Sunteți pe pagina 1din 0

1

PROGRAMA ANALITIC
A DISCIPLINEI MANAGEMENTUL FINANRII PROIECTELOR
EUROPENE
1. Prezentare general
1.1 Repere privind evoluia cadrului instituional european
1.2 Instituiile fundamentale ale Uniunii Europene
1.3 Cadrul de reglementri comunitare
1.4 Principiile de baz i caracteristicile bugetului CE
1.5 Politicile de sprijinire financiar a statelor membre i a celor
aflate n perioada de preaderare
2. Strategii de dezvoltare naional i instrumentele de
finanare comunitar
2.1 Planul naional unic de dezvoltare
2.2 Cadrul naional strategic de referin
2.3 Instrumente de finanare comunitar
2.4 Programele operaionale destinate Romniei pe perioada
2007 2013
2.5 Cadrul instituional naional pentru implementarea
programelor cu finanare comunitar.
3. Elaborarea proiectelor cu finanare european
3.1 Tipuri de proiecte cu finanare european
3.2 Lansarea cererilor de finanare
3.3 Elaborarea i depunerea cererilor de finanare
3.4 Evaluarea i selecia cererilor de finanare
3.5 Contractul de finanare
4. Managementul implementrii proiectelor europene
4.1 Constituirea i organizarea echipei de proiect
4.2 Achiziia bunurilor, serviciilor i lucrrilor prevzute n proiect
4.3 Obinerea finanrii
4.4 Publicitatea proiectului
4.5 Monitorizarea intern
4.6 Rambursarea cheltuielilor
4.7 Pista de audit i arhivarea
5. Monitorizarea i controlul implementrii proiectelor
5.1 Activiti de monitorizare ale autoritii de management
i/sau organismelor intermediare
5.2 Controlul cererilor de prefinanare i de rambursare depuse
de beneficiari
5.3 Auditul intern efectuat de organismele de implementare
5.4 Auditul extern efectuat de Autoritatea de Audit Naional
5.5 Controlul efectuat de instituiile europene
2
BIBLIOGRAFIE
1. Andresan-Grigoriu B.
Stefan T.
Drept comunitar, Editura C. H. Beck, Bucuresti,
2007.
2. Anghel M. Ion Personalitatea juridica si competentele
Comunitatilor Europene / Uniunii Europene, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 2007
3. Arvatu C.
Ionescu D.
Lucinescu I. C.
Cinca S.
Luca R.
Campean C.
Romania si Uniunea Europeana. Cronologie
istorica, Editura Institutului de Stiinte Politice si
Relatii Internationale, Bucuresti, 2004
4. Avram C.
Radu R.
Gaicu L.
Uniunea Europeana. Trecut si prezent, Editura
Universitaria, Craiova, 2006.
5. Barbulescu I. Ghe. De la Comunitatile Europene la Uniunea
Europeana, Editura Trei, Bucuresti, 2001
6. Birzea C. Politicile si institutiile Uniunii Europene, Editura
Corint, Bucuresti, 2001
7. Calinoiu C.
Duculescu V.
Drept Constitutional European, Editura Lumina
Lex, Bucuresti, 2008
8. Diaconescu M. Economie europeana, Editura Uranus, Bucuresti,
2004
9. Dinu M.
Socol C.
Merinas M.
Mecanisme de convergenta si coeziune, Editura
Economica, Bucuresti, 2005.
3
10. Dinu M.
Socol C.
Niculescu A.
Fundamentarea si coordonarea politicilor
economice in Uniunea Europeana, Editura
Economica, Bucuresti, 2006.
11. Dragos D. C. Uniunea Europeana. Instituii. Mecanisme, Editura
All Beck, Bucuresti, 2005
12. Andresan-Grigoriu B.
Stefan T.
Tratatele Uniunii Europene. Versiune consolidata,
Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007
13. Mihai E. Ajutoare de stat si politici publice europene, Editura
C.H. Beck, Bucuresti, 2008
14. Morariu D. C. Adaptarea legislatiei romanesti la acquis-ul
comunitar. Aspecte speciale privind acquis-ul
relatiilor externe, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2008
15. Paun N.
Paun A. C.
Comanescu Albu R.
Petrescu R.
Miscoiu S.
Domuta D.
Institutiile Uniunii Europene, Editura Fundatiei
pentru Studii Europene, Cluj, 2004
16. Pelkmans Jacques Integrare Europeana, Metode si Analiza
Economica, IER, Bucuresti
17. Tofan Apostol D. Institutii administrative europene, Editura C.H.
Beck, Bucuresti, 2006
18. Voicu M. Politicile comunitare in Constitutia Uniunii
Europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005
19. *** Tratat privind aderarea Romaniei la Uniunea
Europeana, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2005
20. *** Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie
2006 privind Fondul European de Dezvoltare
Regional i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1783/1999
4
21. *** Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie
2006 privind Fondul Social European i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1784/1999

22. *** Regulamentul (CE) nr.1082/2006 al


Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie
2006 privind o Grupare European de Cooperare
Teritorial(GECT)
23. *** Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului
din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor
generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regional, Fondul Social European i Fondul de
Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1260/1999

24. *** Regulamentul (CE) nr. 846/2009 din 1


septembrie 2009 pentru modificarea
Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din
8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr
1083/2006 care stipuleaz prevederile generale
ale Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European i Fondul de Coeziune i
a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului asupra Fondului
European de Dezvoltare.

25. *** Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din


8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr
1083/2006 care stipuleaz prevederile generale
ale Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European i Fondul de Coeziune i
a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului asupra Fondului
5
European de Dezvoltare

26.
27
*** Corrigendum la Regulamentul (CE)
nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006
care stabilete regulile de implementare a
Regulamentului (CE) Consiliului nr.1083/2006 de
stabilire a prevederilor generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regional, Fondul Social
European i Fondul de Coeziune i a
Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului privind
Fondul European pentru Dezvoltare Regional
Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului
din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de Coeziune
i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1164/94
28 *** Regulamentul Consiliului (CE, Euratom)
nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 privind
Regulamentul financiar aplicabil bugetului general
al Comunitilor Europene

29. *** Regulamentul Comisiei (CE, Euratom)


nr.2342/2002 din 23 decembrie 2002 privind
stabilirea regulilor pentru implementarea
Regulamentul Consiliului (EC, Euratom)
nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunitilor
Europene, cu modificrile ulterioare

30. *** Regulamentul Comisiei (CE, Euratom)


nr.1248/2006 din 7 august 2006 de modificare a
Regulamentului (CE, Euratom) nr.2342/2002
privind stabilirea regulilor pentru implementarea
Regulamentul Consiliului (EC, Euratom)
nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunitarilor
Europene
31. *** Regulamentul Comisiei (EC, Euratom)
6
nr.1261/2005 din 20 iulie 2005 de amendare a
Regulamentului Comisiei (CE, Euratom)
nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru
implementarea Regulamentul Consiliului (EC,
Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al
Comunitilor Europene, cu modificrile ulterioare
32. *** Regulamentul Consiliului (EC, Euratom)
nr.1995/2006 din 13 decembrie 2006 de
modificare a Regulamentului (EC, Euratom)
nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunitilor
Europene
33. *** Regulamentul Consiliului (CE) nr.994/98 din 7
mai 1998 privind aplicarea articolelor 92 i 93 (n
prezent 87 i 88) ale Tratatului CE anumitor
categorii de ajutoare de stat orizontale
34. *** Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 din
15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87
i 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de minimis
35. *** Regulamentul Comisiei (CE) nr.800/2008
din 6 august 2008 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piaa comun
n aplicarea articolelor 87
i 88 din tratat (Regulament general de exceptare
pe categorii de ajutoare)
36. *** Regulamentul Consiliului nr. 2988/95 privind
protecia intereselor financiare ale Comunitilor
Europene (cunoscut i sub numele de
Regulamentul PIF) (JO 1995 L 312)
37. *** Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului
din 21 iunie 2005, privind finanarea politicii
agricole comune
7
38. *** Cadrul National Strategic de Referinta 2007 2013
39. *** Memorandum pentru aprobarea Strategiei
naionale de comunicare a Instrumentelor
Structurale 2007-2013
40. *** Legea nr. 500/2002 Legea finanelor publice,
M.O. nr.597 din 13.08.2002.
41. *** Legea nr. 273/2006 Legea privind finanele
publice locale, M.O. nr.618 din 18.07.2006.
42. *** O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a
Instrumentelor Structurale i utilizarea acestora
pentru Obiectivul Convergen, M.O. nr. 413 din
17.06.2009
43. *** O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul i
recuperarea fondurilor comunitare, precum i a
fondurilor de cofinanare aferente utilizate
necorespunztor, M.O. nr.622 din 30.08.2003
44. *** H.G. 457/2008 privind cadrul instituional de
coordonare i gestionare a instrumentelor
structurale, M.O. nr.364 din 13.05.2008.
45. *** H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin programele
operaionale, M.O. nr.517 din01.08.2007.
46. *** Site-uri utile:
www.europa.eu, www.fonduri-ue.ro,
www.inforegio.ro www.animmc.ro, www.ancs.ro,
www.mcti.ro, www.minind.ro/oie.html,
www.fseromania.ro, www.posdru.edu.ro,
www.mediu.ro, www.mt.ro, www.mira.gov.ro,
www.minind.ro, www.apdrp.ro,
www.cbcromaniabulgaria.eu,
www.infocooperare.ro, www.blacksea-cbc.net,
www.interreg4c.eu,
8
MANAGEMENTUL FINANRII PROIECTELOR EUROPENE
Sintez curs
I Prezentare general
1.1 Repere privind evoluia cadrului instituional european
Prin semnarea Tratatului de la Paris , n anul 1951 s-a nfiinat
Comunitatea European a Crbunelui i a Oelului. Acest act a
constituit prima form de construcie europeana pe baza voinei
comune a ase membri fondatori: Belgia, Frana, Germania, Italia,
Luxemburg i Olanda.
In anul 1957, prin Tratatul de la Roma, cele ase ri au hotrt
crearea Comunitii Economice Europene (CEE) i a Comunitii
Europene a Energiei Atomice (EURATOM).
Prima extindere a avut loc n anul 1973 prin lrgirea Comunitii
Economice Europene cu trei membri: Danemarca, Irlanda si
Regatul Unit. Cu aceast ocazie s-a extins paleta de preocupri cu
noi politici sociale i de mediu. n vederea sprijinirii financiare a
statelor membre s-a nfiinat Fondul European de Dezvoltare
Regional.
n anul 1979 s-a hotrt ca alegerea parlamentarilor europeni s se
fac prin vot universal i direct la interval de 5 ani.
Extindere n spaiul mediteranean a debutat n anul 1981 prin
aderarea Greciei iar ulterior, in anul 1986 a Spaniei i Portugaliei.
n aceast perioad a aprut necesitatea elaborrii unor programe
de ajutor social.
Un pas important n evoluia construciei instituionale a Europei l-a
constituit crearea pieei unice europene acesta fiind consfinit prin
semnarea n anul 1985 a Cartei albe pentru realizarea pieei unice
iar n 1987 a Actului Unic European.
n anul 1993 prin Tratatul de la Maastricht se modific Tratatul CEE
(acum : Tratatul CE) i Tratatul EUROATOM prin care se extinde
rolul i competenele Uniunii Europene n ceea ce privete uniunea
economic i monetar, politica extern i de securitate comun ,
justiie i afaceri interne, ntrirea capacitii Parlamentului
European.
O nou extindere are loc la data de 01.ianuarie 1995 intrarea n UE
a trei state Austria, Finlanda i Suedia.
Un moment de referin are loc n anul 1999 prin introducerea
monedei unice EURO.
Urmeaz dou etape succesive de extindere, prima n 2004 prin
aderarea a 6 state Republica Ceh, Ungaria, Polonia, Estonia,
Letonia Lituania, Slovenia, Cipru i Malta, iar a doua etap are loc
9
n 2007 prin aderarea Romniei si Bulgariei, ajungndu-se la un
numr de 27 state componente.
n concluzie, Uniunea European reprezint un parteneriat
economic i politic unic ncheiat ntre 27 de ri democratice din
Europa.
Statele membre accept s delege o parte din suveranitatea lor unor
instituii independente ce reprezint interesele comunitare.
1.2 Instituiile fundamentale ale Uniunii Europene
Instituii
l Parlamentul
European
l Consiliul de
Minitri
l Comisia European
l Curtea European
de Justiie
l Curtea European
de Auditori
Persoane juridice
(responsabilitate
contractual)
Organe
l Banca Central
European
l Comitetul Economic
i Social (doar pentru
Euratom/Comunitate
a European)
l Comitetul Regiunilor
l Banca European de
Investiii (doar pentru
Comunitatea
European)
Fr responsabilitate
contractual
Organe
suplimentare
l Europol
l Agenii (ex.
Agenia
European
pentru Mediu)
l Comitete
l Grupuri de lucru
Fr responsabilitate
contractual
UE
Instituiile i organele Uniunii Europene
Parlamentul European
Reprezentnd 492 de milioane de ceteni ai Uniunii Europene,
Parlamentul European mparte puterea legislativ cu Consiliul UE. Este
singura instituie aleas n mod direct de ctre cetenii Uniunii. Sesiunile
plenare ale Parlamentului au loc la Strasbourg n timp ce mini-sesiunile au
loc la Bruxelles.
Membrii Parlamentului sunt grupai pe grupuri politice ei nu sunt
organizai pe criterii de naionalitate, ci pe baza afilierii politice.
Preedintele, ales dintre membrii Parlamentului pe o durat de doi ani i
10
jumtate, se asigur c ntreaga activitatea a Parlamentului se desfoar
n ordine i asigur reprezentarea Parlamentului n relaiile externe.
Competenele Parlamentului au crescut considerabil de-a lungul anilor. n
multe domenii, procedura de co-decizie nseamn practic dreptul
Parlamentului de a bloca legislaia propus, dei n domeniile sensibile
acesta poate doar s ofere o opinie Consiliului. Parlamentul are ultimul
cuvnt n multe domenii ce privesc cheltuielile efectuate din bugetul anual
al Uniunii Europene. .
Comitetele Parlamentului European, care se ntrunesc n mod obinuit la
Bruxelles acoper domenii specifice i pregtesc n detaliu opiniile
Parlamentului European. n principiu toate edinele comitetelor i cele ale
Parlamentului sunt deschise publicului, dei anumite pri ale edintelor
comitetelor au loc n spatele uilor nchise.
Consiliul Uniunii Europene
Consiliul este principalul organism decizional al Uniunii Europene,
mprind puterea legislativ cu Parlamentul European. Reprezentnd
Statele Membre, minitrii sau oficialii departamentelor naionale se
ntrunesc pentru a dezbate subiecte specifice. Numele oficial este de
Consiliu al Uniunii Europene, dei de multe ori se folosete expresia
Consiliu de Minitrii.
Pentru problemele inter-guvernamentale, precum politica extern,
Consiliul acioneaz pe baza propriei iniiative n acest caz rolurile
Comisiei i Parlamentului sunt limitate. ntrunirile Consiliului au loc n
spatele uilor nchise, ns au existat ncercri n ultimii ani de a le face
mai transparente prin a oferi accesul publicului. Toate deliberrile
Consiliului n cadrul procedurii de co-decizie sunt deschise publicului.
Consiliul este prezidat pentru o perioad de ase luni de ctre fiecare Stat
Membru preedinia care stabilete agenda Uniunii Europene. Prim-
minitrii se reunesc de patru ori pe an asemenea Consiliului European
i stabilesc direciile generale ale Uniunii Europene.
Preedinia: Consiliul este prezidat de ctre fiecare Stat Membru pentru o
perioad de ase luni conform cu un calendar de rotaie stabilit dinainte.
Preedinia joac un rol vital n organizarea activitilor Consiliului. Ea
ofer impuls proceselor legislative i decizionale, cutnd obinerea de
compromisuri ntre Statele Membre atunci cnd este cazul. Preedinia
organizeaz i prezideaz toate edinele.
Consiliul European reprezint reunirea efilor de state i de guverne a
Statelor Membre i a Comisiei Europene. Definete obiectivele politice
11
generale ale Uniunii Europene. Reuniunile Consiliului European au loc de
obicei la Bruxelles, n cldirea Justus Lipsius.
Secretarul-General al Consiliului i naltul Reprezentant al Uniunii pentru
Politica Extern de Securitate Comun asist Consiliul n problemele
legate de politica extern a Uniunii. El contribuie la formularea, pregtirea
i implementarea deciziilor politice europene. El reprezint Consiliul n
cadrul dialogului politic cu partenerii externi.
Comisia European
Comisia celor 27 de state membre const n 26 de comisari plus
preedintele avnd responsabiliti pe o gam variat de portofolii,
acestea variind de la ntreprinderi i industrie, la transport, relaii
instituionale i strategia de comunicare, politica agricol i dezvoltarea
rural, etc. Fiecare comisar este asistat de ctre un cabinet (birou privat)
i de ctre un departament (sau directorat general) de oficiali, marea
majoritate dintre acetia fiind stabilii n Bruxelles.
Comisarii au un mandat de cinci ani. Preedintele Comisiei este
nominalizat de ctre Statele Membre, pe baza consensului, i apoi este
aprobat de ctre Parlament. Preedintele ales i guvernele Statelor
Membre decid apoi asupra listei de nominalizai pentru portofoliile de
comisari europeni. Colegiul comisarilor este aprobat n bloc de ctre
Parlamentul European n urma audierilor n faa comisiilor de specialitate.
n prezent exist un comisar pentru fiecare din cele 27 de State Membre,
ns pn n 2004, statele mari aveau doi comisari.
Comisia European este singura instituie european care poate iniia
proiecte legislative. Totui, nainte de a face acest lucru, trebuie s se
consulte cu grupurile de interes i cu experii pentru a se asigura c
interesele cetenilor Uniunii sunt atent promovate. Se organizeaz
ntlniri periodic cu comitetele de experi din cadrul guvernelor i ageniilor
naionale i de asemenea cu reprezentanii europeni a organizaiilor din
diverse domenii, incluznd aici industria, serviciile publice, uniunile
sindicale, grupurile de consumatori, organizaiile regionale i organizaiile
non-guvernamentale. Multe dintre aceste organizaii i stabilesc o
reprezentan la Bruxelles tocmai pentru a influena Comisia, cunoscnd
faptul c cel mai bun moment de influenare al procesului de elaborare a
legislaiei este nainte ca aceasta s devin o propunere legislativ
oficial.
Odat ce legislaia european a fost adoptat, Comisia este obligat s
asigure implementarea adecvat i complet i n cadrul unei perioade
anume de timp n toate Statele Membre. Comisia (sau statele membre)
12
pot semnala Curii de Justiie nendeplinirea obligaiilor legale de ctre un
Stat Membru.
Directoratele-Generale sunt departamentele Comisiei care se ocup de
activitatea practic referitoare la fiecare domeniu. Comisia este asistat
de ctre un serviciu civil format din 36 de directorate generale, marea
majoritate a acestora fiind n Bruxelles i Luxembourg. Cel mai mare
directorat general poate avea 1000 de funcionari care s lucreze pentru
un anumit domeniu.
Alte Instituii U.E.
Curtea de Justiie
Stabilit n Luxembourg, Curtea de Justiie a Comunitilor
Europene este format dintr-un judector provenind din
fiecare Stat Membru al Uniunii asistai de ctre opt avocai
generali. Este complet independent i asigur nelegerea
i interpretarea uniform a legislaiei europene n fiecare
Stat Membru. n mod particular, curile de justiie ale Statelor
Membre sunt obligate s cear medierea Curii de Justiie n
cazurile n care legislaia naional i cea european sunt n
contradicie. De asemenea Curtea de Justiie este chemat
s medieze disputele dintre instituiile comunitare i Statele
Membre. Orice cetean al Uniunii sau orice organizaie
poate aduce un caz n faa Curii atta timp ct acesta
privete un act juridic care are un efect direct asupra
persoanei sau organizaiei. Tribunalul de Prim Instan a
fost creat n anul 1989.
Curtea European de Audit
De asemenea localizat n Luxembourg, principala sarcin a
Curii Europene de Audit este de a se asigura c Uniunea
European cheltuiete banii n cel mai eficient mod posibil.
Curtea examineaz dac operaiunile financiare au fost
nregistrate n mod corect, legal i dac au fost executate i
coordonate n aa fel nct s asigure economia i eficiena
procesului. Reprezint contiina financiar a Uniunii,
avnd n vedere c supravegheaz bugetul Uniunii i se
asigur c a fost alocat n mod eficient de ctre Comisia
European. Pe baza rapoartelor Curii de Audit, Parlamentul
European acord Comisiei descrcarea financiar pentru
execuia anual a bugetului.

Ombudsmanul european este numit de ctre Parlamentul


European pentru a asculta plngerile privind administrarea
defectuoas executat de ctre instituiile europene. Orice
cetean european, companie sau organizaie cu sediul n
Uniunea European poate solicita Ombudsmanului
13
investigarea unui caz anume. Ombudsmanul european are
sediul n Strasbourg.
1.3 Cadrul de reglementri comunitare
Izvoarele dreptului n UE
Dreptul internaional se compune din:
Dreptul primar;
Dreptul secundar;
Dreptul statelor membre.
Dreptul primar cuprinde:
Dreptul primar scris cuprinde toate tratatele institutive, toate
tratatele de modificare i toate tratatele de aderare
Dreptul primar nescris conine: toate principiile generale de
drept ale Comunitii, dezvoltate de ctre Curtea European de
Justiie
Dreptul secundar cuprinde dreptul adoptat de ctre instituiile
comunitare n baza dreptului primar, aadar n special toate
regulamentele, toate directivele, toate deciziile.
Dreptul statelor membre cuprinde Constituia, legile, ordonanele i
celelalte reglementri cu caracter obligatoriu pe tereitoriul statului
respectiv (H.G., Ordine, Norme, etc.) .
Principiu de baz:
Orice stat care ader la UE, se supune prevederilor "acquis-ului
comunitar"!
n concluzie:
odat cu aderarea la UE, statele membre vor aplica cu prioritate
reglementarile UE.
Ordinea de drept creat odat cu Tratatele CE se caracterizeaz n
special prin aplicabilitatea direct a actelor juridice emise de CE, prin
preeminena dreptului comunitar fa de prevederile contrare i prin
existena unor proceduri menite s asigure aplicarea unitar a
dreptului comunitar.
Aderarea la Comuniti include recunoaterea caracterului obligatoriu
al acestor prevederi
Categorii ale dreptului secundar
Regulamentul
Directiva
Decizia
Recomandarea / Avizul
Regulamentul are aplicabilitate general, este integral obligatoriu i
are valabilitate nemijlocit n fiecare stat membru, iar pentru
valabilitatea la nivel naional nu este necesar transpunerea n dreptul
naional.
14
Un stat membru nu poate contesta ulterior nici valabilitatea nici
coninutul unui regulament.
Directiva este obligatorie ca obiectiv pentru fiecare stat membru
(obligativitatea ndeplinirii obiectivului), dar permite statului membru
alegerea formei i mijloacelor de ndeplinire a obiectivului (spaiu de
aplicare);
n principal nu are efect nemijlocit n statele membre, ci trebuie
transpus n dreptul naional;
.Decizia - este obligatorie doar n cazuri individuale - este instrumentul
executiv
Recomandrile i avizele nu produc efecte juridice nemijlocite
mpotriva destinatarilor (acte juridice fr caracter obligatoriu) .
Principalele regulamente privind modul de gestionare a fondurilor
europene i a programelor finanate din fonduri structurale i de
coeziune ale U.E. sunt:
Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 din
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului
general al Comunitilor Europene
Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 din
23 decembrie 2002 privind stabilirea regulilor pentru
implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom)
nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului
general al Comunitilor Europene, cu modificrile ulterioare
Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul
European de Dezvoltare Regional i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr.1783/1999
Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social
European i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1784/1999
Regulamentul (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o Grupare
European de Cooperare Teritorial(GECT)
Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie
2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i
Fondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1260/1999
Regulamentul (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009
pentru modificarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al
Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006
care stipuleaz prevederile generale ale Fondul European de
15
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de
Coeziune i a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului asupra Fondului European de
Dezvoltare.
Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8
decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea
Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care
stipuleaz prevederile generale ale Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de
Coeziune i a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului asupra Fondului European de
Dezvoltare
Corrigendum la Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al
Comisiei din 8 decembrie 2006 care stabilete regulile de
implementare a Regulamentului (CE) Consiliului nr.1083/2006 de
stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de
Coeziune i a Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul European
pentru Dezvoltare Regional
Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului din 11 iulie
2006 de creare a Fondului de Coeziune i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr.1164/94
Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.1248/2006 din 7
august 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom)
nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea
Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind
Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunitarilor Europene
Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.1261/2005 din
20 iulie 2005 de amendare a Regulamentului Comisiei (CE,
Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru
implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom)
nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului
general al Comunitilor Europene, cu modificrile ulterioare
Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1995/2006 din
13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (EC,
Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunitilor Europene
Regulamentul Consiliului (CE) nr.994/98 din 7 mai 1998
privind aplicarea articolelor 92 i 93 (n prezent 87 i 88) ale
Tratatului CE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale
Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 din 15
decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 ale
Tratatului CE privind ajutorul de minimis
Regulamentul Comisiei (CE) nr.800/2008 din 6 august
16
2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile
cu piaa comun n aplicarea articolelor 87
i 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de
ajutoare)
Regulamentul Consiliului nr. 2988/95 privind protecia
intereselor financiare ale Comunitilor Europene (cunoscut i
sub numele de Regulamentul PIF) (JO 1995 L 312)
1.4 Principiile de baz i caracteristicile bugetului CE
Cadrul juridic - Regulamentul nr. 1605/2002 al Consiliului privind
regulamentul financiar al bugetului general al Comunitilor Europene
i
Regulamentul nr. 2342/2002 al Comisiei privind aplicarea
Regulamentului nr. 1605/2002
Principiile bugetare
Unitii i exactitii bugetare
Anualitii
Echilibrului
Unitii de cont
Universalitii
Specificitii
Bunei gestiuni financiare
Transparenei
Principiul unitii i exactitii bugetare
Bugetul este un instrument care, pentru fiecare exerciiu financiar,
prevede i autorizeaz toate veniturile i cheltuielile considerate necesare
pentru Comunitatea European i pentru Comunitatea European a
Energiei Atomice.
Veniturile i cheltuielile Comunitilor cuprind:
(a) veniturile i cheltuielile Comunitii Europene, inclusiv cheltuielile
administrative care decurg pentru instituii din dispoziiile din Tratatul
privind Uniunea European referitoare la politica extern i de securitate
comun i la cooperarea poliieneasc i judiciar n materie penal, ct i
cheltuielile operaionale generate de punerea n aplicare a dispoziiilor
respective, atunci cnd acestea sunt efectuate de la buget;
(b) cheltuielile i veniturile Comunitii Europene a Energiei Atomice.
Bugetul nregistreaz garania operaiunilor de mprumut i de
credit efectuate de Comuniti, precum i plile efectuate Fondului de
garantare pentru aciunile externe.
17
Nu se colecteaz venituri i nu se efectueaz cheltuieli dect dac sunt
nregistrate ntr-o linie din buget.
Nu se poate angaja sau autoriza nici o cheltuial peste creditele
autorizate.
Niciun credit nu poate fi nregistrat n buget dac nu corespunde
unei cheltuieli considerate necesare.
Principiul anualitii
Creditele nregistrate n buget se autorizeaz pentru un exerciiu
financiar care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31
decembrie.
Bugetul conine credite difereniate, formate din credite de angajament i
credite de plat, i credite nedifereniate.
Creditele de angajament acoper costurile totale ale angajamentelor
juridice asumate n cursul exerciiului financiar curent.
Creditele de plat acoper pli efectuate pentru onorarea angajamentelor
juridice asumate n cursul exerciiului financiar curent i/sau al exerciiilor
financiare anterioare.
Veniturile unui exerciiu financiar se nregistreaz n contabilitate
pentru exerciiul financiar pe baza sumelor ncasate n cursul exerciiului
financiar. Resursele proprii ale lunii ianuarie a urmtorului exerciiu
financiar pot fi pltite n avans.
Creditele autorizate pentru un anumit exerciiu financiar pot fi
utilizate numai pentru acoperirea cheltuielilor angajate i pltite n
exerciiul financiar n cauz i pentru acoperirea sumelor datorate pentru
angajamente din exerciiile financiare anterioare.
Creditele care nu au fost utilizate pn la sfritul exerciiului
financiar pentru care au fost nregistrate se anuleaz.
n Regulamentul Financiar sunt prevzute i excepiile de la principiul
anualitii i condiiile n care acestea pot fi npuse n aplicare.
Principiul echilibrului
Veniturile i creditele de plat din buget trebuie s se afle n
echilibru.
Soldul fiecrui exerciiu financiar se nscrie n bugetul exerciiului
urmtor ca venit, n cazul unui excedent, sau ca i credit de plat, n cazul
unui deficit.
Estimrile acestor venituri sau credite de plat se nregistreaz n buget n
cursul procedurii bugetare i printr-o scrisoare rectificativ.
Dup prezentarea conturilor pentru fiecare exerciiu financiar,
diferenele fa de estimrile fcute se nregistreaz n bugetul exerciiului
urmtor cu ajutorul unui buget rectificativ consacrat exclusiv acestor
diferene. n acest caz, proiectul preliminar al bugetului rectificativ trebuie
18
prezentat de Comisie n termen de 15 zile de la prezentarea conturilor
provizorii.
Principiul unitii de cont
Bugetul se ntocmete i se execut n euro, iar conturile se prezint n
euro.
Cu toate acestea, pentru fluxurile de numerar contabilul i, n cazul
conturilor de avans, administratorii conturilor de avans, i, pentru
gestionarea administrativ a serviciului extern al Comisiei, ordonatorul de
credite responsabil sunt autorizai s efectueze operaiuni n monede
naionale n conformitate cu normele de aplicare.
Principiul universalitii
Veniturile totale acoper creditele totale de plat. Toate veniturile i
cheltuielile se nregistreaz integral fr a fi regularizate ntre ele.
Urmtoarele venituri se utilizeaz pentru
finanarea unor cheltuieli specifice:
contribuiile financiare din partea statelor membre la anumite
programe de cercetare n temeiul regulamentului Consiliului de
punere n aplicare a deciziei privind sistemul resurselor proprii ale
Comunitilor;
contribuiile financiare din partea statelor membre i a altor
ri donatoare, inclusiv, n ambele cazuri, din partea ageniilor
publice i parapublice ale acestora sau a organizaiilor
internaionale pentru anumite proiecte sau programe de asisten
extern finanate de Comunitate i gestionate de Comisie n
numele acestora, n temeiul actului de baz corespunztor;
dobnzile pentru depozite i amenzile prevzute n
regulament viznd accelerarea i clarificarea aplicrii procedurii
privind deficitul excesiv;
veniturile alocate pentru un anumit scop, precum veniturile
din fundaii, subvenii, donaii i moteniri, inclusiv veniturile alocate
specifice fiecrei instituii;
contribuiile la activitile comunitare din partea rilor tere
sau a diferitelor organisme;
veniturile provenite de la pri tere pentru livrri de bunuri,
prestri de servicii sau efectuarea de lucrri la cererea lor;
veniturile din vnzarea de vehicule, echipamente, instalaii,
materiale i aparatur tiinific i tehnic, nlocuite sau casate
dup amortizarea complet a valorii contabile a acestora;
veniturile obinute din rambursarea sumelor pltite n mod
necuvenit;
19
ncasrile din livrri de bunuri, prestri de servicii sau
efectuarea de lucrri pentru alte instituii sau organisme, inclusiv
indemnizaiile de delegare pltite n numele altor instituii sau
organisme i rambursate de acestea;
plile asigurrilor ncasate;
veniturile din pli legate de cedarea folosinei unor bunuri
imobiliare;
veniturile din vnzarea publicaiilor i filmelor, inclusiv a celor
pe suport electronic.
De asemenea, actul de baz aplicabil poate dispune alocarea
pentru anumite cheltuieli a veniturilor pe care le prevede.
Comisia poate accepta orice donaie n favoarea Comunitilor,
precum fundaii, subvenii, cadouri i moteniri.
Acceptarea unor donaii n valoare de 50 000 euro sau mai
mult, care implic o tax financiar, inclusiv costuri de monitorizare care
depesc 10 % din valoarea donaiei acordate, este supus spre aprobare
Parlamentului European i Consiliului, care hotrsc n aceast privin n
termen de dou luni de la primirea cererii din partea Comisiei. Dac nu s-a
formulat nici o obiecie n acest termen, Comisia ia o decizie definitiv
privind acceptarea.
Normele de aplicare precizeaz cazurile n care anumite venituri
pot fi deduse din facturi sau cereri de plat, care apoi sunt ordonanate n
suma net.
Costul produselor i serviciilor furnizate Comunitilor care
includ taxe rambursate de statele membre n temeiul Protocolului
privind privilegiile i imunitile Comunitilor Europene sau de ri tere n
temeiul altor acorduri relevante se imput bugetului cu suma fr taxe.
Se pot face regularizri cu privire la diferenele de curs de schimb
aprute n execuia bugetar. Rezultatul final, profit sau pierdere, se
nregistreaz n soldul exerciiului.
Principiul specificitii
Creditele se aloc integral unor destinaii specifice pe titluri i capitole;
capitolele sunt submprite la articole i rubrici.
Principiul bunei gestiuni financiare
Creditele bugetare se utilizeaz n conformitate cu principiul
bunei gestiuni financiare, adic n conformitate cu principiile
economiei, eficienei i eficacitii.
Principiul economiei prevede ca resursele utilizate de instituie
20
pentru desfurarea activitilor sale s fie puse la dispoziie n timp util, n
cantitatea i la calitatea adecvate i la cel mai bun pre.
Principiul eficienei vizeaz cel mai bun raport ntre resursele utilizate i
rezultatele obinute.
Principiul eficacitii vizeaz ndeplinirea obiectivelor specifice stabilite i
obinerea rezultatelor scontate.
Pentru toate sectoarele de activitate incluse n buget se stabilesc
obiective specifice, msurabile, realizabile, relevante i datate.
Realizarea acestor obiective se monitorizeaz prin indicatori de
performan pentru fiecare activitate, iar fiecare autoritate nsrcinat cu
efectuarea cheltuielilor transmite informaii autoritii bugetare n aceast
privin.
Pentru a mbunti procesul decizional, instituiile procedeaz la
evaluri ex ante i ex post, conform orientrilor furnizate de Comisie.
Aceste evaluri se aplic tuturor programelor i activitilor care implic
cheltuieli semnificative, iar rezultatele evalurii sunt comunicate
autoritilor nsrcinate cu efectuarea cheltuielilor, autoritilor legislative i
bugetare.
Orice propunere sau iniiativ naintat autoritii bugetare de
ctre Comisie sau de ctre un stat membru, n conformitate cu dispoziiile
relevante ale Tratatului CE sau ale Tratatului privind Uniunea European
(TUE), care poate avea un impact asupra bugetului, inclusiv schimbarea
numrului de posturi, trebuie s fie nsot de o declarae financiar de
evaluare.
Orice modificare adus unei propuneri sau iniative naintate autoritii
legislative, care poate avea implicai considerabile asupra bugetului,
inclusiv schimbarea numrului de posturi, trebuie s fie nsot de o
declarae financiar ntocmit de institua care propune modificarea.
n timpul procedurii bugetare, Comisia furnizeaz informaile
necesare pentru o comparae ntre evolua nevoilor de credite i estimrile
iniiale fcute n situaiile financiare. Aceste informaii includ progresele
nregistrate i stadiul atins de autoritatea legislativ n eforturile sale de
evaluare a propunerilor prezentate. Nevoile de credite sunt revizuite, dac
este cazul, n funcie de evoluia deliberrilor cu privire la actul de baz.
Pentru a preveni riscurile de fraud i neregularitile, declaraia
financiar include toate informaiile cu privire la msurile existente sau
planificate de prevenire a fraudei i de protecie mpotriva ei.
Bugetul se execut pe baza unui control intern eficace i eficient,
corespunztor fiecrui mod de gestionare i n conformitate cu
reglementrile sectoriale relevante.
n scopul execuiei bugetului, controlul intern este definit drept
un proces aplicabil la toate nivelurile gestiunii i menit s asigure n mod
rezonabil realizarea urmtoarelor obiective:
eficacitatea, eficiena i economia operaiunilor;
fiabilitatea informaiilor;
protecia activelor i a informaiilor;
21
prevenirea i depistarea fraudelor i a neregularitilor;
gestionarea adecvat a riscurilor legate de legalitatea i
regularitatea tranzaciilor secundare, innd seama de caracterul
multianual al programelor, precum i de natura plilor respective.
Principiul transparenei
Bugetul se ntocmete i se execut iar conturile se prezint n
conformitate cu principiul transparenei.
La ordinul preedintelui Parlamentului European, bugetul i
bugetele rectificative se public, n forma final n care au fost
adoptate, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Bugetul se public n termen de trei luni de la data la care bugetul este
declarat adoptat definitiv.
Conturile anuale consolidate i raportul privind gestiunea bugetar i
financiar ntocmite de fiecare instituie se public n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Informaiile cu privire la operaiunile de mprumut i de credit
contractate de Comuniti n beneficiul unor tere pri se includ ntr-o
anex la buget.
Informaiile cu privire la operaiunile Fondului de garantare
pentru aciunile externe se includ n situaiile financiare.
Comisia pune la dispoziie, ntr-un mod corespunztor, informaiile privind
beneficiarii fondurilor provenite de la bugetul pe care l dene aceasta,
atunci cnd bugetul este executat n mod centralizat i direct de ctre
departamentele sale, precum i informaiile referitoare la beneficiarii
fondurilor furnizate de entitile crora le sunt delegate sarcini de execuie
a bugetului, n cadrul altor moduri de gestionare.
1.5 Politicile de sprijinire financiar a statelor membre i a celor aflate
n perioada de preaderare
Politicile de sprijinire financiar ale Uniunii Europene sunt direcionate
n dou pri:
sprijinirea rilor din Europa Central i de Est candidate la
aderarea la UE;
eliminarea disparitilor economice i sociale ntre regiuni, n
scopul realizrii coeziunii economice i sociale ntre statele
membre.
n funcie de realizarea dezideratelor menionate, fondurile i programele
de sprijinire financiar a statelor se mpart n fonduri de pre-aderare i
fonduri destinate statelor membre, prin utilizarea instrumentelor structurale
1.5.1 Fondurile de pre-aderare
22
Sunt un ansamblu de resurse financiare alocate de Uniunea
European pentru sprijinirea rilor din Europa Central i de Est
candidate la aderarea la UE n eforturile lor de satisfacere a criteriilor
de la Copenhaga i Madrid. ncepnd cu anul 2000, ntreaga asisten
comunitar nerambursabil destinat pregtirii aderrii acestor state
este concentrat n trei mari fonduri: PHARE, ISPA i SAPARD
Programul Phare este un instrument de asisten financiar
nerambursabil acordat de Uniunea European, menit s sprijine statele
candidate din Europa Central i de Est n eforturile acestora de pregtire
pentru aderare.Phare a fost creat la nceputul anului 1989 pentru Polonia
i Ungaria, primele dou ri din regiune care au renunat la comunism i
la economia centralizat. Scopul su era de a ajuta aceste dou ri n
procesul de tranziie de la regimul comunist la cel democratic (de aici i
numele su: Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy
Polonia Ungaria Ajutor pentru Reconstrucia Economiei).Pe msur ce
alte state din Centrul i Estul Europei au trecut la un regim democratic,
acestea au fost incluse de asemenea n program. Astfel, n 1996, 13 state
primeau fonduri nerambursabile Phare: 10 state candidate la acea dat
(Bulgaria, Republica Ceh, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia,
Romnia, Slovacia i Slovenia) i 3 state necandidate (Albania, Bosnia-
Heregovina i fosta Republic Iugoslav a Macedoniei). Pn n anul
2000 rile din partea vestic a Balcanilor (Albania, Bosnia-Heregovina i
fosta Republic Iugoslav) au beneficiat de asisten Phare, ns din anul
2001 acestea au fost incluse n programul CARDS (Asisten Comunitar
pentru Reconstrucia, Dezvoltarea i Stabilitatea Balcanilor).
Obiectivul general al programului Phare a fost de a ajuta statele
candidate s se pregteasc n vederea aderrii la Uniunea European,
sprijinul concentrndu-se asupra prioritilor pentru ndeplinirea criteriilor
de aderare de la Copenhaga, i anume:
- stabilitatea instituiilor care garanteaz democraia, statul de drept,
respectarea drepturilor omului i protecia minoritilor;
- existena unei economii de pia funcionale;
- capacitatea de a face fa presiunii concureniale i pieei din Uniunea
European;
- capacitatea de asumare a obligaiilor de stat membru al Uniunii
Europene.
Obiectivele Phare au vizat:
- ntrirea capacitii administrative i instituionale n statele candidate,
pentru ca acestea s poat funciona eficient n cadrul Uniunii Europene
(Dezvoltare instituional);
- sprijinirea statelor candidate n efortul investiional de aliniere a
activitilor industriale i a infrastructurii la standardele UE (Investiii
pentru sprijinirea aplicrii legislaiei comunitare);
- promovarea coeziunii economice i sociale (Investiii n coeziune
economic i social).
Prin programul Phare, Uniunea European a acordat Romniei, nc din
23
anul 1991, asisten pentru dezvoltare instituional, consolidarea
legislaiei necesare asigurrii compatibilitii cu acquis-ul comunitar,
investiii i asigurarea coeziunii economice i sociale.n cadrul fiecrui
program anual Phare s-au finanat proiecte care s asigure pregtirea
Romniei n vederea aderrii la Uniunea European, urmrindu-se
domeniile prioritare, aa cum au fost acestea identificate n Parteneriatul
de aderare, grupate pe criterii politice, economice, de ntrire a capacitii
administrative i a capacitii de asumare a obligaiilor de stat membru
(adoptarea acquis-ului comunitar n diferite domenii).Alinierea la normele
i standardele Uniunii Europene a presupus investiii pentru dotarea
instituiilor cheie, a cror capacitate de a monitoriza sau aplica corpul
legislativ comunitar trebuia ntrit.
Acordul cadru ntre Comisia European i Guvernul Romniei, ca
beneficiar, s-a semnat la 12 martie 1991, i stabilea cadrul tehnic, legal i
administrativ pentru implementarea unor msuri n domeniul cooperrii
tehnice, financiare i al altor forme de cooperare.Valoarea alocrii de
asisten financiar nerambursabil prin Programul Phare n perioada
1990-1997 a fost de 778 milioane euro. La acestea se adaug i sumele
alocate pentru programele comunitare, cooperarea transfrontalier i alte
programe dedicate unor sectoare aparte (programe orizontale i programe
multiar), rezultnd un buget total de peste 812 milioane euro. ncepnd
din anul 1997, programul Phare a acordat sprijin crescut dezvoltrii
cadrului legislativ i structurilor administrative, proiectelor care
promoveaz democraia i dezvoltarea societii civile, investiiilor n
infrastructur, inclusiv cooperrii transfrontaliere.
n Romnia, n anul 1999 a fost creat cadrul juridic, precum i toate
structurile administrative i bugetare necesare coordonrii i implementrii
programelor finanate de Uniunea European. De asemenea, n anul
urmtor au fost create structuri mixte de monitorizare a implementrii
proiectelor, formate din reprezentani ai autoritilor romne i ai Comisiei
Europene: Comitetul Comun de Monitorizare (Joint Monitoring
Committee), format din coordonatorul national al asistenei, responsabilul
naional cu autorizarea finanrii i reprezentani ai Comisiei Europene i
sub-comitete sectoriale de monitorizare (Sectorial Monitoring Sub-
Committee), stabilite de Comitetul Comun de Monitorizare, formate din
coordonatorul naional al asistenei, responsabilul naional cu autorizarea
finanrii, responsabilul/responsabilii cu autorizarea programului din cadrul
fiecrei agenii de implementare i un reprezentant al Comisiei Europene.
Pentru nfiinarea i definirea acestor structuri au fost semnate dou
memorandum-uri de nelegere ntre Comisia European i Guvernul
Romniei. Fiecare memorandum de finanare semnat ntre Comisia
European i Guvernul Romniei prevedea responsabiliti clare pentru
fiecare din structurile naionale stabilite: coordonatorul naional al
asistenei, responsabilul naional cu autorizarea finanrii, responsabilii cu
autorizarea programelor, Fondul Naional, Oficiul de Pli i Contractare
Phare, ageniile i autoritile de implementare.
24
Programul ISPA- Instrument for Structural Policies for Pre-Accession
Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare are urmtoarele
obiective:
sprijinirea rilor beneficiare n vederea alinierii
standardelor lor de mediu la cele ale Uniunii Europene;
extinderea i conectarea reelelor de transport ale
statelor beneficiare la cele trans-europene;
familiarizarea rilor beneficiare cu politicile i
procedurile aplicate Fondurilor Structurale i de Coeziune
ale Uniunii Europene.
In domeniul proteciei mediului, ISPA se concentreaz pe
investiii masive legate de directivele de mediu, a cror
implementare solicit costuri foarte importante. Ele se refer
la urmtoarele domenii:
tratarea apelor reziduale;
administrarea deeurilor solide i a celor periculoase;

poluarea aerului, apei.


In domeniul transporturilor, ISPA acord prioritate investiiilor legate de
integrarea sistemului romnesc n sistemul de transporturi al Uniunii
Europene i n reele trans-europene. De asemenea se acord prioritate
mbuntirii legturilor cu alte state candidate, precum i eliminrii
lacunelor din sistemul naional de transporturi.
ISPA finaneaz dezvoltarea cilor ferate, a oselelor i a cilor de
navigaie.
SAPARD - Special Pre-Accession Programme for Agriculture si Rural
Development. Programul Special de Pre-aderare pentru Agricultur i
Dezvoltare Rural sprijin rile candidate n abordarea reformei
structurale din sectorul agricol i din alte domenii legate de dezvoltarea
rural, precum i n implementarea acquis-ului comunitar referitor la
Politica Agricol Comun.
Romnia a identificat patru msuri prioritare care s fie finanate n cadrul
acestui program:
mbuntirea activitilor de prelucrare i
comercializare a produselor agricole i piscicole;
dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale;
dezvoltarea economiei rurale;
dezvoltarea resurselor umane.
Principalele domenii de intervenie sunt:
Pentru PHARE
Minoriti
Reforma Administraiei Publice
Justiie
Finane Publice
25
Agricultur i Dezvoltare Rural
Mediu
Managementul Frontierelor
Coeziune Economic i Social (CES)
Cooperare Transfrontalier i Programe de
Vecintate
Pentru ISPA finanarea proiectelor mari pentru
infrastructura de transporturi i mediu
Pentru SAPARD - investiii n agricultur i
dezvoltare rural
Alocare anual a UE prin cele 3 instrumente ncepand cu anul 2000 este
echivalent cu peste 25% din investiiile totale ale bugetului naional.
Fondurile de preaderare vor finana proiecte pn n 2010
Avantajele utilizrii fondurilor de pre-aderare
Birocraia necesar managementului Instrumentelor
Structurale a fost dezvoltat;
Un numr mare de persoane s-au iniiat n scrierea i
implementarea proiectelor;
Dobandirea unei capacitati financiare si administrative in
absorbtia fondurilor europene ( financiar participare la
cofinantare, administrativ- pregatirea de planuri, proiecte, programe
)
Experiena n managementul i implementarea
Instrumentelor Structurale disponibil prin proiectele de nfrire
instituional ;
1.5.2 Instrumentele structurale
Reprezint asistena financiar nerambursabil primit de Romnia, n
calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului
European de Dezvoltare Regional (FEDR), Fondului Social European
(FSE) i Fondului de Coeziune (FC).
Diferenele ntre regiunile statelor membre UE sunt legate de:
linfrastructur;
lcalitatea mediului nconjurtor;
lomajul i abilitile forei de munc relevante pentru dezvoltare;
lmrimea i diversitatea afacerilor;
lnivelurile de inovaie i utilizarea tehnologiei n afaceri.
Politica de coeziune a Uniunii Europene este destinat reducerii acestor
inegaliti i a dificultilor economice pe care le genereaz n vederea
mbuntirii funcionrii Pieei Unice Europene.
Probleme regionale de dezvoltare existente la nivelul Romniei
Creterea disparitilor de dezvoltare ntre Regiunea
Bucureti-Ilfov i celelalte Regiuni;
26
Dezvoltare neechilibrat ntre Estul i Vestul rii, respectiv
ntre Regiunile Nord-Est, Sud Est, Sud, Sud Vest i Regiunile
Vest, Nord - Vest, Centru;
Subdezvoltarea cronic este concentrat n Reg Nord Est ,
la grania cu Moldova i n Reg Sud, de-a lungul Dunrii;
Existena unor importante dispariti intraregionale care
reflect structura mozaical a dezvoltrii economice: n interiorul
Regiunilor coexist zone subdezvoltate cu zone relativ dezvoltate.
Probleme regionale de dezvoltare
Declinul masiv al oraelor mici i mijlocii, ndeosebi al
oraelor mono industriale, generat de restructurarea industrial;
Grad sczut de atractivitate a majoritii Regiunilor;
Declinul socio-economic a numeroase centre urbane mari i
diminuarea rolului lor n dezvoltarea arealelor adiacente.
Principiile de baz ale reformei prin politica de coeziune 2007 -2013:
Concentraie:
o asistenta financiara in regiunile si domeniile care au mai
mare nevoie de sprijin;
o aproximativ 80% din fonduri ctre regiunile mai puin
dezvoltate.
Simplificare:
o reducerea numrului de regulamente; mai puine obiective
o mai puine fonduri;
o programare; programe cu fond unic;
o management financiar mai flexibil;
o proporionalitate n ceea ce privete controlul, evaluarea i
monitorizarea;
o eligibilitatea cheltuielilor
Descentralizare:
o un rol mai puternic pentru regiuni i pentru actorii locali
Principii ale politicii de coeziune
lAdiionalitate: creditele din Fonduri nu se pot substitui cheltuielilor
publice sau altor cheltuieli structurale echivalente ale statului membru
- finanare UE: fondul de coeziune max 80% din cost
celelalte fonduri max 75% din cost
lCoordonare: politicile sectoriale i regionale trebuie sincronizate cu
celelalte msuri implementate prin PND nefinanate prin fonduri
structurale
lParteneriat: contribuie semnificativ a tuturor organizaiilor i instituiilor
relevante
27
Instrumentele structurale cuprind:
Fondul European pentru Dezvoltare Regional ( FEDER )
Fondul Social European ( FSE )
Fondul de Coeziune ( FC )
Pentru perioada 2007-2013, Romniei i va fi alocat, prin intermediul
instrumentelor structurale, o sum de 4 ori mai mare dect prin
instrumentele de pre-aderare: PHARE, ISPA i SAPARD.
n Romnia investiiile din instrumentele structurale vor fi completate cu
fondurile Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene (PAC )
Instrumente complementare:
Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rural (FAEDR)
Fondul European pentru Pescuit (FEP)
Politica de coeziune a UE n perioada 20072013
Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDER) - sprijin investiii
productive care conduc la crearea de locuri de munc
Domenii de aplicare:
infrastructur;
iniiative de dezvoltare local i activiti ale IMM - urilor;
domenii de dezvoltare: transport, tehnologii de comunicaie,
energie, mediu, cercetare i inovaie, infrastructur social, training,
reconstrucie urban i conversia ariilor industriale, dezvoltare
rural, industria pescuitului, turism i cultur.
Fondul Social European (FSE) - previne i combate omajul, susine
dezvoltarea resurselor umane i promoveaz integrarea pe piaa muncii
Domenii de aplicare:
Integrare profesional pe termen lung a omerilor;
Integrare profesional a tinerilor omeri;
Integrare profesional a persoanelor excluse de pe piaa
muncii;
Promovarea oportunitilor egale privind accesul pe piaa
muncii;
Aciuni specifice mbuntirii accesului pe piaa muncii a
femeilor;
mbuntirea sistemelor de educaie i instruire;
Promovarea forei de munc specializate;
Creterea potenialului uman n domeniul cercetrii i
dezvoltrii;
28
Fondul de Coeziune (FC) - fond special nfiinat pentru a asista Statele
Membre al cror PNB este mai mic dect 90% din media UE;
Domenii de aplicare:
Mediu;
Infrastructur de transport.
Fonduri complementare
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) - sprijin
dezvoltarea rural i creterea productivitii n sectorul agricol
Domenii de aplicare:
Investiii n proprietile agricole (modernizare, reducerea
costurilor de producie, calitatea produciei, mediu , etc. ;)
Sprijin pentru instalarea tinerilor n mediul rural i instruire;
Ajutor pentru pensionare timpurie;
Compensaii pentru zonele mai puin favorizate;
Msuri pentru agricultura care protejeaz mediul;
Procesarea i marketingul produselor agricole;
Dezvoltare i utilizare optim a pdurilor;
Dezvoltarea spaiului rural prin promovarea serviciilor, sprijin
acordat economiei locale, ncurajarea turismului i activitilor
artizanale, etc.
Fondul European pentru Pescuit (FEP) - investete n:
restructurarea activitii de pescuit;
modernizarea ambarcaiunilor de pescuit;
mbuntirea prelucrrii i comercializrii produselor
piscicole;
acvacultur
dezvoltarea de ferme de pescuit;
protecia zonelor maritime;
faciliti n porturile de pescuit.
II Strategii de dezvoltare naional i instrumentele de finanare
comunitar
2.1 Planul naional de dezvoltare (PND)
Documentul de planificare strategic i programare financiar, care are ca
scop s orienteze i s stimuleze dezvoltarea economic i social a rii
29
pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea
coeziunii economice i sociale.
Proiectarea opiunilor strategice ale unui stat membru al Uniunii Europene
se bazeaz pe:
o strategiile naionale sectoriale de dezvoltare;
o strategia naional de dezvoltare regional;
o orientrile strategice la nivel european;
o cerinele specifice privind accesarea Fondurilor
Structurale (FS).
Caracterul specific al PND:
Instrument specific Politicii de Coeziune a UE;
Nu reprezinta o strategie economica nationala
in sens larg;
Instrument de prioritizare a investitiilor publice
pentru dezvoltare maximizarea impactului.
Prioritile PND pentru perioada 2007 - 2013
Creterea competitivitii economice i dezvoltarea
economiei bazate pe cunoatere;
Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport;
Protejarea i mbuntirea calitii mediului;
Dezvoltarea resurselor umane, creterea gradului de
ocupare i combaterea excluziunii sociale;
Dezvoltarea economiei rurale i creterea productivitii n
sectorul agricol;
Sprijinirea participrii echilibrate a tuturor regiunilor
Romniei la procesul de dezvoltare socio-economic.
Subprioriti de dezvoltare n agricultur:
creterea competitivitii agriculturii i silviculturii i
adaptarea ofertei la cerinele pieei;
mbuntirea calitii vieii in zonele rurale;
dezvoltarea durabil a fermelor i a exploataiilor forestiere;
promovarea iniiativelor locale prin ncurajarea aciunilor de
tip LEADER ;
asigurarea pescuitului durabil i dezvoltarea acvaculturii.
Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier:
Potenialul uman
Formare;
Instalare;
Pensionare anticipat;
Utillizarea serviciilor de consultan;
30
Crearea serviciilor de consultan, de gestiune i de
nlocuire.
Potenialul fizic
Modernizarea exploataiilor;
Imbuntirea valorii economice a pdurilor;
Sprijin acordat industriilor de procesare i de comercializare;
Cooperare n vederea inovrii;
Infrastructuri;
Catastrofe naturale.
Calitatea productiei si produselor
Adaptarea la standardele comunitare;
Regimuri de calitate a alimentelor;
Promovarea produselor de calitate.
Msuri de tranzitie
Explotaii aflate n situaie de semi-subzisten;
Crearea grupurilor de productori.
mbuntirea vieii in zona rural:
Diversificarea economiei;
Diversificarea activitilor neagricole Beneficiar:
membru al unei gospodrii agricole;
Ajutoare pentru crearea i dezvoltarea ntreprinderilor
int: micro-ntreprinderi;
Promovarea activitilor turistice inta: infrastructuri
mici, recreative, ezvoltare i/sau comercializare de servicii
turistice rurale;
Calitatea vieii n mediul rural
Servicii de baz pentru economie i populaia rural
int: activitile culturale i recreative, inclusiv
infrastructurile aferente n sate;
Conservarea i punerea n valoare a patrimoniului
rural;
- inta mediu : elaborarea planurilor Natura 2000 i a altor
spaii, sensibilizare, investiii n vederea ntreinerii i punerii n
valoare a locurilor;
- inta cultur : studii i investiii n vederea ntreinerii i
restaurrii patrimoniului cultural;
Dobndirea de competene, animare i punere n
practic.
Obiect: studiu privind regiunea respectiv, informare asupra
regiunii i strategiei locale de dezvoltare, formarea persoanelor
angajate n strategiile locale de dezvoltare, aciuni de animare,
formare de animatori, parteneriat
Dezvoltarea fermelor si a expoatatiilor forestiere:
31
Plata n zona muntoas viznd compensarea
handicapurilor naturale;
Pli n zonele cu alt handicap dect muntele;
Pli Natura 2000 i Directiva Cadru privind Apa;
Pli agro-mediu;
Pli n favoarea bunstrii animalelor;
Investiii neproductive.
Initiativa de tip LEADER
Constituirea unei capaciti locale de parteneriat, de animare
i de promovare a dobndirii de competene pentru mobilizarea
potenialului local;
ncurajarea parteneriatului public-privat: abordri inovatoare
i apropierea sectorului public i a celui privat - Grupul de Aciune
Local - GAL;
Promovarea cooperrii i a inovrii - Experimentare;
Ameliorarea guvernanei locale: favorizarea abordrilor
inovatoare care vizeaz dezvoltarea legturilor dintre agricultur,
silvicultur i economia local pentru diversificarea bazei
economice i ntrirea esutului socio-economic al zonelor rurale;
Implementarea strategiilor de dezvoltare locala;
Implementarea proiectelor de cooperare;
Stimularea grupurilor de aciune locala de a
dobndi cunotine i de a se implica n aciunile din teritoriu.
Pescuitul durabil si acvacultura
Msuri pentru adaptarea flotei comunitare de pescuit
Rolul financiar al PND 2007-2013
Instrument de prioritizare eficient a investiiilor publice
pentru dezvoltare;
Creeaz condiiile pentru imbunatatirea managementului
cheltuielilor bugetare pe termen mediu
cadru de investiii stabil, vizibil si predictibil;
Fundamenteaz necesitatile strategice de finanare a cror
acoperire se va realiza cu sprijinul UE;
Instrument util pentru coordonarea donatorilor (UE, IFI).
2.2 Cadrul Strategic Naional de Referin (CSNR)
Documentul de referin pentru programarea instrumentelor structurale,
asigurnd conformitatea interveniilor acestor fonduri cu orientrile
32
strategice comunitare privind coeziunea i prioritile naionale de
dezvoltare i identificnd legtura dintre prioritile la nivel comunitar i
programul naional de reform.
CSNR reprezint strategia global de utilizare a fondurilor structurale
i de coeziune, iar diversele Programe Operaionale (PO) reprezint
instrumentele de finanare prin care se realizeaz prevederile din
CSNR.
Elementele CSNR:
Analiza socio-economic;
Rspunsul strategic;
Programele Operaionale;
Alocarea fondurilor structurale i de coeziune;
Mecanismele de implementare;
Parteneriatul.
Prioriti i aciuni
Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene;
Creterea competitivitii pe termen lung a economiei
romneti;
Dezvoltarea i folosirea mai eficient a capitalului uman;
Consolidarea capacitii administrative;
Promovarea dezvoltrii teritoriale echilibrate;
Programele Operaionale
POS Creterea Competitivitii Economice;
POS Transport;
POS Mediu;
PO Regional
POS Dezvoltarea Resurselor Umane;
PO Dezvoltarea Capacitii Administrative;
PO Asisten Tehnic;
Obiectivul Cooperare Teritoriala Regionala n cadrul cruia
se regsesc PO-uri cu rile riverane, bazinul Mrii Negre, spaiul
Sud-Est European i PO-uri Cooperare Interregional.
Alocarea fondurilor structurale i de coeziune
CSNR cuprinde tabelul financiar al alocrilor estimative anuale pe fonduri
i pe PO
Suma total a fondurilor structurale i de coeziune alocat Romniei este
de 19,667 miliarde Euro.
Ponderea alocrilor pe PO
POS Transporturi 23,7%
POS Mediu 23,5%
PO Regional 19,4%
POS Dezvoltarea Resurselor Umane 18,1%
POS Creterea Competitivitii Economice 13,3%
33
PO Dezvoltarea Capacitii Administrative 1,1%
PO Asisten Tehnic 0,9%
2.3 Instrumente de finanare comunitar
Fondurile Structurale, finaneaz Programele Operaionale (PO).
Pentru perioada 2007-2013, Romnia va primi 19,667 miliarde
EUR, din urmtoarele fonduri:
FEDR Fondul European de Dezvoltare
Regional: investiii n transport, crearea de
noi locuri de munc, proiecte de dezvoltare
rural, antreprenoriat.
FSE Fondul Social European: promovarea
integrrii omerilor i a grupurilor
dezavantajate pe piaa muncii, prin finanarea
unor msuri de instruire i a unor sisteme de
recrutare i asisten.
FC Fondul de Coeziune: asisten pentru
cele mai noi state membre ale Uniunii
Europene cu un PIB pe cap de locuitor mai
mic de 90% din media comunitar.
Pe lng acestea, sunt implementate alte dou instrumente
complementare:
FEADR Fondul European pentru
Agricultur i Dezvoltare Rural
FEP Fondul European pentru Pescuit
Principii n alocarea fondurilor structurale:
Alocare pe programe multianuale
(7 ani);
Management descentralizat
(naional) al fondurilor;
Sumele alocate sunt semnificativ
mai mari (de 3-4 ori anual);
Implic o cofinanare mai mare;
Opereaz pe principiul
rambursrii;
34
Regula n+3/ n+2 (dezangajarea
automat).
2.4 Programele operaionale destinate Romniei pe 2007
2013
Finanarea propriu-zis din fonduri europene nerambursabile se
face prin PO prezentate schematic la subcap. 2.2 CSNR. Fiecare
PO este defalcat pe axe prioritare, iar axele prioritare conin
domeniile majore de intervenie pentru care se lanseaz cererile de
finanare.
POS Transport
Obiectivul global l reprezint promovarea unui sistem de transport
n Romnia, care s faciliteze circulaia rapid i eficient, n condiii
de siguran i la standarde europene, a persoanelor i bunurilor, la
nivel naional i internaional.
Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-
T in scopul dezvoltarii sustenabile a sistemului de transport, integrat
in cadrul retelelor europene de transport
Domenii majore de intervenie(DMI)
1.1- Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere
1.2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare
1.3 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii navale
Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale
de transport in afara Axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii
sustenabile a sistemului national de transport
DMI:
2.1 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale rutiere
2.2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale feroviare
si a serviciilor oferite pasagerilor
2.3 - Modernizarea si dezvoltarea porturilor maritime si fluviale
2.4 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
Axa prioritara 3: Dezvoltarea durabila a sectorului de Transport, la
un nivel mai inalt de protectie a mediului, a sanatatii oamenilor si a
sigurantei pasagerilor
DMI:
3.1 Promovarea transportului inter-modal
3.2 - Imbunatatirea sigurantei traficului pentru toate modurile de
transport
3.3 - Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra
mediului
35
Axa 4: Asisten Tehnic
4.1 - Sprijinirea managementului eficient, implementarii,
monitorizarii si controlului POST
4.2 - Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind POST
Programul Operaional Creterea Competitivitii Economice
Obiectivul general - mbuntirea productivitii companiilor
romneti i reducerea decalajului fa de nivelul mediu al
productivitii n UE.
AXA PRIORITAR 1 Un sistem inovativ i eco-eficient de
producie
DMI:
1.1. Investiii productive i pregtirea pentru concurena pe pia a
ntreprinderilor, n special IMM-uri;
1.2. Accesul IMM-urilor la finanare;
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.
AXA PRIORITAR 2 Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare
pentru competitivitate
DMI:
2.1 CD n parteneriat ntre universiti/ institute de cercetare-
dezvoltare i ntreprinderi, n vederea obinerii de rezultate aplicabile
n economie ;
2.2 Investiii pentru infrastructura de CDI
2.3 Accesul ntreprinderilor la activiti de CDI (n special IMM-urile).
AXA PRIORITAR 3 Tehnologia informaiei i comunicaiilor
pentru sectoarele privat i public
DMI:
3.1. Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei
3.2. Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor publice electronice
3.3. Dezvoltarea e-economiei
AXA PRIORITAR 4 Creterea eficienei energetice i a
siguranei n aprovizionare, n contextutil combaterii schimbrilor
climatice
DMI:
4.1. Energie eficienta i durabila (mbuntirea eficienei energetice
i a sustenabilitii sistemului energetic);
4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru
36
producerea de energie verde;
4.3. Diversificarea reelelor de interconectare n scopul creterii
siguranei n aprovizionarea cu energie.
AXA PRIORITAR 5 Asisten Tehnic
DMI:
5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si
controlul POS CCE;
5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.
Programul Operaional de Mediu
Obiectivul global - imbuntirea standardelor de via i a calitii
mediului, punndu-se accent n special pe respectarea acquis-ului
privind mediul
Se urmrete reducerea decalajului dintre Uniunea European i
Romnia, n ceea ce privete respectarea standardelor de mediu,
lund n considerare dou scopuri pe termen lung:
Asigurarea accesului general la utilitile publice de baz;
mbuntirea calitii mediului;
Axa Prioritar 1 Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i
ap uzat
DMI1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de ap/ap uzat
Axa Prioritar 2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deeurilor i reabilitarea siturilor istorice contaminate
DMI:
2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor i
extinderea infrastructurii de management al deeurilor
2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric
Axa prioritar 3 Reducerea polurii provenite de la sistemele de
nclzire urban n localitile cele mai afectate
DMI:
3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de nclzire n zonele fierbini
(hot-spot)
Axa prioritar 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de
37
Management pentru Protecia Naturii
DMI:
4.1 Dezvoltarea infrastructurii i a planurilor de management n
vederea protejrii biodiversitii i Natura 2000
Axa prioritar 5 Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire
a riscurilor naturale n zonele cele mai expuse la risc
DMI:
5.1 Protecia mpotriva inundaiilor
5.2 Reducerea eroziunii costiere
Axa prioritar 6 Asisten Tehnic
Programul Operaional Dezvoltarea Resurselor Umane
Obiectivele strategice:
participarea sporit pe piaa muncii a unei fore de
munc nalt calificate i adaptabile;
mbuntirea sistemului educaional i creterea
adaptabilitii acestuia la cererea pieei muncii;
promovarea educaiei pe tot parcursul vieii;
creterea adapabilitii angajailor i a ntreprinderilor;
asigurarea calificrilor i cunotinelor necesare
integrrii i mobilitii pe piaa muncii i
facilitarea dezvoltrii economice
PO urmrete promovarea i dezvoltarea tuturor formelor de
economie social ca i modalitate de asigurare a incluziunii sociale
a personalelor care aparin grupurilor vulnerabile, minoritilor etnice
sau populaiei Rroma.
Axa Prioritar 1 Educatia si formarea profesional n sprijinul
cresterii economice si dezvoltrii societtii bazate pe cunoastere
DMI:
1.1 Acces la educatie si formare profesional initial de calitate
1.2 Calitate n nvtmntul superior
1.3 Dezvoltarea resurselor umane n educatie si formare
profesional
1.4 Calitate n Formarea Profesional Continu
1.5 Programe doctorale si post-doctorale n sprijinul Cercetrii
Axa Prioritar 2 Corelarea nvtrii pe tot parcursul vietii cu piata
muncii
38
DMI:
DMI 2.1 Tranzitia de la scoal la viata activa
DMI 2.2 Prevenirea si corectarea prsirii timpurii a scolii
DMI 2.3 Acces si participare la Formare Profesional Continu
Axa Prioritar 3 Cresterea adaptabilittii lucrtorilor si a
ntreprinderilor
DMI:
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare si sprijin pentru ntreprinderi si angajati pentru
promovarea adaptabilittii
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor si ncurajarea initiativelor
partenerilor sociali si societtii civile
Axa Prioritar 4 Modernizarea serviciului public de ocupare
DMI:
4.1 ntrirea capacittii Serviciului Public de Ocupare pentru
furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare
Axa Prioritar 5 Promovarea msurilor active de ocupare
DMI:
5.1. Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
5.2 Promovarea sustenabilittii pe termen lung a zonelor rurale n
ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de
munc.
Axa Prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale
DMI:
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
6.2 mbunttirea accesului si participrii grupurilor vulnerabile pe
piata muncii
6.3 Promovarea egalittii de sanse pe piata muncii
6.4 Initiative trans-nationale pe piata inclusiv a muncii
Axa Prioritar 7 Asistent tehnic
7.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general si
evaluarea POS DRU
7.2. Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
39
Programul Operaional pentru dezvoltarea capacitii administrative
Obiectivul specific: mbuntirea performanei administraiei publice
din anumite sectoare care au un impact direct asupra coeziunii
economice i sociale din Romnia.
AXA PRIORITAR 1: mbuntiri de structur i proces ale
managementului ciclului de politici publice
DMI:
1.1 mbuntirea procesului de luare a deciziilor
1.2 Creterea responsabilizrii administraiei publice
1.3 mbuntirea eficacitii organizaionale
AXA PRIORITAR 2: mbuntirea calitii i eficienei furnizrii
serviciilor publice, cu accentual pus pe procesul de descentralizare
DMI:
2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorial a serviciilor
2.2 mbuntirea calitii i eficienei furnizrii serviciilor
AXA PRIORITAR 3: Asisten tehnic
DMI:
3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea
PO DCA i pentru pregtirea viitorului exerciiu de programare
3.2 Sprijin pentru comunicarea i promovarea PO DCA
Programul Operaional Regional
Scop: accelerarea creterii economice a Regiunilor rmase n urm.
Obiectivul poate fi atins doar printr-o coordonare strns cu aciunile
prevzute pentru celelalte programe operaionale. POR va acorda
prioritate regiunilor rmase n urm, folosind resurse regionale i
locale.
Principalul mijloc de sprijinire a Regiunilor este finanarea
difereniat, asfel nct Regiunile rmase n urm s primeasc
proporional mai multe fonduri dect cele dezvoltate.
40
Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli
urbani de crestere
DMI:
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana;
Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de
transport
DMI:
2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi
urbane inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura.
Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale
3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor
de sanatate;
3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale;
3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de
interventie in situatii de urgenta;
3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a
infrastructurii pentru formare profesionala continua;
Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si
local
DMI:
4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor;
4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si
pregatirea pentru noi activitati;
4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.
Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
DMI:
5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural;
crearea si modernizarea infrastructurilor conexe;
5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice
pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential
turistic;
5.3 Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii
necesare pentru cresterea atractivitatii regiunilor Romaniei ca
destinatii turistice.
41
Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica
Programul Operaional pentru Asisten Tehnic
Obiectivul Programului operaional pentru asisten tehnic la nivel
naional este de a asigura sprijin pentru coordonarea i
implementarea instrumentelor structurale n Romnia
AXA PRIORITARA 1: Sprijin n implementarea instrumentelor
structurale si coordonarea programelor
DMI:
1.1 Sprijin n procesul de gestionare si implementare a
instrumentelor structurale
1.2 Evaluare
1.3 Formare orizontala n domeniul gestionarii
programelor/proiectelor
1.4 Functionarea autoritatii de management pentru POAT, a ACIS,
si a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit.
AXA PRIORITARA 2: Dezvoltari viitoare si sprijin n functionarea
Sistemului Unic Informatic de Management
DMI:
2.1 Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale
2.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei
2.3 Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si
activitati de comunicare cu privire la SMIS
2.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT
AXA PRIORITARA 3: Diseminarea informatiei si promovarea
instrumentelor structurale
DMI:
3.1 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de
publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei
3.2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele
Structurale
3.3 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de
publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei
Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR)
Obiectivul general
Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier,
42
imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii
vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.
Obiective specifice
- Facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a agriculturii
si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru
a le face mai competitive si pentru a contribui la cresterea
economica si convergenta veniturilor din spatiul rural (acolo unde
este posibil), in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia
mediului din aceste zone;
- Mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale
Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe
suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere;
- Gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul
agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai
corespunzator din punct de vedere social si economic.
AXA 1: Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier
MASURI
1.1. Msuri menite s mbunteasc cunotinele i s
consolideze potenialul
Uman
1.1.1. Formare profesional (training), informare i difuzare de
cunotine
1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
1.2. Msuri menite s restructureze i s dezvolte capitalul fizic i
s promoveze
Inovaia
1.2.1. Modernizarea exploataiilor agricole
1.2.2. mbuntirea valorii economice a pdurii
1.2.3. Creterea valorii adugate a produselor agricole i forestiere
1.2.5. mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii
1.3. Msuri de tranziie pentru Romnia
1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten
1.4.2. nfiinarea grupurilor de productori
1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru
agricultori
AXA 2: mbuntirea mediului i a spaiului rural
2.1. Msuri privind utilizarea durabil a terenurilor agricole
2.1.1. Sprijin pentru Zona Montan Defavorizat
2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate altele dect zona montan
2.1.4. Pli de Agro-mediu
43
2.2. Msuri privind utilizarea durabil a terenurilor forestiere
2.2.1. Prima mpdurire a terenurilor agricole
AXA 3: Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei
rurale
3.1. Msuri privind diversificarea economiei rurale
3.1.2. Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-ntreprinderi
3.1.3. ncurajarea activitilor turistice
3.2. Msur privind mbuntirea calitii vieii n zonele rurale
3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de
baz pentru
economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii
rurale
AXA 4: Axa LEADER
4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
4.1.1. Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier
4.1.2. mbuntirea mediului i spaiului rural
4.1.3. Calitatea vieii i diversificarea economiei rurale
4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare
4.3.1 Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de
competene i animarea teritoriului
4.3.1.1 Construcie parteneriate public-private
4.3.1.2 Funcionarea Grupului de Aciune Local, dobndirea de
competene i animarea teritoriului
POS- Pescuit
- finantat prin FEP (Fondul European pentru Pescuit)
Tipuri de proiecte:
Dezvoltarea resurselor acvatice vii si a prelucrarii si
comercializarii pestelui de apa dulce;
Modernizarea flotei de pescuit;
Initiative strategice locale pentru dezvoltarea durabila
a zonelor de coasta
2.5 Cadrul instituional naional pentru implementarea
programelor cu finanare comunitar.
Este reglementat prin H.G. nr.457/2008, privind cadrul
instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor
structurale (publicata in M.O. nr.364 din 13 mai 2008).
44
Documentul cadru de implementare
Documentul elaborat de autoritatea de management i aprobat prin
ordin comun al ministrului economiei i finanelor i al ministrului
coordonator al autoritii de management, prin care sunt stabilite
detalii de implementare a strategiei definite prin programul
operaional.
Structura Documentelor cadru de implementare:
Introducere
Descriere general PO
Evaluare ex-ante
Descrierea Domeniilor prioritare de intervenie
Axa Prioritar 1
Domeniul de intervenie 1.1.
Domeniul de intervenie 1.2.
Axa Prioritar 2
Domeniul de intervenie 2.1.
Domeniul de intervenie 1.2.
...............................
Alocare finaciar
Sistem de implementare
Management
Principii de aplicare, selecie i evaluare
Mecanisme de asigurare a cofinanrii
Indicatori
Plan de promovare
Proceduri de intervenie cu modificri pe
parcurs
Anexe
Cadrul instituional naional pentru implementarea programelor cu
finanare comunitar.
Ministerul Economiei i Finanelor reprezint autoritatea pentru
coordonarea instrumentelor structurale, avnd responsabilitatea
coordonrii pregtirii, dezvoltrii, armonizrii i funcionrii cadrului
legislativ, instituional, procedural i programatic pentru gestionarea
instrumentelor structurale.
Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, denumit
n continuare ACIS, are urmtoarele atribuii principale:
iniiaz, elaboreaz i modific legislaia privind cadrul
45
instituional i procedural de coordonare i implementare a
instrumentelor structurale, urmrind asigurarea eficienei i
armonizrii procesului de gestionare a acestora, cu
consultarea autoritilor cu atribuii n domeniu;
formuleaz puncte de vedere i propuneri de
modificare cu privire la legislaia cu impact direct sau
indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor
structurale;
asigur dezvoltarea i funcionarea mecanismului de
coordonare a gestionrii instrumentelor structurale;
coordoneaz, monitorizeaz i sprijin, prin
instrumentele pe care le are la dispoziie, dezvoltarea
capacitii administrative a tuturor structurilor implicate n
gestionarea instrumentelor structurale, elabornd i
actualiznd n acest sens planuri de aciune i raportnd
anual CNC progresele nregistrate n implementarea
acestora;
elaboreaz ghiduri i ndrumare pentru dezvoltarea
procedurilor de gestionare a instrumentelor structurale,
asigurnd o abordare unitar a cadrului procedural, i
analizeaz i formuleaz recomandri pentru
mbuntirea procedurilor de implementare a programelor
operaionale;
analizeaz, mpreun cu Autoritatea de certificare i
plat i cu autoritile de management, necesitatea i
oportunitatea realocrii de fonduri ntre programele
operaionale i formuleaz propuneri n acest sens ctre
CNC;
avizeaz, mpreun cu Autoritatea de certificare i
plat, documentele elaborate de autoritile de
management n vederea fundamentrii programrii
bugetare a surselor reprezentnd fonduri externe
nerambursabile primite din instrumentele structurale,
precum i a celor alocate de bugetul de stat pentru
prefinanare, cofinanare i finanare a cheltuielilor
neeligibile;
coordoneaz procesul de negociere cu Comisia
European a CSNR i a programelor operaionale;
particip la reuniunile anuale cu Comisia European
pentru examinarea progresului implementrii programelor
operaionale i coordoneaz aciunile ntreprinse n urma
observaiilor formulate de Comisia European asupra
rapoartelor anuale de implementare
ndeplinete rolul de punct de contact pentru
instrumentele structurale n Romnia pentru Comisia
46
European i pentru Comitetul de coordonare a fondurilor
structurale i de coeziune (COCOF), asigurnd
reprezentarea Romniei, elaborarea mandatului pe baza
consultrilor cu autoritile cu atribuii n domeniu, precum
i diseminarea informaiilor rezultate din reuniunile
acestora;
Coordoneaz formularea poziiei Romniei cu privire la propunerile
de politici i reglementri comunitare n domeniul instrumentelor
structurale i al politicii de coeziune, n urma consultrii autoritilor
cu atribuii n domeniu.
Autoritatea de Management
Structura din cadrul unei autoriti publice centrale, responsabil
pentru gestionarea unui program operaional.
Pentru fiecare program operaional Guvernul desemneaz un
minister sau o alt autoritate public central care gestioneaz toate
activitile legate de implementarea programului printr-o structur
distinct denumit Autoritate de Management.
Autoritatea de Management este nsrcinat cu gestionarea i
aplicarea programului operaional n conformitate cu principiul bunei
gestiuni financiare, n special:
s se asigure c operaiunile sunt selecionate n
vederea finanrii n formitate cu criterii aplicabile programului
operaional i c sunt conforme, pe toat durata execuiei lor,
cu normele comunitare i naionale aplicabile;
s verifice furnizarea de produse i de servicii
confinanate i s controleze dac toate cheltuielile declarate
de beneficiari pentru operaiuni au fost suportate efectiv i c
sunt n conformitate cu normele comunitare i naionale;
s se asigure c sistemul de contabilitate al
beneficiarilor, de arhivare i pstrare a documentelor, inclusiv
n format electronic este aplicat potrivit normelor comunitare
i naionale
s ntocmeasc acordurile de delegare ctre
organismele intermediare a sarcinilor i responsabilitilor
care decurg din aplicarea programului, s stabileasc i s
pun n aplicare sisteme de monitorizare i control cu privire
la modul de implementare a programului
s ntocmeasc rapoarte i informri ctre comisie
potrivit regulamentelor i cerinelor specifice fiecrui program.
Autoritatea de certificare i plat
Este o structur organizatoric n cadrul Ministerului Economiei si
47
Finanelor, responsabil de certificarea sumelor cuprinse n
declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia European i pentru
primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de
Coeziune i asigurarea transferului acestora ctre beneficiari,
precum i a sumelor de prefinanare i cofinanare aferente
acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
Autoritatea de Certificare i de plat are, n principal urmtoarele
atribuii:
stabilirea i transmiterea ctre Comisie a declaraiilor
certificate de cheltuieli i a cererilor de plat;
certificarea faptului c declaraia cheltuielilor este exact, iar
cheltuielile declarate sunt conforme cu normele comunitare i
naionale aplicabile i au fost suportate pentru operaiunile
selecionate pentru finanare n conformitate cu criteriile
aplicabile programului i normelor comunitare i naionale
aplicabile;
asigurarea evidenei sumelor de recuperat, recuperarea
acestora i virarea lor la Comisie.
Autoritatea de audit a unui program operaional
Organismul naional desemnat s efectueze auditul public extern al
modului de utilizare a fondurilor comunitare, avnd ca principale
atribuii:
s se asigure c se efectueaz audituri n vederea verificrii
funcionrii eficiente a sistemului de gestiune i a controlului
programului operaional;
s se asigure c se efectueaz controale ale operaiunilor pe
baza unui eantion adecvat pentru a se verifica cheltuielile
declarate;
s prezinte Comisiei, n cele nou luni care urmeaz
aprobrii programului operaional, o strategie de audit care
s includ organismele care procedeaz la auditurile i
controalele menionate,metodologia care trebuie utilizat,
metoda de eantionare pentru controalele operaiunilor i
planificarea indicativ a auditurilor i controalelor pentru
garantarea faptului c principalele organisme sunt controlate
i c auditurile i controalele se repartizeaz n mod regulat
pe parcursul ntregii perioade de programare:
s prezinte Comisiei un raport anual de control care s
prezinte rezultatele auditurilor i controalelor realizate pe
parcursul perioadei precedente de doisprezece luni care se
ncheie la data de 30 iunie a anului n cauz n conformitate
48
cu strategia de audit i care s indice eventualele lacune
constatate n sistemele de gestionare i de control ale
programului.
s formuleze un aviz, pe baza controalelor i a auditurilor
care au fost efectuate sub supravegherea sa, indicnd dac
sistemul de gestionare i de control funcioneaz eficient,
astfel nct s confirme n mod satisfctor c declaraiile de
cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte i, prin urmare, c
tranzaciile adiacente sunt legale i reglementare;
s prezinte, o declaraie de ncheiere parial sau final,
dup caz,care s evalueze legalitatea i regularitatea
respectivelor cheltuieli, valabilitatea cererii de plat a
soldului, precum i legalitatea i regularitatea tranzaciilor
adiacente reglementate de declaraia final de cheltuieli,
precum i un raport de control final.
III. Elaborarea proiectelor cu finanare european
3.1 Tipuri de proiecte cu finanare european
Bazele unui proiect european
Proiectul este o proiecie n viitor;
Proiectul este pluridisciplinar;
Proiectul este unic;
Proiectul cere o organizare temporar specific;
Proiectul este un factor de mbogire;
Proiectul rspunde unei nevoi identificate relevante la nivel
european.
Tipologia proiectelor cu finanare european nerambursabil
poate fi stabilit n funcie de criteriile multiple pe care le putem
lua n considerare.
Exemplificm cteva din aceste criterii
Felul programului operaional, axa prioritar, DMI
Impactul i anvergura proiectelor ( strategice, interes
regional, interes local, etc.)
Termenul de depunere (depunere la termen, depunere
continu)
49
Caracteristici generale ale finanrii UE
Promovarea obiectivelor transversale ale UE;
Anticiparea perenitii/ durabilitii;
Crearea sau punerea n reea;
Promovarea obiectivelor i politicilor generale
ale UE.
3.2 Lansarea cererilor de finanare
AM lanseaz public nceperea sesiunii de depunere a
cererilor de finanare pt. fiecare DMI;
Ghidul solicitantului precizeaz elementele necesare
redactrii cererii de finanare.
o Termene de depunere;
o Limite valorice
o Eligibilitate
o Model CF, buget, contract
Autoritile de implementare sunt obligate s asigure accesul
egal, nediscriminatoriu al potenialilor beneficiari a informaiile
necesare accesrii fondurilor nerambursabile prin asigurarea
publicitii deschiderii sesiunilor de depunere a cererilor de
finanare ( edine publice, publicarea n pres, publicarea pe
site-urile oficiale, etc. i s asigure asistena tehnic necesar).
3.3 Elaborarea i depunerea cererilor de finanare
l Etape pregtitoare;
l Elaborarea proiectului;
l Depunerea proiectului.
Etape pregtitoare
o Identificare, analiz, formulare;
o Pregtire, estimare (funcie de criteriile stabilite;
o Identificarea programului de finanare (Ax prioritar,
DMI) ;
o Studierea Ghidului solicitantului.
Identificare, analiz, formulare
o Stabilirea obiectivelor generale;
o Analiza situaiei existente;
o Identificarea necesitilor;
50
o Analiza necesitilor;
o Stabilirea prioritii acestor necesiti;
o Decizia dac un proiect este oportun;
o Definirea idei proiectului;
o Consultarea cu potenialii beneficiari.
Pregtire, estimare
o Specificarea obiectivelor i rezultatelor;
o Identificarea resurselor necesare pentru proiect;
o Identificarea resurselor disponibile pentru proiect;
o Distribuia proiectului pe activiti.
Coninutul dosarului
o Formularul pentru cererea de finanare;
o Formularul pentru buget;
o Confirmarea de primire;
o Check-list (Lista de control).
Anexe
o Mai multe copii ale formularului semnat;
o Statute, rapoarte financiare;
o Fia de indentificare bancar;
o Documente de proprietate/ Convenia de parteneriat;
o CV efului de proiect i CV-urile responsabililor.
Informaii solicitate
Organismul contractant;
Reeaua de parteneri;
Activitile proiectului;
Bugetul;
Structura organizaiei (coordonate, statut, numrul de
salariai) ;
Reprezentantul legal;
Managerul de proiect/ Persoana de contact;
Modul de finanare al organizaiei;
Experiena n domeniul respectiv;
Istoria participrii organizaiei n programe europene;
Coordonatele partenerilor;
Competene, experien parteneri;
Responsabilitile partenerilor; ;
Repartizarea rolurilor partenerilor;
Modul de gestionare a activitilor prevzute n proiect.
51
Activiti - rezumat
Obiectivul general;
Obiectivul specific;
Activitile de realizat, durata;
Metodologie de implementare;
Principalele rezultate ateptate;
Utilizarea i difuzarea;
Contextul (nevoi, obiective generale) ;
Aciunile (programul de realizare a proiectului) ;
Obiectivele specifice;
Relevana proiectului/ programul/ politica i obiectivele
transversale.
Aciuni
Impactul (inta, efectul multiplicator) ;
Comunicarea/difuzarea;
Aspectele inovante;
Alte elemente calitative.
Rezumatul bugetului
Costul total estimat al proiectului, cu defalcarea pe
cheltuieli eligibile i cheltuieli neeligibile;
Suma solicitat sub forma finanrii comunitare
nerambursabile;
Alte surse de finanare asigurate (co-finanare) ;
Contribuia proprie (autofinanarea) ;
Contribuia financiar adus de ctre parteneri;
Veniturile generate de ctre proiect.
Elaborarea bugetului principii
Coeren bugetar;
Echilibru bugetar al proiectului(cheltuieli = intrri) ;
Respectarea condiiilor financiare impuse, proporiile care
intervin, costurile eligibile... ;
Metodele analitice, gestiunea izolat a proiectului
integrat n gestiunea global a structurii.
Elaborare buget - reguli
52
Delimitare cheltuieli - eligibile/neeligibile
Cuantificarea cheltuielilor indirecte
Alte surse de finanare (mprumuturi)
Asigurarea corelrii bugetului cu activitile proiectului;
Defalcarea bugetului pe linii bugetare
Depunerea dosarului
Termene
Modalitate de depunere
Confirmare
Termene de depunere
Termene limit data, ora
Depunere continu primul venit, primul servit
Modaliti de depunere
Depunere pe suport de hrtie i electronic
Depunere on-line
Depunere pe suport de hrtie
Cererea de finanare (n original i 3 copii), va fi trimis ntr-un
colet sigilat prin pota recomandat, curier, sau depuse
personal, la sediul AM sau Organismului Intermediar
ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
Anexa 1.0. Formularul cererii de finanare, nsoit de:
Anexa 1.1. Calendarul activitilor
Anexa 1.2. Finanarea proiectului
Anexa 1.3. Declaraia de eligibilitate
Anexa 1.4. Declaraia privind ncadrarea n categoria IMM
Anexa 1.5. Planul de afaceri
Anexa 2. Grila de verificare a cererii de finanare
Anexa 3. Grila de evaluare tehnic i financiar
Anexa 4. Modelul orientativ al contractului de finanare
Anexa 5. Instruciuni privind achiziiile
3.4 Evaluarea i selecia cererilor de finanare
Procesul de evaluare i selecie a cererilor de finanare depuse de
solicitani se desfoar sub autoritatea i responsabilitatea
autoritilor de management, chiar n condiiile n care anumite
53
atribuii sunt delegate organismelor intermediare. Acest process
parcurge urmtoarele etape:
Verificarea administrativ;
Verificarea eligibilitii solicitantului, proiectului i a
cheltuielilor;
Evaluarea tehnic i financiar;
ntocmirea procesului verbal de evaluare selecie;
Aprobarea proiectelor selectate in vederea ntocmirii
contractelor de finanare.
Criteriile de evaluare i selecie sunt precizate n Ghidul
Solicitantului
Verificarea administrativ se efectuez, prin aplicarea procedurii
patru ochi de ctre experi nominalizai din cadrul autoritilor de
implementare prin completarea unei grile de verificare i const n
verificarea ndeplinirii condiiilor de form sub aspectul existenei la
dosarul cererii de finanare a tuturor documentelor prevzute n
Ghid, a semnturilor, tampilelor i a modului de completare i
depunere a cererii de finanare.
Decizia de acceptare sau respingere a cererii de finanare este
adus la cunotina solicitantului. n cazul respingerii se comunic
motivele respingerii.
Redm, exemplificativ un model de gril de verificare.
Grila de verificare preliminar a cererii de finanare - exemplu
Dosarul CF este depus n 4 exemplare (1
original i 3 copii) marcate corespunztor
Da/Nu
CF Seciunea 4 Certificarea respect
formatul prevzut, este datat, tampilat
i semnat n original de reprezentantul
legal sau de o persoan mputernicit.
*
Toate rubricile din CF sunt completate cu
datele solicitate i respect modelul
standard
*
Calendarul activitilor este ataat la CF
*
Bugetul i sursele de finanare ale
proiectului sunt ataate la CF (Finanarea
proiectului)
*
Declaraia de eligibilitate este ataat la
CF, semnat n original de ctre
reprezentantul legal sau de o persoan
mputernicit
*
54
Declaraia de eligibilitate respect modelul
din ghid
*
Declaraia privind ncadrarea n categoria
IMM este ataat la CF, semnat n
original de ctre reprezentantul legal sau
de o persoan mputernicit
Declaraia privind ncadrarea n categoria
IMM respect modelul din ghid, este
complet iar calculele sunt corecte
*
Certificatul de nregistrare a solicitantului
este ataat
Actul constitutiv (consolidat/ mpreun cu
toate modificrile, dac este cazul) este
ataat
*
Situaiile financiare ale solicitantului
(bilanul contabil, contul de profit i
pierdere, notele explicative) vizate de
Administraia Finanelor Publice, sunt
ataate i acoper ntregul an fiscal
precedent datei de depunere a CF
*
Planul de afaceri este ataat
*
*
Verificarea eligibilitii, const n principal, n verificarea de ctre
organismele de implementare a ndeplinirii criteriilor de eligibilitate a
solicitantului, a activitilor propuse pentru finanare i a naturii
cheltuielilor prevzute n bugetul proiectului propus pentru obinerea
finanrii.Rezultatul verificrii eligibilitii se comunic solicitantului.
Evaluarea tehnic i financiar se face de ctre o comisie de
evaluare compus din experi evaluatori numii de ctre autoritile
de management. Procesul de evaluare se face cu respectarea
principiului patru ochi adic prin participarea la evaluare a doi
experi care evalueaz n mod independent fiecare criteriu prevzut
n Ghid acordnd punctajele pe criterii i subcriterii i stabilesc
punctajul total pentru fiecare cerere de finanare n parte.
n situaia n care diferena de punctaj ntre cei doi evaluatori este
semnificativ, aceasta se soluioneaz prin medierea preedintelui
comisiei de evaluare.
Rezultatele evalurii se consemneaz n Procesul verbal de
evaluare i selecie i se supun aprobrii autoritii de management.
Rezultatele evalurii se comunic solicitanilor.
55
3.5 Contractul de finanare
Contract: => legea prilor
Contractul de finanare: este documentul cadru n care sunt
cuprinse toate cerinele (obligaii, termene, proceduri) impuse de
finanator precum i condiiile de acordare i meninere a finanrii.
Coninutul contractului de finanare
- prile contractante;
- obiectul contractului;
- valoare proiect - valoare contract;
- durata;
- prefinanarea i rambursarea cheltuielilor;
- obligaiile prilor;
- modificarea denunarea contractului;
- anexe:
Cererea de finanare;
Manualul de identitate vizual;
Instruciuni privind achiziiile publice;
Alte anexe.
Cadrul contractual de parteneriat
Sunt partenerii obligatorii?
Este acordul de parteneriat suficient?
Trebuie ncheiate contracte de parteneriat?
Modificarea contractului de finanare
Analiza ipotezelor
ntre momentul redactrii unei cereri de finanare i acela
al semnrii contractului, exist un interval
n acest interval de timp este foarte posibil ca o parte din
ipotezele avute n vedere la momentul redactrii
proiectului s se fi schimbat.
n ceea ce privete bugetul proiectului i activitile
trebuie avute n vedere eventualele modificri impuse de
autoritatea de implementare.
Ajustrile planului de aciune
Refacerea matricei logice
56
Realocarea unor sume n buget
o Eventuale amendamente
Necesitatea unor ajustri trebuie analizat pe toat durata
proiectului.
Dac circumstanele n care este implementat proiectul se schimb
fa de momentul semnrii contractului.
Schimbarea partenerilor,
Modificri mari ale activitilor,
Modificri a perioadei de contract,
Variaii de buget mai mari dect limita max. procentual
admis
Cerere de amendament
Anexe: plan de aciune revizuit, buget modificat, descrierea
partenerului
Notificare Amendament
schimbarea adresei,
a contului,
modificri minore ale activitilor,
modificri de buget care nu presupun variaii mai mari
dect cele admise
Principiile generale ale amendamentului
argumentare
neretroactivitatea
ncadrarea n suma maxim
nedepirea termenului de pli a programului
IV. Managementul implementrii proiectelor europene
4.1 Constituirea i organizarea echipei de proiect
Proiect Echip
Cauze:
o amploarea,
o complexitatea
o specificul proiectelor.
o Selecia unor noi membri:
57
o activitate delicat i important
reuita unui proiect depinde de calitatea echipei
Echip Voluntari
instruire unitate de viziune i metodologie
motivare
Planul de implementare
Metode folosite pentru planificarea activitilor.
o planificarea evenimentelor cheie;
o planificarea etapelor succesive;
planificarea prin diagrame cu bare (diagrama
GANTT);
o Diagrama Pert cu vectori i module
Criterii de ierarhizare
Legturi cauz efect ntre activiti
prioritate demersurile de continuare a proiectului.
activiti complexe - ct mai aproape posibil de data de
nceput
mrimea cheltuielilor vs. mrimea tranelor i resurse proprii
atenie la costurile cu caracter permanent (salarii, chirii,
utiliti)
perioade de aprobare cereri, rapoarte.
Elaborarea standardelor interne
tipul i formatul rapoartelor interne,
fie de post,
fiele de lucru cu beneficiarii,
frecvena ntlnirilor de echip,
registrele de eviden a beneficiarilor,
protocoalele de abordare
fiele de monitorizare i evaluare.
4.2 Achiziia bunurilor i serviciilor
Achiziia bunurilor lucrrilor i serviciilor se face cu respectarea
rglementrilor naionale i comunitare.
Principalele etape sunt:
Elaborarea planului anual de achiziii
ntocmirea dosarului de stabilire a procedurii de achiziii
58
Elaborarea i lansarea cererilor de ofert
Evaluarea ofertelor i selectarea furnizorilor
ntocmirea contractelor
Cereri de plat
Monitorizare i evaluare
Monitorizarea = supravegherea n permanen a proiectului n
scopul determinrii n timp util a eventualelor blocaje sau devieri de
la planul iniial.
Concordana ntre activiti i planul iniial
Volumul i calitatea muncii efectuate
Cheltuielile fcute n comparaie cu cele prevzute.
Gradul de implicare i cooperare ntre membrii echipei
Rezultatul monitorizrii fie/rapoarte de monitorizare care ne
dau:
stadiul proiectului la Ti,
justificri pentru modificri,
documentaia tehnic privind evoluia proiectului.
Scopul evalurii
compar coerena rezultatelor proiectului cu obiectivele
propuse,
determin eficiena, eficacitatea, impactul i durabilitatea
proiectului.
Evaluarea trebuie s furnizeze informaii credibile i utile,
permind incorporarea de
o lecii nvate
bune-practici n procesul de decizie,
Finalitatea
Evaluarea ar trebui s conduc la decizia de:
a continua,
a revizui,
a opri un proiect/program.
Monitorizarea extern
Aciunea pe care o ntreprinde Autoritatea de
Implementare.
Tehnici:
- vizite: anunate, neanunate, la birou, la locul
aciunii, cu ocazia evenimentelor.
- discuii telefonice.
Prin monitorizare se urmrete:
- stadiul n atingerea obiectivelor;
59
- stadiul derulrii activitilor;
- contactul cu beneficiarii;
- contactul cu echipa de proiect;
- relaiile cu presa (vizibilitatea i publicitatea);
- relaiile cu autoritile locale;
- relaiile cu partenerii de proiect;
- eventualele dificulti nregistrate;
- respectarea procedurilor;
- verificarea documentelor financiare;
- verificarea achiziiilor;
- planurile de aciune viitoare;
- documentele standard interne legate de proiect;
- pregtirea pentru raportarea intermediar.
-
Raportul intermediar
Raport narativ tehnic
raport financiar
anexe
Tipuri de documente solicitate pe linii de buget
Costurile de personal
o liste de plat;
o ordine de plat pentru taxe i impozite.
Costurile de subzisten
- liste cu semnturi,
- ordine de deplasare.
Transport
bilete de avion,
bilete de tren,
bilete de autobus,
bonuri de benzin i foile de parcurs.
Echipamente i bunuri
Facturi i documente de plat (chitane sau ordine de plat).
Documentele de licitaie/achiziie, contractele de furnizare
Alte costuri, servicii
facturi i documentele de plat +documentele de
licitaie/achiziie (dac a fost cazul), contractele de furnizare.
Excepie: costurile bancare - extrase de cont.
60
Plata final i aprobarea
Aprobarea raportului final suma final i plata sau
rambursarea
Arhivarea - 3 ani ncepnd cu anul urmtor ncheierii
programului operaional
Evaluarea final intern/extern
Termeni de referin
Introducere
titlu proiectului / programului de evaluat
contextul ar, sector etc.
nivelul proiect, program, strategie
tipul investiie, reform instituional, servicii
momentul evalurii
calendarul i bugetul
documentele de referin.
expertiza evaluatorului.
Metodologie
Obiectivele evalurii
Cadrul general
Aspectele relevante
Criterii
Tehnici
Rezultate
Concluzie
Tipuri de evaluare
Intermediar
Final
Ex-post
Formativ - pentru implementatori; intern.
Sumativ - pentru acionarii externi.
Criteriile de evaluare
Relevana legat de design, indic msura n care obiectivele
formulate se adreseaz n mod corect problemei sau nevoii
identificate n mod real.
Eficiena felul n care activitile transform resursele n
rezultate.
Eficacitatea ct de mult au fost utilizate rezultatele sau n ce
msur au generat beneficii.
Impact n ce msur scopul proiectului a fost atins i ct de mult
s-a datorat asta proiectului
Viabilitate continuitate
61
a. financiar
b. instituional
c. transpunere n politici, bune practici, coduri de conduit.
Controlul cheltuielilor i plilor
Pentru diminuarea riscurilor de a se produce erori sau fraude
sunt instituite mai multe forme de control.
Primul nivel de control se exercit de beneficiar.
La solicitarea prefinanrii beneficiarul verific dac
cuantumul sumei solicitate este cel indicat n contractul de
finanare i dac conturile menionate sunt corecte.
La intocmirea cererilor de rambursare intermediare i finale
beneficiarul ntocmete rapoarte financiare i tehnice
detaliate prin care justific realitatea sumelor solicitate prin
anexarea documentelor justificative care au stat la baza
plilor efectuate de beneficiar.
Al doilea nivel de control se exercit de ctre organismul
intermediar i const n verificarea exhaustiv a tuturor
elementelor de cheltuieli, a rapoartelor financiare i tehnice
ntocmite de beneficiari, pe baza unor liste de verificare
prevzute n procedur.
n urma acestui control beneficiarul certific realitatea i
exactitatea sumelor solicitate.
Al treilea nivel de control se exercit la nivelul autoritii de
management care se asigur c sunt indeplinite toate
condiiile pentru efectuarea plii.
Pe lng controalele menionate sunt efectuate verificri, n special
sub forma auditurilor, de ctre autoritile naionale i comunitare
abilitate.
Autoritatea de audit este singurul organism naional investit cu
competene care exercit auditul extern al programelor cu finanare
nerambursabil. Auditarea se face cu respectarea standardelor
internaionale de audit, a regulamentelor europene i a normelor
convenite cu Comisia European.
Comisia European prin direciile generale efectueaz verificri, prin
sondaj, pentru a se asigura c sistemele de management i control
ale autoritilor naionale de implementare funcionez corect i
acionez eficient pentru depistarea i prevenirea producerii unor
erori su nereguli n modul de gestionare a fondurilor europene
nerambursabile.
62
Curtea de Conturi European are competene de exercitare a
auditului extern asupra bugetului UE i efectueaz propriile verificri
la toate entitile implicate n utilizarea fondurilor europene.