Sunteți pe pagina 1din 155

DEGRADAREA

CONSTRUCȚIILOR
O construcție este un produs care oferă utilităţi
de diverse naturi – adică performanţe.

Performanţele sale trebuie să satisfacă exigenţele


utilizatorului final.

Performanță: serviciu prestat; rezultatul unei acţiuni desfăşurate în raport


cu anumite cerinţe, căruia i se asociază ideea de randament (performanţa
unui atlet, a unui automobil etc)
Pe parcursul vieții construcției, se creează un
decalaj între exigenţele de utilizare şi
performanţele oferite de sistemul construit.

Acest decalaj este perceput de utilizatori ca


DEGRADARE (➔ valoare de utilizare redusă).
Decalajul între exigenţe şi performanţe
(degradarea) se datorează:

 reducerii performanțelor construcției prin


degradare (uzură) fizică

 creșterii exigențelor de utilizare (uzura morală)


Evaluarea stării de degradare înseamnă stabilirea
diagnosticului cu privire la patologia construcției.
Degradare și
Diagnosticare
Diagnoza (diagnosticul)
“Determinarea precisă a bolii de care suferă cineva, pe baza datelor clinice și a
examenelor de laborator“. (Academia Română, DEX 1998)

Concept preluat din domeniul medical.

Se referă la stabilirea „bolii”


de care suferă o construcţie,
pe baza simptomelor
observate şi a unor
investigaţii de specialitate.
Diagnoza (diagnosticul)

Iniţial se referea numai la constatarea avariilor


structurale şi evaluarea gradului de siguranţă.

Ulterior conceptul a fost extins la evaluarea stării


de degradare a unui sistem construit cu referire la
toate performanţele semnificative.
Performanțele semnificative

■ Siguranţă

■ Confort ambiental

■ Funcţionalitate (Locuibilitate)

■ Eficienţă energetică

■ Protecţia mediului
Diagnoza (diagnosticul)

Trebuie să evidenţieze incongruenţele


performanţelor cu exigențele actuale și cauzele,
făcând distincţie între:

 performanţele reduse datorită


degradării fizice

 performanţele nesatisfăcătoare datorită


modificării exigenţelor
Degradarea fizică
Degradarea fizică

Degradarea fizică (uzura fizică) este prezentă –


într-o măsură mai mică sau mai mare – la orice
construcție veche.

Ea afectează diverse categorii de performanţe ale


unui sistem construit.
Degradarea fizică

● Degadare naturală:
îmbătrânirea duce la scăderea calităţii materialelor
în timp; este un proces natural, dar devine
patologic atunci când intervin situaţii perturbatoare
care accelerează ciclul de viaţă convenţional.

● Degradare patologică:
tot ceea ce se depărtează sensibil de
comportamentul previzibil în condiţii normale de
utilizare.
Degradarea fizică
Factori de degradare
Condiții/împrejurări care determină apariția unui proces de degradare

● Factori congenitali
vicii de conformare a construcţiei; defecte ascunse ale
materialelor; utilizarea unor materiale şi procedee de
construcţie improprii; erori de concepţie sau punere în
operă
Degradarea fizică
Factori de degradare

● Factori de mediu
permanenţi, ciclici, ocazionali
• condiţii climatice – ploaie, zăpadă, vânt, radiaţii solare,
umiditate relativă a aerului, variaţii de temperatură;

• condiţii de amplasament – poluare, trafic, interacţiunea


cu terenul.
Degradarea fizică
Factori de degradare

● Factori de utilizare
a) normali
încărcări utile şi abraziuni, în condiţii normale de utilizare;

b) perturbatori
neglijenţe, transformări şi/sau reparaţii improprii,
suprasarcini; lovituri; infiltraţii de apă; incompatibilităţi de
materiale etc (factori de natură antropică).
Degradarea fizică
Factori de degradare

● Factori catastrofici
cutremure, alunecări sau surpări de teren, inundaţii,
explozii, incendii, trăsnete, uragane etc
Degradarea fizică

Depinde de interacţiunea între:

● Factorii externi
(natura, intensitatea şi frecvenţa lor)

● Caracteristicile construcţiei
(conformare, materiale, execuţie... inclusiv vicii)
Degradarea fizică

Factorii externi interacţionează cu construcţia şi


materialele puse în operă; astfel se generează...

Procese de alterare şi degradare a materialelor, sau de


avariere (a componentelor de construcţie şi a
construcţiei); acestea produc...

Transformări identificabile datorită efectelor vizibile


 SIMPTOME DE DEGRADARE
Degradarea fizică

Simptomele de degradare reprezintă primul


indicator privind starea de conservare a unei
clădiri.

Sunt punctul de pornire pentru stabilirea cauzelor


şi mecanismelor care au determinat degradarea.
Degradarea fizică

Cauze

Procese

Simptome
Degradarea fizică
Categorii de simptome
de degradare a clădirilor

● Disfuncţii şi defecţiuni

la instalații și echipamente
Degradarea fizică
Categorii de simptome
de degradare a clădirilor

● Lipsa unor componente

Ex. lipsa unor ţigle, burlane, balustrade, trepte,


tâmplării etc
Degradarea fizică
Degradarea fizică
Categorii de simptome
de degradare a clădirilor

● Deformări ale unor părţi de construcţie

Ex. curbare, înclinare, torsionare, voalare etc


Degradarea fizică
Degradarea fizică
Degradarea fizică
Categorii de simptome
de degradare a clădirilor

● Intreruperi de continuitate la nivelul unor


componente constructive

Ex. deschideri de rosturi, dislocări etc


Degradarea fizică
Degradarea fizică
Categorii de simptome
de degradare a clădirilor

● Degradări antropice

Orice formă de alterare şi/sau modificare a stării de


conservare a unui bun construit şi a contextului în care
acesta se află amplasat, prin acţiunea omului.
Degradarea fizică
Degradarea fizică
Degradarea fizică
Degradarea fizică
Degradarea fizică
Degradarea fizică
Degradarea fizică
Categorii de simptome
de degradare a clădirilor

● Degradări ale materialelor de construcţie

De regulă însoţesc celelalte categorii de degradări.

Degradarea ia forme specifice fiecărui material.


Degradarea fizică

Nu orice transformare vizibilă la nivelul suprafeţei


de contact cu mediul înseamnă o pierdere de
calitate. (ex. PATINA nu este pierdere de calitate!)
Degradarea fizică

Alterare – modificare a materialelor care nu implică


în mod necesar o scădere de calitate.

Degradare – modificare a materialelor care implică


o scădere de calitate.
Degradarea fizică
Simptome de degradare a materialelor

Pentru a indica diverse tipuri de degradări vizibile


(simptome), se folosesc anumiţi TERMENI a căror
semnificaţie tehnică trebuie definită în mod unitar.
http://www.icomos.org/en/what-we-do/disseminating-knowledge/publicationall/monographic-
series/116-english-categories/resources/publications/261-monumentsasites-xv
Degradarea fizică
Categorii de simptome de degradare a
materialelor de tip piatră

A. Fisuri şi deformări

Microfisuri (<1mm), fisuri, fracturi, splitare,


deformare (modificare a formei fără pierderea
integrităţii)...
Degradarea fizică

Fisură
Degradarea fizică

Fractură
Degradarea fizică

Placă de marmură curbată


Degradarea fizică
Categorii de simptome de degradare a
materialelor de tip piatră

B. Desprinderi şi dezagregări

Descuamare, dezagregare, blistering, exfoliere,


eclatare...
Degradarea fizică

Descuamare
Degradarea fizică

Exfoliere (“maladia în plăci” a pietrei de calcar)


Degradarea fizică

Blistering: umflătură semisferică prin desprinderea unui strat superficial


Degradarea fizică

Blistering: umflătură semisferică prin desprinderea unui strat superficial


Degradarea fizică

Eclatare
Degradarea fizică
Categorii de simptome de degradare a
materialelor de tip piatră

C. Manifestări produse de pierdere de materie

Alveolizare, eroziune, degradare mecanică, parte


lipsă (lacună), pitting...
Degradarea fizică

Alveolizare
Degradarea fizică

Pitting
Degradarea fizică

Pitting
Degradarea fizică

Eroziune eoliană
Degradarea fizică

Eroziune mecanică din utilizare


Degradarea fizică

Degradare mecanică din mitraliere


Degradarea materială

Părţi lipsă (lacune)


Degradarea fizică
Categorii de simptome de degradare a
materialelor de tip piatră

D. Alterări cromatice şi depozite

Colorare/decolorare, pete... graffiti, patină... cruste,


eflorescenţe, încrustaţii, depozite superficiale (de
praf, pământ, excremente de păsări)...
Degradarea fizică

Pete (oxizi de fier)


Degradarea fizică

Marmură roşie decolorată


Degradarea fizică

Lustruire
Degradarea fizică

Patină
Degradarea fizică

Cruste negre
Degradarea fizică

Cruste negre
Degradarea fizică

Eflorescenţe saline
Degradarea fizică

Depozit superficial de pământ


Degradarea fizică

Depozit de excremente de porumbei şi praf


Degradarea fizică
Categorii de simptome de degradare a
materialelor de tip piatră

E. Colonizări biologice

Colonii biologice (combinaţii de diferite organisme),


biofilm (biopatină), cuiburi de păsări sau de
păianjeni, alge, licheni, muşchi, mucegai (fungi),
plante...
Degradarea fizică

Colonie biologică (alge + muşchi + licheni)


Degradarea fizică

Cuiburi de păianjeni
Degradarea fizică

Licheni
Degradarea fizică

Alge
Degradarea fizică

Vegetaţie infestantă
Degradarea fizică

Vegetaţie infestantă
Degradarea fizică

Mucegai (fungi)
Inregistrarea simptomelor

Releveul de degradare
Conţinutul procesului de
degradare a materialelor
Degradarea fizică

Procesul de degradare include:

● Acţiuni fizice
● Acţiuni chimice

● Acţiuni biologice

In majoritatea cazurilor, acţiunile fizice, chimice


şi biologice coexistă şi sunt legate între ele într-o
succesiune cauzală.
Degradarea fizică
Acţiunile fizice

– dilatări / contracţii datorate variaţiilor termice


– îngheţul / dezgheţul apei
– presiuni ale vaporilor de apă
– presiuni din cristalizarea sărurilor în soluţie
– acţiunea abrazivă a vântului + pulberi
– acţiuni abrazive şi şocuri mecanice din utilizare
– interacţiunea cu terenul: tasări, cutremure etc
Degradarea fizică
Acţiunile fizice

Conduc la manifestări vizibile (simptome) ca:


alveolizare, dezagregare, eroziune, exfoliere,
fisuri, fracturi etc
Degradarea fizică

Alveolizare (presiuni din reclistalizarea unor săruri)


Degradarea fizică

Dezagregare (prin îngheț-dezgheț) şi eroziune


Degradarea fizică

Dezagregare (prin îngheț-dezgheț) şi eroziune


Degradarea fizică

Eroziune eoliană
Degradarea fizică

Eroziune (abraziune) antropică


Degradarea fizică

Fracturi din interacţiunea cu terenul (lunecare)


Degradarea fizică
Acţiunile chimice

Sunt de 2 categorii:

I. Atacuri acide produse de agenţi externi

II. Reacţii între compuşi prezenţi în


materialele puse în operă
Degradarea fizică
Acţiunile chimice

I. Atacurile acide pot fi produse de:


● apă + anhidridă carbonică şi/sau sulfurică
» din atmosferă poluată + ploaie, ceaţă, condens
» din teren

● bacterii

● excremente de păsări
Degradarea fizică
Acţiunile chimice

Atacurile acide pot conduce la:

a) Formare de săruri
Ex. atacul acid asupra carbonaţilor (din pietre de
calcar, mortare etc)  formarea de săruri
solubile (bicarbonat şi/sau sulfat de calciu) 
eroziune (spălarea sărurilor), cruste negre
(recristalizarea sărurilor), exfoliere...
Degradarea fizică

Cruste negre (prin recristalizarea sărurilor solubile)


Degradarea fizică

Cruste negre (prin recristalizarea sărurilor solubile)


Degradarea fizică

Cruste negre (prin recristalizarea sărurilor solubile)


Degradarea fizică

Eroziune diferenţială
Degradarea fizică

Eroziune diferenţială
Degradarea fizică
Acţiuni chimice

Atacurile acide pot conduce și la:

b) Procese de descompunere
Ex. atacul acid asupra silicaţilor (din gresii,
granit, bazalt ... beton, cărămizi)  transformări
succesive până la stadiul de minerale argiloase
cu putere mare de îmbibare  eclatare...
transformarea ceramicii arse în argilă
Degradarea fizică
Acţiuni chimice

II.Reacţii chimice între compuşi prezenţi în


materialele puse în operă

Ex. Reacţia între sulfaţii prezenţi în cărămizi şi


aluminatul tricalcic din ciment sau var hidraulic
(în prezenţa apei) – însoţită de creştere în volum
 acţiuni mecanice  desprinderi de tencuieli,
fisuri, fracturi etc
Degradarea fizică
Degradări produse de sărurile solubile

Sărurile solubile pot proveni din:

• materialele puse în operă


Ex. Sulfaţii sunt frecvent prezenţi în materia primă.

• mediul ambiant
Ex. Clorura de sodiu prezentă în teren şi în aerul marin.
Nitraţii prezenţi în teren din descompunerea unor
substanţe organice şi din fertilizanţi.

• procese chimice
Ex. Atacul acid asupra carbonaţilor.
Degradarea fizică
Degradări produse de sărurile solubile

Sărurile solubile sunt transportate de apa care


circulă prin elementele de construcţie către
suprafaţa de evaporare – unde recristalizează cu
diferite efecte.
Degradarea fizică
Degradări produse de sărurile solubile

Apa poate proveni din:

• atmosferă (prin absorbţie sau condens)


• infiltraţii directe
• teren, prin ascensiune capilară
• procese constructive
Degradarea fizică
Degradări produse de sărurile solubile

Efectele vizibile diferă funcţie de tipul de sare:

- de la simple modificări de aspect (depozite


albicioase) ...

- până la degradări prin acţiuni mecanice


(eroziune, exfoliere, alveolizare etc).
Degradarea fizică
Degradări produse de sărurile solubile

 Eflorescenţe saline
Depozite superficiale albicioase, sub
formă de pete locale sau benzi continui
la baza clădirii (funcţie de sursa apei).

Funcţie de tipul de sare, pot fi însoţite


sau nu de fenomene de eroziune.
Degradarea fizică

Eflorescenţe saline pe calcar poros


Degradarea fizică

Eflorescenţe saline
Degradarea fizică

Eflorescenţe saline
Degradarea fizică

Eflorescenţe saline
Degradarea fizică

Eflorescenţe saline (sulfat de magneziu)


Degradarea fizică

Eflorescenţe saline (sulfat de magneziu)


Degradarea fizică
Degradări produse de sărurile solubile

 Cruste negre
Depozite subţiri (0.5 - 3mm) sau mai
groase (până la 2cm) constituite în
principal din sulfat de calciu + particule
de carbon.
Se formează prin atac acid asupra
carbonaţilor, pe suprafeţe ce nu sunt
expuse direct ploii şi unde umiditatea se
menţine mult timp.
Degradarea fizică

Cruste negre
Degradarea fizică

Cruste negre
Degradarea fizică

Cruste negre
Degradarea fizică
Degradări produse de sărurile solubile

 Incrustaţii și concrescenţe
Depozite stratiforme compacte, foarte
aderente la suport, compuse în principal
din carbonat de calciu (depozitat de „ape
dure”).
Se manifestă acolo unde există sau au
existat infiltraţii/scurgeri de apă.
Pot avea formă de stalactită/stalacmită =
„concrescenţe”.
Degradarea fizică

Incrustaţii
Degradarea fizică

Concrescențe (stalactite) pe beton


Degradarea fizică
Degradări produse de sărurile solubile

 Alveolizări, dezagregări, eroziuni


− datorită recristalizării cu mărire de volum a unor săruri
(sulfatul de magneziu, sulfatul de sodiu)

− ca urmare a spălării sărurilor solubile formate prin atac


acid asupra carbonaţilor – în cazul suprafeţelor expuse
fluxurilor de apă – eroziune de tip carstic
Degradarea fizică

Alveolizare
Degradarea fizică

Dezagregare
Degradarea fizică

Eroziune
Degradarea fizică

Eroziune de tip carstic (prin spălarea sărurilor solubile)


Degradarea fizică
Acţiuni biologice

Sunt produse de macro şi micro-organisme de


natură vegetală sau animală.

Determină acţiuni fizice şi chimice.


Degradarea fizică
Acţiuni biologice

● Plantele
rădăcinile se pot dezvolta în fisuri sau pori;
procesul de creştere provoacă presiuni care lărgesc
fisurile sau porii.
Degradarea fizică

Vegetaţie infestantă
Degradarea fizică

Vegetaţie infestantă
Degradarea fizică
Acţiuni biologice

● Muşchii
plante criptogame
se dezvoltă pe depozite de humus şi reziduuri organice,
în zone umede expuse nord

menţin umiditatea
Degradarea fizică

Muşchi
Degradarea fizică

Muşchi
Degradarea fizică

Muşchi
Degradarea fizică
Acţiuni biologice

● Lichenii
simbioză ciupercă + algă

pot determina amplificarea unor porozităţi şi microfisuri,


precum şi atacuri acide.
Degradarea fizică

Colonie de licheni
Degradarea fizică

Colonie de licheni
Degradarea fizică

Cavităţi punctiforme milimetrice (pitting) datorate coloniei de licheni pe calcar


Degradarea fizică
Acţiuni biologice

● Mucegaiurile
ciuperci saprofite sau parazite;

se dezvoltă pe suporturi organice şi anorganice umede;

multe tipuri – unele au efecte nocive asupra sănătăţii


omului (infecţii, alergii)
Degradarea fizică

Mucegai
Degradarea fizică

Mucegai
Degradarea fizică

Mucegai
Degradarea fizică
Acţiuni biologice

● Ciupercile de casă
Merulius lacrymans, Coniophora cerebella, Lenzites abientina

atacă lemnul umed, distrugându-i progresiv lignina şi


celuloza, cu consecinţe grave asupra rezistenţei
mecanice.
Degradarea fizică

Merulius lacrymans
Degradarea fizică

Merulius lacrymans
Degradarea fizică

Merulius lacrymans
Degradarea fizică
Acţiuni biologice

● Algele
organisme microscopice de natură vegetală caracterizate
prin prezenţa clorofilei; se dezvoltă în apa penetrată în
materiale poroase.
Degradarea fizică

Alge
Degradarea fizică

Alge
Degradarea fizică
Acţiuni biologice

● Bacteriile
organisme microscopice unicelulare de natură vegetală;
produc:
– patină biologică divers colorată (funcţie de bacterii);
– atac acid asupra carbonaţilor (bacteriile sulfuroase);
– coroziunea oţelului (bacteriile feroase);
– putrezirea lemnului (bacteriile de putrefacţie)
Degradarea fizică

Biofilm (biopatină)
Degradarea fizică
Acţiuni biologice

● Insectele
- cariul, capricornul, termitele – atacă lemnul uscat care
poate fi complet distrus prin procesul de hrănire a
larvelor

- viespile produc perforaţii în pietre


Degradarea fizică

Perforaţii în lemn produse de insecte


Degradarea fizică

Galerii în lemn produse de insecte


Degradarea fizică

Perforaţii în gresie produse de viespi


Degradarea fizică
Acţiuni biologice

● Păsările
depun excremente cu conţinut acid, provocând atacuri
acide asupra rocilor calcaroase şi mortarelor de var.
Degradarea fizică

Excremente de porumbel pe statuie din granit


Degradarea fizică

APA prezentă în elementele de construcţie


generează diverse forme de degradare a
materialelor:

– prin acţiune directă (ex. îngheţ-dezgheţ)


– ca mijloc de transport al sărurilor în soluţie
– favorizând procese chimice şi biologice