Sunteți pe pagina 1din 2

Anexe la S.N.C.

4
Particularitile contabilitii la ntreprinderile micului business
aprobat de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova

RAPORT FINANCIAR
pe ________________200__
Coduri
Unitatea (entitatea)________________________________________________conform CUIO
Raionul (municipiul)______________________________________________conform CUATM
Activitatea principal______________________________________________conform CAEM
Organul de administrare economic___________________________________conform COCM
Forma de proprietate ______________________________________________conform CFP
Unitatea de msur: lei
Cod fiscal_______________________________________________________conform declaraiei
Adresa__________________________________________________________Data prezentrii
Data primirii
_______________________________________________________________Termenul de prezentare
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-ef

Forma nr. 1-BS


Anexa nr.16 la S.N.C. 4
Particularitile contabilitii la ntreprinderile micului business

BILANUL CONTABIL
la ____________________200_
Nr.
d/o
1
1.
1.1.
1.2
1.3.
1.4
1.5.

Indicatori

2
Active pe termen lung
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Active materiale pe termen lung (121,122,123, 125)
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126)
Active financiare pe termen lung (131,132133,134,135,136,141,142)
Total capitolul 1 (rd. 010 - rd. 011 + rd. 020 rd.021+rd.030)
2.
Active curente
2.1. Stocuri de mrfuri i materiale (211, 212, 213-214,215, 216, 217)
2.2. Creane pe termen scurt (221-222, 223, 224)
2.3. Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225)
2.4. Investiii pe termen scurt (231,232-233)
2.5. Mijloace bneti (241, 242,243,244,245,246)
2.6. Alte active pe termen scurt (227,228, 229, 251,252)
Total capitolul 2 (rd. 050 + rd. 060 + rd. 070 + rd. 080 + rd. 090 +rd.100)
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 040 + rd.110)
3.
Capital propriu
3.1 Capital statutar (311), informativ
__________1)
3.2 Capital nevrsat (313)
3.3 Capital retras (314)
3.4 Rezerve (321,322,323)
3.5 Corecii ale rezultatelor perioadelor precedente (331)
3.6 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332)
3.7 Profitul net (pierderea) al anului de gestiune (333)
3.8 Profit utilizat al anului de gestiune (334)
3.9 Capital suplimentar (312)
3.10 Capital secundar (341, 342)
Total capitolul 3 (rd.130rd.140rd.150+rd.160rd.170rd.180rd.190rd.200rd.210rd.220)
4.
Datorii pe termen lung
4.1. Datorii financiare pe termen lung (411,412,413,414)
4.2. Datorii pe termen lung calculate (421,422, 423,424, 425,426)
Total capitolul 4 (rd.240 + rd.250)
5.
Datorii pe termen scurt
5.1. Datorii financiare (511, 512, 513, 514, 515, 516)
5.2. Datorii comerciale (521, 522, 523)
5.3 Datorii privind retribuirea muncii (531)
5.4 Datorii privind asigurrile (533)
5.5 Datorii privind decontrile cu bugetul (534)
5.6 Alte datorii calculate (532, 535, 536, 537, 538, 539)
Total capitolul 5 (rd.270 + rd.280 + rd.290+rd.300+rd.310+rd.320)
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.230 + rd.260 + rd.330)
1)

Cod
rd.
3

La finele
perioadei de
gestiune
4

010
011
020
021
030
040

La finele
anului de gestiune
precedent
5

050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

(
(

)
)

(
(

)
)

X
X

240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340

Capitalul statutar al agenilor economici stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligai conform legislaiei s urmeze
nregistrarea de stat a acestuia

Anexa nr. 17 la S.N.C. 4,


anexa nr.2 la S.N.C. 5 Prezentarea rapoartelor financiare

RAPORTUL DE PROFIT I PIERDERI


de la 1 ianuarie pn la _______________200_
Indicatori

Cod
rd.

Perioada de gestiune

1
Venitul din vnzri (611)
Costul vnzrilor (711)
Profitul brut (pierdere global) (rd.010 rd.020)
Alte venituri operaionale (612)
Cheltuieli comerciale (712)
Cheltuieli generale i administrative (713)
Alte cheltuieli operaionale (714)
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere) (rd.030+rd.040rd.050rd.060rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere) (rd.080 rd.090 rd.100)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623723)
Profitul (pierderea) perioadei raportate pn la impozitare (rd.110 rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere) ( rd.130 rd.140)

Perioada corespunztoare a anului


precedent
4

010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
Anexa nr.18 la SNC 4

Not informativ privind avansurile, investiiile, mprumuturile i decontrile


cu clienii externi la ____________200_
Nr. d/o
0
1
2
3
4
5

Denumirea rii
A
Federaia Rus
Romnia
Ucraina

Cod conform
Clasificatorului
rilor
1
643
642
804

Avansuri

Cote n fondul statutar

acordate n strintate

primite din strintate

primite din strintate

plasate n strintate

Total
Nr. d/o

Titluri de valoare
primite din strintate plasate n strintate
6
7

Dividende
de primit din strintate de pltit n strintate
8
9

mprumuturi
acordate n strintate primite din strintate
12
13

Creane ale clienilor din strintate


aferente facturilor comerciale
altele
14
15

Credite
acordate n strintate
primite din strintate
10
11

1
2
3
4
5

Nr. d/o

Datorii fa de clieni din strintate


aferente facturilor comerciale
altele
16
17

1
2
3
4
5

Persoanele responsabile de semnarea raportului financiar*_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
*conform art.36 al Legii contabilitii.