Sunteți pe pagina 1din 3

Ion Iliescu, fostul presedinte al Romaniei si membru de onoare la PSD si PCR a murit ieri.

Cel putin pe Twitter, Realitatea si sute de bloguri. Dupa agitatia care s-a produs in spatiul virtual, celebra enciclopedie on-line Wi ipedia l-a declarat mort pe Ion Iliescu! "Ion Iliescu #$ martie %&$', (lteni)a * 15 aprilie 2010, +ucure,ti- a fost un politician rom.n. A fost pre,edinte ales al Rom.niei /ntre anii %&&'-%&&0 ,i 1'''-1''2. P.n3 la decesul su, n 2010, a fost pre,edinte de onoare al PSD. 4n timpul mandatelor sale a /nceput introducerea reformelor politice, sociale ,i economice.5 Dumne6eu sa-l ierte7 Iliescu mpiat pentru sngele vrsat! (Curentul) 8eorge Roncea Iliescu a murit ieri, deocamdat3 doar pe Twitter7 Tema 9: murit Iliescu;" a fost ieri c<estiunea de6voltat3 de sute ,i mii de comentatori pe Twitter, ,tirea fiind reluat3 inclusiv pe Realitatea.net ,i pe multe alte bloguri. Ieri, pe la pr.n6, pe 8oogle, /ntrebarea 9: murit Iliescu;" aducea la iveal3 faptul c3 peste o mie de surse preluaser3 /n tot at.tea lin -uri tema mor)ii lui Ion Iliescu. =estea mor)ii fostului pre,edinte al Rom.niei a iscat o enorm3 surescitare, o /ntreag3 nebunie pe Twitter, platform3 de microblogging care a a>uns un mediu revolu)ionar de propagare foarte rapid3 a informa)iei. ?i celebra enciclopedie online wi ipedia l-a declarat mort pe Ion Iliescu, informa)ia fiind consemnat3 c<iar pe pagina de Wi ipedia a fostului pre,edinte. 9Ion Iliescu #$ martie %&$', (lteni)a * %@ aprilie 1'%', +ucure,ti-, a fost un politician rom.n. : fost pre,edinte ales al Rom.niei /ntre anii %&&'-%&&0 ,i 1'''-1''2. P.n3 la decesul s3u, /n 1'%', a fost pre,edinte de onoare al PSD. Iliescu a fost o figur3 dominant3 ,i controversat3 a politicii rom.ne,ti de dup3 %&A&. 4n timpul mandatelor sale a /nceput introducerea reformelor politice, sociale ,i economice", este consemnat pe site-ul enciclopediei. Simpla /ntrebare a unui utili6ator al re)elei, curios de ce fostul pre,edinte al Rom.niei nu mai scrie nimic pe blog, a dus la o reac)ie /n lan), twitter-i,tii /ntreb.ndu-se dac3 9: murit Iliescu;". Informa)ia c3 fostul pre,edinte Ion Iliescu ar fi dat col)ul era completat3 de tot felul de ipote6e, ba c3 aperitivele de la parang<elia unde s-a lansat un nou organ de pres3 rusesc ,i unde s-a )inut de bra) cu 8orbaciov i-ar fi c36ut greu, ba c3 pi,coturile ar fi fost otr3vite de ru,i, care s-au <ot3rat s3-i /nc<id3 gura definitiv b3tranei carti)e ag<ebiste temBndu-se c3 starea avansat3 de senilitate /l va face s3 se dea de gol, de6v3luind f3r3 s3 vrea adev3rul despre lovitura moscovit3 din CA&, ba c3 Dina Iliescu, pe care a deconspirat-o recent reputatul istoric Deagu D>uvara c3 ar fi rusoaic3 la origine, l-a electrocutat cu usc3torul de p3r de produc)ie special3 musc3leasc3 #$A' vol)i trifa6ic-, aruncat /n cada /n care se /mb3ia Iliescu, ca s3 par3 un accident, cam ca la polone6i, la ordinul conspirativ transmis discret ,i personal de /nsu,i tovar3,ul 8orbaciov. !are loc de veci! Eaptul c3 /n declara)ia oficial3 de avere a lui Ion Iliescu nu este consemnat3 ac<i6i)ionarea unui loc de veci a starnit discu)ii /n mediile informate care au tras

conclu6ia tipic3 teoriilor conspira)ioniste c3 omisiunea arat3 c3 moartea lui Iliescu ar fi venit pe nea,teptate, acesta nefiind preg3tit, /n pofida /nc3rcatei biografii, s3-,i ia adio de la via)a politic3, mai ales c3 acesta a insistat cu /nver,unare c3 9nu va p3r3si politica decBt cu picioarele /nainte". Pe %2 aprilie, Ion Iliescu ap3rea ran>ind ca de obicei, cu gura pan3 la urec<i, la reuniunea monden3 care i-a adus bra) la bra) pe basarabeanul Fmil Constantinescu ,i pe rusul Gi<ail 8orbaciov. Iliescu a completat inedita Troi 3, ag3)at de m.na lui 8orbaciov, care i-a repro,at c3 i-a omorat ca pe ni,te animale pe cei doi Ceau,e,ti, cei care i-au fost lui Iliescu, practic, familie adoptiv3, dac3 avem /n vedere c3 acesta a dormit /n copil3rie c<iar /n patul Flenei Ceau,escu, la picioarele acesteia, dup3 cum a recunoscut c<iar Iliescu, dup3 ce fostul ministru de FHterne ?tefan :ndrei a povestit rela)ia intim3 de familie dintre Ceau,e,ti ,i Iliescu. 4n loc s3 dea un r3spuns observa)iei fosilei ruse,ti aduse pe post de mascot3 a lui Sorin (vidiu =/ntu la +ucure,ti, pe o sum3 serioas3 de bi,tari ,terpeli)i probabil din fondul de salarii de la Realitatea, Iliescu l-a pistonat cu ve,nica sa fiHa)ie * I8+, Revolu)ie, batman-batman etc * subiecte pe care bate campii din ce /n ce mai des, ofuscat c3 ies la iveal3 din ce /n ce mai multe date despre decembrie %&A&. Retorica bol,evicului numb3r one al RomBniei post comuniste #numb3r one dup3 ce a cr3pat Silviu +rucan, desigureste nesc<imbat3 de dou3 decenii /ncoace, de cBte ori vine vorba despre crimele care /i sunt atribuite, f3ptuite imediat dup3 apari)ia sa la pupitrul na)iunii. Dou3 treimi din victimele din decembrie %&A& au fost produse dup3 preluarea Puterii de Ion Iliescu, care avea nevoie de cadavre pentru a-,i legitima sosirea pe spuma ro,ie de sBnge a valului 9revolu)iei spontane". Iliescu a tur"at de cnd se pomene#te de legtura sa cu $%& Recent, cu oc<ii s3i bulbuca)i in>ecta)i de ur3 ,i cu stropi la gur3, Tataia l-a ve,te>it c<iar ,i pe Radu Goraru, pentru c3 ,i-a permis s3 comente6e pe seama sa ,i a crimelor s3vBr,ite la ordinul s3u. Goraru este un provocateur care face >ocuri, mai sus)inea /n vec<iul stil acu6ator ominternist Ion Iliescu, care l-a catalogat cu aceea,i oca6ie drept 9iresponsabil" ,i pe ,eful statului pentru afirma)iile legate de implicarea sa /n Revolu)ie ,i Gineriad3. 9Du /i e ru,ine; F un iresponsabil domnul +3sescu dac3 face asemenea declara)ii, ,i este regretabil pentru politica pe care o face. Eace >ocul unor provocatori ca dl Goraru #n.r. * Radu Goraru- la care a fost /n emisiune", a declarat Tataia Ilici. Pre,edintele Traian +3sescu a afirmat la /nceputul s3pt3mBnii, /ntr-o emisiune la +% T=, c3 Ion Iliescu 9are o responsabilitate" fa)3 de cei care au murit /n Revolu)ia din %&A& ,i la Gineriada din %$-%@ iunie %&&'. 9Iliescu are responsabilit3)ile lui #J- (ric.t vrea s3 apar3 ca /ngera,ul luminos al Revolu)iei, Iliescu are o mare responsabilitate pentru oamenii care au murit la Revolu)ie, ca ,i la Gineriada din %$-%@ iunie %&&'", a spus Traian +3sescu, st.rnind m.nia lui Iliescu.

8enerul St3nculescu, )apul isp3,itor al dosarului Revolu)iei, m3tr3,it de fostul procuror militar Dan =oinea, complicele loviturii grupului moscovit condus de Ion Iliescu, a afirmat 6ilele trecute c3 9numai dup3 ce va muri Ion Iliescu se va afla adev3rul" despre Revolu)ie. 4n 1''A, un editorial dintr-un 6iar central intitulat 9Iliescu n-a murit7" a de6am3git un mare num3r de cititori, mai ales dintre aceia care o /ncasaser3 la Gineriada din iunie %&&' ,i care /nc3 sper3 s3-l vad3 pe Iliescu >udecat pentru sangele v3rsat. Repre6entan)ii victimelor Revolu)iei ,i Gineriadei au subliniat faptul c3 ar fi o nedreptate ca principalul actor al evenimentelor s.ngeroase din decembrie %&A& ,i din iunie %&&' s3 p3,easc3 din via)3 nepedepsit. Sorin (prescu medicul personal al lui Iliescu a afirmat c3 9Tataia poate conduce PSD-ul ,i de-ar a>unge sc<elet pus /n closet", ceea ce a alimentat b3nuiala c3 pesedi,tii l-ar putea /mp3ia pe Ion Iliescu pentru a se folosi pe mai departe de 9brandul" patibularului #deH! vrednic de span6urat- criminal cu mainile ro,ii de sBnge pBn3 la coate. Sursa! Curentul