Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA "AL. I.

CUZA" IAI
FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializarea Infor a!ic"#Econo ic"

Co er elec!ronic
E-Guvernarea

Coor$ona!or% Lec!. Uni&. Dr. 'rea&(#er)an Valeric" S!($en!"% To a Diana An *+ 'r(pa ,

Iai -./*

Rezumat
Acea0! refera! $e0crie o$ele al!erna!i&e $e 1(&ernare elec!ronic"+ 2n concor$an3" c( a)or$"rile $iferi!e ale 1(&ern(l(i 2n le1"!(r" c( po0i)ili!"3ile oferi!e $e TIC 40(por! pen!r( infor a3ii+ co (nicare 5i in!erac3i(ne+ ana1e en!(l c(no5!in3elor6. Mai preci0+ e0!e &or)a $e o o analiz" a o$elelor $e 1(&ernare $ez&ol!a!e $e o ini3ia!i&" in!erna3ional" orien!a!" 0pre cre5!erea 5i 0(03inerea (!iliz"rii TIC 4!e7nolo1iile infor a3iei 5i co (nica3iilor6 2n con!e8!(l 1(&ern"rii. C(&in!e c7eie% 1(&ernare $i1i!al"+ TIC

Introducere
O$a!" c( apari3ia erei infor a3iei+ o$(l 2n care l(cr" + 0!($ie + 5i !r"i a( 0(feri! 0c7i )"ri $ra a!ice. A&9n$ 2n &e$ere infl(en3a econo ic" 5i 1lo)alizarea infor a3iei 5i cre5!erea econo iei $i1i!ale+ 1(&ernele 0#a( "rein&en!a!" pen!r( a r"0p(n$e a5!ep!"rilor noi 5i priori!"3ilor ce!"3enilor 5i 2n!reprin$erilor. Acea0!" $ina ica a con0!r9n0 (l!e 1(&erne 0" creeze o no(" &izi(ne a0(pra rela3iei lor c( 2n!reprin$erile 5i ce!"3enii+ 5i 0" creeze o no(" 0!r(c!(r" $e or1anizare pen!r( a#5i 2n$eplini an$a!(l. Dez&ol!area e#1(&ern"rii e0!e o afacere pe !er en l(n1. O $irec3ie 0!ra!e1ic" e0!e nece0ar" pen!r( i$en!ificarea 5i 17i$are o$(l(i 2n care (n 1(&ern ar !re)(i 0" 0e !ran0for e+ ca r"0p(n0 la noi opor!(ni!"3i 5i pro&oc"ri. :lan(rile 5i 0!ra!e1iile )ine or1aniza!e 0(n! nece0are 2n 0!a$ii incipien!e pen!r( a $e0c7i$e calea pen!r( 0(cce0(l $ez&ol!"rii e#1(&ern"rii. ;n 0pecial pen!r( 3"rile $ez&ol!a!e+ 0!ra!e1iile $e e#1(&ernare po! con!ri)(i la realizarea reperelor $e e#1(&ernare 2n!r#(n !i p rela!i& 0c(r!. S(cce0(l ini3ia!i&elor e#1(&ern"rii $epin$e $e c9! $e )ine ace0!ea 0(n! planifica!e 5i p(0e 2n aplicare. De5i )aza pen!r( $ez&ol!area e#1(&ern"rii+ c( ar fi pre1"!irea e# 1(&ern"rii+ infra0!r(c!(ra 5i proce0ele $e afacere+ poa!e &aria $e la 3ar" la 3ar"+ 0cop(l final al e# 1(&ern"rii e0!e ai (l! 0a( ai p(3in acela5i l(cr(. M(l!e 1(&erne profi!" $e po0i)ili!a!ea $e a 0!a)ili o 1(&ernare 2n era infor a3iei. Acea0!" !ran0for are rez(l!" $in (l!e infl(en3e p(!ernice ale re&ol(3iei infor a3ionale 5i 0e afl" 2nc" 2n 0!a$iile ini3iale. E&i$en!+ o)iec!i&(l final al $ez&ol!"rii (nei noi 0!r(c!(ri or1aniza!orice a 1(&ern(l(i n( e0!e $oar pen!r( eficaci!a!e 5i eficien3"+ $ar 5i pen!r( a con0!r(i o no(" o$ali!a!e $e 1(&ernare. Acea0!" c"l"!orie $e l(n1" $(ra!" incl($e for (larea (nei noi &izi(ni c( pri&ire la o$(l 2n care 1(&ernele pri&e0c ce!"3enii 5i 2n!reprin$erile+ prec( 5i con0!r(irea (n(i 1(&ern cen!ra! pe ce!"3ean+ orien!a! 0pre 0er&icii+ c( par!icipare p()lic".

ASPECTE PRIVIND GUVERNAREA DIGITAL


1. Caracter !t c "enera#e a#e "uvern$r d " ta#e
Mo$ernizarea i reor1anizarea 1(&en"rii i a$ ini0!er"rii p()lice a( ca p(nc! e8!re 1(&ern(l elec!ronic. S(cce0(l rep(r!a! $e co er(l elec!ronic 2n (l!i ii ani a infl(ena! p(!ernic 0ec!or(l p()lic. E#1(&ern(l a $e&eni! 0in!a1 a folo0i!" pen!r( a $e0e na (l!e ac!i&i!"i i 2ncerc"ri $e ino&are i o$ernizare a a$ ini0!raiei p()lice care+ 2n 1eneral e0!e or1aniza!" 2n!r#o anier" ri1i$" i )irocra!ic". Infor a!izarea 0ocie!"3ii poa!e fi realiza!" c( 0(cce0 n( ai 2n con$i3iile (nei infra0!r(c!(ri infor a3ionale 5i $e co (nicaie foar!e )ine 5i eficien! or1aniza!e. '(&ernarea )aza!" pe TIC+ 1(&ernarea $i1i!al" 0a( e-Government con0!i!(ie <an0a )l(l $e 0i0!e e 5i re0(r0e 0pecifice ana1e en!(l(i p()lic+ care+ prin (!ilizarea !e7nolo1iei infor a3iei 5i co (nica3iilor+ &izeaz" op!i izarea ac!(l(i a$ ini0!ra!i&</. E#1(&ern(l e0!e $e0eori $efini! ca "e#afacerea 0!a!(l(i". Acea0!a 0e =(0!ifica prin fap!(l ca a!a! 1(&ernarea elec!ronica ca! 0i afacerile elec!ronice folo0e0c acela0i !ip $e infra0!r(c!(ra 0i (neori 0of!>are. Structura e-Government, prezentat de literatura de specialitate, se regsete n Fig.1.

Fig.1 Pilonii guvernrii electronice

Nica, D., Guvern, cetean, societate informaional , Ed. SE NE, !""1

#st$el, dup cum se o%serv sc&ematic n $igur, pilonii de baz ce asigur realizarea strategiei ' e- Government' sunt( - G!) * sistemul de rela+ii on-line Guvern-)et+ean, - G!- * sistemul de rela+ii on-line Guvern--usiness . ediul de a$aceri/, - G!E * sistemul de rela+ii on-line Guvern-Emplo0ee .Func+ionar pu%lic/, - G!G * sistemul de rela+ii on-line Guvern-Guvern 1n cadrul procesului de guvernare sunt implica+i trei categorii de participan+i( - sectorul pu%lic, guvernul sau institu+iile statului, organiza+iile de la nivel local ct 2i cele de la nivel central .G/, - cet+enii trii respective, contri%ua%ilii .C/, - sectorul comercial privat sau mediul de a$aceri, ce presupune des$2urarea unor activit+i cu caracter comercial %azate pe o%+inerea de pro$it 2i activarea ntr-un domeniu concuren+ial .B/. 1ntre aceste trei entit+i e3ist rela+ii speci$ice de comunicare 2i tranzac+ionare, mpr+ite n grupe de componente ale guvernrii electronice. )omponentele guvernrii electronice .e-Government/, prezentate sc&ematic n $igura 1, au o serie de particularit+i, ce vor $i prezentate n cele ce urmeaz!. /. Sistemul de relaii on-line Guvern-Cetean sau G2C acoper sc&im%ul de in$orma+ii 2i interac+iunile dintre institu+iile pu%lice, guvern .G/ 2i cet+eni .C/, realizate prin intermediul noilor te&nologii in$orma+ionale. Serviciile din aceast categorie sunt create n scopul apropierii guvernului $a+ de cet+eni. 1n acest scop, mai nt4i sunt trans$ormate n $ormat on-line o serie de in$orma+ii simple, apoi rela+ia guverncet+ean devine interactiv datorit comunicrii sc&im%ului de in$orma+ii %idirec+ional. 1n esen+, aceste ac+iuni se traduc prin $urnizarea n totalitate, n $ormat on-line, a serviciilor $urnizate ctre contri%ua%ili, prin intermediul site-urilor de internet ale institu+iilor pu%lice sau de pe portalurile guvernamentale. -. Sistemul de relaii on-line Guvern-Business sau G2B reprezint rela5iile sta%ilite ntre institu5iile guvernamentale 2i reprezentan5ii mediului de a$aceri. #cestea sunt considerate a $i cele mai disputate 2i mai analizate rela5ii din s$era guvernrii electronice. otivul aten+iei speciale acordateacestora este $aptul c mediul de a$aceri constituie principalul motor de cre2tere economic a unei +ri 2i ca urmare, serviciile electronice $urnizate on-line tre%uie tratate corespunztor. 1n acela2i timp, importan+a acestor rela+ii este legat 2i de $aptul c ac&izi+iile 2i licita+iile pu%lice6guvernamentale s-au mutat n

Dnia+, D., 7ur%ean, 8., argea, )., .coord./, Sisteme informatice pentru administraia public, Ed. 9niversit+ii de :est, ;imi2oara, !""<

mediul virtual, sunt realizate aproape integral pe =nternet, $apt ce denot o mai mult transparen+ 2i conduce la reducerea costurilor. *. Sistemul de relaii on-line Guvern-Employee sau G2E re$lect managementul online a rela+iilor dintre guvern 2i proprii anga>a+i, $unc+ionarii pu%lici, cu a>utorul noilor te&nologii in$orma+ionale 2i a =nternetului. Sistemul de relaii on-line Guvern Guvern sau G2G, reprezint sc&im%ul de in$orma5ii ntre institu5iile pu%lice realizat prin intermediul mi>loacelor electronice. 1n acest mod, pro%leme ce presupun solu+ii comple3e pot $i solu+ionate integral sau par+ial prin intermediul unor re+ele dedicate, a =nternetului 2i a re+elelor private de tip :?N * :irtual ?rivate Net@orA.

,.

?rintre avanta>ele utilizrii te&nologiilor in$orma+ionale %azate pe valen+ele @e%, n domeniul administra+iei pu%lice, regsim( ie$tinirea 2i e$icientizarea serviciilor pu%lice o$erite, disponi%ilitatea superioar a serviciilor, respectiv !B ore6zi, C zile6sptm4n, mutarea concuren+ei de pe pia+a tradi+ional n mediul digital .pia+a digital/, stimularea cre2terii economice, ncura>area investi+iilor 2i ac&izi+iilor pu%lice n domeniul =;, promovarea solu+iilor de e-learning, rec42tigarea ncrederii cet+enilor, cre2terea caracterului participativ al proceselor speci$ice activit+ii de guvernare. S!ra!e1iile c7eie i plic" re0!r(c!(rare i o$ernizare prec( i oferirea $e 0er&icii ai )(ne pen!r( per0oanele fizice i =(ri$ice 4 17ie( (nic+ 0er&icii $i0poni)ile -, $e ore pe zi pen!r( oricine i ori(n$e 6. O carac!eri0!ic" co (n" a iniia!i&elor $e creare a (n(i 1(&ern elec!ronic e0!e reprezen!a!" $e !en$ina realiz"rii (n(i 1(&ern orien!a! c"!re ce!"eni. O)iec!i&ele principale ale (nei )(ne 1(&ern"ri elec!ronice 0(n!% # ce!"enii 0" poa!" par!icipa efec!i& la c(noa!erea 0ocie!"ii i econo iei? # in!e1rarea + 0i plificarea i per0onalizarea f(rnizarilor $e 0er&icii? # 2 )(n"!"irea cali!"ii e!o$elor i proce0elor $e l(are a $eciziilor?

# 2 )(n"!"irea eficienei i eficaci!"ii aci(nilor 1(&erna en!ale?

# 2 )(n"!"irea relaiilor $in!re ce!"eni i 0!a!. Din an( i!e p(nc!e $e &e$ere+ concep!ele $e e#co er i e#1(&ern 0(n! co ple e!are. E# 1(&ernarea poa!e fi $efini!" 0(perficial ca a$op!area i a$ap!area !e7nolo1iilor i o$elelor $e afaceri ale co er(l(i elec!ronic 2n 0ec!or(l 1(&erna en!al. O)iec!i&ele celor $o(" concep!e $ifera 2n0" % e#co er(l e0!e preoc(pa! $e (!ilizarea TIC pen!r( a face !ranzacii ai eficien!e+ iar e#1(&ern(l pre0(p(ne (!ilizarea TIC pen!r( a recon0!r(i 1(&ern(l $in0pre e8!erior c"!re in!erior. Accen!(l e0!e p(0 pe ne&oile ce!"enilor+ ale co (ni!"ilor+ ale ac!i&i!"ilor co erciale+ i n( pe cele ale in0!i!(iilor 1(&erna en!ale 4 fi1(ra - 6.

Fi1. - Trecerea 0pre e#1(&ernare ;n f(ncie $e capaci!a!ea $e 2nele1ere a concep!(l(i+ $e &izi(ne i $e o)iec!i&ele 0!a)ili!e+ iniia!i&ele 1(&ern"rii elec!ronice 0e po! in!ere0ec!a c( pro)le ele $e na!(r" 0ocial" i econo ic"% e$(caie+ 0er&icii 0ociale+ $ez&ol!area 0ocie!"ii. Ne&oia $e a pro!e=a in!i i!a!ea i $rep!(rile ce!"ean(l(i e0!e (n al! a0pec! i por!an! pe care e#1(&ernarea 2l are 2n &e$ere. Fi1(ra * il(0!reaz" in!ere0ecia ace0!or ca!e1orii $e pro)le e+ pla09n$(#le 2n con!e8!(l anife0!"rii 0ocie!"ii c(noa!erii+ 1lo)aliz"rii i 0(&erani!"ii.

Fi1 *. Relaia 2n!re e#1(&ern+ co er elec!ronic i e#ce!"ean Ma=ori!a!ea 1(&ernelor a( rec(no0c(! fap!(l c" 0er&iciile c"!re ce!"eni ar !re)(i f(rniza!e in$epen$en! $e 0!r(c!(ra lor or1anizaional"+ prin 17ie(l (nic. :en!r( a a0i1(ra in!e1rarea+ 1(&ernele !re)(ie 0" 2n&ee 0" (!ilizeze In!erne!(l 2n ac!(l $e 1(&ernare. In!e1rarea 0e refer" a!9! la proce0e+ care nece0i!" (n ana1e en! a$ec&a!+ c9! i la !e7nica $e calc(l. Infra0!r(c!(ra e8i0!en!" n( e0!e capa)il" 0" 0(por!e i en0a cre!ere ce (r eaz" 0a &ina % $e zece ori n( ar(l $e (!iliza!ori $e In!erne!+ $e o 0(!a $e ori capaci!a!ea reelelor+ $e o ie $e ori n( "r(l $e $i0pozi!i&e conec!a!e+ $e (n ilion $e ori can!i!a!ea $e $a!e. De aceea+ n( n( ai aplicaiile i )azele $e $a!e !re)(ie 0" 0e confor eze noilor 0!an$ar$e+ ci i " o!oarele" care le con$(c 4calc(la!oare+ 0er&ere+ reele6.

%. &ene' c #e e-Guvern$r
#doptarea sistemelor de e-Guvernare implic o serie de avanta>e D, surprinse ntr-o $orm sintetic, n cele ce urmeaz( 1. Acces direct i instant. Sistemul de mesagerie electronic .email/ 2i instant .messenger/ permit institu5iilor pu%lice s poat dezvolta un canal de comunicare direct 2i necostisitoare cu cet5enii. 1n acest sens, sistemul de mesagerie ar putea $i $olosit pentru transmiterea sugestiilor 2i
*

Dnia+, D., 7ur%ean, 8., argea, )., .coord./, Sisteme informatice pentru administraia public, Ed. 9niversit+ii de :est,;imi2oara, !""<

reclama5iilor, depunerii de cereri, nscrierea pe liste n vederea participrii la audien5e, realizarea unor rezervri, etc. !. Diminuarea blocajelor i a timpilor de ateptare . E3ist perioade de timp caracterizate prin tra$ic intens la g&i2eele institu5iilor, tra$ic direc5ionat ctre acela2i serviciu. Din acest motiv, se creeaz cozi 2i timpi mari de a2teptare, aspecte care produc nemul5umire n r4ndul contri%ua%ililor. D. Reducerea timpului specific procedurilor de rutin. ?rin utilizarea instrumentelor in$ormatice poate $i scurtat timpul de rspuns dintre momentul transmiterii unei cereri a cet5eanului 2i momentul primirii rspunsului din partea institu5iei pu%lice. B. Soluionarea rapid i interactiv. Se re$er la rezolvarea etapelor procedurale n acela2i timp, ast$el nc4t cet5eanul nu tre%uie s revin ulterior n vederea o%5inerii unui document speci$ic. Eli%erarea imediat a documentelor o$iciale conduce la eliminarea nt4rzierilor, pierderilor din sistem 2i diminueaz costurile prin eliminarea c&eltuielilor de e3pedi5ie prin po2t ctre domiciliul contri%ua%ilului. E. nformaie la !i. Folosirea sistemelor in$ormatice permite actualizarea automat a in$orma5iilor. 1n acest $el, se aduc %ene$icii considera%ile at4t la adresa e$icien5ei c4t 2i imaginii administra5iei pu%lice. F. Reducerea costurilor administrative. ?rin utilizarea sistemelor in$ormatice are loc o diminuare cu 1E-!"G a timpului alocat procesrii documentelor. ;otodat, prin automatizare, activit+ile umane in$ormatiza%ile sunt trans$erate sistemului in$ormatic ast$el nc4t $unc+ionarii pu%lici se pot concentra asupra acelor activit+i care necesit interven+ia $actorului uman. surile speci$ice programului de e-guvernare sunt urmtoarele( - str4nsa conlucrarea cu autorit5ile locale n vederea dezvoltrii unor re5ele in$ormatice care s asigure $unc5ionarea optim a re5elelor regionale de nv5are 2i crearea grupurilor de competen5, - cooperarea cu primriile, serviciile descentralizate 2i deconcentratele, institu5iile din sistemul sanitar 2i de nv5m4nt, institu5iile de cultur n scopul realizrii unei re5ele metropolitane de comunica+ii ca sistem de management al in$orma5iei, n scopul $urnizrii unor servicii precum( - eviden+a popula+iei, - digitizarea planurilor localit+ilor 2i teritoriului acestora, - sisteme in$orma+ionale geogra$ice .G=S * Geogra$ical =n$ormation S0stems/, - managementul serviciilor pu%lice,

managementul $unc+iei pu%lice, $acilitarea procesului de colectarea a ta3elor de la contri%ua%ili, managementul activit+ilor de educa+ie 2i cultur, $acilitarea nregistrrii societ+ilor comerciale, %uget 2i conta%ilitate, centru de reclama+ii primite de la contri%ua%ili, controlul tra$icului ur%an, sistem de monitorizare 2i evaluare a per$orman+ei organiza+ionale, aplicarea unui program special de in$ormatizare a activit+ilor din primrii.

(. Conc#uz
:en!r( a $ez&ol!a !oa!e a0pec!ele econo ic#0ociale 2n!r#(n o$ $(ra)il+ 1(&ernele i ceilali fac!ori i plicai ar !re)(i 0" 0e concen!reze pe a0i1(rarea e1ali!"ii $e an0e pen!r( 1eneraiile !inere i &ii!oare. TIC e0!e o co ponen!" &i!al"+ re$(cerea $ecala=(l(i ar !re)(i 0" $e&in" o priori!a!e 2n !oa!" l( ea. F(rnizarea $e e#0er&icii a$ec&a!e i pro o&area alfa)e!iz"rii $i1i!ale ar !re)(i 0" $e&in" o c7e0!i(ne $e 0ec(ri!a!e i o priori!a!e $e !op pen!r( 1(&erne+ 2n 0cop(l $e a a0i1(ra "rilor 0a( re1i(nilor lor (n loc 2n 0ocie!a!ea )aza!" pe c(noa!ere 2n &ii!or. :rin (r are+ 2n &e$erea $ez&ol!"rii 0er&iciilor oferi!e prin in!er e$i(l 1(&ern"rii elec!ronice a(!ori!"3ile !re)(ie 0" parc(r1" o 0erie $e e!ape prec( % infor a!izarea 5i !e7nolo1izarea in0!i!(3iilor p()lice+ 2n paralel c( e8!in$erea infra0!r(c!(rii infor a3ionale na3ionale+ in0!i!(irea o)li1a!i&i!"3ii (!iliz"rii i=loacelor elec!ronice $e c"!re !oa!e in0!i!(3iile p()lice 2n rapor! c( ce!"3enii+ conco i!en! c( infor area 5i e$(carea )eneficiarilor+ 5i n( 2n (l!i (l r9n$+ in0!i!(irea o)li1a!i&i!"3ii (!iliz"rii i=loacelor elec!ronice $e c"!re !o3i ce!"3enii 2n rapor!(rile ace0!ora c( a$ ini0!ra3ia p()lic". E( 0(n! $e p"rere c" acea0!" e&ol(ie a TIC &a fi+ 2n &ii!or(l apropia!+ foar!e (l! a&an0a!"+ ai ale0 c( ace0!e 0ol(ii $e l(cr( &ir!(al. M(l!e fir e &or $ori ca an1a=aii 0" c(noa0c" pro1ra e 0peciale+ (nii 0" l(creze le=er $e aca0"+ alii 2n !i p(l (nei c"l"!orii+ care+ poa!e fi i $e afaceri+ a0!fel 2nc9! co er(l elec!ronic i e!o$ele $e 1(&ernare $i1i!al" &or fi accep!a!e (l! ai (or 2n l( e.

). & *# o"ra' e
/. 7!!p%@@infor a!ica.a0e.ro@0i!e

-. D"n"ia3"+ D.+ A(r)ean+ L.+ Mar1ea+ C.+ 4coor$.6+ Sisteme informatice pentru administraia public+ E$. Uni&er0i!"3ii $e Ve0!+ Ti i5oara+ -..B *. Nica, D., '(&ern+ ce!"3ean+ 0ocie!a!e infor a3ional", Ed. SE NE, !""1 ,. 7!!p%@@r!0a.ro@file0@RTSA#*.#-./-#-CALTARU.p$f D. 7!!p%@@en.>iEipe$ia.or1@>iEi@E#'o&ern en!