Sunteți pe pagina 1din 3

PA 7.5.

1 PROGRAMA ANALITIC (CURRICULUMUL CURSULUI)


Aprobat la Comisia metodic a facultii Finane, proces-verbal nr. 2 din 10.10.2008 Preedintele Comisiei metodice _______________ Angela Casian, conf.univ.,dr. ef catedr ________________ Oleg Stratulat, prof.univ., dr.

RED.: DATA:

01 19.11.2008

Pag. 1 / 3

Aprobat la edina catedrei Bnci i activitate bancar proces-verbal nr. 1 din 28.08.2008

Denumirea cursului Titularul cursului

ACTIVITATE BANCAR Stela CIOBU, conf. univ., dr.

Ciclul (Llicena, Mmasterat) Nr. credite

L 6

Codul cursului Limba de instruire 60

S.04.O.029.41 Rom, rus, eng Ore studiu individual

Anul

II

Semestrul

IV E 60

Ore din planul de nvmnt

Forma de evaluare final (E examen, V- verificare) Total ore pe 90 semestru

Facultatea Specialitatea Catedra

FINANE FINANE I BNCI Zi Bnci i Activitate Bancar

Numrul total de ore (pe semestru) de contact direct (C-curs teoretic, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice) Total 60 30 C 30 S O 100 S L P

Categoria formativ a cursului (F-fundamental, G-general, S-de specialitate, Usocio-umanistic, M-de orientare ctre alt domeniu) Categorie de opionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opional, L- liber alegere) Numrul maxim de studeni care se pot nscrie la curs

Obligatorii Condiii de acces Recomandate

Moned i credit Curs de economie pentru licenieni

Fundamentare Obiectivele/Rezultatele nvrii

n conexiune direct cu disciplinele financiare, cursul Activitatea bancar, ocup un rol important n cunoaterea i perceperea a legitilor obiective i a diferitor probleme de ordin bancar, precum i practica internaional n domeniu. - cunoatere: s neleag rolul bncii n economia i creaia monetar; s desemneze operaiunile importante ale bncii,

PA 7.5.1 PROGRAMA ANALITIC (CURRICULUMUL CURSULUI)

RED.: DATA:

01 19.11.2008

Pag. 2 / 3

deosebindu-le pe cele pasive de operaiunile active sau de comisionare s cunoasc i s neleag specificul activitii financiare a bncii s neleag necesitatea i mecanismul supravegherii bancare etc. - aplicare: s aplice legislaia n vigoare pentru determinarea limitele de activitate a bncii n vederea atragerii i garantrii resurselor bancare; s calculeze fondul de risc la creditele din portofoliul bncii i s neleag necesitatea acestui fond; s cunoasc i s explice modul de calcul a poziiei valutare deschise etc. - integrare: a explica necesitatea supravegherii activitii ei pentru evitarea fenomenelor sociale negative, produse de falimentele bancare a analiza i recomanda cele mai optime moduri de atragere a resurselor bancare n diverse situaii a analiza implicaia bncii n creaia monetar etc.
Tema 1. Specificul organizrii activitii bancare 2/2 Tema 2. Conceptul capitalul propriu al bncii 2/2 Tema 3. Rolul capitalul propriu n asigurarea stabilitii bncii 2/2 Tema 4. Componena i funcionalitatea resurselor atrase ale bncii 4/4 Tema 5. Aspectele activitii de creditare a bncilor comerciale 2/2 Tema 6. Metodologia de creditare 2/2 Tema 7. Garantarea creditelor 2/2 Tema 8. Operaiunile BC pe piaa valorilor mobiliare i piaa valutar 2/2 Tema 9. Operaiunile de pli ale bncii 4/4 Tema 10. Operaiunile de decontri ale bncii 4/4 Tema 11. Riscurile n operaiunile de pli i modaliti de gestiona 2/2 Tema 12. Supravegherea activitii bancare. Procedura de retragere a licenei BC 2/2 1. Legea cu privire la Banca Naional a Moldovei, nr. 548-XIII din 21.07.95// Monitorul Oficial al R.Moldova. - Nr.56-57. -1995. 12 octombrie. 2. Legea cu privire la instituiile financiare, 550-XIII din 21 iulie 1995// Monitorul Oficial al R.Moldova. - Nr.56-57. -1995. 12 octombrie. 3. Activitatea bancar / Cornelia Grigori -ed. a II-a, revz. i compl. Ch.: Cartier, 2004. -432 p. 4. Dardac, N. Moned, bnci i politici monetare / Dardac Nicolae, Barbu Teodora. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 2005. 440p. 5. Dnil, N.; Berea, A. Managementul bancar: Fundamente i orientri. Bucureti: Editura Economic, 2000. 6. Frei, L. Sistemele bancare contemporane ale Angliei, SUA i Franei. -Bucureti: Editura de stat, 1996. 220 p. 7. Hoana, N. Bnci, bancheri, tehnici i operaii bancare n economia de pia. Bucureti: Editura economic. - 1993. 8. Starin, L. Sistemul bancar al Republicii Moldova: condiii de restructurare i principalele direcii de dezvoltare. - Chiinu, 2001. 48 p. 9. Stoica, M. Managementul bancar. Bucureti, 1999. 10. Baticev, R. Bankovskij menedment : (kurs lekcij) .- Chiinu : Editura A.S.E.M. - 2008. 11. . ./ ..

Coninutul cursului (materia)

Bibliografia minimal

PA 7.5.1 PROGRAMA ANALITIC (CURRICULUMUL CURSULUI)

RED.: DATA:

01 19.11.2008

Pag. 3 / 3

.- .: , 1998, . 34-45. 12. . ./ . ., ..- .: , 1998. 13. . ./ . ..- .: , 2002 14. . ./ . ., .- - : , 2002, .133-150.

Tehnologiile didactice

De expunere a materialului didactic: prelegeri teoretice; ilustrri grafice; demonstraie filme didactice; oferire materiale didactice. De formare aptitudini aplicative: testri curente; rezolvarea exerciiilor i problemelor; rezolvarea integramelor, rebusurilor, aradelor etc. De integrare a cunotinelor n realitatea economic: studii de caz; referate; rapoarte de analiz i sintez etc.
Lucrare scris: test gril, rezolvare exerciii i probleme, analiz de situaii.

Modalitatea evalurii finale Stabilirea notei finale (ponderea exprimat n %)

Dou teste pe parcursul semestrului Reuita curent (evaluarea formativ) Rezultatul la examen/verificare (evaluarea final)

40% 20% 40%

Timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire seminar i/sau laborator 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 7. Pregtire teste, lucrri de control 15 10 5 5 5 5 5 8. Pregtire prezentri orale 9. Pregtire examinare final 10. Consultaii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe INTERNET 13. Alte activiti 14. Alte activiti 5 20 5 5 5 -

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90

Data completrii: _____________

Semntura titularului: _______________