Sunteți pe pagina 1din 4

c

c
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul scolar 2010 ± 2011
Proba scrisă la Limba si literatura română

MODEL PROPUS DE PROF. : TĂNASĂ VICTOR


ŞCOALA CU CLASELE I-VIII, IACOBENI, COM. DÎNGENI

cToate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


cTimpul efectiv de lucru este de 2 ore.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
Citeste cu atenţie textul următor:

A.cc

| 
 c

cc


  ccc c
j cjjcjc jjcc c cc
 jc
jc
c c  c c jjcjc jjc
jjcjc
c jjc c c
c  ccj jjc
 jc c c jc c
 jc
c cjc jc cjccjc
 
ccjc c cc
c c c jc c
cjc
 cjc

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
c c cc jc
 j j c
 c  cjc c c j c jj 
cV 
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc* punctec
c
jc c jjcc 
cctoam cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc* puncte
Xcjcjc  c c jc jcc
j c  jc c j
 jc
 c*
puncte
c! jc j ccjccjjc j c jccjjcj j cjc  c c* puncte
"cj c
c c jjjc j jcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc* puncte
B.
# cc
cc$c%c"c jccc c jcc  jc c cc
c j cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc12 punctec
&c
c c j
c
c c
jjc jc  jc c jc j c cc cc
'c
c cj jc
jjc cc 
c c  cjc  c 'c
c c j jjccj c c j
 jcc c jcjjc 'c
c c
jc jj cjjcc
jcjj c
c
SUBIECTUL al II - lea (3* de puncte)
Citeste cu atenţie textul următor:
c
c 
 c jc c j c c c jc c c j jcjc c c jc

c jc ( c c c  jc c cjjjjc jc c  c j c
 c
jc j jc jcjjc c c jcc
 c c c j c c c c
c  c j c c jc ) c jc c jjc j j c c c c jj c
c
*c#c c jjc j c jc jc àtu ooc c c c j c c
cc jccc
 cjc j cccjc c ccj  c jjjc&cj c
j c jjc cjjjjc jc cj jc cc cc 
 j jc
*LDQQL5LRWWD3ULQĤXOQRULORU DSÄUXWSHVLWHXO&HDĠFDGHFXOWXUÄ
A.
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

c c ccccc c jc c cc


j c j c
j 
cccccccccccccccccccc
c c jc j j'cc
c c j j'c
c c j jc
ccc
 c j jccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc* puncte
c( cc cc
j c j
 c jc cccjc j cjcc c
cc
cc c
 + jcjjcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc* puncte
Xc c j c
 c
 jc c
 c cjcccccccccccccc* puncte
,  c jj cjc
cPrinţul noriloraduc c aVataaacumcjc
j jc
c
-cc
j j 'c
-c
 cj j cc 'c
-c j c  j cj j c
cjc c jc
 cjcj c j c jj cc 
cat u
tum t c* puncte
B.
# cc
cc$c%c"c jccc
jcc cjjj cjc  c c
c
jjcc
 c cjcc ccjc12 puncte
&c
c c j
c
c c
jjc
c cccc cjcc ccj'c
c jc
jjc
jjc
c c jc cj j'c
c cjccj c c j
 jcc c jcjjc 'c
c c
jc jj cjjcc
jcjj c
Notă! #
 cc ccjjjcj cc c j jc
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări .utat acomo %cc
'cco a
t tuuc
'c
tud comuca tuVocabuauad cVat coutuuc
'coto
afa
X
'cuctuaac
'ca a aco ct at tuu a
 btat a%cc
c
c
c
c
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul scolar 2010 ± 2011
Proba scrisă la Limba si literatura română
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
cSe punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
cNu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
cSe acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (42 de puncte)


A
c cc
 c
 c cjc jc
 j j c  jcjc c c j c
 jj c
.c 
cV uca oat 
 d -cX 
/* puncte
c
jc jc j jjjc jjcc c c.ot a m u adou cuVt 
da aVoca Vta aatuu-c*, 4, 2 puncte
Xc cc
 c
 cjcjc jcj c j c c.c 

cV tu

ab a a« c ca f u t d coc cX 


/* puncte
c cXc
 c
 cjcjcjjjc j c
 j cj j c.c 
c
c
abo 
ucccjjc j 'cu t d coc %cjjcj j -
 X
/* puncte
"c
 c
c cc jjjjc j jc.c 
c÷tu m ou
mt f bt 
 ca ucoad a aotmuu tua taatuaV fumoa ÷oat 
 m t ca ac tu cttuutm ca uuc-c* puncte
B.
c
 c  c jjc. c
c
 cc
 c j cc 
c 'c
c

 cc
 c
j cc jjc
 jc
jc 
c -c4 puncte
cj c
jjj
c. c
c
 cj c
jjjcc 
c 'cc
c
 c
 c

jjjcc 
c -c4 puncte
c cjcj c cjjc c.aatat aco ad o cbu
t como t o motVa du aaa
af o
-c%c
 c
j c c%c
c2
puncte
c
 c jj jcjjcc
jcjj c2 puncte
SUBIECTUL al II - lea (3* de puncte)
A
c cc
 c
 c c ccjjcjc c jcjc c.c 

c
utouatcouu t aotta tcou ttu a àuooX 
/* puncte
c cc
 c
 c  cjjcjc cc jc.omad ub uf 
 bofacat o -cX 
/* punctec
Xcc* puncte
c cc
 c
 c
jc jjc jccjjcjc c jc j c jj c
.at adj ctVooma ot tuatcoot ttum t ubtatV comu
X 
/* puncte
c
c
B.
c
 c j ccjc
 cc4 puncte
c
jc
jjjc
c j cj jc4 puncte
c j jcjcj c c j
 jcc c jcjjc c.aatat aco a
d o cbu t como t o motVa du aaa
af o-c%c
 c j jc

j  c%c


c2 puncte
c
 c jj jcjjcc
jcjj c2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel
c
cj c
jjjc1 punct
cc  jc2 puncte
cj ccjc j c jc  c cj jc%c
 c c
j c%c

-c
2 puncte
c jc.$cjc%cX
 cXcjc%c
 c cjc%c
 c"c cjc cjc%c$
-c3 puncte
c
 jc.$Xcjc%c
 c cjc%c
 c"c cjc cjc%c$
-c2 puncte
c c cc  jcc
jc1 punct
c jjj j c1 punctc
c