Sunteți pe pagina 1din 10

Viata in societate necesita renuntarea la o serie de libertate,Individul trebuie sa se conformeze in comportament principiului ca interesele comunitatii primeaza asupra interesului

personal. Organizarea sociala se bazeaza pe echilibrul intre libertatile umane individuale jertfite si drepturile capatate pe baza jertfirii acestor libertati. NOTIUNEA DE DREPT A : Totalitatea normelor(obligatorii) care reglementeza raporturile dintre oameni. ormele sunt numeroase si de diverse tipuri, ele formeaza dreptul obiectiv. !rincipii de baza ale dreptului obiectiv: " dreptul reglementeaza numai faptele si ctivitatile oamenilor " dreptul reglementeaza numai manifestarile e#terne ale oamenilor,actiunile nu si gandurile acestora " normele nu se aplica decat in caz de conflict conflict"ciocnirea intereselor contradictorii Orice aplicare a unei norme va face una din parti nemultumita si pe cealalta parte multumita,deci invingator si invins. ormele au capacitatea si strictetea de a spune da unei parti si nu celeilate parti. u e#ista posibilitatea ca normele sa creeze ambiguitate si da si nu. ormele nu pot avea mai multe sensuri ci doar sensul de clarificare. B : $rept" inseamna: "posibilitatea cuiva de a face un anume lucru "posibilitatea data de lege,norma !osibilitatea unei personae de a face ceva(actiune) formeaza capitolul de: Drept subiectiv "dreptul subiectiv" reprezinta sfera drepturilor personale ocrotie de lege "interese protejate juridic "sfera in care individual paote sa faca ce doreste,in comditiile prevazute de norme si reglementari. %#:legea drepturilor de autor(in arhitectura si urbanism se fac precizari cu privire la acest drept). &egea dreptului de autor"apartine dreptului obiectiv 'plicarea acestei legi " apartine dreptului subiectiv Dreptul obiectiv cuprinde o serie de subcaetgorii: a. Dreptul natural " este constituit din principiile de drept ce par rationale intr"o societate la un moment dat b. Dreptul pozitiv" este format din totalitatea normelor, regulilor e#istente la un moment dat. $reptul pozitiv este constituit din: (. dreptul public ) constituit din totalitata reglementarilor care se aplica la: " raporturile intre state " raporturile intre stat si particulari *. dreptul privat "constituit din totalitatea reglementarilor aplicate raporturilor dintre particulari +rbanismul este o disciplina care functioneaza pe baza celor doua drepturi: " public " privat Capitole ale dreptului public: -dreptul constitutional"analizeaza prevederile constitutionale privind raporturile publice

-dreptul administrative"totalitatea reglementarilor ce se aplica in cadrul entitatilor administrative ,reglementeaza modul de functionare ale organismelor statului si fi#eaza reguli serviciilor publice. Capitole ale dreptului privat: - dreptul commercial" totalitatea reglementarilor ce actioneaza in sfera comerciala -dreptul civil" partea de drept care reglementeaza raporturile dintre persoane,indivizi,in legatura cu viata lor particualra - dreptul de proprietate" este partea din drept care se ocupa de punerea in deplina posesiune a cetateanului asupra proprietatii sale . Urbanismul si Amena area Teritoriului sunt discipline ce organizeaza modul de viata construit al oamenilor. Urbanism" termen inventat de inginerul spaniol I!DE"ON#O CERDA (,(-"(,,(,./" a propus un plan de e#tindere a 0arcelonei (,/1"a aparut cartea: Teoria $enerala a Urbanismului si aplicarea principiilor sale la reor$anizarea si e%tinderea Barcelonei& Termenul este inventat de 2%3$' provenind de la latinul urbum' plu$ 3oamnii pentru a construe un nou oras inhamau la plug boii sacri si trageau o brazda care delimita orassul.'ceasta brazda purta denumirea de URB# Urbs" reprezinta teritoriul transformat din spatial natural in spatiu construit si locuit. -De(initia CERDA"data +rbanismului 'nsamblul de cunostinte,principii, doctrine si reguli care arata cum trebuie sa fie ordonat,un grup de edificii in scopul de a se atinge obiectivele ansamblului care constau in finalitatea ca ocupantii orasului sa poata trai comod si sa"si aduca reciproc servicii contribuind astfel la bunastarea comuna. De(initie 4erban !opescu 2riveanu Urbanismul este o disciplina care stabileste si face sa functioneze pe un anumit teritoriu si pentru o anumita perioada de timp: "miscarile functiunilor in interiorul constructiilor "miscarea constructiilor "raporturile intre spatiul construit si spatiul neconstruit "miscarea constructiilor:"nasterea "viata " moartea constructiilor. Amena area teritoriului: este o disciplina care stabileste si face sa functioneze pentru o anumita perioada de timp si pe un anumit teritoriu delimitat "miscarea functiilor in teritoriu " raportul intre zonele construite si zonele neconstruite. 'ceste doua discipline trebuie sa organizeze patru mari grupe de interese: "interesul de stat"actiunea statului " interesele colectivitatii ) actiunea colectivitatii locale " interesele persoanelor private" particulari: "actiunea beneficiarilor " interesele producatorilor de constructii: " actiunea constructorilor

'ceste tipuri de interese pot fi: "convergente "devergente. 5edierea acesto interese o face elaboratorul: "planurilor de urbanism "planurilor de 'menajarea Teritoriului Intotdeauna e#ista conflicte pe care urbanismul si 'T trebuie sa le elimine prin mediere si bazandu"se pe lege. Impartirea administrativ-teritoriala 2onstitutia afirma:statul isneamna puterea publica asupra teritoriuluidelimitat de granitele tarii.'cest teritoriu statal este impartit in unitati administrative teritoriale in concordanta cu legea. Tinta acestor teritorii este fi#ate prin &egea *6(7/," &ega impartirii administrative teritoriale a 3omaniei care fi#eaza: "teritoriu,componenta acestuia "subunitati de nivel teritorial "limite, granite "drumuri etc. Teritoriul Romaniei este or$anizat sub aspect administrative in: "judete "orase )in conditiile legii unele orase pot deveni municipii "comune ) in conditiile legii unele pot deveni orase. Trecerea de la un rang administrative la altul este legiferata prin &egea 8.(6*--( sectiunea a patra !lanului de 'menajarea Teritoriului ational (!'T ) ) reteaua de localitate 3eteaua de localitati in 3omania : " localitati urbane " localitati rurale. Ierar)izarea localitatilor* " rang - 2apitala ) municipiu de importanta europeana " rang I municipii de importanta nationala cu influenta potentiala la nivel %uropean " rang II municipii de importanta interjudeteana,judeteana " rang III orase " rang IV sate resedinta de comuna " rang V :" sate componente ale comunelor " " sate apartinand municipiilor si oraselor Trecerea localitatilor de la un ran$ la altul* " prin lege " la propunerea consiliilor locale " prin referendum de consultare:" a populatiei a institutiilor implicate " cu respectarea principalelor indicatori minimali !entru zonele lipsite de orase pe o raza de *."8- 9m autoritatile locale si guvernule vor actiona penru: " modernizarea unor localitati rurale cu rol de servire in zona de influenta " declararea de noi orase Realizarea si or$anizarea de noi commune ) conditii cumulative:

" " " "

prin lege la propunerea consiliului local referendum local pe baza documentatiei care atesta indeplinirea conditiilor minime

+one metropolitane )in vederea dezvoltarii echilibrate a teritoiului capitala si municipiile de rangul I se pot asocia intr"un parteneriat voluntar in scopul infiintarii zonei metropolitane. :onele metropolitane nu au personalitate juridical. !ocalitate ) forma de asezare stabila a populatiei alcatuind un nucleu de viata umana cu structuri si marimi variabile, diferentiate in functie de: " specificul activitatilor de productie dominante ale locuitorilor " numarul de locuitori " caracterul fondului construit " gradul de dotare social"culturala " gradul de echipare tehnico"edilitara !ocalitate urbana )localitatea in care majoritatea resurselor de munca este ocupata cu activitati neagricole cu un nivel diversificat de dotari si echipare e#ercitand o influenta socio"economica constanta si semnificativa asupra zonei inconjuratoare. !ocalitatea rurala(sat) ) localitatea in care: a.majoritatea fortei de munca se afla concentrate in: " agricultura " silvicultura " pescuit oferind un mod specific de viata locuitorilor sai si care prin politicile de modernizare isi va pastra si in perpectiva caracterul rural b.majoritatea fortei de munca se afla in alte domenii decat cele agricole,silvice,piscicole,dar care ofera in present o dotare insuficienta necesara in vederea declararii ei ca oras si care prin politicele de echipare si de modernizare va putea evolua spre localitatile de tip urban. Oras ) unitate administrative"teritoriala de baza alcatuita fie dintr"o singura localitate urbana fie din mai multe localitati din care cel putin una urbana. 2aunitate administrativ"teritorialade baza si ca sistem social"economic si geografic orasul are doua componente. a&-componenta teritoriala - intravilanul"care prezinta suprafata de teren ocupata sau destinata constructiilor si amenajarilor: " de locuit " social culturale " industriale " de depozitare " de circulatie " de recreere " de comert etc. -e%travilanul" care reprezinta restul teritoriului administrative al orasului. b&-componenta demo$ra(ica si socio-economica constand din: " grupuri de populatie

" activitati: "economice "sociale "politico"administrative ce se desfasoara pe teritoriul localitatii. ,unicipii"orasele care reprezinta o insemnatate deosebita in viata economica,social" politica,cultural"stiintifica a tarii sau care au conditii de dezvoltare iu aceste directii sunt declarate municipii. Comuna ) unitate administrative"teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala " reunite prin comunitatea de interese si traditii " alcatuita din unul sau mai multe sate in functie de conditiile: "economice "social"culturale "geografice "demografice #atele de resedinta sunt satele in care isi au sediul autoritatile publice si administrativa ale comunei. Teritoriu administrativ* 4uprafata delimitata prin lege pentru: "judete "municipii "orase "comune Teritoriul administrative este constituit din: "suprafata agricola "teren arabil "pasuni si fanete "vii "livezi "suprafata fondului forestier "suprafata ocupata de constructii "suprafata amenajarilor de infrastructura "cai de comunicatii "echipare energetica "ape si balti "suprafata aferenta intravilanului "constructii "amenajari delimitate prin planuri urbanistice

Relatia intre (ormele de asezare umana si impartirea administrative-teritoriala& %#istenta legala

;orme de asezare umana

4tatutul administrativ al localitatilor

&imite administrativ teritoriale =udet: >( judete

5egalopolis 2onurbatii &ocalitate

< 5unicipiul 0ucuresti 5unicipiu resedinta 5un. de judet 0ucuresti 5unicipiu cca 75unicipiu Oras 4ase sectoare Orase: peste *-ale 5un. 0ucuresti 4at apartinator de oras sau municipiu 4at resedinta de comuna *,-4at 2omune apro#. *>--

Oras

4at (8**8

2atun

2atun

#tructura puterii si raportul intre centralizare si descentralizare* #tatul reprezinta puterea publica asupra teritoriului statal 4tatul este un concept, nu o realitate palpabila. 4tatul este un camp de forte si este reprezentat rand pe rand de: " personae " institutii 4tatul in sine presupune trei paliere, (idei fundamentale): 4tatul: " este un patrimoniu format din bunurile aflate in uzul public " inseamna un sistem de drepturi ale persoanelor " inseamna un sistem de indatoriri ale persoanelor. 2ele trei paliere se combina dand campul de forta care este statul. 2onducerea statelor este impartita in trei tipuri de putere. 5onstes?uier (1>,:"scrie lucrarea $u &@esprit de loi si enunta pentru prima oara trinomul puterilor in statul de drept: " puterea legislative "puterea e#ecutive "puterea judecatoreasca 'ceste idei au fost preluate de: "3evolutia franceza " declaratia drepturilor omului"4+'" ;ran9lin Romania: " stat unitar " 3epublica parlamentara (semiprezidentiala) #tat unitar: " este un stat in care puterea este concentrate intr"un singur pol.

#tat (ederal: " puterea e dezvoltata intre mai multi poli dar unul dintre ei este pol mai puternic. Republica parlamentara: " puterea legislative e preponderate " institutia presedintelui face parte din legislative. Republica presidentiala e#: ;ranta presedintele face parte din e#ecutiv. (republica parlamentara este aproape acelasi sAstem cu monarhiile constitutionale unde institutia monarhica face parte din legislativ). Puterea le$islativa: " parlament )unica autoritate legiuitoare: "senat "camera deputatilor 2and nu au aceleasi opiniicele doua camera ale parlamentului: "comisii de mediere "sedinte reunite Puterea le$islativa: "curtea constitutionala "consiliul superior al magistraturii"numeste magistrati " curtea suprema de justitie " instantele judecatoresti " procuratura, ministerul public " avocatul poporului Puterea e%ecutiva: inseamna de fapt administratia publica: " administratia ppublica centrala de specialitate " administratia publica locala Administratia publica centrala: " guvern numit de parlament " prim"ministru " ministri " prefecti " autoritatile administrative autonome "'cademia "0anca ationala a3omaniei "'gentia ationala 2adastru "4erviciul 3oman de Informatii Administratia publica locala: "consiliul judetean " consiliul municipal "consiliu orasenesc "consiliu communal Pre(ectul"numit de guvern si reprezinta e#ecutivul in judetul respectiv. "coordoneaza serviciile deconcentrate ale statului in teritoriu si anume acele servicii ce tin de ministere si functioneaza le nivelul judetelor: "armata "cultura "sanatate " verifica incadrarea in prevederile legale a tuturor actelor emise de autoritatile locale si daca sunt ilegale le ataca in contenciosul administrativ.

&%BI4&'TIV

=+$%2'TO3%42

%<%2+TIV

ivel statal

=udet

&ocal OrasC comuna Descentralizarea ) este un process prin care se trece treptat o parte din atributele e#ecutive de la nivelul central la nivelul local. Descentralizare le$islativa: la nivel de: "judet "local $omeniile legislative descentralizate sunt legate de administrarea teritoriului Descentralizare udecatoreasca: la nivel de: " judet "local "amenzi ( e#.de tip amenajarea teritoriului) Rolul planurilor de Amena area Teritoriului si Urbanism in amena area teritoriului tarii Planul: " reprezinta o suma de dispozitii " dispune,hotaraste ceva " este o lege in actiune, el stabileste cum anume se actioneaza pe o anumita perioada de timp si pe un teritoriu delimitat dupa unul sau mai multe criterii " !lanul odata adoptat trebuie pus in apicare prin actiuni si elemente (pasi mici), realizate de toti factorii implicate Toti fara e#ceptie trebuie sa se subsumeze acestui plan " !lanurile de 'menajarea Teritoriului si +rbanism contin urmatoarelefeluri de dispozitii: "$ispozitii reglementatoare "$ispozitii directoare Dispozitive directoare:" (ale unui plan de +rbanism si 'menajarea Teritoriului) 4unt dispozitii obligatorii de 'menajarea Teritoriului si +rbanism pentru teritorii desemnate de plan si care se inscriu in acest plan

Dispozitii re$lementatoare: 4unt obligatorii pentru constructiile care e#ista sau se vor realize in teritoriu. Toate tipurile de planuri indeplinesc trei roluri* a ) coreleaza " leaga diverse elemente b " prevede " stabileste pentru viitor c ) coordoneaza " concerteaza pentru toti din domeniu Plan de Amena area Teritoriului National-PATN a ) coreleaza ) politica de 'menajarea Teritoriului tarii cu cei din e#terior, din +% b " prevede " politica de 'menajarea Teritoriului rezultata prin programele interne (care priveste intreaga tara) c ) coordoneaza " politicile de 'menajarea Teritori a tuturor unitatilor administrative mai mici(judete) din interiorul tarii Plan de Amena area Teritoriului -udetean-PATa ) coreleaza " politicile la nivel judetean cu politica nationala b ) prevede " politica interna de 'T a judetului rezultata din programul judetean c )coordoneaza " politica de 'T a unitatilor componente: " municipii " orase " comune Plan de Amena area Teritoriului -PAT ) la nivel local: "municipiu "oras "comuna ' ) coreleaza " politica interna cu programul judetean 0 ) prevede " politica de 'menajarea Teritoriului a unitatii administrative 2 ) coordoneaza " in interiorul teritoriului planurile: - Plan Urbanistic .eneral - Plan Urbanistic +onal - Plan Urbanistic de Detaliu

Raportul dintre dispozitivele directoare si re$lementatoare ale unui plan

T%3ITO3I+& 'TIO '& !'T !'T: !'TD !'T' !+B !+: !+$

" "

dispozitive directoare dispozitive reglementatoare

.E din teritoriu rational o reprezinta localitatile