Sunteți pe pagina 1din 4

Problema1: cu HV 1.Intreprinderea SA Bucuria a calculat si a incasat in anul 2010 dobinzi aferente HVS in suma de 11000lei.

Venitul contabil calculate la sfirsitul anului constituie 53900. a)calculati diferenta si venitul impozabil pe 2010 b)comentati cauzele aparitie si tipul diferentelor date Venit impozabil =Venit contabil Dobinzi de la HVde stat ; Ven Impoz=53900-11000=42900 In contab finan Dobinzi de la HVde stat primite se vor constata ca venituri din activitatea de investitii, iar in scopuri de impozitatre ele se considera surse de venit neimpozabile. Diferenta de 11000 este permanenta, aferenta veniturilor deoarece ea influienteaza marimea venitului impozabil numai in anul de gestiune curent in care a fost calculate dobinzile. Problema2:devid nerezid In contab finan devidende la nerezid. se se vor constata ca venituri din activitatea de investitii, In scopuri de impozitare devidedele de la nerezidenti se constata ca venituri la suma primita si numai in anul incasarii lor.anul 2006 Vc=PPI=54700; Devid=8300; Vimpoz=Vc-Dev=54700-8300=46400;Impoz=46400*12%=5568 anul 2007 Vc=68500 Devid=8300;Vimpoz=Vc+Dev=68500+8300=76800; Impoz=76800*12%=9216 Reflectarea cheltuielilor privind Impoz pe venit Dt731 Ct534-5568(2006) 9216(2007) Profitul net =Vc-Impoz Dt351 Ct33349132(54700-5568); 59284(68500-9216) Diferenta data (8300)este temporara, deoarece intr-o perioada de 2 ani ea a influientat marimea venitului impozabil, fiind dedusa in primul an si adunata in anul urmator, cind au fost indeplinite cerintele CF. Problema3:penalitati in favoarea buget de stat In contab finan penalitatile calculate sint constatate drept cheltuieli ale perioadei; in scopuri de impozitare se considera ca deduceri numai suma penalitatilor in legatura cu neindeplinirea obligatiilor comerciale-2100lei, iar penalitatile aferenta impozitelor si taxelor nu sunt recunoscute-6000lei.Venit impozabil = (Vc)75800+6000= 81800lei.Diferentade 6000lei este permanenta si a fost cauzata de faptul ca aceasta cheltuiala(6000)nu este deductibila fiscal, nefiind recunoscuta. Problema4:??? soldul contului 534 1. Achitarea datoriei privind impoz a anului precedent Dt543 Ct 242-48000 2.Reflectarea impozitului pe venit calculat in rate in cursul anului de gestiune (2900*4) Dt731 Ct535-11600 3. Inregistrarea impoz pe venit trimestrial in rate Dt225 Ct534-11600 4.Achitarea impoz trimestrail in rate Dt 534 Ct242-11600 5.Calcularea impoz retinut la plata devid in avans Dt225 Ct534-4100 6.Achitarea Impoz retinut pa plata div in avans Dt 534 C242-4100 7.flect impoz retinut la sursa de plata de ,,StejrulDt225 Ct228-1300(nu se retine la pj) 8.Calcularea datoriei curente privind impoz Dt731 Ct543-16650 9.Anularea impozit achitat trimestrial in rate Dt 535 Ct731-11600 10 Reflect facilitatilor privind plata impoz Dt534 Ct423-2000. 11 Trecerea in cont a impoz Dt 534 Ct 22514650 534 Dt 48000;4100;2000=54100 Ct 48000; 4100; 16650= 20750 Trecerea in cont Dt 14650 16650-11600-4100-2000=-1050 Problema 5: Consiliiul de administratie al SAalfa a decis in august 2010 plata dividendelor intermediare sub forma de MB in suma de 10000lei. La plata dividendelor a fost retinut impozitul pe venit ca plata prealabila a impozitului pe venit.a) calculate suma impozitului pe venit b)Contabilizati operatiunile privind calcularea,retinerea si achitarea impozitului pe venitPlata dividendelor intermediare=10 00lei. (pina la 2011=15% dupa 2012=6%)1.Reflectam suma devidendelor calculate in avans Dt334 Ct537-10000lei 2.Retinerea impoz din devidende Dt 537 Ct534.10-600(10000*6%) 3.Reflect calculul impoz in avans a p.j. din suma devidendelor Dt731 Ct 225-1200(10000*12%) 4.Plata impoz pe venit Dt 225Ct242-1200 5. Reflect plata dividendelor intermediare fondat Dt 537 Ct 242-9400(10000-600)6. Plata impoz pe V retinut din divid intrmediare Dt 534.10 Ct 225-600 Problema 6: Intreprinderea I.I. Consult Ciobanu a decis la 30.12.2009 tinerea evidentei contabile p/u perioada viitoare in baza metodei specializarii exercitiilor(calculelor),renuntind la metoda de casa.La acesta data valoarea marfurilor expediate,dar neachitate constituieValoarea de bilant -135200leim-Pretul de vinzare-195500lei(fara TVA) Pe parcursul anului 2010 au fost incasate 12500lei(fara TVA) de la cumparatori in contul achitarii creantelor comerciale p/u marfurile expediate in 2009.a)calculat diferenta si venitul impozabil pentru fiecare an.b) Comentat cauzele aparitiei si tipul diferentei datec)calculat suma impozitului pe venit si de contabilizat operatiunile privind calcularea, retinerea si achitarea impozitului pe venit. VC=135200;Vret de vinz=195500; Suma incasata in 2010=125000(faraTVA) Cauza:-Incoincidenta perioadei de gestiune in care a fost constattat venitul. In 2010 ca urmare a trecerii la o alta metoda , VC a marfurilor expediate a fost reflectata la costul vinzarilor , iar valoarea de vinzare la- venituri din vinzari,

astfel Vc=60300(195500-135200). VC a marfur livratesi achitate =86528(135200*0,64); 0,64=125000/195500cota achitarilor in totalul creantelor comerciale. Vc dupa metoda de casa=(125000-86528)=38472lei; Vc dupa dupa metoda calculelor=60300(195500-135200)Suma profitului obtinut in urma modificarii metodei de evidentaDifernta =21828( 6030038472). In scopul impozit acest profit, ca urmare a schimbarii metodei de evidenta este repartizat cite 1/3 petru fiecare an(2010;1011;1012), inclusiv anul trecerii la o alta metoda. V impoz 2009=Vc??? (21828*2/3);Vimpoz(2010)=Vc+1/3 din difereta=60300+4276(1/3*21828)= 64576 1 . calcului impozDt 731 Ct 534-7749,12 (64576 *12%)???2. Retinerea impoz Dt521 Ct 534.10-7749,12 3.Achitarea impoz Dt 534.10 Ct 242-7749,12 Problema 7: 2 intreprinderi ce tine evidenta diferit si sunt interdependente. Valoarea servic=5600(inclusiv TVA) 4666,67 s-a incasat doar 60% in 12.2009 2800, diferanta a fost platita in 01.2010 1866,67. Vc,,SAContabil=154000lei(2009) si 182000(2010) In contab serviciile primite sunt constate ca cheltuieli in 2009, cind au fost primite serviciile, in scopuri de impozitare acestea se deduc in anul urmator in care are loc achitarea datoriei comerciale. V impoz 2009=154000-2800=151200; Vipoz (2010)= 182000-1866,67=180133,33 Impoz (7%)???-calculul Dt 731 Ct 534achit Dt 534 Ct 242 Problema 8: I.I Floare a obtinut un venit suplimentar de la modificarea metodei de evidenta in marime de 11202lei.Intreprinderea a inregistrat in cont.fin. in perioada anilor 2008-2010 urm.rez.financiare: I I(7;18%) floarea a obtinut venit suplimentar la modif metodei de evidenta =11202 Vc2008=223000(555000-332000) Vc 2009=368000(692000-324000) Vc2010=167000(466000-299000) Venitul suplimentar se repartizeaza pt a fi impozitat pe 3 ani cite 3734 (11202/3) Suma de 7468 lei (11202 *2/3) este o diferenta care corecteaza Vc, micsorindu-l in primul an si se restabileste cite 1 treime in anii urmatori prin insumarea la venitul contabil. V impoz 2008=(Vc-(2/3*difer)2230007468=215532; V impoz 2009=(Vc+1/3*difer)= 368000+3734=371734 V imoz2010=167000+3734=170734 Impoz2008 =215532*7%=15087,24...tot asa Problema9: Care este suma imp.venit de achitat la sf.anului de gestiune 2010 daca:a)platile in rate trimestriale a imp.pe venit este 3500lei trimestrial b)datoria privind imp.pe venit pe 2010 este 26700lei c)dividende achitate in avans 11000lei,fara impozitul pe venit d)suma indreptata spre plata p/u serviciile de consultanta acordate 4400lei,inclusive TVA care este suma Impoz pe venit achitat la sf anului 2010?-plata impoz trimestral cite-3500lei*4(14000) datoria privind impoz pt 2010 =26700 devidende achit in avans 11000*12%(1320) suma pt serviciile de consultanta acordate 4400lei in clusiv TVA(nu se retine impoz) Suma necesara 26700-14000-1320=11380??? Problema 10: In martie 2010 SRLX a acordat intrep.Y servicii de audit,a caror valoare contractuala a constituit-7500lei,inclusive TVA.Conform conditiilor contractuale,plata p/u aceste servicii a fost efectuata in contul current in 2 transe:5000lei-in martie, 2500-in aprilie a)calculat suma impozitului pe venitb)Contabilizati operatiunile privind calcularea,retinerea si achitarea impozitului pe venit prestator: Y:1)inregistr. Serviciile de audit:Dt713 Ct 521-6250(7500/6*5) 2)TVA Dt534 Ct521-1250(7500/6) 3)refl suma Imp pe V.12%:martie(5000/6*5)*12%=499,99 ; aprilie(2500/6*5)*12%=249,99 Dt521 Ct 534(499,99+249,99) 4)achit efectiva pt servicii de audit: martie(5000/6*5), aprilie(2500/6*5) Dt521 Ct 242; 5)transfer in buget a sumei Imp pe V. Dt 534 Ct242 (499,99+249,99) Beneficiar :X:1)refl val servicii acordate:Dt228 Ct612-6250; 2)TVA Dt228 Ct612-1250; 3)incasarea efectiva a val serviciilor de audit(exclusiv Imp pe V) Dt242 Ct228-(4166,66+2083.33) (martie5000/6*5+aprilie2500/6*5); 4)Refl Imp p V retinut de Y: Dt225 Ct228(499,99+249,99); 5)trecere la diminuai a datoriei fata de buget la finele an de gest a Imp peV retinut:Dt534 Ct225 (499,99+249,99) Problema 11: pierderile 1/3 repartizarea Pf Indicat 1 2 3 4 5 6 Vc (5500) 2300 (700) 3000 (2500) 6500 Suma ajust ven si 2300 350 (100) (1230) 90 (5900) chelt Prof;Pier fisc (3200) 2650 (800) 1770 (2410) 600 1)Acoperirea pierderilor Dt 731 Ct 135??? *In anul 2 a fost utilizata 1/3 din pierderile anului 1=1066,67*In anul 4 a fost utilizata 1/3 din anul 1 si 1/3 din anul 3(1066,67 +266,67=1333,34)si a fost anulata pierderea fiscala nereclamata a anului 1 in suma de 1066,67 (3200-2133,33), .*In anul 6 a fost acoperita pierderea anului 3 de 266,67 si doar o parte a pierderii anului 5=

333,33(600-266,67) si a fost anulata pierd fiscala a anului 3 de 266,67(800533,33) Anul 2;Ct 945/an 1-1066,67; Anul4Ct945/an 3-266,67; Ct 945/an 11066,67... Problema12.Intreprinderea a procurat dela cetateanul Tacu S.,in baza contractului de cumparare-vinzare si actul de achizitie,piese de schimb in valoare de 28000lei.La achitarea platii,# a retinut si a achitat la buget impozitul pe venit.Plata a fost efectuata in 2 etape;-60% prin titularul de avans;-40% din casieria intreprinderii.Rezolvare:1.Reflectarea procurarii pieselor de schimb: Dt 211 Ct 5392.Operatiuni cu titularul de avans:a)Reflectarea retinerii imp.venit la sursa de plata: Dt 539 Ct 534.101176lei((28000*60%)*7%)b)Reflectarea efectuarii platii: Dt 539 Ct 22715624lei ((28000*60%)-1176)c)Achitarea imp.venit retinut la sursa de plata: Dt 534.10 Ct 242-1176lei3.Operatiuni cu casieria #:a) Reflectarea retinerii imp.venit la sursa de plata: Dt 539 Ct534.10-784lei((28000*40%)*7%)b) Reflectarea efectuarii platii: Dt 539 Ct 241-10416lei((28000*40%) (28000*40%)*7%)c) Achitarea imp.venit retinut la sursa de plata: Dt 534.10 Ct 242-784lei Problema13.Intrp.FloareSA a suportat in 2010,cheltuieli in suma totala 470000lei inclusive: -cheltuieli de reprezentanta-6700lei-cheltuieli de delegare-24144lei.Suma cheltuielilor de deleg.dupa legislatie-23500leiSuma totala a veniturilor -697000lei,inclusive:-venituri din vinzarea marfurilor-297000lei-dobinzi aferente HVS-2300 Rezolvare: Contabilitate In scopuri diferenta fisc. Cheltuieli de 6700 5485 (1215) reprezentanta Cheltuieli de delegare 24144 23500 (644) Dobinzi HVS 2300 0 (2300) Limita chelt.de reprezentanta=0.5%*297000+1%*(697000-297000)=5485 VC=697000-470000=227000VI=227000+(2300)-(1215)-(644)=226559lei Impozit pe venit=226559*12%=27187,08lei Profit net=22700027187,08=199812,92 Problema14??? Diferente de curs valutar 1.Inregistrarea valorii serviciilor de consultanta Dt 714 Ct 534-(3000euro*..???.)2.Reflectarea sumei TVA aferenta serviciilot Dt 524.2 Ct 539 3.Achitarea serviciilor 1 transa Dt 539 Ct 242-30555((3000*13,58)*75%) 2 transa Dt 539 Ct 24210087,5((3000*13,45)*25%)4.impoz pe venit din valoarea serviciilor primite Dt 539Ct 534-(12%)din valoarea lor.5. transferul la buget a sumei impoz Dt 543 Ct 242-? 6.(Inregistrarea ven sau chelt din diferente de cura 722 sau 622) Proplema 15 Cu declaratia 1.calculul impoz pe venit achitat in rate trimestrial:Dt 731 Ct 535-5000(20000/4) si Plata impozitului in avans Dt 225 Ct 242-5000 2.Suma Impoz calculata efectiv Dt 731 Ct 534.1-16000 3. Stornarea calculului Impoz pe venit in timpul anului Dt 535 Ct 73120000(5000*4) 4. Trecerea in cont a avansului privind impoz Dt 534.1 Ct 225-16000 5. 4000lei creanta bugetului.(20000-16000) la acordarea serviciilor de locatiune nu se retine impozit. 3.Definiti si clasificati diferentele temporare Diferentele temporare-apar cind in perioada de ges in care unele articole de chelt si venituri,incluse in venitul contabil si reflectate in RPP,nu coincide cu perioada in care aceste articole sunt recunoscute de legislatia fiscal pt determinarea venitului impozabil.Dif.temporare impozabile aferente veniturilor-sumele veniturilor care in contab financiara sunt constatate in per de gestiune curenta,iar in scopuri de impozitare se recunos in perioadele de gestiune viiitoare.Dif temporare impozabile afer chelt.-sunte egale cu suma depasirii chelt constatate in contab financiara in perioada de gestiune curenta. Dt 531 Ct 534 Calculul si retinerea impozitului pe venit din platile salariale conf.fisei personale a angajatului Dt 731 Ct 535 Calc.impozitului pe venit in rate (trimestrial) Dt 731 Ct 425 Refl. datoriilor aminate privind impozitul pe venit la finele anului de Dt 225 Ct 534-refl sumei devidendelor calc. din impoz pe ven in avans Dt 135 Ct 731 Recalcularea activului amnat privind impozitul pe venit aferent perioadelor precedente Dt 731 Ct 135- Anularea activului amnat privind impozitul pe venit aferent perioadelor precedente Dt 534 Ct 225-Trecerea in cont a imp.pe venit achitat in avans Dt 731 Ct 534 -Calc.imp.pe venit efectiv obtinul la sf.anului Dt 425 Ct 731- Anularea datoriei amnate privind impozitul pe venit aferent perioadelor precedente

Dt 535 Ct 731-Stornarea calcului imp.pe venit in rate Dt225 Ct731 - impoz pe venit ca rezultat al reversrii diferenei temporare deductibile n cazul obinerii pierderii fiscale e) S-a calculat impozitul pe venit trimestrial luind ca baza impozitul pe venit din anul precedent D731 C535 f) Retinerea 5(7)% impozitul de la sursa de plata la beneficiar(total suma serviciilor cu TVA 12000) Dt 539 C534.1 g) Se reflecta suma impozitului pe venit retinut la plata dividendelor in avans(suma dividendelor spre plata 8000 lei) Dt 225 Ct 534 h) Reflectarea sumei dividendelor calculate in avans D334 C537 i) S-a calculate impozitul pe venit retinut din salariu Dt 531 Ct 534 j) sumei impozitului pe venit retinut din suma dividendelor intermediare D534.1 C225