Sunteți pe pagina 1din 69

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 2

!" #$%#&'( &( #( 2( #( )( #

MECICNDIPT !IP

AU*ILIAR CURRICULAR
CLASA a *I%a RUT DIRECT OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE
DOMENIUL. NIVEL. CALI1ICARE. A/ricultur0 ) Teh2icia2 a/ro3o2ta2

Martie 2

4
1

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

AUTORI.
Pro5( /r( 6i6( I DUCULESCU ANTONETA +ru7 colar A/ricol 8Co29ta2ti2 Do:re9cu; Curtea 6e Ar/e< Pro5( /r( 6i6( II TUREAC ANIOARA Cole/iul Teh2ic 8Po2tica; Co29ta2=a

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"

Introducere###################################################################################################### ##### # $ 1# Competene specifice modulului############################################################################## % "# Informaii despre specificul a&enilor economici ############################################ ####### ' (# Modalitatea de or&ani)are a practicii*****************##########+ $# ,ecomand-ri pri.ind respectarea normelor de s-natate /i securitate a muncii#####10 %# Instrumente de lucru necesare desf-/ur-rii practicii 1acti.it-i de n.-are2########## 11 Co37ete2=a #$(#(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1" 3i/e documentare##################################################### 1"41$41'4154"04"14""4"(4"$ 3i/e de lucru############################################################################ 1(41%41+416 7tudiul de ca)##########################################################################################################"% Co37ete2=a #$(2((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #########"' 3i/e de documentare################################################################## "'4"54(04 (( 3i/e de lucru#################################################################################### #"+4"64("4(%4(+ 3i/e tehnolo&ice################################################################################################ (' Co37ete2=a #$()((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (5 3i/e de lucru##################################### ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (54(6 Co37ete2=a #$(&((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $0 3i/e documentare##################################################################################### $04$5 3i/e de lucru############################################################################################$"4$%4$'4 $6 3i/e tehnolo&ice #####################################################################################################$( 3i/e de obser.aie ###########################################################################################$$4 $+ Co37ete2=a #$(>(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( %0 3i/e documentare ########################################################################################### %04 %" 3i/e de lucru###########################################################################################################%$ 7tudiul de ca)#########################################################################################################%1 '# 8r&ani)area e.alu-rii##############################################################################################%% Proiectul##################################################################################################################%+ 9urnal caiet de practic- al ele.ului###############################################################%64'04'1 Ane:e######################################################################################################################'" ;losar######################################################################################################################'5 <I<=I8;,A3IE########################################################################################################'6

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Pre)entul material de n.-are se adresea)- ele.ilor care urmea)- traseul profesional de pre&-tire n calificarea >Teh2icia2 a/ro3o2ta2;4 profesorilor /i mai/trilor instructori care asi&ur- formarea competenelor profesionale specifice acestei calific-ri# 7copul reali)-rii pre)entului material de n.-are este acela de?a reali)a o pre)entare c@t mai capti.ant- pentru ele.i4 n .ederea dep-/irii barierelor din calea n.--rii /i a aAuta &rupul int- s-?/i atin&- ntre&ul potenial =a ba)a materialului de n.-are a stat Sta26ar6ul 6e 7re/0tire 7ro5e9io2al0 n care sunt pre)entate pentru fiecare competen- criteriile de performan-4 condiiile de aplicabilitate /i probe de e.aluare# Bn ba)a 7tandardului de pre&-tire profesional- s?a elaborat pro&rama /colar- n care sunt corelate competenele specifice modulului cu coninuturile ce .or fi parcurse de profesor /i ele.i prin di.erse acti.it-i de formare# Pre)entul material promo.ea)- .i)iunea unui eto9 co3u2itar care de).olt- /i .alorific- abilit-i /i atitudini care .or mbun-t-i acti.itatea educaional- a ele.ilor /i i .a aAuta n formarea competenelor profesionale pentru .iitorul loc de munc-# Materialul de n.-are contribuie la de).oltarea abilit-ilor /i atitudinilor de creati.itate4 ino.are /i adaptare la schimbare a cursanilor# Materialele de n.-are pre)entate n acest document pot constitui modele de bunpractic- pentru profesorii care parcur& modulele pentru care nu sunt elaborate materiale de n.-are pentru aceast- calificare# Acest de)iderat se poate reali)a numai printr?o proiectare ri&uroas- a acti.it-ii didactice4 deci prin folosirea celor mai adec.ate metode4 miAloace de n.--m@nt4 n care acti.itatea didactic- este centrat- pe ele.# E:ist- numeroase metode /i procedee didactice4 dar trebuie alese pentru fiecare unitate de coninut acelea care conduc la formarea competenei specifice a coninutului# Pre)entul document conine o di.ersitate de metode /i instrumente de n.-are rele.ante pentru calificarea Tehnician a&romontan /i anumeC fi/e de documentare fi/e de obser.aii fi/e de lucruC pentru acti.it-i practice fi/e de autoe.aluare fi/e tehnolo&ice cu.inte cheie &losar Ace9t 3o6ul 9e ?a 7arcur/e @2 9ta/iile 6e 7re/0tire 7ractic0 co3a9at0, la a/e2tul eco2o3ic, ti37 6e ) 907t03A2i, @2tr%u2 2u30r 6e 4 ore, 9u: @26ru3area 7ro5e9orului 6e 97ecialitate " 3ai9trului i29tructor, cu cla9a @370r=it0 7e /ru7e 6e 3i2i3 # ele?i( Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de $
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#( COMPETENE SPECI1ICE MODULULUI Acest &hid este destinat ele.ilor pentru formarea competenelor tehnice prin acti.it-i de instruire practic-# 7ta&iul de practic- este reali)at n scopul dob@ndirii competenelor profesionale n .ederea ocup-rii unui loc de munc-# 8r&ani)area acti.it-ii de instruire practic- are rolul at@t de n.-are c@t /i de e.aluare a capacit-ilor ele.ilor de a demonstra csunt capabili s- inelea&- importana producerii de furaAe pentru cre/terea animalelor4 cunoa/terea .e&etaiei paAi/tilor naturale sub aspect morfiolo&ic4 biolo&ic4 fi)iolo&ic /i economic4 cunoa/terea tehnicii de e:ploatare a paAi/tilor /i f-neelor4 cunoa/terea diferitelor moduri de fosilire a paAi/tilor naturale4 aprecierea calit-ii f@nurilor din ferm-4 metode de uscare /i depo)itare a f@nurilor Bn urma parcur&erii modulului .ei fi capabili s-C Or/a2iBa=i eC7loatarea 70<u2ilor Or/a2iBa=i eC7loarea 5A2e=elor A3eliora=i 7aDi<tile 7ri2 309uri 6e 9u7ra5a=0 A3eliora=i 7aDi<tile 7ri2 309uri ra6icale Deter3i2a=i calitatea 5A2ului Abilit-ile4 cuno/tinele /i deprinderile dob@ndite .- .or permite s- .- &-sii un loc de munc-4 inte&r@ndu?.- n .iaa social-4 sau s- .- deschidei propria afacere4 sau s- .continuai pre&-tirea la un ni.el a.ansat4 prin accederea n n.--m@ntul superior# De).oltarea abilit-ilor practice .- .a aAuta s- abordai o &am- lar&- de acti.it-i ce implic- lucrul n a&ricultur-4 care poate fi o acti.itate recreati.- satisf-c-toare# Pentru atin&erea competenelor .ei lucra at@t indi.idual4 c@t /i n echip- &rup4 n scopul reali)-rii /i meninerii unor relaii de cooperare /i competiie ntre membrii &rupului4 n .ederea re)ol.-rii sarcinilor de n.-are#

La 95Ar<itul 9ta/iului 6e i29truire 7ractic0 co3a9at0 ?0 ?or 5i 6eB?oltate a:ilit0=i <i atitu6i2i 6e creati?itate, i2o?are, 9t07A2ire 6e 9i2e <i a6a7ta:ilitate @2 ca6rul co3u2it0=ilor

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

2( IN1ORMAII DESPRE SPECI1ICUL A+ENILOR ECONOMICI

A&entul economic se afl- n )ona de acti.itate a unit-ii /colare4 care pre&-te/te absol.eni cu calificarea >Tehnician a&romontanD# Principala acti.itate a a&entului economic este a/ricultura4 fapt ce ne?a determinat sncheiem o con.enie cadru4 a.@nd n .edere buna desf-/urare a practicii la modulul >OR+ANI,AREA E*POATRII PA-ITILOR MONTANED# A&enii economici la care se efectuea)- sta&iile de practic- comasat- pentru speciali)area >Tehnician a&romontanD pot fi situai at@t n mediul urban c@t /i rural# Ace/tia pre)int- urm-toarele caracteristici &eneraleC Profilul de acti.itateC a&ricultur-4 a&roturism cre/terea animalelorE 7uprafaa de paAi/ti deinut- de a&entul economic este de "% ha# Pe l@n&- aceast- suprafa- a&entul economic mai deineC culturi a&ricole4 cl-diri4 /oproane4 depo)ite4 spaii .er)i4 c-i de circulaie /i animaleE A&entul economic ofer- posibilitatea ele.ilor pentru desf-/urarea practicii comasate4 pun@nd la dispo)iia lor at@t ba)a material- de care dispune c@t /i informaiile necesare form-rii competenelorE Ele.ul are obli&aia ca pe durata derul-rii sta&iului de pre&-tire practic- srespecte pro&ramul de lucru stabilit /i s- e:ecute acti.it-ile solicitate de tutore dup- o prealabil- instruire4 n condiiile respect-rii cadrului le&al cu pri.ire la .olumul /i dificultatea acestora 1conform Codului Muncii2#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'

)( MODALITATEA DE OR+ANI,ARE A PRACTICII ,olul practicii este decisi. n formarea abilit-ilor cheie /i a competenelor tehnice speciali)ate4 ntruc@t se reali)ea)- la a&entul economic4 n condiii de producie4 familiari)@nd ele.ul cu .iitorul loc de muncPractica se poate reali)a comasat 1indi.idual4 pe &rupe2 a.@nd un coordonator ndrum-tor de practic- /i un tutore desemnat de c-tre a&entul economic# Deoarece maAoritatea lucr-rilor de pe pAi/ti se desf-/oar- prim-.ara4 .ara /i toamna4 recomand-m ca /i practica comasat- la acest modul s- fie mp-rit- n dou- perioade4 /i anumeC % prima parte s- se desf-/oare prim-.ara .ara % a doua parte s- se desf-/oare toamna# Bn acest fel ele.ii .or putea participa la maAoritatea lucr-rilor care se desf-/oar- pe paAi/ti# Bn orele de instruire practic- comasat- se asi&ur- formarea competenelor din cadrul acestui modul4 dar /i se cap-t- e:perien- n munc- n domeniul de pre&-tire &eneral- n domeniul e:ploat-rii paAi/tilor naturale montane# ,olurile persoanelor implicate n desf-/urarea practicii comasate suntC aE A/e2tul eco2o3ic. desemnea)- un tutore care .a asi&ura respectarea condiiilor de pre&-tire /i dob@ndirea de c-tre ele. a competenelor profesionale planificate pentru perioada sta&iului de pre&-tire practic-# :E Tutorele. urm-re/te respectarea calendarului pre&-tirii timpului de lucru /i orarulE urm-re/te dac- ele.ii efectuea)- aciuni care s- conduc- la formarea competenelor profesionale planificateE efectuea)- instructaAul periodic specific fiec-rui loc de munc-E particip- la monitori)are4 e.aluare formati.- /i sumati.- al-turi de maistrul instructorE .erific- /i a.i)ea)- nsemn-rile pre)entate de ele. n Aurnalul de practic-E
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

anun- /coala de imposibilitatea desf-/ur-rii acti.it-ii practice cau)ate de e.entualele disfuncionalit-i sau defeciuni ap-rute pe flu:#

cE Pro5e9orul @29o=itor sau 3ai9trul i29tructor. ? s- nsoeasc- ele.ii la a&entul economicE ? s- se asi&ure c- toi ele.ii au echipament de protecie n )iua de practic-E ? s- supra.e&he)e respectarea pro&ramului de practic-E ? s- se asi&ure c- ele.ii au o stare bun- de s-n-tateE ? s- fac- pre)enaE ? s- desf-/oare acti.it-i de monitori)are4 de e.aluare formati.- /i sumati.6E Ele?ul. ? s- respecte re&ulamentul de ordine interioar- al partenerului de practic-E ? s- poarte echipament de protecieE ? s- respecte pro&ramul de lucru stabilit /i s- e:ecute acti.it-ile solicitate de tutoreE ? s- respecte normele de i&ien-4 de securitate /i s-n-tate n munc- pe care /i le?a nsu/it de la repre)entantul partenerului de practic- nainte de nceperea sta&iului de practic-E ? s- complete)e )ilnic Aurnalul de practic- cu acti.it-ile n.-ateE ? s- e:ecute toate lucr-rile a&ricole pre.-)ute n pro&ramul de lucru la un ni.el ridicat de calitateE ? s- elabore)e fi/ele de lucru pri.ind re)ultatele obinuteE ? s- aib- o conduit- corespun)-toare pe toat- durata practicii# Meto6ele 6e 3o2itoriBare <i @26ru3are utiliBate 6e 7ro5e9orul @29o=itor suntC o ndrum- /i controlea)- )ilnic participanii pri.ind reali)area competenelorE o .erific- /i ndrum- participanii pri.ind respectarea pro&ramului de formare profesional- /i .erific- corelarea ntre acti.it-ile practice efectuate /i competeneE o consilia)- participanii pentru adaptarea la pro&ramul de lucruE o cooperea)- permanent- cu a&entul economic pentru reali)area optim- a obiecti.elorE o periodic poart- discuii indi.iduale /i de &rup cu ele.ii 1)ilnic4s-pt-m@nal /i la sf@r/itul perioadei de practic-2E o inter.ine operati. /i eficient pentru clarificarea sau soluionarea unor probleme semnalate de ele.i#
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Meto6ele 6e 3o2itoriBare <i @26ru3are utiliBate 6e tutorele 6e 9ta/iu suntC o controlea)- )ilnic respectarea pro&ramului de sta&iu /i spriAinparticipanii n re)ol.area sarcinilor de lucruE

o ofer- spriAin lo&istic participanilorE o reali)ea)- nt@lniri )ilnice cu participaniiE o chestionare tematice adresate participanilor pri.ind inte&rarea n colecti.itate#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

&( RECOMANDRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SNTATE I SECURITATE FN MUNC Parte2erul 6e 7ractic04 respecti. a&entul economic4 are obli&aia efectu-rii instructaAului de s-n-tate /i securitate n munc- specifice domeniului >A&ricultur-D la nceputul perioadei de practic- /i pe parcursul desf-/ur-rii acesteia4 n conformitate cu le&islaia n .i&oare# Totodat-4 are obli&aia .erific-rii respect-rii de c-tre ele.i a normelor de securitate /i s-n-tate n munc- la efectuarea acti.it-ilor practice# Practicantului i se asi&ur- protecia social- conform le&islaiei n .i&oare4 beneficiind de le&islaia pri.itoare la accidente de munc- pe toat- durata efectu-rii pre&-tirii practice# Practica2tul are obli&aia ca pe durata derul-rii sta&iului de practic- s- respecte pro&ramul de lucru stabilit /i s- e:ecute acti.it-ile solicitate de tutore dup- o prealabilinstruire# Pe durata sta&iului practicantul respect- re&ulamentul de ordine interioar- al partenerului de practic-# Practicantul are obli&aia de a respecta normele de securitate /i s-n-tate n munc- pe care /i le?a nsu/it de la repre)entantul partenerului de practic- nainte de nceperea sta&iului de practic- /i pe parcursul efectu-rii lucr-rilor practice sau ori de c@te ori este ne.oie#

ATENIE GGGG

7e .or respecta normele de sanatate /i securitate n munc- specifice lucrrilor care se efectuea)- pe paAi/ti4 /i anume C !tili)area corect- a uneltelor /i utilaAelor folosite la recoltarea paAi/tilorC ,e&larea utilaAelor se .a face numai dup- oprirea prealabil- a funcionariiE 7irele4 sto&urile4 f@narele se .or amplasa departe de surse de c-ldur-E 7e inter)ice fumatul n timpul recolt-rii paAi/tilor /i n incinta ba)ei furaAere# Acest material a fost elaborat prin finanare unelte4 Phare n proiectul de /i alte <a)a furaAer.a fi pre.-)utcu paratr-snete4 instinctoare Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic materiale pentru stin&erea incendiilor#

10

>( Instrumente de lucru necesare desf-/ur-rii practicii 1acti.it-i de n.-are2


Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

11

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE DOCUMENTARE NR( # DETERMINAREA CAPACITII DE PUNAT

Ca7acitatea 6e 70<u2at sau @2c0rc0tura 70<u2ii cu a2i3ale repre)int- num-rul de animale e:primat n Uniti vit mare 1!FM2 care pot s- pasc- pe o unitate de suprafantr?o perioad- de p-/unat# Capacitatea de p-/unat este o m-rime .ariabil-4 n funcie de producia p-/unii4 sistemul de p-/unat /i modul de folosire# Bn ca)ul unor p-/uni .aloroase4 producti.e4 capacitatea de p-/unat poate s- aAun&- la $ % !FM la ha4 n timp ce pe p-/unile de&radate4 slab producti.e4 norma de nc-rcare a p-/unii cu animale se reduce la 04( 04% !FM la ha# Pentru a a.ea date comparabile cu pri.ire la necesarul de nutre .erde4 se procedea)- la transformarea tuturor speciilor /i cate&oriilor de animale n !FM4 folosind coeficienii din tabelul nr# 1

C7 I Pr . N undeC Cp capacitatea de p-/unatE Pr producia real- G& haE N necesarul de mas- .erde pentru 1 !FM pentru inter.alul de timp n care se reali)ea)- producia planificat-# Exemplu: Pentru 1 !FM ar fi necesar- cantitatea de %0 G& mas- .erde pe )i4 ceea ce ntr?o perioadde 1"0 )ile ar nsemna '000 G&# Producia p-/unii4 e.aluat-4 este de 6000 G& ha Tabelul nr1 Coeficientul de transformare n !NF diferite specii /i cate&orii de animale S7ecia <i cate/oria 6e a2i3ale Tauri /i boi de muncFaci de lapte <o.ine de toate .@rstele 1n medie2 Tineret bo.in peste 1 an Tineret bo.in sub 1 an 8i /i capre de toate .@rstele Coe5icie2=i 6e tra295or3are 140 ? 14" 140 04+ ? 045 04% ? 04+ 04" ? 04( 041$ 1"

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

8i /i capre Cai de toate .@rstele Cai de traciune UNITATEA DE COMPETEN #$ H

041% 041' 045 140 141 OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE LUCRU NR( # ACTIVITATE PRACTIC H A+ENTUL ECONOMIC DETERMINAREA CAPACITII DE PUNAT Ca7acitatea 6e 70<u2at sau @2c0rc0tura 70<u2ii cu a2i3ale repre)int- num-rul de animale e:primat n Uniti vit mare 1!FM2 care pot s- pasc- pe o unitate de suprafa- ntr?o perioad- de p-/unat# SARCINI DE LUCRU . 1# Identificai p-/unea din ferma a&entului economic "# Ale&ei speciile de animale e:istente n ferma a&entului economic4 care p-/unea)-E (# Determinai capacitatea de p-/unat pentru specia care p-/unea)-# $#Comparai re)ultatele obinute n fi/a .oastr- cu cele ale cole&ilor# !nde apar diferene H

1OARTE IMPORTANTGGG
Pe2tru acea9t0 lucrare 7ractic0 ?e=i 5olo9i 5or3ula 6e calcul 7e2tru ca7acitatea 6e 70<u2at <i 6atele 6i2 ta:elul 2r( # J5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r( #E =ucrai n &rupe de ( $ ele.iE ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii# Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personalE

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

1(

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE DOCUMENTARE NR( 2 DETERMINAREA DENSITII ANIMALELOR PE TARLA

Densitatea animalelor la tarla se stabile/te nmulind capacitatea de punat cu numrul de tarlale# =a o nc-rc-tur- de ( !FM ha4 p-/unea fiind mp-ritn 5 tarlale4 re)ult- o densitate de "$ !FM# D I Bnc-rc-tura de animale : num-rul de tarlale /i este folosit- n ca)ul p-/unatului raional pe tarlale D I I K Nt

Nece9arul Bil2ic 6e 5uraD pentru 1 !FM se consider- de %0 J& MF sau 10 J& 1%0C%2 substan- uscat- 17!2# 8 .ac- n &reutate de %%0?'00 J& 1I 1 !FM2 cu o producie de lapte de 1% l )i consum- la p-/une4 n unele ca)uri4 peste %0 J& MF# Consumul mediu )ilnic de 7! pe pasune4 in unele ca)uri4 peste %0 J& MF# Consumul mediu )ilnic de 7! pe p-/une poate fi de "?"4% J& 100 J& mascorporal- sau consum echi.alent de mas- .erde de 10?"0K din masa corporal-# Deoarece producia p-/unii nu se reparti)ea)- uniform pe cicluri de folosire4 este necesar- diminuarea capacit-ii de p-/unat re)ultat- din calcul cu (0K4 pentru a a.ea o ofert- constant- de iarb- pentru p-scut /i o producie suplimentar- de f@n de la primele dou- cicluri de recolt-# F2c0rcarea cu a2i3ale a u2ei 70<u2i 9e 7oate calcula a9t5el. 9u7ra5a=a 70<u2ii ori 7ro6uc=ia 70<u2ii 9ta:ilit0 7ri2 co9iri ori coe5icie2tul 6e 5olo9ire, ra7ortate la 6urata 6e 70<u2at ori > L/"ca7( Ia I S7 K P7 K C5 . D7, u26e. Ia I @2c0rc0tura 6e a2i3ale S7 I 9u7ra5a=a 70<u2ii P7 I 7ro6uc=ia 70<u2ii C5 I coe5icie2tul 6e 5olo9ire D7 I 6urata 6e 70<u2at De e:emplu4 pe o p-/une de "00 ha n )ona de deal cu o producie medie stabilitprin cosire de "%0L ha MF cu un coeficient de folosire de 5%K /i o durat- a se)onului de p-/unat de 1'% )ile4 dup- aplicarea formulei re)ult- o capacitate de p-/unat de %1% !FM 1acestea pot repre)enta %1% .aci sau alte animale2# Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

1$

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE LUCRU NR( 2 ACTIVITATE PRACTIC H A+ENTUL ECONOMIC DENSITATEA ANIMALELOR PE O TARLA I FNCRCARCTURA CU ANIMALE A UNEI PUNI SARCINI DE LUCRU . 1# Identificai p-/unea din ferma a&entului economic "# Ale&ei speciile de animale e:istente n ferma a&entului economic4 care p-/unea)-E (# Imp-rii paAi/tea n tarlale /i m-surai suprafaa unei tarlaleE $# Calculai densitatea animalelor pe o tarla /i nc-rc-tura de animale pe o p-/une cunosc@ndC

1OARTE IMPORTANTGGG
o o o o Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r( 2( =ucrai n &rupe de ( $ ele.iE ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii# Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personalE

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

1%

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE DOCUMENTARE NR( ) STAMILIREA NUMRULUI DE TARLALE FN CARE SE FMPARTE PUNEA

Nu30rul 6e tarlale JNtE n care se mparte o p-/une re)ult- din raportul ntre durata medie a ciclului de punat (Dc) /i durata sta ilit pentru punat pe o tarla (Dt) 4 la care se adau&- 1?" tarlale de Mre)er.-D pe care prin rotaie se aplic- m-suri radicale de mbun-t-ire# Delimitarea tarlalelor se reali)ea)- pe formele naturale ale reliefului 1r@uri4 .-i24 .e&etaie lemnoas- e:istenta 1li)iere4 p@lcuri de arbori24 drumuri4 semne con.enionale4 &arduri .ii sau &arduri fi:e propriu?)ise#

Nt I D7 . JNc7 K D7tE @2 care. Nt I 2u30rul 6e tarlale D7 I 6urata 6e 70<u2at J2u30rul 6e Bile 7o9i:ile 6e 70<u2at @2tr%o 7erioa60 6e ?e/eta=ieE Nc7 I 2u30rul 6e cicluri 6e 70<u2at D7t I 6urata 3e6ie a 70<u2atului 7e o tarla Cu c@t perioada de re&enerare a plantelor este mai scurt-4 cu at@t durata ciclului de p-/unat este mai mic-4 /i4 ca atare4 o tarla poate fi p-/unat- de mai multe ori Ta:elul 2r( 2 DATE ORIENTATIVE NECESARE STAMILIRII NUMRULUI DE TARLALE ,o2a <i altitu6i2ea la care 9e 9itueaB0 7aDi<tea S7eci5ica=ie C@mpie iri&at Deal "00 500 m Munte peste 500 sub "00 (00 m 1000 m Nile posibile de p-/unat 1durata 2 H 22 #) H #$ ! H# de p-/unat2 Durata ciclului de #$ H 2> ) H )> & H> p-/unat Durata medie a p-/unatului pe o ! > & tarla Num-rul ciclurilor >H' )H& 2%) de p-/unat
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

1'

UNITATEA DE COMPETEN #$ HOR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor

1IA DE LUCRU NR( )


A;ENT EC8N8MIC

STAMILIREA NUMRULUI DE TARLALE FN CARE SE FMPARTE PUNEA SARCINI DE LUCRU . 1# Identificai p-/unea din ferma a&entului economic "# Ale&ei speciile de animale e:istente n ferma a&entului economic4 care p-/unea)-E (# Imp-rii paAi/tea n tarlale /i m-surai suprafaa unei tarlaleE $# Calculai num-rul de tarlale a unei p-/uni din ferma a&entului economic folosind formula de calcul /i datele din tabelul nr# "#

1OARTE IMPORTANTGGG
o Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r( )( o =ucrai n &rupe de ( $ ele.iE o ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii# Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personal

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

1+

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE DOCUMENTARE NR( & DETERMINAREA PRODUCIEI PUNILOR PRIN METODA DIRECT JA+ROTENNICE

Meto6a 6irect0 este mai simpl- /i const- n recoltarea unor suprafee de control 1$ parcele a c@te "4% m" I 10 m" n ca)ul p-/unii uniforme din punct de .edere al .e&etaiei /i 10 parcele : 1 m" I 10 m" de p-/uni cu .e&etaie neuniform-2 care se recoltea)- n pre)iua intr-rii animalelor n tarlaua de p-/unat4 n momentul n care plantele au 1" 1% cm n-lime# Aceast- cosire se repet- de mai multe ori4 n funcie de num-rul ciclurilor de p-/unat# Iarba proasp-t cosit- se c@nt-re/te /i se raportea)- la hectar# Din nsumarea produciilor pariale pe ciclul de p-/unat4 se obine producia &lobal- care se e:prim- n G& ha mas- .erde# Dup- fiecare ciclu de p-/unat se cosesc anumite suprafee repre)entati.e4 pentru determinarea produciei consumate de animale 1resturi2# Prin sc-derea resturilor neconsumate din producia total- se obine producia efecti. consumat- sau producia real-# Diferena ntre producia &lobal- /i resturile de plante neconsumate dau producia net a punii# Bn final4 producia total- C .a fi dat- de suma produciei de la primul ciclu C1 O al doilea ciclu C" O al treilea ciclu C( O ###### C I C1 O C" O C( O ##### !otalul resturilor " .a fi dat de resturile determinate la fiecare ciclu de p-/unat# , I ,1 O ," O ,( O ##### #roducia real a punii (#) se determin- n final sc-)@nd resturile din producia &lobal-C PIC, Pe ba)a acestor date se calculea)- apoi coeficientul de folosin al punii ($)4 echi.alent cu coeficientul de consumabilitate a plantelor respecti.eC J I 1P C C2 : 100

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

15

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE LUCRU NR( & A/e2tul eco2o3ic DETERMINAREA PRODUCIEI PUNILOR PRIN METODA DIRECT JA+ROTENNICE SARCINI DE LUCRU . 1# Identificai p-/unea din ferma a&entului economic "# Determinai producia p-/unii (# ,espectai etapele pre)entate mai Aos pentru reali)area determin-rii produciei $# Calculai producia total- C4 resturile neconsumabile , /i coeficientul de folosin- J folosindu?.- de datele obinute n teren %# Enumerai n ordine cronolo&ic- lucr-rile pe care le .ei e:ecuta

Lucrarea

Materiale necesare Rulet0 Coa90 1urci +re:l0 CA2tar Sac 6e 5olie

6eter3i2area 7ro6uc=iei 70<u2ilor 7ri2 3eto6a 6irect0 Ja/roteh2ic0E

Etape de lucru Ale/erea 7arcelei M09urarea 9u7ra5e=ei 6e co9it Co9it iar:a StrA2/erea ier:ii CA2t0rit Co9it re9turile 6u70 70<u2at CA2t0rit I2tr/i9trarea 6atelor JC#, R#E Calculul 7ro6uc=iei reale PIC%R

1OARTE IMPORTANTGGG
o o o o Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r( 2( =ucrai n &rupe de ( $ ele.iE ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii# Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personalE

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

16

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE DOCUMENTARE NR( > ALE+EREA SISTEMELOR DE PUNAT PUNATUL LIMER

P0<u2atul li:er este sistemul practicat din cele mai .echi timpuri# P0<u2atul li:er repre)int- metoda prin care animalele pasc /i circul- n mod liber pe toat- suprafaa p-/unii ntre& se)onul4 de prim-.ara p@n- toamna# Num-rul animalelor reparti)ate pe o p-/une dep-/e/te cu mult posibilit-ile acesteia de a asi&ura suficientiarb- pe toat- perioada de p-/unat

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"0

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE DOCUMENTARE NR( ! ALE+EREA SISTEMELOR DE PUNAT PUNATUL FN 1RONT

P0<u2atul @2 5ro2t se aplic- n special la o.ine# Bn acest ca) ciobanul st- n faa turmei /i pe m-sur- ce se consum- iarba el se retra&e4 d@nd posibilitate animalelor snainte)e pe p-/unne#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"1

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE DOCUMENTARE NR( ' ALE+EREA SISTEMELOR DE PUNAT PUNATUL LA RU JPRIPONE

P0<u2atul la =0ru< J7ri7o2E este practicat n mod i)olat n ferme cu num-r mic de animale4 n &ospod-rii indi.iduale sau la tineretul taurin n perioada de al-ptare 1metoda necesit- mult- for- de munc-2

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

""

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE DOCUMENTARE NR( $ ALE+EREA SISTEMELOR DE PUNAT PUNATUL PE PARCELE JTARLALEE

P0<u2atul 7e tarlale face apel la mp-rirea unei p-/uni cu producia de minimum 1"?1% t ha MF ntr?un num-r de ' 152 10 11"2 tarlale4 p-/unatul pe fiecare tarla a.@nd o durat- de $?' )ile4 cu a.antaAele ce decur& din aceasta#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"(

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE DOCUMENTARE NR( 4 ALE+EREA SISTEMELOR DE PUNAT PUNATUL DO,AT P0<u2atul 6oBat este o metod- /i mai intensi.-4 prin care animalelor li se delimitea)-4 cu aAutorul &ardului electric4 suprafeele de p-/unat care s- le asi&ure hrana pentru o Aum-tate de )i sau o )i4 n interiorul unei tarlale cu &ard fi:#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"$

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(# Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 70<u2ilor 1IA DE LUCRU NR( >


STUDIU DE CA, H A+ENTUL ECONOMIC

ALE+EREA SISTEMELOR DE PUNAT Sarci2i 6e lucru. 1# Pri.ii cu atenie ima&inile de mai Aos /i identificai sistemele de p-/unat pre)entate

"# 8bser.ai sistemul de p-/unat folosit n ferma a&entului economic (# Ar&umentai de ce a&entul economic folose/te acest sistem dfe p-/unat

1OARTE IMPORTANTGGG
o Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<ele 6e 6ocu3e2tare 2r( >,!,',$,4( o ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii# o Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personalE

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"%

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor 1I DE DOCUMENTARE NR( # OMINEREA 1ONULUI IMPORTANA 1ONULUI FN NRANA ANIMALELOR 3@nul repre)int- nutreul obinut prin uscarea ierburilor recoltate nainte de a aAun&e la maturitateE Calitatea f@nurilor depinde deC Calitatea ierburilor din care pro.ineE Condiiile de recoltare4 conser.are /i p-strare# 3@nurile se caracteri)ea)- prinC Coninut sc-)ut de ap-4 sub 1+ KE Coninut .ariabil de proteine care poate aAun&e p@n- la 1% KE Coninut ridicat de celulo)- care poate s- aAun&- p@n- la "%?(0KE Coninut ridicat n .itamine /i s-ruri minerale# 3@nul cel mai calitati. este cel de le/u3i2oa9e 104%0 !N /i 100 &r proteine la un G& f@n24 urmat de f@nul de &raminee 104$0?04%0 !N /i %0?'0 & proteine la un G&# f@n2# EPOCA DE RECOLTARE influenea)- producia /i calitatea f@nurilor . Momentul optim de recoltare a plantelor este situat n perioada 6e @297icare 7A20 la @25lorire a /ra3i2eelor /i n perioada 6e @3:o:ocire % @25lorire a le/u3i2oa9elor 1coninut mic n celulo)- /i coninut mare n proteine2E Durata optim- de recoltare a plantelor este destul de scurt-4 circa 10 )ileE Bn-limea de recoltare influenea)- cantitatea /i calitatea f@nului obinutE cea mai bunn-lime de recoltat este de $?% cm de la suprafaa solului#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"'

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor OMINEREA 1ONULUI% A+ENTUL ECONOMIC 1IA DE LUCRU NR( # a/e2t eco2o3ic MOMENTUL OPTIM DE RECOLTARE I FNLIMEA DE RECOLTARE Sarci2a 6e lucru. #( A2aliBa=i 70<u2ea a/e2tului eco2o3ic 2( Sta:ili=i 3o3e2tul o7ti3 6e recoltare )( 9ta:ilti=i @20l=i3ea 6e recoltare a 7aDi<ti

3o3e2tul o7ti3 6e recoltare e9te PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP @20l=i3ea 6e recoltare e9te PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"+

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor 1IA DE DOCUMENTARE NR( 2 RECOLTAREA MECANI,AT I MANUAL A 1ONULUI ,ecoltarea f@nului se face mecani)at cu aAutorul co9itoarelor 3eca2ice sau manual cu coa9a /i se str@n&e cu /re:la 3eca2ic0 sau /re:la 3a2ual0E Ma/inile /i utilaAele folosite pentru e:ploatarea f@neelor sunt cele din schema de mai AosC cositoare mecanic-

remorci

Materiale <i u2elte 7e2tru recoltare 3a2ual0

COSITOARE MECANIC

+REML MECANIC

RECOLTAREA MANUAL CU COASA

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

pres- de balotat

A + R E + A T

&rebl- mecanic-

TRACTOR

motocositoare coasee furci &reble prepeleci capre piramidale din lemn &ard suede)

"5

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor OMINEREA 1ONULUI 1IA DE LUCRU NR( 2
,EC8=TA,EA MECANINATP QI MAN!A=P A 3RN!=!I

Sarci2a 6e lucru. #e5ectua=i lucrarea 6e recoltare a 7aDi<tii 7ri2 3eto6a a6ec?at0 @2 7arcela ((((((( @2 9u7ra5a=0 6e (((((((( 2( co37leta=i ta:elul 6e 3ai Do9 Nr( Crt( # 2 ) Q Q Q Q Q Q Eta7ele recolt0rii Mo6ul 6e eCecu=ie UtilaDe, u2elte <i 3ateriale 5olo9ite

1OARTE IMPORTANTGGG
o Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r( 2( o =ucrai n &rupe de ( $ ele.iE o ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii# Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personal

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"6

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor 1IA DE DOCUMENTARE NR( ) USCAREA 1ONULUI USCAREA IERMURILOR. Bn funcie de )on- se poate recur&e la urm-toarele scheme de uscareC !scare pe solE !scarea f@nului prin balotareE !scare pe suporiE !scare prin deshidratare cu aAutorul curenilor de aer rece /i caldE U9care 7e 9olC bra)dele care re)ult- de la cosit se las- pe loc dou- sau mai multe )ile p@n- se termin- procesul de uscareE se practic- cu prec-dere n )onele secetoase unde n perioada de recoltare cad ploi puineE Bntoarcerea bra)delor se e:ecut- la inter.al de '? 5 oreE U9carea 5A2ului 7ri2 :alotare. bra)dele re)ultate n urma cositului se las- la uscat pe solE C@nd umiditatea plantelor scade la (0?(% K se e:ecutbalotarea cu prese de balotat4 care str@n&e f@nul din bra)de /i l presea)- n baloiE Dup- balotare baloii r-m@n pe teren nc- (?$ )ile pentru uscare4 dup- care se transport- /i se cl-desc n /ire sau n f@nareE U9carea 7e 9u7or=i. se utili)ea)- n re&iunile umede4 unde datorit- precipitaiilor abundente din perioada recolt-rii4 uscarea direct pe sol este nsoitde pierderi apreciabile de substane nutriti.eE n aceste re&iuni procedeul de uscare pe sol este nlocuit de cel pe supori4 sub form- de pari4 capre sau &arduriE Nu se a/ea)- pe supori iarba plouat- sau cea cu rou-E Iarba se a/ea)- dup- ce s?a p-lit4 c@nd umiditatea este n Aur de $%?%0K#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

(0

/ar6uri 7re7eleci ca7re ti7 7ira3i60 /ar6 ca7re ti7 coli:0

U9carea 7ri2 6e9hi6ratare cu aDutorul cure2=ilor 6e aer rece <i cal6 se reali)ea)- cu aAutorul curenilor de aer rece sau aer cald4 dar la noi se practic- pe scar- redus-# Prin acest procedeu tehnic de uscare pierderile de .aloare nutriti.- sunt e:trem de reduse#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

(1

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor 1IA DE LUCRU NR( ) USCAREA 1ONULUI

Sarci2a 6e lucru. #( E5ectua=i lucrarea 7ractic0 u9carea 5A2ului 2( PreciBa=i eta7ele u9c0rii 5A2ului 7e 9ol )( I26ica=i 3eto6a o7ti30 6e u9care a 5A2ului &( Pre/0ti=i 5A2ul 7e2tru 6e7oBitare

1OARTE IMPORTANTGGG
o Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r( o =ucrai n &rupe de ( $ ele.iE o ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii# Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personal

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

("

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor 1IA DE DOCUMENTARE NR( & DEPO,ITAREA I PSTRAREA 1ONULUI Dup- uscare f@nul se transport- pentru a fi depo)itat la locul de p-strare4 n ba)a furaAer-E 3@nul se poate p-stra n <ire, 9to/uri <i 5A2areR =ocul unde se amplasea)- /irele /i sto&urile s- fie uscat /i mai ridicat4 cu ni.elul apei freatice la ad@ncime4 i)olat /i situat n preaAma fermelorE =a ba)a /irelor /i a sto&urilor se a/ea)- un strat de paie sau cren&i uscate4 cu o &rosime de $0?%0 cmE Qirele au '?+ metri n-lime4 iar sto&urile "?( metriE 3@narele sunt construcii simple4 formate dintr?un acoperi/ susinut de st@lpi de lemn sau alte materialeE Bn f@nare4 f@nul se p-strea)- foarte bine /i l proteAea)- mpotri.a precipitaiilorE

STO+URI

1ONAR

Re9ur9ele 6e i25or3are 7e care le 7ute=i utiliBa @2 a5ar0 6e 5i<ele 6e 6ocu3e2tare, 5i<ele 6e lucru, 3a2uale, 3ai 7ot 5i. Materiale 6i6actice 2aturale cum ar fiC plante4 semine4 bost-noase4 r-d-cinoase4 f@n4 nutre murat4 etc# Materiale 6i6actice 6e9e2ate 7e hArtie 1coli A$4 coli mari de carton etc#2 cum ar fi plan/eleE Materiale 6i6actice 5oto/ra5iate ? diapo)iti.e4 albume4 atlase botanice4 panouriE Materiale 6i6actice i37ri3ate 7e 7elicule 1filme4 diafilme24 pe folii transparente sau pe band- ma&netic- 1stilul de n.-are auditi.2#
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

((

MiDloace 6e acce9are a i25or3a=iei 6i6actice cum ar fiC truse4 aparate de proiectat diapo)iti.ele4 filmele4 foliile transparente etc# 1retroproiector4 diascol4 tele.i)or4 .ideo2# !n loc deosebit i re.ine calculatorului <i I2ter2etului pentru accesarea /i procesarea informaiei didactice n toate stilurile de n.-areE 3iecare /coal- trebuie s- aib- un la:orator " ca:i2et 6e 97ecialitate dotat cu materiale didactice /i miAloace tehnice n care se pot desf-/ura o parte din orele de instruire tehnolo&ic- /i instruire practic- n condiii speciale# Pentru efectuarea instruirii practice colaborai cu a/e2=i eco2o3ici care dispun de loturi sau terenuri a&ricole unde .ei putea efectua instruirea practic- a modulului MOR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE D sub ndrumarea profesorului de specialitate maistrului instructor /i a tutorelui desemnat de a&entul economic4 n scopul atin&erii competenelor pre.-)ute n 7PP# =a a&enii economici ele.ii pot lucra efecti.4 indi.idual sau n &rupe#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

($

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor 1IA DE LUCRU NR( & DEPO,ITAREA I PSTRAREA 1ONULUI Loc 6e 6e950<urare. Acti?itatea. Sarci2a 6e lucru. a/e2t eco2o3ic 7oate 5i or/a2iBat0 7e /ru7e 9au i26i?i6ual e5ectua=i lucrarea 7ractic0 6e 6e7oBitare a 5A2ului @2 ca6rul 5er3ei a/e2tului eco2o3ic, 7reciBA26 @2 ta:elul 6e 3ai Do9 eta7ele, 3o6ul 6e eCecu=ie, utilaDele, u2eltele <i 3aterialele 5olo9ite Mo6ul 6e eCecu=ie UtilaDe, u2elte <i 3ateriale 5olo9ite

Nr( Crt( # 2 ) Q Q Q Q Q Q

Eta7ele 6e7oBit0rii

1OARTE IMPORTANTGGG
o Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r( o =ucrai n &rupe de ( $ ele.iE o ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii# Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personal

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

(%

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor 1I TENNOLONIC NR( # OMINEREA 1ONULUI ETAPE Pre/0tirea a/re/atelor 9au u2eltelor 7e2tru recoltat UTILA-E I UNELTE NECESARE Cositoare Motocositoare Coas;rebl- mecanic;rebl- manualCositoare Motocositoare Coas;rebl- mecanic;rebl- manual3urcPari 1prepeleci2 ;arduri Capre Pres- de balotat OPERAII E*ECUTATE
Ferificai a&re&atele sau uneltele de recoltatE ascuii p-rile t-ietoareE re&lai dinii la &rebl-E respectai normele de protecia muncii pre&-tirii utilaAelor /i uneltelor pentru recoltatE Deplasai?.- la locul recoltatului E ,ecoltai plantele prin t-iere la $ cm fa- de solE 7tr@n&ei n bra)de iarba cu aAutorul &rebleiE ,espectai normele de protecia muncii specifice recolt-riiE =-sai plantele s- se usuce pe sol n bra)de Bntoarcei cu furca bra)dele pentru a se face uscare corect-E Dac- timpul este ploios uscai iarba pe diferii supori Dup- uscare facei balotarea f@nului pentru a se p-stra mai bine ,espectai normele de protecia muncii specifice E Transportai f@nul n ba)a furaAer- cu diferite miAloace de transport Bn funcie de posibilit-i cl-dii /ire4 sto&uri sau depo)itai n f@nareE ,espectai normele de protecia muncii specifice transportului /i depo)it-rii f@nului#

Recoltarea 7la2telor

U9carea ier:urilor

De7oBitarea <i 709trarea ier:urilor

3@nare Qire 7to&uri

o o o o

Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<a teh2olo/ic0 F2toc3i=i 5i<e 6e lucru =ucrai n &rupe de ( $ ele.iE ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii#
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

('

Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personal

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

(+

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor 1IA DE LUCRU Nr( > ACTIVITATE PRACTIC % A+ENTUL ECONOMIC OMINEREA 1ONULUI UTILA-E I UNELTE NECESARE
E

ETAPE Pre/0tirea a/re/atelor 9au u2eltelor 7e2tru recoltat

OPERAII E*ECUTATE

Recoltarea 7la2telor U9carea ier:urilor De7oBitarea <i 709trarea ier:urilor


#

Bn funcie de lucr-rile pe care le e:ecutai4 lucrai n &rup sau indi.idualE 7tudiai punct cu punct fi/a tehnolo&ic- /i e:ecutai lucr-rile specifice obinerii f@nuluiE Completai tabelul conform fi/ei tehnolo&ice Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personalE Re97ecta=i 2or3ele 6e 9ecuritate <i 9020tate @2 3u2c0(

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

(5

UNITATEA DE COMPETEN #$ H COMPETENA #$()

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

Su7ra?e/heaB0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri 6e 9u7ra5a=0 1IA DE LUCRU Nr( #

ACTIVITATE PRACTIC % A+ENTUL ECONOMIC F3:u20t0=irea 7aDi<tilor 7er3a2e2te 7ri2 309uri 6e 9u7ra5a=0 Pentru ntreinerea elinei n condiii bune4 se e:ecut- o serie de lucr-ri specialeC &r-parea4 distru&erea mu/uroaielor4 scoaterea cioatelor4 adunarea pietrelor4 a resturilor .e&etale4 defri/area .e&etaiei lemnoase# MATERIALE NECESARE ;reble Di9tru/erea 3u<uroaielor 7ape Ca)male =opei F26e70rtarea ?e/eta=iei le32oa9e Topor 3ier-str-u

ETAPE

OPERAII E*ECUTATE ? mu/uroaiele ne@nelenite se mpr-/tie c@t mai uniform cu aAutorul &reblelor4 lopeilor etc# ? mu/uroaiele nelenite se distru& manual folosind sape4 ca)male etc# % 6u70 6i9tru/erea 3u<uroaielor tere2ul 9e /r07eaB0 e2er/ic <i 9e 2i?eleaB0 cu u2 t0?0lu/ u<or( ? Arborii4 arbu/tii /i subarbu/tii se taie 1manual2 cu aAutorul fier-str-ului sau cu toporul de la suprafaa p-m@ntului# % @26e70rtarea ?e/eta=iei le32oa9e 9e 7oate 5ace <i 3eca2iBat, 5olo9i26 3a<i2i 97eciale, ac=io2ate 6e tractor(

Scoaterea cioatelor

Ca)ma Ciocan de scos cioate

? se sap- manual n Aurul cioatelor ? se scot cioatele folosind ciocanul de scos cioate % 9e 3ai 7oate 5olo9i tractorul 7ri2 trac=iu2e 6irect0 9au 9e 5olo9e<te troliul 6e 9co9 cioate ac=io2at 6e tractor( ? pietrele sunt adunate manual de pe p-/une ? sunt adunate ntr?un loc anume pentru c- pot fi folosite la alte lucr-riC lur-ri de consolidare a suprafeelor de teren erodate4 la pietruirea drumurilor de acces pe p-/une4 a locurilor de ad-pat etc#

F26e70rtarea 7ietrelor

M-nu/i Co/uri pentru c-rat pietre

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

(6

UNITATEA DE COMPETEN #$ H COMPETENA #$()

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

Su7ra?e/heaB0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri 6e 9u7ra5a=0 1IA DE LUCRU Nr( 2 ACTIVITATE PRACTIC % A+ENTUL ECONOMIC

F3:u20t0=irea 7aDi<tilor 7er3a2e2te 7ri2 309uri 6e 9u7ra5a=0 Pentru ntreinerea elinei de pe o paAi/te se e:ecut- o serie de lucr-ri# 8 mare parte din aceste lucr-ri pot fi efectuate de .oi ele.ii# SARCINI DE LUCRU. 1# Distru&ei mu/uroaiele de pe paAi/tea a&entului economicE "# Bndep-rtai .e&etaia lemnoas-E (# 7coatei cioatele r-mase dup- ndep-rtarea .e&etaiei lemnoaseE $# ndep-rtai pietrele de pe paAi/te#

1OARTE IMPORTANTGGG

=ucr-rile se .or efectua numai dup- ce paAi/tea a fost n prealabil &r-pat-E Pentru reali)area lucr-rilor respecti.e studiai cu atenie fi/a de lucru nr# 1E =ucr-rile marcate n albastru pot fi efectuate numai de c-tre personal calificatE =ucrai n &rupe de ( $ ele.i Re97ecta=i re/ulile 6e 7rotec=ie a 3u2cii 97eci5ice lucr0rilor 6e @3:u20t0=ire a 7aDi<tilor 7er3a2e2teR Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personal#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$0

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale 1IA DE DOCUMENTARE Nr( # ALCTUIREA AMESTECULUI DE +RAMINEE I LE+UMINOASE PERENE PENTRU FN1IINAREA PA-ITILOR SEMNATE Pentru nfiinarea paAi/tilor culti.ate se folosesc amestecuri de semine aparin@nd &ramineelor /i le&uminoaselor perene# =a alc-tuirea amestecurilor trebuie s- se stabileasc- raportul dintre &raminee /i le&uminoase folosind orientati. datele pre)entate n tabelul nr#(# Tabelul nr# 1 Modul de folosinK din norma de sem-nat le&uminoase &raminee talia plantei4 talia plantei4 cm cm total total nalt- Aoasnalt- Aoas(0 (0 ? +0 +0 ? '0 '0 ? $0 $0 ? +0 (0 $0 (0 10 "0 '0 %0 10 $0 (0 10 '0 $% 1% $0 "% 1%

Anii de folosin-

3@neaP-/une 3olosire mi:t-

"?( $?' peste ' $?' peste '

=a stabilirea raportului dintre &raminee si le&uminoase /i dintre specii n cadrul fiec-rei &rupe trebuie a.ut n .edere capacitatea de concuren- a &ramineelor /i a le&uminoaselor# Norma de s-m@n- n amestec se calculea)- in@nd seama de cantitatea de s-m@n- la hectar n ca)ul n care a.em o cultur- pur- /i de participarea procentual- n amestec# E:empluC Proporia de participare a speciilor se stabile/te astfelC ? DactSlis &lomerata ? "0K ? =otus corniculatus ? "%K ? 3estuca pratensis ? "%K ? Trifolium pretense ? 1%K ? =olium perenie ? 1%K Total &raminee ? '0K Total le&uminoase ? $0K Partici7area @2 a3e9tec 9e 6eter3i20 a9t5el. P TN
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$1

CI SSS ? n careC C ? P? N? V? norma de semine la hectar din amestec la .aloarea cultural- real-E proporia de participareE norma de s-m@n- n cultur- pur-4 cu .aloarea cultural- 100KE .aloarea cultural- real- a seminelorE P J7uritateaE C + J/er3i2a=iaE V I SSSSSSSSSSSSSS # De e:emplu pentru specia DactSlis &lomerata necesarul de s-m@n- se calculea)astfelC "0 : "0 CI UUUU I % G& la ha 1daca .I50K2 50 7e recomand- ca norma de semine n amestec s- se m-reasc- cu %0 K#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$"

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale 1IA DE LUCRU Nr( # ALCTUIREA AMESTECULUI DE +RAMINEE I LE+UMINOASE PERENE PENTRU FN1IINAREA PA-ITILOR SEMNATE Sarci2a 6e lucru. #(calcula=i ca2titatea 6e 903A2=0 @2 a3e9tec @2 T/ " ha 7e2tru @25ii2=area u2ei 7aDi<ti Cu2o9cA26 5or3ula 6e calcul <i 6atele . P:N CI UUU F

3ormula de calcul

din care C P?"%K N?(0G& F ?5%K

1OARTE IMPORTANTGGG
o Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r( # o =ucrai indi.idual sau pe &rupe de ( ele.iE Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personal

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$(

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale 1IA TENNOLO+IC Nr( # LUCRRI DE PRE+TIRE A TERENULUI FN VEDEREA FN1IINRII UNEI PA-ITI Sarci2a 6e lucru. #( E5ectua=i lucr0ri 6e 7re/0tire a tere2ului @2 ?e6erea 9e302atului "# 7electai utilaAelel /i uneltele care .or fi folosite (# Efectuai re&larea a&re&atelor

Eta7ele lucr0rii

UtilaDe <i u2elte Tractor Plu& ;rap3re)Ni.elator 7em-n-toare

O7era=ii eCecutate Ferificai a&re&atele sau uneltele de sem-nat ,e&lai ad@ncimea de lucru a plu&ului /i a sem-n-toarei ,espectai normele de securitate /i s-n-tate n munc- la pre&-tirea utilaAelor /i uneltelor n .ederea sem-natului 7tr@n&erea resturilor .e&etale Eliminarea e:cesului de ap7tr@n&erea cioatelor /i pietrelor Distru&erea mu/uroaielor Bndep-rtarea .e&etaiei lemnoase

Pre&-tirea a&re&atelor /i uneltelor pentru sem-nat

Pre&-tirea terenului

7ap;rebl3urcTopor 7-m@nC@ntar Pun&i 3olie Cale 7em-n-toare

7em-natul propriu)is

E:ecut- proba sem-n-torii la staionare

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$$

Acti?itatea. 7oate 5i or/a2iBat0 7e /ru7e 9au i26i?i6ual

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale 1IA DE OMSERVAIE Nr( # A/e2t eco2o3ic 7arcin- de lucru C Apreciai calitatea lucr-rii de arat n funcie de urm-torii indici4 complet@nd tabelul de mai AosC Puncte de control Indici de calitate 1 Epoca de efectuare a ar-turii Ad@ncimea ar-turii Pre)ena &re/urilor ;radul de m-runire ,esturi .e&etale " (

Acti?itatea. 7oate 5i or/a2iBat0 7e /ru7e 9au i26i?i6ual

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$%

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale 1IA DE LUCRU Nr( 2 LUCRRI DE PRE+TIRE A TERENULUI FN VEDEREA SEMNATULUI Sarci2a 6e lucru. #( E5ectua=i lucrarea 6e 9e302at @2tr%o 7arcel0 6e ,> ha 6u70 care co37leta=i ta:elul 6e 3ai Do9 De5icie2=ele cu care Nr( Eta7ele lucr0rii ?%a=i co25ru2tat @2 Solu=ii 6e re3e6iere Crt( ti37ul lucrului # 2 ) & 2( Or6o2a=i co25or3 cro2olo/iei eCecu=iei lucr0rile e2u3erate 3ai Do9. % 7ro:a 9e3020torii % u37lerea :u2c0rului % re/larea :r0B6arelor % Dalo2area tere2ului % re/larea 3arcatoarelor % a<eBarea 7e 6ale ATENIE GGGGG Acti?itatea.7oate 5i or/a2iBat0 7e /ru7e 9au i26i?i6ual LA TOATE LUCRRILE SE RESPECT NORMELE DE SECURITATE A MUNCII Ti37 6e lucru. ! ore

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$'

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale 1IA DE LUCRU NR( ) VERI1ICAREA ADONCIMII DE SEMNAT A# Materiale necesareC ri&le4 rulete <# Mod de lucruC 1# 7e descoper- % 10 boabe pe un r@nd4 f-r- a le deplasa de la locul lor# "# 7e m-soar- cu o ri&l- distana de la bob p@n- la suprafaa solului (# Determinarea se face n 10 "0 puncte de control n parcel- /i apoi se face media ad@ncimilor m-surate cu aAutorul formuleiC h1 O h" O ** O hn hm I ???????????????????????????? n C# 7arcini de lucruC 1# Identific- materialele folosite pentru determinarea ad@ncimii de sem-nat "# Identific- cultura dup- materialul de sem-nat (# Efectuea)- lucrarea de .erificare a ad@ncimii de sem-nat $# Inre&istrea)- datele obinute n urm-torul tabelC Cultura parcela

h1

h"

h(

h$

h%

h'

h+

h5

h6

h10

hm

o 8r&ani)area acti.it-iiC pe &rupe de % ele.i o ,espectai normele de securitate /i s-n-tate n munc- specifice lucr-rilor o Ata/ai fi/a de lucru la portofoliu

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$+

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale 1IA DE OMSERVAIE NR( 2 Or/a2iBeaB0 lucr0rile 6e @25ii2=are a 7aDi<tilor 7arcin- de lucru C Apreciai calitatea lucr-rii de sem-nat n funcie de urm-torii indiciC Nr# crt# 1 " ( $ % Puncte de control Indici de calitate Distana ntre r@nduri Distana ntre boabe pe r@nd Ad@ncimea de sem-nat =iniaritatea r@ndurilor Pre)ena &re/urilor 1 " ( $ %

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$5

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale 1IA DE DOCUMENTARE Nr( 2 Calcularea ca2tit0=ii 6e er:ici6 5olo9it 7e2tru co3:aterea :uruie2ilor Bn &eneral pentru 1 ha de cultur- trebuie s- se cunoasc- cantitatea de soluie ce se administrea)-# Aceasta .aria)- ntre %00 ?1000 l ha la un stropit# Cantitatea de pesticide lichide sau pulberi umectabile necesar- umplerii re)er.orului aparatului de stropit se stabile/te folosind formulaC
Q= q c 4 n

n careC V ? este cantitatea de erbicid necesar- n l sau G& pentru un re)er.or L ? este cantitatea de pesticid recomandat a se folosi la ha c ? este capacitatea re)er.orului ma/inii de stropit n l n ? este cantitatea de lichid folosit- la ha4 l ha

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$6

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale 1IA DE LUCRU Nr( & 7arcina de lucruC
1.

Calcula=i 2ece9arul 6e er:ici6 7e2tru co3:aterea :uruie2ilor 6i2 7aDi<tile 9e302ate

Calculul 9e 5ace i26i?i6ual 6e c0tre 5iecare ele? <i 9e a2aliBeaB0 reBultatele la 95Ar<it( Date necesare calculului ? Calculea)- cantitatea de erbicid pentru un re)er.or cunosc@ndC ? L este cantitatea de erbicid comercial de " l ha# ? c este capacitatea re)er.orului de 1"00 l# ? n este cantitatea de lichid folosit- la un ha de '00 l# Efectuarea calculului folosind formula cunoscutVI
q c n

DE REINUT Pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare n combaterea bolilor /i d-un-torilor e:istun &hid orientati. ce poate fi &-sit pe Internet4 la biblioteca /colii sau n alte materiale informati.e de protecia plantelor#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%0

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(> Deter3i20 calitatea 5A2ului 1IA DE DOCUMENTARE Nr( # APRECIEREA CALITII 1NULUI DUP COMPO,IIA MOTANIC Valoarea 2utriti?0 a furaAelor se e:prim- n unit-i nutriti.e 1!N2# Aceast- m-sur- a calit-ii red- efectul de producie a unui G&# de or)4 e&al cu ( litri de lapte# Pentru aprecierea calit-ii furaAului produs pe p-/unile naturale se pot lua n considerare urm-toarele indicaiiC - P-/unile formate din &raminee /i le&uminoase .aloroase 1!#N# I $ G&# mas- .erdeE - P-/unile formate din &raminee .aloroase 1!#N# I % G&# mas- .erdeE - P-/unile cu .e&etaie de calitate mediocr- 1 !#N#I ' G&# mas- .erde# A2aliBa :ota2ic0 sau metoda &ra.imetric- constituie una dintre metodele importante pentru aprecierea calit-ii f@nului depo)itat n /ire sau n sto&uri# Pentru a cunoa/te .e&etaia unei paAi/ti cu aAutorul acestei metode4 se folosesc probe medii de f@n# Probele medii se separ- n componente importante dup- ce plantele au fost recoltate sau dup- ce s?au uscat# Recoltarea 7ro:elor 6e iar:0( Bn funcie de uniformitatea .e&etaiei paAi/tii care urmea)- s- fie anali)at-4 se recoltea)- nainte de coas- un num-r .ariabil de probe 1%?10 probe la hectar24 de pe c@te 1 metru p-trat# Cu c@t .e&etaia este mai uniform-4 cu at@t num-rul acestor probe .a fi mai mic# Din aceste probe4 numite pariale4 se alc-tuie/te proba medie4 pentru anali)-# Alc0tuirea 7ro:ei 3e6ii( Cantitatea de iarb- recoltat- se amestec- atent4 pentru a se omo&eni)a c@t mai bine4 se amestec- din nou /i din aceast- prob- se elimin- Aum-tateE restul se separ- n dou- p-ri apro:imati. e&ale4 din care se elimin- din nou Aum-tate# Aceastoperaie se repet- p@n- n momentul n care se aAun&e la o prob- de 1000?1%00 & iarb- care repre)int- proba medie4 care se anali)ea)-# Anali)a se poate face n .erde 1anali)@nd iarba proasp-t-24 sau n uscat 1anali)@nd f@nul2# Bn ca)ul n care anali)a botanic- se face n uscat4 proba medie de iarb- se usuc- /i se p-strea)- ntr?un loc uscat p@n- se anali)ea)-# MOD DE LUCRU. 1# Proba de f@n sau de iarb- se c@nt-re/te cu e:actitate4 cu o preci)ie de p@n- la 1 &# "# Bntrea&a prob- se separ- n $ &rupe de plante4 /i anumeC a# &ramineeE b# le&uminoaseE c# cSperacee /i AuncaceeE d# plante din alte familii botanice# (# 3iecare &rup- de plante se c@nt-re/te cu e:actitate4 f-c@ndu?se c@nt-riri p@n- la 1 & /i se socote/te n procente din &reutatea total- a probei# $# Bn cadrul fiec-rei &rupe se determin- speciile cele mai .aloroase /i cu o participare mai nsemnat-# Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de %1
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Bn mod asem-n-tor se procedea)- /i cu plantele care alc-tuiesc &rupa MPlante din alte familii botaniceD# Bn cadrul acestei &rupe se pot separa mai multe sub&rupe de plante4 /i anumeC plante consumate de animale4 plante neconsumate de animale4 plante .-t-m-toare /i to:ice etc# UNITATEA DE COMPETEN #$ H OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE COMPETENA #$(> Deter3i20 calitatea 5A2ului 1IE DE LUCRU Stu6iul 6e caB Nr( # APRECIEREA CALITII 1NULUI DUP COMPO,IIA MOTANIC Sarci2a 6e lucru . 1 ,ecoltarea probei de iarb"# Alc-tuii proba medie de iarba (# Efectuai lucrarea de apreciere a calit-ii f-nului $# Bnre&istrai datele n buletinul de anali)- botanic- 1tabelul nr# 12 +RUPA DE PLANTE I# ;,AMINEE 1# Faloroase "# Alte &raminee II =E;!MIN8A7E 1# Faloroase "# Alte le&uminoase III# CIPE,ACEE QI 9!NCACEE IF# P=ANTE DIN A=TE 3AMI=II 1# Consumate de animale "#Neconsumate (#F-t-m-toare /i to:ice +REUTATEA U

1OARTE IMPORTANTGGGGG
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%"

Stu6ia=i cu ate2=ie 5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r(# Ata<a=i 5i<a 6e lucru al 7orto5oliu 7er9o2al Lucrarea 9e 7oate e5ectua i26i?i6ual 9au 7e /ru7e 6e )%& ele?i

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(> Deter3i20 calitatea 5A2ului 1IA DE DOCUMENTARE Nr( 2 Calcularea ?olu3ului u2ei <ire 6e 5A2 9au 6e 7aie Pentru calcularea .olumului unei /ire de f@n sau de paie trebuie s- se cunoascurm-toarele elementeC - lun&imea 1L2E - l-imea /irei 1l2E - lun&imea profilului 1P2E - lun&imea /i l-imea se determin- prin m-sur-tori# M-surarea se face la n-limea de circa 1 metru de la ba)a /irei# Dac- /ira este mai n&ust- la ba)-4 pentru stabilirea l-imii medii se fac c@te dou- m-sur-tori la ambele capete ale /irei4 n partea cea mai n&ust- /i n partea cea mai lat-# Media celor patru m-sur-tori .a da l-imea /irei# =un&imea profilului se m-soar- cu ruleta sau cu o sfoar- &roas-4 petrecut- peste .@rful /irei /i ntins- str@ns de ambele p-ri p@n- la ba)a acesteia# M-surarea se face n doulocuri4 lu@nd media celor dou- m-sur-tori# Elementele de mai sus 1L, l, P2 .or ser.i la calcularea .olumului pe ba)- de formule care .aria)- n funcie de forma /irei4 astfelC 1# Pentru /irele miAlocii /i Aoase cu .@rful rotund se folose/te formula C V I J ,>2KP % ,&&Kl EKl K L "# Pentru /irele nalte cu .@rful rotund 1n-limea mai mare dec@t l-imea2E V I J ,>2KP H ,&$Kl EKl K L Pentru calcularea .olumului unui sto&4 trebuie s- se cunoasc- urm-toareleE - circumferina 1C24 - lun&imea profilului 1P2# Circumferina se m-soar- la n-limea de circa 1 metru de la ba)a sto&ului# Dacsto&ul este mai n&ust la ba)-4 circumferina se m-soar- n partea cea mai n&ust- la ba)- /i n partea cea mai lat-4 f-c@ndu?se media# Profilul se m-soar- ca la /ire# Folumul se calculea)- dup- formulaC V I J , &CP H , #2CC ECC2

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%(

Cunosc@nd .olumul sto&ului sau /irei4 precum /i &reutate unui metru cub de f@n4 se poate calcula cantitatea de f@n depo)itat-# Bn acest scop se .or utili)a datele din tabelul nr# "#

+REUTATEA UNUI METRU CUM DE 1ON LA DI1ERITE TIPURI DE 1ON Ta:elul 2r( 2 DEPO,ITA SPECI1ICARE 3@n de lunc- umed- /i mla/tin3@n de lunc- /i de p-dure din )ona de step3@n de lunc-4 p@rloa&e /i &raminee culti.ate 3@n de pe .-ile uscate4 format din &raminee cu tufmic3@n format din amestec de &raminee cu le&uminoase %% culti.ate /i naturale +0 T RECENT (+ $" $% %5 AE,ARE %0 %% '" '% DUP

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%$

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE

COMPETENA #$(> Deter3i20 calitatea 5A2ului 1IA DE LUCRU Nr( 2

Sarci2a 6e lucru. #( Calcula=i ?olu3ul 9to/ului <i a u2ei <ire 2( F2re/i9tra=i 6atele @2 ta:elul 6e 3ai Do9

ETAPE

MATERIALE NECESARE

OPERAII DE E*ECUTAT

VOLUMUL STO+ULUI

VOLUMUL IREI

1OARTE IMPORTANTGGG
o Stu6ia=i cu ate2=ie 6atele 6i2 5i<a 6e 6ocu3e2tare 2r( 2 o =ucrai n &rupe de ( $ ele.iE o ,espectai normele de protecia muncii specifice lucr-rii# Ata/ai fi/a de lucru la portofoliul personal

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%%

E.aluarea sau e:aminarea4 repre)int- actul didactic comple:4 nte&rat ntre&ului proces de n.-am@nt4 care urm-re/te m-surarea cantit-ii cuno/tinelor dob@ndite4 ca /i .aloarea4 ni.elul4 performanele /i eficiena acestora la un moment dat4 oferind soluii de perfecionare a actului pred-rii?n.--rii# Bn timpul derul-rii sta&iului de pratic-4 tutorele mpreun- cu maistrul instructor responsabil cu urm-rirea derul-ri sta&iului de pre&-tire practic- .or e.alua ele.ul practicant n permanenpe ba)a unei 5i<e 6e o:9er?a=ie " e?aluare JeCe37le 6e 5i<e H ?eBi a2eCe ) <i &E( For fi e.aluate at@t ni.elul de dob@ndire a competenelor tehnice4 c@t /i comportamentul /i modalitatea de inte&rare a practicantului n acti.itatea unit-ii 1disciplin-4 punctualitate4 responsabilitate n re)ol.area sarcinilor4 respectarea re&ulamentului de ordine interioar- a unit-ii etc#2 =a finalul modulului sta&iului de practic- tutorele mpreun- cu maistrul instructor responsabil cu urm-rirea derul-ri sta&iului de pre&-tire practic-4 e.aluea)- ni.elul de dob@ndire a competenelor de c-tre ele.ul practicant pe ba)a unei 7ro:e 7ractice nsoit- de 5i<a 6e o:9er?a=ie " e?aluare /i a unei 7ro:e orale " i2ter?iu( E.aluarea final- se .a or&ani)a la a&entul economic# Proba oral- inter.iul const- n pre)entarea 7oto5oliului de practic- al ele.ului# Portofoliul repre)int- o metod- de e.aluare comple:-4 care ofer- posibilitatea de a se emite o Audecat- de .aloare4 ba)at- pe un ansamblu de re)ultate# ,epre)int- un pact ntre ele. /i profesorul care trebuie s-?l aAute pe ele. s- se autoe.alue)e# Portofoliul ofer- o ima&ine complet- a pro&resului nre&istrat de ele. de?a lun&ul inter.alului de timp pentru care a fost proiectat4 prin raportarea la criterii formulate n momentul proiect-rii# 7e poate ncadra ntr?o e.aluare sumati.-4 furni)@nd o informaie pri.ind e.oluia /i pro&resele nre&istrate de ele. n timp# Maistrul instructor sau tutorele de practic- discurt- cu ele.ii ce tre:uie 90 <tie /i ce tre:uie 90 5ac0 de?a lun&ul desf-/ur-rii sta&iului de practic-# E.aluarea portofoliuluincepe de obicei prin e:plicarea de c-tre maistru instructor4 la nceputul perioadei 4 a obiecti.elor n.--rii n perioada pentru care se .a primi nota# Maistrul instructor /i ele.ii cad de acord asupra produselor pe care trbuie s- le conin- portofoliul /i care sdo.edeasc- ndeplinirea obiecti.elor n.--rii# De aceea 3ai9trul i29tructor 9au tutorele 6e 7ractic0 ?a rea3i2ti a7roa7e Bi2ic ele?ilor 90 7u20 @2 7orto5oliu e<a2tioa2e care 90 le a3i2tea9c0 3ai tArBiu 6e 3u2ca 6e7u90( Ce va conine un portofoliu ? Portofoliul .a conineC ? lista coninutului acestuia 1sumarul4 care include titlul fiec-rei lucr-ri fi/e4 etc# /i num-rul pa&inii la care se &-se/te2E ? ar&umentaia care e:plic- ce lucr-ri sunt incluse n portofoliu4 de ce este importan- fiecare /i cum se articulea)- ntre ele ntr?o .i)iune de ansamblu a ele.ului cu pri.ire la subiectul respecti.E ? fi/e de documentare4 fi/e de lucruE ? lucr-rile pe care la face ele.ul indi.idual sau n &rupE ? fi/e indi.iduale de studiuE ? re)umateE ? nre&istr-ri4 foto&rafii care reflect- acti.itatea desf-/urat- de ele. indi.idual sau mpreuncu cole&ii saiE ? reflecii proprii ale ele.ului asupra a ceea ce lucrea)-E ? Aurnal de practic-E Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de %'
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

E?aluarea 7orto5oliului 9e ?a 5ace 7ri2 cali5icati?e acor6ate conform criteriilor de apreciere /i indicilor stabilii ntr?un tabel de &enul urm-torC Nr( crt( 1 Criterii 6e a7reciere <i i26ici P,ENENTA,EC ? dac- este complet ? estetica &eneral=!C,P,I P,ACTICEC ? adec.area la scop ? eficiena modului de lucru ? re)ultatul lucr-rilor practice ? dac- s?a lucrat n &rup sau indi.idual ? reparti)area eficient- a sarcinilor ,E3=ECWII=E E=EF!=!IC ? reflecii asupra propriei munci ? reflecii despre lucrul n echip- 1daceste ca)ul2 ? a/tept-rile ele.ului de la acti.itatea desf-/urat-# C,8N8=8;IEC ? punerea n ordine cronolo&ic- a materialelor# A!T8EFA=!A,EA E=EF!=!IC ? autoe.aluarea acti.it-ii desf-/urate ? concordana scop?re)ultat ? pro&resul f-cut ? nota pe care crede c- o meritA=TE MATE,IA=EC ? calitatea acestora ? adec.area la tema propus? rele.ana pentru cre/terea aprecierilor Da Par=ial Nu O:9er?a=ii

"

% '

,e)ultatul acestei e.alu-ri .a sta la ba)a not-rii ele.ului de c-tre maistrul instructor responsabil cu urm-rirea derul-ri sta&iului de pre&-tire practic-#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%+

PROIECTUL Bn continuare e:emplific-m modul de utili)are a instrumentelor de e.aluare pentru coninuturile modulului VOr/a2iBarea eC7loat0rii 7aDi<tilor 3o2ta2e; /i anume a proiectului ca metod- /i instrument de e.aluare# Proiectul este o acti.itate comple:- de n.-are care se pretea)- foarte bine ca instrument de e.aluare4 at@t formati.- c@t /i sumati.-# Proiectul este o acti.itate indi.idualsau n &rup4 dar sunt de preferat proiectele de &rup deoarece ncuraAea)- cooperarea /i de).olt- competene de lucru n echip-# !n a.antaA important al proiectului este c- dposibilitatea ele.ilor de a lucra n ritm propriu4 de a?/i folosi mai bine stilul propriu de n.-are /i permite n.-area de la cole&i# Proiectul pune ele.ii n situaia de a lua deci)ii4 de a comunica /i ne&ocia4 de a lucra /i n.-a n cooperare4 de a reali)a acti.it-i n mod independent# Metoda proiectului presupune lucrul pe &rupe /i necesit- pre&-tirea profesorului /i a ele.ilor n ideea lucrului n echip-4 prin cooperare4 at@t n clas- c@t /i n afara clasei# ;rupul poate fi alc-tuit din dou- p@n- la )ece persoane n funcie de m-rimea clasei4 natura obiecti.elor /i e:periena participanilor4 dar un num-r de patru?cinci participani repre)int- m-rimea ideal- pentru &rupurile care au de ndeplinit obiecti.e precise# Proiectele reali)ate n &rupuri mari sunt &reu de monitori)at# 7arcinile profesorului .i)ea)- or&ani)area acti.it-ii4 consilierea 1d- su&estii pri.ind surse sau proceduri2 /i ncuraAarea particip-rii ele.ilorE este esenial- neimplicarea sa n acti.itatea propriu?)is- a &rupurilor de ele.i 1l-s@nd &rupul s- lucre)e sin&ur n marea maAoritate a timpului24 inter.enia sa fiind minim- /i doar atunci c@nd este absolut necesar-# Este ns- la fel de important s- se e.ite ca ele.ii s- fie pu/i n situaia de a a.ea e/ecuri maAore# Ele.ii pot fi notai pentru modul de lucru4 pentru modul de pre)entare /i sau pentru produsul reali)at# Competenele tehnice se pot urm-ri at@t pe perioada elabor-rii proiectului c@t /i la pre)entarea acestuia# Abilit-ile cheie pot fi e.aluate pe durata desf-/ur-rii proiectului# Bn continuare4 pentru e.aluarea competenelorC Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor, A3elioreaB0 7aDi<tile 7ri2 309uri 6e 9u7ra5a=0, Cu:eaB0 <i a7reciaB0 calitatea 5A2ului propunem reali)area unui proiect cu temaC A7licarea celor 3ai :u2e 309uri 6e @3:u20t0=ire a u2ei 7aDi<ti, 7e2tru o:=i2erea u2ei 7ro6uc=ii 3ari 6e 5A2 <i 6e calitate( Durata de elaborareC 10 de )ile
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%5

8r&ani)area claseiC &rupe de $ ele.i E.aluatorul poate s- utili)e)e o fi/- de e.aluare de urm-torul tipC 3i/- de e.aluare Nr( crt( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eta7ele a7lic0rii celor 3ai :u2e 309uri 6e @3:u20t0=ire a calit0=ii 7aDi<tilor Aplicarea m-surilor de mbun-t-ire a re&imului de apE:ecutarea m-surilor de mbun-t-ire a re&imului de hranE:ecutarea lucr-rilor tehnico?culturale Aplicarea m-surilor de suprans-m@nare /i autons-m@nare Identificarea epocii optime /i n-limii de recoltare E:ecutarea recolt-rii Pre&-tirea f@nului Depo)itarea f@nului Determinarea cantit-ii de f@n Determinarea indicilor de apreciere a nsu/irilor fi)ice ale f@nului Aprecierea calit-ii f@nului dup- compo)iia botanicVeri5icare E?aluator Data

Not0 @2 ate2=ia e?aluatorului. E.aluarea se .a face prin bifarea de fiecare dat- a unei c-sue n coloana Veri5icare din fi/a de e.aluare c@nd s?a demonstrat atin&erea unei etape# Bn momentul n care au fost bifate toate c-suele4 e.aluarea s?a ncheiat cu succes# Bn ca)ul n care competena nu se .alidea)-4 se impun recomand-ri din partea e.aluatorului# Acestea sunt doar c@te.a su&estii de e.aluare a competenelor# ,-m@ne la latitudinea profesorului s-?/i instrumente)e lecia n funcie de resursele umane /i materialele de care dispune# ,ecomand-m folosirea frec.ent- a aplicaiilor practice#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%6

-ur2alul 6e 7ractic0 al ele?uluI

9urnalul de practic- repre)int- materialul scris prin intermediul c-ruia ele.ul reflectea)analitic /i critic asupra acti.it-ii practice desf-/urate n timpul anului /colar# 9urnalul este4 al-turi de fi/a de e.aluare a acti.it-ii ele.ului4 unul din principalele instrumente de apreciere a acti.it-ii practice a acestuia# Bn Aurnal ele.ul .a a.ea consemnateC o scurt- pre)entare a unit-ii /colareE informaii despre a&entul economicC obiectul de acti.itate4 or&ani&rama4 &ama de ser.icii oferite4 cate&oriile de beneficiari4 cadrul le&islati. n ba)a c-ruia funcionea)instituia4 suprafeele de teren pe cate&orii de folosin-4 num-rul animalelor din ferm-4 produsele obinute4 utilaAele din dotare etc#E 1iecare ele? are responsabilitatea de a consemna )ilnic urm-toareleC 7la2ul 6e acti?itate pentru )iua respecti.-E acti?it0=ile practice concrete desf-/urateE rela=iile sale cu instructorul de practic-4 tutorele /i cu personalul care?/i desf-/oaracti.itatea n cadrul unit-ii de practic-E e?aluarea locului 6e 7ractic04 aspecte po)iti.e /i ne&ati.e ale acti.it-ii desf-/urateE autoe?aluarea acti?it0=ilor4 aspecte care se cer mbun-t-ite pe .iitor e?alu0ri cure2te <i 5i2ale4 aspecte po)iti.e /i ne&ati.e ale lucr-rilor efectuate# % iectivele &urnalului de practic:

Di2 7er97ecti?a ele?ilor formarea unor deprinderi de redactare a propriilor o servaii do ndirea unui lim a& specific activitii de instruire pstrarea ri'uroas a informaiilor evidena pro'reselor fcute

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'0

Di2 7er97ecti?a @26ru30torului 6e 7ractic0 pstrarea evidenei activitilor practice monitorizarea pro'reselor fcute de elevi evaluarea 'radului de adecvare a activitilor practice la o iectivele de nvare ale elevilor

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'1

-URNALUL JCAIETULE DE PRACTIC Periodic sau dup- ncheierea sta&iului de pre&-tire practic-4 ele.ul practicant .a pre)enta un Aurnal 1caiet2 de practic- ce .a cuprindeC Ele.C########################################################### Data nceperii acti.it-ii de practic-*************### Data ncheierii acti.it-ii de practic-################################################## =ocaie 1a&ent economic2******############################################ Modulul******######################################################################## Competene e:ersate ***####################################################################################################### ##################################################################################################################################################### ######################################################################################################################### 7arcini de lucru############################################################################################################################ ##################################################################################################################################################### ####################################################################################################################################### Bn Aurnalul de practic- ele.ul .a mai completa urm-toarele informaiiC 12 Care sunt principalele acti.it-i rele.ante pentru modulul de practic- pe care le?ai obser.at /i le?ai desf-/uratH ##################################################################################################################################################### ##################################################################################################################################################### ############################################################################################# "2 Ce lucruri noi ai n.-atH ##################################################################################################################################################### ##################################################################################################################################################### ########################################################################################################## (2 Care au fost e.enimentele care .?au pl-cutH Moti.ai# ##################################################################################################################################################### ##################################################################################################################################################### ########################################################################################################### $2 Ce aspecte nu .?au pl-cutH Moti.ai# ##################################################################################################################################################### ##################################################################################################################################################### ###########################################################################################################

NOT. Jurnalul de practic va fi parte din portofoliul elevului.

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'"

ANE*E

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'(

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE COMPETENA #$(2 Or/a2iBeaB0 eC7loatarea 5A2e=elor 1IA DE OMSERVAIE 2r( # TENNICA OMINERII 1ONULUI ACTIVITATE PRACTIC % A+ENTUL ECONOMIC NR( CRT( # 2 PUNCTAACORDAT #, 7u2cte #, 7u2cte REALI,AT NEREALI %,AT

OPERAII Pre&-tirea ele.ului 1du/ /i mbr-carea echipamentului de protecie Pre&-tirea materialelor de lucruC coase4 furci4 &reble4 &resie4 tractoare4 cositori4 &reble mecanice ,e&larea corect- a utilaAelor 3olosirea cu atenie a uneltelor /i utilaAelor Ascuirea cu atenie a coaselor n timpul lucrului ,ecoltarea propriu?)is Ferificarea utilaAelor n timpul lucrului 1staionar2 Mane.rarea corect- a utilaAelor /i uneltelor folosite ,espectarea timpului de lucru Re97ectarea re/ulilor 6e 9020tate <i 9ecuritate @2 3u2c0 TOTAL PUNCTE PUNCTA- OMINUT

) & > ! ' $ 4 # ## #2

#, 7u2cte ,> 7u2cte ,> 7u2cte #,> 7u2cte #, 7u2cte #,> 7u2cte #, 7u2cte #, 7u2cte # %

NOT. Aceast- fi/- de obser.aie poate fi folosit- /i ca 5i<0 6e autoe?aluare( Pe ba)a punctaAului acordat fiec
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'$

E=EF?????????????????????????????????????????????????????????????? C=A7A?????????????????????????????????? CA=I3ICA,EA AN QC8=A, 1I DE OMSERVAIE SISTEMATIC

Numele /i prenu? mele

Ascul? tare acti.-

=imbaAul tehnic utili)at

Comunica? rea n echip-

7olicitinformaii

,espectetapele /i operaiile

7usine prin ar&umente

,espectnormele de protecia muncii

NOT. Profesorul aprecia)- lucrarea practic- pe ba)a acti.it-ilor desf-/urate corelate cu criteriile de e.aluare prin calificati.e dup- cum urmea)-C - 5oarte :i2e H 1M, - :i2e H M, - 9ati950c0tor H S, - 2e9ati950c0tor H NS( Calificati.ul poate fi con.ertit n note de la 10 la $# Dac- n e.aluarea lucr-rii predomin- unul dintre criteriile menionate se .or acorda urm-toarele noteC Ne9ati950c0tor I 2ota & J7atruE Sati950c0tor I 2ota > Jci2ciE H ! J<a9eE Mi2e I 2ota ' J<a7teE H $ Jo7tE
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'%

1oarte :i2e I 2ota 4 J2ou0E H # JBeceE

1I DE OMSERVAIE

Pu2ctaD CRITERII DE OMSERVARE I DA EVALUARE acor6at Comunicarea /i cooperarea ele.ilor n &rupParticiparea ele.ilor la re)ol.area sarcinilor de lucru Independena /i r-spunderea n cadrul &rupei Comportamentul ele.ilor n &rupNi.elul cuno/tinelor teoretice 8r&ani)area &rupei la locul de munc,espectarea etapelor n re)ol.area sarcinilor de lucru Bndeplinirea sarcinii de lucru n timp optim ,espectarea normelor de protecia munci # # # # # # # 2 # NU 3aCi3 realiBat Pu2ctaD

PUNCTA-

TOTAL

PUNCTA- OMINUT Bntocmii /i alte modele de fi/e de obser.aie pe care le putei folosii la e.aluarea fiec-rui criteriu de performan-

UNITATEA DE COMPETEN #$ H

OR+ANI,AREA E*PLOATRII PA-ITILOR MONTANE COMPETENA #$(& A9i/ur0 a3eliorarea 7aDi<tilor 7ri2 309uri ra6icale
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

''

1IA DE AUTOEVALUARE APRECIEREA +ENERAL A CALITII LUCRRILOR SOLULUI 7arcin- de lucruC Mi5a=i @2 c09u=ele al0turate r097u29urile la ur30toarele @2tre:0ri. Nr# crt# 1# "# (# $# %# '# Intrebare Ai pre&-tit /i ai participat la lucrarea de .erificare a calit-ii lucr-rilor soluluiH Ai apreciat corect epoca de efectuare /i ad@ncimea de lucru la lucrarea de aratH Ai apreciat corect &radul de af@nare /i num-rul de bolo.ani pe metru p-trat la lucrarea de &r-patH Ai apreciat corect num-rul de &re/uriH Ai apreciat &radul de tasare la lucrarea de t-.-lu&itH Ai determinat corect num-rul de buruieni net-iate la lucrarea cu culti.atorulH Insuficient 7uficient <ine 3oarte bine

Acti?itatea. 7oate 5i or/a2iBat0 7e /ru7e 9au i26i?i6ual Dac- n e.aluarea lucr-rii predomin- unul din criteriile menionate .ei primi urmatoarea not- C InsuficientC nota $ 7uficientC nota % ' <ineC nota + 5 3oarte bineC nota 6 ? 10

Ur30toarea li9t0 6e ter3e2i ?a 5i 5olo9itoare la a:9ol?irea u2it0=ii 6e co37ete2=0(


Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'+

# 2 ) & > ! ' $ 4 # ## #2 #) #& #> #! #' #$ #4 2

PaDi<te P0<u2e 102e=ele Ca7acitate 6e 70<u2at De29itatea a2i3alelor la tarla 1A2ul Mo3e2t o7ti3 6e recoltare F20l=i3ea o7ti30 U9carea 2atural0 U9carea arti5icial0 TarlaliBare P0<u2atul 6oBat Pro6uc=ia total0 UVM U(N Er:ici6

Teren ocupat de .e&etaie ierbacee peren- spontan- sau culti.at- folosit- pentru hrana animalelor prin p-/unat sau cosit 8rice suprafa- de teren pecare cre/te o .e&etaie ierboas-4 apt- pentru a fi consumat- direct de animale prin p-/unat PaAi/ti care se folosesc pentru producerea f@nului Nun-rul de animale e:primat n !FM4 care pot s- pasc- pe o unitate de suprafa-4 ntr?o perioad- de p-/unat 7e e:prim- la unitatea de suprafa- sau la tarla 7urs- important- de furaA pentru animale Plantele se recoltea)- c@nd se &-sesc n diferite fa)e de .e&etaie n funcie de specia de plante Bn-ltimea la care se recoltea)- paAi/tile pentru f@n !scarea f@nului pe cale natural !scarea f-nului cu aAutorul curenilor de aer Bmp-rirea paAi/tei n mai multe tarlale delimitarea unei suprafee de paAi/te cu aAutorul &ardului electric Producia reali)at- pe toat- perioada de p-/unat !nit-ii .it- mare !nit-i nutriti.e 7ubstan- folosit- pentru combaterea buruienilor

NOT. Dac0 ele?ii ?or /09i <i al=i ter3e2i, @i 7ot i2clu6e @2 li9ta 7reBe2tat0 Acea9ta 7oate 5i ata<at0 la 7orto5oliu

CUVINTE CNEIE. 7aDi<te, 70<u2e, 5A2ea=0, u2it0=i ?it0 3are, u2it0=i 2utriti?e, ca7acitatea 6e 70<u2at

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'5

1# Catinca 7crio/teanuC166"

Producerea, conservarea i pstrarea nutreurilor, Manual pentru &rupurile /colare a&ricole4 clasa a IX?a4 Editura Tehnic- A&ricol-?<ucure/ti Pajiti i plante furajere, Tehnolo ii de cultivare Colecia re.istei M3ermaD4 Timi/oaraEditura E!,8<IT4 Clu!a productorului Editura CE,E74 <ucure/ti4 de furaje 4 <ucure/ti

"# Neculai Dra&omirC (# Paul Far&aC $# P# <urcea4 colC

"00% 16+5 16'+

Plante de nutre, puni i f"nee4 <ucure/ti Editura Didactic- /i Peda&o&ic-4

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'6