Sunteți pe pagina 1din 29

Fonduri europene

Acces la finanare

Oportunitati Fonduri UE & Gov 2007-2013 - Romania

LEGENDA pe TIPUL DE CARACTERE

FIRME Micro-Intreprinderi & Firme IMM & Companii (Arial Black) PR IMAR II & C ons ilii Judetene (Autoritati Publice Locale) (C opperplate G othic) ELIGIBIL Cheltuieli eli i!ile "Arial # Underline$ NE-ELIGIBIL (Italic) Cheltuieli neeligibile (Book Antiqua Italic)

Cum imi finante afa!erea " Oportunitati prin #ro$ramu% &ationa% pentru 'e vo%tare Rura%a ((()apdrp)ro
121) *oderni area E+p%oatatii%or ,$ri!o%e ,!tiuni% a$ Im-unatatirea #erformante%or $enera%e a%e E+p%oatatii%or ,$ri!o%e& !$ Re.pe!tarea /tandarde%or !omunitare c$ Cre.terea Ca%itatii produselor o!tinute si 'iver.ifi!area productiei& d$ Pro'o(area producerii si utili)arii de Ener$ie Re$enera-i%a& e$ #romovarea pro!e.arii produ.e%or a$ri!o%e 0raditiona%e si co'erciali)area directa* 0R,C0O,RE1 Com-ine1 E!2ipamente .i /OF03,RE # Achi)itionarea de tractoare noi+ co'!ine de recoltat+ 'asini+ utila,e+ instalatii+ echipa'ente si accesorii+ echipa'ente si soft-are speciali)ate& Benefi!iari% Producatori Agricoli - per oane !i"ice autori"ate# a ociatii !amiliale autori"ate# per oane $uridice (%&C# %A# %R '# etc)( #%afonu% ma+im4 5 607 8 76 7 9pentru perioada 2007 8 200:;1 5 <07 8 =67 9pentru perioada 2010 8 2013;

.pri,in pu!lic nera'!ursa!il din (aloarea eli i!ila a in(estitiei 2007 8 200:4 60 7 spri,inul nera'!ursa!il se (a putea 'a,ora cu% 67 - 0ineri produ!atori a$ri!o%i 9.u- <0 ani;1 107 - inve.ti>ii%e rea%i ate de a$ri!u%torii din one%e prev? ute %a art) 3= %itera 9a;1 p!t 9i;1 9ii;1 9iii; din Re$u%amentu% 9CE; nr 1=:@A2006 267 - inve.ti>ii%e avBnd drept .!op prote!>ia ape%or Cmpotriva po%u?rii !u nitra>i proveni>i din .ur.e a$ri!o%e Da%oarea *,EI*, e%i$i-i%a4 1 mi%) Euro A proie!t 116 mi%) Euro A proie!t !are in!%ude Fi inve.ti>ii pt) o->inerea de ener$ie re$enera-i%? 2 mi%) Euro A proie!t !are apar>in unei forme a.o!iative Fi de.erve.! mem-rii a!e.teia) .pri,in pu!lic nera'!ursa!il din (aloarea eli i!ila a in(estitiei 2010 8 20134 <0 7 spri,inul nera'!ursa!il se (a putea 'a,ora cu% 107 - 0ineri produ!atori a$ri!o%i 9.u- <0 ani;1 107 - inve.ti>ii%e rea%i ate de a$ri!u%torii din one%e prev? ute %a art) 3= %itera 9a;1 p!t 9i;1 9ii;1 9iii; din Re$u%amentu% 9CE; nr 1=:@A2006 267 - nu'ai pentru anu% 2010 - inve.ti>ii%e avBnd drept .!op prote!>ia ape%or Cmpotriva po%u?rii !u nitra>i proveni>i din .ur.e a$ri!o%e Da%oarea *,EI*, e%i$i-i%a4 @00)000 euroA proie!t 1)200)000 Euro A proie!t !are in!%ude Fi inve.ti>ii pt) o->inerea de ener$ie re$enera-i%? 1)=00)000 Euro A proie!t !e apar>ine unei forme a.o!iative

122 *a.ura4 Im-unatatirea va%orii e!onomi!e a #adurii ,!tiuni4 a$ Go.podarirea rationa%a a #adurii& !$ Refa!ere #aduri sla! producti(e si de radate& c$ n%o!uirii ar-orete%or de ra.inoa.e din afara area%u%ui !u .pe!ii corespun)atoare& d$ Echipa'ente de re!o%tare Benefi!iari4 Proprietari)de*in+tori de p+dure au a ocia*iile ace tora 1 C omune, ras e, Municipii sau asociatii ale acestora de!in"toare de p"dure ,Gutoru% pu-%i!/% 607H =07 in )onele defa(ori)ate "LFA$ si n siturile Natura 0111 #%afonu% *a+im 1 mi%) Euro A proie!t C2e%tuie%i e%i$i-i%e - materia% de p%antat 9I primii 6 ani;1 %u!r?ri de Cn$riGire1 admini.trare a ar-orete%or1 Cm-un?t?>ire !a%itate .o%1 e!2ipamente re!o%tare1 maFini1 uti%aGe1 e!2ipamente1 in.ta%a>ii1 !on.tru!>ia FiA.au moderni area !%?diri%or admini.trative Fi opera>iona%e1 e!2ipamente 2ard(are Fi .oft(are1 !on.u%tanta-proie!tare1 materia% fore.tier de reprodu!ere de !a%itate)

123 *a.ura4 Cre.terea va%orii adau$ate a produ.e%or a$ri!o%e .i fore.tiere 8 #ROCE/,RE


,!tiuni4 ,$ri!u%tura #ro!e.area Fi marJetin$u% produ.e%or a$ri!o%e% Lapte Fi produ.e %a!tate (Unt & LaptePraf) A Carne1 produ.e din !arne1 ou? A Cerea%e (Faina) A Le$ume1 fru!te1 !artofi A &utre>uri A Din (Distilat) A O%ea$inoa.e A #%ante0e+ti%e A *iere a%-ine A Ka2ar /fe!%a 9in !ota a%o!ata; A Zahar Trestie / Peste-Piscicole 9L finantate prin Fond European #e.!uit; a$ De)(oltarea de &oi #rodu.e1 #ro!e.e .i 0e2no%o$ii !$ Adaptarea la !erin>e%e pie>ei c$ Respectarea /tandarde%or Comunitare d$ Cre2terea produ!tivit?>ii mun!ii e$ Aplicarea '3surilor de prote!>ia mediu%ui f$ Cresterea (alorii adau ate a produ.e%or fore.tiere precu' si a eficientei econo'ice a acti(itatii 'icro4ntreprinderilor+ prin de vo%tarea .i moderni area e!2ipamente%or1 pro!e.e%or .i te2no%o$ii%or de pre%u!rare*

Inve.titii tan$i-i%e pentru produ.e%e ,$ri!o%e a$ CL,'IRI # Con.truire1 *oderni are .i ,!2i itionare de cladiri si alte acti(itati necesare pt* Infra.tru!tura rutiera interna1 Uti%itati si racorduri necesare proiectului& !$ 'E#OKI0E # Constructii noi si5sau 'oderni)ari pentru depo)itarea produselor+ inclusi( depo)ite fri$orifi!e en-$ro..& c$ U0IL,ME-ECNI#,*E&0E # Achi)itionarea de noi utila,e+ instalatii+ echipa'ente+ aparate si costuri de instalare& d$ L,BOR,0O,RE # Constructie si 'oderni)are& e$ 0R,&/#OR0 # Achi)itionare noi 'i,loace de transport .pe!ia%i ate+ necesare proiect& Inve.titii netan$i-i%e pentru produ.e%e a$ri!o%e si fore.tiere 9%i.ta indi!ativa;4 i* 6r ani)are 5 i'ple'entare .i.teme *ana$ement Ca%itate .i /i$uranta ,%imentara& ii* Cu'parare 0e2no%o$ii 9Ono(-2o($+ achi)itionare #atente .i Li!ente pt* pre atirea i'ple'entarii proiectului* iii* CO&/UL0,&0,-#ROIEC0,RE # Costurile enerale ale proiectului repre)ent7nd% ta8e pentru arhitecti+ in ineri si consultanti+ studii de fe)a!ilitate+ ta8e de certificare pentru pre atirea i'ple'entarii proiectului* "9 :1 ;$ i() /OF03,RE # ,!2i itionare)

Benefi!iari4 ,$ri!u%tura4 Micro-,ntreprinderi -i .ntreprinderi Mici -i Mi$locii Alte ,ntreprinderi# / 012 anga$a*i ) CA / 322 milioane euro( /i%vi!u%tura4 Micro-,ntreprinderi - / 42 anga$a*i ) CA / 3 mil( euro(

/priGin pu-%i!4 - I**-uri - 607L din va%) e%i$i-i%?1 p%afon ma+) 2 mi% euroAproie!t - unit?>i din .e!toare %apte Fi !arne1 !are au pro$rame de re.tru!turare pBn? Cn 200: Cnto!mite Cmpreun? !u ,&/D/, Fi .unt !uprin.e Cn ane+a avi at? de 'G /an!o - 607L din va%) e%i$i-i%?1 p%afon ma+) 2 mi% euroAproie!t # *i!ro-Cntreprinderi .i unit?>i%or de !o%e!tare1 depo itare1 !ondi>ionare Fi refri$erare a produ.e%or a$ri!o%e de>inute de a.o!ia>ii !u per.ona%itate Guridi!?1 !ooperative1 $rupuri de produ!?tori - 607L din va%) e%i$i-i%?1 p%afon ma+) 760)000 euroAproie!t L - <07 pt Bu!ureFti 8I%fov # ,%te Cntreprinderi1 P 760 an$aGa>i A C, P 200 mi%ioane euro - 267 din va%) e%i$i-i%?1 p%afon ma+) 2 mi% euroAproie!t

/i%vi!u%tura 9.e finantea a prin /!2ema de aGutor E/2@A200@ 8 .u.pendata; 4 #ro!e.area Fi marJetin$u% produ.e%or fore.tiere4 Lemnoa.e1 &e%emnoa.e - Ciuper!i1 Fru!te de #?dure1 et! a$ Fore.tiere # Efi!ienta .e!tor de #ro!e.are .i *arJetin$ a produselor forestiere pri'are !$ ,daptarea %a .tandarde !omunitare c$ Cre.terea valorii adaugate a produselor forestiere cu impact asupra mbunatatirii competitivitatii d$ m-unatatirea !a%itatii produselor si o!tinerea de noi produse forestiere pri'are+ co'petiti(e+ cu i'pact fa(ora!il econo'ic asupra procesarii ulterioare n ntreprinderi din do'eniul industriei+ si asupra si urantei ali'entare& e$ Lo!uri de *un!a 4n sectorul procesarii si (alorificarii produselor forestiere& f$ *entinerea -iodiver.itatii .i proteGarea mediu%ui.& Inve.titii tan$i-i%e pentru produ.e%e Fore.tiere a$ CO&/0RUC0II noi si 'oderni)ari pentru toate cate oriile de cladiri+ necesare reali)arii proiectului+ inclusi( Uti%itati .i -ran.amente care nu depa.e.! 107 din va%oarea e%i$i-i%a a proie!tu%ui* !$ U0IL,ME-ECNI#,*E&0E # In(estitii noi pentru cladiri+ instalatii+ 'asini si echipa'ente si5sau 'oderni)area si retehnolo i)area capacitatilor e8istente pentru o!tinerea de produse noi+ pentru respectarea .tandarde%or de *ediu si pentru producerea de Com-u.ti-i% E!o%o$i!* c$ 0R,&/#OR0 # In(estitii noi pentru achi)itionarea de 'i,loace de tran.port .pe!ia%i ate pt* unitati%e de pro!e.are1 depo itare .i marJetin$+ identificate 4n studiul de fe)a!ilitate&

/i%vi!u%tura4 Micro-,ntreprinderi - / 42 anga$a*i ) CA / 3 mil( euro( /priGin pu-%i!4 # 607L din va%) e%i$i-i%?1 p%afon ma+) 2 mi% euroAproie!t # L - <07 pt Bu!ureFti 8I%fov ,$ri!u%tura 9.e finantea a prin /!2ema de aGutor E/ 13A200@ 8 .u.pendata; :* De)(oltarea te2no%o$ii%or .i pro!edee%or pentru o!tinerea de produse ali'entare+ altele dec7t cele pre(a)ute de Ane8a I la Tratatul CE+ 0* 6!tinerea si utili)area .ur.e%or de ener$ie re$enera-i%a .i a -io!om-u.ti-i%i%or& 0* Adaptarea 4ntreprinderilor la noi%e .tandarde !omunitare <* Qm-unatatirea !ompetitivitatii 4ntreprinderilor spri,inite& =* Cresterea !a%itatii produ.e%or o-tinute+ a .i$urantei a%imentare& 9* Cresterea .i$urantei o!upationa%e .i proteGarea mediu%ui >eneficiari% Micro-,ntreprinderi /priGin pu-%i!4 # 607L din va%) e%i$i-i%?1 p%afon ma+) 3 mi% euroAproie!t # L - <07 pt Bu!ureFti 8I%fov

313 Qn!uraGarea a!tivitati%or 0uri.ti!e #&'R ,$ri!u%tura & 'e vo%tare Rura%a # " FEADR ? FEP $
# prin ,#'R# "e8#.APARD$

#en.iuni 0uri.m Rura% A 0uri.m *ontan & /portiv


PF ) FirmeMicro ) IMM ) Companii -R 16 !amere %imita

#en.iuni minim 3 f%ori A 1 f%oare pt) ,$ro-0uri.m


-R 200)000 euro net1 607 neram-ur.a-i% -R @ !amere %imita pentru a$ro-turi.m -R 100)000 euro net 1 707 nera'!ursa!il # in(estitii in a$ro-turi.m

,!tiuni4
:* Crearea .i mentinerea %o!uri%or de mun!a prin acti(itati de turis'+ 4n special pentru tineri si fe'ei& 0* Cre.terea va%orii adau$ate 4n acti(itati de turi.m& <* Crearea1 Cm-unatatirea .i diver.ifi!area infra.tru!turii .i .ervi!ii%or turi.ti!e& =* Cresterea numaru%ui de turi.ti .i a duratei vi ite%or

Inve.titii4
a; Inve.titii Cn infra.tru!tura de primire turi.ti!a Constructia+ 'oderni)area+ e8tinderea si dotarea structurilor de pri'ire turistice "structuri a ro# turistice si alte tipuri de structuri de pri'ire turistice$ -; Inve.titii Cn a!tivitati re!reationa%e .patii de ca'pare+ a'ena,ari de stranduri si piscine+ achi)itionare de 'i,loace de transport traditionale pentru pli'!ari+ trasee pentru echitatie+pri'a achi)itie de cai 4n scop turistic "cu e8ceptia celor pentru curse si co'petitii$ si asi urarea adaposturilor acestora !; Inve.titii Cn infra.tru!tura %a .!ara mi!a pre!um !entre%e de informare1 amenaGarea de mar!aGe turi.ti!e1 et!) Construirea+ 'oderni)area si dotarea centrelor locale de infor'are 4n scopul pro'o(arii+ pre)entarii si (i)itarii turistice&A'ena,area de 'arca,e turistice+ refu ii turistice de utilitate pu!lica etc d; 'e vo%tarea .iA.au marJetin$u% .ervi!ii%or turi.ti!e %e$ate de turi.mu% rura% Ela!orare de 'ateriale pro'otionale 4n scopul pro'o(arii actiunilor turistice

,E, 3 - Ca%itatea vie>ii n one%e rura%e Fi diver.ifi!area e!) Rura%e 312 /priGin pentru !rearea Fi de vo%tarea de *i!ro-Intreprinderi ,!tiuni4 i) Inve.ti>ii n a!tivit?>i non-a$ri!o%e !um ar fi4 # n acti(it3@i de o!@inere a produ.e%or non-a$ri!o%e "u%eiuri aromati!e1 arti!o%e de pie%?rie1 n!?%>?minte1 tri!otaGe1 produ.e de u $o.pod?re.!1 am-a%aGe et!*$ cu e8cep@ia produselor ali'entare& # n acti(it3@i de procesare industrial3 a produ.e%or %emnoa.e # de la stadiul de cherestea la 'o!ilier& # n acti(it3@i de producere 2i (7n)are a ener$iei din .ur.e re$enera-i%e "eolian+ solar+ !io'as3 etc*$* ii) in(esti@ii pt) de vo%tarea a!tivit?>i%or meFteFu$?reFti+ de arti anat 5 tradi>iona%e non#a ricole cu specific local "fieru%ui1 %Bnii1 o%?rit1 -roderie1 !onfe!>ionare in.trumente mu i!a%e tradi>iona%e$+ marJetin$u% acestora "'ici ma$a ine de de.fa!ere a proprii%or produ.e o!@inute din aceste acti(it3@i$ iii) /ervi!ii pentru popu%a>ia rura%?4 # ser(icii de !roitorie1 fri erie1 !i m?rie etc*& # ser(icii de !one!tare Adifu are internet& # ser(icii de me!ani are1 prote!>ie fito.anitar?1 n.?mBn>are artifi!ia%?+ etc*

Benefi!iari4 Micro,ntreprinderi (mai pu*in de 42 anga$a*i -i o ci!ra de a!aceri anual+ net+ au acti5e totale a56nd o 5aloare de p6n+ la 3#2 milioane Euro) 'e.!rierea tipu%ui de interventie .e (or spri,ini n principal ur'atoarele operatiuni% # In(esti@ii corporale "!on.tru!>ia1 moderni area1 e+tinderea !%?diri%or n .!op produ!tivAdotarea aferent? !u miG%oa!e fi+e+ achi)i@ionarea de teren aferent construc@iilor n scop producti( n li'ita a :1; din (aloarea eli i!il3 a proiectului$& # Necorporale "/oft(are-uri1 patente1 %i!en>e etc*$* #%afonu% *a+im4 707 Aa8 8 60)000 euroA proie!t pentru per.oane fi i!e autori ate Aa8 - 200)000 Euro A proie!t # pe o perioada de p7na la < ani fiscali+ confor' re ulii Bde 'ini'isC Aa8 # 100)000 EuroA proie!t !onform re$u%ii Sde minimi.T pt* 'icro4ntreprinderile din do'eniul 0ran.porturi%or1

Oportunitati #ro$ramu% Operationa% Re$iona% 9#OR; - ((()infore$io)ro


,+a #rioritar? <4 /priGinirea de vo%t?rii mediu% afa!eri re$iona% Fi %o!a% 7 %pri$inirea de"5olt+rii MICR8.&9REPRI&:ERI'8R 6pera@iuni "proiecte$% Achi)i@ionarea de ECNI#,*E&0E UI 0EN&OLOGII &OI+ 'oderne pentru acti(it3@i de produ!>ie1 .ervi!ii1 !on.tru!>ii Achi)i@ionare /I/0E*E I0 "hard-are 2i soft-are$& Construire 5 e8tindere 5 'oderni)are /#,VII 'E #RO'UCVIE a 'icro4ntreprinderilor Cheltuieli eli i!ile% o!@inerea 2i a'ena,area 0erenu%ui 5 asi urarea Uti%it?>i%or ne!e.are o-ie!tivu%ui 5 #roie!tare Fi asisten@3 tehnic3 5 Inve.ti>ia de -a a 5 Cheltuieli aferente imp%ement?rii proie!tu%ui 5 ,%te !ate$orii cheltuieli # diver.e Fi neprev? ute Cn %imita a 107 din va%oare pr) Daloare proiect% *in 0102 mi%) WR *a+ 016 mi%) Euro Daloarea 'a8i'3 a finan@3rii acordate% 012 mi%) Euro Contri!u@ia nera'!ursa!il3 la finan@area acordat3 # 707

.olicitan@i% Micro,ntreprinderi locali"ate ,n mediul ur;an# 4 an 5ec<ime# care ,-i de !+-oar+ acti5itatea ,n PR8:=C>IE# %ER?ICII# C8&%9R=C>II @ %anatate pi5ata A E!ceptii" #$ric%lt%ra & 'anatoare& (il'ic%lt%ra & Pesc%it , 9Lfinanta-i%e ,#'R# A FE#; )otel%ri si *esta%rante & 9L finanta-i%e #OR a+a 0uri.m; Inter+e,ieri Financiare si #sis$%rari& Tran-actii I+o.iliare& #,+inistratia P%.lica si #parare/ #si$%rari (ociale ,in siste+%l p%.lic& #lte acti'itati ,e ser'icii colecti'e& sociale si personale 9Finanta-i%e4 ,!tivitati Re!reative1 Cu%tura%e .i /portive1 ,%te a!tivitati de .ervi!ii per.ona%e;1 #cti'itati ale or$ani-atiilor si or$anis+elor E!trateritoriale& #cti'itati a$entii ,e 0oia1 si a T%r-operatorilor/ acti'itati ,e asistenta t%ristica& (al%.ritate& Depol%are si acti'itati si+ilare & 9L finanta-i%e #O/ *ediu prin parteneriat !u ,#L; #cti'it23i profesionale& 4tiin3ifice 5i Tehnice & 9L finanta-i%e #O/ CCE; #cti'it23i ,e (er'icii #,+inistrati'e 5i acti'it23i ,e ser'icii s%port 9L #O/ 'C,;

#ro$ramu% Operationa% /e!toria% 9#O/; 2ttp4AAampo.!!e)minind)ro Cre.terea Competitivitatii E!onomi!e 9CCE;


,E, #RIORI0,R, 1 - Un .i.tem de produ!>ie inovativ Fi e!oefi!ient 'omeniu% maGor de interventie4 In5e ti*ii Producti5e -i preg+tirea pentru competi*ia pe pia*+ a ,ntreprinderilor# ,n p ecial a IMM Operatiuni4 Con olidarea -i moderni"area ectorului producti5 - In5e titii 9angi;ile i Intangi;ile 8peratiunea a( Con olidare -i moderni"are ector producti5 Activiti eligibile *O'ER&IK,RE, intreprinderii+ noi tehnici de productie+ #atente1 Li!ente1 Ono( No( Cheltuieli eligibile # 0eren E :1; din total in(estitie # FReal EstateG "Teren ? Con.tru!tii 2a%e1 .ediu .i renovari$ E91; din total # I&/0,L,VII UI ECNI#,*E&0E # Brevete1 %i!en>e1 Jno(-2o( pt* intreprinderi 'ari E 91 ; eli i!il Dimensiunea finantarii acordate in5e ti*ii mici pentru IMM - pana la :20)000 Lei 8 !!a) 260 mii Euro in5e ti*ii mari pentru IMM - intre :20)000 Lei 8 616= mi% Lei - !!a) 116 mi%) Euro in5e ti*ii pentru !irme mari ma+im 1@16 mi%) Lei1 dar nu mai mu%t de 6 mi%) Euro Grant max. din total eligibil =07-707 91 .i 2;1 607 93; "=1;#91;#H1; >uc#Ilfo($

Cer!etare-'e vo%tare .i Inovare CERCE0,RE in #,R0E&ERI,0 intre Univer.itatiA In.titute Cer!etare-'e vo%tare 9C'; .i Intreprinderi 9Indu.trie; 8 re u%tate ap%i!a-i%e Dimensiunea maxima a finantarii acordate 4.000.000 Lei r# ani$a!ii de C ercetare 8 1007 .ntreprinderi miciB !er!etare indu.tria%a 7071 de vo%tare e+perimenta%a <67 .ntreprinderi mi$lociiB !er!etare indu.tria%a =071 de vo%tare e+perimenta%a 367 .ntreprinderi mariB !er!etare indu.tria%a 6071 de vo%tare e+perimenta%a 267 /priGin pentru .tart-up-uri%e .i .pin-off-uri%e I&OD,0IDE 8 IMM cu ;re5et in5entie Dimensiunea finantarii acordate - ma+) 200)000 euro Grant max. din total eligibil :07 pe 3 ani 9aGutor de minimi.; eneficiari eligibili ! %tart-=p-uri i %pin-8!!-uri

0e2no%o$ia Informatiei .i Comuni!atii%or 90IC; pt) %ector Pri5at .i #u-%i! ,!!e. I**AO&G %a I&0ER&E0 .i .ervi!ii !one+e Dimensiunea finantarii acordate 8 @2)000 Lei 9!!a) 20)ooo Euro; Grant max. din total eligibil # IMM-uri @07 - 8&C-uri :67 R etele % roadband & Autoritatile Publice Dimensiunea maxima a finantarii acordate 8 616 mi% Lei 9nive% %o!a%; -2116 mi%) Lei 9nive% nationa%; Grant max. din total eligibil - :@7 pentru ,dmini.tratia #u-%i!a Lo!a%a eneficiari ! Autoritatile Publice Locale s i As ociatiile aces tora Cone!tare unitati /!o%are %a Internet Dimensiunea maxima a finantarii acordate 8 616 mi% Lei 9nive% %o!a%; -2116 mi%) Lei 9nive% nationa%; Grant max. din total eligibil - :@7 pentru ,dmini.tratia #u-%i!a Lo!a%a eneficiari ! Autoritatile Publice Locale s i As ociatiile aces tora

7( :ED?8'9AREA e-EC8&8MIEI
8peratiunea 4 - %i teme In!ormatice pentru Managementul a!acerilor # .iste'e ER# 9Enterpri.e Re.our!e #%annin$;* # /oft(are 'e.i$n A #rodu!tie # .iste'e inteli ente pentru afaceri+ pentru *ana$ementu% Informatiei* # .iste'e relatii cu clientii "CR* 8 Cu.tomer Re%ation.2ip *ana$ement$ - Bu.ine.. inte%%i$en!e sIste's Dimensiunea finantarii acordate 36)000 8 1)000)000 Lei 9!!a) 260)000 Euro; Grant max. din total eligibil - 707 9=07 Bu!ure.ti; pt( microintreprinderi i intreprinderi mici - =07 9607 Bu!ure.ti; pentru intreprinderile mi$locii 8peratiunea 3 - %i teme de C8MER9 E'EC9R8&IC # .iste'e Comert E%e!troni! # .iste'e Li!itatii E%e!troni!e # 0ran a!tii electronice securi)ate # .iste'e infor'atice de e-#aXment # e-Learnin$ pentru I** Dimensiunea finantarii acordate 36)000 8 1)=<0)000 LEI 9!!a) <00)000 EUR; Grant max. din total eligibil - 707 9=07 Bu!ure.ti; pt( microintreprinderi i intreprinderi mici - =07 9607 Bu!ure.ti; pentru intreprinderile mi$locii - !on.u%tan>? 707 pentru toate tipurile de IMM

,+a #rioritar? <4 /priGinire de vo%tare mediu afa!eri re$iona% Fi %o!a% 1)'e vo%tarea dura-i%? a /0RUC0URILOR 'E /#RIMI&IRE , ,F,CERILOR de importan>? re$iona%? Fi %o!a%? W E+) I&CUB,0O,RE ,fa!eri 6pera@iuni "proiecte$% 5 Construire5rea!ilitare5e8tindere CLY'IRI pentru acti(it3@i de produ!>ie Fi .ervi!ii 5 Construire5e8tindere I&FR,/0RUC0UR, RU0IER, a structurii de spri,inire a afacerilor 2i a drumuri%or de a!!e. - eli i!ile 4n li'ita a :1; din (aloarea total3 a proiectului 5 Creare5'oderni)are5e8tindere U0ILI0YVI de -a ? din interiorul structurii de spri,inire a afacerilor 5 ,CCE/ L, I&0ER&E0 "conectarea la re@ele !road!and+ ca!larea cl3dirii$ 5 Dotarea cu ECNI#,*E&0E a structurilor de spri,inire a afacerilor 5 #RO*OD,RE, structurii de spri,inire a afacerilor

C2e%tuie%i e%i$i-i%e4 5 o!@inerea 2i a'ena,area 0erenu%ui in li'ita a :1; 5 asi urarea Uti%it?>i%or ne!e.are o-ie!tivu%ui 5 #roie!tare Fi asisten@3 tehnic3 5 cheltuieli pt !on.tru!tii .i in.ta%atii 5 cheltuieli pt dotarea !u e!2ipamente 5 cheltuieli pri(ind or ani)area de santier+ lucrarile de constructii si instalatii aferente or ani)arii de santier 5 Cheltuieli aferente imp%ement?rii proie!tu%ui1 ,%te !ate$orii de cheltuieli* /o%i!itan>i4 5 Autorit"!i ale Adminis tra!iei Publice Locale IMM din mediul ur;an au rural 5 C '( ILIIL) L C AL) ale C omunelor, ras elor s i Municipiilor C '( ILIIL) J*+),) ') %(C( C88PERA9I?A din mediul ur;an au rural CAMERE :E C8MER9 - incadrate ca intreprinderi mici# mi$locii i micro A%8CIA9II CARE REPREDI&9A ME:I=' :E AFACERI incadrate ca mici# mi$locii i micro Da%oare proie!t4 *in 1)700)000 Ron WR *a+ @6)000)000 Ron # APL .I PARTENERIATE INTRE APL 607 din (aloarea eli i!ila a proiectului # AIJL6CIE =07 din (aloarea eli i!ila a proiectului # AICA .I AICR6 707 din (aloarea eli i!ila a proiectului # >UCURE.TI ILF6D <07 APL+ 607 AIJL6CIE .I =07 AICR6 .I AICA

#Oportunitati 0URI/* ((()infore$io)ro #ro$ramu% Operationa% Re$iona% 9#OR; 2 - Crearea1 de vo%tarea1 moderni area I&FR,/0RUC0URII 'E 0URI/* pentru va%orifi!area re.ur.e%or natura%e Fi !reFterii !a%it?>ii .ervi!ii%or turi.ti!e 6pera@iuni "proiecte$% # Rea!ilitare5'oderni)are I&FR,/0RUC0UR, RU0IER, # # # # # # # # # Rea!ilitare /0RYKI 4n sta@iuni !alneare+ cli'atice 2i !alneo cli'atice Rea!ilitarea5 'oderni)area re>e%ei de U0ILI0YVI din !orpu% .tr? ii Construire5'oderni)are #U&C0E 'E OB/ERD,RE1 fi%mare1 foto$rafiere Construire5'oderni)are CYI 'E ,CCE/ la principalele o!iecti(e turistice naturale& Construire5'oderni)are REFUGII montane Aarcarea 0R,/EELOR montane A'plasarea de #,&OURI 'E ORIE&0,RE Fi informarea turi.ti!? A'ena,area po.turi%or /,LD,*O&0 Crearea5rea!ilitarea tra.ee%or de Cur? pe teren1 a .pa>ii%or de re!reere Fi popa.1 a fa!i%it?>i%or de uti%i are a I voare%or *inera%e Creare5rea!ilitare par!uri Ba%neare1 par!uri 8 $r?din? Construire #I/0E pentru Ci!%oturi.m

#ten3ie6 Pentr% aceste tip%ri ,e acti'it23i n% pot aplica solicitan3i ,e tip%l I77

# # # # # # # # # #

Re@ele !aptare -tran.port a I voare%or *inera%e Fi /a%ine poten>ia% terapeuti! Creare+ 'oderni)are+ dotare B,KE 'E 0R,0,*E&0 din .ta>iuni%e Ba%neare A'ena,area n scop turistic a o-ie!tive%or turi.ti!e natura%e Creare 5 dotare #L,0FOR*E 'E C,*#,RE1 in!%u.iv uti%it?>i%or .pe!ifi!e Aoderni)are 2i e8tindere /0RUC0URI 'E C,K,RE Fi uti%it?>i !one+e Dotare structuri de ca)are cu ECNI#,*E&0E specifice Construire #i.!ine1 Utranduri1 -a ine de Jinetoterapie1 terenuri de mini-Go%f1 0eni.1 #aint--a%%1 E!2ita>ie Aoderni)are C?i ferate !u e!artament n$u.t pentru tran.port feroviar de interes turistic Creare #OR0URI 0URI/0ICE1 de-ar!adere a'plasate pe lacuri de a re'ent Construire #ZR0II 'E /CNI1 pBrtii destinate practic3rii celorlalte sporturi de iarn3 A'ena,3ri pentru .porturi &auti!e1 #e.!uit .portiv

/unt e+!eptate de %a finan>are 4 structurile de cazare de tipul #parta+entelor sa% ca+erelor ,e 8nchiriat n locuine fa+iliale sa% 8n cl2,iri c% alt2 ,estina3ie Pensi%nile a$ro-t%ristice 9L Finanta-i%e ,#'R# 0uri.m; # %nit23i ,e ali+enta3ie p%.lic2: estaurante! Baruri! "iscoteci! Cazinouri etc# sit%ate 8n afara spa3iilor ,e ca-are C2e%tuie%i e%i$i-i%e4 o!@inerea 2i a'ena,area 0erenu%ui+ asi urarea Uti%it?>i%or ne!e.are o-ie!tivu%ui 5 Inve.ti>ia de -a a 5 #roie!tare Fi asisten@3 tehnic3+ Cheltuieli aferente imp%ement?rii proie!tu%ui /o%i!itan>i4 5 Autorit"!i ale Adminis tra!iei Publice Locale As ocia!ie de de$.oltare intercomunitar" 5 Intreprindere Mic+ -i Mi$locie 8&C-uri# mem;re ale unui acord de parteneriat cu o autoritate pu;lic+ local+ Da%oare proie!t4 7in 9&: +il e%ro pentr% *%ral 6 *in 012 mi%) WR *a+ 26 mi%) Euro ,GRE*E&0 Cu e8ceptia proiectelor de moderni areAe+tindere .tru!turi de Ca are+ pentru care (aloarea Proiectului este WR *a+ 6 mi%) Euro C,K,RE Daloarea 'a8 a finan@3rii acordate din costul total eli i!il% 707 pentru 4ntreprinderi 'ici 9=07 pentru Re iunea >ucure2ti # Ilfo(; =07 pentru 4ntreprinderi 'i,locii 9607 pentru Re iunea >ucure2ti # Ilfo(; 607 pentru 4ntreprinderi 'ari 9<07 pentru Re iunea >ucure2ti Ilfo( $ 607 ,#L dar 707 ,#L su! 9*111 loc sau E:1 'il* Euro !u et+ KL; infrastr*utilitate p*

#ro$ramu% Operationa% /e!toria% 9#O/; 'e vo%tarea Re.ur.e%or Umane 9'RU; 2ttp4AA((()f.eromania)ro
Ca%itate n Formare #rofe.iona%a Continua 9F#C;
Valoarea eligibila a unui proiect: Co.t tota% #roie!t Individua% [Grant[4 601000 - 016 mi%) Euro Co.t tota% #roie!t /trate$i!4 6001000 - 6 mi%) Euro Valoarea maxima a grantului in total costuri eligibile: # :@7 pentru bene/iciari din s ectorul public 1 8&C etc0 - 707 pt( !irme miciH =07 pt( !irme# companii mi$locii eneficiari" # structuri Minis ter )ducatie s i C ercetare 1 Minis ter M uncii&( ( 2, & Ins tiutul de 3 tiin!e ale ) ducatiei- C entrul 'ational 2ormare Pro/es ionala Adulti - .ntreprinderi# A ocia*ii Patronale# In titute de CercetareE Furni"ori de FP CE Activiti eligibile: # ela!orare materia%eA G2iduriA *anua%eA /tudiiA ,na%i eA Cer!et?ri& - .!2im-uri de E+perien>?& structuri pt* 0ran.feru% de CunoFtin>e& - vi ite de .tudiuH di.eminarea de -une pra!ti!i& de vo%tare Curri!u%ar?& # reali)area pro$rame de F#C modu%are& furni area de F#C*

E8e'ple de succes% #rodpro.per - Fa!rica 'e)eluri in ,udetul Nea't


Cifra de afaceri de 0#< 'ilioane euro in 011<#011= Finantata cu 0 'il euro .APARD "actual APDRP$ si 0 'il* euro Credit >ancar in 0119 in(estitie derulata in < ani Cifra de afaceri de cca* :9 'ilioane euro anual acu' MMM

Casti atoare a unui nou proiect APDRP de :+= 'il* euro in 011L+ pentru o sectie de se'ipreparate

E8e'ple de succes% #en.iune Ca.a #adurii in /%ani! #ra2ova

((()!a.apadurii)ro

Fo%o.e.te a!a%mia pe !are unii o nume.! !ri a pentru a te de vo%ta \

Aultu'i' pentru atentie M

Radu Li'pede
1N00 H:0 H:< radu*li'pedeOad(isorI*ro

Aarian .toian
1N00 H0N 191 'arian*stoianOad(isorI*ro

((()advi.orX)ro