Sunteți pe pagina 1din 3

NUMELE I PRENUMELE ............................................................

R. 1
CLASA a - VII a

LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC


PE SEMESTRUL I
1) Rezultatul calculului:
a) 1,8 3,52 este egal cu ..............
b) 36 16 este egal cu .............
2) Dac a = 4 i b = 16
a) media aritmetic a lui a i b este egal cu ..............
b) media geometric a lui a i b este egal cu ..............
3) a) Dac perimetrul unui triunghi echilateral este de 27 cm, atunci latura triunghiului
este de ................ cm
b) Dac un romb are diagonalele de 12 cm i 18 cm, atunci aria rombului este
de .......cm2
4) a) Paralelogramul cu un unghi drept se numete ............................
b) Trapezul isoscel are diagonalele .................................
5) Artai c 1 + 3 + 5 +... + 27 Q
D
C
6) Calculai

5 2
18

3 +2 2
8

1+ 2
6 2

6) n figura alturat, paralelogramul ABCD are


m (< A) = 30o i BD AB. Perpendiculara din
D pe BC intersecteaz BC n M (M (BC)). Dac
AD = 8 cm i AB = 4 3 cm, aflai
a) Aria paralelogramului ABCD.
b) Lungimea segmentelor BD, BM, DM.
c) Ariile triunghiurilor ABD i DBM.

NUMELE I PRENUMELE ............................................................

R. 2
CLASA a - VII a

LUCRARE SCRIS LA MATEMATIC


PE SEMESTRUL I
1) Rezultatul calculului:
a) 2,3 5,41 este egal cu ..............
b) 64 49 este egal cu .............
2) Dac a = 2 i b = 18
a) media aritmetic a lui a i b este egal cu ..............
b) media geometric a lui a i b este egal cu ..............
3) a) Perimetrul unui romb cu latura 7 cm este de ................ cm
b) Dac aria unui ptrat este de 36 cm2, atunci perimetrul ptratului este de .......cm
4) a) Rombul cu un unghi drept se numete ............................
b) Trapezul isoscel are unghiurile alturate bazelor .................................
5) Artai c 1 +3 +5 +... +19 Q
D
C
6) Calculai

2 3 2 3 1 2 3 3

=
3
3
27

6) n figura alturat, paralelogramul ABCD are


m (< A) = 30o i BD AB. Perpendiculara din
D pe BC intersecteaz BC n M (M (BC)). Dac
AD = 8 cm i AB = 4 3 cm, aflai
a) Aria paralelogramului ABCD.
b) Lungimea segmentelor BD, BM, DM.
c) Ariile triunghiurilor ABD i DBM.