Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN ARAD

Strada M.Scaevola nr.9, Telefon: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46,

web : www.isjarad.ro e-mail:

inf_arad@isjarad.ro

PRECIZRI privind organizarea i proiectarea activitii coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i extracolare(CPE) i a consilierului diriginte n anul colar !"#"$!"## I% Repere legislative Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitile specifice funciei de diriginte !r"gra#ele $i g%idul #et"d"l"gic &C"nsiliere $i Orientare' (trategia M.E.C.).(. privind educaia f"r#al $i n"nf"r#al (trategia MEC)( privind reducerea fen"#enului de vi"len *n #ediul $c"lar.

II% &tri'uiile i competenele coordonatorului(CPE (irectorul ad)unct rspunde de activitatea educativ $c"lar $i e+tra$c"lar din unitatea de *nv#,nt $i *ndepline$te atri-uiile delegate de ctre direct"r pe peri"ade deter#inate. precu# $i pe cele sta-ilite prin fi$a p"stului $i prin regula#entul intern al unitii de *nv#,nt *n unitile de nvm+nt secundar in,erior- secundar superior %%% direct"rul ad/unct avi0ea0 activitatea coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i extracolare- numit din r+ndul cadrelor didactice anga)ate ale colii.% /tadiul actual% *n cadrul unitilor de nvm+nt secundar in,erior- secundar superior- n clu'urile i palatele copiilor i n colile din nvm+ntul special- c"nsiliul de ad#inistraie nu#e$te prin deci0ie- la pr"punerea c"nsiliului pr"fes"ral- un cadru didactic titular care are atri'uii privind activitatea educativ- ,iind nu#it *n c"ntinuare coordonator pentru proiecte i programe educative colare i extracolare% C""rd"nat"rul pentru pr"iecte $i pr"gra#e educative $c"lare $i e+tra$c"lare este su'ordonat directorului unitii de nvm+nt i- respectiv- inspectorului colar pentru activitatea educativ din inspect"ratul $c"lar. 0ia postului c""rd"nat"rul ui pentru pr"iecte $i pr"gra#e educative $c"lare $i e+tra$c"lare este sta-ilit prin 12EC nr%3334 (I5 "6%"3%!""! % 7alidarea coordonatorului " face inspect"rul cu activitatea educativ din cadrul Inspect"ratului $c"lar pe 'aza solicitrii scrise a conducerii colii.

N.B. Conducerile unitilor de nvmnt vor solicita, anual, PN N 10 octombrie, rin adres scris validarea de ctre !"# a coordonatorului entru roiecte $i ro%rame educative $colare $i e&tra$colare du urmtoarea mac'et( 5umele i prenumele /pecialitatea 7ec8imea n ,uncie 5r% tele,on &dres de e$mail

Coordonatorii pentru proiecte i programe educative(CPE)9Consilierul educativ: Rspund de domeniul educativ colar i extracurricular pe t"ate c"#p"nentele $i su-c"#p"nentele educaiei. desf$urate o *n cadrul "rel"r de dirigenie/c"nsiliere $c"lar. o *n ca-inetele de c"nsiliere. $i *n cadrul activitil"r e+tracurriculare Coordoneaz activitatea c"#isiei e+tracurriculare din $c"al. Cola'oreaz cu c"nsiliul repre0entativ al prinil"r din $c"al. cu c"nsiliul elevil"r. cu !alatele $i clu-urile c"piil"r. cu 1geniile )erit"riale ale )a-erel"r $i )uris#ului 2c"lar $i cu t"ate instituiile guverna#entale $i n"nguverna#entale de la nivel l"cal. 1ctivitatea desf$urat de c""rd"nat"rul pentru pr"iecte $i pr"gra#e educative $c"lare $i e+tra$c"lare c"nstituie unul dintre criteriile pri"ritare de acordare a unor distincii9premii- a gradaiei de merit- etc% C"nducerile unitil"r de *nv#,nt secundar inferi"r. secundar superi"r v"r lua #suri ca. *n "rarul unitii de *nv#,nt s fie prev0ut " zi metodic(miercuri)- aceea$i pentru t"ate unitile de *nv#,nt. *n care c""rd"nat"rii pentru pr"iecte $i pr"gra#e educative $c"lare $i e+tra$c"lare v"r desf$ura diferite activiti de f"r#are. activiti #et"dice. activiti educative $c"lare $i e+tra$c"lare.

III% Proiectarea activitii coordonatorului cu activitatea educativ- de consiliere i orientare Proiectarea- organizarea i coninutul activitii coordonatorului pentru activitatea educativ i de consiliere educativ se realizeaz pe 'aza urmtoarelor documente: !r"gra#a $i g%idul #et"d"l"gic ;Consiliere i orientare.< Calendarul Proiectelor Educative Extracolare(CPEE)< Ordinulul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitile specifice funciei de diriginte. 1rdine 2%E%C%=%/% privind apr"-area !lanuril"r de *nv#,nt .

(ocumentele coordonatorilor pentru proiecte i programe educative colare i extracolare: 1. !lanul #anagerial al c""rd"nat"rului cu activitatea educativ $c"lar $i e+tra$c"lar $i de c"nsiliere $i "rientare. cu ur#t"area structur3"rientativ45 (omenii 1'iective &ciuni =ermen Cine rspunde Rezultate a t 2suri de

e p t a t e 9 I n d i c a t o r i d e p e r , o r m a n 9 E v a l u a r e

2. !r"gra#ul activitil"r educative $c"lare $i e+tra$c"lare3!1EE46anual $i se#estrial

5r% Crt%

(enumirea i tipul aciunii

(ata

>oc de Cine des,urare rspunde

Cine particip

Recomandri: !1EE va fi afi$at la l"c vi0i-il pentru elevi. cadre didactice. prini. parteneri educai"nali !1EE va fi *nt"c#it pe -a0a C!EE $i al pr"puneril"r selectate de la c"nsiliul elevil"r. c"lectivele de elevi. prini. parteneri educai"nali 7n !1EE v"r fi incluse aciuni de su-stan care s se adrese0e tutur"r elevil"r unitii $c"lare. 3. )e#atica pr"puneril"r pentru $edinele c"nsiliului de ad#inistraie 8. 9"sarul "fertei educai"nale a $c"lii. al disciplinel"r "pi"nale. al cercuril"r $i f"r#aiil"r 5. 9"sarul privind "li#piadele $c"lare / c"ncursurile pe discipline de *nv#,nt :. ;a0a de date privind starea disciplinar a $c"lii. a-senteis#ul. a-and"nul $c"lar. delincvena /uvenil. dependena $.a. $i pr"gra#ele de prevenire / intervenie <. 9"cu#ente privind activitatea c"#isiei ariei curriculare &C"nsiliere $i Orientare'/dirigenie $i activiti e+tracurriculare =. 9"sarul C"nsiliului Elevil"r 9. 9"sar privind e+cursiile $i ta-erele $c"lare 9. 9"cu#ente privind activitatea educativ din internatele/cantinele $c"lare 10. 9"sarul c"#isiei de al"care a -ursel"r. facilitil"r. a/ut"arel"r "ca0i"nale 11. 9"sarul pr"iectel"r / pr"gra#el"r de educaie civic. pr"#"vare a sntii. rutier. culturale. ec"l"gice. sp"rtiv6turistice. de educaie privind prevenirea un"r situaii $i fen"#ene negative din viaa c"lectivel"r de elevi5 a-senteis#ul. delincvena /uvenil. c"nsu#ul de dr"guri. traficul de fiine u#ane. e+pl"atarea #uncii c"piil"r. spri/inirea elevil"r aflai *n dificultate sau *n situaii de risc. a c"piil"r cu prini plecai *n strintate $.a. 12. 9"sarul privind parteneriatele educai"nale 13. 9"sarul privind sc%i#-urile $c"lare nai"nale $i internai"nale 18. !r"gra#e de aciuni educative $c"lare $i e+tra$c"lare pe c"#p"nentele/su-c"#p"nentele educaiei $i pe aciuni 15. 9"sarul C"nsiliului repre0entativ al prinil"r. I7% Coninutul i organizarea activitii coordonatorilor de proiecte i programe educative colare i extracolare(CPE) &% Coninutul activitii educative colare i extracolare /tructurile organizatorice ale activitii educative: #% &ctivitatea educativ colar curricular (educaia ,ormal sau organizat- sistematic): a. *n cadrul "rel"r de dirigenie -. *n cadrul 1riei curriculare &C"nsiliere $i "rientare' c. *n cadrul disciplinel"r din trunc%iul c"#un d. *n cadrul disciplinel"r "pi"nale din curricul6u#ul apr"fundat $i e+tins 3C926uri $i C9>6 uri4 !% &ctivitatea educativ colar extracurricular i extracolar (educaia non$,ormal i in,ormal)% ?% Coninutul activitii de consiliere i orientare

/tructura activitilor de consiliere i orientare: 1. C"nsilierea reali0at de dirigini/*nvt"ri 2. C"nsilierea reali0at de c"nsilierii psi%"pedag"gi 3. C"nsilierea reali0at de pr"fes"ri/*nvt"ri la clas. Repere strategice ale activitii coordonatorilor de proiecte i programe educative colare i extracolare(CPE) #% Coordonarea activitii pro,esorilor$dirigini9 nvtorilor: 1'iective: Clarificarea aspectel"r curriculare c,% 1rdinulului 2%E%C%I% nr% @#3!9#"%"A%!""A $i a !revederil"r #et"d"l"gice privind "rgani0area $i desfsurarea activitil"r specifice funciei de diriginte Instruirea cadrel"r didactice resp"nsa-ile5 Crearea unui siste# de lucru pe -a0 de c"la-"rare pr"fes"r6pr"fes"r diriginte/ *nvt"r6 pr"fes"r psi%"pedag"g M"nit"ri0area pr"iectrii. "rgani0rii. i#ple#entrii activitil"r de c"nsiliere $i "rientare (irecii de aciune: 1ctiviti de *ndru#are $i c"nsiliere 1#ena/area de ca-inete de c"nsiliere psi%"pedag"gic 1plicarea de c%esti"nare pe pr"-le#e ale #uncii educative 1sistene la "rele de dirigenie $i la alte activiti educative (pri/inirea pr"fes"ril"r/*nvt"ril"r *n "rgani0area activitil"r de c"nsiliere $i educative. *n antrenarea un"r speciali$ti *n d"#eniul educaiei. !% Coordonarea activitii comisiei metodice a ariei curriculare ;Consiliere i orientare.: 1'iective: C""rd"narea aciunii de c"nstituire a c"#isiei #et"dice a ariei &C"nsiliere $i "rientare' $i activiti e+tracurriculare C"nstituirea c"#isiei c"nsultative pe pr"-le#e de educaie C"nstituirea -a0ei de date $i a punctel"r de inf"r#are/d"cu#entare pe pr"-le#e educative $i de c"nsiliere. (irecii de aciune: 1sistene/participare la $edinele c"#isiei 1ctiviti de *ndru#are $i c"nsiliere $i evaluare. 1plicarea de c%esti"nare pe pr"-le#e ale #uncii educative !erfeci"narea/f"r#area pr"fes"ril"r ? dirigini/*nvt"ril"r pe pr"-le#e privind c"nsilierea $i activitatea educativ 1#ena/area punctului de inf"r#are $i d"cu#entare $i a -a0ei de date.

3% Coordonarea activitii consiliului elevilor$con,orm R10BIP% C% Coordonarea relaiei cu prinii$con,orm R10BIP% @% Realizarea parteneriatului educaional privind activitatea educativ i de consiliere: 1'iective: C"nsultarea parteneril"r l"cali *n reali0area "fertei educai"nale a $c"lii I#plicarea fa#iliei $i c"#unitii l"cale *n viaa $c"lii @eali0area parteneriatului $c"al6c"#unitate l"cal. (irecii de aciune: @eali0area parteneriatel"r educai"nale cu5 ad#inistraia l"cal. instituii de !"liie. (ntate. !"#pieri. Aandar#erie. Bardieni pu-lici. ;iseric. Cultur. OCB6uri. speciali$ti psi%"pedag"gi $.a. Organi0area de aciuni c"#une !articiparea la aciunile $i iniiativele c"#unitii 1ntrenarea de speciali$ti din cadrul c"#unitii *n vederea reali0rii activitil"r de educaie $i prevenire/intervenie.

I5/PEC=1R (E /PECI&>I=&=E PE5=RB E(BC&DIE PER2&5E5=PR10% 2&RI&5& =1C&CIB