Sunteți pe pagina 1din 9

Cunoaterea acquis-ului Schengen; modaliti de implementare a acquis-ului Schengen n legislaia naional ( acte direct aplicabile ) Principalele prevederi ale

Conveniei Schengen Codului !rontierelor Schengen i Cataloagelor de recomandri i bune practici "# Controlul $rontierelor Traversarea frontierelor interne i externe %rt# &-' din Convenia Schengen au fost abrogate de Codul Frontierelor Schengen (Regulamentul nr.562/2006 al arlamentului !uro"ean #i al Consiliului din $5 martie 2006 de instituire a unui Cod Comunitar "rivind regimul de trecere a frontierelor de c%tre "ersoane&' acest regulament conin(nd reglement%ri "rivind trecerea frontierelor interne #i e)terne Schengen. Regulamentul "revede absena controalelor la frontier% "entru "ersoanele care trec frontierele interne dintre statele membre ale *niunii !uro"ene #i stabile#te regulile ce stau la ba+a controlului la frontier% "entru "ersoanele care trec frontierele e)terne ale statelor membre ale *niunii !uro"ene. Rom(nia nu a"lic% ,n "re+ent "revederile referitoare sau str(ns legate de trecerea frontierelor interne' acest lucru urm(nd a avea loc doar du"% ado"tarea unei -eci+ii a Consiliului ,n acest sens..n ceea ce "rive#te trecerea frontierelor e)terne' sunt stabilite condiiile "e care trebuie s% le ,nde"lineasc% un ter la trecerea frontierei "entru #ederi de "(n% la trei luni (s% dein% documente valabile' vi+e' s% /ustifice sco"ul #ederii' s% "osede mi/loace suficiente de sub+isten%' s% nu fie semnalai cu alerte' s% nu fie considerai o ameninare la adresa ordinii "ublice' securit%ii interne' s%n%t%ii "ublice sau relaiilor internaionale a statelor membre' etc.& Sunt' de asemenea' stabilite "rocedurile s"ecifice a"licabile la trecerea frontierei' ,n s"ecial ,n ceea ce "rive#te #tam"ilarea documentelor' refu+ul intr%rii' obligaiile statelor membre referitoare la se"ararea flu)urilor de "asageri #i alte aran/amente legate de infrastructur%' coo"erarea dintre statele membre. &# (egimul de vi)e $

%rt# * din Convenia Schengen "revede ado"tarea unei "olitici comune "rivind circulaia "ersoanelor #i ,n s"ecial aran/amentele "rivind regimul de vi+e. .n ca+uri e)ce"ionale' o "arte contractant% "oate s% deroge' "rin consultare cu celelalte state membre' de la regimul comun de vi+e ,n leg%tur% cu un stat ter' atunci c(nd raiuni im"erative de "olitic% naional% im"un ado"tarea urgent% a unei deci+ii. Vizele de edere pe termen scurt %rt# "+-", reglementea+% regimul de eliberare a vi+elor "entru acele vi+ite care nu de"%#esc trei luni. 0ceste vi+e "ot fi de cltorie 1 "entru una sau mai multe intr%ri' cu condiia ca nici durata unei vi+ite f%r% ,ntreru"ere #i nici durata total% a unor vi+ite succesive s% nu de"%#easc% trei luni ,ntro "erioad% de /um%tate de an' de la data "rimei intr%ri' de tranzit 1 traversarea teritoriilor "%rilor contractante o dat%' de dou% ori sau' ,n mod e)ce"ional' de mai multe ori ,n drumul s"re teritoriul unui stat ter' cu condiia ca nici o "erioad% de tran+it s% nu de"%#easc% cinci +ile. Vizele de edere pe termen lung %rt# "' din Convenia Schengen' care reglementa regimul de eliberare a vi+elor "entru acele #ederi care de"%#esc trei luni' a fost ,nlocuit de "revederile Regulamentul Consiliului C! nr.$02$/200$ din 23 mai 200$ "rivind libera circulaie cu vi+e de #edere "e termen lung -# Circulaia strinilor n spaiul Schengen %rt# "*-&. din Convenie reglementea+% libera circulaie ,n s"aiul Schengen' tim" de ma)imum trei luni de la data "rimei intr%ri' a str%inilor care dein vi+e uniforme #i care au intrat ,n mod legal "e teritoriul unei "%ri contractante. Str%inii care nu sunt su"u#i condiiei obinerii unei vi+e "ot circula liber "e teritoriile "%rilor contractante tim" de ma)imum trei luni ,n decursul termenului de #ase luni de la data "rimei intr%ri. Declararea sosirii (art.22& / ,n momentul intr%rii "e teritoriul res"ectiv sau ,n termen de trei +ile lucr%toare de la intrare. Alertarea n vederea non admisiei %rt# &0 reglementea+% modalit%ile de eliberare a unui "ermis de #edere' "entru motive serioase' cu "rec%dere motive umanitare' sau ca urmare a anga/amentelor internaionale' "entru str%inii ,n leg%tur% cu care e)ist% o alertare ,n vederea non4admisiei. Msuri de nsoire

%rt# &1-&, reglementea+% obligaia trans"ortatorului care a adus str%inul "(n% la frontiera e)tern% "e cale aerian%' maritim% sau terestr% a unui stat Schengen ce ,i refu+% intrarea "e teritoriul s%u' de a4i returna "e str%ini ,n statul ter din care ace#tia au fost trans"ortai' sau ,n statul ter care a eliberat documentul de c%l%torie cu care au efectuat c%l%toria sau ,ntr4un alt stat ter unde e)ist% certitudinea c% vor fi "rimii. .# Cererile de a)il %rt# &'--' au fost ,nlocuite de Convenia de la -ublin din $220 "rivind determinarea statului res"onsabil "entru e)aminarea cererilor de a+il ,naintat ,ntr4un stat membru al Comunit%ii !uro"ene' numit% -ublin 5. 0ceast% convenie a fost ,nlocuit% de Regulamentul nr. 676/2006 sau Regulamentul -ublin 55. rin aceste reglement%ri a fost introdus sistemul !*R8-0C. 0# Cooperare poliieneasc Coo"erarea "oliieneasc%' vamal% #i cea /udec%toreasc% au fost de+voltate ,m"reun% cu "rinci"iul liberei circulaii a "ersoanelor "entru a asigura fa"tul c% desfiinarea controalelor la frontier% nu va conduce la o intensificare a criminalit%ii organi+ate. .n art# -* se sti"ulea+% c% autorit%ile "oliiene#ti ale statelor membre trebuie s% se asiste ,n "revenirea #i desco"erirea infraciunilor. !ste s"ecificat% "osibilitatea ,nfiin%rii unor structuri comune de coo"erare #i schimb de informaii la frontierele interne. .n "rivina schimbului de date #i ,n sco"ul desf%#ur%rii activit%ilor aferente cercet%rii "enale sau o"eraiunilor informative /udiciare' "revederilor art. 62 alin. $' 2 #i 6 vor fi ,nlocuite de "revederile aferente ale -eci+iei cadru a Consiliului 905 nr. 260/2006 din $3 decembrie 2006 "rivind sim"lificarea schimbului de date #i informaii ,ntre autorit%ile de a"licare a legii din statele membre ale *niunii !uro"ene. %rt# .+ ." #i .- se refer% la instrumentele care "rivesc su"ravegherea #i urm%rirea transfrontalier% a unui sus"ect' care se sustrage urm%ririi travers(nd frontierele naionale. 0rt. 70 alin. $ "ar. $ #i : au fost modificate "rin -eci+ia Consiliului 905 nr. :25/2006 din 2 octombrie 2006 "rivind modificarea art. 70 alin. $ #i : din Convenia de a"licare a 0cordului Schengen din $7 iunie $235 "rivind eliminarea tre"tat% a controalelor la frontierele interne. 2

;inisterele' autorit%ile com"etente #i ofierii "rev%+ute la art. 70 alin. 7 #i 5 "ot fi oric(nd actuali+ate' de fiecare stat membru' cu informarea Secretariatului <eneral al Consiliului *!' care va informa celelalte state membre' astfel cum este "rev%+ut ,n -eci+ia Consiliului 905 nr. 536/2000 din 23 se"tembrie 2000 "rivind stabilirea unei "roceduri de modificare a art. 70 alin. 7 #i 5' art. 7$ alin. : #i art. 65 alin. 2 din Convenia de a"licare a 0cordului Schengen din $7 iunie $235 "rivind eliminarea tre"tat% a controalelor la frontierele interne %rt# .. #i .0 sti"ulea+% ,mbun%t%irea leg%turilor de comunicaie ,n +onele de frontier% #i obligaia ado"t%rii m%surilor necesare "entru confirmarea identit%ii "entru document de identitate valabil. %rt# .1 acord% autorit%ilor "oliiene#ti dre"tul de a schimba informaii cu alte state membre' din "ro"rie iniiativ%' "entru "revenirea infraciunilor #i amenin%rilor la ordinea "ublic%. .n "rivina schimbului de date #i ,n sco"ul desf%#ur%rii activit%ilor aferente cercet%rii "enale sau o"eraiunilor informative /udiciare' "revederilor art.76 vor fi ,nlocuite de "revederile aferente ale -eci+iei cadrul a Consiliului 905 nr. 260/2006 din $3 decembrie 2006 "rivind sim"lificarea schimbului de date #i informaii ,ntre autorit%ile de a"licare a legii din statele membre ale *niunii !uro"ene. %rt# ., "revede "osibilitatea deta#%rii de ofieri de leg%tur% ,n alte state Schengen. 0rticolul 7: alin. 7 4 abrogat ,n conformitate cu "revederile art. $$ alin. 2 din -eci+ia Consiliului 905 nr. $:0/2006 din 2: februarie 2006 "rivind utili+area ,n comun a ofierilor de leg%tur% trimi#i ,n str%in%tate de c%tre structurile de a"licare a legii din statele membre. %sisten reciproc n materie civil i penal %rticolele .'-1* fac referire la asisten% reci"roc% ,n materie civil% #i "enal%' care se "oate acorda ,n aciuni intentate de autorit%ile administrative cu "rivire la acte care sunt "ede"sibile conform legislaiei naionale a uneia din cele dou% "%ri contractante' ,n aciuni "entru solicitarea de daune "entru ca+urile de urm%rire "enal% sau condamnare eronat%' ,n "roceduri de graiere' etc. 0rt. 72 alin. 2' 52 #i 56 au fost abrogat de 0ctul Consiliului din 22 mai 2000 stabilind ,n concordan% cu articolul 67 din =ratatul "rivind *niunea !uro"ean% la Convenia "rivind asistena reci"roc% ,n domeniul "enal dintre statele membre ale *niunii !uro"ene (2000/C $2:/0$&

0rt. 50 a fost abrogat de rotocolul elaborat de Consiliu ,n concordan% cu art. 67 din =ratatul "rivind *niunea !uro"ean% la Convenia de asisten% reci"roc% ,n materie "enal% ,ntre statele membre ale *niunii !uro"ene revederile din =itlul 5554Ca"itolul 74!)tr%darea (art. 52466& au fost ,nlocuite de "revederile din domeniul e)tr%d%rii din -eci+iei Cadru a Consiliului 905 nr.537/2002 din $6 iunie 2002 "rivind mandatul euro"ean de arestare #i "rocedurile de "redare dintre statele membre 0rt. 6$' 62 alin. $ #i 2' 66' 65 #i 66 au fost abrogate "rin -eci+ia Consiliului 905 nr. $62/2006 din 2: februarie 2006 "rivind determinarea acelor "revederi din Convenia "rivind stabilirea unei "roceduri sim"lificate de e)tr%dare ,ntre statele membre ale *niunii !uro"ene din $225 #i Convenia "rivind e)tr%d%rile dintre statele membre ale *niunii !uro"ene din $226' "revederi care re"re+int% de+volt%ri ale ac>uis4ului Schengen ,n concordan% cu 0cordul "rivind asocierea 5slandei #i Regatului ?orvegiei la im"lementarea' a"licarea #i de+voltarea ac>uis4ului Schengen 1# Substane narcotice %rticolele ,+-,1 din Convenia Schengen abordea+% chestiunea substanelor narcotice' statele membre Schengen anga/(ndu4se s% ado"te toate m%surile necesare "entru a "reveni #i "ede"si traficul ilegal de substane narcotice #i substane "sihotro"e. -e asemenea' statele contractante vor lua m%suri "entru ca"turarea #i confiscarea veniturilor din traficul ilegal de substane narcotice #i substane "sihotro"e. ,# %rme de $oc i muniie %rticolele ,, - *" abordea+% "roblematica armelor de foc #i muniiilor ,n conte)tul coo"er%rii Schengen. 0stfel' se face referire la armoni+area legislaiei naionale referitoare la achi+iionarea' deinerea' comerul #i ,nstr%inarea armelor de foc #i muniiilor' "recum #i la clasificarea armelor de foc. 0rt. ::43$' 36420 au fost ,nlocuite de -irectiva C!! nr. 7::/$22$ "rivind controlul achi+iiei #i "osesiei armelor' astfel cum este "rev%+ut ,n ane)a @ art. 2 "artea $ din -eci+ia Consiliului C! nr.765/$222 "rivind definirea ac>uis4ului Schengen ,n sco"ul determin%rii' ,n conformitate cu "revederile relevante din =ratatul instituind Comunitatea !uro"ean% #i 6

=ratatul *niunii !uro"ene' ba+ei legale "entru fiecare "revedere sau deci+ie care constituie ac>uis. rin art# *" se instituie schimbul de informaii "rivind achi+iionarea de arme de foc #i muniii' modalitatea de comunicare a acestora #i autoritatea naional% com"etent% s% trimit% #i s% "rimeasc% aceste informaii. '# Sistemul 2n$ormatic Schengen (S2S) Sistemul 5nformatic Schengen (S5S& face "arte din 3itlul 24 al Conveniei de 0"licare a 0cordului Schengen' art. 224$0$. Conform acestora' prile semnatare ale Conveniei vor crea i administra un sistem in$ormatic comun denumit Sistemul 2n$ormatic Schengen ' com"us dinA B o seciune naional% (5 S2S) ,n fiecare stat B un serviciu de asisten% tehnic% 1 o unitate central% (C S5S&' ce se afl% la Strasbourg' Frana. Sistemul 5nformatic Schengen trebuie s% "ermit% autorit%ilor desemnate de fiecare stat membru ca' "rin intermediul unei "roceduri de c%utare automat%' s% aib% acces la semnalrile cu "rivire la "ersoane #i obiecte ("entru controale la frontier%' ,n concordan% cu legislaia naional%' C"recum #i ,n ca+ul semnal%rilor "rev%+ute la art. 26' "entru acordarea vi+elor' "ermiselor de #edere #i "entru su"ravegherea str%inilor' ,n conte)tul a"lic%rii dis"o+iiilor Conveniei referitoare la circulaia "ersoanelor.D& !iecare Stat 6embru creea) i administrea) n nume propriu i pe riscul su' seciunea sa naional din Sistemul 2n$ormatic Schengen - 5 S2S al c%rei fi#ier de date va fi identic cu fi#ierele celorlalte seciuni naionale ale fiec%rui Stat ;embru' "rin utili+area serviciului de asisten% tehnic%. entru a "ermite transmiterea ra"id% #i eficient% a datelor' fiecare Stat ;embru se conformea+%' din momentul cre%rii seciunii sale naionale' "rotocoalelor #i "rocedurilor stabilite de comun acord cu celelalte state "entru serviciul de asisten% tehnic%. =oate sistemele naionale sunt conectate on4line cu sistemul central. 0tunci c(nd un stat introduce date ,n S5S' "rin intermediul ? S5S' acestea sunt transmise c%tre C S5S' de unde automat sunt retransmise c%tre toi cores"ondenii naionali' toate ba+ele ? S5S. .n acest fel' se asigur% uniformitatea tuturor ba+elor naionale.

S2S 22 va permite diversi$icarea autoritilor care au acces la S2S (!uro"ol' !uro/ust' 5nter"ol' autoritatea de ,nregistrare a vehiculelor&E de asemenea' va "ermite utili+area datelor biometrice av(nd ca "rinci"al% funcie individualizarea mandatului de arest european. Protecia datelor n cadrul S2S Convenia Schengen menionea+% c% datele din S5S "ot fi co"iate numai ,n sco"uri tehnice' cu condiia ca aceast% co"iere s% fie necesar% "entru ca autorit%ile com"etente s% "oat% efectua o c%utare direct%. -atele nu "ot fi utili+ate ,n sco"uri administrative. 0lerta introdus% ,n S5S nu "oate fi accesat%' su"limentat%' corectat% sau modificat% dec(t de "artea care a introdus4o. ersoanele au dre"tul de a avea acces la datele "ersonale introduse ,n S5S' "otrivit legislaiei naionale' dac% ele solicit% acest lucru. -atele introduse ,n S5S ,n sco"ul locali+%rii "ersoanelor urm%rite se "%strea+% numai at(ta tim" c(t este necesar "entru atingerea sco"ului "entru care au fost furni+ate. 8rice "ersoan% are dre"tul s% cear% autorit%ilor de control s% verifice datele introduse ,n Sistemul de 5nformaii Schengen cu "rivire la ea ,ns%#i #i modul ,n care au fost folosite aceste date. 0cest dre"t este reglementat de legislaia naional% a "%rii contractante c%reia i se adresea+% solicitarea. -ac% datele au fost introduse de o alt% "arte contractant%' verificarea se efectuea+% ,n str(ns% coordonare cu autoritatea de control a acelei "%ri contractante. Principalele prevederi n domeniul liberei circulaii a persoanelor n 7niunea 8uropean 8dat% cu intrarea ,n vigoare a =ratatului de la 0msterdam (la data de 0$.05.$222&' *niunea !uro"ean% are "entru "rima oar% com"etene legislative l%rgite ,n domeniile controlul frontierei' imigrare' vi+e' a+il #i colaborare "oliieneasc%. .n aceste condiii' *! are "osibilitatea ca "entru domeniile menionate s% emit% legislaie cu a"licabilitate nemi/locit%. .n viitor' autorit%ile #i instanele naionale vor trebui s% a"lice tot mai mult norme euro"ene ,n domeniul dre"tului str%inilor #i a+ilului. Cele patru drepturi la libera circulaie a persoanelor n 78 7

9ibera circulaie a $orei de munc (art. 62 =C! 4 fost art. 73 =C! "(n% la 0$.05.$222&' introdus% ,n $262' du"% trecerea unei "erioade de tran+iieE 9ibera circulaie a serviciilor (art. 72 #i urm%t. =C!&' ceea ce ,nseamn% dre"tul de a "resta sau beneficia de servicii ,n regim transfrontalierE 9ibertatea de stabilire (art. 76. =C!&' adic% dre"tul de ,nfiinare a unei societ%i comerciale ,n orice stat *!/S!!' res"ectiv desf%#urarea unei activit%i economice inde"endente' de durat%E .n fine' art. $3 =C! asigur% ,n subsidiar un drept general la liber circulaie' adic% f%r% un sco" determinat. 0stfel' fiecare cet%ean *!/S!! "oate s% se de"lase+e liber #i s% aib% #ederea ,n statele *!/S!!. Principalele prevederi ale Strategiei naionale de aderare a (om:niei la spaiul Schengen ;biectivul Strategiei naionale este stabilirea direciilor de aciune "entru aducerea la ,nde"linire a m%surilor #i aciunilor s"ecifice instituiilor #i organismelor abilitate ale statului rom(n ,n vederea ader%rii la s"aiul Schengen. Strategia naional% "rivind aderarea la s"aiul Schengen conine direciile de aciune #i "rogramele generale "entru aducerea la ,nde"linire a m%surilor' activit%ilor #i aciunilor s"ecifice instituiilor #i organismelor abilitate ale statului rom(n ,n vederea ader%rii la s"aiul Schengen' ,n calendarul "ro"us. Scopul documentului este realizarea cadrului general necesar abord%rii unitare #i coerente a obiectivului referitor la aderarea la s"aiul Schengen' "recum #i con/ugarea eforturilor instituiilor cu atribuii ,n domeniu. 4 identificarea' "rogramarea #i reali+area corelat% a aciunilor la nivel naional, "entru asigurarea m%surilor "remerg%toare ader%rii la s"aiul Schengen' 4 crearea "remiselor unei armoni+%ri consecvente #i coerente "rin utili+area unitar% a resurselor avute la dis"o+iie "entru acest demers. Strategia naional pre)int<

4 elementele "rocedurale #i mecanismele care stau la ba+a "rocesului de evaluare Schengen' "roces care are ca finalitate deci+ia Consiliului *! "rivind eliminarea controalelor la frontierele interneE 4 "a#ii f%cui de Rom(nia "entru "reg%tirea ader%rii la s"aiul SchengenE 4 eta"ele "e care trebuie s% le "arcurg% Rom(nia "entru aderarea la s"aiul SchengenE 4 m%surile avute ,n vedere de Rom(nia "entru aderarea la s"aiul Schengen. Categorii de prevederi ale acquis-ului Schengen< 4 revederi care nu sunt legate de ridicarea controalelor la frontierele interne 4 Categoria 5' eta"a "re4aderare la s"aiul SchengenE 4 revederi direct legate de ridicarea controalelor la frontierele interne 4 Categoria a 554a' eta"a "ost4aderare la s"aiul Schengen. 6surile avute n vedere pentru aducerea la ndeplinire a obiectivelor stabilite< 4 ado"tarea #i im"lementarea ac>uis4ului SchengenE 4 construcia instituional%E 4 com"onenta de investiii' achi+iii de mi/loace tehnice' echi"amente #i sisteme s"eciali+ate' "recum #i "reg%tirea adecvat% a "ersonalului care va fi im"licat ,n acest demers. (iscurile identi$icate< 4 stabilirea unui calendar "rivind demararea #i desf%#urarea "rocesului de evaluare Schengen "entru Rom(nia. 4 eventuala indis"onibilitate a fondurilor necesare finan%rii investiiilor' la termenele stabilite 4 res"ectarea termenelor #i sincroni+area "roiectelor aflate ,n derulare' ,n vederea reali+%rii m%surilor coninute ,n lanul de 0ciune Schengen. 4 insuficiena coo"erare ,ntre instituiile "artici"ante la im"lementarea Strategiei naionale este un alt risc care trebuie luat ,n considerare de autorit%ile res"onsabile. Pincipalele prevederi ale Planul de %ciune Schengen i ale Strategiei naionale de management integrat al $rontierei de stat a (om:niei n perioada &++, / &+"+ 5

lanul de 0ciune Schengen a fost actuali+at ,n anul 200: #i ado"tat de <uvernul Rom(niei la data de 60 mai 200:. Planul de %ciune Schengen &++, conine< 4 referiri clare la "revederile ac>uis4ului relevant acce"tat ,n ,ntregime de Rom(niaE 4 descrie situaia actual%' "recum #i m%surile legislative' instituionale' administrative4tehnice "rev%+ute "entru ado"tarea #i im"lementarea ac>uis4ului relevant. Scopul lanului de 0ciune Schengen este identificarea #i "rioriti+area aciunilor care urmea+% s% fie ado"tate "entru ,nde"linirea "recondiiilor "entru im"lementarea com"let% a ac>uis4ului Schengen' c(t de cur(nd "osibil' "recum #i im"lementarea gradual% a acestuia. ;biectivele propuse ,n lanA a. .nt%rirea controlului la frontierele e)terne' a su"ravegherii +onei de frontiera e)terna si lu"tei ,m"otriva criminalit%ii trans4 frontaliereE b. .mbun%t%irea controlului "rin cre#terea ca"acit%ii de furni+are si accesare a informaiilorE c. -e+voltarea ca"acit%ii de coo"erare internaional% in combaterea criminalit%ii transfrontaliere. Scopul Strategiei naionale ,l re"re+int% stabilirea de "olitici' "rinci"ii #i obiective "entru reali+area unui management comun' coerent #i eficace al frontierei de stat a Rom(niei' aliniat la cerinele comunitare' care s% asigure cre#terea gradului de securitate a cet%enilor' res"ect(nd dre"turile #i libert%ile fundamentale ale acestora' fluidi+area traficului legal al "ersoanelor #i m%rfurilor la frontier% #i ,nde"linirea' c(t mai cur(nd "osibil' a condiiilor necesare "entru a"licarea "revederilor ac>uis4ului Schengen #i "entru accederea ,n acest s"aiu. ;biectivul general este ,mbun%t%irea ca"acit%ii statului rom(n de reali+are e#alonat% a unui nivel ,nalt de control la frontiera e)tern% a *.!. entru reali+area obiectivelor Strategiei naionale se va ado"ta o "olitic% unitar% #i coerent%' ,n s"iritul "oliticii *.!. ,n domeniu' ce include urm%toarele com"onente interde"endenteA 4 un mecanism comun de coordonare #i coo"erare o"eraional%E 4 anali+a de risc integrat% comun%E 4 "ersonal "reg%tit #i echi"ament intero"eraionalE

4 cor" comun de legislaieE 4 efort comun al tuturor instituiilorE Principiile generale ale Strategiei naionale< 4 "rinci"iul subsidiarit%ii 4 "rinci"iul continuit%ii #i coordon%riiE 4 "rinci"iul coo"er%rii #i coereneiE 4 "rinci"iul res"onsabilit%ii. 6anagementul integrat al $rontierei repre)int sistemul de coordonare intern% a aciunilor #i "rocedurilor desf%#urate de instituiile #i organismele abilitate "rin lege menite s% asigure meninerea st%rii de normalitate la frontiera de stat' reali+area coo"er%rii "rivind regimul de frontier% cu alte state #i instituii similare din %rile vecine' "recum #i asigurarea com"atibili+%rii "ermanente cu normele #i "racticile de su"raveghere #i control a frontierei a"licate ,n %rile *.!. 6odelul celor patru $iltre = niveluri a& Filtrul 54 activit%i desf%#urate ,n tere %ri' ,n s"ecial ,n %rile de origine #i de tran+itE b& Filtrul 55 4 coo"erarea internaional% "rivind frontieraE c& Filtrul 555 4 controlul #i su"ravegherea frontierei de stat a Rom(nieiE d& Filtrul 5F 4 activit%i desf%#urate ,n interiorul teritoriului naional. S2S38679 2538>(%3 P853(7 S8C7(23%38% !(;5328(82 ?8 S3%3 S5SF re"re+int% "rinci"alul instrument de e)ercitare a managementului integrat al frontierei de stat a Rom(niei. 0re ,n com"onen% multi"le subsisteme autonome com"le)e' aflate ,n str(ns% interrelaionare. Reali+area acesteia constituie o "rioritate a Rom(niei' "rin "risma asigur%rii securit%ii "ro"riilor frontiere #i a frontierei e)terne a *.!. Reali+area S5SF este un anga/ament asumat "rin lanul de 0ciune Schengen. Com"onente #i subsistemeA a&com"onenta o"erativ% A subsistemul legislativE subsistemul resurselor umaneE subsistemul "rocedurilor o"eraionaleE b&com"onenta tehnic% A subsistemul infrastructur%E subsistemul su"raveghere a frontiereiE subsistemul control al trecerii frontiereiE 6

subsistemul 5.=.' subsistemul de radiocomunicaii mobile' subsistemul de comunicaii fi)e' subsistemul de comunicaii voce #i dateE subsistemul mobilitateE subsistemul su"ort logistic integrat' cu urm%torul obiectivA reali+area #i im"lementarea subsistemelor S5SF Prevederi re$eritoare la protecia i gestionarea datelor roblematica "roteciei datelor cu caracter "ersonal a c%"%tat o am"loare #i im"ortan% deosebite' tendine relevate de consolidarea cadrului normativ' dar #i de crearea unei instituii s"ecifice domeniului abordat' "recum %utoritatea 5aional de Supraveghere a Prelucrrii ?atelor cu Caracter Personal (0.?.S. .-.C. .&. .n ceea ce "rive#te instituia oliiei de Frontier% Rom(ne' n calitate de operator' conform "revederilor legale ,n vigoare' aceasta are obligaia de a res"ecta caracterul "rivat #i securitatea "relucr%rii datelor cu caracter "ersonal ale fiec%rei "ersoane. -e asemenea' are obligaia de a administra' ,n condiii de siguran%' ba+ele de date anume create "entru ,nde"linirea atribuiilor legale ce4i revin #i de a asigura "ersoanelor ,nregistrate' ,n calitate de persoane vi)ate' dre"turile anume "rev%+ute ,n cu"rinsul Gegii nr. 6::/200$' cu modific%rile ulterioare. %# 9egislatie comunitar (acquis relevant) n domeniul proteciei datelor persoanelor onvenia de !mplementare a Acordului Sc"engen 1 art.$024 $$3 4 "rotecia datelor "ersonale ,n S5S #i art. $26 1 $60 1 "rotecia datelor cu caracter "ersonalE onvenia pentru prote#area persoanelor fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter personal' ado"tat% la Strasbourg la 23 ianuarie $23$E @ Directiva onsiliului $% & '( & ) a arlamentului !uro"ean #i a Consiliului !uro"ean din data de 27 octombrie $225 cu "rivire la "rotectia "ersoanelor referitoare la "rocesarea datelor "ersonale #i la libera circulaie a acestor dateE @ Directiva *++*&%,&) a arlamentului !uro"ean #i a Consiliului din $2.0:.2002 "rivind "rocesarea datelor "ersonale #i "rotecia intimit%ii ,n sectorul comunicaiilor electroniceE -egulamentul .) / nr0'%&*++1 al arlamentului !uro"ean #i al Consiliului "rivind "rotecia "ersoanelor ,n "rocesarea datelor

"ersonale de c%tre instituiile #i organismele comunitare #i la libera circulaie a acestor date. A# 9egislaie intern @ 2egea nr0 (33&*++1 "entru "rotecia "ersoanelor cu "rivire la "relucrarea datelor cu caracter "ersonal #i libera circulaie a acestor dateE @ 2egea nr0 (,*&*++1 "rivind ratificarea de catre Rom(nia a Conveniei "entru "rote/area "ersoanelor fa% de "relucrarea automati+at% a datelor cu caracter "ersonal' ado"tat% la Strasbourg 1 $23$. @ 2egea nr0 1+*&*++% "rivind ,nfiinarea #i funcionarea 0utorit%ii ?aionale de Su"raveghere a relucr%rii -atelor cu Caracter ersonal. ?8!252B22 @ Date cu caracter personal 1 orice informii referitoare la o "ersoana fi+ic% identificat% sau identificabil%E o "ersoana identificabil% este acea "ersoan% care "oate fi identificat%' direct sau indirect' ,n mod "articular "rin referire la un num%r de identificare ori la unul sau la mai muli factori s"ecifici identit%ii sale fi+ice' fi+iologice' "sihice' economice' culturale sau socialeE @ 4relucrarea datelor cu caracter personal 1 orice o"eraiune sau set de o"eraiuni care se efectuea+% asu"ra datelor cu caracter "ersonal' "rin mi/loace automate sau neautomate' cum ar fi colectarea' ,nregistrarea' organi+area' stocarea' ada"tarea ori modificarea' e)tragerea' consultarea' utili+area' de+v%luirea c%tre teri "rin transmitere' diseminare sau ,n orice alt mod' al%turarea ori combinarea' blocarea' #tergerea sau distrugerea. @ Stocarea 1 "%strarea "e orice fel de su"ort a datelor cu caracter "ersonal culeseE @ Sistem de eviden a datelor cu caracter personal 1 orice structur% organi+a% de date cu caracter "ersonal' accesibil% "otrivit unor criterii determinate' indiferent dac% aceast% structur% este organi+at% ,n mod centrali+at ori descentrali+at sau este re"arti+at% du"a criterii funcionale ori geograficeE @ 5perator 4 orice "ersoan% fi+ic% sau /uridic%' de dre"t "rivat ori de dre"t "ublic' inclusiv autorit%ile "ublice' instituiile #i structurile teritoriale ale acestora' care stabile#te sco"ul si mi/loacele de "relucrare a datelor cu caracter "ersonalE dac% sco"ul #i mi/loacele de "relucrare a datelor cu caracter "ersonal sunt determinate "rintr4un act normative sau :

,n ba+a unui act normativ' o"erator este "ersoana fi+ic% sau /uridic%' de dre"t "ublic ori de dre"t "rivat' care este desemnat% ca o"erator "rin acel act normativ sau ,n ba+a acelui act normativ. @ 4ersoana mputernicit de catre operator 1 o "ersoan% fi+ic% sau /uridic%' de dre"t "rivat ori de dre"t "ublic' inclusiv autorit%ile "ublice' instituiile #i structurile teritoriale ale acestora' care "relucrea+% date cu caracter "ersonal "e seama o"eratoruluiE @ Ter 1 orice "ersoan% fi+ic% sau /uridic%' de dre"t "rivat ori de dre"t "ublic' inclusiv autorit%ile "ublice' instituiile #i structurile teritoriale ale acestora' alta dec(t "ersoana vi+at%' o"eratorul ori "ersoana ,m"uternicit% sau "ersoanele care' sub autoritatea direct% a o"eratorului sau a "ersoanei ,m"uternicite' sunt autori+ate s% "relucre+e dateE @ Destinatar 4 orice "ersoan% fi+ic% sau /uridic%' de dre"t "rivat ori de dre"t "ublic' inclusiv autorit%ile "ublice' instituiile #i structurile teritoriale ale acestora' c%reia ,i sunt de+valuite date' indiferent dac% este sau nu terE autorit%ile "ublice c%rora li se comunic% date ,n cadrul unei com"etente s"eciale de anchet% nu vor fi considerate destinatariE @ Date anonime 1 date care' datorit% originii sau modalit%ii s"ecifice de "relucrare' nu "ot fi asociate cu o "ersoan% identificat% sau identificabil%E a# Ce este %5SP?CP C %utoritatea 5aional de Supraveghere a Prelucrrii ?atelor cu Caracter Personal (%#5#S#P#?#C#P#& are ca obiectiv a"%rarea dre"turilor #i libert%ilor fundamentale ale "ersoanelor fi+ice' ,n s"ecial a dreptului la via intim $amilial i privat n legtur cu prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date. 0cest dre"t are un coninut com"le)' de mare im"ortan% "entru libertatea #i "ersonalitatea cet%eanului' iar ,n ara noastr% este garantat prin Constituie (art# &1). otrivit legii de ,nfiinare' organi+are #i funcionare' 0?S -C este o autoritate "ublic% cu "ersonalitate /uridic%' autonom i independent fa% de orice alt% autoritate "ublic%' "recum #i fa% de orice "ersoan% fi+ic% sau /uridic% din domeniul "rivat. b# ?repturile persoanelor vi)ate Ca o garanie a reali+%rii sco"ului declarat al legii cadru' dre"turile ce revin "ersoanei vi+ate au fost "rev%+ute e)"res de legiuitorA B dre"tul la informare (art. $2&E B dre"tul de acces la date (art. $6&E

B dre"tul de intervenie asu"ra datelor (art. $7&E B dre"tul de o"o+iie (art. $5&E B dre"tul de a nu fi su"us unei deci+ii individuale (art. $:&E B dre"tul de a se adresa /ustiiei (art. $3& . @ ?reptul la in$ormare .n ca+ul ,n care datele cu caracter personal sunt obinute direct de la persoana vizat' o"eratorul este obligat s% furni+e+e acesteia cel "uin urm%toarele informaiiA 4 identitatea o"eratorului #i a re"re+entantului acestuia' dac% este ca+ulE 4 sco"ul ,n care se face "relucrarea datelorE 4 informaii su"limentare' "recumA destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelorE dac% furni+area tuturor datelor cerute este obligatorie #i consecinele refu+ului de a le furni+aE e)istena dre"turilor "rev%+ute de "re+enta lege "entru "ersoana vi+at%' ,n s"ecial a dre"tului de acces' de intervenie asu"ra datelor #i de o"o+iie' "recum #i condiiile ,n care "ot fi e)ercitateE 4 orice alte informaii a c%ror furni+are este im"us% "rin dis"o+iie a autorit%ii de su"raveghere' in(nd seama de s"ecificul "relucr%rii. .n ca+ul ,n care datele nu sunt obinute direct de la persoana vizat' o"eratorul este obligat ca' ,n momentul colect%rii datelor sau' dac% se intenionea+% de+v%luirea acestora c%tre teri' cel mai t(r+iu "(n% ,n momentul "rimei de+v%luiri' s% furni+e+e "ersoanei vi+ate cel "uin urm%toarele informaii' cu e)ce"ia ca+ului ,n care "ersoana vi+at% "osed% de/a informaiile res"ectiveA 4 identitatea o"eratorului #i a re"re+entantului acestuia' dac% este ca+ulE 4 sco"ul ,n care se face "relucrarea datelorE 4 informaii su"limentare' "recumA categoriile de date vi+ate' destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor' e)istena dre"turilor "rev%+ute de lege "entru "ersoana vi+at%' ,n s"ecial a dre"tului de acces' de intervenie asu"ra datelor #i de o"o+iie' "recum #i condiiile ,n care "ot fi e)ercitateE 4 orice alte informaii a c%ror furni+are este im"us% "rin dis"o+iie a autorit%ii de su"raveghere' in(nd seama de s"ecificul "relucr%rii. @ ?reptul de acces la date 8rice "ersoan% vi+at% are dre"tul de a obine de la o"erator' la cerere (,n mod gratuit' "entru o solicitare "e an&' confirmarea fa"tului c% 3

datele sale "ersonale sunt sau nu sunt "relucrate de acesta' "recum #i urm%toarele informaiiA 4 informaii referitoare la sco"urile "relucr%rii' categoriile de date avute ,n vedere #i destinatarii sau categoriile de destinatari c%rora le sunt de+v%luite dateleE 4 comunicarea ,ntr4o form% inteligibil% a datelor care fac obiectul "relucr%rii' "recum #i a oric%rei informaii dis"onibile cu "rivire la originea datelorE 4 informaii asu"ra "rinci"iilor de funcionare a mecanismului "rin care se efectuea+% orice "relucrare automat% a datelor care vi+ea+% "ersoana res"ectiv%E 4 informaii "rivind e)istena dre"tului de intervenie asu"ra datelor #i a dre"tului de o"o+iie' "recum #i condiiile ,n care "ot fi e)ercitateE 4 informaii asu"ra "osibilit%ii de a consulta registrul de eviden% a "relucr%rilor de date cu caracter "ersonal' de a ,nainta "l(ngere c%tre autoritatea de su"raveghere' "recum #i de a se adresa instanei "entru atacarea deci+iilor o"eratorului' ,n conformitate cu dis"o+iiile legale. 8"eratorul este obligat s% comunice informaiile solicitate' ,n termen de $5 +ile de la data "rimirii cererii. @ ?reptul de intervenie asupra datelor 8rice "ersoan% vi+at% are dre"tul de a obine' ,n mod gratuit' de la o"erator' "rintr4o cerere ,ntocmit% ,n form% scris%' datat% #i semnat%A 4 rectificarea' actuali+area' blocarea sau #tergerea datelor a c%ror "relucrare nu este conform% legii' ,n s"ecial a datelor incom"lete sau ine)acteE 4 transformarea ,n date anonime a datelor a c%ror "relucrare nu este conform% cu Gegea nr. 6::/200$E 4 notificarea c%tre terii c%rora le4au fost de+v%luite datele' dac% aceast% notificare nu se dovede#te im"osibil% sau nu "resu"une un efort dis"ro"orionat fa% de interesul legitim care ar "utea fi le+at. 8"eratorul este obligat s% comunice m%surile luate' "recum #i' dac% este ca+ul' numele terului c%ruia i4au fost de+v%luite datele cu caracter "ersonal referitoare la "ersoana vi+at%' ,n termen de $5 +ile de la data "rimirii cererii. @ ?reptul de opo)iie ersoana vi+at% are dre"tul de a se o"une ,n orice moment' "rintr4 o cerere ,ntocmit% ,n form% scris%' datat% #i semnat%' din motive

,ntemeiate #i legitime legate de situaia sa "articular%' ca datele care o vi+ea+% s% fac% obiectul unei "relucr%ri' cu e)ce"ia ca+urilor ,n care e)ist% dis"o+iii legale contrare. .n ca+ de o"o+iie /ustificat%' "relucrarea nu mai "oate vi+a datele ,n cau+%. ersoana vi+at% are dre"tul de a se o"une ,n orice moment' ,n mod gratuit #i f%r% nici o /ustificare' ca datele care o vi+ea+% s% fie "relucrate ,n sco" de marHeting direct' ,n numele o"eratorului sau al unui ter' sau s% fie de+v%luite unor teri ,ntr4un asemenea sco". 8"eratorul este obligat s% comunice "ersoanei vi+ate m%surile luate' "recum #i' dac% este ca+ul' numele terului c%ruia i4au fost de+v%luite datele cu caracter "ersonal referitoare la "ersoana vi+at%' ,n termen de $5 +ile de la data "rimirii cererii. @ ?reptul de a nu $i supus unei deci)ii individuale 8rice "ersoan% are dre"tul de a cere #i de a obineA a. retragerea sau anularea oric%rei deci+ii care "roduce efecte /uridice ,n "rivina sa' ado"tat% e)clusiv "e ba+a unei "relucr%ri de date cu caracter "ersonal' efectuat% "rin mi/loace automate' destinat% s% evalue+e unele as"ecte ale "ersonalit%ii sale' "recum com"etena "rofesional%' credibilitate a' com"ortamentul s%u ori alte asemenea as"ecteE b. reevaluarea oric%rei alte deci+ii luate ,n "rivina sa' care o afectea+% ,n mod semnificativ' dac% deci+ia a fost ado"tat% e)clusiv "e ba+a unei "relucr%ri de date care ,ntrune#te condiiile "rev%+ute mai sus. @ ?reptul de a se adresa Dustiiei F%r% a aduce atingere "osibilit%ii de a se adresa cu "l(ngere autorit%ii de su"raveghere' orice "ersoan% care a suferit un "re/udiciu ,n urma unei "relucr%ri de date cu caracter "ersonal' efectuate ilegal' se "oate adresa instanei com"etente "entru re"ararea acestuia. 5nstana com"etent% este cea ,n a c%rei ra+% teritorial% domicilia+% reclamantul. Cererea de chemare ,n /udecat% este scutit% de ta)% de timbru. c# Contravenii i sanciuni 0utoritatea de su"raveghere "oate a"lica sanciuni contravenionale o"eratorului "entruA B omisiunea de a notifica #i notificarea cu rea4credin%E B "relucrarea nelegal% a datelor cu caracter "ersonalE B ne,nde"linirea obligaiilor "rivind confidenialitatea #i a"licarea m%surilor de securitateE 2

B refu+ul de a furni+a informaii. Sanciunile contravenionale se a"lic% de c%tre autoritatea de su"raveghere "rin "ersonalul ,m"uternicit ,n acest sco". Cuantumul amen+ilor care "ot fi a"licate' ,n ca+ul s%v(r#irii contraveniilor sus4 menionate' varia+% ,ntre 500 R8? #i 50.000 R8?. .m"otriva "roceselor4verbale de constatare #i a deci+iilor de sancionare se "oate face "l(ngere la seciile de contencios administrativ ale tribunalelor.