Sunteți pe pagina 1din 9

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

NUMELE ȘI PRENUMELE
_____________________________________
__________________________________
CLASA
__________________________________

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE


PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
Anul școlar 2020 – 2021
Limba și literatura română

VARIANTA 1

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Limba și literatura română - Simularea județeană E.N. VIII, anul școlar 2020-2021
1
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

Subiectul I 70 de puncte

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate:

TEXTUL 1 ACTUL II

Scena reprezintă sala tronului lui Papură-Împărat... Vase mari cu plante acvatice sunt așezate în colțuri... un tron mare
de aur în stânga, alt tron mai mic alături. O ușă în stânga duce în apartamentul împărătesei. În dreapta, uși mari... în
fund, arcade largi și înalte, ce se deschid pe terasă, deasupra grădinii.
SCENA I: PEPELEA
PEPELEA (se ivește cu sfială pe terasă, apoi intră în scenă): Nu mă vede nime? M-am furișat prin grădina împărătească,
doar oi zări pe Sânziana mea... dar toate ferestrele palatului sunt închise... Ce bogății... Ce locaș fermecător!... Bine
m-aș deprinde a trăi aice... alăturea cu fata împăratului. Dacă m-ar ajuta Zâna-Lacului să mi se împlinească dorul... Ian
să-mi încerc norocul, sunând din fluierul ăsta!... Să vedem ce poate el!... (Privind fluierul, cântă și iese din scenă.)
SCENA VI: SÂNZIANA, ZMEUL
ZMEUL (în fund): Sânziană!
SÂNZIANA (tresărind): Cine mă cheamă? (Vede zmeul și exclamă speriată.) A!... (Vrea să fugă.)
ZMEUL: Nu fugi, dulce minune; vestea frumuseții tale a trecut peste nouă mări și nouă țări și, ca să te văd, am venit în
zbor nouă zile și nouă nopți.
SÂNZIANA: Dar cine ești tu, care îndrăznești?...
ZMEUL: Eu sunt împăratul zmeilor.
SÂNZIANA (cu groază): Ești zmeu?...
ZMEUL: Și-am jurat să te fac soția mea.
SÂNZIANA: Eu?...
ZMEUL: Vino cu mine.
SÂNZIANA: Mai bine să mor.
ZMEUL: Vino!... (Face un pas, întinzând mâna spre ea.)
SCENA VII: Aceiași, PEPELEA (se arată sub arcade)
PEPELEA: Stai, fiară de pe cea lume!... un pas mai mult, ești mort.
ZMEUL: Ce?... tu, piticule, îmi poruncești mie?
PEPELEA: Pieri, pieri îți zic.
ZMEUL (Zmeul ridică buzduganul): Se vede că vrei să legi frăție de moarte cu buzduganul meu?
PEPELEA: Și tu cu fluierașul meu. (Sună din fluier.)
ZMEUL (rămâne încremenit, vrea să-nainteze, dar nu poate; vrea să ridice buzduganul, și-i cade brațul fără putere):
Păcătosule!... așteaptă... Ce-am pățit?... nu pot face un pas înainte... nu pot purta buzduganul, sunt fermecat... fluierul
acesta mă-nvinge... (Se tot retrage îndărăt, împins de-o putere misterioasă, în sunetul fluierului Pepelea-l urmărește,
amândoi dispar în grădină.)
SÂNZIANA (trezindu-se din buimăceală): Am visat?... Era să mă răpească un zmeu?... Și m-a scăpat de el?... Cine m-a
scăpat?... Poate că era Făt-Frumos. Făt-Frumos, o, dulce mire...

(Vasile Alecsandri, Sânziana și Pepelea, feerie națională în 5 acte)

Limba și literatura română - Simularea județeană E.N. VIII, anul școlar 2020-2021
2
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
TEXTUL 2
Una dintre caracteristicile oricărui text în proză este apariția conflictului
Pe baza căruia se dezvoltă acțiunea. În mod special, în ceea ce privește
basmele conflictul se bazează întotdeauna pe opoziția bine-rău, a luptei
ce va avea loc între aceste forțe, prin reprezentanți cu puteri supranaturale.
În galeria eroilor de basm cu puteri supranaturale, reprezentant al forțelor
răului, cel mai frecvent întâlnit în basmele populare românești este zmeul,
în unele variante cunoscut drept balaur, deși din punctul de vedere al termi-
nologiei se impune o diferențiere între zmeu și balaur ca reprezentare „fizică".
Balaurul pleacă de la reprezentarea șarpelui malefic, cu unul sau mai multe
capete, gheare și capacitatea de a scoate foc pe gură și nări. Zmeul ia o
formă humanoidă, fiind jumătate ființă umană, jumătate animal malefic, cu
păr pe corp, gheare, colți etc, dar întotdeauna beneficiind de o statură
impresionantă care să înspăimânte muritorii și care să îi conducă în lupta
cu el doar pe cei cu adevărat curajoși.
Ca personalitate, zmeul basmelor este simbol al răului universal, al diavolului în basmele creștine, al
forțelor obscure în general. Omorârea zmeului de principalul personaj pozitiv (Greuceanu, Făt-Frumos,
Harap-Alb, Prâslea etc.) semnifică nu doar victoria binelui asupra răului, ci și instaurarea și/ sau restabilirea
ordinii sociale, prin dispariția evenimentului ce a dus la disturbarea ei și a personajelor ce l-au susținut.
Există o anumită gradualitate a puterii zmeilor în unele basme românești, așa cum e frăția celor trei zmei,
puterea lor diferind de la cel mic la cel mare, sau așa cum este Zmeul zmeilor, cu puteri negative superioare
altor zmei coexistenți.
Asociația pentru Promovarea Istoriei României, Zmeul, http://romaniaistorica.ro

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.

1. Precizează personajul fabulos pe care îl invocă Pepelea și obiectul magic care îl ajută. 2 puncte
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Scena a VI-a din actul al II-lea al piesei Sânziana și Pepelea are ca decor
a) apartamentul împărătesei.
b) grădina palatului.
c) sala de bal din castel.
d) sala tronului.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: . 2 puncte

Limba și literatura română - Simularea județeană E.N. VIII, anul școlar 2020-2021
3
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

3. Zmeul și balaurul se aseamănă prin faptul că:


a) au o reprezentare humanoidă.
b) scot foc pe gură.
c) au aceeași reprezentare „fizică”.
d) reprezintă forțele răului.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: . 2 puncte

4. Când înțelege că împăratul zmeilor vrea să o răpească, Sânziana trăiește un sentiment de


a) fericire absolută.
b) spaimă cumplită.
c) dor nemăsurat.
d) tristețe vagă.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: . 2 puncte

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informaţiile din cele două texte. 6 puncte
Enunț Corect Incorect
Împăratul zmeilor își dorește ca Sânziana să îi fie soție.
Pepelea este rănit de sabia zmeului.
În final, Pepelea îl învinge pe zmeu cu ajutorul fluierului fermecat.
O caracteristică a oricărui text în proză este apariția conflictului bine-rău.
Balaurul are ca model șarpele malefic, dar are puteri supranaturale.
Greuceanu, Făt-Frumos, Harap-Alb, Prâslea sunt personaje negative.

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos:
a) „ZMEUL: Nu fugi, dulce minune; vestea frumuseții tale a trecut peste nouă mări și nouă țări și, ca să te
văd, am venit în zbor nouă zile și nouă nopți.
SÂNZIANA: Dar cine ești tu, care îndrăznești?...”
b) „Omorârea zmeului de principalul personaj pozitiv (Greuceanu, Făt-Frumos, Harap-Alb, Prâslea etc.)
semnifică nu doar victoria binelui asupra răului, ci și instaurarea și/ sau restabilirea ordinii sociale, prin
dispariția evenimentului ce a dus la disturbarea ei și a personajelor ce l-au susținut.” 6 puncte
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Prezintă, în cel puţin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între textul literar
al piesei lui Vasile Alecsandri și textul transcris de pe site-ul http://romaniaistorica.ro. 6 puncte

Limba și literatura română - Simularea județeană E.N. VIII, anul școlar 2020-2021
4
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Crezi că Pepelea s-ar putea adapta vieții de la curtea împărătească? Justifică-ți răspunsul, în 50 – 80 de
cuvinte, valorificând textul citat din piesa Sânziana și Pepelea de Vasile Alecsandri. 6 puncte
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Asociază fragmentele din feeria Sânziana și Pepelea de Vasile Alecsandri cu un alt text literar studiat sau
citit ca lectură suplimentară, în 50 – 80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre ele.
6 puncte
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Limba și literatura română - Simularea județeană E.N. VIII, anul școlar 2020-2021
5
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Încercuiește silaba accentuată din cuvintele „împărătească” și „beneficiind”. 2 puncte


______________________ î m p ă r ă t e a s c ă__________________________________
_______________________ b e n e f i c i i n d __________________________________

2. Fac parte din acelaşi câmp lexical toate cuvintele din seria:
a) basm, zmeu, grădină, cal, prințesă.
b) spectacol, actor, scenarist, act, decor.
c) vitejie, curaj, generozitate, egoist, frumusețe.
d) animal, gheare, palat, gură, colți.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: . 2 puncte

3. Rescrie secvența „În galeria eroilor de basm cu puteri supranaturale, reprezentant al forțelor răului [...]”,
înlocuind cuvântul „supranaturale” cu un sinonim și cuvântul „răului” cu un antonim. 4 puncte
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza.
„M-am furișat prin grădina împărătească, doar oi zări pe Sânziana mea... dar toate ferestrele palatului sunt
închise... Bine m-aș deprinde a trăi aice... alăturea cu fata împăratului.” 6 puncte
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Limba și literatura română - Simularea județeană E.N. VIII, anul școlar 2020-2021
6
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

5. Transformă construcția activă din enunțul „Zmeul ridică buzduganul.” într-o construcţie pasivă. 6 puncte
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Alcătuiește un enunț interogativ în care pronumele interogativ „ce” să aibă funcția sintactică de nume
predicativ și un enunț imperativ în care substantivul „basm” să aibă funcția sintactică de complement direct.
6 puncte
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând un comentariu al unui cititor pasionat de
basme, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze. 6 puncte
Eu ______________ (a agrea, modul indicativ, prezent) în mod deosebit seria Harry Potter a scriitoarei J. K.
Rowling, __________________ (care, genitiv, singular) romane fantastice mi se par adevărate basme
moderne.

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Imaginează-ți că ești membru al unui cerc de lectură din Sibiu. Redactează o scrisoare adresată
prietenului tău, Victor / prietenei tale, Victoria, în care să îi împărtășești un sentiment / o emoție legată de
prezentarea eroul tău preferat, în cadrul unei ședințe a cercului de lectură. Scrisoarea ta va avea cel puțin
150 de cuvinte și va insera o secvență narativă, una descriptivă și una explicativă.
Data redactării scrisorii este 19 februarie 2021, iar semnătura va fi Alex / Alexa.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
• conținutul textului epistolar – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct;
proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor –
1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct;
lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte
și dezvoltă subiectul propus.

Limba și literatura română - Simularea județeană E.N. VIII, anul școlar 2020-2021
7
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Limba și literatura română - Simularea județeană E.N. VIII, anul școlar 2020-2021
8
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Limba și literatura română - Simularea județeană E.N. VIII, anul școlar 2020-2021
9