Sunteți pe pagina 1din 1

AGENDA ATELIERULUI DE INSTRUIRE GESTIONAREA PROIECTELOR CU FINANARE EXTERN

Centrul de Informare pentru Autoritile Locale (n sediul ADR-Centru) Information Center for Local Authorities Str. Alexandru cel Bun 33 MD-6801 Ial !eni M ld !a "el#$3%3 &68 '3(08 )ax# $3%3 &68 & &6 '&

Restaurant Moldova or. Cimilia, str. Mihai Eminescu 44 A

21 noiembrie 2013, ora 11.00

Timpul 1 !" # 11! 11! # 11!1

Subiectul $%&e'i(t&)&e) p)&ticip)%il*& Cu+,%t -e ()lut Rec)pitul)&e) i%.*&m)iei -e l) (emi%)&ul p&ece-e%t/ At&ibuiile i ()&ci%ile u%ui m)%)'e& -e p&*iect/ P&imii p)i ,%t&ep&i%i -up0 )p&*b)&e) cu c*%-iii

***.centruin+ . r,
Re-re.entan/a )unda/iei 0Fundacja Solidarnoci Midzynarodo ej! n Re-u1lica M ld !a (Solidarity Fund PL)

***.s lidarit2+und.-l
c dul ID34# 10136&000%086

11!1 # 1"! "

) p&*iectului/ P&imii p)i ,%t&ep&i%i -up0 )p&*b)&e) .i%)l0 ) p&*iectului/ Impleme%t)&e) p&*iectului1 c*mu%ic)&e) cu -*%)t*&ul i p)&te%e&ii/ P)u30 -e c).e) Impleme%t)&e) p&*iectului1 p&*m*+)&e) p&*iectului/ Impleme%t)&e) p&*iectului1 &)p*&t)&e i c*%t)bilit)te/

1"!" # 12!

12!

# 14!

5i3itele -e +e&i.ic)&e l) .)) l*cului )le -*%)t*&ului1 cum (0 .im p&e'0tii6 Fi%i()&e) p&*iectului! A&7i+)&e) -*cume%tel*&!

Atelierul de instruire va fi moderat (n limba rus) de ctre directorul CIAL Krzysztof

KOLANOW KI!
La atelier vor fi "use la dis"ozi#ie materiale informative n limbile rom$n %i rus!

Acest training este posibil datorit suportului poporului american i polon oferit prin intermediul Ageniei SUA pentru Dezvoltare Internaional (USAID) i de ctre inisterul Afacerilor !"terne al #epublicii $olone% &oninutul trainingului este responsabilitatea e"clusiv a &entrului de Informare (Solidarit' (und $)) i nu reflect neaprat punctul de vedere al USAID* +uvernului Statelor Unite sau +uvernului #epublicii $olone%