Sunteți pe pagina 1din 5

IP versiunea 6

1. Consideratii teoretice Reprezentarea adreselor IPv6 este realizata in hexazecimal utilizandu-se grupuri (campuri) de 16 biti separate prin : ! "rmatoarele reguli permit scurtarea reprezentarii! #ei mai semni$icativi digiti avand valoarea % dintr-un camp sunt optionali! #ampuri successive de zerouri pot $i reprezentate ca si :: aceasta prescurtare putand $i $olosita o singura data intr-o adresa! & adresa nespeci$icata este scrisa ca si :: ! 'dresele unicast globale sunt $ormate din global routing pre$ix (() biti)* subnet I+ (16 biti) si inter$ace I+ (6( biti)!

,ormatul adresei IPv6 unicast globale 'dresele private sunt locale unui lin- sau site si nu sunt rutate in exterior! .aloarea primului octet este ,/ si urmatorul digit hexazecimal este in gama ) -, ! 'ceste adrese sunt impartite in doua tipuri: site-local si lin--local! 'dresele site-local au ca si scop un intreg site sau organizatie! .aloarea celui de-al treilea digit hexazecimal are este in gama # -, ! 'dresele lin--local au ca si scop o legatura $izica! .aloarea celui de-al treilea digit hexazecimal are este in gama ) -0 ! 'dresa loopbac- este ::1 ! 'dresa nespeci$icata* :: * este $olosita in campul sursa al unei datagrame transmisa de catre un dispozitiv care incearca sa isi con$igureze adresa IP! Headerul IPv6 1eaderul de baza al pachetului IPv6 are ) campuri cu o lungime totala de (% octeti!

Asignarea adreselor IPv6 'dresele IP pot $i asignate static sau dinamic! 'signarea statica poate $i realizata $olosind un inter$ace I+ manual sau un inter$ace I+ /"I-6(! 'signarea dinamica se poate $ace prin autocon$igurare stateless sau prin +1#P pentru IPv6! 'signarea statica $olosind un inter$ace I+ manual presupune atribuirea manuala atat a pre$ixului (net2or-) cat si a inter$ace I+-ului (host)! #on$igurarea unei adrese IPv6 pentru inter$etele echipmentelor #isco se $ace cu comanda: Router(con$ig-i$)3ipv6 address ipv6-address4pre$ix-length /xemplu de con$igurare: Router5enable Router3con$igure terminal /nter con$iguration commands* one per line! /nd 2ith #67849! Router(con$ig)3inter$ace $ast/thernet %4% Router(con$ig-i$)3ipv6 address :%%1:#;%::%::::%<:=#,,:,/(+:1>%146( Router(con$ig-i$)3no shutdo2n 'signarea statica $olosind un inter$ace I+ /"I-6( presupune atribuirea manuala a pre$ixului (net2or-) si derivarea inter$ace I+-ului (host) din adresa ?'# a dispozitivului* cunoscuta ca si /"I-6( inter$ace I+! #on$igurarea unei adrese IPv6 pentru inter$etele echipmentelor #isco se $ace cu comanda: Router(con$ig-i$)3ipv6 address ipv6-pre$ix4pre$ix-length eui-6( /xemplu de con$igurare: Router5enable Router3con$igure terminal /nter con$iguration commands* one per line! /nd 2ith #67849! Router(con$ig)3inter$ace $ast/thernet %4% Router(con$ig-i$)3ipv6 address :%%1:#;%::%::::46( eui-6( Router(con$ig-i$)3no shutdo2n #omanda ipv6 address poate con$igura o adresa IPv6 globala! 'dresa lin--local este con$igurata automat cand o adresa este asignata inter$etei! 'signarea dinamica prin autocon$igurare stateless con$igureaza automat adresa IPv6 $olosind in$ormatiile din mesa@ele router advertisement (R')! Pentru asignarea dinamica prin autocon$igurare stateless lungimea pre$ixului transmis din mesa@ele R' trebuie sa $ie de 6( biti! /xtensia de$ault router pre$erence (+RP) $urnizeaza o metrica pre$erentiala (high* medium* lo2) pentru ruterele de$ault (gate2aA)! +RP-ul ruterului de$ault este semnalizat in mesa@ele R'! ?esa@ele router advertisement sunt transmise de la $iecare inter$ata a ruterelor* periodic si ca si raspuns la mesa@ele router solicitation! ?esa@ele router solicitation sunt transmise de catre hosturi la pornirea sistemului! #on$igurarea extensiei +RP pentru inter$etele echipmentelor #isco se $ace cu comanda: Router(con$ig-i$)3ipv6 nd router-pre$erence Bhigh C medium C lo2D

/xemplu de con$igurare: Router5enable Router3con$igure terminal /nter con$iguration commands* one per line! /nd 2ith #67849! Router(con$ig)3inter$ace $ast/thernet %4% Router(con$ig-i$)3ipv6 nd router-pre$erence high 'signarea dinamica prin +1#P pentru IPv6 presupune transmiterea parametrilor de con$igurare nodurilor IPv6 de la serverele +1#P prin protocolul +1#Pv6 (state$ul)! #on$igurarea +1#Pv6 #on$iguration Pool pentru echipmentele #isco se $ace cu comenzile: Router(con$ig)3ipv6 dhcp pool poolname Router(con$ig-dhcp)3domain-name domain Router(con$ig-dhcp)3dns-server ipv6-address Router(con$ig-dhcp)3pre$ix-delegation ipv6-pre$ix4pre$ix-length client-duid Eiaid iaidF Eli$etimeF Router(con$ig-dhcp)3pre$ix-delegation pool poolname Eli$etime valid-li$etime pre$erredli$etimeF Router(con$ig-i$)3ipv6 dhcp server poolname Erapid-commitF Epre$erence valueF Eallo2hintF .izualizarea +1#Pv6 uniGue identi$ier (+"I+) se $ace cu comanda: Router3sho2 ipv6 dhcp /xemplu de con$igurare: Router5enable Router3sho2 ipv6 dhcp 7his deviceHs +1#Pv6 uniGue identi$ier (+"I+): %%%;%%%1%%%<=#(+1>%1 Router3con$igure terminal /nter con$iguration commands* one per line! /nd 2ith #67849! Router(con$ig)3 ipv6 dhcp pool rc Router(con$ig-dhcp)3 domain-name rc!ro Router(con$ig-dhcp)3 dns-server :%%1:#;%::%:::1:1:1:1 Router(con$ig-dhcp)3pre$ix-delegation :%%1:#;%::%::::46( %%%;%%%1%%%<=#(+1>%1 Router(con$ig-dhcp)3exit Router(con$ig)3inter$ace $ast/thernet %4% Router(con$ig-i$)3 ipv6 dhcp server rc .izualizarea adreselor ipv6 se $ace cu comanda: Router3sho2 ipv6 inter$ace Ebrie$F EtApe numberF Epre$ixF Strategii de tranzitie IPv6 #ele mai comune tehnici de tranzitie de la IPv( la IPv6 sunt dual stac-ing si tunneling! In dual stac-ing echipamentele sunt con$igurate pentru a suporta ambele protocoale* IPv6 $iind protocolul pre$erat! #ele mai utilizate tehnici de tunneling sunt: manual IPv6-over-IPv( tunneling si dAnamic 6to( tunneling! In cazul manual IPv6-over-IPv( tunneling pachetele IPv6 sunt incapsulate in

protocolul IPv(! +Anamic 6to( tunneling stabileste automatic conexiunea retelelor IPv6 prin retele IPv(! Rutarea cu IPv6 IPv6 $oloseste rutarea bazata pe potrivirea celui mai lung pre$ix (longest pre$ix match routing)! Protocoalele de rutare pentru IPv6 sunt versiuni modi$icate ale celor mai uzuale protocoale de rutare! 'ctivarea IPv6 pe un ruter #isco se $ace in doi pasi! Primul pas presupune activarea inaintarii tra$icului IPv6 iar al doilea pas este con$igurarea $iecarei inter$ete care necesita IPv6! 'ctivarea inaintarii tra$icului IPv6 intre inter$ete se $ace cu comanda: Router(con$ig)3ipv6 unicast-routing /xemplu de con$igurare: Router5enable Router3con$igure terminal /nter con$iguration commands* one per line! /nd 2ith #67849! Router(con$ig)3ipv6 unicast-routing #on$igurarea unei rute statice pentru echipmentele #isco se $ace cu comanda: Router(con$ig)3ipv6 route ipv6-pre$ix4pre$ix-length Bipv6-address C inter$ace-tApe inter$acenumber Eipv6-addressFD Eadministrative-distanceF Eadministrative-multicast-distance C unicast C multicastF Etag tagF /xemplu de con$igurare: Router5enable Router3con$igure terminal /nter con$iguration commands* one per line! /nd 2ith #67849! Router(con$ig)3 ipv6 route :%%1:';%:1%::::46( :%%1:#;%::%:1::<%::0,,:,/=1:6=%: .izualizarea tabelei de rutare pentru echipmentele #isco se $ace cu comanda: Router3sho2 ipv6 route Eipv6-address C ipv6-pre$ix4pre$ix-length C protocol C inter$ace-tApe inter$ace-numberF Vizualizarea si setarea informatiilor Pentru sistemul de operare Iindo2s vizualizarea si setarea in$ormatiilor se $ace cu a@utorul comenzilor ipcon$ig* route* netstat* netsh! Pentru sistemul de operare 8inux vizualizarea si setarea in$ormatiilor se $ace $olosind comenzile i$con$ig* route* netstat! Interogarea +6J pentru sistemele de operare Iindo2s si 8inux se $ace cu a@utorul comenzii nsloo-up! Testarea conectivitatii Pentru sistemul de operare 8inux si echipamentele #isco testarea conectivitatii se $ace cu a@utorul comenzilor ping si traceroute! Pentru sistemul de operare Iindo2s testarea se $ace $olosind comenzile ping si tracert!

2.

esfasurarea lucrarii 1! Je vor testa pe statiile din laborator comenzile pentru vizualizarea si setarea in$ormatiilor* interogarea +6J si testarea conectivitatii! :! ,olosindu-se simulatorul Pac-et 7racer se va con$igura reteaua de mai @os!

a! b! c! d!

'dresele inter$etelor hosturilor se vor asigna static 'dresele inter$etelor ruterelor se vor asigna static $olosind inter$ace I+ /"I-6(! Pentru rutere se vor con$igura rute de$ault! Je vor vizualiza in$ormatiile re$eritoare la adresele IPv6* tabelele de rutare IPv6 si se va testa conectivitatea! e! Pentru ruterele 1 si : se vor sterge rutele de$ault si se vor con$igura rute pentru retelele :%%1:a;%:1%::46( si respectiv :%%1:c;%::%::46(! $! Je vor vizualiza in$ormatiile re$eritoare la adresele IPv6* tabelele de rutare IPv6 si se va testa conectivitatea!