Sunteți pe pagina 1din 54

Degradarea tencuielilor

exterioare
„suprafaţa de sacrificiu”
Calitatea şi durabilitatea tencuielii depind de
compoziţie şi execuţie – care determină aderenţa
la suport, rezistenţa mecanică, contracţiile,
impermeabilitatea optimă + uniformitatea şi
aspectul.

Lipsa lucrărilor de întreținere (reparații, refaceri)


determină procese patologice de degradare.
Tencuielile
tradiționale
Tencuielile de var gras

Sunt cele mai frecvente la construcțiile


tradiționale.

Au dozaje liant/nisip de 1/2 şi puţină apă

Au 3 straturi; dozajul liantului (contracțiile!)


scade spre exterior.
Tencuielile de var gras

S1 - asigură aderenţa la suport

• este cel mai gras (contracţii importante!), ca


atare cel mai subţire: 3-5 mm

• are suprafaţă rugoasă pt aderenţa stratului


următor

• înaintea aplicării stratului următor, este necesar


un timp de pauză pentru producerea contracţiilor.
Tencuielile de var gras

S2 - stratul de bază (grund) - 15-20 mm

• are rolul de a corecta planeitatea suportului şi


de a asigura rezistenţa la apă

• conţine mai puţin liant


Tencuielile de var gras

S3 - strat de finisaj (tinci) - 3-5 mm

• conţine puţin liant şi agregate de granulometrii


diferite, funcţie de efectul estetic urmărit

• trebuie să aibă o bună comportare la apă, ce


poate fi ameliorată cu spoieli de var sau vopsitorii
în culori de apă, aplicate în două straturi
Tencuielile de var gras
⚫ Durabile și ușor de întreținut.
⚫ Permeabilitate ridicată la vapori (uscare rapidă;
schimburi de vapori interior-exterior).
⚫ Foarte deformabile (suportă bine variaţiile
termice şi solicitările mecanice).
⚫ Rezistenţa mecanică şi la agenţi exteriori sunt
ameliorate cu adaosuri hidraulice (tras, pozzolană,
praf de cărămidă, pământ de Santorin).
Alte tipuri de tencuieli

In a doua jumătate a secolului XIX, mortarele de


tencuieli folosesc frecvent ca liant varul hidraulic
natural.

După 1900, este folosit ca liant cimentul


Portland, precum şi combinaţii de var-ciment în
diferite proporţii (mortare bastarde).
Tencuieli interbelice – documentații:

ASQUINI, Victor, Tehnica în construcţie. Cartea


Românească, Bucureşti 1934.
ASQUINI, Victor, Îndrumător tehnic în construcţii. Cartea
Românească, Bucureşti 1938, 1942, 1947.

SACALIȘ, Ruxandra, Texturi uitate: Bucureștiul interbelic


Rețetar de tencuieli. Pro Patrimonio, București 2019.
Disponibil la: https://www.propatrimonio.org/wp-content/uploads/PP-Retetar-tencuieli-web-
version.pdf
Degradarea
tencuielilor
Degradarea tencuielilor

Depinde de:

- tipul de tencuială,

- condiţiile şi procedeele de execuţie,

- factorii externi.

Are la bază acţiuni fizice, chimice şi biologice


care se exercită diferit la suprafaţa tencuielii şi în
grosimea ei.
Degradarea tencuielilor

Este determinată de:

■ Acţiuni exterioare (suprafaţa de sacrificiu!)

■ Interacţiuni între straturi

■ Interacţiuni cu suportul
Degradarea tencuielilor

Acțiunile exterioare
Determină degradări similare cu ale pietrei.
A. Fisuri şi deformări

B. Desprinderi şi dezagregări

C. Manifestări produse de pierdere de materie

D. Alterări cromatice şi depozite

E. Colonizări biologice
Degradarea tencuielilor

Interacţiuni între straturi

Cauze:
• dozajele straturilor
• condiţiile de aplicare
• grosimile straturilor
• caracteristicile fizico-chimice ale materialelor
Degradarea tencuielilor

Interacţiuni între straturi

Conduc la incompatibilități:
• contracţii diferite
• elasticitate diferită
• dilatări diferite
• incompatibilitate chimică
• incompatibilitate de permeabilitate la vapori
Degradarea tencuielilor

Interacţiuni între straturi

Efecte vizibile:
• desprindere şi umflare
• exfoliere
• desprindere şi cădere
• fisurare
Umflare locală a stratului superficial (blistering)
Exfoliere a stratului superficial
Exfoliere a stratului superficial
Desprindere şi cădere a stratului superficial
Desprindere şi cădere a stratului superficial
Degradarea tencuielilor

Interacţiuni cu suportul

Cauze şi efecte vizibile:

• Suport neomogen  fisuri de separaţie


Fisură de separaţie
Degradarea tencuielilor

Interacţiuni cu suportul

Cauze şi efecte vizibile:

• Suport umed  pete, eroziuni, desprindere şi


cădere
Pete datorate umiditatăţii suportului
Eflorescențe, eroziuni, desprindere şi cădere datorită umiditatăţii suportului
Eflorescențe, eroziuni, desprindere şi cădere datorită umiditatăţii suportului
Desprindere şi cădere datorită umiditatăţii suportului
Degradarea tencuielilor

Interacţiuni cu suportul

Cauze şi efecte vizibile:

• Suport avariat  fisuri străpunse, fracturi


Fisuri străpunse
Degradarea tencuielilor

Interacţiuni cu suportul

Cauze şi efecte vizibile:

• Incompatibilităţi fizice, chimice şi mecanice 


desprindere şi cădere
Tencuială din ciment pe zidărie din piatră poroasă
Dezavantajele asocierii cimentului
modern cu zidăriile istorice:

 Conţinutul mare de săruri solubile al cimentului


 eflorescenţe saline
Tencuială din ciment modern pe zidărie istorică
Tencuială din ciment modern pe zidărie istorică
Dezavantajele asocierii cimentului
modern cu zidăriile istorice:

 Contracţiile mari ale cimentului  reţea de


microfisuri  succţiune capilară a apei
Microfisuri în tencuială de ciment
Dezavantajele asocierii cimentului
modern cu zidăriile istorice:

 Rezistenţă mecanică prea mare în comparaţie


cu materialele tradiţionale  tensiuni mecanice
Dezagregare a unor blocuri de gresie ca urmare a refacerii rosturilor
cu mortar de ciment Portland, prea dur în raport cu piatra
Dezagregare a unor cărămizi ca urmare a refacerii rosturilor cu mortar
de ciment Portland, prea dur în raport cu cărămida
Dezavantajele asocierii cimentului
modern cu zidăriile istorice:

 Elasticitate redusă în comparaţie cu


materialele tradiţionale  tensiuni mecanice
Dezavantajele asocierii cimentului
modern cu zidăriile istorice:

 Coeficient de dilatare termică mare în


comparaţie cu materialele tradiţionale  tensiuni
mecanice
Dezavantajele asocierii cimentului
modern cu zidăriile istorice:

 Permeabilitatea la vapori mai mică decât a


zidăriei suport împiedică evaporarea apei 
presiuni mecanice (vaporii)  desprindere de
straturi.
Dezavantajele asocierii cimentului
modern cu zidăriile istorice:

 Permeabilitatea la vapori mai mică decât a


zidăriei suport împiedică evaporarea apei 
acumulare de apă în zidărie  fenomene gelive
 dezagregare.
Dezavantajele asocierii cimentului
modern cu zidăriile istorice:

TENSIUNILE MECANICE (datorate diferenţelor de


rezistenţă mecanică, elasticitate, dilatare
termică, presiuni vapori) determină desprinderea
tencuielii de suport.
Dezavantajele asocierii cimentului
modern cu zidăriile istorice:

Consecinţele desprinderii tencuielii de suport:

– Lentilă de capilaritate  absorbţie de apă


(care nu se poate evapora!)

– Căderea tencuielii + material suport


Tencuială din ciment modern pe zidărie istorică
Tencuială din ciment modern pe zidărie istorică
Tencuială din ciment modern pe zidărie istorică
Tencuială din ciment modern pe zidărie istorică
Tencuială din ciment modern pe zidărie istorică