Sunteți pe pagina 1din 205

RAIUL I IADUL

EMANUEL SWEDENBORG

1785 2007 2011

www.ingerii-cer ! i.r" www.#nge!$-%e#&en."rg

'U(RINS
(I)

RAIUL
(1)

In)r"* cere
(2)

D +ne,e e$)e $)-./n ! 'er ri!"r


(3)

S0er# Di&in- # ! i D +ne,e 0"r+e#,- R#i !


(4)

S0er# Di&in- # ! i D +ne,e 1n cer ri e *r#g"$)e .en)r E! 2i +i!- .en)r #.r"#.e


(5)

R#i ! e 1+.-r3i) 1n *" - 1+.-r-3ii


(6)

E4i$)- )rei cer ri


(7)

'er ! e 0"r+#) *in nen +-r#)e $"cie)-3i


(8)

5iec#re $"cie)#)e e$)e n r#i !# " $c#r- +#i +ic- 2i 0iec#re 1nger e n r#i 1n +ini#) r(9)

6n)reg ! r#i .ri&i) c"!ec)i& #re 0"r+- +#n(10)

5iec#re $"cie)#)e *in cer ri #re 0"r+- +#n(11)

5iec#re 1nger #re " 0"r+- +#n- .er0ec)(12)

R#i ! #re7 #)/) 1n gener#! c/) 2i 1n .#r)ic !#r7 0"r+- +#n- *#)"ri)+#ni)-3ii *i&ine # ! i D +ne,e
(13)

E4i$)- " c"re$."n*en3- 1n)re )"#)e ! cr ri!e *in r#i 2i )"#)e ! cr ri!e "+ene2)i
(14)

E4i$)- " c"re$."n*en3- 1n)re r#i 2i )"#)e ! cr ri!e .-+/n)e2)i


(15)

S"#re!e 1n r#i
(16)

L +in# 2i c-!* r# 1n r#i


(17)

'e!e .#)r . nc)e c#r*in#!e 1n r#i


(18)

Sc%i+8-ri 1n c"n*i3i# 1ngeri!"r *in r#i


(19)

9i+. ! 1n r#i
RAIUL I IADUL

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(20)

Re.re,en)-ri 2i #.#ren3e 1n r#i


(21)

:#ine!e c c#re $ n) 1+8r-c#3i 1ngerii


(22)

L"c in3e!e 2i c#$e!e 1ngeri!"r


(23)

S.#3i ! 1n r#i
(24)

5"r+# r#i ! i *in c#re $e n#2)e 1n)re#g# #$"ciere 2i c"+ ni ne # &ie3ii *e #c"!"
(25)

G &ern#re# 1n r#i
(26)

A*"r#re# *i&in- 1n r#i


(27)

( )ere#7 1ngeri!"r *in r#i


(28)

;"r8ire# 1ngeri!"r
(29)

;"r8ire# 1ngeri!"r c "+ !


(30)

Scriere# 1n r#i
(31)

6n3e!e.ci ne# 1ngeri!"r *in r#i


(32)

S)#re# *e in"cen3- # 1ngeri!"r *in r#i


(33)

S)#re# *e .#ce 1n r#i


(34)

6+.!e)ire# r#i ! i c "+enire#


(35)

6+.!e)ire# r#i ! i c "+ ! .rin ' &/n)


(36)

R#i ! 2i i#* ! 12i )r#g e4i$)en3# *in r/n* ! "+enirii


(37)

(-g/nii $# ."."#re!e *in #0#r# 8i$ericii 1n r#i


(38)

(r ncii 1n r#i
(39)

'ei 1n3e!e.3i 2i cei $i+.!i 1n r#i


(40)

'ei 8"g#3i 2i cei $-r#ci 1n r#i


(41)

'-$-)"ri# 1n r#i
(42)

Oc .#3ii!e 1ngeri!"r *in r#i


(43)
RAIUL I IADUL

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

B c ri# 2i 0ericire# cere#$c(44)

I+en$i)#)e# r#i ! i
(II)

LUMEA S(IRI9ELOR I S9ADIUL OMULUI DU(< MOAR9E


(45)

'e e$)e ! +e# $.iri)e!"r


(46)

5iec#re "+ e$)e n $.iri) 1n cee# ce .ri&e2)e +in)e# $#


(47)

Ri*ic#re# "+ ! i *in +"r3i 2i in)r#re# $# 1n &i#3# e)ern(48)

O+ ! #re * .- +"#r)e " 0"r+- +#n- .er0ec)(49)

O+ ! ."$e*- 1n ce#!#!)- ! +e $i+3 ri!e7 +e+"ri#7 g/n* ! 2i $en)i+en)e!e c#re !e# #& ) 1n ! +e7 2i n !#$- ni+ic 1n r+- 1n #0#r- *e )r . ! $.-+/n)e$c
(50)

S)#*i ! n i "+ * .- +"#r)e e *e)er+in#) *e &i#3# * $- *e e! 1n ! +e


(51)

6nc/n)-ri!e &ie3ii 0iec-r i# $ n) .re$c%i+8#)e * .- +"#r)e 1n 1nc/n)-ri c"re$. n,-)"#re


(52)

(ri+ ! $)#*i #! "+ ! i * .- +"#r)e


(53)

A! *"i!e# $)#*i #! "+ ! i * .- +"#r)e


(54)

A! )rei!e# $)#*i #! "+ ! i * .- +"#r)e e$)e n $)#*i *e in$)r ire .en)r cei ce &"r +erge 1n r#i
(55)

Ni+eni n e .ri+i) 1n r#i .rin)r- n #c) *e +i!- nec"n*i3i"n#)(56)

;i#3# ce * ce $.re r#i n e #)/) *e *i0ici!- c + cre* nii


(III)

IADUL
(57)

D +ne,e g &erne#,- i#* ri!e


(58)

D +ne,e n c"n*#+n- .e ni+eni !# i#*7 ci $.iri)e!e $ing re " 0#c


(59)

9"3i !"c i)"rii i#* ! i $e #0!- 1n r- ! 2i 1n 0#!$i)#)e# c#re 12i # "rigine# 1n *r#g"$)e# *e $ine 2i *e ! +e
(60)

5"c ! i#* ! i 2i $cr/2ni) ! *in *in3i


RAIUL I IADUL

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(61)

R- )#)e# 2i #r)e!e )ic-!"#$e #!e $.iri)e!"r in0ern#!e


(62)

A.#ren3#7 $i) #re# 2i n +-r ! i#* ri!"r


(63)

Ec%i!i8r ! 1n)re r#i 2i i#*


(64)

O+ ! $e #0!- 1n !i8er)#)e *#)"ri)- ec%i!i8r ! i *in)re r#i 2i i#*

RAIUL I IADUL

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(I)

R#i !

(1)

In)r"* cere
(1) $n %re&en' (i!ci%olilor Lui) c*n( Du+ne&eu ,or-e.#e (e!%re !/*r.i#ul e%ocii) c re e!#e .i ul#i+ %erio (0 1i!ericii) l /in lul %ro/e'iilor %ri,in( !# (iile !ucce!i,e (e (r go!#e .i cre(in'0 le ce!#ei ) 2l !%une3 4 Iar ndat dup strmtorarea acelor zile, soarele se va ntuneca i luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cdea din cer i puterile cerurilor se vor zgudui.Atunci se va arta pe cer semnul Fiului Omului i vor plnge toate neamurile pmntului i vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere i cu slav mult. i va trimite pe ngerii Si, cu sunet mare de trmbi , i vor aduna pe cei alei ai !ui din cele patru vnturi, de la marginile cerurilor pn la celelalte margini." (5 #ei 243 29) 31). 6ei ce 7n'eleg ce!#e cu,in#e (o r 7n !en!ul lor li#er l) 7.i i+ gine &0 c0 l %erio ( /in l0) nu+i#0 8u(ec # (e A%oi) #o #e ce!#e e,eni+en#e ,or ,e loc 7n#oc+ i cu+ !un# (e!cri!e. A!#/el) ei ,or cre(e nu (o r c0 !o rele .i lun !e ,or 7n#unec .i c0 !#elele ,or c0(e (in ceruri) c0 !e+nul lui Du+ne&eu , %0re %e cer) c0 7l ,or ,e(e %rin#re nori l ol l#0 cu 7ngeri cu #r*+-i'e. I r (e !e+ene ) 7n cor( cu l#e %ro/e'ii) c0 7n#regul uni,er! ,i&i-il , %ieri) .i c0 + i %oi ,or e9i!# un nou cer .i un nou %0+*n#. A!# e!#e 6re(in' + :ori#0'ii o +enilor -i!ericii 7n &iu (e &i. D r cei ce cre( !# nu %o# 7n'elege +i!#erele ce !e /l0 !cun!e 7n (e# liile Cuvntului; c0ci 7n /iec re % r#icul0 Cuvntului e9i!#0 un !en! l0un#ric c re !e re/er0 l lucrurile !%iri#u le .i cere.#i) .i nu l !e+ene lucruri o-i.nui#e ! u lu+e.#i cu+ % r 7n !en!ul li#er l. Ace!# lucru e!#e (e,0r # nu (o r 7n leg0#ur0 cu !en!ul c*#or, !in# g+e lu #e 7+%reun0) ci .i %en#ru /iec re !in# g+0 7n % r#e; (eo rece Cuvntul e!#e !cri! %rin %ure core!%on(en'e 7n . /el 7nc*# /iec re !in# g+0 % r#icul r0 !0 %o #0 ,e un !en! in#ern. < #ur celui !en! %o #e /i o-!er, #0 (in #o# cee ce /o!# (ecl r # .i /ir+ # 7n leg0#ur0 cu el 7n Arcana Clestia; re/erin'e !e %o# / ce (e !e+ene .i l colec'i (e ci# #e (in ce lucr re 7n e9%lic re 6 lului Al- +en'ion # 7n A%oc li%!0. 6u,in#ele ro!#i#e (e Du+ne&eu 7n % ! :ul ci# # + i !u! %ri,in( ,enire = 7n norii cerului #re-uie 7n'ele!e 7n con/or+i# #e cu ce!# !en!. >rin !o rele ce !e , 7n#unec e!#e !e+ni/ic # Du+ne&eu c (r go!#e; %rin lun0) Du+ne&eu c .i cre(in'0; %rin !#ele) cuno .#ere -inelui .i (e,0rului ! u cre(in'ei .i (r go!#ei; %rin !e+nul ?iului @+ului %e cer) + ni/e!# re A(e,0rului Di,in; %rin !e+in'iile %0+*n#ului ce !e ,or :eli) #o #e lucrurile leg #e (e (e,0r .i -ine ! u (e cre(in'0 .i (r go!#e; %rin ,enire lui Du+ne&eu 7n norii cerului cu %u#ere .i !l ,0) >re&en' Lui 7n Cuvnt .i re,el 'ie; %rin nori) !en!ul li#erei Cuvntului; %rin !l ,0) !en!ul in#ern l Cuvntului; %e c*n( 7ngerii cu #r*+-i'e r0!un0#o re !e+ni/ic0 cerul c !ur!0 A(e,0rului Di,in. 2!#e (eci e,i(en#) ce!#e cu,in#e le lui Du+ne&eu r #0 c0) l !/*r.i#ul -i!ericii) c*n( nu + i e (r go!#e .i (eci nici cre(in'0) Du+ne&eu , (e&,0lui !en!ul in#ern l Cuvntului .i , re,el +i!#erele cerului. 5i!#erele (e&,0lui#e 7n % ginile ur+0#o re !e re/er0 l r i .i l i () %recu+ .i l ,i ' o+ului (u%0 +o r#e. 5e+-rii -i!ericii (in &iu (e &i cuno!c /o r#e %u'in (e!%re r i .i i ( ! u
RAIUL I IADUL

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(e!%re ,i ' lor (e (u%0 +o r#e) (e.i #o #e ce!#e lucruri !un# (e!cri!e 7n Cuvnt. $n#r (e,0r) +ul'i (in#re cei n0!cu'i 7n !*nul -i!ericii ne g0 e9i!#en' lor) gr0in(u-.i 7n ini+03 46ine o re !- 7n#or! (in ce lu+e !0 ne !%un0 .i nou0AB 6 nu cu+, un !#/el (e !%iri# neg #i,i!#) 7n#*lni# + i le! %rin#re cei ce %o!e(0 +ul#0 7n'ele%ciune lu+e !c0) !0 %o #0 !0-i coru%0 .i !0-i +oli%!e !c0 .i %e cei !i+%li 7n ini+0 .i cre(in'0) +ie +i- /o!# %er+i! !0 +0 7n#o,0r0.e!c cu 7ngeri .i !0 ,or-e!c cu ei c (e l o+ l o+; .i (e !e+ene !0 ,0( ce e9i!#0 7n ceruri .i 7n i () i r !# #i+% (e #rei!%re&ece ni; .i !0 (e!criu #o #e ce!#e %rin +0r#uri %ro%riilor +ei oc"i .i %ro%riilor +ele urec"i) 7n !%er n' c0 ignor n' , /i lu+in #0 .i necre(in' 7n(e%0r# #0. @ !#/el (e re,el 'ie (irec#0 e!#e /0cu#0 cu+) %en#ru c0 !# #re-uie !0 !e 7n'ele g0 %rin ,enire lui Du+ne&eu. (2)

D +ne,e e$)e $)-./n ! 'er ri!"r


(2) Cre-uie + i 7n#*i cuno!cu# cine e!#e =#0%*nul cerurilor) (in +o+en# ce (e ce !# (e%in(e re!#ul lucrurilor. $n cerul uni,er! l ni+eni l#ul nu e!#e cuno!cu# c =#0%*n l cerurilor (ec*# !ingur Du+ne&eu. =e !%une) cu+ 2l 7n!u.i ( # 7n,0'0#ur0) c0 2l e un cu C #0l; c0 C #0l e!#e 7n 2l i r 2l e!#e 7n C #0l; c0 oricine $l ,e(e %e 2l $l ,e(e %e C #0l; .i c0 #o# ce e!#e !/*n# !e n .#e (in 2l (Io n 103 30) 38; 143 10) 11; 163 13) 15). A+ ,or-i# (e!e cu 7ngerii (e!%re !# ) i r ei u !%u! 7n#o#(e un c0 7n cer nu %o# (i!#inge ?iin' Di,in0 7n #rei) %en#ru c0 .#iu .i !i+# c0 ?iin' Di,in0 e!#e un ) .i e!#e un 7n Du+ne&eu. Au + i !%u! c0 +e+-rii -i!ericii ce ,in (in lu+e !u!'in*n( i(ee #rei >er!o ne Di,ine nu %o# /i %ri+i'i 7n r i %en#ru c0 g*n(ul lor r0#0ce.#e (e l o >er!o n0 l l# ; .i c0 colo nu e %er+i! !0 g*n(e.#i (e!%re #rei .i !0 ,or-e.#i (e!%re un ) (eo rece 7n r i /iec re ,or-e.#e %rin g*n(; ,or-ire /iin( colo %rin g*n(ul 7n!u.i ! u ,or-ire g*n(ului. Deci cei c re 7n lu+e u 7+%0r'i# ?iin' Di,in0 7n #rei .i .i- u cre # o i(ee !e% r #0 %en#ru /iec re .i nu u /0cu# (in ce i(ee un ) cen#r*n(-o 7n Du+ne&eu) nu %o# /i %ri+i'i; (eo rece 7n r i e9i!#0 o co+unic re gener l0 g*n(ului) !#/el 7nc*# oricine r in#r colo g*n(in( l #rei .i ,or-in( (e!%re un ) r /i %e loc (e!co%eri# .i 7nl0#ur #. 2!#e oricu+ (e o-!er, # c0 #o'i cei ce nu u !e% r # (e,0rul (e -ine ! u cre(in' (e (r go!#e) /iin( in!#rui'i 7n ce l l#0 ,i '0) %ri+e!c i(ee cere !c0 lui Du+ne&eu) c0 2l e!#e =#0%*nul Uni,er!ului. 6u #o#ul l#/el !e 7n#*+%l0 cu cei ce u !e% r # cre(in' (e ,i '0 - (ic0 cu cei ce nu u #r0i# 7n cor( cu %rece%#ele unei cre(in'e (e,0r #e. (3) 6ei (in !*nul -i!ericii ce l- u neg # %e Du+ne&eu .i l- u recuno!cu# (o r %e C #0l .i c re !u con/ir+ # 7n ce !#0 cre(in'0 nu !un# %ri+i'i 7n r i; .i cu+ nici o in/luen'0 (in r i) un(e Du+ne&eu !ingur e!#e ,ener #) nu 7i :unge) ei !un# #re%# # (e%o!e( 'i (e / cul# #e (e g*n(i ce e!#e (e,0r # 7n orice /el (e !u-iec#; .i + i %oi) /iec re , :unge c ne-unii) ,or-in( %ro!#e.#e) r0#0cin( iure /0r0 ,reun 'el cu -r 'ele -0l0ng0nin(u-!e (e&or(on # c .i cu+ r /i !l -i (e 7nc"eie#uri. 6ei c re) %recu+ !ocinienii) ne g0 Di,ini# #e lui Du+ne&eu .i /ir+0 (o r U+ ni# #e Lui !un# (e !e+ene 7n / r R iului. 2i !un# %ur# 'i + i (e% r#e) %u'in !%re (re %# ) .i co-or*'i l o + re (*nci+e) /iin( !#/el co+%le# !e% r 'i (e re!#ul celor ce ,in (in lu+e cre.#in0. I r cei ce cre( 7n#r-o Di,ini# #e in,i&i-il0) %e c re o nu+e!c ?iin' (Ens) Uni,er!ului) (in c re #o #e lucrurile .i- u (eri, # e9i!#en' ) .i c re re!%ing orice cre(in'0 7n Du+ne&eu) !un# 7n,0' 'i (e e9%erien'0 !0 nu cre (0 7n nici un Du+ne&eu; %en#ru c0 ce !#0 Di,ini# #e in,i&i-il0 e!#e (u%0 ei un #ri-u# l n #urii 7n %rinci%iile ! le %ri+e) ce nu %o# /i o-iec#ul cre(in'ei ! u l (r go!#ei) %en#ru c0 nici o i(ee nu !e %o #e /or+ (e!%re el. Ace.#i !un# #ri+i.i %rin#re cei nu+i'i cre(incio.i 7n n #ur0. Al#/el !e 7n#*+%l0 cu cei n0!cu'i 7n / r
RAIUL I IADUL

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

-i!ericii .i c re !un# nu+i'i gen#ilici) (e!%re c re !e ,or !%une + i +ul#e 7n % ginile ce ur+e &0. (4) Co'i co%iii) (in c re e /or+ #0 o #rei % r#e (in r i) !un# ini'i 'i 7n cuno .#ere .i cre(in' c0 Du+ne&eu e!#e C #0l lor) i r + i %oi !un# 7n,0' 'i c0 2l e!#e Du+ne&eul #u#uror lucrurilor .i (eci =#0%*nul cerului .i l %0+*n#ului. 60 ce.#i co%ii cre!c 7n ceruri .i !e (e!0,*r.e!c %rin cuno .#ere %*n0 ce (o-*n(e!c in#eligen'0 ngelic0 .i 7n'ele%ciune) !e , ,e(e 7n cee ce ur+e &0. (5) 6ei ce !e /l0 7n !*nul -i!ericii) nu !e %o# 7n(oi c0 Du+ne&eu e!#e =#0%*nul cerurilor) /iin(c0 2l 7n!u.i i- 7n,0' # c0 #o #e lucrurile C #0lui !un# le Lui (5 #ei 113 27; Io n 163 15; 173 2); .i c0 2l re 7n#re g %u#ere #*# 7n cer c*# .i %e %0+*n# (5 #ei 283 18). 2l !%une3 4 #*# 7n cer c*# .i %e %0+*n#B %en#ru c0 2l c re !#0%*ne.#e cerul) !#0%*ne.#e .i %0+*n#ul) (eo rece unul (e%in(e (e cel0l l#. A !#0%*ni cerul .i %0+*n#ul 7n!e +n0 %ri+i (e l 2l 7n#reg -inele ce % r'ine (r go!#ei .i 7n#reg (e,0rul ce % r'ine cre(in'ei) .i !#/el) 7n#re g in#eligen'0) 7n#re g 7n'ele%ciune .i 7n#re g /ericire; 7n#r-un cu,*n#) ,i ' e#ern . Du+ne&eu ( # ce !#0 7n,0'0#ur0 .i c*n( !%u!3 4 #el ce crede n Fiul are via venic, iar cel ce nu ascult de Fiul nu va vedea via a B (Io n 33 36). A%oi3 4 $u sunt nvierea i via a% cel ce crede n &ine, c'iar dac va muri, va tri% i oricine triete i crede n &ine nu va muri n veacB (Io n 113 25) 26). i i r3 4$u sunt #alea, Adevrul i (ia a B (Io n 143 6). (6) Au e9i!# # nu+i#e !%iri#e c re 7n #i+%ul ,ie'ii lu+e.#i l- u recuno!cu# %e C #0l) ( r ,e u o i(ee (e!%re Du+ne&eu c (e!%re oric re l# o+) .i !#/el nu u cre&u# c0 2l e!#e =#0%*nul cerurilor. De cee li !- %er+i! !0 r0#0ce !c0 .i !0 cerce#e&e %e oriun(e u (ori# ( c0 + i e9i!#0 ,reun l# cer 7n / r cerului lui Du+ne&eu. Au c0u# # c*#e, &ile) 7n!0 nu u g0!i# nici unul. 2le er u cele c re con!i(er u c0 /ericire cere !c0 7n!e +n0 glorie .i (o+in 'ie) i r %en#ru c0 nu u %u#u# o-'ine ce u (ori# .i li !- !%u! c0 r iul nu e!#e lc0#ui# (in !#/el (e lucruri) !- u in(ign # .i .i- u (ori# un cer un(e !0 %o #0 !#0%*ni %e!#e l'ii) .i !0 7i 7n#re c0 7n glorie (u%0 +o( ce!#ei lu+i. (3)

S0er# Di&in- # ! i D +ne,e 0"r+e#,- R#i !


(7) $ngerii lu 'i colec#i, !un# nu+i'i 4r iulB %en#ru c0 ei 7l co+%un) #o#u.i =/er Di,in0 n0!cu#0 (in Du+ne&eu) ce c re !e re, r!0 %e!#e 7ngeri .i e!#e %ri+i#0 (e ei e!#e ce c re lc0#uie.#e r iul 7n gener l .i 7n % r#icul r. =/er Di,in0 n0!cu#0 (in Du+ne&eu e!#e -inele (r go!#ei .i (e,0rul cre(in'ei. Deci) 7n +0!ur 7n c re ce.#i %ri+e!c -ine .i (e,0r (e l Du+ne&eu (e,in 7ngeri .i !un# r i. (8) ?iec re (in r i .#ie) cre(e .i c"i r !i+#e c0 nu (ore.#e .i nu / ce ce, -un %rin !ine .i c0 nu g*n(e.#e .i nu cre(e ni+ic (e,0r # %rin el) ci (o r (in =/er Di,in0 .i (eci (e l Du+ne&eu; .i c0 -inele .i (e,0rul ce %ro,in (in el nu !un# (eloc -ine .i (e,0r %en#ru c0 7n ele nu e9i!#0 ,i ' %rin!0 (in =ur! Di,in0. $ngerii (in cerul cel + i %ro/un( ,0( .i !i+# in/luen' Di,in0; i r ,i ' lor le % re cere !c0 (o r 7n +0!ur 7n c re o %ri+e!c; c0ci (o r %*n0 colo ei e9i!#0 7n (r go!#e .i cre(in'0) 7n lu+in in#eligen'ei .i 7n'ele%ciunii .i (eci 7n -ucurie cere !c0. Din +o+en# ce #o #e lucrurile !e n !c (in =/er Di,in0 lui Du+ne&eu) i r 7ngerii
RAIUL I IADUL

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

g0!e!c 7n ele r iul) e!#e e,i(en# c0 ce!# e /or+ # (in =/er Di,in0 .i nu (e l#ce, %ro%riu 7ngerilor. >rin ur+ re r iul e!#e nu+i# 7n Cuvnt c ! lui Du+ne&eu .i #ronul Lui; i r cei ce !un# 7n r i !e !%une c0 !un# 7n Du+ne&eu; ( r cu+ !e n .#e =/er Di,in0 (in Du+ne&eu .i cu+ u+%le r iul) !e , e9%lic 7n cele ce ur+e &0. 200-coun#rie!-(oDnlo (.org (9) $n 7n'ele%ciune lor) 7ngerii +erg + i (e% r#e !%un*n( nu nu+ i c0 #o# ce e -un .i (e,0r #) ci c"i r .i ,i ' #u#uror lucrurilor !un# (e l Du+ne&eu. 2i con/ir+0 !# %rin con!i(eren#ul c0 ni+ic nu %o #e e9i!# (e l !ine ci nu+ i (in ce, %ree9i!#en#; 7n con!ecin'0 #o #e lucrurile e9i!#0 ( #ori#0 6 u&ei >ri+e %e c re o nu+e!c ?iin' 7n!0.i 7n#regii ,ie'i; i r ei !u-&i!#0 7n ce!# /el) (eo rece !u-&i!#en' e!#e e9i!#en'0 %er%e#u0; .i cee ce nu e!#e %0!#r # con#inuu 7n con# c# cu 6 u& >ri+0 %rin in#er+e(i ri) c (e %e ( #0 l %0+*n# .i !e ri!i%e.#e 7n 7n#regi+e. 2i !%un (e !e+ene c0 e9i!#0 nu+ i o !ingur0 ?*n#*n0 ,ie'ii) .i c0 ,i ' o+ului e!#e %*r*ul i&,or*# (in e ) c re) ( c0 nu r /i li+en# # con#inuu (e /*n#*n ! ) r 7nce# %e loc !0 + i curg0. i i r0.i + i !%un c0 (in ce !#0 unic0 ?*n#*n0 ,ie'ii c re e!#e Du+ne&eu nu i&,or0.#e ni+ic l#ce, (ec*# 1ine Di,in .i A(e,0r Di,in) .i c0 ce!#e 7i in/luen'e &0 %e #o'i 7n +0!ur 7n c re le rece%#e &0; cei ce le %ri+e!c cu cre(in'0 .i ,i '0 (e!co%er0 r iul 7n ele; ( r cei ce re!%ing ! u !ugru+0 A(e,0rul .i 1inele Di,in) !e 7n(re %#0 !%re i () %en#ru c0 !c"i+-0 -inele 7n r0u) (e,0rul 7n / l!i# #e .i (eci ,i ' 7n +o r#e. 60 7n!0.i ,i ' #u#uror lucrurilor ,ine (e l Du+ne&eu) ei o (o,e(e!c (e !e+ene %rin cre(in' c0 #o #e lucrurile (in uni,er! !e le g0 (e -ine .i (e (e,0r - ,i ' ,oin'ei o+ene.#i) c re e!#e ,i ' (r go!#ei ! le) !e le g0 (e -ine; i r ,i ' 7n'elegerii o+ene.#i c re e ,i ' cre(in'ei ! le) !e le g0 (e (e,0r. A!#/el) o ( #0 ce #o# ce e -un .i (e,0r # ,ine (e !u!) l /el ,ine 7n!0.i ,i ' #u#uror lucrurilor. A,*n( ce !#0 con,ingere 7ngerii re/u&0 orice recuno.#in'0 %en#ru -inele !0,*r.i# .i !un# cu%rin.i (e in(ign re .i !e re#r g ( c0 cine, le #ri-uie lor -inele. 2i !un# ui+i'i cu+ %o #e cine, cre(e c0 e 7n'ele%# (e l !ine ! u c0 / ce -ine (e l el 7n!u.i. 1inele !0,*r.i# %en#ru !ine ei nu 7l nu+e!c -ine) %en#ru c0 e !0,*r.i# (e !ine; ( r -inele /0cu# %en#ru -ine 7n gener l 7l nu+e!c -ine (in =ur! Di,in0) .i !%un c0 ce!# -ine con!#i#uie r iul) %en#ru c0 e!#e Du+ne&eu. (10) =%iri#ele c re) c*# u #r0i# 7n lu+e) !- u con/ir+ # 7n cre(in' c0 -inele ce 7l / c .i (e,0rul 7n c re cre( ,in (e l ele 7n!ele ! u le !un# "0r0&i#e lor - . cu+ cre( #o'i cei ce !e +*n(re!c cu / %#ele -une .i re,en(ic0 %en#ru !ine (re%# #e - nu !un# %ri+i#e 7n r i. $ngerii 7i e,i#0 %e ce.#i ) con!i(er*n(u-i neg"io-i .i "o'i; neg"io-i %en#ru c0 !e %ri,e!c con#inuu %e !ine .i nu ?iin' Di,in0; "o'i %en#ru c0 /ur0 (e l Du+ne&eu ce e l Lui. A!e+ene %er!o ne !un# 7n con#r (ic'ie cu cre(in' r iului c0 =/er Di,in0 lui Du+ne&eu %ri+i#0 (e 7ngeri con!#i#uie r iul. (11) Do+nul ne 7n, '0 c0 cei ce !un# 7n r i .i 7n -i!eric0 !un# 7n 2l i r 2l e!#e 7n ei c*n( !%une3 4)mne i n &ine i $u n voi. *recum mldi a nu poate s aduc road de la sine, dac nu rmne n vi , tot aa nici voi, dac nu rmne i n &ine. $u sunt vi a, voi sunte i mldi ele. #el ce rmne ntru &ine i $u n el, acela aduce road mult, cci +r &ine nu pute i +ace nimic. B (Io n 153 4) 5). (12) Din ce!#e con!i(er 'ii r #re-ui cu+ !0 /ie e,i(en# c0 Du+ne&eu !0l0.luie.#e cu 7ngerii r iului 7n cee ce e l Lui .i (eci Du+ne&eu e!#e 7n#regul 7n 7n#regul 6erului; c0ci Du+ne&eu !e /l0 cu 7ngerii =0i 7n -inele ce !e re, r!0 (in 2l) 7n#ruc*# ce !e re, r!0 (in 2l e!#e 2l 7n!u.i; (eci 7ngerii cerului 7.i g0!e!c r iul 7n -inele ce !e re, r!0 (in Du+ne&eu .i nu 7n ce, %ro%riu lor.
RAIUL I IADUL

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(4)

S0er# Di&in- # ! i D +ne,e 1n cer ri e *r#g"$)e .en)r E! 2i +i!.en)r #.r"#.e


(13) =/er Di,in0 ce !e n .#e (in Du+ne&eu e nu+i#0 7n ceruri A(e,0r Di,in %en#ru un +o#i, ce , %0re 7n cele ce ur+e &0. Ace!# A(e,0r Di,in !e re, r!0 7n r i (in!%re Du+ne&eu %rin Dr go!#e Lui Di,in0. Dr go!#e Di,in0 .i A(e,0rul Di,in !un# %recu+ /ocul !o relui .i lu+in r0!%*n(i#0 7n lu+e; (r go!#e /iin( c /ocul !o relui i r (e,0rul c lu+in ! . ?ocul 7i core!%un(e (e !e+ene (r go!#ei .i !e+ni/ic0 (r go!#e ; i r lu+in !e+ni/ic0 (e,0rul n0!cu# (in ce!# . De ici reie!e cl r c0 A(e,0rul Di,in n0!cu# (in Dr go!#e Di,in0 lui Du+ne&eu e!#e 7n e!en'0 1inele Di,in uni# cu A(e,0rul Di,in; c re ( #ori#0 ce!#ei uniuni) (0 ,i '0 #u#uror lucrurilor (in cer) l /el cu+ c0l(ur !o relui l ol l#0 cu lu+in (in lu+e / ce #o #e lucrurile %0+*n#ului ro(i#o re) c %ri+0, r ! u , r . 6u #o#ul l#/el !e 7n#*+%l0 c*n( c0l(ur nu e uni#0 cu lu+in .i c*n() ( #ori#0 ce!#ui / %#) lu+in e!#e rece; #unci #o #e lucrurile & c ne+i.c #e .i +o r#e. 1inele Di,in) c re e co+% r # cu c0l(ur ) e!#e -inele (r go!#ei l 7ngeri; i r A(e,0rul Di,in) c re e co+% r # cu lu+in ) e!#e +i:locul %rin c re ei %ri+e!c cel -ine. (14) =/er Di,in0 (in ceruri ce /or+e &0 r iul con!#i#uie (r go!#e) %en#ru c0 (r go!#e e reuniune !%iri#u l0. Dr go!#e 7i reune.#e %e 7ngeri cu Du+ne&eu .i 7i une.#e 7n#re ei; .i 7i une.#e !#/el 7nc*# #o'i !un# c unul 7n oc"ii Do+nului. 5 i +ul#) (r go!#e e!#e 7n!0.i ?iin' ,ie'ii /iec0rui ) .i (eci #*# o +enii c*# .i 7ngerii 7.i u origine ,ie'ii 7n e . @rice o+ c re re/lec#e &0 7.i %o #e ( !e + c0 (r go!#e e!#e !ur! celui + i # inic %rinci%iu ,i# l l o+ului; %en#ru c0 el !e 7nc0l&e.#e 7n %re&en' ce!#ei ) !e r0ce.#e 7n -!en' ei) i r c*n( 7i e!#e lu #0) +o re. D r e (e o-!er, # c0 (r go!#e /iec0rui (e#er+in0 c r c#erul ,ie'ii ! le. (15) $n ceruri e9i!#0 (ou0 /eluri (i!#inc#e (e (r go!#e - (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i (r go!#e %en#ru %ro %e. Dr go!#e %en#ru Du+ne&eu %re(o+in0 7n cel + i # inic ! u 7n cel (e- l #reile cer; (r go!#e (e %ro %e %re(o+in0 7n cel (e- l (oile ! u cerul (e +i:loc. A+*n(ou0 %urce( (in Du+ne&eu .i +-ele /or+e &0 r iul. 6u+ !un# ce!#e (ou0 /eluri (e (r go!#e (i/eri#e .i cu+ !un# #o#u.i uni#e 7n ceruri !e ,e(e 7n ce + i cl r0 lu+in0) 7n lu+e 7n!0 /o r#e %u'in (e!lu.i#. $n r i) -L iu-i %e Du+ne&eu nu 7n!e +n0 -I iu-i %er!o n ) ci iu-i -inele n0!cu# (in 2l; i r iu-i -inele 7n!e +n0 (ori .i / ce -ine (in (r go!#e. i) (e !e+ene ) iu-i %ro %ele nu 7n!e +n0 l iu-i %e l#ul c %er!o n0 ci iu-i (e,0rul (eri, # (in 6u,*n#; i r iu-i (e,0rul e!#e (ori .i / ce cee ce e (e,0r #. 2!#e e,i(en# (eci) c0 ce!#e (ou0 /eluri (e (r go!#e !un# (i!#inc#e %recu+ -un0# #e .i (e,0rul; .i c0 !un# uni#e %recu+ -un0# #e cu (e,0rul; ( r un o+ cu greu 7.i %o #e /or+ o i(ee (e!%re ce!#e !u-iec#e) ( c0 nu %rice%e ce !e 7n'elege %rin (r go!#e) -un0# #e .i %ro %e. (16) A+ (i!cu# # c*#eo( #0 cu 7ngeri %e ce !#0 #e+0. 2i .i- u e9%ri+ # uluire c0 +e+-ri i -i!ericii nu .#iu c0 -L iu-i %e Du+ne&eu .i %e %ro %e e #o# un cu iu-i -un0# #e .i (e,0rul .i /0%#ui ,oi# 7n cor( cu ce!#e ; (e.i ei r %u#e #o#u.i !0 .#ie c0 /iec re 7.i e9%ri+0 (r go!#e %en#ru l#ul %rin ,oin'0) /0c*n( cee ce 7i e!#e %l0cu# celuil l#) i r !# (uce uniune .i (r go!#e reci%roc0 - nu iu-in( %e l#ul /0r0 -i 7n(e%lini ,oi ) cee ce 7n !ine 7n!e +n0 nu-l iu-i (eloc. 2i u + i !%u! c0 o +enii r #re-ui !0 .#ie c0 -inele n0!cu#
RAIUL I IADUL

10

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(in Du+ne&eu e %recu+ 2l 7n!u.i %en#ru c0 2l !e /l0 7n -ine; .i c0 ce.#i (e,in c 2l .i !un# uni'i cu 2l) 6el ce / ce -un0# #e .i (e,0rul %rinci%iile ,ie'ii lor) ,oin( .i /0%#uin( 7n cor( cu ele. Eoin' (e !e+ene 7n!e +n0 iu-i !0 /0%#uie.#i. 60 lucrurile !# u . ) .i !# ne 7n, '0 Do+nul 7n Cuvnt un(e !%une3 4#el ce are poruncile &ele i le pzete, acela este care & iubete% iar cel ce & iubete pe &ine va +i iubit de ,atl &eu i-l voi iubi i $u i & voi arta lui. B (Io n 143 21); .i i r 4 .ac pzi i poruncile &ele, ve i rmne ntru iubirea &ea B (Io n 153 10). (17) Co #0 e9%erien' (in r i +0r#uri!e.#e c0 =/er Di,in0 n0!cu#0 (in Du+ne&eu c re 7i in/luen'e &0 %e 7ngeri .i c re /or+e &0 r iul e!#e iu-ire. 60ci #o'i cei ce !un# 7n ceruri !un# /or+e le (r go!#ei .i le +ilei; ei !un# (e o /ru+u!e'e (e ne(e!cri!) (r go!#e r (iin( (in /e'ele lor) (in ,or-e .i (in /iec re ge!#. 5 i +ul#) (in /iec re 7nger .i (in /iec re !%iri# !e n !c !/ere !%iri#u le le ,ie'ii c re !un# r0!%*n(i#e 7n :urul lor .i %rin c re c r c#erul !en#i+en#elor .i i iu-irii lor %o #e /i recuno!cu#) c*#eo( #0 c"i r .i (e l o (i!# n'0 con!i(er -il03 i !# /iin(c0 ce!#e !/ere !e re, r!0 (in ,i ' e+o'ion l0 .i in#elec#u l0 /iec0rui ) ! u (in ,i ' (r go!#ei ! le .i (eci cre(in'ei ! le. =/erele ce !e re, r!0 (in 7ngeri !un# #*# (e %line (e (r go!#e 7nc*# 7nr*ure!c ,i ' in#i+0 celor ce !un# 7n %re :+ lor. i eu + %erce%u# c*#eo( #0 ce!#e !/ere .i !#/el +- u in/luen' # .i %e +ine. 60 (r go!#e e!#e !ur! (in c re 7ngerii 7.i #r g ,i ' ) e (e !e+ene e,i(en# (in / %#ul c0 oricine) 7n ce l l#0 ,i '0) !e 7n(re %#0 7n#r-o (irec'ie 7n cor( cu (r go!#e ! . 6ei ce #r0ie!c cu (r go!#e (e Du+ne&eu .i (e %ro %e !e 7n(re %#0 c0#re Du+ne&eu; ( r cei ce #r0ie!c cu (r go!#e (e !ine !e 7n(e%0r#e &0 +ereu (e Du+ne&eu. A. !e 7n#*+%l0 oricu+ !- r r0!uci #ru%urile lor; %en#ru c0 7n ce l l#0 ,i '0) !% 'iul (e%in(e (e !#0rile +en# le le celor ce !0l0.luie!c colo; cele % #ru %unc#e c r(in le nu !un# /i9 #e %recu+ %e %0+*n# ci !un# (e#er+in #e (e (irec'i /e'elor lor. Co#u.i nu 7ngerii !un# cei ce !e 7n(re %#0 c0#re Du+ne&eu; ci Du+ne&eu 7n(re %#0 c0#re =ine %e #o'i cei c0ror le e (r g !0 / c0 cele lucruri ce !un# (in 2l. D r %e ce !#0 #e+0 ,o+ !%une + i +ul#e c*n( ,o+ :unge !0 #r #0+ cele % #ru %unc#e c r(in le (in ce l l#0 ,i '0. (18) =/er Di,in0 lui Du+ne&eu 7n ceruri e!#e (r go!#e) %en#ru c0 (r go!#e e!#e rece%# culul #u#uror con!#i#uen#elor r iului) c re !un# % ce ) in#eligen' ) 7n'ele%ciune .i /ericire . 60ci (r go!#e %ri+e.#e #o #e lucrurile ce 7i !un# 7nru(i#e; le (ore.#e) le c u#0 .i le -!o r-e i+e(i #) %en#ru c0 ,re !0 /ie con#inuu 7+-og0'i#0 .i %er/ec'ion #0 (e ele. Ace!# / %# e .#iu# .i (e o+) %en#ru c0 (r go!#e lui cerce#e &0) (u%0 %u#in'0 ! ) !er# rele +e+oriei lui .i e9#r ge #o #e lucrurile ce !un# 7n cor( cu e ) (un*n(u-le .i r n:*n(u-le 7n .i !u- e - 7n e ) cu+ c0 %o# /i le ei .i !u- e ) cu+ c0 7i %o# /i !u-or(on #e; ( r (r go!#e re!%inge .i 7n(e%0r#e &0 celel l#e lucruri ce nu !un# 7n cor( cu e . 60 (r go!#ei 7i e!#e ineren#0 /iec re / cul# #e (e %ri+i (e,0ruri !e+0n0#o re ei 7+%reun0 cu (orin' (e le uni 7n e ) reie!e li+%e(e (in e9e+%lul celor 7n0l' 'i l ceruri. De.i !e %o #e c ei !0 /i /o!# o +eni !i+%li 7n lu+e) o ( #0 :un.i %rin#re 7ngeri %ri+e!c 7n'ele%ciune ngelic0 .i /ericire cere !c0; %e #e+eiul (e /i iu-i# -un0# #e .i (e,0rul 7n !ine) 7n#i%0rin(u-le 7n %ro%riile ,ie'i .i !#/el (o-*n(in( c % ci# #e (e %ri+i cerul cu #o #e %er/ec'iunile ! le ine/ -ile. D r cei ce #r0ie!c 7n iu-ire (e !ine .i (e lu+e nu !un# c % -ili (e %ri+i ce!#e ( ruri; ce.#i !e 7n(e%0r#e &0 (e ele) le re!%ing) /ug 7n +o+en#ul 7n c re !i+# in/luen' lor .i !e !oci &0 cu cele le i (ului c0ror (r go!#e e !i+il r0 cu lor. Au e9i!# # !%iri#e ce !- u 7n(oi# c0 !#/el (e / cul#0'i r /i ineren#e (r go!#ei cere.#i .i u #*n:i# !0 .#ie (e,0rul; #unci) #o #e o-!# colele /iin( 7nl0#ur #e ,re+elnic) u /o!# (u!e 7n#r-o !# re (e (r go!#e cere !c0 .i u /o!# %ur# #e %*n0 7n %ro%iere unui cer ngelic; colo 7n!0) +iu !%u! c0 u e9%eri+en# # o /ericire l0un#ric0 ce (e%0.e %u#ere lor (e o e9%ri+ 7n
RAIUL I IADUL

11

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

cu,in#e) .i !- u %l*n! c0 #re-uie !0 !e 7n#o rc0 l !# re (e (in in#e. Al'ii u /o!# 7n0l' 'i 7n ceruri) i r %e +0!ur0 ce urc re lor (e,ene + i l0un#ric0 .i + i in#en!0) u #in! o !e+ene in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune) 7nc*# u /o!# c % -ili !0 !i+#0 lucruri ce + i 7n in#e le er u (e ne7n'ele!. 2!#e (eci e,i(en# c0 (r go!#e e+ n #0 (e Du+ne&eu e!#e rece%# culul r iului .i l #u#uror lucrurilor (e colo. (19) 60 (r go!#e (e Du+ne&eu .i (r go!#e (e %ro %e cu%rin( 7n ele #o #e (e,0rurile Di,ine e!#e e,i(en# (in ce !%une Du+ne&eu (e!%re ele3 4 S iubeti pe .omnul .umnezeul tu, cu toat inima ta, cu tot su+letul tu i cu tot cugetul tu. Aceasta este marea i ntia porunc. Iar a doua, la +el ca aceasta/ S iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsu i. 0n aceste dou porunci se cuprind toat !egea i proorocii. B (5 #ei 223 37-40). Lege .i >roorocii re%re&in#0 #o# Cuvntul, .i (eci 7n#regul A(e,0r Di,in. (5)

R#i ! e 1+.-r3i) 1n *" - 1+.-r-3ii


(20) 6u+ 7n cer e9i!#0 , rie#0'i in/ini#e .i nici o !ocie# #e nu e e9 c# c l# ) nici +0c r un 7nger c l#ul) r iul e!#e 7+%0r'i# 7n#r-o + nier0 gener l0) 7n#r-un !%eci/ic0 .i 7n un % r#icul r0. $n gener l) e!#e (i,i& # 7n (ou0 7+%0r0'ii; 7n +o( !%eci/ic 7n #rei ceruri; i r 7n % r#icul r) 7n nenu+0r #e !ocie#0'i. Ace!#e c*#e, (i,i&iuni ,or /i #r # #e cu+. Di,i&iunile gener le !un# nu+i#e 7+%0r0'ii) %en#ru c0 r iul e nu+i# 7+%0r0'i lui Du+ne&eu. (21) Unii 7ngeri %ri+e!c =/er Di,in0 n0!cu#0 (in Du+ne&eu 7n#r-un +o( + i l0un#ric) i r l'ii + i %u'in (*nc. 6ei ce o %ri+e!c + i l0un#ric !un# nu+i'i 7ngeri cele.#i) i r cei ce o %ri+e!c + i %u'in !un# nu+i'i 7ngeri !%iri#u li. Deci r iul e!#e 7+%0r'i# 7n (ou0 7+%0r0'ii) un nu+i#0 7+%0r0'i cele!#0) i r ce l l#0 7+%0r0'i !%iri#u l0. (22) $ngerii ce /or+e &0 7+%0r0'i cele!#0) %en#ru c0 %ri+e!c =/er Di,in0 lui Du+ne&eu + i l0un#ric) !un# nu+i'i 7ngeri in#eriori .i !u%eriori; i r cerurile %e c re le /or+e &0 !un# nu+i#e ceruri l0un#rice .i !u%erio re. 2i !un# nu+i'i !u%eriori .i in/eriori %en#ru c0 ce.#i #er+eni !un# ec"i, len'i cu in#erior .i e9#erior. (23) Dr go!#e celor ce !un# 7n 7+%0r0'i cele!#0 e nu+i#0 (r go!#e cele!#0; i r (r go!#e celor (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 e nu+i#0 (r go!#e !%iri#u l0. Dr go!#e cele!#0 e (r go!#e %en#ru Du+ne&eu) i r (r go!#e !%iri#u l0 e +il0 %en#ru %ro %e. i cu+ #o# -inele e leg # (e (r go!#e (c0ci cee ce e iu-i# e con!i(er # -ine)) .i:(ere -inele unei 7+%0r0'ii e nu+i# cele!#) i r -inele celeil l#e !%iri#u l. 2!#e (eci e,i(en#) cu+ !e (i!#ing ce!#e (ou0 7+%0r0'ii un (e ce l l#0) l /el c -inele ce !e re, r!0 (in (r go!#e lui Du+ne&eu .i -inele ce !e re, r!0 (in +il %en#ru %ro %e; .i 7n#ruc*# cel (in#*i e!#e -ine l0un#ric) i r (r go!#e lui Du+ne&eu e (r go!#e l0un#ric0) 7ngerii cele.#i !un# nu+i'i 7ngeri in#eriori .i !u%eriori. (24) $+%0r0'i cele!#0 e!#e nu+i#0 .i 7+%0r0'i cleric l0 lui Du+ne&eu) i r 7n Cuvnt 4c ! B Lui; 7+%0r0'i !%iri#u l0 e nu+i#0 7+%0r0'i reg l0 lui Du+ne&eu) i r 7n Cuvnt 4#ronulB lui.

RAIUL I IADUL

12

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Du+ne&eu /o!# nu+i# 7n lu+e Ii!u! %en#ru i !e r0# n #ur = 6ele!#0 Di,in0) .i Fri!#o!) %en#ru i !e r0# n #ur = =%iri#u l0 Di,in0. co!+ic-%eo%le.co+ (25) $ngerii (in 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu 7i 7n#rec cu +ul# 7n 7n'ele%ciune .i !l ,0 %e 7ngerii (in 7+%0r0'i = !%iri#u l0) %en#ru c0 ei %ri+e!c =/er Di,in0 lui Du+ne&eu + i (*nc; %en#ru c0 ,ie'uie!c iu-in(u-L %e 2l .i !un# (eci + i %ro %e .i + i uni'i cu 2l. 2i !un# !#/el (eo rece u %ri+i# .i con#inu0 !0 %ri+e !c0 ne+e(i # (e,0rurile (i,ine 7n ,i ' lor .i nu c cei !%iri#u li) + i 7n#*i %rin +e+orie .i g*n(uri; (eci ei u ce!#e (e,0ruri 7n!cri!e 7n ini+ile lor; le !i+# .i le ,0( 7n in#eriorul lor .i nicio( #0 nu (eli-ere &0 ( c0 !un# ! u nu !#/el. 2i !un# !e+ene celor (e!cri.i 7n Iere+i 3 4 (oi pune legea nluntrul lor i o voi scrie n inimile lor. 1ici unul nu va mai nv a pe aproapele su sau pe +ratele su zicnd/ 2#unoate pe .omnul3. #i to i & vor cunoate de la cel mai mic pn la cel mai mareB (313 33) 34) ; .i !un# nu+i'i 7n I! i 3 4 4cenicii .omnuluiB (543 13). 2l 7n!u.i %o,0'uie.#e 7n Io n (63 45) 46) c0 44cenicii .omnului sunt cei nv a i de .umnezeu B. (26) =- !%u! c0 7ngerii cele.#i 7i 7n#rec %e ceil l'i 7n 7n'ele%ciune .i !l ,0 %en#ru c0 u %ri+i# .i con#inu0 !0 %ri+e !c0 (e,0rurile Di,ine 7n ,i ' lor 7n +o( ne+e(i #; c0ci (e 7n( #0 ce le u() ei ,oie!c .i /0%#uie!c (u%0 ele) .i nu le %0!#re &0 7n +e+orie c + i %oi !0 re/lec#e&e ( c0 !un# ! u nu (e,0r #e. A!e+ene 7ngeri .#iu %e loc %rin in/luen' Di,in0 lui Du+ne&eu ( c0 cee ce u( e!#e (e,0rul; %en#ru c0 Du+ne&eu e9erci#0 o in/luen#0 (irec#0 !u%r ,oin'ei o+ului .i %rin ,oin' ce!#ui o in/luen'0 in(irec#0 !u%r g*n(ului !0u; ! u) cee ce e cel .i lucru) Du+ne&eu e9erci#0 o in/luen'0 (irec#0 !u%r -inelui .i %rin -ine un in(irec#0 !u%r (e,0rului; c0ci cel e nu+i# -ine ce !0l0.luie.#e 7n ,oin'0 .i (eci !e #r n!/or+0 7n / %#0) i r cel e nu+i# (e,0r c re 7.i re locul 7n +e+orie .i 7n ce!# /el e /0cu# o-iec# l g*n(irii. 2,i(en#) 7n#regul (e,0r e #r n!/or+ # 7n -ine .i !0(i# 7n (r go!#e i+e(i # ce %0#run(e 7n ,oin'0; ( r #*# #i+% c*# (e,0rul !e /l0 7n +e+orie .i (eci 7n g*n() el nu (e,ine -ine) nici nu re ,i '0) nici nu e /0cu# %ro%rie# #e unui o+; %en#ru c0 o+ul e o+ ( #ori#0 ,oin'ei .i 7n'elegerii ce %ro,ine (in e ) .i nu ( #ori#0 7n'elegerii ! le !e% r #e (e ,oin'0. (27) 29i!#0 o !e+ene (i/eren'0 7n#re 7ngerii 7+%0r0'iei cele!#e .i cei i 7+%0r0'iei !%iri#u le 7nc*# ei nici nu !0l0.luie!c 7+%reun0) nici +0c r nu !e (un0 l ol l#0. 2i %o# co+unic nu+ i %rin in#er+e(iul unor !ocie#0'i ngelice nu+i#e cele!#-!%iri#u le) i r %rin ce!#e 7+%0r0'i cele!#0 o in/luen'e &0 %e ce !%iri#u l0. >rin ur+ re) (e.i cerul e 7+%0r'i# 7n (ou0 7+%0r0'ii) e!#e #o#u.i unul) %en#ru c0 Du+ne&eu (uce +ereu !#/el (e 7ngeri in#er+e(i ri %rin c re ei %o# co+unic .i !un# !#/el uni'i. (28) Deo rece +ul#e ,or /i !%u!e (e cu+ 7ncolo (e!%re 7ngerii (in ce!#e (ou0 7+%0r0'ii) unele (e# lii u /o!# o+i!e ici. (6)

E4i$)- )rei cer ri


(29) 29i!#0 #rei ceruri co+%le# (i/eri#e unul (e l#ul; cel l0un#ric ! u l #reile ) cel (in +i:loc ! u l (oile .i cel + i (e :o! ! u %ri+ul cer. 2le ur+e &0 unul (u%0 l#ul 7n or(ine .i !un# leg #e
RAIUL I IADUL

13

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

reci%roc %recu+ % r#e !u%erio r0 unui o+) nu+i#0 c %) % r#e +i:locie ! u cor%ul .i ce in/erio r0 ! u %icio rele; ! u c e# :ele3 !u%erior) +i:lociu .i in/erior le unei c !e. =/er Di,in0 !e n .#e .i (e!cin(e (in Du+ne&eu 7n cee .i or(ine. $n con!ecin'0) c re&ul# # nece! r l or(inii) cerul e!#e 7n#rei#. (30) 5in#e o+ului) cu regiunile ! le !u%erio re .i in/erio re) e!#e /0cu#0 (u%0 cee .i or(ine. 2 re o regiune in#ern0) l# (e +i:loc .i un e9#ern0; c0ci #unci c*n( o+ul /o!# cre #) #o #e co+%onen#ele @r(inii Di,ine u /o!# concen#r #e 7n el) (eci /o!# /0cu# @r(ine Di,in0 7n /or+0 .i %rin ur+ re un r i 7n +ini #ur0. >e ce!# con!i(eren#) o+ul co+unic0 cu cerul %rin regiunile in#erne le +in'ii ! le .i :unge 7n r*n(ul 7ngerilor (u%0 +o r#e) %rin#re cei (in cerul l0un#ric) (e +i:loc ! u e9#erior) 7n /unc'ie (e /elul 7n c re rece%# # -inele .i (e,0rul Di,in (e l Du+ne&eu 7n #i+%ul ,ie'ii lu+e.#i. (31) =/er Di,in0 ce !e re, r!0 (in Du+ne&eu .i e %ri+i#0 7n cerul l0un#ric ! u cel (e l #reile ) e nu+i#0 cele!#0 .i (eci 7ngerii (e colo !un# nu+i'i cele.#i. =/er Di,in0 ce !e re, r!0 (in Du+ne&eu .i e %ri+i#0 7n cel (e- l (oile cer ! u cel (e +i:loc) e nu+i#0 !%iri#u l0 .i (eci 7ngerii (e colo !un# 7ngeri !%iri#u li; ( r =/er Di,in0 ce !e re, r!0 (in Du+ne&eu .i e %ri+i#0 7n cerul (e :o! ! u %ri+ul cer e nu+i#0 n #ur l0. 6u #o #e ce!#e ) !/er n #ur l0 celui cer nu e c ce lu+ii) ci re 7n e cee ce e !%iri#u l .i cele!#) !#/el) cel cer e!#e nu+i# !%iri#u l-n #ur l .i cele!#-n #ur l) i r 7ngerii (e colo !%iri#u li-n #ur li .i cele.#i-n #ur li. =%iri#u li-n #ur li !un# nu+i'i cei ce %ri+e!c in/luen' Di,in0 %rin cerul (e +i:loc ! u cel (e- l (oile c re e cerul !%iri#u l; cele.#i-n #ur li !un# nu+i'i cei c re o %ri+e!c %rin in#er+e(iul cerului in#ern ! u cel (e- l #reile ) (ic0 cerul cele!#. $ngerii !%iri#u li-n #ur li .i cei cele.#in #ur li !un# (i/eri'i 7n#re ei) 7n!0 cu #o #e ce!#e /or+e &0 un !ingur cer %en#ru c0 !un# (e cel .i gr (. (32) $n /iec re cer e9i!#0 o regiune in#ern0 .i un e9#ern0. 6ei ce !un# 7n regiune in#ern0 !un# nu+i'i 7ngeri in#erni) i r cei (in regiune e9#ern0 !un# nu+i'i 7ngeri e9#erni. Regiunile in#erne .i e9#erne 7n ceruri ! u 7n /iec re cer !un# %recu+ Eoin' .i 7n'elegere 7n o+) regiune in#ern0 core!%un&*n( ,oin'ei i r ce e9#ern0 7n'elegerii. $n#re g %u#ere (e ,oin'0 e !oci #0 cu 4 c#i,i# #e in#elec#u l0) %en#ru c0 un nu %o #e e9i!# /0r0 ce l l#0. >u#ere (e ,oin'0 %o #e /i co+% r #0 cu o /l c0r0 i r c#i,i# #e in#elec#u l0 cu lu+in %ro,eni#0 (e l e . (33) Ar #re-ui !0 !e 7n'ele g0 cl r c0 cee ce (e#er+in0 cerul 7n c re !e /l0 /iec re 7nger e!#e +in#e ! in#erio r0; (eo rece cu c*# 7.i (e!c"i( + i +ul# +in#e c0#re Du+ne&eu) cu #*# + i l0un#ric e!#e cerul 7n c re !0l0.luie!c. 29i!#0 l /iec re) /ie 7nger) !%iri# ! u o+) #rei gr (e le +in'ii in#erio re. Do r cei l c re gr (ul l #reile e!#e (e!c"i! #r0ie!c 7n cerul cel + i (in in#erior. 6elor c0ror le e!#e (e!c"i! gr (ul l (oile !un# 7n cerul (in +i:loc; i r cei l c re le e!#e (e!c"i! %ri+ul gr ( !e /l0 7n cel + i (e :o! cer. 5in#e in#erio r0 e (e!c"i!0 (e %ri+ire 1inelui Di,in .i A(e,0rului Di,in. 6ei ce !un# 7nr*uri'i (e (e,0rurile Di,ine .i le cce%#0 (irec# 7n ,i ' lor) (ic0 7n ,oin'0 .i %oi 7n / %#0) !e /l0 7n cerul l0un#ric ! u cel (el #reile ) ocu%*n( colo o %o&i'ie (u%0 +0!ur 7n c re rece%#e &0 -inele (in (r go!#e (e (e,0r. 6ei ce nu cce%#0 (irec# A(e,0rurile Di,ine 7n ,oin'0) ci 7n +e+orie .i 7n'elegere .i !#/el ,oie!c .i /0%#uie!c (u%0 ce!#e ) !e /l0 7n cerul (in +i:loc ! u cel (e- l (oile ; 7n #i+% ce cei ce (uc o ,i '0 +or l0 .i cre( 7n#r-o ?iin'0 Di,in0 /0r0 (ori %re +ul# !0 !e in!#rui !c0 !un# 7n cerul cel + i (e :o! ! u %ri+ul cer. 2!#e (eci e,i(en# c0 !#0rile +en# le con!#i#uie r iul .i c0 r iul !e /l0 7n #o'i ( r nu /0r0 i+%lic re /iec0rui ) cu+ Du+ne&eu 7n!u.i ne 7n, '0 c*n( !%une3 40mpr ia lui .umnezeu nu va veni n c'ip vzut. i nici nu vor

RAIUL I IADUL

14

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

zice/ Iat-o aici sau acolo. #ci, iat, mpr ia lui .umnezeu este nuntrul vostru. B (Luc 173 20) 21) . (34) De !e+ene ) 7n#re g %er/ec'iune cre.#e c0#re cen#ru .i !c (e c0#re circu+/erin'0) %en#ru c0 lucrurile in#erio re !un# + i %ro %e (e < #ur Di,in0 .i + i %ure 7n ele 7n!ele; i r lucrurile e9#erio re !un# + i (e% r#e (e < #ur Di,in0 /iin( 7n ele + i greo ie. >er/ec'iune ngelic0 con!#0 7n in#eligen'0) 7n'ele%ciune) (r go!#e) 7n orice l# -ine .i 7n /ericire %ro,eni#0 (e ici) ( r nu 7n /ericire !e% r #0 (e ce!#e ; %en#ru c0 /0r0 ele) /ericire e e9#erio r0 .i nu in#erio r0. Din +o+en# ce 7ngerii (in cerul l0un#ric u +in'ile (e!c"i!e 7n l #reile gr () %er/ec'iune lor o (e%0.e.#e cu +ul# %e ce 7ngerilor (in cerul (e +i:loc le c0ror +in'i !un# (e!c"i!e (o r 7n l (oile gr (. L /el) %er/ec'iune 7ngerilor (in cerul (e +i:loc o (e%0.e.#e %e ce 7ngerilor (in cerul cel + i (e :o!. (35) Din %ricin ce!#ei (i!#inc'ii) un 7nger (in#r-un nu+i# cer nu !e %o #e !oci cu 7ngeri ce % r'in l#ui cer; (ic0 nici unul nu %o #e urc (in#r-un cer in/erior) nici co-or7 (in#runul !u%erior. @ric re urc0 (in#r-un cer in/erior !%re unul !u%erior e!#e %0#run! (e o n9ie# #e (urero !0 .i nu-i %o #e ,e(e %e cei (e colo) cu #*# + i %u'in !0 le ,or-e !c0; i r cel ce co-o r0 (in#r-un cer !u%erior !%re unul in/erior e (e%o!e( # (e 7n'ele%ciune) !e 7nc*lce.#e l ,or-0 .i e cu%rin! (e (i!%er re. Au e9i!# # nu+i'i 7ngeri (in cerul (e :o! c re nu .#i u c0 cerul 7.i re locul 7n +in'ile 7ngerilor .i cre&*n( c0 r #re-ui !0 %0#run(0 7n#r-o /ericire cere !c0 + i 7n l#0) u in#r # 7n#r-un cer l 7ngerilor !u%eriori. Li !- %er+i! !0 o / c0. D r :un.i colo) (e.i u cerce# # 7n :ur .i u !i+'i# o %u#ernic0 %re&en'0) nu u %u#u# ,e(e %e ni+eni; %en#ru c0 +in'ile in#erio re le !#r0inilor nu er u (e!c"i!e 7n cel .i gr ( c cele le 7ngerilor (e colo) .i c # re nici ,e(ere lor. $n !cur# #i+% u /o!# cu%rin.i (e o !e+ene !u/erin'0 !u/le#e !c0 7nc*# -i .i- u %u#u# ( !e + ( c0 + i #r0ie!c ! u nu; . c0 !- u gr0-i# !0 !e 7n#o rc0 7n cerul (in c re ,ene u) -ucur*n(u-!e !0 re,in0 %rin#re %ro%rii lor c + r &i) :ur*n( !0 nu + i r*,ne !c0 /ericiri + i 7n l#e (ec*# cele 7n cor( cu ,i ' lor. De !e+ene ) + ,0&u# l'ii c0ror li !- %er+i! !0 co-o re (in#r-un cer + i 7n l#; .i ei u /o!# (e%o!e( 'i (e 7n'ele%ciune lor 7n#r- #*# 7nc*# nu + i cuno.#e u n #ur %ro%riului lor cer. 6u #o#ul l#/el !# u lucrurile c*n( Du+ne&eu) cu+ (e!e !e 7n#*+%l0) ri(ic0 7ngeri (in#run cer in/erior 7n#r-unul !u%erior) c ei !0-i %o #0 ,e(e +0re'i ; %en#ru c0 #unci) ei !un# %reg0#i'i (in in#e .i !un# 7ncon:ur 'i (e 7ngeri in#er+e(i ri %rin c re %o# co+unic cu cei 7n r*n(ul c0ror ,or :unge. ? %#ele ce!#e (o,e(e!c c0 cele #rei ceruri !un# /o r#e (i/eri#e 7n#re ele. (36) Co'i cei ce !e /l0 7n cel .i cer 7n!0) !e %o# !oci li-er 7n#re ei .i %l0cere 7n!o'irii lor e 7n cor( cu /ini# #e -un0#0'ii lor; ( r (e!%re ce !# ) cur*n( !e , !%une + i +ul#. (37) De.i cerurile !un# #*# (e (i/eri#e 7nc*# 7ngerii unui cer nu !e %o# !oci cu 7ngerii l#ui ) Du+ne&eu une.#e #o #e ce!#e ceruri %rin o%er 'i (irec#0 ! u in(irec#0 in/luen'ei = le Di,ine; el o%ere &0 (irec# (in 2l 7n #o #e cerurile) .i in(irec#) (in#r-un cer 7n l#ul; .i . 2l /or+e &0 cele #rei ceruri 7n#r-un 7n#reg .i +en'ine #o #e lucrurile 7n leg0#ur0) (e l %ri+ul l ul#i+ul) !#/el 7nc*# ni+ic nu e l0! # 7n / r0; %en#ru c0 orice lucru ce nu e!#e conec# # l 6 u& >ri+0 %rin leg0#uri in#er+e(i re nu %o #e !u-&i!# ) ci !- r ri!i%i .i r (i!%0re 7n ne n#.

RAIUL I IADUL

15

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(38) 6el ce e !#r0in (e n #ur @r(inii Di,ine) 7n %ri,in' gr (elor) nu %o #e %rice%e 7n ce /el !un# cerurile (i/eri#e) nici +0c r ce !e 7n'elege %rin o+ul in#ern ! u e9#ern. 6ei + i +ul'i o +eni (in lu+e %ri,e!c lucrurile in#erio re .i e9#erio re ! u !u%erio re .i in/erio re (o r c %e ce, con#inuu ! u c re #rece gr (u l (e l un !# (iu + i %ur !%re unul + i %u'in %ur. D r lucrurile in#erio re .i e9#erio re nu !un# con#inue) ci (i!#inc#e. Gr (ele !un# (e (ou0 /eluri - cele con#inue .i cele ce nu !un# con#inue. Gr (ele con#inue %o# /i co+% r #e cu %0lire #re%# #0 lu+inii n0!cu#0 (in#r-o /l c0r0) %*n0 ce !e %ier(e 7n o-!curi# #e; ! u cu %ier(ere gr (u l0 cl ri#0'ii %e +0!ur0 ce %ri,ire #rece (e l lucrurile lu+in #e l cele /l #e 7n u+-r0; ! u cu cre.#ere %uri#0'ii #+o!/erei (e l regiunile :o !e 7n !u!. Co #e ce!#e gr (e !un# (e#er+in #e (e (i!# n'0. Gr (ele ce nu !un# con#inue) ci (i!#inc#e) (i/er0 7n#re ele %recu+ (i/er0 cee ce e 7n in#e .i (u%0 ! u c u& .i e/ec#ul ! u cee ce %ro(uce .i cee ce e %ro(u!. @ricine !#u(i &0 ce!# !u-iec# , o-!er, c0 7n /iec re lucru (in lu+e) #*# 7n gener l c*# .i 7n % r#icul r) e9i!#0 !#/el (e gr (e (e %ro(ucere .i co+%o&i'ie; !#/el) (in#r-un lucru e %ro(u! un l#ul .i (in cel un l #reile .i . + i (e% r#e. 6el ce nu reu.e.#e !0 7n'ele g0 ce!#e gr (e nu , %u#e %rice%e nici (i/eren' (in#re cele c*#e, ceruri) nici ce (in#re / cul#0'ile in#erio re .i e9#erio re le o+ului) nici (i!#inc'i 7n#re lu+e n #ur l0 .i ce !%iri#u l0) nici ce 7n#re !%iri#ul o+ului .i #ru%ul !0u. $n con!ecin'0 nu , 7n'elege nici n #ur .i origine core!%on(en'elor .i re%re&en#0rilor) nici n #ur in/lu9ului Di,in. @ +enii !en&u li nu %o# 7n'elege ce!#e (i!#inc'ii %en#ru c0 ei %re!u%un c0 #o#ul cre.#e .i (e!cre.#e) c"i r 7n %ri,in' con#inui#0'ii ce!#or gr (e; .i !#/el ei nu-.i ,or %u#e /or+ o conce%'ie (i/eri#0 (e!%re ce e !%iri#u l / '0 (e ce, + i (egr -0 %ur n #ur l. A. c0 ei r0+*n 7n / r %or'ii .i !un# /o r#e li%!i'i (e in#eligen'0. (39) $n conclu&ie) un nu+i# +i!#er %o #e /i leg # (e 7ngerii celor #rei ceruri) ce nu + i %0#run! 7n +in#e ni+0nui) %en#ru c0 ni+eni nu 7n'ele! 7n in#e n #ur gr (elor. 29i!#0 7n /iec re 7nger .i) (e !e+ene ) 7n /iec re o+) un gr ( ! u o regiune cen#r l0 ori !u%erio r0 +in'ii 7n c re =/er Di,in0 lui Du+ne&eu !e re, r!0 + i 7n#*i ! u + i (irec# .i c re regle &0 .i celel l#e regiuni le +in'ii ce ur+e &0 7n !ucce!iune @r(inii Di,ine. Ace!# gr ( cen#r l ! u 7n l# %o #e /i nu+i# in#r re lui Du+ne&eu 7n 7ngeri ! u o +eni .i locul !%eci l 7n c re 2l #r0ie.#e 7n ce.#i . D #ori#0 ce!#ui gr ( cen#r l ! u 7n l#) o+ul e!#e o+ .i !e (eo!e-e.#e (e ni+ le) c re nu 7l %o!e(0. De cee ) !%re (eo!e-ire (e ni+ le) o+ul) re!%ec#*n( / cul#0'ile 7n l#e le 7n#regii ! le +in'i) %o #e /i ri(ic # (e Du+ne&eu c0#re 2l) %o #e cre(e 7n 2l) $l %o #e iu-i .i (eci $l %o #e ,e(e ; .i %o #e %ri+i in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune .i %o #e ,or-i r 'ion l; #o# !#/el el #r0ie.#e 7n e#erni# #e. D r r n: +en#ele .i %ro,i&iile /0cu#e (e Du+ne&eu 7n ce !#0 regiune cen#r l0 +in'ii nu %o# /i 7n'ele!e li+%e(e (e orice 7nger %en#ru c0 ei !e /l0 (e !u%r !/erei Lui (e g*n(ire .i #r n!cen( 7n'ele%ciune lui. (40) Ace!#e !un# !%ec#ele gener le leg #e (e cele #rei ceruri) i r 7n cele ce ur+e &0 ,o+ ,or-i (e!%re /iec re cer 7n % r#icul r. (7)

'er ! e 0"r+#) *in nen +-r#)e $"cie)-3i

RAIUL I IADUL

16

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(41) $ngerii unui cer nu !e /l0 #o'i 7+%reun0 7n#r-un loc) ci !un# 7+%0r'i'i 7n !ocie#0'i + i + ri ! u + i +ici 7n cor( cu e9celen# , ri -il0 (r go!#ei .i cre(in'ei lor. 6ei l c0ror -ine e !i+il r) /or+e &0 o !ocie# #e. 29i!#0 o , rie# #e in/ini#0 (e -ine 7n ceruri i r c r c#erul /iec0rui 7nger e (e#er+in # (e %ro%riul !0u -ine. (42) =ocie#0'ile ngelice (in ceruri !e /l0 (e !e+ene l (i!# n'0 unele (e l#ele) (u%0 (i/eren' gener l0 .i !%eci/ic0 -un0#0'ii /iec0rui ; %en#ru c0 (i!# n# 7n lu+e !%iri#u l0 !e #r ge (o r (in (i/eren' (in#re !#0rile +en# le) .i (eci) 7n ceruri) (in (i/eren' (in#re /elurile (e (r go!#e. 6ei ce !un# /o r#e (i/eri'i !un# l (i!# n'e + i + ri unii (e l'ii i r cei ce (i/er0 %u'in 7n#re ei !un# %ro%i 'i) %en#ru c0 !i+il ri# #e 7i (uce 7+%reun0. (43) Co'i 7ngerii (in#r-o !ocie# #e !e (eo!e-e!c unul (e l#ul 7n#r-o + nier0 !i+il r0. 6ei + i %ro%i 'i (e %er/ec'iune) (ic0 cei ce !un# + i -uni .i + i iu-i#ori) + i in#eligen'i .i + i 7n'ele%'i) !e /l0 7n cen#ru; i r cei ce !un# + i %u'in !#/el !e /l0 7n :urul cen#rului l o (i!# n'0 (e#er+in #0 (e gr (ul 7n c re !c (e %er/ec'iune lor. =un# %recu+ lu+in ce (e!cre.#e 7n in#en!i# #e (in!%re cen#ru !%re circu+/erin'0. 6ei ce !e /l0 7n cen#ru !un# (e !e+ene !c0l( 'i 7n ce + i %u#ernic0 lu+in0) i r cei (in!%re circu+/erin'0 7n#r-o lu+in0 (in ce 7n ce + i !l -0. (44) $ngerii cu un c r c#er !i+il r !un# (u.i l ol l#0 !%on# n; %en#ru c0 7n co+% ni celor !e+0n0#ori cu ei) !e !i+# c .i cu+ r /i c !0 %rin#-re i lor) %e c*n( cu l'ii !e !i+# c .i cu+ r /i cu !#r0ini .i (e% r#e (e c !0. 6*n( !un# %rin#re cei !e+0n0#ori lor) !e !i+# 7n li-er# #e (e%lin0 .i (eci !e -ucur0 %er/ec# (e ,i ' lor. (45) De ici reie!e cl r c0 -un0# #e 7i (uce %e #o'i locui#orii r iului 7+%reun0) .i c0 ei !un# (eo!e-i'i 7n /unc'ie (e c li#0'ile lor. Co#u.i nu 7ngerii !un# cei ce !e (un0 7n ce!#e !ocie#0'i) ci Du+ne&eu) =ur! 7n#regului -ine 7i (un0. 2l 7i con(uce) 7i une.#e) 7i r n:e &0 .i 7i l !0 7n li-er# #e #*# #i+% c*# #r0ie!c 7n -ine; .i !#/el 7i (uce %e #o'i l ,i ' %ro%riei = le iu-iri) cre(in'e) in#eligen'e .i 7n'ele%ciuni .i (eci l /ericire. (46) 5 i +ul#) #o'i cei ce !e !e +0n0 7n -un0# #e !e cuno!c 7n#re ei (e.i nu !- u + i 7n#*lni# nicio( #0 7n in#e) e9 c# cu+ o +enii (in lu+e 7.i cuno!c ru(ele .i %rie#enii; %en#ru c0 !ingurele rel 'ii) /ini#0'i .i %rie#enii 7n ,i ' lor (e %oi !un# cele (e n #ur0 !%iri#u l0) (ic0 cele ce !un# re&ul# #ul (r go!#ei .i cre(in'ei. 5i- /o!# %er+i! !0 ,0( ce!#e lucruri c*n( + %lu#i# 7n !%iri#) (e# . # (e #ru%) 7n co+% ni 7ngerilor. $n !e+ene +o+en#e) unii (in#re ei 7+i %0re u cuno!cu'i (e % rc0 7i .#i + (in co%il0rie) i r l'ii 7+i %0re u (e!#ul (e !#r0ini; %ri+ii !e /l u 7n#r-un !# (iu !%iri#u l !e+0n0#or cu l +eu) i r ceil l'i 7n#r-un !# (iu (i/eri#. (47) Co'i cei ce /or+e &0 o !ocie# #e ngelic0 !e +0n0 l #r0!0#uri 7n gener l 7n!0 u (i/eren'e in(i,i(u le. ?elul 7n c re o !e+0n re gener l0 (+i#e 7n#r-o nu+i#0 +0!ur0 !#/el (e , ri 'iuni % r#icul re) %o #e /i 7n'ele! %rin c &uri !i+il re (in lu+e. 2 -inecuno!cu# / %#ul c0 /iec re r !0 u+ n0 %o #e /i recuno!cu#0 .i (i/eren'i #0 (e l#e r !e) ( #ori#0 unor !e+0n0ri gener le le /e'ei .i oc"ilor; cu #*# + i +ul# c*n( e ,or- (e o nu+i#0 / +ilie. $n ceruri 7n!0 ce!# lucru e ,0&u# l un gr ( + i + re (e %er/ec'iune) %en#ru c0 #o #e !en#i+en#ele l0un#rice % r .i !#r0luce!c %e / '0) c0rei /ru+u!e'e e e9%re!i e9#erio r0 celor !en#i+en#e; o #r0!0#ur0 ce nu r core!%un(e !en#i+en#elor nu %o #e e9i!# 7n r i.
RAIUL I IADUL

17

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

5i- /o!# (e !e+ene r0# # 7n ce /el , ri &0 !e+0n re gener l0 l in(i,i&ii unei !ocie#0'i. 5i- %0ru# o / '0 (e 7nger le c0rei #r0!0#uri , ri u 7n /unc'ie (e !en#i+en#ele (e -ine .i (e,0r e9i!#en#e 7n cei ce !e /l0 7n#r-o nu+i#0 !ocie# #e. Ace!#e , ri 'ii u con#inu # %en#ru +ul# #i+% .i + o-!er, # c0 o nu+i#0 linie #r0!0#urilor !- %0!#r # c +o(el gener l %en#ru celel l#e c re nu er u ni+ic l#ce, (ec*# , ri 'iunile .i (eri, 'iile celei (in#*i. >rin ce !#0 / '0 +i- u /o!# r0# #e .i !en#i+en#ele 7n#regii !ocie#0'i 7n cor( cu c re !e /l0 +e+-rii ei; (eo rece) cu+ #oc+ i + o-!er, #) /e'ele 7ngerilor e9%ri+0 +en# li# #e lor .i !en#i+en#ele ce i&,or0!c (in (r go!#e .i cre(in' lor. (48) >e - & ce!#ui / %#) un 7nger ce e9cele &0 7n 7n'ele%ciune o-!er,0 i+e(i # c r c#erul l#ui (u%0 / ' ! ; c0ci ni+eni (in ceruri nu-.i %o #e /olo!i #r0!0#urile cu !co%ul (e -.i !cun(e g*n(urile) .i e!#e %ro %e i+%o!i-il !0 +in'i .i !0 7n.eli %rin -ili# #e .i i%ocri&ie. 6*#eo( #0) !e 7n#*+%l0 c i%ocri'ii !0 !e in!inue&e 7n !ocie#0'ile ngelice) 7n,0'*n( !0-.i !cun(0 !#0rile +en# le l0un#rice .i !0 e9%un0 o % ren'0 7n r+onie cu -inele +e+-rilor celor !ocie#0'i .i (eci !0-.i (e (enu+ire (e 7ngeri i lu+inii. D r ei nu %o# r0+*ne colo +ul# #i+% %en#ru c0 7nce% !0 !i+#0 un &-uciu+ .i un c"in (*nc .i !0 %0le !c0) ( #ori#0 ,ie'ii (e n #ur0 o%u!0 ce !e !curge 7n ei .i c re 7i in/luen'e &0; . ( r ei c ( 7n i (ul locui# (e cei !e+ene lor .i nu + i (ore!c urc (in nou. Ace.#i !un# c o +enii g0!i'i %rin#re +u! /irii %re&en'i l o!%0') c re nu ,e u %e ei !#r ie (e nun#0 (5 #ei 223 11 .i ,er!e#ele ce ur+e &0). (49) Co #e !ocie#0'ile cerului co+unic0 7n#re ele) (e.i nu c"i r %rin con# c# (irec#) c0ci %u'ini %le c0 (in !ocie#0'ile lor !%re l#ele; (eo rece -.i %0r0!i %ro%ri !ocie# #e e!#e ec"i, len# cu !e %0r0!i %e !ine ! u -.i %0r0!i %ro%ri -i ,i '0) in#r*n( 7n l# c re nu e #*# (e %o#ri,i#0; oricu+) #o'i co+unic0 %rin#r-o e9#en!ie !/erei ce 7n in#e &0 (in ,i ' /iec0rui . =/er ,ie'ii lor e!#e !/er !en#i+en#elor lor (e (r go!#e .i cre(in'0. Ace !#0 !/er0 ir (i &0 (e% r#e .i l rg 7n !ocie#0'ile (in :ur) .i cu #*# + i (e% r#e .i + i l rg cu c*# !en#i+en#ele !un# + i (*nci .i + i %er/ec#e; .i (eci 7ngerii u in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune 7n %ro%or'ie cu e9#en!i ce!#ei (i/u&ii. 6ei ce !e /l0 7n +i:locul cerului l0un#ric 7.i (i/u&e &0 !/er 7n 7n#regul r i .i (eci 7n cer e9i!#0 o co+unic re 7n#regului cu /iec re in(i,i( .i /iec0rui in(i,i( cu 7n#regul. D r (e!%re ce !#0 ir (iere !e , ,or-i + i %e l rg c*n( ,o+ #r # /or+ cere !c0 7n c re !un# r n: #e !ocie#0'ile ngelice .i c*n( ,o+ ,or-i (e!%re 7n'ele%ciune .i in#eligen' 7ngerilor; c0ci 7n#re g (i/u&ie !en#i+en#elor .i g*n(urilor !e / ce (u%0 ce /or+0. (50) =- !%u! + i !u! c0 7n ceruri e9i!#0 !ocie#0'i + i + ri .i + i +ici. 6ele + i + ri !un# lc0#ui#e (in %u&(erii (e 7ngeri) cele +ici (in c*#e, +ii) i r cele + i +ici (in c*#e, !u#e. 29i!#0 .i c*'i, 7ngeri ce #r0ie!c re#r .i) 7n c !e !e% r #e cu / +iliile lor; ( r (e.i #r0ie!c !#/el) !un# #o#u.i r*n(ui'i 7n cel .i /el c cei ce #r0ie!c 7n !ocie#0'i) cei + i 7n'ele%'i /l*n(u!e 7n +i:loc i r cei + i !i+%li !%re + rgine. 2i !un# + i %ro %e (e c*r+uire Di,in0 lui Du+ne&eu .i !un# cei + i -uni (in#re 7ngeri. (8)

5iec#re $"cie)#)e e$)e n r#i !# " $c#r- +#i +ic- 2i 0iec#re 1nger e n r#i 1n +ini#) r(51)

RAIUL I IADUL

18

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

?iec re !ocie# #e e!#e un r i l o !c r0 + i +ic0 .i /iec re 7nger e un r i 7n +ini #ur0 %en#ru c0 -inele (r go!#ei .i l cre(in'ei con!#i#uie r iul .i ce!# -ine e9i!#0 7n /iec re !ocie# #e r iului .i 7n /iec re 7nger l ce!#or !ocie#0'i. <u re i+%or# n'0 c0 ce!# -ine e!#e %e!#e #o# (i/eri# .i , ri # c0ci el e!#e #o#u.i -inele cerului. Di/eren' con!#0 (o r 7n / %#ul c0 r iul re o c li# #e 7n#r-un loc .i o l# 7n#r-un l# loc. =e !%une (eci) c*n( cine, e!#e lu # 7n#run (in !ocie#0'ile r iului) c0 !- (u! 7n cer) .i /iec re 7n %ro%riul !0u cer. Co'i cei (in ,i ' (e %oi .#iu !# i r cei ce !# u 7n / r ! u (e(e!u-#ul r iului .i %ri,e!c (e l (i!# n'0 !ocie#0'ile 7ngerilor) %o# !%une c0 r iul e!#e ici ! u colo. 6 &ul %o #e /i co+% r # cu cel l lor&ilor) o/i'erilor .i cur#enilor (in#r-un % l # ! u o cur#e reg l0) c re) (e.i #r0ie!c !e% r 'i 7n % r# +en#ele .i c +erele lor) unul + i !u! .i l#ul + i :o!) !e /l0 #o#u.i l ol l#0 7n#r-un % l # ! u o cur#e) %reg0#i'i !0-l !lu:e !c0 %e rege (u%0 %u#erile lor. A!# r #0 ce !e 7n'elege %rin cu,in#ele lui Du+ne&eu3 40n casa ,atlui &eu sunt multe locauri. B (Io n 143 2) ! u %rin 4locuitorii raiuluiB ! u 4cerurile cerurilorB 7n >rooroci. (52) 60 /iec re !ocie# #e e!#e un r i l o !c r0 + i +ic0 reie!e (in / %#ul c0 /iec re !ocie# #e e lc0#ui#0 !u- o /or+0 cere !c0 c ce 7n#regului r i. $n r i) cei + i !#r0luci'i #r0ie!c 7n cen#ru) i r (e :ur 7+%re:urul lor %*n0 !%re li+i#e !e /l0) 7n#r-o or(ine + i %u'in %er/ec#0) cei + i %u'in !#r0luci'i) cu+ !e %o #e ,e(e .i 7n c %i#olul %rece(en# (n. 43). Acel .i lucru reie!e .i (in / %#ul c0 Du+ne&eu 7i 7n(ru+0 %e #o'i cei (in r i) c .i cu+ r /i un !ingur 7nger) .i !e+ene ) %e #o'i cei (in /iec re !ocie# #e. A!#/el) o 7n#re g0 !ocie# #e ngelic0 %o #e %0re !u- /or+ unui !ingur 7nger) cu+ +i- 7ng0(ui# Du+ne&eu !0 ,0(. 6*n( Du+ne&eu $n!u.i % re 7n +i:locul 7ngerilor) nu % re 7n co+%le9i# #e = ci c o Unic0 ?iin'0 !u- /or+0 ngelic0. Du+ne&eu e!#e (eci nu+i# 7nger 7n Cuvnt, l /el nu+in(u-!e .i o 7n#re g0 !ocie# #e. 5i" il) G ,ril .i R / el nu !un# (ec*# !ocie#0'i ngelice nu+i#e !#/el (in c u& /unc'iilor %e c re le 7n(e%line!c. (53) 6u+ o 7n#re g0 !ocie# #e nu e (ec*# un r i l o !c r0 + i +ic0) l /el) /iec re 7nger e un r i 7n +ini #ur0; !# %en#ru c0 r iul nu !e /l0 7n / r 7ngerului ci e 7nl0un#rul !0u. Regiunile l0un#rice le +in'ii lui !un# or*n(ui#e (u%0 /or+ r iului .i (eci !un# ( %# #e %en#ru %ri+ire #u#uror ele+en#elor r iului ce e9i!#0 7n / r ! . >e ce!#e le %ri+e.#e (u%0 c li# #e -inelui ce !e /l0 7n el (e l Du+ne&eu. >rin ur+ re) un 7nger e) (e !e+ene ) un r i. (54) $n nici un c & nu %o #e /i !%u! c0 r iul !e /l0 7n / r cui, ) ci (o r c0 e!#e 7n el; /iec re 7nger % r#ici%0 l r iul (in :urul !0u 7n ,ir#u#e r iului ce !e /l0 7n el. Ace!# lucru r #0 cl r c*# (e +ul# !e 7n.e l0 cel ce cre(e c0 #e 7n0l' l ceruri 7n!e +n0 (o r /i ri(ic # %rin#re 7ngeri) in(i/eren# (e n #ur ,ie'ii # le in#erio re) .i c0 r iul %o #e /i cce!i-il #u#uror %rin +il0 necon(i'ion #0; (e,0rul e!#e c0 ( c0 r iul nu !e /l0 .i 7n#r-o %er!o n0) ni+ic (in r iul ce o 7ncon:o r0 nu o %o #e %0#run(e) nici nu %o #e /i %ri+i# (e c0#re ce !# . 5ul'i 7+-r0'i.e &0 ce !#0 cre(in'0 .i %en#ru ce!# +o#i, %o# /i (u.i 7n r i) ( r o( #0 :un.i colo) ,i ' lor in#erio r0 /iin( con#r r0 celei 7ngerilor) g*n(urile li !e 7n#unec0 %*n0 ce :ung neg"io-i) i r ,oin' le e #*# (e &(runcin #0 7nc*# !e %o r#0 c ne-unii. $n#r-un cu,*n#) ( c0 cei ce u #r0i# 7n r0u# #e :ung 7n r i) !e !u/oc0 .i !e &- # !e+ene %e.#ilor !co.i (in %0 %e u!c #; ! u !e+ene ni+ lelor 7n ,i(. 2!#e (eci e,i(en# c0 r iul nu !e /l0 7n / r o+ului) ci 7n el. (55) @ ( #0 ce #o'i %ri+e!c r iul (in / r lor 7n /unc'ie (e n #ur r iului (in in#erior) 7l %ri+e!c .i %e Du+ne&eu 7n cel .i /el) %en#ru c0 =/er Di,in0 lui Du+ne&eu /or+e &0 r iul. I r c*n( Du+ne&eu !e r #0 7n ,reo !ocie# #e) !e r #0 7n cor( cu n #ur -inelui celei !ocie#0'i) .i (eci nicio( #0 l /el 7n (ou0 !ocie#0'i (i/eri#e. <u %en#ru c0 ce !#0 (i,er!i# #e !e /l0 7n Du+ne&eu) ci 7n cei c re $l ,0( 7n lu+in %ro%riului lor -ine. De !e+ene ) 7ngerii !un#
RAIUL I IADUL

19

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

in/luen' 'i l ,e(ere lui Du+ne&eu (u%0 /elul (r go!#ei lor; cei ce 7l iu-e!c + i (*nc) !un# + i (*nc /ec# 'i; i r cei ce 7l iu-e!c + i %u'in) !un# /ec# 'i 7n#r-o + i +ic0 +0!ur0; %e c*n( cei r0i ce !e /l0 7n / r r iului !un# 7ngro&i'i (e %re&en' Lui. 6*n( Du+ne&eu !e r #0 7n#r-o !ocie# #e) % re c un 7nger; ( r e!#e cl r (i!#in! (e ceil l'i 7ngeri %rin Di,ini# #e ce !#r0luce.#e (in 2l. (56) De !e+ene ) r iul e9i!#0 %re#u#in(eni un(e Du+ne&eu e!#e cuno!cu#) (or # .i iu-i#. E rie# #e /elurilor 7n c re 2l e!#e ,ener #) e9i!#en#0 ( #ori#0 , rie#0'ii -inelui 7n !ocie#0'i (i/eri#e) nu e un (e& , n# : ci un lucru -ene/ic; c0ci %er/ec'iune r iului e!#e re&ul# #ul celei , rie#0'i. 2!#e (i/icil (e e9%lic # li+%e(e cu+ (e %er/ec'iune r iului e!#e re&ul# #ul , rie#0'ii /0r0 /olo!i #er+eni i lu+ii 7n,0' #e; ( r cu :u#orul lor ,o+ %u#e e9%lic cu+ un 7n#reg %er/ec# e /or+ # (in %0r'i (i/eri#e. ?iec re 7n#reg e /or+ # (in %0r'i (i/eri#e) %en#ru c0 un 7n#reg ce nu r /i !#/el co+%u! nu r /i ni+ic) ne ,*n( nici o /or+0 .i (eci nici o c li# #e; ( r c*n( un 7n#reg e co+%u! (in %0r'i (i!#inc#e i r ce!#e !un# or(on #e 7n#r-o /or+0 %er/ec#0) !#/el 7nc*# /iec re % r#e !0 !e %o#ri,e !c0 cu celel l#e %rin#r-o 7n'elegere r+onio !0) #unci e %er/ec#. R iul e un 7n#reg co+%u! (in %0r'i (i!#inc#e r n: #e 7n ce + i %er/ec#0 /or+0) %en#ru c0 /or+ cere !c0 e ce + i %er/ec#0 (in#re #o #e. 2 e,i(en# c0 7n#re g %er/ec'iune 7.i re origine 7n r+oni %0r'ilor) (in #o #0 /ru+u!e'e ) %l0cere .i 7nc*n# re ce in/luen'e &0 #*# !i+'urile c*# .i +in#e 3 ce!#e e9i!#0 .i nu i&,or0!c (in l#0 !ur!0 (ec*# (in 7nge+0n re .i r+oni +ul#or %0r'i 7nge+0n #e .i r+onio !e) #*# 7n#r-o or(ine co-e9i!#en#0 c*# .i !ucce!i,0) .i nu (in#r-un 7n#reg /0r0 !#/el (e %0r'i. De ici %ro,er-ul c0 , rie# #e e /er+ec0#o re) .i e .#iu# c0 / r+ecul !0u (e%in(e (e n #ur , rie#0'ii. Din #o #e ce!#e !e %o #e ,e(e c 7n#r-o oglin(0 cu+ %er/ec'iune re&ul#0 (in , rie# #e) c"i r .i 7n ceruri; %en#ru c0 (in lucrurile ce e9i!#0 7n lu+e o-i.nui#0) (o r cele (in lu+e !%iri#u l0 %o# /i ,0&u#e c 7n#r-o oglin(0. (57) @rice !- !%u! (e!%re r i %o #e /i (e !e+ene !%u! (e!%re -i!eric0) %en#ru c0 -i!eric e r iul Do+nului %e %0+*n#. 29i!#0 +ul#e -i!erici .i #o#u.i /iec re e nu+i#0 -i!eric0 .i e!#e -i!eric0 #*# #i+% c*# -inele (r go!#ei .i l cre(in'ei (o+ne.#e 7n#r-7n! ; .i ici Du+ne&eu / ce (in %0r'i (i/eri#e un 7n#reg .i (eci o -i!eric0 (in + i +ul#e -i!erici. Acel .i lucru %o #e /i !%u! .i (e!%re +e+-rii -i!ericii 7n % r#icul r) %en#ru c0 !e !%une (e!%re -i!eric0) 7n gener l) c0 !e /l0 7n0un#rul .i nu 7n / r o+ului; .i /iec re o+ 7n c re Du+ne&eu e %re&en# 7n -inele (r go!#ei .i l cre(in'ei e!#e el 7n!u.i o -i!eric0. @rice !- !%u! (e!%re un 7nger ce %o r#0 r iul 7n in#eriorul !0u %o #e /i !%u! .i (e!%re un o+ ce %o r#0 -i!eric 7n el) %en#ru c0 e!#e o -i!eric0 7n +ini #ur0 %recu+ un 7nger e un r i 7n +ini #ur0; 7n#r- (e,0r !e %o #e !%une c0 un o+ ce %o r#0 -i!eric 7n el e!#e l r*n(ul lui un r i l /el c un 7nger) (eo rece o+ul /o!# cre # !0 !e 7n l'e l ceruri .i !0 (e,in0 7nger; !#/el) cel ce %ri+e.#e -ine (e l Du+ne&eu e!#e un o+-7nger. Aici r /i -ine !0 +en'ion0+ ce re o+ul 7n co+un cu 7ngerii .i ce re el .i nu u 7ngerii. @+ul re 7n co+un cu 7ngerii +in#e ! in#erio r0) c re l /el c lor) e /0cu#0 (u%0 !e+0n re r iului) .i (eci (e,ine !e+0n0#or r iului #*# #i+% c*# #r0ie.#e 7n -inele (r go!#ei .i l cre(in'ei. 6ee ce re o+ul i r 7ngerii nu %o!e(0) e!#e +in#e ! e9#erio r0 ce) !%re (i/eren'0) e /or+ #0 (u%0 !e+0n re lu+ii) .i 7n +0!ur 7n c re 7.i #r0ie.#e ,i ' 7n -un0# #e) lu+e (in el e !u-or(on #0 r iului .i e con(u!0 (e r i; .i #unci Du+ne&eu e %re&en# 7n +*n(ou0 l /el cu+ e %re&en# 7n r iul Lui; Du+ne&eu e %re&en# %re#u#in(eni 7n %ro%ri Lui @r(ine Di,in0 (eo rece Du+ne&eu e or(ine.

RAIUL I IADUL

20

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(58) $n ul#i+ul r*n( #re-uie o-!er, # c0) #unci c*n( un o+ %o r#0 r iul 7n#r-7n!ul) +in#e ! e cere !c0 nu nu+ i c 7n#reg ( r .i 7n /iec re (e# liu l ei; %en#ru c0 cel (e- l (oile /el e !e+0n0#or %ri+ului. Ace!# lucru reie!e (in / %#ul c0 /iec re e %ro%ri ! (r go!#e %recu+ e!#e .i %ro%ri ! (r go!#e c0l0u&i#o re; (r go!#e c0l0u&i#o re r*n(uie.#e cele + i (i/eri#e % r#icul ri#0'i .i in(uce %re#u#in(eni o !e+0n re cu !ine. $n ceruri) (r go!#e c0l0u&i#o re e (r go!#e %en#ru Du+ne&eu) (eo rece colo Du+ne&eu e iu-i# + i %re!u! (e #o #e. A. ( r colo) Du+ne&eu e 7n#reg 7n 7n#reg; 2l 7.i 7+% r#e in/luen' c0#re #o'i 7ngerii) 7i .e &0 7n or(ine (re %#0) .i 7i / ce !e+ene Lui) /or+*n( r iul %rin %ro%ri -i %re&en'0. Deci un 7nger e un r i 7n +ini #ur0) o !ocie# #e e un r i l o !c r0 + i l rg0 .i 7n#regul !ocie#0'ilor lu #e 7+%reun0 con!#i#uie un r i l ce + i + re !c r0. 60 r iul e /or+ # (e =/er Di,in0 lui Du+ne&eu .i c0 2l e!#e 7n#reg 7n 7n#reg) %o #e /i ,0&u# + i !u! (n. 7-12). (9)

6n)reg ! r#i .ri&i) c"!ec)i& #re 0"r+- +#n(59) ? %#ul c0 r iul %ri,i# colec#i, re /or+0 u+ n0 e un +i!#er 7nc0 ne7n'ele! 7n lu+e) ( r %er/ec# cuno!cu# 7n ceruri. 6uno .#ere ce!#ui (e,0r 7n #o #e (e# liile ! le e!#e /un( +en#ul in#eligen'ei ngelice; .i +ul'i l'ii (e%in( (e ce!# (e,0r) c re) li%!i'i (e el c /un( +en# co+un nu %o# %0#run(e cl r .i (i!#inc# 7n i(eile lor. $ngerii .#iu c0 #o #e cerurile .i !ocie#0'ile lor u /or+0 u+ n0) .i !#/el nu+e!c r iul 5 rele @+ .i @+ Di,in. Di,in %en#ru c0 =/er Di,in0 lui Du+ne&eu /or+e &0 r iul (,e&i + i !u!) n. 7-12). (60) 6ei ce nu u o i(ee cl r0 (e!%re lucrurile !%iri#u le .i cere.#i !un# inc % -ili !0 , (0 c0 ele u /or+0 .i !e+0n re u+ n0. 2i cre( c0 ele+en#ele %0+*n#e.#i .i + #eri le ce lc0#uie!c #ru%ul u+ n 7i / c %e o +eni cee ce !un# .i c0) /0r0 ce!#e ) o+ul nu e!#e o+. D r !0-i / ce+ !0 .#ie c0 o+ul nu e o+ ( #ori#0 #ru%ului !0u) ci (o r %en#ru c0 %o #e 7n'elege ce e (e,0r # .i %o #e (ori ce e -ine. Ace!#e %u#eri !%iri#u le .i cere.#i 7l / c %e el o+. >e l*ng0 ce !# ) e -ine .#iu# c0 in(i,i(u li# #e unui o+ (e%in(e (e n #ur ,oin'ei .i 7n'elegerii ! le; .i) (e !e+ene ) %o #e /i ,0&u# c0 #ru%ul !0u %0+*n#e!c e /0cu# %en#ru !er,i ,oin' .i 7n'elegere ! 7n lu+e .i %en#ru /i /olo!i# .i l co+ n( lor 7n !/er ul#i+0 n #urii. Din ce!# +o#i,) #ru%ul nu / ce ni+ic (e unul !ingur) ci e 7n +o( -!olu# con#rol # (e 7n'elegere .i ,oin'0; (eci #o# cee ce un o+ g*n(e.#e e9%ri+0 %rin li+-0 .i gur0 .i orice ,oie.#e / ce %rin #ru%ul .i +e+-rele ! le) !#/el 7nc*# 7n'elegere .i ,oin' !un# cele ce c'ione &0 .i nu #ru%ul (e unul !ingur. 2!#e (eci e,i(en# c0 ,oin' .i 7n'elegere 7l /or+e &0 %e o+ .i c0 ele u /or+0 u+ n0 (eo rece c'ione &0 !u%r celor + i in/i+e %0r'i le #ru%ului) l /el cu+ cee ce e l0un#ric c'ione &0 !u%r e9#eriorului; (eci) 7n ,ir#u#e ce!#or %u#eri) o+ul e nu+i# o+ l0un#ric .i !%iri#u l. $n!u.i r iul e!#e un !#/el (e o+ 7n ce + i gr n(io !0 .i + i %er/ec#0 /or+0. (61) Ace !# /iin( i(ee ngelic0 (e!%re o+) 7ngerii nu ( u #en'ie / %#elor ! le #ru%e.#i ci (o r ,oin'ei %rin c re #ru%ul /0%#uie.#e; ei nu+e!c ,oin' o+ului - o+ul 7n!u.i; .i 7n'elegere (e !e+ene ) #*# #i+% c*# c'ione &0 l uni!on cu ,oin' . (62) $ngerii nu ,0( #o#u.i r iul c 7n#reg 7n /or+ unui o+) (eo rece 7n#regul !0u e!#e %re , !# %en#ru 7l %u#e cu%rin(e cu ,e(ere ) ( r ,0( !ocie#0'i 7n(e%0r# #e) /or+ #e (in +ul#e +ii (e
RAIUL I IADUL

21

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

7ngeri) c unul cu ce !#0 /or+0; .i (in#r-o % r#e) o !#/el (e !ocie# #e ngelic0) ei (e(uc 7n#regul) (eci #o# li# #e r iului. 60ci 7n ce + i %er/ec#0 /or+0) 7n#regul e !i+il r cu %0r'ile) i r %0r'ile cu 7n#regul) !ingur (i/eren'0 (in#re ele /iin( cee c0 (i/er0 7n + gni#u(ine. $ngerii !%un c0 7n#regul r i % re 7n oc"ii Do+nului %recu+ le % re lor o !ingur0 !ocie# #e) (eo rece ?iin' Di,in0 (in l0c .ul =0u l0un#ric .i !u%re+ ,e(e #o#ul. (63) D #ori#0 /or+ei ! le u+ ne) r iul e con(u! (e Du+ne&eu l /el cu+ e con(u! un !ingur o+) (ic0 !e+ene unui 7n#reg. 2 -ine .#iu# c0 #ru%ul unui o+ e /or+ # (in#r-o + re , rie# #e (e %0r'i) #*# 7n gener l c*# .i 7n % r#icul r - 7n gener l (in +e+-re) org ne .i ,i!cere; i r 7n % r#icul r (in nenu+0r #e /i-re) ner,i .i , !e ! nguine) (ic0 +e+-ri 7n +e+-ri .i %0r'i 7n %0r'i - #o#u.i) o+ul) c*n( !e +i.c0) o / ce c unul. L /el .i r iul !u- con(ucere lui Du+ne&eu. (64) Co #e lucrurile (i/eri#e c'ione &0 7n o+ c unul %en#ru c0 nu e9i!#0 ni+ic 7n el c re !0 nu con#ri-uie l o -un0 /unc'ion re ! u c re !0 nu /ie (e ,reun /olo!. $n#regul /olo!e.#e %0r'ile i r %0r'ile /olo!e!c 7n#regul; c0ci 7n#regul e!#e /or+ # (in %0r'i) i r %0r'ile /or+e &0 7n#regul; .i 7n ce!# /el ele !e :u#0 reci%roc .i !un# co+-in #e 7n#r-o !#/el (e /or+0 7nc*# #o #e) lu #e #*# gener l c*# .i in(i,i(u l) %ri,e!c -inele 7n#regului. De cee c'ione &0 c unul. Co #e %0r'ile r iului /unc'ione &0 7n e9 c# cee .i /or+0) %en#ru c0 #o #e !un# (un #e l ol l#0 (u%0 /olo!ul %e c re 7l (uc) .i (eci cei ce nu !un# (e /olo! co+uni#0'ii !un# lung 'i (in r i) /iin( !#r0ini n #urii ! le. A /i /olo!i#or 7n!e +n0 (ori -un0!# re celorl l'i %en#ru -inele co+un; .i nu /i /olo!i#or 7n!e +n0 (ori -un0!# re celorl l'i nu %en#ru -inele co+un ci %en#ru cel %ro%riu. Ace.#i (in ur+0 !un# cei ce !e iu-e!c %e !ine + i %re!u! (e orice; ( r %ri+ii 7l iu-e!c %e Du+ne&eu (e !u%r #u#uror lucrurilor. De cee locui#orii r iului c'ione &0 c unul) i r !# nu ,ine (e l ei ci (e l Du+ne&eu; ei $l %ri,e!c c Unic0 =ur!0 #u#uror lucrurilor .i %ri,e!c 7+%0r0'i Lui c -inele co+un ce #re-uie %0r #. A!# !e !%une %rin cu,in#ele lui Du+ne&eu3 4#uta i mai nti mpr ia lui .umnezeu i dreptatea !ui i toate acestea se vor aduga vou. B (5 #ei 6. 33). A-i c0u# (re%# #e 7n!e +n0 c0u# -inele Lui. 6ei (in lu+e ce iu-e!c -inele '0rii lor + i +ul# (ec*# l lor %ro%riu .i -inele %ro %elui c %e l lor) !un# cei ce 7n ,i ' (e %oi c u#0 .i g0!e!c 7+%0r0'i lui Du+ne&eu) %en#ru c0 colo) 7+%0r0'i lui Du+ne&eu 'ine locul '0rii lor; i r cei ce 'in l / ce -ine l#or ) nu %en#ru !ine) ci %en#ru / ce -ine) 7.i iu-e!c %ro %ele) (eo rece 7n r i %ro %ele e!#e -inele. Co'i cei !e+0n0#ori !e /l0 7n 5 rele @+) (ic0 7n r i. n(ele-ne-e.c& (65) R iul) c 7n#reg) re /or+0 u+ n0 /iin( un o+ !%iri#u l-(i,in 7n ce + i +0re '0 7n#ruc"i% re) c"i r re!%ec#*n(u-i con#ururile) .i !#/el) r iul e 7+%0r'i#) !e+ene o+ului) 7n (i/eri#e co+%onen#e .i %0r'i c cele le o+ului) nu+i#e 7n +o( !i+il r. $ngerii .#iu 7n c re % r#e !e /l0 /iec re !ocie# #e) .i !%un c0 o nu+e !ocie# #e e!#e 7n c % ! u 7n cu# re %ro,incie (in c %; o l# 7n %ie%# ! u 7n#r-o regiune) %ie%#ului; i r l# 7n . le ! u 7n#r-o %ro,incie . lelor; .i . + i (e% r#e. $n gener l cerul !u%erior ! u cel (e- l #reile /or+e &0 c %ul %*n0 l g*#; cerul (e +i:loc ! u cel (e- l (oile /or+e &0 %ie%#ul %*n0 l . le .i genunc"i; i r %ri+ul ! u cel in/erior /or+e &0 %icio rele %*n0 l #0l%i .i -r 'ele %*n0 l (ege#e; c0ci -r 'ele .i +*inile !un# ul#i+ele %0r'i le o+ului (e.i !un# %l ! #e l #er l. 2!#e (eci e,i(en# (e ce e9i!#0 #rei ceruri. (66)

RAIUL I IADUL

22

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

=%iri#ele (in % r#e (e :o! r iului r0+*n /o r#e ui+i#e c*n( u( .i ,0( c e9i!#0 regiuni in/erio re .i !u%erio re le r iului; ele %o r#0 cee .i i(ee c o+ul (in lu+e) %re!u%un*n( c0 r iul nu re (ec*# regiuni !u%erio re) .i nu .#iu c0 %o&i'i cerurilor e !e+ene %o&i'iei +e+-relor) org nelor .i %0r'ilor in#erio re (in o+) (in#re c re unele !e /l0 (e !u%r i r l#ele (e(e!u-#; ! u c %o&i'i /iec0rui +e+-ru) org n ! u % r#e in#erio r0) (in#re c re unele !un# 7n0un#ru i r l#ele l e9#erior. A. ( r ele %o r#0 i(ei con/u&e 7n %ri,in' r iului. (67) L ce!#e lucruri leg #e (e r i ne ,o+ re/eri c l 5 rele @+ %en#ru c ) /0r0 ce !#0 in/or+ 'ie %reli+in r0) nu !e %o #e 7n'elege cee ce ur+e &0 /i !%u! (e!%re r i) nici nu !e %o #e conce%e o i(ee (i!#inc#0 !u%r /or+ei r iului) con:unc'iei lui Du+ne&eu cu r iul ! u r iului cu o+ul) in/lu9ului lu+ii !%iri#u le 7n ce o-i.nui#0 .i (e!%re ni+ic ce r %ri,i core!%on(en' lor. De!%re ce!#e lucruri ,o+ ,or-i 7n cee .i or(ine 7n cele ce ur+e &0. A+0nun#ele n#erio re u /o!# +en'ion #e (o r %en#ru runc lu+in0 !u%r lor.

(10)

5iec#re $"cie)#)e *in cer ri #re 0"r+- +#n(68) 6*#eo( #0 +i- /o!# ( # !0 ,0( c0 /iec re !ocie# #e r iului re /or+0 .i !e+0n re u+ n0. 29i!#0 o nu+i#0 !ocie# #e 7n c re !- u in!inu # +ul#e !%iri#e c re) /iin( i%ocri#e) u .#iu# cu+ !0 i+i#e % ren'ele (e 7ngeri i lu+inii. $n #i+% ce ce.#i i%ocri'i er u re%er 'i (e 7ngeri) + ,0&u# cu+ 7n#re g !ocie# #e %0re + i 7n#*i c un o-iec# in(i!#inc#) i r %oi cu+ lu /or+0 u+ n0) 7n!0 #o# in(i!#inc#) c 7n /in l !0 % r0 cl r c un o+. 6ei ce ,e u ce /or+0 u+ n0 .i c re o co+%une u er u %lini (e -inele celei !ocie#0'i. Re!#ul) cei ce nu ,e u /or+0 u+ n0 .i c re nu 7i % r'ine u) er u i%ocri'ii ce u /o!# lung 'i) %e c*n( ceil l'i u r0+ !; . !- /0cu# (e% r# : re . I%ocri'ii ,or-e!c .i c'ione &0 c ceil l'i) 7n!0 7.i +0!o r0 %ro%riul , n# : 7n #o #e. 2i ,or-e!c c 7ngerii (e!%re Du+ne&eu) r i) (r go!#e .i ,i '0 cere !c0; c'ione &0 c ceil l'i) !#/el 7nc*# % r /i 7n / %#0 cu+ !un# .i 7n ,or-0; ( r g*n(urile lor !un# l#/el) %en#ru c0 nu cre( ni+ic (in ce !%un .i nu (ore!c (ec*# -inele %ro%riu. Deci) c*n( / c -ine) 7l / c %en#ru ei) .i c"i r (e / c -ine .i %en#ru l'ii) nu (ore!c (ec*# !0 /ie ,0&u'i /0c*n(u-l) .i (eci 7l / c #o# %en#ru ei. (69) De !e+ene +i- /o!# ( # !0 ,0( c0 o 7n#re g0 !ocie# #e ngelic0) 7n %re&en' lui Du+ne&eu) % re c un !ingur o-iec# cu /or+0 u+ n0. 5i- %0ru# 7n 7n l# c0#re e!# un nor (e un l- !#r0luci#or cu nu n'e ro& lii) 7ncon:ur # (e !#ele +icu'e. 6o-or ) .i %e +0!ur0 ce co-or ) (e,ene + i !#r0luci#or %*n0 c*n( 7n (e%0r# re !e ,e(e 7n#r-o /or+0 u+ n0 %er/ec#0. 5icu'ele !#ele (in :ur er u 7ngeri c re %0re u c !#ele ( #ori#0 lu+inii e+ n #e (e Du+ne&eu. (70) Cre-uie o-!er, # c0 (e.i #o'i cei ce #r0ie!c 7n#r-o !ocie# #e r iului) c*n( !un# ,0&u'i 7+%reun0) % r c un o-iec# cu /or+0 u+ n0) nici o !ocie# #e nu re e9 c# cee .i /or+0 u+ n0 c l# . 2le (i/er0 %recu+ (i/er0 /e'ele %er!o nelor (in#r-o / +ilie) (in +o#i,ul e9%u! + i !u! (n. 47)) c0ci !e (eo!e-e!c (u%0 /elul (i/eri# l -inelui 7n c re #r0ie!c; c0ci !# (e#er+in0 /or+ lor. =ocie#0'ile (in cerul l0un#ric ! u !u%erior) .i + i le! cele (in cen#rul !0u) % r 7n ce + i %er/ec#0 .i ce + i /ru+o !0 /or+0 u+ n0.

RAIUL I IADUL

23

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(71) 2 (e+n (e re+ rc # / %#ul c0) cu c*# o !ocie# #e re + i +ul'i +e+-ri) #o'i c'ion*n( l uni!on) cu #*# + i %er/ec#0 e /or+ ! u+ n0; %en#ru c0 , rie# #e r*n(ui#0 7n#r-o /or+0 cere !c0 (0 n .#ere %er/ec'iunii) cu+ /o!# r0# # + i !u! (n. 56); i r +ul'i+ile %ro(uc , rie# #e. ?iec re !ocie# #e r iului cre.#e &ilnic l nu+0r) .i %e +0!ur0 ce cre.#e) !e %ro%ie #o# + i +ul# (e %er/ec'iune. A!#/el) nu (o r !ocie# #e ) ci .i r iul c 7n#reg !e %er/ec'ione &0) %en#ru c0 r iul e co+%u! (in !ocie#0'i (i/eri#e. Din +o+en# ce +ul'i+ile cre!c*n(e %er/ec'ione &0) e e,i(en# c*# (e +ul# !e 7n.e l0 cei ce cre( c0 r iul !e , 7nc"i(e c*n( , /i %lin. Di+%o#ri,0) r iul nu , /i nicio( #0 7nc"i!) (eo rece cu c*# (e,ine + i %lin) cu #*# + i + re 7i , /i %er/ec'iune . A!#/el) 7ngerii nu (ore!c ni+ic + i r&0#or (ec*# !0 %ri+e !c0 noi 7ngeri %rin#re ei. (72) ?iec re !ocie# #e) c*n( e %ri,i#0 colec#i,) % re 7n /or+0 u+ n0) %en#ru c0 r iul c 7n#reg re ce /or+0) cu+ !- r0# # 7n c %i#olul n#erior; .i %en#ru c0 7n ce + i %er/ec#0 /or+0) c ce r iului) %0r'ile !un# !e+ene 7n#regului) .i (i,i&iunile + i +ici !e+ene celor + i + ri. 6ele + i +ici (i,i&iuni .i %0r'i le r iului !un# !ocie#0'ile (in c re e /or+ #) i r ce!#e !un# r iuri l o !c r0 + i +ic0) cu+ %o #e /i ,0&u# + i !u! (51-58). Ace !#0 !e+0n re e!#e con!# n#0) %en#ru c0 7n ceruri -inele #u#uror e (eri, # (in#r-o unic0 (r go!#e c !ur!0 ! . Dr go!#e unic0 ce e !ur! 7n#regului -ine cere!c e (r go!#e (e Du+ne&eu (eri, #0 (in 2l 7n!u.i; (eci 7n#regul r iului 7n gener l) /iec re !ocie# #e + i %u'in gener l .i /iec re 7nger 7n % r#icul r !e !e +0n0 cu Du+ne&eu) cu+ /o!# (e: r0# # (n. 58). (11)

5iec#re 1nger #re " 0"r+- +#n- .er0ec)(73) $n cele (ou0 c %i#ole n#erio re !- r0# # c0 r iul c 7n#reg .i) 7n cel .i /el) /iec re !ocie# #e (in ceruri) re /or+0 u+ n0; (in l n'ul r 'iunii 7n in# # ici) ur+e &0 c0 cel .i lucru e (e,0r # %en#ru /iec re 7nger. 6u+ r iul re /or+0 u+ n0 l ce + i 7n l#0 #re %#0 .i /iec re !ocie# #e cerului l o !c r0 + i +ic0) l /el) .i /iec re 7nger re /or+0 u+ n0; (eo rece 7n ce + i %er/ec#0 /or+0) c ce r iului) 7n#regul e !e+ene /iec0rei %0r'i .i /iec re % r#e e !e+ene 7n#regului. I r !# %e #e+eiul c0 r iul e!#e o co+uni# #e ce 7+% r#e #o#ul cu /iec re (in locui#orii !0i) .i /iec re locui#or %ri+e.#e #o# ce re (e l ce !#0 co+uni# #e. Un 7nger e un r i 7n +ini #ur0 %en#ru c0 e un reci%ien# l #u#uror lucrurilor cere.#i) cu+ /o!# r0# # + i !u! 7n !ec'iune cu,eni#0. Deci .i o+ul) 7n +0!ur 7n c re %ri+e.#e r iul 7n el) e!#e un !e+ene reci%ien# (,e&i + i !u! n. 57). Ace!# lucru e (e!cri! 7n A%oc li%!0 %rin ce!#e cu,in#e3 4A msurat zidul s+ntului Ierusalim i a gsit o sut patruzeci i patru de col i msura unui om, adic a unui nger B (213 17). Ieru! li+ul (e!%re c re !e ,or-e.#e ici e!#e 1i!eric lui Du+ne&eu) .i 7n#r-un !en! + i e9#in!) r iul; &i(ul lui e (e,0rul ce 7l %ro#e:e &0 (e ! l#ul / l!i#0'ilor .i r0ului; nu+0rul (e o !u#0 % #ru&eci .i % #ru (eno#0 7n#regul -ine .i (e,0r 7n #o# li# #e lor; +0!ur e c li# #e ! ; o+ul e!#e reci%ien#ul 7n#regului -ine .i (e,0r 7n gener l .i 7n % r#icul r .i (eci l r iului; .i (in +o+en# ce un 7nger e!#e .i el un o+ ( #ori#0 ce!#or ( ruri) !e !%une3 4msura unui om, adic a unui nger B. Ace!# e!#e !en!ul !%iri#u l l ce!#or cu,in#e. ?0r0 o cuno .#ere celui !en!) cine r %u#e 7n'elege ce !e !%une %rin &i(ul !/*n#ului Ieru! li+ /iin( .+0!ur unui o+) (ic0 unui 7ngerBA (74) D r !0 ,or-i+ (e!%re %ro%ri -+i e9%erien'0. Ar ,0&u# (e +ii (e ori c0 7ngerii !un# /or+e u+ ne ! u o +eni. A+ ,or-i# cu ei c (e l un o+ l l#ul) c*#eo( #0 (o r eu unul) i r
RAIUL I IADUL

24

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

l#eori cu + i +ul'i l ol l#0) .i nicio( #0 nu + ,0&u# ce, 7n /or+ lor c re !0 (i/ere (e ce unui o+. 5- + 7n#re- # uneori ( c0 cu+, + /o!# 7n.el # (e ilu&ii ! u (i!%o&i'ii ,i&ion re) ( r #o#u.i +i- /o!# ( # ! 7i ,0( c*n( er + co+%le# #re &) 7n e9erci'iul /iec0rui !i+# /i&ic) cu +in#e cl r0 .i li+%e(e. Le- + !%u! .i eu c0 o +enii (in lu+e cre.#in0 !un# #*# (e ignor n'i 7n %ri,in' 7ngerilor .i !%iri#elor) 7nc*# 7i cre( /i +in'i /0r0 /or+0 ! u + i +ul# g*n(uri) %e c re nu 7i ,0( (ec*# c %e ce, !u-#il ce %o!e(0 un %rinci%iu ,i# l; .i (eo rece ei nu le #ri-uie !%iri#elor ni+ic u+ n 7n / r / cul#0'ii (e g*n(ire) cre( c0 ce!#e nu %o# ,e(e %en#ru c0 nu u oc"i; nici u&i) %en#ru c0 nu u urec"i; nici ,or-i %en#ru c0 nu u nici gur ) nici li+-0. $ngerii u re%lic # c0 .#iu (e e9i!#en' unor !#/el (e cre&uri 7n lu+e) .i cu (eo!e-ire %rin#re cei 7n,0' 'i) .i (e !e+ene ) !%re ui+ire lor) 7n r*n(ul clerului. Au con!i(er # un #e+ei %en#ru ce!# lucru) / %#ul c0 7n,0' 'ii) c re !un# .i con(uc0#orii lu+ii) u (e,i # i(ee 7ngerilor .i !%iri#elor) g*n(i#0 %rin %ri!+ i(eilor !en&ori le le o+ului e9#erior; i r cei ce g*n(e!c !#/el) ne/iin( lu+in 'i (e i(ee gener l0 i+%l n# #0 7n /iec re) #re-uie (in nece!i# #e !0 in,en#e&e !#/el (e /ic'iuni) %en#ru c0 i(eile !en&ori le le o+ului e9#erior 7n'eleg (o r ce !e /l0 7n n #ur0 .i ni+ic (in cee ce #r n!cen(e n #ur ) .i (eci ni+ic leg # (e lu+e !%iri#u l0. Ace!# +o( eron # (e g*n(i (e!%re 7ngeri !- e9#in! (e l ce!#e u#ori#0'i con(uc0#o re !%re l'ii) c re nu u g*n(i# %en#ru !ine) ( r c re .i- u 7+%ru+u# #) o%iniile (e l %ri+ii) (o%#*n(u-le c r#icole (e cre(in'0; .i) re,0&*n(u-le + i %oi 7n %ro%riile lor +in'i) %o# (o r cu (i/icul# #e !0 renun'e l ele) . 7nc*# r0+*n cu ce + i + re % r#e (in#re ele .i le (o%#0. 2i u !%u! + i (e% r#e) c0 cei !i+%li 7n cre(in'0 .i 7n ini+0 nu ,e"icule &0 !e+ene i(ei leg #e (e 7ngeri; ci !e g*n(e!c l ei c l o +eni cere.#i; ce.#i nu u !#in!) %rin eru(i'ie) lu+in %rin!0 (e ei 7n cer) .i nici +0c r nu %o# conce%e ce, /0r0 o /or+0. >en#ru ce!# +o#i,) 7ngerii (in -i!erici) /ie !cul%# 'i ! u %ic# 'i) !un# 7n#o#(e un re%re&en# 'i c o +eni. 6*# (e!%re cee ce e #ri+i! (in r i) u !%u! c0 e!#e =/er Di,in0 re,0r!*n(u-!e 7n cei ce !un# 7n -inele cre(in'ei .i l ,ie'ii. ingerii-cerului.ro (75) Din 7n#re g +e e9%erien'0) c re !- e9#in! (e- lungul + i +ul#or ni) %o# (ecl r .i /ir+ !ole+n c0 7ngerii) 7n %ri,in' /or+ei lor) !un# 7n /iec re (e# liu o +eni; c0 ei u o / '0) oc"i) urec"i) un #ru%) -r 'e) +*ini .i %icio re; c0 ,0() u( .i (i!cu#0 7n#re ei) .i) 7n#r-un cu,*n# c0 nu le li%!e.#e ni+ic (in ce re un o+) 7n / r0 (e #ru%ul + #eri l. I- + ,0&u# 7n %ro%ri lor lu+in0 c re (e%0.e.#e cu +ul# 7n in#en!i# #e lu+in +ie&ilor (in lu+e; .i 7n ce lu+in0) #o #e #r0!0#urile lor %u#e u /i ,0&u#e + i cl r .i + i (i!#inc# (ec*# /e'ele o +enilor (e %e %0+*n#. De !e+ene +i- /o!# ( # !0 ,0( un 7nger (in cerul l0un#ric. ? ' ! er cu +ul# + i !#r0luci#o re .i + i +inun #0 (ec*# /e'ele 7ngerilor (in cerurile in/erio re. L- + o-!er, # cu #en'ie .i ,e o /or+0 u+ n0 7n 7n#re g ei %er/ec'iune. (76) Cre-uie o-!er, # c0 7ngerii nu %o# /i ,0&u'i (e o+ cu oc"ii #ru%ului !0u ci (o r cu cei i !%iri#ului (in el; !%iri#ul !0u !e /l0 7n lu+e !%iri#u l0 i r #o #e lucrurile #ru%ului !un# 7n ce n #ur l0. Do r cele !e+0n0#o re !e %o# %ri,i reci%roc) ( #ori#0 %er!%ec#i,ei (in c re !un# %ri,i#e. >e l*ng0 !# ) oricine .#ie c0 oc"iul) org nul ,e(erii #ru%e.#i) e!#e #*# (e !l - 7nc*# nu %o #e ,e(e nici +0c r o-iec#e + i +ici (in n #ur0 (ec*# cu :u#orul +icro!co%ului) cu #*# + i %u'in %o #e (i!#inge o-iec#e ce !e /l0 (e !u%r !/erei n #urii) cu+ r /i #o #e lucrurile (in lu+e !%iri#u l0. Co#u.i) ce!#e %o# /i ,0&u#e (e o+ #unci c*n( !e re#r ge (in ,e(ere #ru%ului .i c*n( oc"ii !%iri#ului !0u !un# (e!c"i.i) lucru ce !e %ro(uce %e loc 7n cli% 7n c re Du+ne&eu (ore.#e c o+ul !0 %0#run(0 lucrurile !%iri#u le. $n cel +o+en#) el nu e (eloc con.#ien# c0 nu le ,e(e cu oc"ii #ru%ului. $n ce!# /el u /o!# ,0&u'i 7ngerii (e c0#re A,r +) Lo#) 5 no " .i (e >rooroc. Co# . /o!# ,0&u# Do+nul (e (i!ci%oli (u%0 7n,iere. Co# 7n cel .i +o( + ,0&u# .i eu 7ngeri. >en#ru c0 %ro/e'ii u ,0&u# !#/el) u /o!# nu+i'i cl r,0&0#ori .i o +eni i c0ror oc"i !un# (e!c"i.i (I = +uel 93 9; <u+-. 243 3); i r cee ce iRAIUL I IADUL

25

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

/0cu# !0 , (0 !#/el /o!# nu+i# 4(e!c"i(ere oc"ilorB. A!# !- 7n#*+%l # .i cu !er,i#orul lui 2li!ei) un(e ci#i+3 4$lisei s-a rugat, i a zis/ .oamne, desc'ide-i oc'ii s vad, iar .umnezeu a desc'is oc'ii slu5itorului, care a vzut muntele plin de cai i de care de +oc mpre5urul lui $liseiB (II Regi 63 17). (77) =%iri#ele -une) cu c re + (i!cu# # %e ce !#0 #e+ u /o!# 7n(urer #e c*n( u u&i# c*#0 ignor n#0 e9i!#0 7n -i!eric0 %ri,in( n #ur r iului) !%iri#elor .i 7ngerilor; .i +- u 7n!0rcin # %lini (e in(ign re !0 (ecl r c0 ei nu !un# +in'i /0r0 /or+0) nici (ieri (e ,*n#) ci o +eni 7n /or+0) .i c0 ,0() u( .i !i+# l /el c o +enii (in lu+e. (12)

R#i ! #re7 #)/) 1n gener#! c/) 2i 1n .#r)ic !#r7 0"r+- +#n*#)"ri)- +#ni)-3ii *i&ine # ! i D +ne,e
(78) 60 r iul re #*# 7n gener l c*# .i 7n % r#icul r /or+0 u+ n0 ( #ori#0 u+ ni#0'ii (i,ine lui Du+ne&eu ur+e &0 c o conclu&ie #o# cee ce /o!# !%u! 7n c %i#olele n#erio re; + r0# #3 - 1. 60 Du+ne&eu e!#e =#0%*nul 6erurilor. 2. 60 !/er Di,in0 lui Du+ne&eu /or+e &0 r iul. 3. 60 r iul e /or+ # (in nenu+0r #e !ocie#0'i) i r /iec re !ocie# #e e un r i l o !c r0 + i +ic0 .i /iec re 7nger e un r i 7n +ini #ur0. 4. 60 r iul uni,er! l) %ri,i# colec#i,) re /or+0 u+ n0. 5. 60) (e !e+ene ) /iec re !ocie# #e r iului re /or+0 u+ n0. 6. 60 /iec re 7nger re o /or+0 u+ n0 %er/ec#0. Ace!#e %ro%o&i'ii ne 7n(re %#0 !%re conclu&i c0 .i ?iin' Di,in0 ce cree &0 r iul re /or+0 u+ n0. (79) 6 . !# u lucrurile +i- /o!# (o,e(i# %rin %ur0 e9%erien'0) (in c re ,oi (e&,0lui cu+ o % r#e. <ici un 7nger (in ceruri nu ,e(e ?iin' Di,in0 l#/el (ec*# 7n /or+0 u+ n0; i r cei ce !e /l0 7n cerurile 7n l#e nici +0c r nu %o# conce%e ?iin' Di,in0 l#/el. <ece!i# #e unei !#/el (e conce%'ii ,ine (e l 7n!0.i =/er Di,in0 ce !e re, r!0 7n +in'ile lor .i (e !e+ene (in /or+ r iului) 7n cor( cu c re 7.i (i/u&e &0 g*n(urile; /iec re g*n( l 7ngerilor !e (i/u&e &0 7n :urul lor) .i ei !e -ucur0 (e in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune 7n %ro%or'ie cu ce !#0 (i/u&ie. De cee #o'i cei (in r i 7l recuno!c %e Du+ne&eu) %en#ru c0 nu e9i!#0 l#0 U+ ni# #e Di,in0 7n / r Lui. Ace!#e lucruri nu +i- u /o!# (o r !%u!e (e 7ngeri ci +i- /o!# 7ng0(ui# .i +ie !0 le !i+# #unci c*n( + /o!#) 7n0l' # 7n !/er in#erio r0 r iului. 2!#e (eci e,i(en# c0) cu c*# 7ngerii !un# + i 7n'ele%'i) cu #*# + i li+%e(e !i+# ce!# (e,0r; .i !# le %er+i#e !0 7l , (0 %e Du+ne&eu; Du+ne&eu !e r #0 7n#r-o /or+0 ngelic0 Di,in0) cee .i cu /or+ u+ n0) (o r celor ce recuno!c .i cre( 7n#r-o ?iin'0 Di,in0 ,i&i-il0; ( r nu .i celor ce ,enere &0 o Di,ini# #e in,i&i-il0) %en#ru c0 %ri+ii 7.i %o# ,e(e =#0%*nul) %e c*n( ceil l'i nu 7l ,0( %e- l lor. (80) Din +o+en# ce 7ngerii nu %erce% o Di,ini# #e in,i&i-il0) ! u cu+ !%un ei) li%!i#0 (e /or+0) ( r ,0( o ?iin'0 Di,in0 cu /or+0 u+ n0) !un# o-i.nui'i !0 !%un0 c0 (o r Du+ne&eu e!#e o+ .i c0 ei #o'i !un# o +eni %rin (eri, 'ie (e l 2l; .i c0 /iec re e o+ #*# #i+% c*# $l %ri+e!c 7n ei. >rin %ri+ire lui Du+ne&eu 7n ei) 7n'eleg %ri+ire -inelui .i (e,0rului ce ,in (e l 2l) c0ci Du+ne&eu e!#e %ro%riu-I -ine .i %ro%riu-I (e,0r. 2i nu+e!c !# 7n'ele%ciune .i in#eligen'0 .i !%un c0 #o'i .#iu c0 in#eligen' .i 7n'ele%ciune 7l / c %e o+ cee ce e!#e .i nu l#ce, . Ace!# (e,0r e li+%e(e (in /elul cu+ % r 7ngerii (in cerurile l0un#rice ce #r0ie!c 7n -ine .i (e,0r (e l Du+ne&eu .i (eci 7n 7n'ele%ciune .i in#eligen'0; ei u o /or+0 u+ n0 /ru+o !0 .i %er/ec#0) %e c*n( 7ngerii (in cerurile (e + i :o! u o /or+0 + i %u'in %er/ec#0 ! u
RAIUL I IADUL

26

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

/ru+o !0. D r 7n i ( !i#u 'i e e9 c# %e (o!. Locui#orii !0i) c*n( !un# ,0&u'i 7n lu+in r iului) r r % r c o +eni; ei % r c +on.#ri3 ce.#i nu #r0ie!c 7n -ine .i (e,0r) ci 7n r0u .i / l!i# #e) .i (eci 7n o%u!ele in#eligen'ei .i 7n'ele%ciunii. >e ce!# +o#i,) ,i ' lor nu e nu+i#0 ,i '0) ci +o r#e !%iri#u l0. (81) 6u+ r iul) #*# 7n gener l c*# .i 7n % r#icul r) re /or+0 u+ n0 (eri, #0 (in U+ ni# #e Di,in0 lui Du+ne&eu) 7ngerii !%un c0 !e /l0 7n Du+ne&eu; i r unii c0 !un# 7n Cru%ul Lui; %rin !# 7n'eleg c0 !un# 7n -inele (r go!#ei = le) cu+ 7n!u.i Du+ne&eu (0 7n,0'0#ur03 4)mne i n &ine, iar $u voi rmne n voi. .up cum mldi a nu poate s aduc road de la sine, dac nu rmne n vi , tot aa nici voi nu pute i s aduce i road dac nu rmne i n &ine% cci, despr i i de &ine nu pute i +ace nimic. )mne i n dragostea &ea. .ac pzi i poruncile &ele, ve i rmne n dragostea mea B (Io n 153 410). (82) Ace !# /iin( %erce%'i ?iin'ei Di,ine 7n ceruri) e!#e nor+ l c /iec re o+ c0rui +in#e e 7n 7n'ele%ciune !u- in/luen'0 cere !c0) !0 g*n(e !c0 l Du+ne&eu 7n /or+0 u+ n0. L /el g*n(e u !#r0+o.ii .i l /el g*n(e!c +o(ernii) #o'i cei (inl0un#rul ! u (in / r -i!ericii. 6ei !i+%li $l ,0( 7n g*n( c un o+ -0#r*n 7ncon:ur # (e !#r0lucire. D r ce !#0 %erce%'ie /o!# !#*r%i#0 (e c0#re cei ce !- u 7n(e%0r# # (e in/luen' r iului) - &*n(u-!e %e %ro%ri lor in#eligen'0 ! u #r0in( 7n r0u. 6ei ce u !#*r%i#-o %rin in#eligen'0 u#o-cen#r #0 nu ,or ,e (ec*# un Du+ne&eu in,i&i-il; i r cei ce #r0ie!c 7n r0u nu ,or ,e nici un Du+ne&eu. <ici unul (in#re ei nu .#ie c0 e9i!#0 !#/el (e %erce%'ii e!en'i le) (in +o+en# ce nu e9i!#0 %en#ru ei; #o#u.i ce!# e!#e %re (i,inul (e,0r cere!c ce !e re, r!0 %ri+ul (in ceruri 7n o+) (eo rece o+ul e n0!cu# %en#ru r i .i nici unul nu %0#run(e colo /0r0 ,e o i(ee corec#0 (e!%re ?iin' Di,in0. (83) Deci cel ce nu 7+%0r#0.e.#e i(ee cere !c0 (e!%re ?iin' Di,in0 ce cree &0 r iul) nu %o #e /i 7n0l' # nici %*n0 l cel + i (e :o! %r g l r iului. I+e(i # ce !e %ro%ie (e el) !i+#e o %u#ernic0 re&i!#en'0 .i re%ul!ie) %en#ru c0 +in#e ! in#erio r0 ce r #re-ui !0 /ie (e!c"i!0 %en#ru %ri+ire r iului nu re /or+ ce!#ui .i (eci !e 7nc"i(e; .i !e 7nc"i(e cu #*# + i +ul# cu c*# !e %ro%ie (e el. Ace!# lucru !e 7n#*+%l0 cu +ul'i (in !*nul -i!ericii c re 7l ne g0 %e Du+ne&eu .i cu cei c re) c !ocinienii) 7i ne g0 Di,ini# #e . D r ce !e 7n#*+%l0 cu +ul'i+e celor n0!cu'i 7n / r -i!ericii .i c re) ne ,*n( Cuvntul =0u) nu .#iu ni+ic (e!%re Du+ne&eu) !e , ,e(e 7n % ginile ur+0#o re. (84) 2!#e li+%e(e c0 cei ,ec"i g*n(e u ?iin' Di,in0 c o+) ( #ori#0 % ri'iei ! le 7n / ' lui A,r +) Lo#) Io!u ) Gi(eon) 5 noe) !o'iei ! le .i l#or c re) (e.i l- u ,0&u# %e Du+ne&eu c o+) 7l (or u c %e =#0%*nul Uni,er!ului) nu+in(u-l =#0%*nul cerurilor .i l %0+*n#ului) ! u Ie"o, . 60 A,r + L- ,0&u# %e Du+ne&eu) 2l 7n!u.i (0 7n,0'0#ur0 7n Io n (83 56); .i c0 #o# %e 2l L- u ,0&u# .i l'ii e e,i(en# (in cu,in#ele Lui3 4 1imeni n-a vzut vreodat pe .umnezeu, nici nu i-a auzit glasul, nici nu i-a vzut +a a B (Io n 13 18; 53 37). (85) Do r cu + re (i/icul# #e %o# 7n'elege c0 Du+ne&eu e!#e o+ cei c re :u(ec0 #o #e lucrurile %rin %ri!+ i(eilor !en&i#i,e le o+ului e9#erior. 60ci un !#/el (e o+ g*n(e.#e ?iin' Di,in0 l /el cu+ g*n(e.#e lu+e .i lucr0rile (in e ; . ( r el nu %o #e conce%e l#/el un @+ Di,in .i =%iri#u l) (ec*# c %e un o+ cor%or l o-i.nui#; . #r ge conclu&i c0) ( c0 Du+ne&eu r /i o+) r ,e +0ri+e uni,er!ului; .i ( c0 r gu,ern r iul .i %0+*n#ul) r / ce-o %rin in#er+e(iul +ul#or !u-or(on 'i) 7n + nier regilor ce!#ei lu+i. D c0 i !- r !%une c0 7n r i
RAIUL I IADUL

27

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

!% 'iul nu e conce%u# l /el c 7n lu+e) nu r 7n'elege; c0ci el nu n #ur l .i %o #e conce%e (o r !% 'iul ce 7l re 7n / ' oc"ilor; ( r g*n(e.#i 7n ce!# /el lucrurile %ri,i#o re l r i. =% 'iul 7n r i nu e l %en#ru c0 cel (in lu+e e /i9 .i (eci +0!ur -il; 7n!0 7n r i nu e +0!ur #. Eo+ !%une + i +ul#e (e!%re !# c*n( ,o+ :unge !0 #i+% 7n lu+e !%iri#u l0.

%o #e g*n(i (ec*# ce e r /i o + re gre.e l0 !0 /el c !% 'iul (in lu+e) . ) .i (eci nu %o #e /i ,or-i+ (e!%re !% 'iu .i

5 i %oi) oricine .#ie c*# (e (e% r#e %o #e ,e(e oc"iul) %*n0 l !o re .i l !#ele) c re !un# l o #*# (e + re (e%0r# re. 6el ce g*n(e.#e + i (*nc .#ie c0 ,e(ere in#erio r0) (ic0 ce g*n(ului) %0#run(e + i (e% r#e) .i c0 o ,e(ere 7nc0 + i l0un#ric0 re o r &0 +ul# + i l rg0. 6e %o #e /i #unci (incolo (e %ri,ire Di,in0 c re e!#e ce + i 7n l#0 .i + i %0#run&0#o re (in#re #o #eA A!# !e 7n#*+%l0 (eo rece g*n(ul re o r &0 #*# (e + re 7nc*# #o #e lucrurile (in r i !un# co+unic #e /iec0rui locui#or (e colo) /iin( #o #e lucruri le =/erei Di,ine ce cree &0 .i u+%lu r iul) cu+ /o!# r0# # + i !u!. (86) Locui#orii r iului !un# ui+i'i (e / %#ul c0 o+ul !e con!i(er0 in#eligen# #unci c*n() g*n(in( (e!%re Du+ne&eu) g*n(e.#e l ce, in,i&i-il) (ic0 inco+%re"en!i-il !u- orice /or+0; .i c0 7i con!i(er0 %e cei ce g*n(e!c l#/el nein#eligen'i .i o +eni !i+%li) %e c*n( (e,0rul e!#e #oc+ i %e (o!. $ngerii !%un3 46ei ce !e con!i(er0 in#eligen'i !0 !e 7n#re-e ( c0 nu cu+, %ri+e!c n #ur c %e Du+ne&eu; unii) n #ur0 c e!en'0 ,e(erii i r l'ii) n #ur0 7n !cun&i.urile ei. =un# ei o re #*# (e or-i 7nc*# !0 nu .#ie ce e!#e Du+ne&eu) ce e un 7nger) ce e un !%iri#) ce e %ro%riul lor !u/le# ce #r0ie.#e (u%0 +o r#e .i ce e!#e ,i ' r iului 7n o+A i nu !un# o re ei l /el (e ignor n'i 7n l#e %ri,in'e in#elec#u leA Co#u.i) cei %e c re 7i nu+e!c !i+%li .#iu #o #e ce!#e lucruri 7n /elul lor. 2i u o conce%'ie (e!%re Du+ne&eul lor) c0 e!#e o ?iin'0 Di,in0 cu /or+0 u+ n0; (e!%re un 7nger c0 e!#e un o+ cere!c; (e!%re %ro%riul lor !u/le# ce re !0 #r0i !c0 (u%0 +o r#e c0 (e,ine + i %oi un 7nger; .i (e!%re ,i ' r iului 7n o+ c0 e ,i ' #r0i#0 (u%0 %rece%#ele Di,ineB. >e ce.#i 7i nu+e!c 7ngerii in#eligen'i .i %o#ri,i'i %en#ru r i) i r %e ceil l'i) (i+%o#ri,0) nein#eligen'i. (13)

E4i$)- " c"re$."n*en3- 1n)re )"#)e ! cr ri!e *in r#i 2i )"#)e ! cr ri!e "+ene2)i
(87) $n &iu (e &i nu !e .#ie ce !#/el (e core!%on(en'e e9i!#0. Ace !#0 ignor n'0 e c u& #0 (e +ul#e +o#i,e; 7n!0 c u& + :or0 e c0 o+ul !- !e% r # (e r i %rin (r go!#e (e !ine .i (e lu+e. 6el ce !e iu-e.#e %e !ine .i lu+e + i %re!u! (e #o #e) 7n(r0ge.#e (o r lucrurile lu+e.#i) %en#ru c0 ce!#e 7i li+en#e &0 !i+'urile e9#erio re .i 7i ! #i!/ c +in#e in/erio r0) .i re!%inge lucrurile !%iri#u le ce +ul'u+e!c !i+'urile in#erio re .i / r+ec0 !u/le#ul) el (0 ce!#e lucruri (e o % r#e !%un*n( c0 !un# %re 7n l#e %en#ru 7n'elegere unui o+. 6u #o#ul l#/el !e 7n#*+%l cu cei ,ec"i) (eo rece %en#ru ei .#iin' core!%on(en'elor er .#iin' + :or0. >rin in#er+e(iul ei u (e,eni# + i in#eligen'i .i 7n'ele%'i) i r cei (in lu+e -i!ericii co+unic u cu r iul; .#iin' core!%on(en'elor e!#e o .#iin'0 ngelic0. 6ei + i ,ec"i o +eni) c re er u o +eni cele.#i) 7.i - & u g*n(urile %e core!%on(en'e) l /el cu+ / c 7ngerii. De cee ei %u#e u ,or-i cu 7ngerii .i Du+ne&eu 7n!u.i le %0re (e! .i 7i in!#rui . D r 7n &iu (e &i) ce .#iin'0 e!#e 7n 7n#regi+e %ier(u#0) !#/el 7nc*# nici +0c r nu !e + i .#ie ce e!#e core!%on(en' . (88)
RAIUL I IADUL

28

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

?0r0 cuno .#ere cee ce e!#e core!%on(en' ) ni+ic nu %o #e /i li+%e(e .#iu# (e!%re lu+e !%iri#u l0; nici (e!%re in/luen' ! !u%r lu+ii o-i.nui#e; nici +0c r rel 'i (in#re lu+e !%iri#u l0 cu ce n #ur l0 nu %o #e /i 7n'ele !0; .i ni+ic nu %o #e /i .#iu# (e!%re !%iri#ul o+ului) nu+i# !u/le# .i in/luen' ! !u%r #ru%ului; .i nici (e!%re e9i!#en' o+ului (u%0 +o r#e; e!#e (eci nece! r !0 e9%lic n #ur .i c li# #e core!%on(en'ei. A!#/el) ,o+ %reg0#i c le %en#ru cee ce ur+e &0. (89) $n %ri+ul r*n( (eci) !e , !%une ce e!#e (e / %# core!%on(en' . $n#re g lu+e o-i.nui#0 7i core!%un(e lu+ii !%iri#u le) nu (o r 7n gener l ci .i 7n % r#icul r. Deci) orice lucru (in lu+e o-i.nui#0 ce 7.i (eri,0 e9i!#en' (in ce !%iri#u l0) !e !%une c0 e!#e core!%on(en#ul celuil l#. Cre-uie o-!er, # c0 lu+e o-i.nui#0 e9i!#0 .i !u-&i!#0 ( #ori#0 lu+ii !%iri#u le) e9 c# cu+ un e/ec# 7.i ( #ore &0 e9i!#en' c u&ei ! le e/icien#e. Co# cee ce !e /l0 !u- !o re .i %ri+e.#e (e l el c0l(ur0 .i lu+in0 e nu+i# lu+e o-i.nui#0) .i #o #e lucrurile ce e9i!#0 ( #ori#0 lui % r'in ce!#ei lu+i. >e c*n( r iul e!#e lu+e !%iri#u l0 .i #o #e lucrurile cere.#i % r'in ce!#ui . (90) Din +o+en# ce o+ul e!#e #*# un r i c*# .i o lu+e 7n +ini #ur0) /or+ # (u%0 #i% rul 7n#regului r i .i 7n#regii lu+i (,e&i + i !u!) n. 57)) re (eci 7n el o lu+e !%iri#u l0 .i un o-i.nui#0. Regiunile in#erio re le +in'ii ! le ce !un# leg #e (e 7n'elegere .i ,oin' ! con!#i#uie lu+e lui !%iri#u l0; i r regiunile e9#erio re le +in'ii) c re !un# leg #e (e !i+'urile .i c'iunile ! le #ru%e.#i) /or+e &0 lu+e o-i.nui#0. A. ( r #o# ce e9i!#0 7n ce lu+e o-i.nui#0) ce #ru%ului cu !i+'uri .i c'iuni .i 7.i (eri,0 e9i!#en' (in ce !%iri#u l0) ce +in'ii cu 7n'elegere .i ,oin'0) e!#e nu+i# core!%on(en#ul !0u. (91) < #ur ce!#ei core!%on(en'e %o #e /i ,0&u#0 c"i r %e / ' o+ului. >e o / '0 ce nu /o!# 7n,0' #0 !0 !e !cun(0) #o #e !en#i+en#ele +in'ii !e 7n.iruie ,i&i-il 7n#r-o /or+0 n #ur l0) 7n (e,0r # lor i+ gine) .i (eci (e!%re c"i% !e !%une c0 e!#e oglin( +in'ii. A!#/el !e r #0 lu+e !%iri#u l0 o+ului 7n ce o-i.nui#0; .i) 7n cel .i /el) i(eile 7n'elegerii ! le !e (e&,0luie 7n ,or-ire) i r (e#er+in 'iile ,oin'ei ! le 7n ge!#urile #ru%ului. Co #e lucrurile ce i u /or+0 %e #ru%) /ie %e / '0) 7n ,or-ire ! u ge!#uri) !un# nu+i#e core!%on(en'e. (92) Din ce!#e o-!er, 'ii !e %o #e ,e(e ce e!#e o+ul l0un#ric .i cel e9#erior) %en#ru c0 cel l0un#ric e nu+i# !%iri#u l) i r cel e9#erior) n #ur l; i r unul e (i/eri# (e cel0l l#) l /el cu+ e r iul (e lu+e. Co #e lucrurile ce %rin( /or+0 .i e9i!#0 7n o+ul e9#erior ! u n #ur l) i u /or+0 .i e9i!#en'0 ( #ori#0 o+ului l0un#ric ! u !%iri#u l. (93) A#*# !- !%u! (e!%re core!%on(en' o+ului l0un#ric ! u !%iri#u l cu cel e9#erior ! u n #ur l. Eo+ ,or-i cu+ (e!%re core!%on(en' 7n#regului r i cu /iec re % r#e o+ului. (94) =r0# # c0 7n#regul r i re /or+0 .i !e+0n re u+ n0 .i c0 e!#e nu+i# 5 rele @+. De !e+ene ) !r0# # c0 !ocie#0'ile ngelice (in c re e /or+ # r iul !un# r*n(ui#e %recu+ +e+-rele) org nele .i ,i!cerele 7n o+; !#/el 7nc*# unele !e /l0 7n c %) unele 7n -r 'e .i c*#e unele 7n /iec re % r#e ce!#ui #ru% (n. 59-72). =ocie#0'ile ce !e /l0 7n /iec re % r#e r iului core!%un( celor %0r'i o+ului; (e e9e+%lu !ocie#0'ile ce !e /l0 7n c % core!%un( c %ului u+ n; cele ce !e /l0 7n %ie%# core!%un( %ie%#ului; i r cele (in -r 'e -r 'elor .i #o# . 7n /iec re c &. D #ori#0 ce!#ei core!%on(en'e) o+ul con#inu0 !0 e9i!#e) %en#ru c0 el 7.i (eri,0 e9i!#en' (o r (in r i.
RAIUL I IADUL

29

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(95) =- r0# # (e: c0 r iul e 7+%0r'i# 7n (ou0 7+%0r0'ii) un nu+i#0 7+%0r0'i cele!#0) i r ce l l#0 7+%0r0'i !%iri#u l0) 7+%0r0'i cele!#0 core!%un(e 7n gener l ini+ii .i lucrurilor leg #e (e ini+0 (in 7n#regul #ru%; 7+%0r0'i !%iri#u l0 core!%un(e %l0+*nilor .i #u#uror lucrurilor leg #e (e ei (in 7n#regul #ru%. Ini+ .i %l0+*nii /or+e &0 7n#r- (e,0r (ou0 7+%0r0'ii 7n o+. Ini+ 7l con(uce %rin r#ere .i ,ene) i r %l0+*nii %rin ner,i .i +u.c"i) .i +-ele !e une!c 7n /iec re e/or# .i +i.c re. $n lu+e !%iri#u l0 /iec0rui o+) nu+i#0 o+ul !0u !%iri#u l) e9i!#0 (e !e+ene (ou0 7+%0r0'ii; un ce ,oin'ei) i r ce l l#0 7n'elegerii. Eoin' con(uce %rin !en#i+en#ele -inelui i r 7n'elegere %rin !en#i+en#ele (e,0rului. i ce!#e 7+%0r0'ii core!%un( 7+%0r0'iilor ini+ii .i %l0+*nilor (in #ru%. 6 &ul e !i+il r .i 7n ceruri) 7+%0r0'i cele!#0 e!#e %rinci%iul-,oin'0 l r iului .i !%re el con(uce -inele (r go!#ei; i r 7+%0r0'i !%iri#u l0 e!#e %rinci%iul in#elec#u l l r iului) i r cee ce (o+ne.#e 7n ce 7+%0r0'ie e (e,0rul. 2le core!%un( /unc'iilor ini+ii .i %l0+*nilor 7n o+. Din ce !#0 core!%on(en'0 7n Cuvnt, ini+ !e+ni/ic0 ,oin' .i (e !e+ene -inele (r go!#ei; i r !u/lul %l0+*nilor !e+ni/ic0 7n'elegere .i (e,0rul cre(in'ei. A!#/el) .i !en#i+en#ele !un# #ri-ui#e ini+ii) (e.i ce !# nu re%re&in#0 nici locul) nici !ur! lor. (96) 6ore!%on(en' (in#re cele (ou0 7+%0r0'ii le cerului .i ini+0 .i %l0+*ni e!#e core!%on(en' gener l0 7n#re r i .i o+; ( r e9i!#0 o core!%on(en'0 + i % r#icul r0 cu /iec re (in#re +e+-rele) org nele ! u %0r'ile l0un#rice) c0rei n #ur0 o ,o+ (e!crie ici. 6ei ce !e /l0 7n c %ul 5 relui @+ ! u r i) 7i (e%0.e!c %e #o'i ceil l'i 7n /iec re -ine; (eo rece ei #r0ie!c 7n (r go!#e) % ce) inocen#0) 7n'ele%ciune) in#eligen'0 .i (eci 7n -ucurie .i /ericire; ce!#e in/luen'e &0 c %ul o+ului .i lucrurile ce % r'in c %ului %en#ru c0 le core!%un(. 6ei ce !e /l0 7n %ie%#ul 5 relui @+ ! u r i) #r0ie!c 7n -inele +ilei .i l cre(in'ei) i r %ie%#ul o+ului c0rui 7i core!%un( e!#e !u-iec#ul in/luen#ei lor. 6ei ce !e /l0 7n . le .i 7n org nele con! cr #e %rocre0rii (in 5 rele @+ ! u r i) !un# core!%on(en'ii (r go!#ei + ri# le; cei ce !e /l0 7n %icio re !un# 7n cel + i in/erior -ine l r iului) nu+i# -ine n #ur l-!%iri#u l. 6ei ce !un# 7n -r 'e .i 7n +*ini !un# (0rui'i cu %u#ere (e,0rului (eri, # (in -ine; cei ce !un# 7n oc"i !e (i!#ing %rin 7n'elegere; cei (in urec"i %rin #en'ie .i !u%unere; cei (in n0ri %en#ru %erce%'ie. 6ei ce !e /l0 7n gur0 .i li+-0 !un# ne7n#recu'i l (i!cur!uri 7n'ele%#e. 6ei ce !un# 7n rinic"i !un# 7n %o!e!i (e,0rului ce e9 +ine &0) re%ere &0 .i corec#e &0. 6ei (in /ic #) % ncre ! .i !%lin0 !un# %rice%u'i 7n %uri/ic re -inelui .i (e,0rului 7n (i/eri#e /eluri) .i . + i (e% r#e cu re!#ul. Co'i c'ione &0 !u%r %0r'ilor !i+il re le o+ului .i le core!%un(. In/luen' cere !c0 !e re, r!0 7n /unc'iile .i /olo !ele %0r'ilor #ru%ului; i r /olo !ele lor) ,enin( (in lu+e !%iri#u l0) c %0#0 o /or+0 + #eri l0 (eri, #0 (in lu+e o-i.nui#0 .i !#/el !e #r n!/or+0 7n e/ec#e) 7n ce!# /el e9i!#0 o core!%on(en'0 7n#re ele. (97) >e ce !#0 - &0) %rin ce!#e +e+-re) org ne .i %0r'i in#erne) lucruri c cele #oc+ i +en'ion #e !un# !e+ni/ic #e 7n Cuvnt, %en#ru c0 #o #e lucrurile (in Cuvnt u o !e+ni/ic 'ie 7n cor( cu core!%on(en' lor. A!#/el) %rin c % e !e+ni/ic #0 in#eligen' .i 7n'ele%ciune ; %rin %ie%# +il ; %rin . le) (r go!#e + ri# l0; %rin -r 'e .i +*ini %u#ere (e,0rului; %rin %icio re cee ce e!#e n #ur l; %rin oc"i 7n'elegere ; %rin n0ri %erce%'i ; %rin urec"i !u%unere ; %rin rinic"i %uri/ic re (e,0rului; .i . + i (e% r#e. De !e+ene ) 7n ,or-ire o-i.nui#0 e nor+ l !0 !%ui (e!%re cine, in#eligen# .i 7n'ele%# c0 re c %; (e!%re cine, ce iu-e.#e %e l#ul c0i e!#e %rie#en in#i+; (e!%re cine, cu o %erce%'ie (eo!e-i#0 c0 re un +iro! !cu'i#; (e!%re cine, in#eligen# c0 re o ,e(ere !cu'i#0; (e!%re un o+ cu %u#ere + re c0 re -r 'e lungi; (e!%re cine, c re /0%#uie.#e (in (r go!#e) c0 o / ce (in ini+0. Ace!#e .i +ul#e l#e e9%re!ii (in ,oc -ul rul o+ului !un# (eri, #e %rin core!%on(en'0; c0ci !#/el (e e9%re!ii ,in (in lu+e !%iri#u l0) (e.i o+ul nu o .#ie.

RAIUL I IADUL

30

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(98) 60 e9i!#0 o !#/el (e core!%on(en'0 7n#re #o #e lucrurile (in r i .i cele o+ene.#i) +i- /o!# r0# # (e e9%erien'0; #*# e9%erien'0 7nc*# !0 +0 con,ing0 (e un lucru (e l !ine e,i(en# .i (incolo (e orice 7n(oi l0. D r nu e nece! r !0 ( u c e9e+%lu 7n#re g +e e9%erien'0) .i nu r ,e !en! !0 o e9%un 7n 7n#regi+e ei. @ricu+ !e %o #e ,e(e 7n Arcana Clestia 7n c %i#olele un(e !e ,or-e.#e (e!%re core!%on(en'e) re%re&en#0ri) in/luen' lu+ii !%iri#u le !u%r celei n #ur le .i con# c#ul (in#re !u/le# .i #ru%. (99) D r (e.i #o #e lucrurile ce % r'in #ru%ului o+ene!c core!%un( #u#uror lucrurilor (in r i) o+ul nu !e !e +0n0 r iului 7n /or+ lui e9#erio r0 ci 7n ce in#erio r0. 5in#e in#erio r o+ului e!#e ce ce %ri+e.#e r iul. A#*# #i+% c*# e %ri+e.#e r iul 7n#r-7n! ) o+ul e!#e un r i 7n +ini #ur0) (u%0 +o(elul 7n#regului r i3 ( r ( c0 ce !#0 +in#e nu %ri+e.#e 7n e r iul) o+ul nu re nici ce!# +o(el nici ce !#0 !e+0n re. Co#u.i) /or+ ! e9#erio r0) /iin( 7n con# c# cu lu+e .i 7n r+onie cu legile ! le) %o #e %o!e( /eluri#e gr (e (e /ru+u!e'e. >en#ru c0 /ru+u!e'e e9#erio r0) (ic0 ce #ru%ului) e (eri, #0 (in %0rin'i .i (in /or+ re 7n %*n#ec) .i + i %oi e %0!#r #0 (e lucrurile /0r0 li+i#0 (in lu+e. Co#u.i /or+ o+ului n #ur l (i/er0 /o r#e +ul# (e ce o+ului !%iri#u l. ?or+ !%iri#ului u+ n +i !- r0# # oc &ion l; 7n unii le c0ror #r0!0#uri er u (re%#e .i /ru+o !e) !%iri#ul er (e/or+ #) negru .i +on!#ruo!) 7nc*# l- i nu+i !e+0n re i (ului .i nu r iului; ( r 7n l'ii c re nu er u (eo!e-i# (e r0#o.i 7n e9#erior) !%iri#ul er /ru+o!) cl r .i ngelic. =%iri#ul o+ului % re l /el (u%0 +o r#e cu+ /o!# .i %e c*n( #r0i ) (e.i #unci er 7+-r0c # cu un #ru%. (100) D r core!%on(en' nu !e %lic0 (o r l o+) c0ci e9i!#0 core!%on(en'e le cerurilor 7n#re ele. 6el (e- l (oile cer ! u cel (in +i:loc core!%un(e celui (e- l #reile ! u celui l0un#ric; i r %ri+ul ! u cerul (e :o! core!%un(e celui (e- l (oile ! u celui (in +i:loc) %ri+ul cer ! u cel (e :o! core!%un(e (e !e+ene /or+elor #ru%e.#i le o+ului nu+i#e +e+-re) org ne .i ,i!cere. Deci) %0r'ile #ru%e.#i le o+ului !un# cele 7n c re !e #er+in0 r iul .i %e c re ce!# !e !%ri:in0. D r ce!# (e,0r , /i e9%lic # + i %e l rg l#un(e, . (101) <e7n(oielnic #re-uie no# # c0 #o #e core!%on(en'ele cu r iul !e / c .i cu U+ ni# #e Di,in0 lui Du+ne&eu) c0ci r iul 7.i #r ge e9i!#en' (in 2l i r 2l e!#e r iul) cu+ !- r0# # 7n c %i#olele n#erio re. D c0 U+ ni# #e Di,in0 nu !- r /i re,0r! # 7n #o #e lucrurile cerului .i) %rin core!%on(en'e) 7n #o #e le lu+ii) nu r /i e9i!# # nici 7nger) nici o+. 2!#e (eci li+%e(e (e ce Do+nul /o!# /0cu# @+ .i (e ce .i- 7+-r0c # Di,ini# #e cu /or+ U+ ni#0'ii) (e l 7nce%u# l !/*r.i#; c0ci U+ ni# #e Di,in0 (in c re !u-&i!# # r iul 7n in#e (e ,enire Do+nului nu + i er %o#ri,i#0 %en#ru !u%or#ul #u#uror lucrurilor) (eo rece o+ul) - & 7n#regului cer) !u-+in # .i (i!#ru! or(ine . (102) $ngerii r0+*n ui+i'i c*n( u( c0 e9i!#0 o +eni ce 7i #ri-uie #o #e lucrurile n #urii .i ni+ic ?iin'ei Di,ine .i c re cre( c0 #ru%urile lor) 7n c re !un# concen#r #e #*#e +inuni cere.#i) !un# !cul%# #e (e n #ur0. =un# 7nc0 + i ului'i c0 r 'iune o+ului e!#e (e !e+ene #ri-ui#0 celei .i !ur!e; ( c0 o +enii .i- r ele, %u'in +in'ile r %u#e ,e(e c0 !#/el (e lucruri !un# (eri, #e (in ?iin' Di,in0 .i nu (in n #ur0; .i c0 n #ur /o!# cre #0 (o r %en#ru 7+-r0c cee ce e!#e !%iri#u l .i %en#ru -l %re&en# ) 7n#r-o /or+0 core!%un&0#o re) 7n ul#i+ !/er0 or(inii. Ace.#i o +eni !e !e +0n0 -u/ni'elor ce ,0( 7n 7n#uneric .i nu 7n lu+in0. (14)

RAIUL I IADUL

31

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

E4i$)- " c"re$."n*en3- 1n)re r#i 2i )"#)e ! cr ri!e .-+/n)e2)i


(103) 6e e!#e core!%on(en' !- e9%lic # 7n c %i#olul n#erior) .i) (e !e+ene ) !- r0# # c0 #o #e %0r'ile #ru%ului ni+ l) 7n gener l .i 7n % r#icul r) !un# core!%on(en#e. Ur+e &0 cu+ !0 r0#0+ c0 #o #e lucrurile (e %e %0+*n# .i (in lu+e 7n#re g0 !un# core!%on(en'e. (104) Co #e lucrurile (e %e %0+*n# !un# 7+%0r'i#e 7n #rei 7+%0r0'ii) nu+i#e 7+%0r0'i ni+ l0) ce ,ege# l0 .i ce +iner l0. Lucrurile (in 7+%0r0'i ni+ l0 !un# core!%on(en'e (e gr (ul 7n#*i %en#ru c0i #r0ie!c; cele le 7+%0r0'iei ,ege# le !un# (e gr (ul l (oile %en#ru c0 (o r cre!c; i r cele le 7+%0r0'iei +iner le (e gr (ul i #reile %en#ru c0 nici nu #r0ie!c) nici nu cre!c. 6ore!%on(en'ele (in 7+%0r0'i ni+ l0 !un# cre #uri (e (i/eri#e /eluri ce #r0ie!c) unele +erg*n() l#ele #*r*n(u-!e %e %0+*n#) l#ele &-ur*n( %rin er; ( r nu e nece! ri !0 le +en'ion0+ 7n (e# liu %en#ru c0 !un# cuno!cu#e. 6ore!%on(en'ele (in 7+%0r0'i ,ege# l0 !un# #o #e lucruri ce cre!c .i 7n/lore!c 7n gr0(ini) %0(uri) %e c*+%uri .i % :i.#i; .i ce!#e !un# cuno!cu#e) ne/iin( ne,oi !0 le +en'ion0+ 7n (e# liu. 6ore!%on(en'ele (in 7+%0r0'i +iner l0 !un# +e# lele) #*# cele no-ile c*# .i cele o-i.nui#e; %ie#rele %re'io !e .i cele - n le; !olurile (e (i/eri#e /eluri .i (e !e+ene % . >e l*ng0 ce!#e ) #o# core!%on(en'e !un# .i cele %relucr #e (e o+ %en#ru /olo!ul !0u3 /eluri#ele +*nc0ruri) r#icolele (e 7+-r0c0+in#e) c !ele) e(i/iciile %u-lice .i +ul#e l#e lucruri. (105) 6or%urile cere.#i c !o rele) lun ) !#elele .i (e !e+ene /eno+enele #+o!/erice %recu+ norii) ce ' ) %lo i ) /ulgerul .i #r0!ne#ul !un# .i ele core!%on(en'e. 6ele ce !e ( #ore &0 %re&en'ei ! u -!en'ei !o relui) %recu+ lu+in .i u+-r ! u c0l(ur .i /rigul !un# (e !e+ene core!%on(en'e; l /el .i no#i+%urile nului nu+i#e %ri+0, r0) , r0) #o +n0 .i i rn0; .i +o+en#ele &ilei nu+i#e (i+ine '0) +i &0) !e r0 .i no %#e 1. (1) Vezi i Secretele Vieii revelate prin !tt"rie# $a%er&!"er, n.r.

(106) $n#r-un cu,*n#) #o #e lucrurile e9i!#en#e 7n n #ur0) (e l cel + i +0run# l cel + i + re) !un# core!%on(en'e. 5o#i,ul %en#ru c re !un# !#/el e cel c0 lu+e n #ur l0) l ol l#0 cu #o# ce e con'inu# 7n e ) e9i!#0 .i !u-&i!#0 ( #ori#0 lu+ii !%iri#u le) .i +-ele ( #ori# ?iin'ei Di,ine. =%une+ !u-&i!#0 l /el cu+ !%une+) e9i!#0 %en#ru c0; #o #e lucrurile !u-&i!#0 7n cee ce le( # e9i!#en#0) !u-&i!#en' /iin( e9i!#en'0 %er%e#u0; .i %en#ru c0 ni+ic nu %o #e !u-&i!# (e l !ine ci (o r (in ce, n#erior .i (eci) l origine) (in 6 u& >ri+0; c0ci ( c0 !- r !e% r (e ce !# r %ieri .i r (i!%0re %e loc. (107) ?iec re lucru ce e9i!#0 .i !u-&i!#0 7n n #ur0 (u%0 @r(ine Di,in0 e!#e o core!%on(en'0. @r(ine Di,in0 e cre #0 (e 1inele Di,in ce %orne.#e (in Du+ne&eu) 7nce%e (e l 2l .i %orne.#e (in 2l) #rece %rin /iec re cer %e r*n( %*n0 7n lu+e 7n c re !e !/*r.e.#e) .i un(e lucrurile ce e9i!#0 (u%0 o or(ine !un# core!%on(en'e. Co #e lucrurile -une .i (e /olo! e9i!#0 7n lu+e 7n cor( cu o or(ine; c0ci /iec re lucru e -un #*# #i+% c*# e /olo!i#or .i c*# /or+ ! !e /l0 7n rel 'ie cu (e,0rul) %en#ru c0 (e,0rul e!#e /or+ -inelui. A!#/el) #o #e lucrurile o-i.nui#e (in 7n#re g lu+e c re !e /l0 7n#r-o @r(ine Di,in0 !un# 7n rel 'ie cu -inele .i (e,0rul. (108) ? %#ul c0 #o #e lucrurile (in lu+e 7.i #r g e9i!#en# (in#r-o @rigine Di,in0 .i 7+-r c0 7n n #ur0 /or+e ce le %er+i#e !0 e9i!#e) !0-.i (uc0 /olo !ele .i (eci !0 core!%un(0 lucrurilor + i
RAIUL I IADUL

32

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

7n l#e) e gr0i# (e /iec re lucru ce %o #e /i ,0&u#) #*# 7n 7+%0r0'i ) ni+ l0 c*# .i 7n ce ,ege# l0. $n /iec re 7+%0r0'ie lu+e !c0 e9i!#0 lucruri c0ror origine cere !c0 %o #e /i ,0&u#0 (e c0#re orice o+ c re g*n(e.#e ce, + i (*nc. >en#ru ilu!#r re ,or /i +en'ion #e c*#e, (in nenu+0r #ele e9e+%le; .i ,o+ 7nce%e cu cele (in 7+%0r0'i ni+ l0. 5inun # cuno .#ere i+%l n# #0 7n /iec re ni+ l e 7n gener l cuno!cu#0. Al-inele .#iu cu+ !0 (une +iere (e %e /lori) cu+ !0 con!#rui !c0 celule (in ce r0 7n c re !0 (e%o&i#e&e +iere ) .i (eci !0-.i !igure "r n %en#ru i rn0. Regin lor (e%une ou0) i r celel l#e u gri:0 (e ele) !#u%*n(u-le) %en#ru c o nou0 gener 'ie !0 %o #0 lu ,i '0. 2le #r0ie!c !u- o nu+i#0 /or+0 (e gu,ern re %e c re o cuno!c (in in!#inc#. 2le %0!#re &0 l-inele lucr0#o re .i lung0 #r*n#orii) ru%*n(u-le ri%ile; /0r0 +en'ion +ul#e lucruri +inun #e i+%l n# #e (e r i 7n ele %en#ru le / ce /olo!i#o re; c0ci ce r lor e /olo!i#0 %re#u#in(eni (e o +eni %en#ru lu+*n0ri) i r +iere lor %en#ru 7n(ulci#ul +*nc0rii. 6*#e +inuni !un# (e g0!i# .i l o+i&i) cele + i %ri+i#i,e cre #uri (in 7+%0r0'i ni+ l0H #iu cu+ !0 !e "r0ne !c0 cu !ucul /run&elor i r + i %oi) l +o+en#ul %o#ri,i#) !0 !e 7+-r ce 7n#ro l r,0 (in c re !0 i !0 o nou0 /iin'0 (e cel .i /el. Unele !e #r n!/or+0 + i 7n#*i 7n ni+/e .i cri! li(e c re 'e! %*n&e) i r (u%0 ce #er+in0) ie! cu o /or+0 nou0) 7+%o(o-i#0 cu ri%i) .i &-o r0 %rin er c 7n %ro%riul lor r i; %oi !e 7+%erec"e &0) (e%un ou0 .i 7.i !igur0 %o!#eri# #e . >e l*ng0 ce!#e e9e+%le % r#icul re) #o #e cre #urile ce &-o r0 %rin er 7.i cuno!c %ro%ri "r n0) .i nu nu+ i c re e!#e ce !# ) ( r .i un(e !0 o g0!e !c0. #iu cu+ !0 7.i con!#rui !c0 cui-urile) /iec re !%ecie 7n#r-o + nier0 %ro%rie; cu+ !0-.i (e%un0 ou0le) !0 !e .e&e %e ele) !0-.i :u#e %uii !0 i !0 (in ou) !0-i "r0ne !c0 .i !0-i l !e !0-.i %0r0!e !c0 cui-ul #unci c*n( !e %o# "r0ni !inguri. De !e+ene ) 7.i cuno!c (u.+ nii ce #re-uie e,i# 'i .i %rie#enii cu c re !0 !e :u#e) i r #o #e ce!#e c"i r (e l 7nce%u#ul ,ie'ii; !0 nu + i +en'ion0+ +inunile oului) 7n c re #o #e !# u %reg0#i#e 7n or(ine !0 /or+e&e .i !0 "r0ne !c0 %uiul e+-rion r; .i nenu+0r #e l#e lucruri. 6 re o+ c*#u.i (e %u'in lu+in # , !%une c0 ce!#e lucruri 7.i u o-*r.i l#un(e, (ec*# 7n lu+e !%iri#u l0A 60ci lu+e o-i.nui#0 !e 7+-r c0 cu un #ru% ce !e %re&in#0 c un e/ec# cee ce e !%iri#u l l origine. 5o#i,ul %en#ru c re ni+ lele %0+*n#ului .i %0!0rile cerului !e n !c cu #o #e ce!#e 7n&e!#r0ri) %e c*n( o+ul nu) 7l ,o+ e9%lic cu+. Ani+ lele #r0ie!c 7n con/or+i# #e cu legile %ro%riei e9i!#en'e .i nu !un# c % -ile !0 !c"i+-e cee ce e (eri, # (in lu+e !%iri#u l0) %en#ru c0 le e i+%o!i-il !0 g*n(e !c0. 6u #o#ul l#/el !# u lucrurile cu o+ul) c re re (e l lu+e !%iri#u l0 %u#ere re/lec'iei; 7n!0 el %er,er#i# ce %u#ere %rin#r-o ,i '0 con#r r0 or(inii) / ,ori& #0 (e r 'iune ! . 2l #re-uie (eci !0 !e n !c0 7n#r-o !# re (e ignor n'0 -!olu#0 .i (o r + i %oi !0 /ie con(u! %rin " r Di,in (u%0 or(ine cere !c0. (109) i o-iec#ele 7+%0r0'iei ,ege# le u o !#/el (e core!%on(en'0; !e+in'ele cre!c .i (e,in co% ci c re n !c /run&e) %ro(uc /lori .i + i %oi /ruc#e 7n c re (in nou !e (e%o&i#e &0 !e+in'e; i r ce!#e e/ec#e u loc !ucce!i, .i e9i!#0 7+%reun0 7n#r-o or(ine #*# (e (+ir -il0 7nc*# e!#e i+%o!i-il !0 le %o'i (e!crie 7n c*#e, cu,in#e. 6"i r ( c0 !- r !crie ,olu+e (e!%re ele #o# r r0+*ne !cun!e c*#e, +i!#ere + i %ro%i #e (e /olo!ul %e c re 7l (uc) .i %e c re .#iin' nu le- r %u#e nicio( #0 e%ui& ; (in +o+en# ce .i ce!#e 7.i /l0 r0(0cin 7n lu+e !%iri#u l0 ! u 7n cer) c re) (u%0 cu+ !r0# # + i !u!) re /or+0 u+ n0) #unci /iec re lucru (in ce !#0 7+%0r0'ie e leg # 7n +o( e!en'i l (e ce, (in o+) / %# cuno!cu# .i unor (in lu+e 7n,0' #0. Co# e9%erien' +- 7n,0' # c0 #o #e lucrurile (in ce !#0 7+%0r0'ie !un# core!%on(en'e. ?rec,en#) c*n( !#0#e + 7n gr0(ini .i %ri,e + co% cii) /ruc#ele) /lorile .i legu+ele) + ,0&u# o-iec#ele (in cer ce le core!%un(e u) .i + ,or-i# cu cei 7n :urul c0ror e9i!# u) .i + /o!# in!#rui# 7n leg0#ur0 cu n #ur .i origine lor.
RAIUL I IADUL

33

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(110) A cuno .#e lucrurile !%iri#u le (in r i c0ror le core!%un( lucrurile o-i.nui#e (in lu+e) 7i e i+%o!i-il oric0rui o+ (in &iu (e &i) e9ce%#*n( c &ul re,el 'iei cere.#i) (eo rece .#iin' core!%on(en'elor e 7n 7n#regi+e %ier(u#0. Eoi ilu!#r oricu+ n #ur ce!#or core!%on(en'e le lucrurilor !%iri#u le cu cele n #ur le %rin c*#e, e9e+%le. Ani+ lele %0+*n#ului core!%un( 7n gener l !en#i+en#elor; ni+ lele 7+-l*n&i#e .i cele (o+e!#ice core!%un( !en#i+en#elor %en#ru -ine; i r ni+ lele /ioro !e .i ne/olo!i#o re celor %en#ru r0u. $n % r#icul r -oii .i # urii core!%un( !en#i+en#elor +in'ii n #ur le) i r oile .i +iei !en#i+en#elor +in'ii !%iri#u le; cre #urile cu ri%i) (u%0 !%eci (in c re / c % r#e) core!%un( lucrurilor in#elec#u le le +-elor +in'i; 7n ce!# /el u /o!# ni+ le c -oii) # urii) -er-ecii) oile) c %rele) ' %ii) +ieii .i +ielu.elele) %oru+-eii .i %oru+-eii !0l- #ici) %u!e 7n !er,iciul religio! l 1i!ericii i!r eli#e; c0ci ce 1i!eric0 e!#e un re%re&en# #i,0 c re /olo!e ce!#e ni+ le %en#ru ! cri/iciu. I r !# (eo rece er u con!i(er #e core!%on(en#e le lucrurilor !%iri#u le) 7n'ele!e 7n r i (u%0 core!%on(en' lor. Ani+ lele re%re&in#0 !en#i+en#ele (u%0 genul ! u !%eci c0rei 7i % r'in) %en#ru c0 !un# cre #uri 7n!u/le'i#e; c0ci 7n#re g ,i '0 7.i ( #ore &0 !en#i+en#elor n #ur .i origine ) A!#/el) /iec re ni+ l re (in n .#ere .#iin'0 (u%0 +0!ur !en#i+en#elor ! le. @+ul e!#e !e+ene ni+ lelor #*# c*# %ri,e.#e % r#e ! n #ur l0) .i (eci 7n ,or-ire o-i.nui#0 e co+% r # cu ce!#e 3 ( c0 e -l*n( e nu+i# o ie ! u +iel; ( c0 e /ioro! e nu+i# ur! ! u lu%; ( c0 e ,icle n e nu+i# ,ul%e ! u . r%e) .i . + i (e% r#e. (111) 29i!#0 o core!%on(en'0 !i+il r0 .i 7n 7+%0r0'i ,ege# l0. $n gener l) o gr0(in0 core!%un(e in#eligen#ei .i 7n'ele%ciunii cere.#i; (in ce!# +o#i,) r iul e nu+i# gr0(in lui Du+ne&eu .i % r (i!) ! u (e c0#re o+ % r (i!ul cere!c. 6o% cii) (u%0 !%eci (in c re / c % r#e) core!%un( %erce%'iei .i cuno.#in'elor (e!%re -ine .i (e,0r (in c re !e n !c in#eligen' .i 7n'ele%ciune . >e - & ce!#ui / %#) n#icii ini'i 'i 7n .#iin' core!%on(en'elor) 7.i 'ine u ri#u lurile ! cre 7n %0(uri. De cee co% cii !un# #*# (e (e! +en'ion 'i 7n Cuvnt, i r r iul) -i!eric .i o+ul !un# co+% r 'i cu ,i' (e ,ie) cu +0!linul) cu ce(rul .i cu l'i co% ci) i r / %#ele lor -une cu /ruc#ele. Fr n ,ege# l0) 7n !%eci l ce (in recol#ele (e gr*ne le c*+%ului core!%un(e !en#i+en#elor %en#ru -ine .i (e,0r; c0ci ce!#e 7+%ro!%0#e &0 ,i ' !%iri#u l0 o+ului l /el cu+ "r n ,ege# l0 7+%ro!%0#e &0 ,i ' lui n #ur l0. A!#/el) %*ine core!%un(e 7n gener l !en#i+en#elor -inelui) (eo rece 7n#re'ine ,i ' + i -ine (ec*# orice l#0 "r n0 .i %en#ru c0 e /olo!i#0 l orice +*nc re. D #ori#0 ce!#ei core!%on(en'e) Du+ne&eu 7n!u.i 7.i !%une %*ine ,ie'ii; i r %*inile er u /olo!i#e c o-iec# !/*n# 7n -i!eric i!r eli#0) c0ci er u %u!e %e + !0 7n # -ern cul .i er u nu+i#e %*ini ! cre. $n#re g ,ener re Di,ini#0'ii cele-r #0 %rin ! cri/icii er (e !e+ene nu+i#0 %*ine. Co# %e - & ce!#ei core!%on(en'e) cel + i !/*n# c# (e ,ener re 7n -i!eric cre.#in0 e!#e 6in ce (e C in0) l c re !e 7+% r#e %*ine .i ,in. $n ce!#e c*#e, e9e+%le %o #e /i o-!er, #0 n #ur core!%on(en'ei. (112) E /i (e !e+ene e9%lic # %e !cur# cu+ e e/ec#u #0 %rin core!%on(en'e con:unc'i r iului cu lu+e . $+%0r0'i lui Du+ne&eu e!#e o 7+%0r0'ie (e !co%uri ce !un# /olo !e; ! u) cee ce e cel .i lucru) (e /olo !e ce !un# !co%uri. A. /o!# cre # .i /or+ # uni,er!ul (e c0#re ?iin' Di,in0) 7nc*# /olo !ele !0 7+-r ce %re#u#in(eni !e+ene /or+e) %re&en#e 7n c# ! u 7n e/ec#) + i 7n#*i 7n r i .i + i %oi 7n lu+e; .i #o# . ) %rin gr (e !ucce!i,e) %*n0 l cele + i i+%ure !u-!# n'e (in n #ur0. 2!#e (eci e,i(en# c0 core!%on(en' lucrurilor n #ur le cu cele !%iri#u le) ! u lu+ii cu r iul) e e/ec#u #0 %rin /olo !e .i c0 /olo !ele le une!c; %oi c0 /or+ele 7n c re !e 7+-r0c /olo !ele !un# core!%on(en'e .i +i:lo ce le uniunii) #*# #i+% c*# !un# /or+e le /olo !elor. $n n #ur0 .i 7n cele #rei 7+%0r0'ii le ! le #o #e lucrurile ce
RAIUL I IADUL

34

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

e9i!#0 (u%0 o nu+i#0 or(ine !un# /or+e le /olo !elor ! u e/ec#e /or+ #e (in /olo !e %en#ru /olo!i) .i (e cee lucrurile (in n #ur0 !un# core!%on(en'e. D r l o+) #*# #i+% c*# #r0ie.#e 7n !%iri#ul @r(inii Di,ine) ! u #*# #i+% c*# #r0ie.#e 7n (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i +il0 %en#ru %ro %e) / %#ele ! le !un# /olo !e 7n /or+0 .i !un# core!%on(en'e %rin c re e uni# cu cerul. A-L iu-i %e Du+ne&eu .i -'i iu-i %ro %ele 7n!e +n0 7n gener l (uce /olo !e. 5 i (e% r#e r #re-ui cuno!cu# / %#ul c0 o+ul e!#e +i:locul %rin c re lu+e o-i.nui#0 !e une.#e cu ce !%iri#u l0) ! u c0 e!#e +i:locul ce!#ei uniuni. 60ci 7n el e9i!#0 #*# o lu+e n #ur l0) c*# .i un !%iri#u l0 (n. 57); 7n ce!# /el) #*# #i+% c*# o+ul e !%iri#u l) el e!#e +i:loc l uniunii) i r #*# #i+% c*# e n #ur l .i nu !%iri#u l) nu e!#e un +i:loc l ei. @ricu+) in/luen' Di,in0 !e re, r!0 necon#eni# 7n lu+e /0r0 +e(i 'i o+ului .i (e !e+ene 7n lucrurile (in o+ %ri+i#e (e el (in lu+e) ( r nu .i 7n / cul# #e ! (e r 'ion . (113) 6u+ #o #e lucrurile 7n cor( cu @r(ine Di,in0 core!%un( r iului) l /el #o #e lucrurile ce !un# con#r re @r(inii Di,ine core!%un( i (ului. Lucrurile ce core!%un( r iului !e le g0 (e -ine .i (e (e,0r) i r cele ce core!%un( i (ului) (e r0u .i / l!i# #e. (114) =e , ,or-i cu+ (e!%re .#iin' core!%on(en'elor .i (e!%re /olo !ele ! le. =- !%u! + i !u! c0 lu+e !%iri#u l0 ! u r iul e uni# cu lu+e n #ur l0 %rin core!%on(en'e) .i . ( r o+ul %o #e co+unic cu r iul #o# %rin core!%on(en'e. $ngerii cerului nu 7.i - &e &0 g*n(urile %e lucruri o-i.nui#e) cu+ / ce o+ul. Deci) c*n( un o+ %o!e(0 .#iin' core!%on(en'elor) %o #e /i 7n co+uniune cu 7ngerii %rin g*n(urile +in'ii ! le. Cuvntul /o!# !cri! %rin %ure core!%on(en'e c un +i:loc (e uniune 7n#re r i .i o+. Co #e cele !cri!e colo) %*n0 l cel + i +ic (e# liu) !un# core!%on(en'e; . ( r) ( c0 o+ul r %o!e( o .#iin'0 core!%on(en'elor) r 7n'elege Cuvntul 7n !en!ul !0u !%iri#u l .i r ,e o .#iin'0 (e,0rurilor !cun!e %e c re nu le ,e(e 7n !en!ul li#er l. 60ci 7n Cuvnt e9i!#0 un !en! li#er l .i unul !%iri#u l. =en!ul li#er l e /or+ # (in lucruri lu+e.#i) i r cel !%iri#u l (in lucruri cere.#i; .i cu+ uniune r iului cu lu+e e e/ec#u #0 %rin core!%on(en'e) /iec re cu,*n# (in el) %*n0 l cel + i +ic (e# liu) re o !#/el (e core!%on(en'0. (115) A+ /o!# 7n,0' # (e cei (in r i c0 cei + i ,ec"i o +eni i %0+*n#ului no!#ru) ce er u o +eni cele.#i2) g*n(e u in#ui#i, %rin core!%on(en'e) .i c0 lucrurile o-i.nui#e (in / ' oc"ilor lor le !er,e u c +i:lo ce %en#ru o !#/el (e g*n(ire; c0 ,*n( un !e+ene c r c#er) ei !e !oci u cu 7ngerii .i ,or-e u cu ce.#i ; .i c0) %rin ei) r iul er uni# cu %0+*n#ul. De cee /o!# nu+i#0 ce %erio (0 ,*r!# (e ur) (e!%re c re .i !crii#orii n#ici !%une u c0 locui#orii r iului #r0i u %rin#re o +eni .i !e !oci u cu ei c %rie#enii cu %rie#eni. D r (u%0 cele #i+%uri !- n0!cu# o l#0 gener 'ie ce nu g*n(e in#ui#i, %rin core!%on(en'e) ci %rin#r-o .#iin'0 core!%on(en'elor; .i #unci e9i!# o uniune r iului cu o+ul) ( r nu (e o n #ur0 #*# (e in#i+0. Ace !#0 nou0 %erio (0 /o!# nu+i#0 ,*r!# (e rgin#. A%oi ur+ # o l#0 gener 'ie c re %o!e( 7nc0 o nu+i#0 .#iin'0 core!%on(en'elor) ( r nu g*n(e (u%0 e ) c0ci #r0i (o r 7n -inele o-i.nui#) .i nu c %re(ece!orii lor) 7n -inele !%iri#u l. 2%oc lor /o!# nu+i#0 ,*r!# (e r +0. Du%0 e ) o+ul (e,eni# #re%# # e9#erior .i cor%or l; #unci .#iin' core!%on(en'elor !- %ier(u# 7n 7n#regi+e) .i o ( #0 cu e ) .i .#iin' r iului .i +ul#or (in lucrurile cere.#i. Ace!#e ,*r!#e u /o!# nu+i#e (e ur) rgin# .i r +0 #o# %rin core!%on(en'0; c0ci urul) %rin core!%on(en'0) (eno#0 -inele cere!c l celor + i ,ec"i (in#re o +eni; rgin#ul) -inele !%iri#u l l celor ce u ur+ # %ri+ilor; i r r + ) -inele n #ur l l ur+0#o rei gener 'ii; 7n!0 /ierul (u%0 c re /o!# nu+i#0 ul#i+ e%oc0) !e+ni/ic0 (e,0rul greu) li%!i# (e -ine. (') Vezi Casa ( !sp!#(ria) )!*nului revelat( prin +a,!- .!r-er, n.r.

RAIUL I IADUL

35

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(15)

S"#re!e 1n r#i
(116) =o rele ce!#ei lu+i nu e ,i&i-il 7n r i) l /el cu+ nu !un# nici lucrurile ce 7.i (eri,0 ,i ' (in ce!# !o re) %en#ru c0 #o #e !un# n #ur le. < #ur 7.i /l0 7nce%u#urile) 7n /on() 7n ce!# !o re) .i #o# ce %le c0 (e colo e nu+i# n #ur l. D r lu+e !%iri#u l0 ce con'ine r iul !e /l0 (e !u%r n #urii .i e!#e co+%le# (i/eri#0 (e ce o-i.nui#0; nici +0c r nu co+unic0 7n#re ele (ec*# %rin core!%on(en'e. < #ur (i!#inc'iei (in#re ele %o #e /i 7n'ele !0 (in cee ce !- !%u! + i !u! (e!%re gr (e (n. 38); i r n #ur co+unic0rii (in#re ele (in ce !- !%u! 7n cele (ou0 c %i#ole n#erio re %ri,in( core!%on(en'ele. (117) D r (e.i nici !o rele ce!#ei lu+i) .i nici l#ce, (eri, # (in el) nu e ,0&u# 7n r i) colo e9i!#0 #o#u.i un !o re) lu+in0 .i c0l(ur0) .i #o #e lucrurile (e g0!i# .i 7n lu+e) %e l*ng0 nenu+0r #e l#ele) (e.i nu u o origine co+un0; c0ci #o #e lucrurile (in r i !un# !%iri#u le) %e c*n( cele (in lu+e !un# n #ur le. =o rele r iului e!#e Du+ne&eu) lu+in (e colo e A(e,0rul Di,in) i r c0l(ur 1inele Di,in) .i +-ele %le c0 (in Du+ne&eu c =o re. Din ce !#0 origine %le c0 #o #e lucrurile ce e9i!#0 .i c re %o# /i ,0&u#e 7n ceruri. D r (e!%re lu+in0 .i c0l(ur0 .i (e!%re lucrurile ce 7.i u origine 7n ele) !e ,or !%une + i +ul#e 7n c %i#olele ur+0#o re; ce!# c %i#ol !e , ocu% (e =o re. Du+ne&eu % re 7n r i c =o re (eo rece e!#e Dr go!#e Di,in0) (in c re #o #e lucrurile !%iri#u le .i) %rin in#er+e(iul !o relui ce!#ei lu+i) #o #e lucrurile n #ur le 7.i c %0#0 e9i!#en' . Ace !#0 (r go!#e e!#e cee ce !#r0luce.#e c =o rele. (118) <u (o r 7ngerii +i- u !%u! c0 Du+ne&eu e ,0&u# 7n r i c =o re; + ,0&u# uneori eu 7n!u+i. 6e + u&i# .i + ,0&u# (e!%re Du+ne&eu ,oi (e!crie ici 7n c*#e, cu,in#e. Du+ne&eu % re c =o re nu 7n r i ci +ul# (e !u%r r iului; nu (irec# (e !u%r c %u-lui 7n &eni#) ci 7n in#e /e'elor 7ngerilor) l o l#i#u(ine +e(ie. 2l e!#e ,0&u# l o + re (i!# n'0 7n unul (in (ou0 locuri (i!#inc#e) 7n in#e oc"iului !#*ng ! u celui (re%#. $n in#e oc"iului (re%# 2l % re 7n#oc+ i c un =o re) 7n !%len(o re .i +0re'ie) !e+ene !o relui ce!#ei lu+i; ( r 7n in#e oc"iului !#*ng nu % re c un !o re) ci c o lun0 7n +0re'ie .i !#r0lucire !e+ene lunii no !#re) ( r +ul# + i +inun #0) 7ncon:ur #0 (e c*#e, luni + i +ici) #o #e (e cee .i !#r0lucire .i +inun0'ie. Du+ne&eu 7i % re /iec0rui 7n unul (in cele (ou0 locuri %en#ru c e ,0&u# (e c0#re /iec re 7n /unc'ie (e n #ur eului 7n c re 7l ,e(e; . ( r) 7n#r-un /el (e c0#re cei ce $l %ri+e!c 7n -inele (r go!#ei) .i 7n#r- l# /el (e c0#re cei ce 7l %ri+e!c 7n -inele cre(in'ei. 6elor ce 7l ,0( 7n -inele (r go!#ei le % re c =o re) %u#ernic .i r&0#or) 7n /unc'ie (e /elul cu+ 7l %ri,e!c. Ace.#i !e /l0 7n 7+%0r0'i = cele!#0. D r celor ce 7l ,0( 7n -inele cre(in'ei) le % re c Lun0) !#r0luci#o re .i +inun #0 7n /unc'ie (e n #ur rece%'iei lor. Ace.#i !e /l0 7n 7+%0r0'i Lui !%iri#u l0. I r !# ( #ori#0 / %#ului c0 -inele (r go!#ei core!%un(e /ocului; i r /ocul) 7n !en! !%iri#u l) e!#e (r go!#e; i r -inele cre(in'ei core!%un(e lu+inii) lu+in /iin( 7n !en! !%iri#u l cre(in'0. Do+nul % re 7n / ' oc"ilor lor (eo rece +in#e ,e(e %rin oc"i; -inele (r go!#ei %rin oc"iul (re%#) i r -inele cre(in'ei %rin cel !#*ng; c0ci #o #e lucrurile ce !e /l0 7n % r#e (re %#0) #*# 7n 7ngeri c*# .i 7n o +eni) core!%un( -inelui (in c re %orne.#e (e,0rul; i r cele ce !e /l0 %e % r#e !#*ng0 core!%un( (e,0rului ce %orne.#e (in -ine. 1inele cre(in'ei e!#e 7n e!en'0 (e,0r (eri, # (in -ine. (119)
RAIUL I IADUL

36

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

A!#/el) 7n Cuvnt, Du+ne&eu ,0&u# %rin (r go!#e e co+% r # cu !o rele) i r %rin cre(in'0 cu lun ; .i) (e !e+ene ) (r go!#e %en#ru Du+ne&eu in!%ir #0 (e 2l 7n!u.i e !e+ni/ic #0 %rin !o re) i r cre(in' 7n 2l in!%ir #0 7n +o( !i+il r %rin lun0; c 7n % ! :ele ur+0#o re3 4 i luna va strluci ca soarele, iar soarele va strluci de apte ori mai mult, ca lumina a apte zile.B (I! i 303 26). 4#nd te voi stinge, voi acoperi cerurile i le voi ntuneca stelele% voi acoperi soarele cu nori, i luna nu-i va mai da lumina ei% voi ntuneca pe to i lumintorii cerurilor, i voi rspndi ntunericul peste ara ta B (2&ec"iel 323 7) 8). 4Soarele se va ntuneca la rsritul lui, i luna nu va mai lumina B (I! i 133 10). 4Soarele i luna se ntunec, i stelele i pierd lumina. Soarele se va pre+ace n ntuneric, i luna n sngeB (Ioel 23 10) 31; 33 15). 4 Soarele s-a +cut negru ca un sac de pr, luna s-a +cut toat ca sngele i stelele au czut pe pmnt B (A%oc li%! 63 12) 13). 4 0ndat dup acele zile de necaz, soarele se va ntuneca, luna nu-i va mai da lumina i stelele vor cdea din cerB (5 #ei 243 29); .i 7n l#ele. >rin !o re e !e+ni/ic #0 (r go!#e ) %rin lun0 cre(in' ) i r %rin !#ele cuno .#ere -inelui .i (e,0rului) (e!%re c re !e !%une c0 !e ,or 7n#unec ) 7.i ,or %ier(e lu+in .i ,or c0(e (in cer #unci c*n( nu ,or + i e9i!# . 60 Du+ne&eu e ,0&u# c =o re 7n r i e e,i(en# (in #r n!/igur re Lui 7n in#e lui >e#ru) I co, .i Io n) 7n c re / ' = !#r0luce %recu+ !o rele (5 #ei 173 2). Du+ne&eu /o!# ,0&u# (e c0#re (i!ci%oli %e c*n( ei !e re#r0!e!er0 (in #ru%uri .i !e /l u 7n lu+in r iului. >en#ru ce!# +o#i,) n#icii) le c0ror ri#u luri ! cre ,e u un c r c#er !i+-olic) 7.i 7n#orce u / ' c0#re !o rele (e l r0!0ri# 7n #i+%ul 6ere+oniei Di,ine; .i) (e cee ) #e+%lelor le- /o!# ( # un !%ec# orien# l. (120) =%len(i( n #ur0 .i in#en!i# #e Dr go!#ei Di,ine %o #e reie.i (in#r-o co+% r 'ie cu !o rele ce!#ei lu+i; ( c0 cre(e'i) Dr go!#e Di,in0 e cu +ul# + i r&0#o re (ec*# !o rele no!#ru. De cee Du+ne&eu c =o re nu 7.i #ri+i#e r &ele (irec# 7n ceruri) ci /ocul (r go!#ei = le e!#e #re%# # +o(er # 7n (ru+ul !0u. =/erele +o(er #o re % r c cen#uri r (i n#e 7n :urul =o relui) 7ngerii !un# (e !e+ene 7n,0lui'i 7n#r-un nor !u-'ire ( %# # ne,oilor lor) %en#ru nu /i r0ni'i (e in/luen' Di,in0. Din ce!# +o#i,) cerurile !un# l (e%0r# re (e Du+ne&eu 7n /unc'ie (e /elul cu+ 7l rece%'ione &0. 6erurile 7n l#e !un# + i %ro %e (e Du+ne&eu c =o re) %en#ru c0 cei (e colo #r0ie!c 7n -inele (r go!#ei; cerurile (e + i (e :o! !un# + i 7n(e%0r# #e 7n#ruc*# #r0ie!c 7n -inele cre(in'ei; i r cei ce nu !un# -uni (eloc) c cei (in in/ern) !un# /o r#e 7n(e%0r# 'i) i r !# 7n %ro%or'ie cu gr (ul o%u!ului -un0#0'ii. (121) 6*n( Du+ne&eu % re 7n r i) cee ce !e 7n#*+%l0 (e!#ul (e (e!) 2l nu e ,0&u# 7ncercui# (e =o re) ci 7n#r-o /or+0 ngelic0) (eo!e-i#0 (e 7ngeri %rin Di,ini# #e ce !#r0luce.#e (in / ' Lui. 60ci 2l nu !e /l0 colo 7n %er!o n0) (e ,re+e ce Du+ne&eu 7n %er!o n0 e 7n#o#(e un 7ncon:ur # (e =o re) ci e %re&en# colo 7n % ren'0. 2!#e (e!#ul (e o-i.nui# 7n r i c %er!o nele !0 /ie ,0&u#e c .i cu+ r /i %re&en#e 7n locul 7n!%re c re e 'in#i#0 .i /i9 #0 %ri,ire lor) (e.i ce!# !- r %u#e !0 /ie /o r#e 7n(e%0r# # (e locul 7n c re !un# cu (e,0r #. Ace!# lucru !e nu+e.#e o %re&en# re %ri,irii in#erio re) (e!%re c re ,o+ ,or-i + i #*r&iu. i eu l- + ,0&u# %e Du+ne&eu 7n#r-o /or+0 ngelic0) 7n / r .i %u'in (e(e!u-#ul =o relui) l o + re l#i#u(ine; .i (e !e+ene /o r#e %ro %e) 7n#r-o /or+0 !i+il r0) cu o 7n/0'i. re !%len(i(0; .i o ( #0 7n +i:locul 7ngerilor) cu o !#r0lucire (e /l0c0ri. (122) =o rele ce!#ei lu+i le % re 7n#o#(e un 7ngerilor c ce, 7n#unec #) o%u! =o relui (in r i) i r Lun c ce, + i %u'in 7n#uneco!) o%u!0 Linii (in r i. 5o#i,ul e!#e c0 /ocul ce!#ei lu+i core!%un(e (r go!#e (e !ine) i r lu+in (in el core!%un(e / l!i#0'ii (eri, #e (in ce (r go!#e. Dr go!#e (e !ine e 7n +o( (irec# o%u!0 Dr go!#ei Di,ine) .i / l!i# #e (eri, #0 (in (r go!#e (e !ine e (irec# o%u!0 A(e,0rului Di,in; i r cee ce e o%u! Dr go!#ei .i A(e,0rului Di,in e!#e 7n#uneric (en! %en#ru 7ngeri. De cee ) ,ener .i #e 7nc"in !o relui .i lunii ce!#ei lu+i) !e+ni/ic0 7n Cuvnt #e iu-i %e !ine .i / l!i#0'ile (eri, #e (in
RAIUL I IADUL

37

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

ce (r go!#e; .i (eci !#/el (e i(ol #ri !un# con( +n 'i l !urg"iunire (Deu#erono+ul 43 19; 173 3-5; Iere+i 83 l) 2; 2&ec"iel 83 15) 16) 18) ; A%oc li%! 163 8; 5 #ei 1.33 6). (123) 6u+ Du+ne&eu e ,0&u# 7n r i c =o re (in Dr go!#e Di,in0 ce !e /l0 7n 2l .i r (i &0 (in 2l) #o'i cei (in r i !e 7n#orc c0#re 2l) cei (in 7+%0r0'i cele!#0 !%re 2l c =o re) i r cei (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 !%re el c Lun0. D r cei (in i ( !e 7n#orc c0#re 7n#unericul gro! .i o-!curi# #e ce !e /l0 7n % r#e o%u!0) .i (eci (e% r#e (e Du+ne&eu; c0ci #o'i cei (in i ( #r0ie!c 7n (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) lucruri o%u!e lui Du+ne&eu. 6ei ce !e 7n#orc c0#re 7n#unericul gro! c re !e /l0 7n locul !o relui (in lu+e !un# 7n in/ernul (in /un( .i !e nu+e!c genii rele, i r cei ce !e 7n#orc c0#re 7n#unericul (in locul Lunii !un# 7n in/ernul (in / '0 .i !e nu+e!c !%iri#e rele. De cee !e !%une (e!%re locui#orii i (ului c0 !e /l0 7n 7n#uneric) i r (e!%re cei (in r i c0 !e /l0 7n lu+in0. $n#unericul (e !e+ene !e+ni/ic0 / l!i# #e (eri, #0 (in r0u) i r lu+in ) (e,0rul (eri, # (in -ine. 2i !e 7n(re %#0 7n ce!#e (irec'ii (eo rece #o'i cei (in ,i ' (e %oi %ri,e!c !%re %rinci%iile con(uc0#o re le +in'ii lor) (ic0 !%re (r go!#e lor) i r +in#e /or+e &0 c"i%ul unui 7nger ! u !%iri#. $n lu+e !%iri#u l0 nu e9i!#0 %unc#e /i9e) c 7n lu+e o-i.nui#0) ci ele (e%in( (e (irec'i 7n c re !un# 7n(re%# #e /e'ele lor. @+ul) l /el c !%iri#ul !0u) !e 7n(re %#0 7n +o( !i+il r; (e% r#e (e Du+ne&eu ( c0 7n(r0ge.#e (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) .i 7n!%re 2l ( c0 #r0ie.#e 7n (r go!#e %en#ru 2l .i %ro %ele !0u. D r o+ul nu .#ie !# ) c0ci !e /l0 7n lu+e n #ur l0) un(e %unc#ele (e re%er !un# /i9 #e (u%0 r0!0ri#ul .i %u!ul !o relui. $n!0 ce!# lucru) /iin( #*# (e greu (e 7n'ele! %en#ru o+) , /i e9%lic # c*n( ,o+ ,or-i (e!%re >unc#ele 6 r(in le) =% 'iu .i Ci+% 7n r i. (124) >en#ru c0 Du+ne&eu e!#e =o rele r iului .i #o #e lucrurile (eri, #e (in 2l %ri,e!c 7n!%re 2l) Du+ne&eu e!#e (e !e+ene cen#rul co+un (e c re (e%in( #o #e (irec'iile .i %o&i'iile. Deci #o #e lucrurile !e /l0 7n >re&en' Lui .i !u- o-l0(uire Lui) #*# 7n ceruri c*# .i %e %0+*n#. (125) Din ce!#e con!i(er 'ii) cee ce /o!# !%u! .i e9%lic # 7n c %i#olele n#erio re (e!%re Du+ne&eu) %o #e /i ,0&u# cu+ 7n#r-o lu+in0 + i li+%e(e; cu+ c0 2l e!#e =#0%*nul cerurilor (n. 2-6); c0 =/er = Di,in0 /or+e &0 r iul (n. 7-12); c0 =/er Di,in0 lui Du+ne&eu 7n r i e (r go!#e %en#ru 2l .i +il0 %en#ru %ro %e (n. 13-19); c0 e9i!#0 o core!%on(en'0 7n#re #o #e lucrurile (in lu+e cu cele (in r i .i 7n#re r i .i Du+ne&eu (n. 87-115); .i c0 !o rele .i lun lu+ii n #ur le u .i ele !e+ene core!%on(en'e c cele in(ic #e (n. 105). (16)

L +in# 2i c-!* r# 1n r#i


(126) 6ei le c0ror g*n(uri r0+*n l lucrurile n #ur le nu %o# 7n'elege c0 7n r i e!#e lu+in0; ( r 7n r i lu+in e #*# (e %u#ernic0 7nc*# (e%0.e.#e cu +ul# lu+in +ie&ii %0+*n#e.#i. A+ ,0&u#-o (e!eori c"i r 7n #i+%ul !erii .i l no%'ii. L 7nce%u# + r0+ ! ui+i# c*n( u&e + 7ngerii !%un*n( c0 lu+in lunii e ce, + i -un0 (ec*# u+-r 7n co+% r 'ie cu lu+in r iului; ( r cu+ c0 + ,0&u#-o) %o# +0r#uri!i c0 . e!#e. =#r0lucire .i !%len(o re ei 7n#rec orice 7nc"i%uire. Co# cee ce + ,0&u# 7n r i + ,0&u# 7n ce lu+in0) .i (eci +ul# + i cl r .i + i (i!#inc# (ec*# lucrurile (in ce !#0 lu+e. (127) Lu+in r iului nu e n #ur l0 c ce lu+ii) ci !%iri#u l0) c0ci %orne.#e (e l Du+ne&eu c =o re) i r cel =o re e!#e Dr go!#e Di,in0) cu+ /o!# r0# # 7n c %i#olul n#erior. 6ee ce
RAIUL I IADUL

38

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%orne.#e (in Du+ne&eu c =o re e nu+i# 7n ceruri A(e,0r Di,in) (e.i 7n e!en' ! e!#e 1ine Di,in uni# cu A(e,0r Di,in. De ici u 7ngerii lu+in0 .i c0l(ur0) lu+in0 (in A(e,0rul Di,in .i c0l(ur0 (in 1inele Di,in. 2!#e (eci e,i(en# c0 lu+in .i c0l(ur r iului) %lec*n( (in#r-o !#/el (e !ur!0) !un# lucruri !%iri#u le .i nu n #ur le. (128) A(e,0rul Di,in e lu+in0 %en#ru 7ngeri (eo rece .i 7ngerii !un# !%iri#u li .i nu n #ur li. ?iin'ele !%iri#u le ,0( %rin lu+in >ro%riului lor =o re i r cele n #ur le %rin lu+in !o relui lor. A(e,0rul Di,in e!#e !ur! (in c re 7ngerii %ri+e!c 7n'elegere) i r 7n'elegere e!#e ,e(ere lor +en# l0 ce !e re, r!0 7n ,e(ere lor cor%or l0 .i 7i (0 n .#ere. A. ( r) ce e ,0&u# 7n r i (e l Du+ne&eu c =o re) e ,0&u# 7n lu+in0. Ace !# /iin( origine lu+inii (in r i) e , ri &0 + i (e% r#e 7n /unc'ie (e %ri+ire A(e,0rului Di,in (e l Du+ne&eu) ! u) cee ce e cel .i lucru) 7n /unc'ie (e in#eligen' .i 7n'ele%ciune 7ngerilor. Lu+in 7+%0r0'iei cele!#e e!#e (eci (i/eri#0 (e ce 7+%0r0'iei !%iri#u le) .i (e !e+ene e!#e (i/eri#0 7n /iec re !ocie# #e. Lu+in (in 7+%0r0'i cele!#0 e!#e r&0#o re 7n % ren'0) (eo rece 7ngerii (e colo %ri+e!c lu+in (e l Du+ne&eu c =o re; ( r lu+in 7n 7+%0r0'i !%iri#u l e!#e l-0) (eo rece 7ngerii (e colo %ri+e!c lu+in (e l Du+ne&eu c Lun0 (n. 118). Lu+in nu e l /el 7n#r-o !ocie# #e c 7n l# . Di/er0 (e !e+ene 7n /iec re !ocie# #e in(i,i(u l0; c0ci cele ce !e /l0 !%re cen#ru !un# 7n#r-o lu+in0 + i %u#ernic0) i r cei (e l circu+/erin'0 7n#r-un + i !l -0 (n. 43). $n#r-un cu,*n#) 7n cel .i gr ( 7n c re 7ngerii !un# reci%ien#e le A(e,0rului Di,in) (ic0 7n +0!ur 7n c re u in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune (e l Du+ne&eu) ei u lu+in0. De cee 7ngerii r iului !un# nu+i'i 7ngeri i lu+inii. (129) Deo rece Du+ne&eu 7n ceruri e!#e A(e,0r Di,in) i r A(e,0rul Di,in e!#e colo lu+in0) 2l e!#e nu+i# 7n Cuvnt, Lu+in0; .i (e !e+ene /iec re (e,0r ce ,ine (e l el e nu+i# lu+in0) c 7n % ! :ele ur+0#o re3 4 Isus a spus/ 2$u sunt lumina lumii% cine m urmeaz pe &ine, nu va umbla n ntuneric, ci va avea lumina vie ii3 4 (Io n 83 12). 4#t sunt n lume, sunt lumina lumii B (Io n 93 5). I!u! &i!3 4 !umina mai este pu in vreme n mi5locul vostru. 4mbla i ct mai ave i lumin, ca s nu v cuprind ntunericul. #t vreme ave i lumina printre voi, crede i n lumin, ca s +i i +ii ai luminii. $u am venit ca s +iu lumin n lume, pentru ca oricine crede n mine, s nu rmn n ntuneric B (Io n 123 35) 36) 46). 4!umina a venit n lume, dar oamenii iubeau mai mult ntunericul dect luminaB (Io n 33 19). Io n !%une (e!%re Du+ne&eu3 4 Aceasta e adevrata lumin, care lumineaz pe orice omB (Io n 13 4) 9). 41orodul acesta care zcea n ntuneric va vedea o mare lumin, i peste cei ce zceau n inutul i n umbra mor ii, va rsri lumina B (5 #ei 43 16). 4,e voi da pentru pacea oamenilor, pentru lumina popoarelor B (I! i 423 6). 4,e-am +cut pentru lumina popoarelor, ca tu s-mi +i salvarea pn ia s+ritul pmntuluiB (I! i 493 6). 41eamurile salvate vor umbla n lumina ei B (A%oc li%! 213 24). 4,rimite lumina i adevrul ,u ca s m cluzeasc B (>! l+ii 433 3). $n ce!#e .i 7n l#e % ! :e) Du+ne&eu e nu+i# lu+in0 ( #ori#0 A(e,0rului Di,in ce !e re, r!0 (in 2l) .i !e+ene e nu+i# .i (e,0rul 7n!u.i. 6u+ lu+in r iului !e n .#e (in Du+ne&eu c =o re) #o# . !- #r n!/igur # 7n in#e lui >e#ru) I co, .i Io n3 4 #'ipul Su a aprut ca soarele, iar 'ainele !ui s-a u +cut strlucitoare i +oarte albe, de o albea pe care nici un nlbitor de pe pmnt n-o poate da B (5 rcu 93 3; 5 #ei 173 2). F inele Do+nului %0re u !#/el %en#ru c0 re%re&en# u A(e,0rul Di,in ce !e re, r!0 (in 2l 7n ceruri; .i " inele !e+ni/ic0 7n Cuvnt (e,0rul; (e cee !e !%une 7n D ,i(3 4 ,e nveleti cu lumina ,a ca i cu o mantaB (>! l+ii 1043 2). (130) De !e+ene ) c0 lu+in 7n ceruri e !%iri#u l0 .i c0 lu+in e!#e A(e,0r Di,in) %o #e /i o-!er, # (in / %#ul c0 .i o+ul re lu+in !%iri#u l0 (in c re 7.i (eri,0 ilu+in re 7n +0!ur 7n
RAIUL I IADUL

39

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

c re re in#eligen#0 .i 7n'ele%ciune (in A(e,0rul Di,in. Lu+in !%iri#u l0 o+ului e!#e lu+in 7n'elegerii ! le) o-iec#ul c0rei e!#e (e,0rul; %rin ce !#0 lu+in0 el cl ri/ic0 (e,0rurile) le r n:e &0 7n or(ine logic0 .i 7.i el -ore &0 conclu&iile. @+ul o-i.nui# nu .#ie c0 %rin lu+in (e,0r #0 7n'elegere ,e(e !#/el (e lucruri) (eo rece nu %o #e ,e(e ce lu+in0 cu oc"ii !0i) nici !-o %0#run(0 cu g*n(ul nu %o #e; #o#u.i) +ul'i !un# o-i.nui'i cu e .i o (i!#ing (e lu+in n #ur l0 c re e cuno!cu#0 (o r celor ce g*n(e!c n #ur l .i nu !%iri#u l. < #ur l g*n(e!c cei c re %ri,e!c nu+ i lu+e .i c re #ri-uie #o #e lucrurile n #urii; i r !%iri#u l g*n(e!c cei c re %ri,e!c r iul .i #ri-uie #o #e lucrurile ?iin'ei Di,ine. 5i- /o!# ( # !0 ,0( /o r#e (e! c0 lu+in ce lu+ine &0 +in#e e!#e lu+in0 (e,0r #0) (i!#inc#0 (e lu+in ce e nu+i#0 n #ur l0. >rin#r-un %roce! +en# l #re%# # + /o!# ini'i # 7n ce lu+in0 .i) %e +0!ur0 ce +0 7n0l'0+) 7n'elegere +e er #o# + i lu+in #0) %*n0 ce + 7n'ele! ce nu 7n'ele!e!e+ 7n in#e) i r l !/*r.i# + %erce%u# lucruri (e!%re c re nu ,e + nici o i(ee 7n g*n(ul lu+inii n #ur le. A+ /o!# uneori ui+i# !0 ,0( c0 ce!#e lucruri nu !un# 7n'ele!e 7n lu+in n #ur l0) %e c*n( %0re u #*# (e cl r .i (e li+%e(e 7n lu+in cere !c0. 6u+ 7n'elegere 7.i re %ro%ri ! lu+in0) ,or-i+ (e!%re e cu+ ,or-i+ (e!%re oc"i3 !%une+ c0 ,e(e .i c0 e 7n lu+in0 #unci c*n( 7n'elege; .i c0 e 7n o-!curi# #e ! u 7n#uneric #unci c*n( nu 7n'elege; .i 7n +ul#e l#e e9%re!ii !i+il re. (131) Din +o+en# ce lu+in r iului e!#e A(e,0r Di,in) e!#e .i $n'ele%ciune .i In#eligen'0 Di,in0 .i (eci) /i 7n0l' # 7n lu+in r iului e cel .i lucru cu /i 7n0l' # 7n in#eligen#0 .i 7n'ele%ciune ! u cu /i lu+in #. >en#ru ce!# +o#i, 7ngerii !e -ucur0 (e lu+in0 7n %ro%or'ie cu in#eligen' .i 7n'ele%ciune lor. Deo rece lu+in r iului e!#e 7n'ele%ciune Di,in0) c r c#erul /iec0rui e!#e re,el # 7n e ; c0ci +in#e in#erio r0 /iec0rui e!#e colo /i. #0 cu cui# #e %e / '0) .i nici cel + i +ic (e# liu nu %o #e /i !cun!. $ngerii !u%eriori (ore!c c #o #e lucrurile (in ei !0 /ie (e&,0lui#e) c0ci nu (ore!c ni+ic l#ce, (ec*# ce e!#e -un. Al#/el !e 7n#*+%l0 cu cei (e !ur i) c re nu (ore!c cee ce e -ine; ei !e #e+ (in ce!# +o#i, !0 /ie ,0&u'i 7n lu+in r iului. I r locui#orii i (ului 7.i % r unii l#or c o +eni) ( r 7n lu+in r iului c +on.#ri cu c"i%uri .i #ru%uri 7ngro&i#o re) /or+ele %ro%riului r0u. L /el !# u lucrurile .i cu o+ul 7n %ri,in' !%iri#ului !0u) c*n( e ,0&u# (e 7ngeri. D c0 e -un) % re c o+) /ru+o! 7n +0!ur -un0#0'ii ! le; ( c0 e r0u) % re c +on!#ru) ur*# 7n +0!ur r0u#0'ii ! le. 2!#e (eci e,i(en# c0 #o #e lucrurile !e (e&,0luie 7n lu+in r iului) .i !# !e 7n#*+%l0 %en#ru c0 lu+in r iului e!#e A(e,0r Di,in. (132) 6u+ A(e,0rul Di,in e!#e lu+in0 7n ceruri) #o #e (e,0rurile lu+ine &0 oriun(e !- r /l ) 7n +in#e unui 7nger ! u l#cui, ) 7n r i ! u 7n l#0 % r#e. Co#u.i) (e,0rurile (in / r r iului nu !#r0luce!c c (e,0rurile (in r i. >ri+ele !#r0luce!c rece) l /el c &0% ( ) (eo rece nu 7.i (eri,0 e!en' (in -ine %recu+ (e,0rurile (in r i. Ace !#0 lu+in0 rece (i!% re c*n( lu+in r iului !e .#erne %e!#e e ) i r ( c0 r0ul !e !cun(e 7n in#erior) !e #r n!/or+0 7n 7n#uneric. A+ ,0&u# ce !# .i +ul#e l#e lucruri (eo!e-i#e %ri,in( !#r0lucire (e,0rului) lucruri ce !un# ici o+i!e. (133) E /i !%u! cu+ ce, (e!%re c0l(ur r iului. $n e!en' ! ce !#0 c0l(ur0 e!#e (r go!#e. Eine (e l Du+ne&eu c =o re) c re e Dr go!#e Di,in0 7n .i (in Du+ne&eu; cu+ /o!# r0# # 7n c %i#olul n#erior. 2!#e (eci e,i(en# c0 !%iri#u l0 e!#e .i c0l(ur r iului) l /el c lu+in ce!#ui ) (eo rece %ro,in (in cee .i !ur!0. 29i!#0 (ou0 lucruri ce !e n !c (in Du+ne&eu c =o re3 A(e,0rul Di,in .i 1inele Di,in; A(e,0rul Di,in % re 7n ceruri c lu+in0) i r 1inele Di,in c .i c0l(ur0; ( r A(e,0rul Di,in .i 1inele Di,in !un# #*# (e uni#e 7nc*# nu !un# (ou0) ci un . Co#u.i) l 7ngeri) (e,in !e% r #e) c0ci unii %ri+e!c 1ine Di,in + i +ul# (ec*# A(e,0r Di,in) i r l'ii %ri+e!c A(e,0r Di,in + i +ul# (ec*# 1ine Di,in. 6ei ce %ri+e!c + i +ul# (in 1ine Di,in !e /l0 7n 7+%0r0'i 6ele!#0 lui Du+ne&eu) i r cei ce %ri+e!c + i

RAIUL I IADUL

40

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

+ul# (in A(e,0r Di,in !e /l0 7n 7+%0r0'i = !%iri#u l0; 7n!0 7ngerii cu (e,0r # %er/ec'i !un# cei ce le %ri+e!c %e +*n(ou0 7n cee .i +0!ur0. (134) 60l(ur r iului) c lu+in r iului) e %re#u#in(eni (i/eri#0; c0l(ur 7n 7+%0r0'i cele!#0 (i/er0 (e ce (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 .i (i/er0 7n /iec re !ocie# #e nu nu+ i (u%0 gr () ( r .i (u%0 c li# #e. 2!#e +ul# + i in#en!0 .i + i %ur0 7n 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu) (eo rece 7ngerii (e colo !un# + i rece%#i,i c0#re 1inele Di,in. 2!#e + i %u'in in#en!0 .i %ur0 7n 7+%0r0'i !%iri#u l0 Lui) c0ci 7ngerii (e colo !un# + i rece%#i,i c0#re A(e,0rul Di,in; .i (i/er0 7n /iec re !ocie# #e 7n /unc'ie (e %ri+ire lor. 29i!#0 c0l(ur0 .i 7n i () ( r e!#e i+%ur0. 60l(ur (in r i e e9%ri+ #0 %rin /ocul !/*n# .i cere!c) i r c0l(ur (in i ( %rin /ocul %ro/ n .i in/ern l. A+-ele (eno#0 (r go!#e; /ocul c re !e (eno#0 (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i (r go!#e (e %ro %e .i /iec re !en#i+en# (eri, # (in ce!#e iu-iri; %e c*n( /ocul in/ern l (eno#0 (r go!#e (e !ine .i (r go!#e %en#ru lu+e .i /iec re (orin'0 (eri, #0 (in ce!#e iu-iri. 2!#e e,i(en# c0 (r go!#e e!#e c0l(ur0 (in#r-o !ur!0 !%iri#u l0) c0ci o+ul !e 7nc0l&e.#e (in (r go!#e; o+ul !e 7n/l0c0re &0 .i !e 7nc0l&e.#e 7n /unc'ie (e n #ur .i gr (ul iu-irii ! le; i r c0l(ur !e r #0 7n e9#erior #unci c*n( (r go!#e ! e!#e %rin!0. 2!#e (eci nor+ l !0 ,or-e.#i (e!%re /i 7ncin!) #e 7nc0l&i) r(e) /ier-e .i /i %e : r) #*# 7n cee ce %ri,e.#e !en#i+en#ele ce i&,or0!c (in (r go!#e (e -ine) c*# .i 7n cee ce %ri,e.#e (orin'ele ce i&,or0!c (in (r go!#e (e r0u. (135) Dr go!#e ce !e re, r!0 (in Du+ne&eu c =o re e re!i+'i#0 7n r i c .i c0l(ur0) (eo rece +in'ile 7ngerilor !un# %line (e (r go!#e ce !e n .#e (in 1un0# #e Di,in0 Do+nu-lui) i r #ru%urile lor) /iin( 7nc0l&i#e (e ce !ur!0) %ri+e!c un !en! l c0l(urii. 6u+ c0l(ur .i (r go!#e core!%un( un celeil l#e 7n r i) #o'i (e colo !i+# /elul .i gr (ul c0l(urii ce core!%un(e c li#0'ii (r go!#ei lor. 60l(ur lu+ii nu %0#run(e (eloc 7n r i) c0ci e!#e %re i+%ur0) /iin( n #ur l0 .i nu !%iri#u l0; l#/el !e 7n#*+%l0 cu o+ul) (eo rece el !e /l0 #*# 7n lu+e !%iri#u l0 c*# .i 7n ce n #ur l0. $n cee ce %ri,e.#e !%iri#ul) el !e 7nc0l&e.#e (o r %rin e+o'iile ! le; ( r 7n %ri,in' #ru%ului) el !e 7nc0l&e.#e #*# (in c0l(ur !%iri#ului c*# .i (in c0l(ur lu+ii. >ri+ !e re, r!0 7n ce l l#0 c0ci 7.i core!%un( reci%roc. < #ur core!%on(en'ei ce!#or (ou0 /eluri (e c0l(ur0 %o #e /i o-!er, #0 l ni+ le; % !iunile lor ce u c 'el !u%re+ %rocre re ) !e (e&l0n'uie o ( #0 cu c0l(ur cre!c*n(0 !o relui %ri+0, r .i , r . =e 7n.e l0 enor+ cei ce 7.i i+ gine &0 c0 ce !#0 c0l(ur0 lu+e !c0 !e re, r!0 7n (r go!#e .i o %ro(uce; c0ci n #ur lul nu !e re, r!0 7n !%iri#u l) ci (o r !%iri#u lul 7n n #ur l; %roce!ul (in ur+0 e 7n cor( cu @r(ine Di,in0) ( r %ri+ul i- r /i con#r r. (136) $ngerii) l /el c o +enii) %o!e(0 7n'elegere .i ,oin'0. Lu+in r iului e!#e ,i ' 7n'elegerii lor) (eo rece lu+in r iului e A(e,0r Di,in .i 7n'ele%ciune Di,in0; i r c0l(ur r iului e!#e ,i ' ,oin'ei lor) (eo rece c0l(ur r iului e!#e 1ine Di,in .i Dr go!#e Di,in0) 7n!0.i ,i ' 7ngerilor e (eri, #0 (in ce c0l(ur0) ( r nu (in lu+in0) (ec*# 7n +0!ur 7n c re con'ine c0l(ur0. 60l(ur e !ur! ,ie'ii) e e,i(en#) c0ci 7n li%! ! ,i ' %iere. L /el !e 7n#*+%l0 cu cre(in' li%!i# (e (r go!#e ! u cu (e,0rul li%!i# (e -ine; c0ci (e,0rul ce lu+ine &0 cre(in' e!#e lu+in0) i r -inele ce i&,or0.#e (in (r go!#e e c0l(ur0. Ace!#e lucruri !un# + i cl r ilu!#r #e %rin c0l(ur .i lu+in lu+ii) c0ror le core!%un( c0l(ur .i lu+in r iului. 60l(ur lu+e !c0 uni#0 cu lu+in0) %ri+0, r ! u , r ) / ce c #o #e lucrurile (e %e %0+*n# !0 cre !c0) %e c*n( lu+in li%!i#0 (e c0l(ur0) 7n #i+%ul iernii) nu / ce ni+ic !0 cre !c0) ci #o #e lucrurile c ( .i +or. A!# !e 7n#*+%l0 c*n( c0l(ur e -!en#0; (e.i lu+in %er!i!#0. D #ori#0 ce!#ei core!%on(en'e) r iul e nu+i# % r (i!) (eo rece colo
RAIUL I IADUL

41

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(e,0rul e uni# cu -inele ! u cre(in' cu (r go!#e ) l /el cu+ %e %0+*n# !un# lu+in .i c0l(ur %ri+0, r . De ici reie!e + i e,i(en# (e,0rul %reci& # 7n %ro%riul !0u c %i#ol) c0 =/er Di,in0 lui Du+ne&eu 7n r i e (r go!#e %en#ru 2l .i +il0 %en#ru %ro %e (n. 13-19). (137) =e !%une 7n Io n3 4!a nceput era #uvntul, i #uvntul era cu .umnezeu i #uvntul era .umnezeu% toate lucrurile au +ost +cute de $l, i nimic din ceea ce a +ost +cut, n-a +ost +cut +r $l. 0n $l era via a i via a era lumina oamenilor. $l era n lume i lumea a +ost +cut de $l. i #uvntul S-a +cut trup i a locuit printre noi, iar noi am primit slava luiB(13 1) 3) 4) 10) 14). 2 e,i(en# c0 ici %rin 6u,*n# e 7n'ele! Du+ne&eu) c0ci !e !%une c0 6u,*n#ul /o!# /0cu# #ru%; ( r ce !e 7n'elege 7n % r#icul r %rin 6u,*n# nu /o!# 7nc0 /0cu# cuno!cu#) .i , /i (eci e9%lic #. 6u,*n#ul) 7n ce!# % ! :) 7n!e +n0 A(e,0r Di,in) c re e9i!#0 7n .i (in Du+ne&eu. Din ce!# +o#i, 2l e nu+i# ici .i lu+in0) c re e A(e,0r Di,in) cu+ /o!# r0# # 7n %ri+ % r#e ce!#ui c %i#ol. E /i i+e(i # e9%lic # cu+ u /o!# #o #e lucrurile /0cu#e .i cre #e (e A(e,0rul Di,in. A(e,0rul Di,in e!#e #o#%u#ernic 7n r i) .i /0r0 el nu r e9i!# (eloc %u#ere. Co'i 7ngerii !un# nu+i'i %u#eri 7n ,ir#u#e A(e,0rului Di,in .i !un# (e / %# %u#eri #*# c*# !un# reci%ien#e .i rece%# culi i lui. >rin ce !# ei (o+in0 i (urile .i lucrurile ce li !e o%un. @ +ie (e (u.+ ni (e colo nu %o# !u%or# o !ingur0 r &0 (e lu+in0 cere !c0) (eo rece e A(e,0r Di,in. $ngerii !un# 7ngeri 7n ,ir#u#e /elului cu+ rece%#e &0 A(e,0rul Di,in) .i (eci r iul e r i (in cel .i +o#i,) c0ci r iul e lc0#ui# (in 7ngeri. 60 e9i!#0 o !e+ene >u#ere i+en!0 7n A(e,0rul Di,in nu %o #e /i re li& # (e cei ce g*n(e!c (e!%re (e,0r c (e!%re g*n( ! u ,or-ire 7n c re nu e9i!#0 l#0 %u#ere (ec*# (e (e#er+in !u%unere l#or . $n!0 7n A(e,0rul Di,in e9i!#0 o %u#ere ineren#0 lui) .i o !e+ene %u#ere) 7nc*# ( #ori#0 ei u /o!# cre #e r iul .i lu+e cu #o #e lucrurile (in ele. Ace!# / %# %o #e /i ilu!#r # %rin (ou0 co+% r 'ii - %rin %u#ere (e,0rului .i -inelui 7n o+ .i %rin %u#ere lu+inii .i c0l(urii !o relui ce!#ei lu+i. 1. *rin puterea adevrului i binelui n om . Co# cee ce / ce o+ul) / ce %rin 7n'ele%ciune .i ,oin' ! ; el c'ione &0 (in ,oin'0 %rin in#er+e(iul -inelui .i (in 7n'elegere %rin in#er+e(iul (e,0rului; c0ci #o#ul 7n ,oin'0 re leg0#ur0 cu -inele .i #o#ul 7n 7n'elegere re leg0#ur0 cu (e,0rul. >rin ele 7n#regul org ni!+ e %u! 7n +i.c re .i +ul#e lucruri (in el !e gr0-e!c !0 le ! #i!/ c0 (orin' .i %l0cere . De ici e e,i(en# c0 7n#regul cor% e /0cu# %en#ru !er,i -inele .i (e,0rul) .i (eci e /0cu# (in -ine .i (in (e,0r. 2. *rin puterea cldurii i luminii soarelui acestei lumi . Co #e lucrurile ce cre!c 7n lu+e) %recu+ co% cii) gr*nele) /lorile) ier-urile) /ruc#ele .i !e+in'ele) 7.i #r g e9i!#en' (in nici o l#0 !ur!0 (ec*# c0l(ur .i lu+in !o relui. De ici !e ,e(e ce %u#ere %ro(uc#i,0 e9i!#0 7n c0l(ur0 .i 7n lu+in0. 6e r #re-ui #unci !0 /ie %u#ere lu+inii Di,ine) c re e A(e,0r Di,in) .i c0l(urii Di,ine c re e 1inele Di,inH 6u+ r iul e9i!#0 ( #ori#0 ce!#or ) lu+e 7.i ( #ore &0 .i e e9i!#en' #o# lor) c0ci e9i!#en' lu+ii (e%in(e (e r i) cu+ /o!# r0# # + i !u!. De ici !e %o #e ,e(e cu+ #re-uie 7n'ele! / %#ul c0 #o #e lucrurile u /o!# /0cu#e %rin cu,*n# .i c0 /0r0 ce!# ni+ic (in ce e9i!#0 n- r /i /o!# /0cu#) .i (e !e+ene c0 lu+e /o!# /0cu#0 (e ce!# ) c0ci !un# o%er A(e,0rului Di,in (e l Du+ne&eu. >en#ru ce!# +o#i,) 7n c r#e Gene&ei !e ,or-e.#e 7n %ri+ul r*n( (e lu+in0) i r %oi (e!%re lucrurile ce ,in (in ce lu+in0 (Gene& 13 3) 4). i #o# (in ce!# +o#i, #o #e lucrurile (in uni,er!) #*# (in r i c*# .i (in lu+e) u leg0#ur0 cu -inele) cu (e,0rul .i cu uniune lor; l#/el ele nu r + i ,e o e9i!#en'0 re l0. (1393)

RAIUL I IADUL

42

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Cre-uie o-!er, # c0 1inele Di,in .i (e,0rul Di,in ce e9i!#0 7n r i (e l Du+ne&eu c =o re) nu !e /l0 7n Du+ne&eu ci !e n !c (in Du+ne&eu. $n Du+ne&eu e9i!#0 (o r Dr go!#e Di,in0) c re e 2!en' (in c re 7.i c %0#0 e9i!#en' 1inele Di,in .i A(e,0rul Di,in. (A %lec (in Du+ne&eu 7n!e +n0 /i (eri, # (in 2!en' Lui). i ce!# lucru %o #e /i ilu!#r # %rin co+% r 'ie cu !o rele lu+ii; c0ci c0l(ur .i lu+in (in lu+e nu !e /l0 7n !o re) ci %le c0 (in el. $n !o re nu e ni+ic (ec*# /oc) (in c re c0l(ur .i lu+in !e n !c .i 7.i %ri+e!c e9i!#en' . (/) 0 1/1 e !*is 2n !ri3inal. (140) Din +o+en# ce Du+ne&eu c =o re e!#e Dr go!#e Di,in0) i r Dr go!#e Di,in0 e!#e 7n!u.i 1inele Di,in) Di,inul ce %le c0 (in 2l .i e!#e =/er = Di,in0 7n r i e nu+i#) %en#ru (eo!e-ire) A(e,0r Di,in) (e.i 7n re li# #e e!#e 1ine Di,in uni# cu A(e,0r Di,in. Ace!# A(e,0r Di,in e!#e cee ce !e nu+e.#e =%iri#ul (Du"ul) =/*n# ce e+ n0 (in 2l. (17)

'e!e .#)r . nc)e c#r*in#!e 1n r#i


(141) 29i!#0 % #ru %unc#e c r(in le 7n r i) c .i 7n lu+e) e!#ul) !u(ul) ,e!#ul .i nor(ul. $n +-ele lu+i ele !un# (e#er+in #e (e !o re) 7n r i (e =o rele r iului c re e!#e Du+ne&eu) i r 7n lu+e (e !o rele lu+ii; e9i!#0 #o#u.i + ri (i/eren'e 7n#re ele. >ri+ (i/eren'0 e!#e c0 7n lu+e !u(ul e!#e cel %unc# 7n c re !o rele !e /l0 l ce + i + re l#i#u(ine (e !u%r %0+*n#ului; nor(ul e %unc#ul o%u!) (e(e!u-#ul %0+*n#ului; e!#ul un(e r0! re l ec"inoc'ii) i r ,e!#ul un(e %une. A!#/el) 7n lu+e) !u(ul e!#e cel ce (e#er+in0 #o #e cele % #ru %unc#e c r(in le. D r 7n ceruri) cel %unc# !e nu+e.#e e!#ul) un(e Du+ne&eu % re c =o re; 7n %unc#ul o%u! e!#e ,e!#ul; 7n % r#e (re %#0 !e /l0 !u(ul) i r 7n !#*ng nor(ul) .i !# 7n orice (irec'ie .i- r 7n(re%# 7ngerii /e'ele .i #ru%urile. A. ( r) 7n r i) e!#ul (e#er+in0 #o #e celel l#e %unc#e c r(in le. >unc#ul 7n c re Du+ne&eu % re c =o re e nu+i# e!#ul ! u orien#ul) (eo rece) 7n#re g ,i '0 7.i re origine 7n 2l c =o re; .i) (e !e+ene ) %en#ru c0 7n +0!ur 7n c re c0l(ur .i lu+in ! u (r go!#e .i in#eligen' !un# %ri+i#e (e l 2l (e c0#re 7ngeri) !e !%une c0 Du+ne&eu r0! re (e !u%r lor. Co# (in ce!# +o#i,) Du+ne&eu e!#e nu+i# 2!#ul (R0!0ri#) 7n Cuvnt. (142) @ l#0 (i/eren'0 e!#e c0 7ngerii u 7n#o#(e un e!#ul 7n / '0) ,e!#ul 7n !% #e) !u(ul l (re %# i r nor(ul l !#*ng . D r cu+ !# nu e #*# (e u.or (e 7n'ele! 7n lu+e) (eo rece o+ul 7.i %o #e 7n#o rce / ' !%re orice %unc# c r(in l) !e , e9%lic ici. $n#regul r i !e 7n-(re %#0 !%re Du+ne&eu c !%re cen#rul !0u co+un) .i (eci #o'i 7ngerii !e 7n(re %#0 c0#re 2l. i %e %0+*n#) cu+ e -ine .#iu#) #o #e lucrurile u #en(in' !0 !e 7n(re%#e !%re un cen#ru co+un; ( r (irec'i (i/er0 7n r i (e ce (e %e %0+*n#; c0ci 7n r i #en(in' e (e 7n in# re .i 7n0l' re !%re cen#rul co+un) i r 7n lu+e e (e c0(ere. $n lu+e) ce !#0 #en(in'0 e nu+i#0 /or'0 cen#ri%e#0 ! u gr ,i# 'ie. 5in'ile 7ngerilor !un# (irec'ion #e 7n in#e) .i cu+ +in'ile lor !un# re,el #e %e /e'ele lor) !#/el) / ' e!#e ce c re (e#er+in0 %unc#ele c r(in le. (143) 60 7ngerii u e!#ul 7n / '0 oriun(e .i- r 7n#o rce / ' ! u #ru%ul) , /i #o#u.i + i %u'in u.or (e 7n'ele! 7n lu+e) c0ci o+ul re (i/eri#ele %unc#e c r(in le 7n / '0 7n /unc'ie (e (irec'i 7n c re !eI 7n#o rce. Deci .i ce!# lucru r #re-ui e9%lic #) 7ngerii 7.i 7n(re %#0 .i 7.i 7n#orc /e'ele .i #ru%urile 7n #o #e (irec'iile) c o +enii) .i #o#u.i u +ereu e!#ul 7n / '0) (eo rece !c"i+-0rile (e !%ec# le 7ngerilor nu !e !e +0n0 cu cele u+ ne) .i %ro,in (in#r-o origine (i/eri#0. 2le
RAIUL I IADUL

43

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

% r 7n#r- (e,0r l /el) ( r nu !un#. @rigine e!#e (r go!#e c0l0u&i#o re) .i (e e (e%in( #o #e (irec'iile) #*# le 7ngerilor c*# .i le !%iri#elor; c0ci) cu+ /o!# !%u!) +in'ile lor !e 7n(re %#0 !%re cen#rul lor co+un) (eci 7n r i) !%re Du+ne&eu c =o re. De cee e!#e (r go!#e +ereu 7n / ' +in'ilor lor) .i cu+ c"i%ul 7.i ( #ore &0 e9i!#en' +in'ii) /iin( /or+ ! e9#erio r0) (r go!#e ce c0l0u&e.#e +in#e !e /l0 con#inuu 7n / ' c"i%ului. A. ( r) Du+ne&eu c =o re e!#e con#inuu 7n in#e /e'ei 7n r i) %en#ru c0 (e l 2l 7.i u 7ngerii (r go!#e ; .i cu+ Du+ne&eu 7n!u.i e %re&en# cu %ro%ri Lui (r go!#e 7n 7ngeri) #o# Du+ne&eu 7i / ce %e ce.#i !0-L %ri,e !c0 oriun(e !- r 7n#o rce. Ace!#e lucruri nu %o# /i eluci( #e + i (e% r#e cu+) ( r 7n c %i#olele ur+0#o re) 7n !%eci l 7n cele !u%r Re%re&en#0rilor .i A% ren'elor ! u !u%r Ci+%ului .i =% 'iului 7n r i) ,or /i %re&en# #e + i cl r %en#ru 7n'elegere. 29%erien' +- 7n,0' # c0 7ngerii 7l u %e Du+ne&eu con#inuu 7n / ' oc"ilor; eu 7n!u+i + ,0&u#) 7n#r- (e,0r; c0ci #unci c*n( er + 7n co+% ni 7ngerilor !i+'e + %re&en# lui Du+ne&eu 7n / ' +e ; nu 7l ,e(e +) 7n!0 lu+in !#r0luci#o re 7i (e&,0lui %ro%iere . i 7ngerii u !%u! c0 e!#e . 7ngerilor) !e !%une (e!%re cei Du+ne&eu 7n / ' oc"ilor) .i c0 !%iri#u l0; c0ci +ul#e lucruri (in o+ul nu o .#ie. . 6u+ Du+ne&eu e!#e 7n +o( (in lu+e ce cre( 7n Du+ne&eu 7l %ri,e!c .i 7l ,0(. Ace!# /el (e ,or-ire o +enilor !un# (eri, #e con!# n# 7n in#e /e'elor .i 7l iu-e!c) c0 7l u %e ,or-i e (eri, # (in lu+e (in lu+e !%iri#u l0) (e.i

(144) $n#o rcere c0#re Du+ne&eu) e!#e un (in +inunile r iului. 5ul'i !e %o# /l 7n r i l un loc) 7n#orc*n(u-.i /e'ele .i #ru%urile) unul 7n#r-o % r#e i r l#ul 7n l# ) .i #o#u.i #o'i 7l ,0( %e Du+ne&eu 7n / ' lor; .i #o'i u !u(ul 7n (re %# ) nor(ul 7n !#*ng i r ,e!#ul 7n !% #e. @ l#0 +inune r iului e!#e c0) (e.i %ri,ire 7ngerilor e!#e 7n(re%# #0 7n#o#(e un !%re e!#) ei %o# %ri,i .i !%re celel l#e #rei %unc#e c r(in le; 7n!0 / %#ul c0 %o# %ri,i .i !%re ce!#e #rei !e ( #ore &0 ,i&iunii lor +en# le) (ic0 ce g*n(ului. @ l#0 +inune r iului e!#e c0 nici unui (e colo nu 7i e %er+i! !0 !#e 7n !% #ele l#ui .i !0-i %ri,e !c0 ce / ; c0ci #unci in/lu9ul (e -ine .i (e,0r (e l Du+ne&eu r /i (er n: #. (145) $ngerii 7l ,0( %e Du+ne&eu 7n#r-un /el) i r Du+ne&eu 7i ,e(e %e 7ngeri 7n#r- l# /el. $ngerii 7l ,0( %e Du+ne&eu %rin oc"i) ( r Du+ne&eu 7i %ri,e.#e %e 7ngeri 7n /run#e) (eo rece /run#e core!%un(e (r go!#ei; i r Du+ne&eu !e re, r!0 7n (orin'ele lor %rin iu-ire .i !e / ce ,0&u# %rin 7n'elegere) c0rei 7i core!%un( oc"ii. (146) >unc#ele (in r i ce /or+e &0 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu (i/er0 (e cele ce /or+e &0 7+%0r0'i = !%iri#u l0; c0ci Du+ne&eu e ,0&u# (e 7ngeri c =o re 7n 7+%0r0'i cele!#0 i r c Lun0 7n ce !%iri#u l0) i r e!#ul e!#e %unc#ul un(e Du+ne&eu e ,0&u#. Di!# n' 7n#re =o re .i Lun0 7n r i e!#e (e #rei&eci (e gr (e; 7n con!ecin'0 e9i!#0 o (i/eren'0 !i+il r0 7n#re %unc#ele c r(in le. 60 r iul e 7+%0r'i# 7n (ou0 7+%0r0'ii) nu+i#e cele!#0 .i !%iri#u l0) %o #e /i ,0&u# 7n c %i#olele n#erio re (n. 20-28); .i c0 Du+ne&eu e ,0&u# 7n 7+%0r0'i cele!#0 c =o re i r 7n ce !%iri#u l0 c Lun0 (n.118). @ricu+) %unc#ele c r(in le (in r i nu !un# !#/el 7ncurc #e) (eo rece 7ngerii !%iri#u li nu !e %o# 7n0l' %*n0 l 7ngerii cele.#i) .i nici ce.#i (in ur+0 nu %o# co-or7 l cei !%iri#u li) cu+ !e %o #e ,e(e + i !u! (n. 35). (147) A. !e + ni/e!#0 n #ur %re&en'ei lui Du+ne&eu 7n r i; 2l e!#e %re#u#in(eni .i cu /iec re 7n -inele .i (e,0rul ce !e n !c (in 2l; !#/el) 2l e %re&en# 7n 7ngeri .i 7n =ine) cu+ !- + i !%u! + i !u! (n. 12). 5in'ile lor u o %erce%'ie l0un#ric0 %re&en'ei Lui; oc"ii) (eri,*n(u-.i
RAIUL I IADUL

44

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

,e(ere (in +in#e) $l ,0( 7n / r lor; ce!# lucru !e ( #ore &0 leg0#urii !#r*n!e 7n#re ,e(ere .i %erce%'ie. A!# !e !%une %rin Du+ne&eu c re e!#e 7n ei .i ei 7n Du+ne&eu) 7n %ro%riile = le cu,in#e3 4)mne i n &ine i $u voi rmne n voi B (Io n 153 4). 4#ine mnnc trupul &eu i bea sngele &eu, rmne n &ine i $u n el B (Io n 63 56). Cru%ul lui Du+ne&eu !e+ni/ic0 1inele Di,in i r !*ngele =0u) A(e,0rul Di,in. (148) $n r i) /iec re 7.i re locul !0u 7n /unc'ie (e %unc#ele c r(in le. 60#re e!# .i ,e!# #r0ie!c cei ce ,ie'uie!c 7n -inele (r go!#ei) c0#re e!# cei ce u o %erce%'ie cl r0 celui -ine) i r c0#re ,e!# cei ce u (o r o %erce%'ie o-!cur0 lui. 60#re !u( .i nor( #r0ie!c cei ce u 7n'ele%ciune (eri, #0 (e colo) c0#re !u( cei ce !e /l0 7n lu+in cl r0 7n'ele%ciunii) .i c0#re nor( cei ce !e /l0 7n lu+in o-!cur0 7n'ele%ciunii) 7n cee .i or(ine #r0ie!c #*# 7ngerii (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 lui Du+ne&eu c*# .i cei (in 7+%0r0'i = cele!#0) cu o (i/eren'0 (u%0 -inele (r go!#ei .i lu+in (e,0rului (eri, #0 (e colo. Dr go!#e 7n 7+%0r0'i cele!#0 e!#e (r go!#e %en#ru Du+ne&eu) i r lu+in (e,0rului (eri, #0 (e ici e!#e 7n'ele%ciune; ( r (r go!#e 7n 7+%0r0'i !%iri#u l0 e (r go!#e %en#ru %ro %e) nu+i#0 +il0) i r lu+in (e,0rului (in e e!#e in#eligen'0) nu+i#0 .i cre(in'0 (n. 23). 2i (i/er0 .i (u%0 %unc#ele c r(in le) c0ci %unc#ele c r(in le (in cele (ou0 7+%0r0'ii !un# l o (i!# n'0 (e #rei&eci (e gr (e) cu+ !- !%u! + i !u! (n. 146). (149) $n#r-o or(ine !i+il r0) 7n rel 'ie unul cu cel0l l#) #r0ie!c 7ngerii (in /iec re !ocie# #e r iului; c0#re e!# !e /l0 cei ce u un gr ( + i + re (e (r go!#e .i +il0) c0#re ,e!# cei ce u un gr ( + i +ic; c0#re !u( cei ce !e /l0 7n#r-o lu+in0 + i %u#ernic0 7n'ele%ciunii .i in#eligen'ei) i r c0#re nor( cei ce !un# 7n#r-un + i !l -0. Ace !#0 or(ine !e %0!#re &0 (eo rece /iec re !ocie# #e re%re&in#0 r iul .i e!#e un r i l o !c r0 + i +ic0 (n. 51-58). Acee .i or(ine !e %0!#re &0 .i 7n cei (in c re !un# co+%u!e. 2i !un# (u.i l ce !#0 or(ine c o con!ecin'0 /or+ei r iului) %rin c re /iec re 7.i cuno .#e locul. Du+ne&eu (e !e+ene !igur0 c 7n /iec re !ocie# #e !0 /ie c*#e unul (in /iec re /el) 7n in#en'i c /iec re % r#e r iului !0 /ie !i+il r0 7n /or+0 7n#regului. @ricu+) or(ine 7n#regului r i (i/er0 (e or(ine unei !ocie#0'i) l /el cu+ un 7n#reg (i/er0 (e %0r'ile ! le; c0ci !ocie#0'ile (in!%re e!# le (e%0.e!c %e cele (in ,e!#) i r cele (in!%re !u( %e cele (in nor(. (150) De cee %unc#ele c r(in le 7n r i !e+ni/ic0 c li#0'ile ce !e g0!e!c 7n cei ce #r0ie!c colo. A!#/el) e!#ul !e+ni/ic0 (r go!#e .i o %erce%'ie cl r0 -un0#0'ii ! le; ,e!#ul) o %erce%'ie o-!cur0 (r go!#ei; !u(ul) 7n'ele%ciune .i in#eligen'0 7n lu+in0 cl r0) i r nor(ul) 7n'ele%ciune .i in#eligen'0 7n#r-o lu+in0 o-!cur0. Ace !# /iin( !e+ni/ic 'i %unc#elor c r(in le (in r i) ele u o !e+ni/ic 'ie !i+il r0 7n !en!ul in#ern ! u !%iri#u l l Cuvntului; c0ci el e 7n %er/ec# cor( cu lucrurile (in r i. (151) >en#ru cei ce !e /l0 7n i () !i#u 'i e co+%le# o%u!0. 2i nu 7l %ri,e!c %e Du+ne&eu c =o re ! u c Lun0) ci %ri,e!c (e% r#e (e Du+ne&eu 7n cel 7n#uneric gro! ce !e /l0 7n locul !o relui ce!#ei lu+i .i 7n 7n#unericul ce !#0 7n locul lunii ce!#ui %0+*n#. 6ei nu+i'i 3enii rele %ri,e!c 7n!%re %ri+ul i r cei nu+i'i !%iri#e rele !%re l (oile . >o #e /i ,0&u# + i !u! c0 !o rele .i lun ce!#ei lu+i nu !un# ,i&i-ile 7n lu+e !%iri#u l0) ci 7n locul !o relui !e ,e(e un 7n#uneric gro! o%u! =o relui (in r i) i r 7n locul lunii) 7n#unericul o%u! Lunii (in r i. (n. 122). >unc#ele c r(in le 7n i ( !un# (eci o%u!e %unc#elor c r(in le (in r i. $n i () e!#ul !e /l0 colo un(e !un# cel 7n#uneric gro! .i u+-rele; ,e!#ul e!#e un(e e =o rele r iului; !u(ul e!#e l (re %# .i nor(ul l !#*ng ) i r !# 7n orice (irec'ie !- r 7n#o rce #ru%ul; ei nici nu-.i %o# 7n#o rce /e'ele 7n l#0 (irec'ie) c0ci 7n#re g 7nclin 'ie .i (e#er+in 'i +in'ilor lor #in( !%re cee .i (irec'ie. 60 7n#re g #en(in'0 .i (e#er+in 'ie +in'ii #u#uror celor (in ,i ' (e %oi e
RAIUL I IADUL

45

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

7n /unc'ie (e (r go!#e lor) %o #e /i ,0&u# + i !u! (n. 143). Dr go!#e celor ce !un# 7n i ( e!#e (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) i r ce!#e iu-iri !un# !e+ni/ic #e (e !o rele .i lun ce!#ei lu+i (n. 122). Ace!#e iu-iri !un# (e !e+ene o%u!ele (r go!#ei (e Du+ne&eu .i (r go!#ei %en#ru %ro %e. De cee ei !e 7n(e%0r#e &0 (e Du+ne&eu !%re 7n#uneric .i ce '0. Locui#orii i (ului) #r0ie!c .i ei 7n /unc'ie (e %unc#ele lor c r(in le. 6ei ce !un# 7n r0u ( #ori#0 (r go!#ei (e !ine #r0ie!c (e l e!# l ,e!#; i r cei ce !un# 7n / l!i#0'ile r0ului #r0ie!c (e l !u( l nor(; ( r %e ce!# !u-iec# !e ,or !%une + i +ul#e 7n cur*n() c*n( ,o+ :unge !0 ,or-i+ (e!%re i (. (152) 6*n( unul (in !%iri#ele rele ,ine %rin#re cele -une) %unc#ele c r(in le (e,in #*# (e 7ncurc #e 7nc*# cei -uni -i 7.i + i ( u !e + un(e e!#e e!#ul lor. A+ ,0&u# c*#eo( #0 . ce, .i (e !e+ene + u&i#-o (e l !%iri#e ce !e %l*nge u (in ce !#0 c u&0. (153) =%iri#ele rele !un# ,0&u#e uneori c0 !e 7n(re %#0 !%re %unc#ele c r(in le (in r i) .i #unci (o-*n(e!c in#eligen'0 .i %erce%'ie (e,0rului) ( r nici un !en#i+en# %en#ru -ine; .i i+e(i # ce !e 7n#orc 7n %ro%riile lor %unc#e c r(in le) 7.i %ier( in#eligen' .i %erce%'i (e,0rului) .i !%un c0 (e,0rurile %e c re le- u u&i# .i !i+'i# + i (e,re+e) nu !un# (e,0ruri ci / l!i#0'i; ei (ore!c c / l!i#0'ile !0 /ie (e,0ruri. 5i !- !%u! cu %0rere (e r0u (e ce !#0 7n#o rcere) c0ci l cei r0i 7n'elegere %o #e /i !#/el 7n#o r!0) nu 7n!0 .i ,oin' ; i r Du+ne&eu !e !igur0) c 7n /iec re !0 %o #0 ,e(e .i recuno .#e (e,0rurile) .i ni+eni !0 nu le %o #0 %ri+i (ec*# ( c0 #r0ie.#e o ,i '0 -un0) (eo rece -inele %ri+e.#e (e,0rul .i nicio( #0 r0ul. 6 &ul e !i+il r .i l o+) %en#ru %u#e /i re/or+ # %rin (e,0ruri; ( r #o#u.i el nu %o #e /i re/or+ # ( c0 nu #r0ie.#e o ,i '0 -un0. A!#/el) o+ul %o #e /i 7n(re%# # c0#re Du+ne&eu) ( r ( c0 #r0ie.#e o ,i '0 re ) !e 7n#o rce i+e(i # 7n %oi .i !e con/ir+0 7n / l!i#0'ile %ro%riului r0u) ce !un# con#r re (e,0rurilor %e c re le- 7n'ele! .i le- ,0&u#; i r !# !e 7n#*+%l0 c*n( g*n(e.#e (u%0 con,ingerile ! le l0un#rice. (18)

Sc%i+8-ri 1n c"n*i3i# 1ngeri!"r *in r#i


(154) =c"i+-0rile con(i'iei 7ngerilor re%re&in#0 , ri 'iile (r go!#ei .i cre(in'ei lor .i (eci le 7n'ele%ciunii) in#eligen'ei .i ,ie'ii lor. 6on(i'i e (e#er+in #0 (e ,i '0 .i (e #o# ce 'ine (e ,i '0; .i cu+ ,i ' ngelic0 e o ,i '0 (e (r go!#e) cre(in'0) 7n'ele%ciune .i in#eligen'0) !e !%une (e!%re ce!#e c li#0'i c0 u o nu+i#0 con(i'ie. A!#/el) ,or-i+ (e!%re !# (ii (e (r go!#e .i cre(in'0 .i !# (ii (e 7n'ele%ciune .i in#eligen'0. 6u+ , ri &0 ce!#e !# (ii l 7ngeri , /i (e!cri! cu+. (155) $ngerii nu !e /l0 con#inuu 7n cel .i !# (iu (e (r go!#e .i (eci nici 7n cel .i !# (iu (e 7n'ele%ciune) c0ci 7n#re g lor 7n'ele%ciune e (eri, #0 (in (r go!#e .i e %ro%or'ion l0 cu ce !# . 6*#eo( #0 ei !e /l0 7n#r-un !# (iu (e (r go!#e in#en!0 i r l#eori 7n#r-un !# (iu (e (r go!#e + i %u'in in#en!0. =# (iul !l0-e.#e #re%# # (e l in#en!i# #e ! ce + i + re l ce + i +ic0. 6*n( !un# 7n cel + i 7n l# gr ( (e (r go!#e) ei !e -ucur0 (e lu+in .i c0l(ur ,ie'ii lor ! u (e !#r0lucire .i 7nc*n# re ! . D r c*n( !un# 7n cel + i +ic gr () ei !un# 7n,0lui'i (e u+-r0 .i r0ce l0 ! u (e o-!curi# #e .i #ri!#e'e) (in c re !e 7n#orc l %ri+ul gr () .i . + i (e% r#e. Ace!#e !# (ii ur+e &0 unul l#ui 7n#r-o ne!/*r.i#0 , rie# #e) %recu+ , ri 'iile lu+inii
RAIUL I IADUL

46

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

.i u+-relor .i le c0l(urii .i /rigului; ! u c (i+ine ' ) +i & ) !e r .i no %#e ) &i (e &i %e %0+*n#) 7n#r-o neo!#oi#0 , rie# #e (e- lungul nului. Ace!#e !i+ili#u(ini n #ur le !un# .i core!%on(en'e) c0ci (i+ine ' core!%un(e !# (iului lor (e (r go!#e 7n !#r0lucire ! ) +i & !# (iului (e 7n'ele%ciune 7n !#r0lucire ! ; !e r !# (iului (e 7n'ele%ciune 7n o-!curi# #e; i r no %#e -!en'ei (r go!#ei .i 7n'ele%ciunii. D r #re-uie 7n'ele! li+%e(e c0 nu e9i!#0 o core!%on(en'0 no%'ii cu !# (iul (e ,i '0 7ngerilor. 29i!#0 o core!%on(en'0 cu cre%u!culul ce %rece(e (i+ine ' ; ( r core!%on(en' cu no %#e e cu cei ce !e /l0 7n i (. Din ce !#0 core!%on(en'0) &ilele .i nii (in Cuvnt !e+ni/ic0 !# (iile ,ie'ii 7n gener l; c0l(ur .i lu+in !e+ni/ic0 (r go!#e .i 7n'ele%ciune ; (i+ine ' ) %ri+ul .i cel + i 7n l# gr ( (e iu-ire; +i & ) 7n'ele%ciune 7n lu+in ! ; !e r ) 7n'ele%ciune 7n u+-r ! ; &orii) o-!curi# #e ce %rece(e (i+ine ' ; ( r no %#e ) -!en' (r go!#ei .i 7n'ele%ciunii. (156) =i+ul# n cu ce!#e , ri 'ii le (r go!#ei .i 7n'ele%ciunii (in +in'ile 7ngerilor) !e !c"i+-0 .i l#e lucruri (in :urul lor; c0ci o-iec#ele (in :urul lor %o r#0 o % ren'0 7n cor( cu e9%erien' lor +en# l0. D r n #ur .i c li# #e ce!#or ,or /i (e!cri!e 7n c %i#olele ur+0#o re) c*n( ,o+ ,or-i (e!%re re%re&en#0ri .i % ren'e 7n r i. (157) ?iec re 7nger .i /iec re !ocie# #e c 7n#reg #rec %rin !c"i+-0ri le !# (iilor ce (i/er0 (u%0 /elul (r go!#ei .i 7n'ele%ciunii lor; cei ce !e /l0 7n +i:loc !un# 7n#r-un !# (iu + i , n! # (e %er/ec'iune (ec*# cei (in!%re circu+/erin'0 (n. 43 .i 128). Ar /i %lic#ico! !0 !%eci/ic0+ ce!#e (i/eren'e le !# (iilor c0ci /iec re e !u-iec# l ce!#or !c"i+-0ri 7n /unc'ie (e c li# #e (r go!#ei .i cre(in'ei ! le. A!#/el) unul !e %o #e /l 7n !#r0lucire .i 7nc*n# re %e c*n( l#ul 7n o-!curi# #e %ier&*n(u-.i !i+'ul 7nc*n#0rii) i r !# 7n cel .i #i+% 7n cee .i !ocie# #e. =c"i+-0rile (in#r-o !ocie# #e !un# (i/eri#e (e !c"i+-0rile (in#r-o l# ) .i cele (in !ocie#0'ile 7+%0r0'iei cele!#e (e cele (in !ocie#0'ile 7+%0r0'iei !%iri#u le. Di/eren'ele (in#re !c"i+-0rile (e !# (iu !un#) 7n gener l) !e+ene , ri 'iilor &ilei 7n (i/eri#e +o(ele cli+ #ice %e %0+*n#; e!#e (i+ine '0 %en#ru unii c*n( %en#ru l'ii e !e r0; i r unor le e c l( c*n( l#or le e /rig. (158) 5i- /o!# !%u! (in r i (e ce e9i!#0 !e+ene !c"i+-0ri (e !# (ii. $ngerii &ice u c0 e9i!#0 +ul#e +o#i,e %en#ru ce!# lucru. >ri+ul e!#e c0 7nc*n# re unei ,ie'i cere.#i ( #or #0 ( rurilor (e (r go!#e .i 7n'ele%ciune ( #e (e Du+ne&eu .i- r %ier(e #re%# # , lo re ( c0 7ngerii r #r0i +ereu 7n -ucurie (e%lin0; ce!# e!#e 7n#r- (e,0r c &ul celor ce !e -ucur0 (e 7nc*n#0ri .i %l0ceri in, ri -ile. Un l# +o#i, e!#e cel c0 7ngerii u un eu l /el c o +enii; !# 7n!e +n0 !e iu-i %e !ine) i r #o'i ce !un# 7n r i !un# (e%0r# 'i (e eul lor .i !e -ucur0 (e (r go!#e .i 7n'ele%ciune #*# #i+% c*# !un# 'inu'i l (i!# n'0 (e el (e c0#re Du+ne&eu. $n +0!ur 7n c re nu !un# 'inu'i l (i!# n'0 (e eul lor) !un# 7+%in.i !%re (r go!#e (e !ine) .i cu+ /iec re 7.i iu-e.#e eul .i e #r ! (e el) e9%eri+en#e &0 ce!#e l#ern0ri !ucce!i,e) Un l #reile +o#i, e!#e cel c0 7n ce!# /el ei !un# %er/ec'ion 'i) %en#ru c0 !#/el !e o-i.nuie!c !0 %0!#re&e (r go!#e (e Du+ne&eu .i !0 /ie 7n(e%0r# 'i (e (r go!#e (e !ine; %erce%'i .i !i+'ul -inelui (e,in + i /ine (u%0 !e+ene l#ern0ri (e 7nc*n# re .i #ri!#e'e. $ngerii u + i !%u! c0 nu Du+ne&eu %ro,o c0 ce!#e !c"i+-0ri) (eo rece Du+ne&eu c =o re re, r!0 con#inuu !u%r lor r &e (e c0l(ur0 .i lu+in0 ! u (e (r go!#e .i 7n'ele%ciune; c u& ce!#or !e /l0 7n ei) (eo rece 7.i iu-e!c eul) c re 7i (uce 7n#o#(e un 7n i!%i#0. Ace!# lucru l- u ilu!#r # %rin#r-o co+% r 'ie cu !o rele lu+ii; c0ci !o rele nu e /i9 .i con!# n#) ci %0+*n#ul 7n +i.c re %ro,o c0 , ri 'iile &ilnice (e lu+in0 .i u+-r0 .i cele nu le (e c0l(ur0 .i /rig. (159) 5i- /o!# r0# # cu+ % re Du+ne&eu c =o re 7n / ' 7ngerilor (in 7+%0r0'i cele!#0 7n %ri+ul lor !# (iu) %oi 7n cel (e- l (oile .i 7n cel (e- l #reile . Du+ne&eu c =o re /o!# ,0&u# l 7nce%u# !#r0lucin( .i lu+in*n( 7n#r-o !%len(o re in(e!cri%#i-il0. 5i !- !%u! c0 2l le
RAIUL I IADUL

47

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

% re !#/el (o r 7ngerilor ce !e /l0 7n %ri+ul !# (iu. 5 i %oi !- ,0&u# 7n :urul =o relui un + re cerc (e nori) ( #ori#0 c0rui !%len(o re %ri+ei !#r0luciri !- (i+inu #; +i- /o!# !%u! c0 ce!# =o re le % re !#/el 7ngerilor ce !e /l0 7n l (oile !# (iu. 6ercul 7nce%e + i #*r&iu !0 !e 7ngro .e #re%# #) i r =o rele (e,ine .i + i 7n#unec #) %*n0 ce :unge l-; +i !- !%u! c0 =o rele le % re !#/el 7ngerilor ce !e /l0 7n !# (iul l #reile . =/er l-0 /o!# ,0&u#0 c0 !e 7n(re %#0 !%re !#*ng ) c0#re lun r iului) !u%r %un*n(u-!e lu+inii ei) /0c*n(-o !0 lu+ine&e cu o !#r0lucire neo-i.nui#0; +i- /o!# !%u! c0 ce!# e!#e cel (e- l % #rule !# (iu l celor (in 7+%0r0'i cele!#0 .i %ri+ul %en#ru cei (in 7+%0r0'i !%iri#u l0; ce!#e !c"i+-0ri le !# (iilor u loc 7n /iec re 7+%0r0'ie) ( r nu 7n 7n#regul ei ci 7n /iec re !ocie# #e %e r*n(; ce!#e l#ern0ri nu !e %e#rec l in#er, le regul #e) ci + i re%e(e ! u + i #*r&iu) /0r0 c 7ngerii !0 le %o #0 %re,e(e . 2i +i- u + i !%u! c0 (e / %# =o rele nu !e !c"i+-0 7n ce!# /el) .i nici nu-.i !c"i+-0 locul; ( r e ,0&u# !#/el (e ei 7n /unc'ie (e %ro%riile !c"i+-0ri +en# le) c0ci Du+ne&eu e ,0&u# (e /iec re 7n /unc'ie (e con(i'i +in'ii ! le3 (eci !#r0luci#or c*n( (r go!#e lor e in#en!0; + i %u'in !#r0luci#or .i c"i r l- c*n( (r go!#e lor !c (e; i r con(i'i lor +en# l0 e re%re&en# #0 (e cercul (e nori c re %ro(uc 7n =o re cele % ren#e , ri 'ii le /l0c0rii .i lu+inii ce!#ui . (160) 6*n( 7ngerii !e /l0 7n ul#i+ul (in#re ce!#e !# (ii) + i e9 c# c*n( !e / ce !i+'i#0 in/luen' eului) ei 7nce% !0 !e 7n#ri!#e&e. A+ ,or-i# cu ei c*n( !e /l u 7n ce!# !# (iu .i + o-!er, # #ri!#e'e lor; ( r +i- u !%u! c0 !%er0 !0 !e 7n#o rc0 cur*n( l %ri+ul lor !# (iu) i (eci !0 re,in0 7n r i; c0ci r iul %en#ru ei e!#e (e%0r# re (e eu. (161) 29i!#0 (e !e+ene !c"i+-0ri :unge !0 ,or-i+ (e!%re i (. le !# (iilor 7n i (; ( r ce!#e ,or /i (e!cri!e c*n( ,o+

(19)

9i+. ! 1n r#i
(162) De.i #o #e lucrurile (in r i u !ucce!iune .i %rogre!i lor l /el c lucrurile (e %e %0+*n#) 7ngerii nu u no'iune ! u i(ee #i+%ului .i !% 'iului; ei nici +0c r nu .#iu ce !un# #i+%ul .i !% 'iul. Eo+ ,or-i (eci cu+ (e!%re #i+%ul (in r i) .i 7n l# c %i#ol (e!%re !% 'iu. (163) De.i #o #e lucrurile u loc 7n#r-o or(ine regul #0 7n r i l i /el c %e %0+*n#) 7ngerii nu .#iu ce e!#e #i+%ul (eo rece 7n r i nu e9i!#0 ni ! u &ile) ci (o r !c"i+-0ri le !# (iilor; e9i!#0 ni .i &ile colo un(e e9i!#0 #i+%ul) i r !c"i+-0ri colo un(e e9i!#0 !# (ii. (164) Ci+%ul e9i!#0 7n lu+e (eo rece !o rele % re !0-.i !c"i+-e %o&i'i (in#r-un ung"i 7n l#ul) i r ce !# (e#er+in0 %erio (ele (e #i+% nu+i#e no#i+%urile nului; %e l*ng0 !# ) el % re c0 !e 7n,*r#e.#e 7n :urul %0+*n#ului ce !# (e#er+in*n( %erio (ele 7n c re e 7+%0r'i#0 &iu ) i r #o #e ce!#e !c"i+-0ri u loc l in#er, le regul #e. <u l /el !e 7n#*+%l0 cu =o rele r iului. Ace!# =o re nu (e#er+in0 ni .i &ile) %rin %rogre!ii .i re,olu'ii !ucce!i,e) ci !c"i+-0ri le !# (iilor) .i ce!#e (o r 7n % ren'0 .i nu l in#er, le regul #e) cu+ /o!# r0# # 7n ul#i+ul c %i#ol. A!#/el) 7ngerii nu %o# ,e o i(ee #i+%ului) ( r u 7n locul ce!#ei o i(ee !# (iilor) 7n'ele!ul 4!# (iilorB /o!# e9%lic # + i !u! (n. 154). (165)
RAIUL I IADUL

48

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

6u+ 7ngerii nu u nici o i(ee (eri, #0 (in #i+% cu+ u o +enii 7n lu+e) nu u nici o l#0 i(ee #i+%ului 7n !ine ! u orice l#ce, leg # (e #i+%. 2i nici +0c r nu .#iu ce 7n!e +n0 ce.#i #er+eni c 3 nul) lun ) !0%#0+*n ) &iu ) or ) &i) +*ine) ieri. 6*n( 7ngerii le u( ro!#i#e (e o+ (c0ci 7ngerii !un# ,e.nic !oci 'i cu o +enii (e c0#re Du+ne&eu)) ,0( 7n locul lor (o r !# (ii .i lucruri leg #e (e !# (ii; !#/el) i(eile o-i.nui#e le o+ului !un# #r n!/or+ #e 7n i(ei !%iri#u le l 7ngeri. De cee ,re+urile) 7n Cuvnt, !e+ni/ic0 !# (iile) i r (i,i&iunile #i+%ului c cele + i !u! +en'ion #e) !e+ni/ic0 lucrurile !%iri#u le ce le core!%un(. ingeriicerului.ro (166) L /el !e 7n#*+%l0 cu #o #e lucrurile ce 7.i (eri,0 e9i!#en' (in #i+%) %recu+ cele % #ru no#i+%uri le nului) nu+i#e %ri+0, r0) , r0) #o +n0 .i i rn0; cele % #ru +o+en#e le &ilei nu+i#e (i+ine '0) +i &0) !e r0 .i no %#e; cele % #ru ,*r!#e le o+ului nu+i#e co%il0rie) #inere'e) + #uri# #e .i -0#r*ne'e; .i #o #e lucrurile ce e9i!#0 ( #ori#0 #i+%ului ! u !e !ucce( 7n #i+%. G*n(in( !u%r lor) o+ul 7.i - &e &0 i(eile %e #i+%) %e c*n( un 7nger 7.i - &e &0 i(eile %e !# (iu) !#/el 7nc*# ce e leg # (e i(ee #i+%ului 7n g*n(ire o+ului) e #r n!/or+ # 7n#r-o i(ee !# (iului l 7ngeri. >ri+0, r .i (i+ine ' !un# #r n!/or+ #e 7n#r-o i(ee unui !# (iu (e (r go!#e .i 7n'ele%ciune (e c re 7ngerii !e -ucur0 7n %ri+ul lor !# (iu; , r .i +i & 7n#ro i(ee (e (r go!#e .i 7n'ele%ciune c cele (e c re !e -ucur0 7n cel (e- l (oile !# (iu; #o +n .i !e r ) !e+ene (r go!#ei .i 7n'ele%ciunii (e c re -ucur0 7n cel (e- l #reile !# (iu; i r no %#e .i i rn 7n#r-o i(ee unui !# (iu cu+ e9i!#0 7n i (. De cee ) lucrurile !i+il re !un# !e+ni/ic #e 7n Cuvnt %rin ce!#e +o+en#e (n. 155). 2!#e (eci e,i(en# c0 i(eile o-i.nui#e (in g*n(ul o+ului (e,in !%iri#u le l 7ngerii (e l*ng0 el. "i++el!-engel.(e (167) 6u+ 7ngerii nu u o i(ee #i+%ului) u o i(ee (e!%re e#erni# #e (i/eri#0 (e ce (e&,ol# #0 (e o+ul (e %e %0+*n#. >rin e#erni# #e 7ngerii 7n'eleg un !# (iu in/ini# .i un #i+% in/ini#. 50 g*n(e + o( #0 l e#erni# #e 7n leg0#ur0 cu i(ee #i+%ului .i %u#e + 7n'elege c0 e9i!#en' 7n e#erni# #e er e9i!#en'0 /0r0 !/*r.i#; ( r nu %u#e + 7n'elege !en!ul e9i!#en'ei (in e#erni# #e) nici ce /0cu!e Du+ne&eu (in e#erni# #e 7n in#e cre 'iei. 5in#e +e r0+*n*n( !#/el %er%le90) + /o!# ri(ic # 7n !/er r iului .i . + c0%0# # i(ee e#erni#0'ii %e c re o u 7ngerii; %oi +i- (e,eni# li+%e(e c0 nu #re-uie !0 ne - &0+ i(ee e#erni#0'ii %e #i+% ci %e !# (iu; .i (o r !#/el ,o+ %u#e 7n'elege ce 7n!e +n0 e9i!#en' (in e#erni# #e) cu+ + reu.i# eu. (168) $ngerii ce ,or-e!c cu o +enii) nu ( u nicio( #0 #en'ie i(eilor o-i.nui#e !%eci/ice o+ului) c cele - & #e %e #i+%) !% 'iu) + #erie ! u !#/el (e lucruri; 7n!0 co+unic0 i(eile !%iri#u le) #o #e - & #e %e !# (ii .i , ri #ele lor !c"i+-0ri (in0un#rul .i (in :urul 7ngerilor. i #o#u.i) c*n( i(eile ngelice) !%iri#u le 7n e!en'0) !e re, r!0 7n +in#e o+ului) !e #r n!/or+0 %e loc .i (e l !ine 7n i(ei o-i.nui#e !%eci/ice o+ului c re core!%un( %er/ec# i(eilor !%iri#u le. <ici 7ngerii) nici o +enii nu .#iu c0 e!#e . ) ( r ce !# e!#e n #ur 7n#regii in/luen'e e9erci# #e (e r i !u%r o+ului. Anu+i'i 7ngeri u /o!# l0! 'i !0 %0#run(0 + i in#i+ (ec*# (e o-icei 7n g*n(urile +ele) %*n0 l cele n #ur le) ce con'ine u +ul#e i(ei - & #e %e #i+% .i !% 'iu; ( r cu+ nu 7n'elege u ni+ic) !e re#r0ge u -ru!c; .i c*n( !e (e%0r# u 7i u&e + ,or-in( .i !%un*n( c0 /u!e!er0 7n 7n#uneric. 5i- /o!# %er+i! !0 /lu %rin e9%erien'0 c*# (e #o# l ignor n'i !un# 7ngerii 7n %ri,in' #i+%ului. A e9i!# # un nu+i# 7nger (in r i c % -il !0 %0#run(0 i(eile n #ur le) c cele le o+ului; !#/el) + (i!cu# # cu el c (e l o+ l o+) L 7nce%u# nu .#i ce e!#e cee ce eu nu+e + #i+%) .i +- + !i+'i# o-lig # !0-i e9%lic #o#ul (e!%re el; cu+ % re !o rele c0 !e 7n,*r#e 7n :urul %0+*n#ului .i /or+e &0 nii .i &ilele; cu+ !un# nii 7+%0r'i'i 7n % #ru no#i+%uri .i (e !e+ene 7n luni .i !0%#0+*ni) i r &ilele 7n (ou0&eci .i % #ru (e ore) .i cu+ ce!#e %erio (e !e !ucce( l in#er, le regul #e; .i c0 ici 7.i /l0 origine #i+%ul. Au&in( ce!#e ) !- r0# # /o r#e !ur%rin! .i +i- !%u! c0 nu .#ie ni+ic (e ce!#e lucruri) ( r
RAIUL I IADUL

49

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

c0 .#ie ce !un# !# (iile; (e- lungul con,er! 'iei no !#re i- + + i !%u! c0 lu+e e con.#ien#0 (e / %#ul c0 7n r i nu e9i!#0 #i+%) ! u cel %u'in) c0 o+ul ,or-e.#e (e % rc0 r .#i !# ; c0ci !%une (e!%re cei ce +or c0 %0r0!e!c lucrurile #i+%ului .i c0 %0.e!c / r0 (in #i+%) %rin c re 7n'elege 7n / r lu+ii. I- + + i !%u! c0 unii .#iu c0 #i+%ul 7.i /l0 origine 7n !# (ii; c0ci .#iu c0 #i+%ul #rece 7n /unc'ie (e !#0rile !en#i+en#elor lor. Crece + i re%e(e l cei ce !e /l0 7n#r-o !# re %l0cu#0 .i /erici#0; + i 7nce# l cei /l 'i 7n#r-o !# re +en# l0 (e& gre -il0 .i (urero !0; .i 7n (i/eri#e /eluri l cei ce !e /l0 7n !# (ii (e !%er n'0 .i .#e%#0ri. Ace!# lucru 7i con(uce %e c*'i, (in#re 7n,0' 'ii ce cerce#e &0 n #ur #i+%ului .i !% 'iului l conclu&i c0 #i+%ul .i !% 'iul 7i !un# !%eci/ice o+ului o-i.nui#. (169) @+ul o-i.nui# %o #e %re!u%une c0 r /i (e%o!e( # (e #o #e g*n(urile ! le) ( c0 i !- r lu i(eile (e #i+%) !% 'iu .i lucruri + #eri le) c0ci ce!#e i(ei con!#i#uie /un( 'i 7n#regii g*n(iri u+ ne. D r !0-i !%une+ c0 g*n(ul e!#e li+i# # .i 7nc"i! (o r #*# c*# % r#ici%0 l #i+%) !% 'iu .i + #erie; .i c0 e!#e neli+i# # .i (e!c"i! #*# #i+% c*# nu % r#ici%0 l ce!#e ) (eo rece +in#e e!#e) l ce!# gr () ri(ic #0 (e !u%r lucrurilor cor%or le .i lu+e.#i. Ace !# e!#e !ur! 7n'ele%ciunii ngelice) i r 7n'ele%ciune lor e nu+i#0 inco+%re"en!i-il0 (eo rece nu !e !u%une i(eilor i+%lic #e 7n lucrurile lu+e.#i .i cor%or le. (20)

Re.re,en)-ri 2i #.#ren3e 1n r#i


(170) @+ul c re ,e(e #o #e lucrurile 7n lu+in n #urii e inc % -il (e re li& c0 orice lucru (in r i e !e+ene celor (e %e %0+*n#; c0ci .i- /or+ # o-iceiul g*n(irii %rin ce lu+in0 .i .i7nr0(0cin # i(ee c0 7ngerii !un# (o r +in'i ! u r0!u/l0ri e#erice c re nu u !i+'uri ! u oc"i cu+ u o +enii .i (eci c re nu %o# ,e(e o-iec#ele (in :urul lor. Co#u.i 7ngerii %o!e(0 #o #e !i+'urile %e c re le re un o+ .i 7nc0 le u +ul# + i %0#run&0#o re; i r lu+in %rin c re ,0( e +ul# + i !#r0luci#o re (ec*# lu+in %rin c re ,e(e o+ul. 60 7ngerii !un# o +eni 7n /or+ ce + i %er/ec#0 .i c0 !e -ucur0 (e /iec re !i+' %o #e /i ,0&u# + i !u! (n. 73-77); .i c0 lu+in 7n r i e +ul# + i !#r0luci#o re (ec*# lu+in (in lu+e (n. 126-132). (171) < #ur lucrurilor ,0&u#0 (e 7ngeri 7n ceruri nu %o #e /i (e!cri!0 7n c*#e, cu,in#e; c0ci 7n ce + i + re % r#e lor) !un# c cele (e %e %0+*n#) ( r +ul# + i %er/ec#e 7n /or+0 .i +ul# + i nu+ero !e4. Reie!e e,i(en# c0 e9i!#0 !#/el (e lucruri 7n ceruri (in cele ,0&u#e (e %rooroci; (e c0#re 2&ec"iel (e e9e+%lu) c re ,or-e.#e (e!%re #e+%lul cel nou .i %0+*n#ul cel nou (4048); (e D niel (8-12); (e Io n ((e l %ri+ul c %i#ol l A%oc li%!ei %*n0 l ul#i+ul); .i (e c0#re l'ii ce u ,0&u# +ul#e lucruri (e!%re c re ci#i+ #*# 7n c0r'ile-i!#orice c*# .i 7n cele %ro/e#ice le Cuvntului. 2i u ,0&u# cele lucruri c*n( cerul li !- (e!c"i!; i r (e!%re cer !e !%une c0 !e (e!c"i(e #unci c*n( %ri,ire in#erio r0) c re e %ri,ire !%iri#ului u+ n) e (e!c"i! . 60ci cee ce e 7n ceruri nu %o #e /i ,0&u# (e oc"ii #ru%ului u+ n) ci (o r (e oc"ii !%iri#ului. 6*n( Du+ne&eu cre(e c0 e -ine) oc"ii !%iri#ului !e (e!c"i(; .i #unci o+ul e re#r ! (in lu+in n #ur l0 %ro%ice !i+'urilor #ru%ului !0u .i e ri(ic # 7n lu+in !%iri#u l0 %ro%ice %en#ru !%iri#. $n ce lu+in0 + ,0&u# .i eu lucrurile ce e9i!#0 7n r i. (4) )espre ce i cu* sunt 2n3erii vei $area Evan3&elie a lui 5!an revelat( prin +a,!.!r-er, n.r. (172)
RAIUL I IADUL

50

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

De.i o-iec#ele ce % r 7n ceruri !un#) 7n ce + i + re % r#e !e+ene celor (e %e %0+*n#) nu !un# #o#u.i l /el 7n e!en' lor; c0ci lucrurile (in ceruri e9i!#0 ( #ori#0 =o relui (in r i) %e c*n( cele (e %e %0+*n# e9i!#0 ( #ori#0 !o relui lu+ii. Lucrurile ce e9i!#0 ( #ori#0 =o relui (in r i !un# nu+i#e !%iri#u le) i r cele ce e9i!#0 ( #ori#0 !o relui lu+ii !uri# nu+i#e n #ur le. (173) Lucrurile ce e9i!#0 7n r i nu e9i!#0 7n cel .i /el c lucrurile (e %e %0+*n#. Co #e lucrurile (in ceruri e9i!#0 ( #ori#0 lui Du+ne&eu) 7n /unc'ie (e core!%on(en' lor cu +in'ile 7ngerilor. $ngerii u +in#e .i #ru%; #o #e lucrurile (in +in#e lor !e le g0 (e (r go!#e .i cre(in'0 .i (eci (e ,oin'0 .i 7n'elegere; c0ci ,oin' .i 7n'elegere !un# rece%# culii) i r #ru%ul lor 7i core!%un(e +in'ii. >o #e /i ,0&u# + i !u! c0 lucrurile e9#erio re core!%un( celor in#erio re (n. 87-115). Ace!# lucru !e %o #e ilu!#r %rin ce /o!# !%u! + i !u! (e!%re c0l(ur .i lu+in r iului) 7n / %#) c0 7ngerii u lu+in0 7n /unc'ie (e c li# #e 7n'ele%ciunii lor (n. 128-134); l /el !e 7n#*+%l0 cu #o #e celel l#e lucruri ce !un# %erce%u#e (e !i+'urile 7ngerilor. (174) @ric*n( +i- /o!# %er+i! !0 /iu 7n co+% ni 7ngerilor) ,e(e + lucrurile (in :urul lor l /el cu+ ,e(e + lucrurile (in lu+e; .i #*# (e cl r 7nc*# %u#e + !0 cre( c0 +0 /l + 7n lu+e) 7n % l #ul unui rege. A+ .i ,or-i# cu ei cu+ ,or-e.#e un o+ cu l#ul. (175) 6u+ #o# cee ce core!%un(e +in'ii lor 7i .i re%re&in#0) !#/el (e lucruri !un# nu+i#e reprezent(ri; .i %en#ru c0 , ri &0 7n /unc'ie (e !c"i+-0rile !# (iilor #r0i#e (e 7ngeri) !un# nu+i#e aparene. @ricu+) lucrurile ce % r 7n / ' oc"ilor ce!#or 7ngeri (in r i) lucruri %erce%u#e (e !i+'urile lor) !un# ,0&u#e .i !i+'i#e 7n cel .i /el c %e %0+*n#) 7n!0 +ul# + i cl r) (i!#inc# .i %erce%#i-il. A% ren'ele (e ce!# /el 7n r i !un# nu+i#e % ren'e re le) (eo rece e9i!#0 cu (e,0r #. 29i!#0 7n!0 .i % ren'e ire le c re) (e.i ,0&u#e (e oc"i) nu core!%un( !# (iilor in#erio re le +in'ii lor; (e!%re ce!#e ,o+ ,or-i + i #*r&iu. (176) Eoi +en'ion (o r un e9e+%lu %en#ru ilu!#r lucrurile ce !un# ,0&u#e (e 7ngeri %rin core!%on(en#0. 6ei ce !un# (0rui'i cu in#eligen'0 ,0( gr0(ini .i % r (i!uri %line (e co% ci .i /lori (e #o# /elul. 6o% cii !un# %l n# 'i 7n ce + i +inun #0 or(ine !#/el 7nc*# 7.i une!c r +urile /or+*n( u+-r re cu in#r0ri 7n /or+0 (e rc) 7ncercuin( %o#eci (e o /ru+u!e'e greu (e (e!cri!. Lu+in 'ii !e %li+-0 %rin ce!#e gr0(ini) culeg /lori .i 7+%le#e!c g"irl n(e cu c re 7i 7+%o(o-e!c %e co%ii. 29i!#0 .i !%ecii (e co% ci .i /lori cu+ nu u /o!# nicio( #0 ,0&u#e .i cu+ nu %o# e9i!# 7n lu+e. 6o% cii !un# 7nc0rc 'i (e ro (e) (u%0 -un0# #e ce !e re, r!0 (in (r go!#e 7ngerilor. 2i ,0( !#/el (e lucruri (eo rece gr0(inile) % r (i!urile) %o+ii /ruc#i/eri .i /lorile core!%un( in#eligen'ei .i 7n'ele%ciunii. 2 cuno!cu# %e %0+*n# c0 7n r i e9i!#0 !e+ene lucruri) ( r (o r (e c0#re cei ce (uc o ,i '0 -un0 .i c re nu u !#in! 7n ei lu+in r iului %rin lu+in n #ur l0 .i ilu&ii; c0ci) g*n(e!c .i !%un) c*n( ,or-e!c (e!%re r i) c0 e9i!#0 colo lucruri cu+ oc"iul nu + i ,0&u# nici urec"e nu + i u&i#. (21)

:#ine!e c c#re $ n) 1+8r-c#3i 1ngerii


(177) 6u+ .i 7ngerii !un# o +eni .i #r0ie!c 7+%reun0 7n !ocie# #e !e+ene lor) u .i ei " ine) c !e .i l#e lucruri !e+0n0#o re) ce (i/er0 (e lucrurile %0+*n#e.#i (o r %rin / %#ul c0) /iin( 7n#r-un !# (iu !u%erior (e %er/ec'iune) e9i!#0 7n#r-o %er/ec'iune + i + re. Deo rece 7n'ele%ciune ngelic0 e!#e !u%erio r0 7n'ele%ciunii u+ ne) l /el !e 7n#*+%l0 .i cu #o #e
RAIUL I IADUL

51

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

lucrurile %erce%u#e .i ,0&u#e (e ei; c0ci #o #e ce!#e lucruri core!%un( 7n'ele%ciunii lor (n. 173). (178) F inele cu c re !un# 7+-r0c 'i 7ngerii) l /el c #o #e lucrurile (in :urul lor) core!%un( lucrurilor ce !e /l0 7n +in#e lor; .i (eci e9i!#0 cu (e,0r # (n. 175). F inele lor core!%un( in#eligen'ei) .i !#/el) #o'i cei (in ceruri !un# ,0&u'i 7+-r0c 'i %e +0!ur in#eligen'ei; %en#ru c0 unii 7i (e%0.e!c %e l'ii 7n in#eligen'0 (n. 43) 128)) !un# .i +ul# + i /ru+o! 7+-r0c 'i. F inele celor + i in#eligen'i !#r0luce!c c o /l c0r0 ! u c lu+in ; " inele celor + i %u'in in#eligen'i !un# (e un l- !c*n#eie#or ! u l-e) /0r0 (e !#r0lucire) i r cei .i + i %u'in in#eligen'i u " ine (e (i/eri#e culori; %e c*n( 7ngerii cerului l0un#ric !un# co+%le# (e&-r0c 'i. (179) 6u+ " inele 7ngerilor core!%un( in#eligen'ei lor) core!%un( (e !e+ene (e,0rului) (eo rece 7n#re g in#eligen'0 e (eri, #0 (in A(e,0rul Di,in; .i (eci e cel .i lucru ( c0 !e !%une c0 7ngerii !un# 7+-r0c 'i (u%0 in#eligen'0 ! u (u%0 A(e,0rul Di,in. F inele unor !#r0luce!c c /l c0r ! u c lu+in ) (eo rece /l c0r core!%un(e -inelui i r lu+in (e,0rului (eri, # (in -ine. F inele l#or !un# (e un l- !c*n#eie#or ! u l-e /0r0 !#r0lucire .i le l#or (e l#e culori (eo rece l cel + i %u'in in#eligen# 1inele .i A(e,0rul Di,in !un# + i %u'in in#en!e .i !un# %ri+i#e 7n +o( (i/eri#. =#r0lucire .i l-e ' core!%un( (e,0rului) i r culorile , rie#0'ilor ! le. $ngerii (in cerul l0un#ric !un# goi %en#ru c0 #r0ie!c 7n ne,ino,0'ie i r inocen' core!%un(e goliciunii. (180) 6u+ 7ngerii %o r#0 " ine) . % r .i c*n( !un# ,0&u'i 7n lu+e; . u %0ru# cei ,0&u'i (e %rooroci ! u l +or+*n#ul Do+nului) le c0ror 4 trsturi erau ca +ulgerul B) i r 4straiele sclipitoare i albeB (5 #ei 283 3; 5 rcu 163 5; Luc 243 4; Io n 203 12); i r cei ,0&u'i 7n cer (e Io n ,e u 4'aine de in sub ire i alb B (A%oc li%! 43 4; 193 14). 6u+ in#eligen' %ro,ine (in A(e,0rul Di,in) " inele Do+nului l 7n0l' re ! er u 4 strlucitoare i albe ca lumina B (5 #ei 173 2; 5 rcu 93 3; Luc 93 29). >o #e /i ,0&u# + i !u! c0 lu+in e!#e A(e,0r Di,in %ornin( (in Du+ne&eu (n. 129). De cee ) " inele !e+ni/ic0 7n Cuvnt (e,0rurile .i in#eligen' (eri, #e (in ele) c 7n Io n3 4 #ei ce nu i-au mn5it 'ainele vor umbla mpreun cu &ine mbrca i n alb, +iindc sunt vrednici. #el ce va birui va +i mbrcat ast+el n 'aine albe B (A%oc li%! 33 4) 5). 4Ferice de cel ce veg'eaz i i pzete 'aineleB (163 15). i (e!%re Ieru! li+) %rin c re !e 7n'elege 1i!eric %lin0 (e (e,0r) !e !crie 7n I! i 3 4,rezete-te, trezete-te6 0mbrac-te n podoaba ta, Sioane6 *une- i 'ainele de srbtoare, Ierusalime6 B (523 1); .i 7n 2&ec"iel; 4Ai +ost mbrcat cu in sub ire, cu mtase i custuri cu +ir B (163 10) 13); %en#ru nu +en'ion nenu+0r #e l#e % ! :e. 6el ce nu e %0#run! (e (e,0ruri nu #re-uie !0 %o r#e !#r ie (e nun#0; c 7n 5 #ei3 4 #nd a intrat 0mpratul, a zrit acolo un om care nu era mbrcat n 'aine de nunt% 2*rietene3, i-a zis el, 2cum ai intrat aici +r s ai 'aine de nunt73 i a +ost aruncat n ntunericul de a+arB (223 12) 13). 6 ! 7n c re e cele-r #0 nun# !e+ni/ic0 r iul .i 1i!eric ) ( #ori#0 #ingerii lui Du+ne&eu %rin A(e,0rul =0u Di,in; .i (eci Du+ne&eu e!#e nu+i# 7n Cuvnt 5ire .i =o'; i r r iul uni# cu 1i!eric e nu+i# +ire !0 .i !o'ie. (181) F inele 7ngerilor !un# !#/el nu (o r 7n % ren'0 ci 7n re li# #e) c0ci ei nu (o r le ,0( ci le .i !i+#) ,*n( /eluri#e !#r ie; ei le !co# .i le 7+-r c0) le %un (eo% r#e cu gri:0 c*n( nu le /olo!e!c .i le 7+-r c0 (in nou c*n( u ne,oie (e ele. A+ ,0&u# (e +ii (e ori c0 !un# 7+-r0c 'i cu +ul#e " ine. 6*n( i- + 7n#re- # (e un(e u %ri+i# " inele) u !%u! c0 le- u %ri+i# (e l Du+ne&eu .i c0 uneori !un# 7+-r0c 'i cu ele /0r0 +0c r .#i cu+. Au + i !%u! c0 " inele lor !e !c"i+-0 5 7n /unc'ie (e !c"i+-0rile !# (iilor; c0 7n %ri+ul .i 7n cel (e- l (oile !# (iu ele !un# !#r0luci#o re .i (e un l- !c*n#eie#or; i r 7n cel (e- l #reile .i 7n cel (eRAIUL I IADUL

52

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

l % #rule !# (iu (e,in + i % li(e; .i !# !e ( #ore &0 core!%on(en'ei) (eo rece !# (iul 7n c re !e /l0 %ri,in( in#eligen' .i 7n'ele%ciune nece!i#0 o !c"i+- re (n. 154-161). (6) )espre &aine i cu* se sc&i*-( 2n "uncie #e starea #e iu-ire a su"letel!r vezi )e la 5a# la 7ai (7!-ert 8lu*) revelat( prin +a,!- .!r-er, n.r. (182) 6u+ /iec re (in lu+e !%iri#u l0 re " ine 7n cor( cu in#eligen' ! ) (ic0 7n /unc'ie (e (e,0rurile (in c re e (eri, #0 in#eligen' ) cei ce !un# 7n i () /iin( li%!i'i (e (e,0ruri) % r .i ei 7+-r0c 'i) ( r 7n " ine &(ren'ui#e) .i +i&ere) /iec re 7n /unc'ie (e ne-uni ! ; ce.#i nici +0c r nu-.i %o# !c"i+- " inele 7n#re ei. Du+ne&eu le (0 ,oie !0 % r0 7+-r0c 'i c0ci l#/el r /i ,0&u'i goi. (22)

L"c in3e!e 2i c#$e!e 1ngeri!"r


(183) Din +o+en# ce e9i!#0 !ocie#0'i .i 7n r i) i r 7ngerii #r0ie!c c o +enii) ei u .i c0+ine 7n c re locuie!c ( r .i ce!#e (i/er0 7n /unc'ie (e !# (iile ,ie'ii /iec0rui . 2le !un# + gni/ice %en#ru cei ce ocu%0 o %o&i'ie (e ono re .i + i %u'in gr n(io !e %en#ru cei (in#r-o %o&i'ie + i :o !0. A+ ,or-i# uneori cu 7ngeri (e!%re locuin'ele 6 r iului) !%un*n(u-le c0 %ro %e ni+eni nu + i cre(e !#0&i c0 u locuin'e .i c !e; unii %en#ru c0 nu le ,0() unii (eo rece nu .#iu c0 .i 7ngerii !un# o +eni) i r l'ii (eo rece cre( c0 r iul ngelic e!#e cerul (e (e !u%r lor) ,i&i-il cu oc"iul li-er; .i cu+ ce!# % re gol i r %e 7ngeri 7i cre( /or+e e#erice) #r g conclu&i c0 ce.#i #r0ie!c 7n e#er. >e l*ng0 !# ) ei nu 7n'eleg c0 7n lu+e !%iri#u l0 e9i!#0 lucruri !e+0n0#o re celor (in lu+e o-i.nui#0) c0ci nu .#iu ni+ic (e!%re ce e !%iri#u l) 7ngerii +iu r0!%un! c0 !un# con.#ien'i c0 !e+ene ignor n'0 %re(o+in0 7n &iu (e &i .i c0 !un# !ur%rin.i c0 e e9i!#0 + i +ul# 7n !*nul 1i!ericii .i 7n#re in#elec#u li (ec*# l o +enii !i+%li. Au + i !%u! c0 !e %o #e /l (in Cuvnt c0 7ngerii !un# o +eni) (eo rece cei c re u /o!# ,0&u'i) u /o!# ,0&u'i c o +eni; l /el /o!# ,0&u# .i Do+nul ((u%0 7n0l' re ! )) lu*n( cu 2l 7n#regul U+ ni#0'ii = le. De !e+ene !- r %u#e /l ) u + i !%u! ei) c0 . cu+ 7ngerii !un# o +eni) u .i ei locuin'e .i c !e) .i nu %lu#e!c 7n er cu+ cre( unii 7n ignor n' lor) nu+i#0 (e 7ngeri ne-unie; .i c0 (e.i !un# nu+i'i !%iri#e) nu !un# (o r !u/luri. Au + i !%u! c0 o+ul r %u#e 7n'elege ce!#e ( c0 r g*n(i l 7ngeri .i l !%iri#e l0!*n( l o % r#e o%iniile %reconce%u#e) cu+ !e 7n#*+%l0 #unci c*n( 7n#re- re 42!#e o re . AB nu e #r n!/or+ #0 7n %ri+ul !u-iec# l c0u#0rii; c0ci /iec re re o i(ee gener l0 cu+ c0 7ngerii u /or+0 u+ n0) c0 u locuin'e %e c re le nu+e!c c0+inele r iului) .i c0 ce!#e !un# +ul# + i +inun #e (ec*# locuin'ele (e %e %0+*n#; ( r ce !#0 i(ee gener l0 ce !e re, r!0 (in ceruri) e ni"il #0 %e loc c*n( 7n#re- re 42!#e o re . AB e /0cu#0 o-iec#ul cen#r l l g*n(irii. A!# !e 7n#*+%l0 cel + i (e! #unci c*n( 7n,0' 'ii c re !e !%ri:in0 %e %ro%ri lor in#eligen'0 !e 7nc"i( 7n / ' r iului) re#e&*n( c0ile %rin c re lu+in ce!#ui r %u#e !0-i g0!e !c0. Acel .i lucru e , l -il (e!%re cre(in' 7n ,i ' o+ului (u%0 +o r#e. 6el ce ,or-e.#e (e!%re e /0r0 cuge#0ri 7n,0' #e 7n %ri,in' !u/le#ului ! u (oc#rinei reuniunii ! le cu #ru%ul) cre(e c0 (u%0 +o r#e , #r0i c o+ %rin#re 7ngeri ( c0 (u! o ,i '0 -un0; .i c0 , ,e(e lucruri +inun #e .i , #r0i o -ucurie i+en!0; ( r i+e(i # ce !e 7n#o rce l (oc#rin reuniunii cu #ru%ul) ! u l i%o#e&ele co+une ce %ri,e!c !u/le#ul) 7n el 7ncol'e.#e 7n(oi l ( c0 re o !e+ene n #ur0 .i cu+ 7n#re- re 42!#e o re . AB !e ri(ic0) i(ee ! (e l 7nce%u# !e #o%e.#e. (9) )espre l!cuine, i#e*, n.r. (184)
RAIUL I IADUL

53

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

D r e + i -ine !0 (uc e,i(en' e9%erien'ei. 6*n( + ,or-i# cu 7ngerii / '0 7n / '0) + /o!# %re&en# cu ei 7n locuin'ele lor. Ace!#e locuin'e !un# !e+ene locuin'elor (e %e %0+*n# nu+i#e c !e) ( r +ul# + i /ru+o !e. 2le u nu+ero !e c +ere) o(0i in#erio re .i (or+i#o re; (e !e+ene u cur'i cu gr0(ini) % #uri (in /lori .i c*+%ii 7n :urul lor. $n !ocie#0'i) c !ele 7ngerilor !e (un0 l ol l#0 .i !e r n:e &0 7n /or+ unui or .) cu !#r0&i) .o!ele .i %ie'e) e9 c# c or .ele %0+*n#ului. 5i !- %er+i! !0 +0 %li+- %rin#re ele) ! %ri,e!c 7n +-ele %0r'i .i oc &ion l !0 in#ru 7n c !e. Ace!# lucru !e 7n#*+%l c*n( er + co+%le# #re & i r %ri,ire +e in#erio r0 er (e!c"i!0. (185) $n r i + ,0&u# % l #e c0ror +inun0'ie 7n#rece orice (e!criere. De !u%r !#r0luce u (e % rc0 er u (in ur i r :o! (e % rc0 er u /0cu#e (in %ie#re %re'io !e. Unele er u + i /ru+o !e (ec*# l#ele; 7n in#erior er u 7+%o(o-i#e l /el) c +erele in#erio re /iin( orn +en# #e !#/el 7nc*# nu + nici .#iin' nici cu,in#ele !0 le (e!criu. >e % r#e (e !u( !e /l u % r (i!uri 7n c re #o #e o-iec#ele !#r0luce u l /el (e %u#ernic. $n unele locuri /run&ele co% cilor er u %recu+ rgin#ul i r /ruc#ele c urul) %e c*n( culorile /lorilor (in % #uri /or+ u curcu-eie) 7n !% #ele 7ngr0(i#urilor !e ,e(e u l#e % l #e ce !/*r.e u ,e(ere . Ar"i#ec#ur r iului !e %re&in#0 !#/el 7nc*# cine, r %u#e !%une c0 e r# 7n!0.i; 7n!0 ce!# / %# nu r #re-ui !0 ne +inune&e) c0ci noi ,e+ r# (in ceruri. $ngerii u !%u! c0 !e+ene lucruri .i nenu+0r #e l#ele 7nc0 + i %er/ec#e !un# %u!e 7n / ' oc"ilor (e Du+ne&eu; .i #o#u.i ce!#e lucruri !un# + i %l0cu#e +in'ii (ec*# oc"iului) (eo rece 7n /iec re (in ele ei ,0( o core!%on(en'0 .i !#/el (i!cern ce e Di,in. (186) $n %ri,in' core!%on(en'elor + /o!# (e !e+ene in/or+ # c0 nu (o r % l #ele .i c !ele) ci .i cel + i +ic (e# liu (in in#erior ! u e9#erior core!%un(e c li#0'ilor l0un#rice %e c re 7ngerii le u (e l Du+ne&eu; c ! 7n !ine 7n gener l core!%un(e -inelui lor) i r (i/eri#ele lucruri (in in#erior (i,er!elor % r#icul ri#0'i (in c re e /or+ # -inele lor; i r cele (in e9#eriorul c !ei core!%un( (e,0rurilor (eri, #e (in -ine .i (e !e+ene %erce%'iilor .i !# n'ei; (in +o+en# ce ele core!%un( -inelui .i (e,0rului ce le u (e l Du+ne&eu) core!%un( .i (r go!#ei lor .i (eci 7n'ele%ciunii .i in#eligen'ei lor) (eo rece (r go!#e e (eri, #0 (in -ine) 7n'ele%ciune (in -ine .i 7n cel .i #i+% (in (e,0r) i r in#eligen' (in (e,0rul (eri, # (in -ine. A!#/el !un# lucrurile %erce%u#e (e 7ngeri c*n( %ri,e!c cele o-iec#e .i (e cee ele 7nc*n#0 +in#e + i +ul# (ec*# oc"iul. (187) Ace!# lucru e9%lic0 (e ce Du+ne&eu !- u#onu+i# #e+%lul (in Ieru! li+ (Io n 23 19) 21); .i (e ce <oul Ieru! li+ /o!# ,0&u# c (in ur %ur) %0r'ile ! le (in %erle i r /un( 'i (in %ie#re %re'io !e (A%oc li%! 21); #e+%lul re%re&in#0 U+ ni# #e Di,in0 lui Du+ne&eu; <oul Ieru! li+ !e+ni/ic0 1i!eric ce ur+ !0 /ie 7n/iin' #0. 6ele (ou0!%re&ece %0r'i le ! le (eno#0 (e,0rurile ce con(uc !%re -ine; i r /un( 'i ! (e,0rurile %e c re !e - &e &0. (188) $ngerii (in 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu #r0ie!c 7n ce + i + re % r#e 7n locuri 7n l#e ce % r c +un'i ce !e ri(ic0 (in %0+*n#) 7ngerii (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 lui Du+ne&eu #r0ie!c 7n locuri + i %u'in 7n l#e ce % r c (e luri; ( r 7ngerii ce ocu%0 ce + i :o !0 % r#e cerului #r0ie!c 7n locuri ce % r c + !e (e %i #r0. i ce!#e lucruri e9i!#0 %rin core!%on(en'0) c0ci lucrurile in#erio re core!%un( lucrurilor 7n l#e i r cele e9#erio re celor :o !e. De cee ) +un'ii !e+ni/ic0 7n Cuvnt (r go!#e cele!#0; (e lurile (r go!#e !%iri#u l0; i r %ie#rele cre(in'0. (189)

RAIUL I IADUL

54

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

29i!#0 .i 7ngeri ce nu #r0ie!c 7n !ocie#0'i ci 7n locuin'e i&ol #e. 2i #r0ie!c 7n +i:locul r iului) c0ci !un# cei + i -uni (in#re 7ngeri. (190) 6 !ele 7n c re #r0ie!c 7ngerii nu !un# con!#rui#e l /el c cele (in lu+e) ci !un# ( #e li-er (e Du+ne&eu 7n /unc'ie (e %ri+ire -inelui .i (e,0rului. 2le (i/er0 %u'in 7n /unc'ie (e !c"i+-0rile !# (iilor +en# le (e!%re c re !- ,or-i# + i !u! (n. 154-160). @rice lucruri r ,e 7ngerii) le u c ( ruri (e l Du+ne&eu) .i le e!#e ( # #o# ce u ne,oie. (23)

S.#3i ! 1n r#i
(191) Co #e lucrurile (in r i % r !0 ocu%e un loc 7n !% 'iu e9 c# c 7n lu+e .i #o#u.i 7ngerii nu u nici o no'iune ! u i(ee (e loc ! u !% 'iu. Ace!# lucru #re-uie c0 % re % r (o9 l; ( r cu+ !u-iec#ul re o i+%or# n'0 + :or0 ,re u !0 7l %re&in# 7n#r-o lu+in0 li+%e(e. (192) =c"i+- re (e loc 7n lu+e !%iri#u l0 nu e (ec*# o !c"i+- re (e !# (iu) c0ci #o #e !c"i+-0rile (e loc !un# e/ec#u #e colo %rin !c"i+-0ri (e !# (iu +in# l. $n ce!# /el) !uo-l0(uire lui Du+ne&eu) + in#r # 7n r i .i + ,i&i# # c*#e, %0+*n#uri le uni,er!ului. =%iri#ul +eu er !u%u! !c"i+-0rii) %e c*n( #ru%ul 7+i r0+*ne 7n cel .i loc. Co'i 7ngerii !e +i.c0 7n ce!# /el .i (eci nu e9i!#0 (i!# n'e /i9e; .i cu+ nu e9i!#0 (i!# n'e /i9e nu e9i!#0 !% 'ii) ci) 7n locul lor) !# (ii .i !c"i+-0rile ce!#or . (193) Din +o+en# ce !c"i+-0rile (e loc !e e/ec#ue &0 !#/el) e e,i(en# c0 %ro%iere nu e l#ce, (ec*# !i+il ri# #e) i r (e%0r# re (o r (i/eren'0 !# (iilor +en# le. A!#/el) cei ce !e /l0 7n !# (ii +en# le !i+il re !un# %ro %e unul (e l#ul) i r cei ce !e /l0 7n !# (ii +en# le (i/eri#e !un# l (e%0r# re unul (e cel0l l#; !% 'iul 7n r i e!#e (o r !# (iul e9#ern ce core!%un(e celui in#ern. Ace!# e!#e unicul +o#i, %en#ru c re cerurile cu !ocie#0'ile lor .i in(i,i&ii ce le co+%un !un# (eo!e-i#e 7n#re ele. Co# ce!# e!#e +o#i,ul %en#ru c re i (ul e cu #o#ul !e% r # (e r i) (eo rece !e /l0 7n !# (ii o%u!e. (194) Co# (in cel .i +o#i,) 7n lu+e !%iri#u l0) o %er!o n0 (e,ine %re&en#0 %en#ru l# (o r ( c0 7.i (ore.#e in#en! %re&en# ! ) c0ci 7.i concen#re &0 g*n(ul !u%r celuil l# .i !e %une 7n !# (iul +en# l l ce!#ui ; .i in,er!) o %er!o n0 e (e%0r# #0 (e l# 7n +0!ur 7n c re 7i %o r#0 ,er!iune. i cu+ #o #0 ,er!iune ,ine (in con#r rie# #e /ec'iunii .i (i!en!iune g*n(ului) 7n ce lu+e) #unci c*n( c*'i, !e /l0 7n cel .i loc) !e ,0( 7n#re ei #*# #i+% c*# !un# 7n cor() 7n!0 !e %ier( (in ,e(ere c*n( nu + i (ore!c %re&en' celorl l'i. (195) 6*n( cine, +erge (in#r-un loc 7n l#ul 7n %ro%riul !0u or . ! u 7n cur'i ori gr0(ini) ! u 7n l#ele (in / r !ocie#0'ii ! le) :unge + i re%e(e c*n( o (ore.#e cu ner0-( re .i + i #*r&iu c*n( nu e l /el (e ner0-(0#or; (e.i (ru+ul e!#e cel .i) e!#e lungi# ! u !cur# # 7n /unc'ie (e in#en!i# #e (orin'ei ! le. A+ ,0&u# /o r#e (e! !# .i +- + 7n#re- # cu+ !e 7n#*+%l0. 2!#e (eci e,i(en# c0 (i!# n'ele .i !% 'iile e9i!#0 %en#ru 7ngeri (o r 7n /unc'ie (e !# (iul lor +en# l; (in ce!# +o#i,) no'iune .i i(ee (e !% 'iu nu %o #e %0#run(e g*n(urile lor) (e.i e9i!#0 !% 'iu l ei l /el cu+ e9i!#0 7n ce !#0 lu+e.
RAIUL I IADUL

55

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(196) Ace!# lucru %o #e /i ilu!#r # %rin g*n(ul u+ n) c re nu re ni+ic 7n co+un cu !% 'iul) c0ci lucrul !u%r c0rui 7.i concen#re &0 un o+ g*n(ul (e,ine %re&en# %en#ru el. 6el ce re/lec#e &0) .#ie c0 %ri,ire ! %o #e e!#i+ (i!# n' (o r %rin o-iec#e in#er+e(i re (e %e %0+*n#) ,0&u#e 7n cel .i #i+%) ! u %rin cuno .#ere 7n %re l -il (i!# n#elor. A!# !e 7n#*+%l0 %en#ru c0 e9i!#0 con#inui# #e; i r 7n cee ce e con#inuu nu e9i!#0 nici o % ren'0 (i!# n'ei %*n0 ce con#inui# #e nu e ru%#0. Ace!# lucru !e 7n#*+%l0 7n !%eci l l 7ngeri) %en#ru c0 ,e(ere lor c'ione &0 l uni!on cu g*n(ul; i r g*n(ul lor c'ione &0 l uni!on cu !en#i+en#ele; .i %en#ru c0 lucrurile , ri &0 .i % r %ro %e ! u (e% r#e 7n /unc'ie (e !# (iul +en# l) cu+ !- !%u! + i !u!. (197) De cee locurile) !% 'iile .i #o# ce e leg # (e !% 'iu !e+ni/ic0 7n Cuvnt lucrurile leg #e (e !# (iu; !%re e9e+%lu (i!# n'ele) %ro%iere ) (e%0r# re ) (ru+urile) c0l0#oriile) %o% !urile) c*+%urile) gr0(inile) or .ele) !#r0&ile) +i.c0rile) +0!urile (e (i/eri#e /eluri) lungi+e ) l0'i+e ) 7n0l'i+e ) (*nci+e ) .i nenu+0r #e l#e lucruri; c0ci g*n(ul o+ului e %reocu% # + i +ul# (e lucrurile ce!#ei lu+i c re 7+%ru+u#0 ce, (in #i+% .i !% 'iu. Eoi +en'ion ici (o r ce e !e+ni/ic # 7n Cuvnt %rin lungi+e) l0'i+e .i 7n0l'i+e. $n lu+e e nu+i# lung .i l # cee ce e lung .i l # 7n !% 'iu; l /el !e 7n#*+%l0 .i cu 7n0l'i+e ; ( r 7n r i) un(e nu e9i!#0 o conce%'ie !% 'iului) lungi+e 7n!e +n0 un !# (iu (e -ine) l0'i+e un !# (iu (e (e,0r) i r 7n0l'i+e (i!#inc'i lor 7n /unc'ie (e gr (e (n. 38). Acee .i e!#e .i 7n!e+n0# #e celor #rei (i+en!iuni) (eo rece lungi+e 7n r i e (e l e!# l ,e!#) i r cei (e colo #r0ie!c 7n -inele (r go!#ei; l0'i+e (e l !u( l nor() i r cei (e colo #r0ie!c 7n (e,0rul (eri, # (in -ine; %e c*n( 7n0l'i+e 7n r i (eno#0 #*# -inele c*# .i (e,0rul 7n /unc'ie (e gr (ele lor. De cee unele lucruri !un# !e+ni/ic #e 7n Cuvnt %rin lungi+e) l0'i+e 7n0l'i+e; 7n 2&ec"iel (e e9e+%lu (4048)) un(e noul #e+%lu .i %0+*n#ul cel nou) cu cur'i) c +ere) u.i) %or'i) /ere!#re .i 7+%re:uri+i !un# (e!cri!e %rin +0!uri (e lungi+e) l0'i+e .i 7n0l'i+e. Co #e ce!#e lucruri !e+ni/ic0 o 1i!eric0 <ou0 .i /or+ele , ri #e (e -ine .i (e (e,0r (in e ; c0ci l#/el ce !co% r ,e #o #e cele +0!uriA <oul Ieru! li+ e (e!cri! 7n#r-un +o( !i+il r 7n A%oc li%!0 %rin ce!#e cu,in#e3 4 #etatea era n patru col uri i lungimea ei era ct lrgimea. A msurat cetatea cu trestia i a gsit aproape dousprezece mii de pr5ini. !ungimea, lrgimea i nl imea erau deopotriv B (213 16). >rin <oul Ieru! li+ e !e+ni/ic #0 ici o 1i!eric0 <ou0; !#/el) %rin ce!#e +0!uri !un# !e+ni/ic #e lucrurile 1i!ericii. >rin lungi+e) -inele (r go!#ei ! le; %rin l0'i+e) (e,0rul (eri, # (in cel -ine; %rin 7n0l'i+e) gr (ele (e -ine .i (e,0r; %rin cele (ou0!%re&ece +ii (e %r0:ini) -inele .i (e,0rul 7n 7n#regul lor. 6e l#ce, !- r %u#e !%une %rin 7n0l'i+e or .ului /iin( (e (ou0!%re&ece +ii (e %r0:ini) i r lungi+e .i l0'i+e cele .i c 7n0l'i+e A 2,i(en#) lungi+e !e+ni/ic0 7n Cuvnt (e,0rul) c0ci D ,i( !%une3 4 i nu m-ai dat n minile vrmaului% mi-ai pus picioarele la loc larg B (>! l+ul 313 8). i i r0.i3 4 n strmtoarea mea am c'emat pe .omnul, i .omnul m-a ascultat i m-a scos la larg B (>! l+ul 1183 5); %e l*ng0 l#e % ! :e (in I! i (83 8) .i F - cuc (16). (198) De ici !e %o #e ,e(e c0) (e.i e9i!#0 !% 'iu 7n r i cu+ e9i!#0 .i 7n lu+e) ni+ic nu e e9%ri+ # colo %rin !% 'iu) ci %rin !# (iu; 7n con!ecin'0) cel !% 'iu nu %o #e /i +0!ur # c 7n lu+e) c0ci % ren' ! e (eri, #0 (in !# (iul +en# l l 7ngerilor .i e!#e 7n /unc'ie (e ce!# . (199) >ri+ .i ce + i l0un#ric0 c u&0 ce!#ui lucru e!#e c0 Du+ne&eu e %re&en# 7n /iec re 7n /unc'ie (e (r go!#e .i cre(in' ! ) i r #o #e lucrurile % r %ro %e ! u (e% r#e 7n /unc'ie (e %re&en' Lui. >re&en' Lui (e#er+in0 #o #e lucrurile (in ceruri; ce!# / %# (0ruie.#e 7n'ele%ciune 7ngerilor) (0 !en! g*n(urilor lor .i le %er+i#e !0 co+unice cu /iec re % r#e
RAIUL I IADUL

56

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

r iului; 7n#r-un cu,*n#) %re&en' lui Du+ne&eu le (0ruie.#e / cul# #e (e 7ngerii) .i nu n #ur l c o +enii. (24)

g*n(i !%iri#u l) c

5"r+# r#i ! i *in c#re $e n#2)e 1n)re#g# #$"ciere 2i c"+ ni ne # &ie3ii *e #c"!"
(200) 6e e /or+ r iului r %u#e reie.i 7n#r-o nu+i#0 +0!ur0 (in cele r0# #e 7n c %i#olele n#erio re; !%re e9e+%lu) #o #e %0r'ile r iului co%i &0 7n /or+0 7n#regul (n. 72); !#/el) /iec re !ocie# #e e!#e un r i l o !c r0 + i +ic0 .i /iec re 7nger un r i 7n +ini #ur0 (n. 51-58); 7n#regul r iului re /or+0 u+ n0; #o #e !ocie#0'ile r iului u ce /or+0 %e o !c r0 (e!cen(en#0 ce !e #er+in0 l 7ngerii in(i,i(u li c re u .i ei /or+0 u+ n0 (n. 51-58); cei + i 7n'ele%'i !e /l0 7n cen#ru i r 7n :urul lor) %*n0 l li+i#e) !un# cei + i %u'in 7n'ele%'i; l /el e!#e c &ul %en#ru /iec re !ocie# #e (n. 4); cei ce #r0ie!c 7n -inele (r go!#ei !e /l0 (e l e!# l ,e!# 7n r i; i r cei ce #r0ie!c 7n (e,0rurile (eri, #e (in -ine) (e l !u( l nor(; cee .i or(ine e %re&en#0 7n /iec re (in#re !ocie#0'ile r iului (n. 148) 149). Co #e ce!#e lucruri !un# /0cu#e (u%0 /or+ r iului; (e ici %o #e /i (e(u!0 n #ur gener l0 celei /or+e. (201) 2 i+%or# n# !0 !e .#ie ce e /or+ r iului (eo rece) nu nu+ i c0 %ro(uce 7n#re g uniune) ( r .i 7n#re g % r#ici% re .i 7n#re g (i/u& re g*n(ului .i !en#i+en#elor; 7n con!ecin'0) 7n#re g in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune %o!e( #e (e 7ngeri. A!#/el) /iec re (in r i e 7n'ele%# #*# #i+% c*# re /or+ r iului .i (eci e o /or+0 r iului. D c0 ,or-e.#i (e!%re /i 7n /or+ r iului ! u 7n or(ine r iului) !%ui cel .i lucru) c0ci /or+ /iec0rui lucru e (eri, #0 (in el .i e 7n r+onie cu or(ine ! . (202) E /i !%u! + i 7n#*i ce, (e!%re cee ce !e 7n'elege %rin /i 7n /or+ r iului. @+ul /o!# cre # 7n !e+0n re cu r iul .i cu lu+e ; +in#e ! in#erio r0 7n !e+0n re cu r iul i r ce e9#erio r0 cu lu+e (n. 57). D r o+ul) %rin r0u# #e ,oin'ei ! le .i / l!i#0'ile con!ec,en#e le g*n(ului !0u (i!#ru! 7n !ine !e+0n re .i /or+ r iului .i) !u-!#i#uin(u-!e cu !e+0n re .i /or+ i (ului) +in#e ! in#erio r0 e 7nc"i!0 (e l n .#ere; ce!# e +o#i,ul %en#ru c re o+ul !e n .#e 7n ignor n'0 -!olu#0) cu+ nu !e 7n#*+%l0 l ni+ le. >en#ru c !e+0n re ! u /or+ r iului !0 /ie re7n,i #0 7n o+) el #re-uie in!#rui# 7n lucrurile ce !e le g0 (e or(ine. Cuvntul con'ine #o #e legile @r(inii Di,ine) c0ci legile @r(inii Di,ine !un# %rece%#ele ! le. Deci 7n +0!ur 7n c re o+ul le cuno .#e .i #r0ie.#e 7n re!%ec# %en#ru ele) +in#e ! in#erio r0 !e (e!c"i(e i r or(ine ! u !e+0n re r iului ren .#e 7n el. 2!#e (eci e,i(en# c0 /i 7n /or+ r iului 7n!e +n0 #r0i 7n cor( cu %rece%#ele Cuvntului. (203) 6*n( cine, e 7n /or+ r iului !e /l0 7n r i; .i 7n#r- (e,0r e!#e un r i 7n +ini #ur0 (n. 57); .i e!#e (0rui# cu in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune; c0ci) cu+ !- !%u! + i !u!) #o #e g*n(urile 7n'elegerii ! le .i #o #e !en#i+en#ele ,oin'ei) !e (i/u&e &0 7n lung .i 7n l # %rin#re ceruri) 7n /unc'ie (e /or+ ! ; .i % r#ici%0 7n#r-un +o( +inun # l (i/eri#ele ! le !ocie#0'i .i ce!#e l el. =un# unii ce cre( c0 g*n(urile .i !en#i+en#ele nu !e (i/u&e &0 7n :ur ci !un# 7nc"i!e 7n ele) (eo rece #o# cee ce g*n(e!c % re /i (o r 7n ei) .i nu + i (e% r#e. D r ce !# e o + re gre.e l0; c0ci e9 c# cu+ %ri,ire oc"iului !e e9#in(e !%re o-iec#ele 7n(e%0r# #e .i e /ec# #0
RAIUL I IADUL

57

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

7n /unc'ie (e or(ine celor lucruri ce 7nc % 7n r & ,e(erii ! le) l /el %ri,ire in#erio r0 (ic0 ce 7n'elegerii !e e9#in(e 7n lu+e !%iri#u l0) (e.i o+ul nu e con.#ien# (e !# ) (in +o#i,ul (i!cu# # + i !u! (n. 196). Di/eren' con!#0 + i +ul# 7n / %#ul c0 ,e(ere oc"iului e /ec# #0 n #ur l (e lucrurile (in lu+e n #ur l0) %e c*n( %ri,ire 7n'elegerii e /ec# #0 !%iri#u l (e cele le lu+ii !%iri#u le) (in c re #o #e u leg0#ur0 cu -inele .i (e,0rul. @+ul nu .#ie c0 e!#e . ) %en#ru c0 nu .#ie c0 e9i!#0 lu+in0 ce lu+ine &0 7n'elegere ; #o#u.i) /0r0 ce lu+in0 nu r /i (eloc c % -il !0 g*n(e !c0 (n. 126-132). 29i!#0 un nu+i# !%iri# ce cre(e c0 g*n(ul !0u e in(e%en(en# (e orice l#ce, ) c0 nu !e (i/u&e &0 7n / r ! ) nici nu co+unic0 cu l#e !ocie#0'i. >en#ru -l con,inge (e ero re ! ) #o #e co+unic0rile cu !ocie#0'ile %ro%i #e u /o!# o%ri#e) !#/el 7nc*# nu nu+ i c0 /o!# li%!i# (e g*n(uri) ( r c0&u# %ro %e /0r0 ,i '0) runc*n(u-.i -r 'ele 7n :ur c un nou-n0!cu#. Du%0 un #i+%) co+unic0rile i- u /o!# re( #e #re%# # .i) %e +0!ur0 ce 7i er u re( #e) .irec0%0# # %u#ere g*n(irii. Al#e !%iri#e ce u ,0&u# !# u +0r#uri!i# + i %oi c0 #o #e g*n(urile .i !en#i+en#ele .i (eci 7n#re g ,i '0 ne !un# co+unic #e; c0ci 7n#re g ,i '0 unui o+ con!#0 7n -ili# #e ! (e g*n(i .i (e !i+'i ! u) cee ce e cel .i lucru) (e 7n'elege .i ,oi. (204) Cre-uie oricu+ 7n'ele! c0 in#eligen' .i 7n'ele%ciune , ri &0 l /iec re 7n /unc'ie (e n #ur ce!#ei co+unic0ri. 6ei c0ror in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune !un# /or+ #e (in (e,0r .i -ine %ur) co+unic0 cu l#e !ocie#0'i) 7n r+onie cu /or+ r iului; i r l cei c0ror in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune nu !un# /or+ #e (in (e,0r .i -ine %ur ci (in lucruri %ro%i #e) co+unic re e ru%#0 .i neregul #0) (eo rece nu re loc 7n !ocie#0'i 7n r+onie cu /or+ r iului. D r cei ce nu !un# nici in#eligen'i nici 7n'ele%'i) /l*n(u-!e 7n / l!i#0'i ce !e ri(ic0 (in r0u) co+unic0 cu !ocie#0'ile (in i (. R & ce!#ei co+unic0ri (e%in(e (e c*# (e (e% r#e 7nglo-e &0 +in#e %rinci%iile (e -ine ! u (e r0u. Cre-uie cuno!cu# c0) #unci c*n( e9i!#0 co+unic re cu orice !ocie# #e) +e+-rii ei nu !un# con.#ien'i (e !# ) c0ci co+unic re e 7n c li# #e !%eci l0 ,ie'ii lor ce !e (i/u&e &0 7n :ur. ngelJ-!,e# .ru (205) Co'i cei (in r i !e !oci &0 7n#re ei 7n /unc'ie (e /ini#0'ile !%iri#u le) (ic0 cele (e -ine .i (e,0r 7n or(ine lor. A. !e 7n#*+%l0 7n r iul uni,er! l) 7n /iec re !ocie# #e .i 7n /iec re c !0. De cee 7ngerii ce #r0ie!c 7n -ine .i (e,0r !i+il re !e recuno!c 7n#re ei cu+ !e recuno!c ru(ele %e %0+*n#) c .i cu+ !- r /i cuno!cu# (in co%il0rie. $n /iec re 7nger /or+ele , ri #e (e -ine .i (e,0r c re con!#i#uie in#eligen' .i 7n'ele%ciune ! !un# uni#e 7n cel .i /el; ei u /ini#0'i !i+il re 7n#re ei .i (eci !e une!c 7n#r-o r+onie !i+il r0. 6ei c0ror +in#e e!#e !#/el org ni& #0 7n /or+ r iului) u o ,i&iune in#eligi-il0 !u%r r n: +en#ului .i gru%0rii lucrurilor (in :ur; ( r e cu #o#ul l#/el l cei 7n#r- c0ror +in#e nu e9i!#0 !#/el (e uniune -inelui .i (e,0rului. (206) Ace !# e!#e /or+ /iec0rui cer 7n /unc'ie (e c re 7ngerii co+unic0 .i-.i (i/u&e &0 g*n(urile .i !en#i+en#ele) .i %ri+e!c in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune; ( r co+unic re 7n#re un cer .i l#ul) (ic0 celui (e- l #reile cu cel (e- l (oile ! u ce!#or cu %ri+ul ! u cel (e :o!) e (i/eri#0. 6o+unic re 7n#re ceruri r #re-ui nu+i#0 in/lu9 + i (egr -0 (ec*# co+unic re) i r cu+ !e , !%une ce, (e!%re !# . =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 29-40) c0 e9i!#0 #rei ceruri .i c0 !un# (i/eri#e 7n#re ele. (207) >o&i'iile rel #i,e le cerurilor ,or r0# (e ce e!#e in/lu9 .i nu co+unic re. 6el (e- l #reile cer ! u cerul l0un#ric !e /l0 (e !u%r ) cel (e- l (oile ! u cerul (e +i:loc !e /l0 (e(e!u-#) i r %ri+ul cer !e /l0 .i + i :o!. Co #e !ocie#0'ile /iec0rui cer !un# r n: #e 7n#r-un +o(
RAIUL I IADUL

58

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

!i+il r. =0-i lu0+ (e e9e+%lu %e cei ce #r0ie!c 7n locuri 7n l#e ce % r c +un'i (n. 188). >e ,*r/urile ce!#or +un'i #r0ie!c cei (in cerul l0un#ric; + i :o! !e /l0 !ocie#0'ile celui (e- l (oile cer) i r .i + i :o! !ocie#0'ile %ri+ului cer; .i #o# . ) c"i r ( c0 !- r /l 7n locuri 7n l#e ! u nu. @ !ocie# #e unui cer + i 7n l# nu co+unic0 cu o !ocie# #e unui cer in/erior (ec*# %rin core!%on(en'e (n. 100)) i r co+unic re %rin core!%on(en'e !e nu+e.#e in/lu9. (208) Do r Du+ne&eu une.#e un cer cu l#ul) ! u o !ocie# #e unui cer cu o !ocie# #e l#ui . Ace!# lucru 7l / ce %rin#r-un in/lu9 l Dr go!#ei .i 7n'ele%ciunii = le ce %orne.#e (irec# (in 2l .i in(irec# (in cele + i 7n l#e ceruri) 7n or(ine) %*n0 l cele + i :o !e. 6u+ Du+ne&eu !ingur (uce ce !#0 uniune cerurilor %rin in/lu9) !e 7ncre(in'e &0 c nici un 7nger (in#r-un cer !u%erior !0 nu %o #0 %ri,i 7n :o! !%re o !ocie# #e (in#r-unul in/erior ! u !0 ,or-e !c0 cu cine, (e colo; c0ci ( c0 r / ce !# ) 7ngerul r /i %ri, # (e in#eligen' .i 7n'ele%ciune ! . 5o#i,ul %en#ru c re !e 7n#*+%l0 !# , /i e9%lic # i+e(i #. 6u+ e9i!#0 #rei gr (e le r iului) l /el /iec re 7nger re #rei gr (e le ,ie'ii ! le. 6ei (in cerul l0un#ric u cel (e- l #reile gr ( (e!c"i! i r %ri+ele (ou0 7nc"i!e; cei (in cerul +i:lociu u l (oile gr ( (e!c"i! i r %ri+ul .i l #reile 7nc"i!e; cei ce !e /l0 7n cerul (e :o! u (e!c"i! %ri+ul gr ( .i celel l#e 7nc"i!e. A!#/el) i+e(i # ce un 7nger (in l #reile cer %ri,e.#e 7n!%re o !ocie# #e (in cel (e- l (oile .i ,or-e.#e cu oricine (e colo) cel (e- l #reile gr ( (e ,i '0 l !0u !e 7nc"i(e .i e %ri, # (e 7n'ele%ciune; c0ci 7n'ele%ciune Lui !0l0.luie.#e 7n ce!# l #reile gr ( .i nu o re 7n %ri+ul ! u l (oile . Ace!# lucru !e !%une %rin 6u,in#ele lui Du+ne&eu 7n 5 #ei3 4 #ine va +i pe acoperiul casei s nu coboare s-i ia lucrurile din cas% i cine va +i la cmp s nu se ntoarc s-i ia 'aina B (243 17) 18); .i 7n Luc 3 4 0n ziua aceea, cine va +i pe acoperiul casei, iar sculele lui n cas, s nu se coboare s le ia% i cine va +i la cmp, de asemenea s nu se mai ntoarc. Aduce i-v aminte de nevasta lui !ot B (173 31. 82). (209) <u e9i!#0 in/lu9 (in cerurile in/erio re !%re cele !u%erio re) ce!# lucru /iin( con#r r or(inii; el %le c0 (in cele !u%erio re !%re cele (e :o!. $n'ele%ciune 7ngerilor (in#r-un cer !u%erior o (e%0.e.#e %e ce 7ngerilor (in#r-un cer in/erior 7n %ro%or'ie (e o +ul'i+e l unu. Co# (in ce!# +o#i,) 7ngerii unui cer in/erior nu %o# ,or-i cu 7ngerii unui !u%erior; .i c"i r c*n( %ri,e!c !%re ei) nu 7i ,0() c0ci cerul lor % re c un nor. $ngerii unui cer !u%erior 7i %o# 7n!0 ,e(e %e cei (in#r-unul in/erior; ( r nu le e!#e %er+i! !0 ,or-e !c0 cu ei) c0ci r 7n!e+n !0-.i %i r(0 7n'ele%ciune cu+ /o!# !%u! + i !u!. (210) <ici g*n(urile ! u !en#i+en#ele) nici cu,in#ele 7ngerilor (in cerul l0un#ric nu %o# /i %erce%u#e 7n cerul +i:lociu %en#ru c0 u un ni,el !u%erior inco+% r -il. $n!0 c*n( (ore.#e Du+ne&eu) o % ren'0 (e /l c0r0 (e,ine ,i&i-il0 7n cerurile in/erio re. $n + nier0 !e+0n0#o re) g*n(urile) !en#i+en#ele .i cu,in#ele 7ngerilor (in cerul +i:lociu cree &0 o % ren'0 luci(0 ce i uneori /or+ unui nor l- ! u (i,er! color #) ,i&i-il0 7n cerul (e :o!; i r ce !%un ce.#i e o recu+ in#eligi-il %rin urc re ) co-or*re .i /or+ celui nor. (211) Din #o #e ce!#e lucruri !e %o #e ,e(e c0 /or+ cerului l0un#ric e ce + i %er/ec'ion #0; .i ce cerului +i:lociu e %er/ec#0) ( r 7n#r-un gr ( + i +ic; i r cerului (e :o! 7n#run gr ( .i + i +ic; i r /or+ unui cer !u-&i!#0 (in l# %rin#r-un in/lu9 l (r go!#ei .i 7n'ele%ciunii Du+ne&eie.#i. D r n #ur co+unic0rii %rin in/lu9 nu %o #e /i 7n'ele !0 /0r0 o .#iin'0 n #urii gr (elor (e 7n0l'i+e .i /elului 7n c re (i/er0 (e gr (ele (e lungi+e .i l0'i+e. 6e !un# ce!#e gr (e %o #e /i ,0&u# + i !u! (n. 38). (212)

RAIUL I IADUL

59

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

De# liile /or+ei r iului) +i.c0rile .i /le9iunile ! le !un# inco+%re"en!i-ile c"i r %en#ru 7ngeri. @ i(ee (e!%re ce!#e %o #e /i /or+ #0 %rin e9 +in re /or+elor lucrurilor (in org ni!+ul u+ n) #unci c*n( e cerce# # (e un o+ r % ce .i 7n'ele%#; !r0# # + i !u! (n. 5972) c0 7n#regul r i re /or+0 u+ n0 .i c0 #o #e lucrurile (in o+ core!%un( cerurilor (n. 87102). 6*# (e inco+%re"en!i-il0 .i ine9%lic -il0 e!#e ce /or+0) reie!e 7n gener l (in !#u(iul ner,ilor) %rin c re #o #e %0r'ile org ni!+ului !un# uni/ic #e. < #ur ce!#or /i-re .i +i.c0rilor (in creier nu %o #e /i %0#run!0 (e oc"i) c0ci colo !un# nenu+0r #e /i-re 7n#re%0#run!e) 7nc*#) lu #e 7+%reun0 % r c o + !0 +o le .i con#inu0; #o#u.i #o #e % r#icul ri#0'ile ,oin'ei .i 7n'elegerii !e e9%ri+0 7n c# %rin in#er+e(iul ce!#or /i-re. 2 cl r cu+ !e 7+%le#e!c ce!#e /i-re 7n org ni!+) 7n (i/eri#e 'e!u#uri) l ini+0 .i l l#e org ne; ! u l no(ulii nu+i'i g nglioni 7n c re in#r0 +ul#e /i-re (in /iec re regiune) .i) /iin( +e!#ec #e .i uni#e) 7.i 7n(e%line!c /unc'iile) i r !# 7n %er+ nen'0; %e l*ng0 ce!#e ) l lucrurile !i+il re (in /iec re +e+-ru) org n ! u +u.c"i. 6ine cerce#e &0 ce!#e lucruri .i nenu+0r #ele lor +inuni cu oc"iul 7n'ele%ciunii , /i ui+i#; #o#u.i) lucrurile ,0&u#e (e oc"i !un# %u'ine) %e c*n( cele ce nu %o# /i &0ri#e !un# + i /ru+o !e) %en#ru c0 !e /l0 7n locurile !cun!e le n #urii. 2 li+%e(e c0 ce !#0 /or+0 core!%un(e /or+ei r iului) (eo rece #o #e o%erele 7n'elegerii .i le ,oin'ei !e /l0 7n e .i !un# 7n cor( cu e ; c0ci 7n cor( cu ce !#0 /or+0 e!#e c0 cee ce o+ul ,oie.#e #rece !%on# n 7n / %#0 .i cee ce g*n(e.#e el e #r n!+i! %rin ner,i (e l origine lor %*n0 l #er+in 'ii) c re !un# !ur! !en& 'iilor; .i cu+ e /or+ g*n(ului .i ,oin'ei e!#e .i /or+ in#eligen'ei .i 7n'ele%ciunii. A!#/el) e /or+ ce core!%un(e /or+ei r iului; (eci /iec re !en#i+en# .i g*n( l 7ngerilor !e #r n!+i#e (u%0 ce /or+0) i r #*# #i+% c*# ei !e /l0 7n ce /or+0 %o!e(0 in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 78-86)) c0 /or+ r iului e!#e (eri, #0 (in /or+ U+ ni#0'ii Di,ine lui Du+ne&eu. Co #e ce!#e u /o!# !%u!e %en#ru r0# c0 /or+ cere !c0 e #*# (e , !#0 7nc*# nu %o #e /i nicio( #0 co+%le# cuno!cu#0) nici +0c r 7n %rinci%iile ! le gener le; .i c0 e (eci inco+%re"en!i-il0 c"i r .i %en#ru 7ngeri) cu+ /o!# !%u! + i !u!. (25)

G &ern#re# 1n r#i
(213) 6u+ r iul e 7+%0r'i# 7n !ocie#0'i i r cele + i + ri u c*#e, !u#e (e +ii (e 7ngeri (n. 50) .i cu+ #o'i cei (in#r-o !ocie# #e #r0ie!c 7n#r-un -ine !e+0n0#or ( r nu u .i o 7n'ele%ciune !e+0n0#o re (n. 48)) ur+e &0 7n +o( nece! r c0 e9i!#0 /or+e (e gu,ern re , ri #e; c0ci or(ine #re-uie !u%r ,eg"e #0 .i %0!#r #0 7n #o #e c &urile. D r c*r+uirile cerurilor !un# , ri #e; !un# 7n#r-un /el 7n !ocie#0'ile ce /or+e &0 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu .i l#/el 7n !ocie#0'ile ce /or+e &0 7+%0r0'i = !%iri#u l0; ele (i/er0 .i (u%0 /unc'iile /iec0rei !ocie#0'i. @ricu+) 7n ceruri nu e9i!#0 l#0 c*r+uire (ec*# ce (r go!#ei co+une) c0ci (r go!#e co+un0 e!#e - & 7n#regii gu,ern0ri cere.#i. (214) Gu,ern re (in 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu e nu+i#0 (re%# #e; Du+ne&eu 7i 'ine %e #o'i cei (e colo 7n -inele (r go!#ei %en#ru 2l 7n!u.i) .i #o #e / %#ele in!%ir #e (in#run !#/el (e -ine !un# nu+i#e (re%#e. Du+ne&eu !ingur gu,erne &0 7n 7+%0r0'i cele!#0; 2l 7n!u.i 7i con(uce .i 7i 7n, '0 7n %ro-le+ele ,ie'ii. A(e,0rurile nu+i#e (e,0ruri (e :u(ec #0) !un# 7n!cri!e 7n ini+ile lor; /iec re) le .#ie) le !i+#e .i le ,e(e .i !#/el %ro-le+ele (e :u(ec #0 nu !un# nicio( #0 /0cu#e !u-iec# (e (i!cu'ie colo. D r 7n %ri,in' #e+elor (e (re%# #e ce 7i %reocu%0) cei + i %u'in 7n'ele%'i 7i 7n#re -0 %e cei + i 7n'ele%'i i r ce.#i 7l 7n#re -0 %e Du+ne&eu .i %ri+e!c r0!%un!urile (e l 2l. R iul 7n!e +n0 %en#ru ei #r0i (re%# !uc*r+uire lui Du+ne&eu) c0ci ce!# e!#e ce + i (*nc0 -ucurie lor.
RAIUL I IADUL

60

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(215) Gu,ern re 7n 7+%0r0'i !%iri#u l0 lui Du+ne&eu e nu+i#0 :u(ec #0) %en#ru c0 #o'i cei (e colo #r0ie!c 7n -inele !%iri#u l) (ic0 cel l +ilei / '0 (e %ro %e; i r ce!# -ine e!#e 7n e!en' ! (e,0r) c0ci (e,0rul % r'ine :u(ec0'ii i r -inele (re%#0'ii. i ce.#i !un# con(u.i (e Du+ne&eu) ( r in(irec# (n. 208); !#/el) ei u gu,ern #ori) + i +ul'i ! u + i %u'ini) 7n /unc'ie (e ne,oile /iec0rei !ocie#0'i. Au .i legi) (u%0 c re #r0ie!c l ol l#0. Gu,ern #orii lor (+ini!#re &0 #o#ul 7n /unc'ie (e legi %e c re 7n'ele%ciune lor le %er+i#e !0 le 7n'ele g0; i r 7n %ro-le+ele 7n(oielnice !un# lu+in 'i (e Du+ne&eu. (216) 6u+ gu,ern re /on( #0 %e -ine) c ce 7+%0r0'iei cele!#e lui Du+ne&eu) e nu+i#0 (re%# #e i r gu,ern re /on( #0 %e (e,0r) c ce 7+%0r0'iei !%iri#u le lui Du+ne&eu) e nu+i#0 :u(ec #0) !#/el) 7n Cuvnt, (re%# #e .i :u(ec # !un# +en'ion #e un(e !e ,or-e.#e (e!%re r i .i 1i!eric0. >rin (re%# #e !e !e+ni/ic0 -inele cele!#; i r %rin :u(ec #0 -inele !%iri#u l) un(e -inele) cu+ !- !%u! + i !u!) e!#e 7n e!en' ! (e,0rul; %recu+ 7n % ! :ele ur+0#o re3 4$l va +ace ca domnia lui s creasc, i o pace +r s+rit va da scaunului de domnie al lui .avid i mpr iei lui, o va ntri i o va spri5ini prin 5udecat i nepri'nire, de acum i-n veci de veci B (I! i 93 7). >rin D ,i( e !i+-oli& # Du+ne&eu i r %rin 7+%0r0'i ! r iul) cu+ reie!e cl r (in ur+0#orul % ! :3 4 (oi ridica lui .avid o Odrasl nepri'nit. $l va mpra i, va lucra cu n elepciune, i va +ace dreptate i 5udecat n arB (Iere+i 233 5); 4.omnul este nl at i locuiete n nl ime. $l umple Sionul de nepri'nire i dreptateB (I! i 333 5). >rin =ion e (e !e+ene !i+-oli& # r iul .i -i!eric . 4$u sunt .omnul care +ac mil, 5udecat i dreptate pe pmnt6 #ci n acestea gsesc plcere $uB (Iere+i 93 24). 4,e voi logodi cu &ine pentru totdeauna% te voi logodi cu &ine prin nepri'nire i 5udecat B (@!e 23 19). 4.reptatea ,a e ca mun ii lui .umnezeu i 5udec ile ,ale sunt ca Adncul cel mare B (>! l+ul 363 5) 6). 40mi cer 'otrri drepte, doresc s se apropie de .umnezeu B (I! i 583 2); .i 7n l#e % ! :e. (217) $n 7+%0r0'i !%iri#u l0 lui Du+ne&eu e9i!#0 /or+e , ri #e (e gu,ern re) /iin( (i/eri#e 7n !ocie#0'i (i/eri#e) i r (i,er!i# #e lor e 7n /unc'ie (e rolurile %e c re le :o c0. Ace!#e roluri !un# !i+il re cu /unc'iile , ri #e le org nelor #ru%ului u+ n) c0ror le core!%un(. 2 -inecuno!cu#0 , rie# #e lor; c0ci ini+ 7n(e%line.#e o /unc'ie) %l0+*nii l# ) /ic #ul l# ) % ncre !ul .i -il l# ) .i /iec re org n (e !i+' (e !e+ene o l# . 6u+ /unc'iile ce!#or org ne !un# , ri -ile) l /el !un# .i cele le !ocie#0'ilor (in 5 rele @+) (ic0 (in r i; c0ci !ocie#0'ile (e colo core!%un( ce!#or org ne. >o #e /i ,0&u# + i !u! c0 e9i!#0 o core!%on(en'0 7n#re #o #e lucrurile (in r i .i #o #e lucrurile (in o+ (n. 87-101). Co #e ce!#e /or+e (e gu,ern re ur+0re!c c ul#i+ !co% -inele %u-lic .i (eci -inele /iec0rui in(i,i(. I r !# (eo rece #o'i cei (in r i !e /l0 !u- o-l0(uire lui Du+ne&eu) c re 7i iu-e.#e %e #o'i .i (0ruie.#e (in 1inele Lui Di,in c !0 e9i!#e un -ine co+un l c re % r#ici%0 /iec re in(i,i() #*# #i+% c*# iu-e.#e -inele #u#uror. 60ci #*# #i+% c*# cine, iu-e.#e co+uni# #e ) iu-e.#e .i in(i,i&ii ce o co+%un; .i cu+ ce (r go!#e ,ine (e l Du+ne&eu) 2l 7i iu-e.#e .i -inele ,ine c0#re ei. (218) Ace!#e lucruri ,or e9%une li+%e(e c r c#erul gu,ern #orilor (in r i; ei #r0ie!c 7n -ine .i 7n 7n'ele%ciune + i +ul# (ec*# l'ii) %rin (r go!#e lor (ore!c -inele #u#uror) i r %rin 7n'ele%ciune .#iu cu+ !0 (uc0 l 7n(e%linire ce (orin'0. A!e+ene gu,ern #ori nu (o+in0 .i nu (ic#e &0) ci !lu:e!c .i !er,e!c; c0ci / ce -ine l#or (in (r go!#e (e -ine 7n!e +n0 !er,i; .i ,e gri:0 c cel -ine !0 !e 7n(re%#e !%re l'ii 7n!e +n0 !lu:i. 2i nu !e ri(ic0 (e !u%r l#or ; (i+%o#ri,0) .e &0 -inele !ocie#0'ii .i l %ro %elui %e %ri+ul loc) %e c*n( -inele lor %e ul#i+ul loc; i r ce e %e %ri+ul loc e ri(ic # (e !u%r cee ce e %e ul#i+ul loc.
RAIUL I IADUL

61

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

@ricu+) con(uc0#orii u % r#e (e ono re .i !l ,0) c0ci #r0ie!c 7n +i:locul !ocie#0'ii 7n#r-o %o&i'ie + i 7n l#0 (ec*# l#or ) .i locuie!c 7n % l #e + gni/ice. 2i cce%#0 ce !#0 !l ,0 .i ono re) nu %en#ru !ine) ci %en#ru !u%unere in!%ir #o re; c0ci #o'i cei (e colo .#iu c0) o ( #0 ce %ri+e!c ono re .i !l ,0 (e l Du+ne&eu) #re-uie !0 li !e (e !cul# re. A!# !e !%une 7n cu,in#ele Do+nului c0#re (i!ci%olii !0i3 4 Oricare va vrea s +ie mare ntre voi, s +ie slu5itorul vostru% pentru c nici Fiul Omului n-a venit s i se slu5easc, ci $l s slu5eascB (5 #ei 203 26) 28); 4#el mai mare dintre voi s +ie ca cel mai mic% i cel ce crmuiete ca cel ce slu5ete B (Luc 223 26). (219) @ gu,ern re !i+il r0 7n +ini #ur0 e (e g0!i# 7n /iec re c !0. 29i!#0 !#0%*nul .i e9i!#0 !lu:i#orii; !#0%*nul 7.i iu-e.#e !lu:i#orii) i r !lu:i#orii 7l iu-e!c %e !#0%*n) !#/el 7nc*# !e !lu:e!c reci%roc (in (r go!#e. =#0%*nul 7.i 7n, '0 !lu:i#orii cu+ #re-uie !0 #r0i !c0) .i le !%une ce e (e /0cu#; !lu:i#orii !e !u%un .i 7.i 7n(e%line!c ( #oriile. A /i (e /olo! l#or e!#e 7nc*n# re ,ie'ii /iec0rui ; !#/el) e e,i(en# c0 $+%0r0'i lui Du+ne&eu e o 7+%0r0'ie (e /olo !e. (220) 29i!#0 gu,ern0ri .i 7n i () c0ci /0r0 gu,ern re nu r %u#e /i 'inu'i colo) /iin( /on( #0 %e (r go!#e (e !ine) e!#e o%u!ul gu,ern0rii (in r i. ?iec re (in i ( (ore.#e !0-i con(uc0 %e ceil l'i .i !0 !e 7n l'e (e !u%r lor. 2i 7i ur0!c %e cei ce nu 7i %ri,ilegi &0 .i 7i #r n!/or+0 7n o-iec#ul r0&-un0rii .i cru&i+ii lor; c0ci ce !# e!#e n #ur (r go!#ei (e !ine. 6ei + i #ic0lo.i (eci !un# %u.i gu,ern #ori) i r re!#ul li !e !u%un (e /ric0. D r l ce !# ,o+ :unge c*n( ,o+ ,or-i (e!%re i (. (26)

A*"r#re# *i&in- 1n r#i


(221) A(or re Di,in0 7n ceruri nu e (i/eri#0 (e ce (e %e %0+*n# 7n /or+ ! e9#erio r0) ci (o r 7n c r c#erul !0u l0un#ric. $n ceruri c .i %e %0+*n# e9i!#0 (oc#rine) rug0ciuni .i locuri (e (or re. Doc#rinele !un# 7n e!en'0 l /el) ( r (e o 7n'ele%ciune + i %ro/un(0 7n cerurile !u%erio re (ec*# 7n cele in/erio re. Rug0ciunile !un# 7n cor( cu (oc#rinele; i r cu+ 7ngerii u c !e .i % l #e (n. 183-190)) u .i locuri (e ,ener re 7n c re !e ro!#e!c rug0ciunile. A!e+ene lucruri e9i!#0 7n r i %en#ru c0 7ngerii !e /l0 7n#r-o con#inu0 %er/ec'ion re 7n 7n'ele%ciune .i (r go!#e) c0ci ei u 7n'elegere .i ,oin'0 cu+ u .i o +enii; ce!#e / cul#0'i !un# (e o !e+ene n #ur0 7nc*# ei !e %o# %er/ec'ion necon#eni# %rin in#er+e(iul unei in#eligen#e (o-*n(iri (e,0rurilor .i %rin / %#ele -une ce !e re, r!0 (in (r go!#e. (222) A(or re (i,in0 7n ceruri nu 7n!e +n0 (o r /rec,en# re locurilor (e ,ener re .i !cul# re rug0ciunilor) ci .i o ,i '0 (e (r go!#e) c ri# #e .i cre(in'0 7n cor( cu (oc#rin ; rug0ciunile (in -i!erici !er,e!c (o r c +i:lo ce (e in!#ruire 7n %ro-le+ele ,ie'ii. A+ ,or-i# cu 7ngeri %e ce!# !u-iec# .i le- + !%u! c0 7n lu+e !e cre(e c0 (or re Di,in0 7n!e +n0 (o r /rec,en# re -i!ericilor) !cul# re !lu:-elor) % r#ici% re l 7+%0r#0. nie (e #rei ! u % #ru ori %e n .i 7n(e%linire l#or / %#e (e ,ener re 7n /unc'ie (e !# #u#ul -i!ericii; .i (e !e+ene %0!#r re #i+%ului %en#ru rug0ciune .i %ur# re i+%ec -il0 7n !#/el (e +o+en#e. $ngerii u !%u! c0 ce!#e !un# c#e e9#erio re ce #re-uie /0cu#e) ( r c re nu !un# (e nici un :u#or ( c0 nu 7.i u origine 7n#r-o ,i '0 in#erio r0 7n cor( cu %rece%#ele (oc#rin re. (223)
RAIUL I IADUL

62

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

>en#ru %u#e cuno .#e n #ur (un0rilor (in -i!ericile lor) uneori +i- /o!# %er+i! !0 in#ru .i !0 !cul# c*#e o !lu:-0. >re(ic #orul !#0 7n#r-un +,on l c %0#ul (in!%re e!#; 7n / ' lui !# u cei ce !e /l0 7n lu+in 7n'ele%ciunii + i +ul# (ec*# ceil l'i; 7n (re %# .i 7n !#*ng ce!#or !# u cei ce !un# 7n#r-o lu+in0 + i !l -0. 2i !# u .e& 'i (e :ur 7+%re:ur 7n#r-un cerc !#/el 7nc*# #o'i !0-l %o #0 ,e(e %e %re(ic #or .i ni+eni nu !#0 7n#r-o % r#e ! u 7n l# lui 7nc*# !0 nu /ie ,0&u#. <ou-,eni'ii !# u l u. e!#ic0 -i!ericii .i 7n !#*ng +,onului. <i+eni nu re ,oie !0 !#e 7n !% #ele +,onului; ( c0 r !# cine, colo %re(ic #orul r /i 7ncurc #. Acel .i lucru !e 7n#*+%l0 .i ( c0 cine, (in (un re nu e (e cor( cu ce !e !%une) i r !#/el cel ce re%ro-e &0 !%u!ele ,or-i#orului #re-uie !0 7.i 7n#o rc0 / ' . =lu:-ele !un# 7nc0rc #e (e o !e+ene 7n'ele%ciune 7nc*# nici o !lu:-0 (in lu+e nu !e %o #e co+% r cu ele) c0ci 7n ceruri !un# lu+in #e (e lu+in in#erio r0. 1i!ericile (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 % r /i (in %i #r0) i r cele (in 7+%0r0'i cele!#0 (in le+n; (eo rece %i #r core!%un(e (e,0rului 7n c re #r0ie!c cei (in 7+%0r0'i !%iri#u l0; i r le+nul core!%un(e -inelui 7n c re #r0ie!c cei (in 7+%0r0'i cele!#0. 2(i/iciile ! cre (in 7+%0r0'i cele!#0 nu !un# nu+i#e -i!erici ci c !e le lui Du+ne&eu. $n 7+%0r0'i cele!#0 ce!#e !un# li%!i#e (e gr n(o re; ( r 7n 7+%0r0'i !%iri#u l0 !un# + i +ul# ! u + i %u'in gr n(io !e. (224) A+ ,or-i# cu unul (in#re %re(ic #ori (e!%re !# re !u/le#e !c0 !/*n#0 7n c re !e /l0 cei ce !cul#0 !lu:-e 7n -i!erici. 2l !%u! c0 /iec re e %io!) (e,o# # .i !/*n# (u%0 +0!ur (r go!#ei .i cre(in'ei ! le; c0ci ce!#e re%re&in#0 7n!0.i !/in'eni %en#ru c0 !un# >re&en' Di,in0 lui Du+ne&eu; .i c0 7n / r0 (e ele nu cuno .#e o l#0 !/in'enie. 6*n( !- g*n(i# l !/in'enie !e% r #0 (e (r go!#e .i cre(in'0 !%u! c0 !- r %u#e !0 /ie ce, %re/0cu# .i i%ocri# c re / l!i/ic0 /or+ e9#erio r0 !/in'eniei; .i c0 (o r /ocul 7n#unec # i&,or*# (in (r go!#e (e !ine .i (e lu+e %o #e %rin(e o !e+ene !/in'enie. (225) Co'i %re(ic #orii %ro,in (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 lui Du+ne&eu .i nici unul (in 7+%0r0'i cele!#0. 2i !un# (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 %en#ru c0 7ngerii (e colo #r0ie!c 7n (e,0rul (eri, # (in -ine) i r #o #e %re(icile !un# 7n cor( cu (e,0rul. <u e9i!#0 %re(ic #ori (in 7+%0r0'i cele!#0 (eo rece colo 7ngerii #r0ie!c 7n -inele (r go!#ei .i (e cee u o %erce%'ie in#ui#i,0 (e,0rurilor) %e c re nu le (i!cu#0. De.i 7ngerii (in 7+%0r0'i cele!#0 %erce% (e,0rurile in#ui#i,) e9i!#0 #o#u.i %re(ici .i l ei; c0ci !#/el !un# lu+in 'i 7n (e,0rurile %e c re (e: le cuno!c .i !un# %er/ec'ion 'i %rin cele ce nu le cuno.#e u 7n in#e. I+e(i # ce le u() le con.#ien#i&e &0 .i !#/el o-'in o %erce%'ie li+%e(e lor. 2i iu-e!c ce!#e (e,0ruri .i) #r0in( (u%0 ele) le -!or- 7n ,i ' lor; c0ci !%un c0 #r0i (u%0 (e,0ruri 7n!e +n0 -L iu-i %e Du+ne&eu. (226) Co'i %re(ic #orii !un# nu+i'i (e Du+ne&eu .i (eci u ( rul %re(ic0rii; ni+0nui l#cui, nu-i e!#e %er+i! !0 %re(ice 7n -i!erici. 2i !un# nu+i'i %re(ic #ori .i nu %reo'i %en#ru c0 clerul r iului e!#e 7+%0r0'i cele!#0; c0ci clerul !e+ni/ic0 -inele (r go!#ei %en#ru Du+ne&eu) (ic0 cel l 7+%0r0'iei cele!#e. Roi li# #e r iului e!#e 7+%0r0'i !%iri#u l0) c0ci roi li# #e !e+ni/ic0 (e,0rul (eri, # (in -ine) (ic0 cel l 7+%0r0'iei !%iri#u le (n. 24). (227) Co #e (oc#rinele con'inu#e 7n %re(icile ngelice %ri,e!c ,i ' c ul#i+ !co% .i nici un cre(in' !e% r #0 (e ,i '0. Doc#rin cerului l0un#ric e +ul# + i %lin0 (e 7n'ele%ciune (ec*# ce cerului +i:lociu) i r (oc#rin celui +i:lociu + i %lin0 (e in#eligen'0 (ec*# ce cerului in/erior; c0ci (oc#rinele !un# ( %# #e %erce%'iilor 7ngerilor (in /iec re cer. Doc#rin e!en'i l0 e!#e /ir+ re U+ ni#0'ii Di,ine lui Du+ne&eu.

RAIUL I IADUL

63

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(27)

( )ere#7 1ngeri!"r *in r#i


(228) 6ei ce nu .#iu ni+ic (e!%re lu+e !%iri#u l0 .i in/lu9ul !0u 7n lu+e o-i.nui#0 nu %o# 7n'elege c0 7ngerii u %u#ere. 2i cre( c0 7ngerii nu %o# ,e %u#ere) (eo rece !un# /iin'e !%iri#u le .i !un# #*# (e %uri .i ne!u-!# n'i li 7nc*# nu %o# /i ,0&u'i cu oc"iul li-er. D r cei ce %ri,e!c + i (*nc 7n c u&ele lucrurilor g*n(e!c l#/el. 2i .#iu c0 #o #0 %u#ere %e c re o re un o+ e!#e (eri, #0 (in 7n'elegere .i ,oin' ! ) c0ci /0r0 ce!#e nu-.i %o #e +i.c nici o %0r#icic0 #ru%ului. $n'elegere .i ,oin' unui o+ con!#i#uie o+ul !%iri#u l ce %une 7n +i.c re #ru%ul .i +e+-rele (u%0 (orin'0; c0ci cee ce el g*n(e.#e e ,or-i# (e gur0 .i (e li+-0 i r cee ce ,oie.#e e 7n(e%lini# (e #ru%) c0rui 7i (0ruie.#e /or'0 #o# (u%0 (orin'0. Eoin' .i 7n'elegere o+ului !un#) con(u!e (e Du+ne&eu %rin in#er+e(iul 7ngerilor .i l !%iri#elor) .i (e !e+ene #o #e %0r'ile #ru%ului !un# .i ele con(u!e %en#ru c0 !un# (eri, #e (in %ri+ele; .i ( c0 ,e'i %u#e cre(e) o+ul nu %o #e / ce un !ingur % ! /0r0 in/lu9ul (e %u#ere (in ceruri. 29%erien' +i- (o,e(i# c0 . !e 7n#*+%l0; 7ngerii u /o!# l0! 'i !0-+i con#role&e % .ii) c'iunile) li+- .i ,or-ire (u%0 cu+ (ore u) .i !# c'ion*n( !u%r ,oin'ei .i g*n(ului +eu; #o# (in e9%erien'0 + 7n,0' # c0 (e unul !ingur nu %o# / ce ni+ic. 2i +i- u !%u! + i #*r&iu c0 /iec re o+ e!#e !#/el gu,ern #) .i c0 el o %o #e /l (in (oc#rin 1i!ericii .i (in 6u,*n#; c0ci !e ro g0 lui Du+ne&eu !0-i #ri+i#0 7ngerii) !0 7l con(uc0) !0-i 7n(re%#e % .ii) !0 7l 7n,e'e .i !0-i in!%ire g*n(urile .i cu,in#ele; .i +ul#e l#e lucruri (e ce!# /el. @ricu+) #unci c*n( o+ul g*n(e.#e (e unul !ingur /0r0 !0-i %e!e (e (oc#rin0) el ,or-e.#e .i cre(e l#/el. Ace!#e lucruri u /o!# !%u!e %en#ru / ce cuno!cu#0 %u#ere 7ngerilor !u%r o+ului. (229) >u#ere 7ngerilor (in lu+e !%iri#u l0 e!#e #*# (e + re 7nc*# ( c0 . !%une #o# ce + ,0&u# (e!%re ce !#0 %u#ere r %0re incre(i-il. Do r %rin#r-un e/or# l ,oin'ei .i %rin#r-o %ri,ire) ei 7n(e%0r#e &0 orice o-!# col ce #re-uie 7nl0#ur #) c0ci e!#e con#r r or(inii Di,ine. A+ ,0&u# +un'ii locui'i (e !%iri#e rele cu+ u /o!# (0r*+ 'i .i (i!#ru.i) i r uneori i- + ,0&u# &(runcin*n(u-!e (in #e+elii c l un cu#re+ur. A+ ,0&u# !#*nci &,*rli#e 7n -i!uri .i %e cei r0i c re !0l0.lui u %e ele cu+ er u 7ng"i'i'i (e (*ncuri. A+ + i ,0&u# .i c*#e, !u#e (e +ii (e !%iri#e rele (i!%er! #e (e 7ngeri .i runc #e 7n i (. 5ul'i+ile nu le %o# re&i!# .i nici (i!%o&i#i,ele !o/i!#ic #e ! u con/e(er 'iile; 7ngerii ,0( %rin ei #o'i .i 7i 7+%r0.#ie 7n#r-o cli%0. 5 i +ul#e (e# lii (e!%re ce!# !u-iec# %o# /i ,0&u#e 7n C(#erea 8a-il!nului. Ace !# e!#e %u#ere 7ngerilor (in lu+e !%iri#u l0. 2i u o %u#ere !e+0n0#o re .i 7n lu+e o-i.nui#0) c*n( le e!#e %er+i! !0 o r #e) cu+ reie!e li+%e(e (in 6u,*n#; ci#i+ c0 ei u (i!#ru! r+ #e 7n#regi .i c0 u c u& # -oli ce u uci! . %#e&eci (e +ii (e o +eni. De!%re 7ngerul ce !0(i# ce!#e -oli ci#i+3 4*e cnd ngerul ntindea mna peste Ierusalim ca s-8 nimiceasc, .omnul s-a cit de rul acela i a zis ngerului care ucidea poporul/ 2.estul6 ,rage- i mna acum3. Iar .avid l-a vzut pe ngerul ce i-a lovit pe oameni B (2 = +uel 243 15-17; %e l*ng0 l#e % ! :e). 6u+ 7ngerii u o !e+ene %u#ere ei !un# nu+i'i %u#eri; i r 7n D ,i( !e !%une3 49inecuvnta i pe .omnul, ngerii lui, care sunte i tari n putere B (>! l+i 1033 20). (230) Cre-uie 7n'ele! / %#ul c0 7ngerii nu u nici o %u#ere (e l !ine) c0 #o #0 %u#ere lor ,ine (e l Du+ne&eu; .i c0 !un# %u#eri (o r #*# #i+% c*# !un# con.#ien'i (e ce !# . D c0 un 7nger r cre(e c0 re %u#ere (e l !ine) (e,ine %e loc #*# !l - 7nc*# nu-i %o #e re&i!# nici unui !%iri#

RAIUL I IADUL

64

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

r0u; !#/el) 7ngerii nu-.i #ri-uie nici un +eri# .i re/u&0 #o #0 cin!#e .i glori %en#ru / %#ele lor) (0ruin(u-le lui Du+ne&eu. (231) A(e,0rul Di,in ce %orne.#e (in Du+ne&eu (e'ine #o #0 %u#ere (in ceruri) c0ci Du+ne&eu 7n ceruri e!#e A(e,0r Di,in uni# cu 1ine Di,in (n. 126-140); i r 7ngerii !un# %u#eri (o r 7n +0!ur 7n c re $l %ri+e!c 7n ei. ?iec re 7.i e!#e (e !e+ene %ro%riul (e,0r .i %ro%riul -ine) %en#ru c0 /iec re re cele .i #r0!0#uri c 7n'elegere .i ,oin' ! ; 7n'elegere % r'ine (e,0rului) /iin( /or+ #0 7n 7n#regi+e (in (e,0ruri) i r ,oin' 'ine (e -ine) /iin( /or+ #0 7n 7n#regi+e (in -ine; c0ci o+ul nu+e.#e (e,0ruri #o# cee ce 7n'elege) i r #o# ce ,oie.#e !0 / c0 nu+e.#e -ine; .i !#/el /iec re 7.i e!#e %ro%riul (e,0r .i %ro%riul -ine. $n +0!ur 7n c re un 7nger e!#e (e,0r .i -ine (in ?iin' Di,in0 e!#e .i o %u#ere %en#ru c0 7n cee .i +0!ur0 Du+ne&eu e %re&en# 7n el; i r cu+ -inele .i (e,0rul unui nu !un# nicio( #0 !i+il re ! u cele .i cu le l#ui - c0ci 7n r i) c .i 7n lu+e) e9i!#0 o , rie# #e /0r0 !/*r.i# (n. 20)) - nici un 7nger nu re cee .i %u#ere c l#ul. 6ei c re co+%un -r 'ele 5 relui @+ ! u le r iului %o!e(0 ce + i + re %u#ere) c0ci !un# +ul# + i %lini (e (e,0r (ec*# l'ii) .i -inele (in 7n#regul r i !e re, r!0 7n (e,0rul lor. 5 i +ul#) 7n#re g %u#ere o+ului #rece 7n -r 'e .i %rin ele 7n#regul #ru% 7.i e9erci#0 %u#erile; .i (e cee ) 7n Cuvnt, -r 'ele .i +*inile (eno#0 %u#ere. Co# (in cel .i +o#i, uneori % re 7n r i un -r ' gol cu o !e+ene %u#ere 7nc*# e c % -il !0 ru%0 7n -uc0'i #o# ce-i !#0 7n c le) c"i r .i o !#*nc0. @ ( #0 !- 7n(re%# # .i !%re +ine .i + !i+'i# c0-+i %o #e !/0r*+ o !ele. (232) =e %o #e ,e(e + i !u! c0 A(e,0rul Di,in ce %orne.#e (in Du+ne&eu %o!e(0 7n#re g %u#ere .i c0 7ngerii u %u#ere 7n %ro%or'i 7n c re %ri+e!c A(e,0rul Di,in (e l Du+ne&eu (n. 137). $n!0 7ngerii %ri+e!c A(e,0r Di,in (o r 7n +0!ur 7n c re %ri+e!c 1ine Di,in) c0ci (e,0rurile 7.i (eri,0 %u#ere (in -ine .i nu u nici o /or'0 (e!%0r'i#e (e -ine; l /el) -inele re %u#ere %rin (e,0r .i nu re nici o /or'0 /0r0 ce!# ; %u#ere e re&ul# #ul uniunii celor (ou0. Acel .i lucru e , l -il %en#ru cre(in'0 .i (r go!#e. 60ci e cel .i lucru ( c0 ,or-e.#i (e!%re (e,0r ! u cre(in'0 (eo rece (e,0rul e !ingur !ur!0 cre(in'ei; .i e cel .i lucru ( c0 ,or-e.#i (e!%re -ine ! u (r go!#e %en#ru c0 -inele e unic !ur!0 (r go!#ei. I+en! %u#ere %e c re 7ngerii o %o!e(0 %rin in#er+e(iul (e,0rurilor (eri, #e (in -ine reie!e li+%e(e (in !i#u 'i ur+0#o re3 c*n( un !%iri# r0u %ri,e.#e un 7nger) ce!# c (e 7n le.in .i nu + i r #0 o+) i r !# %*n0 c*n( 7ngerul 7.i 7n#o rce %ri,ire . >ri,ire 7ngerilor %ro(uce ce!# e/ec# %en#ru c0 ei ,0( 7n lu+in r iului) i r lu+in r iului e A(e,0r Di,in (n. 126-132). De !e+ene ) .i oc"ii core!%un( (e,0rurilor (eri, #e (in -ine. (233) 6u+ #o #0 %u#ere re&i(0 7n (e,0rurile (eri, #e (in -ine) 7n / l!i#0'ile (eri, #e (in r0u nu e9i!#0 (eloc %u#ere .i . ( r cei r0i nu u nici o %u#ere 7+%o#ri, (e,0rului .i -inelui. D r ce /el (e %u#ere u ei 7n#re i lor .i ce /el (e %u#ere %o!e(0 !%iri#ele rele 7n in#e (e /i runc #e 7n i () , /i r0# # 7n % ginile ce ur+e &0. (28)

;"r8ire# 1ngeri!"r
(234) $ngerii ,or-e!c 7n#re ei l /el c o +enii) %e (i/eri#e !u-iec#e %recu+ %ro-le+ele (o+e!#ice) %ro-le+ele ci,ile) %e #e+e (e +or l0 .i ,i '0 !%iri#u l0; nu e9i!#0 nici o (i/eren'0 7n / r / %#ului c0 (i!cu#0 +ul# + i in#eligen# (ec*# o +enii) %en#ru c0 g*n(ire lor e + i %ro/un(0. 5i !- %er+i! /o r#e (e! !0 +0 /lu 7n co+% ni lor .i !0 ,or-e!c cu ei cu+ ,or-e.#e un
RAIUL I IADUL

65

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%rie#en cu l#ul) i r l#eori c (e l !#r0in l !#r0in; /l*n(u-+0 7n#r-o !# re !e+0n0#o re lor ,e + i+%re!i c0 ,or-e!c cu o +eni (e %e %0+*n#. (235) Eor-ire ngelic0 !e - &e &0 %e cu,in#e (i!#inc#e c .i ,or-ire o+ene !c0 .i e (e !e+ene ro!#i#0 .i u&i#0 %rin !une#e; c0ci .i 7ngerii u gur0) li+-0 .i urec"i) cu+ u .i o #+o!/er0 7n c re !une#ele ,or-irii lor !e r#icule &0) 7n!0 ce !# e!#e o #+o!/er0 !%iri#u l0 ( %# #0 7ngerilor c re !un# /iin'e !%iri#u le. $ngerii re!%ir0 .i ei 7n #+o!/er lor cu+ re!%ir0 o +enii .i %ronun'0 cu,in#ele :u#*n(u-!e #o# (e re!%ir 'ie. (236) $n r i #o'i ,or-e!c o !ingur0 li+-0 .i !e 7n'eleg 7n#re ei in(i/eren# (e !ocie# #e (in c re %ro,in) /ie e %ro%i #0 ! u (e%0r# #0. Ace !#0 li+-0 nu #re-uie 7n,0' #0) e /iin( n #ur l0 %en#ru #o'i) c0ci !e re, r!0 (in !en#i+en#ele .i g*n(urile lor. =une#ul ce!#ei ,or-iri core!%un(e !en#i+en#elor) i r r#icul0rile !une#elor) (ic0 cu,in#ele) core!%un( i(eilor g*n(ului lor) (eri, #e (in !en#i+en#e .i cu+ li+- lor e !#/el core!%on(en#0) e e!#e !%iri#u l0) c0ci e u(i-il0 %en#ru !en#i+en#e .i gr0i#o re %en#ru g*n(uri. @rice o-!er, #or #en# %o #e ,e(e c0 g*n(ul ,ine (in !en#i+en#ele (e (r go!#e .i c0 i(eile !un# /or+e , ri #e 7n c re e (i!#ri-ui# !en#i+en#ul gener l; c0ci nici un g*n( ! u ,reo i(ee nu %o #e e9i!# /0r0 !en#i+en#e) ce!#e con!#i#uin( 7n!0.i ,i ' .i !u/le#ul. Din ce!# +o#i, 7ngerii %o# cuno .#e c r c#erul oricui (o r (in ,or-ire; 7n #oii ei o-!er,0 c li# #e !en#i+en#elor) i r 7n r#icul0rile !une#elor ! u le cu,in#elor) c li# #e 7n'elegerii. $ngerii + i 7n'ele%'i .#iu (u%0 (o r c*#e, cu,in#e c re e!#e !en#i+en#ul (o+in n# l ,or-i#orului) %en#ru c0 ei 7.i 7n(re %#0 #en'i 7n %ri+ul r*n( 7n!%re ce!# . 2 -inecuno!cu# / %#ul c0 /iec re re !en#i+en#e (i/eri#e - c0ci un !en#i+en# 7l (o+in0 %e o+ c*n( e -ucuro!) l#ul c*n( e #ri!#) l#ul c*n( e 7n(ur0#or .i +ilo!) l#ul c*n( e !incer .i one!#) l#ul c*n( e iu-i#or .i c ri# -il) l#ul c*n( e &elo! ! u !u%0r #) l#ul c*n( e +incino! .i %re/0cu#) l#ul c*n( le rg0 (u%0 onoruri .i glorie .i . + i (e% r#e - 7n!0 !en#i+en#ul (o+in n# (e (r go!#e e 7n #o'i; !#/el 7ngerii + i 7n'ele%'i) !i+'in( !# ) cuno!c 7n#re g !# re !u/le#e !c0 unui o+ (o r (u%0 ,or-ire ! . Ace!# luciu +i- /o!# (o,e(i# %rin +ul#0 e9%erien'0. A+ u&i# c0 7ngerii %o# cuno .#e ,i ' l#or (o r !cul#*n(u-i cu+ ,or-e!c. 2i u + i !%u! c0 (o r (in c*#e, i(ei le g*n(ului unui o+ %o# cuno .#e 7n#re g ! ,i '0 (eo rece 7n ce!#e i(ei ,0( (r go!#e lui c0l0u&i#o re) 7n c re !un# 7n!cri!e #o #e lucrurile (in ,i '0 7n or(ine lor) i r c r#e ,ie'ii unu o+ nu e (ec*# ce !#0 (r go!#e c0l0u&i#o re. (237) Li+- :ul ngelic nu re ni+ic 7n co+un cu li+- :ul u+ n 7n / r unor nu+i#e cu,in#e l c0ror #on e9%ri+0 un /el (e !en#i+en#) c"i r .i #unci nu u ni+ic 7n co+un cu cu,in#ele 7n !ine) ci (o r cu #onul lor; ( r (e!%re !# + i +ul#e ,or /i !%u!e + i #*r&iu. 2 e,i(en# c0 li+- :ul ngelic nu re ni+ic 7n co+un cu li+- :ul u+ n) %en#ru c0 7ngerii nu %o# ro!#i un !ingur cu,*n# 7n li+- :ul o+ene!c. Au 7ncerc # 7n!0 nu u reu.i#) c0ci nu %o# ( gl ! l ni+ic l#ce, (ec*# l cee ce e 7n (e%lin cor( cu !en#i+en#ele lor. Co# ce nu e 7n cor( cu !en#i+en#ele lor e re!%ing0#or %en#ru ,i ' 7n!0.i) (eo rece ,i ' %ro,ine (in !en#i+en#e) i r ,or-ire (in ,i '0. 5i !- !%u! c0 %ri+ li+-0 o+ului %e %0+*n# er !e+0n0#o re cu li+- 7ngerilor) %en#ru c0 o ,e u (in r i; .i c0 li+- e-r ic0 !e +0n0 %u'in cu ce li+-0. (238) Din +o+en# ce ,or-ire 7ngerilor core!%un(e !en#i+en#elor ce %ro,in (in (r go!#e) i r (r go!#e (in r i e (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i (r go!#e %en#ru %ro %e (n. 13-19)) e e,i(en# c*# (e le !0 .i (e 7nc*n#0#o re e ,or-ire lor) c0ci nu /ec#e &0 (o r urec"ile ci .i +in#e in#erio r0 u(i#oriului. @ ( #0 un 7nger 7i ,or-e unui nu+i# !%iri# ce ,e o ini+0 (e %i #r0) c re cu #i+%ul /o!# #*# (e %ro/un( /ec# # (e ,or-ele 7ngerului) 7nc*# i&-ucni# 7n

RAIUL I IADUL

66

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

l cri+i) !%un*n( c0 nu !e %o #e -'ine) c0ci ,or-e 7n!0.i (r go!#e ; %oi + i %l*n!e!e nicio( #0.

+ i !%u! c0 nu

(239) Eor-ire 7ngerilor e %lin0 (e 7n'ele%ciune %en#ru c0 %orne.#e (in g*n(ul lor l0un#ric; i r ce!# g*n( e!#e 7n'ele%ciune) l /el cu+ !en#i+en#ul lor l0un#ric e (r go!#e. Dr go!#e .i 7n'ele%ciune lor !e une!c 7n ,or-ire .i !#/el ,or-ire (e,ine #*# (e %lin0 (e 7n'ele%ciune 7nc*# %o# e9%ri+ %rin#r-un cu,*n# cee ce o+ul nu %o #e !%une 7n#r-o +ie. I(eile lor con'in lucruri %e c re o+ul nu .i le %o #e i+ gin ) .i cu #*# + i %u'in r %u#e !0 le (e gl !. De cee (e!%re lucrurile u&i#e .i ,0&u#e 7n r i !e !%une c0 !un# ine/ -ile) cu+ urec"e nu + i u&i#) nici oc"iul nu + i ,0&u#. 29%erien' +- 7n,0' # c0 . !# u lucrurile. Uneori + /o!# (u! 7n !# re !u/le#e !c0 7n c re !e /l0 7ngerii .i 7n ce !# re + ,or-i# cu ei; #unci + 7n'ele! /iec re cu,*n#; ( r c*n( + /o!# re (u! l !# re ini'i l0 .i (eci l g*n(ire o-i.nui#0 %o#ri,i#0 o+ului) (orin( !0+i +in#e!c ce + u&i#) +i- /o!# i+%o!i-il; c0ci er u +ii (e lucruri ne ( %# #e l i(eile g*n(irii o-i.nui#e .i !#/el (e nee9%ri+ # (ec*# %rin , ri 'ii le lu+inii cere.#i) .i nici(ecu+ %rin cu,in#e o+ene.#i. I(eile 7ngerilor (in c re !e re, r!0 cu,in#ele lor nu !un# (ec*# +o(i/ic0ri le lu+inii r iului; i r !en#i+en#ele (in c re %orne.#e #onul cu,in#elor !un# (o r , ri 'ii le c0l(urii r iului; c0ci lu+in r iului e A(e,0r Di,in ! u 7n'ele%ciune Di,in0) i r c0l(ur r iului e 1ine Di,in ! u Dr go!#e Di,in0 (n. 126-140)) .i 7ngerii 7.i (eri,0 !en#i+en#ele (in Dr go!#e Di,in0 .i g*n(ul (in 7n'ele%ciune Di,in0. (240) Deo rece ,or-ire 7ngerilor %orne.#e i+e(i # (in !en#i+en#ele lor) i(eile lor /iin() cu+ /o!# !%u! + i !u! (n. 286)) /or+e , ri #e 7n c re e (i!#ri-ui# !en#i+en#ul gener l) 7ngerii %o# e9%ri+ 7n#r-un +inu# cee ce o+ul nu %o #e e9%ri+ 7n#r-o :u+0# #e (e or0 .i %o# !%une 7n c*#e, cu,in#e cee ce) ( c0 r /i !cri!) r u+%le +ul#e % gini. i ce!# lucru +i- /o!# (o,e(i# %rin e9%erien'0. I(eile g*n(ului lor .i cu,in#ele ,or-irii lor !un# un ) l /el c .i c u& e/icien#0 .i e/ec#ul; c0ci cu,in#ele lor !un# e/ec#ul c0rui i(eile 7i !un# c u&0; !#/el) /iec re cu,*n# con'ine 7n !ine o +ul'i+e (e lucruri. > r#icul ri#0'ile g*n(ului 7ngerilor .i (eci % r#icul ri#0'ile ,or-irii lor) c*n( !un# 7n/0'i. #e ,e(erii) % r c un , l /in (e #+o!/er0) 7n c re !un# %u!e 7n or(ine nenu+0r #e lucruri (eri, #e (in 7n'ele%ciune lor) c re %0#run( 7n g*n(ul l#ui .i-i in/luen'e &0 +in#e . I(eile oricui) /ie el 7nger ! u o+) (e,in ,i&i-ile 7n lu+in r iului oric*n( (ore.#e Du+ne&eu. (241) Eor-ire 7ngerilor (in 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu e l /el c ,or-ire celor (in 7+%0r0'i !%iri#u l0) ( r e %ro(u!ul unei g*n(iri + i %ro/un(e) 7ngerii cele.#i ,or-e!c + i 7n'ele%# %en#ru c0 #r0ie!c 7n (r go!#e %en#ru Du+ne&eu; i r 7ngerii !%iri#u li ,or-e!c in#eligen# (eo rece #r0ie!c 7n (r go!#e %en#ru %ro %e) c re e e!en' (e,0rului (n. 215). De cee ,or-ire 7ngerilor cele.#i e c un r*u (i / n) li+%e(e .i un(ui#or; %e c*n( ,or-ire 7ngerilor !%iri#u li re un !une# curg0#or) % r#e. Eor-ire 7ngerilor cele.#i e /or+ #0 + i le! (in !une#ele ,oc lelor u .i n; %e c*n( ,or-ire 7ngerilor !%iri#u li (in ,oc lele e .i i; c0ci ,oc lele ( u #onul) i r #onul e9%ri+0 !en#i+en#ele. =r0# # + i !u! (n) 236)) c0 #onul ,or-irii ngelice core!%un(e !en#i+en#elor) i r r#icul0rile !une#ului) (ic0 cu,in#ele) i(eilor ce !e re, r!0 (in !en#i+en#e. 6u+ ,oc lele nu !un# e!en'i le %en#ru li+-0) ( r !er,e!c %rin#r-o in/le9iune (e #on l e9%ri+ re , ri #elor !en#i+en#e 7n cor( cu !# re +en# l0 cui, ) !#/el) 7n li+- e-r ic0 ,oc lele nu !un# !cri!e .i !un# %ronun' #e /o r#e (i/eri#. Din in#on 'i unui o+) 7ngerii 7i cuno!c c r c#erul !en#i+en#elor .i (r go!#e ! . Eor-ire 7ngerilor cele.#i nu re con!o ne # ri) i r 7n e e9i!#0 c*#e, #receri (e l o con!o n0 l l# /0r0 in#er%unere unui cu,*n# ce
RAIUL I IADUL

67

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

7nce%e cu o ,oc l0. De cee ) 7n Cuvnt, % r#icul i e in#ro(u!0 #*# (e (e!) cu+ %o# ,e(e li+%e(e cei ce ci#e!c 7n e-r ic0) li+-0 7n c re cel cu,*n# e +o le) 7nce%*n( .i !/*r.in(u-!e cu o ,oc l0. $n Cuvntul e-r ic) c r c#erul cu,in#elor (e&,0luie 7n#r-o nu+i#0 +0!ur0 ( c0 ele % r'in cl !ei cele!#e ! u celei !%iri#u le) (ic0 ( c0 i+%lic0 -inele ! u (e,0rul3 7n cele ce i+%lic0 -inele !un# /rec,en#e ,oc lele u .i ! .i a (e !e+ene ) %e c*n( 7n cele ce i+%lic0 (e,0rul) ,oc lele e .i i % r + i (e!. 6u+ !en#i+en#ele !e e9%ri+0 7n %ri+ul r*n( %rin #on) #unci c*n( 7n li+- :ul u+ n !e #r #e &0 !u-iec#e l rgi %recu+ r iul ! u Du+ne&eu) !un# %re/er #e cu,in#ele c r c#eri& #e (e ,oc lele u .i o. L /el !# u lucrurile .i cu !une#ele +u&ic le %ro%i #e (e ce!#e ,oc le) #unci c*n( !un# i+%lic #e !e+ene #e+e) ( r nu .i c*n( !un# #r # #e !u-iec#e (e o i+%or# n'0 + i +ic0. >rin +i:lo ce !e+0n0#o re e r# c % -il0 (e e9%ri+ (i/eri#e !en#i+en#e. (242) $n ,or-ire ngelic0 e9i!#0 o nu+i#0 (ulce '0 (e ne(e!cri!. Ace !#0 (ulce '0 e ( #or #0 / %#ului c0 g*n(urile .i !en#i+en#ele (in c re !e re, r!0 ,or-ire 7n in#e &0 .i !un# (i/u& #e 7n :ur 7n /unc'ie (e /or+ r iului) c re (e#er+in0 !ociere locui#orilor .i co+unic re (in#re ei (n. 200-212.). (243) Eor-ire ) (in lu+e !%iri#u l0 e 7n!cri!0 7n /iec re o+) 7n!0 (o r 7n % r#e in#elec#u l0 (*nc ) 7n!0 o+ul nu o .#ie) c0ci ,or-ire ! nu !e re, r!0) c l 7ngeri) 7n +o( !%on# n 7n cu,in#e ce e9%ri+0 !en#i+en#e; #o#u.i) (in ce!# +o#i,) o+ul) o ( #0 :un! 7n ,i ' (e %oi) re cee .i ,or-ire c !%iri#ele .i 7ngerii .i !#/el .#ie !0 ,or-e !c0 /0r0 /i in!#rui#. D r (e!%re ce!# !u-iec# ,o+ ,or-i i+e(i # + i +ul#e. (244) Co'i cei (in r i u o unic0 li+-0) cu+ /o!# +en'ion # + i !u!) 7n!0 ce !# , ri &0 7n !en!ul c0 ,or-ire celor 7n'ele%'i e + i (*nc0) (ic0 + i -og #0 7n , ri 'iile !en#i+en#elor .i le i(eilor; %e c*n( ,or-ire celor + i %u'in 7n'ele%'i e + i e9#erio r0 .i + i %u'in -og #0; i r ,or-ire celor !i+%li e .i + i e9#ern0) /iin( /or+ #0 (in cu,in#e (in c re #re-uie lc0#ui# !en!ul) 7n cel .i /el 7n c re o +enii ,or-e!c 7n#re ei. 29i!#0 .i ,or-ire %rin e9%re!i /e'ei) !/*r.in( 7n ce, (e n #ur !une#ului +o(i/ic # (e i(ei; e9i!#0 ,or-ire 7n c re re%re&en#0rile cere.#i !un# l0#ur #e i(eilor) ul#i+ele /iin( c*#eo( #0 ,i&i-ile; e9i!#0 .i ,or-ire %rin ge!#uri ce core!%un( !en#i+en#elor .i c re re%re&in#0 lucruri !e+ene celor e9%ri+ #e %rin cu,in#e; e9i!#0 (e !e+ene ,or-ire - & #0 %e co+uniune !en#i+en#elor .i g*n(urilor; e9i!#0 .i ,or-ire c #une#ul .i +ul#e l#/el (e ,or-iri. (245) Eor-ire !%iri#elor rele ! u in/ern le e .i e n #ur l0 %en#ru ce!#e ) c0ci e (eri, #0 (in !en#i+en#e) 7n!0 (in !en#i+en#e rele .i (in i(ei +i&er -ile) ur*#e (e 7ngeri. Li+- i (ului e!#e o%u!ul li+-ii cere.#i) i r cei r0i nu %o# !u%or# ,or-ire ngelic0) cu+ nici 7ngerii nu !u%or#0 ,or-ire in/ern l0. Eor-ire in/ern l0 e %en#ru 7ngeri c un +iro! %u#re( .i r0u. Eor-ire i%ocri'ilor c % -ili !0 i+i#e % ren'ele 7ngerilor lu+inii o i+i#0 %e ce 7ngerilor 7n %ri,in' cu,in#elor) 7n!0 7n %ri,in' !en#i+en#elor .i i(eilor (eri, #e (e colo) e!#e (i +e#r l o%u!0. A!#/el) c*n( c li# #e l0un#ric0 ce!#ei ,or-iri e !i+'i#0 (e 7ngerii + i 7n'ele%'i) e !un0 c !cr*.ni#ul (in (in'i .i 7i u+%le (e gro &0. (29)

;"r8ire# 1ngeri!"r c "+ !


(246)
RAIUL I IADUL

68

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

$ngerii c re ,or-e!c cu o+ul nu ,or-e!c 7n %ro%ri lor li+-0 ci 7n li+- o+ului ! u 7n l#e li+-i cu c re ce!# e!#e o-i.nui#) ( r nu 7n li+-i necuno!cu#e lui. Ace !# (eo rece 7ngerii) c*n( ,or-e!c cu o+ul) !e 7n#orc c0#re el .i !e une!c cu el) i r e/ec#ul ce!#ui lucru e (ucere +*n(our 7n#r-un !# (iu !i+il r (e g*n(ire; .i cu+ g*n(ul o+ului !e g '0 (e +e+orie) ce !# /iin( !ur! ,or-irii ! le) +*n(oi !e e9%ri+0 7n cee .i li+-0. >e l*ng0 !# ) #unci c*n( un 7nger ! u un !%iri# !e %ro%ie (e un o+ .i) 7n#orc*n(u-!e c0#re el) in#r0 7n !ociere cu ce!# ) el %0#run(e #*# (e co+%le# 7n +e+ori ! ) 7nc*# li+-ile .i #o# ce o+ul cuno .#e % r %ro %e lucruri le .#iin'ei %ro%rii. A+ ,or-i# (e!%re !# cu 7ngerii) !%un*n(u-le c0 %ro- -il ei cre( c0 7+i ,or-e!c 7n li++e n #i,0) (eo rece . %0re ) %e c*n( nu ei ,or-e u 7n ce li+-0) ci eu; ce!# lucru e e,i(en# (in / %#ul c0 7ngerii nu %o# ro!#i nici un cu,*n# l li+-ii o+ene.#i (n. 237); + i +ul#) li+- o+ene !c0 e n #ur l0 i r ei !un# !%iri#u li .i /iin'ele !%iri#u le nu %o# ro!#i ni+ic n #ur l. Ace!#ui lucru i- + re%lic #) c0 .#iu c0 unire cu o+ul c0rui ei 7i ,or-e!c !e / ce cu g*n(ul !0u !%iri#u l) ( r cu+ g*n(ul !%iri#u l !e re, r!0 7n g*n(ul n #ur l) i r ce!# 'ine (e +e+orie) li+- o+ului le % re lor .i l /el le % re 7n#re g ! .#iin'0; ce !# re&ul#0 (in (orin' lui Du+ne&eu (e e9i!# o !e+ene uniune) .i (eci #r n!/er (e r i 7n o+; ei u (0ug # c0 !# (iul o+ului (in &iu (e &i e (i/eri#) !#/el 7nc*# nu + i e9i!#0 o !e+ene uniune cu 7ngerii) ci (o r cu !%iri#ele ce nu !e /l0 7n r i. A+ ,or-i# %e cel .i !u-iec# cu !%iri#e ce nu cre(e u c0 o+ul e cel c re ,or-e.#e) ci cre(e u c0 ele ,or-e!c 7n o+; + i cre(e u c0 o+ul nu .#ie (ec*# ce 7i !%un ele) c0 o+ul 7.i #r ge 7n#re g .#iin'0 (e l ele. 5+ !#r0(ui# !0-i con,ing cu +ul#e rgu+en#e c0 ce!# lucru nu e (e,0r #) ci gre.i#. 6e !un# !%iri#ele .i ce !un# 7ngerii , /i e9%lic # 7n % ginile ur+0#o re) c*n( ,o+ ,or-i (e!%re lu+e !%iri#elor. (247) Un l# +o#i, %en#ru c re 7ngerii .i !%iri#ele !e une!c #*# (e !#r*n! cu o+ul 7nc*# !0 cre (0 c0 #o# ce 7i % r'ine ce!#ui e lor) e / %#ul c0 7n o+) uniune (in#re lu+e !%iri#u l0 .i ce n #ur l0 e #*# (e !#r*n!0 7nc*# % r un ; ( r cu+ o+ul !- !e% r # (e r i) Du+ne&eu /0cu# c %en#ru /iec re o+ !0 e9i!#e 7ngeri .i !%iri#e .i !0 %o #0 /i con(u! (e 2l %rin in#er+e(iul ce!#or ; (e ici %orne.#e ce !#r*n!0 leg0#ur0 7n#re ei. Ar /i /o!# cu #o#ul l#/el ( c0 o+ul nu !- r /i 7n(e%0r# # 7n#r- #*#) c0ci #unci r /i %u#u# /i gu,ern # %rin in/lu9ul gener l l (r go!#ei .i l 7n'ele%ciunii lui Du+ne&eu (in r i) /0r0 c 7ngerii ! u !%iri#ele !0 /ie #*# (e !#r*n! uni#e cu el. D r ce!# !u-iec# , /i #r # # 7n (e# liu c*n( ,o+ :unge !0 ,or-i+ (e!%re uniune r iului cu o+ul. (248) Eor-ire unui 7nger ! u unui !%iri# cu o+ul e u&i#0 l /el (e cl r c ,or-ire unui o+ cu l#ul) #o#u.i) (o r (e cel o+ .i nu (e l'ii (in %re :+0. 5o#i,ul e!#e c0 ,or-ire unui 7nger ! u !%iri# !e re, r!0 + i 7n#*i 7n g*n(ul o+ului .i) %e o c le in#ern0) 7n org nul !0u u(i#i,) c'ion*n( !%r lui (in in#erior; ( r ,or-ire unui o+ cu l#ul #rece + i 7n#*i %rin er .i %oi) %e o c le e9#ern0) 7n org nul !0u u(i#i,) c'ion*n( (eci !u%r lui (in e9#erior. De ici e e,i(en# c0 ,or-ire unui 7nger ! u !%iri# cu o+ul e u&i#0 7n in#eriorul !0u .i) cu+ org nele u(i#i,e !un# 7n +o( !i+il r /ec# #e) ,or-ire e 7n +o( eg l u(i-il0. 60 ,or-ire unui 7nger ! u !%iri# !e re, r!0 (in in#erior (irec# 7n urec"e) +i- /o!# (o,e(i# (e / %#ul c0 ce !# !e re, r!0 .i 7n li+-0) %ro,oc*n( o +ic0 ,i-r 'ie; ( r nu cu o !e+ene %u#ere c #unci c*n( !une#ul ,or-irii e r#icul # 7n cu,in#e (e o+ul 7n!u.i. (249) ?o r#e r r e %er+i! 7n &iu (e &i !0 ,or-e.#i cu !%iri#ele) %en#ru c0 e %ericulo!; c0ci !%iri#ele ,or .#i c0 !e /l0 7n o+) negli:*n( ce!# / %# 7n l#e con(i'ii) i r !%iri#ele rele %ri,e!c o+ul cu ur0 (e +o r#e .i nu (ore!c l#ce, (ec*# !0-i (i!#rug0 #ru%ul .i !u/le#ul; ce !#0 % co!#e o (uc !u%r lor cei ce) renun'*n( l -ucuriile o+ului o-i.nui#) !- u (e( # / n#e&iilor. i c*'i,
RAIUL I IADUL

69

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(in#re cei ce (uc o ,i '0 !oli# r0 u( oc &ion l !%iri#e c re le ,or-e!c; nu e nici un %ericol 7n !# ) c0ci !%iri#ele (in ei !un# re#r !e l in#er, le (e #i+% (e c0#re Du+ne&eu) %en#ru c0 l#/el r (e,eni con.#ien#e c0 !un# %re&en#e 7n o+. 60ci + :ori# #e !%iri#elor nu .#iu c0 e9i!#0 .i o l#0 lu+e (ec*# ce 7n c re #r0ie!c .i !#/el nu .#iu c0 e9i!#0 o +eni .i 7n l#0 % r#e; (in ce!# +o#i, o+ului nu 7i e!#e %er+i! !0 le r0!%un(0) (eo rece #unci r (e,eni con.#ien#e (e ce!# / %#. 6ei ce cuge#0 +ul# %e #e+e religio !e .i c re !un# #*# (e i+%lic 'i 7n ele 7nc*# le %ri,e!c (in in#erior) 7nce% .i ei !0 u(0 !%iri#e ,or-in(u-le; c0ci %ro-le+ele religio !e (e #o #e /elurile) c*n( o+ul !#0ruie in#en'ion # !u%r lor .i nu le l#erne &0 cu l#e (i/eri#e ocu% 'ii /olo!i#o re %en#ru ce !#0 lu+e) 7i %0#run( 7n +in#e in#erio r0 .i %rin( ,i '0 colo) %oi %rei u con#rolul !u%r 7n#regului !0u !%iri# .i !#/el ei in#r0 7n lu+e !%iri#u l0 .i in/luen'e &0 !%iri#ele ce #r0ie!c colo. Ace.#i !un# ,i&ion rii ! u / n #icii c re cre( c0 /iec re !%iri# %e c re-1 u( e!#e =/*n#ul Du") (e.i ce!#e !un# (o r !%iri#e / n #ice. Ace!#e !%iri#e ,0( / l!i#0'ile c (e,0ruri .i) ,0&*n(u-le !#/el) 7i / c .i %e cei c0ror +in#e o in/luen'e &0 !0 le i (re%# (e,0ruri. @ricu+) ce!#e u /o!# 7n(e%0r# #e #re%# #) c0ci 7nce%u!er0 !0-i (uc0 %e l'ii 7n i!%i#0 .i !0 %rei con#rolul !u%r lor. =%iri#ele / n #ice !e (eo!e-e!c (e l#e !%iri#e %rin / %#ul c0 ele !e cre( /i Du"ul =/*n# .i cre( c0 !un# Di,ine. 6*n( !e+ene !%iri#e !un# (or #e .i ,ener #e (e o+ul cu c re co+unic0) ele nu c u#0 !0 7l r0ne !c0; oc &ion l + ,or-i# cu !#/el (e !%iri#e) i r #unci lucrurile rele cu c re 7i u+%le u %e (or #orii lor er u (e&,0lui#e. Ace!#e !%iri#e #r0ie!c 7+%reun0 un(e, l !#*ng ) 7n#r-un loc %u!#iu. (250) Do r celor ce #r0ie!c 7n (e,0rul (eri, # (in -ine le e!#e %er+i! !0 ,or-e !c0 cu 7ngerii cerului .i 7n !%eci l celor ce $l recuno!c %e Du+ne&eu .i Di,ini# #e U+ ni#0'ii = le) %en#ru c0 ce!# e (e,0rul ce u+%le r iul. 60ci) cu+ /o!# r0# # + i !u!) Du+ne&eu e!#e !#0%*nul r iului (n. 2-6); =/er Di,in0 lui Du+ne&eu /or+e &0 r iul (n. 7-12); =/er Di,in0 lui Du+ne&eu 7n r i e (r go!#e %en#ru 2l .i +il0 %en#ru %ro %e) (eri, #0 (in 2l (n. 13-19); r iul re 7n 7n#regi+e /or+0 u+ n0; l /el .i /iec re !ocie# #e r iului; i r /iec re 7nger re o /or+0 u+ n0 %er/ec#0) %ro,enin( (in U+ ni# #e Di,in0 lui Du+ne&eu (n. 59-86). De ici e e,i(en# c0 nu oricui 7i e!#e %er+i! !0 ,or-e !c0 cu 7ngerii r iului) ci (o r celor c re u +in#e (e!c"i!0 (e (e,0rurile Di,ine) c0#re Du+ne&eu; c0ci (o r #unci Du+ne&eu e!#e %re&en# 7n ei) i r c*n( 2l e %re&en#) e %re&en# .i r iul. A(e,0rurile Di,ine (e!c"i( +in#e in#erio r0 o+ului %en#ru c0 el /o!# !#/el cre # 7nc*# !0 /ie o i+ gine r iului 7n %l nul o+ului l0un#ric .i o i+ gine lu+ii 7n %l nul o+ului e9#erior (n. 57); i r o+ul l0un#ric nu !e (e&,ol#0 (ec*# %rin (e,0rul Di,in ce %orne.#e (in Du+ne&eu) c0ci ce!# e!#e lu+in .i ,i ' r iului (n) 126-140). (251) In/lu9ul ce %orne.#e (e l Du+ne&eu $n!u.i #inge /run#e o+ului .i !#/el 7n#re g / '0) c0ci /run#e core!%un(e (r go!#ei) i r / ' 7n#regii +in'i in#erio re. In/lu9ul ce %orne.#e (e l 7ngerii !%iri#u li 7l #inge %e o+ (irec# 7n c %) (e :ur 7+%re:ur) (e l /run#e .i #*+%le %*n0 7n % r#e un(e !e /l0 creierul) (eo rece ce regiune c %ului core!%un(e in#eligen'ei; 7n!0 in/lu9ul ce %orne.#e (e l 7ngerii cele.#i #inge ce % r#e c %ului ce !e nu+e.#e occi%i# l0) (e l urec"i %*n0 l g*#) un(e !e /l0 cere-elul, c0ci ce regiune core!%un(e 7n'ele%ciunii. $n#re g ,or-ire 7ngerilor cu o+ul %0#run(e %e ce!#e c n le 7n g*n(urile lui; %rin ce!#e +i:lo ce + !i+'i# .i eu c r c#erul 7ngerilor ce +i- u ,or-i#. (252) 6ei ce ,or-e!c cu 7ngerii r iului ,0( .i lucrurile (in r i) (eo rece ,0( 7n lu+in r iului c re le inun(0 +in'ile; i r %rin ce.#i 7ngerii ,0( lucrurile (e %e %0+*n#; c0ci %rin ei r iul e uni# cu lu+e .i lu+e cu r iul. 6u+ /o!# !%u! + i !u! (n. 246)) c*n( 7ngerii !e 7n#orc 7n!%re o+) ei !e une!c cu el !#/el 7nc*# le % re c0 lucrurile ce-i % r'in ce!#ui !un# le lor; nu (o r
RAIUL I IADUL

70

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

cele le ,or-irii ci .i cele le ,e(erii .i le u&ului; i r 7n #o# ce!# #i+% o+ul e con,in! c0 lucrurile ce !e re, r!0 (in 7ngeri !un# le ! le. 6ei + i ,ec"i o +eni i ce!#ui %0+*n# #r0i u 7n#r-o !#/el (e uniune cu 7ngerii r iului .i (e cee e%oc lor /o!# nu+i#0 e%oc (e ur. 2i recuno.#e u ?iin' Di,in0 !u- /or+0 u+ n0) (ic0 %e Du+ne&eu) .i !#/el ,or-e u cu 7ngerii r iului c .i cu+ r ,or-i cu %rie#enii lor) i r 7ngerii r iului ,or-e u cu ei 7n cel .i /el) .i r iul er uni# cu lu+e 7n ei. D r (u%0 cele #i+%uri o+ul !- (e%0r# # #re%# # (e r i) iu-in(u-!e %e !ine + i +ul# (ec*# 7l iu-e %e Du+ne&eu .i lu+e + i +ul# (ec*# r iul) .i !#/el 7nce%u# !0 !i+#0 %l0cerile (r go!#ei (e !ine .i (e lu+e) !e% r #e (e 7nc*n#0rile r iului) i r !# %*n0 colo 7nc*# nu + i .#i (e l#e (e!/0#0ri. 5in#e ! in#erio r0 ce /u!e!e (e!c"i!0 7n / ' r iului !- 7nc"i!) i r +in#e e9#erio r0 !- (e!c"i! c0#re lu+e; i r c*n( !e 7n#*+%l0 !# ) o+ul !e /l0 7n lu+in0 7n %ri,in' #u#uror lucrurilor (in lu+e) 7n!0 7n#r-un 7n#uneric (e ne%0#run! 7n %ri,in' lucrurilor (in r i. (253) Din cele #i+%uri 7nco ce) r r !- + i 7n#*+%l # c cine, !0 ,or-e !c0 cu 7ngerii r iului) 7n!0 unii u ,or-i# cu !%iri#e ce nu !e /l u 7n r i. 60ci +in#e in#erio r0 c*# .i ce e9#erio r0 o+ului %o #e /i 7n(re%# #0 #*# c0#re Du+ne&eu c cen#rul lor co+un (n. 124)) c*# .i 7n!%re !ine .i !#/el (e% r#e (e Du+ne&eu. 5in'ile ce !un# 7n(re%# #e c0#re Du+ne&eu !un# 7n#o r!e .i 7n!%re r i; 7n!0 cele 7n(re%# #e !%re !ine !e 7n#orc c0#re lu+e) i r ce!#e cu greu + i %o# /i 7n(ru+ #e; ele !un# #o#u.i 7n(ru+ #e (e Du+ne&eu #*# c*# e %o!i-il) %rin#r-o +o(i/ic re (r go!#ei lor c0l0u&i#o re) !0,*r.i#0 %rin in#er+e(iul (e,0rurilor (in Cuvnt. (254) A+ /o!# 7n,0' # cu+ le ,or-e Du+ne&eu %ro/e'ilor %rin c re !- #r n!+i! Cuvntul. 2l nu ,or-e cu ce.#i %rin in/lu9ul (e A(e,0r Di,in) cu+ ,or-e cu cei ,ec"i; 7n!0 #ri+i#e !%iri#e) %e c re le u+%le (e %re&en' = ) .i !#/el le in!%ir cu,in#ele %e c re ce!#e le (ic# u %ro/e'ilor. Ace!# nu er in/lu9 (irec#) ci (ic# re. i cu+ cu,in#ele ,ene u (irec# (e l Du+ne&eu) ele !un# #o #e (i,ine .i con'in 7n in#eriorul lor un !en! l0un#ric) !#/el 7nc*# 7ngerii r iului !0 le 7n'ele g0 7n#r-un !en! !%iri#u l .i cere!c) %e c*n( o+ul le 7n'elege 7n#r-un !en! n #ur l; !#/el uni# Du+ne&eu r iul cu lu+e %rin in#er+e(iul Cuvntului. 5i- + i /o!# r0# # .i cu+ !%iri#ele !un# u+%lu#e (e >re&en' Di,in0 lui Du+ne&eu. $n ce cli%0 !%iri#ul re i+%re!i c0 e!#e Du+ne&eu .i c0 ?iin' Di,in0 ,or-e.#e %rin el; ce !#0 i+%re!ie (ure &0 %*n0 c*n( #er+in0 (e ,or-i#; ( r (u%0 cee !i+#e .i recuno .#e c0 e (o r un !%iri# .i c0 nu ,or-i# (e l !ine) ci (e l Du+ne&eu. Ace !# er !# re !%iri#elor ce u ,or-i# cu %ro/e'ii .i (e cee !%un c0 Do+nul e!#e cel c re ,or-i#. 2 e,i(en# c0 !%iri#ele 7.i !%une u Do+nul) nu (o r (in %0r'ile %ro/e#ice) ( r .i (in cele i!#orice le Cuvntului. (255) >en#ru ilu!#r n #ur uniunii 7ngerilor .i !%iri#elor cu o +enii) 7+i e!#e %er+i! !0 +in#e!c c*#e, / %#e re+ rc -ile. 6*n( 7ngerii .i !%iri#ele !e 7n#orc c0#re o+ u i+%re!i c0 li+o+ului e lor .i c0 nu u l# . 5o#i,ul %en#ru ce!# lucru e!#e c0 7n cel +o+en# ei !e /l0 7n %o!e!i li+-ii o+ului .i nu 7n %o!e!i %ro%riei li+-i) %e c re nici +0c r nu .i-o + i +in#e!c; ( r i+e(i # ce !e 7n(e%0r#e &0 (e o+) 7.i rec %0#0 %ro%ri li+-0 ngelic0 .i !%iri#u l0 .i nu + i .#iu ni+ic (in li+- o+ului. Acel .i lucru +i !- 7n#*+%l # +ie c*n( +0 /l + 7n co+% ni 7ngerilor) 7n#r-un !# (iu +en# l !e+0n0#or cu l lor. A#unci le- + ,or-i# 7n li+lor .i nu + i .#i +) nici nu-+i +in#e + ni+ic (in +e ; 7n!0 i+e(i # ce i- + %0r0!i# + rein#r # 7n %o!e!i %ro%rie-+i li+-i. 2 (e !e+ene (e+n (e re+ rc # / %#ul c0 #unci c*n( 7ngerii .i !%iri#ele !e 7n#orc 7n!%re o+) %o# ,or-i cu el (e l orice (i!# n'0. Au ,or-i# .i cu +ine c*n( er u (e% r#e) l /el (e li+%e(e c #unci c*n( !e /l u l*ng0 +ine; ( r c*n( 7.i 7n#orc / ' (e l o+ .i ,or-e!c 7n#re
RAIUL I IADUL

71

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

ei) o+ul nu u(e ni+ic (in ce !%un) c"i r (e- r !# l*ng0 urec"e ! . A!#/el e e,i(en# c0 7n#re g !ociere (in lu+e !%iri#u l0 (e%in(e (e (irec'i 7n c re !e 7n#orc locui#orii ei. Cre-uie +en'ion # c0 .i un gru% 7n#reg %o #e co+unic cu un o+) i r o+ul cu ei; c0ci ei #ri+i# un !%iri# (in r*n(ul lor c0#re o+ul cu c re (ore!c !0 ,or-e !c0) i r !%iri#ul #ri+i! !e 7n#o rce c0#re ce.#i ; re!#ul !e 7n#orc c0#re !%iri#ul e+i! r .i !#/el 7.i concen#re &0 g*n(urile !u%r lui) i r el le ro!#e.#e. =%iri#ul !e !i+#e #unci c .i c*n( r ,or-i (e unul !ingur) i r ceil l'i !e !i+# c .i c*n( ei r /i cei c re ,or-e!c. A. ( r) uniune gru%ului cu in(i,i(ul !e / ce %rin 7n#o rcere lor c0#re ce!# . D r (e!%re ce!#e !%iri#e e+i! r) nu+i#e .i su-ieci, .i (e!%re co+unic re e/ec#u #0 %rin in#er+e(iul lor) ,or /i !%u!e + i +ul#e 7n % ginile ur+0#o re. (256) Un 7nger ! u un !%iri# nu re li-er# #e (e ,or-i cu un o+ (u%0 %ro%ri -i +e+o-rie) ci (o r (u%0 ce o+ului; c0ci 7ngerii .i !%iri#ele u +e+orie l /el c o+ul. D c0 un !%iri# r ,or-i cu un o+ (u%0 %ro%ri lui +e+orie) #unci o+ul r cre(e c0 g*n(urile 7i % r-'in) (e.i !un# le !%iri#ului; r /i c re +in#ire unui lucru %e c re o+ul nu l- + i u&i# ! u ,0&u#. Co# e9%erien' +- 7n,0' # c0 . !# u lucrurile. Ace !# er !ur! cre(in'ei %ur# #e (e n#ici) c0 (u%0 +ii (e ni ,e u !0 !e 7n#o rc0 l ,i ' n#erio r0 .i l #o# cee ce /0cu!er0) ( r (e / %# 7n#o rcere lor !- %e#recu# (o r 7n ce!# /el. 2i u #r ! ce !#0 conclu&ie %en#ru c0-.i +in#e u (in c*n( 7n c*n( lucruri ce nu le + i ,0&u!er0 ! u u&i!er0. Ace !# !e 7n#*+%l ( #ori#0 !%iri#elor ce i+%l n# u 7n +in'ile lor con'inu#ul %ro%riei lor +e+orii. (257) 29i!#0 .i !%iri#e nu+i#e !%iri#e n #ur le ! u cor%or le) c re #unci c*n( !un# %re-&en#e 7n o+) nu !e une!c cu g*n(ul lui c celel l#e !%iri#e ci %0#run( 7n #ru%ul !0u) 7n!#0%*-nin(u-!e %e!#e !i+'urile ! le) ,or-e!c %rin gur lui) !e +i.c0 %rin +e+-rele lui) /iin( con-,in!e c0 #o #e lucrurile (in o+ le % r'in. Ace!#e er u !%iri#ele (e c re o +enii er u %o!e-( 'i; 7n!0 ele u /o!# &,*rli#e 7n i ( .i 7n(e%0r# #e (e Du+ne&eu) !#/el 7nc*# ce!# gen (e + -ni/e!# re nu + i e %er+i! 7n &iu (e &i. (30)

Scriere# 1n r#i
(258) 6u+ 7ngerii u ,or-ire) i r ,or-ire lor e co+%u!0 (in cu,in#e) u .i !criere3 ei 7.i e9%ri+0 g*n(urile +in'ii %rin !cri! l /el c .i %rin ,or-ire. Uneori +i- u /o!# #ri+i!e "*r#ii co%eri#e cu r*n(uri) unele !e+0n0#o re + nu!cri!elor) l#ele c "*r#iile #i%0ri#e (in lu+e 7n#re g0. Le+ %u#u# ci#i 7n cel .i /el) ( r nu +i- /o!# %er+i! !0 (un (in ele + i +ul# (ec*# unul ! u (ou0 g*n(uri; c0ci nu e 7n cor( cu or(ine Di,in0 !0 /i in!#rui# 7n !criere r iului l#/el (ec*# %rin Cuvnt, cu+ (o r %rin ce!# e9i!#0 co+unic re .i uniune r iului cu lu+e .i lui Du+ne&eu cu o+ul. 2 e,i(en#) 7n 2&ec"iel) c .i %ro/e'ii u ,0&u# #o# "*r#ii !cri!e 7n r i3 4 &am uitat, i iat c o mn era ntins spre mine, i inea o carte n c'ip de sul. A des+urat-o naintea mea i era scris i pe dinuntru i pe dina+ar B (23 9) 10)) .i l /el 7n Io n3 ))Apoi am vzut n mna dreapt a #elui ce edea pe scaunul de domnie, o carte, scris pe dinuntru i pe dina+ar, pecetluit cu apte pece i B (A%oc li%! 53 1). (259) Du+ne&eu ( # c !0 e9i!#e !crieri 7n r i %en#ru -inele Cuvntului; c0ci Cuvntul, 7n e!en' ! ) e A(e,0r Di,in (in c re #*# o +enii c*# .i 7ngerii 7.i #r g 7n#re g 7n'ele%ciune cere !c0 (ic# #0 (e Du+ne&eu; i r ce e (ic# # (e 2l #rece 7n or(ine %rin #o #e cerurile .i :unge 7n o+. A!#/el) ce !# !e ( %#e &0 #*# 7n'ele%ciunii 7ngerilor c*# .i 7n'elegerii o +enilor; . ( r .i
RAIUL I IADUL

72

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

7ngerii %o!e(0 Cuvntul .i 7l ci#e!c) l /el cu+ / c o +enii (e %e %0+*n#. Doc#rinele lor !un# (eri, #e (in ce!# .i %re(ic0 #o# (in el (n. 221). Cuvntul e cel .i) 7n!0 !en!ul !0u n #ur l ! u cel li#er l l noi nu e9i!#0 7n r i) ci e9i!#0 (o r !en!ul !%iri#u l) c re e cel .i lucru cu !en!ul l0un#ric. 6e e!#e ce!# !en! !e %o #e ,e(e 7n ce +ic0 lucr re !u%r Calului Al+en'ion i 7n A%oc li%! . (260) @ ( #0 +i- /o!# #ri+i!0 (in r i o +ic0 -uc #0 (e "*r#ie %e c re !#0#e u !cri!e (o r c*#e, cu,in#e 7n c r c#ere e-r ice) .i +i !- !%u! c0 /iec re li#er con'ine !ecre#e !cun!e le 7n'ele%ciunii; +i !- + i !%u! c0 ce!#e !ecre#e er u con'inu#e 7n in/le9iunile .i liniile li#erelor .i (eci .i 7n !une#e. Ace!# lucru +i- li+%e&i# 7n'ele!ul ur+0#o relor cu,in#e le lui Du+ne&eu3 4#ci adevrat v spun, ct vreme nu va trece cerul i pmntul, nu va trece o iot sau o +rntur de slov din !ege B (5 #ei 53 18). $n 1i!eric0 e cuno!cu# / %#ul c0 ce!# Cuvnt e Di,in 7n cel + i +ic (e# liu; ( r cu+ /iec re (e# liu con'ine Di,inul nu !e cuno .#e 7nc0 .i (e cee , /i e9%lic #. =criere (in cerul l0un#ric !e - &e &0 %e (i/eri#e /or+e cur- #e .i rcui#e) i r cur-ele .i rcurile re!%ec#0 /or+ r iului. >rin ce!#e /or+e 7.i e9%ri+0 7ngerii +i!#erele 7n'ele%ciunii .i +ul#e l#e lucruri c re nu %o# /i e9%ri+ #e %rin cu,in#e; 7ngerii 7n'eleg ce !criere /0r0 o !#u(i .i /0r0 /i 7n,0' 'i; c0ci) !e+ene ,or-irii) le % re n #ur l0 (n. 236)) /iin( o !criere cere !c0. 2 le % re n #ur l0 %en#ru c0 (i/u&i g*n(urilor .i !en#i+en#elor .i 7n#re g co+unic re in#eligen'ei .i 7n'ele%ciunii 7ngerilor %orne.#e (u%0 /or+ r iului (n. 20.); !#/el !criere lor !e re, r!0 !u- cee .i /or+0. 5i !- !%u! c0 cei + i ,ec"i o +eni (e %e %0+*n# ,e u o !#/el (e !criere 7n in#e (e in,en# re cu,in#elor7; .i c0 (in ce !#0 !ur! .i- (eri, # li+- e-r ic0 un c r c#er !e+0n0#or; c0ci 7n #i+%urile !#r0,ec"i li#erele ! le er u rcui#e .i nu !e #er+in u 7n linii c 7n &iu (e &i. A!#/el !e 7n#*+%l0 c0 e9i!#0 (e,0ruri Di,ine .i cere.#i !cun!e %*n0 .i 7n cel + i +ic (e# liu) %unc# ! u !e+n l Cuvntului. (:) Vezi Casa ( !sp!#(ria) )!*nului revelat( prin +a,!- .!r-er, n.r. (261) Ace !#0 !criere cu c r c#ere (e /or+0 cere !c0 e /olo!i#0 7n cerul l0un#ric) i c0rui locui#ori 7i (e%0.e!c %e #o'i ceil l'i 7n 7n'ele%ciune. >rin c r c#ere ei 7.i e9%ri+0 !en#i+en#ele (in c re !e re, r!0 g*n(urile 7n#r-o or(ine (e#er+in #0 (e !u-iec#ul #r # #. =crierile l c re +i /o!# %er+i! !0 %ri,e!c con'in (e,0ruri !cun!e ce nu %o# /i e%ui& #e (e nici un g*n(. $n!0 ce!#e !crieri nu e9i!#0 .i 7n cerurile in/erio re. =crierile (e colo !e !e +0n0 !crierilor (in lu+e .i u c r c#ere !i+il re; #o#u.i) nici ce!#e nu !un# in#eligi-ile %en#ru o+ (eo rece !un# !cri!e 7n li+- ngelic0 c re nu re ni+ic 7n co+un cu li+- o+ene !c0 (n. 237). >rin ,oc le ei 7.i e9%ri+0 !en#i+en#ele; i r %rin cu,in#ele co+%u!e (in ,oc le) 7n'ele!ul ce ,or !0-1 o/ere (n. 236) 241). $n ce !#0 !criere) %e c re (e !e+ene + ,0&u#-o) !e %o #e !%une + i +ul# 7n c*#e, cu,in#e (ec*# %o #e (e!crie o+ul 7n c*#e, % gini. A!#/el e!#e !cri! Cuvntul 7n cerurile in/erio re) 7n!0 7n cerul l0un#ric) el e!#e !cri! %rin in#er+e(iul /or+elor cere.#i. (262) Ar #re-ui +in#i# c0 !crierile (in ceruri !e re, r!0 7n +o( n #ur l (irec# (in g*n(uri) i r !# !e 7n#*+%l0 #*# (e u.or (e % rc0 g*n(ul !- r e9%ri+ !%on# n (e l !ine; +*n nu !e o%re.#e nicio( #0 %en#ru legere unui cu,*n#) (eo rece cu,in#ele) /ie ele ,or-i#e ! u !cri!e) core!%un( i(eilor) i r #o #e core!%on(en'ele !un# n #ur le .i !%on# ne. $n ceruri e9i!#0 .i !crieri %ro(u!e /0r0 :u#orul +*inii) %rin %ur0 core!%on(en'0 cu g*n(urile; 7n!0 ce!#e nu u un c r c#er %er+ nen#. (263) A+ ,0&u# !crieri (in r i ce nu er u /or+ #e (ec*# (in nu+ere .e& #e 7n !erii or(on #e) l /el c !crierile co+%u!e (in li#ere .i cu,in#e; +i !- !%u! c0 ce !#0 !criere %ro,ine (in cerul
RAIUL I IADUL

73

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

l0un#ric .i c0 !criere cere !c0 celor (e colo (n. 260) 261) i /or+ nu+erelor c*n( g*n(ul 7ngerilor !u%eriori co-o r0 7n#r-un cer in/erior. Ace !#0 !criere nu+eric0 con'ine .i e +i!#ere) (in c re unele nu %o# /i nici 7n'ele!e (e g*n() nici e9%ri+ #e %rin cu,in#e. Co #e nu+erele) !e+ene cu,in#elor) 7.i u core!%on(en' lor .i (eci un !en! 7n cor( cu ce !# ; e9i!#0 7n!0 o (i/eren'0) nu+e c0 nu+erele con'in i(ei gener le) %e c*n( cu,in#ele con'in i(ei % r#icul re; .i cu+ o i(ee gener l0 con'ine nenu+0r #e i(ei % r#icul re) !criere nu+eric0 re + i +ul#e +i!#ere (ec*# !criere co+%u!0 (in li#ere. De ici +i- %0ru# e,i(en# c0) 7n Cuvnt, nu+erele c .i cu,in#ele 7.i u !e+ni/ic 'i lor. 6e nu+e !e+ni/ic0 nu+erele !i+%le %recu+ 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 12; .i ce !e+ni/ic0 nu+erele co+%u!e c 20) 30) 50) 70) 100) 144) 1000) 10000) 12000 .i l#ele) !e %o #e ,e(e 7n Arcana Clestia, un(e !e ,or-e.#e (e!%re ele. $n ce!# /el (e !criere r iului) nu+0rul (e c re (e%in( c (e !u-iec#ul lor celel l#e nu+ere ce ur+e &0 7n !erie) e 7n#o#(e un %u! 7n / '0; c0ci cel nu+0r in(ic0 !u-iec#ul #r # #) .i (in cel nu+0r 7.i (eri,0 celel l#e rel 'i lor % r#icul r0 cu !u-iec#ul. (264) 6ei c re nu .#iu ni+ic (e!%re r i .i c re nu (ore!c !0 i-0 o l#0 i(ee (e!%re ce!# (ec*# cee 7n c re 7l con!i(er0 ce, %ur eri n 7n c re 7ngerii %lu#e!c c +in'i (o# #e cu in#elec# 7n!0 li%!i#e (e !i+'ul u&ului ! u l ,0&ului) nu %o# /i con,in.i c0 7ngerii %o!e(0 ,or-ire .i !criere) c0ci ne g0 e9i!#en' oric0rui lucru li%!i# (e + #erie; #o#u.i) lucrurile (in r i !un# l /el (e re le c .i cele (in lu+e) i r 7ngerii (e colo u #o# cee ce-i /olo!e.#e ,ie'ii .i 7n'ele%ciunii. (31)

6n3e!e.ci ne# 1ngeri!"r *in r#i


(265) < #ur 7n'ele%ciunii 7ngerilor %o #e /i cu greu 7n'ele !0 (eo rece (e%0.e.#e cu #*# 7n'ele%ciune u+ n0) 7nc*# ce!#e (ou0 nu %o# /i co+% r #e) /iin( %ro %e i+%o!i-il !0 7n'elegi ce, ce !e /l0 7n#r-o !e+ene #r n!cen(en'0. 5 i +ul#) unele lucruri c re r :u# l 7n'elegere ei ne !un# necuno!cu#e) i r %*n0 ce ,or (e,eni cuno!cu#e) nu !un# (ec*# u+-re 7n 7n'elegere) .i 7n#unec0 (e,0r # n #ur0 lucrului; 7n!0 ce!#e lucruri %o# /i cuno!cu#e .i 7n'ele!e) %en#ru c +in#e !0 !e (e!/e#e cu ele; c0ci (e!/0# re ) %ro,enin( (in (r go!#e) re lu+in0 7n#r-7n! ) i r lu+in r iului !#r0luce.#e (o r !u%r celor ce iu-e!c lucrurile (e 7n'ele%ciune Di,in0 .i cere !c0) lu+in*n(u-i. (266) < #ur 7n'ele%ciunii 7ngerilor %o #e /i (e(u!0 (in / %#ul c0 ei #r0ie!c 7n lu+in r iului c re) 7n e!en' ! ) e A(e,0r Di,in ! u 7n'ele%ciune Di,in0; c0ci ce !#0 lu+in0 le li+%e&e.#e 7n cel .i #i+% %ri,ire in#erio r0) ! u ce +in'ii) .i %ri,ire e9#erio r0) ! u ce oc"ilor. =e %o #e ,e(e + i !u! c0 lu+in r iului e A(e,0r Di,in ! u 7n'ele%ciune Di,in0 (n. 126132). $ngerii #r0ie!c .i 7n c0l(ur0 cere !c0 c re) 7n e!en' ! ) e 1ine Di,in ! u Dr go!#e Di,in0) (in c re 7.i (eri,0 !en#i+en#ele .i (orin' (e (e,eni + i 7n'ele%'i. =e %o #e ,e(e + i !u! c0 ce !#0 c0l(ur0 r iului e 1ine Di,in ! u Dr go!#e Di,in0 (n. 133-140). $n'ele%ciune 7ngerilor e (e . n #ur0 7nc*# ei %o# /i nu+i'i /or+e le 7n'ele%ciunii) cu+ #o #e g*n(urile .i !en#i+en#ele lor !e re, r!0 (u%0 /or+ cere !c0) c re e /or+ 7n'ele%ciunii Di,ine; i r +in#e lor in#erio r0 ce %ri+e.#e 7n'ele%ciune e (i!%u!0 (u%0 ce /or+0. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 200-212) c0 g*n(urile .i !en#i+en#ele 7ngerilor) . ( r .i in#eligen' .i 7n'ele%ciune lor) !e re, r!0 #o# (u%0 /or+ r iului. 2 (e !e+ene e,i(en# c0 7ngerii %o!e(0 o 7n'ele%ciune !u%erio r0) (in / %#ul c0 ,or-ire lor e!#e ,or-ire 7n'ele%ciunii) c0ci ce !# !e re, r!0 (irec# .i !%on# n (in g*n(uri) .i (eci (in !en#i+en#e; !#/el) ,or-ire lor e!#e /or+ e9#erio r0 g*n(ului ce !e re, r!0 (in !en#i+en#e; . ( r) ni+ic nu 7i 'ine
RAIUL I IADUL

74

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(e% r#e (e in/luen' Di,in0 .i nici un o-iec# e9#erior nu %o #e (e#er+in un g*n( c re !0 !e 7+%o#ri,e !c0 .i !0 !e in!inue&e 7n ,or-ire lor) cu+ !e 7n#*+%l0 l o+ c*n( ,or-e.#e. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 234-245) c0 ,or-ire 7ngerilor e!#e ,or-ire g*n(urilor .i !en#i+en#elor lor. i !# #in(e !0 7n l'e 7n'ele%ciune 7ngerilor) c0ci #o #e lucrurile ce le ,0( cu oc"ii .i le %erce% %rin !i+'uri !un# 7n r+onie cu 7n'ele%ciune lor .i !un# core!%on(en'e; !#/el) o-iec#ele e9#erio re !un# /or+e e9#erne ce re%re&in#0 lucruri 7nru(i#e cu 7n'ele%ciune . =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 170-182) c0 #o# ce % re 7n ceruri core!%un(e cu +in#e in#erio r0 7ngerilor .i e o re%re&en# re 7n'ele%ciunii lor. 5 i +ul#) g*n(urile 7ngerilor nu !un# li+i# #e .i re!#r*n!e (e i(ei le !% 'iului .i le #i+%ului cu+ !un# g*n(urile o +enilor; c0ci !% 'iul .i #i+%ul 'in (e n #ur0) i r lucrurile n #ur le 7n(e%0r#e &0 +in#e (e lucrurile !%iri#u le .i 7ngu!#e &0 %er!%ec#i, ,e(erii in#elec#u le. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 162-169 .i 191-199) c0 i(eile 7ngerilor !un# in(e%en(en#e (e #i+% .i !% 'iu .i !un# !#/el neli+i# #e 7n co+% r 'ie cu i(eile u+ ne. 5 i +ul#) i(eile 7ngerilor nu !e co-o r0 l %ro-le+ele %0+*n#e.#i ! u l cele + #eri le) nici nu !un# 7n#reru%#e (e gri:i 7n %ri,in' nece!i#0'ilor ,ie'ii; !#/el) ele nu !un# 7n(e%0r# #e (e 7nc*n#0rile 7n'ele%ciunii) cu+ !un# g*n(urile o +enilor (in lu+e; c0ci #o#ul le e!#e (0rui# (e c0#re Du+ne&eu) c re 7i 7+-r c0) 7i "r0ne.#e .i le o/er0 locuin'e (n. 181) 190). 5 i +ul#) lor le !un# (0rui#e 7nc*n#0ri .i %l0ceri) (u%0 gr (ul (e %erce%'ie l 7n'ele%ciunii ce ,ine (e l Du+ne&eu. Ace!#e lucruri u /o!# !%u!e %en#ru / ce cuno!cu# i&,orul (e un(e 7ngerii 7.i #r g o !e+ene 7n'ele%ciune !u%erio r0. (267) $ngerii !un# c % -ili !0 %ri+e !c0 o !e+ene 7n'ele%ciune (eo rece +in#e lor in#erio r0 e!#e (e!c"i!0) i r 7n'ele%ciune ) c .i orice l#0 c li# #e +en# l0) cre.#e 7n %er/ec'iune %e +0!ur0 ce (e,ine + i in#erio r0) .i (eci e cu #*# + i %er/ec#0 cu c*# !e (e!c"i( + i +ul#e regiuni in#erio re le +in'ii. L /iec re 7nger e9i!#0 #rei gr (e le ,ie'ii ce core!%un( celor #rei ceruri (n. 29-40). 6ei l c re e (e!c"i! %ri+ul gr ( !e /l0 7n %ri+ul cer ! u 7n cerul in/erior; cei l c re l (oile gr ( e!#e (e!c"i!) !e /l0 7n cel (e- l (oile cer ! u 7n cerul (in +i:loc; i r cei l c re e (e!c"i! l #reile gr ( !e /l0 7n cel (e- l #reile cer ! u 7n cerul l0un#ric. $n'ele%ciune 7ngerilor (in ceruri (e%in(e (e ce!#e gr (e) .i (e cee 7n'ele%ciune 7ngerilor (in cerul l0un#ric o (e%0.e.#e cu +ul# %e ce 7ngerilor (in cerul +i:lociu; i r 7n'ele%ciune ce!#or (in ur+0 o (e%0.e.#e (e !e+ene cu +ul# %e ce 7ngerilor (in cerul in/erior (n. 209) 210 .i (e!%re n #ur gr (elor n. 38). A!e+ene (i!#inc'ii e9i!#0 ( #ori#0 gr (ului + i 7n l# (in !/er (e,0rurilor % r#icul re .i gr (ului + i +ic (in !/er (e,0rurilor gener le) i r (e,0rurile gener le le inclu( %e cele % r#icul re. Lucrurile % r#icul re) #unci c*n( :ung ! /ie co+% r #e cu lucrurile gener le) % r !u- un r %or# (e c*#e, +ii ! u c*#e, +ilio ne l unu) .i l /el % re 7n'ele%ciune 7ngerilor (in#r-un cer !u%erior c*n( e co+% r #0 cu 7n'ele%ciune 7ngerilor (in#r-un) cer in/erior. @ricu+) 7n'ele%ciune 7ngerilor in/eriori o (e%0.e.#e %e ce o+ului 7n cee .i %ro%or'ie) c0ci o+ul e cu/un( # 7n lucrurile #ru%e.#i .i 7n cele !en!i-ile; i r lucrurile ce 'in (e !i+'urile cor%or le le o+ului !e /l0 7n cel + i (e :o! gr (. A. ( r) e e,i(en# c0 o +enii l c0ror g*n( e li+i# # l !i+'uri) nu %o!e(0 7n'ele%ciune ci (o r .#iin'0. Al#/el !e 7n#*+%l0 cu cei le c0ror g*n(uri !e ri(ic0 (e !u%r lucrurilor !en!i-ile) .i 7n !%eci l cu cei c0ror +in#e e!#e (e!c"i!0 c0#re lu+in r iului. (268) 6*# (e +0re '0 e!#e 7n'ele%ciune 7ngerilor reie!e cu #*# + i cl r (in / %#ul c0 7n ceruri e9i!#0 % r#ici% re #u#uror lucrurilor) in#eligen' .i 7n'ele%ciune /iec0rui co+unic*n(u-!e .i celorl l'i; c0ci r iul e!#e o co+uniune #o# cee ce e -un. A!# !e 7n#*+%l0 ( #ori#0 / %#ului c0 (r go!#e cere !c0 (ore.#e !0 7+%0r#0.e !c0 cu l'ii #o# ce %o!e(0) .i !#/el) ni+eni (in r i nu %ri,e.#e %ro%riul -ine c %e un -ine (e,0r # ( c0 nu 7l 7+% r#e cu l#ul. Co# ce !# e!#e .i origine /ericirii cere.#i %e c re 7ngerii o u (e l Du+ne&eu) c0rui Dr go!#e Di,in0 e (e !e+ene n #ur0. 29%erien' +- 7n,0' # c0 7n ceruri e9i!#0 o !#/el (e co+unic re. @ +eni !i+%li u /o!# (u.i uneori 7n r i) i r c*n( u :un! colo u #in! .i ei 7n'ele%ciune
RAIUL I IADUL

75

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

ngelic0 .i u 7n'ele! lucruri c re + i 7n in#e le er u (e ne7n'ele!; .i u ,or-i# cu+ n- r /i reu.i# 7n con(i'i lor n#erio r0. (269) < #ur 7n'ele%ciunii 7ngerilor nu %o #e /i (e!cri!0 7n cu,in#e) 7n!0 %o #e /i ilu!#r #0 %rin c*#e, o-!er, 'ii gener le. $ngerii %o# e9%ri+ 7n#r-un cu,*n# cee ce o +enii nu %o# e9%ri+ %rin#ro +ie; %e l*ng0 !# e9i!#0 nenu+0r #e lucruri 7n#r-o !ingur0 e9%re!ie ngelic0 ce nu %o# /i e9%ri+ #e %rin cu,in#ele li+-ii o+ene.#i; c0ci 7n /iec re cu,*n# ,or-i# (e 7ngeri e9i!#0 o !erie or(on #0 (e i(ei) #*# (e 7n'ele%#e .i (e %ro/un(e) 7nc*# g*n(ul u+ n nu le %o #e nicio( #0 #inge. 5 i +ul#) cee ce 7ngerii nu e9%ri+0 co+%le# 7n cu,in#ele ,or-irii lor !u%line!c %rin #onul ,ocii ce e9%ri+0 !en#i+en#ul con'inu# 7n +ul'i+e (e lucruri (e!%re c re ,or-e!c; c0ci) cu+ /o!# !%u! + i !u! (n. 236) 241)) ei e9%ri+0 !en#i+en#ele %rin #on) i r i(eile ce !e re, r!0 (in !en#i+en#e %rin cu,in#e. De cee !e !%une (e!%re lucrurile u&i#e 7n r i c0 !un# ine/ -ile. $ngerii %o# (e !e+ene !%une 7n c*#e, cu,in#e #o# cee ce e !cri! 7n#r-un 7n#reg ,olu+ l unei c0r'i) .i %o# in#ro(uce 7n /iec re cu,*n# ce, ce 7n l'0 +in#e l o 7n'ele%ciune l0un#ric0; c0ci ,or-ire lor !e /l0 7n#r-un cor( (e%lin cu !en#i+en#ele lor) .i /iec re cu,*n# e 7n cor( cu i(eile lor. i ce!#e cu,in#e le 7ngerilor !un# c % -ile (e in/ini#e , ri 'ii) 7n /unc'ie (e i(eile 7+-r0'i. #e 7n g*n(. $ngerii !u%eriori %o# cuno .#e 7n#re g ,i '0 unui ,or-i#or (o r (u%0 #onul ,ie'ii ! le) %e +0!ur0 ce ce!# ro!#e.#e c*#e, cu,in#e; c0ci 7n #onul ,ocii) +o(i/ic # (e i(eile e9%ri+ #e 7n cu,in#e) ce.#i o-!er,0 (r go!#e ! c0l0u&i#o re) 7n c re u /o!# 7n!cri!e #o #e lucrurile (in ,i ' ! . Ace!#e lucruri (e&,0luie n #ur 7n'ele%ciunii 7ngerilor. $n'ele%ciune lor) 7n co+% r 'ie cu 7n'ele%ciune u+ n0) !e r #0 7n#r-o %ro%or'ie (e in/ini# l unu) ! u cu+ r /i /or'ele +o#orii le 7n#regului org ni!+) ce !un# nenu+0r #e) / '0 (e c'iune re&ul# #0 (in cele /or#e) ce % re 7n / ' !i+'urilor u+ ne c un !ingur0; ! u c +iile (e con!#i#uen#e le unui o-iec# ,0&u# %rin#r-un +icro!co% %er/ec# / '0 (e lucrul o-!cur ,0&u# cu oc"iul li-er. Eoi ilu!#r ce!# / %# %rin#r-un e9e+%lu. Un 7nger) 7n 7n'ele%ciune ! ) (e!cri regener re .i %re&en# +i!#erele ei !cun!e) 7n or(ine lor) %*n0 l c*#e, !u#e) u+%l*n( /iec re % ! !ecre# cu i(ei 7n c re er u con'inu#e g*n(uri %ro/un(e) i r !# (e l 7nce%u# %*n0 l !/*r.i#; c0ci el e9%lic 7n ce /el e reconce%u# o+ul !%iri#u l) %oi cu+ e %ur# # 7n %*n#ec) cu+ e n0!cu#) cu+ cre.#e .i !e %er/ec'ione &0 #re%# #. 2l !%u! c0 %o #e ri(ic nu+0rul (e,0rurilor !cun!e %*n0 l c*#e, +ii; c0 cee ce !%u!e!e er (o r (e!%re regener re o+ului e9#erior) .i c0 e9i!#0 l#e nenu+0r #e lucruri ce %ri,e!c regener re o+ului in#erior. Din ce!#e .i (in lucruri !i+il re u&i#e (e l 7ngeri) +i%0ru# li+%e(e c*# (e + re e!#e 7n'ele%ciune lor) .i c*# (e + re e!#e) %rin co+% r 'ie) ignor n' o+ului; c0ci ce!# nu %re .#ie ce e!#e regener re ) .i nu 7n'elege nici +0c r un !ingur % ! l %roce!ului 7n #i+%ul c0rui e!#e regener #. (270) Acu+ !e , !%une ce, (e!%re 7n'ele%ciune 7ngerilor (in cel (e- l #reile cer ! u (in cerul l0un#ric) .i (e!%re c*# (e +ul# o (e%0.e.#e ce !# %e ce 7ngerilor (in %ri+ul cer ! u (in cerul in/erior. $n'ele%ciune 7ngerilor (in cel (e- l #reile cer ! u (in cerul l0un#ric e!#e (e ne7n'ele! c"i r .i %en#ru cei (in cerul in/erior; c0ci +in'ile 7ngerilor (in cel (e- l #reile cer !un# (e!c"i!e 7n l #reile gr () %e c*n( +in'ile 7ngerilor (in %ri+ul cer (o r 7n %ri+ul gr () i r 7n#re g 7n'ele%ciune cre.#e %e +0!ur0 ce (e,ine + i in#erio r0) .i !e %er/ec'ione &0 %e +0!ur0 ce e (e!c"i! un gr ( + i 7n l# (n. 208) 267). @ ( #0 ce +in'ile 7ngerilor (in cel (e i #reile cer ! u (in cerul l0un#ric !un# (e!c"i!e 7n l #reile gr () (e,0rurile Di,ine !un# 7n!cri!e 7n ei; c0ci cel (e- l #reile gr ( l +in'ii re%ro(uce + i e9 c# /or+ r iului (ec*# l (oile ! u %ri+ul gr () i r /or+ r iului e (eri, #0 (in A(e,0rul Di,in .i !e /l0 !#/el 7n r+onie cu 7n'ele%ciune Di,in0. $n ce!# /el (e,0rurile Di,ine % r c 7n#i%0ri#e 7n +in'ile celor 7ngeri ! u c .i cu+ ce!#e r /i /o!# i+%l n# #e ! u 7nn0!cu#e 7n ei; !#/el) i+e(i # ce
RAIUL I IADUL

76

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

u( (e,0ruri Di,ine genuine) ei le %erce% .i le recuno!c i+e(i #) i r + i %oi le ,0( 7n0un#rul lor. 60ci 7ngerii celui (e- l #reile cer nu cuge#0 nicio( #0 !u%r (e,0rurilor Di,ine) .i cu #*# + i %u'in r (i!%u# genui# #e ,reunui (e,0r; ei nici +0c r nu .#iu ce 7n!e +n0 cre(e ! u ,e cre(in'0; c0ci !%un3 46e e cre(in' A 2u %erce% .i ,0( c0 !#/el !# u lucrurile.B 2i ilu!#re &0 !# %rin co+% r 'ii; !%re e9e+%lu) r /i c .i c*n( cine, r ,e(e o c !0 .i lucrurile (in e .i (in %re :+ ei) .i i- r !%une 7n!o'i#orului !0u c0 #re-uie !0 cre (0 c0 cele lucruri e9i!#0) .i c0 !un# !#/el cu+ le ,e(e c0 !un#; ! u c .i c*n( cine, r ,e(e o gr0(in0 cu co% ci .i /ruc#e .i i- r !%une 7n!o'i#orului !0u c0 colo !un# co% ci .i /ruc#e (e.i ce!# le ,e(e -ine cu oc"ii !0i. De cee ce.#i 7ngeri nu (uc nicio( #0 +in#e (e cre(in'0 .i nici +0c r nu u i(ee (e!%re e ; nici nu cuge#0 !u%r (e,0rurilor Di,ine) .i cu #*# + i %u'in r (i!%u# greu# #e ,reunui (e,0r. $n!0 7ngerii %ri+ului cer nu u (e,0ruri Di,ine !#/el 7n!cri!e 7n +in'ile lor) c0ci l ei (o r %ri+ul gr ( !e /l0 (e!c"i!; (e cee ei cuge#0 !u%r (e,0rurilor) i r cei ce cuge#0 ,0( cu greu ,reun lucru 7n !% #ele o-iec#ului i+e(i # !u%r c0rui cuge#0) .i nici nu !e ,*n#0 7n !% #ele !u-iec#ului) (ec*# %en#ru 7l :u!#i/ic 7n nu+i#e %ri,in'e; i r c*n( u reu.i# !0 7l :u!#i/ice) ei !%un c0 e!#e o %ro-le+0 (e cre(in'0 .i c0 #re-uie !0 cre&i 7n el. A+ ,or-i# cu 7ngeri %e ce!#e !u-iec#e .i ei +i- u !%u! c0 (i!#inc'i 7n#re 7n'ele%ciune 7ngerilor (in cel (e- l #reile cer .i ce 7ngerilor (in %ri+ul cer e !e+ene (i!#inc'iei (in#re cl ri# #e .i o-!curi# #e. 2i u co+% r # 7n'ele%ciune 7ngerilor (in cel (e- l #reile cer cu un % l # +0re' %lin (e #o# /elul (e lucruri /olo!i#o re) 7n :urul c0rui !e 7n#in( gr0(ini +0rgini#e %e #o #e %0r'ile (e o-iec#e !%len(i(e .i /eluri#e; i r cei 7ngeri) /l*n(u-!e 7n (e,0rurile 7n'ele%ciunii) %o# %0#run(e 7n % l # .i %o# ,e(e /iec re lucru) .i (e !e+ene !e %o# %li+- %rin gr0(ini 7n orice (irec'ie) .i !e %o# -ucur (e #o #e. Al#/el !e 7n#*+%l0 7n!0 cu cei ce cuge#0 !u%r (e,0rurilor) .i 7n !%eci l cu cei ce le (i!%u#0; c0ci ce.#i nu ,0( (e,0rurile 7n lu+in (e,0rului) ci /ie le cce%#0 !uu#ori# #e l#or ) /ie le i u (in !en!ul li#er l l Cuvntului, %e c re nu 7l 7n'eleg li+%e(e; !#/el) ne ,*n( (orin' (e %o!e( ,reo %erce%'ie in#erio r0 (e,0rului) ei !%un c0 #re-uie !0 !e cre (0 7n (e,0ruri) .i c0 cre(in' !e e9erci#0 !u%r lor. De!%re ce.#i 7ngerii u !%u! c0 nu !e %o# %ro%i nici +0c r (e %ri+ul %r g l % l #ului 7n'ele%ciunii) .i cu #*# + i %u'in !0 %0#run(0 7n0un#ru .i !0 !e %li+-e %rin gr0(inile ! le) c0ci !e o%re!c (u%0 %ri+ul % !. Al#/el !e 7n#*+%l0 cu cei %lini (e (e,0ruri; ni+ic nu li+i#e &0 %rogre!ul lor necon#eni#) (eo rece lucrurile ,0&u#e c (e,0r #e 7i 7n(ru+0 oriun(e r +erge .i 7i con(uc %e c*+%ii 7n#in!e) o ( #0 ce /iec re (e,0r e in/ini# .i e 7n !#r*n!0 leg0#ur0 cu o +ul'i+e (e l#e (e,0ruri. 5 i (e% r#e ei u !%u! c0 7n'ele%ciune 7ngerilor (in cerul l0un#ric e - & #0 + i le! %e / %#ul c0 7n /iec re o-iec# ei ,0( lucruri Di,ine .i cere.#i) i r 7n !erii (e c*#e, o-iec#e ,0( lucruri .i + i +inun #e) c0ci #o# ce ,0( re o core!%on(en'0. 6*n( %ri,e!c % l #e .i gr0(ini) ,e(ere lor nu e -!or-i#0 (e ce!#e o-iec#e ,i&i-ile) ci %ene#re &0 c0#re (e,0rurile in#erne c0ror e9%re!ie e9#erio r0 !un# .i c0ror le core!%un( (n. 170-176); .i #o #e ce!#e u loc 7n#ro in/ini#0 , rie# #e 7n /unc'ie (e % ren'ele o-iec#elor; !#/el) ei o-'in o ,e(ere (e!lu.i#0 !u%r nenu+0r #elor lucruri /l #e 7n#r-o rel 'ie or(on #0) i r !# le /ec#e &0 7n#r- #*# +in#e 7nc*# % r c0 !un# 7+-0# 'i (e 7nc*n# re. (271) $ngerii celui (e- l #reile cer u !e+ene #r0!0#uri (eo rece #r0ie!c 7n (r go!#e %en#ru Du+ne&eu) i r ce (r go!#e (e!c"i(e regiunile l0un#rice le +in'ii 7n l #reile gr ( .i e!#e rece%# culul #u#uror lucrurilor 7n'ele%#e. Cre-uie no# # + i (e% r#e c0 7ngerii cerului l0un#ric !un# %er/ec'ion 'i ne7n#reru%# 7n 7n'ele%ciune) i r !# 7n#r-o + nier0 (i/eri#0 (e ce 7n c re !un# %er/ec'ion 'i 7ngerii cerului in/erior. $ngerii cerului l0un#ric nu (un0 7n +e+orie (e,0ruri Di,ine) .i (eci nu le con!i(er0 %e ce!#e .#iin'0) ci i+e(i # ce le u() le 7n'eleg .i le %lic0 !u%r ,ie'ii lor. A!#/el) (e,0rurile Di,ine !e le g0 (e ei c .i c*n( r /i 7n#i%0ri#e 7n ini+ile lor; c0ci cee ce e %lic # !u%r ,ie'ii le e!#e ineren#.

RAIUL I IADUL

77

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

D r l#/el !e 7n#*+%l0 l 7ngerii cerului in/erior; c0ci ce.#i (un0 + i 7n#*i (e,0ruri Di,ine 7n +e+orie) le cu+ule &0 c .i cuno.#in'e) .i + i %oi le (uc l !u%r / '0 .i 7.i %er/ec'ione &0 7n'elegere %rin ele; li%!i'i (e o %erce%'ie in#erio r0 ,eri(ici#0'ii lor) ei ,oie!c !0 le / c0 .i !0 le %lice !u%r ,ie'ii; . ( r) ce.#i !e /l0 7n#r-o o-!curi# #e co+% r #i,0. 2 (e+n (e re+ rc # c0 7ngerii celui (e- l #reile cer !un# %er/ec'ion 'i 7n 7n'ele%ciune %rin u& .i nu %rin ,0&. 6ee ce u( (in %re(ici nu %0#run(e 7n +e+ori lor) ci in#r0 i+e(i # 7n %erce%'ie .i 7n ,oin'0) .i (e,ine o % r#e ,ie'ii lor; 7n!0 lucrurile %e c re le ,0( cu oc"ii le %0#run( 7n +e+orie) i r %oi cuge#0 .i (i!cu#0 !u%r ce!#or . 2 e,i(en# c0) %en#ru ei) u&ul e!#e c le 7n'ele%ciunii. i ce!# lucru %ro,ine (in core!%on(en'0; c0ci urec"e core!%un(e !u%unerii) i r !u%unere e!#e o %ro-le+0 ce 'ine (e ,i '0; 7n!0 oc"iul core!%un(e in#eligen'ei) i r in#eligen' 'ine (e (oc#rin0. =# (iul 7n c re !e /l0 ce.#i 7ngeri e (e!cri! 7n + i +ul#e %0r'i le Cuvntului, c 7n Iere+i 3 4(oi pune !egea &ea nluntrul lor, o voi scrie n inima lor. 1ici unul nu va mai nv a pe aproapele, sau pe +ratele su, zicnd/ :#unoate pe .omnul6: #i to i & vor cunoate, de la cel mai mic pn la cel mai mare B (313 33) 34). i 7n 5 #ei3 4Felul vostru de vorbire s +ie/ :.a, da% nu, nu:% ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel ruB) c0ci nu e (e l Du+ne&eu) (eo rece (e,0rurile (in +in#e 7ngerilor (in cel (e- l #reile cer !un# (e l Du+ne&eu) %en#ru c0 ce.#i #r0ie!c 7n (r go!#e %en#ru 2l. $n cel cer (r go!#e %en#ru Du+ne&eu 7n!e +n0 ,oi .i /0%#ui 7n cor( cu A(e,0rul Di,in) c0ci A(e,0rul Di,in e!#e Du+ne&eu 7n r i. (272) Un l# +o#i,) .i (e / %# cel + i i+%or# n# %en#ru c re 7ngerii !un# c % -ili (e %ri+i o !e+ene 7n'ele%ciune e!#e cel c0 ei !un# eli-er 'i (e (r go!#e (e !ine; c0ci (o r 7n +0!ur 7n c re cine, e eli-er # (e (r go!#e (e !ine e c % -il !0 %ri+e !c0 7n'ele%ciune 7n lucrurile Di,ine. Dr go!#e (e !ine 7nc"i(e +in#e in#erio r0 7n / ' lui Du+ne&eu .i r iului .i (e!c"i(e +in#e in#erio r0 %e c re o 7n#o rce c0#re !ine; !#/el) #o'i cei con(u.i (e (r go!#e (e !ine !e /l0 7n#r-un 7n#uneric (e ne%0#run! 7n %ri,in' lucrurilor cere.#i) /iin( 7n!0 o recu+ lu+in 'i 7n %ri,in' lucrurilor lu+e.#i. >e (e l#0 % r#e) 7ngerii) /iin( eli-er 'i (e (r go!#e (e !ine) !e /l0 7n lu+in 7n'ele%ciunii; c0ci iu-irilor cere.#i 7n c re #r0ie!c (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i (r go!#e %en#ru %ro %e - le (e!c"i( +in#e in#erio r0) c0ci ,in (e l Du+ne&eu .i Du+ne&eu 7n!u.i !e /l0 7n ele. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 13-19)) c0 ce!#e (ou0 /eluri (e (r go!#e /or+e &0 r iul 7n gener l .i r iul %en#ru /iec re 7n % r#icul r. 6u+ (r go!#e cere !c0 (e!c"i(e +in#e in#erio r0 c0#re Du+ne&eu) #o'i 7ngerii 7.i 7n#orc / ' c0#re 2l (n. 142); c0ci 7n lu+e !%iri#u l0 (r go!#e con(uce +in#e /iec0rui c0#re !ine) .i 7n orice (irec'ie r con(uce ce !# +in#e ) r 7n(re%# .i / ' ) (eo rece) 7n lu+e !%iri#u l0) / ' e!#e un cu +in#e ) c0rei /or+0 e9#erio r0 o re%re&in#0. 6u+ (r go!#e 7n#o rce +in#e .i / ' c0#re !ine) !e une.#e cu ele; c0ci (r go!#e e!#e uniune !%iri#u l0 .i le co+unic0 #o# ce %o!e(0. Din ce !#0 7n#o rcere .i (in uniune .i co+unic re re&ul# #e 7.i (eri,0 7ngerii 7n'ele%ciune . =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 255) c0 7n#re g uniune (in lu+e !%iri#u l0 !e / ce 7n cor( cu ce 7n#o rcere. (273) $ngerii !un# %er/ec'ion 'i ne7nce# # 7n 7n'ele%ciune; ( r #o#u.i ei nu !e ,or %u#e %er/ec'ion nicio( #0 7n#r- #*# 7nc*# !0 !# -ile !c0 o %ro%or'ie 7n#re 7n'ele%ciune lor .i 7n'ele%ciune Di,in0 lui Du+ne&eu; c0ci 7n'ele%ciune Di,in0 lui Du+ne&eu e!#e in/ini#0) i r 7n'ele%ciune 7ngerilor e!#e /ini#0) .i nu e9i!#0 nici un r %or# 7n#re ce, in/ini# .i ce, /ini#. (274) 6u+ 7ngerii !un# %er/ec'ion 'i (e 7n'ele%ciune) c re le con!#i#uie .i ,i ' ) .i cu+ r iul cu -inele !0u !e re, r!0 7n /iec re (u%0 7n'ele%ciune ! ) !#/el) #o'i cei (e colo o (ore!c .i o c u#0 l /el cu+ un /l0+*n( c u#0 "r n0; c0ci cuno .#ere ) in#eligen' .i 7n'ele%ciune !un#

RAIUL I IADUL

78

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

"r n0 !%iri#u l0 l celeil l#e.

/el cu+ +*nc re

e!#e "r n0 n #ur l0) i r

ce!#e

core!%un( un

(275) $ngerii (in cel .i cer ! u 7ngerii (in cee .i !ocie# #e nu %o!e(0 cel .i gr ( (e 7n'ele%ciune) ci gr (e (i/eri#e. 6ei ce !e /l0 7n cen#ru %o!e(0 ce + i (*nc0 7n'ele%ciune) i r cei (in :urul lor) %*n0 l cei (e %e + rgine) %o!e(0 + i %u'in0. De!cre.#ere gr (ului (e 7n'ele%ciune 7n /unc'ie (e (e%0r# re (e cen#ru !e !e +0n0 cu (e!cre.#ere in#en!i#0'ii lu+inii ce #rece + i %oi 7n u+-r0 (n. 43) 128). Lu+in lor e .i e (e cel .i gr ( c 7n'ele%ciune ) c0ci lu+in r iului e 7n'ele%ciune Di,in0) .i /iec re !e /l0 7n lu+in0 (u%0 /elul 7n c re rece%#e &0 ce !#0 7n'ele%ciune. $n cee ce %ri,e.#e lu+in r iului .i /eluri#ele +o(uri (e o %ri+i) ,e&i + i !u! (n. 126-132). (32)

S)#re# *e in"cen3- # 1ngeri!"r *in r#i


(276) < #ur .i c li# #e inocen'ei !un# 7n'ele!e (o r (e %u'ini o +eni (in lu+e .i nu !un# 7n'ele!e -!olu# (eloc (e c0#re cei ce (uc o ,i '0 re . Inocen' e!#e (e / %# e9%ri+ #0 ,i&i-il %e / '0) 7n ,or-ire .i 7n ge!#uri) 7n !%eci l l co%iii +ici; 7n!0 n #ur ! nu e 7n'ele !0) i r o +enii .#iu cu #*# + i %u'in c0 inocen' e!#e !0l .ul r iului 7n o+. >en#ru o / ce cuno!cu#0) ,o+ %orni 7n or(ine .i ,o+ ,or-i + i 7n#*i (e!%re inocen' in/ n#il0) %oi (e!%re inocen' 7n'ele%ciunii .i 7n !/*r.i# (e!%re !# re r iului 7n %ri,in' inocen'ei. (277) Inocen# in/ n#il0 ! u inocen' co%iilor +ici nu e!#e o inocen'0 genuin0) c0ci e!#e (o r /or+ e9#erio r0 inocen'ei) .i nu /or+ ! in#erio r0; oricu+) (in !# !e %o #e 7n,0' ce e!#e inocen' ) c0ci !#r0luce.#e %e / ' co%iilor) % re 7n unele (in ge!#urile lor .i 7n ,or-ire lor #i+%urie) in/luen'*n(u-i %e cei (in :ur. 5o#i,ul %en#ru ce!# lucru e c0 ei nu u o g*n(ire in#erio r0; c0ci ei nu .#iu 7nc0 ce e!#e -inele .i r0ul) nici (e,0rul .i / l!i# #e ; i r ce!#e con!#i#uie i&,orul g*n(irii. A!#/el) co%ii nu + ni/e!#0 %ru(en'0 egoi!#0) nu ur+0re!c !co%uri ! u o-iec#e %reci!e .i nu u in#en'ii rele. 2i nu %o!e(0 un eu (eri, # (in (r go!#e (e !ine .i (e lu+e; ei nu #ri-uie ni+ic +eri#ului %ro%riu) %ri,in( #o# cee ce %ri+e!c c ,enin( (e l %0rin'ii lor; !un# +ul'u+i'i .i 7nc*n# 'i cu %u'inele lucruri ce le !un# ( #e; nu %o r#0 gri: "r nei ! u 7+-r0c0+in#ei .i cu #*# + i %u'in ,ii#orului; co%iii nu !e ui#0 l lu+e) nici nu :in(uie!c (u%0 -unuri; 7n!0 7.i iu-e!c %0rin'ii) 7ngri:i#o rele .i %rie#enii (e-o ,*r!#0 cu c re !e :o c0 7n inocen'0; ei !e l !0 con(u.i) !cul#0 .i !e !u%un. A/l*n(u-!e 7n ce !#0 !# re) co%iii %ri+e!c #o #e lucrurile 7n ,i ' lor .i cu+ule &0 incon.#ien# ge!#uri 7n /or+ re) cu,in#e) /r g+en#e (e +e+orie .i g*n(uri) %en#ru c0ror %ri+ire .i 7nr0(0cin re le !er,e.#e (re%# +i:loc !# re (e inocen'0. D r ce !#0 inocen#0) cu+ !- !%u! + i !u!) e!#e e9#erio r0) % r'in*n( (o r #ru%ului) nu .i +in'ii; c0ci +in#e lor nu e!#e 7nc0 /or+ #0) %en#ru c0 +in#e e co+%u!0 (in 7n'elegere .i ,oin'0) .i (in g*n(urile .i !en#i+en#ele (eri, #e (e ici. 5i !- co+unic # (in r i c0 ce.#i co%ii !e /l0 !u- o-l0(uire (eo!e-i#0 lui Du+ne&eu .i !u- in/luen' (irec#0 cerului l0un#ric) un(e e9i!#0 o !# re (e inocen'0; +i !- !%u! c0 ce !#0 in/luen'0 cere !c0 %0#run(e 7n +in'ile lor .i nu 7i /ec#e &0 (ec*# cu inocen'0; !#/el) inocen' e e9%ri+ #0 %e /e'ele .i 7n ge!#urile lor; (e ce !#0 inocen'0 !un# /ec# 'i cel + i (*nc %0rin'ii .i #o# e %ro(uce (r go!#e %0rin#e !c0. (278) Inocen' 7n'ele%ciunii e!#e inocen'0 genuin0 %en#ru c0 e!#e l0un#ric0) c0ci 'ine (e +in#e) .i !#/el) (e ,oin'0 .i 7n'elegere. De cee 7n r i !e !%une c0 inocen' #r0ie.#e 7n 7n'ele%ciune .i
RAIUL I IADUL

79

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

c0 un 7nger re #*# 7n'ele%ciune c*#0 inocen'0. $ngerii (o,e(e!c ce!# lucru %rin / %#ul c0 cei ce !e /l0 7n#r-o !# re (e inocen'0 nu 7.i #ri-uie ni+ic -un lor 7n.i.i) ci %ri,e!c #o #e lucrurile c ( ruri (e l Du+ne&eu) c0rui i le recuno!c; ce.#i (ore!c !0 /ie con(u.i (e 2l .i nu !0 !e con(uc0 !inguri; ei iu-e!c /iec re lucru -un .i !un# 7nc*n# 'i (e /iec re lucru (e,0r #) c0ci .#iu .i !i+# c0 iu-i -inele .i (eci -l (ori .i -l / ce 7n!e +n0 -L iu-i %e Du+ne&eu) .i c0 iu-i (e,0rul e!#e (r go!#e %en#ru %ro %e; ei #r0ie!c +ul'u+i'i cu ce u) in(i/eren# ( c0 e %u'in ! u +ul#) (eo rece .#iu c0 %ri+e!c #*# c*# e!#e -ine %en#ru ei - cei %en#ru c re %u'inul e + i -un %ri+e!c %u'in) i r cei %en#ru c re + i +ul# e -ine %ri+e!c + i +ul# - ne.#iin( 7n!0 ce e + i -un %en#ru ei) c0ci (o r Du+ne&eu 7n!u.i .#ie ce!# lucru) c0rui %ro,i(en'0 7n #o #e %ri,e.#e (o r /in li# #e e#ern0. A!#/el) ei nu !un# %reocu% 'i (e ,ii#or .i nu+e!c ce !#0 %reocu% re gri:0 %en#ru &iu (e +*ine) %e c re o (e/ine!c c (urere #unci c*n( %ier( ! u nu %ri+e!c lucruri ce !un# nece! re %en#ru ,i '0. ? '0 (e %rie#enii lor ei nu c'ione &0 nicio( #0 7n !co%uri rele) ci nu+ i (in#r-o +o#i, 'ie -un0) (re %#0 .i !incer0; c'iune 7n ,e(ere unui !co% neg #i, o nu+e!c ,iclenie .i o e,i#0 c %e o#r , unui . r%e) c0ci e!#e o%u!0 7n +o( e,i(en# inocen'ei. 6u+ nu iu-e!c ni+ic l#ce, (ec*# !0 /ie con(u.i (e c0#re Du+ne&eu .i !0-i #ri-uie lui #o #e lucrurile %ri+i#e) ei !un# eli-er 'i (e (o+in 'i (r go!#ei (e !ine) .i #*# #i+% c*# (ure &0 !# ) Du+ne&eu $n!u.i e!#e %re&en# 7n ei. Din ce!# +o#i, ei nu (un0 7n +e+orie #o #e (e,0rurile ce le u( (e l 2l) (in Cuvnt ! u %rin in#er+e(iul %re(icilor; ci li !e !u%un) (ic0 ,oie!c .i /0%#uie!c (u%0 ele) +e+ori /iin(u-le con!#i#ui#0 (e 7n!0.i ,oin' lor. Ace.#i ) 7n ce + i + re % r#e lor) % r l e9#erior c /iin( !i+%li) 7n!0 7n in#erior !un# 7n'ele%'i .i +0!ur 'i; . !%une Du+ne&eu3 4 Fi i n elep i ca erpii i +r rutate ca porumbeii B(5 #ei 10; 16). Ace !# e inocen' 7n'ele%ciunii. 6u+ inocen' nu 7.i #ri-uie ni+ic -un !ie.i) ci (o r lui Du+ne&eu) .i !#/el iu-e.#e !0 !e l !e con(u!0 (e 2l .i %ri+e.#e #o# -inele .i (e,0rul (in c re e!#e (eri, #0 7n'ele%ciune ) o+ul e!#e cre # 7n . /el 7nc*#) #unci c*n( e co%il) !e %o #e /l 7n inocen'0 e9#erio r0) i r c*n( 7+-0#r*ne.#e !e %o #e /l 7n inocen'0 in#erio r0) %en#ru %u#e #rece (in %ri+ 7n ce (in ur+0 .i (in ul#i+ (in nou 7n %ri+ . De l#/el) c*n( un o+ 7+-0#r*ne.#e) el !l0-e.#e l #ru% .i re(e,ine c un co%il) 7n!0 c un co%il 7n'ele%#) .i (eci un 7nger. De cee ) 7n Cuvnt, un co%il +ic !e+ni/ic0 un o+ inocen#) i r un -0#r*n) un 7n'ele%# 7n c re !0l0.luie.#e inocen' . (279) 6u /iec re o+ regener # !e 7n#*+%l0 l /el) c0ci regener re e!#e o ren .#ere o+ului !%iri#u l. 2l e!#e in#ro(u! %ri+ ( #0 7n inocen' co%il0riei) c re con!#0 + i 7n#*i 7n recuno .#e c0 nu .#ie ni+ic (e!%re (e,0r .i c0 nu re nici o %u#ere 7n / ce -ine (e l !ine ci (o r (e l Du+ne&eu; i r %oi 7n (ori .i c0u# (e,0rul .i -inele (o r %en#ru ele. 1inele .i (e,0rul 7i !un# (e !e+ene ( #e (e Du+ne&eu %e +0!ur0 ce 7n in#e &0 7n ,*r!#0. 2l e!#e con(u! + i 7n#*i 7n cuno .#ere lor) i r %oi (e l cuno .#ere l in#eligen'0 .i 7n !/*r.i#) (e l in#eligen'0 l 7n'ele%ciune) inocen' ur+*n(u-le l /iec re % !; c0ci inocen' con!#0) cu+ + i /o!# !%u!) 7n con.#iin' c0 nu .#ie ni+ic (e,0r # .i c0 nu %o #e / ce ni+ic -ine (e l !ine) ci (o r (e l Du+ne&eu. ?0r0 ce !#0 cre(in'0 .i /0r0 %erce%'i ce i&,or0.#e (in e ) ni+eni nu %o #e %ri+i ce, (in r i) c0ci 7n ce!#e !0l0.luie.#e 7n %ri+ul r*n( inocen' 7n'ele%ciunii. (280) 6u+ inocen' con!#0 7n #e l0! con(u! (e Du+ne&eu .i nu (e !ine) #o'i cei (in r i !e /l0 7n inocen'0) c0ci #o'i (e colo iu-e!c !0 /ie con(u.i (e Du+ne&eu. 2i .#iu c0 !e con(uce !inguri 7n!e +n0 !e l0! con(u.i (e eul lor) c re e cel .i lucru cu (r go!#e (e !ine; i r cel ce !e iu-e.#e %e !ine nu 7.i %er+i#e !0 !e l !e con(u! (e l#ul. A!#/el) #*# #i+% c*# un 7nger #r0ie.#e 7n inocen'0) el !e /l0 7n r i) (ic0 7n 1ine Di,in .i 7n A(e,0r Di,in) c0ci /i 7n ce!#e 7n!e +n0 #e /l 7n r i. 6erurile !un# 7+%0r'i#e (u%0 inocen' locui#orilor lor. Inocen' celor (in cerul in/erior ! u (in %ri+ul cer e!#e (e gr (ul 7n#*i ! u (e gr (ul in/erior; inocen' celor (in cerul (e +i:loc ! u (in l (oile cer e!#e (e gr (ul l (oile ! u (e gr (ul
RAIUL I IADUL

80

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(e +i:loc; 7n!0 inocen' celor (in cerul l0un#ric ! u (in l #reile cer e!#e (e gr (ul l #reile ! u (e gr (ul l0un#ric. Ace.#i (in ur+0 %o# /i nu+i'i c"i r inocen' r iului) c0ci ei) + i +ul# (ec*# #o'i ceil l'i) iu-e!c !0 !e l !e con(u.i (e Du+ne&eu) %recu+ co%iii (e # #0l lor. Din ce!# +o#i,) A(e,0rul Di,in %e c re 7l u() /ie (irec# (e l Du+ne&eu) /ie in(irec# %rin in#er+e(iul Cuvntului, e %ri+i# (irec# 7n ,oin' lor; i r ei c'ione &0 (u%0 el .i !#/el 7l %lic0 !u%r ,ie'ii lor; (e cee 7n'ele%ciune lor e +ul# + i + re (ec*# ce 7ngerilor (in cerurile in/erio re (n. 270) 271). 6u+ cei 7ngeri u !e+ene #r0!0#uri) ei !un# cei + i %ro%i 'i (e Du+ne&eu) (e l c re 7.i %ri+e!c inocen' .i !un# +*n#ui'i (e (r go!#e (e !ine) !#/el c0 #r0ie!c 7n Du+ne&eu. $n % ren' e9#erio r0 ei !un# !i+%li) i r %en#ru oc"iul 7ngerilor (in cerurile in/erio re % r +ici (e !# #ur0) !e+ene co%iilor .i nu % r %re 7n'ele%'i; 7n!0 7n re li# #e ei !un# cei + i 7n'ele%'i (in#re 7ngerii r iului; c0ci .#iu c0 nu %o!e(0 7n'ele%ciune (e l !ine .i c0 /i cu (e,0r # 7n'ele%# 7n!e +n0 recuno .#e ce!# lucru .i / %#ul c0 cee ce .#iu e ni+ic 7n co+% r 'ie cu ce nu .#iu. 2i !%un c0 .#i) re li& .i %erce%e ce!# (e,0r e!#e %ri+ul % ! c0#re 7n'ele%ciune. Ace.#i 7ngeri !un# goi c0ci goliciune core!%un(e inocen'ei. (281) A+ ,or-i# +ul# cu 7ngeri (e!%re inocen'0 .i + /o!# in/or+ # c0 inocen' e!#e e!en' 7n#regului -ine) .i (eci c0 -inele e!#e cu (e,0r # -ine (o r 7n +0!ur 7n c re e9i!#0 inocen'0 7n el; #o# . ) 7n'ele%ciune e!#e cu (e,0r # 7n'ele%ciune (o r #*# #i+% c*# e!#e inocen#0; +i- u + i !%u! c0 e e!#e cel .i lucru cu (r go!#e ) +il .i cre(in' ; .i c (in ce!# +o#i, ni+eni nu %o #e %0#run(e 7n r i ( c0 nu %o!e(0 inocen'0) cu+ !%une .i Du+ne&eu3 4 !sa i copilaii s vin la &ine i nu-i opri i, cci mpr ia lui .umnezeu este a celor ca ei. Adevrat v spun c, oricine nu va primi mpr ia lui .umnezeu ca un copila, cu nici un c'ip nu va intra n ea6 B (5 rcu 103 14) 15; Luc 183 16) 17). Aici) co%il .ii !e+ni/ic0 inocen' ) c %re#u#in(eni 7n Cuvnt. =# re (e inocen'0 e!#e (e !e+ene (e!cri!0 (e Du+ne&eu 7n 5 #ei (63 25-34)) 7n!0 (o r %rin core!%on(en'e. 1inele e!#e genuin (o r 7n +0!ur 7n c re re inocen'0 (eo rece #o# -inele ,ine (e l Du+ne&eu .i %en#ru c0 inocen' con!#0 7n (ori !0 #e l .i con(u! (e Du+ne&eu. A+ + i /o!# in/or+ # c0 (e,0rul nu %o #e /i uni# cu -inele) nici -inele cu (e,0rul) (ec*# %rin in#er+e(iul inocen#ei. Co# . ) un 7nger nu e!#e un 7nger l cerului ( c0 nu re inocen' 7n el; c0ci r iul nu !e /l0 7n ni+eni %*n0 ce (e,0rul nu e!#e uni# cu -inele 7n el. De cee uniune (e,0rului cu -inele e!#e nu+i#0 c0!0#orie cere !c0) i r c0!0#ori cere !c0 e!#e r iul. 5i !- + i !%u! c0 (e,0r # (r go!#e 7n c0!nicie 7.i (eri,0 e9i!#en' (in inocen'0) %en#ru c0 !e 7n l'0 (in uniune -inelui cu (e,0rul 7n (ou0 +in'i) (ic0 7n ce !o'ului .i 7n ce !o'iei; i r ce !#0 uniune) c*n( co-o r0 7n#r-o !/er0 in/erio r0) i /or+ (r go!#ei (in c0!nicie; c0ci % r#enerii 7n!ur 'i !e iu-e!c %en#ru c0 !un# uni'i 7n +in#e. De cee e9i!#0 o nu+i#0 (e!/0# re 7n (r go!#e + ri# l0 !e+ene celei co%il0riei .i inocen'ei. (282) 6u+ inocen' e!#e 7n!0.i e!en' -inelui (in r i) e e,i(en# c0 1inele Di,in ce %orne.#e (in Du+ne&eu e!#e inocen' 7n!0.i; c0ci e!#e cel -ine ce !e re, r!0 7n 7ngeri .i le in/luen'e &0 n #ur l0un#ric0) c re 7i r n:e &0 .i 7i %o#ri,e.#e %en#ru %ri+i 7n#reg -inele r iului. L /el !e 7n#*+%l0 .i cu co%iii) c0ror +in#e nu nu+ i c0 !e /or+e &0 %rin in/lu9ul (e inocen'0 (e l Du+ne&eu) ci e!#e con#inuu ( %# #0 .i %o#ri,i#0 %en#ru %ri+i -inele (r go!#ei cele!#e; c0ci -inele inocen'ei c'ione &0 (in cel + i (*nc gr ( l ,ie'ii) (eo rece) cu+ !- + i !%u!) e!#e e!en' 7n#regului -ine. 2!#e (eci e,i(en# c0 7n#re g inocen#0 ,ine (e l Du+ne&eu) .i (in ce!# +o#i, 2l e!#e nu+i# 7n Cuvnt $ielul, c0ci un +iel !e+ni/ic0 inocen' . Inocen# ) /iin( ce + i %ro/un(0 c li# #e -inelui cere!c) in/luen'e &0 7n !e+ene +0!ur0 +in#e oric0rui o+ ce 7i !i+#e %re&en# - c l %ro%iere unui 7nger (in cerul l0un#ric - 7nc*# % re c0-.i %ier(e con#rolul) .i e %0#run! (e o !e+ene 7nc*n# re 7nc*# orice %l0cere lu+e !c0 e un ni+ic %e l*ng0 ce !# . A/ir+ ce!#e lucruri (in e9%erien' +e re l0.
RAIUL I IADUL

81

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(283) Co'i cei ce #r0ie!c 7n -inele inocen'ei !un# /ec# 'i 7n cee .i +0!ur0 l %ri,ire inocen'ei; 7n!0 cei ce nu !e /l0 7n -inele inocen'ei nu !un# !#/el /ec# 'i. Din ce!# +o#i,) #o'i cei (in i ( !un# co+%le# o%u.i inocen'ei; ce.#i nici +0c r nu .#iu ce 7n!e +n0 inocen# ; i r n# goni!+ul lor +erge %*n0 colo 7nc*# r( (e ner0-( re !0-i r0ne !c0 %e cei inocen'i) .i cu+ nu %o# !u%or# co%iii) i+e(i # ce 7i ,0( !e 7n/l0c0re &0 (e o (orin'0 cru(0 (e le %ro,oc r0u. De ici e e,i(en# c0 eul o+ului) .i (eci (r go!#e (e !ine) e!#e o%u!0 inocen'ei; c0ci #o'i. cei (in i ( !un# (*nci'i 7n eul lor .i !#/el 7n (r go!#e (e !ine. (33)

S)#re# *e .#ce 1n r#i


(284) 6el ce nu #r0i# % ce (in r i nu %o #e 7n'elege % ce 7n c re #r0ie!c 7ngerii. <ici o+ul nu %o le %ri+i % ce r iului #*# #i+% c*# !e /l0 7n #ru% .i (eci nu o %o #e %erce%e) (eo rece %erce%'i ! e + i +ul# n #ur l0. >en#ru o %erce%e el r #re-ui 7n0l' # 7n g*n(ire) re#r ! (in #ru% .i +en'inu# 7n !%iri#) i r #unci !- r /l 7n co+% ni 7ngerilor. 6u+ eu + %erce%u# % ce 7ngerilor 7n ce!# /el) !un# c % -il !0 o (e!criu; 7n!0 nu cu+ e!#e e 7n !ine c0ci %en#ru ce!# !co% cu,in#ele o+ene.#i !un# ne%o#ri,i#e) ci (o r cu+ e!#e e 7n co+% r 'ie cu #i"n +en# l0 (e c re !e -ucur0 cei ce !un# +ul'u+i'i 7n Do+nul. (285) 6ele + i %ro/un(e lucruri le r iului !un# inocen' .i % ce ; ele !un# nu+i#e cele + i %ro/un(e %en#ru c0 %orne!c (irec# (in Du+ne&eu. Inocen# e!#e !ur! 7n#regului -ine cere!c) i r % ce e!#e !ur! 7n#regii 7nc*n#0ri (in cel -ine. ?iec re -ine (uce cu !ine %ro%ri -i 7nc*n# re; #*# -inele c*# .i 7nc*n# re !e re, r!0 (in (r go!#e; c0ci cee ce e iu-i# nu %o #e /i l#/el (ec*# -un .i e !i+'i# c 7nc*n#0#or. De ici ur+e &0 c0 ce!#e (ou0 lucruri %ro/un(e) inocen' .i % ce ) %orne!c (in Dr go!#e Di,in0 lui Du+ne&eu .i in/luen'e &0 7ngerii (in cel + i 7n l# gr ( (e ,i '0. =e %o #e ,e(e 7n c %i#olul n#erior c0 inocen' e!#e e!en' -inelui) c %i#ol 7n c re !e ,or-e.#e (e!%re !# re (e inocen'0 7ngerilor (in r i; 7n!0 cu+ , /i e9%lic # 7n ce /el e!#e % ce e!en' 7nc*n#0rii c re !e re, r!0 (in -inele inocen'ei. (286) 5 i 7n#*i ,o+ ,or-i (e!%re origine %0cii. > ce Di,in0 !e /l0 7n Du+ne&eu .i re&ul#0 (in unire Di,ini#0'ii 2!en'i le cu U+ ni# #e Di,in0 7n 2l. > ce Di,in0 7n r i !e re, r!0 (in Du+ne&eu .i !e #r ge 7n gener l (in uniune Lui cu 7ngerii r iului) .i 7n % r#icul r (in uniune -inelui cu (e,0rul 7n /iec re 7nger. Ace!#e re%re&in#0 originile %0cii. De ici e li+%e(e c0 7n ceruri % ce e!#e =/er Di,in0 ce in/luen'e &0 %ro/un( cu -inecu,*n# re /iec re -ine; %oi c0 e e!#e !ur! 7n#regii -ucurii (in r i; .i c0 7n e!en' ! e!#e 1ucurie Di,in0 Dr go!#ei Di,ine lui Du+ne&eu ce re&ul#0 (in con:unc'i Lui cu r iul .i cu #o'i cei (e colo. Ace !#0 -ucurie %erce%u#0 (e c0#re Du+ne&eu 7n 7ngeri .i (e c0#re 7ngeri c ,enin( (e l Du+ne&eu) e!#e % ce ; (in ce !#0 !ur!0 7.i #r g 7ngerii -inecu,*n# re ) 7nc*n# re .i /ericire ) 7n#r-un cu,*n# 7n#re g -ucurie cere !c0. (287) 6u+ ce !# e!#e !ur! %0cii) Du+ne&eu e!#e nu+i# Do+nul >0cii) .i !%une c0 % ce ,ine (e l 2l .i c0 7n 2l e!#e % ce; c 7n % ! :ele ur+0#o re3 4 #ci un #opil ni s-a nscut, un Fiu ni s-a dat, i domnia va +i pe umrul !ui% l vor numi ;&inunat, S+etnic, .umnezeu mare. *rintele veniciilor, .omn al pcii . $l va +ace ca domnia !ui s creasc i s +ie
RAIUL I IADUL

82

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

o pace +r s+rit B (I! i 93 6) 7)) Ii!u! !%u!3 4 ( las pacea, v dau pacea &ea. 1u v-o dau cum o d lumea B(Io n 143 27). 4(-am spus aceste lucruri ca s ave i pace n &ine B (Io n 163 33). 4.omnul s-i nal e Fa a peste tine, i s- i dea pacea6 B (<u+eri 63 26). 4Solii pcii plng cu amar. .rumurile sunt pustii B (I! i 333 7) 8). 4!ucrarea nepri'nirii va +i pacea. *oporul meu va locui n locuin a pcii B (I! i 323 17) 18). 2 e,i(en# c0 % ce Di,in0 .i cere !c0 e!#e % ce (e!%re c re !e ,or-e.#e 7n Cuvnt .i 7n l#e % ! :e un(e e +en'ion #0 (I! i 523 7; 543 10; 593 8; Iere+i 163 5; 253 37; 293 11; Ag"eu (F g i) 23 9; K " ri 83 12; >! l+ii 373 37; .i 7n l#ele). 6u+ % ce 7l !e+ni/ic0 %e Du+ne&eu .i r iul) !e+ni/ic*n( (e !e+ene -ucuri cere !c0 .i 7nc*n# re 7n cee ce e -ine) ! lu#ul (in #i+%urile !#r0,ec"i er 4> ce /ie cu #ineB) ! lu# ce + i e /olo!i# .i !#0&i) cel .i lucru /iin( ro!#i# (e Du+ne&eu c*n( le- !%u! (i!ci%olilor %e c re i- #ri+i! 7n lu+e3 4 n orice cas ve i intra s zice i nti/ ;*acea s +ie peste casa aceasta . i dac va +i acolo un +iu al pcii, pacea voastr va rmne peste el B (Luc 103 5) 6). Du+ne&eu 7n!u.i) c*n( %0ru# 7n / ' %o!#olilor) !%u!3 4*acea +ie cu voiB (Io n 203 19) 21) 26). =# re (e % ce + i e !e+ni/ic #0 7n Cuvnt i colo un(e !e !%une c0 Do+nul !i+'i# ro+0 (e o(i"n0 (c 7n 29o(ul 293 18) 25) 41; Le,i#icul 13 9) 13) 17; 23 2) 9; 63 8) 14; 233 12) 13) 18; <u+eri 153 3) 7) 13; 283 6) 8) 13; 293 2) 6) 8) 13) 36). @ ro+0 (e % ce) 7n !en!ul cele!#) !e+ni/ic0 %erce%'i %0cii. 6u+ % ce !e+ni/ic0 uniune 7n Du+ne&eu Di,ini#0'ii 2!en'i le cu U+ ni# #e Di,in0 .i unire lui Du+ne&eu cu r iul .i cu 1i!eric .i cu #o'i cei (in r i .i (in !*nul 1i!erici c re $l %ri+e!c) !#/el) /o!# in!#i#ui# = - #ul 7n +in#ire ce!#or lucruri) /iin( nu+i# (u%0 o(i"n0 .i % ce) c re /o!# cel + i !/*n# re%re&en# n# l 1i!ericii. De cee Du+ne&eu i!%u! Do+n l = - #ului (5 #ei 123 8; 5 rcu 23 27) 28; Luc . 63 5). (288) Deo rece % ce r iului e!#e =/er Di,in0 ce in/luen'e &0 cel + i (*nc cu -inecu,*n# re -inele 7ngerilor) e nu !e / ce !i+'i#0 7n %erce%'i lor (ec*# c o 7nc*n# re ini+ii) #unci c*n( !e -ucur0 (e -inele ,ie'ii lor) %rin %l0cere c*n( u( (e,0ruri ce !un# !e+ene -inelui lor .i %rin (e!/0# re +in'ii c*n( !i+# uniune celor (ou0; 7n!0 ce !# !e re, r!0 oricu+ 7n #o #e / %#ele .i g*n(urile ,ie'ii lor) .i e!#e li+%e(e re!i+'i#0 c -ucurie. > ce , ri &0 7n (i/eri#ele ceruri #*# 7n %ri,in' c r c#erului c*# .i 7n %ri,in' 7+%linirii ei) 7n /unc'ie (e inocen' celor ce #r0ie!c colo) %en#ru c0 inocen' .i % ce +erg 7n#o#(e un 7+%reun0; c0ci) cu+ + i /o!# !%u! 7n in#e) inocen' e!#e i&,orul 7n#regului -ine (in r i) i r % ce e!#e !ur! 7nc*n#0rii 7n cel -ine. A. ( r e e,i(en# c0 %u#e+ !%une cel .i lucru (e!%re !# re (e % ce cu+ !- + i !%u! .i 7n c %i#olul n#erior) %ri,in( !# re (e inocen'0 7n ceruri) (eo rece inocen' .i % ce !un# uni#e l /el cu+ !un# uni#e -inele cu 7nc*n# re ! ; c0ci -inele e!#e (eo!e-i# (e 7nc*n# re %e c re o %ro(uce; e!#e (eci e,i(en# c0 7ngerii cerului l0un#ric ! u 7ngerii celui (e- l #reile cer !e /l0 7n cel (e- l #reile gr ( ! u 7n gr (ul l0un#ric (e % ce) %en#ru c0 !e /l0 .i 7n l #reile gr ( ! u 7n gr (ul in#erior (e inocen' ; .i c 7ngerii cerurilor in/erio re !e /l0 7n#r-un gr ( + i re(u! (e % ce) (eo rece !un# 7n#r-un gr ( + i re(u! (e inocen'0 (n. 280). 60 inocen' .i % ce e9i!#0 7+%reun0 l /el cu+ e9i!#0 -inele cu 7nc*n# re ! ) !e %o #e ,e(e l co%ii) c re) /l*n(u-!e 7n inocen'0) #r0ie!c .i 7n % ce; .i %en#ru c0 #r0ie!c 7n % ce) #o#ul re l ei % ren' (e :o c0) 7n!0 % ce co%iilor e!#e e9#erio r0) c0ci % ce in#erio r0) l /el c inocen' in#erio r0) e9i!#0 (o r 7n 7n'ele%ciune) .i (eci 7n ce uniune -inelui cu (e,0rul c re e!#e !ur! 7n#regii 7n'ele%ciuni. > ce cere !c0 ! u ngelic0 e9i!#0 .i l o +enii c re (o-*n(e!c 7n'ele%ciune (in uniune -inelui cu (e,0rul .i c re !e o(i"ne!c 7n#ru Do+nul; ( r #*# #i+% c*# #r0ie!c 7n lu+e) ce !# & ce !cun!0 7n regiunile in#erne le +in'ii) .i ie!e l i,e l0 (o r #unci c*n( 7.i %0r0!e!c #ru%ul .i %0#run( 7n r i) c0ci #unci +in#e in#erio r0 e!#e (e!c"i!0. (289) 6u+ % ce Di,in0 e9i!#0 ( #ori#0 uniunii lui Du+ne&eu cu r iul c 7n#reg .i (in uniune -inelui cu (e,0rul 7n /iec re 7nger 7n % r#icul r) 7ngerii) #unci c*n( !e /l0 7n#r-o !# re (e (r go!#e) !e /l0 .i 7n#r-o !# re (e % ce) c0ci 7n cel +o+en# -inele e!#e uni# cu (e,0rul 7n
RAIUL I IADUL

83

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

ei. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 154-160) c0 !# (iile 7ngerilor , ri &0 7n #i+%. L /el !e 7n#*+%l0 .i cu un o+ ce e!#e regener #. 6*n( uniune -inelui cu (e,0rul re loc 7n el e,eni+en# ce !e %e#rece (e o-icei (u%0 + i +ul#e i!%i#e) o+ul %0#run(e 7n#r-o !# re (e 7nc*n# re c % ce cere !c0. Ace !#0 % ce %o #e /i co+% r #0 cu (i+ine ' ! u cu r0!0ri#ul (in %ri+0, r0) c*n( no %#e e %e !/*r.i#e) l 7n0l' re !o relui #o #e lucrurile (e %e %0+*n# 7nce% !0 ren !c0) rou ce c (e (in cer / ce %l n#ele !0-.i 7+%r0.#ie +ire!+ele) %e c*n( #e+%er #ur -l*n(0 (0ruie.#e /er#ili# #e !olului .i -ucur0 ini+ o+ului; i r !# !e 7n#*+%l0 (eo rece (i+ine ' ! u r0!0ri#ul 7n ,re+e (e %ri+0, r0 core!%un(e !#0rii (e % ce 7ngerilor (in r i (n. 155). (280) A+ ,or-i# cu 7ngeri .i (e!%re % ce) !%un*n(u-le c0 %e %0+*n# % ce re%re&in#0 +o+en#ul 7n c re r0&-o iele .i o!#ili#0'ile (in#re reg #e 7nce#e &0 .i c*n( in +ici'i .i (i!cor(i (in#re o +eni 7nce#e &0 .i ele; .i c0 !e cre(e c0 % ce in#erio r0 nu e!#e l#ce, (ec*# o o(i"n0 +in'ii #unci c*n( gri:ile !un# 7n(e%0r# #e .i 7n !%eci l o lini.#e .i o 7nc*n# re re&ul# #e (in !ucce!ele 7n orice /el (e c#i,i# #e. $ngerii u !%u! 7n!0 c0 o(i"n +in'ii) lini.#e ) .i 7nc*n# re re&ul# #e (in 7n(e%0r# re gri:ilor .i (in !ucce!e 7n / ceri % r (o r /i con!#i#uen#e le %0cii) ne/iin( . ce, 7n re li# #e) e9ce%#*n( c &ul celor ce #r0ie!c 7n -ine cere!c) %en#ru c0 nu e9i!#0 % ce (ec*# 7n cel -ine. 60ci % ce !e re, r!0 (in Du+ne&eu 7n cele + i (*nci regiuni le +in'ii .i) co-or*n( (e colo) #rece 7n regiunile in/erio re un(e %ro(uce o(i"n +in'ii in#erio re) lini.#e +in'ii e9#erio re .i -ucuri re&ul# #0 (e colo. $n!0 cei ce (uc o ,i '0 re nu 7.i /l0 % ce . $n#r- (e,0r) !e % re c0 .i ce.#i !e -ucur0 (e o(i"n0) lini.#e .i 7nc*n# re #unci c*n( lucrurile !e %e#rec !e+ene (orin'ei lor) ( r #o #e ce!#e !un# e9#erio re .i nu in#erio re) c0ci 7n in#erior r( (e ,r0:+0.ie) (e ur0) (e r0&-un re) (e cru&i+e .i (e +ul#e l#e (orin'e rele) c0#re c re +in'ile lor !e gr0-e!c i+e(i # ce ,0( %e cine, c re nu le / ce %e %l c) i r #unci #o #e ce!#e rele i&-ucne!c (eo( #0 ( c0 nu !un# 7nc0#u. #e %rin /ric0; 7nc*n# re lor !e g0!e.#e 7n ne-unie) %e c*n( 7nc*n# re celor ce (uc o ,i '0 -un0 !e /l0 7n 7n'ele%ciune. A!#/el !e %re&in#0 (i/eren' (in#re i ( .i r i. (34)

6+.!e)ire# r#i ! i c "+enire#


(291) $n !*nul 1i!ericii e -inecuno!cu# / %#ul c0 #o# -inele ,ine (e l Du+ne&eu .i nu (e l o+) .i c0 ni+eni nu r #re-ui !0-.i #ri-uie !ie.i ,reun -ine c .i cu+ r /i l lui %ro%riu; e (e !e+ene cuno!cu# c0 r0ul ,ine (e l (i ,ol. 6ei ce ,or-e!c (u%0 (oc#rin 1i!ericii !%un (e!%re cei ce !e %o r#0 -ine .i (e !e+ene (e!%re cei ce ,or-e!c .i %re(ic0 %io! c0 !un# con(u.i (e Do+nul; 7n!0 !%un e9 c# lucrul o%u! (e!%re cei ce / c r0u .i nu ,or-e!c %io!. Ace!#e lucruri nu !- r %e#rece ( c0 o+ul nu !- r /l 7n leg0#ur0 cu r iul .i cu i (ul; + i +ul#) ce !#0 leg0#ur0 #re-uie re li& #0 cu ,oin' .i cu 7n'elegere ! ) c0ci %rin ele #ru%ul !e +i.c0 .i gur ,or-e.#e. Acu+ !e ,or e9%lic n #ur .i c li# #e celei leg0#uri. (292) $n /iec re o+ !un# %re&en#e #*# !%iri#e -une c*# .i !%iri#e rele3 %rin !%iri#ele -une el e!#e 7n leg0#ur0 cu r iul i r %rin cele rele cu i (ul. Ace!#e !%iri#e #r0ie!c 7n lu+e !%iri#elor) c re e!#e % r#e (e +i:loc (in#re r i .i i () .i (e!%re c re ,o+ ,or-i 7n % ginile ce ur+e &0. 6*n( ce!#e !%iri#e %0#run( 7n o+ ele c %0#0 %u#ere !u%r 7n#regii ! le +e+orii) .i !#/el !u%r 7n#regii ! le g*n(iri; !%iri#ele rele u cce! l cele lucruri (in +e+orie c re !un# rele) %e c*n( !%iri#ele -une l lucrurile -une (in +e+orie .i g*n(ire. =%iri#ele nu !un# (eloc con.#ien#e c0 !e /l0 7n o+) 7n!0 #unci c*n( !un# 7n el cre( c0 #o #e lucrurile (in +e+ori .i
RAIUL I IADUL

84

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(in g*n(ire ce!#ui le % r'in; ele nici +0c r nu 7l ,0( %e o+) c0ci lucrurile (in lu+e no !#r0 !ol r0 nu %o# con!#i#ui o-iec#e le ,e(erii lor. Du+ne&eu re + re gri:0 c !%iri#ele !0 nu .#ie c0 !e /l0 7n o+; c0ci (e r /i con.#ien#e (e ce!# lucru r ,or-i cu el) i r !%iri#ele rele l- r (i!#ruge; c0ci !%iri#ele rele) /l*n(u-!e 7n leg0#ur0 cu i (ul) nu (ore!c ni+ic + i +ul# (ec*# !0-l (i!#rug0 %e o+) nu (o r 7n !u/le#) (ic0 7n cre(in'0 .i (r go!#e ci .i c .i #ru%. Al#/el !e 7n#*+%l0 c*n( ele nu ,or-e!c cu o+ul; #unci nu .#iu c0 !u-iec#ele g*n(urilor .i le con,er! 'iei lor !un# 7+%ru+u# #e (e l o+. 60ci %*n0 .i con,er! 'i o 7+%ru+u#0 (e l o+) (e.i cre( c0 cee ce ,or-e!c le % r'ine; !#/el) cu+ /iec re re!%ec#0 .i iu-e.#e ce e l !0u) ce!#e !%iri#e nu %o# (ec*# !0-l re!%ec#e .i !0-l iu-e !c0 %e o+) (e.i nu !un# con.#ien#e (e !# . 29%erien' ne7n#reru%#0 +ul'i ni +7n,0' # c0 e9i!#0 o !e+ene leg0#ur0 7n#re !%iri#e .i o+) .i nu e9i!#0 ni+ic l#ce, (e c re !0 /iu + i !igur. (293) =%iri#ele ce co+unic0 cu i (ul !un# li%i#e (e o+ (eo rece o+ul !e n .#e 7n rele (e #o# /elul .i !#/el ,i ' lui e!#e) l 7nce%u#) 7n 7n#regi+e (eri, #0 (in ele; ( c0 !%iri#e !e+ene lui nu r /i li%i#e (e el) o+ul nu r %u#e #r0i) nici nu r %u#e /i 7n(e%0r# # (e rele .i re/or+ #. De cee !%iri#ele rele 7l +en'in 7n %ro%ri -i ,i '0) %e c*n( !%iri#ele -une 7l 7n(e%0r#e &0 (e e . A!#/el) /l # !u- in/luen' +-elor) el e!#e +en'inu# 7n ec"ili-ru .i (eci !e /l0 7n li-er# #e) %u#*n( /i 7n(e%0r# # (e r0u .i 7n(re%# # !%re -ine) i r -inele (e !e+ene %o #e /i i+%l n# # 7n el; ce!# lucru r /i 7n!0 i+%o!i-il ( c0 nu r ,e li-er# #e. D r li-er# #e nu-i %o #e /i (0rui#0 (in r i o+ului ( c0 !%iri#ele (in i ( nu 7l in/luen'e &0 (in#r-o % r#e .i !%iri#ele (in r i (in ce l l#0) !#/el 7nc*# o+ul !0 !e /le l +i:loc. 5i- /o!# (e !e+ene /0cu# cuno!cu# / %#ul c0 #*# c*# %ri,e.#e n #ur ! egoi!#0 +o.#eni#0) o+ul nu r ,e ,i '0 ( c0 nu i !- r %er+i#e !0 #r0i !c0 7n r0u; el n- r %u#e ,ie'ui nici ( c0 r /i li%!i# (e li-er# #e; + i +ul#) ce!# nu %o #e /i /or' # 7n!%re -ine) c0ci cee ce i !e i+%une /or' # nu %o #e /i %er+ nen#; %e (e l#0 % r#e) -inele cu+ul # (e o+ 7n li-er# #e e i+%l n# # 7n ,oin' lui .i (e,ine % r#e in#egr n#0 ,ie'ii ! le; (in ce!#e +o#i,e o+ul co+unic0 #*# cu i (ul c*# .i cu r iul. (294) < #ur .i c li# #e co+unic0rii r iului cu !%iri#ele -une) i (ului cu !%iri#ele rele .i 7+%le#irii re&ul# #e i (ului .i r iului cu o+ul) ,or /i (e !e+ene e9%lic #e. Co #e !%iri#ele (in lu+e !%iri#elor co+unic0 cu r iul ! u cu i (ul; cele rele co+unic0 cu i (ul) i r cele -une cu r iul. R iul e!#e 7+%0r'i# 7n !ocie#0'i (i!#inc#e .i l /el e!#e .i i (ul; /iec re !%iri# % r'ine unei !ocie#0'i) %ri+e.#e ,i '0 %rin in/lu9ul (e colo .i !#/el c'ione &0 c unul cu !ocie# #e ; cu+ o+ului) 7i !un# # . #e !%iri#e) el e!#e # . # .i (e r i .i (e i ( .i c"i r (e ce !ocie# #e (e colo cu c re %ro%riile-i !en#i+en#e .i %ro%ri -i (r go!#e !e /l0 7n r+onie; c0ci #o #e !ocie#0'ile r iului !un# (eo!e-i#e 7n /unc'ie (e !en#i+en#ele lor %en#ru -ine .i (e,0r; .i #o #e !ocie#0'ile i (ului !e (eo!e-e!c 7n /unc'ie (e !en#i+en#ele lor %en#ru r0u .i / l!i# #e. $n %ri,in' !ocie#0'ilor r iului ,e&i + i !u! (n. 41-45) n. 148-151). (295) 6u o+ul !e !oci &0 cele !%iri#e le c0ror !en#i+en#e .i c0ror (r go!#e !un# !i+il re cu le lui. =%iri#ele -une !un# #ri+i!e (e Du+ne&eu) %e c*n( cele rele !un# in,i# #e (e o+ul 7n!u.i. =%iri#ele %re&en#e 7n el !e !c"i+-0 7n /unc'ie (e !c"i+-0rile !en#i+en#elor ! le) unele !%iri#e 7n!o'in(u-l 7n %runcie) l#ele 7n co%il0rie) l#ele 7n #inere'e) l#ele l + #uri# #e .i l#ele l -0#r*ne'e. $n %runcie !un# %re&en#e cele !%iri#e ce #r0ie!c 7n inocen'0 .i c re !un# leg #e (e cerul inocen'ei) (ic0 (e cerul l0un#ric ! u (e cel (e- l #reile cer. $n co%il0ri# !un# %re&en#e !%iri#e ce iu-e!c cuno .#ere .i c re !e /l0 7n leg0#ur0 cu cerul in/erior ! u %ri+ul cer; 7n #inere'e .i l + #uri# #e !un# %re&en#e !%iri#e ce iu-e!c (e,0rul .i -inele) (eci !%iri#e
RAIUL I IADUL

85

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

in#eligen#e ce !e /l0 7n leg0#ur0 cu cel (e- l (oile cer ! u cerul (e +i:loc; 7n!0 l -0#r*ne'e 7n o+ !un# %re&en#e !%iri#e ce #r0ie!c 7n 7n'ele%ciune .i inocen'0) c re co+unic0 cu cerul l0un#ric ! u cel (e- l #reile cer. Ace !#0 !ociere e!#e 7n!0 e/ec#u #0 (e Du+ne&eu (o r l cei c re + i %o# /i re/or+ 'i .i regener 'i. 6u #o#ul l#/el !e 7n#*+%l0 cu cei ce nu + i %o# /i re/0cu'i. i cu ce.#i !un# !oci #e !%iri#e -une %en#ru /i re'inu'i c*# + i +ul# cu %u#in'0 (e l r*u; ( r leg0#ur lor (irec#0 !e / ce cu !%iri#ele rele ce co+unic0 cu i (ul) /iin( !#/el !oci 'i cu !%iri#e ce li !e !e +0n0. D c0 ei !un# iu-i#ori (e !ine) (e ,ere) (e r0&-un re ! u (e (ul#er) !%iri#e !i+il re ,or /i %re&en#e 7n ei) #r0in( 7n !en#i+en#ele lor rele; i r ( c0 o+ul nu %o #e /i re'inu# (e l r0u (e !%iri#ele -une) cele rele 7l co%le.e!c) .i #*# #i+% c*# !en#i+en#ele lor 7i (o+in0 +in#e !e g '0 (e el .i nu ,or + i %lec . A. ( r) un #ic0lo! e uni# cu i (ul) i r un o+ -un cu r iul. (296) Du+ne&eu 7l gu,erne &0 %e o+ %rin in#er+e(iul !%iri#elor (eo rece o+ul nu #r0ie.#e 7n#r-o or(ine cere !c0; c0ci el !e n .#e 7n rele ce 'in (e i ( .i !e /l0 7n#r-o !# re gener l0 con#r r0 or(inii Di,ine. 2l #re-uie (eci re (u! l or(ine) i r ce!# lucru %o #e /i /0cu# (o r %rin in#er+e(iul !%iri#elor. Al#/el !- r 7n#*+%l ( c0 o+ul !- r n .#e 7n -inele ce re!%ec#0 or(ine r iului; c0ci #unci Du+ne&eu nu l- r + i gu,ern %e o+ %rin in#er+e(iul !%iri#elor) ci (irec# %rin or(ine 7n!0.i) (eci %rin in/lu9ul gener l (in r i. @+ul e!#e 7n#r- (e,0r gu,ern # (e ce!# in/lu9 7n!0 (o r 7n %ri,in' %roce!ului %rin c re g*n(urile .i (orin'ele lui !un# e9%ri+ #e 7n ,or-ire .i 7n / %#0) c0ci +*n(ou0 ce!#e !e re, r!0 7n cor( cu legile n #ur le .i nu u ni+ic (e- / ce cu !%iri#ele ce !un# !oci #e cu o+ul. i ni+ lele !un# gu,ern #e (e ce!# in/lu9 gener l (in lu+e !%iri#u l0 %en#ru c0 !e !u%un legilor e9i!#en'ei lor) %e c re nu u cu+ !0 le coru%0 ! u !0 le (i!#rug0) ne ,*n( %u#ere g*n(irii in(e%en(en#e. Di!#inc'i (in#re o +eni .i ni+ le %o #e /i o-!er, #0 + i !u! (n. 39). (297) 5 i (e% r#e #re-uie no# # c0) 7n cee ce %ri,e.#e leg0#ur r iului cu u+ ni# #e ) Du+ne&eu 7n!u.i %0#run(e %rin in/lu9) 7n cor( cu or(ine r iului) #*# 7n regiunile in#erio re c*# .i 7n cele e9#erio re le +in'ii o+ului. 2l 7l %reg0#e.#e !#/el %en#ru %ri+ire r iului) 7i regle &0 regiunile e9#erio re le +in'ii %rin cele in#erio re .i cele in#erio re %rin cele e9#erio re) +en'in*n( #o #e lucrurile 7n#r-o leg0#ur0 or(on #0. Ace!# in/lu9 l lui Du+ne&eu e nu+i# in/lu9 (irec#; i r cel0l l# /el (e in/lu9) cel re li& # %rin !%iri#e) e nu+i# in/lu9 in(irec#; ul#i+ul e %0!#r # %rin in#er+e(iul %ri+ului. In/lu9ul (irec# ,ine (e l U+ ni# #e Di,in0 lui Du+ne&eu 7n!u.i .i #rece 7n ,oin' o+ului) i r %rin ,oin'0 7n 7n'elegere) %oi 7n -inele !0u .i %rin -ine 7n (e,0r ! u) cee ce e cel .i lucru) 7n (r go!#e ! .i %rin (r go!#e 7n cre(in'0) ( r nu .i in,er!; 7n!0 ce!# nu !e re, r!0 7n cre(in' li%!i#0 (e (r go!#e ! u 7n (e,0rul li%!i# (e -ine ! u 7n#r-o 7n'elegere (e,0rului ce nu ,ine (in ,oin'0. Ace!# in/lu9 Di,in e %er%e#uu .i e %ri+i# (e c0#re cei -uni 7n -un0# #e lor) 7n!0 nu .i (e c0#re cei r0i; c0ci cei r0i /ie 7l re!%ing) /ie 7l !u/oc0 ! u 7l %*ng0re!c. A. ( r ce.#i (uc o ,i '0 re c re) 7n !en! !%iri#u l) e!#e +o r#e. (298) =%iri#ele %re&en#e 7n o+) #*# cele ce !un# 7n leg0#ur0 cu r iul c*# .i cele ce !un# 7n leg0#ur0 cu i (ul) nu 7l in/luen'e &0 nicio( #0 %e o+ %rin %ro%ri lor +e+orie .i %rin g*n(ul ei; c0ci ( c0 r /i !0 7l in/luen'e&e %rin %ro%riul lor g*n() o+ul nu r %u#e (ec*# !0 cre (0 c0 g*n(urile lor 7i % r'in) cu+ !e %o #e ,e(e + i !u! (n. 256). @ricu+) %rin in#er+e(iul lor) 7n o+ !e re, r!0 (in r i un !en#i+en# 7nn0!cu# (e (r go!#e %en#ru -ine .i (e,0r) i r (in i ( un !en#i+en# 7nn0!cu# (e (r go!#e %en#ru r0u .i / l!i# #e. A!#/el) #*# #i+% c*# !en#i+en#ele o+ului !un# 7n cor( cu !en#i+en#ele ce !e re, r!0 7n el) le %ri+e.#e 7n %ro%riul !0u g*n()
RAIUL I IADUL

86

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

c0ci g*n(ire l0un#ric0 o+ului !e /l0 7n %er/ec# cor( cu !en#i+en#ele ! u cu (r go!#e ! ; ( r #*# #i+% c*# nu e 7n cor( cu !en#i+en#ele re,0r! #e 7n el) nu le %ri+e.#e. Deci) cu+ nici un g*n( nu !e re, r!0 7n o+ %rin in#er+e(iul !%iri#elor) ci (o r !en#i+en#e %en#ru -ine ! u r0u) e e,i(en# c0 o+ul re %u#ere; .i (e lege) %en#ru c0 !e /l0 7n li-er# #e; . ( r el %o #e %ri+i -inele .i lung r0ul %rin g*n(ire ! ; c0ci .#ie (in Cuvnt ce e -ine .i ce e r0u. @rice %ri+e.#e %rin g*n(ul n0!cu# (in !en#i+en#e (e,ine % r#e ,ie'ii ! le) 7n!0 cee ce nu %ri+e.#e 7n ce!# +o( nu (e,ine % r#e ,ie'ii lui. Din ce!#e con!i(er 'ii %o #e /i 7n'ele !0 n #ur in/lu9ului e9erci# # !u%r o+ului (e -inele (in r i .i (e r0ul (in i (. (299) A+ /o!# in/or+ # 7n %ri,in' originii n9ie#0'ii) (urerii .i #ri!#e'ii in#erio re nu+i#0 +el ncolie) (e c re !u/er0 o+ul. 29i!#0 !%iri#e ce nu !un# 7nc0 uni#e cu i (ul (eo rece !e /l0 7nc0 7n %ri+ul !# (iu) (e!%re c re ,o+ ,or-i + i #*r&iu #unci c*n( ne ,o+ ocu% (e lu+e !%iri#elor. Ace!#e !%iri#e iu-e!c lucrurile ne(iger #e .i ne"r0ni#o re) %recu+ "r n 7n !# re (e %u#re/ c'ie (in !#o+ c. >l0c*n(u-le ce!#e !u-!# n'e) ele !un# %re&en#e oriun(e r e9i!# !e+ene lucruri 7n o+ .i (i!cu#0 %rin %ro%riile lor !en#i+en#e rele. =en#i+en#ele e9%ri+ #e 7n ,or-ire lor !e re, r!0 (in ce !#0 !ur!0 7n o+) i r ( c0 !un# con#r re %ro%riilor lui !en#i+en#e 7l co%le.e!c cu #ri!#e'e .i cu o %ro/un(0 n9ie# #e; ( c0 7n!0 !un# !e+0n0#o re) 7l co%le.e!c cu ,oio.ie .i ,oie -un0. Ace!#e !%iri#e % r %ro %e (e !#o+ c) unele c0#re !#*ng ) l#ele c0#re (re %# ) unele (e(e!u-# .i l#ele (e !u%r . 2le !e %o# /l %ro %e ! u (e% r#e) %o&i'i lor , riin( 7n /unc'ie (e !# (iul !en#i+en#elor lor. 29%erien' +i(o,e(i# c0 n9ie# #e +in'ii e %ro(u!0 7n ce!# +o(; c0ci + ,0&u# cele !%iri#e) le- + u&i#) le- + ,or-i# .i + !i+'i# n9ie# #e ri(ic*n(u-!e (in!%re ele; c*n( u /o!# lung #e) n9ie# #e (i!%0ru#; !- u 7n#or! .i n9ie# #e re,eni#) .i + !i+'i#-o cre!c*n( ! u !c0&*n( %e +0!ur0 ce ce!#e !e %ro%i u ! u !e (e%0r# u. De ici +i- (e,eni# li+%e(e +o#i,ul %en#ru c re unii o +eni ce nu ,e u " - r ce e!#e con.#iin' - c0ci nu ,e u un %ro%rie - #ri-ui u e/ec#ele ! le !#o+ cului. (300) Leg0#ur (in#re r i .i o+ nu e c ce (in#re un o+ .i un l#ul) ci e!#e o uniune cu +in#e ! in#erio r0) (eci o uniune cu o+ul !%iri#u l ! u l0un#ric. 29i!#0 7n!0 .i o leg0#ur0 cu o+ul n #ur l ! u e9#erior) !0,*r.i#0 %rin core!%on(en'e) (e!%re c re ,o+ !%une + i +ul#e 7n c %i#olul ce ur+e &0) c*n( ,o+ :unge !0 ,or-i+ (e!%re 7+%le#ire r iului cu o+ul %rin Cuvnt. (301) $n c %i#olul ur+0#or !e , + i e9%lic .i / %#ul c0 7+%le#ire r iului cu o+ul .i r iul e!#e (e o !e+ene n #ur0 7nc*# unul (e%in(e 7n#o#(e un (e cel0l l#. o+ului cu

(302) A+ ,or-i# cu 7ngeri (e!%re leg0#ur (in#re r i .i u+ ni# #e) !%un*n(u-le c0 cei (in !*nul 1i!ericii /ir+0 7n#r- (e,0r c0 #o# -inele ,ine (e l Do+nul .i c0 7ngerii #r0ie!c 7n o+) 7n!0 /o r#e %u'ini cre( cu (e,0r # c0 7ngerii !e !oci &0 cu o +enii) .i cu #*# + i %u'in c0 ce.#i !un# %re&en'i 7n g*n(urile .i 7n !en#i+en#ele lor. $ngerii u re%lic # c0 .#i u (e: c0 o +enii (in lu+e g*n(e!c .i ,or-e!c !#/el; ei .i- u e9%ri+ # 7n!0 ui+ire c0 ce!# lucru !e 7n#*+%l0 + i le! 7n r*n(ul celor (in !*nul -i!ericii) un(e Cuvntul le e!#e #u#uror cuno!cu#) (*n(u-le 7n,0'0#ur0 7n %ri,in' r iului .i leg0#urii ! le cu o+ul; ei u + i !%u! c0 ce !#0 leg0#ur0 e!#e (e !e+ene n #ur0 7nc*# o+ul nu r /i c % -il !0 g*n(e !c0 ni+ic ( c0 !%iri#ele nu !- r !oci cu el) .i c0 7n#re g ! ,i '0 !%iri#u l0 (e%in(e (e !# . Au !%u! c0 +o#i,ul ig-nor n'ei leg #0 (e ce!# !u-iec# e!#e c0 o+ul e con,in! c0 #r0ie.#e (in /or'e %ro%rii /0r0 o con-!# n#0 (e%en(en'0 (e 6 u& >ri+0 Eie'ii) .i nu .#ie c0 ce !#0 leg0#ur0 e
RAIUL I IADUL

87

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

+en'inu#0 %rin in-#er+e(iul cerului; #o#u.i) ( c0 ce leg0#ur0 !- r ru%e) o+ul r +uri %e loc. D c0 o+ul r cre-(e) cu+ (e / %# e!#e (e,0r #) c0 7n#reg -inele ,ine (e l Du+ne&eu .i #o# r0ul (in i () nu r / ce (in -ine un +eri# %ro%riu .i nici r0ul nu i- r /i i+%u# #; c0ci !#/el) 7n -inele %e c re l- 7n/0%#ui# ! u l- g*n(i# r %ri,i !%re Du+ne&eu) .i r lung 7n %oi 7n i ( #o# r0ul ce ,ine !%re el) i+e(i # ce l- #in!. $n!0 cu+ o+ul nu cre(e c0 orice in/luen'0 c re 7l #inge ,ine (in r i ! u (in i () %re!u%un*n( c0 #o #e g*n(urile .i cuge#0rile ! le !e /l0 (o r 7n el ,*n(u-.i ori-gine #o# 7n el) o+ul / ce c r0ul !0 7i % r'in0) .i uci(e -inele ce !e re, r!0 7n!%re el cu g*n-(ul c re (e !e+ene 7i % r'ine. (35)

6+.!e)ire# r#i ! i c "+ ! .rin #uvnt


(303) 6ei ce g*n(e!c 7n lu+in r 'iunii in#erio re %o# ,e(e c0 #o #e lucrurile !un# uni#e %rin leg0#uri in#er+e(i re cu 6 u& >ri+0 .i c0 orice lucru ce nu e +en'inu# 7n ce uniune 7nce#e &0 !0 e9i!#e. 60ci ce.#i o +eni .#iu) #unci c*n( re/lec#e &0) c0 ni+ic nu %o #e !u-&i!# (e l !ine ci (o r (in ce, ce 7i e!#e n#erior) (eci c0 #o #e lucrurile 7.i #r g e9i!#en' (in 6 u& >ri+0; ei + i .#iu c0 leg0#ur cu ce, n#erior e!#e !e+ene leg0#urii unui e/ec# cu c u& ! e/icien#0; c0ci #unci c*n( c u& e/icien#0 e!#e re#r !0) e/ec#ul !e (i&ol,0 .i !e #r n!/or+0 7n ni+ic. 6u+ .i 7n,0' 'ii u g*n(i# 7n ce!# +o() ei u !i+'i# .i u /ir+ # c0 !u-&i!#en' e!#e e9i!#en'0 %er%e#u0; .i c0) o ( #0 ce #o #e lucrurile 7.i u origine 7n 6 u& >ri+0) ce!#e e9i!#0 %er%e#uu) (ic0 !u-&i!#0 #o# (in 6 u& >ri+0) 7n!0 n #ur leg0#urii /iec0rui lucru cu cee ce 7i e!#e n#erior) (eci cu 6 u& >ri+0) o ( #0 ce #o #e lucrurile e9i!#0) nu %o #e /i e9%lic #0 (o r 7n c*#e, cu,in#e) / %# ( #or # , rie#0'ii .i (i,er!i#0'ii ! le. >u#e+ /ir+ nu+ i 7n #er+eni gener li c0 e9i!#0 o leg0#ur0 7n#re lu+e n #ur l0 .i ce !%iri#u l0 .i c0 e9i!#0 o core!%on(en'0 #u#uror lucrurilor (in lu+e o-i.nui#0 cu #o #e lucrurile (in lu+e !%iri#u l0 (n. 103-115)) .i (e !e+ene c0 e9i!#0 o leg0#ur0) (eci .i o core!%on(en'0 #u#uror lucrurilor o+ene.#i cu #o #e lucrurile cere.#i (n. 87-102). (304) @+ul e!#e !#/el cre # 7nc*# e .i leg # .i uni# cu Du+ne&eu; 7n!0 cu 7ngerii r iului ce!# %o #e ,e cel +ul# o rel 'ie (e %rie#enie. 2l nu e uni# cu 7ngerii) ci %o #e /i (o r %rie#en cu ei (eo rece o+ul e!#e %rin cre 'ie !e+ene unui 7nger 7n cee ce %ri,e.#e regiunile in#erio re le +in'ii ! le; c0ci o+ul re ,oin'0 .i 7n'elegere cu+ u .i 7ngerii. A2#*#r7 *#c- "+ ! # )r-i) 1n #c"r* c Or*ine# Di&in-7 * .- +"#r)e *e&ine 1nger 2i $e 8 c r- *e 1n3e!e.ci ne #nge!ic-. 6*n( ,or-i+ (e!%re unire o+ului cu r iul ,or-i+ (e!%re unire lui cu Du+ne&eu .i (e !e+ene (e!%re %rie#eni ! cu 7ngerii; c0ci r iul nu e!#e r i 7n ,ir#u#e ce, ce 'ine (e 7ngeri) ci 7n ,ir#u#e =/erei Di,ine lui Du+ne&eu. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 7-12) c0 =/er Di,in0 lui Du+ne&eu /or+e &0 r iul. @+ul re #o#u.i ce, ce 7ngerii nu u - / %#ul c0 el nu #r0ie.#e (o r 7n lu+e !%iri#u l0 %rin +in#e lui in#erio r0 ci) 7n cel .i #i+%) .i 7n lu+e n #ur l0) %rin +in#e lui e9#erio r0. 5in#e e9#erio r0 ce !e /l0 7n lu+e n #ur l0 cu%rin(e #o #e lucrurile con'inu#e 7n +e+ori ! n #ur l0 ! u e9#ern0) #o #e g*n(urile .i i+ gin 'i i&,or*#e (e ici .i) 7n gener l) 7n#re g cuno .#ere .i 7n#re g .#iin'0 cu 7nc*n# re .i %l0cere lor) #*# #i+% c*# !e re/er0 l lu+e; (e !e+ene .i +ul#e l#e %l0ceri ce 'in (e !i+'urile #ru%e.#i) l ol l#0 cu !i+'urile) ,or-ire .i / %#ele lui. Co #e ce!#e !un# lucruri #er+in le 7n c re in/lu9ul Di,in l lui Du+ne&eu !e !/*r.e.#e) c0ci nu !e o%re.#e l +i:loc) ci !e con#inu0 %*n0 7n lucrurile ul#i+e. Din #o #e ce!#e e e,i(en# c0 or(ine Di,in0 ul#i+0 !e g0!e.#e 7n o+ .i c0) /iin( ul#i+ul ele+en# l ce!#ei ) e!#e (e !e+ene , & .i /un( +en#ul ei.
RAIUL I IADUL

88

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

6u+ in/lu9ul Di,in nu !e o%re.#e l +i:loc ci con#inu0 %*n0 l lucrurile ul#i+e) lucru +en'ion # 7n in#e) cu+ regiune +e(i n0 %rin c re ce!# #rece e r iul ngelic) !/*r.in(u-!e %oi 7n o+) .i cu+ ni+ic nu %o #e e9i!# in(e%en(en#) ur+e &0 c0 leg0#ur .i unire r iului cu o+enire !un# (e . n #ur0 7nc*# un !u-&i!#0 ( #ori#0 celeil l#e. @+enire /0r0 r i r /i c un l n' /0r0 c*rligul (e c re !#0 g0' #; i r r iul /0r0 o+enire r /i c o c !0 /0r0 /un( 'ie. (305) $n!0 o+ul) %rin (r go!#e ! (e !ine .i (e lu+e ru%# leg0#ur lui cu r iul .i .i- 7n(e%0r# # +in#e (e l el) 7n(re%#*n(-o !%re lu+e .i !%re !ine; 7n(e%0r#*n(u-!e 7n ce!# +o( 7nc*# nu + i %u#e con!#i#ui o - &0 .i o /un( 'ie %en#ru r i) Du+ne&eu cre # un +e(iu +i:loci#or 7n locul - &ei .i l /un( 'iei %en#ru r i) %rin c re leg0#ur (in#re r i .i o+enire !0 %o #0 /i %0!#r #0. Ace!# !% 'iu +i:loci#or e!#e Cuvntul. D r cu+ !er,e.#e Cuvntul c un !#/el (e +i:loci#or /o!# e9%lic # 7n + i +ul#e % ! :e (in Arcana Clestia; c re %o# /i ,0&u#e #o #e l ol l#0 7n lucr re (e!%re Calul Al- *eni!nat 2n Ap!calips(; .i (e !e+ene 7n ne9 (e l ;!ul 5erusali* i )!ctrina sa Cereasc(. (306) Din r i +i- /o!# !%u! c0 cei + i ,ec"i o +eni i ce!#ui %0+*n# !e -ucur u (e re,el 'ie (irec#0) (eo rece +in'ile lor er u 7n(re%# #e !%re r i; i r !#/el e9i!# unire lui Du+ne&eu cu o+enire . Du%0 ,re+e lor re,el 'i (irec#0 7nce# #) /iin( 7nlocui#0 (e re,el 'i in(irec#0 %rin core!%on(en'e) 7n#re g ,ener re Di,in0 (e #unci !e - & %e core!%on(en'e .i (e cee 1i!ericile celor #i+%uri er u nu+i# 1i!erici re%re&en# #i,e. < #ur core!%on(en'elor .i re%re&en#0rilor er %er/ec# 7n'ele !0 %e #unci; o +enii .#i u c0 #o #e lucrurile (e %e %0+*n# core!%on( u ! u re%re&en# u lucruri !%iri#u le (in r i .i (in 1i!eric0; 7n ce!# /el) / %#ele e9#erio re ce er u e9%re!iile e9#erne le ,ener0rii lor) le !er,e u (re%# +i:lo ce %en#ru g*n(i !%iri#u l) !e+ene 7ngerilor. Du%0 ce .#iin' core!%on(en'elor .i re%re&en#0rilor /o!# ui# #0 /o!# !cri! Cuvntul, 7n c re #o #e cu,in#ele .i !en!urile lor !un# core!%on(en#e) .i (eci con'in un !en! !%iri#u l ! u in#ern) %e c re 7ngerii 7l %o# (i!cerne li+%e(e. Din ce!# +o#i,) #unci c*n( un o+ ci#e.#e Cuvntul .i 7l 7n'elege 7n !en!ul !0u li#er l ! u 7n !en!ul e9#erior) 7ngerii 7l 7n'eleg 7n !en!ul l0un#ric ! u !%iri#u l; c0ci 7n#re g g*n(ire 7ngerilor e!#e !%iri#u l0) %e c*n( o+ului e!#e n #ur l0. Ace!#e g*n(uri % r 7n#r- (e,0r /o r#e (i/eri#e. Co#u.i ele con!#i#uie un !ingur 7n#reg) (eo rece 7.i core!%un( unul celuil l#. A!#/el) (u%0 ce o+ul !- !e% r # (e r i .i #0i # leg0#ur ce 7l une cu ce!# ) Du+ne&eu #ri+i! Cuvntul c +o( li# #e (e re/ ce leg0#ur . (307) 5o(ul 7n c re r iul e uni# cu o+ul %rin Cuvnt , /i ilu!#r # %rin c*#e, % ! :e (in ce !#0 !criere. <oul Ieru! li+ e (e!cri! 7n Ap!calips( cu ce!#e cu,in#e3 4Apoi am vzut un cer nou i un pmnt nou, pentru c cerul dinti i pmntul dinti pieriser. i am vzut coborndu-se din cer, de la .umnezeu, cetatea s+nt, 1oul Ierusalim. #etatea era n patru col uri i lungimea ei era ct lrgimea, ngerul a msurat cetatea cu trestia i a gsit aproape dousprezece mii de pr5ini. !ungimea, lrgimea i nl imea erau deopotriv. I-a msurat i zidul i a gsit o sut patruzeci i patru de co i, dup msura oamenilor, cci cu msura aceasta msura ngerul. <idul era zidit de iaspis, i cetatea era de aur curat, ca sticla curat. ,emeliile zidului cet ii erau mpodobite cu tot +elul de pietre scumpe. #ele dousprezece por i erau dousprezece mrgritare. 4li a cet ii era de aur curat, ca sticla strvezie B (213 l) 2) 16-19) 21). @ricine r ci#i ce!#e cu,in#e le- r 7n'elege + i re%e(e 7n !en!ul lor li#er l) (u%0 c re cerul .i %0+*n#ul ,i&i-ile ,or (i!%0re ) .i un nou cer !e , n .#e) i r !/*n# ce# #e Ieru! li+ului) cu #o #e (i+en!iunile (e!cri!e ici) , co-or7 %e un %0+*n# nou. $n!0 7ngerii %re&en'i 7n o+ 7n'eleg ce!#e lucruri
RAIUL I IADUL

89

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

7n#r-un +o( /o r#e (i/eri#) c0ci ei 7n'eleg !%iri#u l cee ce o+ul 7n'elege n #ur l) 7n cerul nou .i 7n %0+*n#ul nou ei ,0( o nou0 1i!eric0. $n ce# #e Ieru! li+ului ce co-o r0 (e l Do+nul cerurilor ei ,0( !/*n# ! (oc#rin0 (e&,0lui#0 (e Du+ne&eu. >rin lungi+e ) l0rgi+e .i 7n0l'i+e ! ) c re #o #e !un# eg le .i u /iec re c*#e (ou0!%re&ece +ii (e %r0:ini) ei 7n'eleg /or+ele , ri #e le -inelui .i le (e,0rului (in ce (oc#rin0) lu #e colec#i,. >rin &i(ul ce#0'ii 7n'eleg (e,0rurile ce o %ro#e:e &0. >rin +0!ur &i(urilor (e o !u#0 % #ru&eci .i % #ru (e co'i) +0!ur o+ului cu c re +0!ur 7ngerul) 7n'eleg n #ur .i c li# #e #u#uror celor ce %ro#e:e &0 (e,0rurile lu #e colec#i,. >rin cele (ou0!%re&ece %or'i le ! le) (e,0rurile in#ro(uc#i,e) c0ci %erlele !e+ni/ic0 !#/el (e (e,0ruri. >rin /un( 'i &i(ului /0cu#0 (in %ie#re %re'io !e) 7n'eleg /elul (e cuno .#ere %e c re !e - &e &0 (oc#rin . >rin urul c !#icl !#r0,e&ie (in c re e /0cu#0 ce# #e cu !#r0&ile ! le) ei 7n'eleg -inele (r go!#ei ce (0ruie.#e li+%e&i+e (oc#rinei .i (e,0rurilor ! le. $ngerii ,0( !#/el #o #e ce!#e lucruri) nu cu+ le ,e(e o+ul. I(eile n #ur le le o+ului !e #r n!/or+0 7n i(ei !%iri#u le l 7ngeri) /0r0 c ce.#i (in ur+0 !0 .#ie ce, (e!%re !en!ul li#er l l Cuvntului; c0ci 7ngerii nu .#iu ni+ic (e!%re un nou cer .i un nou %0+*n#) (e!%re o nou0 c0# #e Ieru! li+ului; (e!%re &i(ul !0u) /un( 'i &i(ului .i +0!urile ! le. Co#u.i) g*n(urile 7ngerilor !e une!c cu cele le o+ului) (eo rece 7.i core!%un( unele celorl l#e. 2le !e une!c %ro %e c .i cu,in#ele unui ,or-i#or .i 7n'elegere unui u(i#or c re nu cuge#0 !u%r cu,in#elor) ci (o r !u%r !en!ului lor. De ici e e,i(en# cu+ e!#e r iul uni# cu o+ul %rin in#er+e(iul Cuvntului. =0 lu0+ l# % ! : (in Cuvnt< 4n aceeai vreme va +i un drum care va duce din $gipt n Asiria% asirienii se vor duce n $gipt i egiptenii n Asiria, i egiptenii mpreun cu asirienii vor slu5i .omnului. ,ot n vremea aceea, Israel va +i al treilea, unit cu $giptul i cu Asiria, ca o binecuvntare n mi5locul pmntului. .omnul otirilor i va binecuvnta i va zice/ 29inecuvntat s +ie $giptul, poporul &eu, i Asiria, lucrarea minilor &ele, i Israel, motenirea &ea3. B(I! i 193 2325). @ co+% r 'ie 7n#re !en!ul li#er l l Cuvntului .i !en!ul !0u l0un#ric , r0# cu+ g*n(e.#e o+ul #unci c*n( ci#e.#e ce!#e cu,in#e) .i cu+ g*n(e.#e un 7nger. @+ul g*n(e.#e (u%0 !en!ul li#er l) c0 egi%#enii .i !irienii ,or /i con,er#i'i l +ono#ei!+ .i ,or /i !#/el cce%# 'i) .i c0 !e ,or uni cu n 'iune i!r eli n0; 7n!0 7ngerii g*n(e!c (u%0 !en!ul in#ern l o+ul 1i!ericii !%iri#u le c re 7n cel !en! % re ici (e!cri!) c0rui +in#e !%iri#u l0 e !e+ni/ic #0 (e I!r el) c0rui +in#e n #ur l0 (e egi%#eni .i c0rui +in#e r 'ion l0) re%re&en#*n( leg0#ur in#er+e(i r0 (in#re ce!#e ) e !e+ni/ic #0 (e !irieni. =en!ul li#er l .i cel !%iri#u l !un# unul .i cel .i %en#ru c0 7.i core!%un( unul celuil l#. A!#/el) #unci c*n( 7ngerii g*n(e!c !%iri#u l .i o +enii n #ur l) ei !un# uni'i %ro %e cu+ e uni# !u/le#ul cu #ru%ul; !en!ul l0un#ric l Cuvntului re%re&in#0 .i !u/le#ul !0u) i r !en!ul li#er l #ru%ul. A. e!#e Cuvntul, (e l c % l co (0; e!#e (eci e,i(en# c0 el e!#e +i:locul unirii r iului cu o+ul; .i c0 !en!ul li#er l !er,e.#e (re%# - &0 ! u /un( 'ie. (308) 29i!#0 .i o leg0#ur0 r iului %rin in#er+e(iul Cuvntului cu cei ce !e /l0 7n / r 1i!ericii) colo un(e Cuvntul nu e cuno!cu#; c0ci 1i!eric lui Du+ne&eu e uni,er! l0 .i 7i 7+-r0'i.e &0 %e #o'i cei c re recuno!c o ?iin'0 Di,in0 .i #r0ie!c 7n c ri# #e. i ce.#i !un# in!#rui'i (u%0 +o r#e (e c0#re 7ngeri .i %ri+e!c (e,0ruri Di,ine) ( r (e!%re ce!# !u-iec# !e ,or !%une + i +ul#e 7n c %i#olul (e!%re %0g*ni. 1i!eric uni,er! l0 %e %0+*n# % re 7n oc"ii lui Du+ne&eu c un !ingur o+) l /el c .i r iul (n. 59-72); 7n!0 1i!eric 7n c re Cuvntul e!#e cuno!cu#) (eci un(e .i Du+ne&eu e cuno!cu#) con!#i#uie ini+ .i %l0+*nii celui o+) i r o +enii ce #r0ie!c 7n / r 1i!ericii un(e Cuvntul e9i!#0) re%re&in#0 +e+-rele celui o+. Acu+ !e .#ie c0 +e+-rele .i ,i!cerele org ni!+ului 7.i (eri,0 ,i ' 7n /eluri#e +o(uri (in ini+0 .i %l0+*ni; l /el e (eri, #0 .i ,i ' o+enirii ce #r0ie.#e 7n / r 1i!ericii un(e Cuvntul e9i!#0. Leg0#ur r iului cu cei (e (e% r#e %rin in#er+e(iul Cuvntului %o #e /i (e !e+ene co+% r #0 cu lu+in ce r (i &0 (in cen#ru 7n #o #e (irec'iile; c0ci 7n Cuvnt e9i!#0 lu+in0 Di,in0 7n c re Du+ne&eu .i r iul !un# %re&en'i) i r (in %re&en' Lui lu+in e r0!%*n(i#0 %*n0
RAIUL I IADUL

90

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

l cei (e (e% r#e. Ar /i cu #o#ul l#/el ( c0 Cuvntul nu r e9i!# . 5 i +ul#0 lu+in0 !e , .#erne !u%r ce!#ui !u-iec# (in cee ce !- !%u! + i !u! 7n %ri,in' /or+ei r iului) 7n cor( cu c re e9i!#0 7n#re g uni# #e .i co+uniune (in r i. 6ei ce !e /l0 7n lu+in !%iri#u l0 7n'eleg ce!# +i!#er) 7n!0 cei ce !e /l0 7n lu+in n #ur l0 nu 7l %o# 7n'elege; c0ci cei (in lu+in !%iri#u l0 ,0( li+%e(e nenu+0r #e lucruri %e c re cei (in lu+in n #ur l0 /ie nu le ,0( (eloc) /ie le ,0( (o r c un 7n#reg o-!cur. (309) D c0 Cuvntul nu r /i /o!# (0rui# %0+*n#ului) o +enii ce!#ui %0+*n# r /i /o!# (e!%0r'i'i (e r i) i r ( c0 r /i /o!# (e!%0r'i'i (e r i) nu r + i /i /o!# /iin'e r 'ion le; c0ci r 'iune u+ n0 7.i (eri,0 e9i!#en' (in in/lu9ul lu+inii r iului. @ +enii ce!#ui %0+*n# !un# inc % -ili (e %ri+i re,el 'i (irec#0) /iin( !#/el in!#rui'i 7n (e,0rurile Di,ine; !u- ce!# !%ec# ei !un# (i/eri'i / '0 (e locui#orii l#or %l ne#e %e c re i- + (e!cri! 7n#r-o l#0 +ic0 lucr re. 60ci o +enii ce!#ui %0+*n# !un# + i cu/un( 'i 7n i(eile lu+e.#i .i e9#erio re (ec*# o +enii l#or %l ne#e; re,el 'i e!#e %ri+i#0 %rin g*n(ul in#erior) c0ci (e r /i %ri+i#0 %rin cel e9#erior (e,0rul nu r /i 7n'ele!. Cr0!0#urile o +enilor (e %e ce!# %0+*n# reie! cl r (in cele le o +enilor (in !*nul 1i!ericii c re) (e.i .#iu (in Cuvnt (e!%re r i .i i ( .i (e!%re ,i ' (e (u%0 +o r#e) #o#u.i) 7n ini+ile lor le ne g0 e9i!#en' ; (in#re ce.#i +ul'i u %ri+i# re%u# 'i (e 7n,0' 'i .i r /i #re-ui# !0 /ie + i 7n'ele%'i (ec*# l'ii. (310) A+ ,or-i# uneori cu 7ngeri (e!%re Cuvnt, !%un*n(u-le c0 7l (i!%re'uie!c %en#ru !#ilul !0u !i+%lu; .i c0 nu !e .#ie ni+ic (e!%re !en!ul !0u in#ern .i !#/el) ni+eni nu cre(e c0 7n0un#rul !0u !e /l0 !cun!0 o !e+ene 7n'ele%ciune) 7ngerii u !%u! c0 (e.i !#ilul Cuvntului % re !i+%lu 7n !en!ul li#er l) el re #o#u.i un c r c#er inco+% r -il %en#ru e9celen' ! ; (eo rece 7n'ele%ciune Di,in0 e #0inui#0 nu (o r 7n !en!ul !0u gener l ci .i 7n /iec re cu,*n# l !0u; i r ce !#0 7n'ele%ciune !#r0luce.#e 7n r i. 2i u ,ru# !0 !%un0 c0 e e!#e lu+in r iului %en#ru c0 e A(e,0r Di,in; c0ci A(e,0rul Di,in !#r0luce.#e %rin! 7n r i (n. 132). 2i u + i !%u! c0 /0r0 un !#/el (e Cuvnt o +enii ce!#ui %0+*n# nu r + i ,e lu+in0 (in r i) .i nici nu r + i /i uni'i cu r iul; c0ci uniune e9i!#0 7n +0!ur 7n c re lu+in r iului e %re&en#0 7n o+ .i #o# 7n cee .i +0!ur0 7i e!#e (e&,0lui# A(e,0rul Di,in %rin in#er+e(iul Cuvntului. @+ul nu .#ie c0 uniune cu r iul e e/ec#u #0 (e core!%on(en' !en!ului !%iri#u l l Cuvntului cu !en!ul !0u n #ur l) (eo rece o +enii ce!#ui %0+*n# nu .#iu ni+ic (e!%re g*n(ire .i ,or-ire !%iri#u l0 7ngerilor .i (e!%re cu+ (i/er0 ce!#e (e g*n(ire .i ,or-ire n #ur l0 o +enilor; 7n!0 %*n0 ce o+ul , .#i ce!# lucru) el nu , %u#e cuno .#e ni+ic (e!%re n #ur !en!ului l0un#ric) nici (e!%re cu+ e!#e e/ec#u #0 unire ) cu r iul. $ngerii u + i !%u! c0 ( c0 o +enii r cuno .#e ce!# !en! .i ( c0 #unci c*n( ci#e!c Cuvntul r g*n(i 7n lu+in ce!#ei cuno .#eri) r in#r 7n %o!e!i 7n'ele%ciunii in#erio re .i 7n#r-o uniune + i !#r*n!0 cu r iul) %en#ru c0 r %0#run(e !#/el 7n i(ei !e+0n0#o re cu le 7ngerilor. (36)

R#i ! 2i i#* ! 12i )r#g e4i$)en3# *in r/n* ! "+enirii


(311) $n lu+e cre.#in0 nu e cuno!cu# / %#ul c0 r iul .i i (ul 7.i #r g e9i!#en' (in r*n(ul o+enirii) c0ci !e cre(e c0 7ngerii u /o!# !#/el cre 'i (e l 7nce%u# .i c0 ei con!#i#uie origine r iului; !e + i cre(e c0 Di ,olul ! u = # n /o!# un 7nger l lu+inii c re) %en#ru re-eliune ! ) /o!# 7n(e%0r# # l ol l#0 cu o.#ire lui) .i c0 el con!#i#uie origine i (ului. $ngerii !un# ui+i'i c0 e9i!#0 o !e+ene cre(in'0 7n lu+e cre.#in0 .i + i le! (e / %#ul c0 -!olu# ni+ic (e!%re
RAIUL I IADUL

91

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

r i nu e cuno!cu#) (e.i ce !# e!#e (oc#rin con(uc0#o re 1i!ericii; e9i!#*n( 7n!0 o !e+ene ignor n'0) ei !e -ucur0 7n ini+ lor c0 ,oi lui Du+ne&eu e!#e cu+ (e (e&,0lui o+enirii +ul#e lucruri 7n %ri,in' r iului .i i (ului) i r !# c*# + i +ul# cu %u#in'0) %en#ru lung 7n#unericul ce cre.#e &i (e &i) (eo rece 1i!eric !e %ro%ie (e !/*r.i#. 2i (ore!c (in ce!# +o#i, c eu !0 (ecl r (e %e -u&ele lor c0 nu e9i!#0 un !ingur 7nger 7n #o# r iul c re !0 /i /o!# cre # 7nger (e l -un 7nce%u#) nici ,reun (i ,ol 7n i ( c re !0 /i /o!# cre # 7nger l lu+inii .i c re !0 /i /o!# lung # + i #*r&iu; ci #o'i) #*# cei (in r i c*# .i cei (in i ( 7.i #r g e9i!#en' (in r*n(ul o+enirii; 7n r i !e /l0 cei c re 7n lu+e u #r0i# 7n (r go!#e .i 7n cre(in'0 cere !c0) i r 7n i ( cei ce u #r0i# 7n (r go!#e .i 7n cre(in'0 in/ern l0; i r i (ul lu # c 7n#reg e!#e cee ce e nu+i# Di ,olul ! u = # n . I (ul (in /un( un(e #r0ie!c cei nu+i'i 3enii rele e nu+i# Di ,olul) i r i (ul (in / '0) locul un(e #r0ie!c cei nu+i'i !%iri#e rele) !e c"e +0 = # n . 6 r c#erul /iec0rui i ( (e ce!# /el , /i e9%lic # 7n % ginile ur+0#o re. $ngerii u + i !%u! c0 lu+e cre.#in0 /or+ # o cre(in'0 eron #0 7n %ri,in' locui#orilor r iului .i i i (ului) lu #0 (in c*#e, % ! :e le Cuvntului, 7n'ele!e (o r 7n !en!ul lor li#er l) nu .i ilu!#r #e .i e9%lic #e %rin (oc#rin genuin0 Cuvntului; c0ci !en!ul li#er l l Cuvntului, ( c0 nu e lu+in # (e (oc#rin ! genuin0) !0l-0#ice.#e +in#e .i (0 n .#ere ignor n'ei) ere&iilor .i erorilor. (312) Un l# +o#i, %en#ru e9i!#en' unei !e+ene cre(in'e 7n r*n(ul +e+-rilor 1i!ericii e!#e cel c0 ei !un# con,in.i (e / %#ul c0 ni+eni nu , :unge 7n r i ! u 7n i ( (ec*# (u%0 8u(ec # (e A%oi. $n ce !#0 %ri,in'0 u conce%u# i(ee c0 #o #e lucrurile ,i&i-ile ,or %ieri #unci) c0 noi lucruri ,or c0%0# e9i!#en'0 .i c0 !u/le#ul !e , 7n#o rce 7n #ru%ul !0u .i) c o con!ecin'0 ce!#ei reuniuni) #o'i ,or #r0i (in nou c o +eni. Ace !#0 cre(in'0 cu%rin(e i(ee c0 7ngerii u /o!# !#/el cre 'i (e l 7nce%u#; c0ci e i+%o!i-il !0 cre&i c0 r iul .i i (ul 7.i #r g e9i!#en' (in r*n(ul o+enirii .i 7n cel .i #i+% !0 cre&i c0 nici un o+ nu , :unge colo %*n0 ce nu , ,eni !/*r.i#ul lu+ii. $n!0 o +enii %o# /i con,in.i c0 lucrurile nu !# u . ) c0ci +ie +i- /o!# %er+i! 7n ul#i+ii ni !0 +0 !ocie& cu 7ngeri .i (e !e+ene !0 ,or-e!c cu cei (in i (. 6*#eo( #0 /0ce + !# (e (i+ine '0 %*n0 !e r .i !#/el + 7n,0' # (e,0rul (e!%re r i .i (e!%re i (. Ace !#0 e9%erien'0 +i- /o!# 7ng0(ui#0 %en#ru c cei (in !*nul 1i!ericii !0 nu +e rg0 + i (e% r#e cu cre(in' lor eron #0 7n cee ce %ri,e.#e 7n,iere (in &iu :u(ec0'ii) !# re !u/le#ului 7n #o# ce!# #i+%) 7ngerii .i (i ,olii. ?iin( o cre(in'0 / l!0) e 7n,0luie #o#ul 7n o-!curi# #e .i !e +0n0 7n(oi l0 7n cei c re cuge#0 !inguri %e ce!# !u-iec#e) i r 7n /in l (uce #0g ( . 60ci 7n ini+ile lor ei gr0ie!c3 46u+ %o #e /i (i!#ru! .i ri!i%i# un r i #*# (e , !#) cu #*#e con!#el 'ii) cu !o rele .i cu lun A 6u+ %o# !#elele !0 c (0 (in cer %e %0+*n# (e.i !un# + i + ri (ec*# %0+*n#ulA i cu+ %o# /i cor%urile +*nc #e (e ,ier+i) (i!#ru!e (e %u#re/ c'ie .i 7+%r0.#i #e 7n cele % #ru ,*n#uri (un #e 7n %oi 7n !u/le#ul lorA Un(e !e /l0 !u/le#ul 7n #o# ce!# #i+% .i ce e ce!# /0r0 (e !i+'urile ce le ,e 7n #ru%AB >e l*ng0 l#e lucruri !e+0n0#o re ce nu %o# /i cre&u#e %en#ru c0 !un# inco+%re"en!i-ile) .i c re ruine &0 cre(in' 7n ,i '0 .i 7n !u/le#ul (e (u%0 +o r#e) 7n r i .i 7n i () .i 7n l#e %ro-le+e ce 'in (e cre(in' 7n 1i!eric0. 2 e,i(en# c0 ei !un# cei c re u (i!#ru! cre(in' c0ci !%un3 46ine ,eni# (in r i l noi !0 ne !%un0 c0 . !# u lucrurileA 6e e i (ulA 29i!#0 8 ,reunulA 6e 7n!e +n0 c0 o+ul re !0 /ie c"inui# 7n /oc %en#ru e#erni# #eA 6e e &iu :u(ec0'iiA <u /o!# o re .#e%# #0 7n , n (e +ul#e gener 'iiAB >e l*ng0 +ul#e l#e lucruri ce i+%lic0 #0g0(uire ce!#or . (1) Vezi i = revelaie )ivin( #espre 5a#, n.r. A!#/el !e %re&in#0 #i#u(ine +en# l0 +ul#or c re) %e - & 7n'ele%ciunii lor lu+e.#i) !un# nu+i'i 7n,0' 'i. Ace.#i o +eni nu r #re-ui !0-i + i (er n:e&e .i !0-i + i !e(uc0 %e cei !i+%li 7n cre(in'0 .i 7n ini+0) .i nu r #re-ui !0 .#erne un 7n#uneric in/ern l !u%r lui Du+ne&eu) r iului) ,ie'ii e#erne .i l#or !u-iec#e ce (e%in( (e ce!#e . Din ce!# +o#i, !i+'urile
RAIUL I IADUL

92

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

in#erio re le !%iri#ului +eu u /o!# (e!c"i!e (e c0#re Du+ne&eu .i !#/el +i- /o!# 7ng0(ui# !0 ,or-e!c) (u%0 +o r#e lor) cu #o'i cei %e c re i- + cuno!cu# 7n ,i ' #ru%e !c0; cu unii #i+% (e c*#e, &ile) cu l'ii luni 7n#regi) i r cu l'ii un n; (e !e+ene .i cu +ul'i l'ii) 7nc*# . !u-e!#i+ nu+0rul lor (e . !%une o !u#0 (e +ii) (in#re c re +ul'i er u (in r i .i +ul'i (in i (. A+ ,or-i# cu l'ii l (ou0 &ile (u%0 ce (ece( !er0 .i le- + !%u! c0 !er,iciul lor /uner r ,e loc c"i r 7n ce cli%0 .i c0 !e /0ce u %reg0#iri %en#ru 7n+or+*n# re lor; l !# u re%lic # c0 e!#e (re%# !0 7ngro%i cee ce le !er,i!e 7n lu+e (re%# #ru% .i (re%# /unc'ii #ru%e.#i; ei u (ori# c eu !0 !%un + i (e% r#e c0 (e / %# nu u +uri#; c0 #r0ie!c .i c0 !un# o +eni l /el c + i 7n in#e; c0 u #recu# (o r (in#r-o lu+e 7n l# ; c0 nu .#iu !0 /i %ier(u# ce, ) (eo rece u un #ru% .i !i+'uri c + i 7n in#e) u 7n'elegere .i ,oin'0) u g*n(uri .i !en#i+en#e) u !en& 'ii .i (orin'e c cele ce le- u ,u# 7n lu+e. 5ul'i (in#re cei ce +uri!er0 (e cur*n() ,0&*n( c0 !un# o +eni ce #r0ie!c c 7n in#e .i c0 !e /l0 7n#r-o !# re !e+0n0#o re - c0ci %ri+ !# re ,ie'ii (e (u%0 +o r#e e l /el c ce (in lu+e) .i c re e !c"i+- #0 #re%# # /ie 7n ce r iului) /ie 7n ce i (ului - u /o!# u+%lu'i (e o nou0 -ucurie ( #or #0 / %#ului c0 #r0ie!c .i u !%u! c0 nu cre(e u !0 /ie . . Au /o!# /o r#e !ur%rin.i c0 u #r0i# 7n#r-o !e+ene ignor n'0 .i or-ire 7n %ri,in' !#0rii ,ie'ii lor (e (u%0 +o r#e; .i 7n !%eci l c0 cei (in !*nul -i!erici !e /l0 7n#r-o !#/el (e ignor n'0 .i or-ire) %e c*n( ei) + i +ul# (ec*# #o'i ceil l'i (in lu+e) u %u#u# /i lu+in 'i 7n cee ce %ri,e.#e ce!#e lucruri. 2i u ,0&u# #unci %en#ru %ri+ ( #0 c u& or-irii .i ignor n'ei lor) cee c0 lucrurile e9#erio re leg #e (e lu+e .i (e #ru% le- u ocu% # .i le- u u+%lu# +in#e 7n !e+ene +0!ur0 7nc*# nu u %u#u# /i ri(ic 'i 7n lu+in r iului) .i nici nu u ,0&u# %ro-le+ele leg #e (e 1i!eric0 (ec*# c %e ni.#e (oc#rine ce er u %ro%o,0(ui#e; c0ci lucrurile #ru%e.#i .i lu+e.#i) c*n( !un# iu-i#e c 7n &iu (e &i) in(uc un 7n#uneric #o# l 7n +in#e 7n cli% 7n c re ce !# 7nce rc0 !0 %0#run(0 l lucrurile ce !e /l0 7n (*ncuri. (313) 5ul'i (in#re 7n,0' 'ii lu+ii cre.#ine r0+*n ui+i'i #unci c*n( !e ,0( (u%0 +o r#e cu un #ru%) cu !#r ie .i c !e) l /el c 7n lu+e; i r c*n( 7.i +in#e!c ce g*n(i!er0 (e!%re ,i ' (e (u%0 +o r#e) (e!%re !u/le#) !%iri#e) r i .i i () #unci !un# co%le.i'i (e ru.ine .i !%un c0 u g*n(i# %ro!#e.#e .i c0 cei !i+%li 7n cre(in'0 g*n(e u +ul# + i 7n'ele%# c ei. @ +enii 7n,0' 'i ce !u con/ir+ # 7n !#/el (e i(ei .i c re u #ri-ui# #o #e lucrurile n #urii u /o!# cerce# 'i .i !(e!co%eri# c0 +in#e lor in#erio r0 er co+%le# 7nc"i!0) i r +in#e e9#erio r0 (e!c"i!0) !#/el 7nc*# nu %ri,e u !%re cer ci !%re lu+e) .i (eci !%re i (. 60ci #*# #i+% c*# +in#e in#erio r0 e (e!c"i!0 o+ul %ri,e.#e !%re cer) 7n!0 c*n( ce !# e 7nc"i!0 .i +in#e e9#erio r0 e (e!c"i!0) el %ri,e.#e !%re i (. Ace !# !e 7n#*+%l0 (eo rece +in#e in#erio r0 e /0cu#0 %en#ru %ri+ire #u#uror lucrurilor (in r i) i r +in#e e9#erio r0 %en#ru %ri+ire lucrurilor lu+e.#i; i r cei ce %ri+e!c lu+e ) /0r0 c 7n cel .i #i+% !0 %ri+e !c0 .i r iul) %ri+e!c (o r i (ul. (314) 2 (e !e+ene e,i(en# c0 r iul 7.i #r ge e9i!#en' (in r*n(ul o+enirii (in / %#ul c0 +in#e ngelic0 .i +in#e u+ n0 !un# !i+il re. A+-ele !e -ucur0 (e / cul#0'ile 7n'elegerii) %erce%'iei .i ,oin'ei) .i +-ele !un# /0cu#e !0 %ri+e !c0 r iul; c0ci +in#e u+ n0 e l /el (e c % -il0 (e 7n'ele%ciune c +in#e ngelic0) 7n!0 nu (e,ine #*# (e 7n'ele %#0 7n lu+e (eo rece e!#e un cor% lu+e!c) i r 7n cel cor% % r#e !%iri#u l0 g*n(e.#e 7n#r-o + nier0 n #ur l0. Al#/el !e 7n#*+%l0 c*n( +in#e u+ n0 e eli-er #0 (e leg0#ur ! cu #ru%ul) c0ci #unci e nu + i g*n(e.#e n #ur l ci !%iri#u l; .i c*n( g*n(e.#e !%iri#u l) g*n(urile ! le !un# inco+%re"en!i-ile .i (e ne(e!cri! %en#ru o+ul n #ur l) .i !#/el in#r0 7n %o!e!i 7n'ele%ciunii ngelice. Din !# !e %o #e ,e(e c0 o+ul l0un#ric) nu+i# !%iri#ul o+ului) e!#e 7n e!en' ! un 7nger (n. 57)) .i c0 #unci c*n( e eli-er # (e #ru%ul %0+*n#e!c e!#e c un 7nger !u- /or+0 u+ n0; (un 7nger re o /or+0 u+ n0 %er/ec#0 n. 73-77); ( r c*n( o+ul in#erior nu %o #e %ri,i 7n !u! ci (o r 7n :o!) #unci) (u%0 !e% r re (e #ru%ul lu+e!c) re #o# /or+0 u+ n0) 7n!0 un 7ngro&i#o re .i (i -olic0; c0ci el nu %o #e %ri,i 7n !u! !%re r i) ci (o r 7n :o! !%re i (.
RAIUL I IADUL

93

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(315) @rice o+ in!#rui# @r(inii Di,ine %o #e 7n'elege c0 o+ul /o!# cre # %en#ru (e,eni 7nger) (eo rece 7n el !e /l0 ul#i+ele /r g+en#e le or(inii (n. 304)) 7n c re orice %ro,ine (in 7n'ele%ciune cere !c0 .i ngelic0 %o #e /i %u! 7n#r-o /or+0) %o #e /i re7+%ro!%0# # .i +ul#i%lic #. @r(ine Di,in0 nu !e o%re.#e nicio( #0 l +i:loc .i nu /or+e &0 ni+ic /0r0 un %unc# ul#i+ - c0ci #unci nu r + i /i 7n 7n#regi+e .i %er/ec'iune ! - ci +erge 7n#o#(e un %*n0 l /r g+en#ele /in le; i r c*n( :unge colo c %0#0 /or+0) !e 7nnoie.#e .i !e re%ro(uce %rin +i:lo cele g0!i#e colo. Ace !# !e 7n#*+%l0 %rin %rocre re) i r ul#i+ul %l n e!#e !e+in riul r iului. (316) Do+nul !- 7n0l' # nu (o r l !%iri#ul Lui ci .i l #ru%ul Lui) (eo rece glori/ic # 7n#re g Lui U+ ni# #e #unci c*n( !e /l 7n lu+e) (ic0 /0cu#-o Di,in0; c0ci !u/le#ul ce 7l ,e (e l C #0l er -!olu# Di,in) i r #ru%ul) /iin( /0cu# 7n !e+0n re !u/le#ului) (ic0 C #0lui) (e,eni# (e !e+ene Di,in. De cee 2l) c nici un l# o+) !- 7n0l' # #*# c !u/le# c*# .i c #ru%. Ace!# lucru l- /0cu# cuno!cu# (i!ci%olilor Lui) ce 7.i i+ gin u 7n cli% 7n c re l- u &0ri# c0 u ,0&u# un !%iri#3 44ita i-v la minile i picioarele &ele c $u sunt% pipi i-m i vede i/ un du' n-are carne i oase cum vede i c am $u B (Luc 243 36-39); %rin ce!#e cu,in#e 2l (ecl r # c0 er o+ nu (o r c !%iri# ci .i c #ru%. (317) >en#ru / ce cuno!cu# / %#ul c0 o+ul #r0ie.#e .i (u%0 +o r#e .i c0 +erge /ie 7n r i) /ie 7n i () 7n /unc'ie (e ,i ' (u!0 (e el 7n lu+e) +i- u /o!# /0cu#e cuno!cu#e +ul#e lucruri (e!%re !# re o+ului (u%0 +o r#e) lucruri ce ,or /i +in#i#e 7n or(ine lor 7n % ginile ur+0#o re) c*n( ,o+ :unge !0 ,or-i+ (e!%re lu+e !%iri#elor. (37)

(-g/nii $# ."."#re!e *in #0#r# 8i$ericii 1n r#i


(318) 29i!#0 o %0rere gener l0 7n cee ce-i %ri,e.#e %e cei c re !e n !c 7n / r 1i!ericii) %e cei nu+i'i %0g*ni ! u gen#ilici) %0rere %o#ri,i# c0rei ei nu %o# /i +*n#ui'i %en#ru c0 nu u Cuvntul .i (eci nu 7l cuno!c %e Du+ne&eu /0r0 (e c re nu e9i!#0 +*n#uire. Co#u.i .i ce.#i %o# /i +*n#ui'i ( #ori#0 / %#ului c0 +il lui Du+ne&eu e neli+i# #0 .i 7i #inge %e #o'i; %en#ru c0 !e n !c o +eni l /el c cei (in !*nul 1i!ericii c re !un# %u'ini 7n co+% r 'ie; .i %en#ru c0 nu e ,in lor c0 nu 7l cuno!c %e Du+ne&eu. @rice o+ cu r 'iune c*#u.i (e %u'in lu+in #0 %o #e ,e(e c0 nu e9i!#0 o+ c re !0 !e n !c0 !or#i# i (ului; c0ci Du+ne&eu e!#e 7n!0.i (r go!#e i r (r go!#e Lui con!#0 7n (ori +*n#uire #u#uror. De cee 2l ( # c #o'i o +enii !0 i-0 un /el (e religie .i (eci !0 recuno !c0 un &eu .i !0 %o!e(e ,i '0 in#erio r0; c0ci ,e ,i '0 in#erio r0 7n!e +n0 #r0i (u%0 cre(in' religio !0) (eo rece (o r #unci o+ul %ri,e.#e !%re ?iin' Di,in0; i r #*# #i+% c*# / ce !# nu %ri,e.#e !%re lu+e ci i !e !u!#r ge) (ic0 !e (e%0r#e &0 (e o ,i '0 -!or-i#0 (e lucrurile) lu+e.#i .i e9#erio re. (319) >en#ru cei c re 7n'eleg cee ce con!#i#uie r iul 7n o+ e e,i(en# c0 .i gen#ilicii !un# +*n#ui'i l /el c .i cre.#inii; c0ci r iul !e /l0 7n in#eriorul o+ului i r cei ce 7l %o r#0 7n ei :ung 7n r i. A %ur# r iul 7n #ine 7n!e +n0 7l cuno .#e %e Du+ne&eu .i #e l0! con(u! (e 2l; c0ci %ri+ cerin'0 /iec0rei religii e!#e (e 7l recuno .#e %e Du+ne&eu. @ religie ce nu 7l recuno .#e %e Du+ne&eu nu e o religie; i r %rece%#ele /iec0rei religii !e le g0 (e ,ener re; c0ci ele
RAIUL I IADUL

94

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

7n, '0 7n ce /el #re-uie 2l ,ener #) %en#ru c ,ener re !0 $l +ul'u+e !c0; i r c*n( ce!# %rece%# e #*# (e -ine ncor # 7n +in#e unui o+ 7nc*# 7l (ore.#e .i 7l iu-e.#e) #unci o+ul e con(u! (e c0#re Du+ne&eu. 2 cuno!cu# / %#ul c0 gen#ilicii (uc o ,i '0 +or l0 l /el c .i cre.#inii) i r +ul'i (in#re ei (uc c"i r o ,i '0 + i -un0 (ec*# ce.#i (in ur+0. @ +enii (uc o ,i '0 +or l0 /ie %en#ru ?iin' Di,in0 /ie %en#ru -inele o +enilor (in lu+e; 7n!0 (o r ,i ' +or l0 #r0i#0 %en#ru ?iin' Di,in0 e!#e o ,i '0 !%iri#u l0. A+-ele % r l /el 7n#r-o /or+0 e9#erio r0) 7n!0 7n /or+ lor in#erio r0 !un# (i/eri#e; un 7l +*n#uie.#e %e o+ %e c*n( ce l l#0 nu. 60ci cel ce (uce o ,i '0 +or l0 %en#ru ?iin' Di,in0 !e l !0 con(u! (e 2l; i r cel ce (uce o ,i '0 +or l0 %en#ru -inele o +enilor (in lu+e !e con(uce el 7n!u.i. Ace!# lucru %o #e /i ilu!#r # %rin#r-un e9e+%lu. 6el ce !e -'ine (e l -i / ce r0u %ro %elui !0u %en#ru c0 r /i con#r r religiei .i !#/el con#r r #o# ce e Di,in) !e -'ine (e l r0u (in#r-un +o#i, !%iri#u l; 7n!0 cel ce e,i#0 r0ul (o r ( #ori#0 legii ! u %en#ru c0 !e #e+e !0 nu-.i %i r(0 re%u# 'i ) ono re ! u ,ere ) .i !#/el %en#ru %ro%riu-i -ine .i %en#ru lu+e) !e -'ine (e l r0u (in +o#i,e o-i.nui#e .i !e con(uce %e !ine. Ei ' celui (in ur+0 e n #ur l0 %e c*n( ,i ' %ri+ului e !%iri#u l0. @+ul c0rui ,i '0 +or l0 e!#e !%iri#u l0 %o r#0 r iul 7n el; 7n!0 cel c0rui ,i '0 +or l0 e (o r n #ur l0 nu %o r#0 r iul cu !ine. 5o#i,ul %en#ru ce!# lucru e!#e c0 r iul !e re, r!0 (in 7n l#uri 7n /iec re .i (e!c"i(e +in#e in#erio r0 o+ului) i r %rin +in#e in#erio r0 o in/luen'e &0 %e ce e9#erio r0; 7n!0 lu+e !e re, r!0 7n o+ %e (e(e!u-# .i (e!c"i(e +in#e e9#erio r0) nu %e ce in#erio r0; c0ci nu e9i!#0 in/lu9 l lu+ii n #ur le !u%r celei !%iri#u le) ci (o r l lu+ii !%iri#u le 7n ce n #ur l0; !#/el) ( c0 r iul nu e %ri+i# 7n cel .i #i+% c*n( !un# %ri+i#e lucrurile n #ur le) +in#e in#erio r0 !e 7nc"i(e. Din !# !e %o #e ,e(e cine %ri+e.#e r iul 7n el .i cine nu. $n!0 r iul (in#r-un o+ nu e l /el c r iul (in#r- l#ul) c0ci (i/er0 l /iec re 7n /unc'ie (e /ec'iune lui %en#ru -ine .i (eci %en#ru (e,0r. 6ei ce #r0ie!c iu-in( -inele %en#ru /iin' Di,in0 iu-e!c A(e,0rul Di,in; c0ci -inele .i (e,0rul !e iu-e!c reci%roc .i (ore!c !0 !e une !c0. Din ce!# +o#i, %0g*nii) (e.i 7n lu+e nu #r0ie!c 7n (e,0ruri re le) le (o-*n(e!c #o#u.i 7n ce l l#0 ,i '0 ( c0 iu-e!c (e,0rul. (320) Un nu+i# !%iri# (in r*n(ul gen#ilicilor c re 7n lu+e #r0i# 7n -inele +ilei (u%0 cre(in' lui religio !0 u&i# c*#e, !%iri#e cre.#ine (i!cu#*n( (e!%re cre&uri; c0ci !%iri#ele (i!cu#0 7n#re ele +ul# + i !u-#il .i + i %0#run&0#or (ec*# o +enii) + i le! (e!%re (i/eri#ele /or+e (e -ine .i (e,0r. 2l !- 7n#re- # (e ce o re (i!cu#0 7n ce!# /el) .i !%u! c0 nu-i %l ce !0 u(0 !e+ene (e&- #eri) c0ci ele (i!cu# u + i +ul# (u%0 % ren'e .i ilu&ii. 2l le- %o,0'ui# !%un*n(3 4D c0 !un# -un .#iu) c"i r (in cel -ine) ce lucruri !un# (e,0r #e) i r ce nu .#iu %o# 7n,0' B. (321) A+ 7n,0' # 7n +ul#e /eluri c0 gen#ilicii ce u (u! o ,i '0 +or l0 .i c re u #r0i# 7n !u%unere) !cul# re .i +il0) 7n cor( cu cre(in' lor religio !0) (o-*n(in( !#/el un nu+e gr ( (e con.#iin'0) !un# cce%# 'i 7n ,i ' (e (incolo un(e !un# #en# ini'i 'i (e c0#re 7ngeri 7n (i/eri#ele /or+e le -inelui .i le (e,0rului ce % r'in cre(in'ei; + + i 7n,0' # c0 #unci c*n( !un# in!#rui'i ei !e co+%or#0 +o(e!#) in#eligen# .i 7n'ele%#) %ri+in( .i (o%#*n( (e,0rurile /o r#e u.or. Ace.#i nu .i- u /or+ # %rinci%ii / l!e) con#r re (e,0rurilor cre(in'ei) c re r #re-ui 7nl0#ur #e; cu #*# + i %u'in %r c#ic0 i(ei necore!%un&0#o re (e!%re Du+ne&eu cu+ / c +ul'i cre.#ini c re nu cre( l#ce, (e!%re 2l (ec*# c0 e un o+ o-i.nui#. Di+%o#ri,0 gen#ilicii) #unci c*n( u( c0 Do+nul !- /0cu# @+ %0r*n( 7n lu+e) recuno!c ce!# lucru %e loc .i 7l (or0 %e Du+ne&eu !%un*n( c0 Do+nul %0ru# 7n 7n#regi+e) c0ci 2l e Do+nul cerului .i l %0+*n#ului .i %en#ru c0 o+enire e Lui. 2!#e 7n#r- (e,0r un A(e,0r Di,in c0 /0r0 (e Du+ne&eu nu e9i!#0 +*n#uire) 7n!0 ce!# lucru #re-uie 7n'ele! cu+ c0 nu e9i!#0 +*n#uire (ec*# (e l Du+ne&eu. $n uni,er! e9i!#0 +ul#e %l ne#e .i #o #e !un# %line (e locui#ori) #o#u.i %u'ini (in#re ei .#iu c0 Du+ne&eu cre # U+ ni# #e %e %0+*n#ul no!#ru) 7n!0 cu+ .i ce.#i ,enere &0 ?iin' Di,in0 !u- /or+0 u+ n0) !un# .i ei cce%# 'i .i con(u.i
RAIUL I IADUL

95

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(e Du+ne&eu. Leg # (e ce!# !u-iec# ,e&i lucr re >lanetele #in ?nivers. engel.(e

"i++el!-

(322) 29i!#0 7n r*n(ul gen#ilicilor c .i 7n#re cre.#ini o +eni 7n'ele%'i .i o +eni !i+%li. >en#ru 7n,0' ce, (e!%re #r0!0#urile lor +i !- %er+i! !0 ,or-e!c cu +-ele /eluri (e o +eni) uneori ore) uneori &ile 7n .ir. A!#0&i nu + i e9i!#0 o +eni 7n'ele%'i c cei ce #r0i u 7n ,ec"i+e + i le! 7n 1i!eric Eec"e ce cu%rin(e o + re % r#e lu+ii !i #ice) .i (e un(e religi /o!# #r n!+i!0 +ul#or %o%o re. >en#ru le cuno .#e c r c#erul +i- /o!# %er+i! !0 %or# (i!cu'ii cor(i le cu unii (in#re ei. A+ 7n#*lni# o( #0 un gen#ilic ce /u!e!e %rin#re cei + i 7n'ele%'i o +eni i #i+%ului !0u) /iin( (eci -inecuno!cu# 7n lu+e 7n,0' #0) cu c re + (i!cu# # %e + i +ul#e !u-iec#e. A+ :un! !0 cre( c0 ce!# er 6icero. #i + c0 /o!# un 7n'ele%# .i (e cee + ,or-i# cu el (e!%re 7n'ele%ciune) in#eligen'0) or(ine) (e!%re Cuvnt .i 7n !/*r.i# (e!%re Du+ne&eu. $n %ri,in' 7n'ele%ciunii !%u! c0 nu e9i!#0 l#0 7n'ele%ciune (ec*# ce c re %0#run(e 7n ,i '0) .i c0 ce!# #er+en nu %o #e /i %lic # !u%r l#ui lucru; 7n %ri,in' in#eligen'ei !%u! c0 e (eri, #0 (in 7n'ele%ciune; c*# (e!%re or(ine +i- !%u! c0 ,ine (e l Du+ne&eul =u%re+ .i c0 #r0i 7n cor( cu ce !#0 or(ine 7n!e +n0 /i 7n'ele%# .i in#eligen#. I r 7n cee ce %ri,e.#e Cuvntul, c*n( i- + ci#i# ce, (in %rooroci /o!# (eo!e-i# (e 7nc*n# #) 7n !%eci l (e / %#ul c0 /iec re nu+e .i cu,*n# re o !e+ni/ic 'ie l0un#ric0; el r0+ ! ui+i# c0 7n,0' 'ii &ilei (e &i nu !un# 7nc*n# 'i (e o !e+ene lec#ur0. A+ !i+'i# li+%e(e c0 regiunile in#erio re le g*n(ului ! u le +in'ii ! le er u (e!c"i!e. A !%u! c0 nu + i %o #e con#inu (eo rece !i+#e ce, +ul# + i !/*n# (ec*# %o #e !u%or# ) 7n#r#*# i- /o!# /ec# #0 +in#e . A+ ,or-i# + i %oi (e!%re Do+nul !%un*n( c0 2l !- n0!cu# o+ ( r c0 /o!# conce%u# (e Du+ne&eu; c0 renun' # l u+ ni# #e + #ern0 7n(re%#*n(u!e !%re U+ ni# #e Di,in0 .i c0 2l con(uce uni,er!ul. L ce!#e re%lic # c0 .#i +ul#e lucruri (e!%re Du+ne&eu .i %erce%u# 7n /elul !0u c0 ( c0 o+enire #re-ui ! l, #0 ni+ic l#ce, nu o %u#e / ce. In#re #i+% unii cre.#ini r0u,oi#ori i- u ,*r*# 7n +in#e (i/eri#e i(ei ne%o#ri,i#e c0ror 7n!0 nu le- ( # #en'ie. A !%u! c0 %ur# re lor nu e (e +ir # (eo rece 7n ,i ' #ru%e !c0 u (o-*n(i# !#/el (e i(ei leg #e (e ce!# !u-iec# .i c0 %*n0 7n cli% 7n c re ,or /i 7n(e%0r# #e) ei nu ,or %u#e (+i#e i(eile ce con/ir+0 (e,0rul; 7n!0 ce!# lucru nu e /0cu# (ec*# (e c0#re cei ce #r0ie!c 7n ignor n'0. (323) 5i !- %er+i! !0 ,or-e!c .i cu l'i o +eni ce u #r0i# 7n ,ec"i+e .i c re %e #unci er u cei + i 7n'ele%'i o +eni i ,re+ii. I- + ,0&u# + i 7n#*i 7n / '0 l (i!# n'0) %*n0 c*n( u %u#u# ,e(e + i -ine g*n(urile +ele in#erio re. Din#r-o !ingur0 i(ee g*n(ului ce.#i u (e!co%eri# o 7n#re g0 !erie (e i(ei) +%li/ic*n(-o cu o 7nc*n#0#o re conce%'ie 7n'ele%ciunii co+-in #0 cu +inun #e re%re&en#0ri. A+ !i+'i# (in !# c0 er u o +eni 7n'ele%'i .i +i !!%u! c0 u #r0i# %e %0+*n# 7n ,ec"i+e. A#unci !- u %ro%i # i r c*n( le- + ci#i# ce, (in Cuvnt u /o!# /o r#e 7nc*n# 'i. A+ !i+'i# 7nc*n# re .i %l0cere lor .i + ,0&u# c0 !e ri(ic 7n %ri+ul r*n( (in / %#ul c0 /iec re lucru u&i# (in Cuvnt re%re&en# .i (eno# lucruri cere.#i .i !%iri#u le. Au !%u! c0 %e ,re+e c*n( #r0i u %e %0+*n# +o(ul lor (e g*n(i) (e ,or-i .i (e !crie er (e ce !#0 n #ur0) .i c0 7n ce!# !en! .i- u 7n(re%# # 7n'ele%ciune . (324) Gen#ilicii (in &iu (e &i nu !un# #*# (e 7n'ele%'i) 7n!0 cei + i +ul'i (in#re ei !un# !i+%li 7n ini+0; i r cei (in#re ei c re u #r0i# 7n +il %en#ru %ro %e %ri+e!c 7n'ele%ciune 7n ce l l#0 ,i '03 .i leg # (e ce.#i %o #e /i ci# # un e9e+%lu ! u (ou0. 6*n( + ci#i# l . %#e!%re&ecele .i l o%#!%re&ecele c %i#ol (in 8u(ec0#orii (e!%re 5ic ) le c0rui c"i%uri !cul%# #e) Cer /i+ .i Le,i# i- u /o!# lu #e (e c0#re /iii lui D n) er %re&en# un !%iri# (in#re
RAIUL I IADUL

96

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

gen#ilici c re 7n ,i ' #ru%e !c0 ,ener !e un c"i% !cul%# #. >e +0!ur0 ce !cul# cu #en'ie ce i !e 7n#*+%l !e lui 5ic .i u&e (e +*"nire ce o 7n(ur (in c u& c"i%urilor !cul%# #e ce 7i /u!e!er0 lu #e (e ( ni'i) /o!# lo,i# (e o !e+ene (urere 7nc*#) 7n (*nc ! 7n#ri!# re) -i 7.i + i %u#e (un g*n(urile. A+ !i+'i# (urere lui .i 7n cel .i #i+% inocen' !en#i+en#elor ! le. Unele !%iri#e cre.#ine ce er u %re&en#e l- u o-!er, # .i !e 7n#re- u cu+ %o #e /i un (or #or l c"i%ului !cul%# # #*# (e +i.c # (e !en#i+en#ele +ilei .i le inocen'ei. 5 i %oi) c*#e, !%iri#e -une u ,or-i# cu el !%un*n(u-i c0 un c"i% !cul%# # nu #re-uie ,ener # .i c0) /iin( o+) e c % -il !0 7n'ele g0 !# ; c0) (incolo (e c"i%ul !cul%# #) r #re-ui !0 g*n(e !c0 l Do+nul 6re #orul .i 6*r+ui#orul r iului .i l %0+*n#ului) .i !0 recuno !c0 / %#ul c0 Do+nul e!#e Du+ne&eu. 6*n( ce!#e u /o!# !%u!e) !en#i+en#ele l0un#rice le ,ener0rii ! le +i- u /o!# #r n!+i!e .i + !i+'i# c0 er u +ul# + i !/in#e (ec*# l cre.#ini. De ici e e,i(en# c0 gen#ilicii %0#run( 7n r i +ul# + i u.or (ec*# cre.#inii (in &iu (e &i) cu+ ,or-e!c .i ce!#e cu,in#e le lui Du+ne&eu 7n Luc 3 4 (or veni de la rsrit i de la apus, de la miaznoapte i de la miazzi i vor edea la mas n mpr ia lui .umnezeu. i iat c sunt unii din cei de pe urm, care vor +i cei dinti i unii din cei dinti care vor +i cei de pe urmB(133 29) 30). 60ci 7n !# re 7n c re !e /l #unci) !%iri#ul %u#e /i "r0ni# cu #o #e lucrurile cre(in'ei .i le %u#e %ri+i cu !en!i-ili# #e in#erio r0; el %o!e( co+% !iune ce !e re, r!0 (in (r go!#e) i r 7n ignor n' ! !e g0!e inocen'0; c*n( ce!#e c li#0'i !un# %re&en#e) #o #e lucrurile ce 'in (e cre(in'0 !un# %ri+i#e !%on# n .i cu -ucurie. A /o!# + i %oi %ri+i# 7n r*n(ul 7ngerilor. (325) A+ u&i# 7n#r-o (i+ine '0 7n (e%0r# re %e cine, ) i r (u%0 % ren'e + ,0&u# c0 er u ni.#e c"ine&i; c0ci %re&en# u % ren' unui ' % cu 7+-r0c0+in#e l*no !0) unui #or# (e cere le cu o lingur0 (e le+n) l ol l#0 cu i(ee unui or . %lu#i#or. 2i u ,ru# !0 !e %ro%ie) i r c*n( u ,eni# %ro %e u !%u! c0 ,or !0 /ie !inguri cu +ine %en#ru -.i %u#e (e&,0lui g*n(urile. D r li !- !%u! c0 nu !un# !inguri .i c0 er u .i l'ii c0ror nu le con,ene (orin' lor (e r0+*ne !inguri cu +ine #unci c*n( ,e + .i l'i +u! /iri. =i+'in( ce !#0 ne%l0cere u 7nce%u# !0 !e 7n#re-e ( c0 nu cu+, .i- u :igni# %ro %ele ! u ( c0 u %re#in! %en#ru ei ce, ce % r'ine l#or ; i r cu+ #o #e g*n(urile (in ce l l#0 ,i '0 !un# (i/u& #e 7n :ur) + %u#u# !i+'i /r0+*n# re +in'ii lor) %ro,oc #0 (e i(ee c0 %o #e i- u r0ni# %e cei c re er u ne+ul'u+i'i) l ol l#0 cu un !en#i+en# (e ru.ine %e ce!# +o#i, .i cu l#e !en#i+en#e con( +n -ile. A!#/el) +i- /o!# li+%e(e c0 er u +ilo.i. 6ur*n( (u%0 cee + (i!cu# # cu ei .i + ,or-i# (e!%re Du+ne&eu. 6*n( L- + nu+i# Fri!#o! + !i+'i# l ei un gr ( (e re!%ingere ce 7.i ,e origine 7n i(eile %ri+i#e 7n lu+e) (in c re .#i u c0 cre.#inii (uc o ,i '0 + i re (ec*# lor .i c0 !un# li%!i'i (e +il0. @ricu+) #unci c*n( L- + nu+i# !i+%lu Du+ne&eu u /o!# (*nc /ec# 'i) 7ngerii le- u !%u! #unci c0 (oc#rin cre.#in0) + i +ul# (ec*# oric re l# (in 7n#re g lu+e) in!i!#0 %e (r go!#e .i +il0) ( r c0 %u'ini o +eni #r0ie!c 7n cor( cu ce !# . 29i!#0 gen#ilici c re 7n #i+%ul ,ie'ii (in lu+e .#i u #*# (in (i!cu'ii c*# .i (in u&i#e c0 cre.#inii (uc o ,i '0 re ) %r c#ic*n( (ul#erul) ur ) ce r# ) -e'i .i l#e !e+ene cri+e %e c re ei 7n.i.i le re!%inge u) (eo rece !#/el (e lucruri !un# con#r re %rinci%iilor lor religio !e. Ace.#i !un# 7n ,i ' (e (incolo + i re#icen'i (ec*# l'ii 7n %ri,in' cce%#0rii (e,0rurilor cre(in'ei; !un# 7n!0 %o,0'ui'i (e 7ngeri c0 (oc#rin cre.#in0 .i cre(in' 7n!0.i i+%lic0 o ,i '0 /o r#e (i/eri#0) .i c0 cre.#inii #r0ie!c + i %u'in 7n cor( cu (oc#rin lor (ec*# gen#ilicii. 6*n( %erce% ce!#e lucruri) ei %ri+e!c (e,0rurile cre(in'ei .i 7l ,enere &0 %e Du+ne&eu) 7n!0 nu #*# (e u.or c l'ii. (326) Gen#ilicii c re u ,ener # ,reun &eu !u- /or+ unui i(ol) !# #uie ! u c"i% !cul%# #) 7n cli% 7n c re %0#run( 7n ,i ' (e (incolo !un# con(u.i l nu+i#e !%iri#e ce i u /or+ &eilor .i i(olilor lor) %en#ru le %u#e 7n(e%0r# / n#e&iile; i r (u%0 ce !# u cu ce!#e #i+% (e c*#e, &ile !un# (u!e + i (e% r#e.
RAIUL I IADUL

97

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

6ei ce u ,ener # o +eni !un# c*#eo( #0 %ur# 'i l ce.#i ! u l l'ii c re le 'in locul - cu+) !%re e9e+%lu) +ul'i e,rei !un# con(u.i l A,r +) I co,) 5oi!e .i D ,i( - i r c*n( !i+# c0 .i ce.#i !un# #o# o +eni c ei .i c0 nu le %o# /i (e :u#or !un# cu%rin.i (e ru.ine .i !un# (in nou con(u.i c0#re locurile %o#ri,i#e %en#ru %ro%ri lor ,i '0. $n#re gen#ilicii (in r i) /ric nii !un# cei + i iu-i'i) %en#ru c0 %ri+e!c -inele .i (e,0rul r iului + i u.or (ec*# l'ii. 2i (ore!c 7n %ri+ul r*n( !0 /ie nu+i'i !u%u.i) 7n!0 nu cre(incio.i; cre.#inii) !%un ei) %o# /i nu+i'i cre(incio.i %en#ru c0 %o!e(0 (oc#rin cre(in'ei; 7n!0 ei nu #re-uie nu+i'i !#/el %*n0 ce nu %ri+e!c ce (oc#rin0 ! u) cu+ !%un ei 7n.i.i) (e,in c % -ili !0 o %ri+e !c0. (327) A+ ,or-i# cu c*'i, o +eni (in 1i!eric Eec"e. >rin ce !#0 1i!eric0 Eec"e !e 7n'elege ce c re e9i!# # (u%0 %o#o% .i c re (o+in # + i +ul#e reg #e3 A!iri ) 5e!o%o# +i ) =iri ) 2#io%i ) Ar -i ) Li-i ) 2gi%#) ?ili!#in ) inclu!i, CJrul .i Ki(onul) .i %0+*n#ul 6 n nului (e +-ele + luri le Ior( nului. @ +enii ce!#ei 1i!erici .#i u %e #unci c0 Du+ne&eu , ,eni .i er u %lini (e -inele cre(in'ei) 7n!0 #o#u.i u (ec0&u#) (e,enin( i(ol #ri. 2i !e /l u 7n / '0 c0#re !#*ng ) 7n#r-un loc 7n#unec # .i 7n#r-o !# re +i&er0. Eor-ire lor ,e un !une# +ono#on .i .uier #) .i er %ro %e goli#0 (e g*n(ire r 'ion l03 2i u !%u! c0 !e /l u 7n cel loc (e +ul#e !ecole .i c0 er u c*#eo( #0 !co.i (e colo %en#ru 7i !lu:i %e l'ii. Ace!#e lucruri +- u /0cu# !0 +0 g*n(e!c l +ul'i cre.#ini ce nu !un# i(ol #ri 7n e9#erior) ci 7n in#erior) ,ener*n(u!e %e !ine) (or*n( lu+e .i neg*n(u-l %e Du+ne&eu 7n ini+ile lor) .i (e !e+ene +- u /0cu# !0 cuge# l locul ce 7i .#e %#0 7n ,i ' (e %oi. (328) =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 308) c0 1i!eric lui Du+ne&eu !e 7n#in(e %e!#e 7n#reg glo-ul %0+*n#e!c) /iin( !#/el uni,er! l0; %oi c0 +e+-rii 7i !un# #o'i cei c re u #r0i# 7n -inele +ilei (u%0 cre(in' lor religio !0; .i 7n !/*r.i# c0 1i!eric 7n c re e9i!#0 Cuvntul .i %rin c re e cuno!cu# Du+ne&eu e!#e) %en#ru cei (in / r 1i!ericii) !e+ene ini+ii .i %l0+*nilor (in o+) (in c re 7.i (eri,0 ,i ' 7n /eluri#e +o(uri #o #e ,i!cerele .i +e+-rele #ru%ului) 7n cor( cu /or+ ) !i#u re .i leg0#urile lor. (38)

(r ncii 1n r#i
(329) Unii cre( c0 (o r co%iii ce !e n !c 7n !*nul 1i!ericii :ung 7n r i) nu .i cei n0!cu'i 7n / r ei; ce.#i !%un c0 %runcii (in !*nul 1i!ericii !un# -o#e& 'i) /iin( #unci ini'i 'i 7n cre(in' 1i!ericii. 2i nu .#iu 7n!0 c0 ni+eni nu %ri+e.#e r iul ! u cre(in' %rin -o#e&; c0ci -o#e&ul e!#e (o r o in(ic re .i o re +in#ire / %#ului c0 o+ul #re-uie regener # .i c0 cel ce !e n .#e 7n !*nul 1i!ericii %o #e /i regener #; c0ci Cuvntul con'ine (e,0ruri Di,ine %rin c re e e/ec#u #0 ce !#0 regener re) i r Du+ne&eu c re e Regen #orul e cuno!cu# (in Cuvnt. =0 !e .#ie (eci c0 /iec re co%il) n0!cu# 7n !*nul 1i!ericii ! u 7n / r ei) (in %0rin'i -uni ! u r0i) e %ri+i# (e Du+ne&eu #unci c*n( +o re .i e (u! 7n r i. Acolo e %o,0'ui# 7n cor( cu or(ine Di,in0 .i e u+%lu# cu !en#i+en#e %en#ru -ine) i r %rin in#er+e(iul lor cu o cuno .#ere (e,0rului; + i %oi) %e +0!ur0 ce , n!e &0 7n in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune e (u! 7n r i un(e (e,ine 7nger. @rice o+ c re g*n(e.#e cu cu+%0# re %o #e ,e(e c0 ni+eni nu !e n .#e !or#i# i (ului) ci c0 #o'i !e n !c %en#ru r i .i c0 e!#e (o r ,in o+ului ( c0 :unge 7n i (; 7n!0 %runcii nu %o# %ur# nici o ,in0. (330)
RAIUL I IADUL

98

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

6o%iii c re +or r0+*n co%ii 7n ,i ' (e %oi. Au cee .i +in#e in/ n#il0) cee .i inocen'0 7n ignor n' lor .i cee .i (r0g0l0.enie 7n #o #e. 2i %o!e(0 (o r c % ci# #e ru(i+en# r0 (e (e,eni 7ngeri; c0ci co%iii nu !un# 7nc0 7ngeri ci ,or (e,eni + i #*r&iu. ?iec re ce %0r0!e.#e ce !#0 lu+e %0#run(e 7n lu+e (e (incolo 7n !# (iul (e ,i '0 e9i!#en#) un %runc 7n !# (iul (e %runcie) un -0ie'el 7n !# (iuI (e co%il0rie) i r un #*n0r) un -0r- # ! u un -0#r*n 7n !# (iul (e #inere'e) + #uri# #e ! u -0#r*ne'e; 7n!0 !# (iul /iec0rui e !c"i+- # + i #*r&iu. =# (iul co%iilor 7l (e%0.e.#e %e cel l oric0rui l# o+ 7n inocen'0) r0ul ne%rin&*n( 7nc0 r0(0cini 7n ei ( #ori#0 ,ie'ii %ro%riu &i!e. Inocen' %o #e ,e (e !e+ene i+%l n# #e 7n e #o #e lucrurile r iului) c0ci %ri+e.#e 7n e (e,0rul cre(in'ei .i -inele (r go!#ei. (331) =# (iul %runcilor 7n ,i ' (e %oi 7l (e%0.e.#e cu +ul# %e cel l co%iilor (in ce !#0 lu+e) c0ci %ri+ii nu !un# 7+-r0c 'i cu un #ru% %0+*n#e!c) ci cu un #ru% c l 7ngerilor. Cru%ul %0+*n#e!c e!#e 7n el 7n!u.i !l - .i nu 7.i %ri+e.#e %ri+ele !en& 'ii .i i+%ul!uri (in lu+e !%iri#u l0 ci (in ce e9#erio r0 .i n #ur l0. A!#/el) co%iii (in lu+e #re-uie !0 7n,e'e !0 +e rg0) !0-.i con#role&e +i.c0rile .i !0 ,or-e !c0; c"i r .i !i+'urile lor) !%re e9e+%lu cele le ,e(erii .i le u&ului #re-uie (e&,ol# #e %rin e9erci'iu. Al#/el !e 7n#*+%l0 cu co%iii (in ,i ' (e %oi; c0ci ei !un# !%iri#e .i c'ione &0 i+e(i # cu+ 7i 7n(ru+0 +in#e . 2i +erg .i ,or-e!c /0r0 e9erci'iu) 7n!0 l 7nce%u# ,or-e!c (o r (in !en#i+en#e gener le ne(i!#in!e cl r (e i(ei. $n !cur# #i+% !e ini'i &0 7n ce!#e (eo rece +in#e lor in#erio r0 e 7n r+onie cu ce e9#erio r0. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 234-245) c0 ,or-ire 7ngerilor !e re, r!0 (in !en#i+en#e +o(i/ic #e (e i(ei) !#/el 7nc*# ,or-ire lor e!#e o e9%re!ie %er/ec#0 g*n(urilor ce !e n !c (in !en#i+en#e. (332) I+e(i # ce %runcii !e ri(ic0 (in +or'i) lucru c re re loc i+e(i # (u%0 (ece!ul lor) !un# %ur# 'i 7n r i .i !un# 7ncre(in' 'i 7n gri: 7ngerilor (e !e9 /e+inin c re 7n ,i ' #ru%e !c0 u iu-i# +ul# co%iii) iu-in(u-L 7n cel .i #i+% %e Du+ne&eu. 6u+ ce.#i 7ngeri u iu-i# #o'i co%iii cu o # n(re'e (e + +0 c*n( !e /l u 7n lu+e 7i %ri+e!c c %e %ro%rii co%ii; i r %runcii iu-e!c ce.#i 7ngeri in!#inc#i, c .i c*n( r /i + +ele lor. ?iec re 7nger %o r#0 !u- 7ngri:ire #*'i %runci c*'i (ore.#e (u%0 !i+'ire ! %0rin#e !c0 .i !%iri#u l0. Ace!# cer %o #e /i ,0&u# 7n / '0) 7n in#e /run'ii) (irec# 7n lini ! u 7n r & %e c re 7ngerii 7l %ri,e!c %e Du+ne&eu. Locul !0u e colo (eo rece %runcii !e /l0 !u- %ro#ec'i i+e(i #0 lui Du+ne&eu) i r cerul inocen'ei) (ic0 cel (e- l #reile cer) !e re, r!0 7n ei. (333) 6o%iii u .i ei (i/eri#e (i!%o&i'ii) unii /l*n(u-!e 7n cee .i (i!%o&i'ie c 7ngerii !%iri#u li) i r l'ii 7n cee .i (i!%o&i'ie c 7ngerii cele.#i. 6ei cu (i!%o&i'ie cele!#0 !un# ,0&u'i 7n cerul (in!%re (re %# ) i r cei cu (i!%o&i'ie !%iri#u l0 c0#re !#*ng . Co'i co%iii (in 5 rele @+ ! u (in r i !e /l0 7n (re%#ul oc"ilor; cei cu (i!%o&i'ie !%iri#u l0 7n (re%#ul oc"iului !#*ng) i r cei cu (i!%o&i'ie cele!#0 7n (re%#ul oc"iului (re%#; c0ci Du+ne&eu e ,0&u# (e 7ngerii (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 7n / ' oc"iului !#*ng i r (e cei (in 7+%0r0'i cele!#0 7n / ' oc"iului (re%# (n. 118). 6u+ %runcii !e /l0 7n (re%#ul oc"ilor 5 relui @+ e e,i(en# c0 !e /l0 !u- i+e(i # gri: .i %ro#ec'ie lui Du+ne&eu. (334) 6u+ !un# %runcii e(uc 'i 7n r i , /i (e !e+ene (e!cri! %e !cur#. 2i 7n, '0 !0 ,or-e !c0 (e l in!#ruc#o re lor) i r %ri+ul lor /el (e ,or-ire e + i +ul# un !une# ce e9%ri+0 !en#i+en#e .i c re (e,ine #re%# # + i (i!#inc# %e +0!ur0 ce e %0#run! (e i(ei; c0ci i(eile (eri, #e (in !en#i+en#e con!#i#uie ,or-ire ngelic0) cu+ !e %o #e ,e(e 7n c %i#olul leg # (e ce!# !u-iec# (n. 234-245). Co #e !en#i+en#ele lor) %lec*n( (in inocen'0) !un# + i 7n#*i !#*rni#e (e o-iec#ele 7nc*n#0#o re %e c re le ,0( 7n :ur; i r cu+ ce!#e o-iec#e u o origine !%iri#u l0) in/luen' cere !c0 !e re, r!0 7n !en#i+en#ele lor) i r %rin in#er+e(iul ei +in#e li !e (e&,ol#0)

RAIUL I IADUL

99

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%er/ec'ion*n(u-!e &i (e &i. 6*n( ce !#0 %ri+0 %erio (0 e (e%0.i#0) ei !un# %ur# 'i 7n l# cer un(e !un# in!#rui'i (e 7n,0'0#ori; .i . + i (e% r#e. (335) 6o%iii !un# in!#rui'i 7n %rinci% l %rin re%re&en#0ri %o#ri,i#e c % ci#0'ii lor. Ace!#e !un# #*# (e +inun #e .i %line (e 7n'ele%ciune in#erio r0 7nc*# (e%0.e!c cre(in' ) 7n ce!# /el) in#eligen' ce 7.i (eri,0 ,i ' (in -ine le e (0rui#0 #re%# #. 5i- /o!# ( # !0 ,0( (ou0 re%re&en#0ri %e c re le- . %u#e (e!crie ici .i (in c re !e %o #e (e(uce n #ur l#or . $ngerii L- u re%re&en# # + i 7n#*i %e Do+nul 7n0l'*n(u-!e (in +or+*n# .i 7n cel .i #i+% uniune U+ ni#0'ii = le cu Di,ini# #e = . Au /0cu# ce!# lucru 7n#r-o + nier0 #*# (e 7n'ele %#0) 7nc*# (e%0.e.#e 7n#re g 7n'ele%ciune u+ n0) .i #o#u.i 7n#r-un +o( inocen#) co%il0re!c. 2i u %re&en# # i(ee +or+*n#ului) 7n!0 nu conco+i#en# cu i(ee Do+nului) (o r c /o r#e 7n(e%0r# #0 7nc*# -i %u#e /i %erce%u# c Du+ne&eu; c0ci 7n i(ee unui +or+*n# e9i!#0 ce, +or-i() lucru %e c re l- u 7n(e%0r# # !#/el. A%oi u in#ro(u! 7n +or+*n# cu gri:0 ce, e#er l ce %0re /i %0 /o r#e %ur0 %rin c re /0ce u lu&ie) #o# (e (e% r#e) l ,i ' !%iri#u l0 7n 1o#e&. Du%0 cee i- + ,0&u# re%re&en#*n(u-L %e Do+nul cu+ co-or l cei ce er u leg 'i (e %0+*n# .i 7n0l' re Lui cu ce.#i 7n r i) !0,*r.i#0 cu o %ru(en'0 .i o %ie# #e inco+% r -ile. Un !ingur lucru er cu (e,0r # co%il0re!c. 2i u l0! # 7n :o! /ire !u-'iri /o r#e +oi .i /ine; %ro %e in,i&i-ile) cu c re L- u ri(ic # %e Do+nul 7n 7n0l' re Lui; $n#o#(e un 7n!0 cu o !/*n#0 #e +0 c nu cu+, ,reo % r#e re%re&en#0rii !0 !e #ing0 (e l#ce, (ec*# (e cee ce e !%iri#u l .i cere!c. L ce!#e u /o!# (0ug #e .i l#e re%re&en#0ri (e /elul :ocurilor %o#ri,i#e %en#ru +in#e co%iilor) %rin c re ei !un# con(u.i c0#re cuno .#ere (e,0rului .i c0#re /ec'iune %en#ru -ine. (336) 5i- + i /o!# r0# # .i c*# (e # n(r0 e 7n'elegere lor. 5in#e le- /o!# %u!0 7n leg0#ur0 cu %ro%ri -+i +in#e %e c*n( re%e# + rug0ciune c0#re Du+ne&eu .i + !i+'i# c0 in/lu9ul g*n(ului lor 7n +in#e +e er #*# (e # n(ru .i (e ging .) %ro %e c (r go!#e %ur0; 7n cel .i #i+% + o-!er, # c0 7n'elegere lor er (e!c"i!0 %*n0 l Du+ne&eu) c0ci cee ce %lec0 (e l ei %0re c0 !e re, r!0 (e l Du+ne&eu %rin ei. $n!u.i Du+ne&eu !e re, r!0 7n i(eile %runcilor) + i +ul# %rin +in#e lor l0un#ric0; c0ci ni+ic nu le- 7nc"i! +in'ile) cu+ !e 7n#*+%l0 l (ul'i. <ici un %rinci%iu / l! nu le- 7nc"i! +in#e 7n / ' (e,0rului) nici o ,i '0 re 7n / ' -inelui .i (eci 7n'ele%ciunii. 2!#e (eci e,i(en# c0 %runcii nu :ung i+e(i # (u%0 +o r#e 7n#r-un !# (iu ngelic) ci !un# 7n(re%# 'i #re%# # !%re ce!# %rin cuno .#ere -inelui .i (e,0rului; i r !# !e %e#rece 7n cor( cu 7n#re g or(ine cere !c0. 60ci %*n0 .i cele + i +ici % r#icule le %re(i!%o&i'iei lor 7i !un# cuno!cu#e lui Du+ne&eu) /iin( !#/el con(u.i 7n r+onie cu #o #e i+%ul!urile .i 7nclin 'iile lor (elic #e !%re %ri+ire (e,0rului (in -ine .i -inelui (in (e,0r. (337) 5i- + i /o!# r0# # .i 7n ce /el !un# i+%l n# #e 7n ei #o #e lucrurile) %rin e9%erien'e 7nc*n#0#o re .i %l0cu#e) %o#ri,i#e %re(i!%o&i'iilor lor. A+ ,0&u# co%ii 7+-r0c 'i +inun #) ,*n( %ie%#urile .i +*nu'ele 7+%o(o-i#e cu g"irl n(e (e /lori ce !#r0luce u 7n cele + i %l0cu#e culori cere.#i. @( #0 + ,0&u# c*'i, co%ii cu in!#ruc#o re lor 7n!o'i'i (e /ecio re 7n#r-o gr0(in0) !e+ene unui % rc +inun # 7+%o(o-i#) nu #*# cu co% ci c*# cu r-u.#i .i cu %o#eci ce (uce u !%re cen#ru) co%eri#e cu l uri. 6o%iii er u 7+-r0c 'i cu+ + !%u!) i r c*n( u in#r # 7n gr0(in0 nu+ero !ele /lori (e (e !u%r in#r0rii u 7nce%u# !0 !#r0luce !c0 &*+-i#o re. Ace!#e r #0 n #ur %l0cerilor lor .i + i r #0 c0 %rin ce!#e lucruri %l0cu#e .i 7nc*n#0#o re ei !un# 7n(ru+ 'i !%re -inele inocen'ei .i l +ilei) c re e !#/el con#inuu re,0r! # 7n ei (e Du+ne&eu. (338)
RAIUL I IADUL

100

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

5i- /o!# r0# # %rin#r-un +o( (e co+unic re o-i.nui# 7n ,i ' (e %oi cu+ !un# i(eile co%iilor #unci c*n( &0re!c o-iec#e (e + i +ul#e /eluri. ?iec re o-iec# le % re /i %lin (e ,i '0) i r !#/el) /iec re i(ee g*n(ului lor e!#e in!#inc# ,iu. A+ !i+'i# c0 .i i(eile co%iilor (e %e %0+*n# !un# %ro %e l /el #unci c*n( !e :o c0; c0ci ne ,*n( 7nc0 %u#ere re/lec'iei cu+ u (ul'ii) nu %o# ,e(e cee ce e ne+i.c #. (339) =- !%u! + i !u! c0 %runcii u o %re(i!%o&i'ie /ie cele!#0) /ie !%iri#u l0. 6ei cu o %re(i!%o&i'ie cele!#0 !un# (i!#in.i cu u.urin'0 (e cei cu o %re(i!%o&i'ie !%iri#u l0. G*n(ul) ,or-ire .i / %#ele lor !un# #*# (e -l*n(e) 7nc*# cu greu %o #e %0re l#ce, (ec*# cee ce e re,0r! # (in -inele (r go!#ei c0#re Du+ne&eu .i (in iu-ire %en#ru l'i co%ii; 7n!0 cei cu o %re(i!%o&i'ie !%iri#u l0 nu !un# #*# (e -l*n&i) i r 7n #o# cee ce / c % re ce, co+% r -il cu /*l/*i#ul (in ri%i. Di/eren' e ,i&i-il0 c*n( ce.#i 7.i e9%ri+0 in(ign re ) l /el c .i 7n l#e !i#u 'ii. (340) 5ul'i o +eni %o# %re!u%une c0 %runcii r0+*n l /el .i 7n r i) /iin( !e+ene co%iilor %rin#re 7ngeri. 6ei ce nu .#iu ce e un 7nger r /i %u#u# (o%# ce !#0 %0rere %ri,in( %ic#urile .i i+ ginile (in -i!erici 7n c re 7ngerii !un# re%re&en# 'i c ni.#e co%ii) 7n!0 nu e (eloc . . In#eligen' .i 7n'ele%ciune 7i / c %e 7ngeri cee ce !un#) i r #*# #i+% c*# un co%il nu %o!e(0 in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune) !e /l0 7n#r- (e,0r 7n r*n(ul 7ngerilor) 7n!0 nu e el 7n!u.i un 7nger 7nc0; oricu+) c*n( :unge in#eligen# .i 7n'ele%#) #unci (e,ine %en#ru %ri+ ( #0 7nger. A+ /o!# !ur%rin! !0 ,0( c0 7n ce cli%0 el nu + i % re c un co%il ci c un (ul#; c0ci nu + i e 7n#r-un !# (iu co%il0re!c ci 7n#r-unul ngelic + i + #ur) ce!# /iin( re&ul# #ul in#eligen'ei .i l 7n'ele%ciunii lor. 6o%iii % r + i + #uri) c #ineri) 7n +0!ur 7n c re , n!e &0 7n in#eligen'0 .i 7n 7n'ele%ciune %en#ru c0 ce!#e (ou0 con!#i#uie (e,0r # "r n0 !%iri#u l0. 6ee ce le "r0ne.#e +in'ile le "r0ne.#e .i #ru%urile. Ace!# e!#e re&ul# #ul core!%on(en'ei; c0ci /or+ #ru%ului e!#e (o r /or+ e9#erio r0 +in'ii. Ar #re-ui cuno!cu# / %#ul c0 %runcii (in r i nu , n!e &0 + i +ul# (e #inere'e) ci r0+*n 7n cel .i !# (iu %en#ru e#erni# #e. >en#ru .#i cu !igur n'0 c0 e!#e . +i !- %er+i! !0 ,or-e!c cu c*'i, c re /u!e!er0 (u.i 7n r i co%ii .i c re cre!cu!er0 colo. A+ ,or-i# cu unii %e c*n( er u co%ii) i r + i %oi cu cei .i c*n( u (e,eni# #ineri) .i + 7n,0' # (e l ei (e!%re %rogre!ul ,ie'ii lor (e l o ,*r!#0 l l# . (341) Din cee ce !- !%u! + i !u! 7n %ri,in' inocen#ei 7ngerilor (in r i (n. 276-283) e e,i(en# c0 inocen' e c li# #e ce %ri+e.#e 7n !ine 7n#re g in/luen'0 cere !c0) .i c0 !#/el inocen' co%iilor e - & #u#uror !en#i+en#elor (e -ine .i (e,0r; colo /o!# +en'ion # / %#ul c0 inocen' con!i!#0 7n (orin' (e #e l0! con(u! (e Du+ne&eu .i nu (e !ine; %oi c0 o+ul e + i inocen# cu c*# e 7n(e%0r# # + i +ul# (e n #ur ! egoi!#0; i r #*# #i+% c*# cine, e!#e !#/el 7n(e%0r# # el !e /l0 7n n #ur Di,in0 lui Du+ne&eu) nu+i#0 .i (re%# #e .i +eri#ul =0u. $n!0 inocen' co%iilor nu e genuin0 (eo rece e!#e 7nc0 li%!i#0 (e 7n'ele%ciune. Inocen' genuin0 e 7n'ele%ciune) c0ci #*# #i+% c*# cine, e 7n'ele%#) cu (r go!#e !e l !0 con(u! (e Du+ne&eu; ! u) l#/el !%u!) #*# #i+% c*# cine, e con(u! (e Du+ne&eu e!#e 7n'ele%#. >runcii !un# con(u.i (in inocen' co%il0riei ! u (in inocen' e9#ern0) c re e!#e %ri+ul lor !# (iu) c0#re inocen' 7n'ele%ciunii ! u inocen' l0un#ric0. Ace !#0 inocen'0 + rc"e &0 !/*r.i#ul in!#ruirii .i l %rogre!ului lor) .i !#/el) c*n( :ung l inocen' 7n'ele%ciunii) inocen' co%il0riei ce le- !er,i# 7n#re #i+% c - &0 ,ie'ii (e,ine ! % r#e %ro%riei lor n #uri. 6 r c#erul inocen'ei l co%iii +ici +i- /o!# re%re&en# # %rin#r-un !i+-ol (e le+n %ro %e li%!i# (e ,i '0 c re !e 7n!u/le'e.#e %e +0!ur0 ce ce.#i !un# %er/ec'ion 'i %rin cuno .#ere (e,0rului .i %rin !en#i+en#ele -inelui. 5 i %oi n #ur inocen'ei genuine %0ru#
RAIUL I IADUL

101

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

re%re&en# #0 (e un co%il /o r#e /ru+o!) gol .i %lin (e ,i '0. 6o%iii cei cu (e,0r # inocen'i ce !e /l0 7n cerul l0un#ric) /iin( 7n ce!# /el cei + i %ro%i 'i (e Du+ne&eu) % r 7n / ' %ri,irii celorl l'i 7ngeri e9 c# c ni.#e co%ii) i r unii (in#re ei goi) c0ci inocen' e re%re&en# #0 (e goliciune li%!i#0 (e ru.ine) (e!%re c re ci#i+ leg # (e %ri+ul o+ .i !o'i ! 7n % r (i! 7n Gene& (23 25); . ( r) c*n( !# re lor (e inocen'0 !- %ier(u#) ei !- u ru.in # (e goliciune lor .i !- u !cun! (33 7) 10) 11). $n#r-un cu,*n#) cu c*# + i 7n'ele%'i !un# 7ngerii cu #*# !un# + i inocen'i; .i cu c*# !un# + i inocen'i) cu #*# + i +ul# % r c ni.#e co%ii; (e cee 7n Cuvnt co%il0ri !e+ni/ic0 inocen'0 (n) 278). (342) I- + 7n#re- # %e 7ngeri (e!%re co%ii) ( c0 ce.#i !un# cu (e!0,*r.ire li%!i'i (e r0u# #e (eo rece) !%re (eo!e-ire (e (ul'i) !un# inc % -ili (e r0u# #e (eli-er #0; +i !- !%u! 7n!0 c0 .i ei !un# eg li 7n r0u .i c0 !un# r0i l r*n(ul lor; %oi c0 !un# !e+ene 7ngerilor) 7n(e%0r# 'i (e r0u .i +en'inu'i 7n -ine (e c0#re Du+ne&eu) !#/el 7nc*# le % re c0 -un0# #e lor 7.i re origine 7n ei. >en#ru nu-.i /or+ o i(ee / l!0 (e!%re !ine .i %en#ru nu !e cre(e c0 -inele ce 7l %o!e(0 7.i re origine 7n ei .i nu 7n Du+ne&eu) co%iii ce u cre!cu# 7n r i !un# c*#eo( #0 l0! 'i 7n relele %e c re le- u +o.#eni# .i r0+*n 7n ele %*n0 c*n( ,0() recuno!c .i cre( (e,0rul leg # (e -ine. ?iul unui nu+i# rege c re +uri# 7n co%il0rie .i c re cre!cu# 7n r i .i- /or+ # o no'iune (e ce!# /el. A /o!# !#/el l0! # !0 !e co-o re 7n ,i ' re 7n c re !e n0!cu!e .i #unci + !i+'i# (in !/er ,ie'ii ! le c0 ,e o %re(i!%o&i'ie (e -i (o+in %e l'ii .i (e co+i#e (ul#er) c0ci +o.#eni!e ce!#e rele (e l %0rin'ii !0i. Du%0 ce recuno!cu# c re 7i e!#e n #ur /o!# re%ri+i# 7n r*n(ul 7ngerilor cu c re /u!e!e + i 7n in#e. <i+eni (in ,i ' (e %oi nu e %e(e%!i# (in c u& r0ului ere(i# r) c0ci nu 7i % r'ine) .i (eci nu e (e 7n,inui# %en#ru c0 7l %o!e(0; 7n!0 e %e(e%!i# (in c u& r0ului %ro%riu &i! c re .i l- /0cu# l !0u) (ic0 #*# c*# %ro%i # r0ul ere(i# r (e !ine %rin ,i ' %ro%riu &i!0. 6o%iii !un# in#ro(u.i 7n#r-un !# (iu l r0ului lor ere(i# r #unci c*n( (e,in (ul'i) nu %en#ru /i %e(e%!i'i %en#ru ce!# ci %en#ru 7n,0' c0 (e unii !inguri nu %o# /i (ec*# r0i; c0 %rin +il lui Du+ne&eu !un# %ur# 'i 7n r i) (e% r#e (e i (ul (inl0un#rul lor; .i c0 nu !e /l0 7n r i (in#r-un +eri# %ro%riu) ci (in +il lui Du+ne&eu; .i 7n !/*r.i# %en#ru nu !e l0u( 7n / ' l#or cu -un0# #e lor) c0ci ce!# lucru e!#e con#r r -inelui (r go!#ei +u#u le) l /el cu+ e con#r r (e,0rului cre(in'ei. (343) De c*#e, ori) c*n( co%il .i ce !e /l u 7n#r-un !# (iu %ur in/ n#il er u %ro %e (e +ine) u&e + (e l ei un !une# !e+0n0#or cu ce, # n(ru .i con/u&; ce!# lucru !e 7n#*+%l (eo rece ei nu %u#e u c'ion 7nc0 l uni!on) cu+ / c + i #*r&iu c*n( (e,in + i + #uri. =%re !ur%ri& +e ) !%iri#ele (e l*ng0 +ine nu !- u %u#u# -'ine (e l -i inci# !0 ,or-e !c0; c0ci ce !#0 (orin'0 e nor+ l0 l !%iri#e. A+ o-!er, # c0 7n cele cli%e co%iii !- u 7+%o#ri,i# .i nu u ,ru# !0 ,or-e !c0) i r re/u&ul .i 7+%o#ri,ire lor er u 7n!o'i#e (e un /el (e in(ign re; 7n!0 c*n( le- /o!# %er+i! !0 ,or-e !c0 li-er u !%u! (o r3 4<u e!#e . .B 5i !- !%u! c0 co%iii !un# i!%i#i'i 7n ce!# +o( %en#ru 7n,0' (in e9%erien'0 nu (o r !0 re&i!#e 7n / ' cee ce e / l! .i r0u) ( r .i !0 e,i#e !0 g*n(e !c0) !0 ,or-e !c0 .i !0 c'ione&e l 7n(e+nul l#or ; !#/el ei 7n, '0 !0 re/u&e !e l0! con(u.i (e l#cine, (ec*# (e Du+ne&eu. (344) < #ur e(uc 'iei co%iilor (in r i r #re-ui !0 /ie e,i(en#0 (in cee ce !- /ir+ #) cu+ c0 %rin 7n'elegere (e,0rului .i 7n'ele%ciune (r go!#ei ei !un# in#ro(u.i 7n ,i ' ngelic0; ce !# con!#0 7n (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i 7n (r go!#e +u#u l0) +-ele 7nglo-*n( inocen'0. 6*# (e (i/eri#0 e!#e e(uc 'i co%iilor (e %e %0+*n# , reie.i (in e9e+%lul ur+0#or. 50 /l + %e !#r0&ile unui + re or . c*n( + ,0&u# c*'i, -0ie'ei lu%#*n(u-!e 7n#re ei. 5ul'i+e ce !e (un !e 7n :urul lor %ri,e ce !#0 !cen0 cu +ul#0 %l0cere; +i !- !%u! c0 %0rin'ii lor 7i inci# !er0 %e -0ie'i l !e+ene lu%#e. =%iri#ele -une .i 7ngerii c re u ,0&u# ce!#e lucruri
RAIUL I IADUL

102

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%rin oc"ii +ei u /o!# #*# (e .oc 'i 7nc*# le- + !i+'i# gro & ) leg #0 7n !%eci l (e / %#ul c0 %0rin'ii i- u '*' # %e co%ii !0 / c0 !#/el (e lucruri. 2i u !%u! c0 7n ce!# /el %0rin'ii uci( (r go!#e +u#u l0 .i inocen' %ri+i#e (e co%ii (e l Du+ne&eu) u+%l*n(u-le ini+ile cu ur0 .i r0&-un re; %oi u !%u! c0 ce.#i 7.i e9clu( (eli-er # co%iii (in r i) un(e nu e9i!#0 (ec*# (r go!#e +u#u l0. ?ie c %0rin'ii ce (ore!c -inele co%iilor lor !0 !e /ere !c0 (e !e+ene / %#e. (345) Di/eren' (in#re cei ce +or (e +ici co%ii .i cei ce +or l + #uri# #e , /i .i e e9%lic #0. 6ei ce +or 7n ,i ' (ul#0 u (un # (in lu+e %0+*n#e !c0 .i + #eri l0 o - &0 ,ie'ii c re o (uc cu ei + i (e% r#e. Ace !#0 - &0 e!#e +e+ori lor .i !en#i+en#ele ei n #ur le %en#ru lucrurile #ru%e.#i; e r0+*ne ne!c"i+- #0 7n!0 nu-i /ec#e &0 cu ni+ic; e !er,e.#e #o#u.i c - &0 ul#i+0 g*n(irii lor (u%0 +o r#e) c0ci g*n(ul lor !e re, r!0 7n e . De cee +e+ori lucrurilor con'inu#e 7n e .i core!%on(en'ele lor cu +in#e r 'ion l0 !un# cee ce (e#er+in0 !# (iul o+ului (u%0 +o r#e) 7n!0 cei ce +or 7n co%il0rie .i !un# (u.i 7n r i nu u o !e+ene - &0) ci u 7n !c"i+- un n #ur l0 (in#r-o origine !%iri#u l0) (in +o+en# ce nu i u ni+ic (in lu+e + #eri l0 .i (in #ru%ul %0+*n#e!c; . ( r ei nu %o# /i u+%lu'i cu !#/el (e !en#i+en#e i+%ure .i cu g*n(uri (eri, #e (in ce!#e cu+ u /o!# l'ii) (eo rece ei %ri+e!c #o #e lucrurile (irec# (in r i. >e l*ng0 !# ) co%iii nu .#iu c0 !- u n0!cu# 7n lu+e; ei cre( c0 ! u n0!cu# 7n r i. A!#/el nu .#iu ni+ic (e l#0 n .#ere (ec*# (e ce !%iri#u l0 c re e e/ec#u #0 %rin cuno .#ere -inelui .i (e,0rului .i %rin in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune) ( #ori#0 c0ror o+ul e!#e cu (e,0r # o+; ce!#e /iin( %ri+i#e (e l Du+ne&eu) ei cre( .i !e -ucur0 !0 cre (0 c0 !un# co%iii lui Du+ne&eu. Co#u.i) !# (iul o +enilor ce cre!c %e %0+*n# %o #e :unge l %er/ec'iune !# (iului co%iilor ce cre!c 7n r i ( c0 7n(e%0r#e &0 (in ei iu-irile #ru%e.#i .i %0+*n#e.#i c re re%re&in#0 (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) %ri+in( 7n locul lor iu-iri !%iri#u le. (39)

'ei 1n3e!e.3i 2i cei $i+.!i 1n r#i


(346) =e cre(e c0 7n'ele%'ii ,or ,e % r#e (e + i +ul#0 glorie .i re!%ec# 7n r i (ec*# cei !i+%li) (eo rece 7n D niel !e !%une3 4 #ei n elep i vor strluci ca strlucirea cerului, i cei ce vor nv a pe mul i s umble n nepri'nire vor strluci ca stelele, n veac i n veci de veciB (123 3); %u'ini .#iu 7n!0 ce !e 7n'elege %rin 4 cei n elep iB .i %rin 4cei ce vor nv a pe mul i s umble n nepri'nire B. >0rere co+un0 e!#e c0 !e ,or-e.#e (e!%re eru(i'i .i 7n,0' 'i) 7n !%eci l (e!%re cei ce u 7n,0' # 7n 1i!eric0 .i c re i- u (e%0.i# %e l'ii %rin (oc#rine .i %re(ici) .i cu #*# + i +ul# (e!%re cei ce i- u con,er#i# %e l'ii l cre(in'0. $n lu+e #o'i ce.#i !un# %ri,i'i c o +eni in#eligen'i) 7n!0 nu ei !un# cei in#eligen'i (in r i (e!%re c re u /o!# ro!#i#e ce!#e cu,in#e) (ec*# ( c0 7n'eleg lucrurile cere.#i. 6e 7n!e +n0 !# , /i e9%lic # cu+. (347) In#eligen' cere !c0 e!#e in#eligen'0 l0un#ric0 ce !e n .#e (in (r go!#e (e (e,0r; e nu e cul#i, #0 (e (r gul gloriei lu+e.#i) nici %en#ru !l , cere !c0) ci %en#ru (e,0rul 7n!u.i (e c re cei ce 7l %o!e(0 !un# in#i+ /ec# 'i .i 7nc*n# 'i. 6ei /ec# 'i .i 7nc*n# 'i cu (e,0rul 7n!u.i !un# /ec# 'i 7n +o( !i+il r .i (e lu+in r iului) (e A(e,0rul Di,in) ( ) (e Du+ne&eu 7n!u.i; c0ci lu+in r iului e!#e A(e,0r Di,in i r A(e,0rul Di,in e!#e Du+ne&eul cerurilor (n. 126-140). Ace !#0 lu+in0 %0#run(e (o r 7n %0r'ile l0un#rice le +in'ii) c0ci (o r cele !un# /0cu#e %en#ru o %ri+i; cu+ %0#run(e) lu+in 7i u+%le (e 7nc*n# re (eo rece #o# cee ce e
RAIUL I IADUL

103

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%ri+i# (in#r-o !ur!0 Di,in0 re 7n in#erior ce, %l0cu# .i 7nc*n#0#or. De ici ,ine !en#i+en#ul genuin %en#ru (e,0r c re e!#e /ec#i,i# #e %en#ru -inele (e,0rului. 6ei ce #r0ie!c 7n ce!# !en#i+en# ! u 7n ce !#0 iu-ire !e -ucur0 (e in#eligen'0 cere !c0 .i !#r0luce!c 7n r i !e+ene lu+inii -ol#ei cere.#i. 2i !#r0luce!c %en#ru c0 A(e,0rul Di,in) oriun(e !- r /l 7n r i) e+ n0 lu+in0 (n. 132); i r -ol# cere !c0 !e+ni/ic0 %rin core!%on(en'0 ce 7n'elegere l0un#ric0) #*# l 7ngeri c*# .i l o +eni) c re !e /l0 7n lu+in r iului. D r cei ce #r0ie!c 7n (r go!#e (e (e,0r) /ie %en#ru glori (in ce !#0 lu+e) /ie %en#ru glori (in r i) nu %o# !#r0luci colo; (eo rece ei nu !un# u+%lu'i (e 7nc*n# re l #ingere lu+inii r iului ci l #ingere lu+inii lu+e.#i c re 7n r i nu e (ec*# un 7n#uneric (en!) c0ci +o#i, 'i lor %rinci% l0 e!#e % r,enire eului) (eo rece e!#e unicul !co% ,0&u# (e ei; i r c*n( ce!# e!#e !co%ul ul#i+) o+ul !e %une %e !ine %e %ri+ul loc .i %ri,e.#e (e,0rurile ce-i !er,e!c %ro%riului !0u !ucce! (o r c +i:lo ce %en#ru cel !co% .i (eci c %e ni.#e lucruri !u-or(on #e. 60ci cel ce iu-e.#e (e,0rurile Di,ine %en#ru %ro%ri -i % r,enire le cce%#0 (o r (in re!%ec# %en#ru !ine .i nu %en#ru Du+ne&eu. Din ce!# +o#i, el 7.i 7n#o rce %ri,ire 7n'elegerii .i cre(in'ei (e l r i c0#re lu+e .i (e l Du+ne&eu c0#re !ine. A!#/el (e o +eni !e /l0 (eci 7n lu+in lu+ii .i nu 7n ce r iului. 29#erior) !u- %ri,irile o +enilor) ei % r c in#eligen'i .i 7n,0' 'i l /el c cei ce !e /l0 7n lu+in r iului (eo rece ,or-e!c 7n#r-un +o( !e+0n0#or; c*#eo( #0 % r 7n#r- (e,0r c0 ,or-e!c 7n'ele%#; c0ci !un# 7+%in.i (e (r go!#e (e !ine .i !un# e9%er'i 7n con#r / cere !en#i+en#elor cere.#i; 7n!0 7n /or+ lor l0un#ric0) . cu+ 7i ,0( 7ngerii) ce.#i u un c r c#er #o# l (i/eri#. De ici !e %o #e ,e(e 7n#r-o nu+i#0 +0!ur0 cine !un# cei in#eligen'i ce ,or !#r0luci 7n r i c lu+in -oi#ei cere.#i; cu+ !e , e9%lic cine !un# cei ce ,or 7n,0' %e +ul'i !0 u+-le 7n ne%ri"0nire .i c re ,or !#r0luci c !#elele. (348) 6ei ce ,or 7n,0' %e +ul'i !0 u+-le 7n ne%ri"0nire !un# cei 7n'ele%'i) i r 7n r i 7n'ele%'i !un# nu+i'i cei c re !un# %lini (e -ine .i c re %lic0 (e,0rurile Di,ine i+e(i # 7n ,i ' lor. 60ci A(e,0rul Di,in o ( #0 %lic # 7n ,i '0 e con,er#i# 7n -ine) (eo rece #unci el (e,ine o %ro-le+0 ,oin'ei .i (r go!#ei) i r #o #e ce!#e lucruri !un# nu+i#e -une. Ace.#i !un# nu+i'i 7n'ele%'i c0ci 7n'ele%ciune e leg #0 (e ,i '0. >e (e l#0 % r#e) in#eligen'i !un# nu+i'i cei ce nu %lic0 (e,0rurile Di,ine i+e(i # 7n ,i ' lor ci + i 7n#*i le 7ncre(in'e &0 +e+oriei (in c re !un# !co !e ul#erior .i %lic #e 7n ,i '0. $n ce /el .i 7n ce gr ( (i/er0 cei in#eligen'i (e cei 7n'ele%'i 7n ceruri !e %o #e ,e(e 7n c %i#olul ce #r #e &0 cele (ou0 7+%0r0'ii le r iului) ce cele!#0 .i ce !%iri#u l0 (n. 20-28); .i 7n c %i#olul ce #r #e &0 cele #rei ceruri (n. 29-40). $ngerii (in 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu) (in cel (e- l #reile cer ! u cerul l0un#ric !un# nu+i'i (re%# cre(incio.i (eo rece nu-.i #ri-uie lor (re%# #e ci (o r lui Du+ne&eu; i r (re%# #e lui Du+ne&eu 7n r i e!#e -inele ce !e re, r!0 (in 2l. A. ( r ce.#i !un# cei ce ,or 7n,0' %e +ul'i !0 u+-le 7n ne%ri"0nire) i r (e!%re ei Du+ne&eu !%une3 4 Atunci cei nepri'ni i vor strluci ca soarele n mpr ia ,atlui meu B(5 #ei 133 43). 2i ,or 4strluci ca soarele B %en#ru c0 #r0ie!c 7n (r go!#e %en#ru Du+ne&eu (eri, #0 (in 2l 7n!u.i) i r !o rele !e+ni/ic0 ce (r go!#e (n. 116-125). Lu+in (in :urul lor re o culo re %rin!0 i r i(eile g*n(ului lor !un# color #e !e+0n0#or %en#ru c0 %ri+e!c -inele (r go!#ei (irec# (e l Du+ne&eu c =o re l r iului. (349) Co'i cei ce u (o-*n(i# in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune 7n lu+e !un# %ri+i'i 7n r i .i (e,in 7ngeri) /iec re 7n /unc'ie (e c li# #e .i (e gr (ul in#eligen'ei .i l 7n'ele%ciunii ! le. 60ci orice (o-*n(e.#e o+ul 7n lu+e r0+*ne 7n el .i e lu # cu el (u%0 +o r#e; gr (ul !en#i+en#elor lui .i (orin' (e -ine .i (e,0r !un# !%ori#e .i +%li/ic #e 7n in#erior) 7n!0 nu .i 7n e9#erior. 6ei ce nu u %re ,u# !en#i+en#e .i (orin'e (e -ine .i (e,0r %ri+e!c %u'in) (e / %# #*# c*# !un# c % -ili !0 %ri+e !c0 7n cel gr (; i r cei ce u 7ncerc # +ul#e !#/el (e !en#i+en#e %ri+e!c +ul#. Gr (ul !en#i+en#elor .i l (orin'elor ce!#or e c o +0!ur0 u+%lu#0 l li+i#0; . ( r
RAIUL I IADUL

104

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

celui ce re o +0!ur0 + i + re 7i e!#e ( # + i +ul#; .i + i %u'in celui cu o +0!ur0 + i +ic0. Lucrurile !# u . %en#ru c0 (r go!#e (in c re i&,or0!c !en#i+en#ul .i (orin' %ri+e.#e #o# ce 7i e!#e %o#ri,i#; i r un o+ %ri+e.#e 7n cor( cu (r go!#e ! . A!# e !%u! 7n cu,in#ele lui Du+ne&eu3 4#ci celui ce are i se va da i va avea de prisos B (5 #ei 133 22; 253 29). 4 9a nc vi se va turna n sn o msur bun, ndesat, cltinat, care se va vrsa pe deasupraB (Luc 63 38). (350) @rice o+ c re %ri+i# (e,0rul .i -inele (o r (e (r gul lor e %ri+i# 7n r i; !#/el) cei ce le- u iu-i# +ul# !un# nu+i'i 7n'ele%'i; i r cei ce le- u iu-i# (o r %u'in !un# nu+i'i !i+%li. 6ei 7n'ele%'i (in r i #r0ie!c 7n +ul#0 lu+in0) i r cei !i+%li 7n#r-o lu+in0 + i !l -0) /iec re 7n cor( cu gr (ul (r go!#ei ! le %en#ru -ine .i (e,0r. A iu-i -inele .i (e,0rul (o r %en#ru ele 7n!e +n0 le ,oi .i le / ce; iu-e!c (o r cei c re ,oie!c .i /0%#uie!c) %e c*n( cei ce nici nu ,oie!c nici nu /0%#uie!c !un# li%!i'i (e (r go!#e. i ce.#i $l iu-e!c %e Du+ne&eu .i !un# iu-i'i (e 2l; c0ci -inele .i (e,0rul ,in (e l Du+ne&eu .i Du+ne&eu !e /l0 7n ele; . ( r 2l #r0ie.#e 7n cei ce %ri+e!c -inele .i (e,0rul 7n ,i ' lor) (orin(u-le .i /0c*n(u-le. @+ul) %ri,i# 7n !ine) nu e (ec*# %ro%riul -ine .i %ro%riul (e,0r; c0ci -inele !e /l0 7n ,oin' ! i r (e,0rul 7n 7n'elegere ! ) i r o+ul e l /el cu+ 7i !un# ,oin' .i 7n'elegere . De ici e e,i(en# c0 o+ul e iu-i# (e Du+ne&eu #*# #i+% c*# ,oin' lui e /or+ #0 (in -ine i r 7n'elegere ! (in (e,0r. A /i iu-i# (e Du+ne&eu 7n!e +n0 (e !e+ene -L iu-i %e Du+ne&eu; c0ci (r go!#e e +u#u l0) i r Du+ne&eu 7i %er+i#e celui iu-i# !0-.i 7n#o rc0 (r go!#e . (351) $n lu+e !e cre(e c0 cei ce u (o-*n(i# +ul#0 cuno .#ere) /ie (in 7n,0'0#urile 1i!ericii .i le Cuvntului, /ie (in#r-un !#u(iu l .#iin'elor) u o %erce%'ie + i %ro/un(0 .i + i !cu'i#0 (e,0rului (ec*# l'ii) /iin( (eci + i in#eligen'i .i + i 7n'ele%'i. A!#/el (e o +eni u o %0rere !i+il r0 (e!%re ei 7n.i.i; 7n!0 n #ur (e,0r #ei in#eligen'e .i (e,0r #ei 7n'ele%ciuni .i n #ur lucrurilor +i!#i/ic #e .i celor / l!e ,or /i e9%lic #e 7n cele ce ur+e &0. A(e,0r # in#eligen'0 .i (e,0r # 7n'ele%ciune con!# u 7n ,e(e .i !i+'i ce e (e,0r # .i -ine .i ce e / l! .i r0u) .i 7n (i!#inge cl r 7n#re unul .i cel0l l#) %rin#r-o ,e(ere .i o %erce%'ie in#erio r0. ?iec re o+ %o!e(0 o +in#e in#erio r0 .i un e9#erio r0. 5in#e in#erio r0 e ce o+ului l0un#ric ! u !%iri#u l) i r +in#e e9#erio r0 o+ului e9#ern ! u n #ur l. A#*# #i+% c*# +in#e ! in#erio r0 e!#e (e&,ol# #0 .i e uni#0 cu +in#e e9#erio r0) el (e,ine c % -il (e ,e(e .i (e %erce%e (e,0rul. 5in#e in#erio r0 o+ului %o #e /i /or+ #0 (o r 7n r i) 7n!0 +in#e ! e9#erio r0 e /or+ #0 7n lu+e. 6*n( +in#e in#erio r0 e /or+ #0 7n r i) #unci + #eri ! !e re, r!0 7n ce e9#erio r0 ce % r'ine lu+ii) i r !#/el ce (in ur+0 e (u!0 7n core!%on(en'0 .i c'ione &0 c un cu ce (in#*i. 6*n( ce!# lucru !e 7n#*+%l0) o+ul in#r0 7n %o!e!i ,e(erii .i %erce%'iei in#erio re. >en#ru c +in#e in#erio r0 !0 %o #0 /i /or+ #0) o+ul #re-uie !0 %ri,e !c0 !%re ?iin' Di,in0 .i !%re r i; c0ci) cu+ /o!# !%u! + i !u!) +in#e in#erio r0 e /or+ #0 7n r i i r o+ul %ri,e.#e c0#re ?iin' Di,in0 #unci c*n( cre(e 7n 2l .i c*n( recuno .#e c0 #o# (e,0rul .i -inele .i (eci 7n#re g in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune ,in (e l 2l; .i cre(e 7n 2l #unci c*n( (ore.#e !0 !e l !e con(u! (e 2l. $n ce!# /el .i (o r 7n ce!# +in#e in#erio r0 o+ului %o #e /i (e!c"i! . @+ul ce %o r#0 ce !#0 cre(in'0 .i (uce o ,i '0 7n cor( cu e re %u#ere .i -ili# #e (e (e,eni in#eligen# .i 7n'ele%#. D r %en#ru (e,eni in#eligen# .i 7n'ele%# el #re-uie !0 7n,e'e +ul#e lucruri ce !e le g0 nu (o r (e r i ci .i (e lu+e; cele ce !e le g0 (e r i (in Cuvnt .i (in 1i!eric0; i r cele ce !e le g0 (e lu+e (in (i/eri#ele r +uri le 7n,0'0#urii. A#*# #i+% c*# o+ul 7n, '0 ce!#e lucruri .i le %lic0 7n ,i ' ! el (e,ine in#eligen# .i 7n'ele%#) c0ci ele %er/ec'ione &0 %ri,ire in#erio r0 7n'elegerii ! le .i !en#i+en#ul l0un#ric l ,oin'ei ! le. 6ei !i+%li (in ce !#0 cl !0 !un# cei c0ror +in#e in#erio r0 e (e!c"i!0) ( r c re nu !un# cul#i, 'i %rin (e,0ruri !%iri#u le) +or le) ci,ice .i n #ur le. 2i %o# (eci(e 7n %ri,in' (e,0rului /iec0rui lucru %e c re 7l u() 7n!0 nu %o# ,e(e n #ur e!en'i l0 (e,0rului. 6ei 7n'ele%'i (in ce !#0 cl !0 !un# cei c0ror +in#e in#erio r0
RAIUL I IADUL

105

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

nu e (o r (e!c"i!0 ci .i cul#i, #0 .i c re %o!e(0 o 7n'elegere .i o %erce%'ie (e,0rului %er/ec#e. Din ce!#e con!i(er 'ii %o #e /i li+%e(e 7n'ele !0 n #ur (e,0r #ei 7n'elegeri .i 7n'ele%ciuni. (352) @ +enii cu o in#eligen'0 .i o 7n'ele%ciune / l!e !un# inc % -ili (e ,e(e .i (e %erce%e ce e (e,0r # .i -un .i ce e / l! .i r0u (in#r-o %er!%ec#i,0 in#erio r0; ei cre( (o r c0 ce, e (e,0r # .i -un ! u / l! .i r0u c*n( u( . (e l l'ii) (*n(u-le + i #*r&iu (re%# #e. A!e+ene o +eni) cu+ nu ,0( (e,0rul 7n 7n!0.i lu+in ! ) ci 7l cce%#0 !u- u#ori# #e l#or ) %o# (o%# .i cre(e 7n lucrurile / l!e #o# #*# (e u.or c .i 7n cele (e,0r #e) i r + i %oi !un# /er+ con,in.i c0 u (re%# #e; c0ci cee ce un o+ cre(e cu /er+i# #e 7i % re /i (e,0r .i nu e9i!#0 ni+ic / l! c re !0 nu (e,in0 o con,ingere !e(i+en# #0 +in'ii. 5in#e in#erio r0 ce!#or o +eni e!#e (e!c"i!0 (o r (e(e!u-#) %e c*n( +in#e lor e9#erio r0 e (e!c"i!0 #*# c*# .i- u /or+ # con,ingeri !e(i+en# #e. Din ce!# +o#i, lu+in %rin c re ,0( nu e lu+in r iului ci lu+in lu+ii) nu+i#0 lu+in0 n #ur l0. $n ce !#0 lu+in0) / l!i#0'ile %o# !#r0luci c (e,0rurile) i r c*n( !un# con/ir+ #e %o# /i c"i r ne!%u! (e lu+ino !e) 7n!0 nu 7n lu+in r iului. Din ce !#0 cl !0 cei + i %u'in in#eligen'i .i 7n'ele%'i !un# cei c re !- u con/ir+ # cu %u#ere 7n %0rerile lor) i r cei + i in#eligen'i .i + i 7n'ele%'i !un# cei ce !- u con/ir+ # + i %u'in %u#ernic. De ici !e ,e(e cl r ce !un# in#eligen' .i 7n'ele%ciune (en #ur #e. <u #re-uie inclu.i 7n ce !#0 cl !0 cei c re 7n co%il0rie cre( cee ce 7i 7n, '0 %ro/e!orii lor) ( r c re #unci c*n( , n!e &0 7n ,*r!#0 .i g*n(e!c 7n lu+in %ro%riei 7n'elegeri nu (er0 l cele i(ei) ci (ore!c (e,0rul .i 7l c u#0) /iin( 7nc*n# 'i 7n ini+ile lor #unci c*n( 7l g0!e!c ei) %en#ru c0 iu-e!c (e,0rul (o r (e (r gul lui) ,or !0 , (0 (e,0rul /iec0rui lucru 7n in#e (e l con/ir+ . Ace!# lucru %o #e /i ilu!#r # %rin#r-un e9e+%lu. A ,u# loc o con,er! 'ie 7n#re nu+i#e !%iri#e leg #0 (e +o#i,ul %en#ru c re ni+ lele !e n !c cu 7n#re g cuno .#ere %o#ri,i#0 n #urii lor) %e c*n( o+ul nu !e n .#e !#/el; !- !%u! c0 +o#i,ul e!#e cel c0 ni+ lele #r0ie!c 7n or(ine ,ie'ii lor i r o+ul nu. De cee el #re-uie (u! l ce or(ine %rin cuno .#ere .i .#iin'0; oricu+) ( c0 o+ul !- r n .#e 7n or(ine %ro%rie ,ie'ii ! le - ce (e -L iu-i %e Du+ne&eu + i %re!u! (e #o #e .i %e %ro %ele lui c %e !ine - !- r n .#e cu in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune .i) %e +0!ur0 ce cuno .#ere ! !- r 7n#in(e) r cre(e 7n #o# (e,0rul. =%iri#ele -une u o-!er, # i+e(i # ce!# lucru .i u ,0&u# c0 . e!#e %rin c"i r lu+in (e,0rului; 7n!0 !%iri#ele ce !e con/ir+ !er0 (o r 7n cre(in'0 .i c re 7nl0#ur !er0 !#/el (r go!#e .i +il nu u %u#u# 7n'elege (eo rece lu+in / l!i#0'ii con/ir+ #e 7n#unec lu+in (e,0rului. (353) ? l! in#eligen'0 .i / l! 7n'ele%ciune !un# !#/el 7n +0!ur 7n c re !un# !e% r #e (e o recuno .#ere ?iin'ei Di,ine; c0ci #unci c*n( o +enii nu recuno!c ?iin' Di,in0 ci %ri,e!c n #ur c %e ce, Di,in) ei g*n(e!c cu !i+'urile #ru%e.#i /iin( (o r o +eni !en!i-ili) in(i/eren# c*# (e +ul# !un# %reci 'i 7n lu+e %en#ru e(uc 'i .i 7n,0'0#ur lor; c0ci 7n,0'0#ur lor nu !e ri(ic0 nicio( #0 (e !u%r o-iec#elor ,i&i-ile (in lu+e. 2i %0!#re &0 o !e+ene .#iin'0 7n +e+orie .i %ri,e!c %ro %e #o# (in#r-un %unc# (e ,e(ere + #eri l) (e.i #o# (e cee .i .#iin'0 !e !er,e!c cei cu (e,0r # in#eligen'i %en#ru /or+ re 7n'elegerii. >rin .#iin'e !e 7n'eleg (i/eri#ele /eluri (e cuno .#ere e9%eri+en# l0 c /i&ic ) !#rono+i ) c"i+i ) +ec nic ) geo+e#ri ) n #o+i ) %!i"ologi ) /ilo!o/i ) i!#ori .i (e !e+ene !#u(iile cri#ice .i li+-ile lu+ii 7n,0' #e. >rel 'ii ce ne g0 ?iin' Di,in0 .i c re nu 7.i 7n l'0 g*n(urile (e !u%r i+%re!iilor !en&ori le le o+ului e9#erior %ri,e!c lucrurile (in Cuvnt cu+ %ri,e!c l'ii .#iin'ele. 2i nici nu le #r #e &0 c %ro-le+e cu i+%or# n'0 nici nu le ,0( 7n lu+in +in'ii r 'ion le) c0ci +in#e lor in#erio r0 e 7nc"i!0 l /el c .i ce % r#e +in'ii e9#erio re ce + i %ro%i #0 (e +in#e in#erio r0. 2 e 7nc"i!0 (eo rece ei !- u 7n(e%0r# # (e r i .i u
RAIUL I IADUL

106

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

r0!uci# cele / cul#0'i ce 7i /0ce u c % -ili (e %ri,i !%re cer .i c re) cu+ !e %o #e o-!er, + i !u!) con!#i#uie +in#e in#erio r0 o+ului. Din ce!# +o#i, ei nu %o# ;,e(e ce e (e,0r # .i -ine) c0ci l ei ce!#e lucruri !e /l0 7n#r-un 7n#uneric (en!) %e c*n( lucrurile rele .i / l!e !un# 7n lu+in0. @ricu+) o +enii !en!i-ili !un# c % -ili !0 r 'ione&e; unii (in#re ei r 'ione &0 + i !u-#il .i + i %0#run&0#or (ec*# l'ii) 7n!0 (o r ( #ori#0 ilu&iilor !i+'urilor con/ir+ #e (e cuno .#ere lor .#iin'i/ic0; .i %en#ru c0 %o# r 'ion 7n ce!# /el) !e cre( + i 7n'ele%'i (ec*# l'ii. ?ocul (e !en#i+en#e ce le %rin(e rgu+en#ele e!#e /ocul (r go!#ei (e !ine .i (e lu+e. 2i %o!e(0 o / l!0 in#eligen'0 .i o / l!0 7n'ele%ciune) /iin( +in#i'i (e c0#re Du+ne&eu 7n 5 #ei3 4(znd ei nu vd, auzind ei nu aud, nici nu n eleg B (133 13) 14) 15). i 7n l# loc3 4,u ai ascuns aceste lucruri de cei n elep i i pricepu i i le-ai descoperit pruncilor B (113 25) 26). (354) A+ ,or-i# cu +ul'i (in#re cei 7n,0' 'i (u%0 ce u %0r0!i# lu+e ) cu unii ce ,e u o re%u# 'ie (eo!e-i#0) c re !un# cele-r 'i %en#ru !crierile lor (in lu+e li#er r0) .i cu l'ii c re nu !un# #*#) (e / i+o.i) ( r c re %o!e( u #o#u.i o 7n'ele%ciune %ro/un(0. 6ei c0ror ini+0 #0g0(ui ?iin' Di,in0) oric*# (e +ul# %ro/er u cu -u&ele cre(in' 7n 2l) u (e,eni# #*# (e 7n %oi 'i 7nc*# cu greu + i %u#e u 7n'elege un (e,0r ci,ic .i cu #*# + i %u'in unul !%iri#u l. A+ !i+'i# .i + ,0&u# c0 regiunile in#erne le +in'ii lor er u #*# (e 7nc"i!e 7nc*# %0re u negre ( !e+ene lucruri !un# ,i&i-ile 7n lu+e !%iri#u l0)) .i !#/el nu %u#e u 7n(ur lu+in cere !c0 nici nu %ri+e u in/luen' r iului. A% ren' 7n#unec #0 +in'ii lor in#erio re er + i (*nc0 .i + i 7n#in!0 l cei ce !- u con/ir+ # %rin eru(i'ie 7+%o#ri, ?iin'ei Di,ine. A!#/el (e o +eni %ri+e!c cu %l0cere #o #e / l!i#0'ile 7n ,i ' (e %oi .i le !or- %recu+ !o r-e un -ure#e % ; ei re!%ing #o #e (e,0rurile cu+ re!%inge o !u%r / '0 el !#ic0 #o# ce c (e %e e . 5i !- + i !%u! c0 +in#e in#erio r0 celor ce !- u con/ir+ # 7+%o#ri, ?iin'ei Di,ine leg*n( n #ur ) !e o!i/ic0; c %e#ele lor %*n0 l n ! % r # ri) c (e le+n) lucru ce in(ic0 / %#ul c0 !un# li%!i'i (e orice %erce%'ie) Ace.#i o +eni !un# cu/un( 'i 7n -i!uri +l0.#ino !e un(e !un# # c 'i (e / n#e&iile 7n c re !un# %re!c"i+- #e no'iunile lor / l!e. Dorin' lor (e cele-ri# #e .i (e glorie e un /oc in/ern l ce 7i 7+%inge !0 !e # ce reci%roc .i !0-i c"inui !c0 %e cei c re nu-i (or0 c %e ni.#e &ei#0'i; ce!# c"in .i-l %ro,o c0 unii l#or %e r*n(. $n !e+ene lucruri e %re!c"i+- #0 7n#re g 7n,0'0#ur0 lu+e !c0 c re nu %ri+i# lu+in cere !c0 %rin recuno .#ere ?iin'ei Di,ine. (355) ? %#ul c0 ce.#i o +eni u o !e+ene n #ur0 #unci c*n() (u%0 +o r#e) :ung 7n lu+e !%iri#u l0) %o #e /i conclu&ion # (o r (in ce!# lucru; c0 7n#reg con'inu#ul +e+oriei n #ur le c re e leg # (irec# (e !i+'urile #ru%e.#i) l /el c .i cuno.#in'ele .#iin'i/ice +en'ion #e + i !u!) !un# #unci ino/en!i,e) .i (o r conclu&iile r 'ion le (e(u!e (e colo !un# (e /olo! %en#ru g*n(ire .i ,or-ire. @+ul (uce 7n#r- (e,0r cu el 7n#re g ! +e+orie n #ur l0) 7n!0 con'inu#ul !0u nu 7i + i e!#e %erce%#i-il) nici nu-i + i %0#run(e 7n g*n( c #unci c*n( #r0i 7n lu+e. A!#/el el nu + i %o #e e9#r ge ce, (in +e+orie c re !0 /ie (u! 7n lu+in !%iri#u l0) (eo rece con'inu#ul +e+oriei n #ur le nu re leg0#ur0 cu ce lu+in0) 7n!0 conclu&iile r 'ion le ! u in#elec#u le %e c re o+ul le (e(uce (in .#iin'e #unci c*n( #r0ie.#e 7n #ru% !e %o#ri,e!c cu lu+in lu+ii !%iri#u le; . ( r #*# #i+% c*# !%iri#ul o+ului e /0cu# r 'ion l %rin cuno .#ere .i .#iin' (in lu+e) e r 'ion l .i (u%0 eli-er re (e #ru%; c0ci #unci o+ul e un !%iri#) !%iri# ce cuge#0 7n #ru%. (356) A+ ,or-i# + i !u! (n. 319) (e!%re nu+i'i o +eni c re u (o-*n(i# in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune %rin cuno .#ere .i .#iin'0 .i c re u %lic # #o#ul 7n /olo!ul ,ie'ii) recuno!c*n( 7n cel .i #i+% ?iin' Di,in0) iu-in( Cuvntul .i (uc*n( o ,i '0 !%iri#u l0 .i +or l0. #iin'ele le u !er,i# ce!#or o +eni (re%# +i:lo ce %en#ru (e,eni 7n'ele%'i .i %en#ru le con/ir+
RAIUL I IADUL

107

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

cre(in' . A+ !i+'i# .i + ,0&u# regiunile l0un#rice le +in'ii lor c re %0re u lu+ino !e) (e o culo re l-0) un %rin!0 ! u un l- !#r0) l /el c ce #r n!luci(0 (i + n#ului) ru-inului .i ! /irului; i r !# %ro%or'ion l cu +o#i,ele cre(in'ei 7n ?iin' Di,in0 .i 7n (e,0rurile Di,ine %e c re le- u (un # (in cuno .#ere n #urii. A. % r (e,0r # in#eligen'0 .i (e,0r # 7n'ele%ciune c*n( !un# ,0&u#e 7n lu+e !%iri#u l0. Ace !#0 % ren'0 e (eri, #0 (in lu+in r iului) i r ce lu+in0 e A(e,0rul Di,in ce %orne.#e (in Du+ne&eu) c re e !ur! 7n#regii in#eligen'e .i 7n'ele%ciuni (n. 126-133). =u%r /e'ele ce re/lec#0 ce lu+in0 .i 7n c re % r +o(i/ic0ri (e culo re !un# regiunile in#erio re le +in'ii; i r con/ir+ re (e,0rurilor Di,ine %rin .#iin'ele n #ur le %ro(uce cele , ri 'ii. 60ci +in#e in#erio r0 o+ului %ri,e.#e 7n con'inu#ul +e+oriei n #ur le) i r lucrurile g0!i#e colo .i c re con/ir+0 (e,0rul !un# #r n!/or+ #e (e /ocul iu-irii cere.#i) !un# (u!e l !u%r / '0 .i !un# #r n!/or+ #e 7n i(ei !%iri#u le. Ace!# lucru e necuno!cu# o+ului c*# #i+% #r0ie.#e 7n #ru%) c0ci (e.i #unci g*n(e.#e #*# !%iri#u l c*# .i n #ur l) %une %re' (o r %e g*n(ire n #ur l0 .i e incon.#ien# (e e9i!#en' g*n(irii !%iri#u le. 6*n( 7n!0 :unge 7n lu+e !%iri#u l0 nu %o #e ,e(e cee ce g*n(i!e n #ur l 7n lu+e) ci (o r ce g*n(i# !%iri#u l; .i !#/el !# re ! !e !c"i+-0. Din ce!#e con!i(er 'ii e e,i(en# c0 o+ul e /0cu# !%iri#u l %rin in#er+e(iul cuno .#erii .i l .#iin'ei) .i c0 ce!#e !un# +i:lo cele %en#ru (e,eni 7n'ele%#; 7n!0 (o r l cei c re 7n cre(in'0 .i 7n ,i '0 u recuno!cu# ?iin' Di,in0. 2i !un# -ine,eni'i 7n r i cu + i +ul#0 -ucurie .i !e /l0 %rin#re cei (in +i:loc (n. 43) %en#ru c0 !e /l0 7n + i +ul#0 lu+in0 (ec*# l'ii. Ace.#i !un# cei in#eligen'i .i 7n'ele%'i (in r i) c re !#r0luce!c 7n lu+in -ol'ii cere.#i .i c re lu+ine &0 c !#elele; cei !i+%li (e colo !un# cei c re u recuno!cu# ?iin' Di,in0) c re u iu-i# Cuvntul i c re u (u! o ,i '0 !%iri#u l0 .i +or l0) necul#i,*n(u-.i #o#u.i / cul#0'ile l0un#rice le +in'ii %rin cuno .#ere .i %rin .#iin'0; c0ci +in#e u+ n0 e c %0+*n#ul) ro(i#or 7n +0!ur 7n c re /o!# cul#i, #. (40)

'ei 8"g#3i 2i cei $-r#ci 1n r#i


(357) 29i!#0 %0reri , ri #e 7n %ri,in' %ri+irii 7n r i. Unii cre( c0 (o r cei !0r ci !un# %ri+i'i) nu .i cei -og 'i; unii cre( c0 .i -og 'ii .i !0r cii !un# (eo%o#ri,0 %ri+i'i; i r l'ii cre( c0 -og 'ii nu %o# /i %ri+i'i %*n0 ce nu renun'0 l ,ere lor .i (e,in !e+ene !0r cilor; .i /iec re 7.i - &e &0 %0rere %e Cuvnt. $n!0 cei ce / c o !#/el (e (i!#inc'ie 7n %ri,in' r iului) 7n#re -og 'i .i !0r ci) nu 7n'eleg (eloc Cuvntul. Cuvntul e!#e !%iri#u l 7n !en!ul !0u l0un#ric) ( r 7n !en!ul li#er l e n #ur l; !#/el) cei ce 7n'eleg Cuvntul (o r 7n !en!ul li#er l .i nu 7n#runul !%iri#u l gre.e!c 7n +ul#e %ri,in'e) + i le! 7n %ri,in' -og 'ilor .i !0r cilor3 c0ci ei cre( c0 le e #o# #*# (e greu celor -og 'i !0 %0#run(0 7n r i cu+ 7i e!#e unei c0+ile !0 in#re %rin urec"e unui c; .i c0 !0r cilor le e u.or (o r %en#ru c0 !un# !0r ci) (eo rece !e !%une3 4 Ferice de voi care sunte i sraci, pentru c a voastr este mpr ia lui .umnezeu B (Luc 63 20). $n!0 cei ce cuno!c %u'in (in !en!ul !%iri#u l l Cuvntului g*n(e!c l#/el. Ace.#i .#iu c0 r iul e!#e %en#ru #o'i cei c re) /ie -og 'i /ie !0r ci) (uc o ,i '0 (e cre(in'0 .i (e (r go!#e; 7n!0 c re !un# cei -og 'i .i cei !0r ci (in Cuvnt , /i r0# # 7n cele ce ur+e &0. Din +ul#e (i!cu'ii .i 7n#*lniri cu 7ngerii .#iu cu !igur n'0 c0 cei -og 'i %0#run( 7n r i l /el (e u.or c .i cei !0r ci; %oi c0 nici un o+ nu e e9clu! (in r i (in c u& ,erii ! le .i c0 ni+eni nu e %ri+i# 7n r i (o r %en#ru c0 e !0r c. $n r i e9i!#0 .i -og 'i .i !0r ci) i r +ul'i (in#re cei -og 'i !un# + i onor 'i .i !e -ucur0 (e o /ericire + i + re (ec*# cei !0r ci. (358)

RAIUL I IADUL

108

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

=e %o #e /ir+ %en#ru 7nce%u# c0 un o+ %o #e (o-*n(i -og0'ii .i ,ere #*# c*# 7i e!#e ( #) ( r !0 nu /ie /0cu#e %rin 7n.el0ciune .i /r u(0; el %o #e +*nc .i -e (in -el.ug) ( r !0 nu renun'e l ,i '0 %en#ru ce!#e lucruri; %o #e ,e un c0+in %o#ri,i# %en#ru r ngul !0u) !e %o #e 7n#*lni cu %rie#enii !0i l /el cu+ / c .i l'ii) %o #e /rec,en# locuri (e (i!#r c'ie .i %o #e (i!cu# (e!%re %ro-le+ele lu+e.#i; nu e ne,oie !0 u+-le c un !u%u! cu #r0!0#uri #ri!#e .i -0#u#e) cu c %ul %lec #) ci %o #e /i -ucuro! .i ,e!el; nici nu #re-uie !0-.i (e -unurile celor !0r ci) (ec*# #*# c*# 7l con(uc !en#i+en#ele) 7n#r-un cu,*n# el %o #e #r0i 7n e9#erior l /el c oric re o+ (in lu+e) i r ce!#e lucruri nu-i 7ngreune &0) cce!ul 7n r i ( c0 !e g*n(e.#e l Do+nul cu+ #re-uie .i !e %o r#0 !incer .i (re%# cu %ro %ele !0u. 60ci o+ul e!#e cu+ 7i !un# !en#i+en#ele .i g*n(urile) ! u (r go!#e .i cre(in' . Co #e / %#ele e9#erio re 7.i (eri,0 ,i ' (in /ec'iune .i g*n( c0ci /0%#ui 7n!e +n0 ,oi .i ,or-i 7n!e +n0 g*n(i) (e ,re+e ce /iec re /0%#uie.#e %rin ,oin'0 .i ,or-e.#e %rin g*n(. A!#/el) /ir+ 'iile (in Cuvnt, cu+ c0 o+ul , /i :u(ec # (u%0 / %#ele ! le .i c0 , /i r0!%l0#i# (u%0 +unc ! ) 7n!e +n0 c0 , /i :u(ec # .i r0!%l0#i# (u%0 g*n(urile .i !en#i+en#ele ! le c re !un# !ur! in!%ir 'iei .i / %#elor lui; c0ci / %#ele 7.i #r g c r c#erul 7n 7n#regi+e (in g*n(uri .i !en#i+en#e) .i 7n nici un c & nu #re-uie lu #e !e% r #. 2 (eci e,i(en# c0 +in#e e9#erio r0 o+ului nu / ce ni+ic (e un !ingur0 ci c'ione &0 (o r cu+ e 7n(ru+ #0 (e +in#e in#erio r0. Ace!# / %# %o #e /i ilu!#r # !#/el3 - D c0 cine, c'ione &0 !incer .i e,i#0 !0-l r0ne !c0 %e l#ul (o r %en#ru c0 !e #e+e (e lege ! u (e %ier(ere re%u# 'iei) ono rei ! u ,erii) #unci el l- r (e%o!e( %e ce!# .i (e ul#i+ul !#ro% (e %u#ere ( c0 nu r /i re'inu# (e ce #e +0; . ( r el re /r u( 7n g*n( .i 7n ,oin'0 (e.i / %#ele ! le % r !incere 7n e9#erior. Un !#/el (e o+) /iin( ne!incer .i /r u(ulo! 7n in#erior) %o r#0 7n el i (ul. $n!0 cel ce c'ione &0 !incer .i e,i#0 !0-l r0ne !c0 %e l#ul %en#ru c0 r /i o cri+0 7+%o#ri, lui Du+ne&eu .i %ro %elui !0u) nu r (ori !0 7l r0ne !c0 %e ce!# c"i r (e r %u#e ; g*n(ul .i ,oin' lui !un# con.#iin' ! .i %o r#0 7n el r iul. ? %#ele +*n(our % r !i+il re 7n /or+ lor e9#erio r0) 7n!0 7n in#erior !un# #o# l (i/eri#e. (359) Un o+ %o #e !#/el #r0i 7n e9#erior l /el c ceil l'i; !e %o #e 7+-og0'i) %o #e ,e o + !0 7+-el.ug #0) %o #e #r0i 7n#r-o c !0 !%len(i(0 .i %o #e %ur# " ine /ine (u%0 r ngul .i !lu:! ; !e %o #e -ucur (e %l0ceri .i +ul'u+iri .i !e %o #e i+%lic 7n %ro-le+e lu+e.#i %en#ru !lu:- ! u / cerile ! le .i %en#ru recreere #*# +in'ii c*# .i #ru%ului !0u) ( r cu con(i'i (e recuno .#e 7n in#erior ?iin' Di,in0 .i (e -i (ori -inele %ro %elui !0u; . ( r e e,i(en# c0 nu e #*# (e (i/icil !0 :ung0 7n r i cu+ cre( unii. =ingur (i/icul# #e e (e /i c % -il !0 re&i!#e (r go!#ei (e !ine .i (e lu+e .i (e %re,eni c ce!#e !0 (e,in0 %re(o+in n#e) c0ci ele !un# !ur! #u#uror relelor. 2 e,i(en# .i (in ce!#e cu,in#e le lui Du+ne&eu c0 nu e #*# (e (i/icil cu+ !e cre(e !0 %0#run&i 7n r i3 4 0nv a i de la &ine, cci $u sunt blnd i smerit cu inima% cci 5ugul &eu este bun i sarcina mea este uoar B (5 #ei 113 29) 30). 8ugul lui Du+ne&eu e -un i r ! rcin Lui e u.o r0 %en#ru c0 #*# #i+% c*# o+ul re&i!#0 7n / ' relelor ce !e re, r!0 (in (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) el !e l !0 con(u! (e Du+ne&eu .i nu (e !ine; i r #unci Du+ne&eu re!%inge (in o+ cele rele .i le 7n(e%0r#e &0 (e el. (360) A+ ,or-i# (u%0 +o r#e lor cu unii c re c*# u #r0i# 7n lu+e u renun' # l e .i ! u (e( # unei ,ie'i !oli# re %en#ru c ) %rin re#r gere g*n(urilor (e l lucrurile lu+e.#i) !0 i-0 li-er# #e unei +e(i# 'ii %io !e) cre&*n( c0 . 7.i ,or g0!i c le !%re r i. $n!0 !e+ene %er!o ne u o !# re /o r#e +el ncolic0 7n ,i ' (e %oi. 2i 7i (i!%re'uie!c %e l'ii c re nu !un# c ei .i !un# in(ign 'i %en#ru c0 nu %ri+e!c o /ericire + i + re (ec*# celorl l'i) cre&*n( c0 o +eri#0; ce!#or nu le % !0 (e ceil l'i .i !e li%!e!c (e ( #ori +ilei %rin c re e9i!#0 uniune cu r iul. 2i #*n:e!c (u%0 r i + i +ul# (ec*# l'ii ( r c*n( !un# 7n#re 7ngeri cree &0 o n9ie# #e ce #ul-ur0 /ericire 7ngerilor. De cee !un# !e% r 'i (e ei .i !un# #ri+i.i 7n locuri %u!#ii un(e (uc o ,i '0 !e+0n0#o re cu ce (u!0 7n lu+e.
RAIUL I IADUL

109

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

@+ul nu %o #e /i %reg0#i# %en#ru r i (ec*# %rin in#er+e(iul ,ie'ii (in lu+e; c0ci e/ec#ele) ul#i+ele e9%re!ii le !en#i+en#elor ! le) u loc colo; i r ( c0 !en#i+en#ele nu !un# e9%ri+ #e 7n / %#0) lucru %o!i-il (o r 7n ,i ' !oci l0) ele r /i !ugru+ #e i r o+ului nu i- r + i %0! (e %ro %ele !0u ci (o r (e el 7n!u.i. De ici e e,i(en# c0 o ,i '0 +ilei %en#ru %ro %e (c re 7n!e +n0 / ce cee ce e (re%# .i -ine 7n /iec re c & .i 7n /iec re !i#u 'ie) con(uce c0#re r i) 7n!0 nu .i o ,i '0 %ie#0'ii li%!i#e (e +il0; !#/el) / %#ele (e +il0 .i 7+-og0'ire ,ie'ii +ilo !e cu +i:lo cele ! le %o# e9i!# (o r #*# #i+% c*# o+ul !e i+%lic0 7n !i#u 'iile ,ie'ii) nu .i ( c0 le e,i#0. Eoi ilu!#r ce!# / %# %rin e9%erien'0. 5ul'i (in cei c re !- u i+%lic # 7n #*rguri .i 7n co+er' 7n ce !#0 lu+e .i c re !- u 7+-og0'i# !#/el !e /l0 7n r i; ( r nu #*# (e +ul'i (in#re cei ce u o-'inu# (i!#inc'ii .i ,ere %rin in#er+e(iul /unc'iilor. I r !# %en#ru c0 ce.#i (in ur+0) %rin ,u#ul .i onorurile %ri+i#e c :u(ec0#ori i (re%#0'ii .i i ec"i#0'ii .i (e !e+ene %rin o/erire unor /unc'ii (e %ro/i# .i ono re unor l'i o +eni) u /o!# /0cu'i !0 !e iu-e !c0 %e !ine .i !0 iu-e !c0 lu+e .i !#/el !0-.i 7n(e%0r#e&e g*n(urile .i !en#i+en#ele (e r i .i !0 le concen#re&e !u%r %er!o nei lor. 60ci #*# #i+% c*# un o+ !e iu-e.#e %e !ine .i lu+e .i 7n #o# ce / ce nu !e ,e(e (ec*# %e !ine .i lu+e ) el !e (e%0r#e &0 (e ?iin' Di,in0 .i !e !urg"iune.#e !ingur (in r i. (361) $n r i) cei -og 'i 7i (e%0.e!c %e #o'i ceil l'i 7n ,u'ie. Unii (in#re ei #r0ie!c 7n % l #e 7n c re #o #e lucrurile !#r0luce!c c urul .i c rgin#ul .i u (in %lin #o #e lucrurile nece! re /olo !elor ,ie'ii. $n!0 ei nu-.i le g0 (eloc ini+ile (e ce!#e lucruri ci (o r (e /olo !ele %e c re le (e!er,e!c. Ace!#e !un# lucrurile %e c re ei le ,0( 7n !#r0lucire .i 7n lu+in0 .i 7n co+% r 'ie cu c re urul .i rgin#ul % r 7n#unec #e. I r !# ( #ori#0 / %#ului c0 7n lu+e u iu-i# /olo !ele .i u %ri,i# urul .i rgin#ul (o r c +i:lo ce ! u in!#ru+en#e. ?olo !ele 7n!ele !#r0luce!c !#/el 7n r i; -inele /olo!ului c urul .i (e,0rul !0u c rgin#ul. A. ( r cu+ le- u /o!# /olo !ele 7n lu+e . le e!#e .i -og0'i ) 7nc*n# re .i /ericire . ?olo !ele -une con!# u 7n !igur nece!i#0'ile ,ie'ii %en#ru #ine .i %en#ru / +ili # .i 7n (ori -un(en' %en#ru -inele '0rii # le .i l %ro %elui #0u) lucruri %e c re un o+ -og # le %o #e / ce 7n +ul# + i +ul#e /eluri (ec*# unul !0r c; i r !#/el el 7.i %o #e re#r ge +in#e (e l o ,i '0 in(olen#0 c re r /i in:urio !0 ( c0 g*n(urile rele ce !e ri(ic0 (in r0ul 7nn0!cu# 7n el r %rin(e con#ur. Ace!#e /olo !e !un# -une #*# #i+% c*# ?iin' Di,in0 e %re&en#0 7n ele) (ic0 #*# #i+% c*# o+ul 7l %ri,e.#e %e Du+ne&eu .i %ri,e.#e !%re cer; #unci el , %ri,i ce!#e lucruri c -unurile ! le %rinci% le) i r ,ere (o r c +i:locul %en#ru le o-'ine. (362) 6u #o#ul l#/el !e 7n#*+%l0 cu cei -og 'i c re nu u cre&u# 7n ?iin' Di,in0 .i c re u lung # (in +in#e lor #o #e lucrurile ce 'in (e r i .i (e 1i!eric0. 2i !e /l0 7n i ( un(e e9i!#0 (o r +i&erie) +ur(0rie .i r*,n0. 1og0'iile) #unci c*n( !un# iu-i#e c !co%uri 7n !ine) !un# #r n!/or+ #e 7n !#/el (e lucruri; l /el !un# .i /olo !ele 7n !lu:- c0ror u /o!# %u!e) c cei ce le %o!e( u !0 %o #0 #r0i cu+ (ore u .i !0 !e !cu/un(e 7n %l0ceri) (e(*n(u-!e 7n 7n#regi+e (e!/r*ului ! u %en#ru c !0 (e,in0 + i cele-ri (ec*# l'ii %e c re 7i (i!%re'ui u. A!e+ene -og0'ii .i /olo !ele lor (e,in +ur( re %en#ru c0 nu u ni+ic !%iri#u l 7n ele) ci (o r lucruri %0+*n#e.#i; c0ci un !co% !%iri#u l 7n -og0'iile .i 7n /olo !ele c0ror le !lu:e!c e %recu+ un !u/le# 7n #ru% .i c lu+in r iului %e un !ol u+e(. ?0r0 (e lu+in r iului ele (e,in %u#re(e c un #ru% /0r0 !u/le# .i c un !ol u+e( /0r0 lu+in r iului. Ace.#i !un# cei %e c re ,erile i- u (u! %e c le %ier& niei .i i- u 7n(e%0r# # (e r i. (363)

RAIUL I IADUL

110

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

=en#i+en#ele ! u (r go!#e c0l0u&i#o re le /iec0rui o+ r0+*n 7n el (u%0 +o r#e .i nu ,or /i 7n ,eci (i!#ru!e) c0ci !%iri#ul o+ului e e9 c# (e cee .i n #ur0 c (r go!#e ! ; .i) +i!#erio! 7n!0 e,i(en#) #ru%ul /iec0rui 7nger .i !%iri# e /or+ e9#erio r0 (r go!#ei ! le) 7n %er/ec#0 core!%on(en'0 cu /or+ ! in#ern0) ce +in'ii n #ur le .i r 'ion le. D #ori#0 ce!#ui / %# c r c#erul unui !%iri# (e,ine cuno!cu# %rin / ' ! ) %rin ge!#uri .i ,or-ire; #o# . %o #e /i cuno!cu# !%iri#ul unui o+ %e c*n( #r0ie.#e 7n lu+e) ( c0 nu 7n,0' # !0 +i+e&e %rin / ' ) ge!#urile .i ,or-ire ! c li#0'i ce nu 7i % r'in cu (e,0r #. Ace!# lucru r #0 c0 o+ul r0+*ne 7n e#erni# #e cu+ 7i !un# !en#i+en#ele ! u (r go!#e c0l0u&i#o re. A+ ,or-i# cu unii c re #r0i!er0 cu . %#e!%re&ece !ecole 7n ur+0) le c0ror ,ie'i !un# -inecuno!cu#e (in li#er #ur celui #i+%; + (e!co%eri# c0 cee .i (r go!#e 7nc0 7i + i con(uce c #unci c*n( #r0i u %e %0+*n#. De ici e e,i(en# c0 (r go!#e %en#ru -og0'ii .i %en#ru /olo !ele (u!e (e ele r0+*ne 7n /iec re %en#ru e#erni# #e .i c0 re e9 c# cee .i n #ur0 c .i 7n lu+e. 29i!#0 #o#u.i o (i/eren'0) nu+e c0 l cei ce u (u! /olo !e -une) -og0'iile !un# #r n!/or+ #e 7n %l0ceri core!%un&0#o re; i r -og0'iile celor ce le- u con! cr # /olo !elor rele !un# #r n!/or+ #e 7n +i&erie) c re) %en#ru ei) e l /el (e %l0cu#0 cu+ le er u 7n lu+e -og0'iile) ( #ori#0 /olo !elor rele l c re u /o!# !u%u!e. Ace.#i !un# 7nc*n# 'i 7n +i&erie %en#ru c0 +i&eri core!%un(e %l0cerilor +ur( re .i cri+elor ce con!#i#uie /olo !ele c0ror le- u %lic # -og0'iile; e core!%un(e .i in,i(iei c re e!#e (r go!#e %en#ru -og0'iile ce nu %ri,e!c /olo !ele lor. 5i&eri !%iri#u l0 nu e ni+ic l#ce, . (364) 6ei !0r ci :ung 7n r i nu ( #ori#0 !0r0ciei lor ci %en#ru ,i ' (u!0 (e ei; c0ci ,i ' /iec0rui 7i ur+e &0) /ie el -og # ! u !0r c. <u e9i!#0 o +il0 !%eci l0 %en#ru unul ! u %en#ru cel0l l#; cel ce #r0i# 7n -ine e %ri+i# 7n r i i r cel ce #r0i# 7n r0u e re!%in!. >e l*ng0 !# ) !0r0ci 7i !e(uce .i 7i 7n(e%0r#e &0 %e o +eni (e r i #o# #*# c*# -og0'i . 29i!#0 +ul'i !0r ci c re nu !un# +ul'u+i'i cu ce u .i c re :in(uie!c (u%0 +ul#e lucruri cre&*n( c0 ,ere e o -inecu,*n# re. De cee ei !un# +*nio.i ( c0 nu o o-'in .i in!ul#0 >ro,i(en' Di,in0. 2i 7i in,i(i &0 %e l'ii %en#ru lucrurile ce le %o!e(0 .i ( c0 li !e i,e.#e oc &i ) i- r li%!i (e ele; .i ei) l /el c cei -og 'i) #r0ie!c 7n %l0ceri !or(i(e. Al#/el !e 7n#*+%l0 7n!0 cu !0r cii c re !un# +ul'u+i'i cu -unurile lor .i c re !un# #en'i .i gri:ulii 7n +unc lor) c re iu-e!c +unc + i +ul# (ec*# lene ) c re !un# !inceri .i /i(eli .i c re (uc 7n cel .i #i+% o ,i '0 cre.#in0. A+ ,or-i# uneori cu cei c re %e c*n( #r0i u 7n lu+e /u!e!er0 '0r ni .i o +eni (e r*n() c re cre(e u 7n Do+nul .i c re /0ce u ce er (re%# .i -ine 7n #re-urile lor. 2i u 7n#re- # (e n #ur +ilei .i cre(in'ei %en#ru c0 er u ner0-(0#ori !0 /le (e,0rul .i %en#ru c0 u&i!er0 +ul#e (e!%re cre(in'0 7n lu+e) i r 7n ,i ' (e %oi +ul#e (e!%re +il0. Li !- !%u! c0 +il e!#e #o# ce !e le g0 (e ,i '0 .i cre(in' #o# ce !e le g0 (e (oc#rin0; (eci c0 +il con!#0 7n (ori .i / ce ce e (re%# .i -ine 7n /iec re lucru) i r cre(in' 7n g*n(i (re%# .i -ine; %oi c0 +il .i cre(in' !un# uni#e l /el c ,i ' .i (oc#rin ! u c ,oin' .i g*n(ul; .i 7n !/*r.i# c0 cre(in' (e,ine +il0 c*n( un o+ (ore.#e .i / ce cee ce g*n(e.#e (re%# .i -ine) i r #unci ce!#e (e,in (in (ou0 unul. 2i u 7n'ele! -ine ce li !- !%u! .i !- u -ucur #) !%un*n( c0 #unci c*n( !e /l u 7n lu+e nu %u#e u 7n'elege cu+ %o #e /i cre(in' ce, !e% r # (e ,i '0. (365) Din ce!#e con!i(er 'ii e li+%e(e c0 cei -og 'i :ung 7n r i l /el c .i cei !0r ci) %ri+ii l /el (e u.or c ceil l'i. =e cre(e c0 cei !0r ci !un# %ri+i'i u.or i r cei -og 'i cu greu# #e (eo rece Cuvntul, un(e ,or-e.#e (e!%re -og 'i .i !0r ci) nu /o!# 7n'ele!) 7n !en!ul !%iri#u l l Cuvntului, cei -og 'i 7i !e+ni/ic0 %e cei c re) /l*n(u-!e 7n !*nul 1i!ericii un(e Cuvntul e cuno!cu#) !un# -og 'i 7n cuno .#ere -inelui .i (e,0rului; cei !0r ci 7i !e+ni/ic0 %e cei c re) ne /l*n(u-!e 7n !*nul 1i!ericii .i !#/el ne/iin( 7n %o!e!i Cuvntului, !un# li%!i'i (e ce cuno .#ere ( r %e c re #o#u.i o (ore!c. @+ul -og # 7+-r0c # 7n ro.u .i cu !#r ie /ine c re /o!# runc # 7n i ( !e+ni/ic0 %o%orul iu(eu) nu+i# -og # %en#ru c0 %o!e(0 Cuvntul,
RAIUL I IADUL

111

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

/iin( !#/el -og # 7n cuno .#ere -inelui .i (e,0rului. =#r iele ro.ii !e+ni/ic0 cuno .#ere (i/eri#elor /or+e (e -ine) i r !#r iele /ine cuno .#ere (e,0rurilor. $n!0 !0r cul ce & ce l %o r# lui .i c re ,re !0 !e "r0ne !c0 cu /0r*+i#urile ce c ( (e %e + ! celui -og # .i c re e (u! (e 7ngeri 7n r i 7i !e+ni/ic0 %e gen#ilicii ce nu %o!e(0 o cuno .#ere -inelui .i (e,0rului ( r c re #o#u.i le (ore!c (Luc 143 19-31). 1og 'ii in,i# 'i l o cin0 co%io !0 c re nu u ,eni# !e+ni/ic0 (e !e+ene %o%orul e,reu) i r !0r cii c re u /o!# %ri+i'i 7n locul lor !e+ni/ic0 gen#ilicii (in / r 1i!ericii (Luc 163 16-24). Acu+ !e , e9%lic cine !un# cei -og 'i (e!%re c re Du+ne&eu !%u!3 4 $ste mai uor s treac o cmil prin urec'ea acului dect s intre un bogat n mpr ia lui .umnezeu B (5*'ei 193 24). $n ce!# % ! :) -og #ul 7i (eno#0 %e cei ce !un# -og 'i #*# 7n !en!ul n #ur l c*# .i 7n cel !%iri#u l. $n !en!ul n #ur l -og 'ii !un# cei ce u ,eri + ri .i c re .i le .e &0 7n ini+0; 7n!0 7n !en!ul !%iri#u l -og 'i !un# cei ce %o!e(0 cuno .#ere .i 7n,0'0#ur0 ce re%re&in#0 -og0'ii !%iri#u le) .i c re (ore!c !0 %0#run(0 (e unii !inguri %rin %ro%ri lor in#eligen'0 7n lucrurile ce % r'in r iului .i 1i!ericii. Ace!# lucru e 7n!0 con#r r or(inii Di,ine .i (e cee !e !%une c0 7i e + i u.or unei c0+ile !0 #re c0 %rin urec"e cului; c0ci o c0+il0) 7n !en!ul !%iri#u l) !e+ni/ic0 / cul# #e (e 7n,0' .i (e cuno .#e 7n gener l) i r urec"e cului !e+ni/ic0 (e,0rul !%iri#u l. A!#0&i nu !e .#ie c0 ce!#e e9%re!ii %o r#0 un !#/el (e 7n'ele! %en#ru c0 (e #unci n- + i /o!# /0cu#0 nici o re,el 'ie leg #0 (e ce e !cun! 7n !en!ul !%iri#u l (e c0#re lucrurile ,or-i#e 7n !en!ul li#er l l Cuvntului. 29i!#0 7n /iec re (e# liu l Cuvntului c*#e un !en! !%iri#u l .i unul n #ur l; c0ci Cuvntul /o!# !cri! 7n 7n#regi+e 7n cor( cu core!%on(en' (in#re lucrurile n #ur le .i cele !%iri#u le) %en#ru c r iul !0 %o #0 /i uni# cu lu+e .i 7ngerii cu o +enii) (e.i con# c#ul (irec# (in#re ei %ieri#. 2 (eci e,i(en# cine !un# cei -og 'i (in % ! :ul n#erior. $n !en!ul !%iri#u l l Cuvntului, -og 'ii 7i (eno#0 %e cei ce %o!e(0 cuno .#ere (e,0rului .i -inelui; i r -og0'iile (eno#0 ce cuno .#ere c re e!#e !%iri#u l0) cu+ reie!e (in (i/eri#e % ! :e (I! i 103 13) 14; 303 6) 7; 453 3; Iere+i 173 3; 483 7; 503 36) 37; 513 13; D niel 53 2-4; 2&ec"iel 263 7) 12; 273 l %*n0 l !/*r.i#; K " ri 93 3) 4; >! l+ii 453 13; @!e 123 8; Re,. 33 17) 18; Luc 143 33; .i 7n l#e %0r'i); i r cei !0r ci cu (u"ul) 7n !en!ul !%iri#u l) 7i (eno#0 %e cei ce nu %o!e(0 o cuno .#ere -inelui .i (e,0rului ( r c re #o#u.i o (ore!c (5 #ei 113 5; Luc 63 20; 143 21; I! i 143 30; 393 19; 413 17; Ke/. 33 12) 13). Co #e ce!#e % ! :e %o# /i ,0&u#e cu e9%lic 'iile lor (u%0 !en!ul !%iri#u l 7n Arcana Clestia (n. 10) 227). (41)

'-$-)"ri# 1n r#i
(366) 6u+ r iul 7.i #r ge e9i!#en' (in r*n(ul o+enirii) 7ngerii cerului !un# (e +-ele !e9e; i r cu+ !- ( # (e l cre 'ie c /e+ei !0 e9i!#e %en#ru -0r- # .i -0r- #ul %en#ru /e+eie) /iec re e9i!#0 (eci %en#ru cel0l l#; i r cu+ (r go!#e /iec0rui %en#ru cel0l l# e 7nn0!cu#0) 7n!e +n0 c0 .i 7n r i e9i!#0 c0!0#orie c .i %e %0+*n#; 7n!0 c0!0#ori (in r i (i/er0 +ul# (e ce (e %e %0+*n#. < #ur c0!0#oriei (in r i .i cu+ (i/er0 ! u !e !e +0n0 e cu c0!0#ori (e %e %0+*n# ,or /i e9%lic #e 7n cele ce ur+e &0. (367) 60!0#ori 7n r i e!#e uniune (ou0 +in'i 7n un ) i r n #ur ce!#ei uniuni e!#e %ri+ c re , /i e9%lic #0. 5in#e e /or+ #0 (in (ou0 %0r'i) un nu+i#0 7n'elegere .i ce l l#0 ,oin'0; i r c*n( cele (ou0 %0r'i c'ione &0 ele !un# nu+i#e o !ingur0 +in#e. $n r i !o'ul c'ione &0 c ce % r#e +in'ii c re e nu+i#0 7n'elegere) i r /e+ei c ce nu+i#0 ,oin'0. 6*n( ce !#0 uniune ce e9i!#0 7n +in#e in#erio r0 co-o r0 7n +in#e e9#erio r0 ce 'ine (e #ru%) #unci e
RAIUL I IADUL

112

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%erce%u#0 .i !i+'i#0 c (r go!#e; i r ce !# e!#e (r go!#e + ri# l0. De ici e e,i(en# c0 (r go!#e + ri# l0 7.i re origine 7n uniune (ou0 +in'i 7n un ) i r 7n r i !# !e nu+e.#e #r i 7+%reun0; (e!%re ce.#i !e !%une c0 nu !un# (oi ci unul3 . ( r (oi % r#eneri c0!0#ori'i 7n r i nu !un# (oi 7ngeri ci unul. (368) 6"i r (in cre 'ie re&ul#0 c0 e9i!#0 o !e+ene uniune +in'ilor in#erio re le -0r- #ului .i !o'iei; c0ci -0r- #ul e n0!cu# !0 /ie in#elec#u l .i (eci !0 g*n(e !c0 %rin 7n'elegere; i r /e+ei e n0!cu#0 !0 /ie o 7n#ruc"i% re !en#i+en#elor .i (eci !0 g*n(e !c0 %rin ,oin'0; ce!# lucru e e,i(en# (in 7nclin 'i ! u %re(i!%o&i'i n #ur l0 /iec0rui ) c*# .i (u%0 /or+ lor e9#erio r0. 2 e,i(en# (in %re(i!%o&i'i lor (eo rece -0r- #ul c'ione &0 %rin r 'iune i r /e+ei %rin !en#i+en#e; i r (u%0 /or+0 c0ci -0r- #ul re o /or+0 + i !%r0 .i + i %u'in /ru+o !0) o ,oce + i :o !0 .i un #ru% + i %u#ernic) %e c*n( /e+ei re o / '0 +ul# + i c #i/el #0 .i + i /ru+o !0) o ,oce + i -l*n(0 .i un #ru% + i (elic #. 29i!#0 o (i!#inc'ie !i+il r0 .i 7n#re 7n'elegere .i ,oin'0 ! u 7n#re g*n(ire .i !en#i+en#e; (e !e+ene .i 7n#re (e,0r .i -ine .i 7n#re cre(in'0 .i (r go!#e; c0ci (e,0rul .i cre(in' 'in (e 7n'elegere i r -inele .i (r go!#e (e ,oin'0. De cee ) 7n !en!ul !%iri#u l l Cuvntului, un #*n0r ! u un -0r- # !e+ni/ic0 7n'elegere (e,0rului; i r o /ecio r0 ! u o /e+eie !e+ni/ic0 /ec'iune %en#ru (e,0r; .i 1i!eric e nu+i#0 /e+eie ! u /ecio r0 ( #ori#0 /ec'iunii ! le %en#ru -ine .i (e,0r; i r #o'i cei ce #r0ie!c 7n (r go!#e (e -ine !un# nu+i'i /eciori .i /ecio re. (369) ?iec re) /ie -0r- # ! u /e+eie) %o!e(0 #*# 7n'elegere c*# .i ,oin'0) 7n!0 l -0r- # 7n'elegere e %re(o+in n#0 .i l /e+eii3 ,oin' ) i r c r c#erul e (e#er+in # (e lucrul c re %re(o+in0. $n c0!0#oriile cere.#i nu e9i!#0 %re(o+in re) c0ci ,oin' !o'iei e!#e .i !o'ului) i r 7n'elegere !o'ului .i !o'iei; c0ci /iec re !e -ucur0 !0 ,oi !c0 .i !0 g*n(e !c0 l /el c cel0l l#) i r !#/el +*n(oi ,oie!c .i g*n(e!c !i+ul# n .i reci%roc; (e cee ei !un# uni'i 7n unul. Ace !#0 uniune e!#e re l0; c0ci ,oin' !o'iei in#r0 7n 7n'elegere !o'ului i r 7n'elegere lui 7n ,oin' !o'iei) + i le! #unci c*n( !e %ri,e!c 7n / '0; c0ci) cu+ /o!# (e! +en'ion #) 7n r i e9i!#0 o co+unic re g*n(urilor .i !en#i+en#elor 7n !%eci l 7n#re !o' .i !o'ie %en#ru c0 !e iu-e!c. Ace!#e lucruri (o,e(e!c n #ur uniunii (in#re +in'i) uniune c re con!#i#uie c0!0#ori .i c re %ro(uce (r go!#e + ri# l0 7n ceruri) (ic0 (orin' /iec0rui (e 7+%0r'i cu cel0l l# #o#. (370) $ngerii +i- u !%u! c0 #*# #i+% c*# (oi % r#eneri c0!0#ori'i #r0ie!c 7n#r-o !e+ene uniune) ei #r0ie!c 7n (r go!#e + ri# l0 .i #o#o( #0 7n in#eligen'0) 7n'ele%ciune .i /ericire. I r !# ( #ori#0 / %#ului c0 1inele Di,in .i A(e,0rul Di,in c re re%re&in#0 !ur! 7n#regii in#eligen'e) 7n'ele%ciuni .i /ericiri !e re, r!0 7n %ri+ul r*n( 7n (r go!#e + ri# l0. A!#/el) (r go!#e + ri# l0) /iin( c0!0#ori -inelui cu (e,0rul) e!#e c"i r !u%r / ' !u%r c0rei !e re, r!0 in/luen' Di,in0; c0ci uniune 7n'elegerii cu ,oin' e l /el c uniune (e,0rului cu -inele; 7n'elegere !e /or+e &0 %ri+in( A(e,0rul Di,in; i r ,oin' %ri+in( 1inele Di,in. 60ci o+ul %ri,e.#e c -ine cee ce ,oie.#e; i r cee ce 7n'elege c (e,0r #. 2!#e (eci cel .i lucru ( c0 !%ui uniune 7n'elegerii .i ,oin'ei ! u uniune (e,0rului .i -inelui. Uniune (e,0rului .i -inelui e!#e cee ce 7l / ce %e 7nger cee ce e!#e .i c re gu,erne &0 7n#re g ! in#eligen'0) 7n'ele%ciune .i /ericire; c0ci c r c#erul unui 7nger (e%in(e (e gr (ul 7n c re -inele (in el e uni# cu (e,0rul .i (e,0rul cu -inele; ! u cee ce e cel .i lucru) (e gr (ul 7n c re (r go!#e ! e uni#0 cu cre(in' .i cre(in' cu (r go!#e . (371) >u#ere Di,in0 ce ,ine (e l Du+ne&eu !e re, r!0 7n %ri+ul r*n( 7n (r go!#e + ri# l0 %en#ru c0 e e (eri, #0 (in uniune (in#re -ine .i (e,0r; c0ci e cel .i lucru ( c0 !%ui uniune 7n'elegerii cu ,oin' ! u -inelui cu (e,0rul. Uniune -inelui cu (e,0rul 7.i re
RAIUL I IADUL

113

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

origine 7n Dr go!#e Di,in0 lui Du+ne&eu %en#ru #o'i cei (in r i .i (e %e %0+*n#. Din Dr go!#e Di,in0 %orne.#e 1inele Di,in i r 1inele Di,in e %ri+i# (e 7ngeri .i (e o +eni 7n (e,0ruri Di,ine; c0ci (e,0rul e !ingurul rece%# cul l -inelui .i ni+ic nu %o #e /i %ri+i# (e c0#re cine, (e l Du+ne&eu .i (in ceruri ( c0 nu %o r#0 7n el (e,0ruri. A. ( r #*# #i+% c*# (e,0rul (in o+ e uni# cu -inele) el e uni# cu Du+ne&eu .i cu cerul. Ace !# e!#e origine (r go!#ei + ri# le i r (r go!#e + ri# l0 e lucrul 7n c re !e re, r!0 =/er Di,in0. Din ce!# +o#i, uniune -inelui cu (e,0rul (in ceruri e nu+i#0 c0!0#orie cere !c0; #o# (e cee r iul e co+% r # cu c0!0#ori 7n Cuvnt .i e nu+i# !#/el) i r Do+nul e nu+i# +ire ! u !o' %e c*n( r iul .i 1i!eric %o r#0 nu+ele (e +ire !0 ! u !o'ie. (372) 1inele .i (e,0rul) #unci c*n( !un# uni#e 7n#r-un 7nger ! u 7n#r-un o+) nu !un# (ou0 ci unul) o ( #0 ce -inele % r'ine (e,0rului i r (e,0rul -inelui. Ace !#0 uniune e9i!#0 #unci c*n( o+ul g*n(e.#e cee ce ,oie.#e .i c*n( ,oie.#e cee ce g*n(e.#e3 7n ce cli%0 g*n(ul) l ol l#0 cu ,oin' ) /or+e &0 o !ingur0 +in#e; c0ci (orin'ele ,oin'ei %rin( un con#ur cl r 7n g*n(; i r ,oin' (uce 7nc*n# re 7n el. Co# (in ce!# +o#i, (oi % r#eneri c0!0#ori'i 7n r i nu !un# (oi 7ngeri ci unul. Co# !# !e !%une .i 7n cu,in#ele lui Du+ne&eu3 4 Oare n-a i citit c <iditorul, de la nceput, i-a +cut parte brbteasc i parte +emeiasc, i a zis/ 2.e aceea va lsa omul pe tatl su i pe mama sa i se va lipi de nevasta sa, i cei doi vor +i un singur trup37 Aa c nu mai sunt doi ci un singur trup. .eci, ce a mpreunat .umnezeu, omul s nu despart. 1u to i pot primi cuvntul acesta, ci numai aceia crora le este datB (5 #ei 193 4-6) 11; 5 rcu 103 6-9; Gene& 23 24). Aici e (e!cri!0 c0!0#ori cere !c0 7n c re #r0ie!c 7ngerii .i 7n cel .i #i+% c0!0#ori -inelui cu (e,0rul; i r %rin cee ce Du+ne&eu 7+%reun # .i o+ul !0 nu (e!% r#0 !e 7n'elege c0 -inele nu #re-uie !e% r # (e (e,0r. (373) Co #e ce!#e r #re-ui !0 / c0 li+%e(e origine (e,0r #ei (r go!#e + ri# le; e e + i 7n#*i /or+ #0 7n +in#e celor ce !un# uni'i %rin c0!0#orie i r %oi co-o r0 7n #ru% un(e e !i+'i#0 c (r go!#e. 60ci #o# cee ce e !i+'i# 7n #ru% 7.i (eri,0 origine (in % r#e !%iri#u l0 o+ului %en#ru c0 ,ine (in 7n'elegere .i (in ,oin' ! ) i r ce!#e con!#i#uie o+ul !%iri#u l. 6e co-o r0 (in o+ul !%iri#u l 7n #ru% % re colo !u- l#0 /or+0 ( r 7.i %0!#re &0 n #ur . Ace!# lucru e c rel 'i (in#re !u/le# .i #ru% ! u (in#re c u&0 .i e/ec#) cu+ e e,i(en# (in cee ce /o!# (ecl r # .i (o,e(i# 7n cele (ou0 c %i#ole leg #e (e core!%on(en'e. (374) A+ u&i# o( #0 un 7nger %e c*n( (e!cri 7n /elul ur+0#or (e,0r # (r go!#e + ri# l0 cu 7nc*n#0rile ! le cere.#i. A !%u! c0 (r go!#e + ri# l0 e!#e =/er Di,in0 (in r i lui Du+ne&eu c re e 1inele Di,in .i A(e,0rul Di,in uni#e #*# (e co+%le# 7n (ou0 %er!o ne 7nc*# nu + i !un# (ou0 ci un . 2l !%u! c0 (oi % r#eneri c0!0#ori'i 7n r i !un# (r go!#e + ri# l0 %er!oni/ic #0) (eo rece /iec re 7.i e!#e %ro%riul -ine .i %ro%riul (e,0r) #*# 7n +in#e c*# .i 7n #ru%; c0ci #ru%ul e!#e o i+ gine +in'ii %en#ru c0 e /0cu# 7n !e+0n re ei. Din ce!#e lucruri conclu&ion # c0 (ou0 %er!o ne uni#e 7n (e,0r # (r go!#e + ri# l0 !un# o i+ gine ?iin'ei Di,ine .i (eci o i+ gine r iului; c0ci r iul uni,er! l e /or+ # (in 1inele Di,in .i (in A(e,0rul Di,in ce %orne!c (in Du+ne&eu. A. ( r #o #e lucrurile cere.#i !un# 7n!cri!e 7n ce (r go!#e .i !un# %o(i(i#e (e #*#e -inecu,*n#0ri .i 7nc*n#0ri 7nc*# nu %o# /i nu+0r #e; 7ngerul e9%ri+ # nu+0rul lor %rin#r-un #er+en ce con'ine +ul'i+i (e +ul'i+i. 2l !- +ir # c0 cei (in !*nul 1i!ericii nu .#iu ni+ic (e!%re !# ) (e.i 1i!eric e!#e r iul lui Du+ne&eu %e %0+*n#) i r r iul e!#e c0!0#ori -inelui cu (e,0rul. A !%u! c0 e ui+i# !0 , (0 c0 !un# co+i!e #o# + i +ul#e (ul#ere .i c0 !un# %er+i!e 7n 1i!eric0; #o#u.i) 7n !en!ul !%iri#u l .i (eci 7n lu+e !%iri#u l0) ce !#0 %l0cere 7n (ul#er e!#e 7n e!en' ! %l0cere (r go!#ei (e / l!i# #e uni#0 cu r0ul. 2 e!#e in/ern l0 (eo rece e #o# l o%u!0 7nc*n#0rii (in r i c re e 7nc*n# re (r go!#ei (e (e,0r uni#0 cu -inele.
RAIUL I IADUL

114

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(375) Co'i .#iu c0 (oi % r#eneri c0!0#ori'i ce !e iu-e!c !un# uni'i l0un#ric .i c0 ele+en#ul e!en'i l 7n c0!0#orie e uniune !u/le#elor ! u +in'ilor. De ici %o #e /i cuno!cu# / %#ul c0 . cu+ !un# !u/le#ele ! u +in'ile 7n ele 7n!ele l /el !un# .i 7n (r go!#e .i 7n uniune lor +u#u l0. 5in#e e /or+ #0 (o r (in (e,0r .i -ine; c0ci #o #e lucrurile (in uni,er! u o leg0#ur0 cu -inele) cu (e,0rul .i cu uniune lor . ( r uniune +in'ilor e e9 c# l /el c (e,0rul .i -inele (in c re !- /or+ #; (e cee uniune +in'ilor /or+ #0 (in (e,0r .i (in -ine genuin e uniune ce + i %er/ec#0. Cre-uie no# # c0 nu e9i!#0 l#e (ou0 lucruri c re !0 !e iu-e !c0 + i +ul# (ec*# (e,0rul .i -inele; !#/el) (e,0r # (r go!#e + ri# l0 !e #r ge (in ce iu-ire. ? l!i# #e .i r0ul !e iu-e!c .i ele) 7n!0 ce !#0 iu-ire e !c"i+- #0 + i #*r&iu 7n i (. (376) Din cee ce !- !%u! 7n %ri,in' originii (r go!#ei + ri# le !e %o #e /or+ o conclu&ie leg #0 (e cei ce #r0ie!c 7n ce (r go!#e .i cei c re nu. $n (r go!#e + ri# l0 #r0ie!c cei c re #r0ie!c 7n -inele (eri, # (in (e,0rurile Di,ine; i r (r go!#e + ri# l0 e genuin0 #*# #i+% c*# (e,0rurile ce !un# uni#e cu -inele !un# genuine. I r cu+ #o# -inele) c*n( e uni# cu (e,0rul) ,ine (e l Du+ne&eu) ur+e &0 c0 ni+eni nu %o #e #r0i 7n (e,0r # (r go!#e + ri# l0 ( c0 nu 7l recuno .#e %e Du+ne&eu .i Di,ini# #e Lui; c0ci /0r0 (e ce recuno .#ere Du+ne&eu nu %o #e in#r 7n o+) nici nu !e %o #e uni cu (e,0rurile (in el. (377) De ici e e,i(en# c0 cei c re #r0ie!c 7n / l!i#0'i nu #r0ie!c 7n (r go!#e + ri# l0; i r 7n !%eci l cei ce #r0ie!c 7n / l!i#0'ile (eri, #e (in r0u. L ce.#i regiunile in#erne !un# 7nc"i!e .i (eci nu !e %o #e g0!i o !ur!0 (r go!#ei + ri# le; 7n!0 + i :o!) 7n o+ul e9#erior ! u n #ur l !e% r # (e cel l0un#ric) e9i!#0 o uniune / l!i#0'ii cu r0ul; i r ce uniune e nu+i#0 c0!0#orie in/ern l0. 5i- /o!# %er+i! !0 ,0( n #ur c0!0#oriei e9i!#en#e 7n#re cei ce #r0ie!c 7n / l!i#0'ile r0ului) nu+i#0 c0!0#orie in/ern l0. 6ei uni'i !#/el ,or-e!c 7n#re ei .i !un# (e !e+ene uni'i 7n (orin' #ru%e !c0 7n!0 7n in#erior r( (e o ur0 (e +o r#e 7n(re%# #0 unul 7+%o#ri, celuil l#) ur0 #*# (e in#en!0 7nc*# nu %o #e /i (e!cri!0. (378) Dr go!#e + ri# l0 nu %o #e e9i!# 7n#re (ou0 %er!o ne (e religii (i/eri#e (eo rece (e,0rul unei nu coinci(e cu (e,0rul celeil l#e; i r (ou0 lucruri (i/eri#e .i o%u!e nu %o# / ce (in (ou0 +in'i un . Din ce!# +o#i, origine (r go!#ei lor nu e !%iri#u l0; i r ( c0 #r0ie!c 7+%reun0 7n r+onie e nu+ i (in c u&e n #ur le. 60!0#oriile (in ceruri !e / c 7n#re cei (in cee .i !ocie# #e %en#ru c0 #r0ie!c 7n -ine .i (e,0r !i+il re; 7n!0 7n#re cei (in !ocie#0'i (i/eri#e nu !e / c c0!0#orii. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 41 .i 7n !ec'iunile ce ur+e &0) c0 #o'i cei (in#r-o !ocie# #e #r0ie!c 7n#r-un -ine .i un (e,0r !i+il re .i (i/er0 (e cei (in / r !ocie#0'ii lor. L %o%orul e,reu .i ce!# lucru /o!# re%re&en# # %rin c0!0#orii 7n c (rul celui .i #ri- .i c"i r 7n cee .i / +ilie) 7n!0 nu + i (e% r#e. (379) A(e,0r # (r go!#e + ri# l0 nu %o #e e9i!# nici 7n#re un !o' .i + i +ul#e !o'ii c0ci ce!# lucru i- r (i!#ruge origine !%iri#u l0 c re con!#0 7n /or+ re unei !ingure +in'i (in (ou0; el ir (i!#ruge .i uniune in#erio r0) ce -inelui .i (e,0rului) (in c re e (eri, #0 7n!0.i e!en' celei iu-iri. 60!0#ori cu + i +ul# (e o /e+eie e !e+ene unei 7n'elegeri 7+%0r'i#e l + i +ul#e ,oin'e ! u c un o+ # . # nu (e un ci (e + i +ul#e 1i!erici) 7nc*# cre(in' lui r /i &(ren'ui#0 .i r 7nce# + i /i cre(in'0. $ngerii !%un c0 #e 7n!ur cu + i +ul#e ne,e!#e e con#r r or(inii Di,ine; ei .#iu ce!# lucru (in +ul#e +o#i,e + i le! (in / %#ul c0 i+e(i # ce !e g*n(e!c l o c0!0#orie cu + i +ul# (e o !o'ie) (e,in li%!i'i (e -inecu,*n# re in#erio r0 .i (e /ericire cere !c0 .i !e !i+# c -e'i,ii) i r !# %en#ru c0 7n ei -inele !e !e% r0 (e %ro%riui (e,0r. I r cu+ +in#e lor in#erio r0 c (e 7n#r-un !e+ene !# (iu (o r c*n( !e g*n(e!c
RAIUL I IADUL

115

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

l %olig +ie) ei !i+# li+%e(e c0 7n!ur0#o re cu + i +ul# (e o !o'ie le- r uci(e ce !#0 +in#e .i r / ce c (r go!#e + ri# l0 !0 /ie 7nlocui#0 cu ce #ru%e !c0 c re 7n(e%0r#e &0 +in#e (e r i. 2i + i !%un c0 un !#/el (e lucru nu e #*# (e u.or (e 7n'ele! %en#ru o +eni (eo rece (o r %u'ini + i #r0ie!c 7n (r go!#e + ri# l0 genuin0 .i . ( r nu .#iu ni+ic (e!%re 7nc*n# re l0un#ric0 ineren#0 celei iu-iri. 2i .#iu (o r (e %l0cere #ru%e !c0 ce !e %re!c"i+-0 7n (e&gu!# (u%0 ce u #r0i# %u'in #i+% 7+%reun0; %e c*n( 7nc*n# re (e,0r #ei (r go!#e + ri# le nu nu+ i c0 re&i!#0 %*n0 l -0#r*ne'e 7n ce !#0 lu+e ( r (e !e+ene (u%0 +o r#e (e,ine 7nc*n# re r iului .i e #unci u+%lu#0 cu o %l0cere in#erio r0 ce cre.#e 7n e#erni# #e. $ngerii u + i !%u! c0 7nc*n#0rile (e,0r #ei (r go!#e .i /ericiri + ri# le !un# /o r#e nu+ero !e; o+ul 7n!0 nu .#ie ni+ic (e!%re ce!#e .i nu le %o #e 7n'elege ( c0 nu #r0ie.#e 7n c0!0#ori -inelui .i (e,0rului (e l Du+ne&eu. (380) Dr go!#e 7n c re unul (in#re % r#eneri 7l con(uce 7n 7n#regi+e %e cel0l l# lung0 (r go!#e + ri# l0 .i 7nc*n# re ! cere !c0; c0ci) cu+ !- !%u! + i !u!) (r go!#e + ri# l0 cu 7nc*n# re ! con!#0 7n / %#ul c ,oin' /iec0rui !0 /ie .i ,oin' celuil l#) !i+ul# n .i reci%roc. Dr go!#e !u%u!0 celuil l# (i!#ruge ce!# lucru; c0ci cel ce (o+in0 (ore.#e c (o r ,oin' ! !0 7l con#role&e %e cel0l l# /0r0 c .i el !0 !e l !e con(u! (e ,oin' ce!#ui ; . nu e9i!#0 co+unic re +u#u l0 .i reci%roc0 (r go!#ei .i nu e9i!#0 nici %l0ceri (e,0r #e. Ace !#0 co+unic re .i uniune con!#i#uie c"i r /ericire l0un#ric0 nu+i#0 -inecu,*n# re 7n c0!0#orie. Dr go!#e (e (o+in re celuil l# 7ne c0 -inecu,*n# re .i cu e orice lucru cere!c .i !%iri#u l (in (r go!#e + ri# l0) !#/el 7nc*# c"i r e9i!#en' (r go!#ei r r0+*ne necuno!cu#0; i r ( c0 r /i +in#i#0) r /i #*# (e ur*#0 7nc*# (o r i(ee -inecu,*n#0rii (in ce !ur!0 r !#*rni ri(icolul .i /uri . 6*n( unul (in#re % r#enerii c0!0#ori'i ,oie.#e ! u iu-e.#e cel .i lucru c .i cel0l l#) +*n(oi !un# li-eri) c0ci 7n#re g li-er# #e e co%ilul (r go!#ei; 7n!0 colo un(e e9i!#0 (o+in re ei nu !e -ucur0 (e li-er# #e c0ci unul e!#e !cl ,ul celuil l#) i r cel ce (o+in0 e!#e .i el 7nro-i# (e (orin' lui (e (o+in re. Ace!# lucru e cu (e,0r # (e ne7n'ele! %en#ru un o+ c re nu .#ie ce !un# li-er# #e .i (r go!#e cere !c0. Co#u.i) (in cee ce /o!# !%u! 7n %ri,in' originii .i e!en'ei (r go!#ei + ri# le) !e %o #e ,e(e c0) #*# #i+% c*# e9i!#0 (o+in 'ie) +in'ile nu !un# uni#e ci (e!%0r'i#e. Do+in re !u-:ug0 i r o +in#e !u-:ug #0 ori nu re ,oin'0 ori re (o r un re/r c# r0. D c0 nu re ,oin'0 nu re nici (r go!#e i r ( c0 re o ,oin'0 re/r c# r0) #unci 7n loc (e (r go!#e e ur0. 6ei ce #r0ie!c 7n#r-o !e+ene c0!nicie !e /l0 7n in#erior 7n#r-o con#inu0 ciocnire .i lu%#0) cu+ !un# 7n#o#(e un (ou0 lucruri o%u!e) oric*# (e +ul# !- r con#rol 7n e9#erior (e (r gul lini.#ii. 6iocnire .i lu%# lor in#erio r0 ie! l !u%r / '0 (o r (u%0 +o r#e c*n( /o r#e (e! !e 7n#*lne!c .i !e lu%#0 c (u.+ nii) ru%*n(u-!e unul %e cel0l l# 7n -uc0'i; c0ci #unci ei c'ione &0 7n cor( cu !# re +en# l0 l0un#ric0. 6*#eo( #0 +i- /o!# %er+i! !0 %ri,e!c lu%#ele lor .i r0nile ce .i le %ro,oc u reci%roc) c re) 7n unele c &uri er u cru(e .i %line (e r0&-un re. 60ci 7n ,i ' (e %oi +in#e in#erio r0 /iec0rui e l0! #0 li-er0) ne+ i/iin( 7nl0n'ui#0 (e lucrurile e9#erio re .i lu+e.#i; c0ci colo o+ul e!#e 7n e9#erior . cu+ e!#e .i 7n in#erior. (381) 29i!#0 l unii o nu+i#0 % ren'0 (r go!#ei + ri# le c re nu e!#e o !#/el (e iu-ire ( c0 nu #r0ie!c 7n (r go!#e (e -ine .i (e,0r. 2 e!#e o (r go!#e ce !i+ule &0 (e,0r # (r go!#e + ri# l0; .i !# (in + i +ul#e +o#i,e; (e e9e+%lu) %en#ru /i .#e%# 'i c !0; %en#ru #r0i u.or) 7n !ecuri# #e ! u 7n lini.#e; %en#ru /i 7ngri:i'i c*n( !un# -oln ,i ! u l -0#r*ne'e; ! u %en#ru -inele co%iilor %e c re 7i iu-e!c; 7n nu+i#e !i#u 'ii e9i!#0 re'ineri c u& #e (e #e + (e cel0l l# % r#ener ! u (e %ier(ere re%u# 'iei ! u (e con!ecin'e ne/ !#e; i r l unii ce !#0 % ren'0 e in(u!0 (e %o/#ele #ru%e.#i. Dr go!#e + ri# l0 %o #e !0 (i/ere l (oi % r#eneri c0!0#ori'i. Unul %o #e ,e + i +ul# ! u + i %u'in (in e i r cel0l l# %u'in ! u (eloc; !#/el) unul %o #e :unge 7n r i i r cel0l l# 7n i (.
RAIUL I IADUL

116

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(382) $n cerul l0un#ric e9i!#0 o (r go!#e + ri# l0 (eo rece 7ngerii (in cel cer #r0ie!c 7n c0!0#ori -inelui cu (e,0rul .i 7n inocen'0. i 7ngerii (in cerurile in/erio re #r0ie!c 7n (r go!#e + ri# l0) 7n!0 (o r #*# c*# !e /l0 7n inocen'0) c0ci (r go!#e + ri# l0) %ri,i#0 7n !ine) e!#e o !# re (e inocen'0; (e cee % r#enerii c0!0#ori'i ce #r0ie!c 7+%reun0 7n (e,0r # (r go!#e + ri# l0 !e -ucur0 (e 7nc*n#0ri cere.#i c re le % r %ro %e ce :ocurile ne,ino, #e le co%iilor; c0ci /iec re lucru le 7nc*n#0 +in#e ) r iul re,0r!*n(u-!e cu -ucuri ! 7n #o #0 ,i ' lor. A. ( r (r go!#e + ri# l0 e re%re&en# #0 7n r i %rin cele + i /ru+o !e o-iec#e. A+ ,0&u#-o re%re&en# #0 (e o /ecio r0 cu o /ru+u!e'e or-i#o re 7ncunun #0 (e un nor !#r0luci#or; +i !!%u! c0 7ngerii r iului 7.i (eri,0 /ru+u!e'e (in (r go!#e + ri# l0. =en#i+en#ele .i g*n(urile ce !e re, r!0 (in e !un# re%re&en# #e %rin !/ere luci#o re c (i + n#ele .i !cli%i#o re c ru-inele; i r ce!#e co+% ni #e (e 7nc*n#0ri ce /ec#e &0 cele + i (*nci %0r'i le +in'ii. $n#r-un cu,*n#) r iul e oglin(i# 7n (r go!#e + ri# l0 %en#ru c0 7n 7ngeri r iul e uniune -inelui cu (e,0rul) i r ce !#0 uniune con!#i#uie (r go!#e + ri# l0. ngele!-lu&.e! (382 A) 60!0#ori 7n r i (i/er0 (e ce (e %e %0+*n# !u- ce!# !%ec#) nu+e c0 ce (in ur+0 e ( #0 %en#ru cre.#ere nu+0rului %o%ul 'iei) %e c*n( 7n r i e!#e l#/el) 7n loc (e cre.#ere nu+0rului %o%ul 'iei 7n r i e ,or- (e!%re o cre.#ere -inelui .i (e,0rului. Ace !# o 7nlocuie.#e %e %ri+ (eo rece c0!0#ori 7n r i e!#e -inelui cu (e,0rul cu+ /o!# r0# # + i !u!) i r 7n ce c0!0#orie -inele) (e,0rul .i uniune lor !un# iu-i#e + i %re!u! (e #o #e lucrurile; .i ele !un# %ro% g #e (e c0!0#oriile (in ceruri. Din ce!# +o#i, gener 'iile (in Cuvnt !e+ni/ic0 gener 'iile !%iri#u le) cele le -inelui .i le (e,0rului. 5 + .i # #0l !e+ni/ic0 (e,0rul uni# cu -inele c re %ro(uc o cre.#ere; /iii .i /iicele - /or+ele (e (e,0r .i -ine c re re&ul#0; ginerii .i norele - uniune ce!#or ) .i . + i (e% r#e. 2 e,i(en# (eci c0 o c0!0#orie 7n r i nu e c ce (e %e %0+*n#. $n r i e9i!#0 nun'i !%iri#u le c re 7n!0 nu r #re-ui nu+i#e . ) ci + i re%e(e uniune +in'ilor (in c0!0#ori -inelui cu (e,0rul; 7n!0 %e %0+*n# e9i!#0 nun'i (eo rece nu 'in (o r (e !%iri# ci .i (e c rne. I r cu+ 7n ceruri nu e9i!#0 nun'i %ro%riu &i!e) (oi % r#eneri (e colo nu !un# nu+i'i !o' .i !o'ie ci) (in#r-o i(ee ngelic0 uniunii (ou0 +in'i 7n un ) /iec re e nu+i# %rin#r-un #er+en ce (eno#0 ce, +u#u l .i reci%roc. Din ce!#e lucruri !e %o #e ,e(e cu+ #re-uie 7n'ele!e cu,in#ele lui Du+ne&eu leg #e (e c0!0#orie (Luc 203 35) 36) (383) 5i !- %er+i! !0 ,0( /elul 7n c re !un# cele-r #e nun'ile 7n r i. Co'i cei c re u colo o %re(i!%o&i'ie !i+il r0 !un# (un 'i l ol l#0) i r cei (eo!e-i'i !un# l0! 'i (eo% r#e; !#/el) /iec re !ocie# #e (in r i e /or+ #0 (in cei c re !e !e +0n0; c0ci ce.#i !un# (u.i l ol l#0 (e c0#re Du+ne&eu (n. 41) 43) 44 .i nu+erele ur+0#o re). L /el % r#enerii c0!0#ori'i le c0ror +in'i !un# c % -ile (e !e uni 7n#r-un !un# con(u.i unul !%re cel0l l#; ei !e iu-e!c l %ri+ ,e(ere) ,0( c0 #re-uie !0 /ie c0!0#ori'i .i %0#run( 7n c0!0#orie. De cee #o #e c0!0#oriile (in r i !un# /0cu#e (o r (e Du+ne&eu. 2i cele-re &0 .i - nc"e#ul nu%'i l l c re % r#ici%0 +ul'i 7ngeri) i r ce!#e /e!#i,i#0'i , ri &0 (e l !ocie# #e l !ocie# #e. (384) 60!0#oriile (e %e %0+*n# !un# !/in#e 7n oc"ii 7ngerilor (in r i (eo rece !un# +i:locul %rin c re o+enire ) (eci .i 7ngerii r iului) c %0#0 e9i!#en'0 ( /o!# r0# # (e: c0 r iul 7.i #r ge e9i!#en' (in r*n(ul o+enirii); i r !# %en#ru c0 .i ce!#e c0!0#orii u o origine !%iri#u l0) nu+e c0!0#ori -inelui cu (e,0rul) .i %en#ru c0 =/er Di,in0 lui Du+ne&eu !e re, r!0 7n !%eci l 7n (r go!#e + ri# l0. >e (e l#0 % r#e) ei %ri,e!c (ul#erul c %e ce, %ro/ n %en#ru c0 e con#r r (r go!#ei + ri# le; c0ci) cu+ 7ngerii ,0( 7n c0!0#orie o c0!0#orie -inelui cu (e,0rul c re e!#e r i) l /el ,0( 7n (ul#er o c0!0#orie / l!i#0'ii cu r0ul c re e i (. A. ( r) ( c0 ei u( (o r (ul#erul +en'ion #) !e 7n(e%0r#e &0. Din ce!# +o#i, r iul 7i e!#e 7nc"i! unui o+
RAIUL I IADUL

117

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

c*n( co+i#e (ul#er (in %l0cere c#ului; i r c*n( r iul i !e 7nc"i(e el nu + i recuno .#e ?iin' Di,in0 .i ni+ic (in ce 'ine (e cre(in'0 ! u (e 1i!eric0. A+ !i+'i# (in !/er ce !e ri(ic (in i ( c0 #o'i cei (e colo !e o%un (r go!#ei + ri# le c0ci ce !#0 !/er0 er o (orin'0 ne!#0%*ni#0 (e (i!#ruge .i (e ,iol c0!0#ori . Din !# er e,i(en# c0 %l0cere con(uc0#o re 7n i ( e ce (ul#erului; .i c0 ce !#0 %l0cere e (e (i!#ruge uniune -inelui .i (e,0rului) c0ci ce !#0 uniune /or+e &0 r iul. >l0cere (ul#erului e!#e (eci o %l0cere in/ern l0 cu #o#ul o%u!0 %l0cerii c0!0#oriei c re e!#e 7nc*n# re cere !c0. (385) 29i!# u nu+i#e !%iri#e c re) (in#r-un o-icei (o-*n(i# 7n ,i ' #ru%e !c0) in#ro(uce u 7n +ine cu o ,iclenie ciu( #0 o in/luen'0 (o+o l0 .i un(ui#o re c ce !%iri#elor -ine (i!%u!e; + !i+'i# 7n!0 c0 7n +in#e %ur# u ,iclenie .i rele .i c0 !co%ul lor er (e 7n.el .i (e i!%i#i. A+ ,or-i# cu unul (in#re ei c re) +i !- !%u!) /u!e!e co+ n( n# +ili# r %e c*n( #r0i!e 7n lu+e; !i+'in( e9i!#en' in/i(eli#0'ii 7n i(eile lui i- + ,or-i# 7n li+- !%iri#u l0 (e!%re c0!0#orie) co+% ni #0 (e re%re&en#0ri %rin c re 7n'ele!ul (ori# e e9%ri+ # 7n 7n#regi+e) +ul#e i(ei /iin( #r n!+i!e !#/el 7n#r-o cli%0. 2l +i- !%u! c0 co+i!e!e (ul#er 7n ,i ' lu+e !c0; +i !- ( # 7n!0 ,oie !0-i !%un c0 (ul#erul e un lucru :o!nic (e.i nu % re . .i c re le % re c"i r (re%# celor ce !e co+%l c 7n el) /or+*n(u-.i (in ce %l0cere o %0rere. A+ !%u! c0 %o #e /i con,in! (e !# (in con!i(er 'i c0 7n!ur0#orile !un# !e+in riile o+enirii .i le 7+%0r0'iei cere.#i .i c0 nu #re-uie 7n nici un /el ,iol #e) ci %0!#r #e !/in#e; %oi c0 r #re-ui !0 .#ie) o ( #0 ce !e /l 7n l#0 ,i '0 .i %o!e( l#e !i+'uri c0 (r go!#e + ri# l0 co-o r0 (e l Du+ne&eu %rin r i .i c0 (in ce (r go!#e e (eri, #0 (r go!#e +u#u l0 c (in#r-un %0rin#e) (r go!#e c re con!#i#uie /un( 'i r iului; i- + !%u! c0 !- r + i %u#e con,inge .i %rin / %#ul c0 cei ce co+i# (ul#erul) 7n cli% 7n c re !e %ro%ie (e !ocie#0'ile cere.#i 7.i !i+# %ro%ri (u"o re .i !e o!*n(e!c !inguri l i (. 6el %u'in) + !%u!) r /i #re-ui# !0 .#ie c0 ,iol c0!0#ori e con#r r legilor Di,ine .i celor ci,ile (in #o #e reg #ele) l /el c .i (e,0r #ei lu+ini r 'iunii (eo rece e con#r r #*# or(inii Di,ine c*# .i celei u+ ne) /0r0 +en'ion .i l#e +o#i,e. 2l re%lic # c0 nu !e g*n(i!e l !#/el (e lucruri 7n #i+%ul ,ie'ii #ru%e.#i. Dore !0 + i &0-o,i+ %e ce!# !u-iec# ( r i !- !%u! c0 (e,0rul nu (+i#e (i!cu'ii %en#ru c0 ele %0r0 %l0cerile % r#ici% n#ului l (i!cu'ie .i !#/el 7i %0r0 relele .i / l!i#0'ile; %oi i !- !%u! c0 r #re-ui + i 7n#*i !0 cuge#e l lucrurile (u!e 7n (i!cu'ie %en#ru c0 er u (e,0r #e; ! u !0 cuge#e l + 9i+ -inecuno!cu#0 7n lu+e c0 ni+eni nu #re-uie !0i / c0 l#ui cee ce nu-i %l ce !0 i !e / c0 lui) i r !#/el !0 !e g*n(e !c0 ( c0 un l#ul r /i co+i! (ul#er cu !o'i lui %e c re o iu-e cu+ /iec re 7.i iu-e.#e !o'i l 7nce%u# .i ( c0 r /i ,or-i# (e!%re !# 7n in(ign re ! r&0#o re) el 7n!u.i nu r /i r0# # (i!%re' %en#ru (ul#er; .i ( c0 nu cu+, ) c -0r- # cu #e+%er +en# 7ncin!) nu !- r /i 7n(re%# # c"i r el 7+%o#ri, celor ce co+i# (ul#erul + i "o#0r*# (ec*# #o'i) +erg*n( %*n0 l i con( +n l i (. (386) 5i !r0# # cu+ cre!c 7nc*n#0rile (r go!#ei + ri# le 7n %rogre!ul lor !%re r i) i r %l0cerile + ri# le c0#re i (. >rogre!ul 7nc*n#0rilor (r go!#ei + ri# le !%re r i !e %re&en# 7n !#0ri (e -inecu,*n# re .i /ericire cre!c*n(e) %*n0 ce (e,ene u nenu+0r #e .i (e ne(e!cri!; .i cu c*# , n! u + i l0un#ric cu #*# + i +ul#e .i + i in(e!cri%#i-ile (e,ene u) %*n0 ce #inge u -inecu,*n# re .i /ericire cerului l0un#ric c re e!#e .i cerul inocen'ei. I r #o #e ce!#e !e (e!/0.ur u 7n#r-o li-er# #e (e%lin0; c0ci 7n#re g li-er# #e ,ine (in (r go!#e .i !#/el) ce + i %er/ec#0 li-er# #e ,ine (in (r go!#e + ri# l0 c re e!#e c"i r (r go!#e cere !c0) 7n!0 %rogre!i (ul#erului !e (e!/0.ur !%re i ( .i) #re%# #) c0#re cel + i /un( i ( un(e nu e9i!#0 ni+ic l#ce, (ec*# cele + i 7ngro&i#o re .i + i ori-ile lucruri. Un !e+ene loc 7i .#e %#0 7n ,i ' (e %oi %e cei ce u co+i! (ul#er. Ace.#i !e -ucur0 (o r (e %l0cere (ul#erului .i nu (e ce c0!0#oriei.

RAIUL I IADUL

118

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(42)

Oc .#3ii!e 1ngeri!"r *in r#i


(387) @cu% 'iile (in r i nu %o# /i nu+0r #e ! u (e!cri!e 7n (e# liu %en#ru c0 !un# /0r0 (e nu+0r .i , ri &0 7n cor( cu /unc'iile (i/eri#elor !ocie#0'i; 7n!0 (e!%re ele !e %o #e !%une ce, gener l. ?iec re !ocie# #e 7.i :o c0 rolul !0u c0ci /iin( (i!#inc#e (u%0 -inele /iec0rei (n. 41) ele !un# (i!#inc#e .i (u%0 /olo !ele ce le (uc; c0ci -inele #u#uror celor (in r i e -ine 7n / %#0) i r ce!# e!#e /olo!ul. ?iec re 7nger (e colo (uce /olo !e c0ci 7+%0r0'i lui Du+ne&eu e o 7+%0r0'ie /olo !elor. (388) $n ceruri c .i %e %0+*n# e9i!#0 +ul#e /or+e le !er,iciului %u-lic; c0ci e9i!#0 .i colo %ro-le+e ecle&i !#ice) ci,ile .i c !nice. 2 e,i(en# (in cee ce /o!# /ir+ # + i !u! 7n %ri,in' (or0rii Di,ine (n. 221-227) c0 e9i!#0 %ro-le+e ecle&i !#ice; %oi e li+%e(e (in ce ! !%u! (e!%re gu,ern re 7n r i (n. 213-220) c0 e9i!#0 %ro-le+e ci,ile; i r (in cee ce !!%u! (e!%re locuin'ele .i c !ele 7ngerilor (n. 183-190) .i (e!%re c0!0#ori 7n r i (n. 366-386) e cl r c0 e9i!#0 %ro-le+e c !nice. 2 e,i(en# (eci c0 e9i!#0 +ul#e /or+e (e ng : re .i (e !er,iciu %u-lic 7n /iec re !ocie# #e cere !c0. (389) Co #e lucrurile !un# r n: #e (u%0 or(ine Di,in0) %0&i#0 %re#u#in(eni (e 7ngeri; 7ngerii + i 7n'ele%'i i u 7n ! rcin0 cele lucruri ce 'in (e -inele ! u (e /olo!ul gener l) i r cei + i %u'in 7n'ele%'i lucrurile leg #e (e -inele ! u (e /olo!ul % r#icul r) .i . + i (e% r#e. Co'i !e /l0 7n (i/eri#e gr (e (e !u-or(on re l /el cu+ !e !u-or(one &0 /olo !ele 7n or(ine Di,in0. Co# !#/el) (e+ni# #e e leg #0 (e /iec re ng : +en# 7n /unc'ie (e (e+ni# #e /olo !elor ! le. @ricu+) nici un 7nger nu-.i rog0 !ie.i (e+ni# #e ) ci #ri-uie #o#ul /olo !elor %e c re le (uce; i r cu+ /i (e /olo! e cel .i lucru cu / ce -ine .i cu+ #o# -inele ,ine (e l Du+ne&eu) #o# !#/el ei #ri-uie 7n#re g (e+ni# #e lui Du+ne&eu. Do r o+ul c re cce%#0 ono re %en#ru /olo !ele (u!e %o #e ,e o /unc'ie 7n r i; ( c0 ce!# 7.i re,en(ic0 ono re %en#ru !ine) (e,ine inc % -il (e !lu:i 7n r i; c0ci %ri,e.#e (e% r#e (e Du+ne&eu) %un*n(u-!e %e !ine %e %ri+ul loc i r /olo !ele %e l (oile . 6*n( ,or-i+ (e!%re /olo !e ,or-i+ .i (e!%re Du+ne&eu (eo rece) cu+ !- + i !%u! 7n in#e) /i (e /olo! 7n!e +n0 / ce -ine) i r #o# -inele ,ine (e l Du+ne&eu. (390) < #ur !u-or(on0rii 7n r i %o #e /i o-!er, #0 (in ur+0#o rele con!i(er 'ii3 l /el cu+ cine, iu-e.#e) %re'uie.#e .i onore &0 /olo !ele) l /el iu-e.#e) %re'uie.#e .i onore &0 %er!o n cu c re !e i(en#i/ic0 cele /olo !e; i r ce %er!o n0 e iu-i#0) %re'ui#0 .i onor #0 7n +0!ur 7n c re el nu-.i #ri-uie !ie.i /olo !ele ci lui Du+ne&eu; c0ci (o r 7n ce +0!ur0 e 7n'ele%#) i r /olo !ele %e c re le (uce !un# in!%ir #e (e -ine. Dr go!#e ) %re'uire .i ono re !%iri#u le nu !un# (ec*# (r go!#e) %re'uire .i ono re le /olo !elor (u!e (e ce %er!o n0) i r ono re %er!o nei !e #r ge (in /olo !e .i nu ono re /olo !elor (in %er!o n0. 6el ce %ri,e.#e o +enii 7n lu+in (e,0rului !%iri#u l nu 7i %ri,e.#e l#/el; c0ci ,e(e c0 un o+ e l /el c l#ul /ie c0 %o r#0 o (e+ni# #e + re ! u +ic0; el ,e(e (i/eren' (o r 7n 7n'ele%ciune) i r 7n'ele%ciune 7n!e +n0 iu-i /olo !ele) (ic0 -inele ce#0'enilor) l !ocie#0'ii) l '0rii .i l 1i!ericii. I r !# e (r go!#e %en#ru Du+ne&eu (eo rece 7n#reg -inele c re e -ine l /olo !elor ,ine (e l Du+ne&eu. 2 (e !e+ene (r go!#e (e %ro %e c0ci %ro %ele 7n!e +n0 -inele ce #re-uie iu-i# 7n ce#0'eni) !ocie# #e) ' r0 .i 1i!eric0 .i c re #re-uie /0cu# %en#ru ce.#i .
RAIUL I IADUL

119

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(391) Co #e !ocie#0'ile (in ceruri (i/er0 7n#re ele 7n /unc'ie (e /olo !ele %e c re le (uc %en#ru c0 !un# (i!#inc#e (u%0 -inele lor) cu+ /o!# !%u! + i !u! (n. 4-41 .i % r gr /ele ce ur+e &0)) i r ce!# -ine e -ine 7n / %#0 ! u -inele +ilei c re e (e /olo!. 29i!#0 !ocie#0'i c0ror ( #orie e (e %ur# (e gri:0 %runcilor; l#e !ocie#0'i c0ror ( #orie e (e 7i in!#rui .i (e 7i e(uc %e +0!ur0 ce cre!c; l#ele c re) 7n#r-o + nier0 !e+0n0#o re) in!#ruie!c .i cre!c -0ie'i .i /e#e ce u o %re(i!%o&i'ie -un0 ( #or #0 7n,0'0#urii %ri+i#e 7n lu+e .i c re !#/el %0#run( 7n r i. 29i!#0 unele !ocie#0'i c re 7i in!#ruie!c %e o +enii !i+%li .i -uni (in lu+e cre.#in0 .i c re le r #0 c le !%re r i; .i l#ele c re 7n +o( !e+0n0#or in!#ruie!c .i r #0 c le (i/eri#elor %o%o re gen#ilice. 29i!#0 .i !ocie#0'i c re %0r0 !%iri#ele %ro !%0# !o!i#e ! u %e cei ce -i u ,eni# (in lu+e (e !%iri#ele rele; l#ele u gri:0 (e cei (in regiunile in/erio re le lu+ii !%iri#elor .i unele (e cei (in i () nel0!*n(u-i !0 !e c"inuie 7n#re ei (incolo (e li+i#ele %re!cri!e. 29i!#0 .i l#e !ocie#0'i c re u gri:0 (e cei ce !e ri(ic0 (in +or'i. $n gener l) 7n#re o +eni !un# #ri+i.i 7ngeri (in /iec re !ocie# #e c !0-i %o #0 %0&i .i 7n(e%0r# (e !en#i+en#ele .i g*n(urile rele .i !0-i in!%ire cu !en#i+en#e -une) #*# #i+% c*# ce.#i !un# (i!%u.i !0 le cce%#e 7n li-er# #e. >rin !e+ene !en#i+en#e) ei con(uc / %#ele ! u lucr0rile o +enilor) 7n(e%0r#*n( %e c*# e %o!i-il in#en'iile rele. 6*n( 7ngerii !e /l0 7n o+) ei #r0ie!c 7n !en#i+en#ele lui .i !e %ro%ie (e el 7n +0!ur 7n c re el #r0ie.#e 7n -inele (eri, # (in (e,0r; 7n!0 !e 7n(e%0r#e &0 7n +0!ur 7n c re ,i ' lui c %0#0 un c r c#er o%u!. $n!0 #o #e ce!#e ng : +en#e le 7ngerilor nu !un# (ec*# /olo !e (u!e (e Du+ne&eu %rin 7ngeri; c0ci 7ngerii le (uc nu (e l !ine ci (e l Du+ne&eu. D #ori#0 ce!#ui / %#) 7n !en!ul l0un#ric l Cuvntului, 7ngerii nu !e+ni/ic0 7ngeri ci ce, #ri+i! (e Du+ne&eu; .i #o# !#/el) 7n Cuvnt 7ngerii !un# nu+i'i &ei. (392) Ace!#e ocu% 'ii le 7ngerilor re%re&in#0 ng : +en#ele lor lu #e 7n gener l) 7n!0 /iec re 7.i %ro%ri 7n( #orire; c0ci /iec re /olo! gener l e co+%u! (in nenu+0r #e l#ele nu+i#e /olo +i:loci#o re) con(uc0#o re .i !lu:i#o re. Co #e !un# coor(on #e .i !u-or(on #e 7n cor( or(ine Di,in0) i r lu #e colec#i, /or+e &0 .i %er/ec'ione &0 /olo !ele gener le c re%re&in#0 -inele co+un. re !e cu re

(393) $n r i !un# 7n!0rcin 'i cu %ro-le+ele leg #e (e ,ener re cei c re) c*# u #r0i# 7n lu+e) u iu-i# Cuvntul .i u 7n!0+*n' # (e,0rurile 7n ei) nu (e (r gul ono rei .i l ,u#ului) ci %en#ru /olo !ele ,ie'ii) #*# %en#ru ei c*# .i %en#ru l'ii. Ace.#i !e /l0 7n r i 7n !#r0lucire .i 7n lu+in 7n'ele%ciunii %ro%or'ion l cu (r go!#e .i cu (orin' lor (e (uce /olo !e; i r 7n'ele%ciune o %ri+e!c (in Cuvntul r iului c re nu e n #ur l c 7n lu+e ci !%iri#u l (n. 259). 2i ocu%0 /unc'i (e %re(ic #ori .i) 7n cor( cu or(ine Di,in0) 7n#r-o %o&i'ie + i 7n l#0 !e /l0 cei c re 7i (e%0.e!c %e l'ii 7n 7n'ele%ciune ( #ori#0 !#r0lucirii lor. $n %ro-le+ele ci,ile !un# ng : 'i cei c re 7n lu+e .i- u iu-i# ' r .i -inele #u#uror lucrurilor ce 'ine u (e e + i +ul# (ec*# %ro%riul -ine .i c re /0ce u ce e (re%# .i -ine (in (r go!#e (e (re%# .i (e -ine. $n +0!ur 7n c re ce.#i ) 7n ner0-( re (r go!#ei lor) u !#u(i # %rinci%iile :u!#i'iei (e,enin( !#/el in#eligen'i) u .i %u#ere (e 7n(e%lini !e+ene /unc'ii 7n r i; .i le 7n(e%line!c 7n gr (ul %o#ri,i# in#eligen'ei lor) in#eligen' /iin( eg l0 7n gr ( cu (r go!#e lor (e con#ri-ui l -inele co+un. >e l*ng0 ce!#e 7n r i e9i!#0 #*#e /unc'ii .i ng : +en#e 7nc*# e i+%o!i-il !0 le nu+eri) cele (in lu+e /iin( %u'ine %rin co+% r 'ie. @ricu+) c*# (e nu+ero !e r /i) #o'i !i+# 7nc*n# re 7n ng : +en#ele .i #re-urile lor (in (r go!#e (e /olo !e .i nu (in (r go!#e (e !ine ! u (e ,ere. <u %o #e e9i!# (r go!#e (e ,ere (in c u& nece!i#0'ilor ,ie'ii %en#ru c0 colo le !un# ( #e #o #e lucrurile nece! re; c !ele) !#r iele .i "r n lor !un# #o #e ( ruri gr #ui#e. 2 (eci
RAIUL I IADUL

120

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

e,i(en# c0 cei ce !- u iu-i# %e !ine .i lu+e + i %re!u! (e /olo !e nu-.i g0!e!c locul 7n r i; c0ci (r go!#e ! u !en#i+en#ele /iec0rui o+ r0+*n 7n el .i (u%0 ,i ' lu+e !c0) ne/iin(u-i lu #e nicio( #0 (n. 363). (394) Co'i cei (in r i u ocu% 'iile lor 7n /unc'ie (e core!%on(en'e) 7n!0 core!%on(en' nu e /0cu#0 cu ocu% 'i %ro%riu &i!0) ci cu /olo !ele ocu% 'iei (n. 112)) i r !#/el /iec re lucru 7.i re ec"i, len#ul !0u !%iri#u l (n. 106). $n r i) cel ce e ng : # 7n#r-o /unc'ie ! u 7n#r-o ocu% 'ie ce core!%un(e /olo !elor ! le !e /l0 7n#r-un !# (iu (e ,i '0 l /el c cel 7n c re #r0i!e 7n lu+e) c0ci cee ce e !%iri#u l .i cee ce e n #ur l / c %rin core!%on(en'0 un !ingur lucru; e9i!#0 oricu+ ce !#0 (i/eren'0) nu+e c0 el !e -ucur0 (e + i +ul#0 7nc*n# re l0un#ric0) (eo rece #r0ie.#e o ,i '0 !%iri#u l0 c re e o ,i '0 in#erio r0) /iin( !#/el +ul# + i c % -il (e %ri+i -inecu,*n# re cere !c0. (43)

B c ri# 2i 0ericire# cere#$c(395) $n &iu (e &i %u'ini .#iu ce e!#e r iul ! u ce e -ucuri cere !c0. 6ei ce u cuge# # !u%r !u-iec#ului .i- u /or+ # (o r o i(ee gener l0 .i , g0 c re nu %o #e /i nu+i#0 cu (e,0r # i(ee. A+ /l # (e l !%iri#e c re u #recu# (in ce !#0 lu+e 7n ,i ' (e %oi e9 c# ce no'iune u ele (e!%re r i .i (e!%re -ucuri cere !c0; c0ci #unci c*n( !un# l0! #e !ingure c %e ,re+e c*n( er u 7n lu+e g*n(e!c c o(inio r0. 29i!#0 o ignor n'0 leg #0 (e -ucuri cere !c0 %en#ru c0 cei ce u cuge# # !u%r ei .i- u /or+ # %0rerile (u%0 -ucuriile e9#erio re le o+ului n #ur l .i nu u 7n'ele! n #ur o+ului l0un#ric ! u !%iri#u l) nici 7nc*n# re .i -inecu,*n# re lui. 6"i r ( c0 cei c re u e9%eri+en# # 7nc*n# re !%iri#u l0 ! u l0un#ric0 le- r /i !%u! (e!%re (e,0r # n #ur0 -ucuriei cere.#i) ei #o# nu r /i /o!# c % -ili !0 o 7n'ele g0; c0ci (uc li%!0 (e cele i(ei /0r0 (e c re o conce%'ie (ec, #0 leg #0 (e -ucuri cere !c0 e i+%o!i-il0; !#/el ! r /i /l # %rin#re lucrurile %e c re o+ul n #ur l le re!%inge. Co#u.i /iec re .#ie c0) l0!*n( 7n ur+0 o+ul e9#erior ! u n #ur l) %0.e.#e 7n con.#iin' o+ului l0un#ric ! u !%iri#u l; (eci !0 !e .#ie c0 7nc*n# re cere !c0 nu e e9#erio r0 ! u n #ur l0 ci in#erio r0 ! u !%iri#u l0 .i) /iin( !#/el) e + i %ur0 .i + i (e!0,*r.i#0 .i in/luen'e &0 cele + i (*nci %0r'i le !u/le#ului ! u le !%iri#ului u+ n. @rice o+ %o #e conclu&ion (o r (in ce!#e g*n(uri c0 7nc*n# re ! 7n ce l l#0 lu+e , /i cu+ 7i e!#e !%iri#ul .i c0 %l0cere #ru%ului nu+i#0 %l0cere c rn l0 e!#e necere !c0 7n co+% r 'ie. Co# cee ce e9i!#0 7n !%iri#ul o+ului 7n cli% 7n c re 7.i %0r0!e.#e #ru%ul r0+*ne 7n el (u%0 +o r#e) c0ci #unci #r0ie.#e c !%iri# (e.i e!#e #o# o+. (396) Co #0 7nc*n# re !e re, r!0 (in (r go!#e c0ci cee ce un o+ iu-e.#i !i+#e /i 7nc*n#0#or) i r ni+eni nu re 7nc*n# re (in l#0 !ur!0; . ( r l /el cu+ e (r go!#e e .i 7nc*n# re . >l0cerile #ru%ului ! u le c0rnii ,in #o #e (in (r go!#e (e !ine .i (e lu+e; ce!#e !un# %l0cerile (orin'ei !en&u le) 7n!0 7nc*n#0rile !u/le#ului ! u le !%iri#ului !e re, r!0 #o #e (in (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i %en#ru %ro %e c re e!#e !ur! !en#i+en#elor (e -ine .i (e,0r .i /ericirii in#erio re. Ace !#0 (r go!#e .i 7nc*n# re ! !e re, r!0 (in Du+ne&eu .i (in r i %e o c le l0un#ric0 ce e ( #0 (in ceruri .i c re /ec#e &0 +in#e in#erio r0; 7n!0 %ri+ul /el (e iu-ire cu %l0cerile ! le !e re, r!0 (in c rne .i (in lu+e %e o c le e9#erio r0 ce ,ine (e :o! .i c re /ec#e &0 +in#e e9#erio r0. A. ( r #*# #i+% c*# (r go!#e cere !c0 e %ri+i#0 .i 7l in/luen'e &0 %e o+) +in#e in#erio r0 ce % r'ine !u/le#ului ! u !%iri#ului !0u e (e!c"i!0 .i %ri,e.#e (e% r#e (e lu+e) !%re r i; 7n!0 7n +0!ur 7n c re el %ri+e.#e (r go!#e lu+e !c0
RAIUL I IADUL

121

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

c re 7i /ec#e &0 +in#e e9#erio r0 ce 'ine (e #ru%ul ! u (e c rne ! e (e!c"i!0 .i %ri,e.#e (e% r#e (e r i) !%re lu+e. >e +0!ur0 ce (r go!#e !e re, r!0 .i e %ri+i#0 !e re, r!0 .i 7nc*n#0rile ! le; 7nc*n#0rile r iului !e re, r!0 7n +in#e in#erio r0 i r 7nc*n#0rile lu+ii 7n +in#e e9#erio r0 c0ci) cu+ (e: !- + i !%u!) 7n#re g 7nc*n# re e cre 'i iu-irii. (397) R iul e #*# (e %lin (e 7nc*n# re 7nc*#) %ri,i# 7n in#erior) nu e (ec*# -inecu,*n# re .i 7nc*n# re; c0ci 1inele Di,in ce %orne.#e (in Dr go!#e Di,in0 lui Du+ne&eu /or+e &0 r iul #*# 7n gener l c*# .i 7n % r#icul r cu #o'i cei (e colo; i r Dr go!#e Di,in0 con!#0 7n (ori c #o'i !0 %o #0 /i +*n#ui'i .i /0cu'i /erici'i 7n (*nci+e /iin'ei lor .i 7n#r-o %er/ec'iune (e%lin0. A. ( r e cel .i lucru ( c0 !%ui r i ! u /ericire cere !c0. (398) $nc*n#0rile r iului !un# nenu+0r #e .i (e ne(e!cri!; 7n!0 cel ce cuno .#e (o r %l0cerile #ru%ului ! u le c0rnii nu %o #e .#i ! u cre(e ni+ic nici +0c r (e!%re un (in ce!#e 7nc*n#0ri; c0ci) cu+ !- !%u! + i !u!) +in#e ! in#erio r0 %ri,e.#e (e% r#e (e r i c0#re lu+e) %ri,in( (eci 7n %oi. 60ci cel cu/un( # 7n #o# li# #e 7n %l0cerile #ru%ului ! u le c0rnii ! u) cee ce e cel .i lucru) 7n (r go!#e (e !ine .i (e lu+e nu !i+#e nici o 7nc*n# re (ec*# 7n ono re) ,u'ie ! u 7n %l0cerile #ru%ului .i le !i+'urilor; i r ce!#e 7ne c0 .i !u/oc0 7nc*n#0rile l0un#rice ce % r'in r iului 7n#r-o !e+ene +0!ur0 7nc*# (i!#rug 7n#re g cre(in'0 7n e9i!#en' lor. Din ce!# +o#i, un !#/el (e o+ r /i # re ui+i# ( c0 i !- r !%une c0 e9i!#0 .i l#e 7nc*n#0ri 7n / r0 (e cele le ono rei .i le ,u'iei; + i +ul#) ( c0 i !- r !%une c0 7nc*n#0rile r iului ce le u lu # locul !un# /0r0 (e nu+0r .i c0 !un# inco+% r -il !u%erio re celor le #ru%ului .i le c0rnii ce !e le g0 (o r (e ono re .i ,u'ie. 2 (eci e,i(en# (e ce n #ur -ucuriei cere.#i nu e 7n'ele !0. (399) 6*# (e + re e 7nc*n# re r iului !e %o #e ,e(e (o r (in / %#ul c0 #o'i cei (in r i !i+# -ucurie c*n( 7.i 7+% r# 7nc*n#0rile .i -inecu,*n#0rile cu ceil l'i; i r cu+ #o'i cei (in r i u un !e+ene c r c#er e li+%e(e c*# (e i+en!0 e 7nc*n# re r iului; c0ci) cu+ !r0# # + i !u! (n. 268)) 7n ceruri #o'i % r#ici%0 l /iec re .i /iec re l 7n#reg. @ !#/el (e co+uniune ,ie'ii re&ul#0 (in cele (ou0 /eluri (e (r go!#e cere !c0 c re !un# cu+ !- + i !%u! (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i (r go!#e %en#ru %ro %e) i r 7n n #ur ce!#or iu-iri !#0 .i co+unic re 7nc*n#0rii lor l#or . Dr go!#e (e Du+ne&eu re un !e+ene c r c#er %en#ru c0 (r go!#e lui Du+ne&eu e!#e (r go!#e (e co+unic 7n#regii o+eniri #o# ce re) c0ci 2l (ore.#e /ericire #u#uror. 29i!#0 o (r go!#e !i+il r0 7n #o'i cei c re $l iu-e!c %en#ru c0 Du+ne&eu !e /l0 7n ei; l /el) 7ngerii 7.i 7+%0r#0.e!c 7n#re ei 7nc*n#0rile. =e , ,e(e 7n cele ce ur+e &0 c0 .i (r go!#e %en#ru %ro %e re un c r c#er !i+il r. A. ( r e e,i(en# c0 n #ur ce!#or iu-iri e!#e (e 7+%0r#0.i celorl l'i 7nc*n#0rile %ro%rii. Al#/el !e 7n#*+%l0 7n!0 cu (r go!#e (e !ine .i cu (r go!#e (e lu+e. Dr go!#e (e !ine 7i li%!e.#e %e l'ii (e 7nc*n# re .i o %ro%ie (e !ine) c0ci (o r !ie.i 7.i (ore.#e -inele; i r (r go!#e (e lu+e (ore.#e c #o# ce-i % r'ine %ro %elui !0 /ie l !0u. Ace!#e iu-iri !un# (i!#ruc#i,e %en#ru 7nc*n#0rile celorl l'i. D c0 (ore!c !0-.i 7+%0r#0.e !c0 7nc*n# re o / c (o r %en#ru %ro%riul -ine .i nu %en#ru re!#ul; i r 7n %ri,in' celorl l'i) ele nu (ore!c !0 7+% r#0 ci !0 (i!#rug0 ( c0 7nc*n# re celorl l'i nu e .i % r#e %ro%riei 7nc*n#0ri. A+ !i+'i# %rin ,ie e9%erien'0 c0 . !e r #0 n #ur (r go!#ei (e !ine .i (e lu+e 7n +o+en#ul 7n c re %re(o+in0. 6*n( !e %ro%i u (e +ine !%iri#e ce /u!e!er0 cu/un( #e 7n !e+ene iu-iri %e c*n( #r0i u c o +eni 7n lu+e 7nc*n# re +e !e o/ile ) i r + i %oi (i!%0re .

RAIUL I IADUL

122

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

5i !- !%u! c0 ( c0 !#/el (e !%iri#e !e %ro%ie (o r (e o !ocie# #e cere !c0) 7nc*n# re +e+-rilor !ocie#0'ii e (i+inu #0 7n %ro%or'ie cu %ro%iere ce!#or ; .i) ciu( # (e (e!cri!) !%iri#ele rele !e -ucur0 #unci (e 7nc*n# re lor. De ici (e,eni# e,i(en# c re e!#e !# (iul unui !e+ene !%iri# %e c*n( #r0ie.#e 7n lu+e) c0ci e!#e l /el .i (u%0 !e% r re (e #ru%; %en#ru c0 #*n:e.#e ! u :in(uie.#e (u%0 7nc*n#0rile ! u lucrurile -une le l#or ) i r #*# #i+% c*# le o-'ine e 7nc*n# #. Din #o #e ce!#e !e %o #e ,e(e c0 (r go!#e (e !ine .i (e lu+e e!#e noci,0 %en#ru -ucuriile cere.#i .i (eci #o# l o%u!0 (r go!#ei cere.#i c re e ner0-(0#o re !0 7+%0r#0.e !c0 celorl l'i cee ce %o!e(0. (400) 2!#e (e o-!er, # / %#ul c0 7nc*n# re celor ce !un# /un( 'i 7n (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) 7n cli% 7n c re !e %ro%ie (e o !ocie# #e cere !c0) r0+*ne 7nc*n# re %ro%riei (orin' #ru%e.#i ce e #o# l o%u!0 7nc*n#0rii cere.#i3 ei !i+# 7nc*n# re %ro%riei (orin'e #ru%e.#i #unci c*n( 7i / c %e cei ce !e -ucur0 (e 7nc*n# re cere !c0 !0 o %i r(0. Al#/el !e 7n#*+%l0 7n!0 c*n( ce.#i e.ue &0 7n 7ncerc re lor) c0ci #unci e9%eri+en#e &0 o gonie .i o (urere ce-i / c !0 nu !e + i %o #0 %ro%i . De cee nu %re 7n(r0&ne!c !0 :ung0 7n %re :+0. i ce!# lucru +i /o!# ( # !0-l 7n,0' %rin e9%erien'0 re%e# #0) (e!%re c re ,oi +in#i c*#e, lucruri. =%iri#ele ce #rec (in ce !#0 lu+e 7n ce l l#0 nu (ore!c ni+ic + i r&0#or (ec*# !0 /ie %ri+i#e 7n r i. A%ro %e #o'i c u#0 !0 %0#run(0 (eo rece cre( c0 r iul 7n!e +n0 (o r /i %ri+i# colo. D #ori#0 ce!#ei (orin'e) ei !un# con(u.i 7n#r-o !ocie# #e cerului in/erior; 7n!0 c*n( cei cu/un( 'i 7n (r go!#e (e !ine .i (e lu+e !e %ro%ie (e %r gul celui cer 7nce% !0 !i+#0 c"inuri l0un#rice) c0ci 7n ei !i+# + i re%e(e i (ul (ec*# r iul; !#/el ei !e o!*n(e!c !inguri .i nu-.i g0!e!c o(i"n %*n0 ce nu :ung 7n i ( l0#uri (e l'ii c ei. =- 7n#*+%l # (e! c !e+ene !%iri#e !0 (ore !c0 !0 .#ie ce e!#e -ucuri cere !c0) i r c*n( u u&i# c0 e !e g0!e.#e 7n +in'ile 7ngerilor u (ori# !0 le /ie #r n!+i!0 .i lor; ce!# lucru /o!# /0cu# 7n#oc+ i c0ci (orin' unui !%iri# c re nu !e /l0 7nc0 7n r i ! u 7n i ( 7i e!#e 7n(e%lini#0 ( c0 !er,e.#e unui !co% /olo!i#or) 7n!0 i+e(i # ce ce !#0 -ucurie le- /o!# #r n!+i!0 ei u 7nce%u# !0 !i+#0 o !e+ene (urere 7nc*#) 7n goni lor) .i- u %ier(u# #o# l con#rolul. I- + ,0&u# (uc*n(u-.i c %e#ele 7n!%re %icio re) runc*n(u-!e l %0+*n#) i r colo) ( #ori#0 c"inului in#erior i- + ,0&u# !c"i+ono!in(u-!e c .er%ii. Ace!# er e/ec#ul %ro(u! (e 7nc*n# re cere !c0 !u%r celor cu/un( 'i 7n %l0cere (r go!#ei (e !ine .i (e lu+e. I r !# %en#ru c0 ce (r go!#e e o%u!0 (r go!#ei cere.#i) i r c*n( (ou0 lucruri o%u!e c'ione &0 unul !u%r celuil l# re&ul#0 (urere. 60ci 7n cli% 7n c re 7nc*n# re cere !c0 ce %0#run(e %e o c le l0un#ric0 7n#*lne.#e o 7nc*n# re o%u!0) e 7n#o rce 7n#r-o (irec'ie con#r r0 .i nen #ur l0 /or+ele in#erio re le +in'ii ce !un# %line (e ce o%u!0) i r re&ul# #ul e!#e o !#/el (e #or#ur0. @%o&i'i lor e #*# (e %u#ernic0 (eo rece) cu+ !- + i !%u! + i !u!) (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i %en#ru %ro %e (ore.#e !0 #r n!+i#0 .i celorl l'i lucrurile (e c re !e -ucur0 c0ci ce !# e 7nc*n# re ! ; %e c*n( (r go!#e (e !ine .i (e lu+e (ore.#e !0 i (e l l'ii #o #e lucrurile (e c re ei !e -ucur0 .i !0 le %ro%ie (e !ine; i r #*# #i+% c*# reu.e.#e !i+#e 7nc*n# re. Din ce!#e con!i(er 'ii !e %o #e o-!er, (e ce e!#e i (ul !e% r # (e r i. Co'i locui#orii i (ului er u -!or-i'i (e %l0cerile #ru%ului .i le c0rnii %e c*n( #r0i u 7n lu+e) %l0ceri (eri, #e (in (r go!#e (e !ine .i (e lu+e; 7n!0 #o'i locui#orii r iului er u %lini (e 7nc*n#0rile !u/le#ului .i le !%iri#ului %e c*n( !e /l u 7n lu+e) 7nc*n#0ri (eri, #e (in (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i %en#ru %ro %e. 6ele (ou0 /eluri (e (r go!#e /iin( o%u!e) r iul .i i (ul !un# #*# (e co+%le# !e% r #e 7nc*# un !%iri# (in i ( nu 7n(r0&ne.#e !0 ri(ice un !ingur (ege# 7+%o#ri, r iului) (in +o+en# ce oric*# (e %u'in r 7ncerc r /i #or#ur # .i c"inui#. i + ,0&u# ce!# lucru /o r#e (e!.
RAIUL I IADUL

123

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(401) Un o+ -!or-i# 7n (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) #*# #i+% c*# #r0ie.#e 7n #ru% !i+#e 7nc*n# re (eri, #0 (in ce (r go!#e .i !e -ucur0 (e (i,er!ele %l0ceri (eri, #e (e colo. $n!0 un o+ ce e u+%lu# (e (r go!#e %en#ru Do+nul .i %en#ru %ro %ele !0u nu !i+#e) #*# c*# #r0ie.#e 7n #ru%) nici o 7nc*n# re (i!#inc#0 ri(ic #0 (in ce !#0 (r go!#e ! u (in !en#i+en#ele -une (eri, #e (e colo; !i+#e (o r o -inecu,*n# re %ro %e i+%erce%#i-il0) (eo rece e 7n+ g &in #0 7n +in#e ! in#erio r0) e 7n#unec #0 (e +in#e e9#erio r0 ce % r'ine #ru%ului .i e u+-ri#0 (e gri:ile lu+e.#i. D r (u%0 +o r#e ce !#0 !# re e co+%le# !c"i+- #0) 7nc*n#0rile (r go!#ei (e !ine .i (e lu+e !un# #unci %re!c"i+- #e 7n c"inuri .i 7n (ureri nu+i#e /oc l i (ului; .i oc &ion l 7n lucruri i+%ure .i +i&ere ce core!%un( %l0cerilor necur #e .i c re le % r cu+ 7nc*n#0#o re) 7n!0 lu+in o-!cur0 .i -inecu,*n# re %ro %e i+%erce%#i-il0 !i+'i#0 (e cei c re u #r0i# 7n (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i %en#ru %ro %ele lor !un# #unci #r n!/or+ #e 7n 7nc*n# re r iului ce (e,ine %er/ec# %erce%#i-il0 .i !en!i-il0; c0ci ce -inecu,*n# re ce &0cu# !cun!0 7n +in#e lor in#erio r0 %e c*n( u #r0i# 7n lu+e e (e&,0lui#0 .i !e + ni/e!#0 !en!i-il %en#ru c0 #unci !e /l0 7n !%iri#) i r e /u!e!e 7nc*n# re !%iri#ului lor. (402) Co #e 7nc*n#0rile r iului !un# uni#e cu /olo !ele .i le !un# ineren#e (eo rece /olo !ele con!#i#uie -inele (r go!#ei .i l +ilei 7n c re #r0ie!c 7ngerii; !#/el) /iec re !i+#e 7nc*n# re 7n cor( cu /olo !ele %e c re le (uce .i cu (r go!#e ce le (uce. =e %o #e ,e(e c0 7n#re g 7nc*n# re cere !c0 con!#0 7n /i (e /olo! %rin#r-o co+% r 'ie cu cele cinci !i+'uri #ru%e.#i le o+ului. ?iec re !i+' 7.i re 7nc*n# re ! 7n cor( cu /olo !ele %e c re le (uce; ,e(ere 7.i re %ro%ri 7nc*n# re l /el c u&ul) +iro!ul) gu!#ul .i #ingere . $nc*n# re ,e(erii !e #r ge (in /ru+u!e'e /or+ei .i culorii; u&ului (in !une#ele r+onio !e; +iro!ului (in ro+ele %l0cu#e; gu!#ului (in ingre(ien#ele (elicio !e. ?olo !ele (u!e (e ele !un# cuno!cu#e (o r celor ce le !#u(i &0 .i + i (e%lin celor ce !un# (e%rin.i cu core!%on(en' lor. Ee(ere 7.i #r ge 7nc*n# re (in /olo!ul (u! %en#ru 7n'elegere) c re e ,e(ere in#erio r0; u&ul 7.i #r ge 7nc*n# re (in /olo!ul (u! #*# %en#ru 7n'elegere c*# .i %en#ru ,oin'0) %rin !cul# re; !i+'ul ol/ c#i, 7.i #r ge 7nc*n# re (in /olo!ul (u! %en#ru creier .i %en#ru %l0+*ni; i r !i+'ul gu!# #i, 7.i #r ge 7nc*n# re (in /olo!ul (u! %en#ru !#o+ c .i (eci %en#ru 7n#reg org ni!+ul %e c re 7l "r0ne.#e) 7nc*n# re con:ug l0 c re e!#e o +ul# + i %ur0 .i + i (e!0,*r.i#0 7nc*n# re #ingerii le (e%0.e.#e %e #o #e celel l#e 7n %ri,in' /olo !elor ! le) (u!e %en#ru cre.#ere nu+0rului %o%ul 'iei .i (eci nu+0rului 7ngerilor (in r i. Ace!#e 7nc*n#0ri !e /l0 7n org nele (e !i+' ( #ori#0 unui in/lu9 (in ceruri) un(e /iec re 7nc*n# re co+% ni &0 un /olo! .i , ri &0 7n /unc'ie (e n #ur lui. (403) Anu+i#e !%iri#e u conce%u# 7n lu+e i(ee c0 /ericire con!#0 7n (uce o ,i '0 !e(en# r0 .i 7n #e !u%une l#or ; 7n!0 ce!#or li !- !%u! c0 /ericire nu 7n!e +n0 in c'iune %en#ru c0 7n ce!# c & #o'i r ,re !0 ! cri/ice /ericire l#or %en#ru lor %ro%rie; !#/el #o'i r (ori cee ce ni+eni nu %o #e o-'ine. @ !e+ene ,i '0 nu r /i c#i,0) ci !e(en# r0 .i r !#inge #o #e %u#erile (e ,i '0) i r #o'i #re-uie !0 .#ie c0 /0r0 c#i,i# #e nu %o #e e9i!# /ericire .i c0 o(i"n e /0cu#0 (o r %en#ru recreere .i %en#ru c o+ul !0 !e %o #0 7n#o rce cu %u#eri noi l c#i,i# #e ,ie'ii ! le. Ace!#or li !- r0# # + i %oi c0 ,i ' ngelic0 7n!e +n0 / ce lucruri -une .i +ilo !e c re re%re&in#0 /olo !e .i c0 7ngerii 7.i g0!e!c #o #0 /ericire 7n /olo !e) (in /olo !e .i 7n cor( cu /olo !ele. 6ei ce %ur# u i(ee c0 -ucuri cere !c0 con!#0 7n (uce o ,i '0 in(olen#0 .i 7n in" l ne+i.c # -ucuri e#ern0 u /o!# l0! 'i !0 gu!#e (in#r-o !e+ene ,i '0 %en#ru -i / ce !0 !e ru.ine&e; .i u ,0&u# c0 e e9#re+ (e #ri!#0 .i c0) #o #0 -ucuri /iin( (i!#ru!0) 7n !cur# #i+% n- r + i !i+'i ni+ic %en#ru e (ec*# (e&gu!# .i (i!%re'. (404)
RAIUL I IADUL

124

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Unele !%iri#e ce !e cre(e u + i -ine in/or+ #e (ec*# l#ele u (ecl r # c0 7n lu+e cre&u!er0 c0 /ericire cere !c0 , 7n!e+n (o r -L (or .i -L %ro!l0,i %e Du+ne&eu .i c0 !#/el ,or (uce o ,i '0 c#i,0; 7n!0 li !- !%u! c0 -L (or .i -L %ro!l0,i %e Du+ne&eu nu e c"i r o ,i '0 c#i,0 .i c0 Du+ne&eu nu re ne,oie (e (or re .i (e %ro!l0,ire; c0ci ,oin' Lui e c #o'i !0 (uc0 /olo !e .i !0 / c0 lucruri +ilo !e. D r ei er u inc % -ili !0 !ocie&e cu !#/el (e lucruri -ucuri cere !c0 ci (o r o i(ee (e !er,ili# #e; #o#u.i 7ngerii u +0r#uri!i# c0 7n / ce !e+ene lucruri +ilo !e e9i!#0 o li-er# #e (e%lin0 (eo rece %le c0 (in !en#i+en#ele l0un#rice .i e u+%lu#0 (e 7nc*n#0ri (e ne(e!cri!. (405) A%ro %e #o'i cei ce :ung 7n ,i ' (e %oi cre( c0 i (ul e l /el %en#ru #o'i locui#orii !0i .i r iul (eo%o#ri,0. 29i!#0 #o#u.i o (i,er!i# #e in/ini#0 7n +*n(ou0 .i 7n nici un c & r iul ! u i (ul nu !un# l /el %en#ru unul c .i %en#ru cel0l l#) l /el cu+ nici un o+) !%iri# ! u 7nger nu e ,reo( #0 e9 c# c l#ul) nici +0c r l / '0. Do r ce +- + g*n(i# l (ou0 %er!o ne %er/ec# i(en#ice c0 7ngerii u /o!# .oc 'i .i u !%u! c0 /iec re 7n#reg e /or+ # %rin concuren' r+onio !0 (i,er!elor %0r'i .i c0 7n#regul 7.i (eri,0 c r c#erul (in ce concuren'0; %oi c0 7n ce!# /el /iec re !ocie# #e (in r i /or+e &0 un 7n#reg .i c0 #o #e !ocie#0'ile r iului / c .i ele un 7n#reg; i r !# e!#e (o r o%er lui Du+ne&eu :u# # (e (r go!#e. i /olo !ele (in r i !un# (i,er!i/ic #e. ?olo !ele (u!e (e un 7nger nu !un# nicio( #0 e9 c# l /el c /olo !ele (u!e (e un l#ul .i 7nc*n# re unui 7nger nu e l /el c 7nc*n# re l#ui . 5 i +ul#) 7nc*n#0rile /iec0rui /olo! !un# nenu+0r #e) i r cele nenu+0r #e 7nc*n#0ri !un# .i ele , ri #e; !un# #o#u.i (un #e 7n#r-o !e+ene or(ine 7nc*# !un# +u#u l leg #e 7n#re ele c /olo !ele /iec0rui +e+-ru) org n ! u /i-r0 (in #ru% .i c"i r c /olo !ele /iec0rui , ! .i /i-r (in /iec re +e+-ru) org n ! u ,i!cer0 un(e in(i,i(u l .i #o #e l un loc !un# !#/el leg #e 7nc*# 7.i c u#0 %ro%riul -ine 7n -inele celuil l# .i (eci -inele /iec0rui 7n 7n#reg .i l 7n#regului 7n /iec re. Din ce !#0 rel 'ie uni,er! l0 .i in(i,i(u l0 ele c'ione &0 c un unic 7n#reg. (406) A+ ,or-i# c*#eo( #0 cu !%iri#e ce ,eni!er0 (e cur*n( (in "une (e!%re !# (iul (e ,i '0 e#ern0 c re u !%u! c0 er i+%or# n# !0 .#ie cine er Du+ne&eul 7+%0r0'iei .i ce /el .i /or+0 (e gu,ern re ,e . 6u+ ni+ic nu e + i i+%or# n# %en#ru cei ce in#r0 7n l#0 7+%0r0'ie lu+ii (ec*# !0 .#ie cine .i ce 7+%0r # re) n #ur gu,ern0rii ! le .i +ul#e l#e (e# lii leg #e (e 7+%0r0'i lui) cu #*# + i i+%or# n# r /i 7n 7+%0r0'i 7n c re ,or #r0i %e ,ecie. A. ( r li !!%u! c0 Du+ne&eu gu,erne &0 r iul .i uni,er!ul; c0ci cel ce 7l con(uce %e %ri+ul 7l con(uce .i %e cel0l l#; %oi c0 7+%0r0'i 7n c re !e /l u cu+ er lui Du+ne&eu .i c0 legile ce!#ei 7+%0r0'ii !un# (e,0rurile e#erne /on( #e %e o !ingur0 lege) nu+e c0 #re-uie !0-L iu-e !c0 %e Du+ne&eu + i %re!u! (e #o #e lucrurile .i %e %ro %ele lor c %e ei 7n.i.i. D c0 (ore u 7n#r (e,0r !0 /ie !e+ene 7ngerilor #re-ui u !0-.i iu-e !c0 %ro %ele + i +ul# (ec*# %e !ine. Au&in( ce!#e nu u + i %u#u# &ice ni+ic (eo rece 7n ,i ' #ru%e !c0 u&i!er0 ce, !e+0n0#or c0rui 7n!0 nu i- u ( # cre& re. =- u 7n#re- # (e ce #re-uie !0 e9i!#e o !#/el (e (r go!#e 7n r i .i ( c0 e %o!i-il c cine, !0-.i iu-e !c0 %ro %ele + i +ul# (ec*# %e !ine. D r li !- !%u! c0 /iec re -ine cre.#e i+en! 7n ce l l#0 ,i '0 .i c0) %e c*n( 7nc0 + i #r0i u 7n #ru%) o +enii nu u %u#u# !0 / c0 + i +ul# (ec*# !0-.i iu-e !c0 %ro %ele cu+ !e iu-e u %e !ine) %en#ru c0 +in#e lor er ocu% #0 (e %ro-le+ele leg #e (e #ru%; ( r c*n( ele !un# l0! #e (eo% r#e) (r go!#e lor !e %uri/ic0 .i (e,ine ngelic0) i r #unci 7.i iu-e!c %ro %ele + i +ul# (ec*# !e iu-e!c %e !ine. 60ci 7n r i e9i!#0 -ucurie 7n -i / ce -ine celuil l# .i nu 7n -.i / ce -ine !ie.i) ( c0 nu cu+, .i ce!# -ine e (e!#in # #o# l#ui (e (r gul lui3 !# 7n!e +n0 -'i iu-i %ro %ele + i +ul# (ec*# %e #ine. =- !%u! + i (e% r#e c0 %o!i-ili# #e unei !#/el (e iu-iri e r0# #0 7n lu+e %rin (r go!#e + ri# l0 unor c re u +uri# %en#ru -.i %ro#e: % r#enerul; %rin (r go!#e %0rin#elui %en#ru co%iii lui) c0ci o + +0 r r0-( + i re%e(e e (e /o +e (ec*# !0-.i , (0 co%ilul /l0+*n(; %rin %rie#eni !incer0 c re 7l 7n(e +n0 %e unul !0 !e e9%un0 %ericolului %en#ru cel0l l#; .i
RAIUL I IADUL

125

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

c"i r %rin %rie#eni %oli#ico !0 %re/0cu#0 c re i+i#0 %rie#eni !incer0) (0ruin( #o# 7n li+i# %o!i-ilului celor / '0 (e c re r #0 !e+ene -un0,oin'0) (e.i e !e /l0 %e -u&e .i nu 7n ini+03 i r 7n ul#i+ul r*n( %rin 7n!0.i n #ur (r go!#ei c0rei 7nc*n# re e!#e (e -i !lu:i %e l'ii) nu %en#ru %ro%riu-i -ine ci %en#ru l lor. $n!0 ce!#e lucruri !un# (e ne7n'ele! %en#ru cei c re !- u iu-i# %e !ine + i +ul# (ec*# %e l'ii .i c re u /o!# l co+i (e ,ere 7n ,i ' #ru%ului .i !un# 7nc0 + i (e ne7n'ele! %en#ru , ri. (407) @ nu+i#0 %er!o n0 c re 7n ,i ' #ru%e !c0 .i- e9erci# # %u#ere !u%r l#or ) .i- %0!#r # 7n ce l l#0 ,i '0 (orin' (e !u%rire; 7n!0 i !- !%u! c0 cu+ !e /l0 7n l#0 7+%0r0'ie) un e#ern03 %oi c0 (o+in 'i ! (e %e %0+*n# #recu# .i c0 7n lu+e 7n c re !e /l0 cu+ ni+eni nu e %re'ui# (ec*# %en#ru -inele .i (e,0rul %e c re le %ri+e.#e %rin +il lui Du+ne&eu c re&ul# # l ,ie'ii ! le (in lu+e .i c0 7n 7+%0r0'i ! (e %e %0+*n# o +enii !un# %re'ui'i %en#ru ,ere lor .i %en#ru !u%unere r0# #0 regelui - ,ere /iin( cel -inele .i (e,0rul) i r !u%unere / '0 (e rege +il ( #0 (e Du+ne&eu %en#ru /iec re 7n cor( cu ,i ' ! (in lu+e. D c0 (ore.#e !0-.i e9erci#e u#ori# #e 7n orice l# /el) (e,ine un re-el c0ci !e /l0 7n 7+%0r0'i l#ui !u,er n. Au&in( ce!#e lucruri) el !- !i+'i# ru.in #. ngeloluce.i# (408) A+ ,or-i# cu !%iri#e c re cre(e u c0 r iul .i -ucuri cere !c0 7n!e +n0 (e,eni + re. D r li !- !%u! c0 7n r i + re e!#e cel +ic c0ci + c e nu+i# cel ce nu (ore.#e !0 i-0 %u#ere .i 7n'ele%ciune (e l !ine ci (o r (e l Du+ne&eu; %oi c0 cel c re e +ic 7n ce!# !en! re ce + i + re /ericire) i r cu+ re ce + i + re /ericire) e cel + i + re c0ci 7.i #r ge #o #0 %u#ere (e l Du+ne&eu .i 7i (e%0.e.#e %e #o'i ceil l'i 7n 7n'ele%ciune. 6e 7n!e +n0 /i cel + i + re ( c0 nu /i cel + i /erici#A 60ci /i cel + i /erici# e!#e cee ce c u#0 %u#ernicul %rin %u#ere .i -og #ul %rin -og0'ie. Li !- + i !%u! c0 r iul nu 7n!e +n0 (ori !0 /ii cel + i +ic ,*n( 7n ,e(ere !0 /ii cel + i + re) c0ci cel lucru r 7n!e+n !0 !%iri .i !0 c u'i !0 /ii cel + i + re) ci 7n!e +n0 (ori (in ini+0 -inele celorl l'i + i (egr -0 (ec*# %ro%riul -ine .i -i !lu:i %en#ru /ericire lor) i r nu (in#r-o !%er n'0 egoi!#0 7n#r-o nu+i#0 reco+%en!0) ci (in %ur0 iu-ire. (409) 1ucuri cere !c0 nu %o #e /i (e!cri!0 7n e!en' ! %en#ru c0 !e /l0 7n ,i ' l0un#ric0 7ngerilor) 7n /iec re %0r#icic0 g*n(urilor .i !en#i+en#elor lor .i (eci 7n /iec re %0r#icic0 ,or-irii .i / %#elor lor. 2 c .i cu+ +in#e in#erio r0 r /i co+%le# (e!c"i!0 .i li-er0 !0 %ri+e !c0 7nc*n# re .i -inecu,*n# re (i/u& #e 7n /iec re /i-r0 .i 7n 7n#re g /iin'0. =en#i+en#ul .i !en& 'i ce!#ei -ucurii e (e ne(e!cri!; c0ci %ornin( (in %0r'ile l0un#rice !e re, r!0 7n /iec re % r#icul0 (eri, #0 (in ele .i !e (i/u&e &0 7n %0r'ile e9#erio re cre!c*n( con#inuu. 6*n( !%iri#ele -une ce nu u :un! l ce -ucurie ( #ori#0 / %#ului c0 nu u /o!# 7nc0 ri(ic #e 7n r i o !i+# 7n !/er (e (r go!#e ce !e re, r!0 (in#r-un 7nger !un# u+%lu#e (e o !e+ene 7nc*n# re 7nc*# c ( 7n#r-un (ulce le.in. Ace!# lucru li !e 7n#*+%l0 c*#eo( #0 celor ce (ore!c !0 .#ie ce e!#e -ucuri cere !c0. (410) Anu+i#or !%iri#e c re (ore u !0 .#ie ce e!#e -ucuri cere !c0 li !- %er+i! !0 o !i+#0 7n#r-o !e+ene +0!ur0 7nc*# nu o + i %u#e u !u%or# ; .i 7nc0 nu er -ucurie ngelic0; er ngelic0 -i 7n cel + i +ic gr ( - cu+ +i- /o!# %er+i! !0 !i+# /iin(u-+i co+unic #0 - 7n!0 er #*# (e !l -0 7nc*# %0re %ro %e rece; .i #o#u.i o nu+e!c /o r#e cere !c0 (eo rece %en#ru ei e!#e o -ucurie l0un#ric0. De ici e e,i(en# nu (o r c0 7n -ucuri cerului e9i!#0 (i/eri#e gr (e) ( r .i c0 -ucuri l0un#ric0 unui gr ( -i !e %ro%ie (e -ucuri +ini+0 ! u +e(ie l#ui ; .i + i (e% r#e c0 #unci c*n( cine, %ri+e.#e cee ce %en#ru el e -ucurie

RAIUL I IADUL

126

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

l0un#ric0 o-'inu# .i -ucuri cere !c0 .i nu %o #e 7n(ur o -ucurie + i (*nc0 %en#ru c0 r !i+'i-o (urero !0. (411) Anu+i#e !%iri#e c re nu er u rele !- u cu/un( # 7n#r-o !# re (e in c#i,i# #e !e+ene !o+nului .i u /o!# (u!e 7n r i c !u/le#e; c0ci !%iri#ele %o# /i (u!e 7n r i 7n in#e c +in#e lor in#erio r0 !0 !e (e!c"i(0 .i %o# /i in!#rui#e 7n %ri,in' /ericirii .i locui#orilor !0i. A+ ,0&u# c0 u r0+ ! incon.#ien#e #i+% (e o :u+0# #e (e or0 i r %oi u re,eni# l ,i ' e9#erio r0 7n !# re lor (in in#e) %0!#r*n( o recu+ +in#ire cee ce ,0&u!er0. 2le u !%u! c0 u /o!# %rin#re 7ngerii (in r i .i c0 u ,0&u# .i !i+'i# o-iec#e ui+i#o re c re !#r0luce u c urul) c rgin#ul .i c %ie#rele %re'io !e) 7n#r-o +inun #0 , rie# #e (e /or+e ne+ i%o+eni#e; .i c0 7ngerii nu er u 7nc*n# 'i (e lucrurile e9#erio re 7n !ine ci (o r (e o-iec#ul %e c re 7l re%re&en# u) Di,in) ine/ -il .i (e o in/ini#0 7n'ele%ciune c re re%re&en# -ucuri lor; u + i !%u! c0 u + i ,0&u# nenu+0r #e l#e lucruri (in c re nici &ece +ie % r#e nu %o #e /i e9%ri+ #0 %rin li+- :ul o+ene!c ! u %u!0 7n i(eile ce !un# 7n % r#e + #eri le. (412) A%ro %e #o'i cei ce %0#run( 7n ce l l#0 ,i '0 !un# ignor n'i 7n %ri,in' n #urii -inecu,*n#0rii .i /ericirii cere.#i %en#ru c0 i(ee lor (e -ucurie l0un#ric0 e - & #0 %e -ucuri cor%or l0 .i lu+e !c0; . ( r %ri,e!c lucrurile 7n %ri,in' c0ror !un# ignor n'i c none9i!#en#e (e.i -ucuriile #ru%e.#i .i lu+e.#i !un# /0r0 (e , lo re %rin co+% r 'ie. >en#ru c cei -ine (i!%u.i c re nu .#iu ce e!#e -ucuri cere !c0 !0-i %o #0 cuno .#e .i 7n'elege n #ur ) ei !un# %ur# 'i + i 7n#*i %rin locuri #*# (e %l0cu#e 7nc*# (e%0.e!c orice i+ gin 'ie. A#unci ei cre( c0 u :un! 7n % r (i!ul cere!c; 7n!0 !un# 7n,0' 'i c0 nu !# e (e,0r # /ericire cere !c0; .i !#/el li !e %er+i#e !0 e9%eri+en#e&e !#0ri l0un#rice (e -ucurie ce /ec#e &0 cele + i (*nci !i+'uri. 5 i %oi !un# (u.i 7n#r-o !# re (e % ce in#erio r0 (e!%re c re +0r#uri!e!c c0 e!#e (e neconce%u# .i ine9%ri+ -il0; i r 7n !/*r.i# !un# (u.i 7n#r-o !# re inocen'ei ce le /ec#e &0 cel + i (*nc !i+'. A. 7n, '0 ei ce e!#e (e,0r #ul -ine !%iri#u l .i cere!c. (413) >en#ru %u#e cuno .#e n #ur .i c li# #e r iului .i -ucuriei cere.#i) Du+ne&eu +i%er+i! (e! .i %en#ru lungi %erio (e (e #i+% !0 !i+# 7nc*n#0rile -ucuriei cere.#i. Le cuno!c (in e9%erien'0 ,ie) 7n!0 nu le %o# (e!crie; oricu+ c*#e, o-!er, 'ii r %u#e lc0#ui o i(ee. 1ucuri cere !c0 con!#0 in nenu+0r #e 7nc*n#0ri .i -ucurii c re 7+%reun0 co+%un un 7n#reg i r 7n ce!# 7n#reg ! u !en#i+en# co+un e9i!#0 o r+onie (e nenu+0r #e !en#i+en#e. 2le nu !un# !i+'i#e (i!#inc# ci (o r o-!cur %en#ru c0 %erce%'i lor e (o r gener l0. A+ !i+'i# #o#u.i c0 e con'ine nenu+0r #e lucruri %u!e 7n#r-o !e+ene or(ine 7nc*# nu %o #e /i (e!cri!0) #o #e re,0r!*n(u-!e (in or(ine r iului. Acee .i or(ine e9i!#0 7n cele + i +ici (e# lii le !en#i+en#elor) c re !un# %re&en# #e .i %erce%u#e (o r c 7n#reg 7n /unc'ie (e c % ci# #e %ur#0#orului lor. $n#r-un cu,*n#) /iec re !en#i+en# gener l con'ine un nu+0r in/ini# (e lucruri r n: #e 7n#r-o or(ine %er/ec#0; .i #o #e ce!#e #r0ie!c .i le in/luen'e &0 %e celel l#e (in#r-o !ur!0 l0un#ric0 l /el cu+ / c #o #e -ucuriile cere.#i. A+ !i+'i# (e !e+ene c0 -ucuri .i 7nc*n# re ,in c (in ini+0) (i/u&*n(u-!e -l*n( 7n #o #e /i-rele in#erio re .i 7n #o #e %0r'ile /i-relor cu o !en& 'ie (e -ucurie #*# (e (*nc0 7nc*# /iec re /i-r0 er (o r -ucurie .i 7nc*n# re) i r #o# ce er c % -il (e %erce%'ie .i (e !en& 'ie 7+i %0re 7n cel .i /el c0 #r0ie.#e 7n /ericire. 6o+% r #0 cu ce!#e -ucurii) %l0cere #ru%e !c0 e c o ce '0 gro !0 .i 7n'e%0#o re co+% r #0 cu o #+o!/er0 -l*n(0 .i %ur0. A+ o-!er, # c0 #unci c*n( (ore + !0-i #r n!+i# l#ui 7nc*n# re +e ) o 7nc*n# re + i (*nc0 .i + i %lin0 (ec*# %ri+ con#inu !0 !e re,er!e 7n +ine 7n locul celei (in#*i) i r cu c*# (ore + + i +ul# ce!# lucru) cu #*# + i +ul# %ri+e +. i %e ce !# + !i+'i#-o c ,enin( (e l Du+ne&eu.
RAIUL I IADUL

127

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(414) Locui#orii r iului !e 7n(re %#0 con#inuu !%re %ri+0, r ,ie'ii .i cu c*#e +ii (e ni #r0ie!c + i +ul# cu #*# + i 7nc*n#0#o re .i + i /erici#0 e %ri+0, r ,ie'ii lor) i r !# 7n e#erni# #e) cu o cre.#ere 7n cor( cu +%li/ic re gr (ului iu-irii) l +ilei .i l cre(in'ei lor. ?e+eile c re u +uri# l -0#r*ne'e 7+%o,0r #e (e ni) ( c0 u #r0i# 7n cre(in' 7n Du+ne&eu) 7n +il %en#ru %ro %e .i 7n#r-o /erici#0 (r go!#e + ri# l0 cu un !o') :ung 7n #i+% #o# + i %ro %e (e /lo re #inere'ii .i #ing o /ru+u!e'e c re (e%0.e.#e orice conce%'ie /ru+u!e'ii ,0&u#0 ,reo( #0 %e %0+*n#. 1un0# #e .i +il le +o(ele &0 /or+ (uc*n( 7n e ce, !e+0n0#or lor .i /0c*n( c -ucuri .i /ru+u!e'e +ilei !0 !#r0luce !c0 (in /iec re #r0!0#ur0 /e'ei lor) !#/el 7nc*# (e,in 7n!e.i /or+ele +ilei. Un o+ c re le- 'inu# 7n +in#e r /i co%le.i# (e ui+ire. ?or+ +ilei ,i&i-il0 ,ie'ii (in r i % re cu+ 7n!0.i +il o &ugr0,e.#e .i !e l !0 &ugr0,i#0) !#/el 7nc*# 7n#regul 7nger .i 7n !%eci l / ' ! e!#e o %er!oni/ic re cl r .i e,i(en# %erce%#i-il0 +ilei. Ace !#0 /or+0 e ne !e+ui# (e /ru+o !0 .i in/luen'e &0 cu +il0 ce + i (*nc0 ,i '0 +in'ii. $n#r-un cu,*n#) 7+-0#r*ni 7n r i 7n!e +n0 7n#ineri. 6ei ce u #r0i# 7n (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i 7n +il0 %en#ru %ro %e (e,in 7n ,i ' (e %oi !e+ene /or+e (e /ru+u!e'e. Co'i 7ngerii !un# !#/el (e /or+e) (e o , rie# #e inc lcul -il0; i r r iul e co+%u! (in ei. (44)

I+en$i)#)e# r#i ! i
(415) 2 e,i(en# c0 r iul lui Du+ne&eu e i+en! (in lucrurile /ir+ #e .i e9%lic #e 7n c %i#olele (e %*n0 cu+) 7n !%eci l 7n cele c re r #0 c0 r iul 7.i #r ge e9i!#en# (in r*n(ul o+enirii (n. 311-317)) nu (o r (in#re cei n0!cu'i 7n !*nul 1i!ericii ci .i (in r*n(ul celor n0!cu'i 7n / r ei (n. 318-328) .i (eci (in#re #o'i cei c re) (e l %ri+ cre 'ie %0+*n#ului) u (u! o ,i '0 -un0. 6*# (e +ul'i o +eni #r0ie!c 7n lu+e %o #e :u(ec orice o+ ce cuno .#e 7n#ruc*#, (i,i&iunile) regiunile .i reg #ele lu+ii. 6ine / ce c lculele , (e!co%eri c0 +ii (e o +eni +or 7n /iec re &i .i +ilio ne 7n /iec re n. Ace!# lucru 7nce%u# (in %ri+ele cli%e) cu+ c*#e, +ii (e ni. Co'i ce.#i o +eni u #recu# (u%0 +o r#e 7n ce l l#0 lu+e nu+i#0 lu+e !%iri#u l0) i r l'ii +erg colo ne7nce# #. D r c*'i (in#re ei u (e,eni# ! u !un# %e c le !0 (e,in0 7ngeri i r iului e i+%o!i-il (e !%u!. 5i !- &i! c0 7n #i+%urile !#r0,ec"i /o r#e +ul'i :unge u 7n r i (eo rece %e #unci g*n(ul o+ului er +ul# + i l0un#ric .i + i !%iri#u l) i r ei er u !#/el %lini (e !en#i+en#e cere.#i; 7n!0 7n e%ocile ce u ur+ #) ce.#i u (e,eni# + i %u'in nu+ero.i c0ci 7n (ecur!ul #i+%ului o+ul (e,eni# + i e9#erior .i 7nce%u# !0 g*n(e !c0 + i n #ur l) (eci !0 !e u+%le (e !en#i+en#e %0+*n#e.#i. Din ce!#e con!i(er 'ii e 7n %ri+ul r*n( e,i(en# c0 r iul /or+ # (o r (in locui#orii %0+*n#ului e!#e i+en!. (416) 60 r iul lui Du+ne&eu e i+en! e e,i(en# .i (in / %#ul c0 #o'i co%iii) /ie ei n0!cu'i 7n !*nul 1i!ericii ! u 7n / r ei) !un# (o%# 'i (e Do+nul .i (e,in 7ngeri3 c0ci (o r ei /or+e &0 o % #r ! u o cince % r#e o+enirii. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 239-245) c0 /iec re co%il n0!cu# 7n !*nul 1i!ericii ! u 7n / r ei) (in %0rin'i %io.i ! u r0i) e %ri+i# (e Du+ne&eu #unci c*n( +o re) e (u! 7n r i 7n cor( cu or(ine Di,in0 .i e 7n,0' # .i u+%lu# (e !en#i+en#e %en#ru -ine .i cu cuno .#ere (e,0rului) i r + i %oi) %e +0!ur0 ce %rogre!e &0 7n in#eligen'0 .i 7n 7n'ele%ciune) e in#ro(u! 7n r i .i (e,ine 7nger. De ici !e %o #e #r ge o conclu&ie 7n %ri,in' , !#ei +ul#i#u(ini 7ngerilor (in r i) (eri, #0 (o r (in ce !#0 !ur!0 (e l %ri+ cre 'ie %*n0 7n &iu (e &i. (417)
RAIUL I IADUL

128

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

6*# (e i+en! e r iul lui Du+ne&eu e i r0.i e,i(en# (in / %#ul c0 #o #e %l ne#ele ,i&i-ile cu oc"iul li-er (in !i!#e+ul no!#ru !ol r !un# %0+*n#uri .i c0 %e l*ng0 ele e9i!#0 nenu+0r #e l#ele 7n uni,er!) #o #e %line (e locui#ori. Ace!#e u /o!# #r # #e 7n#r-o +ic0 lucr re (e!%re %l ne#e) (in c re ,oi ci# % ! :ul ur+0#or3 4$n ,i ' (e %oi e -inecuno!cu# / %#ul c0 e9i!#0 +ul#e %l ne#e locui#e (e un(e ,in !%iri#e .i 7ngeri; c0ci /iec0rui (e colo c re (in (r go!#e %en#ru (e,0r ! u /olo !e le (ore.#e 7i e!#e %er+i! !0 ,or-e !c0 cu !%iri#e (e %e l#e %l ne#e) %en#ru !e con,inge c0 e9i!#0 +ul#e !i!#e+e %l ne# re .i c0 o+enire nu e9i!#0 (o r %e o %l ne#0) ci %e +ul#e. A+ ,or-i# %e ce!# !u-iec# cu !%iri#ele %0+*n#ului no!#ru .i +i !- !%u! c0 orice %er!o n0 in#eligen#0 7.i %o #e ( !e + (in (i/eri#ele / %#e ce 7i !un# cuno!cu#e c0 e9i!#0 +ul#e %l ne#e cu o +eni ce #r0ie!c %e ele. 60ci !e %o #e (e(uce re&on -il c0 !e+ene cor%uri i+en!e c %l ne#ele) unele ce (e%0.e!c %0+*n#ul no!#ru c +0ri+e) nu !un# cor%uri go le cre #e (o r %en#ru "0l0(ui %rin !% 'iu 7n :urul !o relui .i %en#ru !#r0luci cu lu+in lor !c*n#eie#o re (e !u%r unei !ingure lu+i; ( r c0 ele #re-uie !0 /olo!e !c0 l ce, +ul# + i i+%or# n# (ec*# ce!# lucruB. ingerii-cerului.ro 46el ce cre(e) cu+ #o'i r #re-ui !0 cre (0) c0 ?iin' Di,in0 cre # uni,er!ul cu nici un l# !co% (ec*# cel l e9i!#en'ei o+enirii .i r iului ce !e #r ge (in e - c0ci o+enire e!#e !e+in riul r iului -) cel nu %o #e (ec*# !0 cre (0 c0 oriun(e r e9i!# o %l ne#0 e9i!#0 .i o +eni. ? %#ul c0 %l ne#ele ce ne !un# ,i&i-ile %en#ru c0 !e /l0 7n !i!#e+ul no!#ru !ol r !un# %0+*n#uri %o #e /i li+%e(e o-!er, # (in ur+0#o rele lucruri3 ele !un# co+%u!e (in + #erie %0+*n#e !c0 %en#ru c0 re/lec#0 lu+in !o relui; c*n( !un# %ri,i#e %rin #ele!co% 9 nu % r !c*n#eie#o re c !#elele ci !#r0-0#u#e (e %e#e 7n#unec #e c %l ne#ele; .i) !e+ene %0+*n#ului no!#ru) ele !e 7n,*r# 7n :urul !o relui .i ur+e &0 c le &o(i cului .i 7n con!ecin'0 u ni .i no#i+%uri le nului) %ri+0, r0) , r0) #o +n0 .i i rn0. 2le !e 7n,*r# .i 7n :urul %ro%riei 9e l /el c %0+*n#ul no!#ru .i !#/el u &ile .i +o+en#e le &ilei) (i+ine '0) +i &0) !e r0 .i no %#e. Unele (in#re ele u .i luni nu+i#e ! #eli'i c re !e 7n,*r# 7n :urul %ro%riei %l ne#e 7n %erio (e /i9e) cu+ .i lun !e 7n,*r#e 7n :urul %0+*n#ului. >l ne# = #urn 10) ( #ori#0 (i!# n'ei + ri (e l !o re) e 7ncercui#0 (e un + re inel lu+ino! c re (uce +ul#0 lu+in0 %e ce %l ne#0) (e.i e re/lec# #0. 6u+ e %o!i-il %en#ru cine, c re .#ie ce!#e lucruri .i c re cuge#0 in#eligen# l ele !0 !%un0 c0 ce!#e %l ne#e !un# (o r cor%uri go leA 5 i +ul#) le- + !%u! !%iri#elor c0 o +enii r %u#e /i con,in.i c0 7n uni,er! e9i!#0 + i +ul# (e o %l ne#0 (eo rece cerul 7n!#el # e #*# (e i+en! i r !#elele (e %e el /0r0 (e nu+0r) /iec re /iin( l locul ei ! u 7n !i!#e+ul !0u un !o re !e+0n0#or !o relui no!#ru) ( r (e o +0ri+e (i/eri#0B. (@) 7ea*inti* c( lucrarea a "!st scris( 2n sec. AV555, cn# !a*enii erau ari pe ru3 pentru ase*enea i#ei, n.r. (1B) Vezi Saturn revelat( lui +a,!- .!r-er, n.r. 4@rice o+ c re :u(ec0 ce!#e / %#e cu+ #re-uie , conclu&ion c0 un 7n#reg #*# (e i+en! nu %o #e !0 /ie (ec*# +i:locul %en#ru un !co% ce #re-uie !0 /ie !co%ul /in l l cre 'iei; i r ce!# !co% #re-uie !0 /ie o 7+%0r0'ie cere !c0 7n c re ?iin' Di,in0 !0 %o #0 #r0i 7n#re 7ngeri .i o +eni. 60ci uni,er!ul ,i&i-il ! u cerul ce !#r0luce.#e cu #*#e !#ele c re !un# #o'i #*'i !ori e (o r +i:locul %en#ru e9i!#en' %l ne#elor) cu o +eni %e ele (in c re !0 !e %o #0 /or+ 7+%0r0'i cere !c0. Din ce!#e con!i(er 'ii un o+ r 'ion l nu %o #e (ec*# !0 g*n(e !c0 c0 un +i:loc #*# (e i+en! cre # %en#ru un !co% #*# (e +0re' nu /o!# /0cu# (o r %en#ru o+enire unui !ingur %0+*n#. 6e r /i !# %en#ru o ?iin'0 Di,in0 in/ini#0 .i %en#ru c re +ii) +ilio ne (e %l ne#e) #o #e %line (e locui#ori) r /i %u'in ! u %ro %e ni+icAB 429i!#0 !%iri#e c0ror !ingur0 (orin'0 e (e cu+ul cuno .#ere) g0!in( 7n !# !ingur lor 7nc*n# re. Lor le e!#e %er+i! !0 !e %li+-e %rin !i!#e+ul no!#ru !ol r .i c"i r !0 #re c0 7n l#ele 7n c0u# re lor (e cuno .#ere. Ace!#e ,in (e %e %l ne# 5ercur .i +i- u !%u! c0 e9i!#0 %l ne#e locui#e 7n nu+0r + re) nu (o r 7n ce!# !i!#e+ !ol r ci .i + i (e% r#e 7n cerul 7n!#el #. =- c lcul # c0 r e9i!# un +ilion (e %l ne#e 7n uni,er! .i #rei !u#e (e +ilio ne (e o +eni %e /iec re
RAIUL I IADUL

129

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%l ne#0) i r ( c0 7n . !e +ii (e ni !- r !ucce( (ou0 !u#e (e gener 'ii .i /iec0rui o+ i- r /i 7ng0(ui# un !% 'iu (e #rei +e#ri cu-) nu+0rul #o# l nu r u+%le !% 'iul ce!#ui %0+*n# .i r ocu% ce, + i +ul# (ec*# cel ocu% # (e ! #eli#ul unei (in#re %l ne#e; un !% 'iu 7n uni,er! #*# (e +ic 7nc*# r /i %ro %e in,i&i-il) c0ci un ! #eli# cu greu %o #e /i &0ri# cu oc"iul li-er. 6e 7n!e +n0 !# %en#ru 6re #orul uni,er!ului %en#ru c re 7n#regul uni,er!) c"i r (e r /i %lin) nu r /i !u/icien# c0ci 2l e!#e in/ini#A A+ ,or-i# cu 7ngeri %e ce!# !u-iec# i r ei +i- u !%u! c0 ,e u o i(ee !e+0n0#o re 7n %ri,in' +ici+ii o+enirii) co+% r #0 cu in/ini# #e cre #orului) (e.i g*n(ul lor nu !e - & %e i(ei le !% 'iului ci le !# (iilor; .i c0 7n ce i(ee %l ne#ele 7n nu+0r (e #*#e +ul'i+i c*#e %o# /i conce%u#e r r0+*ne %ro %e c ni+ic %en#ru Du+ne&euB. $n %ri,in' %l ne#elor (in uni,er! cu locui#orii) !%iri#ele .i 7ngerii lor %o #e /i con!ul# #0 !u! +in#i# lucr re. In/or+ 'iile con'inu#e 7n e +i- u /o!# (e&,0lui#e .i e9%lic #e %en#ru / ce cuno!cu# / %#ul c0 r iul lui Du+ne&eu e!#e /0r0 (e + rgini; c0 7.i #r ge e9i!#en' 7n 7n#regi+e ! (in r*n(ul o+enirii .i c0 Du+ne&eul no!#ru e!#e %re#u#in(eni recuno!cu# c Du+ne&eu l cerului .i l %0+*n#ului. (418) I+en!i# #e r iului lui Du+ne&eu e e,i(en#0 .i (in / %#ul c0 r iul re 7n 7n#regi+e ! /or+0 u+ n011 .i core!%un(e cu /iec re .i cu #o #e %0r'ile o+ului) i r ce !#0 core!%on(en'0 nu %o #e /i nicio( #0 e%ui& #0. 60ci nu e!#e (o r o core!%on(en'0 cu /iec re (in +e+-rele) org nele .i ,i!cerele #ru%ului 7n gener l) ci .i 7n cel + i +ic (e# liu) cu /iec re 7n % r#e .i cu #o #e ,i!cerele .i org nele ce !e /l0 7n ele .i c"i r cu /iec re , ! .i /i-r0; .i nu (o r cu ce!#e ) ci .i cu cele /or+e %ur org nice c re %ri+e!c in/lu9ul (in r i .i c re !un# c u& nu+i#or +i.c0ri l0un#rice ce (e!er,e!c c#i,i#0'ile +en# le le o+ului; c0ci #o# ce e9i!#0 in#erior 7n o+ e9i!#0 7n /or+e c re !un# !u-!# n'e) c0ci cee ce nu e9i!#0 7n !u-!# n' ! c !u-iec# l !0u nu e ni+ic. 29i!#0 o core!%on(en'0 #u#uror lucrurilor cu r iul cu+ !e %o #e ,e(e 7n c %i#olul !u%r core!%on(en'ei (in#re #o #e lucrurile (in r i .i #o #e lucrurile (in o+ (n. 87102). Ace !#0 core!%on(en'0 nu %o #e /i e%ui& #0 nicio( #0 (eo rece cu c*# e9i!#0 + i +ul#e !ocie#0'i ngelice c re core!%un( cu /iec re +e+-ru l lor) cu #*# + i +ul# !e %er/ec'ione &0 r iul; c0ci 7n#re g %er/ec'iune (in r i !e +0re.#e o ( #0 cu cre.#ere nu+0rului %en#ru c0 #o'i cei (e colo u cel .i !co% .i 7l ur+0re!c 7n un ni+i# #e. Ace!# !co% e!#e -inele co+un; i r c*n( -inele co+un e!#e %rinci%iul c0l0u&i#or) (in el re&ul#0 -inele /iec0rui ) i r (in -inele /iec0rui ) -inele co+un; lucrurile !# u . %en#ru c0 Du+ne&eu 7i 7n(re %#0 %e #o'i cei (in r i !%re 2l (n. 123) .i !#/el 7i / ce unul 7n 2l. @rice o+ c0rui r 'iune e c*#u.i (e %u'in lu+in #0 %o #e ,e(e c0 un ni+i# #e .i concor( n' #*#or lucruri %ro(uce %er/ec'iune) + i le! c*n( %ro,in (in#r-o !e+ene origine .i !un# uni#e %rin#r-un !e+ene leg0+*n#. (11) Vezi i )e la 5a# la 7ai (7!-ert 8lu*) revelat( lui +a,!- .!r-er, n.r. (419) 5i- /o!# %er+i! !0 ,0( !% 'iul r iului c re e (e: locui# .i %e cel c re 7nc0 nu e locui# .i + ,0&u# c0 !% 'iul r iului 7nc0 nelocui# e #*# (e , !# 7nc*# nu !e , %u#e u+%le nicio( #0) c"i r (e r e9i!# +ul#e +ul'i+i (e %l ne#e .i #o# #*'i o +eni %e /iec re %l ne#0 c .i %e no !#r0. >e ce!# !u-iec# ,e&i lucr re >lanetele #in univers (n. 168). (420) Unii (e(uc (in nu+i#e % ! :e le Cuvntului 7n'ele!e 7n !en!ul lor li#er l c0 r iul nu e i+en! ci +ic. =e !%une) !%re e9e+%lu) c0 7n r i nu !un# %ri+i'i (ec*# cei !0r ci; c0 (o r cei le.i %o# /i cce%# 'i; c0 (o r cei (in !*nul 1i!ericii %o# /i %ri+i'i) nu .i cei (in / r ei; c0 r iul e!#e (o r %en#ru cei 7n / ,o re c0ror in#er,ine Do+nul; c0 !e , 7nc"i(e c*n( , /i %lin .i c0 ce!# lucru !e , 7n#*+%l 7n#r-un +o+en# %re!# -ili#) 7n!0 ce.#i nu .#iu c0 r iul nu !e , 7nc"i(e nicio( #0; c0 nu e9i!#0 un +o+en# %re(e#er+in #) nici ,reo li+i# re nu+0rului; c0

RAIUL I IADUL

130

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

le.ii !un# cei ce #r0ie!c 7n -un0# #e .i (e,0r; .i c0 !0r cii !un# cei ce nu %o!e(0 o cuno .#ere -inelui .i (e,0rului ( r c re #o#u.i le (ore!c) /iin( nu+i'i 7n/o+e# 'i. 6ei c re (in#r-o %ro !#0 7n'elegere Cuvntului u conce%u# i(ee unui r i re!#r*n! 7.i i+ gine &0 c0 r iul !e /l0 7n#r-un loc un(e #o #e lucrurile !un# (un #e l ol l#0; #o#u.i r iul e /or+ # (in nenu+0r #e !ocie#0'i (n. 41-50). 2i %re!u%un c0 r iul e o/eri# #u#uror %rin#r-un c# (e +il0 necon(i'ion #0 .i . ( r c0 o +enii !un# (+i.i .i %ri+i'i (o r %rin / ,o re. 2i nu 7n'eleg c0 Du+ne&eu) 7n +il Lui) 7i con(uce %e #o'i cei c re 7l %ri+e!c; c0 7l %ri+e!c (o r cei c re #r0ie!c 7n cor( cu legile or(inii Di,ine) ce con!#i#uie %rece%#ele (e (r go!#e .i cre(in'0; .i c0 +il 7n!e +n0 #e l0! !#/el con(u! (e Du+ne&eu) (in co%il0rie %*n0 l !/*r.i#ul ,ie'ii lu+e.#i .i + i %oi 7n e#erni# #e. =0 !e /le (eci c0 /iec re o+ e n0!cu# %en#ru r i .i c0 e %ri+i# colo ( c0 el 7n!u.i %ri+e.#e r iul 7n !ine %e c*n( !e /l0 7n lu+e .i c0 e lung # ( c0 nu / ce 7n#oc+ i.

RAIUL I IADUL

131

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(II)

LUMEA S(IRI9ELOR I S9ADIUL OMULUI DU(< MOAR9E

(45)

'e e$)e ! +e# $.iri)e!"r


(421) Lu+e !%iri#elor nu e nici r i nici i () ci !# (iul ! u locul in#er+e(i r 7n#re ce!#e (ou0) c0ci e %ri+ul loc 7n c re :unge o+ul (u%0 +o r#e; .i (in c re) (u%0 un nu+i# #i+%) e!#e /ie 7n0l' # 7n r i /ie runc # 7n i () 7n /unc'ie (e ,i ' %e c re (u!-o 7n lu+e. (422) Lu+e !%iri#elor e locul in#er+e(i r 7n#re r i .i i ( .i (e !e+ene !# (iul in#er+e(i r l ,ie'ii o+ului (e (u%0 +o r#e. 2 e,i(en# c0 e!#e locul in#er+e(i r) (eo rece i (urile !e /l0 (e(e!u-# i r r lurile (e !u%r ; .i c0 e !# (iul in#er+e(i r (eo rece #*# #i+% c*# o+ul !e /l0 colo) nu e nici 7n r i nici 7n i (. =# (iul r iului 7n o+ e!#e ,enire -inelui .i (e,0rului 7n el) i r !# (iul i (ului) uniune r0ului .i / l!i#0'ii. 6*n( -inele e uni# cu (e,0rul 7n#r-un o+ c re :un! 7n lu+e !%iri#u l0) el :unge 7n r i %en#ru c0 uniune re%re&in#0 r iul (in el; ( r c*n( r0ul e uni# cu / l!i# #e 7n#r-un !#/el (e o+) el :unge 7n i ( c0ci uniune e i (ul (in el. Ace !#0 uniune !e %ro(uce 7n lu+e !%iri#elor) (eo rece o+ul !e /l0 #unci 7n#r-un !# (iu in#er+e(i r; e cel .i lucru ( c0 !%ui uniune (in#re 7n'elegere .i ,oin'0 ! u uniune (in#re (e,0r .i -ine. (423) 5 i 7n#*i !e , !%une ce, 7n %ri,in' uniunii 7n'elegerii cu ,oin' ) o ( #0 ce e e/ec#u #0 7n lu+e !%iri#elor) %oi (e!%re !e+0n re ! cu uniune (e,0rului .i -inelui. @+ul re 7n'elegere .i ,oin'0; 7n'elegere e!#e reci%ien#ul (e,0rului .i e /or+ #0 (in el) i r ,oin' e!#e reci%ien#ul -inelui .i e /or+ #0 l r*n(u-i (in -ine. A!#/el) orice 7n'elege .i g*n(e.#e un o+) nu+e.#e (e,0r #; .i orice ,oie.#e .i g*n(e.#e) nu+e.#e -ine. @+ul) %rin 7n'elegere ! ) %o #e g*n(i .i (eci !i+'i ce e (e,0r # .i ce e -ine; 7n!0 g*n(ul lui nu ,ine (in ,oin'0 (ec*# ( c0 (ore.#e !0 /0%#ui !c0 .i /0%#uie.#e 7n con!ecin'0. 6*n( ,oie.#e .i /0%#uie.#e !#/el) (e,0rul !e /l0 #*# 7n 7n'elegere c*# .i 7n ,oin'0) .i e!#e (eci 7n o+. 60ci nu nu+ i 7n'elegere 7l / ce %e o+ cee ce e!#e) nici nu+ i ,oin' ) ci 7n'elegere l ol l#0 cu ,oin' ; . ( r) ce e 7n +*n(ou0 !e /l0 .i 7n o+ .i 7i e!#e %ro%riu lui. 6ee ce !e /l0 nu+ i 7n 7n'elegere 7i % r'ine 7n#r- (e,0r o+ului) ( r nu !e /l0 7n el; e!#e (o r un lucru (in +e+ori lui ! u o %ro-le+0 (e cuno .#ere (in +e+orie l c re !e g*n(e.#e #unci c*n( nu e re#r ! 7n !ine) ci c*n( !e /l0 7n co+% ni l#or . A. ( r (e,ine un lucru (e!%re c re %o #e ,or-i .i g*n(i .i 7n leg0#ur0 cu c re %o #e +i+ !en#i+en#e .i ge!#uri %o#ri,i#e. (424) A /o!# ( # c o+ul !0 %o #0 g*n(i (in 7n'elegere lui .i nu 7n cel .i #i+% .i (in ,oin'0) %en#ru /i c % -il !0 /ie re/or+ #; %en#ru c0 o+ul e re/or+ # %rin (e,0ruri) i r (e,0rurile !un# con'inu#e 7n 7n'elegere ! . 60ci ,oin' o+ului e!#e %rin n .#ere %re(i!%u!0 l r0u .i !#/el) (e unul !ingur) el nu (ore.#e (ec*# %ro%riul -ine; i r cine (ore.#e -inele (o r %en#ru !ine e 7nc*n# # (e nec &urile ce li !e 7n#*+%l0 l#or ) 7n !%eci l ( c0 !un# 7n , n# :ul !0u; c0ci (ore.#e !0 o-'in0 %en#ru el -unurile celorl l'i) /ie c0 con!# u 7n onoruri ! u 7n ,u'ii) i r 7n +0!ur 7n c re reu.e.#e e!#e -ucuro!. >en#ru c ,oin' lui !0 %o #0 /i 7n(re%# #0 .i
RAIUL I IADUL

132

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

re/or+ #0) o+ului 7i e!#e ( # !0 %o #0 7n'elege (e,0rurile) .i !#/el !0 !u%un0 !en#i+en#ele rele ce i&,or0!c (in ,oin'0. De cee o+ul %o #e g*n(i (e,0rul 7n 7n'elegere ! .i %o #e ,or-i .i c'ion 7n cor( cu e ; 7n!0 #o#u.i nu %o #e g*n(i (e,0rul %rin ,oin'0 %*n0 ce nu (o-*n(e.#e o %re(i!%o&i'ie %ro%rie c re !0-l con(uc0 #*# !%re ,oin'0 c*# .i !%re / %#0) 7n cor( cu (e,0rul) (ic0 un c re !0 ,in0 (in ini+0. 6*n( o+ul e!#e 7n ce!# /el) g*n(ul 7n'elegerii ! le % r'ine cre(in'ei lui; i r g*n(ul ,oin'ei % r'ine (r go!#ei ! le; #unci cre(in' .i (r go!#e (in el !e une!c) l /el c .i 7n'elegere .i ,oin' . (425) A. ( r) 7n +0!ur 7n c re (e,0rurile 7n'elegerii !un# uni#e cu !en#i+en#ele -une le ,oin'ei) (ic0 7n +0!ur 7n c re o+ul (ore.#e !0 /0%#ui !c0 .i /0%#uie.#e 7n cor( cu cele (e,0ruri) el %o r#0 r iul 7n !ine) c0ci) cu+ !- !%u! + i !u!) uniune -inelui .i (e,0rului re%re&in#0 r iul. D r #*# #i+% c*# / l!i#0'ile 7n'elegerii ! le !un# uni#e cu relele ,oin'ei ! le .i #*# #i+% c*# (e,0rurile 7n'elegerii nu !un# uni#e cu !en#i+en#ele -une le ,oin'ei) o+ul !e /l0 7n#r-un !# (iu in#er+e(i r. $n &iu (e &i %ro %e orice o+ cuno .#e 7n#ruc*#, (e,0rurile) i r ( #ori#0 cuno .#erii .i 7n'elegerii cuge#0 o recu+ !u%r lor .i li !e con/or+e &0 /ie +ul#) /ie %u'in) /ie (eloc; ! u c"i r /0%#uie.#e 7+%o#ri, lor (in#r-o (r go!#e (e r0u .i (e cre(in'0 / l!0. A!#/el) %en#ru /i %o#ri,i# /ie %en#ru r i) /ie %en#ru i () o+ul) (u%0 +o r#e) e!#e + i 7n#*i (u! 7n lu+e !%iri#elor un(e e e/ec#u #0 o uniune -inelui cu (e,0rul l cei ce !e ,or 7n0l' 7n ceruri) .i o uniune r0ului cu / l!i# #e ) l cei ce ,or /i runc 'i 7n i (. 60ci ni+0nui) nici 7n r i nici 7n i () nu 7i e!#e %er+i! !0 i-0 o +in#e (i,i& #0) (ic0 !0 7n'ele g0 un lucru .i !0 (ore !c0 l#ul) ci #re-uie !0 7n'ele g0 ce ,oie.#e .i !0 ,oi !c0 ce 7n'elege. A. ( r 7n r i cel ce ,oie.#e -inele g*n(e.#e (e,0rul) i r cel ce ,oie.#e r0ul g*n(e.#e / l!i# #e . A!#/el) 7n !# (iul in#er+e(i r) / l!i#0'ile !un# 7n(e%0r# #e (e !%iri#ele -une) /iin(u-le (0rui#e (e,0ruri c re !e r+oni&e &0 cu -inele lor; i r (e,0rurile !un# 7n(e%0r# #e (e cei r0i) /iin(u-le ( #e / l!i#0'i c re !e r+oni&e &0 cu r0ul lor. Ace!#e re+ rci %o# cl ri/ic ce e!#e lu+e !%iri#elor. (426) $n lu+e !%iri#elor #r0ie!c /o r#e +ul'i) c0ci cel (in#*i loc (e 7n#*lnire l #u#uror e!#e colo) un(e #o'i !un# ,eri/ic 'i .i %reg0#i'i. Ci+%ul .e(erii lor 7n cel loc nu e /i9; unii -i ce in#r0 colo .i !un# i+e(i # /ie 7n0l' 'i 7n r i /ie runc 'i 7n i (; unii r0+*n colo (o r c*#e, !0%#0+*ni i r l'ii c*'i, ni; 7n!0 ni+eni nu r0+*ne + i +ul# (e #rei&eci (e ni. Ace!#e (i/eren'e (in#re %erio (ele .e(erii lor 7n cel loc (e%in( (e core!%on(en' ! u (e (orin' (e core!%on(en'0 +in'ii lor in#erio re .i celei e9#erio re. Eo+ e9%lic cu+ cu+ e!#e con(u! un o+ 7n ce lu+e (in#r-un !# (iu 7n l#ul .i cu+ e %reg0#i# el %en#ru locul !0u (e ,eci. (427) I+e(i # ce) (u%0 +o r#e) o +enii :ung 7n lu+e !%iri#elor) Du+ne&eu li+%e&e.#e (i/eren' (in#re ei. 6ei r0i !un# i+e(i # # . 'i !ocie#0'ii in/ern le cu c re u /o!# uni'i 7n lu+e %rin (r go!#e lor c0l0u&i#o re; i r cei -uni !un# # . 'i i+e(i # !ocie#0'ii cere.#i cu c re u /o!# uni'i 7n lu+e %rin (r go!#e ) +il .i cre(in' lor. D r) (e.i !un# !#/el (i/eren'i 'i) #o'i cei c re u /o!# 7n ,i ' #ru%ului %rie#eni ! u cuno.#in'e) 7n !%eci l !o'ii .i !o'i) /r 'i .i !urori) !e 7n#*lne!c .i ,or-e!c 7n ce lu+e oric*n( (ore!c. A+ ,0&u# un # #0 ce ,or-e cu . !e /ii %e c re 7i recuno!cu!e) .i i- + ,0&u# %e +ul'i l'ii cu ru(ele .i %rie#enii lor c re) ,*n( %re(i!%o&i'ii (i/eri#e ( #or #e ,ie'ii lor (in lu+e) u /o!# cur*n( (e!%0r'i'i. D r c*n( %le c0 (in lu+e !%iri#elor 7n r i ! u 7n i ( ei nu !e + i ,0( .i nu !e + i cuno!c (ec*# ( c0 u cee .i %re(i!%o&i'ie .i cee .i (r go!#e. 5o#i,ul %en#ru c re !e %o# ,e(e 7n lu+e !%iri#elor) nu 7n!0 7n r i ! u 7n i () e cel c0 7n #i+% ce #r0ie!c 7n lu+e !%iri#elor ei !un# (u.i 7n#r-un !# (iu !i+il r cu cel ,u# 7n ,i ' #ru%e !c0) #rec*n( (in#r-unul 7n cel0l l#; ( r + i %oi #o'i !un# (u.i 7n#run !# (iu %er+ nen# 7n cor( cu (r go!#e lor c0l0u&i#o re) i r #unci un o+ 7l
RAIUL I IADUL

133

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

cuno .#e %e l#ul (o r ( #ori#0 !i+il ri#0'ii (r go!#ei lor; c0ci) cu+ !i+il ri# #e une.#e) i r (i/eren' !e% r0 (n. 41-50).

/o!#

r0# # + i !u!)

(428) 6u+ lu+e !%iri#elor e !# (iul in#er+e(i r l o+ului 7n#re r i .i i () e!#e (e !e+ene .i locul in#er+e(i r) cu i (ul (e(e!u-# .i r iul (e !u%r . Co #e i (urile !un# 7nc"i!e 7n!%re ce !#0 lu+e) !ingurele (e!c"i(eri /iin( nu+i#e g0uri .i /i!uri c cele (in %i #r0 .i unele cr0%0#uri l rgi) %0&i#e %en#ru nu l0! %e cine, !0 i !0 (ec*# cu %er+i!iune. Ace !#0 %er+i!iune e cor( #0 (o r 7n c &urile (e e9#re+0 urgen'0) (e!%re c re ,o+ ,or-i i+e(i #. i r iul e!#e 7nc"i! %e #o #e %0r'ile .i nu e9i!#0 nici un % ! : (e!c"i! c0#re o !ocie# #e cere !c0) (ec*# o #recere 7ngu!#0) in#r re c0rei e (e !e+ene %0&i#0. Ace!#e c0i (e cce! .i in#r0ri !un# cee ce 7n Cuvnt !e nu+e.#e %or'ile .i %r gurile i (ului .i le r iului. (429) Lu+e !%iri#elor e c o , le ce !e 7n#in(e %e ni,ele (i/eri#e) (e!c"i!0 ici .i colo !%re (e lurile .i !#*ncile 7n#re c re !e /l0. >or'ile .i u.ile c0#re !ocie#0'ile cere.#i !un# ,i&i-ile (o r %en#ru cei %reg0#i'i %en#ru r i; l'ii nu le %o# g0!i. 29i!#0 c*#e o in#r re (in lu+e !%iri#elor c0#re /iec re !ocie# #e) c re con(uce !%re o !ingur0 %o#ec0 ce) 7n urc re ! ) (0 7n + i +ul#e. <ici %or'ile .i nici %r gurile i (ului nu !un# ,i&i-ile (ec*# %en#ru cei ce #re-uie !0 in#re colo; %en#ru ei !un# (e!c"i!e) i r (u%0 ele % r c ,erne 7nce'o. #e .i neguro !e) 7n(re%#*n(u!e o-lic 7n :o! !%re -i!) un(e !e /l0 l#e c*#e, u.i. >rin ce!#e c ,erne (ie %u#ori !c*r-o !e .i (e&gu!#0#o re %e c re !%iri#ele -une le ur0!c .i le ocole!c) ( r %e c re !%iri#ele rele le c u#0 .i le (or0; c0ci) cu+ /iec re /o!# 7nc*n# # 7n lu+e (e %ro%riul r0u) l /el) (u%0 +o r#e e 7nc*n# # cu (u"o re cu c re core!%un(e r0ul !0u. $n ce !#0 %ri,in'0 ei %o# /i co+% r 'i cu %0!0rile .i /i rele (e %r (0) c lu%ii) cer-ii ! u %orcii) c re &-o r0 ! u /ug !%re le.uri ! u gr0+e&i (e -0leg r c*n( le !i+# (u"o re . A+ u&i# o( #0 un !%iri# url*n() c (in#r-un c"in in#erior) #unci c*n( o !u/l re (in r i l- #in!; i r + i %oi l- + ,0&u# lini.#i# .i -ucuro! c*n( l#in! o !u/l re (in i (. (430) $n /iec re o+ e9i!#0 (ou0 %or'i) un ce (uce !%re i ( .i c re e (e!c"i!0 relelor .i / l!i#0'ilor (e colo) i r ce l l#0 ce (uce !%re r i .i c re e (e!c"i!0 !en#i+en#elor -une .i (e,0rurilor (e colo. >o r# i (ului e (e!c"i!0 7n cei ce !un# cu/un( 'i 7n r0u .i 7n / l!i# #e) %e c*n( (o r c*#e, r &e (e lu+in0 (in r i co-o r0 %rin cr0%0#urile (e (e !u%r ) 7ng0(uin(u-i o+ului !0 g*n(e !c0) !0 r 'ione&e .i !0 ,or-e !c0; 7n!0 %o r# r iului e (e!c"i!0 7n cei c re !un# %lini (e -ine .i (e (e,0rurile (in cel -ine. 60ci e9i!#0 (ou0 c0i ce (uc c0#re +in#e r 'ion l0 o+ului; o c le 7n l#0 ! u l0un#ric0 %e c re in#r0 -inele .i (e,0rul (e l Du+ne&eu; .i o c le in/erio r0 ! u e9#erio r0) %rin c re r0ul .i / l!i# #e !e in!inue &0 (in i (; 7n +i:loc !e /l0 7n!0.i +in#e r 'ion l0 c0#re c re (uc ce!#e (ou0 c0i. De cee ) #*# #i+% c*# o+ul %ri+e.#e lu+in (in r i) el e!#e r 'ion l) i r ( c0 nu o %ri+e.#e) nu + i e r 'ion l) oric*# (e +ul# i- r %0re c0 e!#e. Ace!# lucru /o!# !%u! %en#ru / ce cuno!cu#0 n #ur core!%on(en'ei o+ului cu r iul .i i (ul. >e c*n( +in#e r 'ion l0 o+ului e 7n /or+ re) e core!%un(e lu+ii !%iri#elor; ce e (e !u%r core!%un(e r iului i r ce e (e(e!u-# i (ului. L cei ce !e %reg0#e!c %en#ru r i) regiunile !u%erio re le +in'ii r 'ion le !un# (e!c"i!e) i r cele in/erio re 7nc"i!e 7n / ' in/lu9ului (e r0u .i / l!i# #e; %e c*n( l cei ce !e %reg0#e!c %en#ru i () regiunile (e (e(e!u-# !un# (e!c"i!e i r cele (e (e !u%r 7nc"i!e in/lu9ului (e -ine .i (e,0r. A!#/el) cei (in ur+0 %o# %ri,i (o r !%re cee ce !e /l0 !u- ei) (eci !%re i (; %e c*n( %ri+ii %o# %ri,i (o r !%re cee ce !e /l0 (e !u%r lor) (ic0 !%re r i. A %ri,i !%re 7n0l'i+i 7n!e +n0 %ri,i !%re Du+ne&eu) (eo rece 2l e!#e cen#rul co+un c0#re c re %ri,e!c #o #e lucrurile (in r i; ( r %ri,i 7n :o! 7n!e +n0 %ri,i (e% r#e (e Du+ne&eu) !%re cen#rul o%u! c0#re c re %ri,e!c .i #in( #o #e lucrurile (in i ( (n. 123-124). (431)
RAIUL I IADUL

134

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

$n % ginile n#erio re locui#orii lu+ii !%iri#elor u /o!# nu+i'i !%iri#e) i r locui#orii r iului 7ngeri. (46)

5iec#re "+ e$)e n $.iri) 1n cee# ce .ri&e2)e +in)e# $#


(432) @rice o+ c re :u(ec0 (re%# %e ce !#0 #e+0 %o #e ,e(e c0 #ru%ul nu g*n(e.#e c0ci e!#e + #eri l) ( r c0 !u/le#ul g*n(e.#e c0ci e!#e !%iri#u l. =u/le#ul o+ului) 7n %ri,in' ne+uririi (e!%re c re !- u !cri! #*#e ) e!#e !%iri#ul !0u) c0ci ce!# e !u- #o #e !%ec#ele ne+uri#or. =%iri#ul e!#e cel c re g*n(e.#e 7n #ru% c0ci e!#e !%iri#u l) i r !%iri#u lul %ri+e.#e cee ce e !%iri#u l .i #r0ie.#e !%iri#u l) (ic0 7.i e9erci#0 g*n(ul .i ,oin' ) 7n#re g ,i '0 r 'ion l ce % re 7n #ru% 'ine (e !%iri# .i nu (e #ru%; c0ci #ru%ul) cu+ !- !%u! + i !u!) e!#e + #eri l) i r !u-!# n' + #eri l0 #ru%ului e (0ug #0 .i %ro %e uni#0 cu !%iri#ul) %en#ru c !%iri#ul o+ului !0 %o #0 #r0i .i !0 (uc0 /olo !e 7n lu+e n #ur l0) le c0rei lucruri !un# + #eri le .i 7n ele 7n!ele li%!i#e (e ,i '0. 6u+ (o r !%iri#u lul #r0ie.#e) nu .i + #eri lul) !e %o #e ,e(e c0 #o# cee ce #r0ie.#e 7n o+ e!#e !%iri#ul !0u) .i c0 #ru%ul 7i !er,e.#e (o r c un in!#ru+en# ce !lu:e.#e unei /or'e +i.c0#o re) ,ii. =e !%une 7n#r- (e,0r (e!%re un in!#ru+en# c0 c'ione &0) !e +i.c0 ! u lo,e.#e) 7n!0 cre(e c0 ce!#e !un# c#e le in!#ru+en#ului .i nu le celui ce c'ione &0) !e +i.c0 ! u lo,e.#e) e!#e un lucru / l!. (433) 6u+ #o# cee ce #r0ie.#e 7n #ru% .i c re c'ione &0 .i !i+#e ( #ori#0 celei ,ie'i % r'ine 7n e9clu!i,i# #e !%iri#ului .i nu #ru%ului) 7n!e +n0 c0 !%iri#ul e!#e (e,0r #ul o+; ! u) cee ce e cel .i lucru) c0 o+ul) %ri,i# 7n in#erior) e un !%iri# ce re cee .i /or+0; c0ci #o# ce #r0ie.#e .i !i+#e 7n o+ % r'ine !%iri#ului !0u) i r #o #e lucrurile (in o+) (e l c % %*n0 l #0l%ile %icio relor) #r0ie.#e .i !i+#e. De cee ) 7n cli% 7n c re #ru%ul e !e% r # (e !%iri#ul !0u) cee ce !e nu+e.#e +o r#e) o+ul r0+*ne o+ .i #r0ie.#e 7n con#inu re. A+ u&i# 7n r i c0 unii o +eni ce +or) 7n #i+% ce & c %e c # / lc 7n in#e (e /i ri(ic 'i (in +or'i) con#inu0 !0 g*n(e !c0 c"i r .i 7n #ru%ul lor rece) ne(*n(u-.i !e + c0 !un# +or'i) ci (o r c0 nu-.i %o# +i.c nici o % r#e + #eri l0 ce 'ine (e #ru%. (434) @+ul nu %o #e g*n(i .i ,oi ( c0 nu e9i!#0 o - &0 !u-!# n'i l0 %en#ru g*n(ul .i ,oin' ! ; orice o-iec# ce !- r cre(e c0 %o #e e9i!# /0r0 o - &0 !u-!# n'i l0) nu e (e / %# ni+ic. Ace!# lucru %o #e /i cuno!cu# (in / %#ul c0 o+ul nu %o #e ,e(e /0r0 org nul c re !#0 l - & ,e(erii ! le) nici u&i /0r0 org nul c re !e /l0 l - & u&ului; ,e(ere .i u&ul nu !un# ni+ic /0r0 ce!#e org ne .i nici +0c r nu e9i!#0. Acel .i lucru e (e,0r # .i (e!%re g*n() c re e ,e(ere in#erio r0) .i (e!%re %erce%'ie c re e u&ul in#erior; ( c0 ce!#e nu r e9i!# .i nu .i- r #r ge e9i!#en' (in !u-!# n'ele ce !un# /or+ele org nice .i - &ele celor / cul#0'i) nu r e9i!# (eloc. De ici e e,i(en# c0 !%iri#ul o+ului) l /el c .i #ru%ul !0u) re o /or+0) i r ce /or+0 e u+ n0) %oi c0 %o!e(0 org ne (e !i+' .i !i+'uri) .i c*n( e !e% r # (e #ru% .i c*n( !e /l0 7n el; .i c0 7n#re g ,i '0 oc"iului) .i 7n#re g ,i '0 urec"ii) 7n#r-un cu,*n#) #o #0 ,i ' !en&i#i,0 (e c re !e -ucur0 o+ul) nu % r'ine #ru%ului !0u ci !%iri#ului c re #r0ie.#e 7n cele org ne .i 7n cele + i +ici % r#icule le lor. De cee !%iri#ele ,0() u( .i !i+# l /el c o +enii) 7n!0 nu 7n lu+e n #ur l0) ci 7n ce !%iri#u l0) (u%0 !e% r re (e #ru%. =i+'urile n #ur le ,u#e (e !%iri# c*#0 ,re+e !e /l 7n #ru% 7i % r,ene u %rin in#er+e(iul %0r'ii + #eri le c re er li%i#0 (e el; ( r c"i r .i #unci el ,e !i+'uri !%iri#u le) 7n e9erci'iul g*n(ului .i l ,oin'ei ! le.
RAIUL I IADUL

135

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(435) Ace!#e lucruri u /o!# !%u!e %en#ru -l con,inge %e o+ul r 'ion l c0 o+ul) %ri,i# 7n !ine) e!#e un !%iri# .i c0 !#ruc#ur cor%or l0 li%i#0 (e !%iri# %en#ru -i %er+i#e !0-.i e9erci#e /unc'iile 7n lu+e n #ur l0 .i + #eri l0) nu 7l re%re&in#0 %e o+) ci (o r un in!#ru+en# (e c re !%iri#ul !0u !e /olo!e.#e. D r e,i(en'ele % r,eni#e %e c le e9%erien'ei !un# + i -une) %en#ru c0 e9i!#0 +ul'i c re nu reu.e!c !0 %rin(0 (e(uc'iile r 'iunii; i r cei ce !- u con/ir+ # 7n ,i&iune o%u!0) !e 7n(oie!c 7n %ri,in' unor !e+ene (e(uc'ii le r 'iunii (in c u& ilu&iilor !i+'urilor. 6ei c re !- u con/ir+ # 7n#r-o %0rere o%u!0 !un# o-i.nui'i !0 cre (0 c0 /i rele #r0ie!c .i !i+# c o +enii .i c0 .i ele) !e+ene o+ului) %o!e(0 o % r#e !%iri#u l0 c re +o re o ( #0 cu #ru%ul) 7n!0 % r#e !%iri#u l0 ni+ lelor nu e c % r#e !%iri#u l0 o+ului; c0ci o+ul re) cee ce /i rele nu u) o regiune l0un#ric0 +in'ii 7n c re !e re, r!0 !/er Di,in0) c re 7l 7n l'0 .i 7l une.#e cu Du+ne&eu. A!#/el) o+ul e c % -il i r ni+ lele nu !un# c % -ile !0 g*n(e !c0 l Du+ne&eu) l lucrurile Di,ine le r iului .i le 1i!erici) ! u !0-l iu-e !c0 %e Du+ne&eu (in ele .i 7n ele) .i (eci !0 !e une !c0 cu 2l; .i #o# ce %o #e /i uni# cu ?iin' Di,in0 nu + i %o #e /i ri!i%i#; i r #o# ce nu %o #e /i uni# cu ?iin' Di,in0 e ri!i%i#. Regiune l0un#ric0 +in'ii o+ului c re ni+ lelor le li%!e.#e) /o!# #r # #0 + i !u! (n. 39)) .i ce !- !%u! #unci , /i re%e# # ici) (eo rece e i+%or# n# !0 (0ug0+ erorile ce !- u ri(ic # 7n +in#e o +enilor c re) (in li%! cuno .#erii ! u unui in#elec# corec# /or+ #) !un# inc % -ili (e /or+ul conclu&ii r 'ion le %e ce!#e #e+e. 6u,in#ele !un# ce!#e 3 4$n conclu&ie) un nu+i# +i!#er %o #e /i (e&,0lui# (e!%re 7ngerii celor #rei ceruri) %en#ru c0 ni+eni nu 7n'ele! %*n0 cu+ n #ur gr (elor (n. 38). 29i!#0 7n /iec re 7nger .i (e !e+ene 7n /iec re o+ un gr ( ! u o regiune !u%re+0) l0un#ric0 +in'ii) 7n c re !e re, r!0 7n %ri+ul r*n( ! u cel + i (irec# =/er Di,in0 lui Du+ne&eu) .i (in c re or(one &0 .i celel l#e regiuni le +in'ii ce !e !ucce( 7n cor( cu or(ine Di,in0. Ace!# gr ( l0un#ric ! u !u%erior %o #e /i nu+i# in#r re lui Du+ne&eu 7n 7ngeri .i o +eni ! u locul Lui 7n ei. D #ori#0 ce!#ui gr ( l0un#ric ! u !u%erior) o+ul e!#e o+ .i e!#e (i/eri# (e ni+ le) c re nu 7l %o!e(0. >e ce!# #e+ei) (i/eri# (e ni+ le) o+ul ce-.i %re'uie.#e / cul#0'ile !u%erio re le 7n#regii ! le +in'i %o #e /i 7n0l' # (e Du+ne&eu c0#re 2l) %o #e :unge !0 cre (0 7n 2l) !0 $l iu-e !c0 .i (eci !0-L %o #0 ,e(e ; .i %o #e %ri+i in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune .i !0 ,or-e !c0 (in r 'iune; ( r ce!# lucru nu !e 7n#*+%l0 .i l ni+ le. Co# !#/el) el #r0ie.#e 7n e#erni# #e) 7n!0 r n: +en#ele .i re&er,ele /0cu#e (e Du+ne&eu 7n ce regiune l0un#ric0 +in'ii nu %o# /i li+%e(e 7n'ele!e (e nici un 7nger) c0ci ele !e /l0 (e !u%r !/erei lui (e g*n(ire .i 7i #r n!cen( 7n'ele%ciune . (436) 60 o+ul e!#e !%iri# 7n cee ce %ri,e.#e +in#e ! ) +i- /o!# %er+i! !0 7n,0' %rin +ul#0 e9%erien'0 c re) ( c0 . #r n!crie /iec re lucru (in e ) r u+%le +ul#e ,olu+e. A+ ,or-i# cu !%iri#e c !%iri# .i + ,or-i# cu ele c o+ 7n #ru%. 6*n( + ,or-i# cu ele c !%iri# nu .#i u c0 eu nu er + un !%iri# cu /or+0 u+ n0 cu+ er u ele; i r !# (eo rece (o r +in#e +e %0re 7n / ' lor) c0ci #unci c*n( ,or-e + cu ele c !%iri#) #ru%ul +eu + #eri l er in,i&i-il. (437) 60 o+ul e!#e !%iri# 7n cee ce %ri,e.#e +in#e ! e e,i(en# (in / %#ul c0 (u%0 !e% r re (e #ru%) ce re loc 7n cli% 7n c re +o re) o+ul #r0ie.#e l /el c 7n in#e. >en#ru +0 con,inge (e ce!# lucru +i- /o!# %er+i! !0 ,or-e!c cu %ro %e #o'i cei %e c re 7i cuno!cu!e+ 7n ,i ' #ru%e !c0; cu unii %re' (e c*#e, ore) cu l'ii !0%#0+*ni .i luni) i r cu l'ii ni 7n#regi; i r !# (o r %en#ru /i !igur (e (e,0r .i %en#ru -i /i + r#or. (438) =e %o #e (0ug c0 /iec re o+) c"i r .i #unci c*n( #r0ie.#e 7n #ru%) !e /l0) 7n cee ce %ri,e.#e !%iri#ul !0u) 7n !ociere cu l#e !%iri#e) (e.i nu e con.#ien# (e !# . >rin in#er+e(iul
RAIUL I IADUL

136

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

lor) un o+ -un e !oci # cu o !ocie# #e ngelic0) i r unul r0u cu o !ocie# #e in/ern l0; i r (u%0 +o r#e el , :unge 7n ce !ocie# #e. Ace!# lucru le- /o!# (e! !%u! .i (o,e(i# celor c re) (u%0 +o r#e) u :un! 7n r*n(ul !%iri#elor. $n#r- (e,0r) un o+ nu % re c un !%iri# 7n ce !ocie# #e c*# #r0ie.#e 7n lu+e) %en#ru c0 #unci g*n(e.#e n #ur l; 7n!0 cei l c0ror g*n( e (e# . # (e !en& 'iile #ru%e.#i) /l*n(u-!e 7n !%iri#) % r c*#eo( #0 7n !ocie# #e lor) i r c*n( !un# ,0&u'i) !un# (eo!e-i'i cu u.urin'0 (e !%iri#ele (e colo) %en#ru c0 ei !e %li+-0) +e(i#*n( 7n #0cere) ne%ri,in(u-i %e l'ii .i) 7n % ren'0) ne,0&*n(u-i; i r c*n( un !%iri# le ,or-e.#e) ei (i!% r. (439) >en#ru ilu!#r (e,0rul c0 o+ul e!#e !%iri# 7n cee ce %ri,e.#e +in#e ! ) ,oi rel # e9%erien'0 cu+ e!#e el re#r ! (in #ru%) .i cu+ e con(u! (e% r#e c !%iri#) 7n#r-un l# loc. (in

(440) $n cee ce %ri,e.#e %ri+ul %unc#3 - 6*n( un o+ e re#r ! (in #ru% !e 7n#*+%l0 lucrul ur+0#or. 2 (u! 7n#r-o !# re 7n#re !o+n .i #re&ire) i r c*n( !e /l0 7n ce !#0 !# re i !e % re c0 e co+%le# #re &. Co #e !i+'urile l0un#rice !un# #*# (e #re&e 7n#r-o !e+ene !# re c 7n ce + i %er/ec#0 #re&ire #ru%ului) nu (o r ,e(ere .i u&ul) ci .i !i+'ul # c#il) c re #unci e +ul# + i (e!0,*r.i# (ec*# %o #e /i 7n cli% 7n c re #ru%ul e #re &. $n ce !#0 !# re u /o!# ,0&u'i 7ngeri .i !%iri#e 7n 7n#re g re li# #e ,ie'ii; u /o!# ,0&u.i .i) cee ce e +inun #) u /o!# #in.i) c0ci #unci %ro %e ni+ic #ru%e!c nu in#er,ene . Ace !# e !# re nu+i#0 /i re#r ! (in #ru% .i nu .#i ( c0 cine, !e /l0 7n #ru% ! u 7n / r lui. A+ /o!# (u! 7n ce !#0 !# re (o r (e #rei ! u % #ru ori %en#ru -i cuno .#e n #ur .i %en#ru %u#e 7n,0' c0 !%iri#ele .i 7ngerii !e -ucur0 (e #o #e !i+'urile) l /el c .i o+ul) c !%iri#) #unci c*n( e re#r ! (in #ru%. (441) $n cee ce %ri,e.#e cel0l l# %unc#3 - 5i- /o!# r0# # #o# %rin ,ie e9%erien'0 ce 7n!e +n0 /i con(u! c !%iri# 7n l# loc .i cu+ !e %e#rece ce!# lucru; 7n!0 (o r (e (ou0 ! u #rei ori. Eoi +in#i un e9e+%lu. >li+-*n(u-+0 (e- lungul !#r0&ilor unui or . .i %e c*+%ii) .i /l*n(u-+0 7n cel .i #i+% 7n con,er! 'ie cu !%iri#e) 7+i %0re c0 !un# co+%le# #re &) cu oc"ii (e!c"i.i) c 7n l#e (0'i. A!#/el) +erge + /0r0 r0#0ci (ru+ul (e.i 7n #o# ce!# #i+% +0 /l + 7n !%iri#) ,0&*n( %0(uri) r*uri) % l #e) c !e) o +eni .i (i/eri#e l#e o-iec#e; 7n!0 (u%0 ce +0 %li+- !e+ . c*#e, ore) + ,0&u# (eo( #0 cu oc"ii +ei #ru%e.#i .i + o-!er, # c0 +0 /l + 7n#r- l# loc. A+ /o!# /o r#e ui+i# .i + !i+'i# c0 +0 /l !e+ 7n cee .i !# re c cei (e!%re c re !e !%une c0 !un# con(u.i (e !%iri# 7n l# loc. $n #i+%ul (e!/0.ur0rii ! le nici (i!# n' ) (e.i er (e +ul#e +ile) nici #i+%ul) (e.i er (e +ul#e ore ! u &ile) nu !un# g*n(i#e; nici nu e9i!#0 ,reo !en& 'ie (e o-o!e l0) ci o+ul e!#e con(u! incon.#ien# %e c0i) 7n %ri,in' c0ror e ignor n#) !%re (e!#in 'i ! . (442) Ace!#e (ou0 !#0ri le o+ului ce %rin( e9i!#en'0 #unci c*n( el !e /l0 7n con.#iin' ! l0un#ric0 ! u) cee ce e cel .i lucru) #unci c*n( !e /l0 7n !%iri#) !un# e9#r or(in re) .i +i u /o!# r0# #e (o r %en#ru le 7n'elege n #ur ) c0ci !un# (e: cuno!cu#e 1i!ericii. 5i !- %er+i! !0 ,or-e!c cu !%iri#e .i !0 +0 /lu 7n#re ele c"i r .i 7n %lin0 !# re (e ,eg"e #ru%ului) (e +ul'i ni 7nco ce. (443) ? %#ul c0 o+ul e!#e !%iri# 7n cee ce %ri,e.#e +in#e ! %o #e /i con/ir+ # 7n con#inu re (e cee ce !- !%u! .i /o!# e9%lic # + i !u!) un(e !- r0# # c0 r iul .i i (ul 7.i #r g e9i!#en' (in r*n(ul o+enirii (n. 311-317). (444)

RAIUL I IADUL

137

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

6*n( !%une+ c0 o+ul e!#e !%iri# 7n cee ce %ri,e.#e +in#e ! ) !%une+ c0 e!#e !%iri# 7n cee ce %ri,e.#e lucrurile c re 'in (e g*n(ire .i ,oin' lui) c0ci ele re%re&in#0 +in#e ! ) .i #o# ele 7l / c %e o+ cee ce e!#e; i r cu+ 7i e!#e +in#e ) l /el e!#e .i o+ul. (47)

Ri*ic#re# "+ ! i *in +"r3i 2i in)r#re# $# 1n &i#3# e)ern(445) 6*n( #ru%ul nu + i e!#e c % -il !0-.i 7n(e%line !c0 /unc'iile 7n lu+e n #ur l0) /unc'ii c re core!%un( g*n(urilor .i !en#i+en#elor !%iri#ului !0u) ce le re (in lu+e !%iri#u l0) #unci !e !%une (e!%re o+ c0 +o re; i r !# !e 7n#*+%l0 c*n( re!%ir 'i %l0+*nilor .i -0# i ini+ii 7nce#e &0. Co#u.i) o+ul nu +o re #unci) ci e!#e (o r !e% r # (e #ru%ul c re i- /o!# (e /olo! 7n lu+e; c0ci o+ul 7n!u.i #r0ie.#e. =e !%une c0 o+ul #r0ie.#e 7nc0 %en#ru c0 el nu e o+ ( #ori#0 #ru%ului !0u ci ( #ori#0 !%iri#ului; c0ci !%iri#ul g*n(e.#e 7n o+) i r g*n(ul uni# cu !en#i+en#ele 7l / c %e o+ cee ce e!#e. De ici e e,i(en# c0 #unci c*n( o+ul +o re) el nu / ce (ec*# #recere (in#r-o lu+e 7n l# . Din ce!# +o#i, +o r#e ) 7n !en!ul l0un#ric l Cuvntului, 7n!e +n0 re7n,iere .i con#inu re ,ie'ii. (446) 29i!#0 o co+unic re l0un#ric0 !%iri#ului cu re!%ir 'i .i cu -0# i ini+ii) c0ci g*n(ul !0u co+unic0 cu re!%ir 'i ) i r !en#i+en#ele c re !un# (eri, #e (in (r go!#e co+unic0 cu ini+ . A!#/el) #unci c*n( ce!#e (ou0 +i.c0ri 7nce#e &0 7n #ru%) i+e(i # re loc o !e% r re. Ace!#e (ou0 +i.c0ri) re!%ir 'i %l0+*nilor .i -0# i ini+ii) re%re&in#0 leg0#urile o ( #0 cu ru%ere c0ror !%iri#ul e eli-er #; i r #ru%ul) /iin( li%!i# #unci (e ,i ' !%iri#ului !0u) !e r0ce.#e .i 7nce%e !0 !e (e!co+%un0. 6o+unic re l0un#ric0 o+ului !e / ce cu re!%ir 'i .i cu ini+ ) (eo rece #o #e +i.c0rile ,i# le (e%in( (e ele) nu (o r 7n !en! gener l) ci .i 7n % r#icul r. (447) Du%0 eli-er re ! ) !%iri#ul o+ului r0+*ne un #i+% 7n #ru%) %*n0 ce +i.c re ini+ii !e cur+0 (e/ini#i,) i r ce!# lucru !e 7n#*+%l0 7n /unc'ie (e n #ur -olii (e c re +o re o+ul; c0ci 7n unele c &uri +i.c re ini+ii con#inu0 +ul# #i+%) i r 7n l# c &uri nu #*# (e +ul#. I+e(i # ce +i.c re 7nce#e &0) o+ul e!#e re!u!ci# #; ( r ce!# lucru e /0cu# (o r (e Du+ne&eu. Re!u!ci# re 7n!e +n0 re#r gere !%iri#ului u+ n (in #ru% .i in#ro(ucere ! 7n lu+e !%iri#u l0; 7n!0 ce!# lucru e nu+i# 7n li+- : co+un 7n,iere. =%iri#ul o+ului nu e !e% r # (e #ru% %*n0 ce +i.c re ini+ii nu 7nce#e &0) (eo rece ini+ core!%un(e !en#i+en#elor (eri, #e (in (r go!#e ! ; e re%re&in#0 7n!0.i ,i ' o+ului) c0ci (in (r go!#e 7.i #r ge /iec re o+ c0l(ur ,i# l0; .i #*# #i+% c*# ce !#0 uniune con#inu0) core!%on(en'ele e9i!#0) i r ,i ' !%iri#ului con#inu0 .i e 7n #ru%. (448) <u nu+ i c0 +i !- !%u! cu+ e!#e e/ec#u #0 ce !#0 re!u!ci# re) ( r +i- /o!# .i r0# #) %rin#r-o ,ie e9%erien'0) 7ng0(ui#0 %en#ru 7n'elege %roce!ul 7n 7n#regi+e. (449) A+ /o!# (u! 7n#r-o !# re (e in!en!i-ili# #e 7n %ri,in' !i+'urilor +ele #ru%e.#i) (eci %ro %e (e con(i'i unui +uri-un(; #o#u.i) ,i ' +e in#erio r0 .i g*n(ul +eu u r0+ ! ne l#er #e) !#/el 7nc*# + %erce%u# .i + %0!#r # 7n +e+orie lucrurile c re +i !e 7n#*+%l u .i c re li !e 7n#*+%l0 celor ce !un# ri(ic 'i (in +or'i. A+ !i+'i# c0 re!%ir 'i #ru%ului %ro %e 7nce# #) %e c*n( re!%ir 'i l0un#ric0 !%iri#ului !- +en'inu#) 7+%reun0 cu o c l+0 .i #0cu#0 re!%ir 'ie #ru%ului. 6o+unic re (in#re %ul!ul ini+ii .i 7+%0r0'i cele!#0 /u!e!e (e!c"i!0 (eo rece
RAIUL I IADUL

138

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

ce 7+%0r0'ie core!%un(e ini+ii (in o+. 5i !- u r0# # .i 7ngeri (in ce 7+%0r0'ie) unii l (i!# n'0 .i (oi .e&*n( l*ng0 c %ul +eu. A!#/el) #o #e !i+'urile +i- u /o!# lu #e) 7n!0 g*n(ul .i %erce%'i +i- u r0+ !. 5- + /l # 7n ce !# re #i+% (e c*#e, ore) i r !%iri#ele ce er u #unci 7n %re :+ +e !- u re#r !) cre&*n( c0 + +uri#. A+ !i+'i# .i un +iro! ro+ #) c cel l unui #ru% 7+-0l!0+ #; c0ci #unci c*n( !un# %re&en'i 7ngerii cele.#i) orice e+ n 'ie c ( ,rului e !i+'i#0 c un % r/u+ ro+ #. 6*n( !%iri#ele o !i+# nu !e %o# %ro%i ; #o# . !un# 'inu#e l (i!# n'0 (e !%iri#ul o+ului .i !%iri#ele rele) #unci c*n( e in#ro(u! %en#ru %ri+ ( #0 7n ,i ' e#ern0) 7ngerii .e& 'i l c %ul +eu er u #0cu'i) ( r ner0-(0#ori !0-+i co+unice g*n(urile lor; i+e(i # ce ce !#0 co+unic re e!#e e/ec#u #0) 7ngerii .#iu c0 !%iri#ul !e /l0 7n#r-o !#/el (e !# re 7nc*# !0 %o #0 /i re#r ! (in #ru%. 2i +i- u co+unic # g*n(urile lor %ri,in(u-+i / ' ) c0ci 7n ce!# /el e e/ec#u #0 co+unic re g*n(ului 7n r i. G*n(ul .i %erce%'i +i- u r0+ ! %en#ru %u#e .#i .i -+i %u#e +in#i cu+ e e/ec#u #0 re!u!ci# re ) i r %oi + !i+'i# c0 cei 7ngeri (ore u + i 7n#*i !0 .#ie c re-+i er u g*n(urile .i ( c0 er u l /el c cele le +uri-un&ilor) ce !un# (e o-icei leg #e (e ,i ' e#ern0; .i (ore u !0-+i 'in0 +in#e ocu% #0 cu !#/el (e g*n(uri. 5 i #*r&iu +i !- !%u! c0 !%iri#ul o+ului e %0!#r # 7n ul#i+ul !# (iu l g*n(irii) #r0i# c*n( #ru%ul e9%ir ) %*n0 ce !e 7n#o rce l g*n(urile ce !e re, r!0 (in (r go!#e ! gener l0 ! u c0l0u&i#o re (o-*n(i#0 7n lu+e. 5i !%er+i! !0 ,0( .i !0 !i+# 7n !%eci l c0 e9i!# o 7n in# re) o (e%0r# re %0r'ilor l0un#rice le +in'ii ! u le !%iri#ului +eu (e #ru%; .i +i !- + i !%u! c0 ce!# lucru e /0cu# (e Du+ne&eu; .i c0 e +i:locul %rin c re e 7n/0%#ui#0 7n,iere . (450) $ngerii cele.#i %re&en'i l*ng0 un o+ ce e!#e re!u!ci# # nu (ore!c !0-l %0r0!e !c0 %en#ru c0 ei 7i iu-e!c %e #o'i; 7n!0 c*n( o+ul e!#e 7n !%iri# !#/el 7nc*# nu + i %o #e !# 7n co+% ni 7ngerilor cele.#i) el e!#e cel c re (ore.#e !0-i %0r0!e !c0. 6*n( !e 7n#*+%l0 !# ) ,in 7ngeri (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 lui Du+ne&eu) %rin c re %ri+e.#e /olo !ele lu+inii; c0ci el -i .i/olo!i# g*n(ul .i nu ,0&u# ni+ic 7nc0. 5i- /o!# r0# # cu+ e /0cu# ce!# lucru. $ngerii !%iri#u li %0re u c0 (erule &0 7n,eli.ul oc"iului !#*ng c0#re - & n !ului) %en#ru c oc"iul !0 /ie (e!c"i! .i %ri,ire re!# -ili#0. Ace!# lucru e!#e (o r o % ren'0) 7n!0 !%iri#ului 7i % re c0 re loc 7n re li# #e; i r c*n( 7n,eli.ul oc"iului % re /i g # (erul #0) !e ,e(e o lu+in0) ( r un !l -0) c ce %e c re o ,e(e o+ul %rin#re %leo %e #unci c*n( !e #re&e.#e. Ace !#0 % li(0 lu+in0 7+i %0re c0 re o nu n'0 cere !c0) ( r +i !- !%u! + i #*r&iu c0 culo re , ri &0 l %er!o ne (i/eri#e. A%oi ur+ # o !en& 'ie c .i c*n( ce, er u.or (erul # (e %e / '0) i r c*n( ce !#0 !en& 'ie !e !/*r.e.#e) g*n(ire !%iri#u l0 !e #re&e.#e l ,i '0. 4Derul re ,0lului (e %e / '0 e!#e #o# o % ren'0 ce re%re&in#0 #r n&i'i (e l g*n(ire n #ur l0 l ce !%iri#u l0) 7ngerii !un# e9#re+ (e #en'i c (o r i(eile ce i&,or0!c (in (r go!#e !0 i n .#ere 7n +in#e celui ce e re!u!ci# #. Acu+ ei 7i ,or !%une c0 e!#e !%iri#. Du%0 ce i- u (0rui# /olo !ele lu+inii) 7ngerii !%iri#u li 7i 7n(e%line!c noului !%iri# orice (orin' c re r %u#e -o /or+ul 7n ce !# re; .i 7l in!#ruie!c 7n %ri,in' #u#uror lucrurilor (in ce l l#0 ,i '0) 7n +0!ur 7n c re le %o #e 7n'elege. D r ( c0 nu e %re(i!%u! !0 %ri+e !c0 in!#ruc'iuni) #unci !%iri#ul , (ori !0 %lece (in co+% ni ce!#or 7ngeri. <u ei !un# cei c re 7l %0r0!e!c) ci el !e (e%0r#e &0 (e ei; c0ci 7ngerii 7i iu-e!c %e #o'i .i nu (ore!c (ec*# !0 le 7n(e%line !c0 #u#uror (orin'ele) !0-i in!#rui !c0 .i !0-i con(uc0 !%re r i; c0ci !# e ce + i + re 7nc*n# re lor. 6*n( !%iri#ul !e (e!% r#e !#/el (e ei) e %ri+i# (e !%iri#ele -une c re (e !e+ene 7i 7n(e%line!c #o# /elul (e (orin'e) c*# #i+% r0+*ne l*ng0 ele; 7n!0 ( c0 ,i ' (u!0 (e el 7n lu+e /o!# (e . n #ur0 7nc*# nu %o #e r0+*ne 7n co+% ni -inelui) el (ore.#e !0 le %0r0!e !c0 .i %e ele) i r ce!#e !c"i+-0ri con#inu0 %*n0 ce) 7n#r-un #*r&iu) !%iri#ul !e !oci &0 cu cei ce !e /l0 7n cor( cu ,i ' lui (in lu+e. 6u ce.#i 7.i g0!e.#e %ro%ri -i ,i '0 .i) +inun # (e !%u!) el , (uce + i %oi o ,i '0 !i+il r0 cu ce (u!0 7n lu+e.
RAIUL I IADUL

139

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(451) A+ ,or-i# cu unii 7n #rei &i (u%0 +o r#e lor) c*n( %roce!ul (e!cri! + i !u! !e 7nc"ei !e (n. 449) 450). Crei (in#re ce!#e !%iri#e 7+i /u!e!er0 cuno!cu#e 7n lu+e .i le- + !%u! c0 r n: +en#ele /uner re er u /0cu#e c"i r #unci %en#ru le 7ngro% #ru%urile; e9%re!i %e c re + /olo!i#-o /o!# 4%en#ru -i 7ngro% B) i r u&in( !# u r0+ ! ului'i; u (ecl r # c0 !un# 7nc0 7n ,i '0 .i c0 %rie#enii lor 7ngro% u (o r cee ce le !er,i!e (re%# #ru% 7n lu+e. 5 i %oi !- u +ir # %e!#e +0!ur0 c0 7n #i+%ul ,ie'ii (in #ru% nu u cre&u# 7n#r-o ,i '0 (e (u%0 +o r#e) .i er u 7n +o( !%eci l ui+i'i (e / %#ul c0 /o r#e %u#ini o +eni (in !*nul 1i!ericii ,e u o !#/el (e cre(in'0. 6ei c re 7n lu+e nu u cre&u# c0 !u/le#ul + i re ,i '0 (u%0 ,i ' (in #ru% !e ru.ine &0 %e!#e +0!ur0 c*n( /l0 c0 !un# 7nc0 7n ,i '0 .i (u%0 +o r#e; i r cei ce !- u con/ir+ # 7n#r-un !e+ene !i+ul cru (e cre(in'0 !un# !oci 'i cu l'ii c ei .i !un# !e% r 'i (e cei c re u ,u# o cre(in'0 (e,0r #0. 2i !un#) 7n ce + i + re % r#e lor) # . 'i unei !ocie#0'i in/ern le i c0rei +e+-ri u neg # .i ei e9i!#en' ?iin'ei Di,ine .i u (i!%re'ui# (e,0rurile 1i!ericii; c0ci 7n +0!ur 7n c re cine, !e con/ir+0 7+%o#ri, ,ie'ii e#erne !u/le#ului !0u) !e con/ir+0 .i 7+%o#ri, #u#uror lucrurilor ce 'in (e r i ! u (e 1i!eric0. (48)

O+ ! #re * .- +"#r)e " 0"r+- +#n- .er0ec)(453) 60 !%iri#ul o+ului re /or+0 u+ n0 ! u c0 !%iri#ul e!#e o+ 7n /or+0 e e,i(en# (in cee ce /o!# !%u! 7n cele c*#e, c %i#ole n#erio re) .i 7n !%eci l colo un(e !- (ecl r # c0 /iec re 7nger re o /or+0 u+ n0 %er/ec#0 (n. 73-77); c0) 7n cee ce %ri,e.#e +in#e ! ) /iec re o+ e!#e un !%iri# (n. 432-444); .i c0 7ngerii (in r i 7.i #r g e9i!#en' (in r*n(ul o+enirii (n. 311317). Ace!# lucru %o #e /i ,0&u# + i li+%e(e 7n / %#ul c0 o+ul e!#e o+ ( #ori#0 !%iri#ului !0u .i nu #ru%ului; .i c0 #ru%ul) c*n( e!#e !u%r %u! !%iri#ului i /or+ celui (in ur+0) .i nu in,er!; c0ci !%iri#ul e!#e 7+-r0c # cu un #ru% (u%0 /or+ ! . >e ce!# #e+ei) !%iri#ul o+ului c'ione &0 !u%r /iec0rei %0r'i #ru%ului !0u) %*n0 7n cel + i +ic (e# liu) #*# (e in#i+ 7nc*# ( c0 r e9i!# o % r#e !u%r c0rei !0 nu c'ione&e) ! u 7n c re !%iri#ul nu r /i c#i,) ce % r#e r 7nce# (in ,i '0. @ricine %o #e ,e(e c0 ce!# lucru e (e,0r # (o r (in / %#ul c0 g*n(ul .i ,oin' u #*# (e co+%le# !u- con#rol #o #e %0r'ile #ru%ului) #*# colec#i, c*# .i in(i,i(u l) 7nc*# #o#ul r0!%un(e cererii lor; i r #o# cee ce nu r0!%un(e nu e!#e % r#e #ru%ului .i e!#e lung # c ce, li%!i# (e ,i '0. G*n(ul .i ,oin' % r'in !%iri#ului o+ului .i nu #ru%ului. @+ul nu ,e(e /or+ u+ n0 unui !%iri# (u%0 !e% r re (e #ru%) nici nu ,e(e !%iri#ul unui l# o+) %en#ru c0 oc"iul) org nul ,e(erii #ru%e.#i) #*# #i+% c*# ,e(e 7n lu+e) e!#e + #eri l; i r + #eri lul ,e(e (o r cee ce e + #eri l) %e c*n( !%iri#u lul ,e(e cee ce e !%iri#u l. A!#/el) #unci c*n( ,e(ere + #eri l0 oc"iului e 7n,0lui#0 .i e li%!i#0 (e coo%er re ! cu ,e(ere !%iri#u l0) !%iri#ele !un# ,0&u#e 7n %ro%ri lor /or+0) c re e ce u+ n0; .i nu (o r !%iri#ele ce !e /l0 7n lu+e !%iri#u l0) ci .i !%iri#ele o +enilor c re 7nc0 !e /l0 7n #ru%. (454) ?or+ !%iri#ului e!#e u+ n0 (eo rece o+ul) 7n cee ce %ri,e.#e !%iri#ul !0u) e cre # (u%0 /or+ r iului; c0ci #o #e lucrurile ce % r'in r iului .i or(inii cere.#i !un# concen#r #e 7n +in#e o+ului; .i !#/el re / cul# #e (e %ri+i in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune. ? cul# #e (e %ri+i in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune .i / cul# #e (e %ri+i r iul !un# #o# un ) cu+ reie!e (in cee ce
RAIUL I IADUL

140

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

/o!# e9%lic # + i !u! 7n %ri,in' lu+inii .i c0l(urii (in r i (n. 126-140)) /or+ei r iului (n. 200-212)) 7n'ele%ciunii 7ngerilor (n. 265-275) .i (in c %i#olul 7n c re !e (ecl r0 c0 r iul) #*# 7n gener l c*# .i 7n % r#icul r) re /or+0 u+ n0 (n. 59-77); i r !# 7n ,ir#u#e U+ ni#0'ii Di,ine lui Du+ne&eu) c re re%re&in#0 !ur! r iului .i /or+ei ! le (n. 78-86). (455) Un o+ r 'ion l %o #e 7n'elege ce!#e (e,0ruri %en#ru c0 %erce%e leg0#ur lor c u& l0 .i le ,e(e 7n !ec,en' lor logic0; 7n!0 un o+ ce nu e r 'ion l nu le , 7n'elege. >en#ru ce!# / %# e9i!#0 c*#e, +o#i,e) +o#i,ul %rinci% l /iin( c0 nu (ore.#e !0 le 7n'ele g0) (eo rece !un# con#r re / l!i#0'ilor %e c re le- #r n!/or+ # 7n (e,0ruri; i r cel c re (in ce !#0 c u&0 nu ,oie.#e !0 7n'ele g0 7nc"i! c le r iului %en#ru / cul# #e ! r 'ion l0. @ricu+) co+unic re lui %o #e /i 7nc0 (e!c"i!0) ( c0 , 7nce# !0 + i o%un0 re&i!#en'0 (n. 424). >rin +ul#0 e9%erien'0 +i- /o!# (o,e(i# c0 o+ul %o #e 7n'elege (e,0rurile .i %o #e (e,eni r 'ion l. =%iri#ele rele ce u :un! ir 'ion le neg*n( 7n #i+%ul ,ie'ii e9i!#en' ?iin'ei Di,ine .i (e,0rurile 1i!ericii) .i c re !- u con/ir+ # 7+%o#ri, ce!#or (e,0ruri) u /o!# #re%# # 7n(re%# #e %rin %u#ere Di,in0 c0#re cei ce !e /l u 7n lu+in (e,0rului; i r #unci u 7n'ele! #o# l /el cu+ 7n'eleg 7ngerii) u +0r#uri!i# c0 !un# (e,0ruri .i le- u 7n'ele! %e #o #e; 7n!0 i+e(i # ce !- u 7n#or! l %ro%ri lor ,i '0 .i l (r go!#e ,oin'ei lor) n- u + i 7n'ele! ni+ic .i u con#r &i! cee ce !%u!e!er0 7n in#e. A+ u&i# c*#e, !%iri#e in/ern le !%un*n( c0 .#iu .i !i+# c0 cee ce / c e r0u .i c0 cee ce g*n(e!c e / l!; ( r c0 nu %o# re&i!# 7n / ' %l0cerii (r go!#ei lor .i nici nu %o# c'ion 7+%o#ri, %ro%riei ,oin'e) c re le con(uce g*n(urile .i c re 7i / ce !0 , (0 r0ul c -ine .i / l!i# #e c (e,0r. A!# /o!# o (o, (0 c0 cei cu/un( 'i 7n / l!i#0'ile (eri, #e (in r0u !un# c % -ili !0 7n'ele g0 (e,0rul .i (eci !0 (e,in0 r 'ion li) ( r c0 nu (ore!c !0 o / c0; i r ce!# lucru %en#ru c0 iu-e!c / l!i#0'ile + i +ul# (ec*# (e,0rurile) c0ci / l!i#0'ile !un# 7n cor( cu relele lor. A iu-i .i a v!i e!#e cel .i lucru) c0ci cee ce ,oie.#e un o+ e!#e cee ce iu-e.#e) i r ce iu-e.#e ,oie.#e. A!#/el) cu+ o+ul e c % -il !0 7n'ele g0 (e,0rurile ( c0 (ore.#e) +i- /o!# %er+i! !0 con/ir+ (e,0rurile !%iri#u le le r iului .i le 1i!ericii %rin con!i(er 'ii r 'ion le) %en#ru c / l!i#0'ile ce u 7nc"i! +in#e r 'ion l0 +ul#or !0 /ie lung #e .i %en#ru c oc"ii lor !0 !e %o #0 (e!c"i(e 7n#r-o nu+i#0 +0!ur0; c0ci con/ir+ (e,0rurile !%iri#u le %rin con!i(er 'ii r 'ion le le e %er+i! #u#uror celor ce !e /l0 7n lu+in (e,0rului. 6ine r /i %u#u# 7n'elege Cuvntul (in !en!ul !0u li#er l) ( c0 nu r /i ,0&u# (e,0rurile (in el 7n lu+in r 'iuniiA <u (in ne,oi (e ce!# lucru !- u n0!cu# #*#e ere&ii (in cel .i CuvntC (456) 60 !%iri#ul o+ului) (u%0 !e% r re (e #ru%) e!#e un o+ .i re /or+0 u+ n0) +i- /o!# (o,e(i# (e e9%erien' &ilnic0 +ul#or ni; c0ci + ,0&u# .i + u&i# (e o +ie (e ori !%iri#e .i c"i r + (i!cu# # cu ele (e!%re / %#ul c0 o +enii (in lu+e nu le cre( /i o +eni .i c0 cei ce cre( !# !un# con!i(er 'i !i+%li (e c0#re cei 7n,0' 'i. =%iri#ele u /o!# (*nc 7n(urer #e c0 o !e+ene ignor n'0 + i %er!i!#0 7nc0 7n lu+e .i + i le! c0 %re(o+in0 7n !*nul 1i!ericii. =%iri#ele u !%u! c0 ce !#0 cre(in'0 7.i re origine l cei 7n,0' 'i) c re u 7n#re'inu# i(ei leg #e (e !u/le# (eri, #e (in !i+'urile #ru%e.#i; 7n con!ecin'0 ei nu ,e u nici o l#0 i(ee (e!%re !u/le# (ec*# c (e!%re g*n(ire %ur0; i r g*n(ire li%!i#0 (e o - &0 !u-!# n'i l0 %e c re !0 !e o(i"ne !c0 .i (e un(e !0 %o #0 %urce(e) e c o r0!u/l re #rec0#o re) ce nu %o #e (ec*# !0 !e (e!#r +e #unci c*n( #ru%ul %iere. D r cu+ 1i!eric ) !u- u#ori# #e Cuvntului, cre(e 7n ne+urire !u/le#ului) ei !un# 7n(ru+ 'i !0-i #ri-uie o nu+i#0 %u#ere ,i# l0 c ce g*n(ului) (e.i ne g0 c0 r ,e ,reo / cul# #e !en&i#i,0) cu+ re o+ul) %*n0 ce e (in nou uni# cu #ru%ul. Ace!# e!#e /un( +en#ul (oc#rinei lor 7n %ri,in' 7n,ierii) .i cre(in'ei c0
RAIUL I IADUL

141

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

!u/le#ul .i #ru%ul ,or /i (in nou uni#e l 8u(ec # (e A%oi. A!#/el) #unci c*n( g*n(urile cui, (e!%re !u/le# !un# in!%ir #e (e o !e+ene (oc#rin0 con:unc#ur l0) el nu %o #e 7n'elege nici c0 e!#e !%iri#) nici c0 !%iri#ul re /or+0 u+ n0. A%ro %e ni+eni nu .#ie 7n &iu (e &i ce 7n!e +n0 #er+enul spiritual, .i cu #*# + i %u'in 7n'elege cine, c0 /iin'ele !%iri#u le) cu+ r /i 7ngerii ! u !%iri#ele) u /or+0 u+ n0. A!#/el) %ro %e #o'i cei c re ,in (in lu+e !un# ului'i c*n( (e!co%er0 c0 !un# 7n ,i '0 .i c0 !un# o +eni l /el cu+ er u 7n in#e; c0 ,0() u( .i ,or-e!c; .i c0 #ru%urile lor u !i+'ul # c#il l /el c + i 7n in#e) /0r0 nici o (i/eren'0 (n. 74). @ ( #0 ce 7nce#e &0 !0 !e + i +inune&e (e !ine) ei !e +inune &0 c0 1i!eric nu .#ie ni+ic (e!%re un !e+ene !# (iu l o+ului (u%0 +o r#e) nici (e!%re r i ! u i () (e.i #o'i cei c re u #r0i# ,reo( #0 7n lu+e !e /l0 7n ce l l#0 ,i '0) .i #r0ie!c colo c o +eni. 2i !e 7n#re -0 (e ce ce!# lucru nu 7i e!#e re,el # li+%e(e o+ului %rin ,i&iuni) (eo rece e!#e un %unc# i+%or# n# 7n cre(in' 1i!ericii; 7n!0 (in r i li !e !%une c0 ce!# lucru r %u#e /i /0cu#) c0ci ni+ic nu e + i u.or ( c0 7l +ul'u+e.#e %e Du+ne&eu) ( r c0 cei ce !- u con/ir+ # 7n / l!i#0'ile o%u!e nu r cre(e nici ( c0 r ,e(e ; .i (e !e+ene c0 r /i %ericulo! %en#ru cei cu/un( 'i 7n / l!i#0'i !0 /ie con/ir+ 'i 7n orice %rin ,i&iuni) (eo rece + i 7n#*i r cre(e) i r + i %oi r neg ) %ro/ n*n( !#/el 7n!u.i (e,0rul. =0 cre&i (e,0rul i r + i %oi !0 7l negi) e!#e %ro/ n re; i r cei ce %ro/ ne &0 (e,0rurile !un# runc 'i 7n cele + i %r0%0!#io !e .i + i c"inui#o re i (uri. Ace!# %ericol e !e!i& # 7n cu,in#ele lui Du+ne&eu3 4!e-a orbit oc'ii i le-a mpietrit inima, ca s nu vad cu oc'ii, s nu n eleag cu inima, s nu se ntoarc la .umnezeu i s-i vindec B (Io n 123 40); i r %rin ce!#e cu,in#e !e !%une c0 cei cu/un( 'i 7n / l!i#0'i ,or %er!i!# 7n necre(in' lor; 4Avraam a rspuns/ Au pe &oise i pe prooroci% s asculte de ei6 1u, printe Avraame, a zis el, ci dac se va duce la ei cineva din mor i, se vor poci. i Avraam i-a rspuns/ .ac nu ascult pe &oise i pe prooroci, nu vor crede nici dac ar nvia cineva din mor iB (Luc 163 29) 30) 31). (457) 6*n( !%iri#ul unui o+ in#r0 %en#ru %ri+ ( #0 7n lu+e !%iri#elor) lucru ce re loc l !cur# #i+% (u%0 re!u!ci# re ! ) cu+ e (e!cri!0 + i !u!) / ' .i #onul ,ocii ! le !un# !e+ene celor ,u#e 7n lu+e) (eo rece !# (iul lui (e ,i '0 e!#e 7nc0 e9#erior) i r ,i ' ! in#erio r0 nu e!#e 7nc0 (e&,0lui#0; ce!# e!#e %ri+ul !# (iu l o+ului (u%0 +o r#e. D r + i %oi / ' !e !c"i+-0 .i % re co+%le# (i/eri#0; c0ci (e,ine c !en#i+en#ele ! u (r go!#e c0l0u&i#o re c re i- u (o+in # +in#e in#erio r0 %e c*n( !e /l 7n lu+e) ! u !%iri#ul %e c*n( !e /l 7n #ru%. 60ci / ' !%iri#ului unui o+ (i/er0 +ul# (e ce #ru%ului !0u; / ' #ru%ului e (eri, #0 (e l %0rin'i) %e c*n( / ' !%iri#ului e (eri, #0 (in !en#i+en#e) c0ror i+ gine e!#e. =%iri#ul in#r0 7n %o!e!i ei (u%0 ,i ' #ru%e !c0) c*n( ,i ' ! e9#erio r0 e 7n(e%0r# #0) i r ,i ' in#erio r0 e (e&,0lui#0; ce!# e!#e cel (e- l #reile !# (iu l o+ului. A+ ,0&u# c*#e, !%iri#e i+e(i # (u%0 !o!ire lor (in lu+e) .i le cuno.#e + (u%0 / '0 .i gl !) ( r c*n( le- + re,0&u# nu le- + + i recuno!cu#. 6ei %lini (e !en#i+en#e -une ,e u /e'e +inun #e) %e c*n( /e'ele celor %lini (e !en#i+en#e rele er u (e/or+ #e; c0ci !%iri#ul o+ului) lu # !#ric#) nu e (ec*# /ec'iune ! ) i r /or+ ! e9#erio r0 e!#e / ' . Ace!#e !c"i+-0ri le /e'ei u loc %en#ru c0) 7n ce l l#0 ,i '0) ni+0nui nu 7i e!#e %er+i! !0 +i+e&e !en#i+en#e ce nu 7i % r'in) nici !0 con!#rui !c0 %er!%ec#i,e ce !un# con#r re (r go!#ei ! le. Co'i cei (e colo !un# (u.i 7n#r-o !e+ene !# re 7nc*# !%un ce g*n(e!c .i r #0 %rin %ri,ire .i ge!#uri c re e!#e ,oin' lor. De cee /e'ele #u#uror !%iri#elor (e,in /or+ele .i i+ ginile !en#i+en#elor lor; .i !#/el) #o'i cei c re !e cuno!cu!er0 7n lu+e !e recuno!c .i 7n lu+e !%iri#elor) 7n!0 nu 7n r i .i nici 7n i ( (n. 427). (458) ?e'ele i%ocri'ilor !e !c"i+-0 + i 7nce# (ec*# /e'ele celorl l'i %en#ru c0 %rin n#ren +en# ce.#i u (o-*n(i# un o-icei (e -.i /or+ +in'ile !#/el 7nc*# !0 i+i#e !en#i+en#ele -une.
RAIUL I IADUL

142

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

A. ( r) +ul# #i+% ei nu !un# 7nc0 ur*'i; 7n!0 cu+ l !0 #re%# # %re/0c0#ori (eo% r#e) i r +in#e lor in#erio r0 e (i!%u!0 (u%0 /or+ !en#i+en#elor lor) ei %o# (e,eni c"i r + i (e/or+ 'i (ec*# l'ii. I%ocri'i !un# o +enii c re u ,or-i# c 7ngerii) ( r c re 7nl0un#ru nu u recuno!cu# (ec*# n #ur ; !#/el) ei u neg # e9i!#en' ?iin'ei Di,ine .i (eci #o #e lucrurile leg #e (e r i .i (e 1i!eric0. (459) Ar #re-ui cuno!cu# / %#ul c0 cu c*# un o+ iu-i# + i l0un#ric lucrurile Di,ine .i #r0i# 7n cor( cu ele) cu #*# + i /ru+o !0 e!#e /or+ lui u+ n0 (u%0 +o r#e; c0ci +in#e in#erio r0 /iec0rui e (e!c"i!0 .i e /or+ #0 (u%0 (r go!#e .i ,i ' ! ; .i !#/el) cu c*# !en#i+en#ele unui o+ !un# + i l0un#rice) cu #*# e!#e + i ( %# # %en#ru r i .i cu #*# 7i e!#e + i /ru+o !0 ,i ' . $ngerii cerului l0un#ric !un# cei + i /ru+o.i %en#ru c0 !un# /or+e le (r go!#ei cele!#e. $n!0 cei ce nu u iu-i# #*# (e (*nc (e,0rurile Di,ine .i c re u #r0i# 7n cor( cu ele 7n#r-o + nier0 + i !u%er/ici l0) !un# + i %u'in /ru+o.i %en#ru c0 (o r /ec'iune lor e9#erio r0 le !#r0luce.#e %e /e'e) c re nu !un# lu+in #e (e o (r go!#e cere !c0 in#erio r0; i r !#/el (e,0r # /or+0 r iului nu !e ,e(e 7n ei) ci %e /e'ele lor % re ce, o-!cur %rin co+% r 'ie) c re nu e 7n!u/le'i# (e o lu+in0 in#erio r0 c re !0 !#r0luce !c0 %e / '0. $n#r-un cu,*n#) %er/ec'iune cre.#e %e +0!ur0 ce !e in#eriori&e &0) .i (e!cre.#e %e +0!ur0 ce (e,ine + i e9#erio r0) i r cu+ cre.#e .i (e!cre.#e %er/ec'iune ) l /el .i /ru+u!e'e . A+ ,0&u# /e'ele 7ngerilor (in cel (e- l #reile cer c re er u #*# (e /ru+o !e 7nc*# nici un %ic#or) cu #o #0 r# lui) nu r %u#e (0rui #*# !#r0lucire culorilor ! le 7nc*# !0 eg le&e o +i % r#e (in lu+in .i ,i ' lor; 7n!0 /e'ele 7ngerilor (in cerul in/erior %o# /i) 7n#r-o nu+i#0 +0!ur0) %ic# #e (ec, #. (460) $n conclu&ie) . +en'ion un nu+i# +i!#er ne(e&,0lui# %*n0 cu+. $n#reg -inele .i 7n#reg (e,0rul ce %urce( (in Du+ne&eu .i c re /or+e &0 r iul u /or+0 u+ n0) nu (o r c 7n#reg) ci .i c % r#e) nu (o r 7n cee ce e + re) ( r .i 7n cee ce e +ic; i r ce !#0 /or+0 7i in/luen'e &0 %e #o'i cei ce %ri+e!c -inele .i (e,0rul (e l Du+ne&eu) .i 7i / ce %e #o'i cei (in r i !0 i-0 o /or+0 u+ n0 + i %u'in /ru+o !0 7n /unc'ie (e +0!ur rece%'iei /iec0rui . De cee /or+ 7n#regului r i .i /iec0rei %0r'i lui e cee .i) c0ci /or+ u+ n0 e!#e /or+ 7n#regului) /iec0rei !ocie#0'i .i /iec0rui 7nger (n) 59-86). L ce!# / %# !e %o #e (0ug / %#ul c0 /iec re (e# liu l g*n(irii 7ngerilor c re e (eri, #0 (in (r go!#e cere !c0) re (e !e+ene /or+0 u+ n0. Ace!# +i!#er nu e!#e #*# (e u.or 7n'ele! (e c0#re orice o+) ( r 7ngerii 7l 7n'eleg li+%e(e) %en#ru c0 !e /l0 7n lu+in r iului. (49)

O+ ! ."$e*- 1n ce#!#!)- ! +e $i+3 ri!e7 +e+"ri#7 g/n* ! 2i $en)i+en)e!e c#re !e# #& ) 1n ! +e7 2i n !#$- ni+ic 1n r+- 1n #0#r- *e )r . ! $- .-+/n)e$c
(461) >rin +ul#0 e9%erien'0 +i !- (o,e(i# c0 #unci c*n( o+ul #rece (in lu+e n #ur l0 7n ce !%iri#u l0) cu+ !e 7n#*+%l0 7n cli% 7n c re +o re) el i cu !ine #o #e lucrurile ce 7i % r'in c o+) 7n / r0 (e #ru%ul !0u %0+*n#e!c; c0ci #unci c*n( in#r0 7n lu+e !%iri#u l0 ! u 7n ,i ' (e (u%0 +o r#e !e /l0 7n#r-un #ru% l /el cu+ ,e .i 7n lu+e n #ur l0; 7n cee ce %ri,e.#e % ren' e9#erio r0 nu e9i!#0 nici o (i/eren'0) c0ci nu ,e(e ! u !i+#e nici un . $n!0 #ru%ul lui (e,ine !%iri#u l .i e!#e (eci !e% r # ! u %uri/ic # (e lucrurile %0+*n#e.#i. 6*n( cee ce e !%iri#u l #inge .i ,e(e cee ce e !%iri#u l) e/ec#ul e cel .i c 7n +o+en#ul 7n c re cee ce e

RAIUL I IADUL

143

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

n #ur l #inge cee ce e n #ur l; !#/el) c*n( un o+ (e,ine !%iri# nu .#ie c0 c0 !e /l0 7n #ru%ul %e c re l- ,u# 7n lu+e.

+uri#) ci cre(e

@+ul) cu+ !%iri#) !e -ucur0 (e /iec re !i+') #*# e9#erior c*# .i l0un#ric) (e c re !- -ucur # 7n lu+e; el ,e(e c + i 7n in#e) u(e .i ,or-e.#e c 7n in#e) +iro !e .i gu!#0 c 7n in#e) i r c*n( e #in! !i+#e c 7n in#e; el n0&uie.#e) (ore.#e) g*n(e.#e) re/lec#e &0) e /ec# #) iu-e.#e .i ,oie.#e c + i 7n in#e; i r cel %e c re !#u(iul 7l 7nc*n#0) ci#e.#e .i !crie c 7n in#e) 7n#run cu,*n#) c*n( un o+ #rece (in#r-o ,i '0 ! u (in#r-o lu+e 7n l# ) e c .i cu+ r #rece (in#run loc 7n l#ul; c0ci (uce cu el #o #e / cul#0'ile +en# le %e c re le- %o!e( # c o+) !#/el 7nc*# +o r#e ) r %or#*n(u-!e (o r l #ru%) nu !e %o #e !%une c0 7l li%!e.#e %e o+ (e ce, ce-i % r'ine. 5 i +ul#) el (uce cu !ine +e+ori ! n #ur l0) c re %0!#re &0 #o# cee ce u&i#) ,0&u#) ci#i#) 7n,0' # ! u g*n(i# ,reo( #0 7n lu+e) (in /r ge( co%il0rie .i %*n0 l !/*r.i#ul ,ie'ii. D r cu+ o-iec#ele n #ur le (in +e+orie nu %o# /i re%ro(u!e 7n lu+e !%iri#u l0) ele r0+*n 7n#r-o !# re (e in c#i,i# #e) l /el cu+ !e 7n#*+%l0 #unci c*n( o+ul nu !e g*n(e.#e l ele3 oricu+) ele %o# /i re%ro(u!e #unci c*n( Du+ne&eu (ore.#e) 7n!0 7n %ri,in' ce!#ei +e+orii .i !# (iului ei (u%0 +o r#e) !e ,or !%une + i +ul#e 7n cur*n(. Un o+ !en&u l nu %o #e cre(e c0 !# (iul o+ului (u%0 +o r#e !e %re&in#0 . %en#ru c0 nu 7l 7n'elege) c0ci un !e+ene o+ nu %o #e (ec*# !0 g*n(e !c0 n #ur l .i leg # (e lucrurile !%iri#u le; i r !#/el) el ne g0 e9i!#en' ce, ce nu-i e!#e e,i(en# !i+'urilor ! le) (ic0 ce, ce nu ,e(e cu oc"ii #ru%ului .i nu !i+#e cu +*inile) cu+ %u#e+ ci#i (e!%re Co+ 7n Io n (203 25) 27) 29). 6 r c#erul unui o+ !en&u l e (e!cri! + i !u! (n. 267). (462) @ricu+) e9i!#0 o + re (i/eren'0 7n#re ,i ' o+ului 7n lu+e !%iri#u l0 .i ,i ' ! 7n lu+e n #ur l0) #*# 7n %ri,in' !i+'urilor e9#erio re .i !en#i+en#elor lor) c*# .i 7n %ri,in' !i+'urilor l0un#rice .i !en#i+en#elor ce!#or . 6ei (in r i u !i+'uri +ul# + i %er/ec'ion #e .i %rin ur+ re ei ,0( .i u( + i %0#run&0#or .i g*n(e!c + i 7n'ele%# (ec*# #unci c*n( !e /l u 7n lu+e; c0ci ,0( 7n lu+in r iului c re e +ul# + i !#r0luci#o re (ec*# lu+in (in lu+e (n. 126); .i u( 7n #+o!/er !%iri#u l0 c re e) #o# . ) +ul# + i %ur0 (ec*# #+o!/er %0+*n#ului (n. 235). Ace !#0 (i/eren'0 (in#re !i+'urile e9#erio re e c (i/eren' (in#re un cer !enin .i o ce '0 7n#unec #0) ! u (in#re lu+in +ie&ii .i %enu+-r 7n!er0rii; c0ci cu+ lu+in r iului e!#e A(e,0r Di,in) e %er+i#e ,e(erii ngelice !0 %erce %0 .i !0 (i!#ing0 cele + i in/i+e o-iec#e. Ee(ere e9#erio r0 7ngerilor core!%un(e .i ,e(erii lor in#erio re ! u 7n'elegerii) c0ci l 7ngeri o ,e(ere !e re, r!0 7n ce l l#0 !#/el 7nc*# c'ione &0 l uni!on; (e ici +inun # !cu'i+e ,i&iunii lor. I r u&ul lor core!%un(e %erce%'iei ce 'ine #*# (e 7n'elegere c*# .i (e ,oin'0; . ( r) 7n #onul .i cu,in#ele unui ,or-i#or ei %erce% cele + i +ici (e# lii le !en#i+en#elor .i le g*n(urilor ! le; 7n #on ei (e#ec#e &0 (e# liile !en#i+en#elor) i r 7n cu,in#e (e# liile g*n(ului (n. 234 - 245). $n!0 celel l#e !i+'uri le 7ngerilor nu !un# #*# (e (e!0,*r.i#e c ,e(ere .i u&ul) (eo rece ,e(ere .i u&ul con#ri-uie l in#eligen' .i l 7n'ele%ciune lor) %e c*n( celel l#e nu; ( c0 .i ce!#e r /i l /el (e (e!0,*r.i#e) ei !- r (e%0r# (e lu+in .i -ucuri 7n'ele%ciunii lor .i r gu!# (in %l0cerile , ri #elor (orin'e .i %e#i#uri #ru%e.#i c re) 7n +0!ur 7n c re %re(o+in0) 7n#unec0 .i !l0-e!c 7n'elegere . Ace!# lucru !e 7n#*+%l0 l o +enii (in lu+e c re (e,in ignor n'i .i 7n %oi 'i 7n %ri,in' (e,0rurilor !%iri#u le) #*# #i+% c*# !un# genero.i cu !i+'ul gu!#ului .i le rg0 (u%0 %l0cerile #ingerii #ru%e.#i. 60 !i+'urile in#erio re le 7ngerilor (in r i) c re 'in (e g*n(urile .i !en#i+en#ele lor) !un# (e !e+ene +ul# + i %ro%i #e (e %er/ec'iune .i (e!0,*r.ire (ec*# er u 7n lu+e) !e %o #e ,e(e 7n c %i#olul leg # (e 7n'ele%ciune 7ngerilor (in r i (n. 265-275). =# re celor (in i ( e!#e (e !e+ene /o r#e (i/eri#0 (e !# re lor (in lu+e; c0ci !i+'urile) #*# cele in#erio re c*# .i cele
RAIUL I IADUL

144

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

e9#erio re le locui#orilor i (ului) !un# #o# #*# (e (e/ec#uo !e .i !l -e %e c*# !un# (e %er/ec#e .i (e!0,*r.i#e cele le 7ngerilor (in r i. D r + i +ul#e ,or /i !%u!e 7n ce !#0 %ri,in'0 + i #*r&iu. (462 A) 5i- /o!# r0# # 7n +ul#e /eluri c0 o+ul (uce cu !ine (in lu+e 7n#re g ! +e+orie; ,oi rel # cu+ c*#e, (in +ul'i+e (e lucruri re+ rc -ile %e c re le- + u&i# .i le + ,0&u#. Anu+i#e !%iri#e u neg # cri+ele .i /0r0(elegile co+i!e 7n lu+e; .i !#/el) (e% r#e (e /i con!i(er #e inocen#e) #o #e / %#ele lor) (in co%il0rie %*n0 l +o r#e) u /o!# (e&,0lui#e (in +e+ori ce!#or .i u /o!# enu+er #e 7n or(ine. 2r u 7n %rinci% l 7n,inui#e (e (ul#er .i %ro!#i#u'ie. 2r u unii c re 7i 7n.el !er0 %e l'ii %rin r#e +0gi#o re .i c re co+i!e!er0 /ur#uri; 7n.el0#oriile .i /ur#urile lor u /o!# enu+er #e 7n or(ine) (e.i +ul#e (in#re ele nu er u cuno!cu#e (e c0#re l#cine, (in lu+e 7n / r0 (e ei. Ace.#i le- u +0r#uri!i#) c0ci er u e9%u.i c 7n lu+in &ilei) l ol l#0 cu /iec re g*n() in#en'ie) 7nc*n# re .i #e+ere ce %u!e!er0 !#0%*nire %e +in#e lor 7n ce cli%0. 2r u l'ii c re cce%# !er0 +i#0 .i c re eli-er !er0 :u(ec0'i / l!e (in r*,n0 (e c*.#ig; +e+ori lor /o!# e9 +in #0 7n +o( !i+il r .i #o #e / %#ele lor) (in %ri+ &i !lu:-ei %*n0 l ul#i+ ) u /o!# (e&,0lui#e. =u#e (e (e# lii (e!%re ce .i c*# (e +ul# u %ri+i# c*n( !7n#*+%l #) c re er !# re lor +en# l0 .i !co%ul lor) u /o!# 7n cel .i #i+% re (u!e 7n +e+orie .i u /o!# /0cu#e li+%e(e ,i&i-ile. Ace!# lucru !- %e#recu# 7n c*#e, !i#u 'ii .i) +inun # (e rel # #) c"i r .i c ie#ele lor (e +e+orii 7n c re !cri!e!er0 (e# lii (e /elul ce!# u /o!# (e!c"i!e .i ci#i#e 7n / ' lor) % gin0 cu % gin0. Al'ii) c re u i!%i#i# /ecio re 7n ru.ine .i c0ror le- u ,iol # c !#i# #e ) u /o!# (u.i l o :u(ec #0 !i+il r0) .i /iec re (e# liu l cri+elor lor le- /o!# lu # (in +e+orie .i (e&,0lui#. 6"i r /e'ele /ecio relor .i le /e+eilor u %0ru# c .i c*n( r /i /o!# (e / '0) l ol l#0 cu locurile) cu,in#ele .i in#en'iile; ce!#e (e&,0luiri u /o!# /0cu#e #*# (e !u-i# c .i c*n( o !cen0 !- r i,i 7n / ' %ri,irii) i r c*#eo( #0 (ur u ore 7n#regi. 2r unul c re c*r#e 7+%o#ri, l#or . A+ u&i# c*r#elile .i (e/0i+0rile lui e9%u!e cu,*n# cu cu,*n# .i nu+ele %er!o nelor (e!%re c re .i 7n / ' c0ror u /o!# ro!#i#e; #o #e ce!#e u /o!# re%ro(u!e e9 c#) (e.i #o#ul /u!e!e cu gri:0 !cun! (e el %e c*n( #r0i!e 7n lu+e. @ l#0 %er!o n0 c re .i- (e%o!e( # o ru(0 (e +o.#enire %rin#r-un %re#e9# /r u(ulo! /o!# :u(ec #0 .i con( +n #0 7n cel .i /el .i) +inun # (e rel # #) !cri!orile .i "*r#iile ce le !c"i+- !er0 7n#re ei u /o!# ci#i#e 7n u&ul +eu) .i +i !- !%u! c0 nu li%!e nici un cu,*n#. Acee .i %er!o n0) cu %u'in #i+% 7n in#e (e +o r#e) .i- uci! %ro %ele %rin o#r0,ire; i r cri+ /o!# (u!0 7n lu+in0 7n /elul ur+0#or. A /o!# ,0&u# !0%*n( o gro %0 !u- %icio rele ! le (in c re ie.i# un o+) c unul i,i# (in#r-un +or+*n#) ce i- !#rig #3 46e +i- i /0cu#AB. ?iec re (e# liu /o!# #unci (e&,0lui#; cu+ ,or-i# ucig .ul %rie#eno! cu el) o/erin(u-i o c n0; (e !e+ene ce g*n(i!e 7n in#e .i ce !- 7n#*+%l # (u%0 cee . Du%0 ce!#e (e&,0luiri ,ino, #ul /o!# con( +n # l +erge 7n i (. $n#r-un cu,*n#) #o #e relele) /ur#urile) cri+ele) #*l"0riile .i 7n.el0ciunile !un# #*# (e cl r e9%u!e .i (u!e l !u%r / '0 (in +e+ori !%iri#elor rele) 7nc*# !un# i+e(i # con( +n #e; nu e9i!#0 loc %en#ru neg re c0ci /iec re (e# liu e (e&,0lui#. A+ /l # (in +e+ori unui o+) %e c*n( er in!%ec# # .i e9 +in # (e 7ngeri) c re /u!e!er0 g*n(urile lui 7n (ecur!ul unei luni) &i (e &i) /0r0 gre.e l0) g*n(urile /iin( rec"e+ #e e9 c# cu+ !e /or+ !er0) &i (e &i. Din ce!#e e9e+%le e e,i(en# c0 o+ul (uce cu el 7n#re g ! +e+orie .i c0 nu e9i!#0 ni+ic) oric*# (e -ine r /i /o!# !cun! 7n lu+e) c re !0 nu i !0 l i,e l0 (u%0 +o r#e) i r !# 7n
RAIUL I IADUL

145

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%re&en' +ul#or . 2 c 7n cu,in#ele Do+nului3 4 1u este nimic acoperit, care nu va +i descoperit, nici ascuns, care nu va +i cunoscut. .e aceea, orice a i spus la ntuneric, va +i auzit la lumin% i orice a i grit la urec'e, n odi e, va +i vestit de pe acoperiul caselorB (Luc 123 2) 3). (463) 6*n( / %#ele unui o+ 7i !un# re +in#i#e (u%0 +o r#e) 7ngerii c0ror ( #orie e!#e (e 7i e9 +in 7l %ri,e!c 7n / '0 .i 7.i e9#in( cerce# re %e 7n#regul lui #ru%) 7nce%*n( cu (ege#ele /iec0rei +*ini. A+ /o!# !ur%rin! (e ce!# lucru .i !#/el +i- /o!# e9%lic # +o#i,ul !0u. Co #e (e# liile g*n(ului .i le ,oin'ei unui o+ !un# 7n!cri!e 7n creier) c0ci colo 7.i u origine . 2le !un# 7n!cri!e .i %e 7n#regul #ru% (eo rece) 7nce%*n( (e l creier) 7.i g0!e!c e9%re!i /in l0 7n +e+-rele #ru%ului. A. ( r) orice lucru ce-.i re origine 7n ,oin'0 .i g*n() e 7n!cri! 7n +e+orie) ne/iin( 7n!cri! (o r 7n creier) ci .i 7n o+ 7n 7n#regul !0u) .i e9i!#0 colo 7n#r-o or(ine c re core!%un(e or(inii %0r'ilor #ru%ului. A!#/el +i- /o!# li+%e(e c0 7n#regul o+ e!#e !e+ene ,oin'ei .i g*n(ului !0u; 7nc*# un o+ r0u e!#e %ro%riul !0u r0u) i r unul -un %ro%ri ! -un0# #e. Ace!# lucru r #0 ce e!#e c r#e ,ie'ii (in Cuvnt unui o+) (ic0 / %#ul c0 #o #e g*n(urile lui !un# 7n!cri!e 7n 7n#regul !0u .i % r c*n( !un# rec"e+ #e (in +e+orie) c .i cu+ r /i ci#i#e (in#r-o c r#e) ! u c .i cu+ r (e,eni ,i&i-ile c*n( !%iri#ul e ,0&u# 7n lu+in r iului. L ce!#e lucruri . (0ug ce, re+ rc -il (e!%re +e+ori o+ului (u%0 +o r#e) %rin c re + /o!# 7ncre(in' # c0 nu (o r lucrurile gener le) ci %*n0 .i cele + i +ici (e# lii ce %0#run( 7n +e+orie) r0+*n colo .i nu !un# nicio( #0 ui# #e. A+ ,0&u# colo c0r'i %line (e r*n(uri) c .i 7n lu+e) .i +i !- !%u! c0 er u lu #e (in +e+ori u#orilor lor) .i c0 nici un cu,*n# (in c0r'ile !cri!e (e ei 7n lu+e nu li%!e . Deci cele + i +0run#e lucruri) c"i r .i cele %e c re o+ul leui# # 7n lu+e) %o# /i re (u!e l !u%r / '0 (in +e+ori ! . 5o#i,ul %en#ru ce!# lucru +i- /o!# e9%lic #. @+ul re o +e+orie e9#erio r0 ce 'ine (e % r#e ! n #ur l0 .i un in#erio r0 ce 'ine (e % r#e !%iri#u l0. Co# cee ce g*n(i#) ,oi#) ,or-i#) /0cu# ! u c"i r u&i# ! u !%u! un o+) e 7n!cri! 7n +e+ori lui l0un#ric0 ! u !%iri#u l03 i r #o# ce !e /l0 colo nu %o #e /i nicio( #0 .#er!) c0ci e 7n cel .i #i+% 7n!cri! c"i r 7n !%iri# .i %e +e+-rele #ru%ului !0u) cu+ /o!# !%u! + i !u!; .i (eci !%iri#ul e /or+ # (u%0 g*n(urile .i / %#ele ,oin'ei. =un# con.#ien# (e / %#ul c0 ce!#e lucruri % r % r (o9 le) .i (eci greu (e cre&u#) ( r !un# #o#u.i (e,0r #e. <ici un o+ nu #re-uie !0-.i i+ gine&e c0 ce, ce g*n(i# (o r %en#ru !ine ! u ce /0cu# 7n !ecre#) r0+*ne 7n !ecre# .i (u%0 +o r#e; #re-uie !0 7n'ele g0 c0 .i cel + i +0run# lucru e (u! #unci l lu+in0. (464) De.i +e+ori e9#erio r0 ! u n #ur l0 r0+*ne 7n o+ (u%0 +o r#e) #o#u.i lucrurile n #ur le %ro%riu-&i!e (in e nu !un# re%ro(u!e 7n ce l l#0 ,i '0) ci (o r lucrurile !%iri#u le leg #e (e cele n #ur le %rin core!%on(en'0. @ricu+) lucrurile !%iri#u le) c*n( !un# ,i&i-ile) % r 7n#r-o /or+0 i(en#ic0 cu ce ,u#0 7n lu+e n #ur l03 c0ci #o #e ce!#e lucruri) ,0&u#e 7n r i u e9 c# cee .i 7n/0'i. re c .i 7n lu+e) (e.i 7n e!en' lor nu !un# n #ur le ci !%iri#u le (n. 170176). $n!0 +e+ori e9#erio r0 ! u n #ur l0) 7n +0!ur 7n c re con'inu#ul ei e (eri, # (in !u-!# n'ele + #eri le) (in #i+%) (in !% 'iu .i (in l#e %ro%rie#0'i le n #urii) nu 7i e /olo!i#o re !%iri#ului 7n +o(ul 7n c re /olo!e.#e 7n lu+e; c0ci #unci c*n( un o+ g*n(e.#e 7n lu+e %rin % r#e e9#ern0-!en&u l0 +in'ii) i r nu conco+i#en# .i %rin % r#e in#ern0 .i in#elec#u l0!en&u l0) el g*n(e.#e n #ur l .i nu !%iri#u l; ( r 7n ce l l#0 ,i '0) /iin( !%iri# 7n lu+e !%iri#u l0) el nu g*n(e.#e n #ur l ci !%iri#u l) i r g*n(i !%iri#u l 7n!e +n0 g*n(i in#elec#u l ! u r 'ion l. De cee +e+ori e9#erio r0 ! u n #ur l0) 7n cee ce %ri,e.#e con'inu#ul !0u + #eri l) e #unci in c#i,0) .i !un# /olo!i#e (o r lucrurile %e c re o+ul le(o-*n(i# 7n lu+e %rin in#er+e(iul celei (in#*i) .i %e c re le- /0cu# r 'ion le. 5e+ori
RAIUL I IADUL

146

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

e9#erio r0 e in c#i,0 7n %ri,in' con'inu#ului !0u + #eri l (eo rece ce!# nu %o #e /i re%ro(u!; c0ci !%iri#ele .i 7ngerii ,or-e!c (in !en#i+en#ele .i g*n(urile +in'ii lor. A. ( r ei !un# inc % -ili (e ( e9%re!ie unui lucru ce nu e 7n cor( cu !en#i+en#ele .i g*n(urile lor) cu+ %o #e /i e,i(en# (in cee ce !- !%u! (e!%re ,or-ire 7ngerilor (in r i .i (e!%re ,or-ire 7ngerilor cu o+ul (n. 234-257). A!#/el) (u%0 +o r#e) o+ul nu e r 'ion l 7n gr (ul 7n c re /o!# %reg0#i# 7n li+-ile .i .#iin'ele lu+ii) ci 7n gr (ul 7n c re (e,eni# r 'ion l %rin in#er+e(iul ce!#or !#u(ii. A+ ,or--i# cu +ul'i c re 7n lu+e u ,u# o re%u# 'ie (e 7n,0' 'i (eo rece cuno.#e u li+-ile n#ice c e-r ic ) gre c .i l #in ) ( r c re nu .i- u cul#i, # / cul# #e r 'ion l0 %rin cee ce !#0#e !cri! 7n cele li+-i. Unii (in#re ei er u #o# #*# (e !i+%li c cei ce nu .#i u ni+ic (in ce!#e li+-i; i r l'ii er u c"i r 7n %oi 'i) (e.i er u 7nc0 #ru/ .i .i cre(e u c0 !un# + i 7n'ele%'i (ec*# l'ii. A+ ,or-i# cu unii c re 7n lu+e cre&u!er0 c0 o+ul e 7n'ele%# 7n %ro%or'ie cu c n#i# #e (e cuno .#ere (in +e+ori ! ) .i c re !#/el .i- u 7nc0rc # +e+ori cu +ul#e lucruri. 2i ,or-e u %ro %e 7n 7n#regi+e (in +e+orie) ne (uc*n( ni+ic (e l ei) ci ci#*n(u-i con!# n# %e l'ii; . ( r) con'inu#ul +e+oriei lor nu /0cu# ni+ic !0 7+-og0'e !c0 / cul# #e r 'ion l0. Unii (in#re ei er u cu (e,0r # neg"io-i; l'ii n i,i) ne7n'eleg*n( (eloc ( c0 ce, er (e,0r # ! u nu) .i %relu*n( #o #e / l!i#0'ile #recu#e c (e,0ruri (e l cei ce 7.i !%une u 7n,0' 'i; c0ci (e unii !inguri) ei nu %u#e u (i!cerne (e,0rul ! u / l!i# #e ce, ) .i 7n con!ecin'0 nu %u#e u ,e(e ni+ic 7n +o( r 'ion l %e c*n( 7i !cul# u %e l'ii. A+ + i ,or-i# cu unii c re 7n lu+e u !cri! +ul# %e #e+e .#iin'i/ice (e + i +ul#e /eluri) .i c re u (o-*n(i# !#/el o + re re%u# 'ie (e 7n,0' 'i. Unii (in#re ei er u 7n#r- (e,0r c % -ili !0 r 'ione&e (e!%re (e,0rul ! u / l!i# #e unei (ecl r 'ii; i r l'ii) c*n( !- u 7n#or! !%re cei ce !e /l u 7n lu+in (e,0rului) u re li& # c0 i(eile lor er u (e,0r #e; ( r #o#u.i nu (ore u !0 le 7n'ele g0 .i le- u neg # (in nou c*n( !- u 7n#or! l %ro%riile lor / l!i#0'i .i l %ro%riile lor ,ie'i. Unii (in#re ei nu er u + i 7n'ele%'i (ec*# + :ori# #e o +enilor ne7n,0' 'i; .i !#/el er u /o r#e (eo!e-i'i unul (e cel0l l# 7n +0!ur 7n c re .i- u cul#i, # ! u nu / cul# #e r 'ion l0 %rin in#er+e(iul lucr0rilor 7n,0' #e %e c re le- u ci#i# ! u ci# #. $n!0 cei ce !- u o%u! (e,0rurilor 1i!ericii) c re g*n(e u c 7n,0' 'ii .i c re !- u con/ir+ # 7n / l!i#0'i) nu .i- u cul#i, # / cul# #e r 'ion l0) ci (o r / cul# #e lor (e r 'ion . $n lu+e !e cre(e c0 ce !#0 / cul# #e e!#e r 'ion li# #e ) %e c*n( e e!#e o / cul# #e !e% r #0) c0ci e!#e -ili# #e (e con/ir+ orice (ore.#e) .i (e ,e(e / l!i#0'i 7n loc (e (e,0ruri 7n lu+in i(eilor %reconce%u#e. A!e+ene %er!o ne nu %o# /i nicio( #0 /0cu#e !0 recuno !c0 (e,0rul) c0ci ce!# nu %o #e /i ,0&u# 7n lu+in / l!i#0'ii) ci (o r / l!i# #e %o #e /i ,0&u#0 7n lu+in (e,0rului. ? cul# #e r 'ion l0 o+ului e !e+ene unei gr0(ini) unui % # (e /lori ! u unei c*+%ii necul#i, #e3 +e+ori e!#e !olul; i r cuno .#ere (e,0rurilor n #ur le .i !%iri#u le e !0+*n' . Lu+in .i c0l(ur !o relui o / c !0 cre !c0) i r /0r0 (e ele nu e9i!#0 ger+in 'ie. L /el !e 7n#*+%l0 .i cu +in#e ( c0 lu+in r iului c re e A(e,0r Di,in .i c0l(ur r iului c re e Dr go!#e Di,in0 nu !un# %ri+i#e; (o r %rin ele %o #e e9i!# / cul# #e r 'ion l0. $ngerii !u/er0 enor+ c0 #*'i 7n,0' 'i #ri-uie #o #e lucrurile n #urii) 7nc"i&*n(u-.i !#/el +in#e in#erio r0) 7nc*# nu ,or %u#e ,e(e ni+ic (e!%re (e,0r 7n lu+in (e,0rului) c re e lu+in cere !c0. $n ce l l#0 ,i '0 ce.#i o +eni !un# li%!i'i (e / cul# #e (e r 'ion ) %en#ru nu !e+0n / l!i#0'ile 7n r*n(ul o +enilor -uni .i !i+%li) %rin rgu+en#ele lor) .i nu 7i !e(uce 7n ce!# +o() /iin( #ri+i.i 7n locuri %u!#ii. (465) Un nu+i# !%iri# !- !i+'i# in(ign # c0 nu-.i %o #e +in#i +ul#e lucruri (in cele %e c re le cuno!cu!e 7n ,i ' #ru%ului) 7n(urer # (e %ier(ere unei %l0ceri (e c re !- -ucur # #*# (e +ul#; 7n!0 i !- !%u! c0 nu %ier(u# ni+ic; c0 7nc0 .#ie /iec re lucru) ( r c0 7n lu+e 7n c re
RAIUL I IADUL

147

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

!e /l0 cu+ nu 7i e!#e %er+i! !0 7.i +in#e !c0 cel gen (e lucruri; c0 7i e!#e (e :un! cu+ !0 %o #0 g*n(i .i ,or-i +ul# + i -ine .i + i %er/ec#) /0r0 -.i cu/un( / cul# #e r 'ion l0) cu+ o-i.nui ) 7n lucruri + #eri le .i cor%or le) i+%ure .i 7n#unec #e) c re nu !un# (e nici un /olo! 7n 7+%0r0'i 7n c re :un!; %oi c0 7nc0 %o!e(0 #o #e lucrurile nece! re %en#ru -.i o-'ine /olo !ele ,ie'ii e#erne) c0 (o r 7n ce!# /el %o #e (e,eni /erici# .i -inecu,*n# #; .i c0) 7n con!ecin'0) e (o r ignor n'0 7n cre(e c0 7n ce !#0 7+%0r0'ie in#eligen' %iere o ( #0 cu 7n(e%0r# re .i (e& c#i, re lucrurilor + #eri le (in +e+orie; c0ci (e,0rul e!#e c0 7n +0!ur 7n c re +in#e %o #e /i re#r !0 (in#re lucrurile !en&i#i,e le o+ului e9#erior ! u le #ru%ului) el !e ri(ic0 l lucrurile !%iri#u le .i cere.#i. (466) 6 r c#erul celor (ou0 +e+orii e c*#eo( #0 ,i&i-il 7n ce l l#0 ,i '0 %rin /or+e ne+ i,0&u#e 7n l#0 % r#e; c0ci +ul#e lucruri (e,in colo ,i&i-ile) lucruri c re l o+ -i %o# /i conce%u#e 7n i(ee. 5e+ori e9#erio r0 % re c %iele #0-0ci#0) i r ce in#erio r0 c o !u-!# n'0 +e(ul r0 !e+ene creierului u+ n; i r (u%0 ce!#e !e %o #e cuno .#e c r c#erul lor. L cei ce nu .i- u cul#i, # +e+ori 7n #i+%ul ,ie'ii #ru%e.#i) negli:*n(u-.i / cul# #e r 'ion l0) c lo&i# #e % re 7n in#erior # re .i 7ng"e!ui#0) c .i cu+ r /i /or+ #0 (in #en(o ne. L cei ce .i- u u+%lu# +e+ori cu / l!i#0'i % re %oro !0 .i !%r0) ( #ori#0 + !ei (e&or(on #e (e lucruri (in e . L cei ce .i- u cul#i, # +e+ori (in (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) % re 7nclei #0 .i o!i/ic #0. L cei ce (ore u !0 %0#run(0 +i!#erele Di,ine %rin in#er+e(iul 7n,0'0#urii) 7n !%eci l %rin ce /ilo!o/ic0) .i c re nu r cre(e %*n0 ce nu r /i con,in.i %rin (o,e&i) +e+ori % re 7n#unec #0 .i (e o !e+ene n #ur0 7nc*# -!o r-e r &ele lu+inii .i le #r n!/or+0 7n 7n#uneric. L cei ce u /o!# ,icleni .i %re/0cu'i % re o!o !0 .i # re c le+nul) re/lec#*n( r &ele (e lu+in0; 7n!0 l cei ce u #r0i# 7n -inele (r go!#ei .i 7n (e,0rurile cre(in'ei nu % re nici o c lo&i# #e) c0ci +e+ori lor in#erio r0 #r n!+i#e r &ele (e lu+in0 celei e9#erio re; i r r &ele :ung !0 !e !/*r.e !c0 7n o-iec#ele ! u 7n i(eile ! le) c - &0 ! u /un( 'ie lor) g0!in( colo rece%# culi 7nc*n#0#ori; c0ci +e+ori e9#erio r0 e!#e ul#i+ul %l n (e or(ine 7n c re) #unci c*n( -un0# #e .i (e,0rul !un# %re&en#e) lucrurile !%iri#u le .i cere.#i !e !/*r.e!c (o+ol .i 7.i g0!e!c locul. (467) @ +enii ce #r0ie!c 7n (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i 7n +il %en#ru %ro %e %o r#0 7n ei %e c*n( #r0ie!c 7n lu+e in#eligen' .i 7n'ele%ciune ngelic0; 7n!0 ce!#e !un# con!er, #e 7n cele + i (*nci %0r'i le +e+oriei in#erio re. In#eligen' .i 7n'ele%ciune nu %o# /i (eloc %erce%u#e (e ei %*n0 ce nu 7nl0#ur0 lucrurile #ru%e.#i. A#unci +e+ori n #ur l0 (e,ine in c#i,0) i r ei !e #re&e!c 7n +e+ori in#erio r0) i r + i %oi 7n 7n!0.i +e+ori ngelic0. (468) Acu+ , /i e9%lic # %e !cur# cu+ %o #e /i cul#i, #0 / cul# #e r 'ion l0. @ / cul# #e r 'ion l0 genuin0 e /or+ #0 %rin (e,0r .i nu %rin / l!i# #e; c0ci #o# cee ce e /or+ # %rin / l!i# #e e ir 'ion l. 29i!#0 #rei /eluri (e (e,0r3 ci,ic) +or l .i !%iri#u l. A(e,0rurile ci,ice !un# leg #e (e %ro-le+ele (e :u(ec #0 .i (e gu,ern re le reg #elor; i r 7n gener l (e :u!#i'ie .i ec"i# #e. A(e,0rurile +or le !un# leg #e (e %ro-le+ele ,ie'ii in(i,i(u le 7n cee ce %ri,e.#e #r iul 7n co+un .i rel 'iile !oci le; 7n gener l) (e !inceri# #e .i (e,o# +en#) i r 7n % r#icul r (e / %#e ,ir#uo !e (e #o #e /elurile. $n!0 (e,0rurile !%iri#u le !un# leg #e (e lucrurile r iului .i le 1i!ericii; i r 7n gener l (e -inele (r go!#ei .i (e (e,0rul cre(in'ei. 29i!#0 #rei gr (e le ,ie'ii 7n /iec re o+ (n. 267). ? cul# #e r 'ion l0 e (e!c"i!0 7n cel (in#*i gr ( (e (e,0rul ci,ic) 7n cel (e- l (oile (e (e,0rul +or l .i 7n cel (e- l #reile gr ( (e (e,0rul !%iri#u l. D r #re-uie no# # c0 / cul# #e r 'ion l0 nu e /or+ #0 .i (e&,ol# #0 (o r %rin#r-o cuno .#ere ce!#or (e,0ruri) ci %rin#r-o ,i '0 #r0i#0 7n cor( cu ele) cee ce 7n!e +n0 le iu-i (in !en#i+en#e !%iri#u le. A iu-i (e,0rul (in !en#i+en#e !%iri#u le 7n!e +n0 iu-i :u!#i'i .i ec"i# #e ) !inceri# #e .i (e,o# +en#ul) .i -un0# #e .i (e,0rul (o r %en#ru ele. I r #r0i 7n cor( cu ele .i le iu-i (in !en#i+en#e cor%or le 7n!e +n0 le iu-i (in (r go!#e (e !ine) (e re%u# 'ie)
RAIUL I IADUL

148

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(e onoruri .i (e c*.#ig. A!#/el) 7n +0!ur 7n c re un o+ iu-e.#e ce!#e (e,0ruri (in !en#i+en#e cor%or le) el nu reu.e.#e !0 (e,in0 r 'ion l) %en#ru c0 nu le iu-e.#e cu (e,0r #) ci !e iu-e.#e (o r %e !ine; i r (e,0rurile !un# /0cu#e !0 7l !lu:e !c0 l /el cu+ !er,i#orii 7.i !lu:e!c !#0%*nul; i r c*n( (e,0rurile (e,in !cl ,e) ele nici nu in#r0 7n o+) nici nu (e&,ol#0 ,reun gr ( l ,ie'ii lui) nici +0c r %e %ri+ul; ci r0+*n (o r 7n +e+orie c .i cuno .#ere e9#erio r0 7n#r-o /or+0 + #eri l0) .i colo !e une!c cu (r go!#e (e !ine) c re e (r go!#e cor%or l0. 5o(ul 7n c re o+ul (e,ine r 'ion l e e,i(en# cu+) (ic0 e li+%e(e cu+ (e,ine el r 'ion l 7n cel (e- l #reile gr ( %rin (r go!#e !%iri#u l0 (e -ine .i (e,0r ce e leg #0 (e r i .i (e 1i!eric0; 7n cel (e- l (oile gr ( %rin (r go!#e (e !inceri# #e .i (e,o# +en#; i r 7n cel (in#*i gr ( %rin (r go!#e (e (re%# #e .i ec"i# #e. Ul#i+ele (ou0 (e,in .i ele !%iri#u le c*n( (r go!#e !%iri#u l0 (e -ine .i (e,0r !e re, r!0 7n ele) le une.#e .i creeaz( 7n ele %ro%ri -i !e+0n re. (469) =%iri#ele .i 7ngerii u +e+orie l /el c .i o +enii; c0ci #o# ce u() ,0() g*n(e!c) ,oie!c .i / c r0+*ne 7n ei) +e+ori /iin( +i:locul %rin c re / cul# #e lor r 'ion l0 e cul#i, #0 con#inuu 7n e#erni# #e. A!#/el) !%iri#ele .i 7ngerii) !e+ene o +enilor) , n!e &0 7n in#eligen'0 .i 7n 7n'ele%ciune %rin in#er+e(iul cuno .#erii (e,0rului .i -inelui. Co# e9%erien' +- 7n,0' # c0 7ngerii .i !%iri#ele u +e+orie; c0ci #unci c*n( er u cu l#e !%iri#e + ,0&u# cu+ 7.i (uc l !u%r / '0 (in +e+orie #o# cee ce g*n(i!er0 ! u /0cu!er0 ,reo( #0) 7n %u-lic ! u 7n in#i+i# #e; .i + + i ,0&u# c0 cei c0ror -un0# #e !i+%l0 le %er+i#e 7n#r-o nu+i#0 +0!ur0 !0 cce%#e (e,0rul) er u u+%lu'i cu cuno .#ere .i in#eligen'0) .i er u + i %oi (u.i 7n r i. $n!0 #re-uie 7n'ele! c0 ei nu !un# nicio( #0 u+%lu'i cu cuno .#ere .i (eci cu in#eligen'0 %e!#e gr (ul (e !en#i+en#e %en#ru -ine .i (e,0r l c re u :un! 7n lu+e; c0ci !en#i+en#ele /iec0rui !%iri# .i 7nger r0+*n) 7n #o #e %ri,in'ele) l /el cu+ u /o!# 7n lu+e) i r + i #*r&iu !un# +%li/ic #e .i %er/ec'ion #e 7n e#erni# #e. <u e9i!#0 ni+ic c re !0 nu %o #0 /i +%li/ic # 7n e#erni# #e; c0ci #o #e lucrurile !un# c % -ile (e +o(i/ic0ri in/ini#e .i %o# /i !#/el 7+-og0'i#e 7n +ul#e /eluri) %o# /i +ul#i%lic #e .i %o# /i /0cu#e ro(i#o re; nu e9i!#0 nici o li+i# re %en#ru un lucru -un (eo rece !e n .#e (in 2l) c re e in/ini#. =e %o #e ,e(e 7n c %i#olele (e!%re 7n'ele%ciune 7ngerilor (in r i (n. 265-275) c0 !%iri#ele .i 7ngerii !un# necon#eni# %er/ec'ion 'i 7n in#eligen#0 .i 7n 7n'ele%ciune %rin cuno .#ere (e,0rului .i -inelui; (e !e+ene .i 7n c %i#olele (e!%re %0g*ni .i %o%o rele (in / r 1i!ericii (n. 318-328); .i (e!%re co%iii (in r i (n. 329345); .i c0 ce!# lucru e e/ec#u # 7n /unc'ie (e gr (ul !en#i+en#elor %en#ru -ine .i (e,0r cu c re u #r0i# 7n lu+e) 7n!0 nu + i (e% r#e (e cel gr ( (n. 349). (50)

S)#*i ! n i "+ * .- +"#r)e e *e)er+in#) *e &i#3# * $- *e e! 1n ! +e


(470) ? %#ul c0 ,i ' o+ului r0+*ne 7n el (u%0 +o r#e 7i e!#e cuno!cu# /iec0rui cre.#in (in Cuvnt, c0ci colo !e !%une) 7n +ul#e % ! :e) c0 o+ul , /i :u(ec # .i r0!%l0#i# (u%0 / %#ele .i lucr0rile ! le; .i #o'i cei l c0ror g*n( e in/luen' # (e (e,0rul .i -inele genuin) ,0( c0 cel ce (u! o ,i '0 -un0 +erge 7n r i .i cel ce (u! o ,i '0 re +erge 7n i (. Co#u.i) cel ce #r0ie.#e 7n r0u nu ,re !0 cre (0 c0 !# (iul lui (u%0 +o r#e e (e#er+in # (e ,i ' (u!0 (e el 7n lu+e; c0ci el cre(e) + i le! c*n( e -oln ,) c0 r iul e (0rui# /iec0rui (o r (in +il0 %ur0) in(i/eren# (e

RAIUL I IADUL

149

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

,i ' ! ) .i c0 +il 7i , /i r0# #0 7n /unc'ie (e cre(in' ! ) %e c re o %ri,e.#e c %e ce, (i!#inc# (e ,i '0. (471) 60 o+ul , /i :u(ec # .i r0!%l0#i# (u%0 / %#ele .i lucr0rile ! le) e !%u! 7n +ul#e % ! :e le Cuvntului, .i %e unele (in#re ele le ,oi ci# ici3 4 #ci Fiul Omului are s vin n slava ,atlui Su, cu s+in ii si, i atunci va rsplti +iecruia dup +aptele lui B (5 #ei 173 27). 49inecuvnta i sunt mor ii cei ce mor ntru .umnezeu/ .a, a spus spiritul, ei se vor putea odi'ni de la muncile lor, +aptele lor i urmeaz B (Re,. 143 13). 4(oi mpr i la +iecare dup +aptele luiB (Re,. 23 23). 4I-am vzut pe mor i, mici i mari, stnd n +a a .omnului% i cr ile erau desc'ise% iar mor ii au +ost 5udeca i din acele lucruri scrise n cr i dup +aptele lor. &area i-a dat mor ii ce erau n ea% iar moartea i iadul i-au adus pe cei ce erau acolo% i +iecare om a +ost 5udecat dup +aptele sale B (Re,. 203 12) 13). 4& voi cobor% i rsplata mea e n mine% s o dau +iecruia dup +aptele lui B (Re,. 223 12). 4.e aceea, pe oriicine aude aceste cuvinte ale &ele i le +ace, l voi asemna cu un om cu 5udecat% ns oriicine aude aceste cuvinte ale &ele i nu le +ace, va +i asemnat cu un om nec'ibzuit B (5 #ei 73 24) 26). 4 1u oriicine-&i zice/ .oamne, .oamne6 va intra n mpr ia cerurilor, ci cel ce +ace voia ,atlui &eu, care este n ceruri. &ul i mi vor zice n ziua aceea/ .oamne, .oamne6 1-am proorocit noi n 1umele ,u7 1-am scos noi draci n 1umele ,u7 i n-am +cut noi multe minuni n 1umele ,u7 Atunci le voi spune curat/ 1iciodat nu v-am cunoscut% deprta i-v de la &ine, voi to i care lucra i +rdelege B (5 #ei 73 2123). 4Atunci ve i ncepe s zice i/ 1oi am mncat i am but n +a a ,a i n uli ele noastre ai nv at pe norod. i $l va rspunde/ ( spun c nu tiu de unde sunte i% deprta i-v de la &ine, voi to i lucrtorii +rdelegii6 B (Luc 133 26) 27). 4 i le voi rsplti dup +aptele i lucrarea minilor lorB (Iere+i 253 14). 4,u ai oc'ii desc'ii asupra tuturor cilor copiilor oamenilor, ca s dai +iecruia dup cile lui, dup rodul +aptelor lui B (Iere+i 323 19). 40l voi pedepsi dup umbletele lui, i-l voi rsplti dup +aptele lui B (@!e 43 9). 4.omnul otirilor ne-a +cut cum 'otrse s ne +ac, dup cile i +aptele noastre6 B (K " ri 13 6). 6*n( Du+ne&eu %rooroce.#e (e!%re 8u(ec # (e A%oi) nu ,or-e.#e (e!%re ni+ic l#ce, (ec*# (e!%re / %#e) !%un*n( c cei ce u /0cu# / %#e -une ,or in#r 7n ,i ' e#ern0) i r cei ce u /0cu# rele ,or /i o!*n(i'i) c 7n 5 #ei (253 31-46)) .i 7n +ul#e l#e % ! :e c re ,or-e!c (e!%re +*n#uire .i o!*n(ire o+ului. 2 e,i(en# c0 / %#ele .i lucr0rile re%re&in#0 ,i ' e9#erio r0 o+ului .i c0 #r0!0#urile ,ie'ii ! le l0un#rice !un# re,el #e %rin ce!#e . (472) $n!0 / %#ele .i lucr0rile nu !un# / %#e .i lucr0ri cu+ % r (o r 7n /or+ e9#erio r0) ci .i cu+ % r 7n /or+ lor l0un#ric0; c0ci e -inecuno!cu# / %#ul c0 #o #e / %#ele .i lucr0rile %orne!c (in ,oin' .i (in g*n(ul o+ului; l#/el r /i !e+ene +i.c0rilor u#o+ #e ! u i+ ginilor. A. ( r o / %#0 ! u o lucr re) %ri,i#0 7n !ine) e (o r un e/ec# ce 7.i (eri,0 !u/le#ul .i ,i ' (in ,oin'0 .i (in g*n() !#/el 7nc*# o / %#0 e!#e ,oin'0 .i g*n( 7n e/ec# ! u ,oin'0 .i / %#0 7n /or+0 e9#erio r0. $n con!ecin'0) n #ur unei / %#e ! u unei lucr0ri e cee .i cu ce ,oin'ei .i g*n(ului c re o %ro(uce. D c0 g*n(ul .i ,oin' !un# -une) / %#ele .i lucr0rile !un# -une; ( r ( c0 g*n(ul .i ,oin' !un# rele) / %#ele .i lucr0rile ,or /i .i ele rele) (e.i 7n e9#erior %o# %0re l /el c %ri+ele. @ +ie (e o +eni %o# c'ion l /el) (ic0 %o# / ce o / %#0 #*# (e !e+0n0#o re 7n /or+ ! e9#erio r0 7nc*# (i/eren' !0 nu %o #0 /i o-!er, #0 .i #o#u.i) ,0&u#0 7n !ine) /iec re e (i/eri#0 (e celel l#e) %en#ru c0 e /0cu#0 (in#r-un +o#i, (i/eri#. =%re e9e+%lu) leg # (e %ur# re !incer0 .i (re %#0 / '0 (e l#ul) un o+ !e %o #e co+%or# !#/el %en#ru c ) %rin#r-o -ru+0 (e !inceri# #e .i (re%# #e) !0 %o #0 #r ge /olo !e %en#ru !ine .i %en#ru re%u# 'i lui; un l#ul !e %o #e co+%or# !#/el (e (r gul lu+ii ! u l c*.#igului; un l #reile %en#ru o r0!%l #0
RAIUL I IADUL

150

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

! u o reco+%en!0; un l % #rule (e (r gul %rie#eniei; un l cincile (in #e +0 (e lege ! u (in #e + (e nu-.i %ier(e re%u# 'i ! u !lu:- ; un l . !ele %en#ru -l #r ge %e l#ul (e % r#e ! ) (e.i nu re (re%# #e; un l . %#ele %en#ru 7n.el ; .i l'ii (in (i/eri#e l#e +o#i,e. ? %#ele lor %o# %0re -une %en#ru c0 e -ine !0 c'ione&i !incer .i (re%# / '0 (e l#ul) 7n!0 #o#u.i !un# rele (eo rece nu !un# /0cu#e (in re!%ec# %en#ru !inceri# #e .i (re%# #e) nici (in (r go!#e %en#ru ele) ci (in (r go!#e .i re!%ec# %en#ru !ine .i %en#ru lu+e; i r !inceri# #e .i (re%# #e !er,e!c ce !#0 (r go!#e egoi!#0 cu+ 7.i !er,e!c !lu:i#orii !#0%*nul) c re 7i (i!%re'uie.#e .i 7i lung0 #unci c*n( nu 7i + i !un# (e /olo!. >ur# re ) !incer0 .i (re %#0 celor ce c'ione &0 (in (r go!#e (e !inceri# #e .i (re%# #e % re l /el 7n e9#erior. Din#re ce.#i unii c'ione &0 (in (e,0rul cre(in'ei ! u (in !u%unere) c0ci . !e %orunce.#e 7n Cuvnt, unii (in -inele cre(in'ei ! u (in con.#iin'0) ( #ori#0 unui +o#i, religio!; unii (in -inele +ilei %en#ru %ro %e) c0ci -inele %ro %elui #re-uie :u# #; .i unii (in -inele (r go!#ei %en#ru Du+ne&eu) (eo rece -inele #re-uie !0,*r.i# (o r %en#ru el .i !#/el !inceri# #e .i (re%# #e #re-uie %r c#ic #e #o# %en#ru ele; %e ce!#e le iu-e!c ei c0ci ,in (e l Du+ne&eu; .i %en#ru c0 =/er Di,in0 ce !e n .#e (in Du+ne&eu !e /l0 7n ce!#e ,ir#u'i c re) %ri,i#e 7n !ine) !un# 7n e!en'0 Di,ine. ? %#ele ! u lucr0rile unor !e+ene o +eni !un# -une 7n in#erior .i !#/el !un# -une .i 7n e9#erior; c0ci) cu+ /o!# !%u! + i !u!) / %#ele .i lucr0rile u cel .i c r c#er c .i g*n(ire .i ,oin' (in c re %orne!c) .i /0r0 (e g*n(ire .i ,oin'0 ele nu !un# (eloc / %#e .i lucr0ri) ci (o r +i.c0ri ne7n!u/le'i#e. Din ce!#e con!i(er 'ii !e %o #e ,e(e ce e !%u! 7n Cuvnt %rin / %#e .i lucr0ri. (473) 6u+ / %#ele .i lucr0rile %orne!c (in ,oin'0 .i (in g*n() ele %le c0 .i (in (r go!#e .i cre(in'0 .i 7n con!ecin'0 u cel .i c r c#er c (r go!#e .i cre(in' ; c0ci e cel .i lucru ( c0 ,or-e.#i (e!%re (r go!#e ! u ,oin' unui o+; .i l /el ( c0 ,or-e.#i (e!%re cre(in' ! u g*n(ul lui (eli-er #; !# (eo rece o+ul ,oie.#e cee ce iu-e.#e .i g*n(e.#e cee ce cre(e. D c0 un o+ iu-e.#e cee ce cre(e .i (e !e+ene ,oie.#e cel lucru) 7n +0!ur 7n c re e c % -il) el , c'ion 7n cor( cu ele. @ricine %o #e ,e(e c0 (r go!#e .i cre(in' ,ie'uie!c 7n ,oin' .i 7n g*n(ul o+ului) .i c0 nu !e /l 7n / r lor) (eo rece ,oin' e %rin!0 (e (r go!#e i r g*n(ul e lu+in # 7n cee ce %ri,e.#e cre(in' . A. ( r) (o r cei ce !un# c % -ili !0 g*n(e !c0 7n'ele%# !un# lu+in 'i) i r (u%0 lu+in re ei g*n(e!c cee ce e (e,0r # .i 7l (ore!c ! u) cee ce e cel .i lucru) cre( cee ce e (e,0r # .i 7l iu-e!c. (474) D r #re-uie 7n'ele! c0 ,oin' e!#e ce c re 7l /or+e &0 %e o+ .i nu g*n(ul !0u) (ec*# 7n +0!ur 7n c re %orne.#e (in ,oin'0; ! u) cee ce e cel .i lucru) (r go!#e 7l /or+e &0 %e o+ .i nu cre(in' ! ) (ec*# 7n +0!ur 7n c re %orne.#e (in (r go!#e; i r / %#ele ! u lucr0rile %le c0 (in +*n(ou0) 7n con!ecin'0) ,oin' ! u (r go!#e e!#e 7n!u.i o+ul) c0ci #o #e lucrurile 7.i (eri,0 c r c#erul (in !ur! (e un(e u %orni#. A %orni 7n!e +n0 /i (u! l !u%r / '0 .i /i %re&en# # 7n#r-o /or+0 %o#ri,i#0 %en#ru %u#e /i %erce%u#0 .i ,0&u#0. De ici !e %o #e ,e(e ce e!#e cre(in' #unci c*n( e !e% r #0 (e (r go!#e) (ic0 !e %o #e ,e(e c0 nu e (eloc cre(in'0) ci (o r cuno .#ere ce nu re 7n in#erior ,i '0 !%iri#u l0; .i e li+%e(e ce e!#e o / %#0 ! u o lucr re /0r0 (r go!#e) (ic0 e cl r c0 nu e o / %#0 ! u o lucr re ,ie) ci un +o r#0 c0rei % ren'0 (e ,i '0 7i e!#e (0rui#0 (e (r go!#e (e r0u .i (e cre(in' 7n / l!i# #e. A% ren# ,ie'ii e!#e cee ce !e nu+e.#e +o r#e !%iri#u l0. (475) Cre-uie 7n'ele! + i (e% r#e c0 o+ul 7n #o# li# #e ! e (e&,0lui# 7n / %#ele ! u 7n lucr0rile lui. Eoin' .i g*n(ul ! u (r go!#e .i cre(in' ) c re nu !un# c#e le +in'ii) nu !un# (e!0,*r.i#e %*n0 ce nu 7.i g0!e!c e9%re!i 7n / %#e ! u 7n lucr0ri) c re !un# c#e e9#erio re; ce!#e /iin( lucrurile ul#i+e 7n c re ,oin' .i g*n(ul !e !/*r.e!c .i /0r0 (e c re r /i inco+%le#e) ne ,*n(
RAIUL I IADUL

151

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

+ ni/e!# re) (ic0 ne/iin( cu (e,0r # o % r#e (in o+. A g*n(i .i ,oi /0r0 c'ion 7n con!ecin'0 c*n( e %o!i-il) e !e+ene unei /l0c0ri ce %iere 7n#r-un , ! 7nc"i!; ! u !e+ene !e+in'ei runc #e %e ni!i%) c re nu cre.#e ci 7.i %ier(e %u#ere (e ger+in 'ie .i +o re. $n!0 g*n(i) ,oi .i c'ion 7n con!ecin'0 e !e+ene unei /l0c0ri ce e+i#e c0l(ur0 .i lu+in0 7n :ur; ! u c o !0+*n'0 cul#i, #0 7n %0+*n#) c re cre.#e (e,enin( un co% c ! u o /lo re .i c re #r0ie.#e. @ricine %o #e .#i c0 ,oi .i nu c'ion 7n con!ecin'0 #unci c*n( e %o!i-il nu e (eloc ,oin'0; .i c0 iu-i .i nu / ce -ine c*n( !e %o #e / ce nu e (eloc (r go!#e) ci e (o r g*n(i cee ce ,oie.#e ! u iu-e.#e un o+; (eci e + i +ul# g*n( -!#r c# c re (i!% re .i %iere. Dr go!#e .i ,oin' !un# 7n!u.i !u/le#ul unei / %#e ! u l unei lucr0ri .i !un# 7n#ru% #e 7n c'iunile !incere .i (re%#e. Cru%ul !%iri#u l ! u #ru%ul !%iri#ului unui o+ nu re l#0 origine; c0ci e /or+ # (o r %rin cee ce / ce un o+ (in (r go!#e ! u ,oin' lui (n. 463). $n#r-un cu,*n#) #o #e lucrurile ce 'in (e o+ .i (e !%iri#ul !0u !un# (e&,0lui#e 7n / %#ele ! u 7n lucr0rile lui. (476) Din ce!#e con!i(er 'ii r #re-ui cu+ !0 /ie li+%e(e ce e!#e ,i ' c re r0+*ne 7n o+ (u%0 +o r#e) (ic0 (r go!#e .i ,oin' lui) 7n!0 cele c#i,e; .i (eci c0 ce !# con!#0 7n / %#ele .i lucr0rile lui) (eo rece ele con'in 7n !ine #o #e lucrurile (r go!#ei .i cre(in'ei o+ului. (477) Dr go!#e c0l0u&i#o re o+ului r0+*ne 7n el .i (u%0 +o r#e .i nu e nicio( #0 !c"i+- #0. ?iec re o+ re +ul#e iu-iri) ( r #o#u.i #o #e !e le g0 (e (r go!#e lui c0l0u&i#o re .i / c un cu ce !# ) ! u o co+%un. Co# cee ce 'ine (e ,oin'0 .i e 7n cor( cu (r go!#e c0l0u&i#o re !e nu+e.#e #o# (r go!#e) %en#ru c0 e un lucru iu-i#. Ace!#e iu-iri !un# l0un#rice ! u e9#erio re) unele /iin( uni#e (irec# cu (r go!#e c0l0u&i#o re i r l#ele in(irec#; unele !un# + i %ro %e (e e ) l#ele + i (e% r#e) %e c*n( unele !un# !u-or(on #e 7n (i/eri#e +o(uri. Lu #e 7+%reun0) ele con!#i#uie o 7+%0r0'ie) ce !# /iin( or(ine 7n c re !un# r n: #e 7n o+) (e.i el nu .#ie ni+ic (e!%re !# . $n ce l l#0 ,i '0) 7i e!#e r0# # ce, (in ce !#0 or(ine) c0ci #unci g*n(urile .i !en#i+en#ele ! le !e (i/u&e &0 7n :ur (u%0 or(ine !# -ili#0 7n#re (i/eri#ele ! le iu-iri. Ace!#e !e (i/u&e &0 7n !ocie#0'ile ngelice ( c0 (r go!#e ! c0l0u&i#o re e /or+ #0 (in iu-iri cere.#i; .i 7n !ocie#0'ile in/ern le ( c0 e /or+ #0 (in iu-iri in/ern le. 60 #o #e g*n(urile .i !en#i+en#ele !%iri#elor .i le 7ngerilor !un# (i/u& #e 7n (i/eri#e !ocie#0'i !e %o #e ,e(e + i !u! 7n c %i#olul (e!%re 7n'ele%ciune 7ngerilor (in r i; .i 7n cel (e!%re /or+ r iului) 7n cor( cu c re e9i!#0 7n#re g uniune .i co+uni# #e ,ie'ii (e colo. (478) 6ee ce !- !%u! e leg # (o r (e g*n(ul o+ului r 'ion l) ( r %en#ru /i e9%u! .i (in %er!%ec#i, %erce%'iei !en&ori le ,oi +en'ion c*#e, e9%erien'e %en#ru ilu!#r re .i con/ir+ re. (i) @+ul e!#e (u%0 +o r#e %ro%ri -i (r go!#e ! u %ro%ri -i cre(in'0. (ii) 6 r c#erul o+ului e 7n e#erni# #e cel .i c cel l ,oin'ei ! u l (r go!#ei ! le c0l0u&i#o re. (iii) @+ul c0rui (r go!#e e!#e cele!#0 .i !%iri#u l0 +erge 7n r i .i o+ul c0rui (r go!#e e cor%or l0 .i lu+e !c0 i r nu cere !c0 .i !%iri#u l0 +erge 7n i (. (i,) =ingur cre(in'0 #oler #0 e!#e cre(in' (eri, #0 (in (r go!#e cere !c0. (,) Do r (r go!#e 7n c#) (ic0 7n!0.i ,i ' o+ului) e!#e #oler #0. (479) (i) =*ul este #up( *!arte pr!priaDi #ra3!ste sau pr!priaDi cre#in(. Ace!# lucru +i- /o!# (o,e(i# (e +ul#0 e9%erien'0. $n#regul r i e 7+%0r'i# 7n !ocie#0'i (u%0 (i/eren'ele (in#re (r go!#e lor (e -ine; .i /iec re !%iri# c re e lu # 7n r i .i c re (e,ine 7nger e (u! 7n ce !ocie# #e un(e %re(o+in0 o (r go!#e c ! . 6*n( :unge colo el !e !i+#e c .i cu+ r /i
RAIUL I IADUL

152

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

c !0) 7n c ! 7n c re !- n0!cu#; (in ce!# !en#i+en#) 7ngerul !e 7+%rie#ene.#e cu cei !e+eni lui. 6*n( %0r0!e.#e ce !ocie# #e .i +erge 7n l# ) el !i+#e #o# #i+%ul un /el (e re&i!#en'0 .i o (orin'0 (e !e 7n#o rce l cei ce !un# c el) .i (eci l (r go!#e ! c0l0u&i#o re. Co #e leg0#urile unui cu cel0l l# !un# /0cu#e 7n r i 7n ce!# +o() .i #o# . 7n i () un(e leg0#urile !e /or+e &0 (u%0 iu-irile ce !un# o%u!e iu-irilor cere.#i. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 41-50 .i n. 200212)) c0 r iul e co+%u! (in !ocie#0'i .i #o# . .i i (ul) .i c0 #o #e !un# (i!#inc#e 7n /unc'ie (e (i/eren'ele (e (r go!#e. 60) (u%0 +o r#e) o+ul e!#e %ro%ri lui (r go!#e) !e %o #e ,e(e (in / %#ul c0 cee ce nu 7l / ce un cu (r go!#e ! c0l0u&i#o re e !e% r # .i (eci 7n(e%0r# # (e el. D c0 e!#e un !%iri# -un) #o #e lucrurile (i!cor( n#e .i ne%o#ri,i#e !un# !e% r #e .i 7n(e%0r# #e (e el) /iin( !#/el (u! 7n %ro%ri ! (r go!#e. A!# !e 7n#*+%l0 #unci c*n( o+ul) c !%iri#) e (u! 7n cel (e- l #reile !# (iu) (e!%re c re !e , ,or-i i+e(i #. 6*n( ce!# lucru e 7n/0%#ui#) el 7.i 7n#o rce con!# n# / ' !%re %ro%ri -i (r go!#e) c re !e /l0 7n#o#(e un 7n in#e oc"ilor !0i) in(i/eren# (e (irec'i 7n c re !- r 7n(re%# (n. 123) 124). Co #e !%iri#ele %o# /i con(u!e (u%0 (orin'0) 7n!0 cu con(i'i (e !e +en'ine 7n (r go!#e lor c0l0u&i#o re; c0ci !un# inc % -ile (e re&i!#en'0 oric*# (e li+%e(e r ,e(e ce !e 7n#*+%l0 .i oric*# (e +ul# r ,re !0 re&i!#e. $ncerc re %en#ru !e ,e(e ( c0 !%iri#ele %o# c'ion 7n#ro nu+i#0 +0!ur0 7+%o#ri, (r go!#ei lor c0l0u&i#o re /o!# (e! /0cu#0) 7n!0 u 7ncerc # 7n , n. Dr go!#e lor e c un l n' ! u c o /r*ng"ie leg #0 7n :urul lor cu :u#orul c0rei %o# /i (iri: #e) ( r (in c re nu !e %o# eli-er . L /el !e 7n#*+%l0 .i cu o +enii (in lu+e; c0ci %ro%ri lor (r go!#e 7i con(uce) i r %rin in#er+e(iul (r go!#ei lor ei !un# con(u.i (e l'ii; 7n!0 e e +ul# + i %u#ernic0 #unci c*n( (e,in !%iri#e) %en#ru c0 nu li !e %er+i#e !0 r #e o l#0 (r go!#e ! u !0 i+i#e ce, ce nu le % r'ine. Co #e rel 'iile (in ce l l#0 ,i '0 (o,e(e!c c0 !%iri#ul o+ului e!#e (r go!#e lui c0l0u&i#o re; c0ci 7n +0!ur 7n c re cine, c'ione &0 ! u ,or-e.#e 7n cor( cu (r go!#e l#ui ) l cel (in ur+0 !e ,0( li+%e(e #r0!0#uri (i!#inc#e) ,oio !e .i %line (e ,i '0; ( r 7n +0!ur 7n c re cine, c'ione &0 .i ,or-e.#e 7n o%o&i'ie cu (r go!#e l#ui ) #r0!0#urile celuil l# 7nce% !0 !e !c"i+-e) !0 !e 7n#unece .i !0 (e,in0 + i % li(e) %*n0 ce ce!# , (i!%0re 7n #o# li# #e) c .i c*n( n- r /i /o!# nicio( #0 colo. 5- + 7n#re- # (e +ul#e ori ( c0 ce!# lucru !e 7n#*+%l0 c"i r . ) c0ci ni+ic !e+0n0#or nu re loc 7n lu+e; ( r +i !- !%u! c0 l /el !e 7n#*+%l0 .i cu !%iri#ul o+ului; c0ci #unci c*n( e 7n!#r0in # (e l#ul) ce!# %iere (in r & ! ,i&u l0. @ l#0 (o, (0 c0 !%iri#ul e!#e (r go!#e c0l0u&i#o re e!#e / %#ul c0 /iec re !%iri# %ri+e.#e cu ,i(i# #e .i 7.i 7n!u.e.#e orice lucru ce e 7n cor( cu (r go!#e lui .i re!%inge .i re%u(i &0 #o# ce nu e 7n cor( cu e . Dr go!#e c0l0u&i#o re /iec0rui e c le+nul !%ongio! .i %oro!) c re 7+-i-0 !u-!# n'ele ce 7l :u#0 l cre.#ere .i c re le re!%inge %e celel l#e. 2 (e l#/el .i c ni+ lele (e + i +ul#e /eluri) c re 7.i cuno!c "r n ni+eri#0) c re c u#0 lucrurile ce !e %o#ri,e!c cu n #ur lor .i e,i#0 lucrurile necore!%un&0#o re; c0ci /iec re (r go!#e (ore.#e !0 !e "r0ne !c0 cu cee ce o 7+%ro!%0#e &0) (r go!#e re (orin( / l!i#0'ile) i r ce -un0 (e,0rurile. A+ ,0&u# uneori !%iri#e !i+%le .i -une c re (ore u !0-i in!#rui !c0 %e cei r0i 7n -un0# #e .i (e,0r; 7n!0 ce.#i u /ugi# (e in!#ruc'ie) i r c*n( u :un! 7n#re i lor u %relu # cu + re %l0cere / l!i#0'ile ce er u 7n cor( cu (r go!#e lor. A+ + i ,0&u# !%iri#e -une ,or-in( 7n#re ele (e!%re (e,0ruri) i r cei -uni c re er u %re&en'i u !cul# # en#u&i !+ 'i con,er! 'i ) %e c*n( cei r0i) c re er u .i ei %re&en'i) nu i- u ( # nici o #en'ie) c .i cu+ nu r /i u&i# ni+ic. "i++elen!- ngl r.!e $n lu+e !%iri#elor !e %o# ,e(e %o#eci) unele ce (uc 7n r i i r l#ele 7n i () /iec re c0#re o nu+i#0 !ocie# #e. =%iri#ele -une c lc0 nu+ i %e cele ce (uc !%re r i) c0#re !ocie# #e l c0rei -ine e 7n cor( cu (r go!#e lor) .i nu %o# ,e(e c0r0rile ce (uc 7n l#0 % r#e. $n!0 !%iri#ele rele nu %0.e!c (ec*# %e %o#ecile ce (uc !%re i () c0#re !ocie# #e l c0rei r0u e 7n
RAIUL I IADUL

153

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

cor( cu (r go!#e lor) .i nu %o# ,e(e l#ele; .i c"i r (e le- r ,e(e nu ,or %0.i %e ele. A!e+ene c0r0ri % r 7n lu+e !%iri#u l0 7n +o( re l) core!%un&*n( cu (e,0rurile ! u cu / l!i#0'ile) .i (e cee ) 7n Cuvnt, %o#ecile !e+ni/ic0 (e,0ruri ! u / l!i#0'i. Ace !#0 e,i(en'0 lu #0 (in e9%erien'0 con/ir+0 cee ce /o!# !%u! + i !u! 7n#e+ein(u-!e %e r 'iune) nu+e c0 /iec re o+ e!#e) (u%0 +o r#e) %ro%ri ! (r go!#e .i %ro%ri -i ,oin'0. =%un %ro%ri -i ,oin'0 %en#ru c0 ,oin' /iec0rui e!#e (r go!#e ! . (480) (ii) Caracterul !*ului e 2n eternitate acelai ca cel al v!inei sau al #ra3!stei sale c(l(uzit!are. i ce!# lucru +i- /o!# (o,e(i# %rin#r-o -og #0 e9%erien'0. 5i !- %er+i! !0 ,or-e!c cu !%iri#e c re u #r0i# cu (ou0 +ii (e ni 7n ur+0 .i le c0ror ,ie'i 7+i er u cuno!cu#e (u%0 cu+ u /o!# (e!cri!e 7n i!#orie. A+ (e!co%eri# c0 er u l /el cu+ /u!e!er0 #unci) %o#ri,in(u-!e e9 c# cu (e!criere lor; . ( r (r go!#e c re le- i+%ri+ # .i leor(on # ,i ' er 7nc0 cee .i. 2r u l'ii c re u #r0i# cu o +ie . %#e !u#e (e ni 7n in#e .i c re !un# cuno!cu'i 7n i!#orie; l'ii c re u #r0i# cu+ % #ru !u#e (e ni; l'ii c re u #r0i# cu+ #rei !u#e (e ni .i . + i (e% r#e) cu c re +i !- %er+i! !0 ,or-e!c) .i + ,0&u# c0 cele .i !en#i+en#e 7nc0 7i + i con(uc) cu nici o (i/eren'0 (ec*# c0 7nc*n#0rile (r go!#ei lor u /o!# #r n!/or+ #e 7n 7nc*n#0ri !%iri#u le core!%un&0#o re. $ngerii u !%u! c0 ,i ' (r go!#ei c0l0u&i#o re nu e nicio( #0 !c"i+- #0 %en#ru c0 /iec re e!#e %ro%ri ! (r go!#e) .i !#/el) !c"i+- (r go!#e c0l0u&i#o re unui !%iri# r 7n!enin !0-l li%!e.#i (e ,i ' lui) ! u !0-l ni"ile&i. Au !%u! c0 +o#i,ul ce!#ui lucru e!#e c0 o+ul) (u%0 +o r#e) nu + i %o #e /i re/or+ # %rin in!#ruire) . cu+ %o #e /i 7n lu+e) (eo rece %l nul ul#i+) /or+ # (in cuno .#ere .i (in !en#i+en#e n #ur le) e #unci in c#i, .i) ne/iin( !%iri#u l) nu %o #e /i (e!c"i! (n. 464); regiunile l0un#rice le +in'ii .i le n #urii o(i"ne!c %e cel %l n %recu+ o c !0 %e /un( 'i ! ; .i !#/el) o+ul r0+*ne 7n e#erni# #e . cu+ /o!# ,i ' (r go!#ei ! le 7n lu+e. $ngerii !un# /o r#e ui+i'i c0 o +enii nu .#iu c0 #r0!0#urile /iec0rui !un# (e#er+in #e (e (r go!#e c0l0u&i#o re; .i c0 +ul'i cre( c0 %o# /i +*n#ui'i %rin#r-un c# (e +il0 necon(i'ion #0 .i (o r %rin cre(in'0) in(i/eren# (e c r c#erul ,ie'ii lor; .i c0 o +enii nu .#iu c0 +il Di,in0 o%ere &0 %rin +i:lo ce .i c0 o-'ine +il 7n!e +n0 #e l0! con(u! (e c0#re Du+ne&eu) #*# 7n lu+e c*# .i + i %oi) 7n e#erni# #e) .i c0 %rin +il Di,in0 !un# con(u.i cei c re nu #r0ie!c 7n r0u; .i 7n ul#i+ul r*n( 7ngerii !un# ui+i'i c0 o +enii nu .#iu c0 cre(in' e!#e /ec'iune %en#ru (e,0r ce %orne.#e (in (r go!#e cere !c0) c re !e re, r!0 (in Du+ne&eu. (481) (iii) =*ul a c(rui #ra3!ste este celest( i spiritual( *er3e 2n rai i !*ul a c(rui #ra3!ste e c!rp!ral( i lu*easc(, iar nu cereasc( i spiritual( *er3e 2n ia#. Ace!# lucru +i /o!# (o,e(i# (e c0#re #o'i cei %e c re i- + ,0&u# (u.i 7n r i ! u runc 'i 7n i (; c0ci cei ce u /o!# (u.i 7n r i u (u! o ,i '0 (e (r go!#e cere !c0 .i !%iri#u l0) i r cei ce u /o!# runc 'i 7n i ( u (u! o ,i '0 (e (r go!#e cor%or l0 .i lu+e !c0. Dr go!#e cere !c0 7n!e +n0 iu-i cee ce e!#e -un) (re%# .i !incer) (o r %en#ru cee ce !un# ele) .i /0%#ui 7n cor( cu ce !#0 (r go!#e; i r cei c0ror (r go!#e e!#e (e . n #ur0 (uc o ,i '0 cere !c0 (e -un0# #e) !inceri# #e .i (re%# #e. 6ei ce iu-e!c #o #e lucrurile -une) !incere .i (re%#e (o r %en#ru cee ce !un# ele .i 7.i or(one &0 ,ie'ile .i / %#ele (u%0 ele) 7l iu-e!c %e Du+ne&eu + i %re!u! (e #o #e) c0ci #o #0 -un0# #e ) !inceri# #e .i (re%# #e ,in (e l 2l; .i (e !e+ene 7.i iu-e!c .i %ro %ele) (eo rece #o #e ce!#e lucruri re%re&in#0 %ro %ele ce #re-uie iu-i#) 7n!0 (r go!#e cor%or l0 7n!e +n0 iu-i cee ce e -un) !incer .i (re%#) nu %en#ru c0 e!#e !#/el) ci %en#ru !ine) (eo rece re%u# 'i ) ono re .i c*.#igul !e o-'in 7n ce!# +o(. Ace.#i o +eni nu-l ,0( %e Du+ne&eu .i %e %ro %e 7n cee ce e!#e -un) !incer .i (re%#) ci %e !ine .i lu+e ) .i !e -ucur0 !0 7n.ele; i r -un0# #e ) !inceri# #e .i (re%# #e % ren#e) ce i&,or0!c (in 7n.el0ciune) !un# 7n (e,0r r0u# #e) ne!inceri# #e .i ne(re%# #e) i r ce!#e !un# lucrurile %e c re ei le iu-e!c 7n %re/0c0#ori lor (e -un0# #e.

RAIUL I IADUL

154

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

6u+ ,i ' /iec0rui e (e#er+in #0 (e (i/eri#e /eluri (e (r go!#e) c r c#erul o+ului e cerce# # (u%0 +o r#e i+e(i # ce %0#run(e 7n lu+e !%iri#elor) .i e!#e #unci uni# cu cei c0ror (r go!#e e !i+il r0 cu lui %ro%rie; cei c0ror (r go!#e e cere !c0 !un# uni'i cu 7ngerii) i r cei c0ror (r go!#e e cor%or l0 !un# uni'i cu !%iri#ele i (ului. Du%0 ce u #recu# %rin %ri+ul .i %rin cel (e- l (oile !# (iu cele (ou0 cl !e !un# !#/el !e% r #e 7nc*# nu !e ,or + i ,e(e ! u cuno .#e nicio( #0; c0ci /iec re (e,ine %ro%ri ! (r go!#e) nu (o r 7n cee ce %ri,e.#e +in#e in#erio r0 ci .i ce e9#erio r0) c re e leg #0 (e / '0) #ru% .i ,or-ire; . ( r /iec re (e,ine i+ gine %ro%riei ! le iu-iri) c"i r .i 7n /or+ e9#erio r0. 6ei c0ror (r go!#e e cor%or l0 % r cenu.ii) 7n#unec 'i) negri .i (e/or+ 'i) i r cei c0ror (r go!#e e cere !c0 % r ,oio.i) !#r0luci#ori) ne%ri"0ni'i .i /ru+o.i. Ace!#e (ou0 cl !e !un# #o# #*# (e (i/eri#e .i 7n %ri,in' g*n(urilor .i !en#i+en#elor; cei c0ror (r go!#e e!#e cere !c0 !un# in#eligen'i .i 7n'ele%'i; i r cei c0ror (r go!#e e cor%or l0 !un# %ro.#i .i i(io'i. 6*n( e %er+i! !0 !e %ri,e !c0 !%re regiunile l0un#rice .i !%re cele e9#erio re un(e #r0ie!c g*n(ul .i !en#i+en#ele celor c0ror (r go!#e e cere !c0) regiunile l0un#rice % r %line (e lu+in0) c*#eo( #0 c"i r 7n/l0c0r #e i r regiunile e9#erio re %o r#0 (i,er!e culori +inun #e !e+ene curcu-eului; 7n!0 +in#e in#erio r0 celor c0ror (r go!#e e cor%or l0 % re c ce, negru) (eo rece e 7nc"i!0) i r +in#e in#erio r0 unor % re %lin0 (e un /oc 7n#unec #; ce!#e !un# %er!o nele c re 7n in#erior u 7n#re'inu# o con#inu0 7n.el0ciune; .i +in#e lor e9#erio r0 re o culo re +ur( r0) greu (e %ri,i#. Ar #re-ui !0(i# 7n +in#e c0 regiunile l0un#rice .i cele e9#erio re le +in#ii .i le %re(i!%o&i'iei (e,in ,i&i-ile 7n lu+e !%iri#u l0 oric*n( 7l +ul'u+e.#e %e Du+ne&eu. 6ei c0ror (r go!#e e cor%or l0 nu ,0( ni+ic 7n lu+in r iului) c0ci %en#ru ei lu+in r iului e!#e un 7n#uneric (en!; 7n!0 lu+in i (ului) !e+ene lu+inii %ro(u!0 (e c0r-unii %rin.i) le % re o lu+in0 li+%e(e. 5 i +ul#) 7n lu+in r iului ,e(ere lor l0un#ric0 e or-i#0 7n#r-o . +0!ur0 7nc*# 7nne-une!c; !#/el ei e,i#0 ce lu+in0 .i !e !cun( 7n ,0g0uni .i 7n c ,erne) l o (*nci+e %ro%or'ion l0 cu / l!i# #e ce !e re, r!0 (in r0ul lor. $n!0 7n cee ce-i %ri,e.#e %e cei c0ror (r go!#e e cere !c0) cu c*# + i in#en!0 .i + i (*nc0 e!#e lu+in 7n c re :ung) cu #*# + i !cu'i#0 e!#e ,e(ere lor) cu #*# + i /ru+o !e le % r #o #e lucrurile) .i cu #*# + i 7n'ele%'i .i + i in#eligen'i (e,in 7n %erce%'i (e,0rului. 6elor c0ror (r go!#e e cor%or l0 le e!#e i+%o!i-il !0 #r0i !c0 7n c0l(ur r iului) c0ci c0l(ur r iului e!#e (r go!#e cere !c0; 7n!0 ei %o# #r0i 7n c0l(ur i (ului) c re e!#e (r go!#e /uriei 7+%o#ri, celor ce nu li !e !u%un. Di!%re'ul / '0 (e ceil l'i) ur ) re -,oin' .i r0&-un re !un# %l0cerile celei iu-iri) i r ce!#e %l0ceri con!#i#uie 7n!0.i ,i ' lor; ei nu .#iu ce 7n!e +n0 / ce -ine (in#r-un +o#i, -un .i (o r %en#ru -ine) .#iin( (o r ce 7n!e +n0 #r ge /olo !e (in#r-un +o#i, r0u .i (o r %en#ru r0u. A!#/el) cei c0ror (r go!#e e cor%or l0 !un# inc % -ili !0 re!%ire 7n r i) c0ci #unci c*n( un !%iri# r0u e (u! colo) -i 7.i #r ge r0!u/l re !e+ene unui o+ c re !e &- #e 7n#r-un concur!; ( r cei c0ror (r go!#e e cere !c0 re!%ir0 + i li-er .i u o ,i '0 + i %lin0 %e +0!ur0 ce r iul 7i in/luen'e &0 + i %ro/un(. De ici e e,i(en# c0 (r go!#e cere !c0 .i !%iri#u l0 /or+e &0 r iul 7n o+) c0ci #o #e lucrurile (in r i !un# 7n!cri!e 7n ce (r go!#e; (e !e+ene c0 (r go!#e cor%or l0 .i lu+e !c0) li%!i#0 (e (r go!#e cere !c0 .i !%iri#u l0) /or+e &0 i (ul 7n o+) c0ci #o #e lucrurile (in i ( !un# 7n!cri!e 7n ce (r go!#e. >rin ur+ re) cel c0rui (r go!#e e cere !c0 .i !%iri#u l0 +erge 7n r i. I r cel c0rui (r go!#e e cor%or l0 .i lu+e !c0 .i e li%!i#0 (e (r go!#e cere !c0 .i !%iri#u l0) +erge 7n i (. (482) (i,) Sin3ura cre#in( t!lerat( este cre#ina #erivat( #in #ra3!stea cereasc(. Ace!# lucru +i/o!# (e&,0lui# %rin #*# e9%erien'0 7nc*#) ( c0 #o #e lucrurile %e c re le- + ,0&u# .i u&i# leg #e (e ce!# !u-iec# r /i +en'ion #e ici) r u+%le un ,olu+ 7n#reg. >o# +0r#uri!i c0 nu
RAIUL I IADUL

155

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

e9i!#0 nici o cre(in'0 .i nici nu r %u#e e9i!# ,reun l cei c0ror (r go!#e e cor%or l0 .i lu+e !c0 .i e li%!i#0 (e lucrurile cere.#i .i !%iri#u le; .i c0 !#/el (e o +eni nu u ni+ic (ec*# cuno .#ere ! u) + i re%e(e) o con,ingere c0 un lucru e (e,0r # %en#ru c0 !er,e.#e !co%ului (r go!#ei lor. 5ul'i c re u cre&u# c0 u cre(in'0 u /o!# (u.i 7n#re cei c re ,e u cu (e,0r # cre(in'0 .i) e9i!#*n( o co+unic re g*n(ului 7n#re ei) cei (in ur+0 u !i+'i# c0 %ri+ii nu ,e u cre(in'0 (eloc. Co# ce.#i u (+i! + i %oi c0 (o r o cre(in'0 7n (e,0r .i 7n Cuvnt nu e!#e cre(in'0; .i c0 cre(in' 7n!e +n0 iu-i (e,0rul (in#r-o (r go!#e cere !c0) .i ,oi .i c'ion 7n cor( cu e ) (in !en#i+en#e l0un#rice. =- r0# # c0 ce con,ingere lor %e c re o nu+e u cre(in'0 er c lu+in iernii 7n c re) /iin( li%!i#0 (e c0l(ur0) #o #e lucrurile (e %e %0+*n#) %rin!e (e 7ng"e') & c +or'i#e !u- &0% (0. Din ce!# +o#i,) lu+in unei !e+ene cre(in'e nu nu+ i c0 !e #o%e.#e i+e(i # ce r &ele lu+inii cere.#i !#r0luce!c (e !u%r ei) ci (e,ine c"i r un 7n#uneric (en!) 7n c re ni+eni nu !e %o #e ,e(e %e !ine; i r #unci .i +in#e !e 7n#unec0 7n#r- #*#) 7nc*# ei nu + i 7n'eleg ni+ic; i r + i %oi 7nne-une!c cu #*#e / l!i#0'i. A!#/el) !e+ene o +eni !un# li%!i'i (e #o #e (e,0rurile %e c re le- u 7n,0' # (in Cuvnt .i (in (oc#rin 1i!ericii) .i %e c re le- u nu+i# (e,0ruri le cre(in'ei lor) i r 7n loc !un# u+%lu'i cu /iec re / l!i# #e ce e 7n cor( cu r0ul ,ie'ii lor; c0ci #o'i !un# -!or-i'i 7n %ro%ri lor (r go!#e .i 7n / l!i#0'ile core!%un&0#o re) i r #unci) ur lor re%u(i &0 .i lung0 (e,0rurile %en#ru c0 % r re!%ing0#o re 7n / ' / l!i#0'ilor r0ului lor. Ace!# lucru 7l %o# +0r#uri!i (in 7n#re g +e e9%erien'0 r iului .i i (ului) nu+e c0 #o'i cei c re .i- u /0cu# (in (oc#rin0 (o r o %ro/e!ie (e cre(in'0 .i c re u (u! o ,i '0 re ) !e /l0 cu+ 7n i (. I- + ,0&u# cu+ er u lung 'i 7n#r- colo cu +iile) ( r leg # (e ei ,e&i lucr re +u#ecata #e ap!i i #istru3erea 8a-il!nului. (483) (,) )!ar #ra3!stea 2n act, a#ic( 2ns(i viaa !*ului, este t!lerat(. Ace !# e!#e o conclu&ie ce ur+e &0 cu nece!i# #e (in cee ce /o!# r0# # (in e9%erien'0 .i (in cee ce /o!# !%u! (e!%re / %#e .i lucr0ri. Lucr0rile .i / %#ele o+ului !un# (r go!#e ! 7n c#. (484) Cre-uie 7n'ele! c0 #o #e lucr0rile .i / %#ele 'in (e ,i ' +or l0 .i ci,ic0) .i !#/el !e le g0 (e cee ce e !incer .i (re%#) one!# .i ec"i# -il; cee ce e !incer .i (re%# 'ine (e ,i ' +or l0) i r cee ce e one!# .i ec"i# -il (e ,i ' ci,ic0. Dr go!#e (in c re !un# /0cu#e / %#ele e!#e /ie cere !c0) /ie in/ern l0. Lucr0rile .i / %#ele ,ie'ii +or le .i ci,ice !un# cere.#i ( c0 !un# /0cu#e (in (r go!#e cere !c0; %en#ru c0 cee ce e !#/el !0,*r.i# ,ine (e l Du+ne&eu .i (eci e -un. $n!0 / %#ele .i lucr0rile ,ie'ii +or le .i ci,ice !un# in/ern le ( c0 !un# /0cu#e (in (r go!#e in/ern l0; c0ci #o# cee ce e /0cu# (in ce !#0 (r go!#e) c re e (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) ,ine (in o+ .i e!#e (eci 7n !ine r0u; (eo rece o+ul) ,0&u# 7n !ine) (ic0 7n eul !0u) nu e ni+ic l#ce, (ec*# r0u. (51)

6nc/n)-ri!e &ie3ii 0iec-r i# $ n) .re$c%i+8#)e * .- +"#r)e 1n 1nc/n)-ri c"re$. n,-)"#re


(485) $n c %i#olul n#erior /o!# r0# # c0 !en#i+en#ele %rinci% le ! u (r go!#e c0l0u&i#o re r0+*n 7n /iec re %en#ru e#erni# #e; cu+ !e , r0# c0 7nc*n#0rile celor !en#i+en#e ! u celei iu-iri !e %re!c"i+-0 7n 7nc*n#0ri core!%un&0#o re) (ic0 7n 7nc*n#0ri !%iri#u le ce core!%un( 7nc*n#0rilor n #ur le. 60 cele (in ur+0 !e #r n!/or+0 7n 7nc*n#0ri !%iri#u le !e %o #e o-!er, (in / %#ul c0 o+ul) #*# #i+% c*# #r0ie.#e 7n #ru%ul lui %0+*n#e!c !e /l0 7n lu+e n #ur l0) i r c*n( 7l %0r0!e.#e :unge 7n lu+e !%iri#u l0 .i 7+-r c0 un #ru% !%iri#u l.
RAIUL I IADUL

156

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

60 7ngerii .i o +enii u (u%0 +o r#e o /or+0 u+ n0 %er/ec#0 .i c0 #ru%urile cu c re !un# 7+-r0c 'i !un# !%iri#u le !e %o #e ,e(e + i !u! (n. 73-77; .i n. 453-460)) .i (e !e+ene !e %o #e ,e(e ce e!#e core!%on(en# lucrurilor !%iri#u le cu cele n #ur le (n. 87-115). (486) Co #e 7nc*n#0rile o+ului % r'in (r go!#ei ! le c0l0u&i#o re) c0ci un o+ !i+#e c /iin( 7nc*n#0#or (o r cee ce iu-e.#e) i r cee ce iu-e.#e + i %re!u! (e #o #e lucrurile e 7n +o( (eo!e-i# 7nc*n#0#or %en#ru el; c0ci e cel .i lucru ( c0 !%ui (r go!#e c0l0u&i#o re ! u cee ce e iu-i# + i %re!u! (e #o #e lucrurile. Ace!#e 7nc*n#0ri !un# , ri #e. $n gener l e9i!#0 #o# #*#e 7nc*n#0ri c*#e iu-iri c0l0u&i#o re .i (eci #*#e c*'i o +eni) !%iri#e .i 7ngeri e9i!#0; c0ci (r go!#e c0l0u&i#o re unui nu e nicio( #0 l /el c l#ui . Co# . ni+eni nu re o / '0 e9 c# l /el c l#ul; c0ci / ' e!#e o i+ gine +in'ii .i 7n lu+e !%iri#u l0 e!#e o i+ gine (r go!#ei c0l0u&i#o re. $n % r#icul r) 7nc*n#0rile /iec0rui !un# (e o , rie# #e in/ini#0) i r o 7nc*n# re nu %o #e /i !i+il r0 ! u i(en#ic0 cu l# ) /ie c0 ur+e &0 un (u%0 l# ! u e9i!#0 7+%reun0 7n cel .i #i+%; c0ci un nu e nicio( #0 l /el c l# . @ricu+) 7nc*n#0rile /iec0rui o+ !un# leg #e (e unic ! (r go!#e c0l0u&i#o re; c0ci o co+%un .i (eci !un# un cu e . L /el) 7n gener l) #o #e 7nc*n#0rile !un# leg #e (e unic (r go!#e c0l0u&i#o re uni,er! l0) c re 7n r i e!#e (r go!#e %en#ru Du+ne&eu) i r 7n i ( (r go!#e (e !ine. (487) Do r .#iin' core!%on(en'elor %o #e (e&,0lui n #ur .i c li# #e 7nc*n#0rilor !%iri#u le 7n c re !e #r n!/or+0 7nc*n#0rile n #ur le le /iec0rui (u%0 +o r#e. #iin' core!%on(en'elor ne 7n, '0) 7n gener l) c0 ni+ic n #ur l nu e9i!#0 /0r0 ce, !%iri#u l c re !0-i core!%un(0 .i (e !e+ene ) 7n % r#icul r) ce e!#e .i ce n #ur0 re lucrul c re 7i core!%un(e. A!#/el) cel ce %o!e(0 ce !#0 cuno .#ere 7.i %o #e ( !e + c re , /i !# re lui (u%0 +o r#e) 7n!0 (o r ( c0 .#ie c re 7i e!#e %ro%ri (r go!#e .i c re e!#e rel 'i ! cu (r go!#e c0l0u&i#o re uni,er! l0 (e c re !un# leg #e #o #e /or+ele (e (r go!#e) cu+ /o!# e9%lic # + i !u!. $n!0 %en#ru cei cu/un( 'i 7n (r go!#e (e !ine) e i+%o!i-il !0 .#ie ce e!#e (r go!#e lor c0l0u&i#o re) %en#ru c0 ei iu-e!c cee ce le % r'ine) i r r0ul lor 7l nu+e!c -ine; .i / l!i#0'ile ce le !u%or#0 relele .i %rin c re le con/ir+0) ei le nu+e!c (e,0ruri. i #o#u.i) ( c0 r ,oi) r %u#e /l ce!# lucru (e l l'ii + i 7n'ele%'i) c0ci ce.#i ,0( cee ce ei nu %o# ,e(e (e unii !inguri. Ace!# lucru e!#e oricu+ i+%o!i-il l cei c re !un# #*# (e %lini (e (r go!#e (e !ine 7nc*# re!%ing #o #0 7n,0'0#ur celor 7n'ele%'i. >e (e l#0 % r#e) cei c0ror (r go!#e e cere !c0 cce%#0 in!#ruc'iuni .i i+e(i # ce relele +o.#eni#e 7nce% !0 !e r #e) ei le ,or ,e(e 7n lu+in (e,0rului) c0ci (e,0rurile / c ,i&i-ile relele. @ricine %o #e (e#ec# r0ul .i / l!i# #e ! 7n lu+in (e,0rului; 7n!0 ni+eni nu %o #e ,e(e ce e -ine .i (e,0r # 7n lu+in r0ului. A!# (eo rece / l!i#0'ile r0ului nu !un# (ec*# 7n#uneric .i core!%un( 7n#unericului. A!#/el) cei cu/un( 'i 7n / l!i#0'ile ri(ic #e (in r0u !un# !e+ene or-ilor) c re nu ,0( lucrurile 7n lu+in0 .i c"i r le e,i#0) %recu+ -u/ni'ele) 7n!0 (e,0rurile ce 7.i u origine 7n -ine core!%un( lu+inii .i !un# cu (e,0r # 7n lu+in0 (n. 126134). A. ( r) cei ce !un# %lini (e (e,0ruri ce 7.i u origine 7n -ine !un# c % -ili !0 , (0) u oc"ii (e!c"i.i .i (i!#ing #o #e lucrurile) /ie ele 7n lu+in0 ! u 7n u+-r0. i ce!# lucru +i/o!# (o,e(i# %rin e9%erien'0. $ngerii (in r i %erce% li+%e(e relele .i / l!i#0'ile ce %rin( uneori /or+0 7n ei .i (e !e+ene relele .i / l!i#0'ile !%iri#elor c re) 7n lu+e !%iri#elor !un# leg #e (e in/ernuri; 7n!0 !%iri#ele 7n!e.i !un# inc % -ile !0-.i , (0 %ro%riile rele .i / l!i#0'i. 2le nu 7n'eleg ce e!#e -inele (r go!#ei cere.#i) ce e!#e con.#iin' ! u ce !un# !inceri# #e .i (re%# #e ) (ec*# 7n +0!ur 7n c re !un# %r c#ic #e %en#ru -inele %ro%riu; ele nu 7n'eleg nici ce 7n!e +n0 #e l0! con(u! (e Du+ne&eu; ele !%un c0 !#/el (e lucruri !un# li%!i#e (e orice , lo re .i c"i r c0 nu e9i!#0. Co #e ce!#e u /o!# !%u!e %en#ru c o+ul !0 !e
RAIUL I IADUL

157

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

e9 +ine&e .i !0 recuno !c0 (in#re 7nc*n#0rile ! le c r c#erul (r go!#ei lui) .i . ) 7n +0!ur 7n c re %o!e(0 o cuno .#ere core!%on(en'elor) !0-.i %o #0 cuno .#e !# (iul ,ie'ii (e (u%0 +o r#e. (488) 6u+ !un# %re!c"i+- #e 7nc*n#0rile ,ie'ii /iec0rui (u%0 +o r#e 7n 7nc*n#0ri ce le core!%un( !e %o #e (e(uce (in#r-o .#iin'0 core!%on(en'elor; ( r %en#ru c0 ce .#iin'0 nu e 7nc0 co+un0) (ore!c !0 runc %u'in0 lu+in0 !u%r ce!#ui !u-iec# %rin c*#e, e9e+%le lu #e (in e9%erien'0. Co'i cei c0ror ,i '0 e re .i c re !- u con/ir+ # 7n / l!i#0'i) 7+%o#ri, (e,0rurilor 1i!ericii) 7n !%eci l cei c re u re!%in! Cuvntul, u ocoli# lu+in r iului .i !- u gr0-i# !0 %0#run(0 7n c ,erne cu in#r0ri 7n#unec #e .i 7n cr0%0#urile (in !#*nc0 un(e !- u !cun!; .i !# %en#ru c0 u iu-i# / l!i#0'ile .i u ur*# (e,0rurile) c0ci !#/el (e c ,erne .i cr0%0#uri 7n !#*nc0 core!%un( / l!i#0'ilor) l /el cu+ lu+in core!%un(e (e,0rurilor. Lor le %l ce !0 #r0i !c0 colo .i nu !e !i+# -ine 7n locurile (e!c"i!e. 6ei c re u /o!# 7nc*n# 'i (e !ecre#e .i co+%lo#uri / c cel .i lucru. i ei #r0ie!c 7n !#/el (e c ,erne ! u 7n 7nc0%eri #*# (e 7n#unec #e 7nc*# nici +0c r nu !e %o# ,e(e unul %e cel0l l#) un(e 7.i .o%#e!c %e l col'uri; 7n . ce, !- %re!c"i+- # 7nc*n# re (r go!#ei lor. Unii u !#u(i # .#iin'ele cu nici o l#0 in#en'ie (ec*# (e (o-*n(i o re%u# 'ie (e 7n,0' 'i) necul#i,*n(u-.i / cul# #e r 'ion l0) ci 7nc0rc*n(u-.i +e+ori (o r (in +*n(rie cu #o# /elul (e lucruri. 2i iu-e!c locurile %u!#ii .i le %re/er0 c*+%iilor .i gr0(inilor) %en#ru c0 locurile %u!#ii core!%un( ce!#or !#u(ii. 6ei ce u /o!# 7n,0' 'i 7n (oc#rinele %ro%riei lor 1i!erici .i le l#or ) ( r c re nu u %lic # !u%r ,ie'ii cuno.#in'ele %e c re le ,e u) leg locuri !#*nco !e .i #r0ie!c %e gr0+e&i (e %ie#re) e,i#*n( regiunile cul#i, #e) ce le (i!%l c. 6ei c re u #ri-ui# #o #e lucrurile n #urii .i (e !e+ene cei c re u #ri-ui# #o #e lucrurile %ro%riei lor %ru(en'e .i c re) %rin +e.#e.uguri , ri #e) !- u ri(ic # 7n r nguri (e ono re .i u (o-*n(i# -og0'ii) !e (e(ic0 7n ce l l#0 ,i '0 !#u(iului r#elor + gice) ce re%re&in#0 o -u& re or(inii Di,ine) g0!in( 7n ce!#e lucruri cele + i 7n l#e 7nc*n#0ri le ,ie'ii lor. 6ei c re u ( %# # (e,0rurile Di,ine l %ro%ri lor (r go!#e) / l!i/ic*n(u-le) iu-e!c lucrurile urin re) c0ci ce!#e core!%un( 7nc*n#0rilor unei !#/el (e iu-iri. 6ei c re u /o!# , ri #r0ie!c 7n celule .i iu-e!c +i&eri %orcilor .i (u"orile !e+0n0-#o re cu cele %ro(u!e (e +*nc re ne(iger #0 (in !#o+ c. 6ei c re .i- u %e#recu# ,i ' (o r !#o+ cul) iu-in( ce!#e lucruri c -0leg rul .i e9cre+en#ele) 7n c re%re&in#0 +i&erie !%iri#u l0. 2i (e& gre -ile. 7n %l0ceri) c re u #r0i# (elic # .i c re .i- u u+%lu# gur .i %e cel + i (e %re' -un l ,ie'ii) 7n ,i ' (e %oi iu-e!c re 7.i g0!e!c 7nc*n# re ) %en#ru c0 !e+ene %l0ceri e,i#0 locurile cur #e .i li%!i#e (e +i&erie) g0!in(u-le

6ei ce u co+i! (ul#er #r0ie!c %e ce l l#0 lu+e 7n -or(eluri) un(e #o #e lucrurile !un# ,icio !e .i +ur( re; ei iu-e!c ce!#e lucruri .i e,i#0 c !ele c !#e) le.in*n( ( c0 !e 7n#*+%l0 !0 !e %ro%ie (e ele. <i+ic nu le e + i %l0cu# (ec*# !0 !% rg0 c0!nicii. 6ei c re u #*n:i# (u%0 r0&-un re .i c re !#/el u (o-*n(i# un c r c#er !0l- #ic .i cru() iu-e!c !u-!# n'ele c ( ,erice .i !e /l0 7n in/ernurile (e ce!# /el; .i . + i (e% r#e. (489)
RAIUL I IADUL

158

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

>e (e l#0 % r#e) 7nc*n#0rile celor ce u #r0i# 7n lu+e 7n#r-o (r go!#e cere !c0 !un# #r n!/or+ #e 7n lucruri core!%un&0#o re cu cele ce e9i!#0 7n ceruri (in =o rele r iului .i (in lu+in ce!#ui =o re; i r ce !#0 lu+in0 / ce ,i&i-ile o-iec#ele c re u !cun! 7nl0un#rul lor cee ce e!#e Di,in. Lucrurile ,0&u#e 7n ce !#0 lu+in0 /ec#e &0 l0un#ric +in#e 7ngerilor .i 7n cel .i #i+%) 7n e9#erior) #ru%urile lor. I r cu+ lu+in Di,in0 c re e A(e,0r Di,in ce !e n .#e (in Du+ne&eu !e re, r!0 7n +in'ile (e!c"i!e (e (r go!#e cere !c0) e le re,ele &0 7n e9#erior o-iec#e ce core!%un( 7nc*n#0rilor (r go!#ei lor. $n c %i#olul !u%r re%re&en#0rilor .i % ren'elor 7n r i (n. 170-176) .i 7n cel !u%r 7n'ele%ciunii 7ngerilor (in r i (n. 265-275)) !r0# # c0 lucrurile ce !un# ,0&u#e 7n r i core!%un( cu +in'ile 7ngerilor ! u cu cre(in' .i (r go!#e lor) .i 7n con!ecin'0 cu in#eligen' .i 7n'ele%ciune lor. @( #0 ce + 7nce%u# !0 con#ure& ce!# %unc# %rin e9e+%le .i (orin( !0 ilu!#re& cee ce /o!# (e: /ir+ # %e - &e logice) ,oi (0ug unele e9e+%le leg #e (e 7nc*n#0rile cere.#i 7n c re !un# %re!c"i+- #e 7nc*n#0rile n #ur le l cei ce 7n lu+e u #r0i# 7n (r go!#e cere !c0. 6ei c re u iu-i# (e,0rurile Di,ine .i Cuvntul (in !en#i+en#e l0un#rice ! u (in#r-o /ec'iune %en#ru (e,0rul 7n!u.i #r0ie!c 7n lu+in0 7n ,i ' (e %oi) c0ci #r0ie!c 7n regiuni 7n l#e) ce % r /i +un'i) un(e !e /l0 7n#o#(e un !u- lu+in r iului. 2i nu .#iu ni+ic (e!%re 7n#uneric) cu+ r /i cel l no%'ii (in lu+e) .i #r0ie!c 7n#r-un cli+ # %ri+0,0r #ic; ei ,0( 7n :ur nu+ i c*+%ii) l nuri ,er&i (e %oru+- .i gr0(ini (e ,i#0 (e ,ie. Co #e lucrurile (in c !ele lor !#r0luce!c c .i cu+ r /i /0cu#e (in %ie#re %re'io !e; !0 %ri,e.#i %rin /ere !#r0 e c .i cu+ i %ri,i %rin cri!# l %ur. Ace!#e !un# 7nc*n#0rile %ri,irii lor) 7n!0 cele .i lucruri !un# l0un#ric 7nc*n#0#o re %rin core!%on(en' lor cu lucrurile cere.#i .i Di,ine; c0ci (e,0rurile (in Cuvnt %e c re le- u iu-i# core!%un( cu l nurile ,er&i (e %oru+-) cu ,i# (e ,ie) cu %ie#rele %re'io !e) cu /ere!#rele .i cu cri!# lul. 6ei c re u %lic # (oc#rinele 1i!ericii lu #e (in Cuvnt i+e(i # 7n ,i ' lor !e /l0 7n cerul l0un#ric) un(e !e -ucur0 + i +ul# (ec*# #o'i ceil l'i (e 7nc*n# re 7n'ele%ciunii. $n /iec re o-iec# ei ,0( lucruri Di,ine; o-iec#ele 7n !ine le ,0( cu %ro%rii oc"i) ( r lucrurile Di,ine ce le core!%un( !e re, r!0 i+e(i # 7n +in#e lor .i o u+%lu cu o -inecu,*n# re ce le /ec#e &0 #o #e !i+'urile .i (e cee #o #e lucrurile % r !0 r*(0) !0 :o ce .i % r c0 !un# %line (e ,i '0 (n. 270). 6ei ce u iu-i# .#iin'ele .i c re !#/el .i- u cul#i, # / cul# #e r 'ion l0 .i u (o-*n(i# in#eligen'0) i r 7n cel .i #i+% u recuno!cu# ?iin' Di,in0) 7.i g0!e!c %l0cere 7n .#iin'e) i r -ucuri lor r 'ion l0 !e #r n!/or+0 7n ce l l#0 ,i '0 7n 7nc*n# re !%iri#u l0) 7n cuno .#ere -inelui .i (e,0rului. 2i #r0ie!c 7n gr0(ini un(e /lorile .i /*ne'ele !un# +inun # r n: #e) cu r*n(uri (e co% ci (e :ur 7+%re:ur) cu r-u.#i .i %o#eci) co% cii .i /lorile r0#*n( l#0 / '0 (e l &i l &i. $n#re g % nor +0 le u+%le +in'ile cu o !# re gener l0 (e 7nc*n# re) %e c re , ri 'iile (e# li #e o 7+%ro!%0#e &0 necon#eni#; ( r cu+ #o #e ce!#e o-iec#e core!%un( cu lucrurile Di,ine) i r 7ngerii !un# %reg0#i'i 7n .#iin' core!%on(en'elor) ei !un# con#inuu u+%lu'i cu o nou0 cuno .#ere) %er/ec'ion*n(u-le !#/el / cul# #e r 'ion l0 .i !%iri#u l0. Ace!#e !un# 7nc*n#0rile lor c0ci gr0(inile) /lorile) /*ne'ele .i co% cii core!%un( cuno.#in'elor n #ur le .i !%iri#u le .i in#eligen'ei !#/el (o-*n(i#0. 6ei ce u #ri-ui# #o #e lucrurile ?iin'ei Di,ine) %ri,in( n #ur (o r c %e ce, +or# %rin co+% r 'ie .i (o r c %e un lucru !u%u! lucrurilor !%iri#u le) .i c re !- u con/ir+ # 7n ce !#0 cre(in'0) !e /l0 7n lu+in0 cere !c0; .i #o #e lucrurile ce le % r 7n / ' oc"ilor !un# /0cu#e #r n!% ren#e (e c0#re ce lu+in0) i r 7n #r n!% ren'0 % r nenu+0r #e re/lec'ii le lu+inii) %e c re %ri,ire lor le cu%rin(e (o r (in#r-o cli%ire; . !un# ei /ec# 'i (e o 7nc*n# re l0un#ric0. Lucrurile ,0&u#e 7n c !ele lor % r c0 !un# /0cu#e (in (i + n#e) (i/u&*n( re/lec'ii (e lu+in0 !e+0n0#o re. >ere'ii c !elor lor !un# c .i cri!# lul .i (eci !un# #o# #r n!% ren'i; i r %e ei % r /or+e ,ii ce re%re&in#0 lucrurile cere.#i) .i ce!#e #o# (e o , rie# #e necon#eni#0.
RAIUL I IADUL

159

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Lucrurile !un# !#/el %en#ru c0 o !e+ene #r n!% ren'0 core!%un(e unei 7n'elegeri lu+in #e (e Du+ne&eu) (u%0 7n(e%0r# re u+-relor ce !e ri(ic0 (in cre(in' .i (r go!#e / '0 (e lucrurile n #ur le. Leg # (e lucrurile (e!cri!e + i !u! .i (e +ul#e l#ele) cei ce u /o!# 7n r i !%un c0 u ,0&u# cee ce oc"iul nu + i ,0&u!e nicio( #0; .i) (in %erce%ere lucrurilor Di,ine #r n!+i!e lor (e c0#re 7ngeri) c0 u u&i# cee ce urec"e nu + i u&i!e nicio( #0. 29i!#0 l'ii c re nu u c'ion # e&i# n# ci u ,oi# c #o #e g*n(urile lor !0 /ie /0cu#e cuno!cu#e) #*# c*# le %er+i#e ,i ' !oci l0) %en#ru c0 nu u g*n(i# ni+ic l#ce, (ec*# cee ce er !incer .i (re%# (in =ur!0 Di,in0. 2i u 7n r i /e'e ce r (i &0 (e lu+in0) i r 7n lu+in #r0!0-#urilor e ,i&i-il /iec re (e# liu l !en#i+en#elor .i l g*n(urilor lor) i r cu,in#ele .i / %#ele lor !un# /or+ e9#erio r0 !en#i+en#elor. A!#/el) ei !un# +ul# + i iu-i'i (ec*# l'ii. 6*n( ,or-e!c) lu+in /e'ei lor (e,ine %u'in + i % li(0) 7n!0 i+e(i # ce u #er+in # (e ,or-i# #o# cee ce u !%u! !e r #0 (e%lin %e / '0. i cu+ #o #e o-iec#ele (in :urul lor core!%un( lucrurilor (in +in-#e) ele i u o 7n/0'i. re (in c re ceil l'i %o# (i!cerne .i ur+0ri cl r cee ce re%re&in#0. 6*n( !%iri#ele c0ror 7nc*n# re !- li+i# # l / %#e neu#re 7i ,0( (e l (i!# n'0) 7i e,i#0 .i % r c0 !e !cun( (e ei !e+ene .er%ilor. 6ei ce u %ri,i# (ul#erul c %e ce + i re / %#0 .i c re u #r0i# 7n (r go!#e c !#0 c0!niciei) !e /l0 + i +ul# (ec*# #o'i ceil l'i 7n or(ine .i 7n /or+ r iului) .i !#/el !un# (e o /ru+u!e'e ne !e+ui#0 .i 7n neo!#oi# /lo re #inere'ii lor. $nc*n#0rile (r go!#ei lor !un# (e ne(e!cri! .i !%ore!c ,e.nic; c0ci #o #e 7nc*n#0rile .i -ucuriile r iului !e re, r!0 7n ce (r go!#e) (eo rece e co-o r0 (in uniune lui Du+ne&eu cu cerul .i cu 1i!eric ) .i 7n gener l (in uniune -inelui cu (e,0rul) uniune ce /or+e &0 r iul 7n gener l .i r iul (in /iec re 7nger 7n % r#icul r (n. 366-386). i 7nc*n#0rile lor e9#erio re !un# (e ne(e!cri! %rin cu,in#e o+ene.#i. Ace!#e !un# (o r c*#e, (in#re lucrurile ce +i- u /o!# !%u!e (e!%re core!%on(en' 7nc*n#0rilor (e c re !e -ucur0 cei ce !e /l0 7n (r go!#e cere !c0. (490) De ici !e %o #e ,e(e c0 7nc*n#0rile #u#uror o +enilor !un# %re!c"i+- #e (u%0 +o r#e 7n 7nc*n#0ri core!%un&0#o re) (o r (r go!#e 7n !ine r0+*n*n( 7n e#erni# #e cee .i. Ace!# lucru e (e,0r # 7n cee ce %ri,e.#e (r go!#e + ri# l0) (r go!#e (e (re%# #e) (e !inceri# #e) -un0# #e .i (e,0r) (r go!#e (e .#iin'0 .i cuno .#ere) (r go!#e (e in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune .i celel l#e) 7nc*n#0rile !e re, r!0 (in ce!#e iu-iri c %*r iele (in i&,or .i + i +ul#) !un# %er+ nen#e; 7n!0 !un# ri(ic #e l un gr ( + i 7n l# #unci c*n( #rec (e l lucrurile n #ur le l cele !%iri#u le. (52)

(ri+ ! $)#*i #! "+ ! i * .- +"#r)e


(491) 29i!#0 #rei !# (ii le ,ie'ii %rin c re #rece o+ul (u%0 +o r#e) 7n in#e (e in#r 7n r i ! u 7n i (. >ri+ul !# (iu e!#e cel l +in'ii e9#erio re o+ului; l (oile ) cel l +in#ii lui in#erio re; i r l #reile ) !# (iul (e %reg0#ire (in lu+e !%iri#elor. 6*#e unii nu #rec %rin ce!#e !# (ii) ci !un# /ie 7n0l' 'i 7n r i) /ie co-or*'i 7n i ( i+e(i # (u%0 +o r#e. 6ei (u.i i+e(i # 7n r i !un# cei c re u /o!# regener 'i %e c*n( !e /l u 7n lu+e .i (eci c re u /o!# (e: %reg0#i'i %en#ru r i. Ace.#i nu u ne,oie (ec*# !0 !e (e- r !e&e (e 7+-r0c0+in#e n #ur l0 #ru%ului) /iin( (u.i %oi i+e(i # 7n r i (e c0#re 7ngeri. I- + ,0&u# cu+ !e 7n0l' u cur*n( (u%0 ce !ul +or'ii. $n!0 cei ce u /o!# r0i 7nl0un#ru %e c*n( +en'ine u o % ren'0 e9#erio r0 (e -un0# #e) u u+%lu# % " rul (e r0u# #e cu 7n.el0ciune) /olo!in( -un0# #e c un +i:loc %en#ru -i 7n.el %e ceil l'i) .i !un# runc 'i i+e(i # 7n i (. I- + ,0&u# %e unii (in#re ei runc 'i 7n i ( i+e(i # (u%0 +o r#e) %e unul (in#re cei + i ,icleni cu c %ul 7n :o! .i cu %icio rele 7n !u!) .i %e l'ii 7n
RAIUL I IADUL

160

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

l#e /eluri. 29i!#0 unii c re i+e(i # (u%0 +o r#e !un# &,*rli'i 7n c ,erne) /iin( !#/el !e% r 'i (e cei c re !e /l0 7n lu+e !%iri#elor; ei !un# !co.i (in c ,ernele lor .i (u.i 7n %oi %e r*n(. Ace.#i !un# cei c re) !u- o + !c0 ci,ili& #0) u unel#i# cu r0u# #e 7+%o#ri, %ro %elui. D r #o'i ce.#i !un# %u'ini 7n co+% r 'ie cu cei c re !un# 'inu'i %en#ru ce, #i+% 7n lu+e !%iri#elor .i c re !un# in!#rui'i colo) 7n cor( cu @r(ine Di,in0) %en#ru r i ! u %en#ru i (. (492) @+ul %0#run(e 7n %ri+ul !# (iu (e ,i '0) c re e cel l +in'ii e9#erio re) i+e(i # (u%0 +o r#e. 29i!#0 o regiune in#ern0 .i un e9#ern0 !%iri#ului /iec0rui o+. $n regiune e9#ern0 !0l0.luie!c cele %u#eri %rin c re) 7n lu+e) el 7.i ( %#e &0 #ru%ul) 7n !%eci l / ' ) ,or-ire .i ge!#urile l !ocie# #e 7n c re #r0ie.#e; 7n!0 regiune in#ern0 !%iri#ului !0u e!#e locul %ro%riei ,oin'e .i l %ro%riului g*n() i r ce!#e !un# r r r0# #e %e / '0) 7n ,or-ire ! u 7n ge!#uri. 60ci o+ul e o-i.nui# (in co%il0rie !0 r #e %rie#enie) -un0,oin'0 .i !inceri# #e .i !0-.i !cun(0 g*n(urile ce i&,or0!c (in ,oin'0. 2l (o-*n(e.#e !#/el o-iceiul (e (uce o ,i '0 +or l0 .i ci,ic0 7n e9#erior) in(i/eren# (e cu+ r /i 7n in#erior; i r e/ec#ul ce!#ui o-icei e!#e c0 o+ul %ro %e nicio( #0 nu .#ie (e +in#e lui in#erio r0 .i nu !e g*n(e.#e l e . (493) >ri+ul !# (iu l o+ului (u%0 +o r#e e!#e c cel (in lu+e) %en#ru c0 ,i ' lui e!#e 7nc0 e9#erio r0. 2l re (eci o / '0) o ,or-ire .i o (i!%o&i'ie !i+il re) .i (eci o ,i '0 +or l0 .i ci,ic0 !i+il r0; . ( r el cre(e c0 7nc0 !e /l0 7n lu+e) ( c0 nu e /o r#e #en# l lucrurile %e c re le 7n#*lne.#e ! u ( c0 nu 7.i +in#e.#e ce i- u !%u! 7ngerii #unci c*n( /o!# ri(ic #) nu+e c0 cu+ e!#e un !%iri# (n. 450). Deci ,i ' r0+*ne l /el 7n ce l l#0 lu+e c .i 7n ce !# ) i r +o r#e nu e (ec*# #recere (e l un l ce l l#0. (494) Ace!# /iin( !# (iul !%iri#ului unui o+ i+e(i # (u%0 in#r re ! 7n ce l l#0 lu+e) el e!#e (eci recuno!cu# (e %rie#enii .i cuno.#in'ele lui (in lu+e n #ur l0; c0ci !%iri#ele recuno!c un o+ nu (o r (u%0 / '0 .i ,or-ire) ci .i (u%0 !/er ,ie'ii lui) %e +0!ur0 ce !e %ro%ie (e el. 6*n( cine, (in ce l l#0 ,i '0 !e g*n(e.#e l l#ul) !e g*n(e.#e l / ' ce!#ui .i 7n cel .i #i+% l +ul#e (in / %#ele leg #e (e ,i ' lui) i r c*n( / ce !# ) cel0l l# %0#run(e cu %re&en' ! c .i cu+ r /i /o!# c"e+ #. $n lu+e !%iri#u l0 !e 7n#*+%l0 !#/el %en#ru c0 colo g*n(urile !un# (i/u& #e 7n :ur .i nu e9i!#0 un !% 'iu c cel (in lu+e n #ur l0 (n. 191-199). A. ( r #o'i !un# recuno!cu'i (e %rie#enii) (e ru(ele .i (e cuno.#in'ele lor #unci c*n( :ung %en#ru %ri+ ( #0 7n ce l l#0 ,i '0) ,or-e!c cu ei) i r %oi !e !oci &0 cu ei (u%0 in#i+i# #e ,u#0 7n lu+e. De!eori i- + u&i# %e cei ,eni'i (in lu+e -ucur*n(u-!e #unci c*n( .i- u re,0&u#-%rie#enii) i r %e %rie#enii lor -ucur*n(u-!e l /el (e ,enire ce!#or . ?o r#e (e! un !o' .i o !o'ie !e 7n#*lne!c .i !e /elici#0 .i r0+*n 7+%reun0 %en#ru o %erio (0 + i lung0 ! u + i !cur#0 (e #i+%) 7n /unc'ie (e 7nc*n# re %e c re u !i+'i#-o #unci c*n( #r0i u 7+%reun0 7n lu+e. D c0 (e,0r # (r go!#e + ri# l0) c re e o uniune +in'ilor 7n/0%#ui#0 (e (r go!#e cere !c0) nu i- (u! l ol l#0) ei !un# (e!%0r'i'i (u%0 %u'in #i+%. I r ( c0 +in'ile lor u /o!# (i!cor( n#e .i l0un#ric o%u!e) ei i&-ucne!c 7n ur0 (e!c"i!0 .i c*#eo( #0 7n con/run# re (irec#0; 7n ciu( ce!#ui / %# ei nu !un# !e% r 'i %*n0 ce nu in#r0 7n l (oile !# (iu) (e!%re c re !e , ,or-i i+e(i #. (495) 6u+ ,i ' !%iri#elor ,eni#e recen# (in lu+e n #ur l0 nu e (eo!e-i#0 (e ,i ' lor (e colo .i cu+ nu .#iu ni+ic (e!%re n #ur ,ie'ii lor (e (u%0 +o r#e) nici (e!%re r i ! u i () (ec*# cee ce u 7n,0' # (in !en!ul li#er l l Cuvntului .i (in %re(icile - & #e %e cel !en!) !#/el) (u%0 ce !e +ir0 (e / %#ul c0 !e g0!e!c 7n#r-un #ru% cu /iec re !i+' ,u# 7n lu+e .i c0 7nc0 ,0( o-iec#e !i+il re 7n :urul lor) ei !un# -ru!c %0#run.i (e o (orin'0 (e cuno .#e ce e!#e r iul .i ce e i (ul .i un(e !e /l0. 2i !un# . ( r in!#rui'i (e %rie#eni 7n %ri,in' !# (iului (e ,i '0 e#ern0 .i !un# con(u.i 7n (i/eri#e locuri .i in#ro(u.i 7n !ocie#0'i (i,er!e; c*#eo( #0 !un# (u.i 7n
RAIUL I IADUL

161

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

or .e) gr0(ini .i % r (i!uri .i /o r#e (e! li !e r #0 o-iec#e + gni/ice) %en#ru c0 ce!#e lucruri le 7nc*n#0 !i+'urile e9#erio re. 2i !un# 7n(e+n 'i (in c*n( 7n c*n( !0-.i +in#e !c0 i(eile %e c re le- u 7n#re'inu# 7n #i+%ul ,ie'ii #ru%e.#i) (e!%re !# (iul !u/le#ului (u%0 +o r#e .i (e!%re r i .i i () %*n0 ce !e in(igne &0 (e #o# l lor ignor n'0 leg #0 (e ce!#e #e+e .i) (e !e+ene ) (e ignor n' 1i!ericii. A%ro %e #o'i !un# ner0-(0#ori !0 /le ( c0 ,or :unge 7n r i .i +ul'i cre( c0 ,or +erge colo) %en#ru c0 7n lu+e u (u! o ,i '0 +or l0 .i ci,ic0; ei nu !e g*n(e!c c0 #*# cei r0i c*# .i cei -uni (uc o ,i '0 !i+il r0 7n e9#erior) /0c*n( -ine l#or 7n cel .i /el) +erg*n( l -i!eric0) !cul#*n( %re(ici .i rug0ciuni; ei nu u " - r c0 / %#ele .i c#ele e9#erio re (e ,ener re nu !un# (e nici nu /olo!) ci (o r !#0rile +en# le l0un#rice (in c re %urce( c#ele e9#erio re. Din#ro +ie (e o +eni (e colo) -i !e g0!e.#e ,reunul c re !0 .#ie ce !un# !#0rile +en# le l0un#rice .i c0 ele /or+e &0 r iul .i 1i!eric 7n o+; cu #*# + i %u'in re li&e &0 ce.#i c0 c#ele e9#erio re 7.i #r g c r c#erul (in g*n(ul .i in#en'i o+ului) .i c0 (e&,0luie (r go!#e .i cre(in' (in c re %ro,in. 6"i r .i #unci c*n( !un# in!#rui'i ei nu %o# 7n'elege c0 g*n(ire .i ,oin' u ,reo i+%or# n'0) ci 7nc0 cre( c0 (o r cu,in#ele .i / %#ele !un# i+%or# n#e. A. !un# +ul'i (in#re cei c re) 7n &iu (e &i) ,in (in lu+e cre.#in0 7n ce l l#0 ,i '0. (496) =%iri#ele -une 7.i ,eri/ic0 c r c#erul %rin (i/eri#e +e#o(e) c0ci 7n ce!# %ri+ !# (iu cei r0i ,or-e!c (e,0ruri .i / c / %#e -une l /el c cei -uni) (eo rece) cu+ + i /o!# !%u!) .i ei u #r0i# +or l 7n % ren' e9#erio r0; c0ci u #r0i# !u- gu,ern0ri) !u- legi) o-'in*n( (e colo o re%u# 'ie (e (re%# #e .i !inceri# #e .i u (o-*n(i# / ,oruri) ono re .i -og0'ie. $n!0 !%iri#ele rele !un# (i!#in!e (e !%iri#ele -une 7n %ri+ul r*n( (u%0 / %#ul c0 cei r0i i u % r#e ner0-(0#ori l cee ce !e !%une (e!%re lucrurile e9#erio re .i %u'in l cee ce !e !%une (e!%re cele l0un#rice) c re !un# (e,0rurile .i !en#i+en#ele -une leg #e (e 1i!eric0 .i (e r i. 2i le !cul#0 7n#r- (e,0r) 7n!0 nu cu #en'ie .i -ucurie. =%iri#ele rele !un# (i!#in!e (e cele -une .i (u%0 / %#ul c0 !e 7n#orc con!# n# 7n nu+i#e (irec'ii .i c0 !e %li+-0 (e- lungul %o#ecilor ce (uc !%re cele (irec'ii) (e /iec re ( #0 c*n( !un# l0! #e !ingure. Du%0 (irec'i !%re c re !e 7n#orc .i (u%0 %o#ecile %e c re +erg) (r go!#e ce 7i c0l0u&e.#e %o #e /i i(en#i/ic #0. (497) Co #e !%iri#ele ce !o!e!c (in lu+e !un# # . #e (e o nu+i#0 !ocie# #e (in r i ! u (in i () 7n!0 (o r 7n cee ce %ri,e.#e +in#e lor in#erio r0) i r ce !# nu le e (e&,0lui#0 #*# #i+% c*# ,i ' lor e!#e un e9#erio r0; (eo rece lucrurile e9#erio re !cun( .i co%er0 cee ce !e /l0 7n0un#ru) 7n !%eci l l cei r0i 7n in#erior. @ricu+) + i %oi) c*n( :ung 7n l (oile !# (iu) r0ul lor e (e&,0lui#) %en#ru c0 +in#e in#erio r0 e (e&,0lui#0) %e c*n( +in#e e9#erio r0 e (or+i#0. (498) >ri+ul !# (iu l o+ului (u%0 +o r#e (ure &0 l unii c*#e, &ile) l l'ii c*#e, luni) i r l l'ii un n) 7n!0 r r + i +ul# (e un n; (ur # e + i !cur#0 ! u + i lung0 l /iec re 7n /unc'ie (e !e+0n re ! u (eo!e-ire (in#re +in#e in#erio r0 .i ce e9#erio r0. 60ci l /iec re cele (ou0 #re-uie !0 /ie un .i !0-.i core!%un(0 reci%roc3 c0ci ni+eni (in lu+e !%iri#u l0 nu re ,oie !0 g*n(e !c0 .i !0 ,oi !c0 7n#r-un /el .i !0 ,or-e !c0 .i /0%#ui !c0 7n#r- l#ul. Co'i cei (e colo #re-uie !0 /ie o !e+0n re %ro%riilor !en#i+en#e ! u %ro%riei iu-iri .i (eci #re-uie !0 /ie 7n e9#erior cu+ !un# 7n in#erior. 5in#e e9#erio r0 unui !%iri# e!#e . ( r + i 7n#*i (e&,0lui#0 .i (u!0 l or(ine) %en#ru %u#e core!%un(e .i !er,i c - &0 %en#ru +in#e in#erio r0.

RAIUL I IADUL

162

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(53)

A! *"i!e# $)#*i #! "+ ! i * .- +"#r)e


(499) Al (oile !# (iu l o+ului (u%0 +o r#e e!#e cel l +in'ii ! le in#erio re) %en#ru c0 #unci el e!#e (u! !u- con#rolul +in'ii in#erio re ! u l ,oin'ei .i g*n(ului) %e c*n( +in#e e9#erio r0 ce /u!e!e c#i,0 7n #i+%ul %ri+ului !# (iu) & ce cu+ (or+i#0. @ricine c re !#u(i &0 ,i ' o+ului) ,or-ire .i / %#ele ! le) %o #e ,e(e c0 /iec re re #*# o +in#e in#erio r0) c*# .i un e9#erio r0) ! u g*n(uri .i in#en'ii #*# in#erio re c*# .i e9#erio re. Ace!# lucru 7l %o #e o-!er, (in ur+0#o rele con!i(er 'ii3 orice o+ c re #r0ie.#e 7n !ocie# #e ci,ili& #0 g*n(e.#e (e!%re un l#ul 7n /unc'ie (e ce u&i# .i 7n,0' # (e!%re el) /ie (in u&i#e) /ie %rin con,er! 'ie; #o#u.i) el nu l !0 !0 i !e , (0 (e,0r #ele g*n(uri 7n cee ce 7i !%une) ci 7l #r #e &0 %oli#ico!) (e.i ele r %u#e /i rele. >u#e+ ,e(e c0 . !e 7n#*+%l0 + i le! (in %ur# re %re/0cu'ilor .i lingu.i#orilor) le c0ror ,or-e .i / %#e !un# #o #e (i/eri#e (e g*n(urile .i in#en'iile lor) .i (in ce i%ocri'ilor) c re ,or-e!c (e!%re Du+ne&eu) (e!%re r i .i +*n#uire !u/le#elor) (e!%re (e,0rurile 1i!ericii) (e!%re -inele '0rii lor .i (e!%re %ro %ele lor c .i cu+ r /i +i.c 'i (e cre(in'0 .i (r go!#e; #o#u.i) 7n ini+ile lor) ei nu cre( ni+ic (in ce !%un) ci !e iu-e!c (o r %e !ine. De ici e e,i(en# c0 e9i!#0 (ou0 /eluri (e g*n() unul e9#erior .i unul l0un#ric) .i c0 !#/el (e %er!o ne ,or-e!c (in g*n(ul e9#erior) %e c*n( g*n(urile l0un#rice le !un# #o# l (i/eri#e; + i +ul#) ce!#e (ou0 /eluri (e g*n( !un# (i!#inc#e) c0ci !e %o r#0 (e gri:0 c g*n(ul l0un#ric !0 nu 7l con(uc0 %e cel e9#erior .i !0 nu /ie (e&,0lui#. @+ul e /or+ # %rin cre 'ie !#/el 7nc*# g*n(ul !0u l0un#ric !0 /ie un cu cel e9#erior %rin core!%on(en#0; .i ele !un# un l o +enii -uni) %en#ru c0 ei g*n(e!c .i ,or-e!c (o r ce e -ine. $n!0 g*n(ul l0un#ric nu e un cu cel e9#erior l cei r0i) %en#ru c0 ce.#i g*n(e!c ce e r0u .i ,or-e!c ce e -ine. A!# e o in,er!iune or(inii) c0ci l ei -inele e 7n e9#erior) i r r0ul 7n in#erior) 7n con!ecin'0) r0ul (o+ne.#e %e!#e -ine .i 7l (egr (e &0 7n con(i'i unui !cl ,) %en#ru -i %u#e !er,i (re%# +i:loc (e #ingere !co%urilor ce le- r ! #i!/ ce (r go!#e . i %en#ru c0 ce !#0 +o#i, 'ie !u%une #o #e / %#ele .i cu,in#ele lor) e e,i(en# c0 -inele %e c re 7l ,or-e!c .i 7l / c nu e cu (e,0r # -ine) ci e in/e!# # (e r0u) oric*# (e -un le- r %0re 7n /or+ e9#erio r0 celor neo-i.nui'i cu g*n(urile .i in#en'iile l0un#rice. Al#/el !e 7n#*+%l0 cu cei ce iu-e!c -inele. L ei nu e9i!#0 o in,er!iune or(inii; c0ci -inele (in g*n(ul lor l0un#ric !e re, r!0 7n cel e9#erior .i !#/el 7n cu,in#ele .i 7n / %#ele lor. Ace !# e!#e or(ine %en#ru c re /o!# cre # o+ul) c0ci . +in#e lui in#erio r0 !e /l0 7n r i .i 7n lu+in r iului; i r lu+in r iului e!#e A(e,0r Di,in ce !e n .#e (in Du+ne&eu) %rin c re Du+ne&eu e %re&en# 7n r i (n. 126-140)) .i . ( r ei !un# con(u.i (e Du+ne&eu. Co #e ce!#e u /o!# !%u!e %en#ru / ce li+%e(e c0 /iec re o+ %o!e(0 un g*n( l0un#ric .i unul e9#erior .i c0 ele !un# (i!#inc#e. 6*n( e +en'ion # g*n(ul e i+%lic #0 .i ,oin' ; c0ci g*n(ul e (eri, # (in ,oin'0) cu+ ni+eni nu %o #e g*n(i !e% r # (e ,oin' ! . De ici e cl r ce 7n!e +n0 !# (iul +in'ii in#erio re o+ului .i !# (iul +in'ii ! le e9#erio re. (500) 6*n( ,or-i+ (e!%re ,oin'0 .i (e!%re g*n() ce (in#*i #re-uie con!i(er #0 c inclu&*n( !en#i+en#ele .i (r go!#e ) 7n#re g 7nc*n# re .i %l0cere ce !e re, r!0 (in !en#i+en#e .i (in (r go!#e) (eo rece ce!#e !e le g0 (e ,oin'0 c (e - & lor co+un0; c0ci cee ce ,oie.#e un o+) el iu-e.#e .i !i+#e c /iin( 7nc*n#0#or .i %l cul lui .i in,er!) cee ce un o+ iu-e.#e .i !i+#e c /iin( 7nc*n#0#or .i %l0cu#) ,oie.#e. I r g*n(ul e!#e #o#ul %rin c re o+ul !e con/ir+0 7n !en#i+en#ele ! u 7n (r go!#e ! ; c0ci g*n(ul nu e l#ce, (ec*# /or+ ,oin'ei ! u +i:locul %rin c re (orin'ele ,oin'ei %o# /i cuno!cu#e. Ace !#0 /or+0 e!#e re&ul# #ul (i/eri#elor %roce!e (e r 'ion re) c re 7.i u origine 7n lu+e !%iri#u l0 .i c re % r'in !%iri#ului u+ n. (501)
RAIUL I IADUL

163

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Ar #re-ui !0 !e .#ie c0 +in#e in#erio r0 o+ului e!#e ce c re 7i (e#er+in0 c r c#erul .i nu ce e9#erio r0) %ri,i#0 c (i!#inc#0 (e %ri+ . 5o#i,ul ce!#ui / %# e!#e c0 +in#e in#erio r0 'ine (e !%iri#) i r ,i ' o+ului e!#e ,i ' !%iri#ului !0u) c0ci el !#0 l origine ,ie'ii #ru%ului. Co# (e cee 7.i %0!#re &0 o+ul c r c#erul +in'ii in#erio re %en#ru ,e.nicie; ( r cu+ +in#e e9#erio r0 'ine 7n % r#e (e #ru%) e e l0! #0 (eo% r#e (u%0 +o r#e) i r ce % r#e ce e leg #0 (e !%iri# (o r+e .i !er,e.#e nu+ i c - &0 %en#ru +in#e in#erio r0) cu+ /o!# r0# # + i !u! c*n( + ,or-i# (e!%re +e+ori o+ului ce r0+*ne (u%0 +o r#e. Ace!# lucru / ce li+%e(e ce 7i % r'ine o+ului .i ce nu; ! u c0 l o+ul r0u ni+ic ce 'ine (e g*n(ul e9#erior (u%0 c re ,or-e.#e ! u (e ,oin' e9#erio r0 (u%0 c re c'ione &0 nu 7i e %ro%riu) ci (o r cee ce 'ine (e g*n(ul .i ,oin' in#erio r0. ingerii-cerului.ro (502) 6*n( o+ul #recu# (e %ri+ul !# (iu) c re e !# (iul +in'ii e9#erio re) #r # # 7n c %i#olul n#erior) #r0in( cu+ c !%iri#) el re (e!c"i! !# (iul +in'ii in#erio re ! u !# (iul ,oin'ei l0un#rice .i l g*n(ului l0un#ric) cu c re !e o-i.nui!e 7n lu+e #unci c*n( er l0! # !0 g*n(e !c0 li-er .i /0r0 con!#r*ngeri) (e unul !ingur. 2l %0#run(e incon.#ien# 7n ce !#0 !# re) e9 c# cu+ /0ce 7n lu+e c*n( l0! 7n ur+0 g*n(ul c !ur!0 i+e(i #0 (e c'iune .i c0(e 7n g*n(ul l0un#ric) r0+*n*n( -!or-i# (e el. A!#/el) c*n( un o+ ce (e,eni# !%iri# !e /l0 7n ce!# !# (iu e!#e cu (e,0r # el 7n!u.i .i 7.i #r0ie.#e %ro%ri ,i '0; c0ci g*n(i li-er (u%0 %ro%riile !en#i+en#e re%re&in#0 7n!0.i ,i ' o+ului .i e!#e o+ul 7n!u.i. (503) Un !%iri# 7n ce!# !# (iu g*n(e.#e (in ,oin' lui %ro%riu-&i!0 .i (eci (in !en#i+en#ele ! u (r go!#e lui) i r #unci g*n(ul !0u e un cu ,oin' ; .i !# #*# (e co+%le# 7nc*# nici nu % re c0 g*n(e.#e) ci % re c0 (o r ,oie.#e. A%ro %e cel .i lucru !e 7n#*+%l0 .i c*n( ,or-e.#e; e9i!#0 oricu+ (i/eren' c0 ,or-e.#e #e+*n(u-!e (e g*n(urile ,oin'ei) c re !# u (e!co%eri#e) c0ci %rin ,i ' !oci l0 (in lu+e ce !#0 re#icen'0 (e,eni# un o-icei l ,oin'ei ! le. (504) Co'i o +enii) /0r0 e9ce%'ie) !un# (u.i 7n ce!# !# (iu (u%0 +o r#e) %en#ru c0 e!#e (e,0r #ul !# (iu l !%iri#ului lor; %ri+ul !# (iu e!#e cel l !%iri#ului o+ene!c c*n( !e /l0 7n#re l'ii) ne/iin( 7n!0 cu (e,0r # l !0u. ? %#ul c0 !# (iul +in'ii e9#erio re 7n c re %0#run(e %en#ru %ri+ ( #0 o+ul (u%0 ce +o re) cu+ /o!# r0# # 7n c %i#olul n#erior) nu e!#e cu (e,0r # l !0u) , /i e,i(en# (u%0 c*#e, con!i(er 'ii; !%re e9e+%lu) !%iri#ele nu g*n(e!c (o r) ci .i ,or-e!c) (u%0 %ro%riile lor !en#i+en#e; c0ci ,or-ire lor !e re, r!0 (in cele !en#i+en#e) cu+ /o!# /ir+ # .i e9%lic # 7n c %i#olul leg # (e ,or-ire 7ngerilor (n. 234-245). i o+ul g*n(i# 7n ce!# /el 7n lu+e) #unci c*n( cuge# !ingur) c0ci #unci g*n(ul !0u er (i!oci # (e ,or-ire; el (o r ,e(e lucrurile 7n +in#e ! .i ,e(e + i +ul#e 7n#r-un +inu# (ec*# %u#e ,or-i + i %oi o :u+0# #e (e or0. 60 !# (iul +in'ii e9#erio re o+ului nu e cu (e,0r # %ro%riu lui) nici !%iri#ului !0u e e,i(en# (in / %#ul c0) #unci c*n( !e /l0 7n co+% ni l#or o +eni (in lu+e) el ,or-e.#e (u%0 con,en'iile ,ie'ii +or le .i ci,ice) i r 7n !#/el (e +o+en#e g*n(ul l0un#ric 7l con#role &0 %e cel e9#erior) l /el cu+ o %er!o n0 con#role &0 o l# ) %en#ru o %re,eni (e l (e%0.ire li+i#elor (i!cre'iei ! u le -unelor + niere. Acel .i lucru e e,i(en# .i (in / %#ul c0) #unci c*n( un o+ cuge#0 7n !ine) el !e 7n#re -0 cu+ #re-uie !0 ,or-e !c0 .i !0 !e %o r#e %en#ru +ul'u+i) 7n#0ri %rie#eni ) -un0-,oin' .i con!i(er 'i celorl l'i; / %#ele ! le 7i !un# #unci !#r0ine %ro%riei n #uri) (ic0 !un# (i/eri#e (e cele %e c re le- r / ce ( c0 r c'ion 7n cor( cu %ro%ri lui ,oin'0. De ici e e,i(en# c0 !# (iul +in'ii in#erio re 7n c re e (u! !%iri#ul e!#e (e,0r #ul !0u !# (iu .i /o!# (e,0r #ul !# (iu l o+ului %e c*n( #r0i 7n lu+e. (505)

RAIUL I IADUL

164

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

6*n( !# (iul (e ,i '0 l unui !%iri# e!#e cel l +in'ii in#erio re) c r c#erul !0u (in lu+e (e,ine li+%e(e) %en#ru c0 #unci el c'ione &0 7n cor( cu %ro%ri ! n #ur0. 6el c re 7n lu+e /o!# -un 7n !u/le#ul !0u c'ione &0 cu+ r 'ion l .i 7n'ele%#) c"i r + i 7n'ele%# (ec*# 7n lu+e %en#ru c0 e eli-er # (e leg0#ur cu #ru%ul .i !#/el (e lucrurile %0+*n#e.#i c re i u u+-ri# .i i- u 7n#unec # +in#e ) 7n!0 cel ce 7n lu+e #r0i# 7n r0u cu+ c'ione &0 %ro!#e.#e .i ne-une.#e) c"i r + i ne-une.#e (ec*# 7n lu+e) %en#ru c0 e li-er .i neleg # (e ni+ic. 6*n( #r0i# 7n lu+e er !0n0#o! 7n % ren' e9#erio r0) c0ci %rin / %#ele ! le %0re un o+ r 'ion l; 7n!0 c*n( % ren' e9#erio r0 i- /o!# r0%i#0) ne-uni ! /o!# (e&,0lui#0. Un o+ r0u c re 7+-r c0 % ren' unui o+ -un %o #e /i co+% r # cu un , ! co%eri#) !#r0luci#or .i %olei# %e (in / r0) 7n c re !# u !cun!e +i&erii (e #o #e /elurile; c 7n cu,in#ele lui Du+ne&eu3 4 (oi sunte i ca mormintele vruite care, pe dina+ar se arat +rumoase, iar pe dinuntru sunt pline de oasele mor ilor i de orice +el de necur enie B (5 #ei 233 27). (506) Co'i cei c re 7n lu+e u (u! o ,i '0 -un0 .i c re u /0%#ui# con.#iincio!) recuno!c*n( ?iin' Di,in0 .i iu-in( (e,0rurile Di,ine .i 7n !%eci l cei ce u %lic # ce!#e (e,0ruri !u%r ,ie'ii lor) #unci c*n( !un# (u.i 7n !# (iul +in'ii in#erio re !e !i+# c .i cu+ r /i /o!# #re&i'i (in !o+n .i c cei c re %0.e!c (in 7n#uneric 7n lu+in0. Lu+in r iului ! u 7n'ele%ciune l0un#ric0 le lu+ine &0 g*n(ul) i r -un0# #e ! u !en#i+en#ele l0un#rice le in!%ir0 / %#ele. R iul 7n!u.i !e re, r!0 7n g*n(urile .i 7n !en#i+en#ele lor cu -inecu,*n# re .i 7nc*n# re %ro/un(e) (e!%re c re nu .#i u ni+ic 7n in#e; c0ci cu+ !e /l0 7n co+uniune cu 7ngerii r iului. Acu+ (e !e+ene 7l recuno!c %e Du+ne&eu .i 7l ,enere &0 (in (*ncul ,ie'ii lor; c0ci) cu+ /o!# !%u! + i !u!) c*n( +in#e lor in#erio r0 e (e&,0lui#0) ei 7.i #r0ie!c (e,0r # ,i '0. 2i 7l recuno!c .i 7l ,enere &0 li-er %e Du+ne&eu) %en#ru c0 li-er# #e e n0!cu#0 (in !en#i+en#ele l0un#rice; . ( r ei !i+# c0 ! nc#i# #e e9#erio r0 nu re o i+%or# n'0 #*# (e + re; .i %0#run( 7n ce ! nc#i# #e (*nc0 (in c re con!i!#0 (e,0r # ,ener re. Ace !# e!#e !# re celor ce u (u! o ,i '0 cre.#in0) 7n cor( cu %oruncile Cuvntului. $n!0 !# re celor ce u (u! o ,i '0 re 7n lu+e) c re nu u ,u# con.#iin'0 .i c re u neg # e9i!#en' ?iin'ei Di,ine) e!#e cu #o#ul l# . Co'i cei ce (uc o ,i '0 re ne g0 7n in#erior e9i!#en' ?iin'ei Di,ine) oric*# (e +ul# r cre(e 7n e9#erior c0 nu o / c) ci (i+%o#ri,0) c0 7l recuno!c %e 2l; c0ci recuno .#e ?iin' Di,in0 .i #r0i 7n r0u !un# (ou0 lucruri o%u!e. 6*n( 7n ce l l#0 ,i '0 +in#e in#erio r0 ce!#or o +eni e (e&,0lui#0 .i c*n( !un# u&i'i cu+ ,or-e!c .i ,0&u'i cu+ c'ione &0) ,or %0re in/ #u 'i; c0ci (orin'ele lor rele !e + ni/e!#0 7n #o# /elul (e ,r0:+0.ii) 7n (i!%re'ul / '0 (e ceil l'i) 7n - #:ocur0) -l !/e+ie) ur0 .i r0&-un re. 2i !#*rne!c in#rigi) unele (e o !e+ene ,iclenie .i cru&i+e 7nc*# cu greu r %u#e /i cre&u#e %o!i-ile 7n o +eni. 60ci #unci !e /l0 7n#r-o !# re (e li-er# #e (e c'ion (u%0 g*n(urile %ro%riei lor ,oin'e) /iin( !e% r 'i (e circu+!# n'ele e9#erio re c re 7i 7n/r*n u .i 7i re'ine u 7n lu+e. $n#r-un cu,*n#) ei !un# %ri, 'i (e r 'ion li# #e) %en#ru c0 r 'iune %e c re o ,e u 7n lu+e nu !0l0.lui 7n +in#e lor in#erio r0) ci 7n ce e9#erio r0) (e.i cre(e u c0 !un# + i 7n'ele%'i (ec*# l'ii. Ace!# /iin( c r c#erul lor #unci c*n( !e /l0 7n l (oile !# (iu) ei !un# (u.i l in#er, le !cur#e 7n !# (iul ,ie'ii lor e9#erio re) i r %oi 7.i +in#e!c ce u /0cu# %e c*n( !e /l u 7n !# (iul ,ie'ii l0un#rice. Unii (in#re ei !e ru.ine &0 .i recuno!c c0 u c'ion # ne-une.#e; 7n!0 unii nu !e ru.ine &0) i r l'ii !e !i+# in(ign 'i %en#ru c0 nu li !e %er+i#e !0 r0+*n0 %e ,eci 7n !# (iul ,ie'ii e9#erio re. D r li !e r #0 ce !- r 7n#*+%l ( c0 r r0+*ne ,e.nic 7n cel !# (iu) cu+ r / ce 7n !ecre# cele .i / %#e rele) !e(uc*n(u-i %e cei !i+%li 7n ini+0 .i 7n cre(in'0 %rin#r-o % ren'0 (e -un0# #e) !inceri# #e .i (re%# #e) %*n0 ce !e ,or (i!#ruge %e !ine; c0ci +in#e lor e9#erio r0 r r(e c un /oc !e+0n0#or cu cel l +in'ii in#erio re) i r 7n#re g lor ,i '0 !- r !/*r.i. (507)
RAIUL I IADUL

165

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

6*n( !%iri#ele !e /l0 7n ce!# l (oile !# (iu) ele % r e9 c# cu+ u /o!# 7n lu+e) i r cee ce u /0cu# .i u ,or-i# 7n !ecre# 7n lu+e e #unci (e&,0lui#; c0ci) ne+ i/iin( re'inu#e (e circu+!# n'e e9#erio re) nici (e #e + %ier(erii re%u# 'iei) ele !%un .i 7nce rc0 !0 / c0 (e!c"i! cee ce 7n lu+e u !%u! .i u /0cu# 7n !ecre#. =%iri#ele !un# (u!e 7n !#0ri +en# le neg #i,e) %en#ru c (e,0r #ul lor c r c#er !0 !e / c0 cuno!cu# 7ngerilor .i !%iri#elor -une; i r !#/el) lucrurile !cun!e !un# (e&,0lui#e .i cele !ecre#e (e!co%eri#e) c 7n cu,in#ele lui Du+ne&eu3 41u este nimic acoperit, care nu va +i descoperit, nici ascuns care nu va +i cunoscut. .e aceea, orice a i spus la ntuneric, va +i auzit la lumin% i orice a i grit la urec'e, n odi e, va +i vestit pe acoperiul caselor B (Luc 123 2) 3). i (in nou3 4 ( spun c, n ziua 5udec ii, oamenii vor da socoteal de orice cuvnt ne+olositor, pe care-l vor +i rostitB (5 #ei 123 36). (508) 6 r c#erul celor r0i (in ce!# !# (iu nu %o #e /i (e!cri! 7n c*#e, cu,in#e) %en#ru c0 ne-uni lor , ri &0 7n /unc'ie (e %l0cerile lor) i r ele !un# (e +ul#e /eluri3 ,oi +en'ion . ( r (o r c*#e, e9e+%le !%eci le (in c re !e %o #e /or+ o conclu&ie .i 7n %ri,in' celorl l#e. Unii !u iu-i# %e !ine + i %re!u! (e #o #e) i r 7n !lu:-ele .i /unc'iile lor .i- u 7n!0+*n' # %ro%ri ono re) .i u (u! /olo !e) nu %en#ru (uce /olo !e ! u %en#ru 7nc*n# re ce o (0ruie!c) ci (o r %en#ru %ro%ri lor re%u# 'ie) c !0 /ie %re'ui'i + i +ul# (ec*# l'ii .i (eci !0 !e -ucure (e renu+e; ei !un# +ul# + i %ro.#i) 7n ce!# !# (iu) (ec*# oric re l'ii; c0ci 7n +0!ur 7n c re cine, !e iu-e.#e %e !ine e !co! (in r i .i e %ri, # (e 7n'ele%ciune. 6ei c re !- u (0rui# (r go!#ei (e !ine) c re 7n cel .i #i+% u /o!# ,icleni .i c re u o-'inu# %o&i'ii (e ono re %rin ,icle.uguri) !e !oci &0 cu cele + i rele !%iri#e .i 7n, '0 r#ele + gice) c re re%re&in#0 un -u& (e or(ine Di,in0) .i !#/el 7i r0ne!c .i 7i in/e!#e &0 %e #o'i cei c re nu le re!%ec#0 ono re . 2i l n!e &0 c %c ne) 7n#re'in ur ) r( (e r0&-un re .i (ore!c !0-.i re,er!e /uri !u%r #u#uror celor c re nu li !e !u%un; .i cu c*# co+% nionii lor r0i le / c + i +ul# loc) cu #*# !e gr0-e!c + i # re 7n #o #e ce!#e enor+i#0'i. $n !/*r.i#) ei %l0nuie!c cu+ !0 %o #0 in#r 7n r i .i cu+ !0 7l %o #0 (i!#ruge) %en#ru /i ,ener 'i colo c &ei; %*n0 ici +erge ne-uni lor. > %i.#ii c re u ,u# un !e+ene c r c#er !un# + i ne-uni (ec*# l'ii) c0ci !un# /er+ con,in.i c0 r iul .i i (ul !e !u%un %u#erilor lor .i c0 !e %o# eli-er (e %0c #e c*n( %o/#e!c; ei 7.i rog0 #o #e #ri-u#ele Di,ine .i 7.i i u nu+ele lui Fri!#o!. 6re(in' lor 7n (e,0rul ce!#or lucruri e!#e #*# (e %u#ernic0 7nc*#) (e /iec re ( #0 c*n( e co+unic #0 l#or ) le 7nce'o.e &0 +in'ile .i 7i in#ro(uce 7n#r-o o-!curi# #e (urero !0. Ace!#e !%iri#e !un# %ro %e l /el 7n +-ele !# (ii) 7n!0 7n cel (e- l (oile 7.i %ier( r 'iune . $n %ri,in' ne-uniei .i !or'ii lor) ,or /i rel # #e unele (e# lii 7n #r # #ul nu+i# +u#ecata #e ap!i i #istru3erea 8a-il!nului. 6ei c re u #ri-ui# n #urii cre 'i .i c re) 7n ini+ile lor ( c0 nu .i cu gurile lor) u neg # e9i!#en' ?iin'ei Di,ine .i #o #e lucrurile ce 'in (e 1i!eric0 .i (e r i) !e !oci &0 7n ce!# !# (iu cu l'ii !e+ene lor. 2i 7l nu+e!c &eu %e /iec re o+ c re e9cele &0 7n ,iclenie .i 7l ,enere &0 cu onoruri Di,ine. A+ ,0&u# !#/el (e %er!o ne 7n#r-un gru%) (or*n( un + gici n) (i!cu#*n( (e!%re n #ur0 .i %ur#*n(u-!e #*# (e %ro!#e.#e (e % rc0 r /i /o!# ni+ le 7n /or+0 u+ n0; %rin#re ei !e /l u unii c re ,u!e!er0 %o&i'ii (e (e+ni# ri 7n lu+e .i unii c re ,e u o re%u# 'ie (e 7n,0' 'i .i 7n'ele%'i. Al'ii 7.i r0# u ne-uni 7n l#e /eluri. Din ce!#e c*#e, e9e+%le !e %o #e (e(uce c r c#erul celor ce u +in#e in#erio r0 7nc"i!0 7n (irec'i r iului) cu+ !e 7n#*+%l0 cu #o'i cei ce nu u :un! !u- in/luen' r iului %rin#r-o recuno .#ere ?iin'ei Di,ine .i %rin#r-o ,i '0 #r0i#0 7n cre(in'0. @ricine %o #e g*n(i %en#ru !ine ce r /i ( c0 r ,e un !e+ene c r c#er .i i- r /i %er+i! !0 c'ione&e /0r0 !e #e+e (e legi ! u (e %ier(ere ,ie'ii .i /0r0 con!#r*ngeri e9#erio re c #e + (e ciun#ire re%u# 'iei) (e %ier(ere ono rei) ,u#ului ! u %l0cerilor ce re&ul#0 (in ele.

RAIUL I IADUL

166

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

@ricu+) ne-uni unor !#/el (e !%iri#e e 'inu#0 7n /r*u (e Du+ne&eu) %en#ru nu !e ,*n# (incolo (e li+i#ele /olo !elor; c0ci %*n0 .i ce!#e !%iri#e (uc unele /olo !e. $n ele ,0( !%iri#ele -une n #ur .i c li# #e r0ului .i ce (e,ine o+ul c*n( nu !e l !0 con(u! (e Du+ne&eu. i ele !un# (e /olo! %en#ru c0) %rin in#er+e(iul lor) !%iri#ele rele !e+0n0#o re !un# (un #e 7+%reun0 .i !un# !e% r #e (e cele -une; (e,0rurile %ro/er #e (e cei r0i .i ,ir#u'ile %e c re le- u /i. # le !un# lu #e .i !un# (u.i 7n relele ,ie'ii lor .i 7n / l!i#0'ile ce !e ri(ic0 (in ele) /iin( !#/el %reg0#i'i %en#ru i (. 60ci ni+eni nu +erge 7n i ( %*n0 ce nu !e (0ruie.#e %ro%riului r0u .i / l!i#0'ilor ! le) (eo rece ni+0nui (e colo nu 7i e!#e %er+i! !0 i-0 o +in#e (i,i& #0) (ic0 !0 g*n(e !c0 .i !0 ,or-e !c0 un lucru .i !0 ,oi !c0 un l#ul. ?iec re !%iri# r0u (e colo #re-uie #*# !0 g*n(e !c0 c*# .i !0 ,or-e !c0 cee ce e / l! .i r0u; i r ,oin' .i (eci (r go!#e ! ) l ol l#0 cu 7nc*n# re .i %l0cere ei) #re-uie !0 7i con#role&e #*# cu,in#ele c*# .i g*n(urile e9 c# cu+ i- u con#rol # g*n(urile !%iri#ului 7n lu+e) c*n( cuge# %en#ru !ine !u- in/luen' !en#i+en#elor l0un#rice. 5o#i,ul ce!#ui / %# e!#e c0 ,oin' e 7n!u.i o+ul) i r nu g*n(ul) (ec*# 7n +0!ur 7n c re i % r#e l ,oin'0) ,oin' /iin( 7n!0.i n #ur ! u %re(i!%o&i'i o+ului) !#/el 7nc*#) #unci c*n( un o+ c'ione &0 (o r (u%0 ,oin' lui) (e,0r # ! n #ur0 .i %re(i!%o&i'ie .i 7n!0.i ,oin' 7i !un# (e&,0lui#e. 60ci c r c#erul o+ului r0+*ne (u%0 +o r#e cu+ .i l- /0cu# 7n ,i ' (in lu+e. 6ei r0i nu-.i + i %o# :u!# ! u !c"i+- n #ur ) nici %rin cuge#) nici %rin 7n'elegere (e,0rului. (509) =%iri#ele rele) 7n l (oile !# (iu) (uc !u%r lor %e(e%!e grele .i (urero !e ,*n#*n(u-!e 7n relele (e #o #e /elurile. $n lu+e !%iri#elor e9i!#0 +ul#e /eluri (e %e(e%!e .i %er!o nelor nu li !e r #0 re!%ec#; nu re i+%or# n'0 ( c0 cel %e(e%!i# /o!# rege ! u !cl , 7n ce !#0 lu+e. ?iec re r0u (uce cu !ine %ro%ri -i %e(e %!0. 6ele (ou0 !un# in!e% r -il leg #e .i (eci cel ce !e /l0 7n r0u !u/er0 %e(e %! r0ului. Co#u.i) ni+eni (in ce l l#0 lu+e nu e %e(e%!i# %en#ru ,reun r0u /0cu# 7n lu+e) ci %en#ru r0ul %e c re con#inu0 !0-l / c0 colo. $n!0 e cel .i lucru ( c0 !%ui c0 o +enii !un# %e(e%!i'i %en#ru relele (in lu+e ! u %en#ru relele %e c re le / c 7n ce l l#0 ,i '0; (eo rece /iec re) (u%0 +o r#e) !e 7n#o rce l %ro%ri lui ,i '0 .i (eci l rele !i+il re; c0ci c r c#erul o+ului !e %0!#re &0 cu+ /o!# 7n ,i ' #ru%ului (n. 470484). =%iri#ele rele !un# %e(e%!i#e %en#ru c0) 7n ce!# !# (iu) #e + (e %e(e %!0 e unicul +i:loc (e le cu+%0# relele) 7n(e+nurile nu + i !un# (e /olo!) nici in!#ruc'iunile) nici #e + (e legi) nici %ier(ere re%u# 'iei) %en#ru c0 !%iri#ul c'ione &0 cu+ (u%0 %ro%ri ! n #ur0; i r ce !#0 n #ur0 nu %o #e /i 7nl0n'ui#0 ! u (i!#ru!0 (ec*# %rin %e(e%!e. $n!0 !%iri#ele -une nu !un# %e(e%!i#e nicio( #0) (e.i u /0cu# r0u 7n lu+e) c0ci r0ul lor nu !e re%e#0. 5 i +ul#) + 7n,0' # c0 r0ul %e c re l- u /0cu# er (e o l#0 n #ur0; nu /o!# co+i! in#en'ion #) 7+%o#ri, (e,0rului) nici (in#r-o l#0 li%!0 ini+ii +o.#eni#0 (e l %0rin'i; ele u /o!# con(u!e (e o 7nc*n# re o r-0 %e c*n( #r0i u o ,i '0 e9#erio r0) ne#r0in( 7n cel .i #i+% .i un in#erio r0. (510) ?iec re +erge 7n %ro%ri lui !ocie# #e) 7n c re !e /l !%iri#ul !0u %e c*n( #r0i 7n-c0 7n lu+e; c0ci /iec re o+) 7n cee ce %ri,e.#e !%iri#ul !0u) e leg # (e o nu+i#0 !ocie# #e) /ie (in r i) /ie (in i (. Un o+ r0u e leg # (e o !ocie# #e i (ului) i r un o+ -un (e o !ocie# #e r iului; .i /iec re +erge 7n %ro%ri lui !ocie# #e (u%0 +o r#e (n. 438). =%iri#ul e con(u! #re%# # !%re !ocie# #e ! ) i r 7n /in l %0#run(e 7n e . 6*n( +in#e in#erio r0 unui !%iri# r0u e (e&,0lui#0) el e 7n(re%# # #re%# # !%re %ro%ri lui !ocie# #e) i r 7n /in l) 7n in#e c ce!# !# (iu !0 i !/*r.i#) (irec# c0#re e ; i r c*n( !# (iul !e !/*r.e.#e) el !e runc0 !ingur 7n i () un(e !un# .i l'ii c el; .i c*n( !e runc0 !ingur) % re 7n / ' unui %ri,i#or c unul ce c (e cu c %ul 7n :o! .i cu %icio rele 7n !u!. 6 u& ce!#ei % ren'e e!#e c0 el !e /l0 7n#r-o or(ine in,er!0) iu-in( lucrurile in/ern le .i re!%ing*n(u-le %e cele cere.#i. Unele !%iri#e rele) 7n ce!# l (oile !# (iu) in#r0 7n i ( .i ie! (in nou (e c*#e, ori; 7n!0 ele nu % r c0(e cu c %ul 7n in#e) cu+ % r #unci c*n( !un# li%!i#e (e orice -un0# #e ! u
RAIUL I IADUL

167

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(e,0r. 6"i r !ocie# #e 7n c re u /o!# c !%iri#e %e c*n( !e /l u 7nc0 7n lu+e le e!#e r0# #0 (in %ri+ul !# (iu; !#/el) ele 7n, '0 c0 !e /l0 7n i ( %*n0 .i 7n #i+%ul ,ie'ii #ru%e.#i; (e.i !# re lor nu er c ce locui#orilor (in i () ci !e+ene !#0rii !%iri#elor (in lu+e !%iri#elor. $n %ri,in' ce!#ei !#0ri) 7n co+% r 'ie cu ce %ri+ilor) !e ,or !%une + i +ul#e i+e(i #. (511) $n l (oile !# (iu e e/ec#u #0 !e% r re !%iri#elor rele (e cele -une. $n %ri+ul !# (iu ele !un# 7+%reun0) c0ci #*# #i+% c*# un !%iri# !e /l0 7n %ri+ul !# (iu r0+*ne l /el cu+ /o!# 7n lu+e) un(e cei r0i !e !oci &0 cu cei -uni .i cei -uni cu cei r0i; 7n!0 e l#/el c*n( +in#e in#erio r0 e (e&,0lui#0 .i c*n( !%iri#ul e l0! # 7n ,oi %ro%riei ! le n #uri ! u ,oin'e. =e% r re celor r0i (e cei -uni e e/ec#u #0 7n (i/eri#e +o(uri. 6ei r0i !un# (e o-icei con(u.i c0#re !ocie#0'ile cu c re co+unic0 %rin g*n(urile .i !en#i+en#ele -une (in %ri+ul !# (iu) (eci c0#re !ocie#0'ile %e c re le- u in(u! %rin % ren'ele e9#erio re !0 cre (0 c0 nu !un# r0i. $n cele + i +ul#e c &uri ei !un# con(u.i %rin#r-un circui# l rg) i r (e,0r #ul lor c r c#er e %re#u#in(eni (e&,0lui# !%iri#elor -une. L ,e(ere lor) ce!#e (in ur+0 !e 7n#orc .i) 7n cel .i #i+%) !%iri#ele rele ce !un# con(u!e %e ici 7.i 7n#orc .i ele / ' (e l cele -une .i %ri,e!c !%re col'ul un(e !e /l0 !ocie# #e in/ern l0 7n c re !un# g # !0 in#re. >o# /i +en'ion #e .i +ul#e l#e +e#o(e (e !e% r re. (54)

A! )rei!e# $)#*i #! "+ ! i * .- +"#r)e e$)e n $)#*i *e in$)r ire .en)r cei ce &"r +erge 1n r#i
(512) Al #reile !# (iu l o+ului ! u l !%iri#ului u+ n (u%0 +o r#e e!#e unul (e in!#ruire. Ace!# !# (iu e!#e %en#ru cei c re in#r0 7n r i .i c re (e,in 7ngeri; 7n!0 nu .i %en#ru cei ce in#r0 7n i () c0ci ei !un# inc % -ili !0 %ri+e !c0 in!#ruc'iuni; . ( r) l (oile !# (iu l lor e!#e .i cel (el #reile .i i !/*r.i# c*n( !e 7n#orc !%re %ro%ri lor (r go!#e .i (eci !%re !ocie# #e (in i ( un(e (o+ne.#e o (r go!#e !i+il r0. 6*n( !e 7n#*+%l0 !# ) g*n(urile .i (orin'ele lor !un# in!%ir #e (e (r go!#e re!%ec#i,0; i r cu+ ce (r go!#e e in/ern l0) ei nu (ore!c (ec*# ce e r0u .i g*n(e!c (o r ce e / l!) c0ci ce!#e !un# lucrurile c re 7i 7nc*n#0) %en#ru c0 le iu-e!c. $n con!ecin'0) ei re!%ing #o# ce e -un .i (e,0r #) lucruri %e c re le (o%# !er0 + i 7n in#e c +i:lo ce %en#ru #ingere !co%urilor (ori#e. 6ei -uni !un# (u.i (in l (oile !# (iu 7n cel (e- l #reile ) c re e !# (iul (e %reg0#ire %en#ru r i %rin in#er+e(iul in!#ruirii. 60ci /iec re #re-uie !0 /ie %reg0#i# %en#ru r i %rin cuno .#ere -inelui .i (e,0rului) (ic0 %rin in!#ruire; ni+eni nu %o #e .#i ce !un# -inele .i (e,0rul !%iri#u le) nici n #ur lucrurilor o%u!e lor) r0ul .i / l!i# #e ) (ec*# %rin in!#ruire. $n lu+e un o+ %o #e 7n,0' ce !un# -inele .i (e,0rul ci,ice .i +or le) nu+i#e (re%# #e .i !inceri# #e) %en#ru c0 7n lu+e e9i!#0 legi ci,ice c re 7l 7n, '0 ce e (re%# #e .i e9i!#0 con# c#ul (in !ocie# #e %rin c re o +enii 7n, '0 !0 #r0i !c0 (u%0 legile +or le) c re #o #e !e le g0 (e !inceri# #e .i corec#i#u(ine) 7n!0 -inele .i (e,0rul !%iri#u l nu !e 7n, '0 7n lu+e) ci 7n ceruri. 2le %o# /i 7n#r(e,0r cuno!cu#e (in Cuvnt .i (in (oc#rin 1i!ericii (eri, #0 (in cu,*n#) ( r #o#u.i nu %o# %0#run(e 7n ,i ' o+ului ( c0 el nu !e /l0) 7n cee ce-i %ri,e.#e +in#e in#erio r0) 7n r i; i r un o+ !e /l0 7n r i c*n( recuno .#e ?iin' Di,in0 .i 7n cel .i #i+% c'ione &0 (re%# .i !incer %en#ru -inele ?iin'ei Di,ine .i nu %en#ru !ine ! u %en#ru lu+e.

RAIUL I IADUL

168

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

@ricu+) ni+eni nu %o #e / ce !# ( c0 nu /o!# in!#rui# 7n %re l -il c0 Du+ne&eu e9i!#0; c0 e9i!#0 un r i .i un i (; c0 e9i!#0 ,i '0 (u%0 +o r#e; c0 Du+ne&eu #re-uie iu-i# + i %re!u! (e #o #e .i c0 %ro %ele #re-uie iu-i# + i +ul# (ec*# !inele; .i c0 ,or-ele Cuvntului #re-uie cre&u#e %en#ru c0 !un# Di,ine. D c0 o+ul nu .#ie .i nu recuno .#e ce!#e (e,0ruri) el nu %o #e g*n(i !%iri#u l; .i 7n con!ecin'0 nu le %o #e (ori; c0ci un o+ nu %o #e g*n(i l cee ce nu .#ie) i r cee ce nu %o #e g*n(i nu %o #e (ori. A. ( r c*n( o+ul ,oie.#e ce!#e (e,0ruri) r iul) (ic0 Du+ne&eu %rin in#er+e(iul r iului) 7i in/luen'e &0 ,i ' ; c0ci 2l in/luen'e &0 ,oin' ) i r %rin ,oin'0 g*n(ire .i %rin +-ele ,i ' ; c0ci (in ,oin' .i g*n(ire o+ului e (eri, #0 7n#re g ! ,i '0. 2 e,i(en# (eci c0 -inele .i (e,0rul !%iri#u le nu !un# 7n,0' #e (in lu+e) ci (in r i) .i c0 ni+eni nu %o #e /i %reg0#i# %en#ru r i (ec*# %rin in!#ruire. $n +0!ur 7n c re Du+ne&eu c'ione &0 !u%r ,ie'ii unui o+) 2l 7l in!#ruie.#e; c0ci 2l %rin(e ,oin' o+ului cu (r go!#e (e cuno .#ere (e,0rurilor .i lu+ine &0 g*n(ire lui %en#ru le %u#e cuno .#e. 6*# #i+% !e 7n#*+%l0 ce!# lucru) +in#e in#erio r0 o+ului e (e!c"i!0 i r r iul e i+%l n# # 7n e ; + i +ul#) o in/luen'0 Di,in0 .i cere !c0 /ec#e &0 c'iunile !incere le ,ie'ii lui +or le .i c'iunile (re%#e le ,ie'ii lui ci,ice) %e c re le / ce !%iri#u le) c0ci #unci c'iunile u o origine Di,in0) %en#ru c0 !un# /0cu#e %en#ru -inele ?iin'ei Di,ine. 60ci c'iunile !incere .i (re%#e le ,ie'ii +or le .i ci,ice) %e c re o+ul le / ce ( #ori#0 celei !ur!e Di,ine) !un# 7n!e.i e/ec#ele ,ie'ii !%iri#u le) i r e/ec#ele 7.i (eri,0 7n#regul lor c r c#er (in c u& lor e/icien#0; c0ci cu+ e!#e c u& ) l /el e!#e .i e/ec#ul. (513) In!#ruire e e/ec#u #0 (e 7ngerii (in + i +ul#e !ocie#0'i) 7n !%eci l (e c0#re cei (in %0r'ile nor(ice .i !u(ice) %en#ru c0 ce!#e !ocie#0'i ngelice %o!e(0 in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune (eri, #e (in cuno .#ere -inelui .i (e,0rului. Locurile (e in!#ruire !e /l0 c0#re nor( .i !un# (e (i/eri#e /eluri) r n: #e .i (eo!e-i#e (u%0 +o(urile .i , rie#0'ile (e -ine cere!c) %en#ru c /iec re 7n % r#e .i #o'i l un loc !0 %o #0 /i 7n,0' 'i colo 7n /unc'ie (e %re(i!%o&i'i .i (e %u#ere lor (e 7n'elege. Ace!#e locuri !e e9#in( (e :ur 7+%re:ur %*n0 l o (i!# n'0 con!i(er -il0) i r !%iri#ele -une ce #re-uie in!#rui#e !un# con(u!e 7n#r- colo (e c0#re Du+ne&eu) #unci c*n( u #recu# (e ol (oile !# (iu (in lu+e !%iri#elor) 7n!0 nu #o'i +erg colo) c0ci cei ce u /o!# in!#rui'i 7n lu+e .i c re u /o!# %reg0#i'i #o# colo %en#ru r i (e c0#re Du+ne&eu) !un# (u.i 7n r i %e o l#0 c le; unii i+e(i # (u%0 +o r#e; unii (u%0 o !cur#0 .e(ere l*ng0 !%iri#ele -une) un(e ele+en#ele i+%ure le g*n(urilor .i !en#i+en#elor lor (o-*n(i#e %rin %o!e!i onorurilor .i -og0'iilor (in lu+e) !un# 7n(e%0r# #e) /iin( !#/el %uri/ic 'i. Unii !un# + i 7n#*i %uri/ic 'i (e rele %rin#r-un %roce! e/ec#u # 7n locurile (e !u- # l% %iciorului) nu+i#e p(*ntul #a E!s, .i c re i+%lic0 (e! !u/erin'e !e,ere. Ace.#i !un# cei c re u cre&u# cu /er+i# #e 7n / l!i#0'i) ( r c re #o#u.i u (u! o ,i '0 -un0; c0ci / l!i#0'ile) #unci c*n( !un# con/ir+ #e) !e le g0 cu !#0ruin' (e +in#e) i r %*n0 ce nu !un# lung #e) (e,0rurile nu %o# /i ,0&u#e ! u %ri+i#e. Ace !#0 %uri/ic re (e r0u .i (i/eri#ele +o(uri 7n c re e e/ec#u #0 u /o!# #r # #e 7n Arcana Clestia. (514) Co'i cei c re !e /l0 7n locurile (e in!#ruire #r0ie!c !e% r #) c0ci /iec re) 7n cee ce %ri,e.#e +in#e in#erio r0) e leg # (e !ocie# #e r iului 7n c re , #re-ui !0 %0#run(0 cur*n(. 6u+ !ocie#0'ile r iului !un# r n: #e (u%0 /or+ cere !c0 (n. 200-212)) l /el !un# .i locurile un(e !e (e!/0.o r0 in!#ruire . De cee ) #unci c*n( cele locuri !un# ,0&u#e (in r i) ele % r !e+ene unui r i l o !c r0 + i +ic0. 2le !e e9#in( 7n lungi+e (e l e!# l ,e!# .i 7n l0'i+e (e l !u( l nor(; 7n!0 l0'i+e lor e (o r 7n % ren'0 + i +ic0 (ec*# lungi+e . Ar n: re gener l0 e (u%0 cu+ ur+e &0) 7n / '0 !e /l0 cei c re u +uri# 7n co%il0rie .i c re u /o!# (u.i 7n r i c0#re %erio ( #inere'ii #i+%urii .i c re) (u%0 ce .i- u %e#recu# co%il0ri 7n co+% ni in!#ruc#o relor (e colo) !un# (u.i ici .i !un# in!#rui'i (e Du+ne&eu) 7n !% #ele lor !e /l0 locurile (e in!#ruire le celor ce u +uri# l o ,*r!#0 (ul#0 .i c re) 7n lu+e u ,u# !en#i+en#e %en#ru (e,0rul (eri, # (in -inele ,ie'ii. Du%0 ei !un# cei ce u %ro/er # religi + "o+e( n0) c re u (u! o ,i '0 +or l0 7n lu+e .i c re u recuno!cu# o !ingur0 ?iin'0
RAIUL I IADUL

169

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Di,in0 .i %e Do+nul c %e (e,0r #ul %ro/e#. 6*n( ei !e (e%0r#e &0 (e 5o" +e() %en#ru c0 el nu le %o #e ( nici un :u#or) !e %ro%ie (e Du+ne&eu) $l ,enere &0) $i recuno!c Di,ini# #e .i !un# #unci in!#rui'i 7n cre.#ini!+. $n !% #ele ce!#or ) + i +ul# 7n!%re nor() !e /l0 locurile (e in!#ruire %en#ru (i/eri#ele %o%o re %0g*ne) c re u (u! 7n lu+e o ,i '0 -un0) 7n con/or+i# #e cu religi lor) c re u (o-*n(i# !#/el o con.#iin'0 .i c re u /0cu# cee ce er (re%# .i corec#) nu #*# ( #ori#0 legilor gu,ern0rii lor) ci %en#ru legile religiei lor) (e!%re c re cre(e u c0 #re-uie re!%ec# #e cu (e,o# +en# .i c0 nu #re-uie nicicu+ 7nc0lc #e %rin / %#e. Co'i ce.#i ) c*n( !un# in!#rui'i) !un# 7n(ru+ 'i cu u.urin'0 !0 7l recuno !c0 %e Du+ne&eu) c0ci e 7n!cri! 7n ini+ile lor c0 Du+ne&eu nu e in,i&i-il .i c0 e ,i&i-il !u- /or+0 u+ n0. 2i 7i (e%0.e!c 7n nu+0r %e #o'i ceil l'i; cei + i -uni (in#re ei !un# (in A/ric . (515) $n!0 nu #o'i !un# in!#rui'i 7n cel .i /el) nici (e c0#re cele .i !ocie#0'i (in r i. 6ei c re u /o!# (u.i 7n r i 7nc0 (in co%il0rie !un# in!#rui'i (e 7ngerii cerurilor l0un#rice; c0ci ei nu u (un # / l!i#0'ile (in religiile / l!e) nici nu .i- u +ur(0ri# ,i ' !%iri#u l0 cu i+%uri#0'ile re&ul# #e (in %o!e!i onorurilor .i -og0'iilor 7n lu+e. 6ei ce u +uri# l o ,*r!#0 (ul#0 !un#) 7n ce + i + re % r#e) in!#rui'i (e c0#re 7ngerii cerului in/erior; c0ci ce.#i 7ngeri !un# + i %o#ri,i'i %en#ru ei (ec*# 7ngerii cerurilor l0un#rice) c re %o!e(0 7n'ele%ciune l0un#ric0) %e c re ei nu o %o# %ri+i 7nc0. $n!0 + "o+e( nii !un# in!#rui'i (e c0#re 7ngeri c re u ,u# cee .i religie 7n lu+e .i c re u /o!# con,er#i'i l cre.#ini!+. L /el) .i %0g*nii !un# in!#rui'i (e 7ngerii c re u /o!# 7n r*n(ul celor .i %o%o re. (516) $n#re g in!#ruire /0cu#0 colo e - & #0 %e (oc#rin (eri, #0 (in Cuvnt .i nu (in Cuvntul li%!i# (e (oc#rin0. 6re.#inii !un# in!#rui'i 7n (oc#rin cere !c0 ce e!#e 7n con/or+i# #e %er/ec#0 cu !en!ul l0un#ric l Cuvntului. Al'ii) %recu+ + "o+e( nii ! u %0g*nii) !un# in!#rui'i 7n (oc#rinele %o#ri,i#e 7n'elegerii lor) c re (i/er0 (e (oc#rin cere !c0 (o r !u- !%ec#ul c0 o ,i '0 +or l0 7n cor( cu %rinci%iile -une le religiei ce le- gu,ern # ,i ' (in lu+e) e /olo!i#0 c +i:loc %en#ru 7i 7n,0' ,i ' !%iri#u l0. (517) $n,0'0#ur (in r i (i/er0 (e ce (e %e %0+*n# 7n %ri,in' / %#ului c0 cuno .#ere nu e i+%l n# #0 7n +e+orie) ci 7n ,i '0; c0ci +e+ori !%iri#elor e!#e 7n 7n#regi+e (e%en(en#0 (e n #ur ,ie'ii lor) o ( #0 ce cce%#0 .i -!o r-e #o #e lucrurile ce 'in (e ,i ' lor .i nu cce%#0 .i cu #*# + i %u'in -!o r-e lucrurile ce nu 'in (e e ; c0ci !%iri#ele !un# /or+e le !en#i+en#elor .i u o /or+0 u+ n0 !i+il r0 cu !en#i+en#ele lor. A!#/el) ei !un# con!# n# ni+ 'i (e un !en#i+en# %en#ru (e,0r !#r*n! leg # (e /olo !ele ,ie'ii; c0ci Du+ne&eu !igur0 c /iec re !0 iu-e !c0 /olo !ele %o#ri,i#e cu %re(i!%o&i'i lui % r#icul r0) i r ce !#0 (r go!#e e in#en!i/ic #0 (e !%er n' (e (e,eni 7nger. I r cu+ #o #e /olo !ele r iului !e le g0 (e /olo!ul co+un) (ic0 (e -inele 7+%0r0'iei lui Du+ne&eu c re i cu+ locul '0rii lor) .i cu+ #o #e /olo !ele % r#icul re .i in(i,i(u le !un# +inun #e 7n +0!ur 7n c re !un# + i %ro%i #e .i + i !#r*n! leg #e (e /olo!ul co+un) #o #e ce!#e nenu+0r #e /olo !e !un# -une .i cere.#i. A. ( r) 7n /iec re !en#i+en#ul %en#ru (e,0r e uni# #*# (e in#i+ cu !en#i+en#ul %en#ru /olo! 7nc*# / c un ; %e ce !#0 c le (e,0rul e #*# (e i+%or# n# 7n /olo!) 7nc*# (e,0rurile %e c re le 7n, '0 !un# (eri, #e (in (r go!#e (e /olo !e. $n ce!# /el !un# !%iri#ele ngelice in!#rui#e .i %reg0#i#e %en#ru r i. A/ec'iune %en#ru (e,0r ce %ri,e.#e /olo !ele e !0(i#0 7n ei %rin (i,er!e +i:lo ce) (in c re cele + i +ul#e !un# necuno!cu#e 7n lu+e; ce!# lucru e /0cu# 7n !%eci l %rin re%re&en#0rile /olo !elor) c re 7n lu+e !%iri#u l0 !un# r0# #e 7n#r-o +ie (e /eluri) (*n( n .#ere l 7nc*n#0ri .i %l0ceri ce %0#run( #*# +in#e c*# .i #ru%ul !%iri#ului .i /ec#e &0 7n#re g ! /iin'0. =%iri#ul (e,ine (eci %er!oni/ic re %ro%riilor ! le /olo !e; .i !#/el) #unci c*n( in#r0 7n !ocie# #e lui)
RAIUL I IADUL

170

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(u%0 ini'iere %rin in!#ruire) el !e -ucur0 (e %ro%ri -i ,i '0) c*n( 7.i (uce %ro%riile-i /olo !e. Din ce!#e con!i(er 'ii r #re-ui !0 /ie li+%e(e c0 cuno.#in'ele ce !un# (e,0ruri e9#erio re nu (uc %e ni+eni 7n r i) ci (o r ,i ' 7n!0.i) c re e ,i '0 /olo !elor (o-*n(i#0 %rin in#er+e(iul cuno .#erii) o / ce. (518) Au e9i!# # nu+i#e !%iri#e c re) re/lec#*n( !u%r ce!#ei cuno .#eri 7n lu+e) !- u 7ncre(in' # c0 ,or +erge 7n r i .i c0 ,or /i %ri+i#e + i re%e(e (ec*# l'ii) ( #ori#0 7n,0'0#urii lor) -unei cuno .#eri Cuvntului .i (oc#rinelor 1i!ericii; c0ci cre(e u c0 !un# 7n'ele%#e .i c0 (e!%re ele !e ,or-e 7n locul un(e !e !%une3 4 #ei n elep i vor strluci ca strlucirea cerului i ca steleleB (D niel 123 3). $n!0 ce.#i u /o!# e9 +in 'i %en#ru !e ,e(e ( c0 cuno .#ere lor !e /l0 (o r 7n +e+orie ! u .i 7n ,i '0. 6ei (in#re ei c re ,e u o /ec'iune genuin0 %en#ru (e,0r) (ic0 cei ce (ore u (e,0rul (o r %en#ru /olo !ele !%iri#u le (i/eri#e (e /olo !ele lu+e.#i .i cor%or le u /o!# %ri+i'i 7n r i) (u%0 ce u /o!# in!#rui'i; #unci u (e,eni# c % -ili !0 , (0 ce !#r0luce.#e 7n cer) (ic0 A(e,0rul Di,in; c0ci lu+in r iului e!#e A(e,0r Di,in e9%ri+ # 7n /olo !e) c re re%re&in#0 %l nul ce %ri+e.#e r &ele celei lu+ini .i le #r n!/or+0 7n (i/eri#e /eluri (e !#r0lucire. 29i!# u l'ii c0ror cuno .#ere !e /l (o r 7n +e+orie .i c re u (o-*n(i# !#/el %u#ere (e (i!cu# (e,0rurile .i (e con/ir+ cee ce cce%# !er0 c %rinci%ii %ri+e; ce!#e %rinci%ii er u / l!e 7n!0) ne%ri+in( (eloc lu+in0 (in r i) ei le- u con/ir+ # .i le- u %ri,i# c (e,0ruri; + i +ul#) ei cre(e u) (in +*n(ri c re (e o-icei 7n!o'e.#e o !e+ene in#eligen'0) c0 er u +ul# + i 7n,0' 'i (ec*# l'ii .i c0 ,or +erge 7n r i un(e ,or /i .#e%# 'i (e 7ngeri. >en#ru le (e& -u& +in'ile (e ce !#0 cre(in'0 %ro!#e !c0 u /o!# (u.i 7n %ri+ul cer ! u 7n cerul in/erior) c !0 %0#run(0 7n#r-o !ocie# #e ngelic0. $n!0 c"i r (in %r gul !ocie#0'ii) %ri,ire lor 7nce%u# !0 !e 7n#unece i+e(i # ce lu+in r iului #in!-o; 7n'elegere lor or-i# i r 7n /in l r0!u/l u con,ul!i, c .i cu+ r /i /o!# %e +o r#e. 6*n( u !i+'i# c0l(ur r iului c re e (r go!#e cere !c0) u 7nce%u# !0 !e c"inuie. A. ( r u /o!# lung 'i .i in!#rui'i + i %oi c0 nu cuno .#ere 7l / ce %e 7nger cee ce e!#e) ci ,i ' (o-*n(i#0 %rin in#er+e(iul cuno .#erii; c0ci cuno .#ere %ri,i#0 7n !ine !e /l 7n / r r iului) 7n!0 ,i ' (o-*n(i#0 %rin in#er+e(iul cuno .#erii !0l0.luie.#e 7n r i. (519) 6*n() %rin in!#ruire (in locurile (e!cri!e + i !u!) !%iri#ele u /o!# %reg0#i#e %en#ru r i - i r ce!# lucru e e/ec#u # 7n %u'in #i+%) c0ci g*n(ul lor e /or+ # (in i(ei !%iri#u le c re !un# /o r#e in#eligi-ile - ele !un# 7+-r0c #e cu " ine ngelice. Ace!#e ) 7n ce + i + re % r#e lor !un# l-e) !e+ene +0#0!ii /ine; i r . ele !un# (u!e %e c le ce (uce 7n !u! c0#re r i; .i !un# l0! #e 7n gri: 7ngerilor g r(ieni (e colo) i r + i %oi !un# %ri+i#e (e l'i 7ngeri .i !un# in#ro(u!e 7n (i/eri#e !ocie#0'i .i u % r#e (e +ul#e 7nc*n#0ri. Du%0 cee ) /iec re !%iri# e g"i( # !%re %ro%ri lui !ocie# #e (e c0#re Du+ne&eu) 7n!0 .i ce!# lucru e /0cu# 7n /eluri#e +o(uri) uneori %e c0i -0#u#e. 60ile %e c re !un# con(u!e !%iri#ele nu !un# cuno!cu#e (e nici un 7nger) ci (o r (e Du+ne&eu. 6*n( :ung 7n %ro%ri lor !ocie# #e) +in#e lor in#erio r0 !e (e!c"i(e .i) /iin( 7n r+onie cu ce 7ngerilor (in !ocie# #e cu %ricin ) ele !un# i+e(i # recuno!cu#e .i %ri+i#e cu + re -ucurie. (520) L ce /o!# !%u! . + i (0ug un / %# re+ rc -il leg # (e c0ile ce (uc (in locurile (e in!#ruire !%re r i .i %rin c re !un# in#ro(u.i 7ngerii nou-,eni'i colo. 29i!#0 o%# c0i) c*#e (ou0 (in /iec re loc (e in!#ruire) un c re urc0 !%re e!#) i r ce l l#0 !%re ,e!#. 6ei ce in#r0 7n 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu !un# in#ro(u.i %e c le e!#ic0) i r cei ce in#r0 7n 7+%0r0'i !%iri#u l0 %e ce ,e!#ic0. 6ele % #ru c0i ce (uc c0#re 7+%0r0'i cele!#0 lui Du+ne&eu !un# 7+%o(o-i#e cu +0!lini .i %o+i /ruc#i/eri (e (i/eri#e /eluri; i r cele ce (uc !%re 7+%0r0'i
RAIUL I IADUL

171

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

!%iri#u l0 lui Du+ne&eu cu ,i'e (e ,ie .i l uri. Ace!# e!#e re&ul# #ul core!%on(en'ei; c0ci ,i'ele (e ,ie .i l urii core!%un( /ec'iunii %en#ru (e,0r .i /olo !elor ! le; %e c*n( +0!linele .i /ruc#ele core!%un( /ec'iunii %en#ru -ine .i /olo !elor ei. (55)

Ni+eni n e .ri+i) 1n r#i .rin)r- n #c) *e +i!- nec"n*i3i"n#)(521) 6ei ce nu u /o!# in!#rui'i (e!%re r i) (e!%re c le !%re el .i (e!%re ,i ' r iului 7n o+ cre( c0 %ri+ire 7n r i e!#e (o r o %ro-le+0 leg #0 (e +il0) c re le e (0rui#0 celor ce u cre(in'0 ! u %en#ru c re in#er,ine Du+ne&eu. Ace.#i cre( c0 %ri+ire 7n r i !e / ce (o r %rin / ,oruri .i c0 #o'i o +enii /0r0 e9ce%'ie %o# /i +*n#ui'i) ( c0 . e ,oin' lui Du+ne&eu .i 7n#r(e,0r) unii cre( c0 .i cei (in i ( r %u#e /i +*n#ui'i 7n +o( !e+0n0#or. $n!0 o +enii (e ce!# /el nu .#iu ni+ic (e!%re o+; ei nu !un# con.#ien'i (e / %#ul c0 ,i ' %e c re o (uce un o+ 7i (e#er+in0 c r c#erul .i c0 ,i ' lui e e9 c# !i+il r0 cu (r go!#e ! ) nu (o r 7n cee ce %ri,e.#e +in#e in#erio r0) c re e !0l .ul ,oin'ei .i l 7n'elegerii ! le) ci .i 7n cee ce %ri,e.#e +in#e e9#erio r0) ce % r'ine #ru%ului !0u; .i c0 7n,eli.ul #ru%e!c e!#e (o r o /or+0 e9#erio r0 %rin c re +in#e in#erio r0 !e e9%ri+0 7n e/ec#e e9#erio re; .i !#/el) c0 o+ul 7n 7n#regi+e lui e!#e %ro%ri ! (r go!#e (n. 363). 2i nu !un# con.#ien'i nici (e / %#ul c0 #ru%ul #r0ie.#e nu cu (e l !ine %u#ere ci ( #ori#0 !%iri#ului !0u; c0 !%iri#ul o+ului e!#e un cu !en#i+en#ele lui .i c0 #ru%ul !0u !%iri#u l nu e l#ce, (ec*# !en#i+en#e 7n /or+0 u+ n0 .i c0 7n ce !#0 /or+0 , %0re (u%0 +o r#e (n. 453-460). A#*# #i+% c*# ce!#e lucruri !un# necuno!cu#e) un o+ %o #e /i /0cu# !0 cre (0 c0 +*n#uire e!#e (o r o %ro-le+0 ce 'ine (e (orin' lui Du+ne&eu) c re e nu+i#0 +il0 .i gr 'ie. (522) < #ur +ilei Di,ine e!#e %ri+ c re , /i e9%lic #0. 5il Di,in0 e!#e +il0 %ur0 c0#re #o'i +e+-rii o+enirii) %en#ru +*n#uire lor. 2 e!#e 7n#o#(e un %re&en#0 7n /iec re o+ .i nu e nicio( #0 re#r !0 (in el) !#/el 7nc*# oricine c re %o #e /i +*n#ui# e!#e +*n#ui#) 7n!0 ni+eni nu %o #e /i +*n#ui# (ec*# %rin +i:lo ce Di,ine) c re !un# (e&,0lui#e (e Du+ne&eu 7n Cuvnt. 5i:lo cele Di,ine !un# nu+i#e (e,0ruri Di,ine) i r ele 7l 7n, '0 %e o+ cu+ !0 #r0i !c0 %en#ru /i +*n#ui#. >rin (e,0ruri) Du+ne&eu 7l con(uce %e o+ 7n!%re r i .i 7i (0ruie.#e ,i ' r iului. Du+ne&eu / ce ce!# lucru %en#ru #o'i; 7n!0 ,i ' r iului nu %o #e /i (0rui#0 nici unui o+ ( c0 el nu !e -'ine (e l r0u) c0ci r0ul e!#e un o-!# col 7n ce !#0 c le. A. ( r) #*# #i+% c*# o+ul !e -'ine (e l r0u) Du+ne&eu) 7n +il0 %ur0) 7l con(uce %rin +i:lo cele Lui Di,ine) (in co%il0rie %*n0 l !/*r.i#ul ,ie'ii (in lu+e) i r %oi 7n e#erni# #e. Ace !# e!#e +il Di,in0. De ici e e,i(en# c0 +il lui Du+ne&eu e!#e +il0 %ur0) 7n!0 c re nu e necon(i'ion #0; (ic0 nu 7i %o #e +*n#ui %e #o'i o +enii %rin#r-un c# (e -un0,oin'0 neleg # (e ,i ' %e c re ei u (u!o. (523) Du+ne&eu nu c'ione &0 nicio( #0 7+%o#ri, or(inii (eo rece 2l 7n!u.i e!#e or(ine. A(e,0rul Di,in ce !e n .#e (in Du+ne&eu %ro(uce or(ine ; (e,0rurile Di,ine !un# legile or(inii (u%0 c re Du+ne&eu 7l con(uce %e o+. A!#/el) -l +*n#ui %e o+ %rin +il0 necon(i'ion #0 r /i con#r r or(inii Di,ine .i (eci con#r r ?iin'ei Di,ine. @r(ine Di,in0 e!#e r iul (in o+) 7n!0 o+ul) %rin#r-o ,i '0 con#r r0 legilor or(inii c re !un# (e,0ruri Di,ine) %er,er#i# ce !#0 or(ine 7n el 7n!u.i. Du+ne&eu) 7n +il0 %ur0) 7l con(uce %e o+ 7n %oi 7n or(ine %rin in#er+e(iul legilor Lui; i r 7n +0!ur 7n c re e (u! %e c le ce (re %#0) o+ul %ri+e.#e r iul 7n el .i (eci :unge 7n r i. i (e ici e e,i(en# c0 +il Di,in0 lui Du+ne&eu e!#e +il0 %ur0) ( r c0 nu e necon(i'ion #0.
RAIUL I IADUL

172

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(524) D c0 o +enii r /i %u#u# /i +*n#ui'i %rin +il0 necon(i'ion #0) #unci #o'i r /i /o!# +*n#ui'i) c"i r .i cei (in i (; 7n ce!# c & nu r + i e9i!# nici un i () c0ci Du+ne&eu e!#e +il 7n!0.i) (r go!#e 7n!0.i .i 7n!0.i -un0# #e . 2!#e (eci ne%o#ri,i# cu < #ur Lui Di,in0 !0 !%ui c0 2l 7i %o #e +*n#ui necon(i'ion # %e #o'i .i c0 #o#u.i nu o / ce. 5 i +ul#) Cuvntul ,or-e.#e c0 Du+ne&eu (ore.#e +*n#uire #u#uror .i nu (ore.#e con( +n re ,reunui o+. (525) 6ei + i +ul'i (in#re cei ce %0#run( 7n ce l l#0 ,i '0 (in lu+e cre.#in0 (uc cu ei cre(in' c0 ,or /i +*n#ui'i %rin +il0 necon(i'ion #0 .i !e ro g0 %en#ru +il0; ( r l o %ri,ire + i #en#0 !e (e!co%er0 c0 ei cre( c0 in#r 7n r i 7n!e +n0 (o r o-'ine %ri+ire .i c0 cei ce !un# %ri+i'i 7n r i #r0ie!c 7n -ucurie cere !c0. Ace.#i !un# co+%le# ignor n'i 7n %ri,in' n #urii r iului .i -ucuriei cere.#i; . ( r) li !e , !%une c0 r iul nu e 7nc"i! 7n / ' ,reunui o+ (e c0#re Du+ne&eu .i c0 %o# o-'ine %ri+ire .i c"i r %o# r0+*ne colo ( c0 o (ore!c. 6ei ce u (ori# !# u /o!# %ri+i'i) ( r 7nc0 (in %r g u /o!# lo,i'i (e o !e+ene (urere (re%# 7n ini+0) %e c*n( !e %ro%i u (e c0l(ur cere !c0 c re e (r go!#e 7n c re #r0ie!c 7ngerii .i (e in/lu9ul (e lu+in0 cere !c0 ce e A(e,0r Di,in) 7nc*# u !i+'i# un c"in in/ern l + i re%e(e (ec*# o -ucurie cere !c0; cu%rin.i (e gro &0 !- u runc # 7n i ( cu c %ul 7n in#e. A!#/el) ei !un# 7n,0' 'i %rin e9%erien'0 %ro%riu-&i!0 c0 r iul nu %o #e /i (0rui# oric0rui o+ %rin +il0 necon(i'ion #0. (526) A+ (i!cu# # oc &ion l %e ce !#0 #e+0 cu 7ngeri .i le- + !%u! c0 /o r#e +ul'i o +eni (in lu+e c re #r0ie!c 7n r0u) #unci c*n( ,or-e!c cu l'ii (e!%re r i .i (e!%re ,i ' e#ern0) nu e9%ri+0 nici o l#0 i(ee (ec*# c0 +erge 7n r i 7n!e +n0 (o r /i %ri+i# colo %rin +il0 %ur0; .i c0 ce!# lucru e cre&u# 7n !%eci l (e cei c re !un# con,in.i c0 e unicul +i:loc %en#ru +*n#uire. 60ci) (in %rinci%iile religiei lor) ei nu ( u #en'ie ,ie'ii .i / %#elor (e (r go!#e ce con!#i#uie ,i ' .i nici l#or +i:lo ce %rin c re Du+ne&eu (0ruie.#e r iul o+ului .i %rin c re 7l / ce c % -il !0 %ri+e !c0 -ucuri cere !c0; i r cu+ ce.#i re!%ing !#/el orice +i:lo ce %r c#ice) ei conclu&ione &0) c o con!ecin'0 nece! r0) c0 o+ul :unge 7n r i (o r %rin +il0 .i cre( c0 Du+ne&eu C #0l (e,eni# +ilo! %rin in#er,en'i ?iului. L ce!#e lucruri 7ngerii u re%lic # c0 .#iu c0 o !#/el (e (og+0 ur+e &0 cu nece!i# #e (in %re!u%o&i'i c0 o+ul r /i +*n#ui# (o r %rin cre(in'0) i r cu+ ce !#0 (og+0 !#0 %ri+ 7n#re #o #e celel l#e (e.i e!#e / l!0) lu+in (in r i nu !e re, r!0 (eloc 7n e ; %oi c0 e e!#e !ur! ignor n'ei + ni/e!# #0 (e 1i!eric (in &iu (e &i 7n %ri,in' lui Du+ne&eu) r iului) ,ie'ii (e (u%0 +o r#e) -ucuriei cere.#i) e!en'ei (r go!#ei .i +ilei .i) 7n gener l) 7n %ri,in' -inelui .i uniunii ! le cu (e,0rul; 7n con!ecin'0 .i 7n %ri,in' originii .i n #urii ,ie'ii o+ului. <i+eni nu 7.i (eri,0 ,i ' (in g*n() ci (in ,oin'0 .i (in / %#ele ce-.i u origine 7n ,oin'0; . ( r) origine ,ie'ii nu !e con!#i#uie 7n g*n() (ec*# 7n +0!ur 7n c re g*n(ul % r#ici%0 l ,oin'0 .i (eci nu 7n cre(in'0) (ec*# 7n +0!ur 7n c re e % r#ici%0 l (r go!#e. $ngerii !u/er0 c0 ce!#e %er!o ne nu .#iu c0 cre(in' nu %o #e e9i!# !ingur0 7n o+) c0ci cre(in' (e!%0r'i#0 (e !ur! ! ) c re e (r go!#e ) nu e (ec*# cuno .#ere) i r l unii un /el (e con,ingere ce %o r#0 % ren'ele cre(in'ei (n. 482). @ !#/el (e con,ingere nu !e /l0 7n ,i ' o+ului ci 7n / r ei) c0ci e !e% r #0 (e o+ ( c0 nu e uni#0 cu (r go!#e lui. $ngerii !%un c0 cei ce (o%#0 un !#/el (e %rinci%iu 7n %ri,in' +i:lo celor e!en'i le le +*n#uirii o+ului) #re-uie cu nece!i# #e !0 cre (0 7n +il necon(i'ion #0; %en#ru c0 ei ,0( 7n lu+in n #ur l0 .i %rin e9%erien' ocul r0; c0 nu (o r cre(in' con!#i#uie ,i ' unui o+) o ( #0 ce !i+%lul g*n( .i con,ingere !un# #o# #*# (e u.o re %en#ru cei ce (uc o ,i '0 re c*# .i %en#ru l'ii. A. !e :unge !0 !e cre (0 c0 cei r0i %o# /i +*n#ui'i l /el c cei -uni) cu !ingur con(i'ie c ) 7n cli% +or'ii !0 ,or-e !c0 cu 7ncre(ere (e!%re in#er,en'i Di,in0 .i +il ei. $ngerii u (ecl r # c0 nu u ,0&u# nicio( #0 c un o+ ce (u! o ,i '0 re !0 /ie
RAIUL I IADUL

173

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%ri+i# 7n r i %rin#r-un c# (e +il0) oric*# (e +ul# i- r /i /o!# in!%ir #e cu,in#ele 7n lu+e (e ce 7ncre(ere) c re e 7n'ele !0 7n cel + i -un !en! l cu,*n#ului %rin cre(in'0. 6*n( u /o!# 7n#re- 'i ( c0 A,r +) I! c) I co-) D ,i( .i A%o!#olii u /o!# %ri+i'i 7n r i %rin +il0 necon(i'ion #0) u r0!%un! c0 nici unul (in#re ei nu /o!# %ri+i# . ) ci /iec re 7n /unc'ie (e ,i ' (u!0 (e el 7n lu+e; c0 .#iu un(e !e /l0 ce.#i .i c0 colo ei nu !un# + i %re'ui'i (ec*# l'ii. 5o#i,ul %en#ru c re ei !un# +in#i'i cu ono re 7n Cuvnt e!#e c0 %rin ei) 7n !en!ul l0un#ric) e !u-7n'ele! Du+ne&eu; %rin A,r +) I! c .i I co-) Du+ne&eu 7n Di,ini# #e .i 7n U+ ni# #e Lui Di,in0; %rin D ,i() Du+ne&eu c Reg li# #e Di,in0; i r %rin A%o!#oli) Du+ne&eu c A(e,0r Di,in. 6*n( Cuvntul e ci#i# (e un o+) 7ngerii nu 7n'eleg ni+ic (e!%re ce!#e %er!o ne) %en#ru c0 nu+ele lor nu %0#run( 7n r i; 7n!0 7n locul lor) ei 7l ,0( %e Du+ne&eu cu+ /o!# (e!cri! + i !u!; i r !#/el) 7n Cuvntul c re e9i!#0 7n r i (n. 259)) ce!#e %er!o ne nu !un# nic0ieri +en'ion #e) %en#ru c0 Cuvntul re!%ec#i, re%re&in#0 (o r !en!ul l0un#ric l Cuvntului ce e9i!#0 7n lu+e. (527) >o# +0r#uri!i (in e9%erien'0 c0 e i+%o!i-il c ,i ' cere !c0 !0 /ie (0rui#0 celor c re 7n lu+e u (u! o ,i '0 o%u!0 ,ie'ii cere.#i. 29i!# u unii c re cre(e u c0 ,or %ri+i cu u.urin'0 (e,0rurile Di,ine (u%0 +o r#e) #unci c*n( le ,or u&i (e l 7ngeri; .i c0 #unci le ,or cre(e .i ,or #r0i l#/el .i ,or %u#e /i %ri+i'i 7n r i. $n!0 ce!# e9%eri+en# /o!# 7ncerc # cu +ul'i) + i le! cu cei c re cre(e u !# ; .i /o!# %er+i! %en#ru -i con,inge c0 %oc0in' nu + i e %o!i-il0 (u%0 +o r#e. 6*'i, (in#re cei cu c re /o!# /0cu#0 7ncerc re u 7n'ele! nu+i#e (e,0ruri .i %0re u !0 le cce%#e; ( r i+e(i # ce !- u 7n#or! l ,i ' %e c re o iu-e u le u re!%in! .i c"i r ,or-e u 7+%o#ri, lor. Al'ii le re!%inge u %e loc) ne,oin( nici !0 le u(0. Al'ii (ore u c ,i ' %e c re o iu-i!er0 .i %e c re o (o-*n(i!er0 7n lu+e !0 le /ie lu #0 .i c ,i ' ngelic0 ! u ,i ' cere !c0 !0 le /ie (0rui#0 7n locul celei (in#*i. @( #0 le- /o!# cor( #0 .i %er+i!iune (e / ce !# ; ( r c*n( ,i ' %e c re o iu-i!er0 le- /o!# lu #0) u c0&u# c .i +or'i) cu #o #e %u#erile +en# le !ec #e. >rin ce!#e .i %rin l#e e9%eri+en#e) !%iri#ele !i+%le .i -une u /o!# in!#rui#e c0 ,i ' unui o+ nu %o #e /i !c"i+- #0 %rin nici un +i:loc (u%0 +o r#e; c0 o ,i '0 re nu %o #e /i #r n!/or+ #0 7n#r-o ,i '0 -un0) nici ce in/ern l0 7n#r-un ngelic0) (eo rece /iec re !%iri#) (in c % %*n0-n %icio re) e!#e %ro%ri ! (r go!#e) .i (eci %ro%ri ! ,i '0; i r -i #r n!/or+ ,i ' 7n o%u!ul ei r 7n!e+n -i (i!#ruge 7n 7n#regi+e !%iri#ul. $ngerii !%un c0 r /i + i u.or !0 %re!c"i+-i o -u/ni'0 (e no %#e 7n#r-un %oru+-el .i o -u/ni'0 cu corn 7n#r-o % !0re % r (i! (ec*# un !%iri# in/ern l 7n#r-un 7nger l r iului. =e %o #e ,e(e + i !u! (n. 470-484) c0 o+ul r0+*ne (u%0 +o r#e . cu+ i- /o!# ,i ' 7n lu+e. Ace!#e lucruri r #re-ui !0 cl ri/ice / %#ul c0 ni+eni nu %o #e /i %ri+i# 7n r i %rin#r-un c# (e +il0 necon(i'ion #0. (56)

;i#3# ce * ce $.re r#i n e #)/) *e *i0ici!- c + cre* nii


(528) Unii o +eni cre( c0 e (i/icil !0 #r0ie.#i ,i ' ce (uce !%re r i) c re e nu+i#0 ,i '0 !%iri#u l0) (eo rece li !- !%u! c0 o+ul #re-uie !0 renun'e l lu+e) !0 !e li%!e !c0 (e (orin'ele #ru%ului .i le c0rnii .i !0 #r0i !c0 !%iri#u l. >rin !# ) ei 7n'eleg c0 #re-uie !0 renun'e l lucrurile lu+e.#i c re con!# u 7n %ri+ul r*n( 7n -og0'ii .i onoruri; c0 #re-uie !0 !e (e(e necon#eni# unei +e(i# 'ii %io !e) leg #e (e Du+ne&eu) +*n#uire .i (e ,i ' e#ern0; .i !0-.i %e#re c0 ,i ' 7n rug0ciuni .i lec#uri le Cuvntului .i le lucr0rilor religio !e. Ace !# e!#e i(ee lor (e renun' re l lu+e .i (e #r0i 7n !%iri# .i nu 7n c rne.

RAIUL I IADUL

174

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

D r (in e9%erien'0 .i (in con,er! 'i ,u#0 cu 7ngerii + 7n,0' # c0 nu e (eloc . ; .i c0 cei ce renun'0 l lu+e .i #r0ie!c 7n !%iri#) (uc o ,i '0 +el ncolic0) ce e inc % -il0 !0 %ri+e !c0 -ucuri cere !c0; c0ci ,i ' /iec0rui r0+*ne 7n el (u%0 +o r#e. >en#ru %ri+i ,i ' r iului o+ul #re-uie !0 #r0i !c0 7n lu+e .i !0 !e i+%lice 7n lucr0ri .i ocu% 'ii; .i !#/el) %rin#r-o ,i '0 +or l0 .i ci,ic0 !0 %ri+e !c0 ,i '0 !%iri#u l0. $n nici un l# +o( nu %o #e /i /or+ #0 ,i ' !%iri#u l0 7n o+ .i nici !%iri#ul !0u nu %o #e /i %reg0#i# %en#ru r i; c0ci (uce o ,i '0 l0un#ric0 .i nu 7n cel .i #i+% .i un e9#erio r0) e c0 #r0i 7n#r-o c !0 /0r0 /un( 'ie) c re #re%# # /ie !e !cu/un(0) cr %0 .i !e !% rge 7n -uc0'i) /ie !e &gu(uie %*n0 ce !e %r0-u.e.#e. (529) D c0 !- r runc o %ri,ire r 'ion l0 !u%r ,ie'ii o+ului) !- r (e!co%eri c0 e!#e (e #rei /eluri) (ic0 !%iri#u l0) +or l0 .i ci,ic0) /iec re /el /iin( %er/ec# (i!#inc#; c0ci e9i!#0 o +eni c re (uc o ,i '0 ci,ic0 .i nu un +or l0 ! u !%iri#u l0; l'ii ce (uc o ,i '0 +or l0 ( r nu .i !%iri#u l0; i r l'ii ce (uc o ,i '0 ci,ic0) +or l0 .i !%iri#u l0. 6ei (in ur+0 #r0ie!c ,i ' r iului) i r %ri+ii #r0ie!c ,i ' lu+ii) /iin( !e% r #0 (e ce r iului. Ace!# lucru r #0 7n %ri+ul r*n( c0 ,i ' !%iri#u l0 nu e ce, !e% r # (e ce n #ur l0 ! u (e ,i ' lu+ii) ci e uni#0 cu e ) l /el cu+ !u/le#ul e uni# cu #ru%ul; .i c0 ( c0 r /i !e% r #e) r /i c #r iul 7n#r-o c !0 /0r0 /un( 'ie) cu+ !- !%u! + i !u!. 60ci ,i ' !%iri#u l0 7.i g0!e.#e c*+%ul (e c'iune 7n ,i ' +or l0 .i ci,ic0) (eo rece ,i ' !%iri#u l0 con!#0 7n ,oi -inele) i r ,i ' +or l0 .i ci,ic0 7n / ce -inele; ori ( c0 ce (in ur+0 r /i !e% r #0 (e %ri+ ) #unci ,i ' !%iri#u l0 r /i /or+ #0 (o r (in g*n( .i ,or-ire; i r ,oin' ) ne ,*n( o - &0 %e c re !0 !e con!#i#uie) %iere; .i #o#u.i ,oin' e!#e 7n +o( e!en'i l % r#e !%iri#u l0 o+ului. (530) 60 nu e!#e #*# (e (i/icil cu+ cre( unii !0 #r0ie.#i ,i ' ce (uce !%re r i) !e %o #e ,e(e (in cele ce ur+e &0. 6ine e inc % -il !0 #r0i !c0 o ,i '0 ci,ic0 .i +or l0A 60ci /iec re o+ e ini'i # 7n#r-o !#/el (e ,i '0 (in co%il0rie .i e o-i.nui# cu e 7n lu+e. ?iec re (uce o !e+ene ,i '0) /ie el r0u ! u -un; c0ci nu (ore.#e /iec re !0 /ie con!i(er # !incer .i (re%#A A%ro %e #o'i o +enii %r c#ic0 !inceri# #e .i (re%# #e 7n e9#erior !#/el 7nc*# % r !0 /ie !inceri .i (re%'i 7n ini+0) ! u % r !0 c'ione&e (in#r-o re l0 !inceri# #e .i (re%# #e. @+ul !%iri#u l #re-uie !0 #r0i !c0 7n cel .i /el .i o %o #e / ce #o# #*# (e u.or c o+ul o-i.nui#; !ingur (i/eren'0 e!#e c0 o+ul !%iri#u l cre(e 7n ?iin' Di,in0 .i c'ione &0 !incer .i (re%# nu (o r ( #ori#0 legilor ci,ice .i +or le) ( r .i ( #ori#0 legilor Di,ine. 6u+ o+ul !%iri#u l g*n(e.#e l lucrurile Di,ine 7n #o# ce / ce) el !e /l0 7n co+uniune cu 7ngerii r iului .i !#/el e uni# cu ei #*# #i+% c*# c'ione &0 7n ce!# /el. Deci o+ul l0un#ric c re) ,0&u# 7n !ine) e!#e o+ul !%iri#u l) e (e!c"i!. 6*n( !e /l0 7n ce!# !# (iu) o+ul e (o%# # .i con(u! (e c0#re Du+ne&eu) (e.i nu e!#e con.#ien# (e !# ; .i #unci 7n %r c#ic re !inceri#0'ii unei ,ie'i +or le .i ci,ice) el c'ione &0 ( #ori#0 originii !%iri#u le; i r / ce cee ce e !incer .i (re%# (in#r-o origine !%iri#u l0 7n!e +n0 c'ion (in !inceri# #e .i (re%# #e genuine ! u (in ini+0. Dre%# #e .i !inceri# #e lui % r 7n e9#erior l /el c cele %r c#ic #e (e o +enii o-i.nui'i .i c"i r (e o +enii r0i .i in/ern li; 7n!0 7n /or+ in#erio r0) ce!#e !un# co+%le# (i/eri#e. 60ci o +enii r0i c'ione &0 (re%# .i !incer (o r %en#ru !ine .i %en#ru lu+e .i (eci) ( c0 nu !- r #e+e (e lege .i (e %e(e%!ele ! le) ! u (e %ier(ere re%u# 'iei) ono rei) c*.#igului .i ,ie'ii) ei r c'ion nu+ i ne!incer .i ne(re%#; c0ci ei nu !e #e+ nici (e Do+nul nici (e lege Di,in0) .i (eci nu !un# re'inu'i (e nici o leg0#ur0 in#erio r0. A. ( r) 7n ce!# c & ei .i r g0!i %l0cere (o r 7n 7n.el re ) :e/uire .i %r0( re celorl l'i %*n0 l !ec0#uire %u#erii. 60 ce!# e!#e (e,0r #ul lor c r c#er e e,i(en# 7n !%eci l (in e9 +enul l c re !un# !u%u.i o +enii (e ce!# /el 7n ce l l#0 ,i '0. Ei ' e9#erio r0 /iec0rui e!#e 7n(e%0r# #0 colo) i r ,i ' in#erio r0 c re r0+*ne 7n o+ %en#ru e#erni# #e e (e&,0lui#0 (n. 499-511).

RAIUL I IADUL

175

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

?iin( #unci eli-er 'i (e #o #e 7nc0#u.0rile e9#erio re %recu+ #e + (e lege ! u (e %ier(ere re%u# 'iei) ono rei) c*.#igului ! u ,ie'ii) !e+ene o +eni c'ione &0 ne-une.#e .i 7.i r*( (e !inceri# #e .i (e (re%# #e) 7n!0 cei ce u c'ion # !incer .i (re%# (in re!%ec# %en#ru legile Di,ine) #unci c*n( ,i ' e9#erio r0 le e!#e r0%i#0 .i c*n( !un# l0! 'i 7n ce l0un#ric0) c'ione &0 7n'ele%# %en#ru c0 e !e /l0 7n uniune cu 7ngerii r iului) %rin c re 7n'ele%ciune le e!#e #r n!+i!0. E /i cu+ %en#ru %ri+ ( #0 e,i(en# c0 o+ul !%iri#u l e c % -il !0 c'ione&e l /el c o+ul n #ur l 7n %ro-le+ele ,ie'ii ci,ice .i +or le .i 7n cel .i #i+% 7n ,i ' ! l0un#ric0 ! u 7n cee ce %ri,e.#e ,oin' .i 7n'ele%ciune lui) el e uni# cu Du+ne&eu (n. 358360). (531) Legile ,ie'ii !%iri#u le) ci,ice .i +or le !un# e9%u!e 7n cele &ece %orunci le Dec logului. >ri+ele #rei %orunci con'in legile ,ie'ii !%iri#u le; ur+0#o rele % #ru legile ,ie'ii ci,ice; i r ul#i+ele #rei) legile ,ie'ii +or le. @+ul cu %re%on(eren'0 n #ur l #r0ie.#e 7n con/or+i# #e e9#erio r0 cu ce!#e %orunci 7n cel .i /el c o+ul !%iri#u l; c0ci .i el ,enere &0 ?iin' Di,in0 7n cee .i + nier0) +erge l -i!eric0) !cul#0 rug0ciuni .i /i.e &0 o % ren'0 (e (e,o# +en#; el nu co+i#e cri+0) (ul#er ! u /ur#) nu (e%une +0r#urie / l!0) nici nu 7l li%!e.#e %e %ro %ele lui (e -unuri. D r #o #e ce!#e le / ce + i +ul# %en#ru !ine .i %en#ru lu+e) .i %en#ru %0!#r % ren'ele; 7n!0 7n in#erior cee .i %er!o n0 e!#e e9 c# o%u!ul cee ce % re 7n e9#erior; c0ci ne g0 e9i!#en' ?iin'ei Di,ine 7n ini+ ! ) e!#e i%ocri#0 7n ,ener re .i c*n( e l0! #0 !ingur0 cu %ro%riile-i g*n(uri i 7n r*! lucrurile !/in#e le 1i!ericii) cre&*n( c0 ele !er,e!c (o r c 7nl0n'uire +ul'i+ii !i+%le. Un !#/el (e o+ e!#e 7n 7n#regi+e !e% r # (e r i) ne/iin( un o+ !%iri#u l; .i) 7n con!ecin'0) el nu re %ic (e re!%ec# nici %en#ru +or li# #e) nici %en#ru -inele %u-lic; c0ci) (e.i nu co+i#e cri+0) #o#u.i 7i ur0.#e %e #o'i cei c re i !e o%un) i r 7n ur ! r(e cu o (orin'0 (e r0&-un re; i r ( c0 legile ci,ice .i leg0#urile e9#erio re (e #e +0 nu l- r re'ine) i- r uci(e; i r cu+ :in(uie.#e (u%0 !# ) 7n!e +n0 c0 ce!# o+ co+i#e con#inuu cri+e. L /el) (e.i nu co+i#e (ul#er) cu+ #o#u.i cre(e c0 (ul#erul e!#e %er+i!) el !e /l0 #o# ce!# #i+% 7n (ul#er) c0ci 7n +0!ur 7n c re re %u#ere .i oc &i ) 7l co+i#e. De.i nu /ur0) cu+ :in(uie.#e l -unurile l#or .i %ri,e.#e /r u( .i +e#o(ele (i -olice c /iin( %er+i!e) 7n in#en'ie el e!#e con#inuu un "o'. Acel .i lucru e!#e (e,0r # .i 7n %ri,in' %oruncilor leg #e (e ,i ' +or l0 c re ne 7n, '0 c0 nu #re-uie !0 (e%une+ +0r#urie / l!0 ! u !0 :in(ui+ (u%0 -unurile l#or . A!#/el e c r c#erul /iec0rui o+ ce ne g0 e9i!#en' ?iin'ei Di,ine .i c re nu re nici o con.#iin'0 - & #0 %e con,ingeri religio !e. Lucrul (e / '0 % re li+%e(e 7n ce l l#0 ,i '0 l o +enii (e ce!# /el c*n() (u%0 7n(e%0r# re (e ,i ' e9#erio r0) ,i ' lor l0un#ric0 e (e&,0lui#0) c0ci #unci) /iin( !e% r 'i (e r i) ei c'ione &0 l uni!on cu i (ul .i !e /l0 7n co+uniune cu locui#orii !0i. Al#/el !e 7n#*+%l0 cu cei c re u recuno!cu# ?iin' Di,in0 7n ini+ile lor .i c re 7n / %#ele ,ie'ii u re!%ec# # legile Di,ine .i !- u !u%u! %ri+elor #rei %orunci le Dec logului) l /el cu+ !- u !u%u! .i celorl l#e. 6*n( ,i ' lor l0un#ric0 e (e&,0lui#0) ,i ' e9#erio r0 /iin(u-le 7n(e%0r# #0) ei (e,in + i 7n'ele%'i (ec*# u /o!# 7n lu+e; c0ci ce !#0 !c"i+- re e c #recere (in u+-r0 7n lu+in0) (in ignor n'0 7n 7n'ele%ciune .i (in#r-o !# re : lnic0 7n#r-un -inecu,*n# #0) %en#ru c0 !e /l0 7n =/er Di,in0 .i (eci 7n r i. Ace!#e lucruri u /o!# !%u!e %en#ru r0# c*# (e (i/eri#e !un# cele (ou0 cl !e (e o +eni) (e.i +-ele u (u! 7n e9#erior o ,i '0 !i+il r0. (532) @rice o+ %o #e .#i c0 g*n(urile ! le u o #en(in'0 i+%ri+ #0 (e in#en'iile lui ! u c0 ele !e re, r!0 c .i cu+ le- r (irec'ion 3 c0ci g*n(ul e!#e %ri,ire in#erio r0 o+ului .i !e +0n0 cu %ri,ire e9#erio r0 7n %ri,in' / %#ului c0) 7n orice (irec'ie r /i 7n(re%# #0 ! u (irec'ion #0) !- r (uce 7n#r- colo .i colo r r0+*ne /i9 #0. A!#/el) ( c0 %ri,ire in#erio r0 ! u g*n(ul e 7n(re%# # .i /i9 # %e lu+e) ur+e &0 c0 7n!u.i g*n(ul (e,ine lu+e!c; ( c0 e 7n#or! !%re !ine (e,ine cor%or l; ( r ( c0 e 7n#or! !%re r i (e,ine cere!c. Co# l /el) c*n( g*n(ul e 7n(re%# #
RAIUL I IADUL

176

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

!%re r i e 7n0l' #) ( r c*n( e 7n#or! !%re !ine e co-or*# (in r i .i e cu/un( # 7n cee ce e cor%or l; i r ( c0 e 7n#or! c0#re lu+e) e (e !e+ene (e&leg # (e r i .i 7+%r0.#i # %e!#e o-iec#ele ,i&i-ile oc"iului. Dr go!#e o+ului (e#er+in0 !co%ul %e c re el 7l re 7n ,e(ere .i 7i (irec'ione &0 %ri,ire in#erio r0 ! u g*n(ul c0#re o-iec#ul %e c re 7l c u#0. A. ( r) (r go!#e (e !ine 7l (irec'ione &0 !%re !ine .i !%re o-iec#e egoi!#e; (r go!#e (e lu+e !%re o-iec#e lu+e.#i) i r (r go!#e (e cer !%re o-iec#e cere.#i. Deci ( c0 (r go!#e o+ului e cuno!cu#0) #unci %o #e /i cuno!cu# .i !# (iul +in'ii ! le in#erio re; c0ci +in#e in#erio r0 celui ce iu-e.#e r iul e 7n0l' #0 c0#re cer .i e (e!c"i!0 7n !u!; 7n!0 +in#e in#erio r0 celui ce iu-e.#e lu+e .i %e !ine e 7nc"i!0 (e !u%r .i e (e!c"i!0 7n :o!. De ici !e %o #e conclu&ion c0 ( c0 regiunile + i 7n l#e le +in'ii r 'ion le !un# 7nc"i!e (e !u%r ) o+ul nu + i %o #e ,e(e lucrurile ce 'in (e r i .i (e 1i!eric0) %en#ru c0 ele % r 7n,0lui#e 7n#r-un 7n#uneric (en!; i r #o# cee ce !e /l0 7n 7n#unericul (e ne%0#run! e!#e /ie neg # /ie ne7n'ele!. De cee cei ce !e iu-e!c %e !ine .i lu+e + i %re!u! (e #o #e) regiunile !u%erio re le +in'ii lor /iin( 7nc"i!e) ne g0 7n ini+ile lor (e,0rurile Di,ine) .i c"i r ( c0 ,or-e!c (e!%re ele) ei nu / c (ec*# !0 re%e#e lucruri u&i#e ! u ci#i#e %e c re nu le 7n'eleg. Le %ri,e!c l /el cu+ %ri,e!c lucrurile lu+e.#i .i cor%or le; .i ,*n( un !e+ene c r c#er) ei 7.i %o# 7n(re%# +in'ile (o r !%re lucrurile ce li !e (e&,0luie %rin !i+'urile #ru%e.#i .i nu !i+# %l0cere (in l#0 % r#e. D r +ul#e (in#re ce!#e lucruri !un# +ur( re) !%urc #e) %ro/ ne .i rele .i nu %o# /i 7n(e%0r# #e) c0ci +in#e unor !#/el (e %er!o ne) cu+ !- !%u! + i !u!) e 7nc"i!0 (e !u%r .i (eci nu %ri+e.#e nici o in/luen'0 (in r i. In#en'i o+ului) c re 7i (irec'ione &0 %ri,ire in#erio r0 ! u g*n(ul) e!#e ,oin' lui; c0ci cee ce ,oie.#e un o+ in#en'ione &0) i r cee ce in#en'ione &0 g*n(e.#e. A. ( r) ( c0 in#en'i lui e (irec'ion #0 !%re r i) g*n(ul !0u .i o ( #0 cu el 7n#re g +in#e) !un# (irec'ion #e 7n#r- colo; !#/el) +in#e e 7n r i) i r el ,e(e lucrurile lu+ii (e !u- el) c un o+ ce %ri,e.#e 7n :o! (e %e co%eri.ul unei c !e. $n con!ecin'0) o+ul c0rui +in#e in#erio r0 e (e!c"i!0 7.i %o #e ,e(e %ro%riile-i rele .i / l!i#0'i) c0ci ele !e /l0 !u- +in#e !%iri#u l0; i r %e (e l#0 % r#e) o+ul c0rui +in#e in#erio r0 nu e (e!c"i!0) nu.i %o #e ,e(e %ro%riile-i rele .i / l!i#0'i) %en#ru c0 e cu/un( # 7n ele .i nu !e /l0 (e !u%r lor. De ici %u#e+ ,e(e origine 7n'ele%ciunii ! u ne-uniei unui o+ .i (e !e+ene ce , :unge el !0 /ie (u%0 +o r#e) c*n( e l0! # !0 ,oi !c0) !0 g*n(e !c0) !0 c'ione&e .i !0 ,or-e !c0 7n cor( cu +in#e lui in#erio r0. i ce!#e (ecl r 'ii u /o!# /0cu#e !0 r #e c*# (e (i/eri# %o #e /i un o+ / '0 (e l#ul 7n in#erior) oric*# (e !e+0n0#ori r %0re 7n e9#erior. (533) 60 nu e #*# (e (i/icil !0 #r0ie.#i ,i ' r iului cu+ cre( unii e e,i(en# (in / %#ul c0) #unci c*n( un lucru (e!%re c re o+ul .#ie c0 e ne!incer .i ne(re%# 7i :unge 7n +in#e .i c*n( !e !i+#e 7nclin # !0 7i ce(e&e) #o# ce #re-uie !0 / c0 e!#e !0 re/lec#e&e c0 nu #re-uie !0 7l co+i#0) %en#ru c0 e con#r r %oruncilor Di,ine. D c0 !e o-i.nuie.#e !0 re/lec#e&e !#/el .i ( c0 7n ce!# +o( (o-*n(e.#e o 7nclin 'ie +en# l0 !# -il0) el , /i #unci uni# #re%# # cu r iul; .i #unci regiunile !u%erio re le +in'ii ! le ,or /i (e!c"i!e .i , (e#ec# #o# ce e ne!incer .i ne(re%#; i r 7n +0!ur 7n c re (e#ec#e &0 ce!#e rele le %o #e 7n(e%0r# ) c0ci nici un r0u nu %o #e /i 7n(e%0r# # %*n0 ce nu e recuno!cu#. Ace!# e!#e un !# (iu l c re %o #e :unge oricine 7n ,ir#u#e li-er#0'ii ! le; c0ci cine nu e c % -il !0 g*n(e !c0 li-er) 7n + nier (e!cri!0A 6*n( / ce %ri+ul % !) Du+ne&eu !co #e l i,e l0 #o# -inele ce !0l0.luie.#e 7n o+ .i 7l / ce c % -il nu (o r !0 (e#ec#e&e relele) ( r .i !0 nu le (ore !c0 .i 7n /in l !0 le (i!%re'ui !c0. Ace!# lucru !#0 !cri! 7n cu,in#ele lui Du+ne&eu3 4#ci 5ugul &eu este bun, i sarcina &ea este uoar B (5 #ei 113 30). Cre-uie oricu+ 7n'ele! c0 (i/icul# #e (e g*n(i !#/el .i ce (e re&i!# l rele cre.#e 7n %ro%or'i 7n c re o+ul co+i#e (eli-er # ce!#e rele; c0ci . !e o-i.nuie.#e cu ele) %*n0 ce nu le + i %ri,e.#e c /iin( rele) i r 7n /in l le , iu-i; i r (in %l0cere ce!#ei iu-iri le , (+i#e .i) %rin #o# /elul (e ilu&ii) le , con/ir+ .i , !%une c0 !un# %er+i!e .i c"i r c0 !un# -une. Ace!# lucru !e
RAIUL I IADUL

177

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

7n#*+%l0 l cei c re 7n #inere'e !e runc0 7n rele /0r0 cu+%0# re .i c re #o#o( #0 re!%ing (in ini+0 lucrurile Di,ine. (534) 5i- u /o!# o( #0 re%re&en# #e (ou0 c0i ce (uce u un !%re r i .i ce l l#0 !%re i (. 29i!# o %o#ec0 l #0 ce (uce !%re !#*ng ! u c0#re nor( .i u %0ru# +ul#e !%iri#e ce +erge u %e e ; ( r l (i!# n'0 !- ,0&u# o !#*nc0 + re) un(e c le ce l #0 !e !/*r.e ; i r (in !#*nc0 %0re u (ou0 c0r0ri) un c0#re !#*ng .i un 7n (irec'i o%u!0) c0#re (re %# . 60r re (in!%re !#*ng er 7ngu!#0 .i !#r*+#0 .i (uce %rin ,e!#) c0#re !u( .i (eci !%re lu+in r iului; 7n!0 c0r re (in (re %# er l rg0 .i !% 'io !0) (uc*n( (irec# 7n :o!) c0#re i (. Co'i %0re u l 7nce%u# c0 +erg %e cel .i (ru+) %*n0 ce u :un! l !#*nc ce + re) l c %0#ul celor (ou0 c0r0ri) i r c*n( u :un! 7n cel %unc# !- u (e!%0r'i#. 6ei -uni !- u 7n#or! c0#re !#*ng .i u %uc # %e %o#ec 7ngu!#0 ce (uce c0#re r i; 7n!0 cei r0i nu u ,0&u# !#*nc .i !- u i&-i# (e e ) r0nin(u-!e) i r c*n( !- u ri(ic # u lerg # (e- lungul %o#ecii !% 'io !e (in!%re (re %# ) ce (uce 7n i (. =en!ul ce!#or lucruri +i- /o!# e9%lic # + i #*r&iu (u%0 cu+ ur+e &03 %ri+ul (ru+ l rg %e c re #*# cei -uni c*# .i cei r0i +erge u 7+%reun0 .i ,or-e u 7n#re ei c %rie#enii) %en#ru c0 nu e9i!# o (i/eren'0 ,i&i-il0 7n#re ei) 7i re%re&in#0 %e cei c re #r0ie!c l /el 7n !inceri# #e .i (re%# #e e9#erio re .i c re nu %o# /i (eo!e-i'i cu oc"iul li-er. =#*nc (e l c %0#ul celor (ou0 c0r0ri ! u (in col') (e c re !e lo,e u cei r0i .i (e c re /uge u %e o c0r re ce (uce !%re i ( re%re&in#0 A(e,0rul Di,in) neg # (e cei ce %ri,e!c !%re i (; i r 7n !en!ul !u%re+) cee .i !#*nc0 re%re&in#0 U+ ni# #e Di,in0 lui Du+ne&eu) 7n!0 cei ce recuno!c A(e,0rul Di,in .i #o#o( #0 Di,ini# #e lui Du+ne&eu u /o!# con(u.i (e- lungul c0r0rii ce (uce !%re r i. i !#/el !r0# # c0 7n e9#erior cei r0i (uc cel .i /el (e ,i '0 c cei -uni ! u c0 +erg %e cel .i (ru+ .i c0 o / c l /el (e u.or; .i #o#u.i) cei ce recuno!c ?iin' Di,in0 (in ini+0) 7n !%eci l cei (in !*nul 1i!ericii c re recuno!c Di,ini# #e lui Du+ne&eu) !un# con(u.i !%re r i) %e c*n( cei ce nu o / c !un# (u.i 7n i (. G*n(urile o+ului c re %le c0 (in in#en'i .i (in ,oin' lui !un# re%re&en# #e 7n ce l l#0 ,i '0 %rin c0r0ri. I r colo c0r0rile !un# ,i&i-ile c .i g*n(urile .i /iec re +erge (e- lungul lor (u%0 cu+ 7.i ur+e &0 g*n(urile. Din ce!# +o#i, c r c#erul !%iri#elor .i l g*n(urilor lor e cuno!cu# (u%0 c0r0rile %e c re u+-l0. De ici + 7n'ele! ce !e !%une %rin cu,in#ele lui Du+ne&eu3 4Intra i pe poarta cea strmt% cci larg este poarta, lat este calea ce duce la pierzanie, i mul i sunt cei ce intr pe ea. .ar strmt este poarta, ngust este calea care duce la via , i pu ini sunt cei ce o a+l B (5 #ei 73 13) 14). 6 le ce (uce !%re ,i '0 e 7ngu!#0) nu %en#ru c0 e (i/icil0) ci %en#ru c0 %u'ini !un# cei c re o g0!e!c) cu+ !e !%une. =#*nc ,0&u#0 7n col') un(e (ru+ul cel l rg .i co+un !e !/*r.e.#e .i (in c re !un# ,0&u#e c0 %orne!c (ou0 c0r0ri 7n (irec'ii o%u!e) r #0 7n'ele!ul ce!#or cu,in#e le lui Du+ne&eu3 4 #e nsemneaz cuvintele acestea care au +ost scrise/ 2*iatra pe care au lepdat-o zidarii, a a5uns s +ie pus n capul ung'iului37 Oricine va cdea peste piatra aceasta va +i zdrobit de eaB (Luc 203 17) 18). >i #r !e+ni/ic0 A(e,0rul Di,in) i r %i #r lui I!r el 7l !e+ni/ic0 %e Du+ne&eu 7n U+ ni# #e Lui Di,in0. Ki( rii !un# +e+-rii 1i!ericii; c %ul ung"iului e!#e locul (in c re %le c0 cele (ou0 c0r0ri; i r c0(e .i /i &(ro-i# 7n!e +n0 neg .i %ieri. (535) 5i !- %er+i! !0 ,or-e!c cu c*'i, (in ce l l#0 lu+e c re !- u re#r ! (in +i:locul %ro-le+elor lu+e.#i %en#ru %u#e #r0i 7n %ie# #e .i 7n !/in'enie .i + + i ,or-i# .i cu l'ii c re !- u r0ni# !inguri 7n + i +ul#e /eluri) cre&*n( c0 ce !# er c le (e renun' l lu+e .i (e !u%une (orin'ele c0rnii. D r cu+ +ul'i (in#re ei u (o-*n(i# (o r o ,i '0 : lnic0 .i u renun' # l o ,i '0 +ilo !0 c re %o #e /i (u!0 (o r 7n +i:locul lu+ii) u /o!# inc % -ili !0 !e !ocie&e cu 7ngerii. 60ci ,i ' 7ngerilor e!#e o ,i '0 (e -ucurie .i /ericire .i con!#0 7n !0,*r.ire / %#elor
RAIUL I IADUL

178

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

-une c re !un# lucr0ri +ilo !e. >e l*ng0 !# ) cei ce u (u! o ,i '0 !e% r #0 (e ocu% 'iile lu+e.#i !un# 7n/l0c0r 'i (e i(ee %ro%riului +eri#) (ore!c con#inuu r iul ( #ori#0 ce!#ui / %# .i !e g*n(e!c l -ucuri cere !c0 c l o r0!%l #0) /iin( e9#re+ (e ignor n'i 7n %ri,in' n #urii ! le; i r c*n( !un# %ri+i'i 7n !ocie# #e 7ngerilor .i c*n( (o-*n(e!c o %erce%'ie -ucuriei lor) c re e li%!i#0 (e orice i(ee (e +eri# .i con!#0 (o r 7n 7n(e%linire / %#elor -une .i 7n -inecu,*n# re ce !e re, r!0 (in -inele ce re&ul#0 (e colo) ei r0+*n !ur%rin.i) !e+ene %er!o nelor c re (e!co%er0 ce, #o# l !#r0in (e cre(in' lor; .i /iin( inc % -ili !0 %ri+e !c0 -ucuri ngelic0) ei %le c0 .i !e !oci &0 cu !%iri#e (e /elul lor) c re u (u! o ,i '0 !e+0n0#o re 7n lu+e. 6ei c re 7n lu+e u #r0i# 7n ! nc#i# #e e9#erio r0) +erg*n( con!# n# l -i!eric0) rug*n(u-!e .i :elin(u-!e colo .i c re u g*n(i# #o# #i+%ul c0 ,or /i %re'ui'i .i onor 'i %en#ru !# + i +ul# (ec*# ceil l'i .i c0 ,or /i con!i(er 'i !/in'i (u%0 +o r#e) 7n ce l l#0 ,i '0 nu !e /l0 7n r i) %en#ru c0 u /0cu# #o #e ce!#e lucruri (o r %en#ru !ine. i cu+ u +ur(0ri# (e,0rurile Di,ine cu (r go!#e (e !ine 7n c re le- u cu/un( #) unii (in#re ei !un# #*# (e ne-uni 7nc*# !e con!i(er0 &ei; i r ce.#i u locul lor 7n i ( %rin#re l'ii !e+eni lor. Unii !un# ,icleni .i 7n.el0#ori .i 7.i g0!e!c locul 7n in/ernurile celor 7n.el0#ori; ei) %rin +e#o(ele lor ,iclene .i- u lu # o !e+ene % ren'0 e9#erio r0 7nc*# 7i / c %e o +enii o-i.nui'i !0 cre (0 c0 %o r#0 7n ei o ! nc#i# #e Di,in0. 5ul'i (in#re !/in'ii ro+ no-c #olici !un# (e ce!# /el. 5i !- %er+i! !0 ,or-e!c cu unii (in#re ei) i r #unci ,i ' lor +i- /o!# li+%e(e (e&,0lui#0) #*# cu+ /o!# e 7n lu+e) c*# .i cu+ (e,eni# + i %oi. Ace!#e /ir+ 'ii u /o!# /0cu#e %en#ru r0# c0 ,i ' ce (uce !%re r i nu e o ,i '0 (e re#r gere (in lu+e) ci o ,i '0 7n +i:locul lu+ii; .i c0 o ,i '0 %io !0) /0r0 o ,i '0 +ilo!#i,0 c re e %o!i-il0 (o r 7n lu+e) nu (uce !%re r i) %e c*n( un +ilo !0 ( ; i r ce !# con!#0 7n c'ion !incer .i (re%# 7n /iec re 7n( #orire) ocu% 'ie .i +unc0) (in#r-o +o#i, 'ie l0un#ric0) (ic0 (in#r-o +o#i, 'ie cere !c0; ori ce !#0 +o#i, 'ie ni+0 ,i ' (o r #unci c*n( o+ul c'ione &0 !incer .i (re%#) %en#ru c0 e 7n cor( cu legile Di,ine. @ !#/el (e ,i '0 nu e (i/icil0) ci (i/icil0 e!#e (o r ,i ' %io !0 li%!i#0 (e +ilo!#enie; c0ci ce !#0 ,i '0 (uce (e% r#e (e r i #o# #*# c*# !e cre(e c0 r (uce !%re el.

RAIUL I IADUL

179

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(III)

IADUL12

(57)

D +ne,e g &erne#,- i#* ri!e


(536) 6*n( + ,or-i# (e!%re r i) 7n % ginile n#erio re) /o!# r0# # %re#u#in(eni (+ i cu !e +0 7n n. 2-6) c0 Du+ne&eu e!#e Do+nul r iului .i (eci c0 2l gu,erne &0 #o #e cerurile; i r cu+ rel 'i r iului cu i (ul .i i (ului cu r iul e c ce (in#re (ou0 lucruri o%u!e ce c'ione &0 unul 7+%o#ri, celuil l#) (in c0ror c'iune .i re c'iune re&ul#0 un ec"ili-ru %rin c re #o #e lucrurile !u-&i!#0) . ( r) %en#ru c #o #e lucrurile !0 /ie +en'inu#e 7n ec"ili-ru e nece! r c 6el ce 7l gu,erne &0 %e %ri+ul !0 7l con(uc0 .i %e cel0l l#; c0ci ( c0 cel .i Du+ne&eu nu r (o+oli re-eliunile (in i (uri .i nu r con#rol ne-uniile (e colo) ec"ili-rul .i) cu el) #o #e celel l#e r /i (i!#ru!e. (1') Vezi i = revelaie )ivin( #espre 5a#, n.r. (537) $n!0 + i 7n#*i #re-uie !%u! ce, (e!%re ec"ili-ru. =e .#ie c0 #unci c*n( (ou0 lucruri c'ione &0 unul 7+%o#ri, celuil l# .i c*n( unul (in#re ele re c'ione &0 .i re&i!#0 #o# #*# c*# c'ione &0 .i %re!e &0 cel0l l#) /or'ele +*n(our !un# neu#r li& #e) %en#ru c0 (e +-ele %0r'i e9i!#0 cee .i %u#ere) i r 7n#r-un !e+ene c & %o# /i +*nui#e (u%0 ,rere (e un l #reile ; c0ci #unci c*n( %u#ere (ou0 lucruri e neu#r li& #0 (e eg l lor o%o&i'ie) /or' unui l #reile e!#e #o#%u#ernic0) c .i cu+ nu r e9i!# o%o&i'ie. A!#/el !e con!#i#uie ec"ili-rul (in#re r i .i i (. Co#u.i ce!# nu e!#e un ec"ili-ru c cel (in#re (oi co+- # n'i c0ror %u#ere e eg l0; ci e!#e un ec"ili-ru !%iri#u l) l / l!i#0'ii o%u!0 cu (e,0rul .i l r0ului o%u! cu -inele. ? l!i# #e e e9" l #0 con#inuu (e r0ul i (ului) i r (e,0rul (e -inele r iului. Ace!# ec"ili-ru !%iri#u l 7i +en'ine %e #o'i o +enii 7n li-er# #e g*n(ului .i ,oin'ei; c0ci #o# cee ce g*n(e.#e .i ,oie.#e un o+ e leg # /ie (e r0u .i (e / l!i# #e ! ) /ie (e -ine .i (e (e,0rul !0u. A. ( r) c*n( !e /l0 7n ec"ili-ru) el e li-er !0 (+i#0 .i !0 %ri+e !c0 r0ul .i / l!i# #e ! (in i () ! u -inele .i (e,0rul !0u (in r i. ?iec re o+ e +en'inu# 7n ce!# ec"ili-ru (e c0#re Du+ne&eu) %en#ru c0 Du+ne&eu gu,erne &0 #*# r iul c*# .i i (ul. D r (e ce e!#e +en'inu# o+ul 7n ce !#0 li-er# #e %rin ec"ili-ru .i (e ce r0ul .i / l!i# #e nu !un# 7n(e%0r# #e (e el) i r -inele .i (e,0rul nu 7i !un# i+%l n# #e %rin %u#ere Di,in0) , /i e9%lic # + i #*r&iu 7n c %i#olul %o#ri,i#. (538) @c &ion l +i- /o!# %er+i! !0 %erce% !/er (e / l!i# #e e+ n #0 (e r0ul i (ului. 2r c un e/or# neo!#oi# (e (i!#ruge #o# ce e -un .i (e,0r #) co+-in # cu /urie .i cu un /el (e ne-unie leg #0 (e ne%u#in' (e / ce !# ; .i + i le! un e/or# (e ni"il .i (e (i!#ruge =/er Di,in0 lui Du+ne&eu) %en#ru c0 7n#reg -inele .i (e,0rul ,in (e l 2l. $n!0 + !i+'i# o !/er0 (e (e,0r %ornin( (in -inele r iului %rin c re /uri e/or#ului ce !e ri(ic (in i ( er !u-:ug #0)
RAIUL I IADUL

180

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

i r re&ul# #ul /o!# cel ec"ili-ru. =/er ce ,ene (in r i /o!# !i+'i#0 c ,enin( (o r (e l Du+ne&eu) (e.i 7n % ren'0 ,ene (e l 7ngerii (in r i. 2 ,ine (o r (e l Du+ne&eu .i nu (e l 7ngeri) c0ci /iec re 7nger (in r i recuno .#e c0 ni+ic -un .i (e,0r # nu 7.i re origine 7n el .i c0 ,ine (e l Du+ne&eu. (539) Co #0 %u#ere (in lu+e !%iri#u l0 % r'ine (e,0rului (eri, # (in -ine .i nici o /0r*+0 / l!i#0'ii (eri, #e (in r0u. I r !# (eo rece =/er Di,in0 7n r i e!#e 1ine Di,in .i A(e,0r Di,in) i r #o #0 %u#ere re&i(0 7n Di,in. ? l!i# #e (eri, #0 (in r0u nu re %u#ere) %en#ru c0 #o #0 %u#ere % r'ine (e,0rului (eri, # (in -ine .i nu e9i!#0 (eloc 7n / l!i# #e (eri, #0 (in r0u. A. ( r) #o #0 %u#ere !e /l0 7n r i .i (eloc 7n i (; c0ci #o'i cei (in r i !un# %lini (e (e,0rurile (in -ine .i #o'i cei (in i ( !un# cu/un( 'i 7n / l!i#0'ile (in r0u. 60ci ni+eni nu e %ri+i# 7n r i %*n0 ce nu e %lin (e (e,0rurile (in -ine .i ni+eni nu e runc # 7n i ( %*n0 ce nu e cu/un( # 7n / l!i#0'ile (in r0u. 60 . !e 7n#*+%l0 !e %o #e ,e(e 7n c %i#olele (e!%re cel (in#*i) l (oile .i l #reile !# (iu l o+ului (u%0 +o r#e (n. 491-520). 60 7n#re g %u#ere % r'ine (e,0rului (eri, # (in -ine !e %o #e ,e(e 7n c %i#olul (e!%re %u#ere 7ngerilor (in r i (n. 228233). (540) Ace!# e!#e (eci ec"ili-rul (in#re r i .i i (. 6ei ce !e /l0 7n lu+e !%iri#elor e9i!#0 7n ,ir#u#e ec"ili-rului) %en#ru c0 lu+e !%iri#elor !e /l0 l +i:locul (ru+ului (in#re r i .i i (; .i #o# . ) #o'i o +enii (in lu+e !un# +en'inu'i 7n#r-un ec"ili-ru !i+il r. 60ci o +enii (in lu+e !un# con(u.i (e c0#re Du+ne&eu %rin in#er+e(iul !%iri#elor ce !0l0.luie!c 7n lu+e !%iri#elor; cu+ , /i r0# # + i #*r&iu 7n c %i#olul %o#ri,i#. Un !#/el (e ec"ili-ru nu r %u#e e9i!# ( c0 Du+ne&eu nu r gu,ern #*# r iul c*# .i i (ul .i ( c0 nu r regl e/or#ul +-elor %0r'i; l#/el) / l!i#0'ile (eri, #e (in rele r (e,eni (o+in n#e .i i- r /ec# %e o +enii -uni .i !i+%li ce !e /l0 l + rgine r iului .i c re r /i +ul# + i u.or (e %er,er#i# (ec*# 7ngerii; . ec"ili-rul r /i (i!#ru!) i r cu el r %ieri .i li-er# #e o+ului. (541) I (ul e 7+%0r'i# 7n !ocie#0'i 7n cee .i + nier0 c r iul .i #o# 7n #*#e !ocie#0'i c*#e !un# .i 7n r i; c0ci /iec re !ocie# #e (in r i re o !ocie# #e o%u!0 7n i () i r !# %en#ru ec"ili-ru. $n!0 !ocie#0'ile (in i ( !un# (i/eri#e 7n#re ele 7n /unc'ie (e /eluri#ele /or+e (e r0u .i (e / l!i# #e) %en#ru c0 !ocie#0'ile (in r i !un# (eo!e-i#e (u%0 (i/eri#ele /or+e le -inelui .i le (e,0rului. 60 /iec re -ine 7.i re un r0u o%u! .i /iec re (e,0r o / l!i# #e o%u!0 !e %o #e o-!er, (in / %#ul c0 ni+ic nu %o #e e9i!# /0r0 o leg0#ur0 cu o%u!ul !0u .i c0 gr (ul .i c li# #e ! %o #e /i cuno!cu#0 (u%0 gr (ul .i c li# #e o%u!ului; ce !# e!#e origine 7n#regii %erce%'ii .i !en& 'iei. De cee Du+ne&eu / ce c /iec re !ocie# #e r iului !0 i-0 necon#eni# o%u!ul ei 7n#r-o !ocie# #e (in i ( .i !0 e9i!#e un ec"ili-ru 7n#re ele. (542) 6u+ i (ul e 7+%0r'i# 7n #o# #*#e !ocie#0'i c .i r iul) colo e9i!#0 #o# #*#e i (uri c*#e !ocie#0'i le r iului; c0ci /iec re !ocie# #e r iului e!#e un r i l o !c r0 + i +ic0 (n. 51-58)) i r /iec re !ocie# #e i (ului e!#e (e !e+ene un i ( l o !c r0 + i +ic0. 6u+ e9i!#0 #rei ceruri) e9i!#0 .i #rei i (uri; i (ul in/erior) o%u! cerului l0un#ric; cel (in +i:loc) o%u! cerului (in +i:loc ! u celui (e- l (oile cer; .i cel !u%erior) o%u! cerului in/erior ! u celui (in#*i. (543) 5 nier 7n c re Du+ne&eu gu,erne &0 i (urile %o #e /i e9%lic #0 %e !cur#. I (urile c 7n#reg !un# con(u!e (e o e+ n 'ie gener l0 1inelui Di,in .i A(e,0rului Di,in (in r i) c re con#role &0 .i #e+%ere &0 e/or#ul ce !e ri(ic0 (in i ( c #o# li# #e; ele !un# con(u!e (e c0#re o in/luen'0 !%eci/ic0 (in /iec re cer .i (in /iec re !ocie# #e r iului; /iec re i ( e con(u! %rin

RAIUL I IADUL

181

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

in#er+e(iul 7ngerilor (e!e+n 'i !0 7i %0&e !c0 .i !0 le con#role&e ne-uniile .i (e&or(ine ; c*#eo( #0 7ngerii !un# #ri+i.i !0 con#role&e ce !#0 (e&or(ine %rin %ro%rie %re&en'0. $n!0 #o'i locui#orii i (ului !un# con#rol 'i %rin /ric0. Unii !un# con(u.i %rin #e + i+%l n# #0 (in lu+e) c re 7nc0 7i + cin0; ( r cu+ #e+erile !e (i+inue &0 #re%# # .i nu + i !un# !u/icien#e) ei !un# con(u.i %rin /ric (e %e(e %!0; i r ce !# e!#e +i:locul %rinci% l %rin c re !un# o%ri'i (e l / ce r0u. >e(e%!ele (in i ( !un# , ri #e) /iin( -l*n(e ! u !e,ere 7n /unc'ie (e n #ur r0ului. $n cele + i +ul#e c &uri) !%iri#ele + i rele ce !un# ne7n#recu#e 7n ,iclenie .i 7n.el0ciuni .i c re !un# c % -ile !0-i 'in0 %e ceil l'i 7n !u%unere .i !cl ,ie %rin %e(e%!e .i %rin gro&0,iile %e c re le in!%ir0 !un# %u!e (e !u%r celorl l'i; 7n!0 ce.#i gu,ern #ori nu 7n(r0&ne!c !0 #re c0 (e li+i#ele %re!cri!e %en#ru ei. Cre-uie no# # c0 /ric (e %e(e %!0 e!#e unicul +i:loc (e (o+oli ,iolen' .i /uri celor (in i (. <u e9i!#0 nici o l#0 c le. ingerii-cerului.ro (544) >*n0 cu+ 7n lu+e !- cre&u# c0 e9i!#0 un (e+on ce gu,erne &0 %e!#e i (uri; c0 el /o!# cre # 7nger l lu+inii .i c0) (u%0 ce !- r0&,r0#i#) /o!# i&goni# l ol l#0 cu 7n!o'i#orii lui 7n i (. Ace !#0 cre(in'0 (e,eni# %re(o+in n#0 %en#ru c0 7n Cuvnt !e ,or-e.#e (e!%re Di ,ol) = # n .i (e!%re Luci/er; i r Cuvntul /o!# 7n'ele! 7n cele % gini (u%0 !en!ul !0u li#er l) 7n!0 ici Di ,olul ! u = # n re%re&in#0 i (ul; Di ,olul re%re&in#0 i (ul (in /un( un(e #r0ie!c cei + i r0i) cei nu+i'i 3enii rele; i r = # n (eno#0 i (ul ce !e /l0 7n / '0) 7n c re #r0ie!c cei + i %u'in r0i) nu+i'i !%iri#e rele; i r Luci/er 7i (eno#0 %e cei (in 1 -el ! u 1 -ilon) c re c u#0 !0-.i e9#in(0 (o+in 'i c"i r .i !u%r r iului. 60 nu e9i!#0 un !ingur (e+on c0rui !0 i !e !u%un0 #o #e i (urile e e,i(en# .i (in / %#ul c0 #o'i cei (in i () c .i cei (in r i) 7.i #r g e9i!#en' (in r*n(ul o+enirii (n. 311-317) .i c0) (e l 7nce%u#urile cre 'iei %*n0 7n &iu (e &i ei nu+0r0 +ili r(e (e +ili r(e) (in#re c re (i ,ol !e nu+e.#e cel ce 7n ,i '0 !- o%u! lucrurilor Di,ine (n. 311) 312). (58)

D +ne,e n c"n*#+n- .e ni+eni !# i#*7 ci $.iri)e!e $ing re " 0#c


(545) $n r*n(ul unor %re(o+in # %0rere c0 Do+nul .i- r 7n#o rce / ' (e l o +eni) i- r 7n(e%0r# (e %re&en# Lui .i c0 i- r #ri+i#e 7n i (; i r unii cre( c0 Do+nul e +*nio! %e o +eni (in c u& r0u#0'ii lor) c0 7i %e(e%!e.#e .i c"i r c0 (uce r0ul !u%r lor. 2i !e con/ir+0 7n ce con,ingere (u%0 !en!ul li#er l l Cuvntului, 7n c re !un# /0cu#e !e+ene /ir+ 'ii; c0ci nu !un# con.#ien'i c0 !en!ul !%iri#u l l Cuvntului, c re 7l e9%lic0 %e cel li#er l) e cu #o#ul (i/eri#. A. ( r) (e,0r # (oc#rin0 1i!ericii ce !e #r ge (in !en!ul !%iri#u l l Cuvntului 7i 7n, '0 l#/el %e o +eni; 7i 7n, '0 c0 Do+nul nu-.i 7n#o rce nicio( #0 / ' (e l ei) c0 nu-i 7n(e%0r#e &0 nicio( #0 (e %re&en' Lui) c0 nu #ri+i#e %e ni+eni 7n i ( .i c0 nu e nicio( #0 +*nio! %e ,reunul. @rice o+ c0rui +in#e e lu+in #0 %rice%e !# #unci c*n( ci#e.#e Cuvntul, %en#ru c0 Do+nul e!#e -un0# #e 7n!0.i) (r go!#e 7n!0.i .i 7n!0.i +il ; .i ,e(e c0 -un0# #e 7n!0.i nu %o #e / ce r0u ni+0nui) nici (r go!#e 7n!0.i ! u +il 7n!0.i nu %o# lung un o+; c0ci ce!# lucru r /i con#r r e!en'ei +ilei .i (r go!#ei .i (eci con#r r 7n!e.i < #urii Di,ine. A. ) cei c0ror +in#e e lu+in #0) !i+# li+%e(e #unci c*n( ci#e!c Cuvntul, c0 Do+nul nu !e (e%0r#e &0 nicio( #0 (e o+ .i c0 7l #r #e &0 7n#o#(e un (u%0 -un0# #e ) (r go!#e .i +il Lui; (ic0 7i (ore.#e -inele) 7l iu-e.#e .i e +ilo!#i, / '0 (e el. Co# !#/el) ei ,0( c0 !en!ul li#er l l cu,*n#ului 7n c re !un# !%u!e ce!#e lucruri !cun(e 7n !ine un !en! !%iri#u l) (u%0 c re
RAIUL I IADUL

182

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

,or /i e9%lic #e e9%re!iile re!%ec#i,e; c0ci ce!#e % gini !un# ( %# #e 7n'elegerii o+ului %rin !en!ul li#er l .i !un# (eci 7n cor( cu i(eile lui %ri+i#i,e .i gener le. (546) 6ei lu+in 'i ,0( %oi c0 -inele .i r0ul !un# o%u!e; c0 !un# o%u!e unul celuil l# l /el c r iul .i i (ul .i c0 #o# -inele ,ine (in r i .i #o# r0ul (in i (. 5 i +ul#) ei !i+# c0) o ( #0 ce =/er Di,in0 lui Du+ne&eu /or+e &0 r iul (n. 7-12)) ni+ic l#ce, nu !e re, r!0 7n o+ (e l Du+ne&eu (ec*# -inele .i ni+ic (in i ( (ec*# r0ul; i r !#/el Du+ne&eu 7l 7n(e%0r#e &0 con#inuu %e o+ (e r0u .i 7l 7nclin0 !%re -ine) %e c*n( i (ul 7l (uce necon#eni# !%re r0u. D c0 o+ul nu !- r /l l +i:locul (ru+ului (in#re -ine .i r0u) el nu r ,e % r#e (e g*n(ire) nici (e ,oin'0 .i cu #*# + i %u'in (e li-er# #e ! u (e %u#ere legerii; c0ci o+ul %o!e(0 #o #e ce!#e lucruri 7n ,ir#u#e ec"ili-rului (in#re -ine .i r0u. A. ( r) ( c0 Du+ne&eu .i- r 7n#o rce / ' ) i r o+ul r /i - n(on # (o r r0ului) el nu r + i /i o+. De ici e li+%e(e c0 e9i!#0 un in/lu9 (e -ine (e l Du+ne&eu %en#ru /iec re) /ie el r0u ! u -un) ( r c0 e9i!#0 .i (i/eren' c0 2l 7l 7n(e%0r#e &0 con#inuu %e o+ul r0u (e r0u# #e ! .i 7l con(uce necon#eni# %e cel -un !%re -un0# #e; i r c u& ce!#ei (i/eren'e e!#e o+ul 7n!u.i) %en#ru c0 el e!#e reci%ien#ul in/lu9ului. (547) De ici e e,i(en# c0 o+ul / ce r0ul !u- in/luen' i (ului .i -inele !u- in/luen' lui Du+ne&eu; ( r cu+ o+ul cre(e c0 c'ione &0 in(e%en(en# 7n #o# cee ce / ce) r0ul %e c re 7l co+i#e (e,ine l lui; !#/el) nu Du+ne&eu) ci o+ul e!#e c u& %ro%riului r0u. R0ul 7n o+ e!#e i (ul (in el; c0ci e cel .i lucru ( c0 ,or-i+ (e!%re r0u ! u (e!%re i (. 6u+ o+ul e!#e c u& %ro%riului r0u) el e!#e cel c re !e con( +n0 !ingur l i ( .i nu Du+ne&eu. Du+ne&eu e '*' (e (e% r#e (e -l runc %e o+ 7n i ( 7nc*# 7l ! l,e &0 (e l el) i r !# o / ce 7n +0!ur 7n c re o+ul nu ,oie.#e .i nu #*n:e.#e !0 r0+*n0 7n %ro%riul !0u r0u. @+ul re cee .i ,oin'0 .i (r go!#e (u%0 +o r#e c .i + i 7n in#e (n. 470-484). 6el ce ,oie.#e .i iu-e.#e r0ul 7n lu+e) ,oie.#e .i iu-e.#e cel .i r0u .i 7n ce l l#0 ,i '0) i r #unci nu + i !u%or#0 !0 /ie 7n(e%0r# # (e el. Ace!# e +o#i,ul %en#ru c re o+ul ce #r0ie.#e 7n r0u e leg # (e i ( .i !e /l0 (e / %# colo 7n cee ce-i %ri,e.#e !%iri#ul) i r (u%0 +o r#e nu (ore.#e ni+ic l#ce, (ec*# !0 /ie un(e 7i e!#e r0ul; 7n con!ecin'0) o+ul e!#e cel c re !e con( +n0 l i ( (u%0 +o r#e .i nu Du+ne&eu. (548) E /i e9%lic # .i cu+ !e / ce ce!# lucru. 6*n( un o+ %0#run(e 7n ce l l#0 ,i '0 e %ri+i# + i 7n#*i (e 7ngeri c re 7i 7n(e%line!c #o# /elul (e (orin'e .i ,or-e!c cu el (e!%re Du+ne&eu) r i .i (e!%re ,i ' ngelic0 .i 7l in!#ruie!c 7n lucrurile leg #e (e -un0# #e .i (e,0r. D r ( c0 o+ul) /iin( cu+ !%iri#) e!#e unul (in#re cei ce u .#iu# ce!#e lucruri 7n lu+e ( r c re le u neg # ! u le- u (i!%re'ui# 7n ini+ lor) el (ore.#e (u%0 c*#e, cu,in#e !0 %lece (e l*ng0 ei .i c u#0 cu+ !0 o / c0. 6*n( 7ngerii !i+# !# 7l %0r0!e!c) i r + i %oi) (u%0 ce un #i+% !e !oci &0 cu l'ii) 7n /in l !e une.#e cu cei l c0ror r0u e !i+il r cu l lui (n. 445-452). 6*n( !e 7n#*+%l0 !# ) el !e 7n(e%0r#e &0 (e Du+ne&eu .i 7.i 7n#o rce / ' c0#re i (ul (e c re /u!e!e leg # 7nc0 (in lu+e .i 7n c re #r0ie!c cei c0ror (r go!#e (e r0u e !i+il r0 cu lui. 2 li+%e(e (eci c0 Du+ne&eu 7n(re %#0 /iec re !%iri# c0#re 2l %rin in#er+e(iul 7ngerilor .i %rin in/luen' Lui Di,in0 ce !e re, r!0 %rin r i; .i c0 !%iri#ele ce #r0ie!c 7n r0u re&i!#0 cu #o #0 %u#ere lor .i !e 7n(e%0r#e &0 (e Du+ne&eu; ei !un# #*r*'i c .i cu o /unie c0#re %ro%riul r0u .i (eci c0#re i (. @ ( #0 ce !un# #*r*'i .i ( #ori#0 (r go!#ei lor %en#ru r0u %e c re o ur+e &0) e li+%e(e c0 !e con( +n0 !inguri l i ( (u%0 li-er lor ,oin'0. @ +enii (in lu+e nu %o# cre(e c0 . !e 7n#*+%l0 ( #ori#0 i(eii %e c re o u (e!%re i (. $n!0 7n ce l l#0 ,i '0 ce!# lucru e ,0&u# cl r (e c0#re cei ce !e /l0 7n / r i (ului) ( r nu .i (e cei ce !e con( +n0 l i () c0ci ei in#r0 colo %rin %ro%riu cor(; i r cei ce in#r0 7n i ( (in#r-o (r go!#e 7n/l0c0r #0 %en#ru r0u % r (e % rc0 r /i /o!# runc 'i colo cu c %ul 7n :o! .i cu %icio rele 7n !u!. D #ori#0 ce!#ei % ren'e) ei % r !0 /ie runc 'i 7n i ( %rin %u#ere Di,in0; 7n!0 %e ce !#0 #e+0 %o# /i ,0&u#e + i +ul#e + i :o! (n. 574). Din cee ce /o!# !%u! !e %o #e ,e(e cu+ c0 Du+ne&eu nu
RAIUL I IADUL

183

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

&,*rle %e ni+eni 7n i (; .i c0 /iec re !e con( +n0 !ingur) #*# c*# #r0ie.#e 7n lu+e) c*# .i (u%0 +o r#e c*n( :unge 7n r*n(ul !%iri#elor. n(:eli-ne- .co+."r (549) Du+ne&eu %rin e!en' Lui Di,in0 c re e!#e -un0# #e) (r go!#e .i +il0) nu 7i %o #e #r # l /el %e #o'i o +enii) %en#ru c0 relele .i / l!i#0'ile lor o%un re&i!#en'0 .i nu nu+ i c0 (i+inue &0) ci c"i r re!%ing in/luen' Lui Di,in0. Relele .i / l!i#0'ile lor !un# c norii negri in#er%u.i 7n#re !o re .i oc"iul u+ n) c re /ur0 !#r0lucire .i !enin0# #e lu+inii lui) (e.i !o rele 7nc0 / ce e/or#uri !0 lunge norii !/i(0#ori) !#r0luce.#e 7n !% #ele lor .i 7n #o# ce!# #i+% #r n!+i#e o lu+in0 % li( c0#re oc"iul o+ului %e (i/eri#e c0i in(irec#e. L /el !e 7n#*+%l0 .i 7n lu+e !%iri#u l0; =o rele e!#e Du+ne&eu .i Dr go!#e Di,in0 (n. 116-140)) lu+in e!#e A(e,0rul Di,in (n. 126-140) .i norii cei negri !un# / l!i#0'ile (eri, #e (in r0u; i r oc"iul re%re&in#0 7n'elegere . $n +0!ur 7n c re cine, (in lu+e !%iri#u l0 e cu/un( # 7n / l!i#0'ile r0ului) el e 7n,0lui# (e un nor negru .i (en! 7n /unc'ie (e gr (ul r0ului !0u. Din ce !#0 co+% r 'ie !e %o #e ,e(e c0 %re&en' lui Du+ne&eu 7n /iec re e necon#eni#0) ( r c0 2l e %ri+i# 7n +o( (i/eri#. (550) =%iri#ele rele !un# !e,er %e(e%!i#e 7n lu+e !%iri#elor %en#ru c !#/el !0 /ie (e!cur : #e (e l / ce r0u. i ce !#0 %e(e %!0 % re (e % rc0 r /i /o!# in(u!0 (e Du+ne&eu) (e.i 2l nu (0 nici o %e(e %!0) ci r0ul 7n!u.i o / ce; c0ci r0ul e #*# (e leg # (e %ro%ri -i %e(e %!0 7nc*# cele (ou0 nu %o# /i !e% r #e. 5ul'i+e in/ern l0 nu (ore.#e .i nu iu-e.#e ni+ic + i +ul# (ec*# !0 / c0 r0u) 7n !%eci l !0 %lice %e(e%!e .i !0 le %ro,o ce celorl l'i c"inuri; .i 7n#r(e,0r ei le %ro,o c0 r0ni .i le ( u %e(e%!e #u#uror celor ce nu !un# %ro#e: 'i (e Du+ne&eu. A!#/el) c*n( cine, / ce r0u (in#r-o ini+0 re ) el !e (e&ice (e %ro#ec'i lui Du+ne&eu) i r #unci !%iri#ele in/ern le 7l 7n,0luie %e cel ce /0%#ui# r0ul .i 7l %e(e%!e!c. Ace!# lucru %o #e /i ilu!#r # 7n#r-o nu+i#0 +0!ur0 %rin relele .i %e(e%!ele lor (in lu+e) un(e (e !e+ene un o ur+e &0 ine,i# -il %e ce l l#0. 60ci legile (in lu+e ( u o nu+i#0 %e(e %!0 %en#ru /iec re r0u; .i !#/el) cel ce !e ,*n#0 7n r0u !e ,*n#0 .i 7n %e(e %! r0ului. =ingur (i/eren'0 e!#e c0 r0ul %o #e /i !cun! 7n lu+e) ( r nu .i %e lu+e ce l l#0. Din ce!#e lucruri e li+%e(e c0) l /el cu+ 7n lu+e nu regele) :u(ec0#orul ! u lege !un# c u&ele %e(e%!ei - %en#ru c0 ele nu !un# c u& r0ului 7n r0u/0c0#or - nici Du+ne&eu nu e c u& r0ului (in nici un o+. (59)

9"3i !"c i)"rii i#* ! i $e #0!- 1n r- ! 2i 1n 0#!$i)#)e# c#re 12i # "rigine# 1n *r#g"$)e# *e $ine 2i *e ! +e
(551) Co'i cei (in i ( !e /l0 7n r0u .i 7n / l!i#0'ile re&ul# #e (e colo; .i nu e ni+eni colo c re !0 !e /le 7n rele .i 7n cel .i #i+% .i 7n (e,0ruri. ?o r#e +ul'i o +eni r0i (in lu+e !un# o-i.nui'i cu (e,0rurile !%iri#u le le 1i!ericii; c0ci le- u 7n,0' # (in co%il0rie) i r + i #*r&iu u !cul# # %re(ici .i u ci#i# (e!%re ele 7n Cuvnt .i u (i!cu# # %e ce !#0 #e+0. Unii i u /0cu# %e l'ii !0 cre (0 c0 !un# cre.#ini 7n ini+0) %en#ru c0 .#i u cu+ !0 ,or-e !c0 (e!%re (e,0rul ce !i+ul /ec'iune .i .#i u cu+ !0 c'ione&e (re%#) c (in cre(in'0 !%iri#u l0) 7n!0 cei l c0ror g*n( l0un#ric /o!# con#r r unor !e+ene (e,0ruri .i c re !- u -'inu# (e l / ce relele ce er u 7n cor( cu g*n(urile lor (o r ( #ori#0 legilor ci,ice) ,*n( 7n ,e(ere re%u# 'i ) ono re .i c*.#igul) !un# #o'i r0i 7n ini+0; .i (o r c#i,i#0'ile #ru%ului .i nu le !%iri#ului !un# 7n cor( cu -inele .i cu (e,0rul. A!#/el) c*n( ,i ' e9#erio r0 le e!#e r0%i#0 %e lu+e ce l l#0 .i c*n( ,i ' l0un#ric0 !%iri#ului le e!#e (e&,0lui#0) ei !e /l0 cu #o#ul 7n r0u .i 7n / l!i# #e .i !un# li%!i'i (e (e,0r .i (e -ine; .i (e,ine e,i(en# c0 (e,0rurile .i !en#i+en#ele
RAIUL I IADUL

184

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

-une e9i!# u (o r c .i cuno .#ere 7n +e+ori lor .i c0 (e colo le %ro(uce u 7n con,er! 'ie) (e.i %re#in(e u c0 -un0# #e lor 7.i re origine 7n (r go!#e .i 7n cre(in' !%iri#u l0. 6*n( ,i ' l0un#ric0) (ic0 r0ul ce!#or !%iri#e) e (e&,0lui#) ele nu + i !un# c % -ile !0 ,or-e !c0 (e,0ruri ci (o r / l!i#0'i) %en#ru c0 #unci ,or-e!c (in r0u; c0ci e i+%o!i-il !0 ,or-e.#i (e,0ruri (in r0u) c0ci #unci !%iri#ul nu e (ec*# %ro%riul !0u r0u) .i (in r0u %orne.#e (o r / l!i# #e . ?iec re !%iri# r0u e (u! l ce!# !# (iu 7n in#e (e in#r 7n i ( (n. 499-512). I r !# 7n!e +n0 /i #evastat (e -ine .i (e,0r; i r #evastarea e!#e (o r (e&,0luire ,ie'ii l0un#rice ! u n #urii egoi!#e !%iri#ului) (ic0 (e&,0luire !%iri#ului 7n!u.i. >e ce !#0 #e+0) + i +ul#e !e %o# ,e(e + i !u! (n. 425). (552) 6*n( un o+ !e /l0 7n ce!# !# (iu (u%0 +o r#e el nu + i e!#e un o+ ce #r0ie.#e c !%iri#) cu+ /o!# 7n %ri+ul !# (iu (n. 491-498)) ci e cu (e,0r # un !%iri#; c0ci un !%iri# (e,0r # re o / '0 .i un #ru% ce core!%un( cu +in#e ! in#erio r0 .i (eci re o /or+0 e9#erio r0 c re e!#e #i%ul ! u !e+0n re +in'ii in#erio re. A. e!#e !%iri#ul (u%0 ce #recu# (e %ri+ul .i (e l (oile !# (iu (e!%re c re !- ,or-i# + i !u!. A. ( r) o ( #0 ce e ,0&u#) (e,0r #ul !0u c r c#er e i+e(i # o-!er, #) nu (o r %e / '0 ( r .i %e #ru% .i 7n ge!#uri .i ,or-ire; i r cu+ 7n ce!# +o+en# el 7.i (uce %ro%ri -i ,i '0 (e,0r #0) nu %o #e /i 7n l# loc (ec*# 7n cel 7n c re #r0ie!c !%iri#ele !e+ene lui. 60ci 7n lu+e !%iri#u l0) e9i!#0 o co+unic re uni,er! l0 !en#i+en#elor .i g*n(urilor) !#/el 7nc*# un !%iri# e con(u! (e %ro%riile-i !en#i+en#e .i %l0ceri) (ic0 (e !ine) 7n locul un(e #r0ie!c cei !e+ene lui. 2l !e 7n#o rce !ingur 7n ce (irec'ie %en#ru c0 #unci re!%ir0 %ro%ri lui ,i '0 .i 7.i #r ge r0!u/l re 7n li-er# #e) lucru %e c re nu 7l %o #e / ce c*n( +erge 7n l# loc. Cre-uie 7n'ele! c0) 7n lu+e !%iri#u l0) co+unic re cu ceil l'i !e / ce (u%0 (irec'i /e'ei; .i c0 /iec re re necon#eni# 7n in#e ! %e cei c0ror (r go!#e e !i+il r0 cu lui; i r ce!# lucru r0+*ne , l -il in(i/eren# (e (irec'i 7n c re .i- r 7n#o rce #ru%ul (n. 151). Din ce!# +o#i, #o #e !%iri#ele in/ern le !e 7n#orc (e l Du+ne&eu c0#re cen#rele (e 7n#uneric .i (e u+-r0 (*nc0) c re i u locul !o relui .i lunii (in lu+e; 7n!0 #o'i 7ngerii r iului !e 7n#orc c0#re Du+ne&eu c !%re =o rele r iului ! u c !%re Lun r iului (n. 123) 143) 144) 151). Ace!# lucru r #re-ui !0 cl ri/ice c0 #o'i cei (in i ( !un# cu/un( 'i 7n relele .i 7n / l!i#0'ile ce %le c0 (e colo; .i) (e !e+ene ) c0 ei !e 7n#orc !%re %ro%ri lor (r go!#e. (553) Co #e !%iri#ele (in i () c*n( !un# ,0&u#e 7n %u'in0 lu+in0 cere !c0) % r 7n /or+ r0ului lor; c0ci /iec re e!#e o !e+0n re %ro%riului r0u) cu+ l /iec re +in#e in#erio r0 .i ce e9#erio r0 !un# un ) i r %ri+ e ,i&i-il0 7n #r0!0#urile celei (e- (ou ) c re con#role &0 / ' ) #ru%ul) ,or-ire .i ge!#urile. A!#/el) (e,0r #ul lor c r c#er e recuno!cu# l %ri+ ,e(ere. 2le u 7n gener l /or+e : lnice %en#ru ceil l'i) +enin'0#o re %en#ru cei c re nu le re!%ec#0) %line (e ur0 .i r0&-un re. ?eroci# #e .i cru&i+e (in +in#e lor in#erio r0 %ri,e!c %rin ce!#e /or+e e9#erio re; ( r c*n( l'ii li !e !u%un) le ,enere &0 .i le (or0) /e'ele lor !e co+%un .i i u o e9%re!ie +ul'u+i#0) ce !e n .#e (in 7nc*n# re lor. 2 i+%o!i-il !0 o/er o (e!criere !u+ r0 % ren'ei celor /or+e) c0ci nici un nu e c ce l l#03 7n#re cei (e( 'i unui r0u !i+il r .i c re !e /l0 (eci 7n cee .i !ocie# #e in/ern l0 e9i!#0 o !e+0n re gener l0) cu c re) c (in#r-o origine ! u - &0 co+un0) !e +0n0 #o'i cei (e colo. $n gener l /e'ele lor !un# 7n!%0i+*n#0#o re .i li%!i#e (e ,i '0) c cele le c ( ,relor; 7n!0 l unii !un# negre i r l l'ii %*l%*i#o re c #or'ele; l l'ii !un# (e!/igur #e (e -u-e) u+/l0#uri .i r0ni (e!c"i!e; unii % r !0 nu i-0 / '0 (eloc) ci ce, %0ro! ! u o!o! 7n locul ei; i r l unii nu !e ,0( (ec*# (in'ii. i #ru%urile lor !un# +on!#ruo !e) i r gl !ul lor e un

RAIUL I IADUL

185

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

gl ! l /uriei) l urii .i l r0&-un0rii; c0ci / l!i# #e le in!%ir0 cu,in#ele) i r r0ul #onul ,ocii3 7n#run cu,*n# !un# i+ gine %ro%riului i (. <u +i- /o!# %er+i! !0 ,0( /or+ 13 uni,er! l0 i (ului) ( r +i !- !%u! c0) l /el c 7n#regul r iului) re /or+0 u+ n0 (n. 59-67)) !#/el 7nc*#) 7n#regul i (ului re /or+ unui (i ,ol .i %o #e /i re%re&en# # 7n ce i+ gine (n. 544). 5i- /o!# 7n!0 (e! %er+i! !0 ,0( /or+ unor nu+i#e i (uri ! u !ocie#0'i in/ern le) c0ci l in#r0rile lor) nu+i#e %or'ile i (ului) % re (e o-icei un +on!#ru) c re re%re&in#0 7n#r-un +o( gener l /or+ celor (in0un#ru. > !iunile cru(e le celor ce #r0ie!c colo !un# re%re&en# #e %rin lucruri 7n!%0i+*n#0#o re .i gro &nice) %e c re +0 -'in !0 le (e!criu. (1/) Vezi )e la 5a# la 7ai, n.r. Cre-uie oricu+ 7n'ele! c0 ce !# e!#e % ren' !%iri#elor in/ern le c*n( !un# ,0&u#e 7n lu+in r iului) ( r 7n#re ele % r c o +eni; (in +il Do+nului nu % r ele #*# (e 7n/ior0#o re unul %en#ru cel0l l# cu+ % r 7n / ' 7ngerilor; 7n!0 ce % ren'0 e!#e o ilu&ie) c0ci i+e(i # ce o !ingur0 r &0 (e lu+in0 (in r i e l0! #0 7n0un#ru) /or+ele lor u+ ne !e %re!c"i+-0 7n /or+ele +on!#ruo !e c re le % r'in cu (e,0r #) cu+ u /o!# (e!cri!e + i !u!; c0ci 7n lu+in r iului #o#ul % re . cu+ e!#e 7n re li# #e. Co# (in ce!# +o#i, ele e,i#0 lu+in r iului .i !e runc0 7n :o! 7n %ro%ri lor lu+in0) ce !e +0n0 cu c0r-unele %rin!) i r 7n unele c &uri cu !ul/ul r&*n(; 7n!0 ce !#0 lu+in0 e #r n!/or+ #0 7n 7n#uneric (en! #unci c*n( o r &0 (e lu+in0 (in r i c (e !u%r ei. De cee !e !%une c0 i (urile !e /l0 7n#r-un 7n#uneric (e ne%0#run! .i 7n#r-o u+-r0 (*nc0 .i #o# (in ce!# +o#i, 7n#unericul (e ne%0#run! .i u+-r (*nc0 !e+ni/ic0 / l!i#0'ile (eri, #e (in r0u c cele ce e9i!#0 7n i (. (554) Din#r-o e9 +in re /or+elor +on!#ruo !e le !%iri#elor (in i ( (c re) (u%0 cu+ + !%u! + i !u!) !un# #o #e /or+e : lnice %en#ru l'ii; +enin'0#o re %en#ru cei ce nu le re!%ec#0 .i nu le onore &0; .i %line (e ur0 .i r0&-un re %en#ru cei ce nu li !e !u%un)) (e,eni# e,i(en# c0 !un# /or+e % r#icul re le (r go!#ei uni,er! le (e !ine .i (e lu+e; .i c0 relele le c0ror /or+e % r#icul re !un# 7.i (eri,0 origine (in cele (ou0 iu-iri. Din r i +i !- + i !%u! .i + /o!# con,in! (e e9%erien'0 c0 (r go!#e (e !ine .i (r go!#e (e lu+e gu,erne &0 7n i (uri .i /or+e &0 i (urile; ( r c0 (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i (r go!#e %en#ru %ro %e gu,erne &0 7n ceruri .i /or+e &0 cerurile; .i (e !e+ene c0 cele (ou0 iu-iri in/ern le .i cele (ou0 iu-iri cere.#i !un# (i +e#r l o%u!e. (555) L 7nce%u# +- + 7n#re- # cu+ !e %o #e c (r go!#e (e !ine .i (r go!#e (e lu+e !0 /ie #*# (e (i -olice .i cu+ %o# /i cei cu/un( 'i 7n ele !#/el (e +on.#ri; %en#ru c0 7n lu+e nu e ( #0 o #*# (e + re #en'ie (r go!#ei (e !ine) ci (o r celei e9 l#0ri e9#erio re +in'ii nu+i#e +*n(rie) c re) /iin( ,i&i-il0) e %ri,i#0 c (r go!#e (e !ine. 5 i +ul#) (r go!#e (e !ine) c*n( nu e /i. #0 #*# (e (e!c"i!) e %ri,i#0 7n lu+e c /ocul ,ie'ii) %rin c re o+ul e !#i+ul # !0 c u#e (e lucru .i !0 (uc0 /olo !e; i r ( c0 el nu ,e(e c0 (o r ono re .i glori %o# /i c*.#ig #e !#/el) +in#e lui !e , +ole.i. @ +enii !%un3 46ine /0cu# ,reo( #0 o / %#0 +eri#uo !0) /olo!i#o re ! u (i!#in!0 (ec*# %en#ru o-'ine (e l l'ii ono re .i !u%or#ul) /ie ele e9%ri+ #e # ci# ! u (e!c"i!AB I r ei !e 7n#re -0 (e un(e ,ine e ( c0 nu (in (r go!#e r&0#o re %en#ru glorie .i ono re) c re e un +o#i, egoi!#. Deci 7n lu+e nu e cuno!cu# / %#ul c0 (r go!#e (e !ine) nu+i#0 corec# . ) e!#e (r go!#e ce gu,erne &0 7n i ( .i c re /or+e &0 i (ul 7n o+. Ace !# /iin( !i#u 'i ) ,oi (e!crie + i 7n#*i ce e!#e (r go!#e (e !ine .i + i %oi ,oi r0# c0 #o #e relele .i / l!i#0'ile 7.i u origine 7n (r go!#e re!%ec#i,0. (556)

RAIUL I IADUL

186

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Dr go!#e (e !ine 7n!e +n0 -'i (ori (o r %ro%riul -ine .i nu l l#or ) l 1i!ericii) l '0rii ! u l ,reunei !ocie#0'i u+ ne) (ec*# %en#ru !ine. 2 + i 7n!e +n0 .i / ce / %#e -une (o r %en#ru %ro%ri re%u# 'ie) ono re .i glorie; c0ci ( c0 ce!#e nu !un# ,0&u#e c /iin( /0cu#e %en#ru /olo !ele (u!e l#or ) o+ul , !%une 7n ini+ lui3 46 re e /olo!ul +euA De ce . / ce !# A 6e , n# : 7+i o/er0AB .i !#/el el nu , / ce ni+ic. 2 e,i(en# (eci c0 cel -!or-i# (e (r go!#e (e !ine nu iu-e.#e nici 1i!eric ) nici ' r ) nici !ocie# #e .i nici un /olo!) ci (o r %e !ine. =ingur ! 7nc*n# re e!#e ce (r go!#ei (e !ine) i r cu+ ,i ' o+ului con!#0 7n 7nc*n# re ce %orne.#e (in (r go!#e lui) . ( r ,i ' lui e o ,i '0 !inelui) %ro%riei n #uri egoi!#e c re) %ri,i#0 7n !ine nu e (ec*# r0u# #e. 6el ce !e iu-e.#e %e !ine 7i iu-e.#e .i %e cei i lui) 7n % r#icul r 7.i iu-e.#e co%iii .i ne%o'ii .i 7n gener l %e #o'i cei ce c'ione &0 7n r+onie cu el .i %e c re 7i nu+e.#e %rie#eni. A-i iu-i %e ce.#i 7n!e +n0 #o# !e iu-i %e !ine) c0ci %ri,e.#e ,i ' lor c leg #0 (e lui .i o ,e(e %e ! 7n lor; 7n r*n(ul celor %e c re 7i nu+e.#e %rie#eni !e /l0 #o'i cei ce 7l onore &0) ce i !e !u%un .i c re 7i / c cur#e. (557) >rin#r-o co+% r 'ie (r go!#ei (e !ine cu (r go!#e cere !c0) c r c#erul celei (in#*i , /i e,i(en#. Dr go!#e cere !c0 7n!e +n0 iu-i #o #e /olo !ele .i / %#ele -une %e c re un o+ le / ce %en#ru 1i!eric0) ' r lui) !ocie# #e u+ n0 ! u co+% #rio'i) (o r %en#ru ele; c0ci !# 7n!e +n0 -L iu-i %e Du+ne&eu .i -l iu-i %e %ro %e) %en#ru c0 #o #e /olo !ele .i #o# -inele !un# (e l Du+ne&eu .i !un# re%re&en# #e (e %ro %ele ce #re-uie iu-i#. D r cel ce le iu-e.#e %en#ru -inele %ro%riu) le iu-e.#e (o r c !er,i#ori) %en#ru c0 7l (e!er,e!c. $n con!ecin'0) cel ce e (0rui# (r go!#ei (e !ine (ore.#e c 1i!eric ) ' r ! ) !ocie#0'ile u+ ne .i co+% #rio'ii !0i !0 7l !er,e !c0) i r nu el %e ce!#e ; c0ci !e %une %e !ine (e !u%r #u#uror .i le %une %e ele !u- el. A. ( r) 7n +0!ur 7n c re cine, e (0rui# (r go!#ei (e !ine !e (e%0r#e &0 (e r i) %en#ru c0 !e (e%0r#e &0 (e (r go!#e cere !c0. (558) $n +0!ur 7n c re cine, e u+%lu# (e (r go!#e cere !c0) c re 7n!e +n0 iu-i /olo !ele .i / %#ele -une .i le / ce (in ini+0 %en#ru -inele 1i!ericii) l '0rii) l !ocie#0'ii u+ ne .i l co+% #rio'ilor) el e con(u! (e c0#re Du+ne&eu) %en#ru c0 o !#/el (e (r go!#e e lui .i %le c0 (in el. $n!0 7n +0!ur 7n c re cine, e %lin (e (r go!#e (e !ine cee ce 7n!e +n0 (uce /olo !e .i / ce / %#e -une (o r %en#ru !ine) el !e con(uce !ingur .i nu e con(u! (e Du+ne&eu. A. ( r ur+e &0 c0 7n +0!ur 7n c re cine, !e iu-e.#e %e !ine !e 7n!#r0ine &0 (e ?iin' Di,in0 .i (e r i. @+ul !e con(uce !ingur #unci c*n( e gu,ern # (e %ro%ri ! n #ur0 egoi!#0) c re nu e l#ce, (ec*# r0u; c0ci e!#e r0ul ere(i# r ce con!#0 7n !e iu-i %e !ine + i +ul# (ec*# %e Du+ne&eu .i iu-i lu+e + i +ul# (ec*# r iul. < #ur egoi!#0 %ro%rie o+ului ! u r0ul !0u ere(i# r e (e!co%eri# #*# (e (e! c*# !e %ri,e.#e %e !ine 7n -inele %e c re 7l / ce; c0ci %ri,ire lui e /i9 #0 !u%r !inelui 7n loc !0 /ie /i9 #0 !u%r -inelui %e c re 7l / ce .i !#/el) 7n ce!#e / %#e el .e &0 o i+ gine ! 7n locul unei i+ gini Di,inului. Ace!# lucru +i- /o!# (o,e(i# (e e9%erien'0. $n locul in#er+e(i r (in#re nor( .i ,e!#) (e(e!u-#ul cerurilor) #r0ie!c nu+i#e !%iri#e rele ce !un# !%eci li!#e 7n r# (e&,0luirii n #urilor egoi!#e (in !%iri#ele -une .i (eci (i/eri#ele /eluri (e r0u c0#re c re ele !un# 7nclin #e. Ace!# lucru 7l / c 7n /elul ur+0#or3 le /l #e &0 (e!c"i! .i le onore &0 ! u le con#role &0 7n !ecre# !en#i+en#ele .i le con(uc !%re g*n(uri egoi!#e (e!%re !ine; cu+) 7n +0!ur 7n c re .i- u 7n(e%lini# !co%ul) 7n#orc /e'ele !%iri#elor cu o (i!%o&i'ie -un0 (e% r#e (e r i) le 7n#unec0 7n'elegere .i le 7+%ing l c#i,i# #e relele %ro%riei lor n #uri egoi!#e. (558 A) Ace (r go!#e (e !ine e o%u!0 (r go!#ei %en#ru %ro %e) lucru ce %o #e /i o-!er, # (in origine .i e!en' +-elor. Dr go!#e %en#ru %ro %e l cine, c re e cu/un( # 7n (r go!#e (e !ine 7nce%e cu !inele) c0ci !#/el (e o +eni !%un c0 %ro %ele cel + i
RAIUL I IADUL

187

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%ro %e l o+ului e!#e el 7n!u.i; i r (in el c cen#ru 7n in#e &0 c0#re cei (in cercul !0u) (i+inu*n(u-!e %e +0!ur0 ce /iec re +e+-ru l cercului e + i %u'in uni# cu el 7n (r go!#e. Co'i cei (in / r ce!#ui cerc !un# %ri,i'i c li%!i'i (e orice i+%or# n'0) i r cei ce !e o%un +e+-rilor lui .i r0u#0'ilor lor !un# con!i(er 'i in +ici) oric*# (e 7n'ele%'i) ne%0r#ini#ori) !inceri .i (re%'i r /i. $n!0 (r go!#e !%iri#u l0 %en#ru %ro %e 7nce%e cu Du+ne&eu .i (in 2l c cen#ru 7n in#e &0 c0#re #o'i cei ce !un# uni'i cu 2l %rin (r go!#e .i cre(in'0) 7n /unc'ie (e n #ur (r go!#ei .i cre(in'ei lor. A. ( r e e,i(en# c0 (r go!#e (e %ro %e ce 7.i re origine 7n o+ e o%u!0 celei ce 7.i re origine 7n Du+ne&eu .i c0 %ri+ %le c0 (in r0u) (eo rece %orne.#e (in n #ur egoi!#0 o+ului) %e c*n( ce (e- (ou %le c0 (in -ine) %en#ru c0 !e n .#e (in Du+ne&eu) c re e!#e 1inele 7n!u.i. 2 (e !e+ene e,i(en# c0 (r go!#e (e %ro %e ce %le c0 (in o+ .i (in n #ur lui egoi!#0 e cor%or l0) %e c*n( (r go!#e %en#ru %ro %e ce %orne.#e (in Du+ne&eu e cere !c0. $n#r-un cu,*n#) l o+ul 7n c re %re(o+in0 (r go!#e (e !ine e con!#i#uie c %ul) i r (r go!#e cere !c0 %icio rele. >e e !#0) i r ( c0 nu 7i e!#e (e /olo! o !#ri,e.#e !u%icio re. Din ce!# +o#i, cei ce !un# runc 'i 7n i ( % r !0 c (0 cu c %ul 7n :o!) 7n!%re el) .i cu %icio rele 7n !u!) 7n!%re cer (n. 548). (559) $n +0!ur 7n c re (r go!#e (e !ine re c le li-er0 - (ic0 7n +0!ur 7n c re 7ngr0(irile e9#erio re %recu+ #e + (e lege .i (e %e(e%!ele ei ! u (e %ier(ere re%u# 'iei) ono rei) c*.#igului) !lu:-ei ! u ,ie'ii nu 7i !# u 7n c le - !e e9#in(e %*n0 ce 7n /in l (ore.#e !0 gu,erne&e nu (o r !u%r 7n#regului %0+*n#) ( r .i !u%r r iului .i c"i r !u%r ?iin'ei Di,ine; c0ci nu cuno .#e nici o li+i#0 ! u un !/*r.i#. Ace !#0 (orin'0 +ocne.#e 7n /iec re o+ c re !- (0rui# (r go!#ei (e !ine) (e.i nu % re 7n / ' lu+ii) /iin( con#rol #0 (e !#/el (e li+i#0ri cu+ u /o!# +en'ion #e. @ricine %o #e ,e(e c0 . !e 7n#*+%l0 7n c &ul con(uc0#orilor .i l regilor) c re nu !e !u%un unor !e+ene 7ngr0(iri ! u li+i#0ri; c0ci ei !e gr0-e!c !0 !u-:uge %ro,incii .i reg #e #*# c*# !ucce!ul e (e % r#e lor .i !%ir0 necon#eni# l %u#ere .i glorie; un e9e+%lu + i gr0i#or %o #e /i ,0&u# 7n 1 -ilonul 14 +o(ern) c re .i- e9#in! (o+in 'i !u%r r iului .i c re .i- #r n!/er # !ie.i 7n#re g %u#ere Di,in0 lui Du+ne&eu .i 7nc0 :in(uie.#e (u%0 + i +ul#0 %u#ere. 60 !#/el (e o +eni !un# o%u.i ?iin'ei Di,ine .i r iului .i c0 !e /l0 (e % r#e i (ului c*n( :ung (u%0 +o r#e 7n ce l l#0 ,i '0) !e %o #e ,e(e 7n lucr re +u#ecata #e ap!i i #istru3erea 8a-il!nului. (14) 7e"erire la 8iserica Cat!lic(, n.r. (560) I+ gin 'i-,0 o !ocie# #e /or+ #0 (in !e+ene %er!o ne) (in c re #o'i !e iu-e!c (o r %e !ine .i %e ceil l'i (o r 7n +0!ur 7n c re le !un# li 'i; ,e'i ,e(e c0 (r go!#e lor e e9 c# c ce c re e9i!#0 7n r*n(ul #*l" rilor) ce !e 7+-r0'i.e &0 .i !e nu+e!c %rie#eni #*# #i+% c*# !e 7n'eleg) ( r c*n( re!%ing .i !e li%!e!c (e u#ori# #e %rin c re !un# con#rol 'i) !e re,ol#0 .i !e +0cel0re!c 7n#re ei. D c0 r /i e9 +in #e regiunile l0un#rice le +in'ii lor !e , ,e(e c0 !un# %line (e o ur0 ucig .0 7+%o#ri, celorl l'i .i c0 7n ini+0 i u 7n r*! (re%# #e .i !inceri# #e .i (e !e+ene ?iin' Di,in0 %e c re o con!i(er0 ine9i!#en#0. Ace!# lucru e 7nc0 + i e,i(en# 7n c &ul !ocie#0'ilor /or+ #e (in !#/el (e o +eni 7n i () ce ,or /i #r # #e + i :o!. (561) G*n(urile .i !en#i+en#ele l0un#rice le celor ce !e iu-e!c %e !ine + i %re!u! (e #o #e !un# 7n(re%# #e c0#re !ine #*# c*# !0l0.luie!c %e %0+*n# .i (eci (e% r#e (e Du+ne&eu .i (e r i. 2i !un# in/e!# 'i cu rele (e #o# /elul) i r =/er Di,in0 nu !e %o #e re,0r! 7n ei; c0ci 7n cli% 7n c re o / ce) e cu/un( #0 7n g*n(uri egoi!#e) e +ur(0ri#0 .i c"i r e +e!#ec #0 cu relele ce !e
RAIUL I IADUL

188

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

ri(ic0 (in %ro%ri lor n #ur0 egoi!#0. Din ce!# +o#i, !e+ene o +eni) 7n ce l l#0 ,i '0) %ri,e!c (e% r#e (e Du+ne&eu) c0#re cerul 7n#unericului (e ne%0#run! ce !e /l0 7n locul !o relui (in lu+e .i c re e (i +e#r l o%u! =o relui (in r i) c re e Du+ne&eu (n. 123). $n#unericul (en! !e+ni/ic0 r0ul) i r !o rele lu+ii) (r go!#e (e !ine. (562) Relele celor ce !un# (0rui'i (r go!#ei (e !ine !un# 7n gener l (i!%re'ul / '0 (e ceil l'i) in,i(i ) re -,oin' .i o!#ili# #e / '0 (e #o'i cei ce nu li !e !u%un) ur (e (i/eri#e /eluri) r0&-un re ) 7n.el0ciune ) ,icleni ) ne+ilo.eni .i cru&i+e . I r 7n %ri,in' %ro-le+elor religio !e e9i!#0 (o r (i!%re' / '0 (e Du+ne&eu .i / '0 (e lucrurile Di,ine %e c re le 7n, '0 .i le i+%une 1i!eric ) ( r .i /urie 7+%o#ri, lor. Ace !#0 /urie e #r n!/or+ #0 7n ur0 #unci c*n( o+ul (e,ine !%iri#) i r #unci nu nu+ i c0 nu %o #e !u%or# !0 u(0 lucrurile !u!-+en'ion #e) ci .i r(e (e ur0 7+%o#ri, #u#uror celor ce recuno!c .i ,enere &0 ?iin' Di,in0. A+ ,or-i# o( #0 cu un !%iri# c re 7n lu+e /u!e!e un o+ cu u#ori# #e .i c re !- iu-i# cel + i +ul# %e !ine. 6*n( !- (u! ,or- (e!%re ?iin' Di,in0 .i + i +ul#) c*n( /o!# +en'ion # nu+ele lui Du+ne&eu) el !- %rin! (e o !e+ene ur0 .i /urie 7nc*# r(e (e (orin' (e 7l (i!#ruge. Co# cee .i %er!o n0) c*n( i- /o!# ( # /r*u li-er (r go!#ei ! le) (ori# !0 /ie 7n!u.i (i ,olul) %en#ru %u#e in/e!# con#inuu r iul cu (r go!#e lui (e !ine; #o# ce !# e!#e .i (orin' unor (e religie ro+ no-c #olic0 c*n( !i+#) 7n ce l l#0 ,i '0) c0 Du+ne&eu re 7n#re g %u#ere .i c0 ei nu u (eloc. (563) A+ ,0&u# 7n col'ul ,e!#ic (in!%re !u( c*#e, !%iri#e c re +i- u !%u! c0 u ,u# /unc'ii (e + re (e+ni# #e 7n lu+e .i c0 +eri# u !0 /ie %re/er #e l#or .i !0 con(uc0 %e!#e ei. 6 r c#erul lor l0un#ric /o!# e9 +in # (e 7ngeri .i !- (e!co%eri# c0) 7n #i+% ce-.i 7n(e%line u #ri-u'iile (in lu+e) ele nu %ri,e u /olo !ele ci (o r %ro%riul in#ere!) .e&*n(u-!e !#/el %e !ine (e !u%r /olo !elor) 7n!0 cu+ er u /o r#e ner0-(0#o re !0 /ie .e& #e (e !u%r l#or ) li ! %er+i! !0 !e !ocie&e cu unii c re (i!cu# u %ro-le+e (e + re i+%or# n'0. =- !i+'i# #unci c0 er u inc % -ile !0 /ie #en#e l %ro-le+ele %u!e 7n (i!cu'ie ! u !0 le 7n'ele g0 (e,0r # n #ur0; c0ci ele nu ,or-e u (in re!%ec# %en#ru /olo !ele i+%lic #e) ci %en#ru %ro%riul in#ere!; .i (ore u !0 c'ione&e (in#r-un +o#i, (e / ,ori#i!+. A. ( r ele u /o!# eli-er #e (in /unc'ie .i u /o!# l0! #e !0-.i c u#e (e lucru 7n l#0 % r#e. Au +er! + i (e% r#e !%re ,e!# .i u /o!# %ri+i#e + i 7n#*i 7n#r-un loc .i %oi 7n l#ul; ( r %re#u#in(eni li !- !%u! c0 g*n(e u (o r %en#ru !ine .i) cu+ !inele le %0#run(e 7n #o #e g*n(urile) c0 er u l /el (e re(u!e c !%iri#ele le c0ror g*n(uri !un# leg #e nu+ i (e #ru% .i (e !en& 'iile ! le. Din ce!# +o#i,) oriun(e r /i +er!) r /i /o!# lung #e cur*n(. Du%0 ce, #i+% u /o!# ,0&u#e cu+ u :un! 7n#r-un !# (iu : lnic) i+%lor*n( (u%0 :u#or. A!#/el) (e,eni# li+%e(e c0 o +enii ce !e (0ruie!c (r go!#ei (e !ine) oric*# (e 7n'ele%# r %0re 7n lu+e c0 ,or-e!c (in /ocul celei iu-iri) ,or-e!c (o r (in#r-o +e+orie li%!i#0 (e orice ur+0 (e lu+in0 r 'ion l0. A. ( r) 7n ce l l#0 ,i '0) c*n( nu li !e + i %er+i#e !0 !e /olo!e !c0 (e con'inu#ul +e+oriei n #ur le) !un# + i re(u!e (ec*# l'ii) %en#ru c0 !- u (e%0r# # (e ?iin' Di,in0. (564) 29i!#0 (ou0 /eluri (e (o+in re) unul in!%ir # (e (r go!#e %en#ru %ro %e .i cel0l l# (e (r go!#e (e !ine. Ace!#e (ou0 /eluri (e (o+in re !un# 7n e!en' lor (ou0 lucruri (irec# o%u!e. 6el ce gu,erne &0 (in (r go!#e (e %ro %e (ore.#e -inele #u#uror .i nu iu-e.#e l#ce, + i +ul# (ec*# !0 /ie /olo!i#or celorl l'i; .i 7nc*n# re ini+ii ! le e!#e (e le (ori -inele .i (e /i (e /olo! 1i!ericii) '0rii ! le) !ocie#0'ii .i conce#0'enilor !0i. D c0 un !#/el (e o+ o-'ine o %o&i'ie !u%erio r0 (e (e+ni# #e) el !e -ucur0 nu %en#ru (i!#inc'i cu c re /o!# (0rui#) ci %en#ru /olo!ul + i +%lu .i + i 7n l# %e c re 7l %o #e (uce) 7n ce!# /el e!#e u#ori# #e ce e9i!#0 7n ceruri.

RAIUL I IADUL

189

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

$n!0 cel ce gu,erne &0 (in (r go!#e (e !ine nu (ore.#e (ec*# -inele %ro%riu; /olo !ele %e c re le (uce !un# %en#ru %ro%ri lui ono re .i glorie) c0ci (o r %e ce!#e le %ri,e.#e c /olo !e. 6*n( 7i !er,e.#e %e l'ii e %en#ru %u#e /i el 7n!u.i !er,i#) onor # .i ri(ic # l %u#ere; el c u#0 locuri (e ono re nu %en#ru /i (e /olo! '0rii ! le ! u 1i!ericii) ci %en#ru !e %u#e -ucur (e (i!#inc'ii .i / ,oruri .i (eci %en#ru o-'ine 7nc*n# re ini+ii ! le. Dr go!#e (e con(uce r0+*ne 7n /iec re (u%0 +o r#e. 6ei ce u gu,ern # (in (r -go!#e %en#ru %ro %e !un# (in nou 7ncre(in' 'i cu %u#ere 7n ceruri; #o#u.i nu ei !un# cei ce gu,erne &0) ci Du+ne&eu) %rin /olo !ele (u!e (e (r go!#e lor. D r cei c re 7n lu+e u gu,er-n # (in (r go!#e (e !ine (e,in 7n ce l l#0 ,i '0 !cl ,i +i&eri. A+ ,0&u# 7+%u#ernici'i c re 7n lu+e u gu,ern # (in (r go!#e (e !ine cu+ u /o!# lung 'i 7n r*n(ul celor + i +i&er -ili) i r %e unii (in#re ei 7n locuri +ur( re (e e9cre+en#e. (565) Dr go!#e (e lu+e nu e #*# (e (irec# o%u!0 (r go!#ei cere.#i %recu+ (r go!#e (e !ine) %en#ru c0 nu !cun(e 7n e rele #*# (e + ri. Dr go!#e (e lu+e con!#0 7n (orin' (e o-'ine %en#ru !ine -og0'i l#or %rin #o# /elul (e r#i/icii) 7n -.i .e& -og0'iile 7n ini+0 .i 7n l0! lu+e !0 7l (e%0r#e&e %e o+ (e (r go!#e !%iri#u l0) c re e (r go!#e (e %ro %e .i (eci (e r i .i (e ?iin' Di,in0. $n!0 ce !#0 (r go!#e re +ul#e /or+e. 29i!#0 o (r go!#e (e ,ere ce !er,e.#e (orin'ei (e /i ri(ic # l %u#ere) !ingurul lucru iu-i#; e9i!#0 o (r go!#e (e ono re .i (e+ni# #e cu o ,e(ere 7n!%re !%orire ,erii; e9i!#0 o (r go!#e (e ,ere %en#ru (i/eri#ele ei /olo !e 7n o-'ine %l0cere lu+e !c0; e9i!#0 o (r go!#e (e ,ere (o r %en#ru ,ere) cu+ !e 7n#*+%l0 l , ri .i . + i (e% r#e. =co%ul %en#ru c re e /0cu#0 ,ere e nu+i# /olo!ul !0u; .i /iec re (r go!#e 7.i (eri,0 c r c#erul (in !co%ul ! u /olo!ul !0u; c0ci (r go!#e e!#e l /el c !co%ul ,u# 7n ,e(ere) i r #o #e celel l#e lucruri 7i !er,e!c (o r c +i:loc. (60)

5"c ! i#* ! i 2i $cr/2ni) ! *in *in3i


(566) >*n0 cu+ %ro %e ni+eni nu 7n'ele! ce !e !%une %rin /ocul e#ern .i !cr*.ni#ul (in (in'i) (e!%re c re !e ,or-e.#e 7n Cuvnt, leg # (e cei c re !e /l0 7n i (; c0ci o +enii u g*n(i# + #eri l con'inu#ul Cuvntului, ne/iin( o-i.nui'i cu !en!ul !0u !%iri#u l. A. ( r) %rin /oc unii u 7n'ele! /ocul + #eri l; unii c"inul 7n gener l; l'ii +u!#r0rile (e con.#iin'0; i r l'ii cre( c0 /o!# +en'ion # (o r %en#ru -i u+%le (e gro &0 %e cei r0i; i r %rin !cr*.ni#ul (in (in'i unii u 7n'ele! !cr*.ni#ul %ro%riu &i!; l'ii (o r oro re %ro,oc #0 (e ce!# !une#) 7n!0 un o+ c re e o-i.nui# cu !en!ul !%iri#u l l Cuvntului .#ie ce 7n!e +n0 /ocul ,e.nic .i !cr*.ni#ul (in (in'i; c0ci 7n /iec re e9%re!ie Cuvntului .i 7n /iec re 7n'ele! l e9%re!iei e9i!#0 un !en! !%iri#u l; (eo rece Cuvntul, 7n e!en' ! ) e!#e !%iri#u l) i r cee ce e !%iri#u l %o #e /i e9%ri+ # %en#ru /i 7n'ele! (e o+ (o r 7n#r-o + nier0 n #ur l0; c0ci /iec re o+ #r0ie.#e 7n lu+e n #ur l0 .i g*n(e.#e 7n /unc'ie (e lucrurile (in lu+e. Eo+ e9%lic (eci cu+ 7n'ele!ul /ocului ,e.nic .i l !cr*.ni#ului (in (in'i (e c re ,or !u/eri cei r0i (u%0 +o r#e ! u %e c re le ,or 7n(ur !%iri#ele o +enilor r0i 7n lu+e !%iri#u l0. (567) 29i!#0 (ou0 !ur!e (e c0l(ur0) un (e l Du+ne&eu c =o re l r iului) i r ce l l#0 (in lu+e. 60l(ur ce ,ine (e l =o rele r iului ! u (e l Du+ne&eu e c0l(ur0 !%iri#u l0) c re 7n e!en' ! e!#e (r go!#e (n. 126-140); 7n!0 c0l(ur ce ,ine (e l !o rele lu+ii e c0l(ur0 n #ur l0) c re 7n e!en'0 nu e (r go!#e) ci !er,e.#e c rece%# cul %en#ru c0l(ur ! u (r go!#e !%iri#u l0. Dr go!#e e!#e 7n e!en' ! 7n +o( e,i(en# c0l(ur0) %en#ru c0 #*# +in#e ) c*# .i
RAIUL I IADUL

190

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

#ru%ul !e 7nc0l&e!c 7n %re&en' (r go!#ei .i o / c %ro%or'ion l cu n #ur .i in#en!i# #e ei) .i #o# #*# i rn c*# .i , r ; c0l(ur !*ngelui !%une cel .i lucru. 60 ce !#0 c0l(ur0 n #ur l0 c re %ro,ine (e l !o rele lu+ii !er,e.#e (re%# rece%# cul %en#ru c0l(ur !%iri#u l0) e e,i(en# (e l c0l(ur #ru%ului) c re e (e#er+in #0 (e c0l(ur !%iri#ului !0u .i c re e un /el (e !u-!#i#u# %en#ru c0l(ur (in #ru%. 2 e,i(en# + i le! (in e/ec#ul c0l(urii (e , r0 .i %ri+0, r0 !u%r ni+ lelor (e #o #e /elurile) c0ci #unci 7.i 7nnoie!c ele iu-ire . <u c0l(ur n #ur l0 %ro(uce ce!# e/ec#) ci e 7ng0(uie #ru%urilor lor !0 %ri+e !c0 c0l(ur ce !e re, r!0 7n ele (in lu+e !%iri#u l0; c0ci lu+e !%iri#u l0 !e re, r!0 7n ce n #ur l0 %recu+ c u& 7n e/ec#ul !0u. 6el ce cre(e c0 (o r c0l(ur n #ur l0 %ro,o c0 e9ci# 'i !e9u l0 l ni+ le !e 7n.e l0 + rnic) c0ci e9i!#0 un curen# (e in/luen'0 (in lu+e !%iri#u l0 7n ce n #ur l0 .i nu in,er!; .i #o #0 (r go!#e e !%iri#u l0 %en#ru c0 ,ine (in ,i ' 7n!0.i. @ricine cre(e c0 e9i!#0 ce, ce i&,or0.#e 7n lu+e n #ur l0 /0r0 in/luen' lu+ii !%iri#u le !e 7n.e l0; c0ci cee ce e n #ur l 7.i ( #ore &0 ,i ' .i con#inui# #e ei lucrurilor !%iri#u le. i o-iec#ele lu+ii ,ege# le 7.i ( #ore &0 ger+in 'i in/luen'ei (in ce lu+e; c0l(ur n #ur l0 %ri+0,erii .i ,erii) +0rin( .i (e!/0c*n( !e+in'ele) nu / ce (ec*# !0 le (uc0 7n /or+ lor n #ur l0) %en#ru c in/luen' (in lu+e !%iri#u l0 !0 %o #0 c'ion !u%r lor c o c u&0. Ace!#e / %#e !un# +en'ion #e %en#ru r0# c0 e9i!#0 (ou0 /eluri (e c0l(ur0) !%iri#u l0 .i n #ur l0 .i c0 ce !%iri#u l0 ,ine (e l =o rele r iului) %e c*n( ce n #ur l0 (e l !o rele lu+ii; .i c0 ce (in#*i !e re, r!0 7n ce (e- (ou .i !e une.#e cu e %en#ru %ro(uce e/ec#ele ce % r 7n / ' oc"ilor o+ului (in lu+e. (568) 60l(ur !%iri#u l0 e!#e 7n o+ c0l(ur ,ie'ii lui (eo rece) cu+ /o!# !%u! + i !u!) 7n e!en' ! ) e!#e (r go!#e. Ace !#0 c0l(ur0 e !e+ni/ic #0 (e /ocul (in 6u,*n#; (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i (r go!#e %en#ru %ro %e !un# !e+ni/ic #e (e /ocul cere!c) i r (r go!#e (e !ine .i (r go!#e (e lu+e (e /ocul in/ern l. (569) ?ocul in/ern l ! u (r go!#e in/ern l0 u cee .i origine c /ocul cere!c ! u (r go!#e cere !c0) (ic0 =o rele r iului c re e Du+ne&eu; 7n!0 e /0cu#0 in/ern l0 (e cei c re o %ri+e!c. 60ci 7n#re g in/luen'0 (in lu+e !%iri#u l0 e #r n!/or+ #0 7n /unc'ie (e rece%'i ! ) ! u (u%0 /or+ele 7n c re !e re, r!0; l /el c lu+in .i c0l(ur !o relui (in lu+e. 60l(ur ce!#ui !o re ce !e re, r!0 %e!#e -uruieni .i /lori %ro(uce ,ege# 'i .i +iro!urile (ulci .i %l0cu#e; 7n!0 cee .i c0l(ur0 ce !e re, r!0 !u%r !u-!# n'elor /ec le .i !u%r celor 7n (e!co+%unere %ro(uce %u#re/ c'ie .i %u#ori (e&gu!#0#o re .i re!%ing0#o re. L /el) lu+in celui .i !o re %ro(uce 7n#r-un o-iec# culori /ru+o !e .i %l0cu#e i r 7n l#ul culori ur*#e .i (e& gre -ile. L /el !e 7n#*+%l0 .i cu c0l(ur .i lu+in =o relui (in r i c re e (r go!#e. 6*n( c0l(ur ! u (r go!#e !e re, r!0 (in el 7n -ine) cu+ !e 7n#*+%l0 l o +enii .i !%iri#ele -une ! u l 7ngeri 7l / ce !0 ro(e !c0; 7n!0 c*n( !e re, r!0 7n cei r0i) %ro(uce un e/ec# con#r r; c0ci relele lor /ie o 7n0-u.e) /ie o +ur(0re!c. $n +o( !i+il r) c*n( lu+in r iului !e re, r!0 7n (e,0rurile (eri, #e (in -ine) el (0ruie.#e in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune; ( r c*n( !e re, r!0 7n / l!i#0'ile r0ului e %re!c"i+- #0 7n ne-unie .i 7n / n#e&ie ce , ri &0 7n /iec re c & 7n /unc'ie (e rece%'i ei. (570) 6u+ /ocul in/ern l e!#e (r go!#e (e !ine .i (e lu+e) l /el e!#e .i /iec re (orin'0 (eri, #0 (in ce!#e iu-iri; c0ci (orin' e!#e %relungire (r go!#ei) o ( #0 ce lucrul iu-i# (e o+ e con#inuu (ori#. ?ocul in/ern l e!#e .i 7nc*n# re) c0ci #unci c*n( o+ul o-'ine cee ce iu-e.#e ! u (u%0 c re #*n:e.#e !i+#e 7nc*n# re; 7nc*n# re ini+ii unui o+ nu re nici o l#0 !ur!0. A. ( r) /ocul in/ern l e!#e (orin' .i 7nc*n# re ce i&,or0!c (in cele (ou0 iu-iri c (in
RAIUL I IADUL

191

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

origine lor. Relele ce !e n !c (e ici !un# (i!%re'ul / '0 (e ceil l'i) re -,oin' .i o!#ili# #e / '0 (e cei ce re/u&0 !0 li !e !u%un0; in,i(i ) ur ) r0&-un re .i) 7n con!ecin'0) ,iolen' .i cru&i+e . 2le con!# u 7n neg re e9i!#en'ei ?iin'ei Di,ine .i) (e ici) 7n (i!%re') - #:ocur0 .i -l !/e+ie / '0 (e lucrurile !/in#e le 1i!ericii; i r (u%0 +o r#e) c*n( o+ul (e,ine !%iri#) ce!#e rele !un# %re!c"i+- #e 7n /urie .i ur0 7+%o#ri, lucrurilor !/in#e (n. 562). I r cu+ ce!#e rele nu e9%ri+0 (ec*# cri+0 .i (i!#rugere) ei r( (e ur0 .i r0&-un re 7+%o#ri, celor %e c re 7i con!i(er0 in +ici) i r (orin' (e -i uci(e .i (e 7i (i!#ruge e!#e 7nc*n# re ,ie'ii lor; .i c"i r c*n( !un# %ri, 'i (e ce !#0 (orin'0) ei 7nc0 (ore!c !0 7n.ele) !0 r0ne !c0 .i !0.i r #e cru&i+e . Ace!# e!#e !en!ul /ocului (in Cuvnt, un(e !e ,or-e.#e (e!%re cei r0i .i (e!%re i (; i r c un +o( (e con/ir+ re ,oi ci# ici nu+i#e % ! :e3 4 #ci to i sunt nite nelegiui i i nite ri, i toate gurile lor spun mielii. #ci rutatea arde ca un +oc, care mnnc mrcini i spini, aprinde desiul pdurii, din care se nal stlpi de +um. i poporul este ca ars de +oc% nimeni nu cru pe +ratele su B (I! i 93 17-19). 4(oi +ace s se vad semne n ceruri i pe pmnt/ snge, +oc i stlpi de +um% soarele se va pre+ace n ntunericB (Ioel 23 30) 31). 4=ara lui va +i ca smoala care arde. 1u se va stinge nici zi nici noapte, i +umul lui se va nl a n veci B (I! i 343 9) 10). 4 #ci iat, vine ziua care va arde ca un cuptor6 ,o i cei tru+ai i to i cei ri, vor +i ca miritea% ziua care vine i va ardeB (5 le "i 43 1). 49abilonul a a5uns un lca al dracilor, i ei au strigat cnd au vzut +umul arderii. Fumul ei se ridic n sus n vecii vecilor B (A%oc li%! 183 2) 18; 193 3). 4i a desc'is +ntna Adncului, .in +ntn s-a ridicat un +um, ca +umul unui cuptor mare. i soarele i vzdu'ul s-au ntunecat de +umul +ntnii B (A%oc li%! 93 2). 4.in gurile cailor ieea +oc, +um i pucioas. A treia parte din oameni au +ost ucii de aceste trei urgii% de +ocul, de +umul i de pucioasa care ieeau din gurile lor B (A%oc li%! 93 17) 18). 4.ac se nc'in cineva +iarei, va bea i el din vinul mniei !ui% i va +i c'inuit n +oc i pucioas B (A%oc li%! 143 9) 10). 4 Al patrulea nger a vrsat potirul lui peste soare. i soarelui i s-a dat s dogoreasc pe oameni cu +ocul lui. i oamenii au +ost dogori i de o ari mare B (A%oc li%! 163 8) 9). 4 Acetia au +ost arunca i n iazul de +oc i pucioas B (A%oc li%! 193 20; 203 14) 15; 213 8). 4 Orice pom care nu +ace road bun, va +i tiat i aruncat n +oc B (5 #ei 33 10; Luc 33 9). 4 Fiul Omului va trimite pe ngerii Si, i ei vor smulge din mpr ia !ui toate lucrurile care sunt pricin de pctuire i pe cei ce svresc +rdelegea, i-i vor arunca n cuptorul aprinsB (5 #ei 133 41) 42) 50). 4Apoi va zice celor de la stnga !ui/ .uce i-v de la &ine, blestema ilor, n +ocul cel venic, care a +ost pregtit diavolului i ngerilor lui6B (5 #ei 253 41). 4$i vor +i arunca i n +ocul care nu se stinge, n +ocul iadului, unde viermele lor nu moare i +ocul nu se stinge B (5 #ei 183 8) 9; 5 rcu 93 43-48). @+ul -og # (in i ( 7i !%une lui A,r +) c0 /o!# c"inui# 7n ,0% ie (e /oc (Luc 163 24). $n ce!#e % ! :e .i 7n +ul#e l#ele) /ocul e9%ri+0 (orin' ce !e n .#e (in (r go!#e (e !ine .i (in (r go!#e (e lu+e; i r /u+ul (e colo !e+ni/ic0 / l!i# #e (in r0u. (571) 6u+ (orin' (e / ce r0u ce 7.i re origine 7n (r go!#e (e !ine .i 7n (r go!#e (e lu+e e !e+ni/ic #0 (e /ocul in/ern l .i cu+ ce !#0 (orin'0 %re(o+in0 l #o'i locui#orii i (ului) cu+ /o!# r0# # 7n c %i#olul n#erior) !#/el) c*n( i (urile !e (e!c"i( e9i!#0 o % ren'0 (e /oc .i (e /u+) cu+ %o #e /i ,0&u#0 7n con/l gr 'ii; (in i (urile un(e %re(o+in0 (r go!#e (e !ine !e ,e(e ri(ic*n(u-!e un /oc in#en!; i r (in i (urile un(e %re(o+in0 (r go!#e (e lu+e un /oc /u+eg0#or. D r c*n( i (urile !e 7nc"i( nu e9i!#0 ni+ic 7n /l0c0ri) ci 7n locul lor ce, !e+0n0#or unei + !e (en!e (e /u+; oricu+ /ocul 7nc0 r(e 7n in#erior .i 7+%r0.#ie 7n :ur o c0l(ur0 %erce%#i-il0) c ce : rului) i r 7n unele locuri c ce unui cu%#or 7nc0l&i# ! u unei -0i /ier-in'i. 6*n( ce !#0 c0l(ur0 !e re, r!0 7n o+ 7i %rin(e % !iunile) (uc*n(u-i %e cei r0i 7n ur0 .i 7n r0&-un re) i r %e cei -oln ,i 7n (elir.
RAIUL I IADUL

192

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Un !e+ene /oc ! u o !#/el (e c0l(ur0 e9i!#0 7n cei ce !- u (0rui# iu-irilor !u!+en'ion #e) c0ci !%iri#ul lor e leg # (e cele i (uri) c"i r .i 7n #i+% ce #r0ie!c 7n #ru%. $n!0 #re-uie 7n'ele! c0 locui#orii i (urilor nu #r0ie!c 7n /oc) c0ci cel /oc e!#e (o r o % ren'0; .i nici nu !i+# ,reo r!ur0) ci (o r o c0l(ur0 c ce %e c re o + i e9%eri+en# !er0 7n lu+e. A% ren' /ocului !e n .#e (in core!%on(en'0) c0ci (r go!#e core!%un(e /ocului) i r #o #e lucrurile ,0&u#e 7n lu+e !%iri#u l0 % r 7n cor( cu core!%on(en' lor. (572) Cre-uie !0(i# 7n +in#e / %#ul c0 /ocul ! u c0l(ur in/ern l0 e #r n!/or+ #0 7n#r-un ger %0#run&0#or #unci c*n( c0l(ur r iului !e re, r!0 7n e ; i r #unci cei ce 7l !i+# #re+ur0 c o +enii lo,i'i (e /riguri .i !e c"inuie. Ace!# lucru !e n .#e (in o%o&i'i lor #o# l0 / '0 (e =/er Di,in0; c0ci c0l(ur r iului) c re e!#e Dr go!#e Di,in0) !#inge c0l(ur (in i () c re e (r go!#e (e !ine) i r cu e #o# /ocul ,ie'ii lor; .i (e ici ,in un !e+ene ger) #re+ur .i c"in. 2l e 7n!o'i# (e un 7n#uneric (e ne%0#run!) (e 7nc"i%uiri .i (e or-ire) 7n!0 ce!# lucru !e 7n#*+%l0 (o r /o r#e r r) c*n( #re-uie 7n0-u.i#e i&-ucnirile (e ,iolen'0 neo-i.nui#e. (573) 6u+ /ocul in/ern l !e+ni/ic0 /iec re (orin'0 (e / ce r0u ce ,ine (in (r go!#e (e !ine) el + i !e+ni/ic0 .i c"inul ce e9i!#0 7n i (uri; c0ci (orin' (eri, #0 (in ce (r go!#e e!#e (orin' (e -i r0ni %e cei c re re/u&0 !0 7i onore&e) !0 7i (ore .i !0 7i ,enere&e; i r (orin' (e -.i runc /uri !u%r lor e %ro%or'ion l0 cu +*ni ) cu ur .i cu r0&-un re ce %le c0 (e colo. 6*n( /iec re !%iri# (in#r-o !ocie# #e e u+%lu# (e ce !#0 (orin'0 .i nu e re'inu# (e ,reo 7ngr0(ire e9#erio r0 cu+ r /i #e + (e lege ! u (e %ier(ere re%u# 'iei) ono rei) c*.#igului ! u ,ie'ii) /iec re e con(u! (e %ro%riul r0u !0 !e runce !u%r celorl l'i .i !0 7i !u%un0) 7n +0!ur 7n c re o %o #e / ce; .i !e -ucur0 c*n( 7.i !+u#e /uri !u%r celor ce nu ce(e &0. Ace !#0 %l0cere e!#e #*# (e !#r*n! leg #0 (e (r go!#e (e (o+in re 7nc*# u o in#en!i# #e eg l0) c0ci %l0cere (e %ro,oc r0ni #r0ie.#e 7n 7n#re g re -,oin'0) in,i(ie) ur0 .i r0&-un re) ce !un# rele ce !e re, r!0 (in ce (r go!#e) cu+ /o!# !%u! + i !u!. Co #e i (urile !un# !ocie#0'i (e ce!# /el .i . /iec re !%iri# (in ele %o r#0 7n ini+0 ur0 / '0 (e ceil l'i; i r ur 7l 7+%inge !0 i&-ucne !c0 7n cru&i+e) #*# c*# re %u#ere. 6ru&i+ile .i c"inul %e c re 7l %ro,o c0 !un# .i ele !e+ni/ic #e (e /ocul i (ului) c0ci !un# e/ec#e le (orin'elor. (574) =- r0# # + i !u! (n. 548) c0 un !%iri# r0u !e con( +n0 !ingur .i (e %ro%riu cor( l i (. Acu+ ,o+ e9%lic %e !cur# cu+ !e %o #e 7n#*+%l !# ) (e.i 7n i ( e9i!#0 !#/el (e c"inuri. Din /iec re i ( !e 7n l'0 o !/er0 ri(ic #0 (e (orin'ele locui#orilor !0i. 6*n( !/er e !i+'i#0 (e cine, c re e %lin (e o (orin'0 !i+il r0) 7i e!#e /ec# #0 ini+ .i e u+%lu# (e %l0cere; c0ci (orin' .i %l0cere ! !un# un ) %en#ru c0 #o# ce (ore.#e un o+ 7i e!#e %l0cu#. A. ( r) !%iri#ul !e 7n(re %#0 7n#r- colo) i r 7n 7nc*n# re (in ini+ lui (ore.#e !0 +e rg0 colo; c0ci 7nc0 nu .#ie (e c"inuri .i) c"i r ( c0 /l0 (e ele) #o# (ore.#e !0 +e rg0. 60ci ni+eni (in lu+e !%iri#u l0 nu %o #e re&i!# %ro%riei (orin'e; c0ci e ,ine (in (r go!#e ! ) i r (r go!#e (in ,oin'0 .i ,oin' (in c"i r n #ur lui) i r /iec re (e colo c'ione &0 (u%0 %ro%ri -i n #ur0. A. ( r) c*n( un !%iri#) (e %ro%riu cor( ! u (in %ro%ri -i ,oin'0 li-er0) 7.i 7n(re %#0 % .ii !%re i ( .i %0#run(e colo) e %ri+i# + i 7n#*i 7n#r-o + nier0 %rie#ene !c0) !#/el 7nc*# cre(e c0 :un! 7n r*n(ul %rie#enilor; ( r ce!# lucru (ure &0 (o r c*#e, ore) 7n #i+%ul c0ror 7i !un# #e!# #e ,icleni .i -ili# #e . 6*n( e9 +in re i !/*r.i# cei (in i ( 7nce% !0 7l in/e!#e&e %rin (i/eri#e +i:lo ce) cu o !e,eri# #e .i o ,e"e+en'0 ,e.nic cre!c*n(e. Ace!# lucru e 7n/0%#ui# %rin con(ucere lui + i (*nc .i + i l0un#ric 7n i (; c0ci cu c*# e + i (*nc .i + i

RAIUL I IADUL

193

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

l0un#ric i (ul) cu #*# + i rele !un# !%iri#ele. Du%0 ce!#e #re%#e) ei 7l co%le.e!c cu %e(e%!e cru(e) %*n0 ce e re (u! l un !# (iu (e !cl ,. $n!0 colo #o# #i+%ul u loc re,ol#e) %en#ru c0 /iec re (ore.#e !0 /ie cel + i + re .i r(e (e ur / '0 (e ceil l'i. A!#/el) !e / c noi in!urec'ii. Un e,eni+en# ur+e &0 l#ui ; c0ci cei ce !un# /0cu'i !cl ,i :ung !0 :u#e un (i ,ol nou !0 7i !u%un0 %e l'ii; #unci cei ce re/u&0 !0 !e !u%un0 .i !0 (e,in0 %e loc !cl ,i i unui nou #ir n !un# i r0.i c"inui'i 7n (i/eri#e +o(uri; .i #o# . l ne!/*r.i#. Ace!#e !un# c"inurile (in i ( ce !un# nu+i#e /ocul i (ului. (575) =cr*.ni#ul (in (in'i e!#e lu%# .i -0#0li con#inu0 (in#re / l!i#0'ile (i/eri#e .i (eci (in#re cei ce ,e"icule &0 ce!#e / l!i#0'i l ol l#0 cu (i!%re'ul / '0 (e ceil l'i) re -,oin' ) - #:ocur .i -l !/e+i ; i r relele i&-ucne!c 7n lu%#e cr*ncene (e (i/eri#e /eluri) c0ci /iec re lu%#0 %en#ru %ro%ri -i / l!i# #e %e c re o nu+e.#e (e,0r. Ace!#e -0#0lii !e u( (e / r0 c !cr*.ni#ul (in (in'i .i !un# #r n!/or+ #e 7n#r-un !cr*.ni# (e (in'i %ro%riu-&i! #unci c*n( (e,0rurile (in r i :ung 7n r*n(ul lor. Co'i cei ce u recuno!cu# n #ur .i u neg # ?iin' Di,in0 !e /l0 7n cele i (uri) i r cei ce !- u con/ir+ # 7n neg re !e /l0 7n cele + i (*nci i (uri. 6u+ nu %o# %ri+i (eloc lu+in0 (in r i .i (eci nu u nici o %erce%'ie l0un#ric0 (e,0rului) ele !un# !%iri#ele cele + i cor%or l-!en&u le) necre&*n( 7n l#ce, (ec*# 7n cee ce ,0( cu oc"ii .i #ing cu +*inile. A!#/el) #o #e ilu&iile !i+'urilor !un# cce%# #e (e ei c (e,0ruri) i r !u- in/luen' lor 7.i (uc + i (e% r#e lu%#ele. Din ce!# +o#i,) -0#0liile lor !un# u&i#e c !cr*.ni#ul (in (in'i c0ci #o #e / l!i#0'ile (in lu+e !%iri#u l0 / c un !une# !e+0n0#or; i r (in'ii core!%un( lucrurilor ul#i+e (in n #ur0 .i (e !e+ene lucrurilor ul#i+e (in o+) c re !un# cor%or le .i !en&u le. 60 e9i!#0 un !#/el (e !cr*.ni# (in (in'i 7n i (uri !e %o #e ,e(e 7n 5 #ei 83 12; 133 42) 50; 223 13; 243 51; 253 30 .i 7n Luc 133 28. (61)

R- )#)e# 2i #r)e!e )ic-!"#$e #!e $.iri)e!"r in0ern#!e


(576) 6 % ci# #e !u%erio r0 !%iri#elor 7n co+% r 'ie cu o +enii %o #e /i li+%e(e 7n'ele !0 (e c0#re #o'i cei ce g*n(e!c %ro/un( .i c re .#iu ce, (e!%re %roce!ele %ro%riei +in'i. 60ci 7n +in#e ! un o+ %o #e r 'ion ) g*n(i .i %o #e #r ge + i +ul#e conclu&ii !u%r + i +ul#or #e+e 7n#r-un +inu# (ec*# r %u#e ,or-i ! u e9%ri+ 7n !cri! 7n :u+0# #e (e or0. A. ( r e e,i(en# c*# (e + ri !un# %u#erile %e c re le re o+ul 7n !%iri#ul !0u) (eci .i #unci c*n( (e,ine !%iri#; c-ci $.iri) ! e$)e cee# ce g/n*e2)e7 i#r )r . ! e$)e +i=!"c ! .rin c#re $.iri) ! 12i e4.ri+- g/n* ri!e 1n &"r8ire 2i 1n $cri$ . >e ce!# #e+ei) o+ul c re (u%0 +o r#e (e,ine 7nger %o!e(0 o in#eligen'0 .i o 7n'ele%ciune inco+% r -il !u%erio re celor %e c re le- ,u# %e c*n( #r0i 7n lu+e; c0ci #unci c*n( #r0i 7n lu+e) !%iri#ul !0u er leg # (e #ru% .i !e /l 7n lu+e n #ur l0. De cee g*n(ul lui !%iri#u l !e re,0r! %e #unci 7n i(eile n #ur le) c re !un# , gi %rin co+% r 'ie) i+%ure .i o-!cure; ele !un# inc % -ile (e 7+-r0'i. nenu+0r #ele (e# lii le g*n(ului !%iri#u l) c re !un# .i ele i+%lic #e 7n o-!curi#0'ile ce !e ri(ic0 (in gri:ile lu+ii. 6u #o#ul l#/el !# u lucrurile #unci c*n( !%iri#ul e eli-er # (e #ru% .i c*n( :unge 7n !# (iul !0u !%iri#u l) cu+ !e 7n#*+%l0 c*n( #rece (in lu+e n #ur l0 7n ce !%iri#u l0) c re 7i e!#e c !0. 60 !# (iul g*n(urilor .i !en#i+en#elor ! le e!#e #unci +ul# + i ele, # (ec*# 7n in#e e li+%e(e (in cee ce #oc+ i /o!# !%u!. Din ce!# +o#i, g*n(urile 7ngerilor !un# ine/ -ile .i ine9%ri+ -ile .i nu %o# %0#run(e 7n g*n(urile n #ur le le o+ului; #o#u.i) /iec re 7nger !- n0!cu# o+ .i #r0i# c o+) i r %e #unci nu %0re + i 7n'ele%# (ec*# ceil l'i.

RAIUL I IADUL

194

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

(577) $n cee .i +0!ur0 7n c re 7ngerii !un# 7n'ele%'i .i in#eligen'i) !un# !%iri#ele in/ern le rele .i 7n.el0#o re; c0ci !i#u 'i e !i+il r0 o ( #0 ce !%iri#ul o+ului) c*n( e eli-er # (e #ru%) #r0ie.#e 7n %ro%ri lui -un0# #e ! u r0u# #e) (u%0 c re e un !%iri# ngelic ! u in/ern l. 60ci /iec re =%iri# e!#e %ro%ri ! -un0# #e ! u r0u# #e) %en#ru c0 e!#e %ro%ri lui (r go!#e) cu+ + (e+on!#r # + i !u!; . ( r) cu+ un !%iri# ngelic g*n(e.#e) ,oie.#e) ,or-e.#e .i c'ione &0 (in %ro%riu-i -ine) l /el / ce .i un !%iri# in/ern l) 7n!0 (in %ro%riu-i r0u; i r g*n(i) ,oi) ,or-i .i c'ion (in r0ul 7n!u.i 7n!e +n0 / ce !# (in #o #e lucrurile ce e9i!#0 7n r0u. Al#/el er %e c*n( #r0i 7n #ru%) c0ci #unci r0ul (in !%iri#ul o+ului er 7ngr0(i#) cu+ !un# #o'i o +enii (e lege) (e !%er n' (e c*.#ig) ono re .i re%u# 'ie ! u %rin #e + (e nu le %ier(e; !#/el) r0ul !%iri#ului nu %u#e ie.i l !u%r / '0) (e&,0luin(u-.i (e,0r # n #ur0. >e l*ng0 !# ) r0ul (in !%iri#ul unui o+ er %e #unci co%eri# .i 7n,0lui# 7n %ro-i# #e) !inceri# #e) (re%# #e .i /ec'iune %en#ru (e,0r .i -ine) %e c re ce.#i o +eni le /i. u .i le i+i# u (in +o#i,e lu+e.#i. =u- ce !#0 + !c0) r0ul &0ce #*# (e !cun! .i (e %u'in (e!lu.i# 7nc*# nici +0c r o+ul 7n!u.i nu re li& (*nc r0u# #e .i ,iclenie !%iri#ului !0u; nici nu .#i c0 7n !ine e!#e cel (i ,ol ce , (e,eni (u%0 +o r#e) c*n( !%iri#ul !#0 (e&-r0c #) 7n %ro%ri lui n #ur0. @ !e+ene r0u# #e ce 7n#rece orice i+ gin 'ie (e,ine #unci ,i&i-il0. 5ii (e / %#e .i (e g*n(uri rele i&-ucne!c (in r0ul 7n!u.i) i r 7n r*n(ul lor !un# unele ce nu %o# /i e9%ri+ #e 7n cu,in#ele nici unei li+-i. A+ ,0&u# +ul#e lucruri) 7nc*# + %u#u# !0 le 7n,0' c r c#erul; c0ci Du+ne&eu +i- %er+i! !0 /iu 7n lu+e !%iri#elor c !%iri# %rin 7n#o rcere 7n!%re ei) /ie %rin /i9 re %ri,irii !u%r lor) /ie %rin o%er re %rin in#er+e(iul l#or (e l (i!# n'0) /ie %rin #ri+i#ere %ro%riilor e+i! ri; un l % #rule e!#e %ro(ucere (e % ren'e 7n.el0#o re; un l cincile con!#0 7n %roiec'ii le lor) %rin c re (e,in %re&en'i 7n#r-un loc (i/eri# (e cel 7n c re !un# cu #ru%ul) i r un l . !ele con!#0 7n % ren'e) cre(in'e / l!e .i +inciuni. =%iri#ul unui o+ r0u) c*n( e eli-er # (e #ru%) :unge (e unul !ingur !0 cuno !c0 ce!#e r#e; c0ci ele !un# ineren#e n #urii r0ului (e c re e %o!e( # #unci. >rin ce!#e r#e) !e c"inuie unul %e cel0l l# 7n i (uri) 7n!0 cu+ #o #e r#ele re!%ec#i,e !un# necuno!cu#e 7n lu+e) 7n / r celor ce e9i!#0 7n % ren'e) cre(in'e / l!e .i +inciuni) nu le ,oi (e!crie 7n (e# liu) c0ci nu r /i 7n'ele!e .i /iin( (e l#/el +ul# %re 7ngro&i#o re c !0 /ie (e!cri!e. (581) 5o#i,ul %en#ru c re Du+ne&eu %er+i#e c"inurile (in i ( e!#e c0 relele nu %o# /i l#/el 7ngr0(i#e .i !u%u!e. =ingurul +i:loc (e / ce !# .i) (eci) (e %0!#r !%iri#ele in/ern le 7n#re nu+i#e li+i#e e!#e #e + (e %e(e %!0. <u e9i!#0 nici un l# +i:loc; c0ci) /0r0 #e + (e %e(e %!0 .i (e c"inuri) r0ul r i&-ucni 7n ne-unie .i #o#ul r /i (i!#ru!) l /el cu+ r /i (i!#ru!0 o 7+%0r0'ie (e %e %0+*n# un(e nu r e9i!# %e(e%!e. (62)

A.#ren3#7 $i) #re# 2i n +-r ! i#* ri!"r


(582) $n lu+e !%iri#u l0) (ic0 7n lu+e 7n c re #r0ie!c !%iri#ele .i 7ngerii) o-iec#ele ,i&i-ile !un# 7n % ren' e9#erio r0 e9 c# l /el c 7n lu+e un(e #r0ie!c o +enii. =e ,0( c*+%ii .i +un'i) (e luri .i !#*nci) cu ,0i 7n#re ele) %e#ece (e %0 .i nu+ero !e l#e lucruri ce !e ,0( .i %e %0+*n#. $n!0 ele u o origine !%iri#u l0 .i !un# (eci ,i&i-ile %en#ru !%iri#e .i 7ngeri) ( r nu %en#ru o +eni) (eo rece o +enii !e /l0 7n lu+e n #ur l0. ?iin'ele !%iri#u le ,0( lucrurile ce u origine !%iri#u l0; i r /iin'ele n #ur le %e cele ce u origine n #ur l0. Din ce!# +o#i,) o+ul nu %o #e ,e(e lucrurile (in lu+e !%iri#u l0) (ec*# ( c0 7i e ( # !0 #r0i !c0 7n !%iri# ! u (u%0 ce +o re .i (e,ine !%iri#. >e (e l#0 % r#e) 7ngerii ! u !%iri#ele nu %o# ,e(e ni+ic 7n lu+e n #ur l0) (ec*# ( c0 !e /l0 7n co+% ni unui o+ c0rui 7i e %er+i! !0 ,or-e !c0
RAIUL I IADUL

195

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

cu ele. 60ci oc"ii o+ului !un# ( %# 'i !0 %ri+e !c0 lu+in lu+ii n #ur le) i r oc"ii 7ngerilor .i i !%iri#elor !0 %ri+e !c0 lu+in lu+ii !%iri#u le .i #o#u.i oc"ii #u#uror !un# e9 c# l /el 7n % ren'0. @+ul n #ur l nu %o #e 7n'elege c0 . e n #ur lu+ii !%iri#u le .i cu #*# + i %u'in o+ul !en&u l) c re nu cre(e (ec*# 7n cee ce ,e(e cu oc"ii #ru%ului .i #inge cu +*inile) (ic0 cee ce (o-*n(e.#e (in e9%erien' ,0&ului .i !i+'ului # c#il; i r cu+ g*n(ul lui e - & # %e !e+ene lucruri) e + #eri l .i nu !%iri#u l. A!#/el /iin( !i+il ri# #e (in#re lu+e !%iri#u l0 .i ce n #ur l0) o+ul cu greu %o #e cre(e (u%0 +o r#e c0 nu !e + i /l0 7n lu+e 7n c re !- n0!cu# .i %e c re %0r0!i#-o; (e cee ) ei nu+e!c +o r#e (o r o #recere (in#r-o lu+e 7n l#0 lu+e !i+il r0. =e %o #e ,e(e + i !u!) un(e !- ,or-i# (e!%re re%re&en#0rile .i % ren'ele (in r i (n. 170176)) c0 e9i!#0 o !#/el (e !e+0n re 7n#re cele (ou0 lu+i. (583) 6erurile !e /l0 7n %0r'ile 7n l#e le lu+ii !%iri#u le) lu+e !%iri#elor 7n cele in/erio re) i r (e(e!u-#ul lor !e /l0 i (urile. 6erurile nu !un# ,i&i-ile %en#ru !%iri#ele (in lu+e !%iri#elor) (ec*# #unci c*n( %ri,ire lor l0un#ric0 e (e!c"i!0) (e.i le ,0( uneori c ce '0 ! u c nori !#r0luci#ori. 5o#i,ul e!#e c0 7ngerii r iului !e /l0 7n#r-un !# (iu l0un#ric (e in#eligen'0 .i 7n'ele%ciune .i (eci (e !u%r .i (incolo (e ,e(ere celor (in lu+e !%iri#elor. $n!0 !%iri#ele ce #r0ie!c %e c*+%ii .i 7n ,0i !e ,0( unele %e celel l#e; .i #o#u.i) 7n cli% 7n c re !un# !e% r #e) lucru ce !e %e#rece #unci c*n( ,i ' lor in#erio r0 !e (e&,0luie) !%iri#ele rele nu le + i %o# ,e(e %e cele -une. =%iri#ele -une le %o# ,e(e %e cele rele) 7n!0 7.i 7n#orc / ' (e l ele) i r c*n( 7.i 7n#orc / ' ) celel l#e !%iri#e (e,in in,i&i-ile. i i (urile !un# in,i&i-ile %en#ru c0 !un# 7nc"i!e; 7n!0 in#r0rile ce !un# nu+i#e %or'i !e ,0( #unci c*n( !e (e!c"i( !0 l !e 7n0un#ru !%iri#ele !i+il re. Co #e %or'ile c0#re i (uri !e (e!c"i( (in lu+e !%iri#elor .i nici un (in r i. (584) I (urile !e /l0 %re#u#in(eni) #*# !u- +un'i) (e luri .i !#*nci) c*# .i (e(e!u-#ul c*+%iilor .i l ,0ilor. De!c"i(erile ! u %or'ile c0#re i (urile ce !e /l0 !u- +un'i) (e luri .i !#*nci % r c ni.#e g0uri ! u cr0%0#uri 7n !#*nc0; unele !e (e!c"i( l rg) l#ele 7ngu!# .i !#r*+#) i r +ul#e (in#re ele cu iregul ri#0'i. Co #e % r 7n#unec #e .i ce'o !e #unci c*n( !un# %ri,i#e 7n in#erior) 7n!0 !%iri#ele in/ern le (in ele #r0ie!c 7n#r-o lu+in0 !e+0n0#o re cu ce c0r-unelui %rin!. @c"ii lor !un# ( %# 'i !0 %ri+e !c0 ce lu+in0) %en#ru c0 %e ,re+e c*n( #r0i u 7n lu+e !e /l u 7n#r-un 7n#uneric (e ne%0#run! 7n cee ce %ri,e.#e (e,0rurile Di,ine) neg*n(ule e9i!#en' .i 7n#r-un /el (e lu+in0 7n cee ce %ri,e.#e / l!i#0'ile) c0ci le- u con/ir+ # 7n +in'ile lor. De cee ) ,e(ere lor !- ( %# # l lu+in re!%ec#i,0 .i !#/el lu+in r iului le % re un 7n#uneric (e ne%0#run!) ne%u#*n( ,e(e ni+ic #unci c*n( ie! (in ,0g0unile lor. Co #e ce!#e lucruri /ir+0 li+%e(e c0 o+ul :unge 7n lu+in r iului 7n +0!ur 7n c re recuno .#e ?iin' Di,in0 .i !e con/ir+0 7n lucrurile ce 'in (e r i .i (e 1i!eric0; .i c0 %0#run(e 7n 7n#unericul i (ului 7n +0!ur 7n c re ne g0 e9i!#en' ?iin'ei Di,ine .i !e con/ir+0 7n cee ce e con#r r lucrurilor ce 'in (e r i .i (e 1i!eric0. (585) De!c"i(erile ! u %or'ile i (urilor ce !e /l0 (e(e!u-#ul c*+%iilor .i ,0ilor %re&in#0 (i/eri#e % ren'e. Unele !un# c cele (e !u- +un'i) (e luri .i !#*nci) unele c ,0g0unile ! u gro#ele) unele c ni.#e c ,erne ! u c # co+-e) unele +l0.#ino !e .i l#ele !e+ene -0l'ilor !#0#u#e. Co #e !un# 7nc"i!e .i !e (e!c"i( (o r #unci c*n( !%iri#ele rele !un# runc #e 7n0un#ru; i r c*n( !un# (e!c"i!e) (in ele ie!e un curen# (e er c cel l /ocului .i l /u+ului ce !e ri(ic0 (in#r-o cl0(ire 7n /l0c0ri) c /l c0r /0r0 (e /u+) c /uningine e+ n #0 (e un c0+in %rin! ! u c ce ' unui nor (en!. 5i !- !%u! c0 !%iri#ele in/ern le nu ,0() nici nu !i+# ce!#e lucruri) c0ci #unci c*n( !e /l0 7n ele re!%ir0 %ro%ri lor #+o!/er0 .i (eci #r0ie!c 7n %l0cere ,ie'ii lor; i r !# (eo rece #o #e lucrurile re!%ec#i,e core!%un( relelor .i / l!i#0'ilor 7n c re

RAIUL I IADUL

196

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

!un# cu/un( 'i) /ocul core!%un&*n( urii .i r0&-un0rii) /u+ul .i /uningine / l!i#0'ilor (eri, #e (e colo) /l c0r relelor (r go!#ei (e !ine) i r ce ' .i norii gro.i / l!i#0'ilor (eri, #e (in e . (586) 5i- /o!# %er+i! !0 %ri,e!c 7n !#r0/un(urile i (urilor .i !0 le ,0( . cu+ !un# %e (in0un#ru; c0ci #unci c*n( Du+ne&eu (ore.#e ,e(ere unui !%iri# ! u unui 7nger) %o #e %ene#r (e (e !u%r 7n (*nci+ile (e (e(e!u-# .i le %o #e cerce# n #ur ) /0r0 #e +0 (e /i 7nc"i!. $n ce!# /el +i- /o!# ( # !0 %ri,e!c 7n ele. Unele i (uri r0# u c gro#ele ! u ,0g0unile (in !#*nc0 ce !e e9#in( 7n in#erior) i r %oi o-lic ! u ,er#ic l 7n :o!) 7n!%re -i!; unele r0# u c ,0g0unile ! u %e.#erile %e c re le locuie!c /i rele !0l- #ice (in %0(ure) unele c g leriile .i c ,ernele ,0&u#e 7n +ine) cu % ! :e ce !e (e!c"i(e u 7n :o!. 6ele + i +ul#e i (uri !un# 7+%0r'i#e 7n #rei; cele (e (e !u%r % r !0 !e /le 7n#r-un 7n#uneric (e ne%0#run!) %en#ru c0 !un# locui#e (e cei cu/un( 'i 7n / l!i#0'ile r0ului; 7n!0 cele (e :o! % r 7n /l0c0ri) /iin( locui#e (e cei cu/un( 'i 7n r0ul %ro%riu &i!; c0ci 7n#unericul core!%un(e / l!i#0'ilor r0ului) i r /ocul relelor %ro%riu &i!e. $n cele + i (*nci i (uri !e /l0 cei ce u c'ion # (in +o#i,e %ro/un( rele) i r 7n cele + i %u'in (*nci) cei ce u c'ion # (in +o#i,e rele + i !u%er/ici le) (ic0 (in (r go!#e %en#ru / l!i#0'ile r0ului. Unele i (uri u % ren' unor c !e ! u unor ce#0'i (e, !# #e (e /oc) un(e !%iri#ele in/ern le %*n(e!c !cun!e. $n i (urile + i %u'in + ligne !e ,0( lucruri ce % r /i ni.#e coli-e %ri+i#i,e) .e& #e c*#eo( #0 7n r*n(uri) /or+*n( un /el (e or . cu %o#eci .i !#r0&i) 7n c !e #r0ie!c !%iri#e in/ern le ce !un# ,e.nic i+%lic #e 7n cer#uri) 7n lu%#e .i 7n / %#e ,iolen#e; i r 7n !#r0&i !un# co+i!e : /uri .i %r0(0ri. $n unele i (uri !un# (o r -or(eluri) (e&gu!#0#o re l %ri,i# .i %line (e #o# /elul (e +i&erii .i e9cre+en#e. 29i!#0 .i %0(uri 7n#unec #e 7n c re !%iri#ele in/ern le -*n#uie c /i rele !0l- #ice .i un(e !e /l0 ,0g0uni !u-#er ne 7n c re !e !cun( cei ,*n 'i (e ur+0ri#orii lor. 29i!#0 .i (e.er#uri !#erile .i ni!i%o !e) %unc# #e ici .i colo (e !#*nci &(ren'ui#e) %line (e gro#e .i (in loc 7n loc (e coli-e. $n ce!#e locuri %u!#ii !un# lung 'i cei c re u !u/eri# 7n i (uri /iec re c"in .i /iec re %e(e %!0) 7n !%eci l cei c re 7n lu+e u /o!# + i ,icleni (ec*# l'ii 7n unel#iri .i ur&eli) 7n#r-un !e+ene !# (iu :ung ei 7n /in l. (587) =i#u re (i/eri#elor i (uri nu %o #e /i cuno!cu#0 (e ni+eni) nici +0c r (e 7ngerii r iului) ci (o r (e Du+ne&eu; 7n!0 %o&i'i gener l0 i (urilor e cuno!cu#0 (u%0 %unc#ele c r(in le 7n c re !un# !i#u #e. 60ci i (urile) !e+ene cerurilor) !un# r n: #e 7n +o( (i!#inc# (u%0 %unc#ele c r(in le) i r %unc#ele c r(in le (in lu+e !%iri#u l0 !un# (e#er+in #e (e (i/eri#ele /eluri (e (r go!#e. Co #e %unc#ele c r(in le (in r i 7.i u origine 7n Du+ne&eu c =o re) c re !e /l0 7n e!#; i r cu+ i (urile !un# o%u!e cerurilor) %unc#ele lor c r(in le %orne!c (in %unc#ul o%u!) (ic0 (in ,e!# (n. 141-153). Din ce!# +o#i,) i (urile (in % r#e ,e!#ic0 !un# cele + i rele .i + i gro &nice .i (e,in 7nc0 + i rele .i + i gro &nice %e +0!ur0 ce !un# + i (e% r#e (e e!#. Aici !e /l0 cei c re 7n lu+e u /o!# %lini (e (r go!#e (e !ine .i (eci %lini (e (i!%re' / '0 (e ceil l'i) (e re -,oin'0 7+%o#ri, celor ce nu li !- u !u%u! .i %lini (e ur0 .i (e r0&-un re / '0 (e cei ce nu i- u ,ener # .i nu iu (or #. $n i (urile (e + i (e% r#e (e ce!# %unc# !e /l0 cei ce u %ur# # . -nu+i# religie c #olic0 .i c re u (ori# !0 /ie ,ener 'i c &ei; .i c re) !#/el) r(e u (e ur0 .i r0&-un re 7+%o#ri, #u#uror celor ce nu le recuno.#e u %u#ere !u%r r iului .i !u%r !u/le#elor o+ene.#i. 2i 7nc0 %0!#re &0 ce !#0 (i!%o&i'ie c re i- (eo!e-i# %e %0+*n#) (ic0 7nc0 !i+# o ur0 .i o (orin'0 (e r0&-un re !e+0n0#o re 7+%o#ri, celor ce li !e o%un. 6e + i + re %l0cere lor re&i(0 7n / %#ele cru(e; 7n!0 %l0cere ce !# !e 7n#o rce 7+%o#ri, lor 7n ce l l#0 ,i '0; c0ci 7n i (urile lor (e c re e %lin0 regiune ,e!#ic0 /iec re !e ri(ic0 7+%o#ri, oric0rui l#ui c re 7i %une l 7n(oi l0 %u#ere (i,in0) 7n!0 %e ce !#0 #ern0 !e ,or !%une + i +ul#e 7n lucr re +u#ecata #e ap!i i #istru3erea 8a-il!nului.

RAIUL I IADUL

197

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Co# ce !e %o #e .#i (e!%re r n: re i (urilor (in regiune re!%ec#i,0 e c0 cele + i 7n!%0i+*n#0#o re !e /l0 l li+i# (in!%re nor() i r cele + i %u'in 7n!%0i+*n#0#o re c0#re !u(. A!#/el) gro&0,i i (urilor !e (i+inue &0 #re%# # (in!%re nor( !%re !u( .i !%re e!#. 60#re e!# !e /l0 cei c re u /o!# %lini (e +*n(rie .i c re nu u cre&u# 7n ?iin' Di,in0) ( r c re #o#u.i nu u 7n#re'inu# o !e+ene ur0 .i r0&-un re) nici o !#/el (e ,iclenie c cei (in i (urile + i (*nci (in!%re ,e!#. $n &iu (e &i nu + i e9i!#0 i (uri 7n % r#e (e e!#) cele c re u /o!# colo /iin( +u# #e 7n % r#e (in / '0 ,e!#ului. I (urile (in nor( .i (in !u( !un# +ul#e) i r 7n ele !0l0.luie!c cei c re) %e c*n( !e /l u %e %0+*n#) er u cu/un( 'i 7n (r go!#e (e lu+e .i (eci 7n (i/eri#ele /eluri (e rele c re -,oin' ) ur ) /ur#ul) : /ul) 7n.el0#ori ) , ri'i .i cru&i+e . 6ele + i rele (in#re ce!#e i (uri !e /l0 7n % r#e (e nor() i r cele + i -l*n(e 7n!%re !u(. Gro&0,i lor cre.#e %e +0!ur0 ce !un# + i %ro %e (e ,e!# .i + i (e% r#e (e !u(; .i (e!cre.#e 7n!%re e!# .i !u(. $n !% #ele i (urilor (in % r#e (e ,e!# !un# %0(uri 7n#unec #e 7n c re !%iri#ele rele -*n#uie c /i rele !0l-0#ici .i + i e9i!#0 %0(uri !e+0n0#o re .i 7n !% #ele i (urilor (in % r#e (e nor(; 7n!0 (u%0 i (urile (in !u( !e /l0 (e.er#urile +en'ion #e + i !u!. A#*# (e!%re !i#u re i (urilor. (588) 6*# (e!%re nu+0rul i (urilor) ele !un# #o# #*# (e +ul#e c*#e !ocie#0'i ngelice !un# 7n r i; c0ci /iec re !ocie# #e cere !c0 re c o%u! l ei o !ocie# #e in/ern l0 core!%un&0#o re. 60 !ocie#0'ile cere.#i !un# nenu+0r #e .i c0 !un# (i/eri#e 7n#re ele 7n /unc'ie (e -inele (r go!#ei) l +ilei .i l cre(in'ei) !e %o #e ,e(e + i !u! 7n c %i#olul (e!%re !ocie#0'ile (in c re e /or+ # r iul (n. 41-50); .i 7n cel (e!%re i+en!i# #e r iul (n. 415-420). L /el !e 7n#*+%l0 .i cu !ocie#0'ile in/ern le) c re (i/er0 7n#re ele 7n /unc'ie (e relele ce !un# o%u!e -inelui. L /el c /iec re -ine) /iec re r0u re o , rie# #e in/ini#0) 7n!0 ce!# lucru e!#e (incolo (e 7n'elegere celor ce u (o r o i(ee gener l0 (e!%re r0u) %ri,in(u-l (o r c (i!%re') re ,oin'0) ur0) r0&-un re) 7n.el0ciune .i . + i (e% r#e. D r !0 /le ei c0 /iec re (in ce!#e rele re #*#e (i/eren'e !%eci/ice) i r /iec re (in ele #*#e l#e (i/eren'e !%eci/ice ! u % r#icul re) 7nc*# un ,olu+ nu r /i !u/icien# %en#ru le enu+er . I (urile !un# #*# (e (i!#inc# r n: #e 7n or(ine) (u%0 (i/eren'ele /iec0rui r0u) 7nc*# ni+ic nu r %u#e /i + i %er/ec# or(on # ! u + i (i!#inc#. De ici e e,i(en# c !un# nenu+0r #e .i c0 !un# %ro%i #e ! u (e%0r# #e 7n /unc'ie (e (i!#inc'iile generice) !%eci/ice .i % r#icul re le /iec0rui r0u. 29i!#0 i (uri .i 7n !% #ele i (urilor. Unele co+unic0 cu l#ele %rin % ! :e) ( r + i +ul# %rin e9" l 'ii; 7n!0 7n#o#(e un 7n %er/ec# cor( cu /ini# #e unui /el ! u unei !%ecii (e r0u cu o l# . 60 nu+0rul i (urilor e /o r#e + re +i- /o!# /0cu# cuno!cu# (e / %#ul c0 e9i!#0 i (uri !u- /iec re +un#e) (e l) !#*nc0 .i (e !e+ene !u- /iec re c*+%ie ! u , le; .i c0 ele !e e9#in( (e(e!u-# 7n lungi+e) 7n l0'i+e .i 7n (*nci+e. $n#r-un cu,*n#) 7n#regul r iului .i 7n#regul lu+ii !%iri#elor u goluri + ri !u- ele; .i (e(e!u-# !e 7n#in(e un i ( con#inuu. A#*# 7n %ri,in' nu+0rului i (urilor. (63)

Ec%i!i8r ! 1n)re r#i 2i i#*


(589) >en#ru c ce, !0 %o #0 e9i!# #re-uie !0 e9i!#e .i un !# (iu uni,er! l (e ec"ili-ru. ?0r0 ec"ili-ru nu e9i!#0 nici c'iune) nici re c'iune; c0ci ec"ili-rul e9i!#0 (o r 7n#re (ou0 /or'e) (in c re un c'ione &0) i r ce l l#0 re c'ione &0 .i !# (iul re&ul# n# l unei !#/el (e c'iuni .i re c'iuni e nu+i# ec"ili-ru. Lu+e n #ur l0) #*# 7n gener l c*# .i 7n % r#icul r) e9i!#0 7n#r-o
RAIUL I IADUL

198

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

!# re (e ec"ili-ru. $n gener l ,or-in() ec"ili-ru e9i!#0 %*n0 .i 7n #+o!/er0) c0ci % r#e in/erio r0 re c'ione &0 .i re&i!#0 7n %ro%or'i 7n c re % r#e !u%erio r0 c'ione &0 .i %re!e &0 !u%r celei (in#*i. Un ec"ili-ru e9i!#0 .i 7n lu+e n #ur l0 7n#re c0l(ur0 .i /rig) lu+in0 .i u+-r0) u!c0ciune .i u+i(i# #e) !# re (e +i:loc con!#i#uin( ec"ili-rul. 29i!#0 un ec"ili-ru .i 7n #o# cee ce % r'ine celor #rei 7+%0r0'ii l n #urii) ce +iner l0) ce ,ege# l0 .i ce ni+ l0; c0ci ni+ic nu r %u#e e9i!# ! u !u-&i!# 7n ele /0r0 un ec"ili-ru; %re#u#in(eni e9i!#0 un e/or#) c'iune %e (e o % r#e .i re c'iune %e ce l l#0. $n#re g e9i!#en'0) (ic0 /iec re e/ec# e %ro(u! 7n ec"ili-ru .i e %ro(u! (e /or' c#i,0 %e (e o % r#e .i re&i!#en' % !i,0 %e ce l l#0; ! u (e ce (in ur+0 %ri+in( .i r0!%un&*n( core!%un&0#or %re!iunii celei (in#*i. $n lu+e n #ur l0) cee ce c'ione &0 ! u re c'ione &0 !e nu+e.#e (e / %# ,i '0 ! u ,oin'0. Ei ' (in ce lu+e e!#e o /or'0 ,ie) i r ,oin' e!#e un e/or# ,iu) i r ec"ili-rul 7n !ine e nu+i# li-er# #e. A. ( r) ec"ili-rul ! u li-er# #e !%iri#u l0 e9i!#0 .i !u-&i!#0 7n#re -inele ce c'ione &0 (in#r-o % r#e .i r0ul ce c'ione &0 (in ce l l#0; ! u 7n#re r0ul ce c'ione &0 (in#r-o % r#e .i -inele ce re c'ione &0 (in ce l l#0. L o +enii -uni) ec"ili-rul !e g0!e.#e 7n#re -inele ce c'ione &0 .i r0ul ce re c'ione &0) 7n!0 l cei r0i e (e g0!i# 7n#re r0ul ce c'ione &0 .i -inele ce re c'ione &0. 2c"ili-rul !%iri#u l e!#e 7n#re -ine .i r0u %en#ru c0 7n#re g ,i '0 o+ului e leg #0 (e -ine .i (e r0u) ,oin' lui /iin( rece%# culul lor. 29i!#0 un ec"ili-ru .i 7n#re (e,0r .i / l!i# #e) 7n!0 el (e%in(e (e ec"ili-rul (in#re -ine .i r0u. 2c"ili-rul 7n#re (e,0r .i / l!i# #e e c cel (in#re lu+in0 .i u+-r0) c re 7.i %ro(uc e/ec#ul !u%r o-iec#elor (in 7+%0r0'i ,ege# l0 (o r 7n +0!ur 7n c re c0l(ur .i /rigul !un# %re&en#e 7n ele. 60 lu+in .i u+-r %ro%riu &i!e nu %ro(uc ni+ic .i c0 re&ul# #ele !un# %ro(u!e %rin in#er+e(iul lor (e c0l(ur0 e (e+on!#r -il %rin / %#ul c0 lu+in .i u+-r !un# l /el .i i rn .i %ri+0, r . Ace !#0 co+% r 'ie (e,0rului .i / l!i#0'ii cu lu+in .i cu u+-r e - & #0 %e core!%on(en'0; c0ci (e,0rul core!%un(e lu+inii) / l!i# #e u+-rei) i r c0l(ur -inelui) (r go!#ei. Lu+in !%iri#u l0 e!#e 7n re li# #e (e,0r) u+-r !%iri#u l0 e / l!i# #e) i r c0l(ur !%iri#u l0 e -inele (r go!#ei; 7n!0 ce!# !u-iec# /o!# #r # # 7n c %i#olul (e!%re lu+in .i c0l(ur r iului (n. 126-140). (590) 29i!#0 un ec"ili-ru %er%e#uu 7n#re r i .i i () c0ci (in i ( !e ri(ic0 ,e.nic e/or#ul (e / ce r0u) i r (in r i co-o r0 ,e.nic e/or#ul (e / ce -ine. $n ce!# ec"ili-ru e9i!#0 lu+e !%iri#elor) c re e locul (e +i:loc (in#re r i .i i () cu+ !e %o #e ,e(e + i !u! (n. 421-431). Lu+e !%iri#elor e +en'inu#0 7n cel ec"ili-ru %en#ru c0 /iec re o+ %0#run(e + i 7n#*i) (u%0 +o r#e) 7n lu+e !%iri#elor .i e 'inu# colo 7n#r-un !# (iu !i+il r cu cel 7n c re #r0i# 7n lu+e; 7n!0 ce!# lucru nu r /i %o!i-il ( c0 colo nu r e9i!# un ec"ili-ru %er/ec#. 60ci c r c#erul #u#uror e (e&,0lui# %rin l0! re lor 7n li-er# #e (e c re !- u -ucur # 7n lu+e) i r ec"ili-rul !%iri#u l #*# 7n o +eni) c*# .i 7n !%iri#e e!#e li-er# #e) cu+ /o!# !%u! + i !u! (n. 589). $ngerii (in r i %o# !i+'i cu+ 7.i /olo!e.#e li-er# #e /iec re o+ (e colo) (in (i/u&i !en#i+en#elor .i g*n(urilor ! le; i r !%iri#ele ngelice %o# / ce !# re+ rc*n( %o#ecile %e c re el u+-l0. =%iri#ele -une u+-l0 %e %o#ecile ce (uc !%re r i) i r !%iri#ele rele %e %o#ecile ce (uc !%re i (. >o#ecile !un# ,i&i-ile 7n ce lu+e .i !#/el %o#ecile (in Cuvnt !e+ni/ic0 (e,0rurile ce (uc !%re -ine ! u) 7n !en!ul o%u!) / l!i#0'ile ce (uc !%re r0u. Din ce!# +o#i, a *er3e, u*-la, a ur*a !e+ni/ic0 7n Cuvnt !# (iile %rogre!i,e (e ,i '0. De!eori + ,0&u# %o#ecile re!%ec#i,e .i !%iri#e ce u+-l u li-ere (e- lungul lor) 7n cor( cu !en#i+en#ele .i g*n(urile lor. (591) R0ul !e ri(ic0 necon#eni# (in i () i r -inele co-o r0 ,e.nic (in r i) %en#ru c0 /iec re e 7ncercui# (e o !/er0 !%iri#u l0) i r !/er !e re, r!0 7n , luri (in ,i ' !en#i+en#elor .i g*n(urilor; i r cu+ o !#/el (e !/er0 ,ie'ii !e re, r!0 (in /iec re) e !e re, r!0 .i (in /iec re
RAIUL I IADUL

199

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

!ocie# #e cere !c0) (in /iec re !ocie# #e in/ern l0 .i 7n con!ecin'0 (in #o #e cele !ocie#0'i l ol l#0) (ic0 (in 7n#regul r iului .i (in 7n#regul i (ului. 1inele !e re, r!0 (in r i %en#ru c0 #o'i cei (e colo !un# -uni; i r r0ul !e re, r!0 (in i ( %en#ru c0 #o'i cei (in i ( !un# r0i. 1inele ce ,ine (in r i e #o# (e l Du+ne&eu; c0ci 7ngerii) 7n ceruri) !un# 7n(e%0r# 'i (e %ro%riul eu .i !un# +en'inu'i 7n =/er Di,in0 lui Du+ne&eu) c re e -inele 7n!u.i) 7n!0 !%iri#ele (in i ( !un# #o #e cu/un( #e 7n %ro%ri lor n #ur0 egoi!#0) c re) ne/iin( l#ce, (ec*# r0u) e!#e i (ul. A. ( r e e,i(en# c0 ec"ili-rul 7n c re !un# +en'inu'i 7ngerii 7n ceruri .i !%iri#ele 7n i (uri nu e c ec"ili-rul (in lu+e !%iri#elor. 2c"ili-rul 7ngerilor (in r i e con(i'ion # (e +0!ur 7n c re u ,ru# !0 (uc0 .i 7n re li# #e u (u! o ,i '0 -un0 7n lu+e .i 7n c re u re!%in! r0ul; 7n!0 ec"ili-rul !%iri#elor (in i ( (e%in(e (e +0!ur 7n c re u (ori# !0 (uc0 .i 7n re li# #e u (u! o ,i '0 re 7n lu+e .i 7n c re !- u o%u! -inelui cu ini+ .i cu +in#e . (592) D c0 Du+ne&eu nu r /i gu,ern # #*# cerurile c*# .i i (urile) nu r /i e9i!# # nici un ec"ili-ru) i r ( c0 nu r /i e9i!# # ce!# ec"ili-ru) nu r /i e9i!# # nici r iul) nici i (ul; c0ci #o #e lucrurile (in uni,er!) /ie ele 7n lu+e n #ur l0 ! u 7n ce !%iri#u l0) e9i!#0 ( #ori#0 ec"ili-rului. @rice o+ r 'ion l 7.i %o #e ( !e + c0 . e!#e) %en#ru c0 ( c0 r e9i!# o greu# #e 7n#r-o % r#e .i nici o re&i!#en'0 7n ce l l#0) e cl r c0 +-ele r %ieri. Deci lu+e !%iri#u l0 r %ieri ( c0 -inele nu r re c'ion 7+%o#ri, r0ului .i nu i- r 7ngr0(i con#inuu n #ur re-el0; i r ( c0 ce!# lucru nu r /i /0cu# (o r (e ?iin' Di,in0) #*# r iul c*# .i i (ul r %ieri .i cu ele 7n#re g o+enire. Do r ?iin' Di,in0 !ingur0 %o #e / ce ce!# lucru %en#ru c0 eul) 7n 7nger) !%iri# ! u o+) nu e (ec*# r0u (n. 591). A. ( r) nici un 7nger ! u !%iri# nu r %u#e !0 re&i!#e 7n / ' relelor c re !e ri(ic0 necon#eni# (in i () %en#ru c0 eul !0u 7l con(uce !%re i (. 2 li+%e(e (eci c0 ( c0 #*# cerurile c*# .i i (urile nu r /i gu,ern #e (o r (e Du+ne&eu) ni+eni nu r %u#e /i nicio( #0 +*n#ui#. >e l*ng0 !# ) #o #e i (urile c'ione &0 c unul) c0ci !en#i+en#ele rele (in i (uri !un# leg #e l ol l#0 !e+ene !en#i+en#elor -une (in ceruri; i r =/er Di,in0 !ingur0) ce !e n .#e (o r (in Du+ne&eu) e c % -il0 !0 re&i!#e 7n / ' #u#uror i (urilor) c re !un# nenu+0r #e .i c re c'ione &0 7+%reun0 7+%o#ri, r iului .i 7+%o#ri, #u#uror celor ce #r0ie!c colo. (593) 2c"ili-rul (in#re ceruri .i i (uri e /ec# # 7n#r-un /el ! u l#ul (e nu+0rul celor ce %0#run( 7n r i ! u 7n i () c re :unge l + i +ul#e +ii 7n /iec re &i. $n!0 !i+'i .i .#i 7n c re % r#e 7nclin0 - l n' ) o %o#ri,i .i o eg li& ) nu !e /l0 7n %u#ere ,reunui 7nger) ci (o r 7n %u#ere lui Du+ne&eu; c0ci =/er Di,in0 lui Du+ne&eu e o+ni%re&en#0 .i 7i (e&,0luie ( c0 - l n' 7nclin0 7n#r-o % r#e ! u 7n l# ; i r un 7nger ,e(e (o r cee ce !e /l0 l*ng0 el .i nu re o %erce%'ie l0un#ric0 nici +0c r leg #0 (e cee ce !e 7n#*+%l0 7n %ro%ri lui !ocie# #e. (594) 6u+ !un# r n: #e #o #e lucrurile (in ceruri .i (in i (uri 7n#r-un !e+ene /el 7nc*#) #*# colec#i, c*# .i in(i,i(u l) !0 !e /le 7n ec"ili-ru) %o #e /i o-!er, # 7n#r-o nu+i#0 +0!ur0 (in cee ce /o!# /ir+ # .i e9%lic # 7n %ri,in' cerurilor .i i (urilor) + i -ine &i! c0 #o #e !ocie#0'ile (in r i !un# r n: #e (i!#inc# 7n /unc'ie (e (i/eri#ele /eluri .i , rie#0'i (e !en#i+en#e -une; .i #o #e !ocie#0'ile (in i ( 7n /unc'ie (e (i/eri#ele /eluri .i , rie#0'i (e !en#i+en#e rele; .i c0 (e(e!u-#ul /iec0rei !ocie#0'i (in r i e9i!#0 o !ocie# #e core!%un&0#o re .i o%u!0 (in i (; i r (in ce !#0 core!%on(en'0 o%u!0 (e colo re&ul#0 ec"ili-rul. A. ( r e con#inuu !igur # (e c0#re Du+ne&eu c nici o !ocie# #e in/ern l0 (e !u- o !ocie# #e cere !c0 !0 nu %re(o+ine) i r ( c0 7nce%e !0 o / c0 e 7ngr0(i#0 %rin (i/eri#e +i:lo ce .i e re(u!0 l o (re %#0 +0!ur0 (e ec"ili-ru. 5ul#e !un# ce!#e +i:lo ce) 7n!0 nu ,o+ nu+i (ec*# c*#e, . Unele (in#re ele !e le g0 (e o + i %u#ernic0 %re&en'0 lui Du+ne&eu) unele (e o + i
RAIUL I IADUL

200

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

%ro%i #0 co+unic re .i con:unc'ie unei ! u + i +ul#or !ocie#0'i cu l#ele) unele (e e, cu re 7n (e.er# !%iri#elor in/ern le e9ce!i, (e -un(en#e; unele (e #r n!/erul nu+i#or !%iri#e (in#r-un i ( 7n l#ul; unele (e re(ucere l or(ine locui#orilor i (ului) c re e .i e e/ec#u #0 %rin (i/eri#e +o(uri) unele (e !cun(ere nu+i#or i (uri !u- co%er#ine + i gro !e .i + i (en!e .i (e !e+ene (e #ri+i#ere unor l (*nci+i + i + ri; !0 nu + i ,or-e!c (e l#e +i:lo ce ce 7i %ri,e!c %e cei (in cerurile (e (e !u%r . Ace!#e / %#e u /o!# +en'ion #e %en#ru con#ur o i(ee (e!%re cu+ !igur0 Du+ne&eu !ingur %re#u#in(eni un ec"ili-ru 7n#re -ine .i r0u .i (eci 7n#re r i .i i (; c0ci %e cel ec"ili-ru e /on( #0 !igur n' #u#uror celor (in ceruri .i (e %e %0+*n#. (595) Cre-uie 7n'ele! / %#ul c0 i (urile ! l#e &0 necon#eni# r iul .i (ore!c !0 7l (i!#rug0) .i c0 Du+ne&eu %ro#e:e &0 con#inuu r iul (e%0r#*n(u-i %e 7ngeri (e r0ul eului lor .i %0!#r*n(u-i 7n -inele ce !e re, r!0 (in 2l. De!eori +i- /o!# %er+i! !0 %erce% !/er ce !e re, r!0 (in i (uri) c re nu e l#ce, (ec*# un e/or# (e (i!#ruge =/er Di,in0 lui Du+ne&eu .i (eci (e (i!#ruge r iul. A+ + i %erce%u# uneori gi# 'i unor nu+i#e i (uri c re /0ce u e/or#uri (e 7n in# .i (e (i!#ruge. >e (e l#0 % r#e) cerurile nu ! l#e &0 nicio( #0 i (urile) c0ci =/er Di,in0 ce %orne.#e (in Du+ne&eu e!#e un e/or# necon#eni# (e -i +*n#ui %e #o'i; i r cu+ locui#orii i (ului nu %o# /i +*n#ui'i) %en#ru c0 #o'i cei ce #r0ie!c colo !e /l0 7n r0u .i !e o%un =/erei Di,ine lui Du+ne&eu) re,ol#ele (in i (uri !un# !u%u!e .i cru&i+ile 7ngr0(i#e #*# c*# e %o!i-il) %en#ru nu (e%0.i +0!ur unul 7+%o#ri, celuil l#. i ce!# lucru e e/ec#u # 7n nenu+0r #e /eluri %rin %u#ere Di,in0. (596) 29i!#0 (ou0 7+%0r0'ii 7n c re e 7+%0r'i# r iul) 7+%0r0'i cele!#0 .i 7+%0r0'i !%iri#u l0) (e!%re c re !e %o #e ,e(e + i !u! (n. 20-28). $n +o( !i+il r e9i!#0 (ou0 7+%0r0'ii 7n c re e 7+%0r'i# i (ul) un c re e o%u!0 7+%0r0'iei cele!#e .i ce l l#0 c re e o%u!0 7+%0r0'iei !%iri#u le) 7+%0r0'i in/ern l0 ce e o%u!0 celei cele!#e !e /l0 7n % r#e (e ,e!#) i r locui#orii !0i !un# nu+i'i 3eniile rele; i r ce c re e o%u!0 7+%0r0'iei !%iri#u le !e /l0 7n % r#e (e nor( .i (e !u() i r locui#orii !0i !un# nu+i'i spirite rele. Co'i cei (in 7+%0r0'i cele!#0 !un# %lini (e (r go!#e %en#ru Du+ne&eu) 7n!0 #o'i cei (in i (urile o%u!e ei !un# cu/un( 'i 7n (r go!#e (e !ine; i r #o'i cei (in 7+%0r0'i !%iri#u l0 !un# %lini (e (r go!#e %en#ru %ro %e) 7n!0 #o'i cei (in i (urile o%u!e !un# cu/un( 'i 7n (r go!#e (e lu+e. De ici e e,i(en# c0 (r go!#e %en#ru Du+ne&eu .i (r go!#e (e !ine !un# o%u!e; .i c0 (r go!#e %en#ru %ro %e .i (r go!#e (e lu+e !un# (e !e+ene o%u!e. Du+ne&eu !e 7ngri:e.#e necon#eni# c nici o e+ n 'ie (in i (urile o%u!e 7+%0r0'iei cele!#e lui Du+ne&eu !0 nu /ie (irec'ion #0 !%re cei (in 7+%0r0'i !%iri#u l0) c0ci ( c0 !- r 7n#*+%l !# ) 7+%0r0'i !%iri#u l0 r %ieri (in +o#i,ul +en'ion # + i !u! (n. 578-579). Ace!#e !un# cele (ou0 /eluri gener le (e ec"ili-ru) c re !un# ,e.nic %0!#r #e in# c#e (e c0#re Du+ne&eu. (64)

O+ ! $e #0!- 1n !i8er)#)e *#)"ri)- ec%i!i8r ! i *in)re r#i 2i i#*


(597) =- ,or-i# + i !u! (e!%re ec"ili-rul (in#re r i .i i ( .i !r0# # c0 e!#e un ec"ili-ru 7n#re -inele (in r i .i r0ul (in i (; .i c0) 7n con!ecin'0) e!#e un ec"ili-ru !%iri#u l) c re 7n e!en' ! e li-er# #e. 2c"ili-rul !%iri#u l e li-er# #e 7n e!en' ! %en#ru c0 !e con!#i#uie 7n#re -ine .i r0u .i) (e !e+ene ) 7n#re (e,0r .i / l!i# #e; i r ce!#e lucruri !un# !%iri#u le. A. ( r) %u#ere (e (ori #*# -inele c*# .i r0ul) (e g*n(i #*# (e,0rul c*# .i / l!i# #e .i (e o lege %e un 7n locul celeil l#e e!#e c"i r li-er# #e (e!%re c re ,or-i+ cu+.
RAIUL I IADUL

201

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

Ace !#0 li-er# #e 7i e!#e ( #0 /iec0rui o+ (e c0#re Du+ne&eu .i nu 7i e!#e nicio( #0 lu #0; (e / %#) ( #ori#0 originii ! le) e nu-i % r'ine o+ului ci lui Du+ne&eu) %en#ru c0 ,ine (e l 2l. @ricu+) 7i e!#e ( #0 o+ului o ( #0 cu ,i ' lui) c .i cu+ r /i lui) %en#ru %u#e /i re/or+ # .i +*n#ui#; c0ci /0r0 li-er# #e nu r + i %u#e e9i!# nici re/or+ re) nici +*n#uire. @rice o+ c re runc0 o %ri,ire r 'ion l0 !u%r lucrurilor %o #e ,e(e c0 o+ul e li-er !0 g*n(e !c0 r0u ! u -ine) !incer ! u ne!incer) (re%# ! u ne(re%#; .i) (e !e+ene ) c0 el %o #e ,or-i .i c'ion -ine) !incer .i (re%# .i c0 e re'inu# (e l ,or-i .i c'ion r0u) ne!incer .i ne(re%# ( #ori#0 legilor !%iri#u le) +or le .i ci,ice) c re 7i 'in 7n /r*u cu,in#ele .i / %#ele e9#erio re. A. ( r e e,i(en# c0 g*n(urile .i (orin'ele !%iri#ului u+ n !e /l0 7n li-er# #e) 7n!0 nu .i cu,in#ele .i / %#ele ! le e9#erio re) (ec*# ( c0 !un# 7n con/or+i# #e cu legile !u! +en'ion #e. (598) <ici un o+ nu %o #e /i re/or+ # ( c0 nu !e -ucur0 (e li-er# #e) %en#ru c0 e n0!cu# 7n rele (e #o# /elul ce #re-uie 7n(e%0r# #e 7n in#e (e /i +*n#ui#; 7n!0 ele nu %o# /i 7n(e%0r# #e ( c0 ce!# nu le ,e(e 7n el) nu le recuno .#e) i r + i %oi ( c0 nu 7nce#e &0 !0 le (ore !c0 .i) 7n /in l) ( c0 nu le re!%inge. >*n0 #unci ele nu !un# 7n(e%0r# #e. Ace!# lucru nu r %u#e /i e/ec#u # ( c0 7n o+ nu r e9i!# #*# r0ul c*# .i -inele) c0ci -inele 7l :u#0 !0 , (0 r0ul) 7n!0 r0ul nu 7l %o #e :u# !0 , (0 -inele. 1inele !%iri#u l) !u%r c0rui o+ul e c % -il !0 re/lec#e&e) 7l %o,0'uie.#e 7nce%*n( (in co%il0rie) ci#in( Cuvntul .i !cul#*n( %re(ici; i r legile +or le .i ci,ice le 7n, '0 (in ,i ' (u!0 7n lu+e. Ace!# e!#e +o#i,ul %rinci% l %en#ru c re o+ul #re-uie !0 !e /le 7n li-er# #e. Un l# +o#i, e!#e c0 ni+ic nu e incor%or # 7n ,i ' o+ului ( c0 nu e /0cu# (in !en#i+en#ele (r go!#ei ! le. Al#e lucruri 7i %o# %0#run(e 7n g*n() 7n!0 ce!#e nu +erg + i (e% r#e; c0ci nu %0#run( 7n ,oin' ! .i (eci nu 7i (e,in %ro%rii; c0ci g*n(ul !e !%ri:in0 %e +e+orie) %e c*n( ,oin' (e%in(e (e ,i ' 7n!0.i. <ici un g*n( ! u o / %#0 nu , /i nicio( #0 li-er0 ( c0 nu %orne.#e (in ,oin'0 ! u) cee ce e cel .i lucru) (in !en#i+en#ele (r go!#ei. 60ci o+ul / ce li-er #o# cee ce ,oie.#e ! u iu-e.#e .i !#/el li-er# #e o+ului .i !en#i+en#ele (r go!#ei ! u le ,oin'ei lui !un# un . A. ( r o+ul %o!e(0 li-er# #e %en#ru %u#e /i /ec# # (e (e,0r .i (e -ine) (ic0 %en#ru le %u#e iu-i .i le / ce le lui. (599) >en#ru !e /l 7n li-er# #e) cu !co%ul (e /i re/or+ #) o+ul e!#e) 7n cee ce %ri,e.#e !%iri#ul !0u) uni# #*# cu r iul c*# .i cu i (ul. 60ci l0#uri (e /iec re o+ !e /l0 !%iri#e (in i ( .i 7ngeri (in r i. >rin i () o+ul (e,ine %ro%riul !0u r0u) %e c*n( cu :u#orul 7ngerilor (in r i) el !e /l0 7n 1inele (e l Du+ne&eu; !#/el !e /l0 7n ec"ili-ru !%iri#u l) (ic0 7n li-er# #e. 60 7ngerii r iului .i !%iri#ele i (ului !un# %re&en#e 7n /iec re o+ !e %o #e ,e(e 7n c %i#olul re/eri#or l unire r iului cu lu+e (n. 291-302). (600) Cre-uie 7n'ele! / %#ul c0 unire o+ului cu r iul .i cu i (ul nu re%re&in#0 o unire (irec#0) ci un +e(i #0 (e !%iri#e ce !e /l0 7n lu+e !%iri#elor. 2le) i r nu cele (in i ( ! u r i) !e /l0 7n o+. >rin in#er+e(iul !%iri#elor rele (in lu+e !%iri#elor) o+ul e uni# cu i (ul .i %rin in#er+e(iul !%iri#elor -une (e colo e uni# cu r iul. De !# ) lu+e !%iri#elor !e /l0 7n#re r i .i i () i r 7n ce !#0 lu+e (o+ne.#e ec"ili-rul 7n!u.i. (60 lu+e !%iri#elor !e /l0 7n#re r i .i i ( !e %o #e ,e(e 7n c %i#olul (e!%re lu+e !%iri#elor) n. 421-431; i r c0 ec"ili-rul e!en'i l (in#re r i .i i ( (o+ne.#e colo !e %o #e ,e(e 7n c %i#olul n#erior) n. 589-596). De ici % re li+%e(e !ur! li-er#0'ii o+ului. (601) 5 i #re-uie !%u! ce, (e!%re !%iri#ele ce !un# uni#e cu o+ul. @ !ocie# #e 7n#re g0 %o #e co+unic cu l#0 !ocie# #e ! u cu un l# in(i,i() oriun(e !- r /l el; %rin in#er+e(iul unui !%iri# #ri+i! (in ce !ocie# #e) unul nu+i# 3lasul cel!r *uli. Acel .i lucru e (e,0r # 7n cee
RAIUL I IADUL

202

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

ce %ri,e.#e unire o+ului cu !ocie#0'ile (in r i .i cu cele (in i () %rin in#er+e(iul !%iri#elor (in lu+e !%iri#elor ce !e /l0 7n o+. >e ce!# !u-iec# %o #e /i con!ul# #0 lucr re Arcana Clestia. (602) $n /in l #re-uie !%u! ce, (e!%re in#ui'i o+ului 7n cee ce %ri,e.#e ,i ' ! (e (u%0 +o r#e) c re e (eri, #0 (in re,0r! re r iului 7n o+. 2r u c*'i, o +eni !i+%li ce u #r0i# 7n -inele cre(in'ei %e c*n( !e /l u 7n lu+e .i c re u /o!# re (u.i 7n#r-un !# (iu !e+0n0#or cu cel (in lu+e) lucru ce i !e %o #e 7n#*+%l oricui #unci c*n( Du+ne&eu (ore.#e !# ; .i #unci /o!# (e&,0lui#0 ,i&iune lor (e!%re +o r#e. 2i u !%u! c0 nu+i#e %er!o ne in#eligen#e i- u 7n#re- #) 7n lu+e) ce cre( (e!%re !u/le#ul lor (e (u%0 ,i ' %0+*n#e n0; i r ei u re%lic # c0 nu .#iu ce e!#e !u/le#ul. A%oi u /o!# 7n#re- 'i ce cre( (e!%re !# (iul lor (e (u%0 +o r#e; .i u r0!%un! c0 #r0ie!c c .i !%iri#e. A%oi u /o!# 7n#re- 'i (in nou ce cre( c0 e!#e un !%iri#; .i u !%u! c0 e!#e un o+. Au /o!# 7n#re- 'i (e un(e .#iu !# ; .i u r0!%un! c0 o .#iu %en#ru c0 . e!#e. @ +enii in#eligen'i u r0+ ! !ur%rin.i c0 cei !i+%li %o!e( u o !e+ene cre(in'0) %e c re ei 7n.i.i nu o ,e u. Ace!# lucru (o,e(e.#e / %#ul c0 7n /iec re o+ ce e uni# cu r iul !0l0.luie.#e in#ui'i 7n cee ce %ri,e.#e ,i ' ! (e (u%0 +o r#e. Ace !#0 in#ui'ie nu ,ine (in l#0 % r#e (ec*# (in re,0r! re ! (in r i) (ic0 (e l Du+ne&eu %rin in#er+e(iul r iului) /olo!in(u-!e (e !%iri#e /l #e 7n lu+e !%iri#elor .i c re !0l0.luie!c 7n o+. Ace !#0 in#ui'ie e %ur# #0 (e cei c re nu .i- u !ugru+ # li-er# #e (e g*n(ire (in c u& conce%#elor (o%# #e .i ,eri/ic #e n#erior %rin (i,er!e rgu+en#e re/eri#o re l !u/le#ul o+ului) c re e cre&u# /i (o r g*n( %ur ! u un %rinci%iu ,i# l l c0rui loc e c0u# # 7n #ru%; c0ci !u/le#ul nu e (ec*# ,i ' o+ului) %e c*n( !%iri#ul e o+ul 7n!u.i; i r #ru%ul %0+*n#e n %e c re 7l %o r#0 cu !ine 7n lu+e nu e (ec*# un +i:loc %rin c re !%iri#ul) ce e!#e o+ul 7n!u.i) %o #e c'ion %o#ri,i# lu+ii n #ur le. (603) 6ee ce /o!# !%u! 7n ce !#0 lucr re (e!%re r i) (e!%re lu+e !%iri#elor .i i () le , %0re 7nce'o. # celor ce nu u nici un in#ere! !0 7n,e'e (e!%re (e,0rurile !%iri#u le) ( r li+%e(e le , /i celor ce u un !e+ene in#ere!) .i 7n !%eci l celor ce !e %le c0 !u%r (e,0rului %rin iu-ire (e (e,0r) (ic0 celor ce iu-e!c (e,0rul %en#ru c0 e (e,0r; c0ci #unci) #o# ce e!#e iu-i#) cu lu+in0 %0#run(e g*n(ul +in'ii3 ( r) + i cu !e +0) (e,0rul cel iu-i#) c0ci 7n lu+in0 !e /l0 7n#regul (e,0r.

&ore t'an >??? pages in #zec' and 8@??? pages in ot'er languages and A??? pictures about #osmic people Bou can +ind on t'e internet/

DDD.uni,er!e-%eo%le.co+ DDD.co!+ic-%eo%le.co+ DDD. ngel!-lig"#.org DDD. ngel!-"e ,en.org


RAIUL I IADUL

203

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

DDD. !"# r-!"er n.org DDD.200-coun#rie!-(oDnlo (.org DDD. ll-#"e-Dorl(-(oDnlo (!.org DDD.De- ren#-!l ,e!.org DDD.uni,er!e-%eo%le.c& DDD. n(ele-ne-e.c& DDD. n(elene-e.c& DDD.,e!+irni-li(e.c& DDD.,e!+irnili(e.c& DDD. n(ele-!,e#l .c& DDD. n(ele!,e#l .c& DDD. n:eli-ne- .!L DDD. n:eli-!,e#l .!L DDD.!# "u:e-200-&e+i.c& DDD.!# "u:e-celJ-!,e#.c& DDD.ne:!+e-o#roci.c& DDD."i++el!-engel.(e DDD. ngele!-lu&.e! DDD. ngelJ-!,e# .ru DDD. nge!-lu+iere.eu DDD. ngelo-luce.i# DDD. niolJ-nie- .%l
RAIUL I IADUL

204

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org

DDD./enJ- ngJ l i."u DDD. n(:eli-ne- .co+."r DDD. n:o!-ceu.eu DDD. ngeli-r : .eu DDD.engelen-"e+el.nl DDD.ingerii-cerului.ro DDD.cenne#in-+eleLleri.De-.#r DDD."i++elen!- ngl r.!e

RAIUL I IADUL

205

ingerii-cerului.ro

ngel!-lig"#.org