Sunteți pe pagina 1din 4

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 697/16.X.2009

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea ntreprinderilor
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. Art. I. Hotrrea Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea ntreprinderilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 690 din 11 octombrie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 2 alineatul (2), literele a) i d) se modific i vor avea urmtorul cuprins: a) sunt nregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i
Nr. crt. Indicatori

completrile ulterioare, i ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, sunt ncadrate n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, au sediul i i desfoar activitatea n Romnia; ......................... d) la momentul solicitrii ajutorului de stat prezint un plan de investiii care s reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate i un studiu tehnico-economic n care se face dovada eficienei economice a ntreprinderii i a investiiei prin ncadrarea n urmtorii indicatori:
Limitele indicatorului

1. 2. 3.

Rata de solvabilitate general RSG = Active totale/Datorii totale Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 * (Profit net/Cifra de afaceri) Rata lichiditii curente RLC = (Active curente/Datorii curente)

RSG > 1,66 Rca 1% RLC 1,00

2. n anex, la capitolul III Criterii de eligibilitate punctul 2, literele a) i d) se modific i vor avea urmtorul cuprins: a) sunt nregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, sunt ncadrate n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, au sediul i i desfoar activitatea n Romnia;
Nr. crt. Indicatori

.. d) la momentul solicitrii ajutorului de stat prezint un plan de investiii care s reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate i un studiu tehnico-economic n care se face dovada eficienei economice a ntreprinderii i a investiiei prin ncadrarea n urmtorii indicatori:
Limitele indicatorului

1. 2. 3.

Rata de solvabilitate general RSG = Active totale/Datorii totale Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 * (Profit net/Cifra de afaceri) Rata lichiditii curente RLC = (Active curente/Datorii curente)

RSG > 1,66 Rca 1% RLC 1,00 introduce un nou subpunct, subpunctul 1.21, cu urmtorul cuprins: 1.21. Studiul tehnico-economic trebuie s cuprind: a) date generale: denumirea obiectului investiiei, locaia realizrii investiiei, beneficiarul investiiei; b) descrierea ntreprinderii i evoluia activitii acesteia, ncadrarea n indicatorii prevzui la art. 2 alin. (2) lit. d); c) prezentarea activitii pentru care se solicit finanare i precizarea ponderii acesteia n totalul activitilor ntreprinderii;

3. n anex, la capitolul IV Cheltuieli eligibile punctul 1, litera b) se abrog. 4. n anex, la capitolul VI Procedura de acordare a alocrii specifice individuale subpunctul 1.2, litera e) se modific i va avea urmtorul cuprins: e) studiul tehnico-economic, tampilat i semnat de ctre reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante, din care s rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicit finanare;. 5. n anex, la capitolul VI Procedura de acordare a alocrii specifice individuale, dup subpunctul 1.2 se

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 697/16.X.2009 d) descrierea activelor ce urmeaz a fi achiziionate i justificarea importanei acestora n dezvoltarea activitii ntreprinderii; e) specificarea regimului juridic al dreptului asupra terenului pe care se va realiza investiia n active corporale referitoare la construcii cu scop industrial sau turistic, destinate realizrii activitii pentru care se solicit finanare; f) specificarea regimului juridic al dreptului asupra construciei cu scop industrial sau turistic pentru care se solicit modernizare, reabilitare sau extindere; g) valoarea total, cu detalierea planului de investiii pe elemente de activ; h) durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei, cu ealonarea costurilor;

i) evoluia situaiei financiare i a indicatorilor de performan dup implementarea proiectului (elementele principale ale Bilanului i Contului de profit i pierdere), plecnd de la situaia financiar aprobat a ultimului exerciiu financiar; j) estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei; k) alte elemente din care ar putea s reias viabilitatea proiectului. 6. La Formularul nr. 1 la Procedur Cererea de acord de principiu pentru finanare, seciunea B2 se modific i va avea urmtorul cuprins: SECIUNEA B2 Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicit finanare cu defalcare anual

Denumirea obiectivului

Tipul de cheltuial pentru care se solicit finanare

Valoarea cheltuielilor eligibile1 lei An I An II An III

Valoarea finanrii solicitate lei An I An II An III

Investiii n imobilizri corporale

a) Cheltuieli cu construcii cu scop industrial i turistic, destinate realizrii activitii pentru care s-a solicitat finanare b) Cheltuieli cu echipamente tehnologice maini, utilaje i instalaii de lucru c) Cheltuieli cu aparate i instalaii de msurare, control i reglare d) Cheltuieli cu mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii e) Cheltuieli cu mobilier i aparatur birotic
TOTAL: TOTAL FINANARE:

Valoarea cheltuielilor eligibile fr TVA.

7. La Formularul nr. 2 la Procedur Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i Formularul A

mijlocii, formularul A se modific i va avea urmtorul cuprins:

DECLARAIE

privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii I. Datele de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ....................................................................................................................................................... Adresa sediului social ........................................................................................................................................................... Cod unic de nregistrare ....................................................................................................................................................... Numele i funcia .................................................................................................................................................................
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr formularul B. ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 697/16.X.2009 III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1

Exerciiul financiar de referin2 Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)

Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv microntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). Nu Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior). Semntura ..................................................................................................................................
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)

Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii ....................... Semntura ............................
1 Datele sunt calculate n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. 2 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai.

8. Formularul nr. 3 la Procedur Acord de principiu pentru finanare se modific i va avea urmtorul cuprins:
Formularul nr. 3 la Procedur

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE


UNITATEA DE IMPLEMENTARE

Data Numrul

..

..

..

ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANARE1

DESTINATAR: Denumirea ntreprinderii: ....................................................................................................................................................... Data nregistrrii ntreprinderii: ............................................................................... ................. ............ . ..

Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: .................................................................................... Cod de identificare fiscal:

............................................................................................................................. .

Adresa: ...................................................................................................................... ............... Telefon: ........................ Fax: E-mail: ......................................................

Ca urmare a cererii dvs. nr. .. din data de pentru finanare a urmtoarelor cheltuieli eligibile aferente proiectului:
1

., v comunicm prin prezenta acordul de principiu

Se completeaz de ctre Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat de minimis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 697/16.X.2009

5
Valoarea finanrii aprobate lei An I An II An III

Denumirea obiectivului

Tipul de cheltuial pentru care se solicit finanare

Investiii n imobilizri corporale

a) Cheltuieli cu construcii cu scop industrial i turistic, destinate realizrii activitii pentru care s-a solicitat finanare b) Cheltuieli cu echipamente tehnologice maini, utilaje i instalaii de lucru c) Cheltuieli cu aparate i instalaii de msurare, control i reglare d) Cheltuieli cu mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii e) Cheltuieli cu mobilier i aparatur birotic
TOTAL: TOTAL FINANARE:

Meniuni speciale: .................................................................... Ordonator de credite, ................................. 9. La Formularul nr. 8 la Procedur Cererea de anulare total sau parial a finanrii pentru care exist Acord de principiu pentru finanare, seciunea B se modific i va avea urmtorul cuprins:
SECIUNEA B

Cheltuieli pentru care se solicit anularea finanrii


Valoarea finanrii pentru care se solicit anularea lei An I An II An III

Denumirea obiectivului

Tipul de cheltuial pentru care se solicit finanare

Investiii n imobilizri corporale

a) Cheltuieli cu construcii cu scop industrial i turistic, destinate realizrii activitii pentru care s-a solicitat finanare b) Cheltuieli cu echipamente tehnologice maini, utilaje i instalaii de lucru c) Cheltuieli cu aparate i instalaii de msurare, control i reglare d) Cheltuieli cu mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii e) Cheltuieli cu mobilier i aparatur birotic
TOTAL: TOTAL FINANARE:

Art. II. (1) Prevederile prezentei hotrri se aplic cererilor de acord de principiu pentru finanare depuse dup data intrrii acesteia n vigoare. (2) Cererile de acord de principiu pentru finanare aflate n curs de analiz, precum i acordurile de principiu pentru finanare obinute anterior intrrii n vigoare a prezentei hotrri se supun dispoziiilor legale n vigoare la data depunerii cererii de acord de principiu pentru finanare.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC Contrasemneaz: Ministrul finanelor publice, Gheorghe Pogea Bucureti, 3 octombrie 2009. Nr. 1.188.