PDATE Noile taxe judiciare de timbru au fost publicate.

Unele tarife sunt si de 10 ori mai mari decat cele vechi
1 Iulie 2013 Mirela Oprea Vezi cele 24 comentarii!

Sistemul taxei judiciare de timbru a fost modificat substantial, un act normativ in acest sens fiind publicat recent in Monitorul Oficial. Concret, printre schimbari se numara introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri care pana acum au fost scutite de la plata, dar si stabilirea unor tarife mult mai mari fata de cele practicate in cazul anumitor actiuni. Potrivit avocatilor, in urma modificarilor se vor degreva, intr-o oarecare masura, instantele, insa se si ingradeste accesul la justitie pentru unele categorii sociale. Masurile sunt cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 392, din 29 iunie 2013 si intrata in vigoare la data publicarii. Actul normativ schimba intregul sistem al taxei judiciare de timbru, vechile acte normative in domeniu, Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, fiind abrogate. Noi reguli in materia taxele judiciare de timbru erau necesare dupa intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila, la 15 februarie, ce a schimbat cadrul legal de desfasurare a procesului civil. Astfel, OUG nr. 80/2013 a fost adoptata avand in vedere modificarea cadrului legal de desfasurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedura civila, precum si punerea in aplicare a noilor institutii adoptate prin Codul civil, tinand seama de faptul ca evolutia in plan legislativ mentionata nu s-a reflectat intr-un mod adecvat si la nivelul cadrului normativ privind taxele judiciare de timbru, care au ramas in principal la nivelul stabilit in anul 1997, actualizat in anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflatie, pentru ca sistemul de taxare sa reflecte noua structura si dinamica a procesului civil, noile garantii procedurale acordate partilor pentru asigurarea unui proces echitabil, precum si acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii si pentru asigurarea logisticii necesare punerii in aplicare a noilor prevederi legale, dupa cum se precizeaza in preambulul actului normativ.

1

pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor. Astfel. Aceasta in conditiile in care.000 lei – 355 + 5% pentru ce depaseste 5000 lei intre 25. Si in cazul actiunilor si cererilor referitoare la raporturile de familie taxele au crescut. Conform documentului citat. In acelasi timp. fundatii. uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ. desi pana acum acestea au fost scutite de la plata. cererile pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe. potrivit noilor reglementari. plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. introduse la instantele judecatoresti. desi tariful era de doar 39 lei.6105 lei + 1% pentru ce depaseste 200. taxe mult mai mari pentru anumite actiuni sau cereri. inclusiv plata drepturilor de autor 2 .000 lei . 80/2013 prevede. se vor taxa astfel: • • • • • • pana la valoarea de 500 lei – 8%. Varianta finala. De asemenea. De asemenea. peste 250. demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice se vor taxa cu 100 lei.000 lei.001 lei si 250. costul unei astfel de cereri a fost de 19 lei.000 lei . actiunile si cererile evaluabile in bani.40 lei + 7 % pentru ce depaseste 500 lei. Care sunt noutatile? Una dintre modificarile aduse de actul normativ este introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri pentru care pana acum nu s-a platit nimic.000 lei. actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei.000 lei. intre 50. cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora vor fi taxate cu 300 lei. in conditiile in care.001 lei si 50. cel mai mare tarif a fost de 39 lei.Puteti consulta in fisier atasat proiectul de act normativ in forma adoptata saptamana trecuta de guvernanti. intre 501 lei si 5.000 lei -2105 lei +2% pentru ce depaseste 50. dar nu mai putin de 20 lei. cererile pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ.000 lei -1355 lei + 3% pentru ce depaseste 25. precum si pentru modificarea actelor constitutive va fi de 100 lei. precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate va fi taxata cu 20 lei. va fi disponibila in sectiunea noastra de legislatie in zilele urmatoare. Unele taxe vor creste substantial OUG nr. Astfel. pana acum. intre 5001 lei si 25. printre altele. pana acum. publicata in Monitorul Oficial. o cerere de divort va costa intre 50 si 200 lei. Mai exact.

cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata. dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari. contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara.red.) cereri de perimare . 80/2013 stabileste. al Ordonantei Guvernului nr.20 lei/pagina. (4) din Codul de procedura civila . a drepturilor nascute din brevetul de inventie. In ceea ce priveste cererile formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces.red. OUG nr. 200 alin. se vor taxa cu 100 lei.20 lei. n. n. de titular de brevet.) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar. Aceasta in conditiile in care pretul vechi era de 120 lei.red. obiectiunile. cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile potrivit art.red. se taxeaza cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie (pretul vechi era de 2 lei. acestea se vor taxa dupa cum urmeaza: • • • • • • • • • • • • cereri de recuzare in materie civila . n. n. noile reglementari stabilesc ca actiunile. n. cu modificarile si completarile ulterioare se taxeaza cu 200 lei. cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata (prevederea a ramas neschimbata. n. Tot 100 lei vor costa cererile pentru recunoasterea calitatii de inventator.) 3 . cereri pentru repunerea pe rol. cererile.si a sumelor cuvenite pentru opere de arta. inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului . desi pretul era de 39 lei.) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute . cat a fost tariful pana acum.) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti.red. pentru fiecare exemplar de copie -1 leu/pagina (prevederea a ramas neschimbata. cu mentiunea ca sunt definitive.) cereri de repunere in termen .) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora -1 leu/pagina (prevederea a ramas neschimbata.red. din contractele de cesiune si licenta. n.100 lei (pretul vechi era de 4 lei.20 lei.20 lei (pretul vechi era de 4 lei. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit si al Legii nr. 190 din Codul de procedura civila . formulate potrivit art. fata de 39 lei. cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar. n. In materie comerciala. 85/2006 privind procedura insolventei.red.20 lei. o taxa de 100 lei pentru cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului. atunci cand sunt efectuate de catre instanta -0.) cereri de stramutare in materie civila .50 lei (pretul vechi era de 4 lei.red. in plus.100 lei (pretul vechi era de 4 lei. falimentul.pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recuzarea .

in anularea. precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale. curatela. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. precum si cererile. prin legi speciale. stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept. a ajutorului social. Camera Deputatilor. asistenta persoanelor cu tulburari psihice. cu modificarile ulterioare. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. ocrotirea minorilor. precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin. nr. a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin. ratificata prin Legea nr. Partea I. inclusiv actiunile in constatarea nulitatii. inclusiv despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din acestea.Ce fel de actiuni vor fi scutite de la plata taxei judiciare de timbru? Actul normativ publicat recent stabileste ca va fi scutita de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei cai de atac. stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. protectia drepturilor consumatorilor. De asemenea. scutiri de taxa judiciara de timbre. obligatiile legale si contractuale de intretinere. rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere. documentul citat prevede ca vor fi scutite de la plata toate actiunie si cererile referitoare la: • • • • • • • • • • • stabilirea si plata pensiilor. potrivit legii. orice alte actiuni. Curtea de Conturi. Curtea Constitutionala. cereri sau acte de procedura pentru care se prevad. 18/1991. ordinare si extraordinare. atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor. s-a pastrat prevederea potrivit careia sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile. 135 din 31 mai 1994. cauzele penale. 30/1994. Totodata. a alocatiei de stat pentru copii. impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata o actiune sau cerere scutita. interdictie judecatoreasca. 4 . a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege. detaxa judiciara de timbru. stabilirea si plata ajutorului de somaj. Guvernul Romaniei. vor fi scutite de la plata cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic. exercitarea drepturilor electorale. inclusiv caile de atac formulate de Senat. Ca si pana acum. adoptie. actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. Presedintia Romaniei. tutela. formulate de Oficiul National al Registrului Comertului. valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie.

continua explicatia Susnea. acesta fiind si motivul pentru care consideram ca. chiar daca aparent ar fi bugetul de stat. intreaga societate romaneasca va avea de castigat. principalul beneficiar al noii legislatii va fi sistemul judiciar din Romania. ce nu vor mai fi formulate ori nu vor mai fi analizate. in cazul adoptarii unui astfel de proiect legislativ. prin redimensionarea in raport de cerintele actuale a personalului instantelor. deoarece astfel s-ar ingradi practic accesul la justitie pentru aceste persoane. iar beneficiarul final va fi in mod cert justitiabilul care va avea parte de o experientxpprocesuala civilizata si rapida". conform noilor dispozitii. insa cu pretul ingradirii. cand au ca obiect venituri publice. daca finalitatea modificarii legislative va fi cea anuntata de catre conducerea Ministerului Justitiei. de locatari sau mixte. per ansamblu. "Prin degrevarea instantelor de judecata de acele cereri. Cu toate acestea. este esentiala modificarea corespunzatoare a legislatiei privitoare la ajutorul public judiciar". prin alocarile suplimentare la bugetele instantelor. In schimb. Pe de alta parte. indiferent de obiectul acestora. partener in cadrul societatii Eversheds Lina & Guia . precum si cele formulate de alte institutii publice. justitia va avea in mod incontestabil de castigat. Mai precis. formulate in mod repetat cu rea-credinta. a accesului la justitie pentru unele categorii sociale . nu vor mai fi scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari. 5 . avocatul este de parere ca. pentru a exista siguranta ca nu exista persoane de buna credinta care nu isi permit sa formuleze cereri tocmai din cauza cuantumului ridicat al taxei datorate. "Cert este ca o astfel de majorare a taxelor judiciare de timbru va degreva intr-o oarecare masura instantele. cu 20 de lei. cel putin partiale. consideram ca trebuie armonizata si legislatia privind ajutorul public judiciar. indiferent de calitatea procesuala a acestora. mentioneaza avocatul Eversheds Lina & Guia. Cresterea taxelor ingradeste in vreun fel accesul la justitie? Potrivit lui Sorin Susnea. conchide Susnea. de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice. fata de cuantumul restrictiv al taxelor datorate. Avocatul Poporului. prin modernizarea aparatului justitiei. acest tip de cerere va fi taxat.Consiliul Legislativ. in special incidentale.