Sunteți pe pagina 1din 11

3768/3769

MANUALDEUTILIZARE

Familiarizarea
VafelicitampentrucaatialesacestceasCASIO.Pentruavabucurapedeplindeprodusulales,varugamsacititiacestmanualcuatentie.

Important!
Indicatoruldenivelpentrupescuit/vanatoaresiindicatorulfazaluniidatedeacestceassunttoatebazatepecalculecefolosescora curentaaceasului,datasisetarilepentruZonaLocala.Dinaceastacauza,inaintedeautilizaindicatorii,trebuiesavaasiguraticaorasi datacurenta,precumsidatelereferitoarelaZonaLocalasuntcorecte. Atuncicandefectuatiactivitatidepescuitsauvanatoare,luatiintodeaunamasuriledeprecautieadecvatepentruafiinsiguranta. Retineticaindicatoruldenivelpentrupescuit/vantoaresiindicatorulfazaluniisebazeazapevaloricalculate.Elesuntoferite numaiinscopuridereferinta. Pentruamentinesimplitateaexprimarii,monstreleafisateinacestmanualnuafiseazalimbileceasuluiindicatoarealetimpului analogic. CititisectiuneaPontajaacestuimanualpentruinformatiireferitoareatatlasetareatimpuluicurentsiadateicatsipentru specificareaZoneiLocale.

Despreacestmanual
Butoanelepentruoperatiisuntindicateprinlitereledinfigura. Fiecaresectiunedinacestmanualvaasigurainformatiadecareavetinevoiepentruafaceoperatiilenecesaredinfiecaremod.Altedetaliisi informatiideordintehnicpotfigasiteinsectiuneaReferinte.

Ghidgeneral
Apasatibutonulpentruanavigadelaunmodlaaltul. Inoricemod,apasatipentruailuminaafisajul.

ModulPontaj
Acestceasindicatimpulatatanalogiccatsidigital.Proceduradesetareatimpuluidigitaldiferadeprocedurade setareatimpuluianalogic. IndicatorulFazeleLuniiaratafazacurentaaLuniiinrelatiecudatacurentasetatainModulPontaj. IndicatoruldenivelpentruPescuit/Vanatoareindicamomenteleincarepestelesaupradatindsasehraneasca. Pentrumaimulteinformatii,consultatiModulPescuit/Vanatoare.

Important! Inaintedeautilizafunctiileacestuiceas,asigurativacaatisetatcorectorasidatacurentaprecumsidatele
referitoarelaZonaLocala(adicadateleprivindlocatiaincarefolositiceasul).AsevedeasectiuneaDateledespre ZonaLocalapentrumaimulteinformatii.

OradigitalasiData
FolositiModulPontajpentruasetasiavizualizaafisareadigitalaaoreisiadateicurente.Atuncicandsetatidigitalora,avetiposibilitateadea configurasetarilepentruOradeVara(DST). Pentrusetareaoreidigitalesiadateidigitale 1. InModulPontaj,tinetiapasatpanacandsecundeleincepsapalpaie,ceeaceindicameniuldesetare. 2. Apasatipentruamutapalpaitulinordineaurmatoarepentruaselectasialtesetari:

3. Atuncicandsetareapecaredoritisaosetatipalpaie,folositisipentruaomodificadupacumestedescrismaijos. Meniu Pentrua: Efectuati: Resetasecundelela Apasati. SchimbaintreOradeVara siOraStandard Apasati. Schimbaorasauminutele Schimbaanul Schimbalunasauziua Folositi(+)si().

4. Apasatipentruaiesidinmeniuldesetare. LaprimaapasareabutonuluiseafiseazameniuldesetarepentruDiferentaUTC.Apasanddinnoubutonul,sevaiesidinmeniuldesetare. Resetareadoarasecundelor(faraaschimbasetareapentruDST,orasauminut)vadeterminaajustareaautomataapozitieiaculuianalogicce indicaminutelepecadranulceasului. AsevedeasectiuneademaijosOradevara(DST)pentrudetaliireferitoarelasetareaDST. Ziuadinsaptamanaesteafisatainmodautomat,inconformitatecusetarilepentrudata(an,lunasizi).

Oradevara(DST)
Oradevaraavanseazasetareatimpuluidigitalcuoorafatadeorastandard.Retineticanutoatetarileutilizeazaoradevara. PentruacomutaintreOradeVarasiOraStandard 1. InModulPontaj,tinetiapasatbutonulpanacandsecundeleincepsapalpaie,ceeaceindica meniuldesetare. 2. ApasatiodatabutonulsivaapareameniuldesetareDST. 3. ApasatipentruacomutaintreOradevara(afisatON)siOraStandard(afisatOF). 4. Atuncicandsetareadoritaesteselectata,apasatidedouaoributonulpentruaiesidinmeniulde setare. IndicatorulDSTvaapareainmodurile:Pontaj,Pescuit/Vanatoare,AlarmasiPozitiaLimbilorpentrua aratacaDSTesteactivat.IncadrulModuluiPescuit/Vanatoare,indicatorulDSTvaapareadoarpe ecranulcearataniveluldepescuit/vanatoare.

DateledespreZonaLocala
FazaLunii,indicatoruldenivelPescuit/VanatoaresidateledinModulPescuit/Vanatoarevorfiafisateadecvatdoardacaatisetatvalorilecorecte aledatelorreferitoarelaZonaLocala(adicadiferentaUTCsilongitudinea). DiferentaUTCesteovaloareceindicadiferentadetimpdintreunpunctdereferintalocalitateaGreenwichdinAngliasifusulorarincarese aflaunanumitoras. LitereleUTCreprezintaabreviereadelaCoordinatedUniversalTimesireprezintasetareastiintificastandardmondialaaorei.Aceastaeste bazatapeceasurileatomice(cucesiu)intretinutecugrija,careregleazaoralamicrosecunda.Secundelebisectesuntadaugatesauscazutepentru asincronizaUTCcurotatiapamantului. TabelulcuDatedespreOrasedelafinalulacestuimanualfurnizeazainformatiiprivinddiferentaUTC,latitudineasilongitudineapentru majoritateaoraselordepeglob. Valorile:diferentaUTC(+9.0);Longitudine(Est140degrade)corespundsetarilorinitialedinfabricapentruZonaLocala(Tokyo,Japonia)sioride cateoriavetibateriainlocuita.Modificatiacestesetaripentruacorespundecuorasulincareutilizatiinmodnormalceasul. Deexemplu,pentruunceasfolositinorasulBucuresti,RomaniavalorilecorectecetrebuiesetatepentruZonaLocalavorfiUTC+2;Longitudine Est26degrade. PentrusetareadatelordespreZonaLocala 1. InModulPontaj,tinetiapasatpanacandsecundeleincepsapalpaie,ceeaceindicameniuldesetare. 2. ApasatidinnoupentruaseafisapeecranmeniuldesetarealdiferenteiUTC. 3. Apasatipentruamutapalpaitulinordineaurmatoarepentruaselectasialtesetari.

4. Atuncicandsetareapecaredoritisaosetatipalpaie,folositisipentruaomodificadupacumestedescrismaijos. Setare Meniu Operatiibutoane Folositi(+)si ()pentruaschimbasetarea. DiferentaUTC Putetispecificaovaloarecuprinsaingama12.0 panala+14.0,inunitatide0.5ore. Folositi(+)si ()pentruaschimbasetarea. LongitudineValoare Putetispecificaovaloarecuprinsaingama0panala 180,inunitatide1grad. FolositipentruaschimbaintreLongitudineEst(E)si LongitudineEst/LongitudineVest LongitudineVest(W). AtuncicandesteactivatDSTpentrutimpuldigital,diferentaUTCpoatefisetataintrunintervaldela11.0panala+15.0inunitatide0.5ore. 5.Apasatipentruaiesidinmeniuldesetare. Pentruacomutaintreformatuldetimp12ore(12H)siformatuldetimp24ore(24H) InModulPontaj,apasaipentruacomutantreformatuldetimp12oreiformatuldetimp24ore. Pentruformatul12ore,peafisajvaapareaindicatorulPpentruorecuprinseintreamiazasi11:59p.m.siindicatorulApentruoredinintervalul miezulnoptii11:59a.m. Pentruformatul24ore,oreledinintervalul0:0023:59vorfiafisatefaraindicator. Formatuldetimp12ore/24orealesinModulPontajsevaaplicasipentrutoatecelelaltemoduri. IndicatoriiAsiPnusuntafisaticuModulPontajpentrumeniulaferentModuluiTemporizatorsicelalModuluiTimpDual.

SetareaTimpuluiAnalogic
Efectuatiprocedurademaijosatuncicandoraanalogicaindicatadeaceledepecadranulceasuluinusepotrivetecuoradigitaladepeafisajul ceasului. Pentruareglatimpulanalogic 1. InModulPontaj,apasatidesaseoributonulpentruaintrainModulPozitiaLimbilorpecadran. 2. Tinetiapasatbutonulpanacandtimpuldigitalcurentincepesapalpaie,ceeaceindicameniuldesetare pentrureglareatimpuluianalogic. 3. Apasatibutonulpentrucaaceledepecadranceindicatimpulanalogicsaavansezecu20desecunde. Tinandapasatbutonul,aceledepecadranceindicatimpulanalogicvoravansalavitezamare. Daca este nevoie sa avansati foarte mult timpul analogic, tineti apasat butonul pana cand acele de pe cadranincepsaavansezecuvitezacrescuta,siapoiapasatibutonul.Aceastablocheazaavansarealaviteza ridicataaacelordepecadranastfelincatputetidadrumulcelordouabutoane.Deplasarealavitezaridicataa acelor de pecadranva continuapana in momentul incare apasati orice alt buton. Se va opri in mod automat dupacetimpulanalogicaavansatcu12oresaudacaoalarma(Alarmamultifunctionala,BeeplaOrafixasaubeeperulpentruTemporizator) incepesasune. 4. Apasatibutonulpentruaiesidinmeniuldesetare. Atuncicandiesitidinmeniuldesetare,automatceasulisivadeplasausorminutarulpentruasesincronizacunumaratoareainternaasecundelor. PentruareveniinModulPontaj,apasati.

ModulPescuit/Vanatoare
ModulPescuit/Vanatoareafiseazapeecranunindicatorcarearata,cafiindunuldin5nivele,catestede potrivitapentrupescuit/vanatoareoanumitadatasiora(minutul00panalaminutul59aluneioreanume). AcestmodpoatefifolositsipentruafisareadatelordespreLuna(VarstaLuniisiFazaLunii)pentruo anumitadata. Dacadvs.consideraticaindicatoruldenivelpescuit/vanatoarenuindicacorectsaucadatelecurente despreLunanusuntcorecte,verificatisetariledinModulPontaj(ora,datasiZonaLocala)sicorectatile dacaestenecesar. VeziIndicatorFazaLuniipentruinformatiilegatedeindicatorulfazeiLunii. ToateoperatiiledinaceastasectiunesuntefectuateinModulDatePescuit/Vanatoare,pecareilaccesati apasand.


IndicatorNivelPescuit/Vanatoare
IndicatoruldenivelPescuit/Vanatoareafiseazafavorabilitatearelativaaunuianumittimpdepescuit/vanatoare(calculatainconcordantacu tranzitulLuniisifazaLunii),asacumsearataintabeluldemaijos:

*Acestiindicatoriapar,defapt,intimpulvarstelor Lunii13.0panala16.0(LunaPlinasifazaimediat precedentaei)si27.7la1.8(LunaNouasifaza imediatprecedentaei).

Pentru Modulul 3769, indicatorul de nivel este Indicatorul de nivel Pescuit/Vanatoare se modifica inconformitatecudateleLunii. InModulPontaj,indicatorulPESCUIT/VANATOARE va palpai de fiecare data cand nivelul de pescuit/vanatoarepentrudatacurentaeste4sau5.

Pentruavizualizanivelulcurentdepescuit/vanatoaresiDateledespreLuna InModulPescuit/Vanatoare,apasatipentruacomutaintrepaginacuniveluldepescuit/vanatoaresipaginacuDateledespreLuna. Indicatoruldenivelpescuit/vanatoarearatanivelulpentrutimpulafisat.Paginainitialacunivelulpescuit/vanatoareindicanivelulpentruora6.00 a.m.PaginacudateledespreLunaafiseazavarstaLuniisifazaLuniipentrudatacurenta.

Intimpceesteafisatapaginacunivelulpescuit/vanatoare,apasatipentruaavansalaoraurmatoare. IntimpceesteafisatapaginacuDateLuna,apasatipentruaavansalaziuaurmatoare. De asemenea, aveti posibilitatea de a specifica o anumita data (anul, luna, ziua) pentru care sa vizualizati nivelul de pescuit/vanatoare si Date Luna.Pentrumaimulteinformatii,vezisectiuneaPentruaspecificaodata. Atunci cand intrati in Modul Pescuit/Vanatoare, va aparea mai intai pagina (nivel pescuit/vanatoare sau date luna) afisata ultima data cand sa iesitdinmod. Pentruaspecificaodata 1. InModulPescuit/Vanatoare,tinetiapasatbutonulpanacandAnulincepesapalpaie,ceeaceindica meniuldesetare. 2. Apasatipentruamutapalpaitulinordineaurmatoarepentruaselectasialtesetari.

3.Atuncicandsetareapecaredoritisaosetatipalpaie,folositi (+)sau()pentruaomodifica.

Putetispecificaodatacuprinsainintervalul01ianuarie,2000panala31Decembrie,2099.
4.Apasatiapentruaiesidinmeniuldesetare. 5.Folositibutonulpentruaafisafiepaginacunivelulpescuit/vanatoarefiepaginacuDateLuna.

Cronometru
Cronometrulvapermitemasurareatimpuluiscurs,timpilorpartialisiadoitimpifinali. Intervaluldeafisajalcronometruluiestede23ore,59minutesi59,99desecunde. Cronometrulcontinuasacronometreze,reluanddela0dupaceajungelalimita,panacandilopriti. OperatiademasurareaacronometruluicontinuachiardacaiesitidinModulCronometru. DacaiesitidinModulCronometruintimpceuntimppartialesteafisat,ilstergesirevinela masurareatimpuluiscurs. ToateoperatiiledinaceastasectiunesuntefectuateinModulCronometru,pecareilaccesati apasand. Masurareatimpilorcuajutorulcronometrului

Timpulscurs (D)(D)(D)(D)(A) StartStopReincepeStopSterge

Timppartial (D)(A)(A)(D)(A) StartPartialReincepeStopSterge (afiseazaSPL) Doitimpifinali (D)(A)(D)(A)(A) StartPartialStopReincepeSterge


PrimulalergatorAldoileaalergatorAfiseazatimpulpt. termina. termina.aldoileaalergator. Afiseazatimpulpt. primulalergator.

Temporizator
Temporizatorulpoatefisetatintrunintervaldeunminutpanala24deore.Oalarmavasunaatuncicand temporizatorulajungelazero. Deasemenea,putetiselectarepetareautomata,carerestarteazainmodautomatnumaratoareainversa delaovaloareoriginalaceafostsetata,defiecaredatacandseajungela0. ToateoperatiiledinaceastasectiunesuntefectuateinModulTemporizator,pecareilaccesatiapasand .


Pentruafolositemporizatorul ApasatiintimpcesuntetiinModulTemporizatorpentruapornitemporizarea.

Atuncicandnumaratoareainversasaterminatsirepetareaautomataestedezactivata,alarmavasunatimpde10secundesaupanacandvafi opritadedvs.,prinapasareaoricaruibuton.Dupacealarmasaoprit,temporizareaesteresetatainmodautomatlavaloareasadeinceput. Atuncicandesteactivatarepetareaautomata,temporizareavafiinmodautomatrestartata,farapauze,inmomentulincareajungela0.Alarma incepesasuneatuncitemporizareaaajunsla0. OperatiadetemporizarecontinuachiardacaiesitidinModulTemporizator. Apasatiintimpuluneioperatiidetemporizarepentruapunepepauzatemporizarea.Apasatidinnoupentruacontinuatemporizareade undeafostintrerupta. Pentruaopridefinitivooperatiedetemporizare,maiintaitrebuiesapunetipepauza(apasandbutonul,apoiapasatibutonul.Aceasta facecatemporizareasaseintoracalavaloareasadeinceput.


Configurareasetarilortemporizatorului 1.AtuncicandnumaratoareadepornireseaflapeafisajinModulTemporizator,tinetiapasatpanacand setareatimpuluidepornire(ora)atemporizatoruluiincepesapalpaie,ceeaceindicameniuldesetare. Dacatimpuldepornirealtemporizatoruluinuesteafisat,folositiproceduradescrisalaPentruafolosi temporizatorulpentrualafisa. 2.Apasatipentruamutapalpaitulinordineadescrisamaijospentruaselectasialtesetari.

.3.Atuncicandsetareapecaredoritisaosetatipalpaie,folositi (+)si()pentruaomodifica,asacumesteindicatmaijos:

Pentruaspecificauntimpdepornirede24deore,setati 4.Apasatipentruaiesidinmeniuldesetare.

PeecranulModuluiTemporizatoresteafisatindicatorul atuncicandfunctiaderepetareautomataesteactivata. Utilizareafrecventaafunctieiderepetareautomatasiaalarmeipotduceladescarcareamairapidaabaterei.

Alarme
Putetisetatreialarmezilniceindependentemultifunctionalecuora,minute,lunasizi.Atuncicando alarmaesteactivata,tonulalarmeivasunaatuncicandesteatinsaorasetatapentrualarma.Unadintre acestealarmepoateficonfiguratacasialarmasnooze(alarmarepetitiva)oricaalarmasimpla,intimpce celelaltedouaalarmesuntalarmesimple. Deasemenea,putetiactivaunSemnalOrar,carevafacecaceasulsabipaiededouaoriinfiecareora,laora fixa. Existatreialarmenumerotatedela1la3.Puteticonfirguraalarma1casialarmasnooze(repetitiva)sau caalarmasimpla.Alarmele2si3potfiutilizatedoarcaalarmesimple. ToateoperatiiledinaceastasectiunesuntefectuateinModulAlarma,pecareilaccesatiapasand.

Tipuridealarma
Tipuldealarmaestedeterminatdesetarilepecarelefaceti,dupacumestedescrismaijos: Alarmazilnica Setatiorasiminutelelacaredoritisasunealarme.Acesttipdealarmavaderminaalarmasasuneinfiecarezilaorapecareatistabilito. Alarmadata Setatiluna,ziua,orasiminutelelacaredoritisasunealarme.Acesttipdesetarevadeterminaalarmasasunelaoanumitaora,pentruodata anumepecareatispecificato. Alarmapt.1Lunaanume Setatiluna,orasiminutelelacaredoritisasunealarma.Acesttipdesetarevadeterminaalarmasasunezilnic,laorastabilita,doarinlunastabilita. Alarmalunara Setatiziua,orasiminutelelaacaredoritialarmasasune.Acesttipdealarmavadeterminaalarmasasuneinfiecarelunalaorastabilita,inziua stabilita. Setareaalarmei 1. InModulAlarma,folositipentruanavigaintremeniurilealarmelorpanacandeselectataceaacarei oredoritisaosetati.

Pentruasetaoalarmasimpla,alegetiunuldintreecraneleindicateprinNumaralarma2sau3.Pentrua setaoalarmasnooze(repetitiva),alegetiecranulindicatprin1. 2. Dupaceatiselectatoalarma,tinetiapasatpanacandindicatoriiOreiAlarmeiincepsapalpaie,ceeaceindicameniuldesetare. Acestlucruactiveazaalarmaautomat. 3. Apasatipentruamutapalpaitulinordineadescrisamaijospentruaselectasialtesetari.

4. Intimpcesetatiunindicatorcarepalpaie,folositisaupentrualschimba. Pentrusetareauneialarmeicenuincludeluna(alarmazilnica,alarmalunara),setatipentruluna.Folositisaupanacandaparesemnul (intre12si1)intimpcepalpaieindicatoriidesetarepentruluna. Pentrusetareauneialarmecenuincudeziua(alarmazilnica,alarmapentru1lunaanume),setatipentruzi.Folositisaupanacand aparesemnul(intresfarsitulluniisi1)intimpcepalpaieindicatoriidesetarepentruzi. Atuncicandsetatioraalarmeifolosindformatul12ore,avetigrijasasetatioraalarmeicorectcasia.m.(indicatorulA)saup.m.(indicatorulP). Apasatipentruaiesidinmeniuldesetare.

Utilizareaalarmei
Alarmavasunaintoatemodurilelaorasetatatimpdeaproximativ10secunde.Incazulalarmeisnooze(repetitiva),eavafiactionatadesapteori, lafiecarecinciminute,panacandoopritisauoschimbatiintroalarmasimpla. Pentruaoprisoneriaalarmeidupacaainceputsasune,apasatioricebuton. Efectuareaoricareioperatiunidintreumatoareleenumeratemaijos,intrunintervaldepanala5minuteintrealarmelesnoozevaanula operatiuneaalarmeidesnoozecurenta. AfisareameniuluidesetarepentruModulPontaj Afisareameniuluidesetarepentrualarma1

Testareaalarmei
InModulAlarma,tinetiapasatpentruasunaalarma.

Activareasidezactivareaalarmelor2,3siaSemnaluluiOrar
1. InModulAlarma,folositi pentruaselectaoalarmasimpla(alarmacunumarul2sau3)sau SemnalulOrar(:00). 2. AtuncicandatiselectatalarmasauSemnalulOrar,apasatipentrualeactivasaudezactiva. Activareauneialarmesimple(2sau3)afiseazapeecranIndicatorulalarmaactivata. ActivareaSemnaluluiorarafiseazapeecranIndicatorulSemnalOraractivat. Indicatorulalarmaactivata(ALM)siIndicatorulSemnalOraractivat(SIG),aparpeafisajintoate modurilecattimpacestefunctiisuntactivate.

SelectareautilizariiAlarmei1
1. InModulAlarma,folositi pentruaselectaAlarma1. 2. Apasatipentruanavigaprintresetariledisponibile,inurmatoareaordine:

IndicatorulAlarmaSnoozeactivata(SNZALM)aparepeafisajintoatemodurilecattimpaceastaalarmaesteactivata. IndicatorulSNZpalpaieinintervalulde5minutedintrealarme. AfisareameniuluidesetarepentruAlarma1cattimpalarmasnoozeesteactivata,vaconducelaoprireainmodautomataalarmeisnooze (tranformandAlarma1inalarmasimpla).

ModulTimpDual
ModulTimpDualvapermitesatinetievidentatimpuluipentruunaltfusorar.PentruoraafisatainModulTimpDual,avetiposibilitateasaselectati OraStandardsauOradeVara. InModulTimpDual,numaruldesecundeestesincronizatcunumaruldesecundealtimpuluidigitalcurent.

SetareaTimpuluiDual
1. ApasatipentruaintrainModulTimpDual. 2. InModulTimpDual,tinetiapasatpanacandindicatorulDSTincepesapalpaie,ceeaceindicameniul desetare. 3. ApasatiCpentruapentruamutapalpaitulinordineadescrisamaijospentruaselectasialtesetari.

4.Intimpcepalpaieindicatorulpecaredoritisailmodificati,folositisipentrualschimba.

5. Apasatipentruaiesidinmeniuldesetare. IndicatorulDSTdepeecranulModuluiTimpDualindicafaptulcaDSTesteactivatpentrutimpulafisatinModulTimpDual.

Iluminare
DouaLEDurisiunpanouluminosiluminezafataceasuluipentruasecitimaiusorinintuneric. VeziPrecautiiIluminarepentrualteinformatiiimportantelegatedeiluminare.

Pentruailuminafataceasului
Inoricemod(maiputinatuncicandesteafisatunmeniudesetare),apasatipentruailuminafata ceasului. Putetifolosiprocedurademaijospentruaselectaoperioadadeiluminarede1.5secundesaude3 secunde.Atuncicandapasati,iluminareavaramanepornitapentruuntimpde1.5secundesaupentruun timpde3secunde,infunctiedesetareacurentaadurateideiluminare.

Pentruaspecificaduratadeiluminare
1. InModulPontaj,tinetiapasatpanacandsecundeleincepsapalpaie,ceeaceindicameniuldesetare. 2. Intimpcesecundelepalpaie,apasatipentruasetaoduratadeiluminarede1.5secunde()saude3 secunde( ). 3. Apasatidedouaoripentruaiesidinmeniuldesetare. .

Referinte
Aceastasectiunecuprindeinformatiitehnicemaidetaliatedespreoperareaceasului.Deasemenea,cuprindesimasuriimportantedesigurantasi notedesprenumeroaselefunctiisitrasaturialeacestuiceas.

IndicatorulFazaLunii
IndicatorulFazaLuniiaratafazacurentaaLunii,dupacumestearatatmaijos.

LabazastaparteadinstangaaLuniilatranzitulmeridianuluidinemisferaNordinaaPamantului.DacaindicatorulLuniiesteinversatfatadefelulin caresevedeLunadinloculincarevaaflati,putetifolosiproceduraPentruainversaFazaLuniipentruamodificaindicatorul.

FazeleLuniisiVarstaLunii
Lunaefectueazauncicluregulatde29.53dezile.Peperioadafiecaruiciclu,Lunacrestesidescreste,infunctiedepozitiaPamantului,Luniisia Soarelui.CucatestemaimaredistantaunghiularadintreLunasiSoare,cuatatvedemmaimultasuprafataluminata. *UnghiulpanalaLunainrelatiecudirectialacareSoareleestevizibildepePamant. AcestceasefectueazauncalculaproximativavarsteicurenteaLuniiincepandcuziua0aciclului.Dinmomentceceasulefectueazacalculefolosind doarvaloriintregi(farafractii),marjadeeroareavarsteiluniiafisateestede1zi.

Tonoperatiebuton

Tonuloperatiebutonsunaoridecateoriapasatiunuldinbutoaneleceasului.Putetiactivasaudezactiva tonulpentruoperatiebuton,dupacumdoriti. Chiardacadezactivatitonuloperatiebuton,alarmelemultifunctionalesialarmaModuluiTemporizator, voroperanormal. Activareasidezactivareatonuluioperatiebuton Inoricemod(maiputinatuncicandunmeniudesetareestepeafisaj),tinetiapasatpentruaactivasi dezactivatonuloperatieibuton. Dinmomentcebutonulestefolositsipentruaschimbamodul,tinandulapasatpentruaactivasidezactivatonul,vaschimbasimodulincare seaflaceasul. Indicatorul esteafisatintoatemodurileatuncicandtonuloperatiebutonestedezactivat.

FunctieAutoRevenire
Dacalasatiunmeniucuindicatoarecarepalpaiepeafisajtimpdedouasautreiminutefaraaefectuaniciooperatie,ceasulvaiesiautomatdin meniuldesetare. DacalasaticeasulinModurilePescuit/Vanatoare,AlarmasiPozitiaLimbilorpeCadran,timpdedouasautreiminutefaraaefectuanicio operatie,elvatreceautomatinModulPontaj.

Navigarea
Butoanele si suntfolositeindiferitemodurisimeniuridesetaripentrunavigareprindateledepeafisaj.Incelemaimultecazuri,tinerea apasataaacestorbutoaneintimpuluneioperatiunidenavigare,facecaaceastasafiemairapida.

Pontaj
Resetareasecundelorla00intimpcepontajulcurentseaflainintervalul3059,facecavaloareaminutelorsacreascacu1minut.Inintervalul 0029,secundelesuntresetatela00faraaschimbavaloareaminutelor. Anulpoatefisetatinintervalul20002099. Calendarulautomatincorporatinceasfaceajustaripentrulunidediferitelungimisianibisecti.Odataceatisetatdata,nuartrebuisaexiste motivepentruaoschimbadecatatuncicandinlocuitibateriile.

Precautiilailuminare
Iluminareapoatefigreudevazutatuncicandceasulseaflasubosursadirectadelumina. Iluminareasestingeautomatoridecateorivasunaoalarma. Folosireafrecventaailuminariivaslabibateria.