PDATE Noile taxe judiciare de timbru au fost publicate.

Unele tarife sunt si de 10 ori mai mari decat cele vechi
1 Iulie 2013 Mirela Oprea Vezi cele 24 comentarii!

Sistemul taxei judiciare de timbru a fost modificat substantial, un act normativ in acest sens fiind publicat recent in Monitorul Oficial. Concret, printre schimbari se numara introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri care pana acum au fost scutite de la plata, dar si stabilirea unor tarife mult mai mari fata de cele practicate in cazul anumitor actiuni. Potrivit avocatilor, in urma modificarilor se vor degreva, intr-o oarecare masura, instantele, insa se si ingradeste accesul la justitie pentru unele categorii sociale. Masurile sunt cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 392, din 29 iunie 2013 si intrata in vigoare la data publicarii. Actul normativ schimba intregul sistem al taxei judiciare de timbru, vechile acte normative in domeniu, Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, fiind abrogate. Noi reguli in materia taxele judiciare de timbru erau necesare dupa intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Civila, la 15 februarie, ce a schimbat cadrul legal de desfasurare a procesului civil. Astfel, OUG nr. 80/2013 a fost adoptata avand in vedere modificarea cadrului legal de desfasurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedura civila, precum si punerea in aplicare a noilor institutii adoptate prin Codul civil, tinand seama de faptul ca evolutia in plan legislativ mentionata nu s-a reflectat intr-un mod adecvat si la nivelul cadrului normativ privind taxele judiciare de timbru, care au ramas in principal la nivelul stabilit in anul 1997, actualizat in anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflatie, pentru ca sistemul de taxare sa reflecte noua structura si dinamica a procesului civil, noile garantii procedurale acordate partilor pentru asigurarea unui proces echitabil, precum si acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii si pentru asigurarea logisticii necesare punerii in aplicare a noilor prevederi legale, dupa cum se precizeaza in preambulul actului normativ.

1

Mai exact. De asemenea.Puteti consulta in fisier atasat proiectul de act normativ in forma adoptata saptamana trecuta de guvernanti. intre 50. Varianta finala.000 lei . publicata in Monitorul Oficial.001 lei si 250.000 lei -2105 lei +2% pentru ce depaseste 50. Astfel. De asemenea. va fi disponibila in sectiunea noastra de legislatie in zilele urmatoare. Astfel. Conform documentului citat. o cerere de divort va costa intre 50 si 200 lei.40 lei + 7 % pentru ce depaseste 500 lei. Unele taxe vor creste substantial OUG nr. taxe mult mai mari pentru anumite actiuni sau cereri. cererile pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe. Si in cazul actiunilor si cererilor referitoare la raporturile de familie taxele au crescut. demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice se vor taxa cu 100 lei.000 lei.000 lei – 355 + 5% pentru ce depaseste 5000 lei intre 25. cererile pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ. precum si pentru modificarea actelor constitutive va fi de 100 lei. dar nu mai putin de 20 lei. precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate va fi taxata cu 20 lei. pana acum. uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ.000 lei -1355 lei + 3% pentru ce depaseste 25. cel mai mare tarif a fost de 39 lei. introduse la instantele judecatoresti. Aceasta in conditiile in care. fundatii. potrivit noilor reglementari. pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor. desi pana acum acestea au fost scutite de la plata. actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei. desi tariful era de doar 39 lei. costul unei astfel de cereri a fost de 19 lei. pana acum. plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Care sunt noutatile? Una dintre modificarile aduse de actul normativ este introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri pentru care pana acum nu s-a platit nimic. inclusiv plata drepturilor de autor 2 . peste 250. se vor taxa astfel: • • • • • • pana la valoarea de 500 lei – 8%. 80/2013 prevede. actiunile si cererile evaluabile in bani.000 lei. In acelasi timp.6105 lei + 1% pentru ce depaseste 200.001 lei si 50.000 lei. intre 5001 lei si 25. intre 501 lei si 5.000 lei . printre altele. in conditiile in care. cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora vor fi taxate cu 300 lei.

red.20 lei.red. pentru fiecare exemplar de copie -1 leu/pagina (prevederea a ramas neschimbata. noile reglementari stabilesc ca actiunile.red. atunci cand sunt efectuate de catre instanta -0.20 lei. 80/2013 stabileste. obiectiunile. Aceasta in conditiile in care pretul vechi era de 120 lei.red. n. desi pretul era de 39 lei.) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora -1 leu/pagina (prevederea a ramas neschimbata. (4) din Codul de procedura civila . In ceea ce priveste cererile formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces. o taxa de 100 lei pentru cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului. cu mentiunea ca sunt definitive.si a sumelor cuvenite pentru opere de arta. cereri pentru repunerea pe rol. n. n.) cereri de repunere in termen . contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. de titular de brevet.red. 200 alin. n. cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile potrivit art.red. n.red.) 3 . in plus. falimentul.) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti.20 lei.pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recuzarea .100 lei (pretul vechi era de 4 lei.50 lei (pretul vechi era de 4 lei. al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit si al Legii nr. cererile. formulate potrivit art. acestea se vor taxa dupa cum urmeaza: • • • • • • • • • • • • cereri de recuzare in materie civila . dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari. a drepturilor nascute din brevetul de inventie. OUG nr. inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului . fata de 39 lei.) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar. In materie comerciala. 503/2004 privind redresarea financiara. se vor taxa cu 100 lei.) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute . n.20 lei (pretul vechi era de 4 lei. se taxeaza cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie (pretul vechi era de 2 lei. n. 85/2006 privind procedura insolventei.20 lei/pagina. cu modificarile si completarile ulterioare se taxeaza cu 200 lei. cat a fost tariful pana acum.) cereri de perimare .red. 190 din Codul de procedura civila . cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata.) cereri de stramutare in materie civila . n. din contractele de cesiune si licenta. cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar. cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata (prevederea a ramas neschimbata.100 lei (pretul vechi era de 4 lei. Tot 100 lei vor costa cererile pentru recunoasterea calitatii de inventator.

protectia drepturilor consumatorilor. prin legi speciale. precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin. Curtea de Conturi. stabilirea si plata ajutorului de somaj. interdictie judecatoreasca. Curtea Constitutionala. potrivit legii. asistenta persoanelor cu tulburari psihice. rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere. 18/1991. precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale. inclusiv caile de atac formulate de Senat. scutiri de taxa judiciara de timbre. ratificata prin Legea nr. Guvernul Romaniei. valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie. in anularea. De asemenea. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. documentul citat prevede ca vor fi scutite de la plata toate actiunie si cererile referitoare la: • • • • • • • • • • • stabilirea si plata pensiilor. inclusiv actiunile in constatarea nulitatii. orice alte actiuni. Camera Deputatilor. Ca si pana acum. adoptie. Totodata. curatela. tutela. exercitarea drepturilor electorale. stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. Partea I. obligatiile legale si contractuale de intretinere. atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor. nr.Ce fel de actiuni vor fi scutite de la plata taxei judiciare de timbru? Actul normativ publicat recent stabileste ca va fi scutita de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei cai de atac. detaxa judiciara de timbru. stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept. 4 . cereri sau acte de procedura pentru care se prevad. 135 din 31 mai 1994. 30/1994. impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata o actiune sau cerere scutita. Presedintia Romaniei. actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. inclusiv despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din acestea. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. vor fi scutite de la plata cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic. cu modificarile ulterioare. precum si cererile. s-a pastrat prevederea potrivit careia sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile. ocrotirea minorilor. cauzele penale. a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin. a alocatiei de stat pentru copii. formulate de Oficiul National al Registrului Comertului. a ajutorului social. ordinare si extraordinare. a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege.

mentioneaza avocatul Eversheds Lina & Guia. continua explicatia Susnea. in cazul adoptarii unui astfel de proiect legislativ. intreaga societate romaneasca va avea de castigat. fata de cuantumul restrictiv al taxelor datorate. Pe de alta parte. este esentiala modificarea corespunzatoare a legislatiei privitoare la ajutorul public judiciar". indiferent de calitatea procesuala a acestora. acest tip de cerere va fi taxat. iar beneficiarul final va fi in mod cert justitiabilul care va avea parte de o experientxpprocesuala civilizata si rapida". in special incidentale. pentru a exista siguranta ca nu exista persoane de buna credinta care nu isi permit sa formuleze cereri tocmai din cauza cuantumului ridicat al taxei datorate. conform noilor dispozitii. Cu toate acestea. prin redimensionarea in raport de cerintele actuale a personalului instantelor. formulate in mod repetat cu rea-credinta. principalul beneficiar al noii legislatii va fi sistemul judiciar din Romania. indiferent de obiectul acestora. Avocatul Poporului. de locatari sau mixte. per ansamblu. chiar daca aparent ar fi bugetul de stat. consideram ca trebuie armonizata si legislatia privind ajutorul public judiciar.Consiliul Legislativ. "Prin degrevarea instantelor de judecata de acele cereri. 5 . cand au ca obiect venituri publice. cel putin partiale. Mai precis. "Cert este ca o astfel de majorare a taxelor judiciare de timbru va degreva intr-o oarecare masura instantele. In schimb. prin modernizarea aparatului justitiei. acesta fiind si motivul pentru care consideram ca. insa cu pretul ingradirii. avocatul este de parere ca. Cresterea taxelor ingradeste in vreun fel accesul la justitie? Potrivit lui Sorin Susnea. ce nu vor mai fi formulate ori nu vor mai fi analizate. cu 20 de lei. de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice. a accesului la justitie pentru unele categorii sociale . deoarece astfel s-ar ingradi practic accesul la justitie pentru aceste persoane. nu vor mai fi scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari. justitia va avea in mod incontestabil de castigat. daca finalitatea modificarii legislative va fi cea anuntata de catre conducerea Ministerului Justitiei. partener in cadrul societatii Eversheds Lina & Guia . prin alocarile suplimentare la bugetele instantelor. precum si cele formulate de alte institutii publice. conchide Susnea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful