Sunteți pe pagina 1din 10

DEFINITII ale AMENAJARII TERITORIULUI SCOPUL ACTIVITATII de AMENAJAREA TERITORIULUI OBIECTIVE ale AMENAJARII TERITORIULUI MOD DE EXERCITARE A ACTIVITATII

DE AMENAJAREA TERITORIULUI Carta de la Torremolenos 1 !" AMENAJAREA TERITORIULUI este expresia spatiala a politicilor: - economice -sociale -culturale -ecologicea oricarei societati. Le#ea "$% &r'('nd AT s' U)*%%1 rea+t,al'-ata AMENAJAREA TERITORIULUI constituie un ansamblu e acti!itati - complexe - e interes general cu scopul: - organi"arii #i"ice a spatiului $ e"!oltare spatiala ec%ilibrata& -utili"arii e#iciente a teritoriului - asigurarii coe"iunii teritoriale la ni!el - regional - national - European
nelegerea conceptului de coeziune teritorialai componentele cheie ale acestuia Politicile legate de asigurarea coeziunii teritoriale se concentreaz asupra utilizrii durabile a particularitilor teritoriale specifice, care au potenialul de a reduce decalajele i a crete competitivitatea. n context european, obiectivul coeziunii teritoriale este recunoscut ca avnd rolul de a ntregi, sau de a consolida coeziunea economic i social. Principalele componente ale politicii de coeziune teritorial sunt diferite, dar exist i unele elemente comune. n toate rspunsurile primite la chestionarul lansat s-au reflectat, ntr-un fel sau altul, respectul pentru diversitatea teritorial, dezvoltarea potenialului teritorial i competitivitatea teritorial. existat, de asemenea, i un consens cu privire la importan!a accesibilitii "prin infrastructur i servicii publice# ca i a durabilitii. $ treime din %tatele &embre consider ca fiind importante particularit!ile diferitelor amplasamente. fost, totodat, men!ionat identitatea teritorial, sentimentul de apartenen la un anumit loc, ca element intangibil al poten!ialului teritorial. 'xtras din( COMISIA COMUNIT./ILOR EUROPENE0Br,1elles0 231%3*%%!0COM 4*%%!5 212 6'nal DOCUMENT DE LUCRU AL PERSONALULUI COMISIEI Anex la Carta Verde &r'('nd Coe-',nea ter'tor'al70Trans6ormarea d'(ers't78'' ter'tor'ale 9ntr:,n element 6orte0;SEC 4*%%!5 212 6'nal<

Amena'area Teritoriului este o acti!itate -ce generea"a armoni"area politicilor $acti!itatilor&: -economice -sociale -culturale -ecologice (entru a crea un ca ru e !iata armonios comunitatilor umane. Amena=area Ter'tor',l,': a+t'('tate de 'nteres #eneral +, +ara+ter +ont'n,, +are se des6asoara la n'(el ter'tor'al > - local -regional -national -supranational si este #inantata in #on uri publice. Res&onsa?'l' +, a+t'('tatea de Amena=area Ter'tor',l,' - institutii publice - centrale - locale Romania- institutii publice centrale - (arlament )

- *u!ern - Minister responsabil cu acti!itati e Amena'area Teritoriului -institutii publice locale - consilii 'u etene - consilii municipale - consilii orasenesti - consilii comunale AMENAJAREA TERITORIULUI - a+t'('tate #lo?ala0 m,lt'd's+'&l'nara0 de s'nte-a ce care utili"ea"a : - teorii - meto e e anali"a - meto ologii e cercetare - meto e e in!estigare speci#ice i!erselor omenii - economie - emogra#ie - sociologie - ecologie - geogra#ie etc. Amena=areaTer'tor',l,': d's+'&l'na +, +ara+ter a&l'+at'( - #un amentea"a obiecti! eci"ia institutiilor responsabile e acti!itati e Amena'area Teritoriului - o#era conceptul e organi"are si mo elare a teritoriului Amena=area Ter'tor',l,' :+ara+ter &ros&e+t'( - stu ia"a si e#ineste ten intele - economice - sociale - ecologice - culturale - emogra#ice etc. care in#luentea"a mo elarea teritoriala Amena=areaTer'tor',l,' a+t'('tate ?a-ata: pe in#ormatii statistice - interpretate - corelate - anali"ate e ec%ipe pluri isciplinare. Amena=area Ter'tor',l,' este o a+t'('tate +'+l'+a ba"ata pe - implementare - monitori"are - #ee bac+ Amena=area Ter'tor',l,' se o+,&a de n'(el ter'tor'al superior politicilor urbane $ni!el pe care il integrea"a si utili"ea"a cu organi"area teritoriului&. Amena=area Ter'tor',l,' acti!itate : +ont'n,a : o?l'#ator'e : de &ers&e+t'(a Instr,mente ale Amena=are'' Ter'tor',l,' :Plan,l de Amena=area Ter'tor',l,' - expresie al unei strategii globale e organi"are,mo elare a teritoriului - are componente - sectoriale - regionale - mi'loc gra#ic e repre"entare - se ba"ea"a pe te%nici si meto e speci#ice - ansamblu e semne con!entionale ce compun un limba' In Roman'a Amena'area Teritoriului - inspirata e mo elul #rance" - statul 'oaca rol principal - se ocupa e - istributia populatiei - istributia acti!itatilor -combinana - e"!oltarea economica cu - %abitatul - transporturile -

- comunicatiile

In UNIUNEA EUROPEANAE sensul general acceptat: Ansamblu e meto e utili"ate e sectorul public pentru a asigura - organi"area rationala teritoriului - protectia me iului - atingerea obiecti!elor economice .i sociale /

- toate aceste acti!itati in con#ormitate cu e"!oltarea urabila S+,rt Istor'+ al Amena=ar'' Ter'tor',l,' 'n Roman'a - reglementarile #eu ale e #olosinta ale terenurilor - coloni"arile - sec. 01III Reglementari si legiuiri teritoriale - Reglementarea 2urbariala2 in Transil!ania - )3/4 - 5a astrul lui Alexan ru *%ica (rimele planuri e urbanism sec. 01III - 0I0 - Timisoara - *iurgiu - 6raila - 7ocsani Orase noi - Turnu Magurele - Oltenita aparute in perioa a Regulamentelor organice Ion Ionescu e la 6ra - primele proiecte e organi"are a teritoriului agricol - primele monogra#ii 'u etene $ 8oro%oi9 Me%e inti9 (utna & )344-)34: - Maier si Aurelian - .istemati"area .atelor - )34; Legea comunelor - planuri e aliniere - regulamente e constructie (rimele structuri organi"atorice - 5omitetele permanente e aprobare a planurilor )34; - 5asa lucrarilor orasului 6ucuresti )3:; - .ocietatea comunala e locuinte ie#tine ):)) Amena=areaTer'tor',l,' 'n &er'oada 1 1!:1 @@ -Reorgani"area a ministrati!a upa Marea Unire -Legea e uni#icare a ministrati!a ):-< -#on uri e a!i"are si in rumare pentru sistemati"are urbana si teritoriala $5onsiliul Te%nic .uperior& ):): -organisme e specialitate - Institutul Urbanistic al Uniunii oraselor - 5incinat .#intescu - 7lorea .tanculescu -primele publicatii - Monitorul Uniunii Oraselor in Romania - re!ista Urbanismul - e"!oltarea in!atamantului superior in omeniu - .coala Romaneasca e .ociologie - 8imitrie *usti -5ongresele internationale e Urbanism ):;; - ):<= - .c%imbari structurale si re#acere ):<) - ):4= - .tu ii regionale si e retea ):4) - ):>< - stu ii complexe - legislatie - progno"a ):>4 - ):3: - instrument politic ;

upa )::= - Racor area la practica europeana 2...iar aca urbanismul cata a trata intregul teritoriu al unui stat9 in raport cu cla irile si populatia tarei9 pentru #ormarea si con#ormarea aglomeratiunilor in acel stat9 atunci ia numele e s,&er,r?an'sm $urbanism national9 Reic%splannung9 Raumor nung&9 insa scopul urmarit este o a!anta'oasa repertitie9 in anumite aglomeratiuni9 a populatiei pe acel teritoriu9 pentru o pro uctie maxima si un trai optim al populatiei...2 2.uperurbanismul a!an in !e ere ca obiect stu iul si pregatirea #olosintei teritoriului in raport cu istributia cu caracter permanent a populatiei unui stat9 re"ulta ca #actorii e stu iat sunt: a& teritoriul... si b& populatia...2 C3 S6'ntes+,0 1 * Amena=area Ter'tor',l,' 'n +onte1t e,ro&ean 8ocumente ale Uniunii Europene.elaborate e 5EMAT - 5on#erinta ministrilor in Uniunea Europeana responsabili cu acti!itati e Amena'area Teritoriului: ):43 - A unarea 5onsultati!a a 5onsiliului Europei Amena'area Teritoriului e!ine o problema e ni!el European ):>= 6onn - AT obiecti! politic #un amental la aceasta con#erinta se stabilesc - principii - teme ma'ore - obiecti!e prioritare ):>/ - La *ran e Motte ):>4 - 6ari ):>3 - 1iena - se eci e - elaborarea cartei AT - apare ca problema .patiul rural ):3= - Lon ra - 6ilant si perspecti!e in AT in Europa euniunea de la !onn "#$%& principii - e"!oltarea regiunilor ramase in urma - integrarea economica a "onelor trans#rontaliere - ec%ilibru intre - me iu urban-me iu rural - economie-ecologie Teme ma'ore - Rea aptarea structurilor urbane - Re!itali"area "onelor rurale - Restructurarea regiunilor in eclin - 5onser!area si !alori#icarea resurselor naturale - politica pe termen lung pentru - in#rastructura - cai e comunicatii - colaborari in omeniul cercetarii si armoni"arii meto elor Obiecti!e prioritare - re ucerea e"ec%ilibrului istoric intre centrele in ustriali"ate si urbani"ate in N si 1 Europei si regiunile peri#erice - re ucerea i#erentelor stan ar general si ni!el e populare - concilierea e"!oltarii economice cu protectia me iului - crearea e locuri e munca si noi acti!itati cu "onele e recon!ersie in ustriala <

- ec%ilibrarea retelelor e transport si telecomunicatii 'roblematica anilor (%& - se trece e la %egemonia centrului in ustrial la escentrali"are - se stabilesc sectoarele c%eie ale e"!oltarii - #luxuri e in!estitii - plat#orme in ustrial-portuare - structurile e sc%imb $intermo ale& - #luxurile turistice - necesitatea re ucerii isparitatilor - sociale - in in#rasrtuctura - prelungirea axelor puternice catre - tari - regiuni a iacente - cooperarea trans#rontaliera - ec%ilibrul urban-rural - rea aptare - re!itali"are - ec%ilibru economie-ecologie - conser!are - !alori#icare resurse -re"ultate ale politicilor comunitare prin 7on uri .tructurale - politica agricola si spatiul rural - politica e me iu si con#lictul economie-me iu - politicele -comerciale -in ustriale -concurentiale - politici e -#ormare pro#esionala -locali"are a acti!itatilor - politica regionala ca o componenta e ba"a a AT - politica -transporturilor -retelelor urbane - cresterea rolului oraselor si re"ol!area problemelor urbane -relatia obiecti!e europene - strategii nationale Obiecti!e comune - .isteme i#erite - Autonomie locala puternica - .tructuri #e erale - .tructuri regionale - .tructuri centrali"ate Obiecti!e ma'ore - 8e"!oltarea economica - Locuirea - in#rastructuri si ec%ipamente - me iul

)arta Amenajarii *eritoriului " Terremol'nos :S&an'a 1 !" e#ineste Amena'area Teritoriului - expresia spatiala a politicilor - economic -sociala -culturala 4

-ecologica a oricarei societati. - isciplina stiinti#ica - te%nica a ministrati!a - politica abor are inter isciplinara Amena=area Ter'tor',l,' : d'mens',ne e,ro&eana 5aracteristici - 8emocratica - *lobala - 7unctionala - (rospecti!a Aplicare - Armoni"are - interese - piata - a ministratii - con itii socio-economice -me iu O?'e+t'(e ma=ore - 8e"!oltarea ec%ilibrata a regiunilor - Ameliorarea calitatii !ietii - locuire - cultura - locuri e munca - recreere - *estiunea responsabila a resurselor naturale9protectia me iului -#actori e me iu -arii naturale -resurse energetice -patrimoniu cultural - Utili"area rationala a teritoriului - prote'are terenuri -agricole -sil!ice Im&lementarea o?'e+t'(elor de Amena=area Ter'tor',l,' - coor onare intersectoriala - coor onare si cooperare pe !erticala $ni!eluri teritoriale& - ni!el local - ni!el regional - ni!el national - ni!el european - participarea populatiei Ar'' o?'e+t'( - Regiuni rurale - Reguni urbane - Regiuni #rontaliere - Regiuni montane - Regiuni cu slabiciuni structurale - Regiuni cu eclin - Regiuni costiere si insulare 8e"!oltarea Turismului ?onele maritime 8e"!oltarea ec%ilibrata a regiunilor Con6er'nte CEMAT d,&a ado&tarea +arte' Amena=ar'' Ter'tor',l,' ):3< - @aga - e"baterea proceselor eci"ionale in AT ):33 - Lousanne - utili"area rationala a solului >

)::) - An+ara - se publica .c%ema Europeana a AT )::; - Oslo - strategia e e"!oltare urabila si AT in spatiul european upa -=== )::> - Limasol - Amena'area urabila a spatiului european si prote'area resurselor e apa -=== - @ano!ra - se a opta cele )= principii ale e"!oltarii urabile a continentului european -==/ - L'ubl'ana - punerea in aplicare a principiilor e e"!oltare urabila -==4 - Lisabona - se iscuta crearea e retete pentru e"!oltarea urabila a spatiului european -==> - Leip"ig - Agen a teritoriala a UE -==3 - 6ruxelles - 5arta 1er e pri!in coe"iunea teritoriala Trans#ormarea i!ersitatii teritoriale in a!anta' Alte +on6er'nte s' Do+,mente &r'('nd a+t'('tatea de AT ):3: - Nantes - principiile integrarii europene upa )::= )::= - Torino - se eci e reali"area ocumentului Europa -=== publicat in )::) )::; - (ublicarea raportului Europa -===A )::>-)::: - 8ocumentul 1I.ION-(LANET integrarea spatiala a spatiului - Europa centrala - Est european - 8unarean - A riatic )::: - (ots am - ocument - (erspecti!a e"!oltarii .patiale a Europei $preocupari U.E. re#eritor la coe"iunea teritoriala& -==; - Roma - (roiectul e constitutie Europeana - are un capitol e icat coe"iunii teritorial CELE 1% PRINCIPII DIRECTOARE PENTRU DEAVOLTAREA TERITORIALA DURABILA A TERITORIULUI EUROPEAN $@ANO1RA -===& ). promo!area coe"iunii teritoriale prin interme iul unei e"!oltari socio-economice ec%ilibrate si prin ameliorarea competiti!itatiiB -. promo!area impulsurilor e e"!oltare generate e #unctiunile urbane si e ameliorarea relatiilor intre orase si sateB /. promo!area con itiilor e accesibilitate mai ec%ilibrateB ;. e"!oltarea accesului la in#ormatii si cunoastereB <. re ucerea atentatelor asupra me iuluiB 4. !alori#icarea si protectia resurselor si patrimoniului naturalB >. !alori"area patrimoniului cultural ca #actor e e"!oltareB 3. e"!oltarea resurselor energetice in mentinerea securitatiiB :. promo!area turismului calitati! si urabilB )=. limitarea pre!enti!a a e#ectelor catastro#elor naturale.

Pers&e+t'(a de-(oltar'' S&at'ale a E,ro&e' - 8e"!oltare spatiala policentrica si o noua relatie urban - rural - Acces ne i#erentiat-ec%i!alent la - in#rastructura - cunoastere 3

- *estiune inteleapta a patrimoniului - natural - construit Retea,a ESPON - European Spatial Planning Opser!ation NetCor+ - stu ii si cercetari in perspecti!a europeana si trans-nationala - e!i entierea implicatiilor politicilor e coe"iune teritoriala in spatiile trasnationale - propunere e insrumente si institutii care sa puna in aplicare politicile e coe"iune teritoriala - propuneri pentru mai buna coor onare a eci"iilor rele!ante teritorial - crearea e punti intre - #actori e eci"ie - a ministratori - pro#esionisti - crearea unei retele a comunitatii stiinti#ice europene in omeniul e"!oltarii spatiale A#enda Ter'tor'ala a Un',n'' E,ro&ene Le'&-'# *%%B - Reuniunea ministrilor responsabili cu Amena'area Teritoriului in Uniunea Europeana -5EMAT +otto - .pre o Europa mai competiti!a si urabila a regiunilor i!erse +isiune - 5onsoli area coe"iunii teritoriale U.E. teritoriu D ; milioane Emp. populatie D ;:= milioane locuitori ,cop - In sensul soli aritatii teritoriale - asigurarea unor con itii e locuit mai bune si calitatii !ietii cu sanse egale 9 orientate spre potentialul local si regional Coe-',nea ter'tor'ala se reali"ea"a prin: - ialog continuu intre #actorii interesati

- sector pri!at - comunitati stiinti#ice - sector public - ON* - etc.

Pro(o+ar' ter'tor'ale ma=ore: - e#ectele la ni!el regional ale sc%imbarilor e clima - cresterea preturilor la energie - accelerarea integrarii regiunilor - inclusi! trans#rontaliere - e#ectele extin erii U.E. asupra coe"iunii - economice - sociale - teritoriale - supraexploatarea resurselor - ecologice - culturale - pier erea bio i!ersitatii prin urbani"are accentuata - epopulare - e#ecte teritoriale ale sc%imbarilor emogra#ice - imbatranirea - migratia - e"!oltarea structurii ase"arilor umane :

Pr'or'tat' ter'tor'ale ale Un',n'' E,ro&ene ). - e"!oltarea unui sistem urban policentric si ec%ilibrat - un nou parteneriat urban - rural -. - Asigurarea egalitatii in in accesul la - in#rastructura - cunoastere /. - 8e"!oltarea urabila - management pru ent - prote'area naturii - prote'area mostenirii culturale Pr'or'tat' ale de-(oltar'' ter'tor'ale 'n Un',nea E,ro&eana ). 5onsoli area e"!oltarii policentrice si a si a ino!arii prin crearea unor retele e regiuni urbane si orase -. 7orme noi e parteneriat si gu!ernanta teritoriala intre "onele rurale si urbane /. (romo!area grupurilor e acti!itati $clausterele& regionale e concurenta si ino!are in Europa ;. 5onsoli area si extin erea retelelor transeuropene

)=