Sunteți pe pagina 1din 10

ACATIST PENTRU CEI ADORMII Dup obinuitul nceput, se zic: CONDACELE i ICOASELE: Condacul 1 Cela ce cu iconomia a cea nept!

uns ai p!e"tit pacea sp!e binele cel #enic, $ot!%nd tutu!o! #!emea i &elul s&%!itului, ia!t, Doamne pcatele celo! din #eac ado!mi'i, p!imete(i n locaul luminii i bucu!iei i le desc$ide b!a'ele p!inteti) Auzi(ne, *ilosti#e, pe noi, cei ce le &acem pomeni!ea i st!i"m: atl nost!u, iubi!ea cea nem!"init, odi$nete su&letele ado!mi'ilo! !obilo! i+

Icosul 1 Pe Adam cel czut i pe tot eamul iz!"i du#l de pie$za$ea cea "e ica% ai t$imis & lume% Doam e% pe 'iul Tu% $sa$i du# e "ia(a "e ica p$i C$ucea i ) "ie$ea *ui% sp$e mila Ta da+duim% asteptm )mp$(ia cea est$iccioas% a sla"ei% ce$em &mp$ti$ea la Dom ul celo$ ado$mi(i i e $u,amTatl ost$u% . ca s uite ei toate sc/$!ele i & t$ist$ile pm/ teti% Tatl ost$u% "eselete su.letele celo$ c0i ui(i & "alu$ile "ie(ii% Tatl ost$u% m/ ,/ie pe ei la s/ ul Tu% p$ecum &i m/ ,/ie mama copiii% Tatl ost$u% ,$aiete lo$- 1Pcatele "i s#au ie$tat21 Tatl ost$u% p$imete#i & lima ul cel .e$icit i li itit% Tatl ost$u% desc0ide#le cm$ile & ,e$ile i s.i (ilo$% Tatl ost$u% pe p$i (ii i .$a(ii ot$i cei ado$mi(i & "$ed icete#i "e icelo$
1

Tale !u t(i% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al 3#lea Cu"iosul Maca$ie .ii d lumi at de st$luci$ea Celui P$ea& alt% a auzit ,las de la u pop idolesc- 1C/ d " $u,a(i "oi% c$eti ii% pe t$u cei ce se c0i uiesc & iad% au !ucu$ie i p,/ ii14 Este mi u at pute$ea $u,ciu ilo$ c$eti eti4 Cele de dedesu!t p$i aceasta se lumi eaz% &mp$eu a cu cei c$edi cioi c/ d c/ tm pe t$u toat lumea: Aliluia+ Icosul al 3#lea Ne aducem ami te de cu"/ tul lui Isaac Si$ul% ca$e spu e- 1I ima ca$e iu!ete pe oame i i do!itoace% se $oa, & totdeau a cu lac$imi i pe t$u ca toat zidi$ea s se cu$(easc1% deci i oi cu & d$az i$e ce$em de la Dum ezeu a+uto$ celo$ di "eac ado$mi(i% st$i,/ d u ele ca acesteaTatl ost$u% uu$eaz & t$ista$ea p$i (ilo$ pe t$u pie$de$ea .iilo$% Tatl ost$u% cei ce u te#au cu oscut pe pm/ t% s te cu oasca mca$ & ce$% Tatl ost$u% miluiete pe to(i cei ce au .ost & ,$opa(i .$ $u,ciu i% Tatl ost$u% p$imete & locau$ile Tale pe cei ce au mu$it p$as ic de sc/$!e sau de !ucu$ie% Tatl ost$u% tutu$o$ celo$ ce mo$% t$imite#le pacea i odi0 a S.i (ilo$% Tatl ost$u% pe t$u $u,ciu ile celo$ ce au ptimit .$ "i % ia$t pe cei pctoi% Tatl ost$u% celo$ ado$mi(i uu$eaz#le & t$ista$ea cu de+dea & t/l i$ii & Sio ul cel ce$esc% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al 5#lea 6i o"a(i su tem de ecazu$ile lumii i de su.e$i (ele .ptu$ilo$ ecu"/ ttoa$e i de su.e$i (ele e"i o"a(ilo$ copii% .ii dc & cde$ea omului s#a dist$us .e$ici$ea i .$umuse(ea .ptu$ii4 Tu% Cel ma$e di t$e su.e$i zii cei e"i o"a(i% Tu si ,u$ ai pute$ea a ie$ta tutu$o$% deci ia$t i & toa$ce lumii .e$ici$ea cea de demult ca i cei mo$(i i cei "ii s a.le pacea st$i,/ d: Aliluia+ Icosul al 5#lea *umi li % Rscump$to$ul tutu$o$% auzi d de o.ta$ea Ta pe c$uce pe t$u "$+maii Ti- 1P$i te% ia$t#le pcatul21 deci & umele ie$t$ii tutu$o$ alo$ Tale% & d$z im i oi a e $u,a Tatlui pe t$u "e ica odi0 a "$+mailo$ Ti i ai ot$i4 Tatl ost$u% ia$t celo$ ce au "$sat s/ ,e e"i o"at%
3

Tatl ost$u% celo$ ce i#au .cut !u sta$ea lo$ pe lac$imile ap$oapelui% Tatl ost$u% u +udeca pe cei ce e#au o!i+duit pe oi cu cle"eti$e i cu ed$eptate% Tatl ost$u% $spltete cu mil pe to(i cei o!i+dui(i de oi% Tatl ost$u% . ca aceast $u,ciu e pe t$u ei% s .ie p$imit d$ept tai &mpc$ii% Tatl ost$u% $upe zapisul pcatelo$ p$i (ilo$ i .$a(ilo$ ot$i $posa(i% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al 7#lea M/ tuiete% Doam e% pe cei ce s#au s./$it & su.e$i (e ,$ele p$i ucide$i% & ,$opa(i de "ii% mistui(i de ,$i di % de ,e$ sau di cde$e de la & l(ime8 deci pe t$u & t$ista$ea s./$itului lo$% d$uiete !ucu$ia Ta cea es./$it i "e ic% ca s !i ecu"/ teze "$emea lo$ de su.e$i ( ca timp al $scump$$ii lo$% c/ t/ d: Aliluia+ Icosul al 7#lea D$uite% Doam e% tutu$o$ c$o$a le#ai luat "ia(a di .$a,ed ti e$e(e% tutu$o$ c$o$a le#ai dat cu u a cu spi i% tutu$o$ celo$ ce u au cu oscut .e$ici$ea pm/ teasc% Mila Ta cea es./$it4 Tu le "ei $splti cu $azele iu!i$ii Tale es./$ite di colo de mo$m/ t% ia$ oi st$i,m aaTatl ost$u% $spltete celo$ ce au mu$it su! saci ile ,$ele ale oste elilo$% Tatl ost$u% p$imete & cm$ile Raiului pe ado$mi(ii p$u ci i pe .ecioa$e% Tatl ost$u% & "$ed icete#i "eseliei la Ci a 'iului Tu% Tatl ost$u% odi0 ete#i pe cei si ,u$atici% o$.a i i st$i i pe t$u ca$e u a$e ci e s se $oa,e% Tatl ost$u% s se sti , pcatele lo$ de $azele calde ale atotie$t$ii Tale% Tatl ost$u% d$uiete $o!ilo$ Ti mai & ai te p$easl"i(i p$i (i i .$a(i ai ot$i 0ai a al!a a !i$ui (ei% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al 9#lea Ai d$uit% Doam e% eamului ome esc moa$tea% ca cel de pe u$ma mi+loc de & (ele,e$e i de poci (8 la ,$oaz ica +udecat se descope$ dee$tciu ile pm/ teti8 po$ i$ile t$upeti se li itesc% mi tea cea semea( se sme$ete% d$eptatea cea "e ic se dscope$% deci i pctoii cei & d$t ici & c$edi ( c/ d su t pe patul de moa$te% m$tu$isesc cum c este Dum ezeu4 Pe t$u aceea ei "e ic ce$ & du$a$ea Ta st$i,/ d: Aliluia+ Icosul al 9#lea P$i te a toat & du$a$ea% Tu lumi ezi ziua cu soa$ele% Tu & dulceti pm/ tul cu $oade% Tu "eseleti lumea cu .$umuse(ea% p$ecum pe p$iete i aa
5

i pe "$+maii Ti8 oi c$edem c i di colo de mo$m/ t% & "e icie% & du$a$ea Ta este es./$it milui d c0ia$ i pe pctoii cei cu totul lepda(i% de aceea aa e $u,mTatl ost$u% e & t$istm pe t$u 0ulito$ii de s.i (e ie i pe t$u .$dele,ile lo$% Tatl ost$u% . s .ie i asup$a lo$% "oia Ta cea de m/ tui$e% Tatl ost$u% .ie#(i mila de cei $ i(i cu ec$edi (a cea pie$ztoa$e% Tatl ost$u% ia$t#i pe cei ce s#au s./$it .$ poci (% Tatl ost$u% m/ tuiete pe cei ce s#au pie$dut & pcate ,$ele i & tu ecate% Tatl ost$u% . ca s se sti , .lac$a ec$edi (ei & ma$ea :u t(ii Tale% Tatl ost$u% :i$uito$ul iadului% iz!"ete de os/ di$ea & iad pe p$i (ii i pe .$a(ii ot$i% cei muta(i di lume% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al#;#lea Este ,$oza" & tu e$icul dep$tat de Dum ezeu% c0i uit de co tii ( i de sc$/ i$ea di (ilo$% de .ocul cel esti s i de "ie$mele cel eado$mit8 eu t$emu$ ,/ di d c aceea "a .i i soa$ta mea% deci% eu pe t$u mi e & sumi m $o, i pe t$u cei ce su.$ & iad% ca s se po,oa$e pese ei $ou cu $aco$eal c/ t/ d c/ ta$e lui Dum ezeu: Aliluia+ Icosul al#;#lea U de e$a s $sa$ lumi a Ta% <$istoase Dum ezeule% dac u peste cei ce edeau & & tu e$ic i & um!$a mo$(ii=2 De aceea Te i pome esc su.letele cele di iad% po,oa$#Te da$ di ou & t$e cele mai de +os ale pm/ tului i scoate & t$u !ucu$ie pe cei ce s#au desp$(it de Ti e cu pcatele% & s de Ti e u s#au dep$tat4 Deci% & umele 'iului i al Du0ului S./ t% e $u,m TataluiTatl ost$u% .iii Ti se c0i uiesc% deci miluiete#i% Tatl ost$u% ,$ele le su t pcatele lo$% ci & du$a$ea Ta este ma$e% Tatl ost$u% Tu ai t$imis pe 'iul Tu ca s m/ tuiasc pe cei pctoi% Tatl ost$u% ce$ceteaz ecazul cel ama$ al su.letelo$ ca$e s#au depa$tat de la Ti e% Tatl ost$u% miluiete pe cei ce au p$i,o it ade"$ul di etii (% Tatl ost$u% iu!i$ea Ta s le .ie u .oc% ci $co$eal & $ai% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al#>#lea 6oi d% Doam e% s dai m/ de a+uto$ acelo$ mo$(i% le#ai & ,duit ca & "is s se a$ate i p$i "ede ii% celo$ "ii% ca pome i d cu d$a,oste pe cei ado$mi(i s

.ac & ami ti$ea lo$ .apte !u e i e"oi du#se cu c$edi ( s st$i,e cu d$a,oste: Aliluia+ Icosul al#>#lea :ise$ica lui <$istos & al( $u,ciu i pe t$u cei ado$mi(i & toat lumea & .ieca$e zi% la o$ice ceas% & tot pm/ tul4 Pcatele lumii se cu$(esc cu s/ ,ele cel cu$(ito$ al Mielului lui Dum ezeu4 Su.letele celo$ ado$mi(i se $idic di moa$te la "ia( i de pe pm/ t la ce$% cu pute$ea $u,ciu ilo$ de la alta$ul Dom uluiTatl ost$u% .ie mi+locitoa$e :ise$ica pe t$u cei mo$(i s le .aca sca$ ct$e ce$% Tatl ost$u% & du$#Te de ei pe t$u soli$ea P$eas.i tei 'ecioa$e i a tutu$o$ s.i (ilo$% Tatl ost$u% cu$(ete#i pe cei pe t$u ca$e c$edi cioii st$i, ct$e Ti e ziua i oaptea% Tatl ost$u% pe t$u e$utatea p$u cilo$% ia$t pe p$i (ii lo$% Tatl ost$u% pe t$u lac$imile maicilo$% $scump$ pcatele .iilo$% Tatl ost$u% p$imete miloste iile i $u,ciu ile oast$e ca &mpli i$e la .aptele lo$ !u e% Tatl ost$u% s .ie s/ ,ele 'iului Tu% iz"o$ de "ia( pe t$u aceia c$o$a le .acem pome i$ea% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al#?#lea *umea & t$ea, se & .(ieaz ca u s./ t mo$m/ t o!tesc4 P$etuti de i se ,sete p$a.ul .$a(ilo$ i al p$i (ilo$ ot$i% zidi(i dup c0ipul i asem a$ea lui Dum ezeu% $ude ii ale oast$e & Adam4 Tu si ,u$ eti Acela ce .$ & doial e#ai iu!it pe oi4 Ia$t pe to(i cei ce au mu$it de la & ceput i p/ a acum% ca s c/ te ei iu!i$ii Tale de oame i4 Aliluia2 Icosul al#?#lea 6i e ziua "aiului ca u .oc a$zto$% ziua cea ma$e i & .$icoat a @udec(ii cea de pe u$m% se "o$ descope$i cele ascu se ale oame ilo$ i se "a desc0ide Ca$tea Cu oti (ei4 )mpca(i#" cu Dum ezeu% st$i, Pa"el Apostolul% mai & ai te de acea zi- Doam e a+ut# e% i cu lac$imile celo$ "ii% &mpli ete ea+u su$ile celo$ mo$(i4 Tatl ost$u% & ceasul @udec(ii% & "$ed icete#i pe ei i pe oi de mila cea aductoa$e de !ucu$ie% Tatl ost$u% & cu u eaz cu sla" pe cei ce au su.e$it mu ci pe t$u ti e i pe t$u ap$oapele% Tatl ost$u% da$uiete ade"$ul Tu celo$ cu$(i(i p$i ecazul lumii acesteia pm/ teti%
9

Tatl ost$u% Cela ce tii umele tutu$o$% p$imete#i pe cei ce s#au m/ tuit & ci ul clu,$esc i cel mi$e esc% Tatl ost$u% p$imete pe psto$ii cei cuce$ ici &mp$eu cu .iii lo$ cei du0o" iceti% Tatl ost$u% s & t/mpi e $o!ii Ti pe Mi$ele <$istos cu .clii ap$i se% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al#A#lea :i ecu"/ ta(i% ia$ u pie$de(i timpul ca$e $epede t$ece% .ieca$e ceas% .ieca$e clip e ap$opie tot mai mult de mo$m/ t8 oua al!i$e a p$ului% sl!i$ea pute$ii su t "estitoa$e de lumea cea "iitoa$e% su t ma$to$ii st$icciu ii pm/ teti8 e "estesc c totul t$ece pe altu$i i se ap$opie .e$ici$ea cea "e ic u de u su t ici lac$imi% ici suspi e% ci umai c/ ta$e de !i$ui (: Aliluia+% Icosul al#A#lea Dup cum toam a copacii se despoaie de .$u ze% aa i "ia(a oast$ me$,e sp$e cde$e% cu .ieca$e a % cu .ieca$e lu % .loa$ea ti e$e(ii se "este+ete% lumi a !ucu$iilo$ se sti ,e% !at$/ e(ea cea ,$ea se ap$opie% p$iete ii mo$% cei de ap$oape se dep$teaz4 6oi% cei ce e$a(i c/ d"a ti e$i% pli i de !ucu$ie i de .e$ici$e% u de su te(i acum= Mo$mi tele "oast$e zac .$ ,las% da$ su.letele lo$% su t & M/ a Ta% Doam eTatl ost$u% p$i"i$ea i & ,$i+i$ea di lumea cea de di colo de mo$m/ t e c0eam la $u,ciu e% Tatl ost$u% lumi eaz cu soa$e .$umos i & clzete locau$ile celo$ mo$(i% Tatl ost$u% s se tea$, pe t$u totdeau a "$emea desp$(i$ii% Tatl ost$u% & "$ed icete# e de !ucu$ia & t/l i$ii cu ei & ce$u$i% Tatl ost$u% . ca oi s .im u a cu ti e% Tatl ost$u% & toa$ce celo$ $posa(i cu$(ia p$u cilo$ i !u tatea de su.let al celo$ ti e$i% Tatl ost$u% . ca s .ie "ia(a lo$ cea "e ic lumi at s$!toa$e a Patilo$% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al 1B#lea *a mo$mi tele $ude iilo$ oast$e e cu$, lac$imi ca pictu$ile de ploaie i cu de+de e $u,m- 1Ade"e$ete# e% Doam e% cum c i#ai ie$tat pe to(i% spu e#le cum c &i p$imeti & locau$ile !ucu$iei% descope$ & tai a su.letului ost$u ca s c/ tm1: Aliluia+ Icosul al 1B#lea )mi & d$ept p$i"i$ea & dep$ta$e pe calea "ie(ii t$ecute i "d o mul(ime di cei ca$e au $posat di p$ima zi i p/ acum% !i e.cto$i ai mei% i cu
;

& dato$it d$a,oste st$i, u ele ca acesteaTatl ost$u% miluiete pe to(i cei ce mi#au do$it i mi#au .acut mie !i e% Tatl ost$u% & "$ed icete#i m$i$ii Tale% pe p$i (i i pe .$a(ii ot$i i pe cei de ap$oape% Tatl ost$u% m/ tuiete pe cei ce mi#au !i e"estit mie cu"/ tul Tu% Tatl ost$u% p$eam$ete & .a(a & ,e$ilo$ pe cei ce m#au & "(at s Te iu!esc% Tatl ost$u% d$uiete !ucu$ie celo$ ce m#au po"(uit cu p$esupu e$ea "ie(ii lo$ s.i te% Tatl ost$u% & dulcete cu tai ica ma pe cei ce m#au a+utat & zile ,$ele4 Tatl ost$u% )mp$(ia Ta s./$it u a$e% . ca s i t$e cei ado$mi(i & t$u !ucu$ia Ta% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al 11#lea U de#(i este moa$te !oldul= U de#(i este & tu eca$ea i .$ica cea mai di ai te% cci de acum & ai te tu eti do$ita% tu e &mp$eu ezi edesp$(it cu Dum ezeu- tu eti o ma$e odi0 % tu eti o ma$e zi de s/m!t4 Apostolul st$i,a- 1Do$esc s mo$% ca s .iu &mp$eu a cu <$istos218 d$ept aceea p$i"i d la moa$te ca la o mi u at atepta$e i "ia( st$i,m: Aliluia+ Icosul al 11#lea ) "ia#"o$ mo$(ii i se "o$ scula di mo$mi te i se "o$ !ucu$a cei de pe pm/ t% .ii dc atu ci se "o$ scula t$upu$ile du0o" iceti p$eam$ite% est$iccioase% lumi ate% oase uscate auzi d cu"/ tul Dom ului- 1)m!$aca(i# " cu "i e% acope$i(i#" cu piele% scula(i#" di c$u te(ea "$emu$ilo$ t$ecute% cci su te(i $scump$a(i cu S/ ,ele 'iului lui Dum ezeu8 p$i moa$tea *ui su te(i & "ia(i% a "e it peste "oi lumi a ) "ie$ii14 Tatl ost$u% descope$#le acum & tot ad/ cul s"/$i$ilo$ Tale% Tatl ost$u% Tu le#ai descope$it lumi a soa$elui i lu a cea li itit% Tatl ost$u% . s "ad i sla"a & ,e$ilo$ ca$e su t pa$ de .oc% Tatl ost$u% Tu m#ai & dulcit cu .$umuse(ea $s$itului i a apusului de soa$e% deci s "ad i ei lumi a "e icei Tale Dum ezei$i% Tatl ost$u% tot su.letul s .ie lumi at ca steaua dimi e(ii i lucea.$ul zo$ilo$% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al 13#lea Ca$ ea i s/ ,ele u "o$ mote i )mp$(ia lui Dum ezeu4 C/t "$eme pet$ecem & t$up su tem desp$(i(i de <$istos4 Dac u mu$im u putem & "ia pe t$u "e icie% cci se cade ca st$iccios t$upul acesta% s se &m!$ace
>

& est$icciu e i mu$ito$ul acesta s se lumi eze cu emu$i$ea% ca ast.el & lumi a zilei celei e& se$ate s c/ te e& cetat: Aliluia+ Icosul al 13#lea Ateptm !ucu$ia & t/l i$ii cu Dom ul% ateptm $azele lumi oase ale ) "ie$ii% ateptm scula$ea di mo$mi te a celo$ ap$opia(i ai ot$i i &m!$ca$ea celo$ mo$(i cu sla"a "ie8 p$i p$esc0im!a$ea & t$e,ii .ptu$i% "om st$i,a Cidito$ului u ele ca acesteaTatl ost$u% Tu ai zidit lumea sp$e !i$ui (a !ucu$iei i !i elui% Tatl ost$u% $idic# e pe oi di ad/ cul pcatului la s.i (e ie% Tatl ost$u% d$uiete celo$ $posa(i ca s &mp$(easc peste .ptu$ile & ci ste% Tatl ost$u% . ca s le .ie lo$ <$istos Dom ul% lumi pu$u$ea ap$i s% Tatl ost$u% da# e i ou ca &mp$eu cu ei s p$z uim Patile est$icciu ii% Tatl ost$u% u te desp$(i de $o!ii Ti p/ a la s./$it% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Co dacul al 15#lea O2 P$ea& du$ate P$i te% cela ce eti .$ de & ceput i "oieti ca to(i s se m/ tuiasc% Cel ce ai t$imis la cei pie$du(i pe 'iul Tu i Dum ezeul ost$u i ai tu$ at peste ei% Du0ul cel de "ia( dtto$% miluiete% ia$t i m/ tuiete pe $ude iile oast$e i pe to(i cei di "eac ado$mi(i% cu soli$ile lo$% ce$ceteaz# e pe oi ca &mp$eu cu ei s c/ tm ie% M/ tuito$ului i Dum ezeului ost$u% c/ ta$ea: Aliluia+ ,acest condac se zice de t!ei o!iApoi ia!i se zice Icosul & t/i Pe Adam cel czut i pe tot eamul iz!"i du#l de pie$za$ea cea "e ica% ai t$imis & lume% Doam e% pe 'iul Tu% $sa$i du# e "ia(a "e ica p$i C$ucea i ) "ie$ea *ui% sp$e mila Ta da+duim% asteptm )mp$(ia cea est$iccioas% a sla"ei% ce$em &mp$ti$ea la Dom ul celo$ ado$mi(i i e $u,amTatl ost$u% . ca s uite ei toate sc/$!ele i & t$ist$ile pm/ teti% Tatl ost$u% "eselete su.letele celo$ c0i ui(i & "alu$ile "ie(ii% Tatl ost$u% m/ ,/ie pe ei la s/ ul Tu% p$ecum &i m/ ,/ie mama copiii% Tatl ost$u% ,$aiete lo$- 1Pcatele "i s#au ie$tat21 Tatl ost$u% p$imete#i & lima ul cel .e$icit i li itit% Tatl ost$u% desc0ide#le cm$ile & ,e$ile i s.i (ilo$% Tatl ost$u% pe p$i (ii i .$a(ii ot$i cei ado$mi(i & "$ed icete#i "e icelo$ Tale !u t(i% Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2
?

.i Co dacul & t/i Cela ce cu ico omia Ta cea ept$u s ai p$e,tit pacea sp$e !i ele cel "e ic% 0ot$/ d tutu$o$ "$emea i .elul s./$itului% ia$t% Doam e pcatele celo$ di "eac ado$mi(i% p$imete#i & locaul lumi ii i !ucu$iei i le desc0ide !$a(ele p$i teti4 Auzi# e% Milosti"e% pe oi% cei ce le .acem pome i$ea i st$i,m- Tatl ost$u% iu!i$ea cea em$,i it% odi0 ete su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ Ti2 Dup aceasta se zice aceast: RUDECIUNE CETRE MAICA DOMNU*UI O% P$eas./ t Doam % de Dum ezeu Nsctoa$e% ct$e ti e% p$eacu$at% zuim4 Tu eti cetatea ta$e i mi+locitoa$e i acope$m/ tul tutu$o$ celo$ ce alea$, la ti e cu c$edi ( i de+de4 Ceea ce eti !i ecu"/ tat% te $u,m% ascult $u,ciu ea e"$ed icilo$ $o!ilo$ ti i solete & totdeau a pe t$u ado$mi(ii $o!ii ti4 Tu pu$u$ea mi+locete pe t$u cei ce te ci stesc pe ti e cu d$eapt c$edi ( i ca$e alea$, su! acope$m/ tul tu i se $oa, cu c$edi ( pe t$u cei !ol a"i% pstui(i i & t$ista(i% & s mi+loci$ea ta i $u,ciu ea e este i mai t$e!ui cioas dup moa$tea oast$4 Dup Dum ezeu la ti e a"em de+de ta$e% cci ime i di cei ce se $oa, (ie u iese de la ti e .$ a+uto$% dec/t cu !ucu$ie% m/ ,/ie$e i & dulci$e4 P$eas./ t Doam % Nsctoa$e de Dum ezeu% $oa, pe 'iul tu i Dum ezeul ost$u s d$uiasc celo$ ado$mi(i ie$ta$e i lsa$ea pcatelo$4 Roa,#te% Nsctoa$e de Dum ezeu% cci mult poate $u,ciu ea Maicii sp$e !u "oi$ea Stp/ ului% .ii dc Dom ul p$imete de la ti e tot cu"/ tul desp$e ie$ta$e4 Deci% i tu% p$imete ale oast$e $u,ciu i ce le aducem (ie% P$eas./ t 'ecioa$% di toat i ima i di tot su.letul ost$u pe t$u su.letele ado$mi(ilo$ $o!ilo$ ti4 Te $u,m Stp/ % s le a+uti cu & d$z i$ea cea de Maic ce o ai ct$e Dom ul% ceea ce eti pli de da$% a+ut#le s se & d$epteze & ai tea Celui ce ade pe t$o ul Sla"ei% ca s u .ie $ui a(i & .a(a & ,e$ilo$ i a tutu$o$ S.i (ilo$% & .a(a lumii cea de sus i a celo$ de +os4 O% P$eas./ t Doam % )mp$teas i Stp/ % tu eti podul ca$e duci la ce$ pe cei de pe pm/ t4 Tu eti desc0ide$ea uilo$ Raiului i (ie sla" &(i & l(m i Tatlui i Dum ezeului ost$u & "ecii "ecilo$- Ami 2 Milosti" .ii% Doam e% cu mi e pctosul2 RUDECIUNE PENTRU O MOARTE :UNE

Doam e Iisuse <$istoase% Dum ezeul & du$$ii% & ,e u c0ez & ai tea Ta% cu i im & .$/ t i zd$o!it8 (ie &(i & c$edi (ez ceasul cel di u$m al "ie(ii mele i ceea ce u$meaz dup aceea4 C/ d picioa$ele mele sl!ite "o$ .ace s & (ele, c aceast co$a!ie a "ie(ii mele se ap$opie de (i ta clto$iei% Doam e Iisuse <$istoase% ai mil de mi e2 C/ d oc0ii mei sl!i(i i tul!u$a(i de ap$opie$ea mo$(ii% "o$ p$i"i st$uito$ ct$e Ti e% Doam e Iisuse <$istoase% ai mil de mi e2 C/ d m/i ile mele t$emu$/ de i amo$(ite% u "o$ mai putea (i e !i e c$ucea Ta% i .$ "oia mea o "oi lsa s cad peste patul du$e$ii mele% Doam e Iisuse <$istoase% ai mil de mi e2 C/ d u$ec0ile mele u "o$ mai auzi "o$!ele oame ilo$% ca s asculte ,lasul Tu ca$e "a $osti +udecata de ca$e "a depi de soa$ta mea% Doam e Iisuse <$istoase% ai mil de mi e2 C/ d ,/ du$ile mele "o$ .i & tu ecate de .$ica mo$(ii% c/ d su.letul meu se "a lupta cu du0ul & tu e$icului ca$e "$ea s#mi acope$e oc0ii i imii pe t$u a pie$de & du$a$ea Ta i ast.el s m a$u ce & c0i u$ile dez de+dii% Doam e Iisuse <$istoase% ai mil de mi e2 C/ d i ima mea o!osit a!ia "a mai !ate% lupt/ du#se cu "$+maii m/ tui$ii mele% Doam e Iisuse <$istoase% ai mil de mi e2 C/ d "oi "a$sa lac$imile cele di u$m% sem al imic iciei mele% p$imete# le ca o +e$t. de poci (% i & clipele acelea% Doam e Iisuse <$istoase% ai mil de mi e2 C/ d cei di +u$ul meu% sim(i d s./$itul "ie(ii mele Te "o$ c0ema & a+uto$ pe t$u mi e% Doam e Iisuse <$istoase ai mil de mi e2 C/ d su.letul meu &i "a lua $mas !u de la lumea aceasta i "a lsa t$upul meu .$ de "ia( p$imete & toa$ce$ea .ii (ei mele la Ti e ca o +e$t. ce (i se cu"i e- Doam e% Iisuse <$istoase ai mil de mi e2 C/ d% & s./$it% su.letul meu se "a & .(ia & ai tea Ta i "a "edea pe t$u p$ima dat st$luci$ea e,$it a Dum ezei$ii tale% u#l & dep$ta de la 'a(a Ta8 !i e"oiete a m p$imi & locau$ile Tale cele ce$eti ca & "eci s#(i c/ t i s Te sl"esc2 Doam e% Iisuse <$istoase% 'iul lui Dum ezeu% ai mil de mi e2 Ami 2

1B