Sunteți pe pagina 1din 8

Tema 1 1. Esenta economiei Economia este o stiinta socitala care cerceteaza baza economica a societatii umane.

Este un rezumat al evolutiei gindirii economice despre problemele economice. 2 aspecte ale economiei -Aspectul tehnologic

economia resurselor- procesul de transformare a resurselor in diferite produse necesare nevoilor. economia reproductiva- reflecta interactiunea dintre productie, repartitie, schimbul, consumul economia nationala- cuprinde economia sferelor , regionala, a interprinderii.

-Aspectul economic Reprezinta unitatea ortelor de productie.Fortele de productie reprezinta raportul dintre oameni si natura, iar relatiile de productie reflecta relatii economice dintre oameni. Economia ca unitate complexa

Microeconomia- faptele , actele si comportamentele participantilor ( firme, gospodarii familiale, banci) Mezoeconomia- fapte, acte, procese care se refera la sectoale de activitate economica( primar,secundar,tertiar), la ramurile activitatii economice a industriilor,agricultura Macroeconomia- procese, fapte,comportamente, actele economice rreferitoare la intreaga economie (Economia nationala a RM) Modoeconomia- procese, fapte, acte ,comportamente ale comunitatilor internationale( relatii economice internationale, mecanisme de

functionare,institutii economice internationale) Economia ca etnitate cuprinde: sectorul primar( agricultura, silvicu ltura pescuitul), sector secundar ( constru ctiile si lucrarile publice) , sector tertiar( prestri economice in banci, transport), sector cuaternar ( invatamint superior, cercetare stiintifica) Din punc de vedere a proprietatii: sector publica- ansamblu de interprinderi unde statul executa o influenta. Sector privat- amsamblu interprinderilor si societatilor private. In studierea proceselor si fenomenelor economice teoria economica utilizeaza urmatoarele metode: inductie- deductie, analiza- sinteza, abstractie stiintifica., dialectica, matematica experiment. Fenomeneconomic- reprezinta forma exterioara s scivitatii economice , aspectele si actele economice care se manifesteaza la suprafata( privatizare) Proceseconomic - transformari calitative cantitative si structurale in starea economica( cresterea preturilor, cresterea productivitatii) Categoriaeconomica - abstractia stiintifica ce reflecta una dintre componentele relatiilor economice.( marfa valoare Legeaeconomica- reflecta legaturile general esentiale necesare repetabi le si relativ stabile ale fenomenlor si proceselor economice. Teoria economica se studiaza pentru a inarma populatia cu cunostinte necesare pentru a lua decizii juste in situatii economice, a ormula legioe economice pentru s prevedea consecintele activitatii oamenilor, a elabora unele recomandari oamenilor de afaceri cu privire la activitatea de anterprenoriat. Functiile teoriei economice:

Functia de cunoastere - t.e cerceteaza fenomene economice, determina legitatile ei.Ea trebtuie sa dea rasspunss problemelor economice vitale ffunctia metodologica- t.e. este baza teoretica a tuturor ddisciplinelor economice functia practica- ea serveste ca baza in elabrarea politicilor economice

In baza teoriei economice sunt elaborate diferite politici economice: de dezvoltare social- economica durabila, de ocupare deplina a fortei de munca, de atenuare a somajului, de reducere a somajului.

Tema 2 Activitatea economica si elementele ei.


Nevoileumane - cerinte materiale, economice, sociale,spirituale ale vietii omului si activitatii oamenilor. Trasaturile nevoilor umane:

nevoile umane nu sunt limiatate nevoile sunt limitate ivolum sunt substituibile si concurentiabile sunt complementare. nevoi inferioare si superioare directe de consum si indirecte de productie absolute si relative

Nevoile pot fi grupate:

1) 2) 3)

4)

actuale si nevoi viitoare Resursele economice-totaliattea elementelor conditiilor premizelor directe si indirecte, reale si monetare, care sunt utilizabile si pot fi trase in procesul de producere Resursele economice se divizeaza:

resurse materiale. 1)resurse primare(flora,fauna) 2)resurse derivate(cladiri, masini , instalatii) resurse umane 1)resu rse primare (populatia) 2) resurse derivate( cunostinte", descoperiri stiintifice)

Legea economica generala- volumul structura si calitatea resurselor evolueaza mai incet decit structura nevoilor umane Bunul economic- rezultatul utilizarii eficiente a resurselor economice care satisface anumite nevoi personale sau sociale Marfa- reprezinta bunul economic creat in baza factorilor de productie,predestinat schimbului prin mecanism de vinzare cumparare. Marfaare 2 laturi: Utilitatea - reflecta gradul de satisfacere a nevoilor umane Valoarea- categorie economica care intruchipeaza totalitatea cheltuelilor factorilor de productie materializati in marfa.

Tema 3 : Proprietatea- baza activitatii economice


1) Continutuljuridic si economical proprietatii Proprietatea reprezinta ansamblu de relatii economice de insusire a bunurilor si serviciilor determinate de norme sociale la diferite etape istorice.Proprietatea poate fi analizata ipect economicsi juridic.In aspect economicproprietatea reprezinta relatiile economice cere are loc insusia eficienta a bunului dat. Reflecta relatiile de gospodarire care apr intre oameni. Proprietatea in aspect economicare trei forme:

relatiile de insusire a factorilor de productie( relati a apare atunci cind bunurile sunt create de unele persoane dar insusite de altele) relatiile de folosire rationala a mijloacelor de productie( aceste relatii se manifesta iurma relatiiei de arenda) relatiile de realizare economica a proprietatii(proprietatea are loc atunci cind aduce posesorului un anumit venit. Ex: imprumuturi la procente, arende ) dreptul de a poseda dreptul de utiliza dreptul de a administra

In aspectjuridic proprietatea reprezinta un bun ce apartine cuiva si care reflecta trei forme de drept:

Subiectii proprietatii sunt : 1- persoanele fizice inclusiv cele straine 2- persoanele juridice inclusiv cele straine 3- guvernul( sttul) 4- organele de administrare publica locala 5- organizatiile internationale Obiectele proprietatii: 1) terenurile arabile si bogatiile subterane 2) cladirile utilajelesi instalatiile 3) rezultatele activitatii intelectuale ( sculptura, arta) 4) banii si hirtiile de valoare Surselede aparitie a proprietatii: 1) Proprietatea obtinuta in urma utilizarii muncii salariate 2) Proprietatea obtinuta in urma activitatii antreprenoriale 3) Proprietatea obtinuta in baza activitatii intelectuale 4) Proprietatea obtinuta prin mostenire 5) proprietatea obtinuta din alte activitati care nu contravin legislatiei in vigoare.

2) Tipurile si formelede proprietate In coditiile economice de priata exista trei tipuri de proprietate

proprietate privata proprietate publica proprietate mixta Proprietateaprivata manifesta in trei forme proprietatea privata individuala bazata pe munca personala proprietatea privata bazata pe utilizarea muncii salariale

1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3)

proprietate privata asociativa( SRL) Laturile pozitive a proprietatii private: asigura autonomie economica si libertatea in luarea deciziilor la activitatea economica. genereaza concurenta intre agentii economici. asigura libertate si democratie in societate

mai usor se adapteaza la cerintele pietii Laturile negative duce la concentrarea centralizarea, capitalului si formarea uniunilor monopoliste duce la divizarea in bogati si saraci duce la eliminarea micilor producatori in procesul luptei de concurenta( functioneaza legea junglei)

Proprietateapublica se manifesta in 2 forme: Proprietatea publica de stat proprietatea publica municipala

Avantajele proprietatii publice:

1) 2) 3) 4)

include activitati cu riscuri mari admite investitii mar imposibile pentru interprinzatorii privati asigura asistenta socialasi activitati de ordin public asigura stabilirea locurilor de munca

Dezavantajele proprietatii publice: 1) nu stipuleaza cointeresarea materiala lucratorului irezultatul muncii sale 2) duce la extinderea birocratiei si sporirii costurilor manageriale 3) duce la sustinerea interprinderilor nerentabile acordindule anumite subventii Proprietateamixta se manifesta in urmatoarele forme 1) combinarea capitalului national public si privat( ex: SA Franzeluta) 2) imbinarea acapitalului national public si strain( ex: Moldova Gaz) 3) proprietatea mixta cu intrunirea capitalului national privat si strain 3)Agentii economici Agentuleconomiceste o persoana sau un grup de persoane fizice sau juridice care dispun, controleaza si utilizeaza factorii de productie si participa in viata economica . In conformitate cu sistemul national de conturi exista 5 grupe de agenti economici: 1)agenti economici producatori( societatile pe actiuni SRL) 2) agentii economici consumatori( interprinderile individuale, familiare ) 3) agentii economici financiari( bancile si institutiile bancare) 4) agentul economic administratia publica si privata( ministerele, departamentele , organizatiile de binefacere) 5) agentii economici straini

Tema 4 : Interprinderea ca celula de baza a economiei.

1) 2) 3)

Definireainterprinderii si caracteristicileei Clificareaintreprinderilor Indicatorii e baza ai activitatii intreprinderii

1) Definirea interprinderii si caracteristicile ei


Intreprindereaeste o unitate institutionala a economiei nationale car se caracterizeaza printrun gen specific de activitate,functionalitate, organizare tehnologica,prin capacitatea de a produce bunuri,de a se conduce si gestiona rational Aspra gradului de dezvoltarre a interprinderii influenteaza urmatorii factori

nivelul inzestrarii tehnice a interprinderii nivelul de calificare si maiestrie a angajatilor gradul de autonomie de care dispune intprinrea gradul de intergrare a intreprinderii pe pietele interne si internationale competenta si flexibilitatea conducatorilor modul de realizare a factorilor de productie

Intrebarile fundamentale a interprinderii

1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 5)

ce de produs? cum si cit de produs? pentru cine de produs?

Trasaturile interprinderii: interprinderea prezinta o organizare sociala care cuprinde un ansamblu ca activitati umane Interprinderea prezinta un organism tehnico productiv care include mijloace tehnice , materiale si tehnologii Interprinderea reprezinta un organism economic care dispunde de autonomie deplina si participa la circuitul economic national si international interprinderea reprezinta un organis dinamic care este influentat de progresul tehnico stiintific scopul final al intreprinderii este obtinerea profitului care este principala pirtie economica

Fnctiile interprinderii: Functie de dezvoltare cercetare care prevede cercetarea si proectarea produselor functia de productie- care prevede combinara rationala a factorilor de productie functia comerciala- care prevede aprovizionarea interprinderii cu materie prima functia financiar contabila - care prevedecheltuielile si veniturile interprinderii functia de personal care prevede angajarea si asigurarea fortelor de munca functia de prelucrare a datelor si activitatea juridica- care prevede elaborarea informatiei statistice functia strategica de previziune a pietii- care prevede cercetarea tendintelor de evolutie a mecanismelor pietii( cererea, oferta, pretul) functia strategica a activitatii de marcheting, careprevede cercetarea nevoilor si cerintelor consumatorului

2) Clificarea intreprinderilor Interprinderile pot fi clasificate dupe urmatoarele criterii

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Dupa gradul de raspundere patrimoniala Dupa obiectivul urmarit in activitate dupa ramura de activitate Dupa dimensiunile lor dupa forma de asociere

dupa forma de proprietate In RM exista urmatoarele formeorganizatoricojuridice de intreprinderilor interprinderile individuale care aparine unei persoana societate in nume colectiv aflate in posesiunea a doua sau mai multe persoana societate pe actiuni si societate cu raspundere limitata care sunt posesiunea a doua sau mai multe persoane juridice si fizice care sau asociat bunurile

cooperativa de productie in posesiunea a trei si mai multe persoane intreprinderea de arenda- sunt interpinderile colective sau subdiviziuni care activeaza in baza statulu si contractului de arenda interindere de stat si municipala- este interprinderea care este influentata de guvern.

3) Indicatorii e baza ai activitatii intreprinderii

Principalii indicatori a acivitatii intreprinderii sunt

Cifra de afaceri- indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomc care este exprimat in doua forme 1- natural fizica( metri litri) 2 - baneasca ( Valoarea adaugata - indicatori care masoara eficienta economica la nivel micro si macro economic Profitul brut sau profitul total -este profitul obtinut de o interprindere intro perioada anumita de timp Profitul net- este indicatorul care reflecta partea din profitul brutcare ramine dupa scaderea impozitelor si partilor prevazute de legislatii

Tema 5: 1Economia naturala si economia de schimb 2- banii ca instrument a economiei de schimb

Formele de organizare a economiei

Satisfacerea nevoilor are loc prin doua modalitati 1)autoconsumul- este acea forma de indestulare a nevoilor umane cind rezultatele prropriei activitati sunt consumate direct de producator 2) prin intermediul schimbului Autoconsumul are 2 forme

autoconsumul final( hrana,imbracamintea locuinta autoconsumul indirec

Schimbul reprezinta acea forma de indestulare cin rezultatele propriei activitati sunt instrainate pentreu procurarea altor bunuri. In urma acestor doua modalitati, exista 2 forme de organizare a economiei: economia naturala economia de schimb

Economianaturala - reprezinta acea forma de organizare a activitatii economicein urma careia toate bunurile ce se produc sunt consumate nemijlocitde producator si familia lui Trasaturile economiei naurale

producatorul activeazaizolat de alti producatori producatorul este inzestrat cu mijloace de productie necesare functioneaza diviziunea naturala a muncii forta de munca nu prezinta marfa wre loc pastrarea traditiilor nationale care se transmit din generatie igeneratie agricultura mestesugul

Pincipalele ramuri sunt :

1) 2) 3)

vinatul, pescuitului Odata cu cresterea programului tehnico stiintific, economia naturala trepatt creeaza economi de sachimb Economiade schimb reprezinta acea forma de organizare a activitatii economice in care produsele sunt create pentru schimb prin intermediu procesulu de vinzare cumparare Economia de schimb are urmatoarele trasaturi:

1) 2) 3)

la baza economiei de schimb se afla diviziunea socila a muncii si specializarea ei in e onomia de schimb rolul principal il joaca piata, unde se desfasoara tranzactii de vinzare cumparaere, sau schimbul poate fi mafra- marfa, sau marfa bani marfa

in economia de schimb ca echivalent general apar banii Fazele economiei de schimb faza inferioara- care schimbul dde marrfuri este intimplator faza superioara- cined schimbul dde marfuri devine permanent, si este determinat de bani banii metalici banii de hirtie, bilete bancare

PRINCIPALELE forme de bani sunt:

1) 2) 3) 1)

bani scriptulari - banii care ii avem in cont Functiilebanilor : functia de masura a valorii- valoarea exprimata a marfii in bani

2) 3) 4)

functia de mijloc de circulatie( a marfurilor sau serviciilor) functia de mijloc de plata ( achitarea salariilor, creditelor, )

functia de acumulare 5) functia de bani universali Rolul economical Banilor banii servesc ca etalon general al schimbului pentru toate marfurile si serviciile banii contribuie la atragerea si utilizarea eficienta a factorilor de productie( munca, natura, capitalul) banii servesc drept instrument de distribuire a bunurilor in societate banii servesc ca instrument de control financiar al tuturor activitatilor economice banii contribuie la sporirea productivitatii muncii si productiei la nivel micro si macro economic. trebuie sa fie acceptabili de toti agentii economici trebuie sa fie durabil in timp trebuie sa fie convenabila in tranzactiile de cumparare vinzare trebuie sa fie identici trebuie sa aiba o capacitate innalta de cumparare trebuie sa fie apaate de falsificare

Banii trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte :

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Tema 7: Factorii de productie


1)Factorii traditionali de productie 2) Neofactorii de productie 3) Productivitatea factorilor de productie 4)Costul de productie, si caile de reducere ale lui

1)Factorii traditionali de productie Factorii de productie reprezinta totalitatea resurselor materiale si umane care pot fi atrrase, aloceate si utilizate in procesul de producere a bunurilor si serviciilor. Exista 4 grupe de factori de productie:

munca natura capitalul neofactorii

Factoii traditionali de productie unt primii tre de mai sus. Munca reprezinta un factor de productie care reflecta procesul de utilizare a capacitatilor fizice si intelectuale cu scopul producerii bunurilor economice. Munca are 2 laturi:

1) 2)

fizica - care reflecta procesul de consum a energiei fizicesi musculare

Intelectuala- reflecta procesul de consum a energiei nervoase Munca are urmatoarele trasaturi: munca contribuie la crearea bunurilor materiale si serviciilor deoarece are caracter creativ munca are caracter constient si prin aceasta se deosebeste de activitatea animalelor munca are dimensiuni calitative si cantitative.Calitative sunt gradul calificare si profesionalismul.Cantitative- orele de lucru.

Natura reprezinta totalitatea elementelor care sunt atrase de catre om pentru a crea bunurile materialesi serviciile. Natura include: pamintul, bogatiile subterane, flora si fauna, resursele de apa, aerul Natura areurmatoale trasaturi:

esste un factor original si primar natura ofera bunuri materiale , materie prima, urse energetice natura reprezinta locul unde se desfasoara majoritatea activitatilor economice natura are dimensiuni cantitative si calitative natura se manifesta itn ortma materiala

Principalul element al naturii este pamintul Pamintulinclude :

1) 2)

terenurile arabile, pasunile plantabile terenurile destinate pentru constructie

3) 4)

terenurile destinate pentrulocalitati

padurile , viile Capital- reprezinta totalitatea bunurilor acumulate care sunt utilizate pentru producerea de noi bunuri pentru realizare in scopul obtinerii unui profit. In dependenta de natura, capitalul seimparte in : capital real capital financiar

Capitalul real este numit capitalul tehnic sau fizic care este materializat in mijloace de productie( materia prima, semifabricate, utilaje, instalatii, etc.) Capital financiar- se manifesta in forma de bani depozite bancaresi hirtii de valoare Capitalul real si financiar luat in ansamblu formeaza capitalul economic. Capitalul real se imparte in:

1)

cpital fix si circulant Capitlul fix este acea prte a capitalului matrial ce participa in mai multe cicluri de producere, pastrinduse forma sa naturala si care transfera treptat valoarea sa asupra produsului pe masura uzurii sale. CapitLul fix include:

capitalul fix activ(utilajele, masinile de transmitere, aparate de calcul) capitalul fix pasiv(cladirile , cu destinatie productivaa)

Capital circulant reprezinta acea parte a capitalului real ce participa intrun singur ciclu de producere si isi transfera valoarea sa in intregime asupra produsului nou creat. Capitalul circulant include: materia prima, materiale de productie, semifabricatle, combustibilul, energia electrica, salariul lucratorilor. Si aceasta tehnologie nu merita a fi reparata.Uzura morala se manifesta atunci cind tehnologia este capabila sa produca dar gratie dezvoltarii procesului tehnico stiintific ( neofactor) aceasta tehnologie este moral invechita deoarece apare ceva nou care este mult mai econom in exploatare. 2) Neofactorii de productie Neofactorii sunt: progresultehnicostiintific

la aparitia tehnologiilor no de producere la aparitia surselor noi de materie prima si de surse energetice perfectionarea sistemului de comercializare

perfectionarea organizarii activitatii manageriale Sistemulinformational ce contribuie la : robotiazarea procesului de productie planificarea lansarea si controlul proceselor de productie automatizarea procesol de productie

Capitaluluman- stocul de conostinte si experienta umana care aduc venit potential pe viitor Abilitateaintreprinzatorului- intreprinzatorul ca neofactor trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: sa fie strateg, administrator, manager, comerciant, negociator, riscant, si sa fie executor a propriilor decizii. Drerpturile intreprinzatorului:

are dreptul sa creeze intreprinderi noi sa le organizeze si sa le lichideze dreptul la procurarea mijloacelorde constructie de la alte persoane juridice inclusiv si proprietatea intelectuala sa se foloseascade orice resurse economice, inclusiv si naturale si intelectuale. are dreptul sa deschida conturi bancare are dreptul sa determine nivelul sariilor sa angaje si sa elibereze din functie personalul sa controleze orice decizie infaptuita de organele de stat sa se foloseasca devenit dupa achitarea impozitelor sa creee conditii normale de munca sa plateasca un salariu nu mai mic de minim sa achite la timp cu platine in buget( fondul social, salariile) sa incheie contracte cu agentii economici, cu angajatii si cu sindicatele, sa respecte libra concurenta, asigure calitate produselor si sa tina cont de

Obligatiunile:

drepturile consumatorului Insusirile si alitatile unui antreprenor care pot contribui la lansarea ccu succces a unei intreprinderi si la dezvoltarea ei.

1) 2) 3) 4)

Asumarea riscului fara ca acesta sa fie insotit de sentimente de teama. Cunostinta si experienta intrun anumit domeniu sau chiar talent . Ambitios, hotarit si insistent in urmarirea obiectivelor fara sa fie stresat de acestea Cavitariazarea ideilor altora.

5) Bune abilitati omunicationale cu angajatii, benefiiarii, partenerii de afacere. 6) N cauta evitarea conflictelor, abordind o maniera deschisa 7) Rational, responsabil, considera intreprinderea o activitate serioasa, acorddindui importanta maxima 8) Dispune de arta de a vinde si de asi promova propria productie si servicii. 9) Energic si sanatos, cu o mare capacitate de munca. 10) Isi cunoaste partile slabe si cele putnice. 11) Accepta infringerea, avind capacitatea de a invatadin greselile personale si straine, si de a o lua de la capat. 12) Dispune de calitai mangeriale, puere ddedecizi, ointare spre profit, si apitudini de lider 13) Se bucura de esprijinul ffamiliei. 14) Lexibil , cu o mae putere de aaptibilitate, receptiv la schimbari
Algem5 calitati care nu le avemsi ar trebui sa le dobindim.(cu verde) si la fiecarecalitatelamurirecumar trebuisa le improptiem,sa le obtinem,ce trebuiesa fac pentruaceste. Alcatuim5 vise ale noastre,indiferentreale sau ireale.( cu rosu)

Tema

Pretul de co!t
Costul de productie ( pretul de cost) reprezina expresia baneasca a consumului de factori de prouctie si poate fi privita in aspect contabil si economic. Costulcontabil include cheltuielile banesti pentru plata materiilor prime, materialelor de baza( combustibil, energie, salarii, amortizari) Costuleconomicinclude in aarra de costul contabil o consumul de munca a prroprrietarului firmei si veniturile cuvenite pentru investitiile efectuate in activitatea data. Structura pretului de cost a productiei de sampanie: Avem nevoie de : 1) materie prima ( struguri de poama) 2) materia de baza 3) materiale auxiliare( sticla) 4) cheltuieli de apa 5) cheltuieeli de energiere Aortizarea capitalului fix pasiv ( incaperea)4-3 si fix activ( oameenii) Costul global care cuprinde ansamblul cheltuielilor la fabricatea unui volul de productie. Costul mediu ( unitar) care reprezinta costul pentru o unitate de produs care de asemenea include cotul fix variabil si total Costul marginal care reprezinta marimea sporului de cheltuieli necesare pentru a obtine o unitate suplimentara de bun economic. ! Caile de reducere a costului de productie

reducerrea cheltuielilor materiale cresterea prodductivitatii muncii ( argumente de ce cresterea productivitatii muncii duce la reducerea costului de munca.

Rducerea cheltuielilor administrativ banesti.