Sunteți pe pagina 1din 7

CODUL ETIC AL PROFESIONISTILOR CONTABILI Cod Etic al Profesionistilor contabili stabileste cerinte de etica pentru profesionistii contabili Introducere

si principii fundamentale O caracteristica distincti!a a profesiei contabile o constituie asu"area responsabilitatii de a actiona #n interes public Asadar$ responsabilitatea unui profesionist contabil nu consta e%clusi! #n a satisface ne!oile unui client sau ale unui an&a'ator indi!idual Action(nd #n interes public$ un profesionist contabil trebuie sa respecte si sa se confor"e)e pre!ederilor CODULUI ETIC AL PROFESIONISTILOR CONTABILI Cadrul conceptual ofera #ndru"ari le&ate de principiile funda"entale de etica Profesionistilor contabili li se cere sa aplice acest cadru conceptual #n identificarea a"enintarilor pri!ind confor"itatea cu principiile funda"entale$ #n e!aluarea se"nificatiei lor si$ daca aceste a"enintari nu sunt #n "od clar nese"nificati!e sa aplice "asuri de protectie pentru a le eli"ina sau reduce la un ni!el acceptabil astfel #nc(t sa nu fie co"pro"isa confor"itatea cu principiile funda"entale Cadrul conceptual trebuie aplicat #n situatii specifice Acestea ofera e%e"ple de "asuri de protectie care pot fi adec!ate pentru a solutiona a"enintarile la adresa confor"itatii cu principiile funda"entale si$ de ase"enea$ ofera e%e"ple de situatii #n care nu sunt disponibile "asuri de protectie pentru a solutiona a"enintarile si$ #n consecinta$ acti!itatea sau relatia care &enerea)a a"enintarile trebuie e!itata Principii fundamentale Un profesionist contabil trebuie sa respecte ur"atoarele principii funda"entale* (a) Integritate Un profesionist contabil trebuie sa fie direct si onest #n toate relatiile profesionale si de afaceri Inte&ritatea i"plica$ de ase"enea$ tran)actii corecte si 'uste Un profesionist contabil nu trebuie sa fie asociat cu rapoarte$ e!idente$ co"unicate sau alte infor"atii atunci c(nd se aprecia)a ca infor"atiile* +a, Contin o declaratie #n "od se"nificati! falsa sau care induce #n eroare+b, Contin declaratii sau infor"atii #ntoc"ite ne&li'ent- sau +c, O"it sau ascund infor"atii necesare a fi incluse #n ca)ul #n care o astfel de o"isiune sau ascundere ar induce #n eroare Nu se !a considera ca un profesionist contabil #ncalca para&raful daca profesionistul contabil furni)ea)a un raport "odificat cu pri!ire la un aspect cuprins #n para&raful (b) Obiectivitate Un profesionist contabil trebuie sa fie i"partial$ sa nu se afle #n conflict de interese sau sub influente nedorite care pot sa inter!ina #n rationa"entele profesionale sau de afaceri Principiul obiecti!itatii i"pune tuturor profesionistilor contabili obli&atia de a nu #si co"pro"ite rationa"entul profesional sau de afaceri din cau)a subiecti!is"ului$ conflictelor de interese sau influentei nedorite a altor persoane Un profesionist contabil poate fi pus #n situatii #n care obiecti!itatea #i este afectata Este i"posibil ca toate aceste situatii sa fie definite si descrise Trebuie e!itate

relatiile care influentea)a #n "od ne'ustificat rationa"entele profesionale ale profesionistului contabil (c) Competenta profesionalasi atentia cuvenita. Un profesionist contabil are o datorie per"anenta de a/si "entine cunostintele si aptitudinile profesionale la ni!elul necesar pentru a se asi&ura ca un client sau un an&a'ator pri"este ser!icii profesionale co"petente$ ba)ate pe ulti"ele e!olutii din practica$ le&islatie si te0nica 1n furni)area ser!iciilor profesionale $ un profesionist contabil trebuie sa actione)e cu responsabilitate si #n confor"itate cu standardele te0nice si profesionale aplicabile Principiul co"petentei profesionale si al atentiei cu!enite i"pune ur"atoarele obli&atii profesionistilor contabili* +a, 2entinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la ni!elul necesar care sa asi&ure clientii sau an&a'atorii de pri"irea unor ser!icii profesionale co"petente- si +b, Sa actione)e cu constiincio)itate #n confor"itate cu standardele te0nice si profesionale aplicabile$ atunci c(nd ofera ser!icii profesionale Furni)area unor ser!icii profesionale co"petente presupune un rationa"ent solid #n aplicarea cunostintelor si aptitudinilor profesionale Co"petenta profesionala poate fi #"partita #n doua fa)e separate* +a, Obtinerea unui ni!el de co"petenta profesionala- si +b, 2entinerea unui ni!el de co"petenta profesionala 2entinerea co"petentei profesionale presupune o per"anenta "onitori)are si #ntele&ere a e!olutiilor rele!ante pe plan profesional te0nic si #n "ediul de afaceri Pre&atirea profesionala continua de)!olta si "entine capacitatile care #i per"it unui profesionist contabil sa desfasoare o acti!itate co"petenta #n "ediile profesionale Constiincio)itatea include responsabilitatea de a actiona #n confor"itate cu cerintele unei "isiuni$ cu atentie$ "eticulo)itate si oportunitate Un profesionist contabil trebuie sa #ntreprinda actiunile necesare pentru a se asi&ura ca cei care #si desfasoara acti!itatea profesionala sub autoritatea profesionistului contabil beneficia)a de instruirea si super!i)area adec!ata Acolo unde este ca)ul$ un profesionist contabil trebuie sa #i atentione)e pe clienti$ an&a'atori si alti utili)atori ai ser!iciilor profesionale$ de li"itele inerente ale ser!iciilor oferite pentru a e!ita interpretarea eronata a unei opinii e%pri"ate ca fiind afir"area unui fapt (d) Confidentialitate Un profesionist contabil trebuie sa respecte confidentialitatea infor"atiilor dob(ndite ca ur"are a relatiilor profesionale sau de afaceri si nu trebuie sa di!ul&e astfel de infor"atii unei terte parti fara o autori)atie specifica$ cu e%ceptia ca)ului #n care e%ista un drept sau o obli&atie le&ala sau profesionala de a de)!alui aceste infor"atii Infor"atiile confidentiale obtinute #n cadrul unor relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utili)ate #n a!anta'ul personal al profesionistului contabil sau al unor terte parti Principiul confidentialitatii i"pune profesionistilor contabili obli&atia de a se abtine de la* +a, De)!aluirea de infor"atii confidentiale #n afara fir"ei sau or&ani)atiei an&a'atoare ca ur"are a unei relatii profesionale sau de afaceri$ #n lipsa unei autoritati adec!ate si specifice sau cu e%ceptia ca)ului #n care e%ista o obli&atie sau o sarcina le&ala sau profesionala de a face publice acele infor"atii- si +b, Folosirea infor"atiilor confidentiale dob(ndite #n ur"a relatiilor profesionale sau de afaceri #n a!anta'ul lor personal sau #n a!anta'ul unei terte parti

Un profesionist contabil trebuie sa respecte confidentialitatea$ c0iar si #ntr/un "ediu social Profesionistul contabil trebuie sa fie !i&ilent fata de posibilitatea unor scur&eri de infor"atii$ #n special #n situatii ce i"plica o asociere de afaceri de lun&a durata cu un asociat sau cu un afin Un profesionist contabil trebuie$ de ase"enea$ sa pastre)e confidentialitatea infor"atiilor pre)entate de catre un posibil client sau an&a'ator Un profesionist contabil trebuie$ de ase"enea$ sa ia #n considerare necesitatea de a pastra confidentialitatea infor"atiilor #n cadrul fir"ei sau al or&ani)atiei an&a'atoare Un profesionist contabil trebuie sa #ntreprinda toate actiunile re)onabile pentru a se asi&ura ca an&a'atii aflati sub controlul sau si persoanele care #i furni)ea)a consultanta sau asistenta respecta datoria profesionistului contabil de respectare a confidentialitatii Necesitatea de a se confor"a principiului confidentialitatii se "entine si dupa #nc0eierea relatiei dintre un profesionist contabil si client sau an&a'ator C(nd profesionistul contabil #si sc0i"ba locul de "unca sau obtine un nou client profesionistul contabil are dreptul de a utili)a e%perienta anterioara Profesionistul contabil nu trebuie$ totusi$ sa foloseasca sau sa di!ul&e infor"atiile confidentiale fie dob(ndite$ fie obtinute dintr/o relatie profesionala sau de afaceri Ur"atoarele sunt situatii #n care profesionistilor contabili le este sau le poate fi solicitata di!ul&area de infor"atii confidentiale sau #n care di!ul&area acestora poate fi adec!ata* +a, Di!ul&area este per"isa prin le&e si este autori)ata de catre client sau an&a'ator+b, Di!ul&area este autori)ata prin le&e$ de e%e"plu* +i, Pentru a furni)a docu"ente sau alte probe #n cursul unor proceduri 'udiciare- sau +ii, Pentru a aduce la cunostinta autoritatilor publice adec!ate e!entualele #ncalcari ale le&ii care au aparut- si +a, 1n ca)ul #n care e%ista o obli&atie profesionala sau un drept de a le di!ul&a si nu este inter)is prin le&e* +i, Pentru a se confor"a controlului calitatii unei or&ani)atii "e"bre sau al or&anis"ului profesional+ii, Pentru a raspunde unei anc0ete sau unei in!esti&atii din partea unei or&ani)atii "e"bre sau al unui or&anis" de re&le"entare +iii, Pentru a prote'a interesele profesionale ale unui profesionist contabil #n cursul procedurilor 'udiciare- si +i!, Pentru a respecta standardele te0nice si cerintele de etica 1n luarea deci)iei cu pri!ire la di!ul&area de infor"atii confidentiale$ profesionistul contabil trebuie sa ia #n considerare ur"atoarele aspecte* +a, Daca interesele tuturor partilor$ inclusi! ale tertelor parti ale caror interese ar putea fi afectate$ ar fi pre'udiciate #n ca)ul #n care clientul sau an&a'atorul consi"t ca profesionistul contabil sa di!ul&e infor"atii+b, Daca toate infor"atiile rele!ante sunt cunoscute si funda"entate$ #n "asura #n care este posibil- #n ca)ul #n care situatia i"plica fapte nefunda"entate$ infor"atii inco"plete sau conclu)ii nefondate$ trebuie sa se recur&a la rationa"entul profesional pentru a se deter"ina tipul de pre)entare care trebuie facuta$ daca este ca)ul- si +c, Ce tip de co"unicare este preconi)atasi cui i se adresea)a- "ai e%act$ profesionistul contabil trebuie sa fie con!ins ca partile carora li se adresea)a co"unicarea sunt destinatarii adec!ati

(e) Comportament profesional Un profesionist contabil trebuie sa se confor"e)e le&ilor si nor"elor rele!ante si trebuie sa e!ite orice actiune care discreditea)a profesia Principiul co"porta"entului profesional i"pune profesionistilor contabili obli&atia de a se confor"a le&ilor si re&le"entarilor rele!ante si de a e!ita orice actiuni care pot discredita profesia Acestea includ actiuni pe ba)a carora$ o terta parte re)onabilasi infor"ata$ la curent cu toate infor"atiile rele!ante$ ar conclu)iona ca este afectata #n "od ne&ati! buna reputatie a profesiei 1n cadrul strate&iei de pro"o!are si "ediati)are a lor si a acti!itatii pe care o efectuea)a$ profesionistii contabili nu trebuie sa furni)e)e infor"atii care sa co"pro"ita profesia Profesionistii contabili trebuie sa fie cinstiti si loiali si nu trebuie* +a, Sa faca re!endicari e%a&erate pentru ser!iciile pe care le pot oferi$ pentru calificarile pe care le posedasi e%perienta pe care o detin- sau +b, Sa ofere referinte co"pro"itatoare sau co"paratii lipsite de funda"ent pri!ind "unca desfasurata de altii Abordarea cadrului conceptual Circu"stantele #n care actionea)a profesionistii contabili pot conduce la aparitia unor a"enintari specifice la adresa confor"itatii cu principiile funda"entale Este i"posibil de definit fiecare situatie care lasa loc unor astfel de a"enintari si de specificat "asurile care trebuie luate pentru a le di"inua 1n plus$ natura "isiunilor si a sarcinilor de ser!iciu poate !aria$ asadar pot e%ista a"enintari diferite$ care cer aplicarea unor tipuri diferite de "asuri de protectie Este asadar$ #n interesul public e%istenta unui cadru conceptual care #i cere profesionistului contabil sa identifice$ sa e!alue)e si sa raspunda acestor a"enintari confor" principiilor funda"entale$ si nu doar pentru a respecta un set de re&uli specifice ce pot fi arbitrare Pentru confor"itatea cu principiile funda"entale$ Codul ofera un cadru &eneral #n spri'inul profesionistului contabil pentru identificarea$ e!aluarea si contracararea a"enintarilor Daca a"enintarile identificate nu sunt #n "od clar nese"nificati!e$ un profesionist contabil trebuie$ daca este ca)ul$ sa aplice "asuri de protectie pentru a le eli"ina sau reduce la un ni!el acceptabil$ astfel #nc(t confor"itatea cu principiile funda"entale sa nu fie co"pro"isa Un profesionist contabil are obli&atia de a e!alua orice a"enintari la adresa confor"itatii cu principiile funda"entale atunci c(nd profesionistul contabil are cunostinta sau se preconi)ea)a ca !a a!ea cunostinta de circu"stante sau relatii ce pot co"pro"ite confor"itatea cu principiile funda"entale Un profesionist contabil trebuie sa ia #n calcul at(t factorii calitati!i c(t si cantitati!i atunci c(nd aprecia)a se"nificatia unei a"enintari 1n ca)ul #n care nu poate aplica "asuri de protectie adec!ate$ profesionistul contabil trebuie sa refu)e sau sa #ntrerupa ser!iciul profesional respecti!$ sau daca este ca)ul sa renunte la clientul respecti! +#n ca)ul unui profesionist contabil #n practica publica, sau la or&ani)atia an&a'atoare +#n ca)ul unui profesionist contabil an&a'at, Un profesionist contabil poate$ #n "od in!oluntar$ sa #ncalce o pre!edere a acestui Cod O ase"enea #ncalcare in!oluntara a Codului$ #n functie de natura si se"nificatia sa$ poate sa nu co"pro"ita confor"itatea cu principiile funda"entale enuntate$ daca$ odata ce a fost descoperita$ aceasta a fost corectata pro"pt si s/au luat "asurile de protectie necesare

Cod includ e%e"ple "enite sa ilustre)e "odul de aplicare al cadrului conceptual E%e"plele nu se doresc a fi$ nici nu trebuie sa fie interpretate ca fiind o lista e%0austi!a a tuturor circu"stantelor #nt(lnite de un profesionist contabil$ ce pot constitui a"enintari la adresa confor"itatii cu principiile funda"entale 1n consecinta$ nu este suficient ca un profesionist contabil sa respecte nu"ai e%e"plele pre)entateeste "ai indicata aplicarea cadrului &eneral situatiilor specifice #nt(lnite de catre un profesionist contabil Amenintari si masuri de protectie Confor"itatea cu principiile funda"entale poate fi$ teoretic$ a"enintata de o "are !arietate de situatii 2ulte a"enintari se #ncadrea)a #n ur"atoarele cate&orii* a, A"enintari &enerate de interesul propriu$ care apar atunci c(nd profesionistul contabil sau un "e"bru apropiat al fa"iliei acestuia are un interes financiar sau de alt &enb, A"enintari &enerate de auto-revizuire$ care pot aparea atunci c(nd un rationa"ent anterior trebuie sa fie ree!aluat de catre profesionistul contabil responsabil de acel rationa"entc, A"enintari &enerate de reprezentare$ care pot aparea atunci c(nd un profesionist contabil pro"o!ea)a o po)itie sau o opinie p(na la un punct #n care obiecti!itatea sa poate fi co"pro"isad, A"enintari &enerate de familiaritate$ care pot aparea atunci c(nd$ #n !irtutea unei relatii str(nse$ un profesionist contabil si"pati)ea)a prea "ult cu interesele altor partisi e, A"enintari &enerate de intimidare$ care pot aparea atunci c(nd un profesionist contabil poate fi #"piedicat sa actione)e obiecti! prin inter"ediul unei a"enintari$ reale sau presupuse 2asurile de protectie ce pot eli"ina sau reduce la un ni!el acceptabil acest &en de a"enintari se #"part #n doua "ari cate&orii* +a, 2asuri de protectie create de profesie, legislatie sau reglementari- si +b, 2asuri de protectie aferente mediului de activitate 2asurile de protectie create de profesie$ le&islatie sau re&le"entare includ$ dar nu sunt li"itate la* 6 Cerinte educationale$ de for"are si e%perienta pentru accesul la profesie 6 Cerinte de de)!oltare profesionala continua 6 Re&le"entari referitoare la &u!ernanta corporati!a 6 Standarde profesionale 6 Proceduri disciplinare si de "onitori)are profesionala sau re&le"entara 6 Re!i)uirea e%terna a rapoartelor$ e!aluarilor$ co"unicatelor sau infor"atiilor unui profesionist contabil de catre o terta parte #"puternicita prin le&e

Anu"ite "asuri de protectie pot creste probabilitatea identificarii sau eli"inarii comportamentului lipsit de etica Astfel de "asuri de protectie$ care pot fi &enerate de profesia contabila$ de le&islatie$ re&le"entari sau de or&ani)atia an&a'atoare$ includ dar nu sunt li"itate la* 6 Siste"e de recla"atii eficace$ &estionate public de catre co"pania an&a'atoare$ de catre profesie sau un or&anis" de re&le"entare$ care #i #"puterniceste pe cole&i$ an&a'atori sau persoane din public sa atra&a atentia asupra unui co"porta"ent neprofesional sau lipsit de etica 6 O obli&atie e%plicita de a raporta #ncalcari ale pre!ederilor de etica Natura "asurilor de protectie care trebuie aplicate !a !aria #n functie de circu"stante 1n e%ercitarea rationa"entului profesional$ un profesionist contabil trebuie sa aiba #n !edere ceea ce o terta parte re)onabila si infor"ata$ care cunoaste toate infor"atiile rele!ante$ inclusi! se"nificatia unei a"enintari si "asurile de protectie aplicate$ ar putea conclu)iona ca este inacceptabil Solutionarea conflictelor de etica 1n e!aluarea confor"itatii cu principiile funda"entale$ unui profesionist contabil i se poate cere sa re)ol!e un conflict ce poate aparea #n ur"a aplicarii acestora 1n ca)ul initierii unui proces de solutionare a unui conflict$ oficial sau neoficial$ un profesionist contabil trebuie sa ia #n considerare ur"atoarele$ fie indi!idual fie #n colecti!$ ca parte a unui proces de solutionare* +a, Fapte rele!ante+b, Aspecte de etica i"plicate+c, Principii funda"entale referitoare de proble"a #n cau)a+d, Procedurile interne stabilite- si +e, 2odalitati de actiune alternati!e A!(nd #n !edere aceste aspecte$ un profesionist contabil trebuie sa deter"ine "odalitatile adec!ate de actiune care respecta principiile funda"entale identificate Profesionistul contabil trebuie$ de ase"enea$ sa e!alue)e consecintele fiecarei "odalitati posibile de actiune$ #n parte Daca proble"a ra"(ne nere)ol!ata$ auditorul trebuie sa se consulte cu alte persoane din cadrul fir"ei sau al or&ani)atiei an&a'atoare pentru a obtine spri'in #n solutionare 1n ca)ul #n care o anu"ita situatie i"plica un conflict cu o or&ani)atie sau #n cadrul unei or&ani)atii$ un profesionist contabil trebuie$ de ase"enea$ sa ia #n considerare consultarea cu persoanele #nsarcinate cu &u!ernanta or&ani)atiei$ cu" ar fi consiliul de ad"inistratie sau co"itetul de audit Poate fi #n interesul profesionistului contabil sa docu"ente)e fondul econo"ic al proble"ei si detaliile pri!itoare la discutiile a!ute sau la deci)iile luate$ cu pri!ire la respecti!a proble"a 1n ca)ul #n care un conflict i"portant nu poate fi re)ol!at$ un profesionist contabil poate solicita asistenta profesionala or&anis"ului profesional rele!ant sau consilierilor 'uridici$ pentru a obtine #ndru"ari pe proble"e de etica$fara a #ncalca clau)a de confidentialitate De e%e"plu$ un profesionist contabil poate #nt(lni un ca) de frauda$ prin raportarea caruia ar #ncalca clau)a de confidentialitate Profesionistul contabil trebuie sa ia #n considerare consilierea 'uridica pentru a deter"ina daca este obli&at sa raporte)e acest lucru

Daca$ dupa epui)area tuturor posibilitatilor rele!ante$ conflictul etic ra"(ne nere)ol!at$ un profesionist contabil trebuie$ daca acest lucru este posibil$ sa refu)e sa "ai continue asocierea cu proble"a care a &enerat conflictul Profesionistul contabil poate deter"ina ca$ #n situatia respecti!a$ este "ai indicat sa se retra&a din ec0ipa "isiunii sau dintr/o sarcina specifica$ sau sa renunte la acea "isiune$ co"panie sau or&ani)atie an&a'atoare