Sunteți pe pagina 1din 3

Tabelul 1 Analiza indicatorilor principali ai activitii economico-financiare a entitii n dinamic Ritmul de cre tere n Anii Metoda de calcul, !

!""# $%& fa de' Indicatori sursa de informaie !""( !"") !""# !""( !"") A 1/ 0aloarea produciei fabricate n preuri curente, mii lei !/ 0enituri din v6nzri, mii lei +/ 1rofitul brut, mii lei ,/ 1rofitul perioadei de 7estiune p6n la impozitare ./ 1rofitul net, mii lei (/ 1roductivitatea medie anual' - a unui salariat, lei - a unui an7a8at, lei )/ Randamentul mi8loacelor fi9e productive, lei #/ Randamentul resurselor materiale consumate, lei :/ Rentabilitatea produselor finite, % 1"/ Rentabilitatea v6nzrilor, % 11/ Rentabilitatea activelor, % 1!/ Rentabilitatea capitalului propriu, % * 012, R3 f/ 1-1 41roducia5 00, R2 f/! 4Raport de profit i pierderi5 1*, R2 f/! 4Raport de profit i pierderi5 1imp, R2 f/! 4Raport de profit i pierderi5 1n, R2 f/! 4Raport de profit i pierderi5 1 ! + ,.-

Tabelul ! Analiza componenei i structurii veniturilor pe tipuri de activiti n dinamic Anii Indicatori =, mii lei A 1/ 0enituri din activitatea operaional total inclusiv' 1/1 0enituri din v6nzri 1/! Alte venituri operaionale !/ 0enituri din activitatea de investiii +/ 0enituri din activitatea financiar ,/ 0enituri e9cepionale ./ Total veniturile entitii $1;!;+;,& 1 !""( 1onderea, % ! =, mii lei + !"") 1onderea, % , !""# =, mii lei . 1onderea, % ( Abateri $;<-& n anul !""# fa de !""( !"") =, 1uncte =, 1uncte mii procen- mii procenlei tuale lei tuale

1""

1""

1""

>

>

Tabelul + Analiza componenei i structurii veniturilor din v6nzri n dinamic Anii Indicatori =, mii lei A 1/ 0enituri din v6nzarea produselor finite !/ 0enituri din v6nzarea mrfurilor +/ 0enituri din prestarea serviciilor ,/ 0enituri din contracte de construcii ./ Total venituri din v6nzri 1 !""( 1onderea, % ! =, mii lei + !"") 1onderea, % , !""# =, mii lei . 1onderea, % ( Abateri $;<-& n anul !""# fa de !""( !"") =, 1on=, 1ondemii derea, mii rea, % lei % lei

1""

1""

1""

>

>