Sunteți pe pagina 1din 3

Lista membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare SUD Preedinte al CRD Vicepreedinte al CRD

Nr/ or. .

Denumirea raionului/ municipiului !asara"easca

Numele, prenumele #$endig$ilean Nicolai .asile !aciu

Ziua, luna, anul nasterii %&.%&. '()

Funcia, organizaia reprezentat, contacte pre*edinte al raionului !asara"easca email+ s. /adaclia

Adresa, telefoane de contact, e-mail reprezentantului tel. serv.+ &') &%,% , &&,(% dom.+ mo".+ %,'--%%% email+ 0el+ 12)2 &') ()-&2, 3o"+ 12)2 ,',4-4&& email+ prmsadaclia5gmail.com

Genul de activitate Administrarea pu"lic local

%-. % . ',&

Administrarea pu"lic local

&.

#a$ul

3icinsc$i Avram

% .%). '(4

pre*edinte al raionului #a$ul

Dolganiuc 7on 8etrenco .asile % .% . '(2

primarul com. #oli"a /9: ,,9eal-/ud;;

A>der 3aria

%-. %). '((

Agentia de #ooperare 0ransfrontalier si 7ntegrare =uropean pre*edinte al raionului #antemir s. iganca Asociaia o"teasc pentru dezvoltare comunitar ,,8roDe#oA

2.

#antemir

3alaevsc$ii Andrei Gandra"ur 8etru 9usu Nicolae

. .

'()

&'.%4. ',&,. . '-&

tel. serv.+ &'' 24'-dom.+ &'' &',() mo".+ %)' (4'% e-mail+ micinsc$i.avram56a$oo.com tel. serv.+ % &'' ,&&2, mo".+ %,'-&&,,4 e-mail+ iondolganiuc56a$oo.com !ul. .itoriei- .,or. #a$ul 0el/fa<+ 12)2 &'' &-&'-4% 3o". 12)2 ,' '2,% =mail+ ca$ul&%% 56a$oo.com /tr ?2 August;; &2/4 2'%%, or. #a$ul 0elefon 12)2 )'4 -- 2,4 Fa< 12)2 &''-&-,'-,Actie&%%456a$oo.ro@ maria>der56a$oo.com tel. serv.+ &)2 &&,(% fa<+ &)2 &&%(mo".+ %)'(2 )22 0el+ 12)2 &)2 (2 &2, 3o"+ 12)2 )'4,) '& or. #antemir, str. Gagarin, )/&2 Telefon 07 !"0!#" $mail % nicolae&rusun'(a)oo*com

Administrarea pu"lic local

Administrarea pu"lic local 8restarea serviciior de odi$n i agrement /ocietatea civil #ontri"uie la facilitarea dezvoltrii socio-economice dura"ile a regiunilor i promovarea valorilor europene Administrarea pu"lic local Administrarea pu"lic local 8romovarea i apararea drepturilor omului, dezvoltarea comunitar etc.

De transmis 4. #u*eni #iontoloi 7on 3ustea .aleriu %).%). '(%.%,. ', pre*edinte al raionului #u*eni primarul s. /ii tel. serv.+ &42 & ')% dom+ mo".+ %)'44'-& Administrarea pu"lic local e-mail+ Administrarea pu"lic local

0el+ 12)2 &42 (&-&2, 3o"+ 12)2 )')&& '2 e-mail+ vmustata5mail.ru de transmis !ul. =minescu ), ap. 2, or #auseni 0el+ 12)2 &42 &- ,-4(, mo".+ %)'4%&)-

8acan tefan

%4. %4. '((

/# ,,#eralia-8rimA /9:

Agricultur i comer cu ridicata

#B*laru 0udor

&).%&. ')(

(.

#imi*lia

#ola 3a<im

&.%4. '()

#entrul 7nformaional 0ig$ina str. A. 3ateevici, &%/ , or. #u*eni tel.+ &42 &2%,-@ &&%'( fa<+ &42 &2''' e-mail+ infotig$inamd56a$oo.com pre*edinte al raionului #imi*lia

tel./fa<+ &42 &2''' mo".+ ,) &2'''@ )'4-%'() e-mail+ tcislaru56a$oo.com tel. serv.+ &4 &4)(% dom.+ mo".+ %,' %,4-, email+ tel. serv.+ &4 2'&2, mo".+ %,) 2'&2, e-mail+ tatianaC"adan5mail.ru /tr. /tefan cel 3are 2%, or. #imislia 0el+ 12)2 &4 &-4'-44 3o"+ 12)2 ,' )&% )&%/ )' )&% )&% or. #imi*lia tel+ %&4 &&&%) mo". %,-&,&&-2 fa< &&-24 tel. serv.+ &,2 &&,(%@ dom+ &,2 &2%-2 mo".+ %)', ''-2

/ocietatea civil Dezvoltarea informaional in regiunea sud-est a 93 Administrarea pu"lic local

!adan 0atiana

%'. %. ',(

primarul s. /elemet

Administrarea pu"lic local

Negar 7urie 3otroi 3i$ai

2 . %. ',( /#,,8rima:im#im;; /9: %2.%'. ',2 /ocietatea invalizilor din raionul #imi*lia str. :ivezilor, ), or. #imi*lia tel.+ %&4 &&&%) mo".+ %,-&,&&-2 fa<+ &&-24 pre*edinte al raionului :eova

#omerul cu amnuntul /ocietatea civil 8rotecia persoanelor cu $andicap

,.

:eova

Greu =frosinia

& . %. '(2

Administrarea pu"lic local

&

Grosu .asile Gumeni Anton

& .%-. ',) &2. %. '((

primar s. Filipeni /9: ,,:itoral;;

0el 12)2 &,2 4%-&2, 3o" 12)2 ,'(-)&(( /tr. !ogdan 8. Disdeu 2 , or. :eova 0el/fa<+ 12)2 &,2 &-&4-,3o"+ 12)2 )',( %-) tel+ &4& &&,(%@ mo".+ %,'%&&%(&, %)'))4(%% e-mail. 0el+12)2 &4& 4&-&2, 3o"+ 12)2 ,'222& % s. #ara$asani, r. /tefan .oda tel+ 12)2 &4& 4&-&-2%/ 4&-&- '-secr. mo"+ 1 2)2 ,' ( 24-

Administrarea pu"lic local /ervicii de pia i comer cu amnuntul Administrarea pu"lic local Administrarea pu"lic local Agricultura

).

Etefan .od

!uzu .asile #ociu .ladislav #ociu .asile

&. %. '(% %&.%'. ')% % . &. '4-

pre*edinte al raionului Etefan .od s. #ara$asani /9: ,,#ara$asani Agro;;

9usanovsc$i .italie

&2.%,. ',&

-.

0araclia

Garanovsc$ii Ale<andr Hurcanu 0atiana #am"ur .eceslav

%(. %,. '(& .% . '(( %4.%-. '((

#entrul de dezvoltare dura"il F9ural & A str. :i"ertii, ,, nr. &(, or. Etefan .od tel. &4& &2&&2 e-mail+ rural& 5moldnet.md GGG.rural& .moldnet.md pre*edinte al raionului 0araclia primarul s. .inogradovca Gospodrie rneasca ,,#am"ur .eceslavA

str. :i"ertii, ,, nr. &(, or. Etefan .od tel. &4& &2&&2@ &&'%& mo".+ ,'& -)(& e-mail+ vitalie.rusanovsc$i5gmail.com tel. serv.+ &'4 &4%'(, &4,(% mo".+ %,' 2- )& tel. serv.+ &'4 '&&2, mo".+ ,-%- 2 , email+ primvinogradovca5mail.ru /tr. Frunze, 4 s. /amurza, rl 0araclia 0el/fa<+ 12)2 &'4 2 224 3o". 12)2 )',%, ,4

/ocietatea civil Dezvoltarea, informarea, consultarea, instruirea *i susinerea iniiativelor sociale, civice *i economice Administrarea pu"lic local Administrarea pu"lic local Agricultur

!oz"ei 7van

2 .%). '(&

Asociaia I"*teasc ?AgroconsulitantA str. &- iunie, ,, or. 0araclia tel/fa<+ &'4 &4)2, e-mail+ agroJons5mtc-tr.md

str. &- iunie, 4, or. 0araclia tel. ser.+ &'4 &4)2, dom.+ &'4 &44%2 mo"+ ,')&)2,'

/ocietatea civil 8restarea serviciilor de informaii i consultan Bn agricultur i a micului "ussines.