Sunteți pe pagina 1din 5

Conditiile actului juridic civil

Conditiile actului juridic civil reprezinta acele componente care trebuie sau pot sa intre in structura actului juridic civil,cu alte cuvinte elementele din care este alcatuita aceasta. Termenul de conditie mai poate primi doua intelesuri,intr-un prim sens prin conditie intelegem o modalitate a actului juridic civil si reprezinta sau se defineste ca fiind un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde nasterea sau desfiintarea actului juridic civil.In limbajul curent notiunea de conditie este utilizata frecvent cu sensul de clauza a actului juridic civil.Sensul in care este folosit acest termen se poate desprinde cu usurinta din context. Clasificare : - in functie de aspectul la care se refera distingem intre conditii de fond si conditii de forma.Conditiile de fond numite si conditii intriseci sunt acelea care privesc continutul actului juridic civil,cum ar fi de ex : capacitatea,obiectul,consimtamantul si altele. Conditiile de forma numite si conditii extrinseci sunt acelea care se refera la exteriorizarea vointei(modurile prin care aceasta se exteriorizeaza cum ar fi de ex. forma autentica,forma scrisa - In functie de obligativitatea sau neobligativitatea lor distingem intre conditii esentiale si conditii neesentiale sau intamplatoare.Conditiile esentiale sunt acelea cerute pentru insasi valabilitatea actului juridic civil,motiv pentru care ele trebuie indeplinite in mod obligatoriu.!erespectarea acestora se sanctioneaza cu nevalabilitatea actului juridic civil.Conditiile neesentiale sunt acelea care pot fi prezente sau pot lipsi din actul juridic civil fara sa-i afecteze valabilitatea. - In functie de sanctiunile ce intervin in cazul nerespectarii lor distingem intre conditii de validitate si conditii de eficacitate.Conditiile de validitate sunt acele conditii impuse pentru insasi valabilitatea actului juridic civil."e cale de consecinta nerespectarea acestor conditii atrage nulitatea actului juridic civil.Conditiile de eficacitate sunt acelea a caror nerespectare nu atrage nulitatea actului juridic civil ci alte sanctiuni cum ar fi de ex. inopozabilitatea fata de tert care sanctiuneaza actul pentru care nu s-au respectat conditiile de publicitate imobiliara. - In functie de vocatia lor distingem conditii generale si conditii speciale.Conditiile generale sunt acelea pe care trebuie sa le indeplineasca orice act juridic civil cum ar fi de ex. conditiile referitoare la capacitate,consimtamant,obiect.Conditiile speciale sunt acelea care se cer

activ indeplinite numai pentru anumite categorii de juridice civile. - In functie de izvorul lor conditiile pot fi legale,cele stabilite prin lege si conventionale,stabilitate prin vointa partilor. "recizare : fiecare conditie a actului juridic civil poate fi calificata in functie de toate criteriile mai sus analizate.#stfel,capacitatea de a inc$eia acte juridice civile este in acelasi timp o conditie de fond esentiala de validitate generala si legala.%orma solemna insa,este o conditie de forma esentiala si de validitate numai pentru actele solemne,nu si pentru cele consensuale si reale. Conditiile de fond ale actului juridic civil: - Capacitatea de a contracta consimtamantul - &biectul -Cauza

Capacitatea de a inc$eia acte juridice civile reprezinta acea conditie de fond esentiala de validitate si generala care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin inc$eierea actelor juridice civile.In materia capacitatii,regula este capacitatea de a inc$eia acte juridice civile.Incapacitatea fiind exceptia.#ceasta regula cu valoare de principiu in materia capacitatii este reglementata in art.''() art.*(+ alin. ' si ',-. cod civil precum si in articolul ' din codul civil potrivit caruia nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta sau lipsit in tot sau in parte de capacitate de exercitiu decat in cazurile si conditiile stabilitate de lege. Se impun urmatoarele precizari : In timp ce capacitatea.In timp ce capacitatea este o stare de drept,discernamantul este o stare de fapt.#stfel incat,exista posibilitatea ca o persoana deplin , sa fie lipsita temporar de discernamant./upa cum,exista si posibilitatea ca discernamantul sa fie prezent izolat c$iar la o persoana incapabila.0ipsa discernamantului la inc$eierea actului juridic civil se sanctioneaza cu nulitatea relativa. "entru persoanele juridice regula este capacitatea de a dobandi orice drepturi si obligatii civile cu exceptia celor care prin natura lor sau potrivit legii nu pot sa apartina decat persoanelor fizice.articolul '), In cazul persoanelor fizice,fara scop lucrativ(non-profit regula capacitatii de a inc$eia acte juridice civile,se subordoneaza principiului specialitatii art .),,alin .,cod civil.

"rincipiul specialitatii reprezinta regula in conformitate cu care persoana juridica fara scop lucrativ nu poate avea decat acele drepturi si obligatii care corespund scopului ei stabilit prin lege,act constitutiv sau statut.1xceptia incapacitatii de a inc$eia acte juridice civile ca orice exceptie este prevazuta expres de lege si este de stricta interpretare si aplicare. 1xista mai multe criterii in functie de care putem clasifica incapacitati : - In functie de natura lor distingem intre incapacitati de folosinta si incapacitati de exercitiu. - In functie de intinderea lor incapacitatilor pot fi generale care privesc in prinipiu toate actele juridice civile si speciale instituite pentru anumite categorii de acte juridice civile."entru persoanele fizice incapacitatile de exercitiu sunt si incapacitati generale,in timp ce pentru peroanele juridice fara scop lucrativ nu priveste numai anumite acte juridice ci potrivit principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juride fara scop lucrativ rezulta ca aceasta nu poate inc$eia acte juridice indiferent de felul lor care ar putea da nastere la drepturi si obligatii contrare scopului pentru care a fost infiintat. - In functie de sursa lor deosebim incapacitati stabilite de legea civila,si includem in aceasta categorie capacitatile de folosinta. - Incapacitatile civile stabiitate de legea penalae peresupun interzicerea drepturilor parintesti,interdictia de a fi tutore,alte masuri de siguranta si interdictia de a parasi o localitate.

In functie de modul in care opereaza distingem intre incapacitati ce actioneaza de drept si incapacitati ce actioneaza ca afect al unei $otarari judecatoresti,de ex: decaderea din drepturile parintesti.In functie de opozabilitatea lor distingem intre incapacitati absolute si incapacitati relative.Sunt absolute acele incapacitati care impiedica inc$eirea valabila a actului juridic civil al incapabilului cu orice alta persoana.In cazul incapacitatilor relative, ex.nu pot fi inc$eiate acte juridice intre tutore sau sotul,o ruda in linie dreapta,fratii sau surorile tutorului pe deoparte si minori pe de alta parte intrucat sunt lovite de nulitate relativa. In functie de finalitatea lor deosebim incapacitati cu caracter de sanctiune cum ar fi ex. decaderea din drepturile parintesti si incapacitati cu caracter de protectie cum ar fi.!erespectarea dispozitiilor privind incapacitatea de a inc$eia acte juridice civile se sanctioneaza cu nulitatea.%elul nulitatii opereaza dupa cum opereaza : - pentru persoana fizica,nulitatea este absoluta in cazul incalcarii unei

incapacitati de folosinta instituita pentru ocrotirea unui interes general si nulitatea este relativa in cazul incalcarii unei incapacitati de folosinta instituita pentru ocrotirea unui interes individual. - "entru persoana juridica,nulitatea este absoluta in ipoteza lipsei capacitatii de folosinta si a nerespectarii principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice fara scop lucrativ.!ulitatea este relativa in cazul nerespectarii conditiilor privind capacitatea de exercitiu cum ar fi de exemplu art..'' cod civil potrivit caruia nu pot face parte din organele de administrare si de control ale persoanei juridice.Incapabilii,cei cu capacitate de exercitiu restransa,cei decazuti din dreptul de a exercita o functie in cadrul acestor organe precum si cei declarati prin lege sau prin actul de constituire sa ocupe o astfel de functie. &biectul actului juridic civil reprezinta conduita partilor stabilita prin acel act respectiv actiunile sau inactiunile la care partile sunt indreptatite sau de care sunt tinute.&biectului actului juridic civil nu trebuie confundat cu continutul sau,acesta fiind alcatuit din totalitatea drepturilor si obligatiilor civile la care da nastere actul juridic civil.&ri de cate ori conduita partilor se refera la un bun acesta este privit ca un obiect derivat al actului juridic civil."rin bun,in sensul dreptului civil intelegem un lucru care indeplineste cumulativ doua conditii : - Sa fie destinat a satisface o nevoie sociala si sa fie susceptibil de apropriere - Conditii de validitate."entru a fi valabil obiectul actului juridic in sensul de obiect derivat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii : obiectul actului juridic civil trebuie sa existe./aca bunul a existat dar numai exista la data inc$eierii actului juridic civil conditia nu este indeplinita.!umai bunul prezent in momentul inc$eierii actului juridic indeplineste conditia sa existe.C$iar si un bun viitor poate forma obiect valabil al actului juridic civil cu exceptia succesiunii nedescrise. - &biectul actului juridic civil trebuie sa fie in circuitul civil.0atosensul prin circuit civil intelegem totalitatea actelor si faptelor juridice in virtutea carora se nasc raporturi de drept civil.In sens restrans,prin circuit civil intelegem doar actele si faptele juridice menite sa conduca la instrainarea sau dobandirea valabila a unui drept sau bun.In analiza acesti conditii de validitate a actului juridic civil ne raportam la sensul strict al expresiei circuit civil.In general,bunurile aflate in circuitul civil pot fi dobandite sau instrainate prin acte juridice civile.#cteste bunuri numite si bunuri alienabile formeaza reguli."rin urmare,in lipsa unei interdictii exprese sunt considerate a fi in circuitul civil toate bunurile cu privire la care se exercita dreptul de proprietate privata."er a contrario,bunurile ce apartin domeniului public,sunt scoase din circuitul civil.

0a randul lor,bunurile din circuitul civil se impart in doua categorii : -2unuri care pot circula liber,neingradit -2unuri care pot circula in conditii restrictive & alta conditie a valabilitate a obiectului juridic civil este : &biectul actului juridic civil trebuie sa fie determinat sau determinabil./aca bunul este individual determinat sau nefungibil.Conditia este indeplinita prin ipoteza./aca insa bunul este generic de gen sau fungibil,conditia este indeplinita fie prin stabilirea precisa a cantitatii,calitatii,valorii fie prin stabilirea numai a unor criterii de determinare ce vor fi utilizate in momentul executarii actului. -#lta conditie : obiectul juridic civil sa fie posibil.&biectul nu este posibil doar in cazul unei imposibilitati absolute,adica pentru oricine.In cazul unei imposibilitati relative, adica doar pentru debitor obiectul actului juridic civil este valabil iar in caz de neexuctare culpabila din partea debitorului se angajeaza raspunderea sa civila.Imposibiltatea poate fi de natura juridica sau materiala si evident aprecierea acestei conditii se face in functie de - &biectul actului juridic civil trebuie sa fie licit si moral in sensul ca actiunea sau inactiunea partilor actului juridic civil sa fie in concordanta cu legea si morala./aca este contrara legii si moralei,conditia nu este indeplinita .In afara acestor conditii generale,pentru anumite categorii de acte juridice civile trebuie indeplinite si alte conditii speciale: - &biectul sa fie o fapta persoanala a celui care se obliga."otrivit unor reglementari aceasta conditie este ceruta numai in cazul in care obiectul actului juridic civil si este o consecinta fireasca a principiului potrivit caruia o persoana nu poate fi obligata decat prin vointa sa. In actele intuituu personae se cere ca obiectul sa constea intr-un fapt personal al debitorului.Conditia se justifica prin caracterul intuituu personae a unor acte cum ar fi antrepriza,mandatul in care insusirile debitorului sunt determinante pentru inc$eierea actului din punctul de vedere al co contractantului. - Cand legea prevede este necesara si autorizatia administrativa.