Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul 1 CADASTRUL GENERAL I PUBLICITATEA IMOBILIAR 1.

1 GENERALITI Cadastrul general i publicitatea imobiliar este un sistem unitar i obligatoriu de e!iden" te#nic $ economic i %uridic a bunurilor imobile. &biectul e!iden"ei cadastrului general i publicitat "ii imobiliare 'l repre(int totalitatea bunurilor imobile de pe teritoriul " rii$ indi)erent de natur $ utili(are sau )orma de proprietate. E!iden"a const 'n identi)icarea$ locali(area$ descrierea i repre(entarea bunurilor imobile i 'nregistrarea rela"iilor de proprietate re)eritoare la acestea. Entit "ile de ba( ale sistemului de e!iden" a cadastrului general * parcela$ construc"ia i proprietarul. +n accep"iunea cadastrului general i publicit "ii imobiliare bunurile imobile pot )i , - parcele de teren ) r construc"ie- parcele de teren 'mpreun cu construc"iile situate 'n cadrul parcelei- construc"ii de"inute de proprietar$ altul dec.t proprietarul parcelei- p r"i ale construc"iei care pot )i delimitate i identi)icate ca )iind de"inute de un singur proprietar /eta%$ apartament0. 1roprietarii pot )i, - persoane )i(ice 2 indi!iduale 2 grupuri$ 'n indi!i(iune 2 persoane %uridice 3nitatea de e!iden" de ba( pentru cadastrul general i publicitatea imobiliar este parcela. 1arcela este o 'ntindere de teren$ continu $ a!.nd un singur proprietar i o singur categorie de )olosin" . 1.4 GL&5AR 6E TER7ENI Cadastrul general opere( cu o serie de termeni speci)ici$ ale c ror de)ini"ii sunt pre(entate 'n continuare, 1. Biroul de carte funciar * unitate de pe l.ng %udec torie$ care are ca obiect 'nscrierea 'n cartea )unciar a actelor i )aptelor %uridice re)eritoare la bunurile imobile. 4. Cadastrul general * sistem unitar i obligatoriu de e!iden" te#nic $ economic i %uridic prin care se reali(ea( identi)icarea$ 'nregistrarea$ repre(entarea pe planuri cadastrale a tuturor bunurilor imobile$ indi)erent de destina"ie i proprietar$ de pe 'ntreg teritoriul " rii. 8. Cartea funciar * 'nscris o)icial repre(ent.nd unitatea de ba( 'n sistemul de publicitate imobiliar $ 'n cadrul c ruia e!iden"a se "ine pe bunuri imobile. +n cartea )unciar se 'nscriu actele i )aptele %uridice re)eritoare la bunurile imobile din cuprinsul )iec rui teritoriu administrati!.

9. Cadastre de specialitate * subsisteme de e!iden" i in!entariere sistematic din punct de !edere te#nic i economic a bunurilor imobile$ speci)ice unor domenii de acti!itate$ cu scopul administr rii lor ra"ionale. 6intre acestea se disting , - cadastrul agricol 2 e!iden"a i in!entarierea sistematic a terenurilor agricole pe categorii i subcategorii de )olosin" $ speci)ic.nd natura solului$ pant $ pretabilitatea la anumite culturi$ clasa de calitate$ bene)iciul net$ etc.- cadastrul forestier 2 e!iden"a i in!entarierea sistematic a )ondului )orestier na"ional i a amena% rilor sil!ice$ speci)ic.nd supra)a"a$ esen"a lemnoas $ !.rsta$ consisten"a masei lemnoase etc.$ precum i in)orma"ii re)eritoare la sol$ relie) i clim - cadastrul cilor ferate * e!iden"a i in!entarierea terenurilor$ construc"iilor$ instala"iilor i st rii re"elei )ero!iare- cadastrul drumurilor * e!iden"a i in!entarierea terenurilor$ construc"iilor$ instala"iilor i st rii re"elei de drumuri- cadastrul porturilor; - cadastrul aeroporturilor; - cadastrul apelor * e!iden"a i in!entarierea apelor$ a terenurilor acoperite de ape i stu) precum i a instala"iilor care le deser!esc$ organi(ate pe ba(ine #idrogra)ice$ speci)ic.nd supra)a"a$ calitatea$ )olosin"a$ instala"iile de transport i e:ploatare$ de protec"ie i ameliorare a calit "ii$ precum i condi"ii de relie) i clim - cadastrul fondului imobiliar * e!iden"a i in!entarierea bunurilor imobile din localit "i$ speci)ic.nd pentru construc"ii )olosin"a$ materialele de construc"ie$ structura$ regimul de 'n l"ime$ )unda"ia$ supra)a"a$ dot ri$ etc.- cadastrul reelelor edilitare * /ap $ canali(are$ termo)icare$ ga($ electrice$ tele)onice0 * e!iden"a i in!entarierea re"elelor edilitare i a instala"iilor care le deser!esc$ speci)ic.nd amplasamentele$ traseele$ dimensiunile$ materialele de construc"ii$ parametrii te#nici$ starea. ;. Clasificarea cadastral * opera"ia prin care se atribuie numere de identi)icare /coduri0 de recunoatere unic a bunurilor imobile 'n raport cu proprietarul. <. Corp de cldire * parte component a unei cl diri delimitat dup urm toarele criterii, - sistemul ar#itectonic i constructi! determinat de )a"ade i materialele de construc"ie a pere"ilor e:teriori- intrarea separat 'n cl dire- independen"a i regimul di)erit de 'n l"ime )a" de alte cl diri al turate. =. Categoria de folosin a terenului * caracteri(are codi)icat din punct de !edere al destina"iei terenului 'n )unc"ie de scopul pentru care este utili(at /agricol$ sil!ic$ construc"ii$ c i de comunica"ii$ e:ploatare minier etc.0.
8

>. Construcia * o entitate sau o parte dintr2o entitate construit cu o destina"ie i utili(are distinct pentru proprietar. ?. Corp de proprietate * una sau mai multe parcele alipite$ apar"in.nd aceluiai proprietar. 1@. Delimitarea cadastral a teritoriului administrati! * lucrare distinct la introducerea cadastrului la ni!elul teritoriului administrati!$ const.nd din constituirea con)orm legii a comisiei$ parcurgerea 'ntregului traseu al #otarului teritoriului administrati!$ stabilirea punctelor de #otar caracteristice pe linia de #otar sau pe limita intra!ilanului i marcarea lor cu borne$ determinarea coordonatelor acestora$ 'ntocmirea actelor i documenta"iei te#nice de delimitare. 11. Entitile de baz ale sistemului de e!iden" a cadastrului general * parcela$ construc"ia i proprietarul. 14. Extravilanul teritoriului administrati! * partea din teritoriul administrati! cuprins 'n a)ara intra!ilanelor$ delimitat cadastral potri!it legii. 18. Fond funciar * totalitatea terenurilor de orice )el$ indi)erent de destina"ie$ de titlurile pe ba(a c rora sunt de"inute sau de domeniul public sau pri!at din care )ac parte /)ondul )unciar al unui %ude"$ al Rom.niei etc.0. 19. Imobil * parcel de teren cu sau ) r construc"ii. 1;. Intravilanul teritoriului administrati! * partea din teritoriul administrati!$ legal delimitat $ destinat construirii i #abita"iei. 1<. Numerotarea cadastral * opera"iunea prin care se atribuie$ dup anumite reguli$ numere de ordine /numere cadastrale0 bunurilor imobile i parcelelor din cadrul unei unit "i administrati!2teritoriale. 1=. Numerotarea topografic * /'n cadastru0 * opera"ia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor. 1>. Parcela * por"iune de teren component a unui bun imobil situat 'ntr2un teritoriu administrati!$ a!.nd o singur categorie de )olosin" i apar"in.nd unui proprietar. 1?. Partida cadastral * suma bunurilor imobile care apar"in aceluiai proprietar 'n cuprinsul unui teritoriu administrati! /comunal$ or enesc sau muncipal0. 4@. Plan topografic * repre(entare con!en"ional 'n plan$ analogic sau digital $ a unei supra)e"e de teren$ 'ntr2o proiec"ie cartogra)ic i 'ntr2un sistem de re)erin" . +n Rom.nia$ planul topogra)ic se 'ntocmete 'n sistemul de proiec"ie 5tereogra)ic 1?=@ i 'n sistemul de re)erin" altimetric 7area Neagr 1?=;. 41. Plan cadastral de baz * plan tematic 'ntocmit pentru ne!oile cadastrului general$ pe care sunt redate detaliat po(i"ia i numerele cadastrale ale bunurilor imobile i parcelelor$ categoriile de )olosin" ale terenurilor i construc"iile permanente. 44. Planul cadastral de ansamblu * produs deri!at ob"inut prin generali(area con"inutului planului cadastral de ba( . 5e 'ntocmete de
9

regul pentru un 'ntreg teritoriu administrati! i con"ine repre(entarea #otarului$ a limitelor intra!ilanelor i denumirile acestora$ principalele detalii liniare$ elemente de toponimie$ denumirile teritoriilor administrati!e etc. 48. Proprietar * persoan )i(ic sau %uridic titular 'n e:clusi!itate sau 'n indi!i(iune al dreptului real asupra bunului imobil supus 'nscrierii. 49. Posesor * persoan )i(ic sau %uridic care de"ine numai posesiunea i )olosin"a din de(membr mintele dreptului de proprietate. 4;. egistru cadastral * documentul principal al cadastrului general prin care se sistemati(ea( datele cadastrale pentru e!iden"ierea distinct 'n cadrul teritoriului administrati! a situa"iei bunurilor imobile i proprietarilor$ precum i a situa"iilor centrali(atoare pe destina"ii ale terenurilor$ grupe de proprietari$ intra!ilan2e:tra!ilan etc. 4<. !ector cadastral * di!i(iune te#nic cadastral pe teritoriul administrati!$ delimitat de detalii liniare /c i de comunica"ie$ ape$ diguri$ etc.0 care nu su)er modi)ic ri curente i care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite. 4=. !istemul informaional al cadastrului * o organi(are de ba(e de date gra)ice i al)anumerice de e!iden" te#nic economic i %uridic re)eritoare la bunurile imobile i la proprietarii acestora. 4>. !c"ia bunului imobil * documentul gra)ic ce se 'ntocmete odat cu completarea )iei bunului imobil$ la o scar con!enabil $ pe care se 'nscriu datele de locali(are i de identi)icare a bunului imobil$ categoriile de )olosin" ale parcelelor$ construc"iile$ precum i !ecin t "ile acestora. 1.8 3NITILE TERIT&RIAL2A67INI5TRATIAE 6IN R&7BNIA 1entru ra"iuni institu"ionale$ organi(atorice$ te#nice i opera"ionale i potri!it cadrului legal e:istent$ cadastrul general i publictatea imobiliar 'mpart unit "ile teritorial2administrati!e ale teritoriului pe dou ni!eluri, - %ude"e$ iar acestea 'n - localit "ii Localit "ile se clasi)ic 'n , - urbane, - municipii - orae - rurale - comune & comun poate include unul sau mai multe sate$ care sunt ae( ri distincte$ ) r autonomie administrati! . +n accep"iunea cadastrului general$ satele nu sunt localit "i i nu au teritorii 'n administrare. Ele sunt luate 'n considera"ie 'n cadrul )unc"iei de locali(are. Ciecare localitate are 'n administrare un teritoriu- 'n acesta se disting dou (one,
;

- (ona intra!ilan $ delimitat prin acte administrati!e$ destinat construirii /perimetrul construibil0- pentru teritoriile a)erente localit "ilor urbane i a comunelor ) r sate 'ncorporate$ (ona intra!ilan este o 'ntindere continu teritoriile comunelor compuse din mai multe sate includ mai multe (one intra!ilane distincte /encla!e0- (ona e:tra!ilan $ de)initi! prin rela"ia de complementaritate, teritoriul administrati! al localit "ii minus (ona intra!ilan . 1entru )acilitarea locali( rii$ cadastrul general distinge i alte )orme de delimitare a teritoriului ca, - tarlaua$ caracteristic terenurilor agricole din (ona e:tra!ilan $ re(ultat din gruparea pe arii de e:ploatare a unui num r de parcele 'n!ecinate- c!artalul$ caracteristic (onelor intra!ilane$ re(ultat din gruparea parcelelor 'n!ecinate m rginite de str (i. Nici tarlaua i nici c!artalul nu bene)icia( de de)ini"ii unitare /'n unele localit "i c!artalul este m rginit obligatoriu numai de str (i principale- 'n localit "ile mici poate lipsi$ etc.0. 6in punct de !edere al cadastrului general tarlaua i c!artalul sunt preluate aa cum sunt$ rolul lor )iind limitat la 'mbun t "irea locali( rii. +n accep"iunea cadastrului general termenul de parcel se aplic i asupra terenurilor cu destina"ii$ con)igura"ii i utili( ri di)erite, arii stradale$ drumuri de di)erite tipuri$ oglin(i sau cursuri de ap . +n acest mod se asigur parcelarea 'ntregului teritoriu$ ) r omisiuni. 5curt istoric Lucrri de hotrnicie i forme de cadastru funciar n Romnia pn n anul 1933: 5istemul cadastral din "ara noastr $ dei a a!ut particularit "i speci)ice re(ultate din e!olu"ia istoric a 1rincipatelor Rom.ne$ a aplicat i a mani)estat tendin"a de a se apropia de ni!elul celui practicat 'n " rile !ecine din centrul Europei. +nc din e!ul mediul s2a continuat pe teritoriul " rii noastre$ 'ntr2o )orm mult diminuat $ agrimensura roman antic $ sub )orma #ot rniciei. Ast)el$ delimitarea #otarelor unei moii se ) cea de c tre o comisie )ormat din ase membri /din care unul era de meserie #otarnic sau a!ea preg tirea necesar 0 pe ba(a unui D#riso!E /ordin domensc de 'ncu!iin"are0. Fotrarnicii nu ) ceau # r"i sau planuri$ ci 'ntocmeau o Docolni" E sau Dcarte de alegerea #otarelorE$ 'n care erau men"ionate punctele de #otar pe ba(a DactelorE i m rturiilor de la )a"a locului$ 'nso"ite unori de sc#i"e cu po(i"ia acestor puncte men"ionate prin Dmo!ileE sau c#iar Dborne de piatr E. +nsemnarea i transcrierea de proprietate se ) cea 'n Dcatasti)ul t.rguluiE dup Dobiceiul de demultE. 6eci !ec#ile Gcatasti)eG care au e:istat de mult 'n 7untenia i 7oldo!a$ erau )orme incipiente ale aa numitelor$ mai t.r(iu Dc r"i sau registre )unciareE. C tre s).ritul secolului al HAIII * lea i 'nceputul secolului HIH au ap rut$ o dat cu primele legi)er ri 'n acest scop i primele Dplanuri de moiiE$ ba(ate pe ridic ri topogra)ice 'n teren.
<

& conturare mai precis a acestor legi)er ri o g sim 'n Regulamentul &rganic din 1>81 care a a!ut un rol de Dconstitu"ieE$ )iind aprobat de 6i!an$ at.t 'n 7untenia c.t i 'n 7oldo!a. Acest document permanenti(a comisiile de #ot rnicie %ude"ene$ pre!edea numirea 'n aceste comisii a unui DinginerE care s ridice #arta i stabilea publicitatea imobiliar $ ast)el , DCu un an mai 'nainte de a 'ncepe aceast #ot rnicie$ se !a publica 'n toate %ude"ele$ ca 'ntr2acest soroc oricine !a a!ea a se %eli pentru c lcarea de p m.ntIE i Daccesul la cartea de #ot rnicie i la #art se !a )ace ) r nici o prigonireE. 7erit a )i amintit 'n)iin"area primelor institu"ii de 'n! " m.nt superior te#nic 'n limba rom.n 'n care se ) cea practic la Dg#eode(ia i ingineria c.mpuluiE 1>19 * Iai * G#. Asac#i i 1>1> * Jucureti * G#. La( r. Titlul de Dinginer2#otarnicE s2a instituit o)icial 'n Rom.nia 'n anul 1?<>$ pe ba(a DCodului ci!ilE din 1?<;. Introducerea sistemului cadastrului di)er 'n Transil!ania$ Janat i Juco!ina de sistemul cadastrului aplicat 'n celelalte pro!incii rom.neti. Lipsa unei legi a ) cut ca lucr rile s se e:ecute #aotic$ propriet "ile )iind 'nscrise 'n registrul de inscrip"iuni i transcrip"iuni. +n anul 1?88 apare DLegea pentru organi(area cadastrului )unciar i introducerea c r"ilor )unciare 'n Aec#iul Regat i Jasarabia. 5pre deosebire de alte " ri !est2europene unde cadastrul a )ost cerut de stabilirea unor impo(ite ec#itabile pentru imobile /terenuri i construc"ii0 satis) c.nd ast)el o cerin" a 7inisterului de Cinan"e$ ca i de e!itare a numeroaselor procese %uridice pentru #otare 'ntre propriet "i$ problem a 7inisterului Kusti"iei$ la noi 'n "ar /'n special 'n Aec#iul Regat0$ cadastrul a )ost impus de cerin"ele unor creditori str ini care pentru un 'mprumut considerabil pe Dga%E agricol$ au cerut documente cadastrale. Ini"ierea unei legi de organi(are a cadastrului a apar"inut 7inisterului Agriculturii. 6e2abia 'n 1?88 /Legea 480 a )ost aprobat o lege a cadastrului i a ap rut un Regulament de aplicare a legii. 1e ba(a acestor reglement ri s2a trecut la e:ecutarea lucr rilor cadastrale. 1.n 'n 1?8= au )ost terminate 1@9 teritorii cadastrale din 4@@$ 'ns numai 'n Transil!ania$ Janat i Juco!ina. 6e asemenea 'n %ude"ul Il)o! ;9 comune au bene)iciat de cadastru. +n restul 7unteniei ca i 'n 7oldo!a$ &ltenia i 6obrogea s2a aplicat sistemul publicit "ii imobiliare sub )orma registrelor de inscrip"iuni i transcrip"iuni reglementate de Codul Ci!il i Codul de procedur Ci!il . 1e )ondul unor c#eltuieli )oarte mari i a ne'n"elegerilor pri!ind scopul cadastrului general$ a ap rut 6ecretul*lege nr. 11;L1?8> pentru uni)icarea dispo(i"iilor pri!itoare la c r"ile )unciare. 6up 1?9@ s2a 'ncercat trecerea cadastrului general la 7inisterul Lucr rilor 1ublice$ dar lucr rile de cadastru agricol au )ost mai stringente datorit re)ormelor agrare. +n perioada comunist s2a renun"at treptat la cadastrul general i s2a c utat introducerea unui sistem de cadastru simpli)icat ba(at pe in!entarierea terenurilor pe
=

categorii de )olosin" i de"in tori 'n !ederea unei mai bune plani)ic ri a produc"iei agricole. +n cadrul regiunilor administrati!e s2au 'n)iin"at direc"ii regionale de 'mbun t "iri )unciare i organi(area teritoriului agricol. 6e terenurile intra!ilane r spundeau sec"iile de ar#itectur i sistemati(are. Instruc"iunile pentru e!iden" )unciar au ap rut abia 'n anul 1?<8$ c.nd s2a pus problema "inerii la (i a acestuia. Apro:imati! 'n aceeai perioad s2au 'ntocmit i planurile topogra)ice ale localit "ilor /1,; @@@0 cu peste ;@ @@@ locuitori. Acestea au repre(entat elemente te#nice de ba( pentru cadastru$ dar nu se poate !orbi de un sistem cadastral coerent. +n 1?<8 s2a trecut la e:ecutarea cadastrului )unciar intra!ilan la sate i s2au 'ntocmit o serie de registre cadastrale. 6e partea te#nic a cadastrului )unciar au r spuns at.t 7inisterul Agriculturii$ prin unit "i de specialitate c.t i alte ministere care a!eau organe topogra)ice. +ntocmirea planului cadastral nu s2a ) cut sistematic ci dup ne!oi solicitate de interese departamentale sau locale$ )apt ce )ace ca i a(i s e:iste goluri$ sau (one necadastrate de 8@29@ de ani. 6up aplicarea Legii )ondului )unciar nr. 1>L1??1$ /aplicare care a 'ntrerupt acti!itatea de cadastru te#nic 'n perioada 1??121??<0$ este necesar re)acerea e!iden"elor cadastrale pe o supra)a" de apro:imati! > milioane de #a. Apari"ia Legii =L1??< a cadastrului i publicit "ii imobiliare a creat premisele introducerii unui sistem unitar i obligatoriu de cadastru la ni!elul 'ntregii " ri. +nregistrarea bunurilor imobile 'n noul sistem presupune reluarea integral a tuturor lucr rilor e:ecutate p.n la aceast dat i introducerea cadastrului general pe teritorii administrati!e$ lucr ri care !or dura apro:imati! 1@21; ani. Apari"ia Legii 1L4@@@ pri!ind retrocedarea supra)e"elor agricole i de p duri !a 'nt.r(ia )inali(area lucr rilor de cadastru general 'n special 'n ceeace pri!ete domeniul public i pri!at al statului. 5itua"ia con%unctural actual 'n care s2a ) cut aplicarea noii legisla"ii este urm toarea , din popula"ia " rii de 44$=> milioane locuitori ;8M locuiesc 'n (one urbane$ 'n Jucureti )iind peste 4 milioane locuitori. 6intre acetia apro:imati! =@M sunt proprietari de bunuri imobile /indi!idual sau 'n indi!i(iune0. 5upra)a"a este de 48$> milioane #a$ din care 1$8 milioane #a repre(int (one urbane i 19$> milioane #a * (one agricole. 5tructura utili( rii terenului pe destina"ii este, <1$?M 2 agricol$ 4>M 2 )orestier$ 1@$>M 2 teren construit$ <$9M 2 drumuri i c i )erate$ 8$>M 2 ape i 4M 2 terenuri neagricole. 6in punct de !edere adminstrati!$ "ara este 'mp r"it 'n 91 %ude"e /cu Il)o!0 i 7unicipiul Jucureti. +n structura localit "ilor sunt cuprinse 4>8 orae i muncipii i 18 998 sate. 5uplimentar$ teritoriul " rii este di!i(at 'n ?@ de (one %uridice$ 'n )iecare (on e:ist.nd o %udec torie. Teritoriul administrati! al )iec rei localit "i cuprinde dou (one, intra!ilan /(on destinat construc"iilor$ 'n con)ormitate cu planul urbanistic general$ aprobat de consiliul local0 i e:tra!ilan.

>

1otri!it Constitu"iei$ administra"ia public se ba(ea( pe principiul descentrali( rii autorit "ilor locale$ pe trei ni!ele, central /Gu!ern0$ %ude"ean /consiliul %ude"ean ales0 i local /consiliul local ales0. La ni!el %ude"ean$ Gu!ernul este repre(entat de un pre)ect care urm rete respectarea actelor legale i constitu"ionale de c tre consiliul local. Autorit "ile locale sunt autonome 'n gestionarea resurselor )inanciare proprii i 'n re'ntregirea acestora din ta:e i impo(ite locale. 1.9 C3NCIILE CA6A5TR3L3I GENERAL Cadastrul reali(ea( trei categorii de )unc"ii, - te#nic * indenti)icare$ m surare$ repre(entare$ locali(are$ descriere * se aplic bunurilor imobile- economic * e!aluare /determinare0 !aloare i poten"ial economic /!enit0- %uridic * 'nregistrarea rela"iilor de proprietate i a in)orma"iilor cone:ese aplic triadei bun imobil proprietar ! element terCunc"ia te#nic se re)er la aspectele cantitati!e ale bunurilor imobile i determin $ pe ba( de m sur tori$ po(i"ia$ con)igura"ia i m rimea supra)e"elor de terenuri pe categorii de )olosin" i pe posesori$ supra)a"a construit $ num rul de ni!eluri al construc"iilor. Cunc"ia economic se re)er la aspectele calitati!e ale bunurilor imobile$ cum sunt, !aloarea economic $ poten"ialul producti! al p m.ntului$ caracteristicile calitati!e ale construc"iilor. 3n indicator semni)icati! pentru )unc"ia economic a cadastrului este !enitul net pe care 'l poate aduce un bun imobil. 6e asemenea cadastrul general )urni(ea( datele necesare )undament rii politicii )iscale a statului. Cunc"ia %uridic este legat de crearea mecanismelor i instrumentului %udiciar care s permit e:ercitarea dreptului de proprietate. +n acest sens$ Legea cadastrului impune ca drepturile reale asupra unui bun imobil s )ie dob.ndite numai prin 'nscrierea 'n cartea )unciar . 1ublicitatea imobiliar prin cadastrul general asigur 'nregistrarea bunurilor imobile 'mpreun cu raporturile %uridice care caracteri(ea( rela"ia de proprietate /'nscrieri ale actelor i )aptelor %uridice$ sarcini care gre!ea( bunul imobil0. La ni!elul )iec rei unit "i teritorial administrati!e /comun $ ora$ municipiu$ %ude"0 sunt pre! (ute urm toarele lucr ri, a0 stabilirea i marcarea pe teren prin borne a #otarelor teritoriilor administrati!eb0 stabilirea i marcarea pe teren a intra!ilanuluic0 identi)icarea bunurilor imobile /pe ba(a titlului de proprietate0 i m surarea tuturor parcelelor de teren$ speci)ic.nd categoria de )olosin" i proprietaruld0 e)ectuarea m sur torilor pentru ob"inerea sau actuali(area planului cadastral1.; C&NCE1IA GENERAL A 5I5TE73L3I CA6A5TR3L3I 1. 6ocumente i in)orma"ii pre! (ute 'n Legea =L1??<
?

6ocumentele te#nice principale$ care sunt utili(ate de cadastrul general la ni!elul unit "ilor administrati!e * teritoriale sunt , - planul cadastral- registrul cadastral al parcelelor- inde:ul al)abetic al proprietarilor- corpul de proprietate- partida cadastral pe categorii de )olosin" - registrul cadastral al proprietarilor1lanul cadastral este documentul de ba( al cadastrului care con"ine repre(entarea topogra)ic a tuturor parcelelor i a datelor cadastrale caracteristice acestora de pe un teritoriu administrati!. Registrul cadastral al parcelelor se 'ntocmete pentru )iecare unitate teritorial administrati! i cuprinde toate parcelele din cadrul acesteia 'n ordinea numerelor cadastrale. 1entru )iecare parcel se indic , - num rul )oii de plan cadastral- num rul c!artalului sau tarlalei- supra)a" - categoria de )olosin" - !enitul net- proprietarul i codul acestuiaRegistrul cadastral al proprietarilor cuprinde toate parcelele cadastrale pe care le de"ine un proprietar pe un teritoriu administrati!. +n condi"iile in)ormati( rii acti!it "ii &NCGC i &CGCK i cre rii ba(ei de date a cadastrului general r m.n necesare urm toarele documente 'n )orma tradi"ional , - registrul de numerotare unic a parcelei cuprin(.nd num rul de ordine i num rul cadastral al parcelei- registrul de numerotare unic a corpurilor de proprietate$ cuprin(.nd num rul de ordine$ num rul corpului de proprietate i num rul cadastral al parcelelor con"inute. +n cadrul biroului de carte )unciar al )iec rei %udec torii se "ine Registrul cadastral de publicitate imobiliar care cuprinde toate c r"ile )unciare 'n care se 'nregistrea( bunurile imobiliare. Alte documente care completea( e!iden"a la acest birou sunt , - registrul special de intrare- planul de identi)icare al parcelelor- repertoriul imobilelor indic.nd num rul cadastral al parcelelor i num rul de ordine al c r"ilor )unciare 'n care sunt 'nscrise- inde:ul al)abetic al proprietarilor- 'nscrisurile constatatoare ale actelor i )aptelor %uridice- registrul pentru numerotarea unic a c r"ilor )unciareCartea )unciar este documentul de ba( utili(at pentru 'nregistrarea bunurilor imobile /parcele$ construc"ii$ p r"i de construc"ie0.
1@

Cartea )unciar este alc tuit dintr2un titlu cuprin(.nd num rul c r"ii )unciare i numele localit "ii i trei p r"i care cuprind, A * 6escrierea bunurilor imobile , a0 num rul de ordine i cadastral al )iec rui bun imobilb0 terenul$ categoria de )olosin" i construc"iile /dup ca(0c0 amplasamentul i !ecin t "iled0 supra)a" e0 clasa de calitate)0 !enitul netJ * +nscreri pri!ind dreptul de proprietate, a0 numele proprietaruluib0 actul sau )aptul %uridic care constitue titlul dreptului i 'nscrisul pe care se 'ntemeia( c0 str mut rile propriet "iid0 ser!itu"ile constituite 'n )olosul bunului imobile0 )apte %uridice$ drepturi personale i alte raporturi %uridice re)eritoare la proprietate$ )0 modi)ic ri 'n titlu sau 'n cele trei trei p r"i. C * 5arcini asupra dreptului de proprietate, a0 ser!itu"i 'n )a!oarea )ondului aser!it /)olosin" $ u(u)ruct$ loca"ie$ cesiune de !enituri0b0 )apte %uridice$ drepturi personale i alte raporturi %uridice re)eritoare la aceast partec0 sec#estru$ urm rirea bunului imobil sau a !eniturilor acestuiad0 modi)ic ri re)eritoare la datele 'nscrise 'n aceast parte+n ca(ul c.nd o parte a construc"iei /eta%$ apartament0 )ace obiectul unei rela"ii de proprietate se !a 'ntocmi o carte )unciar colecti! i c.te o carte )unciar indi!idual pentru )iecare proprietate imobiliar indi!idual .+n acest din urm ca($ num rul de parcele !a )i )rac"ionat$ a!.nd la num r tor num rul p r"ii de construc"ie i la numitor num rul parcelei. Flux de date
REGI5TR3L 1ER7ANENT AL 3NITIL&R A67INI5TRATIA TERIT&RIALE

REGI5TR3L 1ER7ANENT AL 1&13LAIEI

REGI5TR3L 1ER7ANENT AL AGENIL&R EC&N&7ICI NI 5&CIALI

N&TARI

11

3TILIOAT&R I CA6A5TR3L GENERAL NI 6IAERNI 13JLICITATEA I7&JILIAR

K36ECT&RII

6IRECIA GENERAL CINANE 13JLICE

CA6A5TRE 6E 51ECIALITATE

AGENI 1E 1IAA I7&JILIAR

1 * I6$ nume$ adresa4 * I6$ denumire 3TA8 * I6$ nume$ adres $ entitate )i(ic L%uridic 9 * identi)ic ri unice$ atribute generale; * categorie impo(it$ propriet "i neimpo(itate< * criterii selec"ie$ interog ri= * locali(are$ coordonate$ caracteristici te#nice$ economice> * acte %uridice pri!ind proprietatea? * modi)ic ri proprietate$ ser!icii$ ser!itu"i$ alte )apte %uridice. 7odelul conceptual al datelor Entit "ile principale ale sistemului cadastrului general i publicitate imobiliare sunt, - parcela cadastral - construc"ia- parte de construc"ie- proprietarul- cartea )unciar Cigura de mai %os pre(int entit "ile sistemului i rela"iile dintre acestea,
CA6A5TR3L GENERAL
TERIT&RI3 A67INI5TRATIA

13JLICITATEA I7&JILIAR

L&CALITATE

REGITR3 CRI C3NCIARE

14

1ARTI6A CA6A5TRAL

1R&1RIETAR

CARTE C3NCIAR

C&R13L 6E 1R&1RIETATE

1R&1RIETATE I7&JILIAR

6RE1T3RI 6E 1R&1RIETATE

5ARCINI A531RA 1R&1RIETII

1ARCEL

Entit "ile )olosite de cadastrul general pentru 'mp r"irea teritorial sunt, parcela cadastral $ tarlauaLc!artalul$ e:tra!lilanLintra!ilan i teritoriul administrati!. +n ca(ul comunelor care cuprind mai multe sate$ este posibil s e:iste mai multe (one de intra!ilan. +n aceste situa"ii trebuie ) cut distinc"ie 'ntre localitate$ 'n sensul geogra)ic de ae(are uman i localitate 'n sens cadastral$ ca ni!el de organi(are a acti!it "ii de cadastru. +n perimetrul intra!ilan este utili(at termenul de c!artal care de)inete o unitate cadastral delimitat de str (i. +n conte:tul acestei de)ini"ii$ intra!ilanul ar cuprinde re"eaua stradal i totalitatea parcelelor incluse 'n c!artale. Corpul de proprietate cuprinde una sau mai multe parcele al turate de pe ra(a unui teritoriu administrati!e apar"in.nd aceluiai proprietar. Este necesar atribuirea unui num r unic de corp de proprietate$ la ni!elul )iec rei localit "i. 1artida cadastral cuprinde toate corpurile de proprietate pe care le de"ine un proprietar pe ra(a unui teritoriu administrati!$ cu toate elementele cantitati!e$ calitati!e i %uridice din registrul cadastral al parcelelor. Ast)el la ni!elul unei localit "i e:ist $ pentru )iecare proprietar$ o partid cadastral pe ba(a c reia se 'ntocmete cartea )unciar . 1arcela cadastral este de)init ca unitate cadastral de ba( )olosit la 'mp r"irea unui teritoriu$ determinat 'n teren prin #otare naturale sau arti)icale$ a!.nd o singur categorie de )olosin" i un singur posesor. 5e utili(ea( un identi)icator unic 'n cadrul )iec rei localit "i. +n acest )el identi)icatorul unic pe "ar al unei parcele este reali(at prin cod 5IR3TA P cod parcel . In)orma"ia asociat entit "ii parcel are urm toarea structur , a0 b0 c0 identi)icare, cod parcel cod 5IR3TA(ona teritorial2administrati! num r c!artalLtarlalocali(are, cod plan cadastralpo(i"ie geogra)ic adresacaracteristici te#nice, supra)a"a18

d0 e0 -

categoria de )olosin" clasa de calitatecaracteristici economice, !aloare%uridice, proprietar, acteL)apte %uridice care caracteri(ea( proprietateasarcini asupra parcelei-

6ei bunul imobil este de)init ca parcel cu sau ) r construc"ie$ dreptul de super)icie i e:isten"a construc"iilor de locuit colecti!e )ac necesar e:tinderea acestui concept asupra construc"iilor i p r"ilor de construc"ie /spa"iilor construite0. 5tructura propriet "ii imobiliare,
1ARTI6A CA6A5TRAL

C&R1 6E 1R&1RIETATE 1ARCEL C&N5TR3CIE 1ARTE 6E C&N5TR3CIE

In)orma"ia asociat entit "ii construc"ie are o structur asem n toare cu cea a spa"iului construit /p r"ii de construc"ie0, a0 identi)icare, - cod parcel - cod 5IR3TA- identi)icare construc"ieb0 locali(are, - adresac0 caracteristici te#nice, - supra)a"a- categoria de )olosin" - clasa de calitate- anul construc"ieid0 caracteristici economice,
19

- !aloaree0 %uridice, - proprietar6in sc#ema pre(entat se obser! c entitatea proprietar are rolul de a lega cele dou p r"i ale sistemului, cadastrul general i publicitatea imobiliar $ 'ntruc.t la ni!elul localit "ii e:ist o partid cadastral i o carte )unciar pentru )iecare proprietar. In)orma"ia asociat entit "ii proprietar are urm toarea structur , a0 identi)icare, - cod proprietar- nume proprietarb0 locali(are, - adresac0 tip proprietard0 cod )iscal+n )unc"ie de tipul proprietarului$ care poate )i persoan sau agent$ se preiau din registrele popula"iei sau agen"ilor economici in)orma"iile asociate entit "ii. +n ceea ce pri!ete 'nregistrarea %uridic a imobilelor 'n cartea )unciar $ se pre!ede preluarea din e!iden"a cadastrului general a descrierii bunului imobil$ structurate pe corpuri de proprietate$ parcele$ construc"ii i p r"i de construc"ie. La aceasta se adaug 'nregistr rile %uridice pri!ind proprietatea imobiliar i sarcini asupra imobilelor. In)orma"ia asociat c r"ii )unciare are urm toarea structur , Titlu - localitatea- num r carte )unciar - proprietarulpartea A * descriere imobile , - corp de proprietate- parcela- construc"ia- spa"iul construitpartea J * proprietatea imobiliar partea C * sarcini asupra imobilelor. ARFITECT3RA 5I5TE73L3I CADASTRUL TE!NIC
1lan cadastral Registrul parcelelor Cia centrali(atoare

CADASTRUL "URIDIC
Registrul c r"ilor )unciare Registrul proprietarilor

LOCALITATE
1artida cadastral 1; Cartea )unciar 1roprietar

PROPRIETAR
Corp de proprietate

Repre(entare gra)ic

1arcela

Jun imobil

OBIECT AL PROPRIET#II
6repturi 1< 5arcini

S-ar putea să vă placă și