Sunteți pe pagina 1din 22

Prefixoid-element de compunere acroacva-, acviaden(o)adip(o)aeroagroaleuroalgo-1 algo-2,-algie aloaltiambliamfi-1 amfi-2 amfoambiampel(o)androanemoangi(o)anizoantoantrac(o)antrop(o)-,

Origine <fr. acro-,gr. akros <fr.aqui-, aqua-, lat. aqua <fr.aden(o)-,gr. aden <fr. adip(o)-,lat.adeps,ipis <fr. aero-,gr.aer,-os <fr. agro-, gr.agros <fr.aleur(o)-,gr.aleuro n <lat.alga <fr.algo-,gr.algos <fr.allo-,gr.allos <fr.alti-,lat.altus <fr.ambly,gr.amblys <fr.amphi-,gr.amphi

Semnificaii ascuit, extrem,vrf ap gland grsime aer cmp fin alg durere diferit nlime ters,diminuat de jur mprejur doi doi amndoi vi de vie brbat vnt vas, canal, receptacul inegal floare crbune om

Cuvinte n care apare acrofobie, acrobat, acromegalie etc. acvicultur, acvifaun adenoid, adenom, adenopatie, adenotomie adipogenez, adipos aeroamfibiu, aerob etc. agrobiologie etc. aleurometru, algocultur, algologie nevralgie etc. alogen, alohton, alopatie etc. altimetru, altocumulus ambliopie amfiteatru amfibiu, amfibrah etc. amfocit ambidextru,ambigen ampelidacee, ampelografie androfobie,androgin, andropauz, androsteron anemocor, anemofil, anemometru, anemoscop angiectazie, angiocolit, angiografie, angiologie, angiom, angiopatie anizometropie, anizotropie antologie, antozoare antracen, antracit antropocentrism,

<fr.ambi-,lat.ambos <fr.ampel(o)-,gr.ampel os <fr.andro-,gr.ander,dros <fr.anemo,gr.anemos <fr.angi(o)-, gr.angeion <fr.aniso, gr.an(fr), isos (egal) <fr.antho-,gr.anthos <fr.anthrac(o) ,gr.anthrax <fr.anthrop(o)- , -

-antrop, -antropie arahn(o)-arh,-arhie arheoaristoaritm(o)arterioartr(o)aster(o)-, astro-atlon audioautobacteri(o)balne(o)bar(i)-,bar(o)bati-,batobi-,bisbibliobio-,-biotic, -bioz blast(o)-,-blast blefar(o)-

anthrope, -anthropie, gr.anthropos <fr.arachn(o)-, gr.arachne <fr.-arque,archie,gr.archein( a comanda) <fr.archeo-,gr.archaios <fr.aristo-, gr.aristos <fr.arithm(o)-,gr.arith mos <fr.arterio-, gr. arteria <fr.arthr(o)-,gr.arthron <fr.astro-,aster(o)-,lat. astrum <gr.athlon <fr.audio-,lat.audire ( a auzi) <fr.auto-, gr.autos <fr.bacteri(o)-, gr.bakteria <fr.balne(o)-,lat. balneum (baie) <fr.baro-,bary-,gr.baro s,-rys <fr.bathy-,batho-,gr.ba thys <fr.bi-,lat.bis <fr.biblio-,gr. biblion <fr.bio-,-biotique,biose,gr.bios <fr.blast(o)-,-blaste, gr.blastos <fr.blephar(o)-,gr.blep pianjen mai mare peste vechi nobil numr arter articulaie stea prob auz 1.nsui, singur 2.automobil bacterie de bi greutate presiune adncime doi, de dou ori, dublu carte via germen, embrion pleoap

antropofag, antropogenez, antropoid, antropolatrie, antropologie arahnide, arahnologie oligarhie, monarh etc. arheologie, arheopterix aristocrat, aristocraie aritmetic, aritmogrif, aritmometru arteriografie, arterioscleroz artrografie, artrologie, artropatie, artropode asteroid, astrobiologie, astrofizic, astrometrie pentatlon audiofrecven, audiometru autoaprare, autocritic, autocefal, autocraie, autograf, autoblindat etc. bacteriofag, bacteriologie, bacteriostatic balneologie, balneoterapie, barometru, baroscop, barotropism, barimetrie, barisfer batimetru, batipelagic, batiscaf, batisfer, batofobie, batometru biacid, biatlon, biatomic, biaxial, bibazic, bisexuat, bisilabic, bisector bibliobuz, bibliofil, bibliografie, bibliologie, bibliotec, bibliotehnic etc. biobibliografie, biopsie, biotip, biotop blastoderm, blastogenez blefaroconjunctivit,

blenobradibrahi-1 brahi2(o)-, -brah briobronh(o)butir(o)-buz cacocali-, calocarb(o)carcino-card, cardi(o)-,cardie cariocarpo-,-carp cartocaul(i)-,-caul caust(o)-,-caust cefal(o)-,-cefal,cefalie

haron <fr.blenno-,gr.blenna <fr.brady-,gr.bradyus <fr.brachy-,gr.brachys <fr.brachi*o(/,/braque, gr.brakhion, lat.brachium <fr.brye-,gr.bryon <fr.bronch(o)-, gr. bronches <fr.butyr(o)-, lat.butyrum, gr.butyron <fr.-bus ,lat.(omni)bus , pentru toi,<omnis-toi <fr.caco-,gr.kakos <fr.calli-,callo-,gr.kallo s <fr.carb(o)-,lat.carbo,nis <fr.carcino-,gr.karkino s <fr.cardi(o)-,-carde,cardie,gr.kardia <fr.caryo-,gr.karyon <fr.carpo-,-carpe, gr.karpos <fr.carto-,lat.cartha <fr.caul(i)-,-caule, lat.caulis <fr.caust(o)-,-causte, gr.kaustis,-tikos <fr.cephal(o)-,cephale,cephalie,gr.kephale <fr.cene,gr.kainos

mucoas lent, rar scurt, ngust bra muchi, plant bronhie unt vehicul de transport n comun urt, ru, greit frumos carbon cancer inim nucleu fruct hart, carte de joc tulpin arsur cap

(blefarit) blenoragie bradicardie, bradichinezie, bradifazie, bradilalie, bradipepsie etc. brahilogie brahiopod, amfibrah briofite, briologie, briozoare bronhografie, bronhopatie, bronhopneumonie, bronhoscopie butirin, butirometru autobuz cacofonie, cacosmie (percepere exagerat a mirosurilor urte) caligrafie, calofil, anticalofil carbonifer, carbonat carcinologie, carcinom cardialgie, cardiospasm, cardiopatie, bradicardie cariogenez,cariologie carpofag, carpologie cartografie, cartogram caulescent, cauliflor, holocaust, caustobiolit cefalografie, cafalometru, cefalopode, cefalorahidian, cefalotorace, autocefal (bis.ort.:cu conducere proprie) caleocen, cenogenetic,

-cen

recent

cen(o)-1 cen(o)-2 centi-, -cent centro-,centri-, -centru cerco-, -cerc cereb(o)cero-,cericheil(o)cheir(o)-, chir(o)-

<fr.ceno-,gr.kenos <fr.ceno-,gr.koinos <fr.centi-, -cent,lat.centum <fr.centro-, centri,centre,lat.centrum <fr.cerco-, -cerque , gr.kerkos <fr.cerebr(o)- , lat.cerebrum <fr.cero-, ceri-,lat. cera,gr. kero <fr.cheil(o)-,gr.kheilos <fr.cheiro-, chir(o)-, gr.kheir

gol general, comun a suta parte centru coad creier cear buz mn, membran

cenozoic cenotaf (mormnt gol) cenestezie, cenotip centigram, centimetru, centilitru, procent centrosfer, epicentru, centrozom cercopitec cerebrospinal cerografie, ceroplastic cheilit, cheiloplastie cheiroptere (chiroptere) mamifere cu aripi membranoase), chiromanie, chirografie, cheiromegalie cianoficee, cianoz (colorare n albastru a pielii) ciclomorfoz, ciclotron fratricid, paricid, matricid, suicid cifoz, cifoscolioz cinematec, cineclub, cinematograf cinologie, cinocefal, cistectomie, cistografie, cistoscopie citobiologie, citostatic, citochimie, citodiagnostic, citogenetic clastocarst, clastomanie, iconoclast clorhidric, clorofil, cloroplast condrit,condroblast,

cian(o)cicl(o)-, -ciclu -cid cifocine-,cinemat(o)-, -chinez cinocist(o)cito-, -cit clast(o)-, -clast clor(o)-coc condr(o)-

<fr.cyan(o)-,gr. kyanos <fr.cycl(o)-, -cycle,gr.kyklos <fr.-cide,lat.caedere,(a ucide) <fr.cypho-,gr.kyphos <fr.cine-,cinemat(o)-,kinese,gr.kinematos, kinesis <fr.cyno-,gr.kyon, kynos <fr.cyst(o)-,gr.kystis <fr.cyto-,-cyte, gr.kytos <fr.clast(o)-, -claste,gr. klastos <fr.chlor(o)-,gr.khloros <fr.-coque,gr.kokkos <fr.chondr(o)-,gr.khon

albastru cerc, ciclu care ucide curbur, cocoa micare cine vezic celul a sfrma verde, clor grunte, boab cartilaj

coprocortic(o)craniocreno-crat, -craie cosmo-,-cosm creocriocript(o)cris(o), criz(o)cron(o)-, -cron cvadri-, cvadrucvasidacriodactilo-, -dactil decadecidem(o)demidendr(o)dermat(o)-,derm,-dermie desmodextro-, dextru didiali-

dros <fr.copro-, gr.kopros <fr.cortic(o)-,lat.cortex <fr.cranio-,gr.kranion <fr.creno-,gr.krene <fr.-crate,-cratie, gr.kratos <fr.cosmo-,cosme,gr.kosmos <fr.creo-, gr.kreas <fr.cryo-,gr.kryos <fr.crypto-,gr.kryptos <fr.chrys(o),gr.khrysos <fr.chron(o)-,chrone,gr.khronos <fr.quadri-,quadru- , lat.quator <lat.quasi <fr.dacryo-,gr.dakryon <fr. dactylo-,-dactyle, gr.daktylos <fr.deca-,gr.deka <fr.deci-,lat.decem <fr.dem(o)-, gr, demos <fr.demi<fr.dendr(o)-,gr. dendron <fr.dermat(o), -derme,dermie,gr.derma <fr.desmo-,gr.desmos <fr.dextru,-dextre, lat.dextra <fr.di-,lat.dis <fr.dialy-,gr.dialyein(a separa)

excrement scoar craniu izvor putere univers carne frig ascuns, secret aur timp patru aproximativ, cam, aproape lacrim deget zece a zecea parte popor, populaie jumtate arbore piele legtur, ligament dreapta doi, de dou ori separat

condrologie coprofag, coprocultur corticosteron, corticoterapie craniologie, craniometrie crenobiologie, crenoterapie democrat, democraie cosmogonie, cosmografie, cosmonaut, cosmologie creodonte crioanestezie, criobiologie, cricauter, criologie criptogram, criptologie, criptonim crisografie, crisoterapie cronograf, cronologic, cronometru, anacronic cvadricentenar, cvadrienal, cvadrig cvasiunanim, cvasiuman dacrioadenit, dacriocistit dactilograf, dactiloscopie, dactilogram decametru, decad, decagon, decatlon decimetru, decigram demografie, democraie demisol dendrologie, dendrometrie dermatologie, dematit, dermatoz, desmologie dextrocardie, dextrogir, ambidextru diachen dialipetal

digitdihodinam(o)-,dinamie, -din -dinie dipl(o)dipso-,-dipsie disdodecadolihodromo-,-drom,drom() drosoebulioechiechin(o)eco-ectomie -edru electroembrioendecaeneaenoenter(o)-,-enter entomo-

<fr.digit-,lat.digitus <fr.dicho-,gr.dicha <fr.dinam(o)-,dynamie,dyne,gr.dyna mis <gr.odyne <fr.dipl(o)-,gr.diploos <fr.dipso-,-dipsie, gr.dipsa <fr.dys-, gr.dys <fr.dodeca-,gr.dodeka <fr.dolcho-,gr.dolichos <fr.dromo-,-drome, gr.dromos <fr.droso-,gr.drosos <fr.ebulio-,lat.ebullire ( a fierbe) <fr.equi-, lat. aequus <fr.echin(o)-,gr.echino s <fr.eco-,gr.oikia <fr.-ectomie, gr.ektome <fr.-edre, gr.hedra <fr.electro-,gr.elektron (chihihlimbar) <fr.embryo-,gr.embryo n <fr.hendeca-,gr.hendek a <fr.ennea-,gr.ennea <fr.oeno-,gr.oinos <fr.enter(o)-,entere,gr.enteron <fr.entomo-,gr.entomo n

deget n dou for, energie, dinam durere dublu sete dificil, greoi, anormal doisprezece alungit drum rou fierbere egal arici cas, mediu ablaiune, extirpare fa, baz electricitate embrion unsprezece nou vin intestin insect

digital, digitaie, digitigrad dihotomie (diviziune n dou pri) dinamie, dinamism, dinamologie (teorie a forelor) diplegie (paralizie bilateral a corpului) dipsomanie disartrie dodecaedru dolihocefal dromomanie drosometru ebuliometru, ebuliie echidistant echinide ecologie colecistectomie poliedru electrocardiogram embriologie endecasilab eneacord, eneagon enologie enteralgie, enterit entomofag, entomofil, entomologie

eoergo-,-ergie eritroestezio-,-estezie etero-,heteroetn(o)etoeueurieurofag(o)-,-fag,-fagie fanerofaringofarmac(o)-fazie feno-fer ferifibro-fia,-fica fil(o)1-,-fil,-filie filo-2,-fil fito-,-fit fizio-

<fr.eo-,gr.eos(auror) <fr.ergo-,ergie,gr.ergon <fr.erytro-,gr.erythros <fr.esthesio-,esthesie,gr.aisthesis <fr.hetero-,gr.heteros <fr.ethn(o)-,gr.ethnos <fr.etho-,gr.ethos <fr.eu-,gr.eu <fr.eury,gr.eurys <fr.euro<fr.phag(o)-,-phage,phagie, gr.phagein <fr.phanero-,gr.phaner os <fr.pharyng(o)-,gr. phaeynx <fr.pharmac(o)-,gr.pha rmakon <fr./phasie,gr.phasis <fr.pheno-,gr. phainen <fr.-fere,lat.fere, a purta <fr.ferri-,lat.ferrum <fr.fibro-,lat.fibra <fr.-fier,lat.-ificare (facere-a face) <fr.phil(o),-phile,philie,gr.philos <fr.phyll(o)-,phylle,gr.phyllon <fr.phyto-,phyte,gr.phyton <fr.physio-,gr.physis

de nceput, cel mai vechi activitate, energie rou senzaie, sensibilitate alt, diferit popor caracter, morav frumos larg din Europa a mnca vizibil faringe medicament vorbire apariie care poart, care produce fier(trivalent) fibr a face, a produce prieten frunz plant natur,

eocen, eolitic ergograf, ergometrie, eritrodermie esteziologie, sinestezie anestezie eterogen, eteroinfecie, eterosugestie, etnogenez, etnologie, etnografie etologie, (etos) eufonie,euritmie euribiont, euroviziune fagocit, energofag, fitofag fanerogam faringoscop farmacologie afazie, fenotip, carbonifer, aurifer, petrolifer ferimagnetism fibrolemnos electrifica filantrop, calofil filodendron, filogenie fitogenetic fiziologie, fizionomie,

fleb(o)flori-fob,-fobie fon(o)-,-fon,-fonie -for -form fotofrigoftizio-ftong -fug1 -fug2 fungigalact(o)-gam, gamo-,gamie gastr(o)-,gaster(o) -genez,-genie geno-,-gen geogerontogigagimnogin-,-gin,-gineco-

<fr.phleb(o)-,gr.phleps <fr.flori-,lat.flos,-oris <fr.phobe,-,phobie,gr.phob os <fr.phon(o)-,-phon,phonie,gr.phone <fr.phore,gr.phoros <fr.-forme,lat.forma <fr.photo-,gr.phos,-tos <fr.frigo-,lat.frigus <fr.phtisio-,gr.phtisisdistrugere <gr.phthongos <fr.-fuge,lat.fugere-a fugi <fr.-fuge,lat.fugare- a alunga <fr.fongi-,lat.fungus <fr.galact(o)-,gr.galaktos <fr.gamo-,-game,gamie, gr.gamos <fr.gastr(o)-,gaster(o), gr.gaste,-tros <fr.genese,genie,gr.genesis <fr.geno-,gene,gr.genon <fr.geo-,gr.ge <fr.geronto-,gr.geron,ntos <fr.giga, gr.gigasgigant <fr.gymno-,gr.gymnos <fr.gyn-,-gyne,gyneco-,

funciile organismului ven floare aversiune, team sunet, voce care poart form lumin frig tuberculoz sunet care fuge care alung ciuperc lapte cstorie stomac formare, natere

fiziopatologie flebotomie, flebit floricultur, florifer, floricol, florilegiu fobie, acrofob, batofob, agorafobie etc. fonologie, fonotec, fonograf hidrofor fusiform fotofobie, fotocromie frigorie, frigorifer ftiziologie, ftizioterapie diftong, triftong hidrofug febrifug fungicid, fungiform galactoree, galactoz bigam, bigamie, monogam, monogamie gastrologie, gasteropode cosmogenez

natere, specie, gen, genocid, genotip fel, familie, neam pmnt geografie, geocentrism btrn de un miliard de ori deschis, gol femeie gerontologie, gerontofobie, gerontofilie gigacalorie gimnosperme androgin, ginecologie

gir(o)-,-gir glic(o)-,gluc(o)-,gl icer(o)glipt(o)-

gr. gyne,-aikos <fr.gyr(o)-,gyre,gr.gyros <fr.glyc(o)-,gluc(o)-,gl ycer(o)-,gr.glykys,keros <fr.glypt(o)-,gr.glyptos

cerc dulce gravat limb cunoatere unghi smn care merge scriere, descriere sfnt sare jumtate sptmn pubertate o sut soare snge zi jumtate ficat apte

girofar, giroscop glicemie, glicogen gliptografie, gliptotec glosolalie, glosologie, poliglot gnoseologie goniometrie, poligon cosmogonie, gonocit

glos(o)-,<fr.gloss(o)-,-glosse, glos,glot(o)-,-glot glott(o)-,-glotte,gr. glossa, glotta -gnostic,-gnoz,<fr.-gnostique,-gnose,gnozie gnosie,gr.gnosis gonio-,-gon <fr.gonio-,gone,gr.gonia gono-,-gon,-gonie <fr.gono,-gone,gonie,gr.gonos -grad <fr.-grade,lat.gradi-a merge graf(o)-,-graf,<fr.graph(o)-,-graphe,grafie graphie, gr.graphein-a scrie hagio<fr.hagio-,gr.hagios halo<fr.halo-,gr.hals,-los haplohebdomahebehecat(o)-,hect(o)heliohema-,hemat(o)-, hemo-,-emie hemer(o)hemi-,emihepat(o)hepta<fr-haplo-,gr.haploos <fr.hebdoma-,gr.hebdo mas <fr.hebe-,gr.hebe <fr.hect(o)-,hecat(o)-,g r.hekaton <fr.helio-,gr.helios <fr.hema-,hemat(o)-,he mo-,gr.haima <fr.hemer(o)-,gr.hemer a <fr.hemi-,gr.hemi <fr.hepat(o)-,gr.hepar,atos <fr.hepta,gr.hepta

grafofobie, grafologie, grafomanie hagiografie halogen, halomorf, halografie haplologie (suprimare a unei silabe n interiorul unui cuvnt) hebdomadar (sptmnal) hebelogie (psihologia adolescenei) hecatomb (sacrificiu de o sut de animale), hectogram heliocentrism, helioterapie hematologie, alcoolemie hemeralopie, hemerotec hemiatrofie hepatalgie heptaedru, heptagon

hexahial(o)hidr(o)-,-hidru hier(o)higrohip(o)hipn(o)hipsohister(o)histoholohomeo-,homo-,om o-hton iatr(o)-,-iatrie,iatru icon(o)ideoidioigniihtioizo-,isokilolabi(o)lact(o)-lalie -lan

<fr.hexa-,gr.hex <fr.hyal(o)-,gr.hyalos <fr.hydr(o)-,hydre,gr.hydor <fr.hier(o)-,gr.hieros <fr.hygro-,gr.hygros <fr.hipp(o)-,gr.hippos <fr.hypn(o)-,gr.hypnos <fr.hypso-,gr. hypsos <fr.hyster(o)-,gr.hyster a <fr.histo-,gr.histos <fr.holo-,gr.holos <fr.homeo-,homo-,gr.h omoios, homos <gr.chthon <fr.iatr(o)-,-iatrie,iatre,gr.iatros <fr.icon(o)-,gr.eikon <fr.ideo-,gr.idea <fr.idio-,gr.idios <fr.igni-,lat.ignis <fr.ichtyo-,gr.ichtys <fr.iso-,gr.isos <fr.kilo-,gr.khilioi <fr.labi(o)-,lat.labium <fr.lact(o)-,lat.lac,-ctis <fr.lalie,gr.lalein( a vorbi) <lat.lana

ase sticl ap sfnt umiditate cal somn nlime uter esut ntreg asemntor pmnt medic icoan, imagine idee propriu foc pete egal o mie buz lapte pronunare, vorbire ln

hexagon hialograf, hialoid hidrocentral, hidrofob, hidrofil, hidrofug hieratic (referitor la lucruri sfinte) higrofil, higologie, higrometru hipologie, hipodrom hipnagogic hipsografie, hipsometru histeralgie histologie, histopatologie holocaust, holocristalin homeopatie, homosexual htonian, autohton, alohton pediatru, iatrochimie iconoclast ideogram, ideografie, ideologie idiolect, idiosincrasie ignifug antropoihtiomorf, ihtiofag, ihtiologie izobar,izocor,izoedric kilometru, kilowatt labiodental (sunet articulat cu buzele i dinii) lactalbumin, lactovegetarian

laparolaring(o)-latrie,-latru lepidoleuc(o)lexico-,-lexie limf(o)limni-,limnolip(o)lit(o)-,-lit,-litic -liz locologo-,-log,-logie macromagnet(o)-mahie malaco-,-malacie -man1,-manie -man2 mano-manie mast(o)maximecano-

<fr.laparo-,gr.lapara <fr.larying(o)-,gr.laryn x <fr.ltrie,ltre,gr. latreuein ( a servi) <fr.lepido-,gr.lepis,idos <fr.leuc(o)-,gr.leukos <fr.lexico-,lexie,gr.lexikon <fr.lymph(o)-,lat.limph a (ap) <fr.limni-,limno-,gr.lim ne <fr.lip(o)-,gr.lipos <fr.lith(o)-,-lithe,lithique,gr.lithos <fr.-lyse,gr.lysis <fr.loco-,lat.locus <fr.logo-,-logue,logie,gr.logos <fr.macro-,gr.makros <fr.magnet(o)-, gr.magnes,-etos <fr.-machie,gr.makhe <fr.malaco-,malacie , gr.malakos <fr.man-,manie,gr.manianebunie <engl.man <fr.mano-,gr.manospuin dens <fr.mantie,gr.manteia <fr.mast(o)-,gr.mastos <fr.maxi-,lat.maximus <fr.mecano-,gr.mekhan e

abdomen laringe adoraie, cult solz alb lexic, dicionar limf lac grsime piatr descompunere loc cuvnt, vorbire, tiin mare magnet lupt moale pasionat, obsesie om, brbat densitate divinaie , previziune, ghicire mamel foarte mare (m)ain

laparoscopie, laparotomie laringologie, laringoscopie, laringotomie idolatrie lepidodendron leucemie, leucodermie lexicografie, lexicologie limfocit limnobiologie, limnimetru liposolubil litologie electroliz locomobil logopedie, etnolog macrocosm magnetoscop tauromahie malacoderm (cu pielea moale) piroman, meloman tenisman, manometru chiromanie mastit maxijup mecanoterapie

megamegal(o)-,megalie melan(o)melo-mer,-merie metalometro-1,--metric,metrie,-metru metro-2 mez(o)mic(o)micromiel(o)miliminimi(o)mirmecomis(o)-,miz(o)mnemo-,-mnezie,mnez mon(o)morf(o)-,-morf,morfism motomulti-

<fr.mega-,gr.megasmare <fr.megal(o)-,megalie,gr.megas, megale <fr.melan(o)-,gr.melas, -nos <fr.melo-,gr.melos <fr.-mere,merie,gr.meros <fr.metallo-,lat.metallu m <fr.metro-,metrique,metrie,metre,gr.metron <fr.metro-,gr.metra <fr.mes(o)-,gr.mesos <fr.myc(o)-,gr.mykes <fr.micro-,gr.mikros <fr.myel(o)-,gr.myelos <fr.milli-,lat.mille-o mie <fr.mini-,lat.mini <fr.myo-,gr.mys,myos <fr.myrmeco-,gr.myrm eks,-kos <fr.mis(o)-,gr.misein-a ur <fr.mnemo-,-mnes,mnesie,gr.mneme <fr.mon(o)-,gr.monos

un milion mare negru muzic parte metal msur uter de mijloc, mijlociu ciuperc mic, a milioana parte mduv a mia parte foarte mic muchi furnic ur memorie singur, unic

megahertz megalomanie melanhidroz melodram izomerie metalochimie metrologie metroanexit mezanin, mezolitic micologie microbuz, microamper mieloblast, mielopatie miliamper minijup miocard, miologie mirmecofil misogin, mizantrop mnemotehnic, amnezie, anamnez monolog, monocrom, monogam morfologie motociclet multicolor

<fr.morph(o)-,form morphe,morphisme,gr.morphe <fr.moto-,lat. motor motum<movere-a mica <fr.multi-,lat.multus numeros

nano-naut,-nautic necronefelo-,nefonefr(o)neoneur(o)-,nevr(o)nict-,nictal(o)nitr(o)niv(o)nomo-,-nom,nomie noonosonucle(o)oct(o)-,octaodoodont(o)ofi(o)oftalm(o)-,oftalmie -oid,-oidal -ole(o)-,-ol oligo-om

<fr.nano-,gr.nanos <fr.naute,-nautique, gr.nautes <fr.necro-,gr.nekros <fr.nephelo-,nepho- , gr.nephele, nephos <fr.nephr(o)-,gr.nephro s <fr.neo-,gr.neos <fr.neur(o)-,nevr(o)- , gr.neuron <fr.nyct-,nyctal(o)-, gr.nyx,-ktos, nyktalops <fr.nitr(o)-,lat.nitrum <fr.niv(o)-,lat.nix,-vis <fr.nomo-,-nome,nomie,gr.nomos <gr.nous <fr.noso-,gr.nosos <fr.nucle(o)-,lat.nucleu s <fr.oct(o)-,octa-, lat.octo , gr.okto <fr.odo-,gr.hodos <fr.odont(o)-,gr.odous, -ontos <fr.ophi(o)-,gr.ophis <fr.ophtalm(o)-,ophtalmie,gr.ophtalmos <fr.oide,oidal,gr.eidos <fr.ole(o)-,ol,lat.oleum <fr.olig(o)-,gr.oligos <fr.-ome,gr.-oma

pitic, a miliarda parte navigator mort, cadavru nor rinichi nou neuron noapte salpetru zpad lege spirit, intelect boal nucleu opt drum dinte arpe ochi aspect ulei puin tumoare

nanism, nanomelie, nanofarad acvanaut necropol, necrolog, necromanie, necrofag nefelometrie, nefoscop nefralgie, nefrectomie neoclasicism nevralgie, nevrectomie, neurastenie nictalofobie, nictalopie nitroglicerin nivometru nomogram, agronomie noocraie (conducere a statului de ctre intelectuali) nosofobie, nosologie nuclear octaedru, octogenar odograf odontalgie, odontologie ofiolatrie, ofiologie oftalmolog, oftalmologie ovoid oleografie oligarhie, oligofrenie hematom

omfal(o)omniomo1-,v.homeoomo-2 oncoonicoonir(o)onoma-,-onim,onimie ont(o)oo-op,-opie,opsie,optoopoor(o)-oram organoorhi-,orhid(o)ornit(o)oroortoosmooste(o)-,-ost ostreiot(o)-

<fr.omphal(o)-, gr. omphalos <fr.omni-,lat.omnis <fr.omo-,gr.omos <fr.onco-,gr.onkos <fr.onycho-,gr. onyx,onykhos <fr.onir(o)-,gr.oneiros <fr.onoma-,-onyme,onymie,gr.onoma,onymos <fr.ont(o)-,gr.on,-tos <fr.oo-,gr.oon <fr.-ope,-opie,opsie,opto,gr.ops,optos <fr.opo-,gr.opos <fr.or(o)-,lat.os,oris <fr.-orama,gr.orama <fr.organo-,lat .organum gr.organon <fr.orchi-,gr.orkhis,idos <fr.ornith(o)-,gr.ornis,ithos <fr.oro-,gr.oros <fr.ortho-,gr.orthos <fr.osmo-,gr.osmos <fr.oste(o)-,oste,gr.osteon <fr.ostrei-,lat.ostrea ,gr.ostreon <fr.ot(o)-,gr.ous,otos

ombilic tot crud volum,mas,tumoar e unghie vis nume fiin ou ochi, vedere suc gur privelite organ(ic) testicul pasre munte drept, corect impuls os stridie ureche

omfalotomie omniscient, omniprezent omofag oncologie onicofagie oniromanie, onirism onomasiologie, onomastic ontogenie, ontogenez, ontologie oocit, oogamie, oogenez optic, ambliopie opoterapie oral, oralitate panoram organogenez, orhialgie, orhidectomie ornitologie orogenez, orografie ortoepie, ortografie, ortopedie osmometru ostealgie, osteologie ostreicultur otalgie, otorinolaringologie

ovo-,ovioxi-oz1(sufix) -oz2(sufix) pahipaleopalinpan-, pant(o) paremioparipartenopato-,-pat,-patie patri-, patro-

<fr.ovo-,ovi-,lat.ovum <fr.oxy-,gr.oxys <fr.-ose <fr.-ose,gr.-osis <fr.pachy-,gr.pachys <fr.paleo-,gr.palaios <fr.palin-,gr.palin <fr.pan-,pant(o)-,gr.pa s,-ntos <it.pari-,lat.par <fr.partheno-,gr.parthe nos <fr.patho-,-pathe,pathe,gr.pathos <fr.patri-,patro-,lat.pat er, -tris <fr.pedi-,-pede,pedie,lat.pes, pedis <fr.pedi-,pedo-,-pedie , gr.pais, paidos, paideia-instruire <fr.pedo-,gr.pedon <fr.-penie,gr.penia <fr.pent(a)-,gr.pente <fr.pepsie,gr.pepsis <fr.peri-,gr.peri <fr.petro-,gr.petros <fr.-pexie,gr.pexis

ou ascuit, muctor glucide boal neinflamatorie gros vechi din nou tot, universal proverb egal fecioar boal printe, tat

ovogenez, ovoscop

fructoz spondiloz pahiderm paleoclimat, paleografie palindrom, palingenez panaceu, panatenee, panteism paremiologie parisilabic partenogenez patogen, patogenie, patologie patriarhat, patrimoniu (avere motenit de la prini, bunuri ale unei persoane sau colectiviti) pedichiur,, pediculoz, ortoped, ortopedie pediatrie, logoped, logopedie, pedagogie, pedologie (tiin despre copil) pedologie (studiul solurilor)

pedi-1,-ped,-pedie pedi-2,pedo1-,pedie pedo-2 -penie pent(a)-pepsie peripetri-,petro-pexie

picior copil

sol lips cinci digestie n jurul piatr fixare

pentatlon, pentadactil, pentad (perioad de cinci zile) -din german

pericard, pericarp (nveli al unui fruct) petrografie

picnopicopiel(o)piezopinacopiopiropiscipitec(o)-,-pitec

<fr.pycno-,gr.pyhnos <fr.pico-,it. picoolomic <fr.pyel(o)-,gr.pyelos <fr.piezo-,gr.piezein <fr.pinaco-,gr.pinax,akos-tablou <fr.pyo-,gr.pyon <fr.pyro-,gr.pyr,-os <fr.pisci-,lat.piscis

dens, compact, frecvent de un bilion de ori mai mic bazinet presiune tablou puroi foc pete maimu plan plasm modelat alterare de esut paralizie (mai) mult, numeros vecin, aproape coast, pleur mai muli bogie ploaie aer, respiraie, plmn picior variat

picnometru, picnomorf picofarad pielografie, pielonefrit piezometru pinacotec piodermit pirofobie, piromanie, piromanie piscicultur pitecantrop planiglob plasmochimie plastifiant, leucoplast

<fr.pithec(o)-,pitheque,gr.pithekos plan(i)-,-plan <fr.plan(i)-,-plane ,lat. planus plasm(o)-,-plasm <fr.plasm(o)-,plasme, gr.plasma plast-,-plast,<fr.plast-,-plaste,plastie plastie,gr.plastos -plazie <fr.plaisie,gr.plasisformaie -plegie <fr.plegie,gr.plessein-a lovi pleio-,pleisto-,pleo <fr.pleio-,pleisto-,pleo-,plio,plio-,gr.pleion plesio<fr.plesio-,gr.plesios pleur(o)pluriplutopluvio-pnee,pneum(o)-, pneumat(o)pod(o)-,-pod poichilo<fr.pleur(o)-,gr.pleuro n <fr.pluri-,lat.plures <fr.plouto-,gr.ploutos <fr.pluvio-,lat.pluvia <fr.-pnee,pneum(o)-, pneumat(o)-,gr.pneumo n , pneuma,-atos <fr.pod(o)-,pode,gr.pous, podos <fr.poikilo-,gr.poikilos

hemiplegie pleonasm?, pleiad

pleurectomie, pleurezie pluricelular plutocraie pluvial, pluviometru, pluviograf pneumatic, pneumograf, pneumoragie podometru, gasteropode poichiloterm

-poiez -pol poliportposopotamo-,-potam primi-,primoproctoprot(o)proter(o)pseud(o)psih(o)pter(o)-,-pter pteridopueriradiciradio-rafie -ragie rahirect(i)-ree,reorin(o)rizo-,-riz

<fr.poiese,gr.poiein-a face <fr.pole,gr.polis <fr.poly-,gr.polys <fr.porte<fr.poso-,gr.posos <fr.potamo-,-potame, gr.potamos <fr.primi-,primo-,lat.pr imus <fr.procto-,gr.proktos <fr.prot(o)-,gr.protos <fr.proter(o)-,gr.proter os <fr.pseud(o)-,gr.pseudo s <fr.psych(o)-,gr.psyche <fr.pter(o)-,-ptere , gr.pteron <fr.pterido-,gr.pteris,idos <fr.pueri-,lat. puer <fr.radici-,lat.radix,icis <fr.radio-,lat.radius <fr.raphie <fr.-rhagie,gr.rhage <fr.rachi-,gr.rachis <fr.rect(i)-,lat.rectus <fr.-rhee,rheo-,gr.rhein <fr.rhin(o)-,gr.rhis,nos <fr.rhizo-,rhize,gr.rhiza

formare ora numeros care poart, duce doz fluviu primul anus primul anterior fals psihic arip ferig copil rdcin raz sutur chirurgical fisur,curgere coloan vertebral drept a curge, curent nas rdcin hemoragie rahialgie rectangular, rectiliniu reologie, reometru rinalgie rizoderm, rizosfer metropol polinuclear portavion posologie potamologie primipar (femeie la prima natere) proctalgie, proctologie protagonist, prototip proterozoic pseudonim psihanaliz pterozaurieni pteridofite puericultur radiciform radiografie

salisaprosarcosaur(o)-,-zaur scaf(o)-,-scaf scatoschizoscinti-,scintil(o)scler(o)seism(o)selen(o)selfsemasemisemio-,semeiosept-,-sepsie

<fr.sali<fr.sapro-,gr.sapros <fr.sarco-,gr.sarks,-kos <fr.saur(o)-,-saure, gr.sauros <fr.scaph(o)-,-scaphe, gr.skaphe <fr.scato-,gr.skor, skatos <fr.schizo-,gr.skhizeina despica <fr.scinti-,scintill(o)-, lat.scintilla <fr.scler(o)-,gr.skleros <fr.seism(o)-,gr.seismo s <fr.selen(o)-,gr.selene <fr.self-,engl.self <fr.sema-,gr.sema <fr.semi-,lat.semi <fr.semio-,semeio-,gr.s emeion <fr.engl.sept-,sepsie,gr.septikos, sepsis <fr.sero-,lat.serum <fr.spher(o)-,-sphere, lat.sphaera,gr.sphaira <fr.sphygmo-,gr.sphyg mos <fr.sial(o)-,gr.sialon <fr.sider(o)-,gr.sideros <fr.sylv(i)-,sylvo-,lat.sil va <fr.simili-,lat.similis

sare putred carne reptil barc excrement mprit scnteie rigid, dur cutremur, vibraie Lun, lunar nsui semn jumtate semn infecie

salifer saprofag, saprofit sarcofag, sarcom saurieni scafandru scatologie schizofite scintilaie, scintigram sclerodermie, scleroscop seismograf selenografie selfinducie semafor semicentenar semiologie (studiul semnelor unor boli) septicemie (infecie generalizat a sngelui) serologie sferometru sfigmograf sialalog, sialoree siderografie silvestru similigravur

serosfer(o)-,-sfer sfigmosial(o)sider(o)silv(i)-,silvosimili-

ser glob puls saliv fier pdure asemntor

sin(o)sinistrosociosomat(o)-,-zom spectr(o)spe(o)spermat(o)-,sperm,spermospirosplanhnosplen(o)spor(o)stafilostato-,-stat -staz,-stazie stear(o)-,steat(o)stego-,-stegie stenostereostetostilostomat(o)-,-stom,stomie strab(o)strato-,strati-

<fr.sin(o)-,lat.SinaChina <fr.sinistro-,lat.sinister <fr.socio-,lat.sociustovar <fr.somat(o)-,-some, gr.soma,-tos <fr.spectr(o)-,lat.spectr um <fr.speo-,gr.speos <fr.spermat(o)-,sperme ,spermo-,gr.sperma,tos <fr.spiro-,gr.speira <fr.splanchno-, gr. splanchna <fr.splen(o)-,lat.,gr.spl en <fr.spor(o)-,gr.sporos <fr.staphylo-,gr.staphyl e <fr.stato-,state,gr.statos <fr-stase,stasie,gr.stasis <fr.stear(o)-,-steato-, gr.stear,-atos <fr.stego-,stegie,gr.stegos <fr.steno-,gr.stenos <fr.stereo <fr.stetho-,gr.stethos <fr.stylo-,gr.stylos <fr.stomat(o)-,-stome,stomie,gr.stoma,-tos <fr.strab(o)-,gr.strabos <fr.strato-,strati-,lat.

China stng societate corp spectru peter smn

sinologie, sinantrop sinistrocardie sociolingvistic somatologie spectrofotometrie speologie spermatogenez

spiral viscere splin smn ciorchine care st oprire grsime acoperi strmt solid,n relief piept coloan gur saiu strat

spirochet splanhnologie splenografie sporifer stafilococ statoscop hemostaz steatoliz stegozaur stenobiont, stenogram stereogram stetoscop stilobat stomatologie strabotomie stratosfer

streptostrobo-taf tahi-,taheo-,tahotalasotanatotaumattautotaxi-,-taxie-,taxo-tec tehn(o)-,-tehnie teleteleotenoteo-terapie terato-teriu term(o)-,-term,termie tetr(a)-tez tifl(o)-

stratum <fr.strepto-,gr.streptos <fr.strobo-,gr.strobos <fr.-taphe,gr.taphos <fr.tachy-,tacheo-, germ.tacho-,gr.takhys, takheos <fr.thalasso-,gr.thalass a <fr.thanato-,gr.tanatho s <fr.thaumat-,gr.thauma ,-tos <fr.tauto-,gr.tauto <fr.taxi-,-taxie,-taxo-, gr.taxis <fr.theque,gr.theke <fr.techn(o)-,-technie,gr.tekhne <fr.tele-,gr.tele <fr.teleo-,gr.teleos <fr.teno-,gr.tenon <fr.theo-,gr.theos <fr.-therapie,gr. therapeia <fr.terato-,gr.tera,-atos <fr.-therium,gr.therion <fr.therm(o)-,-therme,thermie,gr.thermos <fr.tetr(a)-,gr.tetra <fr.-these,gr.thesis <fr.typhl(o)-,gr.typhlos

rsucit rotaie mormnt rapid mare moarte minune acelai ordine, clasificare dulap, cutie, colecie meserie, tehnic departe, televiziune scop tendon zeu, divinitate ngrijire monstru fiar cald patru aezare, susinere, prezentare orb, cec (parte a intestinului gros)

streptococ stroboscop cenotaf, epitaf tahiaritmie, tahicardie, tahipnee, tahometru talasofobie, talasoterapie tanatofobie, tanatologie taumaturg tautologie, tautocron taxonomie (tiina clasificrii organismelor vii) pinacotec, bibliotec tehnocrat, tehnologie, zootehnie telecomand, telecabin teleologie (teoria finalitii) tenotomie teocraie, teofanie, teozofie talasoterapie teratogen, teratologie

termocentral, hipotermie tetralogie, tetravalent

tiflologie, tiflopedagogie (educarea nevztorilor)

tiotip(o)-,-tip,-tipie

<fr.thio-,gr.theion

sulf model, care imprim tiere, incizie tensiune loc trei frecare pr n trei hran peter cheag de snge tub cu vid, accelerator de particule elementare ntoarcere turbin unul singur care face, creator urin vas, canal vierme viu mnctor

tioalcool tipologie, prototip, stereotipie tomografie, nefrectomie, toracotomie tonometrie topografie triatlon tribologie, tribometrie tricofiie (chelire) trihotomie trofopatie, trofism troglobie, troglodit tromboflebit, trombopoiez

<fr.typ(o)-,-type,typie,gr. typos tomo-,-tom,-tomie <fr.tomo-,-tome,tomie,gr.tomos, tomia tono-,-tonie <fr.tono-,tonie,gr.tonos topo<fr.topo-,gr.topos tritribotricotrihotrof(o)-,-trof,trofie troglotrombo-tron <fr.tri-,gr.,lat.tri <fr.tribo-,gr.tribein,-a freca <fr.tricho-,gr.thrix,khos <fr.tricho-,gr.tricha <fr.troph(o)-,-trophe,trophie,gr.trophe <fr.troglo-,gr.trogle <fr.thrombo-,gr.thromb os <engl.-tron

trop(o)-,-trop,tropie,-tropism turbouni-urg,-urgie uro-,-urez,-urie vas(o)verm(i)vivi-vor

<fr.trop(o)-,-trop,tropie,tropisme,gr.tropos <fr.turbo-,lat.turbovrtej <fr.uni-,lat.unus <fr.urge,urgie,gr.ourgos, ourgia <fr.uro-,-urese,-urie, gr.ouron <fr.vas(o)-,lat.vas <fr.verm(i)-,lat.vermis <fr.vivi-,lat.vivus <fr.-vore,lat.vorare-a

turbogenerator unicelular taumaturg, dramaturg urografie, urologie vasoconstrictor vermicid vivipar, vivisecie carnivor, omnivor

xant(o)xen(o)xer(o)xif(o)xil(o)zahar(o)zigozim(o)zo(o)-,-zoar,-zoic -zof,-zofie/-sof,sofie

mnca <fr.xanth(o)-,gr.xantho s <fr.xen(o)-,gr.xenos <fr.xer(o)-,xeros <fr.xipho-,gr.xiphos <fr.xyl(o)-,gr.xylon <fr.sacchar(o)-,lat. saccharum,gr. sakkharon <fr.zygo-,gr.zygon <fr.zym(o)-,gr.zyme <fr.zo(o)-,-zoire,zoique,gr.zoon <fr.-sophe, -sophie ,gr.sophos, sophia

galben strin uscat sabie lemn zahr jug drojdie, ferment animal nelept, nelepciune

xantocromie, xantoderm xenofob, xenofil xerodermie, xerofit xifoid xilofag, xilologie zaharimetrie zigomorf zimotehnie zoantropie, zoologie, zoolatrie filozof, filozofie/filosof, filosofie