Sunteți pe pagina 1din 2

Contabilul.

ro Legislatie fiscala ContaUtil: Imobilizarile corporale in perspectiva specialistilor

ContaUtil: Imobilizarile corporale in perspectiva specialistilor


More Sharing ServicesShare | Share on linkedin Share on facebook Share on twitter Share on email Cuvinte cheie: Proceduri, Inregistrari si Politici Contabile, reduceri financiare, imobilizare corporala, profituri interne

<br

Ne referim astazi la evaluarea cladirilor si pornim prin a va reaminti ca potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Imobilizarile corporale cuprind printre alte elemente constructiile. Inregistrarea constructiilor ca si imobilizari corporale trebuie sa tina seama de activitatea specifica a societatii si de definitia imobilizarilor corporale. Atentie, stimate contabil! Aflati urgent cum afecteaza OG 8/2013 activitatea firmelor de agricultura cu ajutorul: Ghidului complet pentru contabilitatea operatiunilor din agricultura! >> Click Aici pentru Detalii <<

Astfel, imobilizarile corporale reprezinta active care: a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Cladirile vor fi inregistrate ca imobilizari corporale atunci cand scopul achizitionarii acestora este utilizarea cladirilor in interes administrativ, ca sediu sau punct de lucru, de desfasurare a activitatii sau in vederea inchirierii catre terti. Atunci cand scopul achizitiei/ constructiei cladirilor este acela de a fi revandute ulterior, intr-o perioada mai mica de un an, acestea se inregistreaza ca stocuri. In situatia in care se achizitioneaza atat cladiri cat si terenuri acestea sunt considerate active separabile si sunt inregistrate in contabilitate separat. La momentul recunoasterii initiale cladirile se evalueaza la cost. Acest cost este determinat in functie de modalitatea de intrare in entitate. In cazul achizitiei separate, costul de achizitie cuprinde: - pretul de cumparare; - taxele de import si alte taxe cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale; - cheltuielile de transport, manipulare; Cheltuielile de transport sunt sunt incluse in costul de achizitie si atunci cand functia de aprovizionare este externalizata. - alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective; - comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective. Costul de achizitie al cladirilor nu cuprinde reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie.

Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate in conturile 609 "Reduceri comerciale primite si pe seama conturilor de terti". In cazul in care reducerile comerciale sunt acordate ulterior datei bilantului, dar sunt aferente unei achizitii efectuate in anul precedent acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective sunt cunoscute la data bilantului. In categoria reducerilor comerciale se cuprind: - rabaturile - acordate pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare; - remizele - acordate pentru vanzarile superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential; si - risturnele - sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert, in decursul unei perioade determinate. Reducerile financiare sunt acordate sub forma de sconturilor de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera si se inregistreaza in contul 767 "Venituri din sconturi obtinute". In cazul constructiei cladirii cu mijloace proprii sau in antrepriza, acestea se recunosc la costul de productie. Costul de productie cuprinde cheltuielile directe de productie si cota cheltuielilor indirecte alocata in mod rational ca fiind aferente productiei. Exemple de costuri care se efectueaza in legatura cu constructia unei imobilizari corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: - cheltuieli de proiectare si pentru obtinerea autorizatiilor, serviciile arhitectilor, autorizatii de constructie; - costurile reprezentand salariile angajatilor, contributiile legale si alte cheltuieli legate de acestea, care rezulta direct din constructia imobilizarii corporale; - cheltuieli materiale; - costurile de amenajare a amplasamentului; - costurile de instalare si asamblare; - onorariile profesionale platite avocatilor si expertilor etc. Orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. Cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului. In cazul in care o cladire este demolata pentru a fi construita o alta, cheltuielile aferente operatiunilor de demolare sunt recunoscute dupa natura lor ca si cheltuieli in contul de profit si pierderee fara a fi considerate costuri de amenajare a cladirii ce urmeaza a fi construita Valoarea neamortizata a cladirii demolate se include ca si cheltuiala in contul de profit si pierdere la momentul scoaterii din gestiune a cladirii demolate. Cladirile in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia sau darea in folosinta a acestora. Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat.

Distribuie acest articol in reteaua de socializare preferata Share on linkedin Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services 1

Data aparitiei: 14 Martie 2013 </br