Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITILOR EDUCATIVE COLARE I EXTRACOLARE N ANUL COLAR 2010-2011

PROGRAMUL ACTIVITILOR EDUCATIVE EXTRACOLARE 2010-2011

Nr. Crt. 1. 2. 3. ..

Activitat a Deschiderea anului colar Participare concert Jukebox- ISJ lba Participare &'ilele (obilit)*ii+ Participare e#eni(ent &Sur/sul toa(nei+ in cadrul 0esti#alului -ilele oraului- Septe(ber%est 4alul 4obocilor

Data 13.09.2010 1!.09.2010 1,.09.2010 11.09.2010

C!!r"!#at!r Directorii "onsilierul educati#$ pro%esorii Pro%esorii de educa*ie %i-ic) Directorii$ consilierul educati#$ pro%esorii$ 2n#)*)torii "onsilierul educati#$ diri5in*ii claselor a I6a i a 6II-a

O$%.

3.

!.11.2010

Page 1 of 5

PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITILOR EDUCATIVE COLARE I EXTRACOLARE N ANUL COLAR 2010-2011

!. ,.

'ilele &7. 8ebreanu+ 'I7:7: ;"<7II

9oie(brie 2010 !.1130.11.2010 9oie(brie 2010 2010-2011 1.12.2010 1,.12.2010 19.12.2010 2..02.2011 Ianuarie
Page 2 of 5

"atedra de li(ba i literatura ro(/n) Directorii$ consilierul educati#$ pro%esorii$ 2n#)*)torii Directorii$ consilierul educati#$ pro%esorii$ 2n#)*)torii "o(isia de pre#enire i co(batere a #iolen*ei "atedra de istorie

1.

Si(po-ion pe te(a #oluntariatului- 2010$ nul =oluntariatului =iolen*a- pre#enirea i co(baterea ei 'iua na*ional) a 8o(/niei 4ucuria darului "oncert de s)rb)tori 'iua >nirii :(inescu 2n ini(a noastr)

9. 10. 11. 12. 13. 1..

. Scriban "atedra de istorie$ 2n#)*)toarele "atedra de li(ba i

PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITILOR EDUCATIVE COLARE I EXTRACOLARE N ANUL COLAR 2010-2011

2011 13. 1!. 1,. 11. 19. 20. 21. 22. 23. <li(piade colare =alentine+s Da? @artie ()r*ior 0esti#al Aude*ean de teatru pentru ele#i$ clasele I-6II 'iua Pa(/ntului 'iua @ediului 'ilele :duca*iei 9a*ionale- B/r5 de o%erte educa*ionale "on%erin*a tiin*i%ic) a ele#ilor S) ne cinsti( eroii nea(ului
Page 3 of 5

literatura ro(/n) Pro%esorii i 2n#)*)toarele "onsiliul ele#ilor Pro%esorii i 2n#)*)toarele '. "ostan "atedra de biolo5ie '. "ostan Directorii . @oise "atedra de istorie$ 2n#)*)toarele

9oie(brieaprilie 1..02.2011 1.03.2011 prilie 2011 2..0..2011 3.03.2011 39.03.2011 @ai 2011 9.03.2011

PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITILOR EDUCATIVE COLARE I EXTRACOLARE N ANUL COLAR 2010-2011

2.. 23.

'iua copilului "oncursuri colareC Prietenii po(pierilor Sanitarii pricepu*i ntidro5 D(preuna

1.0!.2011

Pro%esorii i 2n#)*)toarele

@esaAul (eu antidro5 "oncurs de circula*ie can5urul

Director, proiecte educative,

Coordonator de programe i

Prof. Gabriela Anamaria Galea

Prof. Andreea Hamor !"i

Page # of 5

PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITILOR EDUCATIVE COLARE I EXTRACOLARE N ANUL COLAR 2010-2011 CON&ILIUL ELEVILOR

1.

le5erea liderului "S:- octo(brie 2010

2. <r5ani-area 4alului 4obocilor- noie(brie 2010 3. 0il(ul sapta(anii in liceu- de(ararea actiunii in luna %ebruarie 2011 .. =alentine+s Da?- Dra5obete- dedicatii$ poe-ii- %ebruarie 2011 3. :ducatie i5iena orala- 0acultatea de Sto(atolo5ie "luA- (artie 2011 !. Pro(o#area cabinetului psiholo5ic- (artie 2011 ,. 'ilele sportului la "9B@ iud- lunile aprilie- iunie 2011 1. @odele sporti#e in #iata ele#ului- si(po-ion- (ai 2011 9. 'iua portilor deschise- (ai 2011

Page 5 of 5