Sunteți pe pagina 1din 9

ORDIN Nr.

669/1304 din 28 mai 2009


privind aprobarea Procedurii de nregistrare a productorilor de baterii i
acumulatori
EMITENT:
MINISTERUL MEDIULUI - Nr. 669 din 28 mai 2009
MINISTERUL ECONOMIEI - Nr. 1.304 din 30 iunie 2009
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 14 iulie 2009
n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), (5) i (6) din Hotrrea
Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al
deeurilor de baterii i acumulatori,
n temeiul prevederilor:
- art. 5 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Mediului;
- art. 9 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1720/2008 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Economiei, cu modificrile i
completrile ulterioare,
ministrul mediului i ministrul economiei emit urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Procedura de nregistrare a productorilor de baterii i
acumulatori, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
ART. 2
Agenia Naional pentru Protecia Mediului va duce la ndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
ANEXA 1
PROCEDURA
de nregistrare a productorilor de baterii i acumulatori

ART. 1
(1) Productorii existeni pe pia sunt obligai s se nregistreze la
Agenia Naional pentru Protecia Mediului n registrul prevzut la art. 6
alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor
i acumulatorilor i al deeurilor de baterii i acumulatori.
(2) Pentru analiza documentaiei i emiterea numrului de nregistrare se
pltete un tarif de 500 lei n contul indicat de Agenia Naional pentru
Protecia Mediului.
(3) nregistrarea se face n baza urmtoarelor documente:
a) cererea de acordare a numrului de nregistrare privind introducerea pe
pia a bateriilor i acumulatorilor, conform modelului prevzut n anexa nr.
1;
b) informaii generale pentru anul anterior celui n care se face
nregistrarea, conform modelului prevzut n anexa nr. 2;
c) certificatul de nregistrare la Oficiul Naional al Registrului Comerului,
copie conform cu originalul;
d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naional al Registrului
Comerului, n original, eliberat cu maximum 15 zile nainte de data
depunerii documentaiei;
e) dovada de achitare a tarifului.
(4) Documentele necesare nscrierii n registru se depun la sediul Ageniei
Naionale pentru Protecia Mediului sau se transmit prin pot.
ART. 2
(1) Numrul de nregistrare n Registrul productorilor de baterii i
acumulatori se elibereaz n termen de 15 zile lucrtoare de la depunerea
documentaiei complete prevzute la art. 1 alin. (3), conform Formularului al
crui coninut este prevzut n anexa nr. 3.
(2) Numrul de nregistrare n Registrul productorilor de baterii i
acumulatori se elibereaz direct de la Agenia Naional pentru Protecia
Mediului unei persoane autorizate a solicitantului sau unei alte persoane
mputernicite de acesta, pe baza actului de identitate i a mputernicirii n
original.
(3) Orice modificare a datelor transmise prin documentaia de nregistrare
va fi anunat la Agenia Naional pentru Protecia Mediului n termen de
30 de zile lucrtoare de la apariia acesteia.
(4) n cazul n care Agenia Naional pentru Protecia Mediului apreciaz
c modificarea survenit implic emiterea unui nou numr de nregistrare n
Registrul productorilor de baterii i acumulatori, solicit operatorului
economic achitarea unui tarif de 100 lei n contul indicat de aceasta.
ART. 3

(1) Numrul de nregistrare n Registrul productorilor de baterii i


acumulatori obinut de un operator economic este valabil doar nsoit de
anexa la numrul de nregistrare n Registrul productorilor de baterii i
acumulatori ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 3 la
procedur.
(2) Anexa la numrul de nregistrare n Registrul productorilor de baterii
i acumulatori se actualizeaz anual.
(3) Cererea de actualizare a anexei la numrul de nregistrare n Registrul
productorilor de baterii i acumulatori, ntocmit conform modelului din
anexa nr. 4, se transmite la Agenia Naional pentru Protecia Mediului
pn la data de 28 februarie a fiecrui an, nsoit de urmtoarele acte:
a) Planul de gestionare a deeurilor de baterii i acumulatori:
1. pentru productorii care au predat responsabilitatea privind gestionarea
deeurilor de baterii i acumulatori - copia contractului cu organizaia
colectiv autorizat;
2. pentru productorii care acioneaz individual: modul n care au
organizat activitile de colectare a deeurilor de baterii i acumulatori i
gestionarea deeurilor de baterii i acumulatori colectate, inclusiv copii ale
contractelor cu operatorii economici autorizai care colecteaz i/sau
gestioneaz deeurile de baterii i acumulatori colectate;
b) raportarea datelor privind bateriile i acumulatorii introdui pe pia i
modul de gestionare a deeurilor de baterii i acumulatori pentru anul
anterior celui n care se face actualizarea anexei la numrul de nregistrare n
Registrul productorilor de baterii i acumulatori;
c) informaii generale pentru anul anterior celui n care se face
nregistrarea, conform modelului prevzut n anexa nr. 2;
d) Dovada de achitare a tarifului de 100 lei pentru actualizarea anexei la
numrul de nregistrare n Registrul productorilor de baterii i acumulatori
n contul indicat de Agenia Naional pentru Protecia Mediului.
(4) Pentru actualizarea anual a anexei la numrul de nregistrare n
Registrul productorilor de baterii i acumulatori, productorul poate alege
opiunea ndeplinirii responsabilitilor prin transferare ctre o organizaie
colectiv numai dac exist cel puin o organizaie colectiv autorizat.
(5) Anexa la numrul de nregistrare n Registrul productorilor de baterii
i acumulatori se elibereaz n termen de 30 de zile lucrtoare de la
depunerea documentaiei complete prevzute la alin. (3).
(6) Eliberarea anexei la numrul de nregistrare n Registrul productorilor
de baterii i acumulatori se face direct de la Agenia Naional pentru
Protecia Mediului persoanei autorizate a solicitantului sau unei alte

persoane mputernicite de aceasta, pe baza actului de identitate i a


mputernicirii n original.
ART. 4
Numrul de nregistrare primit n Registrul productorilor de baterii i
acumulatori este comunicat n reeaua de distribuie a productorului,
conform art. 6 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.132/2008, n termen
de maximum 15 zile lucrtoare de la atribuire.
ART. 5
(1) Productorii care renun la introducerea pe pia a bateriilor i
acumulatorilor sunt obligai s solicite radierea din registru la Agenia
Naional pentru Protecia Mediului, n termen de 15 zile lucrtoare de la
ncetarea activitii.
(2) Cererea de radiere este nsoit de raportarea corespunztoare
intervalului dintre data ultimei raportri i data cererii de radiere.
ART. 6
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant din prezenta procedur.
ANEXA 1
la procedur
Antet solicitant
Nr. .........../...........
CERERE
de acordare a numrului de nregistrare privind introducerea pe pia a
bateriilor i acumulatorilor
Subscrisa, .............................................................., cu sediul social
n .............................., str. ..................... nr. ....., bl. ..., ap. .....,
judeul/sectorul ................, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului sub
nr. ......................., cod unic de nregistrare nr. ....................., cont bancar
nr. ....................., deschis la .........................., sucursala ....................,
telefon ......................., fax ................., e-mail ......................, reprezentat
prin ...................., n calitate de ......................, solicit acordarea numrului
de nregistrare pentru introducerea pe pia a bateriilor i acumulatorilor de
tipul .................................*1.
Anexm documentele specifice prevzute la art. 1 alin. (3) din Procedura
de nregistrare a productorilor de baterii i acumulatori, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului i al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.

Intenionm s ne ndeplinim responsabilitile de colectare i gestionare a


deeurilor de baterii i acumulatori*2:
_
|_| individual
_
|_| prin transferarea responsabilitii ctre o organizaie
colectiv autorizat conform legislaiei n vigoare.
Declarm pe propria rspundere, potrivit legii penale, c
documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul.
Data ....................
Persoana autorizat,
..........................................
(numele, prenumele, semntura i tampila)

-----------*1 Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevzute n
anexa nr. 2 la procedur.
*2 Se va bifa opiunea corespunztoare.
ANEXA 2
la procedur
Antet solicitant
Nr. .........../...........
Informaii generale
Tipuri de baterii i acumulatori introdui pe pia
_______________________________________________________________________
_______
|
Tipul de baterie/acumulator
| Greutatea |
Nr.
|
|
| [tone]
|
buci |
|_________________________________________________________|___________|
________|
| Baterii portabile
| 1a Alcaline
|
|
|
| (categoriile 1 i 2)|___________________________________|___________|
________|
|
| 1b Litiu
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 1c Zinc carbon
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|

|
| 1d Zinc aer
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 1e Oxid de mercur (HgO)
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 1f Oxid de argint (Ag2O)
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 1g Ansamblu de baterii
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 1h Altele
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 2a Nichel Cadmiu (NiCd)
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 2b Plumb
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 2c Nichel metal hidrura (NiMH)
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 2d Litiu ion
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 2e Litiu polimer
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 2f Altele
|
|
|
|_____________________|___________________________________|___________|
________|
| Baterii auto
| 3a Plumb acid
|
|
|
| (categoria 3)
|___________________________________|___________|
________|
|
| 3b Nichel cadmiu (NiCd)
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 3c Altele
|
|
|
|_____________________|___________________________________|___________|
________|

| Baterii industriale | 4a Plumb acid


|
|
|
| (categoria 4)
|___________________________________|___________|
________|
|
| 4b Nichel cadmiu (NiCd)
|
|
|
|
|___________________________________|___________|
________|
|
| 4c Altele
|
|
|
|_____________________|___________________________________|___________|
________|
Persoana autorizat,
..........................................
(numele, prenumele, semntura i tampila)

ANEXA 3
la procedur
Numrul de nregistrare n Registrul productorilor de baterii i
acumulatori
n baza Hotrrii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea i
funcionarea Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului, cu modificrile
ulterioare, i a Hotrrii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul
bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor de baterii i acumulatori,
n urma analizrii documentelor transmise i a verificrii,
se emite:
NUMRUL DE NREGISTRARE ...............
pentru ............................................., cod unic de nregistrare ................... din
localitatea ........................, sectorul/judeul ...............
str. ................................. nr. ........, n scopul introducerii pe pia a bateriilor
i acumulatorilor, conform anexei la numrul de nregistrare n Registrul
productorilor de baterii i acumulatori care face parte integrant din
prezentul formular.
Numrul de nregistrare este valabil ncepnd cu data de ............... .
Preedintele Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului,
................................................................
Semntura i tampila

.........................................
ANEXA
la numrul de nregistrare n Registrul productorilor de baterii i
acumulatori
Data emiterii anexei ....................
Pentru ......................................................, cod unic de
nregistrare ..............., din localitatea ...............................,
sectorul/judeul .......................... str. ................. nr. ......, nregistrat n
Registrul productorilor de baterii la numrul ..............., n scopul punerii pe
pia n anul ....... a urmtoarelor tipuri de baterii i
acumulatori ...........................................*1
Prezenta anex este parte integrant a numrului de nregistrare ...............
i este valabil pn la data de 28 februarie ............ .
Preedintele Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului,
................................................................
Semntura i parafa
.........................................
-----------*1 Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevzute n
anexa nr. 2 la procedur.
ANEXA 4
la procedur
Antet solicitant
Nr. .........../...........
CERERE
de actualizare a anexei la numrul de nregistrare n Registrul productorilor
de baterii i acumulatori
Subscrisa, ...................................................., cu sediul social
n ........................., str. ......................... nr. ....., bl. ..., ap. ....., judeul/sectorul
..........................., nregistrat la Oficiul Registrului Comerului sub

nr. ......................., cod unic de nregistrare nr. ...................., cont bancar


nr. ......................, deschis la .................................., sucursala ....................,
telefon .............., fax .................., e-mail ......................, avnd numrul de
nregistrare n Registrul productorilor de baterii i
acumulatori ........................, reprezentat prin ....................., n calitate
de ......................, solicit actualizarea anexei la numrul de nregistrare n
Registrul productorilor de baterii i acumulatori.
Anexm documentele specifice prevzute la art. 3 alin. (3) din Procedura
de nregistrare a productorilor de baterii i acumulatori, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului i al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.
ndeplinim responsabilitile de colectare i gestionare a deeurilor de
baterii i acumulatori*1:
_
|_| individual
_
|_| prin transferarea responsabilitii ctre o organizaie
colectiv autorizat conform legislaiei n vigoare.
Ne asumm rspunderea, potrivit legii penale, c documentele
prezentate n copie sunt conforme cu originalul.
Data ....................
Persoana autorizat,
..........................................
(numele, prenumele, semntura i tampila)

-----------*1 Se va bifa opiunea corespunztoare.


---------------