Sunteți pe pagina 1din 193

MEDICINA LASERI, APLICAT II IN

Notit e de curs

Ias i2004

Cuprins

Prefat a Scurt istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v v

Aplicat ii ale laserilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Structura cursului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii

I Laseri
1 Emisia stimulat a 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absorbt ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emisia spontan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emisia stimulat a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relat ii ntre probabilit a tile lui Einstein . . . . . . . . . . . . . . . . . Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
3 3 5 7 9 10 11 12 15 19 23

2 Regimul de amplicare s i pompajul laserilor 2.1 2.2 2.3 Obt inerea inversiunii de populat ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Putere prag de pompaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

Probabilit a tile de tranzit ie s i absorbt ia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ii

CUPRINS

2.4

Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 27 29 35 36 40 41 41 43 45 48 50 52 53 54 55 57 58

3 Cavitatea rezonant a 3.1 3.2 3.3 3.4 Etalonul Fabry-Perot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cavit a ti cu oglinzi sferice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condit ia de stabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Tipuri de laseri utilizat i n medicin a 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu rubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu semiconductori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul Nd : YAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu excimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu colorant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu Ar + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu He Ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.10 Laserul cu electroni liberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11 Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II Aplicat ii n medicin a
5 Interact iunea radiat iei luminoase cu materia 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Reexia s i refract ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impr as tierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absorbt ia luminii de tesutul viu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M asurarea propriet a tilor optice ale tesuturilor . . . . . . . . . . . . Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61
63 64 68 70 73 78

iii

6 Mecanisme de interact iune laser-t esut 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efecte fotochimice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efecte termice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 82 89 93

Ablat ia laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Efecte electro-mecanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Ecuat ia bioc aldurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 123

7 Sigurant a s i riscuri la utilizarea laserilor n medicin a 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Riscuri oculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Riscuri la nivelul pielii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Alte riscuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Clasele de risc pentru utilizarea laserilor . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Observarea radiat iilor laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Protect ia ochilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 M asurarea s i calcularea unor m arimi corespunz atoare laserilor . . . 140 Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 143

8 Laserul n diagnostic s i n tehnica medical a 8.1 8.2 8.3

Microscopie optic a folosind laserul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Pensete optice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 157 159

A Caracterizarea radiat iei laser B Act iunea radiat iei laser asupra ochiului s i epidermei

B.1 Act iunea radiat iei laser asupra ochiului . . . . . . . . . . . . . . . . 159 B.2 Act iunea radiat iei laser asupra epidermei . . . . . . . . . . . . . . . 160 B.3 Clasicarea riscurilor radiat iei laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

iv

CUPRINS

C Interferometrul Fabry-Perot Bibliograe

163 167

Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Glosar de autori Glosar de termeni 175 177

Prefat a
LASER provine de la acronimul expresiei englezes ti

L IGHT A MPLIFICATION BY S TIMULATED E MISSION OF R ADIATION

n traducere:

Lumin a Amplicat a prin Stimularea Emisiei de Radiat ie.

Ast azi, LASER a devenit un substantiv comun s i desemneaz a orice dispozitiv care are n component a s-a o parte ce funct ioneaz a pe baza amplic arii stimulate a luminii. Aceast a transformare a unui cuv ant pur tehnic ntr-un cuv ant comun subliniaz a faptul c a aplicat iile dezvoltate pe baza efectului LASER au devenit lucruri obis nuite pe care omul le foloses te n viat a de zi cu zi.

Scurt istoric
Principiul efectului LASER a fost anticipat s i studiat teoretic la nceputul secolului al XX-lea (1917) de c atre Albert EINSTEIN (Einstein [5]) ntr-o lucrare celebr a n care s-a ridicat problema posibilit a tii de a se realiza amplicarea luminii v

vi

PREFAT A

prin emisie stimulat a. Au trebuit s a treac a aproape 40 de ani pentru ca tehnic s a se poat a realiza primul dispozitiv care amplica stimulat microundele (MASERul) de c atre Charles TOWNES s i A.L. Schawlow (Gordon et al. [6], Schawlow and Townes [9]). Primul n adev aratul sens al cuv antului a fost creat de c atre Theodore MAIMAN (Maiman [7]) av and ca mediu activ rubinul s i care folosea drept surs a de de invent energie o lamp a cu desc arcare. A urmat mai apoi o avalans a ii LASER din care vom cita doar c ateva. Astfel: n 1961 a fost realizat primul laser cu gaz, respectiv cu He-Ne; n 1963 s-a realizat primul laser cu semiconductor iar n 1966 primul laser cu lichid de c atre Peter Sorokin. Rom a acesIn ania primul laser a fost realizat nc a din primii ani de viat a tuia de c atre un grup de cecet atori condus i de profesorul Ion. I. Ag arbiceanu la Institutul de Fizic a Atomic a. Trebuie remarcat faptul c a pentru descoperirea laserilor s i pentru dezvoltarea aplicat iilor bazate pe laser au fost acordate 3 Premii Nobel: n 1964 Premiul Nobel pentru zic a a fost acordat zicienilor: Charles Hard Townes (1/2 SUA), Nicolay Gennadiyevich Basov (1/4 URSS) s i Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (1/4 URSS) pentru lucr arile fundamentale n domeniul electronicii cuantice, care au condus la construct ia oscilatorilor s i amplicatorilor bazat i pe principiul maserului s i laserului; n 1981 premiul a fost acordat altor 2 cercet atori: Nicolaas Bloembergen (1/4 SUA) s i Arthur Leonard Schawlow (1/4 SUA) pentru contribut ia lor la dezvoltarea spectroscopiei laser; n 1997 c as tig atorii Premiului Nobel pentru Fizic a a fost Steven Chu (1/3 SUA), Claude Cohen- Tannoudji (1/3 Frant a) s i William D. Phillips (1/3 SUA) pentru dezvoltarea unor metode pentru r acirea s i traparea atomilor folosind radiat ia laser

APLICAT II ALE LASERILOR

vii

Aplicat ii ale laserilor


Aparit ia laserului a permis dezvoltarea unor aplicat ii care au cuprins aproape toate domeniile de activitate ale omului. F ar a a avea pretent ia c a vom acoperi toate aplicat iile posibile vom enumera c ateva din acestea as a cum le-am nt alnit n diverse lucr ari de specialitate s i din mediile informat ionale clasic and n acelas i timp s i domeniile vizate: Aplicat ii n s tiint e fundamentale: experient e fundamentale n zic a; spec ; pulsuri ultrascurte; troscopie optic a de nalt a rezolut ie, dubla rezonant a generarea armonicelor optice; producerea de plasm a; diagnosticarea plasmei; separarea izotopilor; aplicat ii n biologie s i genetic a; aplicat ii n chimie etc.; Aplicat ii n inginerie: telemetrie; studiul materialelor m asur atori nedistructive; fotograa ultrarapid a; holograa; comunicat ii etc.; Aplicat ii n medicin a: at at n diagnostic c at s i n tratamentul unor boli; Aplicat ii casnice: imprimante, CD-uri, DVD-uri etc.; Aplicat ii militare;

Structura cursului
Cursul este mp art it n dou a p art i: n prima parte sunt descrise principiile zice s i tehnice care stau la baza construct iei unui laser, iar n cea de a doua parte sunt discutate pe larg aplicat iile pe care le au laserii n medicin a at at n diagnostic c at s i n tratament. La nceputul ec arui capitol este un cuprins cu principalele teme cuprinse n acesta, iar la sf ars it de capitol apare o scurt a bibliograe. Toate aceste elemente conduc la o mai bun a parcurgere a cursului. Principalele not iuni introduse sunt evident iate pe margine s i sunt cuprinse n glosarul de termeni de la sf ars it.

viii

PREFAT A

Deoarece cursul nu-s i propune tratarea exhaustiv a a problematicii laserilor s i a aplicat iilor acestora n medicin a (Dumitras [4]), ne-am oprit cu explicat iile la un nivel mediu de nt elegere s i pentru detalii suplimentare facem trimiteri la bibliograa din capitol (Singurel [10], Saleh and Malvin [8]). Cu toate acestea, parcurgerea cursului necesit a unele not iuni de zic a general a, mai ales optic a (Born and Wolf [1], Delibas [2], Dorohoi [3]), zic a atomic as i molecular a, spectroscopie.

Bibliograe
[1] M. Born and E. Wolf. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light. Pergamon Press, New York, 6th edition, 1986. [2] Mihai Delibas . Elemente de optic as i spectroscopie. Editura Universit a tii Al. I. Cuza, Ias i, 1997. [3] Dana Ortansa Dorohoi. Optica. Editura S t. Procopiu, Ias i, 1995. Bazele zice ale aplicat [4] Dan C. Dumitras . BIOFOTONICA iilor laserilor n medicin as i biologie. Editura All, Bucures ti, 1999. [5] A. Einstein. Z. Phys., 18:121, 1917. [6] J.P. Gordon, H.J. Zeiger, and Ch. Townes. Phys. Rev., 95:282L, 1954. [7] Th. Maiman. Nature, 187:493, 1960. [8] E.A. Bahaa Saleh and Carl Teich Malvin. Fundamentals of photonics. Wiley series in pure and applied optics. John Wiley and Sons, Inc, New York, 1991. [9] A.L. Schawlow and Ch. Townes. Phys. Rev., 112:1940, 1958. [10] Gh. Singurel. Fizica laserilor. Universitatea Al. I. Cuza, Ias i, 1995.

Einstein a avut dreptate, lumina poate coerent a Th. Maiman

Partea I Laseri

C APITOLUL 1

Emisia stimulat a
Cuprins
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absorbt ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emisia spontan a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emisia stimulat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relat ii ntre probabilit a tile lui Einstein . . . . . . . . . . . . . . . Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 7 9 10 11 12

1.1 Introducere
Emisia stimulat a este principalul fenomen care st a la baza funct ion arii unui laser. Pentru studiul emisiei stimulate va trebui s a ne reamintim modul n care are loc emisia s i absorbt ia luminii (Einstein [5], Orszag and Hepner [7], Saleh and Malvin [8], Singurel [9]). Emisia s i absorbt ia luminii sunt fenomene pe care le consider am a str ans (la nivel atomic sau molegate de organizarea materiei sub form a de substant a lecular). Astfel, substant a este format a din sisteme atomice (atomi, molecule, ioni 3

CAPITOLUL 1. EMISIA STIMULATA

etc.) Un astfel de sistem atomic cont ine sarcini electrice negative s i pozitive care interact ioneaz a ntre ele prin intermediul c ampului electromagnetic. Emisia luminii dat a de acest sistem atomic poate studiat a n dou a teorii: teoria electromagnetic a a luminii; teoria cuantic a. teoria electromagnetic In a lumina este considerat a a o compunere de unde electromagnetice. M arimea zic a care poate caracteriza emisia, absorbt ia s i/sau interact iunea undelor electromagnetice cu substant a este vectorul moment electric dipolar p . Sub act iunea unei alte unde electromagnetice sau chiar datorit a unor cauze interne (mis care de agitat ie termic a a sistemelor atomice, react ii chimice etc.) momentul electric dipolar s i modic a valoarea s i/sau orientarea. Prin aceast a modicare intensitatea c ampului electric s i induct ia c ampului magnetic din imediata vecin atate a sursei s i modic a valoare s i se propag a mai departe n spat iu sub form a de unde electromagnetice. Undele electromagnetice sunt descrise din punct de vedere matematic de ecuat iile lui Maxwell (Born and Wolf [1], Delibas [2], Dorohoi [3]). teoria Teoria cuantic a vine s a completeze teoria electromagnetic a a luminii. In cuantic a unei unde electromagnetice i se poate asocia un corpuscul o particul a elementar a f ar a mas a de repaus dar care se deplaseaz a cu viteza luminii n mediul respectiv s i are energia direct proport ional a cu frecvent a undei. Aceast a acest caz se consider particul a elementar a se numes te foton. In a c a fotonul este emis atunci c and are loc tranzit ia sistemelor atomice de pe un nivel energetic superior pe un nivel energetic inferior s i este absorbit de aceste sisteme atunci c and are loc tranzit ia invers a (Figura 1.1) (Orszag and Hepner [7], Saleh and Malvin [8], Singurel [9]). Fenomenul de amplicare laser se datoreaz a procesului de emisie indus a (sau emisie stimulat a). Emisia s i absorbt ia luminii este descris a at at n teoria electromagnetic a c at s i n modelul cuantic al luminii. Deoarece explicarea emisiei stimulat a este str ans legat a de introducerea teoriei cuantice a luminii vom analiza

1.2. ABSORBT IA

Figura 1.1 Reprezentarea schematic a a dou a nivele energetice pentru un sistem atomic. emisia s i absorbt ia luminii n acest model. modelul cuantic al luminii un sistem atomic poate s In a emit a sau s a absoarb a o cuant a de energie h dac as i numai dac a are sistemul atomic are m acar dou a nivele energetice (cel put in unul din ele trebuie s a e populat dup a cum are loc acest caz energia cuantei emisia sau absorbt ia) E1 s i E2 > E1 (Figura 1.1). In absorbite sau emise este dat a de relat ia: h = E2 E1 unde: h este constanta lui Plank este frecvent a undei asociate fotonului Emisia stimulat a n teoria cuantic a a luminii apare ca o necesitate pentru a putea explica modul n care se obt ine radiat ia corpului negru (la echilibru ter cuprinsul acestui capitol va prezentat modinamic total). In as i demonstrat a teoretic posibilitatea obt inerii unei emisii stimulat a. Toate referirile la procesul de absorbt ie s i/sau de emisie se vor face pentru sisteme atomice cu cel put in dou a nivele de energie notate ca n Figura 1.1. (1.1)

1.2 Absorbt ia
Sub act iunea unei cuante de energie o parte din sistemele atomice aate pe nivelul E1 pot absorbi energie (1.1) s i trec pe nivelul energetic E2 (Figura 1.2).

CAPITOLUL 1. EMISIA STIMULATA

Figura 1.2 Absorbt ia unei cuante de energie conduce la popularea nivelului cu energie mai mare E2 . Cu c at num arul de sisteme atomice de pe nivelul E1 este mai mare, cu c at num arul de fotoni cu energia h este mai mare cu at at fenomenul de absorbt ie are plus, absorbt se manifest a mai puternic. In ia fotonilor ca s i majoritatea proceselor din zic a se desf as oar a n timp nc at variat ia num arului de sisteme atomice dN1 ( n timpul dt) este proport ional a cu N1 , densitatea spectral a () s i intervalul de timp dt: dN2 = dN1 = B12 () N1 dt unde: B12 este probabilitatea elementar a de absorbt ie 1 . () este densitatea energetic a spectral a2 Relat ia (1.2) corespunde unui singur proces de absorbt ie doar ntre nivelele energetice E1 s i E2 . O relat ie asem an atoare se poate scrie pentru orice combinat ie de dou a nivele energetice cu urm atoarele observat ii: un proces indus (stimulat) deoarece este pro absorbt ia este prin excelent a vocat din exterior prin act iunea unei cuante de energie;
1 Acest

(1.2)

coecient a fost introdus de Einstein. Uneori n locul coecientului Einstein B12 se

sau de tranzit utilizeaz a not iunea de timp de viat a ie legat de coecientul Einstein prin relat ia: 12 = B 1 . 12 ( ) 2 Densitatea spectral a este energia nmagazinat a pe unitatea de frecvent a n unitatea de volum, [ , + ] energie m asurat a n intervalul de frecvent a

1.3. EMISIA SPONTANA

absorbt ia are loc dac as i numai dac a nivelul E1 este populat, adic a N1 > 0; chiar dac a nivele energetice E1 s i E2 exist as i sunt populate se poate nt ampla ca tranzit ia direct a ntre cele dou a nivele s a e interzis a, lucru care este surprins n relat ia (1.2) prin faptul c a probabilitatea de tranzit ie este nul a B12 = 0; absorbt ia duce la atenuarea densit a tii energetice corespunz atoare frecvent ei , fenomen care este distructiv atunci c and se dores te amplicarea luminii. acest caz absorbt In ia nu este dorit a. Totus i, chiar n cazul laserilor absorbt ia este un proces care joac a un rol esent ial la amplicare prin realizarea unei inversiuni de populat ie.

1.3 Emisia spontan a


Atunci c and un sistem atomic atom se a a ntr-o stare excitat a (corespunz atoare unui nivel energetic superior, de exemplu, E2 ) el tinde s a revin a n starea funn mod spontan dup a un timp mediu 21 numit durat a de viat a a damental a E1 tranzit iei ntre nivelele energetice E1 s i E2 (vezi Figura 1.3).

Emisie spontan

g2,E2,N2

hn
g1,E1,N1
Figura 1.3

Emisia spontan a. Nivelul energetic superior se depopuleaz a si num arul sistemelor atomice de pe nivelul inferior cre ste.

Revenirea pe nivelul energetic inferior se face prin pierderea energiei care se poate traduce s i prin emisia unui foton h = E2 E1 . Prin emisie spontan a nive-

CAPITOLUL 1. EMISIA STIMULATA

lul E1 se populeaz a pe seama depopul arii nivelului energetic superior E2 : dN2 = dN1 = A21 N2 dt unde: A21 este coecientul Einstein pentru emisie spontan a Acest coecient a lui Einstein reprezint a probabilitatea elementar a de emisie spontan a ind invers proport ional a cu durata medie n care are loc tranzit ia respectiv a: A21 = 1 21 (1.4) (1.3)

Prin integrarea relat iei (1.3) se obt ine modul n care variaz a num arul de sisteme n timp dac a emisia spontan a ar singurul proces din sisatomice pe nivelul E2 tem: N2 = N2 (0) exp t (1.5)

unde: N2 (0) este num arul de sisteme atomice de pe nivelul 2 la momentul init ial t = 0. Emisia spontan a are c ateva caracteristici esent iale care o diferent iaz a de emisia fort at a (sau indus a): la tranzit Durata medie de viat a ia spontan a are o valoare cuprins a ntre 109 s i 107 s pentru majoritatea sistemelor atomice. Emisia spontan a, ind un fenomen pur statistic datorat n primul r and a unei agitat iei termice, duce la obt inerea unei emisii lipsit a de coerent a unde nepolarizat a. Emisia spontan a n laseri trebuie evitat a pe c at posibil deoarece stric a calitatea radiat iei emergente.

1.4. EMISIA STIMULATA

1.4 Emisia stimulat a


Dac a ar exista numai procese de absorbt ie s i emisie spontan a a radiat iei electromagnetice pentru un sistem la echilibru termodinamic atunci: A21 N2 dt = B12 () N1 dt N2 B = 12 () N1 A21 (1.6)

Echilibru termodinamic pentru radiat iile electromagnetice se obt ine n cadrul modelului corpului negru c and densitatea energetic a spectral a () este dat a de relat ia lui Planck: () = 8 h 3 n3 h exp 1 kT c3
1

(1.7)

unde: n = c/v indicele de refract ie al mediului respectiv. Din relat iile (1.6) s i (1.7) rezult a c a sistemele atomice s-ar distribui n cazul echilibrului termodinamic conform relat iei: N2 B 8 h 3 n3 h = 12 exp 1 3 N1 A21 kT c echilibrului termodinamic: g E E1 N2 = 2 exp 2 N1 g1 kT
1

(1.8)

ceea ce este n contradict ie cu legea de distribut ie a lui Boltzmann valabil a pentru h g2 exp g1 kT

(1.9)

concluzie, e emisia s In i absorbt ia cuantelor de energie nu se sunt procese care nu se supun legilor termodinamicii (ceea ce este evident un fapt foarte put in probabil), e nu au fost luate n considerare toate procesele care pot avea loc n sistem. 1917 Einstein (Einstein [5]) a emis ipoteza c In a pe l ang a procesele de emisie spontan as i absorbt ie mai exist as i o emisie stimulat a (indus a) care duce la depopularea nivelului energetic E2 (Figura 1.4) astfel nc at: dN2 = dN1 = B21 () N2 dt unde: B21 coecientul Einstein corespunz ator emisiei stimulate. Caracteristicile emisiei stimulate: (1.10)

10

CAPITOLUL 1. EMISIA STIMULATA

Figura 1.4 Emisia indus a (sau stimulat a) duce la amplicarea undei incidente prin depopularea nivelului E2 . emisia stimulat a este un proces rezonant deoarece se realizeaz a doar sub act iunea unor cuante de energie cu aceeas i energie ca s i cuanta emis a stimulat; prin emisia stimulat a se obt ine o amplicare a fasciculului incident ca cu un s grad de coerent a i de polarizare foarte mare.

1.5 Relat ii ntre probabilit a tile lui Einstein


Emisia stimulat a a fost introdus a doar din necesitatea explic arii distribut iei acest caz pentru a comspectrale a densit a tii energetice pentru corpul negru. In pleta teoria va trebui s a se reg aseasc a experimental valorile pentru probabilit a tile de tranzit ie introduse de Einstein. Intr-un regim stat ionar, atunci c and se iau n considerare, pe l ang a procesele de absorbt ie/emisie s i procesul de emisie stimulat a, num arul de sisteme atomice aate ntr-o stare energetic a trebuie s a r am an a constant n timp, adic a: dN2 dN1 = =0 dt dt aceast In a relat ie tinem cont de faptul c a procesele care populeaz a nivelul E2 sunt procese de absorbt ie s i depopularea acestui nivel se face prin emisia spontan as i stimulat a. Conform ecuat iilor (1.2), (1.3) s i (1.10) se obt ine:

[ B12 () N1 B21 () N2 A21 N2 ] dt = 0

1.6. CONCLUZII

11

s i conform distribut iei de echilibru Boltzmann (1.9) rezult a: g1 h exp B21 () (1.11) g2 kT Deoarece tranzit ia ntre cele dou a nivele energetice nu poate instantanee (21 = A21 = B12 0) oricare ar temperatura termodinamic a de echilibru T rezult a c a A21 este o m arime nit as i c and T (() ) sau c and T 0 (() 0) Astfel este necesar ca ntre probabilitatea de absorbt ie s i cea de emisie stimulat a s a e valabil a relat ia: g1 B12 = B21 g2 T in and cont de relat ia (1.7) s i (1.11) rezult a: A21 8 hn3 3 8 h = = B21 c3 3 concluzie: In Relat ia (1.13) demonstreaz a c a raportul dintre probabilitatea de emisie stimulat a (indus a) s i emisia spontan a este cu at at mai mare cu c at lungimea de und a a radiat iei este mai mare. Din acest motiv se poate realiza o emisie stimulat a mult mai us or n microunde s i infraros u dec at n cazul ultravioletelor (MASER-ul a fost realizat naintea LASER-ului). Astfel, n cazul unei surse clasice de radiat ii, de exemplu la o temperatur a T 103 K rezult a: kT = 1.3 1014 s1 h s i pentru o radiat ie n domeniu vizibil de pulsat ie: = 2 4 1015 s1 raportul kT /h < 1 ceea ce conrm a faptul c a num arul tranzit iilor spontane este mult mai important n acest domeniu. (1.12)

(1.13)

1.6 Concluzii
aceast In a sect iune trebuie s a facem c ateva comentarii care vor trebui ad augate la concluziile descrise n ecare din sect iunile anterioare.

12

CAPITOLUL 1. EMISIA STIMULATA

Scopul acestui capitol a fost acela de a introduce not iunea de emisie stimulat a, plus, am discutat pe scurt principafenomen care st a la baza amplic arii laser. In lele fenomene care permit realizarea efectului laser din punct de vedere al emisiei sau a absorbt iei luminii prin prisma modelului corpuscular al luminii. Trebuie remarcat faptul c a fenomenul de emisie stimulat a nu e nici pe departe studiat aici la adev arata sa complexitate (v. Singurel [9]) atunci c and n sistemele atomice pot s a existe mai mult dec at dou a nivele energetice cu o structur a n a plus, aici nu am discutat despre amplicarea efectiv complex a. In a a luminii prin emisie stimulat a ci doar de faptul c a poate exista un asemenea fenomen. O parte din aceste probleme le vom trata n capitolele urm atoare. Toate celelalte probleme sau pentru aprofundarea studiului recomand am parcurgerea oric arei lucr ari legate de subiectul emisiei stimulate s i de laseri (Dumitras [4], Herman [6], Orszag and Hepner [7], Saleh and Malvin [8], Singurel [9]).

1.7 Bibliograe
[1] M. Born and E. Wolf. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light. Pergamon Press, New York, 6th edition, 1986. [2] Mihai Delibas . Elemente de optic as i spectroscopie. Editura Universit a tii Al. I. Cuza, Ias i, 1997. [3] Dana Ortansa Dorohoi. Optica. Editura S t. Procopiu, Ias i, 1995. Bazele zice ale aplicat [4] Dan C. Dumitras . BIOFOTONICA iilor laserilor n medicin as i biologie. Editura All, Bucures ti, 1999. [5] A. Einstein. Z. Phys., 18:121, 1917. [6] Sonia Herman. Aparatura medical a. Editura Teora, Bucures ti, 2000.

1.7. BIBLIOGRAFIE

13

[7] Alain Orszag and Georges Hepner. Les lasers et leurs applications. Masson, Paris, 1980. [8] E.A. Bahaa Saleh and Carl Teich Malvin. Fundamentals of photonics. Wiley series in pure and applied optics. John Wiley and Sons, Inc, New York, 1991. [9] Gh. Singurel. Fizica laserilor. Universitatea Al. I. Cuza, Ias i, 1995.

C APITOLUL 2

Regimul de amplicare si pompajul laserilor


Cuprins
2.1 Probabilit a tile de tranzit ie s i absorbt ia . . . . . . . . . . . . . . . Condit ii de amplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Obt inerea inversiunii de populat ie . . . . . . . . . . . . . . . . . Sisteme cu 2 nivele energetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sisteme atomice cu 3 nivele energetice . . . . . . . . . . . . . . . Sisteme atomice cu 4 nivele energetice . . . . . . . . . . . . . . . Realizarea pompajului laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 2.4 Putere prag de pompaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 18 19 19 20 20 21 22 23 25

Amplicarea luminii pe baza efectului laser este determinat a nu numai de emisia stimulat a (studiat a n capitolul 1) dar s i de fenomenul de absorbt ie (opus emisiei) sau de distribut ia energetic a a sistemelor atomice. Absorbt ia duce la sc aderea intensit a tii radiat iei laser s i a coecientului de amplicare (numit uneori s i c as tigul laserului de la denumirea n englez a gain). Din acest motiv trebuie g asit a leg atura ntre probabilit a tile de tranzit ie s i procesul de 15

16

CAPITOLUL 2. REGIMUL DE AMPLIFICARE S I POMPAJUL LASERILOR

absorbt ie caracterizat de coecientul de absorbt ie (Orszag and Hepner [2], Saleh and Malvin [3], Singurel [4]). O alt a m arime care pe l ang a probabilitatea de emisie, determin a o amplicare mare prin emisie stimulat a este s i distribut ia statistic a a sistemelor atomice aate ntr-o stare energetic a superioar a. Astfel, dac a num arul de sisteme atomice din aceast a stare este mare cu at at va mai mare intensitatea emisiei stimulate.

2.1 Probabilit a tile de tranzit ie si absorbt ia


Relat ia de leg atur a dintre probabilit a tile de tranzit ie (pentru emisie stimulat a) s i absorbt ia radiat iilor electromagnetice va dedus a n cazul unui mediu optic caracterizat de un coecient spectral de absorbt ie de lungime L s i sect iune transversal a S. Radiat ia electromagnetic a care interact ioneaz a cu acest sistem cu un vector de optic va considerat a a o und a monocromatic a de frecvent a und a paralel cu axa x. Pentru a studia leg atura dintre absorbt ie s i amplicare vom neglija emisia spontan a (Singurel [4]). Absorbt ia radiat iilor optice ntr-un mediu duce la o sc adere a intensit a tii luminoase sau a densit a tii spectrale pe m asur a ce lumina p atrunde mai ad anc n mediul optic. Variat ia densit a tii spectrale este proport ional a cu grosimea stratului parcurs dx s i cu densitatea spectral a init ial a (0) (v. Figura 2.1): d ( x ) = (0) dx (2.1)

Coecientul de proport ionalitate se numes te coecient spectral de absorbt ie. Prin integrarea ecuat iei (2.1) se obt ine legea integral a de absorbt ie (legea BeerLambert): ( x ) = (0) e x (2.2)

Dac a absorbt ia s i emisia stimulat a au loc prin tranzit ia ntre dou a nivele energetice E1 s i E2 atunci n unitatea de timp dt au loc dN tranzit ii: dN = dN1 + dN2

ILE DE TRANZIT 2.1. PROBABILITAT IE S I ABSORBT IA

17

Figura 2.1 Absorbt ia radiat iilor ntr-un mediu Aici tinem cont de relat iile obt inute pentru dN1 (1.2) s i dN2 (1.10): dN = B12 ( x, t) N1 dt + B21 ( x, t) N2 dt

= B12 ( x, t)

g1 N2 N1 dt g2

(2.3)

Totus i, undele monocromatice nu au o l argime spectral a innit mic a ind ca (sau de lungime de und racterizate de o anumit a l argime de frecvent a a) dat a de acest caz variat factorul g() numit s i factor de form a (Orszag and Hepner [2]). In ia densit a tii spectrale devine: d = h0 g()dN = ( x, t) g()h B12 g1 N2 N1 dt g2 (2.4)

Relat iile (2.1) s i (2.4) exprim a aceeas i lege de absorbt ie astfel nc at prin identicare obt inem valoarea coecientului spectral de absorbt ie: = N1 h0 g1 N2 g() B12 g2 c (2.5)

Analiz and relat ia (2.5) se observ a c a valoarea coecientului spectral de absorbt ie depinde de modul n care se distribuie sistemele atomice pe cele dou a nivele

18

CAPITOLUL 2. REGIMUL DE AMPLIFICARE S I POMPAJUL LASERILOR

prin factorul de form energetice E1 s i E2 , depinde de frecvent a a g ( )1 s i de probabilitatea de tranzit ie ntre nivele prin coecientul Einstein B12 .

Condit ii de amplicare
Relat ia (2.5) permite cunoas terea condit iilor n care se poate realiza amplicarea radiat iei la simpla trecere prin acest mediu optic. Astfel, coecientul spectral de absorbt ie poate lua valori e pozitive e negative: acest caz are > 0 n cazul echilibrului termodinamic: N1 > ( g1 / g2 ) N2 . In s loc absorbt ia progresiv a a radiat iei n substant a i intensitatea undei scade exponent ial cu distant a x parcurs a prin mediu. = 0 pentru: N1 = ( g1 / g2 ) N2 c and mediul este complet transparent , adic pentru radiat ia de frecvent a a intensitatea undei este aceeas i n tot mediul optic. < 0 pentru: N1 > ( g1 / g2 ) N2 (inversiune de populat ie) Acesta este cazul n care prin trecerea undei prin mediul optic se obt ine o amplicare a radiat iei. cazul amplic In arii se denes te un coecient de amplicare (numit s i c as tig, notat uneori cu , Saleh and Malvin [3]): a = = plus: In B12 = 3 g g2 B21 = 1 0 g1 g2 8 h (2.7) g1 h N2 N1 g() B12 g2 0 (2.6)

s i de aici conform (2.6) rezult a: a = L () N2


1 Factorul de form a

g2 N1 g1

(2.8)

g() arat a de fapt modul n care se distribuie intensitatea luminoas a ntr-o

radiat ie monocromatic a. De obicei aceast a funct ie are valoare maxim a n 0 nc at absorbt ia este maxim a n n u0 dar nu este de neglijat s i faptul c a des i mai mic a absorbt ia exist as i pentru frecvent e 0 (Singurel [4]). diferite de frecvent a de rezonant a

2.2. OBT INEREA INVERSIUNII DE POPULAT IE

19

unde cu L s-a notat: L () = 2 g() 821 (2.9)

sect iunea ecace de emisie laser, m arime ce depinde doar de natura mediului optic activ.

Concluzii
Amplicarea se poate realiza doar dac a a > 0 c and se obt ine inversiunea de populat ie. Acest lucru nu este posibil n cazul unui echilibru termodinamic total astfel nc at sistemul este scos din echilibru termodinamic ceea ce implic a un consum de energie din exteriorul sistemului. Principalii factori care pot contribui la limitarea amplic arii prin emisie stimulat a sunt: posibilitatea obt inerii unei inversiuni de populat ie; cu unda ampli emisia spontan a se manifest a necoerent s i prin interferent a cat a poate duce la atenuarea undei.

2.2 Obt inerea inversiunii de populat ie


Inversiunea de populat ie este legat a de act iunea exterioar a exercitat a asupra materialului activ. Este nevoie de o alt a surs a de energie pentru a se realiza aceast a inversiune de populat ie. Denim not iunea de pompaj al materialului activ ca ind procesul prin care se realizeaz a inversiunea de populat ie (num arul st arilor excitate este mai mare dec at num arul de st ari fundamentale la acelas i moment de timp N2 > N1 ) Vom analiza posibilitatea obt inerii inversiunii de populat ie pentru diferite sisteme atomice.

20

CAPITOLUL 2. REGIMUL DE AMPLIFICARE S I POMPAJUL LASERILOR

Sisteme cu 2 nivele energetice


cazul c In and materialul optic activ cont ine doar sisteme atomice cu 2 nivele energetice (E1 ales nivel fundamental s i E2 nivelul excitat) Dac a cele dou a nivele energetice au aceleas i grade de degenerare: g1 = g2 , atunci conform distribut iei de echilibru termodinamic (distribut ia Boltzmann): N2 E E1 = exp 2 N1 kB T nc at pentru T rezult a N2 N1 dar ntotdeauna N2 N1 . concluzie pentru sisteme atomice cu dou In a nivele energetice, n condit ii normale, nu este posibil s a se realizeze inversiunea de populat ie.

Sisteme atomice cu 3 nivele energetice


Vom considera un material activ care cont ine sisteme atomice cu 3 nivele ener getice: E1 nivelul fundamental, E2 , E3 > E1 nivele superioare excitate. Intr-un astfel de sistem se poate realiza inversiunea de populat ie n anumite condit ii (Figura 2.2).

Figura 2.2 Inversiunea de populat ie pentru sisteme atomice cu 3 nivele energetice

Intr-un sistem atomic cu doar 3 nivele energetice inversiunea de populat ie este posibil a dac a:

2.2. OBT INEREA INVERSIUNII DE POPULAT IE

21

Poate exista o tranzit ie laser E3 E2 cu E3 nivel metastabil (timp de viat a cea mai scurt 32 mare) s i E2 are durata de viat a a ceea ce face posibil a tranzit ia neradiativ a (relaxare) rapid a a sistemelor de pe nivelul E2 pe ni acest fel se asigur velul fundamental E1 . In a o inversiune de populat ie ntre E2 s i E3 dac a se realizeaz a un pompaj ntre E1 s i E3 (Figura 2.2a). Un astfel de sistem poate funct iona n mod continuu. Se poate obt ine o inversiune de populat ie s i ntre nivelele energetice E2 s i E1 dac a, de exemplu, nivelul E3 corespunde unei benzi largi de absorbt ie cu foarte scurt (are loc relaxarea E3 E2 ) un timp de viat a n timp ce nivelul energetic E2 este metastabil. Tranzit ia laser are loc ntre nivelele energetice n timp ce pompajul se realizeaz a, ca s i n cazul precedent, tot ntre E2 s i E1 E1 s i E3 (Figura 2.2b). Obt inerea inversiunii de populat ie n acest mod este utilizat a n cazul clasic al laserului cu rubin.

Sisteme atomice cu 4 nivele energetice


Utilizarea sistemelor atomice cu 4 nivele energetice prezint a avantajul c a se poate obt ine inversiunea de populat ie raportat a la un nivel inferior foarte put in populat. Cu alte cuvinte, se realizeaz a inversiunea de populat ie nu prin popularea nivelului superior ci prin faptul c a, n mod natural, nivelul energetic inferior acest fel se obt mai mare a emisiei laser este foarte put in populat. In ine o ecient a (Orszag and Hepner [2]). Pompajul se face ntre E1 s i E4 ; nivelul E4 este un nivel cu band a larg as i cu foarte scurt. Dac timp de viat a a de pe nivelul energetic E4 pe nivelul E3 (nivel metastabil) are loc o tranzit ie neradiativ a (de relaxare), atunci se realizeaz a o in versiune de populat ie ntre nivelul E3 s i E2 . Intre aceste nivele energetice are loc s i tranzit ia laser. Nivelul energetic E2 se depopuleaz a ntr-un timp foarte scurt printr-o relaxare p an a pe nivelul fundamental E1 . Pompajul se realizeaz a ntre nivelele energetice E1 s i E4 (Orszag and Hepner [2], Saleh and Malvin [3]).

22

CAPITOLUL 2. REGIMUL DE AMPLIFICARE S I POMPAJUL LASERILOR

Figura 2.3 Pompajul si inversiunea de populat ie pentru sistemele atomice cu 4 nivele energetice

Dac a nivelul energetic E2 este sucient de ridicat atunci acesta este, n condit ii normale, put in populat fapt care favorizeaz a inversiunea de populat ie. Un astfel de sistem cu 4 nivele energetice se foloses te, de exemplu, n cazul unui laser cu Neodim n care: E2 E1 2000cm1 . C ONCLUZIE : Pentru a se obt ine o inversiune de populat ie s i prin aceasta un efect laser sunt necesare sisteme optice care s a formeze un mediu activ cu cel put in 3 nivele energetice.

Realizarea pompajului laser


Pompajul laser este principalul proces prin care se realizeaz a inversiunea de populat ie. Laserii utilizeaz a diferite tipuri de pompaj: pompajul optic: a fost utilizat prima dat a de Kastler s i se realizeaz a prin : iradierea sistemelor atomice cu o radiat ie de frecvent a = E3 E1 h (2.10)

2.3. PUTERE PRAG DE POMPAJ

23

ntr-un timp t < 23 . Se folosesc l ampi de desc arcare cu gaze monoatomice ce au benzi largi de absorbt ie s i ferestre de transmisie pentru frecvent a laser dorit a. pompajul electronic: utilizat de Javan(Javan [1]) la laserii cu gaz indiferent de presiunea de lucru. Tranzit ia de pompaj (de exemplu E1 E3 ) se realizeaz a prin excitarea sistemelor atomice cu ajutorul unui fascicul de plus, fasciculul de electroni produce s electroni. In i ionizari suplimentare ale gazului de lucru s i astfel densitatea de electroni cres te s i ecient a pompajului va mai mare. Totus i, apare problema aparit iei st arii de plasm a care trebuie s a e ment inut a omogen a. pompajul prin transfer de excitare: energia de excitare este dat a de ciocniri ntre sistemele atomice care produc efectul laser cu alt i atomi energetici, e prin cuplaj intern de la moleculele energetice ale aceluias i gaz (exemple: laser cu He Ne sau cu CO2 s i N2 ), e prin ciocniri cu alte molecule. pompajul chimic: de multe ori moleculele pot avea un num ar mare de ni react vele energetice de rotat ie s i vibrat ie. In iile chimice moleculele trec ntr-o stare care nmagazineaz a energie nc at se poate produce o inversiune de populat ie ntre diverse nivele de vibrat ie (ex: laseri chimici cu HF).

2.3 Putere prag de pompaj


Puterea prag de pompaj este puterea minim a (energia minim a n unitatea de timp) care trebuie furnizat a unui sistem atomic pentru a se realiza inversiunea de populat ie Aici vom calcula puterea prag pompaj pentru un sistem cu 3 nivele energetice (Figura 2.2). Variat ia num arului de sisteme atomice de pe nivelele energetice E3 s i E2 este dat a de: g dN3 = (13 ) 3 N1 N3 B13 N3 ( A31 + A32 ) dt g1 dN2 g = 2 N3 A32 N2 A21 dt g3 (2.11) (2.12)

24

CAPITOLUL 2. REGIMUL DE AMPLIFICARE S I POMPAJUL LASERILOR

relat In iile de mai sus s-a considerat c a la tranzit ia E2 E1 nu se manifest a emisia cazul regimului stat stimulat a. In ionar: dN2 dN3 = =0 dt dt rezult a:
g1 g2 N2

N1

N1

1 1 1 A21 A32 F ( A31 + A32 ) A32 1 1 A32 F + ( A31 + A32 ) A32

(2.13)

unde s-a f acut notat ia: F = B13 (13 ) iar (13 ) este densitatea spectral a de pompaj. Condit ia pentru a realiza inversiunea de populat ie dorit a este
g1 g2 N2

(2.14)

N1 > 0,

adic a trebuie ca rata de inversiune ntre nivelele E1 s i E2 trebuie s a e pozitiv a. Dac a A32 > A21 , probabilitatea de emisie spontan a pentru E3 E2 este mai nc at nivelul energetic E2 este considerat ridicat a dec at pentru tranzit ia E2 E1 un nivel metastabil. Fluxul necesar pentru realizarea condit iei limit a
g1 g2 N2

N1 = 0 poate cu

nc at coecientul Fprag poate scris: at at mai mic cu c at A32 >> A31 Fprag = B13 prag (13 ) = A32 A21 A21 A32 A21 (2.15)

iar puterea prag de absorbt ie este: Pprag = Fprag N1 h13 Valoarea puterii prag de pompaj se poate rescrie pentru cazul c and: Ntot g1 N2 = = N1 g2 2 se rescrie: h13 Pprag A21 = Ntot 2 (2.18) (2.17) (2.16)

2.4. BIBLIOGRAFIE

25

relat In ia (2.18) Pprag este puterea minim a necesar a pentru a putea realiza inversiunea de populat ie ntre nivelele energetice E3 s i E1 atunci c and se tine cont s i de tranzit iile care au loc pe s i de pe nivelul E2 (Orszag and Hepner [2], Saleh and Malvin [3]).

2.4 Bibliograe
[1] A Javan. Phys. Rev. Lett., 6:106, 1961. [2] Alain Orszag and Georges Hepner. Les lasers et leurs applications. Masson, Paris, 1980. [3] E.A. Bahaa Saleh and Carl Teich Malvin. Fundamentals of photonics. Wiley series in pure and applied optics. John Wiley and Sons, Inc, New York, 1991. [4] Gh. Singurel. Fizica laserilor. Universitatea Al. I. Cuza, Ias i, 1995.

C APITOLUL 3

Cavitatea rezonant a
Cuprins
3.1 3.2 3.3 3.4 Etalonul Fabry-Perot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modurile rezonatorului Fabry-Perot . . . . . . . . . . . . . . . . Cavit a ti cu oglinzi sferice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condit ia de stabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 35 36 40

Prin utilizarea unei cavit a ti rezonante se poate m ari ecient a emisiei laser prin: m arirea drumului optic al undei electromagnetice prin mediul optic amplicator; interferent a constructiv a ntre undele din interiorul cavit a tii rezonante av and ca efect o nou a amplicare a undei; selectarea anumitor frecvent e de oscilat ie datorit a propriet a tilor de amplicare selectiv a a rezonatorului; realizarea unui feed-back ce permite un control mai bun al emisiei ( n regim pulsat sau continuu); obt inerea unui fascicul foarte ngust cu o mpr as tiere mic a datorit a focaliz arii n interiorul cavit a tii rezonante; 27

28

CAPITOLUL 3. CAVITATEA REZONANTA

obt inerea de fascicule gaussiene sau de tip Hermite-Gauss prin selectarea anumitor moduri pentru c ampul electromagnetic din rezonator; Cu alte cuvinte: cavitatea rezonant a este o parte a unui circuit rezonant cu rol de a conna, a nmagazina s i a amplica energia undelor electromagnetice pentru anumite valori ale frecvent ei (Figura 3.1).

Figura 3.1 Cavitatea rezonant a este o parte dintr-un circuit rezonant. Rezonatorii cei mai utilizat i n construct ia laserilor sunt realizat i prin utilizarea unor oglinzi plane s i/sau sferice cu diferite grade de transmisie (Figura 3.2) Studiul propag arii undelor electromagnetice n interiorul cavit a tii rezonante se realizeaz a prin rezolvarea ecuat iilor lui Maxwell (Delibas [1], Singurel [5]) acest fel se pot determina tin and cont de condit iile init iale s i de m arginire. In s caracteristicile rezonatorului: frecvent a de rezonant a i distribut ia c ampului electromagnetic n interiorul rezonatorului (Singurel [5]). Aceast a abordare, des i complet a, este dicil a datorit a calculelor matematice implicate. Totus i, pentru studiul rezonatorilor se pot utiliza unele modele simplicate: optica geometric a

3.1. ETALONUL FABRY-PEROT

29

Figura 3.2 Diverse tipuri de cavit a ti rezonante: a) rezonator Fabry-Perot cu oglinzi plan paralele (aici nu s-a reprezentat corect reexia pe oglinzi); b) rezonator cu oglinzi sferice (rezonator confocal). poate determina condit iile de connare a radiat iei optice s i din condit iile de interferent a s se pot determina frecvent ele de rezonant a i chiar distribut ia de c amp din rezonatori. Analiza pierderilor datorate dimensiunilor nite ale oglinzilor poate f acut a utiliz and teoria difract iei luminii s i optica Fourier (Saleh and Malvin [4]). Un rol important n analiza cavit a tilor este det inut de rezonatorul Fabry-Perot s i de rezonatorii cu oglinzi sferice.

3.1 Etalonul Fabry-Perot


Etalonul Fabry-Perot1 este un rezonator unidimensional cu oglinzi plan paralele as ezate la distant a d (Figura 3.2) Prin generalizare etalonul Fabry-Perot poate
1 Acest

instrument a fost imaginat s i creat de zicienii Charles Fabry (1867-1945) s i Alfred

Perot (1863-1925).

30

CAPITOLUL 3. CAVITATEA REZONANTA

descrie comportarea unei cavit a ti rezonante ideale de form a paralepipedic a cu peret i reect atori ideali (toat a energia undei electromagnetice este reectat a de c atre peret i).

Modurile rezonatorului Fabry-Perot


S a consider am c a n interiorul cavit a tii rezonante se a a o surs a de radiat ii electromagnetice cu un spectru larg de frecvent e de intensitate constant a. Atunci c and se analizeaz a distribut ia de c amp n interiorul rezonatorului se observ a c a distribut ia spectral a se modic a (Orszag and Hepner [3], Saleh and Malvin [4]). de celeAstfel, unele unde cu anumite frecvent e au o intensitate mai mare fat a concluzie: cavitatea rezonant lalte unde. In a act ioneaz a ca un ltru de frecvent e pentru undele electromagnetice. Pentru a explica acest fenomen presupunem c a sursa de radiat ii din interiorul rezonatorului este descris a de o superpozit ie de c ampuri electromagnetice monocromatice, intensitatea c ampului electromagnetic este: E S ( r, t ) =

( )

E(r) exp( j t)

(3.1)

unde E(r) este amplitudinea complex a a undei monocromatice de pulsat ie = 2 ( frecvent a undei) s i care satisface ecuat ia Helmholtz:

2 E + k 2 E = 0
cu k = /c = 2 / = 2/c num arul de und a.

(3.2)

Din tot spectrul de radiat ii emis de sursa S anumite unde s i p astra neschimbat a valoarea amplitudinii E(r) pentru aceleas i condit ii de m arginire. Aceste unde corespund unor moduri ale rezonatorului. Dac a, n plus, undele monocromatice sunt unde plane atunci condit iile de m arginire: E(r) = 0 pentruz = 0 s i z = d

3.1. ETALONUL FABRY-PEROT

31

impuse n ecuat ia Helmholtz (3.2) determin a solut ii de tipul unor unde stat ionare:

|E(r)| = A sin kz

(3.3)

unde pentru z = 0 condit ia de m arginire determin a valoarea vectorului de und a pentru ecare mod al cavit a tii rezonante unidimensionale sin k d = 0 k d = q : kq = q d (3.4)

cu q = 1, 2, . . . , q N deoarece E = Aq sin k q z, valorile negative pentru q nu determin a moduri independente s i modul pentru q = 0 determin a k0 = 0 nu transport a energie. Concluzii : undele care satisfac relat iile (3.3) sunt unde stat ionare de frecvent a q = ck q c =q 2 2d c 2d (3.5)

ntre dou a unde stat ionare exist a un interval de frecvent e: F = (3.6)

spectrul modurilor cavit a tii rezonante este un spectru ideal de linii rezonante q echidistante separate cu F lungimea de und a a modurilor este legat a de dimensiunea spat ial a a rezonatorului prin relat ia q = c 2d = q q

sau, altfel spus, lungimea rezonatorului trebuie s a e un num ar ntreg de semilungimi de und a2 : d=q
2 Aici

lungimea de und a este lungimea de und a corespunz ator mediului din interiorul ca-

vit a tii: = 0 n.

32

CAPITOLUL 3. CAVITATEA REZONANTA

Am determinat faptul c a undele stat ionare satisfac condit iile de m arginire. Pentru a determina ce se nt ampl a cu undele care se propag a n interiorul cavit a tii rezonante dup a reexiile multiple la nivelul peret ilor se poate considera o serie de unde cu amplitudini complexe ale intensit a tii c ampului electric notate aceste cu E0 , E1 , E2 , . . . (Figura C.1) dup a ecare 2 reexii pe ambele oglinzi. In condit ii, amplitudinea rezultant a va : E = E0 + E1 + E2 + . . . (3.7)

Calculul sumei din relat ia (3.7) se poate realiza cunosc and diferent a de faz a ntre dou a unde consecutive dup a reexii = k 2d = 2 2d

s i factorul de atenuare r a amplitudinii la reexia pe oglinzi3 . Astfel suma (3.7) devine: E = E0 1 + re j + r2 e2 j + . . . =


serie geometric a

E0 1 re j

(3.8)

Intensitatea luminoas a este proport ional a cu p atratul modulului intensit a tii c ampului electric (Delibas [1], Dorohoi [2]) I = |E|2 s i conform relat iei (3.8) rezult a: I= I0
2 1 re j

I0 = (1 r cos )2 + (r sin )2
2

=
nc at: I=

1 + r2

I0 I0 = 2r cos (1 r )2 + 4r sin2

Imax 1+
2F 2 sin2 2

(3.9)

3 Dac a

se consider a c a cele dou a oglinzi sunt identice s i reect a la fel atunci factorul r = R2

unde R este factorul de reexie al oglinzilor.

3.1. ETALONUL FABRY-PEROT

33

unde s-au f acut urm atoarele notat ii consacrate: Imax = I0 s i (1 r )2 r F= 1r (3.10) (3.11)

M arimea notat a cu F s i denit a de relat ia (3.11) se numes te net ea rezonatorului (Saleh and Malvin [4], Singurel [5]). Observat ii spat In iul liber o unda ar avea intensitatea I0 = | E0 |2 iar n cavitatea rezonant a unda are intensitatea I Imax conform (3.9). Totus i, din (3.10) se conobserv a c a Imax > I0 (deoarece r < 1) s i la limit a rezult a I > I0 . In cluzie, unda electromagnetic a se poate amplica doar prin simpla plasare a sursei n interiorul rezonatorului. Cazul limit a I = Imax se obt ine pentru sin( /2) = 0, adic a conform denit iei pentru = k 2d conduce la relat ia: kq = q d (3.12)

relat ie identic a cu (3.4). Adic a, cea mai mare amplicare o au undele corespunz atoare modurilor stat ionare; Dac a net ea rezonatorului are o valoare foarte mare F (caz n care r = 1s i unda este reectat a total pe oglinzi) s i intensitatea modurilor stat ionare I din Relat ia (3.9) se mai poate scrie s i funct ie de frecvent a de rezonant a =
4d c :

I= 1+

Imax
2F 2

(3.13)
2 F

sin

Valorile frecvent elor pentru care se obt in valorile maxime ale intensit a tilor q sunt situate echidistant cu un interval de frecvent a ntre ele egal a cu F (Figura 3.3).

34

CAPITOLUL 3. CAVITATEA REZONANTA

F
Intensitatea

F
/

F >F
2
F

8
1

F<0

Figura 3.3 Modurile etalonului Fabry-Perot Valoarea minim a pentru intensitatea undelor n rezonatorul Fabry-Perot este dat a de relat ia: Imin = Imax 1+
2F 2

(3.14)

s i are valoarea Imin = 0 atunci c and net ea rezonatorului are o valoare foarte mare (F ); este invers proport Semil argimea spectral a a liniilor de rezonant a ional a cu net ea F s i cres te atunci c and pierderile rezonatorului: = F F (3.15)

o aplicat ie practic a a sistemului de tip rezonator Fabry-Perot pentru cazul c and oglinzile au pierderi mai mari (practic se nlocuiesc oglinzile cu

I CU OGLINZI SFERICE 3.2. CAVITAT

35

lame transparente cu fet e plan paralele) este interferometrul Fabry-Perot (v. Anexa C).

3.2 Cavit a ti cu oglinzi sferice


Cavit a tile rezonante cu oglinzi plane paralele prezint a 2 dezavantaje majore: n primul r and sunt foarte sensibile dac a oglinzile nu sunt perfect paralele, iar n al doilea r and orice raz a de lumin a care nu este normal a pe planul oglinzilor se poate pierde prin reexii repetate pe aceste oglinzi. Rezonatorii cu oglinzi sferice (Figura 3.4) sunt mult mai put in sensibili la alinierea oglinzilor s i au pierderi mai mici dec at cei cu oglinzi plane. Ca s i n cazul etalonului Fabry-Perot vom ncerca

Figura 3.4 Cavitate cu oglinzi sferice

s a determin am condit iile n care rezonatorii cu oglinzi sferice sunt stabili s i ce fel de moduri caracterizeaz a aceste sisteme rezonante (Orszag and Hepner [3]). Modurile din acest sistem nu sunt fasciculele cu suprafet e de und a plane para-

36

CAPITOLUL 3. CAVITATEA REZONANTA

lele as a cum este cazul cavit a tii cu fet e plan-paralele ci fascicule gaussiene4 . In ecare sect iune a unui astfel de fascicul c ampul prezint a o distribut ie gaussian a (Saleh and Malvin [4]).

3.3 Condit ia de stabilitate


La construct ia unui rezonator trebuie avut n vedere ca radiat iile ce se propag a ntr-o vecin atate a axei optice s a nu se ndep arteze prea mult de axa optic a chiar s i dup a un num ar mare de parcursuri prin cavitate. Rezonatorii se consider a a stabili dac a se conserv a o mare parte din energie n interiorul cavit a tii care refocalizeaz a undele pe axa optic a. Vom folosi not iuni de optic a geometric a (Delibas [1], Dorohoi [2]) pentru a stabili condit ia de stabilitate pentru rezonatorii cu oglinzi sferice. Pentru aceasta se consider a raze de lumin a ce se g asesc n acelas i plan cu axa optic a a sistemului (numite raze meridionale). Pozit ia razei de lumin a va determinat a de distant a de axa optic fat a a ym s i de unghiul pe care l face raza cu direct ia axei optice m (Figura 3.4). La ecare reexie a razei de lumin a pe aceeas i oglind a (dup a parcurgerea unui drum dus- ntors ntre oglinzi) noua pozit ie pentru raza de lumin a este dat a de transformarea liniar a: m A B ym ym A B y0 y m +1 = = (3.16) m+1 C D m m C D 0 unde matricea de transformare este: A B 1 0 1 d 1 0 1 d = 2 2 C D 1 0 1 1 0 1 R1 R2
reexie peO1
4 Fasciculele

(3.17)

translat ie

reexie peO2

translat ie

gaussiene sunt fascicule care au o distribut ie radial a a intensit a tii luminoase de

tip Gauss cu maximul situat n centrul fasciculului.

3.3. CONDIT IA DE STABILITATE

37

Relat ia (3.16) poate rescris a ca un sistem liniar de ecuat ii cu dou a necunoscute: y m+1 = Aym + B m (3.18) m+1 = Cym + D m Condit ia de stabilitate a rezonatorilor cu oglinzi sferice impune ca indiferent de valoarea unghiului 0 raza de lumin a trebuie s a r am an a n interiorul cavit a tii. Din acest motiv din relat iile de mai sus vom elimina valorile unghiurilor: m = ym+1 Aym B (3.19)

s i analog pentru m m + 1 m+1 = ym+2 Aym+1 B (3.20)

Relat iile de mai sus sunt nlocuite n ecuat ia pentru m+1 din (3.18) s i rezult a: ym+2 = ( A + D ) ym+1 + ( BC AD ) ym = 2bym+1 F2 ym
not am 2b not am F2

(3.21)

liniar Ecuat ia (3.21) este de fapt o relat ie de recurent a a ntre valorile de tip ym , ym+1 , ym+2 s i se poate rezolva numeric cunosc and valorile init iale y0 , 0 . Orice relat ie de liniar recurent a a dac a are o solut ie general a atunci aceasta va unic a (Saleh and Malvin [4]). Acesta este s i motivul pentru care vom c auta o solut ie de tipul: y m = y0 h m (3.22)

cu h o constant a. Inlocuind solut ia general a (3.22) n (3.21) se obt ine ecuat ia de gradul al II-lea n h: h2 2bh + F2 = 0 cu solut ia h = bj F2 b2 = F (cos j sin ) = F exp( j ) (3.23)

38

CAPITOLUL 3. CAVITATEA REZONANTA

unde s-a denit: = cos1 b F

s i prin urmare: b = F cos s i

F2 b2 = F sin . Solut ia general a pentru ym va

o combinat ie liniar a ntre solut ia de tip (3.22) cu semnul + s i cu : ym = ymax F m sin (m + 0 ) (3.24)

cu ymax = y0 / sin 0 s i 0 constante ce depind de valorile init iale y0 , 0 . Solut ia (3.24) este de tip armonic (m arginit a: cu alte cuvinte radiat iile optice sunt cuprinse doar ntr-un domeniu spat ial restr ans) doar dac a exist a o valoare real a . Acest lucru este adev arat atunci c and |b| 1 deoarece = cos1 b. Revenind la relat ia de denit ie pentru b = ( A + D )/2 din (3.16) rezult a: b = 2 1+ d R1 1+ d R2

(3.25)

concluzie: pentru rezonatorii cu oglinzi sferice condit In ia de stabilitate este dat a de relat ia: 0 g1 g2 1 unde: g1 = 1 + g2 d R1 d = 1+ R2 (3.26)

cu d distant a dintre v arfurile oglinzilor s i R1 , R2 sunt razele oglinzilor (Figura 3.4). Dac a condit ia (3.26) nu este satisf acut a atunci este imaginar, sin devine sinh s i rezonatorul devine instabil (ym cres te indenit). Atunci c and n (3.26) inegalit a tile devin egalit a ti rezonatorii sunt rezonatori stabili condit ionat s i orice erori tabelul 3.1 sunt prezentate c mici la aliniere vor produce instabilit a ti. In ateva tipuri de rezonatori condit ionat stabili.

3.3. CONDIT IA DE STABILITATE

39

Tabela 3.1 Rezonatori stabili Tip de rezonator Reprezentare R1 R2 g1 g2

Confocal

Plan paralel

Concentric

d/2

d/2

Semisferic

40

CAPITOLUL 3. CAVITATEA REZONANTA

Uneori se prefer a utilizarea unor rezonatori instabili n care radiat ia urmeaz a drumuri divergente s i scap a din sistem dup a un singur parcurs dus- ntors. In astfel de sisteme energia nu este concentrat a pe axa optic a ci este disipat a n tot volumul rezonatorului ceea ce permite utilizarea unui volum mai mare de mediu activ s i o cres tere a randamentului de amplicare n materialul optic activ.

3.4 Bibliograe
[1] Mihai Delibas . Elemente de optic as i spectroscopie. Editura Universit a tii Al. I. Cuza, Ias i, 1997. [2] Dana Ortansa Dorohoi. Optica. Editura S t. Procopiu, Ias i, 1995. [3] Alain Orszag and Georges Hepner. Les lasers et leurs applications. Masson, Paris, 1980. [4] E.A. Bahaa Saleh and Carl Teich Malvin. Fundamentals of photonics. Wiley series in pure and applied optics. John Wiley and Sons, Inc, New York, 1991. [5] Gh. Singurel. Fizica laserilor. Universitatea Al. I. Cuza, Ias i, 1995.

C APITOLUL 4

Tipuri de laseri utilizat i n medicin a


Cuprins
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laseri. Clasicare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu rubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu semiconductori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul Nd : YAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu excimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu colorant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu Ar + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laserul cu He Ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 42 43 45 48 50 52 53 54 55 57 58

4.10 Laserul cu electroni liberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11 Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Introducere
Explozia puternic a de num arului de aplicat ii ale laserului n medicin a impune discutarea ntr-un capitol separat principalele caracteristici ale celor mai folosit i 41

42

CAPITOLUL 4. TIPURI DE LASERI UTILIZAT I IN MEDICINA

laseri n medicin a (Basting et al. [1], Fitz-Ritson [2], Herman [3], Benedikt [4], Juli a et al. [5], Pirastru [6], Robertson and Clark [7]). cuprinsul acestui capitol vom In ncerca o clasicare a laserilor dup a mai multe criterii astfel nc at s a e surprinse principalele caracteristici ale laserilor medicali.

Laseri. Clasicare.
Dup a starea de agregare a mediului activ Primul criteriu de clasicare a laserilor nu numai a laserilor medicali se refer a la mediul activ n care au loc procesele de pompaj s i emisie stimulat a. Astfel, laserii pot clasicat i n: laseri cu corp solid: laserul cu rubin, laserul Nd : YAG, laserul cu semiconductori, etc. laseri cu lichid: laseri cu colorant; laseri cu gaz: laserul cu CO2 , laserul cu Ar, laserul cu N2 etc. Pe l ang a aces ti laseri mai putem considera s i o categorie special a de laseri: laserii cu electroni liberi1 n care mediul activ este format dintr-un fascicul de electroni care trece printr-o regiune cu c amp magnetic variabil realiz and emisia coerent a de radiat ii. Cunosc and natura mediului activ al laserului se poate proiecta modul de rea plus se cunoas lizare a pompajului laser. In te foarte bine ntre ce nivele energetice ale sistemelor atomice se realizeaz a emisia stimulat as i de aici lungimea de und a a emisiei laser. Ajungem astfel un alt criteriu de clasicare a laserilor: Dup a lungimea de und a a radiat iei utile Laserii utilizat i n medicin a pot clasicat i n: laseri cu emisie n domeniu infraros u: laseri cu CO2 , ...
1 en.

Free Electron Laser (FEL)

4.2. LASERUL CU RUBIN

43

laseri cu emisie n spectru vizibil: laseri cu Ar, ... laseri cu emisie n ultraviolet: laserii cu excimeri, ... laseri cu emisie n domeniul radiat iilor X Lungimea de und a a radiat iei utile a unui laser este un parametru foarte important pentru aplicat iile medicale (v. Capitolul 6) datorit a faptului c a interact iunea ntre radiat ia laser s i diferite tesuturi este selectiv a, n sensul c a pentru anumite aplicat ii se vor utiliza diferite radiat ii cu diferite lungimi de und a. Dup a timpul de emisie a radiat iei utile De multe ori laserii pot clasicat i s i dup a timpul de emisie a radiat iei utile: laseri cu emisie continu a; laseri pulsat i: radiat ia util a este emis a n pulsuri cu perioade care pot s a ajung a p an a la valori foarte mici de ordinul femptosecundelor (1015 s). Nu trebuie confundat modul de emisie al radiat iei utile cu modul de utilizare a radiat iei n aplicat iile medicale, adic a nu trebuie s a se identice perioada de emisie a radiat iei utile cu timpul de utilizare ntr-o anumit a aplicat ie. De exemplu: se poate utiliza un laser cu emisie continu a cum este laserul cu CO2 pentru operat ii bazate pe fenomenul de ablat ie c and timpul de interact iune ntre tesut s i laser este foarte scurt (maxim 103 s). Uneori, mai ales n aplicat iile medicale, se consider a c a pulsurile laser care au perioada de ordinul secundelor sau zecilor de secunde identic a cu timpul de interact iune ntre radiat ie s i tesut sunt date de laseri cu emisie continu a. sect In iunile urm atoare vor descris i c a tiva laseri utilizat i n medicin a.

4.2 Laserul cu rubin


Laserul cu rubin este primul laser care emite n domeniul vizibil s i a fost construit de c atre Theodore MAIMAN (Maiman [8]). Rubinul este un oxid de aluminiu ( Al2O3 cunoscut s i sub numele de sar) n care o mic a parte din ionii de

44

CAPITOLUL 4. TIPURI DE LASERI UTILIZAT I IN MEDICINA

aluminiu este nlocuit a cu ioni de crom (Cr3+ : Al2O3 ). Nivelele energetice implicate n tranzit ia laser a rubinului sunt reprezentate n gura 4.1. Este cunoscut

3
3

F1
32

E(eV)

2
2

F2

R1

Pompaj

694,3nm laser

Figura 4.1 Nivelele energetice pentru tranzit ia laser la rubin faptul c a laserul cu rubin este un laser care lucreaz a cu trei nivele energetice: nivelul 3 este format din dou a benzi energetice situate la 550 nm (verde) s i 400 nm (violet). Aceste benzi de absorbt ie sunt responsabile s i de culoarea roz a rubinului. Radiat ia laser are lungimea de und a = 694, 3 nm (radiat ie de culoare ros ie). Pompajul se realizeaz a optic de pe nivelul 1 pe nivelul 3 utiliz and o lamp a cu desc arcare care nconjoar a rubinul. Lampa de desc arcare are un spectru are de emisie dar o fract iune din fotonii emis i sunt absorbit i s i se produce tranzit ia ionilor Cr3+ pe nivelul 3. Faptul c a nivelul 3 este un nivel larg duce la m arirea ecient ei procesului de absorbt ie. Au loc tranzit ii foarte rapide a ionilor de crom

4.3. LASERUL CU SEMICONDUCTORI

45

de pe nivelul 3 p an a pe nivelul 2 ( ntr-un timp de ordinul picosecundelor) n timp a tranzit ce timpul de viat a iilor spontane de pe nivelul 2 pe nivelul 1 este relativ acest fel se realizeaz lung (3 ms). In a o inversiune de populat ie ntre nivelul 2 s i 1. Amplicatorii rubin laser comerciali sunt livrat i sub form a bare de rubin cu lungimi cuprinse ntre 5 s i 20 cm av and o valoare a c as tigului de aproximativ 20 n mod puls. Ecient a unui astfel de laser (raportul dintre energia util a a radiat iei laser s i energia electric a consumat a) este de aproximativ 0.1% iar energia util aa radiat iei laser este de aproximativ 5 J (Orszag and Hepner [9], Saleh and Malvin [10]). medicin In a laserul cu rubin este utilizat n mod comutare Q2 ca un laser cu pulsuri scurte pentru tratarea leziunilor pigmentate benigne ale epidermei sau dermei. Deasemenea, acest laser este utilizat n medicina cosmetic a pentru epilare. Laserul cu rubin are rezultatele cele mai bune pentru ndep artarea p arului ros cat deoarece radiat ia laser ros ie emis a de c atre rubin este puternic absorbit a de pigmentul din p arul ros cat (bogat n melanin a). Din acest motiv r ad acina (foliculul) p arului se nc alzes te p an a la distrugere f ar a a afecta epiderma sau structurile celulare nvecinate (acest proces se numes te fototermoliz a).

4.3 Laserul cu semiconductori


Laserul cu semiconductor este ast azi cel mai cunoscut s i utilizat tip de laser n diferite tipuri de aplicat ii (aces ti laseri sunt utilizat i inclusiv la citirea CD-urilor, la imprimante ca s a amintesc doar dou a din cele mai cunoscute aplicat ii ale aces medicin tui tip de laser). In a laserul cu semiconductor este utilizat nc a n put ine ramuri medicale datorit a faptului c a laserul cu semiconductori este o realizare re ultimii ani se lativ recent a. In ncearc a nlocuirea laserilor as a-zis i clasici pentru aplicat iile medicale cu laseri cu semiconductori datorit a faptului c a aces ti laseri sunt mai compact i, sunt laseri portabili s i mai ieftini. De exemplu, n urologie, se
2 engl.

Q-switch mode

46

CAPITOLUL 4. TIPURI DE LASERI UTILIZAT I IN MEDICINA

ncearc a nlocuirea laserului Nd:YAG cu un laser cu semiconductori. Vom insista ceva mai mult asupra aplicat iilor n medicin a la sf ars itul acestei sect iuni. Mediul activ al laserului cu semiconductori este similar unei diode cu semiconductor s i, din acest motiv, laserul cu semiconductor este denumit s i diod a cele ce urmeaz laser. In a sunt explicate principiile de funct ionare a unei diode laser f ar a ns a a intra n am anunte legate de structura s i zica cristalelor semiconductoare3 . Diodele laser sunt formate dintr-o jonct iune p-n cu o dopare puternic a (concentrat ia impurit a tilor de dopare este 3 1023 2 1024 m3 ). Principalele procese care intervin la emisia laser n astfel de sisteme sunt: emisia laser are loc la recombinarea electron-gol de pe nivelele energetice s din banda de valent a i banda de conduct ie; o cuant a absorbit a n jonct iune duce la generarea unei perechi electron-gol, cresc and astfel probabilitatea de recombinare. Ca urmare a acestor procese poate avea loc o emisie stimulat a de fotoni. Inversiunea de populat ie necesar a pentru realizarea efectului laser se obt ine prin aplicarea unei tensiuni electrice directe pe jonct iune astfel nc at prin sc aderea barierei de potent ial cres te rata de obt inere a perechilor electron-gol prin tranzit ii ntre cele dou a benzi energetice. Prezent a impurit a tilor contribuie s i mai mult la realizarea inversiunii de populat ie. Deoarece n emisia laser emisia stimulat a trebuie s a e principalul proces de emisie s i absorbt ia trebuie s a e neglijabil a tensiunea aplicat a pe jonct iune trebuie s a dep as easc a o valoare prag dat a de relat ia: U> W e (4.1)

unde W este energia corespunz atoare benzii interzise s i e este sarcina electric a elementar a.
3 Structura

s i zica semiconductorilor sunt subiecte discutate pe larg n orice curs de corp

solid sau de electronic a

4.3. LASERUL CU SEMICONDUCTORI

47

Din punct de vedere tehnologic dioda laser este realizat a, de exemplu, din cristale semiconductoare de GaAs s i GaAl As dopate cu impurit a ti acceptoare de Zn s i impurit a ti donoare de Te (Figura 4.2).

Figura 4.2 Dioda laser Faptul c a laserii cu semiconductori sunt foarte compact i reprezint a un alt de celelalte tipuri laseri. Acest lucru se datoreaz avantaj fat a as i unei cavit a ti de de dimensiuni micronice format rezonant a a de cristalul semiconductor a c aror suprafet e sunt t aiate s i polizate corespunz ator radiat iilor laser emise precum s i a modului de funct ionare a laserului. Laserii cu semiconductor emit n domeniu infraros u sau n vizibil. Este de remarcat faptul c a lungimea de und a a radiat iei laser emise de astfel de sisteme poate modicat a prin ajustarea temperaturii la nivelul jonct iunii sau prin introducerea diodei ntr-un c amp magnetic a c arei intensitate poate modicat a.

48

CAPITOLUL 4. TIPURI DE LASERI UTILIZAT I IN MEDICINA

Laserii cu semiconductori pot lucra n regim continuu c and se obt in puteri de ordinul 1W = 106 W p an a la c a tiva W sau n regim declans at la puteri mult mai mari de ordinul 1 MW = 106 W. Pentru cres terea puterii utile n regim continuu de funct ionare se utilizeaz a mai multe diode dispuse ntr-o matrice astfel nc at de ajunge p an a la puteri utile de p an a la 100 W. Randamentul acestor laseri se apropie de 100% datorit a faptului c a aproape toat a energia electric a consumat a este utilizat a la producerea efectului laser. Diodele laser se utilizeaz a foarte frecvent n sisteme mobile de laseri cu aplicat ii n oftalmologie pentru coagul ari. Deasemenea diodele laser pot folosite s i n dermatologie pentru tratamente ale diverselor afect iuni legate de pigmentarea pielii sau n cosmetic a la ndep artarea p arului. As a cum am mai ment ionat de cele mai multe ori dioda laser tinde s a nlocuiasc a sistemele bazate pe alte tipuri de laseri. De exemplu, n cardiologie se utilizeaz a diode laser de mic a putere pentru suturi la nivelul vaselor de s ange, operat ii care erau c andva apanajul laserilor cu CO2 s i Ar.

4.4 Laserul Nd : YAG


Laserul Nd : YAG este unul din laserii cei mai utilizat i nu numai n medicin a dar s i n alte aplicat ii. Laserul Nd:YAG4 este un laser care emite n infraros u care foloses te ionii de Nd3+ sub form a de impurit a ti introduse ntr-un cristal de YAG (tipic concentrat ia de Nd n granat este de 1, 3 1026 m3 ). Acest tip de cristal este de culoare roz pal. Laserul Nd:YAG este considerat un laser cu 4 nivele energetice corespunz atoare ionului Nd3+ . C as tigul acestui laser este substant ial mai bun dec at cel al laserului cu rubin datorit a faptului c a este un laser cu 4 nivele (Figura 4.3). Nivelul 1 de nivelul fundamental, o energie sucient de mare fat are energia de 0, 2eV fat a a
4 Formula

acestui cristal de granat de Y s i Al impuricat este: Nd x Y3 x Al5 O1 2 dar pe scurt se : YAG sau pe scurt Nd : YAG

noteaz a

Nd3+

4.4. LASERUL Nd : YAG

49

Energia (eV)

32
2
4

F3/2

Pompaj

1,064m laser

1
0

4 4

I11/2 I9/2

Figura 4.3 Schema nivelelor energetice pentru Nd (s-au folosit notat iile spectroscopice)

de k B T = 0.026 eV la temperatura camerei, nc at se poate considera c a n condit ii normale de temperatur a acest nivel practic nu este populat. Pompajul se realizeaz a pe nivelul 3 format din 3 benzi de absorbt ie largi de aproximativ 30 nm a nivelului 3 fat de centrate pe 810, 750, 585 s i respectiv 525 nm. Timpul de viat a a pentru nivelul 2 este foarte mic (32 100 ns) n comparat ie cu timpul de viat a a nivelului 1 este de aproximatranzit ia spontan a sp 1, 2 ms. Timpul de viat a tiv 30ns astfel nc at se poate realiza inversiunea de populat ie ntre nivelul 1 s i 2 ntre care are loc tranzit ia laser corespunz atoare ( = 1, 064m). Pompajul laserului Nd : YAG se poate realiza e optic direct pe nivelele de absorbt ie ca s i n cazul laserului cu rubin e, mai ecient, prin utilizarea unor laseri cu semiconductori. Randamentul laserului Nd : YAG este de aproximativ

50

CAPITOLUL 4. TIPURI DE LASERI UTILIZAT I IN MEDICINA

2 3% ind randamentul cel mai mare pentru laserii cu solid cu except ia laserilor cu semiconductori. Cavitatea rezonant a este asem an atoare celei utilizate n cazul laserului cu rubin. Laserul cu Nd : YAG este un laser care funct ioneaz a n regim continuu s i se obt in puteri de p an a la 50 100 W5 . Deasemenea, laserul cu Nd : YAG poate funct iona s i n mod blocat, ceea ce permite atingerea unui puls scurt > 20 ps cu un intervalul de timp ntre pulsuri de 1 3 ns. Laserul Nd : YAG este un instrument folosit intens n chirurgie datorit a faptului c a prin efectele termice pe care le produce poate provoca vaporizarea s i/sau t aierea diferitelor tipuri de tesuturi. Singura problem a care se ridic a n calea utiliz arii pe scar a larg a a acestui tip de laser n chirurgie este costul ridicat al brelor optice s i a sondelor utilizate pentru transmiterea radiat iei c atre tesut. ultimii ani s-au realizat o serie In ntreag a de laseri care utilizeaz a cristalul YAG dar impuricarea se face cu ioni diferit i. Astfel: laserul Holmiu:YAG este un laser n infraros u = 2, 1m utilizat n artroscopie, pentru lithotripsie (distrugerea calculilor biliari sau renali) n cazul utiliz arii unor puteri mari sau n oftalmologie pentru sistemele mai put in puternice. Laserul Erbiu:YAG emite tot n infraros u = 2, 94m are foarte multe aplicat ii n ortopedie sau n stomatologie (datorit a t aieturilor extrem de precise ce se pot realiza n tesutul osos, acest laser este denumit s i mai plastic fer astr au s i mas ina de g aurit pentru oase). Laserul Er:YAG mai este utilizat s i n dermatologie pentru re ntinerirea pielii.

4.5 Laserul cu excimer


Laserul cu excimer ocup a un loc deosebit n panoplia laserilor din lume. Acest loc deosebit este dat de faptul c a sunt laseri care emit n ultraviolet (lungimea de
5 La

funct ionarea n regim continuu a acestui tip de laser contribuie s i caracteristicile de

bun conductor de c aldur a a cristalului Nd : YAG (coecientul de transmisie a c aldurii este K = 0, 14 W cm1 K1 )

4.5. LASERUL CU EXCIMER

51

und a pentru ArF este = 193nm iar pentru KrF are valoarea = 248nm) s i pentru c a folosesc drept mediu activ molecule excimere. Aceste molecule sunt uoruri de gaze nobile (exemplu KrF) care nu pot exista dec at n st ari electronice excitate deoarece starea fundamental a este o stare repulsiv a (de aici s i denumirea de excimer). Tranzit ia laser (v. Figura 4.4) are loc ntre nivelul excitat s i nivelul fundamental, ntre care exist a o inversiune de populat ie natural a (nu exist a molecule n starea fundamental a). Halogenurile gazelor rare se formeaz a rapid n stare ex-

12

10

Kr ( P
8
+ 2

+ 2

1/2

)+F

Energia (eV)

D
6

Kr ( P
1/2

3/2

)+F

C B
4
1/2

3/2

tranzi ia laser
2

(A
0

3/2

,A

1/2

Kr+F( P

3/2,1/2

1/2

d (x10

-10

m)

Figura 4.4 Tranzit ia laser la un laser cu excimer (KrF). citat a deoarece gazul nobil n stare excitat a are aceeas i anitate pentru halogeni ca s i metalele alcaline. Laserul cu excimer lucreaz a n regim pulsat cu o energie maxim a pe puls de aproximativ 500 mJ. Datorit a faptului c a radiat ia laserului cu excimer este n domeniul ultraviolet

52

CAPITOLUL 4. TIPURI DE LASERI UTILIZAT I IN MEDICINA

principalele efecte asupra tesuturilor vii sunt efectele fotochimice s i ablat ia laser prin fotodescompunere (v. Capitolul 6). Datorit a acestor efecte laserul cu excimer se utilizeaz a at at n microchirurgie (ideal pentru operat ii la nivelul ochiului sau n stomatologie) dar s i n terapia fotodinamic a sau n tratamentele dermatologice. Vom sublinia doar una din caracteristicile laserului cu excimer ca un instrument ideal n microchirurgie: laserul cu excimer ndep arteaz a prin act iunea direct a asupra tesuturilor doar 0,25 microni din tesut pe puls, adic a 1/200 din grosimea unui r de p ar.

4.6 Laserul cu colorant


Moleculele colorant ilor organici sunt molecule mari s i foarte complexe. Ca orice molecul a complex as i molecula de colorant are st ari energetice de vibrat ie s i rotat ie at at n starea de singlet (S) c at s i n starea de triplet ( T ) (v. Figura 4.5). St arile de singlet au un electron cu spinul antiparalel cu ceilalt i electroni n timp ce n starea de triplet electronii au spinii orientat i paralel. Tranzit iile laser au loc ntre diferite nivele energetice astfel nc at laserul cu colorant este un laser acordabil (lungimea de und a a radiat iei fotonilor laser variaz a funct ie de nivelele energetice ntre care are loc tranzit ia). De exemplu: laserul cu rodamin a-6G este acordabil n mod continuu ntr-un domeniu de lungimi de und a cuprins ntre 560nm s i 640nm. Pompajul la acest laser se realizeaz a de obicei prin utilizarea radiat iei provenite de la un alt laser (de obicei cu Ar + ). Laserul cu rodamin a funct ioneaz a n regim continuu s i are o putere maxim a n fascicul de 100mW. Laserul cu colorant este utilizat n medicin a mai ales n tratamentele dermatologice s i cosmetice n care, spre exemplu, se ndep arteaz a semne din nas tere (as a numitele pete de vin6 ) cu un laser acordabil pe o lungime de und a de 585 nm.
6 engl.

port-wine stains

4.7. LASERUL CU CO2

53

T3
S2
5 4 3 2 1

Energia

T2
S1
Laser

T1

S0

St ri singlet

St ri triplet

Figura 4.5 Nivele energetice si tranzit ia laser n cazul unui laserului cu colorant

4.7 Laserul cu CO2


Laserul cu CO2 este unul din cei mai ecient i laseri care emit n infraros u. Acest tip de laser lucreaz a n mod continuu s i poate ajunge la o putere maxim a n fascicul de 100W. laserul cu CO2 (s In i n general n cazul laserilor a c aror mediu activ este un gaz poliatomic: N2 , CO, HCl etc.) tranzit iile laser au loc ntre diverse nivele energetice de vibrat ie (v. Figura 4.6) caracterizate de numerele cuantice de vibrat ie corespunz atoare notate aici (q1 , q2 , q3 ) corespunz atoare modului simetric s i antisimetric de vibrat ie dar s i unei mis c ari de vibrat ie tip ndoire7 . Inversiunea de populat ie este realizat a prin ciocniri ale moleculei de CO2 cu moleculele excitate
7 engl.

bend

eV

54

CAPITOLUL 4. TIPURI DE LASERI UTILIZAT I IN MEDICINA

0.5

(050)

0.4

(200) (001) (040)

Energia

0.3
(030)

10,6mm

9,6 m

(100)

0.2
(020)

(010)

0.1

(000) mod simetric mod antisimetric mod "ndoire"

0.0

Figura 4.6 Nivelele energetice de vibrat ie a moleculei de CO2 utilizate la tranzit iile laser.
(obt de N2 inute ntr-o desc arcare n atmosfer a de azot). medicin In a, laserul cu CO2 este un dispozitiv care nu ar trebui s a lipseasc a

din orice sal a de operat ii chirurgicale (indiferent de specialitatea medical a) ind cunoscut prin efectele termice, de t aiere s i de evaporare ceea ce permite s i o cau chirurgia modern terizare rapid a a zonei afectate. In a laserul cu CO2 este perfect adaptat unei metode moderne: laparoscopia ceea ce permite obt inerea unor rezultate maxime f ar a distrugeri prea mari a tesuturilor s an atoase nvecinate.

4.8 Laserul cu Ar +
Laserul cu Ar + este un laser care lucreaz a n mod continuu iar principalele tranzit ii laser corespund unor lungimi de und a de 514, 5 nm (verde) s i respec-

eV

4.9. LASERUL CU HE NE

55

tiv 488 nm (albastru). Fiind un laser cu emisie n domeniul vizibil al spectrului electromagnetic se pot utiliza cu succes brele optice pentru dirijarea fasciculului c atre zona de interes n diverse aplicat ii. Puterea maxim a emisiei laser pe 514 nm este de aproximativ 10 W. Ionizarea s i pompajul se realizeaz a ntr-o desc arcare continu a n gaz la o presiune mic a (1 10torr). Un asemenea sistem are un randament sc azut de aproximativ 0, 05%. Pentru a cres te ecient a emisiei laser se aplic a un c amp magnetic axial de 500 1000 Gs ceea ce duce implicit la cres terea densit a tii de curent pe desc arcare. Laserul cu Ar este utilizat n primul r and n oftalmologie pentru fotocoagu trecut a fost utilizat s lare. In i n dermatologie la tratamentul leziunilor pielii n zonele puternic vascularizate pentru coagulare dar a fost nlocuit de laserii cu cele mai multe cazuri laserul cu Ar vapori de cupru sau de laserii cu colorant. In se utilizeaz a ca laser de pompaj pentru laserii acordabili care utilizeaz a colorant i.

4.9 Laserul cu He Ne
Laserul cu He Ne este unul din cele mai utilizate dispozitive nu numai n medicin a dar s i n multe alte aplicat ii (de exemplu: cititoare de coduri de bare n magazine universale sau, nainte de realizarea pe scar a larg a a laserului cu semiconductori, se utilizau s i ca indicatoare luminoase) deoarece poate realizat n variante compacte s i relativ ieftine. Schema nivelelor energetice pentru laserul He Ne este prezentat a n Figura 4.7. Laserul He Ne poate emite n vizibil 0 = 632, 8 nm s i n infraros u 0 = 3.39m n mod continuu cu o putere de aproximativ 1 mW. Pompajul n cazul laserilor cu He Ne se realizeaz a prin obt inerea unei desc arc ari n He n care predomin a procesele de ionizare: He + e He+ + 2e

56

CAPITOLUL 4. TIPURI DE LASERI UTILIZAT I IN MEDICINA

22 21 20
Energia (eV)

He
1

Ne
1

22 21 2p54p
632.8nm

s 2s

2p55s 2p54s

3.39 m

1s 2s 3S

20 19 18 17 16
Energia (eV)

19 18 17 16

2p53p

2p53s

Figura 4.7 Schema nivelelor energetice si tranzit iile laser pentru laserul He Ne.

s i de excitare: He + e He + e Atomul de Ne este adus n stare excitat a prin ciocniri cu atomii de He:

Ne + He Ne + He

Laserul cu He Ne se utilizeaz a n medicin a n tratamentul diferitelor afect iuni ORL [11] datorit a efectelor fotochimice pe care le induce. Acest tip de laser mai este utilizat s i n tratamentul artritelor [2].

4.10. LASERUL CU ELECTRONI LIBERI

57

4.10 Laserul cu electroni liberi


Laserul cu electroni liberi, prescurtat FEL8 utilizeaz a un c amp magnetic variabil produs de un ansamblu de magnet i as ezat i periodic cu polarit a ti alternante. Mediul activ este format dintr-un fascicul de electroni relativis ti care se mis c a n acest c amp magnetic variabil. Aces ti electroni nu sunt legat i n atomi (de aici s i denumirea de laser cu electroni liberi) dar nici nu sunt electroni cu adev arat liberi deoarece mis carea acestora este guvernat a de c ampul magnetic variabil. Prin dirijarea mis c arii n c ampul magnetic variabil electronii pot accelerat i ( n cazul acesta are loc echivalentul inversiunii de populat ie) s i apoi tot i aces ti electroni sunt fr anat i puternic c and are loc emisia stimulat a. Prin modul n care are loc emisia laser n cazul laserului cu electroni liberi ( n funct ie de energia fasciculului de electroni s i de perioada c ampului magnetic) fotonii emis i pot avea lungimi de und a de la ultraviolet p an a la infraros u ndep artat. De exemplu: laserul cu electroni liberi de la Universitatea Paris emite n ultraviolet 200 nm, la Universitatea Stanford, California emite n vizibil s i infraros u 0 = 500 nm 10m. De regul a acest tip de laser lucreaz a n mod pulsat cu o energie de emisie laser pe puls de aproximativ 1 mJ. laserul cu electroni liberi este utilizat Prin excelent a n cercetare deoarece pentru realizarea acestuia este nevoie de obt inerea unor fascicule de electroni relativiste cu o energie foarte bine controlat a. Legat de aplicat iile n medicin a, laserul cu electroni liberi a fost utilizat de exemplu la studiul ablat iei laser pe diferite lume sunt materiale de interes medical [12, 13]. In n derulare o serie ntreag a de cercet ari privind aplicat iile medicale ale laserului cu electroni liberi nc at se propune nlocuirea altor tipuri de laser cu acest tip [4]. Marele avantaj al laserului cu electroni liberi const a n faptul c a se poate controla foarte bine energia fasciculului laser, modul de aplicare a pulsurilor laser s i nu n ultimul r and lungimea de und a a radiat iei laser.
8 engl.

Free Electron Laser

58

CAPITOLUL 4. TIPURI DE LASERI UTILIZAT I IN MEDICINA

4.11 Bibliograe
[1] Dirk Basting, Klaus Pippert, and Uwe Stamm. History and future prospects of excimer laser technology. RIKEN Review, 43:1422, 2002. [2] Don Fitz-Ritson. Lasers and their therapeutic applications in chiropractic. J. Can. Chiropr. Assoc., 45(1):2634, 2001. [3] Sonia Herman. Aparatura medical a. Editura Teora, Bucures ti, 2000. [4] Jean Benedikt. Medical and surgical applications of fels. invited paper, 1995. [5] J. E. Juli a, V. Aboites, and M. A. Casillas. Co2 laser interaction with biological tissue. Instrumentation and Development, 3(10):5359, 1998. [6] Alessio Pirastru. Laser in medicina. Seminario conclusivo, Corso di Ottica Quantistica, 2001. [7] John H. Robertson and W. Craig Clark. Lasers in neurosurgery. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1988. [8] Th. Maiman. Nature, 187:493, 1960. [9] Alain Orszag and Georges Hepner. Les lasers et leurs applications. Masson, Paris, 1980. [10] E.A. Bahaa Saleh and Carl Teich Malvin. Fundamentals of photonics. Wiley series in pure and applied optics. John Wiley and Sons, Inc, New York, 1991. [11] ANDREW F. MESTER, JAMES B. SNOW, and PAUL SHAMAN. Photochemical effects of laser irradiation on neuritic outgrowth of olfactory neuroepithelial explants. OTOLARYNGOLOGY: HEAD AND NECK SURGERY, 105 (3):449456, September 1991. [12] J. Sturman, J. Adair, Z. Marka, M. Albert, P. Hari, and N. Tolk. Photoablation studies at the vanderbilt free electron laser. reserch notes.

4.11. BIBLIOGRAFIE

59

[13] Kin Foong Chan, Daniel X. Hammer, T. Joshua Pfefer, Ashley J. Welch, and E. Duco Jansen. Fluorescence-based temperature measurements in laserinduced vapor bubbles. reserch notes.

Partea II Aplicat ii n medicin a

61

C APITOLUL 5

Interact iunea radiat iei luminoase cu materia


Cuprins
5.1 Reexia s i refract ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legile reexiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legile refract iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 5.3 5.4 Impr as tierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absorbt ia luminii de tesutul viu . . . . . . . . . . . . . . . . . . M asurarea propriet a tilor optice ale tesuturilor . . . . . . . . . . Determinarea experimental a a coecientului total de absorbt ie 5.5 Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 65 65 68 70 73 73 78

Principalele aplicat ii ale laserilor n medicin a se bazeaz a pe interact iunea radiat iei laser cu materia vie. Deoarece laserul este o surs a de energie luminoas a cu anumite propriet a ti, pe l ang a procesele de interact iune ntre lumin as i materie ( n general) va trebui s a e studiate s i caracteristicile acestei interact iuni pentru radiat ia acest capitol vor discutate fenomenele care se manilaser ( n particular). In fest a c and materia (s i n special materia vie) este supus a iradierii cu radiat ii electromagnetice neionizante (cu radiat ii luminoase) (Andersen [1], Federici et al. [2], Cheong et al. [3]). 63

64

CAPITOLUL 5. INTERACT IUNEA RADIAT IEI LUMINOASE CU MATERIA

Figura 5.1 Interact iunea radiat iei luminoase cu materia

Atunci c and un fascicul luminos incident act ioneaz a asupra unui material oarecare se manifest a trei fenomene: reexia s i refract ia, absorbt ia s i mpr as tierea (Figura 5.1) (Born and Wolf [4]). Aceste trei fenomene vor discutate n acest capitol. Nu vom insista asupra demonstrat iilor unor formule cunoscute din optic a obt s i care pot cu us urint a inute de c atre cititor prin consultarea bibliograei.

5.1 Reexia si refract ia


Reexia s i refract ia sunt fenomene care apar la suprafat a de separat ie dintre dou a medii cu indici de refract ie diferit i. Aceste fenomene apar simultan s i sunt mediile opace, de obicei, efectul refract descrise de formulele lui Fresnel. In iei este dicil de m asurat datorit a absorbt iei s i mpr as tierii. Legile reexiei s i refract iei sunt studiate n optica electromagnetic as i geo cazul laserului, ca metric a (Saleh and Malvin [5], Delibas [6], Dorohoi [7]). In surs a de lumin a reexia s i refract ia sunt fenomene guvernate de aceleas i legi ca gura 5.2 sunt reprezentate fenomes i n cazul surselor de lumin a obis nuite. In de separat nele de reexie s i refract ie clasice (suprafat a ie plan a, medii transpa-

5.1. REFLEXIA S I REFRACT IA

65

Figura 5.2 Reexia si refract ia luminii

rente omogene s i izotrope). S a ret inem c a la reexie s i refract ie nu se modic a aceste condit frecvent a radiat iilor optice incidente. In ii, reamintim legile reexiei s i refract iei.

Legile reexiei
Legile reexiei pot enunt ate astfel: Direct ia de propagare a undelor incidente, reectate s i normala la suprafat a de separat ie sunt drepte coplanare; is Unghiul de incident a i de reexie i sunt egale: i=i (5.1)

Legile refract iei


cazul refract In iei legile pot enunt ate astfel:

66

CAPITOLUL 5. INTERACT IUNEA RADIAT IEI LUMINOASE CU MATERIA

Direct ia de propagare a undei incidente, undei refractate s i normala la suprafat a de separat ie dintre cele dou a medii sunt drepte coplanare; is Unghiul de incident a i de refract ie r satisfac relat ia: n sin i = n sin r (5.2)

unde n s i n sunt indicii de refract ie ai mediului incident s i mediului n care are loc refract ia. Observat ie: Fenomenele de reexie s i refract ie care are loc pe o suprafat a lucioas a ce separ a dou a medii transparente se numes te reexie s i refract ie specular a. Pentru a caracteriza fenomenele de reexie s i refract ie din punct de vedere a cantit a tii de radiat ie reectat a/refractat a se pot deni dou a m arimi zice astfel: reectivitatea unei suprafet e reprezint a raportul dintre intensit a tile c ampurilor practic electrice corespunz atoare undei reectate s i a unei incidente. In a este mai convenabil s a se foloseasc a reectant a raportul intensit a tilor celor dou a unde (incident as i reectat a) ind proport ional a p atratul reectivit a tii. Reectivitatea , polarizas i reectant a sunt m arimi zice care depind de unghiul de incident a rea radiat iei s i indicele de refract ie al materialelor care formeaz a suprafat a de sunt date de formulele lui separat ie. Relat iile pentru reectivitate s i reectant a Fresnel: E sin(i r ) = E sin(i + r ) E tan(i r ) = E tan(i + r ) E 2 sin r cos i = E sin(i + r ) E 2 sin r cos i = E sin(i + r ) cos(i r ) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6)

unde E, E , E sunt amplitudinile c ampului electric incident, reectat s i refractat s i semnele corespunz atoare , corespund componentelor perpendiculare s i,

5.1. REFLEXIA S I REFRACT IA

67

respectiv, componentelor paralele ale acestor amplitudini. Reectant ele n ecare plan (paralel s i perpendicular) sunt date de relat iile: R = R E E E E
2

(5.7)
2

(5.8)

gura 5.3 sunt reprezentate valorile m In arimilor R s i R funct ie de unghiul de pentru cazul c incident a and n = 1 s i n = 1, 33 (indicii de refract ie a aerului s i ai apei). Unghiul pentru care R = 0 se numes te unghi Brewster s i n cazul apei

1.0

0.8

Reflectan a

0.6

0.4

R
0.2

perp.

R
0.0 0 20 40 60

paralel

80

Unghiul de inciden

Figura 5.3 Reectant ele R si R pentru cazul unei suprafet e de separat ie ntre aer n = 1 si ap a n = 1.33 este de aproximativ 53o ( n cazul unei unde incidente total nepolarizate care cade sub acest unghi pe suprafat a de separat ie sub acest unghi Brewster atunci unda

68

CAPITOLUL 5. INTERACT IUNEA RADIAT IEI LUMINOASE CU MATERIA

reectat as i unda refractat a devin liniar polarizate). Din gura 5.3 se observ a c a la apropiat incident a a de incident a normal ai aproximativ egal a cu: R = R 0 cele dou a reectant e au o valoare 2.006 102 . Aceast a valoare mic a nu este de

neglijat n ceea ce prives te sigurant a n lucru cu laserii utilizat i n medicin a astfel nc at trebuie s a e luate m asuri de protect ie necesare pentru a mpiedica radiat ia reectat a de tesuturi s a produc a efecte nedorite. aplicat In iile medicale ale laserilor, reexia s i refract ia joac a un rol important doar c and este iradiat un mediu transparent (e.g. tesutul corneei). Totus i, aici a fost discutat a doar reexia as a zis specular a ( n care suprafat a de separat ie este duce la plan as i un fascicul de lumin a paralel a care cade pe aceast a suprafat a aparit ia a dou a fascicule de lumin a paralel a: unul reectat s i unul refractat). In cele mai multe cazuri ns a reexia este o reexie difuz a deoarece marea majoritate a tesuturilor nu au suprafet e de separat ie perfect plane s i lustruite.

5.2 Impr a stierea


Un alt proces care are loc c and radiat iile optice p atrund ntr-un anumit material ( n particular s i la interact iunea radiat iei laser cu tesuturi) este mpr as tierea. De obicei, materialele care interact ioneaz a cu radiat iile electromagnetice sunt formate din molecule complexe n interiorul c arora se manifest a leg aturi chimice. Sub inuent a radiat iilor electromagnetice particulele nc arcate electric sunt acest caz sarcinile electrice pot s puse n mis care de oscilat ie fort at a. In a reemit a radiat ii electromagnetice produc and mpr as tierea radiat iei incidente. Trebuie s a observ am c a fenomenul de mpr as tiere are loc pentru frecvent e de vibrat ie diferite de frecvent ele naturale de vibrat ie (pentru care unda electromagnetic a este absorbit a) s i implicit amplitudinea radiat iei mpr as tiate este mult mai mic a dec at amplitudinea undei corespunz atoare rezonant ei. Deasemenea faza oscilat iei fort ate difer a de cea incident a produc and o ncetinire a fotonilor ntr-un mediu mai dens. Se pot distinge dou a tipuri de mpr as tieri: mpr as tieri elastice s i mpr as tieri inelas-

TIEREA 5.2. IMPRAS

69

tice n funct ie modul n care se redistribuie energia fotonului incident n procesul de mpr as tiere. Astfel, n cazul mpr as tierii elastice fotonul incident s i mpr as tiat au aceeas i energie. Un tip special de mpr as tiere elastic a este mpr as tierea Rayleigh. Impr as tierea Rayleigh are loc atunci c and particulele care determin a mpr as tierea acest tip de sunt mai mici dec at lungimea de und a a radiat iei incidente. In mpr as tiere unghiul de mpr as tiere este invers proport ional cu lungimea de und a (legea Rayleigh) s i intensitatea radiat iei mpr as tiate de pinde de indicele de refract ie a materialului respectiv. Impr as tierea Rayleigh este o mpr as tiere elastic a nc at lumina mpr as tiat a are aceeas i valoare pentru num arul de und aks i lungime de und a ca s i lumina incident a. S a consider am o und a electromagnetic a plan a care este incident a normal pe un mediu de mpr as tiere ngust de grosime L. Intensitatea undei electromagnetice mpr as tiate este dat a de relat ia: I (z) = I0 exp(s z) unde s este coecientul de mpr as tiere (Figura 5.4). Un tip important de mpr as tiere inelastic a este mpr as tierea Brillouin. Acest tip de mpr as tiere provine de la o und a acustic a care se propag a n materialul res pectiv s i induce neomogenit a ti ale indicelui de refract ie. Impr as tierea Brillouin a luminii poate avea loc spre frecvent e mai mari (sau mai mici) funct ie de modul n care se deplasa la momentul interact iunii cu fotonul a particulelor mpr as tietoare (acestea se mis c a spre sau dinspre sursa de lumin a). Acest fenomen poate privit ca un efect Doppler optic n care frecvent a fotonilor mpr as tiat i se m ares te sau se interact mics oreaz a. In iunea laser-t esut mpr as tierea Brillouin devine semnicativ a doar n timpul gener arii undelor de s oc. Dac a m arimea particulelor care contribuie la mpr as tierea undelor electromagnetice devine comparabil a cu lungimea de und a incident a (e.g. n cazul celulelor sangvine) teoria mpr as tierii Rayleigh nu se mai aplic as i apare mpr as tierea (5.9) la puterea a 4-a (
1 ) 4

70

CAPITOLUL 5. INTERACT IUNEA RADIAT IEI LUMINOASE CU MATERIA

600
tiat

500 400 300 200 100 0 300

UV

VIS

IR

Intensitatea mpr

400

500

600

700
(nm)

800

Lungimea de und

Figura 5.4 Legea mpr a stierii Rayleigh pentru ultraviolet apropiat (UV), vizibil (VIS) si infraro su apropiat (IR).

Mie. Cele dou a tipuri de mpr as tiere difer a n dou a aspecte importante: n pri mai slab mul r and mpr as tierea Mie prezint a o dependent a a a intensit a tii radiat iei de mpr as tiate cu lungimea de und a ( x cu 0.4 x 0.5) fat a mpr as tierea al doilea r Rayleigh ( 4 ). In and mpr as tierea Mie are loc preferent ial pe direct ia radiat iei incidente n timp ce mpr as tierea Rayleigh are o distribut ie dup a unghiul de mpr as tiere proport ional a cu 1 + cos2 .

5.3 Absorbt ia luminii de tesutul viu


Absorbt ia este un alt proces zic care poate avea loc n cazul interact iunii un esent fenomenul de absorbt delor electromagnetice cu un anumit material. In a ie

5.3. ABSORBT IA LUMINII DE T ESUTUL VIU

71

a luminii corespunde unei conversii a energiei fotonilor incident i n alte forme de energie, n general neradiative. Fenomenul de absorbt ie este caracterizat la nivel macroscopic de legea absorbt iei (legea Lambert-Beer): I (z) = I0 exp(z) (5.10)

unde este coecientul de absorbt ie care este proport ional cu densitatea sistemelor atomice care absorb ( N ) s i cu sect iunea ecace de absorbt ie astfel nc at: = N (5.11)

Coecientul de absorbt ie este o m arime care depinde de tipul de material absorbant s i de lungimea de und a a radiat iei incidente. La nivel microscopic absorbt ia corespunde unei tranzit ii a moleculelor absorbantului de pe un nivel energetic inferior pe un nivel energetic superior sub ). Apoi energia act iunea radiat iei incidente (este deci un fenomen de rezonant a moleculei excitate intr a ntr-un fenomen de relaxare s i diferent a de energie este consumat a pentru diferite procese (de exemplu: nc alzirea tesutului, evaporarea apei, denaturarea macromoleculelor, react ii fotochimice etc.) Deoarece aceste procese stau la baza aplicat iilor laserilor n medicin a vom reveni cu am anunte asupra acestui fenomen de absorbt ie. Revenind la principalele procese care duc la atenuarea intensit a tii radiat iei electromagnetice incidente se poate calcula un coecient total de atenuare ca ind suma dintre coecientul de absorbt ie s i cel total de mpr as tiere s : t = + s s i corespunz ator drumul liber mediu total va : Lt = 1 1 = t + s (5.13) (5.12)

marea lor majoritate materialele care interact In ioneaz a cu radiat ia luminoas a sunt medii n care are loc at at fenomenul de mpr as tiere c at s i absorbt ia unei

72

CAPITOLUL 5. INTERACT IUNEA RADIAT IEI LUMINOASE CU MATERIA

acest caz se denes p art i din energia fotonilor incident i (medii tulburi1 ). In te o m arime zic a numit a albedo optic a (Figura 5.5) care determin a care din cele dou a procese considerate predomin a: a= s s = t s + (5.14)

1.0

a=0.1cm
0.8

-1

Albedo

0.6

a=1cm

-1

0.4

a=10cm
0.2

-1

0.0 0.1 1 10 100 1000


-1

Coeficientul de mpr

tiere

(cm )

Figura 5.5 Albedo optic funct ie de coecientul de mpr a stiere s pentru diferit i coecient i de absorbt ie . sect In iunile urm atoare vom analiza c ateva tehnici experimentale care permit m asurarea acestor propriet a ti optice n cazul interact iunii radiat iilor luminoase cu tesuturile.
1 en.

turbid

ILOR OPTICE ALE T 5.4. MASURAREA PROPRIETAT ESUTURILOR

73

5.4 M asurarea propriet a tilor optice ale tesuturilor


Utilizarea pe scar a larg a a laserilor n medicin a a dus la dezvoltarea unor tehnici pentru m asurarea propriet a tilor optice ale tesuturilor de interes. Aceste tehnici permit m asurarea unor m arimi zice cum sunt: intensitatea transmis a, reectat a sau mpr as tiat a. Absorbant a este greu de m asurat direct datorit a faptului c a fotonii absorbit i de tesut nu mai pot detectat i. Din acest motiv intensitatea funct : Iincident Ire f lectat Iimprastiat . In absorbit a se calculeaz a prin diferent a ie de metoda experimental a adoptat a se poate determina coecientul total de atenuare sau coecientul de mpr as tiere s i absorbt ie. Prin rotirea detectorului se pot obt ine informat ii despre gradul de anizotropie al acestor fenomene.

Determinarea experimental a a coecientului total de absorbt ie


gura 5.6 sunt reprezentate schematic trei aranjamente experimentale penIn tru m asurarea atenu arii totale a luminii n diferite tipuri de tesuturi. Cea mai simpl a metod a pentru m asurarea atenu arii totale este schit at a n Fig. 5.6a. Prin utilizarea unui divizor de fascicul (de obicei 50% din radiat ii sunt reectate s i restul de 50% sunt radiat ii transmise) se obt ine un semnal de referint a s i cealalt a parte din radiat ie ajunge la proba de tesut. Un alt detector este plasat n spatele tesutului s i m asoar a intensitatea radiat iei transmise. Raportul dintre semnalele culese de cele dou a detectoare corespunde atenu arii radiat iei luminoase n tesut s i conform legii de absorbt ie (5.10) se poate aa coecientul de atenuare. Metoda propus a aici nu poate discrimina ntre fenomenul de absorbt ie s i acelas de mpr as tiere a radiat iilor luminoase. In i timp, n aceast a metod a simpl a se neglijeaz a faptul c a pe tesutul respectiv are loc s i un fenomen de reexie a radiat iei. Reexia direct a poate evaluat a prin plasarea unui alt detector n fat a tesutului dar pentru reexia difuz a trebuie s a se utilizeze sfere integratoare. Figura 5.6b este prezentat un aranjament experimental pentru m In asurarea absorbant ei. Componenta de baz a n acest experiment este sfera integratoare (Jac-

74

CAPITOLUL 5. INTERACT IUNEA RADIAT IEI LUMINOASE CU MATERIA

Figura 5.6 M asurarea atenu arii totale a luminii n diferite tipuri de tesuturi (a) m asurarea atenu arii totale; (b) M asurarea absorbt iei; (c) M asurarea distribut iei unghiulare pentru mpr a stiere.

ILOR OPTICE ALE T 5.4. MASURAREA PROPRIETAT ESUTURILOR

75

quez and Kuppenheim [8]). Sfera integratoare are un strat reect ator cu un coecient de reexie foarte mare. Un detector integral m asoar a lumina care nu a fost absorbit a de tesut. M asur atorile experimentale se realizeaz a n dou a etape: n primul r and se noteaz a valorile indicate de detectori f ar a tesut s i mai apoi n prezent a tesutului astfel nc at diferent a dintre valorile m asurate n cele dou a cazuri este proport ional a cu absorbant a probei. T in and seama de dimensiunile geometrice ale tesutului se poate obt ine coecientul de absorbt ie. Pentru a obt ine s i dependent a unghiular aa mpr as tierii radiat iilor luminoase de c atre tesuturi se foloses te un detector care are posibilitatea de a se roti n jurul probei (Figura 5.6c). Principalul dezavantaj ale tehnicilor prezentate mai sus este acela c a nu se pot realiza simultan. Se s tie c a propriet a tile optice ale tesuturilor biologice sunt alterate de nc alzirea datorat a expunerii radiat iilor laser s i este necesar a aarea tuturor acestor coecient i n acelas i timp. Un aranjament experimental care satisface este reprezentat schematic aceast a cerint a n Figura 5.7. Dispozitivul cuprinde

Figura 5.7 M asurarea simultan a a propriet a tilor optice ale tesuturilor utiliz and dou a sfere integratoare. Detectorii utilizat i m asoar a intensitatea radiat iei coerente transmise Tc, intensitatea radiat iei difuzate Td si intensitatea radiat iei reectate difuz Rd.

76

CAPITOLUL 5. INTERACT IUNEA RADIAT IEI LUMINOASE CU MATERIA

dou a sfere aproape identice pozit ionate n fat a s i n spatele tesutului investigat (Pickering et al. [9]). Una din sfere integreaz a toate radiat iile reectate sau mpr as tiate sub un unghi mai mare de 90o . Radiat iile transmise s i cele mpr as tiate sub unghiuri mai mici dec at 90o sunt m asurate cu ajutorul celei de a doua sfere acest fel cu doar 3 detectori toate m integratoare. In asur atorile pot realizate simultan. Se poate nt ampla, ns a, ca o mic a fract iune de lumin a din ecare sfer a s a penetreze tesutul s i s a ajung a pe cealalt a sfer a (Beekyc et al. [10]). Inainte de a da o list a cu principalii parametrii optici pentru diverse tipuri de tesuturi trebui s a subliniem faptul c a toate aceste m arimi se modic a n timpul expunerii la radiat ia laser. De exemplu: carbonizarea tesutului duce la cres terea absorbt iei. Totus i, n marea majoritate a cazurilor nu trebuie s a se ajung a p an a la carbonizarea tesutului ci doar la o coagulare a acestuia. O serie de date privind propriet a tile optice ale diferitelor tipuri de tesuturi au fost m asurate s i/sau calculate utiliz and metodele experimentale descrise anterior, metode de simulare numeric a de tip Monte-Carlo sau modele teoretice (de Tabelul 5.1 sunt prezentate exemplu: teoria 3-uxuri, Kubelka and Munk [11]). In aceste propriet a ti optice (coecientul de absorbt ie , coecientul de mpr as tiere s , coecientul de atenuare t s i coecientul de anizotropie g) pentru diferite tipuri de tesut uman sub act iunea radiat iei laser cu diferite lungimi de und a. Trebuie s a subliniem faptul c a aceste valori au fost obt inute de diferit i cercet atori folosind metode de m asur a diferite astfel nc at ele pot s a e afectate de erori inerente datorate metodei de m asur a. Tabela 5.1: Propriet a ti optice ale tesuturilor umane in vitro T esut Adventicea aortei Adventicea aortei Adventicea aortei (nm) 476 580 600 (cm1 ) 18,1 11,3 6,1 s (cm1 ) 267 217 211 t (cm1 ) 285 228 217 g 0,74 0,77 0,78 .

ILOR OPTICE ALE T 5.4. MASURAREA PROPRIETAT ESUTURILOR

77

Tabela 5.1: continuare ... T esut Adventicea aortei Tunica intern a a aortei Tunica intern a a aortei Tunica intern a a aortei Tunica intern a a aortei Tunica medie a aortei Tunica medie a aortei Tunica medie a aortei Tunica medie a aortei S ange S ange S ange Os (craniu) Os (craniu) Os (craniu) Creier (alb) Creier (alb) Creier (alb) Creier (gri) S an Ficat Ficat Ficat Ficat Pl am an Pl am an (nm) 633 476 580 600 633 476 580 600 633 665 685 960 488 514 1064 633 850 1064 633 635 515 635 850 1064 515 635 (cm1 ) 5,8 14,8 8,9 4,0 3,6 7,3 4,8 2,5 2,3 1,3 2,65 2,84 1,4 1,3 0,5 1,58 0,8 0,4 2,63 0.2 18,9 2,3 0,3 0,3 25,5 8,1 s (cm1 ) 195 237 183 178 171 410 331 323 310 1246 1413 505 200 190 120 51,0 140 110 60,2 395 285 313 200 150 356 324 t (cm1 ) 201 252 192 182 175 417 336 326 312 1247 1416 508 201 191 121 52,6 141 110 62,8 395 304 315 200 150 382 332 0,87 0,90 0,96 0,95 0,95 0,88 0,68 0,95 0,93 0,75 g 0,81 0,81 0,81 0,81 0,85 0,89 0,90 0,89 0,90 0,99 0,99 0,99

78

CAPITOLUL 5. INTERACT IUNEA RADIAT IEI LUMINOASE CU MATERIA

Tabela 5.1: continuare ... T esut Mus chi Miocard Prostat a Prostat a Piele (alb a) Piele (alb a) Piele (neagr a) Uter (nm) 515 1064 850 1064 633 700 700 635 (cm1 ) 11,2 0,4 0,6 0,4 2,7 2,7 8,1 0,35 s (cm1 ) 530 175 130 110 187 237 229 394 t (cm1 ) 541 175 131 110 190 240 237 394 g 0,97 0,96 0,96 0,81 0,91 0,91 0,69

5.5 Bibliograe
[1] Peter E. Andersen. Characterization of tissue optical properties. Optics and Fluid Dynamics Dept. Riso National Laboratory, 2002. [2] John F. Federici, Nejat Guzelsu, Hee C. Lim, Glen Jannuzzi, Tom Findley, Hans R. Chaudhry, and Art B. Ritter. Noninvasive light-reection technique for measuring soft-tissue stretch. Applied Optics, 38(31):66536660, November 1999. [3] W.F. Cheong, S.A. Prahl, and A.J. Welch. A review of the optical properties of biological tissues. IEEE Journal of Quantum Electronics, 26:21662185, 1990. [4] M. Born and E. Wolf. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light. Pergamon Press, New York, 6th edition, 1986. [5] E.A. Bahaa Saleh and Carl Teich Malvin. Fundamentals of photonics. Wiley series in pure and applied optics. John Wiley and Sons, Inc, New York, 1991.

5.5. BIBLIOGRAFIE

79

[6] Mihai Delibas . Elemente de optic as i spectroscopie. Editura Universit a tii Al. I. Cuza, Ias i, 1997. [7] Dana Ortansa Dorohoi. Optica. Editura S t. Procopiu, Ias i, 1995. [8] J.A. Jacquez and H.F. Kuppenheim. Theory of integrating sphere. J. Opt. Soc. Am., 45:450470, 1955. [9] J.W. Pickering, C.J.M. Moes, H.J.S.M. Sterenborg, S.A. Prahl, and M.J.c. van Gemert. Two integrating sphere with an intervening scattering sample. J. opt. Soc. Am. A, 9:621631, 1992. [10] J.F. Beekyc, P. Blokland, P. Posthumus, M. Aalders, J.W. Pickering, H.J.C.M Sterenborg, and M.J.C. van Gemert. In vitro double-integrating-sphere optical properties of tissues between 630 and 1064 nm. Phys. Med. Biol., 42: 22552261, 1997. [11] P. Kubelka and F. Munk. Ein beitrag zur optik der farbanstriche. Z. Tech. Phys., 12:593601, 1931. n german a.

C APITOLUL 6

Mecanisme de interact iune laser-t esut


Cuprins
6.1 6.2 6.3 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efecte fotochimice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efecte termice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procese la temperaturi mici 82 89 93 95 97 97 100 102 103 104 105 109 113 114 116 118 119 120 120

(43 100o C)

. . . . . . . . . . . . .

Procese termice la temperaturi medii s i ridicate (> 100o C) . . . Timpul de relaxare termic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Ablat ia laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ablat ia sub pragul vaporiz arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaporizarea rapid a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fotodistrugerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mecanismul de producere a fotoablat iilor . . . . . . . . . . . . . 6.5 6.6 Efecte electro-mecanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecuat ia bioc aldurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipoteze de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legea Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transfer de c aldur a prin radiat ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transfer de c aldur a prin convect ie . . . . . . . . . . . . . . . . . Alte procese de transfer a c aldurii . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7 Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

82

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

6.1 Introducere
Efectele benece ale radiat iilor optice ( n special al radiat iilor optice care proveneau de la Soare ca principal a surs a de lumin as i putere1 ) sunt cunoscute nc a din antichitate la diferite popoare: chinezi, egipteni, greci, romani etc. Dup a cum se s tie, radiat ia laser are c ateva caracteristici importante care o deosebesc de temporadiat ia optic a obis nuit a (v. anexa A): radiat ie monocromatic a, coerent a ral as i spat ial a mare. Toate aceste caracteristici ale radiat iei laser fac din acesta un instrument din ce n ce mai utilizat n medicin a. acest capitol vom analiza principalele mecanisme de interact In iune laser tesut (Dumitras [1], Boulnois [2], Danuta [3], Herman [4], JAGADEESH and TAKAYAMA [5], Pirastru [6], Srinivasan [7], Veiko [8], Whelan et al. [9, 10], Ronald W. and Ediger [11]). Caracteristicile acestor mecanisme de interact iune sunt determinate de tipul de radiat ie laser utilizat (prin lungimea de und a, densitatea de putere, diametrul fasciculului laser, durata pulsului laser, etc.) dar, n aceeas i m asur a de structura s i propriet a tile tesuturilor (benzi de absorbt ie, cont inut ap a s i cromofori, etc.) general, In n toate tratamentele medicale trebuie s a se act ioneze local pe un num ar nit de celule datorit a faptului c a se cere distrugerea unui num ar c at mai mic de celule s an atoase. Astfel, at at n tratamentele clasice bazate pe chemoterapie sau n tratamentele cu radiat ii, parametrul determinant este doza necesar a pentru tratament. . cazul interact In iunii radiat iilor cu celulele vii se consider a c a principiul activ sunt fotonii. Doza este energia comunicat a tesutului pe unitatea de arie (m arime numit as i uent a energetic a) este o m asur a, la nivel macroscopic, a transform arilor sau distrugerilor biologice de la nivelul tesutului expus.
1 Marea majoritate a popoarelor antice personicau Soarele s i i atribuiau puteri supranaturale

de cele mai multe ori benece: Ra zeul Soare la egipteni; Helios zeul Soare la greci sau Apollo zeul Soare la romani etc.

6.1. INTRODUCERE

83

Trebuie f acut a observat ia c a efectele biologice ale radiat iei laser sunt diferite atunci c and se utilizeaz a o radiat ie continu a sau n pulsuri astfel nc at timpul este o nou a m arime zic a important a prin dou a valori: durata pulsului s i frecvent a de aplicare a pulsurilor. regim continuu timpul de iradiere trebuie s In a e mai mare sau cel mult egal cu timpul caracteristic pentru difuzia termic a (denit ca un timp de relaxare a temperaturii la nivelul tesutului iradiat) nc at principalele efecte n acest caz sunt efectele termice ireversibile sau transform arile fotochimice. Regimul pulsat de interact iune laser-t esut (pulsuri cu perioade de ordinul ps sau ns) corespunde unor efecte biologice datorate act iunii c ampului elec acest mod se poate ajunge la produtric radiant pe o arie extrem de mic a. In cerea unor efecte bazate pe procese de fotoablat ie sau de tip electromecanic. Procesele optice s i termice la interact iunea laser-t esut sunt prezentate schematic n Figura 6.1 concluzie, principalele interact In iuni foto-zico-chimice care au loc ntre radiat ia laser s i tesuturi sunt: interact iuni fotochimice, interact iuni termice, fotoablat ii s i interact iunile electro-mecanice. Aparit ia s i dezvoltarea unui anumit tip de proces la interact iunea radiat iei laser cu tesuturile depinde de timpul de interact iune laser-t esut dar s i de intensitatea laserului (uent a) (v. Figura 6.2). Din Figura 6.2 se observ a c a doza de energie specic a necesar a pentru a ajunge la aceleas i efect biozic sau biochimic este aproximativ constant a astfel nc at doar timpul de expunere face distinct ia ntre diferite procese2 . Pentru a putea explica acest lucru trebuie ca procesele observate la nivel macroscopic s a e legate de tot ceea ce are loc la nivel cuantic (la nivel molecular). Astfel, n structura unui tesut, de orice tip ar se reg asesc pe l ang a ap as i proteine. Acestea din urm a sunt n
2 Intr-un

anume sens aceste rezultate extind legea de reciprocitate Bunsen-Rocoe din fotochi-

mie care arm a c a at at timp c at produsul iradierii s i timpul de expunere este constant efectele fotochimice vor aceleas i. Se pot nregistra s i abateri de la aceast a lege de reciprocitate datorit a faptului c a r aspunsul biologic al tesutului este, de regul a, ireversibil.

84

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

Figura 6.1 Procese optice si termice la interact iunea radiat iei laser cu tesutul viu.

6.1. INTRODUCERE

85

ELECTRO10
12

MECANICE
Nd-YAG

(ps) oft.

Nd-YAG (ns) oft.

Densitatea de putere (W/cm )

10

XeCl

FOTOABLA
1 0
3

II

ArF KrF

1 1 0 J/

10

J/ cm
2

J/ cm
2

fl u e n

cm 1 J /c m 2
a

oft.
Ar

ORL
Kr

gin.
CO
2

10

1 m J /c m

TERMICE
LAVA
2

Nd-YAGgastr.

YAG Ar

hepat.
CO
2

gastr.

10

He-Ne RF Colorant+ HPD

derm.

FOTOCHIMICE

10

-3 -12 -9 -6 -3 0 3

10

10

10

Timp de i terac iune (s)

10

10

10

Figura 6.2 Clasicarea principalelor procese fotozice ale interact iunii laser-t esut

fapt macromolecule ce prezint a un spectru de absorbt ie format dintr-o mult ime de nivele electronice peste care se suprapune un spectru larg de vibrat ie, rotat ie experimentele efectuate privind absorbt sau combinat (de vibrat ie-rotat ie). In ia radiat iilor optice de c atre diferite tipuri de proteine s-a observat c a interact iunea dintre radiat ia laser s i biomoleculele din tesut prezint a o saturare pe m asur a ce cres te doza de radiat ii, cu alte cuvinte, efectele produse de interact iune sunt din ce n ce mai intense pe m asur a ce cres te doza de radiat ii p an a la o anumit a valoare c and, practic, oric at ar cres te doza de radiat ii incidente nu se mai observ a nici o modicare a intensit a tii acestor efecte. Acest lucru nseamn a c a alterarea fotoin-

86

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

dus a a moleculei tint a necesit a un num ar nit de cuante de energie pe molecul a, num ar determinat de propriet a tile de mpr as tiere, absorbt ie a tesutului iradiat s i de gradul de ireversibilitate a transform arilor respective. Modelul propus pentru a explica constant a dozei specice de energie atunci c and sunt induse transform ari biologic n tesut este un model simplu n care se consider a un sistem biologic ce cont ine biomolecule av and doar 3 nivele energe acest caz interact tice. In iunea laser-t esut se presupune c a are loc n dou a etape: n prima etap a radiat ia electromagnetic a este absorbit a n mod rezonant la lungimea de und a corespunz atoare fotonului incident ( A + h A ). Sistemul astfel excitat A trece ntr-o alt a stare excitat a de energie mai mic a cu declans area procesului biologic datorit a diferent ei de energie ntre cele dou a st ari excitate. Procesele biologice care se pot induce n acest fel n tesut pot conduce la o reglare (sau o dereglare) metabolic a, la producerea de substant e toxice sau chiar la distrugerea tesutului funct ie de nivelul de organizare a tesutului s i a dozei energetice dat a de laser. Modelul de mai sus pune accentul pe modul n care fotonii sunt absorbit i la nivelul tesuturilor astfel nc at analiza efectelor biologice necesit a, n mod obligatoriu, cunoas terea spectrului de absorbt ie a principalelor substant e cont inute n tesuturi. Cele mai nt alnite substant e din tesuturi sunt: apa, s ange (hemoglobin a), melanin a, hematoporrina etc. Spectrele de absorbt ie ale acestor substant e sunt reprezentate n Figura 6.3. Din Figura 6.3 se constat a c a apa are un coecient mare de absorbt ie n domeniu infraros u ( > 700nm) s i ultraviolet ( < 300nm) n timp ce oxihemoglobina (din s ange), melanina (piele) sau hematoporrina (cat) au maxime de absorbt ie n situate n domeniu radiat iei vizibile. Din acest motiv principalele aplicat ii terapeutice se realizeaz a cu laseri n care emit n domeniu vizibil (laseri cu Ar, He Ne) s i care permit selectarea unui anumit proces fotozic sau fotochimic n funct ie de lungimea de und a a radiat iei incidente, coecientul de absorbt ie a tesutului, densitatea de energie a radiat iei incidente s i

6.1. INTRODUCERE
10 10
6

87
1 0.1 0.08

0.8 0.6

0.4

E(eV)

mol cm );

Apa

10

HbO2

-1

coeficientul,de absorb ie a apa(cm )

-1

VIS

Melanina HPD

-1

10

e(10

-3

10

Coeficientul de extinc ie molar

10

10

10

ArF

KrF

GaAs

d :Y A G

Ar

d :Y A (4 G w

(2

d :Y A G w

10

-2

l(x10

nm)
60 80 100

10

20

40

Figura 6.3 Spectrul de absorbt ie pentru ap a, oxihemoglobin a, melanin a si hematoporrin a derivat a. timpul de interact iune ntre radiat ie s i tesut. Spre deosebire de aplicat iile terapeutice (bazate pe efectele fotochimice), efectele termice s i ablat ia laser sunt str ans legate de absorbt ia radiat iilor de c atre apa acest fel laserii care emit din tesuturi. In n domeniu infraros u (laseri cu CO2 , Nd : YAG, GaAs) sunt folosit i pentru a produce efectele termice iar laserii cu radiat ie ultraviolet a (laseri cu excimer) induc ablat ii la suprafat a tesuturilor. Cele mai multe aplicat ii medicale ale efectelor termice s i a ablat iei laser au fost dezvoltate pentru chirurgie. Tot n Figura 6.3 sunt indicate valorile energiilor corespunz atoare lungimilor de und a a radiat iilor laser. Aceste energii au valori

CO

10

XeCl

-1

He-Ne

88

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

cuprinse ntre 0.08 s i 10eV, domeniu care corespunde energiilor necesare pentru excitarea nivelelor energetice din macromolecule sau chiar pentru ruperea unor leg aturi ntre diverse grupe funct ionale ale macromoleculelor. As a cum se observ as i din Figura 6.2 doza de radiat ie (expunerea radiant a= s produsul dintre iradiant a i timpul de interact iune laser-t esut) variaz a n cazul aplicat iilor medicale n intervalul 1 100J/cm2 . Mai mult, oricare ar valoarea expunerii interact iunea laser-t esut se poate realiza prin oricare din mecanismele acest enumerate (mecanisme fototermice, fotochimice sau electromecanice). In caz timpul de iradiere este principalul factor care prin valoarea sa va determina selectarea unui anumit mecanism de interact iune. Totus i, cunoas terea expunerii s i a timpului de interact iune nu asigur a neap arat o evolut ie dorit a pentru interact iunea laser-t esut. De exemplu: chiar dac a tesutul supus iradierii are o temperatur a relativ mic a ( 40o C) se poate ajunge la necrozare prin folosirea plus, la temperaturi mari datorate valorilor mari unui timp de iradiere lung. In ale iradiant ei se manifest a simultan mai multe mecanismele de interact iune laser tesut (unele din aceste mecanisme trebuie de regul a inhibate pentru a nu produce efecte ireversibile n aplicat ia medical a). As adar, pentru a obt ine efectul dorit n cadrul unei aplicat ii medicale atunci c and se utilizeaz a laserul trebuie s a se tin a cont de urm atorii factori: doza de radiat ie, timpul de interact iune, iradiant a (este sucient s a se cunoasc a 2 din aceste 3 m arimi); etc.); structura spat ial a a radiat iei laser utilizate (dimensiune, divergent a comportarea temporal a a fasciculului laser (puls sau und a continu a); propriet a ti optice ale tesutului afectat (reexie, absorbt ie, mpr as tiere, factor de anizotropie); caracteristicile termodinamice s i optice pentru mediul din jurul locului afectat (temperatur a, coecient i calorici, absorbt ie optic a, variat ii ale indicelui de refract ie etc.) Multitudinea de factori enumerat i mai sus de care depinde nalitatea s i repro-

6.2. EFECTE FOTOCHIMICE

89

ductibilitatea interact iunilor laser-t esut duce la necesitatea unui studiu amplu care s a permit a elaborarea unor algoritmi de lucru (a unor manevre) pentru ecare intervent ie medical a ce presupune folosirea laserului. Aces ti algoritmi trebuie s a aib a la baz a m asur atori experimentale s i modele teoretice pentru mecanis practic mele de interact iune laser-t esut. In a se utilizeaz a dou a proceduri pentru obt inerea acestor informat ii: 1. sunt m asurat i experimental parametrii radiat iei laser legat i de iradierea tesuturilor pentru un anumit rezultat medical dorit. Aces ti parametri se pun n relat ie cu rezultatul interact iunii laser-t esut, relat ii reprezentate prin curbe caracteristice sau tabele. Aceast a metod a poate da doar o prognoz a primar a a efectelor ce s-ar putea obt ine n anumite condit ii prin interpolarea sau extrapolarea curbelor caracteristice. 2. ranarea metodei anterioare presupune pe l ang a m asurarea caracteristicilor radiat iei laser s i o m asurare c at mai exact a a unor parametri legat i direct de rezultatul medical (temperatura la suprafat a tesutului, uorescent a acest caz se pot realiza curbe caracteristice tesutului, semnal RMN, etc.). In mult mai realiste n ceea ce prives te efectul biologic al interact iunii s i, n plus, se pot dezvolta metode de control rapid a interact iunii prin realizarea unei conexiuni inverse (feed-back) chiar n timpul interact iunii. sect In iunile urm atoare vor analizate pe larg mecanismele de interact iune laser-t esut ce produc: efecte fotochimice, efecte termice, ablat ia laser s i efecte electromecanice. Datorit a important ei deosebite pe care o are cunoas terea modului n care c aldura este transferat a tesutului de la un laser este analizat as i dedus a ecuat ia bioc aldurii ntr-o sect iune separat a.

6.2 Efecte fotochimice


efectele fotochimice ale interact In iunii radiat iei laser cu tesuturile undele electromagnetice induc react ii chimice ntre moleculele cont inute sau introduse n

90

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

tesut obt in andu-se produs i de react ie ce pot determina diferite alte procese bio aplicat logice. In iile medicale interact iunile fotochimice joac a un rol important n: foto-biostimulare: stimularea anumitor procese metabolice prin act iunea radiat iei terapia fotodinamic a3 : prin realizarea disocierii fotoinduse a unor biomolecule (ex: tratamentul cancerului); izomerizarea fotoindus a (ex: degradarea bilirubinei) producerea fotoindus a de sarcini electrice (ex: polarizarea membranelor n cazul act iunii luminii asupra retinei); sinteza fotoindus a: sintetizarea de molecule organice ca n cazul fotosintezei; modic ari induse de laser prin uorescent a biomoleculelor. Interact iunile fotochimice se desf as oar a n condit iile n care densitatea de putere pentru radiat ia incident a este mic a (tipic 1W/cm2 ) s i timpi lungi de interact iune de la c ateva secunde p an a la interact iuni cuasi-continue. Datorit a timpului lung necesar pentru interact iunile fotochimice, densitatea de putere trebuie calculat a cu mult a grij a pentru c a distribut ia radiat iei n interiorul tesutului este determi marea majoritate a cazurilor se folosesc laseri nat a de mpr as tierea radiat iei. In cu lungimi de und a situate n domeniu vizibil (laseri cu colorant, He Ne, cu semiconductori, etc.) datorit a ecient ei mari a acestora s i a capacit a tii lor de a p atrunde ad anc n structurile tesuturilor iradiate. terapia fotodinamic In a n tesut sunt injectate molecule fotosensibile (numite cromofori) capabile de a determina react ii fotochimice la alte molecule care n mod normal sunt inerte la act iunea radiat iei. Procesul de mai sus se numes te fotosensibilizare. Printre produs ii de react ie obt inut i se pot reg asi s i unii produs i cito-toxici care pot determina oxid ari ireversibile ale structurilor esent iale ale celulei. Din aceast a cauz a tratamentul fotochimic trebuie s a utilizeze un cromofor receptor cu
3 engl.

optice (ex: vindecarea r anilor s i ndep artarea durerilor sau stimularea microcirculat ie

PDT: Photodynamic Therapy

6.2. EFECTE FOTOCHIMICE

91

rol de catalizator care nu particip a direct la react iile induse (m ares te doar viteza de react ie s i n nal se reg ases te n tesut s i este eliminat pe cale natural a). Marea majoritate a moleculelor fotosensibile (cromofore) fac parte din grupa colorant ilor organici (de exemplu: derivat i de porrin a HPD Figura 6.4). Aceste
30000

HPD
1

20000

~ (cm-1)

O Transfer
intersistem

b
a

+ g

630nm

570nm

530nm

500nm

690nm

10000

1 g

Fosforescen
1

Figura 6.4 Diagrama energetic a pentru HPD si molecula de oxigen. molecule sunt caracterizate de st ari singlet (pentru care momentul total de spin a electronilor s = 0) s i de triplet (s = 1). Mai mult, ecare stare electronic a este mp art it a n benzi de vibrat ie. Aceast a structur a a moleculelor fotosensibile permit o serie de react ii fotochimice prezentate pe scurt n tabelul 6.1.

92

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

Tabela 6.1: Posibile canale de react ie sub act iunea radiat iei laser Excitare rezonant a 1. Absorbt ia la nivel de singlet Dezexcit ari ) 2. Dezexcitare radiativ a (uorescent a 3. Dezexcitare neradiativ a singlet 4. Transfer intermolecular 5. Dezexcitare neradiativ a triplet 6. Fosforescent a triplet 7. Transfer de proton 8. Transfer de electron 9. Obt inerea de ap a 10. Superoxidarea anionic a 7. Schimb intermolecular 8. Oxidarea celular a 1. Extinct ia oxigenului singlet
1 S 1 S 1 S 3 S 3 S 1 S + h

1 S

1 S + h 1 S 3 S 1 S 1 S + h + RH SH + R + RH S + RH +

Mecanisme de tip I
3 S 3 S

SH + 3O2 1 S + HO2 S + 3O2 1 S + O2

Mecanisme de tip II
3 S 1 O 2

+ 3O2 1 S + 1O2

+ X X (O) + CAR 3O2 + 3 CAR

Protect ia carotenului
1 O 2

Procesele de dezexcit arile radiative ale st arilor de singlet s i triplet sunt numite uorescent a s i respectiv fosforescent a . Fluorescent a este caracterizat a de un timp de de ordinul nanosecundelor care viat a n timp ce fosforescent a are un timp de viat a poate atinge milisecunde sau chiar secunde. React iile de tip I sunt react ii n care starea de triplet a moleculei interact ioneaz a cu o molecul a tint a, alta dec at oxigenul, av and drept produs i de react ie radicali neutri sau ionizat i. React iile de tip I cu oxigenul pot conduce la obt inerea apei

6.3. EFECTE TERMICE

93

prin oxidarea hidrogenului. react In iile de tip II moleculele aate n st ari de triplet interact ioneaz a cu oxigenul aat s i el n starea de triplet iar energia de excitare este transferat a acestuia din urm a obt in andu-se o stare excitat a a moleculei de oxigen singlet. Molecula de oxigen singlet excitat a este foarte reactiv as i poate conduce la oxidarea celular a s i necroz a. Pentru a mpiedica aceste procese pentru celulele s an atoase se introduce n tesutul respectiv caroten cu rol de a transforma oxigenul singlet toxic n funct oxigen triplet inert. In ie de concentrat ia de oxigen triplet s i a moleculelor tint a sunt favorizate una sau alta din c aile de react ie prezentate mai sus.

6.3 Efecte termice


Termenul de interact iune termic a desemneaz a un grup mare de interact iuni laser-t esut n care temperatura local aa tesutului se modic a induc and modic ari la nivelul tesutului (energia electromagnetic a a undei incidente este transformat a n energie termic a). Efectele termice pot induse at at de laserii pulsat i c at s i de radiat ia laser continu a. Spre deosebire de procesele fotochimice care sunt guver efecte nate de un anumit set de react ii chimice, efectele termice sunt prin excelent a nespecice care nu sunt datorate unui anumit canal de react ie. Alegerea corect a a caracteristicilor laserului prin lungimea de und a, diametrul fasciculului s i prin putere a laserului utilizat pentru efectele termice permite determinarea ad ancimii de act iune prin efect termic. La nivel microscopic, procesele fototermice s i au originea n benzile de absorbt ie ale moleculelor din tesut. Intr-o prim a etap a are loc absorbt ia fotonilor: A + h A urmat a de o dezexcitare neradiativ a a moleculei absorbante la ciocnirea cu o alt a molecul a M: A + M ( E) A + M ( E + E)

94

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

astfel nc at efectul termic este determinat de 2 factori: Probabilitatea mare de dezexcitare neradiativ a exprimat a prin sect iunea ecace de ciocnire 1018 1017 cm2 ; num arul mare de st ari de vibrat ie pentru cele mai multe biomolecule (103 105 ) Marea majoritate a biomoleculelor absorb n domeniul radiat iilor ultraviolete, de exemplu: apa are un coecient de absorbt ie 106 cm1 la 100nm s i proteinele care formeaz a 15-20% din masa celulei au un maxim de absorbt ie n jurul valorii de 280nm. tabelul 6.2 sunt prezentate principalele modic In ari histologice n funct ie de temperatura local a la nivelul tesutului. Tabela 6.2: Modic ari histologice ale tesuturilor funct ie de temperatur a Temperatura Modic ari histologice 43 45o C Schimb ari conformat ionale retract ie (hipertermie), moartea celulei 50o C Reducerea activit a tii enzimatice 60o C Denaturarea proteinelor Coagularea proteinelor 80o C Denaturarea colagenului Permiabilizarea membranelor 100o C+ Formarea vacuolelor extracelulare

> 100o C Spargerea vacuolelor


300 1000o C Termoablat ia tesutului 3350o C Vaporizarea carbonului

Trebuie f acut a o observat ie referitoare la datele prezentate n tabelul 6.2: valorile temperaturilor la care are loc efectul histologic respectiv nu sunt xe ci pot s a

6.3. EFECTE TERMICE

95

varieze mai mult n funct ie de tipul de tesut implicat n procesul fototermic. Astfel, se poate nt ampla ca diferite tesuturi nc alzite la temperaturi ntre 43 45o C s a prezinte pe celule individuale distrugeri reversibile dac a timpul de expunere la radiat ia laser nu dep as es te 25min p an a la c ateva ore. Localizarea spat ial a a diferitelor modic ari histologice este redat a n Figura 6.5. Este evident faptul c a modic arile histologice cele mai dramatice apar la suprafat a tesutului unde temperatura poate s a creasc a p an a la valori de peste 3500o C corespunz atoare procesului de vaporizare a carbonului.

Figura 6.5 Localizarea spat ial a a efectelor termice la interact iunea laser-t esut.

Toate modic arile histologice prezentate n tabelele anterioare pot grupate n dou a mari categorii: procese biozice ce au loc la temperaturi mici (43 100o C) s i procese biozice ce au loc la temperaturi mari (> 100o C) dup a valorile temperaturilor la care s i fac simt it a prezent a, temperatur a de referint a ind temperatura de evaporare a apei 100o C n condit ii normale.

Procese la temperaturi mici (43 100o C)


Primul efect al nc alzirii tesuturilor const a n denaturarea (ruperea leg aturilor jude hidrogen) din biomolecule (proteine, colagen, lipide, hemoglobin a). In rul temperaturii de 45o C se observ a schimb ari conformat ionale n care leg aturile

96

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

chimice ncep s a se rup as i se altereaz a membranele. Dac a aceast a situat ie nu dureaz a foarte mult timp schimb arile conformat ionale nu duc la moartea celu funct lei. In ie de tipul de tesut s i de radiat ia incident a dup a circa 25 minute p an a la c ateva ore de act iune a laserului distrugerile termice devin ireversibile. unele aplicat In ii (tehnici de hipertermie pentru tratamentul tumorilor) celulele canceroase sunt distruse naintea celulelor normale s i se folosesc laseri Nd : YAG s i CO2 n regim continuu. Coagularea apare la temperaturi mai mari dec at temperatura corespunz atoare denatur arii celulelor. Intre 50 s i 60o C activitatea enzimatic a se reduce s i ncepe denaturarea macromoleculelor (proteine, colagen, lipide etc.). Dintre toate procesele de denaturare un rol important l are denaturarea colagenului, o protein a acest caz, cres broas a format a din 4 lant uri polipeptidice unite. In terea temperaturii distruge organizarea spat ial a a lant urilor macromoleculare s i se modic a spectrul de absorbt ie a radiat iei optice ap ar and un efect vizibil de contract ie a brelor de colagen. Denaturarea termic as i contract ia proteinelor intracelulare, mpreun a cu un posibil colaps al citoscheletului sunt procese care produc o contractare a celulelor coagulate. In tesuturile n care exist a o ordine spat ial a relativ mare la nivel celular, de exemplu n tesutul muscular, denaturarea proteinelor distruge aceast a structur a regulat a proces nsot it de schimbarea propriet a tilor optice (indice de refract ie, coecient i de mpr as tiere sau de absorbt ie etc.). Astfel la temperaturi mai mari de 43o C miocardul congelat s i dezghet at s i pierde birefringent a iar ntre 70 75o C colagenul s i schimb a refringent a. Procesul de fotocoagulare este utilizat n chirurgia ochiului pentru operat ii de desprindere de retin as i n dermatologie pentru tratarea unor leziuni vascularizate s i pigmentate. Alte tehnici chirurgicale se bazeaz a pe modic arile induse n brele de colagen (piele, vase de s ange s i n urologie) la temperaturi relativ mici (40-50o C).

6.3. EFECTE TERMICE

97

Procese termice la temperaturi medii si ridicate (> 100o C)


Efectele termice la temperaturi mari sunt dominate de prezent a apei din tesuturi. La 100o C apa din tesuturi se vaporizeaz as i tesutul se deshidrateaz a ncep and de , la suprafat a n interiorul tesutului se formeaz a vacuole pline cu vapori de ap a. Dac a aceste vacuole cu vapori se dezvolt a rapid presiunea exercitate de acestea la nivelul tesutului cres te foarte mult s i prin spargerea vacuolelor se ajunge la microexplozii (efect pop-corn) produc and la suprafat a tesutului mici cratere. Elastina este o alt a protein a (care predomin a n tesutul conjunctiv) s i care se denatureaz a la temperaturi mari de peste 140o C. Dac a apa din tesut se evapor a complet temperatura tesutului cres te rapid p an a la aproximativ 300o C tesutul practic arde s i se carbonizeaz a sau poate s a se manifeste ablat ia tesutului prin fragmentare exploziv a. Vaporizarea mpreun a cu carbonizarea duc la descompunerea tesutului respectiv.

Timpul de relaxare termic a


Multe din efectele termice descrise n sect iunile anterioare se pot produce simultan pe diferite regiuni spat iale ale tesutului (Figura 6.5) n funct ie de temperaturile zonelor respective. Dac a se utilizeaz a laseri pulsat i cu pulsuri mai mari de microsecunde pe l ang a ad ancimea de p atrundere a radiat iei trebuie s a se tin a seama s i de lungimea pulsului n raport cu timpul de relaxare termic aa tesutului. Trebuie remarcat faptul c a dac a timpul de aplicare a radiat iei laser t L este mai mare dec at timpul de relaxare termic a T atunci c aldura absorbit a de mai mare dec tesut difuzeaz a n interiorul tesutului pe o distant a at ad ancimea de p atrundere tipic a. Aceasta este o modalitate de a realiza o act iune mai pro unele aplicat fund a a laserului n tesuturi prin efect termic. In ii medicale ns a nc alzirea puternic a a straturilor profunde din tesuturi nu este de dorit s i va trebui s a se g aseasc a un mod de a controla s i a m asura pragul de distrugere termic a n profunzime. M arimea zic a care cont ine informat ii cu privire la ad ancimea de

98

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

p atrundere a c aldurii n interiorul tesuturilor este timpul de relaxare termic a. Timpul de relaxare termic a este denit pe baza unui model teoretic ce consider a c a la suprafat a tesutului temperatura la momentul init ial t0 este T0 . Plec and de de suprafat la aceste date trebuie s a se ae temperatura la ad ancimea z fat a a de tesutului la un timp oarecare t > t0 . Pentru o suprafat a tesut de form a plan a prin rezolvarea ecuat iei bioc aldurii (6.9) se g ases te faptul c a temperatura are un prol spat ial de tip Gauss dup a direct ia z (perpendicular a pe suprafat a tesutului): T (z, t) = T0 t0 z2 exp t 4k d t (6.1)

unde k d este coecientul de difuzitivitate termic aa tesutului. Variat ia temperaturii cu ad ancimea de p atrundere a c aldurii z s i n timp este reprezentat a n Figura 6.6. Vom analiza ecuat ia (6.1) prin stabilirea timpului necesar ca la o anu de suprafat z = l prin propagarea undei termice temperatura s mit a distant a a a r am an a constant a T (l , t0 + ) = T (l , t0 ) = T0 /e. Astfel din (6.1) la t = t0 se determin a t0 : t0 = l2 4k d (6.2)

s i pentru z = l din (6.1) maximul de temperatur a se obt ine la timpul t = l 2 /2k d de unde timpul de relaxare termic a pentru o ad ancime l este: = l2 l2 t0 = 2k d 4k d (6.3)

De exemplu: pentru ap a k d = 1, 4 103 cm2 /s din t = l 2 /2k d rezult a o vitez a de difuzie a c aldurii de 0, 75mm/s. Observat ii: Dac a timpul init ial t0 = 0 atunci valoarea timpului de relaxare termic a se dubleaz a: = l 2 /2k d ind denit ca timpul n care temperatura devine T0 /e pentru maximul expresiei (6.1). Expresia (6.3) a fost dedus a ntr-o geometrie plan a a tesutului. Este de as teptat ca pentru diferite geometrii de interact iune laser-t esut s a se obt in a expresii diferite pentru timpul de relaxare termic a:

6.3. EFECTE TERMICE

99

tim

p
p Tem

ura erat

Figura 6.6 Variat ia spat io-temporal a a temperaturii din tesut (s aget ile indic a sensul de cre stere al m arimii zice respective). = d2 /16k d n geometria cilindric a cu d diametru caracteristic tesutului respectiv (formula se poate aplica de exemplu pentru procesele termice ce au loc la interact iunea radiat iei laser cu tesutul dintr-un vas de s ange); = d2 /24k d n geometria sferic a cu d diametru caracteristic tesutului respectiv (se aplic a, de exemplu, pentru interact iunea dintre laser s i celule sau organite celulare); Unii cercet atori denesc timpul de relaxare ca ind timpul la ad ancimea l n tesut temperatura este egal a cu jum atate din valoarea temperaturii de la acest caz se vor obt suprafat a tesutului (1/2) T0 . In ine alte expresii pentru timpii de relaxare termici pentru diferite geometrii dar ordinul de m arime al acestui timp se p astreaz a. Timpul de relaxare termic a este caracteristic unui anumit tesut nc at se poate

100

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

evalua extinderea spat ial a a interact iunilor termice n acel tesut. De exemplu: dac a impulsul laser este mai scurt dec at timpul de relaxare termic a interact iunea termic a laser-t esut nu are o extindere spat ial a foarte mare ind practic limitat a la regiunea de penetrare a radiat iei optice. Cum n acest caz energia termic a este connat a practic ntr-un volum mic se poate obt ine coagularea sau vaporizarea tesutului n funct ie de m arimea energiei pulsului laser. Din contra, dac a timpul de iradiere este mult mai mare dec at timpul de relaxare termic a atunci unda termic a va p atrunde mai ad anc n straturile tesutului, c aldura se disip a mai repede s i distrugerile provocate vor mai mici dec at n cazul precedent. Mai mult, dac a se utilizeaz a frecvent e de repetit ie laser mult mai mici dec at 1/ se poate evita acumularea nedorit a de energie termic a n tesutul din imediata vecin atate a tesutului supus intervent iei laser. Practic, prin reglarea energiei pe puls s i a frecvent ei de repetit ie a pulsurilor laser se poate ajunge astfel la distrugeri minime ale tesutului adiacent. Acest lucru se aplic a n medicin a pentru vaporizarea s i/sau coagularea selectiv aa tesuturilor (termoliz a selectiv a) .

6.4 Ablat ia laser


Ablat ia laser (numit a uneori pe scurt fotoablat ie) este un proces termic de interact iune laser-t esut prin care se ndep arteaz a (prin fotodescompunere) o parte din materialul supus iradierii laser ( n cazul aplicat iilor medicale ideal ar ca ndep artarea unei p art i din tesutul biologic s a se realizeze f ar a a produce efecte termice considerabile). Fotoablat ia a fost studiat a de c atre Srinivasan [7]. Aces ti cercet atori au constatat c a atunci c and un material este expus la radiat ii laser ultraviolete foarte intense acesta se descompune, proces numit fotodescompunere. Dup a cum se observ as i din Figura 6.2 fotoablat ia este un proces fotozic care se manifest a n cazul n care laseri pulsat i (cu o durat a a pulsului de ordinul nanosecundelor) act ioneaz a asupra tesutului la valori mari ale desit a tii de putere 107 108 W/cm2 . Spre deosebire de efectele fotochimice sau termice studiate n

6.4. ABLAT IA LASER

101

sect iunile anterioare ablat ia laser este un efect cu prag energetic. Acest prag energetic este denit ca ind nivelul minim de ux energetic (notat (w prag )) pentru ca s a se produc a ablat ia. Imediat ce uxul energetic de prag este atins, rata de ndep artare a materialului iradiat cres te aproape liniar cu uxul p an a c and se ajunge la saturat ie datorit a efectelor de absorbt ie neliniare. Viteza de ndep artare a materialului (exprimat a n g/puls) s i valorile de prag pentru ablat ie depind s i de lungimea de und a a radiat iilor laser (Figura 6.7).
(mg/puls) m
abl

l1

l2>l1

w(J/cm )
2

prag

sat

Figura 6.7 Rata ablat iei: cantitatea de tesut ndep artat pentru un singur puls laser depinde de densitatea de energie a laserului si de lungimea de und a a acestuia. funct In ie de uxul de radiat ie laser s i de propriet a tile optice, termice, mecanice s i chimice ale tesutului ablat ia laser se poate produce urm and un anumit s ir de procese (Figura 6.8). Astfel, indiferent de valoarea energiei absorbite n volumul de tesut ndep artat temperatura local aa tesutului trebuie s a ating a limita de vaporizare a acestuia pentru a se produce fotoablat ia. Pentru ap a, de exemplu, energia necesar a pentru atingerea temperaturii de 100o C este de aproximativ 2500J/cm3 . Din acest motiv ablat ia se produce pe diferite canale de act iune n funct ie de pragul de vaporizare al tesutului. Totus i, n anumite condit ii, s-a constatat c a ablat ia laser poate s a se manifeste chiar dac a valoarea energiei absorbite

102

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

Figura 6.8 Procesele induse de ablat ia laser a tesuturilor.

de tesut este sub pragul energiei de vaporizare. Vom ncepe studiul ablat iei laser cu acest din urm a caz.

Ablat ia sub pragul vaporiz arii


Chiar dac a energia absorbit a de tesut nu este sucient a pentru vaporizarea unei fract iuni semnicative din acesta ablat ia poate avea loc datorit a pulsurilor acest caz factorul determinant laser foarte scurte (de ordinul nanosecundelor). In pentru producerea ablat iei este presiunea datorat a conn arii inert iale a macromoleculelor s i a reexiei undei (termo)elastice la interfat a aer-t esut. Atunci c and are loc connarea inert ial a n volumul de material iradiat apare un gradient mare de presiune n imediata vecin atate a suprafet ei tesutului. Acest

6.4. ABLAT IA LASER

103

a gradient de presiune poate dep as i valoarea critic a de rezistent a tesutului ceea ce are ca efect expulzarea unei p art i din materialul biologic. S-a observat c a atunci c and nu se realizeaz a condit iile de connare ale tesutului ablat ia poate s a se manifeste (altfel spus, o parte din tesut poate nl aturat) dato acest caz se produce as rit a faptului c a se poate produce o und a termoelastic a. In a numitul stres Gruneisen c and durata de puls laser este mai mic a dec at timpul necesar unei unde acustice s a se propage pe o lungime egal a cu ad ancimea de penetrare. Se obt ine astfel o nc alzire local a ce nu se mai poate relaxa pe durata pulsului laser din care se dezvolt a o und a termoelastic a format a dintr-un front de stres compresiv (puls pozitiv) urmat de un puls de stres de extensie datorat reexiei la suprafat a liber aa tesutului. Aceast a und a se propag a c atre interiorul tesutului s i poate provoca, mai ales n faza de extensie, ruperea intern as i . Acesta este un mecanism de ablat microexplozii de suprafat a ie foarte ecient deoarece expunerea la radiat ia laser s i temperatura tesutului au valori mici ceea ce nu afecteaz a major straturile tesuturilor adiacente.

Vaporizarea rapid a
Atunci c and materia vie absoarbe o energie mai mare dec at energia de vaporizare s i pentru pulsuri laser de nanosecunde tesutul este ndep artat printr-un proces de vaporizare rapid a caracterizat de mici explozii microscopice. Dinamica ablat iei laser n acest caz prezint a 3 etape: Radiat ia este absorbit a puternic de apa din tesuturi rezult and o cres tere a temperaturii; Apa se vaporizeaz a, are loc expansiunea n volum a vaporilor de ap a, presiunea cres te n interiorul tesuturilor; Dac a presiunea dep as es te valoarea de tonicitate (rezistent a la rupere) se ajunge la ejectarea particulelor din tesut cu viteze supersonice (> 103 m/s) Aceast a vaporizare rapid a este utilizat a n chirurgie pentru un control foarte

104

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

bun a tesutului moale ndep artat mai ales c and trebuie minimizate efectele termice adiacente. Efectele termice n tesuturile adiacente sunt minime datorit a faptului c a energia este transferat a aproape n ntregime pentru procesul de vaporizare s i timpul de interact iune este mult mai mic dec at timpul termic de relaxare caracteristic tesutului adiacent. Pe de alt a parte, efectele fotomecanice nu pot evitate n totalitate deoarece expulzarea violent a a materialului din tesut produce o variat ie de impuls mecanic care se poate propaga n direct ie opus a ca o und a de presiune n interiorul tesutului.

Fotodistrugerea
Atunci c and intensitatea laserului este sucient de mare s i timpii de depunere a componentelor expulzate destul de mici interact iunea laser-t esut este determinat a de caracteristicile plasmei formate n vecin atatea suprafet ei radiate. Procesul de formare a plasmei datorit a unei radiat ii n puls (1100ns) este cunoscut sub denumirea de colaps optic.4 Plasma din imediata apropiere a suprafet ei tesutului este generat a datorit a ioniz arii multi-fotonice a atomilor s i/sau a moleculelor precum s i datorit a sarcinilor electrice proasp at formate n c ampul electric asociat radiat iei optice. doar c In ateva nanosecunde temperatura local a atinge valori de circa 104o C 3 cm3 ) este un factor care determin iar densitatea relativ mare a plasmei (10 ao plasm a optic opac a pentru radiat ia laserului (plasma are un coecient de absorbt ie mare pentru radiat ia incident a). Acest lucru provoac a un efect de mascare a suprafet ei tesutului pentru radiat ia incident as i n plasma format a se dezvolt a presiuni s i temperaturi din ce n ce mai mari (p an a la mii de grade s i atmosfere). Temperatura s i presiunea foarte mare provoac a expulzarea plasmei s i duce la formarea unor unde de s oc care pot provoca, la r andul lor, fragmentarea s i ruperea tesutului.
4 en.

optic breakdown

6.4. ABLAT IA LASER

105

Acest proces de fotodistrugere se foloses te, de exemplu, n operat ii de distrugere a calculilor urinari sau pentru fotodistrugerea membranelor endo-oculare prin utilizarea laserilor pulsat i: laseri cu colorant i, Nd:YAG, Ho:YAG sau laseri cu excimeri. Figura 6.8 am inclus s In i cazul ablat iilor termice discutate anterior n cadrul proceselor termice atunci c and energia absorbit a este peste limita de vaporizare dar timpul de interact iune este de ordinul milisecundelor sau chiar mai mare. In acest caz pe l ang a ablat ie are loc s i o distrugere termic aa tesutului ceea ce nu este, de cele mai multe ori, de dorit. Studiul proceselor de ablat ie a tesutului sub act iunea radiat iilor laser trebuie completat cu un mecanism de producere a acestor fotoablat ii.

Mecanismul de producere a fotoablat iilor


Primele studii pentru ablat ia laser au fost realizate pe polimeri sintetici. Mai t arziu s-a analizat s i ablat ia indus a de laser pe corneea de la bovine. S-a constatat c a cele dou a studii se coreleaz a foarte bine cel put in n privint a efectelor macroscopice observate pentru un anumit tip de laser cu acelas i regim de lucru. Pentru studiul mecanismului de producere a ablat iei induse laser vom considera, pentru simplitate, c a radiat ia laser act ioneaz a asupra unei probe de polimer: polimetilmetacrilat (PMMA), poliimid a, teon etc. Des i multe din teorii privind fotodescompunerea ablativ a se refer a la aces ti polimeri (caracterizat i printr-o omogenitatea ridicat a) , totus i aceste modele au fost aplicate cu succes s i asupra ablat iei tesuturilor vii (caracterizate de o neomogenitate mare). Polimerii organici sunt macromolecule care cont in mai mult de 103 atomi, n principal carbon, hidrogen, oxigen s i azot. La nivel atomic se constat a c a aceast a macromolecul a este format a prin repetarea unor unit a ti mai mici de aproximativ 50 de atomi care formeaz a un monomer. Pentru PMMA fotoablat ia a fost studiat a de Srinivasan [7] ntr-un model sim-

106

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

plu n care se utilizeaz a legea mis c arii a lui Newton. Astfel: polimerul este descris ca ind o structur a de monomeri legat i ntre ei prin leg aturi chimice puternice (s i implicit prin fort e echivalente corespunz atoare). S-a presupus c a la interact iunea radiat iei laser cu un monomer se ajunge ntr-o stare excitat a astfel nc at se ajunge la o stare repulsiv a. Aceast a tranzit ie la starea repulsiv a are ca rezultat schimbarea volumului ocupat de ecare monomer care are loc cu un transfer de impuls urmat de posibilitatea ca o parte din constituiet ii macromoleculei s a se desprind a de aceasta ( n fapt are loc ablat ia materialului). Simplic and s i mai mult problema ablat iei s-a considerat o structur a ordonat a de monomeri (ca ntr-un solid cristalin cu fet e centrate) cu o densitate 1, 22g/cm3 s i o mas a molecular a aceste condit de 100 uam. In ii constanta ret elei se poate calcula s i rezult a ca ind de aproximativ 0, 81 nm. Principalele fort e de atract ie care sust in structura propus a mai sus sunt cele corespunz atoare leg aturilor covalente simple C C corespunz atoare unei energii de leg atur a de aproximativ 3, 6 eV (v. tabelul 6.3). Tabela 6.3: Energiile de disociere pentru diferite leg aturi chimice Tip de leg atur a C=O C=C OH NH CO CC SH CN CS Energia de disociere (eV) 7,1 6,4 4,8 4,1 3,6 3,6 3,5 3,0 2,7

Fort ele repulsive sunt considerate ca ind proport ionale cu 1/r12 unde cu r

6.4. ABLAT IA LASER

107

s-a notat distant a medie dintre doi monomeri. Este de remarcat c a energia de disociere pentru toate leg aturile covalente considerate n tabelul 6.3 corespund energiei unor fotoni din domeniu ultraviolet s i implicit laserii utilizat i pentru ablat ia tesuturilor vor laseri care emit astfel de radiat ii ( n general laseri cu excimeri). La ablat ia laser a tesuturilor s-au analizat fragmentele detas ate din tesut s i s-a constatat c a acestea sunt formate, de obicei, dintr-un amestec de atomi solitari (C, N , H , O), fragmente de molecule simple (C2 , CN , CH , CO) dar s i fragmente de macromolecule sau molecule stabile ( MMA monomer, HCN , benzen). Compozit ia chimic a a fragmentelor moleculare detas ate de tesut depinde de energia laserilor utilizat i s i de tipul de tesut. Totus i, pentru acelas i tip polimer, Srinivasan [7] a iradiat materialul cu doi laseri 248nm (laser KrF, energia fotonului 5eV) s i 193nm (laser ArF, energia fotonului 6.4eV). S-a constatat c a fragmentele moleculare obt inute de n cazul radiat iilor laser cu lungime de und a mai mare au o mas a molecular a mai mare dec at n cazul radiat iei 193nm. Din acest motiv, suprafat a polimerului dup a ablat ie este mai rugoas a n primul caz. Pentru a se obt ine o anumit a dimensiune a craterului format n urma ablat iei trebuie ca intensitatea laserului s a dep as easc a o anumit a valoare prag funct ie de coecientul de absorbt ie pentru respectiva lungime de und a. Dac a intensitatea laserului dep as es te aceast a valoare prag s-a constatat c a apare un fenomen de uorescent a n spat iul de impact nsot it de un efect sonor specic. Dac a intensitatea radiat iei incidente este medie astfel nc at grosimea ablat iei este mai mic a dec at lungimea caracteristic a de absorbt ie, pulsurile laser vor iradia at at port iunea supus a ablat iei c at s i tesutul aat sub aceast a port iune. Din acest motiv doar pri de celelalte pulsuri aplicate mele pulsuri laser au un efect diferit fat a n sensul c a exist a o relat ie liniar a ntre num arul de pulsuri aplicate s i dimensiunea craterului ablat iei. La interact iunea pulsurilor laser asupra tesuturilor se constat a c a ntre num arul de pulsuri aplicate s i dimensiunea spat ial a a ablat iei se p astreaz a directa proport ionalitate (stabilit a ca o relat ie liniar a) dar cu o eroare relativ a de

108

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

aproximativ 10% ceea ce corespunde gradului de neomogenitate a tesuturilor. concluzie: In Prin ablat ie se obt ine o fotodisociere ( n sensul ruperii leg aturilor intramoleculare din lant ul polimerului) a macromoleculelor iradiate cu radiat ia laser. Aceast a fotodisociere este urmat a de o desorbt ie de la suprafat a materialului a fragmentelor fotodisociate. La nivel molecular fotoablat ia corespunde tranzit iei unei macromolecule AB p an a la o stare excitat a repulsiv a ( AB + h(5 7eV) [ AB] A + B) (Figura 6.9) Pulsuri UV laser scurte (10ns)

Absorbt ia radiat iei UV (proteine, amide, peptide)

I 108 W/cm2 Ad ancimea absorbt iei 1m

St ari excitate repulsive

Fotodisociere

Desorbt ie f ar a necroz a (eliminarea fragmentelor disociate) Figura 6.9 Mecanismul de interact iune a laserilor prin ablat ia tesuturilor. Laserii utilizat i pentru ablat ii sunt laserii care emit n ultraviolet: laseri cu excimeri, Nd:YAG sau Nd:YLF pe armonica a 4-a etc. Tot i aces ti laseri lucreaz a n pulsuri scurte pentru a evita aparit ia unor distrugeri termice ale tesutului Folosind ablat ia laser se pot produce incizii subt iri cu distrugeri termice minime pentru structurile adiacente. Astfel:

6.5. EFECTE ELECTRO-MECANICE

109

microchirurgie ablat In ia laser se foloses te pentru incizii pe diferite tipuri de tesuturi: piele, artere, etc. stomatologie fotoablat In ia se foloses te pentru ndep artarea tartrului de pe dint i. oftalmologie se poate obt In ine o schimbare a puterii refractive a ochiului (de exemplu pentru reducerea miopiei) prin incizii radiale ale corneei.5 Alte cercet ari urm aresc potent ialul mutagenic al radiat iilor ultraviolete care act ioneaz a asupra celulelor vii prin modicarea bazelor azotate ale ADNului sau modicarea fotochimic a a ARN-ului. Toate modic arile la nivel genetic duc n nal la schimbarea funct iilor celulelor afectate.

6.5 Efecte electro-mecanice


Atunci c and pulsul laser este mai mic dec at 1s efectele fotomecanice sunt prezente la interact iunea radiat iei laser cu tesuturile. Aceste efecte se manifest a prin pulsuri de presiune care se propag a n tesut s i/sau n aerul din jurul acestuia (Figura 6.10). Generarea undelor acustice prin interact iunea radiat iei laser cu tesutul se poate datora mai multor mecanisme de interact iune: Sub pragul de vaporizare (caz deja nt alnit la fotoablat ie) este posibil a generarea unei unde acustice prin nc alzirea tranzitorie a unui volum mic de tesut, gradientul de temperatur a produce o tensionare n material s i o expansiune termic a.
5 De

remarcat c a ablat ia stomei corneale la 193nm produce cea mai precis a incizie (< 20m)

f ar a lezarea zonelor nvecinate (cu aspect de zdrent uire) ceea ce se nt ampl a la 248nm. Acest efect este atribuit diferent ei coecient ilor de absorbt ie pentru cele dou a lungimi de und a ( = 2700cm1 la 193nm s i = 210cm1 pentru 248nm). Totus i s i calitatea fasciculului este crucial a pentru m arimile inciziilor astfel nc at cele mai bune rezultate se obt in prin utilizarea armonicii 4 a laserului Nd:YAG cu o t aietur a de 3m datorat a coerent ei spat iale deosebite.

110

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

Figura 6.10 Reprezentarea schematic a a efectelor fotomecanice (aici w prag este valoarea de prag al densit a tii de energie a radiat iei laser pentru ablat ie)

Vaporizarea exploziv a (pentru lichide) sau ablat ia ( n cazul solidelor) tesuturilor sunt 2 procese zice care pot genera unde acustice dac a densitatea de energie laser dep as es te un anumit prag. Undele acustice sunt un efect al expulz arii materialului de la suprafat a tesutului s i producerea unui recul ce se propag a n masa tesutului ca un semnal acustic tranzitoriu. anumite condit ii energia absorbit a de tesut conduce la formarea s i colap In sul de vacuole (bule cu gaz) proces denumit s i cavitat ie indus a laser. Acest proces genereaz a unde acustice s i este utilizat, de exemplu, n litotrit ia laser sau n administrarea fotoacustic a a medicamentelor. n pulsuri laser fo La densit a ti de putere foarte mari 109 1010 W/cm2 calizate se poate obt ine str apungerea dielectric a nsot it a de conversia energiei laser n energie acustic a (acesta este cel mai ecient proces pentru o astfel

6.5. EFECTE ELECTRO-MECANICE

111

de conversie). Electrostrict iunea este procesul prin care interact ioneaz a moleculele polare din tesut cu unda laser produc and mis carea acestor molecule n sau din regiunea iradiat a (dup a cum polarizarea este pozitiv a sau negativ a). Aceste mis c ari produc un gradient de densitate s i o und a acustic a similar a celei termoelastice. Acest mecanism de generare a undelor sonore este mai important n mediile foarte slab absorbante, n celelalte medii, des i prezent, ind ascuns de celelalte mecanisme. Producerea undelor sonore n tesuturi sub act iunea radiat iei laser poate se poate datora s i presiunii radiat iei (raportul densitatea de putere s i viteza luminii) dar chiar n cazul absorbt iei totale pentru o densitate de 106 W/cm2 de c se obt ine o presiune a radiat iei de 0,3mbar neglijabil a fat a a tiva bari n cazul termoelastic sau sute de bari pentru cavitatea indus a laser. Funct ie de tipul de interact iune, unda de presiune din aer poate de tip acustic (cu viteza de faz a egal a cu viteza sunetului) sau und a de s oc (o und a subsonic a caracterizat a de o valoare mare a maximului de presiune). Pulsurile de presiune n tesuturi sunt generate n timpul ilumin arii cu radiat ia laser a acestora atunci c and apare o expansiune local a rapid a datorit a c aldurii degajate. anumite condit In ii procesele fotomecanice pot provoca ndep artarea sau distrugerea tesutului as a cum se nt ampl a, de exemplu, n cazul proceselor de fotoablat ie s i fotofragmentare. At at timp c at temperaturile s i presiunile induse n tesut nu determin a modic ari structurale ireversibile se spune c a sistemul se a a n condit ii termoelastice. Un parametru fundamental cu ajutorul c aruia se poate caracteriza starea termoelastic a este dat de expansiunea termic a reprezent and variat ia relativ a a volumului de tesut datorit a variat iei temperaturii. Prin iluminarea tesutului cu radiat ii laser cu pulsuri sucient de scurte pentru a produce connarea termic a (t puls ) se produce o cres tere a temperaturii pe o regiune limitat a spat ial asociat a cu o

112

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

cres tere brusc a a presiunii. Aceste fenomene genereaz a o und a acustic a care se propag a dincolo de regiunea erbinte a tesutului cu viteza sunetului. Timpul n egal care frontul de und a de presiune parcurge o distant a a cu cu lungimea de penetrare optic a l se numes te timp de relaxare elastic el . Dac a acest timp este mai mic dec at pulsul laser aplicat presiunea continu a s a creasc a pe toat a durata pulsului s i relaxarea presiunii are loc doar n timpul dintre pulsurile pulsurile laser consecutive. Condit ia t > el se numes te condit ia de connare inert ial as i corespunde unor pulsuri cu o valoare mai mic a dec at 10ns ind o valoare vital a pentru gradient ii de presiune de la suprafat a tesutului. M asur atori asupra undelor de s oc generate la interact iunea radiat iei laser cu tesutul vii permit stabilirea valorii de prag a ablat iei sau a unei leg aturi ntre rata ablat iei s i densitatea de energie (uxul) incident a. As a cum s-a mai ment ionat o nc alzire rapid aa tesutului s i desorbt ia unor fragmente de macromolecule din tesut prin ablat ie laser se induc n tesut gradient i de presiune care se pot propaga n interiorul tesutului ca o unde de presiune. Prin m asurarea amplitudinii unei astfel de unde funct ie de uxul laserului se poate determina pragul ablat iei c and amplitudinea undei cres te brusc (Figura 6.11). Cres terea amplitudinii un-

Amplitudinea undei

Absorb ia plasmei

Absorb ie Absorb ia unui singur foton multifotonic

Flux

prag

Flux (J/cm )

Figura 6.11 Variat ia amplitudinii undelor de presiune transmise n tesut funct ie de densitatea de energie a radiat iei incidente. dei atunci c and se atinge pragul ablat iei se datoreaz a reculului dat de expulzarea

6.6. ECUAT IA BIOCALDURII

113

continuare amplitudinea undei cres fragmentelor de tesut. In te liniar cu densitatea de energie incidente (absorbt ia unui singur foton) dup a care se ajunge la o regiune neliniar a corespunz atoare unor procese de absorbt ie multifoton sau datorit a unei schimb ari majore a coecientului de absorbt ie n timpul procesului de ablat ie (de exemplu prin producerea unei ablat ii induse de plasm a). M asur and intervalul de timp ntre momentul producerii undei la suprafat a tesutului s i respectiv timpul n care aceast a und a traverseaz a tesutul se poate determina rata ablat iei (masa de tesut ndep artat a pentru un puls). Astfel sa obt inut o variat ie liniar a ntre num arul de pulsuri laser aplicate s i intervalul de timp de mai sus ceea ce conrm a faptul c a rata ablat iei depinde liniar de num arul de pulsuri. Avantajul acestei metode const a n aceea c a se poate determina ad ancimea ablat iei on-line f ar a ndep artarea tesutului pentru a m asura aceast a valoare cu alte metode (de exemplu la microscop).

6.6 Ecuat ia bioc aldurii


Orice interact iune ntre sistemele termodinamice poate avea ca efect s i un transfer de c aldur a n interiorul sistemelor sau ntre acele sisteme. Transferul de c aldur a este evident iat printr-o variat ie temporal a sau spat ial a a temperaturii termodinamice a sistemului analizat s i/sau prin efectuare de lucru mecanic (principiul I al termodinamicii). La nivel microscopic schimbul de c aldur a se manifest a printr-o variat ie a energiei interne n sistemul termodinamic. Transferul de c aldur a se poate realiza n mai multe moduri dup a procesul zic implicat: transfer de c aldur a prin conduct ie: se realizeaz a dac a n sistem temperatura este diferit a de la un punct la altul, adic a exist a un gradient de temperatur a, iar uxul de c aldur a este ndreptat n sens invers acestui gradient (c aldura este transferat a de la regiunile cu temperatur a mai ridicat a c atre regiunile cu temperatur a mai mic a);

114

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

transfer de c aldur a prin convect ie: energia termic a este transferat a prin intermediul unei mis c ari ordonate a particulelor unui uid (mis c ari de convect ie); transfer de c aldur a prin radiat ie: prin act iunea unei unde electromagnetice (unde IR; termice). Din punct de vedere al termodinamicii interact iunea dintre radiat ia laser s i tesutul viu este o interact iune ce implic a s i un proces de transfer de c aldur a. Radiat ia laser este considerat a a un sistem termodinamic capabil de a ceda energie c atre tesutul asupra c aruia act ioneaz a (numit de obicei izvor de c aldur a). Mai mult, chiar dup a ncetarea act iunii radiat iei laser n imediata vecin atate a suprafet ei tesutului temperatura r am ane destul de ridicat a, apare un gradient de temperatur a ce va determina un transfer de c aldur a n interiorul tesutului s i o continuare a proceselor termice n volumul acestui tesut. aceast In a sect iune vom ncerca s a model am matematic modul n care se realizeaz a transferul de c aldur a n tesuturi prin deducerea ecuat iei de transfer a c aldurii n biostructuri sau pe scurt ecuat ia bioc aldurii. Rezolvarea analitic as i/sau numeric a a unei astfel de ecuat ii permite cunoas terea distribut iei de temperatur a n tesutul iradiat T = T (r, t) n ecare punct determinat de vectorul de pozit ie r s i la ecare moment de timp t.

Ipoteze de lucru
Deducerea ecuat iei bioc aldurii necesit a coroborarea unor informat ii cu privire la: geometria tesutului (form a, structur a etc.) s i a radiat iei laser (tip de fascicul: Gauss, Gauss-Hermite, etc.) m asur atori de temperatur a n experimente reale cu un num ar nit de sonde termice (funct ie de tolerant a pacientului s i de aspectele practice) pentru a se cunoas te unele m arimi termodinamice ce determin a transferul c aldurii prin conduct ie, convect ie s i prin radiat ie pentru diferite tipuri de tesuturi.

6.6. ECUAT IA BIOCALDURII

115

Astfel, transportul c aldurii n tesutul viu la interact iunea cu radiat ia laser este inuent at de urm atorii factori: propriet a ti termozice ale tesuturilor (capacitate caloric a, conductivitate termic a, etc.); geometria tesutului iradiat; producerea de c aldur a datorit a absorbt iei radiat iei laser; producerea de c aldur a datorit a proceselor metabolice; transportul de c aldur a prin convect ia n s ange (perfuzia sangvin a); mecanisme de termoreglare la nivelul tesutului. Fiecare din factorii descris i mai sus se reg asesc n ecuat ia bioc aldurii ntr-un termen separat astfel nc at s a se poat a realiza, atunci c and situat ia o impune, o simplicare a ecuat iilor prin neglijarea unor termeni. Ecuat ia bioc aldurii neexplicitat a este de fapt o lege de conservare a energiei. unitatea de volum de In tesut (1m3 ) c aldura degajat a sau absorbit a n unitatea de timp denes te rata de transfer a c aldurii pe unitatea de volum: q= 1 dQ V dt (6.4)

iar n termeni de rat a de transfer ecuat ia de conservare a energiei se poate scrie simplu: qc as tigat = q nmagazinat + qpierdut + W unde: qc aldurii c atre volumul considerat de la laser s i din as tigat : rata de transfer a c volumul de tesut al aturat; q aldurii n interiorul volumului de tesut considerat nmagazinat : rata de transfer a c care nu ajunge la margini (c aldura nmagazinat a pe unitatea de volum n unitatea de timp); qpierdut : rata de transfer a c aldurii prin marginile volumului de tesut considerat; (6.5)

116

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

W : lucrul mecanic efectuat de volumul de tesut s i c aldura metabolic a (pe scurt lucrul mecanic al volumului de tesut efectuat n unitatea de timp). Pentru a putea explicita ecare din termenii ce intervin n ecuat ia (6.5) va trebui s a se analizeze dou a cazuri: 1. r and transferul de c aldur a n interiorul volumului considerat (transferul intern de c aldur a); 2. transferul de c aldur a prin suprafat a de m arginire a volumului considerat

Legea Fourier
Transferul intern de c aldur a este descris de legea Fourier. Dac a se consider a un volum cu sect iune transversal a constant a de arie A, de lungime L atunci legea Fourier poate enunt at a astfel: c aldura transferat a printr-un mediu este proport ional a cu aria sect iunii A, cu diferent a de temperatur a T2 T1 , cu intervalul de timp t s i este invers proport ional a cu lungimea mediului L: Q = kA T2 T1 T t = kA t L L (6.6)

Legea Fourier se poate rescrie dac a denim c aldura transferat a prin unitatea de arie n unitatea de timp (ux de c aldur a): f = Q A t (6.7)

nc at se obt ine forma diferent ial a a legii Fourier: f = k T cu f vectorul ux de c aldur a: cu direct ia gradientului de temperatur as i sens invers lui T ; k coecient de conduct ie termic a; (6.8)

T gradientul temperaturii

6.6. ECUAT IA BIOCALDURII

117

Rata de transfer intern al c aldurii prin conduct ie va egal a cu f. De aici: qc as tig,conduct ie = f = ( k T )


T In tesut rata de nmagazinare a c aldurii este q nmag = c t cu densitatea

medie a volumului de tesut considerat; c c aldura specic a iar temporal a a temperaturii n volumul de tesut.

T t

este variat ia

T in and cont s i de rata de absorbt ie a c aldurii prin act iunea radiat iei laser qs , rata de transfer a c aldurii prin s ange (perfuzia) q p s i de rata de transfer a c aldurii datorit a activit a tilor metabolice qm ecuat ia intern a a bioc aldurii devine: c T = (k T ) + qs + q p + qm t (6.9)

Observat ie: S angele transport a energie n s i din volumul de tesut considerat astfel nc at rata de transfer a c aldurii prin s ange este: q p = s s cs ( T Ta ) unde: s este perfuzia s angelui: volumul de s ange ce curge pe unitate de mas a de tesut n unitatea de timp; s este densitatea s angelui; cs este c aldura specic a a s angelui; Ta este temperatura s angelui arterial Propriet a tile termice pentru diferite materiale sunt prezentate n tabelul 6.4. Tabela 6.4: Propriet a ti termice pentru diferite tesuturi(Dumitras [1]) Conductivitatea T esut Mus chi Gr asime Densitate C aldur a specic a Difuzitivitate (6.10)

(Wm1 K1 )
0,380,54 0,190,20

(Kg m3 103 )
1,011,05 0,850,94

(KJ Kg1 K1 )
3,63,8 2,22,4

(m2 s1 107 )
0,91,5 0,96

118

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

Tabela 6.4: continuare ... Conductivitatea T esut Rinichi Inim a Ficat Creier Ap a6 Densitate C aldur a specic a Difuzitivitate

(Wm1 K1 )
0,54 0,59 0,57 0,160,57 0,63

(Kg m3 103 )
1,05 1,06 1,05 1,041,05 0,99

(KJ Kg1 K1 )
3,9 3,7 3,6 3,63,7 4,2

(m2 s1 107 )
1,3 1,4 1,5 0,441,4 1,5

Ecuat ia (6.9) poate rezolvat a numeric prin integrarea pe un volum nit ( n care se poate considera c a m arimile zice care sunt determinate de propriet a tile termice sunt constante). De exemplu: dac a se neglijeaz a c aldura metabolic a prin integrare se obt ine: T = k T ndS V s s cs ( T Ta ) + Vqs t S unde V este volumul de integrare; T este temperatura medie n volumul respecV c tiv; qs este rata medie de transfer a c aldurii prin act iunea laser.

Transfer de c aldur a prin radiat ie


marea majoritate a cazurilor In n care se dores te modelarea transferului de c aldur a n tesut se neglijeaz a componenta radiativ a. totus i, un model riguros trebuie s a cont in as i un termen corespunz ator transferului de c aldur a prin radiat ie descris de legea Stefan-Boltzmann: E( T ) = T 4 (6.11)

unde este constanta Stefan-Boltzmann 7 iar este emisivitatea termic aa tesutului mediat a pe spectrul termic al radiat iei.
6 m asur atori 7 In

pentru temperatura de 37o C SI = 5, 67 108 mW 2 K4

6.6. ECUAT IA BIOCALDURII

119

Transfer de c aldur a prin convect ie


Transferul de c aldur a prin convect ie se poate realiza doar n prezent a unui uid n contact cu tesutul. Transferul c aldurii prin s ange a fost deja discutat ca ind datorat perfuziei. Un alt uid care se poate aa n contact direct cu tesutul studiat este aerul Convect ia c aldurii este destul de dicil de modelat matematic at at pentru cazul unei curgeri laminare c at s i pentru cazul unei curgeri turbulente a uidului implicat n transferul de c aldur a. De cele mai multe ori n modelarea matematic a prim a convect iei se utilizeaz a relat ii empirice. In a aproximat ie se poate utiliza legea de r acire a lui Newton: qc = hc ( Tm Ts ) unde: qc este uxul de c aldur a la suprafat a tesutului datorat procesului de convect ie; hc este coecientul de transfer a c aldurii prin convect ie; Tm este temperatura mediului (aerului); Ts este temperatura suprafet ei tesutului cazul convect In iei aerului coecientul de transfer hc este: hc = Nu Kf D (6.13) (6.12)

cu Nu num arul lui Nusselt; K f este conductivitatea termic a a aerului (Wm1 K1 ) s i D lungimea caracteristic a egal a cu lungimea unei laturi a unei pl aci p atrate deasupra c areia are loc transferul de c aldur a prin convect ia aerului. Num arul lui Nusselt s-a calculat empiric utiliz and formula: D3 Nu = 0, 54 gloc ( Ts Tm ) 2
0.25

(6.14)

unde gloc este accelerat ia gravitat ional a local a; este coecientul volumic de dilatare termic a a aerului calculat la valoarea medie a temperaturii la interfat a suprafat a tesut/mediu s i nu este coecientul de viscozitate dinamic a.

120

CAPITOLUL 6. MECANISME DE INTERACT IUNE LASER-T ESUT

Alte procese de transfer a c aldurii


Atunci c and tesutul iradiat cont ine o cantitate important a de ap a o parte din c aldura absorbit a de la laser poate duce la evaporarea part ial a sau total a a apei. acest caz rata de transfer a c In aldurii c atre vaporii de ap a este: qevap = h f g hm (v,e v,sat ) unde qevap este uxul de c aldur a din tesut necesar pentru evaporare; v,e este densitatea vaporilor de ap a la temperatura camerei; v,sat este densitatea vaporilor saturat i la temperatura suprafet ei tesutului iradiat: Ts ; h f g este entalpia schimb arii de faz a al apei; hm este coecientul de transfer prin convect ie masic a: hm = hc a c a Le2/3 (6.16) (6.15)

hc coecient de transfer prin convect ie a , c a densitatea s i c aldura specic a a aerului; Le este num arul Lewis pentru difuzia vaporilor de ap a n aer. La suprafat a tesutului c aldura este transferat a prin procese de convect ie a aerului; prin radiat ie s i/sau prin evaporarea apei. Astfel, uxul total de c aldur a qsupr (i, 0) la marginea prin suprafat a tesutului considerat (i, 0) este:
4 qsupr (i, 0) = hc ( Te Ti,0 ) + ( Te Ti4 ,0 )+

+ hc h f g (v,e v,sat )

1 a c a Le2/3

(6.17)

6.7 Bibliograe
Bazele zice ale aplicat [1] Dan C. Dumitras . BIOFOTONICA iilor laserilor n medicin as i biologie. Editura All, Bucures ti, 1999.

6.7. BIBLIOGRAFIE

121

[2] Jean-Luc Boulnois. Photophysical processes in recent medical laser developments: A review. Lasers in Medical Science, 1:4766, 1986. [3] Frackowiak-ApplPhotMethBiop:01 Frackowiak Danuta. physics, 25(1):1118, 2001. [4] Sonia Herman. Aparatura medical a. Editura Teora, Bucures ti, 2000. [5] G. JAGADEESH and K. TAKAYAMA. Novel applications of micro-shock waves in biological sciences. J. Indian Inst. Sci., 82, 2002. [6] Alessio Pirastru. Laser in medicina. Seminario conclusivo, Corso di Ottica Quantistica, 2001. [7] R. Srinivasan. Ablation of polymers and biological tissue by ultraviolet lasers. Science, 234:559565, 1986. [8] Vadim P. Veiko. Laser microshaping: Fundamentals, practical applications, and future prospects. RIKEN Review, (32):1118, January 2001. [9] W.M. Whelan, P. Chun, L.C.L. Chin, M D Sherar, and I. A. Vitkin. Laser thermal therapy: utility of interstitial uence monitoring for locating optical sensors. Phys. Med. Biol., 46:N91N96, 2001. [10] Harry T. Whelan, John M. Houle, Deborah L. Donohoe, Dawn M. Bajic, Meic H. Schmidt, Kenneth W. Reichert, George T. Weyenberg, David L. Larson, Glenn A. Meyer, and James A. Caviness. Medical applications of space light-emitting diode technology - space station and beyond. CP458, Space Technology and Applications International Forum- 1999, 1999. [11] Waynant Ronald W. and Marwood N. Ediger, editors. Electro-Optics Handbook. McGraw-Hill Inc., New York, 2nd edition edition, 2000. Application of

photothermal methods in biophysics and in medicine. Current Topics in Bio-

C APITOLUL 7

Sigurant a si riscuri la utilizarea laserilor n medicin a


Cuprins
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Riscuri oculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riscuri la nivelul pielii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alte riscuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clasele de risc pentru utilizarea laserilor . . . . . . . . . . . . . Observarea radiat iilor laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculul NOHD pentru expunerea direct a . . . . . . . . . . . . Calculul NOHD pentru radiat ia difuzat a . . . . . . . . . . . . . 7.6 7.7 7.8 Protect ia ochilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculul ltrului protector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M asurarea s i calcularea unor m arimi corespunz atoare laserilor Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 127 128 129 134 135 137 138 138 140 141

Sursele de radiat ii electromagnetice sunt surse de energie care, pe l ang a efectul benec pe care l pot avea, pot s a aib as i un efect nociv. Este binecunoscut faptul c a radiat iile electromagnetice ionizante au s i efecte nocive pentru organismul uman. Des i se vorbes te mai put in despre celelalte domenii din spectrul electromagnetic totus i se poate nt ampla ca orice surs a de radiat ii s a provoace efecte tabelul de mai letale n anumite condit ii s i laserii medicali nu fac except ie. In 123

124

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

jos sunt cuprinse date comparative privind intensitatea radiat iei pentru diferite surse de radiat ii neionizante. Tabela 7.1: Valori comparative pentru densitatea de putere pentru diferite surse de radiat ii electromagnetice neionizante Sursa de radiat ii Radiat ia solar a Soare focalizat Flac ara gaz Lampa cu arc Fascicul electroni Laser continuu Laser pulsat Intensitate W /cm2 0,14 102 103 103 104 107 108 107 108 1014

Utilizarea pe scar a larg a a laserilor n toate domeniile de activitate a condus, din p acate, s i la accidentarea utilizatorilor (medici, tehnicieni) sau chiar a pacient ilor. Aceste accidente se pot datora uneia din urm atoarele cauze: Expunerea accidental a a ochiului cu pierderea funct ional a a vederii (temporar sau, mai grav, permanent). Acestea sunt accidentele ele mai frecvente; Expunerea accidental a a pielii av and ca efect arsuri (de diferite grade) s i efecte fotochimice; rii unor incendii, electrocut Mai rar sunt accidente datorate: declans a ari, intoxicat ii cu gaze etc. Toate aceste riscuri trebuie cunoscute s i nl aturate. As a cum vom vedea n cursul acestui capitol, riscurile sunt mai mici dec at n cazul utiliz arii unor aparate rontgen datorit a faptului c a fotonii au energii foarte mari n raport cu fotonii din infraros u, vizibil sau chiar ultraviolet. Mai mult, radiat ia este o radiat ie care provoac a distrugeri masive ale celulelor din tesuturi prin ioniz ari (de aici s i

7.1. RISCURI OCULARE

125

denumirea de radiat ii ionizante) n timp ce radiat iile laser medicale sunt absorbite puternic la nivelul tesuturilor s i energia se disip a pe alte c ai. As a cum am precizat deja, cele mai nt alnite riscuri la utilizarea laserilor sunt cele legate de act iunea radiat iilor laser asupra ochilor (Figura B.1), piele (Figura B.2) dar sunt tabelul B.1 (p. 161) sunt date s i riscuri colaterale: riscuri chimice, electrice etc. In c ateva exemple a efectelor pe care le pot avea radiat iile optice asupra diferitelor tipuri de tesuturi (ochi s i piele) funct ie de lungimea de und a.

7.1 Riscuri oculare


Radiat ia laser poate avea efecte nedorite asupra diferitelor componente ale ochiului uman funct ie de absorbt ia radiat iei laser la nivelul acestor componente. Astfel efectele radiat iei laser sunt mai puternice asupra retinei pentru radiat iilor IR-apropiat s i vizibil (lungimi de und a n domeniul 400 nm p an a la 1400 nm). Lumina care provine direct de la laser sau prin reexia specular a n acest caz p atrunde n ochi s i este focalizat a de c atre cornee s i cristalin pe o regiune extrem de mic a de pe retin a astfel nc at la nivelul retinei cres te uxul energetic de aproximativ 100000 de ori. Corneea este afectat a pentru radiat iile UV (180 nm p an a la 390 nm) s i IR ndep artat (1400 nm p an a la 1 mm). Totus i radiat ia laser cu anumite lungimi de und a pot leza cristalinul. Toate aceste efecte sunt redate schematic n Figura 7.1. Radiat ia ultraviolet a cu lungimea de und a cuprins a ntre 180 nm s i 315 nm este denumit a ultraviolet-actinic (datorit a faptului c a produce react ii chimice) s i este absorbit a puternic la nivelul corneei. Aceast a radiat ie produce o inamare a corneei ca s i n cazul act iunii radiat iei emis a de arcul electric de la sudur a c and nu se poart a masca de protect ie. Radiat ia ultraviolet a apropiat a (UV-A) cu lungimea de und a ntre 315 nm s i 400 nm este absorbit a de cristalin s i poate provoca diferite forme de cataract a. Componentele ochiului sunt transparente pentru radiat iile vizibile (400 780 nm)

126

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

Figura 7.1 (a) absorbt ia radiat iei vizibile si IR-apropiat; (b) absorbt ia radiat iei IR si UV; (c) absorbt ia UV-apropiat

s i IR-apropiate (780 1400 nm) dar sunt focalizate pe retin a form and un spot cu diametrul cuprins ntre 10 s i 20 m. O asemenea focalizare poate determina o intensitate de radiat ie destul de mare pentru a produce leziuni la nivelul retinei.1 Lungimile de und a cuprinse ntre 400 s i 550 nm sunt periculoase, n particular, dac a act ioneaz a un timp lung asupra retinei (de ordinul minutelor p an a la ore) s i produc boli denumite generic leziuni de lumin a albastr a. Radiat ia IR- ndep artat a (IR-C) cu lungimea de und a ntre 3m s i 1mm este
1 Din

acest motiv radiat ia laser cu lungimea de und a cuprins a ntre 400 s i 1400 nm este

al aturat a termenului de regiune de lezare a retinei

7.2. RISCURI LA NIVELUL PIELII

127

absorbit a de suprafat a anterioar a a ochiului. Radiat iile IR-mijlocii (IR-B cu = 1, 4 3m) p atrund mai ad anc p an a la nivelul cristalinului s i poate duce la cataracta su atorului de sticl a. Asemenea cataracte se pot produce s i n cazul expunerii prelungite a ochiului la radiat ii IR-apropiate (IR-A).

concluzie: localizarea leziunilor oculare datorate radiat In iilor laser este rezultatul unei absorbt ii puternice a radiat iei cu o anumit a lungime de und a ntr-un anumit tip de tesut ocular.

7.2 Riscuri la nivelul pielii


Din punct de vedere al sigurant ei folosirii laserilor medicali, efectele nocive ale acestora asupra pielii sunt considerate, de obicei, de o mai mic a important a comparativ ce riscurile la nivelul ochiului. Totus i, pe m asur a ce s-au produs s i utilizat laseri UV s i laseri de putere din ce n ce mai mare, efectele nocive ale acestora asupra epidermei au fost reconsiderate. Radiat iile UV (230-380 nm) pot determina: eritem2 , cancer de piele s i mb atr anirea accelerat a a pielii. Cele mai severe leziuni ale pielii le produc radiat iile UV-B (280315nm). O cres tere a pigment arii epidermei se poate produce s i la expuneri cronice ale pielii la radiat ii de 280-480nm. Dac a aceste radiat ii sunt foarte intense se produc s i eriteme ale pielii. Unele radiat ii ultraviolete s i/sau (310-400nm) cazul radiat vizibile (400-600nm) pot produce unele react ii fotochimice. In iilor infraros ii (700-1000nm) produc, de cele mai multe ori arsuri de diferite grade s i deshidrat ari ale pielii (Figura B.2, p. 160).

2 Inros irea

pielii ca s i n cazul arsurilor solare

128

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

7.3 Alte riscuri


unele aplicat In ii, n general aplicat ii tehnice, se utilizeaz a laseri de mare pu asemenea cazuri se tere pentru topire, t aiere s i/sau g aurirea unor materiale. In degaj a vapori toxici. De exemplu: tratamentul tesutului muscular uscat cu ajutorul unui laser cu CO2 n und a continu a are ca efect secundar producerea de toluen, etilbenzen s i stiren n cantit a ti mult mai mari dec at pentru mus chiul umed. Cele mai multe riscuri letale asociate cu laserii se datoreaz a aliment arii laserilor cu energie electric as i implicit riscului legat de electrocutare. Unii laseri prezint a un pericol pirotehnic datorat posibilit a tilor de incendiere a materialelor de lucru. Este cazul, n general, laserilor care lucreaz a n regim continuu cu puteri mai mari de 0,5W. Un alt pericol legat de utilizarea laserilor de putere mare este cel dat de agent ii de r acire a laserilor care pot produce leziuni la nivelul pielii prin contact direct, explozii sau dezlocuirea oxigenului din atmosfer a n cazul unei proaste ventil ari. Nivelul de zgomot a unui laser este nesemnicativ dar poate sup ar ator n cazul unui laser de putere mare care produce un zgomot uniform caracteristic. Unii laseri utilizeaz a substant e chimice foarte periculoase (de exemplu: laserii acest cu excimer, laserii cu colorant) iar alt i laseri pot produce substant e toxice. In caz trebuie tinut cont de modul de eliminare s i manevrare a acestor substant e toxice. Nu vom insista n acest capitol dec at asupra riscurilor legate strict de efectele directe ale radiat iei optice asupra tesuturilor (s i n special pentru ochi s i piele). Totus i este bine de s tiut c a n cursul intervent iilor cu laser trebuie s a se asigure o protect ie corespunz atoare s i celorlalte categorii de risc. Astfel este bine privind combaterea incendiilor, elecca ntotdeauna s a se ia m asuri de sigurant a trocut arilor sau a inhal arii de gaze toxice prin m asuri specice s i norme de lucru corespunz atoare (manevrare corect a a aparaturii, izolat ii electrice bune, ventilarea s alii de operat ie, etc.).

7.4. CLASELE DE RISC PENTRU UTILIZAREA LASERILOR

129

Pentru a cunoas te mai bine eventualele pericole la care sunt supus i utilizatorii unui laser acesta este caracterizat de o anumit a clas a de risc (sau altfel spus o clas a ). Clasele de risc vor analizate de sigurant a n sect iunea urm atoare.

7.4 Clasele de risc pentru utilizarea laserilor


Laserii sunt clasicat i dup a riscurile pe care acestea le pot induce la act iunea direct a a radiat iei asupra tesutului viu. Pentru ecare clas a de risc se aplic a un set de m asur atori s i calcule pentru controlul parametrilor optimi de lucru a unui laser din acea clas a (Alwan [1], Drewsen [2], Dumitras [3], Ronald W. and Ediger [4]). Standardul de utilizare f ar a riscuri a laserilor s i schema internat ional a de clasicare are la baz a standardul american (ANSI3 ) Z136.1 din 1993. Pe plan pentru utilizarea laserilor a fost adoptat internat ional standardul de sigurant a de Comisia Internat ional a Electrotehnic a (IEC4 ) n standardul 60825-1 privind Sigurant a produselor laser Partea 1: Clasicarea echipamentelor, necesit at i s i ghid de Europa acelas utilizare. In i standard este adoptat sub denumirea EN60825-1. Diferent ele dintre standardul american s i cel european constau doar n modul . de etichetare al laserilor s i limite pentru unele produse din clasa i de sigurant a Rom In ania Institutul Rom an pentru Standardizare (IRS) a preluat n 1996 standardul european sub codul SR EN 60825-1. Aceste standarde stabilesc 4 clase ( mp art ite la r andul lor n subclase) de risc pentru laseri funct ie de puterea sau energia emisiei laser ca s i cum aceast a radiat ie ar utilizat a n mod direct f ar a nici un ghid de und a sau alt aparat optic care ar putea atenua radiat ia laser. Cu c at clasa de risc are un num ar mai mare cu at at posibilitatea de a produce leziuni utilizatorului este mai mare. Pentru ecare clas a de risc se stabiles te o m arime caracteristic a numit a limita de emisie accesibil a pres3 American 4 International

National Standards Institute Electrotechnical Commission

130

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

curtat a AEL5 denit a ca ind nivelul maxim de emisie accesibil a permis pentru respectiva clas a. Aceste clase de risc sunt: Clasa 1: corespunde laserilor sau sistemelor laser care, n condit ii normale de operare, nu pun n pericol utilizatorul. Clasa 2a: corespunde laserilor din domeniu vizibil de mic a putere sau sistemelor de laseri pentru care nu se recomand a observarea direct a a radiat iei un timp ndelungat. Aceast a clas a de risc presupune c a, n general, nu se produc leziuni dac a fasciculul este observat direct un timp mai mic de 1000s. Clasa 2b: corespunde laserilor de putere mic a care emit fotoni din domeniu vizibil s i care, datorit a r aspunsului natural al ochiului (clipire, mis c ari ale globului ocular, etc.) nu prezint a un pericol dar poate leza ochiul dac a timpul de expunere este ndelungat (la fel ca s i n cazul majorit a tii surselor de lumin a convent ionale) Clasa 3a: corespunde unor sisteme laser care sunt etichetate cu un avertisment (CAUTION) s i care n mod normal nu produce leziuni ale ochiului dac a radiat ia laser interact ioneaz a cu ochiul perioade foarte scurte de timp (c ateva clipiri sau mis c ari oculare) cu ochiul liber dar pot produce leziuni severe c and se utilizeaz a un sistem optic de observare. Un alt grup de laseri din aceast a clas a de risc o reprezint a acei laseri care sunt etichetat i ca periculos i (DANGER) capabili s a produc a dep as irea nivelului de expunere permis a pentru ochi n 0,25s s i totus i s a prezinte un risc mic de lezare a acestuia (Figura 7.2).

Clasa 3b: corespunde laserilor sau sistemelor laser care pot produce leziuni ale ochiului dac a sunt privit i direct sau prin reexie specular a dar nu prezint a pericol dac a sunt privit i prin reexie difuz a (Figura 7.3). Clasa 4: corespunde sistemelor laser care produc leziuni oculare dac a sunt privit i direct sau prin reexie specular a dar s i n cazul reexiei difuze. Asemenea
5 en.

Accesible Emission Limit

7.4. CLASELE DE RISC PENTRU UTILIZAREA LASERILOR

131

Figura 7.2 Etichetarea laserilor din clasele de risc 2 si 3a.

Figura 7.3 Etichetarea laserilor din clasa de risc 3b. laseri pot produce, de cele mai multe ori, s i leziuni ale epidermei s i/sau prezint a pericol de incendiu (Figura 7.4).

Figura 7.4 Etichetarea laserilor din clasa de risc 4.

Atunci c and clasa de risc pentru un anumit laser nu este specicat a de produc ator va trebui determinat a prin m asur atori s i/sau calcule. Pentru calculele de fotoprotect ie trebuie denite s i cunoscute c ateva m arimi zice s i/sau biozice (apertura limit a, timp maxim de expunere, expunerea maxim a permis a, etc.). Apertura limit a se denes te ca ind aria circular a maxim a pentru care iradierea

132

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

general, apertura limit s i expunerea la radiat ie poate mediat a. In a depinde de lungimea de und a a laserului utilizat. standardul folosit la noi In n tar a se denes te un timp caracteristic tmax pentru a stabili cea mai lung a expunere posibil a f ar a urm ari grave at at pentru laserii n regim continuu c at s i pentru laserii pulsat i. Acest timp maxim de expunere nu trebuie s a dep as easc a 8 ore pe zi sau 3 104 secunde. Mai precis, acest timp are valori limit a diferite n funct ie de tipul de expunere: se consider a c a timpul maxim de expunere accidental a la radiat iile laser vizibile este de 0,25s (timp caracteristic reexului de clipire); timpul maxim de expunere accidental a la radiat ia ultraviolet as i/sau infraros u apropiat este de 10s (timp caracteristic mis c arii naturale a globului ocular); limita timpului de expunere intent ionat a este considerat a a de 100s (timp caracteristic pentru alinierea laser); limita timpului de expunere ndelungat a este de 8h 3 104 s. M arimea biozic a cea mai important a este expunerea maxim a admis a (MPE)6 . Valoarea pentru MPE depinde at at de timpul de expunere c at s i de lungimea de Figura 7.5 sunt redate c und a. In ateva exemple de calcul a expunerii maxime permise pentru ochi n funct ie de lungimea de und as i de timpul de expunere t. Valorile corespunz atoare pentru expunerea pielii sunt de obicei mult mai mari deoarece epiderma nu este la fel de sensibil a ca s i ochiul. Pentru pulsuri mai mici dec at 1ns pragul de risc pentru densitatea de energie este proport ional cu r ad acina p atrat a din durata pulsului. De exemplu, pentru calculul MPE la un puls laser de 10ps densitatea de energie corespunz atoare valorii de 1ns va mul tiplicat a cu un factor 1/ 100 = 1/10. De obicei fasciculele laser nu sunt fascicule uniforme (cu energia distribuit a uniform n sect iunea transversal a a fasciculului) ci au o anumit a distribut ie spat ial a plus, fasciculele laser (cel mai adesea aproximat a de o distribut ie de tip Gauss). In sunt limitate spat ial cu ajutorul unor diafragme (deschideri circulare cu diferite
6 en.

Maximum Permissible Exposure.

7.4. CLASELE DE RISC PENTRU UTILIZAREA LASERILOR

133

Figura 7.5 Modul de calcul pentru MPE pentru expunerea ochiului la radiat ia vizibil a si IR-apropiat. Observ am c a factorii de corect ie (C) variaz a cu lungimea de und a. Astfel: C A = 102(700) pentru 700-1050nm; C A = 5 pentru 1050-1400nm; CB = 1 pentru 400500nm; CB = 1012(550) pentru 550-700nm; t1 = 10 1020(550) pentru 550700nm; CC = 1 pentru 1050-1150nm; CC = 1018(1150) pentru 1150-1200nm; CC = 8 pentru 1200-1400nm. (La calculul coecient ilor de corect ie se m asoar a n nm)

134

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

diametre numite s i aperturi) s i astfel este necesar s a se realizeze o medie pe o arie de act iune a radiat iei laser. Astfel, pentru calculul expunerii corespunz atoare act iunii unui laser cu emisie n vizibil asupra ochiului uman medierea se va face pe o deschidere circular a cu diametrul de 7mm valoare ce corespunde unei des cazul celorlalte domenii spectrale diachideri maxime pentru pupila ochiului. In metrul aperturii maxime pentru mediere variaz a ntre 1 s i 11mm (v. tabelul 7.2).

Tabela 7.2: Valori maxime pentru diametrele diafragmelor de limitare utilizate pentru calculul expunerii maxime permise pentru ochi. Domeniul spectral 180400nm 4001400nm 1400nm100m 1001000m Timp expunere (s) 109 0, 25 0, 25 3 104 109 3 104 109 0, 25 10 3 104 109 3 104 Diametrul aperturii (mm) 1,0 3,5 7,0 1,0 3,5 11,0

Orice sistem laser nchis este clasicat ca ind un laser de clas a de risc 1 dac a emisia din spat iul nchis al acestuia nu dep as es te emisia maxim a permis a (MPE) n condit ii normale de utilizare.

7.5 Observarea radiat iilor laser


Din punct de vedere a sigurant ei n utilizare laserii sunt considerat i surse de lumin a extrem de intense s i colimate (as a se explic as i valorile mari ale densit a tii de putere pentru laseri n comparat ie cu alte surse de lumin a n tabelul 7.1). Datorit a acestor propriet a ti majoritatea dispozitivelor laser pot considerate ca ind

7.5. OBSERVAREA RADIAT IILOR LASER

135

surse cu o str alucire foarte mare spre deosebire de sursele convent ionale de lumin a sau de reexiile difuze ale laserilor de clas a2s i 3 considerate surse extinse s i foarte put in str alucitoare datorit a emisiei n toate direct iile. Expunerea ochiului la radiat ia laser ( n mod accidental sau nu) se poate face n diverse moduri (Figura 7.6). Cea mai periculoas a expunere se realizeaz a atunci c and fasciculul este privit direct (Figura 7.6a). Observarea radiat iei reectate specular pe diferite suprafet e prezint a riscurile cele mai mari atunci c and suprafat a reectant a este plan a sau concav a. Atunci c and suprafat a reectant a este convex a radiat ia laser este mpr as tiat a prin reexie s i prezint a mai put ine riscuri (Figura 7.6c). De regul a reexiile difuze nu prezint a pericol pentru ochi cu except ia laserilor de foarte mare putere din clasa de risc 4. Cunosc and valoarea expunerii maxime permise (MPE) se poate calcula o alt a m arime numit a distant a nominal a de sigurant a ocular a (NOHD)7 at at pentru privirea direct a a radiat iilor laser c at s i pentru radiat ia laser difuzat a.

Calculul NOHD pentru expunerea direct a


(notat Pentru a calcula aceast a distant a a n standarde de obicei cu z NOHD ) trebuie cunoscut diametrul fasciculului laser d0 la ies irea radiat iilor din sistemul laser, unghiul de mpr as tiere a acestui fascicul s i puterea de emisie P0 (Fi aceste condit gura 7.7) In ii intensitatea (sau puterea) radiat iei emis a pe unitatea la surs de suprafat a a (se consider a c a toat a energia este distribuit a uniform pe suprafat a de emisie) este dat a de relat ia: Es = P0 a
d2 0 4

(7.1) de surs este aria de emisie. Analog la distant a z fat a a: (7.2)

unde a = Ez =
7 en.

P0 A

Nominal Ocular Hazard Distance = NOHD.

136

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

Figura 7.6 Observarea radiat iei laser: (a) n fascicul direct, (b) reexie pe o suprafat a plan a, (c) reexie pe o suprafat a convex a, (d) reexie difuz a.

7.5. OBSERVAREA RADIAT IILOR LASER

137

Figura 7.7 Emisia unui laser de putere P0 cu o divergent a unghiular a . cu A = r2 a c a suprafat a A este un disc de raz a rA: A . Se observ rA = d0 + z tan 2 2 (7.3)

s i conform (7.2) pentru unghiuri de mpr as tiere mici < 5o se obt ine urm atoarea valoare a expunerii la distant a z: E= 4 P0 ( d0 + z )2 (7.4)

Dac a expunerea E este mai mic a dec at valoarea expunerii maxime permise MPE atunci radiat ia laser nu este nociv a la distant a z s i de aici se poate deduce valoarea ocular distant ei nominale de sigurant a a: z NOHD = 1 4P d0 MPR (7.5)

Dac a z NOHD < 0 atunci laserul este considerat a sigur pentru ochi oricare ar distant a ntre surs as i globul ocular.

Calculul NOHD pentru radiat ia difuzat a


Prin mpr as tierea difuz a a energiei radiat iei provenite de la un laser se modic a distribut ia spat ial a a acestei energii n sensul unei oarecare izotropii. Astfel,

138

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

se poate considera suprafat a care difuzeaz a radiat iile optice ca ind o nou a surs a de radiat ii secundare care emite ntr-un unghi solid 2 s i se obt ine o relat ie analoag a celei prezentate n (7.4) cu d0 = 0, = s i P P/2: E = 2P 1 z
2

(7.6)

de unde se obt ine: z NOHD = 1 2P MPR (7.7)

7.6 Protect ia ochilor


Marea majoritate a produc atorilor de laseri utilizat i n medicin a realizeaz a sisteme laser nchise astfel nc at, cu except ia fasciculului util, pierderile de radiat ie sunt neglijabile. Totus i, ca o m asur a suplimentar a de protect ie se protejeaz a ochii cu ltre optice corespunz atoare lungimii de und as i puterii laserului.

Calculul ltrului protector


Filtrele optice pentru protect ia ochilor sunt caracterizate de o m arime numit a densitate optic a (OD)8 : OD = log () (7.8)

unde () este factorul spectral de transmisie a ltrului respectiv, adic a un ltru cu densitatea optic a egal a cu 6 factorul de atenuare a acelui ltru este 106 . In acest mod ltrele optice se clasic a funct ie de densitatea optic a rezult and 10 clase de protect ie (tabelul 7.3). Mai mult, se poate calcula densitatea optic a pentru un ltru optic necesar pentru protejarea ochilor la expunerea radiat iei unui laser conform relat iei: OD () = log
8 en.

H0 MPE

(7.9)

Optical Density.

7.6. PROTECT IA OCHILOR

139

Tabela 7.3 Clasicarea ltrelor dup a clasa de protect ie, factorul spectral de atenuare si puterea sau energia maxim a admis a pentru aceste ltre n domeniu de lungimi de und a 315nm < < 1400nm (CW laseri cu funct ionare continu a (W /m2 ) , I,R laseri pulsat i sau cu pulsuri foarte lungi ( J /m2 ) , M mod cuplat (W /m2 )) Clasa de protect ie L L1 L2 L3 . . . L 10 () 101 102 103 . . . 1010 CW 102 103 104 . . . 1011 I, R 5 102 5 101 5 100 . . . 5 107 M 5 107 5 108 5 109 . . . 5 1016

unde H0 corespunde celei mai defavorabile expuneri la radiat ia laser (exprimat a n W /cm2 pentru laserii cu regim continuu de funct ionare s i n J /cm2 pentru laserii pulsat i s i MPE se va exprima n aceleas i unit a ti de m asur a). Exemplu: Consider am cazul unui laser Nd : YAG ( = 1064nm) la singur 1.0mrad. Radiat puls, un diametru de fascicul emergent de 2mm s i o divergent a ia acestui laser este de tip puls transversal electromagnetic TEM00 de energie 80mJ aceste condit pe un puls de 15ns. In ii expunerea maxim a permis a (MPE) este 5 106 J/cm2 . Cel mai nefavorabil caz de expunere corespunde unei valori maxime H = 2, 55J/cm2 (corespunz atoare la 80mJ pe un diametru de fascicul de 2mm). Cum n standardul european valorile H0 se calculeaz a pentru o apertur a limit a de 7mm (m arimea maxim a a pupilei) vom obt ine: H0 = 80mJ = 0, 21J/cm2 (0, 35mm)2 (7.10)

s i densitatea optic a necesar a pentru un ltru va : OD () = log 0, 21 = 4, 6 la = 1064nm 5 106 (7.11)

140

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

concluzie, o expunere direct In a a ochiului la o radiat ia laser considerat a necesit a un ltru cu o densitate optic a n jurul valorii 5 pentru a reduce expunerea p an a (MPE). la nivelul de sigurant a

7.7 M asurarea si calcularea unor m arimi corespunz atoare laserilor


Pentru a determina protect ia necesar a pentru un anumit laser trebuie cunoscute din m asur atori sau din calcule unele m arimi legate de acel laser. Diametrul fasciculului emergent este un parametru important pentru clasicarea laserilor s i pentru evaluarea riscului ocular s i de piele. Marea majoritate a produc atorilor specic a n documentat ia laser puterea sau energia acestuia dar s i diametrul fasciculului emergent. De cele mai multe ori utilizatorul trebuie s a calculeze intensitatea la ies ire ( n W/cm2 ) s i expunerea sau uent a ( n J/cm2 ) pentru a comparate cu expunerea maxim a permis a (MPE) din standard. Diametrul fasciculului specicat de cei mai mult i produc atori este diametrul unei aperturi prin care trece 90% din energia de ies ire a laserilor pulsat i sau 87% din puterea de ies ire a unui laser continuu atunci c and fasciculul are un prol este necesar gaussian ( n unit a ti 1/e2 ). Din p acate pentru m asurile de sigurant a s a se calculeze sau s a se m asoare picul expunerii la radiat ie pentru un diametru mare al fasciculului, sau fract iunea de putere sau energie care trece printr-o apertur a limit a. Apertura limit a corespunde pupilei dilatate pentru expuneri n limita domeniului vizibil s i IR-apropiat (400-1400nm). Pentru radiat iile UV s i marea majoritate a radiat iilor din spectrul IR aceast a apertur a este de 1mm sau 3,5mm, cu except ia regiunii de IR- ndep artat (0,1-1,0mm) c and se alege apertura limit a de 1cm. Utiliz and un powermetru se m asoar a diametrul fasciculului w1 , w2 la dou a

7.8. BIBLIOGRAFIE

141

distant e z1 , z2 pentru aceeas i apertur as i se calculeaz a divergent a fasciculului9 : = 2 w2 2 w1 2 w = z2 z1 z (7.12)

De interes pentru sigurant a lucrului cu laserii mai este s i valoarea maxim a a uent ei E0 sau intensit a tii fasciculului I0 deoarece aceast a valoare poate determina leziuni. De cele mai multe ori aceast a m arime nu este specicat a de c atre produc atori. Din fericire pentru un fascicul gaussian n modul fundamental TEM00 se poate obt ine valoarea maxim a din raza fasciculului w1/e ( n unit a ti 1/e). Aceast a raz a a fasciculului este denit a ca raza unei aperturi prin care trece 63% din puterea incident a, adic a o fract iune 1/e din puterea fasciculului incident este blocat as i nu trece prin apertur a. Relat iile pentru calculul intensit a tii n regiunea central a I0 s i uent a maxim a E0 a fasciculului gaussian sunt: I0 = E0 P 2 w1/ e Q = 2 w1/ e (7.13) (7.14)

unde P este puterea radiant a ( n W ) s i Q este energia radiant a ( n J ). Deseori raza fasciculului este specicat a n unit a ti 1/e2 s i nu n 1/e astfel nc at va trebui f acut a o ajustare a valorilor pentru a obt ine diametrul fasciculului n unit a ti 1/e: w1/e2 w1/e = 2 0, 707w1/e2 . (7.15)

7.8 Bibliograe
[1] Jim Alwan. Eye Safety and Wireless Optical Networks. AirFiber, Inc., 2001.
9 Mai

precis, raza unui fascicul gaussian se modic a cu distant a conform unei funct ii hiper2 + ( /2)2 z2 . La w0

bolice s i nu liniar, as a cum s-a considerat aici. Atunci c and exist a o l argire a fasciculului la portul de ies ire w0 al laserului relat ia corect a pentru raza fasciculului este w(z) = de portul de ies distant e sucient de mari fat a ire se poate neglija w0 .

142

S CAPITOLUL 7. SIGURANT A I RISCURI LA UTILIZAREA LASERILOR IN MEDICINA

[2] Michael Drewsen. Notes on Laser Hazards, 2002. Bazele zice ale aplicat [3] Dan C. Dumitras . BIOFOTONICA iilor laserilor n medicin as i biologie. Editura All, Bucures ti, 1999. [4] Waynant Ronald W. and Marwood N. Ediger, editors. Electro-Optics Handbook. McGraw-Hill Inc., New York, 2nd edition edition, 2000.

C APITOLUL 8

Laserul n diagnostic si n tehnica medical a


Cuprins
8.1 8.2 Microscopie optic a folosind laserul . . . . . . . . . . . . . . . . Microscopie confocal a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensete optice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principiul zic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regimul Rayleigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regimul Mie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplicat ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Bibliograe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 144 146 146 147 148 150 153 154

8.1 Microscopie optic a folosind laserul


prezent nu se poate imagina un laborator de medicin In a f ar a un microscop optic sau electronic. Microscopul a devenit cel mai cunoscut instrument optic utilizat n medicin a. Rolul unui microscop optic este de a produce imagini m arite a unor probe de tesut care s a poat a interpretate s tiint ic. Pentru a atinge acest scop imaginile trebuie s a e sucient de mari, clare s i cu un contrast foarte bun. 143

144

CAPITOLUL 8. LASERUL IN DIAGNOSTIC S I IN TEHNICA MEDICALA

Cea mai mare problem a a microscoapelor optice, dup a limitarea rezolut iei dat a de difract ie, este realizarea contrastului deoarece de cele mai multe ori lumina trece sau este reectat a de probe de tesut foarte subt iri, probe care au suprafet e cu grad mare de reectivitate. Pentru mbun at a tirea contrastului se utilizeaz a o serie de tehnici moderne de iluminare sau de interpretare a imaginilor: utili zarea luminii polarizate, imagine cu contrast de faz a, contrast prin interferent a , iluminare diferent ial a, iluminare prin uorescent a n c amp ntunecat, iluminare Rheinberg, modularea Hoffman a contrastului, utilizarea unor ltre optice, etc. prezent, datorit In a dezvolt arii tehnicilor optice s i a laserilor s-au dezvoltat o serie de tehnici de microscopie optic a de nalt a rezolut ie s i cu un contrast foarte acest capitol vom prezenta o astfel de tehnic bun. In a de microscopie optic a n care se utilizeaz a laserul denumit a: microscopie confocal a.

Microscopie confocal a
Microscopia confocal a este o tehnic a de microscopie optic a n care imaginea are un contrast mare, n special n cazul c and se dores te analiza unor es antioane cu grosime destul de mare (Webb [1], Pawley [2]). Microscopul confocal foloses te drept surs a de lumin a o radiat ie laser care este focalizat a puternic pe zona de interes. Fasciculul de la un laser trece printr-un obiectiv n fat a c aruia este plasat ao diafragm a foarte mic a (v arf de ac1 ) s i ajunge la obiectivul microscopului cu o apertur a numeric a foarte mare (Figura 8.1). Acest obiectiv focalizeaz a lumina ntr-un plan al structurii de studiat. Lumina reectat a de prob a este redirijat a de c atre obiectiv s i o oglind a dicroic a2 spre o nou a diafragm a pin-hole la un detector care este format din elemente fotosensibile (fotodiode sau CCD). Structura de stu1 en.

2 oglinda

pin-hole. dicroic a reect a preferent ial o radiat ie cu o anumit a lungime de und as i permite

separarea unui fascicul n dou a sau combinarea a dou a radiat ii.

FOLOSIND LASERUL 8.1. MICROSCOPIE OPTICA

145

Diafragme pin-hole

Laser

Detector

Oglind dicroic

Obiectiv z x y proba

Figura 8.1 Reprezentarea schematic a a microscopului confocal de baleiaj.

diat poate baleiat a n planul focal al obiectivului dar s i de-a lungul axei optice a acestuia ceea ce permite reconstruct ia imaginilor tridimensionale ale probei.

Figura 8.2 sunt reproduse dou In a imagini ale unui r de p ar, imaginea din st anga reprezint a rul de p ar n microscopia optic a cu c amp larg (rul de p ar este perpendicular pe planul imaginii) s i n imaginea din dreapta acelas i r de p ar n microscopia confocal a n care este surprins a doar sect iunea rului de p ar n planul focal al obiectivului.

146

CAPITOLUL 8. LASERUL IN DIAGNOSTIC S I IN TEHNICA MEDICALA

Figura 8.2 Imaginea unui r de p ar n microscopia optic a cu c amp larg (st anga) si la microscopul confocal (dreapta).

8.2 Pensete optice


Pensetele optice sunt instrumente utilizate pentru manipularea neinvaziv aa unor obiecte macroscopice prin utilizarea laserului. Lumina laser este colimat as i direct ionat a c atre obiectul de manipulat s i acesta este capturat de c atre und a. Dac a fort a exercitat a de fasciculul laser este sucient de mare este posibil ca obiectele trapate s a se mis te us or cu mare precizie.

Istoric
secolul al XVII-lea Johannes Kepler explica formarea cozilor cometelor utiIn liz and pentru prima dat a not iunea de presiune a luminii. Datorit a valorilor extrem de mici pentru fort ele corespunz atoare radiat iei luminoase, aplicat iile practice n care se pot utiliza aceste fort e s-au realizat abia dup a inventarea laserului. Tehnica pensetelor optice a fost fundamentat as i realizat a practic de Arthur Ashkin3
american care a lucrat n cadrul Bell Telephone Laboratories s i premiat pentru 1997 colegul lui Ashkin, Steven Chu a primit Premiul Nobel pentru cerinvent ia sa n 1993. In cet arile sale privind traparea s i r acirea atomilor.
3 Fizician

8.2. PENSETE OPTICE

147

la nceputul anilor 70 (Ashkin [3, 4, 5], Ashkin et al. [6], Ashkin and Dziedzic [7], Ashkin et al. [8], Ashkin [9]). 1978 A. Ashkin a utilizat 2 laseri cu fascicule opuse pentru traparea s In i 1986 s-a utilizat un singur laser pentru traparea unor sfere r acirea atomilor. In de polistiren cu diametrele 25nm 10m. Mai mult, n 1987 au fost trapate cu ajutorul laserului cu Ar (541,5nm) s i Nd:YAG (1064nm) bacterii s i protozoare. O alt a aplicat ie legat a de manipularea cu ajutorul laserului a particulelor microscopice a fost descoperit a c atre Miles Padgett s i Les Allen de la Universitatea St. Andrews Scot ia. Aces ti cercet atori au constatat c a pe l ang a manipularea prin translat ia particulelor s i posibilitatea rotirii acestora utiliz and un fascicul laser Laguerre-Gauss4 (et. al. [10], Padgett and Allen [11]). Radiat iile de acest tip au un front de und a n form a de spiral as i vectorul Poynting se rotes te pe aceast a spiral a.

Principiul zic
Pensetele optice, cunoscute s i sub denumirea de capcane optice, sunt capcane tridimensionale care utilizeaz a variat ia de impuls a fotonilor care s i schimb a direct ia de propagare la suprafat a obiectelor microscopice. Impulsul unui foton este: p = mc (8.1)

unde c este viteza luminii n mediul de propagare s i m este masa de mis care a fotonului dat a de relat ia: h = mc2 m = h . c2 (8.2)

Inlocuind relat ia (8.2) n (8.1) se g ases te impulsul fotonului: p= h h = c (8.3)

4 ca s i n cazul rotirii piulit elor cu ajutorul unei chei sistemul care rotes te particulele cu ajutorul

laserilor se numesc chei optice.

148

CAPITOLUL 8. LASERUL IN DIAGNOSTIC S I IN TEHNICA MEDICALA

Atunci c and radiat ia electromagnetic a este reectat a sau refractat a de mediile optice pe care le str abate, prin schimbarea direct iei de propagare a luminii, apare o variat ie a impulsului luminii plum . Impulsul total al sistemului trebuie s a se conserve astfel nc at variat ia de impuls a obiectului iluminat, care a produs reexia s i refract ia, este egal a n modul s i de sens contrar variat iei de impuls a luminii pobiect = plum . Orice variat ie de impuls a unui obiect poate interpretat a ca ind rezultatul act iunii unei fort e medii: f =
p t .

De exemplu: asupra unei

oglinzi plane cu suprafat a de 1m2 orientat a astfel nc at razele solare s a cad a per de radiat pendicular pe suprafat a sa act ioneaz a o fort a ie de aproximativ 6, 7N; un laser cu puterea de 1W poate determina pe o sfer a cu diametrul de 1m o fort a de aproximativ 8, 9nN iar greutatea acestei sfere este de doar 2nN. Ca s i n cazul mpr as tierii luminii teoria pensetelor optice poate simplicat a atunci c and se consider a dou a modele corespunz atoare la dou a regimuri de lucru: regimul Rayleigh corespunz ator cazului c and particulele manipulate au un diametru mult mai mic dec at lungimea de und a a radiat iei laser folosit a

(d

);

regimul Mie pentru o lungime de und a mult mai mic a dec at diametrul particulelor (d ). cele ce urmeaz In a vom considera c a radiat ia laser este utilizeaz a pentru manipularea unor sfere de diametru d = 2r s i indice de refract ie n s i care se a a ntr-un mediu de indice de refract ie nm .

Regimul Rayleigh
regimul Rayleigh se utilizeaz In a modelul clasic de act iune a radiat iilor electromagnetice asupra dipolilor electrici (Saleh and Malvin [12]). Radiat ia electromagnetic a, prin interact iunea cu dipolii electrici ai obiectului manipulat, este de absorbit as i/sau reemis a de aces tia av and ca rezultat o fort a mpr as tiere Fimpr .

8.2. PENSETE OPTICE

149

de Aceast a fort a mpr as tiere este proport ional a cu intensitatea radiat iilor optice s i este orientat a n direct ia de propagare a luminii. Fort a de mpr as tiere este dat a de formula: Fimpr = n unde: 8 = (kr )4 r2 3 m2 1 m2 + 2
2

S c

(8.4)

(8.5)

este sect iunea ecace de mpr as tiere corespunz atoare sferei de raz a r. S este vectorul Poynting iar cu S s-a notat valoarea medie a acestui vector n timp. m = n/nm este indicele de refract ie al sferei relativ la indicele de refract ie al mediul n care se a a aceast a sfer a. k = 2 nm / corespunde num arului de und a al radiat iei laser n mediul respectiv. care act Un alt tip de fort a ioneaz a asupra microparticulelor este fort a datorat a interact iunii dipolilor electrici cu un c amp electromagnetic neuniform. Aceast a a fost denumit fort a a fort a de gradient F grad s i o valoare proport ional a cu gradientul intensit a tii undei electromagnetice s i este ndreptat a spre regiunea mai str alucitoare a undei. Relat ia de calcul pentru fort a de gradient este: Fgrad = unde:
3 = n2 mr

E2 2

(8.6)

m2 1 m2 + 1

(8.7)

Astfel, asupra unei particule microscopice cu o constant a dielectric a mare va act iona o fort a ndreptat a spre locul unde unda este focalizat a. Prin modicarea punctului de focalizare a radiat iei laser se poate manevra particula respectiv a. practic In a, radiat ia laser este focalizat a pe sfera de manevrat cu ajutorul unui obiectiv cu apertur a numeric a mare obt in andu-se un gradient mare de intensitate luminoas a. Diametrul fasciculului n zona de focalizare este extrem de mic ind

150

CAPITOLUL 8. LASERUL IN DIAGNOSTIC S I IN TEHNICA MEDICALA

comparabil cu lungimea de und a a radiat iei incidente (adic a p an a la limita de manifestare a fenomenului de difract ie). Datorit a faptului c a sfera transparent a se a a sub act iunea fort elor de mpr as tiere s i de gradient ea va trapat a de radiat ia laser dac a fort a de gradient este mai mare ca cea de mpr as tiere (Figura 8.3).

Profil gaussian
Lumina mpinge sfera n sus

fascicul focalizat

Lumina mpinge sfera spre dreapta

fora rezultant Sfer dielectric

Sfera schimb direcia de propagare a luminii spre stnga

Sfera transmite lumina

Figura 8.3 Capcana optic a.

Regimul Mie
cazul regimului Mie diametrul obiectelor care sunt manipulate este mult In mai mare dec at lungimea de und a a radiat iei laser (d ) s i la suprafat a acestor obiecte au loc fenomenele de reexie s i refract ie a luminii. Pentru analiza impulsului transferat de radiat ia luminoas a obiectelor sferice se poate utiliza op Figura 8.4 este reprezentat tica geometric a (Figura 8.4). In a o sfer as i dou a raze luminoase incidente a s i b. La suprafat a sferei are loc refract ia s i reexia ( a s i

8.2. PENSETE OPTICE

151

a
raza incident

a'

raza reflectat

b'

b
raza incident

Fgrad Fb Fb' Fa Fa' Fimpr

a
Figura 8.4

Determinarea calitativ a a fort ei de mpr a stiere Fimpr si de gradient F grad pentru regimul Mie. b ). Schimbarea de direct ie a undei incidente presupune o variat ie a impulsului fotonilor s i existent a unor fort e corespunz atoare acestor variat ii de impuls (F a , Fb , F a , Fb ). Aceste fort e sunt componentele fort ei de mpr as tiere (F a s i Fb ) s i a fort ei de gradient (F a s i Fb ). Valoarea acestor fort e a fost calculat a de c atre Ashkin (Ashkin [9]) pentru un fascicul incident de raze paralele: Fimpr = Fgrad n1 P c n P = 1 c 1 + R cos 2 T 2 [cos(2 2r ) + R cos 2 ] 1 + R2 + 2 R cos 2r T 2 [sin(2 2r ) + R sin 2 ] R sin 2 1 + R2 + 2 R cos 2r (8.8) (8.9)

unde P este puterea radiat iei luminoase care ajunge la sfera dielectric a; s i r sunt s unghiurile de incident a i de refract ie; R s i T sunt coecient ii Fresnel de reexie s i transmisie. Termenul n1 P/c este impulsul fasciculului laser de putere P n unitatea de timp ( ntr-o secund a). Relat iile (8.8) s i (8.9) sunt obt inute prin sumarea impulsurilor datorate tuturor razelor reectate sau transmise pe suprafat a sferei

152

CAPITOLUL 8. LASERUL IN DIAGNOSTIC S I IN TEHNICA MEDICALA

s i pentru toate razele reectate n interiorul acesteia. Totus i, fort a total a poate exprimat a simplu prin relat ia: F= Qnm P c (8.10)

unde Q reprezint a coecient corespunz ator ecient ei sistemului respectiv, nm este indicele de refract ie a mediului unde se g asesc obiectele manipulate cu penseta optic a, P este puterea incident a a laserului s i c este viteza luminii. Fort a rezultant a este orientat a ntotdeauna spre punctul de focalizare a radiat iei laser (Figura 8.5).
b a Fb F b b a b a Fb F Fa b a Fa Fa a F b

Fb

Figura 8.5 Orientarea fort ei rezultante c atre punctul de focalizare a radiat iei laser n regimul Mie.

8.2. PENSETE OPTICE

153

Aplicat ii
Pensetele optice sunt utilizate mai ales n biotehnologie, prin manipularea diverselor componente ale celulei vii datorit a faptului c a fort ele implicate sunt de acelas i ordin de m arime ca s i fort ele care se manifest a ntre aceste componente (pN nN). Recent s-a realizat bisturie laser care se bazeaz a pe principiul pensetei optice cu un laser n pulsuri cu o intensitate bine controlat a. Aceste bisturie sunt utilizate pentru distrugerea unor anumite celule din micro-organisme, t aierea peret ilor celulelor sau chiar a moleculei de ADN. Unul din avantajele majore ale pensetelor optice este faptul c a radiat ia laser este steril a ceea ce este vital atunci c and se lucreaz a cu celulele vii. Singurul dezavantaj al utiliz arii unor astfel de instrumente este riscul de distrugere a celulelor datorit a utiliz arii unei puteri laser prea mari proces numit practic t aiere optic a5 In a, laserii utilizat i la construct ia capcanelor optice au puteri cuprinse ntre 10mW s i 1W s i prin focalizarea acestor radiat ii prin microscop se obt in intensit a ti mari 100W/cm2 . Pentru a mpiedica producerea unor astfel de fenomene nedorite se utilizeaz a laseri care emit n domeniul IR-apropiat (700 1300nm) numit s i fereastra optic a a celulelor s i tesuturilor datorit a faptu acest caz, lui c a celulele f ar a pigment i sunt transparente la astfel de radiat ii. In chiar s i n cazul unui laser care determin a o intensitate medie de 20GW/cm2 dar dac a nu se dep as es te local 100GW/cm2 temperatura la nivel celular nu cres te cu mai mult de 2o C. S-a constatat (Ashkin and Dziedzic [7]) c a o radiat ie cu lungimea de und a de 514, 5nm a unui laser cu Ar omoar a bacteriile pentru o putere de 100mW n timp ce prin utilizarea unei radiat ii de 1064nm a unui laser Nd:YAG celulele trapate s-au nmult it ca s i cum ar fost n mediul lor natural (Ashkin et al. [8]).
5 en.

opticution.

154

CAPITOLUL 8. LASERUL IN DIAGNOSTIC S I IN TEHNICA MEDICALA

8.3 Bibliograe
[1] R.H. Webb. Confocal optical microscopy. Rep. Prog. Phys., 59:427471, 1996. [2] J.B. Pawley, editor. Handbook of Biological Confocal Microscopy. Plenum, New York, 2nd edition, 1995. [3] A. Ashkin. Acceleration and trapping of particles by radiation pressure. Phys. Rev. Lett., 24:156159, 1970. [4] A. Ashkin. Atom-beam deection bz resonance-radiation pressure. Phys. Rev. Lett., 25:13211324, 1970. [5] A. Ashkin. Trapping of atoms by resonance radiation pressure. Phys. Rev. Lett., 40:729732, 1978. [6] A. Ashkin, J.M. Dziedzic, J.E. Bjorkholm, and S. Chu. Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielectric particles. Optics Letters, 11:288290, 1986. [7] A. Ashkin and J.M. Dziedzic. Optical trapping and manipulation of viruses and bacteria. Science, 235:15171520, 1987. [8] A. Ashkin, J.M. Dziedzic, and T. Yamane. Optical trapping and manipulation of single cells using infrared laser beams. Nature, 330:769771, December 1987. [9] A. Ashkin. Forces of a single-beam gradient laser trap on a dielectric sphere in the ray optics regime. Biophysical Journal, 61:569582, 1992. [10] M.J. Padgett et. al. Mechanical equivalence of spin and angular momentum of light: an optical spanner. Optics Letters, 22(1), January 1997. [11] Miles Padgett and Les Allen. Optical tweezers & Spanners. Physics World, 1997.

8.3. BIBLIOGRAFIE

155

[12] E.A. Bahaa Saleh and Carl Teich Malvin. Fundamentals of photonics. Wiley series in pure and applied optics. John Wiley and Sons, Inc, New York, 1991.

A NEXA A

Caracterizarea radiat iei laser

Tabela A.1: Principalii parametri ai radiat iei laser Parametru Lungimea de und a Energia Timp de expunere sau de puls Putere M arime spot laser Aria fascicul laser Densitatea de energie Densitatea de putere sau Intensitatea laserului sau Fluent a I=
P S

Simbol E t P= S w=
E S E t

Unitate de m asur a nm = 109 m J (Jouli) sec sau s 1s = 103 ms = 109 ns W (Watt) mm cm2 J /cm2 W /cm2

d sau

157

A NEXA B

Act iunea radiat iei laser asupra ochiului si epidermei


B.1 Act iunea radiat iei laser asupra ochiului

Figura B.1 Ochiul uman. Modelul Gullstrand-Legrand.

159

160

ANEXA B. ACT IUNEA RADIAT IEI LASER ASUPRA OCHIULUI S I EPIDERMEI

B.2 Act iunea radiat iei laser asupra epidermei

Figura B.2 Interact iunea radiat iei laser cu epiderma.

B.3. CLASIFICAREA RISCURILOR RADIAT IEI LASER

161

B.3 Clasicarea riscurilor radiat iei laser


Tabela B.1 C ateva exemple a efectelor pe care le pot avea radiat iile optice asupra diferitelor tipuri de tesuturi (ochi si piele) funct ie de lungimea de und a. Lungimea de und a 100-280nm 280-315 nm Domeniu spectral UV-C UV-B Ochi Foto keratitis Foto keratitis Piele Inros ire, arsuri periculoase atr Imb anirea de cancer 315-400 nm 400-780 nm UV-A Vizibil Cataract a mic a Distrugerea retinei prin efecte fotochimice s i termice 780-1400 nm 1400-3000 nm IR-A IR-B Arsura retinei, cataract a Arderea opacizarea linului, 3000-10000 nm IR-C corneei, cristaafectarea Arsuri, react ii fotosensibile Aici trebuie denite c ateva not iuni: keratitis este o boal a a ochiului caracterizat a prin inamarea corneei s i pierderea transparent ei acesteia; cataracta este boala ochiului n care cristalinul s i pierde transparent a, acuitatea vizual a este diminuat a p an a la orbire. Arsuri, react ii fotosensibile Arsuri, react ii fotosensibile fotochiBronzare, react ii fotosensibile, arsuri Bronzare, react ii fotosensibile, arsuri progresiv a a pielii Risc

corpului vitros Arderea corneei

A NEXA C

Interferometrul Fabry-Perot
Interferometrul Fabry-Perot este asem an ator cu etalonul Fabry-Perot descris n cadrul capitolului Cavitatea rezonant a ns a de data aceasta sunt analizate radiat iile electromagnetice care sunt transmise prin peret ii rezonatorului (Figura C.1). Un rezonator Fabry-Perot cu pierderi mici se poate utiliza drept analizator de spectre. Se consider a o und a plan a cu amplitudinea complex a Ei s i intensitatea Ii care p atrunde n rezonator s i particip a la reexii s i transmisii multiple. Se denes te transmitant a interferometrului Fabry-Perot T ca ind raportul dintre intensitatea total a a undei transmise It = | Et |2 s i intensitatea undei incidente Ii = | Ei |2 :
transmitant a interferometrul Fabry-Perot

T () =

It Ii

(C.1)

Intensitatea undei transmise este legat a de intensitatea undei din rezonator prin relat ia It = |t2 |2 I0 iar I0 = |t1 |2 Ii de unde: I It = |t|2 = T () unde t = t1 t2 Ii I0 s i conform denit iei transmitant ei s i relat iei (3.9) rezult a:

T () =
1+

Tmax
2F 2

(C.2) 163

sin2 F

164

ANEXA C. INTERFEROMETRUL FABRY-PEROT

Figura C.1 Interferometrul Fabry-Perot: r1 , r2 si t1 , t2 sunt coecient ii de reexie si respectiv coecient ii de transmisie pentru cei doi peret i ai interferometrului. unde:

Tmax =

| t |2 cu r = r1 r2 (1 r )2

(C.3)

s i F este net ea rezonatorului denit a de relat ia (3.11): r F= 1r Concluzii: Transmitant a este o m arime care depinde de frecvent a undei incidente la fel ca s i variat ia intensit a tii undei n interiorul rezonatorului (3.13) (Figura 3.3); Un etalon Fabry-Perot poate utilizat ca un ltru foarte bun sau ca analizator de spectre (prin variat ia distant ei d dintre lamele cu fet e plan paralele se poate stabili frecvent a ce trebuie ltrat a;

165

Deoarece transmitant a este o funct ie periodic a de frecvent a cu perioada F = c/(2d) l argimea spectral a a radiat iei m asurate trebuie s a e mai mic a dec at F pentru a se evita m asur atorile eronate pentru frecvent e1 ; O mic a variat ie a distant ei dintre lame d duce la o variat ie a frecvent ei de q = rezonant a q =
qc 2d

cu valoarea: (C.4)

d qc d = q 2 d 2d

Acest lucru este mai evident n urm atorul exemplu: pentru d = 1, 5cm n aer n = 1 rezult a F = 10Ghz. Pentru o radiat ie optic a cu frecvent a = 1014 Hz s i o variat ie a distant ei d = 1, 5m rezult a q = 10GHz n timp ce domeniu spectral liber F = 9, 999GHz este alterat doar cu 1Mhz.

1 Din acest motiv m arimea F

se mai numes te domeniu spectral liber ind m arimea limit a pentru

l argimea spectral a a radiat iei incidente.

Bibliograe
[1] Jim Alwan. Eye Safety and Wireless Optical Networks. AirFiber, Inc., 2001. [2] Peter E. Andersen. Characterization of tissue optical properties. Optics and Fluid Dynamics Dept. Riso National Laboratory, 2002. [3] A. Ashkin. Acceleration and trapping of particles by radiation pressure. Phys. Rev. Lett., 24:156159, 1970. [4] A. Ashkin. Atom-beam deection bz resonance-radiation pressure. Phys. Rev. Lett., 25:13211324, 1970. [5] A. Ashkin. Trapping of atoms by resonance radiation pressure. Phys. Rev. Lett., 40:729732, 1978. [6] A. Ashkin. Forces of a single-beam gradient laser trap on a dielectric sphere in the ray optics regime. Biophysical Journal, 61:569582, 1992. [7] A. Ashkin and J.M. Dziedzic. Optical trapping and manipulation of viruses and bacteria. Science, 235:15171520, 1987. [8] A. Ashkin, J.M. Dziedzic, J.E. Bjorkholm, and S. Chu. Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielectric particles. Optics Letters, 11:288290, 1986. [9] A. Ashkin, J.M. Dziedzic, and T. Yamane. Optical trapping and manipulation of single cells using infrared laser beams. Nature, 330:769771, December 1987. [10] Dirk Basting, Klaus Pippert, and Uwe Stamm. History and future prospects of excimer laser technology. RIKEN Review, 43:1422, 2002. 167

168

BIBLIOGRAFIE

[11] J.F. Beekyc, P. Blokland, P. Posthumus, M. Aalders, J.W. Pickering, H.J.C.M Sterenborg, and M.J.C. van Gemert. In vitro double-integrating-sphere optical properties of tissues between 630 and 1064 nm. Phys. Med. Biol., 42: 22552261, 1997. [12] Jean Benedikt. Medical and surgical applications of fels. invited paper, 1995. [13] S. A. Boppart, T. F. Deutsch, and D. W. Rattner. Optical imaging technology in minimally invasive surgery. Surg. Endosc., 13:718722, 1999. [14] M. Born and E. Wolf. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light. Pergamon Press, New York, 6th edition, 1986. [15] Jean-Luc Boulnois. Photophysical processes in recent medical laser developments: A review. Lasers in Medical Science, 1:4766, 1986. [16] Kin Foong Chan, Daniel X. Hammer, T. Joshua Pfefer, Ashley J. Welch, and E. Duco Jansen. Fluorescence-based temperature measurements in laserinduced vapor bubbles. reserch notes. [17] W.F. Cheong, S.A. Prahl, and A.J. Welch. A review of the optical properties of biological tissues. IEEE Journal of Quantum Electronics, 26:21662185, 1990. [18] Frackowiak-ApplPhotMethBiop:01 Frackowiak Danuta. physics, 25(1):1118, 2001. [19] Mihai Delibas . Elemente de optic as i spectroscopie. Editura Universit a tii Al. I. Cuza, Ias i, 1997. [20] Dana Ortansa Dorohoi. Optica. Editura S t. Procopiu, Ias i, 1995. [21] Michael Drewsen. Notes on Laser Hazards, 2002. Application of

photothermal methods in biophysics and in medicine. Current Topics in Bio-

BIBLIOGRAFIE

169

Bazele zice ale aplicat [22] Dan C. Dumitras . BIOFOTONICA iilor laserilor n medicin as i biologie. Editura All, Bucures ti, 1999. [23] A. Einstein. Z. Phys., 18:121, 1917. [24] M.J. Padgett et. al. Mechanical equivalence of spin and angular momentum of light: an optical spanner. Optics Letters, 22(1), January 1997. [25] John F. Federici, Nejat Guzelsu, Hee C. Lim, Glen Jannuzzi, Tom Findley, Hans R. Chaudhry, and Art B. Ritter. Noninvasive light-reection technique for measuring soft-tissue stretch. Applied Optics, 38(31):66536660, November 1999. [26] John F. Federici, Nejat Guzelsu, Hee C. Lim, Glen Jannuzzi, Tom Findley, Hans R. Chaudhry, and Art B. Ritter. Noninvasive light-reection technique for measuring soft-tissue stretch. Appl. Optics, 38(31):66536660, November 1999. [27] Don Fitz-Ritson. Lasers and their therapeutic applications in chiropractic. J. Can. Chiropr. Assoc., 45(1):2634, 2001. [28] Jeffrey M. Gordon. Nonimaging optical designs for laser ber optic surgery. Opt. Eng., 37(2):539542, February 1998. [29] J.P. Gordon, H.J. Zeiger, and Ch. Townes. Phys. Rev., 95:282L, 1954. [30] TAYYABA HASAN, ANNE C.E. MOOR, and BERNARD ORTEL. Photodynamic therapy of cancer. internet. [31] Sonia Herman. Aparatura medical a. Editura Teora, Bucures ti, 2000. [32] Hanna J. Hoffman and William B. Telfair. Photospallation: A new theory and mechanism for mid-infrared corneal ablations. Journal of Refractive Surgery, 16:9094, January/February 2000.

170

BIBLIOGRAFIE

[33] M. M. Ivanenko, G. Eyrichb, E. Bruder, and P. Hering. In vitro incision of bone tissue with a Q-switch CO2 laser. Histological examination. Lasers in the Life Sciences, 9:171, 2000. [34] Mikhail M. Ivanenko, Thomas Mitra, and Peter Hering. Hard tissue ablation with sub- ls co2 laser pulses with the use of an air-water spray. SPIE Proc. Optical Biopsy and Tissue Optics, 4161-08, 2000. [35] J.A. Jacquez and H.F. Kuppenheim. Theory of integrating sphere. J. Opt. Soc. Am., 45:450470, 1955. [36] G. JAGADEESH and K. TAKAYAMA. Novel applications of micro-shock waves in biological sciences. J. Indian Inst. Sci., 82, 2002. [37] E. Duco Jansena, Ton G. van Leeuwen, Massoud Motamedi, Cornelius Borst, and Ashley J. Welch. Partial vaporization model for pulsed mid-infrared laser ablation of water. J. Appl. Phys., 78(1):564571, July 1995. [38] A Javan. Phys. Rev. Lett., 6:106, 1961. [39] J. E. Juli a, V. Aboites, and M. A. Casillas. Co2 laser interaction with biological tissue. Instrumentation and Development, 3(10):5359, 1998. [40] D. Kim, M. Ye, and C.P. Grigoropoulos. Pulsed laser-induced ablation of absorbing liquids and acoustic-transient generation. Appl. Phys. A, 67:169 181, 1998. [41] P. Kubelka and F. Munk. Ein beitrag zur optik der farbanstriche. Z. Tech. Phys., 12:593601, 1931. n german a. [42] Terho Latvala, Carmen Barraquer-Coll, Kaarina Tervo, and Timo Tervo. Corneal wound healing and nerve morphology after excimer laser in situ keratomileusis in human eyes. Journal of Refractive Surgery, 12:677673, September/october 1996.

BIBLIOGRAFIE

171

[43] Jun Li, Geng Ku, and Lihong V. Wang. Ultrasound-modulated optical tomography of biological tissue by use of contrast of laser speckles. Appl. Optics, 41(26):60306035, October 2002. [44] Th. Maiman. Nature, 187:493, 1960. [45] Fabrice Manns, Peter Milne, and Jean-Marie Parel. Ultraviolet corneal photoablation. Journal of Refractive Surgery, 18:S610S615, September-October 2002. [46] ANDREW F. MESTER, JAMES B. SNOW, and PAUL SHAMAN. Photochemical effects of laser irradiation on neuritic outgrowth of olfactory neuroepithelial explants. OTOLARYNGOLOGY: HEAD AND NECK SURGERY, 105 (3):449456, September 1991. [47] Michael Mrochen and Theo Seiler. Inuence of corneal curvature on calculation of ablation patterns used in photorefractive laser surgery. Journal of Refractive Surgery, 17:S584S587, September-October 2001. [48] David N. Nikogosyan and Helmut Gorner. Laser-induced photodecomposition of amino acids and peptides: Extrapolation to corneal collagen. IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, 5 (4):11071115, July/Augut 1999. [49] Alain Orszag and Georges Hepner. Les lasers et leurs applications. Masson, Paris, 1980. [50] Miles Padgett and Les Allen. Optical tweezers & Spanners. Physics World, 1997. [51] J.B. Pawley, editor. Handbook of Biological Confocal Microscopy. Plenum, New York, 2nd edition, 1995.

172

BIBLIOGRAFIE

[52] J.W. Pickering, C.J.M. Moes, H.J.S.M. Sterenborg, S.A. Prahl, and M.J.c. van Gemert. Two integrating sphere with an intervening scattering sample. J. opt. Soc. Am. A, 9:621631, 1992. [53] Alessio Pirastru. Laser in medicina. Seminario conclusivo, Corso di Ottica Quantistica, 2001. [54] John H. Robertson and W. Craig Clark. Lasers in neurosurgery. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1988. [55] Waynant Ronald W. and Marwood N. Ediger, editors. Electro-Optics Handbook. McGraw-Hill Inc., New York, 2nd edition edition, 2000. [56] E.A. Bahaa Saleh and Carl Teich Malvin. Fundamentals of photonics. Wiley series in pure and applied optics. John Wiley and Sons, Inc, New York, 1991. [57] Thimothy A. Sanborn, editor. Laser angioplasty. Alan R. Liss, Inc., New York, 1989. [58] A.L. Schawlow and Ch. Townes. Phys. Rev., 112:1940, 1958. [59] Timothy L. Schneider. Refractive surgery and the excimer laser. Jacksonville Medicine, pages 79, February 1998. [60] Gh. Singurel. Fizica laserilor. Universitatea Al. I. Cuza, Ias i, 1995. [61] R. Srinivasan. Ablation of polymers and biological tissue by ultraviolet lasers. Science, 234:559565, 1986. [62] Martin Straub and Stefan W. Hell. Multifocal multiphoton microscopy: a fast and efcient tool for 3-d uorescence imaging. Bioimaging, 6:177185, 1998. [63] J. Sturman, J. Adair, Z. Marka, M. Albert, P. Hari, and N. Tolk. Photoablation studies at the vanderbilt free electron laser. reserch notes.

BIBLIOGRAFIE

173

[64] William B. Telfair, Carsten Bekker, Hanna J. Hoffman, Paul R.Yoder Jr, Robert E. Nordquist, Richard A. Eiferman, and Henry H. Zenzie. Histological comparison of corneal ablation with er:yag laser, nd:yag optical parametric oscillator, and excimer laser. Journal of Refractive Surgery, 16:4050, JanuaryFebruary 2000. [65] Andreas Tycho. Optical Coherence Tomography: Monte Carlo Simulation and Improvement by Optical Amplication. PhD thesis, Optics and Fluid Dynamics Department, at Riso National Laboratory, Denmark, 2002. [66] Education US Department of Health and Welfare. Tabulated values of accessible emission limits for laser products. manual, 1976. [67] Vadim P. Veiko. Laser microshaping: Fundamentals, practical applications, and future prospects. RIKEN Review, (32):1118, January 2001. [68] Rudolf M. Verdaasdonkz and Christiaan F. P. van Swol. Laser light delivery systems for medical applications. Phys. Med. Biol., 42:869894, 1997. [69] R.H. Webb. Confocal optical microscopy. Rep. Prog. Phys., 59:427471, 1996. [70] Harry T. Whelan, John M. Houle, Deborah L. Donohoe, Dawn M. Bajic, Meic H. Schmidt, Kenneth W. Reichert, George T. Weyenberg, David L. Larson, Glenn A. Meyer, and James A. Caviness. Medical applications of space light-emitting diode technology - space station and beyond. CP458, Space Technology and Applications International Forum- 1999, 1999. [71] W.M. Whelan, P. Chun, L.C.L. Chin, M D Sherar, and I. A. Vitkin. Laser thermal therapy: utility of interstitial uence monitoring for locating optical sensors. Phys. Med. Biol., 46:N91N96, 2001. [72] www.therapylaser.com. What is laser therapy? Internet, 2002.

174

BIBLIOGRAFIE

[73] A. S. Zakharov, M. V. Volkov, and I. P. Gurov. Interferometric diagnostics of ablation craters formed by femtosecond laser pulses. J. Opt. Technol., 69(7): 478482, July 2002.

Glosar de autori
Alwan [2001], 127, 139, 163 Andersen [2002], 61, 77, 163 Ashkin and Dziedzic [1987], 163 Ashkin et al. [1986], 163 Ashkin et al. [1987], 163 Ashkin [1970], 163 Ashkin [1978], 163 Ashkin [1992], 163 Basting et al. [2002], 42, 58, 163 Beekyc et al. [1997], 74, 77, 163 Benedikt [1995], 164 Boppart et al. [1999], 164 164 Boulnois [1986], 80, 118, 164 Chan et al. [], 57, 58, 164 Cheong et al. [1990], 61, 77, 164 Danuta [2001], 80, 118, 164 62, 77, 164 77, 164 Drewsen [2002], 127, 139, 164 Dumitras [1999], viii, 12, 80, 115, 118, 127, 140, 164 Einstein [1917], v, viii, 3, 9, 12, 165 Federici et al. [1999], 61, 77 Federici et al. [1999], 165 Fitz-Ritson [2001], 42, 56, 58, 165 Gordon et al. [1954], vi, viii, 165 Gordon [1998], 165 HASAN et al. [], 165 Herman [2000], 12, 42, 58, 80, 118, 165 Ivanenko et al. [2000], 165 JAGADEESH and TAKAYAMA [2002], 80, 118, 166 Jacquez and Kuppenheim [1955], 71, 77, 166 Javan [1961], 23, 25, 166

Born and Wolf [1986], viii, 4, 12, 62, 77, Hoffman and Telfair [2000], 165

Delibas [1997], viii, 4, 12, 28, 32, 36, 40, Jansena et al. [1995], 166 Dorohoi [1995], viii, 4, 12, 32, 36, 40, 62, Jean [1995], 42, 57, 58 175

176

GLOSAR DE AUTORI

Juli a et al. [1998], 42, 58, 166 Kim et al. [1998], 166 Kubelka and Munk [1931], 75, 78, 166 Latvala et al. [1996], 166 Li et al. [2002], 166 MESTER et al. [1991], 56, 58, 167 Maiman [1960], vi, viii, 43, 58, 166 Manns et al. [2002], 167 Mrochen and Seiler [2001], 167 Nikogosyan and Gorner [1999], 167

Srinivasan [1986], 80, 97, 102, 104, 118, 168 Straub and Hell [1998], 168 Sturman et al. [], 57, 58, 168 Telfair et al. [2000], 168 Tycho [2002], 169 US Department of Health and Welfare [1976], 169 Veiko [2001], 80, 118, 169 Verdaasdonkz and van Swol [1997], 169

Orszag and Hepner [1980], 3, 4, 12, 16, Webb [1996], 169 Whelan et al. [1999], 80, 118, 169 17, 21, 25, 30, 35, 40, 167 Padgett and Allen [1997], 167 Padgett et al. [1997], 167 Pawley [1995], 167 Pickering et al. [1992], 74, 77, 167 Pirastru [2001], 42, 58, 80, 118, 168 Robertson and Clark [1988], 42, 58, 168 Ronald W. and Ediger [2000], 80, 119, 127, 140, 168 Saleh and Malvin [1991], viii, 3, 4, 12, 13, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 33, 36, 37, 40, 62, 77, 168 Sanborn [1989], 168 Schawlow and Townes [1958], vi, viii, 168 Schneider [1998], 168 Singurel [1995], viii, 3, 4, 12, 13, 16, 18, 25, 28, 33, 40, 168 Whelan et al. [2001], 80, 118, 169 Zakharov et al. [2002], 169 www.therapylaser.com [2002], 169

Glosar de termeni
mpr as tiere Brillouin, 69 elastic a, 68 inelastic a, 69 Mie, 70 Rayleigh, 69 mpr as tierea luminii, 68 ablat ia laser, 87, 100 absorbt ia, 93 fotonilor, 5 laser, 115 luminii, 70 albedo optic, 72 amplicare laser, 12 apertur a numeric a, 144 c as tig laser, 15 capcan a optic a, 147 carbonizarea tesutului, 97 cataract a, 127 cavit a ti rezonante sferice, 35 cavitat ie indus a laser, 110 cavitate rezonant a, 27, 28 circuit rezonant, 28 clase 177 apertura limit a, 131, 140 maxim a permis a, 134

178

GLOSAR DE TERMENI

de risc, 129 clasicare laseri, 42 coecient absorbt ie, 16 de amplicare, 15, 18 Einstein de absorbt ie, 6 de emisie spontan a, 8 de emisie stimulat a, 9 colaps optic, 104 condit ia de stabilitate, 38 stabilitate rezonatori, 36, 37 condit ii termoelastice, 111 conduct ie termic a, 113 connare inert ial a, 112 constanta Stefan-Boltzmann, 119 convect ie, 114, 119 corp negru, 5, 9 cromofor, 90 denaturarea

colagenului, 96 densitate optic a, 138 dezexcitare neradiativ a, 92, 93 diafragm a v arf de ac, 144 distant a , 135 nominal a de sigurant a distribut ie Boltzmann, 9, 11, 20 Gauss, 36, 132 doz a tratament, 82 doza de radiat ie, 88 de radiat ii, 88 drum optic, 27 echilibru termodinamic, 5, 9, 18 ecuat ia bioc aldurii, 113, 114 Helmholtz, 30, 31 ecuat iile lui Maxwell, 28 efecte electromecanice, 109 fotochimice, 89

179

fotomecanice, 104 termice, 87, 93 electrostrict iunea, 111 emisie indus a, 4 spontan a, 7, 8, 19 stimulat a, 35, 9, 12, 15, 16, 19 energie de leg atur a, 106 eritem, 127 etalonul Fabry-Perot, 29 excimer, 51 expansiune termic a, 112 expunerea maxim a permis a, 131, 132, 140 factor de form a, 17 fascicul Gauss, 36 net ea rezonatorului, 33 , 141 uent a energetic a, 82 , 92 uorescent a ux de c aldur a, 116 fort a

mpr as tiere, 151 de mpr as tiere, 150 de gradient, 149, 151 formulele lui Fresnel, 66 , 92 fosforescent a foto-biostimulare, 90 fotoablat ii, 83 fotocoagulare, 55, 96 fotodescompunere, 100 fotodisociere, 108 fotodistrugerea, 104 fotofragmentare, 111 foton, 4 fotosensibilizare, 90 fototermoliz a, 45 frecvent a , 33 de rezonant a impuls foton, 147 intensitate luminoas a, 32 interact iune termic a, 93 interact iunea radiat iei cu materia, 63 interact iuni electromecanice, 83

180

GLOSAR DE TERMENI

fotochimice, 83 termice, 83 inversiune de populat ie, 18, 19, 21, 22 populat ie, 24 iradiant a, 88 izomerizare fotoindus a, 90 izvor1de c aldur a, 114 laparoscopie, 54 LASER, v, vi, 11 laser Ar + , 54 CO2 , 23 HF, 23 He Ne, 55 N2 , 23 Nd : YAG, 48 acordabil, 52 cu CO2 , 43, 53 cu colorant, 52 cu corp solid, 42 cu electroni liberi, 42, 57 cu emisie continu a, 43 cu excimer, 50 cu gaz, vi, 42 cu lichid, 42 cu rubin, vi, 43 cu semiconductori, 45

He-Ne, vi, 23 medical, 42 Nd, 22 Neodim, 22 pulsat i, 43 laseri n X, 43 n infraros u, 42 n medicin a, 41 n ultraviolet, 43 n vizibil, 43 legea absorbt iei, 16, 17 Bunsen-Roscoe, 83 de r acire (Newton), 119 de reciprocitate, 83 Fourier, 116 Lambert-Beer, 16, 71 Stefan-Boltzmann, 118 legile reexiei, 65 refract iei, 65 leziuni de lumin a albastr a, 126 limit a de emisie accesibil a, 129 linii rezonante, 31 MASER, vi, 11

181

mecanisme de termoreglare, 115 interact iune laser-t esut, 81 mecanismul ablat iei laser, 105 mediu tulbure, 72 microscopie, 143 confocal a, 144, 145 mod comutare Q, 45 modic ari histologice, 94 moduri rezonator, 30 stat ionare, 33 moment electric dipolar, 4 nivel metastabil, 21, 24 num arul Lewis, 120 Nusselt, 119 observarea radiat iei laser, 134 optic a geometric a, 36

oxidare celular a, 92 parametrii radiat iei laser, 82 penset a optic a, 146 perfuzia s angelui, 117 polimeri, 105 pompaj, 21 al materialului, 19 chimic, 23 electronic, 23 laser, 22 optic, 22 transfer de excitare, 23 powermetru, 140 principiu activ, 82 procese fototermice, 93 propriet a ti optice, 88 termozice, 115 protect ia carotenului, 92 ochilor, 138 putere prag de absorbt ie, 24

182

GLOSAR DE TERMENI

prag de pompaj, 23, 24 radiat ii optice, 63 rat a de transfer, 115 raze meridionale, 36 react ii fotochimice, 91 reectant a, 66 reectivitatea, 66 reexia luminii, 64 specular a, 68 reexie difuz a, 68 specular a, 66 refract ia luminii, 64 refract ie specular a, 66 regim de amplicare, 15 Mie, 148, 150 pulsat, 83 Rayleigh, 148 regiune de lezare a retinei, 126 reglare

metabolic a, 86 relaxare, 21 rezonator condit ionat stabil, 38 Fabry-Perot, 29, 34 riscuri la nivelul pielii, 127 laser, 123 oculare, 125 sect iune ecace, 19, 94 semil argime spectral a, 34 sfer a integratoare, 73 sigurant a laserilor, 123 sisteme atomice, 3, 20 st ari de vibrat ie, 94 str apungerea dielectric a, 111 superoxidare anionic a, 92 t aiere optic a, 153

183

terapie fotodinamic a, 52, 90 termoliz a selectiv a, 100 timp caracteristic difuzie termic a, 83 de interact iune, 88 de iradiere, 88 de relaxare termic a, 97, 99 , 21 de viat a maxim de expunere, 131 transfer de c aldur a, 113 de electron, 92 intermolecular, 92 prin radiat ie, 118 transformare liniar a, 36 und a de presiune, 104 unda termoelastic a, 102 unde acustice, 109 de s oc, 112 stat ionare, 31 unghi

Brewster, 67 vaporizare exploziv a, 110 rapid a, 103 vector Poynting, 149