Sunteți pe pagina 1din 41

Powerpoint Templates

Umiditatea
construcţiilor vechi
Powerpoint Templates
Page 1
Umiditatea construcţiilor vechi
Powerpoint Templates

Degradări determinate de umiditatea


elementelor de construcţie:

● Degradarea materialelor
● Alterarea comportamentului static – prin:
– reducerea rezistenţei mecanice
– variaţii dimensionale

● Reducerea capacităţii de izolare termică


● Insalubritatea încăperilor – prin:
– evaporare spre spaţiul interior
– scăderea temperaturii suprafeţelor şi condens
– favorizarea unor depozite biologice dăunătoare sănătăţii
Page 2
Umiditatea construcţiilor vechi
Powerpoint Templates

Cum se exprimă umiditatea materialelor?

In procente din greutate – umiditate gravimetrică

In procente din volum – umiditate volumetrică

Observaţie

Exprimat în procente din greutate, conţinutul de apă dintr-o


zidărie poate varia între 0.5 şi 30%.

Dacă raportarea se face la volum, cifrele cresc funcţie de


greutatea specifică a zidăriei şi anume de 1.5 – 2 ori.
Page 3
Umiditatea construcţiilor vechi
Powerpoint Templates

Clasificarea zidăriilor din punct de vedere


igienic, funcţie de umiditatea gravimetrică

Conf. Massari, Giorgio şi Ippolito, Risanamento dei locali umidi. Hoepli, Milano 1992
Page 4
Umiditatea construcţiilor vechi
Powerpoint Templates

Salubritatea încăperilor

O încăpere poate fi declarată insalubră dacă:


● Umiditatea pereţilor depăşeşte 3% pentru zidărie de
cărămidă (admisibil 4% în anumite condiţii), respectiv 6%
(7%) pentru piatră uşoară şi absorbantă tip tuf.
sau
● Pereţii nu izolează termic suficient şi există risc de
condens  una din închideri are R < 0.9 m2 0C /W, pentru
zone cu temperatura lunii celei mai reci sub 60C.

Conf. Massari şi Talenti,


după Massari, Giorgio şi Ippolito, Risanamento dei locali umidi. Hoepli, Milano 1992
Page 5
Umiditatea construcţiilor vechi
Powerpoint Templates

Caracteristici:

Spre deosebire de umiditatea constructivă,


umiditatea patologică a construcţiilor vechi

● are caracter invaziv


● are caracter cronic
● are distribuţie neregulată
● este staţionară sau progresivă
Page 6
Umiditatea construcţiilor vechi
Powerpoint Templates

Sursele umidităţii

● Infiltraţii directe
● Condens
● Ascensiunea apei din teren (u.a.c.)

Page 7
Umiditatea dinPowerpoint
infiltraţii directe
Templates

● Infiltraţii directe de apă

– din precipitaţii atmosferice


– de origine accidentală
(defecţiuni)

Page 8
Umiditatea dinPowerpoint
infiltraţii directe
Templates

Page 9
Umiditatea dinPowerpoint
condens Templates

● Apa din condens


decurge din răcirea locală a
aerului încărcat cu vapori de apă
la contactul cu o suprafaţă rece

– apa spală suprafaţa atunci când ea este


impermeabilă
– sau o pătează atunci când suprafața este
absorbantă
Page 10
Umiditatea dinPowerpoint
teren (u.a.c.)
Templates

● Ascensiunea capilară a
apelor din teren (u.a.c.)

– ape de suprafaţă
– ape de profunzime (pânza freatică)

Page 11
u.a.c. – ape dePowerpoint
suprafaţă Templates

Page 12
u.a.c. – ape dePowerpoint
profunzimeTemplates

Ascensiunea capilară a apelor de profunzime depinde de


poziţia pânzei freatice faţă de fundaţii şi de natura terenului.
Are variaţii sezoniere şi în raport cu precipitaţiile.
Page 13
Tratamentul umidităţii
Powerpoint Templates

 NU există un remediu absolut care să poată


rezolva problemele de umiditate sub toate
formele în care se manifestă: fiecare caz trebuie
studiat şi rezolvat independent!

 Un tratament eficient presupune:


- cunoaşterea clădirii (caracteristicile materialor,
concepţie higrotermică, amplasament)
- identificarea sursei umidităţii  diagnoza

Page 14
Diagnoza umidităţii
Powerpoint Templates

● Scop

1. stabilirea gradului de risc pentru utilizare

2. determinarea sursei  tratament corect

Page 15
Diagnoza umidităţii
Powerpoint Templates

● După metode:

– diagnoză „la vedere” (după simptome)


= evaluări calitative
– diagnoză instrumentală (măsurători)
= evaluări cantitative

Page 16
Diagnoza umidităţii - Templates
Powerpoint Etape

● Inspecţia vizuală: stabilirea sursei după simptome


● Stabilirea eventualelor observaţii şi investigaţii
suplimentare necesare
● Investigaţii instrumentale
1) in situ
2) în laborator
● Determinarea riscului indus pentru utilizare
(funcţie de gradul de umiditate a încăperilor)
● Trasarea diagramelor şi a «hărţilor» de distribuţie
a umidităţii  sursa umidităţii  tratament Page 17
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint după simptome

UMDITATE DIN UMDITATE DIN


CONDENS ASCENSIUNE CAPILARĂ

Se manifestă discontinuu, Se manifestă continuu,


în acelaşi anotimp independent de anotimp

Se manifestă oriunde pe Se manifestă la baza


înălţimea clădirii clădirii, ca fâşie umedă

Udă peretele în suprafaţă Udă peretele în profunzime

Dispare la căldură şi Dispare după eliminarea


ventilare, dar reapare sursei şi nu se repetă

Page 18
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint după simptome

1 2 3 4

Distribuţia apei de invazie într-un perete de cărămidă,


funcţie de sursă
1 – ascensiune capilară a apei din teren
2, 3, 4 – condensarea vaporilor de apă din atmosferă Page 19
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint după simptome

U.A.C U.A.C
APE DE SUPRAFAŢĂ APE DE PROFUNZIME

Are manifestări localizate Afectează toată clădirea

Este caracteristică unei Este comună tuturor


singure clădiri (sau grup clădirilor din zonă cu
limitat de clădiri vecine) aceeaşi vârstă şi materiale

Deseori prezintă oscilaţii Nu manifestă oscilaţii de


de înălţime sezoniere înălţime evidente

Page 20
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint după simptome

U.A.C U.A.C
APE DE PROFUNZIME APE DE SUPRAFAŢĂ

Page 21
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

De ce investigaţii instrumentale?

● Simptomele pot fi înşelătoare


● Simptomele nu dau indicaţii privind cantitatea de
apă – şi deci riscul pentru utilizare

● Pot ajuta la stabilirea sursei de apă

Page 22
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

A. MĂSURAREA UMIDITĂŢII AERULUI


− higrometrul (umiditatea relativă)
− psihrometrul (presiunea vaporilor de apă)
− higrograful (variaţiile de umiditate relativă)

B. MĂSURAREA UMIDITĂŢII ELEMENTELOR DE CONSTRCŢIE


− in situ – cu aparate portabile
− în laborator – pe probe prelevate

Page 23
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Măsurarea umidităţii elementelor de construcţie

Se recomandă utilizarea corelată a măsurătorilor in


situ şi în laborator, ca filtre succesive – pentru
reducerea numărului de probe prelevate.

Page 24
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Termografia (IRT)

Page 25
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Termografia (IRT)

Inregistrează diferențe de
temperaturi superficiale 
permite determinarea
unor neomogenităţi de
comportament termic care
se pot datora umidității.

Investigații cu camere de termoviziune Page 26


Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Reprezentarea termografică a conţinutului de apă

Page 27
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Reprezentarea termografică a conţinutului de apă

Page 28
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Reprezentarea termografică a conţinutului de apă

Page 29
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Umidimetre portabile
pentru măsurarea umidităţii elementelor de construcţie in situ

Page 30
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Umidimetre portabile
pentru măsurarea umidităţii elementelor de construcţie in situ

Prin metoda Prin metoda Cu microunde


rezistivităţii electrice dielectrică (până la (până la 30 cm în
(la suprafaţă) 4 cm în profunzime) profunzime)

Page 31
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Umidimetre portabile
pentru măsurarea umidităţii elementelor de construcţie in situ

Investigații cu umidimetre portabile Page 32


Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Metoda ponderală
măsurarea umidităţii elementelor de construcţie în laborator
(folosind un cântar cu uscător)

Page 33
Diagnoza umidităţii
Powerpoint Templates

Prelucrarea rezultatelor măsurătorilor

Reprezentarea grafică a distribuţiei conţinutului de


apă măsurat  diagrame şi «hărţi» de umiditate

Page 34
Diagnoza umidităţii –Templates
Powerpoint tehnici instrumentale

Distribuţia umidităţii în secţiunea transversală a unui perete,


funcţie de sursă

Page 35
Diagnoza umidităţii
Powerpoint Templates

Diagrama umidităţii pe faţa unui perete

Page 36
Diagnoza umidităţii
Powerpoint Templates

Reprezentarea umidităţii unui perete prin 2 ramuri de


diagramă

Page 37
Diagnoza umidităţii
Powerpoint Templates

Diagrama umidităţii unei pardoseli

Page 38
Diagnoza umidităţii
Powerpoint Templates

Reprezentarea umidităţii unei încăperi prin 4 ramuri de diagramă

Page 39
Diagnoza umidităţii
Powerpoint Templates

Diagrama secţiunilor umede ale încăperilor succesive

Page 40
Diagnoza umidităţii
Powerpoint Templates

Hartă de umiditate
(distribuţia şi nivelul umidităţii în cadrul construcţiei)

Page 41