PDATE Noile taxe judiciare de timbru au fost publicate.

Unele tarife sunt si de 10 ori mai mari decat cele vechi
1 Iulie 2013 Mirela Oprea Vezi cele 24 comentarii!

Sistemul taxei judiciare de timbru a fost modificat substantial, un act normativ in acest sens fiind publicat recent in Monitorul Oficial. Concret, printre schimbari se numara introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri care pana acum au fost scutite de la plata, dar si stabilirea unor tarife mult mai mari fata de cele practicate in cazul anumitor actiuni. Potrivit avocatilor, in urma modificarilor se vor degreva, intr-o oarecare masura, instantele, insa se si ingradeste accesul la justitie pentru unele categorii sociale. Masurile sunt cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 392, din 29 iunie 2013 si intrata in vigoare la data publicarii. Actul normativ schimba intregul sistem al taxei judiciare de timbru, vechile acte normative in domeniu, Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, fiind abrogate. Noi reguli in materia taxele judiciare de timbru erau necesare dupa intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila, la 15 februarie, ce a schimbat cadrul legal de desfasurare a procesului civil. Astfel, OUG nr. 80/2013 a fost adoptata avand in vedere modificarea cadrului legal de desfasurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedura civila, precum si punerea in aplicare a noilor institutii adoptate prin Codul civil, tinand seama de faptul ca evolutia in plan legislativ mentionata nu s-a reflectat intr-un mod adecvat si la nivelul cadrului normativ privind taxele judiciare de timbru, care au ramas in principal la nivelul stabilit in anul 1997, actualizat in anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflatie, pentru ca sistemul de taxare sa reflecte noua structura si dinamica a procesului civil, noile garantii procedurale acordate partilor pentru asigurarea unui proces echitabil, precum si acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii si pentru asigurarea logisticii necesare punerii in aplicare a noilor prevederi legale, dupa cum se precizeaza in preambulul actului normativ.

1

intre 5001 lei si 25. se vor taxa astfel: • • • • • • pana la valoarea de 500 lei – 8%. precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate va fi taxata cu 20 lei. o cerere de divort va costa intre 50 si 200 lei. demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice se vor taxa cu 100 lei. pana acum. precum si pentru modificarea actelor constitutive va fi de 100 lei. fundatii. in conditiile in care. peste 250. potrivit noilor reglementari.000 lei.40 lei + 7 % pentru ce depaseste 500 lei. intre 501 lei si 5. intre 50. Unele taxe vor creste substantial OUG nr.000 lei. taxe mult mai mari pentru anumite actiuni sau cereri.001 lei si 250. cererile pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ.000 lei . va fi disponibila in sectiunea noastra de legislatie in zilele urmatoare. inclusiv plata drepturilor de autor 2 . actiunile si cererile evaluabile in bani. pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor.000 lei – 355 + 5% pentru ce depaseste 5000 lei intre 25.6105 lei + 1% pentru ce depaseste 200. De asemenea.000 lei . plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.000 lei.000 lei -1355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.Puteti consulta in fisier atasat proiectul de act normativ in forma adoptata saptamana trecuta de guvernanti. Astfel. De asemenea. Varianta finala. actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei. cel mai mare tarif a fost de 39 lei.000 lei -2105 lei +2% pentru ce depaseste 50. desi tariful era de doar 39 lei. 80/2013 prevede. Aceasta in conditiile in care. Care sunt noutatile? Una dintre modificarile aduse de actul normativ este introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri pentru care pana acum nu s-a platit nimic. publicata in Monitorul Oficial. costul unei astfel de cereri a fost de 19 lei. cererile pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe. introduse la instantele judecatoresti. pana acum. cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora vor fi taxate cu 300 lei. desi pana acum acestea au fost scutite de la plata. Astfel. printre altele. uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ. In acelasi timp. Conform documentului citat. Si in cazul actiunilor si cererilor referitoare la raporturile de familie taxele au crescut. Mai exact.001 lei si 50. dar nu mai putin de 20 lei.

acestea se vor taxa dupa cum urmeaza: • • • • • • • • • • • • cereri de recuzare in materie civila . n.) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar.) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora -1 leu/pagina (prevederea a ramas neschimbata.red. se vor taxa cu 100 lei. de titular de brevet.20 lei/pagina. din contractele de cesiune si licenta. n.red. in plus. dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari. cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile potrivit art. cu modificarile si completarile ulterioare se taxeaza cu 200 lei.red.) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute . atunci cand sunt efectuate de catre instanta -0.100 lei (pretul vechi era de 4 lei.red.) cereri de perimare . cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata.20 lei (pretul vechi era de 4 lei. cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata (prevederea a ramas neschimbata.) 3 . (4) din Codul de procedura civila .red. obiectiunile.) cereri de stramutare in materie civila . cererile. cu mentiunea ca sunt definitive. formulate potrivit art. 190 din Codul de procedura civila . 80/2013 stabileste. se taxeaza cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie (pretul vechi era de 2 lei.pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recuzarea . n.si a sumelor cuvenite pentru opere de arta. desi pretul era de 39 lei. cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar. Aceasta in conditiile in care pretul vechi era de 120 lei. n. al Ordonantei Guvernului nr. falimentul. cat a fost tariful pana acum. 503/2004 privind redresarea financiara. n.red. In ceea ce priveste cererile formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces.20 lei.) cereri de repunere in termen .) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit si al Legii nr.20 lei. a drepturilor nascute din brevetul de inventie. cereri pentru repunerea pe rol.20 lei. noile reglementari stabilesc ca actiunile. OUG nr.100 lei (pretul vechi era de 4 lei. In materie comerciala. contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Tot 100 lei vor costa cererile pentru recunoasterea calitatii de inventator. n. n.red.red. fata de 39 lei.50 lei (pretul vechi era de 4 lei. inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului . pentru fiecare exemplar de copie -1 leu/pagina (prevederea a ramas neschimbata. n. 200 alin. o taxa de 100 lei pentru cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului.

a ajutorului social. Curtea de Conturi. Guvernul Romaniei. asistenta persoanelor cu tulburari psihice.Ce fel de actiuni vor fi scutite de la plata taxei judiciare de timbru? Actul normativ publicat recent stabileste ca va fi scutita de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei cai de atac. Ca si pana acum. impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata o actiune sau cerere scutita. tutela. precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale. inclusiv despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din acestea. ratificata prin Legea nr. actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. ordinare si extraordinare. interdictie judecatoreasca. ocrotirea minorilor. adoptie. precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin. in anularea. a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin. stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept. precum si cererile. Presedintia Romaniei. valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie. nr. 30/1994. curatela. 135 din 31 mai 1994. stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. documentul citat prevede ca vor fi scutite de la plata toate actiunie si cererile referitoare la: • • • • • • • • • • • stabilirea si plata pensiilor. a alocatiei de stat pentru copii. inclusiv caile de atac formulate de Senat. 18/1991. potrivit legii. protectia drepturilor consumatorilor. De asemenea. detaxa judiciara de timbru. cu modificarile ulterioare. exercitarea drepturilor electorale. stabilirea si plata ajutorului de somaj. orice alte actiuni. atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor. cereri sau acte de procedura pentru care se prevad. rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere. scutiri de taxa judiciara de timbre. Partea I. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. 4 . a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege. s-a pastrat prevederea potrivit careia sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile. Totodata. formulate de Oficiul National al Registrului Comertului. cauzele penale. Camera Deputatilor. Curtea Constitutionala. prin legi speciale. obligatiile legale si contractuale de intretinere. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. vor fi scutite de la plata cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic. inclusiv actiunile in constatarea nulitatii.

conchide Susnea. "Cert este ca o astfel de majorare a taxelor judiciare de timbru va degreva intr-o oarecare masura instantele. cu 20 de lei. cel putin partiale. consideram ca trebuie armonizata si legislatia privind ajutorul public judiciar. mentioneaza avocatul Eversheds Lina & Guia. iar beneficiarul final va fi in mod cert justitiabilul care va avea parte de o experientxpprocesuala civilizata si rapida". acesta fiind si motivul pentru care consideram ca. indiferent de calitatea procesuala a acestora. indiferent de obiectul acestora. partener in cadrul societatii Eversheds Lina & Guia . este esentiala modificarea corespunzatoare a legislatiei privitoare la ajutorul public judiciar". chiar daca aparent ar fi bugetul de stat. Mai precis. Avocatul Poporului. precum si cele formulate de alte institutii publice. prin redimensionarea in raport de cerintele actuale a personalului instantelor. In schimb. daca finalitatea modificarii legislative va fi cea anuntata de catre conducerea Ministerului Justitiei. insa cu pretul ingradirii. Cu toate acestea. Cresterea taxelor ingradeste in vreun fel accesul la justitie? Potrivit lui Sorin Susnea. acest tip de cerere va fi taxat. deoarece astfel s-ar ingradi practic accesul la justitie pentru aceste persoane. ce nu vor mai fi formulate ori nu vor mai fi analizate. prin modernizarea aparatului justitiei. cand au ca obiect venituri publice. intreaga societate romaneasca va avea de castigat. justitia va avea in mod incontestabil de castigat. de locatari sau mixte. Pe de alta parte. conform noilor dispozitii. principalul beneficiar al noii legislatii va fi sistemul judiciar din Romania. formulate in mod repetat cu rea-credinta. avocatul este de parere ca. per ansamblu. prin alocarile suplimentare la bugetele instantelor. nu vor mai fi scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari. "Prin degrevarea instantelor de judecata de acele cereri. fata de cuantumul restrictiv al taxelor datorate. continua explicatia Susnea. pentru a exista siguranta ca nu exista persoane de buna credinta care nu isi permit sa formuleze cereri tocmai din cauza cuantumului ridicat al taxei datorate. in cazul adoptarii unui astfel de proiect legislativ. 5 .Consiliul Legislativ. de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice. a accesului la justitie pentru unele categorii sociale . in special incidentale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful