Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuresti, CTRE S.C VOLKSBANK ROMNIA S.A Soseaua Pipera, nr. !, Bucuresti ,eta"e #$%,&', Sector !

(a)entia B*$u+ Ti,isoaraIn speranta re.o+/arii pe ca+e a,ia0i+a, /a inainte. pre.enta SOLICITARE Su0se,nata, , in ca+itate *e Imprumutat si semnatara a Conventiei de Credit nr. inc1eiata cu Vo+2s0an2 Ro,ania (a)entia B$*u+ Ti,isoara-, a/an* in /e*ere ur,atoare+e aspecte3 1) In data de aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti: ............................................................................................................................................... &45'!5!'&# Respin)e cererea *e recurs So+utie3 Respin)e e6cep7ia ina*,isi0i+it87ii cererii *e suspen*are. Respin)e cererea *e suspen*are a e6ecut8rii sentin7ei ci/i+e nr. &9&445'9.&!.!'&! pronun7at8 *e :u*ec8toria sectoru+ui ! Bucuresti. Ire/oca0i+8. Pronun7at8 in ;e*in78 pu0+ic8 a.i &4.'!.!'&#. ............................................................................................................................................... 2) In data de 20.12.2012 s-a respins irevocabil cererea de suspendare provizorie a executarii sentintei nr 17199 07.12.2012 in dosarul !"!!# $ 2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti: ............................................................................................................................................... !'5&!5!'&! Respin)e cererea *e suspen*are So+utie3 Respin)e cererea ca ne<nte,eiat8. Ire/oca0i+8. Pronun7at8 <n ;e*in78 pu0+ic8 a.i !'.&!.!'&!. Pagina 1 ................................................................................................................................................ Va in=or,e. ca3 %& depus certificatul de 'refa inca din data de 1#.01.201$( certificat care atesta faptul ca a& casti'at in dosarul &ai sus &entionat !) Intele' ca nu este nevoie de copie le'alizata dupa )otararea &entionata &ai sus intrucat *ol+sban+ ,o&ania este si ea parte in proces si &ai &ult *B ,o&ania a facut de-a recurs rin ur&are consider ca ati luat cunostinta de prevederile acestei )otarari. %) .li&inarea co&isionului de risc din scadentar( incetarea incasarii acestuia pe viitor si eliberarea de ur'enta a unui nou scadentar fara co&isionul de risc. A, constatat ca *esi a, o 1otarare "u*ecatoreasca Vo+2s0an2 Ro,ania a+e)e, cu rea$ cre*inta, nerespectarea acesteia percepan* in continuare co,isionu+ *e risc. Consi*er aceasta ca o p+ata ne*atorata si cer *e ur)enta returnarea acestor su,e incasate =rau*u+os. B) ,eturnarea su&ei incasate in cuantu&ul co&isionului de risc de la se&narea contractului pana in &o&entul inre'istrarii prezentei cereri /septe&brie 2007 0 februarie 201$).

1) 2lata c)eltuielilor de -udecata in valoare de 217 lei pe recla&at dupa cu& se specifica si in certificatul de 'refa. 3) ,espectarea celorlalte dispozitii prevazute in )otararea -udecatoreasca( respectiv eli&inarea tuturor clauzelor considerate abuzive din contract. In inc1eiere, preci.e. ca in ca.u+ in care Vo+2s0an2 Ro,ania a+e)e in continuare sa nu respecte *ispo.itii+e 1otararii "u*ecatoresti ,ai sus ,entionate, i,i re.er/ *reptu+ *e a +ua toate ,asuri+e +e)a+e *e care *ispun3 inceperea proce*urii e6ecutarii si+ite, p+an)eri pena+e, etc.