/*II "rivind im"unerea fuziunilor# divizrilor !i tran ferului activelor !i c7imburilor de valori mobiliare )ntre com"anii ale unor tate membre diferite# amendat "rin 'irectiva 2005/1B/*I.

RT, '5 socieri fr personalitate :uridic

415 +n cazul unei a ocieri fr "er onalitate &uridic# veniturile !i c7eltuielile )nregi trate e atribuie fiecrui a ociat# core "unztor cotei de "artici"are )n a ociere. 425 Orice a ociere fr "er onalitate &uridic dintre "er oane &uridice trine# care )!i de f!oar activitatea )n .om,nia# trebuie de emneze una din "ri care )nde"linea c obligaiile ce )i revin fiecrui a ociat "otrivit "rezentului titlu. Per oana de emnat e te re "on abil "entru: a5 )nregi trarea a ocierii la autoritatea fi cal com"etent# )nainte ca acea ta )ncea" de f!oare activitate6 b5 conducerea evidenelor contabile ale a ocierii6 c5 "lata im"ozitului )n numele a ociailor# "otrivit di "oziiilor art. 2: alin. 3546 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 d5 de"unerea unei declaraii fi cale trime triale la autoritatea fi cal com"etent# care conin informaii cu "rivire la "artea din veniturile !i c7eltuielile a ocierii care e te atribuibil fiecrui a ociat# "recum !i im"ozitul care a fo t "ltit la buget )n numele fiecrui a ociat6 e5 furnizarea de informaii )n cri # ctre fiecare a ociat# cu "rivire la "artea din veniturile !i c7eltuielile a ocierii care )i e te atribuibil ace tuia# "recum !i la im"ozitul care a fo t "ltit la buget )n numele ace tui a ociat. 435 +ntr-o a ociere fr "er onalitate &uridic )ntre dou au mai multe "er oane &uridice rom,ne# veniturile !i c7eltuielile )nregi trate e atribuie fiecrui a ociat# core "unztor cotei de "artici"are din a ociere. 445 +ntr-o a ociere fr "er onalitate &uridic cu o "er oan &uridic trin !i/ au cu "er oane fizice nerezidente# "recum !i cu "er oane fizice rom,ne# "er oana &uridic rom,n trebuie )nde"linea c obligaiile ce )i revin fiecrui a ociat# "otrivit "rezentului titlu.

RT, '5%& Reguli generale aplicabile persoanelor :uridice cu sediul n Romnia# nfiinate potrivit legislaiei europene Prevederile referitoare la "er oana &uridic rom,n ale art. 12 lit. d4 !i e4# art. 1: lit. d4 !i e4# art. 20 lit. a4# art. 20?1 alin. 314 - 324# art. 22 alin. 374# art. 27 alin. 324 - 354# art. 2@ alin. 324 !i 3:4# art. 20 alin. 314# 31?14# 324 !i 3:4# art. 21 alin. 314 !i 324# "recum !i ale art. 20 e a"lic# )n acelea!i condiii !i ituaii# !i "er oanelor &uridice cu ediul )n .om,nia# )nfiinate "otrivit legi laiei euro"ene.

RT, '5%' socieri cu personalitate :uridic nfiinate potrivit legislaiei unui alt stat Dn vigoare de la & ian, '7&'C 314 +n cazul unei a ocieri cu "er onalitate &uridic )nregi trate )ntrun alt tat# dintre "er oane &uridice trine !i/ au "er oane fizice

nerezidente !i/ au "er oane fizice rezidente !i/ au "er oane &uridice rom,ne# care de f!oar activitate )n .om,nia# unt a"licabile "revederile art. 2@. 324 +n cazul )n care o "er oan &uridic rom,n e te "artici"ant )ntro a ociere cu "er onalitate &uridic )nregi trat )ntr-un alt tat# acea ta determin "rofitul im"ozabil lu,nd )n calcul veniturile !i c7eltuielile atribuite core "unztor cotei de "artici"are )n a ociere.

CAP. + A!p#c)# " !c%l# ')#$'%, o'%l#


RT, '6 Veniturile unui sediu permanent 415 Per oanele &uridice trine care de f!oar activitate "rin intermediul unui ediu "ermanent )n .om,nia au obligaia de a "lti im"ozitul "e "rofit "entru "rofitul im"ozabil care e te atribuibil ediului "ermanent. 425 Profitul im"ozabil e determin )n conformitate cu regulile tabilite )n ca". 2 al "rezentului titlu# )n urmtoarele condiii: a5 numai veniturile ce unt atribuibile ediului "ermanent e includ )n veniturile im"ozabile6 b5 numai c7eltuielile efectuate )n co"ul obinerii ace tor venituri e includ )n c7eltuielile deductibile. Norme metodologice 435 Profitul im"ozabil al ediului "ermanent e determin "rin tratarea ace tuia ca "er oan e"arat !i "rin utilizarea regulilor "reurilor de tran fer la tabilirea "reului de "ia al unui tran fer fcut )ntre "er oana &uridic trin !i ediul u "ermanent. <tunci c,nd ediul "ermanent nu deine o factur "entru c7eltuielile alocate lui de ctre ediul u "rinci"al# celelalte documente &u tificative trebuie includ dovezi "rivind u"ortarea efectiv a co turilor !i alocarea rezonabil a ace tor co turi ctre ediul "ermanent utiliz,nd regulile "reurilor de tran fer. Norme metodologice 445 +nainte de a de f!ura activitate "rintr-un ediu "ermanent )n .om,nia# re"rezentantul legal al "er oanei &uridice trine "revzute la alin. 314 trebuie )nregi treze ediul "ermanent la autoritatea fi cal com"etent.

RT, .7 Venituri obinute de persoanele :uridice strine din proprieti imobiliare i din vnzarea9cesionarea titlurilor de participare 415 Per oanele &uridice trine care obin venituri din "ro"rieti imobiliare ituate )n .om,nia au din v,nzarea-ce ionarea titlurilor de "artici"are deinute la o "er oan &uridic rom,n au obligaia de a "lti im"ozit "e "rofit "entru "rofitul im"ozabil aferent ace tor venituri. 41?15 +n "erioada 1 ianuarie 200B - 21 decembrie 200B inclu iv# nu e im"oziteaz "rofitul obinut de "er oanele &uridice trine din tranzacionarea "e "iaa autorizat !i u"raveg7eat de *omi ia ;aional a >alorilor (obiliare a titlurilor de "artici"are deinute la o "er oan &uridic rom,n. 425 >eniturile din "ro"rietile imobiliare ituate )n .om,nia includ urmtoarele: a5 veniturile din )nc7irierea au cedarea folo inei "ro"rietii imobiliare ituate )n .om,nia6 b5 c,!tigul din v,nzarea-ce ionarea dre"turilor de "ro"rietate au al oricror dre"turi legate de "ro"rietatea imobiliar ituat )n .om,nia6 c5 c,!tigul din v,nzarea-ce ionarea titlurilor de "artici"are deinute la o "er oan &uridic# dac minimum 50A din valoarea mi&loacelor fi$e ale "er oanei &uridice unt# fie direct# fie "rin intermediul mai multor "er oane &uridice# "ro"rieti imobiliare ituate )n .om,nia6 d5 veniturile obinute din e$"loatarea re ur elor naturale ituate )n .om,nia# inclu iv c,!tigul din v,nzarea-ce ionarea oricrui dre"t aferent ace tor re ur e naturale. 435 Orice "er oan &uridic trin care obine venituri dintr-o "ro"rietate imobiliar ituat )n .om,nia au din v,nzarea-ce ionarea titlurilor de "artici"are deinute la o "er oan &uridic rom,n are obligaia de a declara !i "lti im"ozit "e "rofit# "otrivit art. 2: !i 25. Orice "er oan &uridic trin "oate de emna un )m"uternicit "entru a )nde"lini ace te obligaii 445 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 324# )n cazul veniturilor "revzute la alin. 314 obinute de "er oanele &uridice trine# obligaia de a calcula# reine# declara !i vira im"ozitul "e "rofit revine cum"rtorului atunci c,nd cum"rtorul e te o "er oan &uridic rom,n au o "er oan &uridic trin care are un ediu "ermanent )nregi trat fi cal )n .om,nia la momentul tranzaciei. Norme metodologice 455 === <brogat 465 Prevederile art. 11B e a"lic oricrei "er oane care are obligaia rein im"ozit# )n conformitate cu "rezentul articol. Norme

metodologice

RT, .& (redit fiscal 415 'ac o "er oan &uridic rom,n obine venituri dintr-un tat trin "rin intermediul unui ediu "ermanent au venituri u"u e im"ozitului cu reinere la ur !i veniturile unt im"ozitate at,t )n .om,nia c,t !i )n tatul trin# atunci im"ozitul "ltit ctre tatul trin# fie direct# fie indirect "rin reinerea !i virarea de o alt "er oan# e deduce din im"ozitul "e "rofit ce e determin "otrivit "revederilor "rezentului titlu. 425 'educerea "entru im"ozitele "ltite ctre un tat trin )ntr-un an fi cal nu "oate de"!i im"ozitul "e "rofit# calculat "rin a"licarea cotei de im"ozit "e "rofit "revzute la art. 17 alin. 314 la "rofitul im"ozabil obinut )n tatul trin# determinat )n conformitate cu regulile "revzute )n "rezentul titlu au la venitul obinut din tatul trin. 435 5m"ozitul "ltit unui tat trin e te dedu # dac e a"lic "revederile conveniei de evitare a dublei im"uneri )nc7eiate )ntre .om,nia !i tatul trin !i dac "er oana &uridic rom,n "rezint documentaia core "unztoare# conform "revederilor legale# din care rezulte fa"tul c im"ozitul a fo t "ltit tatului trin. 445 === <brogat 455 === <brogat

Norme metodologice

RT, .' +ierderi fiscale externe Orice "ierdere realizat "rintr-un ediu "ermanent ituat )ntr-un tat care nu e te tat membru al Uniunii Iuro"ene# al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb au ituat )ntr-un tat cu care .om,nia nu are )nc7eiat o convenie de evitare a dublei im"uneri e te deductibil doar din veniturile obinute de ediul "ermanent re "ectiv. +n ace t caz# "ierderile realizate "rintr-un ediu "ermanent e deduc numai din ace te venituri# e"arat# "e fiecare ur de venit. Pierderile neaco"erite e re"orteaz !i e recu"ereaz )n urmtorii 5 ani fi cali con ecutivi.

Norme metodologice

CAP. - 222 A1$o.%)

RT, .. ;;; brogat

CAP. 3 Pl%)% *po0 )ulu &#pu'#$#% &#cl%$%, lo$ " !c%l#


RT, ./ Declararea i plata impozitului pe profit Dn vigoare de la & ian, '7&'C 415 'eclararea !i "lata im"ozitului "e "rofit# cu e$ce"iile "revzute de "rezentul articol# e efectueaz trime trial# ",n la data de 25 inclu iv a "rimei luni urmtoare )nc7eierii trime trelor 5 - 555. 'efinitivarea !i "lata im"ozitului "e "rofit aferent anului fi cal re "ectiv e efectueaz ",n la termenul de de"unere a declaraiei "rivind im"ozitul "e "rofit "revzut la art. 25. 425 +nce",nd cu data de 1 ianuarie 2012# contribuabilii# alii dec,t cei "revzui la alin. 3:4 !i 354# "ot o"ta "entru declararea !i "lata im"ozitului "e "rofit anual# cu "li antici"ate# efectuate trime trial. Hermenul ",n la care e efectueaz "lata im"ozitului anual e te termenul de de"unere a declaraiei "rivind im"ozitul "e "rofit# "revzut la art. 25. 435 O"iunea "entru i temul anual de declarare !i "lat a im"ozitului "e "rofit e efectueaz la )nce"utul anului fi cal "entru care e olicit a"licarea "revederilor alin. 324. O"iunea efectuat e te obligatorie "entru cel "uin 2 ani fi cali con ecutivi. 5e!irea din i temul anual de declarare !i "lat a im"ozitului e efectueaz la )nce"utul anului fi cal "entru care e olicit a"licarea "revederilor alin. 314. *ontribuabilii comunic organelor fi cale teritoriale modificarea i temului anual/trime trial de declarare !i "lat a im"ozitului "e "rofit# "otrivit "revederilor *odului de "rocedur fi cal# ",n la data de 21 ianuarie inclu iv a anului fi cal re "ectiv. 445 *ontribuabilii ocieti comerciale bancare - "er oane &uridice rom,ne !i ucur alele din .om,nia ale bncilor - "er oane &uridice trine au obligaia de a declara !i "lti im"ozit "e "rofit anual# cu "li antici"ate efectuate trime trial. Hermenul ",n la care e efectueaz "lata im"ozitului anual e te termenul de de"unere a declaraiei "rivind im"ozitul "e "rofit# "revzut la art. 25. 455 Urmtorii contribuabili au obligaia de a declara !i "lti im"ozitul "e "rofit# a tfel: a4 organizaiile non"rofit au obligaia de a declara !i "lti im"ozitul "e "rofit# anual# ",n la data de 25 0ebruarie inclu iv a anului urmtor celui "entru care e calculeaz im"ozitul6 b4 contribuabilii care obin venituri ma&oritare din cultura cerealelor !i a "lantelor te7nice# "omicultur !i viticultur au obligaia de a

declara !i "lti im"ozitul "e "rofit anual# ",n la data de 25 0ebruarie inclu iv a anului urmtor celui "entru care e calculeaz im"ozitul6 c4 contribuabilii "revzui la art. 12 lit. c4 - e4 au obligaia de a declara !i "lti im"ozit "e "rofit trime trial# conform alin. 314. 465 *ontribuabilii# alii dec,t cei "revzui la alin. 3:4 !i 354# care# )n anul "recedent# e aflau )n una dintre urmtoarele ituaii: a4 nou-)nfiinai6 b4 )nregi treaz "ierdere fi cal la f,r!itul anului fi cal "recedent6 c4 -au aflat )n inactivitate tem"orar au au declarat "e "ro"ria r "undere c nu de f!oar activiti la ediul ocial/ ediile ecundare# ituaii )n cri e# "otrivit "revederilor legale# )n regi trul comerului au )n regi trul inut de in tanele &udectore!ti com"etente# du" caz6 d4 au fo t "ltitori de im"ozit "e veniturile micro)ntre"rinderilor# )n anul "entru care e datoreaz im"ozitul "e "rofit a"lic i temul de declarare !i "lat "revzut la alin. 314. +n en ul "rezentului alineat nu unt con iderai contribuabili nou-)nfiinai cei care e )nregi treaz ca efect al unor o"eraiuni de reorganizare efectuate "otrivit legii. 475 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 3@4# contribuabilii "revzui la alin. 3:4 nou-)nfiinai# )nfiinai )n cur ul anului "recedent au care la f,r!itul anului fi cal "recedent )nregi treaz "ierdere fi cal efectueaz "li antici"ate )n contul im"ozitului "e "rofit la nivelul umei rezultate din a"licarea cotei de im"ozit a u"ra "rofitului contabil al "erioadei "entru care e efectueaz "lata antici"at. 475 *ontribuabilii care a"lic i temul de declarare !i "lat a im"ozitului "e "rofit anual# cu "li antici"ate efectuate trime trial# determin "lile antici"ate trime triale )n um de o "trime din im"ozitul "e "rofit datorat "entru anul "recedent# actualizat cu indicele "reurilor de con um# e timat cu ocazia elaborrii bugetului iniial al anului "entru care e efectueaz "lile antici"ate# ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare trime trului "entru care e efectueaz "lata. 5m"ozitul "e "rofit "entru anul "recedent# "e baza cruia e determin "lile antici"ate trime triale# e te im"ozitul "e "rofit datorat conform declaraiei "rivind im"ozitul "e "rofit# fr a lua )n calcul "lile antici"ate efectuate )n acel an. 47?15 +n cazul contribuabililor care a"lic reglementrile contabile conforme cu Dtandardele interna8ionale de ra"ortare financiar# "l8ile antici"ate trime triale e efectueaz )n um de o "trime din im"ozitul "e "rofit aferent anului "recedent determinat "otrivit alin. 3@4# fr a lua )n calcul influen8a ce "rovine din a"licarea "revederilor art. 1B2# inclu iv "entru anii fi cali )n care e deduc umele eviden8iate )n oldul debitor al contului rezultatul re"ortat din "rovizioane "ecifice.

4B5 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 3@4# contribuabilii care a"lic i temul de declarare !i "lat a im"ozitului "e "rofit "revzut la alin. 324 !i care# )n "rimul an al "erioadei obligatorii "revzute de alin. 324# )nregi treaz "ierdere fi cal efectueaz "li antici"ate )n contul im"ozitului "e "rofit la nivelul umei rezultate din a"licarea cotei de im"ozit a u"ra "rofitului contabil al "erioadei "entru care e efectueaz "lata antici"at. 4105 +n cazul contribuabililor care a"lic i temul de declarare !i "lat a im"ozitului "e "rofit "revzut la alin. 324 !i care# )n anul "recedent# au beneficiat de cutiri de la "lata im"ozitului "e "rofit# conform legii# iar )n anul "entru care e calculeaz !i e efectueaz "lile antici"ate nu mai beneficiaz de facilitile fi cale re "ective# im"ozitul "e "rofit "entru anul "recedent# "e baza cruia e determin "lile antici"ate# e te im"ozitul "e "rofit determinat conform declaraiei "rivind im"ozitul "e "rofit "entru anul "recedent# lu,ndu- e )n calcul !i im"ozitul "e "rofit cutit. 4115 +n cazul urmtoarelor o"eraiuni de reorganizare efectuate "otrivit legii# contribuabilii care a"lic i temul de declarare !i "lat a im"ozitului "e "rofit anual# cu "li antici"ate efectuate trime trial# tabile c im"ozitul "e "rofit "entru anul "recedent# ca baz de determinare a "lilor antici"ate# "otrivit urmtoarelor reguli: a4 contribuabilii care ab orb "rin fuziune una au mai multe "er oane &uridice rom,ne# )nce",nd cu trime trul )n care o"eraiunile re "ective "roduc efecte# "otrivit legii# )n umeaz im"ozitul "e "rofit datorat de ace!tia "entru anul "recedent cu im"ozitul "e "rofit datorat "entru acela!i an de celelalte ocieti cedente6 b4 contribuabilii )nfiinai "rin fuziunea a dou au mai multe "er oane &uridice rom,ne )n umeaz im"ozitul "e "rofit datorat "entru anul "recedent de ocietile cedente. +n ituaia )n care toate ocietile cedente )nregi treaz "ierdere fi cal )n anul "recedent# contribuabilii nou)nfiinai determin "lile antici"ate "otrivit "revederilor alin. 374 !i 3B46 c4 contribuabilii )nfiinai "rin divizarea unei "er oane &uridice rom,ne )m"art im"ozitul "e "rofit datorat "entru anul "recedent de ocietatea cedent "ro"orional cu valoarea activelor !i "a ivelor tran ferate# conform "roiectului )ntocmit "otrivit legii. +n ituaia )n care ocietatea cedent )nregi treaz "ierdere fi cal )n anul "recedent# contribuabilii nou-)nfiinai determin "lile antici"ate "otrivit "revederilor alin. 374 !i 3B46 d4 contribuabilii care "rime c active !i "a ive "rin o"eraiuni de divizare a unei "er oane &uridice rom,ne# )nce",nd cu trime trul )n care o"eraiunile re "ective "roduc efecte# "otrivit legii# )n umeaz im"ozitul "e "rofit datorat de ace!tia "entru anul "recedent cu im"ozitul "e "rofit datorat "entru anul "recedent de ocietatea cedent# recalculat "ro"orional cu valoarea activelor !i "a ivelor tran ferate# conform "roiectului )ntocmit "otrivit legii6

e4 contribuabilii care tran fer# "otrivit legii# o "arte din "atrimoniu uneia au mai multor ocieti beneficiare# )nce",nd cu trime trul )n care o"eraiunile re "ective "roduc efecte# "otrivit legii# recalculeaz im"ozitul "e "rofit datorat "entru anul "recedent "ro"orional cu valoarea activelor !i "a ivelor meninute de ctre "er oana &uridic care tran fer activele. 4125 +n cazul contribuabililor care a"lic i temul de declarare !i "lat a im"ozitului "e "rofit anual# cu "li antici"ate efectuate trime trial# !i care )n cur ul anului devin edii "ermanente ale "er oanelor &uridice trine ca urmare a o"eraiunilor "revzute la art. 27?1# )nce",nd cu trime trul )n care o"eraiunile re "ective "roduc efecte# "otrivit legii# a"lic urmtoarele reguli "entru determinarea "lilor antici"ate datorate: a4 )n cazul fuziunii "rin ab orbie# ediul "ermanent determin "lile antici"ate )n baza im"ozitului "e "rofit datorat "entru anul "recedent de ctre ocietatea cedent6 b4 )n cazul divizrii# divizrii "ariale !i tran ferului de active# ediile "ermanente determin "lile antici"ate )n baza im"ozitului "e "rofit datorat "entru anul "recedent de ocietatea cedent# recalculat "entru fiecare ediu "ermanent# "ro"orional cu valoarea activelor !i "a ivelor tran ferate# "otrivit legii. Docietile cedente care nu )nceteaz e$i te )n urma efecturii unei a tfel de o"eraiuni# )nce",nd cu trime trul )n care o"eraiunile re "ective "roduc efecte# "otrivit legii# a&u teaz "lile antici"ate datorate "otrivit regulilor "revzute la alin. 3114 lit. e4. 4135 *ontribuabilii care a"lic i temul de declarare !i "lat a im"ozitului "e "rofit anual# cu "li antici"ate efectuate trime trial# im"licai )n o"eraiuni tran frontaliere# altele dec,t cele "revzute la alin. 3124# a"lic urmtoarele reguli )n vederea determinrii im"ozitului "e "rofit "entru anul "recedent# )n baza cruia e determin "lile antici"ate: a4 )n cazul contribuabililor care ab orb una au mai multe "er oane &uridice trine# )nce",nd cu trime trul )n care o"eraiunile re "ective "roduc efecte# "otrivit legii# im"ozitul "e "rofit "entru anul "recedent# )n baza cruia e determin "lile antici"ate# e te im"ozitul "e "rofit datorat de ocietatea ab orbant )n anul fi cal "recedent celui )n care e realizeaz o"eraiunea6 b4 contribuabilii care ab orb cel "uin o "er oan &uridic rom,n !i cel "uin o "er oan &uridic trin# )nce",nd cu trime trul )n care o"eraiunea re "ectiv "roduce efecte# "otrivit legii# )n umeaz im"ozitul "e "rofit datorat de ace!tia "entru anul "recedent cu im"ozitul "e "rofit datorat "entru acela!i an de celelalte ocieti rom,ne cedente6 c4 contribuabilii )nfiinai "rin fuziunea uneia au mai multor "er oane &uridice rom,ne cu una au mai multe "er oane &uridice trine )n umeaz im"ozitul "e "rofit datorat de ocietile rom,ne cedente. +n ituaia )n care toate ocietile cedente rom,ne )nregi treaz "ierdere

fi cal )n anul "recedent# contribuabilul nou-)nfiinat determin "lile antici"ate "otrivit "revederilor alin. 374 !i 3B4. 4145 Per oanele &uridice care# )n cur ul anului fi cal# edizolv cu lic7idare# "otrivit legii# au obliga8ia de"undeclara8ia anual de im"ozit "e "rofit 9i "ltea c im"ozitul",n la data de"unerii itua8iilor financiare la organul fi calcom"etent din ubordinea <gen8iei ;a8ionale de <dmini trare%i cal. 4155 Per oanele &uridice care# )n cur ul anului fi cal# e dizolv fr lic7idare au obligaia de"un declaraia anual de im"ozit "e "rofit !i "ltea c im"ozitul ",n la )nc7iderea "erioadei im"ozabile. 4165 Obligaiile fi cale reglementate de "rezentul titlu unt venituri ale bugetului de tat. 4175 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 3104# im"ozitul "e "rofit# dob,nzile/ma&orrile de )nt,rziere !i amenzile datorate de regiile autonome din ubordinea con iliilor locale !i a con iliilor &udeene# "recum !i cele datorate de ocietile comerciale )n care con iliile locale !i/ au &udeene unt acionari ma&oritari# care realizeaz "roiecte cu a i ten financiar din "artea Uniunii Iuro"ene au a altor organi me internaionale# )n baza unor acorduri/contracte de )m"rumut ratificate# re "ectiv a"robate "rin acte normative# unt venituri ale bugetelor locale re "ective ",n la f,r!itul anului fi cal )n care e )nc7eie "roiectul care face obiectul acordului/contractului de )m"rumut. 4175 Pentru a"licarea i temului de declarare !i "lat a im"ozitului "e "rofit anual# cu "li antici"ate efectuate trime trial# indicele "reurilor de con um nece ar "entru actualizarea "lilor antici"ate e comunic# "rin ordin al mini trului finanelor "ublice# ",n la data de 15 a"rilie a anului fi cal "entru care e efectueaz "lile antici"ate.

Norme metodologice

RT, .0 Depunerea declaraiilor de impozit pe profit Dn vigoare de la & ian, '7&'C 415 *ontribuabilii au obligaia de"un o declaraie anual de im"ozit "e "rofit ",n la data de 25 .artie inclu iv a anului urmtor# cu e$ce"ia contribuabililor "revzui la art. 2: alin. 354 lit. a4 !i b4# alin. 31:4 !i 3154# care de"un declaraia anual de im"ozit "e "rofit ",n la termenele "revzute )n cadrul ace tor alineate. 425 *ontribuabilii "revzui la art. 12 lit. c4 !i e4 au obligaia de a de"une !i declaraia "rivind di tribuirea )ntre a ociai a veniturilor !i c7eltuielilor.

CAP. 4 I*po0 )ul p# & 5 &#'&# R#, '#$#% *po0 )ulu p# & 5 &#'&#
RT, .2 Declararea# reinerea i plata impozitului pe dividende 415 O "er oan &uridic rom,n care di tribuie/"lte!te dividende ctre o "er oan &uridic rom,n are obligaia rein# declare !i "ltea c im"ozitul "e dividende reinut ctre bugetul de tat# a tfel cum e "revede )n "rezentul articol. 425 5m"ozitul "e dividende e tabile!te "rin a"licarea unei cote de im"ozit de 10A a u"ra dividendului brut di tribuit/"ltit unei "er oane &uridice rom,ne. 435 5m"ozitul "e dividende e declar !i e "lte!te la bugetul de tat ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care e di tribuie/"lte!te dividendul. +n cazul )n care dividendele di tribuite nu au fo t "ltite ",n la f,r!itul anului )n care -au a"robat ituaiile financiare anuale# im"ozitul "e dividende aferent e "lte!te ",n la data de 25 ianuarie a anului urmtor. 445 Prevederile "rezentului articol nu e a"lic )n cazul dividendelor "ltite de o "er oan &uridic rom,n unei alte "er oane &uridice rom,ne# dac beneficiarul dividendelor deine# la data "lii dividendelor# minimum 10A din titlurile de "artici"are ale celeilalte "er oane &uridice# "e o "erioad de 2 ani )m"linii ",n la data "lii ace tora inclu iv. 44?15 Prevederile "rezentului articol nu e a"lic )n cazul dividendelor di tribuite/"ltite de o "er oan &uridic rom,n: a4 fondurilor de "en ii facultative# re "ectiv fondurilor de "en ii admini trate "rivat6 b4 organelor admini traiei "ublice care e$ercit# "rin lege# dre"turile !i obligaiile ce decurg din calitatea de acionar al tatului la acele "er oane &uridice rom,ne. 455 *ota de im"ozit "e dividende "revzut la alin. 324 e a"lic !i a u"ra umelor di tribuite/"ltite fondurilor de c7i e de inve tiii# )ncadrate a tfel# "otrivit reglementrilor "rivind "iaa de ca"ital.

Norme metodologice
$otF Con0or. art1 !! din Ordonan3a Guvernu+ui nr1 200/2007F "cutirea i.po-itu+ui pe dividende+e reinve2tite

314 'ividendele reinve tite )nce",nd cu 200B# )n co"ul " trrii !i cre!terii de noi locuri de munc "entru dezvoltarea activitii "er oanelor &uridice rom,ne di tribuitoare de dividende# conform obiectului de activitate al ace tora )n cri la Oficiul ;aional al .egi trului *omerului# unt cutite de la "lata im"ozitului "e dividende. 324 Dunt cutite de la "lata im"ozitului "e dividende !i dividendele inve tite )n ca"italul ocial al altei "er oane &uridice rom,ne# )n co"ul crerii de noi locuri de munc# "entru dezvoltarea activitii ace teia# conform obiectului de activitate )n cri la Oficiul ;aional al .egi trului *omerului. 324 Procedura de a"licare a "revederilor alin. 314 !i 324 e a"rob "rin ordin al mini trului economiei !i finanelor !i al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal.

CAP. 6 D !po0 , )$%'0 )o$ " '%l#


RT, .4 +ierderi fiscale din perioadele de scutire Orice "ierdere fi cal net care a"are )n "erioada )n care contribuabilul a fo t cutit de im"ozitul "e "rofit "oate fi recu"erat din "rofiturile im"ozabile viitoare# "otrivit art. 20. Pierderea fi cal net e te diferena dintre "ierderile fi cale totale "e "erioada de cutire !i "rofitul im"ozabil total )n aceea!i "erioad.

RT, .4%& +ierderi realizate printr9un sediu permanent din strintate 415 Pierderile realizate "rintr-un ediu "ermanent din trintate# )nregi trate ",n la data de 21 decembrie 200B inclu iv# e recu"ereaz "otrivit "revederilor )n vigoare ",n la acea t dat. 425 Pentru anul 2010# "ierderile realizate "rintr-un ediu "ermanent ituat )ntr-un tat membru al Uniunii Iuro"ene# al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb au )ntr-un tat cu care .om,nia are )nc7eiat o convenie de evitare a dublei im"uneri e determin lu,nd )n calcul veniturile !i c7eltuielile )nregi trate de la )nce"utul anului fi cal.

RT, .5 Dispoziii tranzitorii

415 +n cazul "er oanelor &uridice care au obinut# )nainte de 1 iulie 2002# certificatul "ermanent de inve titor )n zon defavorizat# cutirea de im"ozit "e "rofitul aferent inve tiiilor noi e a"lic )n continuare "e "erioada e$i tenei zonei defavorizate. Norme metodologice 425 *ontribuabilii care au efectuat c7eltuieli cu inve tiii )nainte de 1 iulie 2002# "otrivit Ordonanei Guvernului nr. 27/1BB0 "rivind acordarea de faciliti "er oanelor care domiciliaz au lucreaz )n unele localiti din (unii <"u eni !i )n .ezervaia Gio ferei J'elta 'unriiJ# re"ublicat# cu modificrile ulterioare# !i care continu inve tiiile conform ordonanei menionate# beneficiaz )n continuare de deducerea din "rofitul im"ozabil a c7eltuielilor di tinct evideniate# fcute cu inve tiiile re "ective# fr a de"!i data de 21 decembrie 2000. 435 *ontribuabilii care )!i de f!oar activitatea )n zona liber "e baz de licen !i care ",n la data de 1 iulie 2002 au realizat inve tiii )n zona liber# )n active cor"orale amortizabile utilizate )n indu tria "relucrtoare# )n valoare de cel "uin 1.000.000 dolari D.U.<.# beneficiaz de cutire de la "lata im"ozitului "e "rofit# )n continuare# ",n la data de 21 decembrie 2000. 'i "oziiile "rezentului alineat nu e mai a"lic )n ituaia )n care urvin modificri )n tructura acionariatului contribuabilului. +n )nele ul "rezentului alineat# modificare de acionariat )n cazul ocietilor cotate e con ider a fi o modificare a acionariatului )n "ro"orie de mai mult de 25A din numrul aciunilor# "e "arcur ul unui an calendari tic. 445 *u e$ce"ia "revederilor alin. 324# contribuabilii care obin venituri din activiti de f!urate "e baz de licen )ntr-o zon liber au obligaia de a "lti im"ozit "e "rofit )n cot de 5A "entru "rofitul im"ozabil care core "unde ace tor venituri# ",n la data de 21 decembrie 200:. Norme metodologice 455 *ontribuabilii care beneficiaz de facilitile "revzute la alin. 314 - 3:4 nu "ot beneficia de amortizarea accelerat au de deducerea "revzut la art. 2: alin. 3124. 465 Unitile "rote&ate de tinate "er oanelor cu 7andica"# definite "rin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 102/1BBB "rivind "rotecia "ecial !i )ncadrarea )n munc a "er oanelor cu 7andica"# a"robat cu modificri !i com"letri "rin 1egea nr. 51B/2002# cu modificrile ulterioare# unt cutite de la "lata im"ozitului "e "rofit dac minimum 75A din umele obinute "rin cutire e reinve te c )n vederea ac7iziiei de ec7i"ament te7nologic# ma!ini# utila&e# in talaii !i/ au "entru amena&area locurilor de munc "rote&ate. Dcutirea de la "lata im"ozitului "e "rofit e a"lic ",n la data de 21 decembrie 2000. 475 *ontribuabilii direct im"licai )n "roducia de filme cinematografice# )n cri!i ca atare )n .egi trul cinematografic# beneficiaz# ",n la data de 21 decembrie 2000# de:

a5 cutirea de la "lata im"ozitului "e "rofit a cotei-"ri din "rofitul brut reinve tit )n domeniul cinematografiei6 b5 reducerea im"ozitului "e "rofit )n "ro"orie de 20A# )n cazul )n care e creeaz noi locuri de munc !i e a igur cre!terea numrului cri"tic de anga&ai# cu cel "uin 10A fa de anul financiar "recedent. 475 Docietatea ;aional J;uclearelectricaJ - D.<. beneficiaz de cutire de la "lata im"ozitului "e "rofit ",n la data de 21 decembrie 2010# )n condiiile )n care "rofitul e te utilizat e$clu iv "entru finanarea lucrrilor de inve tiii la obiectivul *entrala ;uclearoelectric *ernavod Unitatea 2# "otrivit legii. 4B5 Docietatea *omercial J<utomobile 'aciaJ - D.<. beneficiaz de cutire de la "lata im"ozitului "e "rofit ",n la data de 21 decembrie 2000. 4105 Docietatea *omercial JDide$J - D.<. beneficiaz de cutire de la "lata im"ozitului "e "rofit ",n la data de 21 decembrie 200:. 4115 *om"ania ;aional J<ero"ortul 5nternaional Nenri *oand Oto"eniJ - D.<. beneficiaz de cutire de la "lata im"ozitului "e "rofit ",n la data de 21 decembrie 2000. 4125 1a calculul "rofitului im"ozabil# urmtoarele venituri unt neim"ozabile ",n la data de 21 decembrie 2000: a5 veniturile realizate din activitile de f!urate "entru obiectivul *entrala ;uclearoelectric *ernavod - Unitatea 2# ",n la "unerea )n funciune a ace tuia6 b5 veniturile realizate din a"licarea unei invenii brevetate )n .om,nia# inclu iv din fabricarea "rodu ului au a"licarea "roce ului# "e o "erioad de 5 ani de la "rima a"licare# calculai de la data )nce"erii a"licrii !i cu"rin!i )n "erioada de valabilitate a brevetului# "otrivit legii6

Norme metodologice
c5 veniturile realizate din "racticarea a"iculturii. 4135 Pentru inve tiiile directe cu im"act emnificativ )n economie# realizate ",n la data de 21 decembrie 2000# "otrivit legii# contribuabilii "ot deduce o cot u"limentar de 20A din valoarea ace tora. 'educerea e calculeaz )n luna )n care e realizeaz inve tiia. +n ituaia )n care e realizeaz "ierdere fi cal# acea ta e recu"ereaz "otrivit di "oziiilor art. 20. Pentru inve tiiile realizate e "oate calcula amortizare accelerat# cu e$ce"ia inve tiiilor )n cldiri. *ontribuabilii care beneficiaz de facilitile "revzute la "rezentul alineat nu "ot a"lica "revederile art. 2: alin. 3124. 4145 %acilitile fi cale "rivind im"ozitul "e "rofit din actele normative menionate )n "rezentul articol# "recum !i cele care decurg din alte acte normative date )n a"licarea ace tora rm,n )n vigoare ",n la termenele !i )n condiiile ti"ulate de ace tea.

#$'G# 1

L!"(# "OC!'(HI!LO% +a care 2e 0ace re0erire >n art1 27?1 a+in1 435 pct1 12 +it1 a5

a5 ocietile )nfiinate )n baza .eglementrii *on iliului nr. 2.157/2001/*I# din @ octombrie 2001# "rivind tatutul ocietii euro"ene 3DI4 !i a 'irectivei 2001/@0/*I a *on iliului# din @ octombrie 2001# de com"letare a Dtatutului ocietii euro"ene )n ceea ce "rive!te im"licarea lucrtorilor !i a ociaiile coo"erati te )nfiinate )n baza .eglementrii *on iliului 3*I4 nr. 1.:25/2002# din 22 iulie 2002# "rivind Dtatutul Docietii *oo"erative Iuro"ene 3D*I4 !i a 'irectivei *on iliului 2002/72/*I# din 22 iulie 2002# de com"letare a Dtatutului Docietii *oo"erative Iuro"ene cu "rivire la im"licarea anga&ailor6 b5 ocietile )nfiinate )n baza legii belgiene# cuno cute ca J ociKtK anonLmeJ/Jnaamloze vennoot c7a"J# J ociKtK en commandite "ar action J/Jcommanditaire vennoot c7a" o" aandelenJ# J ociKtK "rivKe a re "on abilite limiteeJ/Jbe loten vennoot c7a" met be"erCte aan "raCeli&C7eidJ# J ociKtK coo"erative R re "on abilitK limitKeJ/Jcoo"eratieve vennoot c7a" met be"erCte aan "raCeli&C7eidJ# J ociKtK coo"erative R re "on abilitK illimitKeJ/Jcoo"eratieve vennoot c7a" met onbe"erCte aan "raCeli&C7eidJ# J ociKtK en nom collectifJ/Jvennoot c7a" onder firmaJ# J ociKtK en commandite im"leJ/JgeFone commanditaire vennoot c7a"J# )ntre"rinderi "ublice ce au ado"tat una dintre formele &uridice menionate mai u # !i alte ocieti con tituite conform legii belgiene# u"u e im"ozitului "e "rofit belgian6 c5 ocietile )nfiinate )n baza legi laiei ce7e# cuno cute ca JaCciova "olecno tJ# J "olecno t rucenim omezenLmJ6 d5 ocietile )nfiinate )n baza legii daneze# cuno cute ca JaCtie el CabJ !i Jan"art el CabJ6 alte ocieti u"u e im"ozitrii conform legii im"ozitului "e "rofit# )n m ura )n care venitul lor im"ozabil e te calculat !i im"ozitat )n conformitate cu regulile generale ale legi laiei fi cale a"licabile la JaCtie el CaberJ6 e5 ocietile )nfiinate )n baza legii germane# cuno cute ca J<Ctienge ell c7aftJ# JMommanditge ell c7aft auf <CtienJ# JGe ell c7aft mit be c7ranCter NaftungJ# J>er ic7erung verein auf Gegen eitigCeitJ# JIrFerb - und Oirt c7aft geno en c7aftJ# JGetriebe geFerblic7er <rt von &uri ti c7en Per onen de offentlic7en .ec7t J# !i alte ocieti con tituite conform legii germane# u"u e im"ozitului "e "rofit german6 05 ocietile )nfiinate )n baza legii e toniene ca Jtai u7ingJ# Ju aldu u7ingJ# Jo au7ingJ# JaCt ia elt J# Jtulundu u7i tuJ6

g5 ocietile )nfiinate )n baza legii grece!ti# cuno cute ca Janonume etaireiaJ# Jetaireia "eriori mene eutun 3I.P.I.4J6 =5 ocietile )nfiinate )n baza legii "aniole# cuno cute ca J ociedad anonimaJ# J ociedad comanditaria "or accione J# J ociedad de re "on abilidad limitadaJ# organi me de dre"t "ublic care funcioneaz )n baza legii "rivate6 i5 ocietile )nfiinate )n baza legii franceze# cuno cute ca J ociKtK anonLmeJ# J ociKtK en commandite "ar action J# J ociKtK R re "on abilitK limitKeJ# J ociKtK "ar action im"lifiKe J# J ociKtK dPa urance mutuelle J# Jcai e dPe"argne et de "rKvoLanceJ# J ociKtK civile J# care unt automat u"u e im"ozitului "e "rofit# Jcoo"erative J# Junion de coo"erative J# )ntre"rinderi "ublice indu triale !i comerciale !i alte ocieti con tituite conform legii franceze# u"u e im"ozitului "e "rofit francez6 /5 ocietile )nfiinate au e$i tente )n baza legii irlandeze# organi me )nfiinate "e baza legii a ociaiilor indu triale !i de a"rovizionare# ocieti de con trucii# )nfiinate "e baza legii a ociaiilor de con trucii# !i tru turile bancare de economii# )nfiinate "e baza legii tru turilor bancare de economii# 1B@B6 :5 ocietile )nfiinate )n baza legii italiene# cuno cute ca J ocieta "er azioniJ# J ocieta in accomandita "er azioniJ# J ocieta a re "on ibilita limitataJ# J ocieta coo"erativeJ# J ocieta di mutua a ircurazioneJ !i entiti "ublice !i "rivate a cror activitate e te )n )ntregime au )n "rinci"al comercial6 +5 ocietile )nfiinate )n baza legii ci"riote ca Jetaireie J# u"u e im"ozitului "e "rofit6 .5 ocietile )nfiinate )n baza legii letone# cuno cute ca JaCci&u abiedribaJ# J abiedriba ar ierobezotu atbildibuJ6 n5 ocietile )nfiinate )n baza legii lituaniene6 o5 ocietile )nfiinate )n baza legii tatului 1u$emburg# cuno cute ca J ociKtK anonLmeJ# J ociKtK en commandite "ar action J# J ociKtK a re "on abilite limiteeJ# J ociKtK coo"erativeJ# J ociKtK coo"erative organi ee comme une ociKtK anonLmeJ# Ja ociation dPa urance mutuelle J# Ja ociation dPe"argne-"en ionJ# Jentre"ri e de nature commerciale# indu trielle ou miniere de lPItat# de commune # de Lndicat de commune # de etabli ement "ublic et de autre "er onne morale de droit "ublicJ# !i alte ocieti con tituite )n baza legii lu$emburg7eze# u"u e im"ozitului "e "rofit lu$emburg7ez6 p5 ocietile )nfiinate )n baza legii ungare# cuno cute ca JCozCere eti tar a agJ# Jbeteti tar a agJ# JCozo vallalatJ# JCorlatolt felelo egu tar a agJ# Jre zvenLtar a agJ# JegLe ule J# JCoz7a znu tar a agJ# J zovetCezetJ6

@5 ocietile )nfiinate )n baza legii malteze# cuno cute ca JMum"ani&i taP .e "on abilita 1imitataJ# JDoc&eta&iet en commandite li lCa"ital tag77om maQ um fPazz&oni&ietJ6 r5 ocietile )nfiinate )n baza legii olandeze# cuno cute ca Jnaamloze vennoot c7a"J# Jbe loten vennoot c7a" met be"erCte aan "raCeli&C7eidJ# JO"en commanditaire vennoot c7a"J# J*oo"eratieJ# Jonderlinge Faarborgmaat c7a""i&J# J%ond voor gemene reCeningJ# J>ereniging o" coo"eratieve grond lagJ# Jvereniging FelCe o" onderlinge grond lag al verzeCeraar of Credietin telling o"treedtJ# !i alte ocieti con tituite )n baza legii olandeze !i u"u e im"ozitului "e "rofit olandez6 25 ocietile )nfiinate )n baza legii au triece# cuno cute ca J<Ctienge ell c7aftJ# JGe ell c7aft mit be c7ranCter NaftungJ# JIrFerb und Oirt c7aft geno en c7aftenJ6 95 ocietile )nfiinate )n baza legii "oloneze# cuno cute ca J "olCa aCcL&naJ# J "olCa z ograniczona od"oFiedzialno ciaJ6 t5 ocietile comerciale au ocietile de dre"t civil ce au form comercial# "recum !i alte entiti a cror activitate e te de natur comercial au indu trial# )nregi trate "otrivit legii "ortug7eze6 35 ocietile )nfiinate )n baza legii lovene# cuno cute ca Jdelni Ca druzbaJ# JComanditna druzbaP# Jdruzba z ome&eno odgovorno t&oJ6 u5 ocietile )nfiinate )n baza legi laiei lovace# cuno cute ca JaCciova "olocno tJ# J "olocno tP rucenim obmedzenLmJ# JComanditna "olocno tJ6 v5 ocietile )nfiinate )n baza legii finlandeze# cuno cute ca Jo aCeL7tio/aCtiebolagJ# Jo uu Cunta/andel lagJ# J aa to"anCCi/ "arbanCP and PvaCuutu L7tio/for aCring bolagJ6 ;5 ocietile )nfiinate )n baza legii uedeze# cuno cute ca JaCtiebolagJ# Jfor aCring aCtiebolagJ# JeConomi Ca foreningarJ# J "arbanCerJ# Jom e idiga for aCring bolagJ6 *5 ocietile )nfiinate )n baza legii .egatului Unit al (arii Gritanii !i 5rlandei de ;ord.

(!(LUL !!! !.po-itu+ pe venit


Extras din OUG 109/2009: ART. V. Declararea, stabilirea i lata i! "#it$l$i e %enit$rile reali#ate de ers"anele &i#ice 'nainte de 1 ian$arie 2010 se &ace 'n c"n&"r!itate c$ le(isla)ia 'n %i("are *n la aceast dat.

CAP. 1 D !po0 , .#'#$%l#


RT, .6 (ontribuabili Urmtoarele "er oane datoreaz "lata im"ozitului conform "rezentului titlu !i unt numite )n continuare contribuabili: a5 "er oanele fizice rezidente6 b5 "er oanele fizice nerezidente care de f!oar o activitate inde"endent "rin intermediul unui ediu "ermanent )n .om,nia6 c5 "er oanele fizice nerezidente care de f!oar activiti de"endente )n .om,nia6 d5 "er oanele fizice nerezidente care obin venituri "revzute la art. @B.

RT, /7 -fera de cuprindere a impozitului 415 5m"ozitul "revzut )n "rezentul titlu# denumit )n continuare im"ozit "e venit# e a"lic urmtoarelor venituri: a5 )n cazul "er oanelor fizice rezidente rom,ne# cu domiciliul )n .om,nia# veniturilor obinute din orice ur # at,t din .om,nia# c,t !i din afara .om,niei6 b5 )n cazul "er oanelor fizice rezidente# altele dec,t cele "revzute la lit. a4# veniturilor obinute din orice ur # at,t din .om,nia# c,t !i din afara .om,niei# )nce",nd cu data de 1 ianuarie a anului calendari tic urmtor anului )n care ace!tia devin rezideni )n .om,nia6 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 c5 )n cazul "er oanelor fizice nerezidente# care de f!oar activitate inde"endent "rin intermediul unui ediu "ermanent )n .om,nia# venitului net atribuibil ediului "ermanent6 d5 )n cazul "er oanelor fizice nerezidente# care de f!oar activitate de"endent )n .om,nia# venitului alarial net din acea t activitate de"endent6 e5 )n cazul "er oanelor fizice nerezidente# care obin veniturile "revzute la art. 2B lit. d4# venitului determinat conform regulilor "revzute )n "rezentul titlu# ce core "und categoriei re "ective de venit. 425 Per oanele fizice nerezidente care )nde"line c condiiile de reziden "revzute la art. 7 alin. 314 "ct. 22 lit. b4 au c4 vor fi u"u e

im"ozitului "e venit "entru veniturile obinute din orice ur # at,t din .om,nia# c,t !i din afara .om,niei# )nce",nd cu data de 1 ianuarie a anului calendari tic urmtor anului )n care ace!tia devin rezideni )n .om,nia. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 435 %ac e$ce"ie de la "revederile alin. 324 "er oanele fizice care dovede c c unt rezideni ai unor tate cu care .om,nia are )nc7eiate convenii de evitare a dublei im"uneri# crora le unt a"licabile "revederile conveniilor. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 445 +n cur ul anului calendari tic )n care "er oanele fizice nerezidente# cu e$ce"ia celor menionate la art. :0 alin. 324# )nde"line c condiiile de reziden "revzute la art. 7 alin. 314 "ct. 22 lit. b4 au c4 unt u"u e im"ozitului numai "entru veniturile obinute din .om,nia. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 455 O "er oan e te con iderat rezident au nerezident "entru )ntregul an calendari tic# nefiind "ermi c7imbarea rezidenei "e "arcur ul anului calendari tic. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 465 .ezidenii tatelor cu care .om,nia are )nc7eiate convenii de evitare a dublei im"uneri trebuie )!i dovedea c rezidena fi cal "rintrun certificat de reziden emi de ctre autoritatea fi cal com"etent din tatul trin au "rintr-un alt document eliberat de ctre o alt autoritate dec,t cea fi cal# care are atribuii )n domeniul certificrii rezidenei conform legi laiei interne a acelui tat. <ce t certificat/document e te valabil "entru anul/anii "entru care e te emi . 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 475 Per oana fizic rezident rom,n# cu domiciliul )n .om,nia# care dovede!te c7imbarea rezidenei )ntr-un tat cu care .om,nia nu are )nc7eiat convenie de evitare a dublei im"uneri# e te obligat )n continuare la "lata im"ozitului "e veniturile obinute din orice ur # at,t din .om,nia# c,t !i din afara .om,niei# "entru anul calendari tic )n care are loc c7imbarea rezidenei# "recum !i )n urmtorii 2 ani calendari tici. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124

RT, /& (ategorii de venituri supuse impozitului pe venit *ategoriile de venituri u"u e im"ozitului "e venit# "otrivit "revederilor "rezentului titlu# unt urmtoarele: a5 venituri din activiti inde"endente# definite conform art. :06 b5 venituri din alarii# definite conform art. 556 c5 venituri din cedarea folo inei bunurilor# definite conform art. 016 d5 venituri din inve tiii# definite conform art. 056

e5 venituri din "en ii# definite conform art. 0@6 05 venituri din activiti agricole# definite conform art. 716 g5 venituri din "remii !i din &ocuri de noroc# definite conform art. 756 =5 venituri din tran ferul "ro"rietilor imobiliare# definite conform art. 77?16 i5 Si4 venituri din alte ur e# definite conform art. 7@ !i art. 7B?1.T

Norme metodologice
RT, /' Venituri neimpozabile +n )nele ul im"ozitului "e venit# urmtoarele venituri nu unt im"ozabile: a5 a&utoarele# indemnizaiile !i alte forme de "ri&in cu de tinaie "ecial# acordate din bugetul de tat# bugetul a igurrilor ociale de tat# bugetele fondurilor "eciale# bugetele locale !i din alte fonduri "ublice# inclu iv cele din fonduri e$terne nerambur abile# "recum !i cele de aceea!i natur "rimite de la alte "er oane# cu e$ce"ia indemnizaiilor "entru inca"acitate tem"orar de munc. ;u unt venituri im"ozabile indemnizaiile "entru: ri c maternal# maternitate# cre!terea co"ilului !i )ngri&irea co"ilului bolnav# "otrivit legii6 Norme metodologice a?15 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile ub forma de9eurilor "rin centrele de colectare# )n vederea dezmembrrii# care fac obiectul "rogramelor na8ionale finan8ate din bugetul de tat au din alte fonduri "ublice6 b5 umele )nca ate din a igurri de orice fel re"rezent,nd de "gubiri# ume a igurate# "recum !i orice alte dre"turi# cu e$ce"ia c,!tigurilor "rimite de la ocietile de a igurri ca urmare a contractului de a igurare )nc7eiat )ntre "ri# cu ocazia tragerilor de amortizare. ;u unt venituri im"ozabile de "gubirile )n bani au )n natur "rimite de ctre o "er oan fizic ca urmare a unui "re&udiciu material uferit de acea ta# inclu iv de "gubirile re"rezent,nd daunele morale6 Norme

metodologice
b?15 umele "rimite ca urmare a e$"ro"rierii "entru cauz de utilitate "ublic# conform legii6 c5 umele "rimite dre"t de "gubiri "entru "agube u"ortate ca urmare a calamitilor naturale# "recum !i "entru cazurile de invaliditate au dece # conform legii6 Norme metodologice d5 "en iile "entru invalizii de rzboi# orfanii# vduvele/vduvii de rzboi# umele fi$e "entru )ngri&irea "en ionarilor care au fo t )ncadrai )n gradul 5 de invaliditate# "recum !i "en iile# altele dec,t "en iile "ltite din

fonduri con tituite "rin contribuii obligatorii la un i tem de a igurri ociale# inclu iv cele din fonduri de "en ii facultative !i cele finanate de la bugetul de tat6 e5 === <brogat6 05 umele au bunurile "rimite ub form de "on orizare au mecenat6 g5 veniturile "rimite ca urmare a tran ferului dre"tului de "ro"rietate a u"ra bunurilor imobile !i mobile din "atrimoniul "er onal# altele dec,t c,!tigurile din tran ferul titlurilor de valoare# "recum !i altele dec,t cele definite la ca". >555?1. Dunt con iderate bunuri mobile la momentul )n trinrii !i bunurile valorificate "rin centrele de colectare# )n vederea dezmembrrii# care fac obiectul Programelor naionale finanate din bugetul de tat au din alte fonduri "ublice6

Norme metodologice
=5 dre"turile )n bani !i )n natur "rimite de militarii )n termen# militarii cu termen redu # tudenii !i elevii unitilor de )nvm,nt din ectorul de a"rare naional# ordine "ublic !i iguran naional !i "er oanele civile# "recum !i cele ale gradailor !i oldailor concentrai au mobilizai6 i5 bur ele "rimite de "er oanele care urmeaz orice form de !colarizare au "erfecionare )n cadru in tituionalizat6 Norme

metodologice
/5 umele au bunurile "rimite cu titlu de mo!tenire ori donaie. Pentru "ro"rietile imobiliare# )n cazul mo!tenirilor !i donaiilor e a"lic reglementrile "revzute la art. 77?1 alin. 324 !i 3246 :5 veniturile din agricultur !i ilvicultur# cu e$ce"ia celor "revzute la art. 716 Norme metodologice +5 veniturile "rimite de membrii mi iunilor di"lomatice !i ai "o turilor con ulare "entru activitile de f!urate )n .om,nia )n calitatea lor oficial# )n condiii de reci"rocitate# )n virtutea regulilor generale ale dre"tului internaional au a "revederilor unor acorduri "eciale la care .om,nia e te "arte6 .5 veniturile nete )n valut "rimite de membrii mi iunilor di"lomatice# oficiilor con ulare !i in titutelor culturale ale .om,niei am"la ate )n trintate# )n conformitate cu legi laia )n vigoare6 n5 veniturile "rimite de oficialii organi melor !i organizaiilor internaionale din activitile de f!urate )n .om,nia )n calitatea lor oficial# cu condiia ca "oziia ace tora# de oficial# fie confirmat de (ini terul <facerilor I$terne6

o5 veniturile "rimite de ceteni trini "entru activitatea de con ultan de f!urat )n .om,nia# )n conformitate cu acordurile de finanare nerambur abil )nc7eiate de .om,nia cu alte tate# cu organi me internaionale !i organizaii neguvernamentale6 p5 veniturile "rimite de ceteni trini "entru activiti de f!urate )n .om,nia# )n calitate de core "ondeni de "re # cu condiia reci"rocitii acordate cetenilor rom,ni "entru venituri din a tfel de activiti !i cu condiia ca "oziia ace tor "er oane fie confirmat de (ini terul <facerilor I$terne6 @5 umele re"rezent,nd diferena de dob,nd ubvenionat "entru creditele "rimite )n conformitate cu legi laia )n vigoare6 r5 ubveniile "rimite "entru ac7iziionarea de bunuri# dac ubveniile unt acordate )n conformitate cu legi laia )n vigoare6 25 veniturile re"rezent,nd avanta&e )n bani !i/ au )n natur "rimite de "er oanele cu 7andica"# veteranii de rzboi# invalizii !i vduvele de rzboi# accidentaii de rzboi )n afara erviciului ordonat# "er oanele "er ecutate din motive "olitice de dictatura in taurat cu )nce"ere de la 0 martie 1B:5# cele de"ortate )n trintate ori con tituite )n "rizonieri# urma!ii eroilor-martiri# rniilor# lu"ttorilor "entru victoria .evoluiei din decembrie 1B@B# "recum !i "er oanele "er ecutate din motive etnice de regimurile in taurate )n .om,nia cu )nce"ere de la 0 e"tembrie 1B:0 ",n la 0 martie 1B:56 Norme metodologice t5 "remiile obinute de "ortivii medaliai la cam"ionatele mondiale# euro"ene !i la &ocurile olim"ice. ;u unt venituri im"ozabile "remiile# "rimele !i indemnizaiile "ortive acordate "ortivilor# antrenorilor# te7nicienilor !i altor "eciali!ti# "revzui )n legi laia )n materie# )n vederea realizrii obiectivelor de )nalt "erforman: cla area "e "odiumul de "remiere la cam"ionatele euro"ene# cam"ionatele mondiale !i &ocurile olim"ice# "recum !i calificarea !i "artici"area la turneele finale ale cam"ionatelor mondiale !i euro"ene# "rima gru" valoric# "recum !i la &ocurile olim"ice# )n cazul &ocurilor "ortive. ;u unt venituri im"ozabile "rimele !i indemnizaiile "ortive acordate "ortivilor# antrenorilor# te7nicienilor !i altor "eciali!ti# "revzui de legi laia )n materie# )n vederea "regtirii !i "artici"rii la com"etiiile internaionale oficiale ale loturilor re"rezentative ale .om,niei6 Norme metodologice u5 "remiile !i alte dre"turi ub form de cazare# ma # tran "ort !i altele a emenea# obinute de elevi !i tudeni )n cadrul com"etiiilor interne !i internaionale# inclu iv elevi !i tudeni nerezideni )n cadrul com"etiiilor de f!urate )n .om,nia6 Norme metodologice v5 "rima de tat acordat "entru economi irea !i creditarea )n i tem colectiv "entru domeniul locativ# )n conformitate cu "revederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. BB/2000 "rivind in tituiile de credit !i adecvarea ca"italului# a"robat cu modificri !i com"letri "rin 1egea nr. 227/20076

*5 alte venituri care nu unt im"ozabile# a!a cum unt "recizate la fiecare categorie de venit.

RT, /'%& Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaiunea de fiducie Dn vigoare de la data intrrii n vigoare a )'54='776 privind codul civilC 415 Hran ferul de la con tituitor la fiduciar al ma ei "atrimoniale fiduciare nu genereaz venituri im"ozabile# )n )nele ul "rezentului titlu# la momentul tran ferului# "entru "rile im"licate# re "ectiv con tituitor !i fiduciar# )n cazul )n care "rile re "ective unt contribuabili "otrivit titlului 555. 425 .emuneraia fiduciarului contribuabil "otrivit titlului 555# notar "ublic au avocat# "rimit "entru admini trarea ma ei "atrimoniale con tituie# )n )nele ul "rezentului titlu# venit din activitatea adiacent !i e u"une im"unerii cumulat cu veniturile din activitatea de f!urat de notar au avocat# "otrivit "revederilor ca". 55 UU>enituri din activiti inde"endenteVV. 435 Hratamentul fi cal al veniturilor realizate din admini trarea ma ei "atrimoniale de ctre fiduciar# altele dec,t remuneraia fiduciarului# e tabile!te )n funcie de natura venitului re "ectiv !i e u"une im"unerii "otrivit regulilor "ro"rii fiecrei categorii de venituri. 1a determinarea venitului im"ozabil nu e deduc "ierderile fi cale ale con tituitorului# ace tea re"rezent,nd "ierderi definitive. +n cazul )n care con tituitorul e te contribuabil "otrivit titlului 555# obligaiile fi cale ale ace tuia )n legtur cu ma a "atrimonial admini trat vor fi )nde"linite de fiduciar. 445 >enitul realizat )n bani !i )n natur de beneficiarul "er oan fizic la tran ferul ma ei "atrimoniale de la fiduciar e u"une im"unerii "otrivit "revederilor ca". 5W UU>enituri din alte ur eVV. %ac e$ce"ie veniturile realizate de beneficiar din tran ferul ma ei "atrimoniale )n ituaia )n care ace ta e te con tituitorul# caz )n care veniturile re "ective unt neim"ozabile. Obligaia evalurii veniturilor realizate# la "reul tabilit "rin e$"ertiz te7nic# la locul !i la data "rimirii ace tora# revine fiduciarului. Pierderile fi cale )nregi trate din admini trarea ma ei "atrimoniale de ctre fiduciar re"rezint "ierderi definitive !i nu e deduc la determinarea venitului im"ozabil "entru beneficiar ulterior tran ferului ma ei "atrimoniale de la fiduciar la beneficiarul "er oan fizic.

RT, /. (otele de impozitare 415 *ota de im"ozit e te de 10A !i e a"lic a u"ra venitului im"ozabil core "unztor fiecrei ur e din fiecare categorie "entru determinarea im"ozitului "e veniturile din:

a5 activiti inde"endente6 b5 alarii6 c5 cedarea folo inei bunurilor6 d5 inve tiii6 e5 "en ii6 05 activiti agricole6 g5 "remii6 =5 alte ur e. 425 %ac e$ce"ie de la "revederile alin. 314 cotele de im"ozit "revzute e$"re "entru categoriile de venituri cu"rin e )n titlul 555.

Norme metodologice
RT, // +erioada impozabil 415 Perioada im"ozabil e te anul fi cal care core "unde anului calendari tic. 425 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314# "erioada im"ozabil e te inferioar anului calendari tic# )n ituaia )n care dece ul contribuabilului urvine )n cur ul anului. Norme metodologice

RT, /0 -tabilirea deducerilor personale i a sumelor fixe 415 'educerea "er onal# "recum !i celelalte ume fi$e# e$"rimate )n lei# e tabile c "rin ordin al mini trului finanelor "ublice. 425 Dumele unt calculate "rin rotun&ire la zece lei# )n en ul c fraciunile ub 10 lei e ma&oreaz la 10 lei.

CAP. ( V#' )u$ & ' %c) 5 )/, '&#p#'&#')#

RT, /2 Definirea veniturilor din activiti independente

415 >eniturile din activiti inde"endente cu"rind veniturile comerciale# veniturile din "rofe ii libere !i veniturile din dre"turi de "ro"rietate intelectual# realizate )n mod individual !i/ au )ntr-o form de a ociere# inclu iv din activiti adiacente. 425 Dunt con iderate venituri comerciale veniturile din fa"te de comer ale contribuabililor# din "re tri de ervicii# altele dec,t cele "revzute la alin. 324# "recum !i din "racticarea unei me erii. 435 *on tituie venituri din "rofe ii libere veniturile obinute din e$ercitarea "rofe iilor medicale# de avocat# notar# auditor financiar# con ultant fi cal# e$"ert contabil# contabil autorizat# con ultant de "la ament )n valori mobiliare# ar7itect au a altor "rofe ii reglementate# de f!urate )n mod inde"endent# )n condiiile legii. 445 >eniturile din valorificarea ub orice form a dre"turilor de "ro"rietate intelectual "rovin din brevete de invenie# de ene !i modele# mo tre# mrci de fabric !i de comer# "rocedee te7nice# CnoF-7oF# din dre"turi de autor !i dre"turi cone$e dre"tului de autor !i altele a emenea.

Norme metodologice

RT, /4 ;;; brogat,

RT, /5 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activiti independente# determinat pe baza contabilitii n partid simpl 415 >enitul net din activiti inde"endente e determin ca diferen )ntre venitul brut !i c7eltuielile efectuate )n co"ul realizrii de venituri# deductibile# "e baza datelor din contabilitatea )n "artid im"l# cu e$ce"ia "revederilor art. :B !i 50. 425 >enitul brut cu"rinde: a5 umele )nca ate !i ec7ivalentul )n lei al veniturilor )n natur din de f!urarea activitii6 b5 veniturile ub form de dob,nzi din creane comerciale au din alte creane utilizate )n legtur cu o activitate inde"endent6 c5 c,!tigurile din tran ferul activelor din "atrimoniul afacerii# utilizate )ntr-o activitate inde"endent# e$clu iv contravaloarea bunurilor rma e du" )ncetarea definitiv a activitii6

d5 veniturile din anga&amentul de a nu de f!ura o activitate inde"endent au de a nu concura cu o alt "er oan6 e5 veniturile din anularea au cutirea unor datorii de "lat a"rute )n legtur cu o activitate inde"endent. 05 veniturile )nregi trate de ca ele de marcat cu memorie fi cal# in talate ca a"arate de ta$at "e autove7iculele de tran "ort "er oane au bunuri )n regim de ta$i. 435 ;u unt con iderate venituri brute: a5 a"orturile )n numerar au ec7ivalentul )n lei al a"orturilor )n natur fcute la )nce"erea unei activiti au )n cur ul de f!urrii ace teia6 b5 umele "rimite ub form de credite bancare au de )m"rumuturi de la "er oane fizice au &uridice6 c5 umele "rimite ca de "gubiri6 d5 umele au bunurile "rimite ub form de "on orizri# mecenat au donaii. 445 *ondiiile generale "e care trebuie le )nde"linea c c7eltuielile aferente veniturilor# "entru a "utea fi dedu e# unt: a5 fie efectuate )n cadrul activitilor de f!urate )n co"ul realizrii venitului# &u tificate "rin documente6 b5 fie cu"rin e )n c7eltuielile e$erciiului financiar al anului )n cur ul cruia au fo t "ltite6 c5 re "ecte regulile "rivind amortizarea# "revzute )n titlul 55# du" caz6 c?15 re "ecte regulile "rivind deducerea c7eltuielilor re"rezent,nd inve tiii )n mi&loace fi$e "entru cabinetele medicale# )n conformitate cu "revederile art. 2: alin. 3104. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 d5 c7eltuielile cu "rimele de a igurare fie efectuate "entru: 1. active cor"orale au necor"orale din "atrimoniul afacerii6 2. activele ce erve c ca garanie bancar "entru creditele utilizate )n de f!urarea activitii "entru care e te autorizat contribuabilul6 2. "rime de a igurare "entru a igurarea de ri c "rofe ional6 :. "er oane care obin venituri din alarii# "otrivit "revederilor ca"itolului 2 din "rezentul titlu# cu condiia im"ozitrii umei re"rezent,nd "rima de a igurare# la beneficiarul ace teia# la momentul "lii de ctre u"ortator. 455 Urmtoarele c7eltuieli unt deductibile limitat:

a5 c7eltuielile de "on orizare# mecenat# "recum !i "entru acordarea de bur e "rivate# efectuate conform legii# )n limita unei cote de 5A din baza de calcul determinat conform alin. 3046 b5 c7eltuielile de "rotocol# )n limita unei cote de 2A din baza de calcul determinat conform alin. 3046 c5 uma c7eltuielilor cu indemnizaia "ltit "e "erioada delegrii !i deta!rii )n alt localitate# )n ar !i )n trintate# )n intere ul erviciului# )n limita a de 2#5 ori nivelul legal tabilit "entru in tituiile "ublice6 d5 c7eltuielile ociale# )n limita umei obinute "rin a"licarea unei cote de ",n la 2A la fondul de alarii realizat anual6 e5 "ierderile "rivind bunurile "eri abile# )n limitele "revzute de actele normative )n materie6 05 c7eltuielile re"rezent,nd tic7etele de ma acordate de anga&atori# "otrivit legii6 0?15 c7eltuielile re"rezent,nd tic7etele de vacan acordate de anga&atori# "otrivit legii6 g5 contribuiile efectuate )n numele anga&ailor la fonduri de "en ii facultative# )n conformitate cu legi laia )n vigoare# )n limita ec7ivalentului )n lei a :00 euro anual "entru o "er oan6 =5 "rima de a igurare voluntar de ntate# conform legii# )n limita ec7ivalentului )n lei a 250 euro anual "entru o "er oan6J. i5 c7eltuielile efectuate "entru activitatea inde"endent# c,t !i )n co"ul "er onal al contribuabilului au a ociailor unt deductibile numai "entru "artea de c7eltuial care e te aferent activitii inde"endente6 /5 c7eltuielile re"rezent,nd contribuii ociale obligatorii "entru alariai !i contribuabili# inclu iv cele "entru a igurarea de accidente de munc !i boli "rofe ionale# "otrivit legii6 :5 dob,nzi aferente )m"rumuturilor de la "er oane fizice !i &uridice# altele dec,t in tituiile care de f!oar activitatea de creditare cu titlu "rofe ional# utilizate )n de f!urarea activitii# "e baza contractului )nc7eiat )ntre "ri# )n limita nivelului dob,nzii de referin a Gncii ;aionale a .om,niei6 +5 c7eltuielile efectuate de utilizator# re"rezent,nd c7iria - rata de lea ing - )n cazul contractelor de lea ing o"eraional# re "ectiv c7eltuielile cu amortizarea !i dob,nzile "entru contractele de lea ing financiar# tabilite )n conformitate cu "revederile "rivind o"eraiunile de lea ing !i ocietile de lea ing6 .5 cotizaii "ltite la a ociaiile "rofe ionale )n limita a 2A din baza de calcul determinat conform alin. 3046

n5 c7eltuielile re"rezent,nd contribuiile "rofe ionale obligatorii datorate# "otrivit legii# organizaiilor "rofe ionale din care fac "arte contribuabilii# )n limita a 5A din venitul brut realizat. 465 Gaza de calcul e determin ca diferen )ntre venitul brut !i c7eltuielile deductibile# altele dec,t c7eltuielile de "on orizare# mecenat# "entru acordarea de bur e "rivate# c7eltuielile de "rotocol# cotizaiile "ltite la a ociaiile "rofe ionale. 475 ;u unt c7eltuieli deductibile: a5 umele au bunurile utilizate de contribuabil "entru uzul "er onal au al familiei ale6 b5 c7eltuielile core "unztoare veniturilor neim"ozabile ale cror ur e e afl "e teritoriul .om,niei au )n trintate6 c5 im"ozitul "e venit datorat "otrivit "rezentului titlu# inclu iv im"ozitul "e venitul realizat )n trintate6 d5 c7eltuielile cu "rimele de a igurare# altele dec,t cele "revzute la alin. 3:4 lit. d4 !i la alin. 354 lit. 746 e5 donaii de orice fel6 05 amenzile# confi crile# dob,nzile# "enalitile de )nt,rziere !i "enalitile datorate autoritilor rom,ne !i trine# "otrivit "revederilor legale# altele dec,t cele "ltite conform clauzelor din contractele comerciale6 g5 ratele aferente creditelor anga&ate6 =5 === <brogat. i5 c7eltuielile de ac7iziionare au de fabricare a bunurilor !i a dre"turilor amortizabile din .egi trul-inventar6 /5 c7eltuielile "rivind bunurile con tatate li" din ge tiune au degradate !i neim"utabile# dac inventarul nu e te aco"erit de o "oli de a igurare6 :5 umele au valoarea bunurilor confi cate ca urmare a )nclcrii di "oziiilor legale )n vigoare6 +5 im"ozitul "e venit u"ortat de "ltitorul venitului )n contul beneficiarilor de venit6 +?15 50A din c7eltuielile "rivind combu tibilul "entru ve7iculele rutiere motorizate care unt de tinate e$clu iv tran "ortului rutier de "er oane# cu o greutate ma$im autorizat care nu de"9ea c 2.500 Cg 9i care nu aib mai mult de B caune de "a ageri# incluz,nd 9i caunul 9oferului. Prin e$ce"8ie# c7eltuielile "rivind combu tibilul efectuate )n cadrul activit8ii )n co"ul realizrii de venituri unt deductibile integral

)n itua8ia )n care ve7iculele re "ective e )n criu )n oricare din urmtoarele categorii: 1. ve7iculele utilizate e$clu iv "entru: interven8ie# re"ara8ii# "az 9i "rotec8ie# curierat# tran "ort de "er onal la 9i de la locul de de f9urare a activit8ii# "recum 9i ve7iculele "ecial ada"tate "entru a fi utilizate dre"t care de re"orta&# ve7iculele utilizate de agen8i de v,nzri 9i de agen8i de recrutare a for8ei de munc6 2. ve7iculele utilizate "entru tran "ortul de "er oane cu "lat# inclu iv "entru activitatea de ta$i6 2. ve7iculele utilizate "entru )nc7irierea ctre alte "er oane# inclu iv "entru de f9urarea activit8ii de in truire )n cadrul 9colilor de 9oferi6 .5 alte ume "revzute "rin legi laia )n vigoare. 475 *ontribuabilii care obin venituri din activiti inde"endente unt obligai organizeze !i conduc contabilitate )n "artid im"l# cu re "ectarea reglementrilor )n vigoare "rivind evidena contabil# !i com"leteze .egi trul-&urnal de )nca ri !i "li# .egi trul-inventar !i alte documente contabile "revzute de legi laia )n materie. 4B5 +n .egi trul-inventar e trec toate bunurile !i dre"turile aferente de f!urrii activitii.

Norme metodologice
RT, /6 -tabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit 415 +n cazul contribuabililor care realizeaz venituri comerciale definite la art.:0 alin.324 venitul net anual e determin "e baza normelor de venit de la locul de f!urrii activitii. 425 (ini terul %inan8elor Publice elaboreaz nomenclatorul activit8ilor "entru care venitul net e "oate determina "e baza normelor anuale de venit# care e a"rob "rin ordin al mini trului finan8elor "ublice# )n conformitate cu activit8ile din *la ificarea activit8ilor din economia na8ional E *<I;# a"robat "rin Notr,rea Guvernului nr. 050/1BB7# cu modificrile ulterioare. 'irec8iile generale ale finan8elor "ublice &ude8ene# re "ectiv a munici"iului Gucure9ti au urmtoarele obliga8ii: a4 tabilirea nivelului normelor de venit6 b4 "ublicarea ace tora# anual# )n cur ul trime trului 5> al anului anterior celui )n care urmeaz a e a"lica. 42?15 ;orma de venit "entru fiecare activitate inde"endent de f!urat de contribuabil care genereaz venit comercial nu "oate fi mai mic dec,t alariul de baz minim brut "e ar garantat )n "lat# )n vigoare la momentul tabilirii ace teia# )nmulit cu 12.

Prevederile "rezentului alineat e a"lic !i )n cazul )n care activitatea e de f!oar )n cadrul unei a ocieri fr "er onalitate &uridic# norma de venit fiind tabilit "entru fiecare membru a ociat. 435 1a tabilirea normelor anuale de venit# "lafonul de venit determinat "rin )nmulirea cu 12 a alariului de baz minim brut "e ar garantat )n "lat# re"rezint venitul net anual )nainte de a"licarea criteriilor. *riteriile "entru tabilirea normelor de venit de ctre direciile generale ale finanelor "ublice teritoriale !i a munici"iului Gucure!ti unt cele "revzute )n normele metodologice. 445 +n cazul )n care un contribuabil de f!oar o activitate inde"endent# care genereaz venituri comerciale# "e "erioade mai mici dec,t anul calendari tic# norma de venit aferent acelei activiti e corecteaz a tfel )nc,t reflecte "erioada de an calendari tic )n care a fo t de f!urat activitatea re "ectiv. 455 'ac un contribuabil de f!oar dou au mai multe activiti care genereaz venituri comerciale# venitul net din ace te activiti e tabile!te "rin )n umarea nivelului normelor de venit core "unztoare fiecrei activiti. 465 +n cazul )n care un contribuabil de f!oar o activitate de emnat conform alin.324 !i o alt activitate inde"endent# venitul net anual e determin "e baza contabilitii )n "artid im"l# conform art. :@. 475 === <brogat. 475 *ontribuabilii care de f9oar activit8i "entru care venitul net e determin "e baz de norme de venit au obliga8ia com"leteze numai "artea din .egi trul-&urnal de )nca ri 9i "l8i referitoare la )nca ri# "otrivit reglementrilor contabile elaborate )n ace t co". 4B5 *ontribuabilii "entru care venitul net e determin "e baz de norme de venit 9i care )n anul fi cal anterior au )nregi trat un venit brut anual mai mare dec,t ec7ivalentul )n lei al umei de 100.000 euro# )nce",nd cu anul fi cal urmtor# au obliga8ia determinrii venitului net anual )n i tem real. <cea t categorie de contribuabili are obliga8ia com"leteze core "unztor 9i de"un declara8ia "rivind venitul e timat/norma de venit ",n la data de 21 ianuarie inclu iv. *ur ul de c7imb valutar utilizat "entru determinarea ec7ivalentului )n lei al umei de 100.000 euro e te cur ul de c7imb mediu anual comunicat de Ganca ;a8ional a .om,niei# la f,r9itul anului fi cal.

Norme metodologice

RT, 07 -tabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectual 415 >enitul net din dre"turile de "ro"rietate intelectual e tabile!te "rin cderea din venitul brut a urmtoarelor c7eltuieli: a5 o c7eltuial deductibil egal cu 20A din venitul brut6 b5 contribuiile ociale obligatorii "ltite. 425 +n cazul veniturilor "rovenind din crearea unor lucrri de art monumental# venitul net e tabile!te "rin deducerea din venitul brut a urmtoarelor c7eltuieli: a5 o c7eltuial deductibil egal cu 25A din venitul brut6 b5 contribuiile ociale obligatorii "ltite. 435 +n cazul e$"loatrii de ctre mo!tenitori a dre"turilor de "ro"rietate intelectual# "recum !i )n cazul remuneraiei re"rezent,nd dre"tul de uit !i al remuneraiei com"en atorii "entru co"ia "rivat# venitul net e determin "rin cderea din venitul brut a umelor ce revin organi melor de ge tiune colectiv au altor "ltitori de a emenea venituri# "otrivit legii# fr a"licarea cotei forfetare de c7eltuieli "revzute la alin. 314 !i 324. . Norme metodologice 445 Pentru determinarea venitului net din dre"turi de "ro"rietate intelectual# contribuabilii vor com"leta numai "artea din .egi trul-&urnal de )nca ri !i "li referitoare la )nca ri. <cea t reglementare e te o"ional "entru cei care con ider c )!i "ot )nde"lini obligaiile declarative direct "e baza documentelor emi e de "ltitorul de venit. <ce!ti contribuabili au obligaia ar7iveze !i " treze documentele &u tificative cel "uin )n limita termenului de "re cri"ie "revzut de lege

Norme metodologice
RT, 0& <piunea de a stabili venitul net anual# utilizndu9se datele din contabilitatea n partid simpl 415 *ontribuabilii care obin venituri din activiti inde"endente# im"u!i "e baz de norme de venit# "recum !i cei care obin venituri din dre"turi de "ro"rietate intelectual au dre"tul o"teze "entru determinarea venitului net )n i tem real# "otrivit art. :@. 425 O"8iunea de a determina venitul net "e baza datelor din contabilitatea )n "artid im"l e te obligatorie "entru contribuabil "e o "erioad de 2 ani fi cali con ecutivi 9i e con ider re)nnoit "entru o nou "erioad dac contribuabilul nu olicit revenirea la i temul anterior# "rin com"letarea core "unztoare a declara8iei "rivind venitul e timat/norma de venit 9i de"unerea formularului la organul fi cal com"etent ",n la data de 21 ianuarie inclu iv a anului urmtor e$"irrii "erioadei de 2 ani.

435 O"8iunea "entru determinarea venitului net )n i tem real e e$ercit "rin com"letarea declara8iei "rivind venitul e timat/norma de venit cu informa8ii "rivind determinarea venitului net anual )n i tem real 9i de"unerea formularului la organul fi cal com"etent ",n la data de 21 ianuarie inclu iv# )n cazul contribuabililor care au de f9urat activitate )n anul "recedent# re "ectiv )n termen de 15 zile de la )nce"erea activit8ii# )n cazul contribuabililor care )nce" activitatea )n cur ul anului fi cal. Norme metodologice

RT, 0' Reinerea la surs a impozitului reprezentnd pli anticipate pentru unele venituri din activiti independente 415 Pentru urmtoarele venituri# "ltitorii "er oane &uridice au alte entit8i care au obliga8ia de a conduce eviden8 contabil au obliga8ia de a calcula# de a re8ine 9i de a vira im"ozit "rin re8inere la ur # re"rezent,nd "l8i antici"ate# din veniturile "ltite: a4 venituri din dre"turi de "ro"rietate intelectual6 b4 venituri din activit8i de f9urate )n baza contractelor/conven8iilor civile )nc7eiate "otrivit *odului civil# "recum 9i a contractelor de agent6 c4 venituri din activitatea de e$"ertiz contabil 9i te7nic# &udiciar 9i e$tra&udiciar6 d4 venitul ob8inut de o "er oan fizic dintr-o a ociere cu o "er oan &uridic contribuabil# "otrivit titlului 5>?1# care nu genereaz o "er oan &uridic. 425 5m"ozitul ce trebuie re8inut e tabile9te du" cum urmeaz: a4 )n cazul veniturilor "revzute la alin. 314 lit. a4Ec4# a"lic,nd o cot de im"unere de 10A la venitul brut din care e deduc contribu8iile ociale obligatorii re8inute la ur "otrivit titlului 5W?26 b4 )n cazul veniturilor "revzute la alin. 314 lit. d4# a"lic,nd cota de im"unere "revzut "entru im"ozitul "e veniturile micro)ntre"rinderilor la veniturile ce revin "er oanei fizice din a ociere. 435 5m"ozitul ce trebuie re8inut e vireaz la bugetul de tat ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care a fo t "ltit venitul# cu e$ce"8ia im"ozitului aferent veniturilor "revzute la alin. 314 lit. d4# "entru care termenul de virare e te reglementat "otrivit titlului 5>?1.

Norme metodologice
445 === <brogat.

RT, 0'%& <piunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activiti independente

415 *ontribuabilii care realizeaz venituri din activit8ile men8ionate la art. 52 alin. 314 lit. a4 - c4 "ot o"ta "entru tabilirea im"ozitului "e venit ca im"ozit final. O"8iunea de im"unere a venitului brut e e$ercit )n cri )n momentul )nc7eierii fiecrui ra"ort &uridic/contract 9i e te a"licabil veniturilor realizate ca urmare a activit8ii de f9urate "e baza ace tuia. 324 5m"ozitul "e venit e calculeaz "rin reinere la ur la momentul "lii veniturilor de ctre "ltitorii de venituri# "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra venitului brut. 324 5m"ozitul calculat !i reinut re"rezint im"ozit final. 3:4 5m"ozitul a tfel reinut e vireaz la bugetul de tat ",n la data de 25 inc+u2iv a +unii ur.toare celei )n care a fo t reinut.

RT, 0. +li anticipate ale impozitului pe veniturile din activiti independente 415 *ontribuabilii care realizeaz venituri din activit8i inde"endente au obliga8ia efectueze "l8i antici"ate )n contul im"ozitului anual datorat la bugetul de tat# "otrivit art. @2# cu e$ce"8ia veniturilor "revzute la art. 52# "entru care "lata antici"at e efectueaz "rin re8inere la ur au "entru care im"ozitul e te final# "otrivit "revederilor art. 52?1. 425 5m"ozitul re8inut la ur de ctre "ltitori "entru veniturile ob8inute din valorificarea bunurilor mobile ub forma de9eurilor din "atrimoniul afacerii# "revzute la art. 7@ alin. 314 lit. f4 calculat "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra venitului brut# re"rezint "lat antici"at )n contul im"ozitului anual datorat de ctre contribuabilii care realizeaz# individual au )ntr-o form de a ociere# venituri din activit8i inde"endente determinate )n i tem real "e baza datelor din contabilitatea )n "artid im"l. Pl8ile antici"ate vor fi luate )n calcul la definitivarea im"ozitului anual de ctre organul fi cal com"etent.

RT, 0/ Impozitarea venitului net din activiti independente >enitul net din activiti inde"endente e im"oziteaz "otrivit "revederilor ca"itolul 10 din "rezentul titlu.

CAP. + V#' )u$ & ' !%l%$

RT, 00 Definirea veniturilor din salarii 415 Dunt con iderate venituri din alarii toate veniturile )n bani !i/ au )n natur obinute de o "er oan fizic ce de f!oar o activitate )n baza unui contract individual de munc au a unui tatut "ecial "revzut de lege# indiferent de "erioada la care e refer# de denumirea veniturilor ori de forma ub care ele e acord# inclu iv indemnizaiile "entru inca"acitate tem"orar de munc. 425 .egulile de im"unere "ro"rii veniturilor din alarii e a"lic !i urmtoarelor ti"uri de venituri# con iderate a imilate alariilor: a5 indemnizaiile din activiti de f!urate ca urmare a unei funcii de demnitate "ublic# tabilite "otrivit legii6 b5 indemnizaii din activiti de f!urate ca urmare a unei funcii ale e )n cadrul "er oanelor &uridice fr co" "atrimonial66 c5 dre"turile de old lunar# indemnizaiile# "rimele# "remiile# "orurile !i alte dre"turi ale "er onalului militar# acordate "otrivit legii6 d5 indemnizaia lunar brut# "recum !i uma din "rofitul net# cuvenite admini tratorilor la com"anii/ ocieti naionale# ocieti comerciale la care tatul au o autoritate a admini traiei "ublice locale e te acionar ma&oritar# "recum !i la regiile autonome6 d?15 remuneraia obinut de directori )n baza unui contract de mandat conform "revederilor legii ocietilor comerciale6 d?25 remuneraia "rimit de "re!edintele a ociaiei de "ro"rietari au de alte "er oane# )n baza contractului de mandat# "otrivit legii "rivind )nfiinarea# organizarea !i funcionarea a ociaiilor de "ro"rietari6 e5 umele "rimite de membrii fondatori ai ocietilor comerciale con tituite "rin ub cri"ie "ublic6 05 umele "rimite de re"rezentanii )n adunarea general a acionarilor# )n con iliul de admini traie# membrii directoratului !i ai con iliului de u"raveg7ere# "recum !i )n comi ia de cenzori6 g5 umele "rimite de re"rezentanii )n organi me tri"artite# "otrivit legii6 =5 indemnizaia lunar a a ociatului unic# la nivelul valorii )n cri e )n declaraia de a igurri ociale6 i5 umele acordate de organizaii non"rofit !i de alte entiti ne"ltitoare de im"ozit "e "rofit# "e te limita de 2#5 ori nivelul legal tabilit "entru indemnizaia "rimit "e "erioada delegrii !i deta!rii )n alt localitate# )n ar !i )n trintate# )n intere ul erviciului# "entru alariaii din in tituiile "ublice6

/5 indemnizaia admini tratorilor# "recum !i uma din "rofitul net cuvenite admini tratorilor ocietilor comerciale "otrivit actului con titutiv au tabilite de adunarea general a acionarilor6 /?15 ume re"rezent,nd alarii au diferene de alarii tabilite )n baza unor 7otr,ri &udectore!ti rma e definitive !i irevocabile# "recum !i actualizarea ace tora cu indicele de inflaie6 /?25 indemnizaiile lunare "ltite conform legii de anga&atori "e "erioada de neconcuren# tabilite conform contractului individual de munc6 :5 orice alte ume au avanta&e de natur alarial ori a imilate alariilor )n vederea im"unerii.

Norme metodologice
435 <vanta&ele# cu e$ce"ia celor "revzute la alin. 3:4# "rimite )n legtur cu o activitate menionat la alin. 314 !i 324 includ# )n nu unt limitate la: a5 utilizarea oricrui bun# inclu iv a unui ve7icul de orice ti"# din "atrimoniul afacerii# )n co" "er onal# cu e$ce"ia de"la rii "e di tan du -)ntor de la domiciliu la locul de munc6 b5 cazare# 7ran# )mbrcminte# "er onal "entru munci ca nice# "recum !i alte bunuri au ervicii oferite gratuit au la un "re mai mic dec,t "reul "ieei6 c5 )m"rumuturi nerambur abile6 d5 anularea unei creane a anga&atorului a u"ra anga&atului6 e5 abonamentele !i co tul convorbirilor telefonice# inclu iv cartelele telefonice# )n co" "er onal6 05 "ermi e de cltorie "e orice mi&loace de tran "ort# folo ite )n co"ul "er onal6 g5 "rimele de a igurare "ltite de ctre u"ortator "entru alariaii "ro"rii au alt beneficiar de venituri din alarii# la momentul "lii "rimei re "ective# altele dec,t cele obligatorii6 =5 tic7ete-cadou acordate "otrivit legii.

Norme metodologice
445 Urmtoarele ume nu unt inclu e )n veniturile alariale !i nu unt im"ozabile# )n )nele ul im"ozitului "e venit: a5 a&utoarele de )nmorm,ntare# a&utoarele "entru "ierderi "rodu e )n go "odriile "ro"rii ca urmare a calamitilor naturale# a&utoarele "entru bolile grave !i incurabile# a&utoarele "entru na!tere# veniturile re"rezent,nd cadouri "entru co"iii minori ai alariailor# cadourile oferite

alariatelor# contravaloarea tran "ortului la !i de la locul de munc al alariatului# co tul "re taiilor "entru tratament !i odi7n# inclu iv tran "ortul "entru alariaii "ro"rii !i membrii de familie ai ace tora# acordate de anga&ator "entru alariaii "ro"rii au alte "er oane# a tfel cum e te "revzut )n contractul de munc. *adourile oferite de anga&atori )n beneficiul co"iilor minori ai anga&ailor# cu ocazia Pa!telui# zilei de 1 iunie# *rciunului !i a rbtorilor imilare ale altor culte religioa e# "recum !i cadourile oferite anga&atelor cu ocazia zilei de @ martie unt neim"ozabile# )n m ura )n care valoarea cadoului oferit fiecrei "er oane# cu orice ocazie din cele de mai u # nu de"!e!te 150 lei. ;u unt inclu e )n veniturile alariale !i nu unt im"ozabile nici veniturile de natura celor "revzute mai u # realizate de "er oane fizice# dac ace te venituri unt "rimite )n baza unor legi "eciale !i finanate din buget6 Norme metodologice a?15 === <brogat6 a?25 === <brogat6 b5 dre"turile de 7ran acordate de anga&atori anga&ailor# )n conformitate cu legi laia )n vigoare6

Norme metodologice
c5 contravaloarea folo inei locuinei de erviciu au a locuinei din incinta unitii# "otrivit re"artiiei de erviciu# numirii conform legii au "ecificitii activitii "rin cadrul normativ "ecific domeniului de activitate# com"en area c7iriei "entru "er onalul din ectorul de a"rare naional# ordine "ublic !i iguran naional# "recum !i com"en area diferenei de c7irie# u"ortat de "er oana fizic# conform legilor "eciale6

Norme metodologice
d5 cazarea !i contravaloarea c7iriei "entru locuinele "u e la di "oziia oficialitilor "ublice# a anga&ailor con ulari !i di"lomatici care lucreaz )n afara rii# )n conformitate cu legi laia )n vigoare6 e5 contravaloarea ec7i"amentelor te7nice# a ec7i"amentului individual de "rotecie !i de lucru# a alimentaiei de "rotecie# a medicamentelor !i materialelor igienico- anitare# a altor dre"turi de "rotecie a muncii# "recum !i a uniformelor obligatorii !i a dre"turilor de ec7i"ament# ce e acord "otrivit legi laiei )n vigoare6 Norme

metodologice
05 contravaloarea c7eltuielilor de de"la are "entru tran "ortul )ntre localitatea )n care anga&aii )!i au domiciliul !i localitatea unde e afl locul de munc al ace tora# la nivelul unui abonament lunar# "entru ituaiile )n care nu e a igur locuin au nu e u"ort contravaloarea c7iriei# conform legii6

g5 umele "rimite de anga&ai "entru aco"erirea c7eltuielilor de tran "ort !i cazare a indemnizaiei "rimite "e "erioada delegrii !i deta!rii )n alt localitate# )n ar !i )n trintate# )n intere ul erviciului. Dunt e$ce"tate de la ace te "revederi umele acordate de "er oanele &uridice fr co" "atrimonial !i de alte entiti ne"ltitoare de im"ozit "e "rofit "e te limita de 2#5 ori indemnizaia acordat alariailor din in tituiile "ublice6 Norme metodologice =5 umele "rimite# "otrivit di "oziiilor legale# "entru aco"erirea c7eltuielilor de mutare )n intere ul erviciului6 Norme metodologice i5 indemnizaiile de in talare ce e acord o ingur dat# la )ncadrarea )ntr-o unitate ituat )ntr-o alt localitate dec,t cea de domiciliu# )n "rimul an de activitate du" ab olvirea tudiilor# )n limita unui alariu de baz la anga&are# "recum !i indemnizaiile de in talare !i mutare acordate# "otrivit legilor "eciale# "er onalului din in tituiile "ublice !i celor care )!i tabile c domiciliul )n localiti din zone defavorizate# tabilite "otrivit legii# )n care )!i au locul de munc6 Norme

metodologice
/5 === <brogat6 :5 === <brogat6 :?15 veniturile din alarii realizate de ctre "er oanele fizice cu 7andica" grav au accentuat6

Norme metodologice
+5 veniturile din alarii# ca urmare a activitii de creare de "rograme "entru calculator6 )ncadrarea )n activitatea de creaie de "rograme "entru calculator e face "rin ordin comun al mini trului muncii# olidaritii ociale !i familiei# al mini trului comunicaiilor !i te7nologiei informaiei !i al mini trului finanelor "ublice6 .5 umele au avanta&ele "rimite de "er oane fizice din activiti de"endente de f!urate )ntr-un tat trin# indiferent de tratamentul fi cal din tatul re "ectiv. %ac e$ce"ie veniturile alariale "ltite de ctre au )n numele unui anga&ator care e te rezident )n .om,nia au are ediul "ermanent )n .om,nia# care unt im"ozabile indiferent de "erioada de de f!urare a activitii )n trintate6 n5 c7eltuielile efectuate de anga&ator "entru "regtirea "rofe ional !i "erfecionarea anga&atului legat de activitatea de f!urat de ace ta "entru anga&ator6 o5 co tul abonamentelor telefonice !i al convorbirilor telefonice# inclu iv cartelele telefonice# efectuate )n vederea )nde"linirii arcinilor de erviciu6 p5 avanta&ele ub forma dre"tului la tocC o"tion "lan# la momentul acordrii !i la momentul e$ercitrii ace tora6

r5 diferena favorabil dintre dob,nda "referenial tabilit "rin negociere !i dob,nda "racticat "e "ia# "entru credite !i de"ozite. 455 <vanta&ele "rimite )n bani !i )n natur !i im"utate alariatului )n cauz nu e im"oziteaz.

RT, 02 Deducere personal 415 Per oanele fizice "revzute la art. :0 alin. 314 lit. a4 !i alin. 324 au dre"tul la deducerea din venitul net lunar din alarii a unei ume ub form de deducere "er onal# acordat "entru fiecare lun a "erioadei im"ozabile numai "entru veniturile din alarii la locul unde e afl funcia de baz. 425 'educerea "er onal e acord "entru "er oanele fizice care au un venit lunar brut de ",n la 1.000 lei inclu iv# a tfel: - "entru contribuabilii care nu au "er oane )n )ntreinere - 250 lei6 - "entru contribuabilii care au o "er oan )n )ntreinere - 250 lei6 - "entru contribuabilii care au dou "er oane )n )ntreinere - :50 lei6 - "entru contribuabilii care au trei "er oane )n )ntreinere - 550 lei6 - "entru contribuabilii care au "atru au mai multe "er oane )n )ntreinere - 050 lei. Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din alarii cu"rin e )ntre 1.000#01 lei !i 2.000 lei# inclu iv# deducerile "er onale unt degre ive fa de cele de mai u !i e tabile c "rin ordin al mini trului finanelor "ublice. Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din alarii de "e te 2.000 lei nu e acord deducerea "er onal. 435 Per oana )n )ntreinere "oate fi oia/ oul# co"iii au ali membri de familie# rudele contribuabilului au ale oului/ oiei ace tuia ",n la gradul al doilea inclu iv# ale crei venituri# im"ozabile !i neim"ozabile# nu de"!e c 250 lei lunar. 445 +n cazul )n care o "er oan e te )ntreinut de mai muli contribuabili# uma re"rezent,nd deducerea "er onal e atribuie unui ingur contribuabil# conform )nelegerii )ntre "ri. 455 *o"iii minori# )n v,r t de ",n la 1@ ani )m"linii# ai contribuabilului unt con iderai )ntreinui.

465 Duma re"rezent,nd deducerea "er onal e acord "entru "er oanele aflate )n )ntreinerea contribuabilului# "entru acea "erioad im"ozabil din anul fi cal )n care ace tea au fo t )ntreinute. Perioada e rotun&e!te la luni )ntregi )n favoarea contribuabilului. 475 ;u unt con iderate "er oane aflate )n )ntreinere: a5 "er oanele fizice care dein terenuri agricole !i ilvice )n u"rafa de "e te 10.000 m" )n zonele colinare !i de !e !i de "e te 20.000 m" )n zonele montane6 b5 "er oanele fizice care obin venituri din cultivarea !i din valorificarea florilor# legumelor !i zarzavaturilor )n ere# )n olarii "ecial de tinate ace tor co"uri !i/ au )n i tem irigat# din cultivarea !i din valorificarea arbu!tilor# "lantelor decorative !i ciu"ercilor# "recum !i din e$"loatarea "e"inierelor viticole !i "omicole# indiferent de u"rafa. 475 'educerea "er onal determinat "otrivit "rezentului articol nu e acord "er onalului trimi )n mi iune "ermanent )n trintate# "otrivit legii.

Norme metodologice
RT, 04 Determinarea impozitului pe venitul din salarii 415 Geneficiarii de venituri din alarii datoreaz un im"ozit lunar# final# care e calculeaz !i e reine la ur de ctre "ltitorii de venituri. 425 5m"ozitul lunar "revzut la alin. 314 e determin a tfel: a5 la locul unde e afl funcia de baz# "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra bazei de calcul determinate ca diferen )ntre venitul net din alarii# calculat "rin deducerea din venitul brut a contribuiilor obligatorii aferente unei luni# !i urmtoarele: - deducerea "er onal acordat "entru luna re "ectiv6 - cotizaia indical "ltit )n luna re "ectiv6 - contribuiile la fondurile de "en ii facultative# a tfel )nc,t la nivelul anului nu e de"!ea c ec7ivalentul )n lei a :00 euro6 b5 "entru veniturile obinute )n celelalte cazuri# "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra bazei de calcul determinate ca diferen )ntre venitul brut !i contribuiile obligatorii "e fiecare loc de realizare a ace tora6 42?15 +n cazul veniturilor din alarii !i/ au al diferenelor de venituri din alarii tabilite "entru "erioade anterioare# conform legii# im"ozitul e calculeaz !i e reine la data efecturii "lii# )n conformitate cu reglementrile legale )n vigoare "rivind veniturile realizate )n afara funciei de baz la data "lii# !i e vireaz ",n la data de 25 a lunii urmtoare celei )n care -au "ltit.

435 Pltitorul e te obligat determine valoarea total a im"ozitului anual "e veniturile din alarii# "entru fiecare contribuabil. 445 *ontribuabilii "ot di "une a u"ra de tinaiei unei ume re"rezent,nd ",n la 2A din im"ozitul tabilit la alin. 324# "entru u inerea entitilor non"rofit care e )nfiineaz !i funcioneaz )n condiiile legii# unitilor de cult# "recum !i "entru acordarea de bur e "rivate# conform legii. 455 Obligaia calculrii# reinerii !i virrii ace tei ume "revzute la alin. 3:4 revine organului fi cal com"etent. 465 Procedura de a"licare a "revederilor alin. 3:4 !i 354 e tabile!te "rin ordin al mini trului finanelor "ublice.

Norme metodologice
RT, 05 Termen de plat a impozitului Dse aplic ncepnd cu veniturile aferente lunii oct, '7&&C 415 Pltitorii de alarii !i de venituri a imilate alariilor au obligaia de a calcula !i de a reine im"ozitul aferent veniturilor fiecrei luni la data efecturii "lii ace tor venituri# "recum !i de a-l vira la bugetul de tat ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei "entru care e "lte c ace te venituri. 425 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314# im"ozitul aferent veniturilor fiecrei luni# calculat !i reinut la data efecturii "lii ace tor venituri# e vireaz# ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare trime trului "entru care e datoreaz# de ctre urmtorii "ltitori de venituri din alarii !i venituri a imilate alariilor: a4 a ociaii# fundaii au alte entiti fr co" "atrimonial# "er oane &uridice# cu e$ce"ia in tituiilor "ublice# care )n anul anterior au avut un numr mediu de ",n la 2 alariai e$clu iv6 b4 "er oanele &uridice "ltitoare de im"ozit "e "rofit care# )n anul anterior# au )nregi trat venituri totale de ",n la 100.000 euro !i au avut un numr mediu de ",n la 2 alariai e$clu iv6 c4 "er oanele &uridice "ltitoare de im"ozit "e veniturile micro)ntre"rinderilor care# )n anul anterior# au avut un numr mediu de ",n la 2 alariai e$clu iv6 d4 "er oanele fizice autorizate !i )ntre"rinderile individuale# "recum !i "er oanele fizice care e$ercit "rofe ii libere !i a ocierile fr "er onalitate &uridic con tituite )ntre "er oane fizice# care au# "otrivit legii# "er onal anga&at "e baz de contract individual de munc. 435 ;umrul mediu de alariai !i veniturile totale e tabile c "otrivit "revederilor art. 2B0?1B alin. 31?24 !i 31?:4.J

Norme metodologice
RT, 05%& Deducerea sumelor economisite# potrivit legii# privind economisirea i creditarea n sistem colectiv pentru domeniul locativ 'educerea umelor "entru economi irea !i creditarea )n i tem colectiv "entru domeniul locativ# conform "revederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. BB/2000 "rivind in tituiile de credit !i adecvarea ca"italului# a"robat cu modificri !i com"letri "rin 1egea nr. 227/2007. *ontribuabilul "oate deduce din veniturile im"ozabile din alarii# obinute la funcia de baz# c7eltuielile efectuate "entru economi ire )n i tem colectiv "entru domeniul locativ# "otrivit "revederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. BB/2000# a"robat cu modificri !i com"letri "rin 1egea nr. 227/2007# )n limita unei ume ma$ime egale cu 200 lei "e an. Obligaia acordrii ace tei deduceri revine organului fi cal com"etent !i "rocedura de a"licare e tabile!te "rin ordin al mini trului economiei !i finanelor.

RT, 06 <bligaii declarative ale pltitorilor de venituri din salarii Dn vigoare de la & ian, '7&'C 415 Pltitorii de venituri cu regim de reinere la ur a im"ozitului au obligaia com"leteze !i de"un declaraia "rivind calcularea !i reinerea im"ozitului "entru fiecare beneficiar de venit )n termenul "revzut la art. B2 alin. 324. 425 Pltitorul de venituri e te obligat elibereze contribuabilului# la cererea ace tuia# un document care cu"rind cel "uin informaii "rivind: datele de identificare ale contribuabilului# venitul realizat )n cur ul anului# deducerile "er onale acordate# im"ozitul calculat !i reinut. 'ocumentul eliberat contribuabilului# la cererea ace tuia# nu re"rezint un formular ti"izat.

Norme metodologice
RT, 27 +lata impozitului pentru anumite venituri salariale 415 *ontribuabililor care )!i de f!oar activitatea )n .om,nia !i care obin venituri ub form de alarii din trintate# "recum !i "er oanelor fizice rom,ne care obin venituri din alarii# ca urmare a activitii de f!urate la mi iunile di"lomatice !i "o turile con ulare acreditate )n .om,nia# le unt a"licabile "revederile "rezentului articol. 425 Orice contribuabil "revzut la alin. 314 are obligaia de a declara !i de a "lti im"ozit lunar la bugetul de tat# ",n la data de 25 inc+u2iv a +unii ur.toare celei "entru care -a realizat venitul# direct au "rintr-

un re"rezentant fi cal. 5m"ozitul aferent unei luni e tabile!te "otrivit art. 57. 435 (i iunile di"lomatice !i "o turile con ulare acreditate )n .om,nia# "recum !i re"rezentanele organi melor internaionale ori re"rezentanele ocietilor comerciale !i ale organizaiilor economice trine# autorizate "otrivit legii )!i de f!oare activitatea )n .om,nia# "ot o"ta ca "entru anga&aii ace tora# care realizeaz venituri din alarii im"ozabile )n .om,nia# )nde"linea c obligaiile "rivind calculul# reinerea !i virarea im"ozitului "e veniturile din alarii. Prevederile alin. 324 nu e a"lic contribuabililor# )n cazul )n care o"iunea de mai u e te formulat !i comunicat organului fi cal com"etent. 445 Per oana fizic# &uridic au orice alt entitate la care contribuabilul )!i de f!oar activitatea# "otrivit alin. 314# e te obligat ofere informaii organului fi cal com"etent referitoare la data )nce"erii de f!urrii activitii de ctre contribuabil !i# re "ectiv# a )ncetrii ace teia# )n termen de 15 zile de la data "roducerii evenimentului# cu e$ce"ia ituaiei )n care )nde"line!te obligaia "rivind calculul# reinerea !i virarea im"ozitului "e veniturile din alarii# "otrivit alin. 324.

Norme metodologice

CAP. V#' )u$ & ' c#&%$#% "olo! ',# 1u'u$ lo$
RT, 2& Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinei bunurilor 415 >eniturile din cedarea folo inei bunurilor unt veniturile# )n bani !i/ au )n natur# "rovenind din cedarea folo inei bunurilor mobile !i imobile# obinute de ctre "ro"rietar# uzufructuar au alt deintor legal# altele dec,t veniturile din activiti inde"endente. 425 Per oanele fizice care realizeaz venituri din cedarea folo inei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de )nc7iriere la f,r!itul anului fi cal# )nce",nd cu anul fi cal urmtor calific ace te venituri )n categoria venituri din activiti inde"endente !i le u"un regulilor de tabilire a venitului net "entru acea t categorie. +n a"licarea ace tei reglementri e va emite ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. 435 Dunt con iderate venituri din cedarea folo in8ei bunurilor 9i veniturile ob8inute de ctre "ro"rietar din )nc7irierea camerelor ituate )n locuin8e "ro"rietate "er onal# av,nd o ca"acitate de cazare )n co" turi tic cu"rin )ntre una 9i 5 camere inclu iv.

445 +n categoria venituri din cedarea folo in8ei bunurilor e cu"rind 9i cele realizate de contribuabilii "revzu8i la alin. 324 care# )n cur ul anului fi cal# ob8in venituri din )nc7irierea )n co" turi tic a unui numr mai mare de 5 camere de )nc7iriat# ituate )n locuin8e "ro"rietate "er onal. 'e la data "roducerii evenimentului# re "ectiv de la data de"9irii numrului de 5camere de )nc7iriat# 9i ",n la f,r9itul anului fi cal# determinarea venitului net e realizeaz )n i tem real "otrivit regulilor de tabilire "revzute )n categoria venituri din activit8i inde"endente. 455 >eniturile ob8inute din )nc7irierea )n co" turi tic a camerelor ituate )n locuin8e "ro"rietate "er onal# av,nd o ca"acitate de cazare mai mare de 5 camere de )nc7iriat# unt calificate ca venituri din activit8i inde"endente "entru care venitul net anual e determin "e baz de norm de venit au )n i tem real 9i e u"un im"unerii "otrivit "revederilor ca". 55 din "rezentul titlu.

Norme metodologice
RT, 2' -tabilirea venitului net anual din cedarea folosinei bunurilor 415 >enitul brut din cedarea folo in8ei bunurilor din "atrimoniul "er onal# altele dec,t veniturile din arendarea bunurilor agricole# re"rezint totalitatea umelor )n bani 9i/ au ec7ivalentul )n lei al veniturilor )n natur tabilite "otrivit contractului )nc7eiat )ntre "r8i# "entru fiecare an fi cal# indiferent de momentul )nca rii ace tora. >enitul brut e ma&oreaz cu valoarea c7eltuielilor ce cad# conform di "ozi8iilor legale# )n arcina "ro"rietarului# uzufructuarului au a altui de8intor legal# dac unt efectuate de cealalt "arte contractant. 41?15 +n cazul veniturilor ob8inute din )nc7irierea bunurilor mobile 9i imobile din "atrimoniul "er onal# venitul brut e tabile9te "e baza c7iriei "revzute )n contractul )nc7eiat )ntre "r8i "entru fiecare an fi cal# indiferent de momentul )nca rii c7iriei. 425 >enitul net din cedarea folo inei bunurilor e tabile!te "rin deducerea din venitul brut a c7eltuielilor determinate "rin a"licarea cotei de 25A a u"ra venitului brut. 42?15 +n cazul veniturilor ob8inute din arendarea bunurilor agricole din "atrimoniul "er onal# venitul brut e tabile9te "e baza ra"ortului &uridic/contractului )nc7eiat )ntre "r8i 9i re"rezint totalitatea umelor )n bani )nca ate 9i/ au ec7ivalentul )n lei al veniturilor )n natur "rimite. 42?25 +n cazul )n care arenda e e$"rim )n natur# evaluarea )n lei e va face "e baza "re8urilor medii ale "rodu elor agricole# tabilite "rin 7otr,ri ale con iliilor &ude8ene 9i# re "ectiv# ale *on iliului General al (unici"iului Gucure9ti# ca urmare a "ro"unerilor direc8iilor teritoriale de "ecialitate ale (ini terului <griculturii# Pdurilor 9i 'ezvoltrii .urale# 7otr,ri ce trebuie emi e )nainte de )nce"erea anului fi cal. <ce te 7otr,ri e tran mit )n cadrul aceluia9i termen direc8iilor generale ale

finan8elor "ublice &ude8ene 9i a munici"iului Gucure9ti# "entru a fi comunicate unit8ilor fi cale din ubordine. 42?35 >enitul net din arend e tabile9te la fiecare "lat "rin deducerea din venitul brut a c7eltuielilor determinate "rin a"licarea cotei de 25A a u"ra venitului brut. 42?45 5m"ozitul "e veniturile din arend e calculeaz "rin re8inere la ur de ctre "ltitorii de venit la momentul "l8ii venitului# "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra venitului net# im"ozitul fiind final. 42?55 5m"ozitul a tfel calculat 9i re8inut "entru veniturile din arend e vireaz la bugetul de tat ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care a fo t re8inut. 42?65 +n cazul )n care o"teaz "entru determinarea venitului net din arend )n i tem real# contribuabilii unt obliga8i "recizeze )n cri # )n contractul/ra"ortul &uridic )nc7eiat# la momentul )nc7eierii ace tuia. (odalitatea de im"unere alea e te a"licabil "entru toate veniturile realizate )n baza contractului/ra"ortului &uridic re "ectiv.

Norme metodologice
435 Prin e$ce"8ie de la "revederile alin. 314# 324 9i 32?14E32?54# contribuabilii "ot o"ta "entru determinarea venitului net din cedarea folo in8ei bunurilor )n i tem real# "e baza datelor din contabilitatea )n "artid im"l. 445 'i "oziiile "rivind o"iunea "revzut la art. 51 alin. 324 !i 324 e a"lic !i )n cazul contribuabililor menionai la alin. 324. Norme

metodologice
rt, 2'%& Reguli privind stabilirea impozitului pe venituldeterminat pe baza normei anuale de venit D&C (ontribuabilii care realizeaz venituri din nc"irierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal# avnd o capacitate de cazare cuprins ntre una i 0 camere inclusiv# datoreaz un impozit pe venitul stabilit ca norm anual de venit, D'C 1orma anual de venit corespunztoare unei camere de nc"iriat se determin de direciile generale ale finanelor publice :udeene i a municipiului @ucureti# dup caz# pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltrii regionale i turismului i al ministrului finanelor publice i a propunerilor !inisterului Dezvoltrii Regionale i Turismului privind nivelul normelor anuale de venit, +ropunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de ctre !inisterul Dezvoltrii Regionale i Turismului# n cursul trimestrului IV# dar nu mai trziu de data de .7 noiembrie a anului anterior celui n care urmeaz a se aplica normele anuale de venit# !inisterului Ainanelor +ublice, D.C Direciile generale ale finanelor publice :udeene i a municipiului @ucureti# dup caz# au obligaia publicrii anuale a normelor anuale de venit# n cursul trimestrului IV al anului anterior celui n care urmeaz a se aplica,

D/C (ontribuabilii prevzui la alin, D&C au obligaia s depun la organul fiscal competent# pentru fiecare an fiscal# pn la data de .& ianuarie inclusiv# declaraia privind venitul estimat=norma de venit pentru anul n curs, 3n cazul n care contribuabilii ncep s realizeze n cursul anului# dup data de .& ianuarie inclusiv# venituri definite potrivit art, 2& alin, D.C# n termen de &0 zile de la data producerii evenimentului acetia au obligaia completrii i depunerii declaraiei privind venitul estimat=norma de venit pentru anul fiscal n curs, D0C <rganul fiscal competent stabilete impozitul anual datorat pe baza declaraiei privind venitul estimat=norma de venit i emite decizia de impunere la termenul i potrivit procedurii stabilite prin ordin al preedintelui geniei 1aionale de dministrare Aiscal, D2C Impozitul anual datorat se calculeaz prin aplicarea cotei de &2O asupra normei anuale de venit# impozitul fiind final, D4C Impozitul anual datorat se vireaz integral la bugetul de stat, D5C +lata impozitului se efectueaz n cursul anului ctre bugetul de stat# n contul impozitului anual datorat# n dou rate egale# astfelK 07O din impozit pn la data de '0 iulie inclusiv i 07O din impozit pn la data '0 noiembrie inclusiv, +entru declaraiile privind venitul estimat=norma de venit depuse n luna noiembrie sau decembrie# impozitul anual datorat se stabilete prin decizie de impunere anual# pe baza declaraiei privind venitul estimat=norma de venit i se pltete n termen de cel mult 27 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere,

rt, 2'%' Reguli privind stabilirea impozitului n cazul opiunii pentru determinarea venitului net n sistem real D&C (ontribuabilii care realizeaz venituri definite la art, 2& alin, D.C au dreptul s opteze pentru determinarea venitului net anual n sistem real pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl# potrivit prevederilor art, /5, D'C <piunea se exercit pentru fiecare an fiscal# prin completarea declaraiei privind venitul estimat=norma de venit pentru anul n curs i depunerea formularului la organul fiscal competent pn la data de .& ianuarie inclusiv, 3n cazul n care contribuabilii ncep s realizeze n cursul anului# dup data de.& ianuarie inclusiv# venituri definite potrivit art, 2& alin, D.C# opiunea se exercit pentru anul fiscal n curs# n termen de &0zile de la data producerii evenimentului# prin completarea i depunerea declaraiei privind venitul estimat=norma de venit, D.C 3n cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligai s efectueze pli anticipate cu titlu de impozit ctre bugetul de stat# n contul impozitului anual datorat# n dou rate egale# astfelK 07O din impozit pn la data de '0 iulie inclusiv i 07O din impozit pn la data '0 noiembrie inclusiv, 3n cazul n care decizia de impunere pentru anul fiscal n curs nu a fost emis pn la data de & noiembrie# precum i n cazul contribuabililor care realizeaz venituri definite la art, 2& alin, D.C dup data de & noiembrie a anului fiscal n curs# nu se mai stabilesc plia nticipate# venitul net anual urmnd s fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraiei privind venitul realizat, D/C <rganul fiscal competent stabilete plile anticipate prin aplicarea cotei de &2O asupra venitului net anual estimat din declaraia privind venitul estimat=norma de venit i emite decizia de impunere# care se comunic contribuabililor# potrivit procedurii stabilite prin ordin

al preedintelui geniei 1aionale de dministrare Aiscal, +entru declaraiile privind venitul estimat=norma de venit depuse n luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc pli anticipate# venitul net aferent perioadei pn la sfritul anului urmnd s fie supus impozitrii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraiei privind venitul realizat, D0C (ontribuabilii prevzui la alin, D&C au obligaia de a depune declaraia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal# pn la data de '0 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului, D2C Impozitul anual datorat se calculeaz de organul fiscal competent# pe baza declaraiei privind venitul realizat# prin aplicarea cotei de &2O asupra venitului net anual determinat n sistem real pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl# impozitul fiind final, D4C <rganul fiscal stabilete impozitul anual datorat i emite decizia de impunere# la termenul i n forma stabilite prin ordin al preedintelui geniei 1aionale de dministrare Aiscal, D5C Diferenele de impozit rmase de ac"itat conform deciziei de impunere anuale se pltesc n termen de cel mult 27 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere# perioad pentru care nu se calculeaz i nu se datoreaz obligaii fiscale accesorii conform (odului de procedur fiscal, D6C Impozitul anual datorat se vireaz integral la bugetul destat,

rt, 2'%. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din nc"irierea n scop turistic n cazul depirii numrului de 0 camere n cursul anului fiscal, D&C 3n cazul n care# n cursul anului fiscal# contribuabilii prevzui la art, 2& alin, D/C realizeaz venituri din nc"irierea unui numr mai mare de 0 camere# acetia sunt obligai s notifice evenimentul# respectiv depirea numrului de 0 camere de nc"iriat# organului fiscal competent# n termen de &0 zile de la data producerii acestuia, +entru perioada din anul fiscal n care venitul a fost determinat pe baza normei de venit# conform prevederilor art, 2'%&# organul fiscal va recalcula norma de venit i plile stabilite n contul impozitului anua ldatorat, D'C +rocedura de aplicare a prevederilor alin, D&C se stabilete prin ordin al preedintelui geniei 1aionale de dministrare Aiscal, D.C +entru perioada rmas din anul fiscal# venitul net se stabilete n sistem real# potrivit prevederilor art, /5, (ontribuabilii respectivi sunt obligai s completeze i s depun declaraia privind venitul estimat= norma de venit# n termen de &0 zile de la data producerii evenimentului# la organul fiscal competent# n vederea stabilirii plilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rmase pn la sfritul anului fiscal, Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat n perioada rmas sunt cele prevzute la art, 2'%' alin, D.CP D6C,

RT, 2. +li anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinei bunurilor

415 *ontribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folo inei bunurilor "e "arcur ul unui an# cu e$ce"ia veniturilor din arendare# datoreaz "li antici"ate )n contul im"ozitului "e venit ctre bugetul de tat# "otrivit "revederilor art. @2. 425 %ac e$ce"ie contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folo inei bunurilor "entru care c7iria "revzut )n contractul )nc7eiat )ntre "ri e te tabilit )n lei# nu au o"tat "entru determinarea venitului net )n i tem real !i la f,r!itul anului anterior nu )nde"line c condiiile "entru calificarea veniturilor )n categoria veniturilor din activiti inde"endente "entru care "lile antici"ate de im"ozit unt egale cu im"ozitul anual datorat# !i im"ozitul e te final. 435 Prin e$ce"8ie de la "revederile alin. 314# "entru contribuabilii care realizeaz venituri din )nc7irierea camerelor# ituate )n locuin8e "ro"rietate "er onal# av,nd o ca"acitate de cazare )n co" turi tic cu"rin )ntre una 9i 5 camere inclu iv# tabilite "e baz de norm anual de venit au care o"teaz "entru determinarea venitului )n i tem real# "recum 9i "entru cei care )nc7iriaz )n co" turi tic# )n cur ul anului# un numr mai mare de 5 camere de )nc7iriat )n locuin8e "ro"rietate "er onal unt a"licabile "revederile art. 02?1alin. 3@4# art. 02?2alin. 324E3:4 9i art. 02?2alin. 324. 445 5m"ozitul re8inut la ur de ctre "ltitori "entru veniturile ob8inute din valorificarea bunurilor mobile ub forma de9eurilor din "atrimoniul afacerii# "revzute la art. 7@ alin. 314 lit. f4# calculat "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra venitului brut# re"rezint "lat antici"at )n contul im"ozitului anual datorat de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folo in8ei bunurilor determinate )n i tem real "e baza datelor din contabilitatea )n "artid im"l. Pl8ile antici"ate vor fi luate )n calcul la definitivarea im"ozitului anual de ctre organul fi cal com"etent.

RT, 2/ Impozitarea venitului net din cedarea folosinei bunurilor 415 >enitul net din cedarea folo in8ei bunurilor e im"une "otrivit "revederilor ca". W din "rezentul titlu. 425 Pentru veniturile din cedarea folo in8ei bunurilor "revzute la art. 01 alin. 324 9i 3:4 nu unt a"licabile reglementrile ca". W X>enitul net anual im"ozabilY din "rezentul titlu.

CAP. 3 V#' )u$ & ' '5#!) ,


RT, 20 Definirea veniturilor din investiii 415 >eniturile din inve tiii cu"rind:

a5 dividende6 b5 venituri im"ozabile din dob,nzi6 c5 c,!tiguri din tran ferul titlurilor de valoare definite "otrivit "revederilor art. 76 d5 venituri din o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# "recum !i orice alte o"eraiuni imilare6 e5 venituri din lic7idarea unei "er oane &uridice.

Norme metodologice
425 Dunt neim"ozabile urmtoarele venituri din dob,nzi: a5 === <brogat b5 === <brogat c5 === <brogat c?15 venituri re"artizate membrilor ca elor de a&utor reci"roc )n funcie de fondul ocial deinut6 435 ;u unt venituri im"ozabile veniturile realizate la "rima tranzacionare a aciunilor emi e de %ondul JPro"rietateaJ de ctre "er oanele fizice crora le-au fo t emi e ace te aciuni# )n condiiile titlurilor 5 !i >55 din 1egea nr. 2:7/2005 "rivind reforma )n domeniile "ro"rietii !i &u tiiei# "recum !i unele m uri adiacente# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. 445 ;u unt venituri im"ozabile veniturile realizate din deinerea !i tranzacionarea titlurilor de tat !i/ au a obligaiunilor emi e de ctre unitile admini trativ-teritoriale. ;OHZ: *onform art. 5 lit. b4 din 1egea nr. 2:7/2005: J<.H. 5 314 Hitlurile de de "gubire au urmtorul regim &uridic !i caracteri tici: [...\ b4 "rin derogare de la "revederile 1egii nr. 571/2002 "rivind *odul fi cal# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# veniturile aferente titlurilor de "lat obinute de "er oanele )ndre"tite "otrivit legii# titularii iniiali aflai )n evidena *omi iei *entrale "entru Dtabilirea 'e "gubirilor# au mo!tenitorii legali ai ace tora# nu unt venituri im"ozabile6J

RT, 22 -tabilirea venitului din investiii 415 *,!tigul/"ierderea din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t titlurile de "artici"are la fondurile de c7i e de inve tiii !i "rile ociale# re"rezint diferena "ozitiv/negativ dintre "reul de v,nzare !i "reul de cum"rare "e ti"uri de titluri de valori# diminuat# du" caz# cu co turile aferente tranzaciei. +n cazul tranzaciilor cu aciuni "rimite de "er oanele fizice cu titlu gratuit# )n cadrul Programului de "rivatizare )n ma # "reul de cum"rare la "rima tranzacionare va fi a imilat cu valoarea nominal a ace tora. +n cazul tranzaciilor cu aciuni cum"rate la "re "referenial# )n cadrul i temului tocC o"tion "lan# c,!tigul e determin ca diferen )ntre "reul de v,nzare !i "reul de cum"rare "referenial# diminuat cu co turile aferente tranzaciei. 425 +n cazul tran ferului dre"tului de "ro"rietate a u"ra titlurilor de "artici"are la fondurile de c7i e de inve tiii# c,!tigul e determin ca diferen "ozitiv )ntre "reul de r cum"rare !i "reul de cum"rare/ ub criere. Preul de r cum"rare e te "reul care i e cuvine inve titorului la retragerea din fond. Preul de cum"rare/ ub criere e te "reul "ltit de inve titorul "er oan fizic "entru ac7iziionarea titlului de "artici"are. Norme metodologice 435 +n cazul tran ferului dre"tului de "ro"rietate a u"ra "rilor ociale# c,!tigul din )n trinarea "rilor ociale e determin ca diferen "ozitiv )ntre "reul de v,nzare !i valoarea nominal/"reul de cum"rare. +nce",nd cu a doua tranzacie# valoarea nominal va fi )nlocuit cu "reul de cum"rare# care include !i c7eltuielile "rivind comi ioanele# ta$ele aferente tranzaciei !i alte c7eltuieli imilare &u tificate cu documente. 445 'eterminarea c,!tigului "otrivit alin. 314 - 324 e efectueaz la data )nc7eierii tranzaciei# "e baza contractului )nc7eiat )ntre "ri. 44?15 === <brogat 44?25 'eterminarea c,!tigului/"ierderii "otrivit alin. 314E324 revine fiecrui intermediar# ocietate de admini trare a inve tiiilor# )n cazul r cum"rrii de titluri de "artici"are la fondurile de c7i e de inve tiii# au "ltitor de venit# du" caz# la fiecare tranzacie. 455 *,!tigul net/Pierderea net e determin la f,r!itul fiecrui trime tru ca diferen )ntre c,!tigurile !i "ierderile )nregi trate cumulat de la )nce"utul anului# ca urmare a tranzacionrii titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare )n cazul ocietilor )nc7i e. *,!tigul net determinat/Pierderea net determinat la f,r!itul fiecrui trime tru e calculeaz de ctre contribuabil# "e baza declaraiei de im"unere trime triale. 45?15 *,!tigul net anual/Pierderea net anual din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare )n cazul ocietilor )nc7i e# e determin ca diferen )ntre c,!tigurile !i "ierderile )nregi trate )n cur ul anului fi cal re "ectiv# cumulat de la )nce"utul anului# !i e te egal/egal cu c,!tigul net determinat/"ierderea net determinat

la f,r!itul trime trului 5> al anului fi cal re "ectiv. *,!tigul net anual /Pierderea net anual e determin de ctre contribuabil# "e baza declaraiei "rivind venitul realizat# de"u "otrivit "revederilor art. @2. 465 Pentru tranzaciile cu titlurile de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare )n cazul ocietilor )nc7i e# efectuate )n cur ul fiecrui trime tru din anul fi cal# fiecare intermediar# ocietate de admini trare a inve tiiilor )n cazul r cum"rrii de titluri de "artici"are la fondurile de c7i e de inve tiii au alt "ltitor de venit# du" caz# are urmtoarele obligaii: a4 calcularea c,!tigului/"ierderii "entru fiecare tranzacie efectuat "entru contribuabil6 b4 tran miterea ctre fiecare contribuabil a informaiilor "rivind totalul c,!tigurilor/"ierderilor# )n form cri # "entru tranzaciile efectuate )n cur ul fiecrui trime tru# ",n la data de 5 a lunii urmtoare trime trului6 c4 de"un anual# p8n >n u+ti.a -i a lunii februarie a anului curent# "entru anul e$"irat# la organul fi cal com"etent o declaraie informativ "rivind totalul c,!tigurilor/"ierderilor "entru tranzaciile efectuate cu titlurile de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare )n cazul ocietilor )nc7i e# "entru fiecare contribuabil. 46?15 Procedura de a"licare a "revederii alin. 304 e tabile!te "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal# )n conformitate cu "revederile Ordonanei Guvernului nr. B2/2002 "rivind *odul de "rocedur fi cal# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare.

Norme metodologice
475 >eniturile obinute ub forma c,!tigurilor din o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# "recum !i orice alte o"eraiuni de ace t gen re"rezint diferenele de cur favorabile rezultate din ace te o"eraiuni# )n momentul )nc7eierii o"eraiunii !i evidenierii )n contul clientului. *,!tigul net anual e determin ca diferen )ntre c,!tigurile !i "ierderile )nregi trate )n cur ul anului re "ectiv din a tfel de o"eraiuni. *,!tigul net anual e determin de ctre contribuabil "e baza declaraiei "rivind venitul realizat# de"u "otrivit "revederilor art. @2. Pentru tranzaciile din anul fi cal# fiecare intermediar au "ltitor de venit# du" caz# are urmtoarele obligaii: a5 calcularea c,!tigului anual/"ierderii anuale "entru tranzaciile efectuate )n cur ul anului "entru fiecare contribuabil6 b5 tran miterea informaiilor "rivind c,!tigul anual/"ierderea anual# "recum !i im"ozitul calculat !i reinut ca "lat antici"at# )n form cri ctre ace ta# ",n )n ultima zi a lunii februarie a anului urmtor celui "entru care e face calculul.

475 >enitul im"ozabil realizat din lic7idarea unei "er oane &uridice re"rezint e$cedentul di tribuiilor )n bani au )n natur "e te a"ortul la ca"italul ocial al "er oanei fizice beneficiare. Norme metodologice

RT, 24 Reinerea impozitului din veniturile din investiii 415 >eniturile ub form de dividende# inclu iv umele "rimite ca urmare a deinerii de titluri de "artici"are la fondurile )nc7i e de inve tiii# e im"un cu o cot de 10A din uma ace tora. Obligaia calculrii !i reinerii im"ozitului "e veniturile ub form de dividende revine "er oanelor &uridice# odat cu "lata dividendelor ctre acionari au a ociai. Hermenul de virare a im"ozitului e te ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care e face "lata. +n cazul dividendelor di tribuite# dar care nu au fo t "ltite acionarilor au a ociailor ",n la f,r!itul anului )n care -au a"robat ituaiile financiare anuale# im"ozitul "e dividende e "lte!te ",n la data de 25 ianuarie inclu iv a anului urmtor. 41?15 >eniturile ub form de dob,nzi "entru de"ozitele la vedere/conturi curente# "recum !i cele la de"ozitele clienilor# con tituite )n baza legi laiei "rivind economi irea !i creditarea )n i tem colectiv "entru domeniul locativ# realizate )nce",nd cu 1 iulie 2010# e im"un cu o cot de 10A din uma ace tora# im"ozitul fiind final# indiferent de data con tituirii ra"ortului &uridic. 5m"ozitul e calculeaz !i e reine de ctre "ltitorii de a tfel de venituri la momentul )nregi trrii )n contul curent au )n contul de de"ozit al titularului. >irarea im"ozitului e face lunar# ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare )nregi trrii )n cont.

Norme metodologice
425 >eniturile ub form de dob,nzi realizate )nce",nd cu 1 iulie 2010 "entru de"ozitele la termen con tituite# in trumentele de economi ire dob,ndite# contractele civile )nc7eiate e im"un cu o cot de 10A din uma ace tora# im"ozitul fiind final# indiferent de data con tituirii ra"ortului &uridic. Pentru veniturile ub form de dob,nzi# im"ozitul e calculeaz !i e reine de ctre "ltitorii de a tfel de venituri la momentul )nregi trrii )n contul curent au )n contul de de"ozit al titularului# re "ectiv la momentul r cum"rrii# )n cazul unor in trumente de economi ire. +n ituaia umelor "rimite ub form de dob,nd "entru )m"rumuturile acordate "e baza contractelor civile# calculul im"ozitului datorat de ctre "ltitorii de venit e efectueaz la momentul "lii dob,nzii. >irarea im"ozitului "entru veniturile din dob,nzi e face lunar# ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare )nregi trrii/r cum"rrii# )n cazul unor in trumente de economi ire# re "ectiv la momentul "lii dob,nzii# "entru venituri de acea t natur# "e baza contractelor civile.

Norme metodologice
42?15 === <brogat.

435 *alculul# reinerea !i virarea im"ozitului "e veniturile din inve tiii# altele dec,t cele "revzute la alin. 314 !i 324 e efectueaz a tfel: a5 c,!tigul net determinat la f,r!itul fiecrui trime tru din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare )n cazul ocietilor )nc7i e# e im"une cu o cot de 10A. Obligaia calculrii im"ozitului re"rezent,nd "lat antici"at trime trial )n contul im"ozitului "e c,!tigul net anual im"ozabil revine contribuabilului# "e baza declaraiei de im"unere trime trial de"u ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare fiecrui trime tru. Hermenul de declarare con tituie !i termen de "lat a im"ozitului re"rezent,nd "lat antici"at trime trial# ctre bugetul de tat. Obligaia declarrii !i "lii im"ozitului revine contribuabilului. 5m"ozitul de "lat re"rezent,nd "lat antici"at trime trial# re "ectiv im"ozitul de re tituit trime trial e calculeaz ca diferen )ntre im"ozitul datorat "e c,!tigul net cumulat de la )nce"utul anului ",n la f,r!itul "erioadei de ra"ortare !i im"ozitul datorat "e c,!tigul net cumulat de la )nce"utul anului ",n la f,r!itul "erioadei de ra"ortare "recedente 6 a15 === <brogat.

Norme metodologice
b5 )n cazul c,!tigurilor determinate din tran ferul valorilor mobiliare# )n cazul ocietilor )nc7i e# !i din tran ferul "rilor ociale# obligaia calculrii# reinerii !i virrii im"ozitului revine dob,nditorului. *alculul !i reinerea im"ozitului de ctre dob,nditor e efectueaz la momentul )nc7eierii tranzaciei# "e baza contractului )nc7eiat )ntre "ri. 5m"ozitul e calculeaz "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra c,!tigului# la fiecare tranzacie# im"ozitul fiind final. Hran miterea dre"tului de "ro"rietate a u"ra valorilor mobiliare au a "rilor ociale trebuie )n cri )n regi trul comerului !i/ au )n regi trul a ociailor/acionarilor# du" caz# o"eraiune care nu e "oate efectua fr &u tificarea virrii im"ozitului la bugetul de tat. Hermenul de virare a im"ozitului e te ",n la data la care e de"un documentele "entru tran crierea dre"tului de "ro"rietate a u"ra "rilor ociale au a valorilor mobiliare la regi trul comerului ori )n regi trul acionarilor# du" caz# indiferent dac "lata titlurilor re "ective e face au nu e!alonat6 Norme metodologice c5 c,!tigul din o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# "recum !i din orice alte o"eraiuni de ace t gen# altele dec,t cele cu in trumente financiare tranzacionate "e "iee autorizate !i u"raveg7eate de *omi ia ;aional a >alorilor (obiliare# e im"une cu o cot de 10A la fiecare tranzacie# im"ozitul reinut con tituind "lat antici"at )n contul im"ozitului anual datorat. Obligaia calculrii# reinerii !i virrii im"ozitului revine intermediarilor au altor "ltitori de venit# du" caz. 5m"ozitul calculat !i reinut# re"rezent,nd "lat antici"at# e vireaz ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care a fo t reinut.

d5 venitul im"ozabil obinut din lic7idarea unei "er oane &uridice de ctre acionari/a ociai "er oane fizice e im"une cu o cot de 10A# im"ozitul fiind final. Obligaia calculrii# reinerii !i virrii im"ozitului revine "er oanei &uridice. 5m"ozitul calculat !i reinut la ur e vireaz ",n la data de"unerii ituaiei financiare finale la oficiul regi trului comerului# )ntocmit de lic7idatori. Norme metodologice 445 Pierderile rezultate din tranzaciile cu "ri ociale !i valori mobiliare# )n cazul ocietilor )nc7i e# nu unt recuno cute din "unct de vedere fi cal# nu e com"en eaz !i nu e re"orteaz. 455 === <brogat. 465 Pierderile rezultate din o"eraiuni de v,nzare/cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# !i orice alte o"eraiuni de ace t gen# altele dec,t cele cu in trumente financiare tranzacionate "e "iee autorizate !i u"raveg7eate de *omi ia ;aional a >alorilor (obiliare# )nregi trate )n cur ul anului fi cal# e com"en eaz la f,r!itul anului fi cal cu c,!tigurile de aceea!i natur realizate )n cur ul anului re "ectiv. 'ac )n urma ace tei com"en ri rezult o "ierdere anual# acea ta nu e re"orteaz. 475 === <brogat. 475 +n a"licarea "revederilor "rezentului articol e utilizeaz norme "rivind determinarea# reinerea !i virarea im"ozitului "e c,!tigul de ca"ital din tran ferul titlurilor de valoare obinut de "er oanele fizice# a"robate "rin ordin comun al mini trului finanelor "ublice !i al "re!edintelui *omi iei ;aionale a >alorilor (obiliare. 4B5 === <brogat. 4105 === <brogat.

RT, 24%& ;;; brogat

RT, 24%' Impozitarea ctigului net anual impozabil=ctigului net anual *,!tigul net anual im"ozabil din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare# )n cazul ocietilor )nc7i e !i c,!tigul net anual din o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# !i orice alte o"eraiuni de ace t gen e im"oziteaz "otrivit "revederilor ca"itolul W din "rezentul titlu.

CAP. 4

V#' )u$ & ' p#'!


RT, 25 Definirea veniturilor din pensii >eniturile din "en ii re"rezint ume "rimite ca "en ii de la fondurile )nfiinate din contribuiile ociale obligatorii fcute ctre un i tem de a igurri ociale# inclu iv cele din fonduri de "en ii facultative !i cele finanate de la bugetul de tat.

rt, 25%& Venituri neimpozabile ;u unt venituri im"ozabile veniturile din "en ii realizate de ctre "er oanele fizice cu 7andica" grav au accentuat.

RT, 26 -tabilirea venitului impozabil lunar din pensii >enitul im"ozabil lunar din "en ii e tabile!te "rin deducerea din venitul din "en ie a unei ume neim"ozabile lunare de 1.000 lei !i a contribuiilor obligatorii calculate# reinute !i u"ortate de "er oana fizic.

RT, 47 Reinerea impozitului din venitul din pensii 415 Orice "ltitor de venituri din "en ii are obligaia de a calcula lunar im"ozitul aferent ace tui venit# de a-l reine !i de a-l vira la bugetul de tat# "otrivit "revederilor "rezentului articol. 425 5m"ozitul e calculeaz "rin a"licarea cotei de im"unere de 10A a u"ra venitului im"ozabil lunar din "en ii. 435 5m"ozitul calculat e reine la data efecturii "lii "en iei !i e vireaz la bugetul de tat ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei "entru care e face "lata "en iei. 445 5m"ozitul reinut e te im"ozit final al contribuabilului "entru veniturile din "en ii. 455 +n cazul unei "en ii care nu e te "ltit lunar# im"ozitul ce trebuie reinut e tabile!te "rin )m"rirea "en iei "ltite la fiecare din lunile crora le e te aferent "en ia. 465 're"turile de "en ie re tante e defalc7eaz "e lunile la care e refer# )n vederea calculrii im"ozitului datorat# reinerii !i virrii ace tuia.

475 >eniturile din "en iile de urma! vor fi individualizate )n funcie de numrul ace tora# iar im"ozitarea e va face )n ra"ort cu dre"turile cuvenite fiecrui urma!. 475 +n cazul veniturilor din "en ii !i/ au al diferenelor de venituri din "en ii tabilite "entru "erioade anterioare# conform legii# im"ozitul e calculeaz a u"ra venitului im"ozabil lunar !i e reine la data efecturii "lii# )n conformitate cu reglementrile legale )n vigoare la data "lii !i e vireaz ",n la data de 25 a lunii urmtoare celei )n care -au "ltit.

Norme metodologice
4B5 5m"ozitul "e veniturile din "en ii e reine !i e vireaz integral la bugetul de tat.

CAP. 6 V#' )u$ & ' %c) 5 )/, %.$ col#


RT, 4& Definirea veniturilor din activiti agricole >eniturile din activiti agricole unt venituri din urmtoarele activiti: a5 cultivarea !i valorificarea florilor# legumelor !i zarzavaturilor# )n ere !i olarii "ecial de tinate ace tor co"uri !i/ au )n i tem irigat6 b5 cultivarea !i valorificarea arbu!tilor# "lantelor decorative !i ciu"ercilor6 c5 e$"loatarea "e"inierelor viticole !i "omicole !i altele a emenea6 d5 valorificarea "rodu elor agricole obinute du" recoltare# )n tare natural# de "e terenurile agricole "ro"rietate "rivat au luate )n arend# ctre uniti "ecializate "entru colectare# uniti de "roce are indu trial au ctre alte uniti# "entru utilizare ca atare.

RT, 4' -tabilirea venitului net anual din activiti agricole pe baz de norme de venit 415 >enitul net dintr-o activitate agricol e tabile!te "e baz de norme de venit. ;ormele de venit e tabile c de ctre direciile teritoriale de "ecialitate ale (ini terului <griculturii# Pdurilor !i 'ezvoltrii .urale !i

e a"rob de ctre direciile generale ale finanelor "ublice teritoriale ale (ini terului %inanelor Publice. ;ormele de venit e tabile c# e avizeaz !i e "ublic ",n cel t,rziu la data de 21 mai a anului "entru care e a"lic ace te norme de venit. 425 ;ormele de venit e tabile c "e unitatea de u"rafa. 435 'ac o activitate agricol e te de f!urat de un contribuabil "e "erioade mai mici - )nce"ere# )ncetare !i alte fracii de an - dec,t anul calendari tic# norma de venit aferent acelei activiti e corecteaz a tfel )nc,t reflecte "erioada de an calendari tic "e "arcur ul creia e de f!oar activitatea. 445 'ac o activitate agricol a unui contribuabil )nregi treaz o "ierdere datorat calamitilor naturale# norma de venit aferent activitii e reduce# a tfel )nc,t reflecte acea t "ierdere. 455 *ontribuabilii care de f9oar activit8i agricole "entru care venitul net e determin "e baz de norme de venit# "recum 9i cei "entru care im"ozitul e calculeaz "otrivit "revederilor art. 7: alin. 3:4 au obliga8ia com"leteze numai "artea din .egi trul-&urnal de )nca ri 9i "l8i referitoare la )nca ri# "otrivit reglementrilor contabile elaborate )n ace t co". 465 *ontribuabilii "entru care venitul net e determin "e baz de norme de venit# "recum 9i cei "entru care im"ozitul e calculeaz "otrivit "revederilor art. 7: alin. 3:4 9i care )n anul fi cal anterior au )nregi trat un venit brut anual mai mare dec,t ec7ivalentul )n lei al umei de 100.000 euro# )nce",nd cu anul fi cal urmtor# au obliga8ia determinrii venitului net anual )n i tem real. *ontribuabilii re "ectivi au obliga8ia com"leteze core "unztor 9i de"un declara8ia "rivind venitul e timat/norma de venit ",n la data de 21 ianuarie inclu iv. *ur ul de c7imb valutar utilizat "entru determinarea ec7ivalentului )n lei al umei de 100.000 euro e te cur ul de c7imb mediu anual comunicat de Ganca ;a8ional a .om,niei# la f,r9itul anului fi cal.

RT, 4. <piunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea n partid simpl 415 Un contribuabil care de f!oar o activitate agricol# "revzut la art. 71# "oate o"ta "entru determinarea venitului net din acea activitate# "e baza datelor din contabilitatea )n "artid im"l# "otrivit art. :@. 425 'i "oziiile "rivind o"iunea "revzut la art. 51 alin. 324 !i 324 e a"lic !i )n cazul contribuabililor menionai la alin. 314.

RT, 4/ (alculul i plata impozitului aferent veniturilor din activiti agricole

415 5m"ozitul "e venitul net din activiti agricole e calculeaz "rin a"licarea unei cote de 10A a u"ra venitului net# determinat "e baz de norme de venit# c,t !i )n i tem real# im"ozitul fiind final. 425 Orice contribuabil care de f!oar o activitate agricol "revzut la art. 71 "entru care venitul e determin "e baz de norm de venit are obligaia de a de"une anual o declaraie la organul fi cal com"etent# ",n la data de 25 .ai inclu iv a anului fi cal# "entru anul )n cur . +n cazul unei activiti "e care contribuabilul )nce"e o de f!oare du" data de 25 mai# declaraia e de"une )n termen de 15 zile inclu iv de la data la care contribuabilul )nce"e de f!oare activitatea. 435 +n cazul unui contribuabil care determin venitul net din activiti agricole "e baza datelor din contabilitatea )n "artid im"l# ace ta e te obligat efectueze "li antici"ate# aferente ace tor venituri# la bugetul de tat# la termenele "revzute la art. @2 alin. 324. 445 +n cazul contribuabililor care realizeaz venituri bne!ti din agricultur# "otrivit "revederilor art. 71 lit. d4# "rin valorificarea "rodu elor v,ndute ctre uniti "ecializate "entru colectare# uniti de "roce are indu trial au ctre alte uniti "entru utilizare ca atare# im"ozitul e calculeaz "rin reinere la ur "rin a"licarea cotei de 2A a u"ra valorii "rodu elor livrate# )nce",nd cu data de 1 ianuarie 200B# im"ozitul fiind final. Norme metodologice 455 Procedura de a"licare a "revederilor alin. 3:4 e tabile!te "rin norme care e emit de ctre (ini terul <griculturii# Pdurilor !i 'ezvoltrii .urale# cu avizul (ini terului %inanelor Publice. 465 5m"ozitul re8inut la ur de ctre "ltitori "entru veniturile ob8inute din valorificarea bunurilor mobile ub forma de9eurilor din "atrimoniul afacerii# "revzute la art. 7@ alin. 314 lit. f4# calculat "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra venitului brut# re"rezint "lat antici"at )n contul im"ozitului anual datorat de ctre contribuabilii care realizeaz# individual au )ntr-o form de a ociere# venituri din activit8i agricole determinate )n i tem real "e baza datelor din contabilitatea )n "artid im"l. Pl8ile antici"ate vor fi luate )n calcul la definitivarea im"ozitului anual de ctre organul fi cal com"etent.

CAP. 7 V#' )u$ & ' p$#* & ' 8ocu$ &# 'o$oc
RT, 40 Definirea veniturilor din premii i din :ocuri de noroc 415 >eniturile din "remii cu"rind veniturile din concur uri# altele dec,t cele "revzute la art. :2# "recum !i cele din "romovarea "rodu elor/ erviciilor ca urmare a "racticilor comerciale# "otrivit legii.

425 >eniturile din &ocuri de noroc cu"rind c,!tigurile realizate ca urmare a "artici"rii la &ocuri de noroc# inclu iv cele de ti" &acC-"ot# definite conform normelor metodologice. Norme metodologice

RT, 42 -tabilirea venitului net din premii i din :ocuri de noroc >enitul net e te diferena dintre venitul din "remii au din &ocuri de noroc !i uma re"rezent,nd venit neim"ozabil.

RT, 44 Reinerea impozitului aferent veniturilor din premii i din :ocuri de noroc 415 >eniturile ub form de "remii e im"un# "rin reinerea la ur # cu o cot de 10A a"licat a u"ra venitului net realizat din fiecare "remiu. 425 >eniturile din &ocuri de noroc e im"un# "rin reinerea la ur # cu o cot de 25A a"licat a u"ra venitului net. >enitul net e calculeaz la nivelul c,!tigurilor realizate )ntr-o zi de la acela!i organizator au "ltitor. 435 Obligaia calculrii# reinerii !i virrii im"ozitului revine "ltitorilor de venituri. 445 ;u unt im"ozabile veniturile obinute din "remii !i din &ocuri de noroc# )n bani !i/ au )n natur# ub valoarea umei neim"ozabile tabilit )n um de 000 lei# realizate de contribuabil: a5 "entru fiecare "remiu6 b5 "entru c,!tigurile din &ocuri de noroc# de la acela!i organizator au "ltitor )ntr-o ingur zi 455 5m"ozitul calculat !i reinut )n momentul "lii e te im"ozit final. 465 5m"ozitul "e venit a tfel calculat !i reinut e vireaz la bugetul de tat ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care a fo t reinut.

Norme metodologice

CAP. 791 V#' )u$ & ' )$%'!"#$ul p$op$ #)/, lo$ *o1 l %$# & ' p%)$ *o' ul p#$!o'%l
RT, 44%& Definirea venitului din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal

415 1a tran ferul dre"tului de "ro"rietate !i al dezmembrmintelor ace tuia# "rin acte &uridice )ntre vii a u"ra con truciilor de orice fel !i a terenurilor aferente ace tora# "recum !i a u"ra terenurilor de orice fel fr con trucii# contribuabilii datoreaz un im"ozit care e calculeaz a tfel: a5 "entru con truciile de orice fel cu terenurile aferente ace tora# "recum !i "entru terenurile de orice fel fr con trucii# dob,ndite )ntr-un termen de ",n la 2 ani inclu iv: - 2A ",n la valoarea de 200.000 lei inclu iv6 - "e te 200.000 lei# 0.000 lei ] 2A calculate la valoarea ce de"!e!te 200.000 lei inclu iv6 b5 "entru imobilele de cri e la lit. a4# dob,ndite la o dat mai mare de 2 ani: - 2A ",n la valoarea de 200.000 lei inclu iv6 - "e te 200.000 lei# :.000 lei ] 1A calculat la valoarea ce de"!e!te 200.000 lei inclu iv. Norme metodologice 425 5m"ozitul "revzut la alin. 314 nu e datoreaz )n urmtoarele cazuri: a5 la dob,ndirea dre"tului de "ro"rietate a u"ra terenurilor !i con truciilor de orice fel# "rin recon tituirea dre"tului de "ro"rietate )n temeiul legilor "eciale6 b5 la dob,ndirea dre"tului de "ro"rietate cu titlul de donaie )ntre rude !i afini ",n la gradul al 555-lea inclu iv# "recum !i )ntre oi. Norme

metodologice
435 Pentru tran mi iunea dre"tului de "ro"rietate !i a dezmembrmintelor ace tuia cu titlul de mo!tenire nu e datoreaz im"ozitul "revzut la alin. 314# dac ucce iunea e te dezbtut !i finalizat )n termen de 2 ani de la data dece ului autorului ucce iunii. +n cazul nefinalizrii "rocedurii ucce orale )n termenul "revzut mai u # mo!tenitorii datoreaz un im"ozit de 1A calculat la valoarea ma ei ucce orale. Norme metodologice 445 5m"ozitul "revzut la alin. 314 !i 324 e calculeaz la valoarea declarat de "ri )n actul "rin care e tran fer dre"tul de "ro"rietate au dezmembrmintele ale. +n cazul )n care valoarea declarat e te inferioar valorii orientative tabilite "rin e$"ertiza )ntocmit de camera notarilor "ublici# im"ozitul e va calcula la nivelul valorii tabilite "rin e$"ertiz# cu e$ce"ia tranzaciilor )nc7eiate )ntre rude ori afini ",n la gradul al 55-lea inclu iv# "recum !i )ntre oi# caz )n care im"ozitul e calculeaz la valoarea declarat de "ri )n actul "rin care e tran fer dre"tul de "ro"rietate. Norme metodologice

455 *amerele notarilor "ublici vor actualiza cel "uin o dat "e an e$"ertizele "rivind valoarea de circulaie a bunurilor imobile# care vor fi comunicate la direciile teritoriale ale (ini terului %inanelor Publice.

Norme metodologice
465 5m"ozitul "revzut la alin. 314 !i 324 e va calcula !i e va )nca a de notarul "ublic )nainte de autentificarea actului au# du" caz# )ntocmirea )nc7eierii de finalizare a ucce iunii. 5m"ozitul calculat !i )nca at e vireaz ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care a fo t reinut. +n cazul )n care tran ferul dre"tului de "ro"rietate au al dezmembrmintelor ace tuia# "entru ituaiile "revzute la alin. 314 !i 324# e realizeaz "rin 7otr,re &udectorea c au "rin alt "rocedur# im"ozitul "revzut la alin. 314 !i 324 e calculeaz !i e )nca eaz de ctre organul fi cal com"etent. 5n tanele &udectore!ti care "ronun 7otr,ri &udectore!ti definitive !i irevocabile comunic organului fi cal com"etent 7otr,rea !i documentaia aferent )n termen de 20 de zile de la data rm,nerii definitive !i irevocabile a 7otr,rii. Pentru alte "roceduri dec,t cea notarial au &udectorea c contribuabilul are obligaia de a declara venitul obinut )n ma$imum 10 zile de la data tran ferului# la organul fi cal com"etent# )n vederea calculrii im"ozitului. Pentru )n crierea dre"turilor dob,ndite )n baza actelor autentificate de notarii "ublici ori a certificatelor de mo!tenitor au# du" caz# a 7otr,rilor &udectore!ti !i a altor documente )n celelalte cazuri# regi tratorii de la birourile de carte funciar vor verifica )nde"linirea obligaiei de "lat a im"ozitului "revzut la alin. 314 !i 324 !i# )n cazul )n care nu e va face dovada ac7itrii ace tui im"ozit# vor re "inge cererea de )n criere ",n la "lata im"ozitului.

Norme metodologice
475 5m"ozitul tabilit )n condiiile alin. 314 !i 324 e di tribuie a tfel: a4 o cot de 50A e face venit la bugetul con olidat6 b4 o cot de 50A e face venit la bugetul unitilor admini trativteritoriale "e teritoriul crora e afl bunurile imobile ce au fcut obiectul )n trinrii. 475 Procedura de calculare# )nca are !i virare a im"ozitului "erce"ut )n condiiile alin. 314 !i 324# "recum !i obligaiile declarative e vor tabili "rin norme metodologice emi e "rin ordin comun al mini trului finanelor "ublice !i mini trului &u tiiei# cu con ultarea Uniunii ;aionale a ;otarilor Publici din .om,nia.

RT, 44%' Rectificarea impozitului +n cazul )n care# du" autentificarea actului au )ntocmirea )nc7eierii de finalizare )n "rocedura ucce oral de ctre notarul "ublic# e con tat erori au omi iuni )n calcularea !i )nca area im"ozitului "revzut la art. 77?1 alin. 314 !i 324# notarul "ublic va comunica organului fi cal com"etent acea t ituaie# cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea au

omi iunea. Organele fi cale com"etente vor emite decizii de im"unere "entru contribuabilii de emnai la art. 77?1 alin. 314 !i 324# )n vederea )nca rii im"ozitului. . "underea notarului "ublic "entru ne)nca area au calcularea eronat a im"ozitului "revzut la art. 77?1 alin. 314 !i 324 e te anga&at numai )n cazul )n care e dovede!te c ne)nca area integral au "arial e te im"utabil notarului "ublic care# cu intenie# nu !i-a )nde"linit acea t obligaie.

RT, 44%. <bligaiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietilor imobiliare ;otarii "ublici au obligaia 2 depun 2e.e2tria+ la organul fi cal teritorial o declaraie informativ "rivind tran ferurile de "ro"rieti imobiliare# cu"rinz,nd urmtoarele elemente "entru fiecare tranzacie: a5 "rile contractante6 b5 valoarea )n cri )n documentul de tran fer6 c5 im"ozitul "e venitul din tran ferul "ro"rietilor imobiliare din "atrimoniul "er onal6 d5 ta$ele notariale aferente tran ferului.

CAP. : V#' )u$ & ' %l)# !u$!#


RT, 45 Definirea veniturilor din alte surse 415 +n acea t categorie e includ# )n nu unt limitate# urmtoarele venituri: a5 "rime de a igurri u"ortate de o "er oan fizic inde"endent au de orice alt entitate# )n cadrul unei activiti "entru o "er oan fizic )n legtur cu care u"ortatorul nu are o relaie generatoare de venituri din alarii# "otrivit ca". 2 din "rezentul titlu6 b5 c,!tiguri "rimite de la ocietile de a igurri# ca urmare a contractului de a igurare )nc7eiat )ntre "ri cu ocazia tragerilor de amortizare6 c5 venituri# ub forma diferenelor de "re "entru anumite bunuri# ervicii !i alte dre"turi# "rimite de "er oanele fizice "en ionari# fo!ti alariai# "otrivit clauzelor contractului de munc au )n baza unor legi "eciale6

d5 venituri "rimite de "er oanele fizice re"rezent,nd onorarii din activitatea de arbitra& comercial6 05 venituri ob8inute din valorificarea "rin centrele de colectarea de9eurilor de metal# 7,rtie# ticl 9i altele a emenea. ;u unt im"ozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile "rin centrele de colectare# )n vederea dezmembrrii# care fac obiectul Programelor na8ionale finan8ate din bugetul de tat au din alte fonduri "ublice# )n conformitate cu "revederile art. :2 lit. a14 9i lit. g4. e5 === <brogat. 425 >enituri din alte ur e unt orice venituri identificate ca fiind im"ozabile# care nu e )ncadreaz )n categoriile "revzute la art. :1 lit. a4 74# altele dec,t veniturile neim"ozabile )n conformitate cu "rezentul titlu# "recum !i cele enumerate "rin normele metodologice elaborate )n a"licarea "rezentului articol.

Norme metodologice
RT, 46 (alculul impozitului i termenul de plat 415 5m"ozitul "e venit e calculeaz "rin reinere la ur la momentul "lii veniturilor de ctre "ltitorii de venituri# "rin a"licarea unei cote de 10A a u"ra venitului brut. 425 5m"ozitul calculat !i reinut re"rezint im"ozit final. 435 5m"ozitul a tfel reinut e vireaz la bugetul de tat ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care a fo t reinut.

rt,46%& Definirea i impozitarea veniturilor a cror surs nu a fost identificat Orice venituri con tatate de organele fi cale# )n condiiile *odului de "rocedur fi cal# a cror ur nu a fo t identificat e im"un cu o cot de 10A a"licat a u"ra bazei im"ozabile a&u tate "e baza "rocedurilor !i metodelor indirecte de recon tituite a veniturilor au c7eltuielilor. Prin decizia de im"unere organele fi cale vor tabili cuantumul im"ozitului !i al acce oriilor.

CAP. 1; V#' )ul '#) %'u%l *po0%1 l

RT, 57 -tabilirea venitului net anual impozabil 415 >enitul net anual im"ozabil e tabile!te "e fiecare ur din categoriile de venituri menionate la art. :1 lit. a4# c4 !i f4 "rin deducerea din venitul net anual a "ierderilor fi cale re"ortate. 425 >eniturile din categoriile "revzute la art. :1 lit. a4# c4 !i f4# ce e realizeaz )ntr-o fraciune de an au )n "erioade diferite ce re"rezint fraciuni ale aceluia!i an# e con ider venit anual. Norme

metodologice
435 Pierderea fi cal anual )nregi trat "e fiecare ur din activiti inde"endente# cedarea folo inei bunurilor !i din activiti agricole e re"orteaz !i e com"leteaz cu venituri obinute din aceea!i ur de venit din urmtorii 5 ani fi cali. Norme metodologice 43?15 Pierderile din categoriile de venituri menionate la art. :1 lit. a4# c4 !i f4 "rovenind din trintate e re"orteaz !i e com"en eaz cu veniturile de aceea!i natur !i ur # realizate )n trintate# "e fiecare ar# )nregi trate )n urmtorii 5 ani fi cali. 445 .egulile de re"ortare a "ierderilor unt urmtoarele: a5 re"ortul e efectueaz cronologic# )n funcie de vec7imea "ierderii# )n urmtorii 5 ani con ecutivi6 b5 dre"tul la re"ort e te "er onal !i netran mi ibil6 c5 "ierderea re"ortat# necom"en at du" e$"irarea "erioadei "revzute la lit. a4# re"rezint "ierdere definitiv a contribuabilului.

Norme metodologice
rt, 57%& -tabilirea ctigului net anual impozabil 415 *,!tigul net anual im"ozabil din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare )n cazul ocietilor )nc7i e# e determin ca diferen )ntre c,!tigul net anual !i "ierderile re"ortate din anii fi cali anteriori. 425 Pierderea net anual din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare )n cazul ocietilor )nc7i e# tabilit "rin declaraia "rivind venitul realizat# e recu"ereaz din c,!tigurile nete anuale obinute )n urmtorii 7 ani fi cali con ecutivi. 435 .egulile de re"ortare a "ierderilor unt urmtoarele: a5 re"ortul e efectueaz cronologic# )n funcie de vec7imea "ierderii# )n urmtorii 7 ani con ecutivi6

b5 dre"tul la re"ort e te "er onal !i netran mi ibil6 c5 "ierderea re"ortat# necom"en at du" e$"irarea "erioadei "revzute la lit. a4# re"rezint "ierdere definitiv a contribuabilului. 445 Pierderile nete anuale din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare )n cazul ocietilor )nc7i e "rovenind din trintate e re"orteaz !i e com"en eaz cu veniturile de aceea!i natur !i ur # realizate )n trintate# "e fiecare ar# )nregi trate )n urmtorii 7 ani fi cali.

RT, 5& Declaraii privind venitul estimat=norma de venit 415 *ontribuabilii# "recum !i a ociaiile fr "er onalitate &uridic# care )nce" o activitate )n cur ul anului fi cal unt obligai de"un la organul fi cal com"etent o declaraie referitoare la veniturile !i c7eltuielile e timate a e realiza "entru anul fi cal# )n termen de 15 zile de la data "roducerii evenimentului. %ac e$ce"ie de la "revederile "rezentului alineat contribuabilii care realizeaz venituri "entru care im"ozitul e "erce"e "rin reinere la ur . 425 *ontribuabilii care ob8in venituri din cedarea folo in8ei bunurilor din "atrimoniul "er onal# altele dec,t veniturile din arendare "entru care im"unerea e te final# au obliga8ia de"un o declara8ie "rivind venitul e timat/norma de venit# )n termen de 15 zile de la )nc7eierea contractului )ntre "r8i. 'eclara8ia "rivind venitul e timat/norma de venit e de"une odat cu )nregi trarea la organul fi cal a contractului )nc7eiat )ntre "r8i. *ontribuabilii care ob8in venituri din arendarea bunurilor agricole din "atrimoniul "er onal au obliga8ia )nregi trrii contractului )nc7eiat )ntre "r8i# "recum 9i a modificrilor urvenite ulterior# )n termen de 15 zile de la )nc7eierea/"roducerea modificrii ace tuia# la organul fi cal com"etent. 435 *ontribuabilii care )n anul anterior au realizat "ierderi 9i cei care au realizat venituri "e "erioade mai mici dec,t anul fi cal# "recum 9i cei care# din motive obiective# e timeaz c vor realiza venituri care difer cu cel "u8in 20A fa8 de anul fi cal anterior de"un# odat cu declara8ia "rivind venitul realizat# 9i declara8ia "rivind venitul e timat/norma de venit. 445 *ontribuabilii care determin venitul net "e baz de norme de venit# "recum 9i cei "entru care c7eltuielile e determin )n i tem forfetar 9i care au o"tat "entru determinarea venitului net )n i tem real de"un declara8ia "rivind venitul e timat/ norma de venit com"letat core "unztor.

Norme metodologice

RT, 5' -tabilirea plilor anticipate de impozit 415 *ontribuabilii care realizeaz venituri din activiti inde"endente# din cedarea folo inei bunurilor# cu e$ce"ia veniturilor din arendare# "recum !i venituri din activiti agricole unt obligai efectueze )n cur ul anului "li antici"ate cu titlu de im"ozit# e$ce"t,ndu- e cazul veniturilor "entru care "lile antici"ate e tabile c "rin reinere la ur . 425 Pl8ile antici"ate e tabile c de organul fi cal com"etent "e fiecare ur de venit# lu,ndu- e ca baz de calcul venitul anual e timat au venitul net realizat )n anul "recedent# du" caz# "rin emiterea unei decizii care e comunic contribuabililor# "otrivit legii. +n cazul im"unerilor efectuate du" e$"irarea termenelor de "lat "revzute la alin. 324# contribuabilii au obliga8ia efecturii "l8ilor antici"ate la nivelul umei datorate "entru ultimul termen de "lat al anului "recedent. 'iferen8a dintre im"ozitul anual calculat a u"ra venitului net realizat )n anul "recedent 9i uma re"rezent,nd "l8i antici"ate datorate de contribuabil la nivelul trime trului 5> din anul anterior e re"artizeaz "e termenele de "lat urmtoare din cadrul anului fi cal. Pentru declara8iile "rivind venitul e timat/norma de venit de"u e )n luna decembrie nu e mai tabile c "l8i antici"ate# venitul net aferent "erioadei ",n la f,r9itul anului urm,nd fie u"u im"ozitrii "otrivit deciziei de im"unere emi e "e baza declara8iei "rivind venitul realizat. Pl8ile antici"ate "entru veniturile din cedarea folo in8ei bunurilor# cu e$ce"8ia veniturilor din arend# e tabile c de organul fi cal a tfel: a4 "e baza contractului )nc7eiat )ntre "r8i6 au b4 "e baza veniturilor determinate "otrivit datelor din contabilitatea )n "artid im"l# "otrivit o"8iunii. +n cazul )n care# "otrivit clauzelor contractuale# venitul din cedarea folo in8ei bunurilor re"rezint ec7ivalentul )n lei al unei ume )n valut# determinarea venitului anual e timat e efectueaz "e baza cur ului de c7imb al "ie8ei valutare# comunicat de Ganca ;a8ional a .om,niei# din ziua "recedent celei )n care e efectueaz im"unerea. 435 Pl8ile antici"ate e efectueaz )n : rate egale# ",n la data de 25 inclu iv a ultimei luni din fiecare trime tru. ;u e datoreaz "l8i antici"ate )n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din arendare 9i care au o"tat "entru determinarea venitului net )n i tem real# "lata im"ozitului anual efectu,ndu- e "otrivit deciziei de im"unere emi e "e baza declara8iei "rivind venitul realizat. *ontribuabilii care determin venitul net din activit8i agricole# "otrivit art. 72 9i 72# datoreaz "l8i antici"ate ctre bugetul de tat "entru im"ozitul aferent ace tui venit# )n dou rate egale# a tfel: 50A din im"ozit ",n la data de 25 e"tembrie inclu iv 9i 50A din im"ozit ",n la data de25 noiembrie inclu iv.

445 Hermenele !i "rocedura de emitere a deciziilor de "li antici"ate vor fi tabilite "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. 455 Pentru tabilirea "l8ilor antici"ate# organul fi cal va lua ca baz de calcul venitul anual e timat# )n toate itua8iile )n care a fo t de"u o declara8ie "rivind venitul e timat/ norma de venit "entru anul curent# au venitul net din declara8ia "rivind venitul realizat "entru anul fi cal "recedent# du" caz. 1a tabilirea "l8ilor antici"ate e utilizeaz cota de im"ozit de 10A "revzut la art. :2 alin. 314. 45?15 5m"ozitul re8inut la ur de ctre "ltitori "entru veniturile "revzute la art. 7@ alin. 314 lit. f4 e tabile9te "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra venitului brut 9i re"rezint "lat antici"at )n contul im"ozitului anual datorat de ctre contribuabilii care realizeaz# individual au )ntr-o form de a ociere# venituri din activit8i inde"endente# venituri din cedarea folo in8ei bunurilor# venituri din activit8i agricole# determinate )n i tem real. 465 Plile antici"ate tabilite "e baza contractelor )nc7eiate )ntre "ri )n care c7iria e te e$"rimat )n lei# "otrivit "revederilor art. 02 alin. 324# "recum !i "entru veniturile din activiti inde"endente !i agricole# im"u e "e baza normelor de venit# re"rezint im"ozit final. 475 +n ituaia rezilierii# )n cur ul anului fi cal# a contractelor )nc7eiate )ntre "ri )n care c7iria e te e$"rimat )n lei# "lile antici"ate tabilite "otrivit "revederilor art. 02 alin. 324 vor fi recalculate de organul fi cal com"etent la cererea contribuabilului# "e baz de documente &u tificative. 75 *ontribuabilii care realizeaz venituri din activiti inde"endente !i/ au venituri din activiti agricole !i care )n cur ul anului fi cal )!i )nceteaz activitatea "recum !i cei care intr )n u "endare tem"orar a activitii# "otrivit legi laiei )n materie# au obligaia de a de"une la organul fi cal com"etent o declaraie# )n oit de documente &u tificative# )n termen de 15 zile de la data "roducerii evenimentului# )n vederea recalculrii "lilor antici"ate. 4B5 Procedura de a"licare a "revederilor alin. 3@4 e tabile!te "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal# )n conformitate cu "revederile Ordonanei Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare.

Norme metodologice
RT, 5. Declaraia privind venitul realizat 415 *ontribuabilii care realizeaz# individual au )ntr-o form de a ociere# venituri din activiti inde"endente# venituri din cedarea

folo inei bunurilor# venituri din activiti agricole# determinate )n i tem real# au obligaia de a de"une o declaraie "rivind venitul realizat la organul fi cal com"etent# "entru fiecare an fi cal# ",n la data de 25 .ai inclu iv a anului urmtor celui de realizare a venitului. 'eclaraia "rivind venitul realizat e com"leteaz "entru fiecare ur !i categorie de venit. Pentru veniturile realizate )ntr-o form de a ociere# venitul declarat va fi venitul net/"ierderea di tribuit din a ociere. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 41?15 'eclaraia "rivind venitul realizat e com"leteaz !i "entru contribuabilii "revzui la art. 02 alin. 324# caz )n care "lile antici"ate de im"ozit vor fi luate )n calcul la tabilirea im"ozitului anual datorat# "entru ituaiile )n care intervin modificri ale clauzelor contractuale# cu e$ce"ia art. @2 alin. 374. 425 'eclaraia "rivind venitul realizat e com"leteaz !i e de"une la organul fi cal com"etent "entru fiecare an fi cal ",n la data de 25 .ai inclu iv a anului urmtor celui de realizare a c,!tigului net anual/"ierderii nete anuale# generat/generat de: a4 tran feruri de titluri de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare# )n cazul ocietilor )nc7i e6 b4 o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# !i orice alte o"eraiuni de ace t gen. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 42?15 'eclaraia de im"unere trime trial e com"leteaz "entru c,!tigul net determinat/"ierderea net determinat la f,r!itul fiecrui trime tru# generat/generat de tranzacii cu titluri de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare# )n cazul ocietilor )nc7i e. 435 ;u e de"un declaraii "rivind venitul realizat "entru urmtoarele categorii de venituri: a5 venituri nete determinate "e baz de norme de venit# cu e$ce"8ia contribuabililor care au de"u declara8ii "rivind venitul e timat/ norma de venit )n luna decembrie 9i "entru care nu -au tabilit "l8i antici"ate# conform legii6 b5 venituri din activit8i men8ionate la art. 52 alin. 314 lit. a4Ec4# a cror im"unere e te final "otrivit "revederilor art. 52?16 b?15 venituri din cedarea folo in8ei bunurilor ub form de arend# a cror im"unere e te final "otrivit "revederilor art. 02 alin. 32146 c5 venituri din cedarea folo in8ei bunurilor "revzute la art. 02 alin. 324# a cror im"unere e te final# cu e$ce"8ia contribuabililor care au de"u declara8ii "rivind venitul e timat/norma de venit )n luna decembrie 9i "entru care nu -au tabilit "l8i antici"ate# conform legii6 d5 venituri ub form de alarii !i venituri a imilate alariilor# "entru care informaiile unt cu"rin e )n declaraia "rivind calcularea !i reinerea

im"ozitului "entru fiecare beneficiar de venit au declaraii lunare# de"u e de contribuabilii "revzui la art. 006 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 e5 venituri din inve tiii# cu e$ce"ia celor "revzute la alin. 324# "recum !i venituri din "remii !i din &ocuri de noroc# a cror im"unere e te final6 05 venituri din "en ii6 g5 venituri din activiti agricole# a cror im"unere e te final "otrivit "revederilor art. 7: alin. 3:46 =5 venituri din tran ferul "ro"rietilor imobiliare6 i5 venituri din alte ur e.

Norme metodologice
RT, 5/ -tabilirea i plata impozitului anual datorat 415 5m"ozitul anual datorat e tabile!te de organul fi cal com"etent "e baza declaraiei "rivind venitul realizat# "rin a"licarea cotei de 10A a u"ra fiecruia din urmtoarele: a4 venitul net anual im"ozabil6 b4 c,!tigul net anual im"ozabil din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare# )n cazul ocietilor )nc7i e6 c4 c,!tigul net anual din o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# !i orice alte o"eraiuni de ace t gen. 41?15 JJJ <brogat. 425 *ontribuabilii "ot di "une a u"ra de tinaiei unei ume# re"rezent,nd ",n la 2A din im"ozitul datorat "e venitul net anual im"ozabil# c,!tigul net anual im"ozabil din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare# )n cazul ocietilor )nc7i e# c,!tigul net anual din o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# !i orice alte o"eraiuni de ace t gen# "entru u inerea entitilor non"rofit care e )nfiineaz !i funcioneaz )n condiiile legii# unitilor de cult# "recum !i "entru acordarea de bur e "rivate# conform legii. 435 Organul fi cal com"etent are obligaia calculrii# reinerii !i virrii umei re"rezent,nd ",n la 2A din im"ozitul datorat "e: a4 venitul net anual im"ozabil6

b4 c,!tigul net anual im"ozabil din tran ferul titlurilor devaloare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare# )n cazul ocietilor )nc7i e6 c4 c,!tigul net anual din o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# !i orice alte o"eraiuni de ace t gen. 445 Procedura de a"licare a "revederilor alin. 314# 324 !i 324 e tabile!te "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal# )n conformitate cu "revederile Ordonanei Guvernului nr. B2/2002 "rivind *odul de "rocedur fi cal# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. 455 === <brogat. 465 === <brogat. 475 Organul fi cal tabile!te im"ozitul anual datorat "e baza declaraiei "rivind venitul realizat !i emite decizia de im"unere# la termenul !i )n forma tabilite "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. 475 'iferenele de im"ozit rma e de ac7itat conform deciziei de im"unere anuale e "lte c )n termen de cel mult 00 de zile de la data comunicrii deciziei de im"unere# "erioad "entru care nu e calculeaz !i nu e datoreaz umele tabilite "otrivit reglementrilor )n materie "rivind colectarea creanelor bugetare.

Norme metodologice

CAP. 11 P$op$ #)%)#% co*u'/ %!oc %, l# "/$/ p#$!o'%l )%)# 8u$ & c/
RT, 50 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deinute n comun >enitul net obinut din e$"loatarea bunurilor !i dre"turilor de orice fel# deinute )n comun# e te con iderat ca fiind obinut de "ro"rietari# uzufructuari au de ali deintori legali# )n cri!i )ntr-un document oficial# !i e atribuie "ro"orional cu cotele-"ri "e care ace!tia le dein )n acea "ro"rietate au )n mod egal# )n ituaia )n care ace tea nu e cuno c.

Norme metodologice
RT, 52 Reguli privind asocierile fr personalitate :uridic

415 Prevederile "rezentului articol nu e a"lic: - "entru a ocierile fr "er onalitate &uridic "revzute la art. 2@6 - fondurilor de inve tiii con tituite ca a ociaii fr "er onalitate &uridic6 - a ocierilor cu o "er oan &uridic "ltitoare de im"ozit "e "rofit# caz )n care unt a"licabile numai reglementrile fi cale din titlul 55. - fondurilor de "en ii admini trat "rivat !i fondurilor de "en ii facultative con tituite conform "revederilor legi laiei "ecifice )n materie. - a ocierilor fr "er onalitate &uridic )n cazul )n care membrii a ociai realizeaz venituri tabilite "otrivit art.:B. 425 +n cadrul fiecrei a ocieri fr "er onalitate &uridic# con tituit "otrivit legii# a ociaii au obligaia )nc7eie contracte de a ociere )n form cri # la )nce"erea activitii# care cu"rind inclu iv date referitoare la: a5 "rile contractante6 b5 obiectul de activitate !i ediul a ociaiei6 c5 contribuia a ociailor )n bunuri !i dre"turi6 d5 cota "rocentual de "artici"are a fiecrui a ociat la veniturile au "ierderile din cadrul a ocierii core "unztoare contribuiei fiecruia6 e5 de emnarea a ociatului care r "und "entru )nde"linirea obligaiilor a ociaiei fa de autoritile "ublice6 05 condiiile de )ncetare a a ocierii. *ontribuiile a ociailor conform contractului de a ociere nu unt con iderate venituri "entru a ociaie. *ontractul de a ociere e )nregi treaz la organul fi cal com"etent# )n termen de 15 zile de la data )nc7eierii ace tuia. Organul fi cal are dre"tul refuze )nregi trarea contractelor# )n cazul )n care ace tea nu cu"rind datele olicitate conform "rezentului alineat. Norme metodologice 435 +n cazul )n care )ntre membrii a ociai e$i t legturi de rudenie ",n la gradul al "atrulea inclu iv# "rile unt obligate fac dovada c "artici" la realizarea venitului cu bunuri au dre"turi a u"ra crora au dre"t de "ro"rietate. Pot fi membri a ociai !i "er oanele fizice care au dob,ndit ca"acitate de e$erciiu re tr,n . Norme metodologice 445 < ocierile au obligaia de"un la organul fi cal com"etent# ",n la data de 15 .artie a anului urmtor# declaraii anuale de venit# conform modelului tabilit de <genia ;aional de <dmini trare %i cal# care vor cu"rinde !i di tribuia venitului net/"ierderii "e a ociai. 455 >enitul/"ierderea anual/anual# realizate )n cadrul a ocierii# e di tribuie a ociailor# "ro"orional cu cota "rocentual de "artici"are

core "unztoare contribuiei# conform contractului de a ociere. Norme

metodologice
465 Hratamentul fi cal al venitului realizat din a ociere# )n alte cazuri dec,t a ocierea cu o "er oan &uridic# va fi tabilit )n aceea!i manier ca !i "entru categoria de venituri )n care e te )ncadrat. 475 === <brogat. 475 === <brogat. 4B5 >enitul cuvenit unei "er oane fizice# dintr-o a ociere cu o "er oan &uridic rom,n# micro)ntre"rindere care nu genereaz o "er oan &uridic# determinat cu re "ectarea regulilor tabilite )n titlul 5>?1# e te a imilat# )n vederea im"unerii la nivelul "er oanei fizice# venitului din activiti inde"endente# din care e deduc contribuiile obligatorii )n vederea obinerii venitului net anual. 4105 5m"ozitul reinut de "er oana &uridic )n contul "er oanei fizice# "entru veniturile realizate dintr-o a ociere cu o "er oan &uridic rom,n care nu genereaz o "er oan &uridic# re"rezint "lata antici"at )n contul im"ozitului anual "e venit. Obligaia calculrii# reinerii !i virrii im"ozitului# determinat conform metodologiei tabilite )n legi laia "rivind im"ozitul "e veniturile micro)ntre"rinderilor# revine "er oanei &uridice rom,ne.

CAP. 1( A!p#c)# " !c%l# ')#$'%, o'%l#


RT, 54 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activiti independente 415 Per oanele fizice nerezidente# care de f!oar o activitate inde"endent# "rin intermediul unui ediu "ermanent )n .om,nia# unt im"ozitate# "otrivit "rezentului titlu# la venitul net anual im"ozabil din activitatea inde"endent# ce e te atribuibil ediului "ermanent. 425 >enitul net dintr-o activitate inde"endent ce e te atribuibil unui ediu "ermanent e determin conform art. :@# )n urmtoarele condiii: a5 )n veniturile im"ozabile e includ numai veniturile ce unt atribuibile ediului "ermanent6 b5 )n c7eltuielile deductibile e includ numai c7eltuielile aferente realizrii ace tor venituri. Norme metodologice

RT, 55 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activiti dependente Per oanele fizice nerezidente care de f!oar activiti de"endente )n .om,nia unt im"ozitate "otrivit "revederilor ca". 555 din "rezentul titlu.

RT, 56 lte venituri ale persoanelor fizice nerezidente 415 Per oanele fizice nerezidente# care obin alte venituri dec,t cele "revzute la art. @7# @@ !i la titlul ># datoreaz im"ozit "otrivit reglementrilor "rezentului titlu. 425 >eniturile u"u e im"unerii# din categoriile "revzute la alin. 314# e determin "e fiecare ur # "otrivit regulilor "ecifice fiecrei categorii de venit# im"ozitul fiind final. 435 *u e$ce"ia "lii im"ozitului "e venit "rin reinere la ur # contribuabilii "er oane fizice nerezidente# care realizeaz venituri din .om,nia# "otrivit "rezentului titlu# au obligaia declare !i "ltea c im"ozitul core "unztor fiecrei ur e de venit# direct au "rintr-un )m"uternicit# conform Ordonanei Guvernului nr. B2/2002 "rivind *odul de "rocedur fi cal# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare.

Norme metodologice
RT, 67 Venituri obinute din strintate 415 Per oanele fizice "revzute la art. :0 alin. 314 lit. a4 !i cele care )nde"line c condiia "revzut la art. :0 alin. 324 datoreaz im"ozit "entru veniturile obinute din trintate. 425 >eniturile realizate din trintate e u"un im"ozitrii "rin a"licarea cotelor de im"ozit a u"ra bazei de calcul determinate du" regulile "ro"rii fiecrei categorii de venit# )n funcie de natura ace tuia. 435 *ontribuabilii care obin venituri din trintate conform alin. 314 au obligaia le declare# "otrivit declaraiei "ecifice# ",n la data de 25 .ai a anului urmtor celui de realizare a venitului. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 445 === <brogat. 455 === <brogat. 465 Organul fi cal tabile!te im"ozitul anual datorat !i emite o decizie de im"unere# )n intervalul !i )n forma tabilite "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. 475 'iferenele de im"ozit rma e de ac7itat# conform deciziei de im"unere anual# e "lte c )n termen de cel mult 00 de zile de la data comunicrii deciziei de im"unere# "erioad "entru care nu e calculeaz !i

nu e datoreaz umele tabilite "otrivit reglementrilor )n materie# "rivind colectarea creanelor bugetare.

Norme metodologice
RT, 6& (reditul fiscal extern 415 *ontribuabilii "er oane fizice rezidente care# "entru acela!i venit !i )n decur ul aceleia!i "erioade im"ozabile# unt u"u!i im"ozitului "e venit at,t "e teritoriul .om,niei# c,t !i )n trintate# au dre"tul la deducerea din im"ozitul "e venit datorat )n .om,nia a im"ozitului "ltit )n trintate# denumit )n continuare credit fi cal e$tern# )n limitele "revzute )n "rezentul articol. 425 *reditul fi cal e$tern e acord dac unt )nde"linite# cumulativ# urmtoarele condiii: a4 e a"lic "revederile conveniei de evitare a dublei im"uneri )nc7eiate )ntre .om,nia !i tatul trin )n care -a "ltit im"ozitul6 b4 im"ozitul "ltit )n trintate# "entru venitul obinut )n trintate# a fo t efectiv "ltit )n mod direct de "er oana fizic au de re"rezentantul u legal ori "rin reinere la ur de ctre "ltitorul venitului. Plata im"ozitului )n trintate e dovede!te "rintr-un document &u tificativ# eliberat de autoritatea com"etent a tatului trin re "ectiv6 c4 venitul "entru care e acord credit fi cal face "arte din una dintre categoriile de venituri "revzute la art. :1. 435 *reditul fi cal e$tern e acord la nivelul im"ozitului "ltit )n trintate# aferent venitului din ur a din trintate# dar nu "oate fi mai mare dec,t "artea de im"ozit "e venit datorat )n .om,nia# aferent venitului im"ozabil din trintate. +n ituaia )n care contribuabilul )n cauz obine venituri din trintate din mai multe tate# creditul fi cal e$tern admi a fi dedu din im"ozitul datorat )n .om,nia e va calcula# "otrivit "rocedurii de mai u # "entru fiecare ar !i "e fiecare natur de venit. 43?15 'u" data aderrii .om,niei la Uniunea Iuro"ean# "entru veniturile din economii# definite la art. 12:?5# obinute de "er oanele fizice rezidente din acele tate membre care au "erioada de tranziie "ecificat la art. 12:?B# e a"lic metoda de eliminare a dublei im"uneri# "revzut la art. 12:?1: alin. 324. 445 === <brogat 455 +n vederea calculului creditului fi cal e$tern# umele )n valut e tran form la cur ul de c7imb mediu anual al "ieei valutare# comunicat de Ganca ;aional a .om,niei# din anul de realizare a venitului. >eniturile din trintate realizate de "er oanele fizice rezidente# "recum !i im"ozitul aferent# e$"rimate )n uniti monetare "ro"rii tatului re "ectiv#

dar care nu unt cotate de Ganca ;aional a .om,niei# e vor tran forma a tfel: a5 din moneda tatului de ur )ntr-o valut de circulaie internaional# cum ar fi dolari D.U.<. au euro# folo indu- e cur ul de c7imb din ara de ur 6 b5 din valuta de circulaie internaional )n lei# folo indu- e cur ul de c7imb mediu anual al ace teia# comunicat de Ganca ;aional a .om,niei# din anul de realizare a venitului re "ectiv. Norme

metodologice
RT, 6' ;;; brogat

CAP. 1+ O1l .%, &#cl%$%) 5# %l# pl/) )o$ lo$ &# 5#' )u$ cu $#, '#$# l% !u$!/
RT, 6. <bligaii declarative ale pltitorilor de venituri cu reinere la surs 415 Pltitorii de venituri# cu regim de reinere la ur a im"ozitelor# unt obligai calculeze# rein# vireze !i declare im"ozitul reinut la ur # ",n la termenul de virare a ace tuia inclu iv# cu e$ce"iile "revzute )n "rezentul titlu. 425 Pltitorii de venituri# cu regim de reinere la ur a im"ozitelor# au obligaia de"un o declaraie "rivind calcularea !i reinerea im"ozitului "entru fiecare beneficiar de venit la organul fi cal com"etent# p8n >n u+ti.a -i a +unii 0ebruarie inclu iv a anului curent "entru anul e$"irat. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 435 3De abrog de la 1 ian. 20124. %ac e$ce"ie de la termenul "revzut la alin. 324 !i au obligaia de"unerii declaraiei# ",n )n u+ti.a -i a +unii 0ebruarie inclu iv a anului curent# "entru anul e$"irat# urmtorii: a5 "ltitorii de venituri din activitile inde"endente "revzute la art. 526 b5 "ltitorii de venituri din alarii# )n legtur cu veniturile din alarii "ltite contribuabililor# care nu au obligaia de"unerii declaraiei "revzute la alin. 324 !i "entru care obligaiile declarative unt "revzute la art. 5B6 c5 "ltitorii de venituri din tran ferul titlurilor de valoare !i din o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de

contract# "recum !i din orice alte o"eraiuni de ace t gen# "entru care im"ozitul "e venit e reine la ur .

CAP. 1D !po0 , )$%'0 )o$ " '%l#


RT, 6/ Dispoziii tranzitorii 415 Dcutirile de la "lata im"ozitului "e venit "revzute )n actele normative "rivind unele m uri de "rotecie ca urmare a concedierilor colective# "entru "er onalul di "onibilizat# rm,n valabile ",n la data e$"irrii lor. 425 Pierderile )nregi trate )n "erioada de cutire de contribuabili nu e com"en eaz cu veniturile obinute din celelalte categorii de venituri )n anii re "ectivi !i nu e re"orteaz# re"rezent,nd "ierderi definitive ale contribuabililor. 435 Prevederile "rivind )nde"linirea condiiei "revzute la art. :0 alin. 324 e a"lic )nce",nd cu data de 1 ianuarie 200:. 445 Prevederile art. :B alin. 3214# art. 50 alin. 314 lit. a4 !i alin. 324 lit. a4 e vor a"lica )n mod core "unztor )nce",nd cu 1iulie 2010. 455 Prevederile art. 55 alin. 324 lit. 74 e a"lic )nce",nd cu dre"turile aferente lunii iulie 2010. >eniturile re"rezent,nd: E tic7etele de cre!# acordate "otrivit legii6 E tic7etele de vacan# acordate "otrivit legii6 E umele re"rezent,nd "lile com"en atorii calculate "e baza alariilor medii nete "e unitate# "rimite de "er oanele ale cror contracte individuale de munc au fo t de fcute ca urmare a concedierilor colective# conform legii# "recum !i umele re"rezent,nd "lile com"en atorii calculate "e baza alariului mediu net "e economie# "rimite de "er onalul civil din ectorul de a"rare naional# ordine "ublic !i iguran naional la )ncetarea ra"orturilor de munc au de erviciu# ca urmare a nevoilor de reducere !i de re tructurare# acordate "otrivit legii6 E umele re"rezent,nd "lile com"en atorii calculate "e baza oldelor lunare nete# acordate "er onalului militar trecut )n rezerv au al crui contract )nceteaz ca urmare a nevoilor de reducere !i de re tructurare# "recum !i a&utoarele tabilite )n ra"ort cu olda lunar net# acordate ace tuia la trecerea )n rezerv au direct )n retragere cu dre"t de "en ie au celor care nu )nde"line c condiiile de "en ie# "recum !i

a&utoare au "li com"en atorii "rimite de "olii!ti aflai )n ituaii imilare# al cror cuantum e determin )n ra"ort cu alariul de baz lunar net# acordate "otrivit legi laiei )n materie devin im"ozabile )nce",nd cu dre"turile aferente lunii iulie 2010. 465 Procedura de a"licare a "revederii alin. 3:4 e tabile!te "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal# )n conformitate cu "revederile Ordonanei Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. 475 >enitul net anual im"ozabil# c,!tigul net anual im"ozabil din tran ferul titlurilor de valoare# altele dec,t "rile ociale !i valorile mobiliare# )n cazul ocietilor )nc7i e "recum !i c,!tigul net anual din o"eraiuni de v,nzare-cum"rare de valut la termen# "e baz de contract# !i orice alte o"eraiuni de ace t gen# realizate de "er oanele fizice )n anul 2010# e declar )n declaraia "rivind venitul realizat# iar tabilirea !i "lata im"ozitului e efectueaz "e baza deciziei de im"unere. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 475 *ontribuabilii care de f!oar activitate de tran "ort de "er oane !i de bunuri )n regim de ta$i !i obin venituri din activiti inde"endente "entru care venitul net a fo t determinat )n i tem real )n anul 2011# )n conformitate cu "revederile art. 0B din 1egea nr. 2@/2002 "rivind tran "ortul )n regim de ta$i !i )n regim de )nc7iriere# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# au dre"tul o"teze )nce",nd cu anul 2012 "entru determinarea venitului net anual "e baz de norme de venit. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 4B5 O"8iunea e e$ercit "rin com"letarea declara8iei "rivind venitul e timat/norma de venit cu informa8ii "rivind tabilirea venitului net anual "e baza normelor de venit 9i de"unerea laorganul fi cal com"etent ",n la data de 21 ianuarie inclu iv# )n cazul contribuabililor care au de f9urat activitate )n anul 2011. 4105 %i!ele fi cale care cu"rind informaii referitoare la calculul im"ozitului "e veniturile din alarii aferente anului 2011 vor fi de"u e ",n )n ultima zi a lunii februarie a anului 2012. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 4114 'i "oziiile art. 5B !i art. B2 alin. 324 e a"lic )nce",nd cu dre"turile aferente lunii ianuarie 2012 "entru veniturile din alarii !i a imilate alariilor. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 4125 Prevederile art. :@ alin. 3:4 lit. c?14 e a"lic numai "entru mi&loacele fi$e ac7iziionate )nce",nd cu 1 ianuarie 2012. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 4135 Pentru veniturile realizate )n baza contractelor aflate )nderulare la data de 1 octombrie 2011# "entru care la datare "ectiv erau a"licabile "revederile art. 52# obliga8iile "rivind calculul# re8inerea 9i virarea im"ozitului re"rezent,nd "l8i antici"ate unt cele )n vigoare la data "l8ii veniturilor.

4145 >eniturile din arendare realizate )n anul 2011 e declar )n declara8ia "rivind venitul realizat care va fi de"u la organul fi cal com"etent ",n la data de 25 mai a anului 2012# "lata im"ozitului efectu,ndu- e "e baza deciziei de im"unere anual. +n cazul contractelor de arendare aflate )n derulare la data de 1ianuarie 2012# contribuabilii care realizeaz venituri din arend unt obliga8i )9i e$ercite )n cri o"8iunea "rivind modalitatea de im"unere alea # "rin )nc7eierea unui act adi8ional# )nainte de data efecturii "rimei "l8i# care fie )nregi trat la organul fi cal com"etent )n termen de 15 zile de la )nc7eierea ace tuia. 4155 Pro"unerile (ini terului 'ezvoltrii .egionale 9i Huri mului "entru anul 2012 "rivind nivelul normelor anuale de venit core "unztoare unei camere de )nc7iriat )n cazul veniturilor din )nc7irierea )n co" turi tic a camerelor ituate )n locuin8e "ro"rietate "er onal# av,nd o ca"acitate de cazare cu"rin )ntre una 9i 5 camere inclu iv# e tran mit (ini terului %inan8elor Publice ",n la data de 10 ianuarie 2012. 'irec8iile generale ale finan8elor "ublice &ude8ene 9i a munici"iului Gucure9ti# du" caz# au obliga8ia determinrii 9i "ublicrii anuale a normelor anuale de venit ",n la data de 15 ianuarie 2012# "e baza criteriilor tabilite "rin ordin comun al mini trului dezvoltrii regionale 9i turi mului 9i al mini trului finan8elor "ublice 9i a "ro"unerilor (ini terului 'ezvoltrii .egionale 9i Huri mului.

Norme metodologice

RT, 60 Definitivarea impunerii pe anul fiscal 415 Pentru definitivarea im"ozitului aferent venitului realizat )n anul fi cal 2000 e va elabora formulari tica nece ar# ce va fi a"robat "rin ordin al mini trului finanelor "ublice. 425 Pentru definitivarea im"ozitului aferent venitului realizat )ntrun an fi cal e va elabora formulari tica nece ar# ce va fi a"robat "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal.

RT, 62 ;;; brogat

RT, 64 ;;; brogat

RT, 65 ;;; brogat

RT, 66 ;;; brogat

RT, &77 ;;; brogat

RT, &7& ;;; brogat

RT, &7' ;;; brogat

RT, &7. > &&' ;;; brogate prin ) 42='7&7

T )lul IV< I*po0 )ul p# 5#' )u$ l# * c$o=')$#p$ '&#$ lo$


rt, &&'%& Definiia microntreprinderii +n en ul "rezentului titlu# o micro)ntre"rindere e te o "er oan &uridic rom,n care )nde"line!te cumulativ urmtoarele condiii# la data de 21 decembrie a anului fi cal "recedent: a5 realizeaz venituri# altele dec,t cele "revzute la art. 112?2 alin. 3046 b5 are de la 1 ",n la B alariai inclu iv6 c5 a realizat venituri care nu au de"!it ec7ivalentul )n lei al 100.000 euro6 d5 ca"italul ocial al ace teia e te deinut de "er oane# altele dec,t tatul !i autoritile locale.

Norme metodologice
rt, &&'%' <piunea de a plti impozit pe veniturile microntreprinderii 415 5m"ozitul reglementat de "rezentul titlu e te o"ional. 425 (icro)ntre"rinderile "ltitoare de im"ozit "e "rofit "ot o"ta "entru "lata im"ozitului reglementat de "rezentul titlu )nce",nd cu anul fi cal urmtor# dac )nde"line c condiiile "revzute la art. 112?1 !i dac nu au mai fo t "ltitoare de im"ozit "e veniturile micro)ntre"rinderilor# "otrivit "revederilor "rezentului titlu.

435 Pentru anul 2011# "er oanele &uridice rom,ne "ot o"ta "entru "lata im"ozitului reglementat de "rezentul titlu dac )nde"line c# la data de 21 decembrie 2010# condiiile "revzute la art. 112?1. 445 O "er oan &uridic rom,n care e te nou-)nfiinat "oate o"ta "ltea c im"ozit "e veniturile micro)ntre"rinderilor# )nce",nd cu "rimul an fi cal# dac condiia "revzut la art. 112?1 lit.d4 e te )nde"linit la data )nregi trrii la regi trul comerului !i condiia "revzut la art. 112?1 lit. b4 e te )nde"linit )n termen de 00 de zile inclu iv de la data )nregi trrii. 455 (icro)ntre"rinderile nu mai a"lic ace t i tem de im"unere )nce",nd cu anul fi cal urmtor anului )n care nu mai )nde"line c una dintre condiiile "revzute la art. 112?1. 465 ;u "ot o"ta "entru i temul de im"unere reglementat de "rezentul titlu "er oanele &uridice rom,ne care: a5 de f!oar activiti )n domeniul bancar6 b5 de f!oar activiti )n domeniile a igurrilor !i rea igurrilor# al "ieei de ca"ital# cu e$ce"ia "er oanelor &uridice care de f!oar activiti de intermediere )n ace te domenii6 c5 de f!oar activiti )n domeniile &ocurilor de noroc# con ultanei !i managementului6 d5 au ca"italul ocial deinut de un acionar au a ociat "er oan &uridic cu "e te 250 de anga&ai. 475 (icro)ntre"rinderile "ot o"ta "entru "lata im"ozitului "e "rofit )nce",nd cu anul fi cal urmtor. O"iunea e e$ercit ",n la data de 21 ianuarie a anului fi cal urmtor celui "entru care -a datorat im"ozit "e veniturile micro)ntre"rinderilor.

Norme metodologice
rt, &&'%. ria de cuprindere a impozitului 5m"ozitul tabilit "rin "rezentul titlu# denumit im"ozit "e veniturile micro)ntre"rinderilor# e a"lic a u"ra veniturilor din orice ur # cu e$ce"ia celor "revzute la art. 112?7.

rt, &&'%/ nul fiscal 415 <nul fi cal al unei micro)ntre"rinderi e te anul calendari tic. 425 +n cazul unei micro)ntre"rinderi care e )nfiineaz au )!i )nceteaz e$i tena# anul fi cal e te "erioada din anul calendari tic )n care "er oana &uridic a e$i tat.

Norme metodologice
rt, &&'%0 (ota de impozitare *ota de im"ozitare "e veniturile micro)ntre"rinderilor e te 2A.

rt, &&'%2 Impunerea microntreprinderilor care realizeaz venituri mai mari de &77,777 euro Prin e$ce"ie de la "revederile art.112?2 alin.354 !i ale art. 112?@ alin. 324 !i 324# dac )n cur ul unui an fi cal o micro)ntre"rindere realizeaz venituri mai mari de 100.000 euro# acea ta va "lti im"ozit "e "rofit lu,nd )n calcul veniturile !i c7eltuielile realizate de la )nce"utul anului fi cal# fr "o ibilitatea de a mai beneficia "entru "erioada urmtoare de "revederile "rezentului titlu. *alculul !i "lata im"ozitului "e "rofit e efectueaz )nce",nd cu trime trul )n care -a de"!it limita "revzut )n "rezentul articol. 5m"ozitul "e "rofit datorat re"rezint diferena dintre im"ozitul "e "rofit calculat de la )nce"utul anului fi cal ",n la f,r!itul "erioadei de ra"ortare !i im"ozitul "e veniturile micro)ntre"rinderilor datorat )n cur ul anului re "ectiv.

Norme metodologice

rt, &&'%4 @aza impozabil 415 Gaza im"ozabil a im"ozitului "e veniturile micro)ntre"rinderilor o con tituie veniturile din orice ur # din care e cad: a5 veniturile aferente co turilor tocurilor de "rodu e6 b5 veniturile aferente co turilor erviciilor )n cur de e$ecuie6 c5 veniturile din "roducia de imobilizri cor"orale !i necor"orale6 d5 veniturile din ubvenii de e$"loatare6 e5 veniturile din "rovizioane !i a&u tri "entru de"reciere au "ierdere de valoare6 05 veniturile rezultate din re tituirea au anularea unor dob,nzi !i/ au "enaliti de )nt,rziere# care au fo t c7eltuieli nedeductibile la calculul "rofitului im"ozabil 6 g5 veniturile realizate din de "gubiri# de la ocietile de a igurare/rea igurare# "entru "agubele "rodu e bunurilor de natura tocurilor au a activelor cor"orale "ro"rii.

425 +n cazul )n care o micro)ntre"rindere ac7iziioneaz ca e de marcat# valoarea de ac7iziie a ace tora e deduce din baza im"ozabil# )n conformitate cu documentul &u tificativ# )n trime trul )n care au fo t "u e )n funciune# "otrivit legii.

Norme metodologice

rt, &&'%5 +rocedura de declarare a opiunii 415 Per oanele &uridice rom,ne "ltitoare de im"ozit "e "rofit comunic organelor fi cale teritoriale o"iunea "entru "lata im"ozitului "e veniturile micro)ntre"rinderilor# conform "revederilor art.112?2 "rin de"unerea declaraiei de meniuni "entru "er oanele &uridice# a ociaiile familiale !i a ociaiile fr "er onalitate &uridic# ",n la data de 31 ianuarie inclu iv a anului "entru care e "lte!te im"ozitul "e veniturile micro)ntre"rinderilor. 425 Per oanele &uridice care e )nfiineaz )n cur ul unui an fi cal )n criu o"iunea )n cererea de )nregi trare la regi trul comerului. O"iunea e te definitiv "entru anul fi cal re "ectiv. 435 +n cazul )n care# )n cur ul anului fi cal# una dintre condiiile im"u e nu mai e te )nde"linit# micro)ntre"rinderea are obligaia de a " tra "entru anul fi cal re "ectiv ace t i tem de im"unere# fr "o ibilitatea de a beneficia "entru "erioada urmtoare de "revederile "rezentului titlu# c7iar dac ulterior )nde"line!te condiiile "revzute la art. 112?1.

rt, &&'%6 +lata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale 415 *alculul !i "lata im"ozitului "e veniturile micro)ntre"rinderilor e efectueaz tri.e2tria+# ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare trime trului "entru care e calculeaz im"ozitul. 425 (icro)ntre"rinderile au obligaia de a de"une# ",n la termenul de "lat a im"ozitului# declaraia de im"ozit "e veniturile micro)ntre"rinderilor. 435 Obligaia fi cal reglementat de "rezentul titlu re"rezint venit al bugetului de tat.

rt, &&'%&7 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microntreprindere +n cazul unei a ocieri fr "er onalitate &uridic )ntre o micro)ntre"rindere !i o "er oan fizic# rezident au nerezident# micro)ntre"rinderea are obligaia de a calcula# reine# declara !i "lti la

bugetul de tat im"ozitul tabilit "rin a"licarea cotei de 2A la veniturile ce revin ace teia din a ociere# ",n la data de 25 inc+u2iv a lunii urmtoare trime trului "entru care e calculeaz im"ozitul.

rt, &&'%&& +revederi fiscale referitoare la amortizare (icro)ntre"rinderile unt obligate in evidena amortizrii fi cale# conform art. 2: al Hitlului 55.

(!(LUL K !.po-itu+ pe venituri+e ob3inute din %o.8nia de nere-iden3i 9i i.po-itu+ pe repre-entan3e+e 0ir.e+or 2trine >n0iin3ate >n %o.8nia
CAP. 1 I*po0 )ul p# 5#' )u$ l# o1, 'u)# & ' Ro*>' % &# '#$#0 &#',
RT, &&. (ontribuabili ;erezidenii care obin venituri im"ozabile din .om,nia au obligaia de a "lti im"ozit conform "rezentului ca"itol !i unt denumii )n continuare contribuabili.

RT, &&/ -fera de cuprindere a impozitului

5m"ozitul tabilit "rin "rezentul ca"itol# denumit )n continuare im"ozit "e veniturile obinute din .om,nia de nerezideni# e a"lic a u"ra veniturilor brute im"ozabile obinute din .om,nia.

RT, &&0 Venituri impozabile obinute din Romnia 415 >eniturile im"ozabile obinute din .om,nia# indiferent dac veniturile unt "rimite )n .om,nia au )n trintate# unt: a5 dividende de la un rezident6 b5 dob,nzi de la un rezident6 c5 dob,nzi de la un nerezident care are un ediu "ermanent )n .om,nia# dac dob,nda e te o c7eltuial a ediului "ermanent6

Norme metodologice
d5 redevene de la un rezident6

Norme metodologice
e5 redevene de la un nerezident care are un ediu "ermanent )n .om,nia# dac redevena e te o c7eltuial a ediului "ermanent6

Norme metodologice
05 comi ioane de la un rezident6 g5 comi ioane de la un nerezident care are un ediu "ermanent )n .om,nia# dac comi ionul e te o c7eltuial a ediului "ermanent6 =5 venituri din activiti "ortive !i de diverti ment de f!urate )n .om,nia# indiferent dac veniturile unt "rimite de ctre "er oanele care "artici" efectiv la a emenea activiti au de ctre alte "er oane6 i5 venituri din "re tarea de ervicii de management au de con ultan din orice domeniu# dac ace te venituri unt obinute de la un rezident au dac veniturile re "ective unt c7eltuieli ale unui ediu "ermanent )n .om,nia6 /5 venituri re"rezent,nd remuneraii "rimite de nerezideni ce au calitatea de admini trator# fondator au membru al con iliului de admini traie al unei "er oane &uridice rom,ne6 :5 venituri din ervicii "re tate )n .om,nia# e$clu iv tran "ortul internaional !i "re trile de ervicii acce orii ace tui tran "ort6 +5 venituri din "rofe ii inde"endente de f!urate )n .om,nia - doctor# avocat# inginer# denti t# ar7itect# auditor !i alte "rofe ii imilare -# )n cazul c,nd unt obinute )n alte condiii dec,t "rin intermediul unui ediu "ermanent au )ntr-o "erioad au )n mai multe "erioade care nu

de"!e c )n total 1@2 de zile "e "arcur ul oricrui interval de 12 luni con ecutive care e )nc7eie )n anul calendari tic vizat6 .5 veniturile din "en ii "rimite de la bugetul a igurrilor ociale au de la bugetul de tat# )n m ura )n care "en ia lunar de"!e!te "lafonul "revzut la art. 0B6 n5 === <brogat o5 venituri din "remii acordate la concur uri organizate )n .om,nia6

Norme metodologice
p5 venituri obinute la &ocurile de noroc "racticate )n .om,nia# de la fiecare &oc de noroc# obinute de la acela!i organizator )ntr-o ingur zi de &oc6 Norme metodologice @5 venituri realizate de nerezideni din lic7idarea unei "er oane &uridice rom,ne. >enitul brut realizat din lic7idarea unei "er oane &uridice rom,ne re"rezint uma e$cedentului di tribuiilor )n bani au )n natur care de"!e!te a"ortul la ca"italul ocial al "er oanei fizice/&uridice beneficiare. r5 venituri realizate din tran ferul ma ei "atrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident )n cadrul o"eraiunii de fiducie6 3)n vigoare de la data intrrii )n vigoare a 12@7/200B "rivind codul civil4 425 Urmtoarele venituri im"ozabile obinute din .om,nia nu unt im"ozitate "otrivit "rezentului ca"itol !i e im"oziteaz conform titlului 55 # 555 au 5>?1# du" caz: a5 veniturile unui nerezident# care unt atribuibile unui ediu "ermanent )n .om,nia6 b5 veniturile unei "er oane &uridice trine obinute din "ro"rieti imobiliare ituate )n .om,nia au din tran ferul titlurilor de "artici"are# a!a cum unt definite la art. 7 alin. 314 "ct. 21# deinute )ntr-o "er oan &uridic rom,n6 c5 venituri ale unei "er oane fizice nerezidente# obinute dintr-o activitate de"endent de f!urat )n .om,nia6 d5 veniturile unei "er oane fizice nerezidente obinute din )nc7irierea au din alt form de cedare a dre"tului de folo in a unei "ro"rieti imobiliare ituate )n .om,nia# din tran ferul "ro"rietilor imobiliare ituate )n .om,nia# din tran ferul titlurilor de "artici"are# a!a cum unt definite la art. 7 alin. 314 "ct. 21# deinute la o "er oana &uridic rom,n# !i din tran ferul titlurilor de valoare# a!a cum unt definite la art. 05 alin. 314 lit. c46 e5 veniturile obinute de nerezideni dintr-o a ociere con tituit )n .om,nia# inclu iv dintr-o a ociere a unei "er oane fizice nerezidente cu o micro)ntre"rindere.

42?15 Hratamentul fi cal al veniturilor realizate din admini trarea ma ei "atrimoniale de ctre fiduciar# altele dec,t remuneraia ace tuia# e te tabilit )n funcie de natura venitului re "ectiv !i u"u im"unerii conform "rezentului titlu# re "ectiv titlului 55 !i 555# du" caz. Obligaiile fi cale ale con tituitorului nerezident vor fi )nde"linite de fiduciar. 3)n vigoare de la data intrrii )n vigoare a 12@7/200B "rivind codul civil4

Norme metodologice
435 >eniturile obinute de organi mele nerezidente de "la ament colectiv fr "er onalitate &uridic din tran ferul titlurilor de valoare# a!a cum unt definite la art. 05 alin. 314 lit. c4# re "ectiv al titlurilor de "artici"are# a!a cum unt definite la art. 7 alin. 314 "ct. 21# deinute direct au indirect )ntr-o "er oan &uridic rom,n# nu re"rezint venituri im"ozabile )n .om,nia. 445 === <brogat. 455 >eniturile obinute de nerezideni "e "iee de ca"ital trine din tran ferul titlurilor de "artici"are# a!a cum unt definite la art. 7 alin. 314 "ct. 21# deinute la o "er oan &uridic rom,n# "recum !i din tran ferul titlurilor de valoare# a!a cum unt definite la art. 05 alin. 314 lit. c4# emi e de rezideni rom,ni# nu re"rezint venituri im"ozabile )n .om,nia. 465 >enitul obinut de la un fiduciar rezident de ctre un beneficiar nerezident atunci c,nd ace ta e te con tituitor nerezident# din tran ferul ma ei "atrimoniale fiduciare )n cadrul o"eraiunii de fiducie# re"rezint venit neim"ozabil. 3)n vigoare de la data intrrii )n vigoare a 12@7/200B "rivind *odul civil4

RT, &&2 Reinerea impozitului din veniturile impozabile obinute din Romnia de nerezideni 415 5m"ozitul datorat de nerezideni "entru veniturile im"ozabile obinute din .om,nia e calculeaz# e reine !i e "lte!te la bugetul de tat de ctre "ltitorii de venituri,

Norme metodologice
425 5m"ozitul datorat e calculeaz "rin a"licarea urmtoarelor cote a u"ra veniturilor brute: a5 10A "entru veniturile din dob,nzi !i redevene# dac beneficiarul efectiv al ace tor venituri e te o "er oan &uridic rezident )ntr-un tat membru al Uniunii Iuro"ene au )n unul dintre tatele < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei# au un ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi dintr-un tat membru al Uniunii Iuro"ene au dintr-un tat al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei# ituat )ntr-un alt tat membru al Uniunii

Iuro"ene au al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb. <cea t cot de im"unere e a"lic )n "erioada de tranziie de la data aderrii .om,niei la Uniunea Iuro"ean !i ",n la data de 21 decembrie 2010# cu condiia ca beneficiarul efectiv al dob,nzilor au redevenelor dein minimum 25A din valoarea/numrul titlurilor de "artici"are la "er oana &uridic rom,n# "e o "erioad ne)ntreru"t de cel "uin 2 ani# care e )nc7eie la data "lii dob,nzii au redevenelor6 Norme metodologice b5 === <brogat. c5 25A "entru veniturile obinute din &ocuri de noroc# "revzute la art. 115 alin. 314 lit. "46 d5 10A )n cazul oricror altor venituri im"ozabile obinute din .om,nia# a!a cum unt enumerate la art. 115. 435 Prin derogare de la alin. 324# im"ozitul ce trebuie reinut e calculeaz du" cum urmeaz: a5 "entru veniturile ce re"rezint remuneraii "rimite de nerezideni care au calitatea de admini trator# fondator au membru al con iliului de admini traie al unei "er oane &uridice rom,ne# "otrivit art. 576 Norme metodologice b5 "entru veniturile din "en ii "rimite de la bugetul a igurrilor ociale au de la bugetul de tat# "otrivit art. 70. 445 5m"ozitul e calculeaz# re "ectiv e reine )n momentul "lii venitului !i e "lte!te la bugetul de tat ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care -a "ltit venitul. 5m"ozitul e calculeaz# e reine !i e "lte!te# )n lei# la bugetul de tat# la cur ul de c7imb al "ieei valutare comunicat de Ganca ;aional a .om,niei# valabil )n ziua reinerii im"ozitului "entru nerezideni. +n cazul dividendelor di tribuite# dar care nu au fo t "ltite acionarilor au a ociailor ",n la f,r!itul anului )n care -au a"robat ituaiile financiare anuale# im"ozitul "e dividende e declar !i e "lte!te ",n la data de 25 ianuarie a anului urmtor. Norme

metodologice
455 Pentru veniturile ub form de dob,nzi la de"ozitele la vedere/conturi curente# la de"ozitele la termen# certificate de de"ozit !i alte in trumente de economi ire la bnci !i la alte in tituii de credit autorizate !i ituate )n .om,nia# im"ozitul e calculeaz !i e reine de ctre "ltitorii de a tfel de venituri la momentul )nregi trrii )n contul curent au )n contul de de"ozit al titularului# re "ectiv la momentul r cum"rrii# )n cazul certificatelor de de"ozit !i al in trumentelor de economi ire. >irarea im"ozitului "entru veniturile din dob,nzi e face lunar# ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare )nregi trrii/r cum"rrii.

465 .e)nnoirea de"ozitelor/in trumentelor de economi ire va fi a imilat cu con tituirea unui nou de"ozit/ac7iziionarea unui nou in trument de economi ire. 475 5m"ozitul a u"ra dob,nzilor ca"italizate e calculeaz de "ltitorul ace tor venituri )n momentul )nregi trrii )n contul curent au )n contul de de"ozit al titularului# re "ectiv )n momentul r cum"rrii )n cazul unor in trumente de economi ire au )n momentul )n care dob,nda e tran form )n )m"rumut ori )n ca"ital# du" caz. 475 (odul de determinare !i/ au de declarare a veniturilor obinute din tran ferul titlurilor de "artici"are la o "er oan &uridic rom,n va fi tabilit "rin norme. 4B5 Pentru orice venit im"ozitul ce trebuie reinut# )n conformitate cu "rezentul ca"itol# e te im"ozit final.

RT, &&4 -cutiri de la impozitul prevzut n prezentul capitol Dunt cutite de im"ozitul "e veniturile obinute din .om,nia de nerezideni urmtoarele venituri: a5 === <brogat6 b5 dob,nda aferent in trumentelor de datorie "ublic )n lei 9i )n valut# veniturile ob8inute din tranzac8iile cu in trumente financiare derivate utilizate "entru realizarea o"era8iunilor de admini trare a ri curilor a ociate obliga8iilor de natura datoriei "ublice guvernamentale 9i veniturile ob8inute din tranzac8ionarea titlurilor de tat 9i a obliga8iunilor emi e de ctre unit8ile admini trativ-teritoriale# )n lei 9i )n valut# "e "ia8a intern 9i/ au "e "ie8ele financiare interna8ionale# "recum 9i dob,nda aferent in trumentelor emi e de ctre Ganca ;a8ional a .om,niei )n co"ul atingerii obiectivelor de "olitic monetar 9i veniturile ob8inute din tranzac8ionarea valorilor mobiliare emi e de ctre Ganca ;a8ional a .om,niei6 c5 === <brogat d5 "remiile unei "er oane fizice nerezidente obinute din .om,nia# ca urmare a "artici"rii la fe tivalurile naionale !i internaionale arti tice# culturale !i "ortive finanate din fonduri "ublice6 e5 "remiile acordate elevilor !i tudenilor nerezideni la concur urile finanate din fonduri "ublice6 Norme metodologice 05 === <brogat6 g5 veniturile "er oanelor &uridice trine care de f!oar )n .om,nia activiti de con ultan )n cadrul unor acorduri de finanare gratuit# )nc7eiate de Guvernul .om,niei/autoriti "ublice cu alte

guverne/autoriti "ublice au organizaii internaionale guvernamentale au neguvernamentale6 =5 dividendele "ltite de o )ntre"rindere# care e te "er oan &uridic rom,n au "er oan &uridic cu ediul ocial )n .om,nia# )nfiinat "otrivit legi laiei euro"ene# unei "er oane &uridice rezidente )ntr-un alt tat membru al Uniunii Iuro"ene au )n unul dintre tatele < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei# ori unui ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi dintr-un tat membru al Uniunii Iuro"ene au dintr-un tat al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei# ituat )ntr-un alt tat membru al Uniunii Iuro"ene au al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# unt cutite de im"ozit# dac "er oana &uridic trin beneficiar a dividendelor )ntrune!te cumulativ urmtoarele condiii: 1. are una dintre formele de organizare "revzute la art. 20?1 alin. 3:46 2. )n conformitate cu legi laia fi cal a tatului membru al Uniunii Iuro"ene au a unuia dintre tatele < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei# e te con iderat a fi rezident a tatului re "ectiv !i# )n temeiul unei convenii "rivind evitarea dublei im"uneri )nc7eiate cu un tat ter# nu e con ider c e te rezident )n co"ul im"unerii )n afara Uniunii Iuro"ene au < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei6 2. "lte!te# )n conformitate cu legi laia fi cal a unui tat membru al Uniunii Iuro"ene au a unuia dintre tatele < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei# im"ozit "e "rofit au un im"ozit imilar ace tuia# fr "o ibilitatea unei o"iuni au e$ce"tri6 :. deine minimum 10A din ca"italul ocial al )ntre"rinderii "er oan &uridic rom,n "e o "erioad ne)ntreru"t de cel "uin 2 ani# care e )nc7eie la data "lii dividendului. 'ac beneficiarul dividendelor e te un ediu "ermanent al unei "er oane &uridice rezidente )ntr-un tat membru al Uniunii Iuro"ene au )ntr-un tat al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei# ituat )ntr-un alt tat membru al Uniunii Iuro"ene au al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# "entru acordarea ace tei cutiri "er oana &uridic trin "entru care ediul "ermanent )!i de f!oar activitatea trebuie )ntrunea c cumulativ condiiile "revzute la "ct. 1 - :. Pentru acordarea ace tei cutiri# "er oana &uridic rom,n care "lte!te dividendul trebuie )nde"linea c cumulativ urmtoarele condiii:

1. e te o ocietate )nfiinat )n baza legii rom,ne !i are una dintre urmtoarele forme de organizare: ^ ocietate "e aciuniT# ^ ocietate )n comandit "e aciuniT# ^ ocietate cu r "undere limitatT6 2. "lte!te im"ozit "e "rofit# "otrivit "revederilor titlului 55# fr "o ibilitatea unei o"iuni au e$ce"tri. Pentru acordarea ace tei cutiri# "er oana &uridic cu ediul ocial )n .om,nia# )nfiinat "otrivit legi laiei euro"ene# care "lte!te dividendul# trebuie "ltea c im"ozit "e "rofit# "otrivit "revederilor titlului 55# fr "o ibilitatea unei o"iuni au e$ce"tri. i5 === <brogat. /5 )nce",nd cu data de 1 ianuarie 2011# veniturile din dob,nzi au redevene# a!a cum unt definite la art. 12:?1B# obinute din .om,nia de "er oane &uridice rezidente )n tatele membre ale Uniunii Iuro"ene au ale < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei# au de un ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi dintr-un tat membru al Uniunii Iuro"ene au dintr-un tat al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# re "ectiv 5 landa# Princi"atul 1iec7ten tein# .egatul ;orvegiei# ituat )ntr-un alt tat membru al Uniunii Iuro"ene au al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb# unt cutite de im"ozit# dac beneficiarul efectiv al dob,nzilor au redevenelor deine minimum 25A din valoarea/numrul titlurilor de "artici"are la "er oana &uridic rom,n# "e o "erioad ne)ntreru"t de cel "uin 2 ani# care e )nc7eie la data "lii dob,nzii au redevenelor6 Norme

metodologice
:5 === <brogat. +5 dob,nzile !i/ au dividendele "ltite ctre fonduri de "en ii# a tfel cum unt ele definite )n legi laia tatului membru al Uniunii Iuro"ene au )n unul dintre tatele < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb. .5 veniturile obinute de "er oane fizice nerezidente ca urmare a "artici"rii )n alt tat la un &oc de noroc# ale crui fonduri de c,!tiguri "rovin !i din .om,nia3)n vigoare de la 1 ian. 20124

RT, &&5 (oroborarea prevederilor (odului fiscal cu cele ale conveniilor de evitare a dublei impuneri i a legislaiei *niunii 8uropene 415 +n )nele ul art. 110# dac un contribuabil e te rezident al unei ri cu care .om,nia a )nc7eiat o convenie "entru evitarea dublei im"uneri# cota de im"ozit care e a"lic venitului im"ozabil obinut de ctre acel contribuabil din .om,nia nu "oate de"!i cota de im"ozit "revzut )n convenie care e a"lic a u"ra acelui venit. +n ituaia )n care unt cote diferite de im"ozitare )n legi laia intern au )n conveniile de evitare a dublei im"uneri# e a"lic cotele de im"ozitare mai favorabile. 'ac un contribuabil e te rezident al unei ri din Uniunea Iuro"ean#

cota de im"ozit care e a"lic venitului im"ozabil obinut de acel contribuabil din .om,nia e te cota mai favorabil "revzut )n legi laia intern# legi laia Uniunii Iuro"ene au )n conveniile de evitare a dublei im"uneri. 1egi laia Uniunii Iuro"ene e a"lic )n relaia .om,niei cu tatele membre ale Uniunii Iuro"ene au ale < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb. Norme metodologice 425 Pentru a"licarea "revederilor conveniei de evitare a dublei im"uneri !i a legi laiei Uniunii Iuro"ene# nerezidentul are obligaia de a "rezenta "ltitorului de venit# )n momentul realizrii venitului# certificatul de reziden fi cal eliberat de ctre autoritatea com"etent din tatul u de reziden# "recum !i# du" caz# o declaraie "e "ro"ria r "undere )n care e indic )nde"linirea condiiei de beneficiar )n ituaia a"licrii legi laiei Uniunii Iuro"ene. 'ac certificatul de reziden fi cal# re "ectiv declaraia ce va indica calitatea de beneficiar nu e "rezint )n ace t termen# e a"lic "revederile titlului >. +n momentul "rezentrii certificatului de reziden fi cal !i# du" caz# a declaraiei "rin care e indic calitatea de beneficiar e a"lic "revederile conveniei de evitare a dublei im"uneri au ale legi laiei Uniunii Iuro"ene !i e face regularizarea im"ozitului )n cadrul termenului legal de "re cri"ie. +n ace t en # certificatul de reziden fi cal trebuie menioneze c beneficiarul venitului a avut# )n termenul de "re cri"ie# rezidena fi cal )n tatul contractant cu care e te )nc7eiat convenia de evitare a dublei im"uneri# )ntr-un tat al Uniunii Iuro"ene au al < ociaiei Iuro"ene a 1iberului Dc7imb "entru toat "erioada )n care -au realizat veniturile din .om,nia. *alitatea de beneficiar )n co"ul a"licrii legi laiei Uniunii Iuro"ene va fi dovedit "rin certificatul de reziden fi cal !i# du" caz# declaraia "e "ro"ria r "undere a ace tuia de )nde"linire cumulativ a condiiilor referitoare la: "erioada minim de deinere# condiia de "artici"are minim )n ca"italul "er oanei &uridice rom,ne# )ncadrarea )n una dintre formele de organizare "revzute )n titlul 55 au titlul ># du" caz# calitatea de contribuabil "ltitor de im"ozit "e "rofit au un im"ozit imilar ace tuia# fr "o ibilitatea unei o"iuni au e$ce"tri. *ertificatul de reziden fi cal "rezentat )n cur ul anului "entru care e fac "lile e te valabil !i )n "rimele 00 de zile calendari tice din anul urmtor# cu e$ce"ia ituaiei )n care e c7imb condiiile de reziden. Norme metodologice 435 +n cazul )n care -au fcut reineri de im"ozit ce de"!e c cotele din conveniile de evitare a dublei im"uneri# re "ectiv din legi laia Uniunii Iuro"ene# uma im"ozitului reinut )n "lu "oate fi re tituit la cererea beneficiarului de venit# re "ectiv a "er oanei nerezidente. Pentru re tituirea im"ozitului reinut )n "lu din veniturile "ltite de un rezident rom,n "er oanelor nerezidente# ace tea de"un o cerere de re tituire a im"ozitului "ltit )n "lu la "ltitorul de venit rezident rom,n. *ererea de re tituire a im"ozitului va fi de"u de "er oana nerezident )n termenul legal de "re cri"ie# tabilit "rin legi laia tatului rom,n.

.e tituirea im"ozitului reinut )n "lu fa de arcina fi cal rezultat din a"licarea "revederilor conveniilor de evitare a dublei im"uneri# re "ectiv a legi laiei Uniunii Iuro"ene coroborat cu legi laia intern# du" caz# e efectueaz inde"endent de ituaia obligaiilor fi cale ale contribuabilului rezident rom,n# "ltitor al venitului ctre nerezident# obligat "otrivit legii fac to"a&ul la ur . 445 (ac7eta certificatului de reziden fi cal "entru "er oane rezidente )n .om,nia# "recum !i termenul de de"unere de ctre nerezideni a documentelor de reziden fi cal# emi e de autoritatea din tatul de reziden al ace tora# e tabile c "rin norme. 455 (ac7etele X*7e tionar "entru tabilirea reziden8ei fi cale a "er oanei fizice la o irea )n .om,niaY 9i X*7e tionar "entru tabilirea reziden8ei fi cale a "er oanei fizice la "lecarea din .om,niaY e tabile c "rin norme.

Norme metodologice
RT, &&6 Declaraii anuale privind reinerea la surs 415 Pltitorii de venituri cu regim de reinere la ur a im"ozitelor# cu e$ce"ia "ltitorilor de venituri din alarii# conform "rezentului titlu# au obligaia de"un o declaraie "rivind calcularea !i reinerea im"ozitului "entru fiecare beneficiar de venit la organul fi cal com"etent# ",n )n u+ti.a -i a +unii 0ebruarie inclu iv a anului curent "entru anul e$"irat. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 41?15 'u" data aderrii .om,niei la Uniunea Iuro"ean# "ltitorii de venituri ub forma dob,nzilor au obligaia de"un o declaraie informativ referitoare la "lile de a tfel de venituri fcute ctre "er oane fizice rezidente )n tatele membre ale Uniunii Iuro"ene. 'eclaraia e de"une ",n la data de 27# re "ectiv 2B 0ebruarie inclu iv a anului curent# "entru informaii referitoare la "lile de dob,nzi fcute )n cur ul anului "recedent. (odelul !i coninutul declaraiei informative# "recum !i "rocedura de declarare a veniturilor din dob,nzile realizate din .om,nia de ctre "er oane fizice rezidente )n tatele membre ale Uniunii Iuro"ene e a"rob "rin ordin al mini trului finanelor "ublice# de ctre <genia ;aional de <dmini trare %i cal# "otrivit Ordonanei Guvernului nr. B2/2002 "rivind *odul de "rocedur fi cal# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. Norme metodologice 425 === <brogat

RT, &'7 (ertificatele de atestare a impozitului pltit de nerezideni 415 Orice nerezident "oate de"une# "er onal au "rintr-un )m"uternicit# o cerere la autoritatea fi cal com"etent# "rin care va

olicita eliberarea certificatului de ate tare a im"ozitului "ltit ctre bugetul de tat de el )n u!i au de o alt "er oan# )n numele u.

Norme metodologice
425 <utoritatea fi cal com"etent are obligaia de a elibera certificatul de ate tare a im"ozitului "ltit de nerezideni. 435 %orma cererii !i a certificatului de ate tare a im"ozitului "ltit de nerezident# "recum !i condiiile de de"unere# re "ectiv de eliberare e tabile c "rin norme. Norme metodologice

RT, &'& Dispoziii tranzitorii >eniturile obinute de "artenerii contractuali e$terni# "er oane fizice !i &uridice nerezidente !i de contractorii inde"endeni ai ace tora# din activiti de f!urate de ace!tia "entru realizarea obiectivului de inve tiii J*entrala ;uclearoelectric *ernavod - Unitatea 2J# unt cutite de im"ozitul "revzut )n "rezentul ca"itol ",n la "unerea )n funciune a obiectivului de mai u .

CAP. ( I*po0 )ul p# $#p$#0#')%',#


RT, &'' (ontribuabili Orice "er oan &uridic trin# care are o re"rezentan autorizat funcioneze )n .om,nia# "otrivit legii# are obligaia de a "lti un im"ozit anual# conform "rezentului ca"itol. Norme metodologice

RT, &'. -tabilirea impozitului 415 5m"ozitul "e re"rezentan "entru un an fi cal e te egal cu ec7ivalentul )n lei al umei de :.000 euro# tabilit "entru un an fi cal# la cur ul de c7imb al "ieei valutare# comunicat de Ganca ;aional a .om,niei# valabil )n ziua )n care e efectueaz "lata im"ozitului ctre bugetul de tat. 425 +n cazul unei "er oane &uridice trine# care )n cur ul unui an fi cal )nfiineaz au de fiineaz o re"rezentan )n .om,nia# im"ozitul datorat "entru ace t an e calculeaz "ro"orional cu numrul de luni de e$i ten a re"rezentanei )n anul fi cal re "ectiv. Norme

metodologice

RT, &'/ +lata impozitului i depunerea declaraiei fiscale 415 Orice "er oan &uridic trin are obligaia de a "lti im"ozitul "e re"rezentan la bugetul de tat# )n dou tran!e egale# ",n la datele de 25 iunie 9i 25 dece.brie inclu iv. Norme metodologice 425 Orice "er oan &uridic trin care datoreaz im"ozitul "e re"rezentan are obligaia de a de"une o declaraie anual la autoritatea fi cal com"etent# ",n la data de 27# re "ectiv 2B 0ebruarie a anului de im"unere. Norme metodologice 435 Orice "er oan &uridic trin# care )nfiineaz au de fiineaz o re"rezentan )n cur ul anului fi cal# are obligaia de a de"une o declaraie fi cal la autoritatea fi cal com"etent# )n termen de 20 de zile de la data la care re"rezentana a fo t )nfiinat au de fiinat. Norme

metodologice
445 .e"rezentanele unt obligate conduc evidena contabil "revzut de legi laia )n vigoare din .om,nia. Norme metodologice

CAP. + Mo&ul &# *po0 )%$# % 5#' )u$ lo$ & ' #co'o* o1, 'u)# & ' Ro*>' % &# p#$!o%'# " 0 c# $#0 &#')# =' !)%)# *#*1$# %pl c%$#% !c? *1ulu &# '"o$*%, =' l#./)u$/ cu %c#%!)/ c%)#.o$ # &# 5#' )u$
RT, &'/%& Definiia beneficiarului efectiv 415 +n en ul "rezentului ca"itol# "rin beneficiar efectiv e )nelege orice "er oan fizic ce "rime!te o "lat de dob,nd au orice "er oan fizic "entru care o "lat de dob,nd e te garantat# cu e$ce"ia cazului c,nd acea t "er oan dovede!te c "lata nu a fo t "rimit au garantat "entru beneficiul u "ro"riu# re "ectiv atunci c,nd: a5 acioneaz ca un agent "ltitor# )n )nele ul art. 12:?2 alin. 3146 au b5 acioneaz )n numele unei "er oane &uridice# al unei entiti care e te im"ozitat "e "rofit# conform regimului general "entru im"ozitarea "rofiturilor# al unui organi m de "la ament colectiv )n valori mobiliare# autorizat conform 'irectivei *on iliului nr. @5/011/*II# din 20 decembrie

1B@5# "rivind coordonarea di "oziiilor legale# de reglementare !i admini trare "rivind organi mele de "la ament colectiv )n valori mobiliare 3OP*>(4# au )n numele unei entiti la care e face referire la art. 12:?2 alin. 324# iar )n ace t din urm caz# dezvluie numele !i adre a acelei entiti o"eratorului economic care efectueaz "lata dob,nzii !i o"eratorul tran mite ace te informaii autoritii com"etente a tatului membru )n care e te tabilit entitatea6 au c5 acioneaz )n numele altei "er oane fizice care e te beneficiarul efectiv !i dezvluie agentului "ltitor identitatea acelui beneficiar efectiv# )n conformitate cu art. 12:?2 alin. 324. 425 <tunci c,nd un agent "ltitor are informaii care arat c "er oana fizic ce "rime!te o "lat de dob,nd au "entru care o "lat de dob,nd e te garantat# "oate nu fie beneficiarul efectiv# iar atunci c,nd nici "revederile alin. 314 lit. a4# nici cele ale alin. 314 lit. b4 nu e a"lic acelei "er oane fizice# e vor lua m uri rezonabile "entru tabilirea identitii beneficiarului efectiv# conform "revederilor art. 12:?2 alin. 324. 'ac agentul "ltitor nu "oate identifica beneficiarul efectiv# va con idera "er oana fizic )n di cuie dre"t beneficiar efectiv.

RT, &'/%' Identitatea i determinarea locului de reziden a beneficiarilor efectivi 415 .om,nia va ado"ta !i va a igura a"licarea "e teritoriul u a "rocedurilor nece are# care "ermit agentului "ltitor identifice beneficiarii efectivi !i locul lor de reziden# )n co"ul a"licrii "revederilor art. 12:?7 - 12:?11. <ce te "roceduri trebuie fie )n conformitate cu cerinele minime "revzute la alin. 324 !i 324. 425 <gentul "ltitor va tabili identitatea beneficiarului efectiv )n funcie de cerinele minime care unt conforme cu relaiile dintre agentul "ltitor !i "rimitorul dob,nzii# la data )nce"erii relaiei# a tfel: a5 "entru relaiile contractuale )nc7eiate )nainte de data de 1 ianuarie 200:# agentul "ltitor va tabili identitatea beneficiarului efectiv# re "ectiv numele !i adre a a# "rin utilizarea informaiilor de care di "une# )n "ecial conform reglementrilor )n vigoare din tatul u de tabilire !i di "oziiilor 'irectivei B1/20@/*II# din 10 iunie 1BB1# "rivind "revenirea utilizrii i temului financiar )n co"ul "lrii banilor6 b5 )n cazul relaiilor contractuale )nc7eiate au al tranzaciilor efectuate )n ab ena relaiilor contractuale# )nce",nd cu data de 1 ianuarie 200:# agentul "ltitor va tabili identitatea beneficiarului efectiv# con t,nd )n nume# adre !i# dac e$i t# numrul fi cal de identificare# atribuit de ctre tatul membru de reziden "entru co"urile fi cale. <ce te detalii vor fi tabilite "e baza "a!a"ortului au a cardului de identitate oficial# "rezentat de beneficiarul efectiv. 'ac adre a nu a"are nici )n "a!a"ort# nici )n cardul de identitate oficial# atunci va fi tabilit "e baza oricrui alt document doveditor de identitate "rezentat de beneficiarul efectiv. 'ac numrul fi cal de identificare nu e te menionat

)n "a!a"ort# )n cardul de identitate oficial au )n oricare alt document doveditor de identitate# incluz,nd# "o ibil# certificatul de reziden fi cal eliberat "entru co"uri fi cale# "rezentate de beneficiarul efectiv# identitatea a e va com"leta "rin menionarea datei !i a locului na!terii# tabilite "e baza "a!a"ortului au a cardului de identitate oficial. 435 <gentul "ltitor tabile!te rezidena beneficiarului efectiv# "e baza cerinelor minime care unt conforme cu relaiile dintre agentul "ltitor !i "rimitorul dob,nzii la data )nce"erii relaiei. Dub rezerva "revederilor de mai &o # e con ider c rezidena e afl )n ara )n care beneficiarul efectiv )!i are adre a "ermanent: a5 )n cazul relaiilor contractuale )nc7eiate )nainte de data de 1 ianuarie 200:# agentul "ltitor va tabili rezidena beneficiarului efectiv "e baza informaiilor de care di "une# )n "ecial ca urmare a reglementrilor )n vigoare )n tatul u de tabilire !i a "revederilor 'irectivei nr. B1/20@/*II6 b5 )n cazul relaiilor contractuale )nc7eiate au al tranzaciilor efectuate )n ab ena relaiilor contractuale# )nce",nd cu data de 1 ianuarie 200:# agentul "ltitor va tabili rezidena beneficiarului efectiv "e baza adre ei menionate )n "a!a"ort# )n cardul de identitate oficial au# dac e te nece ar# "e baza oricrui alt document doveditor de identitate# "rezentat de beneficiarul efectiv# !i )n concordan cu urmtoarea "rocedur: "entru "er oanele fizice care "rezint "a!a"ortul au cardul de identitate oficial emi de ctre un tat membru !i care declar ele )n ele c unt rezidente )ntr-o ar ter# rezidena lor va fi tabilit "rin intermediul unui certificat de reziden fi cal# emi de o autoritate com"etent a rii tere )n care "er oana fizic a declarat c e te rezident. +n li" a "rezentrii ace tui certificat# e con ider c rezidena e te ituat )n tatul membru care a emi "a!a"ortul au un alt document de identitate oficial.

RT, &'/%. Definiia agentului pltitor 415 +n en ul "rezentului ca"itol# e )nelege "rin agent "ltitor orice o"erator economic care "lte!te dob,nda au garanteaz "lata dob,nzii "entru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv# indiferent dac o"eratorul e te debitorul creanei care "roduce dob,nd au o"eratorul )n rcinat de ctre debitor au de ctre beneficiarul efectiv cu "lata dob,nzii au cu garantarea "lii de dob,nd. 425 Orice entitate tabilit )ntr-un tat membru ctre care e "lte!te dob,nd au "entru care "lata e te garantat )n beneficiul beneficiarului efectiv va fi# de a emenea# con iderat agent "ltitor# la momentul "lii au garantrii unei a tfel de "li. Prezenta "revedere nu e va a"lica dac o"eratorul economic are motive cread# "e baza dovezilor oficiale "rezentate de acea entitate# c:

a5 e te o "er oan &uridic# cu e$ce"ia celor "revzute la alin. 3546 au b5 "rofitul u e te im"ozitat "rin a"licarea regimului general referitor la im"ozitarea "rofiturilor6 au c5 e te un organi m de "la ament colectiv )n valori mobiliare# autorizat conform 'irectivei nr. @5/011/*II. Un o"erator economic care "lte!te dob,nd au garanteaz "lata dob,nzii "entru o a tfel de entitate tabilit )n alt tat membru !i care e te con iderat agent "ltitor# )n temeiul "rezentului alineat# va comunica numele !i adre a entitii !i uma total a dob,nzii "ltite au garantate entitii autoritii com"etente a tatului membru unde e te tabilit# care va tran mite mai de"arte ace te informaii autoritii com"etente din tatul membru unde e te tabilit entitatea. 435 Intitatea "revzut la alin. 324 "oate totu!i aleag fie tratat# )n co"ul a"licrii "rezentului ca"itol# ca un organi m de "la ament colectiv )n valori mobiliare# a!a cum ace ta e te "revzut la alin. 324 lit. c4. I$ercitarea ace tei "o ibiliti face obiectul unui certificat emi de tatul membru )n care entitatea e te tabilit# certificat care e te "rezentat o"eratorului economic de ctre entitate. .om,nia va elabora norme )n ceea ce "rive!te acea t o"iune ce "oate fi e$ercitat de entitile tabilite "e teritoriul u. 445 <tunci c,nd o"eratorul economic !i entitatea vizate la alin. 324 unt tabilii )n .om,nia# .om,nia va lua m urile nece are "entru a da a igurri c acea entitate )nde"line!te "revederile "rezentului ca"itol atunci c,nd acioneaz ca agent "ltitor. 455 Per oanele &uridice e$ce"tate de la "revederile alin. 324 lit. a4 unt: a5 )n %inlanda: avoinL7tio 3L4 !i CommandiittiL7tio 3CL4/o""et bolag !i Commanditbolag6 b5 )n Duedia: 7andel bolag 3NG4 !i Commanditbolag 3MG4.

RT, &'/%/ Definiia autoritii competente +n en ul "rezentului ca"itol# e )nelege "rin autoritate com"etent: a5 "entru .om,nia - <genia ;aional de <dmini trare %i cal6 b5 "entru rile tere - autoritatea com"etent definit "entru co"ul conveniilor bilaterale au multilaterale de evitare a dublei im"uneri au# )n li" a ace tora# oricare alt autoritate com"etent "entru emiterea certificatelor de reziden fi cal.

RT, &'/%0 Definiia plii dobnzilor

415 +n en ul "rezentului ca"itol# "rin "lata dob,nzii e )nelege: a5 dob,nda "ltit au )nregi trat )n cont# referitoare la creanele de orice natur# fie c e te garantat au nu de o i"otec ori de o clauz de "artici"are la beneficiile debitorului# !i# )n "ecial# veniturile din obligaiuni guvernamentale !i veniturile din obligaiuni de tat# inclu iv "rimele !i "remiile legate de a tfel de titluri de valoare# obligaiuni au titluri de crean6 "enalitile "entru "lata cu )nt,rziere nu unt con iderate "li de dob,nzi6 b5 dob,nzile ca"italizate au ca"italizarea "rin ce iunea# rambur area au r cum"rarea creanelor# "revzute la lit. a46 c5 venitul "rovenit din "lile dob,nzilor fie direct# fie "rin intermediul unei entiti "revzute la art. 12:?2 alin. 324# di tribuit "rin: - organi me de "la ament colectiv )n valori mobiliare# autorizate )n conformitate cu 'irectiva nr. @5/011/*II6 - entiti care beneficiaz de o"iunea "revzut la art. 12:?2 alin. 3246 - organi me de "la ament colectiv tabilite )n afara ferei teritoriale "revzute la art. 12:?06 d5 venitul realizat din ce iunea# rambur area au r cum"rarea aciunilor ori unitilor )n urmtoarele organi me !i entiti# dac ace te organi me !i entiti inve te c direct au indirect# "rin intermediul altor organi me de "la ament colectiv au entiti la care e face referire mai &o # mai mult de :0A din activele lor )n creane de natura celor "revzute la lit. a4# cu condiia ca ace t venit core "und c,!tigurilor care# direct au indirect# "rovin din "lile dob,nzilor care unt definite la lit. a4 !i b4. Intitile la care e face referire unt: - organi me de "la ament colectiv )n valori mobiliare# autorizate )n conformitate cu 'irectiva nr. @5/011/*II6 - entiti care beneficiaz de o"iunea "revzut la art. 12:?2 alin. 3246 - organi me de "la ament colectiv tabilite )n afara ferei teritoriale "revzute la art. 12:?0. 425 +n ceea ce "rive!te alin. 314 lit. c4 !i d4# atunci c,nd un agent "ltitor nu di "une de nicio informaie cu "rivire la "ro"oria veniturilor care "rovin din "li de dob,nzi# uma total a venitului va fi con iderat "lat de dob,nd. 435 +n ceea ce "rive!te alin. 314 lit. d4# atunci c,nd un agent "ltitor nu di "une de nicio informaie "rivind "rocentul activelor inve tite )n creane# )n aciuni au )n uniti# ace t "rocent e te con iderat a fi u"erior celui de :0A . <tunci c,nd nu e "oate determina uma venitului realizat

de beneficiarul efectiv# venitul e te con iderat ca fiind rezultatul ce iunii# rambur rii au r cum"rrii aciunii ori unitilor. 445 <tunci c,nd dob,nda# a!a cum e te "revzut la alin. 314# e te "ltit au creditat )ntr-un cont deinut de o entitate "revzut la art. 12:?2 alin. 324# acea t entitate nefiind beneficiara o"iunii "revzute la art. 12:?2 alin. 324# dob,nda re "ectiv va fi con iderat ca "lat de dob,nd de ctre acea t entitate. 455 +n ceea ce "rive!te alin. 314 lit. b4 !i d4# .om,nia cere agenilor "ltitori ituai "e teritoriul ei anualizeze dob,nda "e te o anumit "erioad de tim"# care nu "oate de"!i un an# !i trateze ace te dob,nzi anualizate ca "li de dob,nd# c7iar dac nicio ce iune# r cum"rare au rambur are nu intervine )n decur ul ace tei "erioade. 465 Prin derogare de la "revederile alin. 314 lit. c4 !i d4# .om,nia va e$clude din definiia "lii dob,nzii orice venit menionat )n "revederile legate de organi me au entiti tabilite "e teritoriul lor# unde inve tiia ace tor entiti )n creanele "revzute la alin. 314 lit. a4 nu de"!e!te 15A din activele lor. +n acela!i fel# "rin derogare de la alin. 3:4# .om,nia va e$clude din definiia "lii dob,nzii "revzute la alin. 314 "lata dob,nzii au creditarea )ntr-un cont al unei entiti "revzute la art. 12:?2 alin. 324# care nu beneficiaz de o"iunea "revzut la art. 12:?2 alin. 324 !i e te tabilit "e teritoriul .om,niei# )n cazul )n care inve tiia ace tei entiti )n creanele "revzute la alin. 314 lit. a4 nu de"!e!te 15A din activele ale. I$ercitarea ace tei o"iuni de ctre .om,nia im"lic legtura cu alte tate membre. 475 +nce",nd cu data de 1 ianuarie 2011# "rocentul "revzut la alin. 314 lit. d4 !i la alin. 324 va fi de 25A . 475 Procentele "revzute la alin. 314 lit. d4 !i la alin. 304 unt determinate )n funcie de "olitica de inve tiii# a!a cum e te definit )n regulile de finanare au )n documentele con titutive ale organi melor ori entitilor# iar )n li" a ace tora# )n funcie de com"onenta real a activelor ace tor organi me au entiti.

RT, &'/%2 -fera teritorial Prevederile ace tui ca"itol e a"lic dob,nzilor "ltite de ctre un agent "ltitor tabilit )n teritoriul )n care Hratatul de in tituire a *omunitii Iuro"ene e a"lic "e baza art. 2BB.

RT, &'/%4 Informaiile comunicate de un agent pltitor 415 <tunci c,nd beneficiarul efectiv e te rezident )ntr-un tat membru# altul dec,t .om,nia# unde e te agentul "ltitor# informaiile minime "e care agentul "ltitor trebuie le comunice autoritii com"etente din .om,nia unt urmtoarele:

a5 identitatea !i rezidena beneficiarului efectiv# tabilite conform art. 12:?26 b5 numele !i adre a agentului "ltitor6 c5 numrul de cont al beneficiarului efectiv au# )n li" a ace tuia# identificarea creanei generatoare de dob,nd6 d5 informaii referitoare la "lata dob,nzii# )n conformitate cu alin. 324. 425 *oninutul minim de informaii referitoare la "lata dob,nzii# "e care agentul "ltitor trebuie le comunice# va face di tincia dintre urmtoarele categorii de dob,nd !i va indica: a5 )n cazul unei "li de dob,nd# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 314 lit. a4: uma dob,nzii "ltite au creditate6 b5 )n cazul unei "li de dob,nd# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 314 lit. b4 !i d4: fie uma dob,nzii au a venitului "revzut la re "ectivul alineat# fie uma total a venitului din ce iune# r cum"rare au rambur are6 c5 )n cazul unei "li de dob,nd# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 314 lit. c4: fie uma venitului "revzut la re "ectivul alineat# fie uma total a di tribuiei6 d5 )n cazul unei "li de dob,nd# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 3:4: uma dob,nzii care revine fiecrui membru din entitatea "revzut la art. 12:?2 alin. 324# care )nde"line!te condiiile "revzute la art. 12:?1 alin. 3146 e5 )n cazul unei "li de dob,nd# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 354: uma dob,nzii anualizate. 435 .om,nia va limita informaiile care "rive c "lile de dob,nzi ce urmeaz a fi ra"ortate de ctre agentul "ltitor la informaia referitoare la uma total a dob,nzii au a venitului !i la uma total a veniturilor obinute din ce iune# r cum"rare au rambur are.

RT, &'/%5 -c"imbul automat de informaii 415 <utoritatea com"etent din .om,nia va comunica autoritii com"etente din tatul membru de reziden al beneficiarului efectiv informaiile "revzute la art. 12:?7. 425 *omunicarea de informaii are un caracter automat !i trebuie aib loc cel "uin o dat "e an# )n decur ul a 0 luni urmtoare f,r!itului anului fi cal# "entru toate "lile de dob,nd efectuate )n cur ul ace tui an. 435 'i "oziiile "rezentului ca"itol e com"leteaz cu cele ale ca". 5 din "rezentul titlu# cu e$ce"ia "revederilor art. 12:?25.

RT, &'/%6 +erioada de tranziie pentru trei state membre 415 +n cur ul unei "erioade de tranziie# )nce",nd cu data la care e face referire la alin. 324 !i 324# Gelgia# 1u$emburg !i <u tria nu unt obligate a"lice "revederile "rivind c7imbul automat de informaii )n ceea ce "rive!te veniturile din economii. Hotu!i# ace te ri au dre"tul "rimea c informaii de la celelalte tate membre. +n cur ul "erioadei de tranziie# co"ul "rezentului ca"itol e te de a garanta un minimum de im"ozitare efectiv a veniturilor din economii ub forma "lilor de dob,nd efectuate )ntr-un tat membru )n favoarea beneficiarilor efectivi# care unt "er oane fizice rezidente fi cal )n alt tat membru. 425 Perioada de tranziie e va termina la f,r!itul "rimului an fi cal )nc7eiat care urmeaz du" definitivarea ultimului dintre urmtoarele evenimente: a5 data de intrare )n vigoare a acordului dintre *omunitatea Iuro"ean# du" decizia )n unanimitate a *on iliului# !i *onfederaia Ilveian# Princi"atul 1iec7ten tein# .e"ublica Dan (arino# Princi"atul (onaco !i Princi"atul <ndorra# care "revede c7imbul de informaii la cerere# a!a cum e te definit )n (odelul <cordului OI*' "rivind c7imbul de informaii )n materie fi cal# "ublicat la data de 1@ a"rilie 2002# denumit )n continuare (odelul <cordului OI*'# )n ceea ce "rive!te "lile de dob,nd# a!a cum unt definite )n "rezentul ca"itol# efectuate de agenii "ltitori tabilii "e teritoriul ace tor ri ctre beneficiarii efectivi rezideni "e teritoriul "entru care e a"lic "rezentul ca"itol# )n "lu fa de a"licarea imultan de ctre ace te ri a unei reineri la ur cu o cot definit "entru "erioadele core "unztoare "revzute la art. 12:?106 b5 data la care *on iliul e )nvoie!te# )n unanimitate# ca Dtatele Unite ale <mericii c7imbe informaii# la cerere# )n conformitate cu (odelul <cordului OI*'# )n ceea ce "rive!te "lile de dob,nzi efectuate de agenii "ltitori tabilii "e teritoriul lor ctre beneficiarii efectivi rezideni "e teritoriul )n care e a"lic "revederile referitoare la efectuarea c7imbului automat de informaii "rivind veniturile din economii. 435 1a f,r!itul "erioadei de tranziie# Gelgia# 1u$emburg !i <u tria unt obligate a"lice "revederile "rivind efectuarea c7imbului automat de informaii "rivind veniturile din economii# "revzute la art. 12:?7 !i 12:?@# !i )nceteze a"licarea "erce"erii unei reineri la ur !i a venitului di tribuit# reglementate la art. 12:?10 !i 12:?11. 'ac# )n decur ul "erioadei de tranziie# Gelgia# 1u$emburg !i <u tria aleg a"licarea "revederilor "rivind efectuarea c7imbului automat de informaii "rivind veniturile din economii# "revzut la art. 12:?7 !i 12:?@# atunci nu e vor mai a"lica nici reinerea la ur # nici "arta&area venitului# "revzute la art. 12:?10 !i 12:?11.

RT, &'/%&7 Reinerea la surs

415 +n decur ul "erioadei de tranziie "revzute la art. 12:?B# atunci c,nd beneficiarul efectiv al dob,nzii e te rezident )ntr-un tat membru# altul dec,t cel )n care agentul "ltitor e te tabilit# Gelgia# 1u$emburg !i <u tria vor "erce"e o reinere la ur de 15A )n "rimii 2 ani ai "erioadei de tranziie 31 iulie 2005 - 20 iunie 200@4# de 20A )n tim"ul urmtorilor 2 ani 31 iulie 200@ - 20 iunie 20114 !i de 25A "entru urmtorii ani 3)nce",nd cu 1 iulie 20114. 425 <gentul "ltitor va "erce"e o reinere la ur du" cum urmeaz: a5 )n cazul unei "li de dob,nd# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 314 lit. a4: la uma dob,nzii "ltite au creditate6 b5 )n cazul unei "li de dob,nd# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 314 lit. b4 au d4: la uma dob,nzii au venitului "revzute/"revzut la ace te litere au "rin "erce"erea unui efect ec7ivalent care fie u"ortat de "rimitor "e uma total a venitului din ce iune# r cum"rare !i rambur are6 c5 )n cazul "lii de dob,nd# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 314 lit. c4: "e uma venitului "revzut la re "ectivul alineat6 d5 )n cazul "lii de dob,nd# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 3:4: "e uma dob,nzii care revine fiecrui membru al entitii la care -a fcut referire la art. 12:?2 alin. 324# care )nde"line!te condiiile art. 12:?1 alin. 3146 e5 atunci c,nd un tat membru e$ercit o"iunea "revzut la art. 12:?5 alin. 354: "e uma dob,nzii anualizate. 435 +n co"ul a"licrii "revederilor alin. 324 lit. a4 !i b4# reinerea la ur e te "erce"ut la "ro-rata "entru "erioada de deinere a creanei de ctre beneficiarul efectiv. 'ac agentul "ltitor nu e te )n m ur determine "erioada de deinere "e baza informaiilor de care di "une# e con ider c beneficiarul efectiv a deinut creana "e toat "erioada de e$i ten# dac beneficiarul nu furnizeaz o dovad a datei de ac7iziie. 445 Perce"erea unei reineri la ur de tatul membru al agentului "ltitor nu )m"iedic tatul membru de reziden fi cal a beneficiarului efectiv im"oziteze venitul# conform legii ale naionale# "rin re "ectarea "revederilor Hratatului de in tituire a *omunitii Iuro"ene. 455 +n decur ul "erioadei de tranziie# tatele membre care "erce" reinerea la ur "ot "revedea ca un agent o"erator care "lte!te dob,nd au garanteaz dob,nda "entru o entitate "revzut la art. 12:?2 alin. 324 lit. c4 tabilit )n alt tat membru fie con iderat ca fiind agent "ltitor )n locul entitii !i va "erce"e reinerea la ur "entru acea t dob,nd# dac entitatea nu a acce"tat formal numele !i adre a a !i uma total a dob,nzii care )i e te "ltit au garantat# care fie comunicat conform ultimului "aragraf al art. 12:?2 alin. 324 lit. c4.

RT, &'/%&& Distribuirea venitului 415 Dtatele membre care a"lic o reinere la ur # conform art. 12:?10 alin. 314# vor reine 25A din venitul lor !i vor tran fera 75A din venit tatului membru de reziden al beneficiarului efectiv al dob,nzii. 425 Dtatele membre care a"lic o reinere la ur # conform art. 12:?10 alin. 354# vor reine 25A din venitul lor !i vor tran fera 75A altor tate membre# "ro"orional cu tran ferurile efectuate ca urmare a a"licrii "revederilor alin. 314. 435 <ce te tran feruri vor avea loc nu mai t,rziu de 0 luni de la f,r!itul anului fi cal al tatului membru al agentului "ltitor# )n cazul alin. 314# au al tatului membru al o"eratorului economic# )n cazul alin. 324.

RT, &'/%&' 8xcepii de la sistemul de reinere la surs 415 Dtatele membre care "erce" o reinere la ur # conform art. 12:?10# "revd una au dou dintre urmtoarele "roceduri# "ermi,nd beneficiarului efectiv cear ca o a emenea reinere nu fie a"licat: a5 o "rocedur care "ermite beneficiarului efectiv autorizeze )n mod e$"re agentul "ltitor comunice informaiile# )n conformitate cu art. 12:?7 !i 12:?@. <cea t autorizaie aco"er toate dob,nzile "ltite beneficiarului efectiv de ctre re "ectivul agent "ltitor. +n ace t caz e a"lic "revederile art. 12:?@6 b5 o "rocedur care garanteaz c reinerea la ur nu va fi "erce"ut atunci c,nd beneficiarul efectiv "rezint agentului u "ltitor un certificat emi )n numele au de autoritatea com"etent a tatului u de reziden fi cal# )n concordan cu "revederile alin. 324. 425 1a cererea beneficiarului efectiv# autoritatea com"etent a tatului membru de reziden fi cal va emite un certificat care indic: a5 numele# adre a !i numrul de identificare fi cal au alt numr ori# )n li" a ace tuia# data !i locul na!terii beneficiarului efectiv6 b5 numele !i adre a agentului "ltitor6 c5 numrul de cont al beneficiarului efectiv au# )n li" a ace tuia# identificarea garaniei. 435 <ce t certificat e te valabil "entru o "erioad care nu de"!e!te 2 ani. *ertificatul va fi emi fiecrui beneficiar efectiv care )l olicit# )n termen de dou luni de la olicitare.

RT, &'/%&. !suri luate de Romnia pentru efectuarea sc"imbului de informaii cu statele care au perioad de tranziie la impunerea economiilor Procedura admini trrii ace tui ca"itol )n relaia cu cele 2 tate care au "erioad de tranziie )n a"licarea "revederilor ace tui ca"itol e va tabili "rin 7otr,re a Guvernului# elaborat )n comun de (ini terul %inanelor Publice !i <genia ;aional de <dmini trare %i cal# cu avizul (ini terului 5ntegrrii Iuro"ene !i al (ini terului <facerilor I$terne.

RT, &'/%&/ 8liminarea dublei impuneri 415 .om,nia a igur "entru beneficiarii efectivi rezideni eliminarea oricrei duble im"uneri care ar "utea rezulta din "erce"erea reinerii la ur )n rile care au "erioad de tranziie# "revzute la art. 12:?B# )n concordan cu "revederile alin. 324. 425 .om,nia re tituie beneficiarului efectiv rezident )n .om,nia im"ozitul reinut conform art. 12:?10.

RT, &'/%&0 Titluri de creane negociabile 415 Pe "arcur ul "erioadei de tranziie# "revzut la art. 12:?B# dar nu mai t,rziu de data de 21 decembrie 2010# obligaiunile naionale !i internaionale !i alte titluri de creane negociabile# a cror "rim emi iune e te anterioar datei de 1 martie 2001 au "entru care "ro "ectele emi iunii de origine au fo t a"robate )nainte de acea t dat de autoritile com"etente# )n )nele ul 'irectivei nr. @0/2B0/*II "rivind cerinele de redactare# verificare !i di tribuire a informaiilor nece are li trii ce trebuie "ublicate "entru admiterea valorilor mobiliare la cota oficial a bur ei# au de ctre autoritile com"etente ale rilor tere# nu unt con iderate creane# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 314 lit. a4# cu condiia ca niciun fel de emi iuni noi ale ace tor titluri de creane negociabile nu fi fo t realizate )nce",nd cu data de 1 martie 2002. Hotu!i# dac "erioada de tranziie e "relunge!te du" data de 21 decembrie 2010# "revederile "rezentului alineat vor continua e a"lice doar )n ceea ce "rive!te ace te titluri de creane negociabile: a5 care conin clauzele de um brut !i de re tituire antici"at6 !i b5 atunci c,nd agentul "ltitor# a!a cum e te definit la art. 12:?2 alin. 314 !i 324# e te tabilit )n unul dintre cele trei tate membre care a"lic reinerea la ur !i atunci c,nd agentul "ltitor "lte!te dob,nda au garanteaz dob,nda "entru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv rezident )n .om,nia. 'ac o nou emi iune "entru titlurile de creane negociabile menionate mai u # emi e de un guvern au de o entitate a imilat# care acioneaz ca autoritate "ublic au al crei rol e te recuno cut de un tratat internaional# )n )nele ul art. 12:?10# e te realizat )nce",nd cu data de 1 martie 2002# an amblul ace tor titluri

emi e# con t,nd )n emi iunea de origine !i )n oricare alta ulterioar# e te con iderat ca fiind o crean# )n )nele ul art. 12:?5 alin. 314 lit. a4. 425 Prevederile alin. 314 nu )m"iedic )n niciun fel .om,nia de a im"ozita veniturile obinute din titlurile de creane negociabile la care e face referire )n alin. 314# )n conformitate cu legi laia fi cal naional.

RT, &'/%&2 nexa referitoare la lista entitilor asimilate la care se face referire la art, &'/%&0 Pentru co"urile art. 12:?15# urmtoarele entiti unt con iderate ca fiind entiti care acioneaz ca autoritate "ublic au al cror rol e te recuno cut de un tratat internaional: 11 entit3i din Uniunea 'uropeanF Le+gia - >laam GeFe t 3.egiunea %lamand46 - .egion Fallonne 3.egiunea >alon46 - .egion bru$elloi e/Gru el GeFe t 3.egiunea Gru$elle 46

- *ommunautK fran_ai e 3*omunitatea %rancez46 - >laam e Gemeen c7a" 3*omunitatea %lamand46 - 'eut c7 "rac7ige Gemein c7aft 3*omunitatea vorbitoare de limb german46 Lu+garia - munici"aliti6 "pania - Wunta de Galicia 3I$ecutivul .egional al Galiciei46 - `unta de <ndalucia 3I$ecutivul .egional al <ndaluziei46 - `unta de I$tremadura 3I$ecutivul .egional I$tremadura46 - `unta de *a tilla - 1a (anc7a 3I$ecutivul .egional *a tilla - 1a (anc7a46 - `unta de *a tilla - 1eon 3I$ecutivul .egional *a tilla - 1eon46 - Gobierno %oral de ;avarra 3Guvernul .egional al ;avarrei46 - Govern de le 5lle Galear 3Guvernul 5n ulelor Galeare46 - Generalitat de *atalunLa 3Guvernul <utonom al *ataloniei46

- Generalitat de >alencia 3Guvernul <utonom al >alenciei46 - 'i"utacion General de <ragon 3*on iliul .egional al <ragonului46 - Gobierno de la 5 la *anaria 3Guvernul 5n ulelor *anare46 - Gobierno de (urcia 3Guvernul (urciei46 - Gobierno de (adrid 3Guvernul (adridului46 - Gobierno de la *omunidad <utonoma del Pai >a co/IuzCadi 3Guvernul *omunitii <utonome a arilor Ga cilor46 - 'i"utacion %oral de Gui"uzcoa 3*on iliul .egional Gui"uzcoa46 - 'i"utacion %oral de >izcaLa/GizCaia 3*on iliul .egional >izcaLa46 - 'i"utacion %oral de <lava 3*on iliul .egional <lava46 - <Luntamiento de (adrid 3*on iliul Or!ene c al (adridului46 - <Luntamiento de Garcelona 3*on iliul Or!ene c al Garcelonei46 - *abildo 5n ular de Gran *anaria 3*on iliul 5n ulei Gran *anaria46 - *abildo 5n ular de Henerife 3*on iliul 5n ulei Henerife46 - 5n tituto de *redito Oficial 35n tituia *reditului Public46 - 5n tituto *atalan de %inanza 35n tituia %inanciar a *ataloniei46 - 5n tituto >alenciano de %inanza 35n tituia %inanciar a >alenciei46 Grecia - Organi mo Hege"iCoinonion Illado 3Organizaia ;aional de Helecomunicaii46 - Organi mo Diderodromon Illado 3Organizaia ;aional a *ilor %erate46 - 'emo ia I"iCeire e IleCtri mou 3*om"ania Public de Ilectricitate46 ran3a - 1a *ai e dPamorti ement de la dette ociale 3*<'ID4 3%ondul de . cum"rare a 'atoriei Publice46 - 1P<gence fran_ai e de dKvelo""ement 3<%'4 3<genia %rancez de 'ezvoltare46 - .K eau %errK de %rance 3.%%4 3.eeaua %rancez de *i %erate46 - *ai e ;ationale de <utoroute 3*<;4 3%ondul ;aional al <uto trzilor46

- < i tance "ubliQue Nb"itau$ de Pari 3<PNP4 3< i tena Public a D"italelor din Pari 46 - *7arbonnage de %rance 3*'%4 3*on iliul %rancez al *rbunelui46 - Intre"ri e minicre et c7imiQue 3I(*4 3*om"ania (inier !i *7imic46 !ta+ia - regiuni6 - "rovincii6 - munici"aliti6 - *a a 'e"o iti e Pre titi 3%ondul de 'e"ozite !i +m"rumuturi46

Letonia - Pa valdiba 3guvernele locale46 )o+onia - gminL 3comune46 - "oFiatL 3di tricte46 - Fo&eFodztFa 3"rovincii46 - zFiazCi gm)n 3a ociaii de comune46 - "oFiatoF 3a ociaii de di tricte46 - Fo&eFodztF 3a ociaii de "rovincii46 - mia to toleczne Oar zaFa 3ca"itala >ar!ovia46 - <genc&a .e truCturLzac&i i (odernizac&i .olnictFa 3<genia "entru .e tructurare !i (odernizare a <griculturii46 - <genc&a ;ieruc7omo ci .olnLc7 3<genia Pro"rietilor <gricole46 )ortuga+ia - .egiao <utonoma da (adeira 3.egiunea <utonom a (adeirei46 - .egiao <utonoma do <core 3.egiunea <utonom a <zorelor46 - munici"aliti6 %o.8nia - autoritile admini traiei "ublice locale6 "+ovacia

- me ta a obce 3munici"aliti46 - deleznice Dloven Ce& .e"ubliCL 3*om"ania Dlovac de *i %erate46 - DtatnL fond ce tne7o 7o "odar tva 3%ondul de Dtat "entru Ge tionarea 'rumurilor46 - Dloven Ce eleCtrarne 3*om"aniile Dlovace de Inergie46 - >odo7o "odar Ca vL tavba 3*om"ania de Iconomie a <"ei4. 21 entit3i interna3iona+eC - Ganca Iuro"ean "entru .econ trucie !i 'ezvoltare6 - Ganca Iuro"ean de 5nve tiii6 - Ganca < iatic de 'ezvoltare6 - Ganca <frican de 'ezvoltare6 - Ganca (ondial - Ganca 5nternaional de .econ trucie !i 'ezvoltare - %ondul (onetar 5nternaional6 - *or"oraia %inanciar 5nternaional6 - Ganca 5nter<merican de 'ezvoltare6 - %ondul Docial de 'ezvoltare al *on iliului Iuro"ei6 - Iuratom6 - *omunitatea Iuro"ean6 - *or"oraia <ndin de 'ezvoltare 3*<%46 - Iurofima6 - *omunitatea Iconomic a *rbunelui !i Oelului6 - Ganca ;ordic de 5nve tiii6 - Ganca *araibian de 'ezvoltare. Prevederile art. 12:?15 nu aduc atingere niciuneia dintre obligaiile internaionale "e care .om,nia !i le-a a umat )n relaiile cu entitile internaionale menionate mai u . 31 entit3i din 2tate ter3eF - acele entiti care )nde"line c urmtoarele criterii: a5 entitatea care e te con iderat )n mod cert ca fiind o entitate "ublic# conform criteriilor naionale6 b5 o a tfel de entitate "ublic e te un "roductor din afara *omunitii# care admini treaz !i finaneaz un gru" de activiti#

furniz,nd )n "rinci"al bunuri !i ervicii din afara *omunitii# de tinate beneficiului *omunitii !i care unt efectiv controlate de guvernul central6 c5 re "ectiva entitate "ublic e te un emitent de datorii de mari dimen iuni !i cu regularitate6 d5 tatul vizat "oate garanteze c o a emenea entitate "ublic nu va e$ercita o r cum"rare )nainte de termen# )n cazul clauzelor de re)ntregire a umei brute.

RT, &'/%&4 Data aplicrii Prevederile "rezentului ca"itol# re"rezent,nd tran "unerea 'irectivei nr. 2002/:@/*I a *on iliului# din 2 iunie 2002# "rivind im"unerea veniturilor din economii ub forma "lilor de dob,nzi# cu amendamentele ulterioare# e a"lic )nce",nd cu data aderrii .om,niei la Uniunea Iuro"ean.

CAP. R#&#5#',# &o1>'0 l% =')$#p$ '&#$ %!oc %)#


RT, &'/%&5 -fera de aplicare i procedura 415 Plile de dob,nzi !i redevene ce "rovin din .om,nia unt e$ce"tate de la orice im"ozite a"licate a u"ra acelor "li )n .om,nia# fie "rin reinere la ur # fie "rin declarare# cu condiia ca beneficiarul efectiv al dob,nzilor au redevenelor fie o )ntre"rindere din alt tat membru au un ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi dintr-un tat membru ituat )n alt tat membru. 425 O "lat fcut de o )ntre"rindere rezident )n .om,nia au de ctre un ediu "ermanent ituat )n .om,nia trebuie fie con iderat ca "rovenind din .om,nia# denumit )n continuare tat ur . 435 Un ediu "ermanent e te tratat ca "ltitor al dob,nzilor au redevenelor doar )n m ura )n care acele "li re"rezint c7eltuieli deductibile fi cal "entru ediul "ermanent din .om,nia. 445 O )ntre"rindere a unui tat membru va fi tratat ca beneficiar efectiv al dob,nzilor !i redevenelor doar dac "rime!te acele "li "entru beneficiul u "ro"riu# !i nu ca un intermediar "entru o alt "er oan# cum ar fi un agent# un mandatar au emnatar autorizat. 455 Un ediu "ermanent trebuie fie tratat ca beneficiar efectiv al dob,nzilor au redevenelor:

a5 dac creana au dre"tul de utilizare a informaiei# )n "rivina creia "lile de dob,nzi au redevene iau na!tere# e te efectiv legat de acel ediu "ermanent6 !i b5 dac "lile de dob,nzi au redevene re"rezint venituri cu "rivire la care acel ediu "ermanent e te u"u # )n tatul membru )n care e te ituat# unuia dintre im"ozitele menionate la art. 12:?20 lit. a4 "ct. 3iii4 au# )n cazul Gelgiei# Jim"ozitului nerezidenilor/bela ting der nietverbli&f7ouder J ori# )n cazul D"aniei# Jim"ozitului a u"ra venitului nerezidenilorJ au unui im"ozit care e te identic au )n mod ub tanial imilar !i care e te a"licat du" data de intrare )n vigoare a "rezentului ca"itol# u"limentar au )n locul acelor im"ozite e$i tente. 465 'ac un ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi a unui tat membru e te con iderat ca "ltitor au ca beneficiar efectiv al dob,nzilor ori redevenelor# nicio alt "arte a )ntre"rinderii nu va fi tratat ca "ltitor au ca beneficiar efectiv al acelor dob,nzi ori redevene# )n en ul "rezentului articol. 475 Prezentul articol trebuie e a"lice numai )n cazul )n care )ntre"rinderea care e te "ltitor au )ntre"rinderea al crei ediu "ermanent e te con iderat "ltitor al dob,nzilor ori redevenelor e te o )ntre"rindere a ociat a )ntre"rinderii care e te beneficiarul efectiv au al crei ediu "ermanent e te tratat ca beneficiarul efectiv al acelor dob,nzi ori al acelor redevene. 475 Prevederile "rezentului articol nu e a"lic dac dob,nzile au redevenele unt "ltite de ctre ori ctre un ediu "ermanent ituat )ntrun tat ter al unei )ntre"rinderi dintr-un tat membru !i activitatea )ntre"rinderii e te# )n )ntregime au "arial# de f!urat "rin acel ediu "ermanent. 4B5 Prevederile "rezentului articol nu )m"iedic .om,nia ia )n con iderare# la determinarea im"ozitului "e "rofit# atunci c,nd a"lic legi laia a fi cal# dob,nzile au redevenele "rimite de ctre )ntre"rinderile rezidente# de ediile "ermanente ale )ntre"rinderilor rezidente )n .om,nia au de ctre ediile "ermanente ituate )n .om,nia. 4105 Prevederile "rezentului ca"itol nu e vor a"lica unei )ntre"rinderi a altui tat membru au unui ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi a altui tat membru# atunci c,nd condiiile tabilite la art. 12:?20 lit. b4 nu au fo t meninute "entru o "erioad ne)ntreru"t de cel "uin 2 ani. 4115 +nde"linirea cerinelor tabilite de "rezentul articol !i de art. 12:?20 va fi dovedit la data "lii dob,nzilor au redevenelor "rintr-o ate tare. 'ac )nde"linirea cerinelor tabilite )n "rezentul articol nu a fo t ate tat la data "lii# e va a"lica reinerea im"ozitului la ur . 4125 === <brogat.

4135 +n en ul alin. 3114# ate tarea care va fi "rezentat )n legtur cu fiecare contract de "lat trebuie fie valabil "entru un an de la data emiterii ace tei ate tri !i va conine urmtoarele informaii: a5 dovada rezidenei# )n co"ul im"ozitrii# "entru )ntre"rinderea care "rime!te dob,nzi au redevene din .om,nia !i# c,nd e te nece ar# dovada e$i tenei unui ediu "ermanent ate tat de autoritatea fi cal a tatului membru )n care )ntre"rinderea care "rime!te dob,nzi au redevene e te rezident "entru co"uri fi cale au )n care e te ituat ediul "ermanent6 b5 deinerea dre"tului de beneficiar efectiv al dob,nzilor au redevenelor de ctre )ntre"rinderea care "rime!te a tfel de "li# )n conformitate cu "revederile alin. 3:4# au e$i tena condiiilor )n conformitate cu "revederile alin. 354# c,nd un ediu "ermanent e te beneficiarul "lii6 c5 )nde"linirea cerinelor# )n conformitate cu "revederile art. 12:?20 lit. a4 "ct. 3iii4# )n cazul )ntre"rinderii "rimitoare6 d5 o deinere minim# )n conformitate cu "revederile art. 12:?20 lit. b46 e5 "erioada "entru care deinerea la care e face referire la lit. d4 a e$i tat. De "oate olicita )n "lu &u tificarea legal "entru "lile din cadrul contractului# de e$em"lu e "oate olicita contractul de )m"rumut au contractul de licen. 4145 'ac cerinele "entru acordarea cutirii )nceteaz fie )nde"linite# )ntre"rinderea "rimitoare au ediul "ermanent va informa imediat )ntre"rinderea "ltitoare au ediul "ermanent "ltitor. 4155 'ac re "ectiva )ntre"rindere "ltitoare au ediul "ermanent a reinut im"ozitul la ur a u"ra venitului ce urma fie cutit de im"ozit# conform "rezentului articol# acea ta "oate face o cerere "entru re tituirea ace tui im"ozit reinut la ur . +n ace t en e va olicita informaia "ecificat la alin. 3124. *ererea "entru re tituirea im"ozitului trebuie fie tran mi )n cadrul termenului legal de "re cri"ie. 4165 5m"ozitul reinut la ur )n "lu va fi re tituit )ntr-un interval de un an de la "rimirea cererii de re tituire a im"ozitului !i a informaiilor doveditoare "e care le "oate olicita )n mod rezonabil. 'ac im"ozitul reinut la ur nu a fo t re tituit )n "erioada menionat# )ntre"rinderea "rimitoare au ediul "ermanent va fi )ndre"tit# la e$"irarea anului )n cauz# olicite dob,nda a u"ra umei re"rezent,nd im"ozitul care trebuie re tituit. 'ob,nda olicitat e va calcula core "unztor "revederilor *odului de "rocedur fi cal.

RT, &'/%&6 Definiia dobnzii i a redevenelor +n en ul "rezentului ca"itol: a5 termenul dob,nd )n eamn venitul din creane de orice fel# )n oite au nu de garanii i"otecare ori de o clauz de "artici"are la "rofiturile debitorului !i# )n "ecial# venitul din efecte "ublice# titluri de crean au obligaiuni# inclu iv "rimele !i "remiile legate de a emenea efecte# titluri de crean au obligaiuni6 "enalitile "entru "lata cu )nt,rziere nu vor fi con iderate dob,nzi6 b5 termenul redevene )n eamn "lile de orice fel "rimite "entru folo irea au conce ionarea oricrui dre"t de autor a u"ra unei o"ere literare# arti tice au !tiinifice# inclu iv a u"ra filmelor de cinematograf !i oftFare# orice "atent# marc de comer# de en ori model# "lan# formul ecret au "rocedeu de fabricaie# ori "entru informaii referitoare la e$"eriena )n domeniul indu trial# comercial ori !tiinific6 "lile "entru folo irea au dre"tul de folo ire a ec7i"amentului indu trial# comercial ori !tiinific vor fi con iderate redevene.

RT, &'/%'7 Definiia ntreprinderii# ntreprinderii asociate i a sediului permanent +n en ul "rezentului ca"itol: a5 termenul )ntre"rindere a unui tat membru )n eamn orice )ntre"rindere: 3i4 care )mbrac una dintre formele enumerate )n acea t "rivin )n li ta "revzut la art. 12:?206 !i 3ii4 care# )n conformitate cu legi laia fi cal a unui tat membru# e te con iderat ca fiind rezident )n acel tat membru !i nu e te con iderat# )n )nele ul unei convenii de evitare a dublei im"uneri "e venit !i "e ca"ital )nc7eiat cu un tat ter# ca fiind rezident )n co"ul im"ozitrii )n afara *omunitii6 !i 3iii4 care e te u"u unuia dintre urmtoarele im"ozite# fr a fi cutit de im"ozit# au unui im"ozit care e te identic ori# )n e en# imilar !i care e te tabilit du" data de intrare )n vigoare a "rezentului articol# )n "lu au )n locul acelor im"ozite e$i tente: - im"ozitul ocietilor/vennoot c7a" bela ting# )n Gelgia6 - Cor"orativen danC )n Gulgaria - el Cab Cat# )n 'anemarca6

- Mor"er c7aft teuer# )n Germania6 - "7dro ei odemato uomiCou "ro o"on# )n Grecia6 - im"ue to obre ociedade # )n D"ania6

- im"bt ur le

ociKtK # )n %rana6

- cor"oration ta$# )n 5rlanda6 - im"o ta ul reddito delle "er one giuridic7e# )n 5talia6 - im"ot ur le revenu de collectivite # )n 1u$emburg6 - vennoot c7a" bela ting# )n Olanda6 - Mor"er c7aft teuer# )n <u tria6 - im"o to obre o rendimento da "e oa colectiva # )n Portugalia6

- v7tei oien tulovero/)n Com t Catten# )n %inlanda6 - tatl)n g )n Com t Catt# )n Duedia6 - *or"oration ta$# )n .egatul Unit al (arii Gritanii !i 5rlandei de ;ord6 - dan z "ri&mu "ravnicCLc7 o ob# )n .e"ublica *e76 - tulumaC # )n I tonia6 - "7dro ei odemato # )n *i"ru6 - uznemumu ienaCuma nodoCli # )n 1etonia6 - "elno moCe ti # )n 1ituania6 - tar a agi ado# )n Ungaria6 - ta$$a fuQ l-income# )n (alta6 - todateC doc7odoFL od o ob "raFnLc7# )n Polonia6 - daveC od dobicCa "razni7 o eb# )n Dlovenia6 - dan z "ri&mov "ravnicCLc7 o ob# )n Dlovacia6 - im"ozitul "e "rofit# )n .om,nia6 b5 o )ntre"rindere e te o )ntre"rindere a ociat a unei alte )ntre"rinderi dac# cel "uin: 3i4 "rima )ntre"rindere are o "artici"are minim direct de 25A )n ca"italul celei de-a doua )ntre"rinderi6 au 3ii4 cea de-a doua )ntre"rindere are o "artici"are minim direct de 25A )n ca"italul "rimei )ntre"rinderi6 au 3iii4 o )ntre"rindere ter are o "artici"are minim direct de 25A at,t )n ca"italul "rimei com"anii# c,t !i )n al celei de-a doua. Partici"rile )n ca"italul ocial trebuie fie deinute numai la )ntre"rinderile rezidente "e teritoriul *omunitii Iuro"ene6

c5 termenul ediu "ermanent )n eamn un loc fi$ de afaceri ituat )ntr-un tat membru# "rin care e de f!oar )n )ntregime au )n "arte activitatea unei )ntre"rinderi rezidente )ntr-un alt tat membru.

RT, &'/%'& 8xceptarea plilor de dobnzi sau de redevene 415 ;u e vor acorda beneficiile "rezentului ca"itol )n urmtoarele cazuri:: a5 atunci c,nd "lile unt tratate ca o di tribuire de beneficii au ca o re tituire de ca"ital# conform legi laiei rom,ne6 b5 "entru "lile rezultate din creane care dau dre"tul de "artici"are la "rofiturile debitorului6 c5 "entru "lile rezultate din creane care dau dre"tul creditorului )!i c7imbe dre"tul de a "rimi dob,nda contra unui dre"t de "artici"are )n "rofiturile debitorului6 d5 "entru "lile rezultate din creane care nu conin niciun fel de "revederi referitoare la re tituirea datoriei "rinci"ale au dac re tituirea e te datorat "entru o "erioad mai mare de 50 de ani du" data emi iunii. 425 *,nd datorit relaiilor "eciale e$i tente )ntre debitor !i beneficiarul efectiv al dob,nzii au redevenelor ori )ntre unul dintre ei !i o alt "er oan# uma dob,nzilor au redevenelor de"!e!te uma care ar fi convenit )ntre debitor !i beneficiarul efectiv# )n li" a unor a tfel de relaii# "revederile "rezentului articol e a"lic numai )n acea t ultim um menionat# dac e$i t o a tfel de um.

RT, &'/%'' Araud i abuz 415 Prevederile "rezentului ca"itol nu e$clud a"licarea "revederilor legi laiei naionale au a celor bazate "e tratate# la care .om,nia e te "arte# care unt nece are "entru "revenirea fraudei au abuzului. 425 .om,nia "oate# )n cazul tranzaciilor "entru care motivul "rinci"al au unul dintre motivele "rinci"ale e te frauda# evaziunea fi cal au abuzul# retrag beneficiile tabilite "rin "rezentul ca"itol au "oate refuze a"licarea lui.

RT, &'/%'. Reguli tranzitorii pentru Republica (e"# Brecia# -pania# )etonia# )ituania# +olonia# +ortugalia i -lovacia 415 Grecia# 1etonia# Polonia !i Portugalia unt autorizate nu a"lice "revederile "rivind cutirea "lilor de dob,nzi !i redevene )ntre )ntre"rinderi a ociate ",n la data de 1 iulie 2005# iar "e durata "erioadei

de tranziie de @ ani# )nce",nd cu data de 1 iulie 2005# cota im"ozitului a"licat )n ace te ri "lilor de dob,nd au redevene# care e fac ctre o )ntre"rindere a ociat rezident )n alt tat membru au ctre un ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi a ociate a unui tat membru# ituat )n alt tat membru# nu trebuie de"!ea c 10A )n tim"ul "rimilor : ani !i 5A )n tim"ul urmtorilor : ani. 1ituania e te autorizat nu a"lice "revederile "rivind cutirea "lilor de dob,nzi !i redevene )ntre )ntre"rinderi a ociate# ",n la data de 1 iulie 2005. Pe durata unei "erioade de tranziie de 0 ani# )nce",nd de la 1 iulie 2005# cota de im"ozit a"licat )n acea t ar a u"ra "lilor de redevene fcute ctre o )ntre"rindere a ociat rezident )n alt tat membru au ctre un ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi a ociate a unui tat membru# ituat )n alt tat membru# nu trebuie de"!ea c 10A . +n tim"ul "rimilor : ani din "erioada de tranziie de 0 ani# cota de im"ozit a"licat a u"ra "lilor de dob,nzi fcute unei )ntre"rinderi a ociate din alt tat membru au unui ediu "ermanent ituat )n alt tat membru nu va de"!i 10A6 "entru urmtorii 2 ani# cota de im"ozit a"licat a u"ra unor a tfel de "li de dob,nzi nu va de"!i 5A . D"ania !i .e"ublica *e7 unt autorizate# doar "entru "lile de redevene# nu a"lice "revederile "rivind cutirea "lilor de redevene )ntre )ntre"rinderi a ociate# ",n la data de 1 iulie 2005. +n tim"ul unei "erioade de tranziie de 0 ani# )nce",nd cu data de 1 iulie 2005# cota im"ozitului a"licat )n ace te ri "lilor de redeven fcute ctre o )ntre"rindere a ociat din alt tat membru au ctre un ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi a ociate a unui tat membru# ituat )n alt tat membru# nu va de"!i 10A . Dlovacia e te autorizat# numai "entru "lile de redevene# nu a"lice "revederile "rivind cutirea de im"ozit "entru o "erioad de tranziie de doi ani# )nce",nd cu data de 1 mai 200:. Hotu!i# ace te reguli tranzitorii unt u"u e a"licrii "ermanente a oricror cote de im"ozit# mai czute dec,t cele la care e face referire mai u # )n condiiile unor acorduri bilaterale )nc7eiate )ntre .e"ublica *e7# Grecia# D"ania# 1etonia# 1ituania# Polonia# Portugalia au Dlovacia !i alte tate membre. 425 *,nd o )ntre"rindere rezident )n .om,nia au un ediu "ermanent al unei )ntre"rinderi a unui tat membru# ituat )n .om,nia: a5 "rime!te dob,nzi au redevene din "artea unei )ntre"rinderi a ociate din Grecia# 1etonia# 1ituania# Polonia au Portugalia6 b5 "rime!te redevene din "artea unei )ntre"rinderi a ociate din .e"ublica *e7# D"ania au Dlovacia6 c5 "rime!te dob,nzi au redevene din "artea unui ediu "ermanent ituat )n Grecia# 1etonia# 1ituania# Polonia au Portugalia# al unei )ntre"rinderi a ociate a unui tat membru6 au

d5 "rime!te redevene de la un ediu "ermanent ituat )n .e"ublica *e7# D"ania au Dlovacia al unei )ntre"rinderi a ociate a unui tat membru. .om,nia acord la calculul im"ozitului "e "rofit o um egal cu im"ozitul "ltit )n .e"ublica *e7# Grecia# D"ania# 1etonia# 1ituania# Polonia# Portugalia au Dlovacia# )n conformitate cu alin. 314# tabilit a u"ra acelui venit. Duma e acord ca o deducere din im"ozitul "e "rofitul obinut de )ntre"rinderea au de ediul "ermanent care a "rimit acel venit. 435 'educerea "revzut la alin. 324 nu "oate de"!ea c acea um mai mic: a5 fa de im"ozitul de "lat din .e"ublica *e7# Grecia# D"ania# 1etonia# 1ituania# Polonia# Portugalia au Dlovacia# "entru un a tfel de venit# "e baza alin. 3146 au b5 a "rii de im"ozit "e "rofitul )ntre"rinderii au al ediului "ermanent care "rime!te dob,nda au redevenele# a tfel cum e te calculat )nainte ca deducerea fie acordat# care e te atribuibil acelor "li# conform legi laiei naionale a .om,niei.

RT, &'/%'/ (lauza de delimitare Prevederile "rezentului ca"itol nu e$clud a"licarea "revederilor naionale au celor bazate "e tratatele la care .om,nia e te "arte !i ale cror "revederi au )n vedere eliminarea au evitarea dublei im"ozitri a dob,nzilor !i a redevenelor.

RT, &'/%'0 !suri luate de Romnia Procedura admini trrii ace tui ca"itol e va tabili "rin 7otr,re a Guvernului# elaborat )n comun de (ini terul %inanelor Publice !i <genia ;aional de <dmini trare %i cal# cu avizul (ini terului 5ntegrrii Iuro"ene !i al (ini terului <facerilor I$terne.

RT, &'/%'2 )ista societilor acoperite de prevederile art, &'/%'7 lit, aC pct, DiiiC Docietile aco"erite de "revederile art. 12:?20 lit. a4 "ct. 3iii4 unt urmtoarele: a5 ocieti cuno cute )n legi laia belgian ca: Jnaamloze vennoot c7a"/ ociKtK anonLme# commanditaire vennoot c7a" o" aandelen/ ociKtK en commandite "ar action # be loten vennoot c7a" met be"erCte aan "raCeli&C7eid/ ociKtK "rivKe a re "on abilite limiteeJ !i acele entiti "ublice legi lative care de f!oar activitate conform dre"tului "rivat6

b5 ocieti cuno cute )n legi laia danez ca: JaCtie el CabJ !i Jan"art el CabJ6 c5 ocieti cuno cute )n legi laia german ca: J<Ctienge ell c7aft# Mommanditge ell c7aft auf <Ctien# Ge ell c7aft mit be c7ranCter NaftungJ !i Jbergrec7tlic7e GeFerC c7aftJ6 d5 ocieti cuno cute )n legi laia grecea c ca: Janonume etairiaJ6 e5 ocieti cuno cute )n legi laia "aniol ca: J ociedad anonima# ociedad comanditaria "or accione # ociedad de re "on abilidad limitadaJ !i acele entiti "ublice legale care de f!oar activitate conform dre"tului "rivat6 05 ocieti cuno cute )n legi laia francez ca: J ociKtK anonLme# ociKtK en commandite "ar action # ociKtK R re "on abilitK limitKeJ !i entiti "ublice !i )ntre"rinderi indu triale !i comerciale6 g5 ocieti cuno cute )n legi laia irlandez ca ocieti "e aciuni au "e garanii# ocieti "rivate "e aciuni au "e garanii# entiti )nregi trate conform legi laiei ocietilor indu triale !i "rudeniale au ocieti de con trucii )nregi trate conform legii ocietilor de con trucii6 =5 ocieti cuno cute )n legi laia italian ca: J ocieta "er azioni# ocieta )n accomandita "er azioni# ocieta a re "on abilita limitataJ !i entiti "ublice !i "rivate care de f!oar activiti indu triale !i comerciale6 i5 ocieti cuno cute )n legi laia lu$emburg7ez ca: J ociKtK anonLme# ociKtK en commandite "ar action !i ociKtK a re "on abilite limiteeJ6 /5 ocieti cuno cute )n legi laia olandez ca: Jnoomloze vennoot c7a"J !i Jbe loten vennoot c7a" met be"erCte aan "raCeli&C7eidJ6 :5 ocieti cuno cute )n legi laia au triac ca: J<Ctienge ell c7aftJ !i JGe ell c7aft mit be c7ranCter NaftungJ6 +5 ocieti comerciale au ocieti )nfiinate conform legii civile# av,nd form comercial# !i coo"erative !i entiti "ublice )nregi trate conform legii "ortug7eze6 .5 ocieti cuno cute )n legi laia finlandez ca: Jo aCeL7tio/aCtiebolag# o uu Cunta/andel lag# aa to"anCCi/ "arbanCJ !i JvaCuutu L7tio/for aCr)n g bolagJ6 n5 ocieti cuno cute )n legi laia uedez ca: JaCtiebolagJ !i Jfor aCrin g aCtiebolagJ6 o5 ocieti )nregi trate conform legi laiei (arii Gritanii6

p5 ocieti cuno cute )n legi laia ce7 ca: JaCciova "olecno tJ# J "olecno t rucenim omezenLmJ# Jvere&na obc7odni "olecnno tJ# JComanditni "olecno tJ# Jdruz tvoJ6 @5 ocieti cuno cute )n legi laia e tonian ca: Jtai u7in gJ# Ju aldu u7in gJ# Jo au7in gJ# JaCt ia elt J# Jtulundu u7i tuJ6 r5 ocieti cuno cute )n legi laia ci"riot ca ocieti )nregi trate )n conformitate cu legea com"aniilor# entiti "ublice cor"orati te# "recum !i alte entiti care unt con iderate ocieti# conform legii im"ozitului "e venit6 25 ocieti cuno cute )n legi laia leton ca: JaCci&u abiedribaJ# J abiedriba ar ierobezotu atbildibuJ6 95 ocieti )nregi trate conform legi laiei lituaniene6 t5 ocieti cuno cute )n legi laia ungar ca: JCozCere eti tar a agJ# Jbeteti tar a agJ# JCozo vallalatJ# JCorlatolt felelo egu tar a agJ# Jre zvenLtar a agJ# JegLe ule J# JCoz7a znu tar a agJ# J zovetCezetJ6 35 ocieti cuno cute )n legi laia maltez ca: JMum"ani&i taP .e "on abilitaP1imitataJ# JDoc&eta&iet )n aCComandita li l-Ca"ital tag77om maQ um fPazz&onit&ietJ6 u5 ocieti cuno cute )n legi laia "olonez ca: J "olCa aCcL&naJ# J "olCa z ofraniczona od"oFiedzialno ciaJ6 v5 ocieti cuno cute )n legi laia loven ca: Jdelni Ca druzbaJ# JComanditna delni Ca druzbaJ# JComanditna druzbaJ# Jdruzba z ome&eno odgovorno t&oJ# Jdruzba z neome&eno odgovomo t&oJ6 ;5 ocieti cuno cute )n legi laia lovac ca: JaCciova "olocno J# J "olocno tP rucenim obmedzenLmJ# JComanditna "olocno J# Jvere&na obc7odna "olocno J# Jdruz tvoJ. Norme metodologice *5 ocieti cuno cute )n legi laia rom,n ca: ^ ocieti )n nume colectivT# ^ ocieti )n comandit im"lT# ^ ocieti "e aciuniT# ^ ocieti )n comandit "e aciuniT# ^ ocieti cu r "undere limitatT6 M5 ocieti cuno cute )n legi laia bulgar ca: ^<Cionerno dru&e tvoT# ^Momanditno dru&e tvo aCiiT# ^'ru&e tvo ogranicena otgovorno tT.J

RT, &'/%'4 Data aplicrii Prevederile "rezentului ca"itol# re"rezent,nd tran "unerea 'irectivei 2002/:B/*I a *on iliului# din 2 iunie 2002# "rivind un i tem comun de im"ozitare a"licabil "lilor de dob,nzi !i redevene efectuate )ntre

ocieti a ociate din tate membre diferite# cu amendamentele ulterioare# e a"lic )nce",nd cu data de 1 ianuarie 2011.

CAP. 3 Sc? *1 &# '"o$*%, =' &o*#' ul *po0 )#lo$ & $#c)#

RT, &'/%'5 +revederi generale 415 +n conformitate cu "revederile "rezentului ca"itol# autoritile com"etente ale tatelor membre vor c7imba orice informaie care "oate le )ndre"tea c efectueze o corect tabilire a im"ozitelor "e venit !i "e ca"ital !i orice informaie referitoare la tabilirea im"ozitelor a u"ra "rimelor de a igurare la care e face referire la art. 2 "aragraful 0 din 'irectiva 70/20@/*II a *on iliului# din 15 martie 1B70# "rivind a i tena reci"roc )n materie de recu"erare a creanelor legate de anumite obligaii fi cale# ta$e# im"ozite !i alte m uri# cu amendamentele ulterioare. 425 >or fi "rivite ca im"ozite "e venit !i "e ca"ital# indiferent de modul )n care unt tabilite# toate im"ozitele tabilite "e venitul total# "e ca"italul total au "e elemente de venit au de ca"ital# inclu iv im"ozitele "e c,!tigurile din )n trinarea "ro"rietii mobiliare au imobiliare# im"ozitul "e umele totale ale alariilor "ltite de )ntre"rinderi# "recum !i im"ozitele "e cre!terea de ca"ital. 435 5m"ozitele la care e face referire la alin. 324 unt )n "rezent# )n mod "ecial: a5 )n Gelgia: - im"ozitul "er oanelor fizice6 - im"ozitul ocietilor6 - im"ozitul "er oanelor morale6 - im"ozitul nerezidenilor6 b5 )n 'anemarca: - indCom t Cat til taten6 - el Cab Cat6

- den Communale indCom t Cat6 - den amt Communale indCom t Cat6

- folCe"en ion bidragene6 - omend Catten6

- den aerlige indCom t Cat6 - CirCe Cat6 - formue Cat til taten6 - bidrag til dag"engefonden6 c5 )n Germania: - IinCommen teuer6 - Mor"er c7aft teuer6 - >ermogen teuer6 - GeFerbe teuer6 - Grund teuer6 d5 )n Grecia: - "7dro ei odemato fndiCon "ro o"on - "7dro ei odemato uomiCou "ro o"on - "7dro aCiuetou "eriou ia e5 )n D"ania: - im"ozitul "e venitul "er oanelor fizice6 - im"ozitul "e ocieti6 - im"ozitul e$traordinar "e averea "er oanelor fizice6 05 )n %rana: - im"ozitul "e venit6 - im"ozitul "e ocietate6 - im"ozitele "rofe ionale6 - ta$e fonciere ur le "ro"riete batie 6 - ta$e fonciere ur le "ro"riete non batie 6 g5 )n 5rlanda: - im"ozitul "e venit6 - im"ozitul "e cor"oraie6

- im"ozitul "e c,!tiguri de ca"ital6 - im"ozitul "e avere6 =5 )n 5talia: - im"o ta ul reddito delle "er one fi ic7e6 - im"o ta ul reddito delle "er one giuridic7e6 - im"o ta locale ui redditi6 i5 )n 1u$emburg: - im"ozitul "e veniturile "er oanelor fizice6 - im"ozitul "e veniturile colectivitilor6 - im"ozitul comercial comunal6 - im"ozitul "e avere6 - im"ozitul funciar6 /5 )n Olanda: - 5nCom tenbela ting6 - >ennoot c7a" belo ting6 - >ermogen bela ting6 :5 )n <u tria - IinCommen teuer - Mor"er c7aft teuer6 - Grund teuer6 - GodenFertabgabe6 - <bgabe von land - und for tFirt c7aftlic7en Getrieben6 l4 )n Portugalia: - contribuicao "redial6 - im"o to obre a indu tria agricola6 - contribuicao indu trial6 - im"o to de ca"itai 6 - im"o to "rofi ional6

- im"o to com"lementar6

- im"o to de mai - valia 6 - im"o to obre o rendimento do "etroleo6 - o adicionai devido .5 )n %inlanda: - >altion tuleverot - de tatlin ga inCom t Catterna6 - e7tei o&en tulovero - inCom t Catten for amfund6 - Munnalli vero - Communal Catten6 - MirColli vero - CLrCo Catten6 - Man anelaCevaCuutu maC u - folC"en!ion for aCr)n g "remien6 - Dairau vaCuutu maC u- &uCfor aCr)n g "remien6 - MorCotulom la7devero - Call Catten "a rante)n Com t6 - .a&oitetu ti verovelvolli en la7devero - Call Catten for begran at Catt CLlding6 - >altion varalli uu vero - den tatlinga formogen7et - Miin tei tovero - fa tin g7et n5 )n Duedia: - 'en tatliga inCom t Catten6 - D&oman Catten6 Catten6 Catten6 obre o im"o to "recedente 6

- Mu"ong Catten6 - 'en ar Cilda inCom t Catten for utomland bo atta6 - 'en ar Cilda inCom t Catten for utomland bo atta arti ter m.fl.6 - 'en tatlinga fa tig7et Catten6

- 'en Communala inCom t Catten6 - %ormogen7et Catten6

o5 )n (area Gritanie: - im"ozitul "e venit6 - im"ozitul "e cor"oraii6 - im"ozitul "e c,!tigurile de ca"ital6 - im"ozitul "e venitul "etrolier6 - im"ozitul "e )mbuntiri funciare6

p5 )n .e"ublica *e7: - dane "rii&mu6 - dan z nemovito ti6 - dan dedicCa# dan darovaci a dan z"revodu nemovito ti6 - dan z "ridane 7odnotL6 - "otrebni dane6 @5 )n I tonia: - HulumaC 6 - Dot iaalmaC 6 - (aamaC 6 r5 )n *i"ru: - "7dro ei odemato - ICtaCte Ii fora - gia tenP<muna te 'emoCratia - "7dro MefalaiouCon Merdon - "7dro <Cinete 5dioCte ia 25 )n 1etonia: - iedzivota&u ienaCuma nodoCli 6 - neCu tama i"a uCa nodoCli 6 - uznemumu ienaCuma nodoCli 6 95 )n 1ituania: - gLvento&u "a&amu moCe ti 6 - "elno moCe ti 6 - imoniu ir organizaci&u neCilno&amo&o turto moCe ti 6 - zeme moCe ti 6 - moCe ti uz val tLbiniu gamto i teCliu 6 - moCe ti uz a"linCo ter ima6 - nafto ir du&u i teCliu moCe ti 6 - "aveldimo turto moCe ti 6

t5 )n Ungaria: - zemelLi &ovedelemando6 - tar azagi ado6 - o ztaleCado6 - altalano forgalmi ado6 - &ovedeCi ado6 - e"itmenLado6 - teleCado6 35 )n (alta: - Ha$$a fuQ l-income6 u5 )n Polonia: - "odateC doc7odoFL od o ob "raFnLc76 - "odateC doc7odoFL od o ob fizLcznLc76 - "odateC od czLnno ci cLFilno"ranLc76 v5 )n Dlovenia: - do7odnina6 - davCi obcanov6 - daveC od dobicCa "ravni7 o eb6 - "o ebni daveC na bilacno v oto banC in 7ranilnic6 ;5 )n Dlovacia: - dan z "ri&mov fLzicCLc7 o ob6 - dan z "ri&mov "ravnicCLc7 o ob6 - dan z dedic tva6 - dan z darovania6 - dan z "revodu a "rec7odu ne7nutelPno ti6 - dan z ne7nutelPno ti6 - dan z "redane& 7odnotL6 - "otrebne dane.

Norme metodologice

445 Prevederile alin. 314 e a"lic# de a emenea# a u"ra oricror im"ozite identice au imilare tabilite ulterior# )n "lu # au )n locul im"ozitelor "revzute la alin. 324. <utoritile com"etente ale tatelor membre e vor informa reci"roc a u"ra datei de intrare )n vigoare a unor a emenea im"ozite. 455 Dintagma autoritate com"etent )n eamn: a5 )n Gelgia: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 b5 )n 'anemarca: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 c5 )n Germania: - mini trul federal de finane au un re"rezentant autorizat6 d5 )n Grecia: - Ho U"ourgeio OiConomiCon au un re"rezentant autorizat6 e5 )n D"ania: - mini trul economiei !i finanelor au un re"rezentant autorizat6 05 )n %rana: - mini trul economiei au un re"rezentant autorizat6 g5 )n 5rlanda: - comi ionarii de venituri au re"rezentanii lor autorizai6 =5 )n 5talia: - !eful de"artamentului de "olitic fi cal au re"rezentantul u autorizat6 i5 )n 1u$emburg: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 /5 )n Olanda: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 :5 )n <u tria: - mini trul federal de finane au un re"rezentant autorizat6 +5 )n Portugalia: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6

.5 )n %inlanda: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 n5 )n Duedia - !eful de"artamentului de finane au re"rezentantul u autorizat6 o5 )n (area Gritanie: - comi ionarii de la vam !i accize au un re"rezentant autorizat "entru informaiile olicitate# referitoare la ta$e a u"ra "rimelor de a igurare !i accize6 - comi ionarii de la 5nland .evenue au re"rezentanii lor autorizai6 p5 )n .e"ublica *e7: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 @5 )n I tonia: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 r5 )n *i"ru: - U"ourgeio OiConomiCon au un re"rezentant autorizat6 25 )n 1etonia: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 95 )n 1ituania: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 t5 )n Ungaria: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 35 )n (alta: - mini trul re "on abil de de"artamentul fi cal au un re"rezentant autorizat6 u5 )n Polonia: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 v5 )n Dlovenia: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6 ;5 )n Dlovacia: - mini trul finanelor au un re"rezentant autorizat6

*5 )n .om,nia: - mini trul finanelor "ublice au un re"rezentant autorizat.

Norme metodologice
RT, &'/%'6 -c"imb la cerere 415 <utoritatea com"etent dintr-un tat membru "oate cere autoritii com"etente a altui tat membru tran mit informaia la care -a fcut referire la ?art. 12:2@ alin. 314# )ntr-un caz "ecial. <utoritatea com"etent a tatului olicitat nu va da cur cererii de c7imb de informaii dac e te evident c autoritatea com"etent a tatului care face cererea nu a e"uizat "ro"riile ale ur e obi!nuite de obinere a informaiilor# ur e "e care le-ar fi "utut utiliza# conform circum tanelor# "entru a obine informaiile cerute fr a "rovoca ri cul de "ericlitare a realizrii cutrii du" rezultat. 425 Pentru co"ul tran miterii informaiei la care -a fcut referire la art. 12:?2@ alin. 314# autoritatea com"etent a tatului membru olicitat va a igura condiiile "entru conducerea oricror anc7ete nece are )n vederea obinerii ace tor informaii. 435 +n co"ul obinerii informaiei cerute# autoritatea com"etent creia i e olicit acea t informaie au autoritatea admini trativ la care e recurge va "roceda ca !i cum ar aciona "e cont "ro"riu au# la cererea celeilalte autoriti# )n contul "ro"riului tat membru.

RT, &'/%.7 -c"imbul automat de informaii Pentru categoriile de cazuri "e care autoritile com"etente le vor determina conform "rocedurii de con ultare "revzute la art. 12:?2@# autoritile com"etente ale tatelor membre vor c7imba )n mod regulat informaiile la care e face referire la art. 12:?2@ alin. 314# fr o cerere anterioar.

RT, &'/%.& -c"imbul spontan de informaii 415 <utoritatea com"etent a unui tat membru "oate tran mite autoritii com"etente a oricrui alt tat membru vizat# fr o cerere anterioar# informaiile la care e face referire la art. 12:?2@ alin. 314# "e care le cunoa!te din urmtoarele circum tane: a5 autoritatea com"etent a unui tat contractant -a bazat "e "re u"unerea c ar "utea fi o "ierdere a im"ozitului )ntr-un alt tat membru6

b5 o "er oan u"u im"ozitrii obine o reducere a im"ozitului au o cutire de im"ozit )n alt tat membru# care ar "utea genera o cre!tere a im"ozitului au a obligaiei de im"ozitare )n alt tat membru6 c5 afacerea tratat )ntre o "er oan u"u im"ozitrii )ntr-un tat membru !i o "er oan u"u im"ozitrii )ntr-un alt tat membru e te diri&at "rin una au mai multe ri# a tfel )nc,t rezulte o diminuare a im"ozitului )n unul au )n cellalt tat membru au )n ambele tate6 d5 autoritatea com"etent a unui tat membru -a bazat "e "re u"unerea c diminuarea im"ozitului "oate rezulta din tran ferurile artificiale de "rofituri )n cadrul gru"urilor de )ntre"rinderi6 e5 informaia tran mi la unul din tatele membre de ctre autoritatea com"etent a celuilalt tat e te )n m ur dea informaiile care "ot fi relevante )n tabilirea obligaiei "entru im"unere )n ultimul dintre tate. 425 <utoritile com"etente ale tatelor membre "ot# conform "rocedurii de con ultare "revzute la art. 12:?2@# e$tind c7imbul de informaii "revzut la alin. 314 la alte cazuri dec,t cele "ecificate )n articolul menionat. 435 <utoritile com"etente ale tatelor membre "ot -!i tran mit una alteia informaiile la care e face referire la art. 12:?2@ alin. 1# de "re care au cuno!tin# )n orice alt caz# fr o cerere anterioar.

RT, &'/%.' )imita de timp pentru transmiterea informaiei <utoritatea com"etent a unui tat membru cruia# conform di "oziiilor "rezentului ca"itol# i e olicit furnizeze informaii le va tran mite c,t mai re"ede "o ibil. 'ac )nt,m"in ob tacole )n furnizarea informaiilor au dac refuz le furnizeze# va informa autoritatea care olicit informaia de "re ace t lucru# indic,nd natura ob tacolelor au a motivelor refuzului u.

RT, &'/%.. (olaborarea dintre oficialii statului vizat Pentru co"ul a"licrii "revederilor "recedente# autoritatea com"etent a tatului membru care furnizeaz informaia !i autoritatea com"etent a tatului membru "entru care e furnizeaz informaia "ot cdea de acord# conform "rocedurii de con ultare "revzute la art. 12:?2@# autorizeze "rezena )n "rimul tat membru a oficialilor admini traiei fi cale din cellalt tat membru. <mnuntele "entru a"licarea ace tei "revederi vor fi determinate conform aceleia!i "roceduri.

RT, &'/%./ +revederi privind secretul

415 Hoate informaiile fcute cuno cute unui tat membru# conform "rezentului ca"itol# vor fi " trate ecrete )n acel tat )n acela!i mod ca !i informaia "rimit conform legi laiei interne. +n orice caz# a emenea informaii: a5 "ot fi fcute cuno cute numai "er oanelor direct im"licate )n tabilirea im"ozitului au )n controlul admini trativ al ace tei tabiliri a im"ozitului6 b5 "ot fi fcute cuno cute numai )n legtur cu "rocedurile &udectore!ti au "rocedurile admini trative care im"lic anciuni luate )n vederea au )n legtur cu tabilirea au revizuirea bazei de im"ozitare !i numai "er oanelor care unt direct im"licate )n a emenea "roceduri6 a tfel de informaii "ot fi totu!i dezvluite )n tim"ul audierilor "ublice au al "roce elor de &udecat# dac autoritatea com"etent a tatului membru care a furnizat informaia nu ridic nici o obiecie la momentul c,nd ace t tat furnizeaz "rima dat informaia6 c5 vor fi folo ite# )n orice circum tan# numai "entru co"uri fi cale au )n legtur cu "rocedurile &udectore!ti au admini trative care im"lic anciuni )ntre"rin e cu "rivire la au )n legtur cu tabilirea au revizuirea bazei fi cale. +n "lu # informaiile "ot fi folo ite la tabilirea altor obligaii fi cale# ta$e !i im"ozite "revzute la art. 2 din 'irectiva nr. 70/20@/*II a *on iliului. 425 'i "oziiile alin. 314 nu vor obliga un tat membru a crui legi laie au "ractic admini trativ in tituie# "entru co"uri fi cale# "revederi legi lative cu "uteri mai re tr,n e dec,t cele cu"rin e )n ace t alineat furnizeze informaii# dac tatul vizat nu acioneaz )n en ul re "ectrii acelor "revederi legi lative cu "uteri mai re tr,n e. 435 5ndiferent de "revederile alin. 314# autoritile com"etente ale tatului membru care furnizeaz informaia "ot "ermite fie folo it acea t informaie "entru alte co"uri# )n tatul care cere informaia# dac# "otrivit legi laiei din tatul care d informaia# acea ta "oate fi folo it )n tatul care d informaia# )n condiii imilare# "entru co"uri imilare. 445 *,nd o autoritate com"etent a unui tat contractant con ider c informaia care -a "rimit de la autoritatea com"etent a unui alt tat membru e te "o ibil fie folo itoare autoritii com"etente a unui tat ter# ea "oate tran mite informaia ultimei autoriti com"etente menionate# cu acordul autoritii com"etente care a furnizat informaia.

RT, &'/%.0 )imitri la sc"imbul de informaii 415 Prezentul ca"itol nu va im"une nici o obligaie tatului membru cruia i e cere informaia de a face cercetri au de a furniza informaii# dac )n ace t tat ar fi contrar "ro"riei ale legi laii au "racticii ale

admini trative realizarea unor a tfel de cercetri au colectarea informaiilor olicitate. 425 %urnizarea informaiei "oate fi refuzat c,nd ar conduce la dezvluirea unui ecret comercial# indu trial au "rofe ional au a unui "rocedeu comercial ori a unei informaii a crei dezvluire ar fi contrar "oliticii "ublice. 435 <utoritatea com"etent a unui tat membru "oate refuza furnizeze informaiile c,nd tatul membru vizat e te )n im"o ibilitate de a furniza informaii imilare# "entru motive "ractice au legale.

RT, &'/%.2 1otificarea 415 1a cererea autoritii com"etente a unui tat membru# autoritatea com"etent a celuilalt tat membru va notifica# )n conformitate cu "revederile legale care reglementeaz notificarea unor in trumente imilare )n tatul membru olicitat# de tinatarul tuturor in trumentelor !i deciziilor care unt emi e de autoritile admini trative ale tatului membru olicitant !i care "rive c a"licarea "e teritoriul u a legi laiei "rivind im"ozitele aco"erite de "rezentul ca"itol. 425 *ererile "entru notificare vor indica ubiectul in trumentului au deciziei care urmeaz a fi notificat !i vor "ecifica numele !i adre a de tinatarului# )m"reun cu orice alte informaii "rin care e "oate facilita identificarea de tinatarului. 435 <utoritatea olicitat va informa imediat autoritatea olicitant a u"ra r "un ului u la cererea "entru notificare !i# )n mod "ecial# va comunica data de notificare a deciziei au a in trumentului la de tinatar.

RT, &'/%.4 Verificri simultane 415 *,nd ituaia fi cal a uneia au a mai multor "er oane u"u e im"unerii e te )n intere ul comun au com"lementar a dou au mai multe tate membre# ace te tate "ot conveni de f!oare verificri imultane "e teritoriile lor# a tfel )nc,t "oat c7imba informaiile a tfel obinute ori de c,te ori un a tfel de c7imb de informaii e te mai eficient dec,t efectuarea de verificri numai de ctre unul dintre tatele membre. 425 <utoritatea com"etent din fiecare tat membru va identifica )n mod arbitrar "er oanele u"u e im"ozitrii# "e care intenioneaz le "ro"un "entru o verificare imultan. <cea t autoritate com"etent va comunica autoritilor com"etente re "on abile din celelalte tate membre vizate cazurile care# din "unctul u de vedere# ar fi ubiectul unei verificri imultane. <cea t autoritate com"etent va comunica motivele ale )n ceea ce "rive!te alegerea cazurilor# c,t mai mult "o ibil# "rin comunicarea informaiilor care au condu la luarea deciziei "entru o

verificare imultan. <utoritatea com"etent va "ecifica "erioada de tim" )n care e vor derula o"eraiunile de control. 435 <utoritatea com"etent din fiecare tat membru vizat va decide dac dore!te ia "arte la o"eraiuni de verificri imultane. 1a "rimirea unei "ro"uneri "entru o verificare imultan# autoritatea com"etent va confirma acordul au va comunica refuzul u# motivat# celeilalte autoriti. 445 %iecare autoritate com"etent din tatele membre vizate va numi un re"rezentant# care va avea re "on abilitatea u"raveg7erii !i coordonrii activitii de control.

RT, &'/%.5 (onsultri 415 Pentru co"urile im"lementrii "rezentului ca"itol# con ultrile vor fi inute# dac e te nece ar# )n cadrul unui comitet care va avea loc )ntre: a5 autoritile com"etente ale tatelor membre vizate# la cererea fiecruia dintre ele# cu "rivire la "roblemele bilaterale6 b5 autoritile com"etente ale tuturor tatelor membre !i *omi ie# la cererea uneia dintre ace te autoriti au a *omi iei# )n m ura )n care "roblema ridicat nu e te numai )n intere bilateral. 425 <utoritile com"etente ale tatelor membre "ot comunica )n mod direct )ntre ele. <utoritile com"etente ale tatelor membre "ot# "rin a i ten reci"roc# "ermit autoritilor de emnate de ace tea comunice direct )ntre ele )n cazurile "eciale au )n alte categorii de cazuri. 435 *,nd autoritile com"etente )nc7eie acorduri care vizeaz "robleme bilaterale# aco"erite de "rezentul articol# altele dec,t cele cu "rivire la cazurile individuale# ace tea vor informa c,t mai re"ede "o ibil *omi ia a u"ra ace tui fa"t. 1a r,ndul u# *omi ia va notifica autoritile com"etente ale tatelor membre.

RT, &'/%.6 -c"imb de experien Dtatele membre vor monitoriza )n mod con tant# )m"reun cu *omi ia# "rocedura de coo"erare "revzut )n "rezentul ca"itol !i vor face c7imb de e$"erien# )n "ecial )n domeniul "reurilor de tran fer din cadrul gru"urilor de )ntre"rinderi# )n co"ul )mbuntirii unei a emenea coo"erri !i# atunci c,nd e te cazul# "entru redactarea unor reglementri )n domeniile vizate.

RT, &'/%/7 plicabilitatea unor prevederi lrgite referitoare la asisten

Prevederile anterioare nu vor )m"iedica )nde"linirea oricror obligaii mai e$tin e referitoare la c7imbul de informaii care "ot decurge din alte acte &uridice.

RT, &'/%/& Data aplicrii Prevederile "rezentului ca"itol# care tran "un "revederile 'irectivei nr. 77/7BB/*II "rivind a i tena reci"roc )ntre autoritile com"etente din tatele membre )n domeniul ta$rii directe !i im"unerii "rimelor de a igurare# cu amendamentele ulterioare# e a"lic )nce",nd cu data aderrii .om,niei la Uniunea Iuro"ean.

(!(LUL K! (a*a pe va+oarea adugat


CAP. 1 D#" ' ,
RT, &'0 Definiia taxei pe valoarea adugat Ha$a "e valoarea adugat e te un im"ozit indirect datorat la bugetul tatului !i care e te colectat conform "revederilor "rezentului titlu.

RT, &'0%& -emnificaia unor termeni i expresii 415 +n en ul "rezentului titlu# termenii !i e$"re iile de mai &o au urmtoarele emnificaii: 1. ac=i-i3ie re"rezint bunurile !i erviciile obinute au care urmeaz a fi obinute de o "er oan im"ozabil# "rin urmtoarele o"eraiuni: livrri de bunuri !i/ au "re tri de ervicii# efectuate au care urmeaz a fi efectuate de alt "er oan ctre acea t "er oan im"ozabil# ac7iziii intracomunitare !i im"orturi de bunuri6 2. ac=i-i3ie intraco.unitar are )nele ul art. 120?16 2. active corpora+e 0i*e re"rezint orice activ deinut "entru a fi utilizat )n "roducia au livrarea de bunuri ori )n "re tarea de ervicii# "entru a fi )nc7iriat terilor au "entru co"uri admini trative# dac ace t activ are durata normal de utilizare mai mare de un an !i valoare mai

mare dec,t limita "revzut "rin 7otr,re a Guvernului au "rin "rezentul titlu6 :. activitate econo.ic are )nele ul "revzut la art. 127 alin. 324. <tunci c,nd o "er oan de f!oar mai multe activiti economice# "rin activitate economic e )nelege toate activitile economice de f!urate de acea ta6 5. ba-a de i.po-itare re"rezint contravaloarea unei livrri de bunuri au "re tri de ervicii im"ozabile# a unui im"ort im"ozabil au a unei ac7iziii intracomunitare im"ozabile# tabilit conform ca". 76 0. bunuri re"rezint bunuri cor"orale mobile !i imobile# "rin natura lor au "rin de tinaie. Inergia electric# energia termic# gazele naturale# agentul frigorific !i altele de acea t natur e con ider bunuri cor"orale mobile6 7. produ2e acci-abi+e unt "rodu ele energetice# alcoolul !i buturile alcoolice# "recum !i tutunul "relucrat# a tfel cum unt definite la titlul >55 din "rezenta lege# cu e$ce"ia gazului livrat "rin intermediul unui i tem de gaze naturale ituat "e teritoriul *omunitii au "rin orice reea conectat la un a tfel de i tem6 @. codu+ de >nregi2trare >n 2copuri de (K# re"rezint codul "revzut la art. 15: alin. 314# atribuit de ctre autoritile com"etente din .om,nia "er oanelor care au obligaia e )nregi treze conform art. 152 au 152?1# au un cod de )nregi trare imilar# atribuit de autoritile com"etente dintr-un alt tat membru6 B. data aderrii e te data la care .om,nia ader la Uniunea Iuro"ean6 10. decont de ta* re"rezint decontul care e )ntocme!te !i e de"une conform art. 150?26 11. Directiva 112 e te 'irectiva 2000/112/*I a *on iliului Uniunii Iuro"ene din 2@ noiembrie 2000 "rivind i temul comun al ta$ei "e valoarea adugat# "ublicat )n `urnalul Oficial al *omunitilor Iuro"ene 3`O*I4 nr. 1 2:7 din 11 decembrie 2000# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. .eferirile din facturile tran mi e de furnizori/"re tatori din alte tate membre la articolele din 'irectiva a 0-a# re "ectiv 'irectiva 77/2@@/*I a *on iliului din 17 mai 1B77 "rivind armonizarea legi laiilor tatelor membre referitoare la im"ozitul "e cifra de afaceri - i temul comun "rivind ta$a "e valoarea adugat: baza unitar de tabilire# "ublicat )n `urnalul Oficial al *omunitilor Iuro"ene 3`O*I4 nr. 1 1:5 din 2 iunie 1B77# vor fi con iderate referiri la articolele core "unztoare din 'irectiva 112# conform tabelului de corelri din ane$a W55 la acea t directiv6 12. 0actura re"rezint documentul "revzut la art. 1556

12. i.portator re"rezint "er oana "e numele creia unt declarate bunurile# )n momentul )n care ta$a la im"ort devine e$igibil# conform art. 120# !i care )n cazul im"orturilor ta$abile e te obligat la "lata ta$ei conform art. 151?16 1:. >ntreprindere .ic re"rezint o "er oan im"ozabil care a"lic regimul "ecial de cutire "revzut la art. 152 au# du" caz# un regim de cutire ec7ivalent# )n conformitate cu "revederile legale ale tatului membru )n care "er oana e te tabilit# "otrivit art. 2@1 - 2B2 din 'irectiva 1126 15. +ivrare intraco.unitar are )nele ul "revzut la art. 12@ alin. 3B46 10. +ivrare ctre 2ine are )nele ul "revzut la art. 12@ alin. 3:46 17. perioada 0i2ca+ e te "erioada "revzut la art. 150?16 1@. per2oan i.po-abi+ are )nele ul art. 127 alin. 314 !i re"rezint "er oana fizic# gru"ul de "er oane# in tituia "ublic# "er oana &uridic# "recum !i orice entitate ca"abil de f!oare o activitate economic6 1B. per2oan /uridic nei.po-abi+ re"rezint "er oana# alta dec,t "er oana fizic# care nu e te "er oan im"ozabil# )n en ul art. 127 alin. 3146 20. per2oan nei.po-abi+ re"rezint "er oana care nu )nde"line!te condiiile art. 127 alin. 314 "entru a fi con iderat "er oan im"ozabil6 21. per2oan re"rezint o "er oan im"ozabil au o "er oan &uridic neim"ozabil au o "er oan neim"ozabil6 22. p+a0on pentru ac=i-i3ii intraco.unitare re"rezint "lafonul tabilit conform art. 120 alin. 3:4 lit. b46 22. p+a0on pentru v8n-ri +a di2tan3 re"rezint "lafonul tabilit conform art. 122 alin. 324 lit. a46 2:. pre2tarea ctre 2ine are )nele ul "revzut la art. 12B alin. 3:46 25. regi. va.a+ 2u2pen2iv re"rezint# din "unctul de vedere al ta$ei "e valoarea adugat# regimurile !i de tinaiile vamale "revzute la art. 1:: alin. 314 lit. a4 "ct. 1 - 76 20. 2ervicii 0urni-ate pe ca+e e+ectronic unt: furnizarea !i conce"erea de ite-uri informatice# mentenana la di tan a "rogramelor !i ec7i"amentelor# furnizarea de "rograme informatice - oftFare - !i actualizarea ace tora# furnizarea de imagini# de te$te !i de informaii !i "unerea la di "oziie de baze de date# furnizarea de muzic# de filme !i de &ocuri# inclu iv &ocuri de noroc# tran miterea !i difuzarea de emi iuni !i evenimente "olitice# culturale# arti tice# "ortive# !tiinifice# de

diverti ment !i furnizarea de ervicii de )nvm,nt la di tan. <tunci c,nd furnizorul de ervicii !i clientul u comunic "rin curier electronic# acea ta nu )n eamn )n ine c erviciul furnizat e te un erviciu electronic6 27. ta* )n eamn ta$a "e valoarea adugat# a"licabil conform "rezentului titlu6 2@. ta* co+ectat re"rezint ta$a aferent livrrilor de bunuri !i/ au "re trilor de ervicii ta$abile# efectuate de "er oana im"ozabil# "recum !i ta$a aferent o"eraiunilor "entru care beneficiarul e te obligat la "lata ta$ei# conform art. 150 - 151?16 2B. ta* deductibi+ re"rezint uma total a ta$ei datorate au ac7itate de ctre o "er oan im"ozabil "entru ac7iziiile efectuate6 20. ta* de dedu2 re"rezint ta$a aferent ac7iziiilor# care "oate fi dedu conform art. 1:5 alin. 324 - 3:46 21. ta* dedu2 re"rezint ta$a deductibil# care a fo t efectiv dedu 6 22. v8n-area +a di2tan3 re"rezint o livrare de bunuri care unt e$"ediate au tran "ortate dintr-un tat membru )n alt tat membru de ctre furnizor au de alt "er oan )n numele ace tuia ctre un cum"rtor "er oan im"ozabil au "er oan &uridic neim"ozabil# care beneficiaz de derogarea "revzut la art. 120 alin. 3:4# au ctre orice alt "er oan neim"ozabil# )n condiiile "revzute la art. 122 alin. 324 374. 425 +n )nele ul "rezentului titlu: a5 o "er oan im"ozabil care are ediul activitii economice )n .om,nia e te con iderat a fi tabilit )n .om,nia6 b5 o "er oan im"ozabil care are ediul activitii economice )n afara .om,niei e con ider c e te tabilit )n .om,nia dac are un ediu fi$ )n .om,nia# re "ectiv dac di "une )n .om,nia de uficiente re ur e te7nice !i umane "entru a efectua regulat livrri de bunuri !i/ au "re tri de ervicii im"ozabile6 c5 o "er oan im"ozabil care are ediul activitii economice )n afara .om,niei !i care are un ediu fi$ )n .om,nia conform lit. b4 e te con iderat "er oan im"ozabil care nu e te tabilit )n .om,nia "entru livrrile de bunuri au "re trile de ervicii realizate la care ediul fi$ de "e teritoriul .om,niei nu "artici".

Norme metodologice
435 (i&loacele de tran "ort noi la care e face referire la art. 120 alin. 324 lit. b4 !i la art. 1:2 alin. 324 lit. b4 unt cele "revzute la lit. a4 !i care )nde"line c condiiile de la lit. b4# re "ectiv:

a5 mi&loacele de tran "ort re"rezint o nav care de"!e!te 7#5 m lungime# o aeronav a crei greutate la decolare de"!e!te 1.550 Cg au un ve7icul tere tru cu motor a crui ca"acitate de"!e!te :@ cm?2 au a crui "utere de"!e!te 7#2 CO# de tinate tran "ortului de "a ageri au bunuri# cu e$ce"ia: 1. navelor de tinate navigaiei maritime# utilizate "entru tran "ortul internaional de "er oane !i/ au de bunuri# "entru "e cuit ori alt activitate economic au "entru alvare ori a i ten "e mare6 !i 2. aeronavelor utilizate de com"aniile aeriene care realizeaz )n "rinci"al tran "ort internaional de "er oane !i/ au de bunuri cu "lat6 b5 condiiile care trebuie )nde"linite unt: 1. )n cazul unui ve7icul tere tru# ace ta nu fi fo t livrat cu mai mult de 0 luni de la data intrrii )n funciune au nu fi efectuat de"la ri care de"!e c 0.000 Cm6 2. )n cazul unei nave# acea ta nu fi fo t livrat cu mai mult de 2 luni de la data intrrii )n funciune au nu fi efectuat de"la ri a cror durat total de"!e!te 100 de ore6 2. )n cazul unei aeronave# acea ta nu fi fo t livrat cu mai mult de 2 luni de la data intrrii )n funciune au nu fi efectuat zboruri a cror durat total de"!e!te :0 de ore.

RT, &'0%' plicare teritorial 415 +n en ul "rezentului titlu: a4 *omunitate !i teritoriu comunitar )n eamn teritoriile tatelor membre# a tfel cum unt definite )n "rezentul articol6 b4 tat membru !i teritoriul tatului membru )n eamn teritoriul fiecrui tat membru al *omunitii "entru care e a"lic Hratatul de )nfiinare a *omunitii Iuro"ene# )n conformitate cu art. 2BB din ace ta# cu e$ce"ia teritoriilor "revzute la alin. 324 !i 3246 c4 teritorii tere unt teritoriile "revzute la alin. 324 !i 3246 d4 ar ter )n eamn orice tat au teritoriu "entru care nu e a"lic "revederile Hratatului de )nfiinare a *omunitii Iuro"ene. 425 Urmtoarele teritorii care nu fac "arte din teritoriul vamal al *omunitii e e$clud din teritoriul comunitar din "unct de vedere al ta$ei: a4 .e"ublica %ederal Germania: 1. 5n ula Neligoland6 2. teritoriul Gu ingen6

b4 .egatul D"aniei: 1. *euta6 2. (elilla6 c4 .e"ublica 5talian: 1. 1ivigno6 2. *am"ione dP5talia6 2. a"ele italiene ale 1acului 1ugano. 435 Urmtoarele teritorii care fac "arte din teritoriul vamal al *omunitii e e$clud din teritoriul comunitar din "unct de vedere al ta$ei: a4 5n ulele *anare6 b4 .e"ublica %rancez: teritoriile din trintate6 c4 (untele <t7o 6 d4 5n ulele <land6 e4 5n ulele *7annel. 445 De con ider ca fiind inclu e )n teritoriile urmtoarelor tate membre teritoriile menionate mai &o : a4 .e"ublica %rancez: Princi"atul (onaco6 b4 .egatul Unit al (arii Gritanii !i 5rlandei de ;ord: 5n ula (an6 c4 .e"ublica *i"ru: zonele <Crotiri !i '7eCelia aflate ub uveranitatea .egatului Unit al (arii Gritanii !i 5rlandei de ;ord.

Norme metodologice

CAP. ( Op#$%, u' *po0%1 l#


RT, &'2 <peraiuni impozabile 415 'in "unct de vedere al ta$ei unt o"eraiuni im"ozabile )n .om,nia cele care )nde"line c cumulativ urmtoarele condiii: a5 o"eraiunile care# )n en ul art. 12@ - 120# con tituie au unt a imilate cu o livrare de bunuri au o "re tare de ervicii# )n fera ta$ei# efectuate cu "lat6

b5 locul de livrare a bunurilor au de "re tare a erviciilor e te con iderat a fi )n .om,nia# )n conformitate cu "revederile art. 122 !i 1226 c5 livrarea bunurilor au "re tarea erviciilor e te realizat de o "er oan im"ozabil# a tfel cum e te definit la art. 127 alin. 314# acion,nd ca atare6 d5 livrarea bunurilor au "re tarea erviciilor rezulte din una dintre activitile economice "revzute la art. 127 alin. 3246 425 I te# de a emenea# o"eraiune im"ozabil !i im"ortul de bunuri efectuat )n .om,nia de orice "er oan# dac locul im"ortului e te )n .om,nia# "otrivit art. 122?2. 435 Dunt# de a emenea# o"eraiuni im"ozabile !i urmtoarele o"eraiuni efectuate cu "lat# "entru care locul e te con iderat a fi )n .om,nia# "otrivit art. 122?1: a5 o ac7iziie intracomunitar de bunuri# altele dec,t mi&loace de tran "ort noi au "rodu e accizabile# efectuat de o "er oan im"ozabil ce acioneaz ca atare au de o "er oan &uridic neim"ozabil# care nu beneficiaz de derogarea "revzut la alin. 3:4# care urmeaz unei livrri intracomunitare efectuate )n afara .om,niei de ctre o "er oan im"ozabil ce acioneaz ca atare !i care nu e te con iderat )ntre"rindere mic )n tatul u membru# !i creia nu i e a"lic "revederile art. 122 alin. 314 lit. b4 cu "rivire la livrrile de bunuri care fac obiectul unei in talri au unui monta& au ale art. 122 alin. 24 cu "rivire la v,nzrile la di tan6 b5 o ac7iziie intracomunitar de mi&loace de tran "ort noi# efectuat de orice "er oan6 c5 o ac7iziie intracomunitar de "rodu e accizabile# efectuat de o "er oan im"ozabil# care acioneaz ca atare# au de o "er oan &uridic neim"ozabil. 445 Prin derogare de la "revederile alin. 324 lit. a4# nu unt con iderate o"eraiuni im"ozabile )n .om,nia ac7iziiile intracomunitare de bunuri care )nde"line c urmtoarele condiii: a5 unt efectuate de o "er oan im"ozabil care efectueaz numai livrri de bunuri au "re tri de ervicii "entru care ta$a nu e te deductibil au de o "er oan &uridic neim"ozabil6 b5 valoarea total a ace tor ac7iziii intracomunitare nu de"!e!te "e "arcur ul anului calendari tic curent au nu a de"!it "e "arcur ul anului calendari tic anterior "lafonul de 10.000 euro# al crui ec7ivalent )n lei e te tabilit "rin norme. 455 Plafonul "entru ac7iziii intracomunitare "revzut la alin. 3:4 lit. b4 e te con tituit din valoarea total# e$clu iv ta$a "e valoarea adugat# datorat au ac7itat )n tatul membru din care e e$"ediaz au e

tran "ort bunurile# a ac7iziiilor intracomunitare de bunuri# altele dec,t mi&loace de tran "ort noi au bunuri u"u e accizelor. 465 Per oanele im"ozabile !i "er oanele &uridice neim"ozabile# eligibile "entru derogarea "revzut la alin. 3:4# au dre"tul o"teze "entru regimul general "revzut la alin. 324 lit. a4. O"iunea e a"lic "entru cel "uin doi ani calendari tici. 475 .egulile a"licabile )n cazul de"!irii "lafonului "entru ac7iziii intracomunitare# "revzut la alin. 3:4 lit. b4# au al e$ercitrii o"iunii unt tabilite "rin norme. 475 ;u unt con iderate o"eraiuni im"ozabile )n .om,nia: a5 ac7iziiile intracomunitare de bunuri a cror livrare )n .om,nia ar fi cutit conform art. 1:2 alin. 314 lit. 74 - m46 b5 ac7iziia intracomunitar de bunuri# efectuat )n cadrul unei o"eraiuni triung7iulare# "entru care locul e te )n .om,nia )n conformitate cu "revederile art. 122?1 alin. 314# atunci c,nd unt )nde"linite urmtoarele condiii: 1. ac7iziia de bunuri e te efectuat de ctre o "er oan im"ozabil# denumit cum"rtor rev,nztor# care nu e te tabilit )n .om,nia# dar e te )nregi trat )n co"uri de H>< )n alt tat membru6 2. ac7iziia de bunuri e te efectuat )n co"ul unei livrri ulterioare a bunurilor re "ective# )n .om,nia# de ctre cum"rtorul rev,nztor "revzut la "ct. 16 2. bunurile a tfel ac7iziionate de ctre cum"rtorul rev,nztor "revzut la "ct. 1 unt e$"ediate au tran "ortate direct )n .om,nia# dintrun alt tat membru dec,t cel )n care cum"rtorul rev,nztor e te )nregi trat )n co"uri de H><# ctre "er oana creia urmeaz )i efectueze livrarea ulterioar# denumit beneficiarul livrrii ulterioare6 :. beneficiarul livrrii ulterioare e te o alt "er oan im"ozabil au o "er oan &uridic neim"ozabil# )nregi trat )n co"uri de H>< )n .om,nia6 5. beneficiarul livrrii ulterioare a fo t de emnat )n conformitate cu art. 150 alin. 3:4 ca "er oan obligat la "lata ta$ei "entru livrarea efectuat de cum"rtorul rev,nztor "revzut la "ct. 1.6 c5 ac7iziiile intracomunitare de bunuri econd-7and# o"ere de art# obiecte de colecie !i de antic7iti# )n en ul "revederilor art. 152?2# atunci c,nd v,nztorul e te o "er oan im"ozabil rev,nztoare# care acioneaz )n acea t calitate# iar bunurile au fo t ta$ate )n tatul membru de unde unt furnizate# conform regimului "ecial "entru intermediarii "er oane im"ozabile# )n en ul art. 212 !i 220 din 'irectiva 112# au v,nztorul e te organizator de v,nzri "rin licitaie "ublic# care acioneaz )n acea t calitate# iar bunurile au fo t ta$ate )n tatul membru furnizor# conform regimului "ecial# )n en ul art. 222 din 'irectiva 1126

d5 ac7iziia intracomunitar de bunuri care urmeaz unei livrri de bunuri aflate )n regim vamal u "en iv au ub o "rocedur de tranzit intern# dac "e teritoriul .om,niei e )nc7eie ace te regimuri au acea t "rocedur "entru re "ectivele bunuri. 4B5 O"eraiunile im"ozabile "ot fi: a5 o"eraiuni ta$abile# "entru care e a"lic cotele "revzute la art. 1:06 b5 o"eraiuni cutite de ta$ cu dre"t de deducere# "entru care nu e datoreaz ta$a# dar e te "ermi deducerea ta$ei datorate au ac7itate "entru ac7iziii. +n "rezentul titlu ace te o"eraiuni unt "revzute la art. 1:2 - 1::?16 c5 o"eraiuni cutite de ta$ fr dre"t de deducere# "entru care nu e datoreaz ta$a !i nu e te "ermi deducerea ta$ei datorate au ac7itate "entru ac7iziii. +n "rezentul titlu ace te o"eraiuni unt "revzute la art. 1:16 d5 im"orturi !i ac7iziii intracomunitare# cutite de ta$# conform art. 1:26 e5 o"eraiuni "revzute la lit. a4 - c4# care unt cutite fr dre"t de deducere# fiind efectuate de )ntre"rinderile mici care a"lic regimul "ecial de cutire "revzut la art. 152# "entru care nu e datoreaz ta$a !i nu e te "ermi deducerea ta$ei datorate au ac7itate "entru ac7iziii.

Norme metodologice

CAP. + P#$!o%'# *po0%1 l#


RT, &'4 +ersoane impozabile i activitatea economic 415 I te con iderat "er oan im"ozabil orice "er oan care de f!oar# de o manier inde"endent !i indiferent de loc# activiti economice de natura celor "revzute la alin. 324# oricare ar fi co"ul au rezultatul ace tei activiti. 425 +n en ul "rezentului titlu# activitile economice cu"rind activitile "roductorilor comercianilor au "re tatorilor de ervicii# inclu iv activitile e$tractive# agricole !i activitile "rofe iilor libere au a imilate ace tora. 'e a emenea# con tituie activitate economic e$"loatarea bunurilor cor"orale au necor"orale )n co"ul obinerii de venituri cu caracter de continuitate. Norme metodologice

42?15 Dituaiile )n care "er oanele fizice care efectueaz livrri de bunuri imobile devin "er oane im"ozabile unt e$"licitate "rin norme. 435 ;u acioneaz de o manier inde"endent anga&aii au oricare alte "er oane legate de anga&ator "rintr-un contract individual de munc au "rin orice alte in trumente &uridice care creeaz un ra"ort anga&ator/anga&at )n ceea ce "rive!te condiiile de munc# remunerarea au alte obligaii ale anga&atorului. Norme metodologice 445 5n tituiile "ublice nu unt "er oane im"ozabile "entru activitile care unt de f!urate )n calitate de autoriti "ublice# c7iar dac "entru de f!urarea ace tor activiti e "erce" cotizaii# onorarii# redevene# ta$e au alte "li# cu e$ce"ia acelor activiti care ar "roduce di tor iuni concureniale dac in tituiile "ublice ar fi tratate ca "er oane neim"ozabile# "recum !i a celor "revzute la alin. 354 !i 304. 455 5n tituiile "ublice unt "er oane im"ozabile "entru activitile de f!urate )n calitate de autoriti "ublice# dar care unt cutite de ta$# conform art. 1:1. 465 5n tituiile "ublice unt# de a emenea# "er oane im"ozabile "entru urmtoarele activiti: a5 telecomunicaii6 b5 furnizarea de a"# gaze# energie electric# energie termic# agent frigorific !i altele de aceea!i natur6 c5 tran "ort de bunuri !i de "er oane6 d5 ervicii "re tate )n "orturi !i aero"orturi6 e5 livrarea de bunuri noi# "rodu e "entru v,nzare6 05 activitatea t,rgurilor !i e$"oziiilor comerciale6 g5 de"ozitarea6 =5 activitile organi melor de "ublicitate comercial6 i5 activitile ageniilor de cltorie6 /5 activitile magazinelor "entru "er onal# cantine# re taurante !i alte localuri a emntoare6 :5 o"eraiunile "o turilor "ublice de radio !i televiziune. 475 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314# orice "er oan care efectueaz ocazional o livrare intracomunitar de mi&loace de tran "ort noi va fi con iderat "er oan im"ozabil "entru orice a tfel de livrare. 475 +n condiiile !i )n limitele "revzute )n norme# e te con iderat dre"t gru" fi cal unic un gru" de "er oane im"ozabile tabilite )n .om,nia

care# inde"endente fiind din "unct de vedere &uridic# unt )n relaii tr,n e una cu alta din "unct de vedere organizatoric# financiar !i economic 1 4B5 Orice a ociat au "artener al unei a ocieri au organizaii fr "er onalitate &uridic e te con iderat "er oan im"ozabil e"arat "entru acele activiti economice care nu unt de f!urate )n numele a ocierii au organizaiei re "ective. 4105 < ocierile )n "artici"aiune nu dau na!tere unei "er oane im"ozabile e"arate. < ocierile de ti" &oint venture# con ortium au alte forme de a ociere )n co"uri comerciale# care nu au "er onalitate &uridic !i unt con tituite )n temeiul legii# unt tratate dre"t a ocieri )n "artici"aiune.

CAP. Op#$%, u' cup$ '!# =' !"#$% &# %pl c%$# % )%@#
RT, &'5 )ivrarea de bunuri 415 I te con iderat livrare de bunuri tran ferul dre"tului de a di "une de bunuri ca !i un "ro"rietar. 425 De con ider c o "er oan im"ozabil# care acioneaz )n nume "ro"riu# dar )n contul altei "er oane# )n calitate de intermediar# )ntr-o livrare de bunuri# a ac7iziionat !i livrat bunurile re "ective ea )n !i# )n condiiile tabilite "rin norme. 435 Urmtoarele o"eraiuni unt con iderate# de a emenea# livrri de bunuri# )n en ul alin. 314: a5 "redarea efectiv a bunurilor ctre o alt "er oan# ca urmare a unui contract care "revede c "lata e efectueaz )n rate au a oricrui alt ti" de contract care "revede c "ro"rietatea e te atribuit cel mai t,rziu )n momentul "lii ultimei ume cadente# cu e$ce"ia contractelor de lea ing6 b5 tran ferul dre"tului de "ro"rietate a u"ra bunurilor# )n urma e$ecutrii ilite6 c5 trecerea )n domeniul "ublic a unor bunuri din "atrimoniul "er oanelor im"ozabile# )n condiiile "revzute de legi laia referitoare la "ro"rietatea "ublic !i regimul &uridic al ace teia# )n c7imbul unei de "gubiri. 445 Dunt a imilate livrrilor de bunuri efectuate cu "lat urmtoarele o"eraiuni:

a5 "reluarea de ctre o "er oan im"ozabil a bunurilor mobile ac7iziionate au "rodu e de ctre acea ta "entru a fi utilizate )n co"uri care nu au legtur cu activitatea economic de f!urat# dac ta$a aferent bunurilor re "ective au "rilor lor com"onente a fo t dedu total au "arial6 b5 "reluarea de ctre o "er oan im"ozabil a bunurilor mobile ac7iziionate au "rodu e de ctre acea ta "entru a fi "u e la di "oziie altor "er oane )n mod gratuit# dac ta$a aferent bunurilor re "ective au "rilor lor com"onente a fo t dedu total au "arial6 c5 "reluarea de ctre o "er oan im"ozabil de bunuri mobile cor"orale ac7iziionate au "rodu e de ctre acea ta# altele dec,t bunurile de ca"ital "revzute la art. 1:B alin. 314 lit. a4# "entru a fi utilizate )n co"ul unor o"eraiuni care nu dau dre"t integral de deducere# dac ta$a aferent bunurilor re "ective a fo t dedu total au "arial la data ac7iziiei6 d5 bunurile con tatate li" din ge tiune# cu e$ce"ia celor la care e face referire la alin. 3@4 lit. a4 - c4. 455 Orice di tribuire de bunuri din activele unei "er oane im"ozabile ctre a ociaii au acionarii i# inclu iv o di tribuire de bunuri legat de lic7idarea au de dizolvarea fr lic7idare a "er oanei im"ozabile# cu e$ce"ia tran ferului "revzut la alin. 374# con tituie livrare de bunuri efectuat cu "lat# dac ta$a aferent bunurilor re "ective au "rilor lor com"onente a fo t dedu total au "arial. 465 +n cazul a dou au mai multe tran feruri ucce ive ale dre"tului de "ro"rietate a u"ra unui bun# fiecare tran fer e te con iderat o livrare e"arat a bunului# c7iar dac bunul e te tran "ortat direct beneficiarului final. 475 Hran ferul tuturor activelor au al unei "ri a ace tora# efectuat cu ocazia tran ferului de active au# du" caz# !i de "a ive# indiferent dac e te realizat ca urmare a v,nzrii au ca urmare a unor o"eraiuni "recum divizarea# fuziunea ori ca a"ort )n natur la ca"italul unei ocieti# nu con tituie livrare de bunuri dac "rimitorul activelor e te o "er oan im"ozabil. Primitorul activelor e te con iderat a fi ucce orul cedentului )n ceea ce "rive!te a&u tarea dre"tului de deducere "revzut de lege. 475 ;u con tituie livrare de bunuri# )n en ul alin. 314: a5 bunurile di tru e ca urmare a unor calamiti naturale au a unor cauze de for ma&or# "recum !i bunurile "ierdute ori furate# dovedite legal# a tfel cum unt "revzute "rin norme 6 b5 bunurile de natura tocurilor degradate calitativ# care nu mai "ot fi valorificate# "recum !i activele cor"orale fi$e ca ate# )n condiiile tabilite "rin norme6 c5 "eri abilitile# )n limitele "revzute "rin lege6

d5 bunurile acordate gratuit din rezerva de tat ca a&utoare umanitare e$terne au interne6 e5 acordarea )n mod gratuit de bunuri )n co" de reclam au )n co"ul timulrii v,nzrilor au# mai general# )n co"uri legate de de f!urarea activitii economice# )n condiiile tabilite "rin norme6 05 acordarea de bunuri de mic valoare# )n mod gratuit# )n cadrul aciunilor de "on orizare# de mecenat# de "rotocol/re"rezentare# )n condiiile tabilite "rin norme. 4B5 1ivrarea intracomunitar re"rezint o livrare de bunuri# )n )nele ul alin. 314# care unt e$"ediate au tran "ortate dintr-un tat membru )n alt tat membru de ctre furnizor au de "er oana ctre care e efectueaz livrarea ori de alt "er oan )n contul ace tora. 4105 I te a imilat cu livrarea intracomunitar cu "lat tran ferul de ctre o "er oan im"ozabil de bunuri a"arin,nd activitii ale economice din .om,nia )ntr-un alt tat membru# cu e$ce"ia nontran ferurilor "revzute la alin. 3124. 4115 Hran ferul "revzut la alin. 3104 re"rezint e$"edierea au tran "ortul oricror bunuri mobile cor"orale din .om,nia ctre alt tat membru# de "er oana im"ozabil au de alt "er oan )n contul u# "entru a fi utilizate )n co"ul de f!urrii activitii ale economice. 4125 +n en ul "rezentului titlu# nontran ferul re"rezint e$"edierea au tran "ortul unui bun din .om,nia )n alt tat membru# de "er oana im"ozabil au de alt "er oan )n contul u# "entru a fi utilizat )n co"ul uneia din urmtoarele o"eraiuni: a5 livrarea bunului re "ectiv realizat de "er oana im"ozabil "e teritoriul tatului membru de de tinaie a bunului e$"ediat au tran "ortat )n condiiile "revzute la art. 122 354 !i 304 "rivind v,nzarea la di tan6 b5 livrarea bunului re "ectiv# realizat de "er oana im"ozabil "e teritoriul tatului membru de de tinaie a bunului e$"ediat au tran "ortat# )n condiiile "revzute la art. 122 alin. 314 lit. b4 "rivind livrrile cu in talare au a amblare# efectuate de ctre furnizor au )n numele ace tuia6 c5 livrarea bunului re "ectiv# realizat de "er oana im"ozabil la bordul navelor# aeronavelor au trenurilor# "e "arcur ul tran "ortului de "er oane efectuat )n teritoriul *omunitii# )n condiiile "revzute la art. 122 alin. 314 lit. d46 d5 livrarea bunului re "ectiv# realizat de "er oana im"ozabil# )n condiiile "revzute la art. 1:2 alin. 324 cu "rivire la livrrile intracomunitare cutite# la art. 1:2 alin. 314 lit. a4 !i b4 cu "rivire la cutirile "entru livrrile la e$"ort !i la art. 1:2 alin. 314 lit. 74# i4# &4# C4 !i m4 cu "rivire la cutirile "entru livrrile de tinate navelor# aeronavelor# mi iunilor di"lomatice !i oficiilor con ulare# "recum !i organizaiilor internaionale !i forelor ;<HO6

e5 livrarea de gaz "rintr-un i tem de gaze naturale ituat "e teritoriul *omunitii au "rin orice reea conectat la un a tfel de i tem# livrarea de electricitate# livrarea de energie termic au agent frigorific "rin intermediul reelelor de )nclzire au de rcire# )n conformitate cu condiiile "revzute la art. 122 alin. 314 lit. e4 !i f4 "rivind locul livrrii ace tor bunuri6 05 "re tarea de ervicii )n beneficiul "er oanei im"ozabile# care im"lic lucrri a u"ra bunurilor cor"orale efectuate )n tatul membru )n care e termin e$"edierea au tran "ortul bunului# cu condiia ca bunurile# du" "relucrare# fie ree$"ediate "er oanei im"ozabile din .om,nia de la care fu e er e$"ediate au tran "ortate iniial6 g5 utilizarea tem"orar a bunului re "ectiv "e teritoriul tatului membru de de tinaie a bunului e$"ediat au tran "ortat# )n co"ul "re trii de ervicii )n tatul membru de de tinaie# de ctre "er oana im"ozabil tabilit )n .om,nia6 =5 utilizarea tem"orar a bunului re "ectiv# "entru o "erioad care nu de"!e!te 2: de luni# "e teritoriul unui alt tat membru# )n condiiile )n care im"ortul aceluia!i bun dintr-un tat ter# )n vederea utilizrii tem"orare# ar beneficia de regimul vamal de admitere tem"orar cu cutire integral de dre"turi de im"ort. 4135 +n cazul )n care nu mai e te )nde"linit una din condiiile "revzute la alin. 3124# e$"edierea au tran "ortul bunului re "ectiv e te con iderat ca un tran fer din .om,nia )n alt tat membru. +n ace t caz# tran ferul e con ider efectuat )n momentul )n care condiia nu mai e te )nde"linit. 4145 Prin ordin al mini trului finanelor "ublice# e "ot introduce m uri de im"lificare cu "rivire la a"licarea alin. 3104 - 3124.

Norme metodologice
RT, &'6 +restarea de servicii 415 De con ider "re tare de ervicii orice o"eraiune care nu con tituie livrare de bunuri# a!a cum e te definit la art. 12@. 425 <tunci c,nd o "er oan im"ozabil care acioneaz )n nume "ro"riu# dar )n contul altei "er oane# ia "arte la o "re tare de ervicii# e con ider c a "rimit !i a "re tat ea )n !i erviciile re "ective. 435 Pre trile de ervicii cu"rind o"eraiuni cum unt: a5 )nc7irierea de bunuri au tran miterea folo inei bunurilor )n cadrul unui contract de lea ing6 b5 ce iunea bunurilor necor"orale# indiferent dac ace tea fac au nu obiectul unui dre"t de "ro"rietate# cum unt: tran ferul !i/ au ce iunea

dre"turilor de autor# brevetelor# licenelor# mrcilor comerciale !i a altor dre"turi imilare6 c5 anga&amentul de a nu de f!ura o activitate economic# de a nu concura cu alt "er oan au de a tolera o aciune ori o ituaie6 d5 "re trile de ervicii efectuate "e baza unui ordin emi de/ au )n numele unei autoriti "ublice au "otrivit legii6 e5 ervicii de intermediere efectuate de "er oane care acioneaz )n numele !i )n contul altei "er oane# atunci c,nd intervin )ntr-o livrare de bunuri au o "re tare de ervicii. 4451 Dunt a imilate "re trii de ervicii efectuate cu "lat urmtoarele: a5 utilizarea bunurilor# altele dec,t bunurile de ca"ital# care fac "arte din activele folo ite )n cadrul activit8ii economice a "er oanei im"ozabile )n folo ul "ro"riu au de ctre "er onalul ace teia ori "entru a fi "u e la di "ozi8ie )n vederea utilizrii )n mod gratuit altor "er oane# "entru alte co"uri dec,t de f9urarea activit8ii ale economice# dac ta$a "entru bunurile re "ective a fo t dedu total au "ar8ial# cu e$ce"8ia bunurilor a cror ac7izi8ie face obiectul limitrii la 50A a dre"tului de deducere "otrivit "revederilor art. 1:5?16 b5 erviciile "re tate )n mod gratuit de ctre o "er oan im"ozabil "entru uzul "ro"riu ori al "er onalului ace teia# au "entru uzul altor "er oane# "entru alte co"uri dec,t de f!urarea activitii ale economice. 455 ;u con tituie "re tare de ervicii efectuat cu "lat )n en ul alin 3:4# fr a e limita la ace tea# o"eraiuni "recum: a5 utilizarea bunurilor care fac "arte din activele folo ite )n cadrul activitii economice a "er oanei im"ozabile au "re tarea de ervicii )n mod gratuit# )n cadrul aciunilor de "on orizare# mecenat au "rotocol# )n condiiile tabilite "rin norme6 b5 erviciile care fac "arte din activitatea economic a "er oanei im"ozabile# "re tate )n mod gratuit )n co" de reclam au )n co"ul timulrii v,nzrilor6 c5 erviciile "re tate )n mod gratuit )n cadrul "erioadei de garanie de ctre "er oana care a efectuat iniial livrarea de bunuri au "re tarea de ervicii. 465 === <brogat. 475 Prevederile art. 12@ alin. 354 !i 374 e a"lic )n mod core "unztor !i "re trilor de ervicii.

Norme metodologice

RT, &.7 -c"imbul de bunuri sau servicii +n cazul unei o"eraiuni care im"lic o livrare de bunuri !i/ au o "re tare de ervicii )n c7imbul unei livrri de bunuri !i/ au "re tri de ervicii# fiecare "er oan im"ozabil e con ider c a efectuat o livrare de bunuri !i/ au o "re tare de ervicii cu "lat. Norme metodologice

RT, &.7%& c"iziiile intracomunitare de bunuri 415 De con ider ac7iziie intracomunitar de bunuri obinerea dre"tului de a di "une# ca !i un "ro"rietar# de bunuri mobile cor"orale e$"ediate au tran "ortate la de tinaia indicat de cum"rtor# de ctre furnizor# de ctre cum"rtor au de ctre alt "er oan# )n contul furnizorului au al cum"rtorului# ctre un tat membru# altul dec,t cel de "lecare a tran "ortului au de e$"ediere a bunurilor. 425 Dunt a imilate unei ac7iziii intracomunitare cu "lat urmtoarele: a5 utilizarea )n .om,nia# de ctre o "er oan im"ozabil# )n co"ul de f!urrii activitii economice "ro"rii# a unor bunuri tran "ortate au e$"ediate de acea ta au de alt "er oan# )n numele ace teia# din tatul membru "e teritoriul cruia ace te bunuri au fo t "rodu e# e$tra e# ac7iziionate# dob,ndite ori im"ortate de ctre acea ta# )n co"ul de f!urrii activitii economice "ro"rii# dac tran "ortul au e$"edierea ace tor bunuri# )n cazul )n care ar fi fo t efectuat din .om,nia )n alt tat membru# ar fi fo t tratat ca tran fer de bunuri )n alt tat membru# )n conformitate cu "revederile art. 12@ alin. 3104 !i 31146 b5 "reluarea de ctre forele armatei rom,ne# "entru uzul ace tora au "entru "er onalul civil din cadrul forelor armate# de bunuri "e care leau dob,ndit )n alt tat membru# care e te "arte a Hratatului <tlanticului de ;ord# emnat la Oa 7ington la : a"rilie 1B:B# !i la a cror ac7iziie nu -au a"licat regulile generale de im"ozitare din acel alt tat membru# )n ituaia )n care im"ortul bunurilor re "ective nu a "utut beneficia de cutirea "revzut la art. 1:2 alin. 314 lit. g4. 435 De con ider# de a emenea# c e te efectuat cu "lat ac7iziia intracomunitar de bunuri a cror livrare# dac ar fi fo t realizat )n .om,nia# ar fi fo t tratat dre"t o livrare de bunuri efectuat cu "lat. 445 I te a imilat unei ac7iziii intracomunitare !i ac7iziionarea de ctre o "er oan &uridic neim"ozabil a unor bunuri im"ortate de acea "er oan )n *omunitate !i tran "ortate au e$"ediate )ntr-un alt tat membru dec,t cel )n care -a efectuat im"ortul. Per oana &uridic neim"ozabil va beneficia de rambur area ta$ei "ltite )n .om,nia "entru im"ortul bunurilor# dac dovede!te c ac7iziia a intracomunitar a fo t

u"u ta$ei )n tatul membru de de tinaie a bunurilor e$"ediate au tran "ortate. 455 Prin ordin al mini trului finanelor "ublice e "ot reglementa m uri de im"lificare cu "rivire la a"licarea alin. 324 lit. a4. Norme

metodologice
RT, &.& Importul de bunuri 5m"ortul de bunuri re"rezint: a4 intrarea "e teritoriul *omunitii de bunuri care nu e afl )n liber circulaie )n )nele ul art. 2: din Hratatul de )nfiinare a *omunitii Iuro"ene6 b4 "e l,ng o"eraiunile "revzute la lit. a4# intrarea )n *omunitate a bunurilor care e afl )n liber circulaie# "rovenite dintr-un teritoriu ter# care face "arte din teritoriul vamal al *omunitii .

CAP. 3 Locul op#$%, u' lo$ cup$ '!# =' !"#$% &# %pl c%$# % )%@#
RT, &.' )ocul livrrii de bunuri 415 De con ider a fi locul livrrii de bunuri: a5 locul unde e g e c bunurile )n momentul c,nd )nce"e e$"edierea au tran "ortul# )n cazul bunurilor care unt e$"ediate au tran "ortate de furnizor# de cum"rtor au de un ter. 'ac locul livrrii# tabilit conform "rezentei "revederi# e itueaz )n afara teritoriului comunitar# locul livrrii realizate de ctre im"ortator !i locul oricrei livrri ulterioare e con ider )n tatul membru de im"ort al bunurilor# iar bunurile e con ider a fi tran "ortate au e$"ediate din tatul membru de im"ort6 b5 locul unde e efectueaz in talarea au monta&ul# de ctre furnizor au de ctre alt "er oan )n numele furnizorului# )n cazul bunurilor care fac obiectul unei in talri au unui monta&6 c5 locul unde e g e c bunurile atunci c,nd unt "u e la di "oziia cum"rtorului# )n cazul bunurilor care nu unt e$"ediate au tran "ortate6 d5 locul de "lecare a tran "ortului de "a ageri# )n cazul )n care livrrile de bunuri unt efectuate la bordul unui va"or# avion au tren# "entru "artea din tran "ortul de "a ageri efectuat )n interiorul *omunitii# dac:

1. "artea tran "ortului de "a ageri efectuat )n interiorul *omunitii re"rezint "artea tran "ortului# efectuat fr nici o o"rire )n afara *omunitii# )ntre locul de "lecare !i locul de o ire ale tran "ortului de "a ageri6 2. locul de "lecare a tran "ortului de "a ageri re"rezint "rimul "unct de )mbarcare a "a agerilor )n interiorul *omunitii# eventual du" o o"rire )n afara *omunitii6 2. locul de o ire a tran "ortului de "a ageri re"rezint ultimul "unct de debarcare "revzut )n interiorul *omunitii "entru "a agerii care -au )mbarcat )n interiorul *omunitii# eventual )nainte de o o"rire )n afara *omunitii6 e5 )n cazul livrrii de gaz "rin intermediul unui i tem de gaze naturale ituat "e teritoriul *omunitii au "rin orice reea conectat la un a tfel de i tem# al livrrii de energie electric ori al livrrii de energie termic au agent frigorific "rin intermediul reelelor de )nclzire ori de rcire# ctre un comerciant "er oan im"ozabil# locul livrrii e con ider a fi locul )n care acel comerciant "er oan im"ozabil )!i are ediul activitii economice au un ediu fi$ "entru care e livreaz bunurile ori# )n ab ena unui a tfel de ediu# locul )n care ace ta are domiciliul tabil au re!edina a obi!nuit. *omerciantul "er oan im"ozabil re"rezint "er oana im"ozabil a crei activitate "rinci"al# )n ceea ce "rive!te cum"rrile de gaz# de energie electric !i de energie termic au agent frigorific# o re"rezint rev,nzarea de a tfel de "rodu e !i al crei con um "ro"riu de a tfel de "rodu e e te negli&abil6 05 )n cazul livrrii de gaz "rintr-un i tem de gaze naturale ituat "e teritoriul *omunitii au "rin orice reea conectat la un a tfel de i tem# al livrrii de energie electric ori al livrrii de energie termic au agent frigorific "rin intermediul reelelor de )nclzire ori de rcire# )n ituaia )n care unei a tfel de livrri nu i e a"lic lit. e4# locul livrrii re"rezint locul )n care cum"rtorul utilizeaz !i con um efectiv bunurile. <tunci c,nd cum"rtorul nu con um efectiv gazul# energia electric# energia termic au agentul frigorific ori le con um doar "arial# e con ider c bunurile )n cauz necon umate au fo t utilizate !i con umate )n locul )n care cum"rtorul )!i are ediul activitii economice ori un ediu fi$ "entru care e livreaz bunurile. +n ab ena unui a tfel de ediu# e con ider c ace ta a utilizat !i a con umat bunurile )n locul )n care )!i are domiciliul au re!edina obi!nuit. 425 Prin derogare de la "revederile alin. 314 lit. a4# )n cazul unei v,nzri la di tan care e efectueaz dintr-un tat membru "re .om,nia# locul livrrii e con ider )n .om,nia dac livrarea e te efectuat ctre un cum"rtor "er oan im"ozabil au "er oan &uridic neim"ozabil# care beneficiaz de derogarea de la art. 120 alin. 3:4# au ctre orice alt "er oan neim"ozabil !i dac unt )nde"linite urmtoarele condiii: a5 valoarea total a v,nzrilor la di tan al cror tran "ort au e$"ediere )n .om,nia e realizeaz de ctre un furnizor# )n anul

calendari tic )n care are loc o anumit v,nzare la di tan# inclu iv valoarea re "ectivei v,nzri la di tan# au )n anul calendari tic "recedent# de"!e!te "lafonul "entru v,nzri la di tan de 25.000 euro# al crui ec7ivalent )n lei e tabile!te "rin norme6 au b5 furnizorul a o"tat )n tatul membru din care e tran "ort bunurile "entru con iderarea v,nzrilor ale la di tan# care "re u"un tran "ortul bunurilor din acel tat membru )n .om,nia# ca av,nd loc )n .om,nia. 435 1ocul livrrii e te )ntotdeauna )n .om,nia# )n cazul v,nzrilor la di tan de "rodu e accizabile# efectuate dintr-un tat membru ctre "er oane neim"ozabile din .om,nia# altele dec,t "er oanele &uridice neim"ozabile# fr e a"lice "lafonul "revzut la alin. 324 lit. a4. 445 'erogarea "revzut la alin. 324 nu e a"lic v,nzrilor la di tan efectuate din alt tat membru )n .om,nia: a5 de mi&loace de tran "ort noi6 b5 de bunuri in talate au a amblate de furnizor au )n numele ace tuia6 c5 de bunuri ta$ate )n tatul membru de "lecare# conform regimului "ecial "revzut la art. 212# 220 au 222 din 'irectiva 112# "rivind bunurile econd-7and# o"erele de art# obiectele de colecie !i antic7itile# a tfel cum unt definite la art. 152?2 alin. 3146 d5 de gaz "rintr-un i tem de gaze naturale ituat "e teritoriul *omunitii au "rin orice reea conectat la un a tfel de i tem# de energie electric# de energie termic au agent frigorific "rin intermediul reelelor de )nclzire ori de rcire6 e5 de "rodu e accizabile# livrate ctre "er oane im"ozabile !i "er oane &uridice neim"ozabile. 455 Prin derogare de la "revederile alin. 314 lit. a4# locul livrrii "entru v,nzrile la di tan efectuate din .om,nia ctre alt tat membru e con ider )n ace t alt tat membru# )n cazul )n care livrarea e te efectuat ctre o "er oan care nu )i comunic furnizorului un cod de )nregi trare )n co"uri de H><# atribuit de tatul membru )n care e )nc7eie tran "ortul au e$"edierea# dac unt )nde"linite urmtoarele condiii: a5 valoarea total a v,nzrilor la di tan# efectuate de furnizor !i care "re u"un tran "ortul au e$"edierea bunurilor din .om,nia ctre un anumit tat membru# )n anul calendari tic )n care are loc o anumit v,nzare la di tan# inclu iv valoarea re "ectivei v,nzri la di tan# au )n anul calendari tic "recedent# de"!e!te "lafonul "entru v,nzri la di tan# tabilit conform legi laiei "rivind ta$a "e valoarea adugat din tatul membru re "ectiv# a tfel de v,nzri av,nd locul livrrii )n tatul re "ectiv6 au

b5 furnizorul a o"tat )n .om,nia "entru con iderarea tuturor v,nzrilor ale la di tan# care "re u"un tran "ortul bunurilor din .om,nia )ntr-un anumit tat membru# ca av,nd loc )n re "ectivul tat membru. O"iunea e e$ercit )n condiiile tabilite "rin norme !i e a"lic tuturor v,nzrilor la di tan# efectuate ctre re "ectivul tat membru# )n anul calendari tic )n care e e$ercit o"iunea !i )n urmtorii doi ani calendari tici. 465 +n cazul v,nzrilor la di tan de "rodu e accizabile efectuate din .om,nia ctre "er oane neim"ozabile din alt tat membru# altele dec,t "er oanele &uridice neim"ozabile# locul livrrii e te )ntotdeauna )n cellalt tat membru. 475 'erogarea "revzut la alin. 354 nu e a"lic v,nzrilor la di tan efectuate din .om,nia ctre un alt tat membru: a5 de mi&loace de tran "ort noi6 b5 de bunuri in talate au a amblate de furnizor au de alt "er oan )n numele ace tuia6 c5 de bunuri ta$ate )n .om,nia# conform regimului "ecial "entru bunuri econd-7and# o"ere de art# obiecte de colecie !i antic7iti# "revzut la art. 152?26 d5 de gaz "rintr-un i tem de gaze naturale ituat "e teritoriul *omunitii au "rin orice reea conectat la un a tfel de i tem# de energie electric# de energie termic au agent frigorific "rin intermediul reelelor de )nclzire au de rcire6 e5 de "rodu e accizabile# livrate ctre "er oane &uridice neim"ozabile !i "er oane im"ozabile. 475 +n a"licarea alin. 324 - 374# atunci c,nd o v,nzare la di tan "re u"une e$"edierea au tran "ortul bunurilor v,ndute dintr-un teritoriu ter !i im"ortul de ctre furnizor )ntr-un tat membru# altul dec,t tatul membru )n care e e$"ediaz au e tran "ort )n vederea livrrii ace tora ctre client# e va con idera c bunurile au fo t e$"ediate au tran "ortate din tatul membru )n care e efectueaz im"ortul.

Norme metodologice
RT, &.'%& )ocul ac"iziiei intracomunitare de bunuri 415 1ocul ac7iziiei intracomunitare de bunuri e con ider a fi locul unde e g e c bunurile )n momentul )n care e )nc7eie e$"edierea au tran "ortul bunurilor.

425 +n cazul ac7iziiei intracomunitare de bunuri# "revzut la art. 120 alin. 324 lit. a4# dac cum"rtorul )i comunic furnizorului un cod de )nregi trare )n co"uri de H>< valabil# emi de autoritile unui tat membru# altul dec,t cel )n care are loc ac7iziia intracomunitar# conform alin. 314# locul re "ectivei ac7iziii intracomunitare e con ider )n tatul membru care a emi codul de )nregi trare )n co"uri de H><. 435 'ac o ac7iziie intracomunitar a fo t u"u la "lata ta$ei )n alt tat membru# conform alin. 314# !i )n .om,nia# conform alin. 324# baza de im"ozitare e reduce )n mod core "unztor )n .om,nia. 445 Prevederile alin. 324 nu e a"lic dac cum"rtorul face dovada c ac7iziia intracomunitar a fo t u"u la "lata ta$ei "e valoarea adugat )n tatul membru )n care are loc ac7iziia intracomunitar# conform alin. 314. 455 Prevederile alin. 324 nu e vor a"lica )n cazul o"eraiunilor triung7iulare# atunci c,nd cum"rtorul rev,nztor )nregi trat )n co"uri de H>< )n .om,nia )n conformitate cu art. 152 face dovada c a efectuat o ac7iziie intracomunitar neim"ozabil "e teritoriul altui tat membru# )n condiii imilare celor "revzute la art. 120 alin. 3@4 lit. b4# )n vederea efecturii unei livrri ulterioare )n acel alt tat membru. Obligaiile "er oanelor im"licate )n o"eraiuni triung7iulare unt "revzute )n norme.

Norme metodologice
RT, &.'%' )ocul importului de bunuri 415 1ocul im"ortului de bunuri e con ider "e teritoriul tatului membru )n care e afl bunurile c,nd intr "e teritoriul comunitar. 425 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314# atunci c,nd bunurile la care e face referire la art. 121 lit. a4# care nu e afl )n liber circulaie# unt "la ate# la intrarea )n *omunitate# )n unul dintre regimurile au ituaiile la care e face referire la art. 1:: alin. 314 lit. a4 "ct. 1 - 7# locul im"ortului "entru ace te bunuri e con ider a fi "e teritoriul tatului membru )n care bunurile )nceteaz mai fie "la ate )n a tfel de regimuri au ituaii. 435 <tunci c,nd bunurile la care e face referire )n art. 121 lit. b4# care e afl )n liber circulaie la intrarea )n *omunitate# unt )n una dintre ituaiile care le-ar "ermite# dac ar fi fo t im"ortate )n *omunitate# )n en ul art. 121 lit. a4# beneficieze de unul dintre regimurile "revzute la art. 1:: alin. 314 lit. a4 "ct. 1 - 7 au unt ub o "rocedur de tranzit intern# locul im"ortului e te con iderat a fi tatul membru "e teritoriul cruia e )nc7eie ace te regimuri au acea t "rocedur.

RT, &.. )ocul prestrii de servicii

415 +n vederea a"licrii regulilor referitoare la locul de "re tare a erviciilor: a5 o "er oan im"ozabil care de f!oar !i activiti au o"eraiuni care nu unt con iderate im"ozabile )n conformitate cu art. 120 alin. 314 - 3:4 e te con iderat "er oan im"ozabil "entru toate erviciile care i-au fo t "re tate6 b5 o "er oan &uridic neim"ozabil care e te )nregi trat )n co"uri de H>< e te con iderat "er oan im"ozabil. 425 1ocul de "re tare a erviciilor ctre o "er oan im"ozabil care acioneaz ca atare e te locul unde re "ectiva "er oan care "rime!te erviciile )!i are tabilit ediul activitii ale economice. 'ac erviciile unt furnizate ctre un ediu fi$ al "er oanei im"ozabile# aflat )n alt loc dec,t cel )n care "er oana )!i are ediul activitii ale economice# locul de "re tare a erviciilor e te locul unde e afl re "ectivul ediu fi$ al "er oanei care "rime!te erviciile. +n ab ena unui a tfel de loc au ediu fi$# locul de "re tare a erviciilor e te locul unde "er oana im"ozabil care "rime!te ace te ervicii )!i are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit. 435 1ocul de "re tare a erviciilor ctre o "er oan neim"ozabil e te locul unde "re tatorul )!i are tabilit ediul activitii ale economice. 'ac erviciile unt "re tate de la un ediu fi$ al "re tatorului# aflat )n alt loc dec,t locul )n care "er oana im"ozabil !i-a tabilit ediul activitii economice# locul de "re tare a erviciilor e te locul unde e afl re "ectivul ediu fi$. +n ab ena unui a tfel de loc au ediu fi$# locul de "re tare a erviciilor e te locul unde "re tatorul )!i are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit. 445 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 324 !i 324# "entru urmtoarele "re tri de ervicii# locul "re trii e te con iderat a fi: a5 locul unde unt ituate bunurile imobile# "entru "re trile de ervicii efectuate )n legtur cu bunurile imobile# inclu iv erviciile "re tate de e$"eri !i ageni imobiliari# de cazare )n ectorul 7otelier au )n ectoare cu funcie imilar# "recum tabere de vacan au locuri amena&ate "entru cam"ing# de acordare de dre"turi de utilizare a bunurilor imobile# "entru ervicii de "regtire !i coordonare a lucrrilor de con trucii# "recum erviciile "re tate de ar7iteci !i de ocietile care a igur u"raveg7erea "e !antier6 b5 locul unde e efectueaz tran "ortul# )n funcie de di tanele "arcur e# )n cazul erviciilor de tran "ort de cltori6 c5 === <brogat6 d5 locul "re trii efective# "entru erviciile de re taurant !i catering# cu e$ce"ia celor "re tate efectiv la bordul navelor# al aeronavelor au al trenurilor "e "arcur ul unei "ri a unei o"eraiuni de tran "ort de cltori efectuate )n cadrul *omunitii6

e5 locul unde mi&locul de tran "ort e te "u efectiv la di "oziia clientului# )n cazul )nc7irierii "e termen curt a unui mi&loc de tran "ort. Prin termen curt e )nelege "o e ia au utilizarea continu a mi&locului de tran "ort "e o "erioad de ma$imum 20 de zile !i# )n cazul ambarcaiunilor maritime# "e o "erioad de ma$imum B0 de zile6 05 locul de "lecare a tran "ortului de cltori# "entru erviciile de re taurant !i catering furnizate efectiv la bordul navelor# al aeronavelor au al trenurilor )n tim"ul unei "ri a unei o"eraiuni de tran "ort de cltori efectuat )n *omunitate. Parte a unei o"eraiuni de tran "ort de cltori efectuat )n *omunitate )n eamn acea "arte a o"eraiunii efectuate# fr e cal )n afara *omunitii# )ntre "unctul de "lecare !i "unctul de o ire a tran "ortului de cltori. Punctul de "lecare a unui tran "ort de cltori )n eamn "rimul "unct tabilit "entru )mbarcarea cltorilor )n interiorul *omunitii# dac e te cazul# du" o o"rire )n afara *omunitii. Punctul de o ire a unui tran "ort de cltori )n eamn ultimul "unct tabilit "entru debarcarea )n interiorul *omunitii a cltorilor care -au )mbarcat )n *omunitate# dac e te cazul )naintea unei o"riri )n afara *omunitii. +n cazul unei cltorii du -)ntor # tra eul de retur e te con iderat o o"eraiune de tran "ort e"arat. 455 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 324# locul urmtoarelor ervicii e te con iderat a fi: a5 locul )n care e te efectuat o"eraiunea "rinci"al )n conformitate cu "revederile "rezentului titlu# )n cazul erviciilor "re tate de un intermediar care acioneaz )n numele !i )n contul altei "er oane !i beneficiarul e te o "er oan neim"ozabil6 Norme metodologice b5 locul unde are loc tran "ortul# "ro"orional cu di tanele "arcur e# )n cazul erviciilor de tran "ort de bunuri# altul dec,t tran "ortul intracomunitar de bunuri# ctre "er oane neim"ozabile6 Norme

metodologice
c5 locul de "lecare a unui tran "ort intracomunitar de bunuri# "entru erviciile de tran "ort intracomunitar de bunuri "re tate ctre "er oane neim"ozabile. Prin tran "ort intracomunitar de bunuri e )nelege orice tran "ort de bunuri ale crui loc de "lecare !i loc de o ire unt ituate "e teritoriile a dou tate membre diferite. 1oc de "lecare )n eamn locul unde )nce"e efectiv tran "ortul de bunuri# indiferent de di tanele "arcur e "entru a a&unge la locul unde e g e c bunurile# iar loc de o ire )n eamn locul unde e )nc7eie efectiv tran "ortul de bunuri6

Norme metodologice
d5 locul )n care e "re teaz efectiv erviciile ctre "er oane neim"ozabile# )n cazul urmtoarelor: 1. ervicii con t,nd )n activiti acce orii tran "ortului# "recum )ncrcarea# de crcarea# mani"ularea !i ervicii imilare ace tora6 2. ervicii con t,nd )n lucrri a u"ra bunurilor mobile cor"orale6

2. evaluri ale bunurilor mobile cor"orale6 e5 locul unde beneficiarul e te tabilit au )!i are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit# dac re "ectivul beneficiar e te o "er oan neim"ozabil care e te tabilit au )!i are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit )n afara *omunitii# )n cazul urmtoarelor ervicii: 1. )nc7irierea bunurilor mobile cor"orale# cu e$ce"ia tuturor mi&loacelor de tran "ort6 2. o"eraiunile de lea ing av,nd ca obiect utilizarea bunurilor mobile cor"orale# cu e$ce"ia tuturor mi&loacelor de tran "ort6 2. tran ferul !i/ au ce iunea dre"turilor de autor# brevetelor# licenelor# mrcilor comerciale !i a altor dre"turi imilare6 :. erviciile de "ublicitate6 5. erviciile con ultanilor# inginerilor# &uri!tilor !i avocailor# contabililor !i e$"erilor contabili# ale birourilor de tudii !i alte ervicii imilare# "recum !i "relucrarea de date !i furnizarea de informaii6 0. o"eraiunile de natur financiar-bancar !i de a igurri# inclu iv rea igurri# cu e$ce"ia )nc7irierii de eifuri6 7. "unerea la di "oziie de "er onal6 @. acordarea acce ului la un i tem de gaze naturale ituat "e teritoriul *omunitii au la o reea conectat la un a tfel de i tem# la reeaua de energie electric ori la reelele de )nclzire au de rcire# tran "ortul !i di tribuia "rin intermediul ace tor i teme ori reele# "recum !i alte "re tri de ervicii legate direct de ace tea6 B. erviciile de telecomunicaii. Dunt con iderate ervicii de telecomunicaii erviciile av,nd ca obiect tran miterea# emiterea !i rece"ia de emnale# )n cri uri# imagini !i unete au informaii de orice natur# "rin cablu# radio# mi&loace o"tice au alte mi&loace electromagnetice# inclu iv cedarea dre"tului de utilizare a mi&loacelor "entru a tfel de tran mi ii# emiteri au rece"ii. Derviciile de telecomunicaii cu"rind# de a emenea# !i furnizarea acce ului la reeaua mondial de informaii. +n cazul )n care erviciile de telecomunicaii unt "re tate de ctre o "er oan care )!i are tabilit ediul activitii economice )n afara *omunitii au care are un ediu fi$ )n afara *omunitii de la care erviciile unt "re tate au care# )n ab ena unui ediu al activitii economice au a unui ediu fi$# )!i are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit )n afara *omunitii# ctre o "er oan neim"ozabil care e te tabilit# are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit )n *omunitate# e con ider c locul "re trii e te )n .om,nia# dac erviciile au fo t efectiv utilizate )n .om,nia6 10. erviciile de radiodifuziune !i televiziune. +n cazul )n care erviciile de radiodifuziune !i de televiziune unt "re tate de ctre o "er oan care )!i are tabilit ediul activitii ale economice )n afara

*omunitii au care are un ediu fi$ )n afara *omunitii de la care erviciile unt "re tate au care# )n ab ena unui ediu al activitii economice au a unui ediu fi$# )!i are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit )n afara *omunitii# ctre o "er oan neim"ozabil care e te tabilit# are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit )n *omunitate# e con ider c locul "re trii e te )n .om,nia# dac erviciile au fo t efectiv utilizate )n .om,nia6 11. erviciile furnizate "e cale electronic. +n cazul erviciilor furnizate "e cale electronic# "re tate de o "er oan care )!i are ediul activitii economice )n afara *omunitii au care deine un ediu fi$ )n afara *omunitii de la care erviciile unt "re tate au care# )n ab ena unui ediu al activitii economice au a unui ediu fi$# )!i are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit )n afara *omunitii# ctre o "er oan neim"ozabil care e te tabilit# are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit )n .om,nia# e con ider c locul "re trii e te )n .om,nia6 12. obligaia de a e abine de la realizarea au e$ercitarea# total au "arial# a unei activiti economice au a unui dre"t "revzut la "rezenta liter. 05 locul )n care activitile e de f!oar efectiv# )n cazul erviciilor "rinci"ale !i au$iliare legate de activiti culturale# arti tice# "ortive# !tiinifice# educaionale# de diverti ment au de activiti imilare# cum ar fi t,rgurile !i e$"oziiile# inclu iv )n cazul erviciilor "re tate de organizatorii ace tor activiti# "re tate ctre "er oane neim"ozabile6 465 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 324# "entru erviciile de )nc7iriere de mi&loace de tran "ort# altele dec,t cele de )nc7iriere "e termen curt# !i "entru erviciile de lea ing de mi&loace de tran "ort# e con ider c locul "re trii e te: a5 )n .om,nia# c,nd ace te ervicii unt "re tate de o "er oan im"ozabil care )!i are ediul activitii economice au care are un ediu fi$ )n afara *omunitii# de la care erviciile unt "re tate# ctre un beneficiar "er oan neim"ozabil care e te tabilit au )!i are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit )n .om,nia# dac utilizarea !i e$"loatarea efectiv a erviciilor au loc )n .om,nia6 b5 )n afara *omunitii# c,nd ace te ervicii unt "re tate de o "er oan im"ozabil care are ediul activitii economice au un ediul fi$ )n .om,nia# de la care erviciile unt "re tate# ctre un beneficiar "er oan neim"ozabil care e te tabilit au )!i are domiciliul tabil au re!edina obi!nuit )n afara *omunitii# dac utilizarea !i e$"loatarea efectiv a erviciilor au loc )n afara *omunitii. 475 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 324# locul urmtoarelor ervicii e te con iderat a fi: a5 )n .om,nia# "entru erviciile con t,nd )n activiti acce orii tran "ortului# "recum )ncrcarea# de crcarea# mani"ularea !i ervicii imilare ace tora# ervicii con t,nd )n lucrri a u"ra bunurilor mobile

cor"orale !i evaluri ale bunurilor mobile cor"orale# ervicii de tran "ort de bunuri efectuate )n .om,nia# c,nd ace te ervicii unt "re tate ctre o "er oan im"ozabil ne tabilit "e teritoriul *omunitii# dac utilizarea !i e$"loatarea efectiv a erviciilor au loc )n .om,nia6 b5 locul )n care evenimentele e de f!oar efectiv# "entru erviciile legate de acordarea acce ului la evenimente culturale# arti tice# "ortive# !tiinifice# educaionale# de diverti ment au alte evenimente imilare# cum ar fi t,rgurile !i e$"oziiile# "recum !i "entru erviciile au$iliare legate de acordarea ace tui acce # "re tate unei "er oane im"ozabile. 475 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 324# "entru erviciile de tran "ort de bunuri efectuate )n afara *omunitii# c,nd ace te ervicii unt "re tate ctre o "er oan im"ozabil tabilit )n .om,nia# locul "re trii e con ider a fi )n afara *omuniti# dac utilizarea !i e$"loatarea efectiv a erviciilor au loc )n afara *omunitii. +n a"licarea "rezentului alineat erviciile de tran "ort de bunuri efectuate )n afara *omunitii unt erviciile de tran "ort al crui "unct de "lecare !i "unct de o ire e afl )n afara *omunitii# ace tea fiind con iderate efectiv utilizate !i e$"loatate )n afara *omunitii.

CAP. 4 A%p)ul .#'#$%)o$ #@ . 1 l )%)#% )%@# p# 5%lo%$#% %&/u.%)/


RT, &./ Aaptul generator i exigibilitatea 9 definiii 415 %a"tul generator re"rezint fa"tul "rin care unt realizate condiiile legale nece are "entru e$igibilitatea ta$ei. 425 I$igibilitatea ta$ei re"rezint data la care autoritatea fi cal devine )ndre"tit# )n baza legii# olicite "lata de ctre "er oanele obligate la "lata ta$ei# c7iar dac "lata ace tei ta$e "oate fi am,nat. 435 I$igibilitatea "lii ta$ei re"rezint data la care o "er oan are obligaia de a "lti ta$a la bugetul tatului# conform "revederilor art. 157 alin. 314. <cea t dat determin !i momentul de la care e datoreaz ma&orri de )nt,rziere "entru ne"lata ta$ei. 445 .egimul de im"ozitare a"licabil "entru o"eraiunile im"ozabile e te regimul )n vigoare la data la care intervine fa"tul generator# cu e$ce"ia cazurilor "revzute la art. 12:?2 alin. 324# "entru care e a"lic regimul de im"ozitare )n vigoare la data e$igibilitii ta$ei. 455 +n cazul c7imbrii regimului de im"ozitare e va "roceda la regularizare "entru a e a"lica regimul de im"ozitare )n vigoare la data livrrii de bunuri au "re trii de ervicii "entru cazurile "revzute la art.

12:?2 alin. 324 lit. a4# numai dac factura e te emi "entru contravaloarea "arial a livrrii de bunuri au a "re trii de ervicii# !i la art. 12:?2 alin. 324 lit. b4# dac a fo t )nca at un avan "entru valoarea "arial a livrrii de bunuri au a "re trii de ervicii. Prevederile ace tui alineat nu e a"lic "entru micile )ntre"rinderi "revzute la art. 152# care e )nregi treaz )n co"uri de H>< conform art. 152. 465 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 3:4 !i 354# )n cazul modificrilor de cote e a"lic "revederile art. 1:0 alin. 324 !i 3:4# iar "entru o"eraiunile "revzute la art. 100 regimul a"licabil e te cel de la data la care intervine e$igibilitatea ta$ei. 475 +n cazul "re trilor de ervicii "entru care au fo t )nca ate avan uri "entru valoarea "arial a "re trii de ervicii !i/ au au fo t emi e facturi "entru valoarea "arial a "re trii de ervicii ",n la data de 21 decembrie 200B inclu iv# dar fa"tul generator de ta$ intervine du" acea t dat# e a"lic "revederile alin. 3:4 !i 354.

RT, &./%& Aaptul generator pentru livrri de bunuri i prestri de servicii 415 %a"tul generator intervine la data livrrii bunurilor au la data "re trii erviciilor# cu e$ce"iile "revzute )n "rezentul ca"itol. 425 Pentru bunurile livrate )n baza unui contract de con ignaie# e con ider c livrarea bunurilor de la con ignant la con ignatar are loc la data la care bunurile unt livrate de con ignatar clienilor i. 435 Pentru bunurile tran mi e )n vederea te trii au a verificrii conformitii# e con ider c livrarea bunurilor are loc la data acce"trii bunurilor de ctre beneficiar. 445 Pentru tocurile la di "oziia clientului# e con ider c livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din toc )n vederea utilizrii# )n "rinci"al "entru activitatea de "roducie. 455 Prin norme unt definite contractele de con ignaie# tocurile la di "oziia clientului# bunurile livrate )n vederea te trii au a verificrii conformitii. 465 Pentru livrrile de bunuri cor"orale# inclu iv de bunuri imobile# data livrrii e te data la care intervine tran ferul dre"tului de a di "une de bunuri ca !i un "ro"rietar. Prin e$ce"ie# )n cazul contractelor care "revd c "lata e efectueaz )n rate au al oricrui alt ti" de contract care "revede c "ro"rietatea e te atribuit cel mai t,rziu )n momentul "lii ultimei ume cadente# cu e$ce"ia contractelor de lea ing# data livrrii e te data la care bunul e te "redat beneficiarului. 475 Pre trile de ervicii care determin decontri au "li ucce ive# cum unt erviciile de con trucii-monta&# con ultan# cercetare# e$"ertiz !i alte ervicii imilare# unt con iderate efectuate la data la care unt emi e ituaii de lucrri# ra"oarte de lucru# alte

documente imilare "e baza crora e tabile c erviciile efectuate au# du" caz# )n funcie de "revederile contractuale# la data acce"trii ace tora de ctre beneficiari. 475 +n cazul livrrilor de bunuri !i al "re trilor de ervicii care e efectueaz continuu# altele dec,t cele "revzute la alin. 374# cum unt: livrrile de gaze naturale# de a"# erviciile de telefonie# livrrile de energie electric !i altele a emenea# e con ider c livrarea/"re tarea e te efectuat la datele "ecificate )n contract "entru "lata bunurilor livrate au a erviciilor "re tate au la data emiterii unei facturi# dar "erioada de decontare nu "oate de"!i un an. 4B5 +n cazul o"eraiunilor de )nc7iriere# lea ing# conce ionare !i arendare de bunuri# erviciul e con ider efectuat la fiecare dat "ecificat )n contract "entru efectuarea "lii. 4105 Pentru "re trile de ervicii "entru care ta$a e te datorat de ctre beneficiarul erviciilor )n conformitate cu art. 150 alin. 324# care unt "re tate continuu "e o "erioad mai mare de un an !i care nu determin decontri au "li )n cur ul ace tei "erioade# e con ider efectuate la e$"irarea fiecrui an calendari tic# at,t tim" c,t "re tarea de ervicii nu a )ncetat.

Norme metodologice

RT, &./%' 8xigibilitatea pentru livrri de bunuri i prestri de servicii 415 I$igibilitatea ta$ei intervine la data la care are loc fa"tul generator. 425 Prin derogare de la "revederile alin. 314# e$igibilitatea ta$ei intervine: a5 la data emiterii unei facturi# )nainte de data la care intervine fa"tul generator6 b5 la data la care e )nca eaz avan ul# "entru "l8ile )n avan efectuate )nainte de data la care intervine fa"tul generator. <van urile re"rezint "lata "ar8ial au integral a contravalorii bunurilor 9i erviciilor# efectuat )nainte de data livrrii ori "re trii ace tora6 c5 la data e$tragerii numerarului# "entru livrrile de bunuri au "re trile de ervicii realizate "rin ma!ini automate de v,nzare# de &ocuri au alte ma!ini imilare. 435 Ha$a e te e$igibil la data la care intervine oricare dintre evenimentele menionate la art. 12@. Hotu!i# regimul de im"ozitare# cotele a"licabile !i cur ul de c7imb valutar unt acelea!i ca !i ale o"eraiunii de baz care a generat ace te evenimente.

Norme metodologice

;OHI: 1. Prevederile art. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 120/2007: J<.H. 2 314 +n cazul nere tituirii )m"rumutului "revzut la art. 1# ocietile comerciale vor u"orta# "entru "rimele 20 de zile# "enaliti de )nt,rziere de 1A din valoarea "rodu ului "revzut )n contractul de )m"rumut# du" care <dmini traia ;aional a .ezervelor de Dtat va emite facturi fi cale "entru valoarea "rodu elor calculate la "reurile "ieei# e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat lu,nd na!tere# "rin derogare de la art. 12:?2 din 1egea nr. 571/2002 "rivind *odul fi cal# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# la )nca area "arial au total a facturii. 324 P,n la dezdunarea integral a <dmini traiei ;aionale a .ezervelor de Dtat# ocietile comerciale debitoare vor u"orta "enaliti de )nt,rziere la "lat# la nivelul celor "revzute de lege "entru creanele bugetare# "recum !i dob,nzi la nivelul "ieei# "erce"ute "e toat "erioada derulrii )m"rumutului. 324 .e tituirea cantitilor de "cur )m"rumutate e va face ca "rodu cu coninut de ulf ub 1A# )n conformitate cu Notr,rea Guvernului nr. :70/2007 "rivind limitarea coninutului de ulf din combu tibilii lic7izi# <dmini traia ;aional a .ezervelor de Dtat u"ort,nd diferena de "re de la "cura din toc la "cura re tituit.J

2. Prevederile art. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 117/200@ J<.H. 2 314 +n cazul nere tituirii )m"rumutului "revzut la art. 1# o"eratorii economici vor u"orta# "entru "rimele 20 de zile# "enaliti de )nt,rziere de 1A "e zi din valoarea "rodu ului "revzut )n contractul de )m"rumut# du" care <dmini traia ;aional a .ezervelor de Dtat va emite facturi fi cale "entru valoarea "rodu elor calculat la "reurile "ieei# e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat lu,nd na!tere# "rin derogare de la art. 12:?2 din 1egea nr. 571/2002 "rivind *odul fi cal# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# la )nca area "arial au total a facturii.

324 P,n la dezdunarea integral a <dmini traiei ;aionale a .ezervelor de Dtat# o"eratorii economici debitori vor u"orta "enaliti de )nt,rziere la "lat la nivelul celor "revzute de lege "entru creanele bugetare# "recum !i dob,nzi la nivelul "ieei# "erce"ute "e toat "erioada derulrii )m"rumutului. 324 .e tituirea cantitilor de "cur ce vor fi )m"rumutate e va face ca "rodu cu coninut de ulf ub 1A# )n conformitate cu Notr,rea Guvernului nr. :70/2007 "rivind limitarea coninutului de ulf din combu tibilii lic7izi# <dmini traia ;aional a .ezervelor de Dtat u"ort,nd diferena de "re de la "cura din toc la "cura re tituit.J

2. Prevederile art. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 07/200B J<.H. 2 Prin derogare de la "revederile art. 12:?2 din 1egea nr. 571/2002 "rivind *odul fi cal# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat intervine la data )nca rii de ctre <dmini traia ;aional a .ezervelor de Dtat a contravalorii totale au "ariale a ace tei ta$e# dar nu mai t,rziu de 20 iunie 2010 inclu iv.J

:. Prevederile art. @ alin. 314 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 07/200B J<.H. @ 314 Prin derogare de la "revederile art. 12:?2 din 1egea nr. 571/2002# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# "entru cantitile de combu tibili "revzute la art. 7# e$igibilitatea ta$ei "e valoare adugat intervine la data )nca rii de ctre <dmini traia ;aional a .ezervelor de Dtat a contravalorii totale au "ariale a ace tei ta$e# dar nu mai t,rziu de 20 iunie 2010 inclu iv.J

*onform articolului unic din Ordonana Guvernului nr. 10/2010# termenele "revzute la art. @ alin. 314 !i 324 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 07/200B e "rorog ",n la data de 20 iunie 2011 inclu iv.

5. Prevederile art. 1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. @0/200B J<.H. 1 Prin derogare de la "revederile art. 12:?2 din 1egea nr. 571/2002 "rivind *odul fi cal# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# e$igibilitatea

ta$ei "e valoarea adugat "entru livrrile de bunuri/"re trile de ervicii efectuate ctre (ini terul <"rrii ;aionale de ctre *om"ania ;aional UU.omte7nicaVV - D.<.# care acioneaz )n calitate de comi ionar# )n nume "ro"riu# dar )n contul (ini terului <"rrii ;aionale# intervine la data )nca rii de ctre *om"ania ;aional UU.omte7nicaVV - D.<. a contravalorii integrale a bunurilor livrate/ erviciilor "re tate !i a ta$ei aferente ace tora# dar nu mai t,rziu de 21 augu t 2010. Pentru bunurile/ erviciile acordate cu titlu gratuit# "entru care e datoreaz H>< conform titlului >5 - Ha$a "e valoarea adugat din 1egea nr. 571/2002# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat intervine la data )nca rii de ctre *om"ania ;aional UU.omte7nicaVV - D.<. a contravalorii totale au "ariale a ace tei ta$e de la (ini terul <"rrii ;aionale# dar nu mai t,rziu de 21 augu t 2010.J *onform art. 1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. @/2010# termenul de 21 augu t 2010# "revzut la art. 1 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. @0/200B# e "rorog la data de 21 augu t 2011.

0. Prevederile art. 2 din Ordonana Guvernului nr. 2/2010 J<.H. 2 314 +n cazul nere tituirii )m"rumutului "revzut la art. 1# o"eratorii economici vor u"orta# "entru "rimele 20 de zile# "enaliti de )nt,rziere de 1A "e zi din valoarea "rodu ului "revzut )n contractul de )m"rumut# du" care <dmini traia ;aional a .ezervelor de Dtat !i Probleme D"eciale va emite facturi "entru valoarea "rodu elor calculate la "reurile "ieei# e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat lu,nd na!tere# "rin derogare de la art. 12:?2 din 1egea nr. 571/2002 "rivind *odul fi cal# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# la )nca area "arial au total a facturii. 324 P,n la dezdunarea integral a <dmini traiei ;aionale a .ezervelor de Dtat !i Probleme D"eciale# o"eratorii economici debitori vor u"orta ma&orri de )nt,rziere la "lat# la nivelul celor "revzute de lege "entru creanele bugetare# "recum !i dob,nzi la nivelul "ieei# "erce"ute "e toat "erioada derulrii )m"rumutului. 324 .e tituirea cantitilor de "cur ce vor fi )m"rumutate e va face ca "rodu cu coninut de ulf ub 1A# )n conformitate cu Notr,rea Guvernului nr. :70/2007 "rivind limitarea coninutului de ulf din combu tibilii lic7izi.J

7. Prevederile art. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. @/2010. J<.H. 2

Prin derogare de la "revederile art. 12:?2 din 1egea nr. 571/2002 "rivind *odul fi cal# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat "entru livrrile de bunuri/"re trile de ervicii efectuate ctre (ini terul <"rrii ;aionale de ctre *om"ania ;aional UU.omte7nicaVV - D.<.# care acioneaz )n calitate de comi ionar# )n nume "ro"riu# dar )n contul (ini terului <"rrii ;aionale# intervine la data )nca rii de ctre *om"ania ;aional UU.omte7nicaVV - D.<. a contravalorii integrale a bunurilor livrate/ erviciilor "re tate !i a ta$ei aferente ace tora# dar nu mai t,rziu de data de 21 augu t 2011. Pentru bunurile/ erviciile acordate cu titlu gratuit# "entru care e datoreaz H>< conform titlului >5 UUHa$a "e valoarea adugatVV din 1egea nr. 571/2002# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat intervine la data )nca rii de ctre *om"ania ;aional UU.omte7nicaVV - D.<. a contravalorii totale au "ariale a ace tei ta$e de la (ini terul <"rrii ;aionale# dar nu mai t,rziu de data de 21 augu t 2011.J

@. Prevederile art. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. B2/2010 : J<.H. 2 314 +n cazul nere tituirii )m"rumutului "revzut la art. 1# o"eratorii economici vor u"orta# "entru "rimele 20 de zile# "enaliti de )nt,rziere de 1A "e zi din valoarea "rodu ului "revzut )n contractul de )m"rumut# du" care <dmini traia ;aional a .ezervelor de Dtat !i Probleme D"eciale va emite facturi "entru valoarea "rodu elor calculate la "reurile "ieei# e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat lu,nd na!tere# "rin derogare de la "revederile art. 12:?2 din 1egea nr. 571/2002 "rivind *odul fi cal# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# la )nca area "arial au total a facturii. 324 P,n la dezdunarea integral a <dmini traiei ;aionale a .ezervelor de Dtat !i Probleme D"eciale# o"eratorii economici debitori vor u"orta ma&orri de )nt,rziere la "lat# la nivelul celor "revzute de lege "entru creanele bugetare# "recum !i dob,nzi la nivelul "ieei# "erce"ute "e toat "erioada derulrii )m"rumutului. 324 .e tituirea cantitilor de "cur ce vor fi )m"rumutate e va face ca "rodu cu coninut de ulf ub 1A# )n conformitate cu Notr,rea Guvernului nr. :70/2007 "rivind limitarea coninutului de ulf din combu tibilii lic7izi.J

RT, &./%. 8xigibilitatea pentru livrri intracomunitare de bunuri# scutite de tax

415 Prin e$ce"ie de la "revederile art. 12:?2# )n cazul unei livrri intracomunitare de bunuri# cutite de ta$ conform art. 1:2 alin. 324# e$igibilitatea ta$ei intervine )n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei )n care a intervenit fa"tul generator. 425 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314# e$igibilitatea ta$ei intervine la emiterea facturii "revzute la art. 155 alin. 314 au# du" caz# la emiterea autofacturii "revzute la art. 155 alin.3:4# dac factura au autofactura e te emi )nainte de a 15-a zi a lunii urmtoare celei )n care a intervenit fa"tul generator.

Norme metodologice
RT, &.0 Aaptul generator i exigibilitatea pentru ac"iziii intracomunitare de bunuri 415 +n cazul unei ac7iziii intracomunitare de bunuri# fa"tul generator intervine la data la care ar interveni fa"tul generator "entru livrri de bunuri imilare# )n tatul membru )n care e face ac7iziia. 425 Nn cazul unei ac7iziii intracomunitare de bunuri# e$igibilitatea ta$ei intervine )n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei )n care a intervenit fa"tul generator 435 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 324# e$igibilitatea ta$ei intervine la data emiterii facturii "revzute )n legi laia altui tat membru la articolul ec7ivalent art. 155 alin. 314 au# du" caz# la data emiterii autofacturii "revzute la art. 155 alin.3:4# dac factura au autofactura e te emi )nainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei )n care a intervenit fa"tul generator.

Norme metodologice
RT, &.2 Aaptul generator i exigibilitatea pentru importul de bunuri 415 +n cazul )n care# la im"ort# bunurile unt u"u e ta$elor vamale# ta$elor agricole au altor ta$e comunitare imilare# tabilite ca urmare a unei "olitici comune# fa"tul generator !i e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat intervin la data la care intervin fa"tul generator !i e$igibilitatea re "ectivelor ta$e comunitare. 425 +n cazul )n care# la im"ort# bunurile nu unt u"u e ta$elor comunitare "revzute la alin. 314# fa"tul generator !i e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat intervin la data la care ar interveni fa"tul generator !i e$igibilitatea acelor ta$e comunitare dac bunurile im"ortate ar fi fo t u"u e unor a tfel de ta$e. 435 +n cazul )n care# la im"ort# bunurile unt "la ate )ntr-un regim vamal "ecial# "revzut la art. 1:: alin. 314 lit. a4 !i d4# fa"tul generator !i

e$igibilitatea ta$ei intervin la data la care ace tea )nceteaz a mai fi "la ate )ntr-un a tfel de regim.

CAP. 6 B%0% &# *po0 )%$#


RT, &.4 @aza de impozitare pentru livrri de bunuri i prestri de servicii efectuate n interiorul rii 415 Gaza de im"ozitare a ta$ei "e valoarea adugat e te con tituit din: a5 "entru livrri de bunuri !i "re tri de ervicii# altele dec,t cele "revzute la lit. b4 !i c4# din tot ceea ce con tituie contra"artida obinut au care urmeaz a fi obinut de furnizor ori "re tator din "artea cum"rtorului# beneficiarului au a unui ter# inclu iv ubveniile direct legate de "reul ace tor o"eraiuni6 b5 "entru o"eraiunile "revzute la art. 12@ alin. 324 lit. c4# com"en aia aferent6 c5 "entru o"eraiunile "revzute la art. 12@ alin. 3:4 !i 354# "entru tran ferul "revzut la art. 12@ alin. 3104 !i "entru ac7iziiile intracomunitare con iderate ca fiind cu "lat !i "revzute la art. 120?1 alin. 324 !i 324# "reul de cum"rare al bunurilor re "ective au al unor bunuri imilare ori# )n ab ena unor a tfel de "reuri de cum"rare# "reul de co t# tabilit la data livrrii. +n cazul )n care bunurile re"rezint active cor"orale fi$e# baza de im"ozitare e tabile!te conform "rocedurii tabilite "rin norme6 d5 "entru o"eraiunile "revzute la art. 12B alin. 3:4# uma c7eltuielilor efectuate de "er oana im"ozabil "entru realizarea "re trii de ervicii6 e5 )n cazul c7imbului "revzut la art. 120 !i# )n general# atunci c,nd "lata e face "arial ori integral )n natur au atunci c,nd valoarea "lii "entru o livrare de bunuri ori o "re tare de ervicii nu a fo t tabilit de "ri au nu "oate fi u!or tabilit# baza de im"ozitare e con ider ca fiind valoarea de "ia "entru re "ectiva livrare/"re tare. +n en ul "rezentului titlu# valoare de "ia )n eamn uma total "e care# "entru obinerea bunurilor au erviciilor )n cauz la momentul re "ectiv# un client aflat )n aceea!i eta" de comercializare la care are loc livrarea de bunuri au "re tarea de ervicii ar trebui o "ltea c )n condiii de concuren loial unui furnizor ori "re tator inde"endent de "e teritoriul tatului membru )n care livrarea au "re tarea e te u"u ta$ei. <tunci c,nd nu "oate fi tabilit o livrare de bunuri au o "re tare de ervicii com"arabil# valoarea de "ia )n eamn:

1. "entru bunuri# o um care nu e te mai mic dec,t "reul de cum"rare al bunurilor au al unor bunuri imilare au# )n ab ena unui "re de cum"rare# "reul de co t# tabilit la momentul livrrii6 2. "entru ervicii# o um care nu e te mai mic dec,t co turile com"lete ale "er oanei im"ozabile "entru "re tarea erviciului. 425 Gaza de im"ozitare cu"rinde urmtoarele: a5 im"ozitele !i ta$ele# dac "rin lege nu e "revede altfel# cu e$ce"ia ta$ei "e valoarea adugat6 b5 c7eltuielile acce orii# cum unt: comi ioanele# c7eltuielile de ambalare# tran "ort !i a igurare# olicitate de ctre furnizor/"re tator cum"rtorului au beneficiarului. *7eltuielile facturate de furnizorul de bunuri au de "re tatorul de ervicii cum"rtorului# care fac obiectul unui contract e"arat !i care unt legate de livrrile de bunuri au de "re trile de ervicii )n cauz# e con ider c7eltuieli acce orii. Norme

metodologice
435 Gaza de im"ozitare nu cu"rinde urmtoarele: a5 rabaturile# remizele# ri turnele# conturile !i alte reduceri de "re# acordate de furnizori direct clienilor la data e$igibilitii ta$ei6 b5 umele re"rezent,nd daune-intere e# tabilite "rin 7otr,re &udectorea c definitiv !i irevocabil# "enalizrile !i orice alte ume olicitate "entru ne)nde"linirea total au "arial a obligaiilor contractuale# dac unt "erce"ute "e te "reurile !i/ au tarifele negociate. ;u e e$clud din baza de im"ozitare orice ume care# )n fa"t# re"rezint contravaloarea bunurilor livrate au a erviciilor "re tate6 c5 dob,nzile# "erce"ute du" data livrrii au "re trii# "entru "li cu )nt,rziere6 d5 valoarea ambala&elor care circul )ntre furnizorii de marf !i clieni# "rin c7imb# fr facturare6 e5 umele ac7itate de o "er oan im"ozabil )n numele !i )n contul altei "er oane !i care a"oi e deconteaz ace teia# "recum !i umele )nca ate de o "er oan im"ozabil )n numele !i )n contul unei alte "er oane.

Norme metodologice
RT, &.5 :ustarea bazei de impozitare Gaza de im"ozitare e reduce )n urmtoarele ituaii: a5 dac a fo t emi o factur !i# ulterior# o"eraiunea e te anulat total au "arial# )nainte de livrarea bunurilor au de "re tarea erviciilor6

b5 )n cazul refuzurilor totale au "ariale "rivind cantitatea# calitatea ori "reurile bunurilor livrate au ale erviciilor "re tate# "recum !i )n cazul anulrii totale ori "ariale a contractului "entru livrarea au "re tarea )n cauz ca urmare a unui acord cri )ntre "ri au ca urmare a unei 7otr,ri &udectore!ti definitive !i irevocabile au )n urma unui arbitra&6 c5 )n cazul )n care rabaturile# remizele# ri turnele !i celelalte reduceri de "re "revzute la art. 127 alin. 324 lit. a4 unt acordate du" livrarea bunurilor au "re tarea erviciilor6 d5 )n cazul )n care contravaloarea bunurilor livrate au a erviciilor "re tate nu e "oate )nca a din cauza falimentului beneficiarului. <&u tarea e te "ermi )nce",nd cu data "ronunrii 7otr,rii &udectore!ti de )nc7idere a "rocedurii "revzute de 1egea nr. @5/2000 "rivind "rocedura in olvenei# 7otr,re rma definitiv !i irevocabil6 e5 )n cazul )n care cum"rtorii returneaz ambala&ele )n care -a e$"ediat marfa# "entru ambala&ele care circul "rin facturare.

Norme metodologice
RT, &.5%& @aza de impozitare pentru ac"iziiile intracomunitare 415 Pentru ac7iziiile intracomunitare de bunuri baza de im"ozitare e tabile!te "e baza acelora!i elemente utilizate conform art. 127 "entru determinarea bazei de im"ozitare )n cazul livrrii acelora!i bunuri )n interiorul rii. +n cazul unei ac7iziii intracomunitare de bunuri# conform art. 120?1 alin. 324 lit. a4# baza de im"ozitare e determin )n conformitate cu "revederile art. 127 alin. 314 lit. c4 !i ale art. 127 alin. 324. 425 Gaza de im"ozitare cu"rinde !i accizele datorate au ac7itate )n .om,nia de "er oana care efectueaz ac7iziia intracomunitar a unui "rodu u"u accizelor. <tunci c,nd du" efectuarea ac7iziiei intracomunitare de bunuri# "er oana care a ac7iziionat bunurile obine o rambur are a accizelor ac7itate )n tatul membru )n care a )nce"ut e$"edierea au tran "ortul bunurilor# baza de im"ozitare a ac7iziiei intracomunitare efectuate )n .om,nia e reduce core "unztor.

Norme metodologice
RT, &.6 @aza de impozitare pentru import 415 Gaza de im"ozitare "entru im"ortul de bunuri e te valoarea )n vam a bunurilor# tabilit conform legi laiei vamale )n vigoare# la care e adaug orice ta$e# im"ozite# comi ioane !i alte ta$e datorate )n afara .om,niei# "recum !i cele datorate ca urmare a im"ortului bunurilor )n .om,nia# cu e$ce"ia ta$ei "e valoarea adugat care urmeaz a fi "erce"ut.

425 Gaza de im"ozitare cu"rinde c7eltuielile acce orii# "recum comi ioanele !i c7eltuielile de ambalare# tran "ort !i a igurare# care intervin ",n la "rimul loc de de tinaie a bunurilor )n .om,nia# )n m ura )n care ace te c7eltuieli nu au fo t cu"rin e )n baza de im"ozitare tabilit conform alin. 314. Primul loc de de tinaie a bunurilor )l re"rezint de tinaia indicat )n documentul de tran "ort au )n orice alt document )n oitor al bunurilor# c,nd ace tea intr )n .om,nia# au# )n ab ena unor a tfel de documente# "rimul loc de de crcare a bunurilor )n .om,nia. 435 Gaza de im"ozitare nu cu"rinde elementele "revzute la art. 127 alin. 324 lit. a4 - d4.

RT, &.6%& (ursul de sc"imb valutar 415 'ac elementele folo ite la tabilirea bazei de im"ozitare a unui im"ort de bunuri e e$"rim )n valut# cur ul de c7imb valutar e tabile!te conform "revederilor comunitare care reglementeaz calculul valorii )n vam. 425 'ac elementele folo ite "entru tabilirea bazei de im"ozitare a unei o"eraiuni# alta dec,t im"ortul de bunuri# e e$"rim )n valut# cur ul de c7imb care e a"lic e te ultimul cur de c7imb comunicat de Ganca ;aional a .om,niei au cur ul de c7imb utilizat de banca "rin care e efectueaz decontrile# din data la care intervine e$igibilitatea ta$ei "entru o"eraiunea )n cauz.

Norme metodologice

CAP. 7 Co)#l# &# )%@/


RT, &/7 (otele 415 *ota tandard e te de 2:A !i e a"lic a u"ra bazei de im"ozitare "entru o"eraiunile im"ozabile care nu unt cutite de ta$ au care nu unt u"u e cotelor redu e. 425 *ota redu de BA e a"lic a u"ra bazei de im"ozitare "entru urmtoarele "re tri de ervicii !i/ au livrri de bunuri: a5 erviciile con t,nd )n "ermiterea acce ului la ca tele# muzee# ca e memoriale# monumente i torice# monumente de ar7itectur !i ar7eologice# grdini zoologice !i botanice# t,rguri# e$"oziii !i evenimente culturale# cinematografe# altele dec,t cele cutite conform art. 1:1 alin. 314 lit. m46

b5 livrarea de manuale !colare# cri# ziare !i revi te# cu e$ce"ia celor de tinate e$clu iv au )n "rinci"al "ublicitii6 c5 livrarea de "roteze !i acce orii ale ace tora# cu e$ce"ia "rotezelor dentare6 d5 livrarea de "rodu e orto"edice6 e5 livrarea de medicamente de uz uman !i veterinar6 05 cazarea )n cadrul ectorului 7otelier au al ectoarelor cu funcie imilar# inclu iv )nc7irierea terenurilor amena&ate "entru cam"ing. 42?15 *ota redu de 5A e a"lic a u"ra bazei de im"ozitare "entru livrarea locuinelor ca "arte a "oliticii ociale# inclu iv a terenului "e care unt con truite. Herenul "e care e te con truit locuina include !i am"renta la ol a locuinei. +n en ul "rezentului titlu# "rin locuin livrat ca "arte a "oliticii ociale e )nelege: a4 livrarea de cldiri# inclu iv a terenului "e care unt con truite# de tinate a fi utilizate dre"t cmine de btr,ni !i de "en ionari6 b4 livrarea de cldiri# inclu iv a terenului "e care unt con truite# de tinate a fi utilizate dre"t ca e de co"ii !i centre de recu"erare !i reabilitare "entru minori cu 7andica"6 c4 livrarea de locuine care au o u"rafa util de ma$imum 120 m"# e$clu iv ane$ele go "odre!ti# a cror valoare# inclu iv a terenului "e care unt con truite# nu de"!e!te uma de 2@0.000 lei# e$clu iv ta$a "e valoarea adugat# ac7iziionate de orice "er oan nec torit au familie. Du"rafaa util a locuinei e te cea definit "rin 1egea locuinei nr. 11:/1BB0# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. <ne$ele go "odre!ti unt cele definite "rin 1egea nr. 50/1BB1 "rivind autorizarea e$ecutrii lucrrilor de con trucii# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. *ota redu e a"lic numai )n cazul locuinelor care )n momentul v,nzrii "ot fi locuite ca atare !i dac terenul "e care e te con truit locuina nu de"!e!te u"rafaa de 250 m"# inclu iv am"renta la ol a locuinei# )n cazul ca elor de locuit individuale. +n cazul imobilelor care au mai mult de dou locuine# cota indiviz a terenului aferent fiecrei locuine nu "oate de"!i u"rafaa de 250 m"# inclu iv am"renta la ol aferent fiecrei locuine. Orice "er oan nec torit au familie "oate ac7iziiona o ingur locuin cu cota redu de 5A# re "ectiv: 1. )n cazul "er oanelor nec torite# nu fi deinut !i nu dein nicio locuin )n "ro"rietate "e care au ac7iziionat-o cu cota de 5A6 2. )n cazul familiilor# oul au oia nu fi deinut !i nu dein# fiecare au )m"reun# nicio locuin )n "ro"rietate "e care a/au ac7iziionat-o cu cota de 5A6

d4 livrarea de cldiri# inclu iv a terenului "e care unt con truite# ctre "rimrii )n vederea atribuirii de ctre ace tea cu c7irie ubvenionat unor "er oane au familii a cror ituaie economic nu le "ermite acce ul la o locuin )n "ro"rietate au )nc7irierea unei locuine )n condiiile "ieei. 435 *ota a"licabil e te cea )n vigoare la data la care intervine fa"tul generator# cu e$ce"ia cazurilor "revzute la art. 12:?2 alin. 324# "entru care e a"lic cota )n vigoare la data e$igibilitii ta$ei. 445 +n cazul c7imbrii cotei e va "roceda la regularizare "entru a e a"lica cotele )n vigoare la data livrrii de bunuri au "re trii de ervicii# "entru cazurile "revzute la art. 12:?2 alin. 324. 455 *ota a"licabil "entru im"ortul de bunuri e te cota a"licabil "e teritoriul .om,niei "entru livrarea aceluia!i bun. 465 *ota a"licabil "entru ac7iziii intracomunitare de bunuri e te cota a"licat "e teritoriul .om,niei "entru livrarea aceluia!i bun !i care e te )n vigoare la data la care intervine e$igibilitatea ta$ei.

Norme metodologice

CAP. : Op#$%, u' !cu) )# &# )%@/


RT, &/& -cutiri pentru operaiuni din interiorul rii 415 Urmtoarele o"eraiuni de intere general unt cutite de ta$: a5 "italizarea# )ngri&irile medicale !i o"eraiunile tr,n legate de ace tea# de f!urate de uniti autorizate "entru a tfel de activiti# indiferent de forma de organizare# "recum: "itale# anatorii# centre de ntate rurale au urbane# di "en are# cabinete !i laboratoare medicale# centre de )ngri&ire medical !i de diagno tic# baze de tratament !i recu"erare# taii de alvare !i alte uniti autorizate de f!oare a tfel de activiti6 Norme metodologice b5 "re trile de ervicii efectuate )n cadrul "rofe iunii lor de ctre tomatologi !i te7nicieni dentari# "recum !i livrarea de "roteze dentare efectuat de tomatologi !i de te7nicieni dentari6 c5 "re trile de )ngri&ire !i u"raveg7ere efectuate de "er onal medical !i "aramedical# conform "revederilor legale a"licabile )n materie6 d5 tran "ortul bolnavilor !i al "er oanelor accidentate# )n ve7icule "ecial amena&ate )n ace t co"# de ctre entiti autorizate )n ace t en 6

e5 livrrile de organe# ,nge !i la"te# de "rovenien uman6

Norme metodologice
05 activitatea de )nvm,nt "revzut )n 1egea )nvm,ntului nr. @:/1BB5# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# formarea "rofe ional a adulilor# "recum !i "re trile de ervicii !i livrrile de bunuri tr,n legate de ace te activiti# efectuate de in tituiile "ublice au de alte entiti autorizate6 g5 livrrile de bunuri au "re trile de ervicii realizate de cminele !i cantinele organizate "e l,ng in tituiile "ublice !i entitile autorizate "revzute la lit. f4# )n folo ul e$clu iv al "er oanelor direct im"licate )n activitile cutite conform lit. f46 =5 meditaiile acordate )n "articular de cadre didactice din domeniul )nvm,ntului !colar# "reuniver itar !i univer itar6 i5 "re trile de ervicii !i/ au livrrile de bunuri tr,n legate de a i tena !i/ au "rotecia ocial# efectuate de in tituiile "ublice au de alte entiti recuno cute ca av,nd caracter ocial# inclu iv cele livrate de cminele de btr,ni6 Norme metodologice /5 "re trile de ervicii !i/ au livrrile de bunuri tr,n legate de "rotecia co"iilor !i a tinerilor# efectuate de in tituiile "ublice au de alte entiti recuno cute ca av,nd caracter ocial6 Norme metodologice :5 "re trile de ervicii !i/ au livrrile de bunuri furnizate membrilor )n intere ul lor colectiv# )n c7imbul unei cotizaii fi$ate conform tatutului# de organizaii fr co" "atrimonial care au obiective de natur "olitic# indical# religioa # "atriotic# filozofic# filantro"ic# "atronal# "rofe ional au civic# "recum !i obiective de re"rezentare a intere elor membrilor lor# )n condiiile )n care acea t cutire nu "rovoac di tor iuni de concuren6 Norme metodologice +5 "re trile de ervicii tr,n legate de "racticarea "ortului au a educaiei fizice# efectuate de organizaii fr co" "atrimonial "entru "er oanele care "ractic "ortul au educaia fizic6 Norme

metodologice
.5 "re trile de ervicii culturale !i/ au livrrile de bunuri tr,n legate de ace tea# efectuate de in tituiile "ublice au de alte organi me clturale fr co" "atrimonial# recuno cute ca atare de ctre (ini terul *ulturii !i *ultelor6 Norme metodologice n5 "re trile de ervicii !i/ au livrrile de bunuri efectuate de "er oane ale cror o"eraiuni unt cutite# "otrivit lit. a4# f4 !i i4 - m4# cu ocazia manife trilor de tinate le aduc "ri&in financiar !i organizate )n "rofitul lor e$clu iv# cu condiia ca ace te cutiri nu "roduc di tor iuni concureniale6 Norme metodologice

o5 activitile "ecifice "o turilor "ublice de radio !i televiziune# altele dec,t activitile de natur comercial6 Norme metodologice p5 erviciile "ublice "o!tale# "recum !i livrarea de bunuri aferent ace tora6 Norme metodologice @5 "re trile de ervicii efectuate de ctre gru"uri inde"endente de "er oane# ale cror o"eraiuni unt cutite au nu intr )n fera de a"licare a ta$ei# gru"uri create )n co"ul "re trii ctre membrii lor de ervicii direct legate de e$ercitarea activitilor ace tora# )n cazul )n care ace te gru"uri olicit membrilor lor numai rambur area cotei-"ri de c7eltuieli comune# )n limitele !i )n condiiile tabilite "rin norme !i )n condiiile )n care acea t cutire nu e te de natur a "roduce di tor iuni concureniale6

Norme metodologice
r5 furnizarea de "er onal de ctre in tituiile religioa e au filozofice )n co"ul activitilor "revzute la lit. a4# f4# i4 !i &4.

425 Urmtoarele o"eraiuni unt# de a emenea# cutite de ta$: a5 "re trile urmtoarelor ervicii de natur financiar-bancar: 1. acordarea !i negocierea de credite# "recum !i admini trarea creditelor de ctre "er oana care le acord6 2. negocierea garaniilor de credit ori a altor garanii au orice o"eraiuni cu a tfel de garanii# "recum !i admini trarea garaniilor de credit de ctre "er oana care acord creditul6 2. tranzacii# inclu iv negocierea# "rivind conturile de de"ozit au conturile curente# "li# viramente# creane# cecuri !i alte in trumente negociabile# e$ce"t,nd recu"erarea creanelor6 :. tranzacii# inclu iv negocierea# "rivind valuta# bancnotele !i monedele utilizate ca mi&loc legal de "lat# cu e$ce"ia obiectelor de colecie# !i anume monede de aur# argint au din alt metal ori bancnote care nu unt utilizate )n mod normal ca mi&loc legal de "lat au monede de intere numi matic6 5. tranzacii# inclu iv negocierea# dar e$ce"t,nd admini trarea au " trarea )n iguran# cu aciuni# "ri ociale )n ocieti comerciale au a ociaii# obligaiuni garantate !i alte in trumente financiare# cu e$ce"ia documentelor care tabile c dre"turi a u"ra bunurilor6 0. admini trarea de fonduri "eciale de inve tiii6

Norme metodologice
b5 o"eraiunile de a igurare !i/ au de rea igurare# "recum !i "re trile de ervicii )n legtur cu o"eraiunile de a igurare !i/ au de

rea igurare efectuate de "er oanele im"ozabile care intermediaz a tfel de o"eraiuni6 Norme metodologice c5 "ariuri# loterii !i alte forme de &ocuri de noroc efectuate de "er oanele autorizate# conform legii# de f!oare a tfel de activiti6 d5 livrarea la valoarea nominal de timbre "o!tale utilizabile "entru erviciile "o!tale# de timbre fi cale !i alte timbre imilare6 e5 arendarea# conce ionarea# )nc7irierea !i lea ingul de bunuri imobile# cu urmtoarele e$ce"ii: 1. o"eraiunile de cazare care unt efectuate )n cadrul ectorului 7otelier au al ectoarelor cu funcie imilar# inclu iv )nc7irierea terenurilor amena&ate "entru cam"ing6 2. )nc7irierea de "aii au locaii "entru "arcarea autove7iculelor6 2. )nc7irierea utila&elor !i a ma!inilor fi$ate definitiv )n bunuri imobile6 :. )nc7irierea eifurilor6

Norme metodologice
05 livrarea de con trucii/"ri de con trucii !i a terenurilor "e care unt con truite# "recum !i a oricror altor terenuri. Prin e$ce"ie# cutirea nu e a"lic "entru livrarea de con trucii noi# de "ri de con trucii noi au de terenuri con truibile. +n en ul "rezentului articol# e define c urmtoarele: 1. teren construibil re"rezint orice teren amena&at au neamena&at# "e care e "ot e$ecuta con trucii# conform legi laiei )n vigoare6 2. construcie )n eamn orice tructur fi$at )n au "e "m,nt6 2. livrarea unei construcii noi au a unei "ri din acea ta )n eamn livrarea efectuat cel t,rziu ",n la data de 21 decembrie a anului urmtor anului "rimei ocu"ri ori utilizri a con truciei au a unei "ri a ace teia# du" caz# )n urma tran formrii6 :. o construcie nou cu"rinde 9i orice con truc8ietran format au "arte tran format a unei con truc8ii# dac co tul tran formrii# e$clu iv ta$a# e ridic la minimum 50A din valoarea de "ia8 a con truc8iei au a "r8ii din con truc8ie# a tfel cum acea ta e te tabilit "rintr-un ra"ort de e$"ertiz# e$clu iv valoarea terenului# ulterior tran formrii6 Norme

metodologice
g5 livrrile de bunuri care au fo t afectate unei activit8i cutite# )n temeiul "rezentului articol# dac ta$a aferent bunurilor re "ective nu a fo t dedu # "recum 9i livrrile de bunuri a cror ac7izi8ie a fcut obiectul e$cluderii dre"tului de deducere conform art. 1:5 alin. 354 lit. b4 au al limitrii totale a dre"tului de deducere conform art. 1:5?1.

435 Orice "er oan im"ozabil "oate o"ta "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la alin. 324 lit. e4 !i f4# )n condiiile tabilite "rin norme. Norme metodologice

RT, &/' -cutiri pentru importuri de bunuri i pentru ac"iziii intracomunitare 415 Dunt cutite de ta$: a5 im"ortul !i ac7iziia intracomunitar de bunuri a cror livrare )n .om,nia e te )n orice ituaie cutit de ta$ )n interiorul rii6 b5 ac7iziia intracomunitar de bunuri al cror im"ort )n .om,nia e te )n orice ituaie cutit de ta$# conform "rezentului articol6 c5 ac7iziia intracomunitar de bunuri "entru care# )n conformitate cu art. 1:5 alin. 324 lit. b4 - d4# "er oana care cum"r bunurile )n orice ituaie ar avea dre"tul la rambur area integral a ta$ei care -ar datora# dac re "ectiva ac7iziie nu ar fi cutit6 d5 im"ortul definitiv de bunuri care )nde"line c condiiile "entru cutire "revzute de: 'irectiva @2/1@1/*II a *on iliului din 2@ martie 1B@2 ce determin domeniul art. 1: 314 3d4 al 'irectivei 77/2@@/*II "rivind cutirea de "lat a ta$ei "e valoarea adugat la im"ortul final al anumitor mrfuri# "ublicat )n `urnalul Oficial al *omunitilor Iuro"ene 3`O*I4 nr. 1 105 din 22 a"rilie 1B@2# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# 'irectiva 2007/7:/*I a *on iliului din 20 decembrie 2007 "rivind cutirea de ta$ "e valoarea adugat !i de accize "entru bunurile im"ortate de ctre "er oanele care cltore c din ri tere# "ublicat )n `urnalul Oficial al *omunitilor Iuro"ene 3`O*I4 nr. 1 2:0 din 2B decembrie 2007# !i 'irectiva 7B/2000/*I a *on iliului din 5 octombrie 2000 "rivind e$ce"tarea de la ta$ele de im"ort a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din rile tere# "ublicat )n `urnalul Oficial al Uniunii Iuro"ene nr. 1 2@0 din 17 octombrie 20006J. e5 im"ortul# )n regim di"lomatic au con ular# al bunurilor cutite de ta$e vamale6 e?15 im"ortul de bunuri de ctre *omunitatea Iuro"ean# *omunitatea Iuro"ean a Inergiei <tomice# Ganca *entral Iuro"ean# Ganca Iuro"ean de 5nve tiii au de ctre organi mele in tituite de *omuniti crora li e a"lic Protocolul din @ a"rilie 1B05 "rivind "rivilegiile !i imunitile *omunitilor Iuro"ene# )n limitele !i )n condiiile tabilite de "rotocolul re "ectiv !i de acordurile de "unere )n a"licare a re "ectivului "rotocol au de acordurile de ediu# )n m ura )n care nu conduc la denaturarea concurenei.

Norme metodologice

05 im"ortul de bunuri efectuat )n .om,nia de organi mele internaionale# altele dec,t cele menionate la lit. e?14# recuno cute ca atare de autoritile "ublice din .om,nia# "recum !i de ctre membrii ace tora# )n limitele !i )n condiiile tabilite de conveniile internaionale de in tituire a ace tor organi me au de acordurile de ediu6

Norme metodologice
g5 im"ortul de bunuri efectuat )n .om,nia de ctre forele armate ale tatelor trine membre ;<HO# "entru uzul ace tora au al "er onalului civil )n oitor ori "entru a"rovizionarea "o"otelor au cantinelor# )n cazul )n care ace te fore iau "arte la efortul comun de a"rare. <ce ta include im"ortul realizat de forele (arii Gritanii !i ale 5rlandei de ;ord tabilite )n in ula *i"ru# conform Hratatului de )nfiinare a .e"ublicii *i"ru din 10 augu t 1B00# "entru uzul forelor armate au al "er onalului civil care )n oe!te forele armate ori "entru a"rovizionarea cantinelor lor6 =5 reim"ortul de bunuri )n .om,nia# efectuat de "er oana care a e$"ortat bunurile )n afara *omunitii# dac bunurile e afl )n aceea!i tare )n care e aflau la momentul e$"ortului !i dac im"ortul re "ectiv beneficiaz de cutire de ta$e vamale6 Norme metodologice i5 reim"ortul de bunuri )n .om,nia# efectuat de "er oana care a e$"ortat bunurile )n afara *omunitii# "entru a fi u"u e unor re"araii# tran formri# ada"tri# a amblri au altor lucrri a u"ra bunurilor mobile cor"orale# cu condiia ca acea t cutire fie limitat la valoarea bunurilor )n momentul e$"ortului ace tora )n afara *omunitiiC Norme

metodologice
/5 im"ortul# efectuat )n "orturi de ctre )ntre"rinderi de "e cuit maritim# de "rodu e "i cicole "e cuite# ne"relucrate au du" ce au fo t con ervate )n vederea comercializrii# dar )nainte de livrare 6 :5 im"ortul de gaz "rin intermediul unui i tem de gaze naturale au "rin orice reea conectat la un a tfel de i tem ori im"ortul de gaz introdu de "e o nav care tran "ort gaz )ntr-un i tem de gaze naturale au )ntr-o reea de conducte cu alimentare din amonte# im"ortul de energie electric# im"ortul de energie termic ori agent frigorific "rin intermediul reelelor de )nclzire au de rcire6 +5 im"ortul )n .om,nia de bunuri care au fo t tran "ortate dintr-un teritoriu ter au o ar ter# atunci c,nd livrarea ace tor bunuri de ctre im"ortator con tituie o livrare cutit conform art. art. 1:2 alin. 3246

Norme metodologice
.5 im"ortul de aur efectuat de Ganca ;aional a .om,niei. 425 Prin norme e tabile c# acolo unde e te cazul# documentele nece are "entru a &u tifica cutirea de ta$ "entru o"eraiunile "revzute

la alin. 314 !i# du" caz# "rocedura !i condiiile care trebuie )nde"linite "entru a"licarea cutirii de ta$.

RT, &/. -cutiri pentru exporturi sau alte operaiuni similare# pentru livrri intracomunitare i pentru transportul internaional i intracomunitar 415 Dunt cutite de ta$: a5 livrrile de bunuri e$"ediate au tran "ortate )n afara *omunitii de ctre furnizor au de alt "er oan )n contul u6 b5 livrrile de bunuri e$"ediate au tran "ortate )n afara *omunitii de ctre cum"rtorul care nu e te tabilit )n .om,nia au de alt "er oan )n contul u# cu e$ce"ia bunurilor tran "ortate de cum"rtorul )n u!i !i care unt folo ite la ec7i"area ori alimentarea ambarcaiunilor !i a avioanelor de agrement au a oricrui alt mi&loc de tran "ort de uz "rivat. I te cutit# de a emenea# !i livrarea de bunuri care unt tran "ortate )n baga&ul "er onal al cltorilor care nu unt tabilii )n *omunitate# dac unt )nde"linite urmtoarele condiii: - cltorul nu e te tabilit )n *omunitate# re "ectiv adre a au domiciliul "ermanent nu e te )n interiorul *omunitii. <dre a au domiciliul "ermanent )n eamn locul "ecificat a tfel )n "a!a"ort# carte de identitate au )n alt document recuno cut ca document de identitate de ctre (ini terul 5nternelor !i .eformei <dmini trative6 - bunurile unt tran "ortate )n afara *omunitii )nainte de f,r!itul celei de-a treia luni ce urmeaz lunii )n care are loc livrarea6 - valoarea total a livrrii# "lu H><# e te mai mare dec,t ec7ivalentul )n lei a 175 euro# tabilit anual "rin a"licarea cur ului de c7imb obinut )n "rima zi lucrtoare din luna octombrie !i valabil de la data de 1 ianuarie a anului urmtor6 - dovada e$"ortului e va face "rin factur au alt document care ine locul ace teia# "urt,nd avizul biroului vamal la ie!irea din *omunitate6 c5 "re trile de ervicii# inclu iv tran "ortul !i erviciile acce orii tran "ortului# altele dec,t cele "revzute la art. 1:1# legate direct de e$"ortul de bunuri6 d5 "re trile de ervicii# inclu iv tran "ortul !i erviciile acce orii tran "ortului# altele dec,t cele "revzute la art. 1:1# dac ace tea unt direct legate de im"ortul de bunuri !i valoarea ace tora e te inclu )n baza de im"ozitare a bunurilor im"ortate "otrivit art. 12B6 e5 "re trile de ervicii efectuate )n .om,nia a u"ra bunurilor mobile ac7iziionate au im"ortate )n vederea "relucrrii )n .om,nia !i care ulterior unt tran "ortate )n afara *omunitii de ctre "re tatorul erviciilor au de ctre client# dac ace ta nu e te tabilit )n .om,nia# ori de alt "er oan )n numele oricruia dintre ace!tia6

05 tran "ortul intracomunitar de bunuri# efectuat din !i )n in ulele care formeaz regiunile autonome <zore !i (adeira# "recum !i erviciile acce orii ace tuia6 g5 tran "ortul internaional de "er oane6 =5 )n cazul navelor de tinate navigaiei maritime# utilizate "entru tran "ortul internaional de "er oane !i/ au de bunuri# "entru "e cuit ori alt activitate economic au "entru alvare ori a i ten "e mare# urmtoarele o"eraiuni: 1. livrarea# modificarea# re"ararea# )ntreinerea# navlo irea# lea ingul !i )nc7irierea de nave# "recum !i livrarea# lea ingul# )nc7irierea# re"ararea !i )ntreinerea de ec7i"amente )ncor"orate au utilizate "e nave# inclu iv ec7i"amente de "e cuit6 2. livrarea de carburani !i "rovizii de tinate a fi utilizate "e nave# dar inclu iv "entru navele de rzboi )ncadrate )n ;omenclatura *ombinat 3;*4 cod @B00 10 00# care "r e c ara !i e )ndrea"t "re "orturi trine unde vor fi ancorate# cu e$ce"ia# )n cazul navelor folo ite "entru "e cuitul de coa t# a "roviziilor6 2. "re trile de ervicii# altele dec,t cele "revzute la "ct. 1# efectuate "entru nevoile directe ale navelor !i/ au "entru )ncrctura ace tora6 i5 )n cazul aeronavelor utilizate de com"aniile aeriene care realizeaz )n "rinci"al tran "ort internaional de "er oane !i/ au de bunuri cu "lat# urmtoarele o"eraiuni: 1. livrarea# modificarea# re"ararea# )ntreinerea# lea ingul !i )nc7irierea aeronavelor# "recum !i livrarea# lea ingul# )nc7irierea# re"ararea !i )ntreinerea ec7i"amentelor )ncor"orate au utilizate "e aeronave6 2. livrarea de carburani !i "rovizii de tinate utilizrii "e aeronave6 2. "re tarea de ervicii# altele dec,t cele "revzute la "ct. 1 au la art. 1::?1# efectuate "entru nevoile directe ale aeronavelor !i/ au "entru )ncrctura ace tora6 /5 livrrile de bunuri !i "re trile de ervicii )n favoarea mi iunilor di"lomatice !i oficiilor con ulare# a "er onalului ace tora# "recum !i a cetenilor trini cu tatut di"lomatic au con ular )n .om,nia ori )ntr-un alt tat membru# )n condiii de reci"rocitate6 /?15 livrrile de bunuri !i "re trile de ervicii ctre *omunitatea Iuro"ean# *omunitatea Iuro"ean a Inergiei <tomice# Ganca *entral Iuro"ean# Ganca Iuro"ean de 5nve tiii au ctre organi mele crora li e a"lic Protocolul din @ a"rilie 1B05 "rivind "rivilegiile !i imunitile *omunitilor Iuro"ene# )n limitele !i )n condiiile tabilite de "rotocolul re "ectiv !i de acordurile de "unere )n a"licare ale re "ectivului "rotocol

au de acordurile de ediu# )n m ura )n care nu conduc la denaturarea concurenei6 :5 livrrile de bunuri !i "re trile de ervicii )n favoarea organi melor internaionale# altele dec,t cele menionate la lit. &?14# recuno cute ca atare de autoritile "ublice din .om,nia# "recum !i a membrilor ace tora# )n limitele !i condiiile tabilite de conveniile internaionale de in tituire a ace tor organi me au de acordurile de ediu6 +5 livrrile de bunuri netran "ortate )n afara .om,niei !i/ au "re trile de ervicii efectuate )n .om,nia# de tinate fie forelor armate ale celorlalte tate membre ;<HO "entru utilizarea de ctre forele )n cauz ori de ctre "er onalul civil care le )n oe!te# fie "entru a"rovizionarea "o"otelor au cantinelor ace tora atunci c,nd forele re "ective "artici" la o aciune comun de a"rare6 .5 livrrile de bunuri !i/ au "re trile de ervicii ctre un alt tat membru dec,t .om,nia# de tinate forelor armate ale unui tat membru ;<HO# altul dec,t tatul membru de de tinaie# "entru utilizarea de ctre forele )n cauz ori de ctre "er onalul civil care le )n oe!te au "entru a"rovizionarea "o"otelor ori cantinelor lor atunci c,nd forele re "ective "artici" la o aciune comun de a"rare6 livrarea bunurilor au "re tarea erviciilor ctre forele armate ale .egatului Unit taionate )n in ula *i"ru ca urmare a Hratatului de )nfiinare a .e"ublicii *i"ru# datat 10 augu t 1B00# care unt de tinate utilizrii de ctre ace te fore au "er onalului civil care le )n oe!te ori "entru a"rovizionarea "o"otelor au cantinelor6 n5 livrrile de aur ctre Ganca ;aional a .om,niei6 o5 livrrile de bunuri ctre organi mele recuno cute care tran "ort au e$"ediaz ace te bunuri )n afara *omunitii# ca "arte a activitilor umanitare# caritabile au de in truire6 cutirea e acord "rin re tituirea ta$ei "otrivit unei "roceduri tabilite "rin ordin al mini trului finanelor "ublice.

425 Dunt# de a emenea# cutite de ta$ urmtoarele: a5 livrrile intracomunitare de bunuri ctre o "er oan care )i comunic furnizorului un cod valabil de )nregi trare )n co"uri de H><# atribuit de autoritile fi cale din alt tat membru# cu e$ce"ia: 1. livrrilor intracomunitare efectuate de o )ntre"rindere mic# altele dec,t livrrile intracomunitare de mi&loace de tran "ort noi6 2. livrrilor intracomunitare care au fo t u"u e regimului "ecial "entru bunurile econd-7and# o"ere de art# obiecte de colecie !i antic7iti# conform "revederilor art. 152?26 b5 livrrile intracomunitare de mi&loace de tran "ort noi ctre un cum"rtor care nu )i comunic furnizorului un cod valabil de )nregi trare )n co"uri de H><6

c5 livrrile intracomunitare de "rodu e accizabile ctre o "er oan im"ozabil au ctre o "er oan &uridic neim"ozabil care nu )i comunic furnizorului un cod valabil de )nregi trare )n co"uri de H><# )n cazul )n care tran "ortul de bunuri e te efectuat conform art. 7 alin. 3:4 !i 354 au art. 10 din 'irectiva B2/12/*II a *on iliului# din 25 februarie 1BB2# "rivind regimul general# de"ozitarea# circulaia !i controlul "rodu elor u"u e accizelor# "ublicat )n `urnalul Oficial al *omunitilor Iuro"ene 3`O*I4 nr. 1 70 din 22 martie 1BB2# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# cu e$ce"ia: 1. livrrilor intracomunitare efectuate de o )ntre"rindere mic6 2. livrrilor intracomunitare u"u e regimului "ecial "rivind bunurile econd-7and# o"ere de art# obiecte de colecie !i antic7iti# conform "revederilor art. 152?26 d5 livrrile intracomunitare de bunuri# "revzute la art. 12@ alin. 3104# care ar beneficia de cutirea "revzut la lit. a4 dac ar fi efectuate ctre alt "er oan im"ozabil# cu e$ce"ia livrrilor intracomunitare u"u e regimului "ecial "rivind bunurile econd-7and# o"ere de art# obiecte de colecie !i antic7iti# conform "revederilor art. 152?2. 435 Prin ordin al mini trului finanelor "ublice e tabile c# acolo unde e te cazul# documentele nece are "entru a &u tifica cutirea de ta$ "entru o"eraiunile "revzute la alin. 314 !i 324 !i# du" caz# "rocedura !i condiiile care trebuie )nde"linite "entru a"licarea cutirii de ta$.

RT, &// -cutiri speciale legate de traficul internaional de bunuri 415 Dunt cutite de ta$ urmtoarele: a5 livrarea de bunuri care urmeaz: 1. fie "la ate )n regim vamal de admitere tem"orar# cu e$onerare total de la "lata dre"turilor de im"ort6 2. fie "rezentate autoritilor vamale )n vederea vmuirii !i# du" caz# "la ate )n de"ozit nece ar cu caracter tem"orar6 2. fie introdu e )ntr-o zon liber au )ntr-un antre"ozit liber6 :. fie "la ate )n regim de antre"ozit vamal6 5. fie "la ate )n regim de "erfecionare activ# cu u "endare de la "lata dre"turilor de im"ort6 0. fie "la ate )n regim de tranzit vamal e$tern6 7. fie admi e )n a"ele teritoriale: - "entru a fi )ncor"orate "e "latforme de forare au de "roducie# )n co"ul con truirii# re"arrii# )ntreinerii# modificrii au reutilrii ace tor

"latforme ori "entru conectarea ace tor "latforme de forare au de "roducie la continent6 - "entru alimentarea cu carburani !i a"rovizionarea "latformelor de forare au de "roducie6 @. fie "la ate )n regim de antre"ozit de H><# definit du" cum urmeaz: - "entru "rodu e accizabile# orice locaie ituat )n .om,nia# care e te definit ca antre"ozit fi cal# )n en ul art. : lit. 3b4 din 'irectiva B2/12/*II# cu modificrile !i com"letrile ulterioare6 - "entru bunuri# altele dec,t "rodu ele accizabile# o locaie ituat )n .om,nia !i definit "rin norme6 Norme metodologice b5 livrarea de bunuri efectuat )n locaiile "revzute la lit. a4# "recum !i livrarea de bunuri care e afl )n unul dintre regimurile au ituaiile "recizate la lit. a46 c5 "re trile de ervicii aferente livrrilor "revzute la lit. a4 au efectuate )n locaiile "revzute la lit. a4# "entru bunurile aflate )n regimurile au ituaiile "revzute la lit. a46 d5 livrrile de bunuri care )nc e afl )n regim vamal de tranzit intern# "recum !i "re trile de ervicii aferente ace tor livrri# altele dec,t cele "revzute la art. 1::?1. e5 im"ortul de bunuri care urmeaz fie "la ate )n regim de antre"ozit de H><. 425 Prin ordin al mini trului finanelor "ublice e tabile c documentele nece are "entru a &u tifica cutirea de ta$ "entru o"eraiunile "revzute la alin. 314 !i# du" caz# "rocedura !i condiiile care trebuie re "ectate "entru a"licarea cutirii de ta$.

RT, &//%& -cutiri pentru intermediari Dunt cutite de ta$ erviciile "re tate de intermediarii care acioneaz )n numele !i )n contul altei "er oane# )n cazul )n care ace te ervicii unt "re tate )n legtur cu o"eraiunile cutite "revzute la art. 1:2 !i art. 1::# cu e$ce"ia o"eraiunilor "revzute la art. 1:2 alin. 314 lit. f4 !i alin. 324# au )n legtur cu o"eraiunile de f!urate )n afara *omunitii.

CAP. 1; R#. *ul &#&uc#$ lo$

RT, &/0 -fera de aplicare a dreptului de deducere 415 're"tul de deducere ia na!tere la momentul e$igibilitii ta$ei. 425 Orice "er oan im"ozabil are dre"tul deduc ta$a aferent ac7iziiilor# dac ace tea unt de tinate utilizrii )n folo ul urmtoarelor o"eraiuni: a5 o"eraiuni ta$abile6 b5 o"eraiuni rezultate din activiti economice "entru care locul livrrii/"re trii e con ider ca fiind )n trintate# dac ta$a ar fi deductibil# )n cazul )n care ace te o"eraiuni ar fi fo t realizate )n .om,nia6 c5 o"eraiuni cutite de ta$# conform art. 1:2# art. 1:: !i art. 1::?16 d5 o"eraiuni cutite de ta$# conform art. 1:1 alin. 324 lit. a4 "ct. 1 5 !i lit. b4# )n cazul )n care cum"rtorul ori clientul e te tabilit )n afara *omunitii au )n cazul )n care ace te o"eraiuni unt )n legtur direct cu bunuri care vor fi e$"ortate )ntr-un tat din afara *omunitii# "recum !i )n cazul o"eraiunilor efectuate de intermediari care acioneaz )n numele !i )n contul altei "er oane# atunci c,nd ace!tia intervin )n derularea unor a tfel de o"eraiuni6 e5 o"eraiunile "revzute la art. 12@ alin. 374 !i la art. 12B alin. 374# dac ta$a -ar fi a"licat tran ferului re "ectiv. 435 'ac nu contravine "revederilor alin. 324# "er oana im"ozabil are dre"tul de deducere a ta$ei !i "entru cazurile "revzute la art. 12@ alin. 3@4 !i la art. 12B alin. 354. 445 +n condiiile tabilite "rin norme e acord dre"tul de deducere a ta$ei "entru ac7iziiile efectuate de o "er oan im"ozabil )nainte de )nregi trarea ace teia )n co"uri de H><# conform art. 152.

Norme metodologice
44?15 +n condiiile tabilite "rin norme e acord dre"tul de deducere a ta$ei "entru ac7iziiile efectuate )n cadrul "rocedurii de e$ecutare ilit de ctre o "er oan im"ozabil de la un contribuabil declarat inactiv# "otrivit art. 11# au de la o "er oan im"ozabil )n inactivitate tem"orar# )n cri )n regi trul comerului# "otrivit legii. 3)n vigoare la 15 zile de la "ublicarea OG 20/20114 455 ;u unt deductibile: a5 ta$a aferent umelor ac7itate )n numele !i )n contul altei "er oane !i care a"oi e deconteaz ace teia# "recum !i ta$a aferent umelor )nca ate )n numele !i )n contul altei "er oane# care nu unt

inclu e )n baza de im"ozitare a livrrilor/"re trilor efectuate conform art. 127 alin. 324 lit. e46 b5 ta$a datorat au ac7itat "entru ac7iziiile de buturi alcoolice !i "rodu e din tutun# cu e$ce"ia cazurilor )n care ace te bunuri unt de tinate rev,nzrii au "entru a fi utilizate "entru "re tri de ervicii.

<.H. 1:5?1 1imitri "eciale ale dre"tului de deducere 415 +n cazul ve7iculelor rutiere motorizate care unt de tinate e$clu iv tran "ortului rutier de "er oane# cu o greutate ma$im autorizat care nu de"9ea c 2.500 Cg 9i care nu aib mai mult de B caune de "a ageri# incluz,nd 9i caunul 9oferului# e deduce 50A din ta$a "e valoarea adugat aferent ac7izi8iilor ace tor ve7icule 9i# re "ectiv# 50A din ta$a aferent ac7izi8iilor de combu tibil de tinat utilizrii "entru ve7iculele care au acelea9i caracteri tici# aflate )n "ro"rietatea au )n folo in8a "er oanei im"ozabile# cu e$ce"8ia ve7iculelor care e )n criu )n oricare dintre urmtoarele categorii: a5 ve7iculele utilizate e$clu iv "entru: intervenie# re"araii# "az !i "rotecie# curierat# tran "ort de "er onal la !i de la locul de de f!urare a activitii# "recum !i ve7iculele "ecial ada"tate "entru a fi utilizate dre"t care de re"orta&# ve7iculele utilizate de ageni de v,nzri !i de ageni de recrutare a forei de munc6

Norme metodologice
b5 ve7iculele utilizate "entru tran "ortul de "er oane cu "lat# inclu iv "entru activitatea de ta$i6 c5 ve7iculele utilizate "entru "re tarea de ervicii cu "lat# inclu iv "entru )nc7irierea ctre alte "er oane# in truirea de ctre !colile de !oferi# tran miterea folo inei )n cadrul unui contract de lea ing financiar au o"eraional6 d4 ve7iculele utilizate )n co" comercial# re "ectiv )n vederea rev,nzrii. 425 Prin ac7iziie de ve7icule# )n en ul alin. 314# e )nelege cum"rarea unui ve7icul din .om,nia# im"ortul au ac7iziia intracomunitar a ve7iculului. 435 Prevederile alin. 314 9i 324 e a"lic inclu iv )n itua8ia )n care au fo t emi e facturi 9i/ au au fo t "ltite avan uri# "entru contravaloarea "ar8ial a ve7iculelor rutiere motorizate# )nainte de data de 1 ianuarie 2012# dac livrarea ace tora intervine du" data de 1 ianuarie 2012 inclu iv. 445 === <brogat.

455 +n cazul ve7iculelor e$ce"tate "otrivit alin. 314 e vor a"lica regulile generale de deducere tabilite la art. 1:5 !i art. 1:0E1:7.

RT, &/2 (ondiii de exercitare a dreptului de deducere 415 Pentru e$ercitarea dre"tului de deducere a ta$ei# "er oana im"ozabil trebuie )nde"linea c urmtoarele condiii: a5 "entru ta$a datorat au ac7itat# aferent bunurilor care i-au fo t ori urmeaz )i fie livrate au erviciilor care i-au fo t ori urmeaz )i fie "re tate )n beneficiul u de ctre o "er oan im"ozabil# dein o factur emi )n conformitate cu "revederile art. 1556 b5 "entru ta$a aferent bunurilor care i-au fo t ori urmeaz )i fie livrate au erviciilor care i-au fo t ori urmeaz )i fie "re tate )n beneficiul u# dar "entru care "er oana im"ozabil e te obligat la "lata ta$ei# conform art. 150 alin. 324 - 304# dein o factur emi )n conformitate cu "revederile art. 155 au documentele "revzute la art. 155?1 alin. 3146 c5 "entru ta$a ac7itat "entru im"ortul de bunuri# altele dec,t cele "revzute la lit. d4# dein declaraia vamal de im"ort au actul con tatator emi de organele vamale# care menioneze "er oana im"ozabil ca im"ortator al bunurilor din "unctul de vedere al ta$ei# "recum !i documente care ate te "lata ta$ei de ctre im"ortator au de ctre alt "er oan )n contul u. 5m"ortatorii care dein o autorizaie unic "entru "roceduri vamale im"lificate eliberat de alt tat membru au care efectueaz im"orturi de bunuri )n .om,nia din "unct de vedere al H><# "entru care nu au obligaia de a de"une declaraii vamale de im"ort# trebuie dein o declaraie de im"ort "entru H>< !i accize6 d5 "entru ta$a datorat "entru im"ortul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. 3:4 !i 354# dein declaraia vamal de im"ort au actul con tatator emi de organele vamale# care menioneze "er oana im"ozabil ca im"ortator al bunurilor )n co"uri de ta$# "recum !i uma ta$ei datorate. 'e a emenea# "er oana im"ozabil trebuie )n crie ta$a "e valoarea adugat ca ta$ colectat )n decontul aferent "erioadei fi cale )n care ia na!tere e$igibilitatea6 e5 "entru ta$a aferent unei ac7iziii intracomunitare de bunuri# dein o factur au documentul "revzut la art. 155?1 alin. 3146 05 "entru ta$a aferent unei o"eraiuni a imilate cu o ac7iziie intracomunitar de bunuri# "revzut la art. 120?1 alin. 324 lit. a4# dein documentul "revzut la art. 155 alin. 3:4# emi )n tatul membru din care bunurile au fo t tran "ortate ori e$"ediate# au documentul "revzut la art. 155?1 alin. 314.

425 Prin norme e vor "reciza cazurile )n care documentele au obligaiile# altele dec,t cele "revzute la alin. 314# e vor "rezenta au )nde"lini "entru a &u tifica dre"tul de deducere a ta$ei.

Norme metodologice
RT, &/4 Deducerea taxei pentru persoana impozabil cu regim mixt i persoana parial impozabil 415 Per oana im"ozabil care realizeaz au urmeaz realizeze at,t o"eraiuni care dau dre"t de deducere# c,t !i o"eraiuni care nu dau dre"t de deducere e te denumit )n continuare "er oan im"ozabil cu regim mi$t. Per oana care realizeaz at,t o"eraiuni "entru care nu are calitatea de "er oan im"ozabil# )n conformitate cu "revederile art. 127# c,t !i o"eraiuni "entru care are calitatea de "er oan im"ozabil e te denumit "er oan "arial im"ozabil. 425 're"tul de deducere a ta$ei deductibile aferente ac7iziiilor efectuate de ctre o "er oan im"ozabil cu regim mi$t e determin conform "rezentului articol. Per oana "arial im"ozabil nu are dre"t de deducere "entru ac7iziiile de tinate activitii "entru care nu are calitatea de "er oan im"ozabil. 'ac "er oana "arial im"ozabil de f!oar activiti )n calitate de "er oan im"ozabil# din care rezult at,t o"eraiuni cu dre"t de deducere# c,t !i o"eraiuni fr dre"t de deducere# e te con iderat "er oan im"ozabil mi$t "entru re "ectivele activiti !i a"lic "revederile "rezentului articol. +n condiiile tabilite "rin norme# "er oana "arial im"ozabil "oate olicita a"licarea unei "ro-rata "eciale )n ituaia )n care nu "oate ine evidene e"arate "entru activitatea de f!urat )n calitate de "er oan im"ozabil !i "entru activitatea "entru care nu are calitatea de "er oan im"ozabil. 435 <c7iziiile de tinate e$clu iv realizrii de o"eraiuni care "ermit e$ercitarea dre"tului de deducere# inclu iv de inve tiii de tinate realizrii de a tfel de o"eraiuni# e )n criu )ntr-o coloan di tinct din &urnalul "entru cum"rri# iar ta$a deductibil aferent ace tora e deduce integral. 445 <c7iziiile de tinate e$clu iv realizrii de o"eraiuni care nu dau dre"t de deducere# "recum !i de inve tiii care unt de tinate realizrii de a tfel de o"eraiuni e )n criu )ntr-o coloan di tinct din &urnalul "entru cum"rri "entru ace te o"eraiuni# iar ta$a deductibil aferent ace tora nu e deduce. Norme metodologice 455 <c7iziiile "entru care nu e cunoa!te de tinaia# re "ectiv dac vor fi utilizate "entru realizarea de o"eraiuni care dau dre"t de deducere au "entru o"eraiuni care nu dau dre"t de deducere# ori "entru care nu e "oate determina "ro"oria )n care unt au vor fi utilizate "entru o"eraiuni care dau dre"t de deducere !i o"eraiuni care nu dau dre"t de deducere e evideniaz )ntr-o coloan di tinct din &urnalul "entru

cum"rri# iar ta$a deductibil aferent ace tor ac7iziii e deduce "e baz de "ro-rata. 465 Pro-rata "revzut la alin. 354 e determin ca ra"ort )ntre: a5 uma total# fr ta$# dar cu"rinz,nd ubveniile legate direct de "re# a o"eraiunilor con t,nd )n livrri de bunuri !i "re tri de ervicii care "ermit e$ercitarea dre"tului de deducere# la numrtor6 !i b5 uma total# fr ta$# a o"eraiunilor "revzute la lit. a4 !i a o"eraiunilor con t,nd )n livrri de bunuri !i "re tri de ervicii care nu "ermit e$ercitarea dre"tului de deducere# la numitor. De includ umele "rimite de la bugetul tatului au bugetele locale# acordate )n co"ul finanrii o"eraiunilor cutite fr dre"t de deducere au o"eraiunilor care nu e afl )n fera de a"licare a ta$ei. 475 De e$clud din calculul "ro-rata urmtoarele: a5 valoarea oricrei livrri de bunuri de ca"ital care au fo t utilizate de "er oana im"ozabil )n activitatea a economic6 b5 valoarea oricror livrri de bunuri au "re tri de ervicii ctre ine efectuate de "er oana im"ozabil !i "revzute la art. 12@ alin. 3:4 !i la art. 12B alin. 3:4# "recum !i a tran ferului "revzut la art. 12@ alin. 31046 c5 valoarea o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. a4 !i b4# "recum !i a o"eraiunilor imobiliare# altele dec,t cele "revzute la lit. a4# )n m ura )n care ace tea unt acce orii activitii "rinci"ale. 475 Pro-rata definitiv e determin anual# iar calculul ace teia include toate o"eraiunile "revzute la alin. 304# "entru care e$igibilitatea ta$ei ia na!tere )n tim"ul anului calendari tic re "ectiv. Pro-rata definitiv e determin "rocentual !i e rotun&e!te ",n la cifra unitilor imediat urmtoare. 1a decontul de ta$ "revzut la art. 150?2# )n care -a efectuat a&u tarea "revzut la alin. 3124# e ane$eaz un document care "rezint metoda de calcul al "ro-rata definitiv. 4B5 Pro-rata a"licabil "rovizoriu "entru un an e te "ro-rata definitiv# "revzut la alin. 3@4# determinat "entru anul "recedent# au "ro-rata e timat "e baza o"eraiunilor "revzute a fi realizate )n anul calendari tic curent# )n cazul "er oanelor im"ozabile "entru care "onderea o"eraiunilor cu dre"t de deducere )n totalul o"eraiunilor e modific )n anul curent fa de anul "recedent. Per oanele im"ozabile trebuie comunice organului fi cal com"etent# la )nce"utul fiecrui an fi cal# cel mai t,rziu ",n la data de 25 ianuarie inclu iv# "ro-rata "rovizorie care va fi a"licat )n anul re "ectiv# "recum !i modul de determinare a ace teia. +n cazul unei "er oane im"ozabile nou-)nregi trate# "ro-rata a"licabil "rovizoriu e te "ro-rata e timat "e baza o"eraiunilor "reconizate a fi realizate )n tim"ul anului calendari tic curent# care trebuie comunicat cel mai t,rziu ",n la data la care "er oana im"ozabil trebuie de"un "rimul u decont de ta$# "revzut la art. 150?2.

4105 Ha$a de dedu )ntr-un an calendari tic e determin "rovizoriu "rin )nmulirea valorii ta$ei deductibile "revzute la alin. 354 "entru fiecare "erioad fi cal din acel an calendari tic cu "ro-rata "rovizorie "revzut la alin. 3B4# determinat "entru anul re "ectiv. 4115 Ha$a de dedu "entru un an calendari tic e calculeaz definitiv "rin )nmulirea umei totale a ta$ei deductibile din anul calendari tic re "ectiv# "revzut la alin. 354# cu "ro-rata definitiv "revzut la alin. 3@4# determinat "entru anul re "ectiv. 4125 1a f,r!itul anului# "er oanele im"ozabile cu regim mi$t trebuie a&u teze ta$a dedu "rovizoriu a tfel: a5 din ta$a de dedu determinat definitiv# conform alin. 3114# e cade ta$a dedu )ntr-un an determinat "rovizoriu# conform alin. 31046 b5 rezultatul diferenei de la lit. a4# )n "lu au )n minu du" caz# e )n crie )n r,ndul de regularizri din decontul de ta$# "revzut la art. 150?2# aferent ultimei "erioade fi cale a anului# au )n decontul de ta$ aferent ultimei "erioade fi cale a "er oanei im"ozabile# )n cazul anulrii )nregi trrii ace teia. 4135 +n ceea ce "rive!te ta$a de dedu aferent bunurilor de ca"ital# definite conform art. 1:B alin. 314# utilizate "entru o"eraiunile "revzute la alin. 354: a5 "rima deducere e determin )n baza "ro-rata "rovizorie "revzut la alin. 3B4# "entru anul )n care ia na!tere dre"tul de deducere. 1a finele anului# deducerea e a&u teaz# conform alin. 3124# )n baza "rorata definitiv "revzut la alin. 3@4. <cea t "rim a&u tare e efectueaz a u"ra valorii totale a ta$ei dedu e iniial6 b5 a&u trile ulterioare iau )n con iderare o cincime# "entru bunurile mobile# au o douzecime# "entru bunurile imobile# du" cum urmeaz: 1. ta$a deductibil iniial e )m"arte la 5 au la 206 2. rezultatul calculului efectuat conform "ct. 1 e )nmule!te cu "rorata definitiv "revzut la alin. 3@4# aferent fiecruia dintre urmtorii : au 1B ani6 2. ta$a dedu iniial )n "rimul an# conform "ro-rata definitiv# e )m"arte la 5 au la 206 :. rezultatele calculelor efectuate conform "ct. 2 !i 2 e com"ar# iar diferena )n "lu au )n minu re"rezint a&u tarea de efectuat# care e )n crie )n r,ndul de regularizri din decontul de ta$ "revzut la art. 150?2# aferent ultimei "erioade fi cale a anului. 4145 +n ituaii "eciale# c,nd "ro-rata calculat "otrivit "revederilor "rezentului articol nu a igur determinarea corect a ta$ei de dedu # (ini terul %inanelor Publice# "rin direcia de "ecialitate# "oate# la olicitarea &u tificat a "er oanelor im"ozabile:

a5 a"robe a"licarea unei "ro-rata "eciale. 'ac a"robarea a fo t acordat )n tim"ul anului# "er oanele im"ozabile au obligaia recalculeze ta$a dedu de la )nce"utul anului "e baz de "ro-rata "ecial a"robat. Per oana im"ozabil cu regim mi$t "oate renuna la a"licarea "ro-rata "ecial numai la )nce"utul unui an calendari tic !i e te obligat anune organul fi cal com"etent ",n la data de 25 ianuarie inclu iv a anului re "ectiv6 b5 autorizeze "er oana im"ozabil tabilea c o "ro-rata "ecial "entru fiecare ector al activitii ale economice# cu condiia inerii de evidene contabile di tincte "entru fiecare ector. 4155 +n baza "ro"unerilor fcute de ctre organul fi cal com"etent# (ini terul %inanelor Publice# "rin direcia a de "ecialitate# "oate im"un "er oanei im"ozabile anumite criterii de e$ercitare a dre"tului de deducere "entru o"eraiunile viitoare ale ace teia# re "ectiv: a5 a"lice o "ro-rata "ecial6 b5 a"lice o "ro-rata "ecial "entru fiecare ector al activitii ale economice6 c5 -!i e$ercite dre"tul de deducere numai "e baza atribuirii directe# )n conformitate cu "revederile alin. 324 !i 3:4# "entru toate o"eraiunile au numai "entru o "arte din o"eraiuni6 d5 in evidene di tincte "entru fiecare ector al activitii ale economice. 4165 Prevederile alin. 304 - 3124 e a"lic !i "entru "ro-rata "ecial "revzut la alin. 31:4 !i 3154. Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 304# "entru calculul "ro-rata "ecial e vor lua )n con iderare: a5 o"eraiunile "ecificate )n decizia (ini terului %inanelor Publice# "entru cazurile "revzute la alin. 31:4 lit. a4 au la alin. 3154 lit. b46 b5 o"eraiunile realizate "entru fiecare ector de activitate# "entru cazurile "revzute la alin. 31:4 lit. b4 au la alin. 3154 lit. b4.

RT, &/4%& Dreptul de deducere exercitat prin decontul de tax 415 Orice "er oan im"ozabil )nregi trat )n co"uri de H><# conform art. 152# are dre"tul cad din valoarea total a ta$ei colectate# "entru o "erioad fi cal# valoarea total a ta$ei "entru care# )n aceea!i "erioad# a luat na!tere !i "oate fi e$ercitat dre"tul de deducere# conform art. 1:5 - 1:7. 425 +n ituaia )n care nu unt )nde"linite condiiile !i formalitile de e$ercitare a dre"tului de deducere )n "erioada fi cal de declarare au )n cazul )n care nu -au "rimit documentele de &u tificare a ta$ei "revzute la art. 1:0# "er oana im"ozabil )!i "oate e$ercita dre"tul de deducere "rin

decontul "erioadei fi cale )n care unt )nde"linite ace te condiii !i formaliti au "rintr-un decont ulterior# dar nu "entru mai mult de 5 ani con ecutivi# )nce",nd cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaz celui )n care a luat na!tere dre"tul de deducere. 435 Prin norme e vor "reciza condiiile nece are a"licrii "revederilor alin. 324# "entru ituaia )n care dre"tul de deducere e te e$ercitat du" mai mult de 2 ani con ecutivi du" anul )n care ace t dre"t ia na!tere. Norme metodologice 445 're"tul de deducere e e$ercit c7iar dac nu e$i t o ta$ colectat au ta$a de dedu e te mai mare dec,t cea colectat "entru "erioada fi cal "revzut la alin. 314 !i 324.

RT, &/4%' Rambursarea taxei ctre persoane impozabile nenregistrate n scopuri de TV n Romnia i rambursarea TV de ctre alte state membre ctre persoane impozabile stabilite n Romnia 415 +n condiiile tabilite "rin norme: a5 "er oana im"ozabil ne tabilit )n .om,nia# care e te tabilit )n alt tat membru# ne)nregi trat !i care nu e te obligat e )nregi treze )n co"uri de H>< )n .om,nia# "oate beneficia de rambur area ta$ei "e valoarea adugat ac7itate "entru im"orturi !i ac7iziii de bunuri/ ervicii# efectuate )n .om,nia6 b5 "er oana im"ozabil ne)nregi trat !i care nu e te obligat e )nregi treze )n co"uri de H>< )n .om,nia# ne tabilit )n *omunitate# "oate olicita rambur area ta$ei ac7itate "entru im"orturi !i ac7iziii de bunuri/ ervicii efectuate )n .om,nia# dac# )n conformitate cu legile rii unde e te tabilit# o "er oan im"ozabil tabilit )n .om,nia ar avea acela!i dre"t de rambur are )n ceea ce "rive!te H>< au alte im"ozite/ta$e imilare a"licate )n ara re "ectivN Norme metodologice c5 "er oana im"ozabil ne)nregi trat !i care nu e te obligat e )nregi treze )n co"uri de H>< )n .om,nia# dar care efectueaz )n .om,nia o livrare intracomunitar de mi&loace de tran "ort noi cutit# "oate olicita rambur area ta$ei ac7itate "entru ac7iziia efectuat de acea ta )n .om,nia a re "ectivului mi&loc de tran "ort nou. .ambur area nu "oate de"!ea c ta$a care -ar a"lica dac livrarea de ctre acea t "er oan a mi&loacelor de tran "ort noi re "ective ar fi livrare ta$abil. 're"tul de deducere ia na!tere !i "oate fi e$ercitat doar )n momentul livrrii intracomunitare a mi&locului de tran "ort nou6 Norme

metodologice
d5 "er oana im"ozabil tabilit )n .om,nia# ne)nregi trat !i care nu e te obligat e )nregi treze )n co"uri de H>< )n .om,nia# "oate olicita rambur area ta$ei ac7itate aferente o"eraiunilor "revzute

la art. 1:5 alin. 324 lit. d4 au )n alte ituaii "revzute "rin norme.

Norme metodologice
425 Per oana im"ozabil tabilit )n .om,nia "oate beneficia de rambur area H>< ac7itate "entru im"orturi !i ac7iziii de bunuri/ ervicii efectuate )n alt tat membru# )n condiiile "revzute )n norme. 435 +n cazul )n care rambur area "revzut la alin. 314 lit. a4 a fo t obinut "rin fraud au "rintr-o alt metod incorect# organele fi cale com"etente vor recu"era umele "ltite )n mod eronat !i orice "enaliti !i dob,nzi aferente# fr contravin di "oziiilor "rivind a i tena reci"roc "entru recu"erarea H><. 445 +n cazul )n care o dob,nd au o "enalitate admini trativ a fo t im"u # dar nu a fo t "ltit# organele fi cale com"etente vor u "enda orice alt rambur are u"limentar ctre "er oana im"ozabil )n cauz ",n la concurena umei ne"ltite.

Norme metodologice
RT, &/4%. Rambursrile de tax ctre persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TV # conform art, &0. 415 +n ituaia )n care ta$a aferent ac7iziiilor efectuate de o "er oan im"ozabil )nregi trat )n co"uri de H><# conform art. 152# care e te deductibil )ntr-o "erioad fi cal# e te mai mare dec,t ta$a colectat "entru o"eraiuni ta$abile# rezult un e$cedent )n "erioada de ra"ortare# denumit )n continuare um negativ a ta$ei. 425 'u" determinarea ta$ei de "lat au a umei negative a ta$ei "entru o"eraiunile din "erioada fi cal de ra"ortare# "er oanele im"ozabile trebuie efectueze regularizrile "revzute )n "rezentul articol# "rin decontul de ta$ "revzut la art. 150?2. 435 Duma negativ a ta$ei# cumulat# e determin "rin adugarea la uma negativ a ta$ei# rezultat )n "erioada fi cal de ra"ortare# a oldului umei negative a ta$ei# re"ortat din decontul "erioadei fi cale "recedente# dac nu -a olicitat a fi rambur at !i a diferenelor negative de H>< tabilite de organele de in "ecie fi cal "rin decizii comunicate ",n la data de"unerii decontului 445 Ha$a de "lat cumulat e determin )n "erioada fi cal de ra"ortare "rin adugarea la ta$a de "lat din "erioada fi cal de ra"ortare a umelor neac7itate la bugetul de tat# ",n la data de"unerii decontului de ta$ "revzut la art. 150?2# din oldul ta$ei de "lat al "erioadei fi cale anterioare !i a umelor neac7itate la bugetul de tat ",n la data de"unerii decontului din diferenele de H>< de "lat tabilite de organele de in "ecie fi cal "rin decizii comunicate ",n la data de"unerii decontului

455 Prin decontul de ta$ "revzut la art. 150?2# "er oanele im"ozabile trebuie determine diferenele dintre umele "revzute la alin. 324 !i 3:4# care re"rezint regularizrile de ta$ !i tabilirea oldului ta$ei de "lat au a oldului umei negative a ta$ei. 'ac ta$a de "lat cumulat e te mai mare dec,t uma negativ a ta$ei cumulat# rezult un old de ta$ de "lat )n "erioada fi cal de ra"ortare. 'ac uma negativ a ta$ei cumulat e te mai mare dec,t ta$a de "lat cumulat# rezult un old al umei negative a ta$ei )n "erioada fi cal de ra"ortare. 465 Per oanele im"ozabile# )nregi trate conform art. 152# "ot olicita rambur area oldului umei negative a ta$ei din "erioada fi cal de ra"ortare# "rin bifarea ca etei core "unztoare din decontul de ta$ din "erioada fi cal de ra"ortare# decontul fiind !i cerere de rambur are# au "ot re"orta oldul umei negative )n decontul "erioadei fi cale urmtoare. 'ac "er oana im"ozabil olicit rambur area oldului umei negative# ace ta nu e re"orteaz )n "erioada fi cal urmtoare. ;u "oate fi olicitat rambur area oldului umei negative a ta$ei din "erioada fi cal de ra"ortare# mai mic de 5.000 lei inclu iv# ace ta fiind re"ortat obligatoriu )n decontul "erioadei fi cale urmtoare. 475 +n cazul "er oanelor im"ozabile care unt ab orbite de alt "er oan im"ozabil# oldul umei negative a ta$ei "e valoarea adugat "entru care nu -a olicitat rambur area e te "reluat )n decontul de ta$ al "er oanei care a "reluat activitatea. 475 +n ituaia )n care dou au mai multe "er oane im"ozabile fuzioneaz# "er oana im"ozabil care "reia activitatea celorlalte "reia !i oldul ta$ei de "lat ctre bugetul de tat# "recum !i oldul umei negative a ta$ei# "entru care nu -a olicitat rambur area din deconturile "er oanelor care -au lic7idat cu ocazia fuziunii. 4B5 .ambur area oldului umei negative a ta$ei e efectueaz de organele fi cale# )n condiiile !i "otrivit "rocedurilor tabilite "rin normele )n vigoare. 4105 Pentru o"eraiuni cutite de ta$ cu dre"t de deducere# "revzute la art. 1:2 alin. 314 lit. b4# &4# C4# l4 !i o4# "er oanele care nu unt )nregi trate )n co"uri de H><# conform art. 152# "ot beneficia de rambur area ta$ei# "otrivit "rocedurii "revzute "rin ordin al mini trului finanelor "ublice.

RT, &/5 :ustarea taxei deductibile n cazul ac"iziiilor de servicii i bunuri# altele dect bunurile de capital +n condiiile )n care regulile "rivind livrarea ctre ine au "re tarea ctre ine nu e a"lic# deducerea iniial e a&u teaz )n urmtoarele cazuri: a5 deducerea e te mai mare au mai mic dec,t cea "e care "er oana im"ozabil avea dre"tul o o"ereze6

b5 dac e$i t modificri ale elementelor luate )n con iderare "entru determinarea umei deductibile# intervenite du" de"unerea decontului de ta$# inclu iv )n cazurile "revzute la art. 12@6 c5 "er oana im"ozabil )!i "ierde dre"tul de deducere a ta$ei "entru bunurile mobile nelivrate !i erviciile neutilizate la momentul "ierderii dre"tului de deducere.

Norme metodologice
RT, &/6 :ustarea taxei deductibile n cazul bunurilor de capital 415 +n en ul "rezentului articol: a5 bunurile de ca"ital re"rezint toate activele cor"orale fi$e# definite la art. 125?1 alin. 314 "ct. 2# "recum 9i o"era8iunile de con truc8ie# tran formare au modernizare a bunurilor imobile# e$clu iv re"ara8iile ori lucrrile de )ntre8inere a ace tor active# c7iar )n condi8iile )n care a tfel de o"era8iuni unt realizate de beneficiarul unui contract de )nc7iriere# lea ing au al oricrui alt contract "rin care activele fi$e cor"orale e "un la di "ozi8ia unei alte "er oane6 nu unt con iderate bunuri de ca"ital activele cor"orale fi$e amortizabile a cror durat normal de utilizare tabilit "entru amortizarea fi cal e te mai mic de 5 ani6 activele cor"orale fi$e de natura mi&loacelor fi$e amortizabile care fac obiectul lea ingului unt con iderate bunuri de ca"ital la locator/finan8ator dac limita minim a duratei normale de utilizare e te egal au mai mare de 5 ani6 b5 bunurile care fac obiectul )nc7irierii# lea ingului# conce ionrii au oricrei alte metode de "unere a ace tora la di "oziia unei "er oane unt con iderate bunuri de ca"ital a"arin,nd "er oanei care le )nc7iriaz# le d )n lea ing au le "une la di "oziia altei "er oane6 c5 ambala&ele care e "ot utiliza de mai multe ori nu unt con iderate bunuri de ca"ital6 d5 ta$a deductibil aferent bunurilor de ca"ital re"rezint ta$a ac7itat au datorat# aferent oricrei o"eraiuni legate de ac7iziia# fabricarea# con trucia# tran formarea au modernizarea ace tor bunuri# e$clu iv ta$a ac7itat au datorat# aferent re"arrii ori )ntreinerii ace tor bunuri au cea aferent ac7iziiei "ie elor de c7imb de tinate re"arrii ori )ntreinerii bunurilor de ca"ital. 425 Ha$a deductibil aferent bunurilor de ca"ital# )n condiiile )n care nu e a"lic regulile "rivind livrarea ctre ine au "re tarea ctre ine# e a&u teaz# )n ituaiile "revzute la alin. 3:4 lit. a4 - d4: a5 "e o "erioad de 5 ani# "entru bunurile de ca"ital ac7iziionate au fabricate# altele dec,t cele "revzute la lit. b46

b5 "e o "erioad de 20 de ani# "entru con trucia au ac7iziia unui bun imobil# "recum !i "entru tran formarea au modernizarea unui bun imobil# dac valoarea fiecrei tran formri au modernizri e te de cel "uin 20A din valoarea total a bunului imobil a tfel tran format au modernizat.

Norme metodologice
435 Perioada de a&u tare )nce"e: a5 de la data de 1 ianuarie a anului )n care bunurile au fo t ac7iziionate au fabricate# "entru bunurile de ca"ital menionate la alin. 324 lit. a4# dac ace tea au fo t ac7iziionate au fabricate du" data aderrii6 b5 de la data de 1 ianuarie a anului )n care bunurile unt rece"ionate# "entru bunurile de ca"ital "revzute la alin. 324 lit. b4# care unt con truite# !i e efectueaz "entru uma integral a ta$ei deductibile aferente bunului de ca"ital# inclu iv "entru ta$a "ltit au datorat )nainte de data aderrii# dac anul "rimei utilizri e te anul aderrii au un alt an ulterior anului aderrii6 c5 de la data de 1 ianuarie a anului )n care bunurile au fo t ac7iziionate# "entru bunurile de ca"ital "revzute la alin. 324 lit. b4# care unt ac7iziionate# !i e efectueaz "entru uma integral a ta$ei deductibile aferente bunului de ca"ital# inclu iv "entru ta$a "ltit au datorat )nainte de data aderrii# dac formalitile legale "entru tran ferul titlului de "ro"rietate de la v,nztor la cum"rtor -au )nde"linit )n anul aderrii au )ntr-un an ulterior anului aderrii6 d5 de la data de 1 ianuarie a anului )n care bunurile unt folo ite "entru "rima dat du" tran formare au modernizare# "entru tran formrile au modernizrile bunurilor de ca"ital "revzute la alin. 324 lit. b4# a cror valoare e te de cel "uin 20A din valoarea total a bunului imobil tran format au modernizat# !i e efectueaz "entru uma ta$ei deductibile aferente tran formrii au modernizrii# inclu iv "entru uma ta$ei deductibile aferente re "ectivei tran formri au modernizri# "ltit ori datorat )nainte de data aderrii# dac anul "rimei utilizri du" tran formare au modernizare e te anul aderrii au un an ulterior aderrii. 445 <&u tarea ta$ei deductibile "revzute la alin. 314 lit. d4 e efectueaz: a5 )n ituaia )n care bunul de ca"ital e te folo it de "er oana im"ozabil: 1. integral au "arial# "entru alte co"uri dec,t activitile economice6 2. "entru realizarea de o"eraiuni care nu dau dre"t de deducere a ta$ei6

2. "entru realizarea de o"eraiuni care dau dre"t de deducere a ta$ei )ntr-o m ur diferit fa de deducerea iniial6 b5 )n cazurile )n care a"ar modificri ale elementelor folo ite la calculul ta$ei dedu e6 c5 )n ituaia )n care un bun de ca"ital al crui dre"t de deducere a fo t integral au "arial limitat face obiectul oricrei o"eraiuni "entru care ta$a e te deductibil. +n cazul unei livrri de bunuri# valoarea u"limentar a ta$ei de dedu e limiteaz la valoarea ta$ei colectate "entru livrarea bunului re "ectiv6 d5 )n ituaia )n care bunul de ca"ital )!i )nceteaz e$i tena# cu e$ce"ia cazurilor )n care e dovede!te c re "ectivul bun de ca"ital a fcut obiectul unei livrri au unei livrri ctre ine "entru care ta$a e te deductibil6 e5 )n cazurile "revzute la art. 12@. 455 <&u tarea ta$ei deductibile e efectueaz a tfel: a5 "entru cazurile "revzute la alin. 3:4 lit. a4# a&u tarea e efectueaz )n cadrul "erioadei de a&u tare "revzute la alin. 324. <&u tarea deducerii e face )n "erioada fi cal )n care intervine evenimentul care genereaz a&u tarea !i e realizeaz "entru toat ta$a aferent "erioadei rma e din "erioada de a&u tare# incluz,nd anul )n care a"are modificarea de tinaiei de utilizare. Prin norme e tabile c reguli tranzitorii "entru ituaia )n care "entru anul 2007 -a efectuat a&u tarea "revzut la alin. 3:4 lit. a4 "entru o cincime au# du" caz# o douzecime din ta$a dedu iniial6 b5 "entru cazul "revzut la alin. 3:4 lit. b4# a&u tarea e efectueaz de "er oanele im"ozabile care au a"licat "ro rata de deducere "entru bunul de ca"ital. <&u tarea re"rezint o cincime au# du" caz# o douzecime din ta$a dedu iniial !i e efectueaz )n ultima "erioad fi cal a anului calendari tic# "entru fiecare an )n care a"ar modificri ale elementelor ta$ei dedu e )n cadrul "erioadei de a&u tare "revzute la alin. 3246 c5 "entru cazurile "revzute la alin. 3:4 lit. c4 !i d4# a&u tarea e efectueaz )n "erioada fi cal )n care intervine evenimentul care genereaz a&u tarea !i e realizeaz "entru toat ta$a aferent "erioadei rma e din "erioada de a&u tare# incluz,nd anul )n care a"are obligaia a&u trii6 d5 "entru cazurile "revzute la alin. 3:4 lit. e4# a&u tarea e efectueaz atunci c,nd a"ar ituaiile enumerate la art. 12@# conform "rocedurii "revzute )n norme. 45?15 'ac "e "arcur ul "erioadei de a&u tare intervin evenimente care vor genera a&u tarea )n favoarea "er oanei im"ozabile au )n favoarea tatului# a&u trile "revzute la alin. 354 lit. a4 !i c4 e vor efectua

"entru acela!i bun de ca"ital ucce iv )n cadrul "erioadei de a&u tare ori de c,te ori a"ar re "ectivele evenimente. 465 Per oana im"ozabil trebuie " treze o ituaie a bunurilor de ca"ital care fac obiectul a&u trii ta$ei deductibile# care "ermit controlul ta$ei deductibile !i al a&u trilor efectuate. <cea t ituaie trebuie " trat "e o "erioad care )nce"e )n momentul la care ta$a aferent ac7iziiei bunului de ca"ital devine e$igibil !i e )nc7eie la 5 ani du" e$"irarea "erioadei )n care e "oate olicita a&u tarea deducerii. Orice alte )nregi trri# documente !i &urnale "rivind bunurile de ca"ital trebuie " trate "entru aceea!i "erioad. 475 Prevederile "rezentului articol nu e a"lic )n cazul )n care uma care ar rezulta ca urmare a a&u trilor e te negli&abil# conform "revederilor din norme.

CAP. 11 P#$!o%'#l# o1l .%)# l% pl%)% )%@#


RT, &07 +ersoana obligat la plata taxei pentru operaiunile taxabile din Romnia 415 Per oana obligat la "lata ta$ei "e valoarea adugat# dac acea ta e te datorat )n conformitate cu "revederile "rezentului titlu# e te "er oana im"ozabil care efectueaz livrri de bunuri au "re tri de ervicii# cu e$ce"ia cazurilor "entru care beneficiarul e te obligat la "lata ta$ei conform alin. 324 - 304 !i art. 100.

Norme metodologice
425 Ha$a e te datorat de orice "er oan im"ozabil# inclu iv de ctre "er oana &uridic neim"ozabil )nregi trat )n co"uri de H>< conform art. 152 au 152?1# care e te beneficiar al erviciilor care au locul "re trii )n .om,nia conform art. 122 alin. 324 !i care unt furnizate de ctre o "er oan im"ozabil care nu e te tabilit "e teritoriul .om,niei au nu e te con iderat a fi tabilit "entru re "ectivele "re tri de ervicii "e teritoriul .om,niei conform "revederilor art. 125?1 alin. 324# c7iar dac e te )nregi trat )n .om,nia conform art. 152 alin. 3:4 au 354. 435 Ha$a e te datorat de orice "er oan )nregi trat conform art. 152 au 152?1# creia i e livreaz gaze naturale au energie electric )n condiiile "revzute la art. 122 alin. 314 lit. e4 au f4# dac ace te livrri unt realizate de o "er oan im"ozabil care nu e te tabilit )n .om,nia au nu e te con iderat a fi tabilit "entru re "ectivele livrri de bunuri "e teritoriul .om,niei conform "revederilor art. 125?1 alin. 324# c7iar dac

e te )nregi trat )n co"uri de H>< )n .om,nia conform art. 152 alin. 3:4 au 354. 445 Ha$a e te datorat de "er oana im"ozabil au "er oana &uridic neim"ozabil# )nregi trat )n co"uri de H>< conform art. 152 au 152?1# care e te beneficiarul unei livrri ulterioare efectuate )n cadrul unei o"eraiuni triung7iulare# )n urmtoarele condiii: 1. cum"rtorul rev,nztor al bunurilor nu fie tabilit )n .om,nia# fie )nregi trat )n co"uri de H>< )n alt tat membru !i fi efectuat o ac7iziie intracomunitar a ace tor bunuri )n .om,nia# care nu e te im"ozabil conform art. 120 alin. 3@4 lit. b46 !i 2. bunurile aferente ac7iziiei intracomunitare# "revzute la "ct. 1# fi fo t tran "ortate de furnizor au de cum"rtorul rev,nztor ori de alt "er oan# )n contul furnizorului au al cum"rtorului rev,nztor# dintr-un tat membru# altul dec,t tatul )n care cum"rtorul rev,nztor e te )nregi trat )n co"uri de H><# direct ctre beneficiarul livrrii6 !i 2. cum"rtorul rev,nztor )l de emneze "e beneficiarul livrrii ulterioare ca "er oan obligat la "lata ta$ei "entru livrarea re "ectiv. 455 Ha$a e te datorat de "er oana din cauza creia bunurile ie din regimurile au ituaiile "revzute la art. 1:: alin. 314 lit. a4 !i d4. 465 +n alte itua8ii dec,t cele "revzute la alin. 324E354# )n cazul )n care livrarea de bunuri/"re tarea de ervicii e te realizat de o "er oan im"ozabil care nu e te tabilit )n .om,nia au nu e te con iderat a fi tabilit "entru re "ectivele livrri de bunuri/"re tri de ervicii "e teritoriul .om,niei conform "revederilor art. 125?1 alin. 324 9i care nu e te )nregi trat )n .om,nia conform art. 152# "er oana obligat la "lata ta$ei e te "er oana im"ozabil ori "er oana &uridic neim"ozabil# tabilit )n .om,nia au ne tabilit )n .om,nia# dar )nregi trat )n .om,nia conform art. 152# care e te beneficiar al unor livrri de bunuri/"re tri de ervicii care au loc )n .om,nia# conform art. 122 au 122. 475 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314: a5 atunci c,nd "er oana obligat la "lata ta$ei# conform alin. 314# e te o "er oan im"ozabil tabilit )n *omunitate# dar nu )n .om,nia# re "ectiva "er oan "oate# )n condiiile tabilite "rin norme# de emneze un re"rezentant fi cal ca "er oan obligat la "lata ta$ei6 b5 atunci c,nd "er oana obligat la "lata ta$ei# conform alin. 314# e te o "er oan im"ozabil care nu e te tabilit )n *omunitate# re "ectiva "er oan e te obligat# )n condiiile tabilite "rin norme# de emneze un re"rezentant fi cal ca "er oan obligat la "lata ta$ei.

Norme metodologice

RT, &0& +ersoana obligat la plata taxei pentru ac"iziii intracomunitare 415 Per oana care efectueaz o ac7iziie intracomunitar de bunuri care e te ta$abil# conform "rezentului titlu# e te obligat la "lata ta$ei. 425 <tunci c,nd "er oana obligat la "lata ta$ei "entru ac7iziia intracomunitar# conform alin. 314# e te: a5 o "er oan im"ozabil tabilit )n *omunitate# dar nu )n .om,nia# re "ectiva "er oan "oate# )n condiiile tabilite "rin norme# de emneze un re"rezentant fi cal ca "er oan obligat la "lata ta$ei6 b5 o "er oan im"ozabil care nu e te tabilit )n *omunitate# re "ectiva "er oan e te obligat# )n condiiile tabilite "rin norme# de emneze un re"rezentant fi cal ca "er oan obligat la "lata ta$ei.

RT, &0&%& +ersoana obligat la plata taxei pentru importul de bunuri Plata ta$ei "entru im"ortul de bunuri u"u ta$rii# conform "rezentului titlu# e te obligaia im"ortatorului.

Norme metodologice
RT, &0&%' Rspunderea individual i n solidar pentru plata taxei 415 Geneficiarul e te inut r "unztor individual !i )n olidar "entru "lata ta$ei# )n ituaia )n care "er oana obligat la "lata ta$ei e te furnizorul au "re tatorul# conform art. 150 alin. 314# dac factura "revzut la art. 155 alin. 354: a5 nu e te emi 6 b5 cu"rinde date incorecte/incom"lete )n ceea ce "rive!te una dintre urmtoarele informaii: denumirea/numele# adre a# codul de )nregi trare )n co"uri de H>< al "rilor contractante# denumirea au cantitatea bunurilor livrate ori erviciilor "re tate# elementele nece are calculrii bazei de im"ozitare6 c5 nu menioneaz valoarea ta$ei au o menioneaz incorect.

Norme metodologice
425 Prin derogare de la "revederile alin. 314# dac beneficiarul dovede!te ac7itarea ta$ei ctre "er oana obligat la "lata ta$ei# nu mai e te inut r "unztor individual !i )n olidar "entru "lata ta$ei. 435 %urnizorul au "re tatorul e te inut r "unztor individual !i )n olidar "entru "lata ta$ei# )n ituaia )n care "er oana obligat la "lata ta$ei e te beneficiarul# conform art. 150 alin. 324 - 3:4 !i 304# dac factura

"revzut la art. 155 alin. 354 au autofactura "revzut la art. 155?1 alin. 314: a5 nu e te emi 6 b5 cu"rinde date incorecte/incom"lete )n ceea ce "rive!te una dintre urmtoarele informaii: numele/denumirea# adre a# codul de )nregi trare )n co"uri de H>< al "rilor contractante# denumirea au cantitatea bunurilor livrate/ erviciilor "re tate# elementele nece are calculrii bazei de im"ozitare. 445 %urnizorul e te inut r "unztor individual !i )n olidar "entru "lata ta$ei# )n ituaia )n care "er oana obligat la "lata ta$ei "entru o ac7iziie intracomunitar de bunuri e te beneficiarul# conform art. 151# dac factura "revzut la art. 155 alin. 354 au autofactura "revzut la art. 155?1 alin. 314: a5 nu e te emi 6 b5 cu"rinde date incorecte/incom"lete )n ceea ce "rive!te una dintre urmtoarele informaii: denumirea/numele# adre a# codul de )nregi trare )n co"uri de H>< al "rilor contractante# denumirea au cantitatea bunurilor livrate# elementele nece are calculrii bazei de im"ozitare. 455 Per oana care )l re"rezint "e im"ortator# "er oana care de"une declaraia vamal de im"ort au declaraia de im"ort "entru H>< !i accize !i "ro"rietarul bunurilor unt inui r "unztori individual !i )n olidar "entru "lata ta$ei# )m"reun cu im"ortatorul "revzut la art. 151?1. 465 Pentru a"licarea regimului de antre"ozit de ta$ "e valoarea adugat# "revzut la art. 1:: alin. 314 lit. a4 "ct. @# antre"ozitarul !i tran "ortatorul bunurilor din antre"ozit au "er oana re "on abil "entru tran "ort unt inui r "unztori individual !i )n olidar "entru "lata ta$ei# )m"reun cu "er oana obligat la "lata ace teia# conform art. 150 alin. 314# 354 !i 304 !i art. 151?1. 475 Per oana care de emneaz o alt "er oan ca re"rezentant fi cal# conform art. 150 alin. 374 !i/ au art. 151 alin. 324# e te inut r "unztoare individual !i )n olidar "entru "lata ta$ei# )m"reun cu re"rezentantul u fi cal.

CAP. 1( R#. *u$ !p#c %l#


RT, &0' Regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici

415 Per oana im"ozabil tabilit )n .om,nia conform art. 125?1 alin. 324 lit. a4# a crei cifr de afaceri anual# declarat au realizat# e te inferioar "lafonului de 25.000 euro# al crui ec7ivalent )n lei e tabile!te la cur ul de c7imb comunicat de Ganca ;aional a .om,niei la data aderrii !i e rotun&e!te la urmtoarea mie# "oate a"lica cutirea de ta$# numit )n continuare regim "ecial de cutire# "entru o"eraiunile "revzute la art. 120 alin. 314# cu e$ce"ia livrrilor intracomunitare de mi&loace de tran "ort noi# cutite conform art. 1:2 alin. 324 lit. b4. 425 *ifra de afaceri care erve!te dre"t referin "entru a"licarea alin. 314 e te con tituit din valoarea total# e$clu iv ta$a )n ituaia "revzut la alin. 374 !i 37?14# a livrrilor de bunuri !i a "re trilor de ervicii efectuate de "er oana im"ozabil )n cur ul unui an calendari tic# ta$abile au du" caz# care ar fi ta$abile dac nu ar fi de f!urate de o mic )ntre"rindere# a o"eraiunilor rezultate din activiti economice "entru care locul livrrii/"re trii e con ider ca fiind )n trintate# dac ta$a ar fi deductibil# )n cazul )n care ace te o"eraiuni ar fi fo t realizate )n .om,nia conform art. 1:5 alin. 324 lit. b4# a o"eraiunilor cutite cu dre"t de deducere !i a celor cutite fr dre"t de deducere# "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. a4# b4# e4 !i f4# dac ace tea nu unt acce orii activitii "rinci"ale# cu e$ce"ia urmtoarelor: a5 livrrile de active fi$e cor"orale au necor"orale# a tfel cum unt definite la art. 125?1 alin. 314 "ct. 2# efectuate de "er oana im"ozabil6 b5 livrrile intracomunitare de mi&loace de tran "ort noi# cutite conform art. 1:2 alin. 324 lit. b4. 435 Per oana im"ozabil care )nde"line!te condiiile "revzute la alin. 314 "entru a"licarea regimului "ecial de cutire "oate o"ta oric,nd "entru a"licarea regimului normal de ta$. 445 O "er oan im"ozabil nou-)nfiinat "oate beneficia de a"licarea regimului "ecial de cutire# dac la momentul )nce"erii activitii economice declar o cifr de afaceri anual e timat# conform alin. 324# ub "lafonul de cutire !i nu o"teaz "entru a"licarea regimului normal de ta$are# conform alin. 324. 455 Pentru "er oana im"ozabil nou-)nfiinat care )nce"e o activitate economic )n decur ul unui an calendari tic# "lafonul de cutire "revzut la alin. 314 e determin "ro"orional cu "erioada rma de la )nfiinare !i ",n la f,r!itul anului# fraciunea de lun con ider,ndu- e o lun calendari tic )ntreag. Norme metodologice 465 Per oana im"ozabil care a"lic regimul "ecial de cutire !i a crei cifr de afaceri# "revzut la alin. 324# e te mai mare au egal cu "lafonul de cutire "revzut la alin. 314# ori# du" caz# la alin. 354# trebuie olicite )nregi trarea )n co"uri de H><# conform art. 152# )n termen de 10 zile de la data atingerii au de"!irii "lafonului. 'ata atingerii au de"!irii "lafonului e con ider a fi "rima zi a lunii calendari tice urmtoare celei )n care "lafonul a fo t atin au de"!it. .egimul "ecial

de cutire e a"lic ",n la data )nregi trrii )n co"uri de H><# conform art. 152. 'ac "er oana im"ozabil re "ectiv nu olicit au olicit )nregi trarea cu )nt,rziere# organele fi cale com"etente au dre"tul tabilea c obligaii "rivind ta$a de "lat !i acce oriile aferente# de la data la care ar fi trebuit fie )nregi trat )n co"uri de ta$ conform art. 152.

Norme metodologice
475 Per oana im"ozabil )nregi trat )n co"uri de H>< conform art. 152 care )n cur ul anului calendari tic "recedent nu de"9e9te "lafonul de cutire "revzut la alin. 314 au# du" caz# "lafonul determinat conform alin. 354 "oate olicita coaterea din eviden8a "er oanelor )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152 )n vederea a"licrii regimului "ecial de cutire# cu condi8ia ca la data olicitrii nu fi de"9it "lafonul de cutire "entru anul )n cur # calculat "ro"or8ional cu "erioada cur de la )nce"utul anului# frac8iunea de lun con ider,ndu- e o lun calendari tic )ntreag. Dolicitarea e "oate de"une la organele fi cale com"etente )ntre data de 1 9i 10 a fiecrei luni urmtoare "erioadei fi cale a"licate de "er oana im"ozabil )n conformitate cu "revederile art. 150?1. <nularea va fi valabil de la data comunicrii deciziei "rivind anularea )nregi trrii )n co"uri de H><. Organele fi cale com"etente au obliga8ia de a olu8iona olicitrile de coatere din eviden8a "er oanelor )nregi trate )n co"uri de H>< a "er oanelor im"ozabile cel t,rziu ",n la finele lunii )n care afo t de"u olicitarea. P,n la comunicarea deciziei de anularea )nregi trrii )n co"uri de H><# "er oanei im"ozabile )i revin toate dre"turile 9i obliga8iile "er oanelor )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152. Per oana im"ozabil care a olicitat coaterea din eviden8 are obliga8ia de"un ultimul decont de ta$ "revzut la art. 150?2# indiferent de "erioada fi cal a"licat conform art. 150?1# ",n la data de 25 a lunii urmtoare celei )n care a fo t comunicat decizia de anulare a )nregi trrii )n co"uri de H><. +n ultimul decont de ta$ de"u # "er oanele im"ozabile au obliga8ia eviden8ieze valoarea rezultat ca urmare a efecturii tuturor a&u trilor de ta$# conform "rezentului titlu. Prin e$ce"8ie# "er oanele im"ozabile care olicit )n cur ul anului 2012 coaterea din eviden8a "er oanelor )nregi trate )n co"uri de H>< conform "rezentului alineat nu au obliga8ia efectueze a&u trile de ta$ core "unztoare coaterii din eviden8 "entru bunurile/ erviciile ac7izi8ionate ",n la data de 20 e"tembrie 2011 inclu iv. 47?15 'ac# ulterior coaterii din evidena "er oanelor )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152# "otrivit alin.374# "er oana im"ozabil realizeaz )n cur ul unui an calendari tic o cifr de afaceri# determinat conform alin.324# mai mare au egal cu "lafonul de cutire "revzut la alin.314# are obligaia re "ecte "revederile "rezentului articol !i# du" )nregi trarea )n co"uri de ta$ conform art. 152# are dre"tul efectueze a&u trile de ta$ conform "rezentului Hitlu. <&u trile vor fi reflectate )n "rimul decont de ta$ de"u du" )nregi trarea )n co"uri de H>< conform art. 152 a "er oanei im"ozabile au# du" caz# )ntr-un decont ulterior. 47?25 Per oana im"ozabil care olicit# conform alin. 374# coaterea din eviden8a "er oanelor im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H><#

conform art. 152# dar are obliga8ia de a e )nregi tra )n co"uri de ta$# conform art. 152?1# trebuie olicite )nregi trarea )n co"uri de H><# conform art. 152?1# concomitent cu olicitarea de coatere din eviden8a "er oanelor im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H><# conform art. 152. +nregi trarea )n co"uri de H><# conform art. 152?1# va fi valabil )nce",nd cu data anulrii )nregi trrii )n co"uri de H>< conform art. 152. Prevederile "rezentului alineat e a"lic 9i )n cazul )n care "er oana im"ozabil o"teaz "entru )nregi trarea )n co"uri de H><# conform art. 152?1# concomitent cu olicitarea de coatere din eviden8a "er oanelor im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H><# conform art. 152. 475 Per oana im"ozabil care a"lic regimul "ecial de cutire: a5 nu are dre"tul la deducerea ta$ei aferente ac7iziiilor# )n condiiile art. 1:5 !i art. 1:06 b5 nu are voie menioneze ta$a "e factur au alt document6 c5 === <brogat 4B5 Prin norme e tabile c regulile de )nregi trare !i a&u trile de efectuat )n cazul modificrii regimului de ta$.

RT, &0'%& Regimul special pentru ageniile de turism 415 +n en ul a"licrii "rezentului articol# "rin agenie de turi m e )nelege orice "er oan care )n nume "ro"riu au )n calitate de agent# intermediaz# ofer informaii au e anga&eaz furnizeze "er oanelor care cltore c individual au )n gru"# ervicii de cltorie# care includ cazarea la 7otel# ca e de oa "ei# cmine# locuine de vacan !i alte "aii folo ite "entru cazare# tran "ortul aerian# tere tru au maritim# e$cur ii organizate !i alte ervicii turi tice. <geniile de turi m includ !i touro"eratorii. 425 +n cazul )n care o agenie de turi m acioneaz )n nume "ro"riu )n beneficiul direct al cltorului !i utilizeaz livrri de bunuri !i "re tri de ervicii efectuate de alte "er oane# toate o"eraiunile realizate de agenia de turi m )n legtur cu cltoria unt con iderate un erviciu unic "re tat de agenie )n beneficiul cltorului. 435 Derviciul unic "revzut la alin. 324 are locul "re trii )n .om,nia# dac agenia de turi m e te tabilit au are un ediu fi$ )n .om,nia !i erviciul e te "re tat "rin ediul din .om,nia. 445 Gaza de im"ozitare a erviciului unic "revzut la alin. 324 e te con tituit din mar&a de "rofit# e$clu iv ta$a# care e determin ca diferen )ntre uma total care va fi "ltit de cltor# fr ta$# !i co turile ageniei de turi m# inclu iv ta$a# aferente livrrilor de bunuri !i "re trilor de ervicii )n beneficiul direct al cltorului# )n cazul )n care ace te livrri !i "re tri unt realizate de alte "er oane im"ozabile.

455 +n cazul )n care livrrile de bunuri !i "re trile de ervicii efectuate )n beneficiul direct al clientului unt realizate )n afara *omunitii# erviciul unic al ageniei de turi m e te con iderat erviciu "re tat de un intermediar !i e te cutit de ta$. +n cazul )n care livrrile de bunuri !i "re trile de ervicii efectuate )n beneficiul direct al clientului unt realizate at,t )n interiorul# c,t !i )n afara *omunitii# e con ider ca fiind cutit de ta$ numai "artea erviciului unic "re tat de agenia de turi m aferent o"eraiunilor realizate )n afara *omunitii. 465 %r contravin "revederilor art. 1:5 alin. 324# agenia de turi m nu are dre"tul la deducerea au rambur area ta$ei facturate de "er oanele im"ozabile "entru livrrile de bunuri !i "re trile de ervicii )n beneficiul direct al cltorului !i utilizate de agenia de turi m "entru furnizarea erviciului unic "revzut la alin. 324. 475 <genia de turi m "oate o"ta !i "entru a"licarea regimului normal de ta$ "entru o"eraiunile "revzute la alin. 324# cu urmtoarele e$ce"ii# "entru care e te obligatorie ta$area )n regim "ecial: a5 c,nd cltorul e te o "er oan fizic6 b5 )n ituaia )n care erviciile de cltorie cu"rind !i com"onente "entru care locul o"eraiunii e con ider ca fiind )n afara .om,niei. 475 <genia de turi m trebuie in# )n "lu fa de evidenele care trebuie inute conform "rezentului titlu# orice alte evidene nece are "entru tabilirea ta$ei datorate conform "rezentului articol. 4B5 <geniile de turi m nu au dre"tul )n crie ta$a )n mod di tinct )n facturi au )n alte documente legale care e tran mit cltorului# "entru erviciile unice crora li e a"lic regimul "ecial. 4105 <tunci c,nd agenia de turi m efectueaz at,t o"eraiuni u"u e regimului normal de ta$are# c,t !i o"eraiuni u"u e regimului "ecial# acea ta trebuie " treze evidene contabile e"arate "entru fiecare ti" de o"eraiune )n "arte.

Norme metodologice
4115 .egimul "ecial "revzut de "rezentul articol nu e a"lic "entru ageniile de turi m care acioneaz )n calitate de intermediar !i "entru care unt a"licabile "revederile art. 127 alin. 324 lit. e4 )n ceea ce "rive!te baza de im"ozitare.

RT, &0'%' Regimuri speciale pentru bunurile second9"and# opere de art# obiecte de colecie i antic"iti 415 +n en ul "rezentului articol: a5 o"erele de art re"rezint:

1. tablouri# cola&e !i "lac7ete decorative imilare# "icturi !i de ene# e$ecutate integral de m,n# altele dec,t "lanurile !i de enele de ar7itectur# de inginerie !i alte "lanuri !i de ene indu triale# comerciale# to"ografice au imilare# originale# e$ecutate manual# te$te manu cri e# re"roduceri fotografice "e 7,rtie en ibilizat !i co"ii carbon obinute du" "lanurile# de enele au te$tele enumerate mai u !i articolele indu triale decorate manual 3;* cod tarifar B70146 2. gravuri# tam"e !i litografii# originale vec7i au moderne# care au fo t tra e direct )n alb-negru au color# ale uneia au mai multor "lci/"lan!e e$ecutate )n )ntregime manual de ctre arti t# indiferent de "roce au de materialul folo it de ace ta# fr a include "roce e mecanice au fotomecanice 3;* cod tarifar B702 00 0046 2. "roducii originale de art tatuar au de cul"tur# )n orice material# numai dac unt e$ecutate )n )ntregime de ctre arti t6 co"iile e$ecutate de ctre un alt arti t dec,t autorul originalului 3;* cod tarifar B702 00 0046 :. ta"i erii 3;* cod tarifar 5@05 00 004 !i car"ete de "erete 3;* cod tarifar 020: 00 004# e$ecutate manual du" modele originale a igurate de arti t# cu condiia e$i te cel mult @ co"ii din fiecare6 5. "ie e individuale de ceramic e$ecutate integral de ctre arti t !i emnate de ace ta6 0. emailuri "e cu"ru# e$ecutate integral manual# )n cel mult @ co"ii numerotate care "oart emntura arti tului au denumirea/numele atelierului# cu e$ce"ia bi&uteriilor din aur au argint6 7. fotografiile e$ecutate de ctre arti t# coa e "e u"ort 7,rtie doar de el au ub u"raveg7erea a# emnate# numerotate !i limitate la 20 de co"ii# incluz,ndu- e toate dimen iunile !i monturile6 b5 obiectele de colecie re"rezint: 1. timbre "o!tale# timbre fi cale# mrci "o!tale# "licuri J"rima ziJ# erii "o!tale com"lete !i imilare# obliterate au neobliterate# dar care nu au cur # nici de tinate aib cur 3;* cod tarifar B70: 00 0046 2. colecii !i "ie e de colecie de zoologie# botanic# mineralogie# anatomie au care "rezint un intere i toric# ar7eologic# "aleontologic# etnografic au numi matic 3;* cod tarifar B705 00 0046 c5 antic7itile unt obiectele# altele dec,t o"erele de art !i obiectele de colecie# cu o vec7ime mai mare de 100 de ani 3;* cod tarifar B700 00 0046 d5 bunurile econd-7and unt bunurile mobile cor"orale care "ot fi refolo ite )n tarea )n care e afl au du" efectuarea unor re"araii# altele dec,t o"erele de art# obiectele de colecie au antic7itile# "ietrele "reioa e !i alte bunuri "revzute )n norme6

e5 "er oana im"ozabil rev,nztoare e te "er oana im"ozabil care# )n cur ul de f!urrii activitii economice# ac7iziioneaz au im"ort bunuri econd-7and !i/ au o"ere de art# obiecte de colecie au antic7iti )n co"ul rev,nzrii# indiferent dac re "ectiva "er oan im"ozabil acioneaz )n nume "ro"riu au )n numele altei "er oane )n cadrul unui contract de comi ion la cum"rare au v,nzare6 05 organizatorul unei v,nzri "rin licitaie "ublic e te "er oana im"ozabil care# )n de f!urarea activitii ale economice# ofer bunuri "re v,nzare "rin licitaie "ublic# )n co"ul ad&udecrii ace tora de ctre ofertantul cu "reul cel mai mare6 g5 mar&a "rofitului e te diferena dintre "reul de v,nzare a"licat de "er oana im"ozabil rev,nztoare !i "reul de cum"rare# )n care: 1. "reul de v,nzare con tituie uma obinut de "er oana im"ozabil rev,nztoare de la cum"rtor au de la un ter# inclu iv ubveniile direct legate de acea t tranzacie# im"ozitele# obligaiile de "lat# ta$ele !i alte c7eltuieli# cum ar fi cele de comi ion# ambalare# tran "ort !i a igurare# "erce"ute de "er oana im"ozabil rev,nztoare cum"rtorului# cu e$ce"ia reducerilor de "re6 2. "reul de cum"rare re"rezint tot ce con tituie uma obinut# conform definiiei "reului de v,nzare# de furnizor# de la "er oana im"ozabil rev,nztoare6 =5 regimul "ecial re"rezint reglementrile "eciale "revzute de "rezentul articol "entru ta$area livrrilor de bunuri econd-7and# o"ere de art# obiecte de colecie !i antic7iti la cota de mar& a "rofitului. 425 Per oana im"ozabil rev,nztoare va a"lica regimul "ecial "entru livrrile de bunuri econd-7and# o"ere de art# obiecte de colecie !i antic7iti# altele dec,t o"erele de art livrate de autorii au ucce orii de dre"t ai ace tora# "entru care e$i t obligaia colectrii ta$ei# bunuri "e care le-a ac7iziionat din interiorul *omunitii# de la unul dintre urmtorii furnizori: a5 o "er oan neim"ozabil6 b5 o "er oan im"ozabil# )n m ura )n care livrarea efectuat de re "ectiva "er oan im"ozabil e te cutit de ta$# conform art. 1:1 alin. 324 lit. g46 c5 o )ntre"rindere mic# )n m ura )n care ac7iziia re "ectiv e refer la bunuri de ca"ital6 d5 o "er oan im"ozabil rev,nztoare# )n m ura )n care livrarea de ctre acea ta a fo t u"u ta$ei )n regim "ecial. 435 +n condiiile tabilite "rin norme# "er oana im"ozabil rev,nztoare "oate o"ta "entru a"licarea regimului "ecial "entru livrarea urmtoarelor bunuri:

a5 o"ere de art# obiecte de colecie au antic7iti "e care le-a im"ortat6 b5 o"ere de art ac7iziionate de "er oana im"ozabil rev,nztoare de la autorii ace tora au de la ucce orii )n dre"t ai ace tora# "entru care e$i t obligaia colectrii ta$ei. 445 +n cazul livrrilor "revzute la alin. 324 !i 324# "entru care e e$ercit o"iunea "revzut la alin. 324# baza de im"ozitare e te mar&a "rofitului# determinat conform alin. 314 lit. g4# e$clu iv valoarea ta$ei aferente. Prin e$ce"ie# "entru livrrile de o"ere de art# obiecte de colecie au antic7iti im"ortate direct de "er oana im"ozabil rev,nztoare# conform alin. 324# "reul de cum"rare "entru calculul mar&ei de "rofit e te con tituit din baza de im"ozitare la im"ort# tabilit conform art. 12B# "lu ta$a datorat au ac7itat la im"ort. 455 Orice livrare de bunuri econd-7and# o"ere de art# obiecte de colecie au antic7iti# efectuat )n regim "ecial# e te cutit de ta$# )n condiiile art. 1:2 alin. 314 lit. a4# b4# 74 - m4 !i o4. 465 Per oana im"ozabil rev,nztoare nu are dre"tul la deducerea ta$ei datorate au ac7itate "entru bunurile "revzute la alin. 324 !i 324# )n m ura )n care livrarea ace tor bunuri e ta$eaz )n regim "ecial. 475 Per oana im"ozabil rev,nztoare "oate a"lica regimul normal de ta$are "entru orice livrare eligibil "entru a"licarea regimului "ecial# inclu iv "entru livrrile de bunuri "entru care e "oate e$ercita o"iunea de a"licare a regimului "ecial "revzut la alin. 324. 475 +n cazul )n care "er oana im"ozabil rev,nztoare a"lic regimul normal de ta$are "entru bunurile "entru care "utea o"ta a"lice regimul "ecial "revzut la alin. 324# "er oana re "ectiv va avea dre"tul de deducere a ta$ei datorate au ac7itate "entru: a5 im"ortul de o"ere de art# obiecte de colecie au antic7iti6 b5 "entru o"ere de art ac7iziionate de la autorii ace tora au ucce orii )n dre"t ai ace tora. 4B5 're"tul de deducere "revzut la alin. 3@4 ia na!tere la data la care e te e$igibil ta$a colectat aferent livrrii "entru care "er oana im"ozabil rev,nztoare o"teaz "entru regimul normal de ta$. 4105 Per oanele im"ozabile nu au dre"tul la deducerea ta$ei datorate au ac7itate "entru bunuri care au fo t au urmeaz fie ac7iziionate de la "er oana im"ozabil rev,nztoare# )n m ura )n care livrarea ace tor bunuri de ctre "er oana im"ozabil rev,nztoare e te u"u regimului "ecial. 4115 .egimul "ecial nu e a"lic "entru: a5 livrrile efectuate de o "er oan im"ozabil rev,nztoare "entru bunurile ac7iziionate )n interiorul *omunitii de la "er oane care au

beneficiat de cutire de ta$# conform art. 1:2 alin. 314 lit. a4 !i e4 - g4 !i art. 1:2 alin. 314 lit. 74 - m4# la cum"rare# la ac7iziia intracomunitar au la im"ortul de a tfel de bunuri ori care au beneficiat de rambur area ta$ei6 b5 livrarea intracomunitar de ctre o "er oan im"ozabil rev,nztoare de mi&loace de tran "ort noi cutite de ta$# conform art. 1:2 alin. 324 lit. b4. 4125 Per oana im"ozabil rev,nztoare nu are dre"tul )n crie ta$a aferent livrrilor de bunuri u"u e regimului "ecial# )n mod di tinct# )n facturile emi e clienilor. 4135 +n condiiile tabilite "rin norme# "er oana im"ozabil rev,nztoare care a"lic regimul "ecial trebuie )nde"linea c urmtoarele obligaii: a5 tabilea c ta$a colectat )n cadrul regimului "ecial "entru fiecare "erioad fi cal )n care trebuie de"un decontul de ta$# conform art. 150?1 !i art. 150?26 b5 in evidena o"eraiunilor "entru care e a"lic regimul "ecial. 4145 +n condiiile tabilite "rin norme# "er oana im"ozabil rev,nztoare care efectueaz at,t o"eraiuni u"u e regimului normal de ta$# c,t !i regimului "ecial# trebuie )nde"linea c urmtoarele obligaii: a5 in evidene e"arate "entru o"eraiunile u"u e fiecrui regim6 b5 tabilea c ta$a colectat )n cadrul regimului "ecial "entru fiecare "erioad fi cal )n care trebuie de"un decontul de ta$# conform art. 150?1 !i art. 150?2. 4155 'i "oziiile alin. 314 - 31:4 e a"lic !i v,nzrilor "rin licitaie "ublic efectuate de "er oanele im"ozabile rev,nztoare care acioneaz ca organizatori de v,nzri "rin licitaie "ublic )n condiiile tabilite "rin norme.

Norme metodologice
RT, &0'%. Regimul special pentru aurul de investiii 415 <urul de inve tiii )n eamn: a5 aurul# ub form de lingouri au "lac7ete acce"tate/cotate "e "ieele de metale "reioa e# av,nd "uritatea minim de BB5 la mie# re"rezentate au nu "rin 7,rtii de valoare# cu e$ce"ia lingourilor au "lac7etelor cu greutatea de cel mult 1 g6 b5 monedele de aur care )nde"line c urmtoarele condiii:

1. au titlul mai mare au egal cu B00 la mie6 2. unt reconfecionate du" anul 1@006 2. unt au au con tituit moneda legal de c7imb )n tatul de origine6 !i :. unt v,ndute )n mod normal la un "re care nu de"!e!te valoarea de "ia liber a aurului coninut de monede cu mai mult de @0A6 425 +n en ul "rezentului articol# monedele "revzute la alin.314 lit. b4 nu e con ider ca fiind v,ndute )n co" numi matic. 435 Urmtoarele o"eraiuni unt cutite de ta$: a5 livrrile# ac7iziiile intracomunitare !i im"ortul de aur de inve tiii# inclu iv inve tiiile )n 7,rtii de valoare# "entru aurul nominalizat au nenominalizat ori negociat )n conturi de aur !i cu"rinz,nd mai ale )m"rumuturile !i c7imburile cu aur care confer un dre"t de "ro"rietate au de crean a u"ra aurului de inve tiii# "recum !i o"eraiunile referitoare la aurul de inve tiii care con tau )n contracte la termen future !i forFard# care dau na!tere unui tran fer al dre"tului de "ro"rietate au de crean a u"ra aurului de inve tiii6 b5 erviciile de intermediere )n livrarea de aur de inve tiii# "re tate de ageni care acioneaz )n numele !i "e eama unui mandant. 445 Per oana im"ozabil care "roduce aurul de inve tiii au tran form orice aur )n aur de inve tiii "oate o"ta "entru regimul normal de ta$ "entru livrrile de aur de inve tiii ctre alt "er oan im"ozabil# care )n mod normal ar fi cutite# conform "revederilor alin. 324 lit. a4. 455 Per oana im"ozabil care livreaz )n mod curent aur )n co"uri indu triale "oate o"ta "entru regimul normal de ta$# "entru livrrile de aur de inve tiii "revzut la alin. 314 lit. a4 ctre alt "er oan im"ozabil# care )n mod normal ar fi cutite# conform "revederilor alin. 324 lit. a4. 465 5ntermediarul care "re teaz ervicii de intermediere )n livrarea de aur# )n numele !i )n contul unui mandant# "oate o"ta "entru ta$are# dac mandantul !i-a e$ercitat o"iunea "revzut la alin. 3:4. 475 O"iunile "revzute la alin. 3:4 - 304 e e$ercit "rintr-o notificare tran mi organului fi cal com"etent. O"iunea intr )n vigoare la data )nregi trrii notificrii la organele fi cale au la data de"unerii ace teia la "o!t# cu confirmare de "rimire# du" caz# !i e a"lic tuturor livrrilor de aur de inve tiii efectuate de la data re "ectiv. +n cazul o"iunii e$ercitate de un intermediar# o"iunea e a"lic "entru toate erviciile de intermediere "re tate de re "ectivul intermediar )n beneficiul aceluia!i mandant care !i-a e$ercitat o"iunea "revzut la alin. 354. +n cazul e$ercitrii o"iunilor "revzute la alin. 3:4 - 304# "er oanele im"ozabile nu "ot reveni la regimul "ecial.

475 +n cazul )n care livrarea de aur de inve tiii e te cutit de ta$# conform "rezentului articol# "er oana im"ozabil are dre"tul deduc: a5 ta$a datorat au ac7itat# "entru ac7iziiile de aur de inve tiii efectuate de la o "er oan care !i-a e$ercitat o"iunea de ta$are6 b5 ta$a datorat au ac7itat# "entru ac7iziiile intracomunitare au im"ortul de aur# care e te ulterior tran format )n aur de inve tiii de "er oana im"ozabil au de un ter )n numele "er oanei im"ozabile6 c5 ta$a datorat au ac7itat# "entru erviciile "re tate )n beneficiul u# con t,nd )n c7imbarea formei# greutii au "uritii aurului# inclu iv aurului de inve tiii. 4B5 Per oana im"ozabil care "roduce aur de inve tiii au tran form aurul )n aur de inve tiii are dre"tul la deducerea ta$ei datorate au ac7itate "entru ac7iziii legate de "roducia au tran formarea aurului re "ectiv. 4105 Pentru livrrile de alia&e au emifabricate din aur cu titlul mai mare au egal cu 225 la mie# "recum !i "entru livrrile de aur de inve tiii# efectuate de "er oane im"ozabile care !i-au e$ercitat o"iunea de ta$are ctre cum"rtori "er oane im"ozabile# cum"rtorul e te "er oana obligat la "lata ta$ei# conform normelor. 4115 Per oana im"ozabil care comercializeaz aur de inve tiii va ine evidena tuturor tranzaciilor cu aur de inve tiii !i va " tra documentaia care "ermit identificarea clientului )n ace te tranzacii. <ce te evidene e vor " tra minimum 5 ani de la f,r!itul anului )n care o"eraiunile au fo t efectuate.

Norme metodologice
RT, &0'%/ Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaz servicii electronice persoanelor neimpozabile 415 +n )nele ul "rezentului articol: a5 "er oana im"ozabil ne tabilit )n eamn "er oana im"ozabil care nu are un ediu fi$ !i nici nu e te tabilit )n *omunitate# creia nu i e olicit din alte motive e )nregi treze )n *omunitate )n co"uri de H>< !i care "re teaz ervicii electronice "er oanelor neim"ozabile tabilite )n *omunitate6 b5 tat membru de )nregi trare )n eamn tatul membru ale de "er oana im"ozabil# ne tabilit "entru declararea )nce"erii activitii ale ca "er oan im"ozabil "e teritoriul comunitar# conform "rezentului articol6 c5 tat membru de con um )n eamn tatul membru )n care erviciile electronice )!i au locul "re trii# )n conformitate cu art. 50 alin.

314 lit. C4 din 'irectiva 112# )n care beneficiarul# care nu acioneaz )n calitate de "er oan im"ozabil )n cadrul unei activiti economice# e te tabilit# )!i are domiciliul au re!edina obi!nuit. 425 Per oana im"ozabil ne tabilit care "re teaz ervicii electronice# a tfel cum unt definite la art. 125?1 alin. 314 "ct. 20# unor "er oane neim"ozabile tabilite )n *omunitate au care )!i au domiciliul au re!edina obi!nuit )ntr-un tat membru "oate utiliza un regim "ecial "entru toate erviciile electronice "re tate )n *omunitate. .egimul "ecial "ermite# "rintre altele# )nregi trarea unei "er oane im"ozabile ne tabilite )ntr-un ingur tat membru# conform "rezentului articol# "entru toate erviciile electronice "re tate )n *omunitate ctre "er oane neim"ozabile tabilite )n *omunitate. 435 +n cazul )n care o "er oan im"ozabil ne tabilit o"teaz "entru regimul "ecial !i alege .om,nia ca tat membru de )nregi trare# la data )nce"erii o"eraiunilor ta$abile# "er oana re "ectiv trebuie de"un )n format electronic o declaraie de )nce"ere a activitii la organul fi cal com"etent. 'eclaraia trebuie conin urmtoarele informaii: denumirea/numele "er oanei im"ozabile# adre a "o!tal# adre ele electronice# inclu iv "agina de internet "ro"rie# codul naional de )nregi trare fi cal# du" caz# "recum !i o declaraie "rin care e confirm c "er oana nu e te )nregi trat )n co"uri de H>< )n *omunitate. (odificrile ulterioare ale datelor din declaraia de )nregi trare trebuie adu e la cuno!tin organului fi cal com"etent# "e cale electronic. 445 1a "rimirea declaraiei de )nce"ere a activitii organul fi cal com"etent va )nregi tra "er oana ne tabilit cu un cod de )nregi trare "ecial )n co"uri de H>< !i va comunica ace t cod "er oanei re "ective "rin mi&loace electronice. +n co"ul )nregi trrii nu e te nece ar de emnarea unui re"rezentant fi cal. 455 Per oana im"ozabil ne tabilit trebuie notifice# "rin mi&loace electronice# organul fi cal com"etent# )n caz de )ncetare a activitii au )n caz de modificri ulterioare# care o e$clud de la regimul "ecial. 465 Per oana im"ozabil ne tabilit va fi coa din eviden de ctre organul fi cal com"etent# dac e )nde"line!te una dintre urmtoarele condiii: a5 "er oana im"ozabil informeaz organul fi cal c nu mai "re teaz ervicii electronice6 b5 organul fi cal com"etent con tat c o"eraiunile ta$abile ale "er oanei im"ozabile -au )nc7eiat6 c5 "er oana im"ozabil nu mai )nde"line!te cerinele "entru a i e "ermite utilizarea regimului "ecial6 d5 "er oana im"ozabil )ncalc )n mod re"etat regulile regimului "ecial.

475 Nn ter.en de 20 de -i+e de +a 208r9itu+ 0iecrui tri.e2tru calendari tic# "er oana im"ozabil ne tabilit trebuie de"un la organul fi cal com"etent# "rin mi&loace electronice# un decont "ecial de ta$# "otrivit modelului tabilit de (ini terul %inanelor Publice# indiferent dac au fo t au nu furnizate ervicii electronice )n "erioada fi cal de ra"ortare. 475 'econtul "ecial de ta$ trebuie conin urmtoarele informaii: a5 codul de )nregi trare "revzut la alin. 3:46 b5 valoarea total# e$clu iv ta$a# a "re trilor de ervicii electronice# "entru "erioada fi cal de ra"ortare# cotele ta$ei a"licabile !i valoarea core "unztoare a ta$ei datorate fiecrui tat membru de con um )n care ta$a e te e$igibil6 c5 valoarea total a ta$ei datorate )n *omunitate. 4B5 'econtul "ecial de ta$ de )ntocme!te )n lei. +n cazul )n care "re trile de ervicii -au efectuat )n alte monede e va folo i# la com"letarea decontului# rata de c7imb )n vigoare )n ultima zi a "erioadei fi cale de ra"ortare. .atele de c7imb utilizate unt cele "ublicate de Ganca *entral Iuro"ean "entru ziua re "ectiv au cele din ziua urmtoare# dac nu unt "ublicate )n acea zi. 4105 Per oana im"ozabil ne tabilit trebuie ac7ite uma total a ta$ei datorate *omunitii )ntr-un cont "ecial# )n lei# de c7i la trezorerie# indicat de organul fi cal com"etent# ",n la data la care are obligaia de"unerii decontului "ecial. Prin norme e tabile!te "rocedura de virare a umelor cuvenite fiecrui tat membru# "entru erviciile electronice de f!urate "e teritoriul lor# de "er oana im"ozabil ne tabilit# )nregi trat )n .om,nia )n co"uri de H><. 4115 Per oana im"ozabil ne tabilit trebuie in o eviden uficient de detaliat a erviciilor "entru care e a"lic ace t regim "ecial# "entru a "ermite organelor fi cale com"etente din tatele membre de con um determine dac decontul "revzut la alin. 374 e te corect. <ce te evidene e "un la di "oziie electronic# la olicitarea organului fi cal com"etent# "recum !i a tatelor membre de con um. Per oana im"ozabil ne tabilit va " tra ace te evidene "e o "erioad de 10 ani de la )nc7eierea anului )n care -au "re tat erviciile. 4125 Per oana im"ozabil ne tabilit care utilizeaz regimul "ecial nu e$ercit dre"tul de deducere "rin decontul "ecial de ta$# conform art. 1:7?1# dar va "utea e$ercita ace t dre"t "rin rambur area ta$ei ac7itate# )n conformitate cu "revederile art. 1:7?2 alin. 314 lit. b4# c7iar dac o "er oan im"ozabil tabilit )n .om,nia nu ar avea dre"tul la o com"en aie imilar )n ceea ce "rive!te ta$a au un alt im"ozit imilar# )n condiiile "revzute de legi laia rii )n care )!i are ediul "er oana im"ozabil ne tabilit.

CAP. 1+ O1l .%,


RT, &0. 3nregistrarea persoanelor impozabile n scopuri de TV 415 Per oana im"ozabil care are ediul activitii economice )n .om,nia !i realizeaz au intenioneaz realizeze o activitate economic ce im"lic o"eraiuni ta$abile !i/ au cutite de ta$a "e valoarea adugat cu dre"t de deducere trebuie olicite )nregi trarea )n co"uri de H>< la organul fi cal com"etent# denumit )n continuare )nregi trare normal )n co"uri de ta$# du" cum urmeaz: a5 )nainte de realizarea unor a tfel de o"eraiuni# )n urmtoarele cazuri: 1. dac declar c urmeaz realizeze o cifr de afaceri care atinge au de"!e!te "lafonul de cutire "revzut la art. 152 alin. 314# cu "rivire la regimul "ecial de cutire "entru )ntre"rinderile mici6 2. dac declar c urmeaz realizeze o cifr de afaceri inferioar "lafonului de cutire "revzut la art. 152 alin. 314# dar o"teaz "entru a"licarea regimului normal de ta$6 b5 dac )n cur ul unui an calendari tic atinge au de"!e!te "lafonul de cutire "revzut la art. 152 alin. 314# )n termen de 10 zile de la f,r!itul lunii )n care a atin au a de"!it ace t "lafon6 c5 dac cifra de afaceri realizat )n cur ul unui an calendari tic e te inferioar "lafonului de cutire "revzut la art. 152 alin. 314# dar o"teaz "entru a"licarea regimului normal de ta$6 d5 dac efectueaz o"eraiuni cutite de ta$ !i o"teaz "entru ta$area ace tora# conform art. 1:1 alin. 324. 425 Per oana im"ozabil care are ediul activitii economice )n afara .om,niei# dar e te tabilit )n .om,nia "rintr-un ediu fi$# conform art. 125?1 alin. 324 lit. b4# e te obligat olicite )nregi trarea )n co"uri de H>< )n .om,nia# a tfel: a5 )naintea "rimirii erviciilor# )n ituaia )n care urmeaz "rimea c "entru ediul fi$ din .om,nia ervicii "entru care e te obligat la "lata ta$ei )n .om,nia conform art. 150 alin. 324# dac erviciile unt "re tate de o "er oan im"ozabil care e te tabilit )n en ul art. 125?1 alin. 324 )n alt tat membru6 b5 )nainte de "re tarea erviciilor# )n ituaia )n care urmeaz "re teze erviciile "revzute la art. 122 alin. 324 de la ediul fi$ din .om,nia "entru un beneficiar "er oan im"ozabil tabilit )n en ul art.

125?1 alin. 324 )n alt tat membru care are obligaia de a "lti H>< )n alt tat membru# conform ec7ivalentului din legi laia tatului membru re "ectiv al art. 150 alin. 3246 c5 )nainte de realizarea unor activiti economice de la re "ectivul ediu fi$ )n condiiile tabilite la art. 125?1 alin. 324 lit. b4 !i c4 care im"lic: 1. livrri de bunuri ta$abile !i/ au cutite cu dre"t de deducere# inclu iv livrri intracomunitare cutite de H>< conform art. 1:2 alin. 3246 2. "re tri de ervicii ta$abile !i/ au cutite de ta$a "e valoarea adugat cu dre"t de deducere# altele dec,t cele "revzute la lit. a4 !i b46 2. o"eraiuni cutite de ta$ !i o"teaz "entru ta$area ace tora# conform art. 1:1 alin. 3246 :. ac7iziii intracomunitare de bunuri ta$abile. 435 Prevederile alin. 314 nu unt a"licabile "er oanei tratate ca "er oan im"ozabil numai "entru c efectueaz ocazional livrri intracomunitare de mi&loace de tran "ort noi. 445 O "er oan im"ozabil care nu e te tabilit )n .om,nia conform art. 125?1 alin. 324 9i nici )nregi trat )n co"uri de H>< )n .om,nia conform art. 152 va olicita )nregi trarea )n co"uri de H>< la organele fi cale com"etente "entru o"era8iuni realizate "e teritoriul .om,niei care dau dre"t de deducere a ta$ei# altele dec,t erviciile de tran "ort 9i erviciile au$iliare ace tora# cutite )n temeiul art. 1:2 alin. 314 lit. c4Em4# art. 1:: alin. 314 lit. c4 9i art. 1::?1# )nainte de efectuarea re "ectivelor o"era8iuni# cu e$ce"8ia itua8iilor )n care "er oana obligat la "lata ta$ei e te beneficiarul# conform art. 150 alin. 324E304. ;u unt obligate e )nregi treze )n .om,nia# conform "rezentului articol# "er oanele tabilite )n afara *omunit8ii Iuro"ene care "re teaz ervicii electronice ctre "er oane neim"ozabile din .om,nia 9i care unt )nregi trate )ntr-un alt tat membru# conform regimului "ecial "entru ervicii electronice# "entru toate erviciile electronice "re tate )n *omunitatea Iuro"ean. Per oana im"ozabil care nu e te tabilit )n .om,nia conform art. 125?1 alin. 324 9i nici )nregi trat )n co"uri de H>< )n .om,nia conform art. 152 "oate olicita )nregi trarea )n co"uri de H>< dac efectueaz )n .om,nia oricare dintre urmtoarele o"era8iuni: a4 im"orturi de bunuri6 b4 o"era8iuni "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. e4# dac o"teaz "entru ta$area ace tora# conform art. 1:1 alin. 3246 c4 o"era8iuni "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. f4# dac ace tea unt ta$abile "rin efectul legii au "rin o"8iune conform art. 1:1 alin. 324.

455 >a olicita )nregi trarea )n co"uri de H>< conform ace tui articol# )nainte de realizarea o"eraiunilor# "er oana im"ozabil ne tabilit )n .om,nia !i ne)nregi trat )n co"uri de H>< )n .om,nia# care intenioneaz: a5 efectueze o ac7iziie intracomunitar de bunuri "entru care e te obligat la "lata ta$ei conform art. 1516 au b5 efectueze o livrare intracomunitar de bunuri cutit de ta$. 465 Per oana im"ozabil tabilit )n *omunitate# dar nu )n .om,nia# care are obligaia e )nregi treze )n co"uri de H>< )n .om,nia# "oate# )n condiiile tabilite "rin norme# )!i )nde"linea c acea t obligaie "rin de emnarea unui re"rezentant fi cal. Per oana im"ozabil ne tabilit )n *omunitate care are obligaia e )nregi treze )n co"uri de H>< )n .om,nia e te obligat# )n condiiile tabilite "rin norme# e )nregi treze "rin de emnarea unui re"rezentant fi cal. 475 Organele fi cale com"etente vor )nregi tra )n co"uri de H><# conform "rezentului articol# toate "er oanele care# )n conformitate cu "revederile "rezentului titlu# unt obligate olicite )nregi trarea# conform alin. 314# 324# 3:4 au 354. Prin ordin al mini trului finanelor "ublice e "ot tabili criterii "e baza crora fie condiionat )nregi trarea )n co"uri de H>< a "er oanei im"ozabile. Organele fi cale com"etente tabile c# "e baza ace tor criterii# dac "er oana im"ozabil &u tific intenia !i are ca"acitatea de a de f!ura activitate economic# "entru a fi )nregi trat )n co"uri de H><. 47?15 Prin ordin al mini trului finan8elor "ublice e "ot tabili criterii "entru condi8ionarea )nregi trrii )n co"uri de H>< a ociet8ilor comerciale cu ediul activit8ii economice )n .om,nia )nfiin8ate )n baza 1egii nr. 21/1BB0 "rivind ociet8ile comerciale# re"ublicat# cu modificrile 9i com"letrile ulterioare# care unt u"u e )nmatriculrii la regi trul comer8ului. Organele fi cale com"etente tabile c# "e baza ace tor criterii# dac "er oana im"ozabil &u tific inten8ia 9i are ca"acitatea de a de f9ura activitate economic# "entru a fi )nregi trat )n co"uri de H><. Prin e$ce"8ie de la "revederile alin. 374# organele fi cale com"etente nu vor )nregi tra )n co"uri de H>< "er oanele im"ozabile care nu )nde"line c criteriile tabilite "rin ordin al mini trului finan8elor "ublice. 475 +n cazul )n care o "er oan e te obligat e )nregi treze )n co"uri de H><# )n conformitate cu "revederile alin. 314 lit. b4# alin. 324# 3:4 au 354# 9i nu olicit )nregi trarea# organele fi cale com"etente vor )nregi tra "er oana re "ectiv din oficiu. 4B5 Organele fi cale com"etente anuleaz )nregi trarea unei "er oane )n co"uri de H><# conform "rezentului articol:

a5 dac e te declarat inactiv conform "revederilor art. 7@?1 din Ordonan8a Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile 9i com"letrile ulterioare# de la data declarrii ca inactiv6 b5 dac a intrat )n inactivitate tem"orar# )n cri )n regi trul comer8ului# "otrivit legii# de la data )n crierii men8iunii "rivind inactivitatea tem"orar )n regi trul comer8ului6 c5 dac a ocia8ii/admini tratorii "er oanei im"ozabile au "er oana im"ozabil )n 9i au )n cri e )n cazierul fi cal infrac8iuni 9i/ au fa"tele "revzute la art. 2 alin. 324 lit. a4 din Ordonan8a Guvernului nr. 75/2001 "rivind organizarea 9i func8ionarea cazierului fi cal# re"ublicat# cu modificrile 9i com"letrile ulterioare# de la data comunicrii deciziei de anulare de ctre organele fi cale com"etente6 d5 dac nu a de"u "e "arcur ul unui eme tru calendari tic nici un decont de ta$ "revzut la art. 150?2# dar nu e te )n itua8ia "revzut la lit. a4 au b4# din "rima zi a celei de-a doua luni urmtoare re "ectivului eme tru calendari tic. <ce te "revederi e a"lic numai )n cazul "er oanelor "entru care "erioada fi cal e te luna au trime trul6 e5 dac )n deconturile de ta$ de"u e "entru 0 luni con ecutive )n cur ul unui eme tru calendari tic# )n cazul "er oanelor care au "erioada fi cal luna calendari tic# 9i "entru dou "erioade fi cale con ecutive )n cur ul unui eme tru calendari tic# )n cazul "er oanelor im"ozabile care au "erioada fi cal trime trul calendari tic# nu au fo t eviden8iate ac7izi8ii de bunuri/ ervicii 9i nici livrri de bunuri/"re tri de ervicii# realizate )n cur ul ace tor "erioade de ra"ortare# din "rima zi a celei de-a doua luni urmtoare re "ectivului eme tru calendari tic6 05 dac# "otrivit "revederilor "rezentului titlu# "er oana nu era obligat olicite )nregi trarea au nu avea dre"tul olicite )nregi trarea )n co"uri de H><# conform "rezentului articol6 g5 )n itua8ia "revzut la art. 152 alin. 374. Pentru itua8iile "revzute la lit. a4Ee4# anularea )nregi trrii )n co"uri de H>< a "er oanei im"ozabile e te realizat din oficiu de ctre organele fi cale com"etente. Pentru itua8ia "revzut la lit. f4# anularea )nregi trrii )n co"uri de H>< e realizeaz la olicitarea "er oanei im"ozabile au din oficiu de ctre organele fi cale com"etente# du" caz. Pentru itua8ia "revzut la lit. g4# anularea )nregi trrii )n co"uri de H>< e realizeaz la olicitarea "er oanei im"ozabile. 4B?15 Procedura de anulare a )nregi trrii )n co"uri de H>< e te tabilit "rin normele "rocedurale )n vigoare. 'u" anularea )nregi trrii )n co"uri de H>< conform alin. 3B4 lit. a4Ee4# organele fi cale com"etente )nregi treaz "er oanele im"ozabile )n co"uri de H>< a tfel: a5 din oficiu# de la data la care a )ncetat itua8ia care a condu la anularea )nregi trrii# "entru itua8iile "revzute la alin. 3B4 lit. a4 9i b46

b5 la olicitarea "er oanei im"ozabile# )n itua8ia "revzut la alin. 3B4 lit. c4# dac )nceteaz itua8ia care a condu la anulare# de la data comunicrii deciziei de )nregi trare )n co"uri de H><6 c5 la olicitarea "er oanei im"ozabile# )n itua8ia "revzut la alin. 3B4 lit. d4# de la data comunicrii deciziei de )nregi trare )n co"uri de H><# "e baza urmtoarelor informa8ii/documente furnizate de "er oana im"ozabil: 1. "rezentarea deconturilor de ta$ nede"u e la termen6 2. "rezentarea unei cereri motivate din care rezulte c e anga&eaz de"un la termenele "revzute de lege deconturile de ta$6 'u" "rima abatere "revzut la alin. 3B4 lit. d4# "er oanele im"ozabile vor fi )nregi trate )n co"uri de H><# dac )nde"line c toate condi8iile "revzute de lege# numai du" o "erioad de 2 luni de la anularea )nregi trrii. +n cazul )n care abaterea e re"et du" re)nregi trarea "er oanei im"ozabile# organele fi cale vor anula codul de )nregi trare )n co"uri de H>< 9i nu vor a"roba eventuale cereri ulterioare de re)nregi trare )n co"uri de H><. d5 la olicitarea "er oanei im"ozabile# )n itua8ia "revzut la alin. 3B4 lit. e4# "e baza unei declara8ii "e "ro"ria r "undere din care rezulte c va de f9ura activit8i economice cel mai t,rziu )n cur ul lunii urmtoare celei )n care a olicitat )nregi trarea )n co"uri de H><. 'ata )nregi trrii )n co"uri de H>< a "er oanei im"ozabile e te data comunicrii deciziei de )nregi trare )n co"uri de H><. +n itua8ia )n care "er oana im"ozabil nu de"une o cerere de )nregi trare )n co"uri de H>< )n ma$imum 1@0 de zile de la data anulrii# organele fi cale nu vor a"roba eventuale cereri ulterioare de re)nregi trare )n co"uri de H><. Per oanele im"ozabile aflate )n itua8iile "revzute de "rezentul alineat nu "ot a"lica "revederile referitoare la "lafonul de cutire "entru mici )ntre"rinderi "revzut la art. 152 ",n la data )nregi trrii )n co"uri de H><# fiind obligate a"lice "revederile art. 11 alin. 31?14 9i 31?24. 4B?25 <gen8ia ;a8ional de <dmini trare %i cal organizeaz .egi trul "er oanelor im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152 9i .egi trul "er oanelor im"ozabile a cror )nregi trare )n co"uri de H>< conform art. 152 a fo t anulat. .egi trele unt "ublice 9i e afi9eaz "e ite-ul <gen8iei ;a8ionale de <dmini trare %i cal. +n crierea )n .egi trul "er oanelor im"ozabile a cror )nregi trare )n co"uri de H>< conform art. 152 a fo t anulat e face de ctre organul fi cal com"etent# du" comunicarea deciziei de anulare a )nregi trrii )n co"uri de H><# )n termen de cel mult 2 zile de la data comunicrii. 4105 Per oana )nregi trat conform "rezentului articol va anuna )n cri organele fi cale com"etente cu "rivire la modificrile informaiilor declarate )n cererea de )nregi trare au furnizate "rin alt metod organului fi cal com"etent# )n legtur cu )nregi trarea a# au care a"ar

)n certificatul de )nregi trare )n termen de 15 zile de la "roducerea oricruia dintre ace te evenimente. 4115 +n cazul )ncetrii de f!urrii de o"eraiuni care dau dre"t de deducere a ta$ei au )n cazul )ncetrii activitii ale economice# orice "er oan )nregi trat conform "rezentului articol va anuna )n cri organele fi cale com"etente )n termen de 15 zile de la "roducerea oricruia dintre ace te evenimente )n co"ul coaterii din evidena "er oanelor )nregi trate )n co"uri de H><. Prin norme "rocedurale e tabile c data de la care are loc coaterea din eviden !i "rocedura a"licabil.

Norme metodologice
RT, &0.%& 3nregistrarea n scopuri de TV a altor persoane care efectueaz ac"iziii intracomunitare sau pentru servicii 415 <re obligaia olicite )nregi trarea )n co"uri de H><# conform "rezentului articol: a5 "er oana im"ozabil care are ediul activitii economice )n .om,nia !i "er oana &uridic neim"ozabil tabilit )n .om,nia# ne)nregi trate !i care nu au obligaia e )nregi treze conform art. 152 !i care nu unt de&a )nregi trate conform lit. b4 au c4 au alin. 324# care efectueaz o ac7iziie intracomunitar ta$abil )n .om,nia# )nainte de efectuarea ac7iziiei intracomunitare# dac valoarea ac7iziiei intracomunitare re "ective de"!e!te "lafonul "entru ac7iziii intracomunitare )n anul calendari tic )n care are loc ac7iziia intracomunitar6 b5 "er oana im"ozabil care are ediul activitii economice )n .om,nia# ne)nregi trat !i care nu are obligaia e )nregi treze conform art. 152 !i care nu e te de&a )nregi trat conform lit. a4 au c4 au a alin. 324# dac "re teaz ervicii care au locul )n alt tat membru# "entru care beneficiarul erviciului e te "er oana obligat la "lata ta$ei conform ec7ivalentului din legi laia altui tat membru al art. 150 alin. 324# )nainte de "re tarea erviciului6 c5 "er oana im"ozabil care )!i are tabilit ediul activitii economice )n .om,nia# care nu e te )nregi trat !i nu are obligaia e )nregi treze conform art. 152 !i care nu e te de&a )nregi trat conform lit. a4 au b4 au a alin. 324# dac "rime!te de la un "re tator# "er oan im"ozabil tabilit )n alt tat membru# ervicii "entru care e te obligat la "lata ta$ei )n .om,nia conform art. 150 alin. 324# )naintea "rimirii erviciilor re "ective. 425 Per oana im"ozabil care are ediul activitii economice )n .om,nia# dac nu e te )nregi trat !i nu e te obligat e )nregi treze conform art. 152# !i "er oana &uridic neim"ozabil tabilit )n .om,nia

"ot olicita e )nregi treze# conform "rezentului articol# )n cazul )n care realizeaz ac7iziii intracomunitare# conform art. 120 alin. 304. 435 Organele fi cale com"etente vor )nregi tra )n co"uri de H><# conform "rezentului articol# orice "er oan care olicit )nregi trarea# conform alin. 314 au 324. 445 'ac "er oana obligat e )nregi treze )n co"uri de H><# )n condiiile alin. 314# nu olicit )nregi trarea# organele fi cale com"etente vor )nregi tra "er oana re "ectiv din oficiu. 455 Per oana )nregi trat )n co"uri de H>< conform alin. 314 lit. a4 "oate olicita anularea )nregi trrii ale oric,nd# du" e$"irarea anului calendari tic urmtor celui )n care a fo t )nregi trat# dac valoarea ac7iziiilor ale intracomunitare nu a de"!it "lafonul de ac7iziii )n anul )n care face olicitarea au )n anul calendari tic anterior !i dac nu !i-a e$ercitat o"iunea conform alin. 374. 465 Per oana )nregi trat )n co"uri de H>< conform alin. 324 "oate olicita anularea )nregi trrii oric,nd du" e$"irarea a 2 ani calendari tici care urmeaz anului )n care a o"tat "entru )nregi trare# dac valoarea ac7iziiilor ale intracomunitare nu a de"!it "lafonul de ac7iziii )n anul )n care de"une acea t olicitare au )n anul calendari tic anterior# dac nu !i-a e$ercitat o"iunea conform alin. 374. 475 'ac du" e$"irarea anului calendari tic "revzut la alin. 354 au a celor 2 ani calendari tici "revzui la alin. 304# care urmeaz celui )n care -a efectuat )nregi trarea# "er oana im"ozabil efectueaz o ac7iziie intracomunitar )n baza codului de )nregi trare )n co"uri de H><# obinut conform "rezentului articol# e con ider c "er oana a o"tat conform art. 120 alin. 304# cu e$ce"ia cazului )n care a de"!it "lafonul de ac7iziii intracomunitare. 475 Per oana )nregi trat conform alin. 314 lit. b4 !i c4 "oate olicita anularea )nregi trrii ale oric,nd du" e$"irarea anului calendari tic )n care a fo t )nregi trat# cu e$ce"ia ituaiei )n care trebuie rm,n )nregi trat conform alin. 354 - 374. 4B5 Organele fi cale com"etente vor anula )nregi trarea unei "er oane# conform "rezentului articol# din oficiu au# du" caz# la cerere# )n urmtoarele itua8ii: a4 "er oana re "ectiv e te )nregi trat )n co"uri de H><# conform art. 1526 au b4 "er oana re "ectiv are dre"tul la anularea )nregi trrii )n co"uri de H><# conform "rezentului articol# 9i olicit anularea conform alin. 354# 304 9i 3@46 au c4 "er oana re "ectiv )9i )nceteaz activitatea economic. 4105 +nregi trarea )n co"uri de H>< conform "rezentului articol nu confer "er oanei im"ozabile calitatea de "er oan )nregi trat normal )n

co"uri de H><# ace t cod fiind utilizat numai "entru ac7iziii intracomunitare au "entru erviciile "revzute la art. 122 alin. 324# "rimite de la "er oane im"ozabile tabilite )n alt tat membru au "re tate ctre "er oane im"ozabile tabilite )n alt tat membru. 4115 Prevederile art. 152 alin. 3B4 e a"lic core "unztor !i "entru "er oanele )nregi trate )n co"uri de H>< conform "rezentului articol.

Norme metodologice
RT, &0/ +revederi generale referitoare la nregistrare 415 *odul de )nregi trare )n co"uri de H><# atribuit conform art. 152 6!i 152?1# are "refi$ul ^.OT# conform Dtandardului internaional 5DO 2100 - al"7a 2. 425 <nularea )nregi trrii )n co"uri de H>< a unei "er oane nu o e$onereaz de r "underea care )i revine# conform "rezentului titlu# "entru orice aciune anterioar datei anulrii !i de obligaia de a olicita )nregi trarea )n condiiile "rezentului titlu. 435 Prin norme e tabile c cazurile )n care "er oanele ne tabilite )n .om,nia care unt obligate la "lata H>< )n .om,nia conform art. 150 alin. 314 "ot fi cutite de )nregi trarea )n co"uri de H>< )n .om,nia. 445 Per oanele )nregi trate: a5 conform art. 152 vor comunica codul de )nregi trare )n co"uri de H>< tuturor furnizorilor/"re tatorilor au clienilor6 b5 conform art. 152?1 vor comunica codul de )nregi trare )n co"uri de H><: 1. furnizorului/"re tatorului# atunci c,nd au obligaia "lii ta$ei conform art. 150 alin. 324 - 304 !i art. 1516 2. beneficiarului# "er oan im"ozabil din alt tat membru# ctre care "re teaz ervicii "entru care ace ta e te obligat la "lata ta$ei conform ec7ivalentului din alt tat membru al art. 150 alin. 324.

Norme metodologice

RT, &00 Aacturarea 415 Per oana im"ozabil care efectueaz o livrare de bunuri au o "re tare de ervicii# alta dec,t o livrare/"re tare fr dre"t de deducere a ta$ei# conform art. 1:1 alin. 314 !i 324# trebuie emit o factur ctre

fiecare beneficiar# cel t,rziu ",n )n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei )n care ia na!tere fa"tul generator al ta$ei# cu e$ce"ia cazului )n care factura a fo t de&a emi . 'e a emenea# "er oana im"ozabil trebuie emit o factur ctre fiecare beneficiar "entru uma avan urilor )nca ate )n legtur cu o livrare de bunuri au o "re tare de ervicii# cel t,rziu ",n )n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei )n care a )nca at avan urile# cu e$ce"ia cazului )n care factura a fo t de&a emi .

Norme metodologice
425 Per oana )nregi trat conform art. 152 trebuie autofactureze# )n termenul "revzut la alin. 314# fiecare livrare de bunuri au "re tare de ervicii ctre ine. Norme metodologice 435 Per oana im"ozabil va emite o factur# )n termenul tabilit la alin. 314# "entru fiecare v,nzare la di tan "e care a efectuat-o# )n condiiile art. 122 alin. 324. 445 Per oana im"ozabil va emite o autofactur )n termenul tabilit la alin. 314# "entru fiecare tran fer "e care l-a efectuat )n alt tat membru# )n condiiile art. 12@ alin. 3104 !i "entru fiecare ac7iziie intracomunitar efectuat )n .om,nia )n condiiile tabilite la art. 120?1 alin. 324 lit. a4. Norme metodologice 455 %actura cu"rinde )n mod obligatoriu urmtoarele informaii: a5 numrul de ordine# )n baza uneia au mai multor erii# care identific factura )n mod unic6 b5 data emiterii facturii6 c5 data la care au fo t livrate bunurile/"re tate erviciile au data )nca rii unui avan # )n m ura )n care acea t dat difer de data emiterii facturii6 d5 denumirea/numele# adre a !i codul de )nregi trare )n co"uri de H>< au# du" caz# codul de identificare fi cal# ale "er oanei im"ozabile care emite factura6 e5 denumirea/numele furnizorului/"re tatorului care nu e te tabilit )n .om,nia !i care !i-a de emnat un re"rezentant fi cal# "recum !i denumirea/numele# adre a !i codul de )nregi trare )n co"uri de H><# conform art. 152# ale re"rezentantului fi cal6 05 denumirea/numele !i adre a beneficiarului bunurilor au erviciilor# "recum !i codul de )nregi trare )n co"uri de H>< au codul de identificare fi cal ale beneficiarului# dac ace ta e te o "er oan im"ozabil au o "er oan &uridic neim"ozabil6 g5 denumirea/numele beneficiarului care nu e te tabilit )n .om,nia !i care !i-a de emnat un re"rezentant fi cal# "recum !i

denumirea/numele# adre a !i codul de )nregi trare "revzut la art. 152 ale re"rezentantului fi cal6 =5 denumirea !i cantitatea bunurilor livrate# denumirea erviciilor "re tate# "recum !i "articularitile "revzute la art. 125?1 alin. 324 )n definirea bunurilor# )n cazul livrrii intracomunitare de mi&loace de tran "ort noi6 i5 baza de im"ozitare a bunurilor !i erviciilor au# du" caz# avan urile facturate# "entru fiecare cot# cutire au o"eraiune neta$abil# "reul unitar# e$clu iv ta$a# "recum !i rabaturile# remizele# ri turnele !i alte reduceri de "re6 /5 indicarea cotei de ta$ a"licate !i a umei ta$ei colectate# e$"rimate )n lei# )n funcie de cotele ta$ei6 :5 )n cazul )n care nu e datoreaz ta$a# trimiterea la di "oziiile a"licabile din "rezentul titlu au din 'irectiva 112 au orice alt meniune din care rezulte c livrarea de bunuri au "re tarea de ervicii face obiectul unei cutiri au a "rocedurii de ta$are inver 6 +5 )n cazul )n care e a"lic regimul "ecial "entru ageniile de turi m# trimiterea la art. 152?1# la art. 200 din 'irectiva 112 au orice alt referin care indice fa"tul c a fo t a"licat regimul "ecial6 .5 dac e a"lic unul dintre regimurile "eciale "entru bunuri econd-7and# o"ere de art# obiecte de colecie !i antic7iti# trimiterea la art. 152?2# la art. 212# 220 ori 222 din 'irectiva 112 au orice alt referin care indice fa"tul c a fo t a"licat unul dintre regimurile re "ective6 n5 o referire la alte facturi au documente emi e anterior# atunci c,nd e emit mai multe facturi au documente "entru aceea!i o"eraiune.

Norme metodologice
465 Demnarea !i !tam"ilarea facturilor nu unt obligatorii. 475 Prin derogare de la alin. 314 !i fr contravin "revederilor alin. 324# "er oana im"ozabil e te cutit de obligaia emiterii facturii# "entru urmtoarele o"eraiuni# cu e$ce"ia cazului )n care beneficiarul olicit factura: a5 tran "ortul "er oanelor cu ta$imetre# "recum !i tran "ortul "er oanelor "e baza biletelor de cltorie au a abonamentelor6 b5 livrrile de bunuri "rin magazinele de comer cu amnuntul !i "re trile de ervicii ctre "o"ulaie# con emnate )n documente# fr nominalizarea cum"rtorului6 c5 === <brogat. 475 Prin norme e tabile c condiiile )n care:

a5 e "oate )ntocmi o factur centralizatoare "entru mai multe livrri e"arate de bunuri au "re tri e"arate de ervicii6 b5 e "ot emite facturi de ctre cum"rtor au client )n numele !i )n contul furnizorului/"re tatorului6 c5 e "ot tran mite facturi "rin mi&loace electronice6 d5 e "ot emite facturi de ctre un ter )n numele !i )n contul furnizorului/"re tatorului6 e5 e "ot " tra facturile )ntr-un anumit loc. 4B5 Prin e$ce"ie de la di "oziiile alin. 354# e "ot )ntocmi facturi im"lificate )n cazurile tabilite "rin norme. 5ndiferent de ituaie# trebuie ca facturile emi e )n i tem im"lificat conin cel "uin urmtoarele informaii: a4 data emiterii6 b4 identificarea "er oanei im"ozabile emitente6 c4 identificarea ti"urilor de bunuri !i ervicii furnizate6 d4 uma ta$ei de ac7itat au informaiile nece are "entru calcularea ace teia. Norme metodologice 4105 Orice document au me a& care modific !i care e refer )n mod "ecific !i fr ambiguiti la factura iniial va fi tratat ca o factur. 4115 .om,nia va acce"ta documentele au me a&ele "e u"ort 7,rtie ori )n form electronic dre"t facturi# dac ace tea )nde"line c condiiile "revzute de "rezentul articol. 4125 +n ituaia )n care "ac7ete care conin mai multe facturi unt tran mi e au "u e la di "oziie aceluia!i de tinatar "rin mi&loace electronice# informaiile care unt comune facturilor individuale "ot fi menionate o ingur dat# cu condiia ca ace tea fie acce ibile "entru fiecare factur.

RT, &00%& lte documente 415 Per oana im"ozabil au "er oana &uridic neim"ozabil# obligat la "lata ta$ei )n condiiile art. 150 alin. 324 - 3:4 !i 304 !i ale art. 151# trebuie autofactureze o"eraiunile re "ective ",n cel mai t,rziu )n a 15-a zi a lunii urmtoare celei )n care ia na!tere fa"tul generator al ta$ei# )n cazul )n care "er oana re "ectiv nu e afl )n "o e ia facturii emi e de furnizor/"re tator.

425 Per oana im"ozabil au "er oana &uridic neim"ozabil# obligat la "lata ta$ei )n condiiile art. 150 alin. 324 - 3:4 !i 304# trebuie autofactureze uma avan urilor "ltite )n legtur cu o"eraiunile re "ective cel t,rziu ",n )n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei )n care a "ltit avan urile# )n cazul )n care "er oana re "ectiv nu e afl )n "o e ia facturii emi e de furnizor/"re tator# cu e$ce"ia ituaiei )n care fa"tul generator de ta$ a intervenit )n aceea!i lun# caz )n care unt a"licabile "revederile alin. 314. 435 1a "rimirea facturii "rivind o"eraiunile "revzute la alin. 314 !i 324# "er oana im"ozabil au "er oana &uridic neim"ozabil va )n crie "e factur o referire la autofacturare# iar "e autofactur# o referire la factur. 445 +n cazul livrrilor )n vederea te trii au "entru verificarea conformitii# a tocurilor )n regim de con ignaie au a tocurilor "u e la di "oziie clientului# la data "unerii la di "oziie au a e$"edierii bunurilor# "er oana im"ozabil va emite ctre de tinatarul bunurilor un document care cu"rinde urmtoarele informaii: a5 un numr de ordine ecvenial !i data emiterii documentului6 b5 denumirea/numele !i adre a "rilor6 c5 data "unerii la di "oziie au a e$"edierii bunurilor6 d5 denumirea !i cantitatea bunurilor. 455 +n cazurile "revzute la alin. 3:4# "er oana im"ozabil trebuie emit un document ctre de tinatarul bunurilor# )n momentul returnrii "ariale au integrale a bunurilor de ctre ace ta din urm. <ce t document trebuie cu"rind informaiile "revzute la alin. 3:4# cu e$ce"ia datei "unerii la di "oziie au a e$"edierii bunurilor# care e te )nlocuit de data "rimirii bunurilor. 465 Pentru o"eraiunile menionate la alin. 3:4# factura e emite )n momentul )n care de tinatarul devine "ro"rietarul bunurilor !i cu"rinde o referire la documentele emi e conform alin. 3:4 !i 354. 475 'ocumentele "revzute la alin. 3:4 !i 354 nu trebuie emi e )n ituaia )n care "er oana im"ozabil efectueaz livrri de bunuri )n regim de con ignaie au livreaz bunuri "entru tocuri "u e la di "oziie clientului# din .om,nia )n alt tat membru care nu a"lic m uri de im"lificare# ituaie )n care trebuie autofactureze tran ferul de bunuri# conform art. 155 alin. 3:4. 475 +n cazul )n care "er oana im"ozabil care "une la di "oziie bunurile au le e$"ediaz de tinatarului nu e te tabilit )n .om,nia# nu are obligaia emit documentele "revzute la alin. 3:4 !i 354. +n ace t caz# "er oana im"ozabil care e te de tinatarul bunurilor )n .om,nia va fi cea care va emite un document care cu"rinde informaiile "revzute la alin. 3:4# cu e$ce"ia datei "unerii la di "oziie au e$"edierii# care e te )nlocuit de data "rimirii bunurilor.

4B5 Per oana im"ozabil care "rime!te bunurile )n .om,nia# )n cazurile "revzute la alin. 3@4# va emite# de a emenea# un document# )n momentul returnrii "ariale au integrale a bunurilor. <ce t document cu"rinde informaiile "revzute la alin. 3:4# cu e$ce"ia datei "unerii la di "oziie au e$"edierii# care e te )nlocuit de data la care bunurile unt returnate. +n "lu # e va face o referin la ace t document )n factura "rimit# la momentul la care "er oana im"ozabil devine "ro"rietara bunurilor au la momentul la care e con ider c bunurile i-au fo t livrate. 4B?15 +n ituaia bunurilor livrate )n regim de con ignaie au "entru tocuri "u e la di "oziia clientului# de ctre o "er oan im"ozabil care nu e te tabilit )n .om,nia# "er oana im"ozabil care e te de tinatarul bunurilor )n .om,nia va emite documentele "revzute la alin.3@4 !i 3B4 numai dac e a"lic m uri de im"lificare. 4105 Hran ferul "arial au integral de active# "revzut la art. 12@ alin. 374 !i la art. 12B alin. 374# e va evidenia )ntr-un document )ntocmit de "rile im"licate )n o"eraiune# fiecare "arte "rimind un e$em"lar al ace tuia. <ce t document trebuie conin urmtoarele informaii: a5 un numr de ordine ecvenial !i data emiterii documentului6 b5 data tran ferului6 c5 denumirea/numele# adre a !i codul de )nregi trare )n co"uri de H><# "revzut la art. 152# al ambelor "ri# du" caz6 d5 o de criere e$act a o"eraiunii6 e5 valoarea tran ferului.

RT, &02 8videna operaiunilor 415 Per oanele im"ozabile tabilite )n .om,nia trebuie in evidene corecte !i com"lete ale tuturor o"eraiunilor efectuate )n de f!urarea activitii lor economice. 425 Per oanele obligate la "lata ta$ei "entru orice o"eraiune au care e identific dre"t "er oane )nregi trate )n co"uri de H><# conform "rezentului titlu# )n co"ul de f!urrii oricrei o"eraiuni# trebuie in evidene "entru orice o"eraiune reglementat de "rezentul titlu. 435 Per oanele im"ozabile !i "er oanele &uridice neim"ozabile trebuie in evidene corecte !i com"lete ale tuturor ac7iziiilor intracomunitare. 445 Ividenele "revzute la alin. 314 - 324 trebuie )ntocmite !i " trate a tfel )nc,t cu"rind informaiile# documentele !i conturile# inclu iv regi trul nontran ferurilor !i regi trul bunurilor "rimite din alt tat membru# )n conformitate cu "revederile din norme. Norme

metodologice

455 +n cazul a ociaiilor )n "artici"aiune care nu con tituie o "er oan im"ozabil# dre"turile !i obligaiile legale "rivind ta$a revin a ociatului care contabilizeaz veniturile !i c7eltuielile# "otrivit contractului )nc7eiat )ntre "ri.

RT, &02%& +erioada fiscal 415 Perioada fi cal e te luna calendari tic. 425 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314# "erioada fi cal e te trime trul calendari tic "entru "er oana im"ozabil care )n cur ul anului calendari tic "recedent a realizat o cifr de afaceri din o"eraiuni ta$abile !i/ au cutite cu dre"t de deducere !i/ au neim"ozabile )n .om,nia conform art. 122 !i 122# dar care dau dre"t de deducere conform art. 1:5 alin. 324 lit. b4# care nu a de"!it "lafonul de 100.000 euro al crui ec7ivalent )n lei e calculeaz conform normelor# cu e$ce"ia ituaiei )n care "er oana im"ozabil a efectuat )n cur ul anului calendari tic "recedent una au mai multe ac7iziii intracomunitare de bunuri. 435 Per oana im"ozabil care e )nregi treaz )n cur ul anului trebuie declare# cu ocazia )nregi trrii conform art. 152# cifra de afaceri "e care "reconizeaz o realizeze )n "erioada rma ",n la f,r!itul anului calendari tic. 'ac cifra de afaceri e timat nu de"!e!te "lafonul "revzut la alin. 324# recalculat core "unztor numrului de luni rma e ",n la f,r!itul anului calendari tic# "er oana im"ozabil va de"une deconturi trime triale )n anul )nregi trrii. 445 +ntre"rinderile mici care e )nregi treaz )n co"uri de H><# conform art. 152# )n cur ul anului# trebuie declare cu ocazia )nregi trrii cifra de afaceri obinut# recalculat )n baza activitii core "unztoare unui an calendari tic )ntreg. 'ac acea t cifr de afaceri recalculat de"!e!te "lafonul "revzut la alin. 324# )n anul re "ectiv "erioada fi cal va fi luna calendari tic# conform alin. 314. 'ac acea t cifr de afaceri recalculat nu de"!e!te "lafonul "revzut la alin. 324# "er oana im"ozabil va utiliza trime trul calendari tic ca "erioad fi cal# cu e$ce"ia ituaiei )n care a efectuat )n cur ul anului calendari tic re "ectiv una au mai multe ac7iziii intracomunitare de bunuri )nainte de )nregi trarea )n co"uri de H>< conform art. 152. 455 'ac cifra de afaceri efectiv obinut )n anul )nregi trrii# recalculat )n baza activitii core "unztoare unui an calendari tic )ntreg# de"!e!te "lafonul "revzut la alin. 324# )n anul urmtor "erioada fi cal va fi luna calendari tic# conform alin. 314. 'ac acea t cifr de afaceri efectiv nu de"!e!te "lafonul "revzut la alin. 324# "er oana im"ozabil va utiliza trime trul calendari tic ca "erioad fi cal cu e$ce"ia ituaiei )n care "er oana im"ozabil a efectuat )n cur ul anului calendari tic "recedent una au mai multe ac7iziii intracomunitare de bunuri. 465 Per oana im"ozabil care# "otrivit alin. 324 !i 354# are obligaia de"unerii deconturilor trime triale trebuie de"un la organele fi cale

com"etente# ",n la data de 25 ianuarie inclu iv# o declaraie de meniuni )n care )n crie cifra de afaceri din anul "recedent# obinut au# du" caz# recalculat !i o meniune referitoare la fa"tul c nu a efectuat ac7iziii intracomunitare de bunuri )n anul "recedent. %ac e$ce"ie de la "revederile "rezentului alineat "er oanele im"ozabile care# )n conformitate cu "revederile art. 152 alin.374# olicit coaterea din evidena "er oanelor )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152 )n vederea a"licrii regimului "ecial de cutire1 46?15 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 324E304# "entru "er oana im"ozabil care utilizeaz trime trul calendari tic ca "erioad fi cal !i care efectueaz o ac7iziie intracomunitar de bunuri ta$abil )n .om,nia# "erioada fi cal devine luna calendari tic )nce",nd cu: a4 "rima lun a unui trime tru calendari tic# dac e$igibilitatea ta$ei aferente ac7iziiei intracomunitare de bunuri intervine )n acea t "rim lun a re "ectivului trime tru6 b4 a treia lun a trime trului calendari tic# dac e$igibilitatea ta$ei aferente ac7iziiei intracomunitare de bunuri intervine )n a doua lun a re "ectivului trime tru. Primele dou luni ale trime trului re "ectiv vor con titui o "erioad fi cal di tinct# "entru care "er oana im"ozabil va avea obligaia de"unerii unui decont de ta$ conform art. 150?2 alin. 3146 c4 "rima lun a trime trului calendari tic urmtor# dac e$igibilitatea ta$ei aferente ac7iziiei intracomunitare de bunuri intervine )n a treia lun a unui trime tru calendari tic. 46?25 Per oana im"ozabil care "otrivit alin. 30?14 e te obligat )!i c7imbe "erioada fi cal trebuie de"un o declaraie de meniuni la organul fi cal com"etent# )n termen de ma$imum 5 zile lucrtoare de la finele lunii )n care intervine e$igibilitatea ac7iziiei intracomunitare care genereaz acea t obligaie# !i va utiliza ca "erioad fi cal luna calendari tic "entru anul curent !i "entru anul urmtor. 'ac )n cur ul anului urmtor nu efectueaz nicio ac7iziie intracomunitar de bunuri# "er oana re "ectiv va reveni conform alin. 314 la trime trul calendari tic dre"t "erioad fi cal. +n ace t en va trebui de"un declaraia de meniuni "revzut la alin. 304. 475 Prin norme e tabile c ituaiile !i condiiile )n care e "oate folo i o alt "erioad fi cal dec,t luna au trime trul calendari tic# cu condiia ca acea t "erioad nu de"!ea c un an calendari tic.

Norme metodologice
RT, &02%' Decontul de tax 415 Per oanele )nregi trate conform art. 152 trebuie de"un la organele fi cale com"etente# "entru fiecare "erioad fi cal# un decont de

ta$# ",n la data de 25 inc+u2iv a lunii urmtoare celei )n care e )nc7eie "erioada fi cal re "ectiv. 425 'econtul de ta$ )ntocmit de "er oanele )nregi trate conform art. 152 va cu"rinde uma ta$ei deductibile "entru care ia na!tere dre"tul de deducere )n "erioada fi cal de ra"ortare !i# du" caz# uma ta$ei "entru care e e$ercit dre"tul de deducere# )n condiiile "revzute la art. 1:7?1 alin. 324# uma ta$ei colectate a crei e$igibilitate ia na!tere )n "erioada fi cal de ra"ortare !i# du" caz# uma ta$ei colectate care nu a fo t )n cri )n decontul "erioadei fi cale )n care a luat na!tere e$igibilitatea ta$ei# "recum !i alte informaii "revzute )n modelul tabilit de (ini terul %inanelor Publice. 435 'atele )n cri e incorect )ntr-un decont de ta$ e "ot corecta "rin decontul unei "erioade fi cale ulterioare !i e vor )n crie la r,ndurile de regularizri.

RT, &02%. Decontul special de tax i alte declaraii 415 'econtul "ecial de ta$ e de"une la organele fi cale com"etente de ctre "er oanele care nu unt )nregi trate !i care nu trebuie e )nregi treze conform art. 152# a tfel: a5 "entru ac7iziii intracomunitare de bunuri ta$abile# altele dec,t cele "revzute la lit. b4 !i c4# de ctre "er oanele im"ozabile )nregi trate conform art. 152?16 b5 "entru ac7iziii intracomunitare de mi&loace de tran "ort noi# de ctre orice "er oan# indiferent dac e te au nu )nregi trat conform art. 152?16 c5 "entru ac7iziii intracomunitare de "rodu e accizabile# de ctre "er oanele im"ozabile !i "er oanele &uridice neim"ozabile# indiferent dac unt au nu )nregi trate conform art. 152?16 d5 "entru o"eraiunile !i de ctre "er oanele obligate la "lata ta$ei# conform art. 150 alin. 324 - 3:4 !i 3046 e5 "entru o"eraiunile !i de ctre "er oanele obligate la "lata ta$ei conform art. 150 alin. 354# cu e$ce"ia ituaiei )n care are loc un im"ort de bunuri au o ac7iziie intracomunitar de bunuri. 425 'econtul "ecial de ta$ trebuie )ntocmit "otrivit modelului tabilit "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal !i e de"une ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care ia na!tere e$igibilitatea o"eraiunilor menionate la alin. 314. 'econtul "ecial de ta$ trebuie de"u numai "entru "erioadele )n care ia na!tere e$igibilitatea ta$ei. Prin e$ce"ie# "er oanele care nu unt )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152# indiferent dac unt au nu )nregi trate conform art. 152?1# unt obligate de"un decontul "ecial de ta$ "entru ac7iziiile intracomunitare de mi&loace de tran "ort noi# )nainte de

)nmatricularea ace tora )n .om,nia# dar nu mai t,rziu de data de 25 a +unii ur.toare celei )n care ia na!tere e$igibilitatea ta$ei aferente re "ectivei ac7iziii intracomunitare. 'e a emenea# "er oanele care unt )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152?1 !i care au obligaia "lii ta$ei "entru ac7iziiile intracomunitare de mi&loace de tran "ort care nu unt con iderate noi conform art. 125?1 alin.324# au obligaia de"un decontul "ecial de ta$ "entru re "ectivele ac7iziii intracomunitare )nainte de )nmatricularea mi&loacelor de tran "ort )n .om,nia# dar nu mai t,rziu de data de 25 a lunii urmtoare celei )n care ia na!tere e$igibilitatea ta$ei aferente ac7iziiei intracomunitare. 435 +n a"licarea alin. 324# organele fi cale com"etente )n admini trarea "er oanelor "revzute la alin. 314 lit. b4# re "ectiv a "er oanelor care nu unt )nregi trate !i care nu trebuie e )nregi treze conform art. 152# indiferent dac unt au nu unt )nregi trate conform art. 152?1# vor elibera# )n co"ul )nmatriculrii mi&locului de tran "ort nou# un certificat care ate te "lata ta$ei# ale crui model !i coninut vor fi tabilite "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. +n cazul ac7iziiilor intracomunitare de mi&loace de tran "ort care nu unt noi )n en ul art. 125?1 alin. 324# efectuate de "er oanele )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152?1# )n vederea )nmatriculrii# organele fi cale com"etente vor elibera un certificat care ate te "lata ta$ei )n .om,nia au din care rezulte c nu e datoreaz ta$a )n .om,nia# )n conformitate cu "revederile legale. 445 Per oanele im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152# a cror cifr de afaceri# a tfel cum e te "revzut la art. 152 alin. 324# realizat la finele unui an calendari tic# e te inferioar umei de 25.000 euro# calculat la cur ul de c7imb valutar comunicat de Ganca ;aional a .om,niei la data aderrii !i rotun&it la urmtoarea mie# trebuie comunice "rintr-o notificare cri organelor fi cale de care a"arin# ",n la data de 25 0ebruarie inclu iv a anului urmtor# urmtoarele informaii: a5 uma total a livrrilor de bunuri !i a "re trilor de ervicii ctre "er oane )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152# "recum !i uma ta$ei aferente6 b5 uma total a livrrilor de bunuri !i a "re trilor de ervicii ctre "er oane care nu unt )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152# "recum !i uma ta$ei aferente. 455 Per oanele im"ozabile ne)nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152# a cror cifr de afaceri# a tfel cum e te "revzut la art. 152# dar e$cluz,nd veniturile obinute din v,nzarea de bilete de tran "ort internaional rutier de "er oane# realizat la finele unui an calendari tic# e te inferioar umei de 25.000 euro# calculat la cur ul de c7imb valutar comunicat de Ganca ;aional a .om,niei la data aderrii !i rotun&it la urmtoarea mie# trebuie comunice "rintr-o notificare cri organelor fi cale com"etente ",n la data de 25 0ebruarie inclu iv a anului urmtor# urmtoarele informaii:

a5 uma total a livrrilor de bunuri !i a "re trilor de ervicii ctre "er oane )nregi trate )n co"uri de H><# conform art. 1526 b5 uma total a livrrilor de bunuri !i a "re trilor de ervicii ctre "er oane care nu unt )nregi trate )n co"uri de H><# conform art. 1526 c5 uma total !i ta$a aferent ac7iziiilor de la "er oane )nregi trate )n co"uri de H><# conform art. 1526 d5 uma total a ac7iziiilor de la "er oane care nu unt )nregi trate )n co"uri de H><# conform art. 152. 465 Per oanele im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152# care "re teaz ervicii de tran "ort internaional# trebuie comunice "rintr-o notificare cri organelor fi cale com"etente# ",n la data de 25 februarie inclu iv a anului urmtor# uma total a veniturilor obinute din v,nzarea de bilete "entru tran "ortul rutier internaional de "er oane cu locul de "lecare din .om,nia. 475 5m"ortatorii care dein o autorizaie unic "entru "roceduri vamale im"lificate eliberat de alt tat membru au care efectueaz im"orturi de bunuri )n .om,nia din "unct de vedere al H>< "entru care nu au obligaia de a de"une declaraii vamale de im"ort trebuie de"un la organele vamale o declaraie de im"ort "entru H>< !i accize la data la care intervine e$igibilitatea ta$ei conform "revederilor art. 120. 475 Per oana im"ozabil care e te beneficiar al tran ferului de active "revzut la art. 12@ alin.374# care nu e te )nregi trat )n co"uri de H>< conform art. 152 !i nu e va )nregi tra )n co"uri de H>< ca urmare a tran ferului# trebuie de"un# ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care a avut loc tran ferul# o declaraie "rivind umele rezultate ca urmare a a&u trilor ta$ei "e valoarea adugat efectuate conform art. 12@ alin.3:4# art. 1:@# 1:B au 101. 4B5 Per oanele im"ozabile "entru care )nregi trarea )n co"uri de H>< a fo t anulat conform art. 152 alin. 3B4 lit. g4 care nu au efectuat a&u trile de ta$ "revzute de lege )n ultimul decont de"u )nainte de coaterea din eviden8a "er oanelor )nregi trate )n co"uri de H>< au au efectuat a&u tri incorecte "ot de"une o declara8ie "rivind umele rezultate ca urmare a a&u trilor ta$ei "e valoarea adugat efectuate conform art. 12@ alin. 3:4# art. 1:@# 1:B au 101 au "rivind corec8ia a&u trilor efectuate. Per oanele im"ozabile "entru care )nregi trarea )n co"uri de H>< a fo t anulat conform art. 152 alin. 3B4 lit. g4 9i care trebuie efectueze alte a&u tri de H>< )n conformitate cu "revederile din norme de"un ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare celei )n care a intervenit acea t obliga8ie o declara8ie "rivind umele rezultate ca urmare a a&u trilor ta$ei "e valoarea adugat. 4105 Per oanele im"ozabile al cror cod de )nregi trare )n co"uri de H>< a fo t anulat "otrivit "revederilor art. 152 alin.3B4 lit. a4Ee4 trebuie de"un o declara8ie "rivind ta$a colectat care trebuie "ltit# )n conformitate cu "revederile art. 11 alin. 3114 9i 3124# ",n la data de 25

inclu iv a lunii urmtoare celei )n care a intervenit e$igibilitatea ta$ei "entru livrri de bunuri/"re tri de ervicii efectuate 9i/ au "entru ac7izi8ii de bunuri 9i/ au ervicii "entru care unt "er oane obligate la "lata ta$ei# efectuate )n "erioada )n care "er oana im"ozabil nu are un cod valabil de H><.

Norme metodologice

RT, &02%/ Declaraia recapitulativ 415 Orice "er oan im"ozabil )nregi trat )n co"uri de H>< conform art. 152 au 152?1 trebuie )ntocmea c !i de"un la organele fi cale com"etente# ",n la data de 25 inclu iv a lunii urmtoare unei luni calendari tice# o declaraie reca"itulativ )n care menioneaz 3aferent lunii augu t 20114: a5 livrrile intracomunitare cutite de ta$ )n condiiile "revzute la art. 1:2 alin. 324 lit. a4 !i d4# "entru care e$igibilitatea ta$ei a luat na!tere )n luna calendari tic re "ectiv6 b5 livrrile de bunuri efectuate )n cadrul unei o"eraiuni triung7iulare "revzute la art. 122?1 alin. 354 efectuate )n tatul membru de o ire a bunurilor !i care e declar dre"t livrri intracomunitare cu cod H# "entru care e$igibilitatea de ta$ a luat na!tere )n luna calendari tic re "ectiv6 c5 "re trile de ervicii "revzute la art. 122 alin. 324 efectuate )n beneficiul unor "er oane im"ozabile ne tabilite )n .om,nia# dar tabilite )n *omunitate# altele dec,t cele cutite de H>< )n tatul membru )n care ace tea unt im"ozabile# "entru care e$igibilitatea de ta$ a luat na!tere )n luna calendari tic re "ectiv6 d5 ac7iziiile intracomunitare de bunuri ta$abile# "entru care e$igibilitatea de ta$ a luat na!tere )n luna calendari tic re "ectiv6 e5 ac7iziiile de ervicii "revzute la art. 122 alin. 324# efectuate de "er oane im"ozabile din .om,nia care au obligaia "lii ta$ei conform art. 150 alin. 324# "entru care e$igibilitatea de ta$ a luat na!tere )n luna calendari tic re "ectiv# de la "er oane im"ozabile ne tabilite )n .om,nia# dar tabilite )n *omunitate. 425 'eclaraia reca"itulativ e )ntocme!te conform modelului tabilit "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal# "entru fiecare lun calendari tic )n care ia na!tere e$igibilitatea ta$ei "entru a tfel de o"eraiuni. 435 'eclaraia reca"itulativ cu"rinde urmtoarele informaii:

a5 codul de identificare )n co"uri de H>< al "er oanei im"ozabile din .om,nia# "e baza cruia re "ectiva "er oan a efectuat livrri intracomunitare de bunuri )n condiiile menionate la art. 1:2 alin. 324 lit. a4# a "re tat ervicii )n condiiile tabilite la art. 122 alin. 324# altele dec,t cele cutite de H>< )n tatul membru )n care ace tea unt im"ozabile# a efectuat ac7iziii intracomunitare ta$abile de bunuri din alt tat membru au a ac7iziionat erviciile "revzute la art. 122 alin. 324# altele dec,t cele cutite de H><6 b5 codul de identificare )n co"uri de H>< al "er oanei care ac7iziioneaz bunurile au "rime!te erviciile )n alt tat membru dec,t .om,nia# "e baza cruia furnizorul au "re tatorul din .om,nia i-a efectuat o livrare intracomunitar cutit de H>< conform art. 1:2 alin. 324 lit. a4 au "re trile de ervicii "revzute la art. 122 alin. 324# altele dec,t cele cutite de H><6 c5 codul de identificare )n co"uri de H>< din alt tat membru atribuit furnizorului/"re tatorului care efectueaz o livrare intracomunitar/o "re tare de ervicii )n condiiile tabilite la art. 122 alin. 324 au# du" caz# doar codul tatului membru din care are loc livrarea intracomunitar au "re tarea de ervicii# )n cazul )n care furnizorul/"re tatorul nu !i-a )nde"linit obligaia de )nregi trare )n co"uri de H>< )n tatul re "ectiv# "entru "er oanele din .om,nia care realizeaz ac7iziii intracomunitare ta$abile au ac7iziioneaz erviciile "revzute la art. 122 alin. 324# altele dec,t cele cutite de H><6 d5 codul de identificare )n co"uri de H>< din .om,nia al "er oanei im"ozabile care efectueaz un tran fer )n alt tat membru !i "e baza cruia a efectuat ace t tran fer# )n conformitate cu art. 1:2 alin. 324 lit. d4# "recum !i codul de identificare )n co"uri de H>< al "er oanei im"ozabile din tatul membru )n care -a )nc7eiat e$"edierea au tran "ortul bunurilor6 e5 codul de identificare )n co"uri de H>< din tatul membru )n care a )nce"ut e$"edierea au tran "ortul bunurilor al "er oanei im"ozabile care efectueaz )n .om,nia o ac7iziie intracomunitar ta$abil conform art. 120?1 alin. 324 lit. a4 au# du" caz# doar codul tatului membru re "ectiv# )n cazul )n care "er oana im"ozabil nu e te identificat )n co"uri de H>< )n acel tat membru# "recum !i codul de identificare )n co"uri de H>< din .om,nia al ace tei "er oane6 05 "entru livrrile intracomunitare de bunuri cutite de H>< conform art. 1:2 alin. 324 lit. a4 !i "entru "re trile de ervicii "revzute la art. 122 alin. 324# altele dec,t cele cutite de H>< )n tatul membru )n care ace tea unt im"ozabile# valoarea total a livrrilor/"re trilor "e fiecare client )n "arte6 g5 "entru livrrile intracomunitare de bunuri ce con tau )n tran feruri cutite conform art. 1:2 alin. 324 lit. d4# valoarea total a livrrilor# determinat )n conformitate cu "revederile art. 127 alin. 314 lit. c4# "e fiecare cod de identificare )n co"uri de H>< atribuit "er oanei

im"ozabile de tatul membru )n care -a )nc7eiat e$"edierea au tran "ortul bunurilor6 =5 "entru ac7iziiile intracomunitare ta$abile# valoarea total "e fiecare furnizor )n "arte6 i5 "entru ac7iziiile intracomunitare a imilate care urmeaz unui tran fer din alt tat membru# valoarea total a ace tora tabilit )n conformitate cu "revederile art. 127 alin. 314 lit. c4# "e fiecare cod de identificare )n co"uri de H>< atribuit "er oanei im"ozabile de tatul membru )n care a )nce"ut e$"edierea au tran "ortul bunurilor au# du" caz# "e codul tatului membru re "ectiv# )n cazul )n care "er oana im"ozabil nu e te identificat )n co"uri de H>< )n acel tat membru6 /5 "entru ac7iziiile de ervicii "revzute la art. 122 alin. 324# altele dec,t cele cutite de H><# valoarea total a ace tora "e fiecare "re tator )n "arte6 :5 valoarea a&u trilor de H>< efectuate )n conformitate cu "revederile art. 12@ !i art. 12@?1 . <ce tea e declar "entru luna calendari tic )n cur ul creia regularizarea a fo t comunicat clientului. 445 'eclaraiile reca"itulative e de"un numai "entru "erioadele )n care ia na!tere e$igibilitatea ta$ei "entru o"eraiunile menionate la alin. 314.

Norme metodologice

RT, &04 +lata taxei la buget 415 Orice "er oan trebuie ac7ite ta$a de "lat organelor fi cale ",n la data la care are obligaia de"unerii unuia dintre deconturile au declaraiile "revzute la art. 150?2 !i 150?2. 425 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314# "er oana im"ozabil )nregi trat conform art. 152 va evidenia )n decontul "revzut la art. 150?2# at,t ca ta$ colectat# c,t !i ca ta$ deductibil# )n limitele !i )n condiiile tabilite la art. 1:5 - 1:7?1# ta$a aferent ac7iziiilor intracomunitare# bunurilor !i erviciilor ac7iziionate )n beneficiul u# "entru care re "ectiva "er oan e te obligat la "lata ta$ei# )n condiiile art. 150 alin. 324 - 304. 435 Ha$a "entru im"orturi de bunuri# cu e$ce"ia im"orturilor cutite de ta$# e "lte!te la organul vamal )n conformitate cu reglementrile )n vigoare "rivind "lata dre"turilor de im"ort. 5m"ortatorii care dein o autorizaie unic "entru "roceduri vamale im"lificate# eliberat de alt tat membru# au care efectueaz im"orturi de bunuri )n .om,nia din "unct de

vedere al H>< "entru care nu au obligaia de a de"une declaraii vamale de im"ort trebuie "ltea c ta$a "e valoarea adugat la organul vamal ",n la data la care au obligaia de"unerii declaraiei de im"ort "entru H>< !i accize. 45 Prin e$ce"tare de la "revederile alin. 324# ",n la data de 21 decembrie 2012 inclu iv# nu e face "lata efectiv la organele vamale de ctre "er oanele im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152# care au obinut certificat de am,nare de la "lat# )n condiiile tabilite "rin ordin al mini trului finanelor "ublice. 'e la data de 1 ianuarie 2012# "rin e$ce"tare de la "revederile alin. 324# nu e face "lata efectiv la organele vamale de ctre "er oanele im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152. 455 Per oanele im"ozabile "revzute la alin. 3:4 evideniaz ta$a aferent bunurilor im"ortate )n decontul "revzut la art. 150?2# at,t ca ta$ colectat# c,t !i ca ta$ deductibil# )n limitele !i )n condiiile tabilite la art. 1:5 - art. 1:7?1. 465 +n cazul )n care "er oana im"ozabil nu e te tabilit )n .om,nia !i e te cutit# )n condiiile art. 15: alin. 324# de la )nregi trare# conform art. 152# organele fi cale com"etente trebuie emit o decizie )n care "recizeze modalitatea de "lat a ta$ei "entru livrrile de bunuri !i/ au "re trile de ervicii realizate ocazional# "entru care "er oana im"ozabil e te obligat la "lata ta$ei. 475 Pentru im"ortul de bunuri cutit de ta$ )n condiiile "revzute la art. 1:2 alin. 314 lit. l4# organele vamale "ot olicita con tituirea de garanii "rivind ta$a "e valoarea adugat. Garania "rivind ta$a "e valoarea adugat aferent ace tor im"orturi e con tituie !i e elibereaz )n conformitate cu condiiile tabilite "rin ordin al mini trului finanelor "ublice.

Norme metodologice
RT, &05 Responsabilitatea pltitorilor i a organelor fiscale 415 Orice "er oan obligat la "lata ta$ei "oart r "underea "entru calcularea corect !i "lata la termenul legal a ta$ei ctre bugetul de tat !i "entru de"unerea la termenul legal a decontului !i declaraiilor "revzute la art. 150?2 - 150?:# la organul fi cal com"etent# conform "rezentului titlu !i legi laiei vamale )n vigoare. 425 Ha$a e admini treaz de ctre organele fi cale !i de autoritile vamale# "e baza com"etenelor lor# a!a cum unt "revzute )n "rezentul titlu# )n norme !i )n legi laia vamal )n vigoare.

RT, &05%& @aza de date privind operaiunile intracomunitare

(ini terul %inanelor Publice creeaz o baz de date electronice care conin informaii "rivind o"eraiunile de f!urate de "er oanele im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H><# )n vederea realizrii c7imbului de informaii )n domeniul ta$ei "e valoarea adugat cu tatele membre ale Uniunii Iuro"ene.

RT, &05%' Registrul operatorilor intracomunitari 415 +nce",nd cu data de 1 augu t 2010# e )nfiineaz !i e organizeaz )n cadrul <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal .egi trul o"eratorilor intracomunitari care cu"rinde toate "er oanele im"ozabile !i "er oanele &uridice neim"ozabile care efectueaz o"eraiuni intracomunitare# re "ectiv: a5 livrri intracomunitare de bunuri care au locul )n .om,nia "otrivit art. 122 alin. 314 lit. a4 !i care unt cutite de ta$ )n condiiile "revzute la art. 1:2 alin. 324 lit. a4 !i d46 b5 livrri ulterioare de bunuri efectuate )n cadrul unei o"eraiuni triung7iulare "revzute la ?art. 1221 alin. 354# efectuate )n tatul membru de o ire a bunurilor !i care e declar dre"t livrri intracomunitare cu cod H )n .om,nia6 c5 "re tri de ervicii intracomunitare# re "ectiv ervicii "entru care e a"lic "revederile art. 122 alin. 324# efectuate de "er oane im"ozabile tabilite )n .om,nia )n beneficiul unor "er oane im"ozabile ne tabilite )n .om,nia# dar tabilite )n *omunitate# altele dec,t cele cutite de H>< )n tatul membru )n care ace tea unt im"ozabile6 d5 ac7iziii intracomunitare de bunuri ta$abile care au locul )n .om,nia "otrivit "revederilor art. 122?16 e5 ac7iziii intracomunitare de ervicii# re "ectiv cele "entru care e a"lic "revederile art. 122 alin. 324# efectuate )n beneficiul unor "er oane im"ozabile tabilite )n .om,nia# inclu iv "er oane &uridice neim"ozabile )nregi trate )n co"uri de H>< "otrivit art. 152 au 152?1# de ctre "er oane im"ozabile ne tabilite )n .om,nia# dar tabilite )n *omunitate# !i "entru care beneficiarul are obligaia "lii ta$ei "otrivit art. 150 alin. 324. 425 1a data olicitrii )nregi trrii )n co"uri de H>< "otrivit art. 152 au 152?1 "er oanele im"ozabile !i "er oanele &uridice neim"ozabile vor olicita organului fi cal com"etent !i )n crierea )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari dac intenioneaz efectueze una au mai multe o"eraiuni intracomunitare# de natura celor "revzute la alin. 314. 435 Per oanele )nregi trate )n co"uri de H>< "otrivit art. 152 au 152?1 vor olicita )n crierea )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari dac intenioneaz efectueze una au mai multe o"eraiuni intracomunitare

de natura celor "revzute la alin. 314# )nainte de efectuarea re "ectivelor o"eraiuni. 445 +n vederea )n crierii )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari# "er oanele im"ozabile !i "er oanele &uridice neim"ozabile trebuie de"un la organul fi cal com"etent o cerere de )nregi trare )n oit !i de alte documente doveditoare# tabilite "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. +n cazul "er oanelor im"ozabile e te obligatorie "rezentarea cazierului &udiciar eliberat de autoritatea com"etent din .om,nia al a ociailor# cu e$ce"ia ocietilor "e aciuni# !i al admini tratorilor. 455 +n cazul "er oanelor "revzute la alin. 324# organul fi cal va analiza 9i va di "une a"robarea au re "ingerea motivat a cererii de )nregi trare )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari# odat cu )nregi trarea )n co"uri de H>< au# du" caz# odat cu comunicarea deciziei de re "ingere a cererii de )nregi trare )n co"uri de H><. 465 +n cazul "er oanelor "revzute la alin. 324# organul fi cal va verifica )nde"linirea condiiei "revzute la alin. 3@4 lit. b4 !i va di "une a"robarea au re "ingerea de )ndat a cererii. 475 <"robarea au re "ingerea cererii de )n criere )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari e face "rin decizie emi de organul fi cal com"etent# care e comunic olicitantului conform *odului de "rocedur fi cal. +nregi trarea )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari "roduce efecte )nce",nd cu data comunicrii deciziei )n condiiile "revzute de *odul de "rocedur fi cal. 475 ;u "ot fi )n cri e )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari: a5 "er oanele im"ozabile !i "er oanele &uridice neim"ozabile care nu unt )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152 au 152?1 b4 "er oanele im"ozabile care au ca a ociat au admini trator o "er oan )m"otriva creia -a "u )n mi!care aciunea "enal !i/ au care are )n cri e )n cazierul &udiciar infraciuni )n legtur cu oricare dintre o"eraiunile "revzute la alin. 314. 4B5 Organul fi cal com"etent va radia din .egi trul o"eratorilor intracomunitari "er oanele im"ozabile care de"un o cerere )n ace t en . 4105 Organul fi cal com"etent va radia din oficiu din .egi trul o"eratorilor intracomunitari: a4 "er oanele im"ozabile 9i "er oanele &uridice neim"ozabile al cror cod de )nregi trare )n co"uri de H>< a fo t anulat din oficiu de organele fi cale com"etente "otrivit "revederilor art.152 alin. 3B46 b4 "er oanele im"ozabile )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152 care )n anul urmtor )n crierii )n regi tru nu au mai efectuat o"era8iuni intracomunitare de natura celor "revzute la alin. 3146

c4 "er oanele )nregi trate conform art. 152 au 152?1 care olicit anularea )nregi trrii )n co"uri de H><# "otrivit legii6 d4 "er oanele im"ozabile care au ca a ociat au admini trator o "er oan )m"otriva creia -a "u )n mi9care ac8iunea "enal )n legtur cu oricare dintre o"era8iunile "revzute la alin. 314. 4115 .adierea din .egi trul o"eratorilor intracomunitari e face )n baza deciziei emi e de ctre organul fi cal com"etent# care e comunic olicitantului conform *odului de "rocedur fi cal. .adierea din .egi trul o"eratorilor intracomunitari "roduce efecte )nce",nd cu data comunicrii deciziei )n condiiile "revzute de *odul de "rocedur fi cal. 4125 Per oanele radiate din .egi trul o"eratorilor intracomunitari conform alin. 3B4 !i 3104 "ot olicita re)n crierea )n ace t regi tru du" )nlturarea cauzelor care au determinat radierea# dac intenioneaz efectueze una au mai multe o"eraiuni intracomunitare# de natura celor "revzute la alin. 314. .e)n crierea )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari e efectueaz de ctre organele fi cale )n condiiile "revzute de "rezentul articol. 'e a emenea "ot olicita )nregi trarea )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari "er oanele "revzute la alin. 3@4 lit. a4# dac la data olicitrii unt )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152 au 152?1# "recum !i "er oanele "revzute la alin. 3@4 lit. b4# du" )nlturarea cauzelor "entru care "er oanele re "ective nu au fo t eligibile "entru )n crierea )n regi tru. 412?15 Per oanele im"ozabile )nregi trate )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari )!i " treaz acea t calitate# )n cazul modificrii ti"ului de )nregi trare )n co"uri de H>< conform art.152 au 152?1# cu actualizarea core "unztoare a informaiilor din ace t regi tru. 4135 Organizarea !i funcionarea .egi trului o"eratorilor intracomunitari# inclu iv "rocedura de )n criere !i de radiere din ace t regi tru# e a"rob "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. 4145 Per oanele care nu figureaz )n .egi trul o"eratorilor intracomunitari nu au un cod valabil de H>< "entru o"eraiuni intracomunitare# c7iar dac ace tea unt )nregi trate )n co"uri de H>< conform art. 152 au 152?1. 4155 +n en ul "rezentului articol# "rin a ocia8i e )n8elege a ocia8ii care de8in minimum 5A din ca"italul ocial al ociet8ii.

Norme metodologice

CAP. 1D !po0 , co*u'#


RT, &06 (orectarea documentelor 415 *orectarea informaiilor )n cri e )n facturi au )n alte documente care in loc de factur e efectueaz a tfel: a5 )n cazul )n care documentul nu a fo t tran mi ctre beneficiar# ace ta e anuleaz !i e emite un nou document6 b5 )n cazul )n care documentul a fo t tran mi beneficiarului# fie e emite un nou document care trebuie cu"rind# "e de o "arte# informaiile din documentul iniial# numrul !i data documentului corectat# valorile cu emnul minu # iar "e de alt "arte# informaiile !i valorile corecte# fie e emite un nou document conin,nd informaiile !i valorile corecte !i concomitent e emite un document cu valorile cu emnul minu )n care e )n criu numrul !i data documentului corectat. 425 +n ituaiile "revzute la art. 12@ furnizorii de bunuri !i/ au "re tatorii de ervicii trebuie emit facturi au alte documente# cu valorile )n cri e cu emnul minu # c,nd baza de im"ozitare e reduce au# du" caz# fr emnul minu # dac baza de im"ozitare e ma&oreaz# care vor fi tran mi e !i beneficiarului# cu e$ce"ia ituaiei "revzute la art. 12@ lit. d4. 435 Per oanele im"ozabile care au fo t u"u e unui control fi cal 9i au fo t con tatate 9i tabilite erori )n ceea ce "rive9te tabilirea corect a ta$ei colectate# fiind obligate la "lata ace tor ume )n baza actului admini trativ emi de autoritatea fi cal com"etent# "ot emite facturi de corec8ie conform alin. 314 lit. b4 ctre beneficiari. Pe facturile emi e e va face men8iunea c unt emi e du" control 9i vor fi )n cri e )ntr-o rubric e"arat )n decontul de ta$. Geneficiarii au dre"t de deducere a ta$ei )n cri e )n ace te facturi )n limitele 9i )n condi8iile tabilite la art. 1:5 1:7?2.

Norme metodologice

RT, &27 !suri de simplificare 415 Prin e$ce"ie de la "revederile art. 150 alin. 314# )n cazul o"eraiunilor ta$abile "er oana obligat la "lata ta$ei e te beneficiarul "entru o"eraiunile "revzute la alin. 324. *ondiia obligatorie "entru

a"licarea ta$rii inver e e te ca at,t furnizorul# c,t !i beneficiarul fie )nregi trai )n co"uri de H>< conform art. 152. 425 O"eraiunile "entru care e a"lic ta$area inver unt: a5 livrarea urmtoarelor categorii de bunuri: 1. livrarea de de9euri feroa e 9i neferoa e# de rebuturi feroa e 9i neferoa e# inclu iv livrarea de "rodu e emifinite rezultate din "relucrarea# fabricarea au to"irea ace tora6 2. livrarea de reziduuri 9i alte materiale reciclabile alctuite din metale feroa e 9i neferoa e# alia&ele ace tora# zgur# cenu9 9i reziduuri indu triale ce con8in metale au alia&ele lor6 2. livrarea de de9euri de materiale reciclabile 9i materiale reciclabile uzate con t,nd )n 7,rtie# carton# material te$til# cabluri# cauciuc# "la tic# cioburi de ticl 9i ticl6 :. livrarea materialelor "revzute la "ct. 1E2 du" "relucrarea/tran formarea ace tora "rin o"era8iuni de cur8are# "olizare# elec8ie# tiere# fragmentare# "re are au turnare )n lingouri# inclu iv a lingourilor de metale neferoa e "entru ob8inerea crora -au adugat alte elemente de aliere6 b5 livrarea de ma lemnoa !i materiale lemnoa e# a tfel cum unt definite "rin 1egea nr. :0/200@ - *odul ilvic# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. c5 livrarea de cereale 9i "lante te7nice men8ionate )n continuare# care figureaz )n nomenclatura combinat tabilit "rin .egulamentul 3*II4 nr. 2.05@/@7 al *on iliului din 22 iulie 1B@7 "rivind ;omenclatura tarifar 9i tati tic 9iHariful vamal comun:

Cod $C 1001 10 00 1001 B0 10 e$ 1001 B0 B1 e$ 1001 B0 BB 1002 00 00 1002 00 1005 Gr,u dur

)rodu2

<lac 3Hriticum "elta4# de tinat )n m,nrii Gr,u comun de tinat )n m,nrii <lt alac 3Hriticum "elta4 9i gr,u comun# nede tinate )n m,n8rii Decar Orz Porumb

1201 00 1205 1200 00 1212 B1

Goabe de oia# c7iar fr,mate Demin8e de ra"i8 au de ra"i8 lbatic# c7iar fr,mate Demin8e de floarea- oarelui# c7iar fr,mate Dfecl de za7r

d5 tran ferul de certificate de emi ii de gaze cu efect de er# a tfel cum unt definite la art. 2 din 'irectiva 2002/@7/*I a Parlamentului Iuro"ean !i a *on iliului din 12 octombrie 2002 de tabilire a unui i tem de comercializare a cotelor de emi ie de gaze cu efect de er )n cadrul *omunitii !i de modificare a 'irectivei B0/01/*I a *on iliului# tran ferabile )n conformitate cu art. 12 din directiv# "recum !i tran ferul altor uniti care "ot fi utilizate de o"eratori )n conformitate cu aceea!i directiv. 435 Pe facturile emi e "entru livrrile de bunuri/"re trile de ervicii "revzute la alin. 324 furnizorii/"re tatorii nu vor )n crie ta$a colectat aferent. Geneficiarii vor determina ta$a aferent# care e va evidenia )n decontul "revzut la art. 150?2# at,t ca ta$ colectat# c,t !i ca ta$ deductibil. Geneficiarii au dre"t de deducere a ta$ei )n limitele !i )n condiiile tabilite la art. 1:5 - 1:7?1. 445 'e a"licarea "revederilor "rezentului articol unt re "on abili at,t furnizorii# c,t !i beneficiarii. Prin norme e tabile c re "on abilitile "rilor im"licate )n ituaia )n care nu -a a"licat ta$are inver . 455 Prevederile "rezentului articol e a"lic numai "entru livrrile de bunuri/"re trile de ervicii )n interiorul rii. 465 Prevederile alin. 324 lit. c4 e a"lic ",n la data de 21mai 2012 inclu iv,

Norme metodologice
RT, &27%& ;;; brogat

CAP. 13 D !po0 , )$%'0 )o$


RT, &2& Dispoziii tranzitorii

415 +n a"licarea alin. 324 - 31:4: a4 un bun imobil au o "arte a ace tuia e te con iderat/con iderat ca fiind con truit/con truit )nainte de data aderrii# dac acel bun imobil au o "arte a ace tuia a fo t utilizat/utilizat "rima dat )nainte de data aderrii6 b4 un bun imobil au o "arte a ace tuia e te con iderat/con iderat ac7iziionat/ac7iziionat )nainte de data aderrii# dac formalitile legale "entru tran ferul titlului de "ro"rietate de la v,nztor la cum"rtor -au )nde"linit )nainte de data aderrii6 c4 tran formarea au modernizarea unui bun imobil au unei "ri a ace tuia e con ider efectuat ",n la data aderrii dac# du" tran formare au modernizare# bunul imobil au "artea ace tuia a fo t utilizat/utilizat "rima dat )nainte de data aderrii6 d4 tran formarea au modernizarea unui bun imobil au unei "ri a ace tuia e con ider efectuat du" data aderrii dac# du" tran formare au modernizare# bunul imobil au "artea ace tuia a fo t utilizat/utilizat "rima dat du" data aderrii6 e4 "revederile alin. 3:4# 304# 3104 !i 3124 e a"lic numai "entru lucrrile de modernizare au tran formare )nce"ute )nainte de data aderrii# care au fo t finalizate du" data aderrii# care nu de"!e c 20A din valoarea bunului imobil au a "rii ace tuia# e$clu iv valoarea terenului# du" tran formare au modernizare 425 Per oana im"ozabil care a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei !i care# la au du" data aderrii# nu o"teaz "entru ta$are au anuleaz o"iunea de ta$are a oricreia dintre o"eraiunile "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. e4# "entru un bun imobil au o "arte din ace ta# con truit# ac7iziionat# tran format au modernizat )nainte de data aderrii# "rin derogare de la "revederile art. 1:B# va a&u ta ta$a# conform normelor. 435 Per oana im"ozabil care nu a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente "entru un bun imobil au o "arte din ace ta# con truit# ac7iziionat# tran format au modernizat )nainte de data aderrii# o"teaz "entru ta$area oricreia dintre o"eraiunile "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. e4# la au du" data aderrii# "rin derogare de la "revederile art. 1:B# va a&u ta ta$a deductibil aferent# conform normelor. 445 +n ituaia )n care un bun imobil au o "arte a ace tuia# con truit# ac7iziionat# tran format au modernizat )nainte de data aderrii# e te tran format au modernizat du" data aderrii# iar valoarea fiecrei tran formri au modernizri efectuate du" data aderrii nu de"!e!te 20A din valoarea bunului imobil au a "rii ace tuia# e$clu iv valoarea terenului# du" tran formare au modernizare# "er oana im"ozabil# care a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente# care nu o"teaz "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. e4

au anuleaz o"iunea de ta$are# la au du" data aderrii# "rin derogare de la "revederile art. 1:B# va a&u ta ta$a# conform normelor. 455 +n ituaia )n care un bun imobil au o "arte a ace tuia# con truit# ac7iziionat# tran format au modernizat )nainte de data aderrii# e te tran format au modernizat du" data aderrii# iar valoarea fiecrei tran formri au modernizri efectuate du" data aderrii de"!e!te 20A din valoarea bunului imobil au a "rii ace tuia# e$clu iv valoarea terenului# du" tran formare au modernizare# "er oana im"ozabil# care a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente# nu o"teaz "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. e4 au anuleaz o"iunea de ta$are# la au du" data aderrii# va a&u ta ta$a deductibil aferent# conform "revederilor art. 1:B. 465 +n ituaia )n care un bun imobil au o "arte a ace tuia# con truit# ac7iziionat# tran format au modernizat )nainte de data aderrii# e te tran format au modernizat du" data aderrii# iar valoarea fiecrei tran formri au modernizri efectuate du" data aderrii nu de"!e!te 20A din valoarea bunului imobil au a "rii ace tuia# e$clu iv valoarea terenului# du" tran formare au modernizare# "er oana im"ozabil# care nu a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente# o"teaz "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. e4# la au du" data aderrii# "rin derogare de la "revederile art. 1:B# va a&u ta ta$a deductibil aferent# conform normelor. 475 +n ituaia )n care un bun imobil au o "arte a ace tuia# con truit# ac7iziionat# tran format au modernizat )nainte de data aderrii# e te tran format au modernizat du" data aderrii# iar valoarea fiecrei tran formri au modernizri efectuate du" data aderrii de"!e!te 20A din valoarea bunului imobil au a "rii ace tuia# e$clu iv valoarea terenului# du" tran formare au modernizare# "er oana im"ozabil# care nu a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente# o"teaz "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. e4# la au du" data aderrii# va a&u ta ta$a# conform "revederilor art. 1:B. 475 Per oana im"ozabil care a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente unei con trucii au unei "ri din acea ta# terenului "e care e te ituat au oricrui alt teren care nu e te con truibil# con truite# ac7iziionate# tran formate au modernizate )nainte de data aderrii# !i care# la au du" data aderrii# nu o"teaz "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. f4# va a&u ta ta$a deductibil aferent# )n condiiile "revzute la art. 1:B# dar "erioada de a&u tare e te limitat la 5 ani. 4B5 Per oana im"ozabil care nu a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente unei con trucii au unei "ri din acea ta# terenului "e care e te ituat au oricrui alt teren care nu e te con truibil# con truite# ac7iziionate# tran formate au modernizate )nainte de data aderrii# !i care o"teaz la au du" data aderrii# "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. f4# va a&u ta ta$a deductibil aferent conform art. 1:B# dar "erioada de a&u tare e te limitat la 5 ani.

4105 +n ituaia )n care o con trucie au o "arte din acea ta# terenul "e care e te ituat au orice alt teren care nu e te con truibil# con truite# ac7iziionate# tran formate au modernizate )nainte de data aderrii# unt tran formate au modernizate du" data aderrii# iar valoarea fiecrei tran formri au modernizri efectuate du" data aderrii nu de"!e!te 20A din valoarea con truciei# e$clu iv valoarea terenului# du" tran formare au modernizare# "rin derogare de la "revederile art. 1:B# "er oana im"ozabil# care a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente# nu o"teaz "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. f4# la au du" data aderrii# va a&u ta ta$a dedu )nainte !i du" data aderrii# conform art. 1:B# dar "erioada de a&u tare e te limitat la 5 ani. 4115 +n ituaia )n care o con trucie au o "arte din acea ta# terenul "e care e te ituat au orice alt teren care nu e te con truibil# con truite# ac7iziionate# tran formate au modernizate )nainte de data aderrii# unt tran formate au modernizate du" data aderrii# iar valoarea fiecrei tran formri au modernizri efectuate du" data aderrii de"!e!te 20A din valoarea con truciei# e$clu iv valoarea terenului# du" tran formare au modernizare# "er oana im"ozabil# care a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente# nu o"teaz "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. f4# la au du" data aderrii# va a&u ta ta$a dedu )nainte !i du" data aderrii# conform art. 1:B. 4125 +n ituaia )n care o con trucie au o "arte din acea ta# terenul "e care e te ituat au orice alt teren care nu e te con truibil# con truite# tran formate au modernizate )nainte de data aderrii# unt tran formate au modernizate du" data aderrii# iar valoarea fiecrei tran formri au modernizri efectuate du" data aderrii nu de"!e!te 20A din valoarea con truciei# e$clu iv valoarea terenului# du" tran formare au modernizare# "er oana im"ozabil# care nu a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente# o"teaz "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. f4# la au du" data aderrii# va a&u ta ta$a nededu )nainte !i du" data aderrii# conform art. 1:B# dar "erioada de a&u tare e te limitat la 5 ani. 4135 +n ituaia )n care o con trucie au o "arte din acea ta# terenul "e care e te ituat au orice alt teren care nu e te con truibil# con truite# ac7iziionate# tran formate au modernizate )nainte de data aderrii# unt tran formate au modernizate du" data aderrii# iar valoarea fiecrei tran formri au modernizri efectuate du" data aderrii de"!e!te 20A din valoarea con truciei# e$clu iv valoarea terenului# du" tran formare au modernizare# "rin derogare de la "revederile art. 1:B# "er oana im"ozabil# care nu a avut dre"tul la deducerea integral au "arial a ta$ei aferente# o"teaz "entru ta$area o"eraiunilor "revzute la art. 1:1 alin. 324 lit. f4 la au du" data aderrii# va a&u ta ta$a nededu )nainte !i du" data aderrii# conform art. 1:B. 4145 Prevederile alin. 3@4 - 3124 nu unt a"licabile )n cazul livrrii unei con trucii noi au a unei "ri din acea ta# a tfel cum e te definit la art. 1:1 alin. 324 lit. f4.

4155 +n cazul contractelor de v,nzare de bunuri cu "lata )n rate# )nc7eiate valabil# anterior datei de 21 decembrie 2000 inclu iv# care e deruleaz !i du" data aderrii# e$igibilitatea ta$ei aferente ratelor cadente du" data aderrii intervine la fiecare dintre datele "ecificate )n contract "entru "lata ratelor. +n cazul contractelor de lea ing )nc7eiate valabil# anterior datei de 21 decembrie 2000 inclu iv# !i care e deruleaz !i du" data aderrii# dob,nzile aferente ratelor cadente du" data aderrii nu e cu"rind )n baza de im"ozitare a ta$ei. 4165 +n cazul bunurilor mobile cor"orale introdu e )n ar )nainte de data aderrii de ocietile de lea ing# "er oane &uridice rom,ne# )n baza unor contracte de lea ing )nc7eiate cu utilizatori# "er oane fizice au &uridice rom,ne# !i care au fo t "la ate )n regimul vamal de im"ort# cu e$ce"tarea de la "lata umelor aferente tuturor dre"turilor de im"ort# inclu iv a ta$ei "e valoarea adugat# dac unt ac7iziionate du" data aderrii de ctre utilizatori# e vor a"lica reglementrile )n vigoare la data intrrii )n vigoare a contractului. 4175 Obiectivele de inve tiii finalizate "rintr-un bun de ca"ital# al cror an urmtor celui de "unere )n funciune e te anul aderrii .om,niei la Uniunea Iuro"ean# e u"un regimului de a&u tare a ta$ei deductibile "revzut la art. 1:B. 4175 *ertificatele de cutire de ta$ eliberate ",n la data aderrii "entru livrri de bunuri !i "re tri de ervicii finanate din a&utoare au )m"rumuturi nerambur abile# acordate de guverne trine# de organi me internaionale !i de organizaii non"rofit !i de caritate din trintate !i din ar au de "er oane fizice# )!i " treaz valabilitatea "e "erioada derulrii obiectivelor. ;u unt admi e u"limentri ale certificatelor de cutire du" data de 1 ianuarie 2007. 41B5 +n cazul contractelor ferme# )nc7eiate ",n la data de 21 decembrie 2000 inclu iv# e a"lic "revederile legale )n vigoare la data intrrii )n vigoare a contractelor# "entru urmtoarele o"eraiuni: a5 activitile de cercetare-dezvoltare !i inovare "entru realizarea "rogramelor# ub"rogramelor !i "roiectelor# "recum !i a aciunilor cu"rin e )n Planul naional de cercetare-dezvoltare !i inovare# )n "rogramele-nucleu !i )n "lanurile ectoriale "revzute de Ordonana Guvernului nr. 57/2002 "rivind cercetarea !tiinific !i dezvoltarea te7nologic# a"robat cu modificri !i com"letri "rin 1egea nr. 22:/2002# cu modificrile ulterioare# "recum !i activitile de cercetare-dezvoltare !i inovare finanate )n "arteneriat internaional# regional !i bilateral6 b5 lucrrile de con trucii# amena&ri# re"araii !i )ntreinere la monumentele care comemoreaz combatani# eroi# victime ale rzboiului !i ale .evoluiei din decembrie 1B@B. 4205 <ctelor adiionale la contractele "revzute la alin. 31B4# )nc7eiate du" data de 1 ianuarie 2007 inclu iv# le unt a"licabile "revederile legale )n vigoare du" data aderrii.

4215 Pentru garaniile de bun e$ecuie reinute din contravaloarea lucrrilor de con trucii-monta&# evideniate ca atare )n facturi fi cale ",n la data de 21 decembrie 2000 inclu iv# e a"lic "revederile legale )n vigoare la data con tituirii garaniilor re "ective# )n ceea ce "rive!te e$igibilitatea ta$ei "e valoarea adugat. 4225 Pentru lucrrile imobiliare care e finalizeaz )ntr-un bun imobil# "entru care antre"renorii generali au o"tat# )nainte de data de 1 ianuarie 2007# ca "lata ta$ei e efectueze la data livrrii bunului imobil# e a"lic "revederile legale )n vigoare la data la care !i-au e$"rimat acea t o"iune. 4235 < ocierile )n "artici"aiune dintre "er oane im"ozabile rom,ne !i "er oane im"ozabile tabilite )n trintate au e$clu iv din "er oane im"ozabile tabilite )n trintate# )nregi trate ca "ltitori de ta$ "e valoarea adugat# ",n la data de 21 decembrie 2000 inclu iv# conform legi laiei )n vigoare la data con tituirii# e con ider "er oane im"ozabile di tincte !i rm,n )nregi trate )n co"uri de H><# ",n la data finalizrii contractelor "entru care au fo t con tituite. 4245 O"eraiunile efectuate de la data aderrii )n baza unor contracte )n derulare la acea t dat vor fi u"u e "revederilor "rezentului titlu# cu e$ce"iile "revzute de "rezentul articol !i de art. 101?1.

Norme metodologice
RT, &2&%& <peraiuni efectuate nainte i de la data aderrii 415 Prevederile )n vigoare# la momentul )n care bunurile au fo t "la ate )n unul dintre regimurile u "en ive "revzute la art. 1:: alin. 314 lit. a4 "ct. 1 - 7 au )ntr-un regim imilar )n Gulgaria# e vor a"lica )n continuare de la data aderrii# ",n la ie!irea bunurilor din ace te regimuri# atunci c,nd re "ectivele bunuri# originare din Gulgaria au din "aiul comunitar# a!a cum era ace ta )naintea datei aderrii: a5 au intrat )n .om,nia )naintea datei aderrii6 !i b5 au fo t "la ate )ntr-un a tfel de regim la intrarea )n .om,nia6 !i c5 nu au fo t coa e din re "ectivul regim )naintea datei aderrii. 425 <"ariia oricruia dintre evenimentele de mai &o la au du" data aderrii e va con idera ca im"ort )n .om,nia: a5 ie!irea bunurilor )n .om,nia din regimul de admitere tem"orar )n care au fo t "la ate )naintea datei aderrii )n condiiile menionate la alin. 314# c7iar dac nu au fo t re "ectate "revederile legale6 b5 coaterea bunurilor )n .om,nia din regimurile vamale u "en ive )n care au fo t "la ate )naintea datei aderrii# )n condiiile "revzute la alin. 314# c7iar dac nu au fo t re "ectate "revederile legale6

c5 )nc7eierea )n .om,nia a unei "roceduri interne de tranzit iniiate )n .om,nia )naintea datei aderrii# )n co"ul livrrii de bunuri cu "lata )n .om,nia )naintea datei aderrii# de ctre o "er oan im"ozabil care acioneaz ca atare. 1ivrarea de bunuri "rin "o!t va fi con iderat )n ace t co" "rocedur intern de tranzit6 d5 )nc7eierea )n .om,nia a unei "roceduri de tranzit e$tern iniiate )naintea datei aderrii6 e5 orice neregul au )nclcare a legii# v,r!it )n .om,nia )n tim"ul unei "roceduri interne de tranzit iniiate )n condiiile "revzute la lit. c4 au )n tim"ul unei "roceduri de tranzit e$tern "revzute la lit. d46 05 utilizarea )n .om,nia# de la data aderrii# de ctre orice "er oan# a bunurilor livrate ace teia )naintea datei aderrii# din Gulgaria au din teritoriul comunitar# a!a cum era ace ta )naintea datei aderrii# dac: 1. livrarea bunurilor a fo t cutit au era "robabil c va fi cutit# )n condiiile art. 1:2 alin. 314 lit. a4 !i b46 !i 2. bunurile nu au fo t im"ortate )naintea datei aderrii# )n Gulgaria au )n "aiul comunitar# a tfel cum era ace ta )naintea datei aderrii. 435 *,nd are loc un im"ort de bunuri )n oricare dintre ituaiile menionate la alin. 324# nu e$i t niciun fa"t generator de ta$ dac: a5 bunurile unt e$"ediate au tran "ortate )n afara teritoriului comunitar# a tfel cum e te ace ta de la data aderrii6 au b5 bunurile im"ortate# )n en ul alin. 324 lit. a4# nu re"rezint mi&loace de tran "ort !i unt ree$"ediate au tran "ortate ctre tatul membru din care au fo t e$"ortate !i ctre "er oana care le-a e$"ortat6 au c5 bunurile im"ortate# )n en ul alin. 324 lit. a4# re"rezint mi&loacele de tran "ort care au fo t ac7iziionate au im"ortate )naintea datei aderrii# )n condiiile generale de im"ozitare din .om,nia# .e"ublica Gulgaria au alt tat membru din teritoriul comunitar# a tfel cum era ace ta )naintea datei aderrii# !i/ au care nu au beneficiat de cutire de la "lata ta$ei ori de rambur area ace teia ca urmare a e$"ortului. <cea t condiie e con ider )nde"linit atunci c,nd data "rimei utilizri a re "ectivelor mi&loace de tran "ort e te anterioar datei de 1 ianuarie 1BBB !i uma ta$ei datorate la im"ort e te ne emnificativ# conform "revederilor din norme1 Norme metodologice

RT, &2&%' Directive transpuse Prezentul titlu tran "une 'irectiva 112# 'irectiva @2/1@1/*II a *on iliului din 2@ martie 1B@2 de tabilire a domeniului de a"licare a articolului 1: alineatul 314 litera d4 din 'irectiva 77/2@@/*II "rivind cutirea de la ta$a "e valoarea adugat a anumitor im"orturi finale de

bunuri# "ublicat )n `urnalul Oficial al *omunitilor Iuro"ene 3`O*I4 nr. 1 105 din 22 a"rilie 1B@2# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# 'irectiva 2007/7:/*I a *on iliului din 20 decembrie 2007 "rivind cutirea de ta$ "e valoarea adugat !i de accize "entru bunurile im"ortate de ctre "er oanele care cltore c din ri tere# "ublicat )n `urnalul Oficial al Uniunii Iuro"ene 3`OUI4 nr. 1 2:0 din 2B decembrie 2007# 'irectiva 2000/7B/*I a *on iliului din 5 octombrie 2000 "rivind cutirea de im"ozit la im"ort "entru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din rile tere# "ublicat )n `urnalul Oficial al Uniunii Iuro"ene nr. 1 2@0 din 17 octombrie 2000# 'irectiva @0/500/*II - a trei "rezecea directiv a *on iliului *omunitilor Iuro"ene din 17 noiembrie 1B@0 "rivind armonizarea legi laiilor tatelor membre referitoare la im"ozitele "e cifra de afaceri - Di teme de re tituire a ta$ei "e valoarea adugat "er oanelor im"ozabile care nu unt tabilite "e teritoriul *omunitii# "ublicat )n `urnalul Oficial al *omunitilor Iuro"ene 3`O*I4 nr. 1 220 din 21 noiembrie 1B@0# 'irectiva 200@/B/*I a *on iliului din 12 februarie 200@ de tabilire a normelor detaliate "rivind rambur area ta$ei "e valoarea adugat# "revzut )n 'irectiva 2000/112/*I# ctre "er oane im"ozabile tabilite )n alt tat membru dec,t tatul membru de rambur are# "ublicat )n `urnalul Oficial al Uniunii Iuro"ene nr. 1 :: din 20 februarie 200@. .

(!(LUL K!! #cci-e 9i a+te ta*e 2pecia+e


CAP. 1 Acc 0# %$*o' 0%)#

RT, &2' 9&40%/ 3 e abrog )nce",nd din 1 a"rilie 20104

"'CI!U$'# a 3<a $ive+u+ acci-e+or

RT, &42 1ivelul accizelor 415 ;ivelul accizelor armonizate e te cel "revzut )n ane$a nr. 1 care face "arte integrant din "rezentul titlu.

Norme metodologice
425 ;ivelul accizelor "revzut la nr. crt. 5 - B din ane$a nr. 1 cu"rinde !i contribuia "entru finanarea unor c7eltuieli de ntate "revzute la titlul W5 din 1egea nr. B5/2000 "rivind reforma )n domeniul ntii. Dumele aferente ace tei contribuii e vireaz )n contul (ini terului Dntii Publice. 435 Pentru "rodu ele energetice "entru care nivelul accizelor e te tabilit la 1.000 litri# volumul va fi m urat la o tem"eratur de 15 grade *. 445 Pentru motorina de tinat utilizrii )n agricultur e a"lic o acciz redu . 455 ;ivelul !i condiiile "rivind a"licarea accizei redu e e tabile c "rin 7otr,re a Guvernului# la "ro"unerea (ini terului %inanelor Publice.

RT, &44 (alculul accizei pentru igarete 415 Pentru igarete# acciza datorat e te egal cu uma dintre acciza "ecific !i acciza ad valorem.

Norme metodologice
425 <cciza ad valorem e calculeaz "rin a"licarea "rocentului legal a u"ra "reului de v,nzare cu amnuntul al igaretelor eliberate "entru con um# "rocent "revzut )n ane$a nr. 0. 435 <cciza "ecific e$"rimat )n ec7ivalent euro/1.000 de igarete e determin anual# "e baza "reului mediu "onderat de v,nzare cu amnuntul# a "rocentului legal aferent accizei ad valorem !i a accizei totale al crei nivel e te "revzut )n ane$a nr. 0. <cea t acciz "ecific e a"rob "rin 7otr,re a Guvernului la "ro"unerea (ini terului %inanelor Publice. Notr,rea Guvernului e "ublic )n (onitorul Oficial al .om,niei# Partea 5 cu cel "uin 15 zile )nainte de intrarea )n vigoare a nivelului accizei totale. 445 <cciza datorat determinat "otrivit alin. 314 nu "oate fi mai mic dec,t nivelul accizei minime e$"rimate )n ec7ivalent euro/1.000 de igarete# "revzut )n ane$a nr. 0.

455 Preul mediu "onderat de v,nzare cu amnuntul e calculeaz )n funcie de valoarea total a tuturor igaretelor eliberate "entru con um# "e baza "reului de v,nzare cu amnuntul incluz,nd toate ta$ele# )m"rit la cantitatea total de igarete eliberate "entru con um. <ce t "re mediu "onderat e tabile!te ",n la 1 martie )n fiecare an# "e baza datelor "rivind cantitile totale de igarete eliberate "entru con um )n cur ul anului calendari tic "recedent !i va fi "ublicat "e ite-ul (ini terului %inanelor Publice )n termen de 20 de zile de la data tabilirii. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124

Norme metodologice
465 Preul de v,nzare cu amnuntul "entru orice marc de igarete e tabile!te !i e declar de ctre "er oana care elibereaz "entru con um igaretele )n .om,nia au care im"ort igaretele !i e te adu la cuno!tina "ublic )n conformitate cu cerinele "revzute de normele metodologice. 475 I te interzi v,nzarea# de ctre orice "er oan# a igaretelor "entru care nu -au tabilit !i declarat "reuri de v,nzare cu amnuntul. 475 I te interzi v,nzarea de igarete# de ctre orice "er oan# la un "re ce de"!e!te "reul de v,nzare cu amnuntul declarat.

rt, &45 > '72 ;;; brogat

RT, '72%& ;;; brogat

C%p. I91 R#. *ul %cc 0#lo$ %$*o' 0%)#


3 e a"lic )nce",nd cu 1 a"rilie 20104

"'CI!U$'# 1 Di2po-i3ii genera+e

RT, '72%' -fera de aplicare

<ccizele armonizate# denumite )n continuare accize# unt ta$e "eciale "erce"ute direct au indirect a u"ra con umului urmtoarelor "rodu e: a5 alcool !i buturi alcoolice6 b5 tutun "relucrat6 c5 "rodu e energetice !i electricitate.

Norme metodologice
RT, '72%. Definiii +n )nele ul "rezentului ca"itol# e vor folo i urmtoarele definiii: 1. produ2e+e acci-abi+e unt "rodu ele "revzute la art. 200?2# u"u e reglementrilor "rivind accizele "otrivit "rezentului ca"itol6 2. produc3ia de produ2e acci-abi+e re"rezint orice o"eraiune "rin care ace te "rodu e unt fabricate# "roce ate au tran formate ub orice form6 2. antrepo-itaru+ autori-at e te "er oana fizic au &uridic autorizat de autoritatea com"etent# )n cadrul activitii ale# "roduc# tran forme# dein# "rimea c au e$"edieze "rodu e accizabile )n regim u "en iv de accize )ntr-un antre"ozit fi cal6 :. antrepo-itu+ 0i2ca+ e te locul )n care "rodu ele accizabile unt "rodu e# tran formate# deinute# "rimite au e$"ediate )n regim u "en iv de accize de ctre un antre"ozitar autorizat )n cadrul activitii ale# )n condiiile "revzute de "rezentul ca"itol !i de normele metodologice6 5. (ratat )n eamn Hratatul de in tituire a *omunitii Iuro"ene6 0. 2tat .e.bru 9i teritoriu+ unui 2tat .e.bru )n eamn teritoriul fiecrui tat membru al *omunitii cruia i e a"lic conformitate cu art. 2BB din Hratat# cu e$ce"ia teritoriilor tere6 7. Co.unitate 9i teritoriu+ Co.unit3ii )n eamn teritoriile tatelor membre# a tfel cum unt definite la "ct. 06 @. teritorii ter3e >n2ea.n teritorii+e prev-ute +a art. 200?: alin. 314 !i 3246 B. 3ar ter3 )n eamn orice tat au teritoriu cruia nu i e a"lic Hratatul6 10. procedur va.a+ 2u2pen2iv 2au regi. va.a+ 2u2pen2iv )n eamn oricare dintre "rocedurile "eciale "revzute de .egulamentul 3*II4 nr. 2.B12/1BB2 al *on iliului din 12 octombrie 1BB2 de in tituire a *odului >amal *omunitar# al cror obiect )l con tituie mrfurile

necomunitare )n momentul intrrii "e teritoriul vamal al *omunitii# de"ozitarea tem"orar# zonele libere au antre"ozitele libere# "recum !i oricare dintre "rocedurile "revzute la art. @: alin. 314 lit. a4 din ace t regulament6 11. regi. 2u2pen2iv de acci-e )n eamn un regim fi cal a"licat "roducerii# tran formrii# deinerii au de"la rii de "rodu e accizabile care nu fac obiectul unei "roceduri ori al unui regim vamal u "en iv# accizele fiind u "endate6 12. i.port de produ2e acci-abi+e )n eamn intrarea "e teritoriul *omunitii de "rodu e accizabile# cu e$ce"ia cazului )n care "rodu ele# la intrarea lor "e teritoriul *omunitii# unt "la ate ub un regim au ub o "rocedur vamal u "en iv# "recum !i ie!irea lor dintr-un regim ori o "rocedur vamal u "en iv6 12. de2tinatar >nregi2trat )n eamn "er oana fizic au &uridic autorizat de autoritatea com"etent# )n cadrul activitii ale !i )n condiiile "revzute )n normele metodologice# "rimea c "rodu e accizabile care e de"la eaz )n regim u "en iv de accize dintr-un alt tat membru6 1:. e*peditor >nregi2trat )n eamn "er oana fizic au &uridic care im"ort "rodu e accizabile !i e te autorizat de autoritatea com"etent# )n cadrul activitii ale !i )n condiiile "revzute )n normele metodologice# e$clu iv e$"edieze "rodu ele accizabile care e de"la eaz )n regim u "en iv de accize )n urma "unerii )n liber circulaie a ace tora )n conformitate cu art. 7B din .egulamentul 3*II4 nr. 2.B12/B26 15. codu+ $C re"rezint "oziia tarifar# ub"oziia tarifar au codul tarifar# a!a cum e te "revzut/"revzut )n .egulamentul *I nr. 2.05@/@7 al *on iliului din 22 iulie 1B@7 "rivind ;omenclatura tarifar !i tati tic !i Hariful >amal *omun# )n vigoare de la 1B octombrie 1BB2# iar )n cazul "rodu elor energetice# )n vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de c,te ori intervin modificri )n nomenclatura combinat a Harifului vamal comun# core "ondena dintre codurile ;* "revzute )n "rezentul ca"itol !i noile coduri ;* e va realiza "otrivit "revederilor din normele metodologice6 10. 2upraveg=ere 0i2ca+ re"rezint orice aciune au "rocedur de intervenie a autoritii com"etente "entru "revenirea# combaterea !i ancionarea fraudei fi cale.

Norme metodologice

RT, '72%/ lte teritorii de aplicare 415 Dunt con iderate teritorii tere urmtoarele teritorii care fac "arte din teritoriul vamal al *omunitii:

a5 in ulele *anare6 b5 de"artamentele franceze de "e te mri6 c5 in ulele <land6 d5 in ulele <nglo-;ormande 3*7annel 5 land 4. 425 Dunt con iderate teritorii tere !i teritoriile care intr ub incidena art. 2BB alin. 3:4 din Hratat# "recum !i urmtoarele teritorii care nu fac "arte din teritoriul vamal al *omunitii: a5 in ula Nelgoland6 b5 teritoriul Gu ingen6 c5 *euta6 d5 (elilla6 e5 1ivigno6 05 *am"ione dP5talia6 g5 a"ele italiene ale lacului 1ugano. 435 O"eraiunile cu "rodu e accizabile efectuate "rovenind din au av,nd ca de tinaie: a5 Princi"atul (onaco unt tratate ca de"la ri din "re au ctre %rana6 b5 Dan (arino unt tratate ca de"la ri din "re au ctre 5talia6 c5 zonele <Crotiri !i '7eCelia aflate ub uveranitatea .egatului Unit unt tratate ca de"la ri din "re au ctre *i"ru6 d5 in ula (an unt tratate ca de"la ri din "re au ctre .egatul Unit6 e5 `ung7olz !i (ittelberg 3Mleine Oal ertal4 unt tratate ca de"la ri din "re au ctre Germania. 445 %ormalitile tabilite "rin di "oziiile vamale comunitare cu "rivire la intrarea "rodu elor "e teritoriul vamal al *omunitii e a"lic mutati mutandi intrrii "e teritoriul *omunitii a "rodu elor accizabile care "rovin din unul dintre teritoriile menionate la alin. 314. 455 %ormalitile tabilite "rin di "oziiile vamale comunitare cu "rivire la ie!irea "rodu elor din teritoriul vamal al *omunitii e a"lic mutati mutandi ie!irii "rodu elor accizabile de "e teritoriul *omunitii care au ca de tinaie unul dintre teritoriile menionate la alin. 314.

465 Deciunile a 7-a !i a B-a din "rezentul ca"itol nu e a"lic "rodu elor accizabile care fac obiectul unei "roceduri au al unui regim vamal u "en iv.

RT, '72%0 Aaptul generator Produ ele accizabile unt u"u e accizelor la momentul: a5 "roducerii ace tora# inclu iv# acolo unde e te cazul# la momentul e$traciei ace tora# "e teritoriul *omunitii6 b5 im"ortului ace tora "e teritoriul *omunitii.

RT, '72%2 8xigibilitatea 415 <ccizele devin e$igibile )n momentul eliberrii "entru con um !i )n tatul membru )n care e face eliberarea "entru con um. 425 *ondiiile de e$igibilitate !i nivelul accizelor care urmeaz fie a"licate unt cele )n vigoare la data la care accizele devin e$igibile )n tatul membru )n care are loc eliberarea "entru con um.

RT, '72%4 8liberarea pentru consum 415 +n )nele ul "rezentului ca"itol# eliberarea "entru con um re"rezint: a5 ie!irea "rodu elor accizabile# inclu iv neregulamentar# dintr-un regim u "en iv de accize6 b5 deinerea de "rodu e accizabile )n afara unui regim u "en iv de accize "entru care accizele nu au fo t "erce"ute )n conformitate cu di "oziiile "rezentului ca"itol6 c5 "roducerea de "rodu e accizabile# inclu iv neregulamentar# )n afara unui regim u "en iv de accize6 d5 im"ortul de "rodu e accizabile# c7iar !i neregulamentar# cu e$ce"ia cazului )n care "rodu ele accizabile unt "la ate# imediat du" im"ort# )n regim u "en iv de accize6 e5 utilizarea de "rodu e accizabile )n interiorul antre"ozitului fi cal altfel dec,t ca materie "rim. 425 Iliberare "entru con um e con ider !i deinerea )n co"uri comerciale de ctre un comerciant de "rodu e accizabile# care au fo t eliberate )n con um )n alt tat membru au au fo t im"ortate )n alt tat membru !i "entru care accizele nu au fo t "erce"ute )n .om,nia.

435 (omentul eliberrii "entru con um e te: a5 )n ituaiile "revzute la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 2# momentul "rimirii "rodu elor accizabile de ctre de tinatarul )nregi trat6 b5 )n ituaiile "revzute la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. :# momentul "rimirii "rodu elor accizabile de ctre beneficiarul cutirii de la art. 200?506 c5 )n ituaiile "revzute la art. 200?20 alin. 324# momentul "rimirii "rodu elor accizabile la locul de livrare direct. 445 ;u e con ider eliberare "entru con um mi!carea "rodu elor accizabile din antre"ozitul fi cal# )n condiiile "revzute )n eciunea a B-a din "rezentul ca"itol !i conform "revederilor din normele metodologice# ctre: a5 un alt antre"ozit fi cal )n .om,nia au )n alt tat membru6 b5 un de tinatar )nregi trat din alt tat membru6 c5 un teritoriu din afara teritoriului comunitar. 455 'i trugerea total au "ierderea iremediabil a "rodu elor accizabile aflate ub regim u "en iv de accize# dintr-o cauz ce ine de natura "rodu elor# ca urmare a unui caz fortuit ori de for ma&or au ca o con ecin a autorizrii de ctre autoritatea com"etent# nu e te con iderat eliberare "entru con um. 465 +n en ul "rezentului ca"itol# "rodu ele unt con iderate di tru e total au "ierdute iremediabil atunci c,nd devin inutilizabile ca "rodu e accizabile. 'i trugerea total au "ierderea iremediabil a "rodu elor accizabile trebuie dovedit autoritii com"etente# "otrivit "recizrilor din normele metodologice. 475 +n cazul unui "rodu accizabil care are dre"tul de a fi cutit de accize# utilizarea )n orice co" care nu e te )n conformitate cu cutirea e te con iderat eliberare "entru con um. 475 +n cazul unui "rodu energetic# "entru care accizele nu au fo t anterior e$igibile# eliberare "entru con um e con ider atunci c,nd "rodu ul energetic e te oferit "re v,nzare ori e te utilizat dre"t combu tibil "entru motor au combu tibil "entru )nclzire. 4B5 +n cazul unui "rodu accizabil# "entru care acciza nu a fo t anterior e$igibil# e con ider eliberare "entru con um atunci c,nd "rodu ul accizabil e te de"ozitat )ntr-un antre"ozit fi cal "entru care -a revocat ori -a anulat autorizaia. <cciza devine e$igibil la data la care decizia de revocare a autorizaiei de antre"ozit fi cal "roduce efectele ori la data comunicrii deciziei de anulare a autorizaiei de antre"ozit fi cal# "entru "rodu ele accizabile ce "ot fi eliberate "entru con um.

4105 +n cazul unui "rodu accizabil# "entru care acciza nu a fo t anterior e$igibil# e con ider eliberare "entru con um atunci c,nd "rodu ul accizabil e te de"ozitat )ntr-un antre"ozit fi cal "entru care autorizaia a e$"irat !i nu a fo t emi o nou autorizaie.

Norme metodologice

RT, '72%5 Importul 415 +n )nele ul "rezentului titlu# im"ort re"rezint orice intrare de "rodu e accizabile din afara teritoriului comunitar# cu e$ce"ia: a5 "la rii "rodu elor accizabile im"ortate ub regim vamal u "en iv )n .om,nia6 b5 di trugerii ub u"raveg7erea autoritii vamale a "rodu elor accizabile6 c5 "la rii "rodu elor accizabile )n zone libere# antre"ozite libere au "orturi libere# )n condiiile "revzute de legi laia vamal )n vigoare. 425 De con ider de a emenea im"ort: a5 coaterea unui "rodu accizabil dintr-un regim vamal u "en iv# )n cazul )n care "rodu ul rm,ne )n .om,nia6 b5 utilizarea )n co" "er onal )n .om,nia a unor "rodu e accizabile "la ate )n regim vamal u "en iv6 c5 a"ariia oricrui alt eveniment care genereaz obligaia "lii accizelor la intrarea "rodu elor accizabile din afara teritoriului comunitar.

Norme metodologice

RT, '72%6 +ltitori de accize 415 Per oana "ltitoare de accize care au devenit e$igibile e te: a5 )n ceea ce "rive!te ie!irea unor "rodu e accizabile dintr-un regim u "en iv de accize# a tfel cum e menioneaz la art. 200?7 alin. 314 lit. a4: 1. antre"ozitarul autorizat# de tinatarul )nregi trat au orice alt "er oan care elibereaz "rodu ele accizabile din regimul u "en iv de accize ori )n numele creia e efectueaz acea t eliberare !i# )n cazul ie!irii neregulamentare din antre"ozitul fi cal# orice alt "er oan care a "artici"at la acea t ie!ire6

2. )n cazul unei nereguli )n cur ul unei de"la ri a "rodu elor accizabile )n regim u "en iv de accize# a tfel cum e te definit la art. 200?:1 alin. 314# 324 !i 3:4: antre"ozitarul autorizat# e$"editorul )nregi trat au orice alt "er oan care a garantat "lata accizelor )n conformitate cu art. 200?5: alin. 314 !i 324# "recum !i orice "er oan care a "artici"at la ie!irea neregulamentar !i care avea cuno!tin au care ar fi trebuit aib cuno!tin )n mod normal de caracterul neregulamentar al ace tei ie!iri6 b5 )n ceea ce "rive!te deinerea unor "rodu e accizabile# a tfel cum e menioneaz la art. 200?7 alin. 314 lit. b4: "er oana care deine "rodu ele accizabile au orice alt "er oan im"licat )n deinerea ace tora6 c5 )n ceea ce "rive!te "roducerea unor "rodu e accizabile# a tfel cum e menioneaz la art. 200?7 alin. 314 lit. c4: "er oana care "roduce "rodu ele accizabile au# )n cazul unei "roduceri neregulamentare# orice alt "er oan im"licat )n "roducerea ace tora6 d5 )n ceea ce "rive!te im"ortul unor "rodu e accizabile# a tfel cum e menioneaz la art. 200?7 alin. 314 lit. d4: "er oana care declar "rodu ele accizabile au )n numele creia "rodu ele unt declarate )n momentul im"ortului ori# )n cazul unui im"ort neregulamentar# orice alt "er oan im"licat )n im"ortul ace tora. 425 <tunci c,nd mai multe "er oane unt obligate "ltea c aceea!i datorie "rivind accizele# ace tea unt obligate "ltea c )n olidar acea datorie.

Norme metodologice

SECIUNEA % (B% Alcool 1/u)u$ %lcool c#


RT, '72%&7 @ere 415 +n )nele ul "rezentului ca"itol# bere re"rezint orice "rodu )ncadrat la codul ;* 2202 00 au orice "rodu care conine un ame tec de bere !i de buturi nealcoolice# )ncadrat la codul ;* 2200 00# av,nd# !i )ntrun caz# !i )n altul# o concentraie alcoolic mai mare de 0#5A )n volum.

425 Pentru berea "rodu de micii "roductori inde"endeni# care dein in talaii de fabricaie cu o ca"acitate nominal care nu de"!e!te 200.000 7l/an# e a"lic accize "ecifice redu e. <cela!i regim e a"lic !i "entru berea "rovenit de la micii "roductori inde"endeni din alte tate membre# "otrivit "revederilor din normele metodologice. 435 Prin mici "roductori de bere inde"endeni e )nelege toi o"eratorii economici mici "roductori care )nde"line c cumulativ urmtoarele condiii: unt o"eratori economici "roductori de bere care# din "unct de vedere &uridic !i economic# unt inde"endeni fa de orice alt o"erator economic "roductor de bere6 utilizeaz in talaii fizice di tincte de cele ale altor fabrici de bere6 folo e c "aii de "roducie diferite de cele ale oricrui alt o"erator economic "roductor de bere !i nu funcioneaz ub licena de "rodu a altui o"erator economic "roductor de bere. 445 %iecare antre"ozitar autorizat mic "roductor de bere are obligaia de a de"une la autoritatea com"etent# ",n la data de 15 ianuarie a fiecrui an# o declaraie "e "ro"ria r "undere "rivind ca"acitile de "roducie "e care le deine# "otrivit "revederilor din normele metodologice. 455 I te e$ce"tat de la "lata accizelor berea fabricat de "er oana fizic !i con umat de ctre acea ta !i membrii familiei ale# cu condiia nu fie v,ndut.

Norme metodologice

RT, '72%&& Vinuri 415 +n )nele ul "rezentului ca"itol# vinurile unt: a5 vinuri lini!tite# care cu"rind toate "rodu ele )ncadrate la codurile ;* 220: !i 2205# cu e$ce"ia vinului "umo # a!a cum e te definit la lit. b4# !i care: 1. au o concentraie alcoolic mai mare de 1#2A )n volum# dar care nu de"!e!te 15A )n volum# !i la care alcoolul coninut )n "rodu ul finit rezult )n )ntregime din fermentare6 au 2. au o concentraie alcoolic mai mare de 15A )n volum# dar care nu de"!e!te 1@A )n volum# au fo t obinute fr nicio )mbogire !i la care alcoolul coninut )n "rodu ul finit rezult )n )ntregime din fermentare6 b5 vinuri "umoa e# care cu"rind toate "rodu ele )ncadrate la codurile ;* 220: 10# 220: 21 10# 220: 2B 10 !i 2205 !i care:

1. unt "rezentate )n ticle )nc7i e# cu un do" ti" ^ciu"ercT# fi$at cu a&utorul legturilor# au care unt ub "re iune datorat dio$idului de carbon )n oluie egal au mai mare de 2 bari6 !i 2. au o concentraie alcoolic care de"!e!te 1#2A )n volum# dar care nu de"!e!te 15A )n volum# !i la care alcoolul coninut )n "rodu ul finit rezult )n )ntregime din fermentare. 425 I te e$ce"tat de la "lata accizelor vinul fabricat de "er oana fizic !i con umat de ctre acea ta !i membrii familiei ale# cu condiia nu fie v,ndut.

RT, '72%&' @uturi fermentate# altele dect bere i vinuri 415 +n )nele ul "rezentului ca"itol# buturile fermentate# altele dec,t bere !i vinuri# re"rezint: a5 buturi fermentate lini!tite# care e )ncadreaz la codurile ;* 220: !i 2205 !i care nu unt "revzute la art. 200?11# "recum !i toate "rodu ele )ncadrate la codurile ;* 2200 00# cu e$ce"ia altor buturi fermentate "umoa e# a!a cum unt definite la lit. b4# !i a "rodu ului "revzut la art. 200?10# av,nd: 1. o concentraie alcoolic ce de"!e!te 1#2A )n volum# dar nu de"!e!te 10A )n volum6 au 2. o concentraie alcoolic ce de"!e!te 10A )n volum# dar nu de"!e!te 15A )n volum# !i la care alcoolul coninut )n "rodu ul finit rezult )n )ntregime din fermentare6 b5 buturi fermentate "umoa e care e )ncadreaz la codurile ;* 2200 00 21# 2200 00 2B# 220: 10# 220: 21 10# 220: 2B 10 !i 2205# care nu intr ub incidena art. 200?11 !i care unt "rezentate )n ticle )nc7i e# cu un do" ti" ^ciu"ercT# fi$at cu a&utorul legturilor# au care unt ub "re iune datorat dio$idului de carbon )n oluie egal au mai mare de 2 bari !i care: 1. au o concentraie alcoolic care de"!e!te 1#2A )n volum# dar nu de"!e!te 12A )n volum6 au 2. au o concentraie alcoolic care de"!e!te 12A )n volum# dar nu de"!e!te 15A )n volum# !i la care alcoolul coninut )n "rodu ul finit rezult )n )ntregime din fermentare. 425 Dunt e$ce"tate de la "lata accizelor buturile fermentate# altele dec,t bere !i vinuri# fabricate de "er oana fizic !i con umate de ctre acea ta !i membrii familiei ale# cu condiia nu fie v,ndute.

RT, '72%&. +roduse intermediare

415 +n )nele ul "rezentului ca"itol# "rodu ele intermediare re"rezint toate "rodu ele care au o concentraie alcoolic ce de"!e!te 1#2A )n volum# dar nu de"!e!te 22A )n volum# !i care e )ncadreaz la codurile ;* 220:# 2205 !i 2200 00# dar care nu intr ub incidena art. 200?10 - 200?12. 425 De con ider "rodu intermediar !i orice butur fermentat lini!tit "revzut la art. 200?12 alin. 314 lit. a4# care are o concentraie alcoolic ce de"!e!te 5#5A )n volum !i care nu rezult )n )ntregime din fermentare# iar "onderea de alcool ab olut 3100A4 e te )n "ro"orie de "e te 50A "rovenit din baza fermentat lini!tit# inclu iv vin !i bere. 435 De con ider "rodu intermediar !i orice butur fermentat "umoa "revzut la art. 200?12 alin. 314 lit. b4# care are o concentraie alcoolic ce de"!e!te @#5A )n volum !i care nu rezult )n )ntregime din fermentare# iar "onderea de alcool ab olut 3100A4 e te )n "ro"orie de "e te 50A "rovenit din baza fermentat lini!tit# inclu iv vin.

RT, '72%&/ lcool etilic 415 +n )nele ul "rezentului ca"itol# alcool etilic re"rezint: a5 toate "rodu ele care au o concentraie alcoolic ce de"!e!te 1#2A )n volum !i care unt )ncadrate la codurile ;* 2207 !i 220@# c7iar atunci c,nd ace te "rodu e fac "arte dintr-un "rodu )ncadrat la alt ca"itol al nomenclaturii combinate6 b5 "rodu ele care au o concentraie alcoolic ce de"!e!te 22A )n volum !i care unt cu"rin e )n codurile ;* 220:# 2205 !i 2200 006 c5 uic !i rac7iuri de fructe6 d5 buturi "irtoa e "otabile care conin "rodu e# )n oluie au nu. 425 auica !i rac7iurile de fructe de tinate con umului "ro"riu al go "odriilor individuale# )n limita unei cantiti ec7ivalente de cel mult 50 de litri de "rodu "entru fiecare go "odrie individual/an# cu concentraia alcoolic de 100A )n volum# e accizeaz "rin a"licarea unei cote de 50A din cota tandard a accizei a"licate alcoolului etilic# cu condiia nu fie v,ndute# "otrivit "revederilor din normele metodologice. 435 Pentru alcoolul etilic "rodu )n micile di tilerii# a cror "roducie nu de"!e!te 10 7ectolitri alcool "ur/an# e a"lic accize "ecifice redu e. 445 Geneficiaz de nivelul redu al accizelor micile di tilerii care unt inde"endente din "unct de vedere &uridic !i economic de orice alt di tilerie# nu funcioneaz ub licena de "rodu a unei alte di tilerii !i care )nde"line c condiiile "revzute de normele metodologice.

Norme metodologice

SECIUNEA % +B%
RT, '72%&0 Tutun prelucrat 415 +n )nele ul "rezentului ca"itol# tutun "relucrat re"rezint: a5 igarete6 b5 igri !i igri de foi6 c5 tutun de fumat: 1. tutun de fumat fin tiat# de tinat rulrii )n igarete6 2. alte tutunuri de fumat. 425 De con ider igarete: a5 rulourile de tutun de tinate fumatului ca atare !i care nu unt igri au igri de foi# )n en ul alin. 3246 b5 rulourile de tutun care e "ot introduce )ntr-un tub de 7,rtie de igarete# "rin im"la m,nuire neindu trial6 c5 rulourile de tutun care e "ot )nf!ura )n 7,rtie de igarete# "rin im"la m,nuire neindu trial6 d5 orice "rodu care conine total au "arial alte ub tane dec,t tutunul# dar care re "ect criteriile "revzute la lit. a4# b4 au c4. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 435 De con ider igri au igri de foi# dac# av,nd )n vedere "ro"rietile ace tora !i a!te"trile obi!nuite ale clienilor# "ot !i au rolul e$clu iv de a fi fumate ca atare# du" cum urmeaz: a 5 rulourile de tutun cu un )nveli! e$terior din tutun natural6 b5 rulourile de tutun cu um"lutur mi$t mrunit !i cu )nveli! e$terior de culoarea obi!nuit a unei igri de foi# din tutun recon tituit# care aco"er )n )ntregime "rodu ul# inclu iv# du" caz# filtrul# cu e$ce"ia v,rfului )n cazul igrilor de foi cu v,rf# dac ma a unitar# fr a include filtrul au mu!tiucul# nu e te mai mic de 2#2 g !i nici mai mare de 10 g# !i circumferina a cel "uin o treime din lungime nu e te mai mic de 2: mm6

c5 "rodu ele alctuite "arial din ub tane altele dec,t tutun !i care )nde"line c criteriile "revzute la lit. a4 !i b46 445 De con ider tutun de fumat: a5 tutunul tiat au fr,miat )ntr-un alt mod# r ucit ori "re at )n buci !i care "oate fi fumat fr "relucrare indu trial ulterioar6 b5 de!euri de tutun "u e )n v,nzare cu amnuntul care nu intr ub incidena alin. 324 !i 324 !i care "ot fi fumate. +n en ul "rezentului articol# deeurile de tutun unt con iderate ca fiind re turi de foi de tutun !i "rodu e ecundare obinute la "relucrarea tutunului au fabricarea "rodu elor din tutun. c5 orice "rodu care con t total au "arial din alte ub tane dec,t tutunul# dar care )nde"line!te# "e de alt "arte# criteriile "revzute la lit. a4 au b4. 455 De con ider tutun de fumat fin tiat, destinat rulrii n igarete: a5 tutunul de fumat a!a cum e te definit la alin. 3:4# "entru care mai mult de 25A din greutate o re"rezint "articulele de tutun ce au o lime de tiere ub 1#5 mm6 b5 tutunul de fumat "entru care mai mult de 25A din greutate o re"rezint "articulele de tutun care au o lime de tiere mai mare de 1#5 mm au mai mult# dac tutunul de fumat e te v,ndut ori de tinat v,nzrii "entru rularea )n igarete. 45?15 %r a aduce atingere "revederilor alin. 324 lit. d4 !i alin. 3:4 lit. c4# "rodu ele care nu conin tutun !i care unt utilizate e$clu iv )n co"uri medicale nu unt tratate ca tutun "relucrat# "otrivit "revederilor din normele metodologice. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 465 Un rulou de tutun "revzut la alin. 324 e te con iderat# "entru a"licarea accizei# ca dou igarete# atunci c,nd are o lungime# e$cluz,nd filtrul au mu!tiucul# mai mare de @ cm# fr de"!ea c 11 cm# ca 2 igarete# e$cluz,nd filtrul au mu!tiucul# c,nd are o lungime mai mare de 11 cm# fr de"!ea c 1: cm# !i a!a mai de"arte. 475 Hoi o"eratorii economici "ltitori de accize "entru tutunul "relucrat# "otrivit "rezentului ca"itol# au obligaia de a "rezenta autoritii com"etente li te cu"rinz,nd date cu "rivire la "rodu ele accizabile eliberate "entru con um )n conformitate cu "revederile din normele metodologice.

SECIUNEA % -B% P$o&u!# #'#$.#) c#

RT, '72%&2 +roduse energetice 415 +n )nele ul "rezentului ca"itol# "rodu ele energetice unt: a5 "rodu ele cu codurile ;* de la 1507 la 151@# dac ace tea unt de tinate utilizrii dre"t combu tibil "entru )nclzire au combu tibil "entru motor6 b5 "rodu ele cu codurile ;* 2701# 2702 !i de la 270: la 27156 c5 "rodu ele cu codurile ;* 2B01 !i 2B026 d5 "rodu ele cu codul ;* 2B05 11 00# care nu unt de origine intetic# dac ace tea unt de tinate utilizrii dre"t combu tibil "entru )nclzire au combu tibil "entru motor6 e5 "rodu ele cu codul ;* 2:026 05 "rodu ele cu codul ;* 2@116 g5 "rodu ele cu codul ;* 2@176 =5 "rodu ele cu codul ;* 2@2: B0 BB# dac ace tea unt de tinate utilizrii dre"t combu tibil "entru )nclzire au combu tibil "entru motor. 425 5ntr ub incidena "revederilor eciunilor a 7-a !i a B-a doar urmtoarele "rodu e energetice: a5 "rodu ele cu codurile ;* de la 1507 la 151@# dac ace tea unt de tinate utilizrii dre"t combu tibil "entru )nclzire au combu tibil "entru motor6 b5 "rodu ele cu codurile ;* 2707 10# 2707 20# 2707 20 !i 2707 506 c5 "rodu ele cu codurile ;* de la 2710 11 la 2710 1B 0B. Pentru "rodu ele cu codurile ;* 2710 11 21# 2710 11 25 !i 2710 1B 2B# "revederile eciunii a B-a e vor a"lica numai circulaiei comerciale )n vrac6 d5 "rodu ele cu codurile ;* 2711# cu e$ce"ia 2711 11# 2711 21 !i 2711 2B6 e5 "rodu ele cu codul ;* 2B01 106 05 "rodu ele cu codurile ;* 2B02 20# 2B02 20# 2B02 :1# 2B02 :2# 2B02 :2 !i 2B02 ::6 g5 "rodu ele cu codul ;* 2B05 11 00# care nu unt de origine intetic# dac ace tea unt de tinate utilizrii dre"t combu tibil "entru )nclzire au combu tibil "entru motor6 =5 "rodu ele cu codul ;* 2@2: B0 BB# dac ace tea unt de tinate utilizrii dre"t combu tibil "entru )nclzire au "entru motor.

435 Produ ele energetice "entru care e datoreaz accize unt: a5 benzina cu "lumb cu codurile ;* 2710 11 21# 2710 11 51 !i 2710 11 5B6 b5 benzina fr "lumb cu codurile ;* 2710 11 21# 2710 11 :1# 2710 11 :5 !i 2710 11 :B6 c5 motorina cu codurile ;* de la 2710 1B :1 ",n la 2710 1B :B6 d5 Cero enul cu codurile ;* 2710 1B 21 !i 2710 1B 256 e5 gazul "etrolier lic7efiat cu codurile ;* de la 2711 12 11 ",n la 2711 1B 006 05 gazul natural cu codurile ;* 2711 11 00 !i 2711 21 006 g5 "cura cu codurile ;* de la 2710 1B 01 ",n la 2710 1B 0B6 =5 crbunele !i coc ul cu codurile ;* 2701# 2702 !i 270:. 445 Produ ele energetice# altele dec,t cele "revzute la alin. 324# unt u"u e unei accize dac unt de tinate a fi utilizate# "u e )n v,nzare ori utilizate dre"t combu tibil "entru )nclzire au combu tibil "entru motor. ;ivelul accizei va fi fi$at )n funcie de de tinaie# la nivelul a"licabil combu tibilului "entru )nclzire au combu tibilului "entru motor ec7ivalent. 44?15 Produ ele energetice "revzute la alin. 324 lit. g4 au a imilate ace tora# dac unt de tinate a fi utilizate# "u e )n v,nzare ori utilizate dre"t combu tibil "entru motor# cu e$ce"ia celor utilizate dre"t combu tibil "entru navigaie# unt u"u e unei accize la nivelul motorinei. 455 Pe l,ng "rodu ele energetice "revzute la alin. 314# orice "rodu de tinat a fi utilizat# "u )n v,nzare ori utilizat dre"t combu tibil "entru motor au ca aditiv ori "entru a cre!te volumul final al combu tibilului "entru motor e te accizat la nivelul combu tibilului "entru motor ec7ivalent. 465 Pe l,ng "rodu ele energetice "revzute la alin. 314# orice alt 7idrocarbur# cu e$ce"ia turbei# de tinat a fi utilizat# "u )n v,nzare au utilizat "entru )nclzire e te accizat cu acciza a"licabil "rodu ului energetic ec7ivalent. 475 *on umul de "rodu e energetice )n incinta unui loc de "roducie de "rodu e energetice nu e te con iderat a fi un fa"t generator de accize )n cazul )n care con umul con t )n "rodu e energetice "rodu e )n incinta acelui loc de "roducie. *,nd ace t con um e efectueaz )n alte co"uri dec,t cel de "roducie !i# )n "ecial# "entru "ro"ul ia ve7iculelor# e con ider fa"t generator de accize.

Norme metodologice

RT, '72%&4 Baz natural 415 Gazul natural va fi u"u accizelor# iar accizele vor deveni e$igibile la momentul furnizrii de ctre di tribuitorii au redi tribuitorii autorizai "otrivit legii direct ctre con umatorii finali. 425 O"eratorii economici autorizai )n domeniul gazului natural au obligaia de a e )nregi tra la autoritatea com"etent# )n condiiile "revzute )n normele metodologice. 435 <tunci c,nd gazul natural e te furnizat )n .om,nia de un di tribuitor au de un redi tribuitor din alt tat membru# care nu e te )nregi trat )n .om,nia# acciza devine e$igibil la furnizarea ctre con umatorul final !i va fi "ltit de o ocietate de emnat de acel di tribuitor au redi tribuitor# care trebuie fie )nregi trat la autoritatea com"etent din .om,nia.

Norme metodologice

RT, '72%&5 (rbune# cocs i lignit *rbunele# coc ul !i lignitul vor fi u"u e accizelor care vor deveni e$igibile la momentul livrrii de ctre o"eratorii economici "roductori au de ctre o"eratorii economici care efectueaz ac7iziii intracomunitare ori care im"ort a tfel de "rodu e. <ce!ti o"eratori economici au obligaia e )nregi treze la autoritatea com"etent# )n condiiile "revzute )n normele metodologice.

SECIUNEA % 3B% E'#$. # #l#c)$ c/


RT, '72%&6 8nergie electric 415 +n )nele ul "rezentului ca"itol# energia electric e te "rodu ul cu codul ;* 2710. 425 Inergia electric va fi u"u accizelor# iar acciza va deveni e$igibil la momentul furnizrii energiei electrice ctre con umatorii finali.

435 Prin derogare de la "revederile art. 200?5# nu e con ider ca fiind fa"t generator de accize con umul de energie electric utilizat "entru meninerea ca"acitii de a "roduce# de a tran "orta !i de a di tribui energie electric# )n limitele tabilite de <utoritatea ;aional de .eglementare )n 'omeniul Inergiei. 445 O"eratorii economici autorizai )n domeniul energiei electrice au obligaia de a e )nregi tra la autoritatea com"etent# )n condiiile "revzute )n normele metodologice. 455 <tunci c,nd energia electric e te furnizat )n .om,nia de un di tribuitor au de un redi tribuitor din alt tat membru# care nu e te )nregi trat )n .om,nia# acciza devine e$igibil la furnizarea ctre con umatorul final !i va fi "ltit de o ocietate de emnat de acel di tribuitor au redi tribuitor# care trebuie fie )nregi trat la autoritatea com"etent din .om,nia.

Norme metodologice

SECIUNEA % 4B% E@c#p, &# l% $#. *ul &# %cc 0%$# p#')$u p$o&u!# #'#$.#) c# #'#$. # #l#c)$ c/
RT, '72%'7 8xcepii 415 ;u e datoreaz accize "entru: 1. cldura rezultat !i "rodu ele cu codurile ;* ::01 !i ::026 2. urmtoarele utilizri de "rodu e energetice !i energie electric: a5 "rodu ele energetice utilizate )n alte co"uri dec,t )n calitate de combu tibil "entru motor au combu tibil "entru )nclzire6 b5 utilizarea dual a "rodu elor energetice. Un "rodu energetic e te utilizat dual atunci c,nd e te folo it at,t )n calitate de combu tibil "entru )nclzire# c,t !i )n alte co"uri dec,t "entru motor au "entru )nclzire. Utilizarea "rodu elor energetice "entru reducerea c7imic !i )n "roce ele electrolitic !i metalurgic e con ider a fi utilizare dual6 c5 energia electric utilizat )n "rinci"al )n co"ul reducerii c7imice !i )n "roce ele electrolitice !i metalurgice6

d5 energia electric# atunci c,nd re"rezint mai mult de 50A din co tul unui "rodu # "otrivit "revederilor din normele metodologice6 e5 "roce ele mineralogice# "otrivit "revederilor din normele metodologice. 425 ;u e con ider "roducie de "rodu e energetice: a5 o"eraiunile "e durata crora unt obinute accidental mici cantiti de "rodu e energetice6 b5 o"eraiunile "rin care utilizatorul unui "rodu energetic face "o ibil refolo irea a )n cadrul )ntre"rinderii ale# cu condiia ca acciza de&a "ltit "entru un a emenea "rodu nu fie mai mic dec,t acciza care "oate fi cuvenit# dac "rodu ul energetic refolo it ar fi "a ibil de im"unere6 c5 o o"eraie con t,nd din ame tecul - )n afara unui loc de "roducie au a unui antre"ozit fi cal - al "rodu elor energetice cu alte "rodu e energetice au alte materiale# cu condiia ca: 1. accizele a u"ra com"onentelor fi fo t "ltite anterior6 !i 2. uma "ltit nu fie mai mic dec,t uma accizei care ar "utea fie a"licat a u"ra ame tecului. 435 *ondiia "revzut la alin. 324 lit. c4 "ct. 1 nu e va a"lica dac acel ame tec e te cutit "entru o utilizare "ecific. 445 (odalitatea !i condiiile de a"licare a alin. 314 vor fi reglementate "rin normele metodologice.

Norme metodologice

SECIUNEA % 6B% R#. *ul &# %')$#po0 )%$#


RT, '72%'& Reguli generale 415 Producia !i tran formarea "rodu elor accizabile trebuie realizate )ntr-un antre"ozit fi cal. 425 'e"ozitarea e$clu iv a "rodu elor accizabile )n regim u "en iv de accize "oate avea loc )n: a5 antre"ozitele fi cale ale antre"ozitarilor autorizai "entru "roducia de "rodu e energetice !i ale "er oanelor afiliate ace tora# )n

en ul "revzut la titlul 5 art. 7 "ct. 21# "entru un numr ma$im de @ antre"ozite fi cale de de"ozitare "entru fiecare antre"ozitar autorizat "entru "roducia de a tfel de "rodu e din .om,nia# inclu iv "er oanele afiliate ace tuia. +n )nele ul ace tei "revederi# antre"ozitarul autorizat "entru "roducia de "rodu e energetice e te o"eratorul economic care deine in talaii !i utila&e "entru rafinarea ieiului !i "relucrarea fraciilor rezultate )n vederea obinerii de "rodu e u"u e accizelor6 b5 antre"ozitele fi cale aflate )n zona aero"orturilor# de tinate e$clu iv a"rovizionrii aeronavelor cu "rodu e energetice# )n baza certificatelor eliberate )n ace t en de autoritatea com"etent )n domeniul aeronautic6 c5 antre"ozitele fi cale ale antre"ozitarilor autorizai "entru "roducia de igarete a cror cot de "ia re"rezint "e te 5A !i ale "er oanelor afiliate ace tora# )n en ul "revzut la titlul 5 art. 7 "ct. 21# "entru un numr ma$im de dou antre"ozite fi cale de de"ozitare "entru fiecare antre"ozitar autorizat "entru "roducia de a tfel de "rodu e din .om,nia# inclu iv "er oanele afiliate ace tuia. 435 Prevederile alin. 314 nu e a"lic "entru: a5 berea# vinurile !i buturile fermentate# altele dec,t bere !i vinuri# "rodu e )n go "odriile individuale "entru con umul "ro"riu6 b5 vinurile lini!tite realizate de micii "roductori care obin )n medie mai "uin de 1.000 7l de vin "e an6 c5 energia electric# gazul natural# crbunele !i coc ul. 445 +n cazul )n care micii "roductori "revzui la alin. 324 lit. b4 realizeaz ei )n!i!i tranzacii intracomunitare# ace!tia informeaz autoritile com"etente !i re "ect cerinele tabilite "rin .egulamentul 3*I4 nr. @@:/2001 al *omi iei din 2: a"rilie 2001 de tabilire a normelor de a"licare "rivind documentele de )n oire a tran "orturilor de "rodu e vitivinicole !i evidenele obligatorii )n ectorul vitivinicol# conform "recizrilor din normele metodologice. 455 <tunci c,nd micii "roductori de vin dintr-un alt tat membru unt cutii de la obligaiile "rivind de"la area !i monitorizarea "rodu elor accizabile# de tinatarul din .om,nia informeaz autoritatea com"etent teritorial cu "rivire la livrrile de vin "rimite# "rin intermediul documentului olicitat )n temeiul .egulamentului 3*I4 nr. @@:/2001 au "rintr-o trimitere la ace ta# conform "recizrilor din normele metodologice. 465 <ntre"ozitul fi cal nu "oate fi folo it "entru v,nzarea cu amnuntul a "rodu elor accizabile. 475 'einerea de "rodu e accizabile )n afara antre"ozitului fi cal# "entru care nu e "oate face dovada "erce"erii accizelor# atrage "lata ace tora.

475 %ac e$ce"ie de la "revederile alin. 304 antre"ozitele fi cale care livreaz "rodu e energetice ctre aeronave# )n condiiile "revzute )n normele metodologice. 4B5 I te interzi "roducerea de "rodu e accizabile )n afara antre"ozitului fi cal. 4105 I te interzi deinerea unui "rodu accizabil )n afara antre"ozitului fi cal# dac acciza "entru acel "rodu nu a fo t "erce"ut.

Norme metodologice

RT, '72%'' (ererea de autorizare ca antrepozit fiscal 415 Un antre"ozit fi cal "oate funciona numai "e baza autorizaiei valabile# emi de autoritatea com"etent "rin *omi ia in tituit la nivelul (ini terului %inanelor Publice "entru autorizarea o"eratorilor de "rodu e u"u e accizelor armonizate# denumit )n continuare *omi ie. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 41?15 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 314# autorizarea de ctre (ini terul %inanelor Publice a antre"ozitelor fi cale "entru "roducia e$clu iv de vinuri realizat de ctre contribuabili# alii dec,t contribuabilii mari !i mi&locii tabilii conform reglementrilor )n vigoare# "recum !i micile di tilerii# "revzute la art. 200?1: alin. 3:4# e "oate face !i "rin comi ii con tituite la nivelul tructurilor teritoriale ale <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 41?25 *om"etenele# com"onena# "recum !i regulamentul de organizare !i funcionare ale comi iilor teritoriale vor fi tabilite "rin ordin al mini trului finanelor "ublice# cu avizul <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 425 +n vederea obinerii autorizaiei# "entru ca un loc funcioneze ca antre"ozit fi cal# "er oana care intenioneaz fie antre"ozitar autorizat "entru acel loc trebuie de"un o cerere la autoritatea com"etent# )n modul !i )n forma "revzute )n normele metodologice. 435 *ererea trebuie conin informaii !i fie )n oit de documente cu "rivire la: a5 am"la area !i natura locului6 b5 ti"urile !i cantitatea de "rodu e accizabile e timate a fi "rodu e !i/ au de"ozitate )n decur ul unui an6 c5 li ta "rodu elor accizabile care urmeaz a fi ac7iziionate )n regim u "en iv de accize )n vederea utilizrii ca materie "rim )n cadrul activitii de "roducie de "rodu e accizabile6

d5 identitatea !i alte informaii cu "rivire la "er oana care urmeaz -!i de f!oare activitatea ca antre"ozitar autorizat6 e5 organizarea admini trativ# flu$urile o"eraionale# randamentul utila&elor !i in talaiilor !i alte date relevante "entru colectarea !i determinarea accizelor# "revzute )ntr-un manual de "rocedur6 05 ca"acitatea "er oanei care urmeaz a fi antre"ozitar autorizat de a ati face cerinele "revzute la art. 200?20. g5 ca"acitatea ma$im de "roducie a in talaiilor !i utila&elor )n 2: de ore# declarat "e "ro"ria r "undere de "er oana fizic au de admini tratorul "er oanei &uridice care intenioneaz fie antre"ozitar autorizat. =5 deinerea autorizaiei de mediu/autorizaiei integrate de mediu# eliberat "otrivit legi laiei )n domeniu# au dovada c au fo t )ntre"rin e demer urile )n vederea obinerii ace tora6 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 i5 dovada con tituirii ca"italului ocial minim ub cri !i vr at )n cuantumul "revzut )n normele metodologice. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124

445 Prevederile alin. 324 e vor ada"ta "otrivit "ecificului activitii ce urmeaz a e de f!ura )n antre"ozitul fi cal# conform "recizrilor din normele metodologice. 455 Per oana care intenioneaz fie antre"ozitar autorizat va "rezenta# de a emenea# o co"ie a contractului de admini trare au a actelor de "ro"rietate a ediului unde locul e te am"la at. 465 Per oana care )!i manife t )n mod e$"re intenia de a fi antre"ozitar autorizat "entru mai multe antre"ozite fi cale "oate de"une la autoritatea com"etent o ingur cerere. *ererea va fi )n oit de documentele "revzute de "rezentul ca"itol# aferente fiecrei locaii. 475 +n e$ercitarea atribuiilor ale# *omi ia "oate olicita orice informaii !i documente de la tructurile din cadrul (ini terului %inanelor Publice# de la <genia ;aional de <dmini trare %i cal !i de la alte in tituii ale tatului# "e care le con ider nece are )n oluionarea cererilor )nregi trate. 475 +n cazul )n care olicitarea *omi iei e te adre at tructurilor din cadrul (ini terului %inanelor Publice au <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal# acea ta e te obligatorie# con tituindu- e ca arcin de erviciu "entru "er onalul ace tor in tituii. ;ere "ectarea ace tei obligaii atrage m urile ancionatorii "revzute de legi laia )n vigoare. 4B5 *omi ia "oate olicita# du" caz# "artici"area la !edine a organelor de control care au )nc7eiat actele de control# "recum !i a re"rezentantului legal al ocietii comerciale )n cauz.

4105 <ctivitatea curent a *omi iei e realizeaz "rin intermediul ecretariatului care funcioneaz )n cadrul direciei de "ecialitate din (ini terul %inanelor Publice# direcie de emnat "rin 7otr,rea de organizare !i funcionare a mini terului. 4115 +n e$ercitarea atribuiilor ale# direcia de "ecialitate "oate olicita de la diferite tructuri centrale !i teritoriale din cadrul (ini terului %inanelor Publice !i# re "ectiv# de la <genia ;aional de <dmini trare %i cal orice alte informaii !i documente "e care le con ider nece are )n oluionarea cererilor )nregi trate. 4125 'ac )n urma analizrii documentaiei ane$ate la cererea )nregi trat direcia de "ecialitate con tat c acea ta e te incom"let# do arul )n cauz "oate fi re tituit autoritii emitente.

Norme metodologice

RT, '72%'. (ondiii de autorizare 415 <utoritatea com"etent elibereaz autorizaia de antre"ozit fi cal "entru un loc numai dac unt )nde"linite urmtoarele condiii: a5 locul urmeaz a fi folo it "entru "roducerea# tran formarea# deinerea# "rimirea !i/ au e$"edierea "rodu elor accizabile )n regim u "en iv de accize6 b5 locul e te am"la at# con truit !i ec7i"at a tfel )nc,t nu "ermit coaterea "rodu elor accizabile din ace t loc fr "lata accizelor# conform "revederilor din normele metodologice6 c5 locul nu va fi folo it "entru v,nzarea cu amnuntul a "rodu elor accizabile# cu e$ce"iile "revzute la art. 200?21 alin. 3@46 d5 )n cazul unei "er oane fizice care urmeaz -!i de f!oare activitatea ca antre"ozitar autorizat# acea ta nu fi fo t condamnat )n mod definitiv "entru infraciunea de abuz de )ncredere# fal # uz de fal # )n!elciune# dela"idare# mrturie mincinoa # dare ori luare de mit )n .om,nia au )n oricare dintre tatele trine )n care acea ta a avut domiciliul/rezidena )n ultimii 5 ani# nu fi fo t condamnat "entru o infraciune dintre cele reglementate de "rezentul cod# de Ordonana Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# de 1egea nr. @0/2000 "rivind *odul vamal al .om,niei# cu com"letrile ulterioare# de 1egea nr. 2:1/2005 "entru "revenirea !i combaterea evaziunii fi cale# de 1egea contabilitii nr. @2/1BB1# re"ublicat# de 1egea nr. 21/1BB0 "rivind ocietile comerciale# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare6

e5 )n cazul unei "er oane &uridice care urmeaz -!i de f!oare activitatea ca antre"ozitar autorizat# admini tratorii ace tor "er oane &uridice nu fi fo t condamnai )n mod definitiv "entru infraciunea de abuz de )ncredere# fal # uz de fal # )n!elciune# dela"idare# mrturie mincinoa # dare ori luare de mit )n .om,nia au )n oricare dintre tatele trine )n care acea ta a avut domiciliul/rezidena )n ultimii 5 ani# nu fi fo t condamnat "entru o infraciune dintre cele reglementate de "rezentul cod# de Ordonana Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# de 1egea nr. @0/2000# cu com"letrile ulterioare# de 1egea nr. 2:1/2005# de 1egea nr. @2/1BB1# re"ublicat# de 1egea nr. 21/1BB0# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare6 05 "er oana care urmeaz )!i de f!oare activitatea ca antre"ozitar autorizat trebuie dovedea c c "oate )nde"lini cerinele "revzute la art. 200?20. g5 "er oana care urmeaz )!i de f!oare activitatea ca antre"ozitar autorizat nu )nregi treze obligaii fi cale re tante la bugetul general con olidat# de natura celor admini trate de <genia ;aional de <dmini trare %i cal. =5 nivelul accizelor "entru "rodu ul finit nu "oate fi mai mic dec,t media "onderat a nivelurilor accizelor materiilor "rime "otrivit "revederilor din normele metodologice6 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 i5 "er oana &uridic nu e afl )n "rocedura falimentului au de lic7idare. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124

425 Prevederile alin. 314 vor fi ada"tate core "unztor "e gru"e de "rodu e accizabile !i categorii de antre"ozitari# conform "recizrilor din normele metodologice. 435 1ocurile aferente rezervei de tat !i rezervei de mobilizare e a imileaz antre"ozitelor fi cale de de"ozitare# "otrivit "revederilor din normele metodologice.

Norme metodologice

RT, '72%'/ utorizarea ca antrepozit fiscal 415 <utoritatea com"etent va notifica )n cri autorizarea ca antre"ozit fi cal# )n termen de 00 de zile de la data de"unerii documentaiei com"lete de autorizare. 425 <utorizaia va conine urmtoarele:

a5 codul de accize atribuit antre"ozitului fi cal6 b5 elementele de identificare ale antre"ozitarului autorizat# inclu iv codul de accize atribuit ace tuia6 c5 adre a antre"ozitului fi cal6 d5 ti"ul "rodu elor accizabile "rimite/e$"ediate din antre"ozitul fi cal !i natura activitii6 e5 === <brogat6 05 nivelul garaniei6 g5 "erioada de valabilitate a autorizaiei. Perioada de valabilitate e te de 2 ani )n cazul contribuabililor mari !i mi&locii tabilii conform reglementrilor )n vigoare !i de un an )n celelalte cazuri6 =5 orice alte informaii relevante "entru autorizare. 435 <utorizaiile "ot fi modificate de ctre autoritatea com"etent. 445 +nainte de a fi modificat autorizaia# autoritatea com"etent trebuie -l informeze "e antre"ozitarul autorizat a u"ra modificrii "ro"u e !i a u"ra motivelor ace teia. 455 <ntre"ozitarul autorizat "oate olicita autoritii com"etente modificarea autorizaiei# )n condiiile "revzute )n normele metodologice. 465 Procedura de autorizare a antre"ozitelor fi cale nu intr ub incidena "revederilor legale "rivind "rocedura a"robrii tacite. 475 <ntre"ozitarul autorizat care dore!te continuarea activitii )ntrun antre"ozit fi cal du" e$"irarea "erioadei de valabilitate )n cri e )n autorizaia "entru acel antre"ozit fi cal va olicita )n cri autoritii com"etente reautorizarea ca antre"ozit fi cal cu cel "uin 00 de zile )nainte de e$"irarea "erioadei de valabilitate# conform "recizrilor din normele metodologice. 475 +n ituaia "revzut la alin. 374# "erioada de valabilitate a autorizaiei de antre"ozit fi cal e "relunge!te ",n la data oluionrii cererii de reautorizare.

Norme metodologice

RT, '72%'0 Respingerea cererii de autorizare 415 .e "ingerea cererii de autorizare va fi comunicat )n cri # odat cu motivele lurii ace tei decizii.

425 +n cazul )n care autoritatea com"etent a re "in cererea de autorizare a unui loc ca antre"ozit fi cal# "er oana care a de"u cererea "oate conte ta acea t decizie# conform "revederilor legi laiei "rivind contencio ul admini trativ.

RT, '72%'2 <bligaiile antrepozitarului autorizat 415 Orice antre"ozitar autorizat are obligaia de a )nde"lini urmtoarele cerine: a5 con tituie )n favoarea autoritii com"etente o garanie "entru "roducia# tran formarea !i deinerea de "rodu e accizabile )n regim u "en iv de accize# "recum !i o garanie "entru circulaia ace tor "rodu e )n regim u "en iv de accize# )n conformitate cu "revederile art. art. 200?5: !i )n condiiile tabilite "rin normele metodologice6 b5 in taleze !i menin )ncuietori# igilii# in trumente de m ur au alte in trumente imilare adecvate# nece are ecuritii "rodu elor accizabile am"la ate )n antre"ozitul fi cal6 c5 a igure meninerea igiliilor a"licate ub u"raveg7erea autoritii com"etente ub forma !i "rocedura "revzute )n normele metodologice6 d5 in evidene e$acte !i actualizate cu "rivire la materiile "rime# lucrrile )n derulare !i "rodu ele accizabile finite# "rodu e au "rimite )n antre"ozitele fi cale !i e$"ediate din antre"ozitele fi cale# !i "rezinte evidenele core "unztoare# la cererea autoritilor com"etente6 e5 in un i tem core "unztor de eviden a tocurilor din antre"ozitul fi cal# inclu iv un i tem de admini trare# contabil !i de ecuritate6 05 a igure acce ul autoritii com"etente )n orice zon a antre"ozitului fi cal# )n orice moment )n care antre"ozitul fi cal e te )n e$"loatare !i )n orice moment )n care antre"ozitul fi cal e te de c7i "entru "rimirea au e$"edierea "rodu elor6 g5 "rezinte "rodu ele accizabile "entru a fi in "ectate de autoritatea com"etent# la cererea ace tora6 =5 a igure )n mod gratuit un birou )n incinta antre"ozitului fi cal# la cererea autoritii com"etente6 i5 cerceteze !i ra"orteze ctre autoritatea com"etent orice "ierdere# li" au neregularitate cu "rivire la "rodu ele accizabile6 /5 )n!tiineze autoritile com"etente de "re orice modificare ce intenioneaz o aduc a u"ra datelor iniiale )n baza crora a fo t emi autorizaia de antre"ozitar# cu minimum 5 zile )nainte de "roducerea modificrii6

:5 e conformeze cu alte cerine im"u e "rin normele metodologice. 425 Prevederile alin. 314 vor fi ada"tate core "unztor "e gru"e de "rodu e accizabile !i "e categorii de antre"ozitari# conform "recizrilor din normele metodologice. 435 *e ionarea ori )n trinarea ub orice form a aciunilor au a "rilor ociale ale antre"ozitarilor autorizai ori ale unui antre"ozitar a crui autorizaie a fo t anulat# revocat au u "endat conform "rezentului ca"itol va fi adu la cuno!tina autoritii com"etente cu cel "uin 00 de zile )nainte de realizarea ace tei o"eraiuni# )n vederea efecturii in "eciei fi cale# cu e$ce"ia celor care fac obiectul tranzaciilor "e "iaa de ca"ital. 445 +n trinarea activelor de natura imobilizrilor cor"orale care contribuie direct la "roducia !i/ au de"ozitarea de "rodu e accizabile ale antre"ozitarului autorizat ori ale unui antre"ozitar a crui autorizaie a fo t anulat au revocat conform "rezentului ca"itol e va "utea face numai du" ce -au ac7itat la bugetul de tat toate obligaiile fi cale ori du" ce "er oana care urmeaz "reia activele re "ective !i-a a umat obligaia de "lat re tant a debitorului "rintr-un anga&ament de "lat au "rintr-un alt act )nc7eiat )n form autentic# cu a igurarea unei garanii ub forma unei cri ori de garanie bancar la nivelul obligaiilor fi cale re tante# la data efecturii tranzaciei# ale antre"ozitarului. 455 <ctele )nc7eiate cu )nclcarea "revederilor alin. 324 !i 3:4 unt anulabile la cererea organului fi cal.

Norme metodologice

RT, '72%'4 Regimul de transfer al autorizaiei 415 <utorizaiile unt emi e numai "entru antre"ozitarii autorizai numii !i nu unt tran ferabile. 425 <tunci c,nd are loc v,nzarea locului# autorizaia nu va fi tran ferat )n mod automat noului "ro"rietar. ;oul "o ibil antre"ozitar autorizat trebuie de"un o cerere de autorizare.

RT, '72%'5 nularea# revocarea i suspendarea autorizaiei 415 <utoritatea com"etent "oate anula autorizaia "entru un antre"ozit fi cal atunci c,nd i-au fo t oferite informaii ine$acte au incom"lete )n legtur cu autorizarea antre"ozitului fi cal.

425 <utoritatea com"etent "oate revoca autorizaia "entru un antre"ozit fi cal )n urmtoarele ituaii: a5 )n cazul unui antre"ozitar autorizat# "er oan fizic# dac: 1. "er oana a decedat6 2. "er oana a fo t condamnat "rintr-o 7otr,re &udectorea c definitiv# )n .om,nia au )ntr-un tat trin# "entru infraciunea de abuz de )ncredere# fal # uz de fal # )n!elciune# dela"idare# mrturie mincinoa # dare au luare de mit ori o infraciune dintre cele reglementate de "rezentul cod# de Ordonana Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# de 1egea nr. @0/2000# cu com"letrile ulterioare# de 1egea nr. 2:1/2005# de 1egea nr. @2/1BB1# re"ublicat# de 1egea nr. 21/1BB0# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare6 2. activitatea de f!urat e te )n ituaie de faliment au de lic7idare6 b5 )n cazul unui antre"ozitar autorizat# care e te "er oan &uridic# dac: 1. )n legtur cu "er oana &uridic a fo t de c7i o "rocedur de faliment ori de lic7idare6 au 2. oricare dintre admini tratorii "er oanei &uridice a fo t condamnat "rintr-o 7otr,re &udectorea c definitiv# )n .om,nia au )ntr-un tat trin# "entru infraciunea de abuz de )ncredere# fal # uz de fal # )n!elciune# dela"idare# mrturie mincinoa # dare au luare de mit ori o infraciune dintre cele reglementate de "rezentul cod# de Ordonana Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# de 1egea nr. @0/2000# cu com"letrile ulterioare# de 1egea nr. 2:1/2005# de 1egea nr. @2/1BB1# re"ublicat# de 1egea nr. 21/1BB0# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare6 c5 antre"ozitarul autorizat nu re "ect oricare dintre cerinele "revzute la art. 200?20 au la art. 200?52 - 200?556 d5 c,nd antre"ozitarul )nc7eie un act de v,nzare a locului6 e5 "entru ituaia "revzut la alin. 3B46 05 antre"ozitarul autorizat )nregi treaz obligaii fi cale re tante la bugetul general con olidat# de natura celor admini trate de <genia ;aional de <dmini trare %i cal# mai vec7i de 00 de zile fa de termenul legal de "lat. 435 <utoritatea com"etent "oate revoca autorizaia "entru un antre"ozit fi cal !i )n cazul )n care -a "ronunat o 7otr,re definitiv "entru o infraciune dintre cele reglementate de "rezentul cod# de Ordonana Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# de 1egea nr. @0/2000# cu com"letrile ulterioare#

de 1egea nr. 2:1/2005# de 1egea nr. @2/1BB1# re"ublicat# de 1egea nr. 21/1BB0# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. 445 1a "ro"unerea organelor de control# autoritatea com"etent "oate u "enda autorizaia "entru un antre"ozit fi cal# a tfel: a5 "e o "erioad de 1 - 0 luni# )n cazul )n care -a con tatat v,r!irea uneia dintre fa"tele contravenionale ce atrag u "endarea autorizaiei6 b5 ",n la oluionarea definitiv a cauzei "enale# )n cazul )n care a fo t "u )n mi!care aciunea "enal "entru o infraciune dintre cele reglementate de "rezentul cod# de Ordonana Guvernului nr. B2/2002# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare# de 1egea nr. @0/2000# cu com"letrile ulterioare# de 1egea nr. 2:1/2005# de 1egea nr. @2/1BB1# re"ublicat# de 1egea nr. 21/1BB0# re"ublicat# cu modificrile !i com"letrile ulterioare. 455 'ecizia "rin care autoritatea com"etent a 7otr,t u "endarea# revocarea au anularea autorizaiei de antre"ozit fi cal va fi comunicat !i antre"ozitarului deintor al autorizaiei. 465 <ntre"ozitarul autorizat "oate conte ta decizia de u "endare# revocare au anulare a autorizaiei "entru un antre"ozit fi cal# "otrivit legi laiei )n vigoare. 475 'ecizia de u "endare au de revocare a autorizaiei de antre"ozit fi cal "roduce efecte de la data comunicrii au de la o alt dat cu"rin )n acea ta# du" caz. 'ecizia de anulare a autorizaiei de antre"ozit fi cal "roduce efecte )nce",nd de la data emiterii autorizaiei. 475 *onte tarea deciziei de u "endare# revocare au anulare a autorizaiei de antre"ozit fi cal nu u "end efectele &uridice ale ace tei decizii "e "erioada oluionrii conte taiei )n "rocedur admini trativ. 4B5 +n cazul )n care antre"ozitarul autorizat dore!te renune la autorizaia "entru un antre"ozit fi cal# ace ta are obligaia notifice ace t fa"t autoritii com"etente cu cel "uin 00 de zile )nainte de data de la care renunarea la autorizaie )!i "roduce efecte. 4105 +n cazul anulrii autorizaiei# o nou autorizaie "oate fi emi de autoritatea com"etent numai du" o "erioad de cel "uin 5 ani de la data anulrii. 4115 +n cazul revocrii autorizaiei# o nou autorizaie "oate fi emi de autoritatea com"etent numai du" o "erioad de cel "uin 0 luni de la data revocrii. 4125 <ntre"ozitarii autorizai# crora le-a fo t u "endat# revocat au anulat autorizaia !i care dein tocuri de "rodu e accizabile la data u "endrii# revocrii ori anulrii# "ot valorifica "rodu ele )nregi trate )n toc - materii "rime# emifabricate# "rodu e finite -# )n condiiile "revzute de normele metodologice.

Norme metodologice

SECIUNEA % 7B% D#!) '%)%$ul ='$#. !)$%)


RT, '72%'6 Destinatarul nregistrat 415 'e tinatarul )nregi trat "oate -!i de f!oare activitatea )n acea t calitate numai )n baza autorizaiei valabile emi de autoritatea com"etent# "otrivit "revederilor din normele metodologice# )n care va fi )n cri !i codul de accize atribuit de acea t autoritate. 425 'e tinatarul )nregi trat nu are dre"tul de a deine au de a e$"edia "rodu e accizabile )n regim u "en iv de accize. 435 Un de tinatar )nregi trat trebuie )nde"linea c urmtoarele cerine: a5 garanteze "lata accizelor )n condiiile "revzute )n normele metodologice# )naintea e$"edierii de ctre antre"ozitarul autorizat a "rodu elor accizabile6 b5 la )nc7eierea de"la rii# )n crie )n evidena contabil "rodu ele accizabile "rimite )n regim u "en iv de accize6 c5 acce"te orice control al autoritii com"etente# "entru a e a igura c "rodu ele au fo t "rimite. 445 'e tinatarul )nregi trat care "rime!te doar ocazional "rodu e accizabile trebuie )nde"linea c cerinele de la alin. 324# iar autorizarea "revzut la art. 200?2 "ct. 12 e face "entru o cantitate-limit de "rodu e accizabile# "entru un ingur e$"editor !i "entru o "erioad de tim" limitat# "otrivit "revederilor din normele metodologice.

Norme metodologice

SECIUNEA % :B% D#pl%!%$#% p$ * $#% p$o&u!#lo$ %cc 0%1 l# %"l%)# =' $#. * !u!p#'! 5 &# %cc 0#

RT, '72%.7 Deplasarea produselor accizabile aflate n regim suspensiv de accize 415 <ntre"ozitarii autorizai de ctre autoritile com"etente ale unui tat membru unt recuno cui ca fiind autorizai at,t "entru circulaia naional# c,t !i "entru circulaia intracomunitar a "rodu elor accizabile. 425 Produ ele accizabile "ot fi de"la ate )n regim u "en iv de accize "e teritoriul *omunitii# inclu iv dac "rodu ele unt de"la ate via o ar ter au un teritoriu ter: a5 de la un antre"ozit fi cal la: 1. un alt antre"ozit fi cal6 2. un de tinatar )nregi trat6 2. un loc de unde "rodu ele accizabile "r e c teritoriul *omunitii# )n en ul art. 200?2: alin. 3146 :. un de tinatar )n en ul art. 200?50 alin. 314# )n cazul )n care "rodu ele unt e$"ediate din alt tat membru6 b5 de la locul de im"ort ctre oricare dintre de tinaiile "revzute la lit. a4# )n cazul )n care "rodu ele )n cauz unt e$"ediate de un e$"editor )nregi trat. +n en ul "rezentului articol# locul de import )n eamn locul unde e afl "rodu ele )n momentul )n care unt "u e )n liber circulaie# )n conformitate cu art. 7B din .egulamentul 3*II4 nr. 2.B12/B2. I$"editorul )nregi trat )n .om,nia "oate )!i de f!oare activitatea )n acea t calitate numai )n baza autorizaiei valabile emi e de autoritatea com"etent. 435 Prin e$ce"ie de la "revederile alin. 324 lit. a4 "ct. 1 !i 2 !i lit. b4 !i cu e$ce"ia ituaiei "revzute la art. 200?2B alin. 3:4# "rodu ele accizabile "ot fi de"la ate )n regim u "en iv de accize ctre un loc de livrare direct ituat "e teritoriul .om,niei# )n cazul )n care locul re "ectiv a fo t indicat de antre"ozitarul autorizat din .om,nia au de de tinatarul )nregi trat# )n condiiile tabilite "rin normele metodologice. 445 <ntre"ozitarul autorizat au de tinatarul )nregi trat "revzui la alin. 324 au obligaia de a re "ecta cerinele "revzute la art. 200?22 alin. 314. 455 Prevederile alin. 324 !i 324 e a"lic !i de"la rilor de "rodu e accizabile cu nivel de accize zero care nu au fo t eliberate "entru con um. 465 'e"la area "rodu elor accizabile )n regim u "en iv de accize )nce"e# )n cazurile "revzute la alin. 324 lit. a4# )n momentul )n care "rodu ele accizabile "r e c antre"ozitul fi cal de e$"ediie !i# )n cazurile "revzute la alin. 324 lit. b4# )n momentul )n care ace te "rodu e unt "u e )n liber circulaie# )n conformitate cu art. 7B din .egulamentul 3*II4 nr. 2.B12/B2.

475 'e"la area )n regim u "en iv de accize a "rodu elor accizabile e )nc7eie: 1. )n cazurile "revzute la alin. 324 lit. a4 "ct. 1# 2 !i : !i lit. b4# )n momentul )n care de tinatarul a rece"ionat "rodu ele accizabile6 2. )n cazurile "revzute la alin. 324 lit. a4 "ct. 2# )n momentul )n care "rodu ele accizabile au "r it teritoriul *omunitii.

Norme metodologice

RT, '72%.& Documentul administrativ electronic 415 'e"la area intracomunitar de "rodu e accizabile e te con iderat ca av,nd loc )n regim u "en iv de accize doar dac e te aco"erit de un document admini trativ electronic "roce at# )n conformitate cu alin. 324 !i 324. 425 +n en ul alin. 314# e$"editorul din .om,nia )nainteaz un "roiect de document admini trativ electronic la autoritile com"etente# "rin intermediul i temului informatizat "revzut la art. 1 din 'ecizia nr. 1.152/2002/*I a Parlamentului Iuro"ean !i a *on iliului din 10 iunie 2002 "rivind informatizarea circulaiei !i a controlului "rodu elor u"u e accizelor# denumit )n continuare i temul informatizat. 435 <utoritile com"etente "revzute la alin. 324 efectueaz o verificare electronic a datelor din "roiectul de document admini trativ electronic# iar )n cazul )n care: a5 datele nu unt corecte# e$"editorul e te informat fr )nt,rziere6 b5 datele unt corecte# autoritatea com"etent atribuie documentului un cod de referin admini trativ unic !i )l comunic e$"editorului. 445 +n cazurile "revzute la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 1# 2 !i :# la art. 200?20 alin. 324 lit. b4 !i la art. 200?20 alin. 324# autoritatea com"etent tran mite fr )nt,rziere documentul admini trativ electronic autoritii com"etente din tatul membru de de tinaie# care la r,ndul ei )l tran mite de tinatarului# )n cazul )n care ace ta e te un antre"ozitar autorizat au un de tinatar )nregi trat. 'ac "rodu ele accizabile unt de tinate unui antre"ozitar autorizat din .om,nia# autoritatea com"etent )nainteaz documentul admini trativ electronic direct ace tui de tinatar. 455 +n cazul "revzut la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 2 autoritatea com"etent din .om,nia )nainteaz documentul admini trativ electronic autoritii com"etente din tatul membru )n care declaraia de e$"ort e te de"u )n conformitate cu art. 101 alin. 354 din .egulamentul 3*II4 nr.

2.B12/B2# denumit )n continuare tatul membru de e$"ort# dac tatul membru de e$"ort e te altul dec,t .om,nia. 465 <tunci c,nd e$"editorul e te din .om,nia# ace ta furnizeaz "er oanei care )n oe!te "rodu ele accizabile un e$em"lar ti"rit al documentului admini trativ electronic. 475 <tunci c,nd "rodu ele accizabile unt de"la ate )n regim u "en iv de accize de la un e$"editor din alt tat membru la un de tinatar din .om,nia# de"la area "rodu elor e te )n oit de un e$em"lar ti"rit al documentului admini trativ electronic au de orice alt document comercial care menioneaz codul de referin admini trativ unic# identificabil )n mod clar. 475 'ocumentele "revzute la alin. 304 !i 374 trebuie "oat fi "rezentate autoritilor com"etente oric,nd unt olicitate# "e )ntreaga durat a de"la rii )n regim u "en iv de accize. 4B5 I$"editorul "oate anula documentul admini trativ electronic# at,t tim" c,t de"la area nu a )nce"ut "otrivit "revederilor art. 200?20 alin. 304. 4105 +n cur ul de"la rii )n regim u "en iv de accize# e$"editorul "oate modifica de tinaia# "rin intermediul i temului informatizat# !i "oate indica o nou de tinaie# care trebuie fie una dintre de tinaiile "revzute la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 1# 2 ori 2 au la art. 200?20 alin. 324# du" caz# )n condiiile "revzute "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal. 4115 +n cazul de"la rii intracomunitare a "rodu elor energetice )n regim u "en iv de accize# "e cale maritim au "e ci navigabile interioare# ctre un de tinatar care nu e te cuno cut cu iguran )n momentul )n care e$"editorul )nainteaz "roiectul de document admini trativ electronic "revzut la alin. 324# autoritatea com"etent "oate autoriza ca e$"editorul nu includ )n documentul )n cauz datele "rivind de tinatarul# )n condiiile "revzute )n normele metodologice. 4125 5mediat ce datele "rivind de tinatarul unt cuno cute !i cel t,rziu la momentul )nc7eierii de"la rii# e$"editorul tran mite datele ale autoritilor com"etente# utiliz,nd "rocedura "revzut la alin. 3104.

Norme metodologice

RT, '72%.' Divizarea deplasrii produselor energetice n regim suspensiv de accize <utoritatea com"etent "oate "ermite e$"editorului# )n condiiile tabilite "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare

%i cal# ca e$"editorul divizeze o de"la are intracomunitar de "rodu e energetice )n regim u "en iv de accize )n dou au mai multe de"la ri# cu condiia ca: 1. nu e modifice cantitatea total de "rodu e accizabile6 2. divizarea e de f!oare "e teritoriul unui tat membru care "ermite o a tfel de "rocedur6 2. autoritatea com"etent din tatul membru unde e efectueaz divizarea fie informat cu "rivire la locul unde e efectueaz divizarea.

Norme metodologice

RT, '72%.. +rimirea produselor accizabile n regim suspensiv de accize 415 1a "rimirea de "rodu e accizabile )n .om,nia# )n oricare dintre de tinaiile "revzute la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 1# 2 au : ori la art. 200?20 alin. 324# de tinatarul trebuie re "ecte urmtoarele cerine: a4 confirme c "rodu ele accizabile au a&un la de tinaie6 b4 " treze "rodu ele "rimite )n vederea verificrii !i certificrii datelor din documentul admini trativ electronic de ctre autoritatea com"etent6 c4 )nainteze fr )nt,rziere !i nu mai t,rziu de 5 zile lucrtoare de la )nc7eierea de"la rii# cu e$ce"ia cazurilor &u tificate core "unztor autoritilor com"etente "otrivit "recizrilor din normele metodologice# un ra"ort "rivind "rimirea ace tora# denumit )n continuare ra"ort de "rimire# utiliz,nd i temul informatizat. 425 (odalitile de confirmare a fa"tului c "rodu ele accizabile au a&un la de tinaie !i de trimitere a ra"ortului de "rimire a "rodu elor accizabile de ctre de tinatarii menionai la art. 200?50 alin. 314# "recum !i termenul de " trare a "rodu elor accizabile "rimite unt "revzute "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal 435 <utoritatea com"etent a de tinatarului din .om,nia efectueaz o verificare electronic a datelor din ra"ortul de "rimire# du" care: 1. )n cazul )n care datele nu unt corecte# de tinatarul e te informat fr )nt,rziere de "re ace t fa"t6 2. )n cazul )n care datele unt corecte# autoritatea com"etent a de tinatarului confirm )nregi trarea ra"ortului de "rimire !i )l tran mite autoritii com"etente din tatul membru de e$"ediie. 445 <tunci c,nd e$"editorul e te din .om,nia# ra"ortul de "rimire e )nainteaz ace tuia de ctre autoritatea com"etent din .om,nia.

455 +n cazul )n care locul de e$"ediie !i cel de de tinaie e afl )n .om,nia# "rimirea "rodu elor accizabile )n regim u "en iv de accize e confirm e$"editorului "otrivit "rocedurii tabilite "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal.

Norme metodologice

RT, '72%./ Raportul de export 415 +n ituaiile "revzute la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 2 !i# du" caz# la art. 200?20 alin. 324 lit. b4# autoritile com"etente din tatul membru de e$"ort )ntocme c un ra"ort de e$"ort# "e baza vizei biroului vamal de ie!ire# "revzut la art. 7B2 alin. 324 din .egulamentul 3*II4 nr. 2.:5:/B2 al *omi iei# au de biroul unde e realizeaz formalitile "revzute la art. 200?: alin. 354# "rin care e ate t fa"tul c "rodu ele accizabile au "r it teritoriul *omunitii. 425 <utoritile com"etente din tatul membru de e$"ort verific "e cale electronic datele ce rezult din viza "revzut la alin. 314. Odat ce ace te date au fo t verificate !i atunci c,nd tatul membru de e$"ediie e te diferit de tatul membru de e$"ort# autoritile com"etente din tatul membru de e$"ort tran mit ra"ortul de e$"ort autoritilor com"etente din tatul membru de e$"ediie. 435 <utoritile com"etente din tatul membru de e$"ediie )nainteaz ra"ortul de e$"ort e$"editorului.

Norme metodologice

RT, '72%.0 +roceduri n cazul n care sistemul informatizat este indisponibil la expediie 415 Prin e$ce"ie de la "revederile art. 200?21 alin. 314# )n cazul )n care i temul informatizat e te indi "onibil )n .om,nia# e$"editorul din .om,nia "oate )nce"e o de"la are de "rodu e accizabile )n regim u "en iv de accize# )n urmtoarele condiii: a5 "rodu ele fie )n oite de un document "e u"ort 7,rtie care conine acelea!i date ca "roiectul de document admini trativ electronic "revzut la art. 200?21 alin. 3246 b5 informeze autorit8ile com"etente )nainte de )nce"erea de"la rii# "rin "rocedura tabilit "rin ordin al "re9edintelui <gen8iei ;a8ionale de <dmini trare %i cal.

425 +n cazul )n care i temul informatizat redevine di "onibil# e$"editorul "rezint un "roiect de document admini trativ electronic# )n conformitate cu art. 200?21 alin. 324. 435 'e )ndat ce datele cu"rin e )n documentul admini trativ electronic unt validate# )n conformitate cu art. 200?21 alin. 324# ace t document )nlocuie!te documentul "e u"ort 7,rtie "revzut la alin. 314 lit. a4. Prevederile art. 200?21 alin. 3:4 !i 354# "recum !i cele ale art. 200?22 !i 200?2: e a"lic mutati mutandi . 445 P,n la momentul validrii datelor din documentul admini trativ electronic# de"la area e te con iderat ca av,nd loc )n regim u "en iv de accize# "e baza documentului "e u"ort 7,rtie "revzut la alin. 314 lit. a4. 455 O co"ie a documentului "e u"ort 7,rtie "revzut la alin. 314 lit. a4 e " treaz de e$"editor )n evidenele ale. 465 +n cazul )n care i temul informatizat e te indi "onibil la e$"ediie# e$"editorul comunic informaiile "revzute la art. 200?21 alin. 3104 au la art. 200?22 "rin intermediul unor mi&loace alternative de comunicare. +n ace t co"# e$"editorul )n cauz informeaz autoritile com"etente )naintea modificrii de tinaiei au a divizrii de"la rii. Prevederile alin. 324 - 354 e a"lic mutati mutandi .

Norme metodologice

RT, '72%.2 +roceduri n cazul n care sistemul informatizat este indisponibil la destinaie 415 +n cazul )n care# )n ituaiile "revzute la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 1# 2 !i :# la art. 200?20 alin. 324 lit. b4 !i la art. 200?20 alin. 324# ra"ortul de "rimire "revzut la art. 200?22 alin. 314 lit. c4 nu "oate fi "rezentat la )nc7eierea de"la rii "rodu elor accizabile )n termenul "revzut la re "ectivul articol# deoarece fie i temul informatizat nu e te di "onibil )n .om,nia# fie )n ituaia "revzut la art. 200?25 alin. 314 nu au fo t )nc )nde"linite "rocedurile "revzute la art. 200?25 alin. 324 !i 324# de tinatarul "rezint autoritii com"etente din .om,nia# cu e$ce"ia cazurilor "e de"lin &u tificate# un document "e u"ort 7,rtie care conine acelea!i date ca ra"ortul de "rimire !i care ate t )nc7eierea de"la rii# "otrivit "revederilor din normele metodologice. 425 *u e$ce"ia cazului )n care de tinatarul "oate "rezenta# )n curt tim"# "rin intermediul i temului informatizat# ra"ortul de "rimire "revzut la art. 200?22 alin. 314 lit. c4 au )n cazuri "e de"lin &u tificate# autoritatea com"etent din .om,nia trimite o co"ie a documentului "e u"ort 7,rtie "revzut la alin. 314 autoritii com"etente din tatul membru de e$"ediie# care o tran mite e$"editorului au o ine la di "oziia ace tuia. 435 'e )ndat ce i temul informatizat redevine di "onibil au de )ndat ce "rocedurile "revzute la art. 200?25 alin. 324 !i 324 unt

)nde"linite# de tinatarul "rezint un ra"ort de "rimire# )n conformitate cu art. 200?22 alin. 314 lit. c4. Prevederile art. 200?22 alin. 324 !i 3:4 e a"lic mutati mutandi 445 +n cazul )n care# )n ituaiile "revzute la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 2# ra"ortul de e$"ort "revzut la art. 200?2: alin. 314 nu "oate fi )ntocmit la )nc7eierea de"la rii "rodu elor accizabile deoarece fie i temul informatizat nu e te di "onibil )n tatul membru de e$"ort# fie )n ituaia "revzut la art. 200?25 alin. 314 nu au fo t )nc )nde"linite "rocedurile "revzute la art. 200?25 alin. 324 !i 324# autoritile com"etente din tatul membru de e$"ort trimit autoritilor com"etente din .om,nia un document "e u"ort 7,rtie care conine acelea!i date ca !i ra"ortul de e$"ort !i care ate t )nc7eierea de"la rii# cu e$ce"ia cazului )n care ra"ortul de e$"ort "revzut la art. 200?2: alin. 314 "oate fi )ntocmit )n curt tim"# "rin intermediul i temului informatizat au )n cazuri "e de"lin &u tificate# "otrivit "revederilor din normele metodologice. 455 +n cazul "revzut la alin. 3:4# autoritile com"etente din .om,nia tran mit au "un la di "oziia e$"editorului o co"ie a documentului "e u"ort 7,rtie. 465 'e )ndat ce i temul informatizat redevine di "onibil )n tatul membru de e$"ort au de )ndat ce "rocedurile "revzute la art. 200?25 alin. 324 !i 324 unt )nde"linite# autoritile com"etente din tatul membru de e$"ort trimit un ra"ort de e$"ort# )n conformitate cu art. 200?2: alin. 314. Prevederile art. 200?2: alin. 324 !i 324 e a"lic mutati mutandi .

Norme metodologice
RT, '72%.4 3nc"eierea deplasrii produselor accizabile n regim suspensiv de accize 415 %r a aduce atingere "revederilor art. 200?20# ra"ortul de "rimire "revzut la art. 200?22 alin. 314 lit. c4 au ra"ortul de e$"ort "revzut la art. 200?2: alin. 314 con tituie dovada fa"tului c de"la area "rodu elor accizabile -a )nc7eiat# )n conformitate cu art. 200?20 alin. 374. 425 Prin derogare de la alin. 314# )n ab ena unui ra"ort de "rimire au a unui ra"ort de e$"ort din alte motive dec,t cele "revzute la art. 200?20# e "oate de a emenea furniza# )n cazurile "revzute la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 1# 2 !i :# la art. 200?20 alin. 324 lit. b4 !i la art. 200?20 alin. 324# dovada )nc7eierii de"la rii "rodu elor accizabile )n regim u "en iv de accize# "rintr-o adnotare fcut de autoritile com"etente din tatul membru de de tinaie# "e baza unor dovezi core "unztoare# care indice c "rodu ele accizabile e$"ediate au a&un la de tinaia declarat au# )n cazul "revzut la art. 200?20 alin. 324 lit. a4 "ct. 2# "rintr-o adnotare fcut de autoritile com"etente din tatul membru "e teritoriul cruia e te ituat biroul vamal de ie!ire# care ate te fa"tul c "rodu ele accizabile au "r it teritoriul *omunitii.

435 +n en ul alin. 324# un document )naintat de de tinatar !i care conine acelea!i date ca ra"ortul de "rimire au de e$"ort con tituie o dovad core "unztoare. 445 +n momentul )n care autoritile com"etente din tatul membru de e$"ediie au admi dovezile core "unztoare# ace tea )nc7id de"la area )n i temul informatizat.

Norme metodologice
RT, '72%.5 -tructura i coninutul mesa:elor 415 Dtructura !i coninutul me a&elor care trebuie c7imbate "otrivit art. 200?21 - art. 200?2: de ctre "er oanele !i autoritile com"etente im"licate )n cazul unei de"la ri intracomunitare de "rodu e accizabile )n regim u "en iv de accize# normele !i "rocedurile "rivind c7imbul ace tor me a&e# "recum !i tructura documentelor "e u"ort 7,rtie "revzute la art. 200?25 !i 200?20 unt tabilite de ctre *omi ia Iuro"ean. 425 Dituaiile )n care i temul informatizat e te con iderat indi "onibil )n .om,nia# "recum !i normele !i "rocedurile care trebuie urmate )n ace te ituaii unt tabilite "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal.

Norme metodologice
RT, '72%.6 +roceduri simplificate 415 (onitorizarea de"la rilor "rodu elor accizabile )n regim u "en iv de accize# care e de f!oar integral "e teritoriul .om,niei# e realizeaz "otrivit "rocedurilor a"robate "rin ordin al "re!edintelui <geniei ;aionale de <dmini trare %i cal# tabilite "e baza "revederilor art. 200?21 - 200?27. 425 Prin acord !i )n condiiile tabilite de .om,nia cu alte tate membre intere ate "ot fi tabilite "roceduri im"lificate "entru de"la rile frecvente !i regulate de "rodu e accizabile )n regim u "en iv de accize care au loc )ntre teritoriile ace tora. 435 Prevederile alin. 324 includ de"la rile "rin conducte fi$e.

RT, '72%/7 Deplasarea unui produs accizabil n regim suspensiv dup ce a fost pus n liber circulaie n procedur vamal simplificat 415 'e"la area "rodu elor accizabile "u e )n liber circulaie de ctre un im"ortator care deine autorizaie unic "entru "roceduri vamale im"lificate# eliberat de autoritatea com"etent din alt tat membru# iar

"rodu ele unt eliberate "entru con um )n .om,nia# e "oate efectua )n regim u "en iv de accize# dac unt )nde"linite urmtoarele condiii: a5 im"ortatorul e te autorizat de autoritatea com"etent din tatul u "entru efectuarea de o"eraiuni cu "rodu e accizabile )n regim u "en iv de accize6 b5 im"ortatorul deine cod de accize )n tatul membru de autorizare6 c5 de"la area are loc )ntre: 1. un birou vamal de intrare din .om,nia !i un antre"ozit fi cal au un de tinatar )nregi trat din .om,nia6 2. un birou vamal de intrare )n teritoriul comunitar ituat )n alt tat membru "artici"ant la a"licarea "rocedurii vamale im"lificate !i un antre"ozit fi cal au un de tinatar )nregi trat din .om,nia# mi!carea "rodu elor accizabile fiind aco"erit de o "rocedur de tranzit care )nce"e la frontier6 2. un birou vamal de intrare )n teritoriul comunitar ituat )ntr-un tat membru ne"artici"ant la a"licarea "rocedurii vamale im"lificate !i un antre"ozit fi cal au un de tinatar )nregi trat din .om,nia# mi!carea "rodu elor accizabile fiind aco"erit de o "rocedur de tranzit care )nce"e la frontier6 d5 "rodu ele accizabile unt )n oite de un e$em"lar ti"rit al documentului admini trativ electronic "revzut la art. 200?21 alin. 314. 425 Prevederile alin. 314 e a"lic !i )n cazul im"ortatorului )nregi trat )n .om,nia care deine autorizaie unic "entru "roceduri vamale im"lificate# eliberat de autoritatea vamal din .om,nia# iar "rodu ele unt eliberate "entru con um )n alt tat membru "artici"ant la a"licarea "rocedurii vamale im"lificate.

RT, '72%/& 1ereguli i abateri 415 <tunci c,nd -a "rodu o neregul )n cur ul unei de"la ri de "rodu e accizabile )n regim u "en iv de accize care a du la eliberarea "entru con um a ace tora )n conformitate cu art. 200?7 alin. 314 lit. a4# e con ider c eliberarea "entru con um are loc )n tatul membru )n care a "rodu neregula. 425 +n cazul )n care# "e "arcur ul unei de"la ri a "rodu elor accizabile )n regim u "en iv de accize# a fo t de"i tat o neregul care a du la eliberarea "entru con um a ace tora )n conformitate cu art. 200?7 alin. 314 lit. a4 !i nu e te "o ibil e determine unde -a "rodu neregula# e con ider c acea ta -a "rodu )n tatul membru !i la momentul )n care acea ta a fo t de"i tat.

435 +n ituaiile "revzute la alin. 314 !i 324# autoritile com"etente din tatul membru )n care "rodu ele au fo t eliberate "entru con um au )n care e con ider c au fo t eliberate "entru con um# trebuie informeze autoritile com"etente din tatul membru de e$"ediie. 445 *,nd "rodu ele accizabile care e de"la eaz )n regim u "en iv de accize nu au a&un la de tinaie !i "e "arcur ul de"la rii nu a fo t con tatat nicio neregul care fie con iderat eliberare "entru con um "otrivit art. 200?7 alin. 314 lit. a4# e con ider c neregula -a "rodu )n tatul membru de e$"ediie !i )n momentul e$"edierii "rodu elor accizabile. %ace e$ce"ie de la "revederile alin. 3:4 cazul )n care )n termen de : luni de la )nce"erea de"la rii )n conformitate cu art. 200?20 alin. 304# e$"editorul furnizeaz dovada )nc7eierii de"la rii au a locului )n care a fo t comi neregula# )ntr-un mod con iderat ati fctor de autoritile com"etente din tatul membru de e$"ediie )n conformitate cu art. 200?20 alin. 374. 'ac "er oana care a con tituit garania "otrivit "revederilor art. 200?5: nu a avut au nu a "utut aib cuno!tin de fa"tul c "rodu ele nu au a&un la de tinaie# ace teia i e acord un termen de o lun de la comunicarea ace tei informaii de ctre autoritile com"etente din tatul membru de e$"ediie "entru a-i "ermite aduc dovada )nc7eierii de"la rii# )n conformitate cu art. 200?20 alin. 374# au a locului comiterii neregulii. 455 +n cazurile "revzute la alin. 324 !i 3:4# dac tatul membru )n care -a comi efectiv neregula e te identificat )n termen de 2 ani de la data )nce"erii de"la rii# )n conformitate cu art. 200?20 alin. 304# e a"lic di "oziiile alin. 314. +n ace te ituaii# autoritile com"etente din tatul membru )n care -a comi neregula informeaz )n ace t en autoritile com"etente din tatul membru )n care au fo t "erce"ute accizele# care re tituie au remit accizele )n momentul furnizrii "robei "erce"erii accizelor )n cellalt tat membru. 465 +n en ul "rezentului articol# neregul )n eamn o ituaie a"rut )n cur ul unei de"la ri a "rodu elor accizabile )n regim u "en iv de accize# diferit de aceea "revzut la art. 200?7 alin. 354 !i 304# din cauza creia o de"la are au un egment dintr-o de"la are a unor "rodu e accizabile nu -a )nc7eiat conform art. art. 200?20 alin. 374.

SECIUNEA % 1;B% R#!) )u $ &# %cc 0#


RT, '72%/' Restituiri de accize

415 *u e$ce"ia cazurilor "revzute la art. 200?:: alin. 374# la art. 200?:7 alin. 354 !i la art. 200?:B alin. 324 !i 3:4# "recum !i a cazurilor "revzute la art. 200?5@ - 200?00# accizele "rivind "rodu ele accizabile care au fo t eliberate "entru con um "ot fi# la olicitarea "er oanei )n cauz# re tituite au remi e de ctre autoritile com"etente din tatele membre unde re "ectivele "rodu e au fo t eliberate "entru con um# )n ituaiile "revzute de tatele membre !i )n conformitate cu condiiile tabilite de tatul membru )n cauz# )n co"ul de a "reveni orice form "o ibil de evaziune au de abuz. O a tfel de re tituire au de remitere nu "oate genera alte cutiri dec,t cele "revzute la art. 200?50 !i art. 200?5@ - 200?00. 425 Pentru "rodu ele energetice contaminate au combinate )n mod accidental# returnate antre"ozitului fi cal "entru reciclare# accizele "ltite vor "utea fi re tituite )n condiiile "revzute )n normele metodologice. 435 Pentru buturile alcoolice !i "rodu ele din tutun retra e de "e "ia# dac tarea au vec7imea ace tora le face im"ro"rii con umului ori nu mai )nde"line c condiiile de comercializare# accizele "ltite "ot fi re tituite )n condiiile "revzute )n normele metodologice. 43?15 Pentru "rodu ele accizabile care au fo t eliberate "entru con um )n .om,nia !i care ulterior unt e$"ortate# "er oana care a efectuat e$"ortul are dre"t de re tituire a accizelor# )n condiiile "revzute )n normele metodologice. 3)n vigoare de la 1 ian. 20124 445 <cciza re tituit nu "oate de"!i uma efectiv "ltit.

Norme metodologice

SECIUNEA % 11B% D#pl%!%$#% ')$%co*u' )%$/ *po0 )%$#% p$o&u!#lo$ %cc 0%1 l# &up/ #l 1#$%$#% p#')$u co'!u*
RT, '72%/. +ersoane fizice 415 <ccizele "entru "rodu ele accizabile ac7iziionate de o "er oan fizic "entru uz "ro"riu !i tran "ortate "er onal de acea ta )n .om,nia unt e$igibile numai )n tatul membru )n care e ac7iziioneaz "rodu ele accizabile. 425 Pentru a tabili dac "rodu ele accizabile "revzute la alin. 314 unt de tinate uzului "ro"riu al unei "er oane fizice# e vor avea )n vedere cel "uin urmtoarele cerine:

a5 tatutul comercial al celui care deine "rodu ele accizabile !i motivele "entru care le deine6 b5 locul )n care e afl "rodu ele accizabile au# dac e te cazul# modul de tran "ort utilizat6 c5 orice document referitor la "rodu ele accizabile6 d5 natura "rodu elor accizabile6 e5 cantitatea de "rodu e accizabile. 435 Produ ele ac7iziionate de "er oanele fizice e con ider a fi de tinate co"urilor comerciale# )n condiiile !i )n cantitile "revzute )n normele metodologice. 445 Produ ele ac7iziionate !i tran "ortate )n cantiti u"erioare limitelor "revzute )n normele metodologice !i de tinate con umului )n .om,nia e con ider a fi ac7iziionate )n co"uri comerciale !i# )n ace t caz# e datoreaz acciza )n .om,nia. 455 <cciza devine e$igibil )n .om,nia !i "entru cantitile de uleiuri minerale eliberate de&a "entru con um )ntr-un alt tat membru# dac ace te "rodu e unt tran "ortate cu a&utorul unor mi&loace de tran "ort ati"ice de ctre o "er oan fizic au )n numele ace teia. +n en ul ace tui alineat# mi&loace de tran "ort ati"ice )n eamn tran "ortul de combu tibil )n alte reci"iente dec,t rezervoarele ve7iculelor au )n cani tre adecvate "entru combu tibili !i tran "ortul de "rodu e lic7ide "entru )nclzire )n alte reci"iente dec,t )n camioane-ci tern folo ite )n numele unor o"eratori economici "rofe ioni!ti.

Norme metodologice

RT, '72%// +roduse cu accize pltite# deinute n scopuri comerciale n Romnia 415 %r a aduce atingere di "oziiilor art. 200?:7 alin. 314# )n cazul )n care "rodu ele accizabile care au fo t de&a eliberate "entru con um )ntrun tat membru unt deinute )n co"uri comerciale )n .om,nia "entru a fi livrate au utilizate "e teritoriul ace teia# "rodu ele )n cauz unt u"u e accizelor# iar accizele devin e$igibile )n .om,nia. 425 +n en ul "rezentului articol# deinere )n co"uri comerciale )n eamn deinerea de "rodu e accizabile de ctre o alt "er oan dec,t o "er oan fizic au de ctre o "er oan fizic )n alte co"uri dec,t "entru uz "ro"riu !i tran "ortarea de ctre acea ta# )n conformitate cu art. 200?:2.

435 *ondiiile de e$igibilitate !i nivelul accizelor care urmeaz fie a"licate unt cele )n vigoare la data la care accizele devin e$igibile )n .om,nia. 445 Per oana "ltitoare de accize devenite e$igibile e te# )n cazurile "revzute la alin. 314# "er oana care efectueaz livrarea au deine "rodu ele de tinate livrrii au creia )i unt livrate "rodu ele )n .om,nia. 455 %r a aduce atingere di "oziiilor art. 200?:B# )n cazul )n care "rodu ele accizabile care au fo t de&a eliberate "entru con um )ntr-un tat membru e de"la eaz )n cadrul *omunitii )n co"uri comerciale# "rodu ele )n cauz nu unt con iderate ca fiind deinute )n ace te co"uri ",n )n momentul )n care a&ung )n .om,nia# cu condiia ca de"la area e realizeze "e baza formalitilor "revzute la art. 200?:5 alin. 314 !i 324. 465 Produ ele accizabile deinute la bordul unei nave au al unei aeronave care efectueaz traver ri au zboruri )ntre un alt tat membru !i .om,nia# dar care nu unt di "onibile "entru v,nzare )n momentul )n care nava au aeronava e afl "e teritoriul unuia dintre cele dou tate membre# nu unt con iderate ca fiind deinute )n tatul membru re "ectiv )n co"uri comerciale. 475 +n cazul "rodu elor accizabile care au fo t de&a eliberate "entru con um )n .om,nia !i care unt livrate )ntr-un alt tat membru# comerciantul care a efectuat livrarea "oate beneficia# la cerere# de re tituirea au de remiterea accizelor dac autoritatea com"etent con tat c accizele au devenit e$igibile !i au fo t "erce"ute )n acel tat membru# "otrivit "revederilor din normele metodologice.

Norme metodologice

RT, '72%/0 Deplasarea intracomunitar a produselor cu accize pltite 415 +n ituaia "revzut la art. 200?:: alin. 314# "rodu ele accizabile circul )ntre .om,nia !i alt tat membru au )ntre alt tat membru !i .om,nia# )m"reun cu un document de )n oire care conine datele "rinci"ale din documentul "revzut la art. 200?21 alin. 314. Dtructura !i coninutul documentului de )n oire unt tabilite de *omi ia Iuro"ean. 425 Per oanele "revzute la art. 200?:: alin. 3:4 trebuie )nde"linea c urmtoarele cerine: a5 )naintea e$"edierii "rodu elor# de"un o declaraie la autoritatea com"etent teritorial !i garanteze "lata accizelor6 b5 "ltea c accizele )n "rima zi lucrtoare imediat urmtoare celei )n care -au rece"ionat "rodu ele6

c5 acce"te orice control care "ermit autoritii com"etente teritoriale e a igure c "rodu ele accizabile au fo t efectiv "rimite !i c accizele e$igibile "entru ace tea au fo t "ltite.

Norme metodologice

RT, '72%/2 Documentul de nsoire 415 'ocumentul de )n oire e )ntocme!te de ctre furnizor )n 2 e$em"lare !i e utilizeaz du" cum urmeaz: a5 "rimul e$em"lar rm,ne la furnizor6 b5 e$em"larele 2 !i 2 )n oe c "rodu ele accizabile "e tim"ul tran "ortului ",n la "rimitor6 c5 e$em"larul 2 rm,ne la "rimitorul "rodu elor6 d5 e$em"larul 2 trebuie fie re tituit furnizorului# cu certificarea rece"iei !i cu menionarea tratamentului fi cal ulterior al "rodu elor accizabile )n tatul membru de de tinaie# dac furnizorul olicit )n mod e$"re ace t lucru )n co" de re tituire de accize. 425 (odelul documentului de )n oire va fi "revzut )n normele metodologice.

Norme metodologice

RT, '72%/4 Vnzarea la distan 415 Produ ele accizabile de&a eliberate "entru con um )ntr-un tat membru# care unt ac7iziionate de o "er oan# alta dec,t un antre"ozitar autorizat au un de tinatar )nregi trat# tabilit )n .om,nia# care nu e$ercit o activitate economic inde"endent# !i care unt e$"ediate ori tran "ortate ctre .om,nia# direct au indirect# de ctre v,nztor ori )n numele ace tuia# unt u"u e accizelor )n .om,nia. 425 +n cazul "revzut la alin. 314# accizele devin e$igibile )n .om,nia )n momentul livrrii "rodu elor accizabile. *ondiiile de e$igibilitate !i nivelul accizelor care urmeaz fie a"licate unt cele )n vigoare la data la care accizele devin e$igibile. <ccizele e "lte c )n conformitate cu "rocedura tabilit )n normele metodologice. 435 Per oana "ltitoare de accize )n .om,nia e te fie v,nztorul# fie un re"rezentant fi cal tabilit )n .om,nia !i autorizat de autoritile com"etente din .om,nia. <tunci c,nd v,nztorul nu re "ect di "oziiile

alin. 3:4 lit. a4# "er oana "ltitoare de accize e te de tinatarul "rodu elor accizabile. 445 >,nztorul au re"rezentantul fi cal trebuie )nde"linea c urmtoarele cerine: a5 )nai