Sunteți pe pagina 1din 131
ZYGMUNT MIESZKOWSKI ELEMENTE DE PROIECTARE IN ARHITECTURA Traducere din limba poloné EDITURA TEHNICA w BUCURESTI CUPRINS INTRODUCERE . .. 2... caeesniisesian RMA i Soa ipa < 5 haranearn AL Noftuni generale... « Li en Rees n ‘Nevoile omului privind condifile limatice |... 1s. ails Comporitia aerulul «=. « 2 Umiditates aerului + - . 12 Temperatura gerulul - 12 Migearea acrulul . . - ae 12 ayes aetivtiitemulutesupra fermi fatulot tn spat Iplluenta aetivitat om asus ome microciwatulat tm spit Gradul de tosorlre ss... 8 Reglareaosclatitor de temperatura 13 Reducerea sau erafterea umiditi{ii . - es Reglarea directel, viteze si forlei vinturilor dominante . . . - . - 1B Combaterea poluirii aerulul ets eteee a 1B. Influena sctivitd{ii omului asupra formacii microelimatului interior - 14 Protjre nlroarelor tmpttiva pled! eAlduil « aa Tnedtzirea intesfoarelor . . "7 Slsteme de schimb de cllduré. 7 Proiectarea instalatillor de tnctlzire |... Ls mpc Tncdltirea locals... . Tncdzirea central ss... Agentll termici «22s. Instalati de fnelzire Ventilaea .. 2... 0 .e Ventilares natural. 20.2. Ventilarea mecaniei” | 2... Climatizarea 0. ves LUMINA . oes e+ Nofiunt generale Surse de lumind Lumina solard . - Lumina artificialé| ‘Tuburile fluorescente < Limpile cu vapori de mereur as 2 Lumina fn urbanism... 2s Ea Na an or Beeeesey 8 SSeRes Lumina artificialé Lumina in interior Lumina zilel Luminozitatea tnedperiloe LL Tipurt de Huminare. 2. Lumina artfieialt . . ma Lumincatates, Principit de fluminare. | <1. sss + 7 Proprietitile optice ale materialelor de constructie. ss ss ss ast options ss vo ey ete wi ae ‘Gale mai frecvente iui optice. - Helioplastica 2. os ss Clie RG ce z Nofiunt de bark... Culoarea tn arhitesturé 2... SUNETUL — ACUSTICA (elaborat de Antont Kowal) Citeva notiunt teoretice gl terment utilizatt tn acusticl. . . . « Finlologla ausulil. v's ee ee as Propagarea undelor sonore fn mediu deschis Propagarea sunetelor tn tncipert inehise Coractersticile rgpmotulut «ee ee eee Proteclia acustici tm sistematizae - - Protetia acuttek tn constrciti =< © i Propagarea sunetelor fn cides... ss eee Prineiiile proteciel acustice =. | Prineipile amplasiit unor tncipert gomotoase. Taolaresacusticd a fundatilor sa construcillor Taolarea acusticd 8 inciperilor cu surse de ngomot Teolarea acustich «5. Definirea ‘zoe realizate de elementele de compartimentare Tipuri de compartimentirl . . . « mene cae Infineon acu « per dept Dlangis oie ci spe Lenten Ferestre glug sss sss ene Materiales ssteme clasice . << ¢ Materale gi sisteme fonoabsorbente DIMENSIUNI — PROPORTI—SPATIU oe ee oe Propor(iile si dimensiunile omulul .. . .. 6. ss Notiuni generale... Sisteme modulare .- 6-60 ee eee eee Kaka penton he etter arr oneaoia Roget tustphia scrote 2 e Dercore er Vebicule . Shesseseee 2B seegeae geseeee2 sane RRIHAFs

S-ar putea să vă placă și