Sunteți pe pagina 1din 75

Modernizarea serviciilor publice locale n Republica Moldova

- Domeniul de intervenie 2: Planificarea i programarea regional -

Program Regional n ficien nergetic pentru Regiunea de Dezvoltare !ud


Proiect Decembrie 2"#$

Publicat de ctre: Agenia de Cooperare Internaional a Germaniei (GIZ) GmbH Sediul social: Bonn and Eschborn, German !riedrich"Ebert"Allee #$ %&''& Bonn, German ( )#* ++, ## -$"$ ! )#* ++, ## -$"'. -/ag"Hammars012ld"3eg '"% -%.-$ Eschborn, German ( )#* -' *- .*"$ ! )#* -' *- .*"'' '% E in4o5gi67de I 8887gi67de Autor (i): 9orbert :eherstor4er, ;ergi< =ob<, Ion ><ntean, Ale?andr< >elenci<c, 9icolai Glingean, @aleri< Chici<c Elaborat de ctre: Consorti<m GA:A " Gesellscha4t 4Br Arganisation, :lan<ng <nd A<sbild<ng mbH C Eptisa ;erDicios de Ingeniera ;7E7" Fomm<nal0redit :<blic Cons<lting GmbH

Elaborat n cadrul: :roiect<l<i G>oderni6area serDiciilor p<blice locale Hn =ep<blica >oldoDaG, implementat de Agenia de Cooperare Inter" naional a Germaniei (GIZ) Hn n<mele >inister<l<i !ederal German pentr< Cooperare Economic Ii /e6Doltare (B>Z) Ji c< s<port<l G<Dern<l<i =omKniei, Ageniei ;<ede6 pentr< /e6Doltare Ii Cooperare Internaional (;ida)7 Partenerii proiectului: >inister<l /e6Doltrii =egionale Ji Constr<ciilor al =ep<blicii >oldoDa Ageniile pentr< /e6Doltare =egional Apiniile e?primate Hn pre6ent<l te?t aparin a<tor<l<iLa<torilor Ii n< re4lect neaprat p<nct<l de Dedere al GIZ, B>Z, G<Dern<l =omKn Ji ;ida7 Chiinu, Decembrie 2 !"

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Cuprins 1 !"! !"2 1.2.1 2 Introducere .................................................................................................... 6 #dentificarea problemei """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $ Metodologia elaborrii Programului Regional Sectorial """"""""""""""""""""""""""""""""""" % Aspecte de gen n sectorul de eficien energetic (cldirile publice) .............. 8 Analiza situaiei actuale ................................................................................ 9

2"! &adrul politicii internaionale pentru eficiena energetic 'i relevana acestuia pentru Moldova """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !( 2"2 &adrul politicii pentru eficien energetic la nivel na)ional """""""""""""""""""""""""""" !( 2.2.1 Legea cu privire la eficiena energetic ......................................................... 10 2.2.2 trategia !nergetic a "epublicii #oldova p$n n anul 20%0 ....................... 11 2.2.% &rogra'ul (aional de !ficien !nergetic .................................................. 11 2.2.) &lanul (aional de Aciuni n *o'eniul !ficienei !nergetice......................... 11 2"* &adrul legal n domeniul eficienei energetice la nivel regional """""""""""""""""""""" !2 2.%.1 trategia (aional de *e+voltare "egional ................................................ 12 2.%.2 trategia de *e+voltare "egional ud ,i &lanul -peraional "egional ud . 1% 2"+ &adrul instituional""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !+ 2.).1 #anagerii energetici ...................................................................................... 1) 2", Surse poteniale de finanare""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !, 2"$ Responsabilitile pentru eficiena energetic n cldirile publice """""""""""""""""" !$ 2"% Situaia sectorului energetic din Moldova """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !$ 2...1 /onsu'ul de energie la nivel naional ........................................................... 10 2"Evoluia preului la energie """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !2.8.1 &reul la energia electric .............................................................................. 18 2.8.2 &reul la ga+ele naturale................................................................................ 11
2.8.2.1 2.8.2.2 2.8.2.% /onsu'ul final de energie n cldirile publice la nivel naional ................................... 20 !sti'area consu'ului final de energie n cldirile publice .......................................... 21 /onsu'ul final de energie n cldirile publice la nivel regional ,i raional .................... 2%

3 Viziunea pentru EE n cldirile publice din Re iunea de !ez"oltare #ud. $biecti"ele %ro ra&ului Re ional #ectorial n e'iciena ener etic ..................... 2( *"! *"2 *"* *"+ *", .biective generale 'i specifice ale Programului Regional Sectorial """"""""""""""" 2+ &onsumul de referin """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2, .biectivul de economisire pentru Regiunea de ezvoltare Sud """""""""""""""""""" 2, Argumentarea interveniei n Regiunea de ezvoltare Sud """"""""""""""""""""""""""" 2, Monitorizarea reducerii consumului de energie n cldirile publice """""""""""""""" 2%

( Acti"iti )i &suri preconizate ntru realizarea %ro ra&ului Re ional #ectorial n E'icien Ener etic.............................................................................. 2* +"! ).1.1 ).1.2 +"2 +"* Aciuni la nivel regional"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2#suri te2nice ............................................................................................... 28 #suri co'ple'entare .................................................................................. 28 Aciuni la nivel naional """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2/ Proceduri de raportare 'i evaluare """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2/
ezvoltare Sud !

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Ane+e
Ane0a A Ane0a 1 Ane0a & Ane0a Ane0a E Ane0a 3 Metodologia de calcul Reglementrile te2nice pentru cldirile publice Responsabilitile pentru EE n cldirile publice Metodologia de elaborare a portofoliului de proiecte Msurile poteniale de eficien energetic n cldirile publice Profilul energetic al raioanelor

,abele
4abelul 25!6 Rezumatul obiectivelor de economisire a energiei n cadrul documentelor de politici la nivel naional """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !( 4abelul 2526 .biectivele de economisire a energiei prevzute n P7AEE """"""""""""""""""""""""""""""""" !2 4abelul 25*6 &onsumul de energie la nivel naional, principalii indicatori """"""""""""""""""""""""""""""""""" !% 4abelul 25+6 Stocul de cldiri publice, numrul instituiilor 'i al utilizatorilor la nivel na)ional """"" 2! 4abelul 25,6 &onsumul final de energie estimat per raioane, n anul 2((/ """""""""""""""""""""""""""""""" 2* 4abelul *5!6 Rezumatul obiectivelor de reducere a consumului de energie pentru R S """"""""""" 2, 4abelul *526 Estimarea suprafeelor de cldiri propuse spre renovare, economiile poteniale 'i costurile investi)iei 8cu 49A:, conform datelor de referin pentru anul 2((/ """"""""" 2$ 4abelul +5!6 Msuri complementare la nivel regional """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2/ 4abelul +526 Msuri complementare la nivel naional """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *!

-i uri
3igura 25!6 &onsumul de energie per sectoare n anul 2(!!, ;<2 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !3igura 2526 Evoluia preului energiei electrice n ceni5=S 5><2 8media dintre RE 7ord 'i 7ord59est 'i RE =nion 3enosa: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !/ * 3igura 25*6 Evoluia preului la gazele naturale n M ?@!(((m """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !/ 3igura 25+6 &onsumul de energie 'i costurile pentru energie ntr5un spital ordinar din RM """"" 2( 2 3igura 25,6 Suprafaa n m a diferitor categorii de cldiri publice, anul 2((/ """""""""""""""""""""""""" 22

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Acroni&e .i abre"ieri
A R AEE AP? 17S &APEA &PP &P9 &R R EE ES&. E=R ;#B ;.PA ;<2 D; 2 >< ><2 mF mG M ? M R& M< M<2 P.R PRS P?AEE P?EE P7AEE R RPP S R SER S7 R 4I 4<2 =E Agenia de ezvoltare Regional Agen)ia pentru Eficien) Energetic Administraia public local 1iroul 7aional de Statistic &2eltuieli de investiie &oncept de proiect posibil &oncept de proiect viabil &onsiliul Regional pentru ezvoltarea regional ezvoltare

Eficien)a energetic &ompania de servicii energetice E=R. Agenia de &ooperare #nternaional a ;ermaniei Agenia pentru .rganizare, Planificare 'i Educaie ;igaCatt or Dotrrea de ;uvern or EiloCatt EiloCatt5or Metru ptrat Metru cub lei moldovene'ti Ministerul ezvoltrii Regionale 'i &onstruciilor MegaCatt MegaCatt5or Plan operaional regional Programul Regional Sectorial Planul ?ocal de Ac)iuni n domeniul Eficien)ei Energetice Programul ?ocal n domeniul Eficien)ei Energetice Planul 7a)ional de Ac)iuni n domeniul Eficien)ei Energetice Regiune de ezvoltare E0pertul A R n planificare Hi programare regional Strategia de ezvoltare Regional Surse de Energie Regenerabil Strategia 7aional de ezvoltare Regional 4eraIoule 4eraCatt 5 or =niunea European

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

!e'ini/ii

Principalele noiuni folosite n document sunt definite mai Ios6 an"elop a cldirii J elementele integrate ale unei cldiri care separ interiorul aces5 teia de mediul e0teriorK cazan J ansamblul format din corpul cazanului 'i arztor, destinat s transmit unor fluide cldura rezultat n urma procesului de ardereK certi'icat de per'or&an ener etic J document de o form reglementat care indi5 c performana energetic a unei cldiri sau a unei uniti a acesteia, calculat n baza metodologiei de calcul a performanei energetice a cldirilorK clas ener etic J sistem de msur, de la LAL la L;L, pentru indicarea performanei energetice a cldirii" Mn scopul clasificrii cldirilor cu o performan energetic foarte ridicat, clasa LAL poate fi divizat n subclaseK cldire al crei consu& de ener ie este aproape e al cu zero J cldire cu o per5 forman energetic foarte ridicat, obinut, n principal, prin protecia termic eficient a cldirii iar necesarul de energie, ntr5o foarte mare msur, este acoperit din surse regenerabile, inclusiv cele produse la faa locului sau n apropiereK cldire cu destinaie &i+t J cldire cu mai multe destinaii n care cel puin !(N din aria total a cldirii are alt destinaie, dect destinaia principal a cldiriiK cldire public J cldire ce aparine cu drept de proprietate sau folosin unei autori5 ti publice, unei instituii publice sau unei ntreprinderi de stat sau municipaleK co enerare J producerea simultan, n acela'i proces, a energiei termice 'i a energiei electrice 'i@sau a energiei mecaniceK econo&ie de ener ie J cantitate de energie economisit, determinat prin msurarea 'i@sau estimarea consumului nainte 'i dup punerea n aplicare a uneia sau a mai mul5 tor msuri de mbuntire a eficienei energetice 'i@sau economie de energie primar n condiii verificabile 'i msurabile sau estimabileK e'icientizarea consu&urilor de ener ie J activitate organizatoric, 'tiinific, practic, te2nic, economic 'i informaional, care, n consecin, se soldeaz cu obinerea unor indicatori de eficien energetic mai performaniK e'icien ener etic J raport dintre rezultatul constOnd n performan, servicii, mrfuri sau energie 'i energia folosit n acest scopK ele&ent al cldirii J sistem te2nic al cldirii sau un element al anvelopei cldiriiK indicatorul de per'or&an ener etic J cantitatea de energie evaluat raportat la aria total a cldiriiK intensitatea ener etic J eficiena cu care energia este folosit pentru a produce va5 loare adugat" Se define'te ca proporia dintre 3urnizarea de Energie Primar 'i Pro5 dusul #ntern 1rut" nclzire centralizat sau rcire centralizat J distribuia de energie termic sub form de abur, ap cald sau lic2ide rcite, de la o surs de producie centralizat, prin intermediul unei reele, ctre mai multe cldiri sau locaii, n vederea utilizrii sale pen5 tru nclzirea sau rcirea spaiilor ori pentru nclzirea sau rcirea proceselor industria5 leK
Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de ezvoltare Sud +

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

per'or&ana ener etic a cldirii J cantitatea de energie evaluat necesar pentru a se asigura necesarul de energie n condiiile utilizrii standarde a cldirii, care presu5 pune energia utilizat pentru nclzire, rcire, ventilare, ap cald 'i iluminatK po&p de cldur J un mecanism, un dispozitiv sau o instalaie care transfer cldura din mediul natural 8de e0emplu din aer, ap sau sol: ctre cldiri sau instalaii industria5 le, inversOnd flu0ul natural al cldurii, astfel ncOt s circule de la o temperatur mai sczut spre una mai ridicat" Mn cazul pompelor de cldur reversibile, acestea pot, de asemenea, transfera cldura din cldire ctre mediul naturalK pro ra&e de &buntire a e'icienei ener etice J activiti care se concentreaz pe grupuri de consumatori finali 'i care duc la o mbuntire verificabil 'i msurabil sau estimabil a eficienei energeticeK reno"are &a0or a cldirii J efectuarea modificrilor la o cldire e0istent n cazul c5 rora peste 2,N din suprafaa anvelopei cldirii este supus renovriiK ser"iciu ener etic J beneficiu fizic, utilitate sau bun obinut dintr5o combinaie de energie cu o te2nologie 'i@sau o aciune eficient din punct de vedere energetic, care poate include activitile de e0ploatare, de ntreinere 'i de control, necesare pentru prestarea serviciului n baza unui contract, 'i care, n condiii normale, s5a dovedit c duce la o mbuntire a eficienei energetice 'i@sau la economii de energie primar, n condiii verificabile 'i msurabile sau estimabileK siste& de cli&atizare J o combinaie a componentelor necesare pentru a asigura o form de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlat sau poate fi sczutK siste& de nclzire J parte a instalaiei de nclzire care const din unu sau mai multe cazane, conducte de distribuie a cldurii 'i elemente emitoare de cldur, proiectate numai n scop de nclzire a spaiilor, care asigur condiiile termice normative n nc5 peri"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Introducere

Pe parcursul anului 2(!*, Agenia de ezvoltare Regional 8A R: Sud a definitivat, cu participarea activ a organizaiilor internaionale, managerilor energetici raionali, e0per5 ilor n eficien energetic, reprezentanilor Administraiilor Publice ?ocale 8AP?: 'i mi5 nisterelor de resort documentul de planificare regional n domeniul eficienei energeti5 ce pentru cldirile publice" Mn conformitate cu prevederile legii privind eficiena energetic, autoritile publice loca5 le de nivelul ## sunt obligate s elaboreze propriile programe 'i planuri de aciuni privind eficiena energetic" Prin urmare, acest document de planificare regional pentru sec5 torul eficienei energetice a cldirilor publice, elaborat pentru perioada 2(!*52(2(, cu5 prinde o analiz calitativ a consumului energetic la nivel raional 'i regional care va spriIini realizarea obiectivelor din planurile de aciuni care urmeaz a fi dezvoltate de ctre AP?5uri" Mn acela'i timp, detalierea planificrii pOn la nivel de raion va oferi in5 formaii pentru Programele locale de eficien energetic" Acestea trebuie s fie elabo5 rate de ctre autoritile publice locale de nivelul ## 'i Adunarea Popular a ;guziei sub forma unui document de programare pentru o perioad de * ani, pe cOnd Planurile de aciuni pentru eficien energetic vor fi pentru perioada de un an" Programul Regional Sectorial reprezint un instrument opera)ional n planificarea regi5 onal cu menirea de a spori capacitatea AP?5urilor n elaborarea proiectelor regionale durabile, bazate pe cooperare intercomunal 'i de a crea condiii pentru dezvoltarea flu0ului de proiecte n eficiena energetic, respectndu5se conformitatea acestuia cu politicile sectoriale, practicile e0istente Hi cadrul strategic relevant" 4otodat, programul dat propune o abordare clar 'i realist pentru mbuntirea sec5 torului eficienei energetice n cldirile publice" Acest lucru va contribui la realizarea obiectivului naional stabilit n Programul 7aional pentru Eficien Energetic 2(!(5 2(2( 'i n Planul 7aional de Aciuni n domeniul Eficienei Energetice 8P7AEE: pentru anii 2(!*52(!," Mn vederea atingerii prezentului obiectiv a fost elaborat un Plan al acti5 vitilor 'i msurilor ca parte component a Programului Regional Sectorial 8PRS:, n baza cruia vor fi identificate cldirile prioritare pentru renovare" Activit)ile din cadrul PRS n domeniul eficienei energetice se vor a0a pe fortificarea procesului de planificare 'i programare sectorial la nivel regional n vederea crerii unui sistem regional de identificare a unor concepte de proiecte posibile prioritare cu poten)ial ma0im de eficientizare a consumului de energie" Acest lucru va duce la opti5 mizarea investiiilor Hi elaborarea proiectelor durabile n sectorul eficien)ei energetice a cldirilor publice din R Sud" PRS n eficien) energetic va susine autoritile locale n activitile de eficientizare a consumului de energie n cldirile publice din R S 'i de a trece etapizat la noile stan5 darde n conformitate cu cerinele irectivelor =E" 1.1 Identi'icarea proble&ei 7ecesitatea unor proiecte bine elaborate, bazate pe politica naional 'i pe o planifica5 re regional detaliat a sectorului a determinat importana dezvoltrii programului regi5 onal sectorial" Mn cadrul planificrii sectoriale a fost propus un algoritm de identificare a conceptelor de proiecte posibile 8&PP:, care ulterior vor fi dezvoltate n proiecte viabile pentru finan)are"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Republica Moldova import circa /,N! din resursele energetice necesare pentru aco5 perirea cererii de energie" Acest fapt determin vulnerabilitatea e0trem a rii n ceea ce prive'te securitatea energetic 'i stabilitatea economic" Mai mult ca atOt, ara este dependent n mare msur de o singur resurs principal de energie, din moment ce gazului natural i revine o cot de apro0imativ $(N din consumul total de energie2" As5 tfel, lipsa resurselor energetice locale pune la ncercare securitatea energetic a con5 sumatorilor din Moldova" Prin urmare, eficiena energetic reprezint o soluie care poate contribui n mod sem5 nificativ la depHirea multor probleme precum6 securitatea energetic, impactul creHterii preurilor pentru energie 'i emisiile de gaze cu efect de ser" Elaborarea unui docu&ent de plani'icare pe ter&en &ediu va oferi posibilitatea de a identifica msurile de eficien energetic pentru cldirile publice care au un consum imens de energie Hi care, fiind renovate vor oferi un nivel semnificativ de economisire a energiei pentru autoritile publice care dein cldirile respective" 1.2 1etodolo ia elaborrii %ro ra&ului Re ional #ectorial Programul dat a fost elaborat n baza unei abordri participative, bazate pe deciziile reprezentan)ilor grupului de lucru, format sub egida A R Sud" ;rupul de lucru regional sectorial include reprezentani din fiecare raion din R Sud, reprezentan)i ai Ministeru5 lui ezvoltrii Regionale Hi &onstruc)iilor 8M R&:, Ministerului Snt)ii, Ministerului Educa)iei, Ministerului Economiei 'i Ageniei pentru Eficien Energetic" ;rupul de lu5 cru creat 'i5a desfHurat activitatea cu asistena te2nic a e0perilor naionali 'i interna5 ionali ;#B" Procesul de planificare regional sectorial desf'urat n anii 2(!252(!* n regiunea de dezvoltare Sud poate fi caracterizat prin urmtoarele6 Asigurarea participrii Hi consultrii programului s5a efectuat n cadrul atelie5 relor de lucru, la care au fost prezentate Hi discutate toate informa)iile, anali5 zele Hi recomandrile cu privire la planificarea sectorial n EEK Elaborarea documentului n cOteva etape, asigurOnd un ec2ilibru dintre obi5 ectivele naionale n domeniu, necesitile locale 'i regionale, iniiativele din teritoriu 'i consultarea pr)ilor interesateK &olectarea datelor din toate raioanele din R Sud" Aceast informaie inclu5 de date demografice Hi economice, date despre consumul de energie, date despre aspectele te2nice, financiare Hi organizatorice ale cldirilor publice, date privind ini)iativele planificate, precum 'i proiectele curente finan)ate din diverse surse etc"K Efectuarea estimrilor numrului de popula)ie Hi a bugetelor localeK Analiza op)iunilor pentru reducerea consumului de energie per raioane 'i respectiv, naintarea recomandrilor corespunztoareK Analiza te2nologiilor cu consum redus de energie Hi recomandarea msuri5 lor optime de utilizare a acestora n institu)iile publice din raioaneK Efectuarea evalurii financiare a implementrii msurilor de EE Hi formula5 rea de recomandri privind msurile optimeK Revizuirea op)iunilor pentru aranIamentele institu)ionale n scopul fortificrii capacit)ilor managerilor energeticiK

! 2

1alana energetic a Republicii Moldova, &2i'inu 2(!2 2ttp6@@CCC"iea"org@gtf@inde0"asp

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

?uarea n considera)ie a aspectelor de genK 'i, Elaborarea unui plan de ac)iuni"

Elaborarea prezentului program regional a fost susinut de ctre toate prile interesa5 te, reprezentate n grupul regional de lucru pentru sectorul EE, care au participat la o serie de ateliere organizate n acest scop n perioada februarie5iulie 2(!*" !"2"! Aspecte de gen n sectorul de eficien) energetic 8cldirile publice:

Egalitatea de gen a fost luat n considera)ie la toate etapele, ncepOnd cu asigurarea drepturilor egale de a participa la elaborarea Hi consultarea public a documentului, prin diferen)ierea Hi dezagregarea datelor disponibile n domeniul respectiv de interven5 )ie" Astfel, actorii implicai au con'tientizat importan)a ncuraIrii 'i promovrii egalit)ii de gen"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Analiza situaiei actuale

&re'terea rapid a preurilor la energie din ultimii !( ani dep'e'te capacitatea de pla5 t a consumatorilor" Mn cazul instituiilor publice, ponderea costurilor pentru energie a devenit din ce n ce mai substanial n bugetele locale, avOnd astfel efecte adverse n ceea ce prive'te calitatea serviciilor publice" Mn perioada anilor 2(($52(!2 preul la energia electric s5a dublat, iar preul gazului natural pentru consumatorii finali a cres5 cut aproape de trei ori" MaIorarea costurilor afecteaz toat ara 'i necesit alocarea resurselor financiare din alte domenii pentru a acoperi costurile de energie" Prin urma5 re, acesta constituie un argument forte n favoarea implementrii msurilor de eficien energetic pentru contracararea impactului negativ al preurilor actuale la energie" Sc2imbrile climatice constituie la fel o problem stringent deoarece efectele negative ale acestora sunt tot mai evidente n ultimii ani" Autoritile publice locale au un rol5 c2eie n atenuarea sc2imbrilor climatice" =tilizarea ineficient a resurselor energetice fosile reprezint una din sursele principale de poluare a mediului" Sectorul de cldiri publice din Moldova constituie un consumator important de energie din surse tradiio5 nale, aceasta fiind una din cauzele emisiei semnificative de gaze cu efect de ser" Si5 tuaia dat este agravat de infrastructura vec2e 8inclusiv cldiri: mo'tenit din perioa5 da sovietic n care, datorit accesului la resursele de energie ieftine, eficiena energe5 tic nu reprezenta o preocupare maIor" . mare parte din infrastructura respectiv es5 te proprietatea autoritilor publice locale care sunt mpovrate cu costurile de ntreine5 re a acesteia 'i cele aferente consumului de energie" MaIoritatea cldirilor publice ne5 cesit reparaii capitale, fapt care ofer oportuniti eseniale pentru introducerea m5 surilor de eficien energetic" Mn ultimii ani, nivelul finan)rii e0terne pentru Republica Moldova a sporit considerabil" Aceast cre'tere a fost determinat, ntr5o anumit msur, de necesitatea de a redi5 reciona resursele financiare spre cre'terea eficienei energetice" Este important ca EE s fie abordat ntr5o manier cOt mai durabil 'i pro5activ prin intermediul poteniale5 lor resurse financiare ct 'i a celor e0istente 83ondul pentru Eficien Energetic, dona5 tori etc":" Mn acest sens, elaborarea unui document de planificare pe termen mediu va oferi posibilitatea de a identifica msuri de eficien energetic pentru cldirile publice care, la moment, au un consum imens de energie, ns fiind renovate, vor duce la eco5 nomisiri semnificative" Mn rezultatul discuiilor 'i deciziilor grupului de lucru, adoptate n timpul atelierelor des5 f'urate n perioada februarie5iulie 2(!*, cldirile publice 8asupra crora se va concen5 tra analiza ulterioar: au fost clasificate n urmtoarele categorii principale*6 &ldirile din sectorul educaional 8preHcolare Hi preuniversitare:K &ldirile din sectorul medical 8spitalele publice, instituiile medicale, ambula5 torii, policlinici:K &ldirile din sectorul administrativ 8primrii, consilii raionale:K 'i, &ldirile din sectorul social 8aziluri, orfelinate:"

&lasificarea dat se bazeaz pe o analiz a tipului 'i mrimii medii a cldirii 'i respec5 tiv, a potenialului acesteia de a genera economii semnificative de energie care pot avea impact asupra obiectivelor naionale" ?a selectarea acestor categorii de cldiri publice s5a inut cont de criteriile propuse de grupul de lucru regional, 'i anume supra5
*

&ategoriile corespund categoriilor relevante din Anuarul 7aional Statistic al Republicii Moldova 2(!!

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

faa 'i rata de utilizare a edificiilor" &u cOt valoarea acestor parametri este mai mare, cu atOt potenialul de economisire este mai nalt" irecia pe care actorii regionali ar trebui s o urmeze pentru a realiza economii de energie n cldirile publice este oferit de ctre un cadru legal mai e0tins pentru politica de eficien energetic aplicabil n prezent n Republica Moldova" Principalele obiecti5 ve de economisire a energiei din legislaia e0istent cu privire la eficiena energetic au fost rezumate n tabelul 25!"
,abelul 2213 Rezu&atul obiecti"elor de econo&isire a ener iei n cadrul docu&entelor de politici la ni"el naional 4 !ocu&entul de politici $biecti"ele 2516 +,/%( 2,%/(
+

2525

Economisirile de energie 8abordarea Pde Planul 7aional de Aciuni n domeniul sus n IosQ:, ;<2 !" Eficienei Energetice pentru anii 2(!*5 Economisirile de energie 8abordarea Pde 2(!, Ios n susQ:, ;<2 2" Programul 7aional pentru Eficien Eficientizarea consumului total de energie Energetic pentru anii 2(!!52(2( primar 8anul de referin 2((/:, N Strategia 7aional de dova 2(2(Q Reducerea consumului de energie n cl5 ezvoltare RMol5 diri, N Ponderea cldirilor publice renovate, N Eficientizarea consumului de energie, N

2( !( !( / 2(

*"

+" Strategia Energetic pOn n anul 2(*(

2.1

Cadrul politicii internaionale pentru e'iciena ener etic )i rele"ana acestuia pentru 1oldo"a

in mai 2(!(, Moldova este membru cu drepturi depline al &omunitii Energetice 'i este angaIat n transpunerea acSuis5ului comunitar" Alte dou irective cu impact di5 rect asupra cldirilor sunt6 irectiva 2(($@*2@E& privind eficiena energetic la utilizatorii finali 'i serviciile energetice 'i de abrogare a irectivei /*@%$@EE& a &onsiliuluiK irectiva 2(!(@*!@E= cu privire la performana energetic a cldirilor"

&el mai recent document de baz pe care Moldova trebuie s5l respecte 'i s5l utilize5 ze drept referin pentru politica naional n domeniul eficienei energetice este Stra5 tegia Energetic a &omunitii Energetice adoptat n 2(!2" 2.2 2"2"! Cadrul politicii pentru e'icien ener etic la ni"el na/ional ?egea cu privire la eficiena energetic

?egea nr" !+2 din 2 iulie 2(!( cu privire la eficiena energetic reglementeaz activiti5 le care au drept scop reducerea intensitii energetice a economiei naionale 'i diminu5 area impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului" Scopul legii const n enunarea principiilor fundamentale de mbuntire a eficienei energetice, inclusiv stabilirea 'i susinerea structurilor implicate n dezvoltarea 'i implementarea programe5 lor, planurilor, serviciilor energetice 'i a altor msuri de eficien energetic" 4ot aceas5 t lege prevede crearea Ageniei pentru Eficien Energetic, fiind un organ administra5 tiv responsabil de implementarea politicii naionale cu privire la EE 'i energia regene5 rabil" 4otodat, legea stabile'te responsabilitile 'i atribuiile autoritilor naionale 'i a celor locale privind eficiena energetic"

.biectiv stabilit pentru 2(!$

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!(

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

2"2"2

Strategia Energetic a Republicii Moldova pOn n anul 2(*(

Strategia Energetic a Republicii Moldova pOn n anul 2(*(, adoptat prin Dotrrea de ;uvern 8D;: nr" !(2 din , februarie 2(!*, menine obiectivele de eficien energeti5 c drept prioritate pentru ambele perioade6 2(!*52(2( 'i 2(2!52(*(" Strategia prevede g2idri specifice privind dezvoltarea sectorului energetic din Moldova n vederea furni5 zrii unei baze pentru cre'terea economic 'i bunstarea social" 4otodat, documen5 tul subliniaz problemele prioritare ale rii, urmre'te identificarea soluiilor rapide 'i formuleaz obiectivele pentru asigurarea unei balane ntre resursele interne 8atOt cele utilizate n prezent, cOt 'i cele preconizate:, pe de o parte, 'i necesitile rii, pe de al5 t parteK obiectivele =niunii Europene 'i ale &omunitii Energetice comparativ cu obi5 ectivele naionale, angaIamentele internaionale privind tratatele, acordurile 'i progra5 mele 8inclusiv cele de vecintate: la care Moldova este parte" Pentru prima perioad, 2(!*52(2(, strategia propune acelea'i obiective specifice deIa e0istente n Programul 7aional pentru Eficien Energetic 2(!!52(2(, 'i anume6 ma5 Iorarea eficienei energetice cu 2(N pOn n anul 2(2( cu un obiectiv intermediar de /N ctre anul 2(!$ 8fa de 2((/:" Pentru aceea'i perioad, indicatorii de monitorizare sunt menionai 'i n Strategia 7aional de ezvoltare PMoldova 2(2(Q6 Tapte soluii pentru cre'terea economic 'i reducerea srciei, unde este prevzut reducerea con5 sumului energetic cu !(N 'i renovarea a !(N din cldirile publice" 2"2"* Programul 7aional de Eficien Energetic

Programul 7aional de Eficien Energetic 2(!!52(2( 8Program: aprobat prin D; nr" -** din !( noiembrie 2(!! sub forma unui document de planificare pentru o perioad de !( ani stipuleaz faptul c consiliile raionale 'i municipale 'i Adunarea Popular a ;guziei ctre finele anului 2(!! vor asigura dezvoltarea, coordonarea 'i aprobarea programelor 'i planurilor de aciuni n vederea mbuntirii eficienei sale energetice, fapt care nu a fost nc realizat" .biectivul de economisire al energiei pOn n anul 2(2( este stabilit la 2(N 8fa de 2((/:" ocumentul prevede drept obiective specifice ale sectorului public6 iniierea programelor pentru mbuntirea iluminrii stradale, reabilitarea cldirilor publice 'i a infrastructurii sociale, construirea cldirilor cu consum redus de energie sau apropiat de zero, 'i utilizarea surselor regenerabile de energie pentru nclzirea cldirilor socia5 le" Pentru sectorul construciilor, Programul stabile'te minimul de cerine pentru per5 formana energetic n vederea mbuntirii eficienei energetice" 2"2"+ Planul 7aional de Aciuni n omeniul Eficienei Energetice

Planul 7aional de Aciuni n omeniul Eficienei Energetice pentru anii 2(!*52(!,, aprobat prin D; nr" !!* din % februarie 2(!*, de asemenea stipuleaz c consiliile ra5 ionale 'i municipale 'i Adunarea Popular a ;guziei, n parteneriat cu Agenia pen5 tru Eficien Energetic, ctre finele anului 2(!* vor asigura elaborarea, coordonarea 'i aprobarea planurilor de aciuni 'i a programelor pentru eficien energetic" Agenia pentru Eficien Energetic este responsabil pentru monitorizarea implementrii P7AEE pentru anii 2(!*52(!," P7AEE const n reducerea consumului de energie la utilizatorii finali n toate sectoa5 rele naionale ale economiei cu +"/% 4<2 'i diminuarea emisiilor de &.2 cu /$2,-+tone n perioada 2(!*52(!," Astfel, prin intermediul P7AEE, Republica Moldova 'i5a asumat angaIamentul de a reduce consumul de energie la utilizatorii finali n toate sec5 toarele economiei naionale cu apro0imativ !"- puncte procentuale anual pe parcursul perioadei 2(!*52(!, comparativ cu anul 2((/ 8consumul total de energie la utilizatorii finali n 2((/ constituia apro0imativ 2+"(- 4<2:"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!!

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Similar statelor membre =E care 'i5au propus s ating un obiectiv naional de econo5 misire a energiei de /N pe parcursul anilor 2((-52(!$, Republica Moldova 'i5a stabilit, de asemenea, pentru 2(!$ un obiectiv intermediar de economisire a energiei de /N, fa de 2((/" .biectivele estimate n baza abordrii Pde sus n IosQ, stipulate n irecti5 va 2(($@*2@E& privind eficiena energetic la utilizatorii finali 'i serviciile energetice, precum 'i obiectivele rezultate din implementa5rea msurilor relevante per sector stabi5 lite conform abordrii Pde Ios n susQ, pOn n anul 2(!$, sunt prezentate n tabelul 252"
,abelul 2223 $biecti"ele de econo&isire a ener iei pre"zute n %7AEE Indicator .biectivul general de economisire a energiei, ;<2 .biectivul de economisire a energiei pentru sectorul public, in5 clusiv cldirile publice, ;<2 Reducerea emisiilor de &.2, mln" tone Abordarea 8de 0os n sus9 2"%/( !,!,2 (,,+ Abordarea 8de sus n 0os9 !("(-*, -%2,, !,/,

Metodologia Pde sus n IosQ este utilizat la analiza scenariilor pe termen scurt, n timp ce Pde Ios n susQ este folosit pentru scenarii pe termen lung deoarece dezvoltarea va5 riabilelor importante se face mai bine individual" Abordarea Pde sus n IosQ este mai u'or de utilizat pentru c se bazeaz pe cteva valori bine cunoscute" 3olosirea meto5 dei Pde Ios n susQ necesit cu mult mai multe date iniiale, multe din ele nefiind dispo5 nibile n rapoartele statistice" Economisirile ilustrate n tabelul de mai sus, calculate conform abordrii Pde Ios n susQ, asigur realizarea a !2N din obiectivele estimate n conformitate cu abordarea Pde sus n IosQ" ecalaIul este determinat de faptul c calculele obinute n baza abordrii Pde Ios n susQ in cont doar de investiiile directe preconizate, iar calculele ob)inute n baza abordrii Pde sus n IosQ reflect obiectivele de economisire a energiei aliniate la )intele legisla)iei europene" Planul detaliaz msurile propuse pentru eficiena energetic n sectorul public, dup cum urmeaz6 Elaborarea cadrului legal cu privire la performana energetic a cldirilorK Promovarea cldirilor a cror consum energetic este aproape de zeroK Promovarea companiilor de prestare a serviciilor energeticeK Managementul energetic la nivelul autoritilor publice localeK &re'terea eficienei energetice n sectorul public"

=rmtoarele dou Planuri 7aionale de Aciuni n omeniul Eficienei Energetice ur5 meaz a fi elaborate pentru perioadele 2(!$52(!- 'i respectiv 2(!/52(2!" Acest fapt presupune c aciunile planificate n acest Program Regional Sectorial pOn n anul 2(2( vor corespunde perioadei de implementare a celui de5al doilea P7AEE 82(!$5 2(!-: Hi par)ial celui de5al treilea 82(!/52(2!:" 2.3 2"*"! Cadrul le al n do&eniul e'icienei ener etice la ni"el re ional Strategia 7aional de ezvoltare Regional

Strategia 7aional de ezvoltare Regional 8S7 R: reprezint principalul document de politic sectorial cu privire la dezvoltarea regional, elaborat sub egida Ministerului ezvoltrii Regionale 'i &onstruciilor, care promoveaz o dezvoltare economic 'i so5
,

Uinta de +"/%( ;<2 este stabilit pentru anul 2(!, n P7AEE, iar inta de !("(-* ;<2 este pentru 2(!$"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!2

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

cial integrat la nivel regional 'i are drept scop atingerea obiectivelor de dezvoltare regional pe termen mediu" Prima S7 R, aprobat n 2(!(, a vizat elaborarea unui mecanism eficient de imple5 mentare pentru crearea unui mediu atractiv n vederea obinerii unei cre'teri durabile n regiunile de dezvoltare" A doua Strategie 7aional de ezvoltare Regional a fost adoptat n septembrie 2(!* pentru perioada 2(!*52(!,, unul din obiectivele creia i5 ne de integrarea planurilor operaionale regionale pe sectoarele ap 'i canalizare, ma5 nagementul de'eurilor solide, eficiena energetic a cldirilor publice, drumuri, precum Hi elaborarea a /( fi'e de proiecte investiionale n aceste sectoare" e asemenea, au fost incluse o serie de ac)iuni precum6 studii cu privire la aplicarea msurilor de eficien5 energetic n sectorul de afaceri, campanii de con'tientizare pentru agenii econo5 mici pe tema eficienei energetice, training5uri, consultri pentru agenii economici cu privire la eficiena economic 'i reabilitarea cldirilor publice" Mn prezent, R S nu dis5 pune de strategii proprii n domeniul energetic" Aspectele de eficien energetic sunt parial abordate n Strategia de ezvoltare Regional 8S R: Sud, adoptat n anul 2(!( 'i actualizat n 2(!2 prin includerea obiectivului specific 'i msurilor privind cre'terea eficienei energetice n cldirile publice, detaliate n Planul .peraional Regi5 onal 7ord pentru anii 2(!*52(!," &adrul legal al politicii energetice la nivel regional deriv, de asemenea, din legislaia na)ional n domeniul energetic Hi prevederile legisla)iei secundare adoptat n baza legii nr" +*- din 2- decembrie 2(($ privind dezvoltarea regional a Republicii Moldova" ?egea define'te principalele obiective 'i principii 'i stabile'te cadrul instituional 'i in5 strumentele de planificare ale dezvoltrii regionale" Pentru R Sud e0ist dou documente de baz care abordeaz parial subiectul efici5 enei energetice6 Strategia de ezvoltare Regional Sud 'i Planul .peraional Regio5 nal Sud" 2"*"2 Strategia de ezvoltare Regional Sud 'i Planul .peraional Regional Sud

Strategia de ezvoltare Regional reprezint un document care vizeaz elaborarea unor direc)ii de dezvoltare pe termen mediu ale regiunii, iar P.R Sud este reprezint planul de implementare a S R, prevzut pentru o perioad de * ani" Strategia se ba5 zeaz pe * domenii6 Prioritatea !6 Reabilitarea infrastructurii fiziceK Prioritatea 26 Susinerea dezvoltrii sectorului privat, n special n regiunile ruraleK Prioritatea *6 Mmbuntirea factorilor de mediu 'i a atractivitii turistice"

=nul din obiectivele specifice ale S R Sud se refer la eficientizarea energetic a cl5 dirilor publice 'i valorificarea surselor de energie regenerabil, pentru minimalizarea costurilor de ntreinere 'i proteIarea mediului" 4otodat, ou din cele trei prioriti ale P.R Sud conin msuri ce prevd eficiena energetic" Prioritatea ! PReabilitarea in5 frastructurii fiziceQ, stipuleaz n cadrul msurii !"+ PSporirea eficienei energetice a cldirilor publiceQ, iar prioritatea 2 P iversificarea economiei 'i susinerea dezvoltrii sectorului privatQ n cadrul msurii 2"$ prevede PPromovarea eficienei energetice n sectorul de afaceriQ" 4otodat, obiectivul specific numrul , din Planul .peraional Regional Sud prevede eficientizarea energetic a cldirilor publice 'i valorificarea surselor de energie regene5 rabil, pentru minimalizarea costurilor de ntreinere 'i proteIarea mediului nconIurtor" Mn cadrul programului nr"+ PSporirea eficienei energetice a cldirilor publiceQ, sunt in5 cluse urmtoarele activiti6

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!*

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

2.(

Elaborarea unui program regional sectorial n sectorul eficienei energetice a cldirilor publiceK Elaborarea a !, fi'e de proiect n domeniul eficienei energeticeK esf'urarea a trei sesiuni de informare a AP?5lor privind posibilitile de accesare a fondurilor de EE" Cadrul instituional

#nstituiile care activeaz 'i au competene n domeniul eficienei energetice sunt urm5 toarele6 1inisterul Econo&iei, responsabil de promovarea politicii de stat n dome5 niul eficienei energetice prin elaborarea, promovarea 'i monitorizarea con5 ceptelor, strategiilor 'i programelor de dezvoltare n domeniuK 1inisterul !ez"oltrii Re ionale )i Construciilor, responsabil de elabo5 rarea politicii regionale n eficiena energetic a cldirilor publice 'i privateK A enia pentru E'icien Ener etic, responsabil de implementarea poli5 ticilor statului n domeniul crerii premiselor pentru mbuntirea eficienei energetice, susinerea activitii structurilor antrenate n elaborarea 'i reali5 zarea programelor, planurilor, prestarea serviciilor energetice 'i a altor m5 suri de eficientizare a consumurilor de energieK -ondul pentru E'icien Ener etic, responsabil de promovarea investiii5 lor pentru proiecte din domeniul eficienei energeticeK acordarea de asisten5 te2nic la elaborarea proiectelor n eficien energeticK finanarea direct a proiectelor de EEK contribuia cu garanii pentru creditele bancare n EEK A enia 7aional pentru Re le&entare n Ener etic reglementeaz activitile economice 'i comerciale desf'urate n sectoarele electroener5 getic, termoenergetic 'i de gaze naturale prin acordarea de licene, asigura5 rea funcionrii pieei de energie 'i gaze, promovarea unei politici tarifare adecvate 'i protecia drepturilor consumatorilorK 1inisterele de resort 8Ministerul Sntii 'i Ministerul Educaiei: sunt res5 ponsabile de coordonarea politicii pe termen lung n domeniul asigurrii ser5 viciilor educaionale 'i de sntate" A!R2ul este responsabil de implementarea S R5ului 'i P.R5ului care con5 in prioriti 'i msuri 8S R: 'i programe 'i proiecte 8P.R: n domeniul ce ine de eficiena energetic a cldirilor publice" A%:2le constituie instituiile la nivel local, n gestionarea crora se afl cldi5 rile publice"

Astfel, coordonarea politicilor sectoriale 8educaie, sntate, social: este realizat la toate trei nivele6 naional, regional 'i local" 2"+"! Managerii energetici

&onform ?egii cu privire la eficiena energetic, fiecare raion trebuie s instituie poziia de manager energetic" Sarcinile dedicate managerilor energetici sunt urmtoarele6 Elaborarea unui program local de eficien energetic la fiecare trei ani" Acest program va include planuri anuale de aciuni pentru implementa5 rea msurilor de eficien energetic" Procesul de elaborarea a progra5 mului va fi asistat de ctre Agenia pentru Eficien EnergeticK

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!+

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Analiza consumului de energie n teritoriu 'i identificarea posibilelor in5 tervenii pentru optimizarea consumului de energie 8cel puin o dat pe an:K Planificarea 'i monitorizarea implementrii msurilor de eficien energe5 tic 'i de utilizare a surselor regenerabile de energieK Elaborarea 'i implementarea msurilor te2nice 'i complementare la nivel local"

Mn concordan cu profilul acestora, este recomandabil ca managerii energetici s acti5 veze n conformitate cu un plan de lucru care ar putea fi modelat n funcie de elemen5 tele de mai Ios 'i dimensiunea local a msurilor din Planul de Aciuni" Mai mult ca att, managerii energetici vor aciona drept punct de legtur ntre prile interesate la nivel naional, regional 'i local" 2.6 #urse poteniale de 'inanare Mn Moldova sunt disponibile cOteva surse de finanare pentru implementarea proiectelor de economisire a energiei n cldirile publice" MaIoritatea instrumentelor ofer suport financiar pentru un spectru larg de proiecte, inclusiv pentru cele de economisire a energiei n sectorul cldirilor publice" Principalele surse de finanare6 !: 3ondul pentru Eficien Energetic6 1uget disponibil n 2(!*6 !(( mln" M ? 8-(N destinate pentru sectorul pu5 blic:K 1uget disponibil pOn n 2(!,6 ,!( mln" M ? 1uget disponibil n 2(!*6 !/! mln" M ? 1uget disponibil pn n 2(!,6 $2, mln lei$

2: 3ondul 7aional pentru ezvoltare Regional6

*: 3ondul Ecologic 7aional +: 3ondul de #nvestiii Sociale din Moldova ,: 3ondul &ompaniei 7aionale de Asigurri n Medicin $: Programe@instituii donatoare internaionale 81anca European pentru Recon5 strucie 'i ezvoltare, =niunea European, Agenia de &ooperare #nternaional a ;ermaniei,, 1anca Mondial, 1anca European pentru #nvestiii, Agenia Su5 edez pentru ezvoltare 'i &ooperare #nternaional, Parteneriatul Estic, Agen5 ia Vaponez pentru &ooperare #nternaional, Agenia Statelor =nite pentru ezvoltare #nternaional, Programul 7aiunilor =nite pentru ezvoltare, etc":" Primul e0erciiu maIor de oferire a finanrii pentru proiectele de EE, inclusiv pentru cldirile publice a avut loc n anii 2(!!52(!2" Programul a fost finanat cu 2, mln" M ? din bugetul de stat 8inclusiv suport bugetar din partea donatorilor internaionali:" PPro5 gramul de implementare a proiectelor de eficien energetic 'i utilizare a energiei re5 generabile pentru obiectivele publiceQ ofer un numr important de lec)ii6 Eficiena energetic n cldirile publice ofer un potenial de economisire semnificativ a consumului de energie, dar necesit un nivel nalt de investi5 ii financiareK

Aceast sum este prevzut n conformitate cu cadrul bugetar pe termen mediu

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!,

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

?ipsa speciali'tilor calificai n regiuni Hi localitile rurale reprezint unul din motivele de baz care a afectat eligibilitatea propunerilor de proiectK

Pe parcursul implementrii proiectelor au fost recepionate numeroase reclamaii din partea beneficiarilor referitor la calitatea Ioas a materialelor de construcie" Prin urma5 re, este necesar un control mai riguros al acestora 'i al supraveg2erii lucrrilor de con5 strucie" 2.6 Responsabilitile pentru e'iciena ener etic n cldirile publice at fiind faptul c cldirile publice sunt n gestiunea AP?5lor, economisirea energiei es5 te un subiect important n agenda autoritilor publice locale, inOnd cont de resursele financiare limitate ale acestora" Procesul de transfer a activelor cone0e construciilor publice ctre AP?5uri a nceput n 2(($ cOnd a intrat n vigoare legea nr" +*, privind descentralizarea administrativ" Mn conformitate cu aceast lege, un spectru larg de responsabiliti sunt delegate de ctre administraia public central ctre diferite nive5 le ale administraiei publice locale" Situaia actual este caracterizat printr5un set de dezvoltri inconsistente, progres parial neconsolidat al practicilor zilnice, ambiguitate legislativ, confuzii privind e0ercitarea puterii, etc" ?egea nr" */% din !$ octombrie 2((* cu privire la finanele publice locale, de aseme5 nea, define'te competenele autoritilor publice locale n determinarea c2eltuielilor lor" Mn conformitate cu aceast lege, consiliile locale 'i raionale sunt n drept s stabileasc domeniile prioritare de alocare a bugetului 'i s ia decizii privind utilizarea fondurilor speciale 'i a e0cesului de venituri disponibile autoritilor locale, inclusiv n ceea ce pri5 ve'te c2eltuielile pentru energie 'i cele pentru ntreinerea cldirilor publice" Autoritile publice locale pot redistribui c2eltuielile ntre diferite categorii bugetare pe parcursul anului fiscal, dar numai n limitele stabilite de ctre Ministerul 3inanelor" MncepOnd cu anul 2(!2 bugetul pentru instituiile educaionale se calculeaz n baza numrului de elevi" Acest lucru presupune c economiile de energie pentru un an nu vor fi deduse din bugetul pentru anul urmtor" in acest considerent, instituiile educaionale au sti5 mulente puternice de a5'i reduce costurile sale energetice" Acest fapt va contribui la furnizarea de resurse pentru serviciile de baz" 2.; 2"%"! #ituaia sectorului ener etic din 1oldo"a &onsumul de energie la nivel naional

&onsumul total de energie primar n Moldova este de apro0imativ 2,"((( 5 2$"((( ;<2@an 'i este relativ stabil pentru ultimii ani, de'i din 2((+ pOn n prezent valoarea P#15ului s5a dublat" #ntensitatea energetic s5a diminuat substanial de la 2,- 4V n 2((+ la !,!+ 4V per !"((( M ? P#1 n 2(!!" Motivul principal al acestei diferene este determinat de faptul c cel mai mare consumator de resurse energetice este sectorul rezidenial 'i nu cel industrial" &u toate acestea, comparativ cu intensitatea energetic din RomOnia, n Moldova aceasta este de *,, ori mai mare 'i de apro0imativ % ori mai mare decOt n ;ermania" Mn anul 2(!! cel mai mare consumator cu o pondere de +%N a fost sectorul rezidenial 8-"2*+ ;<2:, urmat de sectorul transporturilor cu 2,N 8+"+,+ ;<2:" &onsumul ener5 getic n cldirile publice nu este reflectat separat n balana energetic, dar este inclus n sectorul comerului 'i necesitilor comunale cu o pondere de !(N 8!"-2$ ;<2:" Ponderea consumului n sectorul industriei 'i agriculturii este destul de mic, fiind de -N 'i respectiv *N din consumul total final" istribuirea consumului de resurse energetice pentru diverse categorii ale sectoarelor cu profil economic este ilustrat n tabelul 25* 'i figura 25! de mai Ios" Analizele au fost

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!$

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

efectuate n baza raportului 1iroului 7aional de Statistic P1alana energetic a RMQ, publicat anual"
,abelul 2233 Consu&ul de ener ie la ni"el naional< principalii indicatori Indicator =niti Populaia mii P#1, 8preuri cu5 mln" lei rente: #ntensitatea 4V@!((( energetic a M ? P#1 P#15ului Energie con5 sumat per cap tone de locuitor Consu&ul to2 >?@ tal de ener ie3 #ndustrie 'i ;<2 construcii Agricultur ;<2 4ransport ;<2 &omer 'i ser5 vicii ;<2 comunale 9Ondut popula5 ;<2 iei Altele ;<2 255( *"$(* *2"(*2 2,-( 2556 *",// *%"$,2 2,,+ 2556 *",-, ++"%,+ 2,!* 255; *",%% ,*"+*( !,%( 255* *",%( $2"/22 !,+$ 2559 *",$+ $("+*( !,++ 2515 *",$2 %!"--, !,2/ 2511 *",$( -2"!%+ !,!+

(,$( 2(.936 !",!2 -2$ 2"/,+ !"+$, %"$2/ !"++2

(,$* 26.(93 !"-%2 %(/ *"!(, !"*/$ -"!-!"+*(

(,$* 26.(12 !"-/$ $-$ *"*!, !"+*( -"(*$ !",+%

(,$( 26.121 !"-!+ $(, *"%-( !"*-+ $"/,, !"$$*

(,$! 26.(*1 !"$,! ,/* *"/(!"*/$ %"*,( !"$/-

(,,2(.5*6 /-/ ,*, *"*-+ 2"((( %"$%$ !"!%,

(,$2 26.691 !"2++ ,,+"!$+ !"-2$ -"(!* !"*!+

(,$* 26.516 !"*%2 ,2* +"+,+ !"-2$ -"2*+ !"2$-

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!%

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

-i ura 2213

Consu&ul de ener ie per sectoare n anul 2511< >?@

AlteleK !,2$-K %N

#ndustrie 'i construciiK !,*%2K -N

AgriculturK ,2*K *N 4ransportK +,+,+K 2,N

9Ondut populaieiK -,2*+K +%N

&omer 'i servicii comunaleK !,-2$K !(N


2.* E"oluia preului la ener ie

Republica Moldova import circa /,N din resursele necesare pentru acoperirea con5 sumului energetic al rii, fapt ce denot dependena acesteia fa de fluctuaiile preu5 rilor de pe pieele de import" Aceast dependen creeaz o influen negativ asupra sectoarelor economiei naionale energofage, fapt care complic meninerea aceluia'i ritm de dezvoltare ca cel al regiunilor sau statelor ce dein resurse energetice proprii" Mn acela'i timp, aceasta poate fi considerat o motivaie n plus pentru a reduce impactul negativ prin intermediul cre'terii eficienei energetice n toate sectoarele economiei na5 ionale" 2"-"! Preul la energia electric

Rata anual de cre'tere a pre)ului pentru energia electric pe parcursul anilor !//%5 2(!2 a dep'it $,!N per an" up cum este ilustrat n figura 252, ncepOnd cu anul 2(($ preul energiei electrice indic o cre'tere brusc, n medie cu apro0imativ !*N per an"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!-

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

-i ura 2223

E"oluia preului ener iei electrice n ceni2=#!2A?@ B&edia dintre RE! 7ord )i 7ord2 ; Vest )i RE! =nion -enosaC

Sursa6 Raportul de activitate al Ageniei 7aionale pentru Reglementare n Energetic pentru anul 2(!2" 2"-"2 Preul la gazele naturale

Evoluia preurilor la gazele naturale este n continu cre'tere" Astfel, tariful a crescut de la +,+ M ?@!,((( mG n !//% la ,,$$$ M ?@!,((( mG n 2(!2" Rata anual de cre'5 tere pe parcursul anilor !//%52(!2 a fost de apro0imativ !%"!N per an" MncepOnd cu anul 2(($, preul la gazele naturale a cunoscut o cre'tere brusc, fiind n medie de apro0imativ 2(N anual"
-i ura 2233 E"oluia preului la azele naturale n 1!:D1555&
3

&re'terea accelerat a preului la energie electric 'i gaze naturale 8care constituie principala surs de energie consumat atOt n sectorul public, cOt 'i n cel privat@ rezi5 denial: a influenat 'i continu s influeneze semnificativ situaia economic a popula5 iei, precum 'i a tuturor sectoarelor economiei naionale"
;

Media dintre RE 7ord 'i 7ord59est 'i RE =nion 3enosa

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

!/

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Ponderea c2eltuielilor pentru energie n bugetele instituiilor publice s5a maIorat semni5 ficativ n ultimii ani" =n e0emplu relevant l constituie spitalele, unde costurile pentru energie au crescut cu *(5+(N ncepOnd cu anul 2((/, cu toate c consumul total al energiei s5a diminuat" Mn acest sens, figura 25+ indic consumul de energie 'i costurile acesteia ntr5un spital obi'nuit din Republica Moldova"
-i ura 22(3 Consu&ul de ener ie )i costurile pentru ener ie ntr2un spital ordinar din R1

Pentru toate categoriile de consumatori, dar n special pentru sectorul public, cre'terea preurilor la energie a devenit o povar financiar 'i economic maIor, care influen5 eaz negativ situa)ia bugetelor publice" 3aptul c preurile pentru energie n Moldova rmOn a fi inferioare preurilor din Europa de 9est nu compenseaz ineficien)a energe5 tic enorm" Mn vederea limitrii costurilor pentru energie, multe institu)ii publice ncear5 c s reduc din calitatea serviciilor prin deconectarea iluminrii stradale, reducerea numrului de zile cu nclzire termic, etc" Pentru toate situaiile descrise mai sus, implementarea msurilor de eficien energeti5 c reprezint cel mai adecvat mod de amortizare a efectului negativ de cre'tere a pre5 urilor asupra bugetelor locale, asupra economiei n ansamblu 'i asupra populaiei n general" 4ipul e0act de cldiri care ofer cele mai mari economisiri, mpreun cu limita general a economisirilor poteniale devine evident prin analiza detaliat din seciunile urmtoare"
2.8.2.1 /onsu'ul final de energie n cldirile publice la nivel naional

1iroul 7a)ional de Statistic al Moldovei nu ofer informaii detaliate despre cldiri, cum ar fi6 numrul acestora, suprafaa total n mF, sursele de energie pentru nclzire, con5 sumul de energie, etc" e asemenea, informaia deinut de 17S referitor la edificiile rezideniale, cum ar fi fondul locativ, este limitat" Mn ceea ce prive'te cldirile publice, statistica naional furnizeaz doar anumite infor5 maii privind numrul instituiilor educaionale 'i medicale 'i numrul de utilizatori 8cum ar fi6 numrul de elevi din instituiile educaionale, numrul de paturi n spitale: la nivel naional 'i raional"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

2(

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

2.8.2.2

!sti'area consu'ului final de energie n cldirile publice

Estimarea consumului final de energie n cldirile publice, n particular pentru energia electric 'i termic conform categoriilor sus5menionate se bazeaz pe estimarea su5 prafeei nclzite pentru fiecare categorie de cldiri, cererea specific de energie pentru acele categorii de cldiri 'i pierderile nregistrate" Mn vederea estimrii consumului final de energie a categoriilor selectate sunt utilizate cOteva ipoteze 'i indicatori, descrierea detaliat a crora se afl n Ane0a A" Rezultatele calculelor demonstreaz faptul c consumul final de energie estimat n cl5 dirile publice a fost de apro0imativ !"!+$"22, M<2 n 2((/, ceea ce reprezint circa +,%N din totalul consumului final de energie din Republica Moldova n anul 2((/ 8ba5 lana energetic:" Mn acela'i an, suprafaa total condiionat a fost de apro0imativ $,! mln mF" Wcolile de cultur general constituie categoria maIoritar de cldiri cu o con5 tribuie de ,+N din suprafaa total" &onsumul final de energie estimat 'i suprafaa de nclzire sunt prezentate n tabelul 25 + 'i figura 25, de mai Ios"
,abelul 22(3 #tocul de cldiri publice< nu&rul instituiilor )i al utilizatorilor la ni"el na/ional 7o Instituia =ni ti 2553 255( 2556 2556 255; 255* 2559 2515

!"

#7S4#4=U## E =&AU#.7A?E #nstituii pre'colare 7umrul de copii n instituiile pre5'colare nr mii !,2+$ !(% !,2$/ !!( !,2/, !!* !,*(, !!$ !,**+ !2( !,*+/ !2+ !,*$2 !2$ !,*-! !*(

!"!

Suprafaa total es5 timat a institu)iilor pre'colare &onsumul de energie anual estimat #nstitu)ii preuniversi5 tare 8Tcoli primare, gimnazii 'i licee: 7umrul de elevi

%/-,%,( !,*,(/+

-22,%,( !,%,$/+

-+-,2,( !$2,,-!

-%!,,(( !$%,(*-

/((,%,( !%2,$++

/2/,2,( !%-,!($

/+,,((( !-!,!2,

/%,,((( !-$,-%,

M< 2

nr mii m
2

!,,-* ,-!

!,,%% ,+/

!,,,,!/

!,,+$ +/+

!,,+! +$*

!,,2$ +*$

!,,!2 +!$

!,+-/ */%

!"2

Suprafaa total es5 timat a institu)iilor de nv)mOnt primar Hi secundar general &onsumul de energie anual estimat

+,$++,( (( M< 2 -$$,--(

+,*--,( (( -!/,(/*

+,!,2,( (( %%,,(+(

*,/+-,( (( %*$,/$(

*,%(2,+ (( $/!,!!,

*,+--,(( $,!,2+*

*,*2+,( (( $2(,+-(

*,!%2,( (( ,/2,!(%

2" 2"!

&?X #R#?E

#7 SE&4.R=? ME #&A? nr nr !(( 2+,(/% !(+ 2*,!!* !(* 22,/$! %* 22,+%! %* 2!,-/2 %2 2!,%/%* 2!,/*%* 22,(2!

Spitale Publice 7r" de paturi

&onsumul final de energie acoper serviciile de livrare a produselor ctre consumator pentru activitile ce nu in de conversia combustibilului sau activitile de transformare" Produsele energetice consumate 'i care nu au fost transfor5 mate n alte produse" Sursa6 Manualul de Statistic Energetic, Eurostat 2((+

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

2!

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

7o

Instituia

=ni ti

2553

255(

2556

2556

255;

255*

2559

2515

Suprafaa total es5 timat a spitalelor &onsumul de energie anual estimat #nstituii medicale pu5 blice, precum ambu5 latoriile sau policlinici5 le 2"2 Suprafaa total es5 timat a instituiilor &onsumul de energie anual estimat *"

mF M< 2

!,!/,,2 !! 2!,,!*-

!,!+$,+ (, 2($,*,*

!,!*-,$$ 2(+,//$

!,!!+,, $2 2((,$2!

!,(-,,+* !/,,+,2

!,(-!,! -! !/+,$!*

!,(--,! 2, !/,,-$2

!,(/2,2 +2 !/$,$(*

nr m
2

2(!+!,++( *!,++*

2*, !,/,-(( *,,,2,

2+/ !$/,*2( *%,$+!

2!/ !+-,/2( **,!($

2*2 !,%,%$( *,,(%!

2*, !,/,-(( *,,,2,

2*+ !,/,!2( *,,*%+

2,, !%*,+(( *-,,+-

M< 2

#7S4#4=U##?E A M#7#S4RAU#E# P=1?#&E 8PR#MXR##, &.7S#?## RA#.7A?E: &onsilii raionale nr m


2

** %$,/-/ !+,*%! -,% ,*(,+2% //,(!* !,!+$,2 2, $,!2*,$ $!

** %$,/-/ !+,*%! -,% ,*(,+2% //,(!* !,!2%,, !$,(2(,( ,-

*"!

Suprafaa total es5 timat a instituiilor &onsumul de energie anual estimat Primrii

M< 2 nr m2 M< 2 M< 2 mF

*"2

Suprafaa total es5 timat a instituiilor &onsumul de energie anual estimat

&onsumul total estimat de energie Suprafaa total estimat


-i ura 2263

#upra'aa n &2 a di'eritor cate orii de cldiri publice< anul 2559

Primarii &onsilii 5!0,4"( 'aionale (),9$9 9% Instituii 1% medicale de tip am%ulatoriu si policlinici 159,1"0 !%

Instituii Precolare; 945,000; 15% Instituii de nvmnt primar i secundar eneral; !,!"4,000; 54%

#pitale 1,0$$,1"5 1$%

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

22

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

2.8.2.%

/onsu'ul final de energie n cldirile publice la nivel regional ,i raional

Regiunea de ezvoltare Sud include - raioane6 1asarabeasca, &a2ul, &antemir, &u5 Heni, &imiHlia, ?eova, Wtefan59od Hi 4araclia, cu o suprafa total de circa %,*%/ >mF, ceea ce constituie apro0imativ 2+,2N din suprafaa total a Republicii Moldova" &onform datelor statistice din 2((/, populaia regiunii constituie ,+*,! mii persoane 8!,"!N din populaia rii:" Mn perioada 2((-52(!2 s5a nregistrat o descre'tere a num5 rului populaiei cu +,!(( de persoane, printre principalele cauze enumerOndu5se6 sporul natural negativ 'i migraia" at fiind lipsa datelor relevante cu privire la cldirile publice din regiune, a fost necesar de a estima consumul final de energie a categoriilor selectate prin utilizarea cOtorva ipoteze 'i indicatori, prezentai n Ane0a A" &onsumul final de energie n cldirile publice din Regiunea de ezvoltare Sud este de apro0imativ !-*,(,! M<2 n 2((/, ceea ce reprezint !,", N din consumul de energie estimat 8din cldirile luate n considerare n prezentul PRS: la nivel naional" Suprafaa total nclzit a fost estimat la circa ("/*+ mln" mF" up cum este artat n 4abelul 25,, raioanele &a2ul, &uHeni Hi Wtefan 9od reprezint AP?5urile cu cel mai mare consum final de energie n cldirile publice din R Sud"
,abelul 2263 Consu&ul 'inal de ener ie esti&at per raioane< n anul 2559 Cldiri ale inst. educaionale Cldiri ale inst. &edicale Cdiri ale inst. ad&inistrati"e ,otal

7o

Raionul

Po5 pula ie mii

&onsum de Ener5 gie M<2

Supra5 faa mF

&onsum de Ener5 gie M<2

Supra5 faa mF

&onsum de Energie M<2

&onsum Supra5 faa mF total de energie M<2

Supra5 faa total mF

!" 2" *" +" ," $" %" -"

1asara5 beasca &a2ul &antemir &u'eni &imi'lia ?eova Ttefan 9o5 d 4araclia
,otal

*( !2+ $* /* $* ,+ %2 +, ,+*

$,%+! *(,+(* !,,-!2!,((, !+,!(!2,/2% !-,2,$ /,-$!2/,!2$

*,,--! !$!,-(, -+,!$2 !!!,/$! %,,22* $-,-++ /%,2!, ,2,,+% $-%,$*,

!,+%* %,2!+ *,,!2 +,%+/ *,2++ *,(2, *,$(* 2,(!, 2-,-*$

,,%-! 2-,!%2 !*,%*+ !-,$22 !2,%!, !!,-2$ !+,!++ %,/*/ !!2,/*2

!,2++ +,%!( *,,,, *,/(2 *,(/* *,*2+ *,(/* 2,!$/ 2,,(-/

$,$$$ 2,,2*+ !/,(++ 2(,/(! !$,,$/ !%,-($ !$,,$/ !!,$!% !*+,+( ,

/,+,+2,*2% 22,--, 2/,$,, 2(,++, !/,2%$ 2+,/,2 !+,(,2 !-*,(,!

+-,*2% 2!,,2!( !!$,/*/ !,!,+-* !(+,,($ /-,+%$ !2%,/2%2,!(2 /*+,/%2

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

2*

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Viziunea pentru EE n cldirile publice din Re iunea de !ez"ol2 tare #ud. $biecti"ele %ro ra&ului Re ional #ectorial n e'iciena ener etic

Pornind de la obiectivul general al Programului Regional n sectorul eficien)ei energeti5 ce n cldirile publice, viziunea Regiunii de ezvoltare Sud ctre anul 2(2( const n reducerea consumului de energie cu apro0imativ !+,%%* M<2 prin reabilitarea energe5 tic a circa /*,+/% m2 din suprafaa total a cldirilor publice" 9iziunea a fost construit n baza consumului de referin) n cldirile publice din regiune Hi n baza obiectivului de reabilitare energetic a cldirilor publice descrise n continuare"

3.1

$biecti"e enerale )i speci'ice ale %ro ra&ului Re ional #ectorial

$biecti"ul eneral al acestui document este de a eficientiza consumul de energie n cldirile publice din Regiunea de ezvoltare Sud prin trecerea etapizat la noile stan5 darde n conformitate cu cerinele irectivelor =E" Mn vederea atingerii acestui obiectiv, s5a efectuat o analiz a situaiei curente sub aspectul eficienei energetice a cldirilor publice pentru stabilirea unei viziuni regionale ce va duce la dezvoltarea sectorului dat" &a rezultat, sunt recomandate o serie de msuri pentru eficientizarea consumului de energie n cldirile publice din comunit)ile R Sud"
.biectivele specifice ale PRS n EE sunt urmtoarele6 consolidarea cadrului legal 'i instituional 'i a documentelor strategice la nivel local 'i regional ce vor contribui la mbuntirea legislaiei naionale n dome5 niuK perfec)ionarea procesului de identificare, elaborare Hi implementare a proiecte5 lor investi)ionale durabileK dezvoltarea infrastructurii de management energetic la nivelul regiuniiK dezvoltarea abilit)ilor n domeniul eficien)ei energetice a reprezentan)ilor insti5 tu)iilor publiceK informarea 'i sensibilizarea publicului privind oportunit)ile de reducere a con5 sumului de energie la nivel regional"

Mn concluzie, PRS este un instrument care consolideaz capacit)ile de planificare Hi programare n regiunile de dezvoltare" Programul Regional Sectorial este, de aseme5 nea, un instrument opera)ional care va fi folosit pentru a spriIini n continuare dezvolta5 rea unor proiecte de investi)ii n Republica Moldova" Acesta se caracterizeaz prin ur5 mtoarele6 include cerin)e 8pe termen mediu: de dezvoltare a sectorului, n conformitate cu politicile e0istente sectoriale, practicile Hi cadrul strategic relevantK

defineHte necesitatea de investi)ii financiare n sector la nivel regionalK contribuie la luarea deciziilor cu privire la necesitatea de resurse financiare pen5 tru dezvoltarea altor proiecteK contribuie la dialogul cu partenerii de dezvoltare, prezentOnd o viziune clar asupra necesit)ilor Hi perspectivelor de dezvoltare n domeniul de referin)"

Mn acelaHi timp, e0ist o clar n)elegere n cadrul grupului de lucru privind delimitarea rolului programelor sectoriale regionale" Astfel6

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

2+

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

PRS nu au ca scop crearea unui set suplimentar de documente de poli5 tici n RK crearea PRS nu substituie procesul de elaborare a politicilor sectorului la nivel central, ns faciliteaz implementarea acestora n regiuniK PRS nu trebuie percepute ca niHte programe atotcuprinztoare, care ar viza punerea e02austiv n aplicarea tuturor aspectelor politicii na)ionale la nivel regionalK Hi, PRS nu sunt Pmaster planuriQ sau Pprograme generaleL"

Acest document va constitui baza pentru continuarea activit)ilor legate de elaborarea proiectelor la nivel local Hi implementarea msurilor recomandate n R S, acordOnd prioritate ini)iativelor care pot fi implementate pe termen scurt Hi mediu, pentru orizontul tentativ de planificare pOn n anul 2(2(" #mplementarea recomandrilor documentului dat va rezulta n crearea unui sistem de management a energiei n R S care va fi ra5 cordat la obiectivele na)ionale de dezvoltare, la politicile =E Hi, care va contribui semni5 ficativ la dezvoltarea regional Hi na)ional a rii"

3.2

Consu&ul de re'erin

&onsumul final de energie 'i suprafaa total nclzit n cldirile publice din Regiunea de ezvoltare Sud a fost estimat pentru anul 2((/, an de referin n Planul de aciuni n domeniul eficienei energetice" Mn baza calculelor suprafeei nclzite a cldirilor pu5 blice considerate, consumul final de referin a energiei a fost estimat pentru toate ra5 ioanele la !-*,(,! M<2, iar suprafaa total nclzit la /*+,/%2 mF n 2((//"

3.3

$biecti"ul de econo&isire pentru Re iunea de !ez"oltare #ud

Mn baza cadrului legal e0istent pentru economisirea energiei n sectorul public 'i reco5 mandrile grupului de lucru!( pentru prezentul document de planificare, obiectivul regi5 onal de economisire se va a0a pe rata de renovare!!, din moment ce aceasta permite aplicarea unei metodologii simple 'i directe de monitorizare" Astfel, contribu)ia Regiunii de ezvoltare la )inta na)ional de eficientizare a consumului de energie va fi determi5 nat indirect de economisirile de energie ce se vor ob)ine n urma realizrii )intei de re5 novare a !(N din cldirile publice pOn n anul 2(2(" ?a rOndul lor, )intele stabilite la nivel regional vor fi dezagregate la nivelul raioanelor din R S"
,abelul 3213 Rezu&atul obiecti"elor de reducere a consu&ului de ener ie pentru R!#

Stocul de cldiri publice n 2((/ 8an de referin: n mF

/*+,/%2

%erioada
Rata de renovare n N Suprafaa renovat n mF Economisirea anual estimat de energie n M<2

2516
+N *%,*/,,/(/

2525
!(N /*,+/% !+,%%*

3.(

Ar u&entarea inter"eniei n Re iunea de !ez"oltare #ud

9iziunea stabilit mai sus are implicaii evidente asupra modului n care aciunile trebu5 ie redirecionate n vederea reducerii consumului de energie" Scopul enunat de eco5 nomisire cu o rat de renovare de !(N ctre 2(2( implic circa /*,+/% mF din suprafa5

Suprafaa estimat 'i consumul final de energie nu reflect situaia sectorului construciilor publice n general, dar nu5 mai a cldirilor publice din cadrul categoriilor descrise mai sus Procesele5verbale ale atelierelor de lucru a grupurilor de lucru" Rata de renovare este definit ca numrul de mF din suprafaa renovat

!( !!

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

2,

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

a cldirilor 'i va rezulta n reducerea cererii de energie finale cu apro0imativ !+,%%* M<2 pe an n 2(2( comparativ cu consumul final de referin n 2((/" &osturile totale de investiii au fost estimate la apro0imativ 22,% mln E=R" Suprafaa medie care urmeaz a fi renovat este de circa !!,$-% m2 per raion, economisirile medii de apro0imativ !,-+% M<2@a, iar costurile investiionale medii per raion au fost estimate la 2,-, mln" E=R" Economiile de mai sus ar putea s nu fie realizate n anumite cazuri, din moment ce unele cldiri ar putea s nu fie nclzite suficient n prezent" Mns, investi)ia n acest caz va fi Iustificat prin faptul c nivelul de confort va creHte dup reabilitarea energetic a cldirilor" 4abelul *52 arat obiectivul de economisire a energiei pentru fiecare raion, suprafeele de cldiri care urmeaz a fi renovate 'i costurile investiionale estimate" etalii privind calculele efectuate sunt prezentate n Ane0a A"
,abelul 3223 Esti&area supra'eelor de cldiri propuse spre reno"are< econo&iile poteniale )i cos2 turile in"esti/iei12 Bcu ,VAC< con'or& datelor de re'erin pentru anul 2559 7r Raion %opula2 ie Consu& total de ener ie #upra'aa Rata de reabili2 total tare pn n 2525 Econo&ii de ener ie In"esti/ii

mii !" 2" *" +" ," $" %" -" 1asarabeasca *( &a2ul &antemir &uHeni &imiHlia ?eova Ttefan 9od 4araclia
,otal

M<2 /,+,+2,*2% 22,--, 2/,$,, 2(,++, !/,2%$ 2+,/,2 !+,(,2 !-*,(,!

mF +-,*2% 2!,,2!( !!$,/*/ !,!,+-* !(+,,($ /-,+%$ !2%,/2%2,!(2 /*+,/%2

N !(N !(N !(N !(N !(N !(N !(N !(N

mF +,-** 2!,,2! !!,$/+ !,,!+!(,+,! /,-+!2,%/* %,2!( /*,+/%

M<2@a %$+ *,+(( !,-+2,*/* !,$,! !,,,$ 2,(2! !,!*/ !+,%%*

M ? !-,-*,,/%% -*,--(,!*/ +,,,%-,*(! ,/,(+2,2(( +(,%*2,22% *-,*-2,!++ +/,-$!,!-2 2-,!(2,,/( *$+,+!+,%,/

E=R !,!%%,2+/ ,,2+2,,(/ 2,-+-,$++ *,$/(,!*2,,+,,%$+ 2,*/-,--+ *,!!$,*2+ !,%,$,+!2 22,%%,,/22

!2+ $* /* $* ,+ %2 +, ,+*

Programul dat vizeaz identificarea unei abordri fezabile pentru atingerea obiectivelor pe termen lung a R Sud 'i a fiecrui raion n parte" Pentru ob)inerea economisirilor substaniale ntr5un mod eficient din punct de vedere al duratei 'i resurselor, grupul de lucru a recomandat a0area n mod deosebit pe cldirile mari cu ore multe de utilizare 8economia de scar:" PresupunOnd faptul c cldirea medie selectat de ctre raion pentru renovare are o suprafa total de nclzire de apro0imativ 2((( mF, circa (; cldiri pentru Re iu2 nea de !ez"oltare #ud urmeaz a fi renovate pentru a atinge obiectivul de economisi5 re menionat" Aceasta reprezint o provocare maIor cu implicaii semnificative din punct de vedere organizaional, logistic 'i n final, financiar pentru AP?5urile care re5 prezint prile interesate n procesul de implementare"
!2 oar cca $(N din costurile de investiii sunt direct legate de msurile de economisire a energieiK apro0imativ +(N din totatul costurilor de investiii sunt aferente lucrrilor de reparare capital, precum renovarea acoperi'ului, sistemului de canalizare, etc"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

2$

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Suprafaa de renovare6 93<(9; &E turi de investiie"

(; de cldiri

apro+i&ati" 22.; &ln. E=R cos5

3.6

1onitorizarea reducerii consu&ului de ener ie n cldirile publice

Economiile de energie care vor fi obinute ca urmare a implementrii proiectelor trebuie s fie monitorizate meticulos de fiecare raion n parte 'i regiune per general n baza le5 gislaiei n vigoare" Monitorizarea se va efectua prin intermediul institu)iilor publice ce vor utiliza metodologii standardizate care urmeaz a fi implementate de ctre Agen)ia pentru Eficien) Energetic cu participarea Managerilor Energetici Raionali n conte0tul Programelor Hi Planurilor de Ac)iuni ?ocale n domeniul Eficien)ei Energetice"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

2%

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

Acti"iti )i &suri preconizate ntru realizarea %ro ra&ului Re2 ional #ectorial n E'icien Ener etic

Pentru realizarea obiectivelor specifice stabilite n PRS a fost elaborat Planul de Ac)iuni care include toate activitile 'i msurile ce au fost identificate de ctre partenerii regi5 onali ca fiind necesare n scopul facilitrii elaborrii Hi ulterior implementrii proiectelor de eficien) energetic n cldirile publice" Aceste ac)iuni sau msuri variaz de la practici locale 'i regionale la cele na)ionale" Mmpreun, ac)iunile care urmeaz s fie implementate la diferite niveluri, vor contribui la crearea condi)iilor n care proiectele derivate din acest plan s fie mai uHor de dezvoltat Hi de implementat" Mn acelaHi timp, ac)iunile identificate nu trebuie implementate paralel cu proiectul, ci integrate n etapele de planificare, implementare Hi verificare, fapt ce va asigura durabilitatea Hi optimizarea rezultatelor proiectului" Mn acest sens, Planul de Ac)iuni ofer o Pagend pentru sc2im5 bare"Q

(.1
+"!"!

Aciuni la ni"el re ional


Msuri te2nice

Mn vederea atingerii obiectivelor de economisire a energiei, AP?5urile, n calitate de proprietar al cldirilor publice vor fi nevoite s depun eforturi considerabile pentru re5 novarea principalelor edificii" Renovarea unei cldiri selectate ar trebui s includ ur5 mtoarele componente6

msuri de reparaie capital @ msuri de pregtire" Aceste lucrri ar putea fi ne5 cesare nainte de a ntreprinde msuri de izolare 8renovarea acoperi'ului, insta5 larea unui sistem de gestionare a apelor pluviale, lucrri de demolare, plint, trotuare, sistem de protecie la trsnet, sistem de protecie solar, intrare, etc":K msuri de izolare termic6 izolarea termic a pereilor e0teriori, izolarea etaIului de sus 'i demisolului 8parial:, izolarea pereilor e0terni ai demisolului 8parial: 'i nlocuirea ferestrelorK rete2nologizarea re)elelor termice interioare ale cldiriiK reabilitarea sistemului de nclzire @ instalarea unui nou sistem de nclzire, in5 clusiv ec2ipamente au0iliareK renovarea sistemului @ instalaiei de iluminare n favoarea unui sistem de ilumi5 nare eficient din punct de vedere energetic"

Msurile de renovare necesare vor varia de la o cldire la alta 'i trebuie s fie analizate cu atenie pentru fiecare caz n parte" #nformaii mai detaliate pentru fiecare dintre po5 tenialele msuri de economisire a energiei n cldirile publice sunt prezentate n Ane0a E" +"!"2 Msuri complementare

Pe lOng proiectele mari 'i medii de investiii descrise mai sus, n Regiunile de ezvol5 tare vor fi iniiate o serie de msuri complementare" Acestea vor contribui la ndeplini5 rea obiectivelor naionale de eficien energetic 'i, n anumite cazuri, vor optimiza re5 zultatele specifice ale proiectelor" Msurile la nivel regional rezult din obiectivele specifice ale PRS Hi au fost rezumate n tabelul +5! de mai Ios"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

2-

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

,abelul (213 1suri co&ple&entare la ni"el re ional !enu&irea &surii !escrierea &surii Responsabiliti Indicatori de &onito2 rizare

-biectiv specific3 /onsolidarea cadrului legal 4i instituional P?EE 'i P?AEE Elaborarea a - programe locale de eficien AP? energetic 'i planuri de aciune n conformi5 Agenia pentru Eficien tate cu ?egea privind eficiena energetic Energetic

7umrul de P?EE 'i P?AEE elaborate

-biectiv specific3 *e+voltarea infrastructurii de 'anage'ent energetic la nivelul "egiunii de *e+voltare ud Sistem de manage5 #ntroducerea a - sisteme de management AP? 7umrul de AP?5uri ca5 ment energetic pentru energetic pentru AP? 8inclusiv monitorizarea Managerul energetic al re au adoptat un sistem AP? energiei: de management ener5 raionului getic &oordonator energetic esemnarea unei persoane corespunztoa5 AP? 7umrul de coordona5 n instituiile publice re 8de e0"6 Heful pe gospodrie:, responsabi5 tori energetici la nivel l pentru aspectele legate de energie ale de instituii" cldirii 8d" e0"6 monitorizarea datelor de pe contorul e0istent:" -biectiv specific3 &erfecionarea procesului de identificare5 elaborare 4i i'ple'entare a proiectelor investiionale durabile 7umrul de raioane, #nventarierea cldirilor@ #dentificarea tuturor cldirilor 'i facilitilor 'i Managerul energetic al raionului care au cldiri publice facilitilor publice de5 colectarea informaiei eseniale" inventariate inute de ctre AP? #dentificarea conceptelor de proiecte posibile care ulterior s fie dezvoltate n proiecte in5 A R Portofoliul de proiecte 7umrul de proiecte vesti)ionale" Elaborarea a cel pu)in cOte un Managerul energetic al investiionale investi)ionale elaborate proiect investi)ional n fiecare raion al Regiu5 raionului nii de ezvoltare Sud" -biectiv specific3 *e+voltarea abilitilor n do'eniul eficienei energetice ale repre+entanilor instituiilor publice #nstruirea managerilor Managerul energetic al instituiilor, utilizatorii Managerul energetic al 7umrul de training5uriK energetici ai instituiilor c2eie, conducerea, etc" vor fi instruii n utili5 raionului 7umrul de persoane 8cldirilor:, utilizatorilor zarea eficient a surselor de energie n cl5 instruite c2eieK conducerii" diri, monitorizarea energetic, etc" Apro0imativ ,( persoane vor fi instruite #nstruirea utilizatorilor =tilizatorii finali de energie ai institu)iilor@ cl5 AP? 7umrul de training5uriK finali de energie din in5 dirilor vor fi instruii n utilizarea eficient a &onducerea institu)iei@ 7umrul de persoane stitu)ie@ cldire instruite surselor de energie n cldiri" cldirii Apro0imativ 2(( persoane vor fi instruite &oordonator energetic Mntreinerea corespun5 Managerii energetici ai instituiilor vor fi in5 3urnizorul 7umrul de training5uriK ztoare a ec2ipamen5 struii cu privire la ntreinerea corespunz5 Managerul energetic al 7umrul de persoane telor e0istente toare 'i gestionarea ec2ipamentului cldirii raionului instruite 8sistemului de nclzire, sistemul de ventila5 ie, etc": - coordonatori energetici vor fi instrui)i -biectiv specific3 6nfor'area5 sensibili+area publicului privind oportunitile de reducere a consu'ului de energie la nivel regional &ampanii de sensibili5 .rganizarea evenimentelor 8ziua energiei n AP? 7umrul de campanii zare localitate, concursuri etc":, vizite de studiu, organizateK 7umrul de persoane campanii de informare pentru populaie, in5 implicateK formaii 'i programe n 'coli, etc" 7umrul de beneficiari !$ evenimente vor fi organizate

(.2

Aciuni la ni"el naional

Autoritile naionale trebuie s stabileasc cadrul legislativ 'i financiar care s facilite5 ze implementarea proiectelor la nivel local" Msurile care vor fi efectuate la nivel naio5 nal sunt rezumate n tabelul +52"

(.3

%roceduri de raportare )i e"aluare

#nstituiile care coordoneaz procesul de implementare a documentului elaborat, dein rolul principal n desf'urarea procesului de monitorizare 'i evaluare prin aceea c ele

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

2/

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

sunt principalele entiti care pot furniza date necesare n procesul de monitorizare, fi5 ind n acela'i timp 'i principalii beneficiari ai activitilor de monitorizare 'i evaluare" Monitorizarea rezultatelor implementrii Programului Regional Sectorial const n m5 surarea 'i raportarea indicatorilor relevani" Stabilirea e0act a indicatorilor de monitori5 zare 'i evaluare este n sarcina proprietarului instituiei care a beneficiat de proiectul de reabilitare energetic" Metodologia utilizat n procesul de monitorizare 'i evaluare se va aplica n conformitate cu legislaia n vigoare"

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de

ezvoltare Sud

*(

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

,abelul (223 1suri co&ple&entare la ni"el naional 7r !enu&irea &surii ?egea privind performana energetic a cl5 dirii !escrierea &surii Responsabiliti Indicatori de &onitorizare

Elaborarea 'i introducerea unor standarde ambiioase n M R& construciiK Elaborarea 'i introducerea unui procedeu de eliberare a certificatelor de performan energetic n cldirile publice" Elaborarea 'i introducerea unor criterii de eficien energe5 tic n conte0tul ac2iziiilor publice 8elemente de construcie cum ar fi ferestre, cazane, ec2ipamente de birou, alte bu5 nuri:"
Agenia pentru Eficien Energetic Agenia pentru Eficien Energetic M R& Agenia de Ac2iziii Publice

1.

?egea privind perfor5 mana energetic a cldirilor adoptat

2.

AIustarea legisla5 iei privind ac2izi5 iile publice" ezvoltarea pie5 ei serviciilor ES&.!* Statistici naiona5 le pentru cldirile publice

7umrul de aIustri efectuate

3.

Elaborarea 'i introducerea unui cadru Iuridic pentru servicii5 Ministerul Economiei le energetice furnizate de companii 8ES&.: n cldirile pu5 Agenia pentru Eficien Energetic blice" Mmbuntirea statisticilor naionale n ceea ce prive'te sto5 1iroul 7aional de Statistic cul de cldiri publice 'i consumul de energie" #ncluderea poziiei de manageri energetici n organigrama raioanelorK efinirea unui plan de lucru clar, orientat spre rezultate pentru fiecare manager energetic cu indicarea ro5 lului acestoraK #nstruirea managerilor energetici ai raioanelor privind as5
Ministerul 3inanelor Ministerul Muncii, Proteciei Sociale 'i 3amiliei Ministerul Economiei Agenia pentru Eficien

7umrul de companii tip ES&. 7umr de indicatori monitorizai n ceea ce prive'te cldirile publice 7umrul de raioane, cu o poziie de mana5 ger energetic n orga5 nigramK 7umrul de planuri

(.

6. &onsolidarea ca5 pacitilor mana5 gerului energetic al raionului

!*

. companie de servicii energetice sau companie de economisire a energieireprezint o afacere comercial sau non5profitcare ofer o gam larg de soluii energetice cuprinztoare, inclu5 siv elaborarea'i implementarea proiectelor de economisire a energiei, rete2nologizare,conservarea energiei, e0ternalizarea infrastructurii energetice, generarea de energie i aprovizionarea cu energie 'i managementul riscurilor" 1eneficiul 8economiile de energie: va dep'i garantatinvesti)ia pentru o anumit perioad de timp" Economiile n costurile de energie sunt adesea folosite pentru a rambursa investiiile de capital ale proiectuluisau sunt reinvestite n cldire pentru a permite actualizri de capital care ar putea fi altfel imposibil de realizat"Mn cazul n care proiectul nu prevede veniturile din investiii, compania ES&. poarte de cele mai multe ori responsabilitatea de plat a diferenei" Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de ezvoltare Sud *!

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

7r

!enu&irea &surii

!escrierea &surii

Responsabiliti Energetic

Indicatori de &onitorizare

pectele energetice referitoare la cldirile publiceK #nstruirea managerilor energetici ai raioanelor privind desf5 'urarea sesiunilor de instruire 'i consilierea principalelor pri interesateK Pregtirea materialelor de instruire pentru managerii ener5 getici ai raioanelor care vor fi utilizate pentru instruirea acestora la nivel local 8bro'uri, e0emple de bune practici:K Actualizarea periodic a aspectelor legate de energie 8de ctre Agenia pentru Eficien Energetic:K 4raining5uri periodice pentru managerii energetici ai raioa5 nelor 8cel puin o dat pe an:K 3acilitarea sc2imbului de cuno'tine ntre managerii energe5 tici ai raioanelor 8de e0emplu, vizite de studiu, evenimente regulate, etc":K #nstruirea a - manageri energetici de raioane o dat pe an" Evaluarea independent a serviciilor furnizate de ctre ma5 nagerul energeticK

de lucruK 7umrul de training5 uriK 7umrul de manageri energetici instruii

Evaluarea servi5 ciilor oferite de ctre managerul energetic al raio5 nuluiK controlul calitii #niierea finanrii cercetrilor n domeniul eficien5 ei energetice n cldirile publice &ampanii de sensibilizare

6.

Elaborarea de sanciuni n cazul n care un manager ener5 Agenia pentru Eficien Energetic getic nu 'i ndepline'te obligaiunileK Evaluarea anual a - manageri energetici" #niierea @ finanarea cercetrii n domeniul te2nologiilor ino5 Ministerul Educaiei vatoare de economisire a energiei pentru cldirile publice" ?ansarea unei campanii de sensibilizare pentru aspectele Energetic
*2

7umrul de evaluri

;.

7umrul de cercetri efectuateK 9olumul investiiilor 7umrul de campanii

*.

Agenia pentru Eficien

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de ezvoltare Sud

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

7r

!enu&irea &surii

!escrierea &surii

Responsabiliti

Indicatori de &onitorizare

legate de energie n cldirile publiceK .rganizarea de concursuri @ oferirea premiilor ntre instituii5 le publice 8'coli, cldire administrativ, etc": pentru cele mai bune msuri de economisire, etcK Promovarea unor e0emple de bune practiciK .rganizarea anual a 2 campanii" Elaborarea unor g2iduri pentru implementarea proiectelor de construcii n sectorul publicK Elaborarea unor g2iduri pentru implementarea sistemelor Agenia pentru Eficien Energetic de gestionare a energiei la nivelul AP?K Elaborarea unor g2iduri pentru serviciile ES&.K Elaborarea a * g2iduri" #nstruirea managerilor n cadrul AP? privind managementul proiectelor mari de construcii n cldirile publiceK
Agenia pentru M R&

organizateK 7umrul de persoane implicateK 7umrul de benefici5 ari


Elaborarea unor g2iduri de con5 strucie pentru cldirile publice

9.

7umrul de linii direc5 toare elaborate

&onsolidarea ca5 pacitii AP?5 15. urilor n mana5 gementul proiec5 telor

7umrul de training5 uriK 7umrul de funcio5 nari publici instruii

.rganizarea anual a 2 instruiri vor fi furnizate 8pentru cca Eficien Energetic !(5!, participani: Asigurarea resurselor financiare suficiente pentru imple5 mentarea proiectelor de eficien energetic n cldirile pu5 bliceK Mmbuntirea procedurilor instrumentelor financiare e0is5 tente, cum ar fi 3ondul pentru Eficien Energetic 8angre5 M R& narea mecanismelor de finanare pentru proiecte mai mari cu un impact mai mare asupra realizrii obiectivelor naio5 naleK proceduri transparente, cadrul care spriIin implemen5 tarea proiectelor durabile, etc":
**

11. Surse financiare

Suma resurselor fi5 nanciare furnizate

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de ezvoltare Sud

Modernizarea serviciilor publice locale, Aria de intervenie 2

7r

!enu&irea &surii

!escrierea &surii

Responsabiliti

Indicatori de &onitorizare

Accesibilitatea 12. te2nologiilor EE 'i SER pe pia

#ntroducerea unui sistem de facilitare pentru importatorii de Ministerul 3inanelor ec2ipamente 'i te2nologii EE 'i SER, precum reduceri de Ministerul Economiei 49A, scutirea de ta0e de import, etc"
M R&

7umrul de iniiative de facilitare introduse 7umrul de companii de consultan create

Piaa de consul5 13. tan

ezvoltarea pieei de consultan n domeniul EE la nivel Ministerul Economiei regional" Agenia pentru Eficien
Energetic

Programul Regional Sectorial n Eficien Energetic pentru Regiunea de ezvoltare Sud

*+

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Anexa A:Metodologia de calcul

Coninut

1 2 2.1 2.2 2.3 2.! 2."

Ipoteze, estimarea suprafeelor totale i consumului final de energie ...... 1 stimarea economiilor de energie ............................................................... ! Msuri privind anvelopa cldirilor .................................................................... 3 Renovarea sistemului intern de nclzire a cldirii ........................................... ! Renovarea sistemului de cazane pe gaz ......................................................... ! Renovarea sistemului de iluminare.................................................................. ! Msurile recomandate a #i implementate ......................................................... "

"a#ele
$abelul 1%1: &stimarea supra#eelor totale 'i consumului #inal de energie ................................... 1 $abelul 2%1: Msuri privind anvelopa cldirilor ............................................................................ 3

Anexa A: Metodologia de calcul

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Ipoteze, estimarea suprafeelor totale i consumului final de energie

(n vederea estimrii supra#eelor totale 'i consumului #inal de energie, s%au #cut urm% toarele ipoteze, prezentate n tabelul de mai )os:
"a#elul 1$1: stimarea suprafeelor totale i consumului final de energie Indicatori specifici Instituii educaionale precolare *ndicele supra#eei normative speci#ice ,ererea speci#ic de energie pentru nclzire &#icien7a sistemului de nclzire ,onsum speci#ic de energie electric Instituii educaionale preuni)ersitare *ndicele supra#eei normative speci#ice ,ererea speci#ic de energie pentru nclzire &#icien7a sistemului de nclzire ,onsum speci#ic de energie electric Instituii medicale ;upra#aa medie ,ererea speci#ic de energie pentru nclzire &#icien7a sistemului de nclzire ,onsum speci#ic de energie electric %pitale ,onsumul mediu de energie per pat ,ererea speci#ic de energie pentru nclzire ;upra#a7a speci#ic per pat &#icien7a sistemului de nclzire ,onsum speci#ic de energie electric Consilii raionale ;upra#aa medie ,ererea speci#ic de energie pentru nclzire &#icien7a sistemului de nclzire ,onsum speci#ic de energie electric *rim'rii ;upra#aa medie ,ererea speci#ic de energie pentru nclzire &#icien7a sistemului de nclzire ,onsum speci#ic de energie electric <aza de date ===.geoportal.md estimat 8eiz ung u. 4limatec6ni4 estimat m/ 4560 m/, a 9 4560 m/, a >1. 133:9 2<aza de date ===.geoportal.md estimat 8eiz ung u. 4limatec6ni4 estimat m/ 4560 m/, a 9 4560 m/, a 2.333 133:9 2?roiecte n spitale estimat estimat 8eiz ung u. 4limatec6ni4 estimat 4560pat, a 4560 m/, a m/0pat 9 4560 m/, a 3.--1"">!9 3<aza de date ===.geoportal.md estimat 8eiz ung u. 4limatec6ni4 estimat 4560pat 4560 m/, a 9 4560 m/, a >:1"3:9 3+,M ,.-1.-3%2--estimat 8eiz ung u. 4limatec6ni4 estimat m/0elev 4560 m/, a 9 4560 m/, a :,-133:9 2+,M ,.-1.-2%.. estimat 8eiz ung u. 4limatec6ni4 estimat m/0 loc 1copil2 4560 m/, a 9 4560 m/, a 3,"133:9 2" %ursa &nit'i (aloarea

Anexa A: Metodologia de calcul

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Consumul final de energie a fost calculat conform urm'toarei formule: ,ererea speci#ic de energie @4560m/, aA B supra#aa nclzit @m/A 0 e#iciena sistemului de nclzire @9A.

Anexa A: Metodologia de calcul

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

stimarea economiilor de energie

&conomiile de energie au #ost calculate n baza unei cldiri de#inite ca re#erin 'i un set de msuri comune de economisire a energiei, cum ar #i izolarea anvelopei cldirii, renovarea sistemului intern de nclzire, renovarea sistemului de cazane, renovarea sistemului de iluminare. (n baza modelului de cldire utilizat ca re#erin7 s%a determinat, de asemenea, ?otenialul de economisire per unitate de supra#a nclzit per an Ci ,osturile totale de investiii medii per unitate de supra#a nclzit. Caracteristicile cl'dirii de referin' sunt: ;upra#aa total: 2.1-- m/, 3 nivele, demisol 1ne nclzit2D Rata ventilrii de baz: -,3-, sistemul de cazane pe gaz. ,aracteristicile elementelor construciei sunt prezentate n tabelul 2%1.

2.1

M'suri pri)ind an)elopa cl'dirilor

Msurile privind anvelopa cldirilor includ izolarea termic a pereilor exteriori, izolarea nivelului superior 'i a pla#onului subsolului 1parial2 'i sc6imbarea #erestrelor. Mai mult ca atEt, cEteva lucrri de reparaii capitale trebuie s #ie implementate n paralel cu msurile de e#icien energetic 1renovarea acoperi'ului, sistemul de colectare a apei de ploaie, lucrri de demolare, plint, trotuare, instalaia de paratrsnet, intrarea, etc.2.
"a#elul 2$1: M'suri pri)ind an)elopa cl'dirilor lemente de construcie ?erei exteriori Herestre0 u'i ?la#onul subsolului +ivel superior % +nainte 1,"2,"2,-1,2" -,3-B ,up' -,31,3-,3" -,2-,3-B

,oe#icientul propus de trans#er termic 1valoarea%F2 n 50m/, G Rata de ventilare

BRata de ventilare indicat re#lect situaia actual ale multor construcii. Iat #iind #aptul c sistemul centralizat de ventilare nu #unc7ioneaz adecvat n multe din cldirile exis% tente, se presupune c rata de ventilare va #i meninut la acela'i nivel. ,u toate aces% tea, este recomandat respectarea cerinelor naionale pentru ventilarea cldirilor. ?otenialul de economisire per unitate de supra#a nclzit 'i per an este de 113 4560m/. ,osturile totale de investiii medii per unitate de supra#a nclzit sunt de 3.2-MIJ0m/ inclusiv $KA. ste important de reinut: ?otenialul de economisire ine cont doar de msurile privind anvelopa cldirilorD ,osturile de investiii includ de asemenea c6eltuieli care nu sunt legate direct de economisirea energiei, dar necesit o renovare corect, cum ar #i renovarea aco% peri'ului, a sistemului de canalizare, trotuare, etc.D ,osturile de investiii pentru proiectele individuale pot #i di#erite de valorile meni% onate mai susD

Anexa A: Metodologia de calcul

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

,osturile totale de investiii includ lucrrile de reparaie capital 1aproximativ !-92. 2.2 -eno)area sistemului intern de .nc'lzire a cl'dirii

?otenialul de economisire 'i costurile de investiii au #ost estimate n baza cldirii de re#erin descrise mai sus 'i renovarea sistemului intern de nclzire 1instalarea unui sistem de termo#icare cu 2 7evi, robinete de balansare, radiatoare, robinete termostati% ce pentru radiatoare, etc.2. ?otenialul de economisire per unitate de supra#a termo#icat per an este de !1 4560m/. ,osturile totale de investiii medii per unitate de supra#a nclzit sunt de 2:: MIJ0m/ . ste important de reinut: ?otenialul de economisire ine cont doar de renovarea sistemului intern de ncl% zire 1anvelopa cldirii 'i sistemul de cazane nerenovat2D ,osturile de investiii reprezint o valoare medie 'i pot #i di#erite de costurile de investiii pentru proiecte individuale. 2.! -eno)area sistemului de cazane pe gaz

?otenialul de economisire 'i costurile de investiii au #ost estimate n baza cldirii de re#erin descrise mai sus 'i renovarea sistemului de cazane pe gaz 1instalarea unui cazan nou pe gaze, inclusiv ec6ipamentul auxiliar2. ?otenialul de economisire per unitate de supra#a nclzit per an este de 3> 4560m/. ,osturile totale de investiii medii per unitate de supra#a nclzit sunt de 12: MIJ0m/. ste important de reinut: ?otenialul de economisire ine cont doar de renovarea sistemului de cazane 1 n% veli'ul cldirii 'i sistemul de nclzire intern nerenovat2D ,osturile de investiii reprezint o valoare medie 'i pot #i di#erite de costurile de investiii pentru proiecte individuale. 2./ -eno)area sistemului de iluminare

?otenialul de economisire 'i costurile de investiii au #ost estimate n baza cldirii de re#erin descrise mai sus 'i renovarea sistemului de iluminare 1instalarea unor becuri noi de economisire a energiei2. ?otenialul de economisire per unitate de supra#a nclzit per an este de 1- 4560m/. ,osturile totale de investiii medii per unitate de supra#a nclzit sunt de 1>MIJ0m/. ste important de reinut: ,osturile de investiii reprezint o valoare medie 'i pot #i di#erite de costurile de investiii pentru proiecte individuale.

Anexa A: Metodologia de calcul

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

2.0

M'surile recomandate a fi implementate

Iat #iind #aptul c msurile de economisire de la punctele 1 pEn la 3 sunt legate ntre ele, se recomand ca implementarea msurilor de la aceste puncte s #ie n urmtoa% rea ordine: Renovarea anvelopei cldiriiD Renovarea sistemului intern de nclzireD Renovarea sistemului de cazane. ?otenialul de economisire per unitate de supra#a nclzit per an este de 1!3 4560m/. ,osturile totale de investiii medii per unitate de supra#a nclzit sunt de 2.>"> MIJ0m/. ste important de reinut: ,osturile de investiii reprezint o valoare medie 'i pot #i di#erite de costurile de investiii pentru proiecte individuale.

Anexa A: Metodologia de calcul

"

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Anexa B:Reglementrile tehnice pentru cldirile publice (relevante pentru EE)

Coninut

Reglementrile tehnice pentru cldirile publice ......................................... 1

abele
"abelul #$#: %erine cu privire la valoarea & a elementelor structurale'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2

Anexa B: Reglementrile tehnice pentru cldirile publice (relevante pentru

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Reglementrile tehnice pentru cldirile publice

Reglementrile tehnice privind e(iciena energetic a cldirilor din Republica Moldova sunt )ntr$o perioad de tranziie de la cele sovietice la cele europene' *rin urmare, o serie de reglementri sunt )n curs de elaborare sau consultare +i urmeaz s (ie apro$ bate la nivel naional' Mai ,os sunt prezentate cele mai relevante +i utilizate documente )n acest domeniu' !C" E.#$.#1% &##' (rotec)ia termic a cldirilor - Aceast norm se re(er la pro$ tecia termic a cldirilor rezideniale, publice, industriale +i agricole' Aceasta stabile+te clasele de e(icien energetic a cldirilor, indicii di(eriilor parametri termici +i tehnici pentru di(erite tipuri de cldiri +i di(erite condiii de exploatare' C( E.#$.#*%&##' (roiectarea protec)iei termice a cldirilor $ Acest document deine statut de cod practic +i conine metode de proiectare +i calcul a caracteristicilor termice +i tehnice a elementelor anvelopei cldirii, recomandri +i materiale in(ormative' .in punctul de vedere al proteciei termice a cldirii sunt (ormulate cerine pentru construcii +i soluii arhitecturale' !C" E.#$.#+%&##, Con-ervarea energiei .n cldiri - Aceast norm se re(er la cl$ dirile rezideniale +i cele publice (pre+colare, de cultur general, instituii medicale +i clinici, administrative! cu temperatura +i umiditatea relativ a aerului interior prescrise' "oate cerinele documentului sunt destinate construciei de cldiri cu utilizarea e(icient a energiei pentru a asigura condiii con(ortabile' C( /.#$.#1 0 &##& Certi1icatul energetic al cldirii - Acest document explic con$ ceptul certi(icatului energetic al cldirii, +i include norme privind coninutul +i modul de elaborare a certi(icatului de per(orman energetic, (ormularul certi(icatului energetic al cldirii, coperta pentru )nregistrarea testelor din teren +i modelul de examinare a eve$ nimentelor de registru' %on(orm standardului, certi(icatul energetic ar trebui s includ datele de identi(icare a cldirii /i expertului pe energie, clasi(icarea energetic a cldirii, datele organizaiei care a emis certi(icatul, etc' !C" A.#2.#&%#* 3ervicii de .ntre)inere4 repara)ie 5i recon-truc)ie a cldirilor re6i% den)iale4 comunale 5i -ocio%culturale $ 0tandardul o(er o multitudine de msuri pentru meninerea +i )mbuntirea izolaiei termice a )nveli+ului cldirii, pstrarea )n bune condiii a sistemelor tehnice pentru )nclzire, prepararea apei calde, sistemelor electrice +i de control +i, de asemenea, pentru a controla consumul de energie' .ocu$ mentul normativ prezint o list detaliat a lucrrilor +i a msurilor necesare pentru meninerea +i )mbuntirea strii tehnice a cldirilor, inclusiv de per(orman energeti$ c' ste indicat (recvena inspectrii elementelor de construcie pentru a determina necesitatea unor reparaii' C( E.#$.#&%&##+ Reguli tehnice de executare a termoi6ola)iei exterioare7interioare la cldirile cu tencuial 1in pe termoi6olant $ 0tandardul propune proceduri tehno$ logice pentru di(erite elemente ale anvelopei cldirii precum +i di(erite materiale' .e asemenea, propune o serie de parametri de control pentru materiale +i lucrri' !C" A.#8.#&%22 9n-truc)iuni cu privire la procedura de elaborare4 avi6are4 apro% bare 5i con)inutul cadru al documenta)iei de proiect pentru con-truc)ii - Aceste instruciuni sunt obligatorii pentru plani(icatori, autoriti publice, investitori, persoane (i$ zice +i ,uridice' Acestea prevd ca documentaia de proiect s includ seciunea privind conservarea energiei +i se re(er la (urnizarea normelor, standardelor +i reglementrilor necesare )n acest sens'

Anexa B: Reglementrile tehnice pentru cldirile publice (relevante pentru

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

/.#$.#, !C"%&##' 96olarea termic a echipamentelor 5i a conductelor $ 0tandar$ dul speci(ic cerinele pentru materiale de construcii +i materialele izolante $ coe(icien$ tul de densitate, conductivitatea termic, rezistena la in(lamare, etc' .ocumentul re$ comand soluii constructive )n ceea ce prive+te izolaia, )n baza 1costului pentru cldu$ r2 +i se re(er la condiiile 3ederaiei Ruse' !C" C.#1.#+%&### (roiectarea con-truc)iilor pentru 5coli - 0tandardul conine in$ struciuni, norme, regulamente +i recomandri pentru proiectarea +i veri(icarea proiec$ telor construciilor pentru +coli de )nvm4nt general' Acesta stabile+te, de asemenea, cerine )n ceea ce prive+te condiiile de con(ort )n cldire' R: +$.#2.&**%28 "etodologia de evaluare a pierderilor de cldur .n re)elele ter% mice de ap $ 5hidrile metodologice stabilesc coninutul +i ordinea de lucru pentru a determina pierderile de cldur prin izolarea termic a sistemelor de )nclzire a apei' Aceste )ndrumri sunt menite s determine situa6ia real a pierderilor de cldur prin izolarea termic a sistemelor de )nclzire +i dezvoltarea acestora, pe baza pierderilor de cldur operaionale standardizate' Exi-t 5i alte -tandarde care -e re1er la e1icien)a energetic a cldirilor publice4 cum ar 1i: 7%M 5'89'#8$288:' %azangerii; %* 5'89'8<$288=' *roiectarea sistemului de izolare termic pentru echipamente +i conducte; %M %'8#'82$:: *roiectarea cldirilor pentru grdinie de copii' (roiectul Regulamentului privind e1icien)a energetic 5i cerin)ele minime de per% 1orman) energetic a cldirilor este unul dintre principalele documente care stabi$ lesc particularit6ile de calcul, coninutul certi(icatelor de per(orman energetic +i in$ tervalele claselor energetice, +abloanele certi(icatelor energetice +i etichetei energetice +i )nsprirea cerinelor privind nivelurile de per(orman energetic' 7oile cerine stabili$ te prin prezentul regulament di(er semni(icativ de cele vechi, av)nd prevederi similare celor din documentele sectoriale comunitare' Regulamentul stabile+te noi cerine cu privire la valoarea & a elementelor structurale a cldirilor noi +i celor renovate semni(i$ cativ'
abelul 1%1: Cerin)e cu privire la valoarea ; a elementelor -tructurale Elementele -tructurale ale cldirii *erete exterior sau acoperi+ )nclinat $ )nclinaie > 9<> Acoperi+ plat sau acoperi+ )nclinat $ )nclinaie 9<> "avan exterior "avan )n mansard 3erestre )n peretele exterior, (erestre de mansard +i u+i pentru spaiul permanent locuibil ;! <7(m=.>) 8,?2 8,28 8,28 8,2< @#,< Regulamentul ger% man de economi-ire a energiei din &##2 8,29 8,28 $ $ #,? pentru (erestre +i #,A pentru u+i

Anexa B: Reglementrile tehnice pentru cldirile publice (relevante pentru

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Anexa C: Responsabilitile pentru EE n cldirile publice

Coninut

1 Responsabilitile pentru EE n cldirile publice .......... Error! oo!mar! not de"ined#

Tabele
$abelul %&%: Responsabilitile pentru EE n cldirile publice ####### Error! Book ark not de!ined.

Anexa C: Responsabilitile pentru EE n cldirile publice

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Responsabilitile pentru EE n cldirile publice

Tabelul 1"1: Responsabilitile pentru EE n cldirile publice Autoritate Ministerul Economiei A'enia pentru E"icien Ener'etic Responsabiliti Elaborarea politicii de stat n domeniul e"icienei ener'etice# (mplementarea politicii de stat n domeniul e"icienei ener'etice )i ener'iei re'e& nerabile* Aprobarea proiectele privind e"iciena ener'etic )i ener'ia re'enerabil* Coordonarea pro'ramele )i planurile de aciune elaborate de ctre autoritile lo& cale# Elaborarea, promovarea )i monitorizarea implementrii politicii de stat n dome& niul e"icienei ener'etice a cldirilor* Elaborarea )i aprobarea actelor normative cu privire la e"iciena ener'etic a cldirilor armonizate la standardele europene* Elaborarea, mpreun cu autoritile publice centrale, de pro'rame )i planuri de aciune pentru mbuntirea per"ormanei ener'etice a cldirilor, inclusiv ,lanul -aional de cre)tere a numrului de cldiri ale cror consum de ener'ie este aproape e'al cu zero* Elaborarea )i aprobarea metodolo'iei de determinare a preului serviciilor de e"i& cien ener'etic n cldiri* Recunoa)terea a.ustrilor la condiiile locale )i implementarea sistemelor exis& tente de certi"icare voluntar a per"ormanei ener'etice a cldirilor pe baza stan& dardelor internaionale )i europene* Crearea )i 'estionarea sistemului naional inte'rat de 'uvernare n per"ormana ener'etic a cldirilor* Crearea )i implementarea, inclusiv prin intermediul instituiilor subordonate, a sistemului de control independent al certi"icatelor de per"orman ener'etic )i a rapoartelor de inspecie a sistemelor de nclzire sau de aer condiionat* E"ectuarea atestrilor te/nico&pro"esionale ale evaluatorilor ener'etici, inspectori& lor de sisteme de nclzire )i de aer condiionat, instalatorilor de "erestre )i sis& teme te/nice n cldiri* Acordarea de asisten in"ormaional necesar pentru promovarea mbuntirii per"ormanei ener'etice a cldirilor* Exercitarea, inclusiv prin intermediul instituiilor subordonate, a controlului execu& trii prezentei le'i* ,romovarea implementrii soluiilor )i te/nolo'iilor moderne )i e"iciente din punct de vedere ener'etic n proiectarea, construirea )i operarea cldirilor* ,romovarea implementrii experienei )i practicii internaionale pentru mbunt& irea per"ormanei ener'etice a cldirilor* Aprobarea pro'ramelor de instruire )i de mbuntire a cuno)tinelor pentru eva& luatori ener'etici, inspectori de sisteme de nclzire )i de aer condiionat, instala& tori de "erestre )i sisteme te/nice n cldiri# E"ectuarea analizelor de dezvoltare socio&economic a re'iunii, elaborarea stra& te'iilor planurilor, pro'ramelor )i proiectelor de dezvoltare re'ional* Coordonarea implementrii strate'iilor, planurilor, pro'ramelor )i proiectelor de dezvoltare re'ional* Monitorizarea )i evaluarea implementrii strate'iilor, planurilor, pro'ramelor )i proiectelor de dezvoltare re'ional* ,rezentarea rapoarte anuale cu privire la implementarea strate'iilor de dezvolta& re re'ional Consiliului Re'ional pentru +ezvoltare, autoritii responsabile pen& tru implementarea politicii de dezvoltare re'ional )i Consiliului -aional de Co& ordonare a +ezvoltrii Re'ionale* Atra'erea resurselor non&bu'etare pentru implementarea strate'iilor, pro'rame& lor )i proiectelor de dezvoltare re'ional* Asi'urarea secretariatului lucrrilor Consiliilor Re'ionale pentru +ezvoltare#

Ministerul +ezvoltrii Re'ionale )i % Construciilor Ministerul Economiei A'enia pentru E"icien Ener'etic

A'eniile de +ezvoltare Re'ional

0n con"ormitate cu proiectul de le'e privind per"ormana ener'etic a cldirilor

Anexa C: Responsabilitile pentru EE n cldirile publice

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Autoritate Consiliile raio& nale )i consiliile municipale 1ni& velul 2 al admi& nistraiei publice locale2

,rimrii 1nivelul % al administra& iei publice loca& le2

Responsabiliti Asi'urarea elaborrii, coordonrii )i aprobarea planurilor )i pro'ramelor de m& buntire a e"icienei ener'etice* Aprobarea raportului anual privind implementarea pro'ramelor locale )i prezen& tarea acestuia A'eniei pentru E"icien Ener'etic* -umirea mana'erii ener'etici certi"icai* Administrarea patrimoniului public )i privat al raionului* ,lani"icarea )i administrarea lucrrilor de construcie, ntreinere )i 'estionare a ntreprinderilor municipale de interes raional* Elaborarea )i 'estionarea serviciilor sociale din comunitate pentru persoanele social&vulnerabile* 0ntreinerea instituiilor de nvm3nt secundar care deservesc populaia uneia sau mai multor uniti administrative de prim nivel* 0ntreinerea instituiilor de nvm3nt secundar, or"elinate* 0ntreinerea teatrelor )i televiziunii publice locale# Asi'urarea iluminatului public stradal* Administrarea activelor publice )i private locale* 4estionarea instituiilor pre)colare )i extra&)colare* 4estionarea 5i meninerea reelelor urbane pentru distribuia 'azului )i cldurii* Activitatea ntreprinderilor municipale* 0ntreinerea instituiilor pre)colare )i complementare 1extra)colare2* 0ntreinerea instituiilor culturale 1case de cultur )i alte locuri culturale2* 0ntreinerea bibliotecilor )i muzeelor, instituiilor culturale )i instituiilor sportive#

Anexa C: Responsabilitile pentru EE n cldirile publice

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Anexa D: Metodologia de elaborare a portofoliului de proiecte

Coninut

1 2

Metodologia de elaborare a portofoliului de proiecte................................. 1 Calendarul de implementare a unui proiect ................................................ 3

Tabele
Tabelul 1-1: a!i c"eie pentru identificarea posibilelor concepte de proiect ################################ 1

Figuri
$igura 2-1: %alendar pentru elaborarea &i implementarea unui proiect de reabilitare energetic' (

Anexa D: Metodologia de elaborare a portofoliului de proiecte

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Metodologia de elaborare a portofoliului de proiecte

ortofoliul de proiecte urmeaz' a fi elaborat pe baza planului regional# Acesta este menit s' contribuie la realizarea obiectivului regional ) raional *n ceea ce prive!te economiile de energie *n cl'dirile publice# $iecare raion va fi invitat s' indice trei cl'diri publice de dimensiuni mari pe teritoriul acestuia care trebuie s' *ntruneasc' urm'toarele criterii stabilite de grupul de lucru *n timpul atelierelor din fiecare regiune *n perioada februarie + iunie 2,1(: %l'diri publice, conform categoriilor stabilite + %ategoriile se stabilesc *n funcie de priorit'-ile na-ionale. %l'diri cu cea mai mare suprafa' /cel puin 1,0,, m21 + %l'dirile cu suprafa-' mai mare au &i poten-ial de eficientizare a consumului de energie mai mare. %l'dirile trebuie s' r'm2n' *n proprietatea public' pentru urm'torii 1, ani + Acest criteriu este important pentru a evita investi-iile *n cl'diri care risc' s' fie privatizate &i sc"imbat' destina-ia. %erere substanial' pentru renov'ri termice /f'r' izolaie termic' !i nu mai mult de (,3 din ferestrele vec"i sc"imbate1 + entru a ob-ine mari economii de energie prioritate se acord' cl'dirilor care au &i poten-ial sporit de eficientizare energetic'. 4ezistena structural' a cl'dirii *n stare bun' + Acest criteriu este necesar pentru a evita situa-iile *n care se fac investi-ii de reabilitare energetic' *n cl'dirile care au durata de via-' redus'. %l'direa nu trebuie s' fie un monument de ar"itectur' + 4eabilitarea energetic' a cl'dirilor care sunt monumente de ar"itectur' implic' proceduri speciale# 5tapele principale ale identific'rii proiectului sunt prezentate *n tabelul de mai 6os#
Tabelul 1-1: a!i c"eie pentru identificarea po#ibilelor concepte de proiect

1# 2# (# ;# 0# <# =# ># ?# 1,# 11# 12#

a!i$m%#uri MD4% va trimite scrisoare !i anexele c'tre AD4-uri AD4-urile vor transmite scrisoarea !i anexele c'tre pre!edinii de raioane ersonalul 78 A 2)79: /4 1 *mpreun' cu punctul de contact AD4 va invita reprezentanii raioanelor la o reuniune *n cadrul AD4 pentru a clarifica fiecare punct cu privire la proiect 8rice *ntreb'ri telefonice vor fi adresate la: /i1 AD4 *n cazul unor *ntreb'ri de ordin general !i /ii1 experii 55 *n cazul unor probleme te"nice Documentaia va fi centralizat' la AD4, apoi transmis' personalului 78 A 2 pentru procesare &i analiz' rocesarea &i analiza documentelor# roiectele fiec'rui raion vor fi clasificate *n funcie de cea mai mare economie de energie rezentarea rezultatelor preliminare c'tre MD4% Atelier de lucru cu reprezentanii celui mai sus clasat concept de proiect /prezentarea rezultatelor1 @ista proiectelor prezentat' la urm'torul 7rup de @ucru# rezentarea listei de proiecte c'tre MD4% pentru consultare rezentarea listei de proiecte c'tre %4D pentru aprobare 9niierea conceptualiz'rii !i sc"i'rii etapelor de dezvoltare a %onceptelor de roiecte osibile /iniierea procedurii de a6ustare pentru a le aduce la etapa de concepte viabile de proiect1

Anexa D: Metodologia de elaborare a portofoliului de proiecte

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Alterior, cl'dirile identificate vor fi supuse unei evalu'ri preliminare iar potenialul acestora de economisire a energiei va fi analizat# 5valuarea va fi efectuat' cu consultarea proprietarilor de cl'diri# 2n' la sf2r!itul acestui proces vor fi elaborate dou' liste: @ista A + %oncepte de proiecte posibile propuse /doar cele mai *nalt clasate proiecte, unul pentru fiecare raion1. @ista B + Toate celelalte concepte de proiect# 7rupul de lucru sectorial va examina lista Cconceptelor de proiecte posibile C iar MD4% o va aproba# AD4-urile !i consultanii acestora vor lucra apoi la conceptele de proiect din lista A# 8dat' cu progresul *nregistrat, acestea vor fi trimise mai departe pentru decizii suplimentare *n ceea ce prive!te asisten' pentru dezvoltarea conceptelor# Dcopul final este de a asigura c*te un proiect gata pentru finanare *n fiecare raion dup' aproximativ 12-1> luni# Armeaz' a fi elaborat un plan pentru gestionarea !i monitorizarea procesului de elaborare a portofoliului de proiecte *n 4egiunea de Dezvoltare cu implicarea AD4-urilor# Ea fi implementat !i un sistem de raportare *n vederea asigur'rii faptului c' principalele p'ri interesate *n domeniul 55 !i *n special managerii energetici sunt con!tieni de evoluia portofoliului de proiecte !i pentru a asigura m'suri suplimentare *n scopul de a extinde portofoliul de proiecte dincolo de prima list' a conceptelor de proiecte#

Anexa D: Metodologia de elaborare a portofoliului de proiecte

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Calendarul de implementare a unui proiect

5laborarea !i implementarea proiectelor de reabilitare cuprinz'toare *n cl'dirile publice pentru eficien' energetic' necesit' mult timp !i experien'# Durata medie a ciclului de preg'tire complet' va fi de aproximativ 10 luni1, *n timp ce durata de implementare va fi *n 6ur de !ase /<1 luni# Fn cazul *n care unele rezultate de lucru preliminare ) documente sunt de6a disponibile, timpul preg'tirii proiectului ar putea fi redus# Fn vederea elabor'rii !i implement'rii unor astfel de proiecte, vor fi parcurse urm'toarele etapele indicate *n $igura 2-1#
Figura 2-1: Calendar pentru elaborarea &i implementarea unui proiect de reabilitare energetic%

Datorit' experienelor limitate a A @-urilor *n implementarea proiectelor de reabilitare de mari dimensiuni, s-a decis de a demara lucr'rile pentru un proiect important, iar ulterior se vor implementa !i celelalte# Aceast' abordare va permite A @-urilor s' *ncorporeze *nv''mintele ob-inute dintr-un proiect *n altul#

5ste important de men-ionat c' exist' o serie de factori externi care influeneaz' timpul de preg'tire a proiectului, cum ar fi cerinele de timp ale factorilor de decizie, cerinele de timp pentru finanarea proiectelor, etc#

Anexa D: Metodologia de elaborare a portofoliului de proiecte

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Anexa E: Msurile poteniale de eficien energetic n cldirile publice

Coninut

1 11 12 1# 1' 1) 1* 11. 1/ Tabele

Msurile poteniale de eficien energetic n cldirile publice ................. 1 !zolarea termic a pereilor exteriori !zolarea termic a nivelului superior "i a plafonului subsolului $nlocuirea ferestrelor%u"ilor vec&i (enovarea sistemului intern de nclzire $nlocuirea cazanului "i ec&ipamentului de nclzire +roducerea apei calde mena,ere prin intermediul sistemelor centralizate (enovarea sistemului de iluminare !mplementarea unui sistem de monitorizare !mplementarea unui sistem de management al energiei 1 1 1 1 2 2 2 # #

0abelul 111: 0abelul 112: 0abelul 11#: 0abelul 11': 0abelul 11): 0abelul 11*: 0abelul 11-: 0abelul 11.: 0abelul 11/:

!ndicii izolrii termice ai pereilor exteriori !ndicii izolrii termice la nivelului superior "i ai plafonului subsolului !ndicii nlocuirii ferestrelor%u"ilor vec&i !ndicii renovrii sistemului intern de nclzire !ndicii nlocuirii cazanului "i ai ec&ipamentului de nclzire !ndicii producerii apei calde mena,ere prin intermediul sistemelor centralizate !ndicii renovrii sistemului de iluminare !ndicii implementrii unui sistem de monitorizare !ndicii implementrii unui sistem de management al energiei

1 1 1 2 2 2 2 # #

Anexa E: Msurile poteniale de eficien energetic n cldirile publice

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

1
1.1

Msurile poteniale de eficien energetic n cldirile publice


I olarea ter!ic a pereilor exteriori

2a izolarea termic a pereilor exteriori se utilizeaz un sistem compozit de izolare ter1 mic Materialul de izolare 3polistiren sau plci de vat mineral, grosimea4 15 cm6 es1 te aplicat pe perei "i acoperit cu un strat final Aceast metod este utilizat pe larg n proiectele de reabilitare din Europa 7entral !nstalarea trebuie efectuat n conformita1 te cu normele naionale, g&idurile de instalare "i standardele europene 7oeficientul de transfer termic propus 3valoarea186 dup renovare: 5,#5 9%m:, ;
Tabelul 1"1: Indicii i olrii ter!ice ai pereilor exteriori #i$elul in$estiiilor $nalt $nalte Econo!ii Costuri operaionale <czute

1.%

I olarea ter!ic a ni$elului superior &i a plafonului subsolului

!zolarea termic a nivelului superior% te&nic se realizeaz prin utilizarea plcilor termoi1 zolante =ivelul de izolaie trebuie s fie corespunztor pentru a asigura accesul n subsol sau eta,ul te&nic $n cazul n care se prevede instalarea ec&ipamentului te&nic la nivelul eta,ului te&nic, construcia podelei "i izolaia trebuie s fie proiectate corespun1 ztor 7oeficientul de transfer termic propus 3valoarea186 al nivelului superior% te&nic dup renovare: 5,25 9%m:, ;
Tabelul 1"%: Indicii i olrii ter!ice la ni$elului superior &i ai plafonului subsolului #i$elul in$estiiilor Mediu $nalte Econo!ii Costuri operaionale <czute

1.'

(nlocuirea ferestrelor)u&ilor $ec*i

>erestrele vec&i se nlocuiesc cu altele eficiente din punct de vedere energetic ?e asemenea, se sc&imb "i pervazul !zolarea trebuie s fie realizat n conformitate cu normele naionale, g&idurile de instalare "i standardele europene 7oeficientul de transfer termic propus 3valoarea186 al ferestrelor dup renovare: 1,#5 9%m:, ;
Tabelul 1"': Indicii nlocuirii ferestrelor)u&ilor $ec*i #i$elul in$estiiilor $nalt $nalte Econo!ii Costuri operaionale <czute

1.+

,eno$area siste!ului intern de ncl ire

<istemul de nclzire cu o conduct urmeaz a fi nlocuit cu un sistem de nclzire cu 2 conducte, inclusiv se vor sc&imba radiatoarele, robinetele termostatice, robinetele de balansare, se va face izolarea termic a tuturor evilor, etc (obinetele termostatice ofer posibilitate utilizatorilor de a regla temperatura interioar conform propriilor nevoi

Anexa E: Msurile poteniale de eficien energetic n cldirile publice

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

-piune: <istemul automatizat de control reduce nivelul de nclzire din orele neopera1 ionale, spre exemplu, din timpul zilelor libere sau a nopilor, n cazurile n care este fe1 zabil
Tabelul 1"+: Indicii reno$rii siste!ului intern de ncl ire #i$elul in$estiiilor Mediu Medii Econo!ii Costuri operaionale <czute

1..

(nlocuirea ca anului &i ec*ipa!entului de ncl ire

7azanele existente vor fi nlocuite cu cazane eficiente din punct de vedere energetic, ce funcioneaz pe baz de gaz natural ?e asemenea, va fi nlocuit ec&ipamentul de nclzire auxiliar 3sistemul de control, pompe, robinete, contoare, etc 6 Eficiena propus a cazanelor dup renovare: 4 /5 @: Apiunea 1: !nstalarea unui sistem automatizat de cazane pe biomas 3a"c&ii de lemn, palei6B Apiunea 2: 7onectarea la sistemul de nclzire centralizat 3raional%municipal6B Apiunea #: !nstalarea unui sistem de pompe de cldur
Tabelul 1".: Indicii nlocuirii ca anului &i ai ec*ipa!entului de ncl ire #i$elul in$estiiilor $nalt Econo!ii Medii% nalte Costuri operaionale Medii

1./

0roducerea apei calde !ena1ere prin inter!ediul siste!elor centrali" ate

7azanele electrice individuale vor fi nlocuite cu un sistem centralizat de ap cald n cldirile cu o anumit cerere de ap cald mena,er <istemul centralizat de obicei in1 clude un rezervor de stocare, inclusiv a sursei de cldur 3nclzire centralizat, cazan pe gaz, colectoare solare de ap, etc 6 "i un sistem de conducte de distribuie n cldi1 re 0oate componentele trebuie s fie izolate termic
Tabelul 1"/: Indicii producerii apei calde !ena1ere prin inter!ediul siste!elor centrali ate #i$elul in$estiiilor Mediu Medii Econo!ii Costuri operaionale <czute

1.2

,eno$area siste!ului de ilu!inare

(enovarea sistemului de iluminare presupune nlocuirea becurilor "i lmpilor vec&i flu1 orescente cu balasturi convenionale cu sisteme de iluminare de economisire a energi1 ei "i ntreinerea%adaptarea sistemului de iluminare existent 3de exemplu: curarea be1 curilor, instalarea reflectoarelor, senzori de miCcare, etc 6 -piune: !mplementarea sistemelor automatizate de control, acolo unde este fezabil
Tabelul 1"2: Indicii reno$rii siste!ului de ilu!inare #i$elul in$estiiilor Mediu Econo!ii <czute % medii Costuri operaionale <czute

Anexa E: Msurile poteniale de eficien energetic n cldirile publice

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

1.3

I!ple!entarea unui siste! de !onitori are

!nstalarea contoarelor pentru msurarea "i monitorizarea consumului de energie al cldirii 3de exemplu: energia electric, gazele naturale, energia termic, apa cald, apa rece, etc 6 ?atele colectate vor fi analizate astfel ncDt s fie identificate msuri supli1 mentare de economisire a energiei -piune: !nstalarea unui softEare de monitorizare a energiei
Tabelul 1"3: Indicii i!ple!entrii unui siste! de !onitori are #i$elul in$estiiilor <czut Econo!ii <czute%medii Costuri operaionale <czute

1.4

I!ple!entarea unui siste! de !anage!ent al energiei

!mplementarea Ci menFinerea cu succes a sistemului de management al energiei impli1 c aciuni de natur organizaional, te&nic "i comportamental ntru minimizarea consumului energetic n form structurat +entru aceasta este important implicarea managerului energetic
Tabelul 1"4: Indicii i!ple!entrii unui siste! de !anage!ent al energiei #i$elul in$estiiilor <czut Econo!ii Medii Medii Costuri operaionale

Anexa E: Msurile poteniale de eficien energetic n cldirile publice

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Coninut

1 1.1 1.2 1.$ 1.' 1.( 1.) 1.* 2 2.1 2.2 2.$ 2.' 2.( 2.) 2.* 3

Raionul Cahul ................................................................................................ 1 Amplasarea geografic !i poten"ialul economic ............................................... 1 #alan"a energetic .......................................................................................... 1 %onsumul de energie &n cl dirile publice ......................................................... 1 Managementul energetic ................................................................................. 1 Provoc rile principale ...................................................................................... 2 Perspective de dezvoltare ............................................................................... 2 +iziunea .......................................................................................................... 2 Raionul Cantemir .......................................................................................... 3 Amplasarea geografic !i poten"ialul economic ............................................... $ #alan"a energetic .......................................................................................... $ %onsumul de energie &n cl dirile publice ......................................................... $ Managementul energetic ................................................................................. $ Provoc rile principale ...................................................................................... ' Perspective de dezvoltare ............................................................................... ' +iziunea .......................................................................................................... ' Raionul Cueni ............................................................................................ 5

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

$.1 $.2 $.$ $.' $.( $.) $.* 4 '.1 '.2 '.$ '.' '.( '.) '.* 5 (.1 (.2 (.$ (.' (.( (.) (.* $ ).1 ).2 ).$ ).' ).( ).) ).* *.1 *.2 *.$ *.' *.( *.) *.* ) ,.1

Amplasarea geografic !i poten"ialul economic ............................................... ( #alan"a energetic .......................................................................................... ( %onsumul de energie &n cl dirile publice ......................................................... ( Managementul energetic ................................................................................. ( Provoc rile principale ...................................................................................... ) Perspective de dezvoltare ............................................................................... ) +iziunea .......................................................................................................... ) Raionul Cimilia ............................................................................................ Amplasarea geografic !i poten"ialul economic ............................................... * #alan"a energetic .......................................................................................... * %onsumul de energie &n cl dirile publice ......................................................... * Managementul energetic ................................................................................. * Provoc rile principale ...................................................................................... , Perspective de dezvoltare ............................................................................... , +iziunea .......................................................................................................... , Raionul !eo"a ............................................................................................... # Amplasarea geografic !i poten"ialul economic ............................................... #alan"a energetic .......................................................................................... %onsumul de energie &n cl dirile publice ......................................................... Managementul energetic ................................................................................. Provoc rile principale ...................................................................................... Perspective de dezvoltare ............................................................................. 1. +iziunea ........................................................................................................ 1. Raionul %tefan &o' ................................................................................... 11 Amplasarea geografic !i poten"ialul economic ............................................. 11 #alan"a energetic ........................................................................................ 11 %onsumul de energie &n cl dirile publice ....................................................... 11 Managementul energetic ............................................................................... 11 Provoc rile principale .................................................................................... 11 Perspective de dezvoltare ............................................................................. 12 +iziunea ........................................................................................................ 12 Raionul (araclia .......................................................................................... 13 Amplasarea geografic !i poten"ialul economic ............................................. 1$ #alan"a energetic ........................................................................................ 1$ %onsumul de energie &n cl dirile publice ....................................................... 1$ Managementul energetic ............................................................................... 1$ Provoc rile principale .................................................................................... 1' Perspective de dezvoltare ............................................................................. 1' +iziunea ........................................................................................................ 1' Raionul *a+ara,ea+ca ................................................................................ 15 Amplasarea geografic !i poten"ialul economic ............................................. 1(

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

ii

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

,.2 ,.$ ,.' ,.( ,.) ,.*

#alan"a energetic ........................................................................................ 1( %onsumul de energie &n cl dirile publice ....................................................... 1( Managementul energetic ............................................................................... 1( Provoc rile principale .................................................................................... 1) Perspective de dezvoltare ............................................................................. 1) +iziunea ........................................................................................................ 1)

(a,ele
/abelul 101: /abelul 201: /abelul $01: /abelul '01: /abelul (01: /abelul )01: /abelul *01: /abelul ,01: 1ate despre r. %a2ul ................................................................................................. 2 1ate despre r. %antemir............................................................................................ ' 1ate despre r. % u3eni ............................................................................................. ) 1ate despre r. %imi3lia.............................................................................................. , 1ate despre r. 4eova .............................................................................................. 1. 1ate despre r. 5tefan +od .................................................................................... 12 1ate despre r. /araclia ........................................................................................... 1' 1ate despre r. #asarabeasca ................................................................................. 1)

Figuri
Figura 101: Figura 201: Figura $01: Figura '01: Figura (01: Figura )01: Figura *01: Figura ,01: Amplasarea geografic Amplasarea geografic Amplasarea geografic Amplasarea geografic Amplasarea geografic Amplasarea geografic Amplasarea geografic Amplasarea geografic a raionului %a2ul ................................................................. 1 a raionul %antemir .............................................................. $ a raionul % u3eni ................................................................ ( a raionului %imi3lia.............................................................. * a raionului 4eova ................................................................ a raionului 5tefan +od .................................................... 11 a raionului /araclia ........................................................... 1$ a raionului #asarabeasca ................................................. 1(

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

iii

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Raionul Cahul

1.1 Am-la+area geografic .i -otenialul economic 6aionul %a2ul se &ntinde pe o suprafa" de 1.('( 7m2, cu o popula"ie de 12',$- mii lo0 cuitori, dintre care ',,28 b rba"i !i (1,, 8 femei, iar ap"i de munc 9 ,),(* mii. %irca $1,)* 8 din popula"ie locuie!te &n mediu urban 3i ),,$$ 8 &n mediu rural. %lima este caracteristic zonei climaterice sud, regiunea fiind considerat cea mai arid !i cald din "ar , temperaturile fiind cu 20$ grade mai ridicate fa" de celelalte regiuni. :n raion activeaz peste -' de &ntreprinderi !i unit "i de produc"ie, care genereaz un volum de produc"ie de cca $(*,1 mil. M14. ;uprafa"a total a fondului locativ a raionului este de 2.).) mii m2. #ugetul executat in anul 2.12 a constituit 2-1,,, mil. M14.
Figura 1/1: Am-la+area geografic a raionului Cahul

1.2 *alana energetic %onsumul anual de resurse energetice de c tre &ntreprinderile !i organiza"iile din raio0 nul %a2ul constituie aproximativ -., tone de c rbune, -.$,- mii m$ gaze naturale !i aproximativ -.- m$ de lemne. 1.3 Con+umul 'e energie 0n cl'irile -u,lice :n anul 2..- &n raion erau (, de institu"ii de &nv " m<nt preuniversitar !i (' de institu"ii de &nv " m<nt pre!colar. ;uprafa"a estimat a institu"iilor de &nv " m<nt este de apro0 ximativ 1)1.,.( m2. %onsumul de energie al institu"iilor de &nv " m<nt este estimat la cca $..'.$ mii 7=2 pe an. ;pitalul 6aional din %a2ul are o capacitate de aproximativ '$$ de paturi !i consumul de energie este estimat a fi de (.((' mii 7=2 pe an. Fondul total al cl dirilor publice educa"ionale >pre!colare !i secundare?, medicale >spitale, am0 bulatorii !i policlinici? !i administrative >prim rii !i consilii raionale? este estimat la apro0 ximativ 21(.21. m2 cu un consum anual de energie termic !i electric de aproximativ '2.$2* M=2. 1.4 1anagementul energetic Managerul energetic are un rol foarte important &n procesul de dezvoltare !i implemen0 tare a m surilor te2nice !i complementare la nivel local. Mai mult ca at<t, managerul energetic trebuie s ac"ioneze ca un punct de conexiune &ntre partenerii de la nivel na0 "ional !i cei de la nivel local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau @AB0uri.

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

1.5 Pro"ocrile -rinci-ale Autorit "ile Publice 4ocale au un rol foarte important &n contribu"ia la realizarea obiecti0 velor de economisire a energiei la nivel regional !i na"ional. 4ipsa documentelor de planificare &n domeniul eficien"ei energetice la nivel raional constituie o barier maCor &n identificarea priorit "ilor locale !i resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. :n pofida poten"ialului consistent de eficientizare a consumului de energie, &n prezent, la nivel raional exist o necesitate mare de dezvoltare a capacit "ilor pentru elaborarea !i implementarea proiectelor investi"ionale durabile &n domeniul eficien"ei energetice. 1.$ Per+-ecti"e 'e 'e2"oltare :n contextul Programului 6egional ;ectorial pe domeniul Dficien" Dnergetic &n %l diri0 le Publice p<n &n anul 2.2. se estimeaz c raionul %a2ul va trebui s reabiliteze energetic aproximativ 21.(21 m2 de cl diri publice ceea ce ar &nsemna aproximativ 1' cl diri publice cu o suprafa" medie de 1.(.. m2. %osturile estimate ale investi"iei ne0 cesare pentru realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ ,$,,, mil. M14. Aceste investi"ii ar putea aduce economii anuale de aproximativ $.'.. M=2 ec2ivalentul &n economii financiare la bugetul local de p<n la ','. mil. M14. Acest nivel de investi"ii ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub form de grant !i &mprumuturi. :n scopul acces rii surselor de finan"are este important ca raionul %a2ul &n urm torii ani s asigure suficiente proiecte dezvoltate p<n la etapa de finan"are.
(a,elul 1/1: 3ate 'e+-re r. Cahul 3ate 'e+-re Raion 4r,an Rural (otal 5nformaie general1 2 ;uprafa"a raionului E7m F 1.('( Popula"ia &n 2.1., mii locuitori $-,$,(,.. 12',$1ensitatea popula"iei, loc.G7m2 ,.,(1 2 ;uprafa"a fondului locativ, mii.m *$.,2. 1.,*) 2.).) %onsumul mediu, tepGan *,.).+aloarea produc"iei fabricate &n 2.11, mil. M14 $(*,1. #uget Public, mil. M14 2-1,,, *alana energetic 6Con+umul 'e com,u+ti,il la 0ntre-rin'erile .i organi2aiile Raionului78 29112 $ Baz, mii.m -.$,% rbune, tone -., 4emne, mc -.Baze petroliere lic2efiat, >4PB? tone 1'' P cur , tone 2) #enzina auto, tone 1.1(* Per+-ecti"e 'e eficien energetic 2929 2 6eabilitare cl diri publice >min. 1.(.. m Gcl dire?, un. 1' 2 ;uprafaa pentru reabilitare, m 21.(21 Dconomii anuale, M=2 $.'..

1. &i2iunea +iziunea raionului privind eficien"a energetic p<n &n anul 2.2. const &n cre!terea confortului pentru utilizatorii a cel pu"in 1' cl diri publice ca urmare a lucr rilor de rea0 bilitare energetic . :n acela!i timp se vor ob"ine economii anuale de energie de aproxi0 mativ $.'.. M=2, ec2ivalentul &n economii la bugetul local de p<n la ','. mil. M14.
1 2

#iroul Aa"ional de ;tatistic , Ministerul Finan"elor #iroul Aa"ional de ;tatistic

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Raionul Cantemir

2.1 Am-la+area geografic .i -otenialul economic 6aionul %antemir se &ntinde pe o suprafa" de ,), 7m2, cu o popula"ie de )$,1. mii lo0 cuitori, dintre care (.,..8 b rba"i !i (.,.. 8 femei, iar ap"i de munc 9 '$,1, mii. %ir0 ca -,(1 8 din popula"ie locuie!te &n mediu urban 3i -.,'- 8 &n mediu rural. %lima este caracteristic zonei climaterice sud, regiunea fiind considerat cea mai arid !i cald din "ar , temperaturile fiind cu 20$ grade mai ridicate fa" de celelalte regiuni. :n raion activeaz peste 2( de &ntreprinderi !i unit "i de produc"ie, care genereaz un volum de produc"ie de cca *,,2. mil. M14. ;uprafa"a total a fondului locativ a raionului este de 1.(', mii m2. #ugetul executat in anul 2.12 a constituit 1(.,21 mil. M14.
Figura 2/1: Am-la+area geografic a raionul Cantemir

2.2 *alana energetic %onsumul anual de resurse energetice de c tre &ntreprinderile !i organiza"iile din raio0 nul %antemir constituie aproximativ -$1 tone de c rbune, ,)* mii m$ gaze naturale !i aproximativ 1.)$) m$ de lemne. 2.3 Con+umul 'e energie 0n cl'irile -u,lice :n anul 2..- &n raion erau $* de institu"ii de &nv " m<nt preuniversitar !i (. de institu"ii de &nv " m<nt pre!colar. ;uprafa"a estimat a institu"iilor de &nv " m<nt este de apro0 ximativ ,',1)2 m2. %onsumul de energie al institu"iilor de &nv " m<nt este estimat la cca 1(.,1, mii 7=2 pe an. ;pitalul 6aional din %antemir are o capacitate de aproxima0 tiv 22. de paturi !i consumul de energie este estimat a fi de 2.,,( mii 7=2 pe an. Fon0 dul total al cl dirilor publice educa"ionale >pre!colare !i secundare?, medicale >spitale, ambulatorii !i policlinici? !i administrative >prim rii !i consilii raionale? este estimat la aproximativ 11).-$- m2 cu un consum anual de energie termic !i electric de aproxi0 mativ 22.,,( M=2. 2.4 1anagementul energetic Managerul energetic are un rol foarte important &n procesul de dezvoltare !i implemen0 tare a m surilor te2nice !i complementare la nivel local. Mai mult ca at<t, managerul energetic trebuie s ac"ioneze ca un punct de conexiune &ntre partenerii de la nivel na0 "ional !i cei de la nivel local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau @AB0uri.

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

2.5 Pro"ocrile -rinci-ale Autorit "ile Publice 4ocale au un rol foarte important &n contribu"ia la realizarea obiecti0 velor de economisire a energiei la nivel regional !i na"ional. 4ipsa documentelor de planificare &n domeniul eficien"ei energetice la nivel raional constituie o barier maCor &n identificarea priorit "ilor locale !i resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. :n pofida poten"ialului consistent de eficientizare a consumului de energie, &n prezent, la nivel raional exist o necesitate mare de dezvoltare a capacit "ilor pentru elaborarea !i implementarea proiectelor investi"ionale durabile &n domeniul eficien"ei energetice. 2.$ Per+-ecti"e 'e 'e2"oltare :n contextul Programului 6egional ;ectorial pe domeniul Dficien" Dnergetic &n %l diri0 le Publice p<n &n anul 2.2. se estimeaz c raionul %antemir va trebui s reabiliteze energetic aproximativ 11.)-' m2 de cl diri publice ceea ce ar &nsemna aproximativ , cl diri publice cu o suprafa" medie de 1.(.. m2. %osturile estimate ale investi"iei ne0 cesare pentru realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ '(,(* mil. M14. Aceste investi"ii ar putea aduce economii anuale de aproximativ 1.,', M=2 ec2ivalentul &n economii financiare la bugetul local de p<n la 2,'. mil. M14. Acest nivel de investi"ii ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub form de grant !i &mprumuturi. :n scopul acces rii surselor de finan"are este important ca raionul %antemir &n urm torii ani s asigure suficiente proiecte dezvoltate p<n la etapa de finan"are.
(a,elul 2/1: 3ate 'e+-re r. Cantemir 3ate 'e+-re Raion 4r,an Rural (otal 5nformaie general1 2 ;uprafa"a raionului E7m F ,), Popula"ia &n 2.1., mii locuitori ),. (*.1 )$,1. 1ensitatea popula"iei, loc.G7m2 *2,)2 ;uprafa"a fondului locativ, mii.m 1.$*( *-,1. 1.'(' %onsumul mediu, tepGan $-.(*( +aloarea produc"iei fabricate &n 2.11, mil. M14 *,,2. #uget Public, mil. M14 1(.,21 *alana energetic 6Con+umul 'e com,u+ti,il la 0ntre-rin'erile .i organi2aiile Raionului78 29112 Baz, mii.m$ ,)* % rbune, tone -$1 4emne, mc 1.)$) Baze petroliere lic2efiat, >4PB? tone 1* P cur , tone . #enzina auto, tone '$' Per+-ecti"e 'e eficien energetic 2929 2 6eabilitare cl diri publice >min. 1.(.. m Gcl dire?, un. , 2 ;uprafaa pentru reabilitare, m 11.)-' Dconomii anuale, M=2 1.,',

2. &i2iunea +iziunea raionului privind eficien"a energetic p<n &n anul 2.2. const &n cre!terea confortului pentru utilizatorii a cel pu"in , cl diri publice ca urmare a lucr rilor de reabili0 tare energetic . :n acela!i timp se vor ob"ine economii anuale de energie de aproxima0 tiv 1.,', M=2, ec2ivalentul &n economii la bugetul local de p<n la 2,'. mil. M14.

1 2

#iroul Aa"ional de ;tatistic , Ministerul Finan"elor #iroul Aa"ional de ;tatistic

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

'

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Raionul Cueni

3.1 Am-la+area geografic .i -otenialul economic 6aionul % u3eni se &ntinde pe o suprafa" de 1.$11 7m2, cu o popula"ie de -2,). mii locuitori, dintre care '-,..8 b rba"i !i (1,.. 8 femei, iar ap"i de munc 9 '$,1, mii. %irca 2',( 8 din popula"ie locuie!te &n mediu urban 3i ),,1 8 &n mediu rural. %lima es0 te caracteristic zonei climaterice sud, regiunea fiind considerat cea mai arid !i cald din "ar , temperaturile fiind cu 20$ grade mai ridicate fa" de celelalte regiuni. :n raion activeaz peste 1.* de &ntreprinderi !i unit "i de produc"ie, care genereaz un volum de produc"ie de cca 1.),(. mil. M14. ;uprafa"a total a fondului locativ a raionului es0 te de 2.1)) mii m2. #ugetul executat in anul 2.12 a constituit 21$,12 mil. M14.
Figura 3/1: Am-la+area geografic a raionul Cueni

3.2 *alana energetic %onsumul anual de resurse energetice de c tre &ntreprinderile !i organiza"iile din raio0 nul % u3eni constituie aproximativ 1..1, tone de c rbune, 2.$$. mii m$ gaze naturale !i aproximativ *2( m$ de lemne. 3.3 Con+umul 'e energie 0n cl'irile -u,lice :n anul 2..- &n raion erau $( de institu"ii de &nv " m<nt preuniversitar !i $. de institu"ii de &nv " m<nt pre!colar. ;uprafa"a estimat a institu"iilor de &nv " m<nt este de apro0 ximativ 111.-)1 m2. %onsumul de energie al institu"iilor de &nv " m<nt este estimat la cca 21...( mii 7=2 pe an. ;pitalul 6aional din % u3eni are o capacitate de aproxima0 tiv 2-2 de paturi !i consumul de energie este estimat a fi de $.,2- mii 7=2 pe an. Fon0 dul total al cl dirilor publice educa"ionale >pre!colare !i secundare?, medicale >spitale, ambulatorii !i policlinici? !i administrative >prim rii !i consilii raionale? este estimat la aproximativ 1(1.',$ m2 cu un consum anual de energie termic !i electric de aproxi0 mativ 2-.)(( M=2. 3.4 1anagementul energetic Managerul energetic are un rol foarte important &n procesul de dezvoltare !i implemen0 tare a m surilor te2nice !i complementare la nivel local. Mai mult ca at<t, managerul energetic trebuie s ac"ioneze ca un punct de conexiune &ntre partenerii de la nivel na0 "ional !i cei de la nivel local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau @AB0uri.

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

3.5 Pro"ocrile -rinci-ale Autorit "ile Publice 4ocale au un rol foarte important &n contribu"ia la realizarea obiecti0 velor de economisire a energiei la nivel regional !i na"ional. 4ipsa documentelor de planificare &n domeniul eficien"ei energetice la nivel raional constituie o barier maCor &n identificarea priorit "ilor locale !i resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. :n pofida poten"ialului consistent de eficientizare a consumului de energie, &n prezent, la nivel raional exist o necesitate mare de dezvoltare a capacit "ilor pentru elaborarea !i implementarea proiectelor investi"ionale durabile &n domeniul eficien"ei energetice. 3.$ Per+-ecti"e 'e 'e2"oltare :n contextul Programului 6egional ;ectorial pe domeniul Dficien" Dnergetic &n %l diri0 le Publice p<n &n anul 2.2. se estimeaz c raionul % u!eni va trebui s reabiliteze energetic aproximativ 1(.1', m2 de cl diri publice ceea ce ar &nsemna aproximativ 1. cl diri publice cu o suprafa" medie de 1.(.. m2. %osturile estimate ale investi"iei ne0 cesare pentru realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ (-,.' mil M14. Aceste investi"ii ar putea aduce economii anuale de aproximativ 2,$-$ M=2 ec2ivalentul &n economii financiare la bugetul local de p<n la $,1. mil. M14. Acest nivel de investi"ii ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub form de grant !i &mprumuturi. :n scopul acces rii surselor de finan"are este important ca raionul % u!eni &n urm torii ani s asigure suficiente proiecte dezvoltate p<n la etapa de finan"are.
(a,elul 3/1: 3ate 'e+-re r. Cueni 3ate 'e+-re Raion 4r,an Rural (otal 5nformaie general1 2 ;uprafa"a raionului E7m F 1.$11 Popula"ia &n 2.1., mii locuitori 2-,(' )$,.$ -2,). 1ensitatea popula"iei, loc.G7m2 *.,)$ 2 ;uprafa"a fondului locativ, mii.m ',,,$. 1.)*, 2,1)) %onsumul mediu, tepGan (,.1(1 +aloarea produc"iei fabricate &n 2.11, mil. M14 1.),(. #uget Public, mil. M14 21$,12 *alana energetic 6Con+umul 'e com,u+ti,il la 0ntre-rin'erile .i organi2aiile Raionului78 29112 Baz, mii.m$ 2.$$. % rbune, tone 1..1, 4emne, mc *2( Baze petroliere lic2efiat, >4PB? tone 12) P cur , tone . #enzina auto, tone ,)$ Per+-ecti"e 'e eficien energetic 2929 2 6eabilitare cl diri publice >min. 1.(.. m Gcl dire?, un. 1. 2 ;uprafaa pentru reabilitare, m 1(.1', Dconomii anuale, M=2 2.$-$

3. &i2iunea +iziunea raionului privind eficien"a energetic p<n &n anul 2.2. const &n cre!terea confortului pentru utilizatorii a cel pu"in 1. cl diri publice ca urmare a lucr rilor de rea0 bilitare energetic . :n acela!i timp se vor ob"ine economii anuale de energie de aproxi0 mativ 2.$-$ M=2, ec2ivalentul &n economii la bugetul local de p<n la $,1. mil. M14.

1 2

#iroul Aa"ional de ;tatistic , Ministerul Finan"elor #iroul Aa"ional de ;tatistic

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Raionul Cimilia

4.1 Am-la+area geografic .i -otenialul economic 6aionul %imi3lia se &ntinde pe o suprafa" de -2' 7m2, cu o popula"ie de )2,21 mii lo0 cuitori, dintre care '-,18 b rba"i !i (.,- 8 femei, iar ap"i de munc 9 '1,$ mii. %irca 21,1( 8 din popula"ie locuie!te &n mediu urban 3i *,,,( 8 &n mediu rural. %lima este caracteristic zonei climaterice sud, regiunea fiind considerat cea mai arid !i cald din "ar , temperaturile fiind cu 20$ grade mai ridicate fa" de celelalte regiuni. :n raion activeaz peste *' de &ntreprinderi !i unit "i de produc"ie, care genereaz un volum de produc"ie de cca ,,,'. mil. M14. ;uprafa"a total a fondului locativ a raionului este de 1.'** mii m2. #ugetul executat in anul 2.12 a constituit 1$),-2 mil. M14.
Figura 4/1: Am-la+area geografic a raionului Cimilia

4.2 *alana energetic %onsumul anual de resurse energetice de c tre &ntreprinderile !i organiza"iile din raio0 nul %imi3lia constituie aproximativ ,(- tone de c rbune, 2.,). mii m$ gaze naturale !i aproximativ 1.22. m$ de lemne. 4.3 Con+umul 'e energie 0n cl'irile -u,lice :n anul 2..- &n raion erau $' de institu"ii de &nv " m<nt preuniversitar !i $$ de institu"ii de &nv " m<nt pre!colar. ;uprafa"a estimat a institu"iilor de &nv " m<nt este de apro0 ximativ *(.22$ m2. %onsumul de energie al institu"iilor de &nv " m<nt este estimat la cca 1'.1., mii 7=2 pe an. ;pitalul 6aional din %imi3lia are o capacitate de aproximativ 2.. de paturi !i consumul de energie este estimat a fi de 2.)2$ mii 7=2 pe an. Fondul total al cl dirilor publice educa"ionale >pre!colare !i secundare?, medicale >spitale, am0 bulatorii !i policlinici? !i administrative >prim rii !i consilii raionale? este estimat la apro0 ximativ 1.'.(.) m2 cu un consum anual de energie termic !i electric de aproximativ 2..''( M=2. 4.4 1anagementul energetic Managerul energetic are un rol foarte important &n procesul de dezvoltare !i implemen0 tare a m surilor te2nice !i complementare la nivel local. Mai mult ca at<t, managerul energetic trebuie s ac"ioneze ca un punct de conexiune &ntre partenerii de la nivel na0 "ional !i cei de la nivel local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau @AB0uri.

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

4.5 Pro"ocrile -rinci-ale Autorit "ile Publice 4ocale au un rol foarte important &n contribu"ia la realizarea obiecti0 velor de economisire a energiei la nivel regional !i na"ional. 4ipsa documentelor de planificare &n domeniul eficien"ei energetice la nivel raional constituie o barier maCor &n identificarea priorit "ilor locale !i resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. :n pofida poten"ialului consistent de eficientizare a consumului de energie, &n prezent, la nivel raional exist o necesitate mare de dezvoltare a capacit "ilor pentru elaborarea !i implementarea proiectelor investi"ionale durabile &n domeniul eficien"ei energetice. 4.$ Per+-ecti"e 'e 'e2"oltare :n contextul Programului 6egional ;ectorial pe domeniul Dficien" Dnergetic &n %l diri0 le Publice p<n &n anul 2.2. se estimeaz c raionul %imi3lia va trebui s reabiliteze energetic aproximativ 1..'(1 m2 de cl diri publice ceea ce ar &nsemna aproximativ * cl diri publice cu o suprafa" medie de 1.(.. m2. %osturile estimate ale investi"iei ne0 cesare pentru realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ '.,*$ mil. M14. Aceste investi"ii ar putea aduce economii anuale de aproximativ 1.)(1 M=2 ec2ivalentul &n economii financiare la bugetul local de p<n la 2,1. mil. M14. Acest nivel de investi"ii ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub form de grant !i &mprumuturi. :n scopul acces rii surselor de finan"are este important ca raionul %imi3lia &n urm torii ani s asigure suficiente proiecte dezvoltate p<n la etapa de finan"are.
(a,elul 4/1: 3ate 'e+-re r. Cimilia 3ate 'e+-re Raion 4r,an Rural (otal 5nformaie general1 2 ;uprafa"a raionului E7m F -2' Popula"ia &n 2.1., mii locuitori 1',22 '*,-)2,21 1ensitatea popula"iei, loc.G7m2 )*,$2 2 ;uprafa"a fondului locativ, mii.m 1..-1 $,),$. 1.'** %onsumul mediu, tepGan $,.,-) +aloarea produc"iei fabricate &n 2.11, mil. M14 ,,,'. #uget Public, mil. M14 1$),-2 *alana energetic 6Con+umul 'e com,u+ti,il la 0ntre-rin'erile .i organi2aiile Raionului78 29112 Baz, mii.m$ 2.,). % rbune, tone ,(4emne, mc 1.22. Baze petroliere lic2efiat, >4PB? tone '$ P cur , tone . #enzina auto, tone ),1 Per+-ecti"e 'e eficien energetic 2929 2 6eabilitare cl diri publice>min. 1.(.. m Gcl dire?, un. * 2 ;uprafaa pentru reabilitare, m 1..'(1 Dconomii anuale, M=2 1.)(1

4. &i2iunea +iziunea raionului privind eficien"a energetic p<n &n anul 2.2. const &n cre!terea confortului pentru utilizatorii a cel pu"in * cl diri publice ca urmare a lucr rilor de reabili0 tare energetic . :n acela!i timp se vor ob"ine economii anuale de energie de aproxima0 tiv 1.)(1 M=2, ec2ivalentul &n economii la bugetul local de p<n la 2,1. mil. M14.

1 2

#iroul Aa"ional de ;tatistic , Ministerul Finan"elor #iroul Aa"ional de ;tatistic

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Raionul !eo"a

5.1 Am-la+area geografic .i -otenialul economic 6aionul 4eova se &ntinde pe o suprafa" de *)( 7m2, cu o popula"ie de ($,,. mii locui0 tori, dintre care '-,-8 b rba"i !i (.,18 femei, iar ap"i de munc 9 $*,'* mii. %irca 2-,1- 8 din popula"ie locuie!te &n mediu urban 3i *.,,1 8 &n mediu rural. %lima este caracteristic zonei climaterice sud. :n raion activeaz peste 1- de &ntreprinderi !i uni0 t "i de produc"ie, care genereaz un volum de produc"ie de cca 2*,-. mil. M14. ;upra0 fa"a total a fondului locativ a raionului este de 1.1-, mii m2. #ugetul executat in anul 2.12 a constituit 121,$) mil. M14.
Figura 5/1: Am-la+area geografic a raionului !eo"a

5.2 *alana energetic %onsumul anual de resurse energetice de c tre &ntreprinderile !i organiza"iile din raio0 nul 4eova constituie aproximativ 1.1.. tone de c rbune, -($ mii m$ gaze naturale !i aproximativ ,,( m$ de lemne. 5.3 Con+umul 'e energie 0n cl'irile -u,lice :n anul 2..- &n raion erau $' de institu"ii de &nv " m<nt preuniversitar !i $* de institu"ii de &nv " m<nt pre!colar. ;uprafa"a estimat a institu"iilor de &nv " m<nt este de apro0 ximativ ),.,'' m2. %onsumul de energie al institu"iilor de &nv " m<nt este estimat la cca 12.-2* mii 7=2 pe an. ;pitalul 6aional din 4eova are o capacitate de aproximativ 1-. de paturi !i consumul de energie este estimat a fi de 2.'-1 mii 7=2 pe an. Fondul total al cl dirilor publice educa"ionale >pre!colare !i secundare?, medicale >spitale, am0 bulatorii !i policlinici? !i administrative >prim rii !i consilii raionale? este estimat la apro0 ximativ -,.'*) m2 cu un consum anual de energie termic !i electric de aproximativ 1-.2** M=2. 5.4 1anagementul energetic Managerul energetic are un rol foarte important &n procesul de dezvoltare !i implemen0 tare a m surilor te2nice !i complementare la nivel local. Mai mult ca at<t, managerul energetic trebuie s ac"ioneze ca un punct de conexiune &ntre partenerii de la nivel na0 "ional !i cei de la nivel local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau @AB0uri. 5.5 Pro"ocrile -rinci-ale Autorit "ile Publice 4ocale au un rol foarte important &n contribu"ia la realizarea obiecti0 velor de economisire a energiei la nivel regional !i na"ional. 4ipsa documentelor de planificare &n domeniul eficien"ei energetice la nivel raional constituie o barier maCor &n identificarea priorit "ilor locale !i resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

propuse. :n pofida poten"ialului consistent de eficientizare a consumului de energie, &n prezent, la nivel raional exist o necesitate mare de dezvoltare a capacit "ilor pentru elaborarea !i implementarea proiectelor investi"ionale durabile &n domeniul eficien"ei energetice. 5.$ Per+-ecti"e 'e 'e2"oltare :n contextul Programului 6egional ;ectorial pe domeniul Dficien" Dnergetic &n %l diri0 le Publice p<n &n anul 2.2. se estimeaz c raionul 4eova va trebui s reabiliteze energetic aproximativ -.,', mii m2 de cl diri publice ceea ce ar &nsemna aproximativ * cl diri publice cu o suprafa" medie de 1.(.. m2. %osturile estimate ale investi"iei ne0 cesare pentru realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ $,,$, mil. M14. Aceste investi"ii ar putea aduce economii anuale de aproximativ 1.(() M=2 ec2ivalentul &n economii financiare la bugetul local de p<n la 2,.. mil. M14. Acest nivel de investi"ii ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub form de grant !i &mprumuturi. :n scopul acces rii surselor de finan"are este important ca raionul 4eova &n urm torii ani s asigure suficiente proiecte dezvoltate p<n la etapa de finan"are.
(a,elul 5/1: 3ate 'e+-re r. !eo"a 3ate 'e+-re Raion 4r,an 5nformaie general1 ;uprafa"a raionului E7m F
2

Rural

(otal

*)( Popula"ia &n 2.1., mii locuitori 1(,*. $,,1. ($,,. 2 1ensitatea popula"iei, loc.G7m *.,$2 2 ;uprafa"a fondului locativ, mii.m $'1,2. ,(*,$. 1.1-, %onsumul mediu, tepGan $$.-1( +aloarea produc"iei fabricate &n 2.11, mil. M14 2*,-. #uget Public, mil. M14 121.$) *alana energetic 6Con+umul 'e com,u+ti,il la 0ntre-rin'erile .i organi2aiile Raionului78 29112 $ Baz, mii.m -($ % rbune, tone 1.1.. 4emne, mc ,,( Baze petroliere lic2efiat, >4PB? tone 1$ P cur , tone . #enzina auto, tone 2$' Per+-ecti"e 'e eficien energetic 2929 6eabilitare cl diri publice >min. 1.(.. m2Gcl dire?, un. * 2 ;uprafaa pentru reabilitare, m -.,', Dconomii anuale, M=2 1.(()

5. &i2iunea +iziunea raionului privind eficien"a energetic p<n &n anul 2.2. const &n cre!terea confortului pentru utilizatorii a cel pu"in * cl diri publice ca urmare a lucr rilor de reabili0 tare energetic . :n acela!i timp se vor ob"ine economii anuale de energie de aproxima0 tiv 1.(() M=2, ec2ivalentul &n economii la bugetul local de p<n la 2,.. mil. M14.

1 2

#iroul Aa"ional de ;tatistic , Ministerul Finan"elor #iroul Aa"ional de ;tatistic

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

1.

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Raionul %tefan &o'

$.1 Am-la+area geografic .i -otenialul economic 6aionul 5tefan +od se &ntinde pe o suprafa" de --, 7m2, cu o popula"ie de *2,$. mii locuitori, dintre care '-,'8 b rba"i !i (.,)8 femei, iar ap"i de munc 9 ',,*2 mii. %irca 12,.$ 8 din popula"ie locuie!te &n mediu urban 3i ,*,-* 8 &n mediu rural. %lima este caracteristic zonei climaterice sud. :n raion activeaz peste *. de &ntreprinderi !i uni0 t "i de produc"ie, care genereaz un volum de produc"ie de cca 1.2,,. mil. M14. ;u0 prafa"a total a fondului locativ a raionului este de 1.),* mii m2. #ugetul executat in anul 2.12 a constituit 1*,,-$ mil. M14.
Figura $/1: Am-la+area geografic a raionului %tefan &o'

$.2 *alana energetic %onsumul anual de resurse energetice de c tre &ntreprinderile !i organiza"iile din raio0 nul 5tefan +od constituie aproximativ $*1 tone de c rbune, )..1* mii m$ gaze natura0 le !i aproximativ 1*' m$ de lemne. $.3 Con+umul 'e energie 0n cl'irile -u,lice :n anul 2..- &n raion erau $. de institu"ii de &nv " m<nt preuniversitar !i $1 de institu"ii de &nv " m<nt pre!colar. ;uprafa"a estimat a institu"iilor de &nv " m<nt este de apro0 ximativ -*.21( m2. %onsumul de energie al institu"iilor de &nv " m<nt este estimat la cca 1,.2() mii 7=2 pe an. ;pitalul 6aional din 5tefan +od are o capacitate de apro0 ximativ 22. de paturi !i consumul de energie este estimat a fi de 2.,,( mii 7=2 pe an. Fondul total al cl dirilor publice educa"ionale >pre!colare !i secundare?, medicale >spi0 tale, ambulatorii !i policlinici? !i administrative >prim rii !i consilii raionale? este estimat la aproximativ 12*.-2, m2 cu un consum anual de energie termic !i electric de apro0 ximativ 2'.-(2 M=2. $.4 1anagementul energetic Managerul energetic are un rol foarte important &n procesul de dezvoltare !i implemen0 tare a m surilor te2nice !i complementare la nivel local. Mai mult ca at<t, managerul energetic trebuie s ac"ioneze ca un punct de conexiune &ntre partenerii de la nivel na0 "ional !i cei de la nivel local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau @AB0uri. $.5 Pro"ocrile -rinci-ale Autorit "ile Publice 4ocale au un rol foarte important &n contribu"ia la realizarea obiecti0 velor de economisire a energiei la nivel regional !i na"ional. 4ipsa documentelor de planificare &n domeniul eficien"ei energetice la nivel raional constituie o barier maCor

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

11

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

&n identificarea priorit "ilor locale !i resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. :n pofida poten"ialului consistent de eficientizare a consumului de energie, &n prezent, la nivel raional exist o necesitate mare de dezvoltare a capacit "ilor pentru elaborarea !i implementarea proiectelor investi"ionale durabile &n domeniul eficien"ei energetice. $.$ Per+-ecti"e 'e 'e2"oltare :n contextul Programului 6egional ;ectorial pe domeniul Dficien" Dnergetic &n %l diri0 le Publice p<n &n anul 2.2. se estimeaz c raionul 5tefan +od va trebui s reabili0 teze energetic aproximativ 12.*-$ m2 de cl diri publice ceea ce ar &nsemna aproximativ - cl diri publice cu o suprafa" medie de 1.(.. m2. %osturile estimate ale investi"iei ne0 cesare pentru realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ '-,,) mil. M14. Aceste investi"ii ar putea aduce economii anuale de aproximativ 2..21 M=2 ec2ivalentul &n economii financiare la bugetul local de p<n la 2,). mil. M14. Acest nivel de investi"ii ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub form de grant !i &mprumuturi. :n scopul acces rii surselor de finan"are este important ca raionul 5tefan +od &n urm to0 rii ani s asigure suficiente proiecte dezvoltate p<n la etapa de finan"are.
(a,elul $/1: 3ate 'e+-re r. %tefan &o' 3ate 'e+-re Raion 4r,an Rural (otal 5nformaie general1 2 ;uprafa"a raionului E7m F --, Popula"ia &n 2.1., mii locuitori ,,* )$,) *2,$. 2 1ensitatea popula"iei, loc.G7m *2,'' 2 ;uprafa"a fondului locativ, mii.m 2($,2. 1.'$' 1.),* %onsumul mediu, tepGan '(.$.* +aloarea produc"iei fabricate &n 2.11, mil. M14 1.2,,. #uget Public, mil. M14 1*,,-$ *alana energetic 6Con+umul 'e com,u+ti,il la 0ntre-rin'erile .i organi2aiile Raionului78 29112 $ Baz, mii.m )..1* % rbune, tone $*1 4emne, mc 1*' Baze petroliere lic2efiat, >4PB? tone $, P cur , tone . #enzina auto, tone '12 Per+-ecti"e 'e eficien energetic 2929 2 6eabilitare cl diri publice >min. 1.(.. m Gcl dire?, un. 2 ;uprafaa pentru reabilitare, m 12.*-$ Dconomii anuale, M=2 2..21

$. &i2iunea +iziunea raionului privind eficien"a energetic p<n &n anul 2.2. const &n cre!terea confortului pentru utilizatorii a cel pu"in - cl diri publice ca urmare a lucr rilor de reabili0 tare energetic . :n acela!i timp se vor ob"ine economii anuale de energie de aproxima0 tiv 2..21 M=2, ec2ivalentul &n economii la bugetul local de p<n la 2,). mil. M14.

1 2

#iroul Aa"ional de ;tatistic , Ministerul Finan"elor #iroul Aa"ional de ;tatistic

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

12

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Raionul (araclia
.1 Am-la+area geografic .i -otenialul economic 6aionul /araclia se &ntinde pe o suprafa" de )*' 7m2, cu o popula"ie de '','. mii lo0 cuitori, dintre care ',,)8 b rba"i !i (1,'8 femei, iar ap"i de munc 9 $.,$1 mii. %irca $$,*, 8 din popula"ie locuie!te &n mediu urban 3i )),22 8 &n mediu rural. %lima este caracteristic zonei climaterice sud. :n raion activeaz peste )$ de &ntreprinderi !i uni0 t "i de produc"ie, care genereaz un volum de produc"ie de cca $.),-. mil. M14. ;u0 prafa"a total a fondului locativ a raionului este de 1.1$' mii m2. #ugetul executat in anul 2.12 a constituit -',(2 mil. M14.
Figura /1: Am-la+area geografic a raionului (araclia

.2 *alana energetic %onsumul anual de resurse energetice de c tre &ntreprinderile !i organiza"iile din raio0 nul /araclia constituie aproximativ 1-, tone de c rbune, $.))* mii m$ gaze naturale !i aproximativ 1$( m$ de lemne. .3 Con+umul 'e energie 0n cl'irile -u,lice :n anul 2..- &n raion erau 21 de institu"ii de &nv " m<nt preuniversitar !i 2$ de institu"ii de &nv " m<nt pre!colar. ;uprafa"a estimat a institu"iilor de &nv " m<nt este de apro0 ximativ (2.('* m2. %onsumul de energie al institu"iilor de &nv " m<nt este estimat la cca -,,), mii 7=2 pe an. ;pitalul 6aional din /araclia are o capacitate de aproximativ 12. de paturi !i consumul de energie este estimat a fi de 1.(*' mii 7=2 pe an. Fondul total al cl dirilor publice educa"ionale >pre!colare !i secundare?, medicale >spitale, am0 bulatorii !i policlinici? !i administrative >prim rii !i consilii raionale? este estimat la apro0 ximativ *2.1.2 m2 cu un consum anual de energie termic !i electric de aproximativ 1'..(2 M=2. .4 1anagementul energetic Managerul energetic are un rol foarte important &n procesul de dezvoltare !i implemen0 tare a m surilor te2nice !i complementare la nivel local. Mai mult ca at<t, managerul energetic trebuie s ac"ioneze ca un punct de conexiune &ntre partenerii de la nivel na0 "ional !i cei de la nivel local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau @AB0uri.

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

1$

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

.5 Pro"ocrile -rinci-ale Autorit "ile Publice 4ocale au un rol foarte important &n contribu"ia la realizarea obiecti0 velor de economisire a energiei la nivel regional !i na"ional. 4ipsa documentelor de planificare &n domeniul eficien"ei energetice la nivel raional constituie o barier maCor &n identificarea priorit "ilor locale !i resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. :n pofida poten"ialului consistent de eficientizare a consumului de energie, &n prezent, la nivel raional exist o necesitate mare de dezvoltare a capacit "ilor pentru elaborarea !i implementarea proiectelor investi"ionale durabile &n domeniul eficien"ei energetice. .$ Per+-ecti"e 'e 'e2"oltare :n contextul Programului 6egional ;ectorial pe domeniul Dficien" Dnergetic &n %l diri0 le Publice p<n &n anul 2.2. se estimeaz c raionul /araclia va trebui s reabiliteze energetic aproximativ *.21. m2 de cl diri publice ceea ce ar &nsemna aproximativ ( cl diri publice cu o suprafa" medie de 1.(.. m2. %osturile estimate ale investi"iei ne0 cesare pentru realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ 2,,1. mil. M14. Aceste investi"ii ar putea aduce economii anuale de aproximativ 1.1$- M=2 ec2ivalentul &n economii financiare la bugetul local de p<n la 1,'. mil. M14. Acest nivel de investi"ii ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub form de grant !i &mprumuturi. :n scopul acces rii surselor de finan"are este important ca raionul /araclia &n urm torii ani s asigure suficiente proiecte dezvoltate p<n la etapa de finan"are.
(a,elul /1: 3ate 'e+-re r. (araclia 3ate 'e+-re Raion 4r,an Rural (otal 5nformaie general1 2 ;uprafa"a raionului E7m F )*' Popula"ia &n 2.1., mii locuitori 1(... 2-.'. '','. 1ensitatea popula"iei, loc.G7m2 )(,'. 2 ;uprafa"a cl dirilor reziden"iale, mii.m '$).2. )-,.$. 1.1$' %onsumul mediu, tepGan 2*.,'. +aloarea produc"iei fabricate &n 2.11, mil. M14 $.),-. #uget Public, mil. M14 -',(2 *alana energetic 6Con+umul 'e com,u+ti,il la 0ntre-rin'erile .i organi2aiile Raionului78 29112 Baz, mii.m$ $.))* % rbune, tone 1-, 4emne, mc 1$( Baze petroliere lic2efiat, >4PB? tone ,, P cur , tone . #enzina auto, tone ).Per+-ecti"e 'e eficien energetic 2929 2 6eabilitare cl diri publice >min. 1.(.. m Gcl dire?, un. ( 2 ;uprafaa pentru reabilitare, m *.21. Dconomii anuale, M=2 1.1$-

. &i2iunea +iziunea raionului privind eficien"a energetic p<n &n anul 2.2. const &n cre!terea confortului pentru utilizatorii a cel pu"in ( cl diri publice ca urmare a lucr rilor de reabili0 tare energetic . :n acela!i timp se vor ob"ine economii anuale de energie de aproxima0 tiv 1.1$- M=2, ec2ivalentul &n economii la bugetul local de p<n la 1,'. mil. M14.

1 2

#iroul Aa"ional de ;tatistic , Ministerul Finan"elor #iroul Aa"ional de ;tatistic

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

1'

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

Raionul *a+ara,ea+ca

).1 Am-la+area geografic .i -otenialul economic 6aionul #asarabeasca se &ntinde pe o suprafa" de 2-( 7m2, cu o popula"ie de 2-,$mii locuitori, dintre care ',,(8 b rba"i !i (1,( 8 femei, iar ap"i de munc 9 2.,,$ mii. %irca '2,(2 8 din popula"ie locuie!te &n mediu urban 3i (*,', 8 &n mediu rural. %lima este temperat 0continental , cu temperatura medie anual este H- .I. :n raion acti0 veaz peste 2$ de &ntreprinderi !i unit "i de produc"ie, care genereaz un volum de produc"ie de cca '$,,. mil. M14. ;uprafa"a total a fondului locativ a raionului este de (*,,'. mii m2. #ugetul executat in anul 2.12 a constituit )',,( mil. M14.
Figura )/1: Am-la+area geografic a raionului *a+ara,ea+ca

).2 *alana energetic %onsumul anual de resurse energetice de c tre &ntreprinderile !i organiza"iile din raio0 nul #asarabeasca constituie aproximativ ''* tone de c rbune, 2.$), mii m$ gaze natu0 rale !i aproximativ 2*. m$ de lemne. ).3 Con+umul 'e energie 0n cl'irile -u,lice :n anul 2..- &n raion erau 11 de institu"ii de &nv " m<nt preuniversitar !i 12 de institu"ii de &nv " m<nt pre!colar. ;uprafa"a estimat a institu"iilor de &nv " m<nt este de apro0 ximativ $(.,,1 m2. %onsumul de energie al institu"iilor de &nv " m<nt este estimat la cca ).*'1 mii 7=2 pe an. ;pitalul 6aional din #asarabeasca are o capacitate de apro0 ximativ 1.* de paturi !i consumul de energie este estimat a fi de 1.1,. mii 7=2 pe an. Fondul total al cl dirilor publice educa"ionale >pre!colare !i secundare?, medicale >spi0 tale, ambulatorii !i policlinici? !i administrative >prim rii !i consilii raionale? este estimat la aproximativ ',.$2* m2 cu un consum anual de energie termic !i electric de apro0 ximativ -.'(, M=2. ).4 1anagementul energetic Managerul energetic are un rol foarte important &n procesul de dezvoltare !i implemen0 tare a m surilor te2nice !i complementare la nivel local. Mai mult ca at<t, managerul energetic trebuie s ac"ioneze ca un punct de conexiune &ntre partenerii de la nivel na0 "ional !i cei de la nivel local, inclusiv partenerii din domeniul privat sau @AB0uri.

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

1(

Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenie 2

).5 Pro"ocrile -rinci-ale Autorit "ile Publice 4ocale au un rol foarte important &n contribu"ia la realizarea obiecti0 velor de economisire a energiei la nivel regional !i na"ional. 4ipsa documentelor de planificare &n domeniul eficien"ei energetice la nivel raional constituie o barier maCor &n identificarea priorit "ilor locale !i resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor propuse. :n pofida poten"ialului consistent de eficientizare a consumului de energie, &n prezent, la nivel raional exist o necesitate mare de dezvoltare a capacit "ilor pentru elaborarea !i implementarea proiectelor investi"ionale durabile &n domeniul eficien"ei energetice. ).$ Per+-ecti"e 'e 'e2"oltare :n contextul Programului 6egional ;ectorial pe domeniul Dficien" Dnergetic &n %l diri0 le Publice p<n &n anul 2.2. se estimeaz c raionul #asarabeasca va trebui s reabi0 liteze energetic aproximativ '.,$$ m2 de cl diri publice ceea ce ar &nsemna aproximativ $ cl diri publice cu o suprafa" medie de 1.(.. m2. %osturile estimate ale investi"iei ne0 cesare pentru realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ 1,,,$ mil. M14. Aceste investi"ii ar putea aduce economii anuale de aproximativ *)' M=2 ec2ivalentul &n eco0 nomii financiare la bugetul local de p<n la .,-. mil. M14. Acest nivel de investi"ii ar necesita surse financiare inclusiv din exterior sub form de grant !i &mprumuturi. :n scopul acces rii surselor de finan"are este important ca raionul #asarabeasca &n urm 0 torii ani s asigure suficiente proiecte dezvoltate p<n la etapa de finan"are.
(a,elul )/1: 3ate 'e+-re r. *a+ara,ea+ca 3ate 'e+-re Raion 4r,an Rural (otal 5nformaie general1 2 ;uprafa"a raionului E7m F 2-( Popula"ia &n 2.1., mii locuitori 12,( 1),2-,' 1ensitatea popula"iei, loc.G7m2 --,)) 2 ;uprafa"a fondului locativ, mii.m 2)' $1','. (*,,'. %onsumul mediu, tepGan 1,.$*, +aloarea produc"iei fabricate &n 2.11, mil. M14 '$,,. #uget Public, mil. M14 )',,( *alana energetic 6Con+umul 'e com,u+ti,il la 0ntre-rin'erile .i organi2aiile Raionului78 29112 Baz, mii.m$ 2.$), % rbune, tone ''* 4emne, mc 2*. Baze petroliere lic2efiat, >4PB? tone 1* P cur , tone . #enzina auto, tone 22) Per+-ecti"e 'e eficien energetic 2929 2 6eabilitare cl diri publice >min. 1.(.. m Gcl dire?, un. $ 2 ;uprafaa pentru reabilitare, m '.,$$ Dconomii anuale, M=2 *)'

). &i2iunea +iziunea raionului privind eficien"a energetic p<n &n anul 2.2. const &n cre!terea confortului pentru utilizatorii a cel pu"in $ cl diri publice ca urmare a lucr rilor de reabili0 tare energetic . :n acela!i timp se vor ob"ine economii anuale de energie de aproxima0 tiv *)' M=2, ec2ivalentul &n economii la bugetul local de p<n la .,-. mil. M14.

1 2

#iroul Aa"ional de ;tatistic , Ministerul Finan"elor #iroul Aa"ional de ;tatistic

Anexa F: Profilul energetic al raioanelor

1)