Sunteți pe pagina 1din 9

2

REGULAMENT DE ORGANIZARE
Concursul - proiectul este inaintat spre avizare CAEN 2 !"# $ec%iuni CONCURSUL NATIONAL Nasterea Domnului-Renasterea Bucuriei se desfoar astfel: TOATE SECIUNILE AU CA TEM& 'RINCI'AL& un (otiv reli)ios *in s+era s,r-,torilor Nasterii Do(nului .i/sau tra*i%ii .i o-iceiuri locale le)ate *e s,r-,torile *e iarn,0 peisa1e *e iarn,2 1ocuri *e iarn,2 -ra*ul i(po*o-it *e Craciun tra*i%ii si o-iceiuri *e Cr,ciun si Anul Nou3 colin*,tori2 ur,tori2 (,.ti si (asca%i2 1ocul caprei2 al ursului42 -ucuria sosirii lui Mo. Cr,ciun2 etc# I # $EC5IUNEA ELE6I0 1. Creaie plasti lasi ! pi t"ra# dese$ %a "arel# &"ae# reio$# era olor#'( for)at A* sa" A+. 2. Creaie te,$olo&i -a.iliti pra ti e: ola/e si)ple sa" )i0te %ori e te,$i '# feli itri# )i i de orai"$i# et .# di$ )ateriale di1erse# i$ l"si1 re i la.ile# for)at A+# A* sa" ori e for)at. *. 2eli itri ! for)at A3 sa" ori e for)at( +. Creaie te,$i o4i$for)ati : dese$# &rafi pe al "lator# 5o6er 5oi$t# 5ai$t et . A+ sa" ori e for)at. 3. 2oto&rafie ! for)at A + ! e il"strea7 Sf8$ta Sr.toare sa" a ti1iti e0tra olare le&ate de Cra i"$ si A$"l No" %ser.ri# &r"p"ri de oli$dtori# "ratori# ." "ria 1e$irii l"i 9os Cara i"$# 1ol"$tariat# )as ati# /o "l aprei# et .'. 2oto&rafiile pot fi listate# pe ,artie $or)ala $" $eaprat pe ,8rtie foto&rafi . :. Creaie literar %pro7# poe7ie' a18$d a te): s risori atre 9os Cra i"$# fr")"setea ier$ii# .o&atia traditiilor# ." "ria /o "rilor de iar$a# et . ;. 9asti si ori&a)i de Car i"$ si A$"l No" di$ di1erse )ateriale# i$ l"si1 re i la.ile# te,$i a <"illi$&# et . =. I oa$e pe le)$# sti la sa" ori e s"port si i$ ori e for)at. >. Ori e fel de de oarti"$e de Crai"$ si A$"l No" o$fe tio$ate i$ l"si1 di$ )ateriale re i la.ile. II # $EC5IUNEA CADRE DIDACTICE0 1. $esiune *e re+erate .i co(unic,ri ale ca*relor *i*actice 3si(pozion national4 a18$d a te): Nasterea Do(nului 7 8ilantropie si 6oluntariat Crestin# L" rarile pot "pri$de i$ l"si1 tradiii i o.i ei"ri lo ale le&ate de sr.torile de iar$a# proie te ed" ati1e de Cra i"$# proie te de 1ol"$tariat desf"rate " o a7ia a estei sr.tori# ser.ari# Nasterea ?o)$"l"i di$ perspe ti1a teolo&i a et . Respe ti1ele l" rri 1or fi pu-licate 9ntr-un CD cu I$:N2 pe are @l 1a pri)i fie are parti ipa$t# 2. Creaie plasti lasi ! pi t"ra# dese$ pe ori e s"port si i$ ori e for)at. *. Creaie te,$olo&i -a.iliti pra ti e: ola/e si)ple sa" )i0te %ori e te,$i '# feli itri# )i i de orai"$i# et .# di$ )ateriale di1erse# i$ l"si1 re i la.ile( +. 2eli itri ! for)at A3 sa" ori e for)at( 3. Creaie te,$i o4i$for)ati : dese$# &rafi pe al "lator# et .( :. 2oto&rafie ! for)at A + ! e il"strea7 Sf8$ta Sr.toare sa" a ti1iti e0tra olare le&ate de Sr.atoarea Nasterii ?o)$"l"i %ser.ri# &r"p"ri de oli$dtori# et .'. 2oto&rafiile pot fi listate# pe arto$-,artie $or)ala. ;. 9asti si ori&a)i# te,$i a <"illi$&# et . =. I oa$e pe le)$# sti la sa" ori e s"port si i$ ori e for)at. >. Ori e fel de de oarti"$e de Crai"$ si A$"l No" o$fe tio$ate i$ l"si1 di$ )ateriale re i la.ile. !# Con*i%ii *e participare 'articipan%ii la o$ "rs s"$t: 4 adre dida ti e( 4 pre olari de la ori e $i1el( 4 ele1ii laselor I4 AIII( *

4 ele1ii laselor IB4BII. L" rrile tri)ise 1or respe ta "r)toarele cerin%e *e ela-orare ELE6I 4 l" rrile ela.orate tre."ie s ai. ca te(, un (otiv reli)ios *in s+era s,r-,torilor Nasterii Do(nului si/ sau tra*itii si o-iceiuri le)ate *e sar-atorile *e iarna0 peisa1e *e iarna2 1ocuri *e iarna2 tra*itii si o-iceiuri *e Craciun si Anul Nou3 colin*atori2 uratori2 (asti si (ascati42 -ucuria sosirii lui Mos Craciun# 4toate l" rrile tre."ie ela.orate @$ for)at"l ales @$ se i"$e( 4s"$t a eptate toate te,$i ile de l" r" %,artie# arto$# et .'( 4toate l" rrile de la se i"$ea +# 3 %ele1i' tre."ies pri$tate olor @$ for)at A+( 4 reaiile literare %ele1i' 1or fi te,$oreda tate @$ for)at A+# s ris la "$ ra$d# " fo$t Ti)es Ne6 Ro)a$# ara tere di)e$si"$ea 12# )ar&i$ile de 2 ). i s $" depes 14* pa&i$i. titl"l 1a fi s ris " )a/"s "le %Ti)es Ne6 Ro)a$# 1+# Cold'# e$trat( la do" r8$d"ri de titl" se 1a s rie a"tor"l i i$stit"ia %Ti)es Ne6 Ro)a$# 12# Cold'( la do" r8$d"ri s". $")ele a"tor"l"i se 1a s rie te0t"l l" rrii %Ti)es Ne6 Ro)a$#12'; S". titl"# @$ st8$&a se 1or tre e: $")ele i pre$")ele ele1"l"i# lasa# oala# lo alitatea i /"de"l# $")ele adr"l"i dida ti oordo$ator( l" rrile se listea7 A+ i se p"$ @$ pli . 4 adrele dida ti e are dores pu-licarea creatiilor literare ale elevilor intr-un CD cu I$$N3 revista4 1or tre."i sa tri)ita l" rarile si i$ for)at ele tro$i pe adresa: concurscraciunelevi<=a>oo#co( iar ta0a de parti ipare este de 13 lei. 4 este $e esar a pe fie are l" rare de la se i"$ile 14># ele1i# %@$ partea di$ dreapta /os# pe 1erso' s fie o eti ,et @$ are se 1a spe ifi a: titlul lucrrii, numele i prenumele elevului, clasa, coala, localitatea i judeul, numele cadrului didactic coordonator, seciunea. 8iecare ca*ru *i*actic poate 9nscrie 9n concurs ? lucr,ri ale elevilor2 in*i+erent *e sec%iune; un elev poate participa la (ai (ulte sec%iuni# CADRE DIDACTICE La se i"$ile 2# *# +# 3# :#;# =# > eri$ele s"$t a eleai a i la ele1i. 2ie are adr" dida ti poate parti ipa " o lucrare proprie la sec%iunile 2-@ .i un re+erat la si(pozion# $e accept, *oi coor*onatori pentru un re+erat; a(-ii vor pri(i *iplo(e .i a*everin%e *e participare la si(pozion 9ns, vor pri(i un sin)ur CD cu I$:N# La se i"$ea 1%si)po7io$ $atio$al'# o$diiile de te,$oreda tare s"$t "r)toarele: a4 Re*actarea lucr,rilor 3re+eratelor40 se 1a fa e @$ for)at A+# s ris la "$ r8$d# " )ar&i$i e&ale de 2D )) %te0t ali$iat justified'( titl"l 1a fi s ris " )a/"s "le %Ti)es Ne6 Ro)a$# 1+# Cold'# e$trat( la do" r8$d"ri de titl" se 1a s rie a"tor"l i i$stit"ia %Ti)es Ne6 Ro)a$# 12# Cold'( la do" r8$d"ri s". $")ele a"tor"l"i se 1a s rie te0t"l l" rrii %Ti)es Ne6 Ro)a$#12'; l" rrile pri)ite i are respe t %o.li&atori"' riteriile )e$io$ate a$terior 1or aparea i$ pu-licatia cu titlul2 Nasterea Do(nului 7 8ilantropie si 6oluntariat Crestin 2 avAn* caracter national; cu I$:N .i.lio&rafia se 1a o$se)$a la sf8rit"l l" rrii# @$ ordi$e alfa.eti # astfel: $")e# pre$")e ! a"tor# a$"l# titl"l# edit"ra( v rugm s folosii semnele diacritice corespun toare lim!ii rom"ne E l" rarea tre."ie sa ai.a i$tre *43 pa&i$i. pe$tr" pu!licarea lucrrii# a easta 1a fi @$soit de "$ re umat de o pa&i$# )a0i) 2. l" rarea i re7")at"l 1or fi tra$s)ise @$ for)at ele tro$i # @$ ataa)e$t# @$ do" fiiere separate# " "r)toarele de$")iri: -lucrare %poate a1ea (aBi( ? pa)ini' 4re umat %)a0i) 142 pa&i$i' Lucr,rile vor +i tri(ise si in +or(at listat in plic- o-li)atoriu# +

Lucr,rile vor +i tri(ise 9n +or(at electronic la ur(,toarea a*res, *e (ail0 concurscraciun#$a%oo.com *ar .i 9n +or(at listat2 9n plicul cu lucr,ri# TaBa *e participare este *e 2 lei pentru un ca*ru *i*actic coor*onator la sec%iunea elevi 3nr# *e lucr,ri tri(ise pot +i 9ntre ! .i ?2 in*i+erent *e sec%iune4# TaBa *e participare este *e 2 lei pentru sec%iunea ca*re *i*actice2 si(pozion su(, 9n care va +i inclus, a*everin%a2 *iplo(a *e participare la si(pozion precu( .i un CD cu I$:N ce va cuprin*e toate lucr,rile ca*relor *i*actice 9nscrise# TaBa *e participare este *e !? lei pentru sectiunea elevi 7 CD cu revista I$$N 7 pentru cei care *oresc sa pu-lice creatiile literare ale elevilor# $unt C taBe *e participare *i+erite# 2ie are parti ipa la e se ti"$e doreste. 5arti iparea este prin corespon*en%,# C# Criterii *e evaluare / 1urizare F Aor fi des alifi ate l" rrile @$ are se o.ser1 i$ter1e$ia ad"lilor i are $" respe t te)ati a o$ "rs"l"i. F Se 1a "r)ri e0 l"si1 )"$ a ele1"l"i. F Se 1a "r)ri &rad"l de ori&i$alitate i i)a&i$aie pe are ele1ii @l do1edes pri$ l" rarea reali7at %." "ria Nasterii ?o)$"l"i# )a&ia ier$ii'. F Se 1a "r)ri tra$sp"$erea 8t )ai fidel a Sr.torii Nasterii ?o)$"l"i. F Se 1a "r)ri tra$sp"$rea 8t )ai fidel a Sr.torii Nasterii ?)$"l"i - o.i ei"rilor i tradiiilor ro)8$eti le&ate de sr.torile de iar$a# @$ 1i7i"$ea proprie fie r"i parti ipa$t. F Se 1a "r)ri respe tarea te,$i ii de l" r" aleas. F Se 1a "r)ri sti)"larea reati1itii ele1ilor. "# 'ro)ra( DN$CRIEREA se 1a fa e @$ perioada !E#!!#2 !C 7 C #!2#2 !C pe .a7a +i.ei *e 9nscriere %a$e0a'# participantii la si(pozion +olosesc +isa *e inscriere *e la elevi# Cei care *oresc revista cu I$$N *e la elevi +olosesc aceeasi +isa *e inscrieire# EF'EDIEREA LUCRARILOR se 1a fa e @$ perioada !E#!!#2 !C 7 C #!2#2 !C %data potei'. L" rrile ele1ilor %)a0i) 3- adr" oordo$ator'# @)pre"$ " fia de @$s riere %a$e0a' o)pletat ore t( +isa *e inscrieire tre-uie sa +ie o-li)atoriu in 2 eBe(plare co(pletate pentru participantii la concurs a ord"l de parte$eriat @$ do" e0e)plare 4 o)pletat " datele d")$ea1oastr# pre ") i "$ pli A+ a"toadresat i ti).rat ! ti(-ru *e " lei i do1ada a ,itrii ta0ei de parti ipare pri$ )a$dat potal sau -anii *irect 9n plicul cu lucr,ri# pre+era( -anii *irect in plic si si)ilati -ine plicurile. 2ie are persoa$a o.li&atori" 1a p"$e pli a"toadresat# ti).rat oresp"$7ator# altfel $" pri)este diplo)ele. NU p"te) e0pedia diplo)e pe$tr" )ai )"lte persoa$e i$ a elasi pli . I$ er ati sa $" folositi adresa s olii da a stiti a $" 1i se i$)a$eaa7a orespo$de$ta. I$di ati pe pli o adresa si&"ra la are sa pri)iti )aterialele. S rieti o.li&atori" adresa d")$ea1oastra pe pli "l a"toadresat. 5"$eti .a$ii i$ pli - olet si si&ilati .i$e pli "rile. Toate )aterialele 1or fi e0pediate @$tr4"$ pli pe "r)toarea adres: 'ro+# Nastas, A*riana la Gc# H:# '# Ias*euJ2 Corp A2 $tr# Ion Crean),2 nr# 2K2 co* K C!K2 IAGI2 1u*# Iasi " spe ifi aia pe pli CONCUR$ LNA$TEREA DOMNULUIJ L" rrile adrelor dida ti e# @)pre"$ " fiele de @$s riere i referat"l listat# se p"$ @$ a elai pli " l" rrile ele1ilor# i$ l"si1 pli "l a"toadresat i ta0a de parti ipare. U$ adr" dida ti poate parti ipa " l" rare proprie %@$ partea di$ dreapta /os# pe 1erso# s fie o eti ,et @$ are se 1a spe ifi a: titlul lucrrii, coala, localitatea i judeul, numele cadrului didactic coordonator, seciunea. '# referat sa" a).ele iar ta0a este tot 2D lei. U$ adr" dida ti poate parti ipa la a).ele se i"$i %ele1i i adre dida ti e' sa" la "$a di$tre ele# la are dorete fie are iar pli "l a"toadresat @l p"$e o si$&"r dat. A ord"l de pare$eriat $" este o.li&atori"# $")ai i$e doreste. ?ATA LI9ITG A TRI9ITERII LUCRGRILOR: C #!2#2 !C Aer$isarea e0po7iiei o$ "rs"l"i 1a a1ea lo la oala or&a$i7atoare @$ perioada 2;.D14*D.D1.2D1+. 3

H"ri7area 1a fi fa "t de tre or&a$i7atori i parte$erii o$ "rs"l"i# @$ data de D3.D2.2D1+. EBpe*ierea pre(iilor/*iplo(elor *e participare0 C# C#2 !"-2@# C#2 !"# pe adresele i$di ate de @$dr")tori @$ fiele de @$s riere si pe pli "rile a"toadresate. 5arti ipa$ii 1or tri)ite i un plic autoa*resat2 +or(at A"2 ti(-rat - ti(-ru *e " lei# @$ 1ederea pri)irii ade1eri$elor i pre)iilor. Se 1or a orda pre(ii speciale2 pre(iile I2 II2 III2 (en%iuni pentru toti participantii i diplo)e de e0 ele$# de parti ipare - ade1eri$e adrelor @$dr")toare( nu se tri(it *iplo(e on-lineM 'e *iplo(e se va preciza si nu(ele ca*rului *i*actic coor*onator precu( si avizele CAEN# N" se ad)it o$testaii. L" rrile ele1ilor $" se restit"ie. N" se a orda pre)ii i$ .a$i sa" alte ."$"ri )ateriale. L" rarile i$s rise i$ o$ "rs de1i$ proprietatea or&a$i7atorilor. U$ adr" dida ti poate parti ipa " )a0i) 3 l" rri# i$difere$t de se i"$e %la ele1i' i do" l" rri la se i"$ea adre dida ti e. 8isa *e inscriere co(pletata tre-uie o-li)atoriu sa +ie in *u-lu eBe(plar pentru sectiunea elevi#

8IG& DE DN$CRIERE la
CONCUR$UL NATIONAL

Nasterea Domnului-Renasterea Bucuriei

&coala ''B.(.)asdeu**-+asi, ,-./-,-.0


NU9ELE II 5RENU9ELE CA?RULUI ?I?ACTIC JN?RU9GTOR : KKKKKKK............................................................................................................... ICOALA: ...............................lo alitate-/"det............................................................ CLASA: KKKKK se i"$ea KKKKKKKKKKKKKKKKKKK.......... A?RESA SCOLII# e)ail s oala. .................................................................................... A?RESA 5ENTRU TRI9ITEREA ?I5LO9ELOR % a "$itatii de i$1ata)a$t sa" a d1s. perso$ala de a asa': ............................................................................................... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.......KKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK....KKKKKKKK............... E49AIL# TELE2ON JN?RU9GTOR KKK..KKK................KKKKKKKKKK............KK.......

Nr# crt# 1. 2. *. +. 3 : ;. =. >. 1D.

Nu(ele .i prenu(ele elevului

Clasa

$EC5IUNEA

TITLUL LUCR&RII

Gcoala L:# '# Ia.*euJ Ia.i Str. Io$ Crea$& $r. 2;# Nu*# Ia.i od ;DD*1;# tel. L+D-D2*2-2;>*31 Nr# .................. *in ..........................

Gcoala ........................................... Nu*e%ul .................. Adresa ........................................................................... Tel. .................................................................. Nr# .................. *in .........................................

ACORD DE 'ARTENERIAT
J$ adr"l Co$ "rs"l"i Natio$al Nasterea Domnului-Renasterea Bucuriei

Iai# Ediia a III4a 2D1*42D1+


J$ ,eiat ast7i# ..................2D1* @$tre: O Gcoala L:o)*an 'etriceicu Ia.*euJ Ia.i# repre7e$tat de pro+# Nec>i+or Ionel2 @$ alitate de dire tor

i pro+# Nastas, A*riana @$ alitate de oordo$ator al proie t"l"i i$ter/"detea$ MNasterea Domnului-

Renasterea Bucuriei# Iai# ediia a III4a# 2D1*.


N Gcoala ......................................................# repre7e$tat de .....................................#.@$ alitate de dire tor i ............................................................@$ alitate de parti ipa$t la proie t"l MNasterea Domnului-

Renasterea Bucuriei# Iai# ediia a III4a# 2D1*.


Durata0 noie(-rie 2 !C-(artie 2 !"# 1coala coordonatoare se o!lig : S distri."ie re&"la)e$t"l o$ "rs"l"i olilor parte$ere( S ole te7e l" rrile reali7ate de tre olile parte$ere i s reali7e7e e0po7iia( S asi&"re e1al"area l" rrilor de tre o)isia de /"ri7are( S tri)it t"t"ror parti ipa$ilor diplo)ele o.i$"te @$ ter)e$"l sta.ilit( S )ediati7e7e re7"ltatele o$ "rs"l"i.

1coala participant se o!lig: S @$s rie ele1ii @$ o$ "rs( Sa @$dr")e ele1ii @$ reali7area l" rrilor( S e0pedie7e l" rrile sele tate pe adresa olii oordo$atoare( S distri."ie ele1ilor parti ipa$i diplo)ele-pre)iile "1e$ite.

5re7e$t"l A ord se @$ ,eie 2n dou e3emplare# 8te "$"l pe$tr" fie are parte. 5arte$erii se o.li& s ola.ore7e pe toat d"rata proie t"l"i pe$tr" a a esta s se der"le7e o$for) pla$"l"i sta.ilit. GcoalaL:# '# Ia.*euJ Ia.i# Nu*# Ia.i Director2 pro+# Nec>i+or Ionel = Gcoala ............................................. Nu*e%ul ................... Director2 ........................................................

COORDONATOR 'ROIECT2 pro+# Nastas, A*riana

CADRU DIDACTIC DNDRUM&TOR2 .................................................................

>